TAKKEN. Medlemsblad for Randers Filatelistklub NR.1 * 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TAKKEN. Medlemsblad for Randers Filatelistklub NR.1 * 2015"

Transkript

1 TAKKEN Medlemsblad for Randers Filatelistklub NR.1 * 2015

2 Klubbens bestyrelse Formand: Erik Sørensen Lathyrusvej 3 Stevnstrup 8870 Langå Tlf Næstformand Jannic Rasmussen Kasserer: Jette Bach Sekretær & Cirkulationsleder: Jannic Rasmussen Auktionsleder: Bent Varming Redaktør & IT-ansvarlig Dan Hougesen Bibliotekar Kim K. Nielsen Byttedage og udstillinger 25. Januar Kl. 09:30 til 15:30 Byttedag i København C. Vartov, Farvergade 27, Opgang H 1. Februar Kl. 09:00 til 15:00 8. Februar Kl. 10:00 til 16: Marts Kl. 10:00 til 16: Marts Kl. 10:00 til 15: April Kl. 10:00 til 15:00 2. Maj Kl. 10:00 til 16:00 Byttedag i Ry Sognehuset, Kildebakken 1 Byttedag i Randers Fritidscenret, Vestergade 15 Posthistorisk Dag Hotel Ansgar, Odense C. Djurs udstilling Hovgårdvej 3, Rodskov, Hornslet Samlermesse i Brovst Damengvej 2, Brovst Byttedag i Hobro Rosendalhallen Der henvises i øvrigt til DFT eller

3 Formanden har ordet TAKKEN vil fra og med udgaven for 1. halvdel af 2015 blive distribueret til medlemmerne på følgende måde(r): 1. På sidste klubmøde i igangværende halvsæson (for- eller efterår) vil TAKKEN for den næste halvsæson være fremlagt i mødelokalet i medlemsnummer-rækkefølge i kuvert med såvel medlemsnummer som navn og adresse, så de tilstedeværende nemt kan finde/medtage sit eksemplar af TAKKEN. 2. Medlemmer, som IKKE deltager i det pågældende klubmøde, vil snarest herefter få tilsendt sit eksemplar af TAKKEN. Den primære årsag til ovennævnte er økonomien. På årsbasis vil det således betyde en besparelse på ca. 500 kr - og da den vigtigste oplysning i TAKKEN egentlig er datoen for første klubmøde i den kommende halvsæson jo fremgår af TAKKEN for igangværende halvsæson er det ikke noget problem. Jule-/frimærkeudstilling Her i skrivende stund sidder gårsdagens jule-/frimærkeudstilling i Kulturhuset krystalklart i erindringen - og heldigvis som noget helt igennem positivt. Gennem de senere år har bestyrelsen ofte diskuteret, om arrangementet skulle skrottes, men siden BIFROSTs indtræden sidste år heri er den snak forstummet og blev egentlig forstærket igår. Således kunne ingen huske et tilsvarende højt antal besøgende, ligesom de deltog særdeles aktivt i de forskellige aktiviteter. En helt igennem perfekt afslutning på de udadvendte arrangementer i Til slut er det mig en stor glæde på vegne af Randers Filatelistklub at ønske ALLE klubbens medlemmer og deres nære samt alle med interesse for det at samle på frimærker en rigtig glædelig jul og et godt, sundt og lykkebringende år 2015.

