Kære Hassan Nur Wardere

Save this PDF as:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kære Hassan Nur Wardere"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Hassan Nur Wardere, MB Kære Hassan Nur Wardere 20. oktober 2017 Sagsnr Dokumentnr Tak for din henvendelse af den 6. oktober 2017, hvor du har stillet spørgsmål til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen vedrørende en opfølgning på sagen om social kontrol, der blev behandlet i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 28. august Spørgsmål Jeg vil gerne have en opfølgning på sagen om social kontrol, der var på dagsorden ved mødet i BIU den 28. August. Hvad har forvaltningen foretaget sig i den mellemliggende periode, og hvilke initiativer planlægger i resten af 2017? Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens svar I nedenstående tabel fremgår Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens status på hver indsats, herunder hvilke aktiviteter forvaltningen har afviklet siden udvalgets møde den 28. august 2017, og hvilke aktiviteter der er planlagt for resten af Udvalget vil modtage en status på implementeringen af alle indsatser primo 2018 i forbindelse med status på Integrationshandleplan BIU-vedtaget indsats 1 Status oktober 2017 Styrket indsats målrettet unge Aktiviteter for elever på udskolingstrin Midler afsat årligt i : 0,5 mio. kr. (fortsættelse fra 2016) Formål: Oplyse børn og unge om deres rettigheder, handlemuligheder og egen adfærd for at forebygge social kontrol og modkultur. Indhold: Skoleindsatsen, som blev igangsat med Integrationsaftale , skal videreudvikles, så den, ud over at oplyse de unge om deres rettigheder og handlemuligheder, også har fokus på de unges egen adfærd i forhold til social kontrol. Skoleindsatsen, som tidligere kun har været udbudt for udskolingstrinnet, skal udvides til også at omfatte mellemtrinnet gennem f.eks. ung til ung-dialogaktiviteter, I uge 38 kørte kampagnen Kærlighed er en ret til forebyggelse af social kontrol på byens abribusser samt oplysning om social kontrol på Facebook og kk.dk. BUF og SOF har været orienteret om kampagnen med opfordring om at inddrage kampagnen i undervisningen eller i dialogen med børn/unge Koncept for dialog og oplysning til børn/unge på mellemtrin samt i klubber, foreninger og de sociale medier er udviklet Direktionen Rådhuset 1599 København V Telefon Godkendt af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 28. august

2 undervisningsmaterialer, workshop og teater. I udviklingen af indsatsen for mellemtrinnet skal desuden være fokus på identitet og modkultur. Endelig skal indsatsen målrettet unge udvides til at inddrage klubber, foreninger og de sociale medier. Der vil være fokus på, at indsatsen sammentænkes med det øvrige pædagogiske arbejde og i forlængelse af eksisterende lokale tiltag. Samlet mål for : Indsatsen når ud til minimum børn og unge på skoler, klubber og foreninger mm. Øget samarbejde mellem kommune og friskoler Midler afsat årligt i : 0,2 mio. kr. Formål: Udbrede skoleindsatsen til relevante friskoler, herunder fokus på forebyggelse af reproduktion af social kontrol blandt de unge selv. Indhold: Skoleindsatsen udbredes til relevante friskoler, og der udvikles tilbud særligt målrettet behov og udfordringer på de københavnske friskoler, herunder f.eks. forumteater, workshops og oplæg om social kontrol. Samlet mål for : Indsatsen når ud på minimum 5 friskoler. Inddragelse af forældre og lokalmiljø Midler afsat årligt i : 0,5 mio. kr. Formål: Iværksætte forebyggelsesindsatser i udsatte og lukkede miljøer mhp. at etablere samarbejde med forældre samt nå ud til særligt isolerede kvinder. Indhold: Samarbejde med civilsamfundsorganisationer som Bydelsmødre og andre lokalt forankrede forældregrupper og kvindeklubber, der deler ekspertgruppens definition af social Dialogaktiviteter på skoler Indsats på de sociale medier Der indgås resultatkontrakter med valgte leverandører, hvor leverancer og succeskriterier konkretiseres Rekruttering af nye skoler, klubber og foreninger mm. Planlægning af dialogaktiviteter i 2018 Dialog med udvalgte skoler om kommunens tilbud til skoler, herunder undervisningsmateriale og dialogaktiviteter for lærere, elever og forældre Dialog med relevante aktører herunder formand for Dansk Friskoleforening mhp. at udbrede samarbejdet om indsatsen mod social kontrol på fri- og privatskoler Rekruttering af nye skoler til indsatsen Dialogaktiviteter på skoler og planlægning af yderligere aktiviteter i 2018 Med Budget 2018 blev der afsat 1,8 mio. kr. årligt til udbredelse af skolesocialrådgivere på fri- og privatskoler. BIF er i dialog med SOF og BUF om at iværksætte indsatsen fra 2018 Oprettelse af netværk i samarbejde med Socialforvaltningen for skolesocialrådgivere på folkeskoler samt fri- og privatskoler i København med fokus på arbejdet med forebyggelse af social kontrol Koncept for indsatsen er udviklet Leverandører for indsatsen og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget er den 2. oktober 2017 orienteret om valg af leverandører Indgåelse af resultatkontrakter med valgte leverandører, hvor leverancer og succeskriterier er konkretiseret Bydelsmødre afholder landsmøde om social kontrol og aktiviteter for relevante Side 2 af 5

