SKIFTEVESENET I NORGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKIFTEVESENET I NORGE"

Transkript

1

2 B. No.. TABELLER VEDKOMMENDE SKIFTEVESENET I NORGE I SAMT DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS UNDERDANIGSTE INDSTILLING AF DE JULI. chni:.anta.

3 B. No, Tabel I, 0-NMR, over de i Aaret ved Rigets Fra henstode usluttede : I ere tilkomne : Ialt have Skiftejurisdictioner. Boer tagne under Behandling efter Lov af Boer tagne under Be- Andre handling Boer Andre Boer (Opbuds- og, efter Lov af (Opbuds- Dødsboer. Juni Opgivelses- Dødsboer. Juni og Opgiom Konkurs velses- Dødsboer. om Konkurs (boer osv.) og Konkursboers Be- boers Be- osv.) og Konkurs- boer handling. handling. Q) ;-: --) n.,,,.li a) a....,-, a) rtn rt r=,-, C ;- `), o a) n ct.- P= r,,--. - E- I-I i--i E- I --I F- Christiania Agershuus Amt Drøbak Agers Sorenskriveri Follo Do... Nedre Romeriges * Do. Næs Do.... Eidsvold Do... Smaalenenes Amt: Moss.. Sarpsborg.. Frederiksstad. Frederikshald.. Moss Sorenskriveri Tune Do.... Ide og Marker DO. Rakkestad Do.. Thrygstad Do.. Hedemarkens Amt: Hamar... Kongsvinger... Hamars Sorenskriveri Sondre Hedemark.s Do. Nordre Hedemark.s Do. Sondre Østerdalens Do. Nordre Østerdalens Do. Solo'. Do.... Vinger og Odalens Do. Christians Amt: Lillehammer.. Sondre Gudbrandsdalens Sorenskriveri. Mellem Gud brandsdalens Do. Nordre Gudbrandsdalens Do..... Hadeland og Lands Do. Toten, Vardal og Biri Do Valders Do.. Buskeruds Amt: Drammen.. Kongsberg.. Hønefos RingerigesSorenskriveri Hallingdals Do... Eker, Modum og Sigdals Do... - la la Cs ' r-i cs 0 0 : Cs Cs i- - - li _ j -I la Cs Cs P I - 0, 'g Cs 0 0 0

4 B. No.. SIGT Skiftejurisdictioner behandlede Boer. i været under Behandling : Af de i behandlede Boer : ere i Aarets LOb sluttede : henstode ved arets Udgang: Boer tagne Boer tagne Boer tagne under Behandling Andre Boer handling Boer handling Andre under Be- Andre under Be- efter Lov af (Opbuds- og Juni Opgivelsesom Konkurs Alt. efter Lov af (Opbuds- I efter Lov af Boer Juni (Opbuds - boer osv.) Dødsboer. Juni og Op- om Konkurs givelses- boer og Konkurs- velsesboer Alt. Dødsboer. om Konkurs og Opgi- og Konkursboers Beboers Be- osv.) boers Be- osv. og Konkurshandlinghandling. handling. ;. I t-'; ;c rci Cs (h) Cs P: ;- )-.n F- : r.c.$ Cs C. P: rcs Cs C) Cs C. f: C. r"c Cs - J.,.:' --.) (l,l; c g ;-iis.,_, - EA ' O rd C. A Cs.,. rd, 0 Cs C) g g w, c c.. --, P :- P: g --?- f.-. ).--; E- --. ).- P Cs io i i I il J, -

5 B. No.. Tabel I. (Fortsættelse). QV-MR over de i Aaret ved Rigets Fra henstode usluttede : I ere tilkomne: Ialt have Skiftejurisdictioner. Boer tagne under Behandling Andre Boer efter Lov af (Opbuds- og Dødsboer. Juni om Konkurs og Konkursboers Behandling. Opgivelsesboer osv.) Dødsboer. Boer tagne under Be- Andre handling Boer efter Lov af (Opbuds- Juni og Opgiom Konkurs velsesog Konkurs- boer boers Be- osv.) handling. Dødsboer. PLI cc ci ;- PC ;. P= cc -,+ C C) - cc ct co Numedal ogsandsværs Sorenskriveri. Lier, Røken og Hurums Do.. Jarlsberg og Laurvigs Amt. Tønsberg. Holmestrand Laurvig. Sandefjord.... Nordre Jarlsbergs Sorenskriveri Sondre Jarlsbergs Do. Mellem Jarlsbergs Do. Laurvigs Do... Bratsberg Amt. Skien Porsgrund.... Brevig og Langesund Kragerø.... Bamble Sorenskriveri NedreThelemarkens Do, Øvre Do. vestfjeldske Do Øvre Do. østfjeldske Do. Nedenws Amt. Arendal Grimstad Østerrisor.. Sands Sorenskriveri Holts Do.... Nedenes Do... Sætersdalens Do.. a Lister og Nandais Amt. Christianssand.. Flekkefjord.... Mandais Sorenskriveri Lyngdals Do. Flekkefjords Do.. Torrisdals Do.. Stavanger Amt. Stavanger.... Jæderen og Dalernes Sorenskriveri. a _ I i - _ I l I 0 0 a a aa la t - - l i ii _ _.. _ -, _ il _ _ l i aa

6 . No.. SIGT Skiftejurisdictioner behandlede Boer. i været under Behandling : Af de i behandlede Boer : ere i Aarets Lob sluttede : henstode ved Aarets Udgang : Boer tagne Boer tagne Boer tagne under Behandling Andre Boer handling Boer handling Andre under Be- Andre under Be- efter Lov af (Opbuds- og efter Lov af (Opbuds- efter Lov af Boer Juni Opgivelsesom Konkurs boer osv.) om Konkurs givelses- om Konkurs og Opgi- Juni og Op- Juni (Opbuds- og Konkursboers Be- boers Be- osv.) boers Be- osv. og Konkurs- boer og Konkurs- velsesboer handling. handling. handling.. -0 ' I g rci a.) g a) g - Dødsboer. Alt. Dødsboer. : - CS (h) CS ch) CS CS - CS ' - - A _ - _ ' 0, 0, ;

7 ,.: B. No.. Tabel I. (Fortswttelse). ONTMI:t. over de i Aaret ved Rigets Fra henstode usluttede : I ere tilkomne : Ialt have Skiftejurisdictioner. Karmsund og Hæsby Sorenskriveri. Ryfylke Do... Sondre Bergenhuus Amt. Hardanger og Voss Sorenskriveri.. Søndhordlands Do. Midthordlands Do. Nordhordlands Do. Bergen.. Nordre Bergenhuus Amt. Yttre Sogns Sorenskr. Indre Sogns Do.. Sondfjords Do. Nordijords Do. - a.) r Dødsboer. Boer tagne under Behandling Andre Boer efter Lov af (Opbuds- og Juni Opgivelses- om Konkurs boer osv.) og Konkursboers Behandling. C) ri g g r., Ig (. a. -. rt,-,:,.t g re.,) &I c " a o- -.T. Pa -- E )-- E.: _ _ Dødsboer. 0 Boer tagne under Be- Andre handling Boer efter Lov af (Opbuds- Juni og Opgiom Konkurs velsesog Konkurs- boer boers Be- osv.) handling. CC g." I Dødsboer. Romsdals Amt. Aalesund. 0 0 _ Molde _ Christianssund.. - Søndre Sond.nore Sorenskriveri.. - Nordre Søndmore Do Romsdals Do.. _ Nordmøre Do Sondre Throndhjems Amt. Throndhjem `, a Ørkedals Sorenskriveri Guldals Do.. Røraas Do. Strinde og Selbo Do. Fosens Do.... Nordre Throndhjems Amt. Levanger. Stor- og.værdals Sorenskriveri.. - Inderoens Do.. Namdals Do.. Nordlands Amt. Bodo. Sondre Helgelands/ Sorenskriveri... Nordre Helgelands Do. E- C) a 0 ; ; ,-, C) CO x a.,-, a; -,-. a g Fc) t g Ft ill) g r-t u u CC C, a) Ftg g a) CC,, x ;). x '. cq,f, pq, P H - t- t E: -..i 0. - _ fl

8 i SIGT Skiftejurisdictioner behandlede Boer. i været under Behandling : Boer tagne under Behandling Andre Boer efter Lov af (Opbuds-og Juni Opgivelsesboer osv,) om Konkurs og Konkursboers Behandling. rd (' ere i Aarets LO Boer tagne under Behandling efter Lov af Dødsboer. Juni om Konkurs og Konkursboers Behandling. Af de i behandlede Boer: b sluttede: henstode ved Aarets Udgang : Boer tagne Andre under Behandling Andre Boer efter Lov af Boer Dødsboer. Juni (Opbuds - ( pbudsog Opgivelsesboer osv.) `" 'h) ig h ;- a) ci ca ci ci ci CS : ) P G PA Er- - Er- - - Er: P P: P E- om Konkurs og Opgiog Konkurs- velsesboer boers Be- osv.) handling. g -,...,,_. w ii,,.., h)i.-e-., c h',. r-ci g,,g,rz,,..,. Pq ---,. - t' l - I- P C - G.) )-, r _ - - _ _ - -, _ Ii ii , 0 i - 0 il 0-0 I

9 ! B. No. Tabel I. (Fortsættelse). 0"NTMR. over de i Aaret ved Rigets Skiftejurisdict.ioner. Fra henstode usluttede:, I ere tilkomne: Ialt have, i Boer tagne Boer tagne under Be- under Be- Andre handling Andre Boer handling Boer Dødsboer. efter Lov af (Opbuds-og efter Lov af (Opbuds- Juni Opgivelses-; Dødsboer. Juni og Opgi- Dødsboer. om Konkurs (boer osv ) om Konkurs velses- boer og Konkurs- * og Konkurs- boers Be- boers Be- osv.) handling. handling. ;... ; '-"" -.. ;... ;-:. ;..; -. --= n --, g -..D g. ;-; -T -f--: -, g -, g ±,.A a; -.- c) ( () -T. () a; -' i'd ai : '' ( -`,- c) a -') c,.) a r c) cl.',,cf, ci.) P rt g rci E grt 0 rb- E p' r-c E g rt E g 'r-'e g ', E 0 rzz E rc-, t' ål ":gj ' E 'c rg ', 'ci) ți> cd. ti' p-, ',å g ct g,c,t g ct cc, cs g cd,s,, d cd cr; i g cd c P,_ P,_ :-,.., P ) :-,..., Pq,-. P El Pq _,..., :-. P ) - _,.., P ) El P,E;. - E- I.. E- -) )-- H... H.., H.. H.-, t- H.i I.- E-i,--i.. E-i Saltens Sorenskriveri. Lofoten, Vesteraalen og Andenæs Do Tromso Amt. Tromso Senjens Sorenskriveri Tromso Do Finmarkens Amt. Hammerfest Vardo. Vadsø Altens Sorenskriveri Hammerfest Do.. Tanens Do , _ _.. _ _ Varanger Do... _ _.... _ Tilsammen !

10 SIGT Skiftejurisdictioner behandlede Boer. i været under Behandling : Af de i behandlede Boer : ere i Aarets Løb sluttede : henstode ved Aarets Udgang: Boer tagne Boer tagne Boer tag:..e under Behandling Andre Boer handling Boer handling Andre under Be- Andre under Be- efter Lov af (Opbuds- og efter Lov af (Opbuds- efter Lov af Boer Juni Opgivelsesboer osv.) om Konkurs givelsesom Konkurs og Opgi- Dødsboer. Juni og Op- Dødsboer. Juni (Opbuds- om Konkurs og Konkursboers Be- boers Be- osv.) boers Be- osv.) og Konkurs- boer og Konkurs- velsesboer handling. handling. handling. (..) t-- cr, E: ( s. ss E-,c. Lu Lu Cd CS Pq c) ss Pq rr is cc CS Lu rd CS CS c a Lu ct a Cr CS C; P: o

11 0 B. No,. Tabel I. OVMRSIG-T som viser de Personers Stilling, hvis Boer i Aaret ere komne under Skiftebehandling efter Lov af Juni om Konkurs og Konkursboers Behandling. Skiftejurisdictioner. Bestillings. og Ombudsmænd. o Pq C 0 cd - o Handlende, Skibsrhedere, Fabrikeiere og Værkseiere. Gaardbrugere og Foderaadsfolk. o P Huusnnend og Inderster. o., : 0 Cs Embedsmænd. Haandvaarkere. SOfarende. o Personer i andre Stillinger. Ei angivet. o Pal o Cs Christiania. Agershuus Amt. Drøbak. Agers Sorenskriveri Follo Do... Nedre Romeriges Do, Næs Do.... Eidsvold Do.. Smaalenenes Amt. Moss.. Sarpsborg.. Frederiksstad. Frederikshald.. Moss Sorenskriveri Tune Do... Ide og Marker Do.. Rakkestad Do... Thrygstad Do.. Hedemarkens Amt. Hamar Kongsvinger.. Hamars Sorenskriveri Sondre Hedemark.s Do. Nordre Hedemark.s Do. Sondre Østerdalens Do. Nordre Østerdalens Do. Solo'. Do... Vinger og Odalens Do. Christians Amt. Lillehammer. Sondre Gudbrandsdalens Sorenskriveri. Mellem Gud brandsdalens Do.... Nordre Gudbrandsdalens Do..... Hadeland og Lands Do. Toten, Vardal og Biri Do. Valders Do.. Buskeruds Amt. Drammen Kongsberg.. Hønefos... RingerigesSorenskriveri Hallingdals Do.. Eker, Modum og Sig. dais Do... 0 _

12 B. No.. Tabel II. (Fortsættelse). 0"\TMR,SIG-' som viser de Personers Stilling, hvis Boer i Aaret ere komne under Skiftebehandling efter Lov af Juni om Konkurs og Konkursboers Behandling. Skiftejurisdietioner. Søfarende. Bestillingsog Ombuds- Mænd. G. G. a cg a G. P G. r-c 0 cg Handlende, Skibsrbedere, Fa- Haandbrikeiere værkere. og Værkseiere. Gaardbrugere og Foderaadsfolk. Huusmænd og Inderster. G) Embedsmænd. Personer i andre Stillinger. G) - Ei angivet. `" CG Numedal og Sandsværs Sorenskriveri. Lier, Røken og Hurums Do... Jarlsberg og Laurvigs Amt. Tønsberg. Holmestrand Laurvig... Sandefjord.... Nordre Jarlsbergs Sorenskriveri Sondre Jarlsbergs Do. Mellem Jarlsbergs Do. Laurvigs Do. 0 0 Bratsberg Amt. Skien Porsgrund... Brevig og Langesund Kragero..... Bamble Sorenskriveri NedreThelemarkens Do. Øvre Do. vestfjeldske Do. Øvre Do. østfjeldske Do _ - - Nedenws Amt. Arendal Grimstad. Østerrisør Sands Sorenskriveri Holts Do.. Nedenees Do... Seetersdalens Do... i- Lister og Mandais Amt. Christianssand.. Flekkefjor'd.... Mandais Sorenskriveri Lyngdals Do.. Flekkefjords Do.. Torrisdals Do.. it Stavanger Amt. Stavanger.. Jwderen og Dalernes Sorenskriveri. il

13 B. No.. Tabel IL (Fortsætselse). OVERSIGT som viser de Personers Stilling, hvis Boer i Aaret ere komne under Skiftebehandling efter Lov af Juni om Konkurs og Konkursboers Behandling. Skittejurisdictioner. Ombudsmænd. og Værkseiere. Bestillingsog Huusmaand og Inderster. Handlende, Skibsrhedere, Fabrikeiere Gaardbrugere og Føderaadsfolk. Embedsmænd. Haandværkere. Søfarende. Personer i andre Stillinger. Ei angivet. o rz o cl o Lu Lu oca ( o P: - Pq Pq t- - - Karmsund og Htesby Sorenskriveri.. Ryfylke Do... Søndre Bergenhuus Amt. Hardanger og Voss Sorenskriveri.. Sondhordlands Do.. Mid thordlands Do.. Nordhordlands Do.. Bergen. Nordre Bergenhuus Amt. Yttre Sogns Sorenskr. Indre Sogns Do.. Søndfjords Do.. Nordijords Do.. Romsdals Amt. Aalesund.. Molde Christianssund.. Søndre Søndmøre Sorenskriveri.. Nordre Sondmore Do. Romsdals Do.. Nordmøre Do... Søndre Throndhjems Amt. Throndhjem... Orkedals Sorenskriveri Guldals Do.. Røraas Do... Strinde og Selbo Do. Fosens Do... Nordre Throndhjems Amt. Levanger.. Stor- og Værdals Sorenskriveri.. Inderøens Do.. Namdals Do... Nordlands Amt. Bodo Sondre Helgelands Sorenskriveri. Nordre Helgelands Do.

14 B. No.. Tabel. (Fortsættelse). 0-VM;tSIGI-T som viser de Personers Stilling, hvis Boer i karet ere komne under Skiftebehandling efter Lov af Juei om Konkurs og Konkursboers Behandling. Skiftejurisdictioner. Handlende, Skibsrhedere, Fabrikeiere og Værkseiere. Bestillings. Embedsmænd. Ombuds- og mænd. Huusmænd og Inderster. Gaardbrugere og Foderaadsfolk. Haandværkere. SOfarende. Personer i andre Stillinger. Ei angivet. C) cti as g rd - - -) ca H : Saltens Sorenskriveri. Lofoten, Vesteraalen og Andentes Do.. Tromso Amt. Tromso Senj ens Sorenskriveri Tromso Do.. Finmarkens Amt. Hammerfest. Vardo... Vadsø Altens Sorenskriveri Hammerfest Do.. Tanens Do... il Varanger Do... Tilsammen I ( j i ZJ )0 00

15 II, No.. Tabel III. a. CYNTMItSIO-' over de i Aaret sluttede Boer, der have været tagne under Skiftebehandling efter Lov af Juni om Konkurs og Konkursboers Behandling. Skiftejurisdictioner. Behandlingen indstillet (cfr. Konkurslovens 0). rt: rcs Extraderet ifølge Accord. som fallitte. its rcs CS Pal r- Sluttede med Overskud. C) rcs Fcs CS ei angivet ci).--, g rci C. Fri Q 0 PA H F.- I.... Christiania. Agershuus Amt. Drøbak... Akers Sorenskriveri. Follo Do... Nedre Romeriges Do. Næs Do..... Eidsvold Do.. Smaalenenes Amt. Moss... Sarpsborg Frederiksstad. Frederikshald Moss Sorenskriveri Tune Do... Ide og Marker Do. Rakkestad Do... Thrygstad Do.. Hedemarkens Amt. Hamar. Kongsvinger Hamars Sorenskriveri.. Søndre Hedemarkens Do... Nordre Hedemarkens Do. Sondre Østerdalens Do.... Nordre Østerdalens Do.. Solo'. Do.... Vinger og Odalens Do.. Christians Amt. Lillehammer Søndre Gudbrandsdalens Sorenskriveri Mellem Gudbrandsdalens Do... Nordre Gudbrandsdalens Do.. Hadeland og Lands Do... Toten, Vardal og Biri Do.... Valders Do. Buskeruds Amt. Drammen. Kongsberg Hønefos.. Ringeriges Sorenskriveri. Hallingdals Do. Eker, Modum og Sigdals Do.. Numedal og Sandsværs Do. Lier, Raken og Hurums Do Jarlsberg og Laurvigs Amt. Tønsberg.. Holmestrand Laurvig Sandefjord... Nordre Jarlsbergs Sorenskriveri Sondre Do. Do. 0. 0

16 B. No... Tabel III. a. (Fortsættelse). CXSMR,SIGI-T over de i Aaret sluttede Boer, der have varet tagne under Skiftebehandling efter Lov af Juni om Konkurs og Konkursboers Behandling. Skiftejurisdictioner. Behandlingen indstillet; (cfr. Konkurslovens 0). P: cl Extraderet ifølge Accord. som fallitte. C) g P Sluttede med Overskud. 0 g;. P ç. ei angivet. C) ç. P: Mellem Jarlsbergs Soienskriveri. Laurvigs Do. Bratsberg Amt. Skien..... Porsgrund Brevig og Langesund. Kragerø.. Bamble Sorenskriveri Nedre Thelemarkens Do Øvre Do. vestfjeldske Do.. Ø vredo. østfjeldske Do. Nedenæs Amt. Arendal Grimstad.... Østerrisor.... Sands Sorenskriveri.. bolts Do. Nederms Do... Sætersdalens Do.. Lister og Mandais Amt. Christianssand Flekkefjord Mandais Sorenskriveri. Lyngdals Do Flekkefjords Do... Torrisdals Do Stavanger Amt. Stavanger..... hederen og Dalernes Sorenskriveri.. Karmsund og Hæsby Do Ryfylke Do Sondre Bergenhuus Amt. Hardanger og Voss Sorenskriveri. Sondhordlands Do..... Mi'dthordlands Do... Nordhordlands Do... Bergen... Nordre Bergenhuus Amt. Yttre Sogns Sorenskriveri Indre Sogns Do.. Sondfjords Do.. Nordfjords Do _. -.. _ il Romsdals Amt. Aalesund. Molde Christianssund..... Sondre Sondmore Sorenskriveri Nordre Søndmore Do.. Romsdals Do.... Nordmøre Do _.....

17 B. No.. Tabel III. a. (Fortsættelse). ONTMRSIC-' over de i Aaret sluttede Boer, der have været tagne under Skiftebehandling efter Lov af Juni om Konkurs og Konkursboers Behandling. Skiftejurisdictioner. Søndre Throndhjems Amt. Throndhjem Ørkedals Sorenskriveri Guldals Do.. Roraas Do. Strinde og Selbo Do. Fosens Do... Nordre Throndhjems Amt. Levanger... Stor- og Værdals Sorenskriveri... Inderoens Do... Namdals Do Nordlands Amt. Bodo Sondre Helgelands Soren.skriveri. Nordre Helgelands Do... Saltens Do.... Lofoten, Vesteraalen og Andences Do. Tromso Amt. Tromso... Senjens Sorenskriveri... Tromso Do.. Behandlingen indstillet, (cfr. Konkurslovens 0). Extraderet ifølge Accord. som fallitte. z ca Sluttede med Overskud. rci - )- ei angivet. C) t:c - 0 Finmarkens Amt. Hammerfest Vardo _ - _ Vadsø I Aliens Sorenskriveri _ Hammerfest Do.. Tanens Do..... _ - _ Varanger Do.... _.. _ Tilsammen I 0 0 '----'--- 'r '---V"-- '-----b--/ '---r" ' C, 0

18 .) B. No,. Tabel III. b. OVERSIGT over de i Aaret sluttede Dodsboer og andre Boer (Opbudsboer, Opgivelsesboer osv.). Skiftejurisdictioner. Umyndige ellafraværende Arvinger. Solvente Boer. Ingen Arvinger (Statskassen). Intet Overskud til Arv. Extraderede til længstlevende Ægtefælle eller Boets Vedkommende. Myndige Arvinger. Tilsammen. Fallitboer. Ai Dodsboer er behandlet efter Lov af 0 Juli. -,T ;- s. P; P ci P; ci - Christiania. Agershuus Amt. Drøbak. Akers Sorenskriveri Follo Do Nedre Romeriges Do.. Næs Do. Eidsvold Do... Smaalenenes Amt. Moss... Sarpsborg. Frederiksstad Frederikshald. Moss Sorenskriveri Tune Do Ide og Marker Do. Rakkestad Do.... Thrygstad Do, Hedemarkens Amt. Hamar.... Kongsvinger Hamars Sorenskriveri Sondre Hedemarkens Do.. Nordre Hedemarkens Do. Sondre Østerdalens Do.. Nordre Østerdalens Do.. Solør Do.... Vinger og Odalens Do.. Christians Amt. Lillehammer..., Sondre Gudbrandsdalens Sorenskriveri ' - - Mellem Gudbrandsdalens Do. - - Nordre Gudbrandsdalens Do. - - Hadeland og Lands Do _.. Toten, Vardal og Biri Do. Valders Do..... _ - Buskeruds Amt. Drammen Kongsberg _ Honefos _ Ringeriges Sorenskriveri. Hallingdals Do..... Eker, Modum og Sigdals Do.. Numedal og Sandsværs Do.. - Lier, Roken og Hurums Do... Jarlsberg og Laurvigs Amt. Tønsberg. Holmestrand.. Laurvig. Sandefjord - _ _ _ - - _ I _ I _

19 B. No., /Oil, Tabel III. b. (Fortsættelse). OVERSIG-ril over de i Aaret sluttede Dødsboer og andre Boer (Opbudsboer, Opgivelsesboer osv.). Skiftejurisdietioner. Umyndige eller fraværende Arvinger. Solvente Boer. Ingen. Arvinger (Statskassen). Intet Overskud til Arv. Extruderede til længstlevende Ægtefælle eller Boets Vedkommende. Myndige Arvinger. Tilsammen. Fallitboer. Af Dodsboer er behandlet efter Lov af Juli. P r-f P ci 0.) - h- Nordre Jarlsbergs Sorenskriveri Sondre Do. Do. Mellem Jarlsbergs Sorenskriveri Laurvigs Do. Bratsberg Amt. Skien... Porsgrund Brevig og Langesund Kragero... Bamble Sorenskriveri Nedre Thelemarkens Do... Øvre Do. vestfjeldske Do Ø vredo. ostfjeldske Do Nedenws Amt. Arendal.. Grimstad. Østerrisor. Sands Sorenskriveri bolts Do., Nedenæs Do... Sætersdalens Do.. Lister og Mandais Amt. Christianssand. Flekkefjord.... Mandais Sorenskriveri Lyngdals Do... Flekkefjords Do.. Torrisdals Do.. Stavanger Amt. Stavanger. Jæderen og Dalernes Sorenskriveri Karmsund og Hvesby Do.. Ryfylke Do.. Sondre Bergenhuus Amt. Hardanger og Voss Sorenskriveri Sondhordlands Midthordlands Do. Nordhordlands Do. - Bergen.. Nordre Bergenhuus Amt. Yttre Sogns Sorenskriveri Indre Sogns Do Sondfjords Do.. Nordfjords Do _.... _ ip _ _ j - ' P ' Romsdals Amt. Aalesund Molde.. Christianssund

20 B. No.. Tabel III. b. (Fortsættelse). OTTMRSIC-" over de i karet sluttede Dedsboer og andre Boer (Opbudsboer, Opgivelsesboer osv.). Skiftejurisdietioner. Ingen Arvinger (Statskassen). Umyndige eller fraværende Arvinger. Solvente Boer. Intet Overskud til Arv. Extraderede til lænastlevende Ægtefælle eller Boets Vedkommende. Fallitboer. Myndige Arvinger. Tilsammen. Af Dodsboor er behandlet efter Lov af 0 Juli Sondre Søndmore Sorenskriveri Nordre Sondmore Do. Romsdals Do... Nordmøre Do,... Sandre Throndhjems Amt. Throndhjem.... Ørkedals Sorenskriveri. Guldals Do.. Roraas Do. Strinde og Selbo Do. Fosens Do.. Nordre Throndhjems Amt. Levanger.. Stor- og Værdals Sorenskriveri Inderoens Do. Namdals Do.. z () P PC Q); 0 - -I _ 0 -. _., ca. çal Pq Nordlands Amt. Bodo _.. _ Sondre Helgelands Sorenskriveri _ - - Nordre Helgelands Do Saltens Do '. - Lofoten, Vesteraalen og Andenæs Do Tromso Amt. Tromso Senjens Sorenskriveri Tromso Do Finmarkens Amt. Hammerfest Vardo Vadsø _ Altens Sorenskriveri _ Hammerfest Do Tanens Do _ Varanger Do Tilsammen

21 0 B. No.. Tabel IV. ONTMR, som viser, i hvor lang Tid de i Aaret Dødsboer skiftejurisdietioner. indtil fra Maaneder til Maaneder. Aar. fra Aar til Aar. fra Aar til Aar. fra Aar til Aar. fra Aar til Aar. fra Aar til 0 Aar. over 0 Aar. a a.) P: ;-+,cf. rt a - a ;. a.) P: a.) Pq - Christiania. Agershuus Amt. Drøbak.. Agers Sorenskriveri. Follo Do..... 'Nedre Romeriges Do. Nees Do... Eidsvold Do... Smaalenenes Amt. Moss.. Sarpsborg. Frederiksstad Frederikshald.. Moss Sorenskriveri Tune Do..... Ide og Marker Do.. Rakkestad Do.. Thrygstad Do... Hedemarkens Amt. Hamar... Kongsvinger.,. Hamars Sorenskriveri Sondre Hedemark.s Do. Nordre Hedemark.s Do. Sondre Østerdalens Do. Nordre Østerdalens Do. Sokm. Do..... Vinger og Odalens Do. Christians Amt. Lillehammer.. Sondre Gudbrandsda- lens Sorenskriveri. Mellem Gud brandsdalens Do..... ' 0 Nordre Gudbrandsda- Jens Do..... Hadeland og Lands Do. Toten, Vardal og Biri Do... Valders Do. guskeruds Amt. Drammen Kongsberg. Honefos... RingerigesSorenskriveri Hallingdals Do... Eker, Modum og Sigdals Do , A i

22 B. No.. SIGT sluttede Boer have været under Behandling. Boer, der ere tagne under Behandling efter Lov af Juni om Konkurs og Konkursboers Behandling. indtil Mamiedet. framaaneder til fra Aar til Aar. Aar. Andre Boer (Opbuds- og Opgivelsesboer o. s. v.). indtil Maaneder. framaaneder til fra Aar til Aar. Aar. fra.aar til Aar. fra Aar fra A ar til Aar. til Aar. fra Aar til 0 Aar. over 0 Aar. rt. I- ).- r - c): FCS -; r- Pq I c c): Pc Cd. c (i) P: cl) - rt $- re Pc ca P Q.) PL: -. : E : H. 0 0 ' r. - ' 0 0 0

23 B. No, Tabel IV. (Fortsættelse). 0-SM:, som viser, i hvor lang Tid de i Aaret Dodsboer. Skittejurisdictioner. indtil Maaneder. ; rcs CS i- fra Maa- fra neder til Aar til Aar. Aar. I f+.' g g cu g ci) g ct P - P )- fra Aar til Aar. cu Pq fra Aar til Aar. z Pq fra Aar I fra Aar til Aar. til 0 Aar. over 0 Aar. ci - Numedal og Sandsværs Sorenskriveri.. Lier, Roken og Hurums Do.. Jarlsberg og Laurvigs Amt. Tønsberg. Holmestrand Laurvig. Sandefjord. Nordre Jarlsbergs Sorenskriveri Sondre Jarlsbergs Do. Mellem Jarlsbergs Do. Laurvigs Do Bratsberg Amt. Skien., Porsgrund.... Brevig og Langesund Kragerø... Bamble Sorenskriveri NedreThelemarkens Do, Øvre Do. vestfjeldske Do Øvre Do. østfjeldske Do... Nedenws Amt. Arendal.. Grimstad.. Østerrisør.. Sands Sorenskriveri Holts Do. Nedenæs Do.. Seetersdalens Do. - _ Lister og Mandais Amt. Christianssand Flekkefjord Mandais Sorenskriveri _ Lyngdals Do Flekkefjords Do Torrisdals Do Stavanger Amt. Stavanger... Jeederen og Dalernes Sorenskriveri.

24 B. No.. SIGT sluttede Boer have været under Behandling. Boer, der ere tagne under Behandling efter Lov af Juni om Konkurs og Konkursboers Behandling. indtil Maaneder. framaaneder til fra Aar til Aar. Aar. c i) r-d P: )- P: Q - FC:$ -, I g O zi a I cs P: - )-- indtil Maaneder. framaaneder til Aar. P: Andre Boer (Opbuds- og Opgivelsesboer o. s. v. rt fra Aar til Aar. P fra Aar fra fra. Aar fra Aar Aar til 0 til Aar. Aar. til Aar ' Aar. Pc - P: ;-+ CC I- cc over 0 Aar. rc-. I a Q 0 0 _ ii, 0 0 i

25 B. Lim.. Tabel IV. (Fortsættelse). CY'VM. som viser, i hvor lang Tid de i Aaret Dødsboer. Skiftej urisdie tioner. indtil fra Maaneder til Maaneder. Aar. fra Aar til Aar. fra Aar til Aar. fra Aar til Aar. fra Aar til Aar. fra Aar til 0 Aar. over 0 Aar. PC ce rcl 0 ce a) a) ao P PC: f-- Karmsund og Ilæsby Sorenskriveri.. Ryfylke Do.... Sondre Bergenhuus Amt. Hardanger og Voss Sorenskriveri.. Sondhordlands Do.. Mid thordlands Do. Nordhordlands Do. Bergen. Nordre Bergenhuus Amt. Yttre Sogns Sorenskr. Indre Sogns Do.. Sondfjords Do.. Nordijords Do _ - _ , 0 Romsdals Amt. A alesund. Molde... Christianssund... Søndre Sondrnore So - renskriveri... Nordre Søndmore Do. Romsdals Do.... Nordmøre Do Sondre Throndhjems Amt. Throndbjem Orkedals Sorenskriveri Guidais Do.. Roraas Do... Strinde og Selbo Do. Fosens Do Nordre Throndhjems Amt. Levanger.... Stott- og Værdais Sorenskriveri. Inderoens Do.. Namdals Do... Nordlands Amt. Bodes Søndre Helgelands Sorenskriveri.. Nordre Helgelands Do. 0

26 B. No.. SIGT sluttede Boer have været under Behandling. Boer, der ere tagne under Behandling efter Lov af Juni om Konkurs og Konkurs. boers Behandling. rz a --( indtil Maaneder. framaaneder til fra Aar Aar. til Aar. ( g A: - ; - ( indtil Maaneder. Q) Q) g Andre Boer (Opbuds- og Opgivelsesboer o. s. v.). framaaneder til fra Aar til Aar. Aar. Q) 0 Q) fra Aar til Aar. fra Aar til Aar. fra Aar til Aar. fra Aar til 0 Aar. Q) Q) over 0 Aar. ; li _ 0 0 _ _ _ il 0 0

27 B. No.. Tabel V. (Fortsættelse). CYNTMIR, som viser, i hvor lang Tid de i åaret Dodsboer. Skiftejurisdictioner. indtil fra Maaneder til Maaneder. Aar. fra Aar til Aar. fra Aar til Aar. fra Aar til Aar. fra Aar til Aar. fra Aar til 0 Aar. over 0 Aar. ;*, (,) cr. QQ. Cs Saltens Sorenskriveri, Lofoten, Vesteraalen og Andenæs Do.. - Tromso Amt. Tromso Senjens Sorenskriveri Tromso Do.. Finmarkens Amt. Hammerfest Vardo. Vadsø Altens Sorenskriveri Hammerfest Do. Tanens Do.. Varanger Do.. Tilsammen

28 ,() SIGT sluttede Boer have været under Behandling. B. No,, Boer, der ere tagne under Behandling efter Lov af Juni om Konkurs og Konkurs. boers Behandling. indtil Maaneder. framaan eder til fra Aar Aar. til Aar. indtil framaaneder til Maane- fra Aar til der. Aar. Aar. Andre Boer (Opbuds- og Opgivelsesboer o. s. v.). fra Aar til Aar. fra Aar fra A ar fra Aar til 0 til Aar. til Aar. Aar. over 0 Aar. a;. rci P: cli Q) ; g QQ - ' PP.) ca - g Pq FrJ c a ci 0 QQ cc$ P. _ 0 ii 0!J -

29 B. No.. Tabel V. OVER som viser, i hvor lang Tid de i Aaret Dødsboer Skiftejurisdictioner. indtil Maaneder. fra Maaneder til Aar. fra Aar til Aar. fra Aar til Aar. fra Aar til Aar. fra Aar til Aar. fra Aar til 0 Aar. over 0 Aar. Q) Q) : Cs Q) P: ; : 0 Cs rcs Cs i- }- (. P: Christiania. Agershuus Amt. Drøbak Agers Sorenskriveri Follo Do... Nedre Romeriges Do. Noes Do... Eidsvold Do.. Smaalenenes Amt. Moss.. Sarpsborg.. Frederiksstad Frederikshald.. Moss Sorenskriveri Tune Do.... Ide og Marker Do. Rakkestad Do.. Thrygstad Do Hedemarkens Amt. Hamar Kongsvinger.. Hanars Sorenskriveri Sondre Hedemark.s Do, Nordre Hedemark. s Do. Søndre Østerdalens Do. Nordre Østerdalens Do. Solo'. Do... Vinger og'odalens Do. - - Christians Amt. Lillehammer. Sondre Gudbrandsdalens Sorenskriveri. Mellem Gud brandsdalens Do... Nordre Gudbrandsdalens Do..... Hadeland og Lands Do. Toten, Vardal og Biri Do. Valders Do Buskeruds Amt. Drammen. Kongsberg.. Hønefos... Ring erigessorenskriveri Hallingdals Do.. Eker, Modum og Sigdals Do.. 0

30 B. No.. SIGT usluttede Boer have været under Behandling. Boer, der ere tagne under Behandling efter Lov af Juni om Konkurs og Konkurs- indtil Maaneder. boers Behandling. framaaneder til fra Aar Aar. til Aar. indtil Maaneder. framaaneder til I Aar. Andre Boer (Opbuds- og Opgivelsesboer o. s. v.). fra Aar til Aar. fra Aar fra Aar fra Aar til Aar. til Aar. til Aar. fra Aar til 0 Aar. Alt. ci) - P P: g I, ;' rt ; rt 0 PC ) - P F- Pc. a) ca - r - il _ _..., _ _ is 0 0 il _

31 B. No. Tabel V. (Fortsættelse). 0-MIR, som viser, i hvor lang Tid de i Aaret Dodsboer. Skittejurisdictioner. indtil fra Maaneder til Maaneder. Aar. fra Aar til Aar. fra Aar til Aar. fra Aar til Aar. fra Aar I fra Aar til Aar. til 0 Aar. over 0 Aar. PC - Q) Q) Pq - g s- Q) C= ( C <) - Numedal og Sandsværs Sorenskriveri. Lier, }token og Rurums Do.. Jarlsberg og Laurvigs Amt. Tønsberg.. Holmestrand. Laurvig... Sandefjord.... Nordre Jarlsbergs Sorenskriveri.. Sondre Jarlsbergs Do. Mellem Jarlsbergs Do. Laurvigs Do _ a 0 0 Bratsberg Amt. Skien Porsgrund. Brevig og Langesund Kragerø.... Bumble Sorenskriveri NedreThelemarkens Do, Øvre Do. vestfjeldske Do. Øvre Do. østfjeldske Do Nedenws Amt. Arendal.. Grimstad. Østerrisor.. Sands Sorenskriveri Hoits Do... Nedentes Do... Sætersdalens Do.. 0 Lister og Mandais Amt. Christianssand.. Flekkefjord. Mandais Sorenskriveri Lyngdals Do.. Flekkefjords Do.. Torrisdals Do... 0 _ Stavanger Amt. Stavanger... Jwderen og Dalernes 0 Sorenskriveri.

32 B. No.. SIG-" usluttede Boer have været under Behandling. Boer, der ere tagne under Behandling efter Lov af Juni om Konkurs og Konkursboers Behandling. indtil framaaneder til Maaneder. fra Aar til Aar. Aar. x c$ Q,) ;- CD g co P p- -, ci - ;-;.,- w (. rcl g rz: e 0 ci i-. P --I indtil Maaneder. framaaneder til Aar. Andre Boer (Opbuds- og Opgivelsesboer o. s. v. ;..;.,,. rz: rt e ci p- Pq fra Aar til Aar. fra Aar fra Aar fra Aar til Aar. til Aar. til Aar. a fra Aar til 0 Aar..z T. rt : 0 ca P: P over 0 Aar. Alt. n cd En! _ _ - - _ _ 0 0 : ie

33 B. No.. Tabel V. (Fortsættelse). CYV"MIR, som viser, i hvor lang Tid de i karet Dødsboer. Skiftejurisdictioner. indtil fra Maaneder til Maaneder. Aar. fra. Aar til Aar. fra Aar til Aar. fra Aar til Aar. fra Aar til Aar. fra Aar til 0 Aar. over 0 Aar. ;. < 0 0 rcs PC Gr ca P:.- ( QQ Karmsund og Hæsby Sorenskriveri.. Ryfylke Do.. Sondre Bergenhuus Amt. Hardanger og Voss Sorenskriveri. Sondhordlands.Do. Midthordlands Do. Nordhordlands Do. Bergen.... Nordre Bergenhuus Amt. Yttre Sogns Sorenskr. Indre Sogns Do.. Søndfjords Do.. Nordfjords Do.. Romsdals Amt. Aalesund. Molde Christianssund.. Søndre Sondmore Sorenskriveri... Nordre Sondmore Do. Romsdals Do... Nordmøre Do... Sondre Throndhjems Amt. Throndhjem. Ørkedals Sorenskriveri Guldals Do.. Røraas Do... Strinde og Selbo Do. Fasens Do... Nordre Throndbjems Amt. Levanger.. Stor- og Værdals Sorenskriveri. Inderøens Do.. Namdals Do... Nordlands Amt. Bodo Sondre Helgelands Sorenskriveri... Nordre Helgelands Do _ j ,

34 It Nos, SIG- usluttede Boer have met under Behandling. Boer, der ere tagne under Behandling efter Lov af Juni om Konkurs og Konkursboers Behandling. indtil 'framaa- Maane- neder til fra Aar der. til Aar, Aar. () cr'-i C g 0) P: - --( - C.) - ; cf, rt "" cc rt CC -; ---- indtil t) c,s *E- Maaneder. - framaaneder til frai Aar fra Aar til Aar. _ Aar. til Aar. cc. PC - Andre Boer (Opbuds- og Opgivelsesboer o. s. v.). Cc z Cc C) fra Aar fra Aar fra Aar til 0 til Aar. til Aur. Aar. Cc,-. CC - z Cc C) over 0 Aar. Cc

35 B. No.. Tabel V. (Fortsættelse), OVMIR, som viser, i hvor lang Tid de i karet Dodsboer. Skiftejurisdietioner. indtil Maaneder. (. ;- Pal - - fra Maaneder til Aar. P: ;-; g - fra Aar til Aar. ci) fra Aar til Aar. ci; 0: fra Aar til Aar. fra Aar til Aar. fra Aar til 0 Aar. 0 ct.) over 0 Aar. rz: PC W. Saltens Sorenskriveri. Lofoten, Vesteraalen og Andences Do.. 0 Tromso Amt. Tromso Senjens Sorenskriveri Tromso Do.. Finmarkens Amt. Hammerfest. Vardo Vadsø Altens Sorenskriveri Hammerfest Do.. Tanens Do. 0 0 Varanger Do... Tilsammen I ' I

36 B. No.. SIGT usluttede Boer have været under Behandling. Boer, d er ere tagne under Behandling efter Lov af Juni om Konkurs og Konkursboers Behandling. indtil framaa- fra Aar VIaane- neder til til Aar. der. Aar. indtil Maaneder. Andre Boer (Opbuds- og Opgivelsesboer o. s. v.). framaaneder til fra Aar Aar. til -Aar. fra Aar fra Aar fra Aar fra Aar til til Aar. til Aar. til Aar. 0 Aar. over 0 Aar. PP F- cc ;.; 0 CC i- - ci g (i) PP -,- cc PP )- CC rt:! rti 0 cd F- ;. PP I C) P.. P: PP F I,LD rce Cc (.) PP 0 0 _ J I i 0 0 0

37 B. No.. I_ 0"NTMIISIC- II_ CYNTMIzt over Boer, der i Aaret ere komne som viser de Personers Stilling, hvis Boer i Aaret under Skiftebehandling efter Lov af af Juni om Konkurs Juni om Konkurs og Konkursboers Behandling. Skiftejurisdictioner. I Aarets Løb ere komne under Skiftebehandling. ci Af de behandlede Boer ere i Aarets Lob sluttede. g' henstode ved AaretsUdgang usluttede. (-= Em- Bestillings. beds- og Ommænd. budsmænd. <. ( Handlende, Skibsrhedere, Fabrikeiere og Værkseiere ;-: _ :.- rip rn,",l rc, g rt. - r.,, g. c,, C, - Pq I- Haand. værkere. Gaardbrugere og Føderaadsfolk. 0. al -. rci Christiania. Agershuus Amt. Drøbak... Akers Sorenskriveri Follo Do.. Nedre Romeriges Do. Næs Do. Eidsvold Do Smaalenenes Amt. Moss... Sarpsborg. Frederiksstad Frederikshald.. Moss Sorenskriveri Tune Do. Ide og Marker Do. Rakkestad Do... Thrygstad Do... Hedemarkens Amt. Hamar. Kongsvinger... Harnars Sormskriveri Søndre Hedemarkens Do. Nordre Hedemarkens Do. Søndre Østerdalens Do.. Nordre Østerdalens Do. Solør Do..... Vinger og Odalens Do.. Christians Amt. Lillehammer..... Sondre Gudbrandsdalens Sorenskriveri Mellem Gudbrandsdalens Do.. Nordre Gudbrandsdalens Do.. Hadeland og Lands Do. Toten, Vardal og Biri Do. Valdeis Do..... Buskeruds Amt. Drammen Kongsberg Honefos Ringeriges Sorenskriveri Hallingdals Do. Eker, Modum og Sigdals Do.. Numedal og Sandsværs Do.. Lier, Roken og Hurums Do.. Jarlsberg og Laurvigs Amt. Tønsberg Holmestrand Laurvig.. Sandefjord ' i i ' - ' 0, - -

38 B. N SIG-T ere komne under Skiftebehandling efter Lov og Konkursboers Behandling. CYNTMIR.SIG-r' over de i Aaret sluttede Boer, der have været tagne under Skiftebehandling efter Lov af Juni om Konkurs og Konkursboers Behandling. Huusmænd Personer Behandlingen indstillet og SOfarende. i andre Ei Extraderede angivet. (cfr. Konkurs- ifølge Accord. Inderster. lovens 0). cv C).+., -, -, u, C. r- g : z rt : ;-, cv n a) 0 cd, ca ;A )-- r )--, )-- som fallitte. Sluttede med Overskud. CC ei angivet. cv P: 0 0 _ ' !, - _ 0 0 ' - ile

39 B. No.. Tillægs-Tabeller. (Fortsættelse). CYNTMRSIG-'' II_ CYSTMR over Boer der i Aaret ere komne som viser de Personers Stilling, hvis Boer i Aaret under Skiftebehandling efter Lov af af Juni om Konkurs Juni om Konkurs og Konkursboers Behandling. I Aarets Lob Af de behandlede Boer ere komne under Skifteere i Aarets henstode ved Lob sluttede. AaretsUdgang behandling. usluttede. Skiftejurisdietioner.. ;.: g., -..., (Li a.)co.. cli.,.... Fl g rci EI g rd CS ;.., rd cu CS g cd ct a/ r. ;. rd a) g cd r-- P - P Eq.'.-. i-- E. ca r- ri Em- Bestillingsbeds- og Om- Handlende, Skib srhedere mænd. budsmænd. Fabrikeiere og Veerkseiere a.) ai Gaardbru- Haand- gere og veerkere. Føderaadsfolk. a.) P -- Nordre Jarlsbergs Sorenskriveri. Sondre Jarlsbergs Do. Mellem Jarlsbergs Do. Laurvigs Do. Bratsberg Amt. Skien.. Porsgrund Brevig og Langesund. Kragerø... Banlle Sorenskriveri Nedre Thelemarkens Do.... Øvre Do. vestfjeldske Do Øvre Do. ostfjeldske Do Nedenms Amt. Arendal.... Grimstad. Østerrisor. Sands Sorenskriveri bits Do.... Nedences Do... Sætersdalens Do.. Lister og Mandais Amt. Christianssand Flekkefjord..... Mandais Sorenskriveri Lyngdals Do. Flekkefjords Do... Torrisdals Do Stava,nger Amt. Stavanger..., Jæderen og Dalernes Sorenskriveri Karmsund og Hæsby Do Ryfylke Do Sondre Bergenhuus Amt. Hardanger og Voss Sorenskriveri Sondhordlands Do... Midthordlands Do Nordhordlands Do. Bergen.. Nordre Bergenhuus Amt. Yttre Sogns Sorenskriveri. Indre Sogns Do Sondfjords Do. Nordfjords Do. Romsdals Amt. Aalesund... Molde... Christianssund. ii

40 B. No. SIGT ere komne under Skiftebehandling efter Lov og Konkursboers Behandling. o"vmnsi G- over de i Aaret sluttede Boer, der have været tagne under Skiftebehandling efter Lov af Juni om Konkurs og Konkursboers Behandling. Huusmeend og Inderster. SOfarende. I rzs co g ca gq Personer i andre Stillinger. Ei angivet. I Ali..L cdo' r.d.,-, ci) E ;.., : G)a g P, as ca Pc: :- )--... E: Behandlingen indstillet Extraderede (cfr. Konkurslovens ifølge Accord. 0). ca SOM fallitte. Sluttede med Overskud. ei angivet. 0. rt-. CtS ; CS : E- _ ' - - _ _

41 i 0 Tillægs-Tabeller. (Fortsættelse B. No.. CYNTMIZSIG-'II.. 0-VM, over Boer? der i Aaret ere komne som viser de Personers Stilling, hvis Boer i Aaret under Skiftebehandling efter Lov af af Juni om Konkurs Juni om Konkurs og Konkursboers Behandling. Skiftejurisdictioner. I Aarets Lob Af de behandlede Boer ere komne henstode ved under Skifteere i Aarets Aarets -Udgang behandling. Lob sluttede. usluttede. --, --, cc,. F-' rt."' ca g : ch) a.) rt cl 'c'o r-c g cd P.-, g as ct P:,.. '.r:c-.., -- i ( Ell - E- -,. c$. ; '-c) rz-. a al g cå P,--, ' - ce pc ce - C) ce PP 'Handlende, Skib srhedere, Fabrikeiere og Veerkseiere Embedsmænd. Bestillingsog Ombudsmænd. Gaardbru- Haand- gere og værkere. Foderaadsfolk. ce ce - - Søndre Sondmøre Sorenskriveri Nordre Sondmore Do.. Romsdals Do.... Nordmøre Do. Sondre Throndhjems Amt Throndhjem.. Orkedals Sorenskriveri. Guldals Do. Røraas Do. Strinde og Selbo Do. Fosens Do. Nordre Throndhjems Amt. Levanger. Star- og Værdals Sorenskriveri. Inderøens Do.. Namdals Do Nordlands Amt. Bodo Søndre Helgelands Sorenskriveri Nordre Helgelands Do Saltens Do.. Lofoten, Vesteraalen og Andenæs Do. Tromso Amt. Tromso. Senjens Sorenskriveri Tromso Do.. Finmarkens Amt. Hammerfest Vardo Vadsø.... Altens Sorenskriveri Hammerfest Do.. Tanens Do. Varanger Do.. Tilsammen 0 / 0 0 _ -, -

42 B. No. Z. SIQT ere komne under Skiftebehandling efter Lov og Konkursboers Behandling. OVMRSIC-'" over de i Aaret sluttede Boer, der have været tagne under Skiftebehandling efter Lov af Juni om Konkurs og Konkursboers Behandling. Huusmænd og Inderster. SOfarende. Personer i andre Stillinger. Ei angivet. Behandlingen indstillet Extraderede (cfr. Konkurslovens?. ifølge Accord. 0)..) ri) Q som fallitte. Q Sluttede med Overskud. ei angivet.... ce P - -I ' i

43 B. No,. Den Kongelige Norske Regjerings underdanigste Indstilling af de Juli. Under Juli fremlagde Jnstitsdepartementet en tabellarisk Oversigt over behandlede Skifter i Riget i Aaret. Senere har Departementet ladet udarbejde en Skiftestatistik for Aaret, hvori man paa en mere omstmndelig og udtømmende Maade end tidligere har søgt at samle og ordne de Oplysninger om SkiftevEesenet, som af Skiftedesignationerne lade sig uddrage, og som maatte kunne antages at være af almindelig Interesse. Specielt har man troet at burde give saa vidt muligt fuldstændig Forklaring om de Boer, der ere komne under Skiftebehandling efter Lov af Juni om Konkurs og Konkursboers Behandling. Man maa imidlertid gjøre opmærksom paa, at Skiftedesignationerne, der væsentlig ere paabudne og afgives i andet Øiemed, i flere Retninger ikke indeholde saa detaillerede og fuldstændige Oplysninger, som ønskeligt kunde være, for derefter at udarbeide en i enhver Henseende tilfredsstillende Skiftestatistik. I en genseende afviger Ordningen i de nu udarbeidede Tabeller fra den tidligere befulgte, forsaavidt nemlig Ladestederne ere henregnede til Byerne, medens de forhen have været opførte under Landdistrikterne. Departementet tillader sig saaledes underdanigst at frem- ægge : I. Oversigt over de i Aaret ved Rigets Skiftejurisdiktioner behandlede Boer. (Tabel I). Af denne Oversigt erfares, at det samlede Antal af de i Aaret behandlede Boer udgjor,0, hvoraf i Byerne 0 og i Landdistrikterne. Antallet af samtlige de i Aaret behandlede Boer var efter Oversigten for dette Aar 0, hvoraf i Byerne og i Landdistrikterne. I er saaledes i det Hele behandlet Boer færre end i. Af de i Aaret behandlede 0 Boer ere: i Byerne. i Landdistr. Tilsammen. Dødsboer. Konkursboer Andre Boer (Opbuds-, Opgivelsesboer o. s. v.).. 0 i Byerne. i Landdistr. Tilsammen. Dødsboer, pct., pet. pet. Konkursboer..., -, - -- Andre Boer, -, -... Tilsammen,s pct,, pet. 00 pct. I Aaret ere komne under Skiftebehandling i Byerne. Landdistr. Tilsammen. Dødsboer Konkursboer Andre Boer. Tilsammen Efter Oversigten for Aaret kom i dette Aar under Skiftebehandling: i Byerne Boer - Landdistrikterne 0 Tilsammen 0 Boer, altsaa flere Boer end i. Af de i behandlede Boer er i Aarets Lob sluttede : i Byerne. Landdistr. Tilsammen. Dødsboer Konkursboer 0 Andre Boer. Tilsammen medens de i Aaret sluttede Boer efter Oversigten for dette Aar udgjorde: i Byerne... - Landdistrikterne.. 0 Tilsammen altsaa flere end i. Det samlede Antal af de i sluttede Boer overstiger saaledes det samlede Antal af de i tilkomne Boer med, medens efter Oversigten for Antallet af de i dette Aar tilkomne Boer oversteg Antallet af de i samme Aar sluttede Boer med. Ved Udgangen af henstode usluttede : Tilsammen 0 0 og beregnet procentviis :

44 B. No.. Dødsboer. Konkursboer. Andre Boer. i Byerne. Landdistrikterne. Tilsammen..., Tilsammen medens ved Udgangen af henstode usluttede : i Byerne. Landdistrikterne. Tilsammen. Dødsboer. 0 Konkursboer. 0 Andre Boer... 0 Tilsammen 0, altsaa i det Hele Boer flere end ved Udgangen af. Efter Oversigten for skulde ved Udgangen af dette Aar henstaae som usluttede : i Byerne... Boer, i Landdistrikterne Tilsammen 0 Boer. Differencen i denne Henseende mellem bemeldte Oversigt og nærværende Tabel hidrører fra deels, som allerede ovenfor bemærket, at Boer, der vedkomme Ladestederne, her ere optagne blandt de Byerne vedkommende Boer istedetfor som før blandt de Landdistrikterne vedkommende Boer og deels derfra, at der i Skiftedesignationerne for er opfort forskjellige Boer,' der ere komne, under Skiftebehandling i og henstode usluttede ved Udgangen af dette Aar, men som feilagtig ikke have været optagne i Designationerne for. Forholdet mellem det samlede Antal af usluttede og sluttede Boer er i som :,, medens Forholdet efter Oversigten for i dette Aar var som :,. Til nærmere Oplysning saavel om det samlede Antal af Boer som om de tilkomne, sluttede og usluttede Boer i hvert af Aarene i Femaaret fra til hidsættes folgende Sammenstillen : Henstaaende fra foregaaende Aar. Tilkomne i Aarets L0. Sluttede i Aarets Lb. Henstode usluttede ved Aarets Udgang. 0 CL). (a) ( -. -.' c' c -!- -.?-i `P c _, '-' -' c.: a> -''-..-. a) rd g I E rl g E T, E r't,i' ce - Fd ce d Cl) C ti i _i, c,?, 0: pq, T, P,-. r,. z,,..., C i C"... I... t,.i F-. C", 0 0, , Tilsammen Middeltal II. Oversigt, som viser de Personers Stilling, hvis Boer i i Byerne. Landdistr. Tilsammen. Transport Aaret ere komne under Skiftebehandling efter 0 Lov af Juni om Konkurs og Konkursboers Behandling. (Tabel II). Personer i andre Stillinger Sofarende Af denne Oversigt vil sees, at Antallet af de Personer, Ei angivet.. 0 hvis Boer i ere komne under Behandling som Konkursboer, med Hensyn til deres iveerende Stilling var saa- Som det sees, er Stillingen for et Antal af Personer Tilsammen ledes fordeelt : i Byerne og 0 i Landdistrikterne ikke angivet i Designationerne, men det antages, at man kan hovedsageligen hen- i Byerne. Landdistr. Tilsammen. Embedsmænd regne de Personer i Byerne til de Handlendes og de 0 Bestillings- og Ombudsmænd i Landdistrikterne til Gaardbrugernes Klasse. Handlende, Skibsrhedere, Fabrik og Veerkseiere III, Oversigt over de i sluttede Boer, der have været tagne under Skiftebehandling efter Lov af Juni Haandveerkere. om Konkurs og Konkursboers Behandling. (Tabel III a). Gaardbrugere og Foderaadsfolk Heraf vil erfares, at de i sluttede Konkursboer ere Huusmeend og Inderster. opgjorte med følgende Resultat Lateris 0

45 B. No.. i Byerne. Landdistr. Tilsammen. Behandlingen indstillet (cfr. Konkurslovens 0).. Extraderede ifølge Accord. 0 Sluttede som fallitte... 0 Sluttede med Overskud. Ei angivet 0 Tilsammen 0. IV. Oversigt over de i Aaret sluttede Dødsboer og andre Boer (Opbudsboer, Opgivelsesboer osv.) (Tabel III b). Af denne Oversigt vil sees, at af de i Aaret sluttede Dodboer og andre Boer (Konkursboer undtagne) vare : i. Byerne. Landdistr. Tilsammen. Solvente Boer. Fallitboer.. Tilsammen. I de solvente Boer var der: i Byerne. Landdistr. Tilsammen. Umyndige og fraværende Arvinger i Myndige Arvinger i.... Ingen Arvinger (Statskassen) i 0 Intet Overskud til Arv i, hvorhos bleve extraderede til længstlevende Ægtefælle eller Boets Vedkommende.. 0 Tilsammen Videre vil af denne Oversigt sees, at af de i Aaret sluttede Dødsboer have været behandlede efter Lov af 0 Tilsammen Juli 0 Boer. V. Oversigt, som viser, i hvor lang Tid de i Aaret sluttede Boer have været under Behandling. (Tabel II C. andre Boer i Byerne. Landdistr. IV). Ifølge denne Oversigt have af de i sluttede Boer indtil Maaneder.. fra Maaneder til Aar. 0 været under Behandling : - Aar til Aar, _ over 0 Aar.. 0 a. Dødsboer: i Byerne. indtil Maaneder.. fra Maaneder til Aar. - Aar til Aar over 0 Aar Landdistr. 0 0 Tilsammen. 0 0 Tilsammen 0 0 b. Konkursboer: i Byerne. Landdistr. Tilsammen. indtil Maaneder. fra Maaneder til Aar. 0 - Aar til Aar.. Tilsammen 0 indtil Maanëder.. fra Maaneder til Aar. - Aar til Aar C. andre Boer : i Byerne. Landdistr. Tilsammen VI. Oversigt, som viser, i hvor lang Tid de,ved Udgangen af Aaret usluttede Boer have været under Behandling. (Tabel V). Af Oversigten sees, at af de ved Udgangen af usluttede Boer have været under Behandling. a. Dødsboer: i Byerne. Landdistr. Tilsammen. indtil Maaneder.. 0 fra Maaneder til Aar. 0 - Aar til Aar over 0 Aar Tilsammen b. Konkursboer: i Byerne. Landdistr. Tilsammen. indtil Maaneder... 0 fra Maaneder til Aar Aar til Aar Tilsammen. 0 0 Tilsammen Ved Udgangen af henstode saaledes i det Hele usluttede 0 Boer, der have været under Behandling fra til 0 Aar, og Boer, der have været under Behandling i over 0 Aar. Efter Oversigten for henstode ved Udgangen af dette Aar Boer, der havde været under Behandling fra til 0 Aar, og 0 Boer, der havde været under Behandling i over 0 Aar. Nedenstaaende Opgave udviser, i hvilke Jurisdietioner de Boer, der ere ældre end Aar ved Udgangen af, stode under Behandling : Tilsammen.

46 . No.. Over men Over Jurisdictioner. under 0 Aar. 0 Aar. Christiania.. Follo Sorenskriveri.. Nedre Romeriges Sorenskriveri. Sarpsborg... Frederiksstad.. Ide og Markers Sorenskriveri Ham ar.. Kongsvinger Nordre Hedemarkens Sorenskriveri. Soløers Sorenskriveri.. Vinger og Odalens Sorenskriveri. Mellem Gudbrandsdalens Sorenskriveri Toten, Vardal og Bind Sorenskriveri Valders Sorenskriveri.. Drammen.. Kongsberg. Honefos.. Lier, Roken og Hurum Sorenskriveri Laurvig.. Nordre Jarlsbergs Sorenskriveri. Bamble Sorenskriveri. Nedentes Sorenskriveri Stavanger Midthordlands Sorenskriveri Bergen Yttre Sogns Sorenskriveri Aalesund. Molde.. Nordre Sondmore Sorenskriveri Romsdals Sorenskriveri Throndhjem.. Strinde og Selbo Sorenskriveri Fosens Sorenskriveri Saltens Sorenskriveri Vardø Tanens Sorenskriveri Tilsammen 0 Da Departementet derhos har antaget, at det vilde være af Interesse at have Kundskab om, hvorledes Lov af Juni om Konkurs og Konkursboers Behandling, der traadte i Kraft den iste Januar, har virket lige fra dens Begyndelse, har man af Skiftedesignationerne for ladet uddrage og samle lignende Oplysninger om de i behandlede Konkursboer, som de, der ovenfor ere meddelte om den nævnte Slags Boer for Aaret -. Disse Oplysninger har man anseet det hensigtsmæssigt at meddele som et Tillæg til Skiftestatistikken for, hvorfor man her endvidere tillader sig at fremlægge : VII. Oversigt over Boer, der i Aaret ere komne under Skiftebehandling efter Lov af Juni om Kon - kurs og Konkursboers Behandling. (Tillægs - Tabel I). Af denne Oversigt vil sees, at i Aaret ere komne under Behandling 0 Konkursboer, hvoraf i Byerne og i Landdistrikterne 0, og at af disse Konkursboer i Lobet af ere blevne sluttede, hvoraf i Byerne og i Landdistrikterne, samt henstode usluttede ved Udgangen af bemeldte Aar, hvoraf i Byerne 0 og i Landdi - strikterne. Ved at sammenholde nærværende Oversigt med den ovenfor under No. I fremlagte Oversigt vil erfares, at Forholdet mellem Konkursboer i hvert af Aarene og stiller sig saaledes.. By. Land. Tils. By. Land. Tils. Komne under Skiftebehandling. 0 0 I Aarets Lob sluttede - 0 Henstode ved Aarets Udgang usluttede 0 0 VIII. Oversigt som viser de Personers Stilling, hvis Boer i Aaret ere komne under Skiftebehandling efter Lov af Juni om Konkurs og Konkursboers Behandling. ' (Tillægs - Tabel II.). Ifølge denne Oversigt var Antallet af de Personer, hvis Boer i ere komne under Behandling som Konkursboer, med Hensyn til deres iværende Stilling saaledes fordeelt : Byerne. Landdistr. Tilsammen. Embedsmænd.... Bestillings- og Ombudsmænd Handlende, Skibsrhedere, Fa - brik - og Værkseiere... Haandværkere.. Gaardbrugere og Føderaadsfolk HuusmEend og Inderster Søfarende Personer i andre Stillinger Ei angivet Tilsammen 0 0 Med Hensyn til de Personer, hvis Stilling ikke er angivet i Skiftedesignationerne, antages disse som anført - sentligen at kunne henregnes for Byernes Vedkommende til de Handlendes og for Landdistrikternes til Gaardbrugernes Klasse. Forholdet mellem det samlede Antal af de heromhand - lede Personer i de forskjellige Klasser af Stilling i Aarene og vil sees af folgende Sammenstilling :.. Embedsmænd.. Bestillings- og Ombudsmænd. Handlende, Skibsrhedere, Fabrik - og Værkseiere 0 Haandværkere. Gaardbrugere og Føderaadsfolk Huusmeend og Inderster

47 B. No... Transport. Søfarende... Sluttede som fallitte.. Personer i andre Stillinger. Sluttede med Overskud. Ei angivet Ei angivet for : og for :, Tilsammen hvoraf henregnes til Handlende osv, og til Gaardbrugere.. 0 Sammenholdes nærværende Oversigt med den tilsvarende for Aaret vil Forholdet i det Hele i heromhand- Ix. Oversigt over de i Aaret sluttede Boer, der have været tagne under Skiftebehandling efter Lov af lede Henseende i Aarene og sees at were folgende: Juni om Konkurs og Konkursboers Behandling. (Tillægstabel III.).. Heraf vil sees, at de i sluttede Konkursboer ere Behandlingen indstillet (cfr. Kon - opgjorte med folgende Resultat kurslovens 0)... i Byerne. Landdistr. Tilsammen. Extraderede ifølge Accord 0 Behandlingen indstillet (cfr. Sluttede som fallitte. 0 Konkurslovens 0.).. Sluttede med Overskud. Extraderede ifølge Accord. 0 Ei angivet.... Lateris Tilsammen

48 B. No.. Indhold. Table des matières. Tabel, I. Oversigt over de i Aaret ved Rigets Skiftejurisdictioner behandlede Boer Pag. II. Oversigt, som viser de Personers Stilling, hvis Boer i Aaret ere komne under Skiftebehandling efter Lov af Juni om. Kon.- kurs og Konkursboers Behandling III a. Oversigt over de i Aaret sluttede Boer, der have været tagne under Skiftebehandling efter Lov af Juni om Konkurs og Konkursboers Behandling III b. Oversigt over de i Aaret sluttede Dødsboer og andre Boer (Opbudsboer, Opgivelsesboer o. s. v.) ---- IV. Oversigt, som viser i hvor lang Tid de i Aaret sluttede Boer have været under Behandling 0 - V. Oversigt, som viser, i hvor lang Tid de ved Udgangen af Aaret usluttede Boer have været under Behandling Tillægs-Tabel I. Oversigt over Boer, der i Aaret ere komne Under Skiftebehandling efter Lov af Juni om. Kon.kursog Konkursboers Behandling..... II. Oversigt, som viser de Personers Stilling, hvis Boer i Aaret ere komne under Skiftebehandling efter Lov af Juni om Konkurs og Konkursboers Behandling III. Oversigt over de i Aaret sluttede Boer, der have været tagne under Skiftebehandling efter Lov af Juni om Konkurs og Konkursboers Behandling Den norske Regjerings Indberetning om Skiftevæsenets Tilstand i Norge i Aaret Tableau I. Nombre et description des biens provenant de successions, faillites etc. et placés sous l'administration des autorités publiques pendant l'année II. Etat civil des personnes déclarées en état de faillite pendant l'année en vertu de la loi du Juin III a. Nombre des faillites déclarées en vertu de cette même loi et terminées pendant l'année, et compte-rendu de la situation de chacune d'elles - III b. Nombre des successions etc. réglées pendant l'année par les soins des autorités publiques, et compte-rendu de la situation de chacune d'elles IV. Durée du temps pendant lequel les successions, faillites etc., réglées en, sont restées sous l'administration des autorités publiques - V. Durée du temps pendant lequel les successions, faillites etc., non réglées à; la fin de l'année, sont restées sous l'administration des autorités publiques Tableau supplémentaire I. Nombre et description des faillites déclarées pendant l'année en vertu de la loi du Juin.... II. Etat civil des personnes déclarées en état de faillite pendant l'année en vertu de la loi du Juin... III. Nombre des faillites déclarées en vertu de la loi du Juin et terminées pendant l'année Rapport du Gouvernement Royal de Norvège sur l'état des successions et faillites dans le Royaume pendant l'année page

49 Trykfeil: pag.. Indstilling af "de Juli " skal være de Juli. -. Levanger i de Spalte "" skal være -. Nordre Helgelands Sorenskriveri i de Spalte "" skal viere. -. Søndre Østerdalens Sorenskriveri i te Spalte "" skal være ff. Overskriften ved Tabel V. "i Aaret usluttede Boer" skal være: ved Udgangen af Aaret usluttede Boer.

50

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t STATISTIK OVER NORGES KOMMUNALE FINANTSER t I ADRET 1877, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1881. Indhold. Table des matières. Side. Pages. V Indledning

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række. TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER I AARENE 0 og (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers pendant les années 0 et ) UDGIVNE AF DET STATISTISKE

Læs mere

SKIFTEVÆSENET I NORGE

SKIFTEVÆSENET I NORGE N.. TABELLER VEDKOMMENDE SKIFTEVÆSENET I NORGE l AARET TILLIGEMED Opgave ver de efter OverfrmynderRegnskaberne fr Aaret under Rigets Overfrmynderiers Bestyrelse i dette Aar henstaaende Midler. Udgivne

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme série.) - findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. - 0 Juni, S. -. - - findes opferte

Læs mere

FOLKEMÆNGDENS BEVTGELSE

FOLKEMÆNGDENS BEVTGELSE C. No.. TAB ELLER VEDKOMMENDE FOLKEMÆNGDENS BEVTGELSE I AARET TILLIGEMED NOGLE HOVEDOPGAVER FOR AARENE. UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. Rigets

Læs mere

C RKE BREUER

C RKE BREUER B N CRK BRUR FOR KONGRIGT NORG FOR AART 8 SAMT DN KONGLIG NORSK RGJRINGS TINDRDANIGST INDSTILLING AF NOVMBR 89 CHRISTIANIA TRYKT I RINGVOLDS BOGTRYKKRI 89 B N Tabel I Opave ver de i Aaret 8 ved civile

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A. No.. BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGE FOR AARET 877. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGT RYKKERI. 879. Indhold. No..

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme serie.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -.

Læs mere

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET 1876. INDTÆGTER OG UDGIFTER. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. 1877. U D GIVEN AF CH RISTIANIA.

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET 1876. INDTÆGTER OG UDGIFTER. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. 1877. U D GIVEN AF CH RISTIANIA. 7. OVERSIGT OVER JORDAFGIFTSFONDETS INDTÆGTER OG UDGIFTER AARET 876. U D GIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. CH RISTIANIA. YKT I H. IONSBERGS 0GTRYK KER. 877. Reo.ister. Pqg I.

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1869

FATTIGSTATISTIK FOR 1869 A. lao.. FATTIGSTATISTIK FOR UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA - B. M. BENTZEN.. RfJSUMPJ. La présente statistique contient: 0 TABLEAU de tous les pauvres assistés

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-30 Juni 889, S. -7. -

Læs mere

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT I ADRET J879. INDTÆGTER OG UDGIFTER. A. Nr. 7. DEPARTEMENTET FOR gi&ke- OG IINDE&VISftINGSYIESE&ET

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT I ADRET J879. INDTÆGTER OG UDGIFTER. A. Nr. 7. DEPARTEMENTET FOR gi&ke- OG IINDE&VISftINGSYIESE&ET A. Nr. 7. OVERSIGT OVER JORDAFGIFTSFONDETS INDTÆGTER OG UDGIFTER I ADRET J879. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR gi&ke- OG IINDE&VISftINGSYIESE&ET. CHRISTIANIA, T RYttT i H. TONS BERGS 604ï RY:iKER1. 1880.

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A No BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGES LANDDISTRIKT FOR AARET 8, UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDER VISNINGSVÆSENET CHRISTIANIA TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI 8 Indhold Pag

Læs mere

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række 71. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SPARERANKER I AARET 1902. (Statistique des caisses d'épargne pour l'année 1902.) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA.

Læs mere

NORGE SK IBSFART TABELLER DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. C. No. 3c. I AARET 1871. CHRISTIANIA. 1873. UDGIVNE AF TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.

NORGE SK IBSFART TABELLER DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. C. No. 3c. I AARET 1871. CHRISTIANIA. 1873. UDGIVNE AF TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. C. No. c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGE SK IBSFART I AARET. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. Skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjæftigede i regnet

Læs mere

TABELLER KONGERIGET NORGE. B. No. 1. FOR AARET DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS UNDERDANIGSTE INDSTILLING AF 24 Juni CHRISTIANIA

TABELLER KONGERIGET NORGE. B. No. 1. FOR AARET DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS UNDERDANIGSTE INDSTILLING AF 24 Juni CHRISTIANIA B N TABLLR FOR KONGRIGT NORG FOR AART SAMT DN KONGLIG NORSK RGJRINGS UNDRDANIGST INDSTILLING AF Juni CHRISTIANIA TRYKT I RINGVOLDS BOGTRYKKRI B N Tabel Opave ver de i Aaret ved civile cmbinerede Retter

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisieme série.) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-0 Juni 889, S. -7. 86-46

Læs mere

C. No. 3 c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET 1873. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI.

C. No. 3 c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET 1873. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI. C. C. No. c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI. ,,t Skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjoeftigede

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880.

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880. C. No. b. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I A.ARET 88. UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. I 880. Norges Handelsflaade er i 88 bleven forøget

Læs mere

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET A. Nr. INDTÆGT KR OG UDGIFT Pln DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVIESENET

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET A. Nr. INDTÆGT KR OG UDGIFT Pln DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVIESENET A. Nr. OVERSIGT JORDAFGIFTSFONDETS OVER INDTÆGT KR OG UDGIFT Pln AARET U D G I V E N AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVIESENET. CHRISTIANIA, TRYKT I IL IONSI3ERGS BOGTRYKKERI. 1879. Register.

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. C. No. 3 e. I AA.RET 1872. CHRISTIANIA, 1874. UDGIVNE AF VEDKOMMENDE

NORGES SKIBSFART TABELLER DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. C. No. 3 e. I AA.RET 1872. CHRISTIANIA, 1874. UDGIVNE AF VEDKOMMENDE C. No. e. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I AA.RET. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA, TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. , skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjæftigede i

Læs mere

*) See explanations page 293. Se forklaringer side 295.

*) See explanations page 293. Se forklaringer side 295. Norwegians in America, their History and Record by Martin Ulvestad, Volume 2 Index of Part 2 Indhold over Anden Del ( aa and æ indexed with a and ø indexed with o ) Deb Nelson Gourley, Astri My Astri Publishing,

Læs mere

ALMUESKOLEVÆSENETS TILSTAND

ALMUESKOLEVÆSENETS TILSTAND A. No.. BERETNING OM ALMUESKOLEVÆSENETS TILSTAND I KONGERIGET NORGES LANDDISTRIKT FOR AARENE 86l-863. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. CHRISTIANIA. - Indhold. Table des matières.

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 1910.) Utgit av

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 1910.) Utgit av NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V.. ARBEIDSLØNNINGER 90. (Gages annuels des domestques et salares des ouvrers en 90.) Utgt av DET STATISTISKE CENTRALBYBAA. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO.

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A. No.. BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGE FOR AARET 8. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. 88. Indhold. Side. No.

Læs mere

Fjerde Række Nr. 60. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 1900) UDGIVNE AF KRISTIANIA.

Fjerde Række Nr. 60. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 1900) UDGIVNE AF KRISTIANIA. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Fjerde Række Nr. 60. TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER I AARET 00. (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 00) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

Læs mere

OVERSIGT OVER. i Aaret fra lste Juli 1883 til 30te Juni UDGIVEN AF. Kirke- og Undervisnings-Departementet. CHRISTIANIA.

OVERSIGT OVER. i Aaret fra lste Juli 1883 til 30te Juni UDGIVEN AF. Kirke- og Undervisnings-Departementet. CHRISTIANIA. OVERSIGT OVER JORMAIGIFTSFONDETS INDTIEGTER OG UDGIFTER i Aaret fra lste Juli 1883 til 30te Juni 1884. UDGIVEN AF Kirke- og Undervisnings-Departementet. CHRISTIANIA. TRYKT I RINGVOLDS BOGTRYKKERL 1884.

Læs mere

FATTIG-STATISTIK FOR 1868.

FATTIG-STATISTIK FOR 1868. A. No.. FATTIGSTATISTIK FOR 88. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA. B. M. BENTZEN. 87. Forord. Der er Udsigt ti. at den ber brugte Maade at tage Tal paa de Faltige (se

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Raekke. (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.)

Norges officielle Statistik, Anden Raekke. (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) Norges officielle Statistik, Anden Raekke. (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No.. Skolestatistik, 0. (Statistique de l'instruction publique, volumes.) A.. Fattigstatistik &, 0,.

Læs mere

OVERSIGT OVER INDLEGTER 00 UDGIFTER. i Aaret fra lste Juli 1884 til 30te Juni 1885, UDGIVET AF. Kirke- og Tindervisnings-Departementete KRISTIANIA.

OVERSIGT OVER INDLEGTER 00 UDGIFTER. i Aaret fra lste Juli 1884 til 30te Juni 1885, UDGIVET AF. Kirke- og Tindervisnings-Departementete KRISTIANIA. OVERSIGT OVER FORDAFGIFTSFONDETS INDLEGTER 00 UDGIFTER i Aaret fra lste Juli 1884 til 30te Juni 1885, UDGIVET AF Kirke- og Tindervisnings-Departementete KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1886.

Læs mere

NORGES FISKERIER WIER

NORGES FISKERIER WIER C. No. 9. BERETNINGER OM NORGES FISKERIER WIER 07 00 874 SAMT OVERSIGTER OVER UDBYTTET AF SAMME FISKERIER I AARENE 866-874. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE, CHRISTIANIA. ITRYKT I DE MALLINGSKE OG

Læs mere

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række,

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. 880 Juni 889, S. 7. 86. Strafarbeidsanstalter

Læs mere

Af Norges officielle Statistik er udkommet:

Af Norges officielle Statistik er udkommet: Af Norges officielle Statistik er udkommet: Ældre Række ( A. No. i. Skolestatistik. 8-78. Hefter. For 87 omhandle Beretningerne kun Almueskolevæsenet og alene for 87 og 870 Almueskolevæsenet i Byerne.

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Fjerde Række Nr.. Folketællingen i Kongeriget Norge December 900. Andet Hefte. Folkemængde fordelt efter Kjøn, Alder og ægteskabelig Stilling. (Recensement du Décembre 900:

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A. No. 1. BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGES LANDDISTRIKT FOR ARRET 1869. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET, CHRISTIANIA. - B. M. BENTZEIN. I 8 7. Indhold.

Læs mere

CRIMINALSTATISTISKE TABELLER

CRIMINALSTATISTISKE TABELLER B N, CRIMINALSTATISTISKE TABELLER FOR KONGERIGET NOUE FOF AARET, SAMT DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS UNDERDANIGSTE I\DSTILLING AF E AUGUST CHRISTIANIA TRYKT HOS CHR SCHIBSTED B N Tabel ivmmt, ver de ved

Læs mere

OVERSIGT OVER INDIVEGTER OG UDGIFTER. i Aaret fra lste Juli 1885 til 30te Juni UDGIVET AF. Kirke- og Undervisnings-Departementgt. KRISTIANIA.

OVERSIGT OVER INDIVEGTER OG UDGIFTER. i Aaret fra lste Juli 1885 til 30te Juni UDGIVET AF. Kirke- og Undervisnings-Departementgt. KRISTIANIA. OVERSIGT OVER JOIlfilagIFTSFONDETS INDIVEGTER OG UDGIFTER i Aaret fra lste Juli 1885 til 30te Juni 1886. UDGIVET AF Kirke- og Undervisnings-Departementgt. KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1887.

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1867.

FATTIGSTATISTIK FOR 1867. UDGIVEN I AARET. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. A. No.. FATTIGSTATISTIK FOR. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA. B. M. BENTZEN. (UN RESUME EN FRANÇAIS SE TROUPE APRÈS

Læs mere

Den kg11 norske Kunst- og Haandurksskole

Den kg11 norske Kunst- og Haandurksskole Aarsberetning fra Den kg11 norske Kunst- og Haandurksskole i Christiania, SkOleaaret 1894-1895. Christiania. Morten Johansens Bogtrykkert. 1895. / 187,' Skole-Ef'terretninger for Skoleaaret 1894-1895.

Læs mere

PET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFONDS

PET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFONDS A. Nr. 4. OVERSIGT OVER PET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFONDS INDT.zzEGTER OG IMG-IFTER I AARET8. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG ITNDERVISNINGSTIESENET. CHRISTIANIA. TR YK T I H. TONSBERGS BOGTRYKKERI.

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A No BERETNNG OM SKOLEVÆSENETS TLSTAND KONGERGET NORGES LANDDSTRKT FOR AARET 868 UDGVEN AF DEPARTEMENTET FOR KRKE OG UNDERVSNNGSVESENET CHRSTANA B L BENTZEN 8 7 ndhold Tabeller der stiftsvis udvise Almuskolevæsenets

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.). Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 90 og 90. (Mouvement

Læs mere

N-01--tGEs postyriesen

N-01--tGEs postyriesen II _ jj -T-11- NORGES OFFICIELLE STATISTIK. NY REKKE, UDGIVEN I AARET 1884. F. No. c_2 TABELLER ' 1:1)1iONINIKND N-01--tGEs postyriesen FOR A_A_IEZIA:T1 (Igivne at Nlarme- og Post-Departementet. KFIISTIANIA.

Læs mere

TABELLER KOGERIGET NORGE. B. No. 1. FOR AARET 1873 CHRISTIANIA. DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS U NDERDANIGSTE INDSTILLING AF 24 SEPTEMBER 1875.

TABELLER KOGERIGET NORGE. B. No. 1. FOR AARET 1873 CHRISTIANIA. DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS U NDERDANIGSTE INDSTILLING AF 24 SEPTEMBER 1875. B N TABELLER FOR KOGERGET NORGE FOR AARET SAMT DEN KONGELGE NORSKE REGJERNGS U NDERDANGSTE NDSTLLNG AF SEPTEMBER CHRSTANA TRYST RNGVOLDS BOGTRYKKER B N Tabel Opgave ver de i Aaret ved civile g cmbinerede

Læs mere

AoRGEs 111ADEL og sliffisurt

AoRGEs 111ADEL og sliffisurt No. labeller VEDKOMMENDE AoRGEs ADEL og sliffisurt I AARET 8. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRIS TIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. 8. III i dhold. No.. Tabel over de til Udlandet udførte

Læs mere

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS A. Nr. 3. OVERSIGT OVER OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS INDTÆGTER OG UDGIFTER AARET 1873. UDGIVEN AF BEPAR,TEMENTET FOR KIRKE- OG TINDERVISNINGSVESENET. CHRISTIANIA. TRYKT 1 H. T9NSBERGS BOGTRYKKER1. 1874. Register.

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 1900. Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 1900: Aperçu général) Udgivet af

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 1900. Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 1900: Aperçu général) Udgivet af NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 900. Folketællingen i Kong Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 900: Aperçu général) Udgivet af Det statistiske Centralbureau. ' > * Kristiania. I Kommission

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 906: Nr.. Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.). Folkemængdens Bevægelse 90 og

Læs mere

FOL KETÆLLINGEN I NORGE

FOL KETÆLLINGEN I NORGE C. No.. RESULTATERNE AF FOL KETÆLLNGEN NORGE JANUAR 876. UDGVET AF DET STATSTSKE CENTRALBUREAU. KRSTANA. TRYKT DET STEENSKE BOGTRYKKER. 87888. Med de nu udgivne tre Hefter er det Tabelværk, der fremstiller

Læs mere

Oskar Vistdal. Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker

Oskar Vistdal. Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker Oskar Vistdal Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker Vedlegg til Gunnar Gunnarsson og Norge Fræðirit Gunnarsstofnunar 2 Gunnar Gunnarsson-instituttets skriftserie 2 Skriðuklaustri

Læs mere

Den kg1.1 norske Kunst- og Haandurksskole

Den kg1.1 norske Kunst- og Haandurksskole Aarsberetning fra Den kg1.1 norske Kunst- og Haandurksskole i Christiania. 1890-1891. 0 c Christiania. Morten Johansens Bogtrykkeri. 1891. á Skole-Ef'terretninger for Skoleaaret 1890-1891. Skolens Overbestyrelse

Læs mere

OPLYSNINGSVIESENETS FONDS

OPLYSNINGSVIESENETS FONDS Nr.. OVER SIGT OVER OPLYSNINGSVIESENETS FONDS INDIVEG-T PIR OG U-DG-IFTER AARET 187. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG 1I1UDERVISNINGSV/ESENET. CHRISTIANIA. TRYKT I H. TONSBERGS BOGTRYKKERI, 1877.

Læs mere

Ç?-2)061.-D BERETNING SUNDHEDSTILSTANDEN OG MEDICINALFORHOLDENE. cf) CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENKE BOGIIYKKERL. g/o. e.)

Ç?-2)061.-D BERETNING SUNDHEDSTILSTANDEN OG MEDICINALFORHOLDENE. cf) CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENKE BOGIIYKKERL. g/o. e.) Ç?-2)061.-D BERETNING OM SUNDHEDSTILSTANDEN OG MEDICINALFORHOLDENE X cf) 8 5L CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENKE BOGIIYKKERL g/o e.) BERETNING OM SUNDIIEDSTILSTANDEN OG MEDICINALFORIIOLDENE I NORGE IFØLGE

Læs mere

ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde:

ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde: Utrag fra Den almindelige bygningslovgivning ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde: http://urn.nb.no/urn:nbn:no-nb_digibok_2013062008043 Lov om bygningsvæsenet for

Læs mere

CRIMINALSTATISTISKE TABELLER

CRIMINALSTATISTISKE TABELLER B. No,. CRIMINALSTATISTISKE TABELLER FOR KONGERIGET NORGE FOR AARET S, SAMT DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS UNDERDANIGSTE INDSTILLING AF FEBRUAR l. CHRISTIANIA. TRYST HOS CHR. SCHIBSTED.. B. No. I. Tabel

Læs mere

NUM WO- 111101111111E1

NUM WO- 111101111111E1 C. No. 0. KOMMUNALE FORIIOLDE NUM WO 0E AARET. UDGIVET AF DEPARTEMENTET FOR HT INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. 7. Til den Kongelige Norske Regjerings Departement for det Indre. Som

Læs mere

FATTIGITATIoni FOR ts7,

FATTIGITATIoni FOR ts7, A. No.. FATTIGITATIoni FOR ts, u. (TE AARGANG-.) UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. KRISTIANIA. TRYKT I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 9. Indhold. Side. Oversigt.. IIIXXII. Tabeller:

Læs mere

Den kgl. norske Kunst- og Ilaandurksskole

Den kgl. norske Kunst- og Ilaandurksskole Aarsberetning fra Den kgl. norske Kunst- og Ilaandurksskole i Christiania. Skoleaaret 1899 i000. Christiania. Morten Johansens Bogtrykkeri. 1900. Skole-Efterretninger for Skoleaaret 1899-1900. Skolens

Læs mere

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag alta: Kilden, tlf. 78 44 01 01. andebu: Vevkroken, Grantoppen, tlf 94 13 71 10. arendal*: Husfliden, tlf. 37 00 53 10. bardufoss: Husfliden

Læs mere

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no BABY FESTDRAKT 21 MOD. 6 2 Kåpe. Baby Panda MOD. 6 Kjole. Baby Panda 3 MOD. 7 4 Knebukse, jakke, lue og strømper. Baby Panda MOD. 7 Knebukse, jakke og strømper. Baby Panda 5 MOD. 10 6 Nikkers og vest.

Læs mere

NORGES POSTVASEN TABELLER. rij FOR A_A_RET 1885. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Departementet for det Indre. (Statistique postale pour l'année 1885)

NORGES POSTVASEN TABELLER. rij FOR A_A_RET 1885. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Departementet for det Indre. (Statistique postale pour l'année 1885) NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 26. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVASEN FOR A_A_RET 1885. (Statistique postale pour l'année 1885) Udgivne af Departementet for det Indre. Poststyrelsen.

Læs mere

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS A. Nr. 3. OVERSIGT OVER OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS INDTÆGT FUIR OG UDGIFTER AARET 9. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. CHRISTIANIA. TRYKT i H. l'onsbergs BOGTRYKKERI. 1880. Register..

Læs mere

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46.

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række Nr.. Fattigstatistik for Aaret 1. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1) Udgiven af Det statistiske Centralbureau. KRISTIANIA. Kommission hos H.

Læs mere

DEN NORSKE STATSTELEGRAFS

DEN NORSKE STATSTELEGRAFS P. No. If. DEN NORSKE STATSTELEGRAFS F OR 8 6S. AF GIVEN TIL MARINE- OG POSTDEPARTEMENTET AF TELEGØAF-DIREKTØREN. Ø^Ø^Ø CHRISTIANIA. TRYST I W. C. FABRITIUS'S BOGTRYKJiERI. 86. Indhold. Pag. Beretning

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK1. Tredie Reekke No. 87. TA: ELLER. vedkommende FOR AARET (Statistique postale pour 1' anne'e 1888.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK1. Tredie Reekke No. 87. TA: ELLER. vedkommende FOR AARET (Statistique postale pour 1' anne'e 1888. NORGES OFFICIELLE STATISTIK1 Tredie Reekke No. 87. TA: ELLER 11 ) :ES vedkommende POSTVIESEN FOR AARET (Statistique postale pour 1' anne'e ) Udgivne af Departementet for det Indre, Poststyrelsen. R IS

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Nr.. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 898. (Rapport sur l'état sanitaire et niédical.) -. Sindssygeasylernes

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aaraberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.)

Læs mere

lonitninsfonfillips OVERSIGT INDMITER OG UDGIFTER Aaret iste Juli 1887 til 30te Juni Kirke- og Undervisnings-Departementet, KRISTIANIA

lonitninsfonfillips OVERSIGT INDMITER OG UDGIFTER Aaret iste Juli 1887 til 30te Juni Kirke- og Undervisnings-Departementet, KRISTIANIA OVERSIGT OVER lonitninsfonfillips INDMITER OG UDGIFTER Aaret iste Juli 1887 til 30te Juni 1888. UDGIVET AF Kirke- og Undervisnings-Departementet, KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1889. Register.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

Oversigt. over KONGERIGET NORGES. Afsluttet 31 Oktober Udgiven. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo.

Oversigt. over KONGERIGET NORGES. Afsluttet 31 Oktober Udgiven. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo. Oversigt over KONGERIGET NORGES civile, geistlige og judicielle Inddeling. Afsluttet 31 Oktober 1889. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo. 1889. CW6 Pris:

Læs mere

Den kg1. norske Kunst- og Haandwerksskole

Den kg1. norske Kunst- og Haandwerksskole Aarsberetning fra Den kg1. norske Kunst- og Haandwerksskole i Christiania. Skoleaaret 1902-1903. Christiania. Morten Johansens Bogtrykkeri. 1903. Skole-Efterretnin g er for Skoleaaret 1902-1903. Skolens

Læs mere

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS A. Nr. 3. OVERSIGT OVER OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS INDTÆGTER OG UDGIFTER I 1 STE HALVAAR 1880. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. CHRISTIANIA. TRYKT I IL TØNSBERGS BOGTRYKKERI,

Læs mere

STATISTISKE OPGAVER. F. No 2. FOR A_ALRET 10677. POST-DEPARTEMENTET. MARINE - II darbeidede efter de ifolge Bernerkonventionen foretagne OptaAlinger.

STATISTISKE OPGAVER. F. No 2. FOR A_ALRET 10677. POST-DEPARTEMENTET. MARINE - II darbeidede efter de ifolge Bernerkonventionen foretagne OptaAlinger. F. No 2. STATISTISKE OPGAVER vedkommende,bet NoBIKE p osiullsen. II darbeidede efter de ifolge Bernerkonventionen foretagne OptaAlinger. FOR A_ALRET 10677. UDGIVNE AF MARINE - OG POST-DEPARTEMENTET. CHRISTIANIA.

Læs mere

OiZiiNliZSt'sl: Af / OiZitiLSc! b/ O L I K I K I ^ I O I L ^ KsbsnkAvn / dvpekikazsn

OiZiiNliZSt'sl: Af / OiZitiLSc! b/ O L I K I K I ^ I O I L ^ KsbsnkAvn / dvpekikazsn OiZiiNliZSt'sl: Af / OiZitiLSc! b/ O L I K I K I ^ I O I L ^ KsbsnkAvn / dvpekikazsn ?ot" Os)I/smnZSl' OM Os)^3v nsr OZ bk'uzs^srtizkscisr; SS vsniizle vvvwv.l

Læs mere

C. No. 1. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET 1868. IIDGI\'I^E DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTAY%KERI. DECEMBER 1870.

C. No. 1. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET 1868. IIDGI\'I^E DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTAY%KERI. DECEMBER 1870. C. No.. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET. IIDGI\'I^E AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTAY%KERI. DECEMBER 0. Til den kongelige Norske Regjerings Departement for det Indre.

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxiérne série,)

Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxiérne série,) Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxiérne série,) A. No. I. A. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique. volumes.). Fattigstatistik

Læs mere

SUNDHEDSTILSTANDEN 0G MEDICINALFORHOLDENE I YON

SUNDHEDSTILSTANDEN 0G MEDICINALFORHOLDENE I YON C. no. 4. BERETNING SUNDHEDSTILSTANDEN 0G MEDICINALFORHOLDENE I YON 18;9. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. 1861. III Indhold. I. Beretning om Sundhedstilstanden

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.) Norges Officielle Statistik, række V (Statistique officielle de la Norvége, série V) Trykt 906: Nr Sindssygeasylernes Virksomhed 90 (Hospices d'aliénés) Folkernsengdens Bevægelse 90 og 90 (Mouvement de

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) orges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la orvège, Cinquième série.) Trykt 0: r.. Sindssygeasylernes Virksomhed 0. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 0 og 0. (Mouvement

Læs mere

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik.

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. UDGIVEN I AARET 882. NY RÆKKE. C. No.. Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. Indledning til Tabeller indeholdende Resultaterne af Folketællingen i Norge i Januar 876. Udgivet

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

(Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. I. Uddrag af A arsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

F. No. 1. DEN NOME STATSTELEGRAFS 8TATHIIK FOB S S. AFGIVEN TIL MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET TELEGRAF-DIREKTOREN. CHRISTIANIA.

F. No. 1. DEN NOME STATSTELEGRAFS 8TATHIIK FOB S S. AFGIVEN TIL MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET TELEGRAF-DIREKTOREN. CHRISTIANIA. F No DEN NOME STATSTELEGRAFS 8TATHIIK FOB S S AFGIVEN TIL MARINE OG POSTDEPARTEMENTET AF TELEGRAFDIREKTOREN CHRISTIANIA TRYKT I W C FABRITIUS'S BOGTRYKKERI 864 Indhold Beretning for Aaret 863 Pa g (Rapport

Læs mere

Kristiania den 2den Mai A. N. Kiær. N. R. Bull.

Kristiania den 2den Mai A. N. Kiær. N. R. Bull. Med de nu udgivne tre Hefter er det Tabelværk, der fremstiller Resultaterne af den i Januar 1876 afholdte Folketælling, afsluttet. Det har været et omfattende Arbeide, der har krævet betydelige Udgifter

Læs mere

PET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFONDS

PET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFONDS A. Nr. 4. OVERSIGT OVER PET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFONDS INDTÆGTER OG UDGIFTER I AARET l87. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIKE- OG IIftDEB4ISNINffSYIESEftET, CHRISTIANIA. lal'rt I H. TØNSBERGS BO QT RYABERI.

Læs mere

SET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFOND S

SET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFOND S 1872 A. Nr. 4. OVERSIGT OUR. SET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFOND S INDTÆGTER OG UDGIFTER ADRET UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR BIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. CHRISTIANIA. TR YICT 1 H. TØ N ØBERGS BOGTRYgKERI.

Læs mere

Lnr Valgdistrikt Etternavn Fornavn Fodt Død Tittel Eidsvollsrep Rnr Supnr

Lnr Valgdistrikt Etternavn Fornavn Fodt Død Tittel Eidsvollsrep Rnr Supnr Representanter på det overordentlige Storting 1814 (Kilde NSD) Tabellen kan i MSWord sorteres på de forskjellige kolonner. Lnr Valgdistrikt Etternavn Fornavn Fodt Død Tittel Eidsvollsrep Rnr Supnr 58*

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No KRISTIANIA DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. I AARET 1890.

NORGES SKIBSFART TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No KRISTIANIA DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. I AARET 1890. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 9. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I AARET 890. (Statistique de la navigation de la Norvége pendant l'année 890) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

Læs mere

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens Ark No 26/1880 Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens 17 19. 17 Ligningskommissionen bestaar af 9 Medlemmer. Den vælger selv sin Formand og Næstformand.

Læs mere

KONGERIGET NORGES. Oversigt. civile, geistlige og judicielle Inddeling. Det statistiske Centralbureau. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven. Kristiania.

KONGERIGET NORGES. Oversigt. civile, geistlige og judicielle Inddeling. Det statistiske Centralbureau. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven. Kristiania. Oversigt over KONGERIGET NORGES civile, geistlige og judicielle Inddeling. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H, A s chehoug 8z C o. 1893.

Læs mere

DE FASTE EIENDOMME TABELLER. C. No. 11. ARENE 1866-70. DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF

DE FASTE EIENDOMME TABELLER. C. No. 11. ARENE 1866-70. DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF C. No.. TABELLER VEDKOMMENDE DE FASTE EIENDOMME I ARENE 8660. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I RINGVOLDS BOGTRYKKER I. 8. De Oplysninger der findes samlede i nærværende Hefte

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrieme série )

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrieme série ) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrieme série ) Nr. 1. 81 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. 1 Januar 1901 31 December

Læs mere

Sammendrag af de norske Byers epidemiske Lister for Januar Maaned 1891.

Sammendrag af de norske Byers epidemiske Lister for Januar Maaned 1891. 1 Sammendrag af de nrske Byers epdemske Lster fr Januar Maaned 1891 (Meddelt af Medcnalstyrelsen) tn 77 clp) CO C) cbd4 a; '6) (4 : 4 4 : " cu :g 74 4 11 b c C' ' " 5 F' ' ) r: 4c'14 7 t 49 v ta a Krstana

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik rn. v. 182830 Juni 1889, S. 22-27.

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFCELLE STATSTK. Fjerde Række Nr.. Folketællingen i Kongeriget Norge December 00. Tredie Hefte. Beboede Huse og Husholdninger. (Recensement du Décembre 00: Maisons habitées et ménages) Udgivet

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række.

Norges officielle Statistik, Anden Række. Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No.. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique, 2 volumes.) A. 2. Fattigstatistik

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET 1897. (Statistique postale pour rannée 1897.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET 1897. (Statistique postale pour rannée 1897. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET (Statistique postale pour rannée ) UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR DE OFFENTLIGE ARBEIDER, POSTSTYRELSEN.

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere