Generalforsamling. Februar 2015 nr årgang. 4 Da der blev ruttet med kvadratmetrene. generalforsamling. 9. april 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling. Februar 2015 nr. 01 16. årgang. 4 Da der blev ruttet med kvadratmetrene. generalforsamling. 9. april 2015"

Transkript

1 udlejerforeningen aarhus - vi varetager dine interesser Februar 2015 nr årgang 4 Da der blev ruttet med kvadratmetrene 7 Generalforsamling 9. april Kære hr. Boligminister Lovforslag nr. L97 6 Christine Feldthaus underholder til årets generalforsamling

2 Boligudlejningsmarkedet i Aarhus er i top! Det går strygende for boligudlejningsmarkedet i Aarhus. Efterspørgslen på boligudlejningsejendomme er steget og ligger nu på et niveau, der matcher Hos Nybolig Erhverv Aarhus har vi gennemført flere succesfulde handler, og hver dag har vi kontakt til interesserede købere af boligudlejningsejendomme i Aarhus og omegn. Hvis det er fakta, så..! Kontakt os for en gratis og uforpligtende salgsvurdering. Solgt Marselis Boulevard, 8000 Aarhus C Nybolig Erhverv Grenaa Bavnehøjvej 20 Grenaa Tlf nyboligerhverv.dk/grenaa Nybolig Erhverv Aarhus Europaplads Aarhus C Tlf nyboligerhverv.dk/aarhus Solgt Tordenskjoldsgade, 8200 Aarhus N erhvervssiden.dk Nybolig Erhverv Grenaa Bavnehøjvej 20 Grenaa Tlf nyboligerhverv.dk/grenaa Nybolig Erhverv Aarhus Europaplads Aarhus C Tlf nyboligerhverv.dk/aarhus Heine Jensen, Salgschef Solgt Høegh Guldbergsgade, 8000 Aarhus C Viby El-værk hedder nu AURA Installation erhvervssiden.dk og vores gule biler er blevet hvide. Men vores 45 elektrikere udfører stadig alle former for elektriker- og installationsarbejde, og vi gør det stadig ordentligt. Med 100 års østjysk erfaring i ryggen er vi et trygt valg som din autoriserede elinstallatør. Ring allerede i dag på tlf og lad os give et bud på din opgave. I forbindelse med de seneste måneders intense arbejde med den nye lejelov og bemærkningerne hertil, er jeg stødt ind i en helt ny verden! Måske er det fordi, jeg har levet i en osteklokke, eller fordi jeg er lidt naiv eller.? Men inden for de seneste måneder, har jeg lært en masse om arbejdet i Folketinget og ministerierne. Jeg har tidligere, fejlagtigt kan jeg nu se, troet at embedsfolk i ministerierne var ansat til at levere baggrundsmateriale og fakta af højeste kvalitet til ministre og medlemmer af Folketinget. Idet embedsfolkene satte en ære i at levere så korrekt et talmateriale og information som muligt. Men hold dog op - jeg er blevet klogere! Ministeriets embedsfolk virker til udelukkende at være ansatte til at markedsføre ministerens synsvinkel, uanset om det er i direkte strid med fakta. Det må siges, at de har lært af Kresten Poulsgaards hvis det er fakta, så benægter a fakta. Der er nærmest ingen grænser for, hvordan der kan manipuleres rundt med tal og beregninger. Jeg vil give jer et eksempel: Ernst & Young har lavet en rapport på vegne af Erhvervsstyrelsen, som igen har fået opgaven fra Ministeriet for By, Bolig og Land. I rapporten figurerer tallet for antal flytninger pr. år. Desværre har Ernst & Young valgt ikke at sætte tallet op imod noget andet målbart, og det bruges derfor flittigt i rapporten, men desværre også efterfølgende af andre. Men - sat op imod den kendsgerning, at antal private udlejningsboliger i Danmark er ca stk, giver det en gennemsnitlig boperiode på 28,2 år! Mens I sidder og tænker over, hvor mange af jeres kunder/lejere, som har boet i den samme lejebolig alle disse år, kan jeg oplyse, at Ministeriet for BBL selv oplyser et gennemsnit på 6,8 år pr. lejemål. Hvis det er korrekt, taler vi nu pludselig om årlige antal flytninger! Når disse oplysninger bringes frem, skulle man jo tro at såvel de dygtige medarbejdere i EY samt Erhvervsstyrelsen ville have en vis interesse i at ændre tallene. Men nej.. Når vi som organisation så påpeger problemstillingerne - eller rettere fejlen - overfor embedsfolkene, kommer der lange forklaringer om alt muligt. Men desværre ændrer det intet, ministeren er heller ikke modtagelig, men meddeler blot at materiale fra organisationerne er partsindlæg, som man jo ikke kan tillægge for stor vægt. Og folketingspolitikerne, ja selv fra de partier (V og DF som desværre er med i aftalen), som jeg troede var venligt stemt overfor private erhvervsdrivende er ikke til at rokke. De melder blot hus forbi og siger, at det jo er dygtige og veluddannede, der har udarbejdet materialet. Jeg siger bare - vor Herre bevares, nu forstår jeg bedre at opsvinget lader vente på sig! Med venlig hilsen Claus Jespersen Formand AURA Installation l Skanderborgvej Viby J aura.dk UDLEJERFORENINGEN AARHUS Fredensgade 30, 8000 Aarhus C T: UDGIVES AF Udlejerforeningen Aarhus, Redaktionsudvalget og udsendes til samtlige medlemmer af foreningen. Redaktionen er afsluttet: 12. feb Oplag: stk. Næste nummer: Marts 2015 TRYK CS Grafisk A/S REDAKTIONSUDVALGET Claus Jespersen, formand Lars H. Rasmussen, redaktør Mogens Weinreich, journalist Hans Jespersen, annoncer Karin Press, foto Niels Meldahl Ole Mathorne Niels Lucassen ÅBNINGSTIDER Telefonen besvares: Mandag til torsdag: kl Fredag: kl ANNONCESALG Gert Hald: Hans Jespersen: / ANNONCEPRISER 1/4 side: kr ,- 1/2 side: kr ,- 1/1 side: kr ,- Yderligere information vedr. deadlines, formater, tekniske specifikationer mv. kan rekvireres hos Gert Hald eller Hans Jespersen. ANSVARSHAVENDE DETTE NUMMER Lars H. Rasmussen: Medlemmerne er ALTID meget velkomne på kontoret. Aftal tid i forvejen. FORSIDE Christine Feldthaus 2 3

3 Da der blev ruttet med kvadratmeterne Købet af herregården Marselisborg skabte i slutningen af 1800-tallet grundlag for etablering af bydelen Frederiksbjerg. Marselisborg Gods eller Marselisborg Herregård var et gods ved Aarhus der lå dér, hvor Marselisborg Gymnasium ligger i dag ved Marselis Boulevard. Dens oprindelige navn var Havreballegaard. Herregårdens historie kan føres tilbage til 1200-tallet. Marselisborg gods set fra haven, Foto: Joseph Ludvig Kjær. Kilde: danskebilleder.dk. AF MOGENS WEINREICH 1896 var et skelsættende år i det sydlige Aarhus. Mens han lå på sit dødsleje i hovedstaden, afhændede indenrigsminister Ingerslev herregården Marselisborg med jordtilliggende til Aarhus Byråd. Hermed opstod en bydel, der tilførte byen en ny dimension og lagde grunden til en dynamisk befolkningstilvækst, som i løbet af det næste halve århundrede lod sig registrere i nye indbyggere Stærkt medvirkende hertil var en markant indvandring fra landet. Frederiksbjerg skabte en ny bydel, der var afgrænset af det indre af banegraven, som blev etableret 1874, da den jyske længdebane nåede til Aarhus og skabte forbindelse til byens ældste del via Bruunsbro og Frederiksbro. Her finder man samtidig bydelens tre største forretningsgader - M.P. Bruunsgade, Jægergårdsgade og Frederiks Allé. Sidstnævnte allé har i de senere år gennemgået en foryngelseskur, der sammen med nye restauranter, bodegaer. grillbarer og kiosker har tilført gaden et new look. Kampmanns tætte samarbejde med den københavnske byplanlægger og bygningsinspektør Chr. Ambt har også sat sine tydelige spor i Aarhus også ikke mindst på Frederiksbjerg. Fælles for de to arkitekter var en udbredt tilbøjelighed til at rutte med kvadratmeterne, hvilket skulle ses på baggrund af, at købet af Marselisborg absolut ikke skabte pladsmangel i den nyerhvervede skov. Kampmann og Ambt spillede derefter stort ud i de projekter, de skabte på tegnebrættet. Men til historien hører, at de storstilede planer, der blev udformet, ikke altid faldt i god jord i byrådet, som ikke sjældent følte sig nødsaget til at slå bremseklodserne i. Det mest klassiske eksempel herpå udgjorde Ingerslevs Boulevard opkaldt efter Indenrigsministeren af samme navn. Hvis det havde stået til de to byplanlæggere, skulle boulevarden have fortsat ud i Odensegade og udmundet i Marselisborg Allé. Men det fandt byrådet ville være for flot. Odense Boulevard blev derfor reduceret til en gade, som ganske vist fik status af strøg i Frederiksbjergs fynske kvarter. at der skaffes dem så gode vilkår som muligt for de forskellige behov ikke blot rent materielt, men også således, at visse åndelige behov og samfundskrav tilfredsstilles og dels ved at tilvejebringe pladsen for de offentlige bygninger, der hører med for at en by kan opfylde sine funktioner. Karnappernes eldorado Så vidt Kampmann og Ambt, der i tilfældet Odensegade nødsagedes til at gå på kompromis med en idealistisk målsætning. Størsteparten af Odensegades beboelsesejendomme er opført i begyndelsen af 1900-tallet og repræsenterer en del af det første byggeri efter byens overtagelse af Marselisborgs arealer. Odensegade-projektet var i øvrigt ikke det eneste, som byplanlæggerne Kampmann og Ambt måtte se sig nødsaget til at justere. I forbindelse med forelæggelsen for byrådet blev der udgivet en bog med titlen: Forslag til bebyggelsesplan for en del af Marselisborgs grunde, var det hensigten, at en del af arealet ved Hans Broges Gade skulle have været udlagt som villakvarter. fagtidsskrifter fremhævede den nytænkning, der her kom til udtryk. Sammen med Assensgade udgør Fåborggade den sydlige afslutning på den omfattende boligbebyggelse, der blev opført i dette hjørne af Frederiksbjerg i begyndelsen af 1900-tallet, og som udmunder i henholdsvis Dalgas Avenue og Hans Broges Gade. Det homogene helhedsindtryk, Fåborggade frembyder, kommer til udtryk ved, at der i vid udstrækning er tale om rødstensejendomme alle i 4 ½ etagers højde. Som det er tilfældet i kvarteret som helhed, er bygningernes karnapper et fremherskende tema. Til gadens karakteristiske træk hører også det åbne rum, der er opstået ved, at ejendommene fra nr er opført i en tilbagetrukket position i forhold til den øvrige randbebyggelse. Denne disposition kan sammen med det grønne element tilskrives en af periodens mest fremtrædende arkitekter, Thorkel Møller, der har tegnet den symmetriske bebyggelse omkring pladsen. A. Høeg Hansen For at blive ved Fåborggades arkitektoniske kvaliteter har et andet kendt navn bidraget til denne. A. Høeg Hansen der blandt andet har tegnet Banegårdspladsen og Park Alle, står også bag Fåborggade 8 med gennemgående karnap fra 2. til 4. etage, som afsluttes med et spir. Over indgangspartiet er opført tre altaner. Der er samtidig tale om en bygning, som befinder sig i godt selskab. Også ejendommene i nr. 4 og 6 er tegnet af arkitekterne P. M. Wier og N. S. Bech er både seværdige og velholdte med mange facadedetaljer, der er værd at tage i nærmere øjensyn. I overensstemmelse med den byggestil, der dengang var fremherskende, savnes heller ikke spir på gadens hjørneejendomme, hvilket optræder mest markant i nr. l på hjørnet af Hans Broges Gade. Men heller ikke Faaborghus og Elisborg i nr. 10 og 12 savner denne form for udsmykning. Tilbage står indtrykket af en mere end 100-årig gade, der pynter på Frederiksbjerg, og som har fået tilført særlige kvaliteter af kompetente arkitekter, der har fastholdt en epoke værd at fastholde. Frederiksbjerg idag Frederiksbjergs tilblivelse er et ganske spændende kapitel, hvilket i høj grad kan tilskrives to stadsarkitekter og byplanlæggere. Førstnævnte, Hack Kampmann, stod bag nogle af Aarhus mest monumentale bygningsværker som Aarhus Teater, kongeslottet, katedralskolen og Casino-bygningen. At Kampmann og Ambt ellers søgte at tilgodese såvel arkitektoniske som funktionelle behov på det nyanlagte Frederiksbjerg vil fremgå af følgende målsætning, der formuleret i datidens kancellisprog tilsigtede at tilvejebringe pladsen til boliger for de forskellige dele af befolkningen. Således Men i den sidste ende opstod det karrébyggeri, som Fåborggade kom til at indgå i. Hvis det forslag, som var indeholdt i førnævnte bog, således ikke blev gennemført i sin fulde konsekvens, kunne de byplanlæggere trøste sig med, at samtidige danske 4 5

4 Indkaldelse til Christine Feldthaus Livsstilsekspert, kommunikationsrådgiver og foredragsholder Christine Feldthaus foredrag er ikke uden grund nogle af de mest efterspurgte her til lands. De er morsomme og lige-på! Oplev et foredrag, der er både bidende og inspirerende kom i godt selskab med Christine Feldthaus. Generalforsamling 9. april 2015 kl , Varna Palæet, Ørneredevej 3, Aarhus C AFTENENS PROGRAM Ordinær generalforsamling Faglig information Spisning (OBS! Tilmelding nødvendig) Underholdning med Christine Feldthaus, foredragsholder. Ny lejelov Flere medlemmer har spurgt, hvad vi gør for at påvirke politikerne i forbindelse med udarbejdelsen af den nye lejelov. Jeg skal være den første til at indrømme, at vores politiske magt er begrænset, men vi har prøvet og prøver fortsat at påvirke folketingets medlemmer og de politisk partier. Vi har på forskellige måder været i kontakt med flere, lokalt valgte politikere fra forskellige partier. Sammen med Danske Udlejere har vi været på besøg hos flere politikere på Christiansborg, og vi har rundsendt pres Christine Feldthaus er født og opvokset i Sønderjylland. I 1985 tog hun så springet og flyttede til København, hvor hun siden har oparbejdet over 20 års erfaring fra kommunikations- og reklamebranchen. De mange års erfaring inden for reklame- og kommunikationsbranchen har givet hende et enestående indblik i danskernes livsstil og forbrugsvaner. Disse erfaringer delte Christine Feldthaus gladeligt ud af bl.a. som fast deltager i DR-programmet Kender du typen?, hvor hun gættede kendte danskere baseret på deres hjems indretning og valget af madvarer, etc. Christine Feldthaus har desuden skrevet bogen Feldthaus skruer ned om miljøet, og har i den forbindelse medvirket i en række udsendeler og paneler. Af Claus Jespersen, formand semeddelelse/infoskrivelse til andre brancheorganisationer, aviser og ministre. Men vi kan sagtens bruge endnu flere kontakter, så hvis I har et familiemedlem eller en nabo eller. der er folketingsmedlem eller partiformand, fagforeningsformand eller formand for en håndværkerforening eller.. så lad os endelig høre. Vi tager gerne en snak med dem! Det gælder om at mobilisere så mange kræfter som muligt, så vi kan overbevise Folketinget, at forslaget til ny lejelov er en dårlig idé. Foto: rais foto DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNE: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det foregående kalenderår 3. Aflæggelse af regnskab for det foregående kalenderår 4. Forelæggelse af budget, herunder godkendelse af kontingent og restancegebyr 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg af formand, når han er på valg 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen og 2 suppleanter 8. Valg af revisor og 1 suppleant 9. Eventuelt NOTER TIL DAGSORDENEN: Ad 5. Behandling af indkomne forslag Ad 6. Valg af formand. Claus Jespersen er villig til genvalg. Bestyrelsen foreslår genvalg. BESTYRELSEN BESTÅR AF: Formand Direktør Claus Jespersen Næstformand Direktør Lars H. Rasmussen Kasserer Ejed.adm. Michael Graff Nielsen Advokat Søren Lyager Advokat Erik Aagaard Poulsen Civilingeniør Henning Poulsen Direktør Peter Lautrup Ingeniør Jørgen Stounberg TILMELDING Der er plads til 150 spisende gæster, hvorfor tilmelding (der er bindende) til spisning efter generalforsamlingen sker ved: Send mail til: Anfør: Medlemsnummer, navn og telefon. BEMÆRK! Efter først til mølle princippet. Sidste frist den 27. marts 2015 Ad 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen og 2 suppleanter Bestyrelsen består af 7 til 10 medlemmer incl. formanden.medlemmerne af bestyrelsen vælges for 2 år og suppleanter vælges for 1 år. Bestyrelsen har ønske om at udvide bestyrelsen med en person, så den består af 9 i stedet for idag 8 medlemmer. Bestyrelsen: På valg er Erik Aagaard Poulsen, Michael Graff Nielsen og Søren Lyager. De to førstnævnte er villige til at modtage genvalg, men Søren Lyager ønsker at udtræde. Bestyrelsen foreslår genvalg af Erik Aagaard Poulsen og Michael Graff Nielsen samt nyvalg af Advokat Louise Kaczor og Direktør Michael Due. Valg af 2 Suppleanter: I forslag er: Statsaut. revisor Lars Ole Sørensen og Administrator/cand.oecon Morten Holst Aaen. Ad 8. Valg af revisor og 1 suppleant Bestyrelsen foreslår genvalg af Revisionsfirmaet RSMplus. Der vælges ikke suppleant. Vel mødt UDVALGSFORMÆND: Økonomiudvalg Direktør Claus Jespersen Redaktionsudvalg Direktør Lars H. Rasmussen Kursusudvalg Advokat Erik Aagaard Poulsen 6 7

