BUDOLFI PLADS - REGISTRERINGER: FRA SKOLEGADEKVARTER TIL SUPERBRUGSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BUDOLFI PLADS - REGISTRERINGER: FRA SKOLEGADEKVARTER TIL SUPERBRUGSEN"

Transkript

1 BUDOLFI LADS - REGISTRERINGER: FRA SKOLEGADEKVARTER TIL SUERBRUGSEN

2 Denne registrant indeholder et historisk rids for Budolfi lads, registreringer i nærområdet og sammenknytning til byen, samt inspiration til fornyelse af området. Formålet er at give et hurtigt overblik over området og skabe et fælles grundlag. Indledning s. 4 Historisk baggrund s. 8 Nærområdet s. 16 Sammenhæng med byen s. 24 Lys og skygge s. 32 Miljø s. 34 Inspiration s. 36 2

3 LIMFJORDEN 3

4 INDLEDNING AFTALEN Grunden Vingårdsgade 10 / Budolfi lads 2 tilhører Aalborg kommune, ejendommen blev erhvervet i forbindelse med områdets sanering i perioden Den 20. december 1960 indgik kommunen en aftale med murermester Anker Jacobsen vedr. leje af arealerne til opførelse af p-anlæg, butik, tankstation samt offentligt beskyttelsesrum. Lejemålet omfatter 2 dele, hhv. et areal på 4600 m 2 (hovedparten) samt et mindre på 200 m 2, svarende til et 2,5 m bredt areal langs Vingårdsgade, der aktuelt er udnyttet til en fremrykning af butiksfacaden. Begge lejemål er fra såvel lejer som udlejers side uopsigeligt frem til 1. Januar 2012, hvorefter hele det opførte bygværk vederlagsfrit tilfalder Aalborg Kommune, dog skal lejeren fjerne tankanlæg samt den fremrykkede del af butiksarealet. KOMMUNELAN I gældende kommuneplanramme for området 1.1.C4 nævnes, at der i forbindelse med lejemålets ophør bliver mulighed for at redefinere brugen af området. Her fremhæves endvidere det særlige behov for at forskønne gadebilledet Vesterbro Den udlejede ejendom 4

5 Indledning osv: Fra Skolegadekvarter til åben plads til Superbrugsen til??? Evt. resumé af aftalen FORELØBIGT UDKAST... Jernbanegade Algade Østerågade Vingårdsgade Budolfi lands Boulevarden 5

6 INDLEDNING langs gaden Budolfi lads, særligt af hensyn til Budolfi kirke. Det skrånende gadeforløb fremstår i dag både nedslidt og temmelig skummelt, særligt omkring den mørke indkørsel til parkering og den tidligere benzintank. HELHEDSLANEN I Helhedsplan for Aalborg Midtby, 2004, er der beskrevet en vision for opgradering af Budolfi Kirke s nærarealer, dels ved at anlægge en byhave ved kirkens østlige ende (hvor der i dag er offentlig p-plads), dels ved en omlægning af det eksisterende parkeringsområde mod vest mellem kirken og posthuset, således arealet får karakter af en værdig forplads til kirken. For området Vingårdsgade, Algade, Budolfi lads og Jernbanegade-nord er det intentionen at trafikfredeliggøre gaderum hvor det er muligt, og generelt højne kvaliteten af belægning og udstyr. Det er visionen, at udvide gågaden Algade på strækningen fra Østerågade til posthuset og der peges på behovet for at tilføre området træplantninger. Konkret peges på en begrønning af p-dækket, tilføjelse af en trærække i gaderummet Budolfi lads og planting af flere solitære træer på udvalgte placeringer i området Vingårdsgade. Busstop ved SuperBrugsen -dækket er i dag et af midtbyens mest velbelagte offentligt tilgængelige p-pladser. Jf. Aalborg Kommunes parkeringsstrategi er der i dag 190 offentlige p-pladser på Budolfi lads, derudover er der i området ca. 200 private p-pladser. I forhold til at vurdere muligheden for evt. nedlægning af p-pladser, samt muligheder for fremtidig indplacering af p-anlæg, skal der, som en del af planlægningsprocessen, udarbejdes en sammenhængende p-undersøgelse for området, set i sammenhæng med området vest for Vesterbro, mellem Kastetvej og banen (omfatter bl.a. muligheder ved Gåsepigen / tidl. busstation, sygehus Nord mv.) 6

7 Facadetegning 1988 Opkørsel til off. p-areal arkering i kælder/ stueetage Tidligere sikringsrum Åbning af Kvickly i nov (det nuværende SuperBrugsen) 7

8 HISTORISK BAGGRUND: SKOLEGADEKVARTERET Middelalderbyen Aalborg er opstået omkring et øst-vestgående hovedstrøg, Algade, med byporte i hver ende, og med Budolfi Kirke beliggende ca. midt herpå. I renæssancen voksede Aalborg og fik endnu et hovedstrøg, Østerågade, der kobledes til Algade via Adelgade, stadig med Budolfi Kirke i centrum. Dermed var Skolegadekvarteret (det nuværende område ved Budolfi lads) et af de ældste kvarterer i Aalborg, og giver Budolfi lads en historisk placering Budolfi Kirke som den ser ud i dag opføres i sengotisk stil, men kirken har ligget på denne plads siden 1000-årene. I 1554 overgår kirken til Domkirke og er siden blevet tilbygget flere gange. Bl. a. kom det barokke spir i 1759, da det oprindelige tårn blev ødelagt Budolfi Kirke FRA 1850 ERNE Skolegadekvarteret begynder for alvor at bære præg af den forsorgsvirksomhed der præger området, ex. Fattiggården, Fattigskolen og Trøstens Hus. Herudover er det Aalborgs forlystelseskvarter med værtshuse, bordeller og hasardspil Jernbane til Nordjylland anlægges og man anlægger Jernbanegade, der gennembryder kvarteret. Flere gader opstår og aalborg udvides mod syd og vest. 1: Hjørnet mellem Skolegades Vandgyde og Skolegade 1870 ERNE Åerne inddækkes og Aalborg vender sig nu mod industri og handel. OMKRING ÅRHUNDREDESKIFTET Banegården flyttes til dens nuværende placering, og man skal passere det snørklede og berygtede Skolegadekvarter for at komme til centrum Boulevarden anlægges som et lyst og luftigt element, der byder de togrejsende velkommen, og fører dem til centrum udenom Skolegadekvarteret. 8 2: Algade 1904 Området i dag

9 Billede 2 Billede 1 Skolegadekvarteret kort før Saneringen i 1930 erne 9

10 SANERINGEN OG BUDOLFI LADS OSTÅEN 1930 ERNE Vesterbro anlægges i tværs gennem byen i forbindelse med opførelsen af Limfjordsbroen. Den skulle varetage den stigende trafik, og blev set som et symbol på det moderne fremskridt. Skolegadekvarteret blev set som et slumkvarter med dårligt rygte, til trods for her også var helt almindelige beboere, håndværkere, detailbutikker og industri Sanering og nedrivning af 43 bygninger i Skolegadekvarteret. (Firkanten Kirkegyde, Svingelen, Algade og Skolegade). Vejene blev gjort bredere så der var plads til bilerne og Skolegade skiftede navn til Vingårdsgade, pga. det dårlige ry. Målet var en lys, luftig og sund by med moderne huse, og saneringen blev foretaget uden hensyn til bevaring. Man så kun kvarteret som uhygiejnisk, smittebærende og moralsk smittende. I stedet anlægges en stor plads til Domkirken - Budolfi lads. Denne skulle være Aalborgs fornemste plads og bruges til markeder, events o. lign. Trods protester var det borgmesterens svigersøn Carlo Odgård, der stod for genopbygningen af de nye bygninger omkring pladsen - uden en samlet plan for området. Bl. a. var der stor diskussion omkring byggeriet langs den gamle Kirkegyde, der blev opført som et stramt klassicistisk hus med lånte træk fra den gamle Bispegård. Derimod har byggeriet langs Vingårdsgade mere et funktionalistisk præg Budolfi Kirkes østparti ombygges og forlænges med 14 meter for at få kirken til at syne større i forhold til den store åbne plads. Det virker dog ikke. 2. VERDENSKRIG Budolfi lads bebygges med beskyttelsesrum, oversået med jord og græs. Vesterbro Budolfi lads Boulevarden Budolfi lads med beskyttelsesrum under 2. verdenskrig Budolfi lads hvor bilerne har fået første prioritet 10

