Indholdsfortegnelse. S. 1 Indholdsfortegnelse. S. 2 Indledning. Referat af hovedtalere. S. 3 Søren Skaarup. S. 4 Marianne Sørensen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. S. 1 Indholdsfortegnelse. S. 2 Indledning. Referat af hovedtalere. S. 3 Søren Skaarup. S. 4 Marianne Sørensen"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse S. 1 Indholdsfortegnelse S. 2 Indledning Referat af hovedtalere S. 3 Søren Skaarup S. 4 Marianne Sørensen S. 6 Tabita Nyberg Petersen Referat af workshops S. 7 Workshop A S. 8 Workshop B S. 9 Workshop C S. 16 Workshop D S. 19 Workshop E 1

2 Kære deltager ved konferencen Digitalt UDENFOR d. 19. marts 2014 Først og fremmest mange tak for din tilstedeværelse ved konferencen, som efter vores egen ydmyge mening blev en stor succes. Ud over at sætte fokus på udsatte borgeres problemer i et digitaliseret samfund, var vores formål med konferencen at samle folk med vidt forskellig baggrund under samme tag, så de på den måde kunne dele viden og erfaringer på tværs af sektorer, arbejdspladser og samfundsposition. At putte forskere og kommunalt- og statsligt ansatte i rum med nogle af de personer, der dagligt oplever problemerne med digitaliseringen på egen krop, førte til mange livlige samtaler og diskussioner, der for os understreger, hvor vigtigt det er, at vi i det digitale samfund forsat taler sammen. Det fik vi gjort ved konferencen i Odense, og forhåbentligt vil de mange frugtbare samtaler og diskussioner hjælpe med at imødegå nogle af de problemer, udsatte borgere møder i den igangværende digitaliseringsproces. I det følgende kan du læse referater af de tre hovedtalere samt referater af de fem forskellige workshops. Vi har også vedhæftet de tre hovedtaleres powerpoint-slides. De hjælpsomme referenter har haft frie hænder til at løfte opgaven og som I kan se, har nogle skrevet som små heste for at få det hele med. Nogle har sammenfattet og refereret højdepunkter, mens andre igen har medtaget spørgsmål, svar og den livlige debat i workshoppen. Tak for hvert eneste ord og endnu engang tak til alle engagerede deltagere, oplægsholdere, workshopsafviklere, referenter og andre frivillige, der var med til at gøre dagen til noget helt særligt. God læselyst. Mvh. Jane Laustsen, projekt UDENFOR 2

3 Hovedtaler 1. Ph.d. erhvervsstipendiat på Syddansk Universitet Søren Skaarup: Digitalisering bidrag til myndiggørelse eller umyndiggørelse? Søren Skaarup var første hovedtaler på konferencen Digitalt UDENFOR. Han leverede et sprudlende indlæg om den fællesoffentlige digitalisering og inddragelse af borgerne i brug af de digitale løsninger. Søren lagde ud med at beklage, at hele digitaliseringsstrategien er udviklet og lagt tilrette uden inddragelse af én eneste borger. Denne fodfejl kan være med til at bestyrke en efterhånden udbredt opfattelse af, at der med digitaliseringen ikke er tale om en service til borgerne, men snarere om en hjælp til bureaukratiet, der opfatter borgerne som data, ikke mennesker. Mens vi lige sad og tyggede på dén, fortsatte Søren med at slå fast, at det er et bredt udsnit af befolkningen, der henvender sig til Borgerservice. Men inden vi bevæger os hen på Borgerservice, har vi faktisk gjort alt for selv at skabe mening, forståelse, afklaring, tryghed og sikkerhed omkring den udfordring, som vi står med. Her inddrog Søren Klar-dig-selv-trappen, som var hans trinvise fremstilling af de kompetencer og færdigheder, som borgeren skal besidde for at kunne mestre den digitale kommunikation. Når vi ikke selv kan komme længere med løsning af vores problem, så søger vi hjælp og i den situation er det vigtigt, at vi bliver mødt af en ansat, som rent faktisk kan hjælpe os. Én som ved mere end det, der står på Borger.dk. Her havde Søren endnu en pointe, nemlig at implementeringen af den digitale kommunikation med det offentlige indebærer, at de, der skal hjælpe borgerne, fremover får en endnu større opgave end nu. Og han mindede forsamlingen om den gamle talemåde: at myndighed forpligter. Talemåder var i øvrigt morsomme og tankevækkende indslag i Sørens oplæg og særligt ét kommer måske til at danne skole. Det faldt i forbindelse med besvarelse af et spørgsmål fra salen, som handlede om vanskelighederne ved fremover at skulle kommunikere på skrift med systemet. Hertil svarede Søren, at det grundlæggende et er problem, at man ikke kan se den myndighed i øjnene, som man kommunikerer med. Borgeren vil have en hånd at trykke og en røv at sparke som Søren lakonisk sammenfattede sit svar. Søren rundede sit oplæg af med at opfordre til, at den offentlige service designes med udgangspunkt i reel viden, erfaring og respekt for de mennesker, som denne service skal tjene og han slog endnu et slag for, at den personlige kontakt fastholdes som en væsentlig del af en fler-medial strategi. 3

4 Hovedtaler 2. Kontorchef i Digitaliseringsstyrelsen Marianne Sørensen: Digital kommunikation fællesoffentlig strategi og udatte grupper. Marianne Sørensen fra Digitaliseringsstyrelsen holdt oplæg om den danske digitaliseringsstrategi. Der er et bredt flertal bag strategien, som udrulles i 3 bølger: 1) Slut med papirblanketter og brevpost, 2) Ny digital velfærd og 3) Tættere offentligt digitalt samarbejde. Bølge 1 og bølge 2 er gennemført fx flytning, opskrivning til dagtilbud og skole. Digitaliseringen medfører at personer over 15 år (CPR-nummer og fast bopæl i Danmark) skal kunne modtage digital post fra det offentlige pr. 1. november Bølge 3 er på vej på dette område er lovgivning netop fremsat det handler om teknikområdet og socialområdet. Det er et mål, at 80 % af kommunikationen skal være digital i Der er jf. Marianne lavet målinger på, at danskerne er klar til digitaliseringen ifølge en måling skulle danskernes IT-parathed kunne måles til lidt over 7 på en skala fra 1-10 (hvor 10 er den mest IT-parate). Oplægget meldte dog ikke noget om, hvordan dette er målt. Samtidig viser Marianne Sørensens slides at mere end borgere ALDRIG har været på nettet. I løbet af oplægget blev der kastet lys over væsentlige områder, som tilhørerne bragte på bane. Det handlede blandt andet om muligheden for fritagelse og den helt konkret proces i forhold til dette. Borgere, som ikke mener, at de er klar eller på sigt bliver det, kan fritages for ordningen. Proceduren er at man møder op på kommunens borgerservicecenter med legitimation (fx sundhedskort eller andet). Man skriver under på tro og love på, at man opfylder mindst én af fritagelsesgrundene. Fritagelse er som udgangspunkt tidsbegrænset til 2 år. Oplægget gav desuden anledning til spørgsmål om hvordan retssikkerheden bliver for de hjælpere pårørende eller professionelle, som assisterer mere svage borgere med NEM-ID. Området synes at mangle belysning og mange var optaget af hvordan man gør i praksis. Ifølge Marianne Sørensen vil kommunerne lave opsøgende indsats i forhold til de svageste og Digitaliseringsstyrelsen lover en fortsat dialog med organisationerne på området herunder projekt UDENFOR. Der er pt. planlagt informationsmøder for frivillige/medarbejdere blandt socialt udsatte i København og Aarhus (maj/juni) Faktaark, artikler, plakater og andet materiale om digital post fra det offentlige som støtte til medarbejdere og frivilliges information til brugerne (maj/juni) Lokale aktiviteter fx mobil borgerservice Marianne Sørensen opfordrede til, at man som borger husker at holde øje med den digitale post allerede nu (dog uden at glemme den alm. postkasse), hvis man har tilmeldt sig. Samtidig mindede hun om, at digital post har samme retsvirkning som papirbreve. Det er en god ide at opgive en mailadresse på borger.dk eller e-boks.dk for at få en almindelig mail, når der er digital post. 4

5 Det blev klart for alle i salen, at det er vigtigt at tage stilling til digital post. Vil man som borger hjemløs eller ej klare det selv eller vil man give en hjælper læseadgang? Eller vil man søge fritagelse? Tilbage står så de, der ikke har kendskab til digitaliseringsstrategien; de får en henvendelse fra kommunen pr. brev og gør de ikke indsigelser, får de automatisk en digital postkasse. For nærværende ved vi ikke, hvor mange af de borgere, der aldrig har været på nettet, som kommer i denne situation, men en del af dem, der bliver hægtet af, risikerer at være hjemløse. 5

6 Hovedtaler 3. Tabita Nyberg Petersen: Vi skal vel stadig tale sammen? erfaringer fra et igangværende IT-projekt på gaden. Tabita indviede salen i de erfaringer, som projekt UDENFOR har opnået gennem deres IT projekt, som har kørt godt et år. Formålet med projektet er at støtte de hjemløse i at blive inkluderet i det digitale samfund en slags digital inklusion. Ved at styrke de hjemløses kendskab og færdigheder indenfor IT håber man at medvirke til at en allerede udsat gruppe ikke skubbes længere ud i udstødelse. Indgangsvinklen har været frivilligheden baseret på den enkeltes behov og ønsker. Det er vigtigt, at den hjemløse gøres bekendt med mulighederne og træffer sit eget valg baseret herpå. Ingen skal tvinges til digitalisering og projektet viser, at brugerne ofte får appetit på mere, når de først har fået de første succesoplevelser. Selvkritik er udbredt hos de hjemløse, og dette vanskeliggør læring og risikovillighed. Gennem opbygning af en tæt og tillidsfuld relation med den hjemløse og ved at møde dem på gaden, hvor de har hjemme, er det mere OK at føle sig utilstrækkelig og dum. I rolige diskrete omgivelser, hvor tiden ikke er knap, kan en snak om interesser give afsæt til at fortage en søgning på den medbragte ipad, guidet af Tabita. Ind imellem skal man løbe en risiko for at se hvor langt den hjemløse kan og vil gå. Det er vigtigt at turde tage chancer og turde træde ved siden af! Det tager tid at få overskredet personlige barrier og fordomme og tage læring til sig, og projektet kan således dokumentere hjælp til 36 personer over 15 måneder, hvilket kan bringe inspiration til andre om at investere den nødvendige tid og ressourcer og dermed opnå inklusion af en udsat gruppe. Hjemløse ytrer ønsker om at være med i samfundet, også have NemID, også være med i den udvikling, som det øvrige samfund. De vil gerne, men ikke alle kan umiddelbart. 6

7 Workshop A. Anne Kirkegaard og Tine Vesterbøg, begge Cand. Comm: Unge udsatte og IT. Vi startede begge workshops med et oplæg fra Anne Kirkegaard og Tine Vesterbøg, der fortalte om unge hjemløse og de problematikker, der følger med at være ung og hjemløs i en digital verden. Én af de mange pointer fra oplægget var, at de unge ikke er digitalt afkoblede, men nærmere socialt afkoblede. De formår at begå sig på blandt andet Facebook og Youtube, men når det kommer til NemID, osv., så står de fuldstændigt af. Efter oplægget gik vi i grupper, hvor vi skulle lave en omvendt brainstorm. Det betød, at vi skulle brainstorme på de ting, der ville gøre det endnu mere besværligt at være ung hjemløs under digitalisering, for efterfølgende at vende det om, så man herefter sad med løsninger og handlemuligheder. Her er spørgsmålene, og hvad vi i grupperne kom frem til: - Hvis vi skal sikre os at (unge) hjemløse ikke har de nødvendige færdigheder til at begå sig som digitale borgere. Hvad gør vi så? - Hvis vi skal sikre os, at (unge) hjemløse ikke bruger borgerrelaterede IT-services (f.eks. NemID). Hvad gør vi så? - Hvis vi skal sikre os at (unge) hjemløse ikke bruger internet og/eller mobiltelefoner i deres hverdag. Hvad gør vi så? Her er et par eksempler på løsninger, de forskellige grupper kom frem til: - Gør det nemmere for de unge at have adgang til internet, f.eks. gennem digitale hotspots og gammeldages telefonbokse med computere i. Fri data og gratis netværk. - Rådgivning og vejledning gennem digitale ambassadører på uddannelsesinstitutioner, herberger, væresteder, osv. (Hvor de unge er) - En tidlig indsats - øget fokus på det i folkeskolen. - Kendskab + tilgængelighed. 7

8 Workshop B. Carina Nordberg Ludvigsen, læringskonsulent, og Helene Lindberg, antropolog og projektmedarbejder: Fremtidens Borgerservice. Workshoppen blev indledt med et oplæg af Carina Nordberg Ludvigsen, Helene Lindberg og Aqqaluk, der alle tre er medarbejdere ved Københavns Borgerservice (Sundby). De præsenterede forskellige initiativer, der er sat i værk for at komme tættere på og inddrage borgere, der befinder sig på kanten af det digitale samfund. Disse initiativer består blandt andet af udskiftning af skranker med receptionsøer målrettet hurtige ekspeditioner såsom oprettelse af NemID. Derudover tilbydes 10 pc er til selvbetjening med tilknyttede medbetjenere (floorwalker), borgerrettet undervisning i specialindrettede undervisningslokaler og skabelse af et solidt kompetencefundament internt i kommunen f.eks. via uddannelse af Digitale Ambassadører. Ydermere er der indrettet et lokale til videodialog, hvor borgeren har mulighed for kontakt ansigt til ansigt med f.eks. Ydelsesservice. Generelt fokuseres der meget på at møde borgeren i deres omgivelser for at tilbyde borgerservice, hvor behovet er, hvilket blandt andet er realiseret via informationsmøder i forbindelse med fredagsbøn i en moské, Borgerservice Mini på Hovedbanegården eller via 10 christianiacykler, der fungerer som borgerservicecentre på hjul. Københavns Borgerservice arbejder meget med samarbejde på tværs af forvaltninger og organisationer for at opbygge den nødvendige viden og netværk, og et igangværende pilotprojekt samarbejder med væresteder (f.eks. Sundholm eller Kofoeds Skole), hvor borgerservice medarbejdere er placeret på disse lokaliteter over en længere tidsperiode for at skabe kontinuitet og trygge rammer for kommunikationen. Helene Lindberg præsenterede de foreløbige resultater af en undersøgelse, der har til formål at klarlægge, hvem de ikke-digitale københavnere er for at kunne målrette nuværende tiltage og udvikle nye projekter. Blandt de borgere, der ikke er digitale er både IT-fremmede og IT-fortrolige. IT-fremmede er ofte borgere, der ikke har adgang til den nødvendige hardware og mangler kompetencer. Dog handler det for denne gruppe også om et kulturmøde, hvor nogle er bange for at gøre noget forkert og føler sig udenfor, mens andre er fascineret af det digitale, og synes det er spændende. IT-fortrolige har de nødvendige færdigheder, men er ikke digitale i deres kommunikation med det offentlige, hvilket ofte hænger sammen med en ikke-rutinepræget hverdag, psykiske vanskeligheder og/eller økonomiske vanskeligheder. Ydermere handler det for denne gruppe også meget om forholdet til og oplevelsen af det offentlige. Efter præsentationen blev der åbnet op for debat omkring Hvordan ser den gode borgerservice ud i fremtiden? og Hvordan hjælper borgerservice bedst borgerne på kanten af det digitale samfund? Gennemgående temaer for dialogen var: Fokus på rolige og trygge rammer for kommunikationen, Opprioritering af den relationelle kontakt til borgeren, Lettere kommunikation f.eks. via inddragelse af billeder for at tilgodese borgere, der har svært ved skriftlig kommunikation, Mobil og fleksibel borgerservice, Gøre tilgængeligheden relevant for specifikke målgrupper og Fokus på at gøre udstedelsen af NemID nemmere f.eks. via kontrolspørgsmål som ved udstedelse af pas. 8

9 Workshop C. Barfoed, advokat og medlem af bestyrelsen i projekt UDENFOR: Digitaliseringens konsekvenser for udsatte borgeres Barfod lagde ud således: Jeg er advokat og i over 20 år har jeg rådgivet i gæld og økonomiske problemer har hjulpet mange forskellige folk i mange forskellige situationer ofte i kriser. Jeg har god erfaring med at komme igennem hele det demokratiske system. Ved selv, hvor besværligt det offentlige system kan være at navigere i. For mig hænger retssikkerhed rigtig meget sammen med tillid. Tillid til at systemet fungerer. At der er nogle klare regler, som bliver fulgt. At man kan få den hjælp, man har behov for. Tilliden hænger både sammen med opbygningen af samfundet, men også det enkelte møde for borgerne. Mange steder er der ikke længere nogen mennesker fx en sagsbehandler, som har truffet afgørelsen, og som kan uddybe den. Når der ikke er det menneske, kan man ikke få forklaringen, og man mister tilliden, og der kommer en stor afgrund mellem systemet og de mennesker, som føler sig ramt af systemet. Jeg er fan af digitaliseringen, når det fungerer, og jeg har ressourcer til det. Et andet aspekt af retssikkerheden er at dele oplysningerne på tværs. Mange synes ikke, at overvågning er et problem. Men jeg kan godt lide, at lægen har nogle oplysninger, og at min sagsbehandler, hvis jeg kommer i kontakt med de sociale myndigheder, har nogle andre oplysninger men at det hele ikke bliver delt. Hvordan sikrer vi, at det kun er de data, jeg har givet lov til at blive set, som bliver set, af dem jeg giver lov til det? Man skal have for øje, at CPR-nummeret giver nærmest alle oplysninger om os, men det kan også blive misbrugt. Digitaliseringen pr. 1 november: For det første: Når man skal i kontakt med det offentlige, så skal man i mange tilfælde søge digitalt. Mange steder skal man bruge NemID problemer, hvis man ikke har det. Hvis man ikke har billedlegitimation eller adresse, er det et problem at få det. Det er svært at udfylde skemaerne man får nogle få spørgsmål af gangen, og man kan ikke se det hele/få overblik over skemaet. Få al dokumentationen frem til at starte med. Det er svært, også for borgere med mange ressourcer. Nogle gange hopper nettet også af, og man kan starte forfra. Så er der et andet problem: Det kommer til at få en retsvirkning. Når det kommer frem til ens E-Boks, så har man også fået det. Det afbryder reglerne om forældelse. Man skal møde op, hvis man skal i retten men hvad hvis man ikke får tjekket det? Der sker lønindeholdelse man skal måske protestere inden for et par dage. Hvis man er på kontanthjælp eller dagpenge og skal opgive nogle oplysninger inden en vis frist hvis det ikke bliver tjekket, så bliver der trukket. Det her gælder også omkring de nye regler med samboere. Det er svært at få den vejledning, man har krav på, men det er svært, når man ikke sidder overfor én. Normalt kan man få at vide, hvis ens problemstilling hører under en anden lovgivning, hvor man måske kan få hjælp det går tabt med digitaliseringen. Der kommer til at mangle noget viden ude i Borgerservice, som er der, hvor borgerne i fremtiden skal have hjælp borgerservicemedarbejderne ved ikke alt. 9

10 Man kunne jo komme med nogle forslag til den gode digitalisering. Fx at man droppede tvangen, men i stedet lavede nogle ting, som fungerer hvad kan man gøre i forhold til Borgerservice, så de får nogle redskaber, så det fungerer? Hvad kan I gøre, som er i kontakt med borgerne? Personligt synes jeg, at der skal stå et navn med et telefonnummer til den socialrådgiver eller sagsbehandler, som træffer en afgørelse. Jens Kristensen, arbejder som SKP i en kommune Nogle steder er der fare for at opstå en kultur, hvor man få adgang til nogle borgeres NemID i nogle situationer det kan misbruges. Der skal være en høj etik. Det er jo let i stedet for at komme ud til borgere i forskellige rum og nede i opgangen det er nemt at vide for os derude, at de er tilmeldt det, og det er samlet. Ane, kommer fra et sted med misbrugere og socialt udsatte Mange vil rigtig gerne digitaliseres. Et spørgsmål fra mig og mine kollegaer: Når man er misbruger, kan man huske en kode i to minutter og ved ikke, hvor tingene ligger. Må vi have en kode opbevaret? Må jeg have den fuldmagt? Hvis de får en sikkerhedsboks, kan de stadig selv opbevare nøglen. Man kan jo lavpraktisk gøre det, at det står på deres mails, og så når de skal ind på mailen, kan de få en ny kode.. Annett, socialrådgiverstuderende Laver bacheloropgave om fritagelse i Svendborg Kommune. Jeg ved, at man bruger fingeraftryk til pas. Kunne det være en idé, at vi bruger vores fingeraftryk? Så slap vi for alt det her. Så ville det heller ikke blive misbrugt. medmindre man bliver slået ned. : Ja, det er en god måde. Udslusning af hjemløse i egen bolig Har haft en borger med en masse sanktioner og alt muligt. Som hjælper er man der jo ikke hele tiden. I det her tilfælde er det bedst, at man bliver afmeldt. Michael Urvall, Københavns Borgerservice Rent lavpraktisk gør vi det, at man tager et billede af nøglekortet men så skal man stadige huske kode, brugernavn og mobiltelefonen! Bestyrelsesmedlem i Projekt Udenfor Kunne man ikke lave noget tilsvarende på gaden? At man kunne bruge mobiltelefoner og få hjælp? Jeg synes, der er noget id et her, vi mangler. Hvordan får vi opgraderet borgerne? Der er rigtigt mange borgere, som vil selv og kan rigtig meget. Som bare skal have et relativt minimum af hjælp jeg taler også om borgere, som er psykisk syge og meget udsatte. Bo fra Projekt Udenfor Det overraskende på gaden var, at de var bedre til IT, end vi troede. De kunne selv se en idé i det, fordi det gav mere mening end at få post osv. Vi skal være varsomme med at presse på når man først er kommet ind i møllen, og man måske er blevet presset ind i det, så kan det have ret store konsekvenser økonomisk og alt muligt andet. Mange af brugerne svinger meget. Vi skal passe på ikke at presse på. Hvis der er 20 %, 10

11 som ikke behøves, så er det også godt at lade være. Nykøbing-Falster Vi har en lillebitte post café til at lave en digital postcafé (fået midler til det). Alle er velkomne til at komme ind, det er mest udsatte, og vi hjælper også de andre frontmedarbejdere. Men jeg kan som socialrådgiver og kandidat i socialt arbejde forklare bureaukratiet bagved jeg kan give mere en i frivillighedscenteret. Vi har brug for mere end at folk kan læse op på borger.dk Vi har brug for hjælp til dem, som ikke er synlige på gaden. Alkoholikeren, der er psykisk syg, hjemme i lejligheden. Hvor man kan være anonym der skal være brevkasser/hjælp på internettet. Det skal tilgodeses i uddannelserne socialrådgivere, pædagoger, universiteterne, etc. Det skal ind i kulturen i uddannelserne. Michael, Københavns Borgerservice Vi har en masse små projekter. Vi kører rundt med vores borgerservicecykler. Der kan man få oprettet NemID. Vi går rundt med computere ude hos folk. Frontmedarbejderne sidder ved siden af. Bo, projekt UDENFOR Der mangler menneskelig kontakt. Det handler ikke om IT, det handler om, at der mangler noget menneskelig kontakt. Der er rigtig lang vej, og der bliver længere og længere. Gitte, Rosencentret i Skive Er der krav til, hvor tit man tømmer den her postkasse? Hvis man er mentor, får man måske en time om ugen, hvor der måske kun kommer hjælp en gang om ugen. Der er ingen krav til det, du skal gøre det lige så meget, som du ville tømme din almindelige postkasse. Gitte Men når det er almindelig post, så kan man sige, at man ikke har fået det! Jens, SKP er SMS erne burde virke, så man kan få en sms, når man får post i den digitale postkasse. Men man selv skal få tilmelde sig. Der mangler også en app, hvor man kan få oversat fra bureaukratsprog Jens Ja, så kunne jeg blive hjemme! Christian, Retspsykiatrisk Der mangler noget retssikkerhed for medarbejderne. Vi må ikke opbevare tingene, men nogen gange er det nødvendigt man bliver stillet for en bunke dilemmaer. Hvis man ikke må, bliver det svært at gøre sit arbejde. 11

12 Leder af Kirkens Korshær Det jeg lytter meget efter, det er dem, som kan komme og få en fritagelse. Hvor er det lige, det er problemet ligger, når man kan få en fritagelse? : Men hvis de gerne vil have oplysninger fra det offentlige: Hvorfor er deres boligstøtte eller førtidspension ændret, så skal man stadig igennem det digitale. Lederen: Men man kan stadige ringe op og få den personlige kontakt. Søren, Udbetaling Danmark Vi fik det første forvarsel omkring bølge 3, hvor der blev sendt såkaldte enlige-erklæringer. Det blev udsendt til dem på post, selvom de havde digital post (tror jeg), så de fik en måneds forsinkelse på udbetalingen.vi har kontakt til en lang række organisationer, Alzheimer Foreningen, etc. Lars Ulrik Jensen, afdelingsleder på Hillerødgade Kirkens Korshær Man behøves ikke at bruge sit eget NemID, men man kan bruge et organisationsnemid. Det var måske en løsning. Der er dog stadig de samme udfordringer som ved at bruge sit eget NemID. Københavns Kommune vil gerne være en smart city, til at bruge velfærdsteknologi, fx computere henvist til hjemløse og en art postbox-ordning, som kan bruges dels til hjemløse og dels til turister. (Mini- Borgerservice?) Barfod Jeg prøver at opsummere: Dels noget mere uddannelse, både uddannelse af medarbejdere på mange forskellige steder og niveauer, og uddannelse af borgerne på de forskellige niveauer. Adgangen for dem, der skal hjælpe, skal der findes en løsning på man skal ikke bruge borgernes eller medarbejderens. Så der er en logbog, hvor man kan se, hvem der har været inde hvornår. Det er et konkret forslag, som man godt kan få Digitaliseringsstyrelsen eller andre til at kigge på. Børnetelefonen er jo en kæmpe succes det er jo ikke alle områder, man har brug for at ringe anonymt, men det er muligt at oprette en rådgivningstjeneste, hvor man kan snakke eller chatte med nogen anonymt, hvor man vil have det anonymt. Dog skal man stadig have navn på dem, som træffer en afgørelse. Vi kan godt hjælpe dem med at få Digital Post og NemID, men det er vedligeholdelsen, det er dén, det drejer om. Det med hukommelsen og at vende sig til at bruge det. Hvad gælder der af retssikkerhed for den som hjælper? Det skal brugeren og hjælperen vide? Hvad er forskellen på det og den hjælp, de plejer at få? Men nu får man jo adgang til alt muligt andet, alt det der ikke bare er rudekuverterne, men deres bankkonto, etc. De vil gerne have, at man koderne, etc. I forhold til Patientvejledningen har man forslået, at SOSU en kan få adgang til det her, og min læge kan få 12

13 adgang til det her, eller min advokat eller hjælper i en begrænset periode. Jeg giver adgang til præcis det og det. I dag får alle offentlige myndigheder mit CPR-nummer, eller også er det ingen. Men det kan godt være, at det kun er nogen? Det vil også kunne løse en del af problemet med at give adgang til andre. Man skal som medarbejder også vide, at man ikke må få deres nøglekort. Det er nemt, når man lige kan se, hvornår de har været ansat hvornår noget kan være uvidenhed, og noget kan være en vane. Det kan blive straffet senere. Vi må ikke det her. Hvem skal tage den endelige afgørelse for borgeren, om man skal have en varig fritagelse? Det er nemt at få den 2-årige fritagelse, men det er sværere at få den varige. Debat fra workshop 2 Det er bedst, hvis der er nogle ordentlige retningslinjer i Borgerservice. Der er nogle kommuner, der er gået sammen om en hotline, som giver guidelines til borgerne der er en medarbejder, der guider til skemaer, paragraffer, lign. Som er åben fra mandag-torsdag. Det lyder godt. Therkel, Hjemløseenhed i København: Nøglekortet skal ligge på gmail en. Så kan jeg bevare koden til gmail en, som han kan få udleveret af hjemløsearbejderen, hvis brugeren glemmer koden. Folk Det er ikke sikkert, gmail kan misbruges. Mand fra SAND Men hvis jeg nu hjælper dem, jeg har gjort det nogen gange kan jeg komme i klemme? Ja, det er risikoen. Der er ingen anvisninger på, hvad man gør i de situationer? Man gør det jo i hverdagen, ellers kan det ikke hænge sammen. Hvis der nu er nogle andre, der er gået ind og misbrugt det Lise, Århus Kommune Det er et kæmpeissue for nogle mennesker. Det offentlige ændrer sig rigtig meget over de næste 5-7 år. Det er et rigtigt stort gode for rigtig mange mennesker. Jeg er bange for, at vi mister tilliden til systemet. Det tager mange, mange år at bygge op igen, hvis vi først mister tilliden til systemet. Der skal nogle ansigter på igen. Lise Det er ikke nødvendigvis digitaliserings skyld, at det bliver upersonligt. Det er lige så stort et problem, når man er et nummer, og man møder en ny sagsbehandler hver dag. 13

14 Jonas Hvad gør vi med alle de mennesker, der ikke er med på vognen? Jeg var nede med en, som skulle have NemID, som havde hemmelig adresse. Men kommunen havde adressen, men den skulle være offentlig i en dag. Det turde hun ikke, fordi hun var panisk over, at den skulle være ikke-hemmelig. Hvorfor skal man have så meget dokumentation for at få et NemID? Man skal have en dåbsattest. Man kan jo få et pas uden alt det bøvl. Det er ikke alle, man kan få ned på kommunen, fordi de er paranoide over for kommunen. Skal man bruge NemID, når man først får Digital Post? Man skal bruge en fuldmagt, hvis man skal gå ned til dem. Har man ret til at blive fritaget, hvis man ikke har en computer? Man behøves ikke at fortælle, hvilken en af fritagelsesgrundene man har. Man skal bare sige, man har en. Kommunen må ikke spørge, om man ikke vil. De må kun rådgive. Reglerne er sådan. Virkeligheden er en anden, hvor de også spørger ind og finder ud af det. Der er en bekendtgørelse Hans, Århus Kommune Det kommer til at tage lang tid, det bliver sgu ikke 1. november, der er mange problemer med at komme ind. Jeg reagerede på det, der blev sagt tidligere: Jeg sidder med nogle voldsramte kvinder og indvandrerkvinder jeg synes, det er et problem, at man kan give fuldmagter. Det er skræmmende. Man kan gå ned og skifte adresser. Vi har et samfund, som bygger på tillid. Man kan blive straffet for falske fuldmagter. Folk tror på, at fuldmagten er korrekt. Det med at skifte adresser det sker allerede i dag det sker i dag i skilsmissesager Vejle Kommune Der er to problemer, som jeg ser i dag: Digitaliseringen er skyld i mange dårlige ting, og man skal ikke videregive informationer. Men jeg ser problemet, når man fx kunne bruge data imellem Jobcenter og Familieafdelingen, når man arbejder med den samme familie. Borgeren skulle give mulighed for, at borgeren giver mulighed for begrænset adgang til dine oplysninger. Jeg synes, vi skal kigge mere løsningsfokuseret på det her. Vi skal fokusere på, at borgeren har ejerskabet, og man ikke skal presse nogen. Der har været en positiv udvikling, fordi det har været frivilligt. Bo, projekt UDENFOR Der er sparet medarbejdere væk. Der er lavet en masse retningslinjer for folk, der gerne vil men ikke særligt meget for dem som ikke vil. For de borgere, som har det svært, bliver det dog endnu en byrde. Kan du ikke give mig et politisk svar på, hvorfor man vil gøre det her med tvang? Er der nogle tanker bag? 14

15 Det har ikke været en stor sag for nogen politisk nogle embedsmænd har fremlagt, at man kan gøre det sådan. Hvor kan kommunerne spare penge henne, så vi kan give dem nogle nye opgaver. Så putter vi noget jura på, så er vi sikre på, at der er en besparelse på det. Mette Andersen, Jobcenter i København Vi har siden 2010 prøvet at få borgerne på digitalisering. Vi har 800 hjemløse, 8000 psykisk syge vi ved godt, hvem der er på, og hvem der ikke er. Borgerne har en gang brugt NemID, fordi de har spillet casino på nettet, så er du fanget, så bliver du digital så bliver posten digital. Det er ikke kommunen, der har problemet, det er borgeren selv. Esther En af de ting, jeg synes bl.a. retssikkerheden handler om, hvis man både lukker for adgangen til det fysiske, men man kun stiller nettet til rådighed for dem, som kan betale. Der skal være til alle der skal være hotspots rundt omkring, som er tilgængelige. Der skal stå nogle standere. Hvad som helst der skal være adgang til nettet. Man kan jo godt blive lært op i nogle ting, men hvis man ikke holder det ved lige, så forsvinder det jo hurtigt. Der skal være bredbånd, som der er vand til alle. Lise De medarbejdere der er på værestederne, de spiller en mega vigtig rolle. Kommunerne har en kæmpe vigtig opgave i at se de her medarbejdere og klæde dem på til at varetage opgaven. De meget udsatte borgere stormer ikke ned til digital post-damen på kommunen. 15

16 Workshop D. Johan Iversen, adjunkt og Jesper Hundebøl, lektor og ph.d., begge ved Institut for Ledelse og Forvaltning, Professionshøjskolen Metropol: Digitaliseret Borgerservice barriere eller brækstang for fremtidens medarbejdere? Referat ved Workshop D: Digitaliseret Borgerservice - barriere eller brækstang for fremtidens medarbejdere? Information om oplægsholderne Johan Iversen, adjunkt og Jesper Hundebøl, lektor og ph.d., ansat på institut for Ledelse og Forvaltning, Professionshøjskolen Metropol. De er begge tilknyttet et igangværende udviklingsprojekt med titlen "Praksisnær innovation i digital borgerservice". Projektet er et samarbejde med et borgerservicecenter med fokus på den sociale profil. Workshoppens hovedtema: "Digitalisering - barriere eller brækstang" På workshoppen blev det diskuteret hvorledes digitaliseringen af Borgerservice enten kunne være en mulighed eller barriere for borgere og fremtidens medarbejdere ved selvbetjeningen. Digitaliseringen af Borgerservice foregår i bølgeudrulninger, hvor bølge tre er den næste bølge, der skal implementeres, hvilket skal være sket ved udgangen af Der er tale om offentlige ydelser, der skal overgå fra en analog ansøgningsform til en obligatorisk digital selvbetjeningsløsning. I denne sammenhæng tages der højde for de 20% af borgere, der vurderes som digitalt udsatte, da det vil være en udfordring for dem at anvende de digitale selvbetjeningsløsninger. Derfor tilbydes de svageste borgere klassisk borgerserviceydelser med ansigt-til-ansigt sagsbehandling. En mulighed for borgeren ift. Digital Borgerservice er, at de oplever, at de faktisk selv kan udfærdige en digital ansøgning eller lignende og herved opnår mere bemægtigelse i relation til deres kommunikation med offentlige myndigheder. Heri ligger en bemægtigelse, der består i at borgeren, via brug af digital selvbetjening, placeres ved roret. Derfor ligger der en ambition om, at medarbejderen i selvbetjeningen skal hjælpe borgerne til at blive digitalt selvhjulpne, hvilket kan give borgeren en succesoplevelse, idet de oplever, jeg kan. Barrierene kan bestå i, at nogle borgere er meget lidt selvhjulpne, hvorfor de kan vælge at gå i utide fra Borgerservice, og derved end ikke får iværksat en mulig løsning på det problem, de i udgangspunktet kom med, endsige får lært at ansøge digitalt. I relation til barrierer, så fortalte en deltager ved workshoppen, at hun som medarbejder ved skranken i Borgerservice havde mødt borgere, der synes det var ubehageligt at komme ned i Borgerservice. Det ubehagelige bestod i at fortælle deres personlige oplysninger til en medarbejder ved skranken, da andre omkring kunne lytte med, og derfor følte de sig udstillet af workshoppen fremgik det, at også medarbejderne føler sig udstillet. For medarbejderne kan mulighederne blandt andet være varierende opgaver og en glæde ved at kunne lære fra sig. Samtidig kan det at stå i selvbetjeningen gøre, at medarbejderens rolle bliver mere som en salgsassistent frem for myndighedsperson, hvilket kan mindske graden af asymmetri mellem borgeren og medarbejderen også adgangen til informationer er i medbetjeningssituationen mere symmetrisk, idet det er borgeren, der ved hjælp af nemid selv henter oplysninger om fx årsindkomst. Udfordringerne for medarbejderen kan blandt andet ligge i en mere intim kontaktform, da mødet med borgeren kommer til at foregå på gulvet uden et bord imellem og med skulder-til-skulder kontakt. Desuden kan medarbejderen opleve hjælp-til-selvhjælp som en langsommelig proces, da vedkommende kun skal guide borgeren, hvorfor borgeren selv skal styre musen rundt på hjemmesiderne hvilket ofte tager længere tid. Medarbejderen kan opleve det at stå i 16

17 selvbetjeningen som ensomt, da flertallet af kollegerne arbejder et andet sted. Derudover kan arbejdet forekomme fragmenteret, idet de kun hjælper borgeren på vej frem for en fuldstændig sagsbehandling og måske samtidigt hjælper flere forskellige borgere. Derudover skal medarbejderen ved selvbetjeningen i stedet for at være specialister fungere som generalister, da de skal kunne imødekomme diverse spørgsmål fra borgeren. Billedværksted - digitalisering barriere eller brækstang for socialt udsatte Deltagerne ved workshoppen engageres til at diskutere emnet digitalisering barriere eller brækstang for socialt udsatte. Deltagerne inddeles ved fire borde, hvor hvert bord får uddelt billedmateriale, og ved hvert bord skal deltagerne forhandle sig frem til to billeder, der for dem repræsenterer de vigtigste erfaringer med digitaliseringen som enten - barriere eller brækstang. Efterfølgende præsenterer hvert bord i plenum deres vigtigste erfaringer, med udgangspunkt i de to udvalgte billeder. Det nedenstående afsnit er et uddrag af deltagernes diskussion i plenum, og de to billeder nedenfor (se billede 1. og billede 2.) viser de billedmotiver, som deltagerne i nedenstående udsagn har anvendt i deres association til det pågældende emne. Deltagernes diskussion i plenum Billedmotiver: Bjørn og en mand med hænderne for ørerne, der skal signalere: "Det viser, at digitaliseringen enten kan medvirke til at gøre mennesker svage eller stærke. Man er nødt til at anerkende, at man nogle gange kan være den svage, som skal have hjælp til det digitale, men andre gange kan man være den stærke, der kan hjælpe andre med det digitale. Det handler om gensidig hjælp! Borgerservicemedarbejdere gør et forsøg med at hjælpe, men har bare ikke ressourcerne til at hjælpe - hvordan klæder man borgerservicemedarbejderne godt på?" Billedmotiv: kartofler og kød, der skal udtrykke: "Det kan godt være, at vi (personalet, red.) på en varmestue vil en helt masse og hjælpe dem (med det digitale, red.), men de vil have mad, så det er vigtigt at møde borgeren, der hvor de er, og at forstå at de 17

18 basale behov skal dækkes. Vi taber dem, hvis vi ikke møder dem, hvor de er." Billedmotiv: En tekniker, der skal illustrere "Det er kaotisk, kompleks og svært at finde rundt i it-verdenen, og det er både for borgeren og medarbejderen." Billedmotiv: Kaffekop og en kande, der viser: "Jeg savner kaffe, og alt det den repræsenterer, at have tid til at sige til borgeren, når de kommer på Borgerservice, værsgo at komme ind og her er en stol, du kan sætte dig i, så tager man en snak derfra, en mere personlig kontakt til borgeren, kaffe er starten på en god samtale." "Det er vigtigt med den menneskelige kontakt, der er mange som vil have det dårligt med at snakke med sin sagsbehandler via en skærm, det er en kold måde". Billedmotiv: Pindsvin, som skal beskrive: "Borgerne er som pindsvin, de er sårbare indeni, og nogle har et sprog som gør, at de bliver skubbet væk". "Der er mange, som er nervøse for, hvad digitaliseringen bringer med sig, så de er bange og agerer som et pindsvin, der krymper sig sammen og stikker, så det er vigtigt, at vi kan få åbnet pindsvinet op." Billedmotiv: Billede af en gruppe mennesker, der illustrerer: "Vi vil gerne der hen, hvor borgerne er glade, og hvor det offentlige arbejder sammen." 18

19 Workshop E. Speciallærer Kurt Nielsen fra CSV Odense-Vestfyn-Brangstrup: Brugererfaringer og holdninger til digitale løsninger. Introduktion: Kurt fortæller om sin baggrund og deres undervisningsmetoder I CSV Odense (Center for Specialundervisning for Voksne). Kurt er oprindelig folkeskolelærer, men har siden 1983 primært beskæftiget sig med voksenundervisning, speciel designet til psykisk syge. CSV var i oprindelsen få lærere der kørte ud og dækkede hele Fyns amt. Efter kommunalreformen købte kommunerne sig til specialundervisning. CSV fik oprettet deres egen skole i samme periode. Fra 1990 blev udbuddet udvidet til at omhandle psykisk svage. Endvidere fra 1996 til at omhandle sindslidende og være kompenserende specialundervisning til handicappede. Det indebærer også voksne der har behov for at få hjælp efter svær sygdom som eksempelvis en hjerneblødning. Kurt fortæller om de forskellige moduler de har som tilbud for eksempel EDB der består af undervisning omkring og tekstbehandling. Eller et decideret modul om brugen af NEM ID. Men generelt er der et meget stort udvalg af kompetence- og udviklingsrettede tilbud. Der er stor aldersspredning fra 20 til over 70 år. Folk kommer på eget initiativ ofte med den motivation at de er bange for at blive hægtet af det nye! (digitale samfund) eller efter henvendelse fra institutioner. Herefter forgår der en introduktion og eventuel visitering af kursisterne til de ønskede moduler. Kurt pointerer, at efter oplægget tidligere ved (Marianne Digitaliseringsstyrelsen) omkring muligheden for på tro & love at kunne ansøge om fritagelse grundet særlige omstændigheder vil der være en del af deres kursister, der kan komme i den kategori hvis de ønsker det. Omvendt er der også en del succeshistorier. Der er blevet etableret kurser i nem-id af 8 gange 1 ½ times varighed over 2 måneder. Her deltog et større hold kursister alle sindslidende fra et værested i Odense. En tredjedel af kursisterne fik effekt af læring, men resten af holdet er i fuld gang. Nu bruger de nem-id, e-boks og digital post. Åben debat og indlæg Vedrørende e-boks og digital post hvad er forskellen? Dette uddybes af øvrige deltagere og deltager afslutter med kommentaren jamen det bruger vores brugere da ikke nem-id til på deres smartphones! Det er da en god løsning! Flere nævner beklageligvis den økonomiske udfordring i anskaffelse af smartphones, flere af deres brugere er kun i besiddelse af ældre GSM telefoner (gammel standard). Hvad med aktindsigt og sikkerhed flere nævner at deres brugere har smidt nem-id ud/mistet det? Og de ansatte skal logge på for dem med eget nem-id og fuldmagt. Dette debatteres og der er enighed om det faktisk ikke er sikkert ej heller lovligt da man efterfølgende opnår fuld aktindsigt. Når bruger har NemID er det ofte svært at hjælpe på grund af diskretion rent juridisk og uden fuldmagt når de ringer! 19

20 Hvordan rekrutterer CSV kursister? Kurt svarer, at oprindeligt var der flere udbud på Fyn omkring CSV, men nu er der kun CSV Odense og CSV Assens tilbage og de dækker Fyns Amt. Der er en STU for unge mellem med ca. 100 ansatte herfra er der 9 lærere tilknyttet 9 lærere til voksen undervisningen. De tager sig af bosteder, og kursister fra Sygehus Fyn, Odense Universitets Hospital og Rets psykiatrisk afdeling. Deres skole udvider og vokser fra 18 til 70 elever på deres moduler. Kurt vedlægger brochure og materiale omkring CSV til fri afbenyttelse. Der uddybes hvordan de underviser og der fortælles kort om de forskellige ture. Byferie og sejlture, om vigtigheden af opbygning af tillid for den efterfølgende undervisning og succesen i den. Ud over det sælger de deres til bl.a. Nordfyn i spredte målgrupper, eksempelvis som senere hjerneskadede brugere. (Hjerneblødninger og blodpropper). Har I lagt mærke til en større efterspørgsel på kurser efter den fællesoffentlige strategi om Digitalisering ved udgangen af 2015? Jo bl.a. bostederne er mere opmærksomme, og de modtager forskellige målgrupper på rundtur, de visiterer herefter brugerne, hvis de er berettigede til kursus. Men ofte har holdningen i institutionerne været, at de skal prøve selv først. Det kan være svært at lære for de har ofte svært ved at læse. Hvor lærer de på værestederne, hvordan de underviser i IT og NemID? Kurt kommenterer, at han er klar over problemstillingen, med at når læring ophører efter et 2 måneders kursus, glemmes den opnåede læring, men de prøver at bevare kontakten til bostederne efterfølgende. Det er generel uforståelig information på de offentliges hjemmesider hvorfor bruges der ikke almindeligt dansk? Er der undervisning i kommunikation mod det offentlige? Der er mange eksempler på, hvor svært det er at bruge offentlige hjemmesider og deres blanketter. Der er flere der bemærker, at deres brugere har lært at bruge NemID netbank og digital post er nemt nok. Problematikken er oftest blanketter og ansøgning om ydelser. Kommunikationen er et problem mail til det offentlige for eksempel borger.dk og ydelsescenteret foregår for medarbejdernes vedkommende ofte fra privat Outlook mail. Hvordan skal deres brugere så kunne finde ud af kommunikationen? Det virker håbløst! For medarbejderen skal fortsat hjælpe borgeren med kontakt til det offentlige der er ingen tidsbesparelse! Kurt fortæller, at der er erfaringer med, at der efter læring ingen fremdrift er for brugeren og de starter nærmest forfra hver anden måned på grund af manglende øvelse. Der er flere 20

Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post

Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post OPDATERET VERSION August 2014 Formål Dette notat fastlægger budskaberne til brug for kommunikationen til borgerne om overgangen til obligatorisk Digital

Læs mere

Budskaber kommunikation til borgerne af Digital Post

Budskaber kommunikation til borgerne af Digital Post Budskaber kommunikation til borgerne af Digital Post 23. marts 2014 Formål Dette notat fastlægger budskaberne til brug for kommunikationen til borgerne af overgangen til obligatorisk Digital Post for borgerne

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 1-2014 Indholdsfortegnelse FAKTAARK... 1 DIGITAL POST... 1 fra det offentlige... 1 til... 1 BORGERNE... 1 VERSION 1-2014... 1 DIGITAL POST

Læs mere

INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE

INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE HVAD ER DIGITAL POST? Digital Post er en fællesoffentlig postkasse, som alle offentlige myndigheder kan sende digital post til Med edag3 (1. november 2010)

Læs mere

Netværksmøde. v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen

Netværksmøde. v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen Netværksmøde v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen 27. Marts 2015 DAGENS PROGRAM 10:00-10:45 Velkomst og præsentation 11:00-11:15 Pause 11:00-12:30 Workshops 12:30-13:15 Frokost 13:15-14:15

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

GUIDE TIL HVORDAN DU BLIVER KLAR TIL DIGITAL POST - MANUSKRIPT

GUIDE TIL HVORDAN DU BLIVER KLAR TIL DIGITAL POST - MANUSKRIPT GUIDE TIL HVORDAN DU BLIVER KLAR TIL DIGITAL POST - MANUSKRIPT Indhold Introduktion... 2 Velkommen... 2 Lyd... 2 Om guiden (vises under Hjælp til guide knappen)... 2 Spørgsmål... 2 Computer... 2 NemID...

Læs mere

Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening

Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening NB: Informationer vedrørende Digital Post findes i et særskilt faktaark på For myndigheder på www.borger.dk/kampagne

Læs mere

Velkommen som ung i Nykredit

Velkommen som ung i Nykredit Dig og dine penge Velkommen som ung i Nykredit Som ung i Nykredit har du en Ung Konto, som du kan beholde, indtil du fylder 36 år. Med den kan du få hjælp til at holde styr på økonomien, mens du er ung,

Læs mere

DIGITAL POST TIL BORGERNE

DIGITAL POST TIL BORGERNE FAKTAARK DIGITAL POST TIL BORGERNE Indholdsfortegnelse OM DIGITAL POST... 2 Obligatorisk Digital Post i 2013 og 2014... 2 Hvad kalder vi Digital Post-løsningen?... 2 Fysisk brev med information om obligatorisk

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige?

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Side 1 af 6 TDC A/S, Presse 13. oktober 2014 BWJ/IKJE Final Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Fra den 1. november 2014 skal vi vænne os til, at der ikke længere kommer brevpost

Læs mere

Vejledning til fritagelse af særligt svage borgere fra Digital Post. September 2017 Udarbejdet af KL og Digitaliseringsstyrelsen Version 1.

Vejledning til fritagelse af særligt svage borgere fra Digital Post. September 2017 Udarbejdet af KL og Digitaliseringsstyrelsen Version 1. Vejledning til fritagelse af særligt svage borgere fra Digital Post September 2017 Udarbejdet af KL og Digitaliseringsstyrelsen Version 1.1 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er udarbejdet til det

Læs mere

Lær IT. Efterår 2014

Lær IT. Efterår 2014 Lær IT Efterår 2014 GRATIS KURSER -dog er tilmelding nødvendig Velkommen til efterårets Lær Mere Om IT kurser Denne sæson har vi valgt at fokusere på, hvordan man får oprettet en Digital postkasse samtidig

Læs mere

EFTERÅR/VINTER kurser

EFTERÅR/VINTER kurser EFTERÅR/VINTER kurser 2015 Nyheder: Digital post - avanceret brug og Sikkerhed Stevns Bibliotekerne Velkommen til endnu en sæson med Internemt! Stevns Kommune - og Stevns Bibliotekerne - byder i efteråret

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2015 1 2 Alle borgere over 15 år har siden d. 1. november 2014 som udgangspunkt skulle modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil

Læs mere

It - barrierer, motivation og læring. Herning Bibliotekerne Juni 2012

It - barrierer, motivation og læring. Herning Bibliotekerne Juni 2012 It - barrierer, motivation og læring Herning Bibliotekerne Juni 2012 Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Målgruppen Antropologisk undersøgelse: De it-fremmede it, barrierer, motivation og læring

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 3-2014. fra det offentlige til. Opdateret 3-11-2014 FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 3-2014. fra det offentlige til. Opdateret 3-11-2014 FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 3-2014 Opdateret 3-11-2014 Indholdsfortegnelse DIGITAL POST FRA DET OFFENTLIGE... 3 Lov om Digital Post i 2014... 3 Automatisk tilmelding...

Læs mere

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2016

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2016 www.taarnbybib.dk DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2016 TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER VELKOMMEN TIL TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKERS KURSER 2 Vil du gerne lære om det nye Windows styresystem, se hvad en 3D-printer

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Myndighedernes rolle som forandringsagenter

Myndighedernes rolle som forandringsagenter Myndighedernes rolle som forandringsagenter Overgang til Digital Post for borgerne v. Louise Palludan Kampmann 1 KAMPAGNE FOR DIGITAL POST TIL BORGERNE 18. AUGUST 31. JANUAR 2015 Lov om Offentlig Digital

Læs mere

Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening

Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening fredag den 11. januar 2013 Kommunaløkonomisk Forum 2013 10. & 11. januar 2013 I Aalborg Kongres & Kultur Center Konkret i Gribskov

Læs mere

JENS KOLDBÆK Borger på nettet for seniorer

JENS KOLDBÆK Borger på nettet for seniorer JENS KOLDBÆK Borger på nettet for seniorer INDHOLDSFORTEGNELSE Bliv en del af det digitale Danmark... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør KAPITEL ET... 9 Godt i gang som digital borger NemID...11 Bestil

Læs mere

Kommunaludvalget samrådsspørgsmål stillet af Rasmus Prehn (S)

Kommunaludvalget samrådsspørgsmål stillet af Rasmus Prehn (S) Kommunaludvalget 2009-10 KOU alm. del Svar på Spørgsmål 126 Offentligt Talepapir J.nr. 09/02011 Kommunaludvalget samrådsspørgsmål stillet af Rasmus Prehn (S) Svar på spørgsmål O Hvad er ministerens holdning

Læs mere

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen Bilag 2 - notat Snitflader omkring, SKAT og kommunen Notatet indeholder en skematisk oversigt over fordelingerne af serviceopgaver mellem Udbetaling Danmark, SKAT og kommunerne. Endvidere indeholder notatet

Læs mere

IT-kurser. fra Middelfart Kommune

IT-kurser. fra Middelfart Kommune IT-kurser fra Middelfart Kommune Efterår 2016 Middelfart Kommune og bibliotekerne er klar med en række nye IT-introduktioner Kurserne fordeler sig på følgende emner: Grundlæggende IT Begynder-internet

Læs mere

Ansøgninger der modtages fra 1. december 2012 på sagsområderne nævnt ovenfor skal herefter behandles

Ansøgninger der modtages fra 1. december 2012 på sagsområderne nævnt ovenfor skal herefter behandles Notat Forvaltning: Byrådssekretariatet Dato: J.nr.: Br.nr.: 12. november 2012 Udfærdiget af: Ulla Marcus Vedrørende: Overgang til obligatorisk digital ansøgning fra 1. december 2012 Notatet sendes/sendt

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Digital Post og særligt svage borgergrupper

Digital Post og særligt svage borgergrupper Digital Post og særligt svage borgergrupper Vejledning til kommunerne om håndtering af svage borgergrupper i forbindelse med indførelsen af Offentlig Digital Post. Version: 1.0 Udarbejdet: april 2014 Udarbejdet

Læs mere

Det digitale samfund et demensvenligt samfund?

Det digitale samfund et demensvenligt samfund? Symposium 2: Det digitale samfund et demensvenligt samfund? Paneldebat med: Kirsten Dyrborg, Ældre Sagen Else Hansen, Alzheimerforeningen Ingrid Stokholm Lauridsen, Ældresagen Sarah E. Hvidberg, Nationalt

Læs mere

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 1. Formål og baggrund Fredensborg Kommunes kanalstrategi er en tværgående strategi, der angiver målsætninger for, hvilke kanaler 1 vi benytter og hvordan vi

Læs mere

Fagetik Værktøjskasse. Case Dialogkort Folder Det fagetiske hjul

Fagetik Værktøjskasse. Case Dialogkort Folder Det fagetiske hjul Fagetik Værktøjskasse Case Dialogkort Folder Det fagetiske hjul 1 En case Formålet med casen er at vise, hvordan et medlem eller en gruppe af medlemmer kan bruge fagetikken til at overveje hvilke fagetiske

Læs mere

Digital Postkasse/e-Boks

Digital Postkasse/e-Boks Nemt på nettet Digital Postkasse/e-Boks Horsens Kommunes Biblioteker Redigeret januar 2013 itborger@horsens.dk Indledning Mere og mere kommunikation med det offentlige foregår over nettet. Ting, som man

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

IT-KURSUSKATALOG EFTERÅR 2014

IT-KURSUSKATALOG EFTERÅR 2014 IT-KURSUSKATALOG EFTERÅR 2014 1 SKOLER OG UDDANNELSE Nemt på nettet Borgernes kommunikation med det offentlige bliver i stadig højere grad digital. Holbæk Kommunes projekt Nemt på nettet er et tilbud om

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen BYDELSMOR grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen INTRO til grunduddannelsen for Bydelsmødre 1 I introen

Læs mere

TÆT PÅ DIGITALE UNGE

TÆT PÅ DIGITALE UNGE TÆT PÅ DIGITALE UNGE CENTER FOR DIGITAL PÆDAGOGIK / GENERATOR KONFERENCE MØDECENTER ODENSE 29.10.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK TÆT PÅ DIGITALE UNGE Facebook, Instagram og Youtube

Læs mere

Automatisk og obligatorisk tilslutning. Hvis du blev tilmeldt Digital Post inden 1. november 2014. Mulighed for fritagelse

Automatisk og obligatorisk tilslutning. Hvis du blev tilmeldt Digital Post inden 1. november 2014. Mulighed for fritagelse Automatisk og obligatorisk tilslutning 1. november 2014 blev det lovpligtig at være tilsluttet Digital Post fra det offentlige. Denne dato skete der derfor en automatisk og obligatorisk tilslutning for

Læs mere

Beskrivelse af funktionen som borgerguide i Borgerservice

Beskrivelse af funktionen som borgerguide i Borgerservice Beskrivelse af funktionen som borgerguide i Borgerservice Marts 2016 Indledning Dette notat er udarbejdet i forbindelse med gennemførelse af nogle organisatoriske og arbejdsmæssige ændringer i Borgerservice

Læs mere

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning Dit Liv På Nettet - Manus 8. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning 2015 Center for Digital Pædagogik Forord Dette manuskript er tilknyttet præsentationen

Læs mere

Notat. Projekt Indsigt, Projektnummer 84. Projekt nr. 84. Mads Sinding Jørgensen Dato for afholdelse. Godkendt d.

Notat. Projekt Indsigt, Projektnummer 84. Projekt nr. 84. Mads Sinding Jørgensen Dato for afholdelse. Godkendt d. Notat Projekt nr. 84 Rambøll Management Konsulent Referent Dato for afholdelse Godkendt d. Lene Mehlsen Thomsen Mads Sinding Jørgensen 05-09-2007 Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200

Læs mere

Opfølgningsredegørelse i f.t. Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt 2011

Opfølgningsredegørelse i f.t. Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt 2011 Opfølgningsredegørelse i f.t. Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt 2011 Denne opfølgningsredegørelse har til formål at gøre status på målopfyldelsen i f.t. i Hvidovre Kommunes første Kvalitetskontrakt gældende

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014. Layout ITK Design, Jan Thomassen

Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014. Layout ITK Design, Jan Thomassen KANALSTRATEGI 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 1 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014 Layout ITK Design, Jan Thomassen Tryk og oplag LaserTryk.dk A/S 1.000

Læs mere

Møde med Seniorrådet mandag den 10. oktober 2016

Møde med Seniorrådet mandag den 10. oktober 2016 Møde med Seniorrådet mandag den 10. oktober 2016 Borgerservicecentret Kontorchef Team Center Kontrol, regres, pladsanvisning og fripladser Opkrævning Digitaliseringsstrategien 2011-2015 slut med papirblanketter

Læs mere

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE Vestmanna Allé 8 Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Mentorstøtten er et individuelt

Læs mere

Skanderborg Kommunes Biblioteker. Kurser efterår 2014 4102/08

Skanderborg Kommunes Biblioteker. Kurser efterår 2014 4102/08 Kurser efterår 2014 4102/08 Kom i gang med din ipad eller iphone - for begyndere Galten Bibliotek tirsdag d. 23.9. kl. 10.00-12.00 Hørning Bibliotek mandag d. 27.10. kl. 10.00-12.00 Ry Bibliotek onsdag

Læs mere

Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET

Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET 1 Nemt på Nettet Borgernes kommunikation med det offentlige bliver i stadig højere grad digital. Holbæk Kommunes projekt Nemt på Nettet er et

Læs mere

TILLIDS- REPRÆSENTANT

TILLIDS- REPRÆSENTANT TILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din arbejdsplads er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

Evaluering af Ungeindsats Himmerland Konklusioner og anbefalinger til Mariagerfjord,

Evaluering af Ungeindsats Himmerland Konklusioner og anbefalinger til Mariagerfjord, Evaluering af Ungeindsats Himmerland Konklusioner og anbefalinger til Mariagerfjord, december 2014 Cabi har evalueret Ungeindsats Himmerland. Dette notat opsummerer og målretter konklusioner og anbefalinger

Læs mere

Digital læring - Kurser efterår 2015

Digital læring - Kurser efterår 2015 www.taarnbybib.dk Digital læring - Kurser efterår 2015 Tårnby Kommunebiblioteker Velkommen til Tårnby Kommunebibliotekers kurser Vil du gerne lære om det nye Windows styresystem, se hvad en 3D-printer

Læs mere

DREJEBOG 3x Undervisningsforløb a to timer, med indlagt pause. Forløbet er en kombination af oplæg og gruppeøvelser.

DREJEBOG 3x Undervisningsforløb a to timer, med indlagt pause. Forløbet er en kombination af oplæg og gruppeøvelser. DREJEBOG 3x Undervisningsforløb a to timer, med indlagt pause. Forløbet er en kombination af oplæg og gruppeøvelser. Modul 1: Digital Adfærd Hvornår er vi digitale Frame 1: Hvornår er vi digitale Intro:

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger September 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om brugervenlighed og brugerinddragelse

Læs mere

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen Dagens oplæg kort Hvorfor digitalisere? Det politiske mandat Strategier - og organisering

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

Sikker på nettet. Tryg selvbetjening. Din kontakt med det offentlige starter på nettet

Sikker på nettet. Tryg selvbetjening. Din kontakt med det offentlige starter på nettet Sikker på nettet Tryg selvbetjening Din kontakt med det offentlige starter på nettet Det offentlige bliver mere digitalt Oplysninger om folkepension og andre offentlige ydelser, ændringer af selvangivelsen,

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. September 2015. Version 1.2

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. September 2015. Version 1.2 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning September 2015 Version 1.2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Når en borger bliver sygemeldt... 4 Meddelelser i Mit Sygefravær... 4 Introduktionssiden...

Læs mere

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015 www.taarnbybib.dk DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015 TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER VELKOMMEN TIL TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKERS KURSER Vil du gerne blive bedre til at bruge en computer, lære at bruge din digitale

Læs mere

Høring af den reviderede fælleskommunale dokumentationsmetode

Høring af den reviderede fælleskommunale dokumentationsmetode Høring af den reviderede fælleskommunale dokumentationsmetode 26. maj 2011 [Resultatet af høringen] Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Status på besvarelser... 3 Gennemgang af høringssvarene... 4 Værdien

Læs mere

Digital mobning og chikane

Digital mobning og chikane Film 3 7. 10. klasse Lærervejledning >> Kolofon Digital mobning er udgivet af Børns Vilkår. Materialet er produceret i samarbejde med Feldballe Film og TV. Kort om materialet Tidsforbrug To til tre lektioner.

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Efterår 2014

Biblioteket. Kurser for voksne Efterår 2014 Kurser for voksne Efterår 2014 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, som henvender sig til kommunens voksne borgere. Kurserne er alle relevante i forhold til bibliotekets

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning Marts 2016 Version 1.3 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Når en borger bliver sygemeldt... 5 Brev til den sygemeldte om opgaver i Mit

Læs mere

Gratis kurser. digital københavner. Lær at bruge selvbetjening på internettet

Gratis kurser. digital københavner. Lær at bruge selvbetjening på internettet Gratis kurser digital københavner Lær at bruge selvbetjening på internettet AUGUST, SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER OG DECEMBER 2014 Velkommen til Digital Københavner Københavns Biblioteker udbyder i samarbejde

Læs mere

Dit Liv På Nettet - Manus 4. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning

Dit Liv På Nettet - Manus 4. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning Dit Liv På Nettet - Manus 4. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning 2015 Center for Digital Pædagog Forord Dette manuskript er tilknyttet præsentationen dit

Læs mere

Generelle indlæringsvanskeligheder

Generelle indlæringsvanskeligheder CSV Voksenspecialundervisning Efterår 2016 Generelle indlæringsvanskeligheder Undervisning for personer med generelle indlæringsvanskeligheder og sent udviklede Undervisningstilbuddene for perioden august

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Briller

TO-BE BRUGERREJSE // Briller TO-BE BRUGERREJSE // Briller PROCES FØR SITUATION / HANDLING Anna er 66 år. I forbindelse med at hun for cirka et år siden blev pensioneret, modtog hun et brev fra kommunen med generel information om hendes

Læs mere

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini 2 er ny Indhold.indd 2 13/01/12 15.2 Indhold Forord... 4-5 Baggrund... 6-7 Lærervejledning... 8-9 Øvelser: Job... 10-21 Medborgerskab... 22-33 Uddannelse...

Læs mere

HJÆLP EN NYBEGYNDER I GANG MED IT GUIDE

HJÆLP EN NYBEGYNDER I GANG MED IT GUIDE HJÆLP EN NYBEGYNDER I GANG MED IT GUIDE 1 Forord Den danske befolknings it-færdigheder bliver stadigt bedre, og andelen af it-brugere er stigende fra år til år. Men ikke alle borgere i Danmark er lige

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Håndtering af enkeltsager efter 1. november

Håndtering af enkeltsager efter 1. november Håndtering af enkeltsager efter 1. november Denne vejledning beskriver faktuelle forhold samt håndteringsforslag i forbindelse med sager, hvor borgere har overset eller ikke har åbnet deres digitale post

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Bostøtten

Læs mere

Vurdering af duka PC

Vurdering af duka PC KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af duka PC Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet duka PC.

Læs mere

Hjælp ifm. overgang til obligatorisk digital selvbetjening

Hjælp ifm. overgang til obligatorisk digital selvbetjening Hjælp ifm. overgang til obligatorisk digital selvbetjening 1 Hvem har brug for særlig hjælp? Typer af udfordringer forståelsesmæssige fysiske Grader af udfordringer Nogle kan klare sig med forskellige

Læs mere

God Løsladelse. Nyhedspakke nr. 2 december 2012

God Løsladelse. Nyhedspakke nr. 2 december 2012 God Løsladelse Nyhedspakke nr. 2 december 2012 www.kriminalforsorgen.dk Læs i nyhedspakken: Se Danmark blive grønnere og grønnere Hvem har indgået samarbejdsaftale, og hvem mangler? Følg processen på Danmarkskortet.

Læs mere

Velfærdsteknologi og socialt arbejde

Velfærdsteknologi og socialt arbejde Velfærdsteknologi og socialt arbejde Ann-Britt Lærkedahl, adjunkt og Nadja Lysen, adjunkt 2015 Hvad skal der ske? Introduktion til VIOL-projektet og arbejdet med velfærdsteknologi på Socialrådgiveruddannelsen

Læs mere

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Baggrundsnotat Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet Team Butik har samlet argumenter og holdninger til oplægget omkring opgavefordelingen

Læs mere

Kurser efterår 2015. - Alt optaget! IT-kurser på bibliotekerne efteråret 2015:

Kurser efterår 2015. - Alt optaget! IT-kurser på bibliotekerne efteråret 2015: IT-kurser på bibliotekerne efteråret 2015: Galten Bibliotek Brug din iphone / ipad til Bibliotekets online tjenester Mandag d. 26. oktober kl. 11.00-12.30 Hørning Bibliotek Android tablet / smartphone

Læs mere

Lovgivning om NemID skaber problemer for udviklingshæmmede

Lovgivning om NemID skaber problemer for udviklingshæmmede Lovgivning om NemID skaber problemer for udviklingshæmmede Mennesker, der ikke kan håndtere pinkoder og NemID, har store problemer med at få støtte til at logge ind på de digitale platforme. Konsekvenserne

Læs mere

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn 13-18 ÅR ALDERSSVARENDE STØTTE infotil FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2014

Nyhedsbrev Juni 2014 Nyhedsbrev Juni 2014, Formand Metrologerne kalder månederne juni, juli og august for sommernånederne: I år kan vi også godt sige, at sommeren begyndte med juni måned, og snart er ferien over os alle. I

Læs mere

Datastuen, Esbjerg. NEM-ID. Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: NEM-ID Side 1

Datastuen, Esbjerg. NEM-ID. Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: NEM-ID Side 1 NEM-ID Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: NEM-ID Side 1 Hvordan får jeg Nem-ID? A: Ved personlig henvendelse i borgerservice. Du kan få Nem-ID ved personlig henvendelse i borgerservice- og skattecentre.

Læs mere

DIGITAL SAGSBEHANDLING DEN ELEKTRONISKE SAG

DIGITAL SAGSBEHANDLING DEN ELEKTRONISKE SAG DIGITAL SAGSBEHANDLING DEN ELEKTRONISKE SAG Kommunernes sagsbehandling digitaliseres i stigende grad. Det gælder ikke kun sagernes behandling internt, men også kommunikationen med borgere og virksomheder.

Læs mere

BESKRIVELSE AF DE VOKSNE OG DERES KERNEBEHOV I HVERDAGEN

BESKRIVELSE AF DE VOKSNE OG DERES KERNEBEHOV I HVERDAGEN MÅLGRUPPE: De voksne BESKRIVELSE AF DE VOKSNE OG DERES KERNEBEHOV I HVERDAGEN Ved IS IT A BIRD 20. februar, 2015 Annika Porsborg Nielsen annika@isitabird.dk Hvem er de voksne? De voksne kæmper for at genskabe

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Nemt på Nettet IT-kursuskatalog

Nemt på Nettet IT-kursuskatalog Nemt på Nettet IT-kursuskatalog FORÅR 2015 NEMT PÅ NETTET 1 Nemt på nettet Borgernes kommunikation med det offentlige bliver i stadig højere grad digital. Holbæk Kommunes projekt Nemt på nettet er et tilbud

Læs mere

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Dit område er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

Digital kommunikation DET MENER ÆLDRE SAGEN

Digital kommunikation DET MENER ÆLDRE SAGEN Digital kommunikation DET MENER ÆLDRE SAGEN Ældre Sagens holdninger til digital kommunikation: 1. Gode alternativer til digital kommunikation De offentlige myndigheder skal fortsat opretholde alternativer

Læs mere

15-08-2013. Børns Vilkår. Historien. Trine Natasja Sindahl

15-08-2013. Børns Vilkår. Historien. Trine Natasja Sindahl Trine Natasja Sindahl Cand.psych. Børnefaglig konsulent I Børns Vilkår Har arbejder med metodeudvikling på BørneTelefonen siden 2007 Ekstern lektor ved Institut for Psykologi, Københavns Universitet trine@bornsvilkar.dk

Læs mere

Udgangspunktet for relationen er:

Udgangspunktet for relationen er: SUF Albertslund er et omfattende støttetilbud til udsatte mennesker i eget hjem, men tilbyder også udredninger og andre løsninger. F.eks. hjemløse, potentielle hjemløse og funktionelle hjemløse. Støtte

Læs mere

KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER?

KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER? KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER? Læs hvad andre rygestoppere fortæller om den hjælp, de fik fra STOPLINIEN. GRATIS RÅDGIVNING 80 31 31 31 t godt ummer til n røgfri remtid: 0 31 31 31 Når du

Læs mere

Skovsgårdskolen og Tranum Skole En ny skole pr. 1. august 2012 i Jammerbugt Kommune

Skovsgårdskolen og Tranum Skole En ny skole pr. 1. august 2012 i Jammerbugt Kommune Skovsgårdskolen og Tranum Skole En ny skole pr. 1. august 2012 i Jammerbugt Kommune - forventninger til en kommende leder En tilbagemelding til brug for forvaltning, ansættelsesudvalg og ansøgere til stillingen.

Læs mere

Efter ombudsmandens opfattelse var Trafik- og Byggestyrelsen berettiget til at sende meddelelserne til mandens e-boks via Offentlig Digital Post.

Efter ombudsmandens opfattelse var Trafik- og Byggestyrelsen berettiget til at sende meddelelserne til mandens e-boks via Offentlig Digital Post. 2016-34 Meddelelser i bilsynssag, herunder administrative bødeforelæg, sendt via Offentlig Digital Post. God forvaltningsskik 29. juni 2016 Ombudsmanden modtog en klage over, at Trafik- og Byggestyrelsen

Læs mere