ÅRSSKRIFT. UdgIveT af elevforeningen. Nordjyllands Landbrugsskole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSSKRIFT. UdgIveT af elevforeningen. Nordjyllands Landbrugsskole"

Transkript

1 ÅRSSKRIFT UdgIveT af elevforeningen Nordjyllands Landbrugsskole LUNdbæK 2011

2 ÅRSSKRIFT Udgivet af elevforeningen Nordjyllands Landbrugsskole Lundbæk 2011 Sats og tryk: degngrafisk.dk 1

3 2 Året i billeder 2011

4 Indholdsfortegnelse Skoleåret En kort analyse Elevforeningens årsfest...9 Ungdomskontoret på Lundbæk Grundforløbet...11 Min første dag på Lundbæk HF HF. i Californien New Zealand Fra Thy til Australien Fuld fart frem Økologidage på NJYLLS GF erne i husdyrpraktik Sådan kan det gå...24 Virksomhedsledere i Bruxelles Da Agro40 var i Sverige...27 Det nye hus Rumæniens tur HF Man skal holde hvad man lover Morten Korch aften Dykker aften Turen går til USA HF. i Italien HF. Turen går til Prag DM i dyrevelfærd Madlavning som valgfag Jubilarer...42 Personalefotos...44 Afgangselever Året der gik i elevforeningen Arrangementer i elevforeningen.. 49 Regnskab Elevforeningens bestyrelse Bestyrelsen på NJYLLS Agro40 på Mosbjerg Elev aften med fart på Elevliste

5 Skoleåret Hvor har vi haft et dejligt vejr i november! Sommerens og høstens regn blev afløst af en vindstille tør november. Det har vi trængt til længe efter den nok mest kaotiske høst og såning af vintersæd i årevis. Vi trænger til på mange måder at få lidt medvind i erhvervet, ikke kun i bogstavelig forstand, men også i overført betydning. Krisen kradser i samfundet og dermed selvfølgelig også i landbruget. Jeg vil ikke komme ind på de nærmere forhold omkring krisen, men blot konstatere at sælgerne af landbrug ikke kan finde købere, der er i stand til at finansiere købet eller ønsker at løbe den store risiko som selvstændig. Situationen er fortsat fastlåst med det resultat til følge, at der går mange unge veluddannede landmænd, som ikke udnytter deres potentiale, som fødevareproducenter, samtidigt med at der er mange seniorlandmænd, som gerne vil forlade erhvervet. Situationen er fastlåst, hvilket er uheldigt for dynamikken i erhvervet og i samfundet. Jeg anser faktisk generationsskifte problematikken som et af de største problemer for landbruget, og som landbrugsskoleforstander er det frustrerende at se, at det fantastiske produkt vi leverer på landbrugsskolen i form af veluddannede landmænd ikke får den start i erhvervet, som de kunne ønske sig. Der er tre spørgsmål, som jeg ofte bliver stillet. Det ene er: Hvor mange af de elever du optager på skolen bliver landmænd? Svaret er at det bliver langt de fleste. Frafaldet i landbrugsuddannelsen er lille set i forholdt til andre erhvervsuddannelser. Det kan praktiklandmændene og landbrugsskolerne være stolte af! Hvis spørgerne mener, hvor mange der så bliver ejere af et landbrug, så er svaret anderledes, for det er kun i størrelsesordenen 20 % af de elever der starter på uddannelsen som senere bliver ejere. Langt de fleste bliver lønmodtagere i landbruget eller i et af landbrugets følgeerhverv. Det andet spørgsmål jeg ofte bliver stillet er: Hvorfor er der fortsat så stor tilgang i landmandsuddannelsen - underforstået hvad vil de unge i et erhverv i krise og i et erhverv der hele tiden kritiseres af omverdenen og ofte er i mediernes søgelys? Et ungt menneske på 16 år tænker ikke i kriser og negativ medieomtale. Der er ikke mange unge som følger med i de medier, som vi ældre følger. De unge opfatter landbruget som et frit erhverv, hvor man også som ganske ung lærer at tage ansvar for produktions dyr og natur. De oplever arbejdspladserne på landet som fleksible med en afvekslende arbejdsdag. De unge forholder sig også til, at landbruget i omverdenens øjne fylder meget, som f.eks. i trafikken og påvirkning af miljøet. Det tredje spørgsmål som jeg altid bliver stillet er: Hvordan går det på Lundbæk? Det korte svar er at det går godt! Et fyldestgørende svar følger: Regnskabsåret blev helt fantastisk. Da skolens økonomiske grundlag i altovervejende grad er afhængig af elevtallet og taxametertilskuddet - tilskud pr. elev. Elevtallet på landmandsuddannelserne var i 2010 på næsten 200. Dertil kommer så over kursusdage på efteruddannelse. I alt et årselevtal på over 250. Det siger sig selv, at der kan stilles spørgsmål til om en skole skal generere store overskud. Det blev der også. P-4 Nordjylland tog spørgsmålet op. Mit svar på spørgsmålet er, at en god sund økonomi altid kommer eleverne og de ansatte til gode. På Lundbæk er der ikke stramme budgetter på indkøb af f.eks. mad til elever eller på materialer til undervisning. Der er heller ikke stramme budgetter med hensyn til brug af eksperter i undervisningen eller på elevaktiviteter og ud- 4

6 styr. Mangler vi en traktor eller computere, så køber vi og betaler. Grundforløbseleverne og hovedforløbseleverne bliver undervist i 34 lektioner om ugen. Elever på lederuddannelserne bliver undervist 30 timer om ugen. Hele undervisningstaxametret og lidt til bliver anvendt til undervisning! Et meget synligt bevis på at et godt resultat kommer eleverne til gode er en helt ny fløj med elevværelser klar til indflytning. I samtlige klasseværelser er der nye smartboards og i spisesalen er der sat nyt inventar ind.. Skolens brugere har i høj grad glæde af skolens meget lave finansielle omkostninger, og at kapacitetsudnyttelsen er helt i top! Skolens drift er selvfølgelig et resultat af de værdier og holdninge, som præger skolen i dagligdagen. Læs Kitty Denckers indlæg andet steds i årsskriftet. Året 2011 er en fortsættelse af Elevtal og ansatte bliver også et godt år. Elevtallet på landmandsuddannelserne bliver over 200. Desværre rammes vi af ændrede udbudsregler på efteruddannelsesområdet, hvilket betyder at efteruddannelsesaktiviteten halveres. Interessen er stadigvæk stor blandt folkeskolernes afgangsklasser, så vi forventer en pæn tilgang til erhvervet i de nærmeste år. Elevtal: Brobygning + Intro Agro Egu...12 Grundforløb s hovedforløb hovedforløb Produktionsledere Virksomhedsledere...21 Agrarøkonomer...7 Efteruddannelse kursusdage Nordjyllands Landbrugsskole, årselever

7 Hvert år uddeler Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab og Fødevareøkonomisk Institut, KU-LIFE i samarbejde med Nordea Bank A/S tre Virksomhedslederpriser. Virksomhedslederpriserne uddeles på grundlag af de eksamensopgaver, som de studerende på landets landbrugsskoler udarbejder som afslutning på Virksomhedslederuddannelsen. I år gik 1. prisen Maria Fristrup Nielsen som er agrarøkonom fra Nordjyllands Landbrugsskole. Prisen blev uddelt i forbindelse med en økonomikonference afholdt i Odense. Nykredits jubilæumslegat 2011 gik til Thomas Thelle Rasmussen. Virksomhedsleder fra Nordjyllands Landbrugsskole. På Nordjyllands Landbrugsskole er vi stolte af, at vi kan tiltrække elever og studerende som har lyst og evner til at tilegne sig viden om fødevareproduktion, og at omverdenen bemærker det. Sekretær Mona Stensig er nu tilbage efter barselorlov. Hanne Hedegaard, som var barselsvikar for Mona, har vi fastansat som vejleder. Hanne skal fortsat delvist arbejde i Landbonord. Køkkenassistent Anne Lund er på barsel. Køkkenassistent Else Marie Nielsen er vikar for Anne. Afslutning Tak til alle, der yder en indsats for at skoledriften på Lundbæk fungerer til stor glæde for elever, ansatte og erhverv. Glædelig jul og godt nytår. Niels Quist-Jensen, forstander 6

8 En kort analyse af ledelsesstilen og ledelsesprocessen på Nordjyllands Landbrugsskole Kitty Dencker, erhvervspsykolog Bestyrelsen og ledelsen på landbrugsskolen har helt bevidst taget stilling til centralisering eller decentralisering, nærhed eller stordrift. Der er truffet beslutning om decentralisering og nærhed med åbenhed overfor omverdenen og mulige samarbejdsmuligheder med andre undervisningsinstitutioner i området. Lærere såvel som elever nuværende som tidligere taler om Lundbæk-ånden. Den er angiveligt forbundet med ovennævnte valg. Der er decentralisering og nærhed i skolens aktiviteter, og de ansatte på stedet forholder sig direkte til de enkelte elever og de aktiviteter, som de er involveret i. Det gælder såvel i undervisningen som i de mere sociale aktiviteter: spisning morgen, middag og aften. Skolen er jo netop også en kostskole med grill, fiskeri i voldgraven, høstfest og andre festligheder m.m. Og så er der elevernes torsdagscafé, som holder åbent en aften om ugen. Naturligvis er der også her en medarbejder på vagt, som sørger for at der bliver lukket og slukket, samt at eleverne også her udviser en passende adfærd. Overordnet kan siges, at skolen fungerer med en situationsbestemt ledelse ud fra stærke principper om fællesskab, ansvar, faglighed, tryghed og socialt liv. Ledelsesformen er kendetegnet ved et talent for at navigere i kaos. Dette sat i modsætning til at få styr på kaos. Og muligvis er netop dette talent en stærkt medvirkende årsag til, at skolen oplever fremgang og har gjort det i rigtig mange år. Talentet indebærer en omstillingsevne, også i forhold til et skift i elevsammensætningen. Eleverne kommer ikke længere som en given ting med forudsætninger fra en opvækst i landbruget. Ligesom niveauet rent fagligt og socialt kan variere rimeligt meget. Men alle møder de et klart princip: Her gør vi det, som vi siger, at vi gør. Og det gælder alle. De fundamentale principper på skolen er ikke til diskussion, herunder at eleverne møder troværdige voksne og konsekvens; faste spisetider, som skal overholdes; man møder til tiden, såvel i undervisning som til spisning. Konflikter håndteres direkte i forhold til eleven/eleverne ud fra en holdning til unge mennesker her og nu, men også med et klart blik for deres fremtid. Ovenstående ledelsesstil og ledelsesproces drives af såvel ledelse som medarbejdere. Medarbejdere bliver her typisk i årevis, givetvis fordi der også for dem hersker frihed under ansvar. Helt i skolens ånd diskuteres holdninger og principper i forhold til konkrete forhold i dagligdagen og i pædagogikken, men altid med sans for skolens ståsted og geografiske placering. Det skal tilføjes, at ledelsesstilen er præget af vedholdenhed, forstået således, at ledelsen har afholdt sig fra smarte tilgange og op-i-tiden-strømninger indenfor ledelse og organisationsudvikling. Der bliver lyttet og taget ind, men der er ikke grobund for hurtige fix og smarte løsninger. Det er det lange seje træk, der tæller. Hvilket selvsagt stiller såvel etiske som moralske krav til alle skolens ansatte, da Lundbæk-ånden skal afspejle sig i de handlinger, som rent faktisk kan ses og mærkes. Ord alene gør det ikke. Der eksisterer på skolen følgende værdier: Åbenhed Skolen har åbne rum og åbne strukturer også i forhold til beslutninger i konkrete situationer. Det forudsætter, at såvel elever som medarbejdere står ved egne handlinger og egne valg i konkrete situationer. Samt at den enkelte er villig til at forklare sine motiver og intentioner. Åbenhed gælder også samspillet mellem elever; mellem elever og medarbej- 7

9 dere; mellem medarbejdere; mellem medarbejdere og ledelse. Åbenhed betyder ikke, at alt er tilladt og i orden. Adfærd, som skader fællesskabet og/eller enkeltpersoner vil ikke blive accepteret. Det betyder, at mobning, sladder og krogsnak ikke er i orden. Når der opstår kontroverser mellem mennesker, er det selvfølgeligt, at man går direkte til den, det handler om og ikke sætter gang i rygter og sladder via tredjemand. Dette gælder såvel elever som medarbejdere. Ansvarlighed Såvel elever som medarbejdere kan og skal tage ansvar for egne handlinger og valg. Udgangspunktet er, at alle også vil. Det gælder for egne bidrag til det fællesskab, som skolen er og egne bidrag til det samspil, som sikrer, at alle kan være her. Ansvarlighed betyder også, at den enkelte elev selv tager initiativ til at skaffe sig den viden, som uddannelsen lægger op til. Ligesom ansvarlighed medfører, at praktikophold behandles seriøst og pligtopfyldende. Ansvarlighed betyder også, at den enkelte lærer er opmærksom på, at opgaver og tilbagemeldinger til elever sker i forhold til aftaler. Ligesom den enkelte lærer er opmærksom på, at vedkommende indgår i et samlet team, hvor den enkeltes bidrag betyder noget. Faglighed Opgaven for alle på Lundbæk er at medvirke til, at skolen fungerer som et læringsmiljø. Her er alle medarbejdere vigtige medspillere og bidrager hver især til, at hverdagen for alle glider med humor og fleksibilitet og med fokus på, at Lundbæk er en uddannelsesinstitution, hvor faglighed på alle fronter er i fokus. Det sociale liv spiller en væsentlig rolle for indlæringen, og kostskoleformen giver et særligt socialt liv, fordi mange er sammen døgnet rundt. Det betyder, at der også skal være faglighed omkring det sociale liv. Dog skal der hele tiden være fokus på, at Lundbæk er en uddannelsesinstituion, og ikke et socialpædagogisk opholdssted. Faglighed er på alle områder en nødvendighed og den væsentligste grund til, at alle er her. Det gælder fra rengøring, køkken, pedeller til lærere. Værdier og Dilemmaer Alle værdier er først noget værd, når de sættes på prøve i virkelighedens verden. Det gælder også værdierne på Nordjyllands Landbrugsskole. Åbenhed kommer på prøve, når elever udtaler sig til pressen om skolen. Som udgangspunkt er det forstanderen, der står for udtalelser til pressen. I alle andre tilfælde skal såvel ansatte som elever vende det med forstanderen, før de udtaler sig. Åbenhed betyder f.eks. ikke, at alle skal vide alt om, hvilke elever der har problemer. Åbenhed betyder i disse situationer, at alle gerne må vide, at der bliver taget hånd om det. Ansvarlighed betyder f.eks., at eleverne står for skolens torsdagcafé. Hjælp kan hentes og er tæt på, når det behøves. Leves der ikke op til ansvarlighed her af alle elever, så bliver der handlet konsekvent og i samråd med eleverne er torsdagscaféen nogle gange blevet lukket i en periode. Skolens ansvarlighed er på dette særlige område, at det er bedre at eleverne kan hygge sig på skolens område, så de ikke efterfølgende skal ud at køre bil eller ud at begå sig i de nærliggende byers natteliv. Faglighed betyder, at skolen ikke er et socialpædagogisk værested. Det er en uddannelsesinstitution, hvoraf følger, at der bliver stillet krav til elever og lærere om en kvalificeret indsats på det faglige område. 8

10 Elevforeningens årsfest 9

11 Ungdomskontoret på Lundbæk I 2008 flyttede ungdomskontoret fra Landbogården i Aalborg til Nordjyllands Landbrugsskole. 3 år er gået siden omstilling fra at være et kontor med 8 ansatte til et kontor med én ansat. Efter 3 år blev det her i sommer dog muligt at udvide med én ekstra, så det i dag er et ungdomskontor med 2 ansatte, Hanne Hedegaard, samt undertegnede. Det siger sig selv, at et kontor med 2 ansatte ikke har så mange opgaver som et med 8. Ungdomskontoret beskæftiger sig i dag med følgende opgaver: Praktikbesøg, hvor alle elever i grundforløbet besøges i det første praktikår. Elever får et besøg af ungdomskonsulenten, for at sikre elev og lærermester fungerer sammen. Under besøget afklares eventuelle spørgsmål og uklarheder i forhold til uddannelsen. Der tales om, hvad det er eleven skal lære i løbet af sin praktiktid inden næste skoleforløb. Heldigvis er de fleste elev/lærermesterforhold ganske uproblematiske, men i enkelte tilfælde kan der være behov for, at der findes en ny praktikplads, hvilket vi så kan være behjælpelige med. En anden opgave, der varetages af ungdomskontoret, er godkendelse af praktikpladser, hvor undertegnede fungerer som sekretær for det lokale praktikpladsudvalg, der dækker Region Nordjylland, dog ikke Mors og Thy. I forbindelse med den nye landbrugsuddannelse, der trådte i kraft i 2008, blev proceduren for godkendelse af praktikpladser også ændret. Arbejdet med godkendelser blev samlet hos Jordbrugets uddannelser i Aarhus, der foretager beslutningerne efter indstilling fra de lokale praktikpladsudvalg. De lokale udvalg kan altså indstille, om de mener, en landmand skal godkendes eller ikke, og til hvor mange elever. Ligeledes kan de indstille en landmand til fratagelse af godkendelsen, men beslutningen ligger i Aarhus. Vejledning/rådgivning af elever og lærermestre, samt ansatte og arbejdsgivere er også en opgave, vi tager os af. Indenfor vejledning og rådgivning bruges der dog absolut mest tid indenfor elev/lærermester området, men færdiguddannede og arbejdsgivere henvender sig også med mellemrum med spørgsmål om ansættelsesforhold. LandboUngdom Region Aalborg og Vendsyssel fylder en del på ungdomskontoret. De to regioner får hjælp til medlemsadministration, udarbejdelse af aktivitetsprogram, diverse sekretærfunktioner for bare at nævne nogle. I forbindelse med at ungdomskontoret i Aalborg blev flyttet til Nordjyllands Landbrugsskole, slap LandboUngdom samtidig ud af rollen som arbejdsgiver. I dag fungerer det således, at LandboUngdom køber det antal arbejdstimer, der er brug for. Det er en aftale, der fungerer rigtig godt, og som direkte kan mærkes på Landbo- Ungdoms økonomi. Der er nu igen sorte tal på bundlinjen. Set med en ungdomskonsulents øjne, har den fysiske flytning til Nordjyllands Landbrugsskole den positive sidegevinst, at der i dag er langt større kontakt til de unge i landbrugsuddannelsen, end tidligere. Det er meget vigtigt eleverne kender og er fortrolige med de personer, der skal hjælpe dem, hvis de har brug for vejledning. Vi lærer nu eleverne at kende meget tidligt i uddannelsen. Ungdomskontoret på Nordjyllands Landbrugsskole ønsker alle samarbejdsparter et godt nytår og ser frem til et nyt og spændende Eigil Poulsen Ungdomskonsulent 10

12 Grundforløbet 11

13 Min første dag på Lundbæk Jeg hedder Christina Trangeled og er 17 år. Jeg har valgt at gå på grundforløbet på Nordjyllands Landbrugsskole også kaldet Lundbæk, det har jeg, fordi jeg er begyndt at interessere mig meget for landbruget. Mandag den 15. august - dagen hvor alt nyt begynder. Morgenen gik med at pakke, det hele var lagt frem fra dagen før, så det var nemt at pakke de mange tasker. Det hele kom så pludseligt, tiden er fløjet at sted, jeg har ventet meget længe på, at denne dag skulle komme. Denne dag hvor man skulle pakke alt, hvad man ville få brug for hen ad vejen. Det er nu man skal stå på egne ben og lære lidt om det, der vil siges at flytte hjemmefra. Det var lidt skræmmende at tænke på i starten, men det er også en meget god ting for mig. Det hjælper én til ikke at være så knyttet til ens forældre. Jeg ser det som en udfordring her livet, det er nu, jeg skal finde mig selv, og finde ud af hvad jeg vil med min uddannelse. For mange unge tror jeg, at dette er meget svært, fordi man som ung ikke er parat til tænke på noget så seriøst som ens uddannelse og fremtid. Jeg selv ved ikke, om jeg har valgt rigtigt med henhold til uddannelse, men hvem ved det 100%, før man har prøvet det? Man skal jo tage chancer her i livet! Men altså - jeg fik pakket mine tasker færdige, og så var jeg klar til at vende næsen mod Nibe. På skolen blev jeg taget godt imod af lærerne og de kommende elever på skolen. Jeg fik pakket ud, og jeg mødte min rumbo Maja. Alle elever og forældre skulle ned og have kaffe og Niels Quist fortalte om skolens regler. Efter aftensmaden var der arrangeret orienteringsløb, vi blev delt op i hold, og så var det ellers bare at gå til Nibe og finde svarene på spørgsmålene. Der var en del brok undervejs fra drengene, de er ikke vant til at gå så langt. Drengene havde vel troet, at det at gå i skole er ren afslapning. Der blev man vist nødt til at skuffe dem! Det var nu ellers en meget sjov tur. Mit indtryk af skolen er meget positivt. Eleverne og lærerne er flinke. Mine forventninger til skolen er selvfølgelig meget store, jeg håber på at få så meget ud af skoleopholdet som overhovedet muligt, ligesom jeg vil gøre alt for at leve op til skolens forventninger til mig! Det eneste negative der er at sige om skolen er, at der ikke er nogen netdækning, men hvem skal man også i kontakt med, når man er omringet af ene søde mennesker 24/7. 12

14 2. HF

15 2. HF. i californien Vi startede turen lørdag d. 22/10 kl i Aalborg lufthavn. Alle mødte til tiden, dvs. vi manglede lige Gitte Larsen, der ellers havde prædiket om, hvor vigtigt det var ikke at komme for sent. Efter flyveturen var vi i San Francisco hen ad aften, og ca. 25 timer efter vi var startet i Aalborg. Vi kørte derfor direkte til hotellet, gik ud og spiste pizza sammen, hvorefter folk hver i sær måtte bekæmpe deres jetlag, som de bedst kunne. Første rigtige dag blev tilbragt i San Francisco s turistområde på havnen. Herfra sejlede vi blandt andet ud og så Alcatraz, hvor vi gik som zombier rundt med deres høretelefonguide. Bagefter fik vi lidt tid selv i San Francisco. Dagen efter var vi på det første rigtige landbrugsbesøg. Det foregik på en grønsagsfarm. Vi sluttede dagen af med at se på blomster. Da de var på vej mod en stor salgsdag, havde de skrækkelig mange blomstrende julestjerner. Et af turens højdepunkter for de fleste var de næste dage, for her var vi ude og se på kvægbedrifter. Dog lagde vi ud med at se en landbrugsskole, og de praktiske områder de opererede på (bl.a. en kødkvægsproduktion og en vinproduktion). Derefter blev det i skolens kantine bekræftet, hvorfor der er fedmeproblemer i USA. Generelt havde de meget forskelligt mad, men det eneste sted hvortil der var kø, var i frituren. Desuden havde de sodavand ad libitum. Herefter gik turen mod en John Deere forhandler, hvilket også var et højdepunkt for mange. Vi blev modtaget af en vældig flink sælger, der endda lod Lasse køre en tur i en af de store bæltetraktorer, de havde til at stå. Herefter kørte vi ud til en kvægbedrift. Det var en stor produktion ift. danske forhold. Ca malkende køer + opdræt. Blandt de mere specielle ting her på stedet var et stort solcelle-anlæg samt deres gylle-laguner. De var nemlig bygget i højden, da grundvandet stod højt. Dog var der ikke noget behov for at lave en bund i lagunerne. Sidste dag med landbrugsbesøg starter med, at vi er ude og se et appelsinpakkeri. Appelsinerne bliver plukket af mexicanske plukkehold, der flytter efter, hvor appelsinerne er klar. Til gengæld kan pakningen, og det meste af sorteringen klares mekanisk. Da vi havde set det hele, fik vi en kasse smagsprøver med videre. Næste besøg var på et slags kalvehotel, det han lavede var at tage imod daggamle småkalve og passe dem, indtil de kunne sælges videre, enten som kvier eller til opfedning. Da vi drejer ind til gården, er der en del, der er MEGET opmærksomme på dem, der kører på modsatte side af vejen og snitter majs. Vi blev kørt rundt på gården i bus, vi måtte ikke komme ud af bussen, og vi måtte slet ikke tage billeder. De havde lavet en side på facebook, hvor de selv lagde billeder op. Ejeren var nemlig bange for, at der slap forkerte billeder ud fra produktionen på ca dyr - og jeg har ikke skrevet forkert, han fik ca. 600 kalve ind hver dag. Bagefter gik vi ud af bussen og kiggede på majssnitningen, hvilket nok var dagens høj- 14

16 depunkt. I det samme kom ejeren af maskinstationen, og han gav os lov til at køre videre hen til gården, så vi også kunne se dem lave stakken, hvilket foregik med bulldozer, for at kunne lave stakken høj nok. Til sidst skulle vi ud og se en bomuldsproduktion, hvor vi så en bomuldshøster i funktion, og dem, der ville, kunne bagefter komme op og køre med en tur. Resten af turen gik med at se og prøve nogle ting, der ikke havde så meget med landbrug at gøre. Vi var i Sequoria National Park, hvor verdens største træer vokser. Vi kom også forbi Death Valley, der er et af de laveste og varmeste steder på jorden. Turen gik også til Las Vegas, hvor vi kunne se os om på de forskellige Casinoer, og hvor vi fik et lynkursus i cowboy-jobbet, både med lassokast, ridning og håndtering af kvæg, og til sidst var der en konkurrence i sortering af kalve, hvor det bedste hold vandt en lasso. Vi sluttede vores tur i Los Angeles, hvor vi var nogle timer på Santa Monica Stranden, stedet hvor Baywatch er optaget, vi gik en tur på Hollywood Boulevard, og så skiltet oppe i bakkerne, og som det sidste punkt kom vi ind og så Universal Studios. Her kørte vi som det første med rundvisningen, hvor vi så nogle forskellige scener. Blandt andet hajen fra dødens gab og Wisteria Lane fra Desperate Housewives. Vi fik også en prøve på nogle special effects, da King Kong lige kom forbi, og smed lidt rundt med de vogne, vi sad i. Om aftenen var vi igen derinde til Horror Night i anledning af halloween. Der havde hele parken fået en virkelig gennemført ændring til gyserstil, hvor der var pyntet med lig og spindelvæv, og der gik zombier rundt og savede folk ned med motorsave. Det var virkelig en oplevelse. Det er vores opfattelse, at alle havde en rigtig god tur. Ikke mindst pga. vores fantastiske guide Charlie der havde arrangeret de forskellige besøg, og som var rigtig god til at fortælle om, de forskellige ting vi så. Hans Damtoft Jakobsen & Nikolaj Birk Nielsen 15

17 Naturoplevelser, udfordringer og vilde aktiviteter? SÅ ER NEW ZEALAND STEDET! Det mener tre nyuddannede produktionsledere Kristian Skov, Jonas Risager og Lars Borup Thomsen, som sammen rejste til New Zealand i august måned Kristian Skov skriver: Jeg har nu været i NZ i over en måned og er kommet ned til en famille, som har et forholdsvis større kvægbrug. De har 2300 køer, der malkes i 2 forskelige malkestalde. Den ene er næsten helt ny og er en 60 plads udvendig karrusel, og den anden er kun en 54 plads udvendig karrusel og ca. 7 år gammel. Køerne er delt i 4 hold på ca. 575 køer i hvert hold. Der malkes 2 hold i hver malkestald to gange i døgnet. Der er ca. 600 hektar til afgræsning til køerne, plus kviegården som ligger 45 km væk. Hvorfor valgte jeg NZ? Fordi alle dyrene går på græs, og alle køerne kælver over en 10 ugers periode. Da jeg startede den 1/8 var der kommet ca. 200 kalve de sidste 2 uger, og det syntes jeg var helt vildt. De kiggede bare på mig og sagde, at det var da ingenting. Det fik de fuldstændig ret i, da jeg nu har været med til få 1600 kalve på 4 uger. Der er kalve over alt og køer alle vegne. Den store forskel fra det danske til NZ er helt klart at man altid er udenfor, da de ikke rigtig har nogle stalde. Alle dyrene bliver drevet rundet med en crosser, og man går aldrig. Alle medarbejdere har deres egen 2 hjulede crosser, og derudover er der flere 4 hjulede crossere samt biler, som vi bruger til alt muligt. Jeg har kørt 1000km på den første måned, det siger en del. Som sagt - man går aldrig. Jonas Risager skriver: Jeg har nu arbejdet på en New Zealandsk kvæggård i en måned. Gården ligger på syd øen og består af 650 malkekøer. Jeg er kommet i en travl tid, da alle køer på New Zealand kælver i løbet af 7 uger, så der kommer kalve hele tiden. Mit arbejde omhandler alle arbejdsopgaver på gården. I denne tid hjælper jeg især med kalvefodringen. Det er et job, som sætter ens tålmodighed på prøve, når man hver dag står med nyfødte kalve, som ikke vil drikke rundt om en mega stor suttespand. Malke stalden er en swing-over sildebenstald med plads til 36 køer i hver side. Der er ingen aftagere, så der er nok at se til, men det går hurtig, fordi vi skal hverken tørre patterne af eller malke for. Gården jeg arbejder på, er sidste år blevet kåret til New Zealands bedste og mest arbejdssikre. For at blive New Zealands bedste gård kræver det, at der er styr på både økonomien og produktionen. Så det er ikke nødvendigvis den højst ydende gård, der løber af med titlen. Arbejdssikkerhed har top prioritet på gården. Det betyder, at man får et grundigt sikkerhedskursus i alle arbejdsopgaver, man påtager sig, så det er sikkert, at alt foregår på den mest sikkerhedsforsvarlige måde. Fx bæres der altid hjelm på crosseren, som i øvrigt kun må køre 30km/t. Du går også ud af traktoren på en helt bestemt måde, så du ikke risikerer at falde, og når du kører i traktoren, er det altid med sikkerhedssele. Alt det sikkerhed skal man lige vænne sig til 16

18 17

19 New zealand fortsat... Jeg er taget til New Zealand for at lære lidt af den måde, de driver landbrug på. Det foregår på en meget billig måde, eftersom de ikke får nogen form for støtte fra staten. Alle køerne går ude året rundt og fodres kun med græs. Det betyder, at det eneste hus (skur) vi har, er der, hvor vi malker. New Zealænderne eller kiwierne, som folk hernede fra hedder, er utrolig flinke og imødekommende. Før jeg kom her ned, var det ikke meget engelsk jeg kunne, men nu er det blevet meget bedre. Man lærer det ret hurtig, eftersom der ikke er nogle, der kan tale dansk. Det skal også siges, at det engelsk, som New Zealænderen taler, ikke er rigtigt engelsk, som vi lærer det i Danmark, så jeg tror næsten det er lige godt, hvor god man er til sproget, inden man tager af sted. Jeg er taget af sted sammen med 2 gode kammerater, som jeg har været i klasse med lige siden, vi startede på Lundbæk. De arbejder på 2 andre farme, ca. 1 times kørsel fra mig. Så vi bruger vores fri weekender sammen, og der er nok at få tiden til at gå med. New Zealand er fyldt med spændende ting at tage sige til. I denne weekend skal vi f.eks. ud at flyve i luftballon. Vi regner da også med, at vi skal prøve at springe Bungy jump. Det er der i hvert fald rige muligheder for at prøve hernede. Den sidste måned vi er her, vil vi rejse lidt rundt. Målet er at komme New Zealand rundt, men landet er ca. 7 gange så stort som Danmark. Lars Borup Thomsen skriver: Jeg arbejder på en planteavls ejendom med 250 ha rigtig god lerjord. Alt vi avler er til fremavl. Vinterhvede (Udbytte ton/ha), Vårhvede (9-10 ton/ha) Vårbyg (9-10 ton/ha), derudover har vi også radiser, kartofler, sennep og frøgræs. Der er meget tørt hernede om sommeren, og derfor vander vi meget. Om vinteren har min arbejdsgiver 4000 lam Et enormt udvalg af aktiviteter, som gør weekenderne mega sjove. til opfedning. Lammene går og afgræsser alle frøgræs marker og alle de hvede marker, der står for godt. Derudover får de nogle kål, som bliver sået efter vårbyg. De går ude fra april og til august / september, hvor de bliver slagtet. Jeg kom til New Zealand den 15. august 2011, med forår og 20 graders varme, troede jeg, men jeg blev klogere! Efter en uge kom der 30 cm sne. Når man arbejder med planteavl, er der ikke så meget at lave, når der er sne, så den første uge gik mest med vedligehold. Men hernede forsvinder sneen lige så hurtig, som den kommer, og en uge senere var vi allerede i gang med at pløje, harve og så vårbyg og vårhvede. Der er ingen tvivl om, at landmændene hernede er rigtig dygtige, men det er på en helt anden måde end hjemme i DK. New Zealænderne s slogan er: Lave omkostninger og høj driftsikkerhed. Dvs. at man køber lige så nye maskiner, traktorer og malkekarruseller som i DK, men meget billigere modeller uden alt elektronik. New Zealand er et fantastisk flot land, med ekstrem mange nationalparker, hvor der er den flotteste natur med alt fra varme kilder, jungle, bjerge, flotte sandstrande, floder, vandfald og gode skisportsteder. Er man til vilde aktiviteter som: Bungy-jump fra 134 m høj bro, river rafting, jet boating, sky diving, svømning med delfiner, se kaskelot hvaler, se sæler, flyve med luftballon, helikopter, mini fly og meget mere, der er et enormt udvalg af aktiviteter, som gør weekenderne mega sjove. Du skal tage til New Zealand, fordi du kan arbejde med alt inden for landbruget, om det er malkekøer, får, planteavl eller frilands søer. Du lærer at stå på egne ben og klare dig selv. Du lærer at snakke engelsk meget hurtigt. Og så skal du selvfølgelig vælge New Zealand, fordi der er en unik natur og masser af aktiviteter. 18

20 fra THY Så er vi klar til at tage ud for at sætte hegn TIL AUSTRALIEN Vores dejlige bil Ja nu er det så blevet min tur til at fortælle kort om min tur til Australien. Turen startede den 26 januar, hvor jeg sammen med en af min kammerater satte mig i flyet mod Australien som ende destination. Vi rejser med et firma, som kaldes Viset Oz. Det fungerer lidt som et arbejdsbureau. Så den første uge gik på en gård, der ligger 200 km fra Brisbane. Her arbejdede vi, mens vi søgte arbejde,og efter en uge havde vi fået et job ved en kødkvægsproducent inde midt i Queensland. Han havde 3 gårde, hvor han ejede tilsammen ha. og havde kvæg. Her var arbejdet hovedsagligt kvægdrivning på motorcykel og hegnsarbejde. Derudover var der også en del arbejde med kvæget, såsom brændemærkning og kastrering. Jeg må dog indrømme, at jeg ikke brød mig om, den måde som dyrene blev behandlet på. Da dette var meget barsk. var en kæmpe oplevelse..! Efter at have arbejdet der i 3 mdr. tog jeg videre til en anden farm. Her var det planteproduktion, som for det meste var hvede. Her stod arbejdet meget på såning og ellers alt forefaldende arbejde på gården. Men efter at have arbejdet i et halvt år var tiden inde til et road trip. Her tilbagelagde vi over km, hvor vi kørte hele vejen langs kysten og op til Darwin. Dette var en kæmpe oplevelse, hvor jeg fik en masse nye indtryk både af landet, men også af befolkningen og alle andre, der rejste rundt i landet. Men ellers vil jeg sige, at de 8 mdr., jeg var af sted, gik meget, meget hurtigt, og jeg helt sikkert har fået noget med, som jeg vil huske i resten af mit liv. Thorning Dissing 19

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK)

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) Mandag d. 11 januar Endelig var den store dag kommet, hvor jeg skulle af sted til Østrig på skiferie med min klasse.

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

Benjamin: Så det første jeg godt kunne tænke mig at bede dig fortælle mig lidt om, det er en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår.

Benjamin: Så det første jeg godt kunne tænke mig at bede dig fortælle mig lidt om, det er en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår. Bilag G - Sofie 00.00 Benjamin: Så det første jeg godt kunne tænke mig at bede dig fortælle mig lidt om, det er en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår. 00.10 Sofie: Ja, jamen det er, at jeg står

Læs mere

Efter en lang flyvetur ankom vi til Newark, vores billetter til Amtrak var udløbet pga. af forsinkelsen men vi fandt ud af at købe nogle nye.

Efter en lang flyvetur ankom vi til Newark, vores billetter til Amtrak var udløbet pga. af forsinkelsen men vi fandt ud af at købe nogle nye. BE 2010 BENTLEY USER KONFERENCE I PHILADELPHIA Det sjove. Vi var 3 fra VD, Kåre Friis-Christensen, VDS, Allan Lundgren, VDK og jeg, Jette Voigt, VDS. Kåre og jeg startede fra Skanderborg kl. 04:50 lørdag

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

16 tons trækkraft. Sådan laver I aftale: Ring til Kjeld Holm på mobil 20 23 40 48. Så finder Kjeld tid og sted, hvor der er mest at se for jer.

16 tons trækkraft. Sådan laver I aftale: Ring til Kjeld Holm på mobil 20 23 40 48. Så finder Kjeld tid og sted, hvor der er mest at se for jer. dyr i Ørsted 16 tons trækkraft Der er tyngde i landbruget i dag. Kjeld og Charlotte Holm driver en toptunet planteavlsgård. Ikke bare egen jord, men også dyrkningsaftaler med andre landmænd i området,

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Undersøgelse af uddannelses-, arbejds- og lønforhold for landbrugsskoleelever marts 2004

Undersøgelse af uddannelses-, arbejds- og lønforhold for landbrugsskoleelever marts 2004 Undersøgelse af uddannelses-, arbejds- og lønforhold for landbrugsskoleelever marts 2004 LandboUngdom besluttede at foretage en undersøgelse af alle landbrugsskoleelevers uddannelses-, arbejds- og lønforhold

Læs mere

PÅ STENSBØLGÅRD. Johan Frederiksen & Kirsten Moeslund Sivertsen Smedevej 18-4070 Kirke Hyllinge

PÅ STENSBØLGÅRD. Johan Frederiksen & Kirsten Moeslund Sivertsen Smedevej 18-4070 Kirke Hyllinge D. 1. April 015 Johan Frederiksen & Kirsten Moeslund Sivertsen Smedevej 1-4070 Kirke Hyllinge Email: siv.kirsten@gmail.com Tlf. Johan: 0 40 - Tlf. Kirsten 46 715 www.stensbolgaard.dk 1 4 5 Køerne lukkes

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Stensnæsskolen. Vi ønsker jer alle en rigtig dejlig sommer, og glæder os til vi ses igen mandag den 12. august 2013 kl. 8.40. Juli 2013.

Stensnæsskolen. Vi ønsker jer alle en rigtig dejlig sommer, og glæder os til vi ses igen mandag den 12. august 2013 kl. 8.40. Juli 2013. Stensnæsskolen Juli 2013 Nyhedsbrev Årgang 12 Nummer 7 I dette nummer: Skolebus 1 Nye ringetider 2 0.A på Thorup Hede 3 5.A s piger på bytur 4-5 Venskabsklasser 6-8 4.A i Sverige 8-10 2.A laver e-bøger

Læs mere

GRIBBEN VI TRODSEDE REGNEN! Mandag d. 19. August, blev der holdt Stor ipad dag på Gribskov efterskole.

GRIBBEN VI TRODSEDE REGNEN! Mandag d. 19. August, blev der holdt Stor ipad dag på Gribskov efterskole. GRIBBEN August 2013 NR. 1 VI TRODSEDE REGNEN! VI CYKLEDE CA. 40 KM PÅ 3 DAGE. hdjfksadbfksbfwvcbnsvmhjsgfkjwedl hdjfksadbfksbfwvcbnsvmhjsgfkjwedl hdjfksadbfksbfwvcbnsvmhjsgfkjwedl Selvom det regnede på

Læs mere

ØKODAG. Den 17. April 2016 Stensbølgård. Johan Frederiksen & Kirsten Moeslund Sivertsen Smedevej 18-4070 Kirke Hyllinge

ØKODAG. Den 17. April 2016 Stensbølgård. Johan Frederiksen & Kirsten Moeslund Sivertsen Smedevej 18-4070 Kirke Hyllinge ØKODAG Den 17. April 016 Johan Frederiksen & Kirsten Moeslund Sivertsen Smedevej 1-070 Kirke Hyllinge Email: kontakt@stensbolgaard.dk Tlf. Johan: 0 0 - Tlf. Kirsten 6 71 #stensbølgård www.stensbolgaard.dk

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007

Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007 Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007 I klassen: 1. Hvilken af nedenstående påstande passer bedst til dig? (93 a. Jeg er en af de dygtigste i klassen. 16 % b. Enkelte

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

Jeugdtour van Assen 1996

Jeugdtour van Assen 1996 Jeugdtour van Assen 1996 Af: Tonni Johannsen (SCK-Nyt 4/1996). Det er lørdag den 20. juli, taskerne og cyklen er pakket i bilen. Kl. 17.30 startede min far bilen. Jeg skulle til Kolding og derefter med

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET VID S KONFERENCE NOVEMBER 2016

AARHUS UNIVERSITET VID S KONFERENCE NOVEMBER 2016 UNDERVISNING I DYREVELFÆRD PÅ LANDBRUGSUDDANNELSEN HVORDAN FORMES DE KOMMENDE LANDMÆNDS SYN PÅ DYREVELFÆRD? INGER ANNEBERG, PETER SANDØE OG JESPER LASSEN, KØBENHAVNS VID S KONFERENCE - 17. NOVEMBER 2016

Læs mere

DIN interesse. Telefon 66 13 21 30 dalumlandbrugsskole.dk. Start på din uddannelse på Dalum Landbrugsskole i Korinth v/faaborg

DIN interesse. Telefon 66 13 21 30 dalumlandbrugsskole.dk. Start på din uddannelse på Dalum Landbrugsskole i Korinth v/faaborg DYRK DIN interesse Start på din uddannelse på Dalum Landbrugsskole i Korinth v/faaborg Telefon 66 13 21 30 dalumlandbrugsskole.dk Afd. Dalum Landbrugsvej 65 5260 Odense S Afd. Korinth Spanget 7 5600 Faaborg

Læs mere

Fritid d job h o s e n l a n d m a n d?

Fritid d job h o s e n l a n d m a n d? Fritid d job j Nog et for dig? h o s e n landma nd? Martin Thomsen, 14 år, i gang med at fodre kalve. HAR DU LYST TIL ET FRITIDSJOB... med udfordringer? der giver mening? som er varieret? hvor du kan bruge

Læs mere

3-9. Udsigt fra pladsen

3-9. Udsigt fra pladsen 3-9 Dagen i dag er en transport dag hvor vi bare skal til næste Campingplads så der sker ikke noget under turen. Da vi ankommer til Camping Covelo bliver vi noget overrasket da vi henvendte os til damen

Læs mere

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt Mandag d. 26. september kl. 20:10 fløj 9.Q, og ankom i Finland kl. 22:40. Der skete ikke noget særligt på flyveturen, de fleste sad bare og snakkede eller hørte musik. Vi boede i hytter. Meget fine hytter.

Læs mere

Udlandssemester på The University of Queensland

Udlandssemester på The University of Queensland Udlandssemester på The University of Queensland Info: Alex Amâsa Olsen 23 år Studieretning: Maskin Ingeniør på DTU Bor: Kgs. Lyngby, Danmark ( skrivende stund i praktik I Sydney, Australien) Hvad: Udvekslingssemester

Læs mere

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer.

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer. Dimission 2016 Kære 9. klasse Først vil jeg ønske jer et stort til lykke med eksamen. Det har for de fleste af jer været en tid med blandede følelser. Det er dejligt at have læseferie, men det er et pres

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

Ugebrev 45 Indskolingen 2014

Ugebrev 45 Indskolingen 2014 Ugebrev 45 Indskolingen 2014 Fælles info: Kære forældre til indskolingen. I skrivende stund er det ikke fredag endnu, men jeg er sikker på, at vi er mange, der har haft en dejlig Halloweenfest, når fredagen

Læs mere

Introopgaver. Produktionsform Varighed Landmand Resumé af filmen

Introopgaver. Produktionsform Varighed Landmand Resumé af filmen Introopgaver INTRO 1 Læringsmål: - Film At eleverne har fået et forhåndskendskab til landmandslivet. At eleverne er motiverede til det videre arbejde med Bedriften. At eleverne har stiftet bekendtskab

Læs mere

I: Jeg vil starte med at spørge, hvor længe du har været medlem i Fountainhuset? I: Og har du haft de samme arbejdsopgaver hele tiden eller hvordan?

I: Jeg vil starte med at spørge, hvor længe du har været medlem i Fountainhuset? I: Og har du haft de samme arbejdsopgaver hele tiden eller hvordan? Bilag E Transskribering af interview med Poul I: Jeg vil starte med at spørge, hvor længe du har været medlem i Fountainhuset? Poul: Jeg tror jeg har været her i ét år nu. I: Og har du haft de samme arbejdsopgaver

Læs mere

Illustreret program Dansk besøg i Marokko, april 2014

Illustreret program Dansk besøg i Marokko, april 2014 Illustreret program Dansk besøg i Marokko, 16.-23. april 2014 1 Onsdag den 16. april 2014 Rejsen til Marokko er denne gang noget anderledes. Emelie og Denni har været i Marokko som UngLeder i godt tre

Læs mere

Årets ungdomstur gik til Hanstholm i Thy.

Årets ungdomstur gik til Hanstholm i Thy. Årets ungdomstur gik til Hanstholm i Thy. I år deltog der 7 ungdomsløbere: Julius, Bjarke, Daniel, Fillip, Rasmus, Jens Kristian og Hans. Fra klubben deltog Henrik Holm, Søren German og Steen Holmegaard

Læs mere

International driftsleder

International driftsleder International driftsleder med traineeforløb i Østeuropa VEJLBY LANDBRUGSSKOLE - centret for moderne landbrugsuddannelse I Slovakiet bliver ideerne til virkelighed Jonas Juhl Kristensen blev i foråret spurgt,

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen

2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 Elevtrivselsundersøgelsen For erhvervsuddannelserne Selandia - CEU Svarprocent: 64% (1927 besvarelser ud af 39 mulige) Elevtrivsel Selandia - CEU Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for

Læs mere

Kære Aabenraa Rotary Klub. Como vão as coisas por aí?

Kære Aabenraa Rotary Klub. Como vão as coisas por aí? Kære Aabenraa Rotary Klub Como vão as coisas por aí? Jeg vil gerne først takke mange gange for, at I har givet mig muligheden for at komme ud som udvekslingsstudent og opleve en helt ny og spændende kultur!

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsophold Mit navn er Ásthildur Eygló Ástudóttir, jeg har taget på udveksling til Island, Vík í Mýrdal, på et lille plejehjem der hedder Hjallatún. Min email adresse er: eygloo@gmail.com

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Spørgsmål til Karen Blixen

Spørgsmål til Karen Blixen Spørgsmål til Karen Blixen Af Dorte Nielsen Karen Blixen afsnit 1 1. Hvor ligger Rungstedlund? 2. Hvornår blev Karen Blixen født? 3. Hvor mange år var hun i Afrika? 4. Hvornår udkom hendes første bog?

Læs mere

Et styks påkrævet rejsebrev.

Et styks påkrævet rejsebrev. Et styks påkrævet rejsebrev. Beordret fra Andreas, Buster og Jørgen. Det er ikke med min gode vilje at jeg skriver dette rejsebrev, men alle i der hjemme skal have lov til at læse, hvad jeg render og laver

Læs mere

Sommerhilsen fra Solhverv Privatskole 2016

Sommerhilsen fra Solhverv Privatskole 2016 Sommerhilsen fra Solhverv Privatskole 2016 Nu er ferien for eleverne godt i gang, og det er derfor tid til at kigge lidt tilbage på det, der er sket siden sidste nyhedsbrev i julen. Flere elever på Solhverv

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Arrild Privatskole og Børnehuset

Arrild Privatskole og Børnehuset Nyhedsbrev 24/2017 Nyt fra Børnehuset. Blå Gruppes Discofest Fredag den 2.juni holdt Blå Gruppe (langt om længe ) discofest. Børnene havde glædet sig meget. Vi hyggede med velkomstdrink, lækkert mad +

Læs mere

Mido vil være VVS montør

Mido vil være VVS montør Mido vil være VVS montør Af Hanne Brøndum Mido har været i Danmark i snart tre år. Han lærte dansk på Lærdansk i Odense, og han bestod danskuddannelse 2 i december 2012. I januar 2013 begyndte han på Syddansk

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i

Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i Lars er driftsleder i stalden Bo står for marken Mads står for daglig vedligholdelse og reparationer Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrug Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrugv Lars er driftsleder i stalden Bo står for marken Mads står for daglig vedligholdelse og reparationer Virksomhedsbeskrivelse

Læs mere

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Den korte udgave: Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Vi blev gift 24 nov. 2011 Vi holdt ferie i feb. 2011 (for første gang i rigtig mange år for Morten) hvor vi tog en uge til Tenerife -

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

En anden familie og ferie

En anden familie og ferie Mit navn er Timon Mader. Jeg er 14 år gammel og blev født den 11.01.2002 i Flensborg, hvor vi boede indtil jeg var 2 år gammel. Med 2 år flyttede jeg til Danmark, hvor jeg så gik i tysk børnehave. Vi boede

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Australien Navn: Marlene S Lomholt Poulsen Email: 140696@viauc.dk Evt. rejsekammerat: Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: Via University College Horsens Holdnummer: SIHS12-V-1

Læs mere

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development Sport as a Tool for Development Deltagernes egne beretninger Læs tre inspirerende historier fra nogle af de unge, der har været i Ghana som idrætsvolontører. 2 Det har givet mig uendeligt meget, at deltage

Læs mere

Interview med Tove Nielsen - Årgang 2008 økonoma på Storedam. Hvorfor har du valgt at blive økonoma på Storedam? Jeg har egentligt ikke selv valgt at

Interview med Tove Nielsen - Årgang 2008 økonoma på Storedam. Hvorfor har du valgt at blive økonoma på Storedam? Jeg har egentligt ikke selv valgt at Ekstranummer Oktober 2017 Ved I, hvor dejligt det er at være økonoma på Storedam?... Og ved I, at vi har brug for flere økonomaer? Som alle ved, så skal vi på kursus for at blive stordammer. Når det slutter,

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

Dilemmaløbet. Start dilemma:

Dilemmaløbet. Start dilemma: Dilemmaløbet Du står nu overfor et dilemma løb som tager sig udgangspunkt i Zambia. Hver gang du træffer et valg, har det betydning for, hvordan dit liv udvikler sig, så overvej det grundigt inden du går

Læs mere

Sprogtur til Canada i sommerferien 2015

Sprogtur til Canada i sommerferien 2015 Sprogtur til Canada i sommerferien 2015 Da sprogskolen blev slået op på forældreintra, tilbød mine forældre mig at komme med og høre om Destination Canada, der er en sprogskole på Carleton University i

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Mandag d. 1. oktober.

Mandag d. 1. oktober. Mandag d. 1. oktober. Dette var dagen, vi havde set frem til meget længe. Kl. 9.30 var vi mere end klar til at tage af sted på vores lejrskole til Friedrichstadt i Tyskland. Med to busser pakket med kufferter

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Illustreret program Marokko projektet Fredag den 1. august fredag den 8. august 2014 Sjælland, Danmark

Illustreret program Marokko projektet Fredag den 1. august fredag den 8. august 2014 Sjælland, Danmark Illustreret program Marokko projektet Fredag den 1. august fredag den 8. august 2014 Sjælland, Danmark Fredag den 1. august Dagen var kommet hvor seks elever fra MFR skolen rejste fra Marokko til Nyvangsgården,

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Første rejsebrev fra Brisbane, Australien 2. praktik periode Christina Bach Mølholt HS13046

Første rejsebrev fra Brisbane, Australien 2. praktik periode Christina Bach Mølholt HS13046 Lu Brisbane sign - skyline Første rejsebrev fra Brisbane, Australien 2. praktik periode Christina Bach Mølholt HS13046 Diving - Great Barrier Reef Kænguru Australia Zoo Så blev det tid til, at jeg skal

Læs mere

Børn og Pligter. (1 19 år) [Aldersinddelt guide over hvad du kan forvente dit barn kan derhjemme]

Børn og Pligter. (1 19 år) [Aldersinddelt guide over hvad du kan forvente dit barn kan derhjemme] Børn og Pligter (1 19 år) [Aldersinddelt guide over hvad du kan forvente dit barn kan derhjemme] Pligter er vigtige for dit barn Opdragelse et ord der sætter mange tanker i gang, både negative og positive.

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Når du gerne vil præsentere bedriften og lære naboerne bedre at kende. Læs om hvordan du planlægger og gennemfører gårdbesøg for naboerne.

Når du gerne vil præsentere bedriften og lære naboerne bedre at kende. Læs om hvordan du planlægger og gennemfører gårdbesøg for naboerne. Invitér på gårdbesøg Når du gerne vil præsentere bedriften og lære naboerne bedre at kende. Læs om hvordan du planlægger og gennemfører gårdbesøg for naboerne. Rigtig mange mennesker uden for erhvervet

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Dagbog - Kinaturen. Indledning

Dagbog - Kinaturen. Indledning Dagbog - Kinaturen Indledning En dag i juni, fik far en mail fra Badminton Danmark. Der stod, at jeg havde vundet en tur til China Open, sammen med 9 andre spillere fra Danmark. Jeg vandt ved lodtrækning,

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne 1. Så sad jeg og lyttede, alt hvad jeg kunne Nå for søren! Man kan komme til Cuba for 6000 kr. Cæcilie: 6000? Cæcilie: Jeg var på Cuba i sommer, så betalte jeg 7000. Nå, jeg har faktisk også tænkt på at

Læs mere

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev Kære venner og støtter af Mushemba Foundation og Trinity Skolen, Det er ca. 4 mdr. siden vi sidst har skrevet til jer, og givet opdatering på vores arbejde. Nu er det på tide, at vi informerer lidt igen

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

Logbog fra Clara Meinckes deltagelse i EM 2014

Logbog fra Clara Meinckes deltagelse i EM 2014 Logbog fra Clara Meinckes deltagelse i EM 2014 EM Sofia Dag 1: Vi mødtes i lufthavnen 14:45, men fløj først 16:50. Vi mellemlander i München. Vi kiggede lidt butikker, og nu flyver vi videre til Sofia.

Læs mere

GRINDSTED. L a n d b r u g s s k o l e. EUX Landbrug. Bliv landmand og student samtidig - og hold alle muligheder åbne

GRINDSTED. L a n d b r u g s s k o l e. EUX Landbrug. Bliv landmand og student samtidig - og hold alle muligheder åbne GRINDSTED L a n d b r u g s s k o l e EUX Landbrug Bliv landmand og student samtidig - og hold alle muligheder åbne Et unikt samarbejde mellem Grindsted Landbrugsskole og Grindsted Gymnasium & HF Tronsø

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Thailand, Bangkok Udvekslingsperiode: D. 25.01.14 24.04.14 Navn: Malene Hjort Knudsen Email: 167839@viauc.dk & malenehjort@hotmail.com Tlf. nr. Evt. rejsekammerat: Line Axelsen &

Læs mere

Forældrebrev den 25. oktober 2013

Forældrebrev den 25. oktober 2013 Forældrebrev den 25. oktober 2013 1. Præsentation af vores lærerpraktikanter Line Quistgaard Larsen og Kirstine Vægter 1.1. Præsentation af 1. årgang -matematikgruppen Vi udgør den matematiske gruppe af

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Ingeniørpraktik B5IPR1- Grønland

Ingeniørpraktik B5IPR1- Grønland Ingeniørpraktik B5IPR1- Grønland Christian A. Nygaard Permagreen Grønland A/S - Sisimiut 30. juli 20. december 2012 Motivation Da jeg på 4. semester begyndte min søgning efter en praktikplads, var jeg

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

4/2016. Nordjylland SIDE 4-5. Derfor ville de på aftenholdet SIDE 3. Pepperoni-boom sikrer jobfest i Svenstrup. DC Beef

4/2016. Nordjylland SIDE 4-5. Derfor ville de på aftenholdet SIDE 3. Pepperoni-boom sikrer jobfest i Svenstrup. DC Beef 4/2016 Nordjylland SIDE 4-5 Derfor ville de på aftenholdet hos DC Beef SIDE 3 Pepperoni-boom sikrer jobfest i Svenstrup Johns leder Kamp om grisen Jobfest i Svenstrup Det er med stor fornøjelse, at jeg

Læs mere

GRINDSTED. L a n d b r u g s s k o l e. EUX Landbrug med hest. Bliv landmand og student samtidig - og hold alle muligheder åbne

GRINDSTED. L a n d b r u g s s k o l e. EUX Landbrug med hest. Bliv landmand og student samtidig - og hold alle muligheder åbne GRINDSTED L a n d b r u g s s k o l e EUX Landbrug med hest Bliv landmand og student samtidig - og hold alle muligheder åbne Et unikt samarbejde mellem Grindsted Landbrugsskole og Grindsted Gymnasium &

Læs mere

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og Kære forældre Tirsdag morgen kl. 8.15 tog vi afsted mod Paris og i første omgang Maastricht. Vi gjorde nogle ophold undervejs og nåede frem kl. 20 til vores vandrehjem. Vi fik lidt at spise og gik meget

Læs mere

Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner?

Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner? For unge under 25 Om tirsdagen For grupper Om fredagen X 1. Hvad koster telefon + fri sms om måneden?

Læs mere