ISOVER FireProtect Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ISOVER FireProtect Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner"

Transkript

1 ISOVER FireProtect Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner Blad 890 Dato: August Erstatter: Blad 890 s.1-12, August 2003

2 Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner Hvad sker der ved en brand? En brand er ild, som man har mistet kontrollen over. Ved dimensionering af stålkonstruktioner må man tage hensyn til den reduktion af styrken, som stålet får på grund af temperaturpåvirkningen ved brand. Ild Ild er en forbrændingsproces, som frigiver varme og lys. For at nære ilden skal der være brændbart materiale, ilt og varme til stede. Mangler én af de tre betingelser, går ilden ud. temperaturen sit maksimum på omkring 0 C. Brandisolering af de bærende stålkonstruktioner sikrer, at bygningen ikke styrter sammen. Afsvalingsfasen eller rettere sagt glødefasen. De forkullede rester og gløder giver oftest en kraftig varmestråling fra sig. Selv i denne fase beskytter brandisoleringen stålkonstruktionerne mod skadelig temperaturstigning. Ubrændbare materialer Brandforløb Brandforløbet for brand i en bygning bestemmes først og fremmest af mængden af brændbart materiale. Ilttilførelsen har også stor betydning for brandforløbet. Brandforløbet for en normal brand kan beskrives som vist på figuren. Antændelsesfasen er den vigtigste fase set ud fra et sikkerhedssynspunkt. Det er i denne fase, man har mulighed for at udføre redningsindsatsen og slukke branden. Et materiales brændbarhed bestemmes efter en international brandprøvningsmetode (ISO 1182). ISOVER FireProtect indeholder så lidt brændbart bindemiddel, at det i praksis ikke bidrager til branden. Derfor er materialet klassificeret som ubrændbart. (A1) Stålets styrke Stålets styrke mindskes ved høje temperaturer. Den kritiske temperatur er den temperatur, hvor der opstår flydespænding i stålet. Stålets kritiske temperatur ahænger derfor af, i hvilken grad stålets styrke er udnyttet statisk. h= σ akt σ C Temperaturen stiger hurtigt, og brændbare materialer afgiver brændbare gasser og røg. Når de brændbare gasser når deres antændelsestemperatur, kan der ske overtænding. Flammefasen indtræder, når overtændingen sker. De personer, der befinder sig i rummet på det tidspunkt, har ringe chance for at komme levende ud, og redningsmandskabet har stort set ingen mulighed for at slukke ilden. I flammefasen når Stålets styrke som funktion af temperatuern. Side 2

3 Pantone black % Beskytter bærende stålkonstruktioner Stålkonstruktioners bæreevne reduceres kraftigt med den temperaturstigning, en brand forårsager. ISOVER FireProtect er et enkelt og pålideligt system til at begrænse temperaturstigningen i stålet. System ISOVER FireProtect TM System ISOVER FireProtect giver en effektiv beskyttelse af bærende stålkonstruktioner. Det indeholder få komponenter og monteres uden komplicerede og dyre hjælpemidler. Systemet anvendes både til søjler og bjælker af stål. Med systemet kan brandisolering i klasserne fra BS 30 til BS 240 udføres. Brandbeskyttelse i to timer (BS 120) er normalt det højeste krav myndighederne stiller i Danmark. System ISOVER FireProtect er MK-godkendt, godkendelsesnr. MK 6.10/1406 Pantone 116 C yellow % magenta 20% ISOVER FireProtect TM plader ISOVER FireProtect plader består af specialfremstillet stenuld. Produktvalget baseres på krav til brandisoleringen, isoleringstykkelsen og mekaniske egenskaber. Man kan vælge mellem plader med normalt vaffelmønster på overfladerne eller med en glasvliesbelægning på én side afhængig af evt. efterbehandling af overfladerne. Fastgørelse Først og fremmest anbefales montage med ISOVER FireScrew, men andre metoder er også mulige. En alternativ metode for ISOVER FireProtect er montage med strittere og låsebrikker. Stritterne kan svejses eller skydes fast i stålet. Side 3

4 Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner Projektering og montage Brandisolering med ISOVER FireProtect TM er et hurtigt, enkelt og sikkert system med letbearbejdeligt materiale og enkle hjælpemidler til montage. Materiale og værktøj ISOVER FireProtect plader ISOVER FireScrew befæstigelsesskruer Isoleringskniv eller lignende Skruetrækker (gerne batteri-drevet) Gummihammer Evt. låsebrikker og stritter Montage, I-profiler Skær passtykker på mm bredde af ISOVER FireProtect plader og i længder, der svarer til afstanden mellem flangerne plus 2-3 mm. Hertil anvendes normalt samme plade til isoleringsarbejdet. Dog skal der minimum anvendes en 40 mm tyk plade til passtykkerne. For stålbjælker, som er højere end 400 mm, kræves tillige støtte af et tværgående passtykke, som skal nå ind til profilkroppen. Pres passtykkerne ind mellem profilflangerne ud for de efterfølgende samlinger i isoleringspladerne og med maksimalt 600 mm afstand. (Ved profilhøjder over 400 mm skrues passtykkerne i de nævnte tværgående passtykker). Skær ISOVER FireProtect pladerne til med 2-3 mm overmål i bredden. Skru pladerne fast i passtykkerne og i tilstødendeplader ved hjørner. Ved 3-sidet beklædning af I-bjælker med isolering 60 mm erstattes den øverste række af ISOVER FireScrew med låsebrikker og svejsestrittere, som fastgøres i bjælkens øverste flange. Strittere og låsebrikker anvendes tillige som midterbefæstigelse i stålflader, der er bredere end 300 mm. Montage, kasseprofiler Montage af ISOVER FireProtect på kasseprofiler af stål udføres på samme måde som for I-profiler, men der er ikke behov for passtykker. Ved 3-sidet beklædning af bjælker erstattes den øverste række af ISOVER FireScrew med låsebrikker og svejsestrittere pr. 150 mm. Montage, specialprofiler Til store opgaver er det muligt at fremstille og montere ISOVER FireProtect i specialudformning f.eks. isolering omkring runde konstruktioner som vist på figuren. Montage sker efter specielle anvisninger fra Saint-Gobain ISOVER a/s. Fastgørelse med ISOVER FireScrew ISOVER Firescrew er en befæstigelsesskrue, der er specielt konstrueret til denne form for brandisolering. Skruen og en almindelig skruetrækker er alt, hvad der er nødvendigt for at udføre et hurtigt og korrekt montagearbejde til lave omkostninger. ISOVER FireScrew fås i forskellige længder som angivet i tabellen og med mulighed for specielle længder ved større ordrer. Skruen skal være mindst dobbelt så lang som isoleringslagets tykkelse. Ved fastgørelse på flader med en bredde > 300 mm, samt på andre steder, hvor det ikke er muligt at fastgøre FireProtect ved at skrue pladerne sammen, suppleres med låsebrikker og strittere. Fastgørelse med låsebrikker og strittere ISOVER FireProtect pladerne tilskæres med 2-3 mm overmål. Pladerne fastgøres med stritterafstand d 300 mm. Der bruges ca. 10 stk. /m 2. Strittere skal have en diameter på mindst 3 mm og låsebrikken skal være mindst 38 mm bred. Ved isoleringstykkelser op til mm kan der anvendes låsebrikker med bredde min. 30 mm under forudsætning af at tykkelsen og udformningen af låsebrikken ikke afviger væsentligt fra Ø38 mm låsebrikker. Befæstigelse, placering Montageafstanden mellem befæstigelserne er uafhængig af, om stålprofilet anvendes som søjle eller bjælke. Side 4

