EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2014"

Transkript

1 EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2014 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION I LØBET AF 2014

2 INDHOLD 1. Introduktion Sammenfatning Kursisternes baggrund Kursisters tilfredshed med kurset Udbytte af kurset Generel tilfredshed med kurset og kursets organisering Transport og kendskab til kurset Fravær og årsager til fravær Fravær for gennemførte kursister Fravær blandt frafaldne kursister Forventninger til kurset

3 1. INTRODUKTION I 2014 udbød 46 af landets kommuner kurset LÆR AT TACKLE angst og depression. Der blev i 2014 i alt afholdt 87 kurser. På disse kurser deltog sammenlagt 1044 borgere, hvilket giver et gennemsnit på 12 kursister pr. kursus. Ud af de 1044 borgere deltog 828 borgere på 4 eller flere kursusmoduler (gennemførte kursister), og de resterende 216 deltog på 3 eller færre kursusmoduler (frafaldne kursister). Dette svarer til en gennemførselsprocent på 79,3 %. Denne rapport er lavet på baggrund af evalueringer fra kurset LÆR AT TACKLE angst og depression. 188 ud af de 1044 borgere indgår i en effektevaluering, der varetages af Aarhus Universitetshospital, hvorfor de ikke er med i denne evaluering. Dvs. at i alt 856 borgere havde mulighed for at indgå i denne opgørelse. Evalueringen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse. Spørgeskemaerne udfyldes på papir og indtastes herefter i et online datahåndteringssystem. Der er indtastet spørgeskemaer for 469 gennemførte og 47 frafaldne kursister. Det svarer til en samlet svarprocent på 60,7 %. Svarprocenten for gennemførte er 68,67 %, mens den for de frafaldne er 21,76 %. Evalueringerne er opgjort i frekvenser fra disse spørgeskemaer, og rapporten viser både data for gennemførte og frafaldne kursister. Rapporten kan bl.a. bruges til at sammenligne nationale og kommunale tal. 2

4 2. SAMMENFATNING Evalueringen af kurset viser, at ca. 3/4 af kursisterne er kvinder, og at flest kursister er mellem 41 og 60 år. Derudover angiver mindre end 5 % af kursisterne at have en anden etnisk baggrund end dansk. Mere end 35 % af kursisterne (gennemførte) angiver at være enten i arbejde, i flexjob eller sygemeldte (fra job eller fra ledighed). Blandt de gennemførte er ca. 18 % førtidspensionister og ca. 17 % folkepensionister. De største uddannelsesgrupper blandt kursisterne er mellemlang videregående uddannelse, erhvervsuddannelse og grundskole eller mindre. Der er ikke markante socio-demografiske forskelle imellem de gennemførte og frafaldne kursister. Ca. 2/3 af kursisterne deltog på kurset, fordi de har fået stillet diagnosen angst og/eller depression. Knap 3/4 af kursisterne har andre sygdomme end angst og/eller depression, hvoraf ca. 16 % af disse angiver at have andre psykiske lidelser. Kursister, der har gennemført kurset, blev spurgt til deres udbytte af og tilfredshed med kurset. Størstedelen af kursisterne er tilfredse med kurset og oplever, at de har fået et stort udbytte af det. Kursisterne blev bedt om at vurdere en række udsagn om kurset. Ved langt de fleste udsagn angiver halvdelen eller flere af kursisterne, at de er enige eller i høj e i det positive udsagn om kurset. Fx syntes ca. 90 % af kursisterne, at instruktørerne er dygtige og velforberedte, 65 % mener at være blevet bedre til at håndtere deres symptomer på angst og/eller depression, og 85 % syntes, at de havde en god dialog med deres medkursister på kurset. Til udsagnene Jeg er begyndt at bevæge mig mere, Jeg er blevet bedre til at kommunikere med min læge og andre sundhedsprofessionelle, Jeg er blevet bedre til at kommunikere med familie og venner, samt Jeg har planlagt en forebyggelsesstrategi mod tilbagefald angiver knap halvdelen, at de er enige eller i høj e. 87 % af kursisterne er generelt meget tilfredse eller tilfredse med kurset. Størstedelen af kursisterne har fået kendskab til kurset via en annonce i lokalavisen. Alle kursister blev spurgt ind til, hvorvidt kurset var som forventet på baggrund af den information, de havde fået forud for kurset. Blandt frafaldne kursister angiver knap en tredjedel at kurset levede op til deres forventninger. Næsten 3/4 af de gennemførte kursister angiver, at kurset levede op til deres forventninger. 3

5 Aldersgruppe Køn 3. KURSISTERNES BAGGRUND Følgende afsnit beskriver kursisters baggrundsoplysninger som køn, alder, beskæftigelse og sygdomsbaggrund. KØN Figur 3.0. Fordeling af køn for gennemførte (469 respondenter) og frafaldne (47 respondenter) kursister. Gennemførte Frafaldne Mand 22,8% 21,3% Kvinde 76,5% 76,6% 0,6% 2,1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Figur 3.0 viser, at fordelingen af køn for gennemførte og frafaldne kursister ligner hinanden. Størstedelen af de gennemførte (76,5 %) og frafaldne kursister (76,6 %) er kvinder. Ligeledes fremgår det, at andelen af mænd er minimalt større blandt de gennemførte (22,8 %) sammenlignet med de frafaldne (21,3 %), og at andelen af ubesvarede er størst blandt de frafaldne (2,1 %) sammenlignet med de gennemførte (0,6 %). ALDER Figur 3.1. Fordeling af alder for gennemførte (469 respondenter) og frafaldne (47 respondenter) kursister. Gennemførte Frafaldne Under 21 år 0,4% 2,1% år 4,3% 6,4% år 16,4% 23,4% år 21,3% 25,4% år 23,0% 21,3% år 18,8% 17,0% år 2,1% 6,0% Over 80 år 0,9% 2,1% 4,9% 4,3% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Af figur 3.1 fremgår det, at aldersfordelingen for de gennemførte og frafaldne kursister er nogenlunde ens med undtagelse af grupperne årige og årige. De fleste kursister er i alderen mellem år, hvoraf den største aldersgruppe for gennemførte kursister er de årige (25,4 %), mens den største aldersgruppe for frafaldne kursister er de årige (23,4 %). Gennemsnitsalderen for gennemførte kursister er 52 år, mens gennemsnitsalderen for frafaldne kursister er 48,2 år. 4

6 Etnicitet Civilstatus CIVILSTATUS Figur 3.2. Fordeling af civilstatus for gennemførte (469 respondenter) og frafaldne (47 respondenter) kursister. Gennemførte Frafaldne Gift/Samlevende 53,2% 66,1% Fraskilt/Separeret 14,9% 10,7% Enlig/Single 17,3% 27,7% Enke/Enkemand 2,1% 5,3% 2,1% 0,6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Figur 3.2 viser, at størstedelen af kursisterne for begge grupper er gift/samlevende (53,2 % for de gennemførte og 66,1 % for de frafaldne kursister). Den næststørste gruppe er for begge grupper enlige/singler (27,7 % for de gennemførte og 17,3 % for de frafaldne). ETNISK BAGGRUND Figur 3.3. Fordeling af etnisk baggrund for gennemførte (469 respondenter) og frafaldne (47 respondenter) kursister. Gennemførte Frafaldne 95,9% 97,9% 0,0% 3,4% 0,6% 2,1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figur 3.3 illustrerer, at størstedelen af kursisterne har en etnisk dansk baggrund (95,9 % for de gennemførte og 97,9 % for de frafaldne kursister). delen af deltagere med anden etnisk baggrund end dansk udgør 3,4 % for de gennemførte kursister og 0,0 % for de frafaldne kursister. 5

7 Uddannelsesniveau UDDANNELSE Figur 3.4. Fordeling af uddannelsesbaggrund for gennemførte (469 respondenter) og frafaldne (47 respondenter) kursister. Gennemførte Frafaldne Lang videregående uddannelse 5,5% 6,4% Mellemlang videregående uddannelse 14,9% 27,5% Kort videregående uddannelse 16,6% 23,4% Erhvervsuddannelse 21,3% 22,2% Gymnasial uddannelse 4,3% 8,7% Grundskole eller mindre 6,4% 18,3% 1,1% 23,4% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Af figur 3.4 fremgår det, at størstedelen af de gennemførte kursister har en mellemlang videregående uddannelse (27,5 %). Endvidere ses det, at 22,2 % af de gennemførte kursister har angivet Erhvervsuddannelse og 18,3 % har angivet Grundskole eller mindre (folkeskole/mellemskole/realeksamen). Blandt de frafaldne kursister er den største uddannelsesgruppe kort videregående uddannelse (23,4 %). Efterfølgende fordeler de fleste af de frafaldne kursister sig på erhvervsuddannelse (21,3 %) og mellemlang videregående uddannelse (14,9 %). 6

