Bilagskatalog Indholdsfortegnelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilagskatalog Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 Bilagskatalog Indholdsfortegnelse Bilag 1: Projektbeskrivelse fra projektbasen Udbudt af Arkitektskolens Bibliotek Bilag 1a: Projektplan Bilag 1b: Gantt-Skema Bilag 2: Print screen af brugergrænseflader, af den gamle og nye version af Arkitekturbilleder.dk Bilag 3: Power point fra personalemøde på KASB (d. 12/ ) Bilag 4: Noter fra møde med fotograf Andreas Trier Mørch: Kunstakademiets Arkitektskoles Bibliotek (d. 29/ ) Bilag 5: Nuværende indekseringspraksis for Arkitekturbilleder.dk - Indekseringsskabelon Bilag 6: Udtrak af emneordslisten - KASB-basen Bilag 6a: Udtrak af emneord - Arkitekturbilleder.dk Bilag 7: Reklame for brugerundersøgelse på mails til alle ansatte på KASB Bilag 7a: Reklame for brugerundersøgelse på KASB.dk Bilag 7b: Reklame for brugerundersøgelse på KA-net Bilag 7c: Reklame for brugerundersøgelse Bogmærker Bilag 7d: Reklame - diverse Bilag 8: Gennemgang af spørgsmål til brugerundersøgelse Bilag 8a: Print screen af pop-up-vindue med brugerundersøgelse Bilag 8b: Brugerundersøgelse af Arkitekturbilleder.dk Bilag 9: Interviewguide Bilag 9a: Interview med arkitekt Dorthe Bendtsen: Kunstakademiets Arkitektskoles Bibliotek (d. 9/ ) Bilag 9b: Interview med studerende Anne-Mette Højllund Madsen: Kunstakademiets Arkitektskole (d. 11/ ) Bilag 9c: Interview med Anette Kreuztsberg: Kunstakademiets Arkitektskole (d. 18/ ) Bilag 10: Brugerundersøgelse-resultater (samlet fremstilling) Bilag 11: Indekseringsvejledning for Arkitekturbilleder.dk Bilag 12: Tesaurus for Arkitekturbilleder.dk Bilag 13: Struktureret facetanalyse Bilag 14: Evaluering af projektforløbet I

2 Bilag 1: Projektbeskrivelse fra projektbasen Udbudt af Arkitektskolens Bibliotek Arkitekturbilleder.dk - relancering med brugerinddragelse Status Endelig aftale indgået Projektperiode 2009 Kontaktinformation Kunstakademiets Arkitektskoles Bibliotek Danneskiold-Samsøes Allé København K Kontaktperson Daniel Gunnarsson Telefon Projektinformation Formål Arkitekturbilleder.dk relanceres med nyt design og funktionalitet. Funktionaliteten drejer sig om emneord, navneformer, organisering af stednavne og evt. en engelsk version. Vi ønsker desuden at brugerne er med til at udvikle sitet samt at forøge brugen og evt. måle tilfredsheden. Beskrivelse Arkitekturbilleder.dk indeholder fotos af dansk arkitektur fra det 20. og 21. århundrede. Vægten er på ny og aktuel arkitektur og der tilføjes bygninger om året. Efter 6 år relanceres sitet med nyt design og bedre funktionalitet. Der er ikke fuld overenstemmelse mellem emneord på sitet og bibliotekts kontrollerede emneordsliste samt problemer med navneformer for arkitektnavne og organisering af stednavne. Basen skal gennemgås ligesom der skal der udformes retningslinjer for brugen fremover. Det nye design forberedes for en engelsk version og hvis der er plads i projektet skal den engelske udgave tilrettelægges. Vi ønsker, at brugerne er med til at teste det nye site og funktionaliteten i form af fokusgruppe interviews eller spørgeskemaundersøgelse. Forøget brug kan måles via den løbende statistik på sitet og tilfredshed evt. med et online spørgeskema. Arbejdsmetode Der er mulighed for at benytte SurveyXact til at udarbejde online spørgeskemaer. KASB har benytte programmet til forskellige brugerundersøgelser. KASB har desuden en gruppe af personer, som har sagt ja til at deltage i fokusgrupper. Slutprodukt KASB ser gerne at der gennemføres en undersøgelse af brugertilfredsheden med arkitekturbilleder.dk og udarbejdes en rapport med retningslinier for funktionalitet og anbefalinger til videre udvikling af sitet. II

3 Forventet effekt Arkitekturbilleder.dk er en del af KASB profil og vi ønsker at udvikle sitet og forøge brugen. Et foto site om arkitektur med stor benyttelse er en del af KASB udvikling og vigtig for bibliotekets image. Derfor er det nødvendigt for KASB hele tiden at udvikle og optimere sitet og inddrage brugerne. Forventet tidsforbrug Projektet indeholder en del opgaver, som skal prioriteres i samarbejde med den studerende. Vores bedst bud er 450 arbejdstimer - hvor enkelte elementer beskrevet ovenfor er valgt fra. Krav om den studerendes tilstedeværelse Projektet skal ske i tæt samarbejde med KASB personale og derfor er det nødvendigt, at den studerende er fysisk på KASB. Vi stiller en arbejdsplads tilrådighed med pc mm. Profil for studerende Den studerende bør have kendskab til arkitektur og fotos eller som minimum interesse for det visuelle. Desuden bør man være struktureret og omhyggelig for at gå ind i opgaven med funktionalitet. Mulighed for økonomisk støtte til transport/ophold Der er ingen mulighed for økonomisk støtte fra KASB. III

4 Bilag 1a: Projektplan Arbejdstitel Arkitekturbilleder.dk 1 relancering med brugerinddragelse Motivation: For mig som studerende er det spændende, at komme ud på en arbejdsplads og prøve mine teoretiske færdigheder af i et projekt, som skal udmønte sig i et produkt og en rapport som arbejdspladsen kan bruge fremover. Endvidere er motivationen også for dette projekt at jeg arbejder på KASB 2, som studentermedhjælper og har interesse for arkitektur, design og kunst, og brænder for spændingsfelter der er omkring dokumenttypen billeder. Målbeskrivelse Projektet har til formål, som min arbejdstitel også indikere, at udarbejde og gennemfører en kvantitativ og kvalitativ undersøgelse af hvordan søger brugerne på Arkitekturbilleder.dk? Og hvordan kan man via en bedre indeksering gøre det nemmere for brugerne at søge og finde billeder og information i Arkitekturbilleder.dk? Ydermere skal der udarbejdes og diskuteres frem til et forslag til nogle retningslinjer/ en indekseringsvejledning for hvordan KASB skal indeksere billeder i Arkitekturbilleder.dk fremover, sådan at brugerne nemt kan finde de billeder der søges frem. Derudover skal indekseringen af billederne blive konsekvent, nemt og kontrolleret. Der er i den nuværende indeksering af billederne problemer med indeksering af arkitektnavn(e), emneord, lokaliteter og bygningsværk(er). Afgrænsningen hertil vil være at udelade problematikkerne med lokaliteter, men at have fokus på bygningsværk, arkitektnavn(e), emneord, og beskrivelse. De emneord, som bliver brugt i Arkitekturbilleder.dk, skal der ikke laves en detaljeret gennemgang af, men skal bruges i forbindelse med problematikkerne omkring emneord og hvordan brugerne bruger dem. Endvidere skal dette kort kobles sammen med KASB-basens 3 emneordsliste og med en tidligere studerendes rapport 4, som har foretaget en undersøgelse om hvordan brugerne bruger emneord i KASB-basen Kunstakademiets Arkitektskoles Bibliotek. 3 Se bilag 6: Udtrak af emneordslisten- KASB-basen. Side XXVII-XXIV. 4 Moesgaard Nielsen, Margit (2008). IV

5 Metodebeskrivelse Arbejdsform Jeg vil i projektforløbet primært arbejde på KASB, men også hjemme. Jeg vil have tæt kontakt med KASB under hele forløbet. Udarbejdelsen af spørgeskema og interviews vil foregå på KASB, da de har de nødvendige ressourcer til dette. Indsamlingen af empiri vil foregå på KASB. Bearbejdning og analysen af resultaterne foregår enten på KASB eller hjemme. Herudover kombineres indekseringen af billeder i Arkitetkturbilleder.dk med teoretiske overvejelser og litteraturstudier. Undersøgelsesform Indledningsvis undersøges KASB nuværende måder at indeksere billeder på i Arkitekturbilleder.dk. Teoretiske overvejelser og relevant litteratur inddrages til belysning af en mere hensigtsmæssig måde at indeksere billeder på, samt emneordsproblematikken inddrages. Endvidere udføres en kvantitativ online spørgeskemaundersøgelse, som omhandler hvordan brugerne søger og hvordan det kan blive nemmere for brugerne at finde billeder og informationer i Arkitekturbilleder.dk. Endvidere for at supplere spørgeskemaundersøgelsen, vil jeg gennemfører 3 kvalitative interviews med personer, som vil være udvalgte brugere af Arkitekturbilleder.dk. Det vil være en studerende, en underviser fra KA 5 og en arkitektansat på KASB. Interviewene vil indeholde nogle spørgsmål, som vil være tilknyttet søgninger i Arkitekturbilleder.dk. Til udarbejdelsen af spørgeskemaundersøgelsen og interviewguiden, vil jeg anvende metodelitteratur. Rapporteringsform Resultaterne for spørgeskemaundersøgelsen og interviewene vil blive vedlagt som bilag og resultaterne vil blive præsenteret i projektrapporten, samt de teoretiske overvejelser og bearbejdelsen af emneord. Resultaterne vil blive brugt i produktet, som vil være retningslinjer/ en indekseringsvejledning for at indeksere billeder i Arkitekturbilleder.dk fremover. Projektrapporten og produktet afleveres til KASB og til Danmarks Biblioteksskole for bedømmelse. Evalueringsform Løbende vil resultaterne fra brugerundersøgelsen og interviewundersøgelserne blive evalueret med KASB og de regler som vælges til retningslinjerne/indekseringsvejledningen vil blive evalueret og diskuteret med KASB. Ressourcer Økonomi Projektet forventes ikke at omfatte økonomiske udgifter for projektstedet og den studerende. Der er ingen økonomiskstøtte fra KASB. KASB sponsorere to biografbilletter, som jeg trækker lod om, blandt dem som svarer på mit spørgeskema på Arkitekturbilleder.dk. 5 Kunstakademiets Arkitektskole V

6 Teknologi På KASB er der en arbejdsplads med computer til rådighed. Derudover er der på KASB mulighed for at benytte SurveryXact, til at udarbejde det online spørgeskema. KASB har tidligere anvendt dette program. Interviewpersoner KASB har en gruppe af personer som har sagt ja til at deltage i fokusgrupper og interviews. Eller jeg kontakter nogle interviewpersoner via mit job, som studentermedhjælper på KASB. Medvirkende Studerende: Stine Vejlebo Hansen Kontaktperson på KASB: Daniel Gunnarsson Vejleder: Karen Birgitte Philipson Slutprodukt Slutproduktet vil dels udmunde i selve projektrapporten, som bliver udarbejdet med henblik på bedømmelse på DB og til brug på KASB. I rapporten vil jeg præsentere undersøgelsernes resultater og produktet. Produktet vil ende med at være en indekseringsvejledning som vil indeholde nogle retningslinjer for hvordan KASB skal indekserer billeder i Arkitekturbilleder.dk fremover. Forventet effekt Jeg forventer, at KASB modtager en brugbar rapport og produkt, som kan inspirere til indeksering af billeder i Arkitekturbilleder fremover. Indekseringsvejledningen som vil indeholde aktuel viden om indeksering af billeder, skal kunne spare KASB tid og andre ressourcer i forbindelse med indekseringen. Og til at KASB nemt kan lave en god, konsekvent og brugervenlig indeksering af billeder i Arkitekturbilleder.dk. Opfølgning Efter aflevering af projektopgaven til DB og KASB aftales en fremlæggelse af rapporten og produktet for KASB s medarbejdere. Tidsplan Har udarbejdet et Gantt-skema som illustrerer: Milepæle/delresultater, deadlines, datoer for start- og sluttidspunkt for projektforløbet, strukturen, et resumé af projektet i grove træk og rækkefølgen mellem de forskellige opgaver. 6 Har lavet en aftale med KASB, om at produktet ikke afleveres den 1. december 2009 som skrevet i studieordningen, men at det hele afleveres samlet den 5. januar Opslag på wikipedia: og se bilag 1b: Gantt-Skema. Side VII. VI

7 Bilag 1b Gantt-Skema: Gantt-skema Uge Milepæle Aktiviteter September Uge 36 Projekt- og semesterstart. Uge 37 Første møde på KASB*, få fastlagt projektet. Uge 38 Første møde med vejleder + Indsamling af litteratur. Uge 39 Lave projektplan. Uge Lave projektplan + projektplanafleveres + læse teori. Oktober Uge 41 Undersøge nuværende indeksering+læse teori.+ Vejl.* Uge 42 Udarbejde spørgeskema + stikord til denne metode. Uge Spørgeskema færdig og lægges ud på det nye site. Uge 44 Lave interviewguide + stikord til denne metode. Vejl. November Uge 45 Kontakte interviewpersoner + stikord til teori. Uge 46 Interviews gennemføres. Uge Alt data er indsamlet og behandles og analyseres. Uge 48 Udarbejde produkt (indekseringsvejledning) Vejl. December Uge Produkt færdigt. Uge 50 Skrive rapport. Uge 51 Skrive rapport. Vejl. Uge 52 Skrive rapport. Uge 53 Skrive rapport. Januar (2010) Uge 1 5. Rapport færdig og afl. d. 5/ , kl på DB. Uge? 6. Fremlæggelse af projektrapport + produkt på KASB. 1. Milepæl: Deadline for aflevering af projektplan. 2. Milepæl: Deadline for spørgeskema, lægges ud på det nye site af Arkitekturbilleder.dk. 3. Milepæl: Deadline for at alt datamateriale er indsamlet. 4. Milepæl: Produktet er færdigt. 5. Milepæl: Rapporten er færdig og afleveres. 6. Milepæl: Fremlæggelse af projektrapport + produkt på KASB. * = Kunstakademiets Arkitektskoles Bibliotek. * = Vejledning med Karen Birgitte Philipson på DB, vejledningen er kun cirka. Jeg vil være tilstede på KASB mandag, torsdag og fredag, for at lave projekt. VII

8 Bilag 2: Print screen af brugergrænseflader, af den gamle og nye version af Arkitekturbilleder.dk Den gamle version af basen Arkitekturbilleder.dk Den nye version af basen Arkitekturbilleder.dk VIII

9 Bilag 3: Power point fra personalemøde på KASB (d. 12/ ) Arkitekturbilleder.dk relancering med brugerinddragelse Hvad handler projektet om? Projektet har til formål, at udarbejde og gennemfører en kvantitativ og en kvalitativ undersøgelse af hvordan brugerne søger på Arkitekturbilleder.dk? Og hvordan man kan gøre det nemmere og bedre for brugerne at søge og finde billeder i Arkitekturbilleder.dk? Ud fra resultaterne fra undersøgelserne og teori-litteratur skal der udarbejdes en indekseringsvejledning (produktet), for hvordan KASB skal indeksere billeder i Arkitekturbilleder.dk fremover. IX

10 Hvad handler projektet om? (Fortsat) Arkitekturbilleder.dk har en emneordsliste som der ikke skal laves en detaljeret gennemgang af, men skal bruges i forbindelse med problematikkerne der kan være omkring indekseringen af bygningsværker i basen. -> Endvidere skal dette kort kobles sammen med KASB-basens emneordsliste og med Margit Moesgaard Nielsens opgave. Undersøgelser Kvantitativ online spørgeskemaundersøgelse, som omhandler hvordan brugerne søger og hvordan det kan blive nemmere for brugerne at finde billeder og informationer i Arkitekturbilleder.dk. Supplere spørgeskemaundersøgelsen, med 3 kvalitative interviews med en studerende på KA, en underviser fra KA og en ansat på KASB. -> Status på Undersøgelser? X

11 Produktet Resultaterne for spørgeskemaundersøgelsen og interviewene vil blive vedlagt som bilag og resultaterne vil blive præsenteret i projektrapporten, samt de teoretiske overvejelser og bearbejdelsen af emneord. Resultaterne vil blive brugt i produktet, som er en indekseringsvejledning for at indeksere billeder i Arkitekturbilleder.dk fremover. Hvor langt er jeg? Udarbejdet en interviewguide og spørgsmål til brugerundersøgelse, i samarbejde med Daniel To interviews er gennemført, mangler et Spørgeskema er klart og lægges ud den 30. november Er i gang med at skrive metode og lave bilagskatalog til rapporten Næste skridt, bearbejdning af interview og udarbejdelse af produkt - > indekseringsvejledningen v XI

12 Hjælp! Reklame for den nye beta version af sitet Reklame for brugerundersøgelsen Spørgsmål?? XII

13 Bilag 4: Noter fra møde med fotograf Andreas Trier Mørch: Kunstakademiets Arkitektskoles Bibliotek (d. 29/ ) Andreas er fotograf på Arkitekturbilleder.dk, og har været med fra basens start i Der har dog været andre fotografer som har taget billeder til basen. Billeder fra den århundrede, men også billeder fra det 19 århundrede. Vægten er primært på det nye. Basen indeholder 561 billeder Andreas sidder i øjeblikket og sætter billedets lokalitet på Google-Maps, som er en af de nye funktioner i basen Biblioteket har rettighederne over billederne, og sælger dem. Andreas indeksere billederne efter en indekseringsskabelon, som bl.a. indeholder felterne: Arkitekt, alias arkitekt, bygningsværk, bygningsår, lokalitet, byområde, fotograf og emneord. Der hvor Andreas synes der er problemer er ved navne. Andreas kommer med et eksempel: Boje Lundgaard og Lene Tranberg, her får man ingen hits ved kun at søge på Lene Tranberg. Og problematikken der er ved arkitektfirmaer der skifter navne f.eks. 3xn, som de hedder nu. Beskrivelsesfeltet i indekseringsskabelonen, bruger Andreas feltet beskrivelse til at beskrive bygningsmateriale og hvor billedet er taget fra. F.eks. træ facade, mod øst, læg mærke til mursten. Der er plads til 28 billeder af et motiv, så god plads til billeder af motivets forskellige vinkler både udefra og indefra. Når Andreas indekserer billeder benytter han emneord som han tager fra KASB-basens emneordsliste eller han selv finder på nogle, basen har ingen emneordliste. Andreas viser et udtrak af en liste over de emneord der findes i basen og at den indeholder en del fejl. Ønske generelt at få ryddet op i emneordene, med fokus på stavefejl, flertalsformer osv. + At få ryddet op i arkitektnavne. XIII

14 Andreas ønsker mere samarbejde mellem fotograf og bibliotekar, sådan at Andreas inddatering af oplysninger i indekseringsskabelonen også gik gennem en bibliotekar, som måske har øje for nogle andre bibliotekariske ting. Forbereder sig på en engelsk udgave af basen Arkitekturbilleder.dk. Meget forvirring med lokalitet, hvornår er noget København og hvornår er det ikke. Andreas håber at problematikken kan løses via Google-Maps Lokalitet underdelt således: De fire største byer er underopdelt. F.eks. Esbjerg, København. Dernæst i byområde f.eks. Vesterbro Nogle billeder har 3D-modler, men ikke alle pga. det er et gammelt studenterprojekt med elever fra KA. Andreas sætter også en stilart på det et pågældende bygningsværk. Men efterhånden er gruppen modernisme bliver en meget stor gruppe. Men ved ikke helt hvordan man løser den problematik. Andreas har noget han kalder for en skudliste, som er kommende motiver han skal ud at fotografere, det kan være kollegaer der kommer med forslag, eller Andreas bliver inspireret af noget fra en avis eller et tidsskrift. Andreas kan nå at tage billeder af 5 motiver på en dag, men så kan det tage noget tid inden billederne kommer ind i basen. Arbejdsgang ved indekseringen af billeder: - Fotografere - Redigere billederne - Skære ned på billeder, vælge de bedste ud - Bearbejdning - Indtastning i indekseringsskabelonen Andreas synes er der burde være en eller anden form for opdatering af basen, da mange af fejlene ville kunne opdages og laves på denne måde. XIV

15 Bilag 5: Nuværende indekseringspraksis for Arkitekturbilleder.dk - Indekseringsskabelon XV

16 XVI

17 Bilag 6: Udtrak af emneordlisten KASB-basen (A-D) 1 Additionsarkitektur 2 Adobe 3 Aerodynamik 4 Affald 5 Affaldsdepoter 6 Affaldsskakter 7 Affaldssortering se Kildesortering 8 Afgangsprogrammer 9 Afgangsprojekter 10 Afhandlinger 11 Afledning se Kloakker 12 Afløb se Bygningsinstallationer 13 Afløbsinstallationer 14 Afløbsinstallationer (Jord) 15 After Effects 16 Aftræksrør 17 Air Condition se Ventilation 18 Airbrush 19 Ajlebeholdere 20 Aksonometri 21 Aktivitetshuse se Kulturcentre 22 Akustik 23 Akustik, anvendt 24 Akvadukter 25 Akvarel 26 Akvarier se Marinbiologiske centre 27 Alarmanlæg 28 Alarmcentraler 29 Alderdomshjem se Plejehjem 30 Allergi se Indeklima 31 Almenyttigt boligbyggeri Almindelige betingelser for arbejder og 32 leverancer 33 Altaner 34 Altangangshuse se Etageboliger 35 Alternativ energi 36 Aluminium 37 Ambassader 38 Analyser 39 Andelsboligforeninger 40 Anlægsgartneri 41 Anmeldelser 42 Anonym arkitektur 43 Antenner 44 Antropometri se Dimensionering 45 Antropomorfisk arkitektur se Organisk arkitektur 46 Antroposofisk arkitektur se Organisk arkitektur 47 Anvisninger XVII

18 48 Apoteker 49 Aptering se Indretning 50 Arabisk arkitektur se Islamisk arkitektur 51 Arbejderboliger 52 Arbejdsbeskrivelser 53 Arbejdsmarkedsforhold 54 Arbejdsmiljø 55 Arbejdspladsbelysning 56 Arbejdspladser 57 Arbejdsplaner 58 Arbejdsplanlægning 59 ArchiCAD 60 Arkader 61 Arkitektansvar 62 Arkitektbiografi 63 Arkitekterhverv se Arkitektvirksomhed 64 Arkitektkonkurrencer se Konkurrencer 65 Arkitektskoler 66 Arkitekttegninger 67 Arkitektuddannelse 68 Arkitekturæstetik 69 Arkitekturcentre se Udstillingsbygninger 70 Arkitekturhistorie 71 Arkitekturkritik 72 Arkitekturpolitik 73 Arkitekturpriser 74 Arkitekturteori 75 Arkitektvirksomhed 76 Arkiver 77 Arktisk arkitektur 78 Armaturer 79 Armeret beton 80 Armeret glas 81 Armeringsmaterialer 82 Art Déco 83 Art Nouveau 84 Arts and Crafts 85 Asbest 86 Asfalt 87 Atelierer 88 Atelierhuse 89 Atlas 90 Atomkraftværker 91 Atriumhuse se Gårdhuse 92 Attestationer 93 Auditorier 94 Auto CAD 95 Autorisationer 96 Bade XVIII

