Referat af forældrekredsmøde mandag d kl.18.30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30"

Transkript

1 Referat af forældrekredsmøde mandag d kl Skoleleder Ove Nielsen bød velkommen til de følgende to møder. Møderne blev afholdt i skolens gymnastiksal, med mulighed for efterfølgende spisning. Da der er sammenfald i dagsorden punkterne på de 2 møder forældrekredsmøde pkt. 2 og forældrerepræsentantskabsmødets pkt. 3 betragtes pkt. 3 som effektueret i forbindelse med beretningen under forældrekredsmødet. Valg af dirigent Charlotte Høyer-Rasmussen blev valgt som dirigent for forældrekredsmødet. Charlotte Høyer-Rasmussen kunne konstatere at der var indkaldt med passende varsling til de to møder. 1. Bestyrelsen og ledelsen orienterer om skolens økonomiske, driftsmæssige og pædagogiske forhold v/skoleleder Ove Nielsen: Beretning repræsentantskabsmødet august 2010 Endnu et år er gået med projekter, der er blevet fuldført, nogle nye er blevet sat i gang - dertil kom de opgaver, vi godt kunne have undværet og ikke havde mulighed for at planlægge. Skolen har fået flyttet administrationen, skolen har fået en egentlig hovedindgang - noget den ellers aldrig har haft. Administrationen er blevet større i takt med, at skolen er blevet større, og de gamle kontorlokaler gav i det lange løb urimelige forhold for skolens sekretærer. SFO fik langt om længe fuld rådighed over hele bygningen, idet håndarbejde er blevet flyttet over til hovedbygningen. Østergade 64 har fyldt meget i planlægningen, der er nu etableret bibliotek og musiklokale i stueetagen. Det er blevet nogle dejlige lokaler, tilbage står nu udnyttelsen af en 1. sal. Vi har faglokaler, der ikke er så gode, som vi kunne ønske det - herunder især billedkunst og Natur/teknik. De muligheder, vi ser i det fremtidige perspektiv, er indretning af billedkunst på 1. sal i nr det kan lade sig gøre med god udsigt til haven, der kan skabes nærmest Monet-ske tilstande. Billedkunst er pt. placeret i det gamle fysiklokale, det er ikke særligt velegnet til dette formål - men det var den mulighed, der var på det tidspunkt. Det gamle fysiklokale vil derimod være ideelt til Natur/teknik, så når billedkunst bliver flyttet, vil der være mulighed for at indrette natur/teknik her. Selv om vi synes, at vi har en god vedligeholdelsesstand, så er der altid ting, der kan forbedres, og vi kigger til stadighed på muligheder for at forbedre forholdene for skolens elever. Af opgaver vi ikke havde planlagt og godt kunne have undværet, var den udfordring, der mødte os tirsdag efter juleferien - en massiv oversvømmelse i den nye bygning, hvor fysiklokalet og indgangspartiet var hårdest ramt. Det var et par dage med en del nervøsitet, for udover det praktiske med at få flyttet elever rundt og fundet alternativer til de forskellige lokaler, gik der et par dage, før forsikringsselskabet anerkendte skaden - og der er tale om en skade, der ligger på over , så det ville have gjort ondt i kassebeholdningen, hvis vi selv skulle have betalt for udbedringen. Jeg nævnte sidste år Lolland Kommunes pilotprojekt omkring tidlig SFO-start, 1. april, og de udfordringer, der ville være i det for os. Tilsyneladende vil den tidlige skolestart blive effektueret fra kommende skoleår, kommunen overflytter altså alle elever fra børnehaverne til skoledelen pr. 1. april Hvor står vi så henne i den sammenhæng?? Med udgangspunkt i Lov om frie grundskoler har vi nu lov til at etablere en lignende ordning, det er en forudsætning, at denne ordning økonomisk skal hvile i sig selv - der må altså ikke bruges skole-kroner til denne SFO-ordning. Såfremt vi skal etablere en sådan ordning, står vi med en logistisk og en økonomisk udfordring. På den logistiske side er det et spørgsmål om plads til 44 elever fra april til sommerferien, pædagogisk læreplan samt noget personale, - det ville vi nok kunne finde ud af. Den økonomiske udfordring kan være en større nød at knække, i det ordningen skal hvile i sig selv. 1

2 Lovgivningsmæssigt er kommunen ikke forpligtiget til at yde tilskud. Vi har sammen med de øvrige frie skoler på Lolland dog den opfattelse, at pengene bør følge barnet, så de udgifter kommunen ville have på en kommunal ordning kanaliseres over i de frie skoler. Jeg har haft et møde med repræsentanter for Lolland Kommune, de virkede ikke umiddelbart positivt indstillet, men vi ville få et endeligt svar i oktober. Bliver der ikke givet kommunalt tilskud, har jeg umiddelbart svært ved at se, at der kan skabes en fornuftig økonomi i ordningen, men det er en udfordring bestyrelsen først kan forholde sig til, når vi har flere fakta på bordet. Vi har fra skoleårets start gjort kommunikationen mellem hjem og skole digital med indførelse af forældre- og elevintra, det er min overbevisning, at når vi kommer igennem børnesygdommene, vil alle se det som en forbedring. På det pædagogiske område tilstræber vi at erstatte deletimer med 3-lærerordninger, dette giver flere muligheder for holddeling og differentiering, større kollegial sparring og flere forskellige øjne på den enkelte elev, alt sammen elementer, som vil komme eleven til gode. Den helt store ændring ligger i 0. klasserne. For to år siden begyndte vi med en stor 0. klasse, denne blev efterfølgende delt til efterårsferien. Vi har nu rykket grænserne endnu en gang samtidig med, at vi har startet en massiv læseindsats i 0. klasse fra dag 1. Eleverne har dansk/læsning de to første lektioner hver eneste dag, det er en meget individuel og værkstedsbaseret undervisning, denne forestås af de to 0. klasseledere sammen med skolens læsevejleder. Det er her og nu planen først at dele klassen i to langt henne i foråret. Et spørgsmål jeg ofte bliver mødt med, er om det virkelig er nødvendigt at lave nye skemaer så tit - det opleves forvirrende og frustrerende. Det kan jeg godt følge, men jeg kan kun sige, at det ikke er noget vi gør for vores fornøjelses skyld. Skemaerne bliver lavet om ved barsel - på barsel og fra barsel - og hvis der sker andre personalemæssige ændringer. Vi har valgt i forbindelse med en barselsorlov at prioritere den bedst mulige pædagogiske løsning for eleverne - frem for at gå ud og finde en vikar, der skal tage et fuldt skema for en lærer - uanset om pågældende har fagene eller ej. Vi er i øvrigt en situation, hvor det næsten kun kan gå tilbage for skolen - elevtalsmæssigt. Vi har 458 elever, skolen er nu fuldt to-sporet, vi har 1 ledig plads i den ene 9. klasse, så der kan faktisk ikke være flere elever på skolen. Vores elevgennemstrømning er heldigvis lille, udfordringerne ligger typisk i at få elever til 9. klasse, idet flere og flere elever begynder at tage på efterskole i 9. i stedet for i 10. Ventelisterne til de kommende år ser fornuftige ud: Så med de tal er vi ikke urolige for fremtiden. Personalesituationen: I SFO er Bodil Lindsten gået på pension, til erstatning for Bodil, har skolen ansat Matilde Lem. Camilla Pedersen har også forladt skolen, hun er erstattet af Heather Clarksson. På skolesiden er Annette Sønderskov stoppet efter et halvt år på skolen, Julie Tesgaard er på barsel og kommer tilbage efter efterårsferien. Skolen har ansat Helle Johnsen, Anne Kathrine Maegaard og Berit Berger. Anne Katrine går på barsel om få uger. Fransisco Olmos er fratrådt som pedel og er sammen med familien flyttet til København. Menigheden har fået ny præst, Calogero LaLoggia er flyttet til Sverige, og erstattes af Gregers Mærsk-Kristensen. 2

3 Økonomi: Skolen havde en omsætning på , heraf bidrog forældrene med eller knap 19 % af omsætningen. Overskuddet blev på , lige godt 5% af omsætningen - hvilket er det DP anbefaler for at man kalde driften sund. Med til historien hører, at 1/3 af landets frie skoler kører med underskud - og ½ af skolerne med mindre end 100 elever kører med underskud - så vi er på den økonomiske side absolut tilfredse. Dette lyder, som vi er ved at skulle bygge en pengetank af Joakim Von And -lignende dimensioner - men det er ikke tilfældet. Kigger man på skolens likviditet, kan man se, at selv om der er et overskud på 1,2 mio - er likviditeten faldet med tilsvarende 1,2 mio, - så vi bruger altså også penge, faktisk flere end vi har tjent i det pågældende år. Det budgetterede overskud i 2010 er med udgangspunkt i et meget konservativt budget. Kommende udfordringer: Nu ser alt jo meget rosenrødt ud, men de frie skoler er også ramt af regeringens genopretningsplan. Vi skal tilbagebetale omkring 1,2 % af vores statstilskud for 2010 i maj måned næste år - det er ca kr. - samtidig er koblingsprocenten i forhold til Folkeskolen blevet ændret. Hidtil har det været således, at de frie skoler fik 75 % af folkeskolens udgifter fra udvalgte konti - den procentsats bliver nu nedsat med 1 % om året de næste fire år. Det betyder konkret for næste år, at hvor vi havde forventet en stigning i tilskudstaksten, er stigningen blevet erstattet enten med 0-vækst eller en mindre tilbagegang. Vi får altså de samme penge, men udgifterne, lønninger mm., må forventes at stige. Vi betragter os på ingen måde som værende i krise, men der ligger selvfølgelig et stykke arbejde for ledelse og bestyrelse i at tilpasse driften den nye situation. Ove Nielsen gjorde samtidig opmærksom på at hans og bestyrelsesformandens, Else Marie Thomsen, beretning var den samme. 2. Valg af bestyrelsesmedlemmer Lars Stuckert og Steen Aarup opstiller som kandidater til bestyrelsen. De orienterer hver for sig om deres interesse i at stille op. Da der skal bruges både et bestyrelses medlem og en suppleant blev det foreslået, at den der får flest stemmer vælges til bestyrelse og den med færrest stemmer bliver suppleant. Der var én blank stemme, Steen Aarup fik 15 stemmer og med 21 stemmer blev Lars Stuckert valgt til bestyrelsen. 3. Valg af suppleant Se over! 4. Beslutning om tilsynet skal foregå ved eksternt tilsyn eller selv evaluering. Der blev besluttet eksternt tilsyn. 5. Tilsyn a. Fastsættelse af funktionsperiode for skolens tilsynsførende Der blev foreslået 1 år. Funktionsperioden fastsættes til 1 år b. Beslutning om hvorvidt tilsynet skal udføres af en eller flere personer eller kommunal bestyrelsen Det besluttes at tilsynet skal føres af én person c. Valg af tilsynssførende Kai S. Jørgensen vælges for 1 år 6. Eventuelt Der blev gentaget spørgsmål fra sidste år: Hvordan man vil bevare den katolske ånd, når der ikke længere er katolske lærere på skolen? Svar: Det er noget man er meget opmærksom på og optaget af fra skolens side. Man glæder sig til samarbejdet med den nye præst Gregers Mærsk-Kristensen og håber der kan findes løsninger den vej. 3

