PTSD در بزرگساالن ناهنجاری ها درمان و پیشگیری از آن

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PTSD در بزرگساالن ناهنجاری ها درمان و پیشگیری از آن"

Transkript

1 PTSD hos voksne, farsi اطالعاتی در مورد PTSD در بزرگساالن ناهنجاری ها درمان و پیشگیری از آن Psykiatri og social psykinfomidt.dk

2 فهرست مطالب PTSD چیست 03 چرا برخی افراد از PTSD رنج می برند 05 عالئم PTSD چیست 07 در مغز مبتالیان به PTSD چه اتفاقی رخ می دهد 11 PTSD چگونه تشخیص داده می شود 13 چه درمانی برای PTSD در دسترس است 15 برای پیشگیری از ابتال به PTSD چه می توان کرد 17 در صورت ابتال به PTSD خود شخص چه کاری می تواند انجام دهد 19 نقش خانواده چیست 20 از کجا می توانید اطالعات بیشتری به دست آورید 23 اختالل استرسی پس از حادثه )PTSD( اختاللی روانی است که پس از یک رویداد دلخراش و تهدید کننده در زندگی رخ می دهد. PTSD مدتهاست در میان آوارگان و پناهندگان و سربازان بازگشته از جنگ شناخته است. سایر افراد نیز در صورت مواجهه با وقایع بسیار سخت یا تهدید کننده در زندگی کار یا اوقات فراغتشان به این بیماری مبتال می شوند. زمانی که کسی از PTSD رنج می برد آگاهی از عالئم بسیار حائز اهمیت است. هر چقدر فرد اطالعات بیشتری در مورد این عالئم داشته باشد در صورت بروز این ناهنجاری بهتر از عهده مقابله با این ناهنجاری بر می آید. این کتابچه عالوه بر شرح بیماری راه هایی برای درمان و پیشگیری نیز ارائه می دهد. هدف اصلی از ارائه این مطلب این است که افراد مبتال به PTSD خود و خانواده خود را با خدمات درمانی استان میدجی لند درمان کنند. خدمات وابسته به روانشناسی منطقه ای چندین سال تجربه و نتایج خوب در درمان سرپایی بیماران PTSD دارد. امید است این کتابچه به شما و افراد خانواده تان کمک کند تا اطالعات بیشتری در مورد تشخیص PTSD کسب کنید. با احترام خدمات وابسته به روانپزشکی در استان میدجی لند Tingvej 15, 8800 Viborg تلفن:

3 PTSD در بزرگساالن PTSD چیست PTSD شکل مخفف اختالل استرسی پس از حادثه می باشد. PTSD یک اختالل روانی است. این اختالل حالتی از ضربه روحی است که می تواند بر هر فرد یا افرادی که شاهد یک یا چند رویداد تلخ و بسیار سخت بوده اند رخ دهد. برای نمونه رویداهایی که می توانند منجر به PTSD شوند جنگ شکنجه یا درد شدید تجاوز جنسی تجاوز به عنف آدم ربایی تصادف با ماشین بالیای طبیعی آتش سوزی و سرقت می باشند. نیروی مقاومت ناپذیر عالئم می تواند باعث شود مبتالیان به PTSD احساس کنند که کنترل خود را ندارند و قادر به شناخت شخصی که بودند نمی باشند. باور به توانایی خود در عملکرد عادی در محیط کار خانواده و فعالیت های اوقات فراغت از بین می رود و خود را از جامعه جدا می کنند. به همین دلیل یافتن کمک حرفه ای در درجه اول از پزشک عمومی تان )GP( حائز اهمیت است. کمک حرفه ای می تواند عالئم اختالل را محدودتر نموده و مانع پیشرفت PTSD به شرایط مزمن شود. این رویدادها بطور طبیعی وحشتناک بوده و باعث می شوند فرد زندگی خود را در خطر ببیند. برخی واقعا در معرض خطر مرگ بوده اند در حالیکه سایرین تنها حس می کنند در خطر مرگ هستند. آنچه حائز اهمیت است این نیست که آیا خطر واقعا وجود داشته یا خیر بلکه طرز احساس آن یا چگونگی واکنش مغز مهم است. یک ویژگی عمده شخص مبتال به PTSD ترس مداوم از قرارگیری دوباره در یک شرایط تکان دهنده است. در نتیجه آنها با تمام قدرت تالش می کنند تا از هر چیزی که آن تکان روحی را به یادشان می آورد جلوگیری کنند. ویژگی خاص دیگر این است که افراد تحت تأثیر PTSD در زندگی روزمره شان این حادثه را در ذهن مرور می کنند و انواع افکار و احساساتی را به یاد می آورند که قابل کنترل نیستند. فقط به یک جرقه کوچک نیاز دارند و مستعد نگرانی یا خشم بیش از اندازه می باشند. نشانه های دیگری از اختالل از قبیل افسردگی مشکالت حافظه و درد جسمی نیز ممکن است آشکار شوند. افراد در معرض خطر ابتال به PTSD در حال پیشرفت شامل: سربازانی که در جنگ های ارتش اعزام شده اند. قربانیان جنگ شکنجه و تروریسم. قربانیان جنایات دلخراش. بازماندگان تصادفات شدید و مصیبت ها. مدد کاران در بخش های بی سرپناه از قبیل امداد گران نجات کارمندان زندان مددکاران اجتماعی کارمندان بانک و غیره. 3

4 افسردگی روان پريشی سوء مصرف مواد ناهنجاری استرس پس از صدمه روحی اضطراب ناهنجاری شخصيتی انزوا طلبی 4

5 چرا برخی افراد از PTSD رنج می برند PTSD در بزرگساالن چرا یک شخص مبتال به PTSD می شود در حالیکه فردی دیگر که همان مصیبت را تجربه کرده است به PTSD دچار نمی شود و چرا زنان دو برابر مردان دچار این اختالل می شوند توضیح روشنی از اینکه چرا افراد به PTSD دچار می شوند در دست نیست. تأثیری متقابل از ذات و ماهيت حادثه حوزه و طول مدت آن حادثه و ظرفیت فرد در برخورد با شرایط پس از آن رخداد است. فاکتورهای فیزیکی وابسته به روانشناختی و بیولوژیکی هر یک نقشی ایفا می کنند. بسته به اینکه در چه کشوری زندگی می کنند 20 %50 درصد جمعیت حداقل یک حادثه دلخراش را در برخی مراحل زندگی شان تجربه می کنند. ولی هیچ وقت تقریبا همه این افراد به PTSD دچار نمی شوند. سربازان دانمارکی که در عملیات های نظامی بین المللی شرکت کرده بودند ممکن است دچار PTSD شوند. تقریبا %8 مردان و %20 زنانی که در این عملیات ها بوده اند از این ناهنجاری رنج خواهند برد. بسیاری از پناهندگان که به دانمارک می آیند در نتیجه جنگ مشق ت حبس شکنجه یا سایر انواع خشونت یا تجاوز آسیب دیده و رنج کشیده اند. برخی بخش های صنعت کار احتمال بیشتری برای تجربه رویدادهای سخت یا تهدیدکننده دارا هستند. تقریبا 8 درصد از کارکنان این بخش عالئم PTSD داشته اند. در زندگی شخصی افراد تجاوز و خشونت های خانوادگی رایجترین دالیل PTSD هستند. چه چیزی سبب PTSD می شود شدت PTSD بستگی به دو عامل دارد: از یک طرف ماهیت گستردگی و مدت زمان شوک روانی و از طرف دیگر تفسیر آسیب پذیری و کنترل تجربه سخت در درون فرد. خطر پیشرفت PTSD در موارد زیر افزایش می یابد: هر چقدر حادثه خطر مرگ بیشتری داشته باشد. هر چقدر فرد بیشتر در معرض تنش و شوک و تکان روانی باشد. هر چقدر فرد کمتر برای حادثه آمادگی داشته باشد. هر چقدر احساس فرد از قادر نبودن به "فرار" بیشتر باشد. هر چقدر فرد درونگراتر باشد. هر چقدر فرد در برابر حادثه آسیب پذیرتر باشد. هر چقدر بیشتر طول بکشد که به فرد کمک شود تا با ضربه روحی کنار بیاید. 5

6 پسر بچه کوچک جلوی چشمان من زیر ماشین رفت. با وجود کمکهای اولیه نتوانستم او را نجات دهم! مجبور بودم که در مراسم تدفینش شرکت کنم. این آخرین ضربه بود. من هنوز هم به خود قبلی ام برنگشتم و هیچ وقت بر نمی گردم حاال من فقط یک سایه ای از خود قبلی ام هستم زنی 41 ساله که رویدادهای دلخراش زیادی را تجربه کرده است برخی افراد ممکن است بیشتر مستعد دچار شدن به PTSD باشند. هر چقدر که شما آسیبپذیرتر باشید کمتر طول میکشد تا PTSD بروز کند. فاکتورهای بیولوژیکی روانشناختی و اجتماعی ممکن است آسیب پذیری را افزایش دهند. ضربه روحی تجاوز زورگویی و لطمه ویرانکننده در دوران طفولیت یا نوجوانی می تواند فرد را مستعدتر نماید. در زندگی بزرگسالی تجربه رویدادهای دلخراش زیادی میتواند این آسیبپذیری را وخیمتر نماید. PTSD چگونه پیشرفت میکند اکثر افراد پس از یک حادثه دلخراش واکنشی نشان خواهند داد. بسته به اینکه فرد چقدر آسیب دیده میزان متفاوتی از عوارض شروع خواهند شد. این عوارض میتواند احساس بی حسی نگرانی غم گریه خشم یا اظهار احساسات دیگر باشد که یک واکنش کامال طبیعی در برابر شرایط تلخ و تکان دهنده است. اولین عالئم PTSD معموال 1 6 ماه پس از واقعه تکان دهنده آشکار می شوند اما PTSD ممکن است تا سالها بعد از اینکه فرد در معرض ضربه روحی قرار گرفته شروع نشود. در هر حال معموال عالئمی از نگرانی یا احساسات مشابه در مقطعی از زمان وجود خواهد داشت. تقریبا در یکی از هر سه نفر که شرایط PTSD در آنها گسترش می یابد شرایط سخت تر می شود. خطر پیشرفت PTSD شدید در صورت عدم دریافت روان درمانی حرفه ای و مؤثر افزایش می یابد. اگر عالئم پس از یک ماه فروکش نکند ممکن است PTSD شروع شود. به همین دلیل حائز اهمیت است که خویشاوندان نزدیک دوستان و همکاران آگاه بوده و هر رفتار تغییر یافتهای را تحت نظر بگیرند تا بتوانند مداخله نموده و در صورت لزوم کمک حرفه ای دریافت کنند. 6

7 عالئم PTSD چیست PTSD در بزرگساالن PTSD بر سالمتی احساسی افراد بدن آنها تفکر رفتار و انگیزه افراد تأثیر میگذارد ولی افراد به شکلی مشابه تحت تأثیر قرار نمیگیرند. برخی افراد پی می برند که PTSD به کمترین میزان روی آنها تأثیر می گذارد و کیفیت زندگی آنها را کاهش می دهد درحالیکه این اختالل در سایر افراد میتواند بسیار ناتوان کننده و تهدید کننده زندگی باشد. بسته به تعداد ماهیت و شدت عالئم PTSD به خفیف معمولی یا شدید تقسیم بندی شده است و وجه تمایزی بین PTSD ساده و پیچیده ایجاد شده است. PTSD ساده عالئم PTSD ساده ممکن است شامل موارد زیر باشند: خاطرات مزاحم و پس نمایی یکی از عالئم فراگیر PTSD این است که شخص مبتال بطور غیرارادی به مرور حادثه آسیب زا می پردازد. این اتفاق می تواند بطور تصادفی و تقریبا بدون هشداری رخ دهد. برای مثال یک برداشت تصویری بو یا صدایی مربوط به آن ضربه روحی می تواند افکار شما را به حادثه تکان دهنده سوق داده و تجدید خاطرات را جلوی چشم ذهن تان بازگرداند. نگرانی ایجاد شده توسط این شرایط می تواند موجب تنش لرزش احساس خفگی و گیجی شود. آگاهی و جلوگیری آگاهی تشدید یافته از هر چیزی که می تواند موجب نگرانی یا سوء ظن شود. شما ممکن است تمایل داشته باشد با ناچیزترین صدا خود را به عقب بکشد بنابراین آستانه تحمل پذیری سر و صدا در شما بسیار پایین است. به جرقه کوچکی نیاز دارید و به راحتی تحریک می شوید. طغیان خشم و نگرانی های غیر قابل کنترل بودن در کنار سایر افراد را برای فرد مشکل می سازد بنابراین شخص از فعالیت های اجتماعی و سایر چیزهایی که می توانند احساسات منفی را در وی برانگیزند اجتناب می کند. متأسفانه این انزوا می تواند ناهنجاری را وخیم تر نماید زیرا فرصت های یک زندگی هدفمند با یک کار و فعالیت های تفریحی محدود شده یا کال متوقف می شوند. من به عنوان یک سرباز از هر چیزی مربوط به زندگی پرهیز می کردم و خودم را به انزوا کشیدم. به راحتی عصبانی می شدم و اغلب می دیدم بودن در کنار افراد دیگر برایم سخت است. یک روز کامال عصبی شدم ماشین و اسباب و اثاثیه را خرد کردم و دوست دخترم را تهدید کردم. او فرار کرد پلیس آمد و من را دستگیر کرد. من چیزی به یاد نمی آورم اما بعد از آن می توانستم تمام آسیب ها و خرابکاری ها را ببینم... سرباز سابق دانمارکی 41 ساله که سه مرتبه به عملیات نظامی بین المللی اعزام شده 7

