Start her. Hurtig installationsvejledning. maskinen ud, og kontroller delene DCP-9015CDW DCP-9020CDW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Start her. Hurtig installationsvejledning. maskinen ud, og kontroller delene DCP-9015CDW DCP-9020CDW"

Transkript

1 Hurtig instlltionsvejledning Strt her DCP-9015CDW DCP-9020CDW Læs Produktsikkerhedsguide først, læs derefter denne Hurtig instlltionsvejledning for den korrekte opsætningsog instlltionsproedure. For t få vist Hurtig instlltionsvejledning på ndre sprog kn du esøge 1 Pk mskinen ud, og kontroller delene Toner- og tromleenheder (forinstllerede) (Sort, yn, mgent og gul) Affldstonereholder (forinstlleret) Cd-rom Netledning Bælteenhed (forinstlleret) Produktsikkerhedsguide Hurtig instlltionsvejledning DAN Version A 1

2 ADVARSEL FORSIGTIG ADVARSEL ngiver, t der er en potentielt frlig sitution, som kn resultere i dødsfld eller lvorlige personskder. FORSIGTIG ngiver, t der er en potentielt frlig sitution, som kn resultere i mindre eller moderte personskder. ADVARSEL Der nvendes plstikposer til emllering f mskinen. Hold disse plstikposer væk fr ørn, så fren for kvælning undgås. Plstikposer er ikke legetøj. Denne mskine er tung og vejer mere end 20,0 kg. Der skl være mindst to personer om t løfte mskinen for t undgå mulige personskder. En person skl holde på fronten f produktet og en nden skl holde på dets gside, som vist på illustrtionen nedenfor. Ps på ikke t klemme fingrene, når du sætter mskinen ned. Denne mskine skl være jordforundet, hvis du er i tvivl, kontkt d en utoriseret instlltør. For sikker rug f mskinen, skl det medfølgende strømkel enyttes i en stndrd stikkontkt med jord. Ikke jordet udstyr kn medføre fre for elektrisk stød og støj. De fleste illustrtioner i denne Hurtig instlltionsvejledning viser DCP-9020CDW. Hold en minimumfstnd rundt om mskinen som vist på illustrtionen. 400 mm 150 mm 150 mm 150 mm Delene i kssen kn vriere fhængigt f lnd. Vi nefler, t du gemmer den originle emllge. Hvis du skl trnsportere mskinen, skl den pkkes omhyggeligt i den oprindelige emllge for t undgå eskdigelse under forsendelsen. Mskinen skl være pssende forsikret hos trnsportøren. For nærmere oplysninger om, hvordn mskinen skl emlleres før trnsport: uu Udvidet rugsnvisning: Pkning og forsendelse f mskinen. Interfeklet er ikke stndrdtilehør. Du skl selv køe det rigtige kel til det interfe, du hr tænkt dig t ruge (USB eller netværk (DCP-9020CDW)). USB-kel Vi nefler rug f et USB 2.0-kel (type A/B) med en længde på højst 2 m. Sæt IKKE interfeklet i på dette tidspunkt. Tilslutning f interfeklet gøres under MFL-Pro Suiteinstlltionsproessen. Netværkskel (DCP-9020CDW) Brug et gennemgående ktegori 5 (eller højere) prsnoet kel til 10BASE-T eller 100BASE-TX Fst Ethernet-netværk. 2

3 2 Fjern emllgen fr mskinen d Tg lle fire toner- og tromleenhed ud. CAUTION FORSIGTIG Indtg IKKE indholdet f pkken med silikgel. Hvis stoffet indtges, skl der omgående søges lægehjælp. Tilslut IKKE netledningen endnu. Fjern emlleringstpen uden på mskinen, pkken med sili-gel på støtteflppen og filmen, der dækker snnerglsset. Ån øverste låg helt ved t løfte op i håndtget. For t undgå kvlitetsprolemer må du IKKE røre ved den del på illustrtionen, der er skrveret. e Fjern det ornge pkningsstykke fr ælteenheden. Sku lle otte gule tromlelåse i pilenes retning (det kn være, t du skl give låsene et krftigt sku). 3

4 f Fjern det ornge pkningsstykke fr hver toner- og tromleenhed. h Sku lle fire toner- og tromleenhed ind i mskinen. Sørg for, t tonerptronens frve mther den tilsvrende frveetiket på mskinen. BK C M Y g Hold hver toner- og tromleenhed vndret med egge hænder, og ryst den forsigtigt fr side til side flere gnge for t fordele toneren jævnt i enheden. i BK - Sort (BlK) M - Mgent Luk mskinens øverste låg. C - Cyn Y - Gul (Yellow) 4

5 3 Læg ppir i ppirskuffen Træk ppirskuffen helt ud f mskinen. d Læg ppiret i skuffen, og sørg for, t: Ppiret er under mksimumppirmærket (). Overfyldning f ppirkken kn forårsge ppirstop. Siden, der skl udskrives på, vender med forsiden nedd. Ppirguiderne rører ved ppirets sider, så det fremføres korrekt. Tryk på det grønne udløserhåndtg til ppirguideren, og ld den glide på plds, så den psser til den ppirstørrelse, du lægger i skuffen. Sørg for t ppirguiderne er pleret i fmærkningerne. e f Sæt ppirskuffen tilge i mskinen. Sørg for, t skue den helt på plds. Løft støtteflppen op for t forhindre ppir i t glide ud f outputkken med forsiden nedd. Luft ppirstkken godt for t undgå ppirstop og fremføringsfejl. For oplysninger om neflet ppir: uu Grundlæggende rugsnvisning: Aneflet ppir og udskriftsmedier. 5

6 4 Tilslut netledningen Sæt IKKE interfeklet i endnu. 5 Vælg dit sprog Når du hr tændt for mskinen, vil Touhskærmen en vise: Tilslut netledningen til mskinen, og sæt den i en stikkontkt. Tryk på kontrolpnelets. Rør IKKE ved Touhskærmen umiddelrt efter, t du hr st nedledningen i eller tændt for mskinen. Det kn forårsge fejl. Svirp fingeren op eller ned, eller tryk på eller for t få vist dit sprog, og tryk på dit sprog. Tryk på OK. Touhskærmen en eder dig om t ekræfte dit vlg. Hvis Touhskærmen viser det korrekte sprog, skl du trykke på J. ELLER Tryk på Nej for t gå tilge til trin for t vælge sproget igen. Hvis du hr vlgt det forkerte sorig, kn du skifte sprog med tsten på Touhskærmen. (, Alle indst., Grundindst., Loklt sprog) 6

7 6 Indstil dto og klokkeslæt 7 Automtisk skift til sommertid Tryk på. d Tryk på (Dto & klokkeslæt). Tryk på Dto. Indtst de to sidste ifre i årstllet med tllene på Touhskærmen, og tryk derefter på OK. Du kn indstille mskinen til utomtisk t skifte til sommertid. Mskinen stiller selv uret én time frem om foråret og én time tilge om efteråret. Tryk på. d Tryk på (Dto & klokkeslæt). Tryk på Auto sommertid. Tryk på Til (eller Fr). e Tryk på. e f g h (Indtst f.eks 1, 3 for 2013.) Indtst to ifre for måned med tllene på Touhskærmen, og tryk derefter på OK. Indtst to ifre for dg med tllene på Touhskærmen, og tryk derefter på OK. Tryk på Klokkeslæt. Indtst klokkeslættet i 24-timersformt med tllene på Touhskærmen, og tryk derefter på OK. i Tryk på. 7

8 8 Indstil tidszonen Du kn indstille tidszonen for det sted mskinen ruges. Tryk på. d Tryk på (Dto & klokkeslæt). Tryk på Tidszone. Indtst din tidszone. Tryk på OK. e Tryk på. 8

9 9 Vælg forindelsestypen Disse instlltionsvejledninger gælder for Windows XP Home/Windows XP Professionl, Windows XP Professionl x64 Edition, Windows Vist, Windows 7, Windows 8 smt M OS X v10.6.8, 10.7.x og 10.8.x. For Windows Server 2003/2003 x64 Edition/2008/2008 R2/2012 og Linux kn du esøge siden for din model på Du kn esøge os på hvor du kn få produktsupport, opdterede drivere og hjælpeprogrmmer smt svr på hyppigt stillede spørgsmål (FAQ). For USB-interfe kel Windows, gå til side 10 M, gå til side 12 For kelseret netværk (DCP-9020CDW) Windows, gå til side 14 M, gå til side 17 For trådløst netværk Windows og M, gå til side 19 Hvis du vil slutte din ios-enhed eller Android -enhed eller Windows Phone til din Brother-mskine ved hjælp f Wi-Fi Diret, skl du downlode Wi-Fi Diret vejledning på Kelført netværk Trådløst netværk Windows USBMintosh Windows Mintosh Windows Mintosh 9

10 USB Windows For Windows -rugere f USB-interfe (Windows XP/XP Professionl x64 Edition/Windows Vist / Windows 7/Windows 8) 10 Før du instllerer 11 Instller MFL-Pro Suite Luk eventuelle åne progrmmer. Skærmilledet kn vriere fhængigt opertivsystemet. Cd-rom'en indeholder Nune PperPort 12SE. Denne softwre understøtter Windows XP (SP3 eller nyere), XP Professionl x64 Edition (SP2 eller nyere), Windows Vist (SP2 eller nyere), Windows 7 og Windows 8. Opdter til den nyeste Windows Servie Pk, før du instllerer MFL-Pro Suite. Kontroller, t omputeren er tændt, og t du er logget på med dministrtorrettigheder. Tryk på og hold nede for t slukke for mskinen, og sørg for, t USB-interfeklet IKKE er tilsluttet. Hvis du llerede hr tilsluttet klet, skl du fjerne det igen. Sæt d-rom'en i d-rom-drevet. Hvis du får vist skærmilledet med modelnvnet, skl du vælge din mskine. Hvis du får vist sprogskærmilledet, skl du klikke på dit sprog. Hvis Brother-skærmilledet ikke vises utomtisk, skl du gå til Computer (Denne omputer). (For Windows 8: klik på ikonet (Stifinder) på proeslinjen og gå derefter til Computer.) Doeltklik d-rom-ikonet og doeltklik derefter strt.exe. Hvis skærmen Kontrol f rugerkonti (Brugerkontokontrol) vises, skl du klikke på Fortsæt eller J. Klik på Instller MFL-Pro Suite og klik på J i de næste to vinduer, hvis du epterer liensftlerne. Hvis instlltionen ikke fortsætter utomtisk, skl du genstrte instlltionen ved t skue d-rommen ud og sætte den tilge eller doeltklikke på strt.exe-progrmmet i rodmppen. Fortsæt fr trin for t instllere MFL-Pro Suite. Vælg Loklforindelse (USB-tilslutning), og klik derefter på Næste. Hvis du vil instllere PS-driveren (BR-Sript3- printerdriveren), skl du vælge Brugerdefineret instlltion og derefter følge instruktionen på skærmen. 10

11 USB Windows d Følg instruktionen på skærmen, indtil skærmilledet Tilslut USB-kel vises. 12 Afslut og genstrt Klik på Udfør for t genstrte omputeren. Efter genstrt f omputeren, skl du logge på med dministrtorrettigheder. e Tilslut USB-klet til USB-porten, der er mrkeret med -symolet, på din mskine, og tilslut derefter klet til din omputer. f Tryk på for t tænde for mskinen. Instlltionen vil utomtisk fortsætte. Instlltionsskærmillederne vises det ene efter det ndet. Hvis du liver edt om det, skl du følge nvisningerne på skærmen. Annuller IKKE skærmillederne under instlltionen. Det kn tge nogle få minutter, før lle skærmillederne vises. g h Når skærmilledet Online-registrering vises, skl du foretge dit vlg ved t følge vejledningen på skærmen. Når du hr fsluttet registreringsproessen, skl du klikke på Næste. Når skærmilledet Instlltionen er gennemført vises, skl du udføre dit vlg og derefter trykke på Næste. Hvis der vises en fejlmeddelelse under instlltionen f softwren, skl du gøre et f følgende: - For Windows XP-, Windows Vist - og Windows 7-rugere: Kør Instlltionsdignose pleret i (strt) > Alle progrmmer > Brother > DCP-XXXX (Hvor DCP-XXXX er nvnet på din model). - For Windows 8-rugere: For t køre Instlltionsdignose skl du doeltklikke på ikonet (Brother Utilities) på skriveordet, og derefter klikke på rullelisten og vælge din models nvn (hvis det ikke llerede er vlgt). Klik på Værktøjer i venstre nvigtionslinje. Afhængigt f dine sikkerhedsindstillinger, når du ruger mskinen eller dens softwre, kn et Windows Seurity eller et ntivirusprogrmvindue live vist. Vælg Tilld i vinduet for t fortsætte. Udfør Instlltionen er nu gennemført. For Windows 8-rugere: Hvis rugsnvisningerne fr Brother på d-rommen er i PDF -formt, skl du ruge Adoe Reder til t åne dem. Hvis Adoe Reder er instlleret på din omputer, men kn du ikke åne filerne i Adoe Reder, skl du ændre filtilknytningen for PDF (se Hvordn mn åner en PDF-fil i Adoe Reder (Windows 8) uu side 38). XML Pper Speifition-printerdriver XML Pper Speifition-printerdriveren er den driver, der psser edst for Windows Vist, Windows 7 og Windows 8, når der udskrives fr de progrmmer, der nvender XML Pper Speifition-dokumenter. Hent den nyeste driver fr Brother Solutions Center på Windows USBMintosh 11

12 USB Mintosh For M-rugere f USB-interfe (M OS X v10.6.8, 10.7.x og 10.8.x) 10 Før du instllerer 11 Instller MFL-Pro Suite Brugere f M OS X v eller ældre: Opgrder til M OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x. (For de nyeste drivere og oplysninger til den M OS X, du ruger, kn du esøge Indsæt d-rom'en i dit d-rom-drev, og doeltklik derefter på skriveordsikonet BROTHER. Doeltklik på Strt Here OSX-ikonet. Vælg model, hvis du liver spurgt om det. Kontroller, t mskinen er sluttet til en vekselstrømskilde, og t din M er tændt. Du skl logge på med dministrtorrettigheder. Tilslut USB-klet til USB-porten, der er mrkeret med -symolet, på din mskine, og tilslut derefter klet til din M. d Vælg Loklforindelse (USB-tilslutning), og klik derefter på Næste. Instlltionsskærmillederne vises det ene efter det ndet. Hvis du liver edt om det, skl du følge nvisningerne på skærmen. Sørg for, t din mskine er tændt. Annuller IKKE skærmillederne under instlltionen. Det kn tge nogle få minutter, før instlltionen er gennemført. e Vælg mskinen på listen, og tryk derefter på Næste. f g Når skærmilledet Tilføj printer vises, skl du klikke på Tilføj printer. Vælg mskinen på listen, klik på Tilføj og klik derefter på Næste. For t tilføje PS-driveren (BR-Sript3- printerdriver) skl du vælge den fr Udskriv med (Brug)-pop-op-menuen. Instlltionen f MFL-Pro Suite er nu gennemført. Gå til trin 12 på side

13 USB Mintosh 12 Downlod og instller Presto! PgeMnger Når Presto! PgeMnger er instlleret, er OCRfunktionen føjet til Brother ControlCenter2. Du kn nemt snne, dele og orgnisere fotogrfier og dokumenter ved hjælp f Presto! PgeMnger. På skærmilledet Brother support skl du klikke på Presto! PgeMnger og følge instruktionen på skærmen. Udfør Instlltionen er nu gennemført. Windows USBMintosh 13

14 Kelført netværk Windows For Windows -rugere f klet netværks-interfe (Windows XP/XP Professionl x64 Edition/Windows Vist / Windows 7/Windows 8) (DCP-9020CDW) 10 Før du instllerer Slut netværksinterfeklet til Ethernetporten på din mskine, og slut den derefter til en ledig port på din hu. Luk eventuelle åne progrmmer. Skærmilledet kn vriere fhængigt opertivsystemet. Cd-rom'en indeholder Nune PperPort 12SE. Denne softwre understøtter Windows XP (SP3 eller nyere), XP Professionl x64 Edition (SP2 eller nyere), Windows Vist (SP2 eller nyere), Windows 7 og Windows 8. Opdter til den nyeste Windows Servie Pk, før du instllerer MFL-Pro Suite. Dektiver l personlig firewllsoftwre (ortset fr Windows Firewll), ntispywre eller ntivirusprogrmmer under instlltionen. Kontroller, t omputeren er tændt, og t du er logget på med dministrtorrettigheder. Fjern eskyttelseshætten fr Ethernet-porten, der er mrkeret med et -symol på din mskine. d 11 Sørg for, t din mskine er tændt. Instller MFL-Pro Suite Sæt d-rom'en i d-rom-drevet. Hvis du får vist skærmilledet med modelnvnet, skl du vælge din mskine. Hvis du får vist sprogskærmilledet, skl du klikke på dit sprog. Hvis Brother-skærmilledet ikke vises utomtisk, skl du gå til Computer (Denne omputer). (For Windows 8: klik på ikonet (Stifinder) på proeslinjen og gå derefter til Computer.) Doeltklik d-rom-ikonet og doeltklik derefter strt.exe. Hvis skærmen Kontrol f rugerkonti (Brugerkontokontrol) vises, skl du klikke på Fortsæt eller J. 14

15 Kelført netværk Windows Klik på Instller MFL-Pro Suite og klik på J i de næste to vinduer, hvis du epterer liensftlerne. e Instlltionen vil utomtisk fortsætte. Instlltionsskærmillederne vises det ene efter det ndet. Hvis du liver edt om det, skl du følge nvisningerne på skærmen. Annuller IKKE skærmillederne under instlltionen. Det kn tge nogle få minutter, før lle skærmillederne vises. Hvis instlltionen ikke fortsætter utomtisk, skl du genstrte instlltionen ved t skue d-rommen ud og sætte den tilge eller doeltklikke på strt.exe-progrmmet i rodmppen. Fortsæt fr trin for t instllere MFL-Pro Suite. d Vælg Kelført netværksforindelse (Ethernet), og klik derefter på Næste. Hvis du vil instllere PS-driveren (BR-Sript3- printerdriveren), skl du vælge Brugerdefineret instlltion og derefter følge instruktionen på skærmen. Når skærmilledet Firewll/ntivirus registreret vises, skl du vælge Skift Firewll portindstillingerne for t ktivere netværkstilslutningen og fortsætte instlltionen. (Aneflet) og klikke på Næste. Hvis du ikke ruger Windows Firewll, skl du læse rugervejledningen til din softwre for t finde ud f, hvordn du tilføjer følgende netværksporte: Netværkssnning: tilføj UDP-port Hvis du stdig hr prolemer med din netværksforindelse, kn du tilføje UDPportene 161 og 137. f Hvis du liver edt om det, skl du vælge din mskine på listen og derefter klikke på Næste. Hvis din mskine ikke findes på netværket, skl du kontrollere mskinens netværksindstillinger, ved t følge instruktionen på skærmen. Hvis der er tilsluttet mere end én f smme model til netværket, vises IP-dressen og nodenvnet, så du kn identifiere mskinen. Du kn finde mskinens IP-dresse og nodenvnet ved t udskrive netværkskonfigurtionsrpporten (se Udskriv netværkskonfigurtionsrpporten uu side 37). Hvis skærmen Windows Sikkerhed vises, skl du mrkere fkrydsningsfeltet og klikke på Instller for t fuldføre instlltionen korrekt. g Når skærmilledet Online-registrering vises, skl du foretge dit vlg ved t følge vejledningen på skærmen. Når du hr fsluttet registreringsproessen, skl du klikke på Næste. Når skærmilledet Instlltionen er gennemført vises, skl du udføre dit vlg og derefter trykke på Næste. Kelført netværk Windows Mintosh 15

16 Kelført netværk Windows 12 Afslut og genstrt Klik på Udfør for t genstrte omputeren. Efter genstrt f omputeren, skl du logge på med dministrtorrettigheder. Hvis der vises en fejlmeddelelse under instlltionen f softwren, skl du gøre et f følgende: - For Windows XP-, Windows Vist - og Windows 7-rugere: Kør Instlltionsdignose pleret i (strt) > Alle progrmmer > Brother > DCP-XXXX LAN (Hvor DCP-XXXX er nvnet på din model). - For Windows 8-rugere: For t køre Instlltionsdignose skl du doeltklikke på ikonet (Brother Utilities) på skriveordet, og derefter klikke på rullelisten og vælge din models nvn (hvis det ikke llerede er vlgt). Klik på Værktøjer i venstre nvigtionslinje. Afhængigt f dine sikkerhedsindstillinger, når du ruger mskinen eller dens softwre, kn et Windows Seurity eller et ntivirusprogrmvindue live vist. Vælg Tilld i vinduet for t fortsætte. 13 Instller MFL-Pro Suite på ndre omputere (om nødvendigt) Hvis du vil ruge mskinen på flere omputere på netværket, skl du instllere MFL-Pro Suite på hver omputer. Gå til trin 10 på side 14. Netværksliens (Windows ) Dette produkt indeholder en p-liens for op til fem rugere. Denne liens tillder instlltionen f MFL-Pro Suite, herunder Nune PperPort 12SE på op til fem p'er på netværket. Hvis du ønsker t ruge mere end fem p'er med Nune PperPort 12SE instlleret, skl du køe Brother NL-5-pkke, der er en flerrugerliensftle for op til fem ekstr p-rugere. Hvis du vil køe NL-5-pkken, skl du kontkte din utoriserede Brother-forhndler eller kontkte Brother kundeservie. Udfør Instlltionen er nu gennemført. For Windows 8-rugere: Hvis rugsnvisningerne fr Brother på d-rommen er i PDF -formt, skl du ruge Adoe Reder til t åne dem. Hvis Adoe Reder er instlleret på din omputer, men kn du ikke åne filerne i Adoe Reder, skl du ændre filtilknytningen for PDF (se Hvordn mn åner en PDF-fil i Adoe Reder (Windows 8) uu side 38). XML Pper Speifition-printerdriver XML Pper Speifition-printerdriveren er den driver, der psser edst for Windows Vist, Windows 7 og Windows 8, når der udskrives fr de progrmmer, der nvender XML Pper Speifition-dokumenter. Hent den nyeste driver fr Brother Solutions Center på 16

17 Kelført netværk Mintosh For M-rugere f klet netværks-interfe (M OS X v10.6.8, 10.7.x eller 10.8.x) (DCP-9020CDW) 10 Før du instllerer 11 Instller MFL-Pro Suite Brugere f M OS X v eller ældre: Opgrder til M OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x. (For de nyeste drivere og oplysninger til den M OS X, du ruger, kn du esøge Indsæt d-rom'en i dit d-rom-drev, og doeltklik derefter på skriveordsikonet BROTHER. Doeltklik på Strt Here OSX-ikonet. Vælg model, hvis du liver spurgt om det. Kontroller, t mskinen er sluttet til en vekselstrømskilde, og t din M er tændt. Du skl logge på med dministrtorrettigheder. Fjern eskyttelseshætten fr Ethernet-porten, der er mrkeret med et -symol på din mskine. d Vælg Kelført netværksforindelse (Ethernet), og klik derefter på Næste. Instlltionsskærmillederne vises det ene efter det ndet. Hvis du liver edt om det, skl du følge nvisningerne på skærmen. Slut netværksinterfeklet til Ethernetporten på din mskine, og slut den derefter til en ledig port på din hu. Annuller IKKE skærmillederne under instlltionen. Det kn tge nogle få minutter, før instlltionen er gennemført. e Vælg mskinen på listen, og tryk derefter på Næste. Kelført netværk Windows Mintosh d Sørg for, t din mskine er tændt. Hvis din mskine ikke findes på netværket, skl du kontrollere mskinens netværksindstillinger (se Før du instllerer uu side 17). 17

