PRAKTISERENDE TANDLÆGERS ORGANISATION. Interview Fakta Fagligt Rådgivning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRAKTISERENDE TANDLÆGERS ORGANISATION. Interview Fakta Fagligt Rådgivning"

Transkript

1 PRAKTISERENDE TANDLÆGERS ORGANISATION Interview Fakta Fagligt Rådgivning

2 Bundsolid Professionel Personlig Mød os på SCANDEFA april Dine patienter er i trygge hænder hos dig Behandles din økonomi også med sikker hånd? Er din bank dygtig til at hjælpe dig med at gøre din klinik til en solid og rentabel forretning? Vi har specialiseret os i netop din branche, så du som tandlæge får den bedst mulige rådgivning i forhold til at drive en økonomisk sund forretning. Hos Lån & Spar får du korte beslutningsprocesser, individuelle, fleksible løsninger og selvfølgelig renter og vilkår, der er blandt markedets bedste. Ønsker du at investere og udvikle? Eller ønsker du at konsolidere din forretning endnu bedre? Du kan føle dig lige så tryg og sikker i vores hænder, som patienterne føler sig i dine. Vil du høre mere, så ring til os på og aftal et møde. Du kan også læse mere om Lån & Spar Erhverv på

3 PTOMAGASINET Privat tandlægepraksis 2013 Et stærkt bagland: PTO har i snart 45 år varetaget praktiserende tandlægers interesser, og her i 2013 står vi godt og solidt plantet som klinikejernes organisation... Årsagen er blandt andet et stigende behov for et stærkt bagland, som kan varetage medlemmernes interesse i en for tandlægefaget turbulent tid. Vores fag står sandsynligvis overfor store forandringer, og ingen kan med sikkerhed vide, hvad disse forandringer vil komme til at betyde - især for klinikejerne. Vi må notere, at vi desværre har en regering, der ikke er privat praksis venlig stemt. Eksemplerne er mange: Fjernelse af 180 mil. kr. fra tandrensninger i 2012 på trods af, at Sundhedsstyrelsen skriver i rapporten om voksentandpleje (2007), at tandrensning er en behandling, der er baseret på den viden, man har om sygdomsudløsende faktorer. Behandlingen er således fagligt funderet og regelmæssige tandrensninger er efter Sundhedsstyrelsens opfattelse nødvendige for opnåelse og vedligeholdelse af et sundt tandsæt. Afskaffelse af det frie valg af tandlæge for de 0-15 årige, den såkaldte 35/65 ordning. Afskaffelse af fritvalgsordningen i omsorgstandplejen hos privat praksis. Afskaffelse af den mellemkommunale afregning. Desuden blev et konkurrence-politisk udspil fra regeringen, hvori der lægges op til endnu mere konkurrence blandt praktiserende tandlæger, fremlagt i efteråret Det er åbenbart regeringens holdning, at effektiv konkurrence holder os på tæerne og sikrer de bedste produkter til den laveste pris. Altså jo mere konkurrence desto bedre kvalitet til en lavere pris. Sådan! Det er endvidere opfattelsen, at begrænsningen af hvem der må eje tandlægepraksis og hvor mange man må eje hindrer, at der kan etableres større og formentlig mere effektive enheder. Her er så lagt op til fleksible ejerforhold, hvor andre end tandlæger kan eje en tandlægeklinik. Ikke kun regeringen er på strandhugst i privat praksis. Seneste skud på stammen er nogle kommuners lyst til at behandle fængselsindsatte. Dette på trods af, at det i Sundhedslovens kapitel 37 klart er defineret, hvilke arbejdsopgaver der ligger inden for kommunalfuldmagtens rammer. Det vil være klædeligt, at der kom klare rammer for, hvor grænsen for behandlinger i det offentlige regi går. I forbindelse med finanslovsforliget blev der via socialloven tilført 180 mil. kr. til tandbehandling til økonomisk dårlig stillede. Hensigten er og har været, at disse behandlinger skal foregå i privat praksis, men de offentlige tandlæger vil helt sikkert forsøge at få boret i nogle af disse behandlinger. Alt i alt er der rigeligt med arbejdsopgaver i fremtiden, og her vil PTO arbejde for og stå som garant for en logisk og gennemtænkt udvikling, hvor især patienternes tarv fortsat er i højsædet. Vi vil fastholde, at danske private tandlægeklinikker er det sikre valg for borgernes tandsundhed. I dette magasin vil du møde en række personligheder og førende leverandører, der har fingeren på pulsen og sans for udviklingen i tandlægebranchen. Sammen med dem vil vi vise, at PTO er særdeles godt klædt på til de udfordringer, fremtiden vil bringe. God fornøjelse og god læsning. Peter Kaihøj Formand for Praktiserende Tandlægers Organisation.

4 4 PTOmagasinet Leder 6 Økonomistyring PTOMagasinet årgang New York helt ind i klinikken 12 PTO og tandlæger Ansvarshavende redaktør: Peter Kaihøj Faglig redaktør: Karsten Porsborg Larsen PTO Amaliegade 17 DK-1256 København K Telefon Udgivet af Direct2 A/S Virksomhedsmagasiner Redaktion: John Folkmann Telefon: Annoncer Henrik Wiese Telefon: Elever bliver hurtigt en reel arbejdskraft 18 Alle vinder på elever 20 Dine forsikringsmuligheder - dit valg 24 Fod på hverdagen 27 Spild af dine penge 30 Nordenta åbner sit eget laboratorium 32 Digital scanning i realistiske farver 34 Implantatbåret fuldbro 36 Fuld Zirkonia 38 Skyldnerregister og inkassoservice 40 Nye tider, nye krav Layout Designspace A/S Telefon: Tryk Gulmann Grafisk 42 Medlemskab af PTO 44 Pengene står bedst på din konto 46 Køb og salg af klinik 48 Farvel til Gitte goddag til Signe Denne udgivelse er underlagt gældende lov om ophavsret og copyright. Artikler og billeder må ikke eftertrykkes uden skriftlig tilladelse fra udgiver. 50 Det siger kollegerne

5 Foto: Folkmann

6 6 Der er i de senere år kommet større fokus på økonomistyring og herunder bedre udnyttelse af ressourcer i danske virksomheder, hvilket også gør sig gældende i tandlægevirksomheder...

