Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel"

Transkript

1 Indgående post uge 17 ( april 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel SV Elbohallen: Timefordelingen 2014/ Fordeling af timer i haller og gymnastiksale G94 Gymanstiksale den nyeste fra Jan 2014/ Fordeling af timer i haller og gymnastiksale G94 ønsker til den nye sæson 2014/ Fordeling af timer i haller og gymnastiksale Forslag - Skema varmtvandsbassin 2 halvår Fordeling af timer i vådområder SV fra Sygehuset: Timer i varmtvandsbassinet i næste sæson Fordeling af timer i vådområder SV: Fwd: Fordelingsplan Fredericia svømmehal & Badeland sæson Fordeling af timer i vådområder Timefordelingsskemaer Udgave d Fordeling af timer i vådområder SV: Fordelingsplan Fredericia svømmehal & Badeland sæson Fordeling af timer i vådområder SV AMO: Tilbagemelding vedr. timer i svømmeområder næste sæson Fordeling af timer i vådområder SV Aktiv - længere onsdag dur ikke Fordeling af timer i vådområder SV Dykkerklubben Aktiv: Udfordring vedr. timer i næste sæson Fordeling af timer i vådområder SV: Udfordring vedr. Delta og Blop i 25 m bassin Fordeling af timer i vådområder Telefonnotat Bissensvej 8, 7000 Fredericia 2860 Telefonnotat Bissensvej 8, 7000 Fredericia Fredericia Teater_ABA-rapport.pdf Samlesag for inspektionsrapporter Bælthuset_ABA-rapport.pdf Samlesag for inspektionsrapporter Kentaur A/S_ABA-rapport.pdf Samlesag for inspektionsrapporter Elbo Logistik-PartnerABA-rapport.pdf Samlesag for inspektionsrapporter Carlsberg Danmark A/S, UC 18 Forbygning og Højlager_Rykker vedr Samlesag for inspektionsrapporter fejlretning.pdf TVIS, Tonne Kjærsvej 11 - IK11312_Bilag til rapport.pdf Samlesag for inspektionsrapporter Redoffice I.K. A/S - Srevelinsvej 16_ABA-rapport.pdf Samlesag for inspektionsrapporter Fredericia idrætscenter, Rengøringsassistent, februar Stillingsannoncer, offentliggjorte, UU-lillebælt, uddannelsesvejleder, april Stillingsannoncer, offentliggjorte, KompetenceCenter, psykolog, marts Stillingsannoncer, offentliggjorte, Høring forud for udstedelse af tillæg til kommuneplanen for Miljøcenter Odense Kraftværksvej 53, 7000 Fredericia etablering af biomassefyrede kedler på Skærbækværket Anmeldelse om fudført arbejde Billund/Hansen Arkitekter P/S Kongensgade 107, 7000 Fredericia Rykker: ny aftale med kommunerne/jobcentrene om tilslutning til Det fælles Datagrundlag via Webservice ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN Ny aftale med kommunerne/jobcentrene om tilslutning til Det fælles Datagrundlag via Webservice Svar fra konsulent Fiskebækvej 5, 7000 Fredericia Bemærkninger til Lokalplan 330, Oldenborggadekvarteret Lokalplan 330, Oldenborggadekvarteret, FredericiaC Yderligere kommentar vedr. høring A/S DANSK SHELL SHELL Lokalplan 330, Oldenborggadekvarteret, FredericiaC RAFFINADERIET supplerende materiale, tegning 40A, revideret varmetabsberegning Carsten Andersen Kongensgade 78, 7000 Fredericia

2 v/arkitekttegnestuen Redegørelse for afrendsning - Sjællandsgade 96 B 2.th Sjællandsgade 96B, 7000 Fredericia prøvetagningsresultater - Sjællandsgade 96 B 2.th Sjællandsgade 96B, 7000 Fredericia til By og Erhverv. rykker for svar Ansøgning om dispensation for kolonihaveområdet ved Egeskovvej, lokalplan SV: Supplerende til byggesag 14/882, Nørrebrogade Nørrebrogade 72, 7000 Fredericia Destination Lillebælt med budget version 1.pdf Susanne Lykkegaard Ryding Bridgewalking Destination Lillebælt med budget version 1.docx Susanne Lykkegaard Ryding Bridgewalking Rettelse til BBR om bebygget areal Jytte Frank Poulsen Egeskovvej 183, 7000 Fredericia VS: Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald, Banedanmarks Jordflytninger og 19 vedr. banedanmark ejendom, Taulov Bygade 5A Sikker mail: Arbejdsmiljø SmileyBrev, Resultat af tilsyn Arbejdstilsynet, Tilsynscenter Arbejdstilsynsbesøg den , daginstitutionen Peter Aage Gården, Gl. Landevej Resultat af tilsyn Arbejdstilsynet, Tilsynscenter Arbejdstilsynsbesøg den , Børnehuset, Vejlevej VS: Tildeling af dokumentansvar for dokumentet: 11020/14 - Ansøgning om tilladelse til skrogrensning i Fredericia havn, Mermaid Marine Service Ansøgning om tilladelse til skrogrensning i Fredericia havn Anmeldelse om fuldført byggearbejde på Viaduktvej 9 Ejendomscentret NA Viaduktvej 9, 7000 Fredericia kolding landevej 43 - aftægtsbolig Kolding Landevej 43A, 7000 Fredericia Orientering om afgørelse vedr. etablering af kanaler Fredericia Kystdirektoratet Høring om etablering af kanaler ved matr.nr. 696t, 802 og 7000az Fredericia Bygrunde - FredericiaC Re: SV: Teknisk forvaltning Lillebælts Allé 37, 7000 Fredericia HASTER: Fejl i vejledning om Europa-Parlamentsvalget om tidspunktet for ophængning af valgplakater Valg til Europa Parlamentet KMD meddelelser KMD Valg, Stemmeoptælling - program Valg til Europa Parlamentet KMD meddelelser Pesticid dispensation Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia SV: Herslevvej 51 (fælles privatvej) Sten i rabatten ved Herslevvej Deres krænkelse af den private ejendomsret, sag nr.14/432 bilag Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia /431 Troværdighed. bilag Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia Re: 14/432 ( bilag 22 ) Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia Re: Anders Billes Vej 24, Fredericia Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia By & erhverv: Aktindsigt før bilag Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia Klage over aktindsigt: 14/321 bilag Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia Re: Erstatningssag mod Fredericia kommune vedr. vor ejendom Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia Anders Billesvej 24. deres sag nr. 14/432 Bilag deres sags nr. 14/432 bilag. 38 Aktindsigt Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia Re: Erstatningssag mod Fredericia kommune vedr. vor ejendom Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia Anders Billesvej 24. deres sag nr. 14/ Faktura og bilag 40 BEA INVEST A/S Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia Kvittering for modtagelse af arealhøring - Follerupvej 42, 7000 Fredericia Follerupvej 42, 7000 Fredericia

3 28570 Anmeldelse om påbegyndt byggearbejde Thomas Høyer Vandmøllegårdsvej 19, 7000 Fredericia Ny placering at spildevandsledning - Rytterskolevej 7d Rytterskolevej 7D, 7000 Fredericia Pris fra Bo på Entreprenørgårdens ydelser til Juli Rykker for svar Ærøvænget i Skærbæk, 7000 Fredericia Ærøvænget - vedligeholdelse, udbedring af revner i asfalt m.v Erklæring vedr. tekniske dokumentation Yvonne Voldum Pedersen Blåhøj 34, 7000 Fredericia Anmeldelse om fuldført byggearbejde Yvonne Voldum Pedersen Blåhøj 34, 7000 Fredericia Re: Supplerende materiale loddet 57(relativkote ift DVR) Loddet 57, 7000 Fredericia Re: Supplerende materiale loddet 57 (Relativ kote) Loddet 57, 7000 Fredericia Skrivelse om orientering af vedtagelse af L 140 om fleksløntilskud m.v. Arbejdsmarkedsstyrelsen Orientering om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, socialpolitik og fleksydelse Returpost Hegnsynsag: Septembervej 19 og Fællesvej Septembervej - Grundejeren af 1956 v/formand Erling Poulsen afventer landzonebehandling Vestre Kobbelvej 11, 7000 Fredericia statiske beregninger Krogsagervej 50, 7000 Fredericia. sag 13/ Krogsagervej 50, 7000 Fredericia SV: Opfølgning på tilsyn Vejlbyvej 9A, 7000 Fredericia Bankindbetaling Indberetning af udgifter til tilbagebetaling af grundskyld inkl. renter i 2012 som grundlag for udbetaling af tilskud Veksø spånsugningsanlæg Nordensvej 2, 7000 Fredericia SV: Referat, besigtigelse i Østerby Terrænregulering i lokalplan 280, Østerby - Fjordalléen SV: Status på ophævelse af lp Aflysning af lokalplan nr. 5 - Et idrætsområde nord for Randalsvej SV: Kvitteringsbrev vedr. ansøgning om Jolleplads på Bøgeskov Strand Bøgeskov Strand 8-9 eller 10 - anvendelse af areal på stranden til opbevaring af jolle m.v anmodning om udsættelse af frist for suppl. materiale Vesterbrogade 29A, 7000 Fredericia ERklæring vedr. teknisk dokumentation, statiske beregninger m.m. TEGNESTUEN MEJERIET A/S Kolding Landevej 43A, 7000 Fredericia Anmodning om udbetaling Juligarden - Garderfestival SV: SV: Brandforhold - Leman Fredericia Nordensvej 17, 7000 Fredericia SV: Leman Taulov - Brandforhold lagerhal Nordensvej 17, 7000 Fredericia Returpost Købmagergade 40 ST 102, 7000 Fredericia Koterterræn snit - Trelde Næsvej Trelde Næsvej 183, 7000 Fredericia Koter for terræn - Trelde Næsvej Trelde Næsvej 183, 7000 Fredericia Beholderkontrol, 10 års kontrol Niels Hald Fagerlien 11, 7000 Fredericia VS: Brand - Hørkram - Pladsfordelingsplan - Hørkram pdf Midlertidigt arrangement, MesseC, og Svar på brev af Hans Sandager Vejlevej 130, 7000 Fredericia SV: Cafax Drikkevandssystemer Cafax - vandkøler leasing VS: Cafax Drikkevandssystemer Cafax - vandkøler leasing SV: leasingkontrakt Cafax - vandkøler leasing Ordrebekræftelse på ordre nr Regulering af måger - redekasser for vandrefalke mm.

4 28355 Suppl. materiale vedr. ombygning Fredericia Maskinmesterskole Palle Nielsen Købmagergade 86, 7000 Fredericia SV: Ombygning Fredericia Maskinmesterskole (uden filer) Palle Nielsen Købmagergade 86, 7000 Fredericia Supplerende materiale Atrio Arkitekter Købmagergade 86, 7000 Fredericia Mail med oplysning om u-værdier Palle Nielsen Købmagergade 86, 7000 Fredericia Supplerende materiale Palle Nielsen Købmagergade 86, 7000 Fredericia Ansøgning til Bevaringsfonden for fæstningsbyen Fredericia - Lasse Skou Oldenborg Kongensgade 15, 7000 Fredericia Kongensgade Anmodning om svar Sydøstjyllands Politi Rehablitering - Automatisk trafikkontrol den , Indre Ringvej Oversigtskort og tab-filer over projektområdet Tilløb til Gammelby Mølleå Temasitets om valg og folkeafstemning fra Folketingets EU-Oplysning Henvendelse om Europaparlementsvalget Beskæftigelsesministerens udmelding af de beskæftigelsespolitiske Beskæftigelsesplan 2015 mål for 2015.msg Foto af den kommende placering af Aktiv Tirsdags petanquebaner ved Erritsøhallen.pdf EGIF Aktiv Tirsdag - Ansøgning om tilskud til petanquebaner FW: SV: petanquebaner EGIF Aktiv Tirsdag - Ansøgning om tilskud til petanquebaner SV: Petanquebaner EGIF Aktiv Tirsdag - Ansøgning om tilskud til petanquebaner Petanquebaner EGIF Aktiv Tirsdag - Ansøgning om tilskud til petanquebaner marts 2014 henvendelse fra Aktiv Tirsdag om petanque baner.doc EGIF Aktiv Tirsdag - Ansøgning om tilskud til petanquebaner Trekantområdets Kommuneplan for miljøscreening af forslag til kommuneplantillæg for særligt værdifulde landbrugsområder Tillæg til Kommuneplan for særligt værdifuld landbrugsjord RE: Impulser i forbindelse med containerhåndtering Møllebugtvej 5, 7000 Fredericia Interesseret i kolonihave på solvænget Kolonihaver udlejning tilbud om ledig have SV: Brug for alle Brug for alle 2 / resurseforløb flere ressourceforløn - Kontrakt Brug for alle 2 / resurseforløb Flere ressourceforløn - Kontrakt Brug for alle 2 / resurseforløb begrundelse for overskridelse af byggeret vedr. carport og skur lars Herthavej 14, 7000 Fredericia Afgørelse om kortlægning på Vidensniveau 1 Nordre Kobbelvej 6, Region Syddanmark Nordre Kobbelvej 6, 7000 Fredericia 7000 Fredericia SV:hvor mange bliver vi d. 29. april Fælles temamøde mellem Kultur- og Idrætsudvalget, Børn- og Uddannelsesudvalget og er og institutioner Svar vedr. uddybning: temadag den 29. april Fælles temamøde mellem Kultur- og Idrætsudvalget, Børn- og Uddannelsesudvalget og er og institutioner Nabohøring - Tornsagervej Tornsagervej 38, 7000 Fredericia VS: pladsfordelingsplan - Scandinavian Motor Show Pladsfordelingsplan - Scandinavian Motor Show pdf Midlertidigt arrangement, til , MesseC

5 28476 SV: Forespørgelse vedr. Scandinavian Motor Show Midlertidigt arrangement, til , MesseC Fra Mikael Morell - camp område Midlertidigt arrangement, til , MesseC Indsigelse Søndermarksvej 38 st.tv Arne Voigt Søndermarksvej 36, 7000 Fredericia VS: BRS bemærkninger til Fredericia Brandvæsen i forhold til Vesthavnsvej 31, 7000 Fredericia Samtanks redegørelse for uheldet den på anlægget i Fredericia Udrykningsrapport Vesthavnsvej 31, 7000 Fredericia SV: Vedr. Samtanks redegørelse for uheldet den på Vesthavnsvej 31, 7000 Fredericia anlægget i Fredericia SV: Vedr. Samtanks redegørelse for uheldet den på Vesthavnsvej 31, 7000 Fredericia anlægget i Fredericia Returpost Hegnsynsag: Septembervej 17 mod Septembervej Returpost Partshøring vedrørende ledningsarbejde på Hyrdevej Underskrevet aftale Avlscenter Trekanten I/S Jordlejeaftale Kunde nr Bemærkninger til indsigelsen Boli. nu Devantiersvej 27, 7000 Fredericia vedlagt fuldmagt Henrik Outzen Snaremosevej 27, 7000 Fredericia Oplysning OK fra Jytte Bræmer er bekendt med den Årets bibliotekskommune VS: Redegørelse for behov af mskinhus, landzonet Vejle Landevej 47, 7000 Fredericia Mail - tegningsmateriale til indsendt byggeansøgning Bo Holm Andersen Nøddeplantagen 16, 7000 Fredericia Udkast til kontrakt Opslag kommunaldirektørstilling SV: Pris trapper Hyrdevej Trekantens Rustfri Hyrdevej - Renovering af trapper VS: Ansøgning af Rådighedstilladelse - Sjællandsgade 46 og Vendersgade Afspærring Sjællandsgade / Vendersgade i forbindelse med opstilling af lift Samtykke fra politiet Afspærring Sjællandsgade / Vendersgade i forbindelse med opstilling af lift Casino bodega Leje af gågade- og fortovsarealer Re: Anmeldelse af byggearbejde på Gråkjærsvænget 9 Carsten Henning Bitsch Gråkjærsvænget 9, 7000 Fredericia RE: Vedr. jord til FredericiaC fra Georg Anneberg mv Oldenborggade 40, 7000 Fredericia Jord til FredericiaC fra Georg Anneberg Oldenborggade 40, 7000 Fredericia Ansøgning om Miljøgodkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens Kap Oldenborggade 40, 7000 Fredericia - FredericiaC Re: Svar vedr. cykelstien Sanddal Bakke Sanddal Bakke - Generende grene på cykelsti Orientering om årlig afprøvning af sirenevarslingssystemet Beredskabsstyrelsen Årlig afprøvning af sirenevarslingsystemet SV: Anmeldelse af midlertidig aktivitet Anmeldelse af midlertidig aktivitet - Bro Holme Engsti Anmeldelse af midlertidig aktivitet Anmeldelse af midlertidig aktivitet - Bro Holme Engsti Annullering af byggeansøgning Albert Naurs Vej 11, 7000 Fredericia Udbedring af kloak. KLODAN ApS Grethevej 20, 7000 Fredericia Følg til supplerende materiale Arkitekttegnestuen Forsythiavej 55, 7000 Fredericia

6 27720 SV: Mcv 91-accept fra Fredericia Kommune Martine Christoffersens Vej 91, 7000 Fredericia VS: miljøvagtrapport Regnvandsbassin nr. 514, forurening med spildevand fra FSE SV: Herslev Kirkevej Herslev Kirkevej 56, 7000 Fredericia Følg til suppl. materiale Ove Pedersen Julivej 50, 7000 Fredericia Sikker mail: OIB Borger - OA001 - Ansøgning om tilladelse til Michael Ingemann Rix Hannerupløbet 2014 offentligt arrangement SV: Lægepraksiskørsel for Frederecia sygehus Standsning foran lægepraksis i forbindelse med hentning af prøver Til Alle Byråds medlemmer og direktionen i Fredericia Kommune - besparelsesforslag Jimmy Rasmussen Besparelsesforslag misbrugsområdet, nedlægge Viksomheden Fredericia, ældreområdet, forskønnelse af indfaldsveje samt nedskæring af ledere Spørgsmål om ejendomskat. Kenneth Wessel Nielsen Spørgsmål om indtægt i 2014 for ejendomsskatter Henvendelse om veje med huller Jette Valentin Maack Udbedring af asfalt/huller i veje - Kongensgade, Oldenborggade, Snaremosevej og Erritsø Kirkevej (også behov for hastighedsdæmpende foranstaltninger m.v.) Opsætning af "Nabohjælp" skilte. Lars Hansen Vejrmosegårds Allé - opsætning af nabohjælp skilte Nabohjælps skilte Ansøgning om Nabohjælpsskilte på Jens Thuesens Vej Fwd: _v1_Aftale om tømning af skraldespande/revideret 23/ Øster Elkjær - Aftale om tømning af 2 skraldespande Bestilling og ændring af renovation Chris Langnis Nissen Christiansvej 3, 7000 Fredericia Indbetaling vedr. administration af den vederlagsfri fysioterapi Region Syddanmark Administration af den vederlagsfri fysioterapi SV: Hent byggesager fra arkivet i Fredericia Kommune - Adresse: Vidtskuevej 24, 7000 Fredericia vidtskuevej Sikker mail: Meddelelse fra Region Syddanmark Høring om praksisplan på almenlægeområdet Region Syddanmark Høring af udkast til praksisplan på almenlægeområdet Bestilling og ændring af renovation Merry Kirk Maagaard Rudolf Steiner Allé 50, 7000 Fredericia Spørgeskemaundersøgelse vedr. hverdagsrehabilitering Spørgeskemaundersøgelse omkring visitation og bedømmelse af rehabiliteringspotentialet hos ældre Direkte låneadgang samt lån mod dispensationer DKK - Låneforslag.msg Låneramme ordinære ramme og styrkelse af likviditet Dårlig likviditet DKK - Låneforslag.msg Låneramme ordinære ramme og styrkelse af likviditet Styrkelse af likviditet DKK - Bevillingsskrivelse - Gældsbrev.msg Låneramme ordinære ramme og styrkelse af likviditet Direkte låneadgang samt lån mod dispensationer DKK - Bevillingsskrivelse - Gældsbrev.msg Låneramme ordinære ramme og styrkelse af likviditet SV: Skærbækhavnegade Skærbæk Havnegade 41, 7000 Fredericia Skærbæk Havnegade Skærbæk Havnegade 41, 7000 Fredericia Udkast i forbindelse vurdering af forureningsniveauet i overskudsjorden Region Syddanmark Madsbyvej 4, 7000 Fredericia

7 27770 Pladsfordelingsplan.docx Midlertidigt arrangement, Ryes Plads VS: Ang. koncert på Ryes Plads torsdag d. 15. maj Midlertidigt arrangement, Ryes Plads Koncert på Ryes Plads Midlertidigt arrangement, Ryes Plads Indkaldelse til periodisk syn senest Trafikstyrelsen Periodisk syn, reg.nr. AJ30162, Plejen SV: bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo Kæmpe-Bjørneklo, Førespørgsel om bekæmpelse, Læsøvej Spørgeskema vedr. udbygningsaftaler til specialeprojekt ved Aalborg Universitet Spørgeskema vedr. udbygningsaftaler til specialeprojekt ved Aalborg Universitet Forespørgsel vedr. sortering af renovation Tavlhøjcenteret Højdedraget 1 Taulov, forespørgsel vedr. renovation Forspørgsel vedr. ændring af ejendomsskattebillet, grønt affald Ellipsen 42, 7000 Fredericia Spørgsmål vedr. lån til forudbetalt leje Advokatfirmaet Viuff & Bilde Forespørgsel vedr. regler for lån til forudbetalt leje Jørgensen Kongensport 2 (Billen) Kongensport 2, (Gl. inst. Billen) Gadebelysninge/lygter Vedr. nedbringelse af sygefravær hos gravide medarbejdere. Conopor ApS v/jean Vennestrøm Forebyggende indsats vedr. nedbringelse af sygefravær hos gravide medarbejdere KPT Klimatilpasning_forslag.pdf Klimatilpasningsplan - indstilling Fredericia Kommunes Klimatilpasningsplan 2014.pdf Klimatilpasningsplan - indstilling Orientering om undervisningsforløb vedr. "Skolevalg 2015" Undervisningsministeriet Fr.Holm Skolevalg Landsdækkende valghandling for 8. og 9. klasses elever VS: Gravetilladelse danmarksgade Orientering om årlig afprøvning af sirenevarslingssystemet Beredskabsstyrelsen Årlig afprøvning af sirenevarslingssystemet Orientering om kommunernes forpligtelser og handlemuligheder i forhold til udrejsende fra Syrien Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Kommunernes forpligtigelser og handlemuligheder over for udrejsende til Syrien m.v Suppl. Materiale, ventilationstegning og situationsplan Alectia A/S Mosegårdsvej 1, 7000 Fredericia Vurdering vedr. ændret sammensætning af husdyrgødning Frifeltvej 13 - Ændring i sammensætning af gødning xlsx Høring fra Vejle Kommune. Miljøgodkendelse Frifeltvej Orienteringsbrev om ændringerne i repatrieringsloven pr. 1. april 2014 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Orienteringsbrev om ændringerne i repatrieringsloven pr. 1. april VS: Badevand. Indberetning af kontrolprogram for Kontrolprogram 2014, Badevand, Prøvetagningsplan badevandssæsonen Opl. om at nye tegninger bliver sendt til os Thomas Christensen Krügersvej 7, 7000 Fredericia Ansøgning om byggetilladelse til ombygning af enfamiliehus samt Marie-Louise og Thomas Brebøl Krügersvej 7, 7000 Fredericia udnyttelse af tagetagen på Krygersvej 7 Christensen Re: Vedr. klage over affald fra Casino i Købmagergade jesper andreasen Klage over affald fra Casino i Købmagergade Mail med billeder Laila Baumann Rolsted Jensen Klage over affald fra Casino i Købmagergade Vedr. klage over affald fra Casino i Købmagergade Laila Baumann Rolsted Jensen Klage over affald fra Casino i Købmagergade Anmeldelse vedr. opførelse af carport på Elsesvej 20 Puk Harding Nielsen Elsesvej 20, 7000 Fredericia Ansøgning om byggetilladelse til renovering og reetablering af facade SCT KNUDS SKOLE Gothersgade 30, 7000 Fredericia og etablering af nye kviste på Gothersgade 30/Fynsgade - doc pdf VS: Prangervej Prangervej 66, 7000 Fredericia Supplerende materiale til Sags-ID: 14/4393 byggetilladelse.nu v/simon Gade Hannerup Engvej 54, 7000 Fredericia

8 Jensen Ansøgning om tilaldelse til tilbygning til beboelse samt ny carport på byggetilladelse.nu v/simon Gade Hannerup Engvej 54, 7000 Fredericia Hannerup Engvej 54 Jensen pdf Ballesvej 51, 7000 Fredericia Opdatering af BBR - Plantagevej 2, Snoghøj, 7000 Fredericia Plantagevej Fredericia Plantagevej 2, 7000 Fredericia Aktindsigt anmodning Fagbladet 3 F v/maibrit Jürs Anmodning om aktindsigt i udbud om Rengøring på skoler, daginstitutioner, admministration m.m Re: VS: Rapportering fra ZapMap, undersøgelsesid: 89 Claus Lüth Signalanlægget Skærbækvej/Europavej - fejlmelding fra borger Rapportering fra ZapMap, undersøgelsesid: 89 ZapMap Signalanlægget Skærbækvej/Europavej - fejlmelding fra borger Anmeldelse vedr. fjernelse/nedrivning af tidl. spejderhytte på Per Møller Henriksen Randalsvej 22B, 7000 Fredericia Randalsvej SV: Vedr. Vandskade/ Rørsprængning Othello Herfordparken 1, Sprinkler rørsprængning IMG_1196.JPG Herfordparken 1, Sprinkler rørsprængning IMG_1195.JPG Herfordparken 1, Sprinkler rørsprængning IMG_1194.JPG Herfordparken 1, Sprinkler rørsprængning IMG_1193.JPG Herfordparken 1, Sprinkler rørsprængning IMG_1192.JPG Herfordparken 1, Sprinkler rørsprængning IMG_1191.JPG Herfordparken 1, Sprinkler rørsprængning SV: Vedr. Vandskade/ Rørsprængning Othello Herfordparken 1, Sprinkler rørsprængning SV: Vandskade Plejecenter Othello. Herfordparken Fa Herfordparken 1, Sprinkler rørsprængning IMG_1187.JPG Herfordparken 1, Sprinkler rørsprængning IMG_1186.JPG Herfordparken 1, Sprinkler rørsprængning IMG_1185.JPG Herfordparken 1, Sprinkler rørsprængning IMG_1184.JPG Herfordparken 1, Sprinkler rørsprængning IMG_1183.JPG Herfordparken 1, Sprinkler rørsprængning IMG_1182.JPG Herfordparken 1, Sprinkler rørsprængning IMG_1181.JPG Herfordparken 1, Sprinkler rørsprængning IMG_1190.JPG Herfordparken 1, Sprinkler rørsprængning IMG_1188.JPG Herfordparken 1, Sprinkler rørsprængning RE: Ansøgning om udledningstilladelse - Oldenborggade Kvarteret FredericiaC - Tilladelse til udledning af regn- og overfladevand Ansøgning om udledningstilladelse - Oldenborggade Kvarteret FredericiaC - Tilladelse til udledning af regn- og overfladevand Fwd: Hjerteen - etablering af "Hjertemotionshold" Hjerteen lokalafdeling Fredericia Hjerteen Bestyrelsesoversigt Hjerteen lokalafdeling Fredericia Hjerteen vedtægter side Hjerteen lokalafdeling Fredericia -

9 28231 Hjerteen vedtægter side Hjerteen lokalafdeling Fredericia Hjerteen genfors. side Hjerteen lokalafdeling Fredericia Hjerteen genfors. side Hjerteen lokalafdeling Fredericia Hjerte genfors.side Hjerteen lokalafdeling Fredericia Hjerteen - etablering af "Hjertemotionshold" Hjerteen lokalafdeling Fredericia Anmeldelse vedr. opførelse af garage med udhus på Brovadvej 4 Anders Holdgaard Brovadvej 4, 7000 Fredericia Ansøgning om byggetilladelse til tilbygning af eksist. kontorbygning Ajcon NA Strevelinsvej 34, 7000 Fredericia på Strevelinsvej 34 - Monjasa Forespørgsel om mulig udstykning Nybolig Middelfart Trelde Næsvej 251, 7000 Fredericia påtegning - Jordvarmeanlæg LIFA A/S # 42 påtegning - servitut om jordvarmeanlæg - matr. nr. 13ak Egeskov, Fredericia Jorder Ansøgning om lovliggørelse af opført garage og skur på Fasanvej 21 Annemarie Kabel Fasanvej 21, 7000 Fredericia Anmeldelse vedr. opstilliling af skur på Thorvaldsensvej 59 John Sletting Nielsen Thorvaldsensvej 59, 7000 Fredericia Anmeldelse vedr. lovliggørelse af opført skur på Lunddalvej 6 Linda Pedersen Lunddalvej 6, 7000 Fredericia Ansøgning om byggetilladelse til opførelse af beboelse m/integfreret Preben Jørgensen Huse A/S Martine Christoffersens Vej 9, 7000 Fredericia carport på- Martine Christoffersens Vej 9, 7000 Fredericia VS: Miljøvagtrapport - afrensning af asbesttag Berberisvej 6, 7000 Fredericia TKAB_ _Afrensning_af_asbesttag.docx Ansøgning til byggetilladelse til carport på Agerledet 11 Troels Bøgebjerg Agerleddet 11, 7000 Fredericia Ansøgning om opførelse af ny lukket carport på Albert Naurs Vej 11 Mika Angelo Broe Albert Naurs Vej 11, 7000 Fredericia Ansøgning om byggetilladelse til opførelse af enfamiliehus HUSCOMPAGNIET SØNDERJYLLAND Martine Christoffersens Vej 54, 7000 Fredericia m/integreret carport på- Marine Christoffersens Vej 54 A/S Bestilling og ændring af renovation Louise Wieben Ernavej 9, 7000 Fredericia Skadeanmeldelse Skade, Plejen, , VT49433, 12, Skadeanmeldelse Skade, Plejen, , EG24309, 12, Skadeanmeldelse Skade, Brandvæsen, , DF91403, 12, Skadeanmeldelse Skade, Brandvæsen, , AE20153, 12, Indkaldelse til generalforsamling d kl Billund Lufthavn Direktionen Billund lufthavn, generalforsamling Indkaldelse til generalforsamling Billund lufthavn, generalforsamling Ansøgning om byggetilladelse for opsætning af skilte, Yara Chemicals YARA CHEMICALS A/S Vesterballevej 27, 7000 Fredericia

10 A/S - Vesterballevej Henvendelse vedr. måger på taget af tidligere Købmagergade Skole Nicolaj Lambertsen Henvendelse vedr. måger på taget af tidligere Købmagergade Skole Bestilling og ændring af renovation Helle Gad Herslev Kirkevej 44, 7000 Fredericia Spørgsmål til BBR-Meddelelse Overvej 7C Overvej 7C 7000 Fredericia Overvej 7C, 7000 Fredericia Henvendelse til formanden for Kultur og Fritid Else Andersen Henvendelse til formanden for Kultur og Fritid vedr. lokaletilskud Anmeldelseskvittering Sydøstjyllands Politi Skade, Lucinahaven, Tingvejen 22, til , branchenr., skadenr Ansøgning om tilladelse til afh. af midlertidigt arrangement d Midlertidigt arrangement, Elbohallen, Tingvejen Kvittering, 2014-skema til ændring af slutdato Ministeriet for Fødevarer, Landbrug Kongstedvej 48, 7000 Fredericia og Fiskeri Kvittering skema til overdragelse af betalingsrettigheder. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug Ryttergrøftvejen 79, 7000 Fredericia og Fiskeri Kvittering, midlertidig overdragelse. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug Bøgeskovvej 61, 7000 Fredericia og Fiskeri Kvittering, midlertidig overdragelse Ministeriet for Fødevarer, Landbrug Vejlbyvej 51, 7000 Fredericia og Fiskeri Årsrapport for 2013 REVISIONSKONTORET I Årsrapport for Café FIC FREDERICIA ApS VS: Må et klubhus gerne være en pavillon? Adelvej 52, 7000 Fredericia Godkendelse af udstykning Hvenegaard & Jens Bo Udstykning, matr.nr. 12r Erritsø By, Erritsø Landinspektører A/S Ansøgning om dispensation til etablering af gennemkørsler i beskyttet dige Museumsloven, Diger, gennemkørsler, matr. 15d og 7c Herslev By, Herslev Ansøgning og budget TGI - DM - Budget tgi Trelde GI Håndbold søger underskudsgaranti ved DM stævne Ansøgning og budget TGI - DM - Ansøgning tgi -dm Trelde GI Håndbold søger underskudsgaranti ved DM stævne Ansøgning om lovliggørelse af garage samt ændring af udestue til Ingeniørfirmaet Lasse Blæsbjerg Damvej 13, 7000 Fredericia skur på: Damvej Registreringsmeddelelse U Referencenr Registrering af strandbeskyttelsesareal matr.nr. 12s Trelde, Fredericia Jorder Konfliktsøgning Vendersgade 1 A.pdf Vendersgade 1F, 7000 Fredericia Ansøgning om tilladelse til etabl. af en trappe fra butiksareal ned til KOP & KANDE FREDERICIA ApS Vendersgade 1F, 7000 Fredericia kælderen, Vendersgade 1 a Dispensation til udvidelse af eksisterende vandhul Trelde Næsvej 186, 7000 Fredericia Færdigmelding af kloakarbejde samt kloakplan som udført Iben Dalgas Andersen Kampmannsvej 36, 7000 Fredericia Ansøgning om byggetilladelse til tilbygning til beboelse på byggetilladelse.nu v/simon Gade Egeskovvej 325, 7000 Fredericia Egeskovvej 325 Jensen Anmodning om fremsendelse af plan for reetablering Søndre Kobbelvej 11, 7000 Fredericia SV: ang. ny kompetenceplan for 35 udvalget Oprettelse af 35 stk. 2 udvalg under Folkeoplysningsloven

11 27821 Sikker mail: Indkaldelse til periodisk syn senest Trafikstyrelsen Periodisk syn, reg.nr. VY41214, Sikker mail: Indkaldelse til periodisk syn senest Trafikstyrelsen Periodisk syn, reg.nr. VY Sikker mail: Indkaldelse til periodisk syn senest Trafikstyrelsen Periodisk syn, reg.nr. VY92046, Ejendomscenter RE: SV fra EGIF Håndbold Fredericia ordningen 1. halvår Idrætten RE EGIF Håndbold: pris på kursus til coach Fredericia ordningen 1. halvår Idrætten EGIF Håndbold: spørgsmål vedr. tilskud til kurser? Fredericia ordningen 1. halvår Idrætten Ansøgning fra Flækøjet Havbrug Skærbæk Havbrug - Snaptun Fiske Export A/S Havbrug Skærbæk Havbrug - Snaptun Fiske Export A/S VS: Produktionsbidragsmodellen - registrering Skærbæk Havbrug - Snaptun Fiske Export A/S dokumenter Skærbæk Havbrug - Snaptun Fiske Export A/S SV: Miljøgodkendelse af Børup Sande Havbrug Skærbæk Havbrug - Snaptun Fiske Export A/S SV: Miljøgodkendelse af Børup Sande Havbrug Skærbæk Havbrug - Snaptun Fiske Export A/S VVM-screeningsskema_Børup Sande 12 feb.docx Skærbæk Havbrug - Snaptun Fiske Export A/S VS: Skærbæk Havbrug - Snaptun Fiske Export A/S BPI Nye vedtægter maj Vedtægter, frivillige folkeoplysende idrætser Re: Dialog med kulturstyrelsen Aktivitetshus i Skanseparken VS: Yara, Depotvej 4 - Tilslutning af overfladevand ved Depotvej 4, 7000 Fredericia Bitumenvej/Depotvej SV: SV: Regnvandsbassin Højrupvej 116, 7000 Fredericia Erklæring vedr. teknisk dokumentation Renate Fuglsang Sybergsvej 10, 7000 Fredericia Vejledning om indberetning af udgifter til tilbagebetaling af grundskyld i 2013 Økonomi- og Indenrigsministeriet Tilskud til kommuner vedr. grundskyld /renter for Fwd: Thiothrix Egeskovvej 265, 7000 Fredericia Shell - udledning af svovlholdigt spildevand Egeskovvej 265, 7000 Fredericia FW: Udkast til midlertidig spildevandstilladelse til udledning af Egeskovvej 265, 7000 Fredericia sulfidholdigt spildevand til offentlig kloak Svar vedr.udkast til midlertidig spildevandstilladelse Egeskovvej, 265, 7000, Fredericia Egeskovvej 265, 7000 Fredericia Kopi for info - Anmodning om forlængelse af midlertidig Egeskovvej, 265, 7000, Fredericia Egeskovvej 265, 7000 Fredericia spildevandstilladelse til udledning af sulfidholdigt spildevand til offentlig kloak SV: Teknisk forvaltning - Spørgsmål angående byggetilladelse m.v Rytterskolevej, ødelagt fortov pga. byggeri på adressen Tårupvej Flemming med Micahel Hannerupløbet tilmeldinger?? Hannerupgruppen Medd. om gerningsmand sendt til Karsten Knudsen Skade, Ullerup Bæk SKolen, ,41, Skærbækværkets Vandværk, regnskab 2013 DONG Energy A/S, Skærbækværket Klippehagevej 22, 7000 Fredericia Samtykke fra politiet Oversigtsforhold Carit Etlars Vej / Drachmannsvej Sikker mail: Arbejdsmiljø RykkerBrev, Manglende tilbagemelding om efterkommelse af påbud Arbejdstilsynet, Tilsynscenter Arbejdstilsynets besøg den , Den Kreative Skole, Kongensgade SV: Signalkrydset Vestre Ringvej / Vejlevej Henrik Buss Henvendelse om opsætning af lydfyr ved krydset Vestre Ringvej/Prangervej - signalanlæg års eftersynrapport fra BVD Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Norgesgade 22, 7000 Fredericia

12 28523 Udlændingestyrelsen informerer i Vejle den 29. april Udlændingestyrelsen afholder "Myndighedsmøder i Det Regionale Netværk" Indsatspuljen: Kunsten på vippen FOF Fredericia - ansøgning til indsatspuljen ansøgning Registreringsmeddelelse U Referencenr Korrektion af den matrikulære berigtigelse af ekspropriation Stakkesvangs forlængelse, matr.nr. 3da, 4dg og 8a Taulov by, Taulov kvittering for modtagelse af 21 - Torpvej 18, 7000 Fredericia Torpvej 18, 7000 Fredericia Anmeldelse om påbegyndt VVS arbejde og kloakplan som udført CREO ARKITEKTER SYD APS Blytækkervej 3, 7000 Fredericia Anmeldelse om fuldført arbejde Enggårdsparken 14, 7000 Fredericia Dagsorden til ledermøde den Ledermøder Ansøgning om dispensation for højde på carport, vedlagt Hr. Michael Wognsen Carl Roses Vej 2A, 7000 Fredericia situationsplan Anmodning om fremsendelse af plan for reetablering Bent Gade Olesen Søndre Kobbelvej 11, 7000 Fredericia Supplerende materiale - Vendersgade 17 (vedr. friareal) Vendersgade 17, 7000 Fredericia Rev - Situationsplan Højgårdsvej 15, 7000 Fredericia Fredericia Naturklub regnskab Reviderede regnskaber 2013, Andre er Fredericia handicap Idræts referat og regnskab Reviderede regnskaber 2013, Idrætten Dykkerklubben Blop regnskab Reviderede regnskaber 2013, Idrætten TSIF gymnastik regnskab Reviderede regnskaber 2013, Idrætten KFUM-Spejderne Olaf Rye Gruppe regnskab Reviderede regnskaber 2013, Spejder KFUM Skærbæk spejderne regnskab Reviderede regnskaber 2013, Spejder Tegning Lars Voigt Skærbæk Møllevej 9, 7000 Fredericia Sikker mail: Arbejdsmiljø SmileyBrev, Resultat af tilsyn Arbejdstilsynet, Tilsynscenter Arbejdstilsynets besøg , Den Matrikelløse Klub statiske beregninger Krogsagervej 50, 7000 Fredericia. sag 13/ Krogsagervej 50, 7000 Fredericia Rammer og vejledninger til kommunernes og vandrådenes arbejde Indsatsprogram til vandområdeplan for Lillebælt / Jylland - Vandråd Svar på anmodning efter 2, stk. 2, i momsrefusionsbekg. [DOK197515].pdf Fælleskøkkenet Elbo - Anmodning om købsmoms til refusion fra refusionsordningen Høringssvar fra Jørn Limann og Erik Fløe Tildeling af vejret for ejendomme på Ekkodalen og Smedegårdsvej Sikker mail: Arbejdsmiljø SmileyBrevResultat af tilsyn Arbejdstilsynet, Tilsynscenter Taulov Fritidscenter - Arbejdstilsynsbesøg den , Tingvejen 24A Garantierklæringer noteret af fonden. LANDSBYGGEFONDEN Støttesag, boligkontoret, afd. 311, Hasselhøj PO SV: vedr. forslag til svar til Samtank Risikohændelse 2012, Samtank, Vesthavnsvej Uheld den Risikohændelse 2012, Samtank, Vesthavnsvej SV: Gudsø Engvej 13 og Gudsø Engvej 15: Tømning af Gudsø Engvej 13, 7000 Fredericia bundfældningstanke - afløb Tillæg 1 til Aftale om levering af snitflade mellem Care og Skærmløning.pdf Kontrakt snitflade ml. Care og skærmløsning i Fredericia Kommune Høring forud for udstedelse af tillæg til kommuneplanen for etablering af biomassefyrede kedler på Skærbækværket VVM-redegørelse for etablering af biomassefyrede kedler på Skærbækværket SKV, bemærkninger til kommunes høringgsvar VVM-redegørelse for etablering af biomassefyrede

