MULTIHUS ODENSE SCENARIO I - KONCERTHUSGRUNDEN. Vision - H.C. Andersen Kultur- og kongrescenter - År 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MULTIHUS ODENSE SCENARIO I - KONCERTHUSGRUNDEN. Vision - H.C. Andersen Kultur- og kongrescenter - År 2006"

Transkript

1 Vision - H.C. Andersen Kultur- og kongrescenter - År 2006 H.C. Andersen Kultur- og kongrescenter er et smukt hus - der spiller sammen med og op til de øvrige bygninger og funktioner omkring Koncerthusgrunden. De forskellige huse drager gensidigt fordel af hinanden med hensyn til markedsføring/pr, udnyttelse af lokaler, restaurant- og hotelfunktioner mv. Huset er det sikre valg, der på unik vis har været med til at færdiggøre hele kvarteret. Fra at være en uskøn parkeringsplads, afskåret fra byen af store veje og meget trafik, er det blevet et spændende og levende område, som man må igennem, når man besøger Odense. Det er stedet, hvor man søger hen ikke kun for at nyde den nye arkitektur men også for at opleve en stemning af kulturel oase, med skiftende kunstudstillinger i foyerområdet, cafemiljø og eksperimenterende forestillinger på den åbne scene. Stedet er vidt berømt for restaurantens udsøgte mad og højt estimerede køkken-chef. H.C. Andersen Kultur- og kongrescenter er passet ind i en fin sammenhæng, hvor kultur fra hele verdenen blander sig med den fynske kultur, og hvor nationale og internationale kongresser giver et friskt pust til byen og Fyn. Huset har et nært samarbejde med Odense Symfoniorkester og de klassiske, rytmiske og etniske musikmiljøer professionelle og amatører. Andre genrer er ligeledes repræsenteret i huset teater, dans, musicals, store udenlandske gæstespil og små, skæve opsætninger. Alt sammen bidrager det til husets atmosfære, eventyrligt, fremmedartet og dog så kendt. Kongresdelen er dygtigt drevet og nært koordineret med først og fremmest H.C. Andersen Hotel, men også de øvrige hoteller og Odense Congress Centre. Man har fundet en niche med små og mellemstore ( vandre -) kongresser, samt en optimal samarbejdsform, hvor man konkurrerer udadtil - om at trække arrangementer til Odense/Fyn. Luftperspektiv af scenario I set fra sydøst 13

2 Musikhuset Århus Funktioner H.C. Andersen Kultur- og kongrescenter er i alt godt m 2, indeholdende en teater- og operasal med pladser, med scenetårn og faciliteter til de store operaopsætninger samt stor orkestergrav. Salen kan også anvendes til møde-, konference- og kongresformål i den udstrækning, at gulvarealet på ca m² kan frigøres f.eks. gennem opbygning af teleskoptribuner, kan salen omstilles fra opera med et publikum på til spisning for personer. Der er en sceneopbygning, som kan tilgodese de krav, ballet og balletpublikum stiller. Der er endvidere teknisk mulighed for at opbygge en scene midt i lokalet. De fysiske forhold - med et største ledige gulvareal på ca m² og evt. indretning af tilskuerpladser på scenen - sætter begrænsningen for hvilke sportsbegivenheder, der kan afvikles. Der er en multifunktionel sal med 500 pladser, som kan anvendes til rytmisk musik, cabaret og mindre turnerende forestillinger mv. Denne sal vil kunne anvendes til møde-, konference- og kongresformål. Huset er dimensioneret ud fra model A i lokaleprogrammet 1 : Huset rummer publikumsfaciliteter, med billetsalg, foyer, cafe/brasserie og restaurant samt administration og interne faciliteter. Hertil kommer en parkeringskælder på ca m² med plads til 350 biler og tilkørsel for lastbiler til depoter og elevatorer beregnet for udstyr. Grundens størrelse på ca. 1 ha ( m 2 ) er forholdsvis snæver i forhold til lokalebehovet. Bebyggelsesprocenten vil være på i alt ca Arealet anvendes i dag til et offentlig parkeringsanlæg med plads til 292 biler. I følge Odense Kommunes Kvarterplan 2 (afsnittene om Odense Bymidte) kan scenariet indpasses. Det gælder både selve huset og parkeringspladserne, idet der skal anlægges et helhedssyn for anvendelse af området. Musikhuset Esbjerg Teater / opera (store sal): m 2 Musik / Kultur/ Kongres (lille sal): m 2 Publikumsfaciliteter (foyer, udstilling, restaurant, mv.) m 2 Administration (personale mv.): 650 m 2 I alt: m 2 1 Delrapport 2, i fase 1 er et Lokaleprogram. Det omfatter fire såkaldte byggeklodser, Model A (minimumsløsning), B (supplerende funktioner), C (Odense Symfoniorkester væk fra Koncerthuset) og D (Maximumløsning, baseret på diverse ønsker fra interessenter). 2 Odense Kommune, udarbejdet 1999, endelig vedtaget

3 Indhold og aktiviteter I feasibility study et er der redegjort for erfaringerne fra andre kultur- og kongreshuse. De bygger bl.a. på samtaler med Herning Kongrescenter og Musikhuset Aarhus om operaudbud og efterspørgsel. Kulturdelen bygger bl.a. på fælles indkøb af turnerende forestillinger og gæstespil inden for Danske Kongres- & Kulturcentre (DKK), et samarbejde mellem 20 af landets største kongres- og kulturhuse. På baggrund heraf og med afsæt i ovenstående beskrivelse af scenario I kan opstilles en foreløbig arrangementsplan. Som vist på skemaet til højre. I forhold til arrangementsplanen skal man være opmærksom på, at dage beregnet til opstilling og prøve går fra antallet af arrangementsdage, hvilket er væsentligt, når f.eks. udnyttelsesgraden og prispolitikken vurderes. Samtidig kan det påregnes, at nogle arrangementer; møder, konferencer og forestillinger kan forløbe parallelt, og at udnyttelsesgraden herved øges. Ses til Pro Musica salen i Odense Koncerthus gælder, at belægningsgraden her er høj, at den ikke er beregnet for elektronisk reguleret musik og at en samarbejdesaftale mellem de to huse vil kunne give en øget fleksibilitet og udnyttelse af de to mindre sale. Ud over store og lille sal i multihuset kan foyer, café og restauration formodentlig anvendes til gratis arrangementer, møder, udstillinger mv. Ligeledes kan afholdes ca. 10 skiftende udstillinger pr. år. Disse aktiviteter kan få en vis indflydelse på livet i huset, men næppe på økonomien. Endelig kan det (ifølge interviews med lokale udbydere) forventes, at der vil ske overflytning af arrangementer til multihuset fra Odense Koncer thus, OCC og evt. idrætshaller samt yderligere ca. 20 arrangementer tilrettelagt af lokale bookingbureauer. Disse går da fra antal arrangementer hos de andre udbydere. Imidlertid kan det forventes, at de pågældende får andre arrangementer ind i et vist omfang, og at det samlede udbud i Odense således øges lidt. Ud fra de samlede beregninger vil scenario I betyde en årlig forøgelse af kulturarrangementer i byen på cirka 250. (130 i operasalen og 175 i den lille sal, minus ca allerede eksisterende arrangementer). Samt for erhvervsområdet en årlig forøgelse på ca. 210 arrangementer. (Det anslås således, at samtlige aktiviteter her er nye). Foreløbig arrangementsplan Kulturdel Indkøbte turneer og gæstespil osv Lokalt baserede samarbejdsprojekter mellem kulturaktører Produktionssamarbejde med andre kulturhuse Den Fynske Opera, Den Jyske Opera, Den kgl. Teaters Opera mv Samarbejde med lokale bookingbureauer (kulturudbydere) Overflytning af arrangementer fra eksisterende spillesteder - 80 Festivals, lokale events mv I alt Erhvervsdel Teater- og operasal m. plads til (fleksibel scene) Opstilling og prøve Erhvervsarrangementer Møde- og konferenceaktiviteter Kongresaktivitet I alt Multifunktionel sal m. plads til Arrangement Arrangement Opstilling og prøve 15