7 PTOMAGASINET Der er mange værktøjer inden for økonomistyring der både kan anvendes særskilt eller samlet, afhængig af hvilke fokusområder virksomheden har. I denne artikel vil en række af disse værktøjer og fokusområder blive behandlet, med henblik på at bruge økonomistyring som et aktivt redskab i forbindelse med optimering af virksomhedens drift og indtjening. Kort sagt handler økonomistyring om at anvende virksomhedens ressourcer på de områder der giver det største udbytte. Derfor er det i en økonomistyringssammenhæng også vigtigt først at danne sig et overblik over hvilke ressourcer, virksomheden har til rådighed. Dette kunne for eksempel være økonomiske eller personalemæssige ressourcer. Sammensætning af disse ressourcer er medvirkende til at fokusere økonomistyringen netop der, hvor behovet er størst. Efterfølgende er det vigtigt at få klarlagt hvilken konkurrencesituation tandlægevirksomheden befinder sig i. Er der tale om en tandlægeklinik hvor klienterne er få eller mange, er det svært at finde kvalificeret arbejdskraft eller måske er det helt andre problemstillinger der gør sig gældende. Når der er skabt et overblik over virksomhedens ressourcer, kan den fokuserede økonomistyring igangsættes. I denne forbindelse er der en række fokusområder som alle klinikker kan have gavn af at analysere med jævne mellemrum. Økonomistyring med fokus på personale På en tandlægeklinik befinder de ansattes lønninger sig på mange forskellige niveauer, begyndende med klinikassistenter i den nedre ende af lønskalaen sluttende med tandlægerne i den øvre ende af lønskalaen. På samme måde som dette forholder det sig også med klinikkens arbejdsopgaver. Nogle opgaver er mere komplicerede og derved ofte også mere rentable end andre. Som et naturligt led i klinikkens økonomistyring, vil det således ud fra et økonomisk synspunkt være mest fordelagtigt, at den billige arbejdskraft udfører arbejdsopgaver med lav dækningsgrad, mens den dyre arbejdskraft udfører opgaver med høj dækningsgrad. Dette virker som en logisk sammenhæng for mange, selvom det på klinikkerne stadig ses, at tandlæger udfører arbejde som tandplejere eller måske klinikassistenter kan udføre. Økonomistyring med fokus på personale handler således i høj grad om at kategorisere arbejdsopgaverne i forskellige niveauer, således at tandlægerne ikke udfører opgaver med lav specialiseringsgrad. I denne sammenhæng har mange veldrevne tandlægeklinikker gode erfaringer med at uddelegere en række opgaver til tandplejere eller klinikassistenter, hvorved tandlægens tid pr. patient falder og indtjeningen stiger. TEKST Henning Juel Møller, statsautoriseret revisor og Klaus Obel Kristensen, stud. cma. Aros statsautoriserede revisorer I/S Økonomistyring i tandlægevirksomheder Illustration Maria Kazanova

8 8 Ved konstant at have fokus på at delegere opgaver fra tandlægerne til enten tandplejere eller klinikassistenter vil de omkostninger som medgår på den specifikke behandling blive reduceret og indtjeningen pr. arbejdstime vil stige. Som en ekstra gevinst ved at udvide tandplejernes og klinikassistenternes arbejdsområder opleves ofte en øget arbejdstilfredshed. En af de store udfordringer i forbindelse med dette handler om, at tandlægerne ikke er trygge ved at overlade patienterne til tandplejerne eller klinikassistenterne. Tandlægerne vil med andre ord gerne selv varetage patientbetjeningen med det resultat, at indtjeningen bliver lavere. Derfor er det også vigtigt, at der på klinikkerne skabes et fokus på dette, hvilket i praksis kan ske gennem udarbejdelse og løbende drøftelse af økonomiske beregninger. Vedrørende uddelegering af arbejdsopgaver skal tandlægen være opmærksom på, at denne stadig har det faglige ansvar for alle behandlinger i klinikken, uanset om en behandling er uddelegeret. Økonomiske beregninger som en del af økonomistyringen Som et led i økonomistyring med fokus på personale kan fokusset med fordel øges på performance måling af de ansatte. Denne performance måling kan blandt andet indeholde en analyse af de enkelte ansattes nulpunktsomsætning, altså den omsætning der som minimum skal til, for at dække omkostninger der relaterer sig til den enkelte ansatte. Endvidere kan der udarbejdes en indtjeningsbidragsanalyse der viser hvor stor indtjeningen er på de enkelte ansatte. Ved at få overblik over omkostninger tilknyttet de ansatte i tandlægevirksomheden, øges muligheden også for at fokusere indtjeningsoptimeringen der hvor behovet er størst. Derved vil en optimal ressourceanvendelse opnås i forbindelse med økonomistyringen. Ved at udarbejde og anvende disse analyser som redskaber til at styre virksomhedens økonomi på en mere hensigtsmæssig måde, vil indtjeningen stige. Når analyserne er udarbejdet kan det være svært for klinikejeren, at vurdere hvorvidt tallene er gode eller dårlige. Til brug for denne vurdering kan branchetallene fra Aros Statsautoriserede Revisorer I/S med fordel anvendes. Branchetal som økonomistyringsværktøj Aros Statsautoriserede Revisorer I/S udarbejder årligt en kliniknøgletalsoversigt på basis af regnskabstal fra tandlægeklinikker rundt i hele landet. Disse branchetal kan med fordel aktivt anvendes i forbindelse med vurderingen af indtjeningsbidragsanalysen, som nævnt ovenfor. Branchetallene er opdelt i forskellige kategorier i forhold til omsætningsstørrelse, således at klinikker af enhver størrelse kan finde sammenligningstal for netop deres klinikstørrelse.

9 PTOMAGASINET De vigtigste økonomiske fokusområder i klinikregnskaberne fremgår af branchetalsoversigten og er således omsætning, vareforbrugsudgifter samt personaleomkostninger. Det er disse områder der udgør den primære kerne i optimeringsøjemed i de enkelte klinikker. Ved løbende at analysere udviklingen på disse områder og sammenligne denne med branchetallene, vil et solidt fundament til at øge den fremtidige indtjening være lagt. Hos Aros Statsautoriserede revisorer I/S er vi naturligvis behjælpelige med udarbejdelse af den grundlæggende indtjeningsbidragsanalyse med løbende opfølgning med henblik på at opnå en mere målrettet økonomistyring og dermed en forbedret rentabilitet. NØGLETAL 2011/12 PR. KLINIKEJER - TANDLÆGEKLINIKKER Klinik- Klinik- Klinik- Gennemsnit Gennemsnit omsætning % omsætning % omsætning % alle klinikker % alle klinikker % indtil 3,5 mio. 3,5-6,5 mio. over 6,5 mio. 2010/ /12 Honorar, patienter mv ,09% ,91% ,73% ,68% ,67% Honorar, sygesikring ,91% ,09% ,27% ,32% ,33% Omsætning i alt ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% Materialeforbrug ,76% ,27% ,79% ,51% ,10% Teknikudgifter ,44% ,13% ,56% ,75% ,25% Vareforbrug i alt ,20% ,39% ,35% ,26% ,35% Bruttoavance ,80% ,61% ,65% ,74% ,65% Personaleomkostninger ,53% ,81% ,78% ,11% ,61% Lokaleomkostninger ,12% ,43% ,59% ,03% ,57% Andre eksterne omkostninger ekskl. bilomkostninger ,01% ,68% ,24% ,12% ,70% Omkostninger i alt ,65% ,92% ,61% ,25% ,87% Resultat før finansielle poster og afskrivninger pr. klinikejer ,15% ,68% ,05% ,49% ,78%

