Budget Udvalget for Teknik og Miljø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2010. Udvalget for Teknik og Miljø"

Transkript

1 Lejre Kommune Udvalget for Teknik og Miljø Udvalget for Teknik og Miljø 233

2 Lejre Kommune Strukturtekst Opr. vedt. overslag 2011 overslag 2012 overslag UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ MILJØFORANTALTNINGER VANDLØB, VEDLIGEHOLDELSE M.V SKADEDYRSBEKÆMPELSE FORSYNINGSVIRKSOMHED VANDFORSYNING SPILDEVAND TØMNINGSORDNING RENOVATION TEKNISK DRIFT GRØNNE AREALER MATERIELGÅRDEN VEJVEDLIGEHOLDELSE VINTERVEDLIGEHOLDELSE KOLLEKTIV TRAFIK ADMINISTRATION M.V IT-FAGSYSTEMER, GIS AGENDA EJENDOMSADMINISTRATION EJENDOMSVEDLIGEHOLDELSE - EGNE EJENDOMSVEDLIGEHOLDELSE - LEJE ENERGIFORBRUG OG -MÆRKNING SAMORDNET RENGØRING LEASING AF PAVILLONER ENERGISTYRING OG -MÆRKNING Udvalget for Teknik og Miljø 234

3 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til Bevilling 01 Bevilling Udvalget for Teknik & Miljø Miljøforanstaltninger kr i i (2) Øvrige (3) 2011 i 2012 i 2013 i Udgift Indtægt Nettovirkning publikation 2009 (2) Inklusiv reguleringer jfr. Forventet regnskab , samt varige tillægsbevillinger af (3) Vedr. demografi, lov, konjunkturer o.lign. Øvrige Årsag til øvrige Effektiviseringsbidrag i 2009 (ændring i forhold til 2008) 0 tilpasninger, tillægsbevillinger mv. 0 Pris og lønregulering i Ændring i bevilling vedr. vandløb, vedligeholdelse mv. 389 Ændring i bevilling vedr. skadedyrsbekæmpelse 83 I alt Bevillingsniveau 2009 i prisniveau I alt 10 Vandløb, vedligeholdelse mv Skadedyrsbekæmpelse Samlet bevilling forudsætninger: Generelt er administrativt fremkommet på baggrund af 2009 (inkl. Ændringer fra forventet regnskab) og fremskrevet til prisniveau. For nærmere specifikation af tet henvises til de enkelte bevillinger på 3 niveau. Udvalget for Teknik og Miljø 235

4 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til Bevilling 01 Miljøforanstaltninger Bevilling 10 Vandløb, vedligeholdelse mv i Udgift Indtægt Nettovirkning Inklusiv reguleringer jfr. Forventet regnskab , samt varige tillægsbevillinger af 2009 i Ændringer Naturforvaltningsprojekter Vedligeholdelse af vandløb Bidrag for vedligeholdelsesarbejder Jordforurening Miljøtilsyn Øvrig planlægning, undersøgelser og opgaver vedr. vandrammedirektivet I alt samlet bevilling forudsætninger: til vandløb mv. er baseret på 2009 (inkl. fra forventet regnskab 2009 samt varige tillægsbevillinger) og fremskrevet til prisniveau. Naturforvaltning: tet vedrører udgifter til Lejre Kommunes naturbeskyttelsesindsats. tet på i alt kr. fordeler sig med kr. til naturpleje inkl. overvågning kr. til vedligeholdelse af stier samt til naturinformation og vejledning. Der vil i være fokus på forarbejdet til naturplaner, herunder at skabe et samlet overblik over behov for indsatser til beskyttelse, benyttelse og vedligeholdelse af naturen i Lejre Kommune. Vedligeholdelse og pleje af vandløb: i alt kr. dækker udgifter til vedligeholdelse af vandløb. Pleje og vedligeholdelse af vandløb varetages af 3 "å-mænd", ansat i teknisk drift. Der aflønnes 1 af de 3 "å-mænd" af denne bevilling, de 2 andre af bevillingen for Teknisk drift. Bidrag for vedligeholdelsesarbejde i andre kommuner beløber sig til kr.. Der vil i i særlig grad blive fokuseret på indsatser i relation til de kommende vandplaner, samt indsatser som kan optimere vedligeholdelsen af pleje og vedligeholdelse af de kommunale vandløb. Midler til lokal/ny løn er en del af det samlede løn. Udmøntningen sker i samarbejde med personaleafdelingen. Jordforurening: på i alt kr. dækker udgifter til kortlægning, undersøgelser, tilsyn og afværgeforanstaltninger i forbindelse med oprydning på forurenede grunde. Miljøtilsyn virksomheder: på netto kr. dækker udgifter og indtægter i forbindelse med godkendelse og tilsyn med virksomheder og landbrug, herunder tilkøb af ekspertbistand eller konsulentbistand udefra i sager, som Udvalget for Teknik og Miljø 236

5 Lejre Kommune kræver særlige faglige kompetencer. Der er lagt med en indtægt fra brugerbetalingspligtige virksomheder på kr. og udgifter til samme virksomheder for i alt Til fælles formål er lagt kr. samt kr. til ikke-brugerbetalingspligtige virksomheder. Øvrig planlægning: Fælles udgifter og indtægter: på i alt vedrører opgaver i forbindelse med vandrammedirektivet, forarbejdet til vand- og naturplaner, vandindvinding samt analyser og tilsyn med badevand. tet til analyse og tilsyn med badevand er i forhøjet med kr. Den tidligere gebyropkrævning til dækning af kommunens indsatsplanlægning for grundvandsbeskyttelse er fra og med 2009 erstattet af tildeling af midlerne som bloktilskud. I er beløbet kr , hvilket tet er forhøjet med. Arbejdet med indsatsplaner afventer færdiggørelse af kortlægning i Staten (Miljøcenter Roskilde). Udvalget for Teknik og Miljø 237

6 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til Bevilling 01 Bevilling 13 Miljøforanstaltninger Skadedyrsbekæmpelse 2009 i Udgift Indtægt Nettovirkning Inklusiv reguleringer jfr. Forventet regnskab , samt varige tillægsbevillinger af 2009 i Ændringer Skadedyrsbekæmpelse I alt samlet bevilling forudsætninger: for skadedyrsbekæmpelse er baseret på 2009 (inkl. fra forventet regnskab 2009 samt varige tillægsbevillinger) og fremskrevet til prisniveau. på netto dækker over følgende udgifter og indtægter: - Bekæmpelse af skadedyr kr. - Administration kr. - Forbrugerbetaling ved rottebekæmpelse kr. Der tilstræbes yderligere ophængning af 480 giftblokke i kommunen i. I henhold til nugældende kontrakt er der aftalt at der ophænges giftblokke. Dette antal skønnes imidlertid ikke tilstrækkeligt. Bekæmpelsen foregår på den måde at der hvert år udpeges et eller flere bekæmpelsesområder, hvor der foregår intensiv bekæmpelse af kloakrotter. Det efterfølgende år udpeges et andet område. For at opnå den optimale bekæmpelse bør der ikke gå mere end 3 år for at komme hele kommunen igennem og starte forfra. Udvalget for Teknik og Miljø 238

7 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til Udvalget for Teknik & Miljø Bevilling 02 Forsyningsvirksomhed Bevilling kr i i (2) Øvrige (3) 2011 i 2012 i 2013 i Udgift Indtægt Nettovirkning publikation 2009 (2) Inklusiv reguleringer jfr. Forventet regnskab , samt varige tillægsbevillinger af. (3) Vedr. demografi, lov, konjunkturer o.lign. Årsag til øvrige Øvrige Effektiviseringsbidrag 0 tilpasninger, tillægsbevillinger mv. 0 Pris og lønregulering i Spildevand: Regulering af interne udgifter og indtægter -5 I alt Bevillingsniveau 2009 i prisniveau I alt 20 Vandforsyning Spildevand Tømningsordning Renovation Samlet bevilling forudsætninger: Forsyningsvirksomhederne adskiller sig fra de øvrige kommunale områder ved, at de skal hvile i sig selv, dvs. at indtægter og udgifter set over en årrække skal balancere. I forbindelse med fasen er genberegnet og fastsat takster med henblik på at området over en årrække vil hvile i sig selv. Udvalget for Teknik og Miljø 239

8 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til Bevilling 02 Bevilling 20 Forsyningsvirksomhed Vandforsyning 2009 i Udgift Indtægt Nettovirkning Inklusiv reguleringer jfr. Forventet regnskab , samt varige tillægsbevillinger af 2009 i Ændringer Vandforsyning I alt samlet bevilling forudsætninger Området har sammenhæng med konto 6, idet administrationen udfører opgaver for forsyningsvirksomhed. Der afregnes et administrationsbidrag mellem kommunen (konto 6) og de enkelte forsyningsvirksomheder i forbindelse med regnskab. Køb af vand til videresalg kr. til kr. Der købes vand hos Københavns energi samt Roskilde forsyning. til hoved og stikledninger: kr. Opkrævet statsafgift kr. Videresendt til staten: kr Vandafgifter kr. tet til er pris- og lønfremskrevet. Renter af mellemværende mellem kommunen og vandforsyningen kr. Administrationsbidrag kr. Forsyningsvirksomhedens betaling til kommunen for administration af området. Administrationsbidraget er fastsat i overensstemmelse med ny model til beregning af administrationsbidrag. Indvendig vedligeholdelse: kr. Midler til lokal løn/ny løn er en del af det samlede løn. Udmøntningen sker i samarbejde med personaleafdelingen. Udvalget for Teknik og Miljø 240

9 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til Udvalget for Teknik & Miljø Bevilling 02 Forsyningsvirksomhed Bevilling 22 Spildevand 2009 i Udgift Indtægt Nettovirkning Inklusiv reguleringer jfr. Forventet regnskab , samt varige tillægsbevillinger af 2009 i Ændringer Fælles formål Rensningsanlæg inkl. Hoved- og detailkloakker I alt samlet bevilling forudsætninger: Området har sammenhæng med konto 6, idet administrationen udfører opgaver for forsyningsvirksomhed. Der afregnes et administrationsbidrag mellem kommunen (konto 6) og de enkelte forsyningsvirksomheder i forbindelse med regnskab. Midler til lokal løn/ny løn er en del af det samlede løn. Udmøntningen sker i samarbejde med personaleafdelingen Spildevand, fælles formål Under spildevand, fælles formål er teret med følgende: - Renter af mellemværende mellem kommunen og spildevandsområdet kr. Nationalbankens rente for udlån er benyttet til beregningen. - Administrationsbidrag kr. Forsyningsvirksomhedens betaling til kommunen for administration af området. Administrationsbidraget er fastsat i overensstemmelse med model. - Vejafvandingsbidrag kr. Indtægter vedr. vejafvanding. Vejafvandingsbidraget for kommunale veje beregnes som en procentdel af anlægsudgifterne til anlæg af nye kloakker (jf. kommunens kloakbetalingsvedtægt). - Vandafledningsbidrag, boliger og erhvervsejendomme kr Rensningsanlæg inklusiv hoved- og detailkloakker Under rensningsanlæg inklusiv hoved- og detailkloakker er teret med følgende: - Kloakformand: til leder: kr. (En andel af tet til leder af vand- og spildevandsområdet er afsat på vandforsyning. Andelen er beregnet som vandforsyningens andel af det samlede brutto udgift til vand og spildevandsområdet i 2007=13,3%). - Løn øvrige personale: kr., Løn vagter kr. Det er fremskrevet til prisniveau. Der er desuden omplaceret kr. til vandforsyningen, idet det vedrører vagtordning for vandforsyningens område. - Maskiner og materiel i alt kr. - Øvrige driftsudgifter: kr. - Ledninger og brønde: kr. Udvalget for Teknik og Miljø 241

10 Lejre Kommune - Pumpestationer: kr. - SRO-anlæg: kr. - Fast ejendom: kr. - Tekniske installationer: kr. - Spildevand- og slamundersøgelser: kr. - Transport og behandling af slam: netto: kr. - Spildevandsafgifter: Netto: kr. Udvalget for Teknik og Miljø 242

11 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til Bevilling 02 Forsyningsvirksomhed Bevilling 23 Tømningsordning 2009 i Udgift Indtægt Nettovirkning Inklusiv reguleringer jfr. Forventet regnskab , samt varige tillægsbevillinger af 2009 i Ændringer Tømningsordninger I alt samlet bevilling forudsætninger: Området har sammenhæng med konto 6, idet administrationen udfører opgaver for forsyningsvirksomhed. Der afregnes et administrationsbidrag mellem kommunen (konto 6) og de enkelte forsyningsvirksomheder i forbindelse med regnskab. er baseret på 2009 (inkl. Ændringer fra Forventet regnskab 2009) og fremskrevet til prisniveau. til kørsel: kr. Betaling for behandling af slam: kr. Der afregnes mellem tømningsordningen og rensningsanlægget for behandlingen af slam. Udgiften modsvares derfor af en indtægt under Spildevandsbevillingen (funktion ). Renter af mellemværende mellem kommunen og tømningsordningen: kr. Beregningen er lavet med Nationalbankens rente for udlån. Administrationsudgifter: kr. Bidrag for tømning kr. Udvalget for Teknik og Miljø 243

12 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til Bevilling 02 Forsyningsvirksomhed Bevilling 24 Renovation 2009 i Udgift Indtægt Nettovirkning Inklusiv reguleringer jfr. Forventet regnskab , samt varige tillægsbevillinger af 2009 i Ændringer Fælles formål Ordninger for dagrenovation Ordninger for storskrald og haveaffald Ordninger for glas, papir og pap Ordninger for farligt affald Øvrige ordninger og anlæg I alt samlet bevilling forudsætninger: Området har sammenhæng med konto 6, idet administrationen udfører opgaver for forsyningsvirksomhed. Der afregnes et administrationsbidrag mellem kommunen (konto 6) og de enkelte forsyningsvirksomheder i forbindelse med regnskab. er baseret på 2009 og fremskrevet til prisniveau. Dagrenovation Information: kr. Kørsel: kr. Sække: kr. Forbrænding: kr. Affaldscontainere: kr. Renter af mellemværende mellem kommunen og renovationsområdet: kr. Der er benyttet Nationalbankens rente for udlån i forbindelse med beregningen. Administrationsbidrag kr. Forsyningsvirksomhedens betaling til kommunen for administration af området. Administrationsbidraget er fastsat i overensstemmelse med model til beregning af administrationsbidrag. Indtægter fra afgifter for dagrenovation kr. Ordninger for storskrald: netto kr. Består af diverse udgifter til kørsel og forbrænding af storskrald, kørsel og behandlingsafgift af haveaffald, drift af genbrugsplads samt indtægter fra brugerne. Udvalget for Teknik og Miljø 244

13 Lejre Kommune Kørsel: på kr. Forbrænding: kr. Drift af genbrugsplads: kr. Renter af kommunens udlæg: kr. Administrationsbidrag kr. Forsyningsvirksomhedens betaling til kommunen for administration af området. Administrationsbidraget er fastsat i overensstemmelse med model til beregning af administrationsbidrag. Erhvervsaffald: Der er lagt med en nettoudgift på kr. Ordninger for glas og papir: Netto på kr. Består af diverse udgifter til tømning af beholdere samt indtægter fra salg af glas og papir. Ordning for farligt affald: Udgift kr Udvalget for Teknik og Miljø 245

14 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til Bevilling 03 Bevilling Udvalget for Teknik & Miljø Teknisk drift kr i i (2) Øvrige (3) 2011 i 2012 i 2013 i Udgift Indtægt Nettovirkning publikation 2009 (2) Inklusiv reguleringer jfr. Forventet regnskab , samt varige tillægsbevillinger af (3) Vedr. demografi, lov, konjunkturer o.lign. Årsag til øvrige Øvrige Effektiviseringsbidrag 0 tilpasninger, tillægsbevillinger mv. 0 Pris og lønregulering i Ændring i bevilling vedr. vejvedligeholdelse 995 Ændring i bevilling vedr. vintervedligeholdelse I alt Bevillingsniveau 2009 i prisniveau I alt 30 Grønne arealer Materielgården Vejvedligeholdelse Asfalt + slidlag Vintervedligeholdelse Samlet bevilling sammenhæng: Teknisk drift har sammenhæng med visse øvrige bevillinger som følge af at materielgårdens personale leverer ydelser som f.eks. græsslåning til nogle af kommunens øvrige virksomheder. På disse virksomheder primært under Børn og unge er lagt med ydelser fra materielgården som modsvares af en indtægt på materielgården. terne er lagt ud fra de gamle kommuners ter, idet det endnu ikke er besluttet, hvorledes materielgårdens ydelser fremover skal organiseres. forudsætninger: tet på teknisk drift er baseret på 2009 inkl. som følge af forventet regnskab 2009 og fremskrevet til niveau. Se desuden bemærkninger under de enkelte bevillinger. Udvalget for Teknik og Miljø 246

15 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til Bevilling 03 Bevilling 30 Teknisk drift Grønne arealer 2009 i Udgift Indtægt Nettovirkning Inklusiv reguleringer jfr. Forventet regnskab , samt varige tillægsbevillinger af 2009 i Ændringer Grønne områder og naturpladser Vejvedligeholdelse mv. - herunder rabatter, grøfter og skråninger I alt samlet bevilling forudsætninger: Grønne arealer har sammenhæng med bevilling til materielgården, som følge af at der under grønne arealer er lagt med overførte lønninger for vejmandstimer. Dette modsvares af en indtægt på bevilling for materielgården. er baseret på vedtaget 2009 inklusiv reguleringer (jf. forventet regnskab 2009, varige tillægsbevillinger afgivet af Kommunalbestyrelsen) og fremskrevet med KL's skøn over prisudvikling på de forskellige arter. Bevillingen skal afholde kommunens udgifter til vedligeholdelse af grønne arealer, strandområder, rabatter, grøfter og skrænter. Endvidere skal udgifter til oprensning af gadekær (Hvalsø) ligeledes afholdes indenfor bevillingen. En del af tet vedrører overførte lønudgifter for vejmandstimer i alt kr. og modsvares af en indtægt under bevilling for Materielgården. Udvalget for Teknik og Miljø 247

16 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til Bevilling 03 Bevilling 31 Teknisk drift Materielgården 2009 i Udgift Indtægt Nettovirkning Inklusiv reguleringer jfr. Forventet regnskab , samt varige tillægsbevillinger af 2009 i Ændringer Fælles formål Arbejder for fremmed regning Driftsbygninger og -pladser I alt samlet bevilling forudsætninger: Bevilling til materielgården har sammenhæng med en lang række andre bevillinger. Det skyldes at vejmændene udfører opgaver for flere af kommunens virksomheder. Der er lagt med vejmandstimer på virksomheden og en modsvarende indtægt på Materielgården. tet er lagt på baggrund af 2009 (inkl. fra forventet regnskab) fremskrevet til niveau. Lønsum materielgården: kr. dækker ledelse samt medarbejdere ansat på materielgården. Midler til lokal løn/ny løn er en del af det samlede løn. Udmøntning sker i samarbejde med personaleafdelingen. Det aktivitets-baserede vedrører til anskaffelser og generel drift. i alt kr. Der er lagt med indtægtsdækket virksomhed, idet materielgården udfører opgaver for kommunens andre virksomheder. Øvrige personale udgifter (herunder uddannelse) i alt kr. Øvrige udgifter vedrører køb af fødevarer administration mv kr. Arbejder for fremmed regning. Materielgården kan i mindre omfang også udfører arbejde for private. Der er lagt med indtægter for i alt kr., leverede mandetimer fra materielgården på kr. samt udgifter til diverse på kr. Der er lagt med netto kr. til driftsbygninger og pladser. Udvalget for Teknik og Miljø 248

17 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til Bevilling 03 Bevilling 32 Teknisk drift Vejvedligeholdelse 2009 i Udgift Indtægt Nettovirkning Inklusiv reguleringer jfr. Forventet regnskab , samt varige tillægsbevillinger af 2009 i Ændringer Vejvedligeholdelse I alt samlet bevilling forudsætninger: Vej-vedligeholdelse har sammenhæng med bevilling til materielgården. Materielgårdens ansatte udfører således opgaver med vedligeholdelse af veje. tet er lagt på baggrund af 2009 (inkl. fra forventet regnskab) fremskrevet til niveau. Bevillingen skal dække til diverse vejvedligeholdelsesopgaver, herunder: Afvandingsforanstaltninger: kr. Afmærkning kørerbaner: kr. Færdselstavler og anden afmærkning: kr. Generel renholdelse af veje: kr. tet er i reduceret med kr. jf. KB beslutning. Endvidere skal der under bevillingen afholdes udgifter til oprydning efter diverse udendørs arrangementer. Hertil er afsat kr. Udgifter til vejbelysning skal ligeledes afholdes af bevillingen kr. tet er forøget med kr. grundet ændret el-afgift samt stigning i udgiften til vejbelysningen generelt jf. DONG Der er afsat på kr. til vejafvandingsbidrag. Der skal hvert år afregnes et vejafvandingsbidrag mellem kloakforsyningen og vejområdet. Afregningen er et bidrag til anlæg af nye spilde- og regnvandsledninger og modsvares af indtægt på spildevandsområdet.. Vejafvandingsbidraget for kommunale veje beregnes som 8% af anlægsudgifterne til nye kloakker (jf. Lejre Kommunes kloakbetalingsvedtægt vedtaget i kommunalbestyrelsen i januar 2007). Afregningen sker i forbindelse med aflæggelse af årsregnskab og beløbet størrelse vil afhænge af de faktiske udgifter til nye kloakker i. Vejmænd mv.: kr. tet er til afregning mellem materielgården og bevilling for vejvedlige-holdelse. Afregningen sker som følge af at materielgården udfører opgaver med vejvedligeholdelse. Midler til lokal løn/ny løn er en del af det samlede løn. Udmøntning sker i samarbejde med personaleafdelingen. Udvalget for Teknik og Miljø 249

18 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til Bevilling 03 Bevilling 34 Teknisk drift Vintervedligeholdelse 2009 i Udgift Indtægt Nettovirkning Inklusiv reguleringer jfr. Forventet regnskab , samt varige tillægsbevillinger af 2009 i Ændringer Vintertjeneste I alt samlet bevilling forudsætninger: Vintervedligeholdelse har sammenhæng med bevilling til materielgården. Materielgårdens ansatte udfører således opgaver i forbindelse med vintertjenesten. tet er forøget med kr. ved den tekniske administrative tilretning som følge af tidligere års forbrug. tet er lagt på baggrund af 2009 (inkl. fra forventet regnskab) fremskrevet til niveau. dækker udgifter til glatførebekæmpelse og snerydning kr. (salt og grus m.v.). Endvidere skal bevillingen dække udgifter til løn til vintervagt kr. tet svarer til ca. 2,2 fuldtidsstilling. Vejmænd mv.: kr. tet er til afregning mellem materielgården og bevilling for vintervedligeholdelse. Afregningen sker som følge af at materielgården udfører opgaver for vintertjenesten. Der er vedtaget et vinterregulativ for Lejre kommune på Teknik og Miljø udvalgets møde den Udvalget for Teknik og Miljø 250

19 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til Bevilling 04 Bevilling Kollektiv trafik kr i i (2) Øvrige (3) 2011 i 2012 i 2013 i Udgift Indtægt Nettovirkning publikation 2008 (2) Inklusiv reguleringer jfr. Forventet regnskab , samt varige tillægsbevillinger af (3) Vedr. demografi, lov, konjunkturer o.lign. Årsag til øvrige Øvrige Effektiviseringsbidrag i 2009 (ændring i forhold til 2008) 0 tilpasninger, tillægsbevillinger mv. 0 Pris og lønregulering i Regulering af som følge af nye skøn fra Movia I alt Bevillingsniveau 2009 i prisniveau I alt Kollektiv trafik Samlet bevilling sammenhæng: forudsætninger: tet dækker Lejre kommunes tilskud til drift af kollektiv trafik (åben kørsel) i henhold til strukturreformen. Kommunen skal yde tilskud til drift af almindelig lokal kollektiv bustrafik samt individuel handicapkørsel. Handicapkørsel og lukket kommunal kørsel er ikke medtaget i denne bevilling. tet er lagt på baggrund af 2009 og prisfremskrevet. Endvidere er kr. efter estimat over fra MOVIA indarbejdet. Udvalget for Teknik og Miljø 251

20 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til Bevilling 05 Bevilling Administration m.v kr i i (2) Øvrige ændring er (3) 2011 i 2012 i 2013 i Udgift Indtægt Nettovirkning publikation 2009 (2) Inklusiv reguleringer jfr. Forventet regnskab , samt varige tillægsbevillinger af (3) Vedr. demografi, lov, konjunkturer o.lign. Årsag til øvrige Øvrige Effektiviseringsbidrag i 2009 (ændring i forhold til 2008) 0 tilpasninger, tillægsbevillinger mv. 0 Pris og lønregulering i 600 I alt Bevillingsniveau 2009 i prisniveau I alt 50 It-fagsystemer GIS Lokalplaner mv Samlet bevilling forudsætninger: For nærmere specifikation af tet henvises til de enkelte bevillinger på 3 niveau. Udvalget for Teknik og Miljø 252

21 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til Bevilling 06 Bevilling Ejendomsadministration kr i i (2) Øvrige (3) 2011 i 2012 i 2013 i Udgift Indtægt Nettovirkning publikation 2008 (2) Inklusiv reguleringer jfr. Forventet regnskab , samt varige tillægsbevillinger af (3) Vedr. demografi, lov, konjunkturer o.lign. Øvrige Årsag til øvrige Effektiviseringsbidrag tilpasninger, tillægsbevillinger mv. Pris og lønregulering i Ændringer som følge af KB beslutninger -668 I alt Bevillingsniveau 2009 i prisniveau I alt 60 Ejendomsvedligeholdelse - Egne Ejendomsvedligeholdelse - Leje Energiforbrug og - mærkning Samordnet rengøring Leasing af pavilloner Energistyring og -mærkning Samlet bevilling forudsætninger for ejendomsadministration er fremkommet med udgangspunkt i 2009 (inkl. Ændringer i forbindelse med forventet regnskab 2001 samt varige tillægsbevillinger) og fremskrevet til prisniveau. For nærmere specifikation af tet henvises til de enkelte bevillinger på 3 niveau. For 4 af de seks bevillinger under ejendomsadministration gælder, at det er tværgående bevillinger. De tværgående bevillinger er gældende for flertallet af kommunens virksomheder med enkelte undtagelse (jf. bemærkninger under bevillingerne). Udvalget for Teknik og Miljø 253

22 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til Bevilling 06 Bevilling 60 Ejendomsadministration Ejendomsvedligeholdelse - egne 2009 i Udgift Indtægt Nettovirkning Inklusiv reguleringer jfr. Forventet regnskab , samt varige tillægsbevillinger af 2009 i Ændringer Fælles formål Beboelse Andre faste ejendomme Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Folkebiblioteker Fælles formål Børnehaver Administrationsbygninger I alt samlet bevilling forudsætninger: tet er lagt på baggrund af 2009 (inkl. fra forventet regnskab) fremskrevet til niveau. Jævnfør beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26. februar 2007 betragtes al udvendig ejendomsvedligeholdelse som en tværgående bevilling der styres af Ejendom og Anlæg, fra 25. november 2009 Sekretariatet, Teknik og Miljø. På denne bevilling afholdes udgifter til udvendig ejendomsvedligeholdelse af de kommunale bygninger. Opgaverne bliver prioriteret i henhold til håndbogen "Drift og vedligehold af kommunale bygninger i Lejre Kommune", samt nærmere vurdering af den bevillingsansvarlige. I forhold til 2009 er der indarbejdet en ændring på kr. jf. beslutning i Kommunalbestyrelsen samt en forøgelse på i f.m. at vedligeholdelse af ejendommen Lejrevej 17 er overført til nærværende bevilling. Beløbet er reduceret tilsvarende på tet for Udvalget for Børn og Unge. Endvidere er tet til udvendig og indvendig vedligeholdelse af rådhusene, konto , flyttet fra økonomiudvalget til nærværende bevilling. Udvalget for Teknik og Miljø 254

23 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til Bevilling 06 Bevilling 61 Ejendomsadministration Ejendomsvedligeholdelse - leje 2009 i Udgift Indtægt Nettovirkning Inklusiv reguleringer jfr. Forventet regnskab , samt varige tillægsbevillinger af 2009 i Ændringer Beboelse I alt samlet bevilling forudsætninger: Bevillingen har en grænseflade til bevilling for ejendomsvedligeholdelse af kommunens egne boliger ( ), idet en del af den udvendige vedligeholdelse af lejeboliger skal afholdes af denne bevilling. tet er lagt på baggrund af 2009 (inkl. fra forventet regnskab) fremskrevet til niveau. Jævnfør beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26. februar 2007 betragtes til ejendomsved-ligeholdelse af lejeboliger som én tværgående bevilling der styres af Ejendom og Anlæg. Bevillingen gælder for alle lejeboliger under funktion Udvalget for Teknik og Miljø 255

24 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til Bevilling 06 Ejendomsadministration Bevilling 62 Energi 2009 i Udgift Indtægt Nettovirkning Inklusiv reguleringer jfr. Forventet regnskab , samt varige tillægsbevillinger af 2009 i Ændringer Beboelse Andre faste ejendomme Idrætsfaciliteter for børn og unge Vandforsyning Andre forsyningsvirksomheder Driftsbygninger og -pladser Folkeskoler Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Skolefritidsordninger Folkebiblioteker Ungdomsskolevirksomhed Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kommunal tandpleje Dagpleje Børnehaver Integrerede institutioner Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Botilbud til længerevarende ophold Beskæftigelsesordninger Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger I alt samlet bevilling Udvalget for Teknik og Miljø 256

25 Lejre Kommune forudsætninger: tet er lagt på baggrund af 2009 (inkl. fra forventet regnskab) fremskrevet til niveau. Indenfor bevillingen skal afholdes udgifter til el, vand og varme på alle kommunens ejendomme. På Kommunalbestyrelsesmødet den 26. februar 2007 blev det således besluttet at al el, vand og varme skal betragtes som en tværgående bevilling der styres af Ejendom og Anlæg. Der er enkelte områder, hvor udgifter til el, vand og varme ikke henhører under den centrale bevilling. El, vand og varme vedrørende lejeboliger og ældreboliger er endvidere under bevillinger under økonomiudvalget. tet er i reduceret med netto kr., der fordeler sig på følgende områder: Energitet for ejendommen Lejrevej 17 på er tilført bevillingen fra tet for Udvalget for børn og unge. Ejendommen har tidligere være fuldt ud administreret af Udvalget for børn og unge. Energistyring og -mærkning er lagt over i egen bevilling, hvorfor nærværende bevilling er reduceret med i. Jf. Kommunalbestyrelsens beslutning om styring af hallerne i kommunen er overført til Udvalget for fritid og kultur. Ved fordeling af indkøbsbesparelse på samlet 1 mio. kr. er energiområdet påført besparelse på kr. Udvalget for Teknik og Miljø 257

26 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til Bevilling 06 Ejendomsadministration Bevilling 63 Samordnet rengøring 2009 i Ændringer til Udgift Indtægt Nettovirkning Inklusiv reguleringer jfr. Forventet regnskab , samt varige tillægsbevillinger af 2009 i Ændringer Ubestemte formål Fælles formål Andre faste ejendomme Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Rensningsanlæg Driftsbygninger og pladser Folkeskoler Fælles udgifter Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Skolefritidsordninger Idrætsfaciliteter for børn og unge Folkebiblioteker Fælles formål Ungdomsskolevirksomhed Kommunal genoptræning og vedl.træning Kommunal tandpleje Dagpleje Børnehaver Integrerede institutioner Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Forebyggende indsats ældre og handicap Kontaktperson- og ledsageordning Administrationsbygninger I alt samlet bevilling sammenhæng: forudsætninger: Den kommunale samordnede rengøring står for rengøringen i Lejre Kommunes virksomheder. tet til rengøring er samlet i en central bevilling, der administreres af lederen af samordnet rengøring. Alle Kommunens virksomheder er omfattet af den tværgående bevilling for rengøring med undtagelse af ældreområdet. tet er forøget med kr. i forbindelse med omrokeringer vedr. idrætsfaciliteter for børn og unge og folkeskoler og forebyggende foranstaltninger for børn og unge. Udvalget for Teknik og Miljø 258

27 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til Bevilling 06 Bevilling 64 Ejendomsadministration Leasing af pavilloner 2009 i Udgift Indtægt Nettovirkning Inklusiv reguleringer jfr. Forventet regnskab , samt varige tillægsbevillinger af 2009 i Ændringer Administrationsbygninger I alt samlet bevilling forudsætninger: tet er lagt på baggrund af 2009 (inkl. fra forventet regnskab) fremskrevet til niveau. Bevilling dækker udgifter til leasing af pavilloner ved rådhusene i Lejre og Hvalsø. Udvalget for Teknik og Miljø 259

28 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til Bevilling 06 Bevilling 65 Ejendomsadministration Energistyring og mærkning 2009 i Udgift Indtægt Nettovirkning Inklusiv reguleringer jfr. Forventet regnskab , samt varige tillægsbevillinger af 2009 i Ændringer 2009 Faste ejendomme I alt samlet bevilling forudsætninger: Nyoprettet bevilling. Bevillingen til energiforbrug er reduceret tilsvarende. Bevillingen dækker udgifter til: - Energimærkning - Energistyringsprogram, fast abonnement - Energistyring. Her dækkes udgifter til fjernaflæste målere, medlemskaber og abonnementer, udgifter i forbindelse med el-sparekampagner i kommunen, konsulentbistand vedr. indkøbsafdelingens udbud af el/gas, konsulentbistand fra EnergiData, udgifter til elspareartikler/udstyr mm. Udvalget for Teknik og Miljø 260

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Pr. ultimo oktober 2015 Teknik- og Miljøudvalget Tillægsbevillinger Omplaceringer s procent 73.959-1.012 0 72.947 42.217 57,9 71.389-1.558 0 Natur og miljø 16.644-1.020 0 15.624 12.457 79,7 14.066-1.558

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Pr. 30. september Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. incl. over- /underskud incl.

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. 2015 prisniveau

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 28. februar Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr.

Læs mere

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt BUDGETOPFØLGNING PR. UDVALGET FOR TRAFIK, TEKNIK OG MILJØ Tekst Jordforsyning 0-1 0 Faste ejendomme 2.877 36 3.077 200 Fritidsområder, fritidsfaciliteter, natur og miljø 5.424 986 5.377-47 Redningsberedskab

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik Plan og Teknikudvalget I 1.000 kr. 2015 prisniveau Regnskab 2014 Opr. budget 2015

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde : 15 Natur, Vand og Miljø I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2015 2016 2017 2018 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 10.957

Læs mere

Budgetoverblik. Teknik- og Miljøudvalg DRIFT OG STATSREFUSION. 15. december 2016

Budgetoverblik. Teknik- og Miljøudvalg DRIFT OG STATSREFUSION. 15. december 2016 Budgetoverblik Teknik- og Miljøudvalg 15. december 2016 DRIFT OG STATSREFUSION Vedtaget budget Teknik- og Miljøudvalg 172.363.563 169.173.008 167.798.630 167.133.020 Trafik og Park 79.781.976 78.713.087

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer Sektorbeskrivelse for miljø- og teknikudvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2012 Regnskab 2012 Afvigelse til korr. budget 2012* Sekretariat

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget

Budgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget Pr. 31. maj Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. incl. over- /underskud incl. over-

Læs mere

123 11 2012 Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013

123 11 2012 Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013 123 11 2012 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger F1 165.700.967 63.225.600 22 Jordforsyning F2 18.816.864 20.656.290 02 Boligformål F3 15.081.764 6.999.999 1 Drift D1 381.765 001 Fælles S1 381.764

Læs mere

Strukturtekst U/I Reg.kontonr. Opr. vedt. Budget 2009

Strukturtekst U/I Reg.kontonr. Opr. vedt. Budget 2009 Strukturtekst U/ Reg.kontonr. Opr. vedt. 80 Miljø-, Teknik- og Flyvestations- udvalget 01 Forsyning 01 Forsyningsvirksomheder m.v. U 41.456.540-65.949.390 35 Spildevandsanlæg U 41.456.540-65.949.390 40

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Pr. ultimo oktober 2016 Teknik- og Miljøudvalget Tillægs- Om- Forbrug Forbrugs Anmodning Anmodning bevillinger placeringer procent om- placeringer tillægsbev. 68.110 1.972 0 70.082 31.161 44,5 69.599-483

Læs mere

Korr. Budget. 002205 Ubestemte formål -371.498-93.878-277.620 0. Peter Bangs Vej 102 - brugerbetatl XG-1010022060-00026 418-418

Korr. Budget. 002205 Ubestemte formål -371.498-93.878-277.620 0. Peter Bangs Vej 102 - brugerbetatl XG-1010022060-00026 418-418 Teknik- og Miljøudvalgets budgetopfølgning pr. 1. april 2015 Udgifter uden overførselsadgang Bilag 3 Teknik og Miljøudvalget Boliger og byudvikling 23.129.038 7.765.908 15.363.130 631.962-807.259 1.718.802-2.154.563-83.182

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknik udvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse til korr. budget 2011 *

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø revision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 28. februar Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr.

Læs mere

OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015. Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag. Sammendrag

OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015. Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag. Sammendrag OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015 Udvalg: DRIFT Sammendrag Funktion Tekst Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Korrigeret Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. Budget omplacer. linger Budget til 2015 -

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

NOTAT Teknisk Udvalg

NOTAT Teknisk Udvalg NOTA 18. maj 2011 Teknisk Udvalg Teknisk Udvalg har ansvaret for ca. 170 km kommunale veje, 160 km private fællesveje, 120 km cykelstier og 150 km fortove og gangstier. Derudover varetager Teknisk Udvalg

Læs mere

Budgetoverblik med regnskab

Budgetoverblik med regnskab Budgetoverblik med regnskab 7. december DRIFT OG STATSREFUSION Forbrug 2014 Kapitalmidler DKK DKK DKK DKK DKK DKK 115.688.636 110.363.792 117.654.325 115.826.089 116.692.333 116.692.333 Trafik og Park

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Teknik- og Miljøudvlgets budgetopfølgning pr. 1. april 2012

Teknik- og Miljøudvlgets budgetopfølgning pr. 1. april 2012 4.672.055 21.193.401 16.521.346 100.000 Boliger og byudvikling -8.650 202.884 211.535 0 002510 Fælles formål 266.189 266.189 0 Ejendomme, fælles formål Ændret bygningsdrift - rammebesparelse 266.189 266.189

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/4 2015

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/4 2015 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/4 215 7-5-215 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling Bevillingsoversigt Budgetaftale 2018-2021, 2. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.179 58.810 59.785 58.262 10 Byudvikling

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

FORSLAG FRA MILJØ- OG PLANUDVALGET

FORSLAG FRA MILJØ- OG PLANUDVALGET Oversigt: M01. Udvendig bygningsvedligeholdelse (930.000 kr.)...2 M02. Administrationsbygninger (300.000 kr.)...2 M03. Offentlige toiletter (311.000 kr.)...2 M04. Grønne områder og naturområder (692.000

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

- XV - Bilag 15. Sektorbeskrivelser som følge af organisationsændringen

- XV - Bilag 15. Sektorbeskrivelser som følge af organisationsændringen Regnskab 2012 XV Generelle Bemærkninger Bilag 15 Sektorbeskrivelser som følge af organisationsændringen i Teknik og Miljø Regnskab 2014 Decentraliseringsordning Sektor 2.01: Administration, stabsfunktioner

Læs mere

Bevilling før Forbrug før Overført til Forbrug i alt ultimo Bevilling i alt ultimo Bevilling i 2013

Bevilling før Forbrug før Overført til Forbrug i alt ultimo Bevilling i alt ultimo Bevilling i 2013 Anlæg og rådighedsbeløb, der overføres til Bevilling i Forbrug i ØKONOMIUDVALGET 23.120.959 13.586.475 36.707.434 618.596 5.783.660 6.402.256 30.305.178 032 Udvikling 346.959-2.592.425-2.245.466 618.596-1.247.760-629.164-1.616.302

Læs mere

Driftsoverførsler fra 2007 til 2008 forklaringer på over-/underskud

Driftsoverførsler fra 2007 til 2008 forklaringer på over-/underskud Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalget Driftsoverførsler fra 2007 til 2008 forklaringer på over-/underskud Ifølge reglerne vedrørende overførsler fra 2007 til 2008 skal der for alle områder angives en

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2014-2017 pr. politikområde : 15 Natur, vand og miljø I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2014-priser 2014 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 7.749

Læs mere

Bevilling 55 Ejendomme og service

Bevilling 55 Ejendomme og service Bevilling 55 Ejendomme og service Bevilling Ejendomme og service hører under Teknik- og Miljøudvalget. Bevillingen, der administreres af Center for Ejendomme og Drift omfatter: Bygnings- og boliggruppen,

Læs mere

Hovedkonto 1 Forsyningsvirksomheder m.v.

Hovedkonto 1 Forsyningsvirksomheder m.v. Budget- og regnskabssystem 4.1 - side 1 Dato: 1. april 2001 Ikrafttrædelsesår: Budget 2001 Hovedkonto 1 Forsyningsvirksomheder m.v. Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende forsyningsvirksomheder,

Læs mere

Nøgletal på økonomiområdet

Nøgletal på økonomiområdet 1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over

Læs mere

Bevilling 52 Teknik og Miljø

Bevilling 52 Teknik og Miljø Bevilling 52 Teknik og Miljø Bevillingen Teknik og Miljø hører under Teknik- og Miljøudvalget. Bevillingen administreres af Center for Teknik og Miljø og omfatter fysisk planlægning, bygningsmyndighed,

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/9 2015

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/9 2015 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/9 215 6-1-215 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Center for Teknik og Miljø

Center for Teknik og Miljø -18 Præsentation varetager en alsidig vifte af opgaver indenfor miljø, natur, vand, energi, affald, veje og grønne områder. Arbejdet omfatter udarbejdelse af en række planer til myndighedsbehandling efter

Læs mere

Veje, Grønne områder og Miljø Budget Budgetbeskrivelse Veje, grønne områder og miljø

Veje, Grønne områder og Miljø Budget Budgetbeskrivelse Veje, grønne områder og miljø Budget 2017-2020 Budgetbeskrivelse Veje, grønne områder og miljø Side 1 af 6 1. Det overordnede budget Politikområdet Veje, Grønne områder og Miljø hører under Udvalget for Miljø og Teknik, og har et samlet

Læs mere

Politisk økonomirapportering. Udvalget for Miljø og Teknik

Politisk økonomirapportering. Udvalget for Miljø og Teknik Politisk økonomirapportering 2010 Udvalget for Miljø og Teknik Til og med maj måned Regnskab 1. juni 2010 Forbrug og budget For hele udvalget er forbrugsprocenten ultimo maj måned 2010 på 49,4%. Ultimo

Læs mere

Hovedkonto 2 Trafik og Infrastruktur

Hovedkonto 2 Trafik og Infrastruktur Budget- og regnskabssystem 4.2 - side 1 Hovedkonto 2 Trafik og Infrastruktur Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende det kommunale vejvæsen samt udgifter og indtægter i forbindelse med

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Teknisk Udvalg - Spildevandsanlæg

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Teknisk Udvalg - Spildevandsanlæg 33 SPILDEVAND -6.940.852 1901000001 Fælles formål (01.35.40) -15.981.433 Administrationsudgifter 664.950 Herunder betaling til vandværker for oplysninger om vandforbrug. EDB-omkostninger for administration

Læs mere

Norddjurs Kommune halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni Tillægsbevillinger 1+2

Norddjurs Kommune halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni Tillægsbevillinger 1+2 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknikudvalget. 1.000., netto Oprindeligt budget Sekretariat Miljø og teknik 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillægsbevillinger Korrigeret Halvårs- budget regnskab regnskab * 1+2 afvigelse

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt BUDGETOPFØLGNING PR. UDVALGET FOR TRAFIK, TEKNIK OG MILJØ Tekst Jordforsyning 0 20 0 Faste ejendomme 2.862 625 3.002 140 Fritidsområder, fritidsfaciliteter, natur og miljø 6.477 645 6.072-405 Redningsberedskab

Læs mere

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Teknik- og Miljøudvalget

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Teknik- og Miljøudvalget Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011 Teknik- og Miljøudvalget Indhold Forord... 3 Økonomirapport... 3 Bemærkning... 3 Økonomirapport 1... 5 Økonomirapport 2... 6 Aktivitetsrapport... 7 Aktivitetstal 1 -

Læs mere

OVERFØRSLER FRA DRIFT

OVERFØRSLER FRA DRIFT Aftaleområde: Kirkegårde Konti: 003540 Kirkegårde Lønninger... 26.900 kr. Øvrig drift... 300.700 kr. Fastfrosset:... 0 kr. Underskuddet på øvrig drift skyldes merudgifter til maskiner, som følge af en

Læs mere

OPGAVER POLITISKE MÅLSÆTNINGER ØKONOMI. Regnskab 2013. Budget 2014

OPGAVER POLITISKE MÅLSÆTNINGER ØKONOMI. Regnskab 2013. Budget 2014 Renter Renter af likvide aktiver, gæld og tilgodehavender. 2014-prisniveau Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. - 449 1.737 1.738 1.961 1.867 1.908 22 Renter

Læs mere

Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S

Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S Notat Oprettelsesdato: 22. oktober 2010 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S Budget 2012 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Hovedkonto 1 Forsyningsvirksomheder m.v.

Hovedkonto 1 Forsyningsvirksomheder m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.1 - side 1 Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 Hovedkonto 1 Forsyningsvirksomheder m.v. Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde : 16 Affald og Rotter I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2015 2016 2017 2018 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 55-907 -1.602-1.602

Læs mere

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo juni 2. FR Afvigelse

Læs mere

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, personale samt administration og planlægning

Læs mere

Notat. Budget 2015 Middelfart Spildevand

Notat. Budget 2015 Middelfart Spildevand Notat Oprettelsesdato: 24. oktober 2014 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: [Journalnr.] Budget 2015 Middelfart Spildevand Budget 2015 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit.

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit. Samlenotat for Miljø- og teknikudvalget 1. budgetopfølgning pr. 30. april 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Miljø og Teknik, at der forventes et merforbrug på i alt 3.573.000

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

Center for Teknik og Miljø

Center for Teknik og Miljø 1. s primære opgaver Primære aktiviteter Skov og vandløb: Vedligeholdelse af vandløb, klimatilpasning og vedligehold ved Buresø : Forurening af jord og grundvand, miljøportal, kvalitetssikringssystem og

Læs mere

Det forventede regnskab

Det forventede regnskab SKABELON 1 Det forventede regnskab Tabel 1. Det forventede regnskab pr. 31. marts (nettoudgifter, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtaget budget Korrigeret budget regnskab afvigelse * Forventede korrektioner

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2014-2017 pr. politikområde : 16 Affald og Rotter I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2014-priser 2014 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 6.908 6.552

Læs mere

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning Byudvikling Planlægning Planstrategi og kommuneplanlægning Lokalplanlægning Jordforsyning Byggemodning Grundsalg Ejendomme Byfornyelse Byggesagsbehandling Støttet boligbyggeri Bilag B Natur og Miljø Naturforvaltning

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Miljø- og Planudvalget årsplanlægning 2018 og et blik ind i resten af valgperioden

Miljø- og Planudvalget årsplanlægning 2018 og et blik ind i resten af valgperioden Miljø- og Planudvalget årsplanlægning 2018 og et blik ind i resten af valgperioden Politikområde 4: KLIMA OG ENERGI Forsyning (myndighed/planlægning) Renovation herunder bortskaffelse af olie og kemikalieaffald

Læs mere

Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget

Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Teknik- og Miljøudvalgets ansvarsområder er opdelt i to budgetområder. Budgetområde 2.01 Teknik og Miljø samt budgetområde

Læs mere

Notat. Budget 2013 Middelfart Spildevand

Notat. Budget 2013 Middelfart Spildevand Notat Oprettelsesdato: 8. november 2012 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: [Journalnr.] Budget 2013 Middelfart Spildevand Budget 2013 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

OVERFØRSEL FRA 2011 TIL 2012 Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag

OVERFØRSEL FRA 2011 TIL 2012 Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag OVERFØRSEL FRA 2011 TIL 2012 Udvalg: DRIFT Sammendrag Funktion Tekst Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Korrigeret Resultat Afvigelse Søges ovf. øb i 1.000 kr. Budget omplacer. linger Budget til 2012 - = merudg

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Center for Teknik og Miljø

Center for Teknik og Miljø 1 Centerets formål Formål og primære opgaver Centerets formål er at udføre myndighedsbehandling, planlægning og vedligeholdelse på teknik- og miljøområdet. Centeret varetager en alsidig vifte af opgaver

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Miljø- og Energiforvaltningen

Miljø- og Energiforvaltningen - og Energiforvaltningen Drifts- og anlægsramme for - og Energiforvaltningen Beløb i 1.000 kr. Drift 2015 Anlæg 2015 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Aalborg Forsyning, Gas 14.401 14.571 Aalborg Forsyning,

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Korrigeret Forbrug pr. % forbrug Budget 2014 31.08.2014 af budget

Korrigeret Forbrug pr. % forbrug Budget 2014 31.08.2014 af budget Virksomheden 504 - Plan og Byg Budgetopfølgning pr. 31.08.2014 Korrigeret Forbrug pr. % forbrug Budget 2014 31.08.2014 af budget Udvalget for Plan og Teknik 4.777.666 2.174.155 46% Økonomiudvalget 40.054.489

Læs mere

Anbefaling: Budgetrevision 2015, tillægsbevilling/takstjustering

Anbefaling: Budgetrevision 2015, tillægsbevilling/takstjustering Punkt 11. Anbefaling: Budgetrevision 2015, tillægsbevilling/takstjustering 2015-003795 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender, at der til drifts- og anlægsbudgettet for 2015 gives

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Nærværende notat forholder sig til status på takstområdet med udgangen af september 2012 og det forventede regnskab.

Nærværende notat forholder sig til status på takstområdet med udgangen af september 2012 og det forventede regnskab. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Bilag 9 - Takstfinansieret drift Baggrund Bevillingen Takstfinansieret drift ligger i 2012 under bevillingstypen Efterspørgselsstyrede

Læs mere

NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604

NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604 NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604 Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2016 Baggrund og formål Budget og gebyrer for 2016 i Ballerup Kommune er udarbejdet i henhold

Læs mere

Budget 2011. Udvalget for Job og Arbejdsmarked

Budget 2011. Udvalget for Job og Arbejdsmarked Lejre Kommune Udvalget for Job og Arbejdsmarked Udvalget for Job og Arbejdsmarked 380 Lejre Kommune Strukturtekst (1.000 kr. -priser) overslag 2012 overslag 2013 overslag 2014 5 UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED

Læs mere

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig Sammenligningsgrupper for de enkelte nøgletal -I Børnepasning kr. pr. 0-5-årig Folkeskolen kr. pr. 6-16- årig Tilbud til ældre kr. pr. 17- Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr. 17- Sygedagpenge

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET BEVILLINGSRAMME 10.12

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET BEVILLINGSRAMME 10.12 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET BEVILLINGSRAMME 10.12 Bevillingsramme 10.12 Fritidsområder mv. Ansvarligt udvalg Teknik- og Miljøudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen vedrører drift af grønne områder

Læs mere

Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2015

Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2015 Den 16. august 2014 Init. MOG Sagsnr. 14-01083 Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2015 Baggrund og formål Budget og gebyrer for 2015 i Ballerup Kommune er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998,

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr. 31.07.98 på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, 204152 Indstilling: at Socialudvalget oversender resultatet af økonomirapporteringen

Læs mere

Opgaver. Politiske målsætninger. Økonomi. Opr. Budget kr. Renter, tilskud, udligning og skatter m.v

Opgaver. Politiske målsætninger. Økonomi. Opr. Budget kr. Renter, tilskud, udligning og skatter m.v Renter Renter af likvide aktiver, gæld og tilgodehavender, udlæg til forsyningsområder (renovation). Opr. Korr. Afvigelse Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 3.065 0 1.479-1.586 Renter af likvide

Læs mere

Forbr. pct Forventet regnskab Afvigelse mellem korr. Budget og forventet regnskab

Forbr. pct Forventet regnskab Afvigelse mellem korr. Budget og forventet regnskab Bilag 4 A opfølgning pr. 30.9. Økonomiudvalget Driftsvirksomheden U/ Forbrug pr ult. 9- Forbr. pct og Økonomiudvalget U 283.687 288.808 209.598 73 284.808-4.000-16.408-16.598-17.764 109-16.598 00 Byudvikling,

Læs mere