8 Beskæftigelse BESKÆFTIGELSE Figur 3.5. Fordeling af beskæftigelse for gennemførte (469 respondenter) og frafaldne (47 respondenter) kursister. Gennemførte Frafaldne I arbejde 10,6% 14,5% Under uddannelse 1,5% 6,4% Flexjob 4,3% 7,0% Revalidering 0,6% 2,1% Sygemeldt fra job 7,2% 12,8% Sygemeldt fra ledighed 7,5% 14,9% Folkepensionist Førtidspensionist 14,9% 18,8% Efterløn 6,2% 6,4% Kontanthjælpsmodtager 12,8% 17,7% Jobsøgende 0,0% 4,7% 7,2% 14,9% Anden beskæftigelse 0,0% 5,8% 0,0% 1,3% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% Af figur 3.5 fremgår det, at 18,8 % af de gennemførte kursister er førtidspensionister, 17,7 % er folkepensionister og 14,5 % har angivet at være I arbejde. De frafaldne kursister fordeler sig nogenlunde jævnt over Sygemeldt fra ledighed (14,9 %), Førtidspensionist (14,9 %), Kontanthjælpsmodtager (14,9 %), Sygemeldt fra job (12,8 %) og Folkepensionist (12,8 %). De resterende kursister blandt både gennemførte og frafaldne er nogenlunde ligeligt fordelt på de øvrige beskæftigelser. 27 kursister satte kryds i anden beskæftigelse og heraf angav bl.a. 22,2 % Ressourceforløb, 11,1 % Selvstændig, 11,1 % Hjemmegående og 7,4 % Ledig fra flexjob. 7

9 Årsag til deltagelse på kursus Baggrund for deltagelse på kurset DELTAGELSE PÅ KURSET SOM DEL AF EN JOBPLAN Figur 3.6. Fordeling af kursister, der deltager i kursus som del af en jobplan for gennemførte (469 respondenter) og frafaldne (47 respondenter) kursister. Gennemførte Frafaldne Del af jobplan 12,6% 19,1% Ikke del af jobplan 80,9% 85,5% 0,0% 1,9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Figur 3.6 viser, at 12,6 % af de gennemførte og 19,1 % af de frafaldne deltog på kurset som del af en jobplan. ÅRSAG TIL DELTAGELSE PÅ KURSET Figur 3.7. Fordeling af årsag til deltagelse for gennemførte (469 respondenter) og frafaldne (47 respondenter) kursister. Gennemførte Frafaldne Diagnose på angst/ depression af læge/psykolog 55,3% 67,0% Symptomer på angst/depression 29,0% 42,6% 2,1% 4,1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Af figur 3.7 fremgår det, at størstedelen af de gennemførte kursister (67%) deltog på kurset, fordi de har fået stillet en diagnose på angst og/eller depression af en læge/psykolog, hvilket også er gældende for de frafaldne - dog med en lidt mindre andel på 55,3 %. Ligeledes fremgår det, at andelen af kursister, der har symptomer på angst og/eller depression, er større blandt de frafaldne (42,6 %) i forhold til de gennemførte kursister (29 %). 8

10 Sygdomskategori LANGVARIGE/KRONISKE SYGDOMME Figur 3.8. Fordeling af sygdomme for gennemførte (469 respondenter) og frafaldne (47 respondenter) kursister (respondenten havde mulighed for at angive flere svar). Gennemførte Frafaldne Anden psykisk lidelse end angst/depression 15,8% 17,0% Knogleskørhed Hjertesygdom 2,1% 4,1% 4,7% 4,3% Gigtsygdom 8,5% 14,1% Fibromyalgi 3,4% 2,1% Diabetes 6,2% 6,4% Ryglidelse Apopleksi (blodprop i hjernen) Astma/Allergi 1,1% 0,0% 10,2% 10,6% 17,9% 17,0% Kræft 0,0% 3,8% KOL/Lungesygdom 2,1% 3,8% Sclerose 0,2% 0,0% Anden sygdom 10,6% 19,2% Ingen sygdom 23,4% 25,8% 10,2% 19,1% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Det fremgår af figur 3.8, at de gennemførte og frafaldne kursisters sygdomsbaggrund fordeler sig nogenlunde ens på de forskellige sygdomskategorier, med undtagelse af kategorierne Gigtsygdom og Anden sygdom. Omkring en fjerdel af både gennemførte (25,8 %) og frafaldne (23,4 %) kursister har ingen anden sygdom. De største sygdomskategorier blandt kursisterne i begge grupper er Ryglidelse (17,9 % for gennemførte og 17 % for frafaldne), Gigtsygdom (hhv. 14,1 % og 8,5 %) og Astma/Allergi (hhv. 10,2 % og 10,6 %). Derudover har en stor andel af begge grupper angivet at have Anden psykisk lidelse end angst og/eller depression (15,8 % for gennemførte og 17 % for frafaldne) og Anden sygdom (hhv. 19,2 % og 10,6 %). I kategorien Anden psykisk lidelse end angst og/eller depression har godt en fjerdedel af kursisterne angivet stress (26,8 %). Derudover er bl.a. PTSD, OCD, Borderline, Bipolar og ADHD angivet. Under kategorien Anden sygdom har 11,6 % angivet at have mave/tarm sygdomme. Derudover er bl.a. forhøjet blodtryk, for lavt stofskifte og led-sygdomme angivet. 9

11 Hvornår kursister blev opmærksomme på symptomer HVORNÅR KURSISTER BLEV OPMÆRKSOMME PÅ SYMPTOMER Figur 3.9. Fordeling af antal år siden symptomer på angst og/eller depression første gang blev oplevet for gennemførte (469 respondenter) og frafaldne (47 respondenter) kursister. Kursisterne blev spurgt: Hvornår blev du første gang klar over, at du havde symptomer på angst/depression? Gennemførte Frafaldne Mindre end 1 år siden 0,0% 0,9% 1-5 år siden 23,4% 32,0% 6-10 år siden 14,5% 14,9% år siden 14,3% 21,3% Mere end 15 år siden 32,0% 34,0% 6,4% 6,4% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Det fremgår af figur 3.9, at kun et fåtal af kursisterne (0,9 % for de gennemførte og 0,0 % for de frafaldne kursister) blev opmærksomme på deres symptomer på angst/depression for mindre end et år siden. Blandt de gennemførte kursister blev lige mange opmærksomme på sine symptomer symptomer for 1-5 år (32 %) siden og mere end 15 år (32 %) siden, mens der blandt de frafaldne kursister er flest i kategorien Mere end 15 år siden (34 %) og kun med 23,4 % er næstflest i kategorien 1-5 år siden. Gennemsnitligt blev kursisterne første gang opmærksomme på symptomer på angst/depression for mere end 10 år siden (13,8 år siden for gennemførte og 16 år siden for frafaldne). 10

12 Hvordan kursister blev klar over symptomer HVORDAN KURSISTER BLEV KLAR OVER SYMPTOMER Figur Fordeling af måde kursister blev opmærksom på symptomer på angst og/eller depression for gennemførte (469 respondenter) og frafaldne (47 respondenter) kursister. Kursisterne blev spurgt: Angiv hvordan du blev klar over, at du havde symptomer på angst/depression (Muligt at angive flere svar): Gennemførte Frafaldne Blev selv opmærksom på det 69,3% 74,5% Familien gjorde opmærksom på det 18,8% 21,3% En kollega gjorde opmærksom på det 2,1% 4,3% En ven gjorde opmærksom på det 3,4% 8,5% Andre/andet 14,9% 20,5% 4,3% 4,3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Figur 3.10 illustrerer, at størstedelen af kursisterne selv er blevet opmærksomme på, at de havde symptomer på angst og/eller depression (69,3 % for gennemførte og 74,5 % for frafaldne). Næststørste kategori er for de gennemførte kursister Andre/andet (20,5 %) efterfulgt af Familien gjorde opmærksom på det (18,8 %), hvilket forholder sig omvendt for de frafaldne, hvor 21,3 % har svaret Familien gjorde opmærksom på det og 14,9 % har svaret Andre/andet. I alt 103 kursister (samlet gennemførte og frafaldne) har svaret Andre/andet, hvilket dækker over bl.a. sundhedsprofessionelle som læge, psykolog, psykiater (73%), efter akut sammenbrud/indlæggelse/anfald (12,6 %) og andre, fx mentorer, vejledere, rådgivere og lærere (6,3 %). 11