10 10 New York helt ind i klinikken Duften af friskbrygget kaffe er noget de fleste af os sætter stor pris på. Det kvikker humøret op og det giver en dejlig ro i sjælen. Smagen af kaffe stimulerer sanserne og giver kroppen velvære. Lige dén fornemmelse kan du give både dine ansatte og patienterne i venteværelset... - Flere og flere virksomheder investerer i kaffemaskiner, som kan brygge en god kop kaffe for ansatte såvel som kunder og hvor oplevelsen ligger fuldt på højde med de bedste man kan få på en rigtig café ude i den store verden. Hemmeligheden ligger i den måde kaffen bliver brygget på, siger Mark og fortsætter: - Maskinerne kommer i mange størrelser og økonomisk kan de fleste også være med. En god kop kaffe er baseret på gode kaffebønner og i vores sortiment finder du verdens bedste kaffe indkapslet i små portionstilpassede størrelser. Er det frisk kaffe, som vi kender den fra butikkernes kaffeposer? Hvis du vil vide mere om smarte kaffemaskiner så klik ind på nespresso.com/pro eller ring Kaffe er én af livets små fornøjelser. Og vi danskere drikker en hel del kaffe hver eneste dag. Faktisk er vi det land i verden som drikker næst flest kopper kaffe om dagen, kun overgået af Finland. En god kop kaffe er som regel også en god lille pause i hverdagen. Og naturligvis kan den velkendte gamle filterkaffemaskine tøffe kaffe dag ind og dag ud. Men det bliver aldrig den samme smagsoplevelse som den man får på en café i f.eks. London eller New York. Stemningen er naturligvis svær at genskabe, men selve aromaen og smagen, den er faktisk til at opnå. PTOmagasinet har talt med Mark Grevenkop- Castenskjold Christiansen fra Nespresso Business Solutions: -Ja, det er 100% naturligt kaffe, udvalgt, blandet, ristet og malet med stor dygtighed af vores kaffeeksperter. Kaffen er derefter pakket i små lukkede kapsler, som sikrer at den gode aroma først kommer til overfladen, når kaffen brygges på én af vores maskiner. Og netop maskinerne er et kapitel for sig, da kunsten at brygge en god kop kaffe hænger sammen med den oplevelse man får rent æstetisk og designmæssigt, siger Mark og fortsætter: - Vi sigter efter at skabe en international stemning i vores design. Og med lidt god vilje kan man godt sige, at der kommer et lille stykke New York eller London ind på klinikken i form af vores kaffemaskiner. Er det nemt at brygge kaffe god kop kaffe på maskinerne? - Det kan næsten ikke blive nemmere. På en traditionel kaffemaskine skal du først hælde vand på, tælle bønner og derefter vente til vandet er løbet igennem. Her er kaffemaskinen klar til at brygge med det samme. Sæt en kop på holderen, vælg en kapsel med den styrke kaffe du ønsker, put den i maskinen og tryk på knappen. Selve brygningen foregår meget mere effektivt end på en traditionel kaffemaskine. Perfekt tempereret varmt vand bliver med et højt tryk langsomt ført gennem kapslen og ud i den ventende kop. - Det er her kaffeduften breder sig ud i rummet. På en tandlægeklinik kan det meget vel sætte en lidt mere imødekommende og venlig aroma, end den velkendte klinikduft, vi forbinder med tandlægen og det, der skal til at foregå. Jeg tror det vil "dæmpe nerverne" en del, slutter Mark Grevenkop-Castenskjold Christiansen.

11

12 12 Et road show af udfordringer: I dette magasin har jeg de sidste 2 år brugt spalteplads på at gøre status over g Dette blik på året, der er gået, vil særligt tage udgangspunkt i Tandlægeforeningens nyligt afholdte road shows i landets regioner. TEKST Peter Kaihøj Formand for Praktiserende Tandlægers Organisation. FOTO John Folkmann På de emner, showet kom ind på, har PTO igennem året søgt og ofte fået indflydelse. Andre emner arbejder vi videre med. På road showet kunne Tandlægeforeningsformanden Freddie Sloth-Lisbjerg oplyse, at han ville fokusere på Regeringens konkurrencepakke. Netop konkurrencepakken berører en del områder, som vi i PTO har arbejdet med de sidste 2-3 år, og derfor glæder det mig meget, at emner, der har optaget PTO meget, nu også bliver set på med andre øjne end tidligere af Tandlægeforeningen. Da vores tidligere Regering i efteråret 2010 fremlagde den såkaldte McKinsey-rapport, der bl.a. foreslår fleksible ejerforhold indenfor vores fag, reagerede vi prompte i PTO. Men Tandlægeforeningens reaktion på rapporten var dengang: Nå ja, måske kan det da være noget om snakken, at andre end tandlæger kan drive tandlægeklinikkerne, ligesom vi gør det. Måske endda bedre! Efterfølgende har fleksible ejerforhold været et permanent omdrejningspunkt for den siddende bestyrelse i PTO. Fleksible ejerforhold indebærer nemlig, at andre end tandlæger skal kunne eje tandlægeklinikker og det har PTO s bestyrelse, ved gentagne lejligheder, udtalt stor skepsis overfor, da det er bestyrelsens opfattelse, at momentum og gulerod vil blive jagten på profit. En investor ville i princippet kunne oprette en tandlægeklinik baseret på samlebåndsbehandlinger og udnyttelse af lavtlønnede udenlandske tandlæger samt personale og derved høste stor profit, sandsynligvis på bekostning af tandsundhed og etiske principper. Vil det øge tandsundheden eller lønsomheden på klinikkerne, og vil det give mere tandsundhed for pengene? Jeg tror det ikke. Vil der være mere fokus på at afsætte behandlinger og generere omsætning, end hensynet til og omsorgen for patienten? Ja, det tror jeg. PTO er af den opfattelse, at danske tandlægeklinikker stadigvæk er det sikre valg for borgernes tandsundhed. Derfor er det glædeligt, at Tandlægeforeningen også på dette punkt har taget PTO s politik til sig og nu vil agitere for, at danske tandlægeklinikker bør drives og ejes af tandlæger. Samme kvalitet til lavere priser? Den nuværende regering er også kommet med sit bud til forbedring af tandplejen i form af et konkurrencepolitisk udspil, hvori der lægges op til øget konkurrence blandt praktiserende tandlæger (og tandplejere), med det tilsyneladende formål at opnå lavere priser på tandpleje. Regeringens holdning er, at effektiv konkurrence holder virksomhederne på tæerne og sikrer de bedste produkter til den laveste pris. Desuden mener de, at faste priser på en række ydelser begrænser konkurrencen, og dermed fører til for høje priser og for lav kvalitet. Heri er PTO s bestyrelse lodret uenig. At lavere priser skulle medføre højere kvalitet er noget af et postulat, som der ikke er nogen evidens for.

13 PTOMAGASINET Nej til forsikringsdiskrimination Formanden for Tryghedsordningerne var også indlægsgiver på road showet. Her var temaet vore obligatoriske forsikringer, hvor erhvervsudygtighedsforsikringen spiller en væsentlig rolle, da den indtil videre er obligatorisk og dermed en forudsætning for at være medlem af Tandlægeforeningen; hvis altså man er rask og rørig. Er man en smule overvægtig (udregnet i et BMItal) eller lider man af bl.a. diabetes, kan man ikke tegne forsikringen, selvom man er arbejdsduelig og møder på klinikken hver dag for at servicere og behandle sine patienter. Ros skal der gives til Tryghedsordningerne for at vende 180 grader og nu promovere sig med de forbedringer af forsikringen, som man tidligere sagde, var umulige. Ris for at kalde PTO for uvidende, anklage os for ikke at forstå forsikringen og være en lille smule dumme ved at fremføre, i vore øjne, mangler ved forsikringen. Det muliges kunst Ikke så overraskende har denne obligatoriske Erhvervsudygtighedsforsikring gennem de seneste år været genstand for meget opmærksomhed fra vores side. Baggrunden har været, at et antal klinikejere på deres krop har mærket, at den forsikring, de troligt har betalt til i mange år, viste sig at have en noget dårligere dækning, end de forventede. Udbetaling af erstatningen bortfaldt, hvis der var et overskud større end kr. Uanset hvor mange moduler der var tegnet. I det beløb indgik også udbetaling fra en anden forsikring, nemlig sygedriftstabsforsikringen. økonomiske begrænsninger for udbetaling fra forsikringen, ej heller hvad angår beløb fra sygedriftstabsforsikringen. Hvad der af Tryghedsordningerne blev betegnet som umuligt, viste sig efter PTO s indsats bare at tage lidt længere tid. Foruden fjernelse af de økonomiske kriterier, fik vi også en kontingentnedsættelse på ca. 20%. Herudover stillede vi forslag om en forlængelse af forsikringen, så kolleger indtil 67 år kunne bibeholde forsikringen. Tidligere var grænsen 65 år. Til at begynde med umuligt, men igen blev det umulige muligt. Om det så skyldes PTO eller pressens interesse for aldersdiskriminering, skal være usagt på disse sider. Sygedriftstabsforsikringen har fortsat en øvre grænse ved 65 år og den arbejder PTO også for at få hævet til 67 år. Måske pressens bevågenhed omkring aldersdiskrimination kan hjælpe os i så henseende. Der er ingen tvivl om, at vor indsats har gjort Erhvervsudygtighedsforsikringen mere spiselig som en tvungen forsikring. Men vi står ved, at det ikke er rimeligt, at kolleger, der har en diagnose, men troligt går på arbejde, ikke kan tegne en obligatorisk forsikring. Det er ikke klædeligt for en sundhedsorganisation som vores. Der lover jeg, at vi i PTO vil gøre hvad der står i vores magt, for at forsikringen bliver for alle arbejdsduelige og ikke kun for såkaldte raske kolleger UDEN EN DIAGNOSE. PTO fik at vide, at det var umuligt at fjerne disse begrænsninger, men kort fortalt, efter et større pres, er der i dag ingen

14 14 Sundhedspakken i tandlægeperspektiv Road showets sidste deltager var Sundhedsstyrelsen repræsenteret ved Mette Halberstadt, som orienterede om lovvedtagelser inden for tandlægefaget, herunder sundhedsloven og patientsikkerhedspakken. Disse tiltag er ikke nyt stof for PTO. Udtryk som virksomhedsansvarlig tandlæge, markedsføring af sundhedsydelser og patientsikkerhedspakke har vi forholdt os til og fremkommet med vores syn på, endnu før lovene/ udkastene er blevet fremsat. Her vil jeg kort citere fra min mundtlige beretning sidste år: I min verden er tandlægen gate-keeperen med den faglighed og de differentialdiagnostiske kompetencer og færdigheder tandlægefaget besidder. Hvis der skal arbejdes ud fra tesen rettidig omhu, skal vi levere sundhedsydelser, der er baseret på den højeste tandlægelige faglighed, og det forventer og fortjener landets borgere også. Med hensyn til opstramning af reklameringsreglerne havde vi allerede sidste år kontaktet Sundhedsstyrelsen for at få fastslået, hvor grænsen for reklamering går. Det er vores holdning, at sundhedsydelser ikke bør falde ned på samme niveau som reklamer for vaskepulver og engangsbleer. I udkastet til patientsikkerhedspakken, er der lagt op til en markant stramning og præcisering af markedsføring af sundhedsydelser. Dog Ikke helt så stramme, som vi havde ønsket, men et stort skridt i den rigtige retning. De 180 mio. kr. der blev fjernet fra tandrensninger, blev 2 dage efter tilført tandbehandling til særlig udsatte. Her er det vores overbevisning, at PTO spillede en central rolle, således de 180 mio. kr. stadigvæk skal anvendes til tandbehandling samt forblive i privat regi. Til slut vil jeg tillade mig at klappe PTO på skulderen og nævne forbedringerne i Tandlægeforeningens assistentkontrakt, som næsten er ren afskrift af vore anbefalinger til justeringen af kontrakten, som påbegyndte i Provisionssatsen som tidligere var og er et issue, er nu ikke længere 35% som et minimum, men derimod som et maximum. Tendensen er også at denne provisionssats er for nedadgående. Flere og flere kolleger finder det på opfordring også naturligt at lade provisionssatsen være af indkomne i stedet for fakturerede beløb. Barns sygedag, klinikejer finansieret pensionsordning, efteruddannelse, teknikudgifter, fratrædelsesgodtgørelse m.m. er også blevet behandlet, som foreslået af PTO. Vi forsøger hele tiden at være progressive og fremme i skoene til gavn for vore nuværende som kommende medlemmer. PTO er til for jer. Politik og tandlæger Herudover var PTO særdeles proaktiv omkring finanslovsforliget i efteråret.

15 BEDRE HYGIEJNE MED VASKBARE ARBEJDSSKO WOCK-sko er skabt til professionelt brug i socialog sundhedssektoren, hvor du står eller går mange timer dagligt skoen er antistatisk, skridsikker og stødabsorberende. De vaskbare sko i letvægtsmateriale lever op til moderne hygiejnekrav og forener i sit design funktion med komfort. Skoen tilpasser sig foden efter hver vask, mens en terapeutisk sål masserer foden og holder den frisk dagen igennem. Mød os på årets scandefa Messe i stand nr. c1-001e. T:

16 16 Når klinikken ansætter en elev, kan man med fordel overlade det til en af de erfarne klinikassistenter. Her ses medejer Hamid Azzouzi sammen med Dentalklinikkens uddannelsesansvarlige Christina Stausgaard Petersen og eleverne Harda, Aleksandra og Hasret. Dentalklinikken har 14 elever.

17 PTOMAGASINET Elever bliver hurtigt en reel arbejdskraft Fleksible elevaftaler: Krisen kradser stadig, og det kan være svært at overskue at binde sig til en elev i 2-3 år. Så er det godt, at det er muligt at ansætte en elev i en kort periode! Mød to tandlæger der har erfaringer med kortaftaler. - Når jeg taler med tandlæger om at ansætte en elev, hører jeg ofte, at det er krisetider, og at de ikke kan overskue at binde sig flere år ud i fremtiden. Så kan jeg heldigvis fortælle, at de bare kan ansætte en elev i en kortaftale! Faktisk er der seks forskellige aftaletyper, så der er god mulighed for at indgå en aftale, der matcher klinikkens individuelle behov. Sådan siger Doris Lukowski, praktikpladskonsulent på Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere i København og forklarer, at det ud over den almindelige og den korte aftale fx er muligt at indgå en såkaldt delaftale med en skolepraktikelev: - En delaftale kan være en rigtig god løsning, hvis de fastansatte klinikassistenter fx er sygemeldte eller på barsel. Det er meget billigere end at hyre en vikar, og skolepraktikeleverne har ofte erfaring fra flere forskellige klinikker, så de er absolut velkvalificerede, siger Doris Lukowski. Kort er godt En klinik, der har mange års erfaring med elever, er Dentalklinikken, der pt. har 14 elever. Tandlæge og medejer Hamid Azzouzi fortæller, at de korte aftaler er rigtig gode, hvis man er usikker på, hvor meget arbejde man har over en længere periode: - Det kan være, man har kørt en kampagne, der har fået patienterne til at strømme til, men hvor det ikke er til at sige, om det varer ved. - Så kan man altid forlænge kontrakten, hvis der stadig er travlt, når aftalen udløber. Også tandlæge Nimmi Holstein, der ejer Tandklinikken Holstein i Charlottenlund, og som pt. har to elever, anbefaler kortaftalerne: - Det er rart, at man ikke på forhånd binder sig til et fuldt uddannelsesforløb. Først har man tre måneders prøvetid, og efter et lille års tid har man mulighed for at evaluere samarbejdet. Lange kontrakter er en hæmsko for begge parter - eleven kan også have lyst til nye udfordringer i en anden klinik. Drive og lyst til at lære Men skal man ikke bruge uforholdsmæssig mange ressourcer på oplæring, hvis man kun har eleverne en kort periode? - Nej, for eleverne bliver hurtigt en reel arbejdskraft, siger Hamid Azzouzi: - De har så meget drive og lyst til at lære, at der faktisk ikke går lang tid, før de ånder de erfarne klinikassistenter i nakken. Det kræver selvfølgelig, at man udfordrer dem og bruger dem til andet end at holde suget - de kan fx sagtens lære at tage aftryk til bideskinner og lave midlertidige kroner. Herudover er eleverne typisk ikke så it-forskrækkede som de ældre klinikassistenter. Det er også et kæmpe plus, for it fylder mere og mere. Også Nimmi Holstein oplever, at eleverne gerne vil udfordres og tage ansvar - og af samme grund er det faste personale glade for eleverne: - Det er en aflastning, at de kan afgive arbejdsopgaver til eleverne. Og så er det sundt for fagligheden at have elever. Unge mennesker godtager ikke forklaringer a la sådan plejer vi at gøre, og det tvinger en til at reflektere over sine metoder, slutter han. TEKST Line Møller Blankholm FOTO Lars Degnbol

18 18 Alle vinder på elever Der er mangel på praktikpladser! For at blive klogere på hvorfor tandklinikker fravælger elever har Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere i København for nylig foretaget en rundspørge blandt 30 københavnske tandklinikker uden elever. Praktikpladskonsulent Doris Lukowski fortæller om rundspørgen. Hvorfor fravælger tandlæger at have elever? - Flere tandlæger i rundspørgen forklarede fravalget med, at deres fastansatte klinikassistenter ikke ønsker elever. Det er synd og skam, ikke bare for eleverne, der mangler en praktikplads, men også for klinikkerne - det er ren fremtidssikring at tage elever ind! De gamle klinikassistenter har stor og uvurderlig viden om, hvordan tingene foregår på lige netop deres klinik. Ved at ansætte en elev kan man

19 PTOMAGASINET Læs mere på skt.ku.dk om de seks forskellige uddannelsesaftaler, rekrutteringen af elever og økonomien i at uddanne elever. sikre, at den viden ikke går tabt, men at rutinerne, kulturen og hele værdigrundlaget bliver båret videre. Mange klinikker vælger da også at ansætte deres elever, når de er færdiguddannede. Hvad handler klinikassistenternes modvilje om? - Nogle klinikker kører som en effektiv, velsmurt maskine, hvor alle udfylder deres plads, og så kan det være svært at se, hvilke arbejdsopgaver eleven skal tage sig af. Men faktisk kan ansættelsen af en elev få maskinen til at køre endnu bedre! Man kan fx efteruddanne klinikassistenterne til at overtage nogle af tandlægens rutineopgaver. Det vil betyde, at de får et fagligt løft, samtidig med at der bliver frigjort opgaver til eleven, og tandlægens tid optimeres. Alle vinder på det! Hvordan håndterer man personalets forbehold over for elever? - Klinikassistenterne skal kunne se værdien i at have elever - både i forhold til at bære klinikkens kultur og værdier videre og i forhold til deres egen faglige udvikling. Tandlægen skal derfor sørge for at inddrage klinikassistenterne i hele processen, fra ansættelsen til den praktiske oplæring, og man kan evt. gøre en af de erfarne klinikassistenter til uddannelsesansvarlig og tilbyde hende et kursus i denne vigtige rolle. TEKST Line Møller Blankholm FOTO Lars Degnbol

PTO Faglig rådgivning

PTO Faglig rådgivning PTO Faglig rådgivning Gennem medlemskabet af PTO får du en professionel og allieret partner, som har indsigt i din dagligdag på klinikken og som forstår dine faglige interesser... Kontrakter Brochurer

Læs mere

Medlemsmøder 2013. Obligatoriske Forsikringer. Via Tandlægernes Tryghedsordninger

Medlemsmøder 2013. Obligatoriske Forsikringer. Via Tandlægernes Tryghedsordninger Medlemsmøder 2013 Obligatoriske Forsikringer Via Tandlægernes Tryghedsordninger Tandlægernes Tryghedsordninger Stiftet i 1974 på TF s Hovedgeneralforsamling Administrationsfonden (1974) Dansk Tandlægeforenings

Læs mere

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Interviewlængde: 40 min. Interviewer: Shillan Saifouri Interviewperson: Helen Torkashvand ejer af Indenta Clinic Interviewet er foretaget d. 18 maj,

Læs mere

Vi skaber overskud... - fagligt, økonomisk og personligt

Vi skaber overskud... - fagligt, økonomisk og personligt Vi skaber overskud... - fagligt, økonomisk og personligt Når ildsjæle mødes... Idéen til TANDLÆGENET blev som alle andre rigtigt gode idéer skabt, fordi to visionære mennesker pludselig fandt ud af, at

Læs mere

Praktiserende Tandlægers Organisation. Klinikejernes organisation

Praktiserende Tandlægers Organisation. Klinikejernes organisation Praktiserende Tandlægers Organisation Klinikejernes organisation PTO varetager dine interesser Gennem medlemskabet af PTO får du en professionel og allieret partner, som har indsigt i din dagligdag på

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

PRIVATE BANKING AARHUS

PRIVATE BANKING AARHUS PRIVATE BANKING AARHUS Private Banking i Ringkjøbing Landbobank, Aarhus I Ringkjøbing Landbobank tilbyder vi et godt og afprøvet setup til erhvervs- og privatkunder, holdingselskaber, fonde og foreninger

Læs mere

WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING

WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING UVILDIGHED KAN IKKE GRADBØJES I Willis bliver vi som markedsleder ind i mellem mødt med indvendinger mod vores rolle som forsikringsmægler og vores forretningsmodel generelt.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 30. januar 2014 på Schæffergården

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 30. januar 2014 på Schæffergården Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 30. januar 2014 på Schæffergården Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Anders Boel Petersen (ABP) Svend Ulrich

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

Rådgivning. Grafisk hjælp. Print og offset. Efterbehandling. Pakning og forsendelse. Produktion i profil

Rådgivning. Grafisk hjælp. Print og offset. Efterbehandling. Pakning og forsendelse. Produktion i profil Rådgivning Grafisk hjælp Print og offset Efterbehandling Pakning og forsendelse Produktion i profil Hvidovre Kopi A/S Hvidovre Kopi A/S blev grundlagt i 1986. Startede som et traditionelt kopicenter. Er

Læs mere

1. Baggrund og problemstilling

1. Baggrund og problemstilling 1. Baggrund og problemstilling 1.1 Baggrund Opgavestiller og fremtidig bruger af systemet er klinikken Tandlæge Annelise Bom 1. Opgaven udspringer af et ønske om at forbedre aftalestyringen. Nøgleordene

Læs mere

PRIVATE BANKING HOLTE

PRIVATE BANKING HOLTE PRIVATE BANKING HOLTE Private Banking i Ringkjøbing Landbobank, Aarhus Bankdrift handler i bund og grund om tillid. Det er den altafgørende faktor for langt de fleste bankkunder, når de vælger bank. I

Læs mere

Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010

Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010 Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010 Aktivitet Ansvarlig mere i SKP, hvilket giver mere viden om afdelinger og tættere opfølgning på uddannelsesmål inkl. rokering mellem afdelinger

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.com Maj 2012 Ontasknaturally.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com

Læs mere

EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS

EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS GØR DIN ARBEJDSPLADS STÆRKERE Medarbejderne er den vigtigste ressource, og med en god pensionsordning gør du din arbejdsplads stærkere. Du øger

Læs mere

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Side 1 af 5 KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Af Kirsten M. Poulsen, direktør og management konsulent, KMP & Partners Vores interesse for mentorskabet I 2000 stiftede jeg for første

Læs mere

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2 DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE 31/21 13.08.2014 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pensionskasse? Kunne det være bedre for mig som læge at have en obligatorisk pensionsordning

Læs mere

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Nogle af de absolut skarpeste bloggere tjener over 100.000 i måneden, men det er typisk på den internationale scene, men her i Danmark har vi

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed?

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Private Banking Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Ekstra opmærksomhed giver tryghed Private Banking er for dig, der har en formue med en kompleks sammensætning og en størrelse, der rækker et

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

Tandlægernes Tryghedsordninger. FAQ vedrørende den økonomiske vurdering af erhvervsevnen.

Tandlægernes Tryghedsordninger. FAQ vedrørende den økonomiske vurdering af erhvervsevnen. Tandlægernes Tryghedsordninger FAQ vedrørende den økonomiske vurdering af erhvervsevnen. PFA Pension, 21. november 2011 Indhold 1. Spørgsmål med relevans for både ansatte og selvstændige tandlæger:...

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning Forenede - vi efterlader altid et smil Service SPAR 25% PÅ OMKOSTNINGERNE UDEN AT GÅ PÅ KOMPROMIS MED KVALITETEN Styrk jeres

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 12. januar 2012 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 12. januar 2012 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 12. januar 2012 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Marianne Clemensen (MC) Anders Boel Petersen (ABP) Ulla

Læs mere

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase DinnerdeLuxe En virksomhedscase Indhold Introduktion til casen. 3 Om DinnerdeLuxe. 3 Vigtige partnerskaber. 4 Introduktion til casen DinnerdeLuxe Aps er en dansk virksomhed, og denne eksempelcase handler

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest og investeringsforeninger v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest Agenda Hvorfor skal jeg investere? Hvad er en investeringsforening? Hvad tilbyder investeringsforeninger? Hvordan kommer jeg godt

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Udgivet 11. december 2014

MIRANOVA ANALYSE. Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Udgivet 11. december 2014 MIRANOVA ANALYSE Udarbejdet af: Oliver West, porteføljemanager Rune Wagenitz Sørensen, adm. direktør Udgivet 11. december 2014 Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Strukturerede

Læs mere

Guide. sider. Få gode investeringsråd. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle.

Guide. sider. Få gode investeringsråd. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle. Foto: Scanpix Guide Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle 12 sider Få gode investeringsråd Penge og privatøkonomi INDHOLD: Sådan fordobler du din formue...4-5

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 15. august 2013 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 15. august 2013 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 15. august 2013 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Anders Boel Petersen (ABP) Svend Ulrich

Læs mere

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Universal Robots udvikler fleksibel og prisgunstig robotteknologi til industrien. Vi sætter slutbrugeren i centrum og gør teknologien let at bruge

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER

KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER BENJAMIN FRANKLIN, DEN AMERIKANSKE FILOSOF, FORFATTER, VIDENSKABSMAND OG JOURNALIST, STOD I SIN TID BAG ORDENE - TID ER PENGE. ET UDTRYK, DER HANDLER

Læs mere

TDjournal - lige en tand bedre

TDjournal - lige en tand bedre TDjournal - lige en tand bedre TDjournal - klinikkens vigtigste værktøj TDjournal og TDadmin fremtidens system til visionære tandlægeklinikker I mere end 20 år har A-Data udviklet software og udbudt hardware

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 10. oktober 2012 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 10. oktober 2012 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 10. oktober 2012 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Marianne Clemensen (MC) Anders Boel Petersen (ABP) Svend

Læs mere

VI SKABER TRYGHED OM DINE VISIONER

VI SKABER TRYGHED OM DINE VISIONER VI SKABER TRYGHED OM DINE VISIONER Du synes sikkert det er tidskrævende og besværligt at tage dig af virksomhedens forsikringer. Måske er du usikker på, om din virksomhed og dine medarbejdere er dækket

Læs mere

Kvalificerede medarbejdere til små og store opgaver

Kvalificerede medarbejdere til små og store opgaver Kvalificerede medarbejdere til små og store opgaver Rekruttering Try & Hire Vikar din medspiller på arbejdsmarkedet Dialog skaber kontakt Kontakt knytter mennesker Medarbejderne ApS er et landsdækkende

Læs mere

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter kvalitet og sikkerhed StockRate

Læs mere

TDC Contact Center Europe. - fordi dine kunder fortjener den bedste service

TDC Contact Center Europe. - fordi dine kunder fortjener den bedste service TDC Contact Center Europe - fordi dine kunder fortjener den bedste service Din succes er vores mål ompetent kundeservice er et afgørende parameter for, hvilke virksomheder K der klarer sig bedst. TDC Contact

Læs mere

Tandpleje til børn og unge

Tandpleje til børn og unge Tandpleje til børn og unge Sundhedsloven 127-134 Kvalitetsstandard Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 4. maj 2010 Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap Tandpleje til børn og unge 1. Overordnede

Læs mere

Innovation og mennesker

Innovation og mennesker 1 Innovation og mennesker Det kan Cremans rådgivning gøre for innovation I en innovationsproces er der som regel masser af idéer og penge til at begynde med. Hos Creman er det vores erfaring, at det er

Læs mere

Sådan kommer du i gang med at bruge video

Sådan kommer du i gang med at bruge video Sådan kommer du i gang med at bruge video INDHOLD INDLEDNING... 3 DERFOR SKAL DU I GANG MED AT BRUGE VIDEO... 4 OVERVEJELSER... 5 SOCIALE MEDIER... 5 YOUTUBE... 6 OPDATER OFTE... 6 UDSTYR... 6 HVAD SÅ

Læs mere

Tandlægernes Tryghedsordninger. Budget 2015 og 2016

Tandlægernes Tryghedsordninger. Budget 2015 og 2016 Tandlægernes Tryghedsordninger Budget 2015 og 2016 Budget for 2015 og 2016 1.000 kr. Noter Regnskab 2013 budget 2014 budget 2015 budget 2016 Resultat Bidrag fra omsætning med Sygesikringen 1 33.483 37.778

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension Alm Brand Bank Investeringsordning Pension Indhold I denne brochure kan du læse om alle fordelene ved Alm. Brand Investeringsordning 3 4 8 10 11 12 14 17 18 20 24 26 Alm. Brand Investeringsordning Fordele

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Vi står til regnskab. redmark.dk

Vi står til regnskab. redmark.dk Vi står til regnskab redmark.dk Hos Redmark er vi gode til tal, men det er dig der tæller Som Danmarks 7. største rådgivnings- og revisionsvirksomhed er Redmark en moderne, effektiv og dynamisk virksomhed.

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

BERNER SERVICES PARTNERSKAB TIL SUCCES

BERNER SERVICES PARTNERSKAB TIL SUCCES BERNER SERVICES PARTNERSKAB TIL SUCCES EXPERTS WITH PASSION 6500 medarbejdere. 60 000 artikler. International logistikkæde. Kort fortalt: En af Europas førende virksomheder inden for direkte salg til bygge-

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Økonomisk tryghed - hele livet

Økonomisk tryghed - hele livet Økonomisk tryghed - hele livet Værd at vide > > Industriens Pension er tre gange i de senere år kåret til Europas bedste arbejdsmarkedspensionsselskab af organisationen Investment & Pension Europe. > >

Læs mere

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring...

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring... Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring......men hvordan får du mest ud af små beløb. Marketing på jysk ELW Marketing management - analyse, planlægning og gennemførelse ELW er professionel

Læs mere

Retraktionsløsninger. 3M ESPE Astringent Retraction Paste. Hurtigt og nemt en helt ny retraktionsoplevelse

Retraktionsløsninger. 3M ESPE Astringent Retraction Paste. Hurtigt og nemt en helt ny retraktionsoplevelse Retraktionsløsninger 3M ESPE Astringent Retraction Paste Hurtigt og nemt en helt ny retraktionsoplevelse Pochepakning er blevet nemmere med den første retraktionskapsel Indikationer I mere end 45 år har

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Forandring i Det kommunikerende hospital Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Leder i kommunikationsafdelingen i Novo Nordisk Selvstændig kommunikationsforsker og rådgiver

Læs mere

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores It Revision & Rådgivning Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores kunder med. 2 Revision og rådgivning

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores markedsføringsøkonomer. Her har vi

Læs mere

På udstyrsområdet tilbyder Nordenta PTO-medlemmerne serviceaftaler på udstyr, rabat på udstyr og rabat på kurser

På udstyrsområdet tilbyder Nordenta PTO-medlemmerne serviceaftaler på udstyr, rabat på udstyr og rabat på kurser PTO Partner Program f o r b r u g s v a r e r & u d s t y r n o r d e n t a Nordenta er Danmarks største totalleverandør til tandlægeklinikker. Vi markedsfører og sælger mere end 10.000 varenumre inden

Læs mere

Selvstændiges kreditforhold

Selvstændiges kreditforhold Selvstændiges kreditforhold Modtagelse af regeringens kreditpakke ASE har spurgt 825 selvstændigt erhvervsdrivende om forskellige omstændigheder vedrørende deres kreditmuligheder og finansieringsforhold.

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

Dine funktionærers firmapension. få overblik over jeres muligheder

Dine funktionærers firmapension. få overblik over jeres muligheder Dine funktionærers firmapension få overblik over jeres muligheder En bedre pensionsordning til dine medarbejdere For at sikre den bedste pensionsordning til alle medlemmerne i Grafisk Arbejdsgiverforening

Læs mere

MARKANTE PENSIONSFORDELE TIL INGENIØRER

MARKANTE PENSIONSFORDELE TIL INGENIØRER MARKANTE PENSIONSFORDELE TIL INGENIØRER Det logiske valg www.dip.dk DER FINDES EN PENSIONSKASSE, SOM KENDER INGENIØRER BEDRE END DE FLESTE DIP er drevet af ingeniører for ingeniører, og det har vi været

Læs mere

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide.

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide. Fordomme, nej tak Forældre til unge står af på fordomme og løftede pegefingre, når de søger information om rusmidler og teenageliv på nettet. I stedet ønsker de sig rigtige mennesker og nuanceret viden

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet

1999-08-03: Sygeforsikringen danmarkctr. Konkurrencerådet 1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 3. august afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-194.423, Sygeforsikringen "danmark" ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1.

Læs mere

NR. 29. Når skaden er sket. Sådan fungerer Tandlægeforeningens. Patientforsikring

NR. 29. Når skaden er sket. Sådan fungerer Tandlægeforeningens. Patientforsikring NR. 29 Når skaden er sket Sådan fungerer Tandlægeforeningens Patientforsikring Når skaden er sket Hvad er dækket? En skade sket før den 1. januar 2004 er kun dækket, hvis den er sket i forbindelse med

Læs mere

Mulighed for at sammenligne jeres pensionsløsning med gennemsnittet for jeres branche og for virksomheder af samme størrelse.

Mulighed for at sammenligne jeres pensionsløsning med gennemsnittet for jeres branche og for virksomheder af samme størrelse. VIRKSOMHED Rapport d. 24. september 2014 PFA OPTIMATOR PFA Optimator er essensen af vores samlede viden om pensionsmarkedet i sin mest forenklede form. Et rådgivningsværktøj, der samler data fra PFA's

Læs mere

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 2 08/01/10 10:24:08 VI SKABER RAMMERNE 291005_Brochure.indd 3 08/01/10 10:24:09 DEN FLOTTESTE RÅVARE Fisk som råvare i et køkken giver et kick,

Læs mere

Referat fra 4. ordinære bestyrelsesmøde 2014/2015.

Referat fra 4. ordinære bestyrelsesmøde 2014/2015. Referat fra 4. ordinære bestyrelsesmøde 2014/2015. År 2015 den 27. maj blev der på i Tandlægernes Hus, Amaliegade 17, 1256, København afholdt det 4. ordinære bestyrelsesmøde 2014/2015 i Praktiserende Tandlægers

Læs mere

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE Velkommen til System Gruppen Hos SystemGruppen sætter vi meget stor pris på vores kunder. Vi vil gerne sørge for, at du føler dig kompetent serviceret og godt hjulpet.

Læs mere

God rengøring kommer ikke af sig selv

God rengøring kommer ikke af sig selv God rengøring kommer ikke af sig selv Udvikling af bedre hygiejne og rengøringsmetoder på ældreområdet Rengøring har stor betydning for indeklimaet, hygiejnen og trivslen for både borgere og personale

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Vi fik politisk indflydelse

Vi fik politisk indflydelse 1986: Lov om Tandpleje TNL afholder deres første lederkursus på Nyborg Strand Nyborg Strand betyder noget som leder, det giver fagligt udbytte og socialt netværk. Rita Kaae 1987: Fritvalgsordningen for

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Illumi bidrager til dansk softwareeksport

Illumi bidrager til dansk softwareeksport Case Systematic Illumi bidrager til dansk softwareeksport Illumi leverer software til Danmarks største privatejede softwareproducent. Globalt ekspanderende Systematic kunne have bygget sit eget website,

Læs mere

Den moderne CFO er både sparringspartner og vagthund

Den moderne CFO er både sparringspartner og vagthund Jacob Kjær en af Danmarks mest erfarne CFO er HAR ORDET Den moderne CFO er både sparringspartner og vagthund CFO en og økonomifunktionen står over for stigende krav. Nøglen til succes som CFO handler om

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 21. august 2014 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 21. august 2014 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 21. august 2014 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Anders Boel Petersen (ABP) Svend Ulrich

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Program for dagen 10.30 11.00: Velkomst og spændende nye trends inden for lungeområdet v. Danmarks Lungeforening

Program for dagen 10.30 11.00: Velkomst og spændende nye trends inden for lungeområdet v. Danmarks Lungeforening Nye muligheder med netværk for mennesker med lungesygdomme 1 Program for dagen 10.30 11.00: Velkomst og spændende nye trends inden for lungeområdet v. Danmarks Lungeforening 11.00 11.30: Vedligeholdende

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 25. marts 2014 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 25. marts 2014 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 25. marts 2014 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Anders Boel Petersen (ABP) Svend Ulrich

Læs mere

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje Invester i din fremtid Hvilke forventninger har du til fremtiden? Ved du, om de er realistiske, sådan som din

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren 1 Kolofon Guide til bankrådgiveren, 2. udgave, juni 2014 ISBN 978-87-91887-60-4 Ophavsret: Finansrådet Publikationen kan hentes på Finansrådets

Læs mere