8 مشکالت مربوط به خواب و کابوس ها ممکن است در خواب خود مشکل داشته باشید و یا شاید بارها و خیلی زود از خواب می پرید. بسیاری افراد با مغزی سرشار از افکار پریشان و درهم بیدار می شوند. آنها نیز اغلب چندین بار در شب کابوس می بینند. مهم نیست که چقدر می خوابند ولی همچنان خسته و بی دل و دماغ اند. تندرستی احساسی کاهش یافته برخی نیز قادر به نشان دادن تعهد همدردی مهربانی و عشق نیستند. آنها ممکن است میل به انجام کارهایی که قبال از انجامش لذت می بردند را از دست بدهند. آنها کمتر به افراد دیگر و خود عالقمندند و نمی توانند از چیزهای لذت بخش لذت ببرند. فقدان غریزه جنسی نیز رایج است. PTSD پیچیده وقتی PTSD پیشرفت کرده باشد عالئم در برخی افراد می تواند همراه با بیماری های روان شناختی و فیزیکی بغرنج باشد. بیمارانی که به خدمات روانشناختی استانی برای درمان ویژه مراجعه میکنند معموال از PTSD پیچیده رنج می برند. نشانه ها ممکن است شامل موارد زیر شوند. در این حالت به عنوان PTSD پیچیده شناخته می شود. بیمارانی که به خدمات روان شناختی استانی برای درمان ویژه مراجعه می کنند معموال از PTSD پیچیده رنج می برند. عالئم ممکن است شامل موارد زیر شوند: افسردگی و احساس گناه افسردگی اغلب با احساس گناه و ندامت همراه است. خودباوری در این افراد پایین است و در مورد خود تفکرات منفی دارند. افراد دچار PTSD از افسردگی متوسط رنج می برند در حالیکه سایرین به شدت تأثیر پذیرفته اند. افسردگی ممکن است انزواطلبی را افزایش داده حتی مبارزه با بیماری را سخت تر نماید. مشکالت حافظه و تمرکز برخی متوجه می شوند که حافظه و تمرکز آنها از دست رفته تا حدی بخاطر این است که تمام انرژی شان صرف تمرکز بر روی "زندگی مرگ و بقاء" شده است. اطالع اغراق شده صداها و سایر چیزها که می توانند سبب بازگشت ضربه روحی شود کامال خسته کننده است. آنها کارهای مهم روزانه را فراموش می کنند نمی توانند قرارهایشان را به یاد آورند مشکل برنامه ریزی داشته و سر به هوا و مردد به نظر می رسند. من طوری به یادش می آورم که انگار همین دیروز بوده است. این قسمت من و به خصوص باور من را بی بهره ساخت. حاال سه سال از اون حمله می گذرد. روان درمانی بستری در بیمارستان و استفاده از دارو مرا به مسیر اصلی ام برگرداند. با این وجود ثبت احساسی من نابود شد خانم دانمارکی 37 ساله قربانی تجاوز تغییرات شخصیتی بسیاری افراد تغییرات شخصیتی را پس از آغاز ناهنجاری تجربه می کنند. این ناهنجاری می تواند به شکل طغیان های خشم عصبانیت یا نگرانی بروز کنند که شخص قادر به کنترل آنها نیست. برای سایرین این طغیان ها می تواند کامال بی جهت و نامتناسب باشد بنابراین حضور شخص مبتال به PTSD در کنار سایرین می تواند مشکل باشد. افکار مرگ یا خودکشی افکار خودکشی گرایانه میتواند اغلب وجود داشته باشد که می تواند از این احساس که چقدر خوب بود که صبح از خواب بیدار نمی شدم تا قصد خودکشی یا حتی برنامه ریزی برای خودکشی طبقه بندی شود. بسیاری از مبتالیان به PTSD با چنین افکاری عذاب کشیده و برخی در خطر ارتکاب به خودکشی اند. 8

9 اختالالت و توهمات تجزیه ای اختالالت تجزیه ای یک گریز غیرارادی از واقعیت می باشد. بدن ممکن است به صورت خیالی حس کند. برخی حتی تجربه خروج از بدن داشته باشند. سایر افراد در خلسه می روند که ناگهان در محیطی عجیب و بیگانه بیدار می شوند که نمی دانند چطور به آنجا رفته اند. حتی ممکن است این توهم را داشته باشند که صدای افرادی را که در یک حادثه دلخراش دخیل بودهاند را می شنوند. صداها ممکن است بطور سرزنش آمیزی صحبت کنند ممکن است در حال کنترل و جسور باشند. نشانه های جدی روان پریشی نادر هستند. عالئم مالیم تر روان پریشی رایج و اغلب گذرا هستند. من همیشه صداهایی میشنوم. آنها متعلق به مردانی یونیفورم پوش است که از من سوءاستفاده و به من تجاوز کردند. من همین طور صدای شوهر مرحومم را می شنوم. او من را صدا می زند. این باعث می شود که آپارتمانم را ترک کنم و به دنبال صدای او دور شهر بگردم. من در خلسه فرو میروم و اغلب لباس مناسبی به تن ندارم. یک زن پناهنده 52 ساله. که مدت 13 سال است در دانمارک زندگی می کند اضطراب و وسواس فکری افراد بسیاری افراد اضطراب را تجربه می کنند. اضطراب می تواند از اضطرابی که به راحتی برانگیخته می شود و حمالت اضطراب تا اضطراب شدید مزمن دسته بندی شود. بسیاری از افراد کارهای وسواسی را برای محافظت خود در برابر اضطراب افزایش می دهند. از دست دادن حافظه بقیه افراد از دست دادن جزئی یا کامل حافظه را در رابطه با رویداد دلخراش تجربه می کنند. آنها هرچه در توان دارند را برای سرکوبی حادثه بکار می گیرند و توان یادآوری آن را از دست می دهند. با این حال گرچه آنها بطور موقت "بر روی آن سرپوش می گذارند" اما اضطراب همچنان در بدن می ماند. انزوا و تغییرات شخصیتی بنیادی فقدان اعتماد به نفس در برخی بی اعتمادی شدید و پرخاش جویی می تواند نیز برخی عالئم PTSD پیچیده باشد. این می تواند افراد را انزوا طلب و از فعالیت های اجتماعی جدا کند. از دوستان و خویشان کناره گیری می کنند عاری از نوآوری شده و عالقه به شرکت در فعالیت های مهم را از دست می دهند. بنابراین تغییری کلی در شخصیت آنها رخ می دهد. عالئم جسمی بیماری غالبا عالئم جسمی شدیدی وجود دارد که تشخیص آنها سخت بوده و طبیعتا آزمایش های زیادی توسط یک پزشک عمومی و یا احتماال متخصص ممکن است دنبال شود. شرایط تکان دهنده و تنش طوالنی مدت یک آسیب بدنی است و ممکن است پیامد دور از دسترسی داشته باشند. افراد اغلب درگیر لرزش دردهای قفسه سینه بلع سخت مشکالت روده ای و درد در سیستم حرکتی می شوند. همچنین خطر افزایش دیابت فشار خون باال و حالت ورم مفاصل وجود دارد. مشکالت سوء مصرف سوء مصرف به ویژه در مصرف الکل یا داروهای ضد اضطراب نسبتا زیاد بوده و به دلیل فقدان مهارت های حل مشکل جلوی درمان گرفته می شود. همچنین ثابت شده است که سوء مصرف برای سالمتی مضر است. PTSD در بزرگساالن 9

10 من اغلب تصور میکنم چرا کسی که به قتل رسیده من نباشم یادآوری و اغتشاش در این مورد مرا دیوانه می کند. من در اعتماد به دیگران مشکل دارم و حتی نسبت به خانواده ام احساس سردی و بی تفاوتی دارم. اغلب به گرفتن جان خود فکر می کنم. اما فکر ناراحتی خانواده ام مرا از این کار باز می دارد! سرباز سابق دانمارکی 41 ساله اعزام شده به بوسنی 10

11 PTSD در بزرگساالن وقتی فردی دچار PTSD است در مغز وی چه اتفاقی می افتد برای شناخت PTSD الزم است کمی در مورد کارکردهای مغز بدانید. مغز مرکز تفکرات )ضمیر/خرد( و احساسات )غریزه/ امیال( می باشد. این حقیقت که ما استعداد باطنی تفکر و درک چیزها را داریم یک خصوصیت منحصر به فرد بشری در مقایسه با حیوانات است ولی ما در بخشی از مغز که مرکز غرایز و احساسات ماست که به مغز خزنده معروف است با حیوانات مشترکیم. مغز خزنده بقای ما را تضمین می کند و زمانی که چیزی خوب یا ناپسند است یا حتی شاید وقتی چیزی آنقدر تهدید کننده است که نیاز به جنگ و ستیز دارد به ما اطالع می دهد. آنچه یک تجربه دلخراش را متمایز می سازد این است که شخص احساس خطر مرگ می کند و نمی تواند کاری انجام دهد. پس بخش حائز اهمیت این است که آیا شخص واقعا در خطر مرگ است یا آیا واقعا می تواند از آن بگریزد و وی در لحظه وقوع حادثه آن را چطور درک می کند. از زمانی که نیاکان ما بعنوان شکارچی زندگی می کردند و باید شکار می کردند تا بقای خود را تضمین کنند یا با تهدیداتی که می توانست ما را به نابودی بکشاند مبارزه می کردند ما بعنوان بشر بسیار وابسته به این فعالسازی انرژی بودیم. حیوانات وحشی همیشه با این غرایز زندگی کرده اند. حیوانات نیز در طول جنگ یا گریز یعنی در طول فعالیت شدید جسمی همین انرژی را به کار می برند. اگر اصال امکان جنگ یا گریز وجود نداشته باشد سیستم عصبی یک استراتژی بقای سوم دارد: "بازی کردن نقش مرده" یا "سرد کردن بدن". حیوان شکار شده به نوعی فلج فرو می رود و سخت می شود. نیروی حرکتی شدید درونی تولید هورمون ادامه دارد اما ترمزها واکنش را متوقف می کنند. تا زمانی که راهی برای فرار پیدا نشده انرژی ذخیره شده از سیستم عصبی منتشر نمی شود به محض انتشار حیوان قدرت زیادی برای گریز می یابد. تهدیدهای زندگی فرد موضوع بقا است بنابراین زنگ هشدار بطور مستقیم در مغز خزنده به صدا در می آید. زمانی که فردی تنها چند ثانیه برای عمل کردن وقت دارد زمانی برای توجهات عقالنی باقی نمی ماند. این هشدار مقدار زیادی انرژی شامل هورمون های استرس منتشر می کند. هورمون های استرس بدن را آماده می کند تا قادر به فرار باشد اگر الزم است به سرعت فرار کند یا اگر الزم است با دشمن بجنگد محکم ضربه بزند. 11