4 Koncerthusgrundens hjørne mod Thomas B. Thriges Gade Odense Koncerthus: Carl Nielsen Salen m. plads til indtil personer Pro Musica Salen m. plads til indtil 360 personer 3 foyer-områder H.C. Andersen Hotel: 8 mødelokaler m. plads til personer Restaurant H.C. Andersen m. plads til 120 personer Casino 145 værelser Samarbejde H.C. Andersen Kultur- og kongrescenter skal i overensstemmelse med den byplanmæssige helhedstanke ses i sammenhæng med de faciliteter, som i forvejen eksisterer i henholdsvis Odense Koncerthus og H. C. Andersen Hotel. Multihuset skal indeholde en kulturdel og en kongresdel. En løsning i tilknytning til Koncerthusgrunden vil umiddelbart medføre en forstærkning af de forretningskoncepter, Odense Koncerthus og H.C. Andersen Hotel i dag står for. Ved en evt. samdrift/driftsaftale med H.C. Andersen Hotel kan det overvejes at reducere i arealerne til restaurationsdrift. Evt. kan kongresdelen i sin helhed bortforpagtes til lokal hotel- og restaurationsvirksomhed. Der vil også kunne komme på tale at udbyde dele af virksomheden f.eks. bar, rengøring, linned, tilsyn med planter og vedligeholdelse. Behovet for en hotel-udvidelse må påregnes. Set i forhold til funktioner og aktivitetsniveau anslåes behov for yderligere hotelsenge 3. En del af disse kan f.eks. hentes ved, at der bygges ovenpå H.C. Andersen Hotel. Men også andre midtby-hoteller kan tænkes at være interesseret i at modsvare den øgede efterspørgsel i kraft af konference- og kongresaktiviteterne. Ligeledes kan det anbefales, at samarbejdsmulighederne med OCC afprøves. Som en grundlæggende anbefaling foreslås det, at en stillingtagen til disse spørgsmål overlades til de enkelte eksisterende hoteller og udbydere. Samtidig anbefales det imidlertid, at Odense Kommune påtager sig en aktiv rolle som katalysator og evt. koordinerende instans over for de eksisterende hoteller og øvrige udbydere. Der er i dag en forholdsvis ringe tradition for koordinering og samarbejde blandt aktørerne, og flere af disse efterspørger en koordinerende kraft. Organisation og selskabsform Fælles for begge scenarier Multihusets organisation er bestemt af flere faktorer, primært husets mål og indhold, men også finansieringen spiller en rolle. De eksisterende danske kulturhuse anvender således forskellig organisering og virksomhedsform 4. En række alternativer vil kunne anvendes i forhold til multihuset. De fire mest oplagte organiserings- og virksomhedsformer er de følgende; de kan gælde for begge scenarier. 1: Et aktieselskab (Multihuset Odense A/S) 2: En selvejende institution (Den selvejende institution Multihuset Odense) 3: To aktieselskaber (Ejendomsselskabet MHO A/S og driftsselskabet Multihuset Odense A/S) 4: Et aktieselskab og en selvejende institution (Multihuset Odense A/S og Den selvejende institution Odense Kultur- OG Kongreshus) De fire alternativer præsenteres herefter i oversigtlig form, og konsulenternes anbefaling belyses mere uddybende. 3 I delrapport 1, fase 1 opgøres anslået behov for supplerende hotelsenge. 4 I delrapport 1, fase 1 kortlægges forskellige selskabsformer med fordele og ulemper. 16

5 Alternativer 1. Multihuset Odense A/S 2. Den selvejende institution Multihuset Odense 3. Ejendomsselskabet MHO A/S og driftsselskabet Multihuset Odense A/S 4. Multihuset Odense A/S og Selvejende institution Odense Kultur- og Kongreshus Virksomhedsform A/S Selvejende institution A/S (anlæg) og A/S (drift) A/S og selvejende institution Ejere Aktionærer: Odense Kommune Privatpersoner Virksomheder Investorer Ingen ejer sig selv Aktionærer: Odense Kommune Privatpersoner Virksomheder Investorer Aktionærer (A/S) Ingen (selvejende institution) Ledelse Bestyrelse (5) Direktion (1) Bestyrelse (7) Direktion (1) Bestyrelser (2x5) Direktioner (2x1) Bestyrelser (2x5) Direktion (1) Kulturchef (1) Organisation 3 afdelinger: Kultur Kongres Teknik 3 afdelinger: Kultur Kongres Teknik 1 afdeling (anlæg): Teknik/vedligehold 2 afdelinger (drift): Kultur Kongres 2 afdelinger (A/S): Kongres Teknik 1 afdeling (selvejende institution): Kultur Fordele Mulighed for kapitalindskud fra eksterne parter Mulighed for at regulere kommunalt engagement via køb/-husleje Tæt kommunal påvirkning Mulighed for eksterne tilskud fra div. ordninger og fonde Mulighed for kapitalindskud fra eksterne parter Mulighed for at regulere kommunalt engagement via køb/husleje Adskillelse af anlæg og drift Klar ansvars- og risikofordeling Mulighed for kapitalindskud fra eksterne parter (A/S) Mulighed for at regulere kommunalt engagement via køb/-husleje (A/S) Mulighed for direkte kommunal indflydelse på udvikling og gennemførelse af kulturelle aktiviteter (selv. in.) Mulighed for eksterne tilskud fra div. ordninger og fonde (selv. in.) Ulempler Ingen adskillelse af anlæg og drift Begrænsede muligheder for direkte kommunal indflydelse (hvis kommunen ikke erhverver aktier) Ingen adskillelse af anlæg og drift Ingen mulighed for kapitalindskud fra eksterne parter (aktier) Begrænsede muligheder for direkte kommunal indflydelse (hvis kommunen ikke erhverver aktier) Ingen adskillelse af anlæg og drift (excl. kultur) Sammenhæng til Odense Kommune Køb af ydelser Køb af aktier Repræsentanter i bestyrelsen Tilskud Køb af ydelser Køb af aktier Køb af ydelser Køb af aktier Tilskud 17

6 Anbefaling vedrørende organisation Som organisationsmodel for scenario I anbefaler konsulenterne alternativ 3: Etablering af et selvstændigt aktieselskab til at opføre og eje bygningerne samt et driftsselskab til at varetage alle opgaver vedr. driften af multihuset. De væsentligste argumenter for at pege på dette alternativ er muligheden for at adskille anlæg og drift samt at kunne foretage en klar ansvars- og risikofordeling. Videre er fordelene, at der er mulighed for kapitalindskud fra eksterne parter samt at regulere kommunalt engagement via køb/husleje. Ulemperne består primært af de begrænsede muligheder for direkte kommunal indflydelse. Uddybende belysning af alternativ 3 - Ejendomsselskabet MHO A/S og driftsselskabet Multihuset Odense A/S Virksomhedsformen er 2 aktieselskaber: Et ejendomsselskab, som opfører og ejer bygningerne og efterfølgende varetager alle funktioner vedr. anlæg (dvs. vedligeholdelse mv.) og et driftsselskab, som varetager alle funktioner vedr. driften af multihuset. De overordnede retningslinier for selskabernes virksomhed fastlægges i deres respektive vedtægter. Det indbyrdes forhold mellem ejendomsselskabet og driftsselskabet fastlægges i en lejeaftale, som er uopsigelig i en nærmere fastlagt årrække. Ejerne (aktionærerne) af ejendomsselskabet kan være en enkelt part (eksempelvis en investor/entreprenør) eller en flerhed af parter (Odense Kommune, enkeltpersoner, virksomheder og private/institutionelle investorer). Aktionærer i driftsselskabet kan enten være samme kreds som i ejendomsselskabet eller andre parter, eksempelvis de personer/virksomheder som har direkte interesse i multihusets drift (f.eks. restaurant, andre kommercielle parter, servicefunktioner). Ledelsen er to bestyrelser og direktioner. Bestyrelsernes sammensætning afspejler ejerstrukturen i henholdsvis ejendomsselskabet og driftsselskabet. For begge bestyrelsers vedkommende gælder, at de bør være små, handlekraftige enheder. Konkret anbefales det, at antallet af bestyrelsesmedlemmer ikke overstiger 5 personer pr. bestyrelse. Bestyrelsernes virke fastlægges i en forretningsorden. Den daglige ledelse af begge selskaber varetages af en direktør (for hver; evt. samarbejde herom kan aftales nærmere). Profilen på direktøren for ejendomsselskabet bør være kommerciel, dog gerne med indsigt i kultur-erhverv. Direktøren for driftsselskabet bør repræsentere indsigt i både kulturelle og kommercielle aktiviteter, herunder ikke mindst strategi og salg/marketing. Organisationen i ejendomsselskabet er enkel og består af 1 teknikafdeling (vedligehold mv.). Driftsselskabets organisation består af 2 afdelinger, der hver fungerer som selvstændige resultatcentre (dvs. selvstændige resultatbudgetter). Afdelingerne er: Kultur og Kongres. Sekretariat indgår som stabsfunktioner. Sammenhængen til Odense Kommune foregår via Odense Kommunes køb af ydelser i driftsselskabet, dvs. betaling af husleje mv. for de arrangementer, som involverer Odense Kommune og/eller erhvervelse af aktier i ejendoms-/drifts-selskab. 18