5 Aarhus NYT Februar 2015 Administration 2000 Samsøgade Hinnerup Tlf Mail: Telefonisk medlemsservice tilbydes gratis uafhængigt af kontorets åbningstid Lejeret og ejendomsjura Søren Lyager, Advokat Erik Aagaard Poulsen, Advokat Skat Hans Anton Nielsen, Statsaut. revisor Salg, vurdering og administration Peter Lautrup, Direktør, EA Lars H. Rasmussen, Direktør Flemming Mørk Pedersen, Statsaut. ejend.mægler, MDE Praktiske og tekniske grundejerforhold Michael Due, Rådgivende ingeniør Hans Jespersen, Direktør Henning Poulsen, Civilingeniør Jørgen Stounberg, Ingeniør Medlemsfordele Magasinet, Danske Udlejere 10x årligt Nyhedsbrevet, Udlejerforeningen Aarhus 6x årligt Aktuelle kurser og møder Telefonisk rådgivning Lejekontrakter og blanketter mv. - gratis til kopiering Tilskud til principielle retssager Fordelagtig forsikringsordning med retshjælpsdækning. Kontorets åbningstider: Mandag til torsdag: kl / fredag: kl for telefoniske og personlige henvendelser. Retningslinjer for gratis rådgivning Har du et spørgsmål til en af eksperterne i vores spørgepanel, kan du få et gratis råd ved enten at ringe eller maile det til Udlejerforeningen eller den pågældende direkte. Spørgsmålet skal kunne besvares umiddelbart uden gennemgang af bilag og egentlig sagsbehandling, idet man ellers må påregne at blive henvist til at søge betalt rådgivning. Hvis du kontakter en af eksperterne direkte, skal du med det samme oplyse, at henvendelsen sker som medlem af Udlejerforeningen Aarhus. Dine spørgsmål bliver besvaret hurtigst muligt og normalt inden forløbet af 5 arbejdsdage bortset fra ferieperioder, hvor svartiden kan være længere. Under hensyn til at besvarelsen af dit spørgsmål er gratis, og at det udelukkende gives på grundlag af de kortfattede oplysninger, som du selv giver rådgiveren fraskriver både Udlejerforeningen og rådgiveren sig ethvert ansvar som følge af svaret. Fredensgade Aarhus C Tlf Østjyllands iværksættere klar til dyst 80 østjyske iværksættere har nu meldt sig klar til at dyste om Iværksætterprisen 2015, og mange flere ventes at tilmelde sig inden fristens udløb 16. februar Østjyske kommuner enige om navn til ny brand-alliance Østjyllands Brandvæsen er navnet på det nye selskab, som skal servicere mere end borgere i Aarhus, Odder, Samsø og Skanderborg Kommuner fra den 1. januar 2016.Borgmestrene fra Odder, Skanderborg og Samsø Kommuner samt Teknik & Miljø-rådmanden fra Aarhus Kommune underskrev samarbejdsaftalen for det nye samarbejde i december. Nu kan navnet offentliggøres, Østjyllands Brandvæsen kommer det nye selskab til at hedde. Vi har lagt vægt på, at vores nye navn også svarer til den selvforståelse, der er blandt vores ansatte og de historiske perspektiver, der ligger bag navnet. Selv om vi løser en bred vifte af både beredskabsopgaver og serviceopgaver, ser mange ansatte sig selv som brandmænd. Det er der vores medarbejderes identitet ligger, og derfor har vi valgt navnet Østjyllands Brandvæsen. Udover at det selvfølgelig siger noget om geografien, så fortæller det også, at en af vores kerneopgaver er at forebygge og bekæmpe brand, siger beredskabscheferne Lars Hviid, Søren Rekly og Bjarne Vinther i en fælles kommentar Aarhus til fælles kamp mod indbrud Stor søgning til det første af 10 borgermøder i Aarhus i 2015 om tryghed og indbrud i boligområder. Samarbejde mellem kommunen og politiet har som mål at knække kurven for antallet af indbrud i Aarhus. Budskabet er klar: Stå sammen - nabohjælp kan forebygge op til hvert fjerde indbrud Byudvikling i Lisbjerg skudt i gang Magistraten behandlede onsdag en indstilling om grundlaget for byggeri i et større område, tæt på den nuværende Lisbjerg by. Samtidig vil der blive solgt jord til to almene boligforeninger, Ringgården og AL2Bolig, til opførelse af to konkurrenceprojekter. Med indstillingen, lyder startskuddet for byudviklingen i det store byomdannelsesområde, som med tiden skal huse ind-byggere foruden erhverv, butikker og offentlige funktioner. Indstillingen åbner for udbud af byggeret på i alt etagemeter, som muliggør opførelse af familieboliger. Endvidere vil de to boligforeninger tilsammen opføre ca. 87 familieboliger, som ventes at stå klar, når letbanen er i drift i Kristian Würtz, rådmand for Teknik og Miljø glæder sig over, at byudviklingen i Lisbjerg nu tager fart, og at byliv og bykvalitet er i højsædet: Salget til to boligforeninger og de kommende udbud markerer et vigtigt skridt mod realiseringen af fremtidens Lisbjerg som et moderne, blandet område, som også socialt hænger sammen. Samtidig ved vi, at byliv er afgørende for byudviklingen, og derfor baserer vi eksempelvis udviklingen af fremtidens Lisbjerg på midlertidige aktiviteter, som vi også har anvendt på Aarhus Ø og Godsbanen Brandbekæmpelse skal sikre større tryghed i det aarhusianske natteliv Et nyt undervisningstilbud til restauratører om brandbekæmpelse skal sikre endnu større tryghed i Aarhus natteliv. Tilbuddet er blevet til i regi af projektet Byens Natteliv og sponsoreres af TrygFonden. Aarhus Brandvæsen har designet og står for uddannelsen Nye muligheder på Bispetorvet i 2015 I løbet af 2015 vil nye muligheder vokse frem på Bispetorvet. En projektgruppe nedsat af Aarhus Kommune er i fuld gang med at skabe rammerne for, hvordan Bispetorvet kan blive et folkerum til glæde for byens borgere og gæster Nye skraldebiler i bybilledet Mange af de grønne skraldebiler er blevet hvide. Ny skraldeaftale giver lavere priser. Hvide skraldebiler har erstattet de grønne i store områder af Aarhus. Det er godt nyt for aarhusianerne, for det betyder billigere renovation til næste år. De hvide skraldebiler kører nu i henholdsvis det nordlige og det sydlige Aarhus. Dermed udfører de cirka halvdelen af affaldsindsamlingen i kommunen. De hvide skraldebiler kommer fra renovationsfirmaet RenoNorden, der i foråret vandt et EU-udbud om indsamling af affald i Aarhus Nord og Aarhus Syd. Nu er bilerne på gaden. RenoNordens lave pris for opgaven er direkte medvirkende til den lavere pris for renovation, som aarhusianerne kan se frem til at skulle betale fra nytår. En betragtelig del af prisnedsættelsen på op mod 135 kr. kan direkte tilskrives aftalen med RenoNorden. RenoNorden havde en meget konkurrencedygtig pris, og vi er tilfredse med aftalen, siger Louise Åstrøm, der er afdelingschef i AffaldVarme Aarhus. Hun understreger at aftalen ikke har betydning for servicen. RenoNorden skal løse opgaven med samme serviceniveau som deres forgængere. Aftalen med Reno- Norden løber frem til Udvalgt af Niels Lucassen 8 9

6 Boligminister Carsten Hansen I debatten om Ny Lejelov har vi fra vort mangeårige medlem, og flittig debattør, Preben Kjær Pedersen, modtaget følgende relevante indlæg fremsendt som brev til Boligministeren. Vi ser frem til hans svar! Kære hr. Boligminister Vedr. bemærkninger til lovforslag nr. L97 fremsat den 17. december Men hvem afgør om istandsættelser er nødvendig? Normal istandsættelse er i lovforslaget defineret som: Nødvendig hvidtning, maling og tapetsering af vægge, herunder også maling af træ og jern samt mellemslibning af gulve. Overordnet skal jeg som ejendomsadministrator og daglig bruger af lejelovgivningen protestere mod forslag om: 1. Obligatorisk indflytningssyn 2. Indførelse af et begreb kaldet normal istandsættelse 3. Udarbejdelse af løbende vedligeholdelsesplaner 4. Forbud mod aftalte trappelejestigninger Ad. 1. Obligatorisk indflytningssyn: Som det foregår i dag, tager de indflyttende lejere en række fotos med deres iphone eller smartphone og sender disse på nettet til administrator eller udlejer, hvis der er fejl eller mangler ved det lejede. Det virker gammeldags og besværligt, hvis der skal komme en repræsentant for udlejer, der tillige skal udfylde en formular, for at dokumentere fejl eller mangler. Når man som udlejer eller administrator har mange indflytninger pr. den første i måneden, vil indflytningssyn give problemer for både udlejere og lejere. Istandsættelsernes færdiggørelse af lejlighederne vil omkring februar, marts, juni, august og november 2015 formentlig først ske i løbet af fredagen den 30. januar, fredagen den 27. februar, fredagen den 29. maj, fredagen den 31. juli og fredagen den 30. oktober. Håndværkerne bliver som regel først færdige med istandsættelserne i løbet af fredagen. På disse tidspunkter kan synsmanden således ikke nå at foretage indflytningssyn inden fyraften, hvorfor lejerne først kan få flyttesyn den følgende mandag og få nøgler udleveret herefter. Som det er i dag, hvor der ikke foretages indflytningssyn, kan lejerne få udleveret nøglerne til lejligheden om fredagen, når håndværkerne har afleveret dem på kontoret, og lejerne går så selv lejligheden igennem evt. sammen med venner, der tillige hjælper med flytningen i weekenden. Det er en ordning, der på alle måder tilgodeser både lejerne og udlejerne. At udfylde en formular og afsætte en time til et indflytningssyn er både besværligt og gammeldags. Det svarer til, at man skulle udfylde en blanket og sende den til en modtager, hver gang man ellers ville sende en sms eller en . Ad.2. Indførelse af et begreb kaldet normal istandsættelse Normal istandsættelse er i lovforslaget defineret som: Nødvendig hvidtning, maling og tapetsering af vægge, herunder også maling af træ og jern samt mellemslibning af gulve. Den eneste forskel på den nuværende, ny istandsættelse, og normal istandsættelse, er tilsyneladende ordet, nødvendig. Men hvem afgør om istandsættelser er nødvendig? Til syvende og sidst er det domstolene, der skal afgøre dette. Indtil der er fastlagt en fast praksis herfor, vil der formentlig gå 10 år, hvor lejere og udlejere er dybt uenige om fortolkningen af ordet, nødvendig. Hvis den tidligere lejer har røget i lejligheden, vil det antagelig være nødvendigt at ny istandsætte lejligheden. Hvis den tidligere lejer har haft billeder og reoler på væggene og hvis fodlister og karme er blevet skammet ved ind- eller udflytningen, vil det formentlig også være nødvendigt at ny istandsætte lejligheden, uanset hvor længe lejeren har boet i den. Det er jo også lejeren der typisk selv bestemmer, hvor længe han eller hun vil bebo lejligheden, al den stund at det er næsten umuligt for udlejeren at opsige en lejer af en beboelseslejlighed. Hvis man til eksempel skal leje en bil, vil benzintanken være fyldt op med benzin. Når bilen afleveres, skal benzintanken igen fyldes op, og det sker på lejerens regning. Det vil ikke lette noget, at man overtager bilen med en normal fyldt benzintank og så skal aflevere bilen med en normal fyldt benzintank. Noget sådant vil kun medføre store diskussioner om, hvad er en normal fyldt benzintank og hvordan måler man det? Hverken jeg eller andre ejendomsadministratorer, som jeg kender, finder belæg for at ændre ny istandsættelse af fraflyttede lejligheder til normal istandsættelse af fraflyttede lejligheder. Det vil kun medføre en masse bøvl, omkostninger og øget bureaukrati til ingen verdens nytte. Det vil være bedre at fastholde det nuværende begreb om ny istandsættelse. Det er let forståeligt, og det er indarbejdet. Alternativt vil det blive nødvendigt at indføre indvendig vedligeholdelseskonto for nye indflyttende lejere; men jeg kan se af lovforslagets konsekvenser, at ministeren ikke har medregnet øgede udgifter til boligsikring, når den fremtidige leje forøges med kr. 43,00 pr. m2 til indvendig vedligeholdelse. Det må være en fejl. Ad. 3. Udarbejdelse af løbende vedligeholdelsesplaner: Det er en god idé, at der med visse mellemrum bliver udarbejdet en vedligeholdelsesplan, men at en sådan plan skal udvides til rullende 10-årige vedligeholdelsesplaner, er alt for omfangsrigt. Det svarer til at energimærker for ejendomme, der gælder i 7 10 år, skal ajourføres hvert år. Det er helt vildt og unødvendigt. Det er også tankevækkende, at mangel på udarbejdelse eller ajourføring af vedligeholdelsesplaner sanktioneres med, at udlejer så ikke kan opkræve beløb til vedligeholdelse. Det er en alvorlig kilde til uenighed, splid og problemer mellem udlejere og lejere også i ejendomme, der er velholdte, og hvor der hidtil ikke har været konflikter. Det er en bureaukratisk bombe. Er det f.eks. nok at udlejeren udarbejder sine vedligeholdelsesplaner ved køkkenbordet? Ad. 4. Forbud mod aftalte trappelejestigninger: I lovforslagets side 19, vestre spalte, 3. afsnit fra neden, er der anført: Hertil kommer, at der i retspraksis er uklarhed om de nærmere gyldighedsbetingelser for trappelejeklausuler, herunder om den nærmere forståelse af kravene om, at der skal foreligge aftale om bestemte beløb til bestemte tidspunkter. Det er ikke tilfældet. Der er i retspraksis ikke nogen uklarhed om trappelejeklausulers gyldighedsbetingelser. Trappelejeklausuler er derimod meget klare både for lejere og for udlejere. I trappelejeklausulen fremgår det netop, hvad lejen vil være på et hvilket som helst tidspunkt i fremtiden. Det er både klart og oplysende. Hvis lejen stiger med nettoprisindekset kan hverken lejeren eller udlejeren vide, hvad den fremtidige leje vil stige til. Det er kun udviklingen, der fastsætter dette. Lejen kan i fremtiden blive højere end forventet, ligesom den kan blive lavere end forventet. At ændre en trappeleje til en leje, der følger nettoprisindekset, svarer til at gøre en klar og overskuelig lejeudvikling til en uklar og uoverskuelig lejeudvikling. I vort administrationsfirma har vi benyttet trappelejeklausuler i lejligheder, der er blevet gennemgribende moderniserede, siden 1989, og vi har aldrig haft problemer med den klausul, ligesom lejerne har været glade for, at de år for år har kunnet se, hvad lejen vil være. Der har på den måde ikke være noget skjult. Til slut vil jeg anføre, at den danske lejelovgivning på boligområdet formentlig er verdens mest komplicerede lejelovgivning, der er derfor ingen grund til at gøre den endnu mere kompliceret og bureaukratisk. De ovennævnte 4 skrubtusser er blot med til at give ejendomsadministratorer, ejendomsmæglere, advokater med videre endnu mere at lave, ligesom retssalene fyldes op til randen. Med venlig hilsen Preben Kjær Pedersen Ejendomsadm., cand.oecon

7 Kursusoversigt forårets kurser 2015 Nr. Titel Underviser Dato 2 Tekniske Installationer Michael Due De nye lejeregler i praksis erik Aagaard Poulsen Konflikthåndtering Mogens Yde Knudsen Flytteopgør louise Kaczor Regnskab og skat 1 hans Nielsen og Jan Mehlsen Regnskab og skat 2 hans Nielsen og Jan Mehlsen De nye bygningsreguleringer BR15 og Vedligeholdelsesplaner (10års) Michael Due Grundlæggende erhvervslejeret Louise Kaczor Den nye lejekontrakt - formular A9 erik Aagaard Poulsen Information Hvad vil du helst være....til salg - eller helt solgt? Oplev forskellen på TIL SALG og! Ejer du en boligudlejningsejendom, så sælger vi den for dig. Timingen er rigtig nu. Vi har mange kunder, der efterspørger boligudlejningsejendomme. Det betyder, at vi hurtigt sælger de ejendomme, vi får til salg. Vores styrker er Dine fordele: Du får Danmarks største og mest solide ejendomsmæglerfirma i ryggen Salget bliver varetaget af erfarne specialister i salg af boligudlejningsejendomme Stort landsdækkende kartotek med interesserede købere Max. deltagerantal til alle kurser: 50 Aftenkurser starter kl og slutter senest kl Alle kurser består af 3x50 min. Hvert medlem har ret til 2 deltagere på hvert kursus uden deltagergebyr. For ekstra deltagere og ikke medlemmer betales kr. 250,- pr. kursus. Alle kurser afholdes på: Scandic Hotel Aarhus City, Østergade 10, 8000 Aarhus. Telefon Afbud: Har du tilmeldt dig et kursus og senere bliver forhindret skal du sende afbud. Det er der mange der gør, men også mange som glemmer. Bestyrelsen har derfor truffet en principbeslutning om at kurserne fortsat skal være gratis; men at de som bliver forhindret i at møde og som glemmer at sende afbud vil blive opkrævet et gebyr på kr. 250,-. Udlejerforeningen Aarhus kurser er en Filial af Danske Udlejeres kursusvirksomhed. Medlemmer af foreningen kan derfor deltage. Kursusbevis: Efter vore kurser udstedes deltagerbeviser til alle som ønsker det. Advokater og revisorer vil således kunne lade vore kurser indgå i deres faglige forpligtelser til kursusdeltagelse. Alle kurser er på 3 lektioner og giver 3 kursuspoint. Frederiks Allé 60, Aarhus Mejlgade 17, Aarhus Klostergade 52, Aarhus Ny Munkegade 28, Aarhus C Ring til os og lad os få en snak om salg af din ejendom: Vi har nogle af de bedste systemer og processer i branchen. Fra informationsmøde på Scandic Hotel... Vores kunder siger, at vi har den bedste service - det er vi stolte af Den 19. januar afholdte Udlejerforeningen Aarhus infomøde på Scandic Hotel om den Nye Lejelov Lovforslag L97. Tilslutningen var overvældende, idet op mod 120 medlemmer troppede op, selv om det blev til sent ud på aftenen. Medlemmerne fik en grundig indføring i det, der skal blive til en forenkling og modernisering af lejeloven. Ejendomsadministration Efter at have hørt om obligatoriske indflytningssyn, normal istandsættelse o.s.v, var der vist ikke mange, som troede på en forenkling. Erhvervschef Inga Dombrowski Tlf Erhvervschef Thomas Röck Tlf