12 من مدام در حالت هشدارم و هرگز آرامش ندارم. وقتی از پلکان رد میشوم قبل از ادامه دادن به رفتنم آنرا به دقت چک می کنم. شبها زیر میز ناهار خوری می خوابم. به خودم می گویم "اینجا جایم امن است" ولی این کمکی نمی کند. یکبار یک دوست عزیز می خواست مرا بغل کند. پشت سر من ایستاد. من برگشتم و به سردی به او ضربه زدم! سرباز سابق دانمارکی 45 ساله چهار بار اعزام شده به عملیات نظامی بینالمللی یک فاکتور بنیادین در این زمینه که آیا یک فرد با تجربه ای دلخراش دچار ضربه روحی می شود یا خیر این است که آیا آنها قادرند از حالت هشدار که هنوز در مغز فعال است خارج شوند. هر چقدر فرد بیشتر حس کند که حادثه تهدید کننده جانش بوده فرار از حالت هشدار مشکل تر و خطر پیشرفت PTSD بیشتر است. بنابراین مغز خزنده می تواند فرد دچار شوک را در "حالت بقا" نگه داشته و قادر به تشخیص سیگنال های بخش منطقی مغز که به آنها می گوید شرایط خطرناک بر طرف شده است نیست. دکمه هشدار درونی با سرعت بیشتری فعال شده و هورمون های استرس در سرتاسر بدن پمپاژ می شوند. این ممکن است یک تفکر یک احساس یا یک خاطره از چیزی که اتفاق افتاده باشد که هشدار را راه اندازی می کند. این هوشیاری اغراق شده ممکن است از لحاظ فیزیکی خسته کننده و استرس زا باشد. از لحاظ روحی این هوشیاری انرژی عملکردهای هوشیار از قبیل دقت تمرکز و حافظه را ضعیف می کند. به همین علت است که از عهده کارهای معمولی برآمدن مشکل است و گاهی اوقات تقریبا غیر ممکن است. چیزهایی از قبیل نوشتن لیست خرید شرکت در اجتماعات یا تمرکز روی یک فیلم می تواند سخت احساس شود. مثل این است که مکانیسم توازن تغییر کرده آنقدر که بیشتر موضوع یک زندگی مرگ و بقاء )گذشته( مطرح است تا کارهای عادی و معمولی مبتنی بر دلیل )زمان حال(. بنابراین در وهله اول درمان PTSD جبران توازن است تا جایی که دوباره یادگیری ارتباط با واقعیت غیر تهدیدآمیز فیزیکی حال حاضر ممکن شود و اسیر گذشته نشود. زمانی که مبتالیان PTSD با اسکن مغزی مورد آزمایش قرار گرفته اند تغییرات در ساختار مغز خزنده/ساقه مغز که احساسات غریزی را منظم می کند مشاهده شد. به عالوه تغییرات در ساختار قسمت قدامی نیمکره مغز که حافظه کوتاه مدت برنامه ریزی و سرکوب کننده اضطراب را منظم می کند دیده شده اند. این تغییرات می توانند به توصیف عالئم PTSD کمک نمایند. 12

13 چگونه PTSD تشخیص داده می شود PTSD در بزرگساالن برای تشخیص PTSD در یک فرد باید شرایط مورد نیاز طبقه بندی بین المللی بیماری های سازمان بهداشت جهانی ICD-10 را دارا باشد. تنش روانشناختی که شخص در معرض آن قرارگرفته است باید ماهیتی تهدید کننده برای زندگی و فاجعه بار باشد. "شرایطی که به عنوان واکنش تأخیر یافته در برابر یک رویداد تکان دهنده یا شرایط فوقالعاده تهدید کننده )کوتاه یا طوالنی مدت( یا طبیعت فاجعه بار رخ می دهد کمابیش تأثیر عمدهای بر هر کس دارد." )برگرفته از ICD-10 سازمان بهداشت جهانی( تشخیص PTSD می تواند مشکل باشد. به این دلیل که افراد زیادی که به PTSD مبتال هستند به پزشک عمومی رفته تا عالئم دیگری از قبیل افسردگی اضطراب ناتوانی برای کار فراموشی لرزش دردهای معده و عالئم جسمی دیگر را درمان کنند. دلیل این عالئم را بطور مستقیم نمی توان توضیح داد و بطور مستقیم به حادثه تکان دهنده مربوط نیست. مخصوصا در صورتی که حادثه سالها پیش اتفاق افتاده باشد اینگونه است. تشخیص متخصص و درمان منطقه مرکزی دانمارک دو کلینیک تخصصی تاسیس کرده است: یک کلینیک برای پناهندگان آسیب دیده در PTSD و یک کلینیک برای )هولستبرو( Holstebro )اختالل استرس پس از سانحه( و فرا روانپزشکی در Aarhus )آرهوس(. این کلینیک ها پناهندگان مبتال به PTSD )اختالل استرس پس از سانحه( و همچنین دانمارکی های مبتال به اختالل استرس پس از سانحه مربوط به کار )پرسنل نظامی پلیس پرسنل خدمات اضطراری کارمندان بهداشت عمومی و غیره( را درمان می کنند. کلینیک آرهوس همچنین دارای بخش تخصصی پیشرفته است و پناهندگان و همچنین دانمارکی های مبتال به اختالل استرس پس از سانحه مربوط به کار و کسانی که تحت تاثیر PTSD پیچیده قرار گرفته اند را درمان می کند. PTSD آنقدر پیچیده است که همه موارد تندرستی احساسی افراد بدن تفکر و رفتار فرد تحت تأثیر قرار می گیرند. بنابراین برای دستیابی به بهترین درمان ممکن برای متخصصان در زمینههای مختلف الزم است تا دانش خود را بکار بگیرند. بنابراین کلینیک های تخصصی آزمایش ها و مشاورههایی توسط پزشکان متخصص روانشناسان فیزیوتراپیست ها پرستاران مددکاران اجتماعی دانشیاران و مددکاران/مفسران فرهنگی پیشنهاد داده شده است. تشخیص PTSD بر اساس مذاکرات عمیق مصاحبه های خاص و آزمایشات فیزیکی شامل آزمایش خون اسکن و غیره است. در طول مصاحبه عالئم شدت آنها و مدت زمان آن تعیین و ارزیابی می شوند. این کلینیک همچنین تحقیق می کند که آیا فرد ضربه فیزیکی یا روحی قبلی داشته و آیا شخص هیچ ناهنجاری وابسته به روان شناختی از قبیل اضطراب افسردگی وسواس فکری یا وسواس داشته است یا خیر. خویشاوند نزدیک یا سایرینی که فرد را خوب می شناسند اغلب می توانند اطالعات ارزشمندی در این رابطه ارائه نمایند. 13

14 14

15 چه درمانی برای PTSD در دسترس است PTSD در بزرگساالن متأسفانه هیچ راه حل ساده ای وجود ندارد و نوعی خاص از درمان وجود ندارد که هر کس به آن اشاره کند و بگوید "این همان چیزیست که کارساز است. بنابراین برای انجام درمان صحیح تشخیص دقیق حائز اهمیت است. اهداف درمان از این قرارند: کاهش عالئم روانشناختی و فیزیکی و بهبود چشم انداز کیفیت زندگی. ایجاد زیربنایی خوب برای حمایت در آینده از پزشک عمومی شخص پزشک متخصص و خدمات اجتماعی. یک دوره درمان در کلینیک های تخصصی استان بطور نمونه با یک مشاوره مقدماتی برای ارزیابی اینکه آیا شخص مورد اشاره به گروه هدف PTSD تعلق دارد یا خیر آغاز می شود. ماهیت و شدت عالئم تعیین شده اند و یک دوره درمان مناسب برای فرد تدارک دیده شده است. دوره درمانی ممکن است ترکیبی از مشاوره ها آموزش روان درمانی کار اجتماعی و راهنمایی آموزشی باشد. هنگام درمان پناهندگان و افراد دیگر با پیش زمینه های نژادی متفاوت جنبه های فرهنگی که نیاز به توجه خاص دارند در مرکز توجه قرار دارند. یک دوره تخصصی درمان معموال 4 6 ماه با دو جلسه در هر هفته طول می کشد. دوره های درمان ممکن است شامل عوامل زیر باشند: درمان شناختی رفتاری به افراد دچار PTSD و بستگان وی نحوه برخورد با عالئم را آموزش می دهد. مشاوره های روان شناختی به پردازش تجربیات آسیب زا کمک می کند. فیزیوتراپی تنش درد و غیره را کاهش می دهد و به احیای عملکردهای از دست رفته کمک می کند. روان پرستاری توانایی مراقبت از خود و برخورد با مشکالت سالمتی را بهبود می بخشد. معالجه عالئم روانشناختی را کاهش می دهد و سایر درمان ها را تکمیل می کند. مددکاری اجتماعی ارتباط با خدمات اجتماعی را برقرار نموده و از آن حمایت می کند. کار آموزشی مهارت های شخصی را گسترش می دهد و تماس با جهان بیرون را ترغیب می کند. مددکاران فرهنگی با تعامل کاربردی به فرد کمک می کنند. 15

16 نمونه هایی از روش های درمان: درمان شناختی رفتاری به مبتالیان به PTSD و بستگان آنها پیشنهاد می شود تمام جنبه های مربوط به رفتار با PTSD را آموزش ببینند. برای اینکه بتوانند عالئم نحوه بر خورد با آنها و درصورت امکان کاهش بازگشت را شرح دهند الزم است هر چه بیشتر درباره آن اطالعات کسب کنند. روانشناسی روانشناسی های مختلفی وجود دارد ولی ثابت شده است که درمان شناختی و درمان از راه مواجهه بطور خاصی در درمان PTSD مؤثر باشد. درمان شناختی بر افکار احساسات رفتار و ادراک فیزیکی افراد مبتال به PTSD تأکید می کند. روانشناس به تعیین اینکه کدام فاکتورها الگوهای تفکرات و رفتار را تشویق می کنند کمک می کند و مرتب سعی می کند آنها را به چالش کشیده و تغییر دهد برای مثال ممکن است به فرد مبتال به PTSD مقدار کمی تکلیف داده شود تا راه های متفاوت تفکر و عمل کردن را بیازماید. در درمان از راه مواجهه فرد مبتال به PTSD یاد می گیرد با خاطرات تکان دهنده در شرایط تحت کنترل مواجه شود. مواجهه با شرایط ترس آور بطور مرتب یا در تخیل فرد یا در واقعیت اضطراب را کاهش داده و فرد تدریجا یک حس کنترل به دست می آورد. فرد مبتال به PTSD یک دیدگاه واقع بینانه تری نسبت به ضربه روحی کسب کرده و واکنش های خود را طبق آن تنظیم می کند. سازد اعتماد به نفس بیشتر و بنابراین راه های عملکردی بیشتری بدست آورد. این کار با جنبه هایی چون تکنیک های نفس کشیدن آموزش تعادل آرامش و ماساژ انجام می شود. تجربیات B-BAT بصورت دراز کش نشسته و ایستاده انجام شده و با همکاری فرد تنظیم می شود. با یادگیری تشخیص سیگنال های بدن فرد مبتال در تشخیص محدودیت ها و نیازهای خود ماهر شده و در توقف بودن در زمان حال توجه کردن رها کردن و کاهش استرس اضطراب و سراسیمگی بهتر می شود. دارو درمان دارویی اغلب برای PTSD الزم است. داروهای ضد افسردگی و آرام بخش ها با فرایندی شیمیایی عمل می کنند که به هنگام دچار بودن به PTSD در مغز نامنظم اند. یکی از عملکردهای دارو نرمال نمودن سطح کورتیزول هورمون استرس و سروتونین و نروآدرنالین فرارسان عصبی مغز است که برای تمرکز حافظه اضطراب و افسردگی مهم هستند. میزان نرمالی از این مواد در نرمال سازی ریتم روزانه و ریتم خواب نیز اهمیت دارد. 4 6 هفته طول می کشد تا مشخص شود آیا دارو مفید است. گاهی اوقات در صورتی که تأثیر مطلوب بدست نیاید یا فرد عوارض جانبی ناخوشایندی را تجربه کند نیاز است مقدار دارو زیاد شود یا دارویی جدید امتحان شود. فیزیوتراپی فیزیوتراپیست روشی فیزیکی جهت درمان عالئم فرد مبتال به PTSD اتخاذ می کند. یک روش مستند درمان برای تسکین تنش و درد درمان از طریق آگاهی بدنی ابتدایی )B-BAT( است. B-BAT به دنبال ایجاد هارمونی و آرامش در بدن و روح است تا فرد دچار PTSD را قادر 16