7 Bemanding Driftsselskabets organisation 5 vil udover bestyrelsen bestå af: Direktionen, som varetager alle overordnede ledelsesopgaver, herunder salg/marketing og kontakt til multihusets forskellige kontakter og netværk. Direktionen bemandes med 1 direktør. Sekretariatet, som varetager opgaver vedr. administration (bogholderi, korrespondance, fakturering, reception mv.). Sekretariatet bemandes med 6 medarbejdere. Kulturafdelingen, som varetager opgaver vedr. alle kulturelle aktiviteter i multihuset. Afdelingen ledes af en afdelingsleder med kendskab til forhandlinger om og tilrettelæggelse af kulturelle arrangementer. Som den nærmeste medarbejder har afdelingslederen1 arrangementsplanlægger. Endvidere bemandes afdelingen med 4 faste medarbejdere: 1 scenemester, 1 belysningsog lydmester og 2 servicemedarbejdere. Kongresafdelingen, som varetager opgaver vedr. alle kongresser i multihuset, herunder restaurant. Afdelingen ledes af en afdelingsleder med erfaring med kongresser og restaurationsdrift. Til varetagelse af planlægning og administration af kongresser er der 2 medarbejdere ansat. Til varetagelse af restaurationsdelen er der 7 faste medarbejdere (over tjener, kokke og tjenere) samt 4 servicemedarbejdere (vedligeholdelse og opstilling). Det kan overvejes ikke at have en selvstændig restaurationsdel, men i stedet indgå en strategisk alliance eller en decideret driftsaftale med H.C. Andersen Hotel. Udover den faste stab er der ca. 40 deltidsansatte, som har et timetal på ca De beskæftiger sig med billetsalg, teknisk assistance, billetkontrol, garderobe og rengøring. Et tilsvarende antal på ca. 40 kan tilkaldes, og de honoreres timelønnet via ekstrabetaling for konkrete arrangementer eller honorarbestemt. Ejendomsselskabets organisation vil udover bestyrelsen bestå af: Direktionen, som varetager alle overordnede ledelsesopgaver. Direktionen bemandes med 1 direktør. En sandsynlig udformning af ejendomsselskabet er, at det indgår i en større portefølje af selskaber (eksempelvis hos en institutionel investor). Derfor vil direktøren ikke blot have som opgave at være leder af dette ejendomsselskab, men en række lignende selskaber. Sekretariatet, som varetager opgaver vedr. administration (bogholderi, korrespondance, fakturering mv.). For sekretariatet gælder de samme betragtninger som for ejendomsselskabets direktion (vil meget sandsynligt være en del af administrationen hos f.eks. en institutionel investors ejendomsadministration kan alternativt varetages af driftsselskabets sekretariat efter nærmere aftale). Teknikafdelingen, som varetager alle vedligeholdelsesopgaver i relation til bygningerne. Også her gælder de samme betragtninger som for direktion og sekretariat. 5 Tal vedr. personalebehov bygger på erfaringstal fra øvrige danske kulturhuse. H. C. Andersens kvarter set fra Thomas B. Thriges Gade Koncerthusgrunden set fra Claus Bergs Gade 19

8 Egenkapital Realkreditfinansiering Pengeinstitutfinansiering Tilskud Indtægter Kreditter Anden finansiering Odense Kommunes muligheder for medfinansiering Anlæg Egne midler Indskud af aktiver (eks. grund) Lån (op til 60% af anlægssummen) Lån Garanti Byggekredit Lokale- og Anlægsfonden Realkredit Danmarks Fond Nykredits Fond Velux Fonden Odense Kommune M.fl Billetkontrakter Sponsorater(eks. stolesponsorater) Egenkapital (kapitalindskud i ejendomsselskab og/eller indskydelse af grund (scenario 1)) Garantistillelse for lånfinansiering Anlægstilskud Anden indirekte støtte (eks. billetkontrakter og stolesponsorater) Drift Egne midler Kassekredit Odense Kommune Billetindtægter Lejeindtægter Evt. forpagtningsindtægter Leverandørkreditter Erhvervsklub Egenkapital (kapitalindskud i driftsselskab) Køb af ydelser Garantistillelse for lånefinansiering Driftstilskud Anden indirekte støtte (eks. deltagelse i erhvervsklub) Generelle forhold vedrørende finansiering I skemaet til venstre belyses generelle forhold vedrørende finansiering, gældende for begge scenarier, inklusiv en mulig havneløsning. På baggrund heraf præsenteres konsulenternes anbefaling for scenario I. Anbefaling vedrørende finansiering scenario I Som tidligere belyst anbefaler konsulenterne en organisationsmodel, bestående af et ejendomsselskab (A/S) og et driftsselskab (A/S). Dette medfører følgende anbefalinger vedr. finansiering af anlæg og drift: Anlæg finansieres i regi af ejendomsselskabet. Det anbefales, at finansieringen indeholder så høj grad af egenfinansiering som muligt, af hensyn til at kunne holde omkostningerne ved lånefinansiering nede (og dermed kravene til husleje). Et eksempel 6 på anlægsfinansieringen er realkreditlån på op til 60% af anlægssummen og de resterende 40% fordelt med ca. 30% egenkapital 2 og ca. 10% anden finansiering, eks. pengeinstitutfinansiering. Såvel realkredit- som pengeinstitutfinansieringen vil have sikkerhed i bygningerne, evt. suppleret med yderligere sikkerheder hos ejendomsselskabets aktionærer. Konkret vil anlægsfinansieringen med udgangspunkt i ovennævnte fordelingsnøgle se således ud: Egenkapital Realkreditlån Pengeinstitutlån Anlægsfinansiering i alt Drift finansieres i regi af driftsselskabet. Driftsselskabet vil givetvis finansiere driften via en kombination af multihusets indtægter, egenkapital, diverse leverandørkreditter suppleret med en kassekredit i et pengeinstitut. Kassekreditten vil være ydet mod sikkerhed, der stilles til rådighed af driftsselskabets aktionærer (f.eks. kaution og/eller kommunegaranti). Behovet for driftsfinansiering vil være i størrelsesordenen mio. kr. Driftsfinansieringen tænkes sammensat på følgende vis: Køb af aktier i driftsselskab: Odense Kommune Andre Odense Kommunes medfinansiering af anlægssummen forudsættes at være (erhvervelse af aktier i ejendomsselskab og indskud af grund) 7. Odense Kommunes medfinansiering af driften forudsættes at være årligt køb af ydelser og erhvervelse af aktier i driftsselskab. 6 Det understreges, at dette alene er et eksempel. Andre muligheder kan være relevante, afhængig af ikke mindst Odense Kommunes interne afklaring. 7 Udstedelse af aktier, der kan erhverves af Odense Kommune. 20

9 I oversigtsform og i afrundede tal kan Odense Kommunes medfinansiering af scenario I skitseres således: Kr Anlæg Drift Ialt Kapitalindskud (køb af aktier) Årligt køb af ydelser Anlægsøkonomi Anlægsudgifter På baggrund af de beregnede bygningsudgifter 8 er nedenstående opstillet et overslag over anlægsudgifter (prisniveau oktober 2000). Koncerthusgrunden ejes af Odense Kommune, som ikke har fastsat en salgspris for arealet. Af hensyn til sammenligneligheden med scenario II er der anslået en salgspris på kr. pr. m². Denne forudsætning bygger på et gennemsnit af de indsamlede erfaringstal. Byggemodningsomkostningerne vil omfatte fornyelse af fortorv langs eksisterende gader, ny adgangsvej til P-kælder fra rundkørsel, afsætning af vandstik, spildevandsstik m.v. Evt. nedrivning med henblik på sammenbygning med Odense Koncerthus, fjernelse af eksisterende anlæg på grunden, forureningsoprensning, samt større infrastruktur uden for Koncerthusgrunden er ikke indregnet. Tilslutningsafgifter er ikke indregnet. Der er ikke beregnet anlægsøkonomi for evt. nye parkeringspladser til erstatning for de nuværende 292 parkeringspladser på Koncerthusgrunden. Grundkøb Byggemodningsomkostninger Tillæg for høj grundvandsstand Bygningsudgifter Teater- og operasal Tillæg for scenetårn Multifunktionaelsal og publikumsfaciliteter Administration og service Ialt Uforudsete udgifter Anlæg af parkeringskælder, 350 pladser Omkostninger i byggeperioden Ialt excl. moms Generelle forudsætninger anlægsudgifter for begge scenarier Nuværende indgang til koncerthuset Erfaringerne fra byggeri af scenetårne andre steder har medført, at der tillægges kr. Det interval, inden for hvilket udgifterne til et scenetårn ligger, er betydeligt, da ambitionsniveau i forhold til formåen, bygningens nøjagtige højde, installering af hydraulik og hejs/træk osv. kan vise særdeles store udsving. Overslaget indeholder udgifter til rådgivningshonorar. Rådgivningshonoraret udgør fra 8-20 % af anlægsudgiften, gennemsnitligt ca %. Udgifter til honorar og udlæg vil endvidere være afhængig af valg af udbudsform. Overslaget omfatter teknisk udstyr til ventilation, klimaanlæg, vvs og styring, regulering og overvågning. Teknisk udstyr i tilknytning til scener eller edb fra bookingsystemer over elektronisk lydregulering til informationstavler mv. er ikke medtaget. Under kalkulation af scenetårnet er der medregnet et engangstillæg til teknisk udstyr. Overslaget indeholder inventar i en gennemsnitskvalitet. 8 I Delrapport 2 (Feasibilitystudiet), Lokaleprogrammet, er beskrevet grundlaget for at beregne bygningsudgifter. 21

10 Driftsbudget (i kr.) Indtægter Kulturelle arrangementer kr Erhverv, møde, konference og kongres kr Arrangementstilskud og støtte kr Bar og restaurant kr Booking gebyrer kr Erhvervsklub, sponsor, reklame kr Salg af medarbejdertid kr Ydelseskøb Odense Kommune kr I alt kr Udgifter Fast ansatte kr Deltidsansatte kr Markedsføring kr Gratis arrangementer kr. 500 Direkte udgifter kulturelle arr. kr Direkte udgifter erhvervs arr. kr Direkte udgifter flexområde kr. 0 Direkte udgifter bar/restaurant kr Husleje inkl. vedligeholdelse kr Forsikringer og afgifter kr El, gas, vand, varme m.v. kr Administration kr Produktudvikling kr. 900 Uforudsete udgifter kr I alt kr Driftsøkonomi På baggrund af de indsamlede erfaringstal, den opstillede arrangements- og aktivitetsplan og en vurdering af efterspørgslen kan der opstilles et driftsbudget for scenario I (i kr.). For at give et så realistisk billede af driftsøkonomien som muligt er der regnet med en belægningsprocent på 75 % på de kulturelle arrangementer og et billetprisniveau på ca. 85 % af Århus-niveau, hvilket svarer til et gennemsnit af 4 kulturhuse. Lønningerne baseres på et gennemsnit af tre andre kultur- og kongreshuse. Særlige driftsaftaler i forhold til f.eks. restauration, café- /bardrift, vedligeholdelse mv. kan påvirke ovenstående tal. Mulighederne for samarbejde med H.C. Andersen Hotel bør klart udnyttes i dette scenario. Der foreligger således allerede en aftale mellem Odense Kommune og H.C. Andersen Hotel om, at sådanne samarbejdsmuligheder i givet fald skal undersøges 9. Indkøringsperioden forventes at udgøre 3-4 år fra ansættelse af den første medarbejder til at varetage funktioner i relation til indgåelse af aftaler om kulturelle arrangementer, placeret i H.C. Andersen Kultur- og kongrescenter. I en vis udstrækning kan der drages nytte af arrangementsvirksomheden i Odense Koncerthus. Sammenlignende nøgletal Størrelsen af det kommunale ydelseskøb skal ses i forhold til f.eks. Musikhuset Aarhus ca. kr. 11 mio. (1999) Musikhuset Esbjerg ca. kr. 6 mio. (1999) Skive Hallerne ca. kr. 6 mio. (1999) I dette driftsbudget er der i stedet for et kommunalt tilskud regnet med et ydelseskøb. Der er dermed ikke tale om en kommunal underskudsgaranti. 9 Hvilket var en af tilskyndelserne til at gennemføre feasibility studiet for multihuset. Koncerthusgrunden set fra øst 22

11 Den fysiske dimension Koncerthusgrunden ligger i periferien af Odense bymidte i krydsfeltet mellem to markant forskellige bystrukturer. Mod vest og nord er området domineret af store trafikanlæg og bygningskomplekser. Gadegennembruddet Thomas B. Thrigesgade, som udgør en del af Cityringen, har her medført en opløst og forrevet bystruktur, som efterlader et på en gang kaotisk og dynamisk bybillede. Mod sydøst har området en helt anden karakter og skala, præget af de karakteristiske små byhuse og gadeforløb i H.C Andersen Kvar ter. Selve Koncerthusgrunden udgør et areal på ca m 2 og ligger i tilknytning til Odense Koncerthus og H.C. Andersens Hotel. Arealet anvendes i dag til et offentlig parkeringsanlæg med plads til 292 biler. Grunden ligger i kommuneplanens rammeområde 0.C16, som er udlagt til centerformål. Multihusfunktionen passer således til anvendelsesbestemmelsen og falder også godt i tråd med Kvarterplanens intentioner for området. Hvad angår højder og max. bebygget grund (=45%), er multihuset ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammer. Grunden er desuden omfattet af lokalplan 2-396, der udlægger arealet til boligformål, butikker, offentlige formål, parkeringshus samt torve- og opholdsarealer. I forlængelse heraf skal der udarbejdes et kommuneplantillæg og en lokalplan for multihusprojektet. Da der er tale om et anlæg, som vil få væsentlig indflydelse på omgivelserne, bør der også tilrettelægges en foroffentlighedsfase for kommuneplantillægget jf. planloven. Miljø- og planforhold Koncerthusgrunden er belastet af vejstøj fra Hans Mules Gade og Thomas B. Thriges Gade, sidst nævnte vil muligvis også belaste grunden med vibrationer fra tung trafik. Odense Kommune har beregnet vejstøjen fra Thomas B. Thriges Gade og Hans Mules Gade til henholdsvis 68 0g 66 db(a) i vejskel, hvilket betyder, at der kan opnås tilfredsstillende støjforhold i multihuset. Grænseværdierne for jernbanestøj skønnes at kunne overholdes. Der skal foretages beregning i forbindelse med udarbejdelse at lokalplan for området. Multihuset vil i nogen grad belaste omgivelserne især H.C. Andersens Kvarter med støj og trafik. Placeringen forudsætter derfor, at multihuset udformes, så belastningen overholder de gældende grænser for støj mv. 23

12 Overordnet bystruktur Grunden har umiddelbart en god placering i forhold til den overordnede bystruktur, og den vil på sigt kunne danne overgang mellem bymidten i syd og det planlagte uddannelsesområde og havnen i nord med en forskønnet Thomas B. Thriges Gade som forbindelse. Trods nærheden til de centrale dele af Odense bymidte har grunden pga. Thomas B. Thriges Gades linjeføring ingen umiddelbar tilknytning til byens historiske kerne og gågaderne. I praksis har området omkring Odense Koncerthus og H.C. Andersens Hotel større tilknytning til den østlige bydels boligområder. Både i kvarterplanen og i trafikplanen påpeges det, at flere væsentlige byfunktioner i dag ligger lige udenfor cityringen, som derved udgør en barriere for et mere sammenhængende byliv. I forlængelse heraf indeholder Kvarterplanen for Odense bymidte (1999) 2 modeller, der på forskellig vis minimerer Thomas B. Thriges Gades / Cityringens dominans i bymidten: 1. Vejanlæggene bevares stort set uændrede 2. Vejanlæggene omlægges H.C. Andersen Kultur- og kongrescenter (multihuset) tager udgangspunkt i Kvarterplanens model 1 dvs. at scenariet holdes indenfor grundens nuværende afgrænsning og ikke ændrer på vejanlæg og overordnede tilkørselsforhold. Retningslinje 1 Multihuset skal slå tonen an i forhold til en revitalisering af arealerne langs Thomas B. Thriges Gade. Der bør ske en generel forskønnelse af Thomas B. Thriges Gade på strækningen mellem bymidten og havnen. Overordnet trafikstruktur Grundens beliggenhed i tilknytning til Cityringen og det overordnede trafiknet er central set i forhold til den kørende trafik. Adgangsforholdene er dog ikke optimale med kun én adgang for kørende fra rundkørslen ved Hans Mules Gade. Samtidig udgør Cityringen med sine biler i døgnet en kraftig barriere mellem de centrale bydele og grunden især for bløde trafikanter. Grunden er forholdsvis velplaceret i forhold til den kollektive trafik, der har hovedterminal ved Odense Banegårdscenter ca. 300 m vest for grunden. Dog skal brugere af den kollektive trafik krydse Thomas B. Thriges Gade for at komme til grunden. Retningslinje 2 Der bør etableres sikre forbindelser for bløde trafikanter fra bykernen til Koncerthusgrunden på tværs af Cityringen. Der bør skabes en indbydende adgang til multihuset for bløde trafikanter fra hjørnet af Thomas B. Thriges Gade. Den kollektive trafik bør justeres, således at betjeningen af multihuset bliver optimal. 24

