Bilagskatalog Indholdsfortegnelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilagskatalog Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 Bilagskatalog Indholdsfortegnelse Bilag 1: Projektbeskrivelse fra projektbasen Udbudt af Arkitektskolens Bibliotek Bilag 1a: Projektplan Bilag 1b: Gantt-Skema Bilag 2: Print screen af brugergrænseflader, af den gamle og nye version af Arkitekturbilleder.dk Bilag 3: Power point fra personalemøde på KASB (d. 12/ ) Bilag 4: Noter fra møde med fotograf Andreas Trier Mørch: Kunstakademiets Arkitektskoles Bibliotek (d. 29/ ) Bilag 5: Nuværende indekseringspraksis for Arkitekturbilleder.dk - Indekseringsskabelon Bilag 6: Udtrak af emneordslisten - KASB-basen Bilag 6a: Udtrak af emneord - Arkitekturbilleder.dk Bilag 7: Reklame for brugerundersøgelse på mails til alle ansatte på KASB Bilag 7a: Reklame for brugerundersøgelse på KASB.dk Bilag 7b: Reklame for brugerundersøgelse på KA-net Bilag 7c: Reklame for brugerundersøgelse Bogmærker Bilag 7d: Reklame - diverse Bilag 8: Gennemgang af spørgsmål til brugerundersøgelse Bilag 8a: Print screen af pop-up-vindue med brugerundersøgelse Bilag 8b: Brugerundersøgelse af Arkitekturbilleder.dk Bilag 9: Interviewguide Bilag 9a: Interview med arkitekt Dorthe Bendtsen: Kunstakademiets Arkitektskoles Bibliotek (d. 9/ ) Bilag 9b: Interview med studerende Anne-Mette Højllund Madsen: Kunstakademiets Arkitektskole (d. 11/ ) Bilag 9c: Interview med Anette Kreuztsberg: Kunstakademiets Arkitektskole (d. 18/ ) Bilag 10: Brugerundersøgelse-resultater (samlet fremstilling) Bilag 11: Indekseringsvejledning for Arkitekturbilleder.dk Bilag 12: Tesaurus for Arkitekturbilleder.dk Bilag 13: Struktureret facetanalyse Bilag 14: Evaluering af projektforløbet I

2 Bilag 1: Projektbeskrivelse fra projektbasen Udbudt af Arkitektskolens Bibliotek Arkitekturbilleder.dk - relancering med brugerinddragelse Status Endelig aftale indgået Projektperiode 2009 Kontaktinformation Kunstakademiets Arkitektskoles Bibliotek Danneskiold-Samsøes Allé København K Kontaktperson Daniel Gunnarsson Telefon Projektinformation Formål Arkitekturbilleder.dk relanceres med nyt design og funktionalitet. Funktionaliteten drejer sig om emneord, navneformer, organisering af stednavne og evt. en engelsk version. Vi ønsker desuden at brugerne er med til at udvikle sitet samt at forøge brugen og evt. måle tilfredsheden. Beskrivelse Arkitekturbilleder.dk indeholder fotos af dansk arkitektur fra det 20. og 21. århundrede. Vægten er på ny og aktuel arkitektur og der tilføjes bygninger om året. Efter 6 år relanceres sitet med nyt design og bedre funktionalitet. Der er ikke fuld overenstemmelse mellem emneord på sitet og bibliotekts kontrollerede emneordsliste samt problemer med navneformer for arkitektnavne og organisering af stednavne. Basen skal gennemgås ligesom der skal der udformes retningslinjer for brugen fremover. Det nye design forberedes for en engelsk version og hvis der er plads i projektet skal den engelske udgave tilrettelægges. Vi ønsker, at brugerne er med til at teste det nye site og funktionaliteten i form af fokusgruppe interviews eller spørgeskemaundersøgelse. Forøget brug kan måles via den løbende statistik på sitet og tilfredshed evt. med et online spørgeskema. Arbejdsmetode Der er mulighed for at benytte SurveyXact til at udarbejde online spørgeskemaer. KASB har benytte programmet til forskellige brugerundersøgelser. KASB har desuden en gruppe af personer, som har sagt ja til at deltage i fokusgrupper. Slutprodukt KASB ser gerne at der gennemføres en undersøgelse af brugertilfredsheden med arkitekturbilleder.dk og udarbejdes en rapport med retningslinier for funktionalitet og anbefalinger til videre udvikling af sitet. II

3 Forventet effekt Arkitekturbilleder.dk er en del af KASB profil og vi ønsker at udvikle sitet og forøge brugen. Et foto site om arkitektur med stor benyttelse er en del af KASB udvikling og vigtig for bibliotekets image. Derfor er det nødvendigt for KASB hele tiden at udvikle og optimere sitet og inddrage brugerne. Forventet tidsforbrug Projektet indeholder en del opgaver, som skal prioriteres i samarbejde med den studerende. Vores bedst bud er 450 arbejdstimer - hvor enkelte elementer beskrevet ovenfor er valgt fra. Krav om den studerendes tilstedeværelse Projektet skal ske i tæt samarbejde med KASB personale og derfor er det nødvendigt, at den studerende er fysisk på KASB. Vi stiller en arbejdsplads tilrådighed med pc mm. Profil for studerende Den studerende bør have kendskab til arkitektur og fotos eller som minimum interesse for det visuelle. Desuden bør man være struktureret og omhyggelig for at gå ind i opgaven med funktionalitet. Mulighed for økonomisk støtte til transport/ophold Der er ingen mulighed for økonomisk støtte fra KASB. III

4 Bilag 1a: Projektplan Arbejdstitel Arkitekturbilleder.dk 1 relancering med brugerinddragelse Motivation: For mig som studerende er det spændende, at komme ud på en arbejdsplads og prøve mine teoretiske færdigheder af i et projekt, som skal udmønte sig i et produkt og en rapport som arbejdspladsen kan bruge fremover. Endvidere er motivationen også for dette projekt at jeg arbejder på KASB 2, som studentermedhjælper og har interesse for arkitektur, design og kunst, og brænder for spændingsfelter der er omkring dokumenttypen billeder. Målbeskrivelse Projektet har til formål, som min arbejdstitel også indikere, at udarbejde og gennemfører en kvantitativ og kvalitativ undersøgelse af hvordan søger brugerne på Arkitekturbilleder.dk? Og hvordan kan man via en bedre indeksering gøre det nemmere for brugerne at søge og finde billeder og information i Arkitekturbilleder.dk? Ydermere skal der udarbejdes og diskuteres frem til et forslag til nogle retningslinjer/ en indekseringsvejledning for hvordan KASB skal indeksere billeder i Arkitekturbilleder.dk fremover, sådan at brugerne nemt kan finde de billeder der søges frem. Derudover skal indekseringen af billederne blive konsekvent, nemt og kontrolleret. Der er i den nuværende indeksering af billederne problemer med indeksering af arkitektnavn(e), emneord, lokaliteter og bygningsværk(er). Afgrænsningen hertil vil være at udelade problematikkerne med lokaliteter, men at have fokus på bygningsværk, arkitektnavn(e), emneord, og beskrivelse. De emneord, som bliver brugt i Arkitekturbilleder.dk, skal der ikke laves en detaljeret gennemgang af, men skal bruges i forbindelse med problematikkerne omkring emneord og hvordan brugerne bruger dem. Endvidere skal dette kort kobles sammen med KASB-basens 3 emneordsliste og med en tidligere studerendes rapport 4, som har foretaget en undersøgelse om hvordan brugerne bruger emneord i KASB-basen Kunstakademiets Arkitektskoles Bibliotek. 3 Se bilag 6: Udtrak af emneordslisten- KASB-basen. Side XXVII-XXIV. 4 Moesgaard Nielsen, Margit (2008). IV

5 Metodebeskrivelse Arbejdsform Jeg vil i projektforløbet primært arbejde på KASB, men også hjemme. Jeg vil have tæt kontakt med KASB under hele forløbet. Udarbejdelsen af spørgeskema og interviews vil foregå på KASB, da de har de nødvendige ressourcer til dette. Indsamlingen af empiri vil foregå på KASB. Bearbejdning og analysen af resultaterne foregår enten på KASB eller hjemme. Herudover kombineres indekseringen af billeder i Arkitetkturbilleder.dk med teoretiske overvejelser og litteraturstudier. Undersøgelsesform Indledningsvis undersøges KASB nuværende måder at indeksere billeder på i Arkitekturbilleder.dk. Teoretiske overvejelser og relevant litteratur inddrages til belysning af en mere hensigtsmæssig måde at indeksere billeder på, samt emneordsproblematikken inddrages. Endvidere udføres en kvantitativ online spørgeskemaundersøgelse, som omhandler hvordan brugerne søger og hvordan det kan blive nemmere for brugerne at finde billeder og informationer i Arkitekturbilleder.dk. Endvidere for at supplere spørgeskemaundersøgelsen, vil jeg gennemfører 3 kvalitative interviews med personer, som vil være udvalgte brugere af Arkitekturbilleder.dk. Det vil være en studerende, en underviser fra KA 5 og en arkitektansat på KASB. Interviewene vil indeholde nogle spørgsmål, som vil være tilknyttet søgninger i Arkitekturbilleder.dk. Til udarbejdelsen af spørgeskemaundersøgelsen og interviewguiden, vil jeg anvende metodelitteratur. Rapporteringsform Resultaterne for spørgeskemaundersøgelsen og interviewene vil blive vedlagt som bilag og resultaterne vil blive præsenteret i projektrapporten, samt de teoretiske overvejelser og bearbejdelsen af emneord. Resultaterne vil blive brugt i produktet, som vil være retningslinjer/ en indekseringsvejledning for at indeksere billeder i Arkitekturbilleder.dk fremover. Projektrapporten og produktet afleveres til KASB og til Danmarks Biblioteksskole for bedømmelse. Evalueringsform Løbende vil resultaterne fra brugerundersøgelsen og interviewundersøgelserne blive evalueret med KASB og de regler som vælges til retningslinjerne/indekseringsvejledningen vil blive evalueret og diskuteret med KASB. Ressourcer Økonomi Projektet forventes ikke at omfatte økonomiske udgifter for projektstedet og den studerende. Der er ingen økonomiskstøtte fra KASB. KASB sponsorere to biografbilletter, som jeg trækker lod om, blandt dem som svarer på mit spørgeskema på Arkitekturbilleder.dk. 5 Kunstakademiets Arkitektskole V

6 Teknologi På KASB er der en arbejdsplads med computer til rådighed. Derudover er der på KASB mulighed for at benytte SurveryXact, til at udarbejde det online spørgeskema. KASB har tidligere anvendt dette program. Interviewpersoner KASB har en gruppe af personer som har sagt ja til at deltage i fokusgrupper og interviews. Eller jeg kontakter nogle interviewpersoner via mit job, som studentermedhjælper på KASB. Medvirkende Studerende: Stine Vejlebo Hansen Kontaktperson på KASB: Daniel Gunnarsson Vejleder: Karen Birgitte Philipson Slutprodukt Slutproduktet vil dels udmunde i selve projektrapporten, som bliver udarbejdet med henblik på bedømmelse på DB og til brug på KASB. I rapporten vil jeg præsentere undersøgelsernes resultater og produktet. Produktet vil ende med at være en indekseringsvejledning som vil indeholde nogle retningslinjer for hvordan KASB skal indekserer billeder i Arkitekturbilleder.dk fremover. Forventet effekt Jeg forventer, at KASB modtager en brugbar rapport og produkt, som kan inspirere til indeksering af billeder i Arkitekturbilleder fremover. Indekseringsvejledningen som vil indeholde aktuel viden om indeksering af billeder, skal kunne spare KASB tid og andre ressourcer i forbindelse med indekseringen. Og til at KASB nemt kan lave en god, konsekvent og brugervenlig indeksering af billeder i Arkitekturbilleder.dk. Opfølgning Efter aflevering af projektopgaven til DB og KASB aftales en fremlæggelse af rapporten og produktet for KASB s medarbejdere. Tidsplan Har udarbejdet et Gantt-skema som illustrerer: Milepæle/delresultater, deadlines, datoer for start- og sluttidspunkt for projektforløbet, strukturen, et resumé af projektet i grove træk og rækkefølgen mellem de forskellige opgaver. 6 Har lavet en aftale med KASB, om at produktet ikke afleveres den 1. december 2009 som skrevet i studieordningen, men at det hele afleveres samlet den 5. januar Opslag på wikipedia: og se bilag 1b: Gantt-Skema. Side VII. VI

7 Bilag 1b Gantt-Skema: Gantt-skema Uge Milepæle Aktiviteter September Uge 36 Projekt- og semesterstart. Uge 37 Første møde på KASB*, få fastlagt projektet. Uge 38 Første møde med vejleder + Indsamling af litteratur. Uge 39 Lave projektplan. Uge Lave projektplan + projektplanafleveres + læse teori. Oktober Uge 41 Undersøge nuværende indeksering+læse teori.+ Vejl.* Uge 42 Udarbejde spørgeskema + stikord til denne metode. Uge Spørgeskema færdig og lægges ud på det nye site. Uge 44 Lave interviewguide + stikord til denne metode. Vejl. November Uge 45 Kontakte interviewpersoner + stikord til teori. Uge 46 Interviews gennemføres. Uge Alt data er indsamlet og behandles og analyseres. Uge 48 Udarbejde produkt (indekseringsvejledning) Vejl. December Uge Produkt færdigt. Uge 50 Skrive rapport. Uge 51 Skrive rapport. Vejl. Uge 52 Skrive rapport. Uge 53 Skrive rapport. Januar (2010) Uge 1 5. Rapport færdig og afl. d. 5/ , kl på DB. Uge? 6. Fremlæggelse af projektrapport + produkt på KASB. 1. Milepæl: Deadline for aflevering af projektplan. 2. Milepæl: Deadline for spørgeskema, lægges ud på det nye site af Arkitekturbilleder.dk. 3. Milepæl: Deadline for at alt datamateriale er indsamlet. 4. Milepæl: Produktet er færdigt. 5. Milepæl: Rapporten er færdig og afleveres. 6. Milepæl: Fremlæggelse af projektrapport + produkt på KASB. * = Kunstakademiets Arkitektskoles Bibliotek. * = Vejledning med Karen Birgitte Philipson på DB, vejledningen er kun cirka. Jeg vil være tilstede på KASB mandag, torsdag og fredag, for at lave projekt. VII

8 Bilag 2: Print screen af brugergrænseflader, af den gamle og nye version af Arkitekturbilleder.dk Den gamle version af basen Arkitekturbilleder.dk Den nye version af basen Arkitekturbilleder.dk VIII

9 Bilag 3: Power point fra personalemøde på KASB (d. 12/ ) Arkitekturbilleder.dk relancering med brugerinddragelse Hvad handler projektet om? Projektet har til formål, at udarbejde og gennemfører en kvantitativ og en kvalitativ undersøgelse af hvordan brugerne søger på Arkitekturbilleder.dk? Og hvordan man kan gøre det nemmere og bedre for brugerne at søge og finde billeder i Arkitekturbilleder.dk? Ud fra resultaterne fra undersøgelserne og teori-litteratur skal der udarbejdes en indekseringsvejledning (produktet), for hvordan KASB skal indeksere billeder i Arkitekturbilleder.dk fremover. IX

10 Hvad handler projektet om? (Fortsat) Arkitekturbilleder.dk har en emneordsliste som der ikke skal laves en detaljeret gennemgang af, men skal bruges i forbindelse med problematikkerne der kan være omkring indekseringen af bygningsværker i basen. -> Endvidere skal dette kort kobles sammen med KASB-basens emneordsliste og med Margit Moesgaard Nielsens opgave. Undersøgelser Kvantitativ online spørgeskemaundersøgelse, som omhandler hvordan brugerne søger og hvordan det kan blive nemmere for brugerne at finde billeder og informationer i Arkitekturbilleder.dk. Supplere spørgeskemaundersøgelsen, med 3 kvalitative interviews med en studerende på KA, en underviser fra KA og en ansat på KASB. -> Status på Undersøgelser? X

11 Produktet Resultaterne for spørgeskemaundersøgelsen og interviewene vil blive vedlagt som bilag og resultaterne vil blive præsenteret i projektrapporten, samt de teoretiske overvejelser og bearbejdelsen af emneord. Resultaterne vil blive brugt i produktet, som er en indekseringsvejledning for at indeksere billeder i Arkitekturbilleder.dk fremover. Hvor langt er jeg? Udarbejdet en interviewguide og spørgsmål til brugerundersøgelse, i samarbejde med Daniel To interviews er gennemført, mangler et Spørgeskema er klart og lægges ud den 30. november Er i gang med at skrive metode og lave bilagskatalog til rapporten Næste skridt, bearbejdning af interview og udarbejdelse af produkt - > indekseringsvejledningen v XI

12 Hjælp! Reklame for den nye beta version af sitet Reklame for brugerundersøgelsen Spørgsmål?? XII

13 Bilag 4: Noter fra møde med fotograf Andreas Trier Mørch: Kunstakademiets Arkitektskoles Bibliotek (d. 29/ ) Andreas er fotograf på Arkitekturbilleder.dk, og har været med fra basens start i Der har dog været andre fotografer som har taget billeder til basen. Billeder fra den århundrede, men også billeder fra det 19 århundrede. Vægten er primært på det nye. Basen indeholder 561 billeder Andreas sidder i øjeblikket og sætter billedets lokalitet på Google-Maps, som er en af de nye funktioner i basen Biblioteket har rettighederne over billederne, og sælger dem. Andreas indeksere billederne efter en indekseringsskabelon, som bl.a. indeholder felterne: Arkitekt, alias arkitekt, bygningsværk, bygningsår, lokalitet, byområde, fotograf og emneord. Der hvor Andreas synes der er problemer er ved navne. Andreas kommer med et eksempel: Boje Lundgaard og Lene Tranberg, her får man ingen hits ved kun at søge på Lene Tranberg. Og problematikken der er ved arkitektfirmaer der skifter navne f.eks. 3xn, som de hedder nu. Beskrivelsesfeltet i indekseringsskabelonen, bruger Andreas feltet beskrivelse til at beskrive bygningsmateriale og hvor billedet er taget fra. F.eks. træ facade, mod øst, læg mærke til mursten. Der er plads til 28 billeder af et motiv, så god plads til billeder af motivets forskellige vinkler både udefra og indefra. Når Andreas indekserer billeder benytter han emneord som han tager fra KASB-basens emneordsliste eller han selv finder på nogle, basen har ingen emneordliste. Andreas viser et udtrak af en liste over de emneord der findes i basen og at den indeholder en del fejl. Ønske generelt at få ryddet op i emneordene, med fokus på stavefejl, flertalsformer osv. + At få ryddet op i arkitektnavne. XIII

14 Andreas ønsker mere samarbejde mellem fotograf og bibliotekar, sådan at Andreas inddatering af oplysninger i indekseringsskabelonen også gik gennem en bibliotekar, som måske har øje for nogle andre bibliotekariske ting. Forbereder sig på en engelsk udgave af basen Arkitekturbilleder.dk. Meget forvirring med lokalitet, hvornår er noget København og hvornår er det ikke. Andreas håber at problematikken kan løses via Google-Maps Lokalitet underdelt således: De fire største byer er underopdelt. F.eks. Esbjerg, København. Dernæst i byområde f.eks. Vesterbro Nogle billeder har 3D-modler, men ikke alle pga. det er et gammelt studenterprojekt med elever fra KA. Andreas sætter også en stilart på det et pågældende bygningsværk. Men efterhånden er gruppen modernisme bliver en meget stor gruppe. Men ved ikke helt hvordan man løser den problematik. Andreas har noget han kalder for en skudliste, som er kommende motiver han skal ud at fotografere, det kan være kollegaer der kommer med forslag, eller Andreas bliver inspireret af noget fra en avis eller et tidsskrift. Andreas kan nå at tage billeder af 5 motiver på en dag, men så kan det tage noget tid inden billederne kommer ind i basen. Arbejdsgang ved indekseringen af billeder: - Fotografere - Redigere billederne - Skære ned på billeder, vælge de bedste ud - Bearbejdning - Indtastning i indekseringsskabelonen Andreas synes er der burde være en eller anden form for opdatering af basen, da mange af fejlene ville kunne opdages og laves på denne måde. XIV

15 Bilag 5: Nuværende indekseringspraksis for Arkitekturbilleder.dk - Indekseringsskabelon XV

16 XVI

17 Bilag 6: Udtrak af emneordlisten KASB-basen (A-D) 1 Additionsarkitektur 2 Adobe 3 Aerodynamik 4 Affald 5 Affaldsdepoter 6 Affaldsskakter 7 Affaldssortering se Kildesortering 8 Afgangsprogrammer 9 Afgangsprojekter 10 Afhandlinger 11 Afledning se Kloakker 12 Afløb se Bygningsinstallationer 13 Afløbsinstallationer 14 Afløbsinstallationer (Jord) 15 After Effects 16 Aftræksrør 17 Air Condition se Ventilation 18 Airbrush 19 Ajlebeholdere 20 Aksonometri 21 Aktivitetshuse se Kulturcentre 22 Akustik 23 Akustik, anvendt 24 Akvadukter 25 Akvarel 26 Akvarier se Marinbiologiske centre 27 Alarmanlæg 28 Alarmcentraler 29 Alderdomshjem se Plejehjem 30 Allergi se Indeklima 31 Almenyttigt boligbyggeri Almindelige betingelser for arbejder og 32 leverancer 33 Altaner 34 Altangangshuse se Etageboliger 35 Alternativ energi 36 Aluminium 37 Ambassader 38 Analyser 39 Andelsboligforeninger 40 Anlægsgartneri 41 Anmeldelser 42 Anonym arkitektur 43 Antenner 44 Antropometri se Dimensionering 45 Antropomorfisk arkitektur se Organisk arkitektur 46 Antroposofisk arkitektur se Organisk arkitektur 47 Anvisninger XVII

18 48 Apoteker 49 Aptering se Indretning 50 Arabisk arkitektur se Islamisk arkitektur 51 Arbejderboliger 52 Arbejdsbeskrivelser 53 Arbejdsmarkedsforhold 54 Arbejdsmiljø 55 Arbejdspladsbelysning 56 Arbejdspladser 57 Arbejdsplaner 58 Arbejdsplanlægning 59 ArchiCAD 60 Arkader 61 Arkitektansvar 62 Arkitektbiografi 63 Arkitekterhverv se Arkitektvirksomhed 64 Arkitektkonkurrencer se Konkurrencer 65 Arkitektskoler 66 Arkitekttegninger 67 Arkitektuddannelse 68 Arkitekturæstetik 69 Arkitekturcentre se Udstillingsbygninger 70 Arkitekturhistorie 71 Arkitekturkritik 72 Arkitekturpolitik 73 Arkitekturpriser 74 Arkitekturteori 75 Arkitektvirksomhed 76 Arkiver 77 Arktisk arkitektur 78 Armaturer 79 Armeret beton 80 Armeret glas 81 Armeringsmaterialer 82 Art Déco 83 Art Nouveau 84 Arts and Crafts 85 Asbest 86 Asfalt 87 Atelierer 88 Atelierhuse 89 Atlas 90 Atomkraftværker 91 Atriumhuse se Gårdhuse 92 Attestationer 93 Auditorier 94 Auto CAD 95 Autorisationer 96 Bade XVIII

19 97 Badeanstalter se Svømmehaller eller Friluftsbade 98 Badebroer 99 Badeværelser 100 Badmintonhaller se Idrætshaller 101 Badstuer se Saunaer 102 Baldakiner se Markiser 103 Balkoner se Altaner 104 Bambus 105 Banegårde se Stationer 106 Banker 107 Barakker 108 Barer 109 Barok 110 Bauhaus 111 Beboelsesrum 112 Beboerhuse se Fælleshuse 113 Beboerindflydelse se Brugerdeltagelse 114 Bebyggelsesformer 115 Befugtningsanlæg 116 Befæstigelse se Terrænbefæstigelse 117 Begravelsesanlæg 118 Beklædninger / tekstil 119 Beklædning (overfladebehandling) 120 Belastninger 121 Belysning (belysningsteknik) 122 Belysningslære 123 Belægninger 124 Beplantning 125 Beplantningsplaner 126 Beregninger se Statik 127 Beretninger fra Arkitektskolen 128 Beretninger/Udstillingskataloger 129 Beskrivelser se Arbejdsbeskrivelser 130 Beskyttede boliger 131 Beskyttelse af bygninger 132 Beskyttelse mod fysiske påvirkninger 133 Beskyttelsesrum/Civilbeskyttelse 134 Beskyttelsesforanstalter 135 Beslag 136 Besøgscentre 137 Beton 138 Betonarbejder 139 Betonelementer 140 Betonfliser 141 Betonfremstilling 142 Betongulve 143 Betonhærdning 144 Betonindustri og cementindustri 145 Betonkonstruktioner 146 Betonoverfladebehandling XIX

20 147 Betontilsætningsmidler 148 Betonvarer 149 Bevaring 150 Bevægelige bygninger 151 Bibliografi 152 Biblioteker 153 Biblioteksorganisation 154 Biblioteksvæsen 155 Biler 156 Billedanalyse 157 Billedbehandling 158 Billedkunst 159 Biltrafik se Trafik 160 Bindemidler 161 Bindingsværk 162 Biografer 163 Biografier 164 Biologi 165 Biomorf arkitektur se Organisk arkitektur 166 Bjælkelag 167 Bjælker 168 Blikkenslagerarbejde se VVS-arbejde 169 Blokbebyggelse 170 Blændinger 171 Boformer 172 Bofællesskaber 173 Boganmeldelser se Anmeldelser 174 Bogbinderhåndværk 175 Boldbaner 176 Boligbebyggelser 177 Boligbyggeri 178 Boliger 179 Boligforbedringer 180 Boligindretning se Indretning 181 Boligformer 182 Boligkvarterer 183 Boligmangel 184 Boligmiljø 185 Boligmontering 186 Bolignød se Boligmangel 187 Boligområder 188 Boligpolitik 189 Boligtyper 190 Boligudstyr/møbler 191 Boligvogne se Mobile homes 192 Bomiljø 193 Borde se Møbler 194 Borge se Arkitekturhistorie 195 Borgerdeltagelse se Brugerdeltagelse 196 Brandbekæmpelse og brande/brandvæsen XX

21 197 Brandmure 198 Brandsikring 199 Brandstationer 200 Brandtrapper 201 Brevkasser 202 Brobygning 203 Broer/Tunneller 204 Brolægning se Belægninger 205 Brugerdeltagelse 206 Brugskunst se Design 207 Brugsvand 208 Brusekabiner 209 Brutalisme 210 Bryggerier se Industribygninger 211 Bræddegulve se Trægulve 212 Brændsel 213 Brændselsteknik se Opvarmning 214 Brønde 215 Buddhistisk arkitektur 216 Buekonstruktioner 217 Built-up se Flade tage 218 Busgarager se Garageanlæg 219 Busstationer se Busterminaler 220 Busterminaler 221 Butikker 222 Butikscentre se Indkøbscentre 223 Butiksindretning 224 Byatlas 225 Bybaner se Metroer 226 Bybygning 227 Bycentre 228 Bydele, byzoner, bykvarterer 229 Byer 230 Byfornyelse 231 Byggeaffald 232 Byggeautorisation se Autorisationer 233 Byggebeskrivelser 234 Byggeeksport 235 Byggearbejdets organisation og forberedelse 236 Byggefagene 237 Byggefejl se Byggeskader 238 Byggeforskning 239 Byggekontrakter 240 Byggeledelse 241 Byggelovgivning se Lovgivning 242 Byggematerialer 243 Byggepladsens indretning og udstyr 244 Byggepladsbelysning 245 Byggepladser 246 Byggeprogrammer XXI

22 247 Byggeredskaber (maskiner) 248 Byggeregnskaber se Byggeøkonomi 249 Byggeri 250 Byggeri i bjergegne 251 Byggeri i polaregne 252 Byggeri i troperne 253 Byggeri på skrånende terræn 254 Byggeri under jorden 255 Byggeri under specielle forhold 256 Byggeskader 257 Byggesystemer 258 Byggeteknik 259 Byggetilladelser 260 Byggeriets økonomi 261 Byggetekniske ordbøger 262 Byggeøkonomi 263 Bygningsbeskrivelser se Arbejdsbeskrivelser 264 Bygningsbevaring 265 Bygninger for handicappede 266 Bygninger for underholdning og sport 267 Bygninger for ældre 268 Bygningsdele Bygningselementers statik/konstruktive 269 elementer 270 Bygningsflytning 271 Bygningsforandringer se Ombygninger 272 Bygningsfredning se Fredning 273 Bygningshistorie se Arkitekturhistorie 274 Bygningsingeniørvæsen 275 Bygningsinstallationer 276 Bygningsisolering 277 Bygningskonstruktioner 278 Bygningskultur 279 Bygningsplanlægning 280 Bygningsreglement 281 Bygningsskader 282 Bygningsstatik 283 Bygningstegninger 284 Bygningsudsmykning 285 Byinventar 286 Bykvarterer, byzoner, bydele 287 Bymiljø 288 Bymæssige bebyggelsesformer 289 Byplanhistorie 290 Byplanlægning 291 Byrum 292 Bysamfund 293 Byspredning 294 Byudstyr se Byinventar 295 Byudvikling se Byforbedring XXII

23 296 Byzantinsk arkitektur 297 Byzoner, bydele, bykvarterer 298 Byøkologi 299 Bæredygtig planlægning se Bæredygtighed 300 Bæredygtighed 301 Bæredygtigt design 302 Bærende konstruktioner 303 Børneinstitutioner se Daginstitutioner 304 Børneværelser 305 Båndbyer 306 CAD/CAM 307 Cafeer 308 Cafeterier se Restauranter 309 Campingpladser 310 Campingvogne 311 Carporte 312 Casinoer 313 Cement 314 Centralvarme se Opvarmning 315 Chicago-skolen 316 Cirkulationspumper 317 Cirkulære bygninger se Runde bygninger 318 Cirkus 319 Coated glas 320 Computergrafik 321 Computeræstetik 322 Containere 323 Corporate identity 324 Croquis 325 Cykelstativer se Byinventar 326 Cykelstier se Vejanlæg 327 Cykler 328 Cylindriske bygninger se Runde bygninger 329 Daginstitutioner 330 Dagslys 331 Danselokaler se Diskoteker 332 De Stijl 333 Debat 334 Dekonstruktion se Dekonstruktivisme 335 Dekonstruktivisme 336 Dekorationer se Udsmykning 337 Demografi 338 Design Design se også Industriel Design eller Grafisk 339 design 340 Designcentre se Udstillingsbygninger 341 Designhistorie 342 Designpriser se Arkitekturpriser 343 Designmaterialer/-teknikker 344 Designteori XXIII

24 345 Desktop publishing 346 Digital billedbehandling 347 Digital Design og Arkitektur 348 Dimensionering 349 Diskoteker 350 Dispositionsplaner se Lokalplaner 351 Dobbelthuse 352 Dokumentation 353 Domhuse se Retsbygninger 354 Domiciler se Kontorhuse 355 Domstole se Retsbygninger 356 Dreamweaver 357 Dragere se Bjælker 358 Drift og vedligeholdelse 359 Drikkevandsforsyning 360 Drivhuse se Væksthuse 361 Dræning 362 Dæk 363 Dæmninger 364 Døgninstitutioner 365 Døre 366 Døre og Vinduer 367 Døroverliggere XXIV

25 Bilag 6: Udtrak af emneord - Arkitekturbilleder.dk (A-C) Ental/flertals fejl er markeret med orange, stavefejl med rød og flere begreber for et begreb med blå Emneord Bygningsværker Abild (391) Blangstedgård, parcel 18, acryl Additionsarkitektur Adgangsveje Administrationsbygninger (292) Reservecentralen, (97) Holstebro Kunstmuseum, (14) Herman Bangs Have, (148) Farum Midtpunkt, (165) Bispebjerg krematorium, 4) Danmarks Nationalbank, (5) Rødovre Rådhus, (9) Unicon Beton, (11) Almindelig Brand, (22) Nordea tdl. Unibanks Hovedsæde, (25) Pihl & Søn, (27) Europæiske Filmhøjskole, Den, (29) Arkitekternes Hus, (30) Kongelige Bibliotek, Det, (35) Bibliotekarforbundet, (43) Dansk Design Center, (52) Tårnby Rådhus, (53) Pressens hus, (75) Holstebro Rådhus og Bibliotek, (77) B og O s Hovedkontor, (78) Birkerød Rådhus, (81) Color Line Færgeterminal, (82) DGI Vingsted Centeret, (85) Fuglsang Savværk, (96) Sparekassen Kronjyllands Hovedkontor, (99) Holstebro Kongres- og Kulturcenter, (48) Aalborg Lufthavn, (105) Holstebro Retsbygning, (110) TV 2 Østjylland, (112) Odder Rådhus, (131) Nykredits hovedsæde, (133) Finansieringsinstitut for Industri og Håndværk, (136) Hovedsæde for NCC, (138) Administrationsbygning, Tuborg Nord, (172) Københavns Belysningsvæsen., (173) Dansk Industri, (174) Københavns Rådhus, (177) Arkitema Domicil, XXV

26 Administrationslokaler (179) Sankt Clemensborg, (180) Århus Rådhus, (186) Arosgården, (192) Jægergården, (198) Fremtiden, (203) Hasseris Sparekasse, (209) Erhvervsarkivet, (210) Århus Toldkammer, (271) Panoptikon, (217) Løvenborg, (227) Odense Rådhus, (230) Gammel Dok, (233) Told og Skat Museet, (236) Vesterport, (241) Realkredit Danmark, (243) Mageløs 7, (244) Odense Vandselskab, (245) Danske Ambasade i Berlin, Den, (246) Arkitektur og Design, Aalborg Universitet, (264) Søllerød Rådhus, (266) Føtex, (273) Ørstedhus, (274) Shellhuset, (285) Siemens Mobile Phones, (286) Teknisk Forvaltning, (288) Aalborg Politistation, (291) Told og Skat, (293) M T Højgaard, (295) Nordjyllands Amtsgård, (302) Teaterskolen, (304) Mindship, (317) Ferring, (330) Grundfos, Poul Due Jensen Academy, (332) Industrielt Vaskeri, (347) Bruuns Galleri, (350) Harbour House, (352) Kobbertårnet, (359) HTS Domicil, (360) LO Hovedkvarter, (408) Vamdrup Rådhus, (415) Maribo Rådhus, (429) Ny Tøjhusgrunden, (433) Bent Brandt Domicil, (451) Sparekassen Sjællands Hovedkontor, (456) Ringkøbingbanens Kontor, (457) Århus Stiftstidende, (481) Udenrigsministeriet, (2) Paustian A/S, XXVI

27 Aerodynamik Aerodynamisk Aerodynamisk form Afrundede huse ahorn Aktivitetscentre Aktivitetshuse Akustik Akvarier Alléer almene boliger almennyttige boligselskaber Altaner (29) Arkitekternes Hus, (19) Elverhøj, (42) Viborg Kraftvarmeværk, (31) Villa Vision, (33) Con Cave, (242) Fyns Grafiske Værksted, (327) Operaen, (129) Islands Brygges Kulturhus, (108) Kulturhuset i Toftlund, (361) Maritimt Ungdomshus, (130) Musikstue, (136) Hovedsæde for NCC, (264) Søllerød Rådhus, (400) Ellevang Kirke, (533) Tryg Innovationscenter, (94) Kattegatcenteret, (118) Oceanariet, (355) Danmarks Akvarium, (252) Bakkehusene, (168) Mariebjerg kirkegård, (206) Enighedslund, (476) Lundtoftegården, (6) Bellavista, (61) Solbjerg Have, (28) Villa Funk, (163) Dronningegården, (169) Vestersøhus, (189) Frederiksbjerg Sundheds- og Kulturcenter, (190) Strandparken, (191) Vestervang, (206) Enighedslund, (229) Enhjørningens Gård, (238) Bellahøjhusene, (239) Gammeltorv 8, (256) Vodroffsvej 2A og 2B, (257) Storgården, (263) Charlottehaven, (266) Føtex, (275) Prangerhuset, (278) Beskyttede boliger, (280) Dannebrogsgade 18, (284) Etageboliger, XXVII

28 altangange Altangangshuse Alterbord (299) Halvtolv, (300) Torpedohallen, (309) Kystens Perle, (313) Skodsborg Sundpark, (349) Gemini Residence alias Frøsiloen, (372) VM-huset, (371) Tietgenkollegiet, (375) Langelinie, (376) Åparken, (386) Charlottenlund Park, (388) Skodsborg Strandhave, (391) Blangstedgård, parcel 18, (427) Havnestadhus, (500) Da Vinci Parken, (546) Metropolis, (220) Provstegården, (405) Olfert Fischers Gade, (418) Pærehaven, (492) Skælskør Højskole, (14) Herman Bangs Have, (372) VM-huset, (3) Bagsværd Kirke, Alternativ energi (466) Samsø - vedvarende Energi Ø, Altre aluminater Aluminium Amager Ambasader amfiteater Andelsboligforeninger Angli Ankomstarealer (95) Betlehemskirken, (159) Skt. Nikolaj Kirke, (344) Skjalm Hvide Alumnat, (3) Bagsværd Kirke, (42) Viborg Kraftvarmeværk, (43) Dansk Design Center, (49) Rotrunden, (132) Indiakaj 3-7, (133) Finansieringsinstitut for Industri og Håndværk, (199) Pumpestation, (202) Aalborg Stadion, (488) Herning Højskole, (250) Livornoparken, (245) Danske Ambasade i Berlin, Den, (340) Brandbjerg Højskole, (92) Hesselbo, (443) Herning Kunstmuseum, (52) Tårnby Rådhus, XXVIII

29 Ankomster Ankomsthaller Antropomorfisme arbejdsgiverforeninger Arbejdspladser Arkader Arkitektkonkurencer Arkitektkonkurrencer arkitektskoler Arkitektur Arkitekturhistorie arkiver Armaturer Asger Jorn Atelierer Ateliervinduer Atrier (64) Islev Kirke, (13) Århus Musikhus, (10) Høje Taastrup Banegård, (35) Bibliotekarforbundet, (359) HTS Domicil, (411) Crimp, (163) Dronningegården, (97) Holstebro Kunstmuseum, (30) Kongelige Bibliotek, Det, (237) Lufthavnsterminal, (306) Meldahls Smedie, (22) Nordea tdl. Unibanks Hovedsæde, (23) Søholm I, (40) Tornbjerg Kirke, (5) Rødovre Rådhus, (66) Munkegårdsskolen, (217) Løvenborg, (261) Skt. Andreas kirke, (226) Landsarkivet, (321) Kongelige Biblioteks Centralmagasin, Det, (37) SAS hotel, tidligere Royal Hotel, (217) Løvenborg, (264) Søllerød Rådhus, (322) Privathospitalet Hamlet, (327) Operaen, (430) Prags Boulevard, (431) Solbjerg Plads, (449) Silkeborg Kunstmuseum, (59) Atelierhusene, (258) Villa og atelier, (338) Museumscenter Aars, (136) Hovedsæde for NCC, (192) Jægergården, (241) Realkredit Danmark, (291) Told og Skat, (320) IT Universitetet, (346) CVU, (347) Bruuns Galleri, (382) Gassehaven, (415) Maribo Rådhus, (435) Sønderborg Amtsgymnasium, XXIX

30 Atrium Auditorier aula skoler aulaer bade Badeanstalter Badebassiner badebroer badehuse badelande baderum Badestrande Baldakiner Balkoner Ballustrader Banegårde Banker (468) Copenhagen Island, (516) Sukkertoppen, (43) Dansk Design Center, (79) Brundtlandcenteret DK, (423) Kilen, (8) Herlev Hospital, (21) Statens Museum for Kunst, (136) Hovedsæde for NCC, (182) Arkitektskolen, (184) Auditoriehuset, Århus Universitet, (294) Aalborg Universitet, (306) Meldahls Smedie, (326) Handelshøjskolen, Solbjerg Plads, (424) Skolen ved Sundet, (424) Skolen ved Sundet, (351) Kastrup Søbad, (269) Elektricitetsværk og badeanstalt, (351) Kastrup Søbad, (15) Mariendalsvej, (351) Kastrup Søbad, (421) Amager Strandpark, (534) Rytterhuset, (534) Rytterhuset, (213) Slotsøbadet, (217) Løvenborg, (137) Bellevue strandbad, (236) Vesterport, (309) Kystens Perle, (26) Himmelhuset, (62) Blangstedgård, Parcel 12, (147) Villa Poulsen, (205) Koldinghus, (264) Søllerød Rådhus, (265) Reitzels Boghandel, (284) Etageboliger, (260) Ny Carlsberg Glyptoteks bibliotek, (10) Høje Taastrup Banegård, (356) Flintholm Station, (510) Ny Ellebjerg Station, (4) Danmarks Nationalbank, XXX

31 Bassiner BBB beboelsesejendomme Beboerhuse Bebyggelser Bebyggelsesplaner Begravelsesanlæg Belysning Belysningsarmaturer belysningsplaner Belægninger Bensinstationer Beplantning Beskyttede boliger besøgscentre Beton (96) Sparekassen Kronjyllands Hovedkontor, (203) Hasseris Sparekasse, (271) Panoptikon, (1) NaturBornholm, (545) Flodhestehuset, (418) Pærehaven, (181) Klintegården, (206) Enighedslund, (221) Skt. Jørgens Haven, (20) Vingehuset, Egebjerggård, (49) Rotrunden, (388) Skodsborg Strandhave, (252) Bakkehusene, (87) Glostrup Krematorium & Kapel, (140) Mindelunden i Ryvangen, (36) Enghøj kirke, (64) Islev Kirke, (66) Munkegårdsskolen, (428) Holmbladsgade, (431) Solbjerg Plads, (533) Tryg Innovationscenter, (264) Søllerød Rådhus, (428) Holmbladsgade, (41) Trinitatis Kirkes sognehus, (51) Jarmers Plads, (134) Halmtorvet, (293) M T Højgaard, (402) Hald Ege Kirke og Kapel, (439) Servicestation, (135) Sjølund, (162) Ordrup kirkegård, (168) Mariebjerg kirkegård, (515) Spidslastcentral, (170) Nybodergården, (278) Beskyttede boliger, (283) Lions Park, (343) Musholm Bugt, (282) Lindholm Høje Museum, (342) Kongernes Jelling, (438) Fregatten Jyllands Besøgscenter, (459) Roskilde Museumshavn og ø, (8) Herlev Hospital, (9) Unicon Beton, (84) Esbjerg Musikhus, XXXI

32 Betonelementer (86) Cykel- og fodgængerbro, (89) Gug Kirke, (112) Odder Rådhus, (120) Kalundborghallen, (122) Syddansk Universitet - Produktions Teknologi, (125) Syddansk Universitet, (127) Syddansk Universitet, (128) Centralsygehuset i Slagelse, (142) Metrostation, (145) Villa på Bakkedal, (148) Farum Midtpunkt, (202) Aalborg Stadion, (218) Udstillingsbygningen, (247) Kapel, (248) Aalborg Medborgerhus og Bibliotek, (277) Hvide Kødby, Den, (282) Lindholm Høje Museum, (284) Etageboliger, (292) Reservecentralen, (293) M T Højgaard, (295) Nordjyllands Amtsgård, (308) Helsingør Renseanlæg, (328) ARoS, (348) Bådklub, (350) Harbour House, (359) HTS Domicil, (370) Ordrupgaard, (398) Entreprenørskolen, (406) Scanticon, (412) Nordcold, (2) Paustian A/S, (3) Bagsværd Kirke, (105) Holstebro Retsbygning, (191) Vestervang, (294) Aalborg Universitet, (299) Halvtolv, (340) Brandbjerg Højskole, (378) Eremitageparken, (379) Askerød, (380) Gadekæret, (381) Galgebakken, (384) Hyldespjældet, (386) Charlottenlund Park, (401) Farum Svømmehal, (433) Bent Brandt Domicil, (435) Sønderborg Amtsgymnasium, (436) Skoleby i Herning, (444) Høje Gladsaxe, XXXII

33 Betonfacader Betonforskalling Betonhulsten Betonkonstruktioner Betonlofter betonsiloer Betonsøjler Betonvægge Bibliotek Biblioteker (480) Tårnby Hovedbibliotek, (505) Hinnerup Bibliotek og Kulturhus, (514) Risskov Amtsgymnasium, (150) Albertslund Syd, (89) Gug Kirke, (164) Mariebjerg kapel, (164) Mariebjerg kapel, (167) Vandtårn, (291) Told og Skat, (356) Flintholm Station, (366) Tegners Museum, (369) Servicestation, (370) Ordrupgaard, (401) Farum Svømmehal, (492) Skælskør Højskole, (3) Bagsværd Kirke, (349) Gemini Residence alias Frøsiloen, (364) Wenneberg Siloen, (2) Paustian A/S, (278) Beskyttede boliger, (26) Himmelhuset, (366) Tegners Museum, (63) Holmbladsgade Kvartercenter, (30) Kongelige Bibliotek, Det, (46) Gentofte Hovedbibliotek, (67) Rødovre hovedbibliotek, (75) Holstebro Rådhus og Bibliotek, (78) Birkerød Rådhus, (123) Nyborg Folkebibliotek, (153) Universitetsbiblioteket, (201) Haraldslund, (219) Musikbiblioteket, (226) Landsarkivet, (248) Aalborg Medborgerhus og Bibliotek, (260) Ny Carlsberg Glyptoteks bibliotek, (321) Kongelige Biblioteks Centralmagasin, Det, (326) Handelshøjskolen, Solbjerg Plads, (331) Fremtidens Forsamlingshus, (335) Kulturhuset i Skanderborg, (352) Kobbertårnet, (357) Frederiksberg Bibliotek, (373) KASB, (417) Nakskov Uddannelsescenter, XXXIII

34 Bilfri zone Billedkunst Bindingsværk Biografer Birk Centerpark Bladguld Bladhuse blokbebyggelser Blænding Boblebade Boenheder bofællesskaber Boghandeler Boldhaller Boligbebyggelse Boligbebyggelser (434) Kulturøen, (445) Slotsmøllen, (480) Tårnby Hovedbibliotek, (505) Hinnerup Bibliotek og Kulturhus, (506) Hjallerup Kulturhus og Bibliotek, (149) Banehegnet, (46) Gentofte Hovedbibliotek, (249) Hegnslund, (455) Magasinbygning, (44) Zoologisk Haves indgangsparti, (58) Palads Bio, (217) Løvenborg, (224) Brandts Klædefabrik, (305) Filmskolen, (434) Kulturøen, (80) Elia, (260) Ny Carlsberg Glyptoteks bibliotek, (32) BT huset, (353) Blidah Parken, (32) BT huset, (143) Østerbro svømmehal, (111) Space Frame, (413) Gartnervænget, (265) Reitzels Boghandel, (50) Frederik IX hallen, (47) DGI-byen, (12) Dianas Have, (6) Bellavista, (14) Herman Bangs Have, (17) Søfronten, (23) Søholm I, (252) Bakkehusene, (34) Garvergården, (39) Prinsessegade 56, (56) Brumleby - Lægeforeningens boliger, (59) Atelierhusene, (61) Solbjerg Have, (62) Blangstedgård, Parcel 12, (73) Studiebyen, (76) Allerød Have, XXXIV

35 (90) Havrevangen, (92) Hesselbo, (107) Søhuse, (114) Blangstedgård, Parcel 15, (135) Sjølund, (149) Banehegnet, (150) Albertslund Syd, (160) Sibeliusparken, (163) Dronningegården, (190) Strandparken, (191) Vestervang, (215) Boligbebyggelsen Langelinie, (220) Provstegården, (238) Bellahøjhusene, (250) Livornoparken, (251) Strygejernet, (257) Storgården, (299) Halvtolv, (301) Schifters Kvarter, (312) Rungsted Sundpark, (337) Økohus 99, (349) Gemini Residence alias Frøsiloen, (353) Blidah Parken, (354) Christiansgave, (375) Langelinie, (376) Åparken, (378) Eremitageparken, (380) Gadekæret, (381) Galgebakken, (382) Gassehaven, (387) Fuglsangparken, (388) Skodsborg Strandhave, (389) Tinggården I, (390) Ved Branddammen, (391) Blangstedgård, parcel 18, (392) Blangstedgård, Parcel 10, (405) Olfert Fischers Gade, (418) Pærehaven, (425) Østbanegade 11, (427) Havnestadhus, (444) Høje Gladsaxe, (445) Slotsmøllen, (476) Lundtoftegården, (478) Sættedammen, (527) Bispebjerg Bakke, (484) Bøgehegnet, (486) Egebjergvang, (487) Flexibo, XXXV

36 (493) Den Hvide Facet, (500) Da Vinci Parken, (509) Nordlyset, (529) Teglværkshavnen, (530) Copenhagen Golf Park, (531) Porthuset, (539) Tuborg Havnepark, (542) Vildrose II, (547) Sluseholmen, Boligbegyggelser (393) Blangstedgård, Parcel 19, (450) Fjordstokkene, (452) Søndergård Park, boligbyebyggelser (394) Blangstedgård, Parcel 09, Boligbyggeri Boligbyggerier Boligeksperimenter Boliger Boligindretning Boligkassetter Boligkomplekser (15) Mariendalsvej, (34) Garvergården, (39) Prinsessegade 56, (169) Vestersøhus, (206) Enighedslund, (228) Dæhnfeldt Seniorboliger, (229) Enhjørningens Gård, (263) Charlottehaven, (300) Torpedohallen, (313) Skodsborg Sundpark, (368) Boase, (372) VM-huset, (541) Valby Have, (546) Metropolis, (111) Space Frame, (6) Bellavista, (71) Stellings hus, (76) Allerød Have, (28) Villa Funk, (107) Søhuse, (111) Space Frame, (263) Charlottehaven, (353) Blidah Parken, (354) Christiansgave, (251) Strygejernet, (399) Blå pakhus, Det - renovering, (418) Pærehaven, (542) Vildrose II, (268) Hafniahus, Boligkvarterer (62) Blangstedgård, Parcel 12, (301) Schifters Kvarter, XXXVI

37 Boligområder Boligstokke Boligtyper (547) Sluseholmen, (61) Solbjerg Have, (62) Blangstedgård, Parcel 12, (76) Allerød Have, (114) Blangstedgård, Parcel 15, (12) Dianas Have, (301) Schifters Kvarter, (383) Hedelyngen, Boligudstillinger (62) Blangstedgård, Parcel 12, Bordursten botaniske haver Brandtrapper Broer Brombærparken brystninger Bræddebeklædning Brønshøj Buede bygninger Buegange Bungalower Butikker (41) Trinitatis Kirkes sognehus, (134) Halmtorvet, (397) Botanisk Have, renovering, (414) Historisk Botanisk Have, (99) Holstebro Kongres- og Kulturcenter, (125) Syddansk Universitet, (86) Cykel- og fodgængerbro, (356) Flintholm Station, (510) Ny Ellebjerg Station, (541) Valby Have, (375) Langelinie, (249) Hegnslund, (238) Bellahøjhusene, (14) Herman Bangs Have, (163) Dronningegården, (413) Gartnervænget, (195) Hus ved Randkløve, (44) Zoologisk Haves indgangsparti, (72) Busterminalen, (71) Stellings hus, (93) Ilva Møbelhus, (138) Administrationsbygning, Tuborg Nord, (154) Østerport station, (177) Arkitema Domicil, (200) Multifunktionelt træhus, (216) Forretningshus, (236) Vesterport, (243) Mageløs 7, (265) Reitzels Boghandel, (323) Frederiksberg Centret, (329) Bruuns Arkade, (347) Bruuns Galleri, XXXVII

38 butikscentre butikstorve bybaner (352) Kobbertårnet, (394) Blangstedgård, Parcel 09, (347) Bruuns Galleri, (452) Søndergård Park, (356) Flintholm Station, (363) Vesterport Station, byforbedringer (176) Århus Å, Byfornyelse Byggeeksperimenter Byggeri ved vandet Byggesystemer Bygningsfredning Bygningsrenovering Bygningsstruktur bygningsudsmykning Byhuse (38) Vesterhus, (405) Olfert Fischers Gade, (496) Kulturspinderiet, (54) Håndværkets Hus, (426) Thylejren, (463) Torup Landsby, (483) villalive, (30) Kongelige Bibliotek, Det, (135) Sjølund, (139) Sommerhus på Lolland, (379) Askerød, (237) Lufthavnsterminal, (366) Tegners Museum, (143) Østerbro svømmehal, (150) Albertslund Syd, (66) Munkegårdsskolen, (261) Skt. Andreas kirke, (71) Stellings hus, (216) Forretningshus, (239) Gammeltorv 8, byinventar (176) Århus Å, (431) Solbjerg Plads, Bymiljø (115) Kolding Byferie, (120) Kalundborghallen, (421) Amager Strandpark, byplanlægning (176) Århus Å, (547) Sluseholmen, Byporte Byrum (160) Sibeliusparken, (41) Trinitatis Kirkes sognehus, (51) Jarmers Plads, (99) Holstebro Kongres- og Kulturcenter, (134) Halmtorvet, (144) Islands Brygge, XXXVIII

39 Byrådssale byøkologi Bænke Bøgeparket Bølgeeternit bølgeplader Børnebassiner (163) Dronningegården, (174) Københavns Rådhus, (428) Holmbladsgade, (430) Prags Boulevard, (431) Solbjerg Plads, (501) Det genmodificerede Paradis, (248) Aalborg Medborgerhus og Bibliotek, (264) Søllerød Rådhus, (408) Vamdrup Rådhus, (212) Byøkologisk Forsøgsbyggeri, (368) Boase, (140) Mindelunden i Ryvangen, (145) Villa på Bakkedal, (61) Solbjerg Have, (488) Herning Højskole, (143) Østerbro svømmehal, (315) Havnebad, Børnehaver (39) Prinsessegade 56, (88) Børnehuset Himmeldalen, (278) Beskyttede boliger, (336) Børnehaven Stenhøjen, Børneinstitutioner (39) Prinsessegade 56, Bådeklubber Bådeværfter (16) Vedbæk Havn, (57) Vikingemuseerne, bådværfter (459) Roskilde Museumshavn og ø, Cafeer cafeteriaer cafeterier campus (54) Håndværkets Hus, (129) Islands Brygges Kulturhus, (224) Brandts Klædefabrik, (282) Lindholm Høje Museum, (306) Meldahls Smedie, (310) Louisiana, (331) Fremtidens Forsamlingshus, (310) Louisiana, (328) ARoS, (355) Danmarks Akvarium, (367) Willumsens Museum, (370) Ordrupgaard, (183) Århus Universitet, (294) Aalborg Universitet, XXXIX

40 Carporte Casinoer CBS Cedertræ Center for erhverv og uddannelse Chaussesten Christiansholmsfortet cirkulære bygninger Cobra Composites containere Corten cortenstål Curtain Wall Cykelstier Cylindriske bygninger Cylindriske huse DAB Daginstitutioner Dagslys (28) Villa Funk, (151) Casino ved Hotel Scandinavia, (70) Handelshøjskolen, Dalgas Have, (326) Handelshøjskolen, Solbjerg Plads, (423) Kilen, (57) Vikingemuseerne, (315) Havnebad, (459) Roskilde Museumshavn og ø, (296) CVU, (41) Trinitatis Kirkes sognehus, (134) Halmtorvet, (166) Sølystvej, (308) Helsingør Renseanlæg, (371) Tietgenkollegiet, (437) Carl-Henning Pedersen og Else Allfelts Museum, (443) Herning Kunstmuseum, (449) Silkeborg Kunstmuseum, (494) Fiberline Composites, (418) Pærehaven, (125) Syddansk Universitet, (127) Syddansk Universitet, (148) Farum Midtpunkt, (233) Told og Skat Museet, (401) Farum Svømmehal, (362) Toiletbygning, (5) Rødovre Rådhus, (37) SAS hotel, tidligere Royal Hotel, (321) Kongelige Biblioteks Centralmagasin, Det, (86) Cykel- og fodgængerbro, (7) Tycho Brahe Planetariet, (35) Bibliotekarforbundet, (476) Lundtoftegården, (61) Solbjerg Have, (88) Børnehuset Himmeldalen, (232) Fyrtøjet, (279) Fritidshjem, (336) Børnehaven Stenhøjen, (372) VM-huset, 9) Unicon Beton, XL

41 (46) Gentofte Hovedbibliotek, (66) Munkegårdsskolen, (98) Lyng Kirke, (164) Mariebjerg kapel, (193) Nordjyllands Kunstmuseum, Danmarks Internationale Kollegium (491) DIK Kollegium, Dekorationer Dekorative døre Den lille havfrue Depoter Design Det biovidenskabelige fakultet Det Kongelige Teater DIK Kollegium direktionslokaler DIS Kollegium dobbeltdøre Dobbelthuse Domer domes Domhuse Domiciler drivhuse dyrehospitaler dyrlæger Døbefonde Døbefonte døre (124) Nørrevangskirken, (31) Villa Vision, (501) Det genmodificerede Paradis, (16) Vedbæk Havn, (321) Kongelige Biblioteks Centralmagasin, Det, (37) SAS hotel, tidligere Royal Hotel, (67) Rødovre hovedbibliotek, (195) Hus ved Randkløve, (362) Toiletbygning, (540) Universitetshospital for store husdyr, (523) Teaterfuglen, (491) DIK Kollegium, (217) Løvenborg, (491) DIK Kollegium, (318) Girafhuset, (27) Europæiske Filmhøjskole, Den, (522) Randers Regnskov, (463) Torup Landsby, (105) Holstebro Retsbygning, (498) Tryg-Balticas Hovedsæde, (212) Byøkologisk Forsøgsbyggeri, (389) Tinggården I, (397) Botanisk Have, renovering, (540) Universitetshospital for store husdyr, (540) Universitetshospital for store husdyr, (3) Bagsværd Kirke, (64) Islev Kirke, (158) Stavnsholtkirken, (274) Shellhuset, XLI

42 Bilag 7: Reklame for brugerundersøgelse på mails til alle ansatte på KASB. Kære alle Stine har netop informeret mig om, at den nye (beta) version af nu er gået i luften. Jubii og tillykke! Jeg vil opfordre jer til at klikke ind på siden og deltage i den brugerundersøgelse Stine har lagt på siden. Man kan vinde to biografbilletter Mange hilsener fra Inge Inge Kongsgaard Hansen Kunstakademiets Arkitektskoles Bibliotek Danneskiold-Samsøes Allé København K. tel.: (0045) Kære alle, Nu kør Stines brugerundersøgelsen til arkitekturbilleder igen, og ni må gerne udfylde den. Ni må gerne gøre det en gang til, hvis I gjorde den første gang med. Reklamere gerne for basen til vores lånere, flyers er på gang. Prøve gerne basen og alle de nye funktioner og hvis der er nogle problem eller forslag til forbedringer send gerne en mail til mig og Andreas. Venlig hilsen Daniel XLII

43 Bilag 7a: Reklame for brugerundersøgelse på KASB.dk Forside på KASB.dk XLIII

44 Underside på KASB.dk XLIV

45 Bilag 7b: Reklame for brugerundersøgelse på KA-net Forside på KA-net Underside på KA-net XLV

46 Bilag 7c: Reklame for brugerundersøgelse Bogmærker XLVI

47 Bilag 7d: Reklame - diverse Kære alle KASB er ikke kun bøger og papir vi leverer også billeder af arkitektur og vil gerne blive endnu bedre til det. På KASB har vi en sød bibliotekarstuderende tilknyttet (Stine), der er ved at lave et projekt om KASBs offentligt tilgængelige billeddatabase STINE HAR BRUG FOR DIN HJÆLP! Og KASB vil også blive glad for den.. Hjælpen består i at besøge og svare på et spørgeskema om sitet det tager ca. 5 minutter og vil hjælpe os med at gøre så god som overhovedet muligt. Databasen er netop lanceret i en ny og langt bedre version end tidligere, men stadig i en betaudgave, der er under udvikling og den kan du være med til at præge! Der bliver trukket lod om to biografbilleter må heldet være med de mange af jer, der forhåbentlig kan afse tid til at være med På forhånd tak for hjælpen mange hilsner fra Dorthe Dorthe Bendtsen Arkitekt maa Kunstakademiets Arkitektskoles Bibliotek Danneskiold-Samsøes Allé København K XLVII

48 XLVIII

Formidling af e-ressourcer i det fysiske rum Jan 2010 Erhvervsrelateret projekt for Vejle Bibliotek

Formidling af e-ressourcer i det fysiske rum Jan 2010 Erhvervsrelateret projekt for Vejle Bibliotek RESUMÉ Vejle Bibliotek stiller forskellige e-ressourcer til rådighed for deres brugere, men e-ressourcerne bliver ikke benyttet i så udstrakt grad som ønsket. Derfor ønskede Vejle Bibliotek en formidlingsindsats

Læs mere

Hjørnet i biblioteket Hvad skal der ske? Og for hvem?

Hjørnet i biblioteket Hvad skal der ske? Og for hvem? Hjørnet i biblioteket Hvad skal der ske? Og for hvem? Projektet bag produktet Udarbejdet af: Mathias Maagaard Det Erhvervsrelaterede Projekt Efteråret 2012 Vejleder: Hans Jørn Nielsen Afleveringsdato 7.

Læs mere

Indhold... 1. Titelblad... 4. Forord... 5. Ansvarsfordeling... 5. Indledning... 6. Problemfelt... 6. Problemstilling... 6. Problemformulering...

Indhold... 1. Titelblad... 4. Forord... 5. Ansvarsfordeling... 5. Indledning... 6. Problemfelt... 6. Problemstilling... 6. Problemformulering... Indhold Indhold... 1 Titelblad... 4 Forord... 5 Ansvarsfordeling... 5 Indledning... 6 Problemfelt... 6 Problemstilling... 6 Problemformulering... 7 Afgrænsning... 7 Research & Analyse... 8 Målgruppe...

Læs mere

Biibo I/S EKSAMENSPROJEKT 2012, 3. SEMESTER DK. Firma- og projektnavn: URL til website: www.lej1bil.dk

Biibo I/S EKSAMENSPROJEKT 2012, 3. SEMESTER DK. Firma- og projektnavn: URL til website: www.lej1bil.dk EKSAMENSPROJEKT 2012, 3. SEMESTER DK Firma- og projektnavn: Biibo I/S URL til website: www.lej1bil.dk URL til projektsite: mmd3semspring2012.mmd.eal.dk Antal anslag (med mellemrum): 121.246 Afleveringsdato:

Læs mere

nr. 4 NOVEMBER 2011 nyt Renovering Solcelleanlæg Kokken serverer

nr. 4 NOVEMBER 2011 nyt Renovering Solcelleanlæg Kokken serverer nr. 4 NOVEMBER 2011 nyt magasinet for andelshavere TEMA Renovering FÆLLES Solcelleanlæg andelsliv Kokken serverer 1 leder Renovering og politisk nybyggeri Vi går ind i en tid med politisk nybyggeri, og

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

Folkekirkens Nødhjælps

Folkekirkens Nødhjælps Folkekirkens Nødhjælps interne nyhedsbrev Master i Professionel Kommunikation Roskilde Universitet 2010 Vejleder: Leslie Fleming Modul 1 Studerende: Anita Pedersen Inge Mousten Dorte Hendel Møller Søren

Læs mere

Redesign af by-expressen.dk

Redesign af by-expressen.dk Redesign af by-expressen.dk Informatik Roskilde Universitet 4. semester forår 2014 Vejleder: Kristin Due Holmegaard Jens Kristian Heesche Hansen, studienr. 50543 Kristian Eistorp, studienr. 50553 Magnus

Læs mere

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV:

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV: NR.3 JUNI 2013 ÅRGANG 63 s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE GÆSTERNE VAR IMPONEREDE STU-ANALYSE ER POSITIV: GODT TILBUD TIL UNGE MED CP

Læs mere

BYPLAN NYT. TEMA Udsatte boligområder. Der skal investeres ud over matrikelgrænsen - side 5. Arkitektens Hot or Not liste - side 12

BYPLAN NYT. TEMA Udsatte boligområder. Der skal investeres ud over matrikelgrænsen - side 5. Arkitektens Hot or Not liste - side 12 BYPLAN NYT 9. årgang April 2011 2 TEMA Udsatte boligområder Der skal investeres ud over matrikelgrænsen - side 5 Arkitektens Hot or Not liste - side 12 Nedrivning kræver omtanke og prioritering også i

Læs mere

INSPIRATION TIL PRÆFABRIKERET BOLIGBYGGERI MED KVALITET

INSPIRATION TIL PRÆFABRIKERET BOLIGBYGGERI MED KVALITET INSPIRATION TIL PRÆFABRIKERET BOLIGBYGGERI MED KVALITET RUMSTORE MODULER FLADE- ELEMENTER CONTAINER- MODULER DIGITAL FABRIKATION 2 INDLEDNING & INDHOLD TIL INSPIRATION OG DIALOG I de senere år har man

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

Projekt i integrationsfag HA.Dat 4.semester

Projekt i integrationsfag HA.Dat 4.semester Projekt i integrationsfag HA.Dat 4.semester - I samarbejde med DSB Fjern- & Regionaltog Fag: Integrations / DIS Vejleder: Peter Stæhrmose Underviser: Lene Pries-Heje Eksamenstermin: Sommer 2010 Udarbejdet

Læs mere

Hvor langt man kan komme med sms-teknologien i en læringsmæssig kontekst

Hvor langt man kan komme med sms-teknologien i en læringsmæssig kontekst Indledning 1 Titelblad Sms-spil Hvor langt man kan komme med sms-teknologien i en læringsmæssig kontekst Aalborg Universitet Juni 2011 (Aalborg Universitet i samarbejde med Aarhus Universitet, Copenhagen

Læs mere

1 Indledning...4. 2 Arbejdsfordeling...4. 3 Læsevejledning...5

1 Indledning...4. 2 Arbejdsfordeling...4. 3 Læsevejledning...5 1 Indledning...4 2 Arbejdsfordeling...4 3 Læsevejledning...5 4 Problemstilling...6 4.1 Baggrund...6 4.1.1 Idegrundlaget...6 4.1.2 Kunden...8 4.1.3 Storytelling...8 4.2 Problemformulering...9 4.3 Afgrænsning...10

Læs mere

rapport 14 Arkitektforeningen

rapport 14 Arkitektforeningen rapport 14 Arkitektforeningen Formandens beretning s. 2 / Politik s. 6 / Konkurrencer s. 14 / Kurser s. 19 / Stud.arch & MAA s. 21 / Kritikerakademi s. 22 / Landet rundt s. 23 formandens beretning I nærværende

Læs mere

Bacheloropgave. Kvalitets udvikling af skriftligt informationsmateriale fra sygehus x

Bacheloropgave. Kvalitets udvikling af skriftligt informationsmateriale fra sygehus x Bacheloropgave Kvalitets udvikling af skriftligt informationsmateriale fra sygehus x Opgave udarbejdet af: Radiografuddannelsen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland Hold: R10V, Modul:

Læs mere

Nyhedsbrev 16. Tema: Publikum

Nyhedsbrev 16. Tema: Publikum Nyhedsbrev 16 Tema: Publikum Indhold Nyhedsbrev 16 Marts 2007 Tema: Publikum Museumsformidlere i Danmark, MID Indhold Publikum www.museumsformidlere.dk Redaktion: Henrik Sell (ansv.) - sell@nathist.dk

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

s astikeren FESTLIG INDVIELSE AF HUSET VÆR MED VÆRDIDEBAT VELKOMMEN SE DETALJERNE I INDRETNINGEN I DET NYE BISIDDERKORPS EFTERLYSES

s astikeren FESTLIG INDVIELSE AF HUSET VÆR MED VÆRDIDEBAT VELKOMMEN SE DETALJERNE I INDRETNINGEN I DET NYE BISIDDERKORPS EFTERLYSES NR.1 FEBRUAR 2013 ÅRGANG 63 s astikeren FESTLIG INDVIELSE AF HUSET SE DETALJERNE I INDRETNINGEN VÆR MED I DET NYE BISIDDERKORPS VÆRDIDEBAT EFTERLYSES VELKOMMEN TIL ET NYT KURSUSÅR www.spastikerforeningen.dk

Læs mere

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE NR. 3 SEPTEMBER 2014 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE TEMA Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? ANDELSLIV Kendskabskampagne for nye købere MESSE DELTAG I FREMTIDENS ANDELSBOLIG 2014 leder Mægler

Læs mere

Bibliotekarer løfter ungdomsuddannelserne

Bibliotekarer løfter ungdomsuddannelserne BIBLIOTEKAR FORBUNDETS FAGMAGASIN JUNI 2015 60 PROCENT OPLEVER STRESS PÅ ARBEJDET DEBAT OM OMSTRIDT NÆSTVED- MODEL 06 TEMA: Bibliotekarer løfter ungdomsuddannelserne GOD SOMMER Et spændende forår Inden

Læs mere

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation konsulen ter PAR refshale vej 163a, 2. dk- 1432 køben havn k tlf. + 45 32 83 19 68 fax + 45 32 83 19 67 lad ing@mail.dk Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation Byggeri

Læs mere

BYPLAN NYT 5. Et forandret landskab og en uændret planlov, s. 12

BYPLAN NYT 5. Et forandret landskab og en uændret planlov, s. 12 BYPLAN NYT 5 2014 1 BYPLAN NYT 5 12. årgang december 2014 Tema: Planloven til debat Et forandret landskab og en uændret planlov, s. 12 Kommuneplanrammer, økonomi eller landskaber Byplanlaboratoriets årsprogram

Læs mere

Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform

Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform 2011 Roskilde Universitet. UniPæd. Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Kamppladsen FOA Social- og Sundhedsafdelingen en fagforening og arbejdsplads

Kamppladsen FOA Social- og Sundhedsafdelingen en fagforening og arbejdsplads Værdier Medlemmer Kamppladsen FOA Social- og Sundhedsafdelingen en fagforening og arbejdsplads Af Mathilde Illum Aastrøm Vejleder: Steen Bengtsson August 2006 Roskilde Universitetscenter Institut VIII,

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

GODT BEGynDT ET TILBAGEBLIK OVER ørestads UDVIKLInG

GODT BEGynDT ET TILBAGEBLIK OVER ørestads UDVIKLInG Godt begyndt Et tilbageblik OVER ørestads UDVIKLING INDHOLD 4 6 26 2 1989-2012 ØRESTAD OVER TID s. 4 Vendepunkt for københavn s. 6 behov for en ny bydel s. 8 Helhedsplanen s. 14 infrastrukturen s. 20 byens

Læs mere