17 برای پیشگیری از بیماری چه کار می توان کرد PTSD در بزرگساالن این خطر وجود دارد که عالئم PTSD بعدا دوباره عود کند. به همین دلیل پیشگیری از عود بیماری حائز اهمیت است. پیشگیری بخشی از درمان حرفه ایست ولی اقداماتی نیز وجود دارند که فرد میتواند انجام دهد تا عالئم را کم کند: آگاه بودن از فشارها و عالئمی که زود هشدار داده می شوند دقیق صحبت کردن در مورد تجربیات تکان دهنده جهت کنار گذاردن آنها تا حدی که بتوان از آنها عبرت گرفت حائز اهمیت است. این کار ممکن است به شما کمک کند بتوانید از قرار گرفتن در چنین وضعیت تحت فشاری در آینده اجتناب کنید یا روش های جدیدی در برخورد با فشار یاد بگیرید. اگر شما قادر به تشخیص عالئم اولیه باشید کمک رسانی به موقع راحت تر انجام می شود. عالئم اولیه PTSD می تواند حمالت اضطرابی نشان دادن رفتار اجتنابی دشواری در به یاد آوردن چیزها یا مشاهده تغییراتی در شخصیت باشد. شما میتوانید نشانه های هشدار اولیه شرایط انگیزش و روش های مناسب را با صحبت کردن با پزشک خود یک پرستار یا روانشناس فهرست بندی کنید. خانواده شما می توانند اطالعات مهمی را فراهم کنند و اغلب اولین افرادی هستند که تغییرات در رفتارتان را مشاهده می کنند یا در مورد هر فشاری که ممکن است شما تحت آن قرار گیرید با خبر می شوند. اگر عالئم جدیدی از PTSD بروز کند آنها می توانند بدرستی پاسخ دهند و به دریافت کمک های حرفه ای کمک نمایند. دارو درمان دارویی می تواند به کاهش خطر بروز دوباره عالئم PTSD کمک کند. معموال زمانی که بهتر می شوید دارو را قطع می کنید. به هر حال پیروی از دستور پزشک که میزان و مدت درمان را مورد توجه قرار می دهد نیز حائز اهمیت است. اگر عوارض جانبی ناخوشایندی را تجربه کنید باید با مشورت پزشک به دنبال راه حل باشد. در کل توصیه می شود که درمان دارویی را حداقل شش ماه تا یک سال پس از اینکه عالئم فروکش کردند ادامه دهید. توصیه های مربوط به مدت زمان درمان بطور خاص به شدت شرایط بستگی دارد. برخی افراد به درمان دارویی تا چند سال نیاز دارند و برخی به درمان دارویی برای تمام طول زندگی نیاز دارند. خانواده خود را دخالت دهید خانواده شما نقشی کلیدی در پیشگیری ایفا می کنند. آنها می توانند هنگام درمان تان در مشاوره ها شرکت کنند. همچنین با بیماری دوره و درمان آن و عالوه بر این اینکه چطور بهتر با مراحل مختلف دوره آن ارتباط برقرار کنند آشنا می شوند. 17

18 مشکالت متعددی بر سر راه من بود! من نمی توانستم سوار اتوبوس یا قطار بشوم. هیچ جا احساس امنیت نمی کردم. یک کار مربیگری جوانان متخلف داشتم اما یک روز مورد حمله قرار گرفتم و همه چیز کامال خراب شد! کارد به استخوان رسیده بود. هیچ راهی نبود که بتوانم خود را تقویت کنم. به تدریج به کمک نیاز پیدا کردم. سالها بعد عالئم شروع شد سرباز سابق دانمارکی 50 ساله اعزامی به عملیات نظامی بین المللی در دهه

19 PTSD در بزرگساالن چه کارهایی می توانید در صورت ابتال به PTSD برای خود انجام دهید از دوستان و ارتباطات خود استفاده کنید. از بین افرادی که با آنها احساس امنیت می کنید به دنبال حمایت باشید. از اینکه به آنها بگویید به چه چیزی نیاز دارید نترسید خواه کمک عملی باشد یا یک شنونده خوب باشد. وقتی آمادگی پیدا کردید به آنها بگویید چه اتفاقی افتاده است. جالب نیست که تمام افکار منفی و کابوسها را به تنهایی تحمل کنید. نگران اینکه سربار کسی هستید نباشید و از گفتن چیزها بخاطر اینکه مبادا دیگران را ناراحت کند اجتناب نکنید. من آدم بشاش و پر رویی بودم و دوستان زیادی داشتم. دوست داشتم بیرون بروم و همیشه توی جشن ها و مهمانی ها سرزنده بودم. حاال فقط چند تا دوست دارم. وقتی در خانه هستم به جایی خیره می شوم. می ترسم همیشه گوش به زنگم و آرامش ندارم. درد زیادی بخاطر این در بدنم حس می کنم... سرباز سابق دانمارکی 45 ساله پنج بار اعزامی به عملیات نظامی بین المللی اگر احساس ناخوشی دارید آن را بصورت راز نگه ندارید. عوارض جانبی می تواند در بدترین شرایط جدی و شدید شوند. پس از یک ماه چک کنید: اگر هنوز احساس ناراحتی می کنید باید درخواستکمک کنید. از کمک حرفه ای در دسترس استفاده کنید. مثال مشاوره با یک روانشناس می تواند افکار متفرق را قابل درک و منطقی کنند و بسیاری افراد پس از آن احساس بهتری دارند. واکنش های خود را بپذیرید. ممکن است حس کنید که "کنترل" زندگیتان را از دست داده اید. احساسات شما ممکن است از آنچه قبال تجربه می کردید شدیدتر باشند. بدنتان ممکن است با درد ناراحتی و آشفتگی عکس العمل نشان دهد. بیماری خود را بشناسید. پزشک عمومی و روانشناس شما می توانند در توضیح عالئم به شما کمک کنند و روشی برای کنار آمدن با آن به شما ارائه دهند. درمان دارویی را رعایت کنید. طبق نظر خود و بدون مشورت پزشک مصرف آنها را متوقف نسازید. از مواد شادی آور و مقدار زیاد الکل استفاده نکنید. این می تواند جلوی درمان شما را بگیرد و خطر بروز عالئم بیشتر را افزایش دهد. 19

20 خانواده شما چه کاری می توانند انجام دهند از خواب خوب و خوراک سالم خود مطمئن شوید. کمی ورزش کنید و فعالیت های دیگری که عالقه دارید انجام دهید. این می تواند افکار ناراحت کننده را فرونشاند و استرس و ناراحتی را کاهش دهد. انتظار کمتری از خود داشته باشید و سخت نگیرید. شما برای مدتی انرژی کمی خواهید داشت. مکانها و تجربیاتی را بیابید که به شما آرامش فکری دهد. مطمئن شوید که استراحت دارید و بطور روزانه استراحت می کنید. مشکالت تمرکز و حافظه باید مورد توجه قرار گیرند. یادداشت بردارید از دفتر خاطرات تبلت یا آی پد یا موبایلتان استفاده کنید و در مورد مشکالتتان به دیگران بگویید. به خود اجازه شکست بدهید. همه اشتباه می کنند. به آرامی به کارهای روزمره تان برگردید. انجام کارهای کوچک عملی می تواند این حس را به شما بدهد که این امکان وجود دارد که به شرایط عادی برگردید. با افراد دیگری که مبتال به PTSD هستند یا بوده اند صحبت کنید. خویشاوند بودن با شخصی که مبتال به PTSD است یک چالش محسوب می شود. آنها اغلب تحت تأثیر رنج کشیدن فرد مورد عالقه خود قرار می گیرند. ناراحتی شک و تردید رنجش ناامیدی درماندگی و اضطراب پاسخ های معمول میان خویشاوندان است. آنها می خواهند شخص بیمار را حمایت کنند اما همزمان باید سر کار بروند به تحصیل یا سایر فعالیت های خود ادامه دهند. در نهایت احساس خستگی و تحلیل رفتگی می کنند. شما بعنوان بستگان بیمار چه کاری می توانید برای خود انجام دهید اگر شما باید مدت زمان طوالنی از یک فرد مبتال به PTSD حمایت کنید شما نیز به مراقبت از نیازهای خود و سعی در اداره زندگی تا حد امکان بصورت نرمال نیاز دارید. باید بپذیرید که همیشه قادر به ارائه کمک نخواهید بود. هیچ کس نمی تواند همیشه حاضر عالی و در دسترس باشد. شما گاهی نیاز به استراحت کوتاه مدت یا بلند مدت دارید. می توانید این مسئولیت را با سایر بستگان تقسیم کنید تا مجبور نباشید همه فشار و مسئولیت را به تنهایی تحمل کنید. عالوه بر تماس با روانپزشک می توانید از شرکت در انجمن های مربوط به بیمار و مراقب بهره ببرید )به صفحه 22 مراجعه کنید(. اگر شما حس می کنید بیش از حد تحت فشارید یا عالئم واضحی از اضطراب یا افسردگی را در خود مشاهده کردید باید برای دریافت کمک و پشتیبانی با پزشک خود 20

21 مشورت کنید. در برخی موارد با ارجاع به روانشناس با تجربه می توانید از بیمه سالمت استفاده کنید. خویشاوندان سربازها می توانند از مرکز سابقه دار دانمارکی کمک بخواهند. شدن نگران باشد. با دالیل منطقی با او به بحث نپردازید بلکه اضطراب را تحت عنوان عوارض بیماری بپذیرید و فرد مبتال به PTSD را در فائق آمدن بر اضطراب با یک گام کوچک حمایت کنید. PTSD در بزرگساالن شما بعنوان بستگان بیمار چه کمکی می توانید بکنید زمانی که افراد از پیامدهای روانشناختی تجربیات تکان دهنده رنج می برند بستگان نقش مهمی بر عهده دارند. بسیاری از مبتالیان به PTSD انرژی الزم برای ارتباط را نداشته و تمایل به انزواطلبی دارند. بنابراین مطمئن شوید که مرتب با آنها در تماس هستید. امروز یکبار دیگر به مردی که بیشتر از زندگی اش دوستم داشت هتاکی کردم کسی که با صبوری من را هر شب آرام می کرد وقتی می ترسیدم دستان من را می گرفت و برای هر چیز یک راه حلی پیدا می کرد. چه موقع او صبرش را از دست خواهد داد زن دانمارکی 45 ساله قربانی تجاوز در صورتی که در مورد چگونگی حمایت از فرد تردید دارید می توانید مستقیما از خود فرد بپرسید. تفاوتهای زیادی در خواسته های این افراد وجود دارد. در حالیکه برخی افراد تمایل به صحبت در مورد احساس خود دارند ممکن است برخی افراد ترجیح دهند به چیز دیگری سرگرم باشند مثال در مورد چیزی کامال بی ربط به بیماری خود صحبت کنند. کمک به فرد نیازمندی که شخصا تشخیص نمی دهد که وی نمی تواند خود با مشکالت کنار بیاید مشکل است. اغلب شخص مبتال از رفتن به پزشک روانشناس یا مددکار اجتماعی هراس داشته و سعی می کند از کمک آنها اجتناب ورزد. شما بعنوان خویشاوند با همراهی وی به مرکز درمانی و حمایت او در شرایط مشکل می توانید به او کمک کنید. این آمادگی را داشته باشید که فرد مبتال در مورد چیزی که شما خطرناک نمی بینید از قبیل خرید رفتن یا سوار اتوبوس توانایی مهربان بودن به یاد آوردن و دنبال کردن چیزها گاهی اغلب آسیب دیده است. بعنوان یک خویشاوند شما می توانید با سازماندهی کارهای روزانه فرد و برقراری ریتمی ثابت به فرد کمک کنید. ممکن است الزم باشد اطالعات مهم را تکرار کرده و آنها را یادداشت کنید. همچنین می توانید با سازماندهی کارهای خاص مثال کارهای خانه خرید باغبانی و فعالیت های اوقات فراغت کمک کنید. به یاد داشته باشید وقفه هایی را در نظر بگیرید تا فرد دچار PTSD بتواند استراحت کرده و از استرس دوری کند. اگر بابت این نگرانید که شخص دچار PTSD دست به خودکشی بزند باید با او درباره این مورد صحبت کنید. اگر مالحظه کردید که افکار مربوط به خودکشی جدی است شخص را نباید تنها بگذارید و شاید بتوانید با پزشک فرد 21

22 پزشک اورژانسی یا روانشناس بخش اورژانس در تماس باشید. اگر شخص مبتال قبال تحت درمان بوده و با آن موافق است مرکز درمانی می تواند اولین راه حل باشد. گوش دهید. فرد مبتال به PTSD ممکن است نیاز داشته باشد بارها در طول ماه داستان را تعریف کند. همه اینها جزئی از فرایند بهبودی هستند. اگر کودکی در خانواده وجود دارد به نیازها و واکنش های آنها باید توجه خاصی نمود. صحبت در مورد بیماری والدین با کودک از اهمیت خاصی برخوردار است. این امکان هست که مشاوره خانوادگی در مرکز درمانی داشته باشید برخی شهرها تسهیالتی برای کودکان دارند تا در یک گروه با کودکان دیگری که والدین آنها هم از PTSD رنج می برند شرکت کنند. مانع او نشوید چون می ترسید فرد دچار PTSD ممکن است شروع به گریه کند. گریه کردن کامال طبیعی بوده و بعنوان یک مسکن عمل می کند. برای اینکه فرض شود قوی هستید احساساتتان را پنهان نکنید. خوب است نشان دهید که شما تحت تأثیر شرایط قرارگرفته اید. آیا می دانید که... بعنوان یک بیمار یا خویشاوند او اگر با یک بحران روانی شدید مواجه شوید می توانید با خط مشاوره روانی تماس بگیرید. این خطها در 7/24 باز است: چگونه می توانید کمک کنید این مسئله را واضح بیان کنید که در دسترس می باشید و فرد مبتال به PTSD سربار یا مایه زحمت نیست. صبور باشید. گاهی ممکن است فرد انزواطلب بوده یا تحقیرآمیز باشد. این بدین معنی نیست که کمک شما الزم نیست. اگر او تمایل ندارد فرد مبتال به PTSD را مجبور به صحبت کردن در مورد رویداد تکان دهنده نکنید. از گفتن چیزهایی مثل "همه چیز درست می شود" و "می گذرد" پرهیز کنید. به اینکه فرد در بحران به سر می برد احترام بگذارید. به فرد مبتال به PTSD کمک کنید تا اطالعات مهم را به یاد آورد و زندگی روزانه اش را سازماندهی کند. مواظب امور روزانه باشید. ممکن است اینها برای فرد مبتال به PTSD بسیار طاقت فرسا و نامربوط باشد. در صورتی که کودکانی در خانواده باشند اگر بتوانید از آنها مراقبت کنید کمک بزرگی کرده اید. با تماس به پزشک عمومی روانشناس و خدمات اجتماعی پیشنهاد کمک دهید. به دنبال اطالعاتی در مورد PTSD بگردید در مورد بیماری عالئم اصلی و درمان آن اطالعات کسب کنید. زمانی را برای این بگذارید که اگر نشانه هایی وجود دارد که آماده صحبت در مورد آنچه رخ داده است می باشد به او گوش کنید. مطمئن شوید که می توانید بدون هیچ وقفه ای با او صحبت کنید. 22

