MUSLIMSKE LANDES BEHANDLING AF MINDRETAL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MUSLIMSKE LANDES BEHANDLING AF MINDRETAL"

Transkript

1 MUSLIMSKE LANDES BEHANDLING AF MINDRETAL

2 MUSLIMSKE LANDES BEHANDLING AF MINDRETAL Beretninger samlet af Niels Erik Søndergaard udgivet af Foreningen Dansk Kultur på Forskningsforlaget Rafael 2006 Ansvarshavende redaktør Niels Erik Søndergaard Rasmus Rasks Alle Odense SV Trykt hos PoBe sats & repro 6430 Nordborg Forsidebillede: Den ødelagte presbyterianske kirke i Sangla Hill i Pakistan ISBN EN FORSKEL En kristen martyr er en, der bliver slået ihjel for sin tros skyld. En muslimsk martyr er en, der slår andre ihjel for sin tros skyld. 2

3 Indhold Mindretallene i de muslimske lande - og Vestens holdning til disse mindretal... 5 SAUDI-ARABIEN... 8 Politiet arresterer 40 pakistanske kristne... 8 Politirazzia mod huskirke... 9 Muttawaen torturerer kristne Muttawaen arresterer katolsk præst Forfølgerstaten AFGHANISTAN Muslimer halshugger lærer Dødsstraf til afghaner Kristen afghaner frigives En udfordring til kristne Buddha-statuerne i Bamiyan PAKISTAN Kidnapning af hindupiger i Pakistan Præst og chauffør dræbt i Pakistan Muslimsk voldtægt mod kristne i Pakistan Tortur-mord i Pakistan Muslimske kvinder vandaliserer i Pakistan IRAK Angreb på kirker i Bagdad IRAN Forstærket undertrykkelse i Iran TYRKIET Konvertit slået bevidstløs i Tyrkiet Kristendomsfobi i Tyrkiet Muslimsk horde vandaliserer i Tyrkiet Katolsk præst skudt ned i Tyrkiet Antikristen mediestemning i Tyrkiet Mordtrusler mod præster i Tyrkiet Tyrkiet ødelægger kirkerne på Nordcypern Anti-missionær heksejagt i tyrkisk by

4 EGYPTEN Kidnapning af kristen kvinde i Egypten Kirkernes ret undertrykkes i Egypten Samtidige angreb på koptiske kirker NIGERIA Kvæghyrde tortureret i Nigeria Muslimer sætter 9 kirker i brand Livet under shariaen i Nigeria SUDAN Islamisk lov påtvinges i Khartoum Kirke ødelagt ved ildspåsættelse Sydsudans lidelser under islam Vestlig fortrængning INDONESIEN Terror på Molukkerne Bombe dræber 21 i flygtningelandsby Islam-overgreb på kirker og skoler på Java Tre undervisere i kristendom arresteret Fem kirker revet ned på Java Overfald og drab på Sulawesi Otte kirker lukket på Vestjava Ingen ret til konvertering i Malaysia Ingen ret til at forlade islam i Malaysia ARLA og retfærdighed ALGERIET Algeriet forbyder konvertering TURKMENISTAN Religiøst had mod ikke-muslimer Behandlingen af kvinder i muslimske lande Hinduer og buddhisters behandling i islam Årsagen til mishandling: Koranen Vestens diplomatiske korps Amnesty International Forfølgerliste

5 Mindretallene i de muslimske lande - og Vestens holdning til disse mindretal Dansk Kulturs blad i juni 2006 har emnet: De muslimske landes behandling af mindretal. Det er et sort kapitel, der her berøres. Alle mindretal behandles ikke bare dårligt, men forfærdeligt. Kristne og jøder kan de fleste steder eksistere, men kun som 2. klasses borgere, og kun hvis de lever deres liv i en nische, der intet har med samfundslivet at gøre. De er udelukket fra statens og kommunernes job. De skal følge shariaen i det offentlige rum. De må ikke henvende sig med deres holdninger til muslimer, men må finde sig i pres mod deres holdninger fra muslimer. Så snart de træder ud af denne ramme, er de under forfølgelse. Hinduer og buddhister har slet ikke lov til at eksistere, så de lever kun hemmeligt privat. Det samme gælder for kristne og jøder i Saudi Arabien. Selv der, hvor undertrykkelsen er mindst, lever mindretallene under rendyrkede apartheidforhold. Tyrkiet er ikke anderledes end mange andre muslimske lande. I flere af landene med aktiv forfølgelse er forholdene værre, ind de var for de kristne i kejser Neros Romerrige. Og denne undertrykkelse har stået på siden 622. De fleste muslimske lande er blevet det gennem permanent arabisk-muslimsk besættelse. Og undertrykkelsen er ikke tilfældig bundet i lokale kulturer, men ledet af kilderne fra koranen og hadith. I de muslimske lande findes der fra magthavernes side ingen respekt for de ikke-muslimske mindretal. Saudi Arabien er en kriminel forfølgerstat af værste skuffe. Dets religiøse politi, Mutawaen, er landets SS-korps. Mutawaen terroriserer i det offentlige rum alle undtagen muslimske mænd. Ikke-muslimske mindretal, der mødes til gudsdyrkelse i private boliger - en ansøgning fra disse grupper om at bygge offentlige steder til gudsdyrkelse vil være det rene selvmord - bliver, hvis Mutawaen opdager dem, arresteret og fængslet og ofte tortureret. Naturligvis sørger Mutawaen så også for at ødelægge mindretallenes religiøse symboler og bøger. Hvis de arresterede er gæstearbejdere, udvises de - er de indfødte, henrettes de. Gæstearbejderne fra de fattige lande som eksempelvis Indien og Filippinerne er reelt slaver i landet. Der er i de senere år oprettet forskellige nyhedsbureauer, der tager sig af direkte at berette om undertrykkelsen af mindretallene i de muslimske lande. Blandt disse er Compass Direct, der beretter om forfølgelsen af de kristne. Compass Direct er 5

6 hovedkilden til oplysningerne i dette blad. Åbne Døres hjemmeside: forfulgt.dk arbejder i høj grad med at oversætte Compass Direct. Der er på disse nyhedsbureauers hjemmesider på internettet mange oplysninger. Der er her i bladet vist adskillige eksempler på forfølgelser, men der er desværre et hav af eksempler derudover. Og beretningerne er kun toppen af isbjerget. Artiklerne i dette blad består at redaktørbemærkninger og oversættelser af hjemmesideberetninger om undertrykelser. Hjemmesideberetningerne er oversat og forkortede. Der er ikke føjet noget til ved oversættelsen. Indholdet, niveuet og tonen er helt den samme som i den engelske tekst. Beretningerne taler for sig selv. Her er nogle hjemmesider, der beretter om forfølgelsen af mindretal i de muslimske lande: Der er flere end dem. Og derudover kan der - men mere spredt - findes materiale på internettet. Hvorledes forholder Vesten sig til denne undertrykkelse af mindretallene i de muslimske lande? Der er specielt tre niveauer, der her er vigtige. Statsapparatet, erhvervslivet og pressen. Også dette er et sort kapitel. Vestens ledere har altid kendt til de muslimske landes behandling af deres mindretal, men i flere århundreder har Vestens ledere ignoreret denne viden. De muslimske landes ledere har i dag for nemt spil, når de møder Europas ledere, for Europas ledere er som regel agnostikere, der ikke kan give de muslimske ledere åndeligt modspil. Vestens statsapparat reagerer derfor sløvt og påtaget naivt over for de arabiske lande. Det store erhvervsliv i Vesten har en reaktion på problemet, der er uetisk af værste holdningsløse kræmmermæssige art. Det store erhvervsliv er absolut holdningsløst kun interesseret i at sælge varer og tjene penge i de muslimske lande. Livsholdninger og mindretalsproblemer er kun i vejen for det store erhvervsliv. Det er endog villig til offentligt og åbenlyst at lyve om forholdene i de muslimske lande for at tjene penge. For erhvervslivet har også kun agnostikere som ledere. 6

7 Derfor er statsapparatets diplomatiske korps heller ikke til nogen hjælp for de undertrykte mindretal i de muslimske lande. Diplomatiet er instrueret i at varetage erhvervslivets interesser på agnostiske og rent handelsmæssige præmisser. For diplomatiet er de undertrykte mindretal i de muslimske lande også bare i vejen. Enhver sag skal dysses ned og kun, hvis det ikke kan undgås, må korpset gribe mere alvorligt ind. Den danske befolkning er reelt ikke oplyst om undertrykkelsen af mindretal i de muslimske lande, især er den ikke oplyst om undertrykkelsen af de kristne i disse lande. I hvert fald slet ikke om graden af den. Dette gælder både for radio, TV og aviserne. Hvorfor forholder det sig således? Det skyldes, at de danske medier i høj grad er påvirket af de kulturradikale - og de kulturradikale er ligeglade med kristne i de muslimske lande. Forfulgte kristne i de muslimske lande er direkte i vejen for de kulturradikales projekt med islam. Der er brug for et folkeligt modspil mod statsapparatets, erhvervslivets og mediernes holdning til problemstillingen. Der er brug for et folkeligt modspil på grundlag af nationale og åndelige værdier. Redaktøren 7

8 SAUDI-ARABIEN Politiet arresterer 40 pakistanske kristne Saudi Arabien - Mandag d. 25. april 2005 Saudi Arabiens religiøse politi arresterede 40 pakistanske kristne, mens gruppen mødtes privat til gudstjeneste fredag morgen i Riyadh. Huskirkeforsamlingen var en blanding af katolsk og protestantisk gudstjeneste, der var blevet afholdt ugentlig gennem de senere år hos Saleem Sardar, en kristen pakistaner fra Karachi, der nu var ansat i Riyadh. I følge en kilde i Riyadh ankom der flere bilfulde muttawa er (islamisk religiøst politi fra komiteen for udbredelse af dyd og bekæmpelse af moralsk fordærv ). De angreb gudstjenestens deltagere lige før middag den 22. april. De omringede huset, hvor gudstjenesten blev forestået af en mand, der kun er identificeret ved navnet Emmanuel. Politiet tævede nogle af deltagerne, ødelagde møbler og brækkede kristne symboler, mens de gennemsøgte huset. Gruppen havde et trækors hængende i rummet under deres gudstjeneste, fortalte en pakistansk præst til Compass. Politiet fik en lille pige i forsamlingen til at holde korset, og mens de latterliggjorde hende, tog de fotografier, der blev bragt i den lokale avis dagen efter. Alle tilstedeværende mænd, kvinder og børn blev anholdt og bragt til politistationen. Omkring aften var alle igen løsladt bortset fra Sardar og Emmanuel. Politiet tog ID-kort og kristent materiale Politimyndighederne afslog at tilbagegive de kristnes arbejdskort, der bruges som officiel ID af de 6 mio. gæstearbejdere i Kongedømmet. Alle gruppens bibler, salmebøger, bånd og andet kristent materiale på urdusproget blev konfiskeret. Efter et par dage blev de to tilbageholdte løsladt. Mindst to saudi-aviser, Al Jazirah og Al Yaum, skrev om angrebet dagen efter, hvor de forklarede, at praktiseringen af en hvilken som helst religion bortset fra islam var ulovligt. 8 Nogle af dem, der blev fængslet for kristentro

9 I henhold til politiets efterforskningsofficer, Lt. Col. Saad Nawafal al-rashid, var angrebet på den kristne huskirke en del af en udstrakt sikkerhedskampagne, som på det seneste har afdækket en prostitutionsring, to hjemmebryggerier og forskellige narkosager. Den pakistanske ambassade nedtonede hændelsen over for Compass, insisterende på, at kun 20 eller 25 kristne var blevet arresteret, og ingen af dem var børn. Talsmanden erklærede, at man ikke havde modtaget nogen rapport om afstraffelse eller mishandling. Alle var blevet løsladt. Skønt ambassaden officielt bekendtgjorde, at saudisk muttawa havde foretaget arrestationerne, kunne talsmanden ikke bekræfte, at den religiøse handling var den eksakte grund til arrestationen. Men der må have været nogen mistanke, fordi de blev ved at komme sammen hver weekend. Vi har allerede taget sagen op med udenrigsministeriet her for at få en detaljeret rapport, erklærede en velfærdsofficer på ambassaden. Vi er meget fortørnede over disse nyheder, sagde en pakistansk kirkeleder til Compass. Hvorfor har saudi-muslimerne retten til at bygge moskeer overalt i verden og holde gudstjenester i dem, når de nægter at tillade steder, hvor kristne gæstearbejdere kan forrette gudstjenester i Saudi Arabien, eller bare tillade kristne at mødes stille og roligt i deres hjem uden at blive forulempet? Golf-kongedømmet nægter at tillade nogen som helst lovlig kirke på deres jord, skønt regeringsmedlemmer forsvarer denne intolerante politik ved at hævde, at tilhængere af andre trosretninger kan praktisere deres tro i deres egne hjem, forudsat at de undlader at missionere. Saudi Arabien er blevet skarpt kritiseret af vestlige lande for at opfostre krigerisk og intolerant holdning til andre religioner i deres medier og på uddannelsessteder. Forrige september blev det af US State Department stemplet som et af otte landes skyld i alvorlig krænkelse af religiøs frihed. Politirazzia mod huskirke Fem menighedsledere fra en huskirke blev den 29. april 2005 under en privat gudstjeneste arresteret af det religiøse politi under en razzia i Saudi Arabiens hovedstad Riyadh. Det religiøse politi, der var ledsaget af højtstående muslimske sheiker, brød ind i en forsamling af 60 mennesker fra Ethiopien og Eritrea, der var forsamlet til bøn. Det religiøse politi advarede de enkelte mod nogensinde at komme til dette sted igen, hvor menigheden har holdt til i fem år. Ifølge lokale kilder konfiskerede 9

10 politiet 40 deltageres personlige bibler og halskæder med kors og tilbageholdt forsamlingen i flere dage. I 2001 blev 14 kristne, heriblandt nogle fra Ethiopien, arresteret og tilbageholdt i den saudiarabiske havneby Jeddah og fængslet i 8 måneder for deres deltagelse i private huskirkers møder. Før de blev udvist, blev tre ethiopere givet 80 piskeslag foran 500 andre fængslede for at have prædiket imod islam. Kilde: Muttawaen torturerer kristne Den indiske protestant Brian, O'conner, der i 2004 blev befriet fra et fængsel fra Saudi Arabien efter pressemæssig indgriben udefra, anmoder via Asia News den 3. juni 2005 om international indgriben efter arrestationen af 8 kristne i Riyadh. Han blev selv arresteret foran sit hjem den 25. marts Efter at være blevet tortureret i 24 timer i en moske, krævede Muttawaen, at han underskrev en erklæring, der påstod, at han havde solgt spiritus, samtidig med den krævede, at han konverterede til islam. Samtidig blev hans hjem undersøgt, og bibler, kristne CD'ere og videoer blev konfiskeret. Muttawaen stopper ikke - den er brutal og hensynsløs - uanset hvad der bliver sagt offentligt af regeringen. Brian O'conner blev dømt til 300 slag og 10 måneders fængsel. Han havde organiseret private bibelstudier. Muttawaen arresterer folk for enhver for kristen aktivitet. Kristne bliver kun frigivet, når internationale kristne presseorganisationer går ind i sagerne. Kilde: Muttawaen arresterer katolsk præst Den indisk katolske præst, George Joshua, blev den 5. april 2006 arresteret og forhørt af Muttawaen - det religiøse politi - umiddelbart efter, at han havde ledet en messe, fortæller han den 10. april til Asia News i Indien. Han rejste ugen før påske på sin biskops foranledning til Saudi Arabien for at forberede påskefejringen for tusinder af indiske katolikker. Den 5. april var han i Riyadh i en privat bygning for at lede og fejre messen. Han havde netop afsluttet messen og taget messedragten af, da Muttawaens agenter ankom. 10

11 De hentede mig straks og spurgte mig om, hvor jeg havde været og beskrev alle mine aktiviteter og de bønnemøder, jeg havde holdt i private hjem. De ønskede at vide, hvilken slags visa, jeg havde. Jeg fortalte dem, at jeg havde et forretningsvisa. De fortalte mig så, at det var illegalt at deltage i kristne aktiviteter uden et specielt visa for gejstlige. Og jeg fortalte dem, at jeg var præst, og at Jesus var min forretning (that Jesus was my business), og at et forretningsvisa derfor var meget passende. Agenterne tvang mig til at tage messedragten på igen og til at stå foran bordet, der blev brugt som alter, og som stod foran korset. De tog mange billeder af mig der som bevis for, at jeg var en kristen præst, det deltog i illegale kristne aktiviteter. På et tidspunkt fik de mig til at tale i telefonen med en person i Muttawa-hovedkvarteret. Denne råbte arrogant til mig: Ved du ikke, at jeg kan få dig i fængsel i et år? Jeg fortalte ham, at jeg gjorde mit job for mit folk, ikke hans job. Jeg sagde, at jeg ikke var skyldig. Alt hvad jeg gjorde var at hjælpe kristne til bedre at holde af andre og tjene andre. Det er mit job, sagde jeg. George Joshua blev derefter forhørt i flere timer og bagefter fængslet på al- Badia politistationen i Riyadh. Han sagde, at han følte fred og glæde over således før påsken at kunne dele Kristi lidelser i Saudi Arabien. Kilde: 11

12 Forfølgerstaten Åndelig frihed for ikke-muslimer er et ukendt begreb i Saudi Arabien, hvor islams vigtigste byer, Mekka og Medina, ligger. Saudi Arabien er - i konkurrence med Nordkorea - verdens forfølgerstat nr. 1. Der er totalforbud mod enhver anden religion i landet. Der er dødsstraf for at forlade islam. Der er forbud mod kirker i landet. Der er forbud mod fælles private gudstjenester i landet. Officielt siger regimet, at den enkelte familie har ret til inden for hjemmets vægge at dyrke sin tro, forudsat at den aldrig videregiver troen til andre. Og det er jo en fantastisk indrømmelse!? Gæstearbejdere, der arresteres af politiet ved private gudstjenester, fængsles og tortureres. I 1997 blev to filippinske gæstearbejdere henrettet for deltagelse ved en gudstjeneste, men almindeligvis udvises gæstearbejderne af landet efter fængslingen. Indfødte saudier, der opdages ved en gudstjeneste, henrettes. Når man gør opmærksom på dette i Danmark, så benægter herboende muslimer dette offentligt med henvisning til, at der ikke findes indfødte kristne i Saudi Arabien, da det er forbudt i landets forfatning. En fantastisk konklusion!? Da islam fik magten, blev kristendommen udryddet i Saudi Arabien - tror de fleste - men der har altid været hemmelige kristne i landet. Kirken eksisterer, selv om den er under et umenneskeligt pres, og selv om den mangler kristen litteratur, der systematisk destrueres at regimet. Kvinder har ingen rettigheder i landet. De må eksempelvis ikke køre bil. 15 af de 19 terrorister, der angreb New York World Trade Center 11/09/01 var fra Saudi Arabien, hvilket ikke var noget tilfælde, da landet domineres af den ydeligtgående muslimske gren, der kaldes Wahabismen, der understreger, at dens lære er identisk med læren på Muhammeds tid uden tilføjelser. Men USA sætter systematisk kikkerten for det blinde øje angående Saudi Arabien. Det samme gør vestens massemedier og storindustrier. De vestlige lande lader landets religiøse politi kontrollere, at der ikke finder gudstjeneste sted med deltagelse af saudier i deres ambassader. Til gengæld kræver Saudi Arabien respekt for sig selv og for islam. Og til gengæld får Saudi Arabien lov til at pumpe milliarder af kroner ud over hele verden via Muslim World League til opbyggelse af moskeer, til udsendelse af imamer og til opbyggelse af islamiske organisationer. For vi skal jo være tolerante, humane og næstekærlige. Redaktøren 12

13 AFGHANISTAN Muslimer halshugger lærer By J. Grant Swank, Jr. MichNews.com Jan 5, 2006 Internationale islamiske drabsfolk skar hovedet af læreren, mens hans kone og otte børn var tvunget til at se på. Dette skete i Afghanistan, hvor globale muslimske mordere stadig sniger sig ind for at udføre deres rædselsvækkende gerninger i Koranens Allahs navn. Dette er blot endnu et mord i rækken af drab på instruktører i afghanske skoler, hvor kvinder sturderer. Drabsmændene er stærkt optaget af ideen om, at kvinder hverken skal eller må uddannes som mænd. Malim Abdul Habib blev dolket otte gange, inden hans hoved blev skåret af på gårdspladsen ved hans hjem i Qalat, i henhold til AP. Morderne tvang hans kone og fire sønner og fire døtre i alderen 2 til 22 år til at stå ude i det åbne og kigge på den bestialske gerning. Muslimer anser mord på uefterrettelige muslimer nødvendig i det øjemed at holde de strenge islamiske love. Det er for at behage Allah. Derfor er det ikke en forbrydelse, når muslimer dræber muslimer i den betydning. I virkeligheden er det påbudt, og de muslimer, der på kujonagtig måde ikke går ind på mordscenen, fortjener også at blive slået ihjel. Den 45-årige lærer ville ikke stoppe med at undervise kvindelige studenter. Han sagde til sine omgivne, at hans kald var at undervise - både mænd og kvinder. Dette blev han dræbt for. Habib var rektor for Shaikh Mathi Baba high school, som blev besøgt af 1300 drenge og piger. Globale muslimske mordere mener, at for at opnå islamisk verdensherredømme må princippet med ingen uddannelse til kvinder respekteres over hele verden. Derfor begynder de fra landsby til landsby at gennemse troens diktater. Det vil efterhånden danne den rene islamiske stat. Kun de islamister, der holder sig strengt til lovens bogstav, er imod kvinders uddannelse. Andre i Afghanistan er for, at piger bliver uddannet. Det er ikke usædvanligt for lærere af begge køn at blive gennembanket af de rettroende, fortæller Nabi Khushal, provinsens undervisningsdirektør. Hundredtusindvis af piger er vendt tilbage til skolerne siden US-ledede styrker fordrev talibanerne i

14 Militante muslimer prøver helt tydeligt at skræmme samfundene og tvinge familierne til ikke at sende deres piger i skole, men indtil videre har man ikke mærket nogen nedgang i tilslutningen. Oxfam (en gruppe NGO er fra tre kontinenter, der på verdensbasis arbejder for at bekæmpe faattigdom og uretfærdigheder) arbejder indenfor muslimske samfund for at stoppe æresdrabene, som finder sted over hele verden, når muslimske mænd beslutter, at en klan-kvinde har bragt vanære over familien. Derefter bliver kvinden dræbt med en kugle i hovedet eller hun får halsen skåret over. Oxfam prøver at lære muslimer at afstå fra denne grusomhed. Men de ved, at det vil blive meget svært at bryde gennem en sådan indgroet tradition for åreladning hos muslimske rettroende, der anser det som en forpligtelse overfor koranens Allah. På samme måde med skænderiet om den kvindelige uddannelse. De, der er fastgroede i lovtrældommen, vil ikke opgive kampen imod. At gøre det vil være ulydighed mod guddommen. I det seneste år har rettroende muslimer lejlighedsvis opklæbet plakater rundt i Qalat med krav om, at pigeskoler bliver lukket og trusler om at dræbe lærerne. Hundrede af provinsens 170 registrerede skoler er blevet lukket de seneste totre år på grund af for dårlig sikkerhed. Af de studerende ved skoler i Zabul var piger. Der har været en serie angreb på pigeskoler og lærere ud over Afghanistan siden Taliban-regimet faldt. I oktober dræbte bevæbnede mænd en inspektør for øjnene af eleverne i en dengeskole i den sydlige Kandahar provins, der tidligere var en højborg for talibanerne. 14

15 Dødsstraf til afghaner Den internationale presse meddeler den 21. marts, at den 41-årige Abdul Rahman er i Afghanistans hovedstad Kabul anklaget for at konvertere fra islam til kristendommen. Han risikerer dødsstraf for sin religiøse overbevisning. Selv om religiøse mindretalsrettigheder er sikret ifølge Afghanistans forfatning, så er muslimer fortsat underlagt sharia-lovgivningen. Abdul Rahman er formelt anklaget for at forkaste den muslimske tro - ikke for at praktisere kristendom. Under den indledende høring i retssalen den 16. marts sagde Abdul Rahman, at han frasagde sig islam til fordel for kristendommen for 16 år siden, da han arbejdede for en international kristen hjælpegruppe i Pakistan. Han blev arresteret for en måned siden efter at være blevet angivet af sin muslimske familie. Anklageren i sagen, Abdul Wasi, siger til nyhedsbureauet AP, at han har tilbudt at frafalde anklagen, hvis Abdul Rahman konverterer tilbage til islam, men at tilbudet er blevet afvist. En af Afghanistans højesteretsdommere har nu truet Abdul Rahman med en dødsdom. Hvis han dømmes, skal hans dødsdom underskrives af Afghanistans præsident Hamid Karzai. Her må USA og Europa også vælge, om de vil se bort fra kristnes interesser til fordel for økonomiske og politiske interesser. Kristen afghaner frigives Pressen meddeler den 27. marts: Den kristne afghanerabdul Rahman, der stod til dødsstraf efter at være konverteret til kristendommen, frigives efter vestligt pres, sagde en talsmand for det amerikanske udenrigsministerium mandag. (Man bør lægge mærke til, at frigivelsen kun sker på grund af pres fra vestlige lande, men at pres fra vestlige lande til gengæld har indflydelse - Red.) SIDSTE MEDDELELSE. Den 30. marts meddeler den internationale presse, at Abdul Rahman har fået politisk asyl i Italien. Der var for et par dage siden protester rundt omkring i Afghanistan mod Rahmans løsladelse. (Dette viser, at der stadig er dødsstraf i Afghanistan for konvertering fra islam til kristendommen. USA og de andre vestlige lande har valgt den lette løsning: blot at lade Rahman forsvinde ud af landet. Man har ikke forlangt menneskerettigheder for kristne i Afghanistan af Afghanistan. - Red.) 15

16 En udfordring til kristne 27. marts 2006 Glem ham ikke nu: Bak op om Abdul Rahman: En udfordring til kristne Abdul Rahman er villig til at dø for sin kristne tro og på denne måde udfordre en side af islam, som er grusom. Kristne må støtte deres modige broder i denne kamp. Den 41-årige konvertit, som er blevet truet med dødsdom for frafald, står til at blive løsladt af de afghanske myndigheder. Efter pres fra mange vestlige regeringer har man fundet et påskud til at aflyse sagen imod ham, skønt det ikke er klarlagt, om dette påskud dækker mangel på beviser eller hans påståede sindssyge. Løsningen er ikke nødvendigvis den gode nyhed, som den først så ud. En embedsmand har sagt, at anklagerne vil fortsætte med undersøgelser i sagen, og muslimske seniorpræster har advaret om, at hvis Rahman løslades, vil han blive myrdet. Faktisk sagde et medlem af landets islamiske hovedorganisation, Afghan Ulama Council: Vi vil bede folk om at rive ham i småstykker, så der ikke er noget tilbage af ham. Ifølge BBC er der et overvældende antal afghanere, der mener, at Rahman fortjener at blive henrettet og gerne vil være med til det. Selv hvis Rahman er i stand til at flygte til et sikkert land, der ikke vil udlevere ham, står spørgsmålet om frafaldelsesloven i islam tilbage. Alle fire skoler i sunni såvel som shia islamisk lov er enige om, at straffen for en tilregnelig voksen mand, der forlader islam, er døden, hvilket gør islam unik mellem verdens religioner. Afghanistan kostitutionen af 2004 fastslår, at ingen lov kan være i modstrid med troen og bestemmelserne i islams hellige lov. (Artikel 3). Derfor har retten og anklageren i Rahmans sag erklæret, at dommen er en del af afghansk lov. I total modsætning til dette erklærer konstitutionen også i indledningen, at Afghanistan vil respektere og underkaste sig artikel 7 i FN s Menneskerettighedserklæring. Denne deklaration garanterer friheden til at skifte religion i artikel 18. Hvis Abdul Rahman var den eneste konvertit fra islam til kristendom, kunne hans kristne venner over hele verden og alle, der elsker frihed, blot glæde sig over hans flugt fra hængning. Men der er tidligere muslimer, der nu følger Jesus Kristus i ethvert land i verden, og det inkluderer andre i Afghanistan. For dem alle har islams frafaldelseslov konsekvenser. Skønt kun en håndfuld lande har dødsstraffen for frafald i deres lov, er der i ethvert muslimsk samfund en vidtudbredt viden om, hvad sharialoven siger om den sag. Denne viden har inficeret muslimernes attituder overalt. Som følge heraf lider konvertitter under chikanerier selv i lande, hvor det er tilladt. Udstødelse af familien, marginaliseret i samfundet og plaget af embedsstanden med forskellige metoder og påstande. Tit må de lide under vold og mord. Disse ting sker i Vesten såvel som i den muslimske verden. 16

17 Medmindre shariaens herredømme bliver udfordret, vil dette fortsætte. Hvis jeg flygter igen, ville det betyde, at mit land ikke har ændret sig. Det ville betyde, at vore fjender har vundet, siger Rahman. Jeg ønsker ikke at dø, men hvis Gud bestemmer det, er jeg parat til at gå hele vejen. Hvis han skal dø, håber han, at det vil hjælpe til med at redde andre konvertitter fra en lignende skæbne. Muslimske røster jorden rundt har de seneste dage påstået, at islam ikke lærer, at frafaldne skal henrettes. Argumentet er, at 1.) hvad koranen siger om frafald er flertydigt og 2.) hvad hadith en [traditionerne] siger om Muhammeds ord og eksempler om dette emne skulle aldrig have været almengyldigt, men var kun anvendelig i specielle situationer, hvor de frafaldne også ville have været forræddere mod den islamiske stat. Dette ræsonnement har længe været fremført af en minoritet af liberale muslimer, men har aldrig endnu været i stand til at gøre indtryk på den officielle undervisning i shariaen, som den blev formuleret i middelalderen. Lad disse argumenter henvende sig til muslimer såvel som ikke-muslimer. Lad dem blive annonceret og forelæst af muslimske ledere på ethvert plan, i ethvert land og indenfor enhver gruppe og sekt af islam. Lad det blive annonceret gennem fatwaer fra de mest betydelige imamer og i fredagsbønnerne hos de lokale imamer i deres moskeer. Lad shariaen blive omskrevet på dette punkt. Den forfærdende tavshed fra verdens kristne ledere, i særdeleshed protestantiske ledere, om Abdul Rahmans sag er skammelig. Paven har sagt sin mening, men hvad med Verdenskonciliet af Kirker, anglikanerne, baptisterne, lutheranerne, presbyterianerne og andre? Abdul Rahman er villig til at dø for Kristus og hans medkristne. Kan vi gøre noget mindre end stå sammen med ham? Der er tider, hvor Gud kalder os til at tage et valg - at stå op for, hvad der er rigigt, for Hans rige og Hans folk. Hvis kirken ikke bakker op om denne vor broder i hans modige holdning, vil den komme tæt på at fornægte Kristus. Abdul Rahman sagde: Hvis jeg skal dø, vil jeg dø. En anden gjorde det for lang tid siden for os alle. Mens kristne og andre ikke-muslimer ikke kan deltage direkte i denne proces, kan vi forsikre, at emnet ikke bare forsvinder, når den umiddelbare fare for Rahman tager af. Lad os holde sagen op for offentlighedens øjne. Der er i den moderne verden ingen plads for den slags barbariske behandlinger af muslimer, som vælger en anden tro. Det er specielt oprørende, at islam er så aktiv i forsøget på at vinde konvertitter fra andre trosretninger (med stor succes), mens man samtidig nægter at tillade nogen muslim at konvertere væk fra islam. Islam kan ikke længere forblive en ensrettet vej, som konvertitter kan betræde, men aldrig forlade igen. Kilde: Dr. Patrick Sookhdeo, International Director of Barnabas Fund 17

18 Buddha-statuerne i Bamiyan I marts 2001 besluttede Taliban, at to store Buddha-statuer i Bamiyan provinsen skulle ødelægges. Taliban opfattede deres eksistens som et udtryk for afgudsdyrkeri, der ikke kunne tolereres indenfor rammerne af en islamisk stat. Den ene statue var 38 m høj og 1800 år gammel, den anden var 53 m høj og 1500 år gammel. Talibans beslutning blev fordømt af UNESCO og en lang række lande, deriblandt Iran. Afghanistans taliban har ødelagt to gigantiske buddhaer, som er hugget ud i en klippe for århundreder siden. Sprængningen blev filmet af CNN. Talsmænd fra Forenede Nationer bekræftede påstanden, der udgik fra taliban i forrige måned om, at man ville ødelægge de skulpturer, der var dømt som en provokation mod islam. 18

19 Museer og regeringer fra hele verden havde håbet på at kunne redde de to buddhaer, hvoraf den ældste menes at være udhugget i sandstensklippen i Bamiyan i det tredje århundrede - de største Buddha-statuer i verden. Efter ødelæggelsen af de tårnhøje figurer sagde informationsminister Qudratullah Jamal: Ødelæggelsesarbejdet er ikke så let, som folk måske tror. Man kan ikke knalde dem ned med dynamit eller beskydning, eftersom de begge er skåret i klippen. De er ret og slet en del af bjerget. En delegation fra de 55 nationer i Organisationen af Islamisk Conference kom til den afghanske by Kandahar, den yderligtgående islamiske gruppes hovedkvarter, for at forsøge at overtale talibanstyret til at opgive ødelæggelsen af relikvierne. De talibanske ledere afslog. Afghanistans buddhismearv - Afghanistan under taliban. Vi vil gentage for dem, hvad vi har sagt til andre delegationer, at vi ikke bakker ud af kravet, og at ingen statuer i Afghanistan vil blive sparet, sagde Jamal. FN generalsekretær Kofi Annan, der var på tur rundt blandt sydasiatiske nationer, anmodede også kraftigt talibanerne om at skåne relikvierne. Koichiro Matsuura, formand for kulturorganisationen UNESCO, sagde, at organisationen ville fortsætte bestræbelserne for at redde andre relikvier, der var truet med destruktion. Det er afskyeligt at være vidne til den kolde og kalkulerede destruktion af kulturelle mindesmærker, som var det afghanske folks arv, og i virkeligheden hele menneskehedens kulturarv, udtalte Matsuura i en skriftlig redegørelse. Alle tænkelige bestræbelser må gøres for at stoppe videre ødelæggelser. Jeg har bedt min specielle udsending om at fortsætte sin mission og undersøge enhver udvej, som kan lede til redning af andre skatte af Afghanistans førislamiske arv, sagde han. 19

20 PAKISTAN Kidnapning af hindupiger i Pakistan Sanao Menghwar har fået kidnappet tre af sine døtre, som derefter blev tvunget til at gifte sig med muslimske mænd. Dette indebærer, at de unge kvinder også tvinges til at blive muslimer. Dette sker dagligt, især i den pakistanske Sindh-provins. Andre hinduer i provinsen frygter for, hvornår deres døtre forsvinder. Derfor er der hele familier, der forlader Pakistan for at tage til Canada, Indien eller andre nationer. Menghewar og hans kone havde forladt deres hus, fordi de havde ærinder, men da de kom tilbage, var døtrene borte. De anmeldte forsvindingen på politistationen og udfyldte de nødvendige papirer. Naboer hjalp dem med at lede efter pigerne, men det var uden resultat. Menghwars døtre er endnu ikke fundet. Imidlertid har myndighederne arresteret tre islamiske unge mænd, som man formoder har forbindelse til pigernes kidnapning. De er dog løsladt af retten mod kaution, fordi de er under den kriminelle lavalder. Kidnapning af hindupiger på denne måde er blevet normal praksis. Pigerne bliver herefter tvunget til at underskrive erklæringer, der påstår, at de er blevet muslimer. På grund af muslimske trusler har hinduer været nødt til gribe til de midler, som man bruger i Nederlandene. Begge områder har været under ekstremt pres fra islamisters lemlæstelser og drab, så at de lokale borgere har underlagt sig, hvad man refererer til som selvcensur. Der bliver ikke talt om det. Der er ingen offentlige udtalelser. Der bliver ikke sagt noget negativt om muslimerne i området af frygt for at blive slået ihjel. På denne måde kan drabsmænd på internationalt plan overtage land efter land, område efter område. Muhammeds lærlinge indgyder en sådan frygt i folk, at ingen tør tale om den virkelighed, der handler om islamiske kidnapninger og drab. Derfor står alle døre åbne for dem til at gøre dette - og mere af den slags. Hinduer er alt for skræmte til at lufte deres vrede. - De frygter at blive de næste ofre. Ikke desto mindre er kristne menigheder i Pakistan kommet til hjælp. De kristne har organiseret støtte for hinduer, der bliver forfulgt af muslimerne. Man har demonstreret sammen i Karachi i protest mod sådanne forbrydelser. Lignende tiltag er dukket op i adskillige distrikter i Sindh. Samme skæbne ramte seks hindupiger for få måneder siden i Jacobabad og Larkana distrikterne, der overvejende beboes af hinduer. Sapna, datter af Seth Giyanchand, blev fornylig slæbt til alteret af Shamsuddin Dasti, der er en mus- 20

BEFOLKNINGSTAL: 20 MILLIONER

BEFOLKNINGSTAL: 20 MILLIONER BØNNEN KAN NÅ DERHEN, HVOR VI IKKE KAN KOMME Broder Andreas BED om, at Guds kraft må feje henover Nordkorea, og om at der må ske en forandring. 1 NORDKOREA BEFOLKNINGSTAL: 20 MILLIONER INFO: Situationen

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL ALBERT WOODFOX, USA 1) Hvorfor sidder Albert Woodfox i fængsel? 2) Hvorfor sidder Albert Woodfox i isolationsfængsel? 3) Mener du, at det er retfærdigt at sætte Albert Woodfox i isolationsfængsel

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

2/ Skriv om en kort episode i en papirbæreposes liv. Valg af fortællersynsvinkel er frit, men der skal indgå direkte tale.

2/ Skriv om en kort episode i en papirbæreposes liv. Valg af fortællersynsvinkel er frit, men der skal indgå direkte tale. TVM OPTAGELSESPRØVER 2011 Opgave 1: Skriv to historier Løs de følgende opgaver. 1/ Beskriv en konkret detalje fra dagen i dag på en måde, så læseren forstår, hvorfor du trækker lige præcis den frem. Giv

Læs mere

Belkacem Bensayah. Guantánamo. Belkacem Bensayah

Belkacem Bensayah. Guantánamo. Belkacem Bensayah Belkacem Bensayah Belkacem Bensayah Belkacem Bensayah er født i Algeriet, men var bosat i Bosnien. Han har været tilbageholdt på uden sigtelse siden januar 2002. Anklagerne mod Bensayah bygger på usikre

Læs mere

Menneskerettighederne

Menneskerettighederne 1 Menneskerettighederne Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder www.visdomsnettet.dk 2 MENNESKERETTIGHEDERNE De Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder Den 10. december

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 12. oktober 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er Dåb: DDS 448:

Læs mere

NATO UNCLASSIFIED. Tale. Af NATO s generalsekretær Anders Fogh Rasmussen Københavns Universitet, tirsdag den 31. august, 2010

NATO UNCLASSIFIED. Tale. Af NATO s generalsekretær Anders Fogh Rasmussen Københavns Universitet, tirsdag den 31. august, 2010 1 Tale Af NATO s generalsekretær Anders Fogh Rasmussen Københavns Universitet, tirsdag den 31. august, 2010 Klausuleret til 31. august kl. 17 Kære studerende, Mine damer og herrer Tak for invitationen

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

24. APRIL. Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK

24. APRIL. Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK DR 24. APRIL Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Capacent Research 3 2. Baggrund 4 Frekvenstabeller med holdningsvariable 5 3. Krydstabuleringer med gren

Læs mere

Tilgivelse er ikke et hukommelsestab og fjerner ikke skyld

Tilgivelse er ikke et hukommelsestab og fjerner ikke skyld Tilgivelse er ikke et hukommelsestab og fjerner ikke skyld Af Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 31. august 2014, dagen der i kirkens kalender er 11. søndag i trinitatis. Evangelieteksten,

Læs mere

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg!

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! I går døde tre kurdiske unge mænd - teenagere! Den ene af dem hed Kamuran Bilin. Dræbt af det tyrkiske politi, som med militære kampvogne

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog.

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog. Historiefaget.dk: Mellemøsten før 1400 Mellemøsten før 1400 Mellemøstens historie før 1400 var præget af en række store rigers påvirkning. Perserriget, Romerriget, de arabiske storriger og det tyrkiske

Læs mere

VIL DU HJÆLPE MED AT BYGGE

VIL DU HJÆLPE MED AT BYGGE SKAL ROMAERNE HØRE EVANGELIET PÅ DERES EGET SPROG? VIL DU HJÆLPE MED AT BYGGE EN KIRKE? 1 ET UDSAT FOLK SYNDEBUKKE Samfundets tabere og sorte får, samfundets bundfald, samfundsnassere eller tyveknægte

Læs mere

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Maria Jensen blev banket, spærret inde og næsten slået ihjel af sin kæreste. Da hun forlod ham, tog han sit eget liv Af Jesper Vestergaard Larsen, 14. oktober

Læs mere

Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme

Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme 50 Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme Sheikh Muhammad At-Tamimi 1. Spørgsmål: Hvem er din Rabb (Herre, Skaber)? Svar: Min Rabb er Allah, som har skabt mig og alt, hvad der eksisterer. Han forsyner

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011 Buddhisme i Danmark. To måneder i Danmark gået, og jeg i Taiwan blevet budt velkommen hjem igen - det varmer. Det har været godt at møde familie og venner og folk i mange sammenhænge. Det var godt at overveje

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

KunstCentret Silkeborg Bad

KunstCentret Silkeborg Bad KunstCentret Silkeborg Bad 17. januar - 19. april 2015 Jens Galschiøt: Abrahams Børn En kunstinstallation med skulpturen FUNDAMENTALISM af Jens Galschiøt om Jødedommen, Kristendommen og Islam 1 Om begrebet

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Bilag 1 Udskrift af optakt plus interview med social- og integrationsminister Manu Sareen i TV- Avisen 21:30 på DR1 onsdag den 2. juli 2014.

Bilag 1 Udskrift af optakt plus interview med social- og integrationsminister Manu Sareen i TV- Avisen 21:30 på DR1 onsdag den 2. juli 2014. Bilag 1 Udskrift af optakt plus interview med social- og integrationsminister Manu Sareen i TV- Avisen 21:30 på DR1 onsdag den 2. juli 2014. Hentet fra Mediestream. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/tv/record/doms_radiotvcollection%3auuid%3a5c3

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark. Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark.

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark. Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Vurdering af Terrortruslen mod Danmark Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. 31. januar 2012 Særligt genoptrykningen af tegningerne af profeten Muhammed i

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst?

Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst? 34 Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst? ISLAMS UDFORDRING TIL FORKYNDELSEN I FOLKEKIRKEN * BISKOP OVER LOLLAND-FALSTER STEEN SKOVSGAARD Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst? Og nu skal du ikke

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Retten til et liv før døden

Retten til et liv før døden Retten til et liv før døden Gudstjeneste ideer Mennesker verden rundt oplever at deres grundlæggende rettigheder fratages dem og dermed deres ret til et værdigt liv før døden. Ret til mad og vand, sundhed

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

DEADLINE ATHEN. et interaktivt rollespil ELEVAKTIVITETER

DEADLINE ATHEN. et interaktivt rollespil ELEVAKTIVITETER DEADLINE ATHEN et interaktivt rollespil ELEVAKTIVITETER INDHOLD Klar, parat, start flygt ind i spillet 3 Fakta 4 Sådan arbejder du journalistisk med Deadline Athen 5 Aktiviteter 6 Indledende aktiviteter

Læs mere

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12.

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. 1 Man fortæller, at det eneste bygningsværk på, der kan ses fra månen er den kinesiske mur, der som en bugtet sytråd slynger sig rundt på jordens klode. En

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Nordisk Processpil om Menneskerettigheder. København 2015. Nahnah Hassan mod Kongeriget Danmark. Hændelsesforløb

Nordisk Processpil om Menneskerettigheder. København 2015. Nahnah Hassan mod Kongeriget Danmark. Hændelsesforløb Nordisk Processpil om Menneskerettigheder København 2015 Nahnah Hassan mod Kongeriget Danmark Hændelsesforløb Begyndelsen 1. Nahnah Hassan blev født i Danmark i 1989. Hendes forældre, der er muslimer med

Læs mere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Jeg stod bagerst i folkemængden i indkøbscentret og kiggede på trylleshowet. Men min opmærksomhed blev draget endnu mere mod den lille pige ved siden af mig end mod

Læs mere

Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække.

Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække. 1 Nollund Kirke. Fredag d. 29. marts 2013 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække. Salmer. DDS 193 O hoved, højt forhånet (gerne Hasslers mel.). DDS 197 Min Gud,

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

6. Reaktioner på fængslingen. Faderens reaktion da Churchill-klubben blev arresteret:

6. Reaktioner på fængslingen. Faderens reaktion da Churchill-klubben blev arresteret: 6. Reaktioner på fængslingen Der var ingen i hjemmene eller på skolen, der vidste, at drengene fra Churchill-klubben lavede sabotage. Forældrene var selvfølgelig chokerede, da deres sønner blev arresteret.

Læs mere

Jeg bygger kirken -4

Jeg bygger kirken -4 Jeg kirken - Sandhed og hellighed Mål: Denne gang lægger vi vægt på det alvorlige. Mit hus skal være et bedehus! råbte Jesus, da han så, hvordan folk misbrugte Guds hus til selv at bliver bedre af det.

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Prædiken til 16. søndag efter trinitatis, Luk 7,11-17. 1. tekstrække.

Prædiken til 16. søndag efter trinitatis, Luk 7,11-17. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 15. september 2013 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 16. søndag efter trinitatis, Luk 7,11-17. 1. tekstrække. Salmer. DDS 750 Nu titte til hinanden de favre blomster

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG Knud Erik Andersen og Inger Røgild: Paulus og de første kristne Illustreret af Frank Madsen Haase & Søns Forlag 2011 Redaktion:

Læs mere

UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE

UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE JESU GENKOMST Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk Om du er opvokset i en kristen sammenhæng så har du helt

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er Arbejdsspørgsmål til undervisningsbrug Kapitel 1: Terror og film en introduktion 1. Hvori består forholdet mellem den 10., 11. og 12. september? 2. Opstil argumenter for og imod at lave en universel terrorismedefinition.

Læs mere

Verdens Børns Grundlov

Verdens Børns Grundlov Verdens Børns Grundlov Populariseret og forkortet udgave af FNs Børnekonvention 1 I) Bø r n e k o n v e n t i on e n s rettigheder Artikel 1 Aldersgrænsen for et barn I Børnekonventionen forstås et barn

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt Femte søndag efter trinitatis. 8.juli 2012. Domkirken og Gråbrødre: 4 Giv mig Gud, (396 Min mund), 332 På Jerusalem det ny, 582 At tro er at komme, (754 Gud ske tak), 775 Der står et slot. Altergang: 147

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Kvinders forhold indenfor islam

Kvinders forhold indenfor islam Af Elín Lóa Krístiansdóttir 15. marts 2009 Forord Min opgave handler om kvinders forhold som køn indenfor islam som religion. Jeg ser på islam som religion, der er grundlagt på patriarkalske ideer og det

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Vold i hjemmet. 23. Januar 2009 Michelle Jørgensen Lasse Schneider

Vold i hjemmet. 23. Januar 2009 Michelle Jørgensen Lasse Schneider Vold i hjemmet 23. Januar 2009 Michelle Jørgensen Lasse Schneider Indholdsfortegnelse Indledning Side 2 Problemformulering Side 2 Vold mellem ægtefæller og kærestepar Side 3 Voldelige mænd Side 3 Voldelige

Læs mere

Langfredag. 18.april 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30.

Langfredag. 18.april 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. Langfredag. 18.april 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. Liturgi Ingen lys tændes på alteret. I Vinderslev ringes kun med den gamle klokke. Ingen blomster, kun kristtjørn. Præludium (alvorligt)

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Trends på Åbne Døres Verdensrangliste 2015

Trends på Åbne Døres Verdensrangliste 2015 Trends på Åbne Døres Verdensrangliste 2015 I denne rapporteringsperiode er forfølgelserne verden over taget til, selv steder hvor den ikke har været så udtalt tidligere, f.eks. områder i Asien, Latinamerika

Læs mere

Kan vi bære tanken om Helvede?

Kan vi bære tanken om Helvede? Kan vi bære tanken om Helvede? Kapitel 1 De to skikkelser gik langsomt hen ad den lange hospitalsgang. Den 10-årige pige gik beklemt med sin mor i hånden. Da de kom til stue 148, standsede de op og kiggede

Læs mere

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version.

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version. Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Da jeg var barn, var tv-programmet Fup eller Fakta i lige så høj anseelse hos mig som is, fodbold og fyrværkeri. Jeg var vild med det, fordi det var let for mig at udpege

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE TIMOTHY KELLER Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE Indhold Friheden ved selvforglemmelse... 7 1. Det menneskelige egos naturlige tilstand... 15 2. En forvandlet selvopfattelse... 25 3. Sådan kan din

Læs mere

Når boligen bliver et HJeM

Når boligen bliver et HJeM fotos: bam/scanpix Når boligen bliver et HJeM Vores hjem er ikke blot vores bolig, den er en del af os selv og vores identitet. På godt og ondt for vi er ikke så gode til at acceptere forskellighed og

Læs mere

VERDENSERKLÆRINGEN OM MENNESKERETTIGHEDERNE

VERDENSERKLÆRINGEN OM MENNESKERETTIGHEDERNE Den 10. december 1948 vedtog og offentliggjorde FNs tredie generalforsamling Verdenserklæringen om Menneskerettighederne. Erklæringen blev vedtaget med 48 landes ja-stemmer Ingen lande stemte imod. 8 lande

Læs mere

Vurdering af terrortruslen mod Danmark

Vurdering af terrortruslen mod Danmark 24. januar 2014 Vurdering af terrortruslen mod Danmark Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Risikoen for at blive offer for et terrorangreb i Danmark er

Læs mere

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier.

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier. Arbejderen, udsender temaudgave for sandheden om de fem Sammen med hundredevis af aktivister og internationale personligheder har Ignacio Ramonet manden bag ATTAC og Verdens Sociale Forum netop deltaget

Læs mere

Almindeligt forekommende forstyrrende invaderende tanker

Almindeligt forekommende forstyrrende invaderende tanker Almindeligt forekommende forstyrrende invaderende tanker 1. Med vilje at forårsage fysisk skade på en selv, som følge af impulsive handlinger Tanker om at springe ud fra et højt vindue Tanker om at springe

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Resumé af Forsoningens dilemma

Resumé af Forsoningens dilemma 1 Resumé af Forsoningens dilemma Vil du kunne tilgive den, der har gjort dig ondt? Mbosa er offer for rebellernes brutalitet. Jonathan er tidligere rebel. De skal nu mødes ansigt til ansigt for første

Læs mere