4 Ødelagte frimærker Af Bruno Nørdam, Randers Filatelistklub Del 2 Denne artikel handler om frimærker, der er blevet manipuleret med, enten for at undgå genbrug eller tyveri. Da frimærker blev introduceret for danskerne den 1. april 1851 indførtes samtidig en måde at annullere frimærker på. Det kunne være ved afstempling eller blækannullering. Det resulterede i, at frimærkesamlerne kunne samle på både postfriske og stemplede mærker. Frimærker ugyldiggjort af det danske postvæsen Under frimærkeproduktionen kan der opstå fejl. Det kan være farverne, der ikke er, som de skal være, eller frimærkerne kan være fejlperforerede. De fleste fejl bliver opdaget af frimærkekontrollen, som så sørger for at makulere de fejlbehæftede frimærker. Til indkøring af maskiner blev frimærkerne overtrykt med MAK. for at sikre at frimærkerne ikke kunne anvendes til brevforsendelser (figur 1). Der er også observeret gennemhullede frimærker (figur 2). Ifølge salgskataloget skulle det være et prøvemærke, der er blevet gennemhullet af postvæsenet. Salgsprisen er sat til 85 kroner. Der er ikke noget, der tyder på, at dette frimærke afviger fra det udgivne frimærke (AFA 464F). Med en hullemaskine er det nemt at producere annullerede prøvemærker. Ved indførelsen af stålstikmærker i Danmark i 1933 blev der foretaget prøvetrykninger af danske frimærker hos leverandøren Goebel i Darmstadt. Disse frimærker blev overtrykt med MUSTER (prøve). Se figur 3. figur 1. MAK overtryk figur 2. Gennemhullet figur 3. Muster overtryk 4

5 Danske frimærker ugyldiggjort af andre postvæsener (specimen) Universal Postal Union (U.P.U.) blev etableret i De primære formål med organisationen var dels udveksling af forsendelser og dels standardisering og forenkling af posttakster og procedurer. Danmark, Norge og Sverige var medstiftere af organisationen. Ved U.P.U.' s anden kongres i 1878, der blev holdt i Paris, blev man enige om, at hvert medlemsland skulle forsyne de andre lande med landets kurserende mærker af referencehensyn. I nogle lande blev frimærkerne fra U.P.U. ugyldiggjort med specimen overtryk, formentligt for at skabe sikkerhed mod tyveri. Da nogle af kolonierne fik selvstændighed, var der ikke mere behov for referencesamlingerne. Flere af disse samlinger har fundet deres vej til det filatelistiske marked. Mest interessant er samlingerne fra Angola, Natal, Protektoratet Bechuanaland og Madagascar. Danske frimærker findes med overtrykket figur 4. Specimen overtryk ULTRAMAR, COLONIAS, Espécimen, SPECIMEN, SPÉCIMEN og AMOSTRA fra Angola, SPECIMEN fra Natal, SPECIMEN fra Bechuanaland (i dag Botswana) og et rundt stempel med teksten: POSTES ET TÉLEGRAPHES * MADAGASCAR * i den ydre cirkel og COLLECTION DE BERNE i midten af cirklen fra Madagascar. Postfriske frimærker overtrykt af det danske postvæsen a) Overtryk, der ikke ændrer frimærkets værdi Det danske postvæsen besluttede at ugyldiggøre en række frimærker med virkning fra den 1. januar Det interessante var, at disse frimærker var gyldige i Grønland året ud. Postvæsenet lod nogle frimærkerne (AFA 23, 34, 54, 68 og 69) overtrykke med stemplet Fra Grønland / Frimærkerne er gyldige. (figur 5) 5

6 Figur 5 AFA 69 overtrykt med Fra Grønland / Frimærkerne er gyldige. I 1937 kunne Danmarks ældste frimærkeklub Københavns Philatelist Klub (K.P.K.) fejre sit 50 års jubilæum. Det blev fejret med en udstilling på Charlottenborg i København fra den 17. til den 26 september. På åbningsdagen udgav postvæsenet et udstillingsfrimærke. Man lod AFA 235 overtrykke med K.P.K. / SEPT. / Oplaget er på stk. (figur 6) Figur 6 AFA nr. 243 Figur 7 AFA 199a med overtryk Danmarks Filatelist Union kunne i 1938 fejre sit 10 års jubilæum. Filatelistklubben for Slagelse og Omegn fejrede jubilæet med en udstilling i Casino i Slagelse fra den 2. til den 6. september. AFA 199a blev overtrykt med D.F.U. / FRIM. UDST. / 1938" og udgivet på udstillingens åbningsdag. Oplaget er på stk. og fik AFA 245 (figur 7)

