forord / prólogo // 4 ildefonso aguilar // 6 perry oliver // 20 arne haugen sørensen // 34 antonio valverde // 48

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "forord / prólogo // 4 ildefonso aguilar // 6 perry oliver // 20 arne haugen sørensen // 34 antonio valverde // 48"

Transkript

1 duende

2 forord / prólogo // 4 ildefonso aguilar // 6 perry oliver // 20 arne haugen sørensen // 34 antonio valverde // 48

3 La Galería Krabbe se ha propuesto encauzar el encuentro entre artistas activos en España y Dinamarca a través de su espacio expositivo de Frigiliana, dando firmeza artística a la rica urdimbre intercultural que ha tejido el flujo turístico en la Costa del Sol. Cuatro artistas que han exhibido sus obras en sus salas, el paisajista Ildefonso Aguilar, decantado en la experiencia volcánica de las Islas Canarias e Islandia; el estadounidense afincado en Nerja, Perry Oliver; el escultor y biólogo Antonio Valverde, formado técnica y artísticamente en la talla de la piedra en canteras de Almería, la Sierra de Guadarrama o Pontevedra; y Arne Haugen Sørensen, autodidacta danés afincado en Andalucía hace 27 años después de vivir en Francia e Italia; cruzan ahora sus caminos por invitación de la Galería Krabbe, en una muestra que seguro se convertirá en la actuación estelar de la galería en 2009 y un hito que propiciará la consolidación de su joven trayectoria. Conviven en esta muestra propuestas muy diversas: los grabados casi abstractos, no exentos de resonancias simbólicas y sugerencias taurinas, de Perry Oliver, que acompañan a sus esculturas rotundas, evocadoras de túmulos y estelas; las sugerencias sinestésicas de los paisaje de arenas de Ildefonso Aguilar; cargados de ecos volcánicos; las pinturas briosas y vibrantes de Arne Haugen Sørensen, sensibles a las grandes preocupaciones del ser Galería Krabbe har sat sig som mål at formidle mødet mellem aktive kunstnere i Danmark og Spanien på udstillingslokalerne i Frigiliana, og på denne måde understrege den interkulturelle sammenhæng, som findes i den kunst, der er blevet skabt gennem turisttilstrømningen på Costa del Sol. Fire kunstnere har udstillet deres værker i lokalerne: Landskabsmaleren Ildefonso Aguilar, som med stor ekspertise har malet vulknerne på De Kanariske Øer og på Island; amerikaneren Oliver Perry, som er bosat i Nerja; billedhuggeren og biologen Antonio Valverde, som er teknisk og kunstnerisk uddannet i at forme sten fra stenbruddene i Almería, la Sierra de Guadarrama og Pontevedra; samt Arne Haugen Sørensen, som er dansker og autodidakt, og bosiddende i Andalusien gennem de sidste 27 år efter at have boet i Frankrig og Italien. Med Galería Krabbes hjælp krydses deres veje nu på en udstilling, som efter alt at dømme, bliver det store højdepunkt i 2009 og en milepæl, som vil være med til at konsolidere den videre udvikling. På denne udstilling lever forskellige kunstretninger side om side: Oliver Perrys næsten abstrakte raderinger med resonnanser fyldt med symbolik og antydninger fra tyrefægtningens verden, omgivet af stærke skulpturer, som minder om gravhøje og monumentsten; Ildefonso Aguilars synæsthesiske antydninger i sine sandlandskaber, som rummer vulkanske ekkoer; Arne Haugen Sørensens kraftfulde og vibrerende malerier, som udviser stor følsomhed over for de emner, der ligger mennesket på sinde, og som reflekteres i mytologien og i religionen; og til sidst skulpturerne udført af Antonio Valverde, hvis interesse for biologi og geologi er med til at præge hans værker i sten. Det forbavser, at dette initiativ, som burde være forudsigeligt inden for rammerne af de Europæiske Institutioner, er udsprunget spontant fra Dorthe y Caroline Krabbe og fra de medvirkende kunstneres entusiasme over for dette projekt, som starter i Danmark på Olivia Holm Møller og Jens Nielsens Museum i Holstebro, for dernæst at fortsætte i Huset i Asnæs og i Thisted Kunstforening. Vi håber, at udstillingen, efter endt besøg ved de danske kyster, kan finde vej over Atlanten til USA, og herefter til Galicien og De Kanariske Øer alle disse steder forenede af det samme hav, og af de kunstnere, som medvirker på denne udstilling. Federico Castro Morales Det Atlantiske Center for Moderne Kunst De Kanariske Øer humano reflejadas por la mitología y la religión; y las esculturas biomórficas que la inquietudes biológicas y geológica de Antonio Valverde arranca a la piedra. Sorprende que esta iniciativa, previsible dentro de las líneas programáticas de señeras instituciones europeas, surja de manera espontánea gracias al aliento de Dorthe y Caroline Krabbe y al entusiasmo de los artistas integrantes de esta aventura, que inicia su itinerancia danesa en el museo de Olivia Holm Møller y Jens Nielsen de Holstebro y luego visitará Huset i Asnœs y Thisted Kunstforening. Esperamos que de las costas de Dinamarca esta muestra dirija su singladura hacia Estados Unidos, Galicia y Canarias, territorios unidos por las aguas atlánticas y por la acción de los creadores participantes en esta exposición. Federico Castro Morales Centro Atlántico de Arte Moderno Las Palmas de Gran Canaria

4 ildefonso aguilar ildefonso aguilar // José saramago billedkunst som filosofi / la pintura como filosofía detalje / detalle nordisk / nórdica 2008 // sand / arena 150x150 cm Jeg tror, at fra tidernes morgen, før vi havde opfundet talens brug, hvilket, som vi bekendt ved, er usikkerhedens største skaber, da var vi ikke usikre på hvem vi var, ej heller var vi usikre på vores forhold til omverdenen. Verden var naturligvis kun det, vores øjne formåede at se, og som tilbehør havde vi vore andre sanser hørelsen, føleevnen, lugtesansen og smagssansen til at kunne opfatte verden med. I disse oprindelige tider var verden kun dét, den viste os at være kun overfladisk. Materien var kun ru eller glat, bitter eller sød, syrlig eller helt uden smag, larmende eller stille. Enten lugtede den, eller også gjorde den det ikke. Den gang var alt, som det så ud til at være, af den simple årsag, at der ikke var nogen grund til at tro, at det skulle være anderledes. For tusindvis af år siden kunne vi langt fra forestille os, at materien var porøs, men på trods af at vi i dag ved, at fra den sidste nye virus til selve universet, består alt blot af en komposition af atomer, og at inden i disse, bortset fra den masse, som af naturlige årsager skal være der, er der stadigvæk plads i overskud til et tomrum (konceptet totalt kompakt eksisterer ikke, alt er gennemtrængeligt). På trods af alt dette fortsætter vi, som vores forfædre i hulerne, med at opfatte, anerkende og identificere verden i henhold til dens udseende. Jeg tror, at lysten til at udforske og til at filosofere opstod den dag, da én eller anden fornemmede, at det, der kunne ses, var en sansernes ilusion: samtidigt med, at bevidstheden opfangede det udvendige billede, manipulerede den det. På trods af, at vi oftest refererer mere til moralen end til den fysiske verden, er den populære sætning»skinnet bedrager«et velkendt udtryk. Ingen kender bedre til dette end kunstmaleren, hvis instinkt eller geni (måske er instinktet et slags geni...), gør, at han fravælger tankens simple lethed, hvad menneskets og tingenes overflade angår, og lader disse forblive tilbage i hel tilstand. I modsætning til hvad en mere eller mindre god transposition af linjer og farver kunne forårsage, er et virkelig godt maleri en personlig»revision«eller»genoplevelse«af den virkelighed, som kunstneren opfatter. Det er sandt, at Van Goghs solsikker, sådan som han malede dem, ikke eksisterede i virkeligheden, men de eksisterer som en anden Supongo que en el principio de los principios, antes de que hubiéramos inventado el habla, que es, como sabemos, la suprema creadora de incertidumbres, no tendríamos dudas serias sobre quiénes éramos y sobre nuestra relación con el lugar en que nos encontrábamos. El mundo, obviamente, sólo podía ser lo que nuestros ojos veían, y también, como información complementaria, lo que los otros sentidos el oído, el tacto, el olfato, el gusto pudiesen percibir de él. En ese instante inicial el mundo fue apariencia pura y pura superficie. La materia era simplemente áspera o lisa, amarga o dulce, ácida o sin sabor, sonora o silenciosa, tenía olor o no tenía olor. Entonces, todas las cosas eran lo que parecían ser por la única razón de que no existía ningún motivo para que parecieran otra cosa. En esas antiquísimas épocas estábamos muy lejos de imaginar que la materia fuera»porosa«, pero hoy, cuando sabemos que, desde el último de los virus hasta el universo, todo y todos no somos nada más que composiciones de átomos y que en su interior, además de la masa que le es propia, todavía sobra espacio para el vacío (lo compacto absoluto no existe, todo es penetrable), seguimos, como hacían nuestros antepasados de las cavernas, capturando, reconociendo e identificando el mundo de acuerdo con su apariencia. Supongo que el espíritu científico y el espíritu filosófico se manifestarían el día en que alguien tuvo la intuición de que la apariencia, al mismo tiempo que la imagen exterior capturada por la consciencia y por ella manejada, podía ser, también, una ilusión de los sentidos. Aunque habitualmente más referida al mundo moral que al mundo físico, es conocida la expresión popular en que aquella intuición acabó plasmándose:»las apariencias engañan«. Nadie lo sabe mejor que el pintor cuyo instinto o cuyo genio (el genio es tal vez una especie de instinto ) rechaza la facilidad del simple discurrir sobre la superficie de los seres y de las cosas, dejándolos, por decirlo de alguna manera, intactos. Al contrario de lo que una más o menos hábil transposición de líneas y de colores sería capaz de producir, la pintura realmente digna de ese nombre es siempre una»revisión«o una»relectura«propia, personal, de aquello que lo real propone al artista. Es cierto que los girasoles de Van Gogh, tal como él los pintó, no existieron en la realidad, pero existen como otra realidad en el cuadro que los representa, y esa nueva realidad, antes subyacente, es sólo una entre las in-

5 // duende detalje / detalle nordisk / nórdica 2008 // sand / arena 150x150 cm virkelighed på det lærred, hvorpå de er malet. Og denne nye virkelighed, som før var usynlig, er kun én af de mange, som det vil være muligt at finde, såfremt vi stiller os afventende og skuer ud over grænserne for, hvad vi umiddelbart kan se. Et billede malet af Rembrandt, tro mod det fysiske udseende, er, som jeg vil udtrykke det, også tro på en tidløs facon det er, som om kunstneren har overrasket modellen, ikke blot i øjeblikket men også før og efter at han på lærredet har udtrykt noget, som var, og som vil blive, eller endnu enklere: nutid, fortid og fremtid for den person, hvis portræt blev malet. Alt, eller næsten alt, hvad jeg har skrevet indtil nu, står i direkte relation til Ildefonso Aguilars værker, som de her ses. Først og fremmest fordi det komplekse spørgsmål angående det virkelige og det umiddelbart synlige i hans værker bliver behandlet med en klarsynethed, som oprindeligt må have startet (måske) som et resultat af en uimodståelig indre trang fra kunstneren selv, og som med tiden og med modningens dybdegåen har udviklet sig til en vedholdende (eller næsten besættende) reflekteren over malerkunstens gnostiske styrke. Jeg vil forsøge at udtrykke mig bedre. Umiddelbart, vil de fleste nok sige, for det er umuligt at forsvare nogen som helst anden teori, ser det ud til, at Alfonso Aguilars billeder er landskabsmalerier. finitas que sería posible ir encontrando, expectantes, más allá del primer e inmediato plano que es la apariencia. Un retrato pintado por Rembrandt, fiel en lo que se refiere a semejanza física, es fiel también de una manera que llamaré intemporal, como si el artista hubiera sorprendido al modelo, no sólo en la instantaneidad del momento, sino también en un antes y en un después que reúnen, en la superficie de la tela, algo que es, algo que fue y algo que será, o más simplemente, el presente, el pasado y el futuro del personaje retratado. Todo o casi todo lo que dejo escrito hasta este punto tiene relación directa con la obra de Ildefonso Aguilar que aquí se muestra. En primer e importante lugar porque la compleja cuestión de lo real y de lo aparente es tratada en su pintura con una clarividencia que, habiendo comenzado (quizá) como resultado de un impulso irresistible de la propia naturaleza del artista, se convirtió, según mi opinión, con el paso del tiempo y la profundización de la madurez, en lo que se me presenta como una obstinada (si no obsesiva) reflexión sobre las virtudes gnoseológicas del acto de pintar. Intentaré explicarme mejor. A simple vista, cualquiera dirá, porque es difícil, por no decir imposible, defender otra opinión, que los cuadros de Ildefonso Aguilar son paisajes. nordisk / nórdica 2008 // sand / arena 150x150 cm

6 10 // duende mellem øer / entre islas 2008 // sand / arena 80x80 cm nordisk / nórdica 2008 // sand / arena 150x150 cm Lad os derfor være enige om, at sådan er det. Ikke desto mindre kan disse landskaber ikke findes i virkeligheden af den simple grund, at de ikke eksisterer dér, lige som det er tilfældet med Van Goghs solsikker, selvom årsagen dertil er en anden. Hvad mere er, Ildefonso Aguilars landskaber har ikke noget navn, (og hvis de nogensinde har haft et, blev det forvandlet til anonymt i samme øjeblik som genstanden radikalt blev transfigureret). De kan ikke stedbestemmes hverken her eller der, men efter hvad kunstneren selv siger, får vi at vide, at udførelsen af disse malerier er resultatet af nogle forudgående stærke oplevelser og følelsesmæssige indtryk, der er gennemlevet et bestemt udendørs sted. Jeg tør fastslå, at verdens skin ikke er det, der betyder noget for Ildefonso Aguilar som kunstmaler. Ikke engang for at kunne give os et mere eller mindre beroligende billede af vores egne oplevelser. Ildefonso Aguilars enestående radi- Convengamos por tanto que es así. Esos paisajes, sin embargo, tal como los girasoles de Van Gogh, aunque por otros motivos, no podrán ser encontrados en la realidad por la sencilla razón de que no le pertenecen. Más aún, los paisajes de Ildefonso Aguilar están desprovistos de nombre (si alguna vez le fue puesto, la transfiguración radical del objeto en el mismo instante los convirtió en anónimos), no pueden ser situados aquí o allí, aunque podamos conocer, por información del propio artista, que la realización de esas pinturas habría sido precedida de fuertes vivencias e intensas impresiones sensoriales de un exterior determinado. Me atrevo a afirmar que, como pintor, la apariencia del mundo no es lo que le importa a Ildefonso Aguilar, ni siquiera para ofrecernos de esa apariencia una imagen más o menos asociable a nuestras propias experiencias, y por eso de algún modo tranquilizadora. Por su singularidad radical, los paisajes de Ildefonso Aguilar no

7 alle tre værker / las tres obras mellem øer / entre islas 2008 // sand / arena 120x120 cm kalisme gør, at hans landskaber ikke er skabt til at justere iagttagerens opfattelse. Tværtimod. Hans landskaber er skabt til at provokere og til at udfordre iagttagelsesevnen til at få den ud af balance. Når kunstneren genoplever verden, når han genskaber den udfra en usædvanlig proces, hvor han manipulerer sandet og farverne, da skaber han en anden verden, som indtager den forrige verdens plads som om han prøver at fortælle os, at vi selv ikke er andet end skin, og dermed muterende og foranderlige. Selvom Leonardo da Vinci godt nok ville have sagt, at malerkunst er»et mentalt anliggende«, så er der ikke mange kunstmalere, som har en filosofisk tilgang til verden. Ildefonso Aguilar er en af disse undtagelser. Takket være ham går det op for os, at billeder også kan være vejen til visdom. Det er han beviset på. están ahí para confirmar la supuesta justeza de la percepción del observador, al contrario, vienen a provocarla, a desafiarla, a desequilibrarla. Al releer el mundo, al reelaborarlo a partir de un insólito proceso de manipulación de la arena y del color, el pintor lo transforma en otro mundo, en un mundo donde una apariencia toma el lugar de otra, como si pretendiera decirnos que nosotros mismos somos mera apariencia, y por tanto mutables y permutables. Aunque Leonardo da Vinci hubiera dicho que la pintura es»cosa mental«, no son muchos los pintores con una postura filosófica ante el mundo. Ildefonso Aguilar es una de esas excepciones. Gracias a él quedamos sabedores de que la pintura también puede ser un camino para la sabiduría. Las pruebas ahí están.

8 14 // duende cv / ildefonso aguilar // 15 mellem øer / entre islas 2008 // sand / arena 120x120 cm Ildefonso Aguilar de la Rúa Salamanca Uddannet på Kunstakademiet / Escuela Superior de Bellas Artes / Santa Cruz de Tenerife / E // Lærer på Kunsthåndværkerskolen / Profesor de Dibujo y Pintura en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos / Arrecife de Lanzarote / E // Direktør for Kulturafdelingen på Lanzarotes Rådhus / Director del Departamento de Cultura del Cabildo de Lanzarote / E // Skaber og Direktør for Lanzarotes Visuelle Musik Festival / Creador y Director del Festival de Música Visual de Lanzarote / E // Kunstnerisk Leder på projektet for gendannelsen af Ruta de Janubios landskab / Director artístico en el proyecto de recuperación paisajística Ruta de Janubio / E // Lyd og lys installation i Golfens krater / Proyecto de una instalación de luz y sonido en el cráter del Golfo / E // Færdiggør og afslutter den anden fase af Centret for Kunst, Kultur og Turisme Bondens hus / Completa y finaliza la segunda fase del Centro de Arte, Cultura y Turismo Casa del Campesino / E Udvalgte Separatudstillinger / Exposiciones individuales selecionadas Columbus Hus / Casa de Colón / Las Palmas de Gran Canaria / E // Limbach Galerie / Køln. Tyskland / Colonia. Alemania // Salen / Sala / Conca / La Laguna. Tenerife / E // MIAC. Borgen / Castillo de / San José / Arrecife de Lanzarote / E // Center for Moderne Kunst / Centro de Arte Moderno / Mont de Marsan. Frankrig / Francia // Kunstcirklen / Círculo de Bellas Artes / Santa Cruz de Tenerife / E // De Kanariske Øers Arkitektskole / Colegio de Arquitectos de Canarias / Santa Cruz de Tenerife / E // Alten Schloss. Galerie 45 / Wehr. Tyskland / Alemania // Kunstcentret / Centro de Arte / La Recova / Santa Cruz de Tenerife / E // Arco 98. Separat stand / Stand individual / Sala Conca / Madrid / E // Kraftwerk Augst AG. Galerie 45 / Augst. Sweitz / Suiza // Art Forum Riehen / Riehen.

9 16 // duende nordisk / nórdica 2008 // sand / arena 150x150 cm mellem øer / entre islas 2008 // sand / arena 80x80 cm Sweitz / Suiza // Galerie Am Domplatz / Münster. Tyskland / Alemania // Mácula. Kunstgalleri / Galería de Arte / (sammen med fotografen / con el fotógrafo / Carlos Schwartz) / Santa Cruz de Tenerife / E // Kunstgalleri / Galería de Arte / Ikebukuro / Puerto Calero. Yaíza. Lanzarote / E // Galleri / Galería / Argenta / Valencia / E // Galleri / Galería / Vegueta / Las Palmas de Gran Canaria / E // Galleri / Galería / Edurne / Madrid / E // Kunstcenter / Centro de Arte / La Regenta / Las Palmas de Gran Canaria / E // Galleri / Galería / Murnó / La Laguna. Tenerife / E // Galleri / Galería / Argenta / Valencia / E // Galleri / Galería / Krabbe / Frigiliana. Málaga / E // Galleri / Galería / Aritza / Bilbao / E // Kulturrelt Rum / Espacio Cultural / Cajacanarias / Santa Cruz de Tenerife / E // Galleri / Galería / Mácula / Santa Cruz de Tenerife / E // Galleri / Galería / DAHE / Las Palmas de Gran Canaria / E Kollektive udstillinger (Udvalg) / Exposiciones colectivas (Selección) Internationale konkurrence for Fine Arts / I Certamen Internacional de Artes Plásticas de Lanzarote / Arrecife de Lanzarote / E // Selection Bad / Naumheim. Tyskland / Alemania // skulptur og maleri udstilling. Kunstnernes sammenslutning / I Muestra de Escultura y Pintura. Asociación de Artistas Plásticos / Santa Cruz de Tenerife / E // Artedert 83. Kunstmesse / Feria de Arte Contemporáneo / Bilbao / E // Nutidskunst fra Canarias / Canarias Arte Contemporáneo / San Sebastián / E // En hyldest til / Exposición Homenaje a / Eduardo Westerdahl / Canarias / E // Nutidskunst fra De Kanariske Øer / Arte Actual de Canarias / Madeira / Portugal // Kunstcenter / Centro de Arte / La Recova / Santa Cruz de Tenerife / E // Et hundred og breve til / Ciento y postalicas a / Federico García Lorca / Møntens Hus Museet / Museo de la Casa de la Moneda / Madrid / E // Åbningsudstilling / Exposición inaugural / Museet for spansk landskabsnutidskunst / Museo del Paisaje Español Contemporáneo / Priego de Córdoba / E // Lanzarote Biennale / II Bienal de Lanzarote / Kunstcenter / Centro de Arte / Santo Domingo / Teguise. Lanzarote / E // Slottet / Palacio de / Santa Cruz / Valladolid / E // Galleri / Galería / Edurne / Madrid / E // Kulturcenter / Centro Cultural / Cajacanarias / Santa Cruz de Tenerife / E // La Regenta / Las Palmas de Gran Canaria / E // Galleri / Galeria de Arte / Mácula / Santa Cruz de Tenerife / E // Nutidskunst / Arte Contemporáneo / Sala Conca / La Laguna. Tenerife / E // Museet for Moderne Kunst / Museo de Arte Moderno / Goslar / Tyskland / Alemania Musik (Udvalg) / Música (Selección) Variationer om stilhed / Variaciones sobre el silencio // Akustik / Acústica // Hørlige Landskaber / Paisajes Audibles // Deltager i Russell Mills album Pearl + Umbra / Participa en el trabajo discográfico Pearl + Umbra de Russell Mills // Musikalsk atmosfære / Ambientación musical de la Ruta de los Volcanes / Nationalpark / Parque Nacional de / Timanfaya. Lanzarote / E // Oversvømmede landskaber / Paisajes Sumergidos (med / con Alexander + Samuel

10 Aguilar) // Komposition til Hvalmuseet / Composición para el Museo de Cetáceos de Canaria / Puerto Calero. Lanzarote / E Udvalg af Audiovisuelle værker / Selección de Audiovisuales Bjergene, manden og hans hus / Las montañas, el hombre y su vivienda / Lanzarote / E // Spænding. Brian Enos værk: Thursday afternoon / Tensión. Sobre la obra: Thursday Afternoon de Brian Eno // Erjos Legetøj. Om José Abads arbejde / Los juguetes de Erjos. Sobre la misma obra de José Abad / Lanzarote / E // Ørkener / Desiertos / om / sobre la obra / Darkness and lights de Stephan Micus // Gestus af landskabet / Gestos del paisaje / Lanzarote / E // Saramago og / y Lanzarote Udvalg af utallige installationer / Selección de instalaciones Et kraters hvisken. Billeder til Blas Sánchez koncerten / Murmullos de un cráter. Imágenes para el concierto de Blas Sánchez / Paris // Audiovisuel installation Fire elementer / Instalación audiovisual Cuatro Elementos / Wehr. Tyskland / Alemania // Scenografi til Lanzarotes Visuelle Musikfestival / Escenografías del Festival de Música Visual de Lanzarote // Multimedia tur / Gira Multimedia por las Islas Canarias / med den tyske musiker / con el músico alemán / Stephan Micus // Audiovisuel installation / Instalación audiovisual / Deep Blue / omkring Samuel Aguilars musikalske komposition / sobre la composición musical de Samuel Aguilar / Art Forum Riehen. Schweiz / Suiza // Audiovisuelt akustisk landskab / Audiovisual Paisajes audibles / Kulturhuset / Casa de la Cultura / Agustín de la Hoz / Arrecife de Lanzarote / E // Audiovisuel installation Ikebukuro / Instalación audiovisual Ikebukuro / Galleri / Galería de Arte / Puerto Calero / Lanzarote / E // Væsentlig landskab / Paisaje esencial / Multimedie installation Maleri, fotografi og musik / Instalación multimedia Pintura, fotografía y música / Kulturcentret / Centro de Arte / La Regenta / Las Palmas de Gran Canaria // Vandets lyde med musik af Benito Cabrera / Los sonidos del Agua con música de Benito Cabrera Udvalg af utallige projekter i Spanien / Selección de innumerables obras singulares Vægmaleri Elementer / Mural pictórico Elementos / Congress Center / Centro de Congresos / Casino Taoro / Puerto de la Cruz. Tenerife // Kunstnerisk rådgiver i terminalbygningen i Lanzarotes lufthavn / Asesoramiento artístico en el edificio terminal del Aeropuerto de Lanzarote // Plads og skulptur til minde om det latinske sejl / Plaza y escultura. Homenaje a la vela latina (med billedhuggeren / con el escultor José Abad) / Arrecife. Lanzarote // Timanfaya skulptur / Escultura Timanfaya / Symbolet på / Símbolo del /»Spanish Film Screenings for Europe«// Vægmalerier Lanzarote / Pinturas murales Lanzarote / Hotel Princesa Yaíza. Playa Banca. Lanzarote // Nationernes plads. Keramisk gulvbelægning / Plaza de las Naciones. Pavimento cerámico / Playa de Los Pocillos. Puerto del Carmen. Lanzarote // Omkring landskabet. Sandmosaik bestående af 32 dele på 100 x 100 cm / En torno al paisaje. Mosaíco con arenas. 32 piezas de 100 x100 cm nordisk / nórdica 2008 // sand / arena 150x150 cm

11 perry oliver perry oliver // 21 det laterale kors III / la cruz lateral III 2008 // Jern / Hierro 52x40x23 cm Intento organizar mi tiempo, mi trabajo, mis cosas y mis sentimientos como una representación teatral para un solo espectador yo mismo la cual, afortunadamente, fracasa. Todo lo que hago, la gente que conozco, están afectados por mi metódica manía. Sin embargo, retrospectivamente, me doy cuenta de que en mi vida, muy poco ha sido organizado para crear una diferencia significativa o duradera. Entretanto, estando en el escenario, fue mi respuesta a un impulso lo que sí marcó la diferencia en mi manera de vivir y hacer lo que hago. Una de las preguntas más frecuentes hechas a este americano (nacido en Pennsylvania, 1941) es:» porque viniste a España?«He practicado mucho con la respuesta y no he encontrado una más reveladora que...»fue un impulso«. No conocía a nadie en España, ni nadie de España, ni a nadie que quería ir a España. No había implicada relación humana alguna. Tampoco fue una decisión de orientación cultural. Sabía patéticamente poco de este país fascinante, de su gente, su arte e historia. Por qué me atrajo España entonces? Quizás no me Jeg forsøger at organisere min tid, mit arbejde og mine følelser, som var det en teaterforestilling med blot én tilskuer nemlig mig selv. Heldigvis lykkes det ikke. Min mani med at være metodisk går ud over alt, hvad jeg foretager mig. Den går ud over alle dem, jeg kender. Når jeg kigger i bakspejlet, kan jeg ikke desto mindre se, at der ikke har været organiseret ret meget i mit liv, for at det på længere sigt skulle kunne have gjort nogen forskel. Men den måde jeg fulgte mine impulser på, mens jeg var på scenen, ja, det har bestemt gjort en forskel på, hvordan jeg lever, og på hvad jeg laver. Et af de spørgsmål, som oftest er blevet stillet mig (amerikaner, født i Pensylvania 1941), er:»hvorfor kom du til Spanien«. Det spørgsmål har jeg virkelig kunnet øve mig på, og det bedste svar, jeg har formået at kunne finde, har været:»det var en impuls«. Jeg kendte ikke nogen i Spanien, ikke nogen fra Spanien, og heller ingen som ønskede at tage til Spanien. Der var intet menneskeligt forhold involveret i denne beslutning. Det var heller ikke nogen kulturelt orienteret beslutning. Det var patetisk, så lidt jeg rent faktisk vidste om dette fascinerende land, om dets mennesker, kunst og historie. Så hvorfor appellerede Spanien til mig? På daværende tidspunkt var jeg måske ikke engang selv klar over det, men jeg tror, at impulsen havde noget at gøre med, at jeg havde en trang til at finde et hjem og en omverden, hvor mennesket dramatiserer følelserne: Jeg ønskede selv at lære, hvordan man gør det først som menneske, og senere som kunstner. Dette bringer os til Andalusien og videre til min kunst. I Nerja (1971) introducerede en ven mig i kunsten med at trykke, og han tilbød også et privat arbejdsværelse. Med hans forklaringer, arbejdsværelset og materialerne, nogle bøger om teknikker, og nogle billeder, som jeg kunne tilegne mig, samt adskillige besøg i arbejdsværelset, lærte jeg mig selv at radere. Jeg forvandlede mig selv til grafisk kunstner i en lille spansk landsby ved Middelhavet. Arbejdet udviklede sig langsomt og støt, indtil jeg pludselig i Frigiliana (1999) følte trang til at lave skulpturer. Mine raderinger lagde grunden til billederne i det nye medie. di cuenta en aquel momento, pero pensé que el impulso estaba relacionado con mi necesidad de encontrar un hogar, en una sociedad donde la gente dramatizaba sus sentimientos. Eso es lo que quería aprender a hacer, primero como persona y luego como artista. Es lo que nos lleva a Andalucía y mi arte. En Nerja (1971), un íntimo amigo me introdujo en el grabado y me facilitó un estudio privado. Con su explicación, el estudio y los materiales, unos libros sobre la técnica, ciertas imágenes que asimilar y las subsiguientes visitas a algunos talleres de grabado, prácticamente aprendí a grabar por mi cuenta. Así devine en artista de la imagen gráfica, en un pequeño pueblo español junto al Mar Mediterráneo. La obra gráfica se desarrolló lenta pero constantemente hasta que en Frigiliana (1999), sentí inesperadamente la necesidad de realizar esculturas; fue así como los cimientos de este nuevo medio fueron fundados por la imaginería de mis propios grabados.

12 22 // duende pause / pausa // 2008 jern / hierro calentado 36x25x14 cm Når vi ser på mine skulpturer og på, hvad jeg før har sagt om impulser, ville et naturligt spørgsmål være:»hvor er den henne, denne impuls: Den spontane handling, det vilde øjeblik, forandringen og opfindsomheden? Værket virker overvejet og beslutsomt. Og det er sandt, for det er det. Spontaniteten spiller en vigtig rolle, men den er mere aktiv og tydelig på en tegning eller på en collage af forskellige stykker, som er spredt ud over gulvet. Jeg forsøger at finde ud af, hvad der appellerer til mig i det enkle, følsomme arbejde med linjerne, eller i den spontane juxtaposition af allerede kendte symbolske elementer. Udfordringen består i at forandre det hele til et andet materiale og til at transportere det til en anden tid; den består i at genopleve en tilstedeværelse og en følelse og se disse i en ny sammenhæng; og i at tilfredsstille ønsket om at se et billede træde frem. Gennem denne proces ønsker arbejdet at antage sin helt egen metaforiske form. Observando mi escultura, y retomando el antes mencionado»impulso«, habría de surgir de forma natural una pregunta:» dónde está, el gesto espontáneo, el momento salvaje, la suerte y el capricho?«. La obra parece premeditada y definitiva. Y así es en verdad. La espontaneidad juega un importante papel pero es más activo y evidente en los sencillos esbozos lineales previos o en el»collage«de recortes de hierro en el suelo del estudio. Intento dejarme seducir por lo sencillo, por lo sensitivo de las líneas o por la espontánea asociación entre mis propios elementos simbólicos. El reto consiste en interpretar esto con otro material, en otro momento revivir aquella percepción, aquella experiencia emocional, en un contexto nuevo y satisfacer el deseo de ver cómo una imagen toma forma. Durante todo el proceso la obra debe tener una metafórica vida propia. hendes samson / su sanson // 2008 corten stål /acero corten 60x42x22 cm

13 perry oliver // 25 sommerfugl bånd / vínculo mariposa 2008 // jern / hierro 146x53x24 cm Processen kan være langsom og kompliceret, eller overraskende let at gå til. Hvorom alting er, ønsker jeg, at resultatet skal være tidløst og enkelt. Dynamikken og opdagelsen af impulsen er en kreativ kamp mod den metodiske fremgangsmåde, hvori overvejelse og beslutning indgår. Med lidt held (og på en god dag) er der hverken vinder eller taber. I stedet fremtoner et billede, som indeholder det hele. Spørgsmålet bliver da subjektivt og er: Hvordan skal det opleves? Hvad med dramaet, det symbolske teater i mit værk? Det afspejler den fortryllelse, som intime menneskelige forhold giver. For mig repræsenterer formerne, for det meste, nogle hovedpersoner, som er forbundne: To identiteter, der deler et rum eller, nogle gange, en rastløs sjæls dualitet. Formerne kan skabe et seksuelt identificerbart par blot ved hjælp af en kurve eller et hjørne. Eller hovedpersonerne kan blive abstrakte og forvandle sig til følelsesmæssige kontraster først med bløde, dernæst med skarpt afskårne linjer. Det plejer at dreje sig om en intim involveren, hvis samfundsmæssige reference er vigtig. Men den er sjældent tydelig at få øje på. El proceso puede ser lento y complicado o sorprendentemente directo. En cualquier caso, para mi, la obra aspira a ser eterna y sencilla. Las dinámicas del descubrimiento impulsivo libran un combate creativo contra el avance metódico de la reflexión y la decisión. Con un poco de suerte (en un buen día) no hay ni ganador ni perdedor. En cambio, una imagen se manifiesta, la cual incorpora y refleja todo el acontecimiento; entonces la cuestión se vuelve subjetiva y es: cómo se ha de ver. Qué ha sido pues, del drama? El teatro simbólico en mi obra es un reflejo de mi fascinación por las íntimas relaciones humanas. Para mí, las formas son, normalmente, una representación de la relación entre los protagonistas: dos identidades compartiendo un espacio o, a veces, la dualidad de un alma inquieta. Las formas pueden hacer que la sexualidad de una pareja sea reconocida por una curva y una esquina. O que los protagonistas puedan ahondar más en lo abstracto, para convertirse así en seres emocionales, contrastados bajo formas suaves y agudas. Frecuentemente se trata de relaciones íntimas en las que es importante el referente social, aunque rara vez explícito.

14 26 // duende ekspansion / expansión 2008 // jern / hierro 60x60x15 cm Dramaet opstår generelt mens jeg forarbejder materialet i løbet af den»impulsive time«. Bagefter kigger jeg på det og kan se, hvad der er sket hvad formerne symboliserer, og hvad de antyder: Et møde eller en konfrontation mellem mennesker, en sammensmeltning eller en konfusion af identiteter, en ensom tilstedeværelse, der søger udefter, eller som er på vej indad, eller en hvilken som helst konstellation af menneskelig involveren, som jeg føler har en betydning i et givet øjeblik. Nogle af mine billeder toner frem fra en eksistentiel dynamik, for eksempel»hukommelse i et følsomt rum«. Der er en bevægelse, som viser, at tiden går. En halv rund skive er flyttet fra kurven, som er i bevægelse, og den dukker nu op, stående oprejst og alene, i et lukket rum. Det flyttede element repræsenterer erindringen om en oplevelse, som jeg har sat ind i en følelsesmæssig sammenhæng, og dette er vigtigt for mig. Skulpturerne er med til at illustrere min mindre klare og mere impulsive måde at arbejde på. Jeg fik øje på tre stykker metal i en bunke metalrester, som skulle have været dele af andre skulpturer. Men disse tre stykker føltes i sig selv helt rigtige, ganske som de var. Så jeg satte dem sammen. Jeg kunne lide det, men var ikke helt sikker... Indtil senere, da jeg tilføjede den halve runde skive: Reflektionens medvirken. Habitualmente el drama se desarrolla mientras manipulo la materia, durante la hora impulsiva luego miro y reconozco lo ocurrido, lo que las formas simbolizan y sugieren: encuentro o confrontación de individuos fusión o confusión de identidades una presencia solitaria que se declara abierta o ensimismada o cualquier constelación humana implicada con lo que siento, hago y veo en ese momento. Algunas de mis imágenes emergen desde dinámicas existenciales por ejemplo:»la memoria en un espacio emocional«. Hay en esta obra un movimiento hacia un lado, indicando una progresión en el tiempo. Medio disco ha sido quitado de la curva que avanza y ahora se encuentra erguido y solo, dentro de un espacio abovedado. El elemento transpuesto representa la memoria de una experiencia; lo pongo según lo veo en un contexto emocional que me parece importante. Esta escultura ilustra mi menos obvia aunque más impulsiva manera de trabajar. Encontré tres piezas dentro de una pila de trozos de hierro, piezas concebidas por formar parte de varias esculturas. Pero esas tres estaban hechas la una para la otra, así que las junté. Me gustó pero no me llegó a tranquilizar, hasta que más tarde añadí el medio disco: la contribución de la reflexión.

15 28 // duende perry oliver // 29 bejlen 99 / cortejo 99 // 2008 rusten stål / hierro oxidado 65x43x23 cm Mit forhold til Arne og hans familie rækker langt ud over den tydelige relevans, som min tilstedeværelse på denne udstilling har. Vi er meget nære venner. Med Arne er der skabt et klart og følelesesmæssigt konstruktivt bånd, som er gået hen og er blevet til en vigtig del af dét, som jeg mest ønsker mig, og som jeg har mest behov for i livet. Vi skåler med hinanden på adskillige af hans billeder, og det siger ikke så lidt og vi skåler smukkere og mere udtryksfuldt end jeg her formår at beskrive det. Takket være mit venskab og mit professionelle forhold til Arne Haugen Sørensen, og til Galería Krabbe, har jeg kunnet nyde mange rejser til Danmark i løbet af de sidste 22 år. Jeg har udstillet mine billeder og skulpturer på flere forskellige kunstgallerier og har arbejdet sammen med Arne på flere af hans projekter. Jeg er taknemmelig for denne mulighed for at være tilbage igen, denne gang sammen med kollegerne Antonio Valverde og Ildefonso Aguilar. Mi amistad con Arne y su familia va más lejos de su evidente relación con mi presencia en esta exposición. Somos íntimos amigos. Con Arne, nuestro expresivo y emocionalmente constructivo vínculo se ha convertido en parte esencial de lo que es más deseado y necesitado en mi vida. Levantamos juntos nuestras copas en algunas de sus pinturas, lo que ya dice mucho y lo hace más expresiva y hermosamente de lo que yo puedo hacer aquí. Gracias a la amistad personal y profesional con Arne Haugen Sørensen y Galería Krabbe, he gozado de muchas visitas a Dinamarca durante los últimos veintidós años. He expuesto mis grabados y esculturas en varias galerías y he trabajado con Arne en varios de sus proyectos. Ahora me complace esta oportunidad de estar aquí otra vez, en esta ocasión con nuestros amigos y colegas Antonio Valverde e Ildefonso Aguilar. ham, hans kors / él, su cruz // 2008 corten stål / acero corten 48x44x30 cm

16 30 // duende det laterale kors V / la cruz lateral V 2008 // jern / hierro 62x46x23 cm cv / perry oliver // 31 binding mellem intime rum / vínculo por espacios intimos 1999 // Jern / Hierro 50x56x20 cm PERRY OLIVER Philadelphia // Autodidakt / Autodidacto bånd i vinden / vínculo en el viento 2000 // jern / hierro 54x22x20 cm Udvalgte Separatudstillinger / Exposiciones individuales seleccionadas > International Print Society / Sociedad Internacional del Grabado / New Hope. PA. EEUU // Galerie Daberkow / Frankfurt. Tyskland / Alemania // EEUU Kulturcenter / Centro Cultural de EEUU / Madrid / E // Galleri Torso. Odense / DK // Galleri Nouvelle (med / con Arne Haugen Sørensen). Horsens / DK // Kunstsalen. Nerjas Rådhus / La Sala de Arte. El Ayuntamiento de Nerja / E // Kern Gallery. Penn State University. State College. PA. EE UU // Museet for samtidsgrafik / Museo del Grabado Español Contemporáneo / Marbella / E // Casa Fuerte de Bezmiliana. Rincón de la Victoria / E // Fundation museum Pablo Ruiz Picasso. Málaga / E // Anya Tish Gallery. Houston. TX. EEUU // Unicaja Italcable. Málaga / E // La Casa del Consulado del Mar. Málaga / E // El Baluarte de la Candelaria (med/con Fernando de La Rosa). Cádiz / E // Galería Krabbe. Frigiliana / E // Galleri M. (med / con Arne Haugen Sørensen). Bogense / DK // Galleri Python (med / con Arne Haugen Sørensen) København / DK // Galería Krabbe. Frigiliana / E // Plaza de la Iglesia. Puebla de la Sierra / E // Vœrksted og Galleri Gravura / Taller Galería Gravura / Málaga / E Udvalgte Kollektive udstillinger / Exposiciones colectivas seleccionadas Philadelphia Print Club Annual / Club del Grabado Anual de Philadelphia / PA. EEUU // Ibizagrafic. Museet for Nutidskunst / Museo de Arte Contemporáneo / Ibiza / E // American Artists in Spain. Institutet for amerikanske studier / Instituto de Estudios Norteamericanos / Barcelona / E // Galleri Utsira. Esbjerg / DK // Galleri Profilen. Århus / DK // National dybtryk / Calcografía Nacional / Real Academia

17 værksted / taller // 2008 jernskulpturer / esculturas de hierro de Bellas Artes de San Fernando. Madrid / E // Harvard University. Cambridge. MA. EEUU // Internationale Biennale af Gravering / V Bienal Internacional de Grabado / Aula de la Cultura. Caixa Ourense. Orense / E // Nutidig grafik / Obra Gráfica Contemporánea / Museo Municipal de Málaga / E // Bienale i Andalusien / I Bienal de Andalucía / Palacio Episcopal. Málaga / E // World Ice Sculpture Competition / Competencia Mundial de Esculturas de Hielo / Asahikawa. Japan / Japón // Iberiske skulptur pris / XI Premio Ibérico de Escultura / Punta Umbría / E // De tre kulturer / Las Tres Culturas / Galería Krabbe. Frigiliana / E Nylige udmærkelser / Distinciones recientes Premie fra foreningen Museets venner / Premio de la Asociación de Amigos del Museo / Spansk Samtidsgrafik Museum / Museo del Grabado Español Contemporáneo / Marbella / E // og 2. præmie. 3. Nationale Grafik konkurrence / 1er y 2º premio. III Concurso Nacional de Grabado / Alcalá de Guadaíra / E // Erhvervelse / Adquisición. II Certamen Provincial de Artes Plásticas / Málaga amt / La Diputación Provincial de Málaga / E // præmie. 1. Internationale skulpturbienale / 1er premio. I Bienal Internacional de Escultura / Puebla de la Sierra / E Museer og offentlige institutioner (udvalg) / Museos e instituciones públicos (selección) Lessing J. Rosenwald Collection. PA. EEUU // Macedonian Center for Contemporary Art / Thessaloniki. Grækenland / Grecia // Fundation Pablo Ruiz Picasso Museet / Fundación Museo Pablo Ruiz Picasso / Málaga / E // Princeton University Library / NJ. EEUU // Museum for Spansk samtidsgrafik / Museo del Grabado Español Contemporáneo / Marbella / E // Nationalbiblioteket / Biblioteca Nacional / Madrid / E // Museum for dybtryk / Museo de Calcografía / Madrid / E // Municipal Art Gallery / Galería de arte municipal / Lódz. Polen / Polonia malet bånd / vínculo pintado 2008 // malet jern / hierro pintado 15x15x5 cm

18 arne haugen sørensen kampen med duenden / la lucha con el duende Jeg blev født, før Danmark afskaffede ondskaben, og blev verdens lykkeligste land. I skyggen af tredivernes krise og fattigdom voksede jeg op sammen med krigen, min bror og en enlig mor. Jeg var 13 år, da krigen sluttede og brutalt afslørede menneskets evne til en helt ufattelig ondskab. Da jeg var 14, blev jeg sendt ud på arbejdsmarkedet, og det er ikke nogen tilfældighed, at jeg opfattede det, som var det mit eget liv, der blev rullet ud for øjnene af mig, da jeg langt senere overværede min første tyrefægtning i Spanien. Med højt hævet hoved galoperer man i arenaen, stolt, smuk og klar til at tage kampen op. Længe tror man, at man er lige ved at spidde den provokerende kappe, der vifter en om næsen, uden at vide at ens egne instinkter i virkeligheden forråder en, og får en til at samarbejde med matadoren. Så følger en række fastlagte ritualer, der har til hensigt at ydmyge og gradvist ødelægge det stakkels dyr, indtil den med et frustreret brøl falder på knæ og accepterer døden. Yo nací antes de que Dinamarca aboliese el mal y se convirtiera en el país más feliz del mundo. Crecí con la guerra, con mi hermano y con mi madre, a la sombra de la crisis y de la pobreza de los años treinta. Tenía 13 años cuando la guerra terminó, y de forma brutal desenmascaró la habilidad humana para la crueldad más increíble. Al cumplir los 14 años me mandaron a trabajar, y cuando más tarde fui testigo de mi primera corrida de toros en España, no fue ninguna casualidad que yo viviera aquello como si se tratase de mi propia vida que estuviera pasando delante de mis ojos. Con la cabeza bien alta, uno corre en la plaza, orgulloso y hermoso, preparado para la lucha. Durante largo rato crees estar a punto de embestir esta capa provocadora que ronda por delante de tu nariz, sin darte cuenta de que en realidad son los instintos propios que te están traicionando, y que te incitan a colaborar con el matador. Después siguen una serie de rituales cuyo objetivo es humillar y destruir de forma paulatina al pobre animal, hasta que este se caiga de rodillas con un rugido frustrado, aceptando la muerte. Jeg prøvede virkeligt at tilpasse mig min skæbne. 36 forskellige jobs blev det til, før jeg helt tilfældigt fandt det oversete hul i muren, man kalder kunst. (Der er i virkeligheden to, det andet hedder galskaben, men det er knapt så morsomt). For mig lå Frankrig lige på den anden side hullet. Frankrig var en åbenbaring. Udenfor den danske hakkeorden og janteloven, lærte jeg, at hvis man ikke»kunne lide maden«, var det ikke nødvendigvis ens egen skyld. Jeg mødte andre selvbestaltede kunstnerspirer fra mange forskellige lande, og Giacommetti og Picasso sad lyslevende og talte sammen ved det næste bord. Jeg lærte, at ondskaben eksisterede, og at alt var muligt. At ganske almindelig mad kunne smage himmelsk. For ikke at tale om rødvin og Calvados. I Frankrig var der heldigvis ikke så få, der førte sig frem, som om de troede, at de var noget. Vi følte os som rigtige kunstnere, der var med i noget stort. Frankrig gjorde mig til et frit menneske. De veras intenté encajar en mi destino. Fueron nada menos que 36 empleos hasta que di con este agujero olvidado en la pared llamado arte, y que yo había pasado por alto. (En realidad son dos los agujeros. El otro se llama locura, pero no tiene tanta gracia). Delante de mí estaba Francia, justo por el otro lado del agujero. Francia fue una revelación. Alejado de la jerarquía y del sistema del»no te vayas a creer que eres alguien importante«aprendí, que si no te gustaban las cosas tal y como estaban, no era necesariamente culpa tuya. Conocí a otros»proyectos de artista«que forjaron su camino ellos mismos. De muchos países diferentes. Giacommetti y Picasso estaban charlando en la mesa de al lado, vividitos y coleando. Aprendí que el mal existe, y que todo es posible. Que cualquier cosa puede ser válida. Y no estamos hablamos del vino tinto o del Calvados. Gracias a Dios, en Francia existían personas que se comportaban como si realmente fueran alguien importante. Nos sentimos como auténticos artistas, participando en algo grande. Francia hizo de mí una persona libre. detalje / detalle leda og svane / leda y el cisne // 2008 akryl på lærred / acrílico sobre tela 146x97 cm

19 36 // duende arne haugen sørensen // 37 udsnit / fragmento hjemkomst / regreso // 2008 akryl på lærred / acrílico sobre tela 100x100 cm lille nadver / pequeña cena sagrada 2008 // akryl på lærred / acrílico sobre tela 85x100 cm Da jeg i 1965 som en af de første modtog Statens Kunstfonds treårige arbejdslegat, vendte jeg tilbage til Danmark for at tage del i den kunstneriske opblomstring, som mange mente var skudt igang med Kunstfondets oprettelse. I de næste 13 år levede vi midt i Odsherreds lyksaligheder med små børn og gode venner. Arbejdslegatet gav de første tre år en velsignet arbejdsro, og da det pludselig og ganske brutalt holdt op igen, havde jeg heldigvis skabt en ganske overbevisende samling arbejder at stå imod med. Jeg blev medlem af Grønningens joviale bande af hårdtarbejdende sybaritter, hvoraf en del netop boede i Odsherred. Her blev vi en slags»hip, Hip, Hurra legende. Selvironisk kaldte vi os selv»stokrosebanden«og misundelige kolleger døbte hele området»guldkysten«, fordi de opfattede os som Danmarks rigeste kunstnere. En 1965, cuando recibí una beca de trabajo de tres años de la Fundación de Arte estatal, volví a Dinamarca para participar en el auge floreciente del arte, un suceso que muchos pensaron era el resultado de la creación de la Fundación de Arte. Los 13 años siguientes vivimos en Odsherred, con la felicidad que proporcionaron los hijos pequeños y las amistades. Los tres primeros años, la beca me dio una tranquilidad bendita para el trabajo. Y en el momento en que la beca acabó bruscamente, tenía guardada, gracias a Dios, una buena colección de obras, para poder hacer frente a la vida. Me hice miembro de la banda jovial de sibaritas de Grønningen, que todos tenían una disciplina de trabajo impresionante. Muchos de ellos vivían justamente en Odsherred. Aquí nos convertimos en una especie de leyenda de tipo Hip, Hip, Hurra. De forma irónica nos llamamos»la Banda de la Malvarrosa«, y los colegas envidiosos bautizaron a esta zona con el nombre de»la Costa de Oro«, porque nos vieron como los artistas más ricos de Dinamarca.

20 detalje / detalle såret / herida // 2007 akryl på lærred / acrílico sobre tela 100,5x81 cm arne haugen sørensen // 39 Vi boede i et idyllisk trelænget husmandsted midt i en dejlig æbleplantage, og vi havde både heste og får. Efter de første besværlige år lå livets store forudsigelige landevej lagt ud for næsen af os, helt glat og uden buler så langt øjet rakte. Det bekymrede mig, for jeg følte, at mit liv sivede ud imellem fingrene på mig uden rigtig substans. De lange mørke vintre var også ved at tage livet af mig, så da hele landet sidst i 70erne, i deres politiske korrekthed, begyndte at tænke i takt, brød vi op igen. Nødigt, men dog gerne. I Spanien fandt jeg, ikke alene lyset, men også det åndelige klima, jeg havde længtes efter. Franco var lige død og landet var fyldt med optimisme. Klar til at begynde på en frisk! Undertrykkelsen og ondskaben var overstået, men eksisterede stadig som en skræmmende mulighed. Alle havde noget på hinanden fra den onde tid, det gav plads for en vis klog generøsitet. Det var som om, verden var blevet ung igen. Vivíamos en una idílica granja en medio de una plantación de manzanas, y teníamos caballos y ovejas. Después de los primeros años duros, se nos abrió el camino hacia la felicidad justo por delante de nuestras narices, un camino liso y sin obstáculos hasta el final del horizonte. Aquello me preocupaba porque sentía, que la vida se me estaba escapando entre los dedos, sin sustancia. Los inviernos largos y oscuros también me estaban matando, así que cuando, a finales de los años 70, el país entero empezó a pensar al unísono, al compás de lo políticamente correcto, todos nos mudamos. Muy a nuestro pesar, pero aun así de buena gana. En España encontré no sólo la luz, sino también el clima espiritual que tanto anhelaba. Franco acababa de morir, y el país estaba lleno de optimismo. Preparado para empezar de nuevo. La sumisión y el mal habían acabado, pero seguían existiendo como una posibilidad espantosa. Todos conocían algún secreto de los demás, y como también las victimas tenían un sentido de culpabilidad, pasaban la mano, dejando lugar a cierta sabia generosidad. Fue como si el mundo se hubiera vuelto joven otra vez. såret / herida // 2007 akryl på lærred / acrílico sobre tela 100,5x81 cm

bab.la Fraser: Personlig hilsen Dansk-Spansk

bab.la Fraser: Personlig hilsen Dansk-Spansk hilsen : ægteskab Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. Felicitaciones. Les deseamos a ambos toda la felicidad del mundo. par Tillyke og varme ønsker til jer begge to på jeres. Felicitaciones

Læs mere

REGELMÆSSIGE VERBER: AR VERBER. 1. Glosestorm. Skriv 3 gloser til hvert verbum. Lær dem udenad!

REGELMÆSSIGE VERBER: AR VERBER. 1. Glosestorm. Skriv 3 gloser til hvert verbum. Lær dem udenad! REGELMÆSSIGE VERBER: AR VERBER Glosestorm Skriv 3 gloser til hvert verbum. Lær dem udenad! HABLAR (at tale): COMPRAR (at købe): TOMAR (at tage): COCINAR (at lave mad): LAVAR (at vaske): Se hvad din nabo

Læs mere

Romansk Hus. Lektion 1

Romansk Hus. Lektion 1 Dette er et eksempel på en lektion af kurset: Spansk Fjernundervisning Niveau 1 fra Romansk Hus. Gå til vores hjemmeside for at læse mere om kurset eller for at se vores andre kurser. 1 NY GRAMMATIK: UDTALEREGLER,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Spansk niveau A Rikke Camilla Apel SpA32-13

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2013 Institution ZBC Ringsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHx Spansk niveau A Ib Steffen

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for kursister på e-learning

Eksaminationsgrundlag for kursister på e-learning Eksaminationsgrundlag for kursister på e-learning Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vintereksamen 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau E-learning Eksaminator VUC

Læs mere

NB: Tilmeldingen til valgfaget gælder for 5. og 6. semester

NB: Tilmeldingen til valgfaget gælder for 5. og 6. semester Sprog og jura Semester: Efteråret 2003 og foråret 2004 NB: Studerende, der har været på udlandsophold i 5. semester, tilbydes et opsamlingsforløb i sprog og jura i foråret 2004. De som ønsker at benytte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2010-2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Spansk niveau A Marie Louise Gustafsson fhspa32-12

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Spansk A Nathalie

Læs mere

Lejebetingelser. 2. Feriehuset. 3. Forudbetaling af leje Priserne i kataloget er angivet i DKK (danske kroner) pr. hus pr. uge.

Lejebetingelser. 2. Feriehuset. 3. Forudbetaling af leje Priserne i kataloget er angivet i DKK (danske kroner) pr. hus pr. uge. Lejebetingelser Nærværende lejebestemmelser er gældende for den lejeaftale, der med NOVASOL som formidler er indgået mellem ejer af feriehuset og lejer. NOVASOL fungerer alene som formidler, og er således

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold IBC Kolding hhx spansk, niveau A SVA kt3hhspa113

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR 2010

NYHEDSBREV JANUAR 2010 NYHEDSBREV JANUAR 2010 Den Spanske Stats Turistbureau Frederiksgade 11, 2. sal - 1265 København K Tlf.: 33 18 66 30 - Fax: 33 15 83 65 Åben: 10-12 mandag-fredag www.spain.info copenhague@tourspain.es TENERIFE:

Læs mere

KONVERSATIONEL KOMPETENCE (1)

KONVERSATIONEL KOMPETENCE (1) KONVERSTIONEL KOMPETENCE (1) TEORI LONE MBJØRN 2013 arhus Universitet Business and Social Sciences 1 INDHOLD Indhold... 1 Forord.... 3 1. Kort introduktion til talesprog og samtale... 4 1.1 Talesprog vs.

Læs mere

IMAGEN DE BRASIL ANTE DINAMARCA

IMAGEN DE BRASIL ANTE DINAMARCA IMAGEN DE BRASIL ANTE DINAMARCA Una investigación en torno a la imagen pública, reputación y percepción de la Marca-País de Brasil ante Dinamarca. Ligning 1nation Juan Francisco Recinos Jensen Cand.Ling.Merc:

Læs mere

Bilag progression Spansk A. Alment ordforråd Emnelæsning Jóvenes en Madrid Empresas en España

Bilag progression Spansk A. Alment ordforråd Emnelæsning Jóvenes en Madrid Empresas en España Bilag progression Spansk A Alment ordforråd Emnelæsning Jóvenes en Madrid Empresas en España Bilag alment ordforråd Bilag 1: Videnskortet Formål: Elever bevidstgøres om egen forforståelse og om, hvad de

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold august 2009-juni 2012 ZBC, Vordingborg Afd. Hhx Spansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2011-2012 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Spansk

Læs mere

LA LLAVE PARA 20 MILLONES DE ESCANDINAVOS

LA LLAVE PARA 20 MILLONES DE ESCANDINAVOS LA LLAVE PARA 20 MILLONES DE ESCANDINAVOS THE GROUP B-TO-B THE GROUP B-TO-C Cómo Una fuerte asociación bien demostrada, que ya trabaja como una organización, le ofrece un programa de marketing, publicidad

Læs mere

Jóvenes. en América Central. JÓVENES en América Central isbn: 9788770665513 2013, L&R Uddannelse, København

Jóvenes. en América Central. JÓVENES en América Central isbn: 9788770665513 2013, L&R Uddannelse, København Jóvenes en América Central L&R Uddannelse Indhold Nicaragua Kort og introduktion Jóvenes JÓVENES en América Central, e-bog en América Central Af Gitte Pedersen Film og fotos: Bettina Gram ISBN: 978 87

Læs mere

A Galicia 170 x 135 cm. Olie og acryl på lærred. 2003. Wistremundo Artero

A Galicia 170 x 135 cm. Olie og acryl på lærred. 2003. Wistremundo Artero A Galicia 170 x 135 cm. Olie og acryl på lærred. 2003 Wistremundo Artero Vagn Simonsen Journalist TV2 Med selve livet som motiv Da Wistremundo Artero som ung spansk kunstner besøgte Danmark, lærte han

Læs mere

BRIT HENDRIKSEN WINDAHL 11.04.14-07.06.14. GalleriWeber. Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.

BRIT HENDRIKSEN WINDAHL 11.04.14-07.06.14. GalleriWeber. Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele. BRIT HENDRIKSEN WINDAHL 11.04.14-07.06.14 GalleriWeber Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.dk Galleri Weber har hermed den store glæde at invitere til åbning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj_juni, skoleår 12/14 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Herning Hf og VUC Ska Spansk A-

Læs mere

Uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi - København : 1978-1986. Uddannet cand.fil fra Kunstakademiet - København : 1984-1986.

Uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi - København : 1978-1986. Uddannet cand.fil fra Kunstakademiet - København : 1984-1986. CV Sonny Tronborg (født 1953 i København, død 2009) Sonny Tronborg. Født 1953 i København N. Uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi - København : 1978- Uddannet cand.fil fra Kunstakademiet - København

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Bente Hammershøy. Dobbelteksponering. Karin Lønbæk

Bente Hammershøy. Dobbelteksponering. Karin Lønbæk Bente Hammershøy Dobbelteksponering Karin Lønbæk Der står Horsens med store bogstaver hen over de to kunstnere, der har fernisering d.11.september 2010 i Galleri Brænderigården. Det er far og datter: Søren

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Indholdsfortegnelse (Stine & Ann) 1. Indledning (Stine & Ann)...7 2. Præsentation af ambassaderne (Stine)... 14

Indholdsfortegnelse (Stine & Ann) 1. Indledning (Stine & Ann)...7 2. Præsentation af ambassaderne (Stine)... 14 1 Indholdsfortegnelse Resumen en español (Stine & Ann)...5 1. Indledning (Stine & Ann)...7 1.1 Formål...8 1.2 Afgrænsning...9 1.3 Teori, metode og opbygning...10 1.4 Praktiske bemærkninger...13 2. Præsentation

Læs mere

KONVERSATIONEL KOMPETENCE (2)

KONVERSATIONEL KOMPETENCE (2) KONVERSATIONEL KOMPETENCE (2) TRÆNING LONE AMBJØRN 2013 Aarhus Universitet Business and Social Sciences 1 INDHOLD Indhold... 1 Forord.... 3 1. Kommunikationsstrategier... 4 1.1 Introducerende forståelsesorienterede

Læs mere

Lørdag den 25. marts. Oh, (B)Olivia. Ordinær generalforsamling. Indhold. Kolofon

Lørdag den 25. marts. Oh, (B)Olivia. Ordinær generalforsamling. Indhold. Kolofon Indhold Side 1-7 Oh, (B)Olivia Side 4-5 50 Salteñas chuquisaqueñas Side 2-3 Fodsporet efter den, som kommer Side 6 WHIPALA regnbuens hellige flag Side 10 Mi paso por el primer mundo Side 12 Ved Aksel Haugaards

Læs mere

Vi boede i en 2-værelses lejlighed på hotel Jardin Caleta i byen La Caleta, nordøst for Palya de las Americas

Vi boede i en 2-værelses lejlighed på hotel Jardin Caleta i byen La Caleta, nordøst for Palya de las Americas Med til Tenerife lørdag den 24. februar 2007 til lørdag den 3. marts 2007. Rejsen: Fra Tirstrup lufthavn til Sydtenerife er der 3782 km. Flyvetid: 5 timer. SAS fløj turen for Aarhus Charter Vi boede i

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Kunstmaler Axel Marinus Sørensen. Han ville så gerne have heddet Randbøl til efternavn, men det ville myndighederne

Læs mere

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse Introduktion Svend Wiig Hansen er en dansk kunstner, som arbejdede med skulptur og maleri. Han blev født i 1922 og døde i 1997. I 1953 blev

Læs mere

Galleri KALAK. Maria Panínguak` Kjærulff

Galleri KALAK. Maria Panínguak` Kjærulff Galleri KALAK Maria Panínguak` Kjærulff Maria Panínguak` Kjærulff F. 1980 Den grønlandske multikunstner Maria Panínguak` Kjærulff er født i 1980 og opvokset i Nuuk. Hun blev Bachelor of Fine Arts fra Nova

Læs mere

Jeppe Hein 2.0. Jeppe Hein. fakta H

Jeppe Hein 2.0. Jeppe Hein. fakta H Jeppe Hein 2.0 Vendepunkt. Et af dansk nutidskunsts største navne er ved at restaurere sig selv. Den nye udgave af Jeppe Hein bruger sin tid nidkært og vil arbejde mere sammen med andre kunstnere for at

Læs mere

Grundbetydningen af a er til. Der angives en bevægelse eller retning hen imod eller til noget og bruges altid efter bevægelsesverber.

Grundbetydningen af a er til. Der angives en bevægelse eller retning hen imod eller til noget og bruges altid efter bevægelsesverber. Præposition Betydning a til, i, ved, for, for at, m.m. ante foran, før, i nærværelse af, over for bajo under, neden under. i løbet af con med, sammen med, hos, over for, m.m. contra (i)mod de fra, af,

Læs mere

Omkring et billede 2/10: 9/10: 16/10: 23/10: 30/10: 6/11: 13/11: 20/11: 27/11: Maleriet Hotel fra 2004 af Peter Martensen (f.

Omkring et billede 2/10: 9/10: 16/10: 23/10: 30/10: 6/11: 13/11: 20/11: 27/11: Maleriet Hotel fra 2004 af Peter Martensen (f. Omkring et billede Endnu en gang tager vi ud på en historisk billedrejse fra Eckersberg i begyndelsen af 1800-tallet til vores egen samtid med værker af nulevende kunstnere. De 8 billeder er specielt udvalgt,

Læs mere

L Æ S O G L Æ R - S M Å FA G B Ø G E R - G R Ø N S E R I E. Min krop. Tekst og illustration: Jørgen Brenting. Baskerville

L Æ S O G L Æ R - S M Å FA G B Ø G E R - G R Ø N S E R I E. Min krop. Tekst og illustration: Jørgen Brenting. Baskerville L Æ S O G L Æ R - S M Å FA G B Ø G E R - G R Ø N S E R I E Min krop Tekst og illustration: Jørgen Brenting Baskerville Online materiale. Må kopieres af medlemmer af Baskervilles Depot. Materialet må kun

Læs mere

Scandinavian Cruise Center vil gerne invitere Dem med på en uforglemmelig krydstogtsrejse

Scandinavian Cruise Center vil gerne invitere Dem med på en uforglemmelig krydstogtsrejse Scandinavian Cruise Center vil gerne invitere Dem med på en uforglemmelig krydstogtsrejse Velkommen om bord! Scandinavian Cruise Center A/S er et krydstogtrejsebureau med speciale i krydstogter over hele

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet For nogle år siden blev der arrangeret et møde i København, hvor tre fremtrædende franske journalister og tre af deres ligeledes

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Hvornår er man egentlig dansker? Når man ser dansk ud? Når man har dansk pas? Eller danske forældre? Er man

Læs mere

LIVRET DE QUESTIONS ET RÉPONSES INSTRUCTIONS DESTINÉES AUX CANDIDATS

LIVRET DE QUESTIONS ET RÉPONSES INSTRUCTIONS DESTINÉES AUX CANDIDATS c IB DIPLOMA PROGRAMME PROGRAMME DU DIPLÔME DU BI PROGRAMA DEL DIPLOMA DEL BI M03/207/S(1)Q DANISH B STANDARD LEVEL PAPER 1 DANOIS B NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 1 DANÉS B NIVEL MEDIO PRUEBA 1 Candidate number/numéro

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2013 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Spansk A Nathalie

Læs mere

MED BILLEDHUGGERENS ØJNE

MED BILLEDHUGGERENS ØJNE MED BILLEDHUGGERENS ØJNE Undervisningsmateriale til særudstillingen ILDSJÆL Anne Marie Carl-Nielsen 150 år BRANDTS, Jernbanegade 13, Odense ( tidligere Fyns Kunstmuseum ) Kære underviser De fire opgaver

Læs mere

27 Januar 2014 28 april 2014. Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena

27 Januar 2014 28 april 2014. Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena Hvorfor Malaga? Der er et par specifikke årsager til min interesse for netop dette Malaga. Først og fremmest er jeg meget interesseret i at få indblik i det spanske sundhedssystem.

Læs mere

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism)

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism) Billede kritik Eller nærmer billede evaluering, da kritik er negativt ladet på dansk. Man kan også kalde det billede bedømmelse der er mere dansk (Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men

Læs mere

Vi boede på Best Western hotel Atlantico midt i Madrid på Grand Via½. Vi fløj derned med SAS fra Tirstrup via København

Vi boede på Best Western hotel Atlantico midt i Madrid på Grand Via½. Vi fløj derned med SAS fra Tirstrup via København Vi boede på Best Western hotel Atlantico midt i Madrid på Grand Via½ Vi fløj derned med SAS fra Tirstrup via København Vores hotelværelse i en lille uge. Billedene er taget inden vi begyndte at pakke ud!

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Alle har en historie at fortælle. Oftest giver en personlig historie os et billede af, hvem den fortællende

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

Kunstforeningen i Lantmännen Cerealia, Danmark

Kunstforeningen i Lantmännen Cerealia, Danmark Kunstforeningen i Lantmännen Cerealia, Danmark Nedenfor kan du se de kunstværker, som er indkøbt til udlodning ved den kommende generalforsamling d. 17. marts 2011. Bodil Tobiesen er uddannet maler fra

Læs mere

Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog

Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog Undervisningsmaterialet tager udgangspunkt i Fotografisk Centers aktuelle udstilling Jette Bang i dialog. Der er en beskrivelse alle de deltagende fotografer,

Læs mere

MARKSCHEME BARÈME DES NOTATIONS RESPUESTAS Y PUNTUACIÓN. May / Mai / Mayo 2002 DANISH / DANOIS / DANÉS B

MARKSCHEME BARÈME DES NOTATIONS RESPUESTAS Y PUNTUACIÓN. May / Mai / Mayo 2002 DANISH / DANOIS / DANÉS B INTERNATIONAL cbaccalaureate BACCALAURÉAT INTERNATIONAL BACHILLERATO INTERNACIONAL M02/207/S(1)M MARKSCHEME BARÈME DES NOTATIONS RESPUESTAS Y PUNTUACIÓN May / Mai / Mayo 2002 Standard Level Niveau Moyen

Læs mere

ODD MOE JENS-PETER KELLERMANN

ODD MOE JENS-PETER KELLERMANN ODD MOE JENS-PETER KELLERMANN 28.02.15 17.04.15 GalleriWeber Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.dk Galleri Weber har hermed den store glæde at invitere til

Læs mere

Julegaver Firmajulegaver

Julegaver Firmajulegaver Julegaver Firmajulegaver Et juletilbud med rabat ved køb af flere puder. Bestiller I firmajulegaver inden den 1. november, sikrer I at der er puder til jer. Alt arbejdet udføres i Danmark og produceres

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark.

Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark. September 2014 Fra gade til galleri Interview & Portræt Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark. FRA GADE TIL GALLERI Interview af Louise Jørgensen Graffiti,

Læs mere

Andrei Kolkoutine: Georg og Dragen

Andrei Kolkoutine: Georg og Dragen NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 6/2011 Andrei Kolkoutine: Georg og Dragen Andrei Kolkoutine og Leif Sylvester 1 7/9-1 6/1 0 2011 Næstved Kunstforening Inviterer til ferniseringen

Læs mere

Medvirkende New Journal Lars Egegaard Sørensen, Visuel Designer

Medvirkende New Journal Lars Egegaard Sørensen, Visuel Designer Medvirkende New Journal Lars Egegaard Sørensen, Visuel Designer Med speciale i nyudvikling af 3D hologram scenografi sætter Lars Egegaard Sørensen et helt særligt præg på enhver forestilling, han er tilknyttet

Læs mere

Italiensk temperament med et dansk touch

Italiensk temperament med et dansk touch 12 Living Bolig SØNDAG DEN 24. FEBRUAR 2013 Italiensk temperament med et dansk touch Den italiensk/danske arkitekt, Anna Maria Indrio, har transformeret en 200 år gammel københavnerlejlighed til et hjem,

Læs mere

Corporate Social Responsibility - En komparativ analyse af danske og spanske hotellers online CSR- kommunikation

Corporate Social Responsibility - En komparativ analyse af danske og spanske hotellers online CSR- kommunikation Corporate Social Responsibility - En komparativ analyse af danske og spanske hotellers online CSR- kommunikation Speciale Forfattere: Maria Pabst Andersen (286233) og Marie Nonboe Kristensen (286095) Aflevering:

Læs mere

KD-NX901 INSTRUCTIONS

KD-NX901 INSTRUCTIONS HDD NAVIGATION/DVD RECEIVER NAVEGACIÓN HDD/RECEPTOR DVD SISTEMA DI NAVIGAZIONE HDD/RICEVITORE DVD HDD NAVIGATION/DVD-MOTTAGARE HDD NAVIGATION/DVD RECEIVER KD-NX901 ESPAÑOL DANSK SVENSKA ITALIANO Para cancelar

Læs mere

Kære kunde. Venlig hilsen. Susanne Krogshede Art-for future

Kære kunde. Venlig hilsen. Susanne Krogshede Art-for future g a v e k a t a l o g 2 0 1 4 Kære kunde Det er en stor fornøjelse at kunne præsentere dig for Art-for-futures nye gavekatalog 2014. Med dette katalog ønsker jeg at give dig mulighed for, at forkæle dine

Læs mere

Du kan sende en hilsen. December 2011 - Februar 2012

Du kan sende en hilsen. December 2011 - Februar 2012 Du kan sende en hilsen December 2011 - Februar 2012 En kort vejledning 1. Bed før du begynder 2. Inddrag gerne et eller to bibelvers 3. Nævn ikke Åbne Døre 4. Brug gerne farverige postkort 5. Skriv en

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Forår 2015 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Stx SpA Lone Janderup Jensen 3spA4 3s spansk Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Målgruppe: Indskoling

Målgruppe: Indskoling UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING WWW.HEARTMUS.DK Tag på opdagelse i Robert Jacobsens skulpturelle univers! Her transformeres jernrør, fjedre, tandhjul,

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

M02/107/S(1) DANISH A1 STANDARD LEVEL PAPER 1 DANÉS A1 NIVEL MEDIO PRUEBA 1

M02/107/S(1) DANISH A1 STANDARD LEVEL PAPER 1 DANÉS A1 NIVEL MEDIO PRUEBA 1 c IB DIPLOMA PROGRAMME PROGRAMME DU DIPLÔME DU BI PROGRAMA DEL DIPLOMA DEL BI M02/107/S(1) DANISH A1 STANDARD LEVEL PAPER 1 DANOIS A1 NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 1 DANÉS A1 NIVEL MEDIO PRUEBA 1 Tuesday 21 May

Læs mere

Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011. Udenfor hjem

Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011. Udenfor hjem Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011 Udenfor hjem Jeg boede på det danske institut i en måned. Det har været et meget spændende og udbytterigt ophold for

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

B17-BOMBEFLYET MAD MONEY II

B17-BOMBEFLYET MAD MONEY II http://www.vestmuseum.dk/museumsforening/kalundborg_arkæologiforening.aspx B17-BOMBEFLYET MAD MONEY II Arkæologiforeningens vigtigste opgave er at støtte Kalundborg Museum arkæologisk, men det gør absolut

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Side 1 af 5 Undervisningsbeskrivelse Termin august 2014 juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vestegnen HF & VUC Hfe Spansk B Natalia Auer 1B02 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Galleri Jacob Bjørn præsenterer udstillingen strokes af søren sejr.

Galleri Jacob Bjørn præsenterer udstillingen strokes af søren sejr. Galleri Jacob Bjørn præsenterer udstillingen strokes af søren sejr. Grundlaget for Sejrs kunstneriske virke er det klassiske maleri. Med hverdagens rum og elementer som forlæg anvender Sejr oliemaling,

Læs mere

LYN G B Y KUNSTFORENINGEN FOR SAMTIDSKUNST

LYN G B Y KUNSTFORENINGEN FOR SAMTIDSKUNST LYN G B Y KUNSTFORENINGEN FOR SAMTIDSKUNST 4Efterår 2010 Marie Irmgard Bingegirl and Bingeboy 40 x 40 cm KUNSTFORENING COBRA-RUMMET I Cobra-rummet ved Sophienholm, Nybrovej 401, 2800 Kgs Lyngby udstiller

Læs mere

Broen, der blev til kunst...

Broen, der blev til kunst... Broen, der blev til kunst... Velkommen til 2009 og velkommen til Storebælts kalender, som vi håber du vil få fornøjelse af gennem alle årets 12 måneder. I år har vi bedt 12 danske kunstnere om at komme

Læs mere

Multimagikeren og overtossen Ovartaci

Multimagikeren og overtossen Ovartaci Multimagikeren og overtossen Ovartaci Undervisningsmateriale 8.-10. klasse Ovartacis liv Museum Ovartaci er opkaldt efter en helt unik mand og en helt unik kunstner ved navn Ovartaci. Han levede fra 1894-1985

Læs mere

Præsentation af 3 kunstnere til udsmykningsopgave for sygehusene i Aabenraa

Præsentation af 3 kunstnere til udsmykningsopgave for sygehusene i Aabenraa Præsentation af 3 kunstnere til udsmykningsopgave for sygehusene i Aabenraa Anbefales af Statens Kunstfond ved Udvalget for Kunst i det Offentlige Rum Generelt: De tre kunstnere udvalget har valgt at pege

Læs mere

Love & Youth. Cover 26.03.2015. Tekst KAREN LERBECH

Love & Youth. Cover 26.03.2015. Tekst KAREN LERBECH Love & Youth Cover 26.03.2015 DEN SVENSKE MUSIKER JENNY WILSON GØR TINGENE PÅ SIN EGEN MÅDE, OG HVOR ANDRE HOLDER STRENGT PÅ RETTEN TIL DERES PRIVATLIV, ER VÆGGEN MELLEM MUSIKEREN, KUNSTNEREN OG PERSONEN

Læs mere

JAIME Hayón 1974- MILJØ & TESTS DESIGN BESKRIVELSE MÅL GARANTI

JAIME Hayón 1974- MILJØ & TESTS DESIGN BESKRIVELSE MÅL GARANTI FAVN FAVN er en sofa designet af Jaime Hayón for Fritz Hansen. Favn; det danske ord for omfavnelse, er resultatet af en kreativ dialog mellem den spanske designer og Fritz Hansen. JAIME Hayón 1974- Spansk

Læs mere

Naturen, byen og kunsten

Naturen, byen og kunsten Tekst: Katrine Minddal Redigering: Karsten Elmose Vad Layout og grafik: Inger Chamilla Schäffer, Grafikhuset Naturen, byen og kunsten Fag Formål Billedkunst og dansk Træning i billedanalyse. Kendskab til

Læs mere

LA DOMÓTICA. - et dansk-spansk terminologispeciale

LA DOMÓTICA. - et dansk-spansk terminologispeciale LA DOMÓTICA - et dansk-spansk terminologispeciale Christina Puggaard Cand.ling.merc., Translatør & Tolk, spansk Vejleder: Henrik Selsøe Sørensen Copenhagen Business School, marts 2008 Resumen en español

Læs mere

Lev med kunst - og i al evighed. Skulpturer af Anders Nyborg

Lev med kunst - og i al evighed. Skulpturer af Anders Nyborg Lev med kunst - og i al evighed. 16 Skulpturer af Anders Nyborg Livsglæde Stil, individualitet og karakter kommer for Hvorfor ikke give dine bedste venner en mange mennesker til udtryk gennem den skulptur

Læs mere

Den gode overgang om at komme godt afsted og sikkert frem. Af Cand. Psych. Inge Schoug Larsen

Den gode overgang om at komme godt afsted og sikkert frem. Af Cand. Psych. Inge Schoug Larsen Den gode overgang om at komme godt afsted og sikkert frem Af Cand. Psych. Inge Schoug Larsen Kære Nicolai Nu kan jeg ikke lege med dig mere, for jeg er startet herovre på fritidsordningen. Ha det godt

Læs mere

I dette forløb arbejder eleverne med perioder og periodelængde. De faglige mål med forløbet er, at eleverne skal lære,

I dette forløb arbejder eleverne med perioder og periodelængde. De faglige mål med forløbet er, at eleverne skal lære, Om Sprogkassen Sprogkassen indeholder en samling af forskelligartede sprogforløb. Hvert forløb gennemgår et sprogligt område, som er nødvendigt at beherske for at kunne udtrykke sig nuanceret, entydigt

Læs mere

LIVRET DE QUESTIONS ET RÉPONSES INSTRUCTIONS DESTINÉES AUX CANDIDATS

LIVRET DE QUESTIONS ET RÉPONSES INSTRUCTIONS DESTINÉES AUX CANDIDATS c IB DIPLOMA PROGRAMME PROGRAMME DU DIPLÔME DU BI PROGRAMA DEL DIPLOMA DEL BI M04/207/S(1)Q DANISH B STANDARD LEVEL PAPER 1 DANOIS B NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 1 DANÉS B NIVEL MEDIO PRUEBA 1 Candidate number/numéro

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG Når døden er en overgang Et menneskes liv består af mange overgange, hvor vi går fra én tilstand til en anden. Overgangene markerer, at en person har bevæget sig fra ét sted i livet til et andet: Vi bliver

Læs mere

Lege med det. Helen Eriksen, 20O2, erhvervspsykolog, foredragsholder, forfatter forandrings- og trivselsekspert www.heleneriksen.

Lege med det. Helen Eriksen, 20O2, erhvervspsykolog, foredragsholder, forfatter forandrings- og trivselsekspert www.heleneriksen. Lege med det. Helen Eriksen, 20O2, erhvervspsykolog, foredragsholder, forfatter forandrings- og trivselsekspert www.heleneriksen.dk HELEN ERIKSEN KLUMMEN HELEN ERIKSEN - KLUMMEN Gymnastikinstruktør Børge

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

"Spor/Traces" her 26/12-10 Se tidligere serier 7/12

Spor/Traces her 26/12-10 Se tidligere serier 7/12 Hotel Vanitas fortsætter med et nyt ugentligt bidrag på gruppens hjemmeside www.hotelvanitas.dk denne gang under temaet "Spor/Traces" mine bidrag vil kunne ses ved at clicke her sidst opdateret 26/12-10.

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2009

NYHEDSBREV OKTOBER 2009 NYHEDSBREV OKTOBER 2009 Den Spanske Stats Turistbureau Frederiksgade 11, 2. sal - 1265 København K Tlf.: 33 18 66 30 - Fax: 33 15 83 65 Åben: 10-12 mandag-fredag www.spain.info/dk SPANIEN: Vinens land

Læs mere

MARKSCHEME BARÈME DE NOTATION ESQUEMA DE CALIFICACIÓN

MARKSCHEME BARÈME DE NOTATION ESQUEMA DE CALIFICACIÓN IB DIPLOMA PROGRAMME PROGRAMME DU DIPLÔME DU BI PROGRAMA DEL DIPLOMA DEL BI M05/2/ABDAN/HP1/DAN/TZ0/XX/M MARKSCHEME BARÈME DE NOTATION ESQUEMA DE CALIFICACIÓN May / mai / mayo 2005 DANISH / DANOIS / DANÉS

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET Det er mandag den 19. februar 2015 på Præstemoseskolen i Hvidovre. Klokken er 8.30, og det klare vinterlys falder ind gennem vinduerne i den gamle aula. Her

Læs mere

Spanien. Hvilket land tilhører De Kanariske Øer? Svar: Spanien. Ryk 4 felter frem. Ryk 2 felter tilbage. Spanien

Spanien. Hvilket land tilhører De Kanariske Øer? Svar: Spanien. Ryk 4 felter frem. Ryk 2 felter tilbage. Spanien Hvor ligger De Kanariske Øer? Hvilket land tilhører De Kanariske Øer? Hvilken sportsgren er mest populær i? Svar: Ud for Afrikas kyst Svar: Svar: Fodbold Hvor ligger vulkanen Teide? Hvad hedder det træ,

Læs mere