8 LAD OS REGNE DET UD... - OG GivE DEN RiGTiGE RåDGivNiNG Arne Elkjær A/S er en rådgivende ingeniørvirksomhed med 17 kvalificerede og engagerede medarbejdere som samlet dækker over alle ingeniørmæssige fagområder inden for byggeri- og anlægsarbejder. Hos os kan du få udført alt fra mindre tilsyns- og projekteringsopgaver inden for et enkelt fagområde til store, totale anlægs- og byggeprojekter. vi rådgiver inden for alle former for byggeri- og anlægsarbejder - såsom konstruktionerr, VVS installationer, ventilation, el-installationer samt anlægsarbejder med veje og kloakker. Vi bistår med bygherrerådgivning, projektering, konstruktionsberegninger og energimærkninger og mange andre ting ved større opgaver. Vi har stor erfaring med beregninger vedrørende montering af altaner - ligesom vi yder tilsyn med énfamiliehuse og udarbejder tilstandsrapporter. Uanset din opgave og dens størrelse sætter vi en stor ære i at levere rådgivning af høj kvalitet, til den aftalte tid - og pris. Ring til os på tlf og få et uforpligtende tilbud - eller se mere på vores hjemmeside Bredskifte Allé 7, 8210 århus v, tlf Arne Elkjær A/S er medlem af Foreningen af Rågivende Ingeniører Føler du dig også fanget af administrative opgaver? Få råd og vejledning - kontakt os på tlf.: Flot investeringsejendom med lejereserver Bedste beliggenhed på gågaden i Odder 6 boliglejemål og 2 erhvervslejemål Ikke omfattet af tilbudspligt Etageareal: m² Grundareal: m² Kontantpris kr Startforrentning 4,11 % Ny lovgivning indenfor forbrugsmåling Ejendomme skal nu have individuelle målere på varmtvandsforbruget. Med Techem s beboer app kan du følge vand- og varmeforbruget når som helst. Vi hjælper med meget mere end fordelingsregnskaber Kontakt valuar Gunnar Broholm tlf Få en gratis og uforpligtende salgsvurdering af din boligudlejningsejendom BOLIGUDLEJNINGSEJENDOMME NYHED EN LEDIG LEJLIGHED NYHED PROJEKTEJENDOM Kære udlejer, er du dækket godt nok? - OTTE RUDS GADE 7, AARHUS N - Aarhus midt i centrum: 2 MARKANTE EJENDOMME MED PROJEKTMULIGHED PÅ VEJ IND Ring og hør nærmere - SKOVVANGSVEJ 9 OG 9B, AARHUS N - VALDEMARSGADE 28, AARHUS C FANTASTISK HYGGELIG BOLIGEJENDOM OPDELT I 4 LEJLIGHEDER PÅ FREDERIKSBJERG Ejendommen er gennemrenoveret i 2008/2009 og fremstår med meget flotte lejligheder, heraf en lejlighed beliggende i baghus på 72 m² i 1½ plan. Indeholder ialt 4 lejemål fra 43 m² - 72 m² med nyt køkken og bad fra 2008, vaskemulighed i kælder samt hyggelig lukket gårdhave. En ejendom der egner sig til forældrekøb kombineret med en opsparingsmulighed som i øjeblikket er et stærkt alternativ til andre opsparingsmuligheder. Bemærk: en ledig lejlighed. Købesum: Forrentning: 3,72% Boligareal: 223 m² BRENDSTRUPVEJ 8, AARHUS N UDVIKLINGSEJENDOM MED PROJEKTMULIGHED Spændende boligudlejninigsejendom med kort afstand til uddannelsesinstitutioner, handelsmuligheder og den kommende Letbane. Indeholder 12 lejemål i størrelserne 28m² - 95 m² og et baghus på 230 m², der i øjeblikket udlejes til garageformål i stueetagen og bolig på 1. salen. PROJEKTMULIGHED Sælger er ved at foranledige baghuset udstykket for at kunne opnå tilladelse til at opføre enten ungdomsboliger eller lejligheder, opdelt i ejerlejligheder. Der forventes en afklaring om udstykning fra Aarhus Kommune primo Købesum: Forrentning v. køb af selskab: 5,02% Bolig- og erhvervsareal: 868/115 m² Som udlejer er det særligt vigtigt at være rigtigt dækket, så du kan få hurtig og relevant hjælp, hvis dine bygninger bliver beskadiget ved brand, storm, indbrud m.m. Det skyldes, at du kan risikere store huslejetab oveni beskadigelserne, hvis udbedringerne trækker ud. Din lokale Alm. Brand assurandør er specialist i forsikring af netop udlejningsejendomme. Mail eller ring og få en uforpligtende snak om, hvordan du og Alm. Brand kan passe rigtig godt på dine interesser. Midt- og østjylland Erhvervsassurandør Henrik Andersen Telefon SE MERE PÅ THORKILDKRISTENSEN.DK I HASSERIS I AARHUS C I

9 BOLIGUDLEJNINGSEJENDOM I ØGADERNE 5 boliglejemål i størrelser fra 46 m² til 150 m² Samlet boligareal på ca. 396 m² 4 parkeringspladser, 2 garager og hyggelig gård 2 boliger har udestue og 3 boliger har altan Kontantpris kr Afkast ca. 4 % SÆLG DIN EJENDOM OG FÅ EN OPTIMAL PRIS MED CBRE-METODEN! Det kræver mere end blot at opstille et driftsbudget og fastsætte et afkastkrav for at beregne den rigtige pris på en boligudlejningsejendom. Med CBRE som samarbejdspartner sikres du et proaktivt salgsarbejde, solidt markedskendskab og veldokumenterede økonomiske beregninger. Morten Nøhr Niels Lund Lihn Claus Thomsen Ejendommen kan have et stort potentiale, der skal afdækkes, og muligheder, der skal opdages. Det gør vi med CBRE-metoden. Kontakt CBRE når din ejendom skal sælges. Heidi Burskov Larsen Peter Svendsen Flemming Mørk Pedersen cbre.dk Ejendomsmæglere, MDE, valuarer og chartered surveyors Aarhus: København:

UDLEJERFORENINGEN AARHUS - VI VARETAGER DINE INTERESSER

UDLEJERFORENINGEN AARHUS - VI VARETAGER DINE INTERESSER Nyhedsbrev December 2014 nr. 6 15. årgang Forårets kurser Se midtersiderne UDLEJERFORENINGEN AARHUS - VI VARETAGER DINE INTERESSER VIDSTE DU AT CBRE HAR STOR ERFARING MED SALG AF BOLIGUDLEJNINGSEJENDOMME

Læs mere

Du har brug for os - Vi har brug for dig! Læs om dine medlemsfordele. Interesseorganisation for ejere af udlejningsejendomme - også lokalt -

Du har brug for os - Vi har brug for dig! Læs om dine medlemsfordele. Interesseorganisation for ejere af udlejningsejendomme - også lokalt - Nyhedsbrev Februar 2014 nr. 1 15. årgang Du har brug for os - Vi har brug for dig! Læs om dine medlemsfordele Interesseorganisation for ejere af udlejningsejendomme - også lokalt - 4-5 Letbanen skal fastholde

Læs mere

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Nyt fra lejeret Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Den 24. marts 2015 vedtog Folketinget Lovforslag om forenkling og modernisering af lejeloven og boligreguleringsloven. Loven trådte

Læs mere

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Lejeloven Indholdsfortegnelse Præsentation...4 Ind- og fraflytningssyn...6 Normalistandsættelse ved fraflytning...7 Vedligeholdelsesregler...8

Læs mere

Modernisering af lejeloven

Modernisering af lejeloven - 1 Modernisering af lejeloven Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En række af Folketingets partier indgik den 11. juni 2014 et forlig om forenkling og modernisering af lejelovgivningen. Forliget

Læs mere

Nyhedsbrev. 4-5 Målet er 1000 medlemmer 7 Ny lejelov på vej? 11 Anmeldelser af til- og fraflytninger til Elselskaber. Maj 2014 nr. 3 15.

Nyhedsbrev. 4-5 Målet er 1000 medlemmer 7 Ny lejelov på vej? 11 Anmeldelser af til- og fraflytninger til Elselskaber. Maj 2014 nr. 3 15. Nyhedsbrev Maj 2014 nr. 3 15. årgang 4-5 Målet er 1000 medlemmer 7 Ny lejelov på vej? 11 Anmeldelser af til- og fraflytninger til Elselskaber UDLEJERFORENINGEN AARHUS - VI VARETAGER DINE INTERESSER Du

Læs mere

PRÆSENTATION AF UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

PRÆSENTATION AF UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. PRÆSENTATION AF UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Private lejeboliger Præsentation af udspil om forenkling og modernisering af lejelovgivningen m.v. Udgivet af Ministeriet

Læs mere

UDLEJERFORENINGEN AARHUS - VI VARETAGER DINE INTERESSER

UDLEJERFORENINGEN AARHUS - VI VARETAGER DINE INTERESSER Nyhedsbrev August 2014 nr. 4 15. årgang Efterårets kurser Se midtersiderne UDLEJERFORENINGEN AARHUS - VI VARETAGER DINE INTERESSER Nyhedsbrev August 2014 nr. 4 15. årgang Du har brug for os - Vi har brug

Læs mere

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Lejeloven Indholdsfortegnelse Præsentation...4 Ind- og fraflytningssyn...6 Normalistandsættelse ved fraflytning...8 Vedligeholdelsesregler...10

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Udlejningsejendom på Trøjborg Kort afstand til de mange uddannelsesinstitutioner. Tordenskjoldsgade 20, 8200 Aarhus N Sag 201205

SALGSPROSPEKT. Udlejningsejendom på Trøjborg Kort afstand til de mange uddannelsesinstitutioner. Tordenskjoldsgade 20, 8200 Aarhus N Sag 201205 SALGSPROSPEKT Udlejningsejendom på Trøjborg Kort afstand til de mange uddannelsesinstitutioner Tordenskjoldsgade 20, 8200 Aarhus N Sag 201205 Pris = 9.195.000kr. Forrentning på ca. 5% Mulighed for udnyttelse

Læs mere

Orientering om ny lejelov (vedtaget)

Orientering om ny lejelov (vedtaget) Orientering om ny lejelov (vedtaget) Der skal fremover både afholdes indflytningssyn og fraflytningssyn. Lejer skal indkaldes, og der skal udarbejdes en rapport. Der kan ikke aftales nyistandsættelse af

Læs mere

Domicil udlejes fra 2015 4.446m 2

Domicil udlejes fra 2015 4.446m 2 Sag 51.001 Bülowsgade 68 Aarhus C Domicil udlejes fra 2015 4.446m 2 Byggeselskab Mogens de Linde Jens Baggesens Vej 88F, 2 8200 Århus N Tlf. 86 16 57 00 info@delinde.dk www.delinde.dk Oversigt Bülowsgade

Læs mere

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 Ny lejelov Folketinget har vedtaget en række ændringer i lejelovene, som træder i kraft den 1. juli 2015. Reglerne var tænkt

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Hængebøgen 1-29, 2-42 m.fl.

Hængebøgen 1-29, 2-42 m.fl. Hængebøgen 1-29, 2-42 m.fl. 8620 Kjellerup Erhverv Poul Erik Bech Fredens Torv 1, 1. sal - 8000 Aarhus C - Tlf. 87309930-802@edc.dk Sagsnummer: 80201173 Lokalt kendskab med landsdækkende fordele Investeringsejendom,

Læs mere

KONTORLEJEMÅL PÅ ATTRAKTIVE SØNDERHØJ SØNDERHØJ 1, 8260 VIBY J

KONTORLEJEMÅL PÅ ATTRAKTIVE SØNDERHØJ SØNDERHØJ 1, 8260 VIBY J KONTORLEJEMÅL PÅ ATTRAKTIVE SØNDERHØJ Sag 8528-10 SØNDERHØJ 1, 8260 VIBY J Statsaut. ejendomsmæglere, MDE, valuar og chartered surveyors København: 7022 9601 Aarhus: 7022 9602 EJENDOMMEN - 70.000 M 2 UDLEJET

Læs mere

Enestående Ejendom i Bredgade, tæt ved Kongens Nytorv Bredgade 14 1260 København K

Enestående Ejendom i Bredgade, tæt ved Kongens Nytorv Bredgade 14 1260 København K JAKOB KRISTENSEN E JE N DO M S AD M I NI ST R AT IO N Enestående Ejendom i Bredgade, tæt ved Kongens Nytorv Bredgade 14 1260 København K Samlet etage areal Afkast 1. år Hæftelser til overtagelse Pris ved

Læs mere

maj 2015 nr. 03 16. årgang

maj 2015 nr. 03 16. årgang udlejerforeningen aarhus - vi varetager dine interesser maj 2015 nr. 03 16. årgang 4 Hemse Skal hemse medregnes i det lejebærende areal for beboelsesejendomme? 8 Det gør ikke noget, bare kagen bliver stående...

Læs mere

Velbeliggende byejendom i Faaborg

Velbeliggende byejendom i Faaborg Salgsopstilling Velbeliggende byejendom i Faaborg Sag 7069-8 Østergade 22, 5600 Faaborg Domicil til liberalt erhverv Evt. indretning af lejlighed på 1. sal og 2.sal Kontantpris kr. 1.825.000 Etageareal

Læs mere

UNDERVISNINGS-/KONTORLEJEMÅL PÅ ATTRAKTIVE SØNDERHØJ

UNDERVISNINGS-/KONTORLEJEMÅL PÅ ATTRAKTIVE SØNDERHØJ UNDERVISNINGS-/KONTORLEJEMÅL PÅ ATTRAKTIVE SØNDERHØJ Sag 8528-11 SØNDERHØJ 16, 8260 VIBY J Statsaut. ejendomsmæglere, MDE, valuar og chartered surveyors København: 7022 9601 Aarhus: 7022 9602 EJENDOMMEN

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

LEJERS GUIDE. Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning

LEJERS GUIDE. Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning LEJERS GUIDE Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning INDEN/VED INDFLYTNING Praktiske forberedelser inden indflytning Det anbefales at lejer inden indflytning sørger for at flytte adresse

Læs mere

Flot udlejningsejendom i grønt villakvarter

Flot udlejningsejendom i grønt villakvarter Flot udlejningsejendom i grønt villakvarter Til Salg Rosenholms Allé 33 2500 Valby Fredeligt område med grønne omgivelser Attraktivt kvarter med mindre udlejningsejendomme og villaer Central placering

Læs mere

Når du flytter ind i din nye bolig.

Når du flytter ind i din nye bolig. Lyngby-Taarbæk kommune Ejendomskontoret Når du flytter ind i din nye bolig. Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ind i din nye bolig? Indholdsfortegnelse Velkommen

Læs mere

Ind- og fraflytningssyn

Ind- og fraflytningssyn Ind- og fraflytningssyn et vigtigt møde med beboeren I denne folder er samlet en række eksempler som kan bidrage til at sikre at frister i lovgivningen og Boligkontoret Danmarks forretningsgange overholdes

Læs mere

marts 2015 nr. 02 16. årgang

marts 2015 nr. 02 16. årgang udlejerforeningen aarhus - vi varetager dine interesser marts 2015 nr. 02 16. årgang 4 Aarhus - en by med plads til alle 7 Svinenes by? 10 Arbejderkvarteret blev fortrængt af akademikere 15 Aarhus præmierer

Læs mere

Matthæusgade 16, 3.th Vesterbro

Matthæusgade 16, 3.th Vesterbro Matthæusgade 16, 3.th Vesterbro Stor hjørnestue Sag: 11301027 edc.dk EDC Poul Erik Bech Statsautoriserede ejendomsmæglere Valuarer MDE Nørre Voldgade 104-1358 København K. Tlf. 33307828-113@edc.dk Lys

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Fuldt udlejet boligudlejningsejendom med 5 lejligheder. Beliggende med udsigt til vandet. Strandvej 14, 4220 Korsør.

SALGSOPSTILLING. Fuldt udlejet boligudlejningsejendom med 5 lejligheder. Beliggende med udsigt til vandet. Strandvej 14, 4220 Korsør. SALGSOPSTILLING Fuldt udlejet boligudlejningsejendom med 5 lejligheder. Beliggende med udsigt til vandet Strandvej 14, 4220 Korsør Sag ERH13103 Ejendommen er meget velholdt - bl.a. nyt tag og vinduer Nem

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 144

SALGSPROSPEKT Sag nr. 144 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 144 Søndergade 1 og 3, 6823 Ansager Velholdt udlejningsejendom med 5 boliger Pris kontant kr. 1.800.000 Afkast 1. år, anslået 9,1% Årlig lejeindtægt kr. 210.600 Boligareal

Læs mere

BUTIKSEJERLEJLIGHED I BROBJERGHUS, AARHUS C. Østergade 1, st., 8000 Aarhus C Sag 16395

BUTIKSEJERLEJLIGHED I BROBJERGHUS, AARHUS C. Østergade 1, st., 8000 Aarhus C Sag 16395 BUTIKSEJERLEJLIGHED I BROBJERGHUS, AARHUS C Østergade 1, st., 8000 Aarhus C Sag 16395 Lighthouse/Isbjerget Bestseller Butiksejerlejlighed Østergade 1 Magasin Domkirken Busgadehuset Hotel Scandic Salling

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Onsholtvej. Erhverv Poul Erik Bech. Sagsnummer: 80201612. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele

Onsholtvej. Erhverv Poul Erik Bech. Sagsnummer: 80201612. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele Onsholtvej 8260 Viby J Sagsnummer: 80201612 Erhverv Poul Erik Bech Fredens Torv 1, 1. sal - 8000 Aarhus C - Tlf. 87309930-802@edc.dk Lokalt kendskab med landsdækkende fordele Boligudlejningsejendom Fakta

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 150

SALGSPROSPEKT Sag nr. 150 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 150 Nørregade 22, 6870 Ølgod Velholdt udlejningsejendom med 4 gode lejligheder Pris kontant kr. 2.150.000 Afkast 1. år, anslået 9 % Årlig lejeindtægt kr. 247.606

Læs mere

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00 Andelsboligforeningen Christiansgaarden Christian X s Allé 26-54 & 56 2800 Kongens Lyngby Kontor: 38 Kælderen Telefon: 45 93 09 18 E-mail: info@christiansgaarden.dk 17. november 2014 TIL ANDELSHAVERNE

Læs mere

Flot pudset hus med rigtig god kælder. Huset har fået nyt tegltag i 2004 og fremtræder meget velholdt både udvendigt og indvendigt.

Flot pudset hus med rigtig god kælder. Huset har fået nyt tegltag i 2004 og fremtræder meget velholdt både udvendigt og indvendigt. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Charlotte Lynggaard, Jørgen Lynggaard og Poul-Erik Hansen v/ AIG Europe S.A Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen

Læs mere

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? Når en andelsboligforening stiftes, kan der være

Læs mere

Nyhedsbrev. 4-5 Overdragelse af lejemål uden istandsættelse. 7-9 Energisparepakken Luftsteg og vindfrikadeller? 14-15 Åbyen - en By i Byen

Nyhedsbrev. 4-5 Overdragelse af lejemål uden istandsættelse. 7-9 Energisparepakken Luftsteg og vindfrikadeller? 14-15 Åbyen - en By i Byen Nyhedsbrev Oktober 2014 nr. 5 15. årgang 4-5 Overdragelse af lejemål uden istandsættelse 7-9 Energisparepakken Luftsteg og vindfrikadeller? 14-15 Åbyen - en By i Byen UDLEJERFORENINGEN AARHUS - VI VARETAGER

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 3 i 2013. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan man henvende sig til ens sædvanlige kontaktperson

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

REFERAT. t Dato: Tid: Kl. 18.00. Kim Wendel, Andel 33

REFERAT. t Dato: Tid: Kl. 18.00. Kim Wendel, Andel 33 REFERAT Ordinær general fors aml ing, Ande I sbo I i gforeningen Sundparken Afd. A t Dato: Tid: Onsdag d. 4. marts, 2015 Kl. 18.00 Andelsdeltagere: Andel tr. 1, 3,5,11, 13, 15,17,19,21,23,25,27,29,31,33

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00 Afholdelse hos Agnethe, Violvej 140B. Dagsorden: i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Horsens d. 7. april 2015 OBS vi mødes

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen

Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen Lov nr. 310 af 30. marts 2015 Obligatoriske ind- og fraflytningssyn Vedligeholdelse i lejeperioden Istandsættelse ved fraflytning Obligatoriske

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt NOTAT Dato: 10. februar 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2014-10564 Sagsbeh.: NHO/MPK/LAG/PSH/CDH Dok id: 575005 Svar på henvendelse

Læs mere

Lunavej 5B Rødovre. EDC Arne Madsen A/S. Lunavej 5B. Statsaut. ejendomsmæglere & Valuarer MDE. Rødovrevej 404-2610 Rødovre Tlf. 36721800-261@edc.

Lunavej 5B Rødovre. EDC Arne Madsen A/S. Lunavej 5B. Statsaut. ejendomsmæglere & Valuarer MDE. Rødovrevej 404-2610 Rødovre Tlf. 36721800-261@edc. Lunavej 5B Rødovre Lunavej 5B Sag: 26100445 edc.dk EDC Arne Madsen A/S Statsaut. ejendomsmæglere & Valuarer MDE Rødovrevej 404-2610 Rødovre Tlf. 36721800-261@edc.dk Boligen Opført 1951 Rum/Værelser 4/4

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klagerne, henset til ejerlejlighedens stand, har betalt for meget for ejerlejligheden.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klagerne, henset til ejerlejlighedens stand, har betalt for meget for ejerlejligheden. 1 København, den 19. december 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Danbolig City Aarhus ApS M.P. Bruuns Gade 11-13 8000 Århus C Nævnet har modtaget klagen den 4. juli 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

En beskrivelse af, hvad de to skemaer skal indeholde, følger af bilag 1 og 2 til bekendtgørelsen.

En beskrivelse af, hvad de to skemaer skal indeholde, følger af bilag 1 og 2 til bekendtgørelsen. Nye regler for oplysninger om andelsboligforeningen Kære bestyrelse Som nævnt i vores nyhedsbrev fra december, bebudede ministeren for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen, at der ved fremtidige

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 112

SALGSPROSPEKT Sag nr. 112 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 112 Storegade 12, 6870 Ølgod Fuldt udlejet investeringsejendom med bolig og erhverv Pris kontant: Kr. 1.195.000 Afkast 1. år, anslået: 6,7% Årlig lejeindtægt: Kr.

Læs mere

Køkken og cateringfaciliteter udlejes

Køkken og cateringfaciliteter udlejes Køkken og cateringfaciliteter udlejes Fuldt apteret køkken m/kantine-/selskabslokale Sag R1407-25 TIL LEJE Pandrup - Klokkestøbervej 4 (del af) Der er gode parkeringsmuligheder ved ejendommen Mulighed

Læs mere

LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen.

LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen. 1 LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen. TOX/JL 24/4 2014 Den 24. marts 2014 offentliggjorde minister for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen,

Læs mere

Lejerforhold ved fraflytning

Lejerforhold ved fraflytning Lejerforhold ved fraflytning Indholdsfortegnelse Lejerforhold ved fraflytning Istandsættelse...side 3 Flyttesyn og fraflytningsrapport...side 4 Ombygning eller ændringer...side 4 Det koster penge at flytte

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1.

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1. Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Generalforsamling, 2013

Generalforsamling, 2013 Generalforsamling, 2013 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 2 Generalforsamlingen afholdes i år d. 17.04. 2013 kl. 19.30 hos Skanderborg Erhvervsudvikling, Adelgade 105, st., 8660 Skanderborg. Dagsorden

Læs mere

Alle værelserne har endvidere en indbygget hems af varierende størrelse, der af nogen bruges til arbejdsplads og andre til soveplads.

Alle værelserne har endvidere en indbygget hems af varierende størrelse, der af nogen bruges til arbejdsplads og andre til soveplads. ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik

Læs mere

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri ændring af lejen privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når lejen stiger... 4 Omkostningsbestemt leje... 5 Skatter og afgifter... 6 Udgifter til vedligeholdelse... 8 Regulering af lejen i ejendomme

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Notat Ejendomsforvaltningen Optimering af tidspunkter for ejendomssalg. 1. Konklusion 2. Indhold

Notat Ejendomsforvaltningen Optimering af tidspunkter for ejendomssalg. 1. Konklusion 2. Indhold Notat Til Teknisk Udvalg Punkt 4 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 21 januar 2013 Ejendomsforvaltningen Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 17. januar 2013 Optimering af tidspunkter for ejendomssalg.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 099

SALGSPROSPEKT Sag nr. 099 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 099 Vestergade 9-11, 6520 Toftlund Udlejningsejendom med beboelses- og erhvervslejemål Pris kontant 2.500.000 Afkast 1. år, anslået: 8,2% Årlig lejeindtægt: Kr. 315.752

Læs mere

1.816 m² erhvervslokaler, liberalt erhverv

1.816 m² erhvervslokaler, liberalt erhverv Lejeopstilling 1.816 m² erhvervslokaler, liberalt erhverv Mølleå Arkaden Sag K1010-19 Mølleå 1, st. og 1. sal, 9000 Aalborg Mange anvendelsesmuligheder Mulighed for medleje P-pladser i P-kælder under ejendommen

