TAKKEN. Medlemsblad for Randers Filatelistklub NR.1 * 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TAKKEN. Medlemsblad for Randers Filatelistklub NR.1 * 2015"

Transkript

1 TAKKEN Medlemsblad for Randers Filatelistklub NR.1 * 2015

2 Klubbens bestyrelse Formand: Erik Sørensen Lathyrusvej 3 Stevnstrup 8870 Langå Tlf Næstformand Jannic Rasmussen Kasserer: Jette Bach Sekretær & Cirkulationsleder: Jannic Rasmussen Auktionsleder: Bent Varming Redaktør & IT-ansvarlig Dan Hougesen Bibliotekar Kim K. Nielsen Byttedage og udstillinger 25. Januar Kl. 09:30 til 15:30 Byttedag i København C. Vartov, Farvergade 27, Opgang H 1. Februar Kl. 09:00 til 15:00 8. Februar Kl. 10:00 til 16: Marts Kl. 10:00 til 16: Marts Kl. 10:00 til 15: April Kl. 10:00 til 15:00 2. Maj Kl. 10:00 til 16:00 Byttedag i Ry Sognehuset, Kildebakken 1 Byttedag i Randers Fritidscenret, Vestergade 15 Posthistorisk Dag Hotel Ansgar, Odense C. Djurs udstilling Hovgårdvej 3, Rodskov, Hornslet Samlermesse i Brovst Damengvej 2, Brovst Byttedag i Hobro Rosendalhallen Der henvises i øvrigt til DFT eller

3 Formanden har ordet TAKKEN vil fra og med udgaven for 1. halvdel af 2015 blive distribueret til medlemmerne på følgende måde(r): 1. På sidste klubmøde i igangværende halvsæson (for- eller efterår) vil TAKKEN for den næste halvsæson være fremlagt i mødelokalet i medlemsnummer-rækkefølge i kuvert med såvel medlemsnummer som navn og adresse, så de tilstedeværende nemt kan finde/medtage sit eksemplar af TAKKEN. 2. Medlemmer, som IKKE deltager i det pågældende klubmøde, vil snarest herefter få tilsendt sit eksemplar af TAKKEN. Den primære årsag til ovennævnte er økonomien. På årsbasis vil det således betyde en besparelse på ca. 500 kr - og da den vigtigste oplysning i TAKKEN egentlig er datoen for første klubmøde i den kommende halvsæson jo fremgår af TAKKEN for igangværende halvsæson er det ikke noget problem. Jule-/frimærkeudstilling Her i skrivende stund sidder gårsdagens jule-/frimærkeudstilling i Kulturhuset krystalklart i erindringen - og heldigvis som noget helt igennem positivt. Gennem de senere år har bestyrelsen ofte diskuteret, om arrangementet skulle skrottes, men siden BIFROSTs indtræden sidste år heri er den snak forstummet og blev egentlig forstærket igår. Således kunne ingen huske et tilsvarende højt antal besøgende, ligesom de deltog særdeles aktivt i de forskellige aktiviteter. En helt igennem perfekt afslutning på de udadvendte arrangementer i Til slut er det mig en stor glæde på vegne af Randers Filatelistklub at ønske ALLE klubbens medlemmer og deres nære samt alle med interesse for det at samle på frimærker en rigtig glædelig jul og et godt, sundt og lykkebringende år 2015.

4 Ødelagte frimærker Af Bruno Nørdam, Randers Filatelistklub Del 2 Denne artikel handler om frimærker, der er blevet manipuleret med, enten for at undgå genbrug eller tyveri. Da frimærker blev introduceret for danskerne den 1. april 1851 indførtes samtidig en måde at annullere frimærker på. Det kunne være ved afstempling eller blækannullering. Det resulterede i, at frimærkesamlerne kunne samle på både postfriske og stemplede mærker. Frimærker ugyldiggjort af det danske postvæsen Under frimærkeproduktionen kan der opstå fejl. Det kan være farverne, der ikke er, som de skal være, eller frimærkerne kan være fejlperforerede. De fleste fejl bliver opdaget af frimærkekontrollen, som så sørger for at makulere de fejlbehæftede frimærker. Til indkøring af maskiner blev frimærkerne overtrykt med MAK. for at sikre at frimærkerne ikke kunne anvendes til brevforsendelser (figur 1). Der er også observeret gennemhullede frimærker (figur 2). Ifølge salgskataloget skulle det være et prøvemærke, der er blevet gennemhullet af postvæsenet. Salgsprisen er sat til 85 kroner. Der er ikke noget, der tyder på, at dette frimærke afviger fra det udgivne frimærke (AFA 464F). Med en hullemaskine er det nemt at producere annullerede prøvemærker. Ved indførelsen af stålstikmærker i Danmark i 1933 blev der foretaget prøvetrykninger af danske frimærker hos leverandøren Goebel i Darmstadt. Disse frimærker blev overtrykt med MUSTER (prøve). Se figur 3. figur 1. MAK overtryk figur 2. Gennemhullet figur 3. Muster overtryk 4

5 Danske frimærker ugyldiggjort af andre postvæsener (specimen) Universal Postal Union (U.P.U.) blev etableret i De primære formål med organisationen var dels udveksling af forsendelser og dels standardisering og forenkling af posttakster og procedurer. Danmark, Norge og Sverige var medstiftere af organisationen. Ved U.P.U.' s anden kongres i 1878, der blev holdt i Paris, blev man enige om, at hvert medlemsland skulle forsyne de andre lande med landets kurserende mærker af referencehensyn. I nogle lande blev frimærkerne fra U.P.U. ugyldiggjort med specimen overtryk, formentligt for at skabe sikkerhed mod tyveri. Da nogle af kolonierne fik selvstændighed, var der ikke mere behov for referencesamlingerne. Flere af disse samlinger har fundet deres vej til det filatelistiske marked. Mest interessant er samlingerne fra Angola, Natal, Protektoratet Bechuanaland og Madagascar. Danske frimærker findes med overtrykket figur 4. Specimen overtryk ULTRAMAR, COLONIAS, Espécimen, SPECIMEN, SPÉCIMEN og AMOSTRA fra Angola, SPECIMEN fra Natal, SPECIMEN fra Bechuanaland (i dag Botswana) og et rundt stempel med teksten: POSTES ET TÉLEGRAPHES * MADAGASCAR * i den ydre cirkel og COLLECTION DE BERNE i midten af cirklen fra Madagascar. Postfriske frimærker overtrykt af det danske postvæsen a) Overtryk, der ikke ændrer frimærkets værdi Det danske postvæsen besluttede at ugyldiggøre en række frimærker med virkning fra den 1. januar Det interessante var, at disse frimærker var gyldige i Grønland året ud. Postvæsenet lod nogle frimærkerne (AFA 23, 34, 54, 68 og 69) overtrykke med stemplet Fra Grønland / Frimærkerne er gyldige. (figur 5) 5