23 PTSD در بزرگساالن با تشکر از مؤلفان پروفسور مشاور ارشد دکتر med. sci.jørgen Aagaard روانشناس cand. psych., Bo Søndergaard Jensen و M.A., Bende Ingvorsen کلینیک مخصوص مبتالیان به PTSD و روانشناسی بین فرهنگی بیمارستان دانشگاه Aarhus بخش,Q. Risskov با تشکر از ویرایشگر فنی پروفسور مشاور ارشد دکترRisskov.med. sci., Poul Videbech, AUH کجا می توان اطالعات بیشتری یافت Psykinfomidt.dk همچنین در اینجا می توانید کتاب هایی در مورد تشخیص های روانشناختی در زبان های دیگر بیابید ptsdidanmark.dk انجمن ملی برای افراد مبتال به PTSD )اختالس استرس پس از سانحه( در دانمارک veteran.forsvaret.dk مرکز سابقه دار دانمارکی Traume.dk Sundhed.dk کد QR را برای دسترسی بیشتر اسکن کنید اطالعاتی درباره PTSD پیوندهای مفید ویدیوها کتاب ها و غیره به زبان دانمارکی

24 Udgave Psykiatri og Social psykinfomidt.dk

rødekors.dk/ vennerviservej شروع یک زندگی خوب در دانمارک با یک دوست داوطلب

rødekors.dk/ vennerviservej شروع یک زندگی خوب در دانمارک با یک دوست داوطلب rødekors.dk/ vennerviservej شروع یک زندگی خوب در دانمارک با یک دوست داوطلب ناشر: صليب سرخ دانمارک Blegdamsvej 27 DK-2100 Copenhagen Ø www.rodekors.dk عکس روی جلد: جانی ویچمن صفحه آرایی: Rumfang چاپ از:

Læs mere

باردار معاینات کودک در شکم

باردار معاینات کودک در شکم FARSI باردار معاینات کودک در شکم بارداری را به شما تبریک می گوییم! به همه زنان باردار در طول دوران بارداری دو بار پیشنهاد میشود که سونوگرافی شوند تا بتوان دید که جنین آنطور که باید رشد میکند یا نه. البته

Læs mere

پوهنتون و کالج در پوهنتون یا کالج میتوانید امورات ذیل را انجام دهید: نحوه ساختار تحصیلی

پوهنتون و کالج در پوهنتون یا کالج میتوانید امورات ذیل را انجام دهید: نحوه ساختار تحصیلی پوهنتون و کالج در یک پوهنتون یا کالج میتوانید به تحصیل مضامین مختلف و پروگرام های انفرادی بپردازید. تحصیالت کالج به شما آزادی های زیاد و مسئولیت های فردی میدهد. این تحصیالت معموال بر اساس مبنای علمی و

Læs mere

Farsi و پیشگیری از سرصافی یا پالژیوسفالی ویژه والدین

Farsi و پیشگیری از سرصافی یا پالژیوسفالی ویژه والدین 2011 Farsi پیشگیری از مرگ گهوارهای نوزادان و پیشگیری از سرصافی یا پالژیوسفالی ویژه والدین Sundhedsstyrelsen اداره بهداشت و درمان دانمارک Islands Brygge 67 Copenhagen S 2300 تلفن: 7400 7222 sst@sst.dk پیشگیری

Læs mere

سیستم خدمات درمانی دانمارک. Det danske sundhedsvæsen

سیستم خدمات درمانی دانمارک. Det danske sundhedsvæsen سیستم خدمات درمانی دانمارک Det danske sundhedsvæsen 2016 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet,

Læs mere

11.2011 Kommunikation, Sønderborg Kommune www.sonderborgkommune.dk Sønderborg Kommune et samarbejde mellem Social og Sundhed og Integrationsteamet www.sonderborgkommune.dk چو عالئمی را باید جدی بگیزیم

Læs mere

به Xtrader خوش آمدید. نحوه وارد کردن استراتژی:

به Xtrader خوش آمدید. نحوه وارد کردن استراتژی: به Xtrader خوش آمدید. در این سایت تالش شده است تا تحلیلگران تکنیکال از برنامه نویسی بی نیاز شوند. در این سایت شما میتوانید استراتژی تکنیکال خود را بدون دانستن نحوه برنامه نویسی در محیط ها Excel, mql, matlab

Læs mere

نکاتی جالب وکاربردی درمورد ویندوز!

نکاتی جالب وکاربردی درمورد ویندوز! نکاتی جالب وکاربردی درمورد ویندوز! امروز ھم قصد داریم شما خوانندگان عزیز را با مقاله ای دیگر از مقالات نکاتی جالب و کاربردی آشنا کنیم. در این گونه مقالات مطالب متنوع اما به صورت مختصر و کوتاه خدمت شما

Læs mere

جدید در دامنارک - بارداری و زایمان

جدید در دامنارک - بارداری و زایمان 2018 جدید در دامنارک - بارداری و زایمان Farsi /فارسی توصیههای الزم برای والدین در انتظار فرزند بارداریتان را تبریک میگوییم. این بروشور برای شما و شوهرتان/شریک زندگیتان تهیه شده است تا توصیههای دوران بارداری

Læs mere

درباره کنترل شخصی در بوتیک ها و رستوران ها کمک به مغازه ها و رستوران ها در برقراری کنرتل شخصی هم کنرتل شخصی کتبی هم روش خوب کار

درباره کنترل شخصی در بوتیک ها و رستوران ها کمک به مغازه ها و رستوران ها در برقراری کنرتل شخصی هم کنرتل شخصی کتبی هم روش خوب کار وزارت موادغذائی کشاورزی و ماهیگیری درباره کنترل شخصی در بوتیک ها و رستوران ها کمک به مغازه ها و رستوران ها در برقراری کنرتل شخصی هم کنرتل شخصی کتبی هم روش خوب کار کنرتل شخصی در بوتیک ها و رستوران ها ص

Læs mere

شرط اینکه معالجه نتیجه بدهد این است که شما تا حد ممکن در همه جلساتی که برنامه ریزی شده است شرکت کنید.

شرط اینکه معالجه نتیجه بدهد این است که شما تا حد ممکن در همه جلساتی که برنامه ریزی شده است شرکت کنید. جلسات- rtlatmas منظور از جلسات در Kofcfsififscfn Kompetencecenter epn lnester for Transkulturel crnf etneeecnemppm Psykiatri این است تا شما بتوانید زندگی روزمره ای تانرا در آینده نظم بهتر بخشید. یا به

Læs mere

موضوع : رویکرد شبکه به مدیریت استراتژیک-اکتشاف در حال ظهور استاد گرامی:جناب آقای دکتر حجاریان دانشجو: محمد مهدی اسالمی بین پاییز 39.

موضوع : رویکرد شبکه به مدیریت استراتژیک-اکتشاف در حال ظهور استاد گرامی:جناب آقای دکتر حجاریان دانشجو: محمد مهدی اسالمی بین پاییز 39. موضوع : رویکرد شبکه به مدیریت استراتژیک-اکتشاف در حال ظهور استاد گرامی:جناب آقای دکتر حجاریان دانشجو: محمد مهدی اسالمی بین پاییز 39 1 رویکرد شبکه به مدیریت استراتژیک-اکتشاف در حال ظهور چکیده: نظریه های

Læs mere

خواص اتمها و پیوند یونی

خواص اتمها و پیوند یونی خواص اتمها و پیوند یونی اتمها براي رسیدن به پایداري بیشتر هنگام نزدیک شدن به یکدیگر واکنش داده و پیوند شیمیایی تشکیل می شود که با تغییر آرایش الکترونی اتمها همراه خواهد بود. به طور کلی سه نوع پیوند اصلی

Læs mere

در مورد استعمال دخانیات و ترک آن

در مورد استعمال دخانیات و ترک آن F a r s i فارسی حقایق و نصایح در مورد استعمال دخانیات و ترک آن دود خطرناک وقتی سیگار یا پیپ خود را یکبار پک بزنید مهزمان 200 ماده مرض را با دود می مکید. این مواد از راه دهان وارد شش ها می شوند. تعداد زیادی

Læs mere

خداوند ما را لمس می کند و تحت تاثیر قرار می دهد

خداوند ما را لمس می کند و تحت تاثیر قرار می دهد خداوند ما را لمس می کند و تحت تاثیر قرار می دهد راه مسیح اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت تعمید هم کودکان و هم بزرگساالن می توانند تعمید شوند. تعمید هدیه خداوند برای بشر است. با تعمید مسیحی می شویم و

Læs mere

هم نوع خود را دوست بدار!

هم نوع خود را دوست بدار! هم نوع خود را دوست بدار! راه مسیح اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت عشق به هم نوع در عمل تو باید همنوع خود را مانند خودت دوست داشته باشی! این نکته محور اصلی مسیحیت درباره چگونگی رفتاری است که باید با همنوعان

Læs mere

فیزیولوژی قلب دکتر شریفی

فیزیولوژی قلب دکتر شریفی فیزیولوژی قلب دکتر شریفی الکتروکارديوگرام بهمن ۱۳۸۹ نویسنده: حسین رفیعی الکتروکاردیوگرافی یک روش پاراکلینیکی برای بررسی قلب در کاردیولوژیست.بوسیله آن میتوان قلب را از نظر الکتریکی و ساختمانی بررسی کرد.این

Læs mere

برای افرادی که داروی هومیرا برای آنان تجویز گردیده است

برای افرادی که داروی هومیرا برای آنان تجویز گردیده است اطالعات بیماران پیرامون داروی هومیرا )HUMIRA( برای بیماریهای مفصلی رماتیسمی برای افرادی که داروی هومیرا برای آنان تجویز گردیده است 5 سرآغاز 7 میگیرد عمل چگونه و چیست ھومیرا 8 میگیرد قرار ھومیرا با درمان

Læs mere

روح و همبستگی راه مسیح اعتقاد در دیدار

روح و همبستگی راه مسیح اعتقاد در دیدار روح و همبستگی راه مسیح اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت همبستگی انسان ها برای همبستگی با دیگر انسان ها و خدا آفریده شده اند. ما در جمع های زیادی با هم همبستگی داریم: در خانواده در محیط کار با همسایگان

Læs mere

خداوند انسان شد ريق المسيح اعتقاد در دیدار

خداوند انسان شد ريق المسيح اعتقاد در دیدار خداوند انسان شد مسیح راه ريق المسيح ط اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت خداوند برای ما ظهور می کند مسیحیان معتقدند که خدای سه گانه در همه زمانها خود را به انسانها نمایان می کند و از طریق زندگی مرگ و ظهور

Læs mere

مقدمه Introduktion عنوان: سالمتی و بیماری پزشک

مقدمه Introduktion عنوان: سالمتی و بیماری پزشک Sundhed og Sygdom Dialogliste Farsi مقدمه Introduktion Titel: Sundhed og Sygdom (2.02) عنوان: سالمتی و بیماری Speak (2.10) امروزه به موضوع سالمتی توجه بسیاری می شود به این دلیل که سالمتی و زندگی سالم Eremitageløbet

Læs mere

Forord. Redaktør for DAFF-Bladet og foreningens ungdomsformand. Ashil Farokh

Forord. Redaktør for DAFF-Bladet og foreningens ungdomsformand. Ashil Farokh Forord پیشگفتار نخست از ھمھ میخواھم سال نو و نوروز باستانی را بھ ھمھ تبریک عرض نموده خوشحالم کھ مجلھ داف را برای نخستین باربھ معرفی میگیرمم.مجلھ داف یک نشریھ فرھنگی اجتماھی و ورزشی بوده کھ ھدف آن عبارت