4 Referat af forældrerepræsentantskabsmøde mandag kl Valg af dirigent Lars Stuckert blev valgt som dirigent til repræsentantskabsmødet og kunne konstatere, at der også her var indkaldt korrekt til mødet. 2. Formandens beretning v/charlotte Høyer-Rasmussen - herunder fremlæggelse af regnskab for Sankt Birgitta skoles venner. Så er endnu et skoleår fløjet af sted og det er igen blevet tid til det årlige forældre-repræsentantskabsmøde og et tilbageblik på året der gik. Ved mødet sidste år var vi så småt i gang med forberedelserne til julecaféen og håbede at vi kunne leve op til de seneste julecaféer, hvor vi hver gang havde øget overskuddet med ca kr. Julecaféen løb af stablen den 21. november og vi var endnu en gang utrolig heldige med vejret, hvilket betød rigtig mange besøgende. Overalt var der flot pyntede boder og sjove aktiviteter og klasserne havde endnu en gang overgået sig selv med gode ideer. Her kunne købes alt fra juledekorationer til friskbagte klejner, arbejdende værksteder fremtryllede flotte kranse på bestilling, der var gang i ansigtsmaling, casino, bowling, tombola og spøgelseskælder, i gymnastiksalen optrådte dygtige elever fra musikskolen, og ingen behøvede at gå sultne hjem, da der kunne købes alt fra burgere med helstegt pattegris til gløgg og æbleskiver. Allerede et par timer før lukketid, måtte de første boder melde alt udsolgt og stor var spændingen, da vi skulle gøre overskuddet op havde vi slået rekorden fra sidste julecafé? Og det havde vi det endelig resultat blev kr ,85, ca kr. mere end julecaféen i 2007, så det var svært at få armene ned. Formålet med julecafeen er jo at kunne yde økonomisk støtte til klassernes aktiviteter og ture og derfor fik alle klasser lige før jul en check på kr som tak for deres indsats ved julecaféen. Næste arrangement for forretningsudvalget var dramaaftenen i marts måned, hvor dramaholdet viste hvad de havde lært i vinterens løb og forretningsudvalget stod for en lille café med kaffe, kage og sodavand. Som noget nyt var der indlagt en pause midt i stykket, og det hjalp gevaldigt på omsætningen i caféen. Dernæst kom skolefesten i maj måned, som for 2. år i træk var flyttet til Maribo Hallerne for at rumme alle. Skolefesten blev traditionen tro indledt af forårskoncert og efterfølgende var der spisning og senere diskotek og hoppeborg og det blev igen et tilløbsstykke. Forældrerepræsentanter og lærere bemandede de forskellige boder og alle havde vist en hyggelig aften. Lige før sommerferien skulle der tages afsked med 9. klasse ved dimissionsfesten med bevisoverrækkelse og taler i gymnastiksalen og efterfølgende buffet i aulaen og det var en både højtidelig og stemningsfuld aften med et snert af vemod både for de elever, der nu skulle forlade den skole, der havde været deres trygge ramme de sidste 10 år og de forældre, hvis yngste barn nu forlod skolen, hvor forældrene måske havde haft deres gang i måske år. Som I vil se af regnskabet om et øjeblik, har der på baggrund af det flotte overskud fra julecafeen i sidste skoleår ikke været udsendt girokort til kontingent til foreningen Sankt Birgittas Skoles Venner, men da der ikke er julecafé i år, vil der komme girokort ud til alle hjem i løbet af efteråret, som vi håber i vil gøre brug af. Inden jeg slutter min beretning, vil jeg gerne sende en stor tak til sekretærerne på kontoret og pedellerne I er altid klar til at hjælpe os, hvad enten det drejer sig om adresselabels og udsendelse af breve eller opstilling af borde og stole til diverse arrangementer og ikke mindst i forbindelse med julecaféen, hvor Claus lige sørger for at der er strøm til alle, affaldet forsvinder osv. Det er vi meget glade for. Charlotte Høyer-Rasmussen takkede slutteligt afgående bestyrelsesmedlem Finn Romme for 12 års indsats i Sankt Birgitta skoles bestyrelse. Finn modtog gave og ønskede blandt andet skolen held og lykke fremover samt tillykke til nyvalgte bestyrelsesmedlem Lars Stuckert. 4

5 Herefter blev regnskabet for Sankt Birgittas skole fremlagt. Formuen ved året begyndelse var DKK ,52, Der er udbetalt DKK til støtte til klassearrangementer samt til skolepatruljerne og formuen ved årets slutning er DKK ,10. Der er i 2009/2010 ikke opkrævet kontingent pga. det store overskud ved julecaféen. I år er der ikke julecafé, hvorfor vi naturligvis håber på at folk indbetaler kontingent og dermed støtter i Sankt Birgittas Skoles Venner i sidste ende skolebørnene. Regnskabet, der blev revideret af Tine Holst, blev godkendt. 3.Orientering om skolens virksomhed v/skoleleder Ove Nielsen, bestyrelsesformand Else Marie Thomsen, lærerrådsformand Britta Matlock-Geisler samt tilsynsførende Kai S. Jørgensen. Da skolens ledelse har aflagt sin beretning går man videre med orientering fra Britta og Kai. Orientering v/lærerådsformand Britta Matlock-Geisler: Et nyt skoleår er for længst gået i gang, og selv om vi kun er i slutningen af august måned, kan vi hurtigt konstatere, at der som sædvanlig er sket mange spændende ting på flere fronter her på Sankt Birgitta Skole. Således har vi i juni måned efter 11 år sagt farvel til Bodil Lindsten fra SFO en. Bodil er savnet af såvel børn som kollegaer, da hun gik fantastisk ind i samarbejdet mellem skole og SFO. I løbet af foråret sagde vi ligeledes farvel til Camilla fra SFO en. Til gengæld er der blevet ansat to nye i SFO en, nemlig Heather Clarkson og Mathilde Lem. På lærerværelset måtte vi ligeledes i løbet af sidste skoleår sige farvel til vores kollega Annette Sønderskov, som valgte at få job nærmere hjemmet i Vordingborg. Til gengæld sagde vi så velkommen til 3 nye kollegaer Ditte Bager, Helle Johnson og Anne Katrine Maegaard. Efter sommerferien kunne vi så yderligere byde to nye kollegaer velkommen. Ann Margrethe Edvarsen og Berit Berger. Vores nye kollega er faldet godt til på skolen, hvilket jo ikke er svært alle os dejlige og yderst kompetente medarbejdere taget i betragtning. I takt med at medarbejderstaben vokser vi er nu 48 ansatte vokser elevtallet eller også er det omvendt. Med 458 børn er vi nu tosporet hele vejen fra kl. Også de fysiske rammer er blevet udvidet, og således er vi nu godt i gang med at udnytte vores villa på den anden side af vejen. Indtil videre har vi taget underetagen i brug som rummer et dejligt musiklokale og bibliotek. På første salen bliver der gjort klar til billedkunst og specialundervisningen. Vi håber, at kunne tage disse lokaler i brug i løbet af Desuden kan vi nu dagligt glæde os over det nye flotte indgangsparti og administrationslokaler. Det var mere end tiltrængt, så fra lærerkollegiet skal lyde et stort til lykke med det flotte resultat. Så man må sige, at der er sket en stor udvikling med skolen siden den startede i Det må man sige, der bestemt også er på den tekniske side. Som noget nyt på skolen har vi introduceret elev- og forældreintra. Vi håber, at alle vil tage godt imod dette elektroniske tiltag, som vil erstatte lektiemapper, breve hjem, tilmeldinger til diverse arrangementer og klassens hjemmeside fra efterårsferien. Vi er sikre på, at alle bliver mindst lige så glade for mulighederne, som vi lærere. SFO en er stadig en stor succes. Det faste personale med Birgitte Lund i spidsen har også i år meget at se til. Der er tilmeldt 172 børn, og selvom det kniber lidt med pladsen både inde og ude, formår personalet at få det optimale ud af situationen, hvilket den seneste vandskade i SFO ens kælderetage vidnede om. Den ene dag brugte de hallen og den anden dag klarede de sig med nogle af skolens klasselokaler. I det daglige har SFO en fået lidt mere plads, idet de har overtaget skolens tidligere håndarbejdslokale og omdannet det til et hyggeligt og flittigt brugt stillerum. Både børn og forældre er meget tilfredse med vores SFO, hvilket den store tilslutning til deres arrangementer vidner om. Skolen sætter tradition i højsæde og en sådan er skolens samarbejde med kirken. Der er allerede nu lagt op til et meget forventningsfuldt samarbejde med den nye katolske sognepræst Gregers Mærsk Kristensen. Gregers har tidligere været ungdomspræst her i Danmark. Samarbejdet med kirken består ud over en månedlig messe for de katolske elever også af forskellige andre traditionsrige gudstjenester, hvoraf nogle af dem er økumeniske. Udendørsmessen ved skoleårets start. Høstgudstjenesten i efteråret, som 3. Krokodille og Blæksprutte står for. Lucia og Krybbespil i december samt Kyndelmisse i februar. Derudover har vi Juleafslutningen i Maribo Domkirke, fredag den 21. december samt påskegudstjeneste den 15. april samme steds. Ved mange af disse gudstjenester er det skolens kor, der medvirker. Vi har netop taget hul på korets 5. sæson og det er nu 63 medlemmer, der møder op onsdag morgen kl og alle har et til fælles: glæden ved at synge. 5

6 Ingen skoleår uden lejrskoler og ekskursioner. Det er i hvert fald noget vi på skolen værner om. Således er alle klasser på tur hvert år lige fra kl. 1. Isbjørn og Papagøje lægger sidst i september ud med en hyttetur til Gedesby. Herefter er det valgfagsholdet i 8.kl., der tager på vandretur i Söderåsen i begyndelsen af oktober, ligesåvel 7. Giraf tager på hyttetur til Kroruplund. 9. Kaskelot og Nattergal tager på årets sidste tur, idet de i november tager en uge til Rom. I det nye år er det 2. Blæksprutte og Søløve, der i april lægger ud med hyttetur til Langeland. Senere på måneden tager 7. Bjørn på hyttetur til Kråruplund. Måneden rundes af med 5. Lemur og Tigers tur til København. I maj er det 0. klasserne, der tager til Gedesby. Krokodille og Pelikan, der tager til Odense, 4. Blåhval, der tager til Helsingør, mens 4. Bogfinke, tager til Silkeborg. 6. Elefant og Kænguru tager traditionen tro til solskinsøen Bornholm. Sidst men ikke mindst tager vores kanovalghold i 9. kl. på tur på Susåen. Af vigtige datoer bør I iøvrigt notere Jer, at skolen har temauge i uge 41. Fordybelsesdage den 30. marts 1.april. Forårskoncert og skolefest fredag den 6. maj. 9. klasse har sidste skoledag den 27.maj. De fejres på behørig vis den 22.juni ved dimissionen og skolen går på sommerferie den 24.juni ja så hurtigt kan et skoleår gå. Forældrene er en vigtig del af skolen, med forældreråd i alle klasser. Altså forældre, der kommer på besøg og forældre, der arrangerer blandt meget andet: ture, fester og ikke mindst julecaféen, som sidste år endnu engang formåede at overgå sig selv. Alt det, er noget som er med til at sammenholdet og energien holdes ved lige. Noget, som alle på skolen sætter pris på. Så uden en aktiv og positiv forældrekreds ville Sankt Birgitta Skole slet ikke være den gode skole, vi nu engang er. Vi har som privatskole en særlig forpligtigelse og interesse i, at skolen såvel indadtil som udadtil fremstår som en familie. Og jeg synes selv at det lykkes os skolens forældre, lærere, bestyrelse og ledelse meget godt. Skolen er harmonisk og velfungerende indadtil samt velanset og kendt udadtil. Det mærkes i øvrigt altid når gamle elever lige kigger forbi og siger hej og for at se, om alt går vel. Det er altid en rar følelse, for de kommer selvfølgelig kun, fordi de har haft gode oplevelser her på Sankt Birgitta Skole med kammerater og lærere. Således slutter Britta sin orientering, og der var ikke yderligere spørgsmål eller kommentarer. Orientering v/tilsynsførende Kai S. Jørgensen: Tilsynsrapport Sankt Birgitta skole Undertegnede har foretaget tilsyn på Sankt Birgitta skole i uge ( marts). Jeg har overværet undervisningen i følgende klasser: Dansk: 1.y (Søløve/NN) 3.x (Blåhval/BR) 4.y (Tiger/AM) 6.x (Bjørn/BG) 7.x (Koala/AJ) 8.y (Kaskelot/JM). Matematik: 2.x (Krokodille/TR) 4.x (Lemur/HK) 4.y (Tiger/PS) 5.x (Elefant/KJ) 7.y (Viol/KD) 8.x (Nattergal/PJ). Engelsk: Tysk: 5.y (Kænguru/MH) 8.x (Nattergal/AK) 9.x (Sæl/KA). 6.x (Bjørn/DB) 7.y (Viol/TR). Som det kan aflæses i planen, har jeg overværet undervisningen i de fleste klasser. Jeg har lagt vægt på de 3 hovedfag (dansk, regning/matematik og engelsk), og har herudover deltaget i 2 tysktimer. 6

7 Jeg har gennemset mine skemaer fra tidligere år og herefter planlagt besøg hos lærere, således at jeg har været både hos nye og gamle lærere. Jeg har konstateret, at elevernes standpunkt på de enkelte klassetrin og fag er i overensstemmelse med tilsvarende elevers standpunkt i folkeskolen. Alle både elever og lærere viste engagement og lyst til skolearbejdet og mødte velforberedt til timerne. Der blev, hvor det faldt naturligt brugt hjælpemidler af forskellig karakter. (F.eks. video, bærbar computer, interaktiv tavle, kopiark m.m.) Gennemgang af nye lektier, overhøring og fremlæggelse af opgaveløsning foregik i den ro, man kan forvente. Almindelig uro (arbejdsuro) forekom kun i forbindelse med selvstændigt- og gruppearbejde. Min helhedsvurdering for samtlige fag vil være, at undervisningstilbuddet på Sankt Birgitta skole kan stå mål med de krav, der almindeligvis kræves i Folkeskolen. Efter den enkelte undervisningstime tog jeg en samtale med den pågældende lærer, hvor vi drøftede timens forløb. Ved tilsynets afslutning havde jeg en samtale med skolens ledelse, hvor ugens forløb blev drøftet. Sankt Birgitta skole lever fuldt op til de mål/krav, der stilles i Folkeskolen. Der er en behagelig atmosfære både blandt elever og lærere, det føles som om, man kommer hinanden ved. Der er en naturlig respekt for hinanden, og man forstår at lytte. Jeg har igen fået et positivt indtryk af undervisningen og livet på skolen. Kai S. Jørgensen oplever også at lærerværelset er et rart sted at være, der er en behagelig atmosfære, og man kan få en faglig såvel som privat snak. I øvrigt er der - som på mange andre lærerværelser faste pladser! 4. Indkomne forslag Ingen 5. Valg til forretningsudvalget På valg er Helle Stryger Rasmussen og Charlotte Høyer-Rasmussen. Begge var villige til genvalg og begge blev genvalgt. 6.Eventuelt Der blev stillet forslag om at genoptage foredragsholdere. Måske kunne tidligere foredragsholdere gentages. Ledelsen tager idéen op til videre drøftelse. På forretningsudvalgets vegne Helle S. Rasmussen

Referat forældrekredsmøde for Sankt Birgitta Skole mandag den 29. august 2011

Referat forældrekredsmøde for Sankt Birgitta Skole mandag den 29. august 2011 Referat forældrekredsmøde for Sankt Birgitta Skole mandag den 29. august 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen og ledelsen orienterer om skolens økonomiske, driftsmæssige og pædagogiske forhold

Læs mere

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012 Tilsynserklæring 21. Tilsynserklæringen, der skal være skrevet på dansk, skal mindst indeholde følgende oplysninger: 1) Skolens navn og skolekode. 2) Navn på den eller de tilsynsførende. 3) Dato for tilsynsbesøg

Læs mere

Formandens beretning 2016

Formandens beretning 2016 Formandens beretning 2016 Kære alle fremmødte, forældre, medarbejdere og skoleledelse Skoleåret 2015/2016 har budt på en lang række forandringer. Forandringer der er kommet til med det mål, at gøre tingene

Læs mere

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre Stensnæsskolen Skoleåret 2015-16 Juli 2015 Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7 I dette nummer: Skoleåret 2015-16 1 Rullende indskoling 2 Personale 2 Møde-/bustider 3 1. skoledag 4 Hjemmeside mm. 4 Kontaktlærerordning

Læs mere

Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13

Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13 Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13 Det er igen blevet tid til at se tilbage på året der gik og aflægge beretning for Davidskolen. I 2012 blev de nye Natek- lokaler færdige og taget

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Skolelederens beretning: Skoleåret 2009/2010 Indledning: I Danmark har vi en helt speciel ordning, som gør vores skolesystem til noget helt unikt. Man har mulighed for at vælge, hvilken skole ens barn

Læs mere

På enhver skole er det naturligvis hverdagen der fylder mest. Jeg vil her ikke sige så meget om hverdagen, men jeg vil starte med en lille smule.

På enhver skole er det naturligvis hverdagen der fylder mest. Jeg vil her ikke sige så meget om hverdagen, men jeg vil starte med en lille smule. Side 1 af 5 Skolelederens beretning for skoleåret 2011/2012 Skolens hverdag På enhver skole er det naturligvis hverdagen der fylder mest. Jeg vil her ikke sige så meget om hverdagen, men jeg vil starte

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. 18. december 2015 Vallekilde-Hørve Friskole. Fredagsbrev nr. 846 Næste uge: Mærkedag: 18. december 20. december Juleferie til den 4. jan. 2016 Udlejning baunen 22. december 01. januar 02. januar 05. januar

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77 www.mkf.dk. Nyt fra skolelederen. Nyt nr. 3

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77 www.mkf.dk. Nyt fra skolelederen. Nyt nr. 3 Nyt nr. 3 Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77 www.mkf.dk Herning 9. november 2009 Nyt fra skolelederen Først lidt om i kort form, hvad der er sket på MkF de tre første måneder af skoleåret: Den

Læs mere

Forældrekredsmøde onsdag d. 29.08.12 kl. 18:00 Repræsentantskabsmøde onsdag d. 29.08.12 i fortsættelse af forældrekredsmødet.

Forældrekredsmøde onsdag d. 29.08.12 kl. 18:00 Repræsentantskabsmøde onsdag d. 29.08.12 i fortsættelse af forældrekredsmødet. Forældrekredsmøde onsdag d. 29.08.12 kl. 18:00 Repræsentantskabsmøde onsdag d. 29.08.12 i fortsættelse af forældrekredsmødet. Skoleleder Ove Nielsen bød velkommen til de følgende to møder. Dels forældrekredsmødet,

Læs mere

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Til alle forældre med børn på Elev Skole. Vi kan så småt skimte sommerferien i det fjerne, men inden vi når dertil et længere nyhedsbrev med stort og småt fra Elev Skole.

Læs mere

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010 - vi vil være verdens bedste skole for børn Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010 Skoleleder Lisbeth Qvortrup bød alle velkommen til N. Kochs Skoles årsmøde torsdag den 14. oktober 2010

Læs mere

Dette frivillige forældretilsyn er et supplement til det af generalforsamlingen besluttede eksterne tilsyn.

Dette frivillige forældretilsyn er et supplement til det af generalforsamlingen besluttede eksterne tilsyn. Forældretilsyn 2014 Guldbæk Friskole Det fremgår af Guldbæk Friskoles retningslinier vedrørende tilsyn og friskolelovens 9, stk. 1, at: " Det påhviler forældrene til børn i en fri grundskole (forældrekredsen)

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Nyhedsbrev. Tilbageblik på et fantastisk skoleår. Artikler af særlig interesse:

Nyhedsbrev. Tilbageblik på et fantastisk skoleår. Artikler af særlig interesse: Juni 2009 Nyhedsbrev Artikler af særlig interesse: ForældreIntra2 Profilanalyse Tilbageblik på et fantastisk skoleår Indhold: Tines leder side 1 ForældreIntra side 2 Profilanalyse side 3 Datoer side 4

Læs mere

Skolens dagligdag. Skolens dagligdag er opbygget på følgende måde:

Skolens dagligdag. Skolens dagligdag er opbygget på følgende måde: Forældretilsyn Guldbæk Friskole Det fremgår af Guldbæk Friskoles retningslinier vedrørende tilsyn og friskolelovens 9, stk. 1, at: " Det påhviler forældrene til børn i en fri grundskole (forældrekredsen)

Læs mere

Det Danske Forældreråd Rygaards Skole

Det Danske Forældreråd Rygaards Skole Dato: 7. oktober 2010 Sted: Parloir Dirigent: Jørgen Frandsen Referent: Jette Kayerød Christensen Referat fra Forældrerepræsentantskabsmøde for Det Danske Forældreråd, den 7. oktober 2010 1. Dagsorden

Læs mere

Dagsorden til Ordinær Generalforsamling

Dagsorden til Ordinær Generalforsamling Dagsorden til Ordinær Generalforsamling Torsdag den 26. marts 2015 Kl. 19.30 På Friskolen i Lemming 1. Velkomst (Lisbeth Lausten Bang) 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmetællere 5.

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Skole

TILSYNSRAPPORT. Skole TILSYNSRAPPORT Tilsynsførende Kent Lykke kent@uhrefriskole.dk Tlf. 28713934 Skole Feldborg Frie Børneunivers Bredgade 76 7540 Haderup Skolekode 280654 Tilsynsperiode 1.8.2015 til 19.4.2016 Kære bestyrelse,

Læs mere

Fredagsbrev d.23/ uge 38

Fredagsbrev d.23/ uge 38 Fredagsbrev d.23/9 2016 uge 38 En uge, hvor det rigtige efterår lader vente på sig, og heldigvis for det. Børnene nyder udelivet rundt omkring skolen, og ser ud til at gå nye veje ved at finde andre lege.

Læs mere

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 Vi byder de nye børnehaveklasseelever velkommen 1 Nyt fra skolelederen. Kære elever og forældre Så tog vi

Læs mere

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE Kundby d. 11. juni 2012 Kære forældre Endnu et skoleår går mod sin afslutning, og den dejlige sommerferie venter forude. I år strækker skoleåret sig helt hen imod juli måned,

Læs mere

Boligforeningen Give, afd. 136-52 Amager og Vestervænget.

Boligforeningen Give, afd. 136-52 Amager og Vestervænget. MØDEREFERAT FRA ORDINÆRT AFDELINGSMØDE Antal fremmødte lejemål: 30 husstande. Øvrige deltagere: Kundechef Lars Todbjerg-Hansen, Domea Afdelingsmødet blev afholdt tirsdag den 15. september 2015, kl. 17.30,

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Afbud: Henrik Toft Simonsen, Mette Vöge Jensen

Afbud: Henrik Toft Simonsen, Mette Vöge Jensen Referat Emne: Skolebestyrelsesmøde Sted: Skolens kontor Dato: Onsdag d. 15.1.14 kl. 18.30-21.00 Deltagere: Hans Henrik Heidesleben, Klaus Kolberg, Jens Christian Britze, Frederik Thalbitzer, Per Høxbroe,

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 27. juni 2014 Fredagsbrev nr. 787 Næste uge: 28. juni 10. august 12. august Baunen udlejet Kollegialt samvær I skole igen (søndag) Lærermøde Mærkedag: TILLYKKE TIL JER Kære forældre

Læs mere

Referat af Generalforsamling ved Svenstrup Friskole

Referat af Generalforsamling ved Svenstrup Friskole Referat af Generalforsamling ved Svenstrup Friskole Tirsdag d. 21. april 2015 i gymnastiksalen på skolen Ordstyrer: Karin Frost Jensen Referent: Lene Christiansen Formanden Morten Carstensen aflagde årets

Læs mere

Musikskolen. frivillige undervisningstilbud. Sæson 2015-16. Tilmelding senest 1. juni. af 9

Musikskolen. frivillige undervisningstilbud. Sæson 2015-16. Tilmelding senest 1. juni. af 9 Musikskolen frivillige undervisningstilbud Tilmelding senest 1. juni Sæson 2015-16 af 9 Velkommen Undervisere Kåre Tórður Anette Det er mig en stor glæde, at kunne byde velkommen til en ny sæson i Musikskolen

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Maj 2012 Siden sidst. Orientering omkring planlægningen af næste skoleår Som både skolebestyrelsen og jeg tidligere har været inde på, har det kommende skoleårs planlægning

Læs mere

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg 23. februar 2015 Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg Fremmødte: 23 medlemmer 1. Valg af dirigent Alex Jensen blev af bestyrelsen forslået og blev enstemmigt valgt.

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning Bilag 2a 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab Bilag 3a 4. Fremlæggelse af arbejdsplan

Læs mere

Informationshæfte for. Indskolingen Ørslevkloster Skole

Informationshæfte for. Indskolingen Ørslevkloster Skole Informationshæfte for Indskolingen Ørslevkloster Skole 2014 2015 11. udgave s. 1 En skole i forandring Ørslevkloster skole er en skole i forandring. I vil opleve en skole, som er anderledes, end da I selv

Læs mere

Skovbakkeskolens sommernyhedsbrev

Skovbakkeskolens sommernyhedsbrev Skovbakkeskolens sommernyhedsbrev Goddag og farvel Ved skoleåret afslutning og begyndelse er det tid til at sige farvel til afgående personale og goddag til nyt personale på Skovbakkeskolen. Barselsorlov

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Keld har ordet.. Krisen kradser! sagde man i gamle dage

Keld har ordet.. Krisen kradser! sagde man i gamle dage Indholdsfortegnelse side 2: Keld har ordet side 4: Brugerundersøgelse side 5: Kalenderen side 6: Skøjtedag side 7: Billeder fra fødselsdagen side 8: Terminsprøver for 9. og 10. side 9: Billeder fra juledagene

Læs mere

Nyhedsbrev. Hammerum, den 25. juni 2014

Nyhedsbrev. Hammerum, den 25. juni 2014 Hammerum, den 25. juni 2014 Nyhedsbrev Siden sidst Sommerferien banker på døren, og det betyder, at dette nyhedsbrev bliver det sidste i skoleåret 13/14. Når vi kigger tilbage på året, der er gået, må

Læs mere

Nyhedsbrev. Hammerum, den 11. april 2013

Nyhedsbrev. Hammerum, den 11. april 2013 Nyhedsbrev Hammerum, den 11. april 2013 Det er ved at være længe siden, I sidst har modtaget et nyhedsbrev, og derfor bliver dette i høj grad en opsummering af nogle af de aktiviteter, der har fundet sted

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 49. Velkommen til et nyt skoleår. Trafik. www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 4. september 2013

Nyhedsbrev nr. 49. Velkommen til et nyt skoleår. Trafik. www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 4. september 2013 www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 4. september 2013 Nyhedsbrev nr. 49 Velkommen til et nyt skoleår Hvor vi skal forberede den nye skolereform med mange flere timer til eleverne Hvor vi skal

Læs mere

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer.

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer. Dimission 2016 Kære 9. klasse Først vil jeg ønske jer et stort til lykke med eksamen. Det har for de fleste af jer været en tid med blandede følelser. Det er dejligt at have læseferie, men det er et pres

Læs mere

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev!

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! N Y H E D S B R E V N R. 1 0 2 0 1 4 Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! Årets julekalender Vinder af årets tegnekonkurrence, til brug på forsiden af julekalenderen

Læs mere

N Y H E D S B R E V N R Onsdagsholdet

N Y H E D S B R E V N R Onsdagsholdet N Y H E D S B R E V N R. 8 2 0 1 4 Onsdagsholdet Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! Lokalrådet for Tybjerg og omegn har lavet en spørgeskema undersøgelse som har ligget

Læs mere

MOSEBRYG/ PILERØG NR.12 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset Oktober 2013

MOSEBRYG/ PILERØG NR.12 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset Oktober 2013 MOSEBRYG/ PILERØG NR.12 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset Oktober 2013 Kære Lærere, pædagoger, bestyrelse, forældre og elever! Jeg vil hermed tak for nogle gode år i Landsbyordningen

Læs mere

Henrik Weinkouff Skoleleder

Henrik Weinkouff Skoleleder Skolebladet Lucia Nyt skoleblad Som noget nyt vil Torslev Skoles skoleblad udkomme elektronisk. Og vi vil ligge os i selen for at få bladet til at udkomme hver måned, når eleverne er her. Der vil altid

Læs mere

Formanden indledte med at byde Solveig Heide-Jørgensen velkommen. Solveig er valgt blandt forældrene på N. Zahles Gymnasieskole.

Formanden indledte med at byde Solveig Heide-Jørgensen velkommen. Solveig er valgt blandt forældrene på N. Zahles Gymnasieskole. Referat af bestyrelsesmøde mandag, den 1. december 2014. Fraværende: Peter Lantz. Formanden indledte med at byde Solveig HeideJørgensen velkommen. Solveig er valgt blandt forældrene på N. Zahles Gymnasieskole.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

NYT. Herskindskolen og Nordlyset. Valg til Fællesbestyrelsen

NYT. Herskindskolen og Nordlyset. Valg til Fællesbestyrelsen A P R I O L 2 0 1 4 NYT Herskindskolen og Nordlyset Valg til Fællesbestyrelsen Kære forældre så er det nu, hvis du vil være med Fællesbestyrelsen og få indflydelse på dit barns skole. Det er valgår og

Læs mere

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge.

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge. Uge 38 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Endnu en uge er gået og det

Læs mere

Frederik Barfods Skole en introduktion

Frederik Barfods Skole en introduktion Frederik Barfods Skole en introduktion På Frederik Barfods Skole vil vi skabe en skole, hvor elever og medarbejdere er glade for at komme om morgenen, glade, mens de er på skolen og glade, når de går igen

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Nyhedsbrevet. Å r g a n g N r. 3 - A u g u s t

Nyhedsbrevet. Å r g a n g N r. 3 - A u g u s t Nyhedsbrevet Å r g a n g 1 5 - N r. 3 - A u g u s t 2 0 0 9 Et nyt skoleår. Det er altid spændende når vi skal åbne den først luge i årets skolekalender. Det gør vi i år med mange velkendt elementer og

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 13. marts 2014 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Deltagere Antal stemme berettigede 12 Referent Palle Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2013/2014 Nr. 5 Kalenderen skoleåret 2014 2015 Skolens aktivitetskalender kan ses på forældreintra og skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk/fo Ferieplan for

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling på Friskolen City Odense, Buchwaldsgade 46, 5000 Odense C. Torsdag den 27. marts 2014 kl. 18:30

Referat ordinær generalforsamling på Friskolen City Odense, Buchwaldsgade 46, 5000 Odense C. Torsdag den 27. marts 2014 kl. 18:30 Odense, den 13. marts 2014 Kære Forældre- og Skolekreds ved FCO Referat ordinær generalforsamling på Friskolen City Odense, Buchwaldsgade 46, 5000 Odense C. Torsdag den 27. marts 2014 kl. 18:30 Dagsorden:

Læs mere

Cykler stilles i cykelparkeringen bag gymnastiksalene. Der afholdes cyklistprøve i 5. eller 6.kl.

Cykler stilles i cykelparkeringen bag gymnastiksalene. Der afholdes cyklistprøve i 5. eller 6.kl. ABC for 3.-6.kl. april 2013 ADRESSEÆNDRING ANSVAR BESTYRELSE BIRKEN BOLDBANER BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD FERIEPLAN FORSIKRING Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

Ugen der gik Uge 23 Folkeskolereform, nye arbejdstidsregler og Hellum FRI del 2 ikke

Ugen der gik Uge 23 Folkeskolereform, nye arbejdstidsregler og Hellum FRI del 2 ikke Ugen der gik Uge 23 Folkeskolereform, nye arbejdstidsregler og Hellum FRI del 2 Sommerferien nærmer sig og dermed også næste skoleår. Et skoleår, hvor en ny Folkeskolereform og nye arbejdstidsregler for

Læs mere

Karneval i Aalborg Øst

Karneval i Aalborg Øst Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Karneval i Aalborg

Læs mere

Velkommen tilbage. Velkommen til nyt personale: Cecilie Thoudahl

Velkommen tilbage. Velkommen til nyt personale: Cecilie Thoudahl Lørdag d. 14.8. fredag d. fredag d. 27.8.2010 Mandag d. 16.8. 3. kl. forældremøde kl. 19.00 Torsdag d. 19.8. Forældremøde i OB kl. 19.00 Uge 34 Lejrskole (Bø. kl. + 6. kl. er hjemme) Velkommen tilbage

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2015

Nyhedsbrev juni 2015 Nyhedsbrev juni 2015 Skolebestyrelsens nyhedsbrev vil denne gang omhandle nyt fra bestyrelsesmøderne i april og maj. Sidst, men ikke mindst, vil I kunne læse skolebestyrelsens behandling af evalueringen

Læs mere

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 10. oktober 2013

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 10. oktober 2013 Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 10. oktober 2013 Skoleleder Lisbeth Qvortrup bød alle velkommen til N. Kochs Skoles årsmøde nr. 50 torsdag den 10. oktober 2013 kl. 19.00 i 10. klasses fællesrum.