6 Figur 5 AFA 69 overtrykt med Fra Grønland / Frimærkerne er gyldige. I 1937 kunne Danmarks ældste frimærkeklub Københavns Philatelist Klub (K.P.K.) fejre sit 50 års jubilæum. Det blev fejret med en udstilling på Charlottenborg i København fra den 17. til den 26 september. På åbningsdagen udgav postvæsenet et udstillingsfrimærke. Man lod AFA 235 overtrykke med K.P.K. / SEPT. / Oplaget er på stk. (figur 6) Figur 6 AFA nr. 243 Figur 7 AFA 199a med overtryk Danmarks Filatelist Union kunne i 1938 fejre sit 10 års jubilæum. Filatelistklubben for Slagelse og Omegn fejrede jubilæet med en udstilling i Casino i Slagelse fra den 2. til den 6. september. AFA 199a blev overtrykt med D.F.U. / FRIM. UDST. / 1938" og udgivet på udstillingens åbningsdag. Oplaget er på stk. og fik AFA 245 (figur 7)

7 b) Overtryk, der ændrer frimærkets værdi Frimærker, der bliver overtrykt med en anden værdi, kaldes provisorier. Provisorierne er fortrinsvist anvendt ved takstændringer, hvor der ikke har været tid til at få trykt nye frimærker. På den måde har man fået brugt restlageret af frimærkerne. I figur 8 vises tjenestemærke 1 øre orange (AFA 11), der er overtryk med DANMARK / 7 / ØRE / POSTFRIM. Figur 8 AFA 160 En afart af provisorierne er overtryk med tillægsværdi. De første danske provisorier er Genforeningsmærkerne med rødt overtryk fra 1921, hvor tillægget gik til Røde Kors (AFA 120 og 121). Det danske postvæsen overtrykte i 1950'erne frimærker med tillæg i anledning af oversvømmelseskatastrofen i Holland i 1953 (Figur 9), Frihedsfonden i 1955, Ungarnshjælpen i 1957 og Grønlandsfonden i 1959 efter Hans Hedtoft s forlis. Figur 9 AFA 344 med overtrykket NL Grafisk sparring Layout og rentegning Grafisk produktion Digital print Offset- og rotationstryk Online design og produktion

8 Danske frimærker ugyldiggjort af andre postvæsener (specimen) I 1920'erne og 1930'erne lod flere frimærkeklubber frimærker overtrykke med henblik på salg til samlerne. I figur 10 ses et 2 øres bølgelinje frimærke (AFA 78), der er overtrykt med HFK /UDSTILLING / Det var Herning Filatelistklub, der stod bag overtrykket i anledning af klubbens udstilling den 20. og 21. november Overtrykkene tog efterhånden så meget overhånd, at postvæsenet så sig nødsaget til at forbyde dem i I samtiden blev disse overtryk ikke værdsat af de rigtige samlere. Man blev opfordret til at smide dem væk. Heldigvis var der mange, der ikke fulgte opfordringen. figur 10. Frimærke overtrykt af Herning Filatelistklub Kilde: Jan Krolak Perfins /Det perforerede frimærke Frimærkesamleren nr. 3 april Benfield og Nørdam: Danske specimen frimærker del 1 DFT Nr Benfield og Nørdam: Danske specimen frimærker del 2 DFT Nr Flemming Petersen: 1926 Postvæsenet rydder op i sine frimærker, Frimærkesamleren nr. 5 oktober Katalog over danske firmaperforeringer, Wøldike 1990 udgivet af Dansk Perfinssamlerklub

9 Dubletcirkulation Der er efterhånden kommet en del nye medlemmer i klubben og måske ved ikke alle at der er noget der hedder «Dubletcirkulation» og hvad det er, så her er lidt information. Dubletcirkulation foregår på den måde at indstiksbøger og hæfter med frimærker cirkulerer mellem medlemmer her fra klubben samt andre klubber og man kan som deltagende i cirkulationen erhverve sig de frimærker man mangler i samlingen. I cirkulationen kan du finde frimærker fra rigtigt mange lande og områder inkl. de populæreste: Danmark, Sverige, Norge, Grønland, Tyskland, Det tyske Rige med områder, Østrig, Frankrig Holland. San Marino, Estland, Letland og Litauen. Du kan også indlevere dine egne dubletter til cirkulationen og dermed få mulighed for at tjene en skilling til frimærkekassen, dog har Østeuropa, Sydamerika og USA ringe interesse hos medlemmerne af cirkulationen. Yderligere information kan findes på Du kan også kontakte Cirkulationsleder: Jannic Rasmussen Tlf: Håber at finde dig blandt medlemmerne af cirkulationen i næste sæson.

10 Program for forårssæsonen 2015 Tirsdag den 13. Januar Vi byder det nye år velkommen med et almindeligt møde og bytteaften inkl. auktion over medlemmers og klubbens materiale. Husk at auktionslisten til byttedagen den 8. Februar 2015 skal sendes som mail til Dan Hougesen: senest 14. Januar eller afleveres på dette klubmøde. Skema med plads til 10 lot kan hentes på hjemmesiden eller rekvireres i klubben. Tirsdag den 27. Januar Sct. Georgs Gilderne kommer forbi med tusindvis af frimærker, du kan vrage og vælge imellem disse kvit og frit. Den eneste betaling, de får herfor, er indtægterne fra det amerikanske lotteri. Husk derfor at købe et par ekstra lodder. Almindelig klubauktion. Søndag den 8. Februar Byttedag i Fritidscentret. Kl til Husk: indlevering af auktionsmateriale skal ske senest kl Ikke solgte lot skal afhentes umiddelbart efter auktionen/afregningen er slut. Tirsdag den 10. Februar Foredrag: «KæreThiele» Causeri af Søren Chr. Jensen om Thieles Bogtrykkeri, der trykte Danmarks første frimærker. De banebrydende maskiner og menneskene bag dem fra forsigtig start, over hurtig udvikling til bankerot. En gennemgang af breve til og fra Thieles Bogtrykkeri ud fra Danmarks største samling af sådanne breve. Tirsdag den 24. Februar Vi prøver igen tvungen placering, find ud af noget du ikke vidste, mød medlemmer du aldrig har talt med. Almindelig klubauktion. 10

