Gruppe nr. 1 / Qaanaaq

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gruppe nr. 1 / Qaanaaq"

Transkript

1 Gruppe nr. 1 / Qaanaaq Gruppearbejde (nr.): 1 Ordstyrer: Referent: Dan D. Normann Fremlægger: Jens Gundersen & Dan D Normann Selvstyret: Skolelederne er tilfredse med resultaterne, der er nogle andre informationer, som er skrevet i skemaerne. Der står ellers 8 som var rest, men der er kun 2, som ikke er kommet videre. Men vi har tæt kontakt med eleverne.selvom eleverne er færdige med skolen. Skolevejlederne kan selvfølgelig være bedre, vi kan godt sige, at den er okay, men den er i bedring. Vi kan øge dem individuelle vejledning til de enkelte elever. Vi har diskuteret omkring at starte et slags uddannelsesmesse af dem, der er uddannet i byen, og få dem til at fremlægge. I Qaanaaq har vi en lokal radio (Kap York Radio), der har man sidst, her i vinterferie fået to elever fra GU til at fortælle om deres studieoplevelser. Vi følger eleverne i deres uddannelse og efterskole. Så vi har større samarbejde med forældrene også mht. vejledning. F.eks.forsøger vi at fastholde deres uddannelse, så vi er med dem hele vejen. Inerisaavik: Vi skal have flere uddannet og langtidsansatte lærere. Mere stabilitet i undervisningen. Vi mangler lærere. Skolebestyrelsen skal have mere sammenhold med lærerne f.eks. sammenkomster, ikke om politik, måske mere ind på fælles aktivitet. Skolebestyrelsen skal også have et månedsbrev om, hvad der er sket gennem måneden. Skoleledelsen skal være bedre til at informere skolebestyrelsen. Så skal trinlederne nå deres mål. Et af punkterne, som f.eks. i dansk og engelsk er resultaterne, som er meget lave, i forhold til landsresultaterne, kan selvfølgelig blive bedre, ligesom vores venskabsby Hundested, der har vi ikke i mange år kunne få vores elever på studietur, og få eleverne til at lære sproget mere at kende. Vi ved, at de andre byer, som eksempel Ilulissat får deres elever sendt hvert år, mens vi ikke rigtig kan få vores elever sendt på et skoleophold, vi har ikke rigtigt mulighed for det! Det må vi så arbejde mere på, og få det mere på banen. Vi skal have opfyldt trinmålene og bruge undervisning på tværs af klasserne. Vores gode forslag er: Forældresamarbejde, individuelle målsætninger. Trintestresultaterne A) Evalueringerne stemmer med vores eksisterende forventninger, der burde være forbedringer. B) Forbedret skolesamarbejde og forbedret kommunikation og generelle informationer. Der skal skabes større opmærksomhed omkring de enkelte elever. Fælles arrangement.

2 1. Yngstetrinnet, mellemtrinnet og ældstetrinnet er etableret SWOT analyse Nukittoqutit / Styrkerområder Inughuit Kultur i undervisning pga. isoleret sted. Gode fysiske rammer Glade elever God stemning Godt samarbejde Sangeequtit / Svagheder Manglende undervisningsplanlægning Struktur på mellemtrinnet Lærer mangel Omstillingsparathed (Undervisning) Periarfissat / Muligheder Aarleqqutit / Trusler

3 Gruppe nr. 2 / Upernavik Gruppearbejde (nr.): Ordstyrer: Karoline Rosin g Referent: Knud Sørensen Fremlægger: Sven Nielsen I konklusion ud fra trintest kan ses, at samme klasse gør fremgang i grønlandsk og dansk, men tilbagegang i matematik. A) Matematikundervisningen i mellemtrin bør varetages af lærere/timelærere med gode faglige kundskaber i faget (I pågældende periode blev undervisningen i Kullorsuaq såvel som i Upernavik varetaget af ufaglærte timelærere) B) Tilgang af uddannede lærere begge steder, så undervisning på yngstetrin og mellemtrin kan forbedres. (Dermed også flere tjenesteboliger) Fjernundervisning både til Upernavik og bygderne Ansættelse af socialpædagoger, der kan tage sig af både elever og ikke mindst forældre, hvor der er problemer, der kan forhindre børnene i hjemmearbejde, sove om natten osv. Udviklende aktivititer for 3 til 6 årige førskolebørn (gratis for forældre). Fremmødebonus til lærere som har et godt fremmøde året rundt. Ansættelse af lokal erhvervsvejleder (eventuelt en lærerfunktion i bygden i samarbejde med Piareersarfik i Upernavik) Ansættelse af en skoleudvikler på alle skoler. Styrkeområder: Effektiv pædagogik. Gode fysiske rammer. Svagheder: Forældrenes ofte frie opdragelse af deres børn, hvor de ikke i tilstrækkelig grad opdrages til ansvar og pligter (mange laver ikke lektier). Forældrenes egen sociale bagrund (ofte fattige, uden uddannelse og børnerig familie) deres viden om uddannelsesmuligheder er ofte ret begrænset og det er svært for dem at støtte deres børn økonomisk i en videre uddannelse. For mange ufaglærte undervisere. Muligheder: Give mulighed for et ekstra valgfrit skoleår til forbedring af sine karakterer. Op-kvalificering af dygtige grønlandsksprogede timelærere til en faglæreruddannelse (deres forhindring i videre uddannelse er almindeligvis manglende danskkundskaber). Morgenmad med efterfølgende lektielæsning i skolen ( ) Skolestart kl Trusler: Qaasuitsup Kommunias økonomiske problemer - manglende tilgang af uddannede lærere.

4 Gruppe nr. 3 / Uummannaq Gruppearbejde (nr.): 3 Ordstyrer: Peter Kruse Referent: Gry Vold Fremlægger: Gry Vold Nukittoqqutit/styrkesider: Afd. 1 og 2 mi Ingerlaavartumik naliliineq / Løbende evaluering Pilersaarutinik piviusunngortitsineq / Virkeliggørelse af planer Sanngeeqqutit/svagheder: Den røde tråd alloriarfinni tamani nukittorsagassaavoq / Den røde tråd skal styrkes i alle overgangene Afd. 3 mi Ingerlaavartumik naliliineq / Løbende evaluering IT fagini tamani atorneqarnerulernissaa aallunnerunqassaaq / IT i alle fag skal styrkes Projektimik ingerlatsinerulernissaq/ Projekt skal styrkes (alle afd.) Periarfissat/muligheder: Piareersarfiit suleqatigalugit ingerlariaqqiffissat atuartunut saqqummiunneqartarnissaat (8 10 kl.)/ Fremlægge forskellige uddannelsesmuligheder i samarbejde med Piareersarfiit (8 10 kl.) Ilisimasanik avitseqatigiinneq (ilinniartitsisut) / Vidensudveksling blandt lærere Atuartunik DK mut atuariartortitsineq (qaamm. 3 sut) / Skoleophold i DK (evt. 3 mdr.) Aarleqqutit/ Trusler: Atuarfitsinni atuarfiusut amigaataapput / Mangler klasseværelser (p.g.a. skimmelsvamp) Ilinniartitsisut qasusut atuartitsiviusut amigaataanera peqqutaalluni / Psykiske trætte lærere p.g.a. lokalemanglen. IT vejlederimik amigaateqarpugut / Mangler IT vejleder Bibliotekarimik amigaateqarpugut / Mangler en bibliotekar

5 Gruppe nr. 4 / Qeqertarsuaq Gruppearbejde (nr.): Ordstyrer: Referent: Kristian Broberg Fremlægger: Kristian Broberg 1. Man er blevet bedre til at følge Atuarfitsialaks mål. Det, der er nået, ligger ikke langt fra lovens intentioner. Det er tydeligt, at man stadig vil (spise)(måske skal der stå) udvikle sig. 2. Afholdelse af meget vigtige kurser savnes mere og mere. Lokaler, der kræves af Atuarfitsialak, mangler. 3. Større udvikling opnås ved større inddragelse af forældre samt større samkvem mellem lærere udenfor børnenes skoletid. Derfra kan energi hentes. 4. Skolen skal samarbejde med forældre for at udvikle sig ordentligt. Også når forældre ikke magter deres børn. Styrkesider: Godt samarbejde især trinnene imellem. Fælles forberedelse. Skolens årlige afholdelse af arrangement for alle lærere. Svagheder: Vores tilbageholdenhed over for dem, vi skal hjælpe/servicere. Forældre, der er svære at nå. Børn der har svært ved det boglige, men gode til det praktiske. Muligheder: Opbygning af viden samt opdatering af denne. Kurser. Vedvarende kontakt med forældre med et formål. Ny lys skole, hvor der er rart at komme. Forskellige faglokaler. Gode faciliteter til lærernes forberedelser. Trusler: Indskrænkning af kursusaktiviteter. Opfyldelse af forordningens krav. Manglende kompetence overfor børn i specialundervisningen. Man sakker bagud i forhold til udviklingen generelt kommer sidst i køen. Det er bekymrende, hvis vi hele tiden går ud fra fødselsår. Der er mange børn, der ikke er skoleklar og mange mindreårige, der er skoleklar.

6 Resume af Gruppe nr. 5 / Qasigiannguit Gruppearbejde (nr.): Ordstyrer: Minna Br. Møller Referent: Rakel Sandgreen Fremlægger: Lars Olsvig Antallet af de, der ikke fortsætter med videreuddannelse, var forventeligt. Denne klasse har i årenes løb været delt og kostet mange lærere * Hvis vi fremtiden skal undgå det skete, skal elevernes forberedelse foregå tydeligere og længere, ikke mindst i tæt samarbejde med forældrene. Konsulenten bør få mulighed for at virke allerede for elever i 6.-7.klasse. Det er også vigtigt at læreren løbende evaluerer sig selv. * Vi vil gerne overveje at danne en ekstraklasse blandt klasserne. Der kan eleverne uden at bekymre sig om eksamen beskæftige sig med mere praktisk arbejde. Endvidere efterlyses tættere samarbejde med Piareersarfik, også på et tidligere tidspunkt end nu. Det er vigtigt, at eleverne beskæftiger sig med kommende arbejdspladser på et tidligt tidspunkt. Der ønskes centrale tilskud til studierejser, og der bør laves retningslinjer til det. Trintest * Trintestene viser det vi har forventet. * Vi fastholder, at vi bør gore en ekstra indsats i fagene engelsk og dansk. Ved at omrokere timer har vi testet 1.klasserne i dansk, og 3.klasserne har fået lidt timer i engelsk. * I trin 2 har det været nødvendigt, resultaterne fra trintestene in mente, at øge timetallet i matematik, dansk og engelsk på bekostning af lokale valg. Ved prioriteringerne har reglerne vedrørende minimumstimetallet været en hæmsko. Det tilstræbes at læringsmålene præciseres og struktureres, selvom opdeling af klasser praktiseres. Vi tilstræber, at der er sammenhæng fra 1.klasse til 10.klasses eksamen. Ligesom for at understrege de gode intentioner, har Gammeqarfik folkene i går givet meddelelser om det videre arbejde. Prøveresultater * Hvis vi skal opnå gode resultater, har vi brug for, fra de mindste klasser af, gode uddannede lærere, der følger med tiden og forbereder sig løbende; og dette bør vores kommune arbejde seriøst imod. Det er disse ting, der er det grundlæggende for vores arbejde de kommende år. Hvis prøveresultaterne skal forbedres, skal skolernes daglige ledelse have mulighed for at følge tættere på undervisningen. Eleverne er blevet bedre til projektopgaven, dette understøttes fint af bestræbelserne i trin 2. Vi har et stort fælles potentiale i den nye storkommune.

7 Gruppe nr. 6 / Aasiaat Dato: 3. mart 2011 Gruppearbejde (nr.): 6 1 Ordstyrer: Sara J. Brandt Referent: Tom Ostermann Søholm Fremlægger: Sara J. Brandt Resultaterne matcher vores forventninger, hvad angår vores skole, da vi har prioriteret sprogundervisningen som indsatsområde i flere år. Det viste talmateriale bør bruges i en målrettet indsats, så skolens visioner kan realiseres. Resultaterne matcher vores forventninger, hvad angår vores skole, da vi har prioriteret sprogundervisningen som indsatsområde i flere år. Det er ærgerligt at resultaterne foreligger som de gør, følelsen af skuffelse kan kun fremkomme når man har faste mål, f.eks. når man vil nå et bestemt resultat på et givent tidspunkt. Hvilke bestræbelser skal vi have for at opnå udvikling i folkeskolen i QAKOM? Gennem omgivelserne og de ressourcer vi har: Skolen skal have en vision om, hvordan man bruger ressourcerne på en rimelig måde. På den måde sikres en udvikling med et mål. Samarbejde: Afdelingerne (trinnene) skal samarbejde om deres elever. Det foreslås, at der oprettes en læsevejlederfunktion for sprogundervisningen, for at fremme indlæringen. Minimer antallet af fritimer hos de ældste elever. Man kan indenfor kommunen hjælpe hinananden ved udfyldning af mangler, man kan vel også udveksle lærere ved akutte tilfælde?

8 Gruppe nr. 6 / Aasiaat Gruppearbejde (nr.): 6 II Ordstyrer: Sara J. Brandt Referent: Sara J. Brandt Fremlægger: Sara J. Brandt Nukittoqutit / Styrkeområder Opgaver der gives ved trinmøder klares på bedste vis Teamsamarbejdet går godt og udbygges Der er mange uddannede lærere Sanngeequtit / Svagheder. Brobygningen skal udbygges Forældresamarbejdet skal udvikles Unddragelse/ overdragelse af pligter Periarfissat / Muligheder: Kontraktstyringen skal genindføres Vedvarende forbedring af arbejdspladsen Brug af gamle mennesker, samt folk med specielle evner bør bruges i skolearbejdet Aarleqqutit / Trusler: Bedre drift af skolevæsenet færre penge til drift det hænger ikke sammen. Timetal på mindste niveau/ingen penge til forbedringer Redskaber/incitamenter til at bibeholde medarbejdere

9 Gruppe nr. 7 / Kangaatsiaq Gruppearbejde (nr.): 1 (SWOT) Ordstyrer: Jørn M. Larsen Referent: Frank T. Larsen Fremlægger: Frank T. Larsen Nikittoqutit / Styrkeområder Skole/hjem samarbejde min. 1 møde mellem lærere og forældre pr. måned (Ikerasaarsuk). Velfungerende samarbejde mellem skole og hjem (min. 4 møder pr. år) (Niaqornarsuk) Gode fysiske rammer, men (Niaqornarsuk) IT Samtaleperson 2 timer/uge. De tekniske intentioner er opfyldt (Kangaatsiaq). Skole-hjem samarbejde er under udvikling takket være en engageret skolebestyrelse. Sangeequtit / Svagheder Elever der ikke gør folkeskolen færdig (Ikerasaarsuk) Kulturen påvirker elever der ikke kommer videre med det samme (Ikerasaarsuk) For lidt samarbejde mellem skolebestyrelse og lærere (Niaqornarsuk). endnu problemer med at tilpasse sig helt til den åbne skole. Bedre fagvejledning. Nogle forældregruppers engagement i børnenes skolegang. (Kangaatsiaq) Forberedelse og evaluering af undervisningen. Indragelse af eleverne (engagering). Periarfissat / Muligheder Tilbud til elever efter 10. klasse samt til førskolebørn (Bygder) I Niaqornaarsuk er der plads til det, da skolen er bygget til 100 men har 52 elever. Udveksling af elever f.eks. til Dk / Ophold i Dk (Ikerasaarsuk). Der skal arbejdes med fælles forberedelse. (Kangaatsiaq) Der kan tilbydes mere hjælp til børn af forældrene der ikke selv magter opgaven. Der oprettes funktion som læsevejleder. Aarleqqutit / Trusler Afledte timer (Bygder) At eleverne ikke kommer videre (Ikerasaarsuk). Mangel på uddannede lærere (Bygder) Med få uddannede lærere bliver det svært at dække alle fagområder Faldende elevtal (Niaqornarsuk) Dårligt samarbejde mellem lærere og mellem skole og hjem (Kangaatsiaq) Mange sociale problemer

10 Gruppe nr. 8 / Ilulissat Atuarfik Mathias Storch Gruppearbejde (nr.): Ordstyrer: Leif Mathiesen Referent: Lis Møller Fremlægger: Maja Borup & Lis Møller 1.) Hvor langt vi er kommet i A.M.S. med udvikling ud fra Atuarfitsialak s intentioner? Vedrørende trintest i 3. & 7. klasse er der en del forringelse procentvis, i perioden 2006 frem til Dels skyldes det følgende: Der er ikke nogen garanti for, at to lærerordning giver et godt undervisningsresultat. Større faglighed giver bedre resultater, der viser det sig, at uddannede og kompetente faglærere har afgørende effekt resultatmæssigt. Har vi tilstrækkeligt med 1. og 2. klasses faglærere, så eleverne rustes til at kunne læse og skrive dansk og grønlandsk. Alle afdelinger har været med til Effektiv pædagogik kursus, hvilket burde kunne give flere værktøjer til undervisning. I starten af Atuarfitsialak var der kaos, men man kan efterhånden mærke, at lærergruppen har en mere ensartet holdning til Atuarfitsialak. Eleverne har efterhånden vænnet sig til at bruge forskellige arbejdsmetoder, f.eks. projektorienteret arbejdsgang og gruppearbejde og fremlæggelse af egne opgaver eller produkter. 2.) Hvad mangler A.M.S., for at det bliver godt? Hvad kan ændres på vores skole? Vedrørende læringsmål mangler vi Den røde tråd, hvor man klassevis kan se, hvilke læringsmål hver klasse skal have gennemgået i løbet af skoleåret. Mange forældre støtter deres barn, men der er stadigvæk for mange, som ikke har overskud til at kunne støtte, være engageret og give opbakning til deres barns skolegang. Bedre forståelse og videreudvikling af skole hjem samarbejde. Elever, som er motiveret, og møder op stabilt. Overbygningsklasse (11. klasse) til faglig svage eller umodne elever. 3.) Hvordan kan vi tænke os, A.M.S. udvikling skal fortsætte? De ny fysiske rammer giver mulighed for, at eleverne kan udvikle gruppekompetancer og fremlæggelse for andre klasser og forældre. Forsæt videre faglig udvikling. Tæt samarbejde med forældre, skolebestyrelse og skolen. 4.) Hvilke barrierer er der for, at A.M.S. kan udvikle sig? Kommunens økonomi. Travl hverdag som forældre og som personale.

11 Gruppe nr. 9 / Ilulissat Atuarfik Jørgen Brønlund Gruppearbejde (nr.): Ordstyrer: Rebekka Geisler Referent: Ane Lone Bagger Fremlægger: Ane Lone Bagger A) Er resultaterne for Qaasuitsup Kommunia i perioden forventede, eller er der nye ting i det? Restgruppeprocentens størrelse 49,5% er en bekymrende nyhed, selvom tallet inkluderer efterskoleelever og AFS ere. Desuden er folk for tiden i arbejde, gravide m.m. inkluderet i tallene. Resultaterne fra det boglige område er lavere end forventet, da billedet er anderledes, end der gives udtryk for ved forældremøderne. Dette er bekymrende. Det føles som om man er forældrenes repræsentant, selvom man kun er en der skal skrive under, da samarbejdet mellem forældre og forældrenes repræsentanter kan virke anstrengt. Dem der bliver forældrerepræsentanter har brug for kurser. B) På baggrund af de nyudkomne oplysninger; hvad kan I foreslå der skal ske i Qaasuitsup Kommunia, hvad angår børneskolernes udvikling? En konsulent der kan rådgive børnene hele dagen. Een der ikke skal bruge kræfterne på noget andet. Det er ønskeligt om restgruppen deles op og specificeres. På den måde kan arbejdet med rådgivning bedre målrettes.

Qaasuitsup Kommunia. Gruppe nr. 1. Dato: 4. marts 2011. Gruppearbejde (nr.): 1. Ordstyrer: Amalie Qvist Andersen. Referent: Tom Ostermann Søholm

Qaasuitsup Kommunia. Gruppe nr. 1. Dato: 4. marts 2011. Gruppearbejde (nr.): 1. Ordstyrer: Amalie Qvist Andersen. Referent: Tom Ostermann Søholm Gruppe nr. 1 1 Ordstyrer: Amalie Qvist Andersen Referent: Tom Ostermann Søholm Fremlægger: Leif Mathiassen Svar på spørgsmål 1: Se bilag Hvilke udviklingsmål og aftaler er opfyldt? Udviklingen er udstukket

Læs mere

Resume. Qaasuitsup Kommunia Ilulissat, marts 2011. Torsdag den 3. marts 2011

Resume. Qaasuitsup Kommunia Ilulissat, marts 2011. Torsdag den 3. marts 2011 Resume Torsdag den 3. marts 2011 Hans Eriksen bød velkommen med sang Qaqqat akornani. Derefter en introduktion til dagene og gennemgang af program. (Bilag) Trintest: Inerisaavik / Esekias Therkildsen fremlagde

Læs mere

På baggrund af forholdene i dag skal I udarbejde forslag til fremtidige udviklingstiltag:

På baggrund af forholdene i dag skal I udarbejde forslag til fremtidige udviklingstiltag: Gruppe nr. 1 Gruppearbejde / nr.: 6 Ordstyrer: Marie Referent: Hanne Fremlægger: Mathias. Resume af gruppedrøftelsen / konklusion: På baggrund af forholdene i dag skal I udarbejde forslag til fremtidige

Læs mere

2015 statistisk årbog

2015 statistisk årbog 2015 statistisk årbog 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

Læs mere

- Børn skal have ordentlig undervisning fra små af. Lærerne skal være glade.

- Børn skal have ordentlig undervisning fra små af. Lærerne skal være glade. Gruppe nr. 1 lørdag eftermiddag Gruppearbejde / nr.: 1 Ordstyrer: Jens Kleist Referent: Jonathan Petersen Fremlægger: Sikkersoq Berthelsen - Visioner for folkeskolen i Qeqqata Kommunia. - Børn skal have

Læs mere

2014 statistisk årbog

2014 statistisk årbog 2014 statistisk årbog 1. december 2014 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning

Læs mere

2013 statistisk årbog

2013 statistisk årbog 2013 statistisk årbog 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

Læs mere

Kommune Kujalleq. Handleplaner for Gamle Nanortalik Kommune i forhold til udvikling af Skolevæsenet.

Kommune Kujalleq. Handleplaner for Gamle Nanortalik Kommune i forhold til udvikling af Skolevæsenet. Gruppe nr. 1 (Nanortalik) Dato: 15. april 2011 Gruppearbejde / nr.: fredag Ordstyrer: Referent: Fremlægger: Poul Raahauge Kommune Kujalleq Resume af gruppedrøftelsen / konklusion: Handleplaner for Gamle

Læs mere

Resume af gruppedrøftelsen / konklusion:

Resume af gruppedrøftelsen / konklusion: Gruppe nr. 1 Dato: Onsdag den 2. november 2011 Gruppearbejde / nr.: Ordstyrer: Mathias Referent: Hanne Fremlægger: Bodil Anike Resume af gruppedrøftelsen / konklusion: Skolehjem, overgang fra bygd til

Læs mere

Resume af gruppedrøftelsen / konklusion: Elever, der har problemer ved overgangen til videreuddannelse

Resume af gruppedrøftelsen / konklusion: Elever, der har problemer ved overgangen til videreuddannelse Gruppe nr. 1 fredag formiddag Gruppearbejde / nr.: 1 Ordstyrer: Kristine Kristiansen Referent: Jonathan Petersen Fremlægger: Sikkersoq Berthelsen Resume af gruppedrøftelsen / konklusion: Elever, der har

Læs mere

Kommune Kujalleq. Hvordan kan I afdække og prioritere jeres behov for udvikling?

Kommune Kujalleq. Hvordan kan I afdække og prioritere jeres behov for udvikling? Gruppe nr. 1 (Nanortalik) Dato: 14. april 2011 Gruppearbejde / nr.: Udvikling Ordstyrer: Thomas Joelsen Referent: Paul Raahauge Fremlægger: Karta Korneliussen Kommune Kujalleq Resume af gruppedrøftelsen

Læs mere

Qeqqata Kommunia. Resume af gruppedrøftelsen / konklusion: Gruppe nr. 1 lørdag formiddag

Qeqqata Kommunia. Resume af gruppedrøftelsen / konklusion: Gruppe nr. 1 lørdag formiddag Gruppe nr. 1 lørdag formiddag Gruppearbejde / nr.: 1 Ordstyrer: Efraim Olsen Referent: Bitten Heilmann Fremlægger: Kirsten Lyberth Kompetenceplan (ansvar/pligter) for Qeqqata Kommunia er blevet præciseret,

Læs mere

2016 statistisk årbog

2016 statistisk årbog 2016 statistisk årbog 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

Læs mere

Atuartoq siunissarlu / Eleven og fremtiden Ilinniagaqarneq tamanut 2020 / Uddannelse for alle 2020 Kommuneqarfik Sermersooq, isumasioqatigiissitsineq

Atuartoq siunissarlu / Eleven og fremtiden Ilinniagaqarneq tamanut 2020 / Uddannelse for alle 2020 Kommuneqarfik Sermersooq, isumasioqatigiissitsineq Vision Når eleven er færdig med folkeskolen i Kommuneqarfik Sermersooq har denne fået de kompetencer, som gør at han/hun er i stand til at gennemføre en uddannelse/erhverv. Mål: Øge elevernes udbytte af

Læs mere

Piareersarfiit Suliffissarsiuussisarfiillu

Piareersarfiit Suliffissarsiuussisarfiillu Piareersarfiit Suliffissarsiuussisarfiillu Piareersarfiit og Arbejdsmarked Sapinngilanga Pisinnaavunga Jeg kan og jeg vil Deltagere: 20 unge mellem 16-18 år Sapinngilanga Pisinnaavunga Ansøgingsrunde:

Læs mere

Ejnar Mikkelsenila Aluarpia

Ejnar Mikkelsenila Aluarpia Ejnar Mikkelsenila Aluarpia Atuarfiup aqqa /skolens navn Tlf._367862 Fax: 941132 _andp@sermersooq.gl Atuarfiup/skolens telefonnr., faxnr. og e-mailadresse Post box 504 Atuarfiup/skolens postadresse 3980

Læs mere

INERIARTORTITSIVIK UDVIKLINGSAFDELINGEN

INERIARTORTITSIVIK UDVIKLINGSAFDELINGEN INERIARTORTITSIVIK UDVIKLINGSAFDELINGEN Qaasuitsup Kommunia Ulloq/dato : 27. februar 2011 Allat/init. : lhb Journal nr. : 51.48.04 Tunngatillugu/Vedr.: Vedr. oplysninger om kurser Kursuslisterne omfatter

Læs mere

Ejnar Mikkelsenila Aluarpia. fax: 99 11 32 Telefon: 36 78 60 pemo@sermersooq.gl Atuarfiup/skolens telefonnr., faxnr. og e-mailadresse.

Ejnar Mikkelsenila Aluarpia. fax: 99 11 32 Telefon: 36 78 60 pemo@sermersooq.gl Atuarfiup/skolens telefonnr., faxnr. og e-mailadresse. Ejnar Mikkelsenila Aluarpia Atuarfiup aqqa /skolens navn fax: 99 11 32 Telefon: 36 78 60 pemo@sermersooq.gl Atuarfiup/skolens telefonnr., faxnr. og e-mailadresse Postboks 504 Atuarfiup/skolens postadresse

Læs mere

Nuussuup Atuarfia Skolebestyrelsens årsberetning 2015

Nuussuup Atuarfia Skolebestyrelsens årsberetning 2015 Bilag 6: Nuussuup Atuarfia Skolebestyrelsens årsberetning 2015 Skolebestyrelsen i skoleåret 2014/15: Forældrerepræsentanterne i skolebestyrelsen vælges fire år ad gangen, mens elev- og lærerrepræsentanterne

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Skolepolitik KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ. Forvaltning for Børn, Familie og Skole

Skolepolitik KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ. Forvaltning for Børn, Familie og Skole Skolepolitik KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Forvaltning for Børn, Familie og Skole Skolepolitik Fælles om folkeskolen sammen skaber vi fremtiden I vores folkeskoler former vi vores elevers fremtid og dermed

Læs mere

Møde for forvaltningschefer og udvalgsformænd. Sisimiut den 14. og 15. september 2011

Møde for forvaltningschefer og udvalgsformænd. Sisimiut den 14. og 15. september 2011 Møde for forvaltningschefer og udvalgsformænd Sisimiut den 14. og 15. september 2011 Formålet for mødet At kommunerne tager ansvar for, at flere børn forlader folkeskolen med bedre resultater, at resurserne

Læs mere

Politik for folkeskolen. Blåvandshuk Kommune

Politik for folkeskolen. Blåvandshuk Kommune Politik for folkeskolen Blåvandshuk Kommune Januar 2001 Blåvandshuk Kommune: Politik for folkeskoleområdet 2001 2002 1. Generelle principper og målsætninger: Folkeskolen i Blåvandshuk Kommune skal indrettes

Læs mere

Undersøgelse blandt folkeskolens lærere

Undersøgelse blandt folkeskolens lærere Undersøgelse blandt folkeskolens lærere Esekias Therkelsen (Institut for Læring - Inerisaavik) Peter Allerup (Danmarks Pædagogiske Universitet) Carsten Petersen (Departementet for Kultur, Uddannelse, Forskning

Læs mere

Rammer for kurser for undervisere ved brug af internettet som værktøj i fjernundervisning

Rammer for kurser for undervisere ved brug af internettet som værktøj i fjernundervisning Rammer for kurser for undervisere ved brug af internettet som værktøj i fjernundervisning Rejselærerne i Sermersooq skitserer følgende behov: Støtte lærerrollen Viden om Landstingsforordning omkring folkeskolen

Læs mere

INERIARTORTITSIVIK UDVIKLINGSAFDELINGEN

INERIARTORTITSIVIK UDVIKLINGSAFDELINGEN INERIARTORTITSIVIK UDVIKLINGSAFDELINGEN Qaasuitsup Kommunea - bygdeskoler - Ulloq/dato : 24. oktober 2011 Allat/init. : lhb Journal nr. : 51.48.04 Tunngatillugu/Vedr.: Vedr. oplysninger om kurser Kursuslisterne

Læs mere

1.0 Udviklingen af folkeskolen

1.0 Udviklingen af folkeskolen 1.0 Udviklingen af folkeskolen HOVEDOMRÅDE: 1.0 Folkeskolens udvikling Overordnet princip: IMAK ønsker en fælles folkeskole med et lokalt præg. Principper: 1.1 Skoleudvikling centralt Foreningen ønsker

Læs mere

Kangillinnguit Atuarfiat GR 606

Kangillinnguit Atuarfiat GR 606 Kangillinnguit Atuarfiat GR 606 Atuarfiup aqqa /skolens navn 36 64 20 /32 95 54 / kang@sermersooq.gl Atuarfiup/skolens telefonnr., faxnr. og e-mailadresse Postboks 7504 Atuarfiup/skolens postadresse 3905

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves -

Læs mere

1.0 Udviklingen af folkeskolen

1.0 Udviklingen af folkeskolen 1.0 Udviklingen af folkeskolen HOVEDOMRÅDE: 1.0 Folkeskolens udvikling Overordnet princip: IMAK ønsker en fælles folkeskole med et lokalt præg. Principper: 1.1 Skoleudvikling centralt Organisationen ønsker

Læs mere

Atuartitsissutit Ilikkarluarfiusut tunngaviinik atuutsitsileriartorneq

Atuartitsissutit Ilikkarluarfiusut tunngaviinik atuutsitsileriartorneq Atuartitsissutit Ilikkarluarfiusut tunngaviinik atuutsitsileriartorneq Implementering af de Effektive undervisningsprincipper Nr Atuarfik - Skole Modul 1 & 2 Ant. Modul Ant Oqaatigiumasat - bemærkninger

Læs mere

Institut for Læring - Inerisaavik Postboks 1610 3900 Nuuk Tlf: +299 38 57 70 e-mail: inerisaavik@inerisaavik.gl. Retningslinjer for gennemførelse af

Institut for Læring - Inerisaavik Postboks 1610 3900 Nuuk Tlf: +299 38 57 70 e-mail: inerisaavik@inerisaavik.gl. Retningslinjer for gennemførelse af Institut for Læring - Inerisaavik Postboks 1610 3900 Nuuk Tlf: +299 38 57 70 e-mail: inerisaavik@inerisaavik.gl Retningslinjer for gennemførelse af Trintest 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelle

Læs mere

NOTAT. Folkeskolen afsluttende evaluering INAARUTAASUMIK NALILIINEQ AFSLUTTENDE EVALUERING. Vedr.: Folkeskolens landsdækkende afsluttende prøver 2014

NOTAT. Folkeskolen afsluttende evaluering INAARUTAASUMIK NALILIINEQ AFSLUTTENDE EVALUERING. Vedr.: Folkeskolens landsdækkende afsluttende prøver 2014 INAARUTAASUMIK NALILIINEQ AFSLUTTENDE EVALUERING NOTAT Ulloq/dato : 14. oktober 2014 Vedr.: Folkeskolens landsdækkende afsluttende prøver 2014 Folkeskolen afsluttende evaluering Dette notat giver en status

Læs mere

Sølvgades Skole. Referat af SKOLEBESTYRELSESMØDE. Tirsdag d. 13.01.2015 kl. 17.00 19.30

Sølvgades Skole. Referat af SKOLEBESTYRELSESMØDE. Tirsdag d. 13.01.2015 kl. 17.00 19.30 Referat af SKOLEBESTYRELSESMØDE Tirsdag d. 13.01.2015 kl. 17.00 19.30 Til stede: Nina Alleslev, Signe Christensen, Thomas Pinndal, Jonas Alstrøm, Barabara Budtz Haller, Kim Paulsen, Pia Sandager, Lone

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

Selvevaluering 2014/2015:

Selvevaluering 2014/2015: Selvevaluering 2014/2015: Værdigrundlag: Gør vi det, vi siger, vi gør? Kan vi gøre det bedre? Undervisning på niveau: - Holddannelse Skolen arbejder i disse år med 3 klasser i et skoleår. Der er 1 x 9.

Læs mere

Status på børn og unges opvækstsvilkår, udvikling og læring. v/ sekretariatschef Lone Nukaaraq Møller, MIO

Status på børn og unges opvækstsvilkår, udvikling og læring. v/ sekretariatschef Lone Nukaaraq Møller, MIO Status på børn og unges opvækstsvilkår, udvikling og læring v/ sekretariatschef Lone Nukaaraq Møller, MIO Agenda Kort om MIO Børnekonventionen Ingen børn skal vokse op i fattigdom Levevilkårs sammenhæng

Læs mere

Formålet Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, som de kan.

Formålet Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, som de kan. Formålet Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, som de kan. Mål 1: Mindst 80 procent af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test. Udfordringer: INDSATS AKTIVITET

Læs mere

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold Psykisk arbejdsmiljø Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold - Hvor ofte har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Psykisk

Læs mere

1.0 Udviklingen af folkeskolen

1.0 Udviklingen af folkeskolen 1.0 Udviklingen af folkeskolen HOVEDOMRÅDE: 1.0 Folkeskolens udvikling Overordnet princip: IMAK ønsker en fælles folkeskole med et lokalt præg. Principper: 1.1 Skoleudvikling centralt Organisationen ønsker

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2015

Nyhedsbrev juni 2015 Nyhedsbrev juni 2015 Skolebestyrelsens nyhedsbrev vil denne gang omhandle nyt fra bestyrelsesmøderne i april og maj. Sidst, men ikke mindst, vil I kunne læse skolebestyrelsens behandling af evalueringen

Læs mere

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold Psykisk arbejdsmiljø Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold - Hvor ofte har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Altid

Læs mere

Velkommen til et nyt og spændende skoleår. Det er året for 200 års folkeskole jubilæum og en ny folkeskolereform.

Velkommen til et nyt og spændende skoleår. Det er året for 200 års folkeskole jubilæum og en ny folkeskolereform. Velkommen til et nyt og spændende skoleår. Det er året for 200 års folkeskole jubilæum og en ny folkeskolereform. Vi har sunget skoleåret ind med Der er et yndigt land, Det var så ferien, så nu er det

Læs mere

Imaks repræsentantskabsmøde april 2015 Naalakkersuisoq Nivi Olsens tale til IMAK s repræsentantskab

Imaks repræsentantskabsmøde april 2015 Naalakkersuisoq Nivi Olsens tale til IMAK s repræsentantskab Imaks repræsentantskabsmøde april 2015 Naalakkersuisoq Nivi Olsens tale til IMAK s repræsentantskab Kære formand, bestyrelse og repræsentantskab: Mange tak for indbydelsen På vegne af Naalakkersuisut vil

Læs mere

De videregående uddannelser Institut for læring

De videregående uddannelser Institut for læring De videregående uddannelser Institut for læring Baggrunden for videreuddannelserne Tager udgangspunkt i Landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen Formålet er at forbinde teori og praksis

Læs mere

Angående ressourcepersoner i Qeqqata kommunia, Merete Smith-Sivertsen

Angående ressourcepersoner i Qeqqata kommunia, Merete Smith-Sivertsen Att: Vibeke Møller Axel Lund Olsen Ann stephens Angående ressourcepersoner i Qeqqata kommunia, Merete Smith-Sivertsen Formålet med denne skrivelse er primært at oplyse om, hvilke arbejdsopgaver kommende

Læs mere

Rapport fra Grønland. I Resumeet fra rapporten kommer man med en række konstateringer, kommer med udsagn, kommer med konklusioner og tre anbefalinger:

Rapport fra Grønland. I Resumeet fra rapporten kommer man med en række konstateringer, kommer med udsagn, kommer med konklusioner og tre anbefalinger: Rapport fra Grønland Evalueringen af den grønlandske folkeskole blev offentliggjort i slutningen af marts måned. Evalueringen blev gennemført af Danmarks Evalueringsinstitut efter opdrag af en styregruppe

Læs mere

Pisa 2003 +2006. Læseundersøgelser & debat

Pisa 2003 +2006. Læseundersøgelser & debat Pisa 2003 +2006 Læseundersøgelser & debat 1. Den danske regering indvilgede i at lade OECD gennemføre et review af grundskolen folkeskolen efter hvad regeringen betragtede som skuffende resultater, der

Læs mere

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold Psykisk arbejdsmiljø Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold - Hvor ofte har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Psykisk

Læs mere

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Skolens grundholdninger Vanløse Privatskole er en mindre, lokal skole med et overskueligt skolemiljø. Skolens og skolefritidsordningens pædagogiske virksomhed bygger

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

1)Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

1)Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Skolereformen. Skolereformens mål 1)Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2) Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Qeqqata Kommunia. Referat. Fredag den 11.03.11:

Qeqqata Kommunia. Referat. Fredag den 11.03.11: Fredag den 11.03.11: Referat Velkomst til Skoleseminar 2011 Elna starter dagen med en sang: Sepernup qungujulluni. Aksen Lund Olsen byder kort velkommen (Jens er blevet syg!) Velkomst til Skoleseminar

Læs mere

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Dato Tid Indhold Mandag d. 22.-8. 17.00 20.00 Bestyrelsesmøde. Dialog i forhold til tilsynsrapporten. Forventninger til tilsynet. Gennemgang af tilsynsplan. Torsdag d. 15.-9.

Læs mere

Atuartoq siunissarlu / Eleven og fremtiden Ilinniagaqarneq tamanut 2020 / Uddannelse for alle 2020 Kommuneqarfik Sermersooq, isumasioqatigiissitsineq

Atuartoq siunissarlu / Eleven og fremtiden Ilinniagaqarneq tamanut 2020 / Uddannelse for alle 2020 Kommuneqarfik Sermersooq, isumasioqatigiissitsineq Invitation til seminar d. 21. 23. marts I NUIFs lokaler på Kissarneqqortuunguaq 21 Seminaret er blevet til i samarbejde med Inerisaavik og KANUKOKA på baggrund af midtvejsevalueringen i Ilulisaat i november

Læs mere

Mellemtrinnet på Nordagerskolen

Mellemtrinnet på Nordagerskolen Juni 2015 Mellemtrinnet på Nordagerskolen Vi har valgt at arbejde med en trinopdeling i dansk og matematik som en del af folkeskolereformen. På de følgende sider, kan I med udgangspunkt i forskellige forældre

Læs mere

MAGLEGÅRDSSKOLEN. Skolebestyrelsens arbejdsprogram 2006-2010

MAGLEGÅRDSSKOLEN. Skolebestyrelsens arbejdsprogram 2006-2010 Skolebestyrelsens arbejdsprogram 2006-2010 Den Røde tråd Med følgende Røde tråd ønsker vi at beskrive skolens struktur og nogle af de elementer som går igen fra hjemområde til hjemområde. Værdier Læringsgrundlag

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen I henhold til 17, stk. 4, og 18, stk. 1-3, i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen,

Læs mere

Uddannelsesstrategi og -plan II Lige uddannelsesmuligheder for alle. Pressemøde 6. maj 2014 Naalakkersuisoq Nick Nielsen

Uddannelsesstrategi og -plan II Lige uddannelsesmuligheder for alle. Pressemøde 6. maj 2014 Naalakkersuisoq Nick Nielsen Uddannelsesstrategi og -plan II Lige uddannelsesmuligheder for alle Pressemøde 6. maj 2014 Naalakkersuisoq Nick Nielsen Vision Overordnet vision Af årgangene, som afslutter folkeskolen fra 2015, skal 70

Læs mere

Evalueringsrapport 2011

Evalueringsrapport 2011 Evalueringsrapport 2011 Undervisningen på Odder lille Friskole tager udgangspunkt i skolens egne læseplaner. Disse er blevet til på baggrund af Folkeskolens Fælles Mål samt ud fra skolens praksis i den

Læs mere

Kandidat til skolebestyrelsesvalget ved Sjørring Skole 2010

Kandidat til skolebestyrelsesvalget ved Sjørring Skole 2010 Anni Lukassen Mellemvej 6, 7700 Thisted Magnus 2. klasse, Johanne 4. klasse og Lasse 6. klasse. Forældreråd i 4. og i 6. klasse. Tidligere været i forældrebestyrelsen. Skolen er børnenes arbejdsplads,

Læs mere

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold Psykisk arbejdsmiljø Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold - Hvor ofte har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Altid

Læs mere

Kvalitets-rapport for skoler / skoleåret 2013/14

Kvalitets-rapport for skoler / skoleåret 2013/14 NUUSSUUP ATUARFIA Atuarfiup aqqa /skolens navn 36 64 00 / 32 71 33 / jakl@sermersooq.gl Atuarfiup/skolens telefonnr., faxnr. og e-mailadresse Narsaviaq 12, Postboks 5329 Atuarfiup/skolens postadresse 3905

Læs mere

Job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre

Job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre Job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre Organisation Udgangspunktet Arbejdsløsheden var stigende For mange på offentlig forsørgelse Ikke match mellem arbejdsmarkeds- og socialindsatserne Ikke match

Læs mere

Indstilling om nedlæggelse af Rullende skolestart i Auning

Indstilling om nedlæggelse af Rullende skolestart i Auning Indstilling om nedlæggelse af Rullende skolestart i Auning Med udgangspunkt i evalueringsrapporten fra efteråret 2013 (Key2See, Aarhus) samt opfølgning/evaluering her i januar 2015 indstiller ledelserne,

Læs mere

Kvalitetsrapport 2015/16 Kommuneqarfik Sermersooq

Kvalitetsrapport 2015/16 Kommuneqarfik Sermersooq Kvalitetsrapport 2015/16 Kommuneqarfik Sermersooq Forvaltningen for Børn, Skole og Familie Indtast skolen navn: Arsuup Atuarfia Hvad skal kvalitetsrapporten bruges til? Kvalitetsrapporten fungerer som

Læs mere

Hvornår skal vi i skole?

Hvornår skal vi i skole? Folkeskolereformen + Hvordan bliver reformen på Sakskøbing Skole? Reformnyt nummer 3 juni 2014 Læs mere om: Mødetider Bevægelse Hvorden bliver den længere skoledag? Elever skal bevæge sig meget mere. IT

Læs mere

GRØNLAND PÅ VEJ MOD VÆKST

GRØNLAND PÅ VEJ MOD VÆKST STATUS Omfattende reformer på arbejdsmarkedet Beskæftigelsesstrategien er i gang GRØNLAND PÅ VEJ MOD VÆKST Bedre rammer for erhvervslivet Ppt til seminar den 22. og 23. oktober 2016 GRØNLAND PÅ VEJ IND

Læs mere

UNDERVISNINGSEVALUERING GLAMSBJERG EFTERSKOLE 2014/2015

UNDERVISNINGSEVALUERING GLAMSBJERG EFTERSKOLE 2014/2015 UNDERVISNINGSEVALUERING GLAMSBJERG EFTERSKOLE 2014/2015 Gitte Jørgensen Indhold: Krav til evaluering Rammer for evaluering Evalueringsplan Opfølgningsplan Evaluering af danskundervisningen Konklusion Krav

Læs mere

Kontaktforældrebrochure

Kontaktforældrebrochure Kontaktforældrebrochure Venlig hilsen skolebestyrelsen ved Kirstinedalsskolen Velkommen som kontaktforælder Skolebestyrelsen vil gerne byde dig velkommen som kontaktforælder på Kirstinedalsskolen. Vi håber,

Læs mere

Den ekstraordinære ledighedsindsats 2012-2015

Den ekstraordinære ledighedsindsats 2012-2015 Den ekstraordinære ledighedsindsats 2012-2015 Selvstyret har bevilget 20 mio. kr. Kommunerne er medfinansierende med 10 mio. kr. Indsatsen er forankret kommunalt Tekst skrives ind i sidehoved/sidefod 08-01-2016

Læs mere

Selvevaluering på Helsinge Realskole: Kapitel 2 Elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen

Selvevaluering på Helsinge Realskole: Kapitel 2 Elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen Evaluering af kapitel 2: Elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen Pædagogisk udvalg bestående af tre lærere: Hanni Zimmer, Tamra Meyer og Camilla Lindbjerg samt pædagogisk afdelingsleder

Læs mere

En fri folkeskole. Liberal Alliances forslag til en ny skolepolitik. Fremtidens frie folkeskole. Mere frihed styrker fagligheden.

En fri folkeskole. Liberal Alliances forslag til en ny skolepolitik. Fremtidens frie folkeskole. Mere frihed styrker fagligheden. En fri folkeskole Liberal Alliances forslag til en ny skolepolitik Fremtidens frie folkeskole Skolernes formål Liberal Alliance ønsker en folkeskole, hvor børnene er fagligt dygtige, tænker kreativt og

Læs mere

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening Fællesskabets skole - en inkluderende skole Danmarks Lærerforening Den inkluderende folkeskole er et af de nøglebegreber, som præger den skolepolitiske debat. Danmarks Lærerforening deler målsætningen

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling:

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling: NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Rammefortælling: Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre Skolerne i Køge Kommune vil se anderledes ud fra 1. august

Læs mere

Siulittaasoq/skolebestyrelsesformænd. Julia Hansen Nalunnguarfiup atuarfia (NA)

Siulittaasoq/skolebestyrelsesformænd. Julia Hansen Nalunnguarfiup atuarfia (NA) Fælles Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Qeqqata Kommunia for skoleåret 2015/2016 Indholdsfortegnelse Indledning:... 3 Skolebestyrelsesformænd... 4 Resultater af afgangsprøver kommune og land 2015 og

Læs mere

Introduktion til læreplanen for mellemtrinnet

Introduktion til læreplanen for mellemtrinnet Introduktion til læreplanen for mellemtrinnet Læreplanerne for de enkelte trin indeholder det bindende trinformål og de ligeledes bindende fagformål for samtlige skolens fag og fagområder, samt de bindende

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Herningsholmskolen 1 Indholdsfortegnelse 1 {%computation text(668235/3/163809833)%} 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre.

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre. Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen 2009 Indledning Formålet med at opdatere den eksisterende handleplan er at sikre, at indsatsten lever op til krav og forventninger, der

Læs mere

Aftalebilag om driftstilskud og resultatmål for Job, Vejlednings- og Opkvalificeringscentre i Qaasuitsup Kommunia 2016

Aftalebilag om driftstilskud og resultatmål for Job, Vejlednings- og Opkvalificeringscentre i Qaasuitsup Kommunia 2016 Aftalebilag om driftstilskud og resultatmål for Job, Vejlednings- og Opkvalificeringscentre i Qaasuitsup Kommunia 2016 Departement for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel, 2015 1 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

UKALIUSAQ Atuarfiup aqqa /skolens navn. 366250 kaly@sermersooq.gl Atuarfiup/skolens telefonnr., e-mailadresse

UKALIUSAQ Atuarfiup aqqa /skolens navn. 366250 kaly@sermersooq.gl Atuarfiup/skolens telefonnr., e-mailadresse UKALIUSAQ Atuarfiup aqqa /skolens navn 366250 kaly@sermersooq.gl Atuarfiup/skolens telefonnr., e-mailadresse Postboks 109 Atuarfiup/skolens postadresse Nuuk Illoqarfik/By Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december

Læs mere

Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik - Inerisaavik

Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik - Inerisaavik Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik - Inerisaavik Institut for Uddannelsesvidenskab, Inerisaavik, på Ilisimatusarfik har til opgave at forske i og udvikle undervisningen i den grønlandske

Læs mere

Handleplan for kvalitetsudvikling af folkeskolerne i Haderslev Kommune

Handleplan for kvalitetsudvikling af folkeskolerne i Haderslev Kommune Handleplan for kvalitetsudvikling af folkeskolerne i Haderslev Kommune Indledning Handleplanen tager afsæt i Kvalitetsrapporten 2012/13 og skal set som en løbende proces i kvalitetsudviklingen af folkeskolerne

Læs mere

EN VÆRDIBASERET SKOLE

EN VÆRDIBASERET SKOLE Lyst og evne til at bidrage til fællesskab Glæde og ansvarlighed Nye tanker ført ud i livet Høj faglighed der kan anvendes Evne til at udtrykke sig At forstå sig selv og andre EN VÆRDIBASERET SKOLE Det

Læs mere

Pæd. årsplan for 3.årg 2009 / 2010

Pæd. årsplan for 3.årg 2009 / 2010 Pæd. årsplan for 3.årg 2009 / 2010 Lærere Klasselærere / Kontaktlærere: MP / LS Fagansvarlige: Dansk: MP / LS Matematik: FC / MP Engelsk: MP / KK Kristendom: MP hovedansvarlig Historie: LS hovedansvarlig

Læs mere

Partnerskab om Folkeskolen Sammenfatning. H. C. Andersen Skolen

Partnerskab om Folkeskolen Sammenfatning. H. C. Andersen Skolen Partnerskab om Folkeskolen 2007 Sammenfatning H. C. Andersen Skolen Indhold 1 Indledning 3 2 Elevernes udbytte af undervisningen 4 2.1 Elevernes faglige udbytte 4 2.2 Læsetest 4 3 Elevernes svar 5 3.1

Læs mere

2009 2012 Mål- og indholdsbeskrivelse for Gesten SFO

2009 2012 Mål- og indholdsbeskrivelse for Gesten SFO 2009 2012 - og indholdsbeskrivelse for Gesten SFO Gesten SFO Stadion Allé 2 6621 Gesten Tlf. 79665573 Indholdsfortegnelse. Indledning...1 Tilbud om lektiestøtte 2 Børn med særlige behov og..3 Krop, bevægelse

Læs mere

Oktobernyt Side 1 Samværsregler Udvikling af en ny skole - en spændende rejse..

Oktobernyt Side 1 Samværsregler Udvikling af en ny skole - en spændende rejse.. Side 1 VORES nye UNGE-skole udvikler sig dag for dag tiden flyver, og efterårsferien er lige om hjørnet. Inden vi når så langt, skal vi i næste uge på hele skolen arbejde med et fælles tema: den internationale

Læs mere

CAMPUS VEJLE. FVU (Forberedende voksenundervisning) OBU (Ordblindeundervisning)

CAMPUS VEJLE. FVU (Forberedende voksenundervisning) OBU (Ordblindeundervisning) CAMPUS VEJLE FVU (Forberedende voksenundervisning) OBU (Ordblindeundervisning) FVU Forberedende voksenundervisning ASFALDT ELLER ASFALT? FVU-dansk......hvis du vil være bedre til at følge med i aviser,

Læs mere

Integration på Enghøjskolen 2011/12

Integration på Enghøjskolen 2011/12 1 Mål 2 Baggrund 3 Handleplan 4 Måling Hvad vil vi? Hvorfor vil vi det? Hvordan vil vi gøre det? Hvordan kan det måles/vises, at målet nås? Lektiecafe Målet med lektiecafeen er, at give eleverne mulighed

Læs mere

Hvorfor peger vi i den rigtige retning?

Hvorfor peger vi i den rigtige retning? Hvorfor peger vi i den rigtige retning? Vi er overlegne hvad angår IT... Stauning Skole er overlegne hvad angår IT. Vi har interaktive whiteboards i alle klasselokaler, flest computere pr. elev i hele

Læs mere

Sociale færdigheder på skoleskemaet

Sociale færdigheder på skoleskemaet Sociale færdigheder på skoleskemaet Skal vi nu ha pasbest igen? en elev forvekslede tydeligvis skolens omfattende problemer med asbest med skolens store indsats for at udvikle børnenes personlige kompetencer

Læs mere

Torsdag d. 7. november 2013

Torsdag d. 7. november 2013 Torsdag d. 7. november 2013 Nyt fra ministeriet klaus.fink@uvm.dk Side 1 Hvad viser dette? 1 2 3 klaus.fink@uvm.dk Side 2 Den mundtlige gruppeprøve Beskikkede censorer: Det er gået godt Men der er stadig

Læs mere

Referat. Skolebestyrelsesmøde. Onsdag d. 20. august 2008 kl. 19:00. (de forældrevalgte mødes kl. 18:30 på lærerværelset).

Referat. Skolebestyrelsesmøde. Onsdag d. 20. august 2008 kl. 19:00. (de forældrevalgte mødes kl. 18:30 på lærerværelset). Bryndumvej 14-16. 6715 Esbjerg N Dato 20. august 2008 Login E-mail dva dva@esbjergkommune.dk Referat Skolebestyrelsesmøde Onsdag d. 20. august 2008 kl. 19:00 (de forældrevalgte mødes kl. 18:30 på lærerværelset).

Læs mere

Boligstatistik 2010:2. Boligstatistik

Boligstatistik 2010:2. Boligstatistik Boligstatistik 2010:2 Boligstatistik 2009 Indholdsfortegnelse Tekst Side Indholdsfortegnelse... 2 Tilgangen af boliger for året 2009 3 Figur 1 Byggeriet af boliger fordelt på byer og bygder 1999-2009...

Læs mere

Læringsprojekt med ipads i Sorø kommune

Læringsprojekt med ipads i Sorø kommune Læringsprojekt med ipads i Sorø kommune En undersøgelse af forældres erfaringer omkring deres børns og skolers arbejde med ipads i undervisning og hjemme. Kommunerapport Indholdsfortegnelse Kommunerapport...

Læs mere

Syvstjerneskolen. - en fleksibel skole. Nyttige links vedr. skoleudvikling:

Syvstjerneskolen. - en fleksibel skole. Nyttige links vedr. skoleudvikling: Nyttige links vedr. skoleudvikling: Undervisningsministeriet: www.uvm.dk De mange intelligenser: www.demangeintelligenser.dk Furesø Kommune www.furesoe.dk Fælles mål hos undervisningsministeriet www.faellesmaal.uvm.dk/.

Læs mere

Glamsbjergskolen sammen om at lære. Det betyder, at vi vil være:

Glamsbjergskolen sammen om at lære. Det betyder, at vi vil være: Glamsbjergskolen sammen om at lære Med udgangspunkt i folkeskoleloven og de overordnede visioner der gælder for Assens Kommune ønsker vi at give vores elever de bedst mulige forudsætninger for at klare

Læs mere

FORTEGNELSE OVER BESKIKKEDE CENSORER TIL FOLKESKOLENS AFSLUTTENDE Mundtlige PRØVER, maj/juni 2013

FORTEGNELSE OVER BESKIKKEDE CENSORER TIL FOLKESKOLENS AFSLUTTENDE Mundtlige PRØVER, maj/juni 2013 Afdelingsleder GR 301 Narsap Atuarfia Religion og filosofi, 10.a 13 Lone Hindby Religion og filosofi, 10.b 10 Inerisaavik Tysk, 10.a og 10.b 4 Postboks 1610 GR 650 Nuuk International Friskole Religion

Læs mere

Bilag 9 Faglig fordybelse/lektiecafé

Bilag 9 Faglig fordybelse/lektiecafé Opsamling fra spørgeskema til udskolingselever Skoleafdelingen har bedt Fælles Elevråd om at tage stilling til, hvilke af de syv fokusområder, der har været mest relevant for dem at blive hørt i forhold

Læs mere