Generalforsamling. Februar 2015 nr årgang. 4 Da der blev ruttet med kvadratmetrene. generalforsamling. 9. april 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling. Februar 2015 nr. 01 16. årgang. 4 Da der blev ruttet med kvadratmetrene. generalforsamling. 9. april 2015"

Transkript

1 udlejerforeningen aarhus - vi varetager dine interesser Februar 2015 nr årgang 4 Da der blev ruttet med kvadratmetrene 7 Generalforsamling 9. april Kære hr. Boligminister Lovforslag nr. L97 6 Christine Feldthaus underholder til årets generalforsamling

2 Boligudlejningsmarkedet i Aarhus er i top! Det går strygende for boligudlejningsmarkedet i Aarhus. Efterspørgslen på boligudlejningsejendomme er steget og ligger nu på et niveau, der matcher Hos Nybolig Erhverv Aarhus har vi gennemført flere succesfulde handler, og hver dag har vi kontakt til interesserede købere af boligudlejningsejendomme i Aarhus og omegn. Hvis det er fakta, så..! Kontakt os for en gratis og uforpligtende salgsvurdering. Solgt Marselis Boulevard, 8000 Aarhus C Nybolig Erhverv Grenaa Bavnehøjvej 20 Grenaa Tlf nyboligerhverv.dk/grenaa Nybolig Erhverv Aarhus Europaplads Aarhus C Tlf nyboligerhverv.dk/aarhus Solgt Tordenskjoldsgade, 8200 Aarhus N erhvervssiden.dk Nybolig Erhverv Grenaa Bavnehøjvej 20 Grenaa Tlf nyboligerhverv.dk/grenaa Nybolig Erhverv Aarhus Europaplads Aarhus C Tlf nyboligerhverv.dk/aarhus Heine Jensen, Salgschef Solgt Høegh Guldbergsgade, 8000 Aarhus C Viby El-værk hedder nu AURA Installation erhvervssiden.dk og vores gule biler er blevet hvide. Men vores 45 elektrikere udfører stadig alle former for elektriker- og installationsarbejde, og vi gør det stadig ordentligt. Med 100 års østjysk erfaring i ryggen er vi et trygt valg som din autoriserede elinstallatør. Ring allerede i dag på tlf og lad os give et bud på din opgave. I forbindelse med de seneste måneders intense arbejde med den nye lejelov og bemærkningerne hertil, er jeg stødt ind i en helt ny verden! Måske er det fordi, jeg har levet i en osteklokke, eller fordi jeg er lidt naiv eller.? Men inden for de seneste måneder, har jeg lært en masse om arbejdet i Folketinget og ministerierne. Jeg har tidligere, fejlagtigt kan jeg nu se, troet at embedsfolk i ministerierne var ansat til at levere baggrundsmateriale og fakta af højeste kvalitet til ministre og medlemmer af Folketinget. Idet embedsfolkene satte en ære i at levere så korrekt et talmateriale og information som muligt. Men hold dog op - jeg er blevet klogere! Ministeriets embedsfolk virker til udelukkende at være ansatte til at markedsføre ministerens synsvinkel, uanset om det er i direkte strid med fakta. Det må siges, at de har lært af Kresten Poulsgaards hvis det er fakta, så benægter a fakta. Der er nærmest ingen grænser for, hvordan der kan manipuleres rundt med tal og beregninger. Jeg vil give jer et eksempel: Ernst & Young har lavet en rapport på vegne af Erhvervsstyrelsen, som igen har fået opgaven fra Ministeriet for By, Bolig og Land. I rapporten figurerer tallet for antal flytninger pr. år. Desværre har Ernst & Young valgt ikke at sætte tallet op imod noget andet målbart, og det bruges derfor flittigt i rapporten, men desværre også efterfølgende af andre. Men - sat op imod den kendsgerning, at antal private udlejningsboliger i Danmark er ca stk, giver det en gennemsnitlig boperiode på 28,2 år! Mens I sidder og tænker over, hvor mange af jeres kunder/lejere, som har boet i den samme lejebolig alle disse år, kan jeg oplyse, at Ministeriet for BBL selv oplyser et gennemsnit på 6,8 år pr. lejemål. Hvis det er korrekt, taler vi nu pludselig om årlige antal flytninger! Når disse oplysninger bringes frem, skulle man jo tro at såvel de dygtige medarbejdere i EY samt Erhvervsstyrelsen ville have en vis interesse i at ændre tallene. Men nej.. Når vi som organisation så påpeger problemstillingerne - eller rettere fejlen - overfor embedsfolkene, kommer der lange forklaringer om alt muligt. Men desværre ændrer det intet, ministeren er heller ikke modtagelig, men meddeler blot at materiale fra organisationerne er partsindlæg, som man jo ikke kan tillægge for stor vægt. Og folketingspolitikerne, ja selv fra de partier (V og DF som desværre er med i aftalen), som jeg troede var venligt stemt overfor private erhvervsdrivende er ikke til at rokke. De melder blot hus forbi og siger, at det jo er dygtige og veluddannede, der har udarbejdet materialet. Jeg siger bare - vor Herre bevares, nu forstår jeg bedre at opsvinget lader vente på sig! Med venlig hilsen Claus Jespersen Formand AURA Installation l Skanderborgvej Viby J aura.dk UDLEJERFORENINGEN AARHUS Fredensgade 30, 8000 Aarhus C T: UDGIVES AF Udlejerforeningen Aarhus, Redaktionsudvalget og udsendes til samtlige medlemmer af foreningen. Redaktionen er afsluttet: 12. feb Oplag: stk. Næste nummer: Marts 2015 TRYK CS Grafisk A/S REDAKTIONSUDVALGET Claus Jespersen, formand Lars H. Rasmussen, redaktør Mogens Weinreich, journalist Hans Jespersen, annoncer Karin Press, foto Niels Meldahl Ole Mathorne Niels Lucassen ÅBNINGSTIDER Telefonen besvares: Mandag til torsdag: kl Fredag: kl ANNONCESALG Gert Hald: Hans Jespersen: / ANNONCEPRISER 1/4 side: kr ,- 1/2 side: kr ,- 1/1 side: kr ,- Yderligere information vedr. deadlines, formater, tekniske specifikationer mv. kan rekvireres hos Gert Hald eller Hans Jespersen. ANSVARSHAVENDE DETTE NUMMER Lars H. Rasmussen: Medlemmerne er ALTID meget velkomne på kontoret. Aftal tid i forvejen. FORSIDE Christine Feldthaus 2 3

