Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel"

Transkript

1 Indgående post uge 17 ( april 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel SV Elbohallen: Timefordelingen 2014/ Fordeling af timer i haller og gymnastiksale G94 Gymanstiksale den nyeste fra Jan 2014/ Fordeling af timer i haller og gymnastiksale G94 ønsker til den nye sæson 2014/ Fordeling af timer i haller og gymnastiksale Forslag - Skema varmtvandsbassin 2 halvår Fordeling af timer i vådområder SV fra Sygehuset: Timer i varmtvandsbassinet i næste sæson Fordeling af timer i vådområder SV: Fwd: Fordelingsplan Fredericia svømmehal & Badeland sæson Fordeling af timer i vådområder Timefordelingsskemaer Udgave d Fordeling af timer i vådområder SV: Fordelingsplan Fredericia svømmehal & Badeland sæson Fordeling af timer i vådområder SV AMO: Tilbagemelding vedr. timer i svømmeområder næste sæson Fordeling af timer i vådområder SV Aktiv - længere onsdag dur ikke Fordeling af timer i vådområder SV Dykkerklubben Aktiv: Udfordring vedr. timer i næste sæson Fordeling af timer i vådområder SV: Udfordring vedr. Delta og Blop i 25 m bassin Fordeling af timer i vådområder Telefonnotat Bissensvej 8, 7000 Fredericia 2860 Telefonnotat Bissensvej 8, 7000 Fredericia Fredericia Teater_ABA-rapport.pdf Samlesag for inspektionsrapporter Bælthuset_ABA-rapport.pdf Samlesag for inspektionsrapporter Kentaur A/S_ABA-rapport.pdf Samlesag for inspektionsrapporter Elbo Logistik-PartnerABA-rapport.pdf Samlesag for inspektionsrapporter Carlsberg Danmark A/S, UC 18 Forbygning og Højlager_Rykker vedr Samlesag for inspektionsrapporter fejlretning.pdf TVIS, Tonne Kjærsvej 11 - IK11312_Bilag til rapport.pdf Samlesag for inspektionsrapporter Redoffice I.K. A/S - Srevelinsvej 16_ABA-rapport.pdf Samlesag for inspektionsrapporter Fredericia idrætscenter, Rengøringsassistent, februar Stillingsannoncer, offentliggjorte, UU-lillebælt, uddannelsesvejleder, april Stillingsannoncer, offentliggjorte, KompetenceCenter, psykolog, marts Stillingsannoncer, offentliggjorte, Høring forud for udstedelse af tillæg til kommuneplanen for Miljøcenter Odense Kraftværksvej 53, 7000 Fredericia etablering af biomassefyrede kedler på Skærbækværket Anmeldelse om fudført arbejde Billund/Hansen Arkitekter P/S Kongensgade 107, 7000 Fredericia Rykker: ny aftale med kommunerne/jobcentrene om tilslutning til Det fælles Datagrundlag via Webservice ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN Ny aftale med kommunerne/jobcentrene om tilslutning til Det fælles Datagrundlag via Webservice Svar fra konsulent Fiskebækvej 5, 7000 Fredericia Bemærkninger til Lokalplan 330, Oldenborggadekvarteret Lokalplan 330, Oldenborggadekvarteret, FredericiaC Yderligere kommentar vedr. høring A/S DANSK SHELL SHELL Lokalplan 330, Oldenborggadekvarteret, FredericiaC RAFFINADERIET supplerende materiale, tegning 40A, revideret varmetabsberegning Carsten Andersen Kongensgade 78, 7000 Fredericia

2 v/arkitekttegnestuen Redegørelse for afrendsning - Sjællandsgade 96 B 2.th Sjællandsgade 96B, 7000 Fredericia prøvetagningsresultater - Sjællandsgade 96 B 2.th Sjællandsgade 96B, 7000 Fredericia til By og Erhverv. rykker for svar Ansøgning om dispensation for kolonihaveområdet ved Egeskovvej, lokalplan SV: Supplerende til byggesag 14/882, Nørrebrogade Nørrebrogade 72, 7000 Fredericia Destination Lillebælt med budget version 1.pdf Susanne Lykkegaard Ryding Bridgewalking Destination Lillebælt med budget version 1.docx Susanne Lykkegaard Ryding Bridgewalking Rettelse til BBR om bebygget areal Jytte Frank Poulsen Egeskovvej 183, 7000 Fredericia VS: Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald, Banedanmarks Jordflytninger og 19 vedr. banedanmark ejendom, Taulov Bygade 5A Sikker mail: Arbejdsmiljø SmileyBrev, Resultat af tilsyn Arbejdstilsynet, Tilsynscenter Arbejdstilsynsbesøg den , daginstitutionen Peter Aage Gården, Gl. Landevej Resultat af tilsyn Arbejdstilsynet, Tilsynscenter Arbejdstilsynsbesøg den , Børnehuset, Vejlevej VS: Tildeling af dokumentansvar for dokumentet: 11020/14 - Ansøgning om tilladelse til skrogrensning i Fredericia havn, Mermaid Marine Service Ansøgning om tilladelse til skrogrensning i Fredericia havn Anmeldelse om fuldført byggearbejde på Viaduktvej 9 Ejendomscentret NA Viaduktvej 9, 7000 Fredericia kolding landevej 43 - aftægtsbolig Kolding Landevej 43A, 7000 Fredericia Orientering om afgørelse vedr. etablering af kanaler Fredericia Kystdirektoratet Høring om etablering af kanaler ved matr.nr. 696t, 802 og 7000az Fredericia Bygrunde - FredericiaC Re: SV: Teknisk forvaltning Lillebælts Allé 37, 7000 Fredericia HASTER: Fejl i vejledning om Europa-Parlamentsvalget om tidspunktet for ophængning af valgplakater Valg til Europa Parlamentet KMD meddelelser KMD Valg, Stemmeoptælling - program Valg til Europa Parlamentet KMD meddelelser Pesticid dispensation Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia SV: Herslevvej 51 (fælles privatvej) Sten i rabatten ved Herslevvej Deres krænkelse af den private ejendomsret, sag nr.14/432 bilag Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia /431 Troværdighed. bilag Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia Re: 14/432 ( bilag 22 ) Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia Re: Anders Billes Vej 24, Fredericia Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia By & erhverv: Aktindsigt før bilag Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia Klage over aktindsigt: 14/321 bilag Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia Re: Erstatningssag mod Fredericia kommune vedr. vor ejendom Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia Anders Billesvej 24. deres sag nr. 14/432 Bilag deres sags nr. 14/432 bilag. 38 Aktindsigt Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia Re: Erstatningssag mod Fredericia kommune vedr. vor ejendom Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia Anders Billesvej 24. deres sag nr. 14/ Faktura og bilag 40 BEA INVEST A/S Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia Kvittering for modtagelse af arealhøring - Follerupvej 42, 7000 Fredericia Follerupvej 42, 7000 Fredericia