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Nyhedsbrev. 5 Lisbjerg åbner mulighed for et boligsamarbejde. 13 Nye regler for anmeldelser af flytninger fra 1. marts 13

Nyhedsbrev. 5 Lisbjerg åbner mulighed for et boligsamarbejde. 13 Nye regler for anmeldelser af flytninger fra 1. marts 13 Nyhedsbrev Oktober 2013 nr. 5 14. årgang 5 Lisbjerg åbner mulighed for et boligsamarbejde 7 Flere ungdomsboliger ventes opført af private 13 Nye regler for anmeldelser af flytninger fra 1. marts 13 UDLEJERFORENINGEN

Læs mere

Oddervej 17 EDC AROS. Tranbjerg Hovedgade 58-8310 Tranbjerg Tlf. 86720088-831@edc.dk

Oddervej 17 EDC AROS. Tranbjerg Hovedgade 58-8310 Tranbjerg Tlf. 86720088-831@edc.dk Oddervej 17 Sag: 83100358 edc.dk EDC AROS Tranbjerg Hovedgade 58-8310 Tranbjerg Tlf. 86720088-831@edc.dk Boligen Opført 2013 Rum/Værelser 5/5 Bolig 164 m² Grund 445 m² Energimærke: Fantastisk udsigt over

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Lundby Hovedgade 93, 4750 Lundby

Lundby Hovedgade 93, 4750 Lundby SALGSPROSPEKT Udlejningsejendom med 4 boliger og 2 erhvervslejemål Lundby Hovedgade 93, 4750 Lundby Sag ERH13077 . Mægler: Annelise Petersen Dato: 26. januar 2015 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK BELIGGENHED Adresse

Læs mere

Butikslokaler, liberalt erhverv

Butikslokaler, liberalt erhverv Lejeopstilling Butikslokaler, liberalt erhverv Mølleå Arkaden Sag B0910-43 Mølleå 1, st., 9000 Aalborg Mange anvendelsesmuligheder Mulighed for medleje parkeringspladser i P-kælder under ejendom Facade

Læs mere

VELKOMMEN AKTUEL STATUS I LEJEBOLIGMARKEDET VÆSENTLIGSTE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER

VELKOMMEN AKTUEL STATUS I LEJEBOLIGMARKEDET VÆSENTLIGSTE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER VELKOMMEN AKTUEL STATUS I LEJEBOLIGMARKEDET VÆSENTLIGSTE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER Torben Christensen Adm. direktør Ejendomsforeningen Danmark Lejeboligens fremtid Lejeboligens fremtid Ejerbolig Privat

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er: Trædballe - Uhrhøj Antenneforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. 2 FORMÅL 2.1 Foreningens formål er at etablere, eje og drive fællesantenneanlæg

Læs mere

CALUM CONCEPT CONCEPT

CALUM CONCEPT CONCEPT CALUM CONCEPT CALUM CONCEPT CALUM ConCEpT CALUM Concept er totalkonceptet for jer, der vil bo ikke bare godt, men bedst. I som ønsker et spændende, individuelt drømmehus på en attraktiv grund i et attraktivt

Læs mere

Boligudlejningsejendom

Boligudlejningsejendom Boligudlejningsejendom Sag 24903 TIL SALG Odense C - Vindegade 81A Central beliggenhed Tæt på gågadenettet Kontantpris kr. 4.500.000 1. års nettoafkast % 5,47 Etageareal m 2 321 1. BESKRIVELSE EJENDOMSBESKRIVELSE:

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Butikslokaler. Lejeopstilling. Mølleå Arkaden Sag B1108-08

Butikslokaler. Lejeopstilling. Mølleå Arkaden Sag B1108-08 Lejeopstilling Butikslokaler Mølleå Arkaden Sag B1108-08 Mølleå 10, st., 9000 Aalborg Beliggende i hjertet af Aalborg Regulært butikslokale Kan anvendes til mange former for detailforretning eller klinik

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

fraflytning privat udlejningsbyggeri

fraflytning privat udlejningsbyggeri fraflytning privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når du vil flytte... 4 Aflevering af lejligheden... 4 Nyistandsat... 5 Som beset... 5 Indvendig vedligeholdelseskonto... 6 Når du siger lejligheden

Læs mere

Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken

Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken Tilmelding til Generalforsamlingen til: John Hermansen, Fuglesangs Alle

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 321

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 321 15. april 2009 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 321 Indbydelse til generalforsamling De indbydes herved til selskabets ordinære generalforsamling, der afholdes torsdag, den 30. april 2009, kl. 13.00 på RADISSON

Læs mere

BEDSTE BELIGGENHED UDEN TILBUDSPLIGT. Vodroffsvej 5, 1900 Frederiksberg C Sag 108677

BEDSTE BELIGGENHED UDEN TILBUDSPLIGT. Vodroffsvej 5, 1900 Frederiksberg C Sag 108677 BEDSTE BELIGGENHED UDEN TILBUDSPLIGT Vodroffsvej 5, 1900 Frederiksberg C Sag 108677 EJENDOMMEN: Markant boligudlejningsejendom med meget smukt mønstret murværk mod Vodroffsvej. Ejendommen har den bedste

Læs mere

Butik 350 m 2. OLAV de LINDE. - til leje... Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik. Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C

Butik 350 m 2. OLAV de LINDE. - til leje... Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik. Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C - til leje... Butik 350 m 2 Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik Central beliggenhed i den ældre del af Århus midtby Ejendommen totalrenoveres med nye

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012 Til medlemmerne i Andelsboligforeningen REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012 År 2012, tirsdag den 30. oktober, klokken 18.00, blev der afholdt generalforsamling i andelsboligforeningen Buddinge

Læs mere

450 m² butikslokaler, liberalt erhverv

450 m² butikslokaler, liberalt erhverv Lejeopstilling 450 m² butikslokaler, liberalt erhverv Mølleå Arkaden Sag B0910-43 Mølleå 1, st., 9000 Aalborg Mange anvendelsesmuligheder Mulighed for medleje parkeringspladser i P-kælder under ejendomm

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG Kapitel 1. Navn og formål. 1. Foreningens navn er Højvangens Idrætsforening -HI Skanderborg. Foreningen er stiftet den 22. maj 1975 med hjemsted i

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Rådhuspladsen 55, 3. sal og 4. th., 1550 København V

Lejeopstilling for lejemålet Rådhuspladsen 55, 3. sal og 4. th., 1550 København V Lejeopstilling for lejemålet Rådhuspladsen 55, 3. sal og 4. th., 1550 København V Lejemålene Rådhuspladsen 55, 3. sal og 4. th. 1550 København V Sagsnr. 21.550 Smuk, klassisk og charmerende ejendom på

Læs mere

Ejendomsbeskrivelse Skolebakken 7, 8000 Aarhus C

Ejendomsbeskrivelse Skolebakken 7, 8000 Aarhus C Ejendomsbeskrivelse Skolebakken 7, 8000 Aarhus C Skolebakken 7 Aarhus C - fantastisk beliggenhed midt i byen ved vandet - liebhaverejendom i centrum af den nye Domkirkeakse med udsigt til havnen, Aarhusbugten

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T MILJØMINISTERIET Naturstyrelsen Midtjylland Mellem xxxx som lejer og Naturstyrelsen Midtjylland, Bjørnkærvej 18, 7540 Haderup som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T 1. Lejemålet Hastruphus

Læs mere

Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation

Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation Tirsdag den 24. juni 2014, klokken 19.00-22.30 i Metronomen, Godthåbsvej 33, 2000

Læs mere

KONTORLEJEMÅL I AROSGAARDEN. Åboulevarden 23-31/Fiskergade 39-43, 8000 Aarhus C Sag 105139

KONTORLEJEMÅL I AROSGAARDEN. Åboulevarden 23-31/Fiskergade 39-43, 8000 Aarhus C Sag 105139 KONTORLEJEMÅL I AROSGAARDEN Åboulevarden 23-31/Fiskergade 39-43, 8000 Aarhus C Sag 105139 De Bynære Havnearealer Bestseller Navitas Aarhus Domkirke Magasin Arosgaarden Europaplads Dokk1 Strøget - Søndergade

Læs mere

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål Om at bo til leje Velkommen Velkommen til, du er nu lejer hos JMI Ejendomme A/S. Det er vores ønske, at du vil føle dig hjemme og godt tilpas i din nye bolig. Der kan dog være flere spørgsmål som trænger

Læs mere

Bytte Bolig. Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig.

Bytte Bolig. Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig. Bytte Bolig Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig.dk SIDE 1 af 6 sider Bytte bolig - hvordan er reglerne? Hvorfor

Læs mere

Hillerødvej 51, 3540 Lynge

Hillerødvej 51, 3540 Lynge SALGSPROSPEKT Hillerødvej 51, 3540 Lynge Sag 94500010998 Boligudlejningsejendom beliggende i landlige omgivelser . Mægler: Johnny Hallas Dato: 7. april 2015 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK BELIGGENHED Adresse Hillerødvej

Læs mere