3 Da der blev ruttet med kvadratmeterne Købet af herregården Marselisborg skabte i slutningen af 1800-tallet grundlag for etablering af bydelen Frederiksbjerg. Marselisborg Gods eller Marselisborg Herregård var et gods ved Aarhus der lå dér, hvor Marselisborg Gymnasium ligger i dag ved Marselis Boulevard. Dens oprindelige navn var Havreballegaard. Herregårdens historie kan føres tilbage til 1200-tallet. Marselisborg gods set fra haven, Foto: Joseph Ludvig Kjær. Kilde: danskebilleder.dk. AF MOGENS WEINREICH 1896 var et skelsættende år i det sydlige Aarhus. Mens han lå på sit dødsleje i hovedstaden, afhændede indenrigsminister Ingerslev herregården Marselisborg med jordtilliggende til Aarhus Byråd. Hermed opstod en bydel, der tilførte byen en ny dimension og lagde grunden til en dynamisk befolkningstilvækst, som i løbet af det næste halve århundrede lod sig registrere i nye indbyggere Stærkt medvirkende hertil var en markant indvandring fra landet. Frederiksbjerg skabte en ny bydel, der var afgrænset af det indre af banegraven, som blev etableret 1874, da den jyske længdebane nåede til Aarhus og skabte forbindelse til byens ældste del via Bruunsbro og Frederiksbro. Her finder man samtidig bydelens tre største forretningsgader - M.P. Bruunsgade, Jægergårdsgade og Frederiks Allé. Sidstnævnte allé har i de senere år gennemgået en foryngelseskur, der sammen med nye restauranter, bodegaer. grillbarer og kiosker har tilført gaden et new look. Kampmanns tætte samarbejde med den københavnske byplanlægger og bygningsinspektør Chr. Ambt har også sat sine tydelige spor i Aarhus også ikke mindst på Frederiksbjerg. Fælles for de to arkitekter var en udbredt tilbøjelighed til at rutte med kvadratmeterne, hvilket skulle ses på baggrund af, at købet af Marselisborg absolut ikke skabte pladsmangel i den nyerhvervede skov. Kampmann og Ambt spillede derefter stort ud i de projekter, de skabte på tegnebrættet. Men til historien hører, at de storstilede planer, der blev udformet, ikke altid faldt i god jord i byrådet, som ikke sjældent følte sig nødsaget til at slå bremseklodserne i. Det mest klassiske eksempel herpå udgjorde Ingerslevs Boulevard opkaldt efter Indenrigsministeren af samme navn. Hvis det havde stået til de to byplanlæggere, skulle boulevarden have fortsat ud i Odensegade og udmundet i Marselisborg Allé. Men det fandt byrådet ville være for flot. Odense Boulevard blev derfor reduceret til en gade, som ganske vist fik status af strøg i Frederiksbjergs fynske kvarter. at der skaffes dem så gode vilkår som muligt for de forskellige behov ikke blot rent materielt, men også således, at visse åndelige behov og samfundskrav tilfredsstilles og dels ved at tilvejebringe pladsen for de offentlige bygninger, der hører med for at en by kan opfylde sine funktioner. Karnappernes eldorado Så vidt Kampmann og Ambt, der i tilfældet Odensegade nødsagedes til at gå på kompromis med en idealistisk målsætning. Størsteparten af Odensegades beboelsesejendomme er opført i begyndelsen af 1900-tallet og repræsenterer en del af det første byggeri efter byens overtagelse af Marselisborgs arealer. Odensegade-projektet var i øvrigt ikke det eneste, som byplanlæggerne Kampmann og Ambt måtte se sig nødsaget til at justere. I forbindelse med forelæggelsen for byrådet blev der udgivet en bog med titlen: Forslag til bebyggelsesplan for en del af Marselisborgs grunde, var det hensigten, at en del af arealet ved Hans Broges Gade skulle have været udlagt som villakvarter. fagtidsskrifter fremhævede den nytænkning, der her kom til udtryk. Sammen med Assensgade udgør Fåborggade den sydlige afslutning på den omfattende boligbebyggelse, der blev opført i dette hjørne af Frederiksbjerg i begyndelsen af 1900-tallet, og som udmunder i henholdsvis Dalgas Avenue og Hans Broges Gade. Det homogene helhedsindtryk, Fåborggade frembyder, kommer til udtryk ved, at der i vid udstrækning er tale om rødstensejendomme alle i 4 ½ etagers højde. Som det er tilfældet i kvarteret som helhed, er bygningernes karnapper et fremherskende tema. Til gadens karakteristiske træk hører også det åbne rum, der er opstået ved, at ejendommene fra nr er opført i en tilbagetrukket position i forhold til den øvrige randbebyggelse. Denne disposition kan sammen med det grønne element tilskrives en af periodens mest fremtrædende arkitekter, Thorkel Møller, der har tegnet den symmetriske bebyggelse omkring pladsen. A. Høeg Hansen For at blive ved Fåborggades arkitektoniske kvaliteter har et andet kendt navn bidraget til denne. A. Høeg Hansen der blandt andet har tegnet Banegårdspladsen og Park Alle, står også bag Fåborggade 8 med gennemgående karnap fra 2. til 4. etage, som afsluttes med et spir. Over indgangspartiet er opført tre altaner. Der er samtidig tale om en bygning, som befinder sig i godt selskab. Også ejendommene i nr. 4 og 6 er tegnet af arkitekterne P. M. Wier og N. S. Bech er både seværdige og velholdte med mange facadedetaljer, der er værd at tage i nærmere øjensyn. I overensstemmelse med den byggestil, der dengang var fremherskende, savnes heller ikke spir på gadens hjørneejendomme, hvilket optræder mest markant i nr. l på hjørnet af Hans Broges Gade. Men heller ikke Faaborghus og Elisborg i nr. 10 og 12 savner denne form for udsmykning. Tilbage står indtrykket af en mere end 100-årig gade, der pynter på Frederiksbjerg, og som har fået tilført særlige kvaliteter af kompetente arkitekter, der har fastholdt en epoke værd at fastholde. Frederiksbjerg idag Frederiksbjergs tilblivelse er et ganske spændende kapitel, hvilket i høj grad kan tilskrives to stadsarkitekter og byplanlæggere. Førstnævnte, Hack Kampmann, stod bag nogle af Aarhus mest monumentale bygningsværker som Aarhus Teater, kongeslottet, katedralskolen og Casino-bygningen. At Kampmann og Ambt ellers søgte at tilgodese såvel arkitektoniske som funktionelle behov på det nyanlagte Frederiksbjerg vil fremgå af følgende målsætning, der formuleret i datidens kancellisprog tilsigtede at tilvejebringe pladsen til boliger for de forskellige dele af befolkningen. Således Men i den sidste ende opstod det karrébyggeri, som Fåborggade kom til at indgå i. Hvis det forslag, som var indeholdt i førnævnte bog, således ikke blev gennemført i sin fulde konsekvens, kunne de byplanlæggere trøste sig med, at samtidige danske 4 5

4 Indkaldelse til Christine Feldthaus Livsstilsekspert, kommunikationsrådgiver og foredragsholder Christine Feldthaus foredrag er ikke uden grund nogle af de mest efterspurgte her til lands. De er morsomme og lige-på! Oplev et foredrag, der er både bidende og inspirerende kom i godt selskab med Christine Feldthaus. Generalforsamling 9. april 2015 kl , Varna Palæet, Ørneredevej 3, Aarhus C AFTENENS PROGRAM Ordinær generalforsamling Faglig information Spisning (OBS! Tilmelding nødvendig) Underholdning med Christine Feldthaus, foredragsholder. Ny lejelov Flere medlemmer har spurgt, hvad vi gør for at påvirke politikerne i forbindelse med udarbejdelsen af den nye lejelov. Jeg skal være den første til at indrømme, at vores politiske magt er begrænset, men vi har prøvet og prøver fortsat at påvirke folketingets medlemmer og de politisk partier. Vi har på forskellige måder været i kontakt med flere, lokalt valgte politikere fra forskellige partier. Sammen med Danske Udlejere har vi været på besøg hos flere politikere på Christiansborg, og vi har rundsendt pres Christine Feldthaus er født og opvokset i Sønderjylland. I 1985 tog hun så springet og flyttede til København, hvor hun siden har oparbejdet over 20 års erfaring fra kommunikations- og reklamebranchen. De mange års erfaring inden for reklame- og kommunikationsbranchen har givet hende et enestående indblik i danskernes livsstil og forbrugsvaner. Disse erfaringer delte Christine Feldthaus gladeligt ud af bl.a. som fast deltager i DR-programmet Kender du typen?, hvor hun gættede kendte danskere baseret på deres hjems indretning og valget af madvarer, etc. Christine Feldthaus har desuden skrevet bogen Feldthaus skruer ned om miljøet, og har i den forbindelse medvirket i en række udsendeler og paneler. Af Claus Jespersen, formand semeddelelse/infoskrivelse til andre brancheorganisationer, aviser og ministre. Men vi kan sagtens bruge endnu flere kontakter, så hvis I har et familiemedlem eller en nabo eller. der er folketingsmedlem eller partiformand, fagforeningsformand eller formand for en håndværkerforening eller.. så lad os endelig høre. Vi tager gerne en snak med dem! Det gælder om at mobilisere så mange kræfter som muligt, så vi kan overbevise Folketinget, at forslaget til ny lejelov er en dårlig idé. Foto: rais foto DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNE: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det foregående kalenderår 3. Aflæggelse af regnskab for det foregående kalenderår 4. Forelæggelse af budget, herunder godkendelse af kontingent og restancegebyr 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg af formand, når han er på valg 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen og 2 suppleanter 8. Valg af revisor og 1 suppleant 9. Eventuelt NOTER TIL DAGSORDENEN: Ad 5. Behandling af indkomne forslag Ad 6. Valg af formand. Claus Jespersen er villig til genvalg. Bestyrelsen foreslår genvalg. BESTYRELSEN BESTÅR AF: Formand Direktør Claus Jespersen Næstformand Direktør Lars H. Rasmussen Kasserer Ejed.adm. Michael Graff Nielsen Advokat Søren Lyager Advokat Erik Aagaard Poulsen Civilingeniør Henning Poulsen Direktør Peter Lautrup Ingeniør Jørgen Stounberg TILMELDING Der er plads til 150 spisende gæster, hvorfor tilmelding (der er bindende) til spisning efter generalforsamlingen sker ved: Send mail til: Anfør: Medlemsnummer, navn og telefon. BEMÆRK! Efter først til mølle princippet. Sidste frist den 27. marts 2015 Ad 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen og 2 suppleanter Bestyrelsen består af 7 til 10 medlemmer incl. formanden.medlemmerne af bestyrelsen vælges for 2 år og suppleanter vælges for 1 år. Bestyrelsen har ønske om at udvide bestyrelsen med en person, så den består af 9 i stedet for idag 8 medlemmer. Bestyrelsen: På valg er Erik Aagaard Poulsen, Michael Graff Nielsen og Søren Lyager. De to førstnævnte er villige til at modtage genvalg, men Søren Lyager ønsker at udtræde. Bestyrelsen foreslår genvalg af Erik Aagaard Poulsen og Michael Graff Nielsen samt nyvalg af Advokat Louise Kaczor og Direktør Michael Due. Valg af 2 Suppleanter: I forslag er: Statsaut. revisor Lars Ole Sørensen og Administrator/cand.oecon Morten Holst Aaen. Ad 8. Valg af revisor og 1 suppleant Bestyrelsen foreslår genvalg af Revisionsfirmaet RSMplus. Der vælges ikke suppleant. Vel mødt UDVALGSFORMÆND: Økonomiudvalg Direktør Claus Jespersen Redaktionsudvalg Direktør Lars H. Rasmussen Kursusudvalg Advokat Erik Aagaard Poulsen 6 7