Læs mere

شرح مختصری از فرامین سیستم عامل Unix

شرح مختصری از فرامین سیستم عامل Unix شرح مختصری از فرامین سیستم عامل Unix فایلھا و شاخه ھا دریونیکس ) Directory (Unix یونیکس چندین نوع فایل را پشتیبانی میکند..«فایل ھای معمولی» به فایلھایی گفته میشود که حاوی برنامه ھای متن دودویی یا ھرنوع

Læs mere

زندگی یک هدیه است راه مسیح اعتقاد در دیدار

زندگی یک هدیه است راه مسیح اعتقاد در دیدار زندگی یک هدیه است راه مسیح اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت تاریخ خداوند خداوند جهان را خلق کرده و به انسان جایگاه ویژه ای در خلقت داده است. خداوند همه انسان ها دوست می دارد و خیرخواه ماست. او می خواهد

Læs mere

در پیکره ادبیات امروزه مزیت رقابتی از دو راه حاصل میشود. روش اول بیان میکند که عملکرد

در پیکره ادبیات امروزه مزیت رقابتی از دو راه حاصل میشود. روش اول بیان میکند که عملکرد 1-1. مقدمه در پیکره ادبیات امروزه مزیت رقابتی از دو راه حاصل میشود. روش اول بیان میکند که عملکرد برتر سازمانها از توانایی شرکت در به دست آوردن یک موقعیت رقابتی قابل دفاع در صنعت ایجاد )پورتر میشود 0891(

Læs mere

Monitoring Trends in Educational Growth

Monitoring Trends in Educational Growth The ACER Centre for Global Education Monitoring Monitoring Trends in Educational Growth Class 6 School Principal Questionnaire prepared in 2013 for the Ministry of Education, Afghanistan Translated version

Læs mere

مهندسی مالی و تکنولوژی های طراحی ابزارهای مالی

مهندسی مالی و تکنولوژی های طراحی ابزارهای مالی مهندسی مالی و تکنولوژی های طراحی ابزارهای مالی فهرست مطالب اهمیت و جایگاه مهندسی مالی و مدیریت ریسک در اقتصاد فرایند طراحی محصوالت مالی کاربردها ابزارها و راهکارها در ایران اهمیت و جایگاه مهندسی مالی و

Læs mere

رياست عمومي عوايد رهنمود شماره 11 رایگان بحث روی مقدار مالیه قابل تادیه در یادداشت سنجش مالیات برعایدات

رياست عمومي عوايد رهنمود شماره 11 رایگان بحث روی مقدار مالیه قابل تادیه در یادداشت سنجش مالیات برعایدات رياست عمومي عوايد رایگان رهنمود شماره 11 بحث روی مقدار مالیه قابل تادیه در یادداشت سنجش مالیات برعایدات مقدمه برای هرشخصیکه ازسنجش مالیه ذمت خویش رضایت نداشته باشد پروسه رسمی حل منازعات مالیاتی در قانون

Læs mere

رصفه جویی در مرصف آب = رصفه جویی در مرصف پول و کمک به حفظ محیط زیست فارسی

رصفه جویی در مرصف آب = رصفه جویی در مرصف پول و کمک به حفظ محیط زیست فارسی رصفه جویی در مرصف آب = رصفه جویی در مرصف پول و کمک به حفظ محیط زیست فارسی 1 برای حفظ سرمایه و محیط زیست عاقالنه آب مصرف کنید به مقدار آب مرصفی فکر می کنیم - یا به اینکه چقدر هزینه دارد. این موضوع در مورد

Læs mere

رياست عمومي عوايد مالیه موضوعی معاشات رهنمود شماره 05 یادداشت رایگان

رياست عمومي عوايد مالیه موضوعی معاشات رهنمود شماره 05 یادداشت رایگان رياست عمومي عوايد رایگان رهنمود شماره 05 موضوعی معاشات مقدمه تعدیالت جدید در قانون مالیات برعایدات سال 1387 افغانستان نحوهء تطبیق بر معاشات را قسما تغیر داده است. این رهنمود در مورد تغیرات مذکور توضیحاتی

Læs mere

بررسي نقش اعتماد سازماني در رفتار شھروندي سازماني (موردمطالعه: ادارهکل حملونقل و پایانههاي خراسانرضوي)

بررسي نقش اعتماد سازماني در رفتار شھروندي سازماني (موردمطالعه: ادارهکل حملونقل و پایانههاي خراسانرضوي) بررسي نقش اعتماد سازماني در رفتار شھروندي سازماني (موردمطالعه: ادارهکل حملونقل و پایانههاي خراسانرضوي) عادله علیپور کارشناس ارشد مدیریت تحول دانشگاه آزاد اسلامی مشهد مدیر روابط عمومی اداره کل حملونقل و

Læs mere

ترانسفورماتورهای تک فاز

ترانسفورماتورهای تک فاز ترانسفورماتورهای تک فاز ترا نسفورماتورهای تکفاز هدف های رفتاری: شار متغیر مغناطیسی را تشریح کند. ضریب تزویج )کوپلینگ( مغناطیسی K را تعریف کند. رابطه بین ϕ و K را توضیح دهد. ضریب القای متقابل M را تعریف

Læs mere

دستورالعمل اصول مستند سازی

دستورالعمل اصول مستند سازی دستورالعمل اصول مستند سازی شبکه آزمایشگاهی مرکز توسعه پژوهش فناوری و نوآوری علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی آزمایشگاه های مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه آزاد اسالمی ملزم به رعایت الزامات زیر در رابطه

Læs mere

مجله هاروارد جایی که استراتژی اجرای هوشمندانه داشته باشیم! روانی ثرتمند تلههای اقیانوس قرمز 98 مدیریت بر خود. Nashrenovin.ir

مجله هاروارد جایی که استراتژی اجرای هوشمندانه داشته باشیم! روانی ثرتمند تلههای اقیانوس قرمز 98 مدیریت بر خود. Nashrenovin.ir مارس 2015 مجله کسبوکار هاروارد 32 ایده شگفت رسیدن به فقیرترین مصرفکنندگان دنیای ثرتمند 52 رشد تلههای اقیانوس قرمز 98 مدیریت بر خود پرکردن فاصلههای روانی جایی که استراتژی دچار لغزش میشود! چگونه از تلهها

Læs mere

ميا ورید. Modul 6 واحد 6: چه ميخواهی

ميا ورید. Modul 6 واحد 6: چه ميخواهی به کورس زبان سویدی و کار برای مهاجران خوش ا مدید. کورس مذکور از هفت واحد (جزء) ساخته شده است. این بخشها را در قسمت مربوط به بسوی کورس kursen) (Till پيدا ميکنيد. هر بخشی در بر گيرنده تمرینات متعددی ميباشد.

Læs mere

Review Article بررسی جایگاه تجاری و فروش محصوالت دارویی زیست فناور چکیده مقدمه

Review Article بررسی جایگاه تجاری و فروش محصوالت دارویی زیست فناور چکیده مقدمه تازه های بیو تکنولوژی سلولی - مولکولی دوره پنجم. شماره بیستم. فاطمه صابری و همکاران Review Article مقاله مروری مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی - مولکولی دوره پنجم شماره بیستم - پائیز 1394 بررسی جایگاه

Læs mere

جوانان در راه اطالعاتی درباره حتصیل برای جوانان و والدین آنان

جوانان در راه اطالعاتی درباره حتصیل برای جوانان و والدین آنان جوانان در راه اطالعاتی درباره حتصیل برای جوانان و والدین آنان جوانان در راه اطالعاتی درباره حتصیل برای جوانان و والدین آنان چاپ پنجم رسی اول 2007 حق نرش حمفوظ: وزارت آموزش و پرورش 2007 رسدبریان Søren Lærke;

Læs mere

در نسبت وقت و بطالت ارزش وقت در سیره پیشوایان

در نسبت وقت و بطالت ارزش وقت در سیره پیشوایان م ۵ اهنامه مرکز اسالمی انگلیس نشریه خانوادگی فرهنگی اعتقادی سال پنجم مهرماه ۱۳۹۳ ۵ نگاه ویژه : در نسبت وقت و بطالت ارزش وقت در سیره پیشوایان همراه با صفحات ویژه : خانواده و سرگرمی گفت وگوی ویژه با : مجید

Læs mere

1 EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL Farsi

1 EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL Farsi 1 EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL Farsi نمونه کنترل شخصی از اين نمونه ميتوان در رابطه با برقراری کنترل شخصی در شرکت های کوچک موادغذاي ی استفاده کرد. شرکت هاي ی که فعاليت هايشان مشابه اين نمونه است ميتوانند از

Læs mere

بررسی پارامتر های موثر در طراحی راپچر دیسک مخازن تحت فشار به روش اجزاء محدود

بررسی پارامتر های موثر در طراحی راپچر دیسک مخازن تحت فشار به روش اجزاء محدود دانشکدۀ مهندسی مکانیک بررسی پارامتر های موثر در طراحی راپچر دیسک مخازن تحت فشار به روش اجزاء محدود نگارش عارف صمدی استاد راهنما: دکتر علی پورکمالی انارکی استاد مشاور: مهندس حامد معیری کاشانی پایان نامه

Læs mere

رياست عمومي عوايد رهنمود شماره 21 یادداشت یادداشت رایگان مالیه موضوعی قراردادی ها

رياست عمومي عوايد رهنمود شماره 21 یادداشت یادداشت رایگان مالیه موضوعی قراردادی ها رياست عمومي عوايد رایگان رهنمود شماره 21 مالیه موضوعی قراردادی ها مقدمه اشخاص حکمی و حقیقی ایکه مواد لوازم خدمات ساختمانی و سایر خدمات را تحت یک قرار داد فراهم مینمایند طبق ماده 72 قانون مالیات بر عایدات

Læs mere

Persiske film for voksne فیلم فارسی دیویدی برای بزرگسالان

Persiske film for voksne فیلم فارسی دیویدی برای بزرگسالان Persiske film for voksne فیلم فارسی دیویدی برای بزرگسالان 2008-2009 برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۰۸ است. این عنوانها را

Læs mere

نلااسدر خ جاودزا و یرابجا جاودزا هرابرد

نلااسدر خ جاودزا و یرابجا جاودزا هرابرد آیا میدانستيد درباره ازدواج اجباری و ازدواج خ ردساالن Visste du det? ISBN: 978-91-639-2289-3 آيا ميدانستيد نقاش: اوليويا فالگه روپ Illustratör: Olivia Flagerup November 2016 این رساله حاوی معلومات موجود

Læs mere

[a] زیرا (Gussenhoven & Jacobs, 2005: 85)

[a] زیرا (Gussenhoven & Jacobs, 2005: 85) 85 مجلە پژوهش علوم انسانی سال نهم شمارة 24 پاي یز و زمستان 387 دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بوعلیسینا بررسی یک فرآیند صرفی-واجی در فارسی محاورهاي علی پیرحیاتی (کارشناس ارشد زبانشناسی همگانی دانشگاه

Læs mere

31 اگست جون الی

31 اگست جون الی 31 اگست 6132 31 جون الی دررخصتی های تابستانی چی کاری را انجام خواهید داد آیا کدام پالن خاص دارید برای انجام بعضی از فعالیت های تابستانی که توسط شاروالی )شهرداری( ejrsnersbergs و سازمان های مختلف انجام

Læs mere

مدارک اسکن شده را هنگام مراجعه حضوری به همراه داشته

مدارک اسکن شده را هنگام مراجعه حضوری به همراه داشته با سلام و آرزوی توفیق الهی ضمن عرض تبریک راهنمای ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد سال تحصیلی 95 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز تمامی مدارک را با فرمت JPG اسکن نموده و فولدری (Folder) به عنوان شماره

Læs mere

فصل 3 مدیریت پوشه پس از آموزش اين فصل هنرجو ميتواند: 1 نشانه میانبر پرونده پوشه و درایو را شرح دهد. 2 تغییر نام پرونده و پوشه را انجام دهد.