3 28570 Anmeldelse om påbegyndt byggearbejde Thomas Høyer Vandmøllegårdsvej 19, 7000 Fredericia Ny placering at spildevandsledning - Rytterskolevej 7d Rytterskolevej 7D, 7000 Fredericia Pris fra Bo på Entreprenørgårdens ydelser til Juli Rykker for svar Ærøvænget i Skærbæk, 7000 Fredericia Ærøvænget - vedligeholdelse, udbedring af revner i asfalt m.v Erklæring vedr. tekniske dokumentation Yvonne Voldum Pedersen Blåhøj 34, 7000 Fredericia Anmeldelse om fuldført byggearbejde Yvonne Voldum Pedersen Blåhøj 34, 7000 Fredericia Re: Supplerende materiale loddet 57(relativkote ift DVR) Loddet 57, 7000 Fredericia Re: Supplerende materiale loddet 57 (Relativ kote) Loddet 57, 7000 Fredericia Skrivelse om orientering af vedtagelse af L 140 om fleksløntilskud m.v. Arbejdsmarkedsstyrelsen Orientering om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, socialpolitik og fleksydelse Returpost Hegnsynsag: Septembervej 19 og Fællesvej Septembervej - Grundejeren af 1956 v/formand Erling Poulsen afventer landzonebehandling Vestre Kobbelvej 11, 7000 Fredericia statiske beregninger Krogsagervej 50, 7000 Fredericia. sag 13/ Krogsagervej 50, 7000 Fredericia SV: Opfølgning på tilsyn Vejlbyvej 9A, 7000 Fredericia Bankindbetaling Indberetning af udgifter til tilbagebetaling af grundskyld inkl. renter i 2012 som grundlag for udbetaling af tilskud Veksø spånsugningsanlæg Nordensvej 2, 7000 Fredericia SV: Referat, besigtigelse i Østerby Terrænregulering i lokalplan 280, Østerby - Fjordalléen SV: Status på ophævelse af lp Aflysning af lokalplan nr. 5 - Et idrætsområde nord for Randalsvej SV: Kvitteringsbrev vedr. ansøgning om Jolleplads på Bøgeskov Strand Bøgeskov Strand 8-9 eller 10 - anvendelse af areal på stranden til opbevaring af jolle m.v anmodning om udsættelse af frist for suppl. materiale Vesterbrogade 29A, 7000 Fredericia ERklæring vedr. teknisk dokumentation, statiske beregninger m.m. TEGNESTUEN MEJERIET A/S Kolding Landevej 43A, 7000 Fredericia Anmodning om udbetaling Juligarden - Garderfestival SV: SV: Brandforhold - Leman Fredericia Nordensvej 17, 7000 Fredericia SV: Leman Taulov - Brandforhold lagerhal Nordensvej 17, 7000 Fredericia Returpost Købmagergade 40 ST 102, 7000 Fredericia Koterterræn snit - Trelde Næsvej Trelde Næsvej 183, 7000 Fredericia Koter for terræn - Trelde Næsvej Trelde Næsvej 183, 7000 Fredericia Beholderkontrol, 10 års kontrol Niels Hald Fagerlien 11, 7000 Fredericia VS: Brand - Hørkram - Pladsfordelingsplan - Hørkram pdf Midlertidigt arrangement, MesseC, og Svar på brev af Hans Sandager Vejlevej 130, 7000 Fredericia SV: Cafax Drikkevandssystemer Cafax - vandkøler leasing VS: Cafax Drikkevandssystemer Cafax - vandkøler leasing SV: leasingkontrakt Cafax - vandkøler leasing Ordrebekræftelse på ordre nr Regulering af måger - redekasser for vandrefalke mm.

4 28355 Suppl. materiale vedr. ombygning Fredericia Maskinmesterskole Palle Nielsen Købmagergade 86, 7000 Fredericia SV: Ombygning Fredericia Maskinmesterskole (uden filer) Palle Nielsen Købmagergade 86, 7000 Fredericia Supplerende materiale Atrio Arkitekter Købmagergade 86, 7000 Fredericia Mail med oplysning om u-værdier Palle Nielsen Købmagergade 86, 7000 Fredericia Supplerende materiale Palle Nielsen Købmagergade 86, 7000 Fredericia Ansøgning til Bevaringsfonden for fæstningsbyen Fredericia - Lasse Skou Oldenborg Kongensgade 15, 7000 Fredericia Kongensgade Anmodning om svar Sydøstjyllands Politi Rehablitering - Automatisk trafikkontrol den , Indre Ringvej Oversigtskort og tab-filer over projektområdet Tilløb til Gammelby Mølleå Temasitets om valg og folkeafstemning fra Folketingets EU-Oplysning Henvendelse om Europaparlementsvalget Beskæftigelsesministerens udmelding af de beskæftigelsespolitiske Beskæftigelsesplan 2015 mål for 2015.msg Foto af den kommende placering af Aktiv Tirsdags petanquebaner ved Erritsøhallen.pdf EGIF Aktiv Tirsdag - Ansøgning om tilskud til petanquebaner FW: SV: petanquebaner EGIF Aktiv Tirsdag - Ansøgning om tilskud til petanquebaner SV: Petanquebaner EGIF Aktiv Tirsdag - Ansøgning om tilskud til petanquebaner Petanquebaner EGIF Aktiv Tirsdag - Ansøgning om tilskud til petanquebaner marts 2014 henvendelse fra Aktiv Tirsdag om petanque baner.doc EGIF Aktiv Tirsdag - Ansøgning om tilskud til petanquebaner Trekantområdets Kommuneplan for miljøscreening af forslag til kommuneplantillæg for særligt værdifulde landbrugsområder Tillæg til Kommuneplan for særligt værdifuld landbrugsjord RE: Impulser i forbindelse med containerhåndtering Møllebugtvej 5, 7000 Fredericia Interesseret i kolonihave på solvænget Kolonihaver udlejning tilbud om ledig have SV: Brug for alle Brug for alle 2 / resurseforløb flere ressourceforløn - Kontrakt Brug for alle 2 / resurseforløb Flere ressourceforløn - Kontrakt Brug for alle 2 / resurseforløb begrundelse for overskridelse af byggeret vedr. carport og skur lars Herthavej 14, 7000 Fredericia Afgørelse om kortlægning på Vidensniveau 1 Nordre Kobbelvej 6, Region Syddanmark Nordre Kobbelvej 6, 7000 Fredericia 7000 Fredericia SV:hvor mange bliver vi d. 29. april Fælles temamøde mellem Kultur- og Idrætsudvalget, Børn- og Uddannelsesudvalget og er og institutioner Svar vedr. uddybning: temadag den 29. april Fælles temamøde mellem Kultur- og Idrætsudvalget, Børn- og Uddannelsesudvalget og er og institutioner Nabohøring - Tornsagervej Tornsagervej 38, 7000 Fredericia VS: pladsfordelingsplan - Scandinavian Motor Show Pladsfordelingsplan - Scandinavian Motor Show pdf Midlertidigt arrangement, til , MesseC

