7. Årgang No. 1 Februar Lillebælt Fritidsfiskerforening.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "7. Årgang No. 1 Februar 2014. Lillebælt Fritidsfiskerforening. www.lillebaelt-fritidsfisker-forening.dk"

Transkript

1 7. Årgang No. 1 Februar 2014 Lillebælt Fritidsfiskerforening

2 Indhold: Medlemsblad for Lillebælt Fritidsfiskerforening Foreningens formål er at varetage Arrangerer medlemsmøder, kurser der fremme kendskab til de fiskearter, der er i Lillebælt, Kolding og Vejle Fjorde. Starte oplysningsarbejde i samarbejde med: Børnehaver. Skoler og institutioner. Borgerne i Fredericia. Universiteter. Bladet udgivet af: Lillebælt Fritidsfiskerforening Redaktion: Ernst Lundsberg (ansvarshavende) Anchersvej Fredericia Bestyrelse: Formand: Næstformand Kasserer: Ernst Lundsberg Vakant Christa Poulsen CVR: AL-Bank: reg.nr Konto nr Side 4 Kokkeskole Side 5 Generalforsamling Side 6 Bliv medlem Side 7 Sponsorat Side 8 Biologi SDU Side 10 Hjemmesiden Side 12 Fisk elsker stenrev Side 14 Juniorsiden Side 16 TrygFonden Side 19 Eremitkrebs Forsidebilledet: Kongebrohavnen Foto: Ernst Udgives Bladet Ca. 15. Februar Ca. 15. April Ca. 15. Juni Ca. 15. August Ca. 15. Oktober Ca. 15. December Deadline Stof til bladet, skal indleveres 14 dage før udgivelsen 2

3 Ernst Så har vinteren indfundet sig her i Danmark, men det må alligevel siges at være forholdsvis mild. Vi har været plaget af en del blæst og storme som har gjort, at det ikke har været muligt at komme ud på Lillebælt. Vi forsøgte i midten af januar at sætte garn en lørdag og skulle så hente garnet om søndagen, men det var helt umuligt, der blæste en orkan og strømmen var så stærk, at vagerne til tider var trukket ned. Først om tirsdagen lykkedes det at få garnet trukket op, og det var bare fyldt af skidt og det blæste så det var bare et spørgsmål om at redde garn og vager og så komme i havnen igen. Vi er allerede i gang med aktiviteter her i 2014, vi holder kokkeskole den 20. februar og Børnehuset Bøgeskov har meddelt, at de gerne vil have 4 arrangementer i Vi har fået henvendelse fra Tallship om at deltage i 3 dag i slutningen af maj og det er et arrangement der kræver mange ressourcer, da arrangementet er fra kl i 3 dage. I 2014 har vi ønske om, at Ishuset ved Østerstrand istandsætts, så vi kan bruge det i forbindelse med arrangementer på Østerstrand. Ved Trelde Næs har vi ønsker om, at der etableres et rygehus ved Trelde Næs så kan vi afholde arrangement uanset om det er regnvejr så har vi tag over hovedet. Vi vil sende ansøgninger til firmaer i Fredericia Kommune om støtte/sponsorat til, at komme i gang med etablering af Ishuset og Trelde Næs. Vi har også et ønske om at foreningen får mulighed for at låne /leje en bil, der kan fragte de levende fisk fra Marsvinet og til de strande, hvor der afholdes arrangementer. Når vi f.eks. har Blå Flag arr. på Østerstrand, kan vi ikke sejle Marsvinet dertil, da der ingen anløbsbro findes. Vi skal bringe levede fisk ud til Kommunens strande, når vi laver arrangement for børnehaver og skoler og i 2013 har vi haft mange arrangementer, hvor det har været besværligt at holde liv i fiskene, som vi har haft med til de aktiviteter til børnene. Et stenrev ved Trelde Næs er også et stort ønske, så vi kan forsøge at genoprette et sted til fiskene, så de har mulighed for at gemme sig i yngletiden. Der har tidligere været stenrev langs den nordlige side af Trelde Næs. Arbejdet med genopbygningen skal bl.a. foregår i samarbejde med DTU Aqua. Projektet er langsigtet og det kan tage flere år, men det kunne være dejligt, om vi kunne få taget det første spadestik til projektet i

4 KOKKESKOLEN Kokkeskole torsdag den 20.februar 2014 på Erritsø Fælleskole fra kl til ca Så har vi fundet kokken der skal guide os igennem kokkeskolen torsdag den 20. februar 2014 fra kl til ca. kl Det er Karin Rahbek som er forvalter på Kringsminde i Egeskov og mange har nok besøgt Krigsminde og har måske også deltaget i mange af de aktiviteter som Karin arrangerer på Kringsminde. Karin Rahbek er uddannet økonoma og pædagog og er en kendt person der bl.a. laver mad til de frivillige ved Tallship, mad til grønlænder børnene som er på besøg i Fredericia fra april til ca. juni måned osv. Temaet på Kokkeskolen er Gammeldags mad Vi tager udgangspunkt i Kirsten Hyttemeier s opskrifter. Det er selvfølgelig fiskeretter vi vil koncentrerer os om, og måske skal vi prøve at smage på konksnegle. Karin er allerede gået i gang med at finde de gamle støvede opskrifter frem af Kirsten Hyttemeier. Vi synes selv det lyder fantastisk og inspirerende så vi glæder os meget til den 20. februar. Prisen på aftenens arrangement er ca. 150 kr. til 200 kr. incl. alt og alt afhængig af, hvor mange der melder sig til kokkeskolen. Vi håber at alle vil deltage, så vi beder jer tilmelde kokkeskolen senest den 9. februar 2014 på tlf / eller 4

5 Lillebælt Fritidsfiskerforening indkalder til generalforsamling torsdag den 6. marts 2014 kl på Anchersvej 1. Der serveres fiskeretter med fisk fra Lillebælt Under generalforsamlingen bliver der kaffe/te og kager. Vi opfordrer alle vores medlemmer til at møde op og deltage aktivt. Husk tilmelding senest 1.marts til Ernst på tlf Generalforsamlingen Generalforsamlingen afholdes i februar/marts måned og er foreningens øverste myndighed. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Generalforsamlingen indkaldes med mindst fjorten dages varsel. Et medlemsforslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde otte dage før generalforsamlingens afholdelse. Generalforsamlingen skal indvarsles pr. brev, eller i foreningsbladet eller dagblad. Dagsordenen på generalforsamlingen Dagsordenen på generalforsamlingen : 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskabets aflæggelse 4. Indkomne forslag 5. Valg af næstformand pt. vakant 6. Der vælges en bestyrelsessuppleant. 7. Der vælges en revisor 8. Eventuelt Suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøder. Foreningens formål er at Lave oplysningsarbejde i samarbejde med: Børnehaver, Skoler og institutioner. Borgerne i Fredericia. Universiteter. Arrangerer medlemsmøder, kurser der fremme kendskab til de fiskearter, der er i Lillebælt, Kolding og Vejle Fjorde. 5