فصل 3 مدیریت پوشه پس از آموزش اين فصل هنرجو ميتواند: 1 نشانه میانبر پرونده پوشه و درایو را شرح دهد. 2 تغییر نام پرونده و پوشه را انجام دهد. 3 مدیریت پوشه پرونده و برنامه های جانبی هدف هاي رفتاري پس از آموزش اين هنرجو ميتواند: 1 نشانه میانبر پرونده پوشه و درایو را شرح دهد. 2 تغییر نام پرونده و پوشه را انجام دهد. 3 انتقال و نسخهبرداری از پرونده

Læs mere

Apple. ipad 2. آدرس : چيذر ميدان ندا پالک 85 تلفن: )01 خط (

Apple. ipad 2. آدرس : چيذر ميدان ندا پالک 85 تلفن: )01 خط ( راهنمای فارسی Apple ipad 2 تهيه شده در بخش تحقيق و توسعه شركت شاب آدرس : چيذر ميدان ندا پالک 85 تلفن: )01 خط (11858505 www.shobtech.com technical@shobtech.com 1 راهنماي كليدها 1- دوربین جلویی 2- صفحه لمسی

Læs mere

انواع سرم های تزریقی

انواع سرم های تزریقی انواع سرم های تزریقی محلولهای تزریقی دارای ترکیبات شیمیایی متعدد و گوناگون بوده ودارای ترکیبات آمینو اسیدی کربوهیدراتی الکترولیتی و... هستند. محلول ها از نظرغلظت اسمزی: 1. محلول های ایزوتونیک : این محلول

Læs mere

ر ا ک ر و د ح ر ط ی ا ر ج ا ز ا ی ش ا ن ی ع ا م ت ج ا ت ا ر ی ث ا ت ی س ر ر ب )

ر ا ک ر و د ح ر ط ی ا ر ج ا ز ا ی ش ا ن ی ع ا م ت ج ا ت ا ر ی ث ا ت ی س ر ر ب ) ه) ع ل ا ط م 3 9 ن ا ت س ب ا ت / م و د ه ر ا م ش / م ت ش ه سال شناختی جامعه ی ا ه ش ه و ژ پ Journal of Sociological researches, 2014(summer), Vol.8, No.2 ی ر ا ک ر و د ح ر ط ی ا ر ج ا ز ا ی ش ا ن ی ع ا

Læs mere

فهرست آزمایشگاه تعامل انسان و ربات پیام مدیرآزمایشگاه تعامل انسان و ربات طرح کالن ملی برای خودکفایی و کرامت انسانی آزمایشگاه تعامل انسان و ربات

فهرست آزمایشگاه تعامل انسان و ربات پیام مدیرآزمایشگاه تعامل انسان و ربات طرح کالن ملی برای خودکفایی و کرامت انسانی آزمایشگاه تعامل انسان و ربات آزمایشگاه تعامل انسان و ربات فهرست 03 پیام مدیرآزمایشگاه تعامل انسان و ربات 10 طرح کالن ملی برای خودکفایی و کرامت انسانی 04 آزمایشگاه تعامل انسان و ربات 12 کارگاه آموزشی تابستانه 05 امکانات وتجهیزات 13

Læs mere

ماشین های القایی سه فاز مقدمه موتورهای القایی سه فاز پرکاربردترین موتورهایی هستند

ماشین های القایی سه فاز مقدمه موتورهای القایی سه فاز پرکاربردترین موتورهایی هستند 3 ماشين هاى القايى سه فاز ١٠١ ماشين های القايی سه فاز هدف های رفتاری: مفاهيم آسنکرون و سنکرون را تعريف کند. ماشين آسنکرون را در دو حالت موتوری و مولدی تعريف کند. ساختمان ظاهری و داخلی ماشين آسنکرون را

Læs mere

به نام خدا آزمون ناظرین گیاهپزشکی سال 1395

به نام خدا آزمون ناظرین گیاهپزشکی سال 1395 به نام خدا آزمون ناظرین گیاهپزشکی سال 1395 1- کدامیک از سموم زیر برای بیماریهای پیچیدگی برگ هلو توصیه می شود الف-مخلوط بردو %2 ب- اکسی کلرور مس 3 درهزار ج-کاپتان 3-2/5 در هزار د- هر سه مورد 2- کدامیک از

Læs mere

کسب و کارهای نوپای فاوا در پارک یزد

کسب و کارهای نوپای فاوا در پارک یزد راهاندازی مرکز توانمندسازی و تسهیل گری کسب و کارهای نوپای فاوا در پارک یزد در نشست انعقاد تفاهم نامههای برنامه توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار )تکاپو( در صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات پروانه ایجاد واحد

Læs mere

شرح عملکرد و ساختار دستگاه های فلزیاب به همراه مدارات عملی و کاربردی

شرح عملکرد و ساختار دستگاه های فلزیاب به همراه مدارات عملی و کاربردی شرح عملکرد و ساختار دستگاه های فلزیاب به همراه مدارات عملی و کاربردی مدارات فلزیاب به زبان ساده مؤلف و مترجم امید آقائی آقایی امید - ۱۳۶۸ سرشناسه عنوان و نام پدیدآور مشخصات نشر مشخصات ظاهری شابک وضعیت

Læs mere

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر معاونت امور بهداشتی

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر معاونت امور بهداشتی مدیریت خدمات بهداشتی در حوادث و بالیا کارشناس برنامه مهندس کورش نخعی K 2 اصطالحات - ارزیا یب : Assessment فرایند تعیین اثرات یک بالیا یک رویداد در جامعه احتیاجات

Læs mere

دستورالعمل نحوه صدور و تمدید اصولی جهت احداث کارخانه و خط تولید جدید سازمان دامپزشکی کشور معاونت تشخیص و درمان دفتر دارو درمان پاییز 95

دستورالعمل نحوه صدور و تمدید اصولی جهت احداث کارخانه و خط تولید جدید سازمان دامپزشکی کشور معاونت تشخیص و درمان دفتر دارو درمان پاییز 95 دستورالعمل نحوه صدور و تمدید اصولی جهت احداث کارخانه موافقت و خط تولید جدید سازمان دامپزشکی کشور معاونت تشخیص و درمان دفتر دارو درمان پاییز 95 1 -هدف: تعیین شرایط مدارك ونحوه صدور وتمدیدموافقت اصولی جهت

Læs mere

Persiske bøger, lydbøger, film og musik for børn

Persiske bøger, lydbøger, film og musik for børn 2013 Persiske bøger, lydbøger, film og musik for børn Persiske bøger, lydbøger, film og musik for børn کتاب فیلم موسیقی و کتاب های گویا به زبان فارسی برای کودکان Urdu bøger samt urdu, panjabi, hindi film

Læs mere

روشنفکران و فروغ اسدپور

روشنفکران و فروغ اسدپور روشنفکران و پروژههای )ضد( هژمونیک با نگاهی به آرای هایک و نولیبرالهای ایرانی فروغ اسدپور نام کتاب: روشنفکران و پروژههای )ضد( هژمونیک نویسنده: فروغ اسدپور انتشار پیشین: ]مجموعه مقاالت در[ نشریهی اینترنتی

Læs mere

کنترلرهدایت - 2 ابعاد 10*10*12 سانتيمتر وزن 730 گرم. ms Ms 01/0-+ m S 200-0

کنترلرهدایت - 2 ابعاد 10*10*12 سانتيمتر وزن 730 گرم. ms Ms 01/0-+ m S 200-0 کنترلرهدایت مشخصات كلي: - 1 برق ورودي 180 تا 250 ولت 50 هرتز 5 وات (ورودي طبق سفارش) - 2 ابعاد 10*10*12 سانتيمتر وزن 730 گرم - 3 جنس بدنه ABS درجه حفاظت IP54-4 توانايي كار در دماي C10 تا C50 ورطوبت نسبي

Læs mere

شهریور و مهر 1396 ماهنامه آموزشی علمی خبری تحلیلی. knowledge base, monthly magazine Vol: 16 پشتکار مثلث موفقیت کارآفرینی درمانگر است

شهریور و مهر 1396 ماهنامه آموزشی علمی خبری تحلیلی. knowledge base, monthly magazine Vol: 16 پشتکار مثلث موفقیت کارآفرینی درمانگر است ش شماره بیستویکم شهریور و مهر 1396 8000 تومان ماهنامه آموزشی علمی خبری تحلیلی اقتصاد دانشبنیان knowledge base, monthly magazine Vol: 16 گزار از ض ت ن ورتداش روحیه ی خطرپذ ی در کسب و اکرهای دانشبنیان جسارت

Læs mere

تشریح اقدامات شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در تأمین برق پایدار مشترکان

تشریح اقدامات شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در تأمین برق پایدار مشترکان داخلی تشریح اقدامات شرکت توزیع نیروی برق در تأمین برق پایدار مشترکان مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ اقدامات ویژه این شرکت را به منظور تامین برق پایدار مشترکین در گذر از زمستان سال جاری تشریح

Læs mere

حامی انکشاف Empowered lives.

حامی انکشاف Empowered lives. حامی انکشاف Empowered lives. 1 می nations. 2013 Resilient دستگاه کوچک برق آبی در قریه کته قال جول وان هودت/ دستگاه کوچک برق آبی ثنویر هزاران خانه و زنده گی مردم نوشته از مجیب مشعل برغاسو- والیت بامیان

Læs mere

مجموعه گزارش کار شیمی تجزیه

مجموعه گزارش کار شیمی تجزیه مجموعه گزارش کار شیمی تجزیه هدف آزمایش: اندازه گیری منیزیم با اتیلن دی آمین تترا استیک اسید وسایل آزمایش: ارلن- پیپت مدرج- پیپت حبابدار- شعله- بالن 052 میلی لیتری مواد آزمایش: کلسیم کربنات- محلوا اسید

Læs mere

یکی از روش هاي تولید آهن اسفنجی بهعنوان خوراك اصلی بخش فولادسازي احیاي مستقیم به روش میدرکس است.

یکی از روش هاي تولید آهن اسفنجی بهعنوان خوراك اصلی بخش فولادسازي احیاي مستقیم به روش میدرکس است. فصلنامه و برنامهریزي محیط زیست سال دوم شماره بهار 9 پسماند در صنایع (مطالعهي موردي: واحدهاي احیاي سعید فولاد کشور و تعیین راهکارهاي ی مناسب مستقیم به روش میدرکس) منجزي بامشاد شناور فروزان فرخیان - دانشجوي

Læs mere

از ره ردی حمید تدینی. Indhold.indd 1 21/09/

از ره ردی حمید تدینی. Indhold.indd 1 21/09/ از ره ردی حمید تدینی Indhold.indd 1 21/09/15 23.50 فهرست منظومه: فیسبوکنامه لوله نامه دلبرنامه رباعی: لباب الباب چارپاره: پلنگنامه پری رو غزل: ماه بانو بهاران دلباخته چامه: گوساله شیرین ادا غوغائله سوگ

Læs mere

فهرست مطالب اقتصاد و نظام بانکی ایران شاخص های اقتصاد کالن صنعت بانکداری اصول بانکداری اسالمی

فهرست مطالب اقتصاد و نظام بانکی ایران شاخص های اقتصاد کالن صنعت بانکداری اصول بانکداری اسالمی فهرست مطالب 2 4 6 7 8 8 11 13 15 15 17 19 2 24 26 27 28 29 3 33 35 39 41 42 45 46 46 47 48 72 معرفی هیئت مدیره پیام مدیر عامل مدیران اجرایی ارشد مدیران اجرایی میانی اقتصاد و نظام بانکی ایران شاخص های اقتصاد

Læs mere

آریا آزمون صنعت داراي گواهینامه صلاحیت از سازمان ملی استاندارد و مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور

آریا آزمون صنعت داراي گواهینامه صلاحیت از سازمان ملی استاندارد و مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور برنامه دوره هاي آموزشی شرکت آریا آزمون صنعت (AAS) درنیمسال اول 9 دوره هاي مهندسی و بازرسی فنی (در حین ساخت و نصب) 90 /000-9 - 9 0 بازرسی جوش (CWI) سطح + II,I کارگاه آموزشی جوشکاري و NDT 90 /000 0 0 بازرسی

Læs mere

بخش دوم کنترل باکتری ها

بخش دوم کنترل باکتری ها بخش دوم کنترل باکتری ها فصل عوامل فیزیکی ضد میکروبی 01 عوامل فيزيكي ضد ميكروبي درجه حرارت حرارت يكي از مهمترين عوامل موثر بر روي رشد ونمو باكتري است. درجه حرارتي كه يك باكتري را در بهترين شرايط رشد و نمو

Læs mere

PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for voksne

PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for voksne 2015 PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for voksne کتاب فیلم و موسیقی به زبان فارسی برای بزرگسالان WORLD.BIBZOOM.DK Forord Kataloget er udarbejdet af BiblioteksCenter for Integration. Det indeholder persiske

Læs mere

2009-2010 Persiske bøger, lydbøger, film og musik for voksne

2009-2010 Persiske bøger, lydbøger, film og musik for voksne 2009-2010 Persiske bøger, lydbøger, film og musik for voksne www.bibzoom.dk/world برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۰۹ www.bibliotek.dku

Læs mere

عملکرد بهره برداری متروی تهران

عملکرد بهره برداری متروی تهران فصل چهارم فصل چهارم عملکرد بهره برداری متروی تهران یکی از مواردی که به رفع بحران ترافیک در شهرهای بزرگ کمک میکند استفاده از وسایل حمل و نقل عمومیاست مترو در کم شدن مشکل ترافیک و آلودگی هوا در شهرها بسیار

Læs mere

سامانه دسترسي به مقالات كتب و پايان نامه (گيگاليب (

سامانه دسترسي به مقالات كتب و پايان نامه (گيگاليب ( 1 پژوهشگر محترم راهنماي استفاده از سامانه دسترسي به مقالات كتب و پايان نامه (گيگاليب ( سامانه دسترسي به مقالات كتب و پايان نامه جهت رفاه حال شما عزيزان با همكاري كارشناسان شركت گيگاليب واحد فناوري اطلاعات

Læs mere

غذاهای دریایی نروژ طعمی ناب از سرزمین های شمالی

غذاهای دریایی نروژ طعمی ناب از سرزمین های شمالی غذاهای دریایی نروژ طعمی ناب از سرزمین های شمالی 4 6 8 10 11 12 16 19 20 24 26 34 نروژ کشوری که با دریا تعریف شده است منشأ واجد اهمیت است همه چیز باهدف تداوم و پایداری غذاهای دریایی سالم متعهد به حفظ کیفیت

Læs mere

Persisk faglitteratur for voksne ادبیات اختصاصی فارسی برای بزرگسالان

Persisk faglitteratur for voksne ادبیات اختصاصی فارسی برای بزرگسالان Persisk faglitteratur for voksne ادبیات اختصاصی فارسی برای بزرگسالان 2008-2009 برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۰۸ است. این

Læs mere

معرفی چشم انداز واحد تهران جنوب

معرفی چشم انداز واحد تهران جنوب آدرس و شماره تلفن دانشکده های واحد: مجتمع فنی و مهندسی: انتهای خیابان پیروزی - بلوار ابوذر- پل پنجم - خیابان شهید اصغر ده حقی تلفن: 021-33722831-5 داخلی 3361 دانشکده مهندسی صنایع: خیابان انقالب به سمت

Læs mere

ISC چيست.

ISC چيست. موسسه ISI و چگونگي نوشتن مقالات ISI موسسه اطلاعات علمي Information) :(Institute for Scientific بانك اطلاعات ISI مركزي براي فهرست نمودن و پوشش دادن جامع مهمترين مجلات علمي منتشره در دنيا به منظور تبادل

Læs mere

Høstfest i Ræhr. Say N. to beddbugs. Ny legeplads. Nr. 3 September 2015

Høstfest i Ræhr. Say N. to beddbugs. Ny legeplads. Nr. 3 September 2015 Center Hanstholm Nr. 3 September 2015 News Ny legeplads Say N to beddbugs TA ET BLAD, DET ER GRATIS Høstfest i Ræhr Magasinet for og om Hanstholm Asylcenter henvendt til beboere, venner af asylcenteret

Læs mere

آزمون های عملکرد بنیاد علوم کاربردی رازی بنیاد علوم کاربردی رازی

آزمون های عملکرد بنیاد علوم کاربردی رازی بنیاد علوم کاربردی رازی آزمون های عملکرد تهران-کیلومتر 21 جاده مخصوص کرج بعد از پاالیشگاه نفت پارس ورودی سرخه حصار خیابان فرنان پالک 27 تلفن: 12112814-12118848-12118844 فکس: 12118844 ایمیل: info @razi-foundation.com آزمون های

Læs mere

Referat af mødet i Bedsteforældre for Asyl - Avnstrup-gruppen, 25.april 2015 hos Hanne og Uwe

Referat af mødet i Bedsteforældre for Asyl - Avnstrup-gruppen, 25.april 2015 hos Hanne og Uwe Referat af mødet i Bedsteforældre for Asyl - Avnstrup-gruppen, 25.april 2015 hos Hanne og Uwe 1. Opfølgning på spørgsmålet om long-stayers. Nina og Hanne har været i kontakt med Maja Rettrup. Der er endnu

Læs mere

PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for voksne

PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for voksne 2010-2011 PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for voksne WWW.BIBZOOM.DK/WORLD برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۱۰ www.bibliotek.dku

Læs mere

اين گزارش بر اساس مطالعه عميق توسط پاي ولو سرجيو پينرو آه به منظور انجام اين مطالعه از طرف شخص دبير آل سازمان طي قطع نامه 57/90 در سال 2002 تعيين شد ت

اين گزارش بر اساس مطالعه عميق توسط پاي ولو سرجيو پينرو آه به منظور انجام اين مطالعه از طرف شخص دبير آل سازمان طي قطع نامه 57/90 در سال 2002 تعيين شد ت سازمان ملل متحد مجمع عمومی 23 اوت 2006 اجلاس شصت و يكم ترويج و حمايت از حقوق آودآان حقوق آودک گزارش آارشناس مستقل سازمان ملل متحد زمينه خشونت عليه آودآان در مطالعه برای پيام دبير آل دبير آل سازمان مفتخر

Læs mere

PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for børn

PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for børn 2014 PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for børn کتاب فیلم و موسیقی به زبان فارسی برای کودکان WWW.BIBZOOM.DK/WORLD Forord Kataloget er udarbejdet af BiblioteksCenter for Integration. Det indeholder bøger, film

Læs mere

معرفی ساها استان مازندران

معرفی ساها استان مازندران معرفی ساها استان مازندران ارتقاي كيفيت دانشگاهها با بهرهگيري از ساها دانشگاهها ميتوانند از ظرفيتهاي ساها استفاده كنند تا كيفيت دانشگاه باالتر برود. حضرت آيتاهلل هاشمي رفسنجاني سخنراني در همايش وحدت حوزه

Læs mere

کوریکولوم آموزشی رزیدنتی داخلی

کوریکولوم آموزشی رزیدنتی داخلی بسمه تعالی مرکز آموزشی و درمانی حضرت امام خمینی )ره( اردبیل کوریکولوم آموزشی رزیدنتی داخلی گروه آموزشی داخلی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 3194 0 جناب آقای دکتر قبادی جناب آقای دکتر ایران پرور جناب آقای دکتر

Læs mere

بلندگوي خطي بي سيم دفترچه راهنماي لطفا پيش از استفاده از دستگاه اين دفترچه راهنما را مطالعه كرده و آن را براي استفاده هاي بعدي نگهداريد.

بلندگوي خطي بي سيم دفترچه راهنماي لطفا پيش از استفاده از دستگاه اين دفترچه راهنما را مطالعه كرده و آن را براي استفاده هاي بعدي نگهداريد. دفترچه راهنماي بلندگوي خطي بي سيم لطفا پيش از استفاده از دستگاه اين دفترچه راهنما را مطالعه كرده و آن را براي استفاده هاي بعدي نگهداريد. LH-130SPK www.lg.com 2 شروع به كار 1 شروع به كار اطالعات اميني اخطار

Læs mere

PERSISKE BØGER for børn

PERSISKE BØGER for børn 2015 PERSISKE BØGER for børn کتابهای فارسی برای کودکان WORLD.BIBZOOM.DK Forord Kataloget er udarbejdet af BiblioteksCenter for Integration. Det indeholder persiske bøger for børn indkøbt i 2014. Kataloget

Læs mere

آب یونیزاسیون و ph 32

آب یونیزاسیون و ph 32 پنج خدا نام به فهرست دوازده استاد مقدمة سیزده مترجمان پیشگفتار چهارده نویسندگان دربارة پانزده نویسندگان پیشگفتار 1 جانوری فیزیولوژی سلولی مبانی اول بخش تغییرات به منجر طبیعی اقلیمپذیری و آزمایشگاهی اقلیمپذیری

Læs mere

Persisk skønlitteratur for voksne ادبیات فارسی برای بزرگسالان 2008-2009

Persisk skønlitteratur for voksne ادبیات فارسی برای بزرگسالان 2008-2009 Persisk skønlitteratur for voksne ادبیات فارسی برای بزرگسالان 2008-2009 برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۰۸ است. این عنوانها

Læs mere

ارزيابي عملكرد استراتژيك شركت توزيع نيروي برق هرمزگان

ارزيابي عملكرد استراتژيك شركت توزيع نيروي برق هرمزگان .۱ No. F-13-AAA-0000 ارزيابي عملكرد استراتژيك شركت توزيع نيروي برق هرمزگان براساسرويكردتركيبيBSCوEFQM صنم پاسلارزاده عزت االله اصغري زاده حسين صفري اداره قراردادها و مناقصات توزيع نيروي برق هرمزگان بندرعباس

Læs mere

بسم اهلل الرحمن الرحیم مؤلفان: آرزو خسروپور ابوالفضل طاهریان ریزی

بسم اهلل الرحمن الرحیم مؤلفان: آرزو خسروپور ابوالفضل طاهریان ریزی بسم اهلل الرحمن الرحیم مؤلفان: آرزو خسروپور ابوالفضل طاهریان ریزی تقدیم به ستاره تابناك سينماي ايران استاد عزت اهلل انتظامي سرشناسه: خسروپور آرزو 1356- عنوان و نام پديدآور: آموزش گام به گام و جادويي اينترنت/مولفان

Læs mere

Persisk børnelitteratur ادبیات فارسی برای کودکان

Persisk børnelitteratur ادبیات فارسی برای کودکان Persisk børnelitteratur ادبیات فارسی برای کودکان 2008/2009 برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۰۸ است. این عنوانها را میتوان روی

Læs mere

450, ,000 AAA AAS 160, , , , , ,000 AFM AAF ***LFM 800,000 1,500,000 AAH 500,000 30, ,000 AAV ABJ

450, ,000 AAA AAS 160, , , , , ,000 AFM AAF ***LFM 800,000 1,500,000 AAH 500,000 30, ,000 AAV ABJ * صورت خدمات و آزمونهای قابل ارائه توسط پژوهشگاه مواد و انرژی + گروه بندی نام اپراتورها و تعرفه ها مرتب براساس آزمون ( ویرایش 9603 ) ردیف 2 انحالل اسیدی برای 3 انحالل اسیدی با HF برای ذوب قلیائی كوره جذب

Læs mere

ا ر ه ت ی م ظ ا ک د ی ه ش ه ا ر گ ر ز ب : ی د ر و م ه ن و م ن 1

ا ر ه ت ی م ظ ا ک د ی ه ش ه ا ر گ ر ز ب : ی د ر و م ه ن و م ن 1 ی ش ه و ژ ی-پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 1396 بهار 2 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 133-149 ص: ص ا ض ر ی ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ا ه و گ ل ا ر ب د ی ک أ ت ا ب ی ر ه

Læs mere

ميدهد. (شكل ١) افزايش مينمايد. (Luteum تبديل ميگردد.

ميدهد. (شكل ١) افزايش مينمايد. (Luteum تبديل ميگردد. ٢ بنام ا نكه هستي از اوست چگونگي شكل گيري باروري (٦) دكترمحمد مهدي ا خوندي تخمكگذاري: در زمان تخمكگذاري (رهاشدن تخمك) ماهيچههاي متصل به تخمدان منقبض ميگردند و باعث نزديكشدن انتهاي لولههاي فالوپ (فيمبرياي

Læs mere

دادهها و روش تحقيق معرفي شده و الگوي مربوطه به روش اقتصادسنجي برآورد ميشود.

دادهها و روش تحقيق معرفي شده و الگوي مربوطه به روش اقتصادسنجي برآورد ميشود. اجتماعي - اقتصادي عوامل تأثير عمد قتل موردي مطالعه خشن: جرائم وقوع بر مدرس تربيت دانشگاه اقتصاد استاديار - شهري كهنه عاقلي لطفعلي دكتر مدرس تربيت دانشگاه اقتصاد دكتري دانشجوي - امامقليپور سارا چكيده ماهيت

Læs mere

لط ا. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized ر شس ن و ن ا چ ح ن ر س ۱۸۱۸ ی ا ن س ن ا

لط ا. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized ر شس ن و ن ا چ ح ن ر س ۱۸۱۸ ی ا ن س ن ا horized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized ب گک رو پ ب ا ب ک بحه ا ی ب ت م ر ک ب ری د ر ی ر س و ا چ ح ر س ۱۸۱۸ و ا س گی د ی س ی ۲۰۴۴۳ ا ی ا لا ی م ی

Læs mere

يسراف بدا و نابز ناتسگنهرف ب وصم ياه هژاو ١ـــيمومع ياه هژاو

يسراف بدا و نابز ناتسگنهرف ب وصم ياه هژاو ١ـــيمومع ياه هژاو واژه هاي مصو ب فرهنگستان زبان و ادب فارسي واژه هاي عمومي ١ فرهنگستان زبان و ادب فارسي در اجراي وظيفه اي که در اساس نامه براي آن مقرر شده است از آغاز تا سيس به مقابله با هجوم واژه هاي بيگانه توجه خاص مبذول

Læs mere

Iransk musik for voksne

Iransk musik for voksne Iransk musik for voksne موسيقی ایرانی-سیدی برای بزرگسالان 2008-2009 برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۰۸ است. این عنوانها را

Læs mere