7 b) Overtryk, der ændrer frimærkets værdi Frimærker, der bliver overtrykt med en anden værdi, kaldes provisorier. Provisorierne er fortrinsvist anvendt ved takstændringer, hvor der ikke har været tid til at få trykt nye frimærker. På den måde har man fået brugt restlageret af frimærkerne. I figur 8 vises tjenestemærke 1 øre orange (AFA 11), der er overtryk med DANMARK / 7 / ØRE / POSTFRIM. Figur 8 AFA 160 En afart af provisorierne er overtryk med tillægsværdi. De første danske provisorier er Genforeningsmærkerne med rødt overtryk fra 1921, hvor tillægget gik til Røde Kors (AFA 120 og 121). Det danske postvæsen overtrykte i 1950'erne frimærker med tillæg i anledning af oversvømmelseskatastrofen i Holland i 1953 (Figur 9), Frihedsfonden i 1955, Ungarnshjælpen i 1957 og Grønlandsfonden i 1959 efter Hans Hedtoft s forlis. Figur 9 AFA 344 med overtrykket NL Grafisk sparring Layout og rentegning Grafisk produktion Digital print Offset- og rotationstryk Online design og produktion

8 Danske frimærker ugyldiggjort af andre postvæsener (specimen) I 1920'erne og 1930'erne lod flere frimærkeklubber frimærker overtrykke med henblik på salg til samlerne. I figur 10 ses et 2 øres bølgelinje frimærke (AFA 78), der er overtrykt med HFK /UDSTILLING / Det var Herning Filatelistklub, der stod bag overtrykket i anledning af klubbens udstilling den 20. og 21. november Overtrykkene tog efterhånden så meget overhånd, at postvæsenet så sig nødsaget til at forbyde dem i I samtiden blev disse overtryk ikke værdsat af de rigtige samlere. Man blev opfordret til at smide dem væk. Heldigvis var der mange, der ikke fulgte opfordringen. figur 10. Frimærke overtrykt af Herning Filatelistklub Kilde: Jan Krolak Perfins /Det perforerede frimærke Frimærkesamleren nr. 3 april Benfield og Nørdam: Danske specimen frimærker del 1 DFT Nr Benfield og Nørdam: Danske specimen frimærker del 2 DFT Nr Flemming Petersen: 1926 Postvæsenet rydder op i sine frimærker, Frimærkesamleren nr. 5 oktober Katalog over danske firmaperforeringer, Wøldike 1990 udgivet af Dansk Perfinssamlerklub

9 Dubletcirkulation Der er efterhånden kommet en del nye medlemmer i klubben og måske ved ikke alle at der er noget der hedder «Dubletcirkulation» og hvad det er, så her er lidt information. Dubletcirkulation foregår på den måde at indstiksbøger og hæfter med frimærker cirkulerer mellem medlemmer her fra klubben samt andre klubber og man kan som deltagende i cirkulationen erhverve sig de frimærker man mangler i samlingen. I cirkulationen kan du finde frimærker fra rigtigt mange lande og områder inkl. de populæreste: Danmark, Sverige, Norge, Grønland, Tyskland, Det tyske Rige med områder, Østrig, Frankrig Holland. San Marino, Estland, Letland og Litauen. Du kan også indlevere dine egne dubletter til cirkulationen og dermed få mulighed for at tjene en skilling til frimærkekassen, dog har Østeuropa, Sydamerika og USA ringe interesse hos medlemmerne af cirkulationen. Yderligere information kan findes på Du kan også kontakte Cirkulationsleder: Jannic Rasmussen Tlf: Håber at finde dig blandt medlemmerne af cirkulationen i næste sæson.