18 Kelført netværk Mintosh Hvis der er tilsluttet mere end én f smme model til netværket, vises IP-dressen, så du kn identifiere mskinen. Du kn finde mskinens IP-dresse ved t udskrive netværkskonfigurtionsrpporten (se Udskriv netværkskonfigurtionsrpporten uu side 37). Hvis skærmilledet Indstil netværk "Sn til" nvn vises, skl du følge nedenstående nvisninger: 12 Downlod og instller Presto! PgeMnger Når Presto! PgeMnger er instlleret, er OCRfunktionen føjet til Brother ControlCenter2. Du kn nemt snne, dele og orgnisere fotogrfier og dokumenter ved hjælp f Presto! PgeMnger. På skærmilledet Brother support skl du klikke på Presto! PgeMnger og følge instruktionen på skærmen. 1) Indtst et nvn for din M (op til 15 tegn). 2) Klik på Næste. Gå til f. f g Det nvn, du indtster, vises på mskinens Touhskærm, når du trykker på Sn-knppen og vælger en sn-indstilling (for flere oplysninger: uu Softwrerugsnvisning). Når skærmilledet Tilføj printer vises, skl du klikke på Tilføj printer. Vælg mskinen på listen, klik på Tilføj og klik derefter på Næste. (OS X v10.8.x) Vælg driveren DCP-XXXX CUPS fr Brug pop op-menuen (hvor XXXX er nvnet på din model). 13 Instller MFL-Pro Suite på ndre omputere (om nødvendigt) Hvis du vil ruge mskinen på flere omputere på netværket, skl du instllere MFL-Pro Suite på hver omputer. Gå til trin 10 på side 17. Udfør Instlltionen er nu gennemført. For t tilføje PS-driveren (BR-Sript3- printerdriver) skl du vælge den fr Udskriv med (Brug)-pop-op-menuen. Instlltionen f MFL-Pro Suite er nu gennemført. Gå til trin 12 på side

19 For rugere f trådløst netværk For rugere f trådløst netværks-interfe 10 Før du egynder Først skl du konfigurere indstillingerne for det trådløse netværk på din mskine for t kommunikere med det trådløse esspoint/routeren. Når mskinen er konfigureret til t kommunikere med dit trådløse esspoint/routeren, vil omputerne og de moile enheder på dit netværk kunne opnå dgng til mskinen. For t kunne ruge mskinen fr en omputer skl du instllere driverne og softwren. Følgende trin vil føre dig gennem konfigurtionen og instlltionsproessen: Hvis mskinen skl tilsluttes et netværk, nefler vi, t du kontkter systemdministrtoren før instlltion. Du skl kende indstillingerne for det trådløse netværk, inden du fortsætter med denne instlltion. Hvis du tidligere hr konfigureret de trådløse indstillinger for mskinen, skl du nulstille netværksindstillingerne, før du kn konfigurere de trådløse indstillinger igen. 1. Tryk på og Alle indst. på din mskine. 2. Svirp fingeren op eller ned, eller tryk på eller for t vise Netværk og tryk på Netværk. 3. Svirp fingeren op eller ned, eller tryk på eller for t vise Netværksnulst. og tryk på Netværksnulst.. 4. Tryk på J. 5. Tryk på J i to sekunder. Anring Brother-mskinen så tæt på netværkets trådløse esspoint/router som muligt med minimle forhindringer for t opnå de edste resultter ved norml udskrivning f dokumenter. Store genstnde og vægge mellem de to enheder og interferens fr ndre elektroniske enheder kn hve indflydelse på dine dokumenters dtoverførselshstighed. Set i lyset herf er trådløst netværksforindelse muligvis ikke den edste forindelsestype for lle typer f dokumenter og progrmmer. Hvis du udskriver store filer som f.eks. flersidede dokumenter med åde tekst og store illustrtioner, kn du eventuelt overveje t vælge kelseret Ethernet for t opnå hurtigere dtoverførsel, eller USB for t opnå den hurtigste gennemkørselstid. Selvom Brother DCP-9020CDW kn nvendes i åde et kelseret og trådløst netværk, kn du kun ruge én forindelsestype d gngen. Hvis du ruger din mskine i et IEEE 802.1x-understøttet trådløst netværk: uu Netværksrugsnvisning: Brug f IEEE 802.1x-godkendelse. Infrstrukturtilstnd Trådløst esspoint/router Trådløs netværksmskine (din mskine) Computer med trådløs kpitet tilsluttet det trådløse esspoint/routeren d Kelført omputer tilsluttet det trådløse esspoint/routeren e Moilenhed tilsluttet det trådløse esspoint/routeren Trådløst netværk Windows Mintosh 19

20 For rugere f trådløst netværk 11 Vælg metoden til den trådløse opsætning Følgende instruktioner giver tre måder, hvorpå du kn indstille din Brothermskine i et trådløst netværk. Vælg den foretrukne metode for miljøet. For metoderne og skl du strte din trådløse opsætning ved t trykke på -knppen på Touhskærmen. Konfigurtion ved hjælp f instlltions-d-rom'en og midlertidig rug f et USB-kel (Windows og M) Til denne metode nefler vi rug f en omputer, der er trådløst forundet til dit netværk. Under konfigurtionen er det nødvendigt midlertidigt t nvende et USB-kel (kel medfølger ikke). Hvis du ruger Windows XP eller et netværkskel til t oprette forindelse til din omputer med det trådløse esspoint/routeren, skl du kende SSID (netværksnvn) og netværksnøglen til det trådløse esspoint/routeren, før du fortsætter. Notér dine trådløse netværksindstillinger i området nedenfor. Hvis du hr rug for hjælp under opsætningen og ønsker t kontkte Brother Support, så sørg for t hve dit SSID og netværksnøglen klr. Vi kn ikke hjælpe dig med t finde disse oplysninger. Element SSID (Netværksnvn) Netværksnøgle* (Sikkerhedsnøgle/krypteringsnøgle) Noter de ktuelle indstillinger for trådløst netværk * Netværksnøglen kn også være eskrevet som dgngskode, sikkerhedsnøgle eller krypteringsnøgle. Hvis du ikke hr disse oplysninger (SSID og netværksnøgle), kn du ikke fortsætte den trådløse opsætning. Sådn finder du disse oplysninger (SSID og netværksnøgle): 1. Se dokumenttionen, der fulgte med det trådløse esspoint/routeren. 2. Som stndrd-ssid nvendes ofte esspoint/routerens produentnvn eller modelnvnet. 3. Hvis du ikke kender sikkerhedsoplysningerne, kn du kontkte produenten f routeren, din systemdministrtor eller din internetudyder. Gå videre til side 22 20

21 For rugere f trådløst netværk Mnuel konfigurtion fr kontrolpnelet ved rug f Konfigurtionsguiden (Windows, M og moile enheder) Hvis dit trådløse esspoint/routeren ikke understøtter WPS (Wi-Fi Proteted Setup ) eller AOSS, skl du notere de trådløse netværksindstillinger for dit trådløse esspoint/routeren i området nedenfor. Hvis du hr rug for hjælp under opsætningen og ønsker t kontkte Brother Support, så sørg for t hve dit SSID (netværksnvn) og netværksnøglen klr. Vi kn ikke hjælpe dig med t finde disse oplysninger. Element SSID (Netværksnvn) Netværksnøgle* (Sikkerhedsnøgle/krypteringsnøgle) Noter de ktuelle indstillinger for trådløst netværk * Netværksnøglen kn også være eskrevet som dgngskode, sikkerhedsnøgle eller krypteringsnøgle. Hvis du ikke hr disse oplysninger (SSID og netværksnøgle), kn du ikke fortsætte den trådløse opsætning. Sådn finder du disse oplysninger (SSID og netværksnøgle): 1. Se dokumenttionen, der fulgte med det trådløse esspoint/routeren. 2. Som stndrd-ssid nvendes ofte esspoint/routerens produentnvn eller modelnvnet. 3. Hvis du ikke kender sikkerhedsoplysningerne, kn du kontkte produenten f routeren, din systemdministrtor eller din internetudyder. Gå videre til side 25 Enkelttst-opsætning ved hjælp f WPS eller AOSS (Windows, M og moile enheder) Brug denne metode, hvis det trådløse esspoint/routeren utomtisk understøtter trådløs (enkelt-tryk) opsætning (WPS eller AOSS ). Gå videre til side 27 Trådløst netværk Windows Mintosh 21

22 For rugere f trådløst netværk Konfigurtion ved hjælp f instlltions-d-rom'en og midlertidig rug f et USB-kel (Windows og M) 12 Opsætning f de trådløse indstillinger (Windows ) Klik på Instller MFL-Pro Suite og klik på J i de næste to vinduer, hvis du epterer liensftlerne. Under konfigurtionen er det nødvendigt midlertidigt t nvende et USB-kel (kel medfølger ikke). Hvis du ruger Windows XP eller et netværkskel til t oprette forindelse til din omputer med det trådløse esspoint/routeren, skl du kende SSID og netværksnøglen til det trådløse esspoint/routeren, du noterede i trin 11- på side 20, før du fortsætter. Hvis du ruger din mskine i et IEEE 802.1xunderstøttet trådløst netværk: uu Netværksrugsnvisning: Brug f IEEE 802.1x-godkendelse. Skærmillederne i dette trin er fr Windows. Skærmillederne på din omputer kn vriere fhængigt f dit opertivsystem. Sæt d-rom'en i d-rom-drevet. (Windows ) Hvis du får vist skærmilledet med modelnvnet, skl du vælge din mskine. Hvis du får vist sprogskærmilledet, skl du klikke på dit sprog. Hvis Brother-skærmilledet ikke vises utomtisk, skl du gå til Computer (Denne omputer). (For Windows 8: klik på ikonet (Stifinder) på proeslinjen og gå derefter til Computer.) Doeltklik d-rom-ikonet og doeltklik derefter strt.exe. Hvis skærmen Kontrol f rugerkonti (Brugerkontokontrol) vises, skl du klikke på Fortsæt eller J. Hvis instlltionen ikke fortsætter utomtisk, skl du genstrte instlltionen ved t skue d-rommen ud og sætte den tilge eller doeltklikke på strt.exe-progrmmet i rodmppen. Fortsæt fr trin for t instllere MFL-Pro Suite. (Mintosh) Doeltklik på skriveordsikonet BROTHER og doeltklik derefter på Strt Here OSXikonet på skærmen. Vælg model, hvis du liver spurgt om det. Vælg Trådløs netværkstilslutning, og klik derefter på Næste. For Windows, skl du gå til d For M, skl du gå til e (Windows ) Hvis du vil instllere PS-driveren (BR-Sript3- printerdriveren), skl du vælge Brugerdefineret instlltion og derefter følge instruktionen på skærmen. 22

23 For rugere f trådløst netværk d Når skærmilledet Firewll/ntivirus registreret vises, skl du vælge Skift Firewll portindstillingerne for t ktivere netværkstilslutningen og fortsætte instlltionen. (Aneflet) og klikke på Næste. h Se J, hvis du vil oprette forindelse til den nførte SSID. Klik på Næste, og gå til k. e f Hvis du ikke ruger Windows Firewll, skl du læse rugervejledningen til din softwre for t finde ud f, hvordn du tilføjer følgende netværksporte: Netværkssnning: tilføj UDP-port Hvis du stdig hr prolemer med din netværksforindelse, kn du tilføje UDPportene 161 og 137. Vælg J, jeg hr et USB-kel jeg kn ruge til instlltionen., og klik derefter på Næste. Hivs skærmilledet Vigtigt vises, skl du læse meddelelsen. Mrker fkrydsningsfeltet, når du hr kontrolleret SSID og nedværksnøglen, og klik derefter på Næste. Tilslut midlertidigt USB-klet (medfølger ikke) direkte til omputeren og mskinen. i j Opsætningsguiden vil søge efter trådløse netværk, der tilgængelige fr din mskine. Vælg det SSID, du noterede for dit netværk i trin 11- på side 20, og klik derefter på Næste. Hvis listen er tom, skl du kontrollere, t det trådløse esspoint/router hr strøm og om det udsender sit SSID. Se om mskinen og det trådløse esspoint/router er inden for rækkevidde til trådløs kommuniktion. Klik på Opdter. Hvis dit esspoint/routeren er indstillet til ikke t rundsende SSID, kn du tilføje det mnuelt ved t klikke på knppen Avneret. Følg instruktionerne på skærmen for t indtste Nvn (SSID), og klik derefter på Næste. Indtst den Netværksnøgle du noterede i trin 11- på side 20, og klik derefter på Næste. g Gør et f følgende: Hvis skærmilledet Instlltionsekræftelse vises, skl du mrkere fkrydsningsfeltet og klikke på Næste, gå til h. Hvis skærmilledet Instlltionsekræftelse ikke vises, skl du gå til i. Hvis netværket ikke er konfigureret til godkendelse og kryptering, vises skærmilledet!. Klik på OK for t fortsætte konfigurtionen. Trådløst netværk Windows Mintosh 23

24 For rugere f trådløst netværk k Konfigurer de trådløse netværksindstillinger, og klik derefter på Næste. Indstillingerne vil live sendt til din mskine. l Indstillingerne forliver uændrede, hvis du klikker på Annuller. Hvis du ønsker t indtste mskinens IPdresse mnuelt, skl du klikke på Skift IP-dresse og indtste den nødvendige IPdresse for netværket. Hvis skærmen viser, t den trådløse opsætning mislykkedes, skl du klikke på Prøv igen. Tg USB-klet mellem omputeren og mskinen ud, og klik derefter på Næste. Den trådløse konfigurtion er gennemført. En indiktor med fire niveuer øverst til højre på mskinens Touhskærm viser signlstyrken for det trådløse esspoint/routeren. Fortsæt til trin 14 for t instllere MFL-Pro Suite. For rugere f Windows : Gå videre til trin 14-e på side 33 For rugere f M: Gå videre til trin 14-d på side 35 24

25 For rugere f trådløst netværk Mnuel konfigurtion fr kontrolpnelet ved rug f Konfigurtionsguiden (Windows, M og moile enheder) 12 Opsætning f de trådløse indstillinger Du skl nvende de trådløse indstillinger, du noterede for dit netværk i trin 11- på side 21, før du fortsætter. Hvis du ruger din mskine i et IEEE 802.1xunderstøttet trådløst netværk: uu Netværksrugsnvisning: Brug f IEEE 802.1x-godkendelse. Tryk på på din mskine. Tryk på Opsæt.guide. d Når Aktiver WLAN? vises, skl du trykke på J. Dette strter guiden til trådløs opsætning. Mskinen søger efter tilgængelige SSID'er. Det kn tge flere minutter t få vist listen med tilgængelige SSID'er. Hvis der vises en liste med SSID'er, skl du svirp op eller ned eller ruge eller til t vælge den SSID, du noterede i trin 11- på side 21. Tryk på OK. Hvis listen er tom, skl du kontrollere, t det trådløse esspoint/router hr strøm og om det udsender sit SSID. Flyt din mskine tættere på det trådløse esspoint/routeren, og prøv t strte fr igen. Hvis dit trådløse esspoint/routeren er st til ikke t rundsende SSID'et, er du nødt til mnuelt t tilføje SSID-nvnet. For oplysninger: uu Netværksrugsnvisning: Konfigurtion f mskinen, når SSID'et ikke rundsendes. Gør et f følgende: Hvis det trådløse esspoint/routeren for den vlgte SSID understøtter WPS og du liver edt om t ruge WPS vises, skl du gå til e. Hvis du ruger en godkendelses- og krypteringsmetode, som kræver en netværksnøgle, skl du gå til f. e f g Gå til g, hvis din godkendelsesmetode er åent system, og din krypteringstilstnd er ingen. For t tilslutte din mskine ved hjælp f den utomtiske trådløse tilstnd, skl du trykke på J. (Hvis du vælger Nej (Mnuel). skl du gå til f for t indtste netværksnøglen.) Når Touhskærmen viser t du skl strte WPS, skl du trykke på knppen WPS på dit trådløse esspoint/router, og derefter trykke på Næste på Touhskærmen. Gå til g. Indtst den netværksnøgle, du skrev ned i trin 11- på side 21 ved t ruge tllene og tegnene på Touhskærmen. For t indtste tl eller speiltegn skl du trykke gentgne gnge på, til det ønskede tegn vises. Og tryk derefter på tegnet. Hvis du hr indtstet et tegn forkert og vil ændre det, skl du trykke på d eller for t flytte mrkøren til det forkerte tegn og trykke på. Tryk på Mellemrum for t indtste et mellemrum. Se Indtstning f tekst uu side 31 for t få flere oplysninger. Tryk på OK, når du hr indtstet lle tegnene, og tryk derefter på J for t nvende dine indstillinger. Din mskine forsøger nu t tilslutte til dit trådløse netværk ved hjælp f de oplysninger, du indtstede. Der vises en esked om tilslutning på din Touhskærm, og WLAN-rpport udskrives utomtisk. Hvis tilslutningen mislykkedes, kn du kontrollere fejlkoden på den udskrevne rpport og se Fejlfinding uu side 28. Tryk på OK. Den trådløse konfigurtion er gennemført. En indiktor med fire niveuer øverst til højre på mskinens Touhskærm viser signlstyrken for det trådløse esspoint/routeren. Trådløst netværk Windows Mintosh 25

26 For rugere f trådløst netværk Fortsæt til trin 13 for t instllere MFL-Pro Suite. For rugere f Windows : Gå videre til side 32 For rugere f M: Gå videre til side 35 For rugere f moile enheder henvises til Brugervejledningerne for vneret netværksrug for oplysninger om, hvordn du ruger din mskine med den/de moile enhed(er). For t downlode rugervejledningen til det progrm, du ruger, kn du esøge Brother Solutions Center på og klikke Mnuler på din models side. 26

27 For rugere f trådløst netværk 12 Enkelttst-konfigurtion ved hjælp f WPS (Wi-Fi Proteted Setup) eller AOSS (Windows, M og moile enheder) Konfigurtion f de trådløse indstillinger Bekræft, t det trådløse esspoint/routeren hr Wi-Fi Proteted Setup- (WPS) eller AOSS -symol, som vist nedenfor. Anring Brother-mskinen inden for rækkevidde f WPS- eller AOSS esspoint/routeren. Rækkevidden kn vriere fhængigt f dit miljø (se instruktionerne, der følger med dit trådløse esspoint/router). f Der vises en esked om tilslutning på din Touhskærm, og WLAN-rpport udskrives utomtisk. Hvis tilslutningen mislykkedes, kn du kontrollere fejlkoden på den udskrevne rpport og se Fejlfinding uu side 28. Tryk på OK. Den trådløse konfigurtion er gennemført. En indiktor med fire niveuer øverst til højre på mskinens Touhskærm viser signlstyrken for det trådløse esspoint/routeren. Fortsæt til trin 13 for t instllere MFL-Pro Suite. For rugere f Windows : Tryk på på din mskine. Tryk på WPS/AOSS. d e Når Aktiver WLAN? vises, skl du trykke på J. Dette strter guiden til trådløs opsætning. Når Touhskærmen viser, t du skl strte WPS eller AOSS, skl du trykke på WPSeller AOSS -knppen på dit trådløse esspoint/router (for mere informtion, se vejledninger, der fulgte med dit trådløse esspoint/router) og tryk derefter på OK på din mskine. Gå videre til side 32 For rugere f M: Gå videre til side 35 For rugere f moile enheder henvises til Brugervejledningerne for vneret netværksrug for oplysninger om, hvordn du ruger din mskine med den/de moile enhed(er). For t downlode rugervejledningen til det progrm, du ruger, kn du esøge Brother Solutions Center på og klikke Mnuler på din models side. Denne funktion registrerer utomtisk, hvilken tilstnd (WPS eller AOSS ) esspoint/routeren nvender til konfigurtion f din mskine. Hvis det trådløse esspoint/routeren understøtter WPS, og du vil konfigurere din mskine ved hjælp f PIN-metoden (Personl Identifition Numer): uu Netværksrugsnvisning: Konfigurtion med PIN-metode i WPS (Wi-Fi Proteted Setup). Trådløst netværk Windows Mintosh 27

28 For rugere f trådløst netværk Fejlfinding Hvis du hr rug for hjælp under opsætningen og ønsker t kontkte Brother Support, så sørg for t hve dit SSID (netværksnvn) og netværksnøglen klr. Vi kn ikke hjælpe dig med t finde disse oplysninger. Sådn finder du de trådløse indstillingerne (SSID (netværksnvn) og netværksnøgle)* 1. Se dokumenttionen, der fulgte med det trådløse esspoint/routeren. 2. Som stndrd-ssid nvendes ofte esspoint/routerens produentnvn eller modelnvnet. 3. Hvis du ikke kender sikkerhedsoplysningerne, kn du kontkte produenten f routeren, din systemdministrtor eller din internetudyder. * Netværksnøglen kn også være eskrevet som dgngskode, sikkerhedsnøgle eller krypteringsnøgle. * Hvis det trådløse esspoint/routeren er ngivet til ikke t rundsende SSID'en, registreres denne ikke utomtisk. Du skl mnuelt indtste SSID-nvnet ( uu Netværksrugsnvisning: Konfigurtion f mskinen, når SSID'et ikke rundsendes). WLAN-rpport Hvis den udskrevne WLAN-rpport viser, t tilslutningen mislykkedes, skl du kontrollere fejlkoden på den udskrevne rpport, og se de følgende nvisninger. Fejlkode Aneflede løsninger Indstillingen for trådløs er ikke ktiveret, sættes den trådløse indstilling til TIL. - Hvis der er tilsluttet et LAN-kel til din mskine, skl du frkole det og sætte den trådløse indstilling på mskinen til TIL. TS-01 TS Tryk på på din mskine. 2. Tryk på Netværk. 3. Tryk på WLAN og derefter på Opsæt.guide. 4. Når Aktiver WLAN? vises, skl du trykke på J. Dette strter guiden til trådløs opsætning. Det trådløse esspoint/routeren kn ikke registreres. - Kontroller følgende fire punkter: 1. Sørg for, t det trådløse esspoint/routeren er tændt. 2. Flyt mskinen til et område, hvor det trådløse signl ikke lokeres, eller tættere på det trådløse esspoint/routeren. 3. Anring midlertidigt din mskine. 1 m fr det trådløse esspoint/routeren, når du konfigurerer de trådløse indstillinger. 4. Hvis det trådløse esspoint/routeren nvender MAC-dressefiltrering, skl du undersøge, om MAC-dressen til Brother-mskinen er tilldt i filteret (se Udskriv netværkskonfigurtionsrpporten uu side 37). - Hvis du indtster SSID og sikkerhedsoplysningerne (SSID/godkendelsesmetode/krypteringsmetode/netværksnøgle) mnuelt, kn oplysningerne være forkerte. Kontroller SSID- og sikkerhedsoplysningerne (netværksnøgle) igen (se Sådn finder du de trådløse indstillingerne (SSID (netværksnvn) og netværksnøgle)* uu side 28). Indtst de korrekte oplysninger, hvis det er nødvendigt. 28

29 For rugere f trådløst netværk Fejlkode TS-03 Aneflede løsninger Indstillingen for trådløst netværk og sikkerhed, du indtstede, er muligvis ikke korrekt. Bekræft, t de trådløse netværksindstillinger er korrekte (se Sådn finder du de trådløse indstillingerne (SSID (netværksnvn) og netværksnøgle)* uu side 28). * Kontroller, om den indtstede eller vlgte SSID/godkendelsesmetode/ krypteringsmetode/netværksnøgle er rigtig. De godkendelses-/krypteringsmetoder, der lev nvendt f det trådløse esspoint/routeren, understøttes ikke f din mskine. I infrstruktur-tilstnd skl godkendelses- og krypteringsmetoderne for det trådløse esspoint/routeren ændres. Din mskine understøtter følgende godkendelsesmetoder: WPA, WPA2, OPEN og delt nøgle. WPA understøtter TKIP- eller AESkrypteringsmetoder. WPA2 understøtter AES for krypteringsmetoden. OPEN og delt nøgle svrer til WEP-kryptering. Hvis dit prolem ikke er løst, er de SSID- eller netværksindstillinger, du indtstede, muligvis ikke korrekte. Bekræft, t de trådløse netværksindstillinger er korrekte (se Sådn finder du de trådløse indstillingerne (SSID (netværksnvn) og netværksnøgle)* uu side 28). TS-04 Komineret tel med godkendelses- og krypteringsmetoder Godkendelsesmetode WPA-Personl WPA2-Personl OPEN Delt nøgle Krypteringsmetode TKIP AES AES WEP INGEN (uden kryptering) WEP I d ho-tilstnd skl du ændre omputerens godkendelses- og krypteringsmetoder for den trådløse indstilling. Din mskine understøtter kun OPEN-godkendelsesmetoden, uden vlgfri WEP-kryptering. Sikkerhedsoplysningerne (SSID/netværksnøgle) er ikke korrekte. TS-05 Bekræft, t SSID og sikkerhedsoplysningerne (netværksnøgle) er korrekte (se Sådn finder du de trådløse indstillingerne (SSID (netværksnvn) og netværksnøgle)* uu side 28). Hvis din router nvender WEP-kryptering, skl du indtste den nøgle, der lev rugt som den første WEP-nøgle. Din mskine understøtter kun rugen f den første WEP-nøgle. Sikkerhedsoplysningerne for trådløs (godkendelsesmetode/krypteringsmetode/netværksnøgle) er ikke korrekte. TS-06 Bekræft de trådløse sikkerhedsoplysninger, som vist i den "kominerede oversigt over godkendelses-og krypteringsmetoder"-tellen ved en fejl TS-04. Hvis din router nvender WEP-kryptering, skl du indtste den nøgle, der lev rugt som den første WEP-nøgle. Din mskine understøtter kun rugen f den første WEP-nøgle. Bekræft netværksnøglen (se Sådn finder du de trådløse indstillingerne (SSID (netværksnvn) og netværksnøgle)* uu side 28). Trådløst netværk Windows Mintosh 29

30 For rugere f trådløst netværk Fejlkode Aneflede løsninger Mskinen kn ikke registrere et trådløst esspoint/router, der hr WPS eller AOSS ktiveret. For t konfigurere dine trådløse indstillinger ved hjælp f WPS eller AOSS, skl du etjene åde din mskine og det trådløse esspoint/routeren. Bekræft, t det trådløse esspoint/routeren understøtter WPS eller AOSS, og prøv t strte igen. TS-07 Hvis du ikke ved, hvordn du etjener dit trådløse esspoint/routeren ved hjælp f WPS eller AOSS, kn du se den dokumenttion, der fulgte med det trådløse esspoint/routeren, spørge produenten f det trådløse esspoint/routeren eller spørge netværksdministrtoren. Der er registreret to eller flere trådløse esspoints/routere, der hr WPS eller AOSS ktiveret. TS-08 - Sørg for, t der kun ét trådløst esspoint/router inden for rækkevidde hr ktiveret WPSeller AOSS -metoden, og prøv igen. - Prøv t strte igen efter nogle få minutter for t undgå interferens fr ndre trådløse esspoints/routere. 30

31 For rugere f trådløst netværk Indtstning f tekst Når du indstiller visse menuvlg, kn det være nødvendigt t indtste tekst på mskinen. Tryk flere gnge på for t vælge mellem ogstver, tl og speiltegn. Tryk på for t skifte mellem store og små ogstver. Indsættelse f mellemrum Tryk på Mellemrum for t indtste et mellemrum. Udførelse f korrektioner Hvis du hr indtstet et tegn forkert og vil ændre det, skl du trykke på d eller for t flytte mrkøren hun under det forkerte tegn og trykke på. Indtst det korrekte tegn. Tegnene kn vriere fhængigt f lnd. Tstturlyoutet kn vriere, fhængigt f den funktion, du indstiller. Windows Mintosh Trådløst netværk 31

32 Trådløst netværk Windows Instller driverne og softwren (Windows XP/XP Professionl x64 Edition/Windows Vist / Windows 7/Windows 8) 13 Før du instllerer Klik på Instller MFL-Pro Suite og klik på J i de næste to vinduer, hvis du epterer liensftlerne. Luk eventuelle åne progrmmer. Skærmilledet kn vriere fhængigt opertivsystemet. Cd-rom'en indeholder Nune PperPort 12SE. Denne softwre understøtter Windows XP (SP3 eller nyere), XP Professionl x64 Edition (SP2 eller nyere), Windows Vist (SP2 eller nyere), Windows 7 og Windows 8. Opdter til den nyeste Windows Servie Pk, før du instllerer MFL-Pro Suite. Dektiver l personlig firewllsoftwre (ortset fr Windows Firewll), ntispywre eller ntivirusprogrmmer under instlltionen. 14 Kontroller, t omputeren er tændt, og t du er logget på med dministrtorrettigheder. Instller MFL-Pro Suite Sæt d-rom'en i d-rom-drevet. Hvis du får vist skærmilledet med modelnvnet, skl du vælge din mskine. Hvis du får vist sprogskærmilledet, skl du klikke på dit sprog. Hvis Brother-skærmilledet ikke vises utomtisk, skl du gå til Computer (Denne omputer). (For Windows 8: klik på ikonet (Stifinder) på proeslinjen og gå derefter til Computer.) Doeltklik d-rom-ikonet og doeltklik derefter strt.exe. Hvis skærmen Kontrol f rugerkonti (Brugerkontokontrol) vises, skl du klikke på Fortsæt eller J. Hvis instlltionen ikke fortsætter utomtisk, skl du genstrte instlltionen ved t skue d-rommen ud og sætte den tilge eller doeltklikke på strt.exe-progrmmet i rodmppen.fortsæt fr trin for t instllere MFL-Pro Suite. d Vælg Trådløs netværkstilslutning, og klik derefter på Næste. Hvis du vil instllere PS-driveren (BR-Sript3- printerdriveren), skl du vælge Brugerdefineret instlltion og derefter følge instruktionen på skærmen. Når skærmilledet Firewll/ntivirus registreret vises, skl du vælge Skift Firewll portindstillingerne for t ktivere netværkstilslutningen og fortsætte instlltionen. (Aneflet) og klikke på Næste. Hvis du ikke ruger Windows Firewll, skl du læse rugervejledningen til din softwre for t finde ud f, hvordn du tilføjer følgende netværksporte: Netværkssnning: tilføj UDP-port Hvis du stdig hr prolemer med din netværksforindelse, kn du tilføje UDPportene 161 og

33 Trådløst netværk Windows e Vælg mskinen på listen, og tryk derefter på Næste. 15 Afslut og genstrt Klik på Udfør for t genstrte omputeren. Efter genstrt f omputeren, skl du logge på med dministrtorrettigheder. f Hvis de trådløse indstillinger ikke virker, skl du klikke på knppen Trådløs opsætning og følge vejledningen på skærmen for t fslutte den trådløse konfigurtion. Hvis du ruger WEP, og Touhskærmen viser Tilsluttet, men din mskine ikke liver fundet, skl du kontrollere, om du hr indtstet WEP-nøglen korrekt. Der skelnes mellem store og små ogstver i WEP-nøglen. g h Instlltionen vil utomtisk fortsætte. Instlltionsskærmillederne vises det ene efter det ndet. Hvis du liver edt om det, skl du følge nvisningerne på skærmen. Annuller IKKE skærmillederne under instlltionen. Det kn tge nogle få minutter, før lle skærmillederne vises. Hvis skærmen Windows Sikkerhed vises, skl du mrkere fkrydsningsfeltet og klikke på Instller for t fuldføre instlltionen korrekt. Når skærmilledet Online-registrering vises, skl du foretge dit vlg ved t følge vejledningen på skærmen. Når du hr fsluttet registreringsproessen, skl du klikke på Næste. Når skærmilledet Instlltionen er gennemført vises, skl du udføre dit vlg og derefter trykke på Næste. Hvis der vises en fejlmeddelelse under instlltionen f softwren, skl du gøre et f følgende: - For Windows XP-, Windows Vist - og Windows 7-rugere: Kør Instlltionsdignose pleret i (strt) > Alle progrmmer > Brother > DCP-XXXX LAN (Hvor DCP-XXXX er nvnet på din model). - For Windows 8-rugere: For t køre Instlltionsdignose skl du doeltklikke på ikonet (Brother Utilities) på skriveordet, og derefter klikke på rullelisten og vælge din models nvn (hvis det ikke llerede er vlgt). Klik på Værktøjer i venstre nvigtionslinje. Afhængigt f dine sikkerhedsindstillinger, når du ruger mskinen eller dens softwre, kn et Windows Seurity eller et ntivirusprogrmvindue live vist. Vælg Tilld i vinduet for t fortsætte. 16 Instller MFL-Pro Suite på ndre omputere (om nødvendigt) Hvis du vil ruge mskinen på flere omputere på netværket, skl du instllere MFL-Pro Suite på hver omputer. Gå til trin 13 på side 32. Netværksliens (Windows ) Dette produkt indeholder en p-liens for op til fem rugere. Denne liens tillder instlltionen f MFL-Pro Suite, herunder Nune PperPort 12SE på op til fem p'er på netværket. Hvis du ønsker t ruge mere end fem p'er med Nune PperPort 12SE instlleret, skl du køe Brother NL-5-pkke, der er en flerrugerliensftle for op til fem ekstr p-rugere. Hvis du vil køe NL-5-pkken, skl du kontkte din utoriserede Brother-forhndler eller kontkte Brother kundeservie. Trådløst netværk Windows Mintosh 33

34 Trådløst netværk Windows Udfør Instlltionen er nu gennemført. For Windows 8-rugere: Hvis rugsnvisningerne fr Brother på d-rommen er i PDF -formt, skl du ruge Adoe Reder til t åne dem. Hvis Adoe Reder er instlleret på din omputer, men kn du ikke åne filerne i Adoe Reder, skl du ændre filtilknytningen for PDF (se Hvordn mn åner en PDF-fil i Adoe Reder (Windows 8) uu side 38). XML Pper Speifition-printerdriver XML Pper Speifition-printerdriveren er den driver, der psser edst for Windows Vist, Windows 7 og Windows 8, når der udskrives fr de progrmmer, der nvender XML Pper Speifition-dokumenter. Hent den nyeste driver fr Brother Solutions Center på 34

35 Trådløst netværk Mintosh Instller driverne og softwren (M OS X v10.6.8, 10.7.x eller 10.8.x) 13 Før du instllerer d Vælg mskinen på listen, og tryk derefter på Næste. Brugere f M OS X v eller ældre: Opgrder til M OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x. (For de nyeste drivere og oplysninger til den M OS X, du ruger, kn du esøge 14 Kontroller, t mskinen er sluttet til en vekselstrømskilde, og t din M er tændt. Du skl logge på med dministrtorrettigheder. Instller MFL-Pro Suite Indsæt d-rom'en i dit d-rom-drev, og doeltklik derefter på skriveordsikonet BROTHER. Doeltklik på Strt Here OSX-ikonet. Vælg model, hvis du liver spurgt om det. Hvis der er tilsluttet mere end én f smme model til netværket, vises IP-dressen, så du kn identifiere mskinen. Du kn finde mskinens IP-dresse ved t udskrive netværkskonfigurtionsrpporten (se Udskriv netværkskonfigurtionsrpporten uu side 37). e Instlltionsskærmillederne vises det ene efter det ndet. Hvis du liver edt om det, skl du følge nvisningerne på skærmen. Annuller IKKE skærmillederne under instlltionen. Det kn tge nogle få minutter, før instlltionen er gennemført. Hvis skærmilledet Indstil netværk "Sn til" nvn vises, skl du følge nedenstående nvisninger: Vælg Trådløs netværkstilslutning, og klik derefter på Næste. Hvis der opstår en fejl med hensyn til de trådløse indstillinger, vises skærmilledet Instlltionsguide til trådløs enhed. Følg instruktionerne på skærmen for t fslutte den trådløse konfigurtion. 1) Indtst et nvn for din M (op til 15 tegn). 2) Klik på Næste. Gå til f. Det nvn, du indtster, vises på mskinens Touhskærm, når du trykker på Sn-knppen og vælger en sn-indstilling (for flere oplysninger: uu Softwrerugsnvisning). Trådløst netværk Windows Mintosh 35

Tak fordi du valgte et Brother-produkt. Dit Brother-produkt er udviklet og fremstillet efter de højeste standarder til at levere pålidelig ydelse.

Tak fordi du valgte et Brother-produkt. Dit Brother-produkt er udviklet og fremstillet efter de højeste standarder til at levere pålidelig ydelse. Hurtig instlltionsvejledning Strt her HL-3140CW / HL-3150CDN HL-3150CDW / HL-3170CDW Tk fordi du vlgte et Brother-produkt. Dit Brother-produkt er udviklet og fremstillet efter de højeste stndrder til t

Læs mere

Medfølgende blækpatroner. Strømkabel Brugere i Danmark Brugere i Finland, Norge og Sverige Det påmonterede stik er et jordforbundet trebensstik.

Medfølgende blækpatroner. Strømkabel Brugere i Danmark Brugere i Finland, Norge og Sverige Det påmonterede stik er et jordforbundet trebensstik. Hurtig instlltionsvejledning Strt her MFC-J470DW Læs Produktsikkerhedsguiden, før du konfigurerer din mskine. Læs derefter denne Hurtig instlltionsvejledning for korrekt opsætning og instlltion. ADVARSEL

Læs mere

Medfølgende blækpatroner. Produktsikkerhedsguide Cd-rom* Strømkabel

Medfølgende blækpatroner. Produktsikkerhedsguide Cd-rom* Strømkabel Hurtig instlltionsvejledning Strt her DCP-J132W Læs Produktsikkerhedsguiden, før du konfigurerer din mskine. Læs derefter denne Hurtig instlltionsvejledning for korrekt opsætning og instlltion. ADVARSEL

Læs mere

maskinen ud og kontroller alle de medfølgende dele

maskinen ud og kontroller alle de medfølgende dele Hurtig instlltionsvejledning Strt her HL-2135W / (Kun EU) HL-2270DW Før du første gng tger denne mskine i rug, skl du læse denne Hurtig instlltionsvejledning, så du kn opsætte og instllere din mskine.

Læs mere

maskinen ud, og kontroller komponenterne Tromle (inklusive standard toner)

maskinen ud, og kontroller komponenterne Tromle (inklusive standard toner) Hurtig instlltionsvejledning Strt her DCP-8085DN Før du tger mskinen i rug, skl du læse din Hurtig instlltionsvejledning for t få oplysninger om korrekt opsætning og instlltion. Hvis du vil læse din Hurtig

Læs mere

Medfølgende blækpatroner. Produktsikkerhedsguide Cd-rom* Strømkabel Telefonledning

Medfølgende blækpatroner. Produktsikkerhedsguide Cd-rom* Strømkabel Telefonledning Hurtig instlltionsvejlening Strt her MFC-J6920DW Læs Prouktsikkerhesguien, før u konfigurerer in mskine. Læs erefter enne Hurtige instlltionsvejlening for korrekt opsætning og instlltion. ADVARSEL FORSIGTIG

Læs mere

Læs denne Hurtig installationsvejledning for korrekt opsætning og installation, før du bruger maskinen.

Læs denne Hurtig installationsvejledning for korrekt opsætning og installation, før du bruger maskinen. Hurtig instlltionsvejlening Strt her MFC-6490CW Læs enne Hurtig instlltionsvejlening for korrekt opsætning og instlltion, før u ruger mskinen. ADVARSEL Avrsler fortæller ig, hvorn u ungår personske. Sæt

Læs mere

ADVARSEL angiver, at der er en potentielt farlig situation, som kan resultere i dødsfald eller alvorlige personskader.

ADVARSEL angiver, at der er en potentielt farlig situation, som kan resultere i dødsfald eller alvorlige personskader. Hurtig instlltionsvejlening Strt her DCP-7055 / DCP-7057 DCP-7060D / DCP-7065DN Læs venligst foleren Sikkerhe og juriisk informtion, før u opsætter mskinen. Læs erefter Hurtig instlltionsvejlening for

Læs mere

Start her DCP-7055W / DCP-7057W /

Start her DCP-7055W / DCP-7057W / Hurtig instlltionsvejledning Strt her DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7070DW Læs venligst folderen Sikkerhed og juridisk informtion, før du opsætter mskinen. Læs derefter Hurtig instlltionsvejledning for informtion

Læs mere

Læs denne Hurtig installationsvejledning for korrekt opsætning og installation, før du bruger maskinen. Medfølgende blækpatroner [x4]

Læs denne Hurtig installationsvejledning for korrekt opsætning og installation, før du bruger maskinen. Medfølgende blækpatroner [x4] Hurtig instlltionsvejledning Strt her DCP-J35W Læs denne Hurtig instlltionsvejledning for korrekt opsætning og instlltion, før du ruger mskinen. ADVARSEL FORSIGTIG ADVARSEL ngiver, t der er en potentielt

Læs mere

Netledning Installations-cd-rom Hurtig installationsvejledning. Telefonkabel Produktsikkerhedsguide Grundlæggende brugsanvisning

Netledning Installations-cd-rom Hurtig installationsvejledning. Telefonkabel Produktsikkerhedsguide Grundlæggende brugsanvisning Hurtig instlltionsvejlening Strt her MFC-8510DN MFC-8520DN Læs Prouktsikkerhesguie først, læs erefter enne Hurtig instlltionsvejlening for en korrekte opsætningsog instlltionsproeure. For t få vist Hurtig

Læs mere

Læs denne Hurtig installationsvejledning for korrekt opsætning og installation, før du bruger maskinen.

Læs denne Hurtig installationsvejledning for korrekt opsætning og installation, før du bruger maskinen. Hurtig instlltionsvejledning Strt her DCP-J55W DCP-J75W Læs denne Hurtig instlltionsvejledning for korrekt opsætning og instlltion, før du ruger mskinen. ADVARSEL FORSIGTIG Advrsler fortæller dig, hvordn

Læs mere

Medfølgende blækpatroner

Medfølgende blækpatroner Hurtig instlltionsvejledning Strt her DCP-J52W Læs Produktsikkerhedsguiden, før du konfigurerer din mskine. Læs derefter denne Hurtig instlltionsvejledning for korrekt opsætning og instlltion. ADVARSEL

Læs mere

ADVARSEL angiver, at der er en potentielt farlig situation, som kan resultere i dødsfald eller alvorlige personskader.

ADVARSEL angiver, at der er en potentielt farlig situation, som kan resultere i dødsfald eller alvorlige personskader. Hurtig instlltionsvejlening Strt her MFC-7360N MFC-7460DN Læs venligst foleren Sikkerhe og juriisk informtion, før u opsætter mskinen. Læs erefter Hurtig instlltionsvejlening for informtion om korrekt

Læs mere

Affaldstonerbeholder (forudinstalleret) brugsanvisning

Affaldstonerbeholder (forudinstalleret) brugsanvisning Hurtig instlltionsvejlening Strt her MFC-9460CDN MFC-9465CDN Læs enne Hurtig instlltionsvejlening for t opsætte og instllere in mskine, før u ruger en for første gng. For t få vist Hurtig instlltionsvejlening

Læs mere

Læs denne Hurtig installationsvejledning for korrekt opsætning og installation, før du bruger maskinen.

Læs denne Hurtig installationsvejledning for korrekt opsætning og installation, før du bruger maskinen. Hurtig instlltionsvejledning Strt her MFC-490CW Læs denne Hurtig instlltionsvejledning for korrekt opsætning og instlltion, før du ruger mskinen. ADVARSEL Advrsler fortæller dig, hvordn du undgår personskde.

Læs mere

Læs denne Hurtig installationsvejledning for korrekt opsætning og installation, før du bruger maskinen.

Læs denne Hurtig installationsvejledning for korrekt opsætning og installation, før du bruger maskinen. Hurtig instlltionsvejledning Strt her DCP-373CW DCP-375CW DCP-377CW Læs denne Hurtig instlltionsvejledning for korrekt opsætning og instlltion, før du ruger mskinen. ADVARSEL FORSIGTIG Advrsler fortæller

Læs mere

Brugsanvisning. Hurtig installationsvejledning. Transportenhed (forudinstalleret) Det medfølgende stik er et jordforbundet trebensstik.

Brugsanvisning. Hurtig installationsvejledning. Transportenhed (forudinstalleret) Det medfølgende stik er et jordforbundet trebensstik. Hurtig instlltionsvejledning Strt her MFC-9320CW Læs denne Hurtig instlltionsvejledning for korrekt opsætning og instlltion, før du ruger mskinen. For t få vist Hurtig instlltionsvejledning på ndre sprog

Læs mere

Medfølgende blækpatroner. Strømkabel Brugere i Danmark Brugere i Finland, Norge og Sverige Det påmonterede stik er et jordforbundet trebensstik.

Medfølgende blækpatroner. Strømkabel Brugere i Danmark Brugere i Finland, Norge og Sverige Det påmonterede stik er et jordforbundet trebensstik. Hurtig instlltionsvejledning Strt her DCP-J552DW DCP-J752DW Læs Produktsikkerhedsguiden, før du konfigurerer din mskine. Læs derefter denne Hurtig instlltionsvejledning for korrekt opsætning og instlltion.

Læs mere

Læs denne Hurtig installationsvejledning for korrekt opsætning og installation, før du bruger maskinen.

Læs denne Hurtig installationsvejledning for korrekt opsætning og installation, før du bruger maskinen. Hurtig instlltionsvejledning Strt her DCP-585CW Læs denne Hurtig instlltionsvejledning for korrekt opsætning og instlltion, før du ruger mskinen. ADVARSEL Advrsler fortæller dig, hvordn du undgår personskde.

Læs mere

Micro-USB-kabel SD-hukommelseskort Hurtig installationsvejledning Dvd-rom

Micro-USB-kabel SD-hukommelseskort Hurtig installationsvejledning Dvd-rom Hurtig instlltionsvejledning DSmoile 820W Strt her DSmoile 820W DSmoile 920DW Tk, fordi du hr vlgt t køe et Brother-produkt. Inden du ruger din mskine, skl du læse denne Hurtig instlltionsvejledning for

Læs mere

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Brugervejledning til Windows Fejlfinding f instlltionsprogrmmet En kontrolliste til rug ved løsning f lmindelige instlltionsprolemer. Printeroversigt Lær om printerdelene og

Læs mere

Strømkabel. Bæreark/ Bæreark til plastikkort. Dvd-rom

Strømkabel. Bæreark/ Bæreark til plastikkort. Dvd-rom Hurtig instlltionsvejledning Strt her ADS-2100 Læs produktsikkerhedsguiden, før du konfigurerer din mskine. Læs derefter denne Hurtig instlltionsvejledning for korrekt opsætning og instlltion. ADVARSEL

Læs mere

Brugsanvisning. Hurtig installationsvejledning. Transportenhed (forudinstalleret) Det medfølgende stik er et jordforbundet trebensstik.

Brugsanvisning. Hurtig installationsvejledning. Transportenhed (forudinstalleret) Det medfølgende stik er et jordforbundet trebensstik. Hurtig instlltionsvejledning Strt her MFC-9120CN Læs denne Hurtig instlltionsvejledning for korrekt opsætning og instlltion, før du ruger mskinen. For t få vist Hurtig instlltionsvejledning på ndre sprog

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Dikin Altherm lvtempertur monolok ekstrvrmer EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Dikin Altherm lvtempertur monolok ekstrvrmer Dnsk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Om dokumenttionen. Om dette dokument... Om kssen.

Læs mere

Betjeningsvejledning for Easy Interactive Tools Ver.2

Betjeningsvejledning for Easy Interactive Tools Ver.2 Betjeningsvejledning for Esy Interctive Tools Ver.2 Betjeningsvejledning for Esy Interctive Tools Ver.2 Esy Interctive Tools Oversigt 3 Funktioner Tegnefunktion Du kn bruge Esy Interctive Tools til t tegne

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING Indbygget multiprotokol Ethernet-multifunktionsprintserver og trådløs Ethernet-multifunktionsprintserver NETVÆRKSBRUGSANVISNING Denne netværksbrugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om netværksindstillinger

Læs mere

Læs denne Hurtig installationsvejledning for korrekt opsætning og installation, før du bruger maskinen.

Læs denne Hurtig installationsvejledning for korrekt opsætning og installation, før du bruger maskinen. Hurtig instlltionsvejledning Strt her DCP-6690CW Læs denne Hurtig instlltionsvejledning for korrekt opsætning og instlltion, før du ruger mskinen. ADVARSEL Advrsler fortæller dig, hvordn du undgår personskde.

Læs mere

Netværksbrugsanvisning

Netværksbrugsanvisning Netværksbrugsanvisning Ethernet-multifunktionsprintserver og trådløs multifunktionsprintserver med indbygget multiprotokol Denne netværksbrugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om netværksindstillinger

Læs mere

Hurtig installationsvejledning. Transportenhed (forudinstalleret) Det medfølgende stik er et jordforbundet trebensstik.

Hurtig installationsvejledning. Transportenhed (forudinstalleret) Det medfølgende stik er et jordforbundet trebensstik. Hurtig instlltionsvejledning Strt her DCP-9010CN Læs denne Hurtig instlltionsvejledning for korrekt opsætning og instlltion, før du ruger mskinen. For t få vist Hurtig instlltionsvejledning på ndre sprog

Læs mere

Tilslutningsvejledning

Tilslutningsvejledning Side 1 af 5 Tilslutningsvejledning Understøttede operativsystemer Ved hjælp af cd'en Software og dokumentation kan du installere printersoftwaren på følgende operativsystemer: Windows 8 Windows 7 SP1 Windows

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Grundlæggende trådløst netværk

Grundlæggende trådløst netværk Grundlæggende trådløst netværk Dette hæfte er en hjælp til opsætningen af en trådløs forbindelse mellem din printer og computere. Se "Netværksvejledning" i den online Brugervejledning, hvis du har brug

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

SAMLEANVISNINGER. Multi Line 6 x10 315x193x203cm / 124 x76 x80. Danish - 68463. web site: www.jemfix.com e-mail: info@jemfix.com

SAMLEANVISNINGER. Multi Line 6 x10 315x193x203cm / 124 x76 x80. Danish - 68463. web site: www.jemfix.com e-mail: info@jemfix.com SAMLEANVISNINGER Multi Line 6 x10 315x193x203cm / 124 x76 x80 Dnish - 68463 we site: www.jemfix.com e-mil: info@jemfix.com VIGTIGT Læs instruktionerne omhyggeligt, inden du egynder t smle dette drivhus.

Læs mere

Kortfattet vejledning FB 5100

Kortfattet vejledning FB 5100 Kortfttet vejledning FB 00 Vndniveu! Kortfttet vejledning til displymeddelelser Meddelelse Mulig årsg Mulig hndling Hvis fejlen ikke kunne fhjælpes Vndtnken fyldes ikke inden for min. Sluk for utomten,

Læs mere

maskinen ud, og kontroller komponenterne Tromle (inklusive standard toner) Telefonkabel Brugsanvisning Hurtig installationsvejledning

maskinen ud, og kontroller komponenterne Tromle (inklusive standard toner) Telefonkabel Brugsanvisning Hurtig installationsvejledning Hurtig instlltionsvejledning Strt her MFC-8890DW Før du tger mskinen i rug, skl du læse din Hurtig instlltionsvejledning for t få oplysninger om korrekt opsætning og instlltion. Hvis du vil læse din Hurtig

Læs mere

maskinen ud, og kontroller komponenterne Tromle (inklusive standard toner) Telefonkabel Brugsanvisning Hurtig installationsvejledning

maskinen ud, og kontroller komponenterne Tromle (inklusive standard toner) Telefonkabel Brugsanvisning Hurtig installationsvejledning Hurtig instlltionsvejledning Strt her MFC-8880DN Før du tger mskinen i rug, skl du læse din Hurtig instlltionsvejledning for t få oplysninger om korrekt opsætning og instlltion. Hvis du vil læse din Hurtig

Læs mere

Brugervejledning AE6000. Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band

Brugervejledning AE6000. Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band Brugervejledning AE6000 Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band a Indhold Produktoversigt Funktioner 1 Installation Installation 2 Konfiguration af trådløst netværk Wi-Fi Protected Setup 3 Trådløst hjælpeprogram

Læs mere

Netværksbrugsanvisning

Netværksbrugsanvisning Netværksbrugsanvisning Ethernet-printserver og trådløs printserver med indbygget multiprotokol Denne Netværksbrugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om de netværksindstillinger til kabelbaserede

Læs mere

Wi-Fi Directvejledning

Wi-Fi Directvejledning Wi-Fi Directvejledning Enkel opsætning med Wi-Fi Direct Problemløsning Tillæg Indholdsfortegnelse Sådan læses vejledningerne... 2 Anvendte symboler... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkel opsætning med

Læs mere

Montage Brugsanvisning

Montage Brugsanvisning Montge Brugsnvisning Mythos 6'0' - TwinWll Glzing 3108509cm / 122"x72¾"x82¼" Dnish_72394 We site: www.jemogclix.dk E-mil: kundeservice@jemfix.com www.plrmpplictions.com DA VIGTIGT Læs disse instruktioner

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Følg altid de grundlæggende sikkerhedsregler vedrørende brug af maskinen, herunder følgende:

Følg altid de grundlæggende sikkerhedsregler vedrørende brug af maskinen, herunder følgende: VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER Følg ltid de grundlæggende sikkerhedsregler vedrørende rug f mskinen, herunder følgende: Læs smtlige instruktioner, inden mskinen tges i rug. FARLIGT - Sådn undgår du t få stød:.

Læs mere

Bredbånd. Vejledning til opsætning af bredbåndsmodem Pace V5500

Bredbånd. Vejledning til opsætning af bredbåndsmodem Pace V5500 Bredbånd Vejledning til opsætning af bredbåndsmodem Pace V5500 120911 Indhold Kapitel 1 Kom godt i gang Introduktion Klargør udstyr til installation Find en passende placering Kapitel 2 Installer dit bredbåndsmodem

Læs mere

Wi-Fi Direct vejledning

Wi-Fi Direct vejledning Wi-Fi Direct vejledning Version A DAN Relevante modeller Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: HL-3140CW/3150CDW/3170CDW/3180CDW DCP-9015CDW/900CDW MFC-9130CW/9330CDW/9340CDW Definition af

Læs mere

Softwareinstallationsguide

Softwareinstallationsguide Softwareinstallationsguide Denne vejledning forklarer, hvordan du installerer software via USB eller en netværksforbindelse. Tilslutning via netværk er ikke tilgængeligt for modellerne SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning ver. 1.1 5 x 6 meter flytr hytte Stykliste til flytr hytte 5 x 6 m [0500-000] 2 stk sideundrmmer 590 m [0500-110] 2 stk gvlundrmmer 500 m [0500-100] 4 stk hjørnevinkler [0500-150] 4 stk lsker til smling

Læs mere

Vejledning til tilslutning

Vejledning til tilslutning Side 1 af 5 Vejledning til tilslutning Installation af printeren lokalt (Windows) Bemærk! Hvis operativsystemet ikke understøttes af d'en Software og dokumentation, skal du ruge guiden Tilføj printer.

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING Indbygget multiprotokol Ethernet-multifunktionsprintserver og trådløs Ethernet-multifunktionsprintserver NETVÆRKSBRUGSANVISNING Denne netværksbrugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om netværksindstillinger

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING Indbygget multiprotokols-ethernet-printernetkort multifunktion og trådløst Ethernet-printernetkort multifunktion NETVÆRKSBRUGSANVISNING Denne Netværksbrugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om indstillinger

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router

Brugervejledning til trådløs router Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra EnergiMidt Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Aktivering af det

Læs mere

Brugsanvisning Computerstyret symaskine Product Code (Produktkode): 885-V12/13 Bruksanvisning Datastyrt symaskin Product Code (Produktkode):

Brugsanvisning Computerstyret symaskine Product Code (Produktkode): 885-V12/13 Bruksanvisning Datastyrt symaskin Product Code (Produktkode): Brugsnvisning Computerstyret symskine Produt Code (Produktkode): 885-V12/13 Bruksnvisning Dtstyrt symskin Produt Code (Produktkode): 885-V12/13 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Læs disse sikkerhedsinstruktioner,

Læs mere

Start her. Hurtig installationsvejledning. maskinen ud, og kontroller delene. BEMÆRK Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande.

Start her. Hurtig installationsvejledning. maskinen ud, og kontroller delene. BEMÆRK Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Hurtig instlltionsvejlening Strt her MFC-9140CDN / MFC-9330CDW MFC-9340CDW Læs Prouktsikkerhesguie først, læs erefter enne Hurtig instlltionsvejlening for en korrekte opsætningsog instlltionsproeure. For

Læs mere

Opsætning af WIFI på Windows XP (sp2)

Opsætning af WIFI på Windows XP (sp2) Opsætning af WIFI på Windows Bredbånd Professionel Trådløs Version 1.0 Totalløsninger A/S CVR-nr. 25 76 75 35 København Bredbånd professionel Trådløs Side 2 af 9 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Forudsætninger...

Læs mere

ELEVER underviser elever En motiverende metode Drejebog med eksempler

ELEVER underviser elever En motiverende metode Drejebog med eksempler ELEVER underviser elever En motiverende metode Drejeog med eksempler Lyngy Tekniske Gymnsium Introduktion Lyngy Tekniske Gymnsium, HTX, hr i smrejde med Udviklingslortoriet for pædgogisk og didktisk prksis

Læs mere

Wi-Fi Direct vejledning

Wi-Fi Direct vejledning Wi-Fi Direct vejledning Version A DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: MFC-J650DW/J670DW/J690DW/J695DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele

Læs mere

Retningslinier for udarbejdelse af dokumentation til brug for registrering efter bilag 8 i registreringsbekendtgørelsen 1

Retningslinier for udarbejdelse af dokumentation til brug for registrering efter bilag 8 i registreringsbekendtgørelsen 1 for udrejdelse f dokumenttion til rug for registrering efter ilg 8 i registreringsekendtgørelsen 1 Af nedenstående skemer fremgår, hvilke oplysninger Plntedirektortet hr rug for ved vurdering f, om virksomheden

Læs mere

Indstilling af trådløst netværk

Indstilling af trådløst netværk Indstilling af trådløst netværk Modelnr. SP 212/SP 213 Serien Introduktion Der er to tilstande for trådløst LAN: infrastrukturtilstand til forbindelse gennem et adgangspunkt og ad hoc-tilstand til direkte

Læs mere

Læs Produktsikkerhedsguiden, før du konfigurerer din maskine. Læs derefter Hurtig installationsvejledning for korrekt opsætning og installation.

Læs Produktsikkerhedsguiden, før du konfigurerer din maskine. Læs derefter Hurtig installationsvejledning for korrekt opsætning og installation. Hurtig instlltionsvejlening Strt her MFC-J6520DW MFC-J6720DW Læs Prouktsikkerhesguien, før u konfigurerer in mskine. Læs erefter Hurtig instlltionsvejlening for korrekt opsætning og instlltion. ADVARSEL

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING Indbygget multiprotokols-ethernet-printernetkort og trådløst Ethernet-printernetkort NETVÆRKSBRUGSANVISNING Denne Netværksbrugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om indstillinger for kabelbaserede

Læs mere

maskinen ud, og kontroller komponenterne Tromle (inklusive starttonerpatron)

maskinen ud, og kontroller komponenterne Tromle (inklusive starttonerpatron) Hurtig instlltionsvejledning Strt her DCP-8070D Før du tger mskinen i rug, skl du læse din Hurtig instlltionsvejledning for t få oplysninger om korrekt opsætning og instlltion. For t du hurtigt kn komme

Læs mere

Netværksbrugsanvisning

Netværksbrugsanvisning Netværksbrugsanvisning Trådløs multifunktionsprintserver med indbygget multiprotokol Denne Netværksbrugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om netværksindstillinger med Brother-maskinen. Den indeholder

Læs mere

Brugervejledning. Linksys PLEK500. Powerline-netværksadapter

Brugervejledning. Linksys PLEK500. Powerline-netværksadapter Brugervejledning Linksys PLEK500 Powerline-netværksadapter Indholdsfortegnelse Oversigt............... 3 Funktioner.................... 3 Hvordan Powerline-netværk fungerer............................4

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

OPSÆTNING AF TRÅDLØS ROUTER

OPSÆTNING AF TRÅDLØS ROUTER OPSÆTNING AF TRÅDLØS ROUTER Opsætning af router Opkopling af computer til trådløst netværk Waoo leveres af dit lokale energiselskab 1 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI ENIIG 2017 2 INDHOLD Opsætning af trådløs

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router

Brugervejledning til trådløs router Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router fra EnergiMidt Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

Dansk version. Hardware-installation. Windows Vista og XP-installation. LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps

Dansk version. Hardware-installation. Windows Vista og XP-installation. LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps Dansk version LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps Udsæt ikke det trådløse LAN PCI kort 300Mbps for meget høje temperaturer. Enheden må ikke placeres i direkte sollys eller tæt ved varmekilder. Anvend

Læs mere

Brugervejledning til lejet ekstern trådløs router

Brugervejledning til lejet ekstern trådløs router Brugervejledning til lejet ekstern trådløs router Sådan opsætter du den lejede eksterne trådløse router fra AURA Fiber Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Start her. Kontroller kassens indhold. Indholdet kan variere. *Kan være inkluderet. Installations-cd. Grundlæggende vejledning.

Start her. Kontroller kassens indhold. Indholdet kan variere. *Kan være inkluderet. Installations-cd. Grundlæggende vejledning. Start her 1 Brugere med USB-kabel : Tilslut først USB-kablet, når du bliver bedt om det. Instruktioner omkring kabelforbundet opsætning samt trådløs installation følger efter USB-instruktionerne. 2 Kontroller

Læs mere

Wi-Fi Direct vejledning

Wi-Fi Direct vejledning Wi-Fi Direct vejledning Version B DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: DCP-J4110DW, MFC-J4310DW/J4410DW/J4510DW/J4610DW/J4710DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

Installatørvejledning

Installatørvejledning Instlltørvejledning Dikin Altherm jordvrmepumpe Instlltørvejledning Dikin Altherm jordvrmepumpe Dnsk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Generelle sikkerhedsfornstltninger 3 1.1 Om dokumenttionen...

Læs mere

Universal WiFi rækkeviddeudvider WN2000RPTv2 Installationsvejledning

Universal WiFi rækkeviddeudvider WN2000RPTv2 Installationsvejledning Universal WiFi rækkeviddeudvider WN2000RPTv2 Installationsvejledning FORBIND KABLEDE ENHEDER TRÅDLØST TRÅDLØS UDVIDELSE Udvidet trådløst rækkevidde Rækkevidde for eksisterende router EKSISTERENDE ROUTER

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. Installation af Windows XP. LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. Installation af Windows XP. LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps Introduktion Udsæt ikke Wireless LAN PCI Card 54 Mbps for meget høje temperaturer. Anbring ikke enheden i direkte sollys eller tæt ved varmekilder. Anvend ikke

Læs mere

Michel Mandix (2017) Derfor er der behov for en række værktøjer, som kan bruges også til de vilkårlige trekanter. a b c A B C

Michel Mandix (2017) Derfor er der behov for en række værktøjer, som kan bruges også til de vilkårlige trekanter. a b c A B C Mihel Mndix (07) Sinusreltionen Nott Side f 9 Sinusreltionen Indtil videre, er der kun eskrevet, hvordn mn eregner på retvinklede treknter. Men desværre er det lngtfr lle treknter, som er retvinklede.

Læs mere

Startblækpatroner. Installations-cd-rom Dokumentations-cd-rom

Startblækpatroner. Installations-cd-rom Dokumentations-cd-rom Hurtig instlltionsvejlening Strt her MFC-J6910DW Læs Hånog me sikkerhesinformtion og juriiske oplysninger, før u sætter mskinen op. Læs erefter enne Hurtig instlltionsvejlening for korrekt opsætning og

Læs mere

Quick Guide Powerline Netværkssæt 1278

Quick Guide Powerline Netværkssæt 1278 Quick Guide Powerline Netværkssæt 1278 Denne guide beskriver hvordan man hurtigt kan lave opsætning på Powerline Netværkssæt. Ønskes der en mere detaljeret beskrivelse af opsætningen se manual: www.accessionx.com/download/documents_downloads/1278_-_danish_manual.pdf

Læs mere

Bemærkninger til brugere af trådløst LAN

Bemærkninger til brugere af trådløst LAN Bemærkninger til brugere af trådløst LAN Русский Polski Magyar Čeština Svenska Suomi Norsk Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgængeligt sted. Bemærkninger til

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Teknisk support. Pakkens indhold. Installationsvejledning til N300 Trådløs ADSL2+ modemrouter N300RM. On Networks. Installationsvejledning

Teknisk support. Pakkens indhold. Installationsvejledning til N300 Trådløs ADSL2+ modemrouter N300RM. On Networks. Installationsvejledning Teknisk support Tak, fordi du har købt et produkt fra On Networks. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt på www.on-networks.com/register.

Læs mere

Wi-Fi-indstillingsguiden

Wi-Fi-indstillingsguiden Wi-Fi-indstillingsguiden Wi-Fi-forbindelser med printeren Forbindelse med en computer via en Wi-Firouter Direkte forbindelse til en computer Forbindelse med en smartenhed via en Wi-Firouter Forbind direkte

Læs mere

Windows Vista Installationsanvisning

Windows Vista Installationsanvisning Windows Vista Installationsanvisning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista Installationsanvisning for

Læs mere

1 1 t 10 1. ( ) x 2 4. + k ================= sin( x) + 4 og har graf gennem (0,2), dvs F(0) = 2. + 4x + k

1 1 t 10 1. ( ) x 2 4. + k ================= sin( x) + 4 og har graf gennem (0,2), dvs F(0) = 2. + 4x + k 0x-MA (0.0.08) _ opg (3:07) Integrtion ved substitution ( x + 7) 9 t x + 7 > t 9 t 0 + k 0 0 ( x + 7)0 + k b) x x + 4 t x + 4 > 3 x t t t x 3 t x x + k 3 t t + k ( ) x 4 3 x + 4 + + k c) cos( x)

Læs mere

Tilslutningsvejledning

Tilslutningsvejledning Side 1 af 5 Tilslutningsvejledning Windows vejledning til en lokal tilsluttet printer Før installation af printersoftware til Windows En lokalt tilsluttet printer er en printer, der er tilsluttet en computer

Læs mere

Indstilling af trådløst netværk

Indstilling af trådløst netværk Indstilling af trådløst netværk uu Introduktion Der er to tilstande for trådløst LAN: infrastrukturtilstand til forbindelse gennem et adgangspunkt og ad hoc-tilstand til direkte forbindelse med en enhed,

Læs mere

Bæreark til kvittering. Hurtig installationsvejledning

Bæreark til kvittering. Hurtig installationsvejledning Hurtig installationsvejledning Start her ADS-1100W ADS-1600W Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan Tak, fordi du valgte Brother. Din støtte er vigtig for os, og

Læs mere

Kort om Potenssammenhænge

Kort om Potenssammenhænge Øvelser til hæftet Kort om Potenssmmenhænge 2011 Krsten Juul Dette hæfte indeholder bl.. mnge småspørgsmål der gør det nemmere for elever t rbejde effektivt på t få kendskb til emnet. Indhold 1. Ligning

Læs mere

Potens- sammenhænge. inkl. proportionale og omvendt proportionale variable. 2010 Karsten Juul

Potens- sammenhænge. inkl. proportionale og omvendt proportionale variable. 2010 Karsten Juul Potens- smmenhænge inkl. proportionle og omvendt proportionle vrible 010 Krsten Juul Dette hæfte er en fortsættelse f hæftet "Eksponentielle smmenhænge, udgve ". Indhold 1. Hvd er en potenssmmenhæng?...1.

Læs mere

dit mobile bredbånd fra Net 1

dit mobile bredbånd fra Net 1 Kom i gang med dit mobile bredbånd fra Net 1 Gateway D-35 1 Quickguide D35_250x140_8sidor new DK2.indd 1 2012-06-19 14.41 Indholdsfortegnelse Velkommen Velkommen...s 2 Velkommen som kunde ved Net 1. I

Læs mere

AIRCONDITIONANLÆG Til almindelig brug

AIRCONDITIONANLÆG Til almindelig brug OWNER S MANUAL BRUGERVEJLEDNING AIRCONDITIONANLÆG Til lmindelig brug (SPLIT TYPE) DANSK DN Indendørs enhed RAS-07PKVP-E RAS-10PKVP-E RAS-13PKVP-E RAS-16PKVP-E RAS-18PKVP-E RAS-07PKVP-ND RAS-10PKVP-ND RAS-13PKVP-ND

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING Multiprotokol on-board Ethernet multifunktions printserver og trådløs multifunktions printserver NETVÆRKSBRUGSANVISNING Denne Netværksbrugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om indstillinger for

Læs mere

Bogstavregning. for gymnasiet og hf Karsten Juul. a a

Bogstavregning. for gymnasiet og hf Karsten Juul. a a Bogstvregning for gymnsiet og hf 010 Krsten Juul Til eleven Brug lynt og viskelæder når du skriver og tegner i hæftet, så du får et hæfte der er egenet til jævnligt t slå op i under dit videre rejde med

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version B DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

TDC HomeBox til dig med bredbånd og bredbåndstelefoni. Installationsvejledning

TDC HomeBox til dig med bredbånd og bredbåndstelefoni. Installationsvejledning TDC HomeBox til dig med bredbånd og bredbåndstelefoni Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Du har bestilt et nyt produkt hos TDC. I den forbindelse har du fået tilsendt en TDC

Læs mere

Sådan kommer du på nettet med din Fullrate forbindelse. Opsætning af router, computer og telefon. ZyXEL P-2812HNU-F1

Sådan kommer du på nettet med din Fullrate forbindelse. Opsætning af router, computer og telefon. ZyXEL P-2812HNU-F1 Sådan kommer du på nettet med din Fullrate forbindelse Opsætning af router, computer og telefon ZyXEL P-8HNU-F Tillykke med din Fullrate bredbåndsforbindelse Indholdsfortegnelse Denne vejledning beskriver,

Læs mere

Netværksbrugsanvisning

Netværksbrugsanvisning Netværksbrugsanvisning Ethernet-multifunktionsprintserver og trådløs multifunktionsprintserver med indbygget multiprotokol Denne Netværksbrugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om netværksindstillinger

Læs mere

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Informationen

Læs mere