6 Bliv medlem af Lillebælt Fritidsfiskerforening Så støtter du foreningens arbejde med børn og unge. Børnehaver. Skoler og institutioner. Borgerne i Fredericia. Universiteter. Du modtager: Du deltage i: Foreningens blad Marsvinet Kokkeskolen & Naturkokkeskole & Julefrokost & Fiskebanko. Fornavn: Efternavn: Adresse Tlf. Mobil E.mail : Kontingentet betales helårligt 150 kr. i februar. Betaling kan ske ved overførsel via Netbank til : Arbejdernes Landsbank reg.nr konto nr Eller kontant til :Medlemskontoret V/Christa Poulsen Anchersvej Fredericia 6

7 Sponsorat fra Monjasa A/S. Foreningen har lige ansøgt firmaet Monjasa A/S om at bidrage til foreningens arrangementer og specielt har vi søgt om bidrag til transportmuligheder til at fragte levende fisk fra Marsvinet og ud til de strande i Fredericia Kommune, hvor vi afholder arrangementer. Monjasa A/S har bevilget et sponsorat på kr. og det er vi meget glade for, og tusind tak til Monjasa A/S for sponsoratet. Pengene skal bl.a. bruges til at afholde arrangementer for børnehaver og vi har allerede fået tilsagn fra Børnehuset Bøgeskov der gerne vil have, at vi kommer til Bøgeskov Strand 4 dage. Vi har nu mulighed for at afholde arrangementerne gratis for børnehaverne, da vi ved, at der ikke er mange penge i de kommunale institutioner til at lave oplevelser for børnene. Cb. 7

8 Syddansk Universitet i Odense Af Tanya Lauridsen, instruktor i faget Zoologi og Evolution. Som et led i biologi-uddannelsen på Syddansk Universitet i Odense, deltager de studerende i faget Zoologi og Evolution. Her ser de på mange forskellige organismer, bl.a. regnorm, vandmænd, krabber, mus, fugle og blåmuslinger. Blåmuslingen er en ganske særlig og temmelig spændende organisme, som de fleste desværre ikke lægger ret meget mærke til. Det er dog sådan, at vi har en del at takke muslingen for - den er nemlig med til at holde vores badevand rent. ved at bruge den stærke lukkemuskel, som trækkes hårdt sammen. På den måde kan muslingen beskytte sit bløde indre. Det er derfor også lukkemusklen, der er den helt store udfordring, når man skal dissekere en blåmusling. Muslingerne kan filtrere op til fem liter vand i timen, og det gør de for at få fat i planktonalgerne, som de lever af. Hvis der pludselig kommer et rovdyr forbi, kan muslingen lukke sine to skaller hårdt sammen, Det kræver en meget skarp kirurgisk kniv (skalpel), tålmodighed og råstyrke at skære den over, men så får man til gengæld også god mulighed for at kigge på organerne, når man endelig får den op. På Zoologi-holdet på SDU skabte det stor interesse at kigge ind i dyrene - når man ser efter, er der nemlig mange forskellige organer, og nogle studerende var endda så heldige, at deres muslinger indeholdt natur-perler! 8

9 Flemmings teknik og Bådservice Koldingvej 27a 6600 Vejen Mobil Salg og reparation af Motor,gear, drev Mek udstyr Rig,Wir,beslag Skadearbejde gelcoat Glasfiber Mont af bovpropeller Rullesystemer Forsikringsskader Rustfri arbejde Vinterkonsevering Forårsklargøring Varme Gas Køleanlæg Suzuki påhængsmotorer Salg af reservedele - forhandler Vetus Yanmar Bukh Lambardini Sole diesel Volvo Penta Nanni diesel 9

10 Ny Hjemmeside Marts Som I kan se, så har jeg travlt med at lave hjemmesiden og i løbet af kort tid, håber vi på, at kunne melde ud, at nu kan I gå på foreningens hjemmeside og her vil vi så opdatere med nyheder. Vi vil stadigvæk lave klubblad 6 gange om året. En stor tak til Jørgen og Ann som har været en fantastisk hjælp til at få lavet hjemmesiden og vi kan stadigvæk trække på Jørgen og Ann s viden omkring hjemmeside. Jørgen har vi fået anbefalet fra Frivillig Center og det har bare været en kæmpe hjælp til at få lavet den længe ventede ønske om at foreningen også kunne have en hjemmeside. Februar L 15 S 16 M 17 Uge 8 T 18 O 19 T 20 Kokkeskole F 21 L 22 S 23 M 24 Uge 9 T 25 O 26 T 27 F 28 L 1 S 2 M 3 Uge 10 T 4 O 5 T F 7 L 8 S 9 M 10 Uge 12 T 11 O 12 T 13 F 14 L 15 S 16 M 17 Uge 13 T 18 O 19 T 20 F 21 L 22 S 23 M 24 Uge 14 T 25 O 26 T 27 F 28 L 29 S 30 M 31 Uge 15 6 Generalforsamling 10

11 April T 1 Uge 15 O 2 T 3 F 4 L 5 S 6 M 7 Uge 16 T 8 O 9 T 10 F 11 L 12 S 13 M 14 Uge 17 T 15 O 16 T 17 F 18 L 19 S 20 M 21 Uge 18 T 22 O 23 T 24 F 25 L 26 S 27 M 28 Uge 19 T 29 O 30 Maj T 1 F 2 L 3 S 4 Skovens Dag M 5 Uge 20 T 6 O 7 T 8 F 9 L 10 S 11 M 12 Uge 21 T 13 O 14 T 15 F 16 L 17 S 18 M 19 Uge 22 T 20 O 21 T 22 F 23 L 24 S 25 M 26 Uge 23 T 27 O 28 T 29 F 30 Tallship L 31 11