5 Aarhus NYT Februar 2015 Administration 2000 Samsøgade Hinnerup Tlf Mail: Telefonisk medlemsservice tilbydes gratis uafhængigt af kontorets åbningstid Lejeret og ejendomsjura Søren Lyager, Advokat Erik Aagaard Poulsen, Advokat Skat Hans Anton Nielsen, Statsaut. revisor Salg, vurdering og administration Peter Lautrup, Direktør, EA Lars H. Rasmussen, Direktør Flemming Mørk Pedersen, Statsaut. ejend.mægler, MDE Praktiske og tekniske grundejerforhold Michael Due, Rådgivende ingeniør Hans Jespersen, Direktør Henning Poulsen, Civilingeniør Jørgen Stounberg, Ingeniør Medlemsfordele Magasinet, Danske Udlejere 10x årligt Nyhedsbrevet, Udlejerforeningen Aarhus 6x årligt Aktuelle kurser og møder Telefonisk rådgivning Lejekontrakter og blanketter mv. - gratis til kopiering Tilskud til principielle retssager Fordelagtig forsikringsordning med retshjælpsdækning. Kontorets åbningstider: Mandag til torsdag: kl / fredag: kl for telefoniske og personlige henvendelser. Retningslinjer for gratis rådgivning Har du et spørgsmål til en af eksperterne i vores spørgepanel, kan du få et gratis råd ved enten at ringe eller maile det til Udlejerforeningen eller den pågældende direkte. Spørgsmålet skal kunne besvares umiddelbart uden gennemgang af bilag og egentlig sagsbehandling, idet man ellers må påregne at blive henvist til at søge betalt rådgivning. Hvis du kontakter en af eksperterne direkte, skal du med det samme oplyse, at henvendelsen sker som medlem af Udlejerforeningen Aarhus. Dine spørgsmål bliver besvaret hurtigst muligt og normalt inden forløbet af 5 arbejdsdage bortset fra ferieperioder, hvor svartiden kan være længere. Under hensyn til at besvarelsen af dit spørgsmål er gratis, og at det udelukkende gives på grundlag af de kortfattede oplysninger, som du selv giver rådgiveren fraskriver både Udlejerforeningen og rådgiveren sig ethvert ansvar som følge af svaret. Fredensgade Aarhus C Tlf Østjyllands iværksættere klar til dyst 80 østjyske iværksættere har nu meldt sig klar til at dyste om Iværksætterprisen 2015, og mange flere ventes at tilmelde sig inden fristens udløb 16. februar Østjyske kommuner enige om navn til ny brand-alliance Østjyllands Brandvæsen er navnet på det nye selskab, som skal servicere mere end borgere i Aarhus, Odder, Samsø og Skanderborg Kommuner fra den 1. januar 2016.Borgmestrene fra Odder, Skanderborg og Samsø Kommuner samt Teknik & Miljø-rådmanden fra Aarhus Kommune underskrev samarbejdsaftalen for det nye samarbejde i december. Nu kan navnet offentliggøres, Østjyllands Brandvæsen kommer det nye selskab til at hedde. Vi har lagt vægt på, at vores nye navn også svarer til den selvforståelse, der er blandt vores ansatte og de historiske perspektiver, der ligger bag navnet. Selv om vi løser en bred vifte af både beredskabsopgaver og serviceopgaver, ser mange ansatte sig selv som brandmænd. Det er der vores medarbejderes identitet ligger, og derfor har vi valgt navnet Østjyllands Brandvæsen. Udover at det selvfølgelig siger noget om geografien, så fortæller det også, at en af vores kerneopgaver er at forebygge og bekæmpe brand, siger beredskabscheferne Lars Hviid, Søren Rekly og Bjarne Vinther i en fælles kommentar Aarhus til fælles kamp mod indbrud Stor søgning til det første af 10 borgermøder i Aarhus i 2015 om tryghed og indbrud i boligområder. Samarbejde mellem kommunen og politiet har som mål at knække kurven for antallet af indbrud i Aarhus. Budskabet er klar: Stå sammen - nabohjælp kan forebygge op til hvert fjerde indbrud Byudvikling i Lisbjerg skudt i gang Magistraten behandlede onsdag en indstilling om grundlaget for byggeri i et større område, tæt på den nuværende Lisbjerg by. Samtidig vil der blive solgt jord til to almene boligforeninger, Ringgården og AL2Bolig, til opførelse af to konkurrenceprojekter. Med indstillingen, lyder startskuddet for byudviklingen i det store byomdannelsesområde, som med tiden skal huse ind-byggere foruden erhverv, butikker og offentlige funktioner. Indstillingen åbner for udbud af byggeret på i alt etagemeter, som muliggør opførelse af familieboliger. Endvidere vil de to boligforeninger tilsammen opføre ca. 87 familieboliger, som ventes at stå klar, når letbanen er i drift i Kristian Würtz, rådmand for Teknik og Miljø glæder sig over, at byudviklingen i Lisbjerg nu tager fart, og at byliv og bykvalitet er i højsædet: Salget til to boligforeninger og de kommende udbud markerer et vigtigt skridt mod realiseringen af fremtidens Lisbjerg som et moderne, blandet område, som også socialt hænger sammen. Samtidig ved vi, at byliv er afgørende for byudviklingen, og derfor baserer vi eksempelvis udviklingen af fremtidens Lisbjerg på midlertidige aktiviteter, som vi også har anvendt på Aarhus Ø og Godsbanen Brandbekæmpelse skal sikre større tryghed i det aarhusianske natteliv Et nyt undervisningstilbud til restauratører om brandbekæmpelse skal sikre endnu større tryghed i Aarhus natteliv. Tilbuddet er blevet til i regi af projektet Byens Natteliv og sponsoreres af TrygFonden. Aarhus Brandvæsen har designet og står for uddannelsen Nye muligheder på Bispetorvet i 2015 I løbet af 2015 vil nye muligheder vokse frem på Bispetorvet. En projektgruppe nedsat af Aarhus Kommune er i fuld gang med at skabe rammerne for, hvordan Bispetorvet kan blive et folkerum til glæde for byens borgere og gæster Nye skraldebiler i bybilledet Mange af de grønne skraldebiler er blevet hvide. Ny skraldeaftale giver lavere priser. Hvide skraldebiler har erstattet de grønne i store områder af Aarhus. Det er godt nyt for aarhusianerne, for det betyder billigere renovation til næste år. De hvide skraldebiler kører nu i henholdsvis det nordlige og det sydlige Aarhus. Dermed udfører de cirka halvdelen af affaldsindsamlingen i kommunen. De hvide skraldebiler kommer fra renovationsfirmaet RenoNorden, der i foråret vandt et EU-udbud om indsamling af affald i Aarhus Nord og Aarhus Syd. Nu er bilerne på gaden. RenoNordens lave pris for opgaven er direkte medvirkende til den lavere pris for renovation, som aarhusianerne kan se frem til at skulle betale fra nytår. En betragtelig del af prisnedsættelsen på op mod 135 kr. kan direkte tilskrives aftalen med RenoNorden. RenoNorden havde en meget konkurrencedygtig pris, og vi er tilfredse med aftalen, siger Louise Åstrøm, der er afdelingschef i AffaldVarme Aarhus. Hun understreger at aftalen ikke har betydning for servicen. RenoNorden skal løse opgaven med samme serviceniveau som deres forgængere. Aftalen med Reno- Norden løber frem til Udvalgt af Niels Lucassen 8 9

6 Boligminister Carsten Hansen I debatten om Ny Lejelov har vi fra vort mangeårige medlem, og flittig debattør, Preben Kjær Pedersen, modtaget følgende relevante indlæg fremsendt som brev til Boligministeren. Vi ser frem til hans svar! Kære hr. Boligminister Vedr. bemærkninger til lovforslag nr. L97 fremsat den 17. december Men hvem afgør om istandsættelser er nødvendig? Normal istandsættelse er i lovforslaget defineret som: Nødvendig hvidtning, maling og tapetsering af vægge, herunder også maling af træ og jern samt mellemslibning af gulve. Overordnet skal jeg som ejendomsadministrator og daglig bruger af lejelovgivningen protestere mod forslag om: 1. Obligatorisk indflytningssyn 2. Indførelse af et begreb kaldet normal istandsættelse 3. Udarbejdelse af løbende vedligeholdelsesplaner 4. Forbud mod aftalte trappelejestigninger Ad. 1. Obligatorisk indflytningssyn: Som det foregår i dag, tager de indflyttende lejere en række fotos med deres iphone eller smartphone og sender disse på nettet til administrator eller udlejer, hvis der er fejl eller mangler ved det lejede. Det virker gammeldags og besværligt, hvis der skal komme en repræsentant for udlejer, der tillige skal udfylde en formular, for at dokumentere fejl eller mangler. Når man som udlejer eller administrator har mange indflytninger pr. den første i måneden, vil indflytningssyn give problemer for både udlejere og lejere. Istandsættelsernes færdiggørelse af lejlighederne vil omkring februar, marts, juni, august og november 2015 formentlig først ske i løbet af fredagen den 30. januar, fredagen den 27. februar, fredagen den 29. maj, fredagen den 31. juli og fredagen den 30. oktober. Håndværkerne bliver som regel først færdige med istandsættelserne i løbet af fredagen. På disse tidspunkter kan synsmanden således ikke nå at foretage indflytningssyn inden fyraften, hvorfor lejerne først kan få flyttesyn den følgende mandag og få nøgler udleveret herefter. Som det er i dag, hvor der ikke foretages indflytningssyn, kan lejerne få udleveret nøglerne til lejligheden om fredagen, når håndværkerne har afleveret dem på kontoret, og lejerne går så selv lejligheden igennem evt. sammen med venner, der tillige hjælper med flytningen i weekenden. Det er en ordning, der på alle måder tilgodeser både lejerne og udlejerne. At udfylde en formular og afsætte en time til et indflytningssyn er både besværligt og gammeldags. Det svarer til, at man skulle udfylde en blanket og sende den til en modtager, hver gang man ellers ville sende en sms eller en . Ad.2. Indførelse af et begreb kaldet normal istandsættelse Normal istandsættelse er i lovforslaget defineret som: Nødvendig hvidtning, maling og tapetsering af vægge, herunder også maling af træ og jern samt mellemslibning af gulve. Den eneste forskel på den nuværende, ny istandsættelse, og normal istandsættelse, er tilsyneladende ordet, nødvendig. Men hvem afgør om istandsættelser er nødvendig? Til syvende og sidst er det domstolene, der skal afgøre dette. Indtil der er fastlagt en fast praksis herfor, vil der formentlig gå 10 år, hvor lejere og udlejere er dybt uenige om fortolkningen af ordet, nødvendig. Hvis den tidligere lejer har røget i lejligheden, vil det antagelig være nødvendigt at ny istandsætte lejligheden. Hvis den tidligere lejer har haft billeder og reoler på væggene og hvis fodlister og karme er blevet skammet ved ind- eller udflytningen, vil det formentlig også være nødvendigt at ny istandsætte lejligheden, uanset hvor længe lejeren har boet i den. Det er jo også lejeren der typisk selv bestemmer, hvor længe han eller hun vil bebo lejligheden, al den stund at det er næsten umuligt for udlejeren at opsige en lejer af en beboelseslejlighed. Hvis man til eksempel skal leje en bil, vil benzintanken være fyldt op med benzin. Når bilen afleveres, skal benzintanken igen fyldes op, og det sker på lejerens regning. Det vil ikke lette noget, at man overtager bilen med en normal fyldt benzintank og så skal aflevere bilen med en normal fyldt benzintank. Noget sådant vil kun medføre store diskussioner om, hvad er en normal fyldt benzintank og hvordan måler man det? Hverken jeg eller andre ejendomsadministratorer, som jeg kender, finder belæg for at ændre ny istandsættelse af fraflyttede lejligheder til normal istandsættelse af fraflyttede lejligheder. Det vil kun medføre en masse bøvl, omkostninger og øget bureaukrati til ingen verdens nytte. Det vil være bedre at fastholde det nuværende begreb om ny istandsættelse. Det er let forståeligt, og det er indarbejdet. Alternativt vil det blive nødvendigt at indføre indvendig vedligeholdelseskonto for nye indflyttende lejere; men jeg kan se af lovforslagets konsekvenser, at ministeren ikke har medregnet øgede udgifter til boligsikring, når den fremtidige leje forøges med kr. 43,00 pr. m2 til indvendig vedligeholdelse. Det må være en fejl. Ad. 3. Udarbejdelse af løbende vedligeholdelsesplaner: Det er en god idé, at der med visse mellemrum bliver udarbejdet en vedligeholdelsesplan, men at en sådan plan skal udvides til rullende 10-årige vedligeholdelsesplaner, er alt for omfangsrigt. Det svarer til at energimærker for ejendomme, der gælder i 7 10 år, skal ajourføres hvert år. Det er helt vildt og unødvendigt. Det er også tankevækkende, at mangel på udarbejdelse eller ajourføring af vedligeholdelsesplaner sanktioneres med, at udlejer så ikke kan opkræve beløb til vedligeholdelse. Det er en alvorlig kilde til uenighed, splid og problemer mellem udlejere og lejere også i ejendomme, der er velholdte, og hvor der hidtil ikke har været konflikter. Det er en bureaukratisk bombe. Er det f.eks. nok at udlejeren udarbejder sine vedligeholdelsesplaner ved køkkenbordet? Ad. 4. Forbud mod aftalte trappelejestigninger: I lovforslagets side 19, vestre spalte, 3. afsnit fra neden, er der anført: Hertil kommer, at der i retspraksis er uklarhed om de nærmere gyldighedsbetingelser for trappelejeklausuler, herunder om den nærmere forståelse af kravene om, at der skal foreligge aftale om bestemte beløb til bestemte tidspunkter. Det er ikke tilfældet. Der er i retspraksis ikke nogen uklarhed om trappelejeklausulers gyldighedsbetingelser. Trappelejeklausuler er derimod meget klare både for lejere og for udlejere. I trappelejeklausulen fremgår det netop, hvad lejen vil være på et hvilket som helst tidspunkt i fremtiden. Det er både klart og oplysende. Hvis lejen stiger med nettoprisindekset kan hverken lejeren eller udlejeren vide, hvad den fremtidige leje vil stige til. Det er kun udviklingen, der fastsætter dette. Lejen kan i fremtiden blive højere end forventet, ligesom den kan blive lavere end forventet. At ændre en trappeleje til en leje, der følger nettoprisindekset, svarer til at gøre en klar og overskuelig lejeudvikling til en uklar og uoverskuelig lejeudvikling. I vort administrationsfirma har vi benyttet trappelejeklausuler i lejligheder, der er blevet gennemgribende moderniserede, siden 1989, og vi har aldrig haft problemer med den klausul, ligesom lejerne har været glade for, at de år for år har kunnet se, hvad lejen vil være. Der har på den måde ikke være noget skjult. Til slut vil jeg anføre, at den danske lejelovgivning på boligområdet formentlig er verdens mest komplicerede lejelovgivning, der er derfor ingen grund til at gøre den endnu mere kompliceret og bureaukratisk. De ovennævnte 4 skrubtusser er blot med til at give ejendomsadministratorer, ejendomsmæglere, advokater med videre endnu mere at lave, ligesom retssalene fyldes op til randen. Med venlig hilsen Preben Kjær Pedersen Ejendomsadm., cand.oecon

7 Kursusoversigt forårets kurser 2015 Nr. Titel Underviser Dato 2 Tekniske Installationer Michael Due De nye lejeregler i praksis erik Aagaard Poulsen Konflikthåndtering Mogens Yde Knudsen Flytteopgør louise Kaczor Regnskab og skat 1 hans Nielsen og Jan Mehlsen Regnskab og skat 2 hans Nielsen og Jan Mehlsen De nye bygningsreguleringer BR15 og Vedligeholdelsesplaner (10års) Michael Due Grundlæggende erhvervslejeret Louise Kaczor Den nye lejekontrakt - formular A9 erik Aagaard Poulsen Information Hvad vil du helst være....til salg - eller helt solgt? Oplev forskellen på TIL SALG og! Ejer du en boligudlejningsejendom, så sælger vi den for dig. Timingen er rigtig nu. Vi har mange kunder, der efterspørger boligudlejningsejendomme. Det betyder, at vi hurtigt sælger de ejendomme, vi får til salg. Vores styrker er Dine fordele: Du får Danmarks største og mest solide ejendomsmæglerfirma i ryggen Salget bliver varetaget af erfarne specialister i salg af boligudlejningsejendomme Stort landsdækkende kartotek med interesserede købere Max. deltagerantal til alle kurser: 50 Aftenkurser starter kl og slutter senest kl Alle kurser består af 3x50 min. Hvert medlem har ret til 2 deltagere på hvert kursus uden deltagergebyr. For ekstra deltagere og ikke medlemmer betales kr. 250,- pr. kursus. Alle kurser afholdes på: Scandic Hotel Aarhus City, Østergade 10, 8000 Aarhus. Telefon Afbud: Har du tilmeldt dig et kursus og senere bliver forhindret skal du sende afbud. Det er der mange der gør, men også mange som glemmer. Bestyrelsen har derfor truffet en principbeslutning om at kurserne fortsat skal være gratis; men at de som bliver forhindret i at møde og som glemmer at sende afbud vil blive opkrævet et gebyr på kr. 250,-. Udlejerforeningen Aarhus kurser er en Filial af Danske Udlejeres kursusvirksomhed. Medlemmer af foreningen kan derfor deltage. Kursusbevis: Efter vore kurser udstedes deltagerbeviser til alle som ønsker det. Advokater og revisorer vil således kunne lade vore kurser indgå i deres faglige forpligtelser til kursusdeltagelse. Alle kurser er på 3 lektioner og giver 3 kursuspoint. Frederiks Allé 60, Aarhus Mejlgade 17, Aarhus Klostergade 52, Aarhus Ny Munkegade 28, Aarhus C Ring til os og lad os få en snak om salg af din ejendom: Vi har nogle af de bedste systemer og processer i branchen. Fra informationsmøde på Scandic Hotel... Vores kunder siger, at vi har den bedste service - det er vi stolte af Den 19. januar afholdte Udlejerforeningen Aarhus infomøde på Scandic Hotel om den Nye Lejelov Lovforslag L97. Tilslutningen var overvældende, idet op mod 120 medlemmer troppede op, selv om det blev til sent ud på aftenen. Medlemmerne fik en grundig indføring i det, der skal blive til en forenkling og modernisering af lejeloven. Ejendomsadministration Efter at have hørt om obligatoriske indflytningssyn, normal istandsættelse o.s.v, var der vist ikke mange, som troede på en forenkling. Erhvervschef Inga Dombrowski Tlf Erhvervschef Thomas Röck Tlf

8 LAD OS REGNE DET UD... - OG GivE DEN RiGTiGE RåDGivNiNG Arne Elkjær A/S er en rådgivende ingeniørvirksomhed med 17 kvalificerede og engagerede medarbejdere som samlet dækker over alle ingeniørmæssige fagområder inden for byggeri- og anlægsarbejder. Hos os kan du få udført alt fra mindre tilsyns- og projekteringsopgaver inden for et enkelt fagområde til store, totale anlægs- og byggeprojekter. vi rådgiver inden for alle former for byggeri- og anlægsarbejder - såsom konstruktionerr, VVS installationer, ventilation, el-installationer samt anlægsarbejder med veje og kloakker. Vi bistår med bygherrerådgivning, projektering, konstruktionsberegninger og energimærkninger og mange andre ting ved større opgaver. Vi har stor erfaring med beregninger vedrørende montering af altaner - ligesom vi yder tilsyn med énfamiliehuse og udarbejder tilstandsrapporter. Uanset din opgave og dens størrelse sætter vi en stor ære i at levere rådgivning af høj kvalitet, til den aftalte tid - og pris. Ring til os på tlf og få et uforpligtende tilbud - eller se mere på vores hjemmeside Bredskifte Allé 7, 8210 århus v, tlf Arne Elkjær A/S er medlem af Foreningen af Rågivende Ingeniører Føler du dig også fanget af administrative opgaver? Få råd og vejledning - kontakt os på tlf.: Flot investeringsejendom med lejereserver Bedste beliggenhed på gågaden i Odder 6 boliglejemål og 2 erhvervslejemål Ikke omfattet af tilbudspligt Etageareal: m² Grundareal: m² Kontantpris kr Startforrentning 4,11 % Ny lovgivning indenfor forbrugsmåling Ejendomme skal nu have individuelle målere på varmtvandsforbruget. Med Techem s beboer app kan du følge vand- og varmeforbruget når som helst. Vi hjælper med meget mere end fordelingsregnskaber Kontakt valuar Gunnar Broholm tlf Få en gratis og uforpligtende salgsvurdering af din boligudlejningsejendom BOLIGUDLEJNINGSEJENDOMME NYHED EN LEDIG LEJLIGHED NYHED PROJEKTEJENDOM Kære udlejer, er du dækket godt nok? - OTTE RUDS GADE 7, AARHUS N - Aarhus midt i centrum: 2 MARKANTE EJENDOMME MED PROJEKTMULIGHED PÅ VEJ IND Ring og hør nærmere - SKOVVANGSVEJ 9 OG 9B, AARHUS N - VALDEMARSGADE 28, AARHUS C FANTASTISK HYGGELIG BOLIGEJENDOM OPDELT I 4 LEJLIGHEDER PÅ FREDERIKSBJERG Ejendommen er gennemrenoveret i 2008/2009 og fremstår med meget flotte lejligheder, heraf en lejlighed beliggende i baghus på 72 m² i 1½ plan. Indeholder ialt 4 lejemål fra 43 m² - 72 m² med nyt køkken og bad fra 2008, vaskemulighed i kælder samt hyggelig lukket gårdhave. En ejendom der egner sig til forældrekøb kombineret med en opsparingsmulighed som i øjeblikket er et stærkt alternativ til andre opsparingsmuligheder. Bemærk: en ledig lejlighed. Købesum: Forrentning: 3,72% Boligareal: 223 m² BRENDSTRUPVEJ 8, AARHUS N UDVIKLINGSEJENDOM MED PROJEKTMULIGHED Spændende boligudlejninigsejendom med kort afstand til uddannelsesinstitutioner, handelsmuligheder og den kommende Letbane. Indeholder 12 lejemål i størrelserne 28m² - 95 m² og et baghus på 230 m², der i øjeblikket udlejes til garageformål i stueetagen og bolig på 1. salen. PROJEKTMULIGHED Sælger er ved at foranledige baghuset udstykket for at kunne opnå tilladelse til at opføre enten ungdomsboliger eller lejligheder, opdelt i ejerlejligheder. Der forventes en afklaring om udstykning fra Aarhus Kommune primo Købesum: Forrentning v. køb af selskab: 5,02% Bolig- og erhvervsareal: 868/115 m² Som udlejer er det særligt vigtigt at være rigtigt dækket, så du kan få hurtig og relevant hjælp, hvis dine bygninger bliver beskadiget ved brand, storm, indbrud m.m. Det skyldes, at du kan risikere store huslejetab oveni beskadigelserne, hvis udbedringerne trækker ud. Din lokale Alm. Brand assurandør er specialist i forsikring af netop udlejningsejendomme. Mail eller ring og få en uforpligtende snak om, hvordan du og Alm. Brand kan passe rigtig godt på dine interesser. Midt- og østjylland Erhvervsassurandør Henrik Andersen Telefon SE MERE PÅ THORKILDKRISTENSEN.DK I HASSERIS I AARHUS C I

9 BOLIGUDLEJNINGSEJENDOM I ØGADERNE 5 boliglejemål i størrelser fra 46 m² til 150 m² Samlet boligareal på ca. 396 m² 4 parkeringspladser, 2 garager og hyggelig gård 2 boliger har udestue og 3 boliger har altan Kontantpris kr Afkast ca. 4 % SÆLG DIN EJENDOM OG FÅ EN OPTIMAL PRIS MED CBRE-METODEN! Det kræver mere end blot at opstille et driftsbudget og fastsætte et afkastkrav for at beregne den rigtige pris på en boligudlejningsejendom. Med CBRE som samarbejdspartner sikres du et proaktivt salgsarbejde, solidt markedskendskab og veldokumenterede økonomiske beregninger. Morten Nøhr Niels Lund Lihn Claus Thomsen Ejendommen kan have et stort potentiale, der skal afdækkes, og muligheder, der skal opdages. Det gør vi med CBRE-metoden. Kontakt CBRE når din ejendom skal sælges. Heidi Burskov Larsen Peter Svendsen Flemming Mørk Pedersen cbre.dk Ejendomsmæglere, MDE, valuarer og chartered surveyors Aarhus: København:

Marselisborg Allé 24, 8000 Aarhus

Marselisborg Allé 24, 8000 Aarhus Marselisborg Allé 24, 8000 Aarhus Klassisk Frederiksbjergejendom på hjørnet af Marselisborg Allé og Skt. Pauls Gade Hermed et nyt ejendomsprojekt med en meget flot beboelsesejendom. Ejendommen er beliggende

Læs mere

Ejendomsbeskrivelse Frederiks Allé 75, 8000 Aarhus C

Ejendomsbeskrivelse Frederiks Allé 75, 8000 Aarhus C Ejendomsbeskrivelse Frederiks Allé 75, 8000 Aarhus C Ejendommen er beliggende på Frederiksbjerg, der er kendetegnet ved hyggelige caféer og spændende specialbutikker Ejendommen Frederiks Allé 75 ligger

Læs mere

EN GOD DAG I HUSLEJENÆVNET

EN GOD DAG I HUSLEJENÆVNET ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik Aagaard Poulsen (H)

Læs mere

Modernisering af lejeloven

Modernisering af lejeloven - 1 Modernisering af lejeloven Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En række af Folketingets partier indgik den 11. juni 2014 et forlig om forenkling og modernisering af lejelovgivningen. Forliget

Læs mere

UDLEJERFORENINGEN AARHUS - VI VARETAGER DINE INTERESSER

UDLEJERFORENINGEN AARHUS - VI VARETAGER DINE INTERESSER Nyhedsbrev December 2014 nr. 6 15. årgang Forårets kurser Se midtersiderne UDLEJERFORENINGEN AARHUS - VI VARETAGER DINE INTERESSER VIDSTE DU AT CBRE HAR STOR ERFARING MED SALG AF BOLIGUDLEJNINGSEJENDOMME

Læs mere

Du har brug for os - Vi har brug for dig! Læs om dine medlemsfordele. Interesseorganisation for ejere af udlejningsejendomme - også lokalt -

Du har brug for os - Vi har brug for dig! Læs om dine medlemsfordele. Interesseorganisation for ejere af udlejningsejendomme - også lokalt - Nyhedsbrev Februar 2014 nr. 1 15. årgang Du har brug for os - Vi har brug for dig! Læs om dine medlemsfordele Interesseorganisation for ejere af udlejningsejendomme - også lokalt - 4-5 Letbanen skal fastholde

Læs mere

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Lejeloven Indholdsfortegnelse Præsentation...4 Ind- og fraflytningssyn...6 Normalistandsættelse ved fraflytning...7 Vedligeholdelsesregler...8

Læs mere

Orientering om ny lejelov (vedtaget)

Orientering om ny lejelov (vedtaget) Orientering om ny lejelov (vedtaget) Der skal fremover både afholdes indflytningssyn og fraflytningssyn. Lejer skal indkaldes, og der skal udarbejdes en rapport. Der kan ikke aftales nyistandsættelse af

Læs mere

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Nyt fra lejeret Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Den 24. marts 2015 vedtog Folketinget Lovforslag om forenkling og modernisering af lejeloven og boligreguleringsloven. Loven trådte

Læs mere

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 Ny lejelov Folketinget har vedtaget en række ændringer i lejelovene, som træder i kraft den 1. juli 2015. Reglerne var tænkt

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Nyhedsbrev. 4-5 Målet er 1000 medlemmer 7 Ny lejelov på vej? 11 Anmeldelser af til- og fraflytninger til Elselskaber. Maj 2014 nr. 3 15.

Nyhedsbrev. 4-5 Målet er 1000 medlemmer 7 Ny lejelov på vej? 11 Anmeldelser af til- og fraflytninger til Elselskaber. Maj 2014 nr. 3 15. Nyhedsbrev Maj 2014 nr. 3 15. årgang 4-5 Målet er 1000 medlemmer 7 Ny lejelov på vej? 11 Anmeldelser af til- og fraflytninger til Elselskaber UDLEJERFORENINGEN AARHUS - VI VARETAGER DINE INTERESSER Du

Læs mere

Nyhedsbrev Nyt fra din lejerforening

Nyhedsbrev Nyt fra din lejerforening Anden udgave af s nyhedsbrev i 2016 indeholder: Kursus om ind- og fraflytning... 1 Hanne og Niels får 23.650 kr. tilbage, da deres udlejer har mistet sit krav på istandsættelse... 2 Der er fordele ved

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Udlejningsejendom på Trøjborg Kort afstand til de mange uddannelsesinstitutioner. Tordenskjoldsgade 20, 8200 Aarhus N Sag 201205

SALGSPROSPEKT. Udlejningsejendom på Trøjborg Kort afstand til de mange uddannelsesinstitutioner. Tordenskjoldsgade 20, 8200 Aarhus N Sag 201205 SALGSPROSPEKT Udlejningsejendom på Trøjborg Kort afstand til de mange uddannelsesinstitutioner Tordenskjoldsgade 20, 8200 Aarhus N Sag 201205 Pris = 9.195.000kr. Forrentning på ca. 5% Mulighed for udnyttelse

Læs mere

934m 2 Udlejes fra marts 2016

934m 2 Udlejes fra marts 2016 Sag 39.102 Ingeniør Højskolen Bygning E Dalgas Avenue 2E, 8000 Århus C 934m 2 Udlejes fra marts 2016 Byggeselskab Mogens de Linde A/S Jens Baggesens Vej 88F, 2 8200 Århus N Tlf. 86 16 57 00 info@delinde.dk

Læs mere

EN GOD DAG I BOLIGRETTEN Leje pr. 1/ på kr ,00 pr. m 2 godkendt

EN GOD DAG I BOLIGRETTEN Leje pr. 1/ på kr ,00 pr. m 2 godkendt ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik

Læs mere

Domicil udlejes fra 2015 1862m 2 + 523m² kælder

Domicil udlejes fra 2015 1862m 2 + 523m² kælder Sag 39.100 Ingeniør Højskolen Bygning E Dalgas Avenue 2, 8000 Aarhus C Domicil udlejes fra 2015 1862m 2 + 523m² kælder Byggeselskab Mogens de Linde Jens Baggesens Vej 88F, 2 8200 Århus N Tlf. 86 16 57

Læs mere

Delegeretmøde 2015 Ejerlejlighedernes Landsforening

Delegeretmøde 2015 Ejerlejlighedernes Landsforening Ejerlejlighedernes Landsforening 30. april 2015 Program 16.30 Registrering og velkomst 16.45 Aktuelle emner og retspraksis v/ sekretariatet. 17.45 Pause 18.00 Fast dagsorden i henhold til vedtægternes

Læs mere

- Ændringer i lejeloven - Ved advokaterne Palle Møller Jørgensen (H) og Mikkel Mose Baltsersen

- Ændringer i lejeloven - Ved advokaterne Palle Møller Jørgensen (H) og Mikkel Mose Baltsersen - Ændringer i lejeloven - W Ved advokaterne Palle Møller Jørgensen (H) og Mikkel Mose Baltsersen Indhold: Obligatorisk indflytningssyn Lejers vedligeholdelsespligt - normalistandsættelse Obligatorisk fraflytningssyn

Læs mere

SKITSE TIL UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

SKITSE TIL UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. SKITSE TIL UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Private lejeboliger Skitse til udspil om forenkling og modernisering af lejelovgivningen m.v. Udgivet af Ministeriet for By, Bolig

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er: Trædballe - Uhrhøj Antenneforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. 2 FORMÅL 2.1 Foreningens formål er at etablere, eje og drive fællesantenneanlæg

Læs mere

Domicil udlejes fra 2015 4.446m 2

Domicil udlejes fra 2015 4.446m 2 Sag 51.001 Bülowsgade 68 Aarhus C Domicil udlejes fra 2015 4.446m 2 Byggeselskab Mogens de Linde Jens Baggesens Vej 88F, 2 8200 Århus N Tlf. 86 16 57 00 info@delinde.dk www.delinde.dk Oversigt Bülowsgade

Læs mere

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00 Andelsboligforeningen Christiansgaarden Christian X s Allé 26-54 & 56 2800 Kongens Lyngby Kontor: 38 Kælderen Telefon: 45 93 09 18 E-mail: info@christiansgaarden.dk 17. november 2014 TIL ANDELSHAVERNE

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Generalforsamling, 2013

Generalforsamling, 2013 Generalforsamling, 2013 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 2 Generalforsamlingen afholdes i år d. 17.04. 2013 kl. 19.30 hos Skanderborg Erhvervsudvikling, Adelgade 105, st., 8660 Skanderborg. Dagsorden

Læs mere

Nyhedsbrev Nyt fra din lejerforening

Nyhedsbrev Nyt fra din lejerforening Første udgave af s nyhedsbrev i 2016 indeholder: Kursus om den nye lejelov... 1 Lone får 10.000 kr. retur for trappevask... 2 Ny pjece om den nye lejelov... 5 Kursus om den nye lejelov Beboerrepræsentanter

Læs mere

SKOVHAVEN, FREDERICIA Projektejendom - 90 boliger. Mosegårdsvej 5, 7000 Fredericia I alt 9.451 m² bolig er projekteret Kontantpris kr. 37.000.

SKOVHAVEN, FREDERICIA Projektejendom - 90 boliger. Mosegårdsvej 5, 7000 Fredericia I alt 9.451 m² bolig er projekteret Kontantpris kr. 37.000. SKOVHAVEN, FREDERICIA Projektejendom - 90 boliger Mosegårdsvej 5, 7000 Fredericia I alt 9.451 m² bolig er projekteret Kontantpris kr. 37.000.000 Skovhaven er attraktivt beliggende i naturskønne omgivelser

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen.

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. 1. Valg af dirigent, referent og godkendelse af dagsordenen. 2.

Læs mere

Hængebøgen 1-29, 2-42 m.fl.

Hængebøgen 1-29, 2-42 m.fl. Hængebøgen 1-29, 2-42 m.fl. 8620 Kjellerup Erhverv Poul Erik Bech Fredens Torv 1, 1. sal - 8000 Aarhus C - Tlf. 87309930-802@edc.dk Sagsnummer: 80201173 Lokalt kendskab med landsdækkende fordele Investeringsejendom,

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

PRÆSENTATION AF UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

PRÆSENTATION AF UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. PRÆSENTATION AF UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Private lejeboliger Præsentation af udspil om forenkling og modernisering af lejelovgivningen m.v. Udgivet af Ministeriet

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene Plejeboliginstitution Fortegårdens Plejeboliger

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene Plejeboliginstitution Fortegårdens Plejeboliger VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene Plejeboliginstitution Fortegårdens Plejeboliger Kapitel 1. Navn, Hjemsted og formål 1. Den selvejende institutions navn er Den Selvejende almene Plejeboliginstitution

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. maj 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Kaas & Marksø ApS v/ Advokatfirmaet Erritzøe Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 15. september 2010. Klagen angår

Læs mere

KONTORLEJEMÅL I AROSGAARDEN. Åboulevarden 23-31/Fiskergade 39-43, 8000 Aarhus C Sag 105139

KONTORLEJEMÅL I AROSGAARDEN. Åboulevarden 23-31/Fiskergade 39-43, 8000 Aarhus C Sag 105139 KONTORLEJEMÅL I AROSGAARDEN Åboulevarden 23-31/Fiskergade 39-43, 8000 Aarhus C Sag 105139 De Bynære Havnearealer Bestseller Navitas Aarhus Domkirke Magasin Arosgaarden Europaplads Dokk1 Strøget - Søndergade

Læs mere

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer, der ønsker at opføre en boligbebyggelse på grunden.

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer, der ønsker at opføre en boligbebyggelse på grunden. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 24. marts 2015 Lokalplan 981, Etageboliger ved Thorvaldsensgade - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 981, Etageboligbebyggelse

Læs mere

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Lejeloven Indholdsfortegnelse Præsentation...4 Ind- og fraflytningssyn...6 Normalistandsættelse ved fraflytning...8 Vedligeholdelsesregler...10

Læs mere

Boliglejemål fraflytning kap. 16 v/ advokat Anne Louise Husen. Indsæt navn på præsentationen i masteren her. 1

Boliglejemål fraflytning kap. 16 v/ advokat Anne Louise Husen. Indsæt navn på præsentationen i masteren her. 1 Boliglejemål fraflytning kap. 16 v/ advokat Anne Louise Husen Indsæt navn på præsentationen i masteren her. 1 NYE REGLER Flyttesyn obligatorisk Lejelov 9, stk. 2 om indflytning Lejelov 98, stk. 2-3 om

Læs mere

Ind- og fraflytningssyn

Ind- og fraflytningssyn Ind- og fraflytningssyn et vigtigt møde med beboeren I denne folder er samlet en række eksempler som kan bidrage til at sikre at frister i lovgivningen og Boligkontoret Danmarks forretningsgange overholdes

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Enestående Ejendom i Bredgade, tæt ved Kongens Nytorv Bredgade 14 1260 København K

Enestående Ejendom i Bredgade, tæt ved Kongens Nytorv Bredgade 14 1260 København K JAKOB KRISTENSEN E JE N DO M S AD M I NI ST R AT IO N Enestående Ejendom i Bredgade, tæt ved Kongens Nytorv Bredgade 14 1260 København K Samlet etage areal Afkast 1. år Hæftelser til overtagelse Pris ved

Læs mere

aktiviteter efterår 2015 Jylland & Fyn

aktiviteter efterår 2015 Jylland & Fyn aktiviteter efterår 2015 Jylland & Fyn Velkommen til et spændende efterår i ABF! Du modtager hermed en samlet oversigt over de mange, spændende aktiviteter, som ABF udbyder i efteråret 2015. Med omkring

Læs mere

HVOR LÆNGE BLIVER VI BOENDE?

HVOR LÆNGE BLIVER VI BOENDE? 1.0 Private lejeboliger HVOR LÆNGE BLIVER VI BOENDE? Analyse af 27.645 fraflytninger i perioden 2008-2014 Side 1 20. oktober 2014 BAGGRUND DEAS har analyseret over 27.000 fraflytninger i perioden 2008-2014

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

SALG AF BOLIG-/ ERHVERVSEJENDOM. Rosenvangs Alle 213a, 8270 Højbjerg

SALG AF BOLIG-/ ERHVERVSEJENDOM. Rosenvangs Alle 213a, 8270 Højbjerg SALG AF BOLIG-/ ERHVERVSEJENDOM Rosenvangs Alle 213a, 8270 Højbjerg Ceres Park & Arena Jydsk Væddeløbsbane Mindeparken Fredensvang Runddel Marselisborg Slot Varna Palæ Thors Mølle Marselisborg Dyrehave

Læs mere

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING Mødet afholdt: 25. april 2004 Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 Søndag den 25. april 2004 kl. 18.00 afholdtes stiftende generalforsamling med

Læs mere

SALGSOPSTILLING INVESTERINGSEJENDOM I NORDBYEN BOLIG / VÆRKSTED / LAGER. A.Andersens Vej 6, 8600 Silkeborg. Sag 1083

SALGSOPSTILLING INVESTERINGSEJENDOM I NORDBYEN BOLIG / VÆRKSTED / LAGER. A.Andersens Vej 6, 8600 Silkeborg. Sag 1083 SALGSOPSTILLING INVESTERINGSEJENDOM I NORDBYEN BOLIG / VÆRKSTED / LAGER A.Andersens Vej 6, 8600 Silkeborg Sag 1083 FULDT UDLEJET EJENDOM - ET BOLIGLEJEMÅL OG TO ERHVERVSLEJEMÅL GOD BYGNINGSMÆSSIG OG SOLID

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

VELKOMMEN AKTUEL STATUS I LEJEBOLIGMARKEDET VÆSENTLIGSTE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER

VELKOMMEN AKTUEL STATUS I LEJEBOLIGMARKEDET VÆSENTLIGSTE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER VELKOMMEN AKTUEL STATUS I LEJEBOLIGMARKEDET VÆSENTLIGSTE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER Torben Christensen Adm. direktør Ejendomsforeningen Danmark Lejeboligens fremtid Lejeboligens fremtid Ejerbolig Privat

Læs mere

Udtalelse. Beslutningsforslag fra S, EL og K om at opstille hjertestartere. TEKNIK OG MILJØ Aarhus Kommune. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Udtalelse. Beslutningsforslag fra S, EL og K om at opstille hjertestartere. TEKNIK OG MILJØ Aarhus Kommune. Til Aarhus Byråd via Magistraten Til Aarhus Byråd via Magistraten Side 1 af 5 Beslutningsforslag fra S, EL og K om at opstille hjertestartere 1. Konklusion Teknik og Miljø bakker op om forslaget Aarhus redder liv med hjertestartere, som

Læs mere

SØLLERØD GRUNDEJERFORENING

SØLLERØD GRUNDEJERFORENING SØLLERØD GRUNDEJERFORENING Generalforsamling 2013 Velkommen Aftenens program: Generalforsamlingens formelle del (Dagsordenen) Spørgsmål til Rudersdal kommune Jens Ive, Randi Mondorf, Iben Koch og Erik

Læs mere

UDLEJERFORENINGEN AARHUS - VI VARETAGER DINE INTERESSER

UDLEJERFORENINGEN AARHUS - VI VARETAGER DINE INTERESSER Nyhedsbrev August 2014 nr. 4 15. årgang Efterårets kurser Se midtersiderne UDLEJERFORENINGEN AARHUS - VI VARETAGER DINE INTERESSER Nyhedsbrev August 2014 nr. 4 15. årgang Du har brug for os - Vi har brug

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

FRA BEBOERREPRÆSENTATIONEN

FRA BEBOERREPRÆSENTATIONEN FRA BEBOERREPRÆSENTATIONEN brigadegarden@hotmail.com BEBOERREPRÆSENTATIONEN INDKALDER HERMED TIL DET ÅRLIGE BEBOERMØDE NR.: 85/15 Beboermødet afholdes mandag den 23/3 2015 kl. 19.00 På Amager Fælled skole,

Læs mere

Når du flytter ind i din nye bolig.

Når du flytter ind i din nye bolig. Lyngby-Taarbæk kommune Ejendomskontoret Når du flytter ind i din nye bolig. Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ind i din nye bolig? Indholdsfortegnelse Velkommen

Læs mere

Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation

Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation Tirsdag den 24. juni 2014, klokken 19.00-22.30 i Metronomen, Godthåbsvej 33, 2000

Læs mere

DETAILLEJEMÅL TÆT PÅ STRØGET OG SALLING. Østergade 31-33, 8000 Aarhus C Sag 121290

DETAILLEJEMÅL TÆT PÅ STRØGET OG SALLING. Østergade 31-33, 8000 Aarhus C Sag 121290 DETAILLEJEMÅL TÆT PÅ STRØGET OG SALLING Østergade 31-33, 8000 Aarhus C Sag 121290 BELIGGENHED OG OMRÅDET Ejendommen er beliggende tæt på Søndergade (Strøget). Alle byens faciliteter er i nær afstand,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET Formular II - side 1. Omprøve E 2014

AARHUS UNIVERSITET Formular II - side 1. Omprøve E 2014 AARHUS UNIVERSITET Formular II - side 1 Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Juridisk kandidateksamen Del/delprøve/fase: 2. år af bacheloruddannelsen Fag: Forvaltningsret Opgavetype: AO Antal sider i opgavesættet

Læs mere

Vejlaget Bispebjærg By

Vejlaget Bispebjærg By Vejlaget Bispebjærg By Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 9. april 2014 i "salen" på TK's Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 29. marts 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:30 og sluttede kl. 16:50.

Mødet blev holdt torsdag den 29. marts 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:30 og sluttede kl. 16:50. ALLERØD KOMMUNE Økonomiudvalget 20102013 Møde nr. 42 Mødet blev holdt torsdag den 29. marts 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:30 og sluttede kl. 16:50. Medlemmer: Borgmester Erik Lund

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Lunavej 5B Rødovre. EDC Arne Madsen A/S. Lunavej 5B. Statsaut. ejendomsmæglere & Valuarer MDE. Rødovrevej 404-2610 Rødovre Tlf. 36721800-261@edc.

Lunavej 5B Rødovre. EDC Arne Madsen A/S. Lunavej 5B. Statsaut. ejendomsmæglere & Valuarer MDE. Rødovrevej 404-2610 Rødovre Tlf. 36721800-261@edc. Lunavej 5B Rødovre Lunavej 5B Sag: 26100445 edc.dk EDC Arne Madsen A/S Statsaut. ejendomsmæglere & Valuarer MDE Rødovrevej 404-2610 Rødovre Tlf. 36721800-261@edc.dk Boligen Opført 1951 Rum/Værelser 4/4

Læs mere

BUTIKSLEJEMÅL MED MANGE MULIGHEDER. Åboulevarden 23, st., 8000 Aarhus C Sag 105139

BUTIKSLEJEMÅL MED MANGE MULIGHEDER. Åboulevarden 23, st., 8000 Aarhus C Sag 105139 BUTIKSLEJEMÅL MED MANGE MULIGHEDER Åboulevarden 23, st., 8000 Aarhus C Sag 105139 De Bynære Havnearealer Bestseller Navitas Aarhus Domkirke Magasin Åboulevarden Arosgaarden Europaplads Dokk1 Strøget -

Læs mere

ORDINÆRE GENERALFORSAMLING FOR E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B.

ORDINÆRE GENERALFORSAMLING FOR E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B. EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B ADR. FORMAND ALLAN RASMUSSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 B, ST.TV., 2500 VALBY - TLF. & FAX 36 17 51 12 Valby, fredag den 28. maj 2004 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN

Læs mere

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 14 marts 2007. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Flot pudset hus med rigtig god kælder. Huset har fået nyt tegltag i 2004 og fremtræder meget velholdt både udvendigt og indvendigt.

Flot pudset hus med rigtig god kælder. Huset har fået nyt tegltag i 2004 og fremtræder meget velholdt både udvendigt og indvendigt. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Charlotte Lynggaard, Jørgen Lynggaard og Poul-Erik Hansen v/ AIG Europe S.A Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Matthæusgade 16, 3.th Vesterbro

Matthæusgade 16, 3.th Vesterbro Matthæusgade 16, 3.th Vesterbro Stor hjørnestue Sag: 11301027 edc.dk EDC Poul Erik Bech Statsautoriserede ejendomsmæglere Valuarer MDE Nørre Voldgade 104-1358 København K. Tlf. 33307828-113@edc.dk Lys

Læs mere

KONTORLEJEMÅL PÅ ATTRAKTIVE SØNDERHØJ SØNDERHØJ 1, 8260 VIBY J

KONTORLEJEMÅL PÅ ATTRAKTIVE SØNDERHØJ SØNDERHØJ 1, 8260 VIBY J KONTORLEJEMÅL PÅ ATTRAKTIVE SØNDERHØJ Sag 8528-10 SØNDERHØJ 1, 8260 VIBY J Statsaut. ejendomsmæglere, MDE, valuar og chartered surveyors København: 7022 9601 Aarhus: 7022 9602 EJENDOMMEN - 70.000 M 2 UDLEJET

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Saltværkshuse 23.2.2016 1 2 Der var 64 boliger repræsenteret på mødet, hvilket svarer til 37,9 % Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Fyn Fredag den 4. oktober 2013 På Comwell Kellers Park, Brejning

Generalforsamling i Dansk Byggeri Fyn Fredag den 4. oktober 2013 På Comwell Kellers Park, Brejning Generalforsamling i Dansk Byggeri Fyn Fredag den 4. oktober 2013 På Comwell Kellers Park, Brejning Sponsoreret af STARK Comwell Kellers Park John Engelbrecht Indkaldelse til generalforsamling og fest i

Læs mere

KONTOR-/KLINIKLEJEMÅL TÆT PÅ RÅDHUSPLADSEN. H.H. Seedorffs Stræde 3-5, 8000 Aarhus C Sag 121295

KONTOR-/KLINIKLEJEMÅL TÆT PÅ RÅDHUSPLADSEN. H.H. Seedorffs Stræde 3-5, 8000 Aarhus C Sag 121295 KONTOR-/KLINIKLEJEMÅL TÆT PÅ RÅDHUSPLADSEN H.H. Seedorffs Stræde 3-5, 8000 Aarhus C Sag 121295 BELIGGENHED OG OMRÅDET Ejendommen er beliggende med en attraktiv placering tæt på Rådhuset og Hovedbanegården,

Læs mere

Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger:

Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger: Grundejerforeningen Niverød Park Nord" indkalder herved til ordinær generalforsamling 2016 mandag den 2. maj 2016 kl. 19.30 på Nivå Skole Syd, lokale 19. Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger:

Læs mere

Boligudlejningsejendom

Boligudlejningsejendom Salgsopstilling udlejningsejendom Sag 24606 Torvegården 1-10, 5900 Rudkøbing Markant boligudlejningsejendom med 29 boliger Gratis parkering bag ejendommen Velholdt og præsentabel ejendom God beliggenhed

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede har krav på vederlag som krævet i forbindelse med et hurtigt salg.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede har krav på vederlag som krævet i forbindelse med et hurtigt salg. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Louise Lillelund og Claus Andersen Stengade 66 3000 Helsingør Nævnet har modtaget klagen den 4. juni 2012. Klagen angår

Læs mere

Boligudlejningsejendom - 12 ejerlejligheder

Boligudlejningsejendom - 12 ejerlejligheder Boligudlejningsejendom - 12 ejerlejligheder Mejlholmparken Sag 25274B TIL SALG Odense C - 1 m.fl. Nye boliger i Odense - opdelt i ejerlejligheder Vedligeholdelsesfrie materialer Meget efterspurgte boliger

Læs mere

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole.

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. august 2014 for Lisbjerg Skole - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for

Læs mere

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall Referat fra generalforsamling, 16. maj 2012 hos Vattenfall A/S. Dagsorden for mødet er i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Boligbebyggelse på Jægergårdsgade / Montanagade

Boligbebyggelse på Jægergårdsgade / Montanagade Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 14. januar 2015 Jægergårdsgade / Montanagade Den 19. februar 2014 godkendte Aarhus Byråd et kombineret bolig- og butiksprojekt på hjørnet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

Lokalplan 1009, Boliger på Østboulevarden 11a og 11b - Forslag

Lokalplan 1009, Boliger på Østboulevarden 11a og 11b - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 1. august 2016 Lokalplan 1009, Boliger på Østboulevarden 11a og 11b - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1009,

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN Ejerne i E/F Bremergården REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN År 2013, den 29. april, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bremergården på Kofoeds Skole, Nyrnberggade 1, 2300 København

Læs mere

UNDERVISNINGS-/KONTORLEJEMÅL PÅ ATTRAKTIVE SØNDERHØJ

UNDERVISNINGS-/KONTORLEJEMÅL PÅ ATTRAKTIVE SØNDERHØJ UNDERVISNINGS-/KONTORLEJEMÅL PÅ ATTRAKTIVE SØNDERHØJ Sag 8528-11 SØNDERHØJ 16, 8260 VIBY J Statsaut. ejendomsmæglere, MDE, valuar og chartered surveyors København: 7022 9601 Aarhus: 7022 9602 EJENDOMMEN

Læs mere

CALUM CONCEPT CONCEPT

CALUM CONCEPT CONCEPT CALUM CONCEPT CALUM CONCEPT CALUM ConCEpT CALUM Concept er totalkonceptet for jer, der vil bo ikke bare godt, men bedst. I som ønsker et spændende, individuelt drømmehus på en attraktiv grund i et attraktivt

Læs mere

Vedtægter. Internetforeningen Sundbynet Ver. 4.1 Sidst Revideret 18-02-2014. Navn & Hjemsted 1.

Vedtægter. Internetforeningen Sundbynet Ver. 4.1 Sidst Revideret 18-02-2014. Navn & Hjemsted 1. Side 1 af 5 1.1 Internetforeningen Sundbynet Ver. 4.1 Sidst Revideret 18-02-2014 Navn & Hjemsted 1. Foreningens navn er Sundbynet, dens hjemsted er Sundby postdistrikt 2300, og blev oprindeligt dannet

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

maj 2015 nr. 03 16. årgang

maj 2015 nr. 03 16. årgang udlejerforeningen aarhus - vi varetager dine interesser maj 2015 nr. 03 16. årgang 4 Hemse Skal hemse medregnes i det lejebærende areal for beboelsesejendomme? 8 Det gør ikke noget, bare kagen bliver stående...

Læs mere

REFERAT. t Dato: Tid: Kl. 18.00. Kim Wendel, Andel 33

REFERAT. t Dato: Tid: Kl. 18.00. Kim Wendel, Andel 33 REFERAT Ordinær general fors aml ing, Ande I sbo I i gforeningen Sundparken Afd. A t Dato: Tid: Onsdag d. 4. marts, 2015 Kl. 18.00 Andelsdeltagere: Andel tr. 1, 3,5,11, 13, 15,17,19,21,23,25,27,29,31,33

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, bl. a.

Læs mere

16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben. 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten

16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben. 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten 16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten 16.20 17.00 Huslejefastsættelse del 1 v. Louise Kaczor 17.00 17.20 Pause og netværk 17.20 17.55

Læs mere

Referat. Kollegieboligselskabet Niels Bohrs Allé 21 5230 Odense M

Referat. Kollegieboligselskabet Niels Bohrs Allé 21 5230 Odense M Referat Til: Bestyrelsesmøde Dato: 5. maj 2010 Tid: 17:00 Sted: First Grand Hotel Jernbanegade 18 5000 Odense C Kollegieboligselskabet Niels Bohrs Allé 21 5230 Odense M Kollegieboligselskabet Referat fra

Læs mere

1.816 m² erhvervslokaler, liberalt erhverv

1.816 m² erhvervslokaler, liberalt erhverv Lejeopstilling 1.816 m² erhvervslokaler, liberalt erhverv Mølleå Arkaden Sag K1010-19 Mølleå 1, st. og 1. sal, 9000 Aalborg Mange anvendelsesmuligheder Mulighed for medleje P-pladser i P-kælder under ejendommen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere