ÅRSSKRIFT. UdgIveT af elevforeningen. Nordjyllands Landbrugsskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSSKRIFT. UdgIveT af elevforeningen. Nordjyllands Landbrugsskole"

Transkript

1 ÅRSSKRIFT UdgIveT af elevforeningen Nordjyllands Landbrugsskole LUNdbæK 2011

2 ÅRSSKRIFT Udgivet af elevforeningen Nordjyllands Landbrugsskole Lundbæk 2011 Sats og tryk: degngrafisk.dk 1

3 2 Året i billeder 2011

4 Indholdsfortegnelse Skoleåret En kort analyse Elevforeningens årsfest...9 Ungdomskontoret på Lundbæk Grundforløbet...11 Min første dag på Lundbæk HF HF. i Californien New Zealand Fra Thy til Australien Fuld fart frem Økologidage på NJYLLS GF erne i husdyrpraktik Sådan kan det gå...24 Virksomhedsledere i Bruxelles Da Agro40 var i Sverige...27 Det nye hus Rumæniens tur HF Man skal holde hvad man lover Morten Korch aften Dykker aften Turen går til USA HF. i Italien HF. Turen går til Prag DM i dyrevelfærd Madlavning som valgfag Jubilarer...42 Personalefotos...44 Afgangselever Året der gik i elevforeningen Arrangementer i elevforeningen.. 49 Regnskab Elevforeningens bestyrelse Bestyrelsen på NJYLLS Agro40 på Mosbjerg Elev aften med fart på Elevliste

5 Skoleåret Hvor har vi haft et dejligt vejr i november! Sommerens og høstens regn blev afløst af en vindstille tør november. Det har vi trængt til længe efter den nok mest kaotiske høst og såning af vintersæd i årevis. Vi trænger til på mange måder at få lidt medvind i erhvervet, ikke kun i bogstavelig forstand, men også i overført betydning. Krisen kradser i samfundet og dermed selvfølgelig også i landbruget. Jeg vil ikke komme ind på de nærmere forhold omkring krisen, men blot konstatere at sælgerne af landbrug ikke kan finde købere, der er i stand til at finansiere købet eller ønsker at løbe den store risiko som selvstændig. Situationen er fortsat fastlåst med det resultat til følge, at der går mange unge veluddannede landmænd, som ikke udnytter deres potentiale, som fødevareproducenter, samtidigt med at der er mange seniorlandmænd, som gerne vil forlade erhvervet. Situationen er fastlåst, hvilket er uheldigt for dynamikken i erhvervet og i samfundet. Jeg anser faktisk generationsskifte problematikken som et af de største problemer for landbruget, og som landbrugsskoleforstander er det frustrerende at se, at det fantastiske produkt vi leverer på landbrugsskolen i form af veluddannede landmænd ikke får den start i erhvervet, som de kunne ønske sig. Der er tre spørgsmål, som jeg ofte bliver stillet. Det ene er: Hvor mange af de elever du optager på skolen bliver landmænd? Svaret er at det bliver langt de fleste. Frafaldet i landbrugsuddannelsen er lille set i forholdt til andre erhvervsuddannelser. Det kan praktiklandmændene og landbrugsskolerne være stolte af! Hvis spørgerne mener, hvor mange der så bliver ejere af et landbrug, så er svaret anderledes, for det er kun i størrelsesordenen 20 % af de elever der starter på uddannelsen som senere bliver ejere. Langt de fleste bliver lønmodtagere i landbruget eller i et af landbrugets følgeerhverv. Det andet spørgsmål jeg ofte bliver stillet er: Hvorfor er der fortsat så stor tilgang i landmandsuddannelsen - underforstået hvad vil de unge i et erhverv i krise og i et erhverv der hele tiden kritiseres af omverdenen og ofte er i mediernes søgelys? Et ungt menneske på 16 år tænker ikke i kriser og negativ medieomtale. Der er ikke mange unge som følger med i de medier, som vi ældre følger. De unge opfatter landbruget som et frit erhverv, hvor man også som ganske ung lærer at tage ansvar for produktions dyr og natur. De oplever arbejdspladserne på landet som fleksible med en afvekslende arbejdsdag. De unge forholder sig også til, at landbruget i omverdenens øjne fylder meget, som f.eks. i trafikken og påvirkning af miljøet. Det tredje spørgsmål som jeg altid bliver stillet er: Hvordan går det på Lundbæk? Det korte svar er at det går godt! Et fyldestgørende svar følger: Regnskabsåret blev helt fantastisk. Da skolens økonomiske grundlag i altovervejende grad er afhængig af elevtallet og taxametertilskuddet - tilskud pr. elev. Elevtallet på landmandsuddannelserne var i 2010 på næsten 200. Dertil kommer så over kursusdage på efteruddannelse. I alt et årselevtal på over 250. Det siger sig selv, at der kan stilles spørgsmål til om en skole skal generere store overskud. Det blev der også. P-4 Nordjylland tog spørgsmålet op. Mit svar på spørgsmålet er, at en god sund økonomi altid kommer eleverne og de ansatte til gode. På Lundbæk er der ikke stramme budgetter på indkøb af f.eks. mad til elever eller på materialer til undervisning. Der er heller ikke stramme budgetter med hensyn til brug af eksperter i undervisningen eller på elevaktiviteter og ud- 4

6 styr. Mangler vi en traktor eller computere, så køber vi og betaler. Grundforløbseleverne og hovedforløbseleverne bliver undervist i 34 lektioner om ugen. Elever på lederuddannelserne bliver undervist 30 timer om ugen. Hele undervisningstaxametret og lidt til bliver anvendt til undervisning! Et meget synligt bevis på at et godt resultat kommer eleverne til gode er en helt ny fløj med elevværelser klar til indflytning. I samtlige klasseværelser er der nye smartboards og i spisesalen er der sat nyt inventar ind.. Skolens brugere har i høj grad glæde af skolens meget lave finansielle omkostninger, og at kapacitetsudnyttelsen er helt i top! Skolens drift er selvfølgelig et resultat af de værdier og holdninge, som præger skolen i dagligdagen. Læs Kitty Denckers indlæg andet steds i årsskriftet. Året 2011 er en fortsættelse af Elevtal og ansatte bliver også et godt år. Elevtallet på landmandsuddannelserne bliver over 200. Desværre rammes vi af ændrede udbudsregler på efteruddannelsesområdet, hvilket betyder at efteruddannelsesaktiviteten halveres. Interessen er stadigvæk stor blandt folkeskolernes afgangsklasser, så vi forventer en pæn tilgang til erhvervet i de nærmeste år. Elevtal: Brobygning + Intro Agro Egu...12 Grundforløb s hovedforløb hovedforløb Produktionsledere Virksomhedsledere...21 Agrarøkonomer...7 Efteruddannelse kursusdage Nordjyllands Landbrugsskole, årselever

7 Hvert år uddeler Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab og Fødevareøkonomisk Institut, KU-LIFE i samarbejde med Nordea Bank A/S tre Virksomhedslederpriser. Virksomhedslederpriserne uddeles på grundlag af de eksamensopgaver, som de studerende på landets landbrugsskoler udarbejder som afslutning på Virksomhedslederuddannelsen. I år gik 1. prisen Maria Fristrup Nielsen som er agrarøkonom fra Nordjyllands Landbrugsskole. Prisen blev uddelt i forbindelse med en økonomikonference afholdt i Odense. Nykredits jubilæumslegat 2011 gik til Thomas Thelle Rasmussen. Virksomhedsleder fra Nordjyllands Landbrugsskole. På Nordjyllands Landbrugsskole er vi stolte af, at vi kan tiltrække elever og studerende som har lyst og evner til at tilegne sig viden om fødevareproduktion, og at omverdenen bemærker det. Sekretær Mona Stensig er nu tilbage efter barselorlov. Hanne Hedegaard, som var barselsvikar for Mona, har vi fastansat som vejleder. Hanne skal fortsat delvist arbejde i Landbonord. Køkkenassistent Anne Lund er på barsel. Køkkenassistent Else Marie Nielsen er vikar for Anne. Afslutning Tak til alle, der yder en indsats for at skoledriften på Lundbæk fungerer til stor glæde for elever, ansatte og erhverv. Glædelig jul og godt nytår. Niels Quist-Jensen, forstander 6

8 En kort analyse af ledelsesstilen og ledelsesprocessen på Nordjyllands Landbrugsskole Kitty Dencker, erhvervspsykolog Bestyrelsen og ledelsen på landbrugsskolen har helt bevidst taget stilling til centralisering eller decentralisering, nærhed eller stordrift. Der er truffet beslutning om decentralisering og nærhed med åbenhed overfor omverdenen og mulige samarbejdsmuligheder med andre undervisningsinstitutioner i området. Lærere såvel som elever nuværende som tidligere taler om Lundbæk-ånden. Den er angiveligt forbundet med ovennævnte valg. Der er decentralisering og nærhed i skolens aktiviteter, og de ansatte på stedet forholder sig direkte til de enkelte elever og de aktiviteter, som de er involveret i. Det gælder såvel i undervisningen som i de mere sociale aktiviteter: spisning morgen, middag og aften. Skolen er jo netop også en kostskole med grill, fiskeri i voldgraven, høstfest og andre festligheder m.m. Og så er der elevernes torsdagscafé, som holder åbent en aften om ugen. Naturligvis er der også her en medarbejder på vagt, som sørger for at der bliver lukket og slukket, samt at eleverne også her udviser en passende adfærd. Overordnet kan siges, at skolen fungerer med en situationsbestemt ledelse ud fra stærke principper om fællesskab, ansvar, faglighed, tryghed og socialt liv. Ledelsesformen er kendetegnet ved et talent for at navigere i kaos. Dette sat i modsætning til at få styr på kaos. Og muligvis er netop dette talent en stærkt medvirkende årsag til, at skolen oplever fremgang og har gjort det i rigtig mange år. Talentet indebærer en omstillingsevne, også i forhold til et skift i elevsammensætningen. Eleverne kommer ikke længere som en given ting med forudsætninger fra en opvækst i landbruget. Ligesom niveauet rent fagligt og socialt kan variere rimeligt meget. Men alle møder de et klart princip: Her gør vi det, som vi siger, at vi gør. Og det gælder alle. De fundamentale principper på skolen er ikke til diskussion, herunder at eleverne møder troværdige voksne og konsekvens; faste spisetider, som skal overholdes; man møder til tiden, såvel i undervisning som til spisning. Konflikter håndteres direkte i forhold til eleven/eleverne ud fra en holdning til unge mennesker her og nu, men også med et klart blik for deres fremtid. Ovenstående ledelsesstil og ledelsesproces drives af såvel ledelse som medarbejdere. Medarbejdere bliver her typisk i årevis, givetvis fordi der også for dem hersker frihed under ansvar. Helt i skolens ånd diskuteres holdninger og principper i forhold til konkrete forhold i dagligdagen og i pædagogikken, men altid med sans for skolens ståsted og geografiske placering. Det skal tilføjes, at ledelsesstilen er præget af vedholdenhed, forstået således, at ledelsen har afholdt sig fra smarte tilgange og op-i-tiden-strømninger indenfor ledelse og organisationsudvikling. Der bliver lyttet og taget ind, men der er ikke grobund for hurtige fix og smarte løsninger. Det er det lange seje træk, der tæller. Hvilket selvsagt stiller såvel etiske som moralske krav til alle skolens ansatte, da Lundbæk-ånden skal afspejle sig i de handlinger, som rent faktisk kan ses og mærkes. Ord alene gør det ikke. Der eksisterer på skolen følgende værdier: Åbenhed Skolen har åbne rum og åbne strukturer også i forhold til beslutninger i konkrete situationer. Det forudsætter, at såvel elever som medarbejdere står ved egne handlinger og egne valg i konkrete situationer. Samt at den enkelte er villig til at forklare sine motiver og intentioner. Åbenhed gælder også samspillet mellem elever; mellem elever og medarbej- 7

9 dere; mellem medarbejdere; mellem medarbejdere og ledelse. Åbenhed betyder ikke, at alt er tilladt og i orden. Adfærd, som skader fællesskabet og/eller enkeltpersoner vil ikke blive accepteret. Det betyder, at mobning, sladder og krogsnak ikke er i orden. Når der opstår kontroverser mellem mennesker, er det selvfølgeligt, at man går direkte til den, det handler om og ikke sætter gang i rygter og sladder via tredjemand. Dette gælder såvel elever som medarbejdere. Ansvarlighed Såvel elever som medarbejdere kan og skal tage ansvar for egne handlinger og valg. Udgangspunktet er, at alle også vil. Det gælder for egne bidrag til det fællesskab, som skolen er og egne bidrag til det samspil, som sikrer, at alle kan være her. Ansvarlighed betyder også, at den enkelte elev selv tager initiativ til at skaffe sig den viden, som uddannelsen lægger op til. Ligesom ansvarlighed medfører, at praktikophold behandles seriøst og pligtopfyldende. Ansvarlighed betyder også, at den enkelte lærer er opmærksom på, at opgaver og tilbagemeldinger til elever sker i forhold til aftaler. Ligesom den enkelte lærer er opmærksom på, at vedkommende indgår i et samlet team, hvor den enkeltes bidrag betyder noget. Faglighed Opgaven for alle på Lundbæk er at medvirke til, at skolen fungerer som et læringsmiljø. Her er alle medarbejdere vigtige medspillere og bidrager hver især til, at hverdagen for alle glider med humor og fleksibilitet og med fokus på, at Lundbæk er en uddannelsesinstitution, hvor faglighed på alle fronter er i fokus. Det sociale liv spiller en væsentlig rolle for indlæringen, og kostskoleformen giver et særligt socialt liv, fordi mange er sammen døgnet rundt. Det betyder, at der også skal være faglighed omkring det sociale liv. Dog skal der hele tiden være fokus på, at Lundbæk er en uddannelsesinstituion, og ikke et socialpædagogisk opholdssted. Faglighed er på alle områder en nødvendighed og den væsentligste grund til, at alle er her. Det gælder fra rengøring, køkken, pedeller til lærere. Værdier og Dilemmaer Alle værdier er først noget værd, når de sættes på prøve i virkelighedens verden. Det gælder også værdierne på Nordjyllands Landbrugsskole. Åbenhed kommer på prøve, når elever udtaler sig til pressen om skolen. Som udgangspunkt er det forstanderen, der står for udtalelser til pressen. I alle andre tilfælde skal såvel ansatte som elever vende det med forstanderen, før de udtaler sig. Åbenhed betyder f.eks. ikke, at alle skal vide alt om, hvilke elever der har problemer. Åbenhed betyder i disse situationer, at alle gerne må vide, at der bliver taget hånd om det. Ansvarlighed betyder f.eks., at eleverne står for skolens torsdagcafé. Hjælp kan hentes og er tæt på, når det behøves. Leves der ikke op til ansvarlighed her af alle elever, så bliver der handlet konsekvent og i samråd med eleverne er torsdagscaféen nogle gange blevet lukket i en periode. Skolens ansvarlighed er på dette særlige område, at det er bedre at eleverne kan hygge sig på skolens område, så de ikke efterfølgende skal ud at køre bil eller ud at begå sig i de nærliggende byers natteliv. Faglighed betyder, at skolen ikke er et socialpædagogisk værested. Det er en uddannelsesinstitution, hvoraf følger, at der bliver stillet krav til elever og lærere om en kvalificeret indsats på det faglige område. 8

10 Elevforeningens årsfest 9

11 Ungdomskontoret på Lundbæk I 2008 flyttede ungdomskontoret fra Landbogården i Aalborg til Nordjyllands Landbrugsskole. 3 år er gået siden omstilling fra at være et kontor med 8 ansatte til et kontor med én ansat. Efter 3 år blev det her i sommer dog muligt at udvide med én ekstra, så det i dag er et ungdomskontor med 2 ansatte, Hanne Hedegaard, samt undertegnede. Det siger sig selv, at et kontor med 2 ansatte ikke har så mange opgaver som et med 8. Ungdomskontoret beskæftiger sig i dag med følgende opgaver: Praktikbesøg, hvor alle elever i grundforløbet besøges i det første praktikår. Elever får et besøg af ungdomskonsulenten, for at sikre elev og lærermester fungerer sammen. Under besøget afklares eventuelle spørgsmål og uklarheder i forhold til uddannelsen. Der tales om, hvad det er eleven skal lære i løbet af sin praktiktid inden næste skoleforløb. Heldigvis er de fleste elev/lærermesterforhold ganske uproblematiske, men i enkelte tilfælde kan der være behov for, at der findes en ny praktikplads, hvilket vi så kan være behjælpelige med. En anden opgave, der varetages af ungdomskontoret, er godkendelse af praktikpladser, hvor undertegnede fungerer som sekretær for det lokale praktikpladsudvalg, der dækker Region Nordjylland, dog ikke Mors og Thy. I forbindelse med den nye landbrugsuddannelse, der trådte i kraft i 2008, blev proceduren for godkendelse af praktikpladser også ændret. Arbejdet med godkendelser blev samlet hos Jordbrugets uddannelser i Aarhus, der foretager beslutningerne efter indstilling fra de lokale praktikpladsudvalg. De lokale udvalg kan altså indstille, om de mener, en landmand skal godkendes eller ikke, og til hvor mange elever. Ligeledes kan de indstille en landmand til fratagelse af godkendelsen, men beslutningen ligger i Aarhus. Vejledning/rådgivning af elever og lærermestre, samt ansatte og arbejdsgivere er også en opgave, vi tager os af. Indenfor vejledning og rådgivning bruges der dog absolut mest tid indenfor elev/lærermester området, men færdiguddannede og arbejdsgivere henvender sig også med mellemrum med spørgsmål om ansættelsesforhold. LandboUngdom Region Aalborg og Vendsyssel fylder en del på ungdomskontoret. De to regioner får hjælp til medlemsadministration, udarbejdelse af aktivitetsprogram, diverse sekretærfunktioner for bare at nævne nogle. I forbindelse med at ungdomskontoret i Aalborg blev flyttet til Nordjyllands Landbrugsskole, slap LandboUngdom samtidig ud af rollen som arbejdsgiver. I dag fungerer det således, at LandboUngdom køber det antal arbejdstimer, der er brug for. Det er en aftale, der fungerer rigtig godt, og som direkte kan mærkes på Landbo- Ungdoms økonomi. Der er nu igen sorte tal på bundlinjen. Set med en ungdomskonsulents øjne, har den fysiske flytning til Nordjyllands Landbrugsskole den positive sidegevinst, at der i dag er langt større kontakt til de unge i landbrugsuddannelsen, end tidligere. Det er meget vigtigt eleverne kender og er fortrolige med de personer, der skal hjælpe dem, hvis de har brug for vejledning. Vi lærer nu eleverne at kende meget tidligt i uddannelsen. Ungdomskontoret på Nordjyllands Landbrugsskole ønsker alle samarbejdsparter et godt nytår og ser frem til et nyt og spændende Eigil Poulsen Ungdomskonsulent 10

12 Grundforløbet 11

13 Min første dag på Lundbæk Jeg hedder Christina Trangeled og er 17 år. Jeg har valgt at gå på grundforløbet på Nordjyllands Landbrugsskole også kaldet Lundbæk, det har jeg, fordi jeg er begyndt at interessere mig meget for landbruget. Mandag den 15. august - dagen hvor alt nyt begynder. Morgenen gik med at pakke, det hele var lagt frem fra dagen før, så det var nemt at pakke de mange tasker. Det hele kom så pludseligt, tiden er fløjet at sted, jeg har ventet meget længe på, at denne dag skulle komme. Denne dag hvor man skulle pakke alt, hvad man ville få brug for hen ad vejen. Det er nu man skal stå på egne ben og lære lidt om det, der vil siges at flytte hjemmefra. Det var lidt skræmmende at tænke på i starten, men det er også en meget god ting for mig. Det hjælper én til ikke at være så knyttet til ens forældre. Jeg ser det som en udfordring her livet, det er nu, jeg skal finde mig selv, og finde ud af hvad jeg vil med min uddannelse. For mange unge tror jeg, at dette er meget svært, fordi man som ung ikke er parat til tænke på noget så seriøst som ens uddannelse og fremtid. Jeg selv ved ikke, om jeg har valgt rigtigt med henhold til uddannelse, men hvem ved det 100%, før man har prøvet det? Man skal jo tage chancer her i livet! Men altså - jeg fik pakket mine tasker færdige, og så var jeg klar til at vende næsen mod Nibe. På skolen blev jeg taget godt imod af lærerne og de kommende elever på skolen. Jeg fik pakket ud, og jeg mødte min rumbo Maja. Alle elever og forældre skulle ned og have kaffe og Niels Quist fortalte om skolens regler. Efter aftensmaden var der arrangeret orienteringsløb, vi blev delt op i hold, og så var det ellers bare at gå til Nibe og finde svarene på spørgsmålene. Der var en del brok undervejs fra drengene, de er ikke vant til at gå så langt. Drengene havde vel troet, at det at gå i skole er ren afslapning. Der blev man vist nødt til at skuffe dem! Det var nu ellers en meget sjov tur. Mit indtryk af skolen er meget positivt. Eleverne og lærerne er flinke. Mine forventninger til skolen er selvfølgelig meget store, jeg håber på at få så meget ud af skoleopholdet som overhovedet muligt, ligesom jeg vil gøre alt for at leve op til skolens forventninger til mig! Det eneste negative der er at sige om skolen er, at der ikke er nogen netdækning, men hvem skal man også i kontakt med, når man er omringet af ene søde mennesker 24/7. 12

14 2. HF

15 2. HF. i californien Vi startede turen lørdag d. 22/10 kl i Aalborg lufthavn. Alle mødte til tiden, dvs. vi manglede lige Gitte Larsen, der ellers havde prædiket om, hvor vigtigt det var ikke at komme for sent. Efter flyveturen var vi i San Francisco hen ad aften, og ca. 25 timer efter vi var startet i Aalborg. Vi kørte derfor direkte til hotellet, gik ud og spiste pizza sammen, hvorefter folk hver i sær måtte bekæmpe deres jetlag, som de bedst kunne. Første rigtige dag blev tilbragt i San Francisco s turistområde på havnen. Herfra sejlede vi blandt andet ud og så Alcatraz, hvor vi gik som zombier rundt med deres høretelefonguide. Bagefter fik vi lidt tid selv i San Francisco. Dagen efter var vi på det første rigtige landbrugsbesøg. Det foregik på en grønsagsfarm. Vi sluttede dagen af med at se på blomster. Da de var på vej mod en stor salgsdag, havde de skrækkelig mange blomstrende julestjerner. Et af turens højdepunkter for de fleste var de næste dage, for her var vi ude og se på kvægbedrifter. Dog lagde vi ud med at se en landbrugsskole, og de praktiske områder de opererede på (bl.a. en kødkvægsproduktion og en vinproduktion). Derefter blev det i skolens kantine bekræftet, hvorfor der er fedmeproblemer i USA. Generelt havde de meget forskelligt mad, men det eneste sted hvortil der var kø, var i frituren. Desuden havde de sodavand ad libitum. Herefter gik turen mod en John Deere forhandler, hvilket også var et højdepunkt for mange. Vi blev modtaget af en vældig flink sælger, der endda lod Lasse køre en tur i en af de store bæltetraktorer, de havde til at stå. Herefter kørte vi ud til en kvægbedrift. Det var en stor produktion ift. danske forhold. Ca malkende køer + opdræt. Blandt de mere specielle ting her på stedet var et stort solcelle-anlæg samt deres gylle-laguner. De var nemlig bygget i højden, da grundvandet stod højt. Dog var der ikke noget behov for at lave en bund i lagunerne. Sidste dag med landbrugsbesøg starter med, at vi er ude og se et appelsinpakkeri. Appelsinerne bliver plukket af mexicanske plukkehold, der flytter efter, hvor appelsinerne er klar. Til gengæld kan pakningen, og det meste af sorteringen klares mekanisk. Da vi havde set det hele, fik vi en kasse smagsprøver med videre. Næste besøg var på et slags kalvehotel, det han lavede var at tage imod daggamle småkalve og passe dem, indtil de kunne sælges videre, enten som kvier eller til opfedning. Da vi drejer ind til gården, er der en del, der er MEGET opmærksomme på dem, der kører på modsatte side af vejen og snitter majs. Vi blev kørt rundt på gården i bus, vi måtte ikke komme ud af bussen, og vi måtte slet ikke tage billeder. De havde lavet en side på facebook, hvor de selv lagde billeder op. Ejeren var nemlig bange for, at der slap forkerte billeder ud fra produktionen på ca dyr - og jeg har ikke skrevet forkert, han fik ca. 600 kalve ind hver dag. Bagefter gik vi ud af bussen og kiggede på majssnitningen, hvilket nok var dagens høj- 14

16 depunkt. I det samme kom ejeren af maskinstationen, og han gav os lov til at køre videre hen til gården, så vi også kunne se dem lave stakken, hvilket foregik med bulldozer, for at kunne lave stakken høj nok. Til sidst skulle vi ud og se en bomuldsproduktion, hvor vi så en bomuldshøster i funktion, og dem, der ville, kunne bagefter komme op og køre med en tur. Resten af turen gik med at se og prøve nogle ting, der ikke havde så meget med landbrug at gøre. Vi var i Sequoria National Park, hvor verdens største træer vokser. Vi kom også forbi Death Valley, der er et af de laveste og varmeste steder på jorden. Turen gik også til Las Vegas, hvor vi kunne se os om på de forskellige Casinoer, og hvor vi fik et lynkursus i cowboy-jobbet, både med lassokast, ridning og håndtering af kvæg, og til sidst var der en konkurrence i sortering af kalve, hvor det bedste hold vandt en lasso. Vi sluttede vores tur i Los Angeles, hvor vi var nogle timer på Santa Monica Stranden, stedet hvor Baywatch er optaget, vi gik en tur på Hollywood Boulevard, og så skiltet oppe i bakkerne, og som det sidste punkt kom vi ind og så Universal Studios. Her kørte vi som det første med rundvisningen, hvor vi så nogle forskellige scener. Blandt andet hajen fra dødens gab og Wisteria Lane fra Desperate Housewives. Vi fik også en prøve på nogle special effects, da King Kong lige kom forbi, og smed lidt rundt med de vogne, vi sad i. Om aftenen var vi igen derinde til Horror Night i anledning af halloween. Der havde hele parken fået en virkelig gennemført ændring til gyserstil, hvor der var pyntet med lig og spindelvæv, og der gik zombier rundt og savede folk ned med motorsave. Det var virkelig en oplevelse. Det er vores opfattelse, at alle havde en rigtig god tur. Ikke mindst pga. vores fantastiske guide Charlie der havde arrangeret de forskellige besøg, og som var rigtig god til at fortælle om, de forskellige ting vi så. Hans Damtoft Jakobsen & Nikolaj Birk Nielsen 15

17 Naturoplevelser, udfordringer og vilde aktiviteter? SÅ ER NEW ZEALAND STEDET! Det mener tre nyuddannede produktionsledere Kristian Skov, Jonas Risager og Lars Borup Thomsen, som sammen rejste til New Zealand i august måned Kristian Skov skriver: Jeg har nu været i NZ i over en måned og er kommet ned til en famille, som har et forholdsvis større kvægbrug. De har 2300 køer, der malkes i 2 forskelige malkestalde. Den ene er næsten helt ny og er en 60 plads udvendig karrusel, og den anden er kun en 54 plads udvendig karrusel og ca. 7 år gammel. Køerne er delt i 4 hold på ca. 575 køer i hvert hold. Der malkes 2 hold i hver malkestald to gange i døgnet. Der er ca. 600 hektar til afgræsning til køerne, plus kviegården som ligger 45 km væk. Hvorfor valgte jeg NZ? Fordi alle dyrene går på græs, og alle køerne kælver over en 10 ugers periode. Da jeg startede den 1/8 var der kommet ca. 200 kalve de sidste 2 uger, og det syntes jeg var helt vildt. De kiggede bare på mig og sagde, at det var da ingenting. Det fik de fuldstændig ret i, da jeg nu har været med til få 1600 kalve på 4 uger. Der er kalve over alt og køer alle vegne. Den store forskel fra det danske til NZ er helt klart at man altid er udenfor, da de ikke rigtig har nogle stalde. Alle dyrene bliver drevet rundet med en crosser, og man går aldrig. Alle medarbejdere har deres egen 2 hjulede crosser, og derudover er der flere 4 hjulede crossere samt biler, som vi bruger til alt muligt. Jeg har kørt 1000km på den første måned, det siger en del. Som sagt - man går aldrig. Jonas Risager skriver: Jeg har nu arbejdet på en New Zealandsk kvæggård i en måned. Gården ligger på syd øen og består af 650 malkekøer. Jeg er kommet i en travl tid, da alle køer på New Zealand kælver i løbet af 7 uger, så der kommer kalve hele tiden. Mit arbejde omhandler alle arbejdsopgaver på gården. I denne tid hjælper jeg især med kalvefodringen. Det er et job, som sætter ens tålmodighed på prøve, når man hver dag står med nyfødte kalve, som ikke vil drikke rundt om en mega stor suttespand. Malke stalden er en swing-over sildebenstald med plads til 36 køer i hver side. Der er ingen aftagere, så der er nok at se til, men det går hurtig, fordi vi skal hverken tørre patterne af eller malke for. Gården jeg arbejder på, er sidste år blevet kåret til New Zealands bedste og mest arbejdssikre. For at blive New Zealands bedste gård kræver det, at der er styr på både økonomien og produktionen. Så det er ikke nødvendigvis den højst ydende gård, der løber af med titlen. Arbejdssikkerhed har top prioritet på gården. Det betyder, at man får et grundigt sikkerhedskursus i alle arbejdsopgaver, man påtager sig, så det er sikkert, at alt foregår på den mest sikkerhedsforsvarlige måde. Fx bæres der altid hjelm på crosseren, som i øvrigt kun må køre 30km/t. Du går også ud af traktoren på en helt bestemt måde, så du ikke risikerer at falde, og når du kører i traktoren, er det altid med sikkerhedssele. Alt det sikkerhed skal man lige vænne sig til 16

18 17

19 New zealand fortsat... Jeg er taget til New Zealand for at lære lidt af den måde, de driver landbrug på. Det foregår på en meget billig måde, eftersom de ikke får nogen form for støtte fra staten. Alle køerne går ude året rundt og fodres kun med græs. Det betyder, at det eneste hus (skur) vi har, er der, hvor vi malker. New Zealænderne eller kiwierne, som folk hernede fra hedder, er utrolig flinke og imødekommende. Før jeg kom her ned, var det ikke meget engelsk jeg kunne, men nu er det blevet meget bedre. Man lærer det ret hurtig, eftersom der ikke er nogle, der kan tale dansk. Det skal også siges, at det engelsk, som New Zealænderen taler, ikke er rigtigt engelsk, som vi lærer det i Danmark, så jeg tror næsten det er lige godt, hvor god man er til sproget, inden man tager af sted. Jeg er taget af sted sammen med 2 gode kammerater, som jeg har været i klasse med lige siden, vi startede på Lundbæk. De arbejder på 2 andre farme, ca. 1 times kørsel fra mig. Så vi bruger vores fri weekender sammen, og der er nok at få tiden til at gå med. New Zealand er fyldt med spændende ting at tage sige til. I denne weekend skal vi f.eks. ud at flyve i luftballon. Vi regner da også med, at vi skal prøve at springe Bungy jump. Det er der i hvert fald rige muligheder for at prøve hernede. Den sidste måned vi er her, vil vi rejse lidt rundt. Målet er at komme New Zealand rundt, men landet er ca. 7 gange så stort som Danmark. Lars Borup Thomsen skriver: Jeg arbejder på en planteavls ejendom med 250 ha rigtig god lerjord. Alt vi avler er til fremavl. Vinterhvede (Udbytte ton/ha), Vårhvede (9-10 ton/ha) Vårbyg (9-10 ton/ha), derudover har vi også radiser, kartofler, sennep og frøgræs. Der er meget tørt hernede om sommeren, og derfor vander vi meget. Om vinteren har min arbejdsgiver 4000 lam Et enormt udvalg af aktiviteter, som gør weekenderne mega sjove. til opfedning. Lammene går og afgræsser alle frøgræs marker og alle de hvede marker, der står for godt. Derudover får de nogle kål, som bliver sået efter vårbyg. De går ude fra april og til august / september, hvor de bliver slagtet. Jeg kom til New Zealand den 15. august 2011, med forår og 20 graders varme, troede jeg, men jeg blev klogere! Efter en uge kom der 30 cm sne. Når man arbejder med planteavl, er der ikke så meget at lave, når der er sne, så den første uge gik mest med vedligehold. Men hernede forsvinder sneen lige så hurtig, som den kommer, og en uge senere var vi allerede i gang med at pløje, harve og så vårbyg og vårhvede. Der er ingen tvivl om, at landmændene hernede er rigtig dygtige, men det er på en helt anden måde end hjemme i DK. New Zealænderne s slogan er: Lave omkostninger og høj driftsikkerhed. Dvs. at man køber lige så nye maskiner, traktorer og malkekarruseller som i DK, men meget billigere modeller uden alt elektronik. New Zealand er et fantastisk flot land, med ekstrem mange nationalparker, hvor der er den flotteste natur med alt fra varme kilder, jungle, bjerge, flotte sandstrande, floder, vandfald og gode skisportsteder. Er man til vilde aktiviteter som: Bungy-jump fra 134 m høj bro, river rafting, jet boating, sky diving, svømning med delfiner, se kaskelot hvaler, se sæler, flyve med luftballon, helikopter, mini fly og meget mere, der er et enormt udvalg af aktiviteter, som gør weekenderne mega sjove. Du skal tage til New Zealand, fordi du kan arbejde med alt inden for landbruget, om det er malkekøer, får, planteavl eller frilands søer. Du lærer at stå på egne ben og klare dig selv. Du lærer at snakke engelsk meget hurtigt. Og så skal du selvfølgelig vælge New Zealand, fordi der er en unik natur og masser af aktiviteter. 18

20 fra THY Så er vi klar til at tage ud for at sætte hegn TIL AUSTRALIEN Vores dejlige bil Ja nu er det så blevet min tur til at fortælle kort om min tur til Australien. Turen startede den 26 januar, hvor jeg sammen med en af min kammerater satte mig i flyet mod Australien som ende destination. Vi rejser med et firma, som kaldes Viset Oz. Det fungerer lidt som et arbejdsbureau. Så den første uge gik på en gård, der ligger 200 km fra Brisbane. Her arbejdede vi, mens vi søgte arbejde,og efter en uge havde vi fået et job ved en kødkvægsproducent inde midt i Queensland. Han havde 3 gårde, hvor han ejede tilsammen ha. og havde kvæg. Her var arbejdet hovedsagligt kvægdrivning på motorcykel og hegnsarbejde. Derudover var der også en del arbejde med kvæget, såsom brændemærkning og kastrering. Jeg må dog indrømme, at jeg ikke brød mig om, den måde som dyrene blev behandlet på. Da dette var meget barsk. var en kæmpe oplevelse..! Efter at have arbejdet der i 3 mdr. tog jeg videre til en anden farm. Her var det planteproduktion, som for det meste var hvede. Her stod arbejdet meget på såning og ellers alt forefaldende arbejde på gården. Men efter at have arbejdet i et halvt år var tiden inde til et road trip. Her tilbagelagde vi over km, hvor vi kørte hele vejen langs kysten og op til Darwin. Dette var en kæmpe oplevelse, hvor jeg fik en masse nye indtryk både af landet, men også af befolkningen og alle andre, der rejste rundt i landet. Men ellers vil jeg sige, at de 8 mdr., jeg var af sted, gik meget, meget hurtigt, og jeg helt sikkert har fået noget med, som jeg vil huske i resten af mit liv. Thorning Dissing 19

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere

UNG PÅ VEJ I FÅG. Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland

UNG PÅ VEJ I FÅG. Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland UNG PÅ VEJ I FÅG Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Når man fokuserer på mål og kompetencer, er det ligesom første stolpe i at finde ud af, hvad man er god til. Det kan man ikke lære af sig

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

Jubilæumsbog. Landbrug og husholdning gennem 50 år

Jubilæumsbog. Landbrug og husholdning gennem 50 år Jubilæumsbog Landbrug og husholdning gennem 50 år Landbrug og husholdning gennem 50 år Landbrug og husholdning gennem 50 år Jubilæumsbog Landbrug og husholdning gennem 50 år 1961-2011 ISBN 978-87-992487-4-2

Læs mere

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Indledning Hvert menneske har en historie, der er værd at høre. Dette undervisningsmateriale Brug

Læs mere

dybe vand Melbourne bevægelse firma til 7 mia. Karriere og krudtugle Vores mand i jobansøgning En karriere i permanent Den perfekte

dybe vand Melbourne bevægelse firma til 7 mia. Karriere og krudtugle Vores mand i jobansøgning En karriere i permanent Den perfekte career En karriere i permanent bevægelse Louise på 20 sprang ud på det dybe vand Den perfekte jobansøgning Jens, 28: Jeg værdiansatte et firma til 7 mia. Karriere og krudtugle Udstationeret i Australien

Læs mere

JEG SKABER EN VERDEN, HVOR JEG KAN LEGE

JEG SKABER EN VERDEN, HVOR JEG KAN LEGE 02 2015 f-f.dk FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER 3 TIPS TIL AT OPNÅ FLOW ÅRETS FUNKTIONÆR: Indstil din ekstraordinære kollega til prisen og præmien på 10.000 kr. TEMA: ARBEJDSLIV I FLOW SIDE 16-29 EN CIGARET

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Baby - skal skal ikke?

Baby - skal skal ikke? Baby - skal skal ikke? Erfaringer fra kursus med babysimulatorer Afdelingen for Specialinstitutioner 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 5 Introduktion 6 Baggrund Formål Afgrænsning Deltagere Kurset 10

Læs mere

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 UDGIVES AF PENSION FOR SELVSTÆNDIGE September 2013 SELVSTÆNDIG Side 10 Sejt! Men jeg turde ikke Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 Pensionen fik en ekstra tand Side 21 d enkelt September 2013 Side 1 Alpe

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

brænder Jeg for mit job magasinet side 4 Jungler du osse rundt i fagforening og a-kasse? Side 3 Ugen på job 8-16 eller 24-7?

brænder Jeg for mit job magasinet side 4 Jungler du osse rundt i fagforening og a-kasse? Side 3 Ugen på job 8-16 eller 24-7? Nr. 4. 2010 magasinet Jungler du osse rundt i fagforening og a-kasse? Side 3 Ugen på job 8-16 eller 24-7? Side 8 Jeg brænder side 4 for mit job For rask til at være syg? Side 19 Blod og tårer på Roskilde

Læs mere

11. ÅRGANG MARTS 2009 NR. 1. håndboldspillernes EgEt MagaSIn Spillernyt: Dagbog FRA vm I kroatien

11. ÅRGANG MARTS 2009 NR. 1. håndboldspillernes EgEt MagaSIn Spillernyt: Dagbog FRA vm I kroatien 11. ÅRGANG MARTS 2009 NR. 1 håndboldspillernes EgEt MagaSIn Spillernyt: ung topspiller Står frem SoM homoseksuel Norsk håndboldspiller kunne ikke forliges med de små løgne og skuespil. Han synes, det er

Læs mere

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN Tidsskrift for bæredygtig økonomi 82. årgang Nummer 4 oktober 2012 Bladet JaK medlemsbank sverige side 4 Hvad er JaK? side 8 syntesetanken 2012 side 12 JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN 1931

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

Arbejdsfordeling og massefyring. Arbejdsfordeling og massefyring. Lokale muligheder for at gøre ondt lidt bedre

Arbejdsfordeling og massefyring. Arbejdsfordeling og massefyring. Lokale muligheder for at gøre ondt lidt bedre Arbejdsfordeling og massefyring Arbejdsfordeling og massefyring Lokale muligheder for at gøre ondt lidt bedre Inspirationer fra arbejdet med to krisesituationer på Vestas i 2002 Udgivet af SiD Ringkøbing

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

Aftryk - Unge i Århus Mindspot, Borgerservice og Biblioteker, 2009 1. udgave, 1. oplag. Copyright 2009 Mindspot, Borgerservice og Biblioteker

Aftryk - Unge i Århus Mindspot, Borgerservice og Biblioteker, 2009 1. udgave, 1. oplag. Copyright 2009 Mindspot, Borgerservice og Biblioteker MINDSPOT Aftryk - Unge i Århus Mindspot, Borgerservice og Biblioteker, 2009 1. udgave, 1. oplag Copyright 2009 Mindspot, Borgerservice og Biblioteker ISBN 978-87-89860-32-9 Mindspot er støttet af Styrelsen

Læs mere

MAGASIN. Nyder livet som sommerhusejer. Giv dit sommerhus personlighed EJER. Peter Gade: Erik Peitersen: Renovering gav flere lejere

MAGASIN. Nyder livet som sommerhusejer. Giv dit sommerhus personlighed EJER. Peter Gade: Erik Peitersen: Renovering gav flere lejere EJER MAGASIN MAGASINET FOR SOMMERHUSEJERE Nr. 2 2008 Peter Gade: Nyder livet som sommerhusejer Foto: www.petergade.net Erik Peitersen: Giv dit sommerhus personlighed Bente og Egon: Renovering gav flere

Læs mere

klar besked til alle TINA NEDERGAARD Tvivl er et grundvilkår i mange beslutningsprocesser, men det må ikke stoppe handlekraft eller ærlighed

klar besked til alle