Gardehusaren Nr. 5 - Oktober årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gardehusaren Nr. 5 - Oktober 2011 11. årgang"

Transkript

1 Gardehusaren Nr. 5 - Oktober årgang

2 Indhold nr. 5 Legater...2 Mindeord for Jacob Steen Olsen...3 Tur til Broholm...4 En forrygende tur til Bornholm...5 En beslagsmeds erindringer (Del 1)...7 Forsidebillede: B-Coy marcherer gennem Slagelse by Ingen ringridning uden husarer...10 Ny uddannelse, nyt tjenestested, ny mærketur...11 Hjemkomst af ISAF hold 11 i Slagelse...13 Danske Gardehusarforeninger...16 Gardehusaren udgives af Gar de hu sar re gi mentet i samarbejde med Sjællandske Liv re gi ments Soldaterforening og Danske Gar de hu sar for- enin ger, hvis pro tek tor er: Hans Kongelige Højhed Kronprinsen. Bladet fordeles til alt tjenst gø ren de personel ved Gar de hu sar re gi men tet og ud sen des til alle med lemmer af Sjæl land ske Liv re gi ments Sol da ter for ening og Gar de hu sar for enin ger ne i ind- og ud land samt per so nel i international tjeneste. Redaktion: Kaptajn Lars Nordmann, ansvarshavende redaktør Oberstløjtnant Knud Skafte, redaktør Seniorsergent Janne U. Ramsing, redaktør Bladudvalg Oberst Ib Hedegaard Sørensen Oberstløjtnant Knud Skafte tlf Freddy Rasmussen (Adresse ændringer tlf ) Ole Bent Pedersen Helmer Christensen Hans-Erik Bonde tlf Kaptajn Lars Nordmann Seniorsergent Janne U. Ramsing Redaktionens adresser Lokalstof: SSG J. Ramsing, STKMP 1 PNINFBTN/GHR, Tlf. afventer nyt nr. men kan træffes via . Fax: Redaktionens meninger må ikke ta ges som udtryk for regimentets officielle standpunkter. Ligesom re dak ti o nen ikke be hø ver at dele den op fat tel se, for fat te re af de for skel li ge ar tik ler giver ud tryk for. Trykt oplag: 5000 Repro & tryk: Slagelsetryk Marketing ApS Bladet udkommer 6 gange årligt Annoncetegning: Slagelsetryk Marketing ApS Rosengade 7C, 4200 Slagelse Telefon Fax mail: Sjællandske Livregiments Soldaterforening...22 Redaktørerne minder om, at december nummeret først udkommer et par dage ind i december måned, da trykningen af Gardehusaren er skubbet lidt, af hensyn til Gardehusarregimentets fødselsdag LEGATER Af LEGATFONDENs midler stilles her i sommerhalvåret 2011 et antal legatportioner til rådighed for officerer og stampersonel af befalingsmandsgruppen (CSG, SSG og OS) i hæren og hærhjemmeværnet. Legatet kan søges af værdigt trængende afskedigede officerer og befalingsmænd samt ubemidlede enker/enkemænd og børn efter de nævnte personer. Alt andet lige vil ansøgninger, begrundet med fysiske og psykiske, herunder posttraumatiske lidelser, samt forringede sociale forhold, nyde fremme. Ansøgningsskema kan rekvireres ved henvendelse til nedennævnte sekretær inden 25. september, gerne snarest belejligt. Modtagne henvendelser og resultat behandles fortroligt. Major Jørgen Larsen Digterparken Ballerup Mail-adresse: "Deadlines for Gardehusaren i 2011" December nummeret 28. oktober Tjenesteblad for Gar de hu sar re gi men tet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Sol da ter for ening og Danske Gardehusarforeninger 2 5/2011

3 Det er med stor sorg, at vi måtte sige farvel til konstabel og vor gode ven Jacob Steen Lund Olsen. Jacob var en temperamentsfuld fi ghter, der til stadighed gav alt, hvad han havde. Han var højt respekteret for sin professionelle tilgang til tjenesten og for evnen til altid at nå sine fastsatte mål. Jacob stod altid fast ved sine meninger og holdninger, og han kæmpede altid til det sidste, for at opnå sine mål eller for at løse de opgaver, han var pålagt. Jacob var aldrig sen til at lade sit store overskud komme kammeraterne til gode, hvilket ikke kun gjaldt på det fysiske plan. Jacob var trods sit temperament et roligt og afbalanceret menneske, der altid gav sig tid til andre. Han var altid frisk, i godt humør, smilende og holdt sig ikke tilbage for at komme med en passende kæk bemærkning. Jacob var i ånd, sind og styrke robust som bornholmsk granit, og han elskede sin hjemø. Han var altid frisk og klar til et muntert arrangement med honningsnaps og dårlig danserytme. Han var en meget loyal og pålidelig kammerat, med meget tætte bånd til sine søskende, forældre og ikke mindst sin kæreste, som altid blev nævnt ved enhver kærkommen lejlighed. Jacob var en soldat og ven, som vi aldrig vil glemme. Han vil altid stå for os som et lysende eksempel på medmenneskelighed og ansvarsfølelse over for dem han holder af. Han indeholdte en iver og en livslyst, som inspirerede mange omkring ham. En inspiration som vil gå igen i det uendelige. Jacob, du var en god ven, et elsket menneske og en stor mand, vi aldrig vil glemme. Ære være dit minde. VIDAR COY Når stormen lægger sig - raser vi stadig. 5/2011 3

4 SLAGELSE NÆSTVED KORSØR VI SÆTTER TRYK PÅ DIT BUDSKAB Levering i små og store oplag! Ordretelefon: reklamebrochurer annonceproduktion papirlinie designmanual plakater & streamers imagekataloger medlemsblade direct-mail materialer Tur til Broholm Af GH Dianalund, 2. DEL HESK Nicklas Lund Trompetsektionen ved Hesteskadronen første officielle tur, som gik til Broholm på Fyn i perioden JUL 11, hvor 9 trompetere og en paukist fra sektionen skulle deltage og spille i forbindelse med præmieoverrækkelser ved de danske mesterskaber i dressur. Præmier m.v. blev bl.a. overrakt af Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Bennedikte. Fredag morgen 29 JUL 11, solen skinner og klokken er 7.10, en almindelig dag. Hestene vartes, og derefter rides de 6 heste, som skal med til Broholm. For første gang har vi frit spil på ryggen af vores heste og det er bestemt en sand fornøjelse. Hestene vaskes af, så er der optælling af galla og udstyr, som derefter pakkes i bilerne, og til sidst læsses hestene. Vi kører mod Broholm, humøret er højt, alle er spændte, indtil motorvejen rammes, så sover alle og husar Dianalund hygger sig resten af turen alene. Broholm nærmer sig, vi finder staldene hvor vores heste skal stå, får gjort boksene klar og hestene ind. SG H. Corydon får styr på, hvornår vi skal ride de efterfølgende dage, og derefter køre vi til vandrehjemmet hvor vi skal indkvarteres. Som et plus oven i det hele, sørger Broholm selv for staldvager hele weekenden, en kæmpe tak til dem! Om eftermiddagen er der tid til at se første afdeling af DM, sikke nogle heste og ryttere. Fredag aften tager alle på besøg hos en delings kammerat, GH Stenstrup, her får vi noget god mad, en lille en til halsen og alle hygger helt igennem. Vandrehjemmet fi ndes igen omkring midnat. Lørdag morgen 30 JUL 11, folk skal være køreklar kl ved bilerne, vi køre til Broholm, spiser morgenmad og klargøre hestene til morgenridning. Lidt senere på formiddagen, sadler vi op, endnu engang for at ride ud og øver op- og afmarch samt trut (spil). Kl iføres galla, til både hest og rytter. Vi træner en sidste gang inden vi går på kl Vi er spændte, vores første tur i galla og så til DM i dressur, en rigtig dejlig fornemmelse. Lørdag aften foregår i ro og mag, nogle hygger sig på vandrehjemmet, andre tager til Svendborg på MC Donalds. Søndag 31 JUL 11 ligner lørdag til forveksling, dog er vi på to gange om eftermiddagen. Første gang efter Intermedier og anden gang efter Grand Prix finalen. Søndag er den største dag på Broholm, denne gang rider vi ind på en bane, for flere hundrede publikummer som står og kigger på os, vi trutter (spiller) og alt går som planlagt. Søndag aften, Slagelse nærmer sig endnu en gang, ca. kl Hestene sættes ind, galla tælles op, tingene pakkes over i hestetransporterne, så det er klar til mandag morgen. Hvor en flok trætte, men stolte trompetere skal stå kl i staldene, klar til at drage til Bornholm. Fedt at være blevet ældste! tlf Rosengade 7 C Slagelse 4 5/2011

5 Estandarten føres til midten af paraden af KN J. Holst (CH/i/III/GHR) En forrygende tur til Bornholm Af GH Toksværd, 2. DEL HESK/ GHR Mandag morgen 01 aug. 11. Vækkeuret er sat til Alt er pakket og madpakkerne er klar. Stilletidspunkt, En hurtig optælling og klargøring af 18 nyvaskede heste. Med hestene læsset satte vi kursen mod Bornholm. Efter syv timer, med en meget varm transport, nåede vi endelig frem. Vi fik hestene installeret på en meget lille rideskole, hvorefter vi skulle have en hurtig omgang ridning, nogle red i skoven og andre i ridehuset. Om aftenen, da vi havde fået fri (med undtagelse af de tre staldvagter), skulle de bornholmske seværdigheder udforskes. Hver en sten på Hammershus blev vendt og samtlige iskiosker i Gudhjem blev tømt for is. Efter en hård aften med mange kulturelle oplevelser, kunne man godt have brugt en dejlig lang nats søvn. Men næ nej, stilletidspunkt tirsdag morgen 02. AUG 11 var Ikke engang stueeftersyn kunne man slippe for. Med morgenmaden i maven gik turen igen ud til hestene. Efter en hurtig smukkesering (vartning) af hestene, var det galla på, klar til at ride til Almegårds Kaserne. Vi red de 5,5 km ud fra rideskolen til Almegårds kaserne, hvor det egentlige mål med hele turen skulle foregå. Med trompetere og estandartvagter klar, kunne chef-skifteparaden begynde. Efter paraden (som gik meget tilfredsstillende) red vi ind foran officersmessen (Casino Øst), hvor den afgående CH/III/GHR (OL K.E. Kjær) holdt afskedsrecption. Chefen for Hesteskadronen (MJ P.S. Thuesen) holdt i haven og på hest foran Casino Øst en lille og personlig afskedstale til oberstløjtnanten. Efter en veloverstået parade m.v., kunne vi fortsætte vores tur med OL G.A. Nielsen overtager kommandoen over III/GHR 5/2011 5

6 Kongelig hofleverendør Danske og udenlandske Ordensbaand Miniatureordner medaljer sløjfer. rosetter Peder Skrams gade København K Tel. & fax: MJ P.S. Thuesen (CH/HESK/GHR) holder tale for afgående CH/III/GHR OL K.E. Kjær foran Casino Øst Alt glarmesterarbejde udføres Termoruder / reparationruder Spejle & glas efter mål Billedindramning Autoruder / Rep. af stenslag Vinduer / Døre i træ & alu Forsikringsarbejde Langes Gård Slagelse et byridt i Rønne. Med trompeten oppe og sablen i hvil fik vi overstået vores første rigtige escorte. Vejret til både parade og byridt var helt fantastik hvilket bl.a. bevirkede, at der var rigtig mange mennesker på ruten ind til Rønne centrum samt på torvet i Rønne, hvor vi gennemføre en opmarch og trompetsektionen spillede, Nu skulle det gå hurtigt. Galla af og klar til afgang. NK/DEL (SG H. Corydon) svingede pisken, bilerne blev pakket og hestene gjort klar. Der var endda tid til frokost. Endnu syv timer blev tilbragt i bilerne, hvorefter Slagelse var i sigte. Kl ankom vi til eskadronen med en flok trætte heste og en endnu større flok trætte husarer. Efter endnu en hurtig optælling af galla, var det afslutningen af en fantastisk tur. Kursus for Krigsveteraner, Hold 3. GRUS STEN MULD THOMAS JULL OLSEN LØNGGÅRDENS GRUSGRAV & VOGNMANDSFORRETNING - SORØ CONTAINERTRANSPORT Løngvej Sorø Telefon: Telefax: er for soldater, politibetjente og andre udsendte, som har svært ved at omstille sig fra krigs-mode til freds-mode efter hjemkomsten fra en mission uanset om det er ét eller ti år siden de kom hjem. Det gennemføres den oktober 2011 på Gerlev Idrætshøjskole. Det er udfordrende, sjovt og gratis for deltagerne; Deltagelsen kræver ikke særligt fysisk form.-men vilje. Kursus er støttet af bl.a. De Blå Baretter. Tilmelding på 6 5/2011

7 En beslagsmeds erindringer fra sin tid som beslagsmed ved Gardehusarregimentet og Den kongelige Stald-Etat (Del 1) Af beslagsmeden Asger Schou Sørensen Jeg blev indkaldt den 1. november 1955 kl. 1200, og fik nummer ll - 55 og bynavnet Merløse. Vi var mange med toget til Næstved og kom i god tid. Der var nogle, der lige var omkring biografen for at orientere sig og bestemte så, at ville se den pågældende film samme aften. De var ikke for kloge. Om den stadig var på programmet, da vi blev lukket ud 14 dage senere, husker jeg ikke. Vi begav os mod kasernen og blev her modtaget af KL H.C. Langkjær og OS J.B. Hansen og nogle korporaler. De var alle rigtige gode til, og elskede, at råbe højt og skælde ud. Under råb og skrigen blev vi stillet op på geled foran et lille firkantet bord, hvor Langkjær sad bag ved og så meget farlig ud. Under navneopråbet skete der en lille ting for mig. Mit fulde navn er måske som bekendt Asger Schou Sørensen, pludselig lød opråbet på Asger Jørgensen, og Jørgensen kan jo i nogen grad minde om Sørensen, så vi var to der for frem, hvor jeg dog hurtigt opfattede situationen om den lille forskel i navnet og trak mig hurtigt tilbage igen, hvorpå det lød, hvad i hel,,,, ved han nu ikke engang, hvad han hedder, og alt imedens Asger Jørgensen blev ekspederet og fik tildelt numret 925, kunne jeg så igen stå og betragte Et senere billede af H.C. Langkjær ved udnævnelse til kaptajn mit lille fine indkaldelses- bevis, hvorpå min lillesøster på forsiden med rød kuglepen havde skrevet tipsresultater ned eller op, hvad der nu passer sig bedst, og jeg var noget beklemt ved at skulle afl e- vere det. Det blev selvfølgelig også min tur. Jeg for frem, så hurtigt jeg kunne og stod ret på en eller anden måde. Langkjær kiggede mig dybt i øjnene en tid og spurgte så med høj og tydelig stemme: er han nu helt sikker på, det er ham, hvorpå jeg måtte svare ja, som så med det samme blev rettet til javel. Kors, hvor var jeg bange, bukserne var udsat for en stor fare. Hver gang en ny blev råbt op, flammede kaptajnløjtnantens øjne mod mig, for nok ligesom at se om jeg foretrak et andet navn end lige det, jeg havde opgivet. Den var gal igen den første dag, vi skulle ride, jeg havde fået tildelt en billedskøn hoppe, der hed Ninette. Hun var lidt varm og nervøs, hvad ingen af os kunne vide noget om. Da det var lykkedes mig efter kommandoen sid op at komme op på Ninette, følte jeg, at hun nok ville skille sig af med mig, og tog sikkert lidt hårdt i tøjlerne, med det resultat at hun gik bag over. Da hun stod lodret, faldt jeg af, da Ninette og jeg lå side om side i ridehusbunden, brølede Langkjær, om jeg nu havde tænkt mig at lave opvisning allerede her på den første ridetime, og alt medens det igen var ved at gå galt med bukserne, havde en korporal fået fat både i hesten mig for at hjælpe mig op igen, dog med det resultat at han smed mig om på den anden side af hesten, hvorefter det igen lød fra kaptajnløjtnanten: Han vil måske slet ikke ride i dag. Det skulle senere vise sig at den rekrut på hvert nyt hold, der blev tildelt Ninette, kunne berette om lignende oplevelser. For Langkjærs vedkommende viste det sig, at han var et herligt menneske og en dejlig officer. Han kunne En situation som denne ville Kaptajnløjtnant Langkjær højt til hest, helt sikkert bedømme som en ustyrlig trang for de to rekrutter til at lave privat opvisning og så med en efterfølgende skideballe, alt medens de arme rekrutter rystede af skræk ikke drømme om at gøre sine husarer fortræd, bare han kunne få lov at skælde ud og se husarerne ryste af skræk. Ja, så havde han det godt. Men det varede selvfølgelig lidt, inden man fandt ud af det. For mit vedkommende varede det dog ikke så længe som for de fleste, idet jeg meget hurtigt kom til med jævne mellemrum at gøre tjeneste i beslagsmedien, og der kom han meget, ja dagligt hvor han sammen med mester ordnede verdenssituationen Og sikken en luksus det var at være der. Der var varme, og man kunne få varmt bad, det var jo noget, man som rekrut ikke var forvænt med. I de gamle tysker barakker vi boede i, måtte der kun være varme på samlingsstuen, alle andre steder var der om vinteren iskoldt med blomster på de tilfrosne vinduer, men vi måtte bruge alt det kolde vand vi ville, hvis det ikke lige var frosset. Det var jo allerede den gang midt i 50 erne sådan, at der var meget langt imellem de unge smedesvende på landet, der ville eller måske i rimelig grad kunne sko heste. Hestene faldt drastisk i antal i disse år, så mange steder på landet kunne de slet ikke få det lært. Her ville de hellere lave nye badeværelser og centralvarme, eller de ville ligge og rode under en traktor, som der siden sidst i 40érne og først i 50 erne var begyndt at kunne ses på mange smedeværksteder - mest de små grå Ferguson. Eller de fik måske efter læretiden 5/ ( )

8 Det kunne dog hænde, at Langkjær selv stod for opvisningen godt arbejde som svejser på en maskinfabrik, eller montør, det betød jo som regel, at man også fik en bil at køre i, det var jo nyt og spændende. I sådan et job, kunne ugelønnen snige sig helt op i nærheden kr. Det var jo, som jeg har berettet om, ikke de ting der havde min interesse, det var så afgjort hestene. Jeg havde da også i en ansøgning på sessionen bedt om at komme til Gardehusarregimentet og gjort opmærksom på, at jeg var udlært beslagsmed og ønskede at gøre tjeneste i beslagsmedien. I beslagsmedien ved GHR var der dengang to fenrikker, Harry Gade og Jens Hammer Glentborg. Gade var chef, og han var en uhyre dygtig beslagsmed. De var ikke gardehusarer, de kom fra Hærens Tekniske Korps. Der udover var der to menige soldater. Man fandt hurtigt ud af, at jeg selvstædigt kunne beslå heste og nok så vigtigt, jeg kunne smede sko. Alle heste ved GHR gik med håndsmedet sko. De var forskellige fra hestesko i den civile verden, man skelnede den gang mellem almindelig beslag, og militær beslag. Det var beslag, der var helt i top, og kors hvor var det smukt arbejde. Min læremester Ejner Kaas havde lært mig, hvad militært beslag var. Men på det tidlige tidspunkt af min smedekarriere lignede mine sko ikke helt det, der var standard ved GHR, men de kunne bruges, og det blev da også bedre, som tiden gik. Der var selvfølgelig grænser for, hvor meget jeg kunne afgives til smedien i rekruttiden. Jeg skulle jo lære at være soldat som alle andre. Men i øvrigt var det under ændring, således at de værnepligtige, der skulle gøre tjeneste på værkstederne, kom fra FKF eller HTK, hvad det nu var det hed. En dag skulle jeg stille på eskadrons kontoret til samtale. Jeg skulle på korporalskole, det ville jeg gerne, men mit arbejde som beslagsmed sad dybere i mig, og med hjælp fra fenrik Gade og overdyrlægen blev det sådan. Fra 1. maj 1956 hvor rekruttiden var forbi, og hvor husarerne blev sendt rundt til de forskellige kaserner i landet for at passe hestene der, blev jeg dog som husar fast mand i beslagsmedien, og der blev jeg så resten af de 16 måneder, der dengang var gældende. Smedemesteren overfenrik Harry Gade, nok landets dygtigste beslagsmed på den tid Der blev rumsteret med tanker om, at jeg skulle med til olympiade som beslagsmed i 56. Der var gode ryttere blandt officererne. Jeg husker KN Kirkebjerg på Havanna og OL Sommer på Laps. Han gik dressur og var en hård konkurrent for Jubile og fru Lis Hartel. Senere kom Laps slemt til skade under en tur i terrænet, han fik skåret den dybe bøjesene over på et bagben. Overdyrlægen fik ham lappet sammen, men efter den lange periode med boksro der var nødvendig, kom han aldrig rigtigt på toppen igen, i hvert fald ikke hvad jeg har kendskab til. Olympiadeturen glippede, den tog mester selv. Det var en rigtig god tid også rent uddannelsesmæssigt. Jeg var kommet godt ind med smediens øverste chef, overdyrlæge KN Sejersen, han sendte tit bud efter mig, når der skulle opereres for noget der kunne interessere beslagsmede. Han gav mig et rigtigt godt indblik i hestens anatomi og haltheds årsager og selvfølgelig også i deres behandling, ind i mellem nærmest som forelæsning. På PBS i Grønnegade var der også en beslagsmed, han hed PL H.K. Andreassen. Foruden de ca heste der var der, skulle han beslå de 10 heste, der var på Holbæk Kaserne, 2 i Ringsted og 2 i Vordingborg.. Jeg blev tit afgivet dertil, navnlig når det var hestene i Holbæk, der stod for tur. Det var mest køreheste, men der var også rideheste, det var i Ammitsbøl og Mittags tid. Jeg mener også, det var her O. Steffensen med Lydia oprindelig gjorde tjeneste. I beslagsmedien på GHR var jeg fast sammen med OFR Gade. Vi havde alle remonterne, det var den gang O og P heste, og det var konkurrencehestene, dem var gavlstaldene fyldt op med, samt alle dem der stod i sygestaldene. Det med O og P heste var sådan, at hvert år blev regimentet tilført ca. 30 nye 3 års heste, og hver årgang havde navn med samme begyndelsesbogstav, således var O hestene på denne tid 4 år, og P hestene 3 år. Eskadronshestene (det var dem rekrutterne red på) passede OFR Glentborg sammen med en anden soldat, som ikke rigtigt kunne noget med heste og derfor var meget ked af at være i smedien, han ville hellere lave maskiner. Der var, som mange sikkert kan I maj 1956 blev jeg fast mand i beslagsmedien ( ) 8 5/2011

9 forstå, ganske mange heste, alle stalde var fulde, og der var stor travlhed i smedien. Da min tjenestetid var udløbet, var der ikke mulighed for at blive i beslagsmedien på GHR, så jeg blev hjemsendt på min 21 års fødselsdag den 10. marts Forinden havde jeg søgt arbejde på Charlottenlund Travbane, jeg ville lære det specielle travbeslag rigtigt at kende. Men jeg kom dårligt nok i gang der, før der kom bud fra OFR Gade om, at jeg måske kunne få en stilling som beslagsmed på GHR. OFR Glentborg skulle forflyttes til Bådsmandsstræde (der nu hedder Christiania) som smedemester der, og nu kunne jeg måske afløse ham ved Gardehusarregimentet. Jeg blev Husar igen, selvom det som nævnt var almindeligt at værkstedspersonale kom fra HTK eller FKF. Jeg fik en remonte rytter lignende ansættelse, lønnen var den samme som for de ældste OS. På grund af mit håndværk noget der hed 96 % af fenrik løn, + frit kvarter i barakgaden. Det var fint, det var noget med 1100 om måneden, når der var trukket 60 kroner for fuld forplejning, det var rigtig godt. Min teoretiske undervisning hos overdyrlæge Sejersen blev genoptaget. Jeg fik kørekort for at kunne afløse Andreassen på Grønnegade med hestene i Holbæk, Vordingborg og Ringsted. Andreassen var ikke helt ved godt helbred og var i mange perioder fritaget for tjeneste. Om vinteren var det ikke nogen nydelsestur til Holbæk, det foregik i jeep med åbne sider. Senere blev det dog til et Folkevogns Rugbrød, det var bedre. Den afløsning kom altid ubelejligt for os. Vi havde som nævnt utrolig travlt i smedien, alene arbejdet med at smede skoene var stort. Jeg fandt en dag bagerst på smedeloftet en hel masse sko fra den tid, der var beslagskole ved regimentet (den stoppede i 52). Normalt var de ikke gode nok til Gade, men når det ind imellem kneb med tiden og med at følge med, fik de ben at gå på. Nogle af dem brugte vi selv, andre byttede vi til dem, der var bedre, når jeg gjorde tjeneste på PBS. Der gik også somme tider et par dage med eskadronen på ture i omegnen. Vores ritmester Lorentz Münter havde gode forbindelser, bl.a. til ejeren på Åsidegården i Snesere og på Gunnarslevholm, dertil havde vi nogle gode ture, hvor jeg var med som ridende beslagsmed. På Bådsmandsstræde, var der foruden OFR Glentborg, en der hed Jørgensen, han havde grad af oversergent og var 10 år ældre end jeg. Han meddelte en dag, at han ville søge ud i det civile liv, hvis han ikke kunne opnå fast ansættelse. Det var jo ikke så godt, der var mange militærheste i og omkring København på den tid, dertil kom hestene i den Kgl. Stald Etat. Der gik ikke så lang tid, før Ove Jørgensen blev fenrik uden noget som helst, det blev han bare. Da vi nærmede os 1960, skulle vi forlænge min kontrakt. Gade, der nu var blevet PL, mente at vi skulle forsøge det samme med mig som med Jørgensen, for at man kunne være sikker på at have beslagsmede i fremtiden. Gennem overdyrlæge Sejersen blev der rettet kontakt til stabsdyrlæge OB Sass. Men det var en noget nedslående besked, der kom derfra. Den socialdemokratiske regering med forsvarsminister Poul Hansen havde fået vedtaget, at eskadronen med undtagelse af en eskorte på ca. 5o heste skulle nedlægges. Resten af hestene i forsvaret skulle sælges, man antog således ikke flere beslagsmede til fast tjeneste. Det betød, at min tid ved regimentet på en ny kontrakt ville blive kortvarig, hvorfor jeg valgte at stoppe ved kontraktens udløb i maj Min sidste arbejdsdag var den dag KN Krabbe kom så ulykkeligt af dage under det militære ridestævne på øvelsesterrænet den 6. maj Ved min afsked fik jeg oberstens og overdyrlægens tilladelse til at bruge betegnelsen: Uddannet beslagsmed ved GHR. En beslagsmeds erindringer fortsættes i næste nr. Værd at vide Åbningstider Regimentets kontorer: Mandag - fredag: Reception: Mandag - torsdag: Fredag: Cafeteria: Mandag - torsdag: Fredag: LSE-Linneddepot: Mandag og torsdag: Miljøgården: Mandag: Tirsdag: Onsdag: Lukket Torsdag: Fredag I særlige tilfælde uden for dag-lig åbningstid tlf KØR/ELM SLA: Mandag - fredag: Munderingsdepot: Mandag - tirsdag: Onsdag Lukket Torsdag - fredag: Afleverings af mundering: Mandag - fredag: Efter aftale Galladepot: Mandag - fredag: Efter aftale Indkøber: Mandag - fredag Ammunition: Mandag - fredag: Efter aftale Service: Messer, møntvask, møntte le - fo ner fin des i centerbygningen. Taxa: Slagelse Taxa tlf afhenter gerne på kasernen. Bus: Busrute 310 direkte mellem stati o nen og kasernen. Stoppested v. for hin drings ba nen. Busruterne 30, 31 og 88 stop pe sted på Næstvedvej ved ka ser nens ind kør sel. 5/2011 9

10 Ingen ringridning uden husarer Det var med forventningens glæde at vi drog af sted til vores første ringridderfest i Aabenraa. Vi havde længe glædet os til at opleve det sønderjyske folkefærd på tæt hold. Senere på måneden gik turen til Sønderborg, som bestemt også leverede en god sønderjysk cocktail af hest, pølse og øl. Vi havde været husarer i elleve måneder, med juli som den tolvte og sidste måned af vores værnepligtstid. Der var planlagt to ringridderfester i henholdsvis Aabenraa og Sønderborg, som vi selvfølgelig skulle være en del af. Der var lagt i ovnen til et par oplevelsesrige weekender, som især befalingsmændene og sønderjyderne glædede sig til. Turen til det Sønderjyske Tatoo i Aabenraa var dog lidt mere arbejde end fest, da vores opvisninger lå sent om aftenen. Hestene stod opstaldet i rejsestalde på en rideskole uden for byen, og vi selv, på en skole tæt på ringridderpladsen. Vi havde et par gode dage med opvisninger og et enkelt byridt, inden det store optog gennem byen med alle ringridderne om søndagen. Der var som nævnt sene arbejdsdage med dertil hørende vedligeholdelse, men vi fik dog et par chancer til at komme ned på pladsen til fods. Vi fik drukket os et par øl og smagt en ringridderpølse, som dog ikke helt levede op til den eksotiske forestilling som sjællænderne havde med i bagagen. Efter det store optog søndag, fik vi lov af vores altid flinke oversergent (sønderjyde) at se lidt af kongeomridningen der fandt sted kort før turen gik hjemad til Slagelse. Vores første møde med de sønderjyske traditioner gav os blod på tanden til den næste ringridderfest i sønderborg weekenden efter. Hvilket skulle blive vores sidste togt med Hesteskadronen. Vi havde haft tre dage med almindelig tjeneste i staldene derhjemme, hvorefter vi igen kørte af sted til det sønderjyske. Denne gang med knapt så meget LØNNET natarbejde, til alles begejstring. Fredag red alle sabelhusarerne gennem byen akkompagneret af diverse blæseorkestre fra hele landet, da eskadronens trompeterkorps skulle ride til udnævnelsesparade ved HO på Frederiksberg. Så det var med latter og gensynsglæde at 1. deling igen var samlet lørdag til fællesspisning hos husar Rønshoved, som igen bragte de berømte ringridderpølser på banen. Hvad 1. deling herefter foretog sig natten over, må vi lade stå hen i det uvisse, da der var arrangeret Bierfest i det store telt på ringridderpladsen. I bedste 1. deling-stil stod alle klar til at tage fat søndag morgen efter nattens strabadser. Det var et optog i lighed med det i Aabenraa vi skulle ride søndag. Men til alles begejstring var tilskuermængden noget lignende 4-dobbelt. Selv tilskuermængden ved majestætens sommertogt blegnede i forhold hertil. Måske var det netop de velplejede heste med nye sko, der tiltrak mange mennesker. I hvert fald stod de i skærende kontrast til mange af ringridderhestene der kun lige havde gumlet færdig på den sidste tot græs fra de folde de tilsyneladende havde gået på MEGET længe. Ikke desto mindre var de overraskende dygtige til at holde både tempo, fremadretning og sideretning under konkurrencerne. For hvis der er noget en sønderjyde kan, må det være at ride en hest, tømme et bæger og ramme en ring. 10 5/2011

11 Ny uddannelse, nyt tjenestested, ny mærketur Af KSE Præstø, 1 DEL/1 LOPKESK/III OPKBTN/GHR Hjemmeværnet lå i tilsyneladende endeløs kampføling ved Almegårds kaserne og vi skulle forskyde til kasernen hurtigst muligt, højst sandsynligt forfulgt af hundepatruljer og gennem et område tæt belagt med Improviserede Sprængladninger (IED). Hurra! Endelig ude af værnepligten. Nu skulle arbejdet virkelig drives til noget meningsfuldt og hverdagen skulle aldrig mere handle om stuekontrol og vandpassage. Det gik dog hurtigt op for os, at indtrædelse i de voksnes rækker ikke var helt som vores forventninger dikterede. Med vores nye tjenested på Almegårds Kaserne fulgte også flere stumper at holde styr på, flere områder at gøre rent og mere ansvar. Enkeltkæmper -niveauet ang. organisatorisk sans og rengøring var derfor de punkter, hvor vi først mærkede at kravene var noget højere end i værnepligten. Ifølge den gennemsnitlige befalingsmand er det desværre også disse punkter vores generation tilsyneladende er komplet bovlamme til at opfylde tilfredsstillende. Men dette giver jo kun anledning til mere idræt (IDR), som bringer mig videre til den fysiske udfoldelse. Hvor værnepligten for nogle var et springbræt til et liv med motion, er Hærens Reaktionstyrkeuddannelse (HRU) en trampolin, der kaster dig ud i jernform hvad enten du vil det eller ej. Det er dog faldet i god jord hos hovedparten af 1. deling (1 DEL). Der var ingen, der regnede med at blive udsendt uden den fysiske form til at understøtte det. Når man så oven i købet træner i tjenestetiden med nogle kreative fysiske trænere, spiller det bare max. Efterhånden som vi faldt til, savnede vi et eskadronsmærke til at pryde vores uniform med. Godt nok er det kun et broderet stykke velcro, men det markerer 1 DEL tilhørsforhold til 1. Lette Opklaringseskadron (1 LOPKESK) og som bekendt er det jo holdånden, som driver værket. Så vi måtte jo have fat i nogle eksemplarer, men ingen mærker uden mærketur. Turen skulle ligge i forlængelse af første døgnøvelse, hvor vi fik repeteret en del af feltuddannelsen fra Hærens Basisuddannelse (HBU). Det var alligevel en rum tid siden vi havde ligget i beredskabsområde (BSO) men for de fleste var det et glædeligt gensyn med feltlivets charme, og hvad der dertil hører af feltlatriner og alarmer i løbet af natten. Vi blev introduceret til nogle af de særpræg, der ligger i arbejdet som opklaringssoldat kontra andet infanteri, som f.eks. den øgede fokus på at forblive uset. Man følte sig allerede lidt snigesnige som vi bevægede os rundt i terrænet og prøvede at undgå den onde og tungt bevæbnede milits, som vi måtte forhindre i at overtage Bornholm. Morgendagen skulle jo komme og efter lidt vedligeholdelse (VEDL) af os selv, inkl. et nyt lag sløring, blev der skruet op for tempoet. Målet var Forward Operating Base (FOB) Odin en håndfuld kilometer mod nordvest, og med varslet om at få lov til at gå til målet, hvis ikke vi nåede vores transport, blev der nedbrudt BSO for fuld skrue! Vi nåede lastbi- ( ) 5/

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Uddannelsesbataljon Gardehusarregimentet Hærens Basis Uddannelse Hold Februar 2007 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse den 5. marts 2007

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold AUG 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 1. september 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef

Læs mere

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Lørdag d. 22. september 2012 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold august 2012 indbydes

Læs mere

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner ORIENTERINGSDAG ved 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner Lørdag d. 6. april 2013 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold februar 2013 indbydes

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren Kontaktofficeren Emner Hvilken støtte/muligheder der findes for den hjemvendte soldat? SSOP, KSO, HKKF Livlinen, Soldaterlegatet, Danske Veteranhjem, Veterankortet, Forsvarets Veterancenter. Rotation.

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Slagelse Garnisons Idrætsforening byder hermed velkommen til:

Slagelse Garnisons Idrætsforening byder hermed velkommen til: Slagelse Garnisons Idrætsforening byder hermed velkommen til: Gardehusarregimentets 400-års mesterskab i 4-kamp og DM i moderne femkamp på Gardehusarkasernen Charlottendal Allé 4 4200 Slagelse Den 4. og

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2014

Nyhedsbrev oktober 2014 Kære medlemmer: Nyhedsbrev oktober 2014 Kastellets 350 års dag fejres: Lørdag den 1. november fra klokken 12.00 til 16.00. Læs det store program for dagen i dette Nyhedsbrev. Generalforsamlingen den 9.

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK KØBENHAVN KARATENYT København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK Uden frivillige går det ikke Dejligt - nu er det igen dagen, hvor der er træning, og om et par dage er det igen tid til at tage en frisk gi

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

DM for Redningshund Aalborg 2011

DM for Redningshund Aalborg 2011 DM for Redningshund Aalborg 2011 Tekst af Helga Thorstein og billeder Af Helle Jensen Beredskabscenter Aalborgs Hundetjeneste afviklede i weekenden d. 3.-4. September et forrygende DM for 33 af landets

Læs mere

Landsmesterskaber 2015

Landsmesterskaber 2015 DGI Bordtennis Landsmesterskaber 2015 i Indbydelse og Information Vil du vide mere om DGI bordtennis - så klik ind på: www.dgi.dk/bordtennis i Kære bordtennisspiller! Vil Du há spænding, humor, kammeratligt

Læs mere

NYHEDSBREV TIL VÆRTER

NYHEDSBREV TIL VÆRTER NYHEDSBREV TIL VÆRTER NR. 1 Oktober 2011 1. ÅRGANG Formandens hjørne Af Carl Bratved Kære værter! Vi har nu overstået sommerferien, hvor der har været travlhed på Veteranhjemmet, men takket været jeres

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Juni Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU Juni DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361 Side 1 Lisbeth Christensen Lis Larsen Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013.

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. TURBESKRIVELSE 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. Individuelle rejser til Island. Vi mødes i Akurery lufthavn søndag eftermiddag d. 15 september. Som regel passer det med

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Maj Dragon info nr. 1 2013

Maj Dragon info nr. 1 2013 1 DRAGON INFO No. 1 Maj Dragon info nr. 1 2013 Dragon-info er et elektronisk nyhedsbrev tiltænkt reservepersonel ved Jydske Dragonregiment (JDR) og sammenlagte regimenter, tjenstgørende dragoner ved skoler

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Formands beretning SAR 27/2-14

Formands beretning SAR 27/2-14 Formands beretning SAR 27/2-14 Da det er min første formands beretning, vil jeg starte med at undskylde hvis der er noget jeg har glemt, overset eller fejl disponeret. Igen i går er der sket mange ting

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv.

Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv. Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv. Rejsenotaterne er - i modsætning til rejsebrevene - skrevet i mere eller mindre "telegramstil" og skal kun læses og opfattes som notater. De

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Gladsaxe Film- & Videoklub Program 2015 2016

Gladsaxe Film- & Videoklub Program 2015 2016 Side 1 af 6 Mandag den 5. august 2015 Program: Åbent hus: Eyvind Dekaa har hen over sommeren arbejdet med sit Bakke-projekt bistået af Lars. Vi fik lov til at se en god bid af det foreløbige resultat-

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

!"#$"%&'()*' TELE ØST TELE ØST. 2015 September nr 2. Bestyrelsen 2015/2016

!#$%&'()*' TELE ØST TELE ØST. 2015 September nr 2. Bestyrelsen 2015/2016 Generalforsamlingenblevafholdtd. 4.februar2015.128stemmeberettigede medlemmervarmødtop. TELE ØST TELE ØST JørgenWenzelblevvalgttildirigentog ledteslagetsgangpåsinlunemåde. Formandensberetningogregnskabblev

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

Nyheder oktober 09 30/10

Nyheder oktober 09 30/10 Nyheder oktober 09 30/10 Husk at deltage i fremstillingen af julegrønt, til årets julesalg. Det foregår lørdag den 7. november kl. 13. I forbindelse med arrangementet tilbydes fællesspisning efterfølgende,

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation Torsdag den 3. december 2009 blev der igen holdt jubilæumsreception for 25-års jubilarer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920 i København.

Læs mere

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Formanden Søren Buhl Andersen indledte med at fortælle, at vi i dag er 24 medlemmer, efter der kom udmeldelser og nogle blev slettet p.g.a. manglende betaling

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1.

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1. Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU Brugerråds bladet Første udgave 2012 Nr 1. Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for alle i Aktiv-Bo & Beskæftigelse samt STU. Brugerrådet I må gerne komme med forslag

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar!

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Nyt fra 0. årgang Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Aktiviteter: I denne uge har flere børn været forbi 0.B. hvor man kunne være med til at synge, danse og lege en masse dejlige julesange.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

ÅRSMØDE 2014 I HERNING

ÅRSMØDE 2014 I HERNING Velkommen til FKBs årsmøde i Herning 2014 FKB ÅRSMØDE 2014 BRANDVÆSEN Maj 2014 ÅRSMØDE 2014 I HERNING Af Sven Urban Hansen og Tommy Rise, årsmødearrangører Indkaldelse til generalforsamling I henhold til

Læs mere

Kære medarbejdere. Fredag den 31. august indtager Mørkhøj filmens verden. I er alle inviteret med til en oplevelse ud over det sædvanlige

Kære medarbejdere. Fredag den 31. august indtager Mørkhøj filmens verden. I er alle inviteret med til en oplevelse ud over det sædvanlige Kære medarbejdere Fredag den 31. august indtager Mørkhøj filmens verden I er alle inviteret med til en oplevelse ud over det sædvanlige I løbet af en eftermiddag skal vi producere en stribe små film lige

Læs mere

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet GYMNASTIKAFDELINGEN... PIs gymnastikhold indtager opvisningsgulvene Af Elisabeth Arnsdorf Haslund, bestyrelsesmedlem i PI-Gymnastik Fotos Gudrun Clausen, skavenfoto.dk Opvisningssæsonen er i fuld gang,

Læs mere

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland.

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland. Referat af ordinær generalforsamling i Greve Brandmandsforening den 5. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen til den ordinære generalforsamling, særlig velkommen til foreningens æresmedlem

Læs mere

Turen til. Alanya, Tyrkiet

Turen til. Alanya, Tyrkiet Turen til Alanya, Tyrkiet 25. april 2010-2. maj 2010 Punkt... Side Søndag den 25. april 2010...3 Mandag den 26. april 2010...4 Tirsdag den 27. april 2010...5 Onsdag den 28. april 2010...6 Torsdag den 29.

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Kongevagt på Amalienborg

Kongevagt på Amalienborg Kongevagt på Amalienborg Her kan du se, skridt for skridt, hvordan et vagtskifte på Amalienborg udføres, når regenten er på slottet. Se hele forløbet, lige fra gardernes påklædning kontrolleres på Livgardens

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

GEK-nyt. Velkommen tilbage fra sommerferien

GEK-nyt. Velkommen tilbage fra sommerferien GEK-nyt Velkommen tilbage fra sommerferien Nu vender vi tilbage til de vante rammer, efter vi og især vores heste forhåbentlig har haft en dejlig afslappet sommer. Noget vi (red.) har savnet i lang tid

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Formandens beretning til GF 2012-Enduroklub Danmark.

Formandens beretning til GF 2012-Enduroklub Danmark. Formandens beretning til GF 2012-Enduroklub Danmark. Frederiksberg December 2012 Formanden vil gerne starte med at sige STORT TAK til alle de medlemmer som har deltaget i at hjælpe til med alle mulige

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet lland: FrivilligCenter Lo r dig! Der er brug fo Bliv Frivillig Make A Wish ønskefonden får drømmene til at gå i opfyldelse! Thomas fra VELO Poul fortæller: Jeg gør det for min egen skyld Sådan hjælper

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

MARIBO SKAKKLUB 100 ÅR

MARIBO SKAKKLUB 100 ÅR MARIBO SKAKKLUB 100 ÅR HURTIGSKAKTURNERING 25. JUNI, 2011 I anledning af at Maribo Skakklub i år fylder 100 år afholder vi den 25. Juni 2011 en hurtigskakturnering på Torvet i midten af Maribo. Vi har

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

Danhostel Århus. I forbindelse med besøget i Den Gamle By kommer eleverne omkring samfundsfag, geografi, historie- og danskfaget.

Danhostel Århus. I forbindelse med besøget i Den Gamle By kommer eleverne omkring samfundsfag, geografi, historie- og danskfaget. Den Gamle By AROS Domkirken Danhostel Århus 1. Status Fra bestyrelsens side er det vedtaget, at storeklasse (6-9. årgang), hvert andet år tager på en lejrtur af ca. en uges varighed. Den 7. til den 10.

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1 Mandag som var første dag, var meget blæsende med over 40 50 kt i 1.500 m, så dagen flyvninger blev aflyst. I stedet for at flyve fik vi noget teori omkring bølgeflyvning. Dette var helt relevant, da der

Læs mere

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen HER ER DER PLADS RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. Til opslagstavlen Kære forældre og andre. Lidt hjælp kan vi altid bruge, både i klubben og til 4Hskuet, så hvad

Læs mere

Paris 2013. 10. klassecenter Frederikshavn

Paris 2013. 10. klassecenter Frederikshavn Paris 2013 10. klassecenter Frederikshavn Program for dagen Temadag torsdag 7. marts VI ARBEJDER I 3 FORSKELLIGE WORKSHOPS. HVER WORKSHOP ER AF 45 MINUTTERS VARIGHED Workshoppen 1. PARIS I DAG OG MONUMENTER

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Undersøgelsens overordnede resultater 2010

Undersøgelsens overordnede resultater 2010 Evaluering af hjemmehjælpen 2010 I perioden fra 18. oktober 2010 til 15. november 2010 gennemførte Sundhed- og Ældrecentret en spørgeskemaundersøgelse af de ydelser, der leveres af den kommunale hjemmehjælp

Læs mere