Referat af forældrekredsmøde mandag d kl.18.30

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30"

Transkript

1 Referat af forældrekredsmøde mandag d kl Skoleleder Ove Nielsen bød velkommen til de følgende to møder. Møderne blev afholdt i skolens gymnastiksal, med mulighed for efterfølgende spisning. Da der er sammenfald i dagsorden punkterne på de 2 møder forældrekredsmøde pkt. 2 og forældrerepræsentantskabsmødets pkt. 3 betragtes pkt. 3 som effektueret i forbindelse med beretningen under forældrekredsmødet. Valg af dirigent Charlotte Høyer-Rasmussen blev valgt som dirigent for forældrekredsmødet. Charlotte Høyer-Rasmussen kunne konstatere at der var indkaldt med passende varsling til de to møder. 1. Bestyrelsen og ledelsen orienterer om skolens økonomiske, driftsmæssige og pædagogiske forhold v/skoleleder Ove Nielsen: Beretning repræsentantskabsmødet august 2010 Endnu et år er gået med projekter, der er blevet fuldført, nogle nye er blevet sat i gang - dertil kom de opgaver, vi godt kunne have undværet og ikke havde mulighed for at planlægge. Skolen har fået flyttet administrationen, skolen har fået en egentlig hovedindgang - noget den ellers aldrig har haft. Administrationen er blevet større i takt med, at skolen er blevet større, og de gamle kontorlokaler gav i det lange løb urimelige forhold for skolens sekretærer. SFO fik langt om længe fuld rådighed over hele bygningen, idet håndarbejde er blevet flyttet over til hovedbygningen. Østergade 64 har fyldt meget i planlægningen, der er nu etableret bibliotek og musiklokale i stueetagen. Det er blevet nogle dejlige lokaler, tilbage står nu udnyttelsen af en 1. sal. Vi har faglokaler, der ikke er så gode, som vi kunne ønske det - herunder især billedkunst og Natur/teknik. De muligheder, vi ser i det fremtidige perspektiv, er indretning af billedkunst på 1. sal i nr det kan lade sig gøre med god udsigt til haven, der kan skabes nærmest Monet-ske tilstande. Billedkunst er pt. placeret i det gamle fysiklokale, det er ikke særligt velegnet til dette formål - men det var den mulighed, der var på det tidspunkt. Det gamle fysiklokale vil derimod være ideelt til Natur/teknik, så når billedkunst bliver flyttet, vil der være mulighed for at indrette natur/teknik her. Selv om vi synes, at vi har en god vedligeholdelsesstand, så er der altid ting, der kan forbedres, og vi kigger til stadighed på muligheder for at forbedre forholdene for skolens elever. Af opgaver vi ikke havde planlagt og godt kunne have undværet, var den udfordring, der mødte os tirsdag efter juleferien - en massiv oversvømmelse i den nye bygning, hvor fysiklokalet og indgangspartiet var hårdest ramt. Det var et par dage med en del nervøsitet, for udover det praktiske med at få flyttet elever rundt og fundet alternativer til de forskellige lokaler, gik der et par dage, før forsikringsselskabet anerkendte skaden - og der er tale om en skade, der ligger på over , så det ville have gjort ondt i kassebeholdningen, hvis vi selv skulle have betalt for udbedringen. Jeg nævnte sidste år Lolland Kommunes pilotprojekt omkring tidlig SFO-start, 1. april, og de udfordringer, der ville være i det for os. Tilsyneladende vil den tidlige skolestart blive effektueret fra kommende skoleår, kommunen overflytter altså alle elever fra børnehaverne til skoledelen pr. 1. april Hvor står vi så henne i den sammenhæng?? Med udgangspunkt i Lov om frie grundskoler har vi nu lov til at etablere en lignende ordning, det er en forudsætning, at denne ordning økonomisk skal hvile i sig selv - der må altså ikke bruges skole-kroner til denne SFO-ordning. Såfremt vi skal etablere en sådan ordning, står vi med en logistisk og en økonomisk udfordring. På den logistiske side er det et spørgsmål om plads til 44 elever fra april til sommerferien, pædagogisk læreplan samt noget personale, - det ville vi nok kunne finde ud af. Den økonomiske udfordring kan være en større nød at knække, i det ordningen skal hvile i sig selv. 1

2 Lovgivningsmæssigt er kommunen ikke forpligtiget til at yde tilskud. Vi har sammen med de øvrige frie skoler på Lolland dog den opfattelse, at pengene bør følge barnet, så de udgifter kommunen ville have på en kommunal ordning kanaliseres over i de frie skoler. Jeg har haft et møde med repræsentanter for Lolland Kommune, de virkede ikke umiddelbart positivt indstillet, men vi ville få et endeligt svar i oktober. Bliver der ikke givet kommunalt tilskud, har jeg umiddelbart svært ved at se, at der kan skabes en fornuftig økonomi i ordningen, men det er en udfordring bestyrelsen først kan forholde sig til, når vi har flere fakta på bordet. Vi har fra skoleårets start gjort kommunikationen mellem hjem og skole digital med indførelse af forældre- og elevintra, det er min overbevisning, at når vi kommer igennem børnesygdommene, vil alle se det som en forbedring. På det pædagogiske område tilstræber vi at erstatte deletimer med 3-lærerordninger, dette giver flere muligheder for holddeling og differentiering, større kollegial sparring og flere forskellige øjne på den enkelte elev, alt sammen elementer, som vil komme eleven til gode. Den helt store ændring ligger i 0. klasserne. For to år siden begyndte vi med en stor 0. klasse, denne blev efterfølgende delt til efterårsferien. Vi har nu rykket grænserne endnu en gang samtidig med, at vi har startet en massiv læseindsats i 0. klasse fra dag 1. Eleverne har dansk/læsning de to første lektioner hver eneste dag, det er en meget individuel og værkstedsbaseret undervisning, denne forestås af de to 0. klasseledere sammen med skolens læsevejleder. Det er her og nu planen først at dele klassen i to langt henne i foråret. Et spørgsmål jeg ofte bliver mødt med, er om det virkelig er nødvendigt at lave nye skemaer så tit - det opleves forvirrende og frustrerende. Det kan jeg godt følge, men jeg kan kun sige, at det ikke er noget vi gør for vores fornøjelses skyld. Skemaerne bliver lavet om ved barsel - på barsel og fra barsel - og hvis der sker andre personalemæssige ændringer. Vi har valgt i forbindelse med en barselsorlov at prioritere den bedst mulige pædagogiske løsning for eleverne - frem for at gå ud og finde en vikar, der skal tage et fuldt skema for en lærer - uanset om pågældende har fagene eller ej. Vi er i øvrigt en situation, hvor det næsten kun kan gå tilbage for skolen - elevtalsmæssigt. Vi har 458 elever, skolen er nu fuldt to-sporet, vi har 1 ledig plads i den ene 9. klasse, så der kan faktisk ikke være flere elever på skolen. Vores elevgennemstrømning er heldigvis lille, udfordringerne ligger typisk i at få elever til 9. klasse, idet flere og flere elever begynder at tage på efterskole i 9. i stedet for i 10. Ventelisterne til de kommende år ser fornuftige ud: Så med de tal er vi ikke urolige for fremtiden. Personalesituationen: I SFO er Bodil Lindsten gået på pension, til erstatning for Bodil, har skolen ansat Matilde Lem. Camilla Pedersen har også forladt skolen, hun er erstattet af Heather Clarksson. På skolesiden er Annette Sønderskov stoppet efter et halvt år på skolen, Julie Tesgaard er på barsel og kommer tilbage efter efterårsferien. Skolen har ansat Helle Johnsen, Anne Kathrine Maegaard og Berit Berger. Anne Katrine går på barsel om få uger. Fransisco Olmos er fratrådt som pedel og er sammen med familien flyttet til København. Menigheden har fået ny præst, Calogero LaLoggia er flyttet til Sverige, og erstattes af Gregers Mærsk-Kristensen. 2

3 Økonomi: Skolen havde en omsætning på , heraf bidrog forældrene med eller knap 19 % af omsætningen. Overskuddet blev på , lige godt 5% af omsætningen - hvilket er det DP anbefaler for at man kalde driften sund. Med til historien hører, at 1/3 af landets frie skoler kører med underskud - og ½ af skolerne med mindre end 100 elever kører med underskud - så vi er på den økonomiske side absolut tilfredse. Dette lyder, som vi er ved at skulle bygge en pengetank af Joakim Von And -lignende dimensioner - men det er ikke tilfældet. Kigger man på skolens likviditet, kan man se, at selv om der er et overskud på 1,2 mio - er likviditeten faldet med tilsvarende 1,2 mio, - så vi bruger altså også penge, faktisk flere end vi har tjent i det pågældende år. Det budgetterede overskud i 2010 er med udgangspunkt i et meget konservativt budget. Kommende udfordringer: Nu ser alt jo meget rosenrødt ud, men de frie skoler er også ramt af regeringens genopretningsplan. Vi skal tilbagebetale omkring 1,2 % af vores statstilskud for 2010 i maj måned næste år - det er ca kr. - samtidig er koblingsprocenten i forhold til Folkeskolen blevet ændret. Hidtil har det været således, at de frie skoler fik 75 % af folkeskolens udgifter fra udvalgte konti - den procentsats bliver nu nedsat med 1 % om året de næste fire år. Det betyder konkret for næste år, at hvor vi havde forventet en stigning i tilskudstaksten, er stigningen blevet erstattet enten med 0-vækst eller en mindre tilbagegang. Vi får altså de samme penge, men udgifterne, lønninger mm., må forventes at stige. Vi betragter os på ingen måde som værende i krise, men der ligger selvfølgelig et stykke arbejde for ledelse og bestyrelse i at tilpasse driften den nye situation. Ove Nielsen gjorde samtidig opmærksom på at hans og bestyrelsesformandens, Else Marie Thomsen, beretning var den samme. 2. Valg af bestyrelsesmedlemmer Lars Stuckert og Steen Aarup opstiller som kandidater til bestyrelsen. De orienterer hver for sig om deres interesse i at stille op. Da der skal bruges både et bestyrelses medlem og en suppleant blev det foreslået, at den der får flest stemmer vælges til bestyrelse og den med færrest stemmer bliver suppleant. Der var én blank stemme, Steen Aarup fik 15 stemmer og med 21 stemmer blev Lars Stuckert valgt til bestyrelsen. 3. Valg af suppleant Se over! 4. Beslutning om tilsynet skal foregå ved eksternt tilsyn eller selv evaluering. Der blev besluttet eksternt tilsyn. 5. Tilsyn a. Fastsættelse af funktionsperiode for skolens tilsynsførende Der blev foreslået 1 år. Funktionsperioden fastsættes til 1 år b. Beslutning om hvorvidt tilsynet skal udføres af en eller flere personer eller kommunal bestyrelsen Det besluttes at tilsynet skal føres af én person c. Valg af tilsynssførende Kai S. Jørgensen vælges for 1 år 6. Eventuelt Der blev gentaget spørgsmål fra sidste år: Hvordan man vil bevare den katolske ånd, når der ikke længere er katolske lærere på skolen? Svar: Det er noget man er meget opmærksom på og optaget af fra skolens side. Man glæder sig til samarbejdet med den nye præst Gregers Mærsk-Kristensen og håber der kan findes løsninger den vej. 3

4 Referat af forældrerepræsentantskabsmøde mandag kl Valg af dirigent Lars Stuckert blev valgt som dirigent til repræsentantskabsmødet og kunne konstatere, at der også her var indkaldt korrekt til mødet. 2. Formandens beretning v/charlotte Høyer-Rasmussen - herunder fremlæggelse af regnskab for Sankt Birgitta skoles venner. Så er endnu et skoleår fløjet af sted og det er igen blevet tid til det årlige forældre-repræsentantskabsmøde og et tilbageblik på året der gik. Ved mødet sidste år var vi så småt i gang med forberedelserne til julecaféen og håbede at vi kunne leve op til de seneste julecaféer, hvor vi hver gang havde øget overskuddet med ca kr. Julecaféen løb af stablen den 21. november og vi var endnu en gang utrolig heldige med vejret, hvilket betød rigtig mange besøgende. Overalt var der flot pyntede boder og sjove aktiviteter og klasserne havde endnu en gang overgået sig selv med gode ideer. Her kunne købes alt fra juledekorationer til friskbagte klejner, arbejdende værksteder fremtryllede flotte kranse på bestilling, der var gang i ansigtsmaling, casino, bowling, tombola og spøgelseskælder, i gymnastiksalen optrådte dygtige elever fra musikskolen, og ingen behøvede at gå sultne hjem, da der kunne købes alt fra burgere med helstegt pattegris til gløgg og æbleskiver. Allerede et par timer før lukketid, måtte de første boder melde alt udsolgt og stor var spændingen, da vi skulle gøre overskuddet op havde vi slået rekorden fra sidste julecafé? Og det havde vi det endelig resultat blev kr ,85, ca kr. mere end julecaféen i 2007, så det var svært at få armene ned. Formålet med julecafeen er jo at kunne yde økonomisk støtte til klassernes aktiviteter og ture og derfor fik alle klasser lige før jul en check på kr som tak for deres indsats ved julecaféen. Næste arrangement for forretningsudvalget var dramaaftenen i marts måned, hvor dramaholdet viste hvad de havde lært i vinterens løb og forretningsudvalget stod for en lille café med kaffe, kage og sodavand. Som noget nyt var der indlagt en pause midt i stykket, og det hjalp gevaldigt på omsætningen i caféen. Dernæst kom skolefesten i maj måned, som for 2. år i træk var flyttet til Maribo Hallerne for at rumme alle. Skolefesten blev traditionen tro indledt af forårskoncert og efterfølgende var der spisning og senere diskotek og hoppeborg og det blev igen et tilløbsstykke. Forældrerepræsentanter og lærere bemandede de forskellige boder og alle havde vist en hyggelig aften. Lige før sommerferien skulle der tages afsked med 9. klasse ved dimissionsfesten med bevisoverrækkelse og taler i gymnastiksalen og efterfølgende buffet i aulaen og det var en både højtidelig og stemningsfuld aften med et snert af vemod både for de elever, der nu skulle forlade den skole, der havde været deres trygge ramme de sidste 10 år og de forældre, hvis yngste barn nu forlod skolen, hvor forældrene måske havde haft deres gang i måske år. Som I vil se af regnskabet om et øjeblik, har der på baggrund af det flotte overskud fra julecafeen i sidste skoleår ikke været udsendt girokort til kontingent til foreningen Sankt Birgittas Skoles Venner, men da der ikke er julecafé i år, vil der komme girokort ud til alle hjem i løbet af efteråret, som vi håber i vil gøre brug af. Inden jeg slutter min beretning, vil jeg gerne sende en stor tak til sekretærerne på kontoret og pedellerne I er altid klar til at hjælpe os, hvad enten det drejer sig om adresselabels og udsendelse af breve eller opstilling af borde og stole til diverse arrangementer og ikke mindst i forbindelse med julecaféen, hvor Claus lige sørger for at der er strøm til alle, affaldet forsvinder osv. Det er vi meget glade for. Charlotte Høyer-Rasmussen takkede slutteligt afgående bestyrelsesmedlem Finn Romme for 12 års indsats i Sankt Birgitta skoles bestyrelse. Finn modtog gave og ønskede blandt andet skolen held og lykke fremover samt tillykke til nyvalgte bestyrelsesmedlem Lars Stuckert. 4

5 Herefter blev regnskabet for Sankt Birgittas skole fremlagt. Formuen ved året begyndelse var DKK ,52, Der er udbetalt DKK til støtte til klassearrangementer samt til skolepatruljerne og formuen ved årets slutning er DKK ,10. Der er i 2009/2010 ikke opkrævet kontingent pga. det store overskud ved julecaféen. I år er der ikke julecafé, hvorfor vi naturligvis håber på at folk indbetaler kontingent og dermed støtter i Sankt Birgittas Skoles Venner i sidste ende skolebørnene. Regnskabet, der blev revideret af Tine Holst, blev godkendt. 3.Orientering om skolens virksomhed v/skoleleder Ove Nielsen, bestyrelsesformand Else Marie Thomsen, lærerrådsformand Britta Matlock-Geisler samt tilsynsførende Kai S. Jørgensen. Da skolens ledelse har aflagt sin beretning går man videre med orientering fra Britta og Kai. Orientering v/lærerådsformand Britta Matlock-Geisler: Et nyt skoleår er for længst gået i gang, og selv om vi kun er i slutningen af august måned, kan vi hurtigt konstatere, at der som sædvanlig er sket mange spændende ting på flere fronter her på Sankt Birgitta Skole. Således har vi i juni måned efter 11 år sagt farvel til Bodil Lindsten fra SFO en. Bodil er savnet af såvel børn som kollegaer, da hun gik fantastisk ind i samarbejdet mellem skole og SFO. I løbet af foråret sagde vi ligeledes farvel til Camilla fra SFO en. Til gengæld er der blevet ansat to nye i SFO en, nemlig Heather Clarkson og Mathilde Lem. På lærerværelset måtte vi ligeledes i løbet af sidste skoleår sige farvel til vores kollega Annette Sønderskov, som valgte at få job nærmere hjemmet i Vordingborg. Til gengæld sagde vi så velkommen til 3 nye kollegaer Ditte Bager, Helle Johnson og Anne Katrine Maegaard. Efter sommerferien kunne vi så yderligere byde to nye kollegaer velkommen. Ann Margrethe Edvarsen og Berit Berger. Vores nye kollega er faldet godt til på skolen, hvilket jo ikke er svært alle os dejlige og yderst kompetente medarbejdere taget i betragtning. I takt med at medarbejderstaben vokser vi er nu 48 ansatte vokser elevtallet eller også er det omvendt. Med 458 børn er vi nu tosporet hele vejen fra kl. Også de fysiske rammer er blevet udvidet, og således er vi nu godt i gang med at udnytte vores villa på den anden side af vejen. Indtil videre har vi taget underetagen i brug som rummer et dejligt musiklokale og bibliotek. På første salen bliver der gjort klar til billedkunst og specialundervisningen. Vi håber, at kunne tage disse lokaler i brug i løbet af Desuden kan vi nu dagligt glæde os over det nye flotte indgangsparti og administrationslokaler. Det var mere end tiltrængt, så fra lærerkollegiet skal lyde et stort til lykke med det flotte resultat. Så man må sige, at der er sket en stor udvikling med skolen siden den startede i Det må man sige, der bestemt også er på den tekniske side. Som noget nyt på skolen har vi introduceret elev- og forældreintra. Vi håber, at alle vil tage godt imod dette elektroniske tiltag, som vil erstatte lektiemapper, breve hjem, tilmeldinger til diverse arrangementer og klassens hjemmeside fra efterårsferien. Vi er sikre på, at alle bliver mindst lige så glade for mulighederne, som vi lærere. SFO en er stadig en stor succes. Det faste personale med Birgitte Lund i spidsen har også i år meget at se til. Der er tilmeldt 172 børn, og selvom det kniber lidt med pladsen både inde og ude, formår personalet at få det optimale ud af situationen, hvilket den seneste vandskade i SFO ens kælderetage vidnede om. Den ene dag brugte de hallen og den anden dag klarede de sig med nogle af skolens klasselokaler. I det daglige har SFO en fået lidt mere plads, idet de har overtaget skolens tidligere håndarbejdslokale og omdannet det til et hyggeligt og flittigt brugt stillerum. Både børn og forældre er meget tilfredse med vores SFO, hvilket den store tilslutning til deres arrangementer vidner om. Skolen sætter tradition i højsæde og en sådan er skolens samarbejde med kirken. Der er allerede nu lagt op til et meget forventningsfuldt samarbejde med den nye katolske sognepræst Gregers Mærsk Kristensen. Gregers har tidligere været ungdomspræst her i Danmark. Samarbejdet med kirken består ud over en månedlig messe for de katolske elever også af forskellige andre traditionsrige gudstjenester, hvoraf nogle af dem er økumeniske. Udendørsmessen ved skoleårets start. Høstgudstjenesten i efteråret, som 3. Krokodille og Blæksprutte står for. Lucia og Krybbespil i december samt Kyndelmisse i februar. Derudover har vi Juleafslutningen i Maribo Domkirke, fredag den 21. december samt påskegudstjeneste den 15. april samme steds. Ved mange af disse gudstjenester er det skolens kor, der medvirker. Vi har netop taget hul på korets 5. sæson og det er nu 63 medlemmer, der møder op onsdag morgen kl og alle har et til fælles: glæden ved at synge. 5

6 Ingen skoleår uden lejrskoler og ekskursioner. Det er i hvert fald noget vi på skolen værner om. Således er alle klasser på tur hvert år lige fra kl. 1. Isbjørn og Papagøje lægger sidst i september ud med en hyttetur til Gedesby. Herefter er det valgfagsholdet i 8.kl., der tager på vandretur i Söderåsen i begyndelsen af oktober, ligesåvel 7. Giraf tager på hyttetur til Kroruplund. 9. Kaskelot og Nattergal tager på årets sidste tur, idet de i november tager en uge til Rom. I det nye år er det 2. Blæksprutte og Søløve, der i april lægger ud med hyttetur til Langeland. Senere på måneden tager 7. Bjørn på hyttetur til Kråruplund. Måneden rundes af med 5. Lemur og Tigers tur til København. I maj er det 0. klasserne, der tager til Gedesby. Krokodille og Pelikan, der tager til Odense, 4. Blåhval, der tager til Helsingør, mens 4. Bogfinke, tager til Silkeborg. 6. Elefant og Kænguru tager traditionen tro til solskinsøen Bornholm. Sidst men ikke mindst tager vores kanovalghold i 9. kl. på tur på Susåen. Af vigtige datoer bør I iøvrigt notere Jer, at skolen har temauge i uge 41. Fordybelsesdage den 30. marts 1.april. Forårskoncert og skolefest fredag den 6. maj. 9. klasse har sidste skoledag den 27.maj. De fejres på behørig vis den 22.juni ved dimissionen og skolen går på sommerferie den 24.juni ja så hurtigt kan et skoleår gå. Forældrene er en vigtig del af skolen, med forældreråd i alle klasser. Altså forældre, der kommer på besøg og forældre, der arrangerer blandt meget andet: ture, fester og ikke mindst julecaféen, som sidste år endnu engang formåede at overgå sig selv. Alt det, er noget som er med til at sammenholdet og energien holdes ved lige. Noget, som alle på skolen sætter pris på. Så uden en aktiv og positiv forældrekreds ville Sankt Birgitta Skole slet ikke være den gode skole, vi nu engang er. Vi har som privatskole en særlig forpligtigelse og interesse i, at skolen såvel indadtil som udadtil fremstår som en familie. Og jeg synes selv at det lykkes os skolens forældre, lærere, bestyrelse og ledelse meget godt. Skolen er harmonisk og velfungerende indadtil samt velanset og kendt udadtil. Det mærkes i øvrigt altid når gamle elever lige kigger forbi og siger hej og for at se, om alt går vel. Det er altid en rar følelse, for de kommer selvfølgelig kun, fordi de har haft gode oplevelser her på Sankt Birgitta Skole med kammerater og lærere. Således slutter Britta sin orientering, og der var ikke yderligere spørgsmål eller kommentarer. Orientering v/tilsynsførende Kai S. Jørgensen: Tilsynsrapport Sankt Birgitta skole Undertegnede har foretaget tilsyn på Sankt Birgitta skole i uge ( marts). Jeg har overværet undervisningen i følgende klasser: Dansk: 1.y (Søløve/NN) 3.x (Blåhval/BR) 4.y (Tiger/AM) 6.x (Bjørn/BG) 7.x (Koala/AJ) 8.y (Kaskelot/JM). Matematik: 2.x (Krokodille/TR) 4.x (Lemur/HK) 4.y (Tiger/PS) 5.x (Elefant/KJ) 7.y (Viol/KD) 8.x (Nattergal/PJ). Engelsk: Tysk: 5.y (Kænguru/MH) 8.x (Nattergal/AK) 9.x (Sæl/KA). 6.x (Bjørn/DB) 7.y (Viol/TR). Som det kan aflæses i planen, har jeg overværet undervisningen i de fleste klasser. Jeg har lagt vægt på de 3 hovedfag (dansk, regning/matematik og engelsk), og har herudover deltaget i 2 tysktimer. 6

7 Jeg har gennemset mine skemaer fra tidligere år og herefter planlagt besøg hos lærere, således at jeg har været både hos nye og gamle lærere. Jeg har konstateret, at elevernes standpunkt på de enkelte klassetrin og fag er i overensstemmelse med tilsvarende elevers standpunkt i folkeskolen. Alle både elever og lærere viste engagement og lyst til skolearbejdet og mødte velforberedt til timerne. Der blev, hvor det faldt naturligt brugt hjælpemidler af forskellig karakter. (F.eks. video, bærbar computer, interaktiv tavle, kopiark m.m.) Gennemgang af nye lektier, overhøring og fremlæggelse af opgaveløsning foregik i den ro, man kan forvente. Almindelig uro (arbejdsuro) forekom kun i forbindelse med selvstændigt- og gruppearbejde. Min helhedsvurdering for samtlige fag vil være, at undervisningstilbuddet på Sankt Birgitta skole kan stå mål med de krav, der almindeligvis kræves i Folkeskolen. Efter den enkelte undervisningstime tog jeg en samtale med den pågældende lærer, hvor vi drøftede timens forløb. Ved tilsynets afslutning havde jeg en samtale med skolens ledelse, hvor ugens forløb blev drøftet. Sankt Birgitta skole lever fuldt op til de mål/krav, der stilles i Folkeskolen. Der er en behagelig atmosfære både blandt elever og lærere, det føles som om, man kommer hinanden ved. Der er en naturlig respekt for hinanden, og man forstår at lytte. Jeg har igen fået et positivt indtryk af undervisningen og livet på skolen. Kai S. Jørgensen oplever også at lærerværelset er et rart sted at være, der er en behagelig atmosfære, og man kan få en faglig såvel som privat snak. I øvrigt er der - som på mange andre lærerværelser faste pladser! 4. Indkomne forslag Ingen 5. Valg til forretningsudvalget På valg er Helle Stryger Rasmussen og Charlotte Høyer-Rasmussen. Begge var villige til genvalg og begge blev genvalgt. 6.Eventuelt Der blev stillet forslag om at genoptage foredragsholdere. Måske kunne tidligere foredragsholdere gentages. Ledelsen tager idéen op til videre drøftelse. På forretningsudvalgets vegne Helle S. Rasmussen

Forældrekredsmøde onsdag d. 29.08.12 kl. 18:00 Repræsentantskabsmøde onsdag d. 29.08.12 i fortsættelse af forældrekredsmødet.

Forældrekredsmøde onsdag d. 29.08.12 kl. 18:00 Repræsentantskabsmøde onsdag d. 29.08.12 i fortsættelse af forældrekredsmødet. Forældrekredsmøde onsdag d. 29.08.12 kl. 18:00 Repræsentantskabsmøde onsdag d. 29.08.12 i fortsættelse af forældrekredsmødet. Skoleleder Ove Nielsen bød velkommen til de følgende to møder. Dels forældrekredsmødet,

Læs mere

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012 Tilsynserklæring 21. Tilsynserklæringen, der skal være skrevet på dansk, skal mindst indeholde følgende oplysninger: 1) Skolens navn og skolekode. 2) Navn på den eller de tilsynsførende. 3) Dato for tilsynsbesøg

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre Stensnæsskolen Skoleåret 2015-16 Juli 2015 Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7 I dette nummer: Skoleåret 2015-16 1 Rullende indskoling 2 Personale 2 Møde-/bustider 3 1. skoledag 4 Hjemmeside mm. 4 Kontaktlærerordning

Læs mere

Velkommen til forældrekreds møde 2014

Velkommen til forældrekreds møde 2014 Velkommen til forældrekreds møde 2014 ( 5 skud for en tyver ) Forældrekredsmøde 24. november 2014 kl 19-20 1 Vedtægten om dette møde: Fra 7 under kapitel V: FORÆLDREKREDS, VALG AF TILSYNSFØRENDE M.V.,

Læs mere

Tilsynserklæring 2013/14. Eksternt tilsyn på Michael Skolen for skoleåret 2013/14. Tilsynsførende lærer cand. pæd. Viggo Nørgaard Nielsen

Tilsynserklæring 2013/14. Eksternt tilsyn på Michael Skolen for skoleåret 2013/14. Tilsynsførende lærer cand. pæd. Viggo Nørgaard Nielsen Tilsynserklæring 2013/14 Eksternt tilsyn på Michael Skolen for skoleåret 2013/14 Tilsynsførende lærer cand. pæd. Viggo Nørgaard Nielsen Skolekode 151022 Tilsynet er gennemført efter gældende regler i friskoleloven

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Referat fra Viborg private Realskoles Ordinære Generalforsamling onsdag den 24. april 2013.

Referat fra Viborg private Realskoles Ordinære Generalforsamling onsdag den 24. april 2013. Referat fra Viborg private Realskoles Ordinære Generalforsamling onsdag den 24. april 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen / skolelederen aflægger beretning. 3. Bestyrelsen forelægger det

Læs mere

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften Juni 2014 1 2 3 Ti Forældrekaffe SFO 4 5 To Grundlovsdag Stafet for Livet 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 On Dimission 9. klasse 26 To Grill-aften 27 Fr Sidste skoledag 28 29 30

Læs mere

Brenderup Realskole. Kundskaber for livet. læring, fællesskab identitet, kommunikation udvikling med tradition stærk faglighed

Brenderup Realskole. Kundskaber for livet. læring, fællesskab identitet, kommunikation udvikling med tradition stærk faglighed Brenderup Realskole Kundskaber for livet læring, fællesskab identitet, kommunikation udvikling med tradition stærk faglighed Brenderup Realskole er en enestående skole motiverende, professionel, fagligt

Læs mere

Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13

Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13 Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13 Det er igen blevet tid til at se tilbage på året der gik og aflægge beretning for Davidskolen. I 2012 blev de nye Natek- lokaler færdige og taget

Læs mere

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 Vi byder de nye børnehaveklasseelever velkommen 1 Nyt fra skolelederen. Kære elever og forældre Så tog vi

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. LBK nr. 1135 af 07/12/2011

Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. LBK nr. 1135 af 07/12/2011 Tilsynsrapport 2015 Langsø Friskole Onsdag den 12. august 2015 Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. LBK nr. 1135 af 07/12/2011 Tilsynsrapporten

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 26. februar 2015 kl. 17:30 Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø Antal deltagere 11 (deltagerliste se bilag 2). Dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Skolens tilsyn er forældrekredsens øjne og ører på, hvad der sker på skolen, hvordan der under-vises, hvad der undervises i, og om

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Forældreforeningen ved Skt. Josefs Skole 22. september 2008

Referat fra ordinær generalforsamling i Forældreforeningen ved Skt. Josefs Skole 22. september 2008 Referat fra ordinær generalforsamling i Forældreforeningen ved Skt. Josefs Skole 22. september 2008 Vedlagt: Bilag 1: Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2007 Bilag 2: Regnskab for perioden 01.09.2007

Læs mere

Referat generalforsamling Sundby Friskole d. 29. april 2014

Referat generalforsamling Sundby Friskole d. 29. april 2014 Referat generalforsamling Sundby Friskole d. 29. april 2014 Pkt. Emne Referat 1. Valg af dirigent Henrik Jensen valgt. Konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Busses Skoles Skolekreds mandag den 31. marts 2014 afholdt på Busses Skole

Referat af generalforsamlingen i Busses Skoles Skolekreds mandag den 31. marts 2014 afholdt på Busses Skole Referat af generalforsamlingen i Busses Skoles Skolekreds mandag den 31. marts 2014 afholdt på Busses Skole Følgende dagsorden var udsendt. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens og skolelederens

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Tiden går hurtigt, og at vi allerede skal holde juleferie, kan vi næsten ikke forstå. Der er sket meget i løbet af det først halve skoleår, fra børnene mødte

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 10. oktober 2013

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 10. oktober 2013 Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 10. oktober 2013 Skoleleder Lisbeth Qvortrup bød alle velkommen til N. Kochs Skoles årsmøde nr. 50 torsdag den 10. oktober 2013 kl. 19.00 i 10. klasses fællesrum.

Læs mere

Velkommen til forældrekredsmøde 2013

Velkommen til forældrekredsmøde 2013 Velkommen til forældrekredsmøde 2013 Forældrekredsmøde 18. november 2013 kl 19-20 1 Den nuværende bestyrelse (de valgte): Jan Kehler, (gen)valgt af forældrekredsen for 2013 + 2014; Nuværende suppleant:

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

Tilsynserklæring for N. Kochs Skole skoleåret 2012-2013

Tilsynserklæring for N. Kochs Skole skoleåret 2012-2013 Århus den 13/6 2013 Tilsynserklæring for N. Kochs Skole skoleåret 2012-2013 I henhold til lov om friskoler og private grundskoler har undertegnede i skoleåret 2012-13 ført tilsyn med N. Kochs Skole, Skt.

Læs mere

Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt!

Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt! ildeskolenyt! Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt! Denne gang modtager I bladet med posten, så vi ved, at I får undersøgelsen vi

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt.

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. Referat af generalforsamlingen 2010 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. 2. Valg af 3 stemmetællere. Helle Hansen, Gunvor Andersen og Connie Hansen enstemmig valgt. 3. Godkendelse

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO December 2012 Siden sidst. Sne, sne, sne.. Først var det vores penge der var indefrosset, og nu har sne og frost gjort, at færdiggørelsen af legepladsen bliver lidt forsinket.

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION PRIVATSKOLEN ALS

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION PRIVATSKOLEN ALS VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION PRIVATSKOLEN ALS I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS. 1 Skolens navn er Den selvejende institution Privatskolen Als. Skolen er oprettet i 1988. Stk.2.

Læs mere

MOSEBRYG/ PILERØG NR.12 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset Oktober 2013

MOSEBRYG/ PILERØG NR.12 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset Oktober 2013 MOSEBRYG/ PILERØG NR.12 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset Oktober 2013 Kære Lærere, pædagoger, bestyrelse, forældre og elever! Jeg vil hermed tak for nogle gode år i Landsbyordningen

Læs mere

Årskalender 2014 2015

Årskalender 2014 2015 Årskalender 2014 2015 Version 1.0 opdateret den 28. juni 2014 August 11. Første skoledag 9.00 Alle møder ind. Alle mødes ved flagstangen og 0. klasse hjælper med at hejse flaget, mens vi synger I Østen

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Det Danske Forældreråd Rygaards Skole

Det Danske Forældreråd Rygaards Skole Dato: 30. maj 2013 Sted: Parloir Dirigent: Thomas Krantz Referent: Johan Hartmann Stæger Referat fra Forældrerepræsentantskabsmøde for Det Danske Forældreråd, den 30. maj 2013 1. Dagsorden Dagsordenen

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Sct. Norberts Skole

Vedtægter for den selvejende institution Sct. Norberts Skole Vedtægter for den selvejende institution Sct. Norberts Skole I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1. Skolens navn er Den selvejende institution Sct. Norberts skole. Skolen er oprettet i 1905 af

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 55. Ferieplan for skoleåret 15/16

Nyhedsbrev nr. 55. Ferieplan for skoleåret 15/16 www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 9. oktober 2014 Nyhedsbrev nr. 55 Skolefrugt Efter en pause på et par år, giver vi igen mulighed for, at eleverne på Nørreskov-Skolen kan købe frugt. Vi har

Læs mere

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 1. Sang og velkomst 2. Orientering fra skolen v. Palle Fogh 3. Orientering fra bestyrelsen v. Marie N. 4. Præsentation af Marietta,

Læs mere

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer Velkommen tilbage Kære alle, Så er sommerferien endegyldigt forbi og et nyt skoleår venter. Vi går det nye år i møde med 45 elever et plus på tre elever i

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen Den 2. maj 2011 Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen aflægger hvert år en årsberetning. Beretningen beskriver, hvad vi har arbejdet med i løbet af det sidste år. På

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

14. KRISTRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolegade 4, 8900 Randers

14. KRISTRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolegade 4, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 14. KRISTRUP SKOLE KRISTRUP SKOLE Skolegade 4, 8900 Randers Kristrup Skole er beliggende i den sydlige del af Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Nyt fra indskolingen

Nyt fra indskolingen Kære forældre Skolernes vinterferie står for døren, og vi vil gerne indledningsvis ønske alle vore elever og forældre en rigtig god uge 7. Igennem hele det sidste år har det været skolebestyrelsens og

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

Tilsyn med friskoler og private grundskoler

Tilsyn med friskoler og private grundskoler OMRÅDER AMAGER Børne og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune Artillerivej 126, 6. sal Tlf.: 32687428 Tilsyn med friskoler og private grundskoler 1. Oplysninger om skolen A. Skolens navn og adresse:

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Eksternt tilsyn med Skørbæk-Ejdrup Friskole 30.03.2014

Eksternt tilsyn med Skørbæk-Ejdrup Friskole 30.03.2014 Bestyrelsen Skørbæk-Ejdrup Friskole Ejdrupvej 33, Skørbæk 9240 Nibe Eksternt tilsyn med Skørbæk-Ejdrup Friskole 30.03.2014 Tilsynet med Skørbæk-Ejdrup Friskole, skolekode 831 006, er foretaget af chefkonsulent

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2015 i. 16. marts 2015 kl. 19.00

Referat fra den ordinære generalforsamling 2015 i. 16. marts 2015 kl. 19.00 Referat fra den ordinære generalforsamling 2015 i Den selvejende institution Roskilde Lille Skole 16. marts 2015 kl. 19.00 Bestyrelsens formand Thomas Ryhl bød velkommen og glædede sig over det store fremmøde.

Læs mere

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. TIRSDAG DEN 9. juni 2012 KL. 19.00 Skiveafdelingen Referat

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. TIRSDAG DEN 9. juni 2012 KL. 19.00 Skiveafdelingen Referat ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN TIRSDAG DEN 9. juni 2012 KL. 19.00 Skiveafdelingen Referat DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Opfølgning fra sidste møde. 3. TEMA: Forældremøde

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014.

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. Denne plan redegør for evalueringsresultaterne og opfølgningsplan på Tybjerg Privatskole for kalenderåret 2014. Den er afsluttet og offentliggjort på skolens hjemmeside,

Læs mere

Principper på Vorgod-Barde Skole

Principper på Vorgod-Barde Skole VORGOD-BARDE SKOLE Principper på Vorgod-Barde Skole OLE 1. UNDERVISNINGENS ORGANISERING Vorgod-Barde Skole har 7 klassetrin fra 0. til 6. klasse. På årgange med over 28 elever tilstræbes tolærer-ordning

Læs mere

Skolebladet. God sommerferie

Skolebladet. God sommerferie Skolebladet God sommerferie Sommerferie I skrivende stund er der helt stille på Torslev Skole. Forberedelserne til aftenens brag af en dimissionsfest er på plads, og vi glæder os til det sidste hyggelige

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Profil for Nr. Felding Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011

Profil for Nr. Felding Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Profil for Nr. Felding Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Indhold 1. Fysiske rammer...2 2. Kompetencer...6 3. Specielle tilbud på skolen...8 4. Elever og økonomi...9

Læs mere

Bestyrelsesformandens årsberetning den 14. oktober 2010 BILAG A

Bestyrelsesformandens årsberetning den 14. oktober 2010 BILAG A - vi vil være verdens bedste skole for børn Bestyrelsesformandens årsberetning den 14. oktober 2010 BILAG A Generationsskiftet Vi har i årets løb brugt megen tid i FB, på at sikre at generationsskiftet

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Dato Tid Indhold Mandag d. 22.-8. 17.00 20.00 Bestyrelsesmøde. Dialog i forhold til tilsynsrapporten. Forventninger til tilsynet. Gennemgang af tilsynsplan. Torsdag d. 15.-9.

Læs mere

en privatskole i storbyen med gamle rødder

en privatskole i storbyen med gamle rødder Klostermarksskolen en privatskole i storbyen med gamle rødder 368 Friskolebladet vil besøge et par frie grundskoler fra de andre skoleforeninger for at se på deres baggrund og virke. Fælles for dem er,

Læs mere

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Vedtægter for den selvejende institution Taastrup Realskole I. Skolens navn, adresse, hjemsted

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Toftegårdsskolens indskoling Hus A, Hus B og Hus C. En sommerhilsen fra os i indskolingen

Toftegårdsskolens indskoling Hus A, Hus B og Hus C. En sommerhilsen fra os i indskolingen SKEMAFOLDER - 14/15 Toftegårdsskolens indskoling Hus A, Hus B og Hus C. En sommerhilsen fra os i indskolingen Skoleåret er nu slut, og vi har haft et travlt år med forberedelser til det kommende skoleår,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B.

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B. Referat Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hanne Olesen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af generalforsamling ISK 2011. 22. Marts, kl. 19.00

Referat af generalforsamling ISK 2011. 22. Marts, kl. 19.00 Referat af generalforsamling ISK 2011 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Kenneth Pedersen Kenneth Pedersen vælges Bestyrelsen foreslår Bente Tromborg Bente Tromborg vælges 22. Marts,

Læs mere

SFO-NYT. Så starter vi den kommende måned med en lille ferie. Håber det bliver nogle dage med en snert af skønt forårsvejr, så vi kommer ud i luften

SFO-NYT. Så starter vi den kommende måned med en lille ferie. Håber det bliver nogle dage med en snert af skønt forårsvejr, så vi kommer ud i luften 26. marts 2010 Kære børn og forældre Så starter vi den kommende måned med en lille ferie. Håber det bliver nogle dage med en snert af skønt forårsvejr, så vi kommer ud i luften SFO en har åbent de tre

Læs mere