13 Nærområdet Området er præget af store spring i skala og arkitektur og gadegennembruddet omkring krydset Hans Mules Gade/Thomas B. Thriges Gade er kun delvist blevet fulgt op af byomdannelse. Mens de to vestlige hjørner er defineret med markante bygninger i 5-7 etager, er der i dag ingen bebyggelse ved de to østlige hjørner i krydset. Odense Koncerthus og hotellets tilbagetrukne placering i forhold til hjørnet er med til at understrege den udflydende bystruktur omkring krydset. Komplekset har adgang fra H.C. Andersens Kvarter og vender dermed bagsiden ud mod hjørnet. Koncerthusgrundens hjørne mod Thomas B. Thriges Gade ligger desuden i en vigtig sigtelinje hvorfra der er udsigt til flere af byens pejlemærker (tårne og høje bygninger, som er gode at orientere sig efter). En høj og markant bygning på dette sted, vil kunne indgå i et fint samspil med de øvrige pejlemærker i byen. Som kontrast til det opløste byrum omkring Thomas B. Thriges Gade udgør H.C. Andersens Kvarter en byarkitektonisk helhed af høj bevaringsværdi, hvor husenes skala og arkitektur er nøje afstemt med gaderummenes proportioner og indretning. Claus Bergs Gade og Torv fungerer som torveplads to gange om ugen. Torvearealerne vil skulle indskrænkes i den nordlige ende af Claus Bergs Gade, men torveaktiviteterne vil kunne fortsætte. Retningslinje 3 Multihuset bør formidle det store skalaspring fra H.C. Andersen Kvarterets små byhuse til de store byelementer ved Thomas B. Thriges Gade og medvirke til at markere og slutte krydset. Multihuset bør knytte an til koncerthuset og H.C. Andersens Hotel, så komplekset udgør en sluttet helhed. Mod Thomas B. Triges Gade og Hans Mules Gade bør Multihuset fremstå med markante og indbydende facader i gadelinjen, der skærmer publikumsarealerne mod de trafikerede veje uden at virke lukkede og afvisende. Multihuset bør respektere og fortsætte de fine rumligheder og forløb i H.C Andersens Kvarter og skabe sammenhæng til det eksisterende parkanlæg langs Thomas B. Thriges Gade. Multihuset bør have adgang både fra det store kryds og fra H.C. Andersens Kvarter. Grunden bør disponeres, så bygningskompleksets højeste og mest markante bygningsdel placeres ved hjørnet af Thomas B. Thriges Gade og Hans Mules Gade. H.C. Andersens kvarter og GB Bank Grunden og krydset set fra øst 25

14 Adgangsforhold Som allerede nævnt giver grundens placering vanskelige adgangsforhold, hvilket også ses ved Odense Koncerthus og H.C. Andersens Hotel. Komplekset har (hoved-) indgang fra sydøst ved Claus Bergs Gade, hvortil der ikke er adgang for kørende. Komplekset er derfor disponeret med bagsidefunktionerne (varegård og p-arealer mv.) vendt mod det overordnede trafiknet og centrale dele af bymidten. Konsekvensen er, at mange brugere ankommer til Odense Koncerthus og hotellet fra bagsiden, hvorfra der er utydelige adgangsforhold. Realiseringen af Scenario I medfører, at de nuværende 292 parkeringspladser nedlægges. En beregning af multihusets brugermønster viser, at parkeringsbehovet for multihuset eksklusiv nuværende funktioner ved spidsbelastning (fredag/lørdag kl ) ligger på ca. 440 p- pladser. Umiddelbart betyder det, at der skal tilvejebringes ca. 730 parkeringpladser i forbindelse med en realisering af scenario I. Dette er ikke muligt inden for grundens afgrænsning, medmindre der etableres en parkeringskælder i 3 etager. Imidlertid kan parkeringsbehovet dækkes, hvis den ledige kapacitet på nærliggende p- anlæg inddrages i løsningen. Opgørelsen i nedenstående skema er dels baseret på Odense Kommunes tællinger fra , dels på nyere tal og er dermed forbundet med nogen usikkerhed. Såfremt multihuset skal betjenes af omkringliggende p-anlæg bør kapaciteten undersøges nærmere. Spidsbelastningstidspunktet på Koncerthusgrunden tager udgangspunkt i kompleksets primærfunktion dvs. kulturelle arrangementer. Såfremt multihuset anvendes til kongresser, møder mv., vil spidsbelastningstidspunktet også omfatte dagtimerne og dermed begrænses mulighederne for at anvende nærliggende p-anlæg betydeligt. En optimal afvikling af den kørende trafik vil kræve to til- og frakørsler til multihuset. Pga. grundens udformning og orientering vil den ekstra vejadgang skulle etableres fra Thomas B. Thriges Gade eller Hans Mules Gade, hvilket næppe vil kunne løses på en tilfredsstillende måde. Scenario 1 tager derfor udgangspunkt i, at den kørende trafik både brugere og forsyning fortsat kun får adgang fra rundkørslen ved Hans Mules Gade, og at parkeringsforholdene løses ved anlæggelse af Placering Nuværende p-pladser Fremtidige p-pladser Spidsbelastning Texaco private Kl Odense Banegårdscenter private Kl Vilhelm Verners Plads Kl Koncerthusgrunden Kl parkeringsanlæg under multihuset samt under det eksisterende p-anlæg foran hotellet. med adgang fra rundkørslen (= 350 p-pladser). Både til- og frakørsel til parkeringsdækkene vil således skulle ske fra rundkørslen, hvilket ved spidsbelastning kan give problemer med trafikafviklingen. I forbindelse med realiseringen af gadegennembruddene er karréerne syd for Hans Mules Gade blevet delvist nedrevet, hvilket giver mulighed for at forlægge Hans Mules Gade mod nord og derved skabe mere plads til den trafikale afvikling i rundkørslen som vist med stiplet linje på kortbilaget. Denne mulighed bør under-søges nærmere. Retningslinje 4 Multihuset bør have hovedindgang ved Sortbrødre Stræde evt. fælles med Odense Koncerthus, samtidig med at der etableres en anden vigtig indgang ved hjørnet af Thomas B. Thriges Gade og Hans Mules Gade. For at minimere indtrykket af bagside og styrke oplevelsen af åbenhed og passage bør multihuset desuden have en række sekundære indgange. Grunden bør disponeres med de åbne publikumsarealer foyer, restaurant etc. - orienteret mod Claus Bergs Gade og H.C. Andersens Kvarter, så der kan skabes en sammenhæng mellem ude og inde. 26

15 Disponering Med udgangspunkt i ovenstående kortlægning og konceptudvikling kan den fysiske disponering af huset se ud som følger: Grunden fyldes helt ud af et stort indendørs torv, der bygges sammen med det eksisterende Koncerthus, så de to funktioner kan få størst mulig sammenhæng. Torvet møbleres med de to sale og afskærmes mod Thomas B. Thriges Gade og Hans Mules Gade af markante klimaskærme i ca. 10 m højde. De sekundære funktioner; administration, personale, teknik etc. placeres dels i en 3-etages sektion mod Hans Mules Gade dels i indskudte rum, der spændes ud mellem salene og klimaskærmene i 1. sals højde. Mod H.C Andersens Kvarter, parkanlægget og Sortbrødre Stræde nedtrappes Torvets højde så det passer i skala til det historiske kvarter og byrummet ved Claus Bergs Gade. Torvet indrettes her med café, restaurant og galleri etc. Facaden er af glas, så der skabes størst mulig åbenhed og sammenhæng, For at markere hjørnet ved Thomas B. Thriges Gade og skabe balance til de to modstående hjørner, placeres scenetårnet så tæt ved hjørnet som muligt. Forsyningsadgang til scenetårn og sidescener forudsættes hermed etableret via parkeringsdækket ( En nærmere undersøgelse af afstande, højder, vende radier mv. må afdække om denne løsning er brugbar. Alternativt må scenetårnet opføres i tilknytning til indkørslen fra Hans Mules Gade, så der kan etableres direkte adgang til scenearealerne). Ved hjørnet at Thomas B. Thriges Gade etableres en mindre, hævet plads, hvorfra der er adgang til multihuset og vest for Odense Koncerthus nuværende indgang placeres hovedindgangen evt. fælles for begge bygninger. På den måde kan multihuset fungere som passage fra banegårdsområdet til H.C. Andersens Kvarter. Mål ca 1:

16 Rumligheder Perspektivet viser multihuset set fra det modstående hjørnet ved Østre Stationsvej. Multihuset kan med denne placering medvirke til at opstramme og forskønne forløbet langs Thomas B. Thriges Gade og samtidig være med til at skabe et dynamisk og markant byrum omkring krydset. Som det vises på opstalten bør bygningskompleksets højde nedtrappes fra det store kryds hen mod H.C. Andersens Kvarter og parkanlægget. Ved at placere scenetårnet ved hjørnet opnås endvidere et flot samspil med bygningerne på de modstående hjørner og G.B. Banks tårn i baggrunden. Som det fremgår af både perspektiv og opstalt, kan der skabes et rummeligt og indbydende ankomstplateau ved hjørnet af Thomas B. Thriges Gade og Hans Mules Gade, der giver adgang til multihusets faciliteter samt Koncerthuset og området ved Claus Bergs Gade. 28

MUSIK- OG TEATERHUS OG MUSIKKONSERVATORIUM I ODENSE

MUSIK- OG TEATERHUS OG MUSIKKONSERVATORIUM I ODENSE UDBUD DIALOGMØDE 1 DIALOGMØDE 2 DIALOGMØDE 4 DIALOGMØDE 5 DIALOGMØDE 3 PROCES TILBUD fakta - ark bestiller og bruger: lejer: ejer og driftsherre & bruger: totalentreprenør: arkitekt: ingeniør: akustik

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde Herning 11.C1, 11.C23 og 11.C31 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen.