3 kontrol og som aktivt ønsker at arbejde for definitionen. Indsatsen består bl.a. af møderækker for forældre i udsatte boligområder og efteruddannelse til bydelsmødre eller andre relevante Boligorganisationer i de pågældende områder vil blive inddraget. Samlet mål for : Indsatsen når ud til minimum 500 forældre. Kompetenceudvikling af fagpersoner Midler afsat årligt i : 0,6 mio. kr. Formål: Sikre at relevant fagpersonale omkring de unge har kompetencer til at identificere og reagere på tegn på social kontrol blandt unge. Indhold: Opkvalificering af fagpersoner gennem kurser og vidensoplæg, bl.a. i samarbejde med Etnisk Konsulentteam og enheden i Undervisningsministeriet, som arbejder med forebyggelse af social kontrol. Kompetenceudviklingen af fagpersoner på skoler vil blive indtænkt i skolernes eksisterende opkvalificeringsfora og vil primært foregå i efteråret Samlet mål for : Minimum 500 medarbejdere på skoler, klubber, foreninger mm. opkvalificeres gennem kurser og oplæg. Bydelsmødre mhp. efteruddannelsen om social kontrol Baba påbegynder tre uddannelsesforløb for Baba-fædre Dansk Flygtningehjælp afholder pilotuddannelse af frivillige Rekruttering til og planlægning af konkrete aktiviteter for 2018 Den 19. september 2017 blev der afholdt en konference om forebyggelse af social kontrol med fokus på videndeling mellem fagpersoner bl.a via workshops om best practice-metoder Etnisk Konsulentteam har afholdt vidensoplæg og rådgivet kommunale frontpersoner i konkrete sager om social kontrol Koncept for indsatsen er udviklet, fx kursusdage for relevante fagpersoner, opkvalificering af skolesocialrådgivere om lovgivning på området samt rådgivning for kommunale frontmedarbejdere ved Etnisk Konsulentteam Vidensoplæg om social kontrol og rådgivning af frontpersonale i konkrete sager Resultatkontrakter med valgte leverandører, hvor leverancer og succeskriterier er konkretiseret Rekruttering til og planlægning af opkvalificering i 2018 Side 3 af 5

4 Bedre opfølgning på unge efter ophold på krisecenter Midler afsat årligt i : 0,2 mio. kr. Formål: Sikre bedre hjælp til ofre for æresrelaterede konflikter og social kontrol, så de får den bedste støtte til et liv efter ophold på krisecentre/safehouses. Indhold: Efteruddannelse af relevante fagpersoner, herunder bl.a. støttekontaktpersoner, koordinerende rådgivere samt øvrigt personale på krisecentre. Indsatsen skal desuden sikre bedre formidling af kommunale tilbud og frivillige tilbud som f.eks. mentorforløb og samtalegrupper, som kan støtte den enkelte i at opbygge nye netværk og fællesskaber. Indsatsen iværksættes i samarbejde med RED- Safehouse. Koncept for indsatsen er udviklet Der er indledt dialog med RED Safehouse, som er valgt som leverandør for indsatsen Dialog med relevante aktører, herunder Saabah ift. LGBT+-unges behov Resultatkontrakter med RED Safehouse, hvor leverancer og succeskriterier er konkretiseret Rekruttering af relevante fagpersoner, der skal opkvalificeres Planlægning af konkrete aktiviteter for opkvalificering i 2018 Samlet mål for : Alle relevante støttekontaktpersoner får tilbudt efteruddannelse. Minimum 80 pct. af de relevante støttekontaktpersoner efteruddannes i løsning af æresrelaterede konflikter og social kontrol. Etablering af tværsektoriel styregruppe Finansieres inden for BIF's eksisterende ramme Formål: Øge samarbejde og koordinering på tværs af forvaltninger, herunder SOF og BUF, for at sikre en helhedsorienteret og styrket indsats mod social kontrol. Indhold: Styregruppen skal sikre strategisk overblik og sammenhæng mellem kommunens eksisterende indsatser. Herunder skal styregruppen sikre kortlægning af procedurer for håndtering af henvendelser vedr. social kontrol, underretninger og tvangsfjernelser samt procedurer for opfølgning. Styregruppen skal desuden sikre, at samarbejdet med de omkringliggende kommuner fungerer optimalt, særligt ift. overgangen fra krisecenter/safehouse til egen bolig og selvstændig tilværelse. Der er udviklet et koncept for styregruppe og arbejdsgruppe Der er indledt dialog med relevante aktører om deltagelse i hhv. styregruppen eller arbejdsgruppen Udarbejdelse af kommissorium og deltagerkreds Invitation til det første møde i styregruppen Samlet mål for : Styregruppen etableres, og der afholdes minimum 4 møder. Side 4 af 5

5 Med venlig hilsen Bjarne Winge Adm. direktør Side 5 af 5

2. Implementering af anbefalinger fra ekspertgruppen til forebyggelse af social kontrol ( )

2. Implementering af anbefalinger fra ekspertgruppen til forebyggelse af social kontrol ( ) 2. Implementering af anbefalinger fra ekspertgruppen til forebyggelse af social kontrol (2017-0192647) Bilag 1. Anbefalinger fra ekspertgruppen til forebyggelse af social kontrol Sagsfremstilling Indstilling

Læs mere

Bilag 1. Høringssvar. Sagsnr

Bilag 1. Høringssvar. Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen CF 3. kontor - Integration og Vækst COVER Bilag 1. Høringssvar Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets forslag til implementering af anbefalinger

Læs mere

BI2 En samlet og styrket indsats mod social kontrol

BI2 En samlet og styrket indsats mod social kontrol KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen BUDGETNOTAT BI2 En samlet og styrket indsats mod social kontrol Baggrund Der er tale om

Læs mere

FOREBYGGELSE AF SOCIAL KONTROL

FOREBYGGELSE AF SOCIAL KONTROL FOREBYGGELSE AF SOCIAL KONTROL TILBUD MÅLRETTET BØRN OG UNGE, FORÆLDRE OG FAGPERSONER Denne pjece er henvendt til fagpersoner, der arbejder med børn, unge og forældre i Københavns Kommune. Pjecen er en

Læs mere

Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016

Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016 Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 3. kontor - Erhverv, Integration og Ligebehandling 2 HANDLEPLAN

Læs mere

Til Ulrik Kohl, MB. 31. oktober Sagsnr Dokumentnr Kære Ulrik Kohl

Til Ulrik Kohl, MB. 31. oktober Sagsnr Dokumentnr Kære Ulrik Kohl KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Ulrik Kohl, MB E-mail: Ulrik_Kohl@kk.dk Kære Ulrik Kohl 31. oktober 2018 Sagsnr. 2018-0273541 Dokumentnr. 2018-0273541-1

Læs mere

Til Cecilia Lonning-Skovgaard, MB Sagsnr Dokumentnr.

Til Cecilia Lonning-Skovgaard, MB Sagsnr Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen NOTAT Til Cecilia Lonning-Skovgaard, MB E-mail: Cecilia_Lonning-Skovgaard@br.kk.dk 03-11-2016 Sagsnr. 2016-0000192 Dokumentnr.

Læs mere

3. kontor - Erhverv, Integration og Ligebehandling. Bernstorffsgade København V. Telefon

3. kontor - Erhverv, Integration og Ligebehandling. Bernstorffsgade København V. Telefon 3. kontor - Erhverv, Integration og Ligebehandling Bernstorffsgade 17 1577 København V Telefon 4042 8306 E-mail BM62@bif.kk.dk EAN nummer 5798009710581 Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og

Læs mere

Handleplan 2016: Bekæmpelse af diskrimination Februar 2016

Handleplan 2016: Bekæmpelse af diskrimination Februar 2016 Handleplan 2016: Bekæmpelse af diskrimination Februar 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 3. kontor - Erhverv, Integration og Ligebehandling 2 HANDLEPLAN 2016: BEKÆMPELSE

Læs mere

Handleplan 2016: Bekæmpelse af diskrimination August 2016

Handleplan 2016: Bekæmpelse af diskrimination August 2016 Handleplan 2016: Bekæmpelse af diskrimination August 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE 2 Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 3. kontor - Erhverv, Integration og Ligebehandling HANDLEPLAN 2016: BEKÆMPELSE

Læs mere

INTEGRATIONSHANDLEPLAN

INTEGRATIONSHANDLEPLAN INTEGRATIONSHANDLEPLAN 2017-18 TEMADRØFTELSE DEN 7. NOVEMBER 2016 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET V. Direktør Michael Baunsgaard Schreiber INDHOLD 1. Rammen om forhandlingerne 2. Vi er på rette

Læs mere

HANDLEPLAN VINK Styrket indsats mod radikalisering

HANDLEPLAN VINK Styrket indsats mod radikalisering HANDLEPLAN 2016-17 VINK Styrket indsats mod radikalisering Handleplan 2016-17: VINK Styrket indsats mod radikalisering April 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 3. kontor

Læs mere

Svar på politikerspørgsmål fra V, K og LA om integrationsprojekter. Kære Cecilia Lonning-Skovgaard, Jakob Næsager og Alex Vanopslagh

Svar på politikerspørgsmål fra V, K og LA om integrationsprojekter. Kære Cecilia Lonning-Skovgaard, Jakob Næsager og Alex Vanopslagh KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktion Til V, K og LA Svar på politikerspørgsmål fra V, K og LA om integrationsprojekter 30. august 2018 Sagsnr. 2018-0226833 Dokumentnr.

Læs mere

Socialforvaltningen har givet input til spørgsmål 1-3 og har besvaret spørgsmål 4 selvstændigt.

Socialforvaltningen har givet input til spørgsmål 1-3 og har besvaret spørgsmål 4 selvstændigt. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Badar Shah, MB E-mail: Badar_Shah@kk.dk Kære Badar Shah 25. februar 2019 Sagsnr. 2019-0046943 Dokumentnr. 2019-0046943-1

Læs mere

Ad1) Hvordan søger BIF at komme langtidsledighed blandt borgere i Københavns Kommune til livs?

Ad1) Hvordan søger BIF at komme langtidsledighed blandt borgere i Københavns Kommune til livs? KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Cecilia Lonning-Skovgaard E-mail: Cecilia_Lonning-Skovgaard@br.kk.dk 09-06-2017 Sagsnr. 2017-0124645 Dokumentnr. 2017-0124645-44

Læs mere

BILAG 1. AFRAPPORTERING PÅ INTEGRATIONSAFTALE FOR Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 3. april 2017

BILAG 1. AFRAPPORTERING PÅ INTEGRATIONSAFTALE FOR Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 3. april 2017 BILAG 1. AFRAPPORTERING PÅ INTEGRATIONSAFTALE 2015-16 FOR 2016 Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 3. april 2017 INTRODUKTION I denne afrapportering præsenteres det samlede resultat for 2015

Læs mere

Til Cecilia Lonning-Skovgaard, MB Sagsnr Dokumentnr.

Til Cecilia Lonning-Skovgaard, MB Sagsnr Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Cecilia Lonning-Skovgaard, MB E-mail: Cecilia_Lonning-Skovgaard@br.kk.dk Kære Cecilia Lonning-Skovgaard 09-03-2017 Sagsnr.

Læs mere

Spørgsmål 1 Kan forvaltningen redegøre for, hvorfor er det ikke den enkeltes koordinerende sagsbehandler, som laver planerne?

Spørgsmål 1 Kan forvaltningen redegøre for, hvorfor er det ikke den enkeltes koordinerende sagsbehandler, som laver planerne? KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen NOTAT Til Susan Hedlund, MB E-mail: Susanhedlund@br.kk.dk. 06-12-2016 Sagsnr. 2016-0420356 Dokumentnr. 2016-0420356-1 Kære Susan

Læs mere

Status for 2013 Overordnet har programmet haft gode resultater for de tre indsatsspor.

Status for 2013 Overordnet har programmet haft gode resultater for de tre indsatsspor. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen Center for Inklusion og Beskæftigelse NOTAT 13-02-2014 Sagsnr. 2014-0032164 Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Orientering om status

Læs mere

Case 1: Overgangen fra barn til voksen (18 år) for unge med særlige

Case 1: Overgangen fra barn til voksen (18 år) for unge med særlige KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Struktursekretariatet NOTAT Til Strukturudvalget Baggrundsnotat om tema 2 Overgange i borgenes liv og parallelitet i ydelser Temaet tager udgangspunkt i det skifte

Læs mere

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Tingvej 7 4690 Haslev Børn, Familie og Uddannelse Telefon 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Dato j.nr. Direkte telefon 5620 3959 Mail

Læs mere

ANBEFALINGER FRA EKSPERTGRUPPEN TIL FOREBYGGELSE AF SOCIAL KONTROL

ANBEFALINGER FRA EKSPERTGRUPPEN TIL FOREBYGGELSE AF SOCIAL KONTROL ANBEFALINGER FRA EKSPERTGRUPPEN TIL FOREBYGGELSE AF SOCIAL KONTROL 1 Anbefalinger fra ekspertgruppen til forebyggelse af social kontrol Udgiver: Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Christina Bundgaard/ Ane Løfstrøm Eriksen

Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Christina Bundgaard/ Ane Løfstrøm Eriksen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet NOTAT Aftaleforum Børn med behov for en samlet social og undervisningsmæssig indsats skal mødes af én kommune, der - med barnet i centrum-

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af udvalgte indsatsområder

Skabelon til beskrivelse af udvalgte indsatsområder Skabelon til beskrivelse af udvalgte indsatsområder Indsatsens navn Mentorordningen Indsats Formål Hvad er formålet med indsatsen? Hvilke udfordringer adresserer den? Mentorordningen skal medvirke til

Læs mere

Kvinder og mænd skal have lige muligheder for ansættelse, uddannelse, udvikling, avancement og lige løn for lige arbejde.

Kvinder og mænd skal have lige muligheder for ansættelse, uddannelse, udvikling, avancement og lige løn for lige arbejde. Til Rikke Lauritzen (MB) Svar på forespørgsel vedr. køn, ligestilling, barsel osv. fra 2000 til i dag Kære Rikke Lauritzen 08-09-2008 Sagsnr. 2008-109245 Dokumentnr. 2008-481961 Tak for din henvendelse

Læs mere

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme.

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Sådan arbejder vi i Esbjerg Kommune Indhold Introduktion Sådan forstår vi radikalisering og ekstremisme Sådan arbejder vi Sådan er indsatsen organiseret Sådan

Læs mere

Bilag 1: Handlemuligheder ift. nedbringelse af udgifterne på dagbehandlingsområdet

Bilag 1: Handlemuligheder ift. nedbringelse af udgifterne på dagbehandlingsområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen NOTAT Bilag 1: Handlemuligheder ift. nedbringelse af udgifterne på dagbehandlingsområdet i BUF og SOF De to forvaltninger ser principielt

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ansøgningsskema for puljen 14.69.08.40 Etablering af kommunalt forankrede koordinerende sikkerhedskonsulenter. Ansøgningsskemaet findes på ministeriets hjemmeside http://uim.dk/puljer/. Skemaet skal sammen

Læs mere

16. april Sagsnr Dokumentnr Kære Astrid Aller

16. april Sagsnr Dokumentnr Kære Astrid Aller KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Astrid Aller, MB E-mail: Astrid_Aller@br.kk.dk Kære Astrid Aller 16. april 2018 Sagsnr. 2018-0000088 Dokumentnr. 2018-0000088-68

Læs mere

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016 Forslag til Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Indhold Styregruppen for SSP-samarbejdet i Faxe Kommune...3 Koordinationsgruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune...4

Læs mere

Roller og arbejdsopgaver i en lokal baba-indsats

Roller og arbejdsopgaver i en lokal baba-indsats r og arbejdsopgaver i en lokal baba-indsats De baba-frivillige fædre er indsatsens primære forandringsagenter. De indgår i et stærkt fællesskab af fædre. De deltager aktivt i læringsforløbet, og fungerer

Læs mere

7. marts Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Margit Smedemark-Andersen. * Tidlig Indsats

7. marts Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Margit Smedemark-Andersen. * Tidlig Indsats KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen Center for Policy Center for Politik NOTAT 7. marts 2018 Baggrundsnotat til Børne- og Ungdomsudvalget og Socialudvalget Børne- og Ungdomsforvaltningen

Læs mere

Erfaringer fra projekt. Kattunneq

Erfaringer fra projekt. Kattunneq Erfaringer fra projekt Kattunneq opkvalificering af grønlandske krisecentre i 2014-2019 Kattunneq Når kvinder og børn flytter på krisecenter, har de behov for mere end et sikkert, midlertidigt sted at

Læs mere

Figur: oversigt over indsatser på integrationsområdet i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Figur: oversigt over indsatser på integrationsområdet i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen INTRODUKTION BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET VIL NEDBRINGE MERLEDIGHEDEN FOR KØBENHAVNERE MED ANDEN ETNISK BAGGRUND END DANSK, HJÆLPE FLERE UNGE IGENNEM UDDANNELSE OG STYRKE KØBENHAVNERNES MEDBORGERSKAB

Læs mere

Integrationsrådets høringssvar og forslag til fordeling af integrationspuljen med forvaltningens bemærkninger

Integrationsrådets høringssvar og forslag til fordeling af integrationspuljen med forvaltningens bemærkninger Bilag 1 Integrationsrådets høringssvar og forslag til fordeling af integrationspuljen med forvaltningens Indsats Ansøgt beløb 2019 Rådets anbefaling 2019 Integrationsrådets Forvaltningens Aktive på arbejdsmarkedet

Læs mere

Svar på forespørgsel fra Socialdemokratiet om indsatser mod hævnporno i Aarhus Kommune. BØRN OG UNGE Pædagogisk Afdeling Aarhus Kommune

Svar på forespørgsel fra Socialdemokratiet om indsatser mod hævnporno i Aarhus Kommune. BØRN OG UNGE Pædagogisk Afdeling Aarhus Kommune Pædagogisk Afdeling Grøndalsvej 2, 8260 Viby J Borgmesterens Afdeling Svar på forespørgsel fra Socialdemokratiet om indsatser mod hævnporno i Aarhus Kommune 1. Baggrund Socialdemokratiet i Aarhus Byråd

Læs mere

Bilag 1: Københavns Kommunes Værtsprogram (revideret projektbeskrivelse)

Bilag 1: Københavns Kommunes Værtsprogram (revideret projektbeskrivelse) KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- Og Integrationsforvaltningen Kontor for Integrationsservice NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Bilag 1: Københavns Kommunes Værtsprogram (revideret projektbeskrivelse)

Læs mere

1. Hvad er proceduren for børn der skal visiteres til specialtilbud hos eksterne aktører?

1. Hvad er proceduren for børn der skal visiteres til specialtilbud hos eksterne aktører? Kasper Johansen, MB Dato 27. juni 2011 Sagsnr. 2011-83204 Kære Kasper Johansen Dokumentnr. 2011-433764 Tak for din henvendelse af 16. juni 2011, hvor du stiller følgende spørgsmål til Børne- og Ungdomsforvaltningen

Læs mere

Færre udgifter til misbrugsbehandling, herberger, Service støtte-kontaktpersoner mv. i SOF

Færre udgifter til misbrugsbehandling, herberger, Service støtte-kontaktpersoner mv. i SOF BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Helhedsorienteret indsats for de unge I Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

Bilag 1 Integrationsrådets høringssvar med forvaltningens bemærkninger

Bilag 1 Integrationsrådets høringssvar med forvaltningens bemærkninger Bilag 1 Integrationsrådets høringssvar med forvaltningens bemærkninger Indledning: Integrationsrådets høringssvar Rådet savner en uddybning af integrationsambassadøren, fx hvilket omfang og hvor lang projektperiode.

Læs mere

Status for implementering af handlingsplan på prostitutionsområdet

Status for implementering af handlingsplan på prostitutionsområdet NOTAT Til Socialudvalget Status for implementering handlingsplan på prostitutionsområdet har efter Socialudvalgets Borgerrepræsentationens behandling Redegørelse om prostitution i København (SUD 206/2007-BR

Læs mere

SO28 Hjemløsepakke BUDGETNOTAT

SO28 Hjemløsepakke BUDGETNOTAT KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen BUDGETNOTAT SO28 Hjemløsepakke Baggrund Socialudvalget havde den 6. juni en temadrøftelse omkring udfordringerne på hjemløseområdet. Nærværende budgetnotat er en

Læs mere

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten.

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten. I forbindelse med budget 2015 blev SSP og Ungdomsklubberne lagt ind under Ungdomsskolen. Flytningen af SSP sker fra d. 1.1.2015 og ungdomsklubberne overgår til Ungdomsskolen fra d. 1.8.2015 Fritidsklub

Læs mere

Spørgsmål 1 Hvor mange personer har kommunens jobcentre formidlet ordinært arbejde til i hvert af kvartalerne i 2015 og 2016?

Spørgsmål 1 Hvor mange personer har kommunens jobcentre formidlet ordinært arbejde til i hvert af kvartalerne i 2015 og 2016? KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Jakob Næsager, MB E-mail: Jakob_naesager@br.kk.dk Kære Jakob Næsager 03-05-2017 Sagsnr. 2017-0124645 Dokumentnr. 2017-0124645-15

Læs mere

Til Ninna Thomsen, MB. Sagsnr Dokumentnr Kære Ninna Thomsen

Til Ninna Thomsen, MB. Sagsnr Dokumentnr Kære Ninna Thomsen KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen NOTAT Til Ninna Thomsen, MB E-mail: Ninna_Thomsen@br.kk.dk Kære Ninna Thomsen 24-08-2015 Sagsnr. 2015-0159100 Dokumentnr. 2015-0159100-7

Læs mere

Bilag 2 - Mål for forpligtende samarbejde mellem skoler, institutioner og klubber

Bilag 2 - Mål for forpligtende samarbejde mellem skoler, institutioner og klubber KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Bilag 2 - Mål for forpligtende samarbejde mellem skoler, institutioner og klubber I København ser vi børn og unges trivsel,

Læs mere

Bilag 3: Bevillinger der udløber med udgangen af 2018 uden genfinansieringsbehov

Bilag 3: Bevillinger der udløber med udgangen af 2018 uden genfinansieringsbehov KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Bilag 3: Bevillinger der udløber med udgangen af 2018 uden genfinansieringsbehov Bevillingsudløb uden genfinansieringsbehov 2018 behov 2019 behov CTI-projektet

Læs mere

Afrapportering på mål for aftalen om en særlig indsats for førtidspension og fleksjob, vedtaget af BIU den 15. august 2017

Afrapportering på mål for aftalen om en særlig indsats for førtidspension og fleksjob, vedtaget af BIU den 15. august 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen CF 2. kontor - Aktivitetsparate og Sygedagpengemodtagere NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 19. januar 2018 Afrapportering

Læs mere

Hvis det er tilfældet, hvilke udfordringer drejer det sig om? Grundet sagens aktualitet, ønskes meget gerne et hurtigt svar.

Hvis det er tilfældet, hvilke udfordringer drejer det sig om? Grundet sagens aktualitet, ønskes meget gerne et hurtigt svar. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Andreas Keil, MB E-mail: Andreas_Keil@br.kk.dk 16. november 2017 Sagsnr. 2017-0124645 Dokumentnr. 2017-0124645-124 Kære Andreas

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

Tak for din henvendelse af den 25. januar 2017, hvor du har stillet spørgsmål til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen om beskæftigelsestal

Tak for din henvendelse af den 25. januar 2017, hvor du har stillet spørgsmål til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen om beskæftigelsestal KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Caroline Stage, MB E-mail: Caroline_Stage@br.kk.dk 01-02-2017 Sagsnr. 2017-0072989 Dokumentnr. 2017-0072989-1 Kære Caroline

Læs mere

Områdebaserede beskæftigelsesindsatser for kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgede i København

Områdebaserede beskæftigelsesindsatser for kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgede i København KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen CF 2. kontor - Aktivitetsparate og Sygedagpengemodtagere NOTAT Områdebaserede beskæftigelsesindsatser for kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgede

Læs mere

Projekt Sund i Naturen lige nu

Projekt Sund i Naturen lige nu Projekt Sund i Naturen lige nu Aktiviteter Faser FASE 1 vidensindsamling og partnerskaber Kortlægning og analyse af eksisterende indsatser Indsamling af viden om brobygningsmodeller Indledende workshops

Læs mere

Program for TaskForce Inklusion 2012

Program for TaskForce Inklusion 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- Og Integrationsforvaltningen Kontor for Inklusion og Mangfoldighed NOTAT 21-01-2012 Program for TaskForce Inklusion 2012 TaskForce Inklusion understøtter og sikrer implementering

Læs mere

Systematisk risikovurdering af kriminalitetstruede unge (YLS/CMI)

Systematisk risikovurdering af kriminalitetstruede unge (YLS/CMI) Systematisk risikovurdering af kriminalitetstruede unge (YLS/CMI) / Excecutive summary af kvantitativ analyse Velfærdsanalyseenheden November 2017 Baggrund: Der er et ønske om mere viden om og systematik

Læs mere

Motion i skoler - et breddeidrætsprojekt

Motion i skoler - et breddeidrætsprojekt Motion i skoler - et breddeidrætsprojekt Udviklingskonsulent Trine Rose Center for Skole Slagelse Kommune Knap 80.000 indbyggere Sundhedstilstand og adfærd generelt dårligere end landsgennemsnittet. Dog

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 182 Offentligt BRUG FOR ALLE UNGE

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 182 Offentligt BRUG FOR ALLE UNGE Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 182 Offentligt BRUG FOR ALLE UNGE HVEM ER BRUG FOR ALLE UNGE? Brug for alle unge består af et team af udgående konsulenter i

Læs mere

Bilag 2. Handlingsoversigt finansierede tiltag

Bilag 2. Handlingsoversigt finansierede tiltag Bilag 2. Handlingsoversigt finansierede tiltag Fokusområde Mål Handling Forventet effekt Forventede udgifter Finansiering Implementerings-forudsætninger Forventet implementeringsstart En mere vidensbaseret

Læs mere

Til Ulrik Kohl, MB. Sagsnr Dokumentnr Kære Ulrik Kohl

Til Ulrik Kohl, MB. Sagsnr Dokumentnr Kære Ulrik Kohl KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen NOTAT Til Ulrik Kohl, MB E-mail: Ulrik_Kohl@br.kk.dk 25-11-2016 Sagsnr. 2016-0415706 Dokumentnr. 2016-0415706-1 Kære Ulrik Kohl

Læs mere

Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner

Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner Socialforvaltningen NOTAT Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner Baggrund for projektet Et af fokusområderne i SOF s strategi for udviklingen af arbejdet med udsatte børn, unge og deres

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

Til Gyda Heding, MB. 17. januar Sagsnr Dokumentnr

Til Gyda Heding, MB. 17. januar Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Gyda Heding, MB E-mail: Gyda_Heding@kk.dk Kære Gyda Heding 17. januar 2018 Sagsnr. 2018-0000088 Dokumentnr. 2018-0000088-3

Læs mere

B_7b: Integration gennem aktivt medborgerskab

B_7b: Integration gennem aktivt medborgerskab KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT B_7b: Integration gennem aktivt medborgerskab Baggrund De foreslåede indsatser har til formål at fremme integration blandt københavnere

Læs mere

Status på samarbejdet mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen

Status på samarbejdet mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget og Socialudvalget Status på samarbejdet mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen

Læs mere

Sundhedsaftalen Porteføljestyringsværktøj

Sundhedsaftalen Porteføljestyringsværktøj Sundhedsaftalen 2015-2018 Porteføljestyringsværktøj Følgegruppen for forebyggelse Arbejdsgruppen: Arbejdet med udvikling af Nye rammer for nye rammer for kronisk kronisk sygdom sygdom og udviklingen af

Læs mere

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus.

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus. TALEPAPIR Dato: 2. december 2008 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: 2008/5024-692 Sagsbeh.: DWP Fil-navn: Talepapir seminar Oslo Talepapir om æresrelaterede konflikter til seminar i Oslo den 4. 5. december

Læs mere

Uddelte midler Opslag 2016/3

Uddelte midler Opslag 2016/3 11 projekter har fået tilskud Uddelte midler Opslag 2016/3 Rådet for Offerfonden har på rådsmøde den 29. november 2016 taget stilling til ansøgningerne på opslag 2016/3. Rådet havde modtaget i alt 20 ansøgninger,

Læs mere

Spørgsmål 1 Har BIF i forbindelse med borgerens sag anvendt en såkaldt beskæftigelsestrappe som værktøj i sagsbehandlingen?

Spørgsmål 1 Har BIF i forbindelse med borgerens sag anvendt en såkaldt beskæftigelsestrappe som værktøj i sagsbehandlingen? KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Ulrik Kohl, MB E-mail: Ulrik_Kohl@br.kk.dk 02-11-2016 Sagsnr. 2016-0360781 Dokumentnr. 2016-0360781-2 Kære Ulrik Kohl Tak

Læs mere

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010 Uddannelse til alle unge Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 Forord Den foreliggende uddannelsesstrategi for Lolland-Falster har fundet sin udformning gennem det fælleskommunale

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen Baggrund Regeringen og KL blev i Økonomiaftalen

Læs mere

Bilag 1: Status på handleplan for Københavns Kommunes Handicappolitik BIF

Bilag 1: Status på handleplan for Københavns Kommunes Handicappolitik BIF Bilag 1: Status på handleplan for Københavns Kommunes Handicappolitik BIF Følgende status på handleplan for Københavns Kommunes handicappolitik 2013 2014 følger op på, hvor langt Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

Principper for og organisering af virksomhedsindsatsen. Oplæg til BIU møde den 28. januar 2019 Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Principper for og organisering af virksomhedsindsatsen. Oplæg til BIU møde den 28. januar 2019 Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Principper for og organisering af virksomhedsindsatsen Oplæg til BIU møde den 28. januar 2019 Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 1 Visionen Vision Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

Tak for din henvendelse af den 22. februar 2017 til Økonomiforvaltningen vedr. Københavns Kommunes udgifter til tolkebistand.

Tak for din henvendelse af den 22. februar 2017 til Økonomiforvaltningen vedr. Københavns Kommunes udgifter til tolkebistand. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Karin Storgaard, MB E-mail: Karin_Storgaard@br.kk.dk Kære Karin Storgaard 03-03-2017 2017-0108122 2017-0108122-1 Tak for

Læs mere

Afprøvning af en fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien

Afprøvning af en fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien Satspuljeopslag: Afprøvning af en fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien Ansøgningsfrist den 18. maj 2018 kl. 12.00 Som led i satspuljeaftalen på sundhedsområdet for 2018-2021 er der

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Tak for din henvendelse af den 14. maj 2017, hvor du har stillet opfølgende spørgsmål til forvaltningen om fleksjobordningen.

Tak for din henvendelse af den 14. maj 2017, hvor du har stillet opfølgende spørgsmål til forvaltningen om fleksjobordningen. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen 18-07-2017 Sagsnr. 2017-0124645 Kære John Andersen Tak for din henvendelse af den 14. maj 2017, hvor du har stillet opfølgende

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

KOMPETENCER OG GEVINSTREALISERING

KOMPETENCER OG GEVINSTREALISERING KOMPETENCER OG GEVINSTREALISERING Anders L. Holte, Chefkonsulent, KL Kaare Pedersen, Projektchef, KL Plan for denne session 1. Strategisk baggrund 2. Kompetencer - information 1. Den fællesoffentlige strategi

Læs mere

Erfaringer fra samarbejdet mellem kommuner og læringskonsulenternes tosprogsteam om at løfte tosprogede børn og unges sprog og faglighed

Erfaringer fra samarbejdet mellem kommuner og læringskonsulenternes tosprogsteam om at løfte tosprogede børn og unges sprog og faglighed Erfaringer fra samarbejdet mellem kommuner og læringskonsulenternes tosprogsteam om at løfte tosprogede børn og unges sprog og faglighed Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings konference om

Læs mere

MÅL FOR STÆRKT SAMARBEJDE. - mellem skoler, institutioner og klubber. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen

MÅL FOR STÆRKT SAMARBEJDE. - mellem skoler, institutioner og klubber. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen MÅL FOR STÆRKT SAMARBEJDE - mellem skoler, institutioner og klubber KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Indhold Mål for forpligtende samarbejde mellem skoler, institutioner og klubber 3 Børn

Læs mere

Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger

Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger Århus Rådhus Magistraten for sociale forhold og beskæftigelse Socialforvaltningen Beskæftigelsesforvaltningen herunder Jobcenter

Læs mere

1. Rammen for rygeforebyggelse i København Røgfrit København 2025 Den Røgfri Generation 2. Røgfri Skoletid Erfaringer 3. Røgfri Ungdomsuddannelse

1. Rammen for rygeforebyggelse i København Røgfrit København 2025 Den Røgfri Generation 2. Røgfri Skoletid Erfaringer 3. Røgfri Ungdomsuddannelse 1. Rammen for rygeforebyggelse i København Røgfrit København 2025 Den Røgfri Generation 2. Røgfri Skoletid Erfaringer 3. Røgfri Ungdomsuddannelse Erfaringer 4. Røgfri Fritid Visionen er, at vores by i

Læs mere

Velkommen til Ungdomssanktionens tema og erfadag for koordinatorer og sagsbehandlere. Tirsdag d. 11. marts 2014 Kl. 09.30 15.30

Velkommen til Ungdomssanktionens tema og erfadag for koordinatorer og sagsbehandlere. Tirsdag d. 11. marts 2014 Kl. 09.30 15.30 Velkommen til Ungdomssanktionens tema og erfadag for koordinatorer og sagsbehandlere Tirsdag d. 11. marts 2014 Kl. 09.30 15.30 Nyt fra Socialstyrelsen Ny organisering i Socialstyrelsen - kriminalitetsområdet

Læs mere

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & HANDICAP DRIFT Udviklingsplan 2018 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplanen er det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående

Læs mere

Aftale mellem BUU og Brug Folkeskolen om Brug Folkeskolens aktiviteter

Aftale mellem BUU og Brug Folkeskolen om Brug Folkeskolens aktiviteter Aftale mellem BUU og Brug Folkeskolen om Brug Folkeskolens aktiviteter 2017-19 Brug Folkeskolen arbejder på udvalgte skoler med særligt udfordrende rammebetingelser i hele København. Det vurderes, at skoledistrikter

Læs mere

Til Knud Holt Nielsen, MB. 4. juni Sagsnr Dokumentnr Kære Knud Holt Nielsen

Til Knud Holt Nielsen, MB. 4. juni Sagsnr Dokumentnr Kære Knud Holt Nielsen KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- Integrationsforvaltningen Direktionen Til Knud Holt Nielsen, MB E-mail: Knud_Holt_Nielsen@kk.dk Kære Knud Holt Nielsen 4. juni 19 Sagsnr. 19-396 Dokumentnr. 19-396-4

Læs mere

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens indsatsplan for Handicappolitikken Juni 2018

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens indsatsplan for Handicappolitikken Juni 2018 Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens indsatsplan for Handicappolitikken 2018-22 Juni 2018 Tema 1 Det gode liv Målsætning: Vi skal sikre, at borgere med handicap har de nødvendige forudsætninger

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Baggrund og formål Alle elever skal blive så dygtige som de kan. Dét er et af de nationale mål for folkeskolereformen. For at imødekomme det mål har vi i Norddjurs og Skanderborg kommuner

Læs mere

Selvevaluering. Selvevalueringen er et led i Task Forcens screening og analyse af kommunens organisering og sagsbehandling på børne- og ungeområdet.

Selvevaluering. Selvevalueringen er et led i Task Forcens screening og analyse af kommunens organisering og sagsbehandling på børne- og ungeområdet. Selvevaluering Som grundlag for samarbejdet mellem kommunen og Social- og Integrationsministeriets Task Force på børne- og ungeområdet, vil vi bede jer beskrive og vurdere jeres praksis på børne- og ungeområdet

Læs mere

Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier

Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier Baggrund I ønsket om at fremme chanceligheden blandt børn og unge er det helt centralt med en tidlig

Læs mere

Pejlemærker og mål for Fritidscentre (25) år

Pejlemærker og mål for Fritidscentre (25) år Børne- og Ungdomsforvaltningen Pejlemærker og mål for Fritidscentre 14-17 (25) år I københavnske fritidsinstitutioner og fritidscentre tilbydes børn og unge både et udfordrende læringsmiljø og et indholdsrigt

Læs mere

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 HVORDAN BLIVER EN HELHEDSPLAN TIL? Helt overordnet er det Landsbyggefonden, der bestemmer, hvad en boligsocial helhedsplan skal indeholde.

Læs mere

Drøftelse af Budget 2019: Temadrøftelse af kompetenceudvikling

Drøftelse af Budget 2019: Temadrøftelse af kompetenceudvikling Punkt 3. Drøftelse af Budget 2019: Temadrøftelse af kompetenceudvikling 2017-058284 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget orienteres og drøfter temaet og tilkendegiver i hvilket omfang handlemuligheder

Læs mere

Tak for din henvendelse af 17. maj 2018, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Tak for din henvendelse af 17. maj 2018, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Adm. direktør 29. maj 2018 Line Ervolder, MB Sagsnr. 2018-0138841 Dokumentnr. 2018-0138841-7 Kære Line Ervolder Tak for din henvendelse af 17. maj 2018, hvor du stiller

Læs mere

Handleplan for børnehandicapområdet

Handleplan for børnehandicapområdet Dato: 13-04-2013 Handleplanen består af to delplaner: (11 tiltag) Handleplan 2: Styrkelse af arbejdsmiljøet (4 tiltag) De to handleplaner er dynamiske ift. inddragelse af viden, der vil indkomme i forbindelse

Læs mere

Overgangen fra barn til voksen - udfordringer og måder at imødekomme dem på

Overgangen fra barn til voksen - udfordringer og måder at imødekomme dem på Overgangen fra barn til voksen - udfordringer og måder at imødekomme dem på Therese Marie Dyrby Fuldmægtig i Socialstyrelsen, Social- og Integrationsministeriet Overgange på dagsordenen Mange kommuner

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

Hvordan skabes der gode resultater og gevinster i samarbejdet om de udsatte unge?

Hvordan skabes der gode resultater og gevinster i samarbejdet om de udsatte unge? Hvordan skabes der gode resultater og gevinster i samarbejdet om de udsatte unge? Temadag for KKR og RBR 24. juni 2013 Oplæg ved adm. dir. Niels Kristoffersen, mploy Hvad vil jeg komme ind på? Hvad kendetegner

Læs mere