11 Borgmesterens intensioner bag saneringen af bydelen: I stedet for de gamle, usunde og tæt sammenpakkede rønner, der ikke alene er i vejen for trafikken, men også tager synet fra byens skønneste bygningsværker, skal der nu skabes en smuk og festlig plads. Aalborgbogen 1989 Området efter Saneringen I 1930 erne 11

12 BUDOLFI LADS FRA 1960 ERNE 1960 ERNE ad e 1962 de n 1969 Vin gå 1961 rd sg ad e ul ev erb ro Alg Bo FUNKTIONALISME/ MODERNISME Ves t Det medfører, at man bebygger Budolfi lads igen, denne gang først med kontorhuset Budolfi Hus og Kvickly i starten af 1960 erne. I slutningen af 1960 erne fjernes den sidste del af Svingelen, da Algade 53 og Vingårdshus bygges. Hermed forsvandt den sidste del af Skolegadekvarteret ar Behovet for parkering og plads til bilerne overstiger behovet for så stor en plads. Desuden beslutter man, at Budolfi Kirke tager sig bedst ud beliggende i tæt bebyggelse, som det er skik for middelalderkirker. Kun på denne måde kommer kirkens størrelse og detaljer til sin ret. I modsætning til den omkringliggende bebyggelse, fremstår byggeriet på Budolfi lads i et funktionalistisk/ modernistisk udtryk. Bygget med søjle-plade skelet i beton og med lette facader og flade tage, skiller de sig markant ud fra det omkringliggende byggeri, der primært fremstår i tegl. BUDOLFI HUS Indviet i nov til Andelsbanken. Arkitekt: Torben Stokholm og Christian edersen Bygherre: Murermester Anker Jacobsen Bygningen er præmieret i 1963 af Aalborg Kommune. Senere ombygges hjørnet mod Budolfi lads, således det som i dag fremstår som en buet glasfacade. Budolfi Hus ca ALGADE 53 (Danske Bank) Bygget i VINGÅRDSHUS Bygget i 1969 og har fået en facaderenovering i , arkitektfirmaet Arne Kjær A/S. Derfor fremstår bygningen i dag som en blåtonet spejlende kubus, hvori det omkringliggende spejler sig. SuperBrugsen og hjørnet mellem Budolfi lads og Vingårdsgade i dag 12

13 Opførelsen af Kvickly med den sidste rest af Svingelen i baggrunden 13

14 BYGNINGSHISTORIE - KVICKLY / SUERBRUGSEN Siden man bebyggede Budolfi lads i 1960 erne har ejendommen undergået flere ombygninger I 1961 åbnede Danmarks første Kvickly på Budolfi lads med et helt nyt indkøbskoncept, dobbelt supermarkedet: Fødevarer kombineret med manufaktur og isenkram. Samtidig blev selvbetjeningsprincippet introduceret. Til byggeriet hørte også benzintank og service, samt parkering i 2 etager. å dette tidspunkt står der stadig en del af Svingelen tilbage Udvidelse af butik/ facade mod Vingårdsgade. Facaden rykkes 2,5m ud for at opnå et større butiksareal. Situationsplan Smøregrav opfyldes og inddrages til butiksareal. Samtidig lukker man benzintankene og servicestationen og 1993 Der laves forslag til randbebyggelse ovenpå SuperBrugsen samt ny sammenhængende facade. Arkitektkontoret af 1983 Vest A/S udarbejdede det første forslag i 1990 og Dam og Bengaard udarbejdede andet forslag i Der blev dog ikke sat noget igang fordi man må afvente status på lejekontraktens ophør i Forslag til randbebyggelse Indvendig ombygning til nuværende udseende. Blandt andet med ny bagerafdeling. Inventarplan

15 Algade Sikringsrum 300 personer arkeringskælder for banken arkeringskælder Sikringsrum 300 personer Indkørsel Vask Selvbetjening Kødeksp. Kasser Smøregrav Butiksareal non-food Vente Benzinhelle Cafeteria Bageriudsalg Vingår dsgade Stueplan

16 HOVEDANVENDELSE ANVENDELSE Området indeholder en god blanding af bolig og erhverv. Det bærer præg af at ligge i udkanten af byens gågadenet med fortrinsvis mange service-erhverv (banker, frisører etc.) og spredte små-butikker i stueetagen. DØGNRYTME Den megen trafik giver i dagtimerne området et livligt præg. I aftentimerne opleves området generelt mere lukket, der er lokalt en del aktivitet omkring teatret samt på Gammeltorv, særligt ved Studenterhuset. ARKERINGSSTRATEGI Aalborg Kommune vil arbejde for, at parkering primært sker på større parkeringsanlæg langs randgaderne i Midtbyen. arkeringsstrategi, Januar ARKERING Budolfi lads er placeret i udkanten af Aalborgs shoppingcentrum, dog ikke langt fra gågadenettet. Derfor er pladsen et meget populært sted og et af de mest besøgte større parkeringspladser i Aalborg centrale Midtby. arkering ved kantsten Off. og off. tilgængelig parkering (antal pladser) rivat parkering (antal pladser) Blandet bolig og erhverv Hovedsagligt boliger Række- kædehuse Blandet bolig og erhverv Kontor, handel, lager, off. administration Undervisning Industri og håndværk Mulighed for kommende -hus Butikker i stueetagen 16 arkering på taget af SuperBrugsen Hotel, restaurant mv. Teater, museum, kirke, udstilling mv. Carport Udhus Række- kædehuse Blandet bolig og

17 Gravensgade Latinergyden Adelgade Cortesgyde Gammeltorv Vesterbro Grønnegangen (6) (9) (12) (24) (17) (167) (162) Tiendeladen Jernbanegade Schellerups Gang (8) Sankelmarksgade Vingårdsgade (14) (16) Algade Bleggårdsgangen Budolfi lads (20) (10) (36) Boulevarden Østerågade Skipper Clements Gade Algade erhverv Boliger Industri og håndværk Blandet bolig og erhverv Kontor, handel, lager, off.administration Hotel, restaurent mv Teater, museum, kirke, udstilling mv Undervisning Carport 17

18 OFØRELSESÅR UDVIKLING Generelt set er der i området flere bygninger fra forrige århundrede og enkelte helt tilbage fra 1600-tallet, der vidner om at dette er et af de ældste kvarterer i Aalborg. Det ses dog tydeligt hvordan området omkring Budolfi lads som vi kender det i dag, er opstået i etaper som følge af byens udvikling og fornyelse i 1900-tallet. Eksempelvis ses det hvordan bygningerne langs både Boulevarden, Jernbanegade og Vesterbro har fulgt disses gennemførelser, samt hvordan saneringen i 1930 erne satte sine spor på byggeriet langs Vingårdsgade og Budolfi lads. Også bebyggelsen af selve Budolfi lads i 1960 erne skiller sig markant ud i byggestil. Vingårdshus fra 1969 Byggeriet langs Budolfi lads fra 1930 erne Handelsbanken fra 1916 Byggeriet langs Vingårdsgade fra 1930 erne erne 30 erne 40 erne 50 erne 60 erne 70 erne 80 erne 90 erne

19 Gravensgade Latinergyden Adelgade Cortesgyde Gammeltorv Vesterbro Tiendeladen Algade Østerågade Grønnegangen Jernbanegade Schellerups Gang Sankelmarksgade Vingårdsgade Bleggårdsgangen Budolfi lads Boulevarden Skipper Clements Gade Algade 'erne 30'erne 40'erne 50'erne 60'erne 70'erne 80'erne 90'erne

20 BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER OG BYRUM SOR FRA MIDDELALDERBYEN Til trods for de store vejgennembrud og saneringen i 1930 erne, findes der stadig spor af den gamle middelalderby i nærheden af Budolfi lads i form af bygninger, kig og karakteristiske gyder og smalle gadeforløb. Eksempler herpå er Tiendeladen, Latinergyden samt Bleggårdsgang, der ligger hvor den tidligere Skolegades Vandgyde før lå. Derudover gør placeringen midt i det gamle aalborg, at der i nærområdet findes flere fredede og bevaringsværdige bygninger. VESTERBRO Vesterbro strækker sig fra Hobrovej gennem midtbyen, og visuelt set til brolandingen i Nørresundby. I forbindelse med anlæggelsen heraf, blev de fleste af byens funkishuse opført, en stor del tegnet af Carlo Odgård. Det er med til at gøre Vesterbro, som helhed, til et af de mest helstøbte funkisrum i Danmark. Kig til Klosteret fra posthuset Kig fra Latinergyden osthuset osthuset (1908): Nationalromantik. Godt eks. på Hack Kampmanns frodige, veldetaljerede offentlige bygninger. Historisk Museum og Budolfi Kirke Historisk Museum (1878): Historicisme. Godt eks. på tidens institutionsbyggeri. Bevaringsværdige Gaderum Karakteristiske gyder Fredet Høj bevaringsværdig Mellem bevaringsværdig Lav bevaringsværdig 20

21 Gravensgade Latinergyden Adelgade Cortesgyde Gammeltorv Vesterbro Tiendeladen Algade Østerågade Grønnegangen Jernbanegade Schellerups Gang Sankelmarksgade Vingårdsgade Bleggårdsgangen Budolfi lads Boulevarden Skipper Clements Gade Algade BOULEVARDEN Boulevarden går fra J. F. Kennedy s lads til Østerågade. Samlet set er den præget af flere smukke etagehuse, tegnet af Aalborgs bygmestre i en fin komposition, med inspiration fra Europas storbyer og med elementer fra barokstilen. Fredet bygning Høj brvaringsværdi Middel bevaringsværdi Lav bevaring 21

22 KREATIVITET OG KULTUR KREATIVE OG KULTURELLE INSTITUTIONER I NÆR- OMRÅDET I området findes flere markante kulturinstitutioner, centralt ved Budolfi lads byens domkirke og Historisk Museum, i det syd-vestlige hjørne Aalborg Teater. Mod nord ved Gammeltorv ligger Studenterhuset, Rådhuset og Det gamle Tinghus med Universitets Institut for Arkitektur & Design, der også arrangerer en række åbne udstillinger og foredrag. I området ligger også nogle gallerier her i blandt Galleri Wolfsen samt en del caféer, barer og spisesteder. Teateret Studenterhuset Unge iværksættere Spillesteder Eventspladser Kultur og kreative virksomheder Spisesteder/ café/ bar/ pub Foreninger og uddannelse Astoria Galleri Wolfsen Historisk Museum Området v Budolfi lads Budolfi Kirke 22

23 Klosteret Aalborg Folkedansere Galleri rogressive Media Historisk Museum Studenterhuset Arkitektur og Design Rådhus Visit Aalborg Galleri Wolfsen Danske Bank Nordea Galleri Dahl Advokater + B&O????? FOF Indre Mission Ungdom Teknisk Gymnasium 23

24 TRAFIK OG FLOW Området er generelt præget af en del trafik, fordi Vingårdsgade og Algade forbinder de to veje Boulevarden og Vestrebro, samt fordi parkeringspladsen på Budolfi lads er en af de mest benyttede i Aalborg midtby. KOLLEKTIV TRAFIK Vingårdsgade er et centralt knudepunkt for den kollektive trafik, og virker som supplement til Nytorv. Der kører på Vingårdsgade ca busser i timen, hvilket sætter sit præg på området, samtidig med, at det sørger for der er liv det meste af dagen. Dog er der i gadebilledet dårlig plads til de mange ventende på busserne. FODGÆNGERE Budolfi lads virker som en mental barriere. Flow et går omkring pladsen i stedet for at lade bylivet sive igennem fra Algade til Vingårdsgade. Derudover er mange af fortorvene smalle, og det er tydeligt at det var trafikken der blev prioriteret, da man bebyggede området efter saneringen biler/ døgn Tung trafik Kollektiv trafik 3500 biler/ døgn 5900 biler/ døgn Dominerende flows Gående Trappe ned fra parkeringsareal For at skabe et velfungerende netværk skal der sættes fokus på tilgængelighed. Forbedret tilgængelighed sikres dels gennem nye stiforbindelser - men måske i lige så høj grad gennem fredelig sameksistens mellem trafikarter og en fornuftig håndtering af barrierer i netværket. Kommuneplan NT Ensretninger Busstoppested Offentlig tilgængelig parkering Kollektiv trafik Gågade Området v Budolfi lads Stier og pladser Vejforbindelser Ventende ved busstoppested Trafik på Algade Kirker 24

25 Jomfru Ane arken Limfjorden Vesterbro alads Bispensgade NT NT Sygehus Nord Kommende havnepromenade Mulighed for kommende p-hus Algade NT NT Gammeltorv NT NT Salling Føtex Friis kommende p-hus Kommende parkering i forb. m. Musikkens Hus Boulevarden Ågade Frederiks Torv Saurs lads NT NT NT Aalborg NT banegård NT NT 25

26 GRØNNE BYRUM OG LADSER BUDOLFI LADS SET I FORHOLD TIL GRØNNE BY- RUM OG LADSER Midtbyen er præget af et urbant miljø med solitære træer og beplantning langs vejene eller ved byens pladser. I takt med, at mindre parkeringspladser flyttes til større områder i randgaderne, bliver der plads til små byhaver med grøn karakter i midtbyen. Derudover er der i forbindelse med omdannelsen af Aalborg Havnefront et større fokus på grønne byrum med eksempelvis Jomfru Ane arken, Utzonparken og den kommende Slotspladsen. Grønne kiler skal synliggøres som landskabselementer helt ind i bymidten. Synliggørelse af naturen i byen skal således samtidig ses som en understregning af urbaniteten. Kommuneplan Kildeparken Slotspladsen og -haven Mølletorvet Mølleåarkaden Ågade Godsbanearealet Ønskede grønne forbindelser gennem midtbyen, jf. Grønt Katalog, Kirkegård Solitært træ ved kirken Lille ubenyttet opholdsareal ved SuperBrugsen Trærækker på Gammeltorv Forsøg på at gøre SuperBrugsen mere grøn Kommende grønt byrum o. lign. arker og grønne byrum Gågade Området v Budolfi lads Stier og pladser Vejforbindelser Kirker 26

27 Jomfru Ane arken Limfjorden Toldbod lads Kommende Slotspladsen/ grøn byhave Klostret C.W. Obels lads Nytorv Slotshaven Kommende Utzonparken Gåsepigen Gammeltorv Kommende Gabels Torv Kommende Nørregadeforbindelsen Mølletorv Kommende Teglgårdsplads Louise lads Ågade Frederiks Torv Kildeparken J. F. Kennedys lads Tivoli Karolinelund 27