11 Tirsdag den 10. Marts Almindeligt klubmøde samt auktion over klubbens materiale. Der kan ikke indleveres materiale af klubmedlemmer på dette klubmøde. Tirsdag den 24. Marts Karsten Jensen kommer forbi med sit foredrag om danske stempler. Almindelig klubauktion. Tirsdag den 7. April Generalforsamling samt almindelig klubauktion hvis vi har tid. 1) Valg af dirigent. 2) Formandens beretning om aktiviteter i det forløbne år. 3) Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 4) Fastlæggelse af kontingent. 5) Valg af formand for 1 år. 6) Valg af bestyrelsesmedlemmer for en 2 årig periode. I ulige årstal vælges 3 medlemmer i lige årstal vælges 2 medlemmer. 7) Valg af 2 suppleanter for 1 år. 8) Valg af 2 revisorer for 1 år. 9) Valg af revisorsuppleant for 1 år. 10) Valg af repræsentanter til filatelistdagen. 11) Forslag fra bestyrelsen 12) Forslag fra medlemmer. 13) Eventuelt Det bemærkes, at forslag fra medlemmerne skal indgives skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen. Tirsdag den 21. April Nyhed!! Som nået nyt vil vi på dette møde stille 5 salgsborde til rådighed for 5 medlemmer. Vi kører efter først til mølle princippet. men skulle der være medlemmer, som ikke får bord, vil disse være øverst på listen til næste gang. Anmodning om at få et salgsbord sendes til senest 6. April. Der vil ikke blive afholdt auktion på dette møde. Tirsdag den 5. Maj Vi ønsker hinanden god sommer med et almindeligt møde inkl. auktion garneret med en frisk lille frimærkequiz.. Vi ses efter sommerferien allerede tirsdag den 25. august. 11

12 Julemærkehjem i 100 år Af Bruno Nørdam, Randers Filatelistklub figur 1. Miniark fra 2012 I 2012 kunne man fejre etableringen af det første julemærkehjem i Danmark. I den anledning blev der udsendt en blok (fig. 1). Det var postekspedient Einar Holbøll ( ), der fik ideen til julemærket, hvis overskud skulle gå til at finansiere filantropisk arbejde. I første omgang var hans tanke at etablere og drive et hittebørnshospital, hvortil ugifte mødre kunne aflevere deres nyfødte. På den måde kunne man undgå de ulyksalige tilfælde, hvor de ugifte mødre dræbte deres nyfødte børn. Holbølls ide blev mødt af mange indvendinger. I stedet fandt Holbøll på, at julemærket skulle finansiere sanatorier for tuberkuløse børn. Det første julemærke i 1904 indbragte kroner i overskud. 12

13 For disse penge opførtes Julemærkesanatoriet i Kolding i årene fra 1908 til 1911 (fig. 2). Den 25. september 1912 etablerede Julemærkekomiteen det første julemærkehjem i Mørkøv. Knap en måned efter, den 22. oktober, indviedes det næste i Juelsminde. De børn, der kom på hjemmene led for 30 procents vedkommende af underernæring, blodmangel eller af fordøjelsesforstyrrelser. En fjerdedel havde kirtelsyge, og da disse børn også var blege og underernærede, har denne gruppe været anseelig. I.P. PEDERSENS MØNTHANDEL THORSGADE RANDERS Søger De: Mønter, Kataloger, Møntalbum, Møntskabe Frimærker, Frimærketilbehør Porcelænsfigurer, Platter Kom og se vort udvalg!! Ønsker De at SÆLGE, er det også os...

14 National frimærkeudstilling Sydfrimex 2014 Klubbens medlemmer gjorde sig godt bemærket på den nationale frimærkeudstilling Sydfrimex 2014, der blev afholdt i Eskilstrup på Falster den oktober Henning G. Jensen fik stor vermeil for Broen en nødvendig del af menneskets samfærdsel Bruno Nørdam vermeil for Det danske kongehus på frimærkeudkast Kaj Jensen sølv for Norge

15 Klubmøder Normalt følges denne plan til klubmøderne: Kl : Dørene åbnes Kl : Formanden orienterer og der trækkes mødepræmie(r) Kl : Ordet er frit Kl : Aftenens programpunkt Kl : Eftersyn af auktionsmateriale + almindelige klubaktiviteter Kl : Auktion (normalt ikke over 40 lot) Kl : Kaffe / te m. brød + lotteri (2 kr. pr. lod) Kl : Oprydningen påbegyndes Møderne afholdes i: Kongressalen, Fritidscentret, Vestergade 15, Randers Husk! Lånte bøger, kataloger m.v. skal afleveres inden kl Udlevering af bøger, kataloger m.v. sker efter kl ! Kaffe / te med brød er gratis. Der kan købes øl og sodavand. Der må ikke ryges i bygningen! 15

16 Hvad betyder postfrisk? Nu er det jo bagsiden du læser og derfor er det nærlæggende at spørge, hvad betyder postfrisk? Er det et ord der er blevet opfundet udelukkende til brug for filatelien? Betyder det frisk fra postkontoret og kan dermed bruges til frankering af breve og pakker? På engelsk bruger man termen «mint condition» som giver en smule mere mening da det refererer til noget's oprindelse men postfrisk!. Så vidt jeg ved, kan man bruge frimærker til frankering af post lige meget om de på bagsiden har hængselsrester eller ej, ja de behøver ikke engang have lim på bagsiden så længe man kan få dem til at sidde fast på et brev. Et såkaldt postfrisk frimærke er vel også et ubrugt frimærke? I hvert fald så længe det ikke sidder fast på noget andet, det være sig brev, pakke, karklud eller andet. Et frimærke der ikke er blevet stemplet af postvæsenet men sidder på konvolutten er vel brugt? Men vasker man det af er det pludselig ubrugt og man kan så sætte det på et brev på ny og da må det jo så være postfrisk? puha jeg er forvirret, men jeg er jo også den yngste i klubben, tror jeg :-) Af Dan Hougesen BAGSIDEN

medlemsblad for Randers Filatelistklub Velkommen til Efterårssæsonen 2012

medlemsblad for Randers Filatelistklub Velkommen til Efterårssæsonen 2012 medlemsblad for Randers Filatelistklub Velkommen til Efterårssæsonen 2012 Besøg årets største danske udstilling i Roskilde 2. - 4. november 2012 1 Klubbens bestyrelse m.m. Formand: Erik H. Sørensen Lathyrusvej

Læs mere

Velkommen til Forårssæsonen 2013

Velkommen til Forårssæsonen 2013 medlemsblad for Randers Filatelistklub Velkommen til Forårssæsonen 2013 Hold dig orienteret på klubbens hjemmeside www.randersfilatelistklub.dk 1 Klubbens bestyrelse m.m. Formand: Erik H. Sørensen Lathyrusvej