5 28476 SV: Forespørgelse vedr. Scandinavian Motor Show Midlertidigt arrangement, til , MesseC Fra Mikael Morell - camp område Midlertidigt arrangement, til , MesseC Indsigelse Søndermarksvej 38 st.tv Arne Voigt Søndermarksvej 36, 7000 Fredericia VS: BRS bemærkninger til Fredericia Brandvæsen i forhold til Vesthavnsvej 31, 7000 Fredericia Samtanks redegørelse for uheldet den på anlægget i Fredericia Udrykningsrapport Vesthavnsvej 31, 7000 Fredericia SV: Vedr. Samtanks redegørelse for uheldet den på Vesthavnsvej 31, 7000 Fredericia anlægget i Fredericia SV: Vedr. Samtanks redegørelse for uheldet den på Vesthavnsvej 31, 7000 Fredericia anlægget i Fredericia Returpost Hegnsynsag: Septembervej 17 mod Septembervej Returpost Partshøring vedrørende ledningsarbejde på Hyrdevej Underskrevet aftale Avlscenter Trekanten I/S Jordlejeaftale Kunde nr Bemærkninger til indsigelsen Boli. nu Devantiersvej 27, 7000 Fredericia vedlagt fuldmagt Henrik Outzen Snaremosevej 27, 7000 Fredericia Oplysning OK fra Jytte Bræmer er bekendt med den Årets bibliotekskommune VS: Redegørelse for behov af mskinhus, landzonet Vejle Landevej 47, 7000 Fredericia Mail - tegningsmateriale til indsendt byggeansøgning Bo Holm Andersen Nøddeplantagen 16, 7000 Fredericia Udkast til kontrakt Opslag kommunaldirektørstilling SV: Pris trapper Hyrdevej Trekantens Rustfri Hyrdevej - Renovering af trapper VS: Ansøgning af Rådighedstilladelse - Sjællandsgade 46 og Vendersgade Afspærring Sjællandsgade / Vendersgade i forbindelse med opstilling af lift Samtykke fra politiet Afspærring Sjællandsgade / Vendersgade i forbindelse med opstilling af lift Casino bodega Leje af gågade- og fortovsarealer Re: Anmeldelse af byggearbejde på Gråkjærsvænget 9 Carsten Henning Bitsch Gråkjærsvænget 9, 7000 Fredericia RE: Vedr. jord til FredericiaC fra Georg Anneberg mv Oldenborggade 40, 7000 Fredericia Jord til FredericiaC fra Georg Anneberg Oldenborggade 40, 7000 Fredericia Ansøgning om Miljøgodkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens Kap Oldenborggade 40, 7000 Fredericia - FredericiaC Re: Svar vedr. cykelstien Sanddal Bakke Sanddal Bakke - Generende grene på cykelsti Orientering om årlig afprøvning af sirenevarslingssystemet Beredskabsstyrelsen Årlig afprøvning af sirenevarslingsystemet SV: Anmeldelse af midlertidig aktivitet Anmeldelse af midlertidig aktivitet - Bro Holme Engsti Anmeldelse af midlertidig aktivitet Anmeldelse af midlertidig aktivitet - Bro Holme Engsti Annullering af byggeansøgning Albert Naurs Vej 11, 7000 Fredericia Udbedring af kloak. KLODAN ApS Grethevej 20, 7000 Fredericia Følg til supplerende materiale Arkitekttegnestuen Forsythiavej 55, 7000 Fredericia

6 27720 SV: Mcv 91-accept fra Fredericia Kommune Martine Christoffersens Vej 91, 7000 Fredericia VS: miljøvagtrapport Regnvandsbassin nr. 514, forurening med spildevand fra FSE SV: Herslev Kirkevej Herslev Kirkevej 56, 7000 Fredericia Følg til suppl. materiale Ove Pedersen Julivej 50, 7000 Fredericia Sikker mail: OIB Borger - OA001 - Ansøgning om tilladelse til Michael Ingemann Rix Hannerupløbet 2014 offentligt arrangement SV: Lægepraksiskørsel for Frederecia sygehus Standsning foran lægepraksis i forbindelse med hentning af prøver Til Alle Byråds medlemmer og direktionen i Fredericia Kommune - besparelsesforslag Jimmy Rasmussen Besparelsesforslag misbrugsområdet, nedlægge Viksomheden Fredericia, ældreområdet, forskønnelse af indfaldsveje samt nedskæring af ledere Spørgsmål om ejendomskat. Kenneth Wessel Nielsen Spørgsmål om indtægt i 2014 for ejendomsskatter Henvendelse om veje med huller Jette Valentin Maack Udbedring af asfalt/huller i veje - Kongensgade, Oldenborggade, Snaremosevej og Erritsø Kirkevej (også behov for hastighedsdæmpende foranstaltninger m.v.) Opsætning af "Nabohjælp" skilte. Lars Hansen Vejrmosegårds Allé - opsætning af nabohjælp skilte Nabohjælps skilte Ansøgning om Nabohjælpsskilte på Jens Thuesens Vej Fwd: _v1_Aftale om tømning af skraldespande/revideret 23/ Øster Elkjær - Aftale om tømning af 2 skraldespande Bestilling og ændring af renovation Chris Langnis Nissen Christiansvej 3, 7000 Fredericia Indbetaling vedr. administration af den vederlagsfri fysioterapi Region Syddanmark Administration af den vederlagsfri fysioterapi SV: Hent byggesager fra arkivet i Fredericia Kommune - Adresse: Vidtskuevej 24, 7000 Fredericia vidtskuevej Sikker mail: Meddelelse fra Region Syddanmark Høring om praksisplan på almenlægeområdet Region Syddanmark Høring af udkast til praksisplan på almenlægeområdet Bestilling og ændring af renovation Merry Kirk Maagaard Rudolf Steiner Allé 50, 7000 Fredericia Spørgeskemaundersøgelse vedr. hverdagsrehabilitering Spørgeskemaundersøgelse omkring visitation og bedømmelse af rehabiliteringspotentialet hos ældre Direkte låneadgang samt lån mod dispensationer DKK - Låneforslag.msg Låneramme ordinære ramme og styrkelse af likviditet Dårlig likviditet DKK - Låneforslag.msg Låneramme ordinære ramme og styrkelse af likviditet Styrkelse af likviditet DKK - Bevillingsskrivelse - Gældsbrev.msg Låneramme ordinære ramme og styrkelse af likviditet Direkte låneadgang samt lån mod dispensationer DKK - Bevillingsskrivelse - Gældsbrev.msg Låneramme ordinære ramme og styrkelse af likviditet SV: Skærbækhavnegade Skærbæk Havnegade 41, 7000 Fredericia Skærbæk Havnegade Skærbæk Havnegade 41, 7000 Fredericia Udkast i forbindelse vurdering af forureningsniveauet i overskudsjorden Region Syddanmark Madsbyvej 4, 7000 Fredericia