13 Antal år kursister har haft det dårligt psykisk ANTAL ÅR KURSISTER HAR HAFT DET DÅRLIGT PSYKISK Figur Fordeling af antal år kursister (469 gennemførte og 47 frafaldne) havde det psykisk dårligt inden diagnosen blev stillet. Kursister blev spurgt: Hvor længe forinden havde du haft det dårligt psykisk? Gennemførte Frafaldne Under 1 år 15,1% 23,4% 1-5 år 41,4% 40,4% 6-10 år 6,4% 9,4% år 2,1% 4,7% Over 15 år 10,0% 10,6% 17,0% 19,4% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Af Figur 3.11 kan det ses, at fordelingen af antal år med dårligt psykisk velvære er nogenlunde ens for gennemførte og frafaldne kursister. For både gennemførte og frafaldne kursister er det mest hyppigt at have haft det dårligt psykisk i mellem 1 og 5 år (41,4 % for gennemførte og 40,4 % for frafaldne) og dernæst under 1 år (15,1 % for gennemførte og 23,4 % for frafaldne). Ligeledes ses det, at det er mindst hyppigt blandt kursisterne at have haft det dårligt psykisk mellem år (4,7 % for gennemførte og 2,1 % for frafaldne). 12

14 Diagnose Antal psykiske diagnoser ANTAL DIAGNOSER Figur Fordeling af antal kursister med stillede psykiske diagnoser for gennemførte (469 respondenter) og frafaldne (47 respondenter) kursister. Gennemførte Frafaldne Ingen stillede diagnoser 32,0% 38,3% 1 diagnose 38,8% 46,8% 2 diagnoser 8,5% 20,0% 3 eller flere diagnoser 6,4% 9,2% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Af figur 3.12 fremgår det, at 32 % af de gennemførte kursister og 38,3 % af frafaldne kursister ikke har fået stillet en psykisk diagnose 1. Hhv. 68 % de gennemførte og 61,7 % af de frafaldne kursister har fået stillet en eller flere psykiske diagnoser. For både gennemførte (38,8 %) og frafaldne (46,8 %) har flest kursister fået stillet 1 diagnose og færrest har fået stillet 3 eller flere diagnoser (9,2 % for gennemførte og 6,4 % for frafaldne). FORDELING PÅ PSYKISKE DIAGNOSER Figur Fordeling af hvilke psykiske diagnoser kursister har for gennemførte (469 respondenter) og frafaldne (47 respondenter) kursister (respondenter kan angive flere diagnoser). Gennemførte Frafaldne Depression Angst Stress PTSD ADD/ADHD Bipolar OCD Andet 5,2% 2,4% 2,5% 2,4% 2,3% 0,0% 3,7% 0,0% 1,5% 2,4% 9,8% 15,6% 21,6% 34,1% 47,5% 48,8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Figur 3.13 illustrerer, at størstedelen af de kursister, der har fået stillet psykiske diagnoser, har haft enten depression (47,5 % for gennemførte og 48,5 % for frafaldne) eller angst (21,6 % for gennemførte og 34,1 % for frafaldne). Begge grupper fordeler sig nogenlunde jævnt på resten af kategorierne (mellem 1,5 % og 5,2 % for gennemførte og 0 % og 2,4 % for frafaldne) med undtagelse af Andet -kategorien, som hhv. 15,6 % af gennemførte og 9,8 % af frafaldne kursister har placeret sig i. Kategorien Andet indeholder bl.a. besvarelserne Skizofreni, Borderline og Personlighedsforstyrrelse. 1 Den præcise størrelse på kategorien Ingen stillede diagnoser er usikker, da kategorien også kan indeholde kursister, der har sprunget spørgsmålet over, altså de Ubesvarede. 13

15 Grad af enighed 4. KURSISTERS TILFREDSHED MED KURSET Følgende beskriver kursisternes mening om udbytte af og tilfredshed med kurset, som fx vurdering af værktøjer og metoder på kurset, tilfredshed med instruktører osv. Afsnittet er udelukkende baseret på evalueringer fra de gennemførte kursister, da de frafaldne kursister ikke er blevet spurgt til dette UDBYTTE AF KURSET De gennemførte kursister blev adspurgt om 20 forskellige udsagn vedrørende udbytte af kurset. Deres besvarelser illustreres i det følgende. Figur 4.0. Fordeling af grad af enighed i udsagn: Jeg er blevet bedre til at træffe beslutninger for gennemførte kursister (469 respondenter). Jeg e r b l evet b e d re til at træffe b e slutninge r 7,9% 46,1% 32,6% 5,5% 0,9% 7,0% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Af figur 4.0 fremgår det, at størstedelen af kursisterne er enige eller i høj e i udsagnet (hhv. 46,1 % og 7,9 %), mens 5,5 % er uenige og 0,9 % er i høj e i udsagnet. 14

16 Grad af enighed Grad af enighed Figur 4.1. Fordeling af grad af enighed i udsagn: Jeg er blevet bedre til at nå de mål, jeg sætter mig for gennemførte kursister (469 respondenter). Jeg e r b l evet b e d re til at n å d e m å l, j e g s ætter m i g 10,0% 55,2% 25,4% 4,1% 0,4% 4,9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Som man kan se af figur 4.1, er over halvdelen af de gennemførte kursister enige i udsagnet (55,2 %) og 10 % grad enige, mens under 5 % er uenige eller i høj e (hhv. 4,1 % og 0,4 %). Figur 4.2. Fordeling af grad af enighed i udsagn: Jeg har lært at arbejde med problemløsning for gennemførte kursister (469 respondenter). Jeg h a r l æ rt at a r b e jde m e d p ro blemløsning 13,2% 64,2% 14,5% 1,7% 0,9% 5,5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Figur 4.2 illustrerer, 77,4 % af kursisterne enten er enige eller i høj e i udsagnet, mens under 3 % er uenige eller i høj e (hhv. 1,7 % og 0,9 %). 15

17 Grad af enighed Grad af enighed Figur 4.3. Fordeling af grad af enighed i udsagn: Jeg har lært at anvende forskellige kognitive teknikker (fx afledning, muskelafspænding, fantasirejse og positiv tænkning) for gennemførte kursister (469 respondenter). Jeg h a r l æ rt at a nve nde fo rskellige ko g n itive te knikker 20,0% 57,6% 15,1% 1,7% 1,1% 4,5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Af figur 4.3 fremgår det, at størstedelen af kursisterne enten er enige eller e i udsagnet (hhv. 57,6 % og 20 %), mens 2,8 % er enten uenige eller i høj e med udsagnet (hhv. 1,7 % og 1,1 %). Figur 4.4. Fordeling af grad af enighed i udsagn: Jeg er blevet opmærksom på, hvad mine triggere er for gennemførte kursister (469 respondenter). Jeg e r b l evet o p m ærksom p å, hva d m i n e triggere e r 13,2% 55,7% 20,0% 4,7% 0,9% 5,5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Figur 4.4 fremgår det, at 68,9 % af kursisterne enten er enige eller i høj e i udsagnet (hhv. 55,7 % og 13,2 %), mens 5,6 % enten er uenige eller i høj e med udsagnet. 16

18 Grad af enighed Grad af enighed Figur 4.5. Fordeling af grad af enighed i udsagn: Jeg er begyndt at bevæge mig mere for gennemførte kursister (469 respondenter). Jeg e r b e g yndt at b evæ ge m i g m e re 9,6% 34,5% 36,5% 10,9% 2,6% 6,0% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Figur 4.5 illustrerer, at størstedelen af kursisterne (36,5 %) er hverken enige e i udsagnet. Næststørste kategori er med 34,5 % og mindste kategori er med 2,6 %. Figur 4.6. Fordeling af grad af enighed i udsagn: Jeg er blevet bedre til at håndtere mine symptomer på angst/depression for gennemførte kursister (469 respondenter). Jeg e r b l evet b e d re til at h å n dtere m i n e sy m ptomer p å a n gst/depression 11,1% 53,7% 23,7% 4,7% 0,4% 6,4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Af figur 4.6 kan det læses, at 64,5 % af de gennemførte kursister er enige (53,7 %) eller i høj e (11,1 %) i udsagnet, mens godt 5 % er uenige (4,7 %) eller i høj e (0,4 %). 17

19 Grad af enighed Grad af enighed Figur 4.7. Fordeling af grad af enighed i udsagn: Jeg er blevet bedre til at kommunikere med min læge og andre sundhedsprofesionelle for gennemførte kursister (469 respondenter). Jeg e r b l evet b e d re til at ko m m unikere m e d m i n l æ ge o g a n d re s u n dhedsprofesionelle 7,5% 25,8% 49,0% 7,5% 3,2% 7,0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Af figur 4.7 fremgår det, at knap halvdelen af kursisterne hverken er enige e i udsagnet (49 %). Omkring en tredjedel (33,3 %) er enige eller i høj e, mens 10,7 % er enten uenige eller i høj e i udsagnet. Figur 4.8. Fordeling af grad af enighed i udsagn: Jeg er blevet bedre til at kommunikere med familie og venner for gennemførte kursister (469 respondenter). Jeg er blevet bedre til at kommunike re med familie og venner 10,0% 37,5% 38,8% 5,1% 2,1% 6,4% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Figur 4.8 viser, at 47,5 % af kursisterne er enten enige eller i høj e i udsagnet. En stor gruppe på 38,8 % er hverken enige e, mens 7,2 % af kursisterne er uenige eller i høj e. 18

20 Grad af enighed Grad af enighed Figur 4.9. Fordeling af grad af enighed i udsagn: Jeg har planlagt en forebyggelsesstrategi mod tilbagefald for gennemførte kursister (469 respondenter). Jeg h a r p l a nlagt e n fo re byg ge lsesstrategi m o d tilbagefald 8,5% 40,5% 31,6% 8,1% 2,6% 8,7% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Af figur 4.9 kan det læses, at omkring halvdelen af kursisterne (48,5 %) er enten enige eller i høj e i udsagnet. Knap en tredjedel (31,6) % er hverken enige e, mens 10,7 % er uenige eller i høj e. Figur Fordeling af grad af enighed i udsagn: Jeg har tillid til de informationer og anvisninger, som jeg har fået på kurset for gennemførte kursister (469 respondenter). Jeg har tillid til de i nform ati oner og anvisniger, som j eg har fået på kurset 43,5% 49,7% 2,8% 0,6% 0,6% 2,8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Figur 4.10 illustrerer, at 93,2 % af kursisterne enten er enige eller i høj e i udsagnet, mens 1,2 % af kursisterne har svaret eller. 19

21 Grad af enighed Grad af enighed Figur Fordeling af grad af enighed i udsagn: Instruktørerne på kurset har formået at formidle stoffet på en forståelig og pædagogisk måde for gennemførte kursister (469 respondenter). Instruktørerne p å ku rset h a r fo r m ået at fo r m idle sto f fet p å e n fo rståelig o g p æ d agogisk m å d e 46,9% 43,5% 4,5% 1,5% 0,6% 3,0% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Af figur 4.11 fremgår det, at kursister, der har svaret eller i udsagnet, tilsammen udgør 90,4 % af alle gennemførte kursister. 2,1 % af kursisterne har angivet at være eller i udsagnet. Figur Fordeling af grad af enighed i udsagn: Det har været tiden og kræfterne værd at deltage i kurset for gennemførte kursister (469 respondenter). Det h a r væ ret tiden o g kræfterne væ rd at d e l tage i ku rset 50,3% 36,0% 7,9% 1,3% 0,9% 3,6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Figur 4.12 illustrerer, at godt halvdelen af kursisterne (50,3 %) i høj grad er enige i udsagnet og 36 % enige i udsagnet. 2,2 % af kursisterne har svaret eller. 20

22 Grad af enighed Grad af enighed Figur Fordeling af grad af enighed i udsagn: Det har været en fordel at instruktørerne selv kender til at have symptomer på angst/depression for gennemførte kursister (469 respondenter). Det h a r væ ret e n fo rd el, at i n struktørerne s e l v ke n der til at h ave sy m ptomer p å a n g st/depression 61,4% 31,3% 3,2% 0,9% 0,6% 2,6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Af figur 4.13 kan det læses, at 92,7 % af kursisterne har angivet at være enige eller i høj e i udsagnet, mens 1,5 % af kursister har angivet at være uenige eller i høj e. Figur Fordeling af grad af enighed i udsagn: Indholdet i kurset var meget relevant for min situation for gennemførte kursister (469 respondenter). Indholdet i ku rset va r m e get re l evant fo r m i n s i tuation 38,4% 45,0% 10,9% 1,3% 0,9% 3,6% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Figur 4.14 viser, at 83,4 % af kursisterne har svaret enten eller i udsagnet. 2,2 % af kursisterne har svaret eller i udsagnet. 21

23 Grad af enighed Grad af enighed Figur Fordeling af grad af enighed i udsagn: Instruktørerne på kurset var dygtige og velforberedte for gennemførte kursister (469 respondenter). Instruktørerne p å ku rset va r d ygtige o g ve l forberedte 56,1% 34,8% 5,1% 0,6% 0,4% 3,0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Ud fra figur 4.15 kan man læse, at størstedelen af kursisterne (56,1 %) i høj grad er enige i udsagnet. Den næststørste gruppe af kursister har svaret (34,8 %), mens den mindste gruppe udgør de kursister, der har svaret grad uenig (0,4 %). Figur Fordeling af grad af enighed i udsagn: Jeg havde en god dialog med mine medkursiser på kurset for gennemførte kursister (469 respondenter). Jeg h avd e en go d d i alog m ed m i n e m edkursiste r p å kurset 39,2% 44,6% 10,4% 1,9% 0,6% 3,2% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Af figur 4.16 fremgår det, at 83,8 % af de gennemførte kursister har svaret eller i udsagnet, mens 2,5 % samlet har svaret eller i udsagnet. 22

24 Grad af enighed Grad af enighed Figur Fordeling af grad af enighed i udsagn: Svære emner og diskussioner blev håndteret godt af instruktørerne på kurset for gennemførte kursister (469 respondenter). Svæ re e m n e r o g d i s kussioner b l ev h å ndte ret godt af i n struktørerne p å ku rset 47,3% 36,5% 8,5% 2,1% 1,7% 3,8% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Figur 4.17 viser, at den største gruppe af kursisterne har angivet at være i høj e i udsagnet (47,3 %). Næststørste gruppe har angivet at være enige i udsagnet (36,5 %), mens den mindst hyppige kategori er (1,7 %). Figur Fordeling af grad af enighed i udsagn: Jeg havde en god dialog med instruktørerne på kurset for gennemførte kursister (469 respondenter). Jeg h avde e n god d i a log m e d i n struktørerne p å ku rset 45,6% 41,8% 7,7% 0,6% 1,1% 3,2% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Figur 4.18 illustrerer, at tilsammen 87,4 % af kursisterne har angivet at være i høj e eller enige i udsagnet. 1,7 % af kursisterne har angivet at være uenig eller i høj i udsagnet. 23

25 Ønsket tidsrum Grad af enighed Figur Fordeling af grad af enighed i udsagn: Jeg vil fortælle andre at kurset var godt for gennemførte kursister (469 respondenter). Jeg vil fo r tælle a n d re, at ku rset va r godt 51,6% 34,5% 7,2% 1,9% 0,9% 3,8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Af figur 4.19 fremgår det, at over halvdelen af kursisterne har angivet at være i høj e i udsagnet (51,6 %), mens 34,5 % har angivet at være enig i udsagnet og 2,8 % tilsammen har angivet at være enten uenige eller i høj e GENEREL TILFREDSHED MED KURSET OG KURSETS ORGANISERING De kursister, der havde gennemført kurset, blev ligeledes spurgt ind til deres tilfredshed med kurset og kursets organisering. Deres besvarelser fremgår i det følgende. Figur Fordeling af ønskede tidsrum for afholdelse af kursus for gennemførte kursister (469 respondenter). Ø n sket tidsrum fo r ku rsus Formiddag 51,6% Eftermiddag 31,1% Aften (17:00-20:00) 11,9% 5,3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Figur 4.20 illustrerer, at flest kursister ønsker, at kurset bliver afholdt om formiddagen (51,6 %), mens færrest ønsker, at kurset bliver afholdt om aftenen (11,9 %). 24

26 Grad af tilfredshed Figur Fordeling af grad af samlet tilfredshed med LÆR AT TACKLE angst og depression kurset for gennemførte kursister (469 respondenter): Samlet t ilfredshed med kurset Meget tilfreds 48,6% Tilfreds 38,4% Hverken tilfreds eller utilfreds 9,0% Utilfreds 0,4% Meget utilfreds 0,2% 3,4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Af figur kan det læses, at 87 % af kursisterne var meget tilfredse eller tilfredse med kurset samlet set. 0,6 % var utilfredse eller meget utilfredse, mens 9 % hverken var tilfredse eller utilfredse med kurset samlet set. 25

27 Transportmåde 5. TRANSPORT OG KENDSKAB TIL KURSET Alle gennemførte kursister blev spurgt ind til, hvorfra de havde kendskab til kurset, samt hvilken transportform de havde benyttet for at komme til kursusstedet. Følgende afsnit indeholder overblik over disse besvarelser. Figur 5.0. Fordeling af hvordan kursister er kommet til kursusstedet for gennemførte kursiser (469 respondenter). Respondenter havde mulighed for at angive flere svar. Transport t il kursussted Jeg kører selv i bil 59,1% Jeg kører på knallert /scooter/crosser 1,7% Kørt i bil af familie/ven el.lign. 7,2% Med bus eller tog 9,6% Jeg cykler 17,7% Jeg går 11,1% Handicapkørsel el.lign. 0,2% På anden måde 2,3% 3,4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Figur 5.0. viser, at størstedelen af kursisterne selv er kørt i bil til kursusstedet (59,1 %). De næststørste kategorier er Jeg cykler (17,7 %) og Jeg går (11,1 %), mens færrest kursister er kommet med handicapkørsel (0,2 %) eller på knallert/scooter/crosser (1,7 %). 11 kursister har angivet På anden måde, hvilket bl.a. dækker over Med anden kursist og Med flextrafik. 26

28 Hvordan kursister har fået kendskab til kurset Figur 5.1. Fordeling af måde hvorpå kursister har fået kendskab til kurset for gennemførte kursister (469 respondenter). Respondenterne havde mulighed for at angive flere svar. Ke n dskab til ku rset Hos lægen 8,5% Gennem en ven /bekendt 6,2% På hospitalet 1,3% På kommunen 12,2% På biblioteket 1,5% På hjemmesiden 0,9% På kommunens hjemmeside 6,4% Via en annonce i den lokale avis 47,8% Andet sted 21,1% 2,8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Af figur 5.1. fremgår det, at størstedelen af kursisterne har fået kendskab til kurset gennem en annonce i den lokale avis (47,8 %). Næststørste kategori er Andet sted (21,1 %) efterfulgt af På kommunen (12,2 %), mens de to kategorier med færrest respondenter er På hospitalet (1,3 %) og På biblioteket (1,5 %). 103 kursister har sat kryds ved Andet sted og havde mulighed for at angive hvor. Svarene omfatter steder som Sundheds-og forebyggelsescentre (16,6 %), Job- og aktivitetscentre (9,7 %), fra andet patientkursus (7,8 %) og på Facebook (5,8 %). Andre har fået kendskab til kurset gennem sygdomsbekæmpende foreninger, sagsbehandlere eller via psykolog, fysioterapeut eller sygeplejerske. 27

29 Antal gange fraværende 6. FRAVÆR OG ÅRSAGER TIL FRAVÆR Følgende afsnit beskriver kursisters fravær og årsager til fravær. De spørgsmål, som kursisterne blev stillet, varierede alt efter, om de gennemførte eller faldt fra kurset. Derfor er følgende diagrammer delt op på gennemførte kursister (har deltaget i 4 eller flere moduler) og frafaldne kursister (har deltaget i 3 eller færre moduler) FRAVÆR FOR GENNEMFØRTE KURSISTER Figur 6.0. Fordeling af antal gange fraværende for gennemførte kursister (469 respondenter). G e n nemførte ku rsisters f ravær 0 gange 42,6% 1 gang 33,3% 2 gange 16,0% 3 gange 4,5% 3,6% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Figur 6.0 viser, at 53,8 % af kursisterne har været fraværende til mindst 1 kursusmodul, mens 42,6 % slet ikke har været fraværende. Samtidig viser figuren, at færrest af de kursister, der har haft fravær, har været fraværende 3 gange (4,5 %), og flest har været fraværende en enkelt gang (33,3 %). 28

30 Årsag til fravær Figur 6.1. Fordeling af årsager til fravær for gennemførte kursister, der har været fraværende (269 respondenter 2 ). Respondenterne havde mulighed for at angive flere årsager til fravær. G e n nemførte ku rsisters å rsager til f ravær Sygdom 40,5% Ferie 11,9% Var for træt /uoplagt 13,4% Skulle til lægen /på hospitalet /til kontrol el. lign. 8,6% Havde ikke tid 7,1% Tidspunktet for kurset passede dårligt 2,2% Havde ingen transportmulighed 1,1% Kurset levede ikke op til forventninger 0,4% Anden årsag 30,5% 5,6% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Af figur 6.1. fremgår det, at den hyppigste årsag til fravær blandt de gennemførte kursister er sygdom (40,5 %). Andre hyppige årsager er Jeg var for træt/uoplagt (13,4 %), og Ferie (11,9 %), mens færrest angiver Kurset levede ikke op til mine forventninger som årsag til fravær (0,4 %). 30,5 % (82 respondenter) har angivet Anden årsag, hvilket bl.a. omfatter årsager som sygdom/dødsfald i familien (18,3 %), havde det dårligt psykisk (8,5 %), arbejde/studie/praktik-relaterede aktiviteter (8,5 %) og møder (i a-kasse, bank osv.) (8,5 %). Få angav at være til jobcenter-relaterede aktiviteter, at have smerter eller at have andre familierelaterede aktiviteter. 2 Dette tal stemmer ikke overens med antal fraværende fra tabel 5.1 (53,8 % svarende til 252 respondenter). Dette skyldes højst sandsynligt, at de ubesvarede fra tabel 5.1, som derfor ikke kan regnes for hverken at være fraværende eller ikke-fraværende, har valgt at svare på det næste spørgsmål om årsag til fravær, hvilket er det spørgsmål, der ligger til grund for tabel

31 Antal deltagede moduler 6.2. FRAVÆR BLANDT FRAFALDNE KURSISTER Figur 6.2. Fordeling af antal moduler kursisterne har deltaget i for frafaldne kursister (47 respondenter). Anta l m o d uler f rafaldne ku rsister h a r d e l taget i 1 modul 23,4% 2 moduler 27,7% 3 moduler 40,4% 8,5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Figur 6.2 illustrerer, at størstedelen af de frafaldne kursister har deltaget i 3 moduler (40,4 %) og færrest i et enkelt modul (23,4 %). 30

32 Fraværsårsag Figur 6.3. Fordeling af fraværsårsager for frafaldne kursister (47 respondenter). Respondenterne havde mulighed for at angive flere svar. Årsager til f ravær fo r f rafaldne ku rsister Savnede sundhedsfaglige undervisere, fx læger eller sygeplejersker Kurset gav ingen nye redskaber eller færdigheder For syg til at kunne deltage 17,0% 23,4% 25,5% Følte mig ikke tilpas i gruppen 12,8% Kurset passede ikke til min situation 23,4% Kurset gav ingen ny viden 25,5% Havde ikke tid 6,4% Der var for lidt tid til at tale sammen 19,1% Havde ingen transportmulighed 2,1% Kurset levede ikke op til forventninger 31,9% Anden årsag 36,2% 8,5% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% Af figur 6.3 fremgår det, at der er en relativt stor spredning på de forskellige kategorier. Den mest hyppige årsag til fravær er Kurset levede ikke op til mine forventninger (31,9 %) og Anden årsag (36,2 %). Under kategorien Anden årsag havde respondenterne mulighed for at angive andet svar, som bl.a. omfattede Arbejde (23,5 %) og Smerter/sygdom (23,5 %). Andre hyppige årsager er Savnede sundhedsfaglige undervisere (25,5 %), Kurset gav ingen ny viden (25,5 %), For syg til at kunne deltage (23,4 %) og Kurset passede ikke til min situation (23,4 %). Mindst hyppige årsager er Havde ingen transportmulighed (2,1 %) og Havde ikke tid (6,4 %). 31

33 Figur 6.4. Fordeling af kursisters lyst til at deltage igen på kurset LÆR AT TACKLE angst og depression for frafaldne kursister (47 respondenter). Kursisterne blev spurgt: Vil du deltage på kurset LÆR AT TACKLE angst og depression igen, hvis du fik muligheden? Ja Lyst til d e l tagelse p å ku rset i gen 19,1% Måske 36,2% Nej 27,7% 17,0% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Figur 6.4. illustrerer, at flest kursister måske vil deltage på kurset igen, hvis de fik muligheden (36,2 %), mens færrest har svaret Ja (19,1 %). De frafaldne kursister, der angav gerne at ville deltage på kurset LÆR AT TACKLE angst og depression igen, udtrykker som årsag hertil, at de gerne vil have et bedre udbytte af kursusmaterialet og indhente den tabte information, eller hvis de fik det bedre/deres situation forandres. 32

34 Levede kurset op til forventninger? 7. FORVENTNINGER TIL KURSET Figur 7.0. Forventninger til kurset ud fra evalueringer for gennemførte (469 respondenter) og frafaldne kursister (47 respondenter). Kursisterne blev spurgt: Var kurset, som du forventede, på baggrund af den information, du havde fået forud for kursets start? Gennemførte Frafaldne Ja 31,9% 72,9% Nej 11,5% 31,9% Ved ikke 10,2% 25,5% 5,3% 10,6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Figur 7.0. viser, at knap 3/4 gennemførte kursister fandt, at kurset levede op til deres forventninger (72,9 %), hvorimod de frafaldne kursister fordeler sig mere jævnt over de tre svarmuligheder med 31,9 % i Ja, 31,9 % i Nej og 25,5 % i Ved ikke. De gennemførte og frafaldne kursister, der ikke mente, at kurset levede op til deres forventninger, havde mulighed for at uddybe dette. Her fremhæves for lidt dialog mellem de deltagende kursister, for lidt tid/for overfladisk og for stram plan. Andre nævner for lidt personligt rettet fokus på den enkelte kursist, og nogle kursister var også positivt overraskede. 33

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2014

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2014 EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2014 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER I LØBET AF 2014 INDHOLD 1. Introduktion... 2 2. Sammenfatning...

Læs mere

Lær at tackle angst og depression

Lær at tackle angst og depression Lær at tackle angst og depression Gennemført (har deltaget på 4-7 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset Lær at tackle angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder

Læs mere

Lær at tackle kronisk sygdom

Lær at tackle kronisk sygdom Lær at tackle kronisk sygdom Gennemført (har deltaget på 4-6 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset Lær at tackle kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2014

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2014 EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2014 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM I LØBET AF 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion... 2 2. Kursisternes

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom National opgørelse over kursister, der har deltaget på et kursus i løbet af 2012 Denne rapport er lavet på baggrund af evalueringer fra kurset Lær at leve med kronisk sygdom.

Læs mere

NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM I 2015.

NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM I 2015. EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2015 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM I 2015. 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 5 3. Kursisternes

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2013

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2013 EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2013 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET PÅ KURSET LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM I LØBET AF 2013 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 2 2. Kursisternes

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2015

EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2015 EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2015 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION I 2015. 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning...

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2015 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER I 2015.

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2015 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER I 2015. EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2015 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER I 2015. 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 4 3.

Læs mere

LÆR AT TACKLE kroniske smerter

LÆR AT TACKLE kroniske smerter LÆR AT TACKLE kroniske smerter Gennemført (har deltaget på 4-6 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset LÆR AT TACKLE kroniske smerter. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål

Læs mere

LÆR AT TACKLE angst og depression

LÆR AT TACKLE angst og depression LÆR AT TACKLE angst og depression Gennemført (har deltaget på 4-7 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset LÆR AT TACKLE angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder

Læs mere

Lær at tackle angst og depression

Lær at tackle angst og depression Lær at tackle angst og depression Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler på kurset Lær at tackle angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde

Læs mere

Lær at tackle angst og depression

Lær at tackle angst og depression Lær at tackle angst og depression Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler på kurset Lær at tackle angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET PÅ KURSET LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER I LØBET AF 2013 Indhold 1. Introduktion... 2 2. Kursisternes

Læs mere

LÆR AT TACKLE job og sygdom

LÆR AT TACKLE job og sygdom LÆR AT TACKLE job og sygdom Gennemført (har deltaget på 4-6 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset LÆR AT TACKLE job og sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål

Læs mere

Lær at tackle kronisk sygdom

Lær at tackle kronisk sygdom Lær at tackle kronisk sygdom Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset Lær at tackle kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere

Aktiv med kronisk sygdom

Aktiv med kronisk sygdom Aktiv med kronisk sygdom Kære kursist Du har deltaget i workshoppen Aktiv med kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål om dig og din opfattelse af og tilfredshed

Læs mere

Lær at tackle kroniske smerter

Lær at tackle kroniske smerter Lær at tackle kroniske smerter Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset Lær at tackle kroniske smerter. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom National opgørelse over kursister, der har deltaget på et kursus i løbet af 2011 Denne rapport er lavet på baggrund af evalueringer fra kurset Lær at leve med kronisk sygdom.

Læs mere

Lær at tackle kroniske smerter National opgørelse over kursister, der har deltaget på et kursus i løbet af 2012

Lær at tackle kroniske smerter National opgørelse over kursister, der har deltaget på et kursus i løbet af 2012 Lær at tackle kroniske smerter National opgørelse over kursister, der har deltaget på et kursus i løbet af 2012 De kommunale indberetninger for Lær at tackle kroniske smerter viser, at i alt 1020 kursister

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2016 GENNEMFØRTE KURSISTER NORDDJURS KOMMUNE

EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2016 GENNEMFØRTE KURSISTER NORDDJURS KOMMUNE EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2016 GENNEMFØRTE KURSISTER NORDDJURS KOMMUNE 1 Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister, der har gennemført (dvs. deltaget

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom Samlet opgørelse over kursister der har gennemført et kursus i løbet af 2010. Denne rapport er lavet på baggrund af evalueringer fra kurset Lær at leve med kronisk sygdom.

Læs mere

Lær at tackle kroniske smerter

Lær at tackle kroniske smerter Lær at tackle kroniske smerter National opgørelse over kursister, der har deltaget på et kursus i løbet af 2011 De kommunale indberetninger for Lær at tackle kroniske smerter viser, at i alt 662 kursister

Læs mere

LÆR AT LEVE med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der har gennemført et kursus i løbet af i 2009

LÆR AT LEVE med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der har gennemført et kursus i løbet af i 2009 LÆR AT LEVE med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der har gennemført et kursus i løbet af i 2009 De følgende figurer viser landsdækkende opgørelser fra evalueringerne af LÆR AT LEVE med kronisk sygdom.

Læs mere

LÆR AT TACKLE angst og depression

LÆR AT TACKLE angst og depression LÆR AT TACKLE angst og depression Deltaget på 3 eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset LÆR AT TACKLE angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde dette

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2015

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2015 EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2015 GENNEMFØRTE KURSISTER VEJEN KOMMUNE Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister, der har gennemført (dvs. deltaget på 4

Læs mere

LÆR AT TACKLE job og sygdom

LÆR AT TACKLE job og sygdom LÆR AT TACKLE job og sygdom Deltaget på 3 eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset LÆR AT TACKLE job og sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der har gennemført et kursus i løbet af i 2008 De følgende figurer viser landsdækkende opgørelser fra evalueringerne af Lær at leve med kronisk sygdom.

Læs mere

LÆR AT TACKLE kronisk sygdom

LÆR AT TACKLE kronisk sygdom LÆR AT TACKLE kronisk sygdom Deltaget på 3 eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset LÆR AT TACKLE kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere

LÆR AT TACKLE kronisk sygdom

LÆR AT TACKLE kronisk sygdom LÆR AT TACKLE kronisk sygdom Gennemført (har deltaget på 4-6 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset LÆR AT TACKLE kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der er frafaldet kursus i løbet af 2009.

Lær at leve med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der er frafaldet kursus i løbet af 2009. Lær at leve med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der er frafaldet kursus i løbet af 2009. De kommunale indberetninger fra 2009 viste, at 1920 kursister havde deltaget på Lær at leve med kronisk

Læs mere

Rapport over kursusevalueringer i perioden 2008-2011. Lær at leve med kronisk sygdom

Rapport over kursusevalueringer i perioden 2008-2011. Lær at leve med kronisk sygdom Rapport over kursusevalueringer i perioden 2008-2011 Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom Rapport over kursusevalueringer i perioden 2008-2011 Indhold 1. Lær at leve med kronisk

Læs mere

LÆR AT TACKLE job og sygdom

LÆR AT TACKLE job og sygdom LÆR AT TACKLE job og sygdom Gennemført (har deltaget på 4-6 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset LÆR AT TACKLE job og sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål

Læs mere

Evaluering af Mit liv med diabetes diabetesrehabilitering i Faaborg-Midtfyn Kommune

Evaluering af Mit liv med diabetes diabetesrehabilitering i Faaborg-Midtfyn Kommune Evaluering af Mit liv med diabetes diabetesrehabilitering i Faaborg-Midtfyn Kommune HOLD 1, efterår 2013 Baggrundsvariable Kønsfordeling Aldersfordeling Mand 5 Indtast din alder 66 Kvinde 5 2 4 6 8 10

Læs mere

KRONISKE SMERTER 2016

KRONISKE SMERTER 2016 LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2016 GENNEMFØRTE KURSISTER NORDDJURS KOMMUNE 1 Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister, der har gennemført (dvs. deltaget på 4 eller

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom National opgørelse over kursister der er frafaldet kursus i løbet af 2008. De kommunale indberetninger fra 2008 viste, at omkring 1800 kursister havde deltaget på Lær at

Læs mere

LÆR AT TACKLE kroniske smerter

LÆR AT TACKLE kroniske smerter LÆR AT TACKLE kroniske smerter Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset LÆR AT TACKLE kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere

ANGST OG DEPRESSION 2015

ANGST OG DEPRESSION 2015 LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2015 GENNEMFØRTE KURSISTER VEJEN KOMMUNE Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister, der har gennemført (dvs. deltaget på 4 eller

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 ODENSE KOMMUNE

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 ODENSE KOMMUNE EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 ODENSE KOMMUNE 1 Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister på kurset Lær at tackle kroniske smerter i Odense Kommune

Læs mere

[LÆR AT TACKLE ] PATIENTUDDANNELSERNE I VEJEN KOMMUNE. Vejen Kommune

[LÆR AT TACKLE ] PATIENTUDDANNELSERNE I VEJEN KOMMUNE. Vejen Kommune 2016 Vejen Kommune Jette Holmgaard, Koordinator Lene Schramm Petersen, Gruppeleder Livsstilsafdelingen Evaluering af patientuddannelserne i Vejen Kommune 2015 Lær at tackle kroniske smerter - Lær at tackle

Læs mere

Aktiv med kronisk sygdom. Evaluering af. Aktiv med kronisk sygdom

Aktiv med kronisk sygdom. Evaluering af. Aktiv med kronisk sygdom Aktiv med kronisk sygdom Evaluering af Aktiv med kronisk sygdom INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 1 Datagrundlag... 2 Kursisternes baggrund... 2 Kursisternes brug af de tillærte redskaber... 4 Kursisternes

Læs mere

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden 2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden Antallet af borgere med kronisk sygdom er steget med 5,6 % i Region Hovedstaden fra til 2010 Antallet af borgere med mere end én kronisk sygdom er

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Profil af den danske kiropraktorpatient

Profil af den danske kiropraktorpatient Profil af den danske kiropraktorpatient Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening Version 2-2014 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Metode... 2 3. Indkomstniveau... 3 4. Aldersfordeling... 4 5.

Læs mere

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag Brugerundersøgelse Roskilde Kommune for genoptræningsområdet 2009 Rapport - inklusiv bilag Rapport Indhold 1 Konklusion...1 2 Undersøgelsens hovedresultater...2 3 Træning med genoptræningsplan...2 3.1

Læs mere

Lær at tackle job og sygdom

Lær at tackle job og sygdom Lær at tackle job og sygdom Beskæftigelsesregion Midtjylland 29. september 2014 Lea Hegaard chefkonsulent, Komiteen for Sundhedsoplysning Malene Norborg senior projektkoordinator, Komiteen for Sundhedsoplysning

Læs mere

Lokalafdelingen i Aarhus og Skanderborg Side 1 af 10

Lokalafdelingen i Aarhus og Skanderborg Side 1 af 10 Spørgeskemaundersøgelse Bestyrelsen for Scleroseforeningens afdeling i Aarhus og Skanderborg har i december 2014 og januar 2015 lavet en spørgeskemaundersøgelse blandt lokalforeningens medlemmer om deres

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Patientuddannelse lær at leve med kronisk sygdom

Patientuddannelse lær at leve med kronisk sygdom Patientuddannelse lær at leve med kronisk sygdom Opgørelse over gennemførte kursister i september-december 2007 De følgende figurer viser de første landsdækkende tal fra evalueringerne af Patientuddannelse

Læs mere

KRONISKE SMERTER 2015

KRONISKE SMERTER 2015 LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2015 GENNEMFØRTE KURSISTER VEJEN KOMMUNE Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister, der har gennemført (dvs. deltaget på 4 eller flere

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2014

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2014 EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2014 GENNEMFØRTE KURSISTER ODENSE KOMMUNE 1 Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister, der har gennemført (dvs. deltaget

Læs mere

Udkast til Sygedagpengeanalyse.

Udkast til Sygedagpengeanalyse. Dato: 8. oktober Sagsnr.: -8-3 Udkast til Sygedagpengeanalyse. Indledning Analysen er blevet til på baggrund af et ønske om at opnå en bedre forståelse af den gruppe af borgere, der er sygemeldte i Middelfart

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

LÆR AT TACKLE. Kronisk sygdom. Kroniske smerter. Angst og depression. eller. eller

LÆR AT TACKLE. Kronisk sygdom. Kroniske smerter. Angst og depression. eller. eller LÆR AT TACKLE Kronisk sygdom eller Kroniske smerter eller Angst og depression Kurserne giver dig inspiration og redskaber til at få en bedre hverdag. Du møder andre i samme situation. LÆR AT TACKLE kronisk

Læs mere

SkoleKom brugerfeedback 2012

SkoleKom brugerfeedback 2012 SkoleKom brugerfeedback 2012 Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejdere i grundskolen September 2012 Indhold 1 SkoleKom-facts... 3 2 Brugerundersøgelsens omfang... 5 1 Resume... 6 2 Brugernes

Læs mere

Parameter PF DST Kommentar Enlige mænd, år ~ 25 % ~ 22 % Fra PF: Single og I et Enlige kvinder, år ~ 37 % ~26 %

Parameter PF DST Kommentar Enlige mænd, år ~ 25 % ~ 22 % Fra PF: Single og I et Enlige kvinder, år ~ 37 % ~26 % Sammenligning mellem fordelingen af respondenter i Psykiatrifondens spørgeskemaundersøgelse (PF) og fordelingen i befolkningen i Statistikbanken (DST) Joan Bentzen, 12. maj 2016 Undersøgelsen er foretaget

Læs mere

Hjerteforeningens perspektiv på rehabilitering i det nære sundhedstilbud. Rådgivningsleder Hanne L. Andersen Rådgivning Aarhus 2016

Hjerteforeningens perspektiv på rehabilitering i det nære sundhedstilbud. Rådgivningsleder Hanne L. Andersen Rådgivning Aarhus 2016 Hjerteforeningens perspektiv på rehabilitering i det nære sundhedstilbud Rådgivningsleder Hanne L. Andersen Rådgivning Aarhus 2016 Disposition: Hjerteptt. og pårørendes oplevelser af rehabilitering i DK.

Læs mere

FÆLLES FOR alle kurserne

FÆLLES FOR alle kurserne FÆLLES FOR alle kurserne Kursussted Sognegården v. Ølby Kirke Ølby Center 79-81 4600 Køge Yderligere information Læs mere på Køge Kommunes hjemmeside www.koege.dk/patient og på www.patientuddannelse.info

Læs mere

Hvad skal der til for at løfte de udsatte unge videre til uddannelse eller beskæftigelse? - En spørgeundersøgelse

Hvad skal der til for at løfte de udsatte unge videre til uddannelse eller beskæftigelse? - En spørgeundersøgelse BAGGRUNDSNOTAT Hvad skal der til for at løfte de udsatte unge videre til uddannelse eller beskæftigelse? - En spørgeundersøgelse I dette notat præsenteres udvalgte resultater fra en spørgeundersøgelse

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Andel del En undersøgelse af det fysiske undervisningsmiljø i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 3 4 AFSNIT 1: Profil på

Læs mere

3 DANSKERNES ALKOHOLVANER

3 DANSKERNES ALKOHOLVANER 3 DANSKERNES ALKOHOLVANER Dette afsnit belyser danskernes alkoholvaner, herunder kønsforskelle og sociale forskelle i alkoholforbrug, gravides alkoholforbrug samt danskernes begrundelser for at drikke

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Akutpakkeindsatsen. Oktober Socialpædagogernes Landsforbund

Akutpakkeindsatsen. Oktober Socialpædagogernes Landsforbund Akutpakkeindsatsen Oktober 2013 Socialpædagogernes Landsforbund 2 Indledning... 3 Undersøgelsens hovedresultater... 3 Kommentarer... 4 Jobmæssig situation... 5 Akutjob... 9 A-kassen og jobcenterets indsats...

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Eksternt spørgeskema. Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet. 1. Baggrundsoplysninger

Eksternt spørgeskema. Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet. 1. Baggrundsoplysninger Eksternt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om kommunens kommunikation med borgerne. Det er din personlige mening om kommunikationen, som spørgeskemaet handler

Læs mere

Evaluering - Studiepraktik 2012

Evaluering - Studiepraktik 2012 Evaluering - Studiepraktik 2012 Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål. Det tager 2-10 min. at svare på spørgsmålene, og din besvarelse

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi

Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi På suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi blev der i foråret 2009 udbudt undervisning i modulet. Der var 61 studerende tilmeldt dette

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet December 2016 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Indhold Hovedresultater... 1 Forventet tilbagetrækningsalder... 2 Fastholdelse på arbejdsmarkedet... 4 Bekymringer på arbejdspladsen... 6 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

TILFLYTTERANALYSEN 2016

TILFLYTTERANALYSEN 2016 Sagsnr. 00.13.02-P05-1-15 Sagsbehandler Anette Olsen TILFLYTTERANALYSEN 2016 18.07.2016 FAKTA OM TILFLYTTERNE FRA TILFLYTTERANALYSEN - 34 % af tilflytterne har tidligere boet i Hedensted Kommune. - 29

Læs mere

UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011. Introtekst til survey:

UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011. Introtekst til survey: UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011 Introtekst til survey: Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål, som tager 2-10 min. at besvare.

Læs mere

Anker Fjord Hospice Danish Cancer Society. Anker Fjord Hospice. - Oplevelse og tilfredshed blandt de pårørende. Dokumentation & Udvikling

Anker Fjord Hospice Danish Cancer Society. Anker Fjord Hospice. - Oplevelse og tilfredshed blandt de pårørende. Dokumentation & Udvikling Anker Fjord Hospice Danish Cancer Society Anker Fjord Hospice - Oplevelse og tilfredshed blandt de pårørende Dokumentation & Udvikling April 2014 Indhold Indledning... 1 Resume... 1 Karakteristik af de

Læs mere

Information og samtykkeerklæring

Information og samtykkeerklæring Information og samtykkeerklæring Vedrørende undersøgelse af psykiatribrugeres vurdering af deres psykiatriske behandling Du er hermed inviteret til at deltage i en spørgeundersøgelse omhandlende psykiatribrugeres

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST

BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST Digitaliseringsstyrelsen BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST 2012 Endelig version 14. december 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Opsummering af resultater... 1 3. Profil af brugerne... 3 4.

Læs mere

Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning

Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning På masteruddannelsen i Vejledning blev der i efteråret 2008 udbudt to moduler. Det ene,, havde 27 tilmeldte, hvoraf 15 har besvaret evalueringsskemaet. Dermed

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

Resultater. LimeSurvey Hurtige statistikker Spørgeskema 46725 'Evaluering - Studiepraktik 2012' Spørgeskema 46725

Resultater. LimeSurvey Hurtige statistikker Spørgeskema 46725 'Evaluering - Studiepraktik 2012' Spørgeskema 46725 Resultater Spørgeskema 46725 Antal observationer i forespørgslen: Antal observationer i dette spørgeskema: Procent af i det samlede resultat: 6939 6939 100.00% page 1 / 94 page 2 / 94 Nøgletal for 0001

Læs mere

videregående uddannelse

videregående uddannelse Notat Sagsnr.: 2015/0010027 Dato: 7. september 2015 Titel: Analyse af til- og fraflyttede personer med mellemlang eller lang videregående uddannelse Sagsbehandler: Tenna Arevad Larsen Analysekonsulent

Læs mere

Evaluering af NADA-akupunktur

Evaluering af NADA-akupunktur Evaluering af NADA-akupunktur Et 14 ugers gruppeforløb 2013 Evalueringsrapporten er udarbejdet december 2013 Manja Jurkofsky 1 Indhold RESUME:... 3 OPSTILLEDE EFFEKTMÅL FOR DELTAGERNE:... 3 DEN INDSAMLEDE

Læs mere

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Informationsaftener Etableringsvejleder- møder Udarbejdet af LB Analyse for Ishøj Kommune Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Informationsaftener...

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Om undersøgelsen Side 4 Sammenfatning Side 5 Resultater fordelt på emnerne: Information om Holbæk

Læs mere

Information og samtykkeerklæring

Information og samtykkeerklæring Information og samtykkeerklæring Vedrørende undersøgelse af psykiatribrugeres vurdering af deres psykiatriske behandling Du er hermed inviteret til at deltage i en spørgeundersøgelse omhandlende psykiatribrugeres

Læs mere

Dette notat er er en sammenskrivning af afrapporteringen af spørgeskemaundersøgelsen Et langt liv med blødersygdom.

Dette notat er er en sammenskrivning af afrapporteringen af spørgeskemaundersøgelsen Et langt liv med blødersygdom. Sammenfatning af resultaterne af spørgeskemaundersøgelse 8/9 1 Fakta Deltagerne i projektet Bløderliv under forandring er alle over 4 år og har hæmofili A eller B i moderat eller svær grad eller von Willebrand

Læs mere

Indledning SurveyXact som evalueringsværktøj Support Sådan indtaster du svar for gennemførte kursister trin for trin...

Indledning SurveyXact som evalueringsværktøj Support Sådan indtaster du svar for gennemførte kursister trin for trin... EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2017 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING VED SPØRGSMÅL KONTAKT RIKKE BACH JENSEN PÅ 3046 8455 ELLER RBJ@SUNDKOM.DK INDHOLD Indledning... 3 SurveyXact som

Læs mere

Dokumentation og evaluering af Gratis PSykologhjælp til unge

Dokumentation og evaluering af Gratis PSykologhjælp til unge Dokumentation og evaluering af Gratis PSykologhjælp til unge 1. Leverandøren udfylder oplysninger om den unge efter endt forløb 2. Leverandøren udleverer et spørgeskema til den unge Oplysninger om den

Læs mere

I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke

I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke Evaluering af kursus Kære deltager Tak fordi du tager dig tid til at besvare dette spørgeskema. Din besvarelse vil indgå i evalueringen af kurset og den samlede kursussæson for Uddannelsespuljen. For nemhedens

Læs mere

Sundhed og trivsel blandt ældre. Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt 65+ årige - med supplerende analyse for 45+ årige

Sundhed og trivsel blandt ældre. Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt 65+ årige - med supplerende analyse for 45+ årige Sundhed og trivsel blandt ældre Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt ige - med supplerende analyse for 45+ ige Sundhedssekretariatet Januar 2009 1 Sundhed og trivsel blandt ældre borgere

Læs mere

Region Sjælland. Lægevagten 2009

Region Sjælland. Lægevagten 2009 Region Sjælland Lægevagten 2009 Rapport over undersøgelse af lægevagten i Region Sjælland. Denne rapport indeholder konklusioner baseret på kvantitative data. Ziirsen Research 29. september 2009 1. Indhold

Læs mere

den 6. nationale Instruktørsamling

den 6. nationale Instruktørsamling den 6. nationale Instruktørsamling Netværks- og opkvalificeringsarrangement for koordinatorer og instruktører på Komiteen for Sundhedsoplysnings kurser for mennesker med langvarig sygdom Middelfart den

Læs mere

Lær at tackle job og sygdom

Lær at tackle job og sygdom Lær at tackle job og sygdom Sundhed og beskæftigelse 1. oktober 2015 Lea Hegaard chefkonsulent Komiteen for Sundhedsoplysning Om projektet Formål: At styrke den kommunale indsats for sygedagpengemodtagere

Læs mere

Evaluering - Studiepraktik 2012

Evaluering - Studiepraktik 2012 Evaluering - Studiepraktik 2012 Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål. Det tager 2-10 min. at svare på spørgsmålene, og din besvarelse

Læs mere

Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune. Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015

Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune. Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015 Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015 Undersøgelsens karakteristika Formålet med undersøgelsen er overordnet at afdække generelle holdninger

Læs mere

Danskernes syn på sundhedsforsikringer

Danskernes syn på sundhedsforsikringer Danskernes syn på sundhedsforsikringer 15.06.2009 1. Indledning og sammenfatning Sundhedsforsikringer bliver stadig mere udbredte. Ved udgangen af 2008 havde knap 1 mio. danskere en sundhedsforsikring.

Læs mere