Nationalt Videnscenter for Demens. Andre patientforeninger Hukommelsesklinikken

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nationalt Videnscenter for Demens. Andre patientforeninger Hukommelsesklinikken"

Transkript

1 ISSN huntingtons.dk 30. årgang Marts 2013 Nr. 1 EHDN IHA EHA HDBuzz HDYO Sjældne Diagnoser Team Sjældne Handicap DR Bomiljø HS HC Bofællesskabet Pilehuset Nationalt Videnscenter for Demens De 9 Andre patientforeninger Hukommelsesklinikken Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 1/13 1

2 Indhold Formanden har ordet... 3 Forældredag 1. juni... 4 Sommerophold Årsmøde og generalforsamling... 6 Generalforsamlingsdagsorden... 7 Årsregnskab Udkast til budget for Husk NVDs temadag...15 Noget om HS - fra Danmark - i Italien...16 Demensdagene Ny boliger i Bomiljø HS i Ørsted 18 HC bofællesskabet i Herning...20 Nyheder fra EHDN...22 Hverdagsaftenhygge...27 Fysioterapeuter, der har erfaring med Huntingtons sygdom...28 Huntexil er ikke opgivet til behandling af HS...30 Foreløbig intet nyt...31 Status 30 år senere...32 Donation og Huntingtons Sygdom...34 Aktivitetskalenderen...35 Indkomne bidrag og gaver Litteraturliste...37 HS-materialer...39 Vigtige adresser og telefonnumre. 40 huntingtons.dk Redaktion: Bestyrelsen Bettina Thoby (ansv.) Sats og tryk: Jannerup A/S Oplag: 800 LHS s bestyrelse Formand Bettina Thoby Klintekongevej 14, 2730 Herlev Tlf Næstformand Erik Clement Svendsen Gåskærgade 17A, 1. tv Haderslev Tlf.: / Kasserer Karen Ørndrup Niverødvej 7, 2990 Nivå Tlf.: / LHC s girokonto: Bestyrelses- Lena Hjermind medlem Rigshospitalet, afs Blegdamsvej 9, København Ø Tlf.: / Bestyrelsesmedlem Jeanette K. Kristensen LHS s internet hjemmeside: Foreningens bankkonto: Sparekassen Sjælland CVR-nr.: Næste nr. af huntingtons.dk udkommer 20. juni Deadline for indlæg til dette nummer er den 25. maj Indlæg sendes til: Landsforeningen Huntingtons Sygdom att.: huntingtons.dk Bystævneparken 23, Brønshøj tlf huntingtons.dk udkommer den 20. i månederne marts, juni, september og december. 2

3 Formanden har ordet Om samarbejdspartnere På forsiden af dette nummer af huntingtons.dk er denne gang en masse navne. Hvem er de, og hvorfor nu det, kunne man spørge Svaret på det første: De er et udvalg af de organisationer, som Landsforeningen samarbejder med. Svaret på det andet: Fordi jeg gerne vil sætte fokus på, at Landsforeningen er en forening, der samarbejder med mange forskellige aktører både i Danmark og internationalt. Gennem de næsten 4 år, der er gået, siden jeg blev valgt som formand for foreningen, har jeg brugt en del tid på at vedligeholde og udvide landsforeningens netværk af samarbejdspartnere fordi jeg mener, det er vigtigt. Ingen enkeltperson eller bestyrelse i en patientforening som vores kan overkomme at vide alt om alting, så det er vigtigt at bruge andre professionelle kræfter, ligesom det er vigtigt, at vi stiller os til rådighed både til at hjælpe og også til at samarbejde med andre foreninger. Jeg mener af flere årsager, at det er af største vigtighed, at vi samarbejder bredt med alle de mennesker, både i Danmark og i resten af verden, der ved noget om Huntingtons sygdom. Det giver både bedre kendskab til HS, udbreder almenviden om HS og inspirerer både vores forening og andre i arbejdet. huntingtons.dk nr. 1/13 Der er gennem de seneste år sket en massiv udvikling på området, og langt flere fagfolk har i dag forståelse for, hvad HS er, end det var tilfældet for bare 6-8 år siden. En del af dette er landsforeningens fortjeneste og er opnået ved, at foreningen gennem alle sine år har gjort, hvad der har været muligt for at informere og udbrede kendskabet til sygdommen. En indsats, som vi er glade for, at mange medlemmer aktivt bakker op om. Både ved at deltage i arrangementer og ved selv at tage førertrøjen på og i samarbejde med bestyrelsen at planlægge og afholde forskellige arrangementer. Dét er guld værd for os alle sammen. Men vi skal heller ikke underkende, at der heldigvis også er mange meget dygtige mennesker, der af sig selv (og jo oftest via det job, de har) har fattet interesse for vores sygdom, og som utrætteligt forsøger at lære mere om den for at kunne være til hjælp og støtte for de personer og familier, der er ramt. Jeg er fuldt ud klar over, at der stadig er masser af rum til forbedring ift. det offentliges indsats, når det kommer til hjælp og støtte til HS-familierne. Jeg hører de kedelige historier, der beklageligvis stadig opstår rundt omkring, ofte pga. manglende kendskab til og viden om sygdommen i det offentlige system. Men jeg hører heldigvis også de gode historier. Dem, hvor man bare må glæde sig over, at en familie har fået al den hjælp, der har været behov for og måske endda mere til. Disse to slags historier 3

4 går hånd i hånd og vi vil nok altid støde på de kedelige ind imellem. Men hvis vi, via vores samarbejde med alle de på forsiden nævnte parter, kan medvirke til, at der til stadighed bliver flere af de gode historier, så er meget nået. Jeg vil derfor gøre mit til, at landsforeningen fortsat bliver set som en værdig samarbejdspartner i netværket omkring os. Således at vi stadig vil blive kontaktet af mange forskellige, fordi man regner med, at vi kan hjælpe eller at vi i hvert fald ved, hvem der kan hjælpe. Alt sammen fordi det bare giver så god mening i relation til det, vi er her for, nemlig: At yde støtte til patienter der lider af Huntingtons sygdom, samt deres pårørende Bettina Thoby Forældredag lørdag den 1. juni 2013 Nyt tiltag for personer, som har Huntingtons sygdom tæt inde på livet. Som forældre har vi allerede oplevet at have mange og meget forskellige roller i forhold til vores børn, og nu står vi så med voksne, men også syge og sårbare børn. Hvordan er vores nye rolle, hvilke faldgruber, hvilke muligheder og hvilke begrænsninger står vi overfor? Vi vil gerne gennem dette arrangement være med til at udvikle nye netværk, hvor vi særligt henvender os til forældre med børn over år. Program: ankomst med kaffe og brød præsentation af dagen og deltagere Oplæg om det at være forældre til et voksent barn med en livstruende sygdom ved psykolog Tine Wøbbe Frokost efterfulgt af aktivitet Gruppesamtaler ud fra formiddagens oplæg og deltagernes ønsker Opsamling på dagen Middag som afslutning og afrejse Pris: Gratis for medlemmer af Landsforeningen. 800 kr./person for alle andre Mødested: Hornstrup Kursuscenter, Kirkebyvej 33, Hornstrup Kirkeby, 7100 Vejle Tilmelding til Erik Clement Svendsen, tlf (tale eller SMS), mail: Tilmeldingsfrist: 15. april 2013 Karen Ørndrup & Erik Clement Svendsen 4

5 SOMMEROPHOLD 2013 I 2013 afholder Landsforeningen igen sommerophold for foreningens medlemmer. Har du Huntingtons Sygdom i udbrud eller er du testet positiv for sygdommen? Har du lyst til at mødes med andre, der kender til Huntingtons Sygdom og er berørt af den i dagligdagen? Har du lyst til at knytte nye forbindelser? Har du lyst til fem dage i skønne omgivelser med servering af herlig mad tre gange daglig (+ det løse )? Har du lyst til at deltage i en række forskellige sjove og hyggelige aktiviteter? Hvis du kan svare ja til ovenstående, så skal du overveje at deltage i Landsforeningens Sommerophold Opholdet er for alle, der er ramt af Huntingtons Sygdom i større eller mindre grad. Aktiviteterne er tilrettelagt, så alle kan være med. Er man ikke selvhjulpen, forventes det, at man har egen hjælper med. Ugens program byder bl.a. på gåture, sjov med maling og lærreder, stjerneløb, bankospil, Fernisering med egne værker og Det store Casino-show. Praktisk info Ankomstdato: Mandag den 1. juli kl Afrejsedato: Fredag den 5. juli kl Sted: Hornstrup Kursuscenter Kirkebyvej 33 Hornstrup Kirkeby 7100 Vejle Pris: 2700 kr. for medlemmer 4000 for andre. Tilmeldingsfrist: den 15. april 2013 Tilmelding til: Bettina Thoby, eller Med navn, adresse, telefonnummer og mailadresse samt tilsvarende for evt. hjælper. huntingtons.dk nr. 1/13 5

6 Årsmøde og generalforsamling Tilmelding haster! Der indkaldes til den årlige generalforsamling, der i år finder sted lørdag d. 20. april i Herlev Medborgerhus, Herlevgårdsvej 18-20, 2730 Herlev Program Ankomst og kaffe m. brød Oplæg ved forskningssygeplejersker Oda Jakobsen og Lis Christoffersen En værdig hverdag hvordan Frokost Generalforsamling Kaffe og kage Deltagelse i årsmødet er gratis men kræver tilmelding (af hensyn til forplejning), der skal foretages senest 6. april 2013 på nedenstående slip eller ved at sende en mail til husk alle oplysninger klip Tilmelding til Landsforeningens møde i Herlev Medborgerhus den 20. april 2013 Jeg deltager i mødet sammen med deltagere Navn: Adresse: Postnr. By: Tlf. nr.: Navne på evt. øvrige deltagere: Sendes til Bettina Thoby, Klintekongevej 14, 2730 Herlev, inden 6. april

7 Generalforsamlingen 2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om Landsforeningens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Vedtagelse af budget (se side 14) og kontingent for det kommende år. 5. Valg af bestyrelse og suppleanter 6. Eventuelle forslag fra bestyrelse og medlemmer 7. Evt. Ad 5 Formand Bettina Thoby er på valg og er villig til genvalg. Bestyrelsen indstiller, at Bettina Thoby genvælges. Der er ikke opstillet andre til posten som formand. Bestyrelsesmedlemmer Jeanette Kristensen og Erik Svendsen er på valg og ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen indstiller, at Merete Riedel og Kim Bille vælges som bestyrelsesmedlemmer Som suppleanter indstiller bestyrelsen genvalg af Lars Bøgelund Jensen og nyvalg af Bente Bosse. Ad 6 Der er ikke kommet nogen forslag. huntingtons.dk nr. 1/13 7

8 8 Årsregnskab 2012 Den uafhængige revisors erklæringer Til medlemmerne i Landsforeningen Huntingtons Sygdom Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Landsforeningen Huntingtons Sygdom for regnskabsåret 1. januar december 2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Aalborg, den 16. januar 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Henning Kjeldsen, statsautoriseret revisor

9 Resultatopgørelse for 2012 Note 2012 kr kr. Kontingenter Gaver og bårebidrag Bidrag fra Tips og Lotto, aktivitetstilskud Bidrag fra Tips og Lotto, overført fra Hensat til formålsbestemte aktiviteter (87.445) (24.615) Bidrag fra Tips og Lotto, driftstilskud Bidrag, private organisationer Øvrige tilskud Deltagerbetaling Landsindsamling, bruttoindtægter *) Indtægt, bestyrelsesarbejde Annonceindtægter Sponsoraftaler Pjecer og publikationer Diverse indtægter Renteindtægter mv Indtægter, forskningsmidler Indtægter Sommerophold, omkostninger 7 0 ( ) Temadage for pårørende, omkostninger 8 (14.378) 0 Weekendseminar, Rundt om HS, omkostninger 9 ( ) 0 Weekend for unge, omkostninger 10 (17.793) (12.804) Temadag for ægtefæller, omkostninger 11 (3.054) (1.553) Forskningsdag, omkostninger 12 0 (53.538) Årsmøde, omkostninger (19.082) (10.522) Landsindsamling, omkostninger til blanketter (1.206) (994) Landsindsamling, annoncer (3.673) (4.135) Medlemsblad, trykning ( ) ( ) Medlemsblad, porto (28.708) (22.172) Bestyrelsesarbejde, transportomkostninger (14.065) (11.863) Bestyrelsesarbejde, fortæring (2.539) (2.306) Revision (19.500) (19.125) Transport ( ) ( ) *) De indsamlede midler er anvendt i overensstemmelse med det ansøgte formål. huntingtons.dk nr. 1/13 9

10 Resultatopgørelse for 2012 Note 2012 kr kr. Transport ( ) ( ) Revisorerklæring vedr. ansøgning om bidrag 0 (2.813) Donationer (4.000) (5.000) Porto og gebyrer (11.429) (12.898) Telefon og internet (3.000) (3.585) Papir og kuverter mv. (5.674) (2.215) Kontormaskiner og -inventar (3.193) 0 EDB-omkostninger (1.690) (3.606) Hjemmeside, vedligeholdelse (8.235) (8.300) Husleje og rengøring (10.800) (10.800) Forsikringer (7.895) (7.729) Lokalgruppe 0 (4.404) IHA-konferencer (inkl. kontingent) (839) (1.673) EHA-konferencer (inkl. kontingent) (17.194) 0 Øvrige konferencer og kontingenter (2.100) (3.038) Pjecer, omkostninger (22.000) 0 Repræsentation, gaver (1.205) (1.620) Donationer, i henhold til LL 7.22 (26.892) (40.943) Socialrådgiver, løn mv. 0 (61.308) Kontorassistent, løn mv. (52.952) (49.631) Personale, lønadministration (2.377) (2.429) Husleje, socialrådgiver 0 (4.200) Kontorhold og telefon, socialrådgiver 0 (2.400) Aktier, kursregulering 0 (1.646) Midler til forskning ( ) 0 Omkostninger, forskningsmidler 2 (10) (75.007) Omkostninger ( ) ( ) Årets resultat Årets resultat fordeles således Henlæggelse til forskningsmidler (71.286) Overført til næste år

11 Balance pr Note 2012 kr kr. Danske Bank Danske Bank Sparekassen Sjælland, FI konto Sparekassen Sjælland, indestående videnscenter Sparekassen Sjælland, driftskonto Sparekassen Sjælland, kapitalkonto Sparekassen Sjælland, højrentekonto Sparekassen Sjælland, standardkonto Danske Bank, toprentekonto Frimærkebeholdning Tilgodehavender Forudbetalinger Indestående forskningsmidler Aktiver Hensat til formålsbestemte aktiviteter Hensatte forpligtelser Skyldig A-skat og AM-bidrag Skyldige feriepenge Skyldig feriepengeforpligtelse Modtagne forudbetalinger Skyldige omkostninger i øvrigt Kortfristede gældsforpligtelser Egenkapital primo, Landsforeningen Årets resultat Egenkapital, Landsforeningen Henlæggelse primo, forskningsmidler Henlagt af årets resultat (71.286) Forskningsmidler Passiver huntingtons.dk nr. 1/13 11

12 Noter kr kr. 1. Indtægter, forskningsmidler Bidrag private organisationer Renteindtægt, bank Omkostninger, forskningsmidler Støtte til forskning Gebyrer Indestående på forskningsmidler Sparekassen Sjælland, Sparekassen Sjælland, Garanteret højrente Formålsbestemte tilskud, Tips og Lottopuljerne Indtægter Tilskud til sommerophold Tilskud til Weekendseminar, Rundt om HS Tilskud til Weekend for unge Tilskud til Temadage for fagfolk Tilskud til Temadage for ægtefæller Tilskud til forskningsdag Formålsbestemte tilskud, Tips og Lottopuljerne Indtægter overført fra 2011 Tilskud til Weekend for unge Tilskud til Temadage for pårørende Deltagerbetaling Sommerophold Temadage for pårørende Weekendseminar, Rundt om HS Weekend for unge Forskningsdag

13 Noter 2012 kr kr. 7. Sommerophold, omkostninger Opholdsomkostninger Instruktører / medhjælpere inkl. transport Underholdning Diverse Temadage for pårørende, omkostninger Opholdsomkostninger Transportomkostninger Foredragsholdere Weekendseminar, Rundt om HS, omkostninger Opholdsomkostninger Transportomkostninger Foredragsholdere Diverse Weekend for unge, omkostninger Opholdsomkostninger Transportomkostninger Instruktør/medhjælper Diverse Temadage for ægtefæller, omkostninger Opholdsomkostninger Forskningsdag, omkostninger Opholdsomkostninger huntingtons.dk nr. 1/13 13

14 Udkast til budget for 2013 Indtægter Medlemskontingenter Gaver og bårebidrag Salg af pjecer, bøger mv T&L driftstilskud Annonceindtægter Sommerophold, deltagerbetaling Sommerophold, T&L tilskud Weekendseminar for yngre, deltagerbetaling Weekendseminar for yngre, T&L tilskud Ægtefælledage, T&L tilskud Positivdag, T&L tilskud Henlagt T&L tilskud fra Landsindsamling Sponsoraftaler Renter mv Indtægter i alt Udgifter Sommerophold Weekendseminar for yngre Temadag for forældre Temadag for fagfolk Ægtefælledage Positivdag Årsmøde Landsindsamling, blanketter/annonce Revision & bogføring Hjemmeside, vedligeholdelse Medlemsblad, trykning, porto mv (incl.tilskud 6.030) Bestyrelsesarbejde Kontorhold - porto, tlf., papir m.v EDB-udgifter Kontorleje og rengøring Trykning af pjecer m.v Repræsentation, gaver m.m Forsikringer Kontingent & konferencer IHA, EHA, SD m.fl Støtte til pers. Psykologbehandling Kontorassistent, løn Lønadministration, mv Henlæggelse til forskning Henlæggelse T&L aktiviteter i Udgifter i alt Årets underskud

15 HUSK NVDs temadag Nu er kursuskataloget fra Nationalt Videnscenter for Demens udkommet, og på side 14 finder man omtalen af en temadag om Huntingtons Sygdom. Temadagen blev omtalt i decembernummeret af huntingtons.dk og er blevet til i samarbejde mellem Nationalt Videnscenter for Demens og Landsforeningen Huntingtons Sygdom. Temadagen finder sted onsdag den 12. juni 2013 fra kl til kl og foregår på Scandic Hotel Copenhagen. Dagen er målrettet fagpersoner, og i kursuskataloget står der bl.a.: For at kunne bistå patienten med en kvalificeret pleje og omsorg, er det vigtigt at have viden om sygdommen. Det er også vigtigt for fagpersoner at have kendskab til, hvor der tilbydes rådgivning, og hvordan man tackler de mangeartede udfordringer, der støder til gennem sygdomsforløbet. Oplægsholdere ved temadagen er afdelingslæge Lena Hjermind, overlæge Jørgen Nielsen, demenskonsulent Anni Wichmann, Herning, leder af Bomiljø HS i Ørsted Lars Bording, socialrådgiver Pernille Starnø, Cand. scient. soc. Sanne Graabech, sexolog Marianne Egense og undertegnede. Prisen for deltagelse er 495 kr. og tilmelding foretages elektronisk på www. videnscenterfordemens.dk/kurser - her kan programmet også ses. Tilmeldingsfristen er fredag den 10. maj Fra Landsforeningens side håber vi selvfølgelig på rigtig mange deltagere så vi kan klæde dem, der tager sig af vores kære rundt omkring, endnu bedre på til opgaven. Så har du kontakt til det offentlige system på den ene eller den anden måde, så husk endelig at gøre dem opmærksomme på tilbuddet. Bettina Thoby huntingtons.dk nr. 1/13 15

16 Noget om HS fra Danmark i Italien Den 26. december modtog jeg en mail via det europæiske Huntington netværk. I denne mail var der information om en konference, der fandt sted på universitetet i Milano den 25. februar. Konferencen omhandlede socialt arbejde i forbindelse med HS-familier, og sammen med informationen var der en forespørgsel, om vi kendte en Europæisk ekspert på dette område. Jeg tillod mig at forhøre mig hos Lars Bording fra Bomiljø HS i Ørsted, om han mon kunne ha lyst til at tale i Milano. Det kunne han. Så der blev formidlet kontaktinfo, og det resulterede i, at Lars den 25. februar gik på podiet i Milano og delte ud af sin viden og erfaring med bl.a. Liv i Fokus. Og modtog stor ros for det. Det glæder mig på rigtig mange måder, at vi i Danmark bliver set som en vigtig samarbejdspartner, og at vi samtidig har et netværk af professionelle folk her i landet, som ikke er blege for at dele ud af deres viden selvom det foregår på engelsk, og i Italien. Det kan vi godt være stolte af. Nedenfor en lille kort beretning fra Lars Bettina Thoby Ved konferencen deltog en lang række pårørende, universitetsstuderende samt mange fagfolk. Fælles for deltagerne var deres interesse for at blive klogere på HS. I alt var omkring 200 personer samlet. Konferencen kan nok bedst sammenlignes med Forskningsdagen i Danmark, selv auditoriet lignede - blot i en noget større udgave. Frokostpausen tilbragte jeg sammen med en psykolog, der til daglig er leder af et af de få tilbud til borgere med HS i Italien. Han var meget interesseret i at høre om den måde, tingene er organiseret på i Danmark ift. HS. Ikke mindst var han benovet over det pårørendearbejde, der gøres i DK, han synes blandt andet, det var fantastisk, at der på foreningens hjemmeside var et forum hvor pårørende kan skrive til pårørende. De pårørende var netop emnet for eftermiddagens program, og i denne anledning var jeg blevet bedt om at holde et oplæg under overskriften Hjælp til den HS ramte og dennes familie set i et socialt perspektiv. Jeg er både glad for og stolt over, at vores tilgang med Liv i Fokus nu også har fået en historie ude i Europa. Lars Bording 16

17 Demensdagene 2013 Nationalt Videnscenter for Demens afholder den 6. og 7. maj Demensdagene med temaet Livskvalitet i hverdagen et fælles ansvar. Arrangementet finder sted på Tivoli Hotel og Congress Center i København. Der er i reglen rigtig mange deltagere ved Demensdagene, hvor der præsenteres et bredt program med mulighed for at deltage i 4 symposier samt et afsluttende foredrag. Det vil føre for vidt her at komme ind på alle de 12 symposier, der kan vælges imellem, de er beskrevet på www. demensdagene.dk, hvor også tilmelding kan finde sted. Målgruppen for demensdagene er syge - plejersker, demenskoordinatorer, demens- konsulenter, plejepersonale, pædagoger, terapeuter, læger, psykologer, socialrådgivere og administratorer ligesom pårørende og frivillige i foreningsarbejde også kan have glæde af at deltage. Landsforeningen deltager ved Demensdagene på den måde, at vi er blevet tilbudt at få plads på den stand, Bomiljø HS fra Ørsted har lejet. Der vil således være en repræsentant fra Landsforeningen til stede for at tale med deltagerne og svare på spørgsmål. Samtidig får vi mulighed for at udlevere materiale og gøre opmærksom på foreningen. I tråd med foreningens formålsparagraf får vi hermed skabt opmærksomhed omkring sygdommen, og vi glæder os til at møde forhåbentlig rigtig mange af deltagerne ved Demensdagene. Bettina Thoby Vælg et kursuscenter som gør en forskel! Når du vælger rammer, så vælger du mere end blot faciliteter, forplejning og en pris. Du vælger mennesker! Du vælger idéer! Du vælger engagement! Hvad har du valgt? Besøg os på MPI Award Årets Mødested 2010 DKBS Nomineret Årets Kursuscenter 2010 & 2011 huntingtons.dk nr. 1/13 17

18 Nye boliger i Bomiljø HS i Ørsted Det nye indgangsparti Fredag den 30. november 2012 repræsenterede næstformand Erik Svendsen og undertegnede Landsforeningen ved en reception i forbindelse med indvielsen af nye boliger til HS-ramte i Bomiljø HS på Tangkær i Ørsted. Forstander Janne Martinussen bød os velkommen, og derefter talte regionsrådets næstformand Bente Nielsen. Begge udtrykte deres store glæde over de nye boliger og det faktum, at der nu er plads til 16 beboere med Huntingtons sygdom i Bomiljø HS. Efterfølgende fik vi en rundvisning i de nye lokaliteter, og det så rigtig godt ud. Store flotte og rummelige lejligheder med alle nødvendige foranstaltninger ift. hjælpemidler og det faktum, at behovet hos beboerne ændrer sig i takt med, at sygdommen skrider frem. Alle lejligheder har eget bad og toilet samt et lille te-køkken. Og en flytbar væg i form af klædeskabe på hjul, så det er muligt at indrette lejlighederne individuelt og dele dem op i to afdelinger, hvis man ønsker det. Samtidig med de nye lejligheder er der indrettet et nyt sanserum med to forskellige boblebade. Ét, der er beregnet til én person, og hvor man som hjælper kan bevæge sig frit omkring badekarret og give massage både med særlige brusehoveder og med hænderne, og ét hvor flere kan være med på én gang. Begge installeret i et lyst og dejligt rum, der indbyder til ro og nydelse. Indretningen af sanserummet er blevet muliggjort via en stor donation, som Bomiljø HS modtog i efteråret fra Tryg-Fonden. Det er dejligt at se de gode forhold, der 18

19 Der blev taget fra ved buffet en... og der var god kage er til stede for beboerne i Ørsted, og vi skulle hilse og sige, at hvis man er interesseret, så er man velkommen til at kigge forbi og få en fremvisning af stedet. I skrivende stund er der et par ledige lejligheder. Dog skal et besøg lige aftales på forhånd det kan ske ved at kontakte Bomiljø HS på tlf Bettina Thoby Det ene badekar... og det andet Frivilligcentre og selvhjælp Danmark Der er mulighed for at få hjælp til pårørende til alvorligt og kronisk syge fra frivilligcentrene i deres projekt støt den pårørende. Både frivillige og projektlederne har tavshedspligt. De tilbyder praktisk hjælp i hverdagen bl.a. med indkøb, pasning og leg med børn, eller at være hos den syge, mens du som pårørende foretager dig noget andet. Der er også mulighed for at deltage i cafémøder på centrene, hvor du kan møde andre, der er i en situation, der ligner din. Du kan gå ind på og se, hvor dit nærmeste frivilligcenter er beliggende. Merete Riedel huntingtons.dk nr. 1/13 19

20 HC bofællesskabet i Herning Kommune HC bofællesskabet har nu snart været i de nye faciliteter i 3 år. Vi flyttede hertil i sommeren Vores lejligheder er bygget jævnfør loven om almene boliger 5 stk. 2 og 58 a, hvilket betyder, at er man visiteret til en plejebolig i egen kommune, så kan man frit vælge, om man ønsker at få en bolig hos os. Dog skal man være opmærksom på, at Herning Kommunes visitation skal modtage en ansøgning vedr. ønske om en bolig hos os. Kriterierne for at blive godkendt til HC bofællesskabet i Herning er, at man har Huntingtons sygdom, og at man har brug for hjælp og støtte flere gange i døgnet. Vi har 18 boliger, som er fordelt i 2 teams, med tilhørende fælles opholdsstue og anretterkøkken til hvert team. Derudover har vi en træningsgang med trænings-, badeterapi- og sanserum. Vi har været så privilegerede, at TRYG fonden har doneret os kr. til indretning af bade- og sanserum. Badeterapirum Træningsrum I baderummet er der et stort badekar, hvor der kan komme bobler i vandet ligesom i et spabad. Derudover kan der komme undervands belysning i forskellige farver. Ligeledes kan man høre musik der er USB stik, så hver beboer kan have sit eget USB stik med den musik, man bedst kan lide. Udover at være en wellness oplevelse for den enkelte beboer, så er det også godt for led og muskler, vejrtrækningen styrkes, og evt. væskeophobninger fjernes. I sanserummet er der en stor vandseng med massage, som kan tilsluttes, et stort kar med plastikbolde og forskellige lyseffekter og store glasrør med vand som bobler også her med forskellige lyseffekter. Derudover er der mulighed for at lytte til forskellig stille/afslapnings musik og se forskellige film/billeder. Beboerne har utrolig stort udbytte af sanserummet. Det er godt for fysisk og psykisk velbefindende, og alle sanser stimuleres. Beboerne bruger også rummet sammen med deres pårørende/besøgen- 20

21 Sanserum de. Det er meget givende at få sanseoplevelser sammen, især børn synes, det er et sjovt rum at være i. Ligeledes opfordrer vi de pårørende til at lægge familiebilleder eller andet, som har betydning for beboeren, på en DVD, så der er mulighed for at nyde det i sanserummet oppe på en stor væg. Til begge teams er der en fælles gårdhave. Når solen er fremme, er der altid mulighed for at finde en dejlig solplads. Beboerne er meget solbrune om sommeren, da de nyder at sidde derude. Lige da vi flyttede ind, ville vi gerne have husdyr. Derfor fik vi 2 kaniner (hunkaniner). Der var bare et lille problem - de var ved at underminere hele gårdhaven. Derfor var vi desværre nødt til at skille os af med dem igen. Vi har snakket meget frem og tilbage om, hvad vi så skulle have af husdyr. Lige nu er det blevet til, at en af medarbejderne har sin hund, Blob, med på arbejde. Den trisser lige så stille rundt og er meget glad for godbidder, som beboerne giver den. Det er en dejlig uforpligtende måde at have husdyr på. En gang om ugen har vi en bus til rådighed. Det giver os mulighed for at køre ud i naturen, se forskellige ting rundt i Herning, komme på indkøbstur m.v. huntingtons.dk nr. 1/13 Vores erfaring er, at jo mere sygdommen skrider frem, jo færre stimuli kan den enkelte beboer magte. Derfor har vi tilstræbt at få så mange hverdags lignende opgaver/funktioner ind i huset som muligt, for derved at dække behovet bedre for den enkelte beboer. Der kommer tøjsælger, frisør, fodplejer, privat praktiserende fysioterapeuter, omsorgstandplejer m.fl. Derudover har vi tilknyttet kommunale ergo- og fysioterapeuter. De kommer fast i huset. Når der sker ændringer i funktionsniveauet for den enkelte beboer, kan der hurtigt sættes ind med hjælpemidler og andet. Vi er så heldige, at vi er tilknyttet et produktionskøkken, som ligger på plejecentret lige ved siden af os. Der får vi leveret maden fra. Vi ved, at der er stort behov for specialkost. I samarbejde med køkkenets økonoma er der mulighed for at få tilpasset kosten til den enkelte beboer. I det hele taget synes vi, at vi har fået tilpasset vores hverdag til de forskellige opgaver/funktioner, der er her i huset, således at den enkelte beboer kan magte egen tilværelse længst muligt. Alle er velkomne til at kontakt undertegnede for at få yderligere oplysninger på tlf Lene Sumborg centerleder Blob 21

30. årgang September 2013 Nr. 3

30. årgang September 2013 Nr. 3 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 30. årgang September 2013 Nr. 3 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 3/13 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Positivdagen... 3 Landsindsamlingen 2013... 4-5

Læs mere

Om Alzheimers og andre demenssygdomme

Om Alzheimers og andre demenssygdomme Tema: Alzheimerforeningen og demenssagen Det nytter Feriekurser for demente Støt Alzheimerforeningen Vind med Alouise Nr. 4 19. årgang december 2009 Om Alzheimers og andre demenssygdomme Indhold Udgives

Læs mere

Tanker om fremtiden TEMA 4-13

Tanker om fremtiden TEMA 4-13 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2013 Alt for mange venter alt for længe med at søge hjælp Vi skal turde tale om det, der er svært. Eva Secher Mathiasen, formand for Dansk Psykolog Forening s.

Læs mere

35. årgang, marts 2015 nr. 1

35. årgang, marts 2015 nr. 1 35. årgang, marts 2015 nr. 1 I 2015 er det 20 år siden, at grevinde Alexandra tiltrådte som protektor for Parkinsonforeningen. Kom med den 26. april, når jubilæet fejres med en forrygende gallaforestilling.

Læs mere

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV:

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV: NR.3 JUNI 2013 ÅRGANG 63 s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE GÆSTERNE VAR IMPONEREDE STU-ANALYSE ER POSITIV: GODT TILBUD TIL UNGE MED CP

Læs mere

Motion er en form for terapi

Motion er en form for terapi Dansk Brystkræft Organisations medlemsblad I Nr. 45 I Juni 2015 I 14. årg. Motion er en form for terapi Læs mere på side 06 12 Ødem vi lever med det 17 DBO s ærespris hylder de frivillige 23 Sådan anmelder

Læs mere

ET MAGASIN FRA SCLEROSEFORENINGEN JUNI-JULI 2012

ET MAGASIN FRA SCLEROSEFORENINGEN JUNI-JULI 2012 ET MAGASIN FRA SCLEROSEFORENINGEN JUNI-JULI 2012 HJERNEN ADLYDER IKKE ALTID. SIDE 20 Mette Ellermann om at mestre livet med sclerose TRO, HÅB OG KÆRLIGHED.. SIDE 12 og en kroniske sygdom ny dokumentarfilm

Læs mere

Servicekonferencen 2014 De 3 overleveringer - vigtigt for alle generationer. Bilag til Workshops

Servicekonferencen 2014 De 3 overleveringer - vigtigt for alle generationer. Bilag til Workshops Servicekonferencen 2014 De 3 overleveringer - vigtigt for alle generationer Indholdsfortegnelse: Bilag til Workshops Workshop 2 - Materiale fra SK 2013: Interesse for servicearbejde... 2 Workshop 3 - Rekruttering

Læs mere

TEMA Tilbage til arbejde

TEMA Tilbage til arbejde DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 2-2012 TEMA Tilbage til arbejde»det er helt igennem tosset at der er så mange barrierer for sygemeldte borgere«5 gode råd for tilbagevenden s. 17 Søg råd hos socialrådgiverlinje

Læs mere

INFORMATION I REFLEKSION I INSPIRATION I 1/2015. Modetema skabte debat. side 8. Tema om nærhed:

INFORMATION I REFLEKSION I INSPIRATION I 1/2015. Modetema skabte debat. side 8. Tema om nærhed: INFORMATION I REFLEKSION I INSPIRATION I 1/2015 Modetema skabte debat side 8 Tema om nærhed: Vi skal huske hinanden side 23 Bøgh & Helstrup Tlf. 3811 3835 www.bhbr.dk Bøgh & Helstrup A/S Dronning Olgas

Læs mere

FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38. ÅRGANG - DECEMBER 2010. Glædelig jul og godt nytår FLEKSIBLE ARBEJDSTIDER OK 2011 RADIOGRAFIENS DAG

FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38. ÅRGANG - DECEMBER 2010. Glædelig jul og godt nytår FLEKSIBLE ARBEJDSTIDER OK 2011 RADIOGRAFIENS DAG FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38. ÅRGANG - DECEMBER 2010 Glædelig jul og godt nytår FLEKSIBLE ARBEJDSTIDER OK 2011 RADIOGRAFIENS DAG INDHOLD RADIOGRAFEN Radiografen udkommer 10 gange årligt. Oplag:

Læs mere

nummer 3 juni 2012 ADHD-foreningen

nummer 3 juni 2012 ADHD-foreningen nummer 3 juni 2012 ADHD-foreningen Konference 2012 Side 11 og 13 Fremtidens helte Side 8-9 ADHD-foreningens beretning Side 21-28 Eventyrmesse i Vordingborg Side 43 Hjælp ADHD-børn ved at hjælpe deres omgivelser

Læs mere

#46 December 2013. Godt nytår. TeamOnline.dk. Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling

#46 December 2013. Godt nytår. TeamOnline.dk. Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling #46 December 2013 Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling 12 10 Beboerøkonomi på Kellersvej 10: Smart regneark bliver til nyt modul Marielund: Musik, piller og Bosted System! 18 Autisme Center

Læs mere

Nyhedsbrev. Nr. 78 September 2012. Landsforeningen for Marfan Syndrom Rørkærvej 4 8722 Hedensted marfan@marfan.dk www.marfan.dk

Nyhedsbrev. Nr. 78 September 2012. Landsforeningen for Marfan Syndrom Rørkærvej 4 8722 Hedensted marfan@marfan.dk www.marfan.dk Nyhedsbrev Nr. 78 September 2012 Afsked med Bodil Davidsen Foto: Jesper Grandjean Efter 21 år i foreningen er Bodil gået på pension. I den anledning gav foreningen en sølv broche formet som et blad af

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

No. 1 2012. Fra Glyptoteket og hvad man kan møde der. Dette blads tema starter på side 10

No. 1 2012. Fra Glyptoteket og hvad man kan møde der. Dette blads tema starter på side 10 No. 1 2012 Fra Glyptoteket og hvad man kan møde der Dette blads tema starter på side 10 Udgivet af : Foreningen Af Kroniske Smertepatienter. Tlf.: 51 92 63 41 E-mail: faks@faks.dk Hjemmeside: www.faks.dk

Læs mere

Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober

Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober MEDLEMSBLAD FOR FOA-PSYKIATRI Hjemmesiden: www.foa-psykiatri.dk NUMMER 1- JANUAR 2006 FOA PSYKIATRI Psykiatriklubben arrangerede besøg på Ceres Bryggerierne - eller som det hedder i dag: ROYAL UNIBREW.

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme Social Fokus ældre april 2011 Han vil nå sine mål Jens Erik træner både ude og hjemme Det taler vi ikke om Ældre har også en seksualitet Hjælp til selvhjælp med en rehabiliterende indsats fra min stol

Læs mere

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE NR. 3 SEPTEMBER 2014 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE TEMA Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? ANDELSLIV Kendskabskampagne for nye købere MESSE DELTAG I FREMTIDENS ANDELSBOLIG 2014 leder Mægler

Læs mere

Tema om born og unge:

Tema om born og unge: Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen 20. årgang Januar 2013 1 Tema om born og unge: Når ens mor bliver hjerneskadet Frederiks kamp for den rigtige træning Børns sprogskader

Læs mere

Fjerde generation i gartneriet side 9 Tilmelding til Landsgeneralforsamlingen side 12

Fjerde generation i gartneriet side 9 Tilmelding til Landsgeneralforsamlingen side 12 www.virksommekvinder.dk 45. årgang Nr. 1 Marts 2012 Fjerde generation i gartneriet side 9 Tilmelding til Landsgeneralforsamlingen side 12 Indhold Landsforening VIRKSOMME kvinder Stiftet 11. november 1963.

Læs mere

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge FN s Børnekonvention 1989-2014 ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER INDHOLD 2 FORORD Af Per Larsen,

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

Tal om misbrugsmonstret

Tal om misbrugsmonstret NR 2 JUNI 2010 TEMA Lederne skal gå forrest i kampen for patientsikkerhed CHEFEN PÅ GULVET En lukket psykiatrisk afdeling set indefra KØNSFORSKEREN Derfor får kvinder mindre i løn Marianne Gunst-Møller:

Læs mere

Årsrapport 2014. Gentofte Svømme Klub

Årsrapport 2014. Gentofte Svømme Klub CVR-nr. 26 48 74 12 Gentofte Svømme Klub Årsrapporten indeholder 23 sider Indhold Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæringer... 4 Ledelsesberetning... 6 Foreningsoplysninger... 6 Bestyrelse...

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere

decibelbladet JUNI 2011 l NUMMER 1

decibelbladet JUNI 2011 l NUMMER 1 decibelbladet JUNI 2011 l NUMMER 1 FM i klasseværelset aldrig har det været så let! Som enhver anden forælder, ønsker du at dit barn skal vokse op og være lykkelig, dygtig og uafhængig. Og jo bedre man

Læs mere