7 27770 Pladsfordelingsplan.docx Midlertidigt arrangement, Ryes Plads VS: Ang. koncert på Ryes Plads torsdag d. 15. maj Midlertidigt arrangement, Ryes Plads Koncert på Ryes Plads Midlertidigt arrangement, Ryes Plads Indkaldelse til periodisk syn senest Trafikstyrelsen Periodisk syn, reg.nr. AJ30162, Plejen SV: bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo Kæmpe-Bjørneklo, Førespørgsel om bekæmpelse, Læsøvej Spørgeskema vedr. udbygningsaftaler til specialeprojekt ved Aalborg Universitet Spørgeskema vedr. udbygningsaftaler til specialeprojekt ved Aalborg Universitet Forespørgsel vedr. sortering af renovation Tavlhøjcenteret Højdedraget 1 Taulov, forespørgsel vedr. renovation Forspørgsel vedr. ændring af ejendomsskattebillet, grønt affald Ellipsen 42, 7000 Fredericia Spørgsmål vedr. lån til forudbetalt leje Advokatfirmaet Viuff & Bilde Forespørgsel vedr. regler for lån til forudbetalt leje Jørgensen Kongensport 2 (Billen) Kongensport 2, (Gl. inst. Billen) Gadebelysninge/lygter Vedr. nedbringelse af sygefravær hos gravide medarbejdere. Conopor ApS v/jean Vennestrøm Forebyggende indsats vedr. nedbringelse af sygefravær hos gravide medarbejdere KPT Klimatilpasning_forslag.pdf Klimatilpasningsplan - indstilling Fredericia Kommunes Klimatilpasningsplan 2014.pdf Klimatilpasningsplan - indstilling Orientering om undervisningsforløb vedr. "Skolevalg 2015" Undervisningsministeriet Fr.Holm Skolevalg Landsdækkende valghandling for 8. og 9. klasses elever VS: Gravetilladelse danmarksgade Orientering om årlig afprøvning af sirenevarslingssystemet Beredskabsstyrelsen Årlig afprøvning af sirenevarslingssystemet Orientering om kommunernes forpligtelser og handlemuligheder i forhold til udrejsende fra Syrien Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Kommunernes forpligtigelser og handlemuligheder over for udrejsende til Syrien m.v Suppl. Materiale, ventilationstegning og situationsplan Alectia A/S Mosegårdsvej 1, 7000 Fredericia Vurdering vedr. ændret sammensætning af husdyrgødning Frifeltvej 13 - Ændring i sammensætning af gødning xlsx Høring fra Vejle Kommune. Miljøgodkendelse Frifeltvej Orienteringsbrev om ændringerne i repatrieringsloven pr. 1. april 2014 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Orienteringsbrev om ændringerne i repatrieringsloven pr. 1. april VS: Badevand. Indberetning af kontrolprogram for Kontrolprogram 2014, Badevand, Prøvetagningsplan badevandssæsonen Opl. om at nye tegninger bliver sendt til os Thomas Christensen Krügersvej 7, 7000 Fredericia Ansøgning om byggetilladelse til ombygning af enfamiliehus samt Marie-Louise og Thomas Brebøl Krügersvej 7, 7000 Fredericia udnyttelse af tagetagen på Krygersvej 7 Christensen Re: Vedr. klage over affald fra Casino i Købmagergade jesper andreasen Klage over affald fra Casino i Købmagergade Mail med billeder Laila Baumann Rolsted Jensen Klage over affald fra Casino i Købmagergade Vedr. klage over affald fra Casino i Købmagergade Laila Baumann Rolsted Jensen Klage over affald fra Casino i Købmagergade Anmeldelse vedr. opførelse af carport på Elsesvej 20 Puk Harding Nielsen Elsesvej 20, 7000 Fredericia Ansøgning om byggetilladelse til renovering og reetablering af facade SCT KNUDS SKOLE Gothersgade 30, 7000 Fredericia og etablering af nye kviste på Gothersgade 30/Fynsgade - doc pdf VS: Prangervej Prangervej 66, 7000 Fredericia Supplerende materiale til Sags-ID: 14/4393 byggetilladelse.nu v/simon Gade Hannerup Engvej 54, 7000 Fredericia

8 Jensen Ansøgning om tilaldelse til tilbygning til beboelse samt ny carport på byggetilladelse.nu v/simon Gade Hannerup Engvej 54, 7000 Fredericia Hannerup Engvej 54 Jensen pdf Ballesvej 51, 7000 Fredericia Opdatering af BBR - Plantagevej 2, Snoghøj, 7000 Fredericia Plantagevej Fredericia Plantagevej 2, 7000 Fredericia Aktindsigt anmodning Fagbladet 3 F v/maibrit Jürs Anmodning om aktindsigt i udbud om Rengøring på skoler, daginstitutioner, admministration m.m Re: VS: Rapportering fra ZapMap, undersøgelsesid: 89 Claus Lüth Signalanlægget Skærbækvej/Europavej - fejlmelding fra borger Rapportering fra ZapMap, undersøgelsesid: 89 ZapMap Signalanlægget Skærbækvej/Europavej - fejlmelding fra borger Anmeldelse vedr. fjernelse/nedrivning af tidl. spejderhytte på Per Møller Henriksen Randalsvej 22B, 7000 Fredericia Randalsvej SV: Vedr. Vandskade/ Rørsprængning Othello Herfordparken 1, Sprinkler rørsprængning IMG_1196.JPG Herfordparken 1, Sprinkler rørsprængning IMG_1195.JPG Herfordparken 1, Sprinkler rørsprængning IMG_1194.JPG Herfordparken 1, Sprinkler rørsprængning IMG_1193.JPG Herfordparken 1, Sprinkler rørsprængning IMG_1192.JPG Herfordparken 1, Sprinkler rørsprængning IMG_1191.JPG Herfordparken 1, Sprinkler rørsprængning SV: Vedr. Vandskade/ Rørsprængning Othello Herfordparken 1, Sprinkler rørsprængning SV: Vandskade Plejecenter Othello. Herfordparken Fa Herfordparken 1, Sprinkler rørsprængning IMG_1187.JPG Herfordparken 1, Sprinkler rørsprængning IMG_1186.JPG Herfordparken 1, Sprinkler rørsprængning IMG_1185.JPG Herfordparken 1, Sprinkler rørsprængning IMG_1184.JPG Herfordparken 1, Sprinkler rørsprængning IMG_1183.JPG Herfordparken 1, Sprinkler rørsprængning IMG_1182.JPG Herfordparken 1, Sprinkler rørsprængning IMG_1181.JPG Herfordparken 1, Sprinkler rørsprængning IMG_1190.JPG Herfordparken 1, Sprinkler rørsprængning IMG_1188.JPG Herfordparken 1, Sprinkler rørsprængning RE: Ansøgning om udledningstilladelse - Oldenborggade Kvarteret FredericiaC - Tilladelse til udledning af regn- og overfladevand Ansøgning om udledningstilladelse - Oldenborggade Kvarteret FredericiaC - Tilladelse til udledning af regn- og overfladevand Fwd: Hjerteen - etablering af "Hjertemotionshold" Hjerteen lokalafdeling Fredericia Hjerteen Bestyrelsesoversigt Hjerteen lokalafdeling Fredericia Hjerteen vedtægter side Hjerteen lokalafdeling Fredericia -

9 28231 Hjerteen vedtægter side Hjerteen lokalafdeling Fredericia Hjerteen genfors. side Hjerteen lokalafdeling Fredericia Hjerteen genfors. side Hjerteen lokalafdeling Fredericia Hjerte genfors.side Hjerteen lokalafdeling Fredericia Hjerteen - etablering af "Hjertemotionshold" Hjerteen lokalafdeling Fredericia Anmeldelse vedr. opførelse af garage med udhus på Brovadvej 4 Anders Holdgaard Brovadvej 4, 7000 Fredericia Ansøgning om byggetilladelse til tilbygning af eksist. kontorbygning Ajcon NA Strevelinsvej 34, 7000 Fredericia på Strevelinsvej 34 - Monjasa Forespørgsel om mulig udstykning Nybolig Middelfart Trelde Næsvej 251, 7000 Fredericia påtegning - Jordvarmeanlæg LIFA A/S # 42 påtegning - servitut om jordvarmeanlæg - matr. nr. 13ak Egeskov, Fredericia Jorder Ansøgning om lovliggørelse af opført garage og skur på Fasanvej 21 Annemarie Kabel Fasanvej 21, 7000 Fredericia Anmeldelse vedr. opstilliling af skur på Thorvaldsensvej 59 John Sletting Nielsen Thorvaldsensvej 59, 7000 Fredericia Anmeldelse vedr. lovliggørelse af opført skur på Lunddalvej 6 Linda Pedersen Lunddalvej 6, 7000 Fredericia Ansøgning om byggetilladelse til opførelse af beboelse m/integfreret Preben Jørgensen Huse A/S Martine Christoffersens Vej 9, 7000 Fredericia carport på- Martine Christoffersens Vej 9, 7000 Fredericia VS: Miljøvagtrapport - afrensning af asbesttag Berberisvej 6, 7000 Fredericia TKAB_ _Afrensning_af_asbesttag.docx Ansøgning til byggetilladelse til carport på Agerledet 11 Troels Bøgebjerg Agerleddet 11, 7000 Fredericia Ansøgning om opførelse af ny lukket carport på Albert Naurs Vej 11 Mika Angelo Broe Albert Naurs Vej 11, 7000 Fredericia Ansøgning om byggetilladelse til opførelse af enfamiliehus HUSCOMPAGNIET SØNDERJYLLAND Martine Christoffersens Vej 54, 7000 Fredericia m/integreret carport på- Marine Christoffersens Vej 54 A/S Bestilling og ændring af renovation Louise Wieben Ernavej 9, 7000 Fredericia Skadeanmeldelse Skade, Plejen, , VT49433, 12, Skadeanmeldelse Skade, Plejen, , EG24309, 12, Skadeanmeldelse Skade, Brandvæsen, , DF91403, 12, Skadeanmeldelse Skade, Brandvæsen, , AE20153, 12, Indkaldelse til generalforsamling d kl Billund Lufthavn Direktionen Billund lufthavn, generalforsamling Indkaldelse til generalforsamling Billund lufthavn, generalforsamling Ansøgning om byggetilladelse for opsætning af skilte, Yara Chemicals YARA CHEMICALS A/S Vesterballevej 27, 7000 Fredericia

10 A/S - Vesterballevej Henvendelse vedr. måger på taget af tidligere Købmagergade Skole Nicolaj Lambertsen Henvendelse vedr. måger på taget af tidligere Købmagergade Skole Bestilling og ændring af renovation Helle Gad Herslev Kirkevej 44, 7000 Fredericia Spørgsmål til BBR-Meddelelse Overvej 7C Overvej 7C 7000 Fredericia Overvej 7C, 7000 Fredericia Henvendelse til formanden for Kultur og Fritid Else Andersen Henvendelse til formanden for Kultur og Fritid vedr. lokaletilskud Anmeldelseskvittering Sydøstjyllands Politi Skade, Lucinahaven, Tingvejen 22, til , branchenr., skadenr Ansøgning om tilladelse til afh. af midlertidigt arrangement d Midlertidigt arrangement, Elbohallen, Tingvejen Kvittering, 2014-skema til ændring af slutdato Ministeriet for Fødevarer, Landbrug Kongstedvej 48, 7000 Fredericia og Fiskeri Kvittering skema til overdragelse af betalingsrettigheder. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug Ryttergrøftvejen 79, 7000 Fredericia og Fiskeri Kvittering, midlertidig overdragelse. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug Bøgeskovvej 61, 7000 Fredericia og Fiskeri Kvittering, midlertidig overdragelse Ministeriet for Fødevarer, Landbrug Vejlbyvej 51, 7000 Fredericia og Fiskeri Årsrapport for 2013 REVISIONSKONTORET I Årsrapport for Café FIC FREDERICIA ApS VS: Må et klubhus gerne være en pavillon? Adelvej 52, 7000 Fredericia Godkendelse af udstykning Hvenegaard & Jens Bo Udstykning, matr.nr. 12r Erritsø By, Erritsø Landinspektører A/S Ansøgning om dispensation til etablering af gennemkørsler i beskyttet dige Museumsloven, Diger, gennemkørsler, matr. 15d og 7c Herslev By, Herslev Ansøgning og budget TGI - DM - Budget tgi Trelde GI Håndbold søger underskudsgaranti ved DM stævne Ansøgning og budget TGI - DM - Ansøgning tgi -dm Trelde GI Håndbold søger underskudsgaranti ved DM stævne Ansøgning om lovliggørelse af garage samt ændring af udestue til Ingeniørfirmaet Lasse Blæsbjerg Damvej 13, 7000 Fredericia skur på: Damvej Registreringsmeddelelse U Referencenr Registrering af strandbeskyttelsesareal matr.nr. 12s Trelde, Fredericia Jorder Konfliktsøgning Vendersgade 1 A.pdf Vendersgade 1F, 7000 Fredericia Ansøgning om tilladelse til etabl. af en trappe fra butiksareal ned til KOP & KANDE FREDERICIA ApS Vendersgade 1F, 7000 Fredericia kælderen, Vendersgade 1 a Dispensation til udvidelse af eksisterende vandhul Trelde Næsvej 186, 7000 Fredericia Færdigmelding af kloakarbejde samt kloakplan som udført Iben Dalgas Andersen Kampmannsvej 36, 7000 Fredericia Ansøgning om byggetilladelse til tilbygning til beboelse på byggetilladelse.nu v/simon Gade Egeskovvej 325, 7000 Fredericia Egeskovvej 325 Jensen Anmodning om fremsendelse af plan for reetablering Søndre Kobbelvej 11, 7000 Fredericia SV: ang. ny kompetenceplan for 35 udvalget Oprettelse af 35 stk. 2 udvalg under Folkeoplysningsloven

11 27821 Sikker mail: Indkaldelse til periodisk syn senest Trafikstyrelsen Periodisk syn, reg.nr. VY41214, Sikker mail: Indkaldelse til periodisk syn senest Trafikstyrelsen Periodisk syn, reg.nr. VY Sikker mail: Indkaldelse til periodisk syn senest Trafikstyrelsen Periodisk syn, reg.nr. VY92046, Ejendomscenter RE: SV fra EGIF Håndbold Fredericia ordningen 1. halvår Idrætten RE EGIF Håndbold: pris på kursus til coach Fredericia ordningen 1. halvår Idrætten EGIF Håndbold: spørgsmål vedr. tilskud til kurser? Fredericia ordningen 1. halvår Idrætten Ansøgning fra Flækøjet Havbrug Skærbæk Havbrug - Snaptun Fiske Export A/S Havbrug Skærbæk Havbrug - Snaptun Fiske Export A/S VS: Produktionsbidragsmodellen - registrering Skærbæk Havbrug - Snaptun Fiske Export A/S dokumenter Skærbæk Havbrug - Snaptun Fiske Export A/S SV: Miljøgodkendelse af Børup Sande Havbrug Skærbæk Havbrug - Snaptun Fiske Export A/S SV: Miljøgodkendelse af Børup Sande Havbrug Skærbæk Havbrug - Snaptun Fiske Export A/S VVM-screeningsskema_Børup Sande 12 feb.docx Skærbæk Havbrug - Snaptun Fiske Export A/S VS: Skærbæk Havbrug - Snaptun Fiske Export A/S BPI Nye vedtægter maj Vedtægter, frivillige folkeoplysende idrætser Re: Dialog med kulturstyrelsen Aktivitetshus i Skanseparken VS: Yara, Depotvej 4 - Tilslutning af overfladevand ved Depotvej 4, 7000 Fredericia Bitumenvej/Depotvej SV: SV: Regnvandsbassin Højrupvej 116, 7000 Fredericia Erklæring vedr. teknisk dokumentation Renate Fuglsang Sybergsvej 10, 7000 Fredericia Vejledning om indberetning af udgifter til tilbagebetaling af grundskyld i 2013 Økonomi- og Indenrigsministeriet Tilskud til kommuner vedr. grundskyld /renter for Fwd: Thiothrix Egeskovvej 265, 7000 Fredericia Shell - udledning af svovlholdigt spildevand Egeskovvej 265, 7000 Fredericia FW: Udkast til midlertidig spildevandstilladelse til udledning af Egeskovvej 265, 7000 Fredericia sulfidholdigt spildevand til offentlig kloak Svar vedr.udkast til midlertidig spildevandstilladelse Egeskovvej, 265, 7000, Fredericia Egeskovvej 265, 7000 Fredericia Kopi for info - Anmodning om forlængelse af midlertidig Egeskovvej, 265, 7000, Fredericia Egeskovvej 265, 7000 Fredericia spildevandstilladelse til udledning af sulfidholdigt spildevand til offentlig kloak SV: Teknisk forvaltning - Spørgsmål angående byggetilladelse m.v Rytterskolevej, ødelagt fortov pga. byggeri på adressen Tårupvej Flemming med Micahel Hannerupløbet tilmeldinger?? Hannerupgruppen Medd. om gerningsmand sendt til Karsten Knudsen Skade, Ullerup Bæk SKolen, ,41, Skærbækværkets Vandværk, regnskab 2013 DONG Energy A/S, Skærbækværket Klippehagevej 22, 7000 Fredericia Samtykke fra politiet Oversigtsforhold Carit Etlars Vej / Drachmannsvej Sikker mail: Arbejdsmiljø RykkerBrev, Manglende tilbagemelding om efterkommelse af påbud Arbejdstilsynet, Tilsynscenter Arbejdstilsynets besøg den , Den Kreative Skole, Kongensgade SV: Signalkrydset Vestre Ringvej / Vejlevej Henrik Buss Henvendelse om opsætning af lydfyr ved krydset Vestre Ringvej/Prangervej - signalanlæg års eftersynrapport fra BVD Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Norgesgade 22, 7000 Fredericia

12 28523 Udlændingestyrelsen informerer i Vejle den 29. april Udlændingestyrelsen afholder "Myndighedsmøder i Det Regionale Netværk" Indsatspuljen: Kunsten på vippen FOF Fredericia - ansøgning til indsatspuljen ansøgning Registreringsmeddelelse U Referencenr Korrektion af den matrikulære berigtigelse af ekspropriation Stakkesvangs forlængelse, matr.nr. 3da, 4dg og 8a Taulov by, Taulov kvittering for modtagelse af 21 - Torpvej 18, 7000 Fredericia Torpvej 18, 7000 Fredericia Anmeldelse om påbegyndt VVS arbejde og kloakplan som udført CREO ARKITEKTER SYD APS Blytækkervej 3, 7000 Fredericia Anmeldelse om fuldført arbejde Enggårdsparken 14, 7000 Fredericia Dagsorden til ledermøde den Ledermøder Ansøgning om dispensation for højde på carport, vedlagt Hr. Michael Wognsen Carl Roses Vej 2A, 7000 Fredericia situationsplan Anmodning om fremsendelse af plan for reetablering Bent Gade Olesen Søndre Kobbelvej 11, 7000 Fredericia Supplerende materiale - Vendersgade 17 (vedr. friareal) Vendersgade 17, 7000 Fredericia Rev - Situationsplan Højgårdsvej 15, 7000 Fredericia Fredericia Naturklub regnskab Reviderede regnskaber 2013, Andre er Fredericia handicap Idræts referat og regnskab Reviderede regnskaber 2013, Idrætten Dykkerklubben Blop regnskab Reviderede regnskaber 2013, Idrætten TSIF gymnastik regnskab Reviderede regnskaber 2013, Idrætten KFUM-Spejderne Olaf Rye Gruppe regnskab Reviderede regnskaber 2013, Spejder KFUM Skærbæk spejderne regnskab Reviderede regnskaber 2013, Spejder Tegning Lars Voigt Skærbæk Møllevej 9, 7000 Fredericia Sikker mail: Arbejdsmiljø SmileyBrev, Resultat af tilsyn Arbejdstilsynet, Tilsynscenter Arbejdstilsynets besøg , Den Matrikelløse Klub statiske beregninger Krogsagervej 50, 7000 Fredericia. sag 13/ Krogsagervej 50, 7000 Fredericia Rammer og vejledninger til kommunernes og vandrådenes arbejde Indsatsprogram til vandområdeplan for Lillebælt / Jylland - Vandråd Svar på anmodning efter 2, stk. 2, i momsrefusionsbekg. [DOK197515].pdf Fælleskøkkenet Elbo - Anmodning om købsmoms til refusion fra refusionsordningen Høringssvar fra Jørn Limann og Erik Fløe Tildeling af vejret for ejendomme på Ekkodalen og Smedegårdsvej Sikker mail: Arbejdsmiljø SmileyBrevResultat af tilsyn Arbejdstilsynet, Tilsynscenter Taulov Fritidscenter - Arbejdstilsynsbesøg den , Tingvejen 24A Garantierklæringer noteret af fonden. LANDSBYGGEFONDEN Støttesag, boligkontoret, afd. 311, Hasselhøj PO SV: vedr. forslag til svar til Samtank Risikohændelse 2012, Samtank, Vesthavnsvej Uheld den Risikohændelse 2012, Samtank, Vesthavnsvej SV: Gudsø Engvej 13 og Gudsø Engvej 15: Tømning af Gudsø Engvej 13, 7000 Fredericia bundfældningstanke - afløb Tillæg 1 til Aftale om levering af snitflade mellem Care og Skærmløning.pdf Kontrakt snitflade ml. Care og skærmløsning i Fredericia Kommune Høring forud for udstedelse af tillæg til kommuneplanen for etablering af biomassefyrede kedler på Skærbækværket VVM-redegørelse for etablering af biomassefyrede kedler på Skærbækværket SKV, bemærkninger til kommunes høringgsvar VVM-redegørelse for etablering af biomassefyrede

13 kedler på Skærbækværket Bilag 2. Fredericia Kommunes bemærkninger til VVM redegørelse for etablering af biomassefyrede kedler på Skærbækværket.pdf VVM-redegørelse for etablering af biomassefyrede kedler på Skærbækværket Bilag 1. Fredericia Kommunes bemærkninger til VVM redegørelse for etablering af biomassefyrede kedler på Skærbækværket.pdf VVM-redegørelse for etablering af biomassefyrede kedler på Skærbækværket RE: Ansøgning om etablering af faskine på Taulov station Tilladelse til udledning af regn- og overfladevand, BaneDanmark, Taulov Station RE: VS: Ansøgning om etablering af faskine på Taulov station Tilladelse til udledning af regn- og overfladevand, BaneDanmark, Taulov Station RE: Ansøgning om etablering af faskine på Taulov station Tilladelse til udledning af regn- og overfladevand, BaneDanmark, Taulov Station RE: Ansøgning om etablering af faskine på Taulov station Tilladelse til udledning af regn- og overfladevand, BaneDanmark, Taulov Station RE: Ansøgning om etablering af faskine på Taulov station Tilladelse til udledning af regn- og overfladevand, BaneDanmark, Taulov Station SV: Ansøgning om etablering af faskine på Taulov station Susan Rosendal Bennetzen Tilladelse til udledning af regn- og overfladevand, BaneDanmark, Taulov Station Oplysning om registreret flytning fra folkeregistret Hans-Erik Kristensen Østergade 26, 7000 Fredericia Rapport AR-14-CA vedr. Taulov Vandværk Vandværket EUROFINS MILJØ A/S Vesterled 29, 7000 Fredericia Rapport AR-14-CA vedr. Skærbækværket Vandværk EUROFINS MILJØ A/S Klippehagevej 22, 7000 Fredericia Vandværket Vedr. Shell- Raffinaderiet, Fredericia. Behandlede mængder Egeskovvej, 265, 7000, Fredericia Egeskovvej 265, 7000 Fredericia sulfidholdigt spildevand og driftsanalyser 24. april Ordre Nr : "Cat 2 Afgang - Projekt - Total svovl og sulfat, Agrolab Egeskovvej 265, 7000 Fredericia Deres ref. Po nr.: " af Ordre Nr : "Cat 2 Afgang - Projekt - Total svovl og sulfat, Agrolab Egeskovvej 265, 7000 Fredericia Deres ref. Po nr.: " af Vedr. Shell- Raffinaderiet, Fredericia. Behandlede mængder Egeskovvej, 265, 7000, Fredericia Egeskovvej 265, 7000 Fredericia sulfidholdigt spildevand og driftsanalyser Vedr. Shell- Raffinaderiet, Fredericia. Behandlede mængder Egeskovvej, 265, 7000, Fredericia Egeskovvej 265, 7000 Fredericia sulfidholdigt spildevand og driftsanalyser Ordre Nr : "Cat 2 Afgang - Projekt - Total svovl og sulfat, Agrolab Egeskovvej 265, 7000 Fredericia Deres ref. Po nr.: " af Ordre Nr : "Cat 2 Afgang - Projekt - Total svovl og sulfat, Agrolab Egeskovvej 265, 7000 Fredericia Deres ref. Po nr.: " af Dagens analyser af LURGI-prøve (23. april 2014) Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Dagens analyser af LURGI-prøve (24. april 2014) Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Dagens analyser af LURGI-prøve (25. april 2014) Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Flow fra Dong Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Dagens analyser af LURGI-prøve ( april 2014) Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Dagens analyser af LURGI-prøve (12., 13. og 14. April 2014) Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Dagens analyser af LURGI-prøve (15. April 2014) Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Dagens analyser af LURGI-prøve (16. April 2014) Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Dong Lurgi Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia

14 27603 Flow Lurgi Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Doong Lurgi Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia RE: Indskærpelse vedr. overskridelse af grænseværdi for Egeskovvej 265, 7000 Fredericia suspenderet stof, A/S Dansk Shell, Egeskovvej 265, 7000 Frdericia, cvr. nr SV: C JJAN-DEOP-EM0035. Soil Handling Plan Transfer Egeskovvej 265, 7000 Fredericia Line Part 2. Water from small pond RE: C JJAN-DEOP-EM0035. Soil Handling Plan Transfer Egeskovvej 265, 7000 Fredericia Line Part 2. Water from small pond VS: C JJAN-DEOP-EM0035. Soil Handling Plan Transfer Egeskovvej 265, 7000 Fredericia Line Part 2. Water from small pond Rapport AR-14-CA udtaget , Tuborg - EUROFINS MILJØ A/S Vestre Ringvej 111, 7000 Fredericia Fredericia Bryggeri Udløb RE: Spildevands tilladelse DS Smith Taulov og flowmåler C. F. Tietgens Vej 2, 7000 Fredericia Rapport udtaget , AR-14-CA Fredericia EUROFINS MILJØ A/S Dronningensgade 97, 7000 Fredericia Sygehus Terapibassin Rapport AR-14-CA udtaget , Center for EUROFINS MILJØ A/S Merkurvænget 2, 7000 Fredericia høretab Bassin Rapport udtaget , AR-14-CA Fuglsang EUROFINS MILJØ A/S Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Centret Bassin Rapport udtaget , AR-14-CA Kryb-i-ly Kro EUROFINS MILJØ A/S Kolding Landevej 160, 7000 Fredericia Bassin Nogle skoler i jeres kommune mangler stadig at booke og gennemføre obligatoriske nationale test Undervisningsministeriet Fr.Holm Information om folkeskolens obligatoriske test i 2013/ Anmeldelse om fuldført byggearbejde på Mosegårdsvej 2 A Mosegårdsvej 2A, 7000 Fredericia Anmodning om svar - Ældremilliarden - hvornår og hvordan ser vi effekten? Pulje til løft af den kommunale indsats på ældreområdet - "ældremilliarden" Erik Madsby Rock kontakter Poul Bang og aftaler om alt OK Madsbyrock Spørgsmål fra Erik Madsby Rock 23. august Madsbyrock Prisregulering Rengøringsmaskiner Diversey.pdf by udbud på levering af rengøringsmaskiner Forlængelse af aftalen Rengøringsmaskiner.pdf by udbud på levering af rengøringsmaskiner Registreringsmeddelelse U Referencenr D Arealoverførsel, matr.nr. 61 Skærbæk by, Taulov - Skærbæk Fiskerihavn - umatrikuleret areal Flytteregnskab for perioden til FREDERICIA FJERNVARME A.M.B.A Vendersgade 35 2, 7000 Fredericia VS: Jysk Miljørens Vejlbyvej 9A, 7000 Fredericia Jysk Miljørens Vejlbyvej 9A, 7000 Fredericia Jysk Miljørens Vejlbyvej 9A, 7000 Fredericia

16-02-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2015-2016 2016 10031 Fredericia Harmonika Klub mail vedr. ansøgning om timer i sæson

16-02-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2015-2016 2016 10031 Fredericia Harmonika Klub mail vedr. ansøgning om timer i sæson Indgående post uge 8 ( 16. 20. februar 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 11658 BPI Senior Motion - ansøgning om timer sæson 2015-2016 20-02-2015 Fordeling af timer i haller

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 22 ( 25. 29. maj 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 34332 Tuborg Fredericia Bryggeri, Terminal Vest_AVS-rapport.pdf 29-05-2015 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 7 ( 9. 13. februar 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 9951 MK 01 - Ansøgnings om timer i 2015-2016 13-02-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Indgående post uge 3 ( 12. 16. januar 2015 )

Indgående post uge 3 ( 12. 16. januar 2015 ) Indgående post uge 3 ( 12. 16. januar 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 3453 SV Indre Ringvej: yderligere vedr. hal og sal 15-01-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1 Økonomiudvalget Referat Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30 Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Bemærkninger: Fraværende: Afbud: Bjarne Nielsen, Knud Gether, Lisa Pihl Jensen,

Læs mere

330-2015-141411 330-2015-141282

330-2015-141411 330-2015-141282 330-2015-140495 Forespørgsel om forlængelse 20-03-2015 Center for Arbejdsmarked og Integration Borger 330-2015-141047 Samtykkerklæring 20-03-2015 Center for Sundhed og Omsorg Borger 330-2015-143372 Sygemelding

Læs mere

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat med åbne punkter. Byrådssalen Juelsminde Rådhus

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat med åbne punkter. Byrådssalen Juelsminde Rådhus Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 17:00-17.45 Mødested: Byrådssalen Juelsminde Rådhus Deltagere:, Henrik Alleslev, Lars Poulsen, Hans Kristian Bundgaard-Skibby, Lene Tingleff, Kasper Glyngø,

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Direktion, 31-01-2014 Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 31. januar 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Beretning 2011. Erhverv og Teknik

Beretning 2011. Erhverv og Teknik Beretning 2011 Erhverv og Teknik Indholdsfortegnelse Beretning 2011... 1 Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Byggesagsteam... 4 2.1 Opgaver... 4 2.2 Status for 2011... 5 2.3 Årets tendenser...

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 17. december 2014 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Frode Thule Jensen Lisbeth Erlandsen Birgit S. Hansen

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Sig - Store mødelokale Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt.

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt. ÅBENT REFERAT BYRÅDET Mødedato: 26. maj 2009 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10 Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 15:05 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Bente Østergaard, Berit Kjølhede,

Læs mere

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail.

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail. ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET Mødedato: 28. april 2015 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 27. marts 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 27. marts 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 27. marts 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 27. marts 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Valgstyrere til kommunens

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 25. marts 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

Lis Ravn Ebbesen. Oluf Lykke Nielsen var substitueret ved Kristian Kruse og Erling Rasmussen var substitueret ved Poul Andersen.

Lis Ravn Ebbesen. Oluf Lykke Nielsen var substitueret ved Kristian Kruse og Erling Rasmussen var substitueret ved Poul Andersen. Sidenr. 54 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 19:00 Sluttidspunkt: 19:40 Mødelokale: : Byrådssalen. Oluf Lykke Nielsen var substitueret ved Kristian Kruse og Erling Rasmussen var substitueret

Læs mere

TRAPPENYT [ nr. 4 december 11 ]

TRAPPENYT [ nr. 4 december 11 ] TRAPPENYT [ nr. 4 december 11 ] Ny helhedsplan for Stengårdsvej side 7 Glade for tilværelsen på Stengårdsvej side 4 Ny plan: 3i1 satser på 7 områder side 6 Badeværelset kommer som færdigt kabinet side

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-19:15 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde 2014 den 11. marts kl. 18.00

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde 2014 den 11. marts kl. 18.00 ællesforeningen af Grundejerforeninger i København 28 ebruar 2014 side 3 side 4-5 side 6 side 7 side 9 side 10-11 side 12-13 side 14 side 15 side 16-17 side 18-19 side 22-23 side 24 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde

Læs mere

Fokus på. Fokus på Svanemøllekvarteret. 21 Maj-juni 2012. Kommuner på private afveje...side 3. Svanemøllekvarteret...side 4-7

Fokus på. Fokus på Svanemøllekvarteret. 21 Maj-juni 2012. Kommuner på private afveje...side 3. Svanemøllekvarteret...side 4-7 Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København 21 Maj-juni 2012 Fokus på Svanemøllekvarteret Kommuner på private afveje...side 3 Fokus på Svanemøllekvarteret...side 4-7 Brugerforum på renovation...side

Læs mere

Teknik- og Boligudvalget

Teknik- og Boligudvalget Sidenr. 545 Protokol Mødedato: 7. februar 2011 Mødetidspunkt: 13:00 Sluttidspunkt: 14:00 Mødelokale: Fraværende: 1.2 Vest Erling Rasmussen, Erik Lund GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2.

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2. Fredensborg Byråd Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Thomas Elgaard Larsen (V) 2. viceborgmester Per Frost Henriksen (A) Ergin Øzer (A) Hans Nissen (A) Charlotte

Læs mere

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07 11:56 Side 1 JULI 2007 58. 56. ÅRGANG 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07

Læs mere

26 september 2013. Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København. Indhold: Grundejeren.dk s LAR-sekretariat.. side 3. Kommunale LAR-projekter...

26 september 2013. Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København. Indhold: Grundejeren.dk s LAR-sekretariat.. side 3. Kommunale LAR-projekter... Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København 26 september 2013 Indhold: Grundejeren.dk s LAR-sekretariat.. side 3 Kommunale LAR-projekter... side 4 Brugerrepræsentant til vand/klima. side 5 Energi-

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: REFERAT Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 20:40 Fraværende: Ingen. Mogens Schou Andersen deltog ikke i behandlingen af pkt. 04 til pkt. 23. Rikke

Læs mere