7. Årgang No. 1 Februar Lillebælt Fritidsfiskerforening.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "7. Årgang No. 1 Februar 2014. Lillebælt Fritidsfiskerforening. www.lillebaelt-fritidsfisker-forening.dk"

Transkript

1 7. Årgang No. 1 Februar 2014 Lillebælt Fritidsfiskerforening

2 Indhold: Medlemsblad for Lillebælt Fritidsfiskerforening Foreningens formål er at varetage Arrangerer medlemsmøder, kurser der fremme kendskab til de fiskearter, der er i Lillebælt, Kolding og Vejle Fjorde. Starte oplysningsarbejde i samarbejde med: Børnehaver. Skoler og institutioner. Borgerne i Fredericia. Universiteter. Bladet udgivet af: Lillebælt Fritidsfiskerforening Redaktion: Ernst Lundsberg (ansvarshavende) Anchersvej Fredericia Bestyrelse: Formand: Næstformand Kasserer: Ernst Lundsberg Vakant Christa Poulsen CVR: AL-Bank: reg.nr Konto nr Side 4 Kokkeskole Side 5 Generalforsamling Side 6 Bliv medlem Side 7 Sponsorat Side 8 Biologi SDU Side 10 Hjemmesiden Side 12 Fisk elsker stenrev Side 14 Juniorsiden Side 16 TrygFonden Side 19 Eremitkrebs Forsidebilledet: Kongebrohavnen Foto: Ernst Udgives Bladet Ca. 15. Februar Ca. 15. April Ca. 15. Juni Ca. 15. August Ca. 15. Oktober Ca. 15. December Deadline Stof til bladet, skal indleveres 14 dage før udgivelsen 2

3 Ernst Så har vinteren indfundet sig her i Danmark, men det må alligevel siges at være forholdsvis mild. Vi har været plaget af en del blæst og storme som har gjort, at det ikke har været muligt at komme ud på Lillebælt. Vi forsøgte i midten af januar at sætte garn en lørdag og skulle så hente garnet om søndagen, men det var helt umuligt, der blæste en orkan og strømmen var så stærk, at vagerne til tider var trukket ned. Først om tirsdagen lykkedes det at få garnet trukket op, og det var bare fyldt af skidt og det blæste så det var bare et spørgsmål om at redde garn og vager og så komme i havnen igen. Vi er allerede i gang med aktiviteter her i 2014, vi holder kokkeskole den 20. februar og Børnehuset Bøgeskov har meddelt, at de gerne vil have 4 arrangementer i Vi har fået henvendelse fra Tallship om at deltage i 3 dag i slutningen af maj og det er et arrangement der kræver mange ressourcer, da arrangementet er fra kl i 3 dage. I 2014 har vi ønske om, at Ishuset ved Østerstrand istandsætts, så vi kan bruge det i forbindelse med arrangementer på Østerstrand. Ved Trelde Næs har vi ønsker om, at der etableres et rygehus ved Trelde Næs så kan vi afholde arrangement uanset om det er regnvejr så har vi tag over hovedet. Vi vil sende ansøgninger til firmaer i Fredericia Kommune om støtte/sponsorat til, at komme i gang med etablering af Ishuset og Trelde Næs. Vi har også et ønske om at foreningen får mulighed for at låne /leje en bil, der kan fragte de levende fisk fra Marsvinet og til de strande, hvor der afholdes arrangementer. Når vi f.eks. har Blå Flag arr. på Østerstrand, kan vi ikke sejle Marsvinet dertil, da der ingen anløbsbro findes. Vi skal bringe levede fisk ud til Kommunens strande, når vi laver arrangement for børnehaver og skoler og i 2013 har vi haft mange arrangementer, hvor det har været besværligt at holde liv i fiskene, som vi har haft med til de aktiviteter til børnene. Et stenrev ved Trelde Næs er også et stort ønske, så vi kan forsøge at genoprette et sted til fiskene, så de har mulighed for at gemme sig i yngletiden. Der har tidligere været stenrev langs den nordlige side af Trelde Næs. Arbejdet med genopbygningen skal bl.a. foregår i samarbejde med DTU Aqua. Projektet er langsigtet og det kan tage flere år, men det kunne være dejligt, om vi kunne få taget det første spadestik til projektet i

4 KOKKESKOLEN Kokkeskole torsdag den 20.februar 2014 på Erritsø Fælleskole fra kl til ca Så har vi fundet kokken der skal guide os igennem kokkeskolen torsdag den 20. februar 2014 fra kl til ca. kl Det er Karin Rahbek som er forvalter på Kringsminde i Egeskov og mange har nok besøgt Krigsminde og har måske også deltaget i mange af de aktiviteter som Karin arrangerer på Kringsminde. Karin Rahbek er uddannet økonoma og pædagog og er en kendt person der bl.a. laver mad til de frivillige ved Tallship, mad til grønlænder børnene som er på besøg i Fredericia fra april til ca. juni måned osv. Temaet på Kokkeskolen er Gammeldags mad Vi tager udgangspunkt i Kirsten Hyttemeier s opskrifter. Det er selvfølgelig fiskeretter vi vil koncentrerer os om, og måske skal vi prøve at smage på konksnegle. Karin er allerede gået i gang med at finde de gamle støvede opskrifter frem af Kirsten Hyttemeier. Vi synes selv det lyder fantastisk og inspirerende så vi glæder os meget til den 20. februar. Prisen på aftenens arrangement er ca. 150 kr. til 200 kr. incl. alt og alt afhængig af, hvor mange der melder sig til kokkeskolen. Vi håber at alle vil deltage, så vi beder jer tilmelde kokkeskolen senest den 9. februar 2014 på tlf / eller 4

5 Lillebælt Fritidsfiskerforening indkalder til generalforsamling torsdag den 6. marts 2014 kl på Anchersvej 1. Der serveres fiskeretter med fisk fra Lillebælt Under generalforsamlingen bliver der kaffe/te og kager. Vi opfordrer alle vores medlemmer til at møde op og deltage aktivt. Husk tilmelding senest 1.marts til Ernst på tlf Generalforsamlingen Generalforsamlingen afholdes i februar/marts måned og er foreningens øverste myndighed. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Generalforsamlingen indkaldes med mindst fjorten dages varsel. Et medlemsforslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde otte dage før generalforsamlingens afholdelse. Generalforsamlingen skal indvarsles pr. brev, eller i foreningsbladet eller dagblad. Dagsordenen på generalforsamlingen Dagsordenen på generalforsamlingen : 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskabets aflæggelse 4. Indkomne forslag 5. Valg af næstformand pt. vakant 6. Der vælges en bestyrelsessuppleant. 7. Der vælges en revisor 8. Eventuelt Suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøder. Foreningens formål er at Lave oplysningsarbejde i samarbejde med: Børnehaver, Skoler og institutioner. Borgerne i Fredericia. Universiteter. Arrangerer medlemsmøder, kurser der fremme kendskab til de fiskearter, der er i Lillebælt, Kolding og Vejle Fjorde. 5

6 Bliv medlem af Lillebælt Fritidsfiskerforening Så støtter du foreningens arbejde med børn og unge. Børnehaver. Skoler og institutioner. Borgerne i Fredericia. Universiteter. Du modtager: Du deltage i: Foreningens blad Marsvinet Kokkeskolen & Naturkokkeskole & Julefrokost & Fiskebanko. Fornavn: Efternavn: Adresse Tlf. Mobil E.mail : Kontingentet betales helårligt 150 kr. i februar. Betaling kan ske ved overførsel via Netbank til : Arbejdernes Landsbank reg.nr konto nr Eller kontant til :Medlemskontoret V/Christa Poulsen Anchersvej Fredericia 6

7 Sponsorat fra Monjasa A/S. Foreningen har lige ansøgt firmaet Monjasa A/S om at bidrage til foreningens arrangementer og specielt har vi søgt om bidrag til transportmuligheder til at fragte levende fisk fra Marsvinet og ud til de strande i Fredericia Kommune, hvor vi afholder arrangementer. Monjasa A/S har bevilget et sponsorat på kr. og det er vi meget glade for, og tusind tak til Monjasa A/S for sponsoratet. Pengene skal bl.a. bruges til at afholde arrangementer for børnehaver og vi har allerede fået tilsagn fra Børnehuset Bøgeskov der gerne vil have, at vi kommer til Bøgeskov Strand 4 dage. Vi har nu mulighed for at afholde arrangementerne gratis for børnehaverne, da vi ved, at der ikke er mange penge i de kommunale institutioner til at lave oplevelser for børnene. Cb. 7

8 Syddansk Universitet i Odense Af Tanya Lauridsen, instruktor i faget Zoologi og Evolution. Som et led i biologi-uddannelsen på Syddansk Universitet i Odense, deltager de studerende i faget Zoologi og Evolution. Her ser de på mange forskellige organismer, bl.a. regnorm, vandmænd, krabber, mus, fugle og blåmuslinger. Blåmuslingen er en ganske særlig og temmelig spændende organisme, som de fleste desværre ikke lægger ret meget mærke til. Det er dog sådan, at vi har en del at takke muslingen for - den er nemlig med til at holde vores badevand rent. ved at bruge den stærke lukkemuskel, som trækkes hårdt sammen. På den måde kan muslingen beskytte sit bløde indre. Det er derfor også lukkemusklen, der er den helt store udfordring, når man skal dissekere en blåmusling. Muslingerne kan filtrere op til fem liter vand i timen, og det gør de for at få fat i planktonalgerne, som de lever af. Hvis der pludselig kommer et rovdyr forbi, kan muslingen lukke sine to skaller hårdt sammen, Det kræver en meget skarp kirurgisk kniv (skalpel), tålmodighed og råstyrke at skære den over, men så får man til gengæld også god mulighed for at kigge på organerne, når man endelig får den op. På Zoologi-holdet på SDU skabte det stor interesse at kigge ind i dyrene - når man ser efter, er der nemlig mange forskellige organer, og nogle studerende var endda så heldige, at deres muslinger indeholdt natur-perler! 8

9 Flemmings teknik og Bådservice Koldingvej 27a 6600 Vejen Mobil Salg og reparation af Motor,gear, drev Mek udstyr Rig,Wir,beslag Skadearbejde gelcoat Glasfiber Mont af bovpropeller Rullesystemer Forsikringsskader Rustfri arbejde Vinterkonsevering Forårsklargøring Varme Gas Køleanlæg Suzuki påhængsmotorer Salg af reservedele - forhandler Vetus Yanmar Bukh Lambardini Sole diesel Volvo Penta Nanni diesel 9

10 Ny Hjemmeside Marts Som I kan se, så har jeg travlt med at lave hjemmesiden og i løbet af kort tid, håber vi på, at kunne melde ud, at nu kan I gå på foreningens hjemmeside og her vil vi så opdatere med nyheder. Vi vil stadigvæk lave klubblad 6 gange om året. En stor tak til Jørgen og Ann som har været en fantastisk hjælp til at få lavet hjemmesiden og vi kan stadigvæk trække på Jørgen og Ann s viden omkring hjemmeside. Jørgen har vi fået anbefalet fra Frivillig Center og det har bare været en kæmpe hjælp til at få lavet den længe ventede ønske om at foreningen også kunne have en hjemmeside. Februar L 15 S 16 M 17 Uge 8 T 18 O 19 T 20 Kokkeskole F 21 L 22 S 23 M 24 Uge 9 T 25 O 26 T 27 F 28 L 1 S 2 M 3 Uge 10 T 4 O 5 T F 7 L 8 S 9 M 10 Uge 12 T 11 O 12 T 13 F 14 L 15 S 16 M 17 Uge 13 T 18 O 19 T 20 F 21 L 22 S 23 M 24 Uge 14 T 25 O 26 T 27 F 28 L 29 S 30 M 31 Uge 15 6 Generalforsamling 10

11 April T 1 Uge 15 O 2 T 3 F 4 L 5 S 6 M 7 Uge 16 T 8 O 9 T 10 F 11 L 12 S 13 M 14 Uge 17 T 15 O 16 T 17 F 18 L 19 S 20 M 21 Uge 18 T 22 O 23 T 24 F 25 L 26 S 27 M 28 Uge 19 T 29 O 30 Maj T 1 F 2 L 3 S 4 Skovens Dag M 5 Uge 20 T 6 O 7 T 8 F 9 L 10 S 11 M 12 Uge 21 T 13 O 14 T 15 F 16 L 17 S 18 M 19 Uge 22 T 20 O 21 T 22 F 23 L 24 S 25 M 26 Uge 23 T 27 O 28 T 29 F 30 Tallship L 31 11