10 Program for forårssæsonen 2015 Tirsdag den 13. Januar Vi byder det nye år velkommen med et almindeligt møde og bytteaften inkl. auktion over medlemmers og klubbens materiale. Husk at auktionslisten til byttedagen den 8. Februar 2015 skal sendes som mail til Dan Hougesen: senest 14. Januar eller afleveres på dette klubmøde. Skema med plads til 10 lot kan hentes på hjemmesiden eller rekvireres i klubben. Tirsdag den 27. Januar Sct. Georgs Gilderne kommer forbi med tusindvis af frimærker, du kan vrage og vælge imellem disse kvit og frit. Den eneste betaling, de får herfor, er indtægterne fra det amerikanske lotteri. Husk derfor at købe et par ekstra lodder. Almindelig klubauktion. Søndag den 8. Februar Byttedag i Fritidscentret. Kl til Husk: indlevering af auktionsmateriale skal ske senest kl Ikke solgte lot skal afhentes umiddelbart efter auktionen/afregningen er slut. Tirsdag den 10. Februar Foredrag: «KæreThiele» Causeri af Søren Chr. Jensen om Thieles Bogtrykkeri, der trykte Danmarks første frimærker. De banebrydende maskiner og menneskene bag dem fra forsigtig start, over hurtig udvikling til bankerot. En gennemgang af breve til og fra Thieles Bogtrykkeri ud fra Danmarks største samling af sådanne breve. Tirsdag den 24. Februar Vi prøver igen tvungen placering, find ud af noget du ikke vidste, mød medlemmer du aldrig har talt med. Almindelig klubauktion. 10

11 Tirsdag den 10. Marts Almindeligt klubmøde samt auktion over klubbens materiale. Der kan ikke indleveres materiale af klubmedlemmer på dette klubmøde. Tirsdag den 24. Marts Karsten Jensen kommer forbi med sit foredrag om danske stempler. Almindelig klubauktion. Tirsdag den 7. April Generalforsamling samt almindelig klubauktion hvis vi har tid. 1) Valg af dirigent. 2) Formandens beretning om aktiviteter i det forløbne år. 3) Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 4) Fastlæggelse af kontingent. 5) Valg af formand for 1 år. 6) Valg af bestyrelsesmedlemmer for en 2 årig periode. I ulige årstal vælges 3 medlemmer i lige årstal vælges 2 medlemmer. 7) Valg af 2 suppleanter for 1 år. 8) Valg af 2 revisorer for 1 år. 9) Valg af revisorsuppleant for 1 år. 10) Valg af repræsentanter til filatelistdagen. 11) Forslag fra bestyrelsen 12) Forslag fra medlemmer. 13) Eventuelt Det bemærkes, at forslag fra medlemmerne skal indgives skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen. Tirsdag den 21. April Nyhed!! Som nået nyt vil vi på dette møde stille 5 salgsborde til rådighed for 5 medlemmer. Vi kører efter først til mølle princippet. men skulle der være medlemmer, som ikke får bord, vil disse være øverst på listen til næste gang. Anmodning om at få et salgsbord sendes til senest 6. April. Der vil ikke blive afholdt auktion på dette møde. Tirsdag den 5. Maj Vi ønsker hinanden god sommer med et almindeligt møde inkl. auktion garneret med en frisk lille frimærkequiz.. Vi ses efter sommerferien allerede tirsdag den 25. august. 11

12 Julemærkehjem i 100 år Af Bruno Nørdam, Randers Filatelistklub figur 1. Miniark fra 2012 I 2012 kunne man fejre etableringen af det første julemærkehjem i Danmark. I den anledning blev der udsendt en blok (fig. 1). Det var postekspedient Einar Holbøll ( ), der fik ideen til julemærket, hvis overskud skulle gå til at finansiere filantropisk arbejde. I første omgang var hans tanke at etablere og drive et hittebørnshospital, hvortil ugifte mødre kunne aflevere deres nyfødte. På den måde kunne man undgå de ulyksalige tilfælde, hvor de ugifte mødre dræbte deres nyfødte børn. Holbølls ide blev mødt af mange indvendinger. I stedet fandt Holbøll på, at julemærket skulle finansiere sanatorier for tuberkuløse børn. Det første julemærke i 1904 indbragte kroner i overskud. 12