13 kedler på Skærbækværket Bilag 2. Fredericia Kommunes bemærkninger til VVM redegørelse for etablering af biomassefyrede kedler på Skærbækværket.pdf VVM-redegørelse for etablering af biomassefyrede kedler på Skærbækværket Bilag 1. Fredericia Kommunes bemærkninger til VVM redegørelse for etablering af biomassefyrede kedler på Skærbækværket.pdf VVM-redegørelse for etablering af biomassefyrede kedler på Skærbækværket RE: Ansøgning om etablering af faskine på Taulov station Tilladelse til udledning af regn- og overfladevand, BaneDanmark, Taulov Station RE: VS: Ansøgning om etablering af faskine på Taulov station Tilladelse til udledning af regn- og overfladevand, BaneDanmark, Taulov Station RE: Ansøgning om etablering af faskine på Taulov station Tilladelse til udledning af regn- og overfladevand, BaneDanmark, Taulov Station RE: Ansøgning om etablering af faskine på Taulov station Tilladelse til udledning af regn- og overfladevand, BaneDanmark, Taulov Station RE: Ansøgning om etablering af faskine på Taulov station Tilladelse til udledning af regn- og overfladevand, BaneDanmark, Taulov Station SV: Ansøgning om etablering af faskine på Taulov station Susan Rosendal Bennetzen Tilladelse til udledning af regn- og overfladevand, BaneDanmark, Taulov Station Oplysning om registreret flytning fra folkeregistret Hans-Erik Kristensen Østergade 26, 7000 Fredericia Rapport AR-14-CA vedr. Taulov Vandværk Vandværket EUROFINS MILJØ A/S Vesterled 29, 7000 Fredericia Rapport AR-14-CA vedr. Skærbækværket Vandværk EUROFINS MILJØ A/S Klippehagevej 22, 7000 Fredericia Vandværket Vedr. Shell- Raffinaderiet, Fredericia. Behandlede mængder Egeskovvej, 265, 7000, Fredericia Egeskovvej 265, 7000 Fredericia sulfidholdigt spildevand og driftsanalyser 24. april Ordre Nr : "Cat 2 Afgang - Projekt - Total svovl og sulfat, Agrolab Egeskovvej 265, 7000 Fredericia Deres ref. Po nr.: " af Ordre Nr : "Cat 2 Afgang - Projekt - Total svovl og sulfat, Agrolab Egeskovvej 265, 7000 Fredericia Deres ref. Po nr.: " af Vedr. Shell- Raffinaderiet, Fredericia. Behandlede mængder Egeskovvej, 265, 7000, Fredericia Egeskovvej 265, 7000 Fredericia sulfidholdigt spildevand og driftsanalyser Vedr. Shell- Raffinaderiet, Fredericia. Behandlede mængder Egeskovvej, 265, 7000, Fredericia Egeskovvej 265, 7000 Fredericia sulfidholdigt spildevand og driftsanalyser Ordre Nr : "Cat 2 Afgang - Projekt - Total svovl og sulfat, Agrolab Egeskovvej 265, 7000 Fredericia Deres ref. Po nr.: " af Ordre Nr : "Cat 2 Afgang - Projekt - Total svovl og sulfat, Agrolab Egeskovvej 265, 7000 Fredericia Deres ref. Po nr.: " af Dagens analyser af LURGI-prøve (23. april 2014) Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Dagens analyser af LURGI-prøve (24. april 2014) Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Dagens analyser af LURGI-prøve (25. april 2014) Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Flow fra Dong Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Dagens analyser af LURGI-prøve ( april 2014) Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Dagens analyser af LURGI-prøve (12., 13. og 14. April 2014) Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Dagens analyser af LURGI-prøve (15. April 2014) Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Dagens analyser af LURGI-prøve (16. April 2014) Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Dong Lurgi Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia

14 27603 Flow Lurgi Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Doong Lurgi Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia RE: Indskærpelse vedr. overskridelse af grænseværdi for Egeskovvej 265, 7000 Fredericia suspenderet stof, A/S Dansk Shell, Egeskovvej 265, 7000 Frdericia, cvr. nr SV: C JJAN-DEOP-EM0035. Soil Handling Plan Transfer Egeskovvej 265, 7000 Fredericia Line Part 2. Water from small pond RE: C JJAN-DEOP-EM0035. Soil Handling Plan Transfer Egeskovvej 265, 7000 Fredericia Line Part 2. Water from small pond VS: C JJAN-DEOP-EM0035. Soil Handling Plan Transfer Egeskovvej 265, 7000 Fredericia Line Part 2. Water from small pond Rapport AR-14-CA udtaget , Tuborg - EUROFINS MILJØ A/S Vestre Ringvej 111, 7000 Fredericia Fredericia Bryggeri Udløb RE: Spildevands tilladelse DS Smith Taulov og flowmåler C. F. Tietgens Vej 2, 7000 Fredericia Rapport udtaget , AR-14-CA Fredericia EUROFINS MILJØ A/S Dronningensgade 97, 7000 Fredericia Sygehus Terapibassin Rapport AR-14-CA udtaget , Center for EUROFINS MILJØ A/S Merkurvænget 2, 7000 Fredericia høretab Bassin Rapport udtaget , AR-14-CA Fuglsang EUROFINS MILJØ A/S Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Centret Bassin Rapport udtaget , AR-14-CA Kryb-i-ly Kro EUROFINS MILJØ A/S Kolding Landevej 160, 7000 Fredericia Bassin Nogle skoler i jeres kommune mangler stadig at booke og gennemføre obligatoriske nationale test Undervisningsministeriet Fr.Holm Information om folkeskolens obligatoriske test i 2013/ Anmeldelse om fuldført byggearbejde på Mosegårdsvej 2 A Mosegårdsvej 2A, 7000 Fredericia Anmodning om svar - Ældremilliarden - hvornår og hvordan ser vi effekten? Pulje til løft af den kommunale indsats på ældreområdet - "ældremilliarden" Erik Madsby Rock kontakter Poul Bang og aftaler om alt OK Madsbyrock Spørgsmål fra Erik Madsby Rock 23. august Madsbyrock Prisregulering Rengøringsmaskiner Diversey.pdf by udbud på levering af rengøringsmaskiner Forlængelse af aftalen Rengøringsmaskiner.pdf by udbud på levering af rengøringsmaskiner Registreringsmeddelelse U Referencenr D Arealoverførsel, matr.nr. 61 Skærbæk by, Taulov - Skærbæk Fiskerihavn - umatrikuleret areal Flytteregnskab for perioden til FREDERICIA FJERNVARME A.M.B.A Vendersgade 35 2, 7000 Fredericia VS: Jysk Miljørens Vejlbyvej 9A, 7000 Fredericia Jysk Miljørens Vejlbyvej 9A, 7000 Fredericia Jysk Miljørens Vejlbyvej 9A, 7000 Fredericia

Forventet Kunde Aftalekonto Kundenavn 1 Kunde postnr. Kunde by Kunde vej Husnr

Forventet Kunde Aftalekonto Kundenavn 1 Kunde postnr. Kunde by Kunde vej Husnr Fjernaflæst Skabelon I alt 6.907.613 687.286 7.594.899 Aftagenr status Leverandør jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-11 jun-12 Forbrug_JUL201 1_JUN2012 Forventet

Læs mere

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2014- 779-2014-

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2014- 779-2014- Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-- Vielse i andre kommuner - beslutning om generelt at kunne 779-- BYSEKR VJBRTS Assens Kommune 264297 foretage vielser

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 26-03-2015 SV: Godkendelse af vedtægt. - 58133 tihj 14183

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 26-03-2015 SV: Godkendelse af vedtægt. - 58133 tihj 14183 Åben postliste 26. marts 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. SV: Godkendelse af vedtægt. - 58133 tihj 14183 Forespørgsel om ændring af vedtægter - 58123

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 11 ( 10. 14. marts 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 19025 Taulov KFUM Idrætsforening - ansøgning om timer 14-03-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager Svar på anmodning om aktindsigt vedr. udgifter til 330-2015-461029 borgmesterens kontor samt byrådsmedlemmers it 04-09-2015 Byrådssekretariatet Oplyses af afsender 330-2015-461081 indkaldelse til samtale

Læs mere

Post. Oprettet den 09-07-2015 15:59 af Simone Smidt Hansen Nyt dokument

Post. Oprettet den 09-07-2015 15:59 af Simone Smidt Hansen Nyt dokument Journalnummer Bygningsreglement BR10 - Byggetilladelsessager adt@klimahuse.com "Carsten Jeppesen" Dokumenttitel Annalyst 204-210 og 196-202 - Tætlav bolig bebyggelse - Afslutningen

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 18 ( 28. april 2. maj 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 29799 SV: Tilbagemelding vedr. timer i svømmeområder næste sæson 01-05-2014 Fordeling af timer

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 52 ( 22. 26. december 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 89881 Status 22-12-2014 Trelde Næsvej 251, 7000 90029 Opfølgning på orienteringsbrev af 10.02.2014

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 05-08-2015 Re: Lastbiler på - - 127753 mome 12211

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 05-08-2015 Re: Lastbiler på - - 127753 mome 12211 Åben postliste 05.08.15 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 05-08-2015 Re: Lastbiler på - - 127753 mome 12211 05-08-2015 Driftsjournal og 2 analyseblanketter

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Indgående post uge 35 ( 25. 29. august 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 60229 Anmeldelse om påbegyndt byggearbejde Frank Krogh Iversen 29-08-2014 Egholmvænget 3, 7000 Fredericia

Læs mere

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2012- 63511 779-2012- 2094

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2012- 63511 779-2012- 2094 Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn - 092612_referat_repr.skab.pdf AFFALD VJSVPE RenoSam 300258 20-299951 24726 Kåstrupvej uge 39.pdf - 43833-299950 Oddervej

Læs mere

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 24-10-2013 24-10-2013 SV: tilsyn udført i dag - - 160335 lacm 2128

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 24-10-2013 24-10-2013 SV: tilsyn udført i dag - - 160335 lacm 2128 Åben postliste 24. oktober 2013 Teknisk område Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 24-10-2013 24-10-2013 SV: tilsyn udført i dag - - 160335 lacm 2128 24-10-2013

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 03-02-2015 Svar på mail med supplerende materiale - 21430 doaa 21339

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 03-02-2015 Svar på mail med supplerende materiale - 21430 doaa 21339 Åben postliste 3. februar 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 03-02-2015 Svar på mail med supplerende materiale - 21430 doaa 21339 03-02-2015 koteplan

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender 330-2015-146549 Ansøgning om tilladelse til etablering af legeplads 24-03-2015 Center for Teknik og Miljø 10 02 26 14 INDU A/S 330-2015-146572 Ansøgning om

Læs mere

Indgående post uge 9 ( 24. 28. februar 2014 )

Indgående post uge 9 ( 24. 28. februar 2014 ) Indgående post uge 9 ( 24. 28. februar 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 14142 Fredericia Roklub mail vedr. timer i gymnastiksal 24-02-2014 Fordeling af timer i haller og

Læs mere

330-2015-201897 330-2015-201853

330-2015-201897 330-2015-201853 330-2015-211791 svar til byggefirma 21-04-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender 330-2015-207096 Overdragelse 30. april 2015 kl. 11.00 21-04-2015 Center for Kommunale Ejendomme Nybolig Erhverv

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager. 330-2015-41928 ACV - Opsigelse STU Udd. 25-01-2015 Center for Handicap og Psykiatri Borger

Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager. 330-2015-41928 ACV - Opsigelse STU Udd. 25-01-2015 Center for Handicap og Psykiatri Borger 330-2015-41928 ACV - Opsigelse STU Udd. 25-01-2015 Center for Handicap og Psykiatri Borger 330-2015-41915 Indkaldelse til samtale 24-01-2015 330-2015-41914 Orientering om skærpet sanktion 24-01-2015 330-2015-41913

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr.

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Åben postliste 10. februar 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 10-02-2015 Udkast til plan for skiltning af National 1 som Eurovelo 12 cykelrute - 26243

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr.

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Åben postliste 15. juni 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Re: Opfølgning vedr. parkering- og trafik kommunikation - - 101275 mome 9308 Re: Opfølgning

Læs mere

Center for Arbejdsmarked og. 330-2015-25652 Orientering om skærpet sanktion. Borger

Center for Arbejdsmarked og. 330-2015-25652 Orientering om skærpet sanktion. Borger 330-2015-28835 Orientering af NAVN om besigtigelse 15-01-2015 Center for Teknik og Miljø 330-2015-28834 Kvittering for modtagelse af anmeldelse 15-01-2015 Center for Teknik og Miljø 330-2015-27603 Mail

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 13-04-2015 Ansøgning side 1-65192 evlo 14926

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 13-04-2015 Ansøgning side 1-65192 evlo 14926 Åben postliste 13. april 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Ansøgning side 1-65192 evlo 14926 Ansøgning side 2-65190 evlo 14926 Situationsplan - 65188

Læs mere

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 10-09-2013 30-08-2013 Snit.pdf - 132219 jaiv 8381

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 10-09-2013 30-08-2013 Snit.pdf - 132219 jaiv 8381 Åben postliste 10. september 2013 Teknisk område Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 10-09-2013 30-08-2013 Snit.pdf - 132219 jaiv 8381 10-09-2013 30-08-2013

Læs mere

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr.

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Åben postliste 19. december 2013 Teknisk område Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. SV: tilsyn udført - - klager - 195972 lacm 2128 VS: 15 strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Åben postliste 18. februar 2014. Teknisk område. Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr.

Åben postliste 18. februar 2014. Teknisk område. Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Åben postliste 18. februar 2014 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 18-02-2014 Oplysningsskema - side 2.jpg - 33384 hamo 2482 18-02-2014 Oplysningsskema -

Læs mere

27-03-2014 Referat af bestyrelsesmøder 2014, TVIS Varmetransmissionsselskab I/S 22137 VS: Tilladelse til afledning af spildevand fra vaskeplads hos

27-03-2014 Referat af bestyrelsesmøder 2014, TVIS Varmetransmissionsselskab I/S 22137 VS: Tilladelse til afledning af spildevand fra vaskeplads hos Indgående post uge 13 ( 24. 28. marts 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 21947 Opsamling på skema retur 2014-2015 trægulv - udg. 3. 28-03-2014 Fordeling af timer i haller

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 25-08-2015 SV: lokalplan_u_underskrift.pdf Vedhæftede filer 138044 laen 17351

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 25-08-2015 SV: lokalplan_u_underskrift.pdf Vedhæftede filer 138044 laen 17351 Åben postliste 25/08-2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 25-08-2015 SV: lokalplan_u_underskrift.pdf Vedhæftede filer 138044 laen 17351 25-08-2015 SV:

Læs mere

21-05-2014 Fordeling af timer i vådområder 2014-2015 15.30-16.00 34644 SV fra FIC: Svar vedr. mulighed for Terapibassin onsdag fra

21-05-2014 Fordeling af timer i vådområder 2014-2015 15.30-16.00 34644 SV fra FIC: Svar vedr. mulighed for Terapibassin onsdag fra Indgående post uge 21 ( 19. 23. Maj 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 33905 AMO: Gymnastik sal på sygehuset 19-05-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2014-2015

Læs mere

Indgående post uge 42 ( 13. 17. oktober 2014 )

Indgående post uge 42 ( 13. 17. oktober 2014 ) Indgående post uge 42 ( 13. 17. oktober 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 72107 Domus Axel A/S, Kommunalt P-anlæg_AVS-rapport.pdf 15-10-2014 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender 330-2015-76661 analyserapport 06-02-2015 - begrænset kontrol - Frølundevej 101 12-02-2015 Center for Teknik og Miljø Eurofins Miljø A/S 330-2015-75525 Svar fra Musholmcentret 12-02-2015 Center for Plan

Læs mere

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2015- 15-09- Generel henvendelse fra konkurrencestyrelsen

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2015- 15-09- Generel henvendelse fra konkurrencestyrelsen Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 15-09- Generel henvendelse fra konkurrencestyrelsen BYSEKR VJBLK Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 216858 vedrørende ulovlig

Læs mere

Postliste den 2. juli 2013. Teknik og Miljø

Postliste den 2. juli 2013. Teknik og Miljø Postliste den 2. juli 2013 Teknik og Miljø Journaldato Dokumenttitel Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Klipning af hæk 95262 ance 85 Vedr klagesag - støj 95248 rami 748 Re: Støj - 95246 rami 6322 Re: Støj

Læs mere

12. maj 2015 Åben postliste Sagsnr. Overskrift Dok.nr. Afsender Afd. Sagsbeh. 450-2015- 12813 450-2015- 76494 450-2015- 450-2015- 450-2015- 450-2015-

12. maj 2015 Åben postliste Sagsnr. Overskrift Dok.nr. Afsender Afd. Sagsbeh. 450-2015- 12813 450-2015- 76494 450-2015- 450-2015- 450-2015- 450-2015- 12. maj 2015 Åben postliste Sagsnr. Overskrift Dok.nr. Afsender Afd. Sagsbeh. 12813 Anmodning om aktindsigt fra Jyllands- Posten i sponsorstøtte til idrætsklubber 76494 SEKR DFCSA - Christine S 434 434

Læs mere

Post. Oprettet den 03-10-2012 10:55 af Bodil Larsen Nyt dokument

Post. Oprettet den 03-10-2012 10:55 af Bodil Larsen Nyt dokument Journalnummer 16.05A00 Forvaltning Børne- og Kulturområde Daginstitutionsafdeling anja.ougaard@uvm.dk Dokumenttitel Ansøgning til Leder af Inklusionsrådgivningen Anja Ougaard Sagsnr. 2011/20044 Dokumentnr.

Læs mere

Post. Journalnummer 20.00A Forvaltning Børne- og Kulturområde

Post. Journalnummer 20.00A Forvaltning Børne- og Kulturområde Journalnummer 20.00A Forvaltning Børne- og Kulturområde Kultur og Fritid Dokumentdato 19-10-2014 "Musikforeningen www.branderocker.dk" Dokumenttitel Låneansøgning + tilmelding

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 05-11-2014 Re: - Aktliste - - 192684 tiae 19972

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 05-11-2014 Re: - Aktliste - - 192684 tiae 19972 Åben postliste 5.november 2014 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Re: - Aktliste - - 192684 tiae 19972 Datatilsynets brev af dags dato - - 192680 loro 11992

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 39 ( 23. 27. september 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 66460 Borgmesterbrev om aktuel status for budget 2014 27-09-2013 KL breve 2013 65505 Flow Lurgi

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 20 ( 11. 16. maj 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 33684 AMO - rykker vedr. Tider 15-05-2014 Fordeling af timer i vådområder 2014-2015 33682 SV: Aftale

Læs mere

330-2015-226576 Analyserapport 29-04-2015 - Rapport AR-15-CA-00298180-01 01-05-2015 Center for Teknik og Miljø 28 84 81 96 EUROFINS MILJØ A/S

330-2015-226576 Analyserapport 29-04-2015 - Rapport AR-15-CA-00298180-01 01-05-2015 Center for Teknik og Miljø 28 84 81 96 EUROFINS MILJØ A/S 330-2015-228754 Anmoder om status 01-05-2015 Center for Teknik og Miljø Borger 330-2015-226613 Øsnker status i sagen 01-05-2015 Center for Teknik og Miljø Borger 330-2015-232623 Ansøgning. Planlovdispensation

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 26-08-2015 Virksomhed redegør for tilførte mængder i jordvold - 138820 jebn 14789

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 26-08-2015 Virksomhed redegør for tilførte mængder i jordvold - 138820 jebn 14789 Åben postliste 26. september 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Virksomhed redegør for tilførte mængder i jordvold - 138820 jebn 14789 Projekt flytning

Læs mere

Post. Journalnummer 16.00I00 Forvaltning Sundheds- og Omsorgsområde

Post. Journalnummer 16.00I00 Forvaltning Sundheds- og Omsorgsområde Journalnummer 16.00I00 Forvaltning Sundheds- og Omsorgsområde Brandlundparken Dokumentdato 15-06-2010 Procedure for telefonbetjening Dokumenttitel Procedure for telefonbetjening Sagsnr. 2008/46288 Dokumentnr.

Læs mere

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 27-11-2013 27-11-2013 Green passport Mail fra - 180587 hemu 9398

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 27-11-2013 27-11-2013 Green passport Mail fra - 180587 hemu 9398 Åben postliste 27. november 2013 Teknisk område Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 27-11-2013 27-11-2013 Green passport Mail fra - 180587 hemu 9398 27-11-2013

Læs mere

05-06-2015 Stillingsannoncer, offentliggjorte, 2015 fritidsleder, maj 35957 Plejen, Kvalitets- og projektmedarbejder til Plejen -

05-06-2015 Stillingsannoncer, offentliggjorte, 2015 fritidsleder, maj 35957 Plejen, Kvalitets- og projektmedarbejder til Plejen - Indgående post uge 23 ( 1. 5. juni 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 35808 Re: tilbagemelding vedr. til i EIC i næste sæson 03-06-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

06-07-2015 Ansøgning om udsættelse af - arrangement - 114617 sili 5042. 06-07-2015 svar fra transportministeriet - - 114594 gihy 20506

06-07-2015 Ansøgning om udsættelse af - arrangement - 114617 sili 5042. 06-07-2015 svar fra transportministeriet - - 114594 gihy 20506 Åben postliste 6. juli 2015 Teknisk område Ansøgning om udsættelse af - arrangement - 114617 sili 5042 svar fra transportministeriet - - 114594 gihy 20506 SV: kvittering fra - Dispensation fra naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager Ejendommens administrator bestrider at tankanlægget 330-2015-215724 er utæt 24-04-2015 Center for Teknik og Miljø 12460007 Administration 2000 Ad v/jan Ge... 330-2015-213870 Ansøgning om tilladelse til

Læs mere

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ Att.: Louise Lambrethsen Plan og Byg Byggesag Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C Tlf. 66 13 13 72 www.odense.dk Kontakt os gerne via digital

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 13-01-2015 - indkørsel.png - 6850 mome 1340

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 13-01-2015 - indkørsel.png - 6850 mome 1340 Åben postliste 13. januar 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. - indkørsel.png - 6850 mome 1340 Indkørsel.docx - 6849 mome 1340 RE: Ansøgning om ny overkørsel

Læs mere

450-2015-30124 COWI TOGM DFANSP - Anke Spur 450-2014-14801 Rådgiver udbud Byggemodninger i Ørbæk

450-2015-30124 COWI TOGM DFANSP - Anke Spur 450-2014-14801 Rådgiver udbud Byggemodninger i Ørbæk 19. februar 2015 Åben postliste Sagsnr. Overskrift Dok.nr. Afsender Afd. Sagsbeh. 450-2014-30158 Søger oplag til rekvisitter vi giver tilbud om lån af Nyborgvej 4 450-2015-30497 FilmFyn A/S DFLHK - Liz

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender 330-2015-127362 Rykker fra værge til Statsforvaltningen 12-03-2015 Center for Handicap og Psykiatri Borger Orientering fra Glostrup Kommune om flytning på midlertidig 330-2015-127379 basis 12-03-2015 Center

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 17-03-2014 Facader af den 17-3-2014.pdf - revideret facadetegning 52336 chaa 4763

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 17-03-2014 Facader af den 17-3-2014.pdf - revideret facadetegning 52336 chaa 4763 Åben postliste 17. marts 2014 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Facader af den 17-3-2014.pdf - revideret facadetegning 52336 chaa 4763 Ansøgning om mindre

Læs mere

330-2015-85202 SV: Kystsikring ved Stigsnæs Skov - mit j.nr. 061109-0001 18-02-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender

330-2015-85202 SV: Kystsikring ved Stigsnæs Skov - mit j.nr. 061109-0001 18-02-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender 330-2015-86940 Mail fra og til NAVN - pension vedr. tilbagebetaling 18-02-2015 Center for Økonomi Borger 330-2015-85697 SV: nørrevang, dræn, træfældning, kontorvogn 18-02-2015 Center for Skole 330-2015-85685

Læs mere

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Skal du opføre en carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning, er der en række regler og forhold,

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Sagstitel Indgående post uge 14 ( 1. 5. aprl 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Sagstitel 23739 Dansk Fitness_Rykker vedr. fejlretning.pdf Samlesag for inspektionsrapporter 23345 Sct. Joseph_Fejl og mangler

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 7 ( 10. 14. Februar 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 12037 Spørgsmål fra BPI Badminton 14-02-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2014-11882

Læs mere

14-11-2014 Egeskovvej 265, 7000 Fredericia for slamsugning. 79749 SV: Miljøtilsyn på Fredericia Kommunes Deponi - fx. torsdag den 11.

14-11-2014 Egeskovvej 265, 7000 Fredericia for slamsugning. 79749 SV: Miljøtilsyn på Fredericia Kommunes Deponi - fx. torsdag den 11. Indgående post uge 46 ( 10. 14. november 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 78663 Referat Folkeoplysningsrådet d. 5.11.2014 med underskrifter 12-11-2014 Folkeoplysningsrådet

Læs mere

07-10-2014 Kontrakt - med Peter Larsen kaffe på 12-by udbud 2014.xlsx

07-10-2014 Kontrakt - med Peter Larsen kaffe på 12-by udbud 2014.xlsx Indgående post uge 41 ( 6. 10. oktober 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 70360 Gas bus værksted_vejlevej 119_ABA-rapport.pdf 08-10-2014 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

Indgående post uge 26 ( 23. 27 juni 2014 )

Indgående post uge 26 ( 23. 27 juni 2014 ) Indgående post uge 26 ( 23. 27 juni 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 41879 Blok 12, Sønderparken, Fredericia, matr.nr. 316i, Fredericia 23-06-2014 Søndermarksvej 24, 7000

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 20 ( 11. 15. maj 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 30240 Zederkof_ABA-rapport.pdf 11-05-2015 Samlesag for inspektionsrapporter 30124 Elbo Logistik-Partner

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 11-06-2015 Tømningsattest -27.05.15 99676 ance 18400

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 11-06-2015 Tømningsattest -27.05.15 99676 ance 18400 Åben postliste 11. juni 2015 Teknik område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 11-06-2015 Tømningsattest -27.05.15 99676 ance 18400 11-06-2015 VS: vedr. entreprisenr. -

Læs mere

330-2015-141411 330-2015-141282

330-2015-141411 330-2015-141282 330-2015-140495 Forespørgsel om forlængelse 20-03-2015 Center for Arbejdsmarked og Integration Borger 330-2015-141047 Samtykkerklæring 20-03-2015 Center for Sundhed og Omsorg Borger 330-2015-143372 Sygemelding

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 34 ( 18. 22. August 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 58128 Partshøring vedrørende Anders Billes Vej 24, Fredericia Egon Andersen 21-08-2014 Anders Billes

Læs mere

Brønderslev Kommune. Postliste - 11. september 2008 Side 1 af 5. Anmodning om ejendomsværdipåtegning

Brønderslev Kommune. Postliste - 11. september 2008 Side 1 af 5. Anmodning om ejendomsværdipåtegning Side 1 af 5 Åben postliste: Borgerservice Advokat Per Bøgh Del nr. 3 af matr.nr. 100dq Dronninglund Hgd., Dronninglund Borgerservice Advokat Per Bøgh Del nr. 4 af matr.nr. 100dq Dronninglund Hgd., Dronninglund

Læs mere

06-05-2013 Samlesag for inspektionsrapporter udbedret.pdf 31414 Deklaration af spildevandsslam fra Fredericia Centralrenseanlæg (2013.05.

06-05-2013 Samlesag for inspektionsrapporter udbedret.pdf 31414 Deklaration af spildevandsslam fra Fredericia Centralrenseanlæg (2013.05. Indgående post uge 19 ( 6. 10. maj 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 30769 DS SmithPackaging_Fejl og mangler udbedret.pdf 06-05-2013 Samlesag for inspektionsrapporter 30768

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 22 ( 25. 29. maj 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 34332 Tuborg Fredericia Bryggeri, Terminal Vest_AVS-rapport.pdf 29-05-2015 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

Matrikulær sag til godkendelse - erkl-vej sletdokument1.pdf - laen 5146. 08-03-2013 Matrikulær sag til godkendelse - grøn erklæring.

Matrikulær sag til godkendelse - erkl-vej sletdokument1.pdf - laen 5146. 08-03-2013 Matrikulær sag til godkendelse - grøn erklæring. Åben postliste 8. marts 2013 Center for Plan, Teknik og Miljø Afslag fra.pdf - lssc 5085 10-års beholderkontrol - ibni 11957 Ansøgning om _v1_tilladelse(1).tif - laly 5155 Ansøgning om - laly 5155 Bilernes

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 34 ( 19. 23. august 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 57477 Rapport AR-13-CA-00106042-01 udtaget 20.08.2013, Kryb-i-ly Kro Bassin EUROFINS MILJØ A/S 22-08-2013

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 35 ( 26. 30. august ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 59003 Bofællesskabet Ullerupdal_ABA-rapport.pdf 30-08- Samlesag for inspektionsrapporter 59001 Bofællesskabet

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 4 ( 19. 25. januar 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 6618 Information vedrørende adgang til Fredericia Sygehus 23-01-2014 Fredericia Sygehus - aftenskolernes

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 48 ( 25. 29. november 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 81046 Fredericia Teater_ABA-rapport.pdf 28-11-2013 Samlesag for inspektionsrapporter 81045 Domus

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 43 ( 21. 25. oktober 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 68356 Prisreg. Sygepleje - pr. 1.11.2013.xls 24-10-2013 Aftale med Abena A/S, handsker og sygeplejeartikler

Læs mere

Post. Dokumenttitel 24-10-2012 - Forenklet kontrol - Ok - Rørbækvej 58, 7361 Ejstrupholm Sagsnr. 2012/17773 Dokumentnr.