19 97 Badeanstalter se Svømmehaller eller Friluftsbade 98 Badebroer 99 Badeværelser 100 Badmintonhaller se Idrætshaller 101 Badstuer se Saunaer 102 Baldakiner se Markiser 103 Balkoner se Altaner 104 Bambus 105 Banegårde se Stationer 106 Banker 107 Barakker 108 Barer 109 Barok 110 Bauhaus 111 Beboelsesrum 112 Beboerhuse se Fælleshuse 113 Beboerindflydelse se Brugerdeltagelse 114 Bebyggelsesformer 115 Befugtningsanlæg 116 Befæstigelse se Terrænbefæstigelse 117 Begravelsesanlæg 118 Beklædninger / tekstil 119 Beklædning (overfladebehandling) 120 Belastninger 121 Belysning (belysningsteknik) 122 Belysningslære 123 Belægninger 124 Beplantning 125 Beplantningsplaner 126 Beregninger se Statik 127 Beretninger fra Arkitektskolen 128 Beretninger/Udstillingskataloger 129 Beskrivelser se Arbejdsbeskrivelser 130 Beskyttede boliger 131 Beskyttelse af bygninger 132 Beskyttelse mod fysiske påvirkninger 133 Beskyttelsesrum/Civilbeskyttelse 134 Beskyttelsesforanstalter 135 Beslag 136 Besøgscentre 137 Beton 138 Betonarbejder 139 Betonelementer 140 Betonfliser 141 Betonfremstilling 142 Betongulve 143 Betonhærdning 144 Betonindustri og cementindustri 145 Betonkonstruktioner 146 Betonoverfladebehandling XIX

20 147 Betontilsætningsmidler 148 Betonvarer 149 Bevaring 150 Bevægelige bygninger 151 Bibliografi 152 Biblioteker 153 Biblioteksorganisation 154 Biblioteksvæsen 155 Biler 156 Billedanalyse 157 Billedbehandling 158 Billedkunst 159 Biltrafik se Trafik 160 Bindemidler 161 Bindingsværk 162 Biografer 163 Biografier 164 Biologi 165 Biomorf arkitektur se Organisk arkitektur 166 Bjælkelag 167 Bjælker 168 Blikkenslagerarbejde se VVS-arbejde 169 Blokbebyggelse 170 Blændinger 171 Boformer 172 Bofællesskaber 173 Boganmeldelser se Anmeldelser 174 Bogbinderhåndværk 175 Boldbaner 176 Boligbebyggelser 177 Boligbyggeri 178 Boliger 179 Boligforbedringer 180 Boligindretning se Indretning 181 Boligformer 182 Boligkvarterer 183 Boligmangel 184 Boligmiljø 185 Boligmontering 186 Bolignød se Boligmangel 187 Boligområder 188 Boligpolitik 189 Boligtyper 190 Boligudstyr/møbler 191 Boligvogne se Mobile homes 192 Bomiljø 193 Borde se Møbler 194 Borge se Arkitekturhistorie 195 Borgerdeltagelse se Brugerdeltagelse 196 Brandbekæmpelse og brande/brandvæsen XX

21 197 Brandmure 198 Brandsikring 199 Brandstationer 200 Brandtrapper 201 Brevkasser 202 Brobygning 203 Broer/Tunneller 204 Brolægning se Belægninger 205 Brugerdeltagelse 206 Brugskunst se Design 207 Brugsvand 208 Brusekabiner 209 Brutalisme 210 Bryggerier se Industribygninger 211 Bræddegulve se Trægulve 212 Brændsel 213 Brændselsteknik se Opvarmning 214 Brønde 215 Buddhistisk arkitektur 216 Buekonstruktioner 217 Built-up se Flade tage 218 Busgarager se Garageanlæg 219 Busstationer se Busterminaler 220 Busterminaler 221 Butikker 222 Butikscentre se Indkøbscentre 223 Butiksindretning 224 Byatlas 225 Bybaner se Metroer 226 Bybygning 227 Bycentre 228 Bydele, byzoner, bykvarterer 229 Byer 230 Byfornyelse 231 Byggeaffald 232 Byggeautorisation se Autorisationer 233 Byggebeskrivelser 234 Byggeeksport 235 Byggearbejdets organisation og forberedelse 236 Byggefagene 237 Byggefejl se Byggeskader 238 Byggeforskning 239 Byggekontrakter 240 Byggeledelse 241 Byggelovgivning se Lovgivning 242 Byggematerialer 243 Byggepladsens indretning og udstyr 244 Byggepladsbelysning 245 Byggepladser 246 Byggeprogrammer XXI

22 247 Byggeredskaber (maskiner) 248 Byggeregnskaber se Byggeøkonomi 249 Byggeri 250 Byggeri i bjergegne 251 Byggeri i polaregne 252 Byggeri i troperne 253 Byggeri på skrånende terræn 254 Byggeri under jorden 255 Byggeri under specielle forhold 256 Byggeskader 257 Byggesystemer 258 Byggeteknik 259 Byggetilladelser 260 Byggeriets økonomi 261 Byggetekniske ordbøger 262 Byggeøkonomi 263 Bygningsbeskrivelser se Arbejdsbeskrivelser 264 Bygningsbevaring 265 Bygninger for handicappede 266 Bygninger for underholdning og sport 267 Bygninger for ældre 268 Bygningsdele Bygningselementers statik/konstruktive 269 elementer 270 Bygningsflytning 271 Bygningsforandringer se Ombygninger 272 Bygningsfredning se Fredning 273 Bygningshistorie se Arkitekturhistorie 274 Bygningsingeniørvæsen 275 Bygningsinstallationer 276 Bygningsisolering 277 Bygningskonstruktioner 278 Bygningskultur 279 Bygningsplanlægning 280 Bygningsreglement 281 Bygningsskader 282 Bygningsstatik 283 Bygningstegninger 284 Bygningsudsmykning 285 Byinventar 286 Bykvarterer, byzoner, bydele 287 Bymiljø 288 Bymæssige bebyggelsesformer 289 Byplanhistorie 290 Byplanlægning 291 Byrum 292 Bysamfund 293 Byspredning 294 Byudstyr se Byinventar 295 Byudvikling se Byforbedring XXII

23 296 Byzantinsk arkitektur 297 Byzoner, bydele, bykvarterer 298 Byøkologi 299 Bæredygtig planlægning se Bæredygtighed 300 Bæredygtighed 301 Bæredygtigt design 302 Bærende konstruktioner 303 Børneinstitutioner se Daginstitutioner 304 Børneværelser 305 Båndbyer 306 CAD/CAM 307 Cafeer 308 Cafeterier se Restauranter 309 Campingpladser 310 Campingvogne 311 Carporte 312 Casinoer 313 Cement 314 Centralvarme se Opvarmning 315 Chicago-skolen 316 Cirkulationspumper 317 Cirkulære bygninger se Runde bygninger 318 Cirkus 319 Coated glas 320 Computergrafik 321 Computeræstetik 322 Containere 323 Corporate identity 324 Croquis 325 Cykelstativer se Byinventar 326 Cykelstier se Vejanlæg 327 Cykler 328 Cylindriske bygninger se Runde bygninger 329 Daginstitutioner 330 Dagslys 331 Danselokaler se Diskoteker 332 De Stijl 333 Debat 334 Dekonstruktion se Dekonstruktivisme 335 Dekonstruktivisme 336 Dekorationer se Udsmykning 337 Demografi 338 Design Design se også Industriel Design eller Grafisk 339 design 340 Designcentre se Udstillingsbygninger 341 Designhistorie 342 Designpriser se Arkitekturpriser 343 Designmaterialer/-teknikker 344 Designteori XXIII

24 345 Desktop publishing 346 Digital billedbehandling 347 Digital Design og Arkitektur 348 Dimensionering 349 Diskoteker 350 Dispositionsplaner se Lokalplaner 351 Dobbelthuse 352 Dokumentation 353 Domhuse se Retsbygninger 354 Domiciler se Kontorhuse 355 Domstole se Retsbygninger 356 Dreamweaver 357 Dragere se Bjælker 358 Drift og vedligeholdelse 359 Drikkevandsforsyning 360 Drivhuse se Væksthuse 361 Dræning 362 Dæk 363 Dæmninger 364 Døgninstitutioner 365 Døre 366 Døre og Vinduer 367 Døroverliggere XXIV

25 Bilag 6: Udtrak af emneord - Arkitekturbilleder.dk (A-C) Ental/flertals fejl er markeret med orange, stavefejl med rød og flere begreber for et begreb med blå Emneord Bygningsværker Abild (391) Blangstedgård, parcel 18, acryl Additionsarkitektur Adgangsveje Administrationsbygninger (292) Reservecentralen, (97) Holstebro Kunstmuseum, (14) Herman Bangs Have, (148) Farum Midtpunkt, (165) Bispebjerg krematorium, 4) Danmarks Nationalbank, (5) Rødovre Rådhus, (9) Unicon Beton, (11) Almindelig Brand, (22) Nordea tdl. Unibanks Hovedsæde, (25) Pihl & Søn, (27) Europæiske Filmhøjskole, Den, (29) Arkitekternes Hus, (30) Kongelige Bibliotek, Det, (35) Bibliotekarforbundet, (43) Dansk Design Center, (52) Tårnby Rådhus, (53) Pressens hus, (75) Holstebro Rådhus og Bibliotek, (77) B og O s Hovedkontor, (78) Birkerød Rådhus, (81) Color Line Færgeterminal, (82) DGI Vingsted Centeret, (85) Fuglsang Savværk, (96) Sparekassen Kronjyllands Hovedkontor, (99) Holstebro Kongres- og Kulturcenter, (48) Aalborg Lufthavn, (105) Holstebro Retsbygning, (110) TV 2 Østjylland, (112) Odder Rådhus, (131) Nykredits hovedsæde, (133) Finansieringsinstitut for Industri og Håndværk, (136) Hovedsæde for NCC, (138) Administrationsbygning, Tuborg Nord, (172) Københavns Belysningsvæsen., (173) Dansk Industri, (174) Københavns Rådhus, (177) Arkitema Domicil, XXV

26 Administrationslokaler (179) Sankt Clemensborg, (180) Århus Rådhus, (186) Arosgården, (192) Jægergården, (198) Fremtiden, (203) Hasseris Sparekasse, (209) Erhvervsarkivet, (210) Århus Toldkammer, (271) Panoptikon, (217) Løvenborg, (227) Odense Rådhus, (230) Gammel Dok, (233) Told og Skat Museet, (236) Vesterport, (241) Realkredit Danmark, (243) Mageløs 7, (244) Odense Vandselskab, (245) Danske Ambasade i Berlin, Den, (246) Arkitektur og Design, Aalborg Universitet, (264) Søllerød Rådhus, (266) Føtex, (273) Ørstedhus, (274) Shellhuset, (285) Siemens Mobile Phones, (286) Teknisk Forvaltning, (288) Aalborg Politistation, (291) Told og Skat, (293) M T Højgaard, (295) Nordjyllands Amtsgård, (302) Teaterskolen, (304) Mindship, (317) Ferring, (330) Grundfos, Poul Due Jensen Academy, (332) Industrielt Vaskeri, (347) Bruuns Galleri, (350) Harbour House, (352) Kobbertårnet, (359) HTS Domicil, (360) LO Hovedkvarter, (408) Vamdrup Rådhus, (415) Maribo Rådhus, (429) Ny Tøjhusgrunden, (433) Bent Brandt Domicil, (451) Sparekassen Sjællands Hovedkontor, (456) Ringkøbingbanens Kontor, (457) Århus Stiftstidende, (481) Udenrigsministeriet, (2) Paustian A/S, XXVI

27 Aerodynamik Aerodynamisk Aerodynamisk form Afrundede huse ahorn Aktivitetscentre Aktivitetshuse Akustik Akvarier Alléer almene boliger almennyttige boligselskaber Altaner (29) Arkitekternes Hus, (19) Elverhøj, (42) Viborg Kraftvarmeværk, (31) Villa Vision, (33) Con Cave, (242) Fyns Grafiske Værksted, (327) Operaen, (129) Islands Brygges Kulturhus, (108) Kulturhuset i Toftlund, (361) Maritimt Ungdomshus, (130) Musikstue, (136) Hovedsæde for NCC, (264) Søllerød Rådhus, (400) Ellevang Kirke, (533) Tryg Innovationscenter, (94) Kattegatcenteret, (118) Oceanariet, (355) Danmarks Akvarium, (252) Bakkehusene, (168) Mariebjerg kirkegård, (206) Enighedslund, (476) Lundtoftegården, (6) Bellavista, (61) Solbjerg Have, (28) Villa Funk, (163) Dronningegården, (169) Vestersøhus, (189) Frederiksbjerg Sundheds- og Kulturcenter, (190) Strandparken, (191) Vestervang, (206) Enighedslund, (229) Enhjørningens Gård, (238) Bellahøjhusene, (239) Gammeltorv 8, (256) Vodroffsvej 2A og 2B, (257) Storgården, (263) Charlottehaven, (266) Føtex, (275) Prangerhuset, (278) Beskyttede boliger, (280) Dannebrogsgade 18, (284) Etageboliger, XXVII

28 altangange Altangangshuse Alterbord (299) Halvtolv, (300) Torpedohallen, (309) Kystens Perle, (313) Skodsborg Sundpark, (349) Gemini Residence alias Frøsiloen, (372) VM-huset, (371) Tietgenkollegiet, (375) Langelinie, (376) Åparken, (386) Charlottenlund Park, (388) Skodsborg Strandhave, (391) Blangstedgård, parcel 18, (427) Havnestadhus, (500) Da Vinci Parken, (546) Metropolis, (220) Provstegården, (405) Olfert Fischers Gade, (418) Pærehaven, (492) Skælskør Højskole, (14) Herman Bangs Have, (372) VM-huset, (3) Bagsværd Kirke, Alternativ energi (466) Samsø - vedvarende Energi Ø, Altre aluminater Aluminium Amager Ambasader amfiteater Andelsboligforeninger Angli Ankomstarealer (95) Betlehemskirken, (159) Skt. Nikolaj Kirke, (344) Skjalm Hvide Alumnat, (3) Bagsværd Kirke, (42) Viborg Kraftvarmeværk, (43) Dansk Design Center, (49) Rotrunden, (132) Indiakaj 3-7, (133) Finansieringsinstitut for Industri og Håndværk, (199) Pumpestation, (202) Aalborg Stadion, (488) Herning Højskole, (250) Livornoparken, (245) Danske Ambasade i Berlin, Den, (340) Brandbjerg Højskole, (92) Hesselbo, (443) Herning Kunstmuseum, (52) Tårnby Rådhus, XXVIII

29 Ankomster Ankomsthaller Antropomorfisme arbejdsgiverforeninger Arbejdspladser Arkader Arkitektkonkurencer Arkitektkonkurrencer arkitektskoler Arkitektur Arkitekturhistorie arkiver Armaturer Asger Jorn Atelierer Ateliervinduer Atrier (64) Islev Kirke, (13) Århus Musikhus, (10) Høje Taastrup Banegård, (35) Bibliotekarforbundet, (359) HTS Domicil, (411) Crimp, (163) Dronningegården, (97) Holstebro Kunstmuseum, (30) Kongelige Bibliotek, Det, (237) Lufthavnsterminal, (306) Meldahls Smedie, (22) Nordea tdl. Unibanks Hovedsæde, (23) Søholm I, (40) Tornbjerg Kirke, (5) Rødovre Rådhus, (66) Munkegårdsskolen, (217) Løvenborg, (261) Skt. Andreas kirke, (226) Landsarkivet, (321) Kongelige Biblioteks Centralmagasin, Det, (37) SAS hotel, tidligere Royal Hotel, (217) Løvenborg, (264) Søllerød Rådhus, (322) Privathospitalet Hamlet, (327) Operaen, (430) Prags Boulevard, (431) Solbjerg Plads, (449) Silkeborg Kunstmuseum, (59) Atelierhusene, (258) Villa og atelier, (338) Museumscenter Aars, (136) Hovedsæde for NCC, (192) Jægergården, (241) Realkredit Danmark, (291) Told og Skat, (320) IT Universitetet, (346) CVU, (347) Bruuns Galleri, (382) Gassehaven, (415) Maribo Rådhus, (435) Sønderborg Amtsgymnasium, XXIX

30 Atrium Auditorier aula skoler aulaer bade Badeanstalter Badebassiner badebroer badehuse badelande baderum Badestrande Baldakiner Balkoner Ballustrader Banegårde Banker (468) Copenhagen Island, (516) Sukkertoppen, (43) Dansk Design Center, (79) Brundtlandcenteret DK, (423) Kilen, (8) Herlev Hospital, (21) Statens Museum for Kunst, (136) Hovedsæde for NCC, (182) Arkitektskolen, (184) Auditoriehuset, Århus Universitet, (294) Aalborg Universitet, (306) Meldahls Smedie, (326) Handelshøjskolen, Solbjerg Plads, (424) Skolen ved Sundet, (424) Skolen ved Sundet, (351) Kastrup Søbad, (269) Elektricitetsværk og badeanstalt, (351) Kastrup Søbad, (15) Mariendalsvej, (351) Kastrup Søbad, (421) Amager Strandpark, (534) Rytterhuset, (534) Rytterhuset, (213) Slotsøbadet, (217) Løvenborg, (137) Bellevue strandbad, (236) Vesterport, (309) Kystens Perle, (26) Himmelhuset, (62) Blangstedgård, Parcel 12, (147) Villa Poulsen, (205) Koldinghus, (264) Søllerød Rådhus, (265) Reitzels Boghandel, (284) Etageboliger, (260) Ny Carlsberg Glyptoteks bibliotek, (10) Høje Taastrup Banegård, (356) Flintholm Station, (510) Ny Ellebjerg Station, (4) Danmarks Nationalbank, XXX

31 Bassiner BBB beboelsesejendomme Beboerhuse Bebyggelser Bebyggelsesplaner Begravelsesanlæg Belysning Belysningsarmaturer belysningsplaner Belægninger Bensinstationer Beplantning Beskyttede boliger besøgscentre Beton (96) Sparekassen Kronjyllands Hovedkontor, (203) Hasseris Sparekasse, (271) Panoptikon, (1) NaturBornholm, (545) Flodhestehuset, (418) Pærehaven, (181) Klintegården, (206) Enighedslund, (221) Skt. Jørgens Haven, (20) Vingehuset, Egebjerggård, (49) Rotrunden, (388) Skodsborg Strandhave, (252) Bakkehusene, (87) Glostrup Krematorium & Kapel, (140) Mindelunden i Ryvangen, (36) Enghøj kirke, (64) Islev Kirke, (66) Munkegårdsskolen, (428) Holmbladsgade, (431) Solbjerg Plads, (533) Tryg Innovationscenter, (264) Søllerød Rådhus, (428) Holmbladsgade, (41) Trinitatis Kirkes sognehus, (51) Jarmers Plads, (134) Halmtorvet, (293) M T Højgaard, (402) Hald Ege Kirke og Kapel, (439) Servicestation, (135) Sjølund, (162) Ordrup kirkegård, (168) Mariebjerg kirkegård, (515) Spidslastcentral, (170) Nybodergården, (278) Beskyttede boliger, (283) Lions Park, (343) Musholm Bugt, (282) Lindholm Høje Museum, (342) Kongernes Jelling, (438) Fregatten Jyllands Besøgscenter, (459) Roskilde Museumshavn og ø, (8) Herlev Hospital, (9) Unicon Beton, (84) Esbjerg Musikhus, XXXI

32 Betonelementer (86) Cykel- og fodgængerbro, (89) Gug Kirke, (112) Odder Rådhus, (120) Kalundborghallen, (122) Syddansk Universitet - Produktions Teknologi, (125) Syddansk Universitet, (127) Syddansk Universitet, (128) Centralsygehuset i Slagelse, (142) Metrostation, (145) Villa på Bakkedal, (148) Farum Midtpunkt, (202) Aalborg Stadion, (218) Udstillingsbygningen, (247) Kapel, (248) Aalborg Medborgerhus og Bibliotek, (277) Hvide Kødby, Den, (282) Lindholm Høje Museum, (284) Etageboliger, (292) Reservecentralen, (293) M T Højgaard, (295) Nordjyllands Amtsgård, (308) Helsingør Renseanlæg, (328) ARoS, (348) Bådklub, (350) Harbour House, (359) HTS Domicil, (370) Ordrupgaard, (398) Entreprenørskolen, (406) Scanticon, (412) Nordcold, (2) Paustian A/S, (3) Bagsværd Kirke, (105) Holstebro Retsbygning, (191) Vestervang, (294) Aalborg Universitet, (299) Halvtolv, (340) Brandbjerg Højskole, (378) Eremitageparken, (379) Askerød, (380) Gadekæret, (381) Galgebakken, (384) Hyldespjældet, (386) Charlottenlund Park, (401) Farum Svømmehal, (433) Bent Brandt Domicil, (435) Sønderborg Amtsgymnasium, (436) Skoleby i Herning, (444) Høje Gladsaxe, XXXII

33 Betonfacader Betonforskalling Betonhulsten Betonkonstruktioner Betonlofter betonsiloer Betonsøjler Betonvægge Bibliotek Biblioteker (480) Tårnby Hovedbibliotek, (505) Hinnerup Bibliotek og Kulturhus, (514) Risskov Amtsgymnasium, (150) Albertslund Syd, (89) Gug Kirke, (164) Mariebjerg kapel, (164) Mariebjerg kapel, (167) Vandtårn, (291) Told og Skat, (356) Flintholm Station, (366) Tegners Museum, (369) Servicestation, (370) Ordrupgaard, (401) Farum Svømmehal, (492) Skælskør Højskole, (3) Bagsværd Kirke, (349) Gemini Residence alias Frøsiloen, (364) Wenneberg Siloen, (2) Paustian A/S, (278) Beskyttede boliger, (26) Himmelhuset, (366) Tegners Museum, (63) Holmbladsgade Kvartercenter, (30) Kongelige Bibliotek, Det, (46) Gentofte Hovedbibliotek, (67) Rødovre hovedbibliotek, (75) Holstebro Rådhus og Bibliotek, (78) Birkerød Rådhus, (123) Nyborg Folkebibliotek, (153) Universitetsbiblioteket, (201) Haraldslund, (219) Musikbiblioteket, (226) Landsarkivet, (248) Aalborg Medborgerhus og Bibliotek, (260) Ny Carlsberg Glyptoteks bibliotek, (321) Kongelige Biblioteks Centralmagasin, Det, (326) Handelshøjskolen, Solbjerg Plads, (331) Fremtidens Forsamlingshus, (335) Kulturhuset i Skanderborg, (352) Kobbertårnet, (357) Frederiksberg Bibliotek, (373) KASB, (417) Nakskov Uddannelsescenter, XXXIII

34 Bilfri zone Billedkunst Bindingsværk Biografer Birk Centerpark Bladguld Bladhuse blokbebyggelser Blænding Boblebade Boenheder bofællesskaber Boghandeler Boldhaller Boligbebyggelse Boligbebyggelser (434) Kulturøen, (445) Slotsmøllen, (480) Tårnby Hovedbibliotek, (505) Hinnerup Bibliotek og Kulturhus, (506) Hjallerup Kulturhus og Bibliotek, (149) Banehegnet, (46) Gentofte Hovedbibliotek, (249) Hegnslund, (455) Magasinbygning, (44) Zoologisk Haves indgangsparti, (58) Palads Bio, (217) Løvenborg, (224) Brandts Klædefabrik, (305) Filmskolen, (434) Kulturøen, (80) Elia, (260) Ny Carlsberg Glyptoteks bibliotek, (32) BT huset, (353) Blidah Parken, (32) BT huset, (143) Østerbro svømmehal, (111) Space Frame, (413) Gartnervænget, (265) Reitzels Boghandel, (50) Frederik IX hallen, (47) DGI-byen, (12) Dianas Have, (6) Bellavista, (14) Herman Bangs Have, (17) Søfronten, (23) Søholm I, (252) Bakkehusene, (34) Garvergården, (39) Prinsessegade 56, (56) Brumleby - Lægeforeningens boliger, (59) Atelierhusene, (61) Solbjerg Have, (62) Blangstedgård, Parcel 12, (73) Studiebyen, (76) Allerød Have, XXXIV

35 (90) Havrevangen, (92) Hesselbo, (107) Søhuse, (114) Blangstedgård, Parcel 15, (135) Sjølund, (149) Banehegnet, (150) Albertslund Syd, (160) Sibeliusparken, (163) Dronningegården, (190) Strandparken, (191) Vestervang, (215) Boligbebyggelsen Langelinie, (220) Provstegården, (238) Bellahøjhusene, (250) Livornoparken, (251) Strygejernet, (257) Storgården, (299) Halvtolv, (301) Schifters Kvarter, (312) Rungsted Sundpark, (337) Økohus 99, (349) Gemini Residence alias Frøsiloen, (353) Blidah Parken, (354) Christiansgave, (375) Langelinie, (376) Åparken, (378) Eremitageparken, (380) Gadekæret, (381) Galgebakken, (382) Gassehaven, (387) Fuglsangparken, (388) Skodsborg Strandhave, (389) Tinggården I, (390) Ved Branddammen, (391) Blangstedgård, parcel 18, (392) Blangstedgård, Parcel 10, (405) Olfert Fischers Gade, (418) Pærehaven, (425) Østbanegade 11, (427) Havnestadhus, (444) Høje Gladsaxe, (445) Slotsmøllen, (476) Lundtoftegården, (478) Sættedammen, (527) Bispebjerg Bakke, (484) Bøgehegnet, (486) Egebjergvang, (487) Flexibo, XXXV

36 (493) Den Hvide Facet, (500) Da Vinci Parken, (509) Nordlyset, (529) Teglværkshavnen, (530) Copenhagen Golf Park, (531) Porthuset, (539) Tuborg Havnepark, (542) Vildrose II, (547) Sluseholmen, Boligbegyggelser (393) Blangstedgård, Parcel 19, (450) Fjordstokkene, (452) Søndergård Park, boligbyebyggelser (394) Blangstedgård, Parcel 09, Boligbyggeri Boligbyggerier Boligeksperimenter Boliger Boligindretning Boligkassetter Boligkomplekser (15) Mariendalsvej, (34) Garvergården, (39) Prinsessegade 56, (169) Vestersøhus, (206) Enighedslund, (228) Dæhnfeldt Seniorboliger, (229) Enhjørningens Gård, (263) Charlottehaven, (300) Torpedohallen, (313) Skodsborg Sundpark, (368) Boase, (372) VM-huset, (541) Valby Have, (546) Metropolis, (111) Space Frame, (6) Bellavista, (71) Stellings hus, (76) Allerød Have, (28) Villa Funk, (107) Søhuse, (111) Space Frame, (263) Charlottehaven, (353) Blidah Parken, (354) Christiansgave, (251) Strygejernet, (399) Blå pakhus, Det - renovering, (418) Pærehaven, (542) Vildrose II, (268) Hafniahus, Boligkvarterer (62) Blangstedgård, Parcel 12, (301) Schifters Kvarter, XXXVI

37 Boligområder Boligstokke Boligtyper (547) Sluseholmen, (61) Solbjerg Have, (62) Blangstedgård, Parcel 12, (76) Allerød Have, (114) Blangstedgård, Parcel 15, (12) Dianas Have, (301) Schifters Kvarter, (383) Hedelyngen, Boligudstillinger (62) Blangstedgård, Parcel 12, Bordursten botaniske haver Brandtrapper Broer Brombærparken brystninger Bræddebeklædning Brønshøj Buede bygninger Buegange Bungalower Butikker (41) Trinitatis Kirkes sognehus, (134) Halmtorvet, (397) Botanisk Have, renovering, (414) Historisk Botanisk Have, (99) Holstebro Kongres- og Kulturcenter, (125) Syddansk Universitet, (86) Cykel- og fodgængerbro, (356) Flintholm Station, (510) Ny Ellebjerg Station, (541) Valby Have, (375) Langelinie, (249) Hegnslund, (238) Bellahøjhusene, (14) Herman Bangs Have, (163) Dronningegården, (413) Gartnervænget, (195) Hus ved Randkløve, (44) Zoologisk Haves indgangsparti, (72) Busterminalen, (71) Stellings hus, (93) Ilva Møbelhus, (138) Administrationsbygning, Tuborg Nord, (154) Østerport station, (177) Arkitema Domicil, (200) Multifunktionelt træhus, (216) Forretningshus, (236) Vesterport, (243) Mageløs 7, (265) Reitzels Boghandel, (323) Frederiksberg Centret, (329) Bruuns Arkade, (347) Bruuns Galleri, XXXVII

38 butikscentre butikstorve bybaner (352) Kobbertårnet, (394) Blangstedgård, Parcel 09, (347) Bruuns Galleri, (452) Søndergård Park, (356) Flintholm Station, (363) Vesterport Station, byforbedringer (176) Århus Å, Byfornyelse Byggeeksperimenter Byggeri ved vandet Byggesystemer Bygningsfredning Bygningsrenovering Bygningsstruktur bygningsudsmykning Byhuse (38) Vesterhus, (405) Olfert Fischers Gade, (496) Kulturspinderiet, (54) Håndværkets Hus, (426) Thylejren, (463) Torup Landsby, (483) villalive, (30) Kongelige Bibliotek, Det, (135) Sjølund, (139) Sommerhus på Lolland, (379) Askerød, (237) Lufthavnsterminal, (366) Tegners Museum, (143) Østerbro svømmehal, (150) Albertslund Syd, (66) Munkegårdsskolen, (261) Skt. Andreas kirke, (71) Stellings hus, (216) Forretningshus, (239) Gammeltorv 8, byinventar (176) Århus Å, (431) Solbjerg Plads, Bymiljø (115) Kolding Byferie, (120) Kalundborghallen, (421) Amager Strandpark, byplanlægning (176) Århus Å, (547) Sluseholmen, Byporte Byrum (160) Sibeliusparken, (41) Trinitatis Kirkes sognehus, (51) Jarmers Plads, (99) Holstebro Kongres- og Kulturcenter, (134) Halmtorvet, (144) Islands Brygge, XXXVIII

39 Byrådssale byøkologi Bænke Bøgeparket Bølgeeternit bølgeplader Børnebassiner (163) Dronningegården, (174) Københavns Rådhus, (428) Holmbladsgade, (430) Prags Boulevard, (431) Solbjerg Plads, (501) Det genmodificerede Paradis, (248) Aalborg Medborgerhus og Bibliotek, (264) Søllerød Rådhus, (408) Vamdrup Rådhus, (212) Byøkologisk Forsøgsbyggeri, (368) Boase, (140) Mindelunden i Ryvangen, (145) Villa på Bakkedal, (61) Solbjerg Have, (488) Herning Højskole, (143) Østerbro svømmehal, (315) Havnebad, Børnehaver (39) Prinsessegade 56, (88) Børnehuset Himmeldalen, (278) Beskyttede boliger, (336) Børnehaven Stenhøjen, Børneinstitutioner (39) Prinsessegade 56, Bådeklubber Bådeværfter (16) Vedbæk Havn, (57) Vikingemuseerne, bådværfter (459) Roskilde Museumshavn og ø, Cafeer cafeteriaer cafeterier campus (54) Håndværkets Hus, (129) Islands Brygges Kulturhus, (224) Brandts Klædefabrik, (282) Lindholm Høje Museum, (306) Meldahls Smedie, (310) Louisiana, (331) Fremtidens Forsamlingshus, (310) Louisiana, (328) ARoS, (355) Danmarks Akvarium, (367) Willumsens Museum, (370) Ordrupgaard, (183) Århus Universitet, (294) Aalborg Universitet, XXXIX

40 Carporte Casinoer CBS Cedertræ Center for erhverv og uddannelse Chaussesten Christiansholmsfortet cirkulære bygninger Cobra Composites containere Corten cortenstål Curtain Wall Cykelstier Cylindriske bygninger Cylindriske huse DAB Daginstitutioner Dagslys (28) Villa Funk, (151) Casino ved Hotel Scandinavia, (70) Handelshøjskolen, Dalgas Have, (326) Handelshøjskolen, Solbjerg Plads, (423) Kilen, (57) Vikingemuseerne, (315) Havnebad, (459) Roskilde Museumshavn og ø, (296) CVU, (41) Trinitatis Kirkes sognehus, (134) Halmtorvet, (166) Sølystvej, (308) Helsingør Renseanlæg, (371) Tietgenkollegiet, (437) Carl-Henning Pedersen og Else Allfelts Museum, (443) Herning Kunstmuseum, (449) Silkeborg Kunstmuseum, (494) Fiberline Composites, (418) Pærehaven, (125) Syddansk Universitet, (127) Syddansk Universitet, (148) Farum Midtpunkt, (233) Told og Skat Museet, (401) Farum Svømmehal, (362) Toiletbygning, (5) Rødovre Rådhus, (37) SAS hotel, tidligere Royal Hotel, (321) Kongelige Biblioteks Centralmagasin, Det, (86) Cykel- og fodgængerbro, (7) Tycho Brahe Planetariet, (35) Bibliotekarforbundet, (476) Lundtoftegården, (61) Solbjerg Have, (88) Børnehuset Himmeldalen, (232) Fyrtøjet, (279) Fritidshjem, (336) Børnehaven Stenhøjen, (372) VM-huset, 9) Unicon Beton, XL

41 (46) Gentofte Hovedbibliotek, (66) Munkegårdsskolen, (98) Lyng Kirke, (164) Mariebjerg kapel, (193) Nordjyllands Kunstmuseum, Danmarks Internationale Kollegium (491) DIK Kollegium, Dekorationer Dekorative døre Den lille havfrue Depoter Design Det biovidenskabelige fakultet Det Kongelige Teater DIK Kollegium direktionslokaler DIS Kollegium dobbeltdøre Dobbelthuse Domer domes Domhuse Domiciler drivhuse dyrehospitaler dyrlæger Døbefonde Døbefonte døre (124) Nørrevangskirken, (31) Villa Vision, (501) Det genmodificerede Paradis, (16) Vedbæk Havn, (321) Kongelige Biblioteks Centralmagasin, Det, (37) SAS hotel, tidligere Royal Hotel, (67) Rødovre hovedbibliotek, (195) Hus ved Randkløve, (362) Toiletbygning, (540) Universitetshospital for store husdyr, (523) Teaterfuglen, (491) DIK Kollegium, (217) Løvenborg, (491) DIK Kollegium, (318) Girafhuset, (27) Europæiske Filmhøjskole, Den, (522) Randers Regnskov, (463) Torup Landsby, (105) Holstebro Retsbygning, (498) Tryg-Balticas Hovedsæde, (212) Byøkologisk Forsøgsbyggeri, (389) Tinggården I, (397) Botanisk Have, renovering, (540) Universitetshospital for store husdyr, (540) Universitetshospital for store husdyr, (3) Bagsværd Kirke, (64) Islev Kirke, (158) Stavnsholtkirken, (274) Shellhuset, XLI

42 Bilag 7: Reklame for brugerundersøgelse på mails til alle ansatte på KASB. Kære alle Stine har netop informeret mig om, at den nye (beta) version af nu er gået i luften. Jubii og tillykke! Jeg vil opfordre jer til at klikke ind på siden og deltage i den brugerundersøgelse Stine har lagt på siden. Man kan vinde to biografbilletter Mange hilsener fra Inge Inge Kongsgaard Hansen Kunstakademiets Arkitektskoles Bibliotek Danneskiold-Samsøes Allé København K. tel.: (0045) Kære alle, Nu kør Stines brugerundersøgelsen til arkitekturbilleder igen, og ni må gerne udfylde den. Ni må gerne gøre det en gang til, hvis I gjorde den første gang med. Reklamere gerne for basen til vores lånere, flyers er på gang. Prøve gerne basen og alle de nye funktioner og hvis der er nogle problem eller forslag til forbedringer send gerne en mail til mig og Andreas. Venlig hilsen Daniel XLII

43 Bilag 7a: Reklame for brugerundersøgelse på KASB.dk Forside på KASB.dk XLIII

44 Underside på KASB.dk XLIV

45 Bilag 7b: Reklame for brugerundersøgelse på KA-net Forside på KA-net Underside på KA-net XLV

46 Bilag 7c: Reklame for brugerundersøgelse Bogmærker XLVI

47 Bilag 7d: Reklame - diverse Kære alle KASB er ikke kun bøger og papir vi leverer også billeder af arkitektur og vil gerne blive endnu bedre til det. På KASB har vi en sød bibliotekarstuderende tilknyttet (Stine), der er ved at lave et projekt om KASBs offentligt tilgængelige billeddatabase STINE HAR BRUG FOR DIN HJÆLP! Og KASB vil også blive glad for den.. Hjælpen består i at besøge og svare på et spørgeskema om sitet det tager ca. 5 minutter og vil hjælpe os med at gøre så god som overhovedet muligt. Databasen er netop lanceret i en ny og langt bedre version end tidligere, men stadig i en betaudgave, der er under udvikling og den kan du være med til at præge! Der bliver trukket lod om to biografbilleter må heldet være med de mange af jer, der forhåbentlig kan afse tid til at være med På forhånd tak for hjælpen mange hilsner fra Dorthe Dorthe Bendtsen Arkitekt maa Kunstakademiets Arkitektskoles Bibliotek Danneskiold-Samsøes Allé København K XLVII

48 XLVIII

Pårørende( involvering fakta og evidens

Pårørende( involvering fakta og evidens Vi stræber efter at forbedre patientsikkerheden og skabe et sundhedsvæsen, hvor patienterne i højere grad ser og mærker, at det er til for dem. c/o Hvidovre Hospital P610 Kettegård Alle 30 2650 Hvidovre

Læs mere

Hyldespjældet anno 2035 BILAG. En overordnet analyse af renoveringsbehovet i Hyldespjældet i relation til den energipolitiske milepæl for 2035.

Hyldespjældet anno 2035 BILAG. En overordnet analyse af renoveringsbehovet i Hyldespjældet i relation til den energipolitiske milepæl for 2035. Hyldespjældet anno 2035 BILAG En overordnet analyse af renoveringsbehovet i Hyldespjældet i relation til den energipolitiske milepæl for 2035. Udarbejdet af DTU BYG ved Diana Lauritsen Jun nov 2012 Bilag

Læs mere

.DK RELANCERING MED PROJEKTSTED:

.DK RELANCERING MED PROJEKTSTED: ARKITEKTTURBILLEDER..DK RELANCERING MED BRUGERINDDRAGELSE DANMARKS BIBLIOTEKSSKOLE ERHVERVSRELATEREDE PROJEKT PROJEKTSTED: KUNSTAKADEMIETS ARKITEKTSKOLESS BIBLIOTEK SKREVET AF: STINE VEJLEBO HANSEN ÅRGANG

Læs mere

C U R R I C U L U M V I T A E

C U R R I C U L U M V I T A E C U R R I C U L U M V I T A E ANNA CHRISTINA HALLGREN Nationalitet Svensk Fødselsdato 11. august 1959 Uddannelse Medlemskab af faglige organisationer Andet 1987 Afgangseksamen fra skolen, Det Kongelige

Læs mere

F O T O S A F A R I. 28. 29. April 2005

F O T O S A F A R I. 28. 29. April 2005 F O T O S A F A R I 28. 29. April 2005 F O T O S A F A R I : En rejse i Dansk arkitektur afholdt af og for deltagerne i konsortieprojektet DEN SYNLIGE BETONOVERFLADE forbedring og fornyelse af betons æstetiske

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Danmarks Biblioteksskole

Danmarks Biblioteksskole Danmarks Biblioteksskole 30. september 2009 1 Projektplan Målbeskrivelse: Køgebibliotekerne består af et hovedbibliotek samt fem lokalbiblioteker hvoraf to af disse er af lidt mindre størrelse. Igennem

Læs mere

Projekt beskrivelse Budget Region navn Udbudstype Udbudt entreprise Ombygning af lokalcenter. 25,0 Mio.Kr Region syddanmark Ikke afklaret

Projekt beskrivelse Budget Region navn Udbudstype Udbudt entreprise Ombygning af lokalcenter. 25,0 Mio.Kr Region syddanmark Ikke afklaret Projekt beskrivelse Budget Region navn Udbudstype Udbudt entreprise Ombygning af lokalcenter. 25,0 Mio.Kr Region syddanmark Ikke afklaret Totalentreprenør Restaurering af kirke 3,0 Mio.Kr Region hovedstaden

Læs mere

Hellerupvej Tranegårdsvej Tranegårdsvej og Charlottenlundvej. den enkelte ejendom MAKS. ETAGER 3½ 3½ 3½ 3 3 3 4. den enkelte ejendom

Hellerupvej Tranegårdsvej Tranegårdsvej og Charlottenlundvej. den enkelte ejendom MAKS. ETAGER 3½ 3½ 3½ 3 3 3 4. den enkelte ejendom 1.B1 1.B2 1.B3 1.B4 1.B5 1.B6 1.B7 Bernstorffsparken og Høeghsmindevej Bernstorffsvej og Kildegårdsvej Hellerupvej Tranegårdsvej Tranegårdsvej og Charlottenlundvej Tranegårdsvej og Gersonsvej Blidahpark

Læs mere

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester Projekt plan Titel på projekt: TAKSONOM: PETER KRISTIANSENS ARKIV (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER) Projektsted: LARM AUDIO RESEARCH ARCHIVE (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER)

Læs mere

Responses. Studieretning? Studieretning? Count Arkitekt 75. Konservator 7.4% Responses to this question 121. last 41 days. Percentage of Responses

Responses. Studieretning? Studieretning? Count Arkitekt 75. Konservator 7.4% Responses to this question 121. last 41 days. Percentage of Responses 00 82 last 4 days 0 0 4 2 November, 202 November 8, 202 November, 202 November 22, 202 November 2, 202 Studieretning? Arkitekt (2%) Design (0.%) Konservator (.4%) to this question 2 Studieretning? Arkitekt

Læs mere

Foreningen Kulturnatten

Foreningen Kulturnatten 1 Foreningen Kulturnatten Kulturnatten 2017 Personlige interview foretaget 13. oktober 2017 2017: 504 respondenter 2015: 467 respondenter 2013: 562 respondenter 2011: 506 respondenter 2009: 514 respondenter

Læs mere

Bornerim, Remser og Lege

Bornerim, Remser og Lege Danske Bornerim, Remser og Lege videlnkkende efter Folkemunde samlede og til Dels optegnede af Evald Tang Kristensen. Århus. Jacob Zcuners Bogtrykkeri. I Kommission hos Karl Schonberg i Kjobenhavn. 1896.

Læs mere

ærlighed gennem enkelhed

ærlighed gennem enkelhed Paustian Arkitekt ærlighed gennem enkelhed 2 Paustian Arkitekt arbejder ud fra et ønske om, at funktion, arkitektur og byggeøkonomi skal gå op i en højere enhed. Paustian Arkitekt, ærlighed gennem enkelhed

Læs mere

Oversigtsblad. over tilblivelsen af "Haandbog i Verdens-Historien" III, Fase. 229*

Oversigtsblad. over tilblivelsen af Haandbog i Verdens-Historien III, Fase. 229* fase* 229, Oversigtsblad over tilblivelsen af "Haandbog i VerdensHistorien" III, Fase. 229* Forarbejder; referat af Moncada's kataloniertog (1836) 1. til indledning; "NyaarsTiden" 2. til indledning; "NyaarsTiden"

Læs mere

Danmarks Bedste Handelsby

Danmarks Bedste Handelsby Danmarks Bedste Handelsby 2012 Indholdsfortegnelse Danmarks Bedste Handelsby 2012 2 Kundeinterviews 3 Resultater - Top 5 18 Juryens bedømmelse 24 Resultater - Danmarks Bedste Handelsby 2012 26 Danmarks

Læs mere

2008- Creo Arkitekter A/S, stilling afdelingsarkitekt

2008- Creo Arkitekter A/S, stilling afdelingsarkitekt Claus Gade Ved Hegnet 22 2960 Rungsted Kyst Tlf. +45 4579 1330 Mobil +45 2633 8834 E-mail clausgade@mail.dk Curriculum vitae Claus Gade 2008- Creo Arkitekter A/S, stilling afdelingsarkitekt Ansvarsområde.

Læs mere

Rotary Danmarks Sekretariat

Rotary Danmarks Sekretariat Ialt pr. 1. aug. 2011 186 1.250 10.293 11.543-4 - -4 Ialt pr. 1. aug. 2010 195 1.161 10.414 11.575 - Til/ afgang i perioden -9 89-121 -32 Allerød 1-38 38-1 - -1 Amager - 1 30 31 - - - Assens 2 8 30 38-1

Læs mere

Opsamling af kultur- og fritidsundersøgelse i Østerbro Borgerpanel

Opsamling af kultur- og fritidsundersøgelse i Østerbro Borgerpanel Opsamling af kultur- og fritidsundersøgelse i Østerbro Borgerpanel Spørgeskemabesvarelserne er indsamlet gennem Østerbro Borgerpanel i perioden 3.-10. oktober 2017. Spørgeskemaet er blevet sendt ud på

Læs mere

Notat. Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen. Januar 2009

Notat. Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen. Januar 2009 Notat Januar 2009 Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen Delaftale 1: København Centrum Ascot Hotel Studiestræde 61 1554 København V Telefon: 33 12 60 00 Email: hotel@ascot-hotel.dk Best Western

Læs mere

Digitale Netværk... 3 Abribus... 4 Railboards... 5 Retail & Convenience... 6

Digitale Netværk... 3 Abribus... 4 Railboards... 5 Retail & Convenience... 6 Prisliste 2017 Indhold Digitale Netværk... 3 Abribus... 4 Railboards... 5 Retail & Convenience... 6 Side 2 Digitale netværk 2017 1 Digitalt Netværk skærme Share of Time pr. stk. * DSB 93 16,66% 2.200 204.600

Læs mere

Trafikale tilgængelighedsanalyser. Jesper Nordskilde COWI A/S

Trafikale tilgængelighedsanalyser. Jesper Nordskilde COWI A/S MapInfo Konference 2007 - Syn for sagen... Kolding, 18. september Jesper Nordskilde COWI A/S 1 Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse? Overblik over rejsemuligheder Rejsetid for forskellige transportmidler

Læs mere

Inspiration til biblioteker

Inspiration til biblioteker po inventar as Vermundsgade 40 B 3. 2100 København Ø Telefon 39 27 08 41 Fax 39 27 08 84 po@poinventar.dk www.poinventar.dk Inspiration til biblioteker Bibliotekernes stærkere placering i samfundet som

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V). Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 533 Offentligt J.nr. 2011-518-0180 Dato: 07.06.2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj 2011.

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Hvad er en Teknisk Designer? Tekniske Designere kan k. f.eks. arbejde som:

Hvad er en Teknisk Designer? Tekniske Designere kan k. f.eks. arbejde som: Hvad er en Teknisk Designer? Teknisk designer er en moderne udgave af teknisk assistent betegnelsen, som længe har været anset for forældet til tekniske assistenters funktionsområder. Det er den tidligere

Læs mere

DANSK ARKITEKTURHISTORIE

DANSK ARKITEKTURHISTORIE STUDIER I DANSK ARKITEKTURHISTORIE 9. februar - 30. april, 2015 Opgavens formål er at uddybe den enkeltes viden om dansk arkitekturhistorie. Den studerende forventes herigennem, at kunne placere en vilkårligt

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Engelsk Dansk Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Dear Sir, Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49...

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49... Page 1 of 2 From: Vivian Grønvall Petersen Sent: 12-02-2014 13:01:11 To: Vivian Grønvall Petersen Subject: VS: Om kommuners borgmesterkørsel. Attachments: kommuner borgmesterkørsel.xls Fra: KBS@frederiksberg.dk

Læs mere

Jylland EAN-lokationsnr. Firma - / stednr. Telefon- / faxnr.

Jylland EAN-lokationsnr. Firma - / stednr. Telefon- / faxnr. Jylland EAN-lokationsnr. Firma - / stednr. Telefon- / faxnr. Esbjerg SILVAN Byggemarked 5790000250707 Firma nr. 37 Tlf: +45 7915 1000 Østre Gjesingvej 10 Sted nr. 377 Fax: +45 7912 6934 6715 Esbjerg N.

Læs mere

Delaflevering. Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk. Kenneth Hansen, kenhan@itu.

Delaflevering. Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk. Kenneth Hansen, kenhan@itu. Delaflevering Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk Kenneth Hansen, kenhan@itu.dk 1 Indholdsfortegnelse Problemfelt - Problemformulering... 3 Målgruppe...

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Engelsk Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

Anja Stepien Projektplan IVA, 30.9.2013 Det erhvervsrelaterede projekt

Anja Stepien Projektplan IVA, 30.9.2013 Det erhvervsrelaterede projekt Projektplan Formelle data Studerende: Anja Stepien a09anst@stud.iva.dk og a09stni@stud.iva.dk Projektstedet: Holstebro Bibliotek, Kirkestræde 11, 7500 Holstebro Kontaktpersoner: Vita Debel vita.debel@holstebro.dk

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Udviklingen i. Anmeldelser, afgørelser og erstatninger

Udviklingen i. Anmeldelser, afgørelser og erstatninger Udviklingen i Anmeldelser, afgørelser og erstatninger Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Anmeldelser...3 Anmeldelser fordelt på skadevoldertype; hele landet...3 Anmeldelser fordelt på skadevoldertype...3

Læs mere

Projektplan. Målbeskrivelse.

Projektplan. Målbeskrivelse. Projektplan. Målbeskrivelse. Problemfelt. Det centrale problemfelt er, at Litteraturfestivalen Ordskælvs målgruppe er unge mellem 15 og 30 år. Denne gruppe af mennesker har det været arbejdsgruppens primære

Læs mere

Bilag 1. Miljøvurdering (Høring og offentliggørelse) Kan planen påvirke et Natura 2000 område væsentligt ( 3 stk. 1, nr. 2)

Bilag 1. Miljøvurdering (Høring og offentliggørelse) Kan planen påvirke et Natura 2000 område væsentligt ( 3 stk. 1, nr. 2) Miljøvurdering (Høring og offentliggørelse) Bilag 1 Miljøvurdering Tillæg 1 til Rudersdal Spildevandsplan 2013-2016 Dato: 10-05-2016 Vurdering i forhold til lovens 3, afkryds i de relevante kasser med

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Kort og arealer Maps and areas

Kort og arealer Maps and areas 13 Kort og arealer Maps and areas Arealanvendelse Oplysningerne om planlagt arealanvendelse i regionen stammer fra Hovedstadsregionens Statistikkontor's arealundersøgelse, som gennemføres hvert andet år,

Læs mere

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Svar indsamlet i perioden 8. til 17. januar 2014 Første resultater fremlagt på stormøde lørdag den 25. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000.

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000. 2. Asylkontor db UDLÆNDINGESTYRELSEN Kommunernes Landsforening Kommune Kontaktrådene Dato: 12. december 2013 Sagsnummer: 13/013100 Sagsbehandler: pep Forhøjelse af landstallet for 2014 Det følger af Integrationslovens

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F21 VERSION: R2.0.9.S01.I01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: Kajakken3003 NO_DOC_EXT: 2016-057461 SOFTWARE VERSION: 9.1.5 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail:

Læs mere

Projektplan BILAG 1. Målbeskrivelse

Projektplan BILAG 1. Målbeskrivelse BILAG 1 Projektplan Målbeskrivelse Problemfelt og problemstilling - hvilken type behov er opstillet fra projektstedet, og i hvilket fagligt område befinder dette sig indenfor. Formålet for dette projekt

Læs mere

Vi skal understrege, at din besvarelse vil blive behandlet fortroligt, og at svarene kun vil blive offentliggjort som generelle oversigter.

Vi skal understrege, at din besvarelse vil blive behandlet fortroligt, og at svarene kun vil blive offentliggjort som generelle oversigter. Dit Studievalg 2014 Velkommen til spørgeskemaundersøgelsen Dit studievalg 2014. Tak fordi du vil deltage i vores undersøgelse. Aarhus Universitet ønsker at give den bedst mulige uddannelsesinformation

Læs mere

Liste med institutioner som indgår i censorudligningsordningen

Liste med institutioner som indgår i censorudligningsordningen Liste med institutioner som indgår i censorudligningsordningen Institutions nr. Skole 101108 Akademisk Studenterkursus 101115 Rysensteen Gynasium 101117 Sankt Annæ Gymnasium 101118 Christianshavns Gymnasium

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Anders Strange Hansen

Anders Strange Hansen Anders Strange Hansen Personlig information Nationalitet: Dansk Fødselsår: 1969 Kontakt Epost: as@strange-consult.dk Tlf.: +45 40455799 Uddannelse Civilingeniør, Bygningslinien fra Danmarks Tekniske Højskole

Læs mere

F R E D N I N G S F O R S L A G

F R E D N I N G S F O R S L A G F R E D N I N G S F O R S L A G KØBENHAVNS KOMMUNE Ny Carlsberg Vej set fra Vesterfælledvej. 2 Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Kommune: Københavns Kommune Adresse: Ny

Læs mere

Landskabsarkitektur. Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber

Landskabsarkitektur. Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Landskabsarkitektur Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber Landskabsarkitektur 1 2

Læs mere

Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Spansk

Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Spansk Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Spansk KOMMENTARERNE ER IKKE SYNTETISERET HER DA DE ER SÅ ENKELTSTÅENDE AT DET IKKE SYNES MULIGT. DER VAR GENEREL TILFREDSHED MED VEJLEDNINGEN Generelle oplysninger

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Arkitektur & Design. TILLIDSERHVERV 2011 Censor ved Aalborg Universitet, Arkitektur & Design. Energikursus. Revit Architecture 2010.

Arkitektur & Design. TILLIDSERHVERV 2011 Censor ved Aalborg Universitet, Arkitektur & Design. Energikursus. Revit Architecture 2010. DK -9000 Tel +45 22 35 87 36 info@jesperkorfdk CURRICULUM VITAE NAVN Jesper Korf Madsen FØDSELSÅR 1975 NATIONALITET Dansk SPROG Dansk, Engelsk UDDANNELSE 2004 Cand Polyt Arkitekt, Universitet instutut

Læs mere

Byvandring på Frederiksberg Byens Netværk arrangement 2006.09.13 Tekst og foto: Teddy Olsen

Byvandring på Frederiksberg Byens Netværk arrangement 2006.09.13 Tekst og foto: Teddy Olsen Byvandring på Frederiksberg Byens Netværk arrangement 2006.09.13 Tekst og foto: Teddy Olsen 1/6 På en pragtfuld solskinsdag med skyfri himmel var 40 medlemmer af Byens Netværk samlet på Frederiksberg til

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

DET DANSKE PROJEKTMARKED MED OG UDEN FINANSIERING

DET DANSKE PROJEKTMARKED MED OG UDEN FINANSIERING DET DANSKE PROJEKTMARKED MED OG UDEN FINANSIERING Baseret på daglig informationsopdatering på byggeprojekter indhenter vi også oplysninger om, hvorvidt projekterne er, mangler finansiering, mangler myndighedsgodkendelse,

Læs mere

FOTO 01: VESTERVEJGÅRD OG GADEKÆRET (Det hvide hus ligger der, hvor Tværvej i dag munder ud i Vestervej)

FOTO 01: VESTERVEJGÅRD OG GADEKÆRET (Det hvide hus ligger der, hvor Tværvej i dag munder ud i Vestervej) På Sporet af Glostrup Byvandring ca 3,5 km. Landsbyen Først bevæger vi os på tværs af landsbyens gamle centrum 1 Kirken Kirken var centrum i den gamle landsby. Den er bygget i 1100-tallet, men er ændret

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Attraktionslisten 2011

Attraktionslisten 2011 Attraktionslisten 2011 Udgivet af: VisitDenmark Maj 2012 ISSN: 1904-5794 ISBN: 978-87-87393-85-0 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontaktperson: Kirstine Tolstrup Nielsen

Læs mere

Kongsberg A/S ejes af stifterne Jan Nørr Nissen og Per C Hansen gennem respektive holdingselskaber.

Kongsberg A/S ejes af stifterne Jan Nørr Nissen og Per C Hansen gennem respektive holdingselskaber. 2011 2 Kongsberg Kongsberg A/S Kongsberg A/S har siden stiftelsen i 2001 beskæftiget sig med projektudvikling, ejendomsinvestering og gennemførelse af såvel bolig- som erhvervsbyggeri. Kongsberg A/S ejes

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

RESULTATER OG ANBEFALINGER BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØGELSER BEDRE BIBLIOTEKER 2013 AALBORG BIBLIOTEKERNE

RESULTATER OG ANBEFALINGER BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØGELSER BEDRE BIBLIOTEKER 2013 AALBORG BIBLIOTEKERNE RESULTATER OG ANBEFALINGER BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØGELSER BEDRE BIBLIOTEKER 2013 AALBORG BIBLIOTEKERNE INDHOLD Indledning og sammenfatning Brugertyper og adfærd Tilfredshed Indsatskort Materialer Forklarende

Læs mere

Oversigt over hospitalsindberetninger Nedenstående 6 diagrammer viser fordelingen af bivirkningsindberetninger i hele Danmark og pr. region.

Oversigt over hospitalsindberetninger Nedenstående 6 diagrammer viser fordelingen af bivirkningsindberetninger i hele Danmark og pr. region. Lægemiddelstyrelsen FOS. februar 1 HGJ Oversigt over hospitalsindberetninger 9 Lægemiddelstyrelsen har i 9 modtaget 699 bivirkningsindberetninger fra hospitalerne. Lægemiddelstyrelsens bivirkningsdatabase

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

PRODUKTKATALOG BULLETINS

PRODUKTKATALOG BULLETINS PRODUKTKATALOG BULLETINS 6 7 13 Vibenhus Runddel Nørrebro st. Nordhavn 11 5 Adobe Reader / browser Østerport Jagtvej/Åboulevarden Går til skrevne placering 1 3 CBS/Frb. Centret For optimal visning: 10

Læs mere

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet:

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet: INVESTER I ODENSE ODENSE - Fra stor dansk by til dansk storby Odense er en by i rivende udvikling. Inden for de kommende 10-15 år vil investeringer for 24 mia. kr. transformere Odense fra stor dansk by

Læs mere

NEDENSTÅENDE TIDER ER MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER

NEDENSTÅENDE TIDER ER MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER Albertslund Albertslund Station, Hedemarksvej 1 DSB / 7-Eleven 08:00-17:00 08:00-19:00 08:00-19:00 08:00-19:00 08:00-19:00 10:00-19:00 Albertslund Egelundsvej 5 Shell / 7-Eleven 08:00-22:00 08:00-22:00

Læs mere

Danmarks Bedste Handelsby

Danmarks Bedste Handelsby Danmarks Bedste Handelsby 2014 Indholdsfortegnelse Danmarks Bedste Handelsby 2014 3 Kundeinterviews 4 Resultater - Top 5 (i følge kunderne) 19 Juryens bedømmelse 25 Kundernes vs. juryens bedømmelser 27

Læs mere

Oversigt over kommunehandling på PCB

Oversigt over kommunehandling på PCB Oversigt over kommunehandling på PCB Kommuner der har foretaget systematiske målinger af indeklimaet Stevns Vesthimmerland Kommuner der har foretaget systematisk screening uden målinger Lejre Rudersdal

Læs mere

Køge Nord skal ses i sammenhæng med Køge Kyst. Hvordan kan de 2 bydele komplementere hinanden.

Køge Nord skal ses i sammenhæng med Køge Kyst. Hvordan kan de 2 bydele komplementere hinanden. NOTAT Køge Nord Byudvikling: Opsamling på Byrådsseminar d. 24. marts 2015 Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Plan 20. april 2015 2015-001256-14 Køge Nord Byudvikling: Opsamling på Byrådsseminar d. 24.

Læs mere

Kort og arealer Maps and areas

Kort og arealer Maps and areas 13 Kort og arealer Maps and areas Arealanvendelse Oplysningerne om planlagt arealanvendelse i regionen stammer fra Hovedstadens Udviklingsråds arealundersøgelse, som gennemføres hvert andet år, på baggrund

Læs mere

Attraktionslisten 2010. Titel

Attraktionslisten 2010. Titel Attraktionslisten 2010 August 2011 Udgivet af: VisitDenmark Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Titel Kontaktperson: Kirstine Tolstrup Nielsen ktn@visitdenmark.com Top 50 - Danmarks

Læs mere

Type / Package Light Standard Premium Business inkl moms inkl moms inkl moms inkl moms Free 0 0 0 0 Low 8 7 6 7 Medium 9 8 7 8 High 10 9 8 9

Type / Package Light Standard Premium Business inkl moms inkl moms inkl moms inkl moms Free 0 0 0 0 Low 8 7 6 7 Medium 9 8 7 8 High 10 9 8 9 Type / Package Light Standard Premium Business inkl moms inkl moms inkl moms inkl moms Free 0 0 0 0 Low 8 7 6 7 Medium 9 8 7 8 High 10 9 8 9 fixed 11th 25 25 25 25 fixed 12th 100 100 100 100 Område Områdekode

Læs mere

Side 1 á 11. Værker på min tur. Skrevet af: TURENS LÆNGDE: 0 km (0 min til fods uden ophold) GÅVEJLEDNING FINDES SIDST I DENNE TURBESKRIVELSE

Side 1 á 11. Værker på min tur. Skrevet af: TURENS LÆNGDE: 0 km (0 min til fods uden ophold) GÅVEJLEDNING FINDES SIDST I DENNE TURBESKRIVELSE Side 1 á 11 13 14 15 18 16 19 12 9 17 11 8 10 2 1 7 4 6 5 Værker på min tur TURENS LÆNGDE: 0 km (0 min til fods uden ophold) GÅVEJLEDNING FINDES SIDST I DENNE TURBESKRIVELSE 3 Skrevet af: Side 2 á 11 Værker

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere Analyse 2016: I disse kommuner vil danskerne bo og ikke bo Analysen bygger på de knap 160.000 boligsøgerannoncer og boligsøgeragenter som boligsøgere har oprettet i perioden 01/10 2015 til d. 01/10 2016.

Læs mere

Lyse kontorer i præsentabel ejendom med smuk atrium

Lyse kontorer i præsentabel ejendom med smuk atrium Lyse kontorer i præsentabel ejendom med smuk atrium MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Præsentabel ejendom Hvis I er på udkig efter et

Læs mere

Grundejerforeningen For Hellerup og Maglegaard Sogne

Grundejerforeningen For Hellerup og Maglegaard Sogne Grundejerforeningen For Hellerup og Maglegaard Sogne Jomsborgvej September 2011 Formanden skriver Det har været den vådeste sommer i 100 år, og mange medlemmer af grundejerforeningen har haft oversvømmelser

Læs mere

krøyer hus i carlsberg byen

krøyer hus i carlsberg byen krøyer hus i carlsberg byen Bygningen danner overgang fra det gamle Vesterbro til det nye bykvarter, og reflekterer både boligkarréerne på Vesterfælledvej og de historiske Humleby-rækkehuse, som nabo mod

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Tabel 1 Genindlæggelser af, 2004 Region Nordjylland 5.966 76 1,3 Sygehus Thy - Mors 701 8 1,1 Aalborg Universitetshospital

Læs mere

VELBELIGGENDE BYGGEGRUNDE VED CITY 2 I TAASTRUP

VELBELIGGENDE BYGGEGRUNDE VED CITY 2 I TAASTRUP Gymnasium Gadehaveskolen Handelsskole VELBELIGGENDE BYGGEGRUNDE VED CITY 2 I TAASTRUP Høje Taastrup Station Danske Bank Ca. 11.500 kvm boligbyggeret City 2 Copenhagen Designer Outlet Ca. 14.300 kvm kontorbyggeret

Læs mere

RESULTATER OG ANBEFALINGER BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØGELSER BEDRE BIBLIOTEKER 2013 ALBERTSLUND MARTS 2013 BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØGELSER

RESULTATER OG ANBEFALINGER BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØGELSER BEDRE BIBLIOTEKER 2013 ALBERTSLUND MARTS 2013 BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØGELSER RESULTATER OG ANBEFALINGER BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØGELSER BEDRE BIBLIOTEKER 2013 ALBERTSLUND INDHOLD Indledning og sammenfatning Brugertyper og adfærd Tilfredshed Indsatskort Materialer Forklarende

Læs mere

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads?

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? Kære «attnavn» Center for Offentlig Innovation er ved at udvikle verdens første statistik om offentlig innovation sammen med Danmarks Statistik

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby

Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Nem adgang til Ring 3 og motorvejsnettet. Nu udbydes dette moderne kontorlejemål i en markant

Læs mere

LINDHOLM BRYGGE EKSKLUSIVE RÆKKEHUSE VED FJORDEN

LINDHOLM BRYGGE EKSKLUSIVE RÆKKEHUSE VED FJORDEN UDLEJES FOR: LINDHOLM BRYGGE EKSKLUSIVE RÆKKEHUSE VED FJORDEN RÆKKEHUSE TIL LEJE PÅ 3-4 VÆRELSER SE UDLEJNINGSSTATUS PÅ LINDHOLM-BRYGGE.DK LYSE OG MODERNE RÆKKEHUSE ATTRAKTIV BELIGGENHED I NATURSKØNT OMRÅDE

Læs mere

Område Områdekode Tillæg nivaue

Område Områdekode Tillæg nivaue Type / Package Light Standard Premium Business Business + incl VAT incl VAT Free 0 0 0 0 0 Low 8 7 6 7 6 Medium 9 8 7 8 7 High 10 9 8 9 8 Very High 16 12 11 12 11 fixed 1st 1 1 1 1 1 fixed 2nd 2 2 2 2

Læs mere

Technology Projector Projector's type Projector's resolution

Technology Projector Projector's type Projector's resolution Country Site Town Company Number of digital projectors in the cinema Technology Projector Projector's type Projector's resolution Server Number of 3D screens Supplier of 3D technology DK Kinorama Aabenraa.

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan?

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan? Busser på Frederiksberg - Hvor og hvordan? 1 H.C. Ørstedsvej Finsensvej Howitzvej Smallegade Falkoner Allé Gl. Kongevej Kære Frederiksbergborgere Siden omlægningerne af bustrafikken på Frederiksberg i

Læs mere

REFERAT AF BORGERMØDE om Lokalplan 92 samt forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Vallensbæk Rådhus den 14. april 2016 kl. 17.

REFERAT AF BORGERMØDE om Lokalplan 92 samt forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Vallensbæk Rådhus den 14. april 2016 kl. 17. REFERAT AF BORGERMØDE om Lokalplan 92 samt forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Vallensbæk Rådhus den 14. april 2016 kl. 17.30 Til stede Borgere: 76 Politikere: 11 Administration: 14 PROGRAM

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave. 26. oktober 2015

Økonomisk analyse. Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave. 26. oktober 2015 Økonomisk analyse 26. oktober 2015 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave Den

Læs mere

Skuespilhuset - København. Lokale: Foyerområde og sal Areal: 1200 m 2 Bygherre: Det Kongelige Teater Udført: 2007

Skuespilhuset - København. Lokale: Foyerområde og sal Areal: 1200 m 2 Bygherre: Det Kongelige Teater Udført: 2007 Skuespilhuset - København Lokale: Foyerområde og sal Areal: 1200 m 2 Bygherre: Det Kongelige Teater Udført: 2007 System: Indfarvet slutpuds 407 Udførende: Pihl & Søn A/S Belis Bar Lokale: Restaurant Areal:

Læs mere