13 For disse penge opførtes Julemærkesanatoriet i Kolding i årene fra 1908 til 1911 (fig. 2). Den 25. september 1912 etablerede Julemærkekomiteen det første julemærkehjem i Mørkøv. Knap en måned efter, den 22. oktober, indviedes det næste i Juelsminde. De børn, der kom på hjemmene led for 30 procents vedkommende af underernæring, blodmangel eller af fordøjelsesforstyrrelser. En fjerdedel havde kirtelsyge, og da disse børn også var blege og underernærede, har denne gruppe været anseelig. I.P. PEDERSENS MØNTHANDEL THORSGADE RANDERS Søger De: Mønter, Kataloger, Møntalbum, Møntskabe Frimærker, Frimærketilbehør Porcelænsfigurer, Platter Kom og se vort udvalg!! Ønsker De at SÆLGE, er det også os...

14 National frimærkeudstilling Sydfrimex 2014 Klubbens medlemmer gjorde sig godt bemærket på den nationale frimærkeudstilling Sydfrimex 2014, der blev afholdt i Eskilstrup på Falster den oktober Henning G. Jensen fik stor vermeil for Broen en nødvendig del af menneskets samfærdsel Bruno Nørdam vermeil for Det danske kongehus på frimærkeudkast Kaj Jensen sølv for Norge

15 Klubmøder Normalt følges denne plan til klubmøderne: Kl : Dørene åbnes Kl : Formanden orienterer og der trækkes mødepræmie(r) Kl : Ordet er frit Kl : Aftenens programpunkt Kl : Eftersyn af auktionsmateriale + almindelige klubaktiviteter Kl : Auktion (normalt ikke over 40 lot) Kl : Kaffe / te m. brød + lotteri (2 kr. pr. lod) Kl : Oprydningen påbegyndes Møderne afholdes i: Kongressalen, Fritidscentret, Vestergade 15, Randers Husk! Lånte bøger, kataloger m.v. skal afleveres inden kl Udlevering af bøger, kataloger m.v. sker efter kl ! Kaffe / te med brød er gratis. Der kan købes øl og sodavand. Der må ikke ryges i bygningen! 15

16 Hvad betyder postfrisk? Nu er det jo bagsiden du læser og derfor er det nærlæggende at spørge, hvad betyder postfrisk? Er det et ord der er blevet opfundet udelukkende til brug for filatelien? Betyder det frisk fra postkontoret og kan dermed bruges til frankering af breve og pakker? På engelsk bruger man termen «mint condition» som giver en smule mere mening da det refererer til noget's oprindelse men postfrisk!. Så vidt jeg ved, kan man bruge frimærker til frankering af post lige meget om de på bagsiden har hængselsrester eller ej, ja de behøver ikke engang have lim på bagsiden så længe man kan få dem til at sidde fast på et brev. Et såkaldt postfrisk frimærke er vel også et ubrugt frimærke? I hvert fald så længe det ikke sidder fast på noget andet, det være sig brev, pakke, karklud eller andet. Et frimærke der ikke er blevet stemplet af postvæsenet men sidder på konvolutten er vel brugt? Men vasker man det af er det pludselig ubrugt og man kan så sætte det på et brev på ny og da må det jo så være postfrisk? puha jeg er forvirret, men jeg er jo også den yngste i klubben, tror jeg :-) Af Dan Hougesen BAGSIDEN

Nr. 3 2009. Den første trykmaskine. Side 5. Ny artikelserie: Om at udstille Side 16. Det dyre slik Side 44. Spørgekassen Side 48

Nr. 3 2009. Den første trykmaskine. Side 5. Ny artikelserie: Om at udstille Side 16. Det dyre slik Side 44. Spørgekassen Side 48 Nr. 3 2009 MAJ 70. ÅRGANG LØSSALG KR. 45,00 Ny artikelserie: Om at udstille Side 16 Findes der Grønlandske søndagsbreve? Side 22 Det dyre slik Side 44 Spørgekassen Side 48 M1 Den første trykmaskine Side

Læs mere

Letland En kort historie

Letland En kort historie 2014 NR. 3 JUNI 75. ÅRGANG LØSSALG KR. 60,00 Letland En kort historie Side 12 Danmarks største tidsskrift for frimærkesamlere Udgivet af Danmarks Filatelist Forbund www.danfil.dk Køb eller sælg på dff-netsalg.dk

Læs mere

Et besøg på Post & Tele Museum ligger i naturlig forlængelse af ethvert arbejde med frimærker. Læs mere om vores tilbud på www.ptt-museum.dk.

Et besøg på Post & Tele Museum ligger i naturlig forlængelse af ethvert arbejde med frimærker. Læs mere om vores tilbud på www.ptt-museum.dk. Frimærkets historie Indholdsfortegnelse Til lærere... s. 1 Indledning... s. 2 Forhistorien... s. 2 Hvad betyder frimærke... s. 3 Danmarks første... s. 3 Sådan fremstilles frimærker.. s. 4 Stålstik.....

Læs mere

Program 2015-16 Samarbejdende Frimærke Klubber

Program 2015-16 Samarbejdende Frimærke Klubber Program 2015-16 Samarbejdende Frimærke Klubber FORMAND Erik Hansen (Ruslandssamlerforeningen og Politiets Frimærke-og Møntklub) Bredekærsvænge 208 2635 Ishøj Tlf: 43 73 25 54 E-mail: ech@post.tele.dk NÆSTFORMAND

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2015 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden FØLG FØLG ALLE MED AKTIVITETER PÅ Side PÅ 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Allan Cocks 42 16 24

Læs mere

Kasserer: Niels Sørensen, Grænge Skovvej 42, Toreby L. Tlf. 2469 8877 - email: niels.odum.sorensen@gmail.com

Kasserer: Niels Sørensen, Grænge Skovvej 42, Toreby L. Tlf. 2469 8877 - email: niels.odum.sorensen@gmail.com Formand: Kjeld Larsen Lolle Alle 25, 4891 Toreby L. Tlf. 5168 5830 - email: jkl.lolla@post.tele.dk Næstformand og sekretær: Karin Rasmussen, Grænge Skovvej 108, 4891 Toreby L. Tlf. 6139 1959 - email: karst1010@gmail.com

Læs mere

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev Februar 2013 Læssøesgade 9, 3.th. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Økonomi Udbetaling Budget for år 2013 Medlemsadministration

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 3 / December 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE Leder Hvem taler for dig i foreningens

Læs mere

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Nr. 2 April 201 014 28.. årgang GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Kredsbestyrelsen Ansvarshavende redaktør Gitte Hess 20 93 53 06 efter 19.00 Kredsformand: Gitte Hess Kun

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat af: Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 10. april 2014 Generalforsamling den 10. april

Læs mere

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN Tidsskrift for bæredygtig økonomi 82. årgang Nummer 4 oktober 2012 Bladet JaK medlemsbank sverige side 4 Hvad er JaK? side 8 syntesetanken 2012 side 12 JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN 1931

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Indhold. Family Tree Maker. Generalforsamlingen 1998. Brothers Keeper. Læsekredsen. Nogle kirkebogserfaringer. GedComp i praksis

