Nationalt Videnscenter for Demens. Andre patientforeninger Hukommelsesklinikken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nationalt Videnscenter for Demens. Andre patientforeninger Hukommelsesklinikken"

Transkript

1 ISSN huntingtons.dk 30. årgang Marts 2013 Nr. 1 EHDN IHA EHA HDBuzz HDYO Sjældne Diagnoser Team Sjældne Handicap DR Bomiljø HS HC Bofællesskabet Pilehuset Nationalt Videnscenter for Demens De 9 Andre patientforeninger Hukommelsesklinikken Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 1/13 1

2 Indhold Formanden har ordet... 3 Forældredag 1. juni... 4 Sommerophold Årsmøde og generalforsamling... 6 Generalforsamlingsdagsorden... 7 Årsregnskab Udkast til budget for Husk NVDs temadag...15 Noget om HS - fra Danmark - i Italien...16 Demensdagene Ny boliger i Bomiljø HS i Ørsted 18 HC bofællesskabet i Herning...20 Nyheder fra EHDN...22 Hverdagsaftenhygge...27 Fysioterapeuter, der har erfaring med Huntingtons sygdom...28 Huntexil er ikke opgivet til behandling af HS...30 Foreløbig intet nyt...31 Status 30 år senere...32 Donation og Huntingtons Sygdom...34 Aktivitetskalenderen...35 Indkomne bidrag og gaver Litteraturliste...37 HS-materialer...39 Vigtige adresser og telefonnumre. 40 huntingtons.dk Redaktion: Bestyrelsen Bettina Thoby (ansv.) Sats og tryk: Jannerup A/S Oplag: 800 LHS s bestyrelse Formand Bettina Thoby Klintekongevej 14, 2730 Herlev Tlf Næstformand Erik Clement Svendsen Gåskærgade 17A, 1. tv Haderslev Tlf.: / Kasserer Karen Ørndrup Niverødvej 7, 2990 Nivå Tlf.: / LHC s girokonto: Bestyrelses- Lena Hjermind medlem Rigshospitalet, afs Blegdamsvej 9, København Ø Tlf.: / Bestyrelsesmedlem Jeanette K. Kristensen LHS s internet hjemmeside: Foreningens bankkonto: Sparekassen Sjælland CVR-nr.: Næste nr. af huntingtons.dk udkommer 20. juni Deadline for indlæg til dette nummer er den 25. maj Indlæg sendes til: Landsforeningen Huntingtons Sygdom att.: huntingtons.dk Bystævneparken 23, Brønshøj tlf huntingtons.dk udkommer den 20. i månederne marts, juni, september og december. 2

3 Formanden har ordet Om samarbejdspartnere På forsiden af dette nummer af huntingtons.dk er denne gang en masse navne. Hvem er de, og hvorfor nu det, kunne man spørge Svaret på det første: De er et udvalg af de organisationer, som Landsforeningen samarbejder med. Svaret på det andet: Fordi jeg gerne vil sætte fokus på, at Landsforeningen er en forening, der samarbejder med mange forskellige aktører både i Danmark og internationalt. Gennem de næsten 4 år, der er gået, siden jeg blev valgt som formand for foreningen, har jeg brugt en del tid på at vedligeholde og udvide landsforeningens netværk af samarbejdspartnere fordi jeg mener, det er vigtigt. Ingen enkeltperson eller bestyrelse i en patientforening som vores kan overkomme at vide alt om alting, så det er vigtigt at bruge andre professionelle kræfter, ligesom det er vigtigt, at vi stiller os til rådighed både til at hjælpe og også til at samarbejde med andre foreninger. Jeg mener af flere årsager, at det er af største vigtighed, at vi samarbejder bredt med alle de mennesker, både i Danmark og i resten af verden, der ved noget om Huntingtons sygdom. Det giver både bedre kendskab til HS, udbreder almenviden om HS og inspirerer både vores forening og andre i arbejdet. huntingtons.dk nr. 1/13 Der er gennem de seneste år sket en massiv udvikling på området, og langt flere fagfolk har i dag forståelse for, hvad HS er, end det var tilfældet for bare 6-8 år siden. En del af dette er landsforeningens fortjeneste og er opnået ved, at foreningen gennem alle sine år har gjort, hvad der har været muligt for at informere og udbrede kendskabet til sygdommen. En indsats, som vi er glade for, at mange medlemmer aktivt bakker op om. Både ved at deltage i arrangementer og ved selv at tage førertrøjen på og i samarbejde med bestyrelsen at planlægge og afholde forskellige arrangementer. Dét er guld værd for os alle sammen. Men vi skal heller ikke underkende, at der heldigvis også er mange meget dygtige mennesker, der af sig selv (og jo oftest via det job, de har) har fattet interesse for vores sygdom, og som utrætteligt forsøger at lære mere om den for at kunne være til hjælp og støtte for de personer og familier, der er ramt. Jeg er fuldt ud klar over, at der stadig er masser af rum til forbedring ift. det offentliges indsats, når det kommer til hjælp og støtte til HS-familierne. Jeg hører de kedelige historier, der beklageligvis stadig opstår rundt omkring, ofte pga. manglende kendskab til og viden om sygdommen i det offentlige system. Men jeg hører heldigvis også de gode historier. Dem, hvor man bare må glæde sig over, at en familie har fået al den hjælp, der har været behov for og måske endda mere til. Disse to slags historier 3

4 går hånd i hånd og vi vil nok altid støde på de kedelige ind imellem. Men hvis vi, via vores samarbejde med alle de på forsiden nævnte parter, kan medvirke til, at der til stadighed bliver flere af de gode historier, så er meget nået. Jeg vil derfor gøre mit til, at landsforeningen fortsat bliver set som en værdig samarbejdspartner i netværket omkring os. Således at vi stadig vil blive kontaktet af mange forskellige, fordi man regner med, at vi kan hjælpe eller at vi i hvert fald ved, hvem der kan hjælpe. Alt sammen fordi det bare giver så god mening i relation til det, vi er her for, nemlig: At yde støtte til patienter der lider af Huntingtons sygdom, samt deres pårørende Bettina Thoby Forældredag lørdag den 1. juni 2013 Nyt tiltag for personer, som har Huntingtons sygdom tæt inde på livet. Som forældre har vi allerede oplevet at have mange og meget forskellige roller i forhold til vores børn, og nu står vi så med voksne, men også syge og sårbare børn. Hvordan er vores nye rolle, hvilke faldgruber, hvilke muligheder og hvilke begrænsninger står vi overfor? Vi vil gerne gennem dette arrangement være med til at udvikle nye netværk, hvor vi særligt henvender os til forældre med børn over år. Program: ankomst med kaffe og brød præsentation af dagen og deltagere Oplæg om det at være forældre til et voksent barn med en livstruende sygdom ved psykolog Tine Wøbbe Frokost efterfulgt af aktivitet Gruppesamtaler ud fra formiddagens oplæg og deltagernes ønsker Opsamling på dagen Middag som afslutning og afrejse Pris: Gratis for medlemmer af Landsforeningen. 800 kr./person for alle andre Mødested: Hornstrup Kursuscenter, Kirkebyvej 33, Hornstrup Kirkeby, 7100 Vejle Tilmelding til Erik Clement Svendsen, tlf (tale eller SMS), mail: Tilmeldingsfrist: 15. april 2013 Karen Ørndrup & Erik Clement Svendsen 4

5 SOMMEROPHOLD 2013 I 2013 afholder Landsforeningen igen sommerophold for foreningens medlemmer. Har du Huntingtons Sygdom i udbrud eller er du testet positiv for sygdommen? Har du lyst til at mødes med andre, der kender til Huntingtons Sygdom og er berørt af den i dagligdagen? Har du lyst til at knytte nye forbindelser? Har du lyst til fem dage i skønne omgivelser med servering af herlig mad tre gange daglig (+ det løse )? Har du lyst til at deltage i en række forskellige sjove og hyggelige aktiviteter? Hvis du kan svare ja til ovenstående, så skal du overveje at deltage i Landsforeningens Sommerophold Opholdet er for alle, der er ramt af Huntingtons Sygdom i større eller mindre grad. Aktiviteterne er tilrettelagt, så alle kan være med. Er man ikke selvhjulpen, forventes det, at man har egen hjælper med. Ugens program byder bl.a. på gåture, sjov med maling og lærreder, stjerneløb, bankospil, Fernisering med egne værker og Det store Casino-show. Praktisk info Ankomstdato: Mandag den 1. juli kl Afrejsedato: Fredag den 5. juli kl Sted: Hornstrup Kursuscenter Kirkebyvej 33 Hornstrup Kirkeby 7100 Vejle Pris: 2700 kr. for medlemmer 4000 for andre. Tilmeldingsfrist: den 15. april 2013 Tilmelding til: Bettina Thoby, eller Med navn, adresse, telefonnummer og mailadresse samt tilsvarende for evt. hjælper. huntingtons.dk nr. 1/13 5

6 Årsmøde og generalforsamling Tilmelding haster! Der indkaldes til den årlige generalforsamling, der i år finder sted lørdag d. 20. april i Herlev Medborgerhus, Herlevgårdsvej 18-20, 2730 Herlev Program Ankomst og kaffe m. brød Oplæg ved forskningssygeplejersker Oda Jakobsen og Lis Christoffersen En værdig hverdag hvordan Frokost Generalforsamling Kaffe og kage Deltagelse i årsmødet er gratis men kræver tilmelding (af hensyn til forplejning), der skal foretages senest 6. april 2013 på nedenstående slip eller ved at sende en mail til husk alle oplysninger klip Tilmelding til Landsforeningens møde i Herlev Medborgerhus den 20. april 2013 Jeg deltager i mødet sammen med deltagere Navn: Adresse: Postnr. By: Tlf. nr.: Navne på evt. øvrige deltagere: Sendes til Bettina Thoby, Klintekongevej 14, 2730 Herlev, inden 6. april

7 Generalforsamlingen 2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om Landsforeningens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Vedtagelse af budget (se side 14) og kontingent for det kommende år. 5. Valg af bestyrelse og suppleanter 6. Eventuelle forslag fra bestyrelse og medlemmer 7. Evt. Ad 5 Formand Bettina Thoby er på valg og er villig til genvalg. Bestyrelsen indstiller, at Bettina Thoby genvælges. Der er ikke opstillet andre til posten som formand. Bestyrelsesmedlemmer Jeanette Kristensen og Erik Svendsen er på valg og ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen indstiller, at Merete Riedel og Kim Bille vælges som bestyrelsesmedlemmer Som suppleanter indstiller bestyrelsen genvalg af Lars Bøgelund Jensen og nyvalg af Bente Bosse. Ad 6 Der er ikke kommet nogen forslag. huntingtons.dk nr. 1/13 7

8 8 Årsregnskab 2012 Den uafhængige revisors erklæringer Til medlemmerne i Landsforeningen Huntingtons Sygdom Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Landsforeningen Huntingtons Sygdom for regnskabsåret 1. januar december 2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Aalborg, den 16. januar 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Henning Kjeldsen, statsautoriseret revisor

9 Resultatopgørelse for 2012 Note 2012 kr kr. Kontingenter Gaver og bårebidrag Bidrag fra Tips og Lotto, aktivitetstilskud Bidrag fra Tips og Lotto, overført fra Hensat til formålsbestemte aktiviteter (87.445) (24.615) Bidrag fra Tips og Lotto, driftstilskud Bidrag, private organisationer Øvrige tilskud Deltagerbetaling Landsindsamling, bruttoindtægter *) Indtægt, bestyrelsesarbejde Annonceindtægter Sponsoraftaler Pjecer og publikationer Diverse indtægter Renteindtægter mv Indtægter, forskningsmidler Indtægter Sommerophold, omkostninger 7 0 ( ) Temadage for pårørende, omkostninger 8 (14.378) 0 Weekendseminar, Rundt om HS, omkostninger 9 ( ) 0 Weekend for unge, omkostninger 10 (17.793) (12.804) Temadag for ægtefæller, omkostninger 11 (3.054) (1.553) Forskningsdag, omkostninger 12 0 (53.538) Årsmøde, omkostninger (19.082) (10.522) Landsindsamling, omkostninger til blanketter (1.206) (994) Landsindsamling, annoncer (3.673) (4.135) Medlemsblad, trykning ( ) ( ) Medlemsblad, porto (28.708) (22.172) Bestyrelsesarbejde, transportomkostninger (14.065) (11.863) Bestyrelsesarbejde, fortæring (2.539) (2.306) Revision (19.500) (19.125) Transport ( ) ( ) *) De indsamlede midler er anvendt i overensstemmelse med det ansøgte formål. huntingtons.dk nr. 1/13 9

10 Resultatopgørelse for 2012 Note 2012 kr kr. Transport ( ) ( ) Revisorerklæring vedr. ansøgning om bidrag 0 (2.813) Donationer (4.000) (5.000) Porto og gebyrer (11.429) (12.898) Telefon og internet (3.000) (3.585) Papir og kuverter mv. (5.674) (2.215) Kontormaskiner og -inventar (3.193) 0 EDB-omkostninger (1.690) (3.606) Hjemmeside, vedligeholdelse (8.235) (8.300) Husleje og rengøring (10.800) (10.800) Forsikringer (7.895) (7.729) Lokalgruppe 0 (4.404) IHA-konferencer (inkl. kontingent) (839) (1.673) EHA-konferencer (inkl. kontingent) (17.194) 0 Øvrige konferencer og kontingenter (2.100) (3.038) Pjecer, omkostninger (22.000) 0 Repræsentation, gaver (1.205) (1.620) Donationer, i henhold til LL 7.22 (26.892) (40.943) Socialrådgiver, løn mv. 0 (61.308) Kontorassistent, løn mv. (52.952) (49.631) Personale, lønadministration (2.377) (2.429) Husleje, socialrådgiver 0 (4.200) Kontorhold og telefon, socialrådgiver 0 (2.400) Aktier, kursregulering 0 (1.646) Midler til forskning ( ) 0 Omkostninger, forskningsmidler 2 (10) (75.007) Omkostninger ( ) ( ) Årets resultat Årets resultat fordeles således Henlæggelse til forskningsmidler (71.286) Overført til næste år

11 Balance pr Note 2012 kr kr. Danske Bank Danske Bank Sparekassen Sjælland, FI konto Sparekassen Sjælland, indestående videnscenter Sparekassen Sjælland, driftskonto Sparekassen Sjælland, kapitalkonto Sparekassen Sjælland, højrentekonto Sparekassen Sjælland, standardkonto Danske Bank, toprentekonto Frimærkebeholdning Tilgodehavender Forudbetalinger Indestående forskningsmidler Aktiver Hensat til formålsbestemte aktiviteter Hensatte forpligtelser Skyldig A-skat og AM-bidrag Skyldige feriepenge Skyldig feriepengeforpligtelse Modtagne forudbetalinger Skyldige omkostninger i øvrigt Kortfristede gældsforpligtelser Egenkapital primo, Landsforeningen Årets resultat Egenkapital, Landsforeningen Henlæggelse primo, forskningsmidler Henlagt af årets resultat (71.286) Forskningsmidler Passiver huntingtons.dk nr. 1/13 11

12 Noter kr kr. 1. Indtægter, forskningsmidler Bidrag private organisationer Renteindtægt, bank Omkostninger, forskningsmidler Støtte til forskning Gebyrer Indestående på forskningsmidler Sparekassen Sjælland, Sparekassen Sjælland, Garanteret højrente Formålsbestemte tilskud, Tips og Lottopuljerne Indtægter Tilskud til sommerophold Tilskud til Weekendseminar, Rundt om HS Tilskud til Weekend for unge Tilskud til Temadage for fagfolk Tilskud til Temadage for ægtefæller Tilskud til forskningsdag Formålsbestemte tilskud, Tips og Lottopuljerne Indtægter overført fra 2011 Tilskud til Weekend for unge Tilskud til Temadage for pårørende Deltagerbetaling Sommerophold Temadage for pårørende Weekendseminar, Rundt om HS Weekend for unge Forskningsdag

13 Noter 2012 kr kr. 7. Sommerophold, omkostninger Opholdsomkostninger Instruktører / medhjælpere inkl. transport Underholdning Diverse Temadage for pårørende, omkostninger Opholdsomkostninger Transportomkostninger Foredragsholdere Weekendseminar, Rundt om HS, omkostninger Opholdsomkostninger Transportomkostninger Foredragsholdere Diverse Weekend for unge, omkostninger Opholdsomkostninger Transportomkostninger Instruktør/medhjælper Diverse Temadage for ægtefæller, omkostninger Opholdsomkostninger Forskningsdag, omkostninger Opholdsomkostninger huntingtons.dk nr. 1/13 13

14 Udkast til budget for 2013 Indtægter Medlemskontingenter Gaver og bårebidrag Salg af pjecer, bøger mv T&L driftstilskud Annonceindtægter Sommerophold, deltagerbetaling Sommerophold, T&L tilskud Weekendseminar for yngre, deltagerbetaling Weekendseminar for yngre, T&L tilskud Ægtefælledage, T&L tilskud Positivdag, T&L tilskud Henlagt T&L tilskud fra Landsindsamling Sponsoraftaler Renter mv Indtægter i alt Udgifter Sommerophold Weekendseminar for yngre Temadag for forældre Temadag for fagfolk Ægtefælledage Positivdag Årsmøde Landsindsamling, blanketter/annonce Revision & bogføring Hjemmeside, vedligeholdelse Medlemsblad, trykning, porto mv (incl.tilskud 6.030) Bestyrelsesarbejde Kontorhold - porto, tlf., papir m.v EDB-udgifter Kontorleje og rengøring Trykning af pjecer m.v Repræsentation, gaver m.m Forsikringer Kontingent & konferencer IHA, EHA, SD m.fl Støtte til pers. Psykologbehandling Kontorassistent, løn Lønadministration, mv Henlæggelse til forskning Henlæggelse T&L aktiviteter i Udgifter i alt Årets underskud

15 HUSK NVDs temadag Nu er kursuskataloget fra Nationalt Videnscenter for Demens udkommet, og på side 14 finder man omtalen af en temadag om Huntingtons Sygdom. Temadagen blev omtalt i decembernummeret af huntingtons.dk og er blevet til i samarbejde mellem Nationalt Videnscenter for Demens og Landsforeningen Huntingtons Sygdom. Temadagen finder sted onsdag den 12. juni 2013 fra kl til kl og foregår på Scandic Hotel Copenhagen. Dagen er målrettet fagpersoner, og i kursuskataloget står der bl.a.: For at kunne bistå patienten med en kvalificeret pleje og omsorg, er det vigtigt at have viden om sygdommen. Det er også vigtigt for fagpersoner at have kendskab til, hvor der tilbydes rådgivning, og hvordan man tackler de mangeartede udfordringer, der støder til gennem sygdomsforløbet. Oplægsholdere ved temadagen er afdelingslæge Lena Hjermind, overlæge Jørgen Nielsen, demenskonsulent Anni Wichmann, Herning, leder af Bomiljø HS i Ørsted Lars Bording, socialrådgiver Pernille Starnø, Cand. scient. soc. Sanne Graabech, sexolog Marianne Egense og undertegnede. Prisen for deltagelse er 495 kr. og tilmelding foretages elektronisk på www. videnscenterfordemens.dk/kurser - her kan programmet også ses. Tilmeldingsfristen er fredag den 10. maj Fra Landsforeningens side håber vi selvfølgelig på rigtig mange deltagere så vi kan klæde dem, der tager sig af vores kære rundt omkring, endnu bedre på til opgaven. Så har du kontakt til det offentlige system på den ene eller den anden måde, så husk endelig at gøre dem opmærksomme på tilbuddet. Bettina Thoby huntingtons.dk nr. 1/13 15

16 Noget om HS fra Danmark i Italien Den 26. december modtog jeg en mail via det europæiske Huntington netværk. I denne mail var der information om en konference, der fandt sted på universitetet i Milano den 25. februar. Konferencen omhandlede socialt arbejde i forbindelse med HS-familier, og sammen med informationen var der en forespørgsel, om vi kendte en Europæisk ekspert på dette område. Jeg tillod mig at forhøre mig hos Lars Bording fra Bomiljø HS i Ørsted, om han mon kunne ha lyst til at tale i Milano. Det kunne han. Så der blev formidlet kontaktinfo, og det resulterede i, at Lars den 25. februar gik på podiet i Milano og delte ud af sin viden og erfaring med bl.a. Liv i Fokus. Og modtog stor ros for det. Det glæder mig på rigtig mange måder, at vi i Danmark bliver set som en vigtig samarbejdspartner, og at vi samtidig har et netværk af professionelle folk her i landet, som ikke er blege for at dele ud af deres viden selvom det foregår på engelsk, og i Italien. Det kan vi godt være stolte af. Nedenfor en lille kort beretning fra Lars Bettina Thoby Ved konferencen deltog en lang række pårørende, universitetsstuderende samt mange fagfolk. Fælles for deltagerne var deres interesse for at blive klogere på HS. I alt var omkring 200 personer samlet. Konferencen kan nok bedst sammenlignes med Forskningsdagen i Danmark, selv auditoriet lignede - blot i en noget større udgave. Frokostpausen tilbragte jeg sammen med en psykolog, der til daglig er leder af et af de få tilbud til borgere med HS i Italien. Han var meget interesseret i at høre om den måde, tingene er organiseret på i Danmark ift. HS. Ikke mindst var han benovet over det pårørendearbejde, der gøres i DK, han synes blandt andet, det var fantastisk, at der på foreningens hjemmeside var et forum hvor pårørende kan skrive til pårørende. De pårørende var netop emnet for eftermiddagens program, og i denne anledning var jeg blevet bedt om at holde et oplæg under overskriften Hjælp til den HS ramte og dennes familie set i et socialt perspektiv. Jeg er både glad for og stolt over, at vores tilgang med Liv i Fokus nu også har fået en historie ude i Europa. Lars Bording 16

17 Demensdagene 2013 Nationalt Videnscenter for Demens afholder den 6. og 7. maj Demensdagene med temaet Livskvalitet i hverdagen et fælles ansvar. Arrangementet finder sted på Tivoli Hotel og Congress Center i København. Der er i reglen rigtig mange deltagere ved Demensdagene, hvor der præsenteres et bredt program med mulighed for at deltage i 4 symposier samt et afsluttende foredrag. Det vil føre for vidt her at komme ind på alle de 12 symposier, der kan vælges imellem, de er beskrevet på www. demensdagene.dk, hvor også tilmelding kan finde sted. Målgruppen for demensdagene er syge - plejersker, demenskoordinatorer, demens- konsulenter, plejepersonale, pædagoger, terapeuter, læger, psykologer, socialrådgivere og administratorer ligesom pårørende og frivillige i foreningsarbejde også kan have glæde af at deltage. Landsforeningen deltager ved Demensdagene på den måde, at vi er blevet tilbudt at få plads på den stand, Bomiljø HS fra Ørsted har lejet. Der vil således være en repræsentant fra Landsforeningen til stede for at tale med deltagerne og svare på spørgsmål. Samtidig får vi mulighed for at udlevere materiale og gøre opmærksom på foreningen. I tråd med foreningens formålsparagraf får vi hermed skabt opmærksomhed omkring sygdommen, og vi glæder os til at møde forhåbentlig rigtig mange af deltagerne ved Demensdagene. Bettina Thoby Vælg et kursuscenter som gør en forskel! Når du vælger rammer, så vælger du mere end blot faciliteter, forplejning og en pris. Du vælger mennesker! Du vælger idéer! Du vælger engagement! Hvad har du valgt? Besøg os på MPI Award Årets Mødested 2010 DKBS Nomineret Årets Kursuscenter 2010 & 2011 huntingtons.dk nr. 1/13 17

18 Nye boliger i Bomiljø HS i Ørsted Det nye indgangsparti Fredag den 30. november 2012 repræsenterede næstformand Erik Svendsen og undertegnede Landsforeningen ved en reception i forbindelse med indvielsen af nye boliger til HS-ramte i Bomiljø HS på Tangkær i Ørsted. Forstander Janne Martinussen bød os velkommen, og derefter talte regionsrådets næstformand Bente Nielsen. Begge udtrykte deres store glæde over de nye boliger og det faktum, at der nu er plads til 16 beboere med Huntingtons sygdom i Bomiljø HS. Efterfølgende fik vi en rundvisning i de nye lokaliteter, og det så rigtig godt ud. Store flotte og rummelige lejligheder med alle nødvendige foranstaltninger ift. hjælpemidler og det faktum, at behovet hos beboerne ændrer sig i takt med, at sygdommen skrider frem. Alle lejligheder har eget bad og toilet samt et lille te-køkken. Og en flytbar væg i form af klædeskabe på hjul, så det er muligt at indrette lejlighederne individuelt og dele dem op i to afdelinger, hvis man ønsker det. Samtidig med de nye lejligheder er der indrettet et nyt sanserum med to forskellige boblebade. Ét, der er beregnet til én person, og hvor man som hjælper kan bevæge sig frit omkring badekarret og give massage både med særlige brusehoveder og med hænderne, og ét hvor flere kan være med på én gang. Begge installeret i et lyst og dejligt rum, der indbyder til ro og nydelse. Indretningen af sanserummet er blevet muliggjort via en stor donation, som Bomiljø HS modtog i efteråret fra Tryg-Fonden. Det er dejligt at se de gode forhold, der 18

19 Der blev taget fra ved buffet en... og der var god kage er til stede for beboerne i Ørsted, og vi skulle hilse og sige, at hvis man er interesseret, så er man velkommen til at kigge forbi og få en fremvisning af stedet. I skrivende stund er der et par ledige lejligheder. Dog skal et besøg lige aftales på forhånd det kan ske ved at kontakte Bomiljø HS på tlf Bettina Thoby Det ene badekar... og det andet Frivilligcentre og selvhjælp Danmark Der er mulighed for at få hjælp til pårørende til alvorligt og kronisk syge fra frivilligcentrene i deres projekt støt den pårørende. Både frivillige og projektlederne har tavshedspligt. De tilbyder praktisk hjælp i hverdagen bl.a. med indkøb, pasning og leg med børn, eller at være hos den syge, mens du som pårørende foretager dig noget andet. Der er også mulighed for at deltage i cafémøder på centrene, hvor du kan møde andre, der er i en situation, der ligner din. Du kan gå ind på og se, hvor dit nærmeste frivilligcenter er beliggende. Merete Riedel huntingtons.dk nr. 1/13 19

20 HC bofællesskabet i Herning Kommune HC bofællesskabet har nu snart været i de nye faciliteter i 3 år. Vi flyttede hertil i sommeren Vores lejligheder er bygget jævnfør loven om almene boliger 5 stk. 2 og 58 a, hvilket betyder, at er man visiteret til en plejebolig i egen kommune, så kan man frit vælge, om man ønsker at få en bolig hos os. Dog skal man være opmærksom på, at Herning Kommunes visitation skal modtage en ansøgning vedr. ønske om en bolig hos os. Kriterierne for at blive godkendt til HC bofællesskabet i Herning er, at man har Huntingtons sygdom, og at man har brug for hjælp og støtte flere gange i døgnet. Vi har 18 boliger, som er fordelt i 2 teams, med tilhørende fælles opholdsstue og anretterkøkken til hvert team. Derudover har vi en træningsgang med trænings-, badeterapi- og sanserum. Vi har været så privilegerede, at TRYG fonden har doneret os kr. til indretning af bade- og sanserum. Badeterapirum Træningsrum I baderummet er der et stort badekar, hvor der kan komme bobler i vandet ligesom i et spabad. Derudover kan der komme undervands belysning i forskellige farver. Ligeledes kan man høre musik der er USB stik, så hver beboer kan have sit eget USB stik med den musik, man bedst kan lide. Udover at være en wellness oplevelse for den enkelte beboer, så er det også godt for led og muskler, vejrtrækningen styrkes, og evt. væskeophobninger fjernes. I sanserummet er der en stor vandseng med massage, som kan tilsluttes, et stort kar med plastikbolde og forskellige lyseffekter og store glasrør med vand som bobler også her med forskellige lyseffekter. Derudover er der mulighed for at lytte til forskellig stille/afslapnings musik og se forskellige film/billeder. Beboerne har utrolig stort udbytte af sanserummet. Det er godt for fysisk og psykisk velbefindende, og alle sanser stimuleres. Beboerne bruger også rummet sammen med deres pårørende/besøgen- 20

21 Sanserum de. Det er meget givende at få sanseoplevelser sammen, især børn synes, det er et sjovt rum at være i. Ligeledes opfordrer vi de pårørende til at lægge familiebilleder eller andet, som har betydning for beboeren, på en DVD, så der er mulighed for at nyde det i sanserummet oppe på en stor væg. Til begge teams er der en fælles gårdhave. Når solen er fremme, er der altid mulighed for at finde en dejlig solplads. Beboerne er meget solbrune om sommeren, da de nyder at sidde derude. Lige da vi flyttede ind, ville vi gerne have husdyr. Derfor fik vi 2 kaniner (hunkaniner). Der var bare et lille problem - de var ved at underminere hele gårdhaven. Derfor var vi desværre nødt til at skille os af med dem igen. Vi har snakket meget frem og tilbage om, hvad vi så skulle have af husdyr. Lige nu er det blevet til, at en af medarbejderne har sin hund, Blob, med på arbejde. Den trisser lige så stille rundt og er meget glad for godbidder, som beboerne giver den. Det er en dejlig uforpligtende måde at have husdyr på. En gang om ugen har vi en bus til rådighed. Det giver os mulighed for at køre ud i naturen, se forskellige ting rundt i Herning, komme på indkøbstur m.v. huntingtons.dk nr. 1/13 Vores erfaring er, at jo mere sygdommen skrider frem, jo færre stimuli kan den enkelte beboer magte. Derfor har vi tilstræbt at få så mange hverdags lignende opgaver/funktioner ind i huset som muligt, for derved at dække behovet bedre for den enkelte beboer. Der kommer tøjsælger, frisør, fodplejer, privat praktiserende fysioterapeuter, omsorgstandplejer m.fl. Derudover har vi tilknyttet kommunale ergo- og fysioterapeuter. De kommer fast i huset. Når der sker ændringer i funktionsniveauet for den enkelte beboer, kan der hurtigt sættes ind med hjælpemidler og andet. Vi er så heldige, at vi er tilknyttet et produktionskøkken, som ligger på plejecentret lige ved siden af os. Der får vi leveret maden fra. Vi ved, at der er stort behov for specialkost. I samarbejde med køkkenets økonoma er der mulighed for at få tilpasset kosten til den enkelte beboer. I det hele taget synes vi, at vi har fået tilpasset vores hverdag til de forskellige opgaver/funktioner, der er her i huset, således at den enkelte beboer kan magte egen tilværelse længst muligt. Alle er velkomne til at kontakt undertegnede for at få yderligere oplysninger på tlf Lene Sumborg centerleder Blob 21

Danske Døvblindefødtes Forening CVR-nr. 14 13 17 01

Danske Døvblindefødtes Forening CVR-nr. 14 13 17 01 CVR-nr. 14 13 17 01 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Rimmensallé 89, Box 712 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 96 20 76 00, Fax: 96 20 76 01 www.bdo.dk E-mail: Frederikshavn@bdo.dk FREDERIKSHAVN

Læs mere

HJÆLP TIL SELVHJÆLP ÅRSRAPPORT

HJÆLP TIL SELVHJÆLP ÅRSRAPPORT Tlf: 96 26 38 00 herningæbdo.dk www.bdo.dk BD Statsautoriseret Birk Centerpark 30 DK-7400 Herning CVR-nr. 2022 26 70 revisionsaktieselskab HJÆLP TIL SELVHJÆLP ÅRSRAPPRT 2013 CVR-NR. 13 65 36 74 1 INDHLDSFRTEGNELSE

Læs mere

Bethlehemsfællesskabet. Årsregnskab 2013. CVR-nr. 16015385

Bethlehemsfællesskabet. Årsregnskab 2013. CVR-nr. 16015385 Årsregnskab 2013 CVR-nr. 16015385 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar

Læs mere

Vikingeskibsmuseets Venner c/o Vikingeskibsmuseet Vindeboder 12 4000 Roskilde. Årsrapport

Vikingeskibsmuseets Venner c/o Vikingeskibsmuseet Vindeboder 12 4000 Roskilde. Årsrapport Vikingeskibsmuseets Venner c/o Vikingeskibsmuseet Vindeboder 12 4000 Roskilde Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Årsregnskab 1.

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471. 3400 Hillerød

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471. 3400 Hillerød HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471 3400 Hillerød ÅRSREGNSKAB FOR ÅRET 2012 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab

REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab Bryggervej 28 8240 Risskov Tlf. 87 43 96 00 Fax 87 43 96 02 E-mail post@revision-aarhus.dk CVR-nr. 16 17 04 45 %%WatermarkEnable: True%% %%WatermarkSelected:Logo%%

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14 Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov Indhold Bestyrelsens erklæring 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 4 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 6 Ernst & Young P/S - Værkmestergade

Læs mere

Endometriose Foreningen

Endometriose Foreningen IUIST&JENSEN AS STATSAUTORISEREDE REVISORER østerbrogade'16 85 renaa Telefon 86 32 2 11 Telefax 86 32 36 16 CVRnr. 27 47 81 31 www.kvistiensen.dk grenaa@kvistjensen. dk Endometriose Foreningen Årsrapport

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Dansk Keratocunus Forening v/lone Bruun

Dansk Keratocunus Forening v/lone Bruun Dansk Keratocunus Forening v/lone Bruun Dr. Priemes Vej 10. 1. tv. - 1854 Frederiksberg C Årsrapport 1. januar - 31. december 2006 (2. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2007...

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Dansk Brystkræft Organisation (DBO) Årsregnskab for 2014

Dansk Brystkræft Organisation (DBO) Årsregnskab for 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Dansk Brystkræft Organisation

Læs mere

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Årsregnskab 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN v/ kasserer Ole Tang Christensen, Bøgen 19, Svogerslev, 4000 Roskilde Resultatopgørelse 1. oktober 2013 30. september 2014 Balance 30. september 2014 ØSTERFÆLLED TORV 10,

Læs mere

Dansk Brystkræft Organisation (DBO) Østre Paradisvej Holte. Årsregnskab for 2015

Dansk Brystkræft Organisation (DBO) Østre Paradisvej Holte. Årsregnskab for 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Dansk Brystkræft Organisation

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Dirigent: dbio - Nordjylland. Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2011. samt. Balance 31. december 2011.

Dirigent: dbio - Nordjylland. Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2011. samt. Balance 31. december 2011. Godkendt på regionens generalforsamling den 6/3 2012 Dirigent: dbio - Nordjylland Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2011 samt Balance 31. december 2011. Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning

Læs mere

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR Hillerød

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR Hillerød HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471 3400 Hillerød ÅRSREGNSKAB FOR ÅRET 2014 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Apollonvej 14, 4200 Slagelse

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Apollonvej 14, 4200 Slagelse Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Apollonvej 14, 4200 Slagelse Årsrapport for regnskabsåret 01.06.15-31.05.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 28/8 2016 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

LAG-Jammerbugt-Vesthimmerland

LAG-Jammerbugt-Vesthimmerland LAG-Jammerbugt-Vesthimmerland 2014-2020 ÅRSRAPPORT 2014 Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling, den 22. april 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Pj<7. Arsrappo rt 2012. PKF Munkebo Vindelev Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Pj<7. Arsrappo rt 2012. PKF Munkebo Vindelev Statsautoriseret Revisionsaktieselskab PKF Munkebo Vindelev Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Pj

Læs mere

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK

Læs mere

Children's Mission, Danmark Fonden Skandinavisk Børnemission

Children's Mission, Danmark Fonden Skandinavisk Børnemission Mer Revision AIS Registrerede Revisorer Ledreborg Alle 1301 4000 Roskilde' CVR: 3234 4720 TIE: 4632 5632 Fax: 4632 5631 revisor@merrevlsion.dk www.merrevislon.dk NIEDLEM AF DANSKE REVISORER S Children's

Læs mere

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK

Læs mere

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014 Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100

Læs mere

Landvindingslaget Søborg Sø. Generalforsamling

Landvindingslaget Søborg Sø. Generalforsamling Landvindingslaget Søborg Sø Afholder sin ordinære Generalforsamling I Søborg Forsamlingshus, torsdag den 26. maj 2016 kl. 19,00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Regnskab fremlægges

Læs mere

Fællesudvalget for Kantorparken. Kantorparken 4, 1. tv, 8240 Risskov. Årsrapport for

Fællesudvalget for Kantorparken. Kantorparken 4, 1. tv, 8240 Risskov. Årsrapport for Voldbjergvej 16, 2. sal DK-8240 Risskov Tlf. 87 43 96 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 16 17 04 45 Fællesudvalget for Kantorparken Kantorparken 4, 1. tv, 8240 Risskov Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KLUBBEN FOR FIELD TRIAL SPANIELS ÅRSRAPPORT

KLUBBEN FOR FIELD TRIAL SPANIELS ÅRSRAPPORT Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 www.bdo.dk DK-5100 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 KLUBBEN FOR FIELD TRIAL SPANIELS ÅRSRAPPORT 2012 CVR-NR. 31

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51 CVR-nr. 32 76 06 51 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Angstforeningen CVR-nr. 26 40 17 39

Angstforeningen CVR-nr. 26 40 17 39 Angstforeningen CVR-nr. 26 40 17 39 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN v/ kasserer Ole Tang Christensen, Bøgen 19, Svogerslev, 4000 Roskilde Resultatopgørelse 1. oktober 2014 30. september 2015 Balance 30. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93 CVR-nr. 26 61 97 93 Årsrapport for 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Resultatopgørelse for 2012

Resultatopgørelse for 2012 Resultatopgørelse for 2012 Provisioner 4.722.385 4.340 Administrationstilskud m.v. 1.895.002 1.581 Kontingenter 512.404 492 Regulering medlemsindskud 166.100 130 Transportregnskab -36.358-61 Indtægter

Læs mere

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2013

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2013 NV REVISION ApS Nålemagervej 14. 7490 Aulum Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum Årsrapport for 2013 Generalforsamling afholdes den 24/4 2014 kl. 19,15 på Hotel Aulum. Dagsorden 1. Valg af dirigent.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGÅRD Dansk Revision Odense registreret revisionsaktieselskab Langelinie 79 DK-5230 Odense M Odense@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 66 13 03 31 Telefax: +45 66 13 92 31 CVR: DK 82 21 89 12

Læs mere

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 FORENINGEN WSPA DANMARK CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer

Læs mere

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2014

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2014 Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2014 CVR-nr. 32 20 52 24 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Årsregnskab: Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for CVR-nr

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for CVR-nr Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2013 CVR-nr. 32 20 52 24 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Årsregnskab: Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Bestyrelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2. Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Bestyrelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2. Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 4 Grundejerforeningen Ørbækhave c/o Steen Vestergaard, Giersingvænget 14, 5220 Odense SØ Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 CENSUSs t at s aut or i s er etr ev i s i ons ak t i es el s k abermedl em

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Den selvejende institution Hyttefadet CVR-nr

Den selvejende institution Hyttefadet CVR-nr Den selvejende institution Hyttefadet CVR-nr. 17 43 54 93 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015. dirigent Holstebro Hostrupsvej 4 7500

Læs mere

%kdma\wa> INDGÅET. v^trc. ^/^^rh/^^wt^/^^i^^u Pot CTicstAferw'i, 1 2 SEP. 2013. Vedr.: fal/lariaphm^feltø.tias Dato: 111 &p~ ^O O

%kdma\wa> INDGÅET. v^trc. ^/^^rh/^^wt^/^^i^^u Pot CTicstAferw'i, 1 2 SEP. 2013. Vedr.: fal/lariaphm^feltø.tias Dato: 111 &p~ ^O O 213-9-12 8 49 ARKITEKTFIRMAET PER SEEBERG M.A.S. Elmelunden 16, 9575 Terndrup Telefon 98 33 55 92 # Til: /^C/bUA kcmaa^mal^vc %kdma\wa> INDGÅET 1 2 SEP. 213 Rebild Kommune L^ Ifølge aftale Tilbagesendes

Læs mere

Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2013

Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2013 Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet CVR nr. 20 88 41 77 Årsrapport 1. januar 31. december 2013 (16. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Beretning... 2 Revisionspåtegning... 3 Anvendt

Læs mere

Hørsholm Lærerforening

Hørsholm Lærerforening Nyhedsbr Nyhedsbrev nr. 1 marts 2012 Hørsholm Lærerforening Kredsgeneralforsamling Onsdag den 14. marts 2012 kl. 15.15 På Usserød skole (lærerværelset) Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

KIU - PATIENTFORENINGEN KRÆFT I UNDERLIVET ÅRSRAPPORT

KIU - PATIENTFORENINGEN KRÆFT I UNDERLIVET ÅRSRAPPORT Tlf: 76 35 56 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab kolding@bdo.dk Birkemose Allé 39 www.bdo.dk DK-6000 Kolding CVR-nr. 20 22 26 70 KIU - PATIENTFORENINGEN KRÆFT I UNDERLIVET ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapporten

Læs mere

DANSKE DYRLÆGERS FORSIKRINGSFORENING UNDER CODAN/SEB PENSION ÅRSRAPPORT FOR 2013

DANSKE DYRLÆGERS FORSIKRINGSFORENING UNDER CODAN/SEB PENSION ÅRSRAPPORT FOR 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Storegade 1 8500 Grenaa Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk CVR-nr. 30 70 02 28 DANSKE DYRLÆGERS FORSIKRINGSFORENING UNDER CODAN/SEB PENSION

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Danske Musik- og Kulturskoleledere c/o Formand Lena Schnack Mertz Faxe Musikskole Præstevænget Haslev Cvr.nr

Danske Musik- og Kulturskoleledere c/o Formand Lena Schnack Mertz Faxe Musikskole Præstevænget Haslev Cvr.nr Danske Musik- og Kulturskoleledere c/o Formand Lena Schnack Mertz Faxe Musikskole Præstevænget 23 4690 Haslev Cvr.nr. 31 54 54 55 Årsrapport 2015 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den

Læs mere

LAG Ikast-Brande. Årsrapport

LAG Ikast-Brande. Årsrapport LAG Ikast-Brande CVR-nr. 30 78 85 24 Årsrapport 2013 7. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning og -påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Blokhus Golf Klub Hunetorpvej 115, 9490 Pandrup

Blokhus Golf Klub Hunetorpvej 115, 9490 Pandrup Blokhus Golf Klub Hunetorpvej 115, 9490 Pandrup CVR-nr. 31 95 19 25 Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 Medlem af RevisorGruppen Danmark Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere

Høje Hasseris. Grundejerforening. Årsregnskab 2012

Høje Hasseris. Grundejerforening. Årsregnskab 2012 Høje Hasseris Grundejerforening Høje Hasseris Grundejerforening Årsregnskab 2012 Bestyrelsen: Erling Henningsen, formand - Willy Møller Jensen, næstformand John Mikkelsen, sekretær Jens Mølgaard kasserer

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Holstebro Svømmeclub Regnskab 2014 Regnskabet er godkendt på foreningens generalforsamling Holstebro, den / 2015 dirigent Sletten 45, 7500 Holstebro Tlf.: (+45) 9741 2211,

Læs mere

33. årgang Forår 2016 Nr. 1

33. årgang Forår 2016 Nr. 1 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 33. årgang Forår 2016 Nr. 1 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 1 - forår 2016 1 Indhold Formanden har ordet.......... 3 Ægtefælle/samleverdag på Sjælland

Læs mere

LAG HADERSLEV-TØNDER ÅRSREGNSKAB 2015

LAG HADERSLEV-TØNDER ÅRSREGNSKAB 2015 LAG HADERSLEV-TØNDER ÅRSREGNSKAB 2015 Godkendt på generalforsamlingen den 4. april 2016 Dirigent CVR-nr. 36 10 47 67 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Anvendt

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg

Foreningen for erhvervsilkeborg Dansk Revision Silkeborg registreret revisionsaktieselskab Hagemannsvej 4 DK-8600 Silkeborg silkeborg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 82 99 22 Telefax: +45 86 82 29 69 CVR: DK 21

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2013 1 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2012 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet

Læs mere

REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab

REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab Bryggervej 28 8240 Risskov Tlf. 87 43 96 00 Fax 87 43 96 02 E-mail post@revision-aarhus.dk CVR-nr. 16 17 04 45 %%WatermarkEnable: True%% %%WatermarkSelected:Logo%%

Læs mere

Svebølle Vandværk a.m.b.a.

Svebølle Vandværk a.m.b.a. Svebølle Vandværk a.m.b.a. Regnskab for året 2014 HvidebækRevisoren 2. REGNSKABSPRINCIPPER. Årsregnskabet er aflagt i overstemmelse med vandværkets vedtægter. Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtræk

Læs mere

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby Matr.nr. 16 AB Valby, København

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby Matr.nr. 16 AB Valby, København Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby Matr.nr. 16 AB Valby, København Årsregnskab 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2012

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2012 EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2012 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Årsregnskab 1. januar - 31. december

Læs mere

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013

Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013 Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Østergade 40, 6900 Skjern T: 9680 1000, F: 9680 1001, www.pwc.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2012

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75 LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR. 17 15 50 75 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF CVR.nr ÅRSRAPPORT 2015

GARNINDKØBSFORENINGEN AF CVR.nr ÅRSRAPPORT 2015 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2015 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Alternativet. Årsrapport 2013/2014

Alternativet. Årsrapport 2013/2014 Under Elmene 9, 4. tv. 2300 København S Cvr. nr. 35 28 48 93 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 1. JANUAR DECEMBER 2015 HJERNETUMORFORENINGEN. c/o Bitten Næsted Hansen Strandparksvej 10, 1.tv Hellerup. 5.

ÅRSRAPPORT 1. JANUAR DECEMBER 2015 HJERNETUMORFORENINGEN. c/o Bitten Næsted Hansen Strandparksvej 10, 1.tv Hellerup. 5. ÅRSRAPPORT 1. JANUAR 31. DECEMBER 2015 HJERNETUMORFORENINGEN c/o Bitten Næsted Hansen Strandparksvej 10, 1.tv. 2900 Hellerup 5. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 1 Revisors erklæring

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Prana Biotech publiserer PBT2 resultater fra HS-dyremodel Historien om PBT2 PBT2

Prana Biotech publiserer PBT2 resultater fra HS-dyremodel Historien om PBT2 PBT2 Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Prana Biotech publiserer PBT2 resultater fra HS-dyremodel Prana Biotechnology viser resultater,

Læs mere

Grundejerforeningen SØPARKEN. Årsrapport. CVR.nr For perioden 1. september august 2016 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Grundejerforeningen SØPARKEN. Årsrapport. CVR.nr For perioden 1. september august 2016 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Grundejerforeningen SØPARKEN CVR.nr. 35 55 00 62 Årsrapport For perioden 1. september 2015 31. august 2016 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af RSM International - et verdensomspændende

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ejerforeningen Sadolinparken

Ejerforeningen Sadolinparken Årsregnskab for 2014 Årsregnskabet er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Foreningen SENIOR ERHVERV MIDTJYLLAND

Foreningen SENIOR ERHVERV MIDTJYLLAND Foreningen SENIOR ERHVERV MIDTJYLLAND ------------------------------------------------------------------- Bredgade 30, 1., 7400 Herning ------------------------------------- Foreningsregnskab for året

Læs mere

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2015 Side 4

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2015 Side 4 Årsregnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2015 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

LHC-nyt. 29. årgang Marts 2012 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 1/12

LHC-nyt. 29. årgang Marts 2012 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 1/12 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 29. årgang Marts 2012 Nr. 1 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 1/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Weekend for 25-40 årige: Huntingtons Sygdom og et positivt

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund

Læs mere

Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun

Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun Dr. Priemes Vej 10. 1. tv. - 1854 Frederiksberg C Årsrapport 1. januar - 31. december 2009 (5. regnskabsår) 1 Indhold Påtegninger Side Bestyrelsens påtegning...

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2011

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2011 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2011 1 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2011 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet

Læs mere

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 Henning Pedersen Carl Sivesgaard Mogens Hav Christensen Anette Frederiksen Niels Studsgaard Lisbeth Lund Lone Grøn registrerede revisorer FRR Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 CVR-nr. 32 20

Læs mere

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 ~ REVISORHuSET Hals Antenneforening Årsregnskab 2011 www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 Hals Antenneforening INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Resultatopgørelse 5. Årets resultat

Resultatopgørelse 5. Årets resultat Resultatopgørelse 5 Perioden 1. september 2014-31.august 2015 2014/15 2013/14 Indtægter kr t.kr Kontingent 265 parceller à kr. 2000,- 530.000 530 Overført til vejkonto -265.000-265 265.000 265 Gebyrer

Læs mere

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2015

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2015 REGISTREREDE REVISORER Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum Årsrapport for 2015 Generalforsamling afholdes den 28/4 2016 kl. 19,15 på Hotel Aulum. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2011 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2011 for Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A.

Læs mere

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår)

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015 Dirigent:

Læs mere

Foreningen til integration af Nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2014

Foreningen til integration af Nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2014 Foreningen til integration af Nydanskere på arbejdsmarkedet CVR nr. 20 88 41 77 Årsrapport 1. januar 31. december 2014 (17. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Beretning... 2 Revisionspåtegning... 3 Anvendt

Læs mere

Navitas Fitness. c/o INCUBA Navitas Inge Lehmannsgade 10, Aarhus C. Årsrapport for 2015

Navitas Fitness. c/o INCUBA Navitas Inge Lehmannsgade 10, Aarhus C. Årsrapport for 2015 Navitas Fitness c/o INCUBA Navitas Inge Lehmannsgade 10,6 8000 Aarhus C Årsrapport for 2015 CVR-nr. 37 21 59 29 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2007 til 31. december 2007

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2007 til 31. december 2007 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2007 til 31. december 2007 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund

Læs mere