Post. Dokumenttitel 24-10-2012 - Forenklet kontrol - Ok - Rørbækvej 58, 7361 Ejstrupholm Sagsnr. 2012/17773 Dokumentnr. Journalnummer Vandforsyning Dokumentdato 29-10-2012 Eurofins A/S Dokumenttitel 24-10-2012 - Forenklet kontrol - Ok - Rørbækvej 58, 7361 Ejstrupholm Sagsnr. 2012/17773 Dokumentnr. 2012/17773 021 Journalnummer

Læs mere

Hedensted Kommune - Børn, Undervisning, Kultur

Hedensted Kommune - Børn, Undervisning, Kultur Indgående post uge 36 ( 2. 6. september 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 59754 VS: Borgmesterbrev som opfølgning på møde den 2. september 03-09-2013 KL breve 2013 2013 59275

Læs mere

Post. Oprettet den 29-01-2012 14:51 af Kirsten Mikkelsen Nyt dokument

Post. Oprettet den 29-01-2012 14:51 af Kirsten Mikkelsen Nyt dokument Journalnummer Bygningsreglement BR10 - Byggetilladelsessager AGJ Pitzner A/S;Kragelundvej 15;4180 Sorø;Att: Claus Løgager Dokumenttitel Borupvej 16, Brande - Opstilling af omklædningscontainer - Byggetilladelse

Læs mere

Post. Journalnummer 20.00G00 Forvaltning Børne- og Kulturområde

Post. Journalnummer 20.00G00 Forvaltning Børne- og Kulturområde Journalnummer 20.00G00 Forvaltning Børne- og Kulturområde Kultur og Fritid CN=Allan Andersen/OU=Børn-Kultur/O=Ikast-Brande Dokumenttitel Børnekarneval Sagsnr. 2012/12368 Dokumentnr. 2012/12368 003 Journalnummer

Læs mere

Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, 8800 Viborg

Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, 8800 Viborg Viborg Kommune Teknik & Miljø Trafik og Veje Prinsens Allé 5 Att. Rasmus Ørtoft 24.10.2013 CM Sagsnr. 13/55654 Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, I henhold til samtale

Læs mere

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice. 330-2015-111716 Bevilling 05-03-2015. Borger

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice. 330-2015-111716 Bevilling 05-03-2015. Borger 330-2015-112938 Svar vedr henvendelse i borgmesterens træffetid 05-03-2015 Center for Teknik og Miljø 330-2015-111508 Afvikling indskudslån - fraflyttet, regning ult. marts 2015 05-03-2015 Center for Økonomi

Læs mere

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2010- 123603 779-2010-

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2010- 123603 779-2010- Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn - 123603 Lejernes høringssvar - Havnevej 9-11, Skive - huslejenævn - BYSEKR VJKLUN Lejernes Landsorganisation - 123147 15377

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender 330-2015-28592 Anmodning om bekræftelse på modtagelse af bemærkninger 17-01-2015 Center for Plan og Byg Borger 330-2015-29113 Tegninger 17-01-2015 Center

Læs mere

RAFFINADERIET RAFFINADERIET RAFFINADERIET

RAFFINADERIET RAFFINADERIET RAFFINADERIET Indgående post uge 32 ( 3. 7. august 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 51246 SV: Sags id.: 12/25 05-08-2015 Bøgeskovvej 61, 7000 Fredericia 50858 Høring af nye arealer til

Læs mere

22-01-2013 Ansøgning - frikommuneforsøg vedr. afbureakratisering af Indkøbsbestemmelserne

22-01-2013 Ansøgning - frikommuneforsøg vedr. afbureakratisering af Indkøbsbestemmelserne Indgående post uge 4, 2013 ( 21. 25. Januar 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 5870 A2 SEA A/S_ARS-rapport.pdf 23-01-2013 Samlesag for inspektionsrapporter 6326 Kvitteringer

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 129

SALGSPROSPEKT Sag nr. 129 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 129 Kongensgade 20, st., 6700 Esbjerg Udlejet butiks-ejerlejlighed på gågaden Pris kontant kr. 4.300.000 Afkast 1. år, anslået: 7,1% Årlig lejeindtægt: Kr. 366.138

Læs mere

Post. Dokumenttitel Anmeldelse af påbegyndelse af byggeri - Vinkelgade 5 Sagsnr. 2012/19934 Dokumentnr. 2012/19934 011

Post. Dokumenttitel Anmeldelse af påbegyndelse af byggeri - Vinkelgade 5 Sagsnr. 2012/19934 Dokumentnr. 2012/19934 011 Journalnummer Bygningsreglement BR10 - Anmeldelsessager Dokumentdato 19-10-2012 Jane Friis Dokumenttitel Anmeldelse af påbegyndelse af byggeri - Vinkelgade 5 Sagsnr. 2012/19934 Dokumentnr. 2012/19934 011

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 48 ( 24. 28. november 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 82290 Tide Bus Danmark A/S_Fejl og mangler udbedret.pdf 25-11-2014 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

330-2015-13139 Ansøgning om støtte - test.htm. Center for Kommunale. Borger. 330-2015-12969 SV: NAVN - cpr.nr. xxxxxx-xxxx

330-2015-13139 Ansøgning om støtte - test.htm. Center for Kommunale. Borger. 330-2015-12969 SV: NAVN - cpr.nr. xxxxxx-xxxx Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender 330-2015-12005 Informationsmøde 09-01-2015 Center for Teknik og Miljø 330-2015-16717 VS: Musholm - info vedr. byggeriet 09-01-2015 Center for Plan og Byg

Læs mere

Post. Journalnummer 17.01.05P Forvaltning Børne- og Kulturområde

Post. Journalnummer 17.01.05P Forvaltning Børne- og Kulturområde Journalnummer 17.01.05P Forvaltning Børne- og Kulturområde PPR Vestgruppen;Sønderhusevej 6;7430 Ikast Dokumenttitel Aftale til underskrift. Sagsnr. 2013/29198 Dokumentnr. 2013/29198 002 Journalnummer Andre

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 41 ( 7. 11. oktober 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 68402 International Business College Fredericia_AVS-rapport.pdf 07-10-2013 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

Indgående post uge 29 ( 15. 19. juli 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Indgående post uge 29 ( 15. 19. juli 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 29 ( 15. 19. juli 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 47090 NMK-33-00863 - Afgørelse i sag om Kommunes afgørelse om, at en ønsket Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

02-07-2015 Stillingsannoncer, offentliggjorte, 2015 juni.docx 43557 Fredericia Idrætscenter, 2 Livreder/servicemedarbejdere,

02-07-2015 Stillingsannoncer, offentliggjorte, 2015 juni.docx 43557 Fredericia Idrætscenter, 2 Livreder/servicemedarbejdere, Indgående post uge 27 ( 29. juni 3. juli 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 44485 SV: Spørgsmål vedr. brug af hallen og gymnastiksalen på 01-07-2015 Fordeling af timer i haller

Læs mere

Post. Dokumenttitel 03-01-2012 - Forenklet kontrol - Malundvej 9, 8765 Klovborg Sagsnr. 2007/11065 Dokumentnr. 2007/11065 013

Post. Dokumenttitel 03-01-2012 - Forenklet kontrol - Malundvej 9, 8765 Klovborg Sagsnr. 2007/11065 Dokumentnr. 2007/11065 013 Journalnummer Vandforsyning eurofins Dokumenttitel 03-01-2012 - Forenklet kontrol - Malundvej 9, 8765 Klovborg Sagsnr. 2007/11065 Dokumentnr. 2007/11065 013 Journalnummer Vandforsyning Eurofins Dokumenttitel

Læs mere

19-03-2013 Samlesag for inspektionsrapporter inspektion.pdf 20165 DONG Energy Power A/S, Bygning 1-9, 11,

19-03-2013 Samlesag for inspektionsrapporter inspektion.pdf 20165 DONG Energy Power A/S, Bygning 1-9, 11, Indgående post uge 12 ( 18. 22. Marts 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 21249 Madsbyhus_ABA-rapport.pdf 22-03-2013 Samlesag for inspektionsrapporter 21245 ICT Logistics A/S_ABA-rapport.pdf

Læs mere

Post. Journalnummer 17.00I Forvaltning Børne- og Kulturområde

Post. Journalnummer 17.00I Forvaltning Børne- og Kulturområde Journalnummer 17.00I Forvaltning Børne- og Kulturområde Skoleafdeling Dokumentdato 16-08-2012 Susanne Justesen/Børn-Kultur/Ikast-Brande Dokumenttitel Vs: Kvalitetsrapport for skoleåret 2011/12 Sagsnr.

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 45 ( 4. 8. november 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 75724 Erindring om svar om fornyelse af UIP kontrakt Udlændingestyrelsen 04-11-2013 Fornyelse af

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 25 ( 15. 19. juni 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 40438 SV FOF: Skema varmtvandsbassin 2 halvår 2015.xlsx 17-06-2015 Fordeling af timer i vådområder

Læs mere

Post. Oprettet den 25-09-2012 07:59 af Tina Knudsen Nyt dokument

Post. Oprettet den 25-09-2012 07:59 af Tina Knudsen Nyt dokument Journalnummer Bygningsreglement BR10 - Byggetilladelsessager Henning Ottesen;Bakkeskoven 10;7430 Ikast Dokumenttitel Brev til ejer om ulovlig beboelse Sagsnr. 2011/37743 Dokumentnr. 2011/37743 005 Journalnummer

Læs mere

15-02-2013 Indre Ringvej til Egumvej fjernvarme DANSK FJERNVARMES

15-02-2013 Indre Ringvej til Egumvej fjernvarme DANSK FJERNVARMES Indgående post uge 7 ( 11. 15. Februar 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 10702 Othello_AVS-rapport.pdf 11-02-2013 Samlesag for inspektionsrapporter 10703 Othello_ABA-rapport.pdf

Læs mere

Egeskovvej, 265, 7000, Fredericia

Egeskovvej, 265, 7000, Fredericia Indgående post uge 37 ( 9. 13. september 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 61619 Budget 2014 12-09-2013 KL breve 2013 61750 Rapport AR-13-CA-00113335-01, udtaget 11.09.2013

Læs mere

Postliste for Struer Kommune

Postliste for Struer Kommune Side 1 af 6 Postliste for Struer Kommune Registreringsdato Sagsnummer / Dokumentnavn Afsender 30-03-2015 30-03-2015 30-03-2015 02.34.02-P19-257-14 Rønhegnet 9 -svar vedr. partshøring byggesag Rønhegnet

Læs mere

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opsætte 2 midlertidige pavilloner på ejendommen matr.nr. 492d Holm, Nordborg, der ligger på Baunbjergvej 13, Holm, 6430 Nordborg.

Læs mere

Til stede: Michael (MMN), Anders (AMS), Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) og Martin (ML) Fraværende: Maria og Julie(suppleanter)

Til stede: Michael (MMN), Anders (AMS), Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) og Martin (ML) Fraværende: Maria og Julie(suppleanter) 1 Referat til bestyrelsesmøde den 29. oktober 2012 kl. 18.00 Indhold 1. Formalia:... 1 2. Næste bestyrelsesmøde:... 1 3. Vagtperioder:... 1 4. Nye sager:... 2 5. Vicevært (ML):... 2 6. Økonomi:... 2 7.

Læs mere

Post. Oprettet den 11-11-2013 11:52 af Tina Knudsen Nyt dokument

Post. Oprettet den 11-11-2013 11:52 af Tina Knudsen Nyt dokument Journalnummer 16.05A Forvaltning Børne- og Kulturområde Daginstitutionsafdeling CN=Charlotte Skipper/OU=Børn-Kultur/O=Ikast-Brande CN=Josephine Bilkerdük/OU=Børn-Kultur/O=Ikast-Brande CN=Kim Hyttel/OU=Børn-Kultur/O=Ikast-Brande

Læs mere