Indhold. Family Tree Maker. Generalforsamlingen 1998. Brothers Keeper. Læsekredsen. Nogle kirkebogserfaringer. GedComp i praksis Slægt & Data Indhold Udgives af DIS-Danmark (Databehandling i Slægtsforskning) E-mail: DIS@vip.cybercity.dk Web-side: users.cybercity.dk/~dko6959 Slægt & Data udkommer 4 gange årl. i månederne: Marts,

Læs mere

Nyhedsbrev for Foreningen. Maj-Juli 2005 - Nr.25. Velkommen til Morskabs-Theatret s s nyhedsbrev

Nyhedsbrev for Foreningen. Maj-Juli 2005 - Nr.25. Velkommen til Morskabs-Theatret s s nyhedsbrev Nyhedsbrev for Foreningen INDHOLD & NYHEDER Maj-Juli 2005 - Nr.25 Velkommen til Morskabs-Theatret s s nyhedsbrev Et nyt nyhedredaktionshold er blevet nedsat og her er det første resultat. Glæd jer til

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

August 2006. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter

August 2006. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter August 2006 Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter NYHEDSbladet Leder ved Annie Schacht...3 Gæstebud: Byrådsmedlem Karen Juul...5 Mentorordning...7 Sudoko...9 En fagforening efter vores hoved...10

Læs mere

Nr. 2 40. årgang Feb-Apr. 2015 GODT NYTÅR 2015. 1. Ry Gruppes blad

Nr. 2 40. årgang Feb-Apr. 2015 GODT NYTÅR 2015. 1. Ry Gruppes blad Nr. 2 40. årgang Feb-Apr. 2015 GODT NYTÅR 2015 1. Ry Gruppes blad STAMMEN Gruppeblad for 1. Ry Gruppe og F.R.Y.S. som er gruppens støtteforening. Bladet udkommer 7 gange årligt, i et oplag på 300 eksemplarer.

Læs mere

Et af de søde små lam på Thorø. April 2009.

Et af de søde små lam på Thorø. April 2009. MAJ 2009 NR. 13 Et af de søde små lam på Thorø. April 2009. EFTER TORDEN Idag er der viftende vinde på hver lille sommerlig sti. En torden som tyngede luften er udløst og brudt og forbi. Idag vil jeg købe

Læs mere

AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk

AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA Region SYD: Fyn, Syd og Sønderjylland Formand Carl Martin, (Fanø) 2335 8354 carl.martin@fanonet.dk Næstformand

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Mester i klasseværelset Tag hjernen med på arbejde når du sidder bag rattet

Mester i klasseværelset Tag hjernen med på arbejde når du sidder bag rattet Tekst og foto: Bo Bernes Mester i klasseværelset Tag hjernen med på arbejde når du sidder bag rattet Medarbejdere på landets maskinstationer og større landbrug skal kunne andet end at køre traktor. Derfor

Læs mere

SYD eren. Marts 2012

SYD eren. Marts 2012 SYD eren Marts 2012 AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA Region SYD: Fyn, Syd og Sønderjylland Formand Carl Martin, (Fanø) 2335 8354 carl.martin@fanonet.dk

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Tá på efterskole eller højskole

Tá på efterskole eller højskole juni 2004 Tá på efterskole eller højskole nr. 127 30. årgang Humørpokalen gik i år til»bager«tillykke... 2 Formanden har ordet... Når I læser disse linier har vi afviklet vores store nordiske stævne SONG

Læs mere

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG NYT FRA IF62 FODBOLD GYMNASTIK IF62 holder generalforsamling... Se side 3 HÅNDBOLD Futsal er fantastisk... Se side 4 BADMINTON Gymnastikopvisning i april... Se

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

Årets Sejlklub i Danmark 2014

Årets Sejlklub i Danmark 2014 Medlemsblad for Sønderborg Yacht-Club Nr. 1 2015 50. årgang Årets Sejlklub i Danmark 2014 Læs bl.a. 2 pukkelhvaler på sightseeing i Vemmingbund På sommertogt med ex-juniorer i SYCs J80 er SYDBANK Johnny

Læs mere