12 Fisk elsker stenrev, men mange rev er blevet fjernet Stenrev er hjemsted for et stort antal fiskearter, men gennem de sidste 100 år er mange stenrev blevet fjernet og brugt til byggeri på land. En ny rapport sammenfatter den eksisterende viden om stenrevenes betydning for livet i havet. Mange fisk og skaldyr opholder sig på stenrev, fordi revene har et stort udbud af føde og gode skjulesteder. På stenbund er der mindst dobbelt så mange byttedyr som på sandbund, og i huledannende rev, hvor stenene ligger oven på hinanden, er der særligt mange gode skjulesteder. Det fortæller en ny rapport fra DTU Aqua. De fleste huledannende stenrev er væk Stenrevene blev efterladt af ismasserne i den sidste istid og har ligget jævnt fordelt i de danske farvande. I dag er en stor del af revene væk, og så godt som alle de særligt attraktive huledannende rev er forsvundet. Det skyldes, at stenene er blevet fisket op og brugt til havnebyggerier, kystsikring og andre anlægsarbejder på land. Især de største sten og revene tæt på land er blevet fjernet, fordi de var nemme at få fat i. Det er almen viden blandt fiskere, at nogle fiskearter, fx torsk og sej, med fordel kan fiskes på eller nær stenrev, og kystnære stenrev er kendt blandt sportsfiskere som gode steder at fange trofæfisk. Fx har fangsterne på Gule Rev ud for Hanstholm givet flere størrelsesrekorder af torsk, havkat, havtaske, lange og kulmule. Men når det kommer til at sætte tal på stenrevenes betydning for fiske- og skaldyrsbestandene i de danske farvande, er der brug for mere viden. Undersøgelser af enkelte fiskearter viser dog, at revene spiller en væsentlig rolle. Fx har kutling og unge torsk større chance for at overleve, når de kan gemme sig i stenrev, og større torsk tiltrækkes af stenrevenes gode fødemuligheder om efteråret, inden de begynder deres gydevandring. Ifølge rapporten om stenrev er et forsigtigt skøn, at der i de sidste 50 år er blevet fjernet 40 km2 stenoverflade fra stenrev i de kystnære danske farvande. Hvor mange og hvor store stenrev, der er tilbage er først nu ved at blive undersøgt. I dag er stenfiskeriet efter større sten stoppet, men ralsugning, hvor man fjerner sten på op til 20 cm i diameter, foregår stadig i afgrænsede områder. Forsøg med at genetablere rev Stenrev skal genetableres, hvis de skal komme igen. Som et forsøg lagde Naturstyrelsen i kubikmeter store sten ud på havbunden nordøst for Læsø 12

13 i det første større danske naturgenopretningsprojekt til havs. Undersøgelser viser tydeligt, at det genoprettede rev har en positiv effekt, idet der er kommet mere tang og flere bunddyr og fisk i området, efter at revet er blevet genetableret. Også marsvin ses hyppigere og i længere tid i området, sandsynligvis på grund af de mange fisk. Man håber også, at den europæiske sorthummer vil flytte ind på området med tiden. De mange nye havvindmøllerparker er med til at introducere nye stenrev, fordi der lægges beskyttelsessten omkring møllefundamenterne. Disse sten fungerer som små rev med mere fiske-, plante- og dyreliv end på en bar sandbund. af Karin Stubgaard Erik Lillelund FRUGTAVLER Erik Lillelund Kystvejen 26 Båring Mark 5466 Asperup

14 Børsteorm. Af Skou Porsborg Juniorsiden Jeg skal passe meget på når jeg går på jagt, for jeg har rigtig mange fjender. Alle fisk synes jeg smager godt, så jeg skal hele tiden holde øje med alt omkring mig. Mine værste fjender er fladfisk, krabber og rejer. Jeg kan godt svømme, men jeg er ikke så god til det. Jeg er en børsteorm, jeg er kommet til verden en nat i foråret. Jeg kan blive op til en halv meter lang, og være både grønlig og brunlig i min farve. Jeg bruger hele min krop til at lave slange lignende bevægelser med, og på den måde kommer jeg fremad. Mine forældre lever nedgravet i havbunden, men en gang om året kommer millioner af voksne børsteorm op fra havbunden og laver nye børsteorm. Når de voksne har lagt ca. en million æg, og befrugtet dem så dør de, så jeg har aldrig mødt mine forældre. Mine første leveår lever jeg dybt nede i havbunden, jeg kommer kun op når jeg skal spise. Jeg er et rovdyr, så jeg kommer op og går på jagt. Jeg har 2 store sorte kæber som jeg bruger til at fange min mad med, jeg lever blandt andet af andre orme, smådyr og døde dyr. Har i prøvet at være ude at fiske, så kan det godt være i har set mig før. Man kan købe mig ved fiskegrejsforhandleren, eller man kan grave mig op når der er lavvandet ved stranden. Vender man en sten på stranden, kan det også godt være at i kan se mine gange eller hilse på mig. Men pas på hvis i tager mig op, for jeg kan bide hårdt. Men jeg gør det kun hvis jeg føler mig truet, så er du sød ved mig, er jeg sød ved dig. 14