5 Pantone black % Pantone 116 C yellow % magenta 20% Befæstigelse, placering 4-sidet brandpåvirkning 4-sidet brandpåvirkning 3-sidet brandpåvirkning 3-sidet brandpåvirkning Specialudformning 4-sidet brandpåvirkning 25 mm 150 mm 600 mm 200 mm 200 mm 200 mm Langsgående samling Tvær samling mm Side 5

6 Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner Dimensionering for stålbjælker Når man dimensionerer en stålkonstruktion, må man tage hensyn til, hvordan stålet varmes op under brandpåvirkning, da styrken reduceres ved stigende temperatur. ISOVER FireProtect er et meget effektivt system, der begrænser temperaturstigningen i den bærende konstruktion. Brandmodstandsevne Kraftige konstruktioner har størst brandmodstandsevne. Hvor hurtigt en stålkonstruktion opvarmes ved en given brandpåvirkning, kan forenklet udtrykkes som forholdet mellem den brandpåvirkede overflade og stålprofilets varmekapacitet. Dette forhold udtrykkes ved de såkaldte sektionsforhold, U/A. b b Beregning Beregning af stålkonstruktioners brandmodstand foretages på basis af den kritiske ståltemperatur. Fastsættelse af denne sker i henhold til DS 412, 1998, Norm for stålkonstruktioner, jvf. MK 6.10/1406 efter en af følgende to måder: C under forudsætning af fuldt udnyttet ståltværsnit jf. DS 412 tabel V beregning af den kritiske ståltemperatur på basis af ståltværsnittets udnyttelsesgrad. t h h Den første metode er den enkleste, men når den kritiske temperatur er bestemt, kan dimensionering af brandisoleringen i begge tilfælde foretages ud fra efterfølgende tabel og diagrammer. Fremgangsmåde ved den enkle dimensioneringsmetoder: U=4b - 2t + 2h U=2b + 2h Bestem først sektionsforholdet, U/A vha. profildata fra stålleverandøren eller for de almindeligste profiler som angivet i tabel 1. Sektionsforhold (U/A-værdien). U=isoleringens indre omkreds (m). A=Stålets tværsnitsareal (m 2 ) Eksempel på profiler med lavt sektionsforhold (U/A) er f.eks. HEB og HEM. Højt sektionsforhold giver en hurtig opvarmning af stålet. Dette indebærer, at slanke konstruktioner kræver tykkere brandisolering. Ved kritisk ståltemperatur 450 C kan isoleringstykkelsen for den aktuelle brandtekniske klasse direkte aflæses i tabel 1. Ved andre kritiske ståltemperaturer kan den nødvendige isoleringstykkelse aflæses på diagrammerne 2-9 side 12 til 15. Ståltemperaturstigning Ståltemperatur Højt U/A Lavt U/A Tid Side 6

7 Dimensionering for stålbjælker Pantone black % Sektionsfaktorer U/A for forskellige profiltyper Profil HEA HEB HEM IPE Rektangulær VKR (RHS) Kvadratisk VKR (RHS) U/A-4 m -1 U/A-3 Profil U/A-4 m -1 m -1 U/A-3 Profil U/A-4 m -1 m -1 U/A-3 Profil U/A-4 U/A-3 Profil Tykkelse Pantone 116 U/A-4 C U/A-3 Profil Tykkelse U/A-4 U/A-3 yellow % m -1 m -1 m -1 hxb mm mm m -1 m -1 hxb mm mm m -1 m -1 magenta 20% IPE x50 3, x40 3, HEA HEB HEM IPE , , HE120A HE120B HE120M IPE x60 3, x60 3, HE140A HE140B HE140M IPE , , HE160A HE160B HE160M IPE x60 3, x80 3, HE180A HE180B HE180M IPE , , HE200A HE200B HE200M IPE x80 5, x 5, HE220A 134 HE220B HE220M IPE , , HE240A HE240B HE240M IPE HE260A HE260B HE260M IPE x 5, x120 5, HE280A HE280B HE280M , , HE300A HE300B HE300M IPE x80 5, x150 6, HE320A HE320B IPE , , HE340A HE340B x 5, x180 6, HE360A HE360B IPE , , HE400A HE400B IPE x150 6, x200 6, HE450A HE450B IPE , , HE500A HE500B IPE x200 6, x250 6, HE550A HE550B IPE , , HE600A HE600B IPE x300 10, HE650A HE650B , sidet brandpåvirkning (U/A-3) 4-sidet brandpåvirkning (U/A-4) Tabel 1 Isoleringstykkelser for ISOVER FireProtect 150 Kritisk ståltemperatur 450 C Diagram 1 Side

8 Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner Dimensionering for HSQ HSQ-profiler anvendes ofte i kombination med dæk af betonelementer. Her hjælper betonelementet med at køle stålprofilet og derfor kræves der ikke så store isoleringstykkelser.isoleringstykkelsen afhænger af, brandklassen, den kritiske ståltemperatur, betonelementets densitet, og godstykkelsen for HSQ-profilets underflange. Isoleringen kan udføres på to måder: med og uden isolering af flangekanten. Uden isolering af flangekanten. Hvis flangens godstykkelse er 15 mm eller mindre kan man i nogle tilfælde undlade at isolere flangekanten. Så skal Fire- Protect-pladen blot gå mindst 50 mm udenfor flangen i begge sider. Tætning 50 mm max 300 mm max 300 mm 50 mm Med isolering af flangekanten Tætning FireProtect fastholdes med 2 eller flere rækker af strittere og låsebrikker, afhængigt af flangens bredde. Isoleringen tildannes så dens bredde svarer til profilflangen + 2 gange isoleringstykkelsen d. Flangekanterne beskyttes med en strimmel FireProtect med samme tykkelse som flangen og med bredde svarende til isoleringstykkelsen, d. d d d max 300 mm max 300 mm d Side 8

9 Dimensionering for HSQ Pantone black % Uden isolering af flangekanten Isoleringstykkelse d mm Densitet af betondæk 660 kg/m 3 1 kg/m kg/m 3 Tabel 2 Tykkelse af flange Brandklasse BS 30 BS 60 BS 90 Kritisk ståltemperatur Pantone 116 C yellow % magenta 20% 400 C 500 C 600 C 400 C 500 C 600 C 400 C 500 C 600 C 8 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Med isolering af flangekanten Isoleringstykkelse d mm Densitet af betondæk Tykkelse af flange Brandklasse BS 30 - BS 120 BS 180 BS 240 Kritisk ståltemperatur 400 C 500 C 600 C 400 C 500 C 600 C 400 C 500 C 600 C 8 mm mm kg/m 3 12 mm mm mm mm mm mm kg/m 3 12 mm mm mm mm mm mm kg/m 3 12 mm mm mm mm Tabel 3 Side 9

10 Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner Søjle af firkantprofil indbygget i letvæg Indbygges stålsøjler i lette skillevægge eller ydervægge med beklædning af gipsplader, kræves der ikke så store isoleringstykkelser. Det skyldes at gipspladerne bidrager til beskyttelsen og at søjlen ikke brandpåvirkes på samme måde som en fritstående søjle. 2 x 12,5 eller 1 x 12,5 mm almindelig gipsplade Regler af træ eller stål Indvendig væg 2 x 12,5 eller 1 x 12,5 mm almindelig gipsplade Regler af træ eller stål ISOVER glasuld 2 x 12,5 eller 1 x 12,5 mm almindelig gipsplade Ydervæg ISOVER glasuld 9 mm vindgips Isoleringstykkelsen afhænger af, brandklassen, den kritiske ståltemperatur, antallet af gipsplader i den indvendige beklædning, og godstykkelsen for firkant-profilet. Firkantprofilet kan placeres vilkårligt i forhold til træ- eller stålreglernes placering. Indvendig væg Ydervæg Isoleringstykkelse d i mm Brandklasse Brandklasse Gipsplader på indvendig vægfladerne 1 x 12,5 mm 2 x 12,5 mm Godstykkelse firkant-profil BS 60 BS 90 BS 60 BS 90 Kritisk ståltemperatur Kritisk ståltemperatur 450 C 500 C 550 C 600 C 450 C 500 C 550 C 600 C 450 C 500 C 550 C 600 C 450 C 500 C 550 C 600 C 5 mm mm mm mm mm * 20* 20* 20* mm * 20* 20* 20* mm * 20* 20* 20* mm * 20* 20* 20* * Profilet behøver kun at isoleres med FireProtect på 3 sider. Den uisolerede side vender mod ydersiden af væggen. Tabel 4 Side 10

11 Produktdata Pantone black % Område Specifikation FireProtect ISOVER FireProtect 150 kg 3 Rumvægt kg/m Tolerancer ISOVER FireProtect overholder VIK s tykkelsestolerancer: Som middel af 10 prøver afviger produktet højest for tykkelser: Pantone 116 C yellow % magenta 20% < mm fra -1 mm til +5 mm mm fra -1% til +5% Varme Varmeledningsevne, l mw/mk 39 Brand Ubrændbar iflg. DS Ja Temperatur Max. anvendelsestemperatur: C Stenulds smeltepunkt C >0 Fugt Diffusionsmodstand Z (pr. mm) GPa s m 2 /kg < 1 Lyd Absorption mellem Hz aw Specifik strømningsmodstand (uld) kpa s/m 2 >0,8 ca. 25 Produktsortiment ISOVER FireProtect Varenr. Tykkelse Format Pr. palle Levering TUN nr. mm mm stk. m 2 ISOVER FireProtect 150 kg/m 3 pakket på paller: Pallestørrelse 0 x 1200 mm x ,40 l x ,40 Q x ,20 l x ,00 Q x ,40 l x ,40 l x ,60 Q x ,80 Q x ,20 Q x ,80 Q dg. 2-5 dg. Efter aftale Produktsortiment ISOVER FireScrew Varenr. Skrue længde mm Pr. pakke Levering TUN nr. stk l l l l l l l l dg. 2-5 dg. Efter aftale Side 11

12 Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner Kritiske ståltemperaturer ISOVER FireProtect 150 kg/m 3 Diagram 2 BS 30 Kritisk ståltemperatur [C] U/A, [m-1] Kritisk ståltemperatur [C] Diagram 3 BS U/A, [m-1] Side 12

13 Kritiske ståltemperaturer ISOVER FireProtect 150 kg/m 3 Kritisk ståltemperatur [C] Diagram 4 BS 90 Pantone black % Pantone 116 C yellow % magenta 20% U/A, [m-1] Kritisk ståltemperatur [C] Diagram 5 BS U/A, [m-1] Side 13

14 Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner Kritiske ståltemperaturer ISOVER FireProtect 150 kg/m Diagram 6 BS Kritisk ståltemperatur [C] U/A, [m-1] Diagram 7 BS Kritisk ståltemperatur [C] U/A, [m-1] Side 14

15 Kritiske ståltemperaturer ISOVER FireProtect 150 kg/m 3 Diagram 8 BS 210 Pantone black % Pantone 116 C yellow % magenta 20% Kritisk ståltemperatur [C] U/A, [m-1] Diagram 9 BS Kritisk ståltemperatur [C] U/A, [m-1] Side 15

16 ISOVER FireProtect Calc På finder du beregningsprogrammet ISOVER FireProtect Calc, som kan downloades omkostningsfrit. isover-inhouse Saint-Gobain Isover a/s Østermarksvej Vamdrup Telefon Telefax

ISOVER FireProtect TM. Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner

ISOVER FireProtect TM. Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner ISOVER FireProtect TM Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner Blad 890 Dato: April 2012. Erstatter: Blad 890, August 2006 Uden isolering af flangekanten side 14 Med isolering af flangekanten side

Læs mere

3.6 Brandisolering af bærende stålkonstruktioner

3.6 Brandisolering af bærende stålkonstruktioner Projektering / Brandisolering af bærende stålkonstruktioner 3.6 Brandisolering af bærende stålkonstruktioner 3.6 Projektering Revideret maj 2015 Gyproc Håndbog 9 335 Projektering / Brandisolering af bærende

Læs mere

3.6 Brandisolering af bærende stålkonstruktioner

3.6 Brandisolering af bærende stålkonstruktioner Projektering / Brandisolering af bærende stålkonstruktioner 3.6 Brandisolering af bærende stålkonstruktioner 3.6 Projektering Revideret juni 2016 Gyproc Håndbog 9 335 Projektering / Brandisolering af bærende

Læs mere

PROMATECT -H Brandbeskyttelse af stålkonstruktioner

PROMATECT -H Brandbeskyttelse af stålkonstruktioner PROMATECT -H Brandbeskyttelse af stålkonstruktioner Vers. 0-05 PROMATECT -H PROMATECT -H er en ubrændbar plade, der bruges til brandbeskyttelse af stålkonstruktioner i tørt miljø, og i områder hvor der

Læs mere

~DS 428:2009Single user license: AMU SYD, Hovedafdeling,C f Tietgensvej 6,DK-6000 Kolding. Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg & industri

~DS 428:2009Single user license: AMU SYD, Hovedafdeling,C f Tietgensvej 6,DK-6000 Kolding. Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg & industri ~DS 428:2009Single user license: AMU SYD, Hovedafdeling,C f Tietgensvej 6,DK-6000 Kolding Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg & industri INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 HVORFOR ISOLERE STÅL 4 STÅLETS

Læs mere

PROMATECT -L Brandbeskyttelse af stålkonstruktioner

PROMATECT -L Brandbeskyttelse af stålkonstruktioner Brandbeskyttelse af stålkonstruktioner Vers. 0-05 PROMATECT -L er en ubrændbar plade, der bruges til brandbeskyttelse af alle typer af stålkonstruktioner. Pladen er lavet af uorganisk kalciumsilikat og

Læs mere

FireFree ScandiBoard. Brandsikring af stålkonstruktioner. www.scandisupply.dk

FireFree ScandiBoard. Brandsikring af stålkonstruktioner. www.scandisupply.dk FireFree ScandiBoard Brandsikring af stålkonstruktioner www.scandisupply.dk Datablad Data 850 2012-03-09 FireFree ScandiBoard 850 FireFree ScandiBoard 850 er en let kalciumsilikat plade, der er testet

Læs mere

Brandbeskyttelse af stålkonstruktioner

Brandbeskyttelse af stålkonstruktioner BETEGNELSE: CE MK EN Godkendelse MK 5./5 MK 6.0/66 EN 50- Udstedt: 0-0-8 Gyldig til: 0-0-0 Udstedt i medfør af byggelovens 8 stk. Brandbeskyttelse af stålkonstruktioner Vaffelplader type VBSL 0/80 BESKRIVELSE:

Læs mere

FireFree ScandiBoard. Brandsikring af stålkonstruktioner. www.scandisupply.dk

FireFree ScandiBoard. Brandsikring af stålkonstruktioner. www.scandisupply.dk FireFree ScandiBoard Brandsikring af stålkonstruktioner www.scandisupply.dk Datablad Data 850 2012-03-09 FireFree ScandiBoard 850 FireFree ScandiBoard 850 er en let kalciumsilikat plade, der er testet

Læs mere

PRÉGYFEU-A1 BRANDBESKYTTELSE AF STÅL KONSTRUKTIONER

PRÉGYFEU-A1 BRANDBESKYTTELSE AF STÅL KONSTRUKTIONER PRÉGYFEU-A1 BRANDBESKYTTELSE AF STÅL KONSTRUKTIONER Den brandfaste gipsplade 2 PRÉGYFEU-A1 PRÉGYFEU-A1: BRANDFAST GIPSPLADE BEKLÆDNING Prégyfeu-A1-pladen er en fuldstændig brandfast gipsplade i brandklasse

Læs mere

PROMATECT -200 Brandbeskyttelse af stålkonstruktioner

PROMATECT -200 Brandbeskyttelse af stålkonstruktioner PROMATECT -00 Brandbeskyttelse af stålkonstruktioner Vers. 0-05 PROMATECT -00 PROMATECT -00 er en ubrændbar plade til brandbeskyttelse af stålkonstruktioner i tørt miljø. PROMATECT -00 er en kalciumsilikatplade

Læs mere

FireFree ScandiBoard 850

FireFree ScandiBoard 850 FireFree ScandiBoard 850 Brandsikring af stålkonstruktioner R30 - R180 Vare nr. DB nr. Tykkelse Bredde Længde Areal m² Plader pr. palle Areal pr. palle m² 40001 5214456 22 mm 1220 mm 1000 mm 1,22 90 109,80

Læs mere

Brandisolering af ventilationskanaler

Brandisolering af ventilationskanaler Revideret Oktober 2010 Brandisolering af Montagevejledning iht. DS 428, 3. udgave 2009 Det er lettere at isolere med ISOVER Indhold Side Brandklassifikationssystem 3 ULTIMATE Protect - Effektiv brandisolering

Læs mere

FireFree ScandiBoard 850

FireFree ScandiBoard 850 FireFree ScandiBoard 850 Brandsikring af stålkonstruktioner R30 - R180 Vare nr. DB nr. Tykkelse Bredde Længde Areal m² Plader pr. palle Areal pr. palle m² 40001 5214456 22 mm 1220 mm 1000 mm 1,22 90 109,80

Læs mere

ISOVER ULTIMATE Fireboard. - Brandbeskyttelse af betonhuldæk

ISOVER ULTIMATE Fireboard. - Brandbeskyttelse af betonhuldæk ISOVER ULTIMATE Fireboard - Brandbeskyttelse Le lo Med 20 mm ISOVER ULTIMATE Fireboard fås: R 120 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 120] Baggrund Erhvervs- og byggestyrelsens eksempelsamling Tabel 3.1 angiver,

Læs mere

Brandisolering. Af bærende stålkonstruktioner

Brandisolering. Af bærende stålkonstruktioner Brandisolering Af bærende stålkonstruktioner Glasroc F FireCase Flot og brandsikker beklædning af stålkonstruktioner Glasroc F Firecase er et effektivt system til beklædning og passiv brandbeskyttelse

Læs mere

TEKNISK DATABLAD Protecta A-Plade 1 (10)

TEKNISK DATABLAD Protecta A-Plade 1 (10) Protecta 1 (10) 12 16 Indholdsfortegnelse Generelle tekniske data Side 1 Generel montageanvisning; brandisolering af stål Side 2 Brandisolering af stål i facade og gipsvægge Side Brandisolering af stålpladetage

Læs mere

Glasroc F FireCase Brandisolering af bærende stålkonstruktioner

Glasroc F FireCase Brandisolering af bærende stålkonstruktioner Brandisolering af bærende stålkonstruktioner Generelt omkring montering Bearbejdning af : plader tilpasses med f.eks håndsav eller maskinsav med sug. Ved 15 mm tykke plader, kan der anvendes kniv efterfulgt

Læs mere

Nullifire brandmaling til utendørs konstruktioner

Nullifire brandmaling til utendørs konstruktioner Brandmaling til bærende stålkonstruktioner Nullifire brandmaling til utendørs konstruktioner Type S605 Xylenbasert MK-godkendelse 6.10/1025 Teknisk information: Scandi Supply a/s Brovadvej 64, 7000 Fredericia

Læs mere

Glasroc F FireCase. Brandisolering af bærende stålkonstruktioner

Glasroc F FireCase. Brandisolering af bærende stålkonstruktioner Glasroc F FireCase Brandisolering af bærende stålkonstruktioner Flot og brandsikker beklædning af stålkonstruktioner Glasroc F Firecase er et effektivt system til beklædning og passiv brandbeskyttelse

Læs mere

Glasroc F FireCase. Brandisolering af bærende stålkonstruktioner

Glasroc F FireCase. Brandisolering af bærende stålkonstruktioner FireCase Brandisolering af bærende stålkonstruktioner Flot og brandsikker beklædning af stålkonstruktioner Firecase er et effektivt system til beklædning og passiv brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner

Læs mere

TEKNISK DATABLAD Protecta Hårdplade Plus

TEKNISK DATABLAD Protecta Hårdplade Plus TEKNISK DATABLAD - 1 - Hårde plader til brandbeskyttelse af stålkonstruktioner Hårdplade Plus er en plade som kan bruges til blandt andet brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner. Pladerne består

Læs mere

PROMAPAINT -SC4 Brandmaling Produktdatablad B 81.0

PROMAPAINT -SC4 Brandmaling Produktdatablad B 81.0 Dato: 290714 Re:271016 PROMAPAINT -SC4 Brandmaling Produktdatablad B 810 PROMAPAINT -SC4 er en opskummende brandhæmmende maling baseret på vand Malingen er fiberfri og giver et mat hvidt udseende med en