28 DETAILHANDEL OG SHOINGKULTUR Budolfi lads ligger i kanten af Aalborgs shopping-centrum, nær flere gågader og pladsforbindelser. I Kommuneplanen s afsnit om detailhandel er også den vestlige del af Algade udpeget som strøggade, jf. Helhedsplanen for Aalborg Midtby er det ønskeligt at konvertere strækningen mellem Østerågade - osthuset til gågade. KOMMUNELANEN Aalborg City er landsdelens vigtigste kulturelle og handelsmæssige center og skal som sådan være attraktiv for Nordjyllands borgere og turister. Gennem en arkitektonisk bearbejdning af de offentlige rum skal midtbyen gives sin egen identitet for at tiltrække kunder. Der må satses på markant markedsføring og på en planlægning, der indebærer en renovering af de mest nedslidte gader og pladser samt skaber en smuk sammenhæng mellem forretningsstrøg, pladser, havnen og kulturelle knudepunkter. Strøggaderne skal bevares som attraktion med varierede butikker og mødesteder, og nye initiativer skal medvirke til at styrke de gamle handelsgader. I strøggaderne kan der etableres dagligvarebutikker i form af specialbutikker. FAKTA Området omkring Budolfi lads er en del af Aalborg City, hvor med et fastsat maks. butiksareal på i alt m 2, hvoraf m 2 (fratrukket Sallings udvidelse samt etablering af Friis) aktuelt er uudnyttet. Maks. butiksstørrelser er fastsat til m 2 for dagligvarebutikker, i strøggader dog maks. 250m 2 (hele Algade er udlagt til strøggade). Maks. butiksstørrelse for udvalgsvarer er m 2. Dagligvarerbutikker Overvejende detailbutikker Butikscentre Shoppingområdet langs gågaderne, Nytorv og Boulevarden Ønsket gågadeforbindelse, jf. Kommuneplan 2009 Butikker på Algade Frugt og grønt Gågade Området v Budolfi lads Stier og pladser Vejforbindelser Kirker 28

29 Limfjorden Bispensgade Nytorv Vesterbro Algade Salling Friis Algade Boulevarden Kennedy Arkaden 29

30 OLEVELSESBYEN Aalborg bymidte indeholder en god blanding af varieret kultur, historisk middelalderby, shoppingmuligheder og kontakten til Limfjorden. Aalborg bymidte udvides i disse år, hvor eksempelvis det nye kulturelle centrum rykkes mod øst. Midtbyen er præget af shopping, detailbutikker, gågaden, indkøbscentre og café- og værtshusmiljø. Det er vigtigt både at tænke i finkultur, subkultur og massekultur....vægt på muligheden for at favne en bred vifte af anvendelser, men også at tænkningen udspringer af lokale beboere/brugeres behov og den enkelte bys/ bydels værdigrundlag. Kommuneplan ÅRLIGE EVENTS Marts: Aalborg Opera Festival Maj: Karneval i hele byen. August: Den Blå Festival. Jazz og Blues på Gammeltorv og Toldbod lads. September: Rundstykkespisning for nye studerende på Gammeltorv. Aalborg i Rødt, forskellige events, live musik på bl.a. Nytorv, Gammeltorv og Toldbod lads, Open By Night. Oktober: Oktoberfestival på C.W. Obels lads. Kulturnatten, hele byen. December: Julemarked på Gammeltorv og Nytorv. Skøjtebane på C.W. Obels lads - til medio marts. Cafe o. lign. Butikker langs gågaderne Udendørs byliv Café/ Restaurant/ ub/ bar Kultur Limfjorden Nyt kulturelt centrum Julemarked Skøjteløb Gågader Området v Budolfi lads ladser Kirker 30

31 Casino Jomfru Ane arken Limfjorden Jomfru Ane Gade Toldbod lads Klosteret C.W. Obels lads Nytorv Aalborghus Slot Utzoncenter Historisk Museum Gammeltorv Bibliotek Kommende musikkens Hus Kommende Kvægtorvet Biograf Grønt- torv Medborgerhus Nordkraft Kultur og Kongrescenter Tivoli Karolinulund Biograf 31

32 LYS OG SKYGGE Simulering af områdets lys og skyggeforhold viser ikke overraskende, at det i relation til sollys er ganske attraktivt at opholde sig på det nuværende p-dæk ved Budolfi lads. Forår / sensommer er det kun Vingårdsgades sydlige randbebyggelse samt Vingårdshus som hen på eftermiddagen kaster generende lange skygger på den syd/vestlige del af pladsen - på sommeraftener er der smalle skygger fra hhv. Vingårdshus og Algade 53, mens den øvrige del af pladsen ligger smukt eksponeret i aftensolen. ARMATURER En foto-registrering af områdets belysning viser, her anvendes en række forskelligartede armaturer, hvoraf nogle af ældre dato og som derfor har en vis byhistorisk interesse. arkeringsområdet opleves efter mørkets frembrud dunkelt og en anelse utrygt. Vingårdsgade og Jernbanegade Gammeltorv og posthuset Algade og Budolfi lads Lampe ved posthuset 32

33 14. marts kl juli kl sep kl marts kl juli kl juli kl sep kl

34 MILJØFORHOLD SÆRLIGE MILJØMÆSSIGE FORHOLD Det vides, at der blandt andet har ligget en tidligere tankog servicestation på grunden, samt at der har ligget en tidligere kirkegård i området omkring Budolfi Kirke. Resultatet af konfliktanalyse for parkeringspladsen på Budolfi lads viser følgende: DRIKKEVAND Der er begrænset drikkevandsinteresser indenfor området. JORDFORURENING/ JORDFLYTNING Lokalplanområdet er kortlagt efter reglerne i jordforureningsloven (lov nr. 370 af 2. juni 1999 med senere ændringer). En kortlægning medfører, at der skal indhentes en tilladelse efter 8 i jordforureningsloven, hvis man ønsker at etablere bolig, institution, offentlig legeplads, rekreativt område eller alment tilgængeligt område. Der skal således forud for projektet udføres de nødvendige forureningsundersøgelser eller på anden måde dokumentere, at den planlagte ændrede anvendelse er miljø- og sundhedsmæssigt forsvarligt jf. jordforureningsloven 8 stk. 3. For kortlagte arealer gælder, at enhver flytning af jord bort fra det kortlagte areal skal anmeldes til kommunalbestyrelsen. Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde konstateres konkrete tegn på jordforurening, skal arbejdet standses, og kommunens Teknik- og Miljøforvaltning underrettes. Herefter vurderes det, om der skal fastsættes vilkår, inden arbejdet kan genoptages. Der henvises til Miljøbeskyttelseslovens 21 og Jordforureningslovens

35 Sikringsrum 300 personer Indkørsel erspektivskitse af servicestation 1960 Vask Benzinhelle Smøregrav Vente Forslag til facadeskilte 1961 Udsnit af stueplan

36 REFERENCEROJEKTER OG INSIRATION SKOLEGADEKVARTERET, DEN TABTE LABYRINT -Skæve kig -Niveauer og differentiering af gaderum. -Tilfældige solitære træer. BILLEDER FRA MADRID - Lodrette grønne byrum, der understreger det urbane. - Snoede smalle gadeforløb med grønt islæt. REALDANIA HOVEDSÆDE I KØBENHAVN - Tegnet af Rem Koolhaas, OMA - En hybrid af funktioner, indeholdende boliger, kontorer, restaurant, DAC, legepladser og Motorring 2. - Det interessante er her de sammeflettede funktioner, konstellationen mellem offentlig og privat, samt indeuderum der flyder ud i hinanden. Bryghuset af Rem Koolhaas, Køben BELYSNING - Stemning: Gadebelysning der mindsker skumle områder. - Belysningskunst: Her billede fra en busterminal i New York, hvor Leni Schwendinger har benyttet LED belysning som en del af arkitekturen til at forvandle ellers skumle og slidte områder til et farvestrålende kunstværk. Lodret begrønning, Madrid 36

37 havn Belysningskunst, New York Gademusikanter i Madrid Skolegades Vandgyde, Aalborg Lodret begrønning Berlin Skolegadekvarteret, Aalborg Snoede gadeforløb, Madrid 37

38 LITTERATUR Aalborg Kommune, Kommuneplan Aalborg Kommune, Helhedsplan for Aalborg Midtby, 2004 Aalborg Kommune, Grønt Katalog, dec. 1999, s. 58 og 59. Jensen, Bente; Moderne gennembrud i Aalborg i 1930 erne ; Aalborg-bogen 2003; Selskabet for Aalborgs historie i samarbejde med Aalborg Stadsarkiv og Aalborg Historiske Museum; ISBN: Jensen, Jørgen Elsøe; Danmark Middelalderlige Byplaner, Nordjylland ; Dansk Komité for Byhistorie, Skov- og Naturstyrelsen, Odense Universitetsforlag; 1995; ISBN: Knudsen, Børge Møller og Christensen, er Bo; Skolegadekvarteret i aalborg - en bydel, der forsvandt ; Aalborg-bogen 1989; Selskabet for Aalborgs Historie i samarbejde med Aalborg Historiske Museum; ISBN: Skov- og Naturstyrelsen i samarbejde med Aalborg Kommune; Kommuneatlas aalborg Syd, bevaringsværdier i byer og bygninger 1994 ; 1994; ISBN:

39 BILLEDFORTEGNELSE Side 7 nederst til højre: Aalborg Stadsarkiv. Side 8 øverst: Inspiration i Danmarks Middelalderlige Byplaner, Nordjylland s. 33. Side 8 midt: Skolegadekvarteret i Aalborg s. 41. Side 8 nedest: Aalborg Stadsarkiv. Side 9: Skolegadekvarteret i Aalborg index. Side 10 midt: Skolegadekvarteret i Aalborg s Side 10 nederst: Skolegadejvarteret i Aalborg s Side 11: Skolegadekvarteret i Aalborg s. 99. Side 12 midt: Aalborg Stadsarkiv. Side 13: Skolegadekvarteret i Aalborg s Side 36-37: Bryghuset, illustration af Rem Koolhaas. Side 37: Skolegadekvarteret i Aalborg s. 36 og 37. Side 37 øverst: Belysning af busterminal i New York af Leni Schwendinger. Øvrige foto og illustrationer er Aalborg Kommune. 39

40 Teknik og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5 Tlf Nørresundby Fax

Budolfi Plads-området - invitation til debat

Budolfi Plads-området - invitation til debat Budolfi Plads-området - invitation til debat Den kommunalt ejede grund Budolfi Plads 2/Vingårdsgade 10 har siden 1960 været udlejet til p-plads og dagligvarebutik. Lejemålet udløber i 2012, og der skal

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

Side 1 á 11. Værker på min tur. Skrevet af: TURENS LÆNGDE: 0 km (0 min til fods uden ophold) GÅVEJLEDNING FINDES SIDST I DENNE TURBESKRIVELSE

Side 1 á 11. Værker på min tur. Skrevet af: TURENS LÆNGDE: 0 km (0 min til fods uden ophold) GÅVEJLEDNING FINDES SIDST I DENNE TURBESKRIVELSE Side 1 á 11 13 14 15 18 16 19 12 9 17 11 8 10 2 1 7 4 6 5 Værker på min tur TURENS LÆNGDE: 0 km (0 min til fods uden ophold) GÅVEJLEDNING FINDES SIDST I DENNE TURBESKRIVELSE 3 Skrevet af: Side 2 á 11 Værker

Læs mere

Borgermøde 6.juni 2017

Borgermøde 6.juni 2017 Borgermøde 6.juni 2017 Program 6.juni kl. 19-21 19.00 - Velkommen - ved rådmand Hans Henrik Henriksen 19.10 - Afsløring af vinder Instachallenge - ved Hans Henrik Henriksen 19.15 - Oplæg fra Midtbyens

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byen og landskabet Mål Silkeborg Kommune vil: Synliggøre Silkeborgs unikke placering i landskabet og bymidtens nærhed til Silkeborg

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Debat om Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere anvendes af Furesø Kommunes administration. Byrådet ønsker derfor, at dette centrale område

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

Stationsbyer i forandring

Stationsbyer i forandring Stationsbyer i forandring AA b y f o r n y e l s e Velkommen til Glamsbjerg Beliggenhed Tidligere vestfynsk stationsby opstået ca. 1890 i krydset mellem jernbanen Odense/Assens og landevejen Bogense/Fåborg

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag. Punkt 14. Godkendelse af kommuneplantillæg 1.040 og Lokalplan 1-1-117 (med Miljørapport) Centerområde, Budolfi Plads, Vingårdsgade, Aalborg Midtby (1. forelæggelse) 2015-016996 By- og Landskabsudvalget

Læs mere

side 1 af 8 STØVRING BYTORV

side 1 af 8 STØVRING BYTORV 042015 side 1 af 8 STØVRING BYTORV Pladsen idé vision Velkommen til Støvring Bytorv. Visionen med nærværende projektforslag har været at skabe et nyt bytorv med en klar rumlig og funktionel identitet,

Læs mere

K L O S T E R V E J I R Y

K L O S T E R V E J I R Y K L O S T E R V E J I R Y DATO: 18.08.2008 NORD Vision Den gennemgående vision i forslaget er en konkretisering af de retningslinier, der beskrives i»helhedsplan for Ry«. Banebåndets omdannelse fra barriere

Læs mere

På hat med Gadbjerg. Gadbjerg side 21. registrering af. september 2009

På hat med Gadbjerg. Gadbjerg side 21. registrering af. september 2009 På hat med registrering af side 21 vartegn registrering af side 22 DTK Kort25 Trad. - INFO Indbyggertal 2008 by 630 pers sogn 1311 pers Hjemmeside www.gadbjerg.dk Afstande - Vejle 20 km - Give 12 km Offentlig

Læs mere

Til. Kopi til. Fra. Budolfi Plads området referat borgermøde den 22. september

Til. Kopi til. Fra. Budolfi Plads området referat borgermøde den 22. september Til Kopi til Fra 01-10-2010 Sagsnr.: 2010-32286 Dok.nr.: 2010-281466 Init.: bvh Budolfi Plads området referat borgermøde den 22. september Intro v/ arkitekt Helle Søholt, partner Gehl Architects: Byliv

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

Notat - Rammeændringer i KP16, som følge af Politik for Skanderborg Midtby mv.

Notat - Rammeændringer i KP16, som følge af Politik for Skanderborg Midtby mv. Notat - Rammeændringer i KP16, som følge af Politik for Skanderborg Midtby mv. I arbejdet med Politik for Skanderborg midtby er det vurderet, at der kan byfortættes ved at bygge højere på udvalgte steder

Læs mere

POSTHUSGRUNDEN I RY 2. UDKAST - 11. MAJ 2011

POSTHUSGRUNDEN I RY 2. UDKAST - 11. MAJ 2011 POSTHUSGRUNDEN I RY 2. UDKAST - 11. MAJ 2011 OVERSIGTSKORT LUFTFOTO Ry Møllesø Målestok 1:2.000 Skanderborgvej Baneareal Klostervej Kyhnsvej DIAGRAMMER ANVENDELSER FLOW VISUELLE FORBINDELSER Hotel Restaurant

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY MIDTBYEN

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY MIDTBYEN KULTURMILJØER I HOLBÆK BY MIDTBYEN BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: MIDTBYEN, HOLBÆK Historie Da Sortebrødrene kom til Holbæk i slutningen af 1200-tallet, blev de henvist til at opføre deres kloster (Sct. Lucius)

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde Herning 11.C1, 11.C23 og 11.C31 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen.

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Torve- og pladser Mål Silkeborg Kommune vil: Udforme bymidtens torve og pladser, så de enkelte byrums særpræg og aktiviteter udvikles

Læs mere

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Kira Maria Svankjær, chefkonsulent Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Jyllinge nyt halområde og boligudbygning Strategi bliver til virkelighed - i byudviklingen! Fortætning og byomdannelse

Læs mere

BUDOLFI KIRKES FREMTIDIGE OMGIVELSER HISTORISKE OG ARKITEKTONISKE BETRAGTNINGER OM KIRKEN OG DENS OMGIVELSER

BUDOLFI KIRKES FREMTIDIGE OMGIVELSER HISTORISKE OG ARKITEKTONISKE BETRAGTNINGER OM KIRKEN OG DENS OMGIVELSER BUDOLFI KIRKES FREMTIDIGE OMGIVELSER HISTORISKE OG ARKITEKTONISKE BETRAGTNINGER OM KIRKEN OG DENS OMGIVELSER AALBORG JULI 2009 Til venstre: Resens kort fra 1677 - rennæssancebyen, kirkebygningen med tårn

Læs mere

Visionsplan for Hårlev

Visionsplan for Hårlev Visionsplan for Hårlev 1 2 VISION FOR FREMTIDENS HÅRLEV Hårlev er stationsbyen i Ådalen. I Hårlev har vi det hele. Skønne naturoplevelser i baghaven, boliger til alle aldersgrupper, et levende handelsog

Læs mere

Galleriet Slagelse - Udlejningsprospekt

Galleriet Slagelse - Udlejningsprospekt Galleriet Slagelse - Udlejningsprospekt April 2007 1 Stenstuegade Løvegade Jernbanegade Nygade Casinotorvet Gl.Torv Klingeberg Nielsensminde Gørtlergade Anlægsstien Cityarkaden udvides, moderniseres og

Læs mere

Helhedsplan for området omkring Sorgenfri Station FORSLAG

Helhedsplan for området omkring Sorgenfri Station FORSLAG Helhedsplan for området omkring Sorgenfri Station FORSLAG Indhold Intro side 2 Vision side 4 Området i dag side 6 Hovedidé side 8 Trafik side 14 Den videre proces side 15 Helhedsplanen er udarbejdet af

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

Fremtidig planlægning

Fremtidig planlægning Parkeringsforhold, Silkeborg midtby 10. september 2012 Med kommuneplan 2009 vedtog Byrådet, at der skal skabes mere liv i Silkeborg Bymidte. Derfor er der skabt et planlægningsgrundlag, som gør det muligt

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byfortætning og byomdannelse Mål Silkeborg Kommune vil: Skabe mulighed for yderligere byggeri i bymidten gennem fortætning og byomdannelse.

Læs mere

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015 Håndværkerkvarteret debatoplæg april 2015 Baggrunden for dette debatoplæg Byen udvikler sig, og byomdannelsen nærmer sig Håndværkerkvarteret fra flere sider. Godsbanearealet vest for og Eternitten sydøst

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune Tillæg nr. 20 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Odense Offentlige Slagtehuse Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

Ungdomsboliger. Vurdering af mulige placeringer af ungdomsboliger i Herning Dato: 23.03.2009. Udarbejdet af Planafdelingen, Herning Kommune

Ungdomsboliger. Vurdering af mulige placeringer af ungdomsboliger i Herning Dato: 23.03.2009. Udarbejdet af Planafdelingen, Herning Kommune Ungdomsboliger Vurdering af mulige placeringer af ungdomsboliger i Herning Dato: 23.03.2009 Udarbejdet af Planafdelingen, Herning Kommune Dette notat omhandler placeringen af nye ungdomsboliger i eller

Læs mere

Stationstorv & Torvehal i Ry Skitseprojekt

Stationstorv & Torvehal i Ry Skitseprojekt Danø arkitektur September 2016 Stationstorv & Torvehal i Ry Skitseprojekt 23.09.2016 DANØ arkitektur & Danø arkitektur September 2016 Ry torv med Torvehal - ophold og aktivitet - mangfoldighed - følelse

Læs mere

Perspektivplan. f o r Te aterkva rt e re t & B u d o lf i P la d s. Kvalitetsmål for byområdets fremtidige udvikling

Perspektivplan. f o r Te aterkva rt e re t & B u d o lf i P la d s. Kvalitetsmål for byområdets fremtidige udvikling Perspektivplan 3 Overskrift lille + 4 Overskrift lille FED f o r Te aterkva rt e re t & B u d o lf i P la d s Kvalitetsmål for byområdets fremtidige udvikling Del af kommuneplantillæg 1.021 Juni 2013 Teaterkvarteret

Læs mere

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan TILLÆG 11 Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 27. februar 2012 vedtaget tillæg 11 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Tillægget er udarbejdet

Læs mere

NYT BYLIV, BYRUM, KUNST OG ARKITEKTUR, OMKRING VIRUM STATION

NYT BYLIV, BYRUM, KUNST OG ARKITEKTUR, OMKRING VIRUM STATION NYT BYLIV, BYRUM, KUNST OG ARKITEKTUR, OMKRING VIRUM STATION SKITSEFORSLAG 12.03.2013 HOLBERG FENGER EJENDOMME A/S - Vi udvikler for fremtiden Arkitekt: COBE Udvikling og udlejning: Frode Jakobsens Plads

Læs mere

SAMMENBINDING BUSLINIER PARKERING. Plan for Aalborg Midtby

SAMMENBINDING BUSLINIER PARKERING. Plan for Aalborg Midtby SAMMENBINDING BUSLINIER PARKERING Plan for Aalborg Midtby Indledning Baggrund for planen Området ved Østerågade og Nytorv har i flere sammenhænge været genstand for henvendelser og debat blandt byens borgere.

Læs mere

HAVNEFRONTEN LANGS KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

HAVNEFRONTEN LANGS KYSTVEJSSTRÆKNINGEN HAVNEFRONTEN LANGS KYSTVEJSSTRÆKNINGEN MINDET AARHUS Å DOKK 1 - LETBANE PAKHUS 13 TOLDBODEN HACK KAMPMANNS HAVNEPLADSEN LETBANE REKREATIV BIBLIOTEK OG PLADS FORBINDELSE BORGERSERVICE, CYKEL- GANGSTI HØJVANDSSLUSE

Læs mere

Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7

Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7 VÆRDIFULDE Kulturmiljøer i København københavnernes velfærd Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7 4.7 Kvarteret ved Ellebjerg Skole Stedet Kulturmiljøet omfatter boligområde, haveforening, skole og kirke.

Læs mere

HØJE TAASTRUP C. VISION

HØJE TAASTRUP C. VISION HØJE TAAASTRUP C 1 HØJE TAASTRUP C. VISION EN SAMMENHÆNGENDE, MANGFOLDIG OG AKTIV OG TRYG BY Høje Taastrup ændrer sig, vokser, forfalder, blomstrer op på ny, omfortolkes og udvikler sig. Det tager helhedsplanen

Læs mere

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013 Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013 Teknik & Miljø, juni 2013 1 DEBATOPLÆG - Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Baggrund Bornholms

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1.025 for området ved Musikkens Hus Aalborg Byråd godkendte den 6. oktober 2014

Læs mere

Hvad vil vi med provinsbyerne? COWI 6. marts 2012

Hvad vil vi med provinsbyerne? COWI 6. marts 2012 Hvad vil vi med provinsbyerne? COWI 6. marts 2012 Befolkningsudviklingens geografi under finanskrisen Befolkningsudvikling pr. år 2008 til 2012 Kilde: Danmarks Statistik De unges flyttemønster under finanskrisen

Læs mere

indkaldelse af idéer og forslag

indkaldelse af idéer og forslag indkaldelse af idéer og forslag CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Psykiatrisk Hospital, Risskov - omdannelse til boliger Baggrund for høringen Denne høring udsendes som en orientering og et oplæg til

Læs mere

Til salg. Foreløbig præsentation af kontorejendom

Til salg. Foreløbig præsentation af kontorejendom Til salg Foreløbig præsentation af kontorejendom DOMMERGAARD BROGADE 3 5900 RUDKØBING Ejendomsmæglerfirmaet Leif Olsen A/S Nikolaj Plads 30 DK 1067 København K Reg.nr. 214556 CVR-nr. 17 26 04 8 Telefon

Læs mere

HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN. Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur

HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN. Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur. 08.04.2014 SØNDERGADE BAGGRUND for vurdering af park og mur NØRREGADE Politi Kousgaard Plads

Læs mere

Karolinelund - hvad nu? DEBAT

Karolinelund - hvad nu? DEBAT Karolinelund - hvad nu? DEBAT Aalborg Kommune besluttede i december 2010 at afvikle forlystelsesparken Tivoli Karolinelund og igangsætte en omdannelsesproces for området til offentlig bypark. Dette hæfte

Læs mere

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer og efter en høring om ændring af Kommuneplanen.

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer og efter en høring om ændring af Kommuneplanen. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. oktober 2014 Lokalplan 981, Etageboliger ved Thorvaldsensgade - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan

Læs mere

JUNI 2015 LETBANESEKRETARIATET AALBORG LETBANE VVM OG MV MILJØRAPPORT PROJEKTPLANER OG KORT

JUNI 2015 LETBANESEKRETARIATET AALBORG LETBANE VVM OG MV MILJØRAPPORT PROJEKTPLANER OG KORT JUNI 2015 LETBANESEKRETARIATET AALBORG LETBANE VVM OG MV MILJØRAPPORT PROJEKTPLANER OG KORT AALBORG LETBANE VVM OG MV MILJØRAPPORT PROJEKTPLANER OG KORT 2 PROJEKTPLANER OG KORT INDLEDNING Denne bilagsrapport

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1.004 for Østre Havn Den 26. marts 2012 er kommuneplantillæg 1.004 for en ændring

Læs mere

Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde

Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde Baggrund Bindslevs Plads var tidligere byens markedsplads, hvor der foregik livlig handel. I dag arbejder områdets

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1.023 for Nordhavnen i Nørresundby Den 10. november 2014 er kommuneplantillæg

Læs mere

K O M M U N E P L A N. Tillæg 1.033 for området ved Sankelmarksgade og Bleggårdsgangen

K O M M U N E P L A N. Tillæg 1.033 for området ved Sankelmarksgade og Bleggårdsgangen K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1.033 for området ved Sankelmarksgade og Bleggårdsgangen Aalborg Byråd godkendte

Læs mere

EKSISTERENDE FORHOLD OG POTENTIALE

EKSISTERENDE FORHOLD OG POTENTIALE VESTER VOLDGADE UDKAST TIL HELHEDSPLAN NOTAT 05.05.2009 EKSISTERENDE FORHOLD OG POTENTIALE Vester Voldgade som tidligere var middelalderbyens kant mod det grønne voldterræn opleves i dag som en ren trafikgade,

Læs mere

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark Bilag 8 Latiner kvartner Bynære havnearealer Kultur Kultur Banegård FREDERIKS PLADS Frederiksbjerg Skansepark Oversigtskort der viser den centrale beliggenhed Nord P O frederiks Plads Åen Multimedie huset

Læs mere

K O M M U N E P L A N. Tillæg 1.033 for området ved Sankelmarksgade og Bleggårdsgangen

K O M M U N E P L A N. Tillæg 1.033 for området ved Sankelmarksgade og Bleggårdsgangen K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1.033 for området ved Sankelmarksgade og Bleggårdsgangen Aalborg Byråd godkendte

Læs mere

Udvikling af Kvarteret Jessens Mole

Udvikling af Kvarteret Jessens Mole Udvikling af Kvarteret T BA 11 DE 4. G.0 LI 02 NT 1 FE 2.1 OF 2.0 0 Februar 2010 Introduktion Svendborg Byråd ønsker at sætte gang i en udvikling af området mellem bymidte og havn. De første skridt er

Læs mere

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 TRAPPEN Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 ARKITEKT BYGHERRE Laplandsgade 4A, 2.sal 2300 København S Denmark TN Udvikling A/S Kong Christians Allé 43, 2. DK-9000 Aalborg

Læs mere

En række aktører i Metropolzonen har barslet med ønsker om udviklingsprojekter af forskellig art

En række aktører i Metropolzonen har barslet med ønsker om udviklingsprojekter af forskellig art Bilag 2 Metropolzonen - proces og projektindhold i detaljer Metropolzonen området omkring Rådhuspladsen, Tivoli, Hovedbanegården, Vesterport og Havnen er et centralt område i København. Det er et trafikalt

Læs mere

Kultur og oplevelser. Status

Kultur og oplevelser. Status Kultur og oplevelser Mål Bymidten skal have et mangfoldigt og varieret kulturliv, med stærke kulturinstitutioner og tilbud og mulighed for rekreation, der tilgodeser både borgere og turister i alle aldersgrupper.

Læs mere

TIL SALG FØLAGER 5 2500 VALBY

TIL SALG FØLAGER 5 2500 VALBY TIL SALG FØLAGER 5 2500 VALBY 2 MATR. NR.: Matr. nr. 9 a, Valby, København. ADRESSE: Følager 5, 2500 Valby. GRUNDAREAL: Grundarealet udgør aktuelt 18.093 m², heraf vej 0 m². Efter gennemførsel af magelæg

Læs mere

Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst. 24. marts 2015

Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst. 24. marts 2015 Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst 24. marts 2015 Vision for bydelen Ønsket er at skabe en ny levende bydel i Tilst. En bydel med et mangfoldigt boligudbud og attraktive byrum. Den 8,7 ha. store

Læs mere

ØSTERLUNDEN EN GRØN BYDEL I ODENSE

ØSTERLUNDEN EN GRØN BYDEL I ODENSE ØSTERLUNDEN EN GRØN BYDEL I ODENSE 1 / PROJEKTBAGGRUND HISTORISK BAGGRUND Helt frem til det 20. århundrede fungerede området som landbrugsjord beliggende lige udenfor Købstaden Odense. Omkring 1920 blev

Læs mere

Godkendelse af debat om Aalborg Midtby 2025, 'Liv i centrum'

Godkendelse af debat om Aalborg Midtby 2025, 'Liv i centrum' Punkt 13. Godkendelse af debat om Aalborg Midtby 2025, 'Liv i centrum' 2017-012738 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender igangsætning af ovennævnte debat på 9

Læs mere

K O M M U N E P L A N. Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m.

K O M M U N E P L A N. Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m. K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m. Aalborg

Læs mere

FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 6. april. 2011 til 1. juni 2011 TILLÆG 18

FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 6. april. 2011 til 1. juni 2011 TILLÆG 18 FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 6. april. 2011 til 1. juni 2011 TILLÆG 18 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til tillæg 18 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 28. marts godkendt

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 24 Sankelmarksgade m.v.

BYPLANVEDTÆGT NR. 24 Sankelmarksgade m.v. BYPLANVEDTÆGT NR. 24 Sankelmarksgade m.v. AALBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 24 Sankelmarksgade m.v. Byplanvedtægt for karreen Sankelmarksgade - Jernbanegade - Vin- gårdsgade - Bleggårdsgangen i Aalborg

Læs mere

STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO

STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO BYENS PLACERING - situations diagram KYSTVEJEN - en unik strækning VEJEN TIL STRØBY EGEDE - Storyboard Tryggevælde Å Strand hotellet Kystvejen 1 Kystvejen 2 Entré til byen

Læs mere

Fremtidens Nordøst Amager

Fremtidens Nordøst Amager WORKSHOP LØRDAG DEN 27. SEPTEMBER KL. 14.00 16.00 STRANDLODSVEJ 69: Fremtidens Nordøst Amager INTRO Side 1-2 indeholder en opsamling på workshoppen og de forskellige input og diskussioner. På side 3-5

Læs mere

Tillæg 18 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 omfatter følgende ændringer af Kommuneplan 2009-2020:

Tillæg 18 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 omfatter følgende ændringer af Kommuneplan 2009-2020: TILLÆG 18 Baggrund og formål Tillæg 18 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i tilknytning til lokalplan 10-012. Tillægget omfatter hele Østerportkarréen. Tillægget giver mulighed for at der

Læs mere

Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller

Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller Kristian Bransager, 8. januar 2013 Levende bymidter eller butiksdød! Eksempler fra Hjørring bymidte Dagligvarer på

Læs mere

Notat om planforhold og anvendelsesmuligheder for Vorup Skole

Notat om planforhold og anvendelsesmuligheder for Vorup Skole Notat om planforhold og anvendelsesmuligheder for Vorup Skole ers Rand Etageboliger Vorup Skole Villaer 45 E rup/ Pade Villaer og rækkehuse Vorup Kirke svej Århu Vorup Plejehjem Rekreativt område Villaer

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

Nyt butikscenter i Frederikssund

Nyt butikscenter i Frederikssund Nyt butikscenter i Frederikssund Det ny shoppingscenter i Frederikssund Der findes næppe en bedre mulighed for at placere et nyt center langs Frederikssund-banen, end her i Frederikssund, lige ved S-tognettes

Læs mere

Temamøde 19. september 2012

Temamøde 19. september 2012 Brønderslev bymidte Temamøde 19. september 2012 Aktuelle udfordringer 110 105 100 95 90 85 80 2000M01 2000M07 2001M01 2001M07 2002M01 2002M07 2003M01 2003M07 2004M01 2004M07 2005M01 2005M07 2006M01 2006M07

Læs mere

HVALSØ BYTORV 26.10.2012. Mangor & Nagel

HVALSØ BYTORV 26.10.2012. Mangor & Nagel HVALSØ BYTORV 26.10.2012 Mangor & Nagel A R K I T E K T F I R M A Baggrund - intentioner Handelslivet i Hvalsø er i dag begrænset til tre dagligvareforretninger samt få butikker langs hovedgaden. Dette

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 13. juni 2007. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 13. juni 2007. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 13. juni 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 804 - Boliger og erhverv

Læs mere

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Bydesign Islands Brygge 35 2300 København S Njalsgade 106, 2. sal, lok. 17.3.242 2300 København S www.avlu.dk HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN

Læs mere

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281 18.12.2012 Spørgeskemaopsamling Antal registrerede besvarelser: 281 Spørgsmål Antal svar Svar % Køn? 269 96 Alder? 266 95 Hvor bor du? 265 94 Nævn 3 gode ting ved Hedensted bymidte og beskriv hvorfor 231

Læs mere

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kgs. Lyngby 3.

Læs mere

Farum Bytorv Orientering om kommende lokalplan Høringsfrist 14. januar 2013

Farum Bytorv Orientering om kommende lokalplan Høringsfrist 14. januar 2013 U D K A S T af 29. nov. 2012 Farum Bytorv Orientering om kommende lokalplan Høringsfrist 14. januar 2013 www.furesoe.dk Nye butikker og bedre byliv på Farum Bytorv. Med dette hæfte ønsker Furesø Kommune

Læs mere

KOM MED IDEER OG KOMMENTARER til byudvikling af et område mellem Nordre Fasanvej, Finsensvej og metroens banetracé Høringsperiode fra den

KOM MED IDEER OG KOMMENTARER til byudvikling af et område mellem Nordre Fasanvej, Finsensvej og metroens banetracé Høringsperiode fra den KOM MED IDEER OG KOMMENTARER til byudvikling af et område mellem Nordre Fasanvej, Finsensvej og metroens banetracé Høringsperiode fra den 26.09.2017-24.10.2017 1 Metroens banetracé Nordre Fasanvej Kommuneplan

Læs mere

DEN HISTORISKE BYMIDTE BJELKE+CERMAK+VEILE ARCHITECTURE

DEN HISTORISKE BYMIDTE BJELKE+CERMAK+VEILE ARCHITECTURE 1 67 FRA SCT. PEDERS KIRKE TIL AXELTORV SCT. PEDERS KIRKE Engang var Sct. Peders Kirke centrum i Næstved. Den var det naturlige pejlemærke og tre indfaldsveje ledte direkte mod kirken. SCT. PEDERS KIRKEPLADS

Læs mere

VISION FOR SKANDERBORG MIDTBY

VISION FOR SKANDERBORG MIDTBY VISION FOR SKANDERBORG MIDTBY VISION FOR - SKANDERBORG MIDTBY - En by vil ikke vil hjem fra - Indbydende gennem iscenesættelse af gaden - Fælles vi - Attraktiv for børnefamilier - Byens skal samles for

Læs mere

STRATEGI FOR UDVIKLING AF MIDDELALDERBYEN LAD BYLIVET BLOMSTRE

STRATEGI FOR UDVIKLING AF MIDDELALDERBYEN LAD BYLIVET BLOMSTRE STRATEGI FOR UDVIKLING AF MIDDELALDERBYEN LAD BYLIVET BLOMSTRE Middelalderbyen er det centrale Københavns eget secielle og historiske navn - og det et er smukt og rart sted at være. Det emmer å sin helt

Læs mere

Godsbanearealerne et nyt byområde

Godsbanearealerne et nyt byområde Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 4. april 2016 Godsbanearealerne et nyt byområde Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune er i gang med, at planlægge det nye byområde ved

Læs mere

K O M M U N E P L A N. Tillæg 1.024 for Institutionsbælte ved Annebergvej, Saxogade og Sankt Jørgens Gade

K O M M U N E P L A N. Tillæg 1.024 for Institutionsbælte ved Annebergvej, Saxogade og Sankt Jørgens Gade K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1.024 for Institutionsbælte ved Annebergvej, Saxogade og Sankt Jørgens Gade Aalborg

Læs mere

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger og kontorer, Sankelmarksgade-Bleggårdsgangen, Aalborg Midtby (2.

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger og kontorer, Sankelmarksgade-Bleggårdsgangen, Aalborg Midtby (2. Punkt 4. Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.033 og Lokalplan 1-1-123 Boliger og kontorer, Sankelmarksgade-Bleggårdsgangen, Aalborg Midtby (2. forelæggelse) 2014-38628 By- og Landskabsforvaltningen indstiller,

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR VIRUM BYMIDTE November 2017

HELHEDSPLAN FOR VIRUM BYMIDTE November 2017 HELHEDSPLAN FOR VIRUM BYMIDTE November 2017 HVORFOR EN HELHEDSPLAN? FORMÅLET MED EN HELHEDSPLAN Virum er en attraktiv grøn bydel bygget op omkring stationen og Virum Torv efter en byplan fra 1930 erne.

Læs mere

Møde i arbejdsgruppen Tilgængelighedens By

Møde i arbejdsgruppen Tilgængelighedens By Referat Mødedato: Tirsdag 19. juni 2012 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:45 Teknik & Miljø Dato: 03-07-2012 Sagsnr.: 12/19650 Sagsbehandler: vpjho Mødested: Mødeleder: Referent: M1.8 på Viborg Rådhus Jesper

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune Ændring af rammeafgrænsning, bymidteafgrænsning og detailhandelsramme ved udvidelse af dagligvarebutik på Borgmester N. E. Hansensvej

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

PANORAMA OVER AALBORG

PANORAMA OVER AALBORG PANORAMA OVER AALBORG fjordtårnet.dk Helt i front Ved Limfjordens bred, højt hævet over Nørresundby midtby, ligger Fjordtårnet. Som et fyrtårn står den flotte nye bygning og knejser og lyser op med den

Læs mere

OTTERUP - BYEN VED STRANDEN

OTTERUP - BYEN VED STRANDEN OTTERUP - BYEN VED STRANDEN BYMIDTEN Otterup er en mindre, tidligere stationsby på det nordlige Fyn med knap 5000 indbyggere. Dog er Otterup den største by på Nordfyn og med en beliggenhed 15 km N for

Læs mere

Nørregade kulturstrøg

Nørregade kulturstrøg Ideoplæg til fornyelse af Nørregade i Ringsted. Udviklet af tegnestuen MAPT, 2007. Nørregade kulturstrøg Problemformulering Ved analyse af Nørregade, Sct. Bendts torv samt Nørretorv. Kulturelt Der mangler

Læs mere

FORTÆLLINGEN OM DELTAET. Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet.

FORTÆLLINGEN OM DELTAET. Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet. FORTÆLLINGEN OM DELTAET Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet. LIDT HISTORIE Byen i karréen - det historiske København København var oprindelig bebygget

Læs mere

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS Parkeringsstrategien for Roskilde bymidte blev drøftet på byrådsmødet den 19. marts 2013. Baggrunden for strategien er byrådets ønske om at styrke bymidten som hele kommunens

Læs mere