Læs mere

Å r g a n g N r. 4 - M a j

Å r g a n g N r. 4 - M a j Nyhedsbrevet Å r g a n g 1 7 - N r. 4 - M a j 2 0 1 1 Sommeren har taget over Ja det må siges, græsset gror og træer og buske grønnes og børnene modnes og vokser. Efter en lang vinter var det godt med

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger både på data, som jeg

Læs mere

Hvornår skal vi i skole?

Hvornår skal vi i skole? Folkeskolereformen + Hvordan bliver reformen på Sakskøbing Skole? Reformnyt nummer 3 juni 2014 Læs mere om: Mødetider Bevægelse Hvorden bliver den længere skoledag? Elever skal bevæge sig meget mere. IT

Læs mere

Udtalelse fra tilsynsførende for Karrebæksminde Privatskole, Kirkebakken 8, 4736 Karrebæksminde

Udtalelse fra tilsynsførende for Karrebæksminde Privatskole, Kirkebakken 8, 4736 Karrebæksminde Udtalelse fra tilsynsførende for Karrebæksminde Privatskole, Kirkebakken 8, 4736 Karrebæksminde Skolekode 280813 Tilsynsførende Klaus Eusebius Jakobsen, rektor emeritus. Undervisningen på Karrebæksminde

Læs mere

Vindinge Skole Dagsorden til skolebestyrelsesmøde.

Vindinge Skole Dagsorden til skolebestyrelsesmøde. 1 Vindinge Skole Dagsorden til skolebestyrelsesmøde. Dato: Tirsdag den 18. november 2014 kl. 18.30 til 21.00. Sted: Lærerværelset, Vindinge Skole, indgang i hjørnet ved lærerværelset/kontoret Referent:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 9/9 2015

Referat fra bestyrelsesmøde d. 9/9 2015 Referat fra bestyrelsesmøde d. 9/9 2015 Tilstede: Holger (forælder, SolsikkenÅby), Jonna (forælder, Heimdalsvej), Trine (pædagogisk leder, Hobbitten), Gitte (forælder, dagplejen), Lone (pædagog, SolsikkenÅby),

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt.

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. Referat af generalforsamlingen 2010 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. 2. Valg af 3 stemmetællere. Helle Hansen, Gunvor Andersen og Connie Hansen enstemmig valgt. 3. Godkendelse

Læs mere

Tilsynserklæring for N. Kochs Skole skoleåret 2012-2013

Tilsynserklæring for N. Kochs Skole skoleåret 2012-2013 Århus den 13/6 2013 Tilsynserklæring for N. Kochs Skole skoleåret 2012-2013 I henhold til lov om friskoler og private grundskoler har undertegnede i skoleåret 2012-13 ført tilsyn med N. Kochs Skole, Skt.

Læs mere

Vibeke skriver. Vibeke Gaden

Vibeke skriver. Vibeke Gaden Vibeke skriver. Så er et nyt skoleår godt i gang på Kragelund Skole og med det ligeledes en masse nye og spændende ting. Skolen summer af liv og forventninger til ny viden, nye oplevelser og nye venner.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling ved den selvejende institution Skanderborg Realskole onsdag den 28. marts 2012. 1) Valg af dirigent Bestyrelsens formand Mads Nysted foreslog advokat Kristian Storgaard,

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

SOMMERHILSEN FRA SKOLEN

SOMMERHILSEN FRA SKOLEN SOMMERHILSEN FRA SKOLEN KÆRE FORÆLDRE OG ELEVER Så er det ved at være tid til en dejlig og velfortjent sommerferie, og de sidste brikker er ved at være faldet på plads for næste skoleår. I månedsnyt fra

Læs mere

TÅRNBORG SKOLENYT. Skolelederen Kære alle. 4. februar 2015

TÅRNBORG SKOLENYT. Skolelederen Kære alle. 4. februar 2015 4. februar 2015 Skolelederen Skolelederen Kære alle. I december skrev jeg, at sneen nok ville komme mellem jul og nytår, og der kom faktisk et lille drys de fleste steder, men nu er det for alvor blevet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kan du gætte, hvem jeg er.? Se flere billeder fra fastelavn inde i bladet

Indholdsfortegnelse. Kan du gætte, hvem jeg er.? Se flere billeder fra fastelavn inde i bladet Indholdsfortegnelse side 2: Keld har ordet læs bl.a. om den kommende skolereform side 4: Forældrekredsmødet side 5: Hit med de brugte cowboybukser side 6: Nyt fra Klubben side 7: Kalenderen side 8: Datoer

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Tilsynsplan Ørestad Friskole

Tilsynsplan Ørestad Friskole Tilsynsplan Ørestad Friskole Hvert år: Danskundervisning alle trin Matematikundervisning alle trin Engelskundervisning mellemtrin og udskoling Det samlede timetal og fagrækken oversigt over fag og timetal

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave

Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave et valg for dit barn Naturbørnehave Kære forældre Med dette materiale, vil vi gerne invitere dig og dit barn ind i Vesthimmerlands Naturfriskoles verden.

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent.

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Referat for generalforsamling den 31. Marts 2016 Der var mødt 75 medlemmer op. 1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Morten

Læs mere

Den følgende beskrivelse tage udgangspunkt i, hvordan det ser ud i dec. 08.

Den følgende beskrivelse tage udgangspunkt i, hvordan det ser ud i dec. 08. Mellemtrinnet på Vinderød Skole (08/09). På Vinderød skole går man på Mellemtrinnet i 4. 5. og 6. klasse (fra skoleåret 09/10: 3. 6. kl.) Man har hjemklasse i den årgang, man hører til, men en del aktiviteter

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 30/8 2012. tidspunkt: 19.00. Sted: Saxo

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 30/8 2012. tidspunkt: 19.00. Sted: Saxo Referat af skolebestyrelsesmøde Dato: 30/8 2012 tidspunkt: 19.00 Fremmødte: Lisbeth undtagen elevrepræsentanter Sted: Saxo Ny konstituering: Man vedtog at den nuværende formand Søren Rasmussen fortsætter

Læs mere