15 Velkommen til Kolding Marinecenter & Havneshoppen Kolding Marinecenter & Havneshoppen Fynsvej Kolding Telefon Fax Åbningstider : Mandag-fredag kl Lørdag kl Helligdage kl

16 Vi har nogle enkelte gang haft brug for at kunne sætte plaste på et rift, men ellers har vi være forskånet for de store uheld, når vi har været ude med grejbøren til diverse arrangementer med institutioner og skoler. Førstehjælpskasser fra TrygFonden Vi søgte TrygFonden om førstehjælpskasser i april 2013 til vores grejbank, Ishuset og til Marsvinet. Trygfonden har bevilget et tilskud på kr. til køb af førstehjælpkasser og vi har allerede bestilt og fået dem leveret, så nu er vi også klar til at yde første hjælp ved arrangementer. En stor tak til Trygfonden for bevillingen til køb af førstehjælpskasser. 16

17 Velkommen til ny medlem Peter Skou Porsborg VELKOMMEN GF-Forsikring støtter Lillebælt Fritidsfiskerforening Vi har lavet en aftale med GF-Forsikring om, at for hver forsikring vores medlemmerne flytter/tegner forsikringer hos GF-Forsikring overfører GF-Forsikring 100 kr. til foreningens konto. I skal oplyse til GF-Forsikring, at I kommer fra Lillebælt Fritidsfiskerforening. 17

18 Vores kontakt til skolerne Folkeskolelærer Naturformidler Bjarne Christensen Telefon: Mail: Tue Skovgård Larsen Biolog og Naturvejleder Telefon: Mail: Vores kontakt til Fjord&Bælt Billunds Boghandel Gothersgade Fredericia Tlf til Vores kontakt Syddansk Universitet Ole Næsbye Larsen Lektor, Biologisk Institut Mobil: Mail: Sonja Jacobsen Laborant, Biologisk Institut Mobil: Casino Bodega Købmagergade Fredericia Telefon Byens Bedste Billard 18

19 Eremitkrebs Eremitkrebsen bor i tomme sneglehuse. Den har ikke selv en skal til at beskytte sig. Den slæber rundt med sit lånte hus. En eremitkrebs har en blød bagkrop. En eremitkrebs lever på lavt vand og den er 5-6 cm lang og 2-3 cm høj.den kravler hen langs sandet, den bevæger sig med sine kløer. Når man tager en eremitkrebs op, og hvis man bliver bidt, så gør det ikke særlig ondt. Eremitkrebsens fjende er en havkat. Når et sneglehus bliver for småt til eremitkrebsen, er den nødt til at finde et nyt, der er større. Mens den flytter, er den et let bytte for fjender. En eremitkrebs spiser blåmuslinger. Eremitkrebs tilhører gruppen inden for decapoder, de tibenede krebsdyr, der kendes ca arter. Forkroppen er forkalket (hård), bagkroppen er blød og sækformet. For at beskytte bagkroppen anbringer eremitkrebsen den i en snegleskal eller en anden hul genstand. 1. par ben har ulige store klosakse, der blokerer åbningen, når dyret trækker sig ind i skallen, og som hos nogle udgør en cirkulær, tætsluttende prop. 2. og 3. par lemmer er gangben, og 4. og 5. par er små og forsynet med ru plader til fastholdelse i skallen. Bagkroppen er krummet og asymmetrisk og rummer en del af indvoldene langs den venstre side har hunnerne fire små lemmer til at fastholde æggene. Også haleviften bagest bærer ru plader. Når en eremitkrebs vokser, og den gamle skal bliver for lille, må den finde en ny bolig. Mange eremitkrebs lever i symbiose med dyr, der sidder på skallen: hydroidpolypper, svampe eller søanemoner. Ofte forstørres boligen ved, at disse dyr vokser ud over skalmundingen, hvorved de farlige boligskift under væksten undgås. Søanemonerne kan tjene til forsvar, og en tropisk art, Cancellus arrosor, overfører sin søanemone til sit nye hus ved skalskifte. Fordelen for samleverne er ekstra næringstilskud, når krebsen fouragerer. Eremitkrebs er altædende, men lever især af ådsler og detritus. Hos en af familierne, Polychelidae, er bagkroppen ret og næsten symmetrisk; de lever i hulrum i svampe, i bambus eller i hule grenstykker. De ligeledes tropiske Coenobitidae er landdyr, hvis gæller og gællehule kan fungere som en slags lunge. Hos dem alle foregår larveudviklingen dog i havet. Nogle holder sig resten af livet til sandstranden og må hver dag tage sig en dukkert. Andre kan leve helt op til 15 km fra vandet og i 900 m højde; de fugter sig med ferskvand. Størst af alle er den op til 30 cm lange krabbelignende palmetyv, der kan veje 3 kg. Som voksen lever den uden skal, og bagkroppen er delvis forkalket. Den æder mindre dyr samt frugtkødet i bl.a. kokosnødder, som den kan klatre op i palmerne efter. I Danmark findes foruden fire mindre arter den store Pagurus bernhardus (op til 10 cm), der som voksen foretrækker konkens skal. 19

20 Retur adresse Anchersvej Fredericia Velkommen Til Mekonomen Butikker med autoreservedele, tilbehør og udstyr til bilen og båden. Alt i høj kvalitet og til konkurrencedygtige priser. Skandinaviens største værkstedskæder Mekonomen Autoteknik og MekoPartner tilbyder service og reparation af alle bilmærker. 20

3. Årgang No. 4 August 2010 Lillebælt Fritidsfiskerforening

3. Årgang No. 4 August 2010 Lillebælt Fritidsfiskerforening 3. Årgang No. 4 August 2010 Indhold: Medlemsblad for Foreningens formål er at varetage det frie fiskeri på vandet medlemmernes interesser over for myndighederne lokale værdier på Lillebælt bæredygtige

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE NR. 3 SEPTEMBER 2014 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE TEMA Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? ANDELSLIV Kendskabskampagne for nye købere MESSE DELTAG I FREMTIDENS ANDELSBOLIG 2014 leder Mægler

Læs mere

Fjerde generation i gartneriet side 9 Tilmelding til Landsgeneralforsamlingen side 12

Fjerde generation i gartneriet side 9 Tilmelding til Landsgeneralforsamlingen side 12 www.virksommekvinder.dk 45. årgang Nr. 1 Marts 2012 Fjerde generation i gartneriet side 9 Tilmelding til Landsgeneralforsamlingen side 12 Indhold Landsforening VIRKSOMME kvinder Stiftet 11. november 1963.

Læs mere

Solens Børn. Nyhedsbrev Nr. 31 marts 2011

Solens Børn. Nyhedsbrev Nr. 31 marts 2011 Solens Børn Nyhedsbrev Nr. 31 marts 2011 1 Indholdsfortegnelse: Nyt fra bestyrelsen s. 4 Indkaldelse til generalforsamling s. 6 Årsregnskabet s. s. 7 Fra deltidsseminariet s. 9 Webside lille bedste s.11

Læs mere

No. 1 2012. Fra Glyptoteket og hvad man kan møde der. Dette blads tema starter på side 10

No. 1 2012. Fra Glyptoteket og hvad man kan møde der. Dette blads tema starter på side 10 No. 1 2012 Fra Glyptoteket og hvad man kan møde der Dette blads tema starter på side 10 Udgivet af : Foreningen Af Kroniske Smertepatienter. Tlf.: 51 92 63 41 E-mail: faks@faks.dk Hjemmeside: www.faks.dk

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

KORT NYT Af Karsten Dam

KORT NYT Af Karsten Dam -i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp 2.2010 1 KORT NYT Af Karsten Dam 2 Som nævnt i sidste nummer har vi haft flere repræsentanter i Uganda denne sommer. Vores bestyrelsesmedlem Birgitte Bech beretter

Læs mere

1 3b s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 1 - juli 2008

1 3b s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 1 - juli 2008 Der er fremtid i Brohuset: Charlotte Michaelsen er glad for at bo i Brohuset. Hun og hendes familie var blandt de første, der flyttede ind, da det stod færdigt. Læs hele historien på side 4-6 10 14 16

Læs mere

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område.

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område. Nummer 1 Årgang 41 Marts 2008 Godt forår 2008 Forår 2008 - det pibler frem af jorden! Så blev det endelig forår i Hundiegård, og med foråret genoptager foreningens sine aktiviteter med at vedligeholde

Læs mere

November 2008 - årgang 27 - nr. 4 VI KÆMPER EN HÅRD KAMP FOR ET BEDRE LIV FOR KATTENE - STØT DYREPOLITI KATTENS JUL LANDSINDSAMLING 2008

November 2008 - årgang 27 - nr. 4 VI KÆMPER EN HÅRD KAMP FOR ET BEDRE LIV FOR KATTENE - STØT DYREPOLITI KATTENS JUL LANDSINDSAMLING 2008 November 2008 - årgang 27 - nr. 4 VI KÆMPER EN HÅRD KAMP FOR ET BEDRE LIV FOR KATTENE - STØT DYREPOLITI LANDSINDSAMLING 2008 KATTENS JUL MEDLEMSSKAB - KATTEBLADET Alle, der er interesseret i Kattehjemmets

Læs mere

Medlemsblad for Givskud Zoo nr.72 Vinter 2005. Operation næsehorn. Flamingoen - en langbenet skønhed. Natur i parken: Rynket rose.

Medlemsblad for Givskud Zoo nr.72 Vinter 2005. Operation næsehorn. Flamingoen - en langbenet skønhed. Natur i parken: Rynket rose. SIMBA Medlemsblad for Givskud Zoo nr.72 Vinter 2005 Operation næsehorn Flamingoen - en langbenet skønhed Natur i parken: Rynket rose TEMA - Javaaber SIMBA Medlemsblad for Givskud Zoo INDHOLD Udgives af

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

-kuller - vores egen avis

-kuller - vores egen avis Socialpsykiatrien på Bornholm Marts Maj 2014 -kuller - vores egen avis Kom, maj, du søde milde! Tekst: C. A. Overbeck Melodi: W. A. Mozart, 1791 Kom, maj, du søde, milde! Gør skoven atter grøn, og lad

Læs mere

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad Maj 8 Årgang 36. Nr. 4. Nyt fra Beboerrådet! Husk at melde jer til Aktion Grønt Kollegium / Cykeloprydningsdag: Søndag d. 7. juni 9 kl. Mød op på plænen ved

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

Juli 2007, 16. årg, nr. 2. NATUR vejleder. Naturformidling i Finland

Juli 2007, 16. årg, nr. 2. NATUR vejleder. Naturformidling i Finland RNATURVEJLEDE Juli 2007, 16. årg, nr. 2 NATUR vejleder FORENI NGEN Naturformidling i Finland RNATURVEJLEDE FORENI NGEN Naturvejlederforeningen i Danmark Naturvejlederforeningen i Danmark er et fagligt

Læs mere

Sig Nej - Lær, hvordan du får sagt fra i tide. Anita Hummelshøj Mikkelsen Professionel person- og relationsudvikler

Sig Nej - Lær, hvordan du får sagt fra i tide. Anita Hummelshøj Mikkelsen Professionel person- og relationsudvikler Sig Nej - Lær, hvordan du får sagt fra i tide Anita Hummelshøj Mikkelsen Professionel person- og relationsudvikler Forside: Povl Anker Buhl Grafisk tegnestue Korrektur: Buttle Sprog & Formidling Illustration:

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

TIDENDE Nr. 4 / 2007. Nyhedsbrev fra Tangoforeningen

TIDENDE Nr. 4 / 2007. Nyhedsbrev fra Tangoforeningen TANGO TIDENDE Nr. 4 / 2007 Nyhedsbrev fra Tangoforeningen Har du noget at berette om tango, så skriv til Tango Tidende. Det kan være en artikel, en rejsebeskrivelse, nogle betragtninger, et godt billede

Læs mere

Opgaver til LæseRaketten: Opgaveforslag. side 8. Højtlæsning Elefanten uden ende side 9 Frøen side 10 Reginatu læser højt..

Opgaver til LæseRaketten: Opgaveforslag. side 8. Højtlæsning Elefanten uden ende side 9 Frøen side 10 Reginatu læser højt.. Indhold Del 1: Hele Verden i Skole 2008- hvad? side 1 Hele Verden i Skole 2008- hvorfor? side 2 Hele Verden i Skole 2008- hvordan?. side 3 LæseRaketten side 3 Indsamlingsprojektet En Ny Fremtid side 4

Læs mere

skræppebladet tjuni 2008 Kæmpe farvel-fest for Nordgårdskolen som lukker nr. 05

skræppebladet tjuni 2008 Kæmpe farvel-fest for Nordgårdskolen som lukker nr. 05 skræppebladet tjuni 2008 nr. 05 Kæmpe farvel-fest for Nordgårdskolen som lukker kolofon skræppebladet t ISSN 0906-267X Gudrunsvej 2, kld., 8220 Brabrand Tlf. 86 25 26 99. E-post: redaktion@skraeppebladet.dk

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

I dette nummer kan du bla. læse om: 5 - Fastelavnsfesten 9 - Klubbens Norgestur 15 - OpenWater bestået 14 - Trimix kurset (de rå drenge) 18 - Ni uger

I dette nummer kan du bla. læse om: 5 - Fastelavnsfesten 9 - Klubbens Norgestur 15 - OpenWater bestået 14 - Trimix kurset (de rå drenge) 18 - Ni uger I dette nummer kan du bla. læse om: 5 - Fastelavnsfesten 9 - Klubbens Norgestur 15 - OpenWater bestået 14 - Trimix kurset (de rå drenge) 18 - Ni uger i dykkerparadis April 2009 Fra formanden: Der er kommet

Læs mere

Nr. 1 marts 2009. Årets idrætsleder i Ballerup. Borgmesterens tale

Nr. 1 marts 2009. Årets idrætsleder i Ballerup. Borgmesterens tale Nr. 1 marts 2009 Årets idrætsleder i Ballerup e 25 sid Borgmesterens tale Baracuda 39. årgang Nr. 1 marts 2009 Medlemsblad for: Baracuda Dykkerklub Ballerup Idrætsby 30, st.th. 2750 Ballerup Telefon: 44

Læs mere

Mejeristen DELEGERETMØDE SUNDHEDSORDNING. side 3. side 10. Nummer 2 Maj 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Mejeristen DELEGERETMØDE SUNDHEDSORDNING. side 3. side 10. Nummer 2 Maj 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Mejeristen side 3 DELEGERETMØDE side 10 SUNDHEDSORDNING Nummer 2 Maj 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Solen skinner og her i skrivende stund er vejret næsten

Læs mere

News nr. 3. Virago MC Club Danmarks medlemsblad. 2011-18. årgang. Generalforsamling - referat. Internationalt træf i Jels - lidt synsindtryk

News nr. 3. Virago MC Club Danmarks medlemsblad. 2011-18. årgang. Generalforsamling - referat. Internationalt træf i Jels - lidt synsindtryk 2011-18. årgang News nr. 3 Generalforsamling - referat Internationalt træf i Jels - lidt synsindtryk Bakkelukning - allerede! GF, OK og BikeGear - gode aftaler Medlemsnyt - - Lidt af hvert Motorcykelmareridt

Læs mere

37. årgang Nr. 3 Marts 2009

37. årgang Nr. 3 Marts 2009 37. årgang Nr. 3 Marts 2009 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Børneopgaven i sidste nummer, har vist været for svær. Vi har nemlig ikke

Læs mere

Lokalblad for Skanderup Hjarup Gelballe. stikken. Debatten: læs Gerda Petersen's indlæg Vita's drenge laver mad Havbundsløb på Mandø Idræt sæsonstart

Lokalblad for Skanderup Hjarup Gelballe. stikken. Debatten: læs Gerda Petersen's indlæg Vita's drenge laver mad Havbundsløb på Mandø Idræt sæsonstart Lokalblad for Skanderup Hjarup Gelballe BudN r. 145/4 23. årgang aug.09 stikken Debatten: læs Gerda Petersen's indlæg Vita's drenge laver mad Havbundsløb på Mandø Idræt sæsonstart Budstikken Randi Hansen

Læs mere

INFORMATION I REFLEKSION I INSPIRATION I 1/2015. Modetema skabte debat. side 8. Tema om nærhed:

INFORMATION I REFLEKSION I INSPIRATION I 1/2015. Modetema skabte debat. side 8. Tema om nærhed: INFORMATION I REFLEKSION I INSPIRATION I 1/2015 Modetema skabte debat side 8 Tema om nærhed: Vi skal huske hinanden side 23 Bøgh & Helstrup Tlf. 3811 3835 www.bhbr.dk Bøgh & Helstrup A/S Dronning Olgas

Læs mere