Læs mere

Vejl. prisliste. 1. april 2012. Teknisk isolering. ÅRHUS N Johann Gutenbergsvej 11-13 8200 Århus N Tlf. 70 20 01 22 Fax 86 34 58 10

Vejl. prisliste. 1. april 2012. Teknisk isolering. ÅRHUS N Johann Gutenbergsvej 11-13 8200 Århus N Tlf. 70 20 01 22 Fax 86 34 58 10 liste 1. april 2012 Teknisk isolering www.armadan.dk IsoverprislisteForsideIDÈ.indd 1 27-03-2012 08:35:52 Indholdsfortegnelse Indhold Side Boaflex 1 Boaflex, stjernekerne 2 TapeLock 3-7 Foamglas rørskåle

Læs mere

PROMAPAINT -SC3 Brandmaling Produktdatablad B 80.0

PROMAPAINT -SC3 Brandmaling Produktdatablad B 80.0 Dato: 29.07.14. Re.:27.10.16. PROMAPAINT -SC3 Brandmaling Produktdatablad B 80.0 PROMAPAINT -SC3 er en opskummende brandhæmmende maling baseret på vand. Malingen er fiberfri og giver et mat hvidt udseende

Læs mere

Stålbjælker i U-skåle over vinduer

Stålbjælker i U-skåle over vinduer Stålbjælker i U-skåle over vinduer Søjle/drage-system Dato: 14-09-2017 Side 1 Stålbjælker i U-skåle over vinduer Profilerne er dimensioneret med meget lille nedbøjning for at minimere bevægelserne, og

Læs mere

PROTEGAMETODEN TIL STÅL & TRÆ

PROTEGAMETODEN TIL STÅL & TRÆ PROTEGAMETODEN TIL STÅL & TRÆ At være maler handler ikke blot om at arbejde med æstetiske værdier, men også med de menneskelige og materielle. Hvis du arbejder med brandbeskyttelsesmaling, har du en afgørende

Læs mere

NYHED Brandsikring af kompositbjælker CONLIT BRANDSIKRING. Kompositbjælker stål/beton R120

NYHED Brandsikring af kompositbjælker CONLIT BRANDSIKRING. Kompositbjælker stål/beton R120 OKTOBER 2016 ROCKWOOL DANMARK NYHED Brandsikring af kompositbjælker CONLIT BRANDSIKRING Kompositbjælker stål/beton R120 Brandsikring af kompositbjælker stål/beton Tekniske data, CONLIT 150 Myndigedskrav

Læs mere

ULTIMATE Tech isolerings løsninger Høje præstationer ved høje temperaturer

ULTIMATE Tech isolerings løsninger Høje præstationer ved høje temperaturer isolerings løsninger Høje præstationer ved høje temperaturer The logotype Le lo Det er lettere at isolere med ISOVER 2 Tænk fremadrettet på isolering Termisk isolering bliver stadig vigtigere, når der

Læs mere

Gyproc Brandsektionsvægge

Gyproc Brandsektionsvægge Gyproc Brandsektionsvægge Lovgivning I BR 95, kap. 6.4.1 stk. 2 står der: En brandsektionsvæg skal udføres mindst som BSvæg 60, og den skal under brand bevare sin stabilitet, uanset fra hvilken side væggen

Læs mere

Montage af Masterboard GZ

Montage af Masterboard GZ Montage af Masterboard GZ Masterboard Tykkelse 0 mm Bredde 900 00 mm Længde 00 mm Vægt m² 0,,, kg Beklædningsklasser, brand K 0 B-s,d0 K 0 B-s,d0 Reaktion på brand A Anvendelse: Masterboard er en uorganisk

Læs mere

Eksempler på beregnede konstruktioner. Beregning af bæreevne og brandmodstand. Træs brandegenskaber. Beregning efter Eurocode 5, del 1-2 (brand)

Eksempler på beregnede konstruktioner. Beregning af bæreevne og brandmodstand. Træs brandegenskaber. Beregning efter Eurocode 5, del 1-2 (brand) , Temadag om brandsikkert byggeri, december 2015 Eksempler på beregnede konstruktioner REI 60-etageadskillelse REI 60-væg Beregning af bæreevne og brandmodstand Jørgen Munch-Andersen, 2 Træs brandegenskaber

Læs mere

bips B2.290 Basisbeskrivelse - Skeletkonstruktioner er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet.

bips B2.290 Basisbeskrivelse - Skeletkonstruktioner er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 4.0 Vindspærreplade Ansvarsfraskrivelse Bygningsdelsbeskrivelsen forudsættes anvendt af personer, der er teknisk sagkyndige inden for bygningsdelsbeskrivelsens fagområder, og anvendelsen fritager ikke

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING AMROC VINDTÆT - MARTS 2015

MONTAGEVEJLEDNING AMROC VINDTÆT - MARTS 2015 Marts 201 MONTAGEVEJLEDNING AMROC VINDTÆT - MARTS 201 Amroc cementspånplader er robuste multianvendelige beklædningsplader som kombinerer træets og cementens fordele - det vil sige træets elasticitet og

Læs mere

fermacell Montageguide

fermacell Montageguide fermacell Montageguide 2 Hvorfor vælge fermacell fibergips Et enkelt lag er nok til at gøre op med gamle vaner fermacell fibergips kan spare dig for meget. Et enkelt lag er ofte nok til at opfylde kravene

Læs mere

PROTEGA STÅLHÅNDBOGEN. NOVATHERM 4FRe

PROTEGA STÅLHÅNDBOGEN. NOVATHERM 4FRe PROTEGA STÅLHÅNDBOGEN BEREGN NOVATHERM 4FRe At være maler handler ikke blot om at arbejde med æstetiske værdier, men også med de menneskelige og materielle. Hvis du arbejder med brandbeskyttelsesmaling,

Læs mere

Underkonstruktion til atrium rytterlys

Underkonstruktion til atrium rytterlys ovenlysmoduler Underkonstruktion til atrium rytterlys Ny Ny Underkonstruktion til atrium rytterlys med 25-45 hældning ovenlysmoduler, der monteres som atrium rytterlys, kan fastgøres på en underkonstruktion

Læs mere

Underkonstruktion til vægmonteret lysbånd

Underkonstruktion til vægmonteret lysbånd ovenlysmoduler Underkonstruktion til vægmonteret lysbånd Underkonstruktion til vægmonteret lysbånd med 5-40 hældning ovenlysmoduler, der vægmonteres som lysbånd, kan fastgøres på en underkonstruktion af

Læs mere

Godkendelse MK 6.10/1488

Godkendelse MK 6.10/1488 MATERIALE ELLER KONSTRUKTION: Bærende og ikke-bærende BS-ydervægge 30 og 60. GODKENDELSESINDEHAVER: Gyproc A/S Hareskovvej 12 4400 Kalundborg Telefon 59 57 03 30 Telefax 59 57 03 01. MÆRKNING: Hver enkelt

Læs mere

Brandisolering af ventilationskanaler

Brandisolering af ventilationskanaler Brandisolering af ventilationskanaler Montagevejledning iht. DS 428 4. udgave 2011. November 2018 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. ULTIMATE og U Protect - standarden for høj ydeevne 3 2. Isolering

Læs mere

5.1 Gyproc Gipsplader

5.1 Gyproc Gipsplader 5.1 5.1 Gyproc Håndbog 9 483 5.1 Indhold... 485 Gyproc GN 13 Normal... 485 Gyproc GNE 13 Normal Ergo... 486 Gyproc GS 6 Super... 487 Gyproc GSE 6 Super Ergo... 488 Gyproc GRE 13 ROBUST TM Ergo... 489 Gyproc

Læs mere

4.3.4. Grænsefrekvenskonstanter og materialeegenskaber. 444 Gyproc Håndbog 9. Teknik / Bygningsakustik / Gipspladers lydisolerende egenskaber

4.3.4. Grænsefrekvenskonstanter og materialeegenskaber. 444 Gyproc Håndbog 9. Teknik / Bygningsakustik / Gipspladers lydisolerende egenskaber Materialeegenskaber Gipsplader er specielt velegnede til lydadskillende bygningsdele. Dette beror på et optimalt forhold mellem vægt og stivhed, som gør, at pladen effektivt kan absorbere lydenergi. Den

Læs mere

Underkonstruktion til atrium lysbånd

Underkonstruktion til atrium lysbånd ovenlysmoduler Underkonstruktion til atrium lysbånd Ny Ny Underkonstruktion til atrium lysbånd med 5-25 hældning ovenlysmoduler, der monteres som atrium lysbånd, kan fastgøres på en underkonstruktion af

Læs mere

Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen

Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen 12.4.1 Letklinkerblokke Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen Letklinkerblokke er lette byggeblokke, der på samme måde som Lego klodser - dog i større format - ud fra standardstørrelser opbygges til

Læs mere

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Multipladen Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Multipladen Multipladen enkelt og effektivt Multipladen fra H+H Danmark A/S er én af hjørnestenene i produktsortimentet et enkelt og effektivt system,

Læs mere

DK / JUNI 2018 MONTAGEVEJLEDNING AMROC VINDTÆT

DK / JUNI 2018 MONTAGEVEJLEDNING AMROC VINDTÆT DK / JUNI 2018 MONTAGEVEJLEDNING AMROC VINDTÆT 2 MOLAND AMROC VINDTÆT MONTAGEVEJLEDNING JUNI 2018 3 Indhold Råvarer... Skematisk angivelse af produktkredsløbets miljøpåvirkninger... Pladens sammensætning

Læs mere

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Vægelementet Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Vægelementet Vægelementet solide fordele Vægelementet fra H+H Danmark A/S er den professionelle løsning til bagmure og skillevægge. Et effektivt system,

Læs mere

ISOVER Duo. Kældre. P-kældre. Industrihaller. Sportshaller. Indkøbscentre. Værksteder. Maskinrum

ISOVER Duo. Kældre. P-kældre. Industrihaller. Sportshaller. Indkøbscentre. Værksteder. Maskinrum ISOVER Duo Nemt loft, der dæmper lyden, isolerer og giver mere lys Kældre P-kældre Industrihaller Sportshaller Indkøbscentre Værksteder Maskinrum Varme- og lydisolering med flot finish ISOVER Duo Kælderrum,

Læs mere

Godkendelse MK 6.10/1724

Godkendelse MK 6.10/1724 MATERIALE ELLER KONSTRUKTION: Brandsikring af installationsgennemføringer. Betegnelse: System Protecta EX Gipsmørtel GODKENDELSESINDEHAVER: Protecta A/S Ravneveien 7 Linnestad Næringsområde N-3174 Revetal

Læs mere

Teknik / Brandisolering. 4.2 Brandisolering 4.2. Gyproc Håndbog 9

Teknik / Brandisolering. 4.2 Brandisolering 4.2. Gyproc Håndbog 9 Teknik / Brandisolering 4.2 Brandisolering 4.2 Gyproc Håndbog 9 419 Teknik / Brandisolering / indhold 4.2 Brandisolering Indhold 4.2.0 Indledning... 421 4.2.1 Lovgivning... 424 4.2.2 Brandens opståen...

Læs mere

PAROC Hvac Fire. Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011

PAROC Hvac Fire. Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011 PAROC Hvac Fire Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011 Teknisk Isolering November 2013 Indhold Brandsikring med PAROC Stenuld... 3 PAROC Hvac Fire Mat Cirkulær kanal...

Læs mere

Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner

Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner SikkerhedsBranchen, udvalget for Passiv Brandsikring. Side 1 af 13 Passiv brandsikring Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner December 2017 SikkerhedsBranchen, udvalget for Passiv Brandsikring.

Læs mere

TRADITION MØDER DOKUMENTATION. Af teknik udvalget

TRADITION MØDER DOKUMENTATION. Af teknik udvalget 1 TRADITION MØDER DOKUMENTATION Af teknik udvalget PROBLEMSTILLING. Brandbeskyttelse af stålkonstruktion til R 60 ( BD 60) Tradition Dokumentation Anvendelse af 3 lag beklædning med samlet tykkelse på

Læs mere

ISOVER Plus System - effektivt, fleksibelt og energirigtigt facadesystem

ISOVER Plus System - effektivt, fleksibelt og energirigtigt facadesystem ISOVER Plus System - effektivt, fleksibelt og energirigtigt facadesystem Dato: marts 0. Erstatter: Brochure fra maj 00 ISOVER Plus System vil revolutionere byggeriet... ISOVER Plus er et nyt og revolutionerende

Læs mere

Montageguide. FERMACELL fibergips

Montageguide. FERMACELL fibergips Montageguide FERMACELL fibergips Hvorfor vælge FERMACELL fibergips Stil krav til din gipsvæg! Et enkelt lag er nok til at gøre op med gamle vaner FERMACELL fibergips kan spare dig for meget. Et enkelt

Læs mere

Nye perspektiver for en bæredygtig fremtid

Nye perspektiver for en bæredygtig fremtid Nye perspektiver for en bæredygtig fremtid Rigidur Rigidur H fremtidens beklædningsplade Rigidur H, den nye homogene fibergipsplade fra Rigips, opfylder alle de krav som byggeindustrien stiller til en

Læs mere

Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Ydervægge Ydervægge. Systembeskrivelser og Funktionsnøgler. Gyproc Håndbog 9

Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Ydervægge Ydervægge. Systembeskrivelser og Funktionsnøgler. Gyproc Håndbog 9 Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Ydervægge 2.2 Ydervægge 2.2 Systembeskrivelser og Funktionsnøgler 51 Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Ydervægge 2.2 Ydervægge Indhold...53 Systembeskrivelse...53

Læs mere

Nullifire SC902 Brandmaling

Nullifire SC902 Brandmaling Nullifire SC902 Brandmaling Vare nr. Navn Salgsenhed EAN Stk. pr. palle 30025 Nullifire SC902 Brandmaling A+B 25 kg 25 kg 5060211925863 24 x 25 kg 30031 Nullifire Repair Kit SC900 4,7 kg 5060211925900

Læs mere

sonocare vægsystem / Vægge

sonocare vægsystem / Vægge sonocare vægsystem / Vægge Samme lydreduktion og brandbeskyttelse som en standard skillevæg. Samme tykkelse som en standard skillevæg. Forskel: Lydabsorption. Sonocare indeholder det hele. Det er en ny

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

Brandbeskyttelse af beton huldæk

Brandbeskyttelse af beton huldæk Brandbeskyttelse 1.6 Brandbeskyttelse af beton huldæk MONTERINGSVEJLEDNING Bygningsdel klasse R 120 [BS-120] Med 30 mm C 150 opgraderes beton-huldæk til R 120 A2-s1,d0 Konstruktionen er brandteknisk afprøvet

Læs mere

Eksempler på bygningsdele og beklædninger m.v., der tilfredsstiller de brandtekniske krav

Eksempler på bygningsdele og beklædninger m.v., der tilfredsstiller de brandtekniske krav Bilag 3 103 Brandtekniske eksempler Eksempler på bygningsdele og beklædninger m.v., der tilfredsstiller de brandtekniske krav De efterfølgende eksempler på bygningsdele og beklædninger m.v. tilfredsstiller

Læs mere

Sådan efterisoleres med kvalitet

Sådan efterisoleres med kvalitet Kvalitetsguide UDGIVET DECEMBER 2011 Sådan efterisoleres med kvalitet Efterisolering er et effektivt og sikkert tiltag, der både sparer energi og forbedrer indeklimaet. Kvaliteten af efterisoleringsarbejdet

Læs mere

3.2.2. Projektering / Specialvægge / Gyproc Brandsektionsvægge. Gyproc Brandsektionsvægge. Lovgivning

3.2.2. Projektering / Specialvægge / Gyproc Brandsektionsvægge. Gyproc Brandsektionsvægge. Lovgivning Projektering / Specialvægge / Lovgivning Det fremgår af BR 200, kapitel 5.. at en bygning skal opdeles i enheder, så områder med forskellig personrisiko og/eller brandrisiko udgør selvstændige brandmæssige

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

Pilkington Pyrostop og Pilkington Pyrodur

Pilkington Pyrostop og Pilkington Pyrodur Pilkington Pyrodur BRANDBESKYTTENDE GLAS og Pilkington Pyrodur En effektiv barriere mod røggasser, flammer og varmestråling Brandbeskyttende glas: Personlig og materiel sikkerhed Brandbeskyttende Glas

Læs mere

Underkonstruktion til rytterlys med spær med 5 hældning

Underkonstruktion til rytterlys med spær med 5 hældning ovenlysmoduler Underkonstruktion til rytterlys med spær med 5 hældning Underkonstruktion til rytterlys med spær med 5 ovenlysmoduler installeret i en rytterlysløsning med spær med 5 hældning monteres på

Læs mere

fermacell Montageguide Februar 2016

fermacell Montageguide Februar 2016 fermacell Montageguide Februar 2016 2 Hvorfor vælge fermacell fibergips Et enkelt lag er nok til at gøre op med gamle vaner fermacell Fibergips kan spare dig for meget. Et enkelt lag er ofte nok til at

Læs mere

DS/EN DK NA:2011

DS/EN DK NA:2011 DS/EN 1992-1-2 DK NA:2011 Nationalt anneks til Eurocode 2: Betonkonstruktioner Del 1-2: Generelle regler Brandteknisk dimensionering Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af og erstatter EN

Læs mere

5.6 Glasroc Kompositplader og Tilbehør

5.6 Glasroc Kompositplader og Tilbehør Produkter / Glasroc Kompositplader og Tilbehør 5.6 Glasroc Kompositplader og Tilbehør 5.6 Gyproc Håndbog 9 543 Produkter / Glasroc Kompositplader og Tilbehør 5.6 Glasroc Kompositplader og Tilbehør Indhold

Læs mere

SKAMO PLUS. Egenskaber. Fakta. For yderligere information, kontakt: www.skamol.com

SKAMO PLUS. Egenskaber. Fakta. For yderligere information, kontakt: www.skamol.com SKAMO PLUS www.skamol.com Egenskaber Diffusionsåben og kapillaraktiv Skimmelhæmmende Isolerende Ubrandbar Høj trykstyrke Fri for sundhedsskadelige stoffer Nem at forarbejde med alm. håndværktøjer Fakta

Læs mere

HYDROPANEL markedets stærkeste plade

HYDROPANEL markedets stærkeste plade HYDROPANEL markedets stærkeste plade INDOOR OG WETROOM Hydropanel er en multifunktionel fibercementplade med en uovertruffen kombination af egenskaber indenfor styrke, brand, fugt og lyd. Hydropanel er

Læs mere

INGENIØRHØJSKOLEN I ÅRHUS Bygningsteknik Bygningsdesign. Brandteknisk dimensionering af. stålkonstruktioner BK302

INGENIØRHØJSKOLEN I ÅRHUS Bygningsteknik Bygningsdesign. Brandteknisk dimensionering af. stålkonstruktioner BK302 INGENIØRHØJSKOLEN I ÅRHUS Bygningsteknik Bygningsdesign Brandteknisk dimensionering af stålkonstruktioner Januar 2009 BK302 Peter Ehlers Indhold Indhold Side Forord 2 1. Indledning 3 2. Brandsikring af

Læs mere

Svær rørfastgørelse Information svær rørfastgørelse Mærkningssystem for rørslæder Eksempel på betegnelse: Varenr Typebetegnelse: ID-koder:

Svær rørfastgørelse Information svær rørfastgørelse Mærkningssystem for rørslæder Eksempel på betegnelse: Varenr Typebetegnelse: ID-koder: Svær rørfastgørelse MÜPRO Information svær rørfastgørelse Rørslæder, rørbøjler samt tilbehør kan leveres i forskellige udførelser. Varenumre, forskellige materialekombinationer, overflade samt nødvendige

Læs mere

BAGSTOP-FUGE-METODEN. Brandsikringsmæssig foranstaltning for at hindre flammespredning til den underliggende konstruktion. Vejen, 20 maj rev.

BAGSTOP-FUGE-METODEN. Brandsikringsmæssig foranstaltning for at hindre flammespredning til den underliggende konstruktion. Vejen, 20 maj rev. BAGSTOP-FUGE-METODEN Brandsikringsmæssig foranstaltning for at hindre flammespredning til den underliggende konstruktion. Metodehæftet har afsæt i PTM-anvisninger. De beskrevne produkter, dampspærre, under-

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

Effektivt og sikkert - i sort design. CONLIT brandisolering af ventilationskanaler

Effektivt og sikkert - i sort design. CONLIT brandisolering af ventilationskanaler Effektivt og sikkert - i sort design CONLIT brandisolering af ventilationskanaler Tryghed i hverdagen Vi bruger omkring 90 % af vores tid inden døre i vores bolig, på arbejdet, i skolen, i børnehaven eller

Læs mere

Fuggibaggi Design, Bergen Kino, Norge, Kinopanel

Fuggibaggi Design, Bergen Kino, Norge, Kinopanel Fuggibaggi Design, Bergen Kino, Norge, Kinopanel KINOPANEL VÆGBEKLÆDNINGER Speciel akustisk vægbeklædning til biografer og andre underholdningslokaler, hvor der kræves fremragende lyddiffusion. Diskret,

Læs mere

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse Dato: maj 2011. Erstatter: Brochure fra marts 2006 2 Reglerne for varmeisolering i sommerhuse er skærpet Reglerne i BR 2010 betyder

Læs mere

VINDSPÆRRE MONTAGEVEJLEDNING

VINDSPÆRRE MONTAGEVEJLEDNING VINDSPÆRRE VINDSPÆRRE SORTIMENT UV-VINDSPÆRRE 9721902 1,5 x 50 m PRO VINDSPÆRRE 9699245 1,5 x 50 m 9721903 1,5 x 13,5 m 20 m 2 UV TAPE 9721904 60 mm x 25 m ALL-ROUND TAPE 9698152 60 mm x 25 m ALL-YEAR

Læs mere

Fremgangsmåde i brug af mursko

Fremgangsmåde i brug af mursko Fremgangsmåde i brug af mursko Revision 25.06.2014 Udarbejdet af Claus Jessen FBJ Rådg. Ingeniører A/S Merkurvej 5 6000 Kolding Tlf.: +45 75 26 46 11 Fax: +45 75 26 46 12 CVR nr. 32 76 34 05 www.fbj.dk

Læs mere

Underkonstruktion til lysbånd

Underkonstruktion til lysbånd ovenlysmoduler Underkonstruktion til lysbånd Underkonstruktion til lysbånd med 5-25 hældning ovenlysmoduler installeret i en lysbåndsløsning monteres på en underkonstruktion af træ, stål eller beton. Underkonstruktionen

Læs mere

DEN INNOVATIVE RØRBØJLE TIL HURTIG MONTERING OG BESKYTTELSE MOD KONDENSDANNELSE MED AF/ ARMAFLEX

DEN INNOVATIVE RØRBØJLE TIL HURTIG MONTERING OG BESKYTTELSE MOD KONDENSDANNELSE MED AF/ ARMAFLEX DEN INNOVATIVE RØRBØJLE TIL HURTIG MONTERING OG BESKYTTELSE MOD KONDENSDANNELSE MED AF/ ARMAFLEX Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Sikker Euroklasse B/ BL -s3, d0 og stor modstandsdygtighed over for vanddamptransmission

Læs mere

MONTAGEANVISNING Protecta FR Akryl

MONTAGEANVISNING Protecta FR Akryl MONTAGEANVISNING Protecta FR Akryl 1 (5) 2013 1 28 Generel produktbeskrivelse Typisk detaljetegning Protecta FR Akryl er fremstillet for at forhindre spredning af brand, gas og røg gennem åbninger og tekniske

Læs mere

Tid er den vigtigste faktor i en brand

Tid er den vigtigste faktor i en brand Tid er den vigtigste faktor i en brand Tiden før ilden spredes. Tiden før giftig røg når mennesker. Tiden det tager brandvæsenet at nå frem til bygningen og nå ud igen. Den tid grundstrukturen i bygningen

Læs mere

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60)

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60) Konstruktionsoversigt REI 60 K 60 2 K 10 1 (BD 60) (BS 60) EI 60 EI 30 A 2 -s1, d0 A 1 2 Indhold Fastgørelse af genstande på væg og loft Enkeltgenstande på væg 3 Enkeltgenstande i loft 3 Tabel A: Lette

Læs mere

DEN ENESTE RØRBØJLE TIL B-s1, d0 ARMAFLEX SYSTEMER MED KRAV OM LAV RØGUDVIKLING

DEN ENESTE RØRBØJLE TIL B-s1, d0 ARMAFLEX SYSTEMER MED KRAV OM LAV RØGUDVIKLING DEN ENESTE RØRBØJLE TIL B-s1, d0 ARMAFLEX SYSTEMER MED KRAV OM LAV RØGUDVIKLING Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Øget sikkerhed på grund af fremragende brandegenskaber og reduceret røgtæthed Opfylder kravene

Læs mere

PTM-VEJLEDNING 1B ANVENDELSE AF POLYSTYREN I VARME TAGE

PTM-VEJLEDNING 1B ANVENDELSE AF POLYSTYREN I VARME TAGE PTM-VEJLEDNING 1B ANVENDELSE AF POLYSTYREN I VARME TAGE Indledning Dette er en projekterings-, udførelses-, anvendelses- og produktanvisning fra Phønix Tag Materialer til professionelle brugere af vores

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Dato: 22. Januar 2015 Byggepladsens adresse: Lysbrovej 13 Matr. nr. 6af AB Clausen A/S STATISK DUMENTATION Adresse: Lysbrovej

Læs mere

Ny brandmaling giver større frihed til at vise de smukkeste former... Nullifire S Nullifire S

Ny brandmaling giver større frihed til at vise de smukkeste former... Nullifire S Nullifire S Ny brandmaling giver større frihed til at vise de smukkeste former... Nullifire S707-60 Nullifire S707-120 Maler man stålkonstruktioner før montage i stedet for indklædning på byggepladsen, reduceres antallet

Læs mere

- din isoleringsrådgiver - din totalleverandør

- din isoleringsrådgiver - din totalleverandør - din isoleringsrådgiver - din totalleverandør VEJL. PRISLISTE 1. februar/2011 TEKNISK ISOLERING CONLIT BRANDSIKRING BALLERUP KOLDING ÅRHUS Tlf. 70 26 06 36 Tlf. 70 22 99 33 Tlf. 70 20 01 22 Fax 70 26

Læs mere

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse August 2012 2.122 DK Eter-Color et naturligt og stærkt valg Gennemfarvet fibercement Stærk kvalitet naturlige, spændende farver Minimal vedligeholdelse Til alle slags facader Eter-Color er en vejrbestandig

Læs mere

Produktoversigt Teknisk isolering

Produktoversigt Teknisk isolering Produktoversigt pr. 15. februar 2011 Erstatter: Produktoversigt pr. 22. februar 2010 Farver: 100% cyan, 70% magenta Indhold Teknisk Isolering Side Datablad nr. Oversigt over udvendig Ventilations pictogram

Læs mere

Conlit brandbeskyttelse -en effektiv og godkendt metode

Conlit brandbeskyttelse -en effektiv og godkendt metode Brandbeskyttelse af Stålsøjler, dragere m. klæbet Conlit system 1.1.1 m. Conlit Sømsystem 1.1.10 Træk- og trykstænger 1.2 Stålpladetag BS 60 1.4 Lukning af gennemføringer 1.5 Gasbeholdere 1.8 Gasrør 1.9

Læs mere

DEN AVANCEREDE RØRBÆRER TIL HURTIG MONTERING OG KONDENSKONTROL MED AF/ARMAFLEX

DEN AVANCEREDE RØRBÆRER TIL HURTIG MONTERING OG KONDENSKONTROL MED AF/ARMAFLEX Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) DEN AVANCEREDE RØRBÆRER TIL HURTIG MONTERING OG KONDENSKONTROL MED AF/ARMAFLEX Opfylder Euroclass B/B L -s3,d0 og meget modstandsdygtig

Læs mere