Læs mere

medlemsblad for Randers Filatelistklub 2000/1 Godt nytår!

medlemsblad for Randers Filatelistklub 2000/1 Godt nytår! medlemsblad for Randers Filatelistklub 2000/1 Godt nytår! Velkommen til år 2000! - og farvel til den gamle redaktør. På grund af tidspresset har jeg desværre ikke mulighed for længere at virke som redaktør

Læs mere

TAKKENNR.2 * Medlemsblad for Randers Filatelistklub

TAKKENNR.2 * Medlemsblad for Randers Filatelistklub TAKKENNR.2 * Medlemsblad for Randers Filatelistklub 2014 Klubbens bestyrelse Formand: Erik Sørensen Lathyrusvej 3 Stevnstrup 8870 Langå Tlf. 86467230 Næstformand Jannic Rasmussen Kasserer: Jette Bach Sekretær

Læs mere

medlemsblad for Randers Filatelistklub Velkommen til Forårssæsonen 2010 Revideret udgave: ALLE mødedage er ændret

medlemsblad for Randers Filatelistklub Velkommen til Forårssæsonen 2010 Revideret udgave: ALLE mødedage er ændret medlemsblad for Randers Filatelistklub Velkommen til Forårssæsonen 2010 Revideret udgave: ALLE mødedage er ændret Antverpia 2010 Klubbens bestyrelse m.m. Formand: Erik H. Sørensen Lathyrusvej 3 Stevnstrup

Læs mere

TAKKEN. Generalforsamlingen Sæson program Klint familien. Medlemsblad for Randers Filatelistklub. Fire generationer som frimærketegnere NR.

TAKKEN. Generalforsamlingen Sæson program Klint familien. Medlemsblad for Randers Filatelistklub. Fire generationer som frimærketegnere NR. TAKKEN Medlemsblad for Randers Filatelistklub NR.2 * 2015 Generalforsamlingen Sæson program Klint familien Fire generationer som frimærketegnere Klubbens bestyrelse Dan Hougesen (Formand) Redaktør af Takken

Læs mere

VELKOMMEN I GRENAA og OMEGNS FRIMÆRKEKLUB

VELKOMMEN I GRENAA og OMEGNS FRIMÆRKEKLUB VELKOMMEN I GRENAA og OMEGNS FRIMÆRKEKLUB MEDLEM ELLER EJ? Kan man ikke lige så godt sidde derhjemme og samle på frimærker? Bliver det mere spændende og sjovt, når man er medlem af en frimærkeklub? Svaret

Læs mere

Nr. 2 - ESBJERG FILATELISTKLUB - 2015

Nr. 2 - ESBJERG FILATELISTKLUB - 2015 Nr. 2 - ESBJERG FILATELISTKLUB - 2015 Postkort fra DVD én med Esbjerg Postkort I dette nummer omtale af hvad der er sket på klubmøder samt foredrag. Artikelserien om Legi onærudgaven 1919 fortsættes. 2

Læs mere

Storauktion - Randers Filatelistklub Søndag den 16. Oktober 2016 i Fritidscentret, Vestergade 15, 8900 Randers

Storauktion - Randers Filatelistklub Søndag den 16. Oktober 2016 i Fritidscentret, Vestergade 15, 8900 Randers Storauktion - Randers Filatelistklub Søndag den 16. Oktober 2016 i Fritidscentret, Vestergade 15, 8900 Randers Eftersyn fra kl. 14.00 15.00. Auktionen starter kl. 15.30 LOT nland AFA-nr. Beskrivelse Kat.pris

Læs mere

Randers Filatelistklub Velkommen til Efterårssæsonen 2011

Randers Filatelistklub Velkommen til Efterårssæsonen 2011 medlemsblad for Randers Filatelistklub Velkommen til Efterårssæsonen 2011 Formanden Erik Sørensen hædres med forbundets sølvnål i anledning af 25 års jubilæet som formand. Til højre ses Søren Chr. Jensen,

Læs mere

Storauktion. Amagerbyt 2015

Storauktion. Amagerbyt 2015 Storauktion Amagerbyt 2015 Søndag den 1. marts 2015 på Skottegårdsskolen, Saltværksvej 65, 2770 Kastrup Åbningstid: kl. 10.00-16.00. Mødepræmier: kl. 11.00-12.00-13.00 Eftersyn: kl. 12.00-13.30 Auktion:

Læs mere

Aarhus Julemærkesamler Forening. Caritas

Aarhus Julemærkesamler Forening. Caritas Aarhus Julemærkesamler Forening Caritas Nr. 25 / Februar 2014 Aarhus Julemærkesamler Forening Caritas Stiftet 16.7.1981 Bestyrelse / Telefon / Adresseliste / Bankkonto Formand & konstitueret kasserer:

Læs mere

Velkommen til Efterårssæsonen 2013

Velkommen til Efterårssæsonen 2013 medlemsblad for Randers Filatelistklub Velkommen til Efterårssæsonen 2013 Se eller gense Erik Sørensen i TV om frimærker Hold dig orienteret på klubbens hjemmeside www.randersfilatelistklub.dk 1 Klubbens

Læs mere

M EDLEMSBLAD S PORVEJSFUNKTIONÆRENES F RIMÆRKEKLUB Å RHUS. Et sjovt postkort fra stemplet 23-5-14

M EDLEMSBLAD S PORVEJSFUNKTIONÆRENES F RIMÆRKEKLUB Å RHUS. Et sjovt postkort fra stemplet 23-5-14 M EDLEMSBLAD FOR S PORVEJSFUNKTIONÆRENES F RIMÆRKEKLUB Å RHUS Et sjovt postkort fra stemplet 23-5-14 At dyrke filateli, er at samle frimærker På den måde DU bedst kan li!! NR. 1. 2015 27. Årgang SPORVEJSFUNKTIONÆRERNES

Læs mere

MÅRSLET FRIMÆRKE OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974

MÅRSLET FRIMÆRKE OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 MÅRSLET FRIMÆRKE OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 Bestyrelsen ønsker alle medlemmer, annoncører og deres familie, et rigtigt DECEMBER GODT NYTÅR 2009 2008 Mårslet Frimærke- og Møntklubs mødelokale

Læs mere

BYENS STØRSTE UDVALG I MØNTER m.m. finder du hos: JØRN STEN JOHANSEN. Møllevej 9-9400 Nørresundby - Telefon 98 17 31 14

BYENS STØRSTE UDVALG I MØNTER m.m. finder du hos: JØRN STEN JOHANSEN. Møllevej 9-9400 Nørresundby - Telefon 98 17 31 14 aalborg møntsamler forening LISTE NR. 321 336 Februar 2012 Maj 2010 MEDLEMSMØDE tirsdag den 7. februar 2012 i Vejgårdhallens restaurant. Materiale til formidlingssalg er fremlagt til eftersyn fra kl. 19.