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

Nyt musik- og teaterhus i Odense Opdateret bilag vedrørende økonomi

Nyt musik- og teaterhus i Odense Opdateret bilag vedrørende økonomi Nyt musik- og teaterhus i Odense Opdateret bilag vedrørende økonomi 26. Oktober 2011 Baggrund Odense Kommune arbejder på at realisere planerne om etablering af et privatdrevet musik- og teaterhus i byen.

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byen og landskabet Mål Silkeborg Kommune vil: Synliggøre Silkeborgs unikke placering i landskabet og bymidtens nærhed til Silkeborg

Læs mere

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN 1 TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN Tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune Kommuneplantillægget omhandler rammeområde 15.07.01 ER i Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune. Rammeområde 15.07.01 ER er

Læs mere

Udvalget for Kultur og Planlægning udsatte på mødet den 5. januar 2010 dagordenspunkt vedr. driftsformen i Svendborg Ny Idrætscenter.

Udvalget for Kultur og Planlægning udsatte på mødet den 5. januar 2010 dagordenspunkt vedr. driftsformen i Svendborg Ny Idrætscenter. Notat Sag nr. 09/43815 Vedr. Sammenfatning af Scenarier for anlæg og drift af Svendborg Ny Idrætscenter med baggrund i Kultur og PLanlægningsudvalgets møder i januar og februar 2010. Udvalget for Kultur

Læs mere

Illustration: C.F. Møller BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER

Illustration: C.F. Møller BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER Illustration: C.F. Møller BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER 1 BUTIK Der bliver en butik i stueetagen på ca. 700 m 2. UDDANNELSE Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole får ca. 6200

Læs mere

F A K T A O D E N S E M U S I K - O G T E A T E R H U S

F A K T A O D E N S E M U S I K - O G T E A T E R H U S F A K T A O D E N S E M U S I K - O G T E A T E R H U S Odense Musik- og Teaterhus bliver et levende hus med fremragende scene- og konferencefaciliteter, Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole,

Læs mere

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015 Håndværkerkvarteret debatoplæg april 2015 Baggrunden for dette debatoplæg Byen udvikler sig, og byomdannelsen nærmer sig Håndværkerkvarteret fra flere sider. Godsbanearealet vest for og Eternitten sydøst

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

Notat om forslag til dagligvarebutik på Statoilgrunden og planlægningen af Farum Bytorv.

Notat om forslag til dagligvarebutik på Statoilgrunden og planlægningen af Farum Bytorv. Notat om forslag til dagligvarebutik på Statoilgrunden og planlægningen af Farum Bytorv. Arkitektkontoret AK83 har for Ejendomsselskabet Sandbækvej udarbejdet et forslag til dagligvarebutik på 3.000 m²

Læs mere

Fremtidig planlægning

Fremtidig planlægning Parkeringsforhold, Silkeborg midtby 10. september 2012 Med kommuneplan 2009 vedtog Byrådet, at der skal skabes mere liv i Silkeborg Bymidte. Derfor er der skabt et planlægningsgrundlag, som gør det muligt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Debat om Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere anvendes af Furesø Kommunes administration. Byrådet ønsker derfor, at dette centrale område

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag. Punkt 14. Godkendelse af kommuneplantillæg 1.040 og Lokalplan 1-1-117 (med Miljørapport) Centerområde, Budolfi Plads, Vingårdsgade, Aalborg Midtby (1. forelæggelse) 2015-016996 By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Det er forvaltningens vurdering, at projektet bør tilpasses den omkringliggende bebyggelse og områdets struktur, inden der udarbejdes lokalplan.

Det er forvaltningens vurdering, at projektet bør tilpasses den omkringliggende bebyggelse og områdets struktur, inden der udarbejdes lokalplan. Møde: Miljø- og teknikudvalget Mødetid: 12. oktober 2016kl. 15:30 Mødested: E.3.12 Sekretariat: Sekretariatet 178. Stillingtagen til planlægning for et boligområde ved Bojesvej i Vorup Sagsnr: 01.00.00-P20-2-10

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 18 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. december 2014-26.januar 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 18 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Psykiatriens Hus i Silkeborg Analyse af placeringsmulighed

Psykiatriens Hus i Silkeborg Analyse af placeringsmulighed Psykiatriens Hus i Silkeborg Analyse af placeringsmulighed REGIONSHOSPITALET - falkevej 30.04.2009 Psykiatriens Hus REGIONSHOSPITALET Indledning I forlængelse af tidligere analyser af placeringsmuligheder

Læs mere

3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade

3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade Bilag 5. Samling af VUC Århus BS 21 29.3.2011 Indhold Indledning 1. Samling på Ingerslevs Boulevard 2. Samling på Ceres-grunden 3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 16

Kommuneplantillæg nr. 16 til 5.E.01 Erhvervsområde i Skovhuse Juni 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Indhold Kommuneplantillæg nr. 16 Baggrund...1

Læs mere

Nørrebroparken - mange parker i én! 25639

Nørrebroparken - mange parker i én! 25639 Nørrebroparken - mange parker i én! 25639 Nørrebro station Nørrebrohallen Svømmehal Hillerødsgades Skole Minoritetspark Eventpark Havremarkens skole Skt. Stefans kirke Ungdomshuset Anna kirke Telefonhuset

Læs mere

Plan Laksetorvet. «conavn» «adresse» Området. måles fra

Plan Laksetorvet. «conavn» «adresse» Området. måles fra «navn» «conavn» «adresse» «postdistrikt» Miljø og Teknik T Plan Laksetorvet 8900 Randers C Telefon + 45 8915 1515 Direkte 8915 1568 mi@randers.dk www.randers.dk 09 11 2015 / 01.00.00 A00 39 14 Nabohøring

Læs mere

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag VVM for udvikling af Kvickly-grunden i Horsens til byområde for butikker og boliger mv. 1. Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR OMRÅDET: CLAUS BERGS GADE, SKULKENBORG, THOMAS B. THRIGES GADE, HANS MULES GADE, SORTEBRØDRE TORV

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR OMRÅDET: CLAUS BERGS GADE, SKULKENBORG, THOMAS B. THRIGES GADE, HANS MULES GADE, SORTEBRØDRE TORV ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR.19-201 FOR OMRÅDET: CLAUS BERGS GADE, SKULKENBORG, THOMAS B. THRIGES GADE, HANS MULES GADE, SORTEBRØDRE TORV I N D H 0 L D S F 0 R T E G N E L S E Afsnit 1 Lokalplanens formål............

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 11. juni 2014 Lokalplan 975, Runevej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 975 - Dagligvarebutik ved Runevej,

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 16

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 16 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 16 til 5.E.01 Erhvervsområde i Skovhuse Januar 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Indhold

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byfortætning og byomdannelse Mål Silkeborg Kommune vil: Skabe mulighed for yderligere byggeri i bymidten gennem fortætning og byomdannelse.

Læs mere

Udvidelse af Skagen bymidte

Udvidelse af Skagen bymidte Debatoplæg Udvidelse af Skagen bymidte Foroffentlighedsfase Indkaldelse af idéer og synspunkter 09.09.2016-23.09.2016 Baggrund Ét af Frederikshavn Kommunes fire vækstspor er Oplevelser & Turisme. Hvert

Læs mere

Ringstedgade - Køgevej. Rammeområde 1.CR.15. Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2017 forslag

Ringstedgade - Køgevej. Rammeområde 1.CR.15. Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2017 forslag Ringstedgade - Køgevej. Rammeområde 1.CR.15 Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2017 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde

Læs mere

LOKALPLAN 3D1-3 Sarfaarsuit Nuuat

LOKALPLAN 3D1-3 Sarfaarsuit Nuuat LOKALPLAN 3D1-3 Sarfaarsuit Nuuat NUUP KOMMUNEA FORVALTNING FOR TEKNIK OG MILJØ Oktober 2004 INDHOLD Indhold INDLEDNING...3 Om lokalplanen...3 REDEGØRELSE...4 Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanområdet...4

Læs mere

Nyt butikscenter i Frederikssund

Nyt butikscenter i Frederikssund Nyt butikscenter i Frederikssund Det ny shoppingscenter i Frederikssund Der findes næppe en bedre mulighed for at placere et nyt center langs Frederikssund-banen, end her i Frederikssund, lige ved S-tognettes

Læs mere

Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer

Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer Baggrund Der er fastsat normer for bilparkering i kommuneplanen. Kommuneplannormerne

Læs mere

Idrætsfaciliteter på Nordre Strandvej Orientering om fremtidige muligheder

Idrætsfaciliteter på Nordre Strandvej Orientering om fremtidige muligheder Notat Idrætsfaciliteter på Nordre Strandvej Orientering om fremtidige muligheder Nærværende notat omhandler forskellige muligheder for en fremtidig udvikling af de nuværende idrætsfaciliteter beliggende

Læs mere

KOM MED IDEER OG KOMMENTARER til byudvikling af et område mellem Nordre Fasanvej, Finsensvej og metroens banetracé Høringsperiode fra den

KOM MED IDEER OG KOMMENTARER til byudvikling af et område mellem Nordre Fasanvej, Finsensvej og metroens banetracé Høringsperiode fra den KOM MED IDEER OG KOMMENTARER til byudvikling af et område mellem Nordre Fasanvej, Finsensvej og metroens banetracé Høringsperiode fra den 26.09.2017-24.10.2017 1 Metroens banetracé Nordre Fasanvej Kommuneplan

Læs mere

Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005

Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005 bilag 7 Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005 I forbindelse med planlægningen af de Bilfri Dage i 2005 har der været nedsat en arbejdsgruppe

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 13. juni 2007. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 13. juni 2007. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 13. juni 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 804 - Boliger og erhverv

Læs mere

I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne.

I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne. Modeller for organisering og finansiering af en udvidelse af Roskilde-Hallerne 22. november 2007 I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne.

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 23. til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune

Forslag til tillæg nr. 23. til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 23 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Sukkerkogeriet Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 5

FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 5 1 FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 5 Tillæg til Kommuneplan 1998-2009 Ballerup Idrætsby Ballerup Kommunalbestyrelse juni 2004 Forslag til Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 1998-2009 2 Dette forslag til Tillæg

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Århus Amtssygehus - udvidelse, Tage Hansens Gade i Århus. August 1979 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Århus Amtssygehus - udvidelse, Tage Hansens Gade i Århus. August 1979 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 088 Århus Amtssygehus - udvidelse, Tage Hansens Gade i Århus KONGSBAK INFORMATIK August 1979 hhus kommune Lokalplan nk: 88 Århus Amtssygehus Tage Hansens Gade i Arhus,. tatistlkområde/distrikt

Læs mere

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS Parkeringsstrategien for Roskilde bymidte blev drøftet på byrådsmødet den 19. marts 2013. Baggrunden for strategien er byrådets ønske om at styrke bymidten som hele kommunens

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Vejle Kommune Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Mål og rammer for lokalplanlægningen Januar 2009 Screening af ændrede rammer af Kommuneplan 2009 for Vejle Kommune Generelle rammer Emne Udvidelse

Læs mere

Zonestatus. Butiksforsyning. Lokalplaner. Strandparken. B: Transportsti C: Mulighed for Camping D: Rekreativ sti. By- og landzone

Zonestatus. Butiksforsyning. Lokalplaner. Strandparken. B: Transportsti C: Mulighed for Camping D: Rekreativ sti. By- og landzone Greve Kommuneplan 2005-2017 Vis byzone opdater 1B5, NORDLIGE DEL AF HUNDIGE STRANDOMRÅDE Åben/lav boligbebyggelse og grønne områder samt nærmere fastlagt butiks- og erhvervsformål. for delområde: 1: Butikker

Læs mere

Illustration: C.F. Møller ODEON BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER

Illustration: C.F. Møller ODEON BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER Illustration: C.F. Møller ODEON BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER BUTIK Der bliver en butik i stueetagen på ca. 700 m2. BYENS HUS BYENS BYGGERI UDDANNELSE Syddansk Musikkonservatorium og Skuespiluddannelsen

Læs mere

side 1 af 8 STØVRING BYTORV

side 1 af 8 STØVRING BYTORV 042015 side 1 af 8 STØVRING BYTORV Pladsen idé vision Velkommen til Støvring Bytorv. Visionen med nærværende projektforslag har været at skabe et nyt bytorv med en klar rumlig og funktionel identitet,

Læs mere

LOKALPLAN 144. For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 144. For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 144 For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Offentlig fremlagt fra den 3. februar 2017 forslag til den 4. april 2017 Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede

Læs mere

Tillæg nr. 18 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 18 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 18 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 02.OF3, 02.R5 og 02.B4 Boligområde ved Jens Jensensvej i Haderup Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring.

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring. TILLÆG 34 Forslag Forslaget til tillæg nr. 34 for erhvervsrammen Erhvervskorridoren i Gødvad, er fremlagt i offentlig høring fra 27. marts 2013 til 22. maj 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune Ændring af rammeafgrænsning, bymidteafgrænsning og detailhandelsramme ved udvidelse af dagligvarebutik på Borgmester N. E. Hansensvej

Læs mere

Der fremkom 39 bemærkninger i høringsperioden, herunder et skyggestudie i form af en animation/filmklip i mp4-format.

Der fremkom 39 bemærkninger i høringsperioden, herunder et skyggestudie i form af en animation/filmklip i mp4-format. Bilag 5 Forslag til besvarelse af indkomne bemærkninger og idéer i den forudgående offentlig høring, vedr. ny boligbebyggelse på Trøjborgvej 72-74 I perioden fra den 19. februar til den 11. marts 2016

Læs mere

Illustration: C.F. Møller ODEON BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER

Illustration: C.F. Møller ODEON BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER Illustration: C.F. Møller ODEON BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER BUTIK Der bliver en butik i stueetagen på ca. 700 m 2. UDDANNELSE Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole får ca.

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

Trøjborgvej ny etageboligbebyggelse

Trøjborgvej ny etageboligbebyggelse Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 19. februar 2016 Trøjborgvej 72-74 ny etageboligbebyggelse Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune ønsker at ændre plangrundlaget for Trøjborgvej

Læs mere

Tillæg nr. 56 til Kommuneplan

Tillæg nr. 56 til Kommuneplan Tillæg nr. 56 til Kommuneplan 2013-2025 Rammebestemmelser for Falkevej Rammeområde VIBM.C1.19_T56, VIBM.C1.21_T56 og VIBM.C1.22_T56 Tillæggets område KOMMUNEPLANTILLÆG Tillæg nr. 56 Tillæg nr. 56 KOMMUNEPLANTILLÆG

Læs mere

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 9 Forslag til ændringer På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen 5 præcisering af fordeling

Læs mere

Nye kollegie-, ungdoms- og familieboliger ved Tranekærvej i Vejlby

Nye kollegie-, ungdoms- og familieboliger ved Tranekærvej i Vejlby Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 11. januar 2017 Nye kollegie-, ungdoms- og familieboliger ved Tranekærvej i Vejlby Dette materiale omhandler et område nær dig. Der planlægges for en boligbebyggelse

Læs mere

Forhøring til forestående planlægning for området ved Rødovre Station - oversigt over indkomne høringssvar og Teknisk Forvaltnings kommentarer

Forhøring til forestående planlægning for området ved Rødovre Station - oversigt over indkomne høringssvar og Teknisk Forvaltnings kommentarer Teknisk Forvaltning, den 07.12.2015 Forhøring til forestående planlægning for området ved Rødovre Station - oversigt over indkomne høringssvar og Teknisk Forvaltnings kommentarer 1 07.11.2015 Janni Grønbæk

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

Vurdering af ramme for lån til finansiering af byggeri

Vurdering af ramme for lån til finansiering af byggeri Bilag 35.4.4. Bestyrelsesmøde 23.04.13 17. april 2013 MGO Vurdering af ramme for lån til finansiering af byggeri Baggrund På bestyrelsesmødet den 23. april 2013 skal der træffes en beslutning om omfanget

Læs mere

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 128 For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold...................... 2.. Lokalplanens

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 2. september 2009 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume OK-Fonden har købt et areal vest for Gl. Egå, der i lokalplan

Læs mere

FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE. Lokalplan H29. for et område ved Torpenvej i Humlebæk

FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE. Lokalplan H29. for et område ved Torpenvej i Humlebæk FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE Lokalplan H29 for et område ved Torpenvej i Humlebæk INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanområdet og formål side 3 Baggrunden for lokalplanen Indholdet i lokalp lanen side

Læs mere

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1,

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1, Sølyst Sølyst... 1 T.5.5.2 Illustrationsplan... 2 T.5.5.2 Rammeområder... 3 T.5.5.2.B1, Sølyst... 5 T.5.5.2.H1, Sølyst... 7 T.5.5.2.H2, Sølyst... 9 T.5.5.2.I1, Sølyst...11 T.5.5.2.R1, Sølyst... 13 Sølyst

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

Notat fra borgermøde om forslag til lokalplan Faste Batteri II, torsdag den 28. oktober 2010 kl. 19-21.

Notat fra borgermøde om forslag til lokalplan Faste Batteri II, torsdag den 28. oktober 2010 kl. 19-21. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for NOTAT Bilag 3 Notat fra borgermøde om forslag til lokalplan Faste Batteri II, torsdag den 28. oktober 2010 kl. 19-21. 06-12-2010 Sagsnr. 2010-25364

Læs mere

Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej

Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej Teknik og Miljø Dorthe Fogh Monrad November 2015 Teknisk bilag: Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej Områdets bebyggelse skal fremtræde som tæt-lav/etage bebyggelse,

Læs mere

Unik central beliggenhed

Unik central beliggenhed Unik central beliggenhed Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Rødt A: Pantone 187 - CMYK 0, 100, 100, 30 Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Velkommen til Tivoli Congress Center Vi er

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 171

SALGSPROSPEKT Sag nr. 171 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 171 Torvegade 42, 6700 Esbjerg Projektejendom til beboelse og erhverv Pris kontant kr. 5.800.000 Grundareal 836 kvm Bebyggelsesgrad 300% 5 etager til boliger og erhverv

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Forchhammersvej, Hobrovejkvarteret (2. forelæggelse)

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Forchhammersvej, Hobrovejkvarteret (2. forelæggelse) Punkt 4. Godkendelse af Kommuneplantillæg 3.023 og Lokalplan 3-2-106 Boliger, Forchhammersvej, Hobrovejkvarteret (2. forelæggelse) 2015-019780 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

Læs mere

Indstilling. Undersøgelse af en overdækning af banegraven. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 23.

Indstilling. Undersøgelse af en overdækning af banegraven. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 23. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 23. april 2009 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Teknik og Miljø har med baggrund i budgetforlig 2008 lavet en teknisk

Læs mere

Udvidelse af Jyllingecenter

Udvidelse af Jyllingecenter Udvidelse af Jyllingecenter Tillæg 20 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal kommuneplanen

Læs mere

Notat. Teknik & Miljø Kommune- & Byplan. Ansøgning om ny helhedsplan 2015 for Dokken-området, Dokken Towers. Planforhold.

Notat. Teknik & Miljø Kommune- & Byplan. Ansøgning om ny helhedsplan 2015 for Dokken-området, Dokken Towers. Planforhold. Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 16. september 2015 Login mohou/jap Notat Ansøgning om ny helhedsplan 2015 for Dokken-området, Dokken Towers. Planforhold. Dette notat redegør for planlægningsmæssige forhold

Læs mere

Kommuneplantillæg 14/2013 for Tracéet langs Helsingørmotorvejen

Kommuneplantillæg 14/2013 for Tracéet langs Helsingørmotorvejen 14/2013 Tracéet langs Helsingørmotorvejen Kommuneplantillæg 14/2013 for Tracéet langs Helsingørmotorvejen Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg

Læs mere

Notat - Rammeændringer i KP16, som følge af Politik for Skanderborg Midtby mv.

Notat - Rammeændringer i KP16, som følge af Politik for Skanderborg Midtby mv. Notat - Rammeændringer i KP16, som følge af Politik for Skanderborg Midtby mv. I arbejdet med Politik for Skanderborg midtby er det vurderet, at der kan byfortættes ved at bygge højere på udvalgte steder

Læs mere

Lokalplan nr for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej

Lokalplan nr for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej Lokalplan nr. 120 for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej Oktober 2001 INDLEDNING Lokalplanen gør det muligt for Frederiksberg Forsyning at opføre ny bebyggelse til administration

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 VVM-redegørelsen

Indholdsfortegnelse. 1 VVM-redegørelsen COWI A/S Særlige fokusområder i VVM-redegørelsen for Odense Letbane etape 1 Havneparken 1 7100 Vejle Telefon 76 42 64 00 Telefax 76 42 64 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 VVM-redegørelsen 1 2 Baggrund

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1.037 for et område ved Østergade i Nørresundby Aalborg Byråd godkendte den 11.

Læs mere

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus Ændring 2010.02 i Kommuneplan 2010-2022 Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus December 2010 Esbjerg Kommune Ændring 2010.02 side 2 Kommunelplan 2010-2022 Ændring 2010.02 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde

Læs mere

Storbylandsby II, Halmstadgade 11 på Christiansbjerg

Storbylandsby II, Halmstadgade 11 på Christiansbjerg Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 2. marts 2017 Storbylandsby II, Halmstadgade 11 på Christiansbjerg Dette materiale omhandler et område nær dig. Området ligger i den sydlige del af Skejby

Læs mere

TILLÆG NR. 9 OVERFØRSEL AF BOLIGOMRÅDE TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDERNE B04 OG BL03

TILLÆG NR. 9 OVERFØRSEL AF BOLIGOMRÅDE TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDERNE B04 OG BL03 TILLÆG NR. 9 OVERFØRSEL AF BOLIGOMRÅDE TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDERNE 19.01.B04 OG 19.01.BL03 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - AUGUST 2012 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING

Læs mere

Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst. 24. marts 2015

Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst. 24. marts 2015 Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst 24. marts 2015 Vision for bydelen Ønsket er at skabe en ny levende bydel i Tilst. En bydel med et mangfoldigt boligudbud og attraktive byrum. Den 8,7 ha. store

Læs mere

Plus Bolig, afd. 123, Visionsvej (9000) ungdomsboliger - skema A.

Plus Bolig, afd. 123, Visionsvej (9000) ungdomsboliger - skema A. Punkt 8. Plus Bolig, afd. 123, Visionsvej (9000) - 175 ungdomsboliger - skema A. 2012-50176. Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der gives tilsagn om støtte efter lov om almene

Læs mere

Farum Bytorv Orientering om kommende lokalplan Høringsfrist 14. januar 2013

Farum Bytorv Orientering om kommende lokalplan Høringsfrist 14. januar 2013 U D K A S T af 29. nov. 2012 Farum Bytorv Orientering om kommende lokalplan Høringsfrist 14. januar 2013 www.furesoe.dk Nye butikker og bedre byliv på Farum Bytorv. Med dette hæfte ønsker Furesø Kommune

Læs mere

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM - PÅ BAGGRUND AF BORGERMØDE D. 18 FEBRUAR OG 21 MARTS. BYFORNYELSESGRUPPEN - STOHOLM HANDELSSTANDSFORENINGEN MARTS 2013 VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM TRAFIKALE FORHOLD VISION

Læs mere

Blåvandvej. Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF C06 ENKELTOMRÅDE C06 TIL BLÅVANDVEJ

Blåvandvej. Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF C06 ENKELTOMRÅDE C06 TIL BLÅVANDVEJ Blåvandvej Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF 05.01.C06 TIL BLÅVANDVEJ ENKELTOMRÅDE 05.01.C06 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - MARTS 2016 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forslag til dette kommuneplantillæg

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Illustration: C.F. Møller. Byens nye hus til musik, teater og konferencer

Illustration: C.F. Møller. Byens nye hus til musik, teater og konferencer Illustration: C.F. Møller Odeon Byens nye hus til musik, teater og konferencer 1 butik Der bliver en butik i stueetagen på ca. 700 m2. Evig puls og stor synergi Uddannelse Syddansk Musikkonservatorium

Læs mere

Jakob Næsager har den 16. august efterspurgt de nominelle tal på udviklingen på parkeringsområdet.

Jakob Næsager har den 16. august efterspurgt de nominelle tal på udviklingen på parkeringsområdet. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Svar på opfølgende spørgsmål fra Jakob Næsager vedr. nominelle tal på udviklingen på parkeringsområdet til indstillingen Forslag til

Læs mere

Tillæg nr. 87 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 87 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 87 til Rammeområde BL2 Blandet bolig- og erhvervsområde ved Søndergårdsparken i Skarrild Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er

Læs mere

Bilag A. Vurdering af placeringsmuligheder

Bilag A. Vurdering af placeringsmuligheder Vurdering af placeringsmuligheder Placering omkring Tommerup St.: Placering omkring Tommerup St. er ifølge ansøger ikke en mulighed, idet transmissionsledningen er baseret på og dimensioneret for forsyning

Læs mere