12 Fisk elsker stenrev, men mange rev er blevet fjernet Stenrev er hjemsted for et stort antal fiskearter, men gennem de sidste 100 år er mange stenrev blevet fjernet og brugt til byggeri på land. En ny rapport sammenfatter den eksisterende viden om stenrevenes betydning for livet i havet. Mange fisk og skaldyr opholder sig på stenrev, fordi revene har et stort udbud af føde og gode skjulesteder. På stenbund er der mindst dobbelt så mange byttedyr som på sandbund, og i huledannende rev, hvor stenene ligger oven på hinanden, er der særligt mange gode skjulesteder. Det fortæller en ny rapport fra DTU Aqua. De fleste huledannende stenrev er væk Stenrevene blev efterladt af ismasserne i den sidste istid og har ligget jævnt fordelt i de danske farvande. I dag er en stor del af revene væk, og så godt som alle de særligt attraktive huledannende rev er forsvundet. Det skyldes, at stenene er blevet fisket op og brugt til havnebyggerier, kystsikring og andre anlægsarbejder på land. Især de største sten og revene tæt på land er blevet fjernet, fordi de var nemme at få fat i. Det er almen viden blandt fiskere, at nogle fiskearter, fx torsk og sej, med fordel kan fiskes på eller nær stenrev, og kystnære stenrev er kendt blandt sportsfiskere som gode steder at fange trofæfisk. Fx har fangsterne på Gule Rev ud for Hanstholm givet flere størrelsesrekorder af torsk, havkat, havtaske, lange og kulmule. Men når det kommer til at sætte tal på stenrevenes betydning for fiske- og skaldyrsbestandene i de danske farvande, er der brug for mere viden. Undersøgelser af enkelte fiskearter viser dog, at revene spiller en væsentlig rolle. Fx har kutling og unge torsk større chance for at overleve, når de kan gemme sig i stenrev, og større torsk tiltrækkes af stenrevenes gode fødemuligheder om efteråret, inden de begynder deres gydevandring. Ifølge rapporten om stenrev er et forsigtigt skøn, at der i de sidste 50 år er blevet fjernet 40 km2 stenoverflade fra stenrev i de kystnære danske farvande. Hvor mange og hvor store stenrev, der er tilbage er først nu ved at blive undersøgt. I dag er stenfiskeriet efter større sten stoppet, men ralsugning, hvor man fjerner sten på op til 20 cm i diameter, foregår stadig i afgrænsede områder. Forsøg med at genetablere rev Stenrev skal genetableres, hvis de skal komme igen. Som et forsøg lagde Naturstyrelsen i kubikmeter store sten ud på havbunden nordøst for Læsø 12

13 i det første større danske naturgenopretningsprojekt til havs. Undersøgelser viser tydeligt, at det genoprettede rev har en positiv effekt, idet der er kommet mere tang og flere bunddyr og fisk i området, efter at revet er blevet genetableret. Også marsvin ses hyppigere og i længere tid i området, sandsynligvis på grund af de mange fisk. Man håber også, at den europæiske sorthummer vil flytte ind på området med tiden. De mange nye havvindmøllerparker er med til at introducere nye stenrev, fordi der lægges beskyttelsessten omkring møllefundamenterne. Disse sten fungerer som små rev med mere fiske-, plante- og dyreliv end på en bar sandbund. af Karin Stubgaard Erik Lillelund FRUGTAVLER Erik Lillelund Kystvejen 26 Båring Mark 5466 Asperup

14 Børsteorm. Af Skou Porsborg Juniorsiden Jeg skal passe meget på når jeg går på jagt, for jeg har rigtig mange fjender. Alle fisk synes jeg smager godt, så jeg skal hele tiden holde øje med alt omkring mig. Mine værste fjender er fladfisk, krabber og rejer. Jeg kan godt svømme, men jeg er ikke så god til det. Jeg er en børsteorm, jeg er kommet til verden en nat i foråret. Jeg kan blive op til en halv meter lang, og være både grønlig og brunlig i min farve. Jeg bruger hele min krop til at lave slange lignende bevægelser med, og på den måde kommer jeg fremad. Mine forældre lever nedgravet i havbunden, men en gang om året kommer millioner af voksne børsteorm op fra havbunden og laver nye børsteorm. Når de voksne har lagt ca. en million æg, og befrugtet dem så dør de, så jeg har aldrig mødt mine forældre. Mine første leveår lever jeg dybt nede i havbunden, jeg kommer kun op når jeg skal spise. Jeg er et rovdyr, så jeg kommer op og går på jagt. Jeg har 2 store sorte kæber som jeg bruger til at fange min mad med, jeg lever blandt andet af andre orme, smådyr og døde dyr. Har i prøvet at være ude at fiske, så kan det godt være i har set mig før. Man kan købe mig ved fiskegrejsforhandleren, eller man kan grave mig op når der er lavvandet ved stranden. Vender man en sten på stranden, kan det også godt være at i kan se mine gange eller hilse på mig. Men pas på hvis i tager mig op, for jeg kan bide hårdt. Men jeg gør det kun hvis jeg føler mig truet, så er du sød ved mig, er jeg sød ved dig. 14

15 Velkommen til Kolding Marinecenter & Havneshoppen Kolding Marinecenter & Havneshoppen Fynsvej Kolding Telefon Fax Åbningstider : Mandag-fredag kl Lørdag kl Helligdage kl

16 Vi har nogle enkelte gang haft brug for at kunne sætte plaste på et rift, men ellers har vi være forskånet for de store uheld, når vi har været ude med grejbøren til diverse arrangementer med institutioner og skoler. Førstehjælpskasser fra TrygFonden Vi søgte TrygFonden om førstehjælpskasser i april 2013 til vores grejbank, Ishuset og til Marsvinet. Trygfonden har bevilget et tilskud på kr. til køb af førstehjælpkasser og vi har allerede bestilt og fået dem leveret, så nu er vi også klar til at yde første hjælp ved arrangementer. En stor tak til Trygfonden for bevillingen til køb af førstehjælpskasser. 16

17 Velkommen til ny medlem Peter Skou Porsborg VELKOMMEN GF-Forsikring støtter Lillebælt Fritidsfiskerforening Vi har lavet en aftale med GF-Forsikring om, at for hver forsikring vores medlemmerne flytter/tegner forsikringer hos GF-Forsikring overfører GF-Forsikring 100 kr. til foreningens konto. I skal oplyse til GF-Forsikring, at I kommer fra Lillebælt Fritidsfiskerforening. 17

18 Vores kontakt til skolerne Folkeskolelærer Naturformidler Bjarne Christensen Telefon: Mail: Tue Skovgård Larsen Biolog og Naturvejleder Telefon: Mail: Vores kontakt til Fjord&Bælt Billunds Boghandel Gothersgade Fredericia Tlf til Vores kontakt Syddansk Universitet Ole Næsbye Larsen Lektor, Biologisk Institut Mobil: Mail: Sonja Jacobsen Laborant, Biologisk Institut Mobil: Casino Bodega Købmagergade Fredericia Telefon Byens Bedste Billard 18

19 Eremitkrebs Eremitkrebsen bor i tomme sneglehuse. Den har ikke selv en skal til at beskytte sig. Den slæber rundt med sit lånte hus. En eremitkrebs har en blød bagkrop. En eremitkrebs lever på lavt vand og den er 5-6 cm lang og 2-3 cm høj.den kravler hen langs sandet, den bevæger sig med sine kløer. Når man tager en eremitkrebs op, og hvis man bliver bidt, så gør det ikke særlig ondt. Eremitkrebsens fjende er en havkat. Når et sneglehus bliver for småt til eremitkrebsen, er den nødt til at finde et nyt, der er større. Mens den flytter, er den et let bytte for fjender. En eremitkrebs spiser blåmuslinger. Eremitkrebs tilhører gruppen inden for decapoder, de tibenede krebsdyr, der kendes ca arter. Forkroppen er forkalket (hård), bagkroppen er blød og sækformet. For at beskytte bagkroppen anbringer eremitkrebsen den i en snegleskal eller en anden hul genstand. 1. par ben har ulige store klosakse, der blokerer åbningen, når dyret trækker sig ind i skallen, og som hos nogle udgør en cirkulær, tætsluttende prop. 2. og 3. par lemmer er gangben, og 4. og 5. par er små og forsynet med ru plader til fastholdelse i skallen. Bagkroppen er krummet og asymmetrisk og rummer en del af indvoldene langs den venstre side har hunnerne fire små lemmer til at fastholde æggene. Også haleviften bagest bærer ru plader. Når en eremitkrebs vokser, og den gamle skal bliver for lille, må den finde en ny bolig. Mange eremitkrebs lever i symbiose med dyr, der sidder på skallen: hydroidpolypper, svampe eller søanemoner. Ofte forstørres boligen ved, at disse dyr vokser ud over skalmundingen, hvorved de farlige boligskift under væksten undgås. Søanemonerne kan tjene til forsvar, og en tropisk art, Cancellus arrosor, overfører sin søanemone til sit nye hus ved skalskifte. Fordelen for samleverne er ekstra næringstilskud, når krebsen fouragerer. Eremitkrebs er altædende, men lever især af ådsler og detritus. Hos en af familierne, Polychelidae, er bagkroppen ret og næsten symmetrisk; de lever i hulrum i svampe, i bambus eller i hule grenstykker. De ligeledes tropiske Coenobitidae er landdyr, hvis gæller og gællehule kan fungere som en slags lunge. Hos dem alle foregår larveudviklingen dog i havet. Nogle holder sig resten af livet til sandstranden og må hver dag tage sig en dukkert. Andre kan leve helt op til 15 km fra vandet og i 900 m højde; de fugter sig med ferskvand. Størst af alle er den op til 30 cm lange krabbelignende palmetyv, der kan veje 3 kg. Som voksen lever den uden skal, og bagkroppen er delvis forkalket. Den æder mindre dyr samt frugtkødet i bl.a. kokosnødder, som den kan klatre op i palmerne efter. I Danmark findes foruden fire mindre arter den store Pagurus bernhardus (op til 10 cm), der som voksen foretrækker konkens skal. 19

20 Retur adresse Anchersvej Fredericia Velkommen Til Mekonomen Butikker med autoreservedele, tilbehør og udstyr til bilen og båden. Alt i høj kvalitet og til konkurrencedygtige priser. Skandinaviens største værkstedskæder Mekonomen Autoteknik og MekoPartner tilbyder service og reparation af alle bilmærker. 20

7. Årgang No. 2 April 2014. Lillebælt Fritidsfiskerforening. www.lillebaelt-fritidsfisker-forening.dk

7. Årgang No. 2 April 2014. Lillebælt Fritidsfiskerforening. www.lillebaelt-fritidsfisker-forening.dk 7. Årgang No. 2 April 2014 Lillebælt Fritidsfiskerforening Medlemsblad for Lillebælt Fritidsfiskerforening Foreningens formål er at varetage Arrangerer medlemsmøder, kurser der fremme kendskab til de fiskearter,

Læs mere

Lillebælt Fritidsfiskerforening

Lillebælt Fritidsfiskerforening 6. Årgang No. 1 Februar 2013 Lillebælt Fritidsfiskerforening Indhold: Medlemsblad for Lillebælt Fritidsfiskerforening Foreningens formål er at varetage at deltagelse aktiv i fiskepleje samt virke for en

Læs mere

Lillebælt Fritidsfiskerforening

Lillebælt Fritidsfiskerforening 6. Årgang No. 5 Oktober 2013 Lillebælt Fritidsfiskerforening Indhold: Medlemsblad for Lillebælt Fritidsfiskerforening Foreningens formål er at varetage Arrangerer medlemsmøder, kurser der fremme kendskab

Læs mere

7. Årgang No. 5 Oktober Lillebælt Fritidsfiskerforening.

7. Årgang No. 5 Oktober Lillebælt Fritidsfiskerforening. 7. Årgang No. 5 Oktober 2014 Lillebælt Fritidsfiskerforening Indhold: Medlemsblad for Lillebælt Fritidsfiskerforening Foreningens formål er at varetage Arrangerer medlemsmøder, kurser der fremme kendskab

Læs mere

Lillebælt Fritidsfiskerforening

Lillebælt Fritidsfiskerforening 9. Årgang No. 1 Februar 2016 Fænøkalv i vinterdragt Lillebælt Fritidsfiskerforening Indhold: Medlemsblad for Lillebælt Fritidsfiskerforening Foreningens formål er at varetage Arrangerer medlemsmøder, kurser

Læs mere

Lillebælt Fritidsfiskerforening

Lillebælt Fritidsfiskerforening 6. Årgang No. 6 December 2013 Lillebælt Fritidsfiskerforening Medlemsblad for Lillebælt Fritidsfiskerforening Foreningens formål er at varetage Arrangerer medlemsmøder, kurser der fremme kendskab til de

Læs mere

8. Årgang No. 3 Juni Lillebælt Fritidsfiskerforening.

8. Årgang No. 3 Juni Lillebælt Fritidsfiskerforening. 8. Årgang No. 3 Juni 2015 Lillebælt Fritidsfiskerforening Indhold: Medlemsblad for Lillebælt Fritidsfiskerforening Foreningens formål er at varetage Arrangerer medlemsmøder, kurser der fremme kendskab

Læs mere

Lillebælt Fritidsfiskerforening

Lillebælt Fritidsfiskerforening 6. Årgang No. 4 August 2013 Lillebælt Fritidsfiskerforening Indhold: Medlemsblad for Lillebælt Fritidsfiskerforening Foreningens formål er at varetage Arrangerer medlemsmøder, kurser der fremme kendskab

Læs mere

8. Årgang No. 1 Februar 2015. Lillebælt Fritidsfiskerforening. www.lillebaelt-fritidsfisker-forening.dk

8. Årgang No. 1 Februar 2015. Lillebælt Fritidsfiskerforening. www.lillebaelt-fritidsfisker-forening.dk 8. Årgang No. 1 Februar 2015 Lillebælt Fritidsfiskerforening Indhold: Medlemsblad for Lillebælt Fritidsfiskerforening Foreningens formål er at varetage Arrangerer medlemsmøder, kurser der fremme kendskab

Læs mere

5. Årgang No. 4 August 2012 Lillebælt Fritidsfiskerforening

5. Årgang No. 4 August 2012 Lillebælt Fritidsfiskerforening 5. Årgang No. 4 August 2012 Indhold: Medlemsblad for Foreningens formål er at varetage at deltagelse aktiv i fiskepleje samt virke for en bærerdygtige fiskebestande. Øge kendskabet til de fiskearter, der

Læs mere

8. Årgang No. 4 August 2015. Lillebælt Fritidsfiskerforening. www.lillebaelt-fritidsfisker-forening.dk

8. Årgang No. 4 August 2015. Lillebælt Fritidsfiskerforening. www.lillebaelt-fritidsfisker-forening.dk 8. Årgang No. 4 August 2015 Lillebælt Fritidsfiskerforening Indhold: Medlemsblad for Lillebælt Fritidsfiskerforening Foreningens formål er at varetage Arrangerer medlemsmøder, kurser der fremme kendskab

Læs mere

Lillebælt Fritidsfiskerforening

Lillebælt Fritidsfiskerforening 8. Årgang No. 6 Oktober 2015 Strib Skole 3. & 4. klasse Lillebælt Fritidsfiskerforening Indhold: Medlemsblad for Lillebælt Fritidsfiskerforening Foreningens formål er at varetage Arrangerer medlemsmøder,

Læs mere

Lillebælt Fritidsfiskerforening

Lillebælt Fritidsfiskerforening 6. Årgang No. 3 Juni 2013 Lillebælt Fritidsfiskerforening Indhold: Medlemsblad for Lillebælt Fritidsfiskerforening Foreningens formål er at varetage Arrangerer medlemsmøder, kurser der fremme kendskab

Læs mere

5. Årgang No. 2 April 2012 Lillebælt Fritidsfiskerforening

5. Årgang No. 2 April 2012 Lillebælt Fritidsfiskerforening 5. Årgang No. 2 April 2012 Indhold: Medlemsblad for Side 3 Side 4 Dokken på FredericiaC. Fiskeri i marts. Foreningens formål er at varetage at deltagelse aktiv i fiskepleje samt virke for en bærerdygtige

Læs mere

Lillebælt Fritidsfiskerforening

Lillebælt Fritidsfiskerforening 9. Årgang No. 3 Juni 2016 Dagplejebørn fra Bøgeskov Lillebælt Fritidsfiskerforening Medlemsblad for Lillebælt Fritidsfiskerforening Foreningens formål er at varetage Arrangerer medlemsmøder, kurser der

Læs mere

7. Årgang No. 6 December 2014. Lillebælt Fritidsfiskerforening. www.lillebaelt-fritidsfisker-forening.dk

7. Årgang No. 6 December 2014. Lillebælt Fritidsfiskerforening. www.lillebaelt-fritidsfisker-forening.dk 7. Årgang No. 6 December 2014 Lillebælt Fritidsfiskerforening Medlemsblad for Lillebælt Fritidsfiskerforening Foreningens formål er at varetage Arrangerer medlemsmøder, kurser der fremme kendskab til de

Læs mere

8. Årgang No. 2 April 2015. Lillebælt Fritidsfiskerforening. www.lillebaelt-fritidsfisker-forening.dk

8. Årgang No. 2 April 2015. Lillebælt Fritidsfiskerforening. www.lillebaelt-fritidsfisker-forening.dk 8. Årgang No. 2 April 2015 Lillebælt Fritidsfiskerforening Indhold: Medlemsblad for Lillebælt Fritidsfiskerforening Foreningens formål er at varetage Arrangerer medlemsmøder, kurser der fremme kendskab

Læs mere

5. Årgang No. 6 December 2012 Lillebælt Fritidsfiskerforening

5. Årgang No. 6 December 2012 Lillebælt Fritidsfiskerforening 5. Årgang No. 6 December 2012 Indhold: Medlemsblad for Foreningens formål er at varetage det frie fiskeri på vandet. at deltagelse aktiv i fiskepleje samt virke for en bærerdygtige fiskebestande. Øge kendskabet

Læs mere

Lillebælt Fritidsfiskerforening

Lillebælt Fritidsfiskerforening 10. Årgang No. 1 Februar 2017 Almindelig ulk Fotos: Karins fotos i Lillebælt Lillebælt Fritidsfiskerforening Medlemsblad for Lillebælt Fritidsfiskerforening Foreningens formål er at varetage Arrangerer

Læs mere

Lillebælt Fritidsfiskerforening

Lillebælt Fritidsfiskerforening 6. Årgang No. 2 April 2013 Lillebælt Fritidsfiskerforening Indhold: Medlemsblad for Lillebælt Fritidsfiskerforening Foreningens formål er at varetage Arrangerer medlemsmøder, kurser der fremme kendskab

Læs mere

Lillebælt Fritidsfiskerforening

Lillebælt Fritidsfiskerforening 9. Årgang No. 6 December 2016 God jul Lillebælt Fritidsfiskerforening Medlemsblad for Lillebælt Fritidsfiskerforening Foreningens formål er at varetage Arrangerer medlemsmøder, kurser der fremme kendskab

Læs mere

7. Årgang No. 4 August 2014. Lillebælt Fritidsfiskerforening. www.lillebaelt-fritidsfisker-forening.dk

7. Årgang No. 4 August 2014. Lillebælt Fritidsfiskerforening. www.lillebaelt-fritidsfisker-forening.dk 7. Årgang No. 4 August 2014 Lillebælt Fritidsfiskerforening Indhold: Medlemsblad for Lillebælt Fritidsfiskerforening Foreningens formål er at varetage Arrangerer medlemsmøder, kurser der fremme kendskab

Læs mere

3. Årgang No. 1 Februar 2010 Lillebælt Fritidsfiskerforening

3. Årgang No. 1 Februar 2010 Lillebælt Fritidsfiskerforening 3. Årgang No. 1 Februar 2010 Indhold: Medlemsblad for Foreningens formål er at varetage det frie fiskeri på vandet medlemmernes interesser over for myndighederne lokale værdier på Lillebælt bæredygtige

Læs mere

2. Årgang No. 6 December 2009 Lillebælt Fritidsfiskerforening

2. Årgang No. 6 December 2009 Lillebælt Fritidsfiskerforening 2. Årgang No. 6 December 2009 Indhold: Medlemsblad for Foreningens formål er at varetage det frie fiskeri på vandet medlemmernes interesser over for myndighederne lokale værdier på Lillebælt bæredygtige

Læs mere

Stenrev i Denmark. Josianne Støttrup DTU Aqua - Sektion for Kystøkologi Temadag om Havbund og Fisk 7 Juni 2012. DTU, Danmarks Tekniske Universitet

Stenrev i Denmark. Josianne Støttrup DTU Aqua - Sektion for Kystøkologi Temadag om Havbund og Fisk 7 Juni 2012. DTU, Danmarks Tekniske Universitet Stenrev i Denmark Josianne Støttrup DTU Aqua - Sektion for Kystøkologi Temadag om Havbund og Fisk 7 Juni 2012 DTU, Danmarks Tekniske Universitet Dansk kystlinie 7314 km 1 km / 10 km 2 land Omkring 500

Læs mere

Læg jer ned i en rundkreds med ansigterne ind mod hinanden midt i græsset, og læs fortællingerne. Leg derefter legene.

Læg jer ned i en rundkreds med ansigterne ind mod hinanden midt i græsset, og læs fortællingerne. Leg derefter legene. Myre-liv Læg jer ned i en rundkreds med ansigterne ind mod hinanden midt i græsset, og læs fortællingerne. Leg derefter legene. 1. Fortælling: Ud med antennerne! Forestil jer.. Bag et gammelt egetræ ligger

Læs mere

Blåmuslingen. Muslingelarver I modsætning til mennesker og andre pattedyr starter muslingen ikke sit liv som et foster inde i moderens krop.

Blåmuslingen. Muslingelarver I modsætning til mennesker og andre pattedyr starter muslingen ikke sit liv som et foster inde i moderens krop. Blåmuslingen Under jeres besøg på Bølgemarken vil I stifte bekendtskab med én af havnens mest talrige indbyggere: blåmuslingen som der findes millioner af alene i Københavns Havn. I vil lære den at kende

Læs mere

5. Årgang No. 5 Oktober 2012 Lillebælt Fritidsfiskerforening

5. Årgang No. 5 Oktober 2012 Lillebælt Fritidsfiskerforening 5. Årgang No. 5 Oktober 2012 Medlemsblad for Foreningens formål er at varetage at deltagelse aktiv i fiskepleje samt virke for en bærerdygtige fiskebestande. Øge kendskabet til de fiskearter, der er i

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

9. Årgang No. 2 April Lillebælt Fritidsfiskerforening.

9. Årgang No. 2 April Lillebælt Fritidsfiskerforening. 9. Årgang No. 2 April 2016 Lillebælt Fritidsfiskerforening Medlemsblad for Lillebælt Fritidsfiskerforening Foreningens formål er at varetage Arrangerer medlemsmøder, kurser der fremme kendskab til de fiskearter,

Læs mere

3. Årgang No. 5 oktober 2010 Lillebælt Fritidsfiskerforening

3. Årgang No. 5 oktober 2010 Lillebælt Fritidsfiskerforening 3. Årgang No. 5 oktober 2010 Indhold: Medlemsblad for Foreningens formål er at varetage det frie fiskeri på vandet medlemmernes interesser over for myndighederne lokale værdier på Lillebælt bæredygtige

Læs mere

Gabrijela Rajovic Biologi Fugle Måløv skole, Kim Salkvist

Gabrijela Rajovic Biologi Fugle Måløv skole, Kim Salkvist 1 2 Natuglens liv Vi skulle hver for sig vælge en fugl, vi gerne vil skrive om. Dermed har jeg valgt at skrive om en natugle. Jeg finder dem meget interessante og vil gerne vide noget mere om dem, og da

Læs mere

Natur/Teknologi Undersøgelseskompetence. Undersøgelser i naturfag Organismer

Natur/Teknologi Undersøgelseskompetence. Undersøgelser i naturfag Organismer Små dyr på lavt vand I tilfælde af dårligt vejr kan man vælge at flytte stranddelen fra sandstranden til lagunen - waders bruges kun i koldt vejr, brug altid redningsveste. Beskrivelse Fælles Mål Faglige

Læs mere

Naturoplevelser i Fredericia Kommune 2017

Naturoplevelser i Fredericia Kommune 2017 Foto: Ole Klottrup Ørnens Dag ved Rands Fjord Søndag den 26. februar kl. 10-14 Vi står klar med teleskoper i og ved tårnet og vil fortælle om ørnenes spændende adfærd og biologi. Reden kan ses fra fugletårnet

Læs mere

Blå Flag program 2012. Ud i det blå i Sønderborg Kommune

Blå Flag program 2012. Ud i det blå i Sønderborg Kommune Blå Flag program 2012 Ud i det blå i Sønderborg Kommune Juni Juli August Sø 1 Strandkunst On 1 Fjordsafari AKTIVITETSKALENDER Ma 2 Aktiv Sommer To 2 Fjordsafari Ti 3 Aktiv Sommer/Fjordsafari Fr 3 Skibsbygger

Læs mere

2. Årgang No. 5 Oktober 2009 Lillebælt Fritidsfiskerforening

2. Årgang No. 5 Oktober 2009 Lillebælt Fritidsfiskerforening 2. Årgang No. 5 Oktober 2009 Indhold: Medlemsblad for Foreningens formål er at varetage det frie fiskeri på vandet medlemmernes interesser over for myndighederne lokale værdier på Lillebælt bæredygtige

Læs mere

Vadehavet. Navn: Klasse:

Vadehavet. Navn: Klasse: Vadehavet Navn: Klasse: Vadehavet Vadehavet er Danmarks største, fladeste og vådeste nationalpark. Det strækker sig fra Danmarks vestligste punkt, Blåvandshuk, og hele vejen ned til den tyske grænse. Vadehavet

Læs mere

Tilbud til skoler 2012-7. til 10. klasse

Tilbud til skoler 2012-7. til 10. klasse Skoletjenesten Tilbud til skoler 2012-7. til 10. klasse Generelt om skoletjenesten Skoletjenesten på Fjord&Bælt benytter en moderne og anderledes undervisningsform, hvor underviserne, med udgangspunkt

Læs mere

NIVEAU 1 AQUA Sø- og Naturcenter, Silkeborg

NIVEAU 1 AQUA Sø- og Naturcenter, Silkeborg DEN EUROPÆISKE BÆVER NIVEAU 1 AQUA Sø- og Naturcenter, Silkeborg Den europæiske bæver HISTORIE For 3000 år siden levede der bævere mange steder i Danmark. Men bæverne blev jaget af mennesket. Kødet smagte

Læs mere

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD HK HOVEDSTADEN 1 SENIOR Program foråret 2016 MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN / Hvad sker der i din afdeling / Medlemsmøder / Hvornår er den næste generalforsamling / Tilmeld dig de nyeste

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

Nyt fra Kalundborg Turistforening Februar 2014

Nyt fra Kalundborg Turistforening Februar 2014 Nyt fra Kalundborg Turistforening Februar 2014 Indkaldelse til generalforsamling i Kalundborg Turistforening tirsdag den 25. marts 2014 kl. 17.30 på Kalundborg Vandrerhjem Stadion Allé 5 4400 Kalundborg

Læs mere

Blå Flag på havnen og stranden

Blå Flag på havnen og stranden Blå Flag på havnen og stranden Blå Flag Aktivitetshæfte for børn Indhold Side Mød Valdemar 2 Hvad er Blå Flag? 3 Sæt X på Danmarkskortet 4 Sikkerhed på stranden og i havnen 5 Hvad er et hestehul? 6 Blå

Læs mere

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program Testcenter Østerild Landboforeningen Odder Skanderborg Program 2015 2016 Biograftur i Odder + efterfølgende middag på Italia. Mandag d.16. februar 2015 kl. 16.00. Odder biograf har været så venlige at

Læs mere

TJEK DIN VIDEN! Klasse: Decimal-nummer: 56.1 BÆVER. 1. Hvor kan du læse om bæverens hule? Side:

TJEK DIN VIDEN! Klasse: Decimal-nummer: 56.1 BÆVER. 1. Hvor kan du læse om bæverens hule? Side: TJEK DIN VIDEN! Opgaver til Navn: Dyr i sø og å 3 Klasse: Decimal-nummer: 56.1 Dato: BÆVER Indhold 1. Hvor kan du læse om bæverens hule? Side: Gå tæt på teksten 2. Hvor mange bævere slap man ud i den danske

Læs mere

Regnorme er fantastiske! Jeg arbejder på universitetet med at studere, hvordan orme fungerer. Jeg elsker dem og alle deres fascinerende små vaner.

Regnorme er fantastiske! Jeg arbejder på universitetet med at studere, hvordan orme fungerer. Jeg elsker dem og alle deres fascinerende små vaner. TM Regnorme er fantastiske! Jeg arbejder på universitetet med at studere, hvordan orme fungerer. Jeg elsker dem og alle deres fascinerende små vaner. Der er tusinder af (vid)underlige arter af orme i verden.

Læs mere

5. Årgang No. 3 Juni 2012 Lillebælt Fritidsfiskerforening

5. Årgang No. 3 Juni 2012 Lillebælt Fritidsfiskerforening 5. Årgang No. 3 Juni 2012 Medlemsblad for Foreningens formål er at varetage at deltagelse aktiv i fiskepleje samt virke for en bærerdygtige fiskebestande. Øge kendskabet til de fiskearter, der er i Lillebælt.

Læs mere

IS-BJØRN. 1. Hvor kan du læse om unger i sne-hulen? Side: Gå tæt på teksten. 4. Hvordan holder is-bjørnen sig varm i 40 graders kulde?

IS-BJØRN. 1. Hvor kan du læse om unger i sne-hulen? Side: Gå tæt på teksten. 4. Hvordan holder is-bjørnen sig varm i 40 graders kulde? TJEK DIN VIDEN! Opgaver til Dyr i Grønland 1 Decimal-nummer : Navn: Klasse: Dato: Indhold IS-BJØRN 1. Hvor kan du læse om unger i sne-hulen? Side: Gå tæt på teksten 2. Hvad kan en stor han veje? 3. Hvad

Læs mere

Stine og Jens på opdagelse ved Roskilde Fjord

Stine og Jens på opdagelse ved Roskilde Fjord Stine og Jens på opdagelse ved Roskilde Fjord Perfekt, tænker Stine, da hun kigger ud af vinduet. Solen står højt på himmelen, og der er en let vind. En herlig forårsdag, der ikke kunne være bedre til

Læs mere

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Fisk ARTSHÅNDBOG TIL SAFARI PÅ DET LAVE VAND

Fisk ARTSHÅNDBOG TIL SAFARI PÅ DET LAVE VAND ARTSHÅNDBOG TIL SAFARI PÅ DET LAVE VAND Fisk Tangsnarre er en langstrakt og meget specialiseret hundestejle. Den har 14-16 bagudrettede rygpigge, og findes gerne i ålegræs. Hannernes brystfinner er store

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016 Læs inde i bladet: REFERAT FRA ÅRETS GENERALFORSAMLING ÅRETS ARRANGEMENTER STUDIETUR 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Mellem Himmel og Jord, Mellem Himmel og Jord, Mellem Himmel og Jord, Mellem Himmel og Jord, Mellem Himmel og Jord, 6-10

Mellem Himmel og Jord, Mellem Himmel og Jord, Mellem Himmel og Jord, Mellem Himmel og Jord, Mellem Himmel og Jord, 6-10 adresse afsender adressen afsendere adresser afsenderen adresserne afsenderne afstand aften afstande aftenen afstanden aftner afstandene aftnerne alder ballon alderen ballonen aske balloner asken ballonerne

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Februar 2007 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Sidste tilmelding til Foredrag onsdag den 28. februar FOREDRAG Kostkompasset mandag den 5. marts kl. 19.00 Generalforsamling torsdag den 15. marts kl. 19.30

Læs mere

Krabber der napper KLF s socialrådgiver Ordinær generalforsamling Formandens beretning

Krabber der napper KLF s socialrådgiver Ordinær generalforsamling Formandens beretning Krabber der napper KLF s socialrådgiver Ordinær generalforsamling Formandens beretning KØBENHAVNS KOMMUNESKOLE NR 8 19. SEPTEMBER 2012 spørgsmål til naturvejlederen fra Natur der Bevæger. Han hedder Martin

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

Grønne spirers konkurrence. Dagplejen Beder/Malling

Grønne spirers konkurrence. Dagplejen Beder/Malling Grønne spirers konkurrence Dagplejen Beder/Malling Kære Grønne spirer I dagplejen Beder/Malling kan vi i sandhed sige, at vi er vildt begejstrede for udelivet. Vi voksnes glæde ved naturen smitter automatisk

Læs mere

Naturhistorisk Museum. Mads Valeur Sørensen og Charlotte Clausen, Naturhistorisk Museum

Naturhistorisk Museum. Mads Valeur Sørensen og Charlotte Clausen, Naturhistorisk Museum EMNE SVÆRHEDSGRAD HVOR LØSES OPGAVEN? PRODUKTION OG COPYRIGHT TEGNINGER Fugle i Danmark - ved vandet Let (0. - 3. klasse) 1. sal Mads Valeur Sørensen og Ida Marie Jensen Naturhistorisk Museum Mads Valeur

Læs mere

Generalforsamling d. 12.11.09

Generalforsamling d. 12.11.09 Generalforsamling d. 12.11.09 Til stede: Jytte Kjærgaard Isaksen, Stine Kjær, Anne-Mette Veber, Annesofie Ishøy Nielsen, Rikke Vang, Mille Hess, Maria Nauta, Bjarne Dammsbo Nissen, Ellen Lomholt, Lene

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl Frølunde Fed 23-03-2014 Til medlemmerne. I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling Langfredag 18. april 2014, kl. 10.00 I klubhuset, Andevig 1a, Frølunde Fed. Kontingent kr. 100,00

Læs mere

Referat fra Borgermøde den 15. marts 2011:

Referat fra Borgermøde den 15. marts 2011: 1 Referat fra Borgermøde den 15. marts 2011: Der var 28 borgere tilstede. Formand Ole Lange bød velkommen, og vi gik herefter til dagsordenen Punkt 1. Valg af dirigent: Åge Bonde blev foreslået og valgt.

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Referat fra DS generalforsamling

Referat fra DS generalforsamling Referat fra DS generalforsamling 07.10. 2015 1. Valg af dirigent: Else Toft blev valgt. 2. Formandens beretning: Sæsonen 2015 er ved at være slut, og der er tradition for at gøre lidt status. Vi havde

Læs mere

4. Årgang No. 6 December 2011 Lillebælt Fritidsfiskerforening

4. Årgang No. 6 December 2011 Lillebælt Fritidsfiskerforening 4. Årgang No. 6 December 2011 Medlemsblad for Foreningens formål er at varetage det frie fiskeri på vandet. at deltagelse aktiv i fiskepleje samt virke for en bærerdygtige fiskebestande. Øge kendskabet

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Vedtægter for Strandmølleskolens Venner

Vedtægter for Strandmølleskolens Venner Vedtægter for Strandmølleskolens Venner 1 1 Foreningens navn er: Strandmølleskolens Venner. Foreningens hjemsted er Assens Kommune. 2 Foreningens formål er at støtte den private institution Strandmølleskolen

Læs mere

Årgang 56 januar 2011

Årgang 56 januar 2011 Årgang 56 januar 2011 1 Herregaardsjægeren udgives af foreningen Danske Herregaardsjægere www.herregaardsjaegeren.dk Formand: Kristian Stenkjær tlf. 54 45 31 31 Sønderskovvej 1 4862 Guldborg E-mail: kst@life.ku.dk

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Februar - marts Årgang Nr. 1

Februar - marts Årgang Nr. 1 Februar - marts 2016 9. Årgang Nr. 1 Husk tilmelding til fællesspisning til generalforsamlingen den 4. april, se nærmere side 6. 3 4 6 7 8 10 11 12 14 Indhold Bestyrelsens side Præsentation af Henny Fællesspisning

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

Skoletjenesten. Tilbud til skoler 2012-3. til 6. klasse. Generelt om skoletjenesten

Skoletjenesten. Tilbud til skoler 2012-3. til 6. klasse. Generelt om skoletjenesten Skoletjenesten Tilbud til skoler 2012-3. til 6. klasse Generelt om skoletjenesten Skoletjenesten på Fjord&Bælt benytter en moderne og anderledes undervisningsform, hvor underviserne, med udgangspunkt i

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Sallingsund Sejlklub 19.02.11.

Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Nyhedsbrev februar 2011. Stemningsbillede fra Livø. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i klubbens lokaler på Glyngøre Havn: Dagsorden: 1.

Læs mere

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Juni 2015

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Juni 2015 Tversted Borger- og Turistforening ønsker i fremtiden at udvise en større åbenhed omkring vores arbejde og aktiviteter mm. derfor vil der blive udsendt et lille nyhedsbrev (ca. 8-10 gange om året) på www.tverstedliv.dk

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Bålfest Bålfest deltager vi traditionelt i hvert år, i det forgangne år kom vi ved arrangementet igennem med stor succes,der var bred forældre opbakning af både børnehave forældre,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 SKRÅNINGEN Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 Der deltog 72 medlemmer i generalforsamlingen og 67 i spisningen. Inden generalforsamlingen fortalte Berit

Læs mere

TJEK DIN VIDEN! Klasse: Decimal-nummer: 56.1 ODDER. 1. Hvor kan du læse om odderens unger? Side:

TJEK DIN VIDEN! Klasse: Decimal-nummer: 56.1 ODDER. 1. Hvor kan du læse om odderens unger? Side: TJEK DIN VIDEN! Opgaver til Navn: Dyr i sø og å 2 Klasse: Decimal-nummer: 56.1 Dato: ODDER Indhold 1. Hvor kan du læse om odderens unger? Side: Gå tæt på teksten 2. Odderen er et patte-dyr. Hvorfor? 3.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

NAVIGATOR FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE!

NAVIGATOR FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! NAVIGATOR FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! 2016-2017 5 FACTS OM NAVIGATOR * Uddannelsen varer 42 uger fra august 2016 til juni 2017 * Eleverne bor på Navigator

Læs mere

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går.

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går. Kære Klubkammerater I tirsdags (d. 22/2) skulle jeg ha' været til Kalundborg med en arbejdskollega og sætte noget køkkenbord op, men da det blev aflyst i sidste øjeblik fik jeg mulighed for at tage tidligt

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2010.

Nyhedsbrev februar 2010. Sallingsund Sejlklub 17.02.10. Nyhedsbrev februar 2010. Stemningsbillede fra julen 2009 med Sallingsundbroen i baggrunden. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i klubbens

Læs mere

Skoletjenesten. Tilbud til gymnasier 2012. Generelt om skoletjenesten

Skoletjenesten. Tilbud til gymnasier 2012. Generelt om skoletjenesten Skoletjenesten Tilbud til gymnasier 2012 Generelt om skoletjenesten Fjord&Bælt har stor erfaring i undervisning rettet mod de gymnasiale uddannelser. Undervisningen har er ofte tilrettelagt i samarbejde

Læs mere

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009 TORSDAGS-NYT 8. oktober 2009 EFTERÅRSFERIE Fredag løber og cykler hele skolen i skolernes årlige motionsløb. Det er en dejlig begivenhed, som viser Hvinningdalskolens elever som særdeles aktive i forhold

Læs mere