Læs mere

Nr. 3 - ESBJERG FILATELISTKLUB - 2014

Nr. 3 - ESBJERG FILATELISTKLUB - 2014 Nr. 3 - ESBJERG FILATELISTKLUB - 2014 Postkort fra DVD én med Esbjerg Postkort I dette nummer omtale af Repræsentantskabsmødet, første mødeaften i den nye sæson. Heudover et foredrag af DFF s formand Søren

Læs mere

Adresser, mail adr. tlf. nr. samt andre oplysninger, i det her blad gælder nødvendigvis ikke i dag.

Adresser, mail adr. tlf. nr. samt andre oplysninger, i det her blad gælder nødvendigvis ikke i dag. MÅRSLET FRIMÆRKE- OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 www.maarfrim.dk E-mail: maarfrim@gmail.com MÅRSLET FRIMÆRKE- OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 www.maarfrim.dk e-mail: maarfrim@gmail.com OKTOBER

Læs mere

Julemærket 2015 er tegnet af Dronning Margrethe.

Julemærket 2015 er tegnet af Dronning Margrethe. SILKEBORG WWW.SILFI.dk En mand med en god ide. I år er det 150 siden at Ejnar Holdbøl blev født. Og vi har meget at takke ham for. For den ide han fil tilbage i 1903, har børn fortsat glæde af nemlig julemærket.

Læs mere

medlemsblad for Randers Filatelistklub Velkommen til forårssæson 2008

medlemsblad for Randers Filatelistklub Velkommen til forårssæson 2008 medlemsblad for Randers Filatelistklub Velkommen til forårssæson 2008 Klubbens bestyrelse m.m. Formand: Erik H. Sørensen Lathyrusvej 3 Stevnstrup 8870 Langå Tlf. 8646 7230 Næstformand og redaktør: Asger

Læs mere

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas Århus Julemærkesamler Forening Caritas Nr. 9 / Februar 2006 Formand: Århus Julemærkesamler Forening Caritas Stiftet 16.7.1981 Bestyrelse / Telefon / Adresseliste / Bankkonto Svend Aage Iversen Tommesensvej

Læs mere

62. Årgang Nr Hængslet

62. Årgang Nr Hængslet 62. Årgang Nr. 3. 2017 Hængslet Medlemsblad for Århus Frimærke Klub Sammenslutningen af Aarhus Philatelistklub og Jysk Filatelist Klub Glædelig jul og godt nytår Onsdag 3/1 Onsdag 10/1 Onsdag 17/1 Onsdag

Læs mere

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MEDLEMSBLADET KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MUSEUMSBERG FLENSBURG Kunstmuseet i Tønders særudstilling, Kiming, med værker af Inge Lise Westmann fortsætter til Museumsberg i Flensburg.

Læs mere

medlemsblad for Randers Filatelistklub Velkommen til Forårssæson 2009

medlemsblad for Randers Filatelistklub Velkommen til Forårssæson 2009 medlemsblad for Randers Filatelistklub Velkommen til Forårssæson 2009 Klubbens bestyrelse m.m. Formand: Erik H. Sørensen Lathyrusvej 3 Stevnstrup 8870 Langå Tlf. 8646 7230 Næstformand og redaktør: Asger

Læs mere

Odder Frimærkehandel

Odder Frimærkehandel Odder Frimærkehandel Odde Jørn Jensen Odder KØB OG SALG AF FRIMÆRKER SALGSKATALOG NUMMER 87 93 95 - JANUAR - MAJ 2014 2013 2014 SE NR. 18970406 Afa 67m Afa 1Ia Postfrisk Plet Attest i K Møller Lille gummifold

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Lot o/x/xx Beskrivelse Værdi Budsum 1 xx/x/o Danmark: God restsamling Høj 200 2 xx Portugal: God samling i 4 album. 1951 til 1992. Få ubrugte Høj 500

Lot o/x/xx Beskrivelse Værdi Budsum 1 xx/x/o Danmark: God restsamling Høj 200 2 xx Portugal: God samling i 4 album. 1951 til 1992. Få ubrugte Høj 500 1 xx/x/o Danmark: God restsamling Høj 200 2 xx Portugal: God samling i 4 album. 1951 til 1992. Få ubrugte Høj 500 3 xx Polen: God samling i 3 bind. Få ubrugte. Høj 500 4 xx Bulgarien: God samling i 4 album.

Læs mere

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas Århus Julemærkesamler Forening Caritas Nr. 23 / Februar 2013 Århus Julemærkesamler Forening Caritas Stiftet 16.7.1981 Bestyrelse / Telefon / Adresseliste / Bankkonto Formand: Peter Flemming Nissen Holmetoften

Læs mere

Odder Frimærkehandel

Odder Frimærkehandel Odder Frimærkehandel Odde Jørn Jensen Odder KØB OG OG SALG AF AF FRIMÆRKER SALGSKATALOG NUMMER NUMMER 102 87 93-95 - SEPTEMBER - JANUAR - MAJ 2014 2013 2014 2015 SE NR. 18970406 Afa 67m Afa 81w Afa 1Ia

Læs mere

Randers Filatelistklub Velkommen til Efterårssæsonen 2010

Randers Filatelistklub Velkommen til Efterårssæsonen 2010 Bliv medlem af Randers Filatelistklub Tiderne og påklædningen har ændre t sig, men det er stadig en god ide at blive medlem af en frimærkeklub. medlemsblad for Randers Filatelistklub Velkommen til Efterårssæsonen

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SPORVEJSFUNKTIONÆRENES FRIMÆRKEKLUB ÅRHUS

MEDLEMSBLAD FOR SPORVEJSFUNKTIONÆRENES FRIMÆRKEKLUB ÅRHUS MEDLEMSBLAD FOR SPORVEJSFUNKTIONÆRENES FRIMÆRKEKLUB ÅRHUS At dyrke filateli, er at samle frimærker På den måde DU bedst kan li!! NR. 4. 2011 23. Årgang SPORVEJSFUNKTIONÆRERNES FRIMÆRKEKLUB ÅRHUS Malmøgade,

Læs mere

Adresser, mail adr. tlf. nr. samt andre oplysninger, i det her blad gælder nødvendigvis ikke i dag.

Adresser, mail adr. tlf. nr. samt andre oplysninger, i det her blad gælder nødvendigvis ikke i dag. MÅRSLET FRIMÆRKE- OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 E-mail: maarfrim@gmail.com MÅRSLET FRIMÆRKE- OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 e-mail: maarfrim@gmail.com DECEMBER 2016 Adresser, mail adr. tlf.

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Lot o/x/xx Beskrivelse Værdi Limit 1 Tilbehør Leuchtturm A4 med Kasette og 25 sider. Sort? 100 2 Tilbehør Leuchtturm A4 med Kasette og 25 sider. Blå?

Lot o/x/xx Beskrivelse Værdi Limit 1 Tilbehør Leuchtturm A4 med Kasette og 25 sider. Sort? 100 2 Tilbehør Leuchtturm A4 med Kasette og 25 sider. Blå? Lot o/x/xx Beskrivelse Værdi Limit 1 Tilbehør Leuchtturm A4 med Kasette og 25 sider. Sort? 100 2 Tilbehør Leuchtturm A4 med Kasette og 25 sider. Blå? 100 3 Tilbehør Leuchtturm A4 med Kasette og 25 sider.

Læs mere

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 SKRÅNINGEN Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 Der deltog 72 medlemmer i generalforsamlingen og 67 i spisningen. Inden generalforsamlingen fortalte Berit

Læs mere

Vedtægter for Dansk Postkortsamler Klub

Vedtægter for Dansk Postkortsamler Klub Vedtægter for Dansk Postkortsamler Klub 1 Navn: Foreningens navn er Dansk Postkortsamler Klub (DPK) Klubben er ved sit medlemskab tilknyttet Danmarks Filatelist Forbund (DFF) 2 Formål: Klubbens formål

Læs mere

Lot xx/x/o Beskrivelse Værdi Limet 1 O DK - 16 s. album m. lidt Dk Høj 20 2 O DK - 16 s. album m. lidt Dk Høj 20 3 O Dk - 17 indstikskort A4 - breve

Lot xx/x/o Beskrivelse Værdi Limet 1 O DK - 16 s. album m. lidt Dk Høj 20 2 O DK - 16 s. album m. lidt Dk Høj 20 3 O Dk - 17 indstikskort A4 - breve 1 O DK - 16 s. album m. lidt Dk Høj 20 2 O DK - 16 s. album m. lidt Dk Høj 20 3 O Dk - 17 indstikskort A4 - breve + afklip m/div. Stempler - 30 4 O/** DK - 2 miniark DK + KM1 stemplet - 10 5 FDC DK - 24

Læs mere

BYTTE- OG BØRSDAGEN. ** = postfrisk * = ubrugt O = stemplet = klip B = kort og breve. Realisation PNI

BYTTE- OG BØRSDAGEN. ** = postfrisk * = ubrugt O = stemplet = klip B = kort og breve. Realisation PNI BYTTE- OG BØRSDAGEN Anvisningssalg af frimærker og tilbehør, uden salær, i Borgerforeningens hus, Nørrevoldgade 63, 5800 Nyborg, søndag den 8. november 2015, kl. 14.30, eftersyn fra ca. kl. 11.00. ** =

Læs mere

Odder Frimærkehandel

Odder Frimærkehandel Odder Frimærkehandel Odde Jørn Jensen Odder KØB OG OG SALG AF AF FRIMÆRKER SALGSKATALOG NUMMER NUMMER 87 93 101 95 - - JANUAR - - MAJ 2014 2015 2013 2014 SE NR. 18970406 Afa 67m Afa 81w Afa 1Ia Postfrisk

Læs mere

Odder Frimærkehandel

Odder Frimærkehandel Odder Frimærkehandel Odde Jørn Jensen Odder KØB OG OG SALG AF AF FRIMÆRKER SALGSKATALOG NUMMER NUMMER 103 87 93 95 - - JANUAR OKTOBER - MAJ 2014 2013 2014 2015 SE NR. 18970406 Afa 67m Afa 81w Afa 1Ia Postfrisk

Læs mere

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 9. oktober kl i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 18.

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 9. oktober kl i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 18. Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 9. oktober kl. 19.00 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 18.30 Generalforsamling oktober 2014 Varsling af Generalforsamling Torsdag

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SPORVEJSFUNKTIONÆRENES FRIMÆRKEKLUB ÅRHUS

MEDLEMSBLAD FOR SPORVEJSFUNKTIONÆRENES FRIMÆRKEKLUB ÅRHUS MEDLEMSBLAD FOR SPORVEJSFUNKTIONÆRENES FRIMÆRKEKLUB ÅRHUS At dyrke filateli, er at samle frimærker På den måde DU bedst kan li!! NR. 4. 2015 27. Årgang SPORVEJSFUNKTIONÆRERNES FRIMÆRKEKLUB Marselis Boulevard

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Grønland indtil 2000 Færøerne indtil 2000 Tyskland indtil 2000. England indtil 2012. Stemplet Postfrisk

Grønland indtil 2000 Færøerne indtil 2000 Tyskland indtil 2000. England indtil 2012. Stemplet Postfrisk Medlems nr. 116053 samler på: indtil 2000 indtil 2000 indtil 2000 Berlin indtil 2000 England indtil 2012 Grækenland Østrig Cypern Antikke motiver Religiøse motiver Medlems nr. 116064 samler på: Tyske rige

Læs mere

FORSLAG TIL NYE VEDTÆGTER FOR AABYHØJ GRUNDEJERFORENING (1)

FORSLAG TIL NYE VEDTÆGTER FOR AABYHØJ GRUNDEJERFORENING (1) FORSLAG TIL NYE VEDTÆGTER FOR AABYHØJ GRUNDEJERFORENING (1) Nuværende vedtægter. 1. Navn og virkefelt. Foreningens navn er Aabyhøj Grundejerforening og dens virkefelt omfatter hele den tidligere Aaby Kommune

Læs mere

Samlede mødeprogrammer for. Fællesklubberne. i Kongernes Nordsjælland. Gældende for

Samlede mødeprogrammer for. Fællesklubberne. i Kongernes Nordsjælland. Gældende for Samlede mødeprogrammer for Fællesklubberne i Kongernes Nordsjælland Gældende for Foråret 2016 1 Allerød og Omegns Frimærkeklub Mødested: Aktivitetshuset, Frederiksborgvej 15, 1. sal, 3450 Allerød Mødetid:

Læs mere

Leif W(illy) Rasmussen

Leif W(illy) Rasmussen Personoplysninger Litteratur (bøger og betydende artikelsamlinger) Eksponater (min. nationalt Guld) R R R Claus Rafner Signatur: 1959 - Historiker, cand.mag. Handbook and Catalog of Danish Tobacco and

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

15. september. Specialauktion over mønter

15. september. Specialauktion over mønter MÅRSLET FRIMÆRKE OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 Første mødeaften tirsdag den 1 september AUGUST kl. 19.30 2009 15. september. Specialauktion over mønter Mårslet Frimærke- og Møntklubs mødelokale

Læs mere

Så det frimærketid igen

Så det frimærketid igen ØSTJYSK FRIMÆRKEKLUB VIBY J Så det frimærketid igen Nok et postkontor er blevet offer for Postens rationaliseringer. Fra den 11. september bliver Viby postkontor til en postbutik i Føtex. Nr 1 33. årgang

Læs mere

Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen

Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen 1. Valg af dirigent. Efter forslag fra bestyrelsen blev John Gylling valgt som dirigent Dirigenten konstaterede at generalforsamling

Læs mere

Foråret 2016. Titel: Tidlig morgendis i panorama Dorte Lorenzen Johnsen

Foråret 2016. Titel: Tidlig morgendis i panorama Dorte Lorenzen Johnsen Program Foråret 2016 for Titel: Tidlig morgendis i panorama Dorte Lorenzen Johnsen Kontakt oplysninger Formand Børge K. Lund Egemosen 3 6200 Aabenraa Tel. 3162 8272 bkl@aabenraafotoklub.dk Næstformand

Læs mere

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 J.nr.: 036333HOJ J VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Navn og hjemsted: l. Foreningens navn er "Herlufsholm Gymnastikforenings

Læs mere

medlemsblad for Randers Filatelistklub 2002/2 Efterår 2002

medlemsblad for Randers Filatelistklub 2002/2 Efterår 2002 medlemsblad for Randers Filatelistklub 2002/2 Efterår 2002 Velkommen tilbage efter en forhåbentlig god sommerferie. Nu skal vi til at igang igen: Frem med frimærkerne, pincetten og luppen, op på mærkerne

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Ingvar (Christian) Larsen

Ingvar (Christian) Larsen Personoplysninger Litteratur (bøger og betydende artikelsamlinger) Eksponater (min. nationalt Guld) L L L Christian Larsen Signatur: Ingeniør Varianternes vidunderlige verden 1971-73 sammen med Tom Plovst

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas Århus Julemærkesamler Forening Caritas Nr. 11 / Februar 2007 Formand: Århus Julemærkesamler Forening Caritas Stiftet 16.7.1981 Bestyrelse / Telefon / Adresseliste / Bankkonto Peter Nissen Holmetoften 37

Læs mere

Vedtægter. Fredericia Billard Klub. Stiftet. 17. maj 1994

Vedtægter. Fredericia Billard Klub. Stiftet. 17. maj 1994 Vedtægter Fredericia Billard Klub Stiftet 17. maj 1994 1 KLUBNAVN Klubbens navn er Fredericia Billard Klub. 2 KLUBBENS FORMÅL Klubbens formål er at fremme billardsporten. 3 MEDLEM AF ORGANISATIONER Fredericia

Læs mere

----------------------------------------------------------------- Velkommen TIL EFTERSYN FRA KL. 19.

----------------------------------------------------------------- Velkommen TIL EFTERSYN FRA KL. 19. aalborg møntsamler forening Liste LISTE NR. Nr. 321 349 Maj 2013 Maj 2010 MEDLEMSMØDE TIRSDAG DEN 7.. MAJ 2013 I MEDLEMSMØDE VEJGÅRDHALLENS TIRSDAG RESTAURANT DEN 7.. MAJ 2013 MATERIALE MEDLEMSMØDE TIL

Læs mere

Adresser, mail adr. tlf. nr. samt andre oplysninger, i det her blad gælder nødvendigvis ikke i dag.

Adresser, mail adr. tlf. nr. samt andre oplysninger, i det her blad gælder nødvendigvis ikke i dag. MÅRSLET FRIMÆRKE- OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 E-mail: maarfrim@gmail.com MÅRSLET FRIMÆRKE- OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 e-mail: maarfrim@gmail.com DECEMBER 2014 Adresser, mail adr. tlf.

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL VERDEN PÅ MÆRKERNE FOR 4. OG 5. KLASSE

LÆRERVEJLEDNING TIL VERDEN PÅ MÆRKERNE FOR 4. OG 5. KLASSE LÆRERVEJLEDNING TIL VERDEN PÅ MÆRKERNE FOR 4. OG 5. KLASSE Der er flere elementer i Verden på Mærkerne. Tilsammen udgør de et varieret undervisningsforløb af mindst en uges varighed. Formålet med Verden

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Medlem af dansk Model Jernbane Union. Nyhedsbrev januar 2015 Nr. 70 8. årgang

Medlem af dansk Model Jernbane Union. Nyhedsbrev januar 2015 Nr. 70 8. årgang Medlem af dansk Model Jernbane Union Nyhedsbrev januar 2015 Nr. 70 8. årgang Køkkenet skrider godt fremad og når de våde installationer er overstået, kan vi få lavet det sidste med bordplade, vask e.t.c.

Læs mere

MÅRSLET FRIMÆRKE- OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974

MÅRSLET FRIMÆRKE- OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 MÅRSLET FRIMÆRKE- OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 e-mail: maarfrim@gmail.com DECEMBER 2013 Mårslet Frimærke- og Møntklubs mødelokale Lokalcenter, Kildevang, Langballevej 3, 8320 Mårslet (dørene åbnes

Læs mere

POSTFRISK UBRUGT STEMPLET ATT. UG U-T * * *

POSTFRISK UBRUGT STEMPLET ATT. UG U-T * * * Odder Frimærkehandel Jørn Jensen Odder KØB OG SALG AF FRIMÆRKER SALGSKATALOG NUMMER 105 - MARTS 2016 SE NR. 18970406 Danmark Essays A Postfrisk. Attest Nielsen Kr. 800,- Afa 159 x Attest Møller Kr. 2.000,-

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Efterløn s & Pensionistklub Skive

Efterløn s & Pensionistklub Skive Efterløn s & Pensionistklub Skive Program 2013 Programmet kan også ses på: http://midt-vestjylland.nnf.dk/seniorer/skive Efterløn s & Pensionistklubben s Bestyrelse Formand Ivan Christiansen 97 54 15 82

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen i Midt- og Vestjylland Politis Sprogforening 2017.

Referat fra generalforsamlingen i Midt- og Vestjylland Politis Sprogforening 2017. Referat fra generalforsamlingen i Midt- og Vestjylland Politis Sprogforening 2017. Midt- og Vestjyllands Politis Sprogforening afholdt den 9. marts 2017 kl. 15.00 generalforsamling på politigården i Holstebro.

Læs mere

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2012 Grundejerforeningen Svenstruphøj Hvad sker der af byudvikling i Svenstrup de næste 5 til 10 år? Velkommen til Karl Erik Hansen fra Grøn Gruppe under Svenstrup Samråd 2 Generalforsamlingen

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SPORVEJSFUNKTIONÆRENES FRIMÆRKEKLUB ÅRHUS

MEDLEMSBLAD FOR SPORVEJSFUNKTIONÆRENES FRIMÆRKEKLUB ÅRHUS MEDLEMSBLAD FOR SPORVEJSFUNKTIONÆRENES FRIMÆRKEKLUB ÅRHUS At dyrke filateli, er at samle frimærker På den måde DU bedst kan li!! NR. 2. 2015 27. Årgang SPORVEJSFUNKTIONÆRERNES FRIMÆRKEKLUB ÅRHUS Marselis

Læs mere

Første mødeaften AUGUST tirsdag den 6 september kl

Første mødeaften AUGUST tirsdag den 6 september kl MÅRSLET FRIMÆRKE OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 Første mødeaften AUGUST tirsdag den 6 september 2011 kl. 19.30 Postkort fra 1907. Fra Jørgen Andersens samling Mårslet Frimærke- og Møntklubs mødelokale

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Stamps. Nr. 25. Færøerne. September 2015. Provisorierne 1940-41 Julepynt 2015 Årbog, årsmappe og julemærker

Stamps. Nr. 25. Færøerne. September 2015. Provisorierne 1940-41 Julepynt 2015 Årbog, årsmappe og julemærker Stamps Færøerne Nr. 25 September 2015 ISSN 1603-0036 0036 Provisorierne 1940-41 Julepynt 2015 Årbog, årsmappe og julemærker Provisoriemærkerne fra 1940-41 - 75 års jubilæum Når vi sammenligner 2. verdenskrig

Læs mere

VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING. Søndag den 10. marts 2013

VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING. Søndag den 10. marts 2013 VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING Søndag den 10. marts 2013 Kære medlemmer. Bestyrelsen byder velkommen til årets generalforsamling. Den trettende i rækken og vi ser frem til mange flere. Arne Christensen

Læs mere

Velkommen til efterårssæson 2005

Velkommen til efterårssæson 2005 medlemsblad for Randers Filatelistklub (2005-2. halvår) Velkommen til efterårssæson 2005 200 år 1 Klubbens bestyrelse m.m. Formand: Erik H. Sørensen Lathyrusvej 3 Stevnstrup 8870 Langå Tlf. 8646 7230 Næstformand

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 22. maj 2012 kl 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 22. maj 2012 kl 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 22. maj 2012 kl 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Dagsorden 1. Valg af dirigent Tis dirigent foreslog bestyrelsen laugets forretningsfører

Læs mere

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas Århus Julemærkesamler Forening Caritas Nr. 13 / Februar 2008 Århus Julemærkesamler Forening Caritas Stiftet 16.7.1981 Bestyrelse / Telefon / Adresseliste / Bankkonto Formand: Peter Nissen Holmetoften 37

Læs mere

Generalforsamling i henhold til dagsordenen.

Generalforsamling i henhold til dagsordenen. Køge og Omegns Garderforening. Referat af den ordinære generalforsamling den 7. marts 2016. Generalforsamlingen blev afholdt i Køge Boldklubs Restaurant. Generalforsamling i henhold til dagsordenen. Formand

Læs mere

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014 Agdrup Posten Kolonihaveforeningen Agdrupparken Blad nr. 1 April 2014 OBS! Der tages Agdrup forbehold Posten for trykfejl! Oplag 100 stk. Kontorets åbningstid Se aktivitetskalenderen Hjemmeside www.agdrupparken.dk

Læs mere

Love for Nøragersminde Badminton Klub (NBK Amager) Navn og formål. Medlemmer

Love for Nøragersminde Badminton Klub (NBK Amager) Navn og formål. Medlemmer 1 Love for Nøragersminde Badminton Klub (NBK Amager) Navn og formål 1 Klubbens navn er Nøragersminde Badminton Klub (NBK Amager) stiftet den 26. Maj 1976. Klubbens hjemsted er Vestamager Idrætscenter,

Læs mere

Randers Filatelistklub (1999-2) Velkommen til sæson 1999-2000

Randers Filatelistklub (1999-2) Velkommen til sæson 1999-2000 medlemsblad for Randers Filatelistklub (1999-2) Velkommen til sæson 1999-2000 Den sæson, vi tager hul på med mødet den 7. september, går ind i det nye årtusinde. Ifølge diverse profeter vil al computerteknik

Læs mere

Odder Frimærkehandel

Odder Frimærkehandel Odder Frimærkehandel Jørn Jensen Odder KØB OG SALG AF FRIMÆRKER SALGSKATALOG NUMMER 111 - JANUAR 2017 SE NR. 18970406 Invitation Afa 67 Kr. 3.200,- Besøg vores webshop jjo.dk CHRISTIANSLUND 49-8300 ODDER

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917 Vedtægter for Aalborg Marineforening Stiftet 1917 Marinestuen Vestre Fjordvej 79, 9000 Aalborg Tlf: 98130461 Åben hver søndag fra kl. 1100 til 1500 Hjemmeside: www.aalborg-marineforening.dk E-mail: mf-aalborg@mail.tele.dk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR E.I.F. SVØMMEAFDELING

VEDTÆGTER FOR E.I.F. SVØMMEAFDELING VEDTÆGTER FOR E.I.F. SVØMMEAFDELING 1. Navn og tilhørsforhold Foreningens navn er E.I.F. SVØMMEAFDELING, hjemhørende i Syddjurs Kommune. Klubben er stiftet torsdag den 28. august 1980. Formål 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Faldskærmsklubben Nordenfjords Navn, hjemsted og formål:

Vedtægter for Faldskærmsklubben Nordenfjords Navn, hjemsted og formål: Vedtægter for Faldskærmsklubben Nordenfjords Navn, hjemsted og formål: 1 Klubbens navn er: Faldskærmsklubben Nordenfjords, Klubbens hjemsted er Hjørring Kommune. Klubben er stiftet 1. marts 1989 og ændrede

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant.

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant. Referat af grundejerforeningens generalforsamling, 26.04.2010. Der var mødt ca. 23 deltagere op på generalforsamlingen. Bestyrelsen så med glæde, at en del af dem var unge, formentlig nytilflyttede, beboere

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde

Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde Stiftet den 7. oktober 1964 Revideret og vedtaget på den ordinære generalforsamling 6. marts 1994, 28. marts 2009 og 26. februar 2011 Motto: At tjene

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Skelskør Roklub Tidende Nr. 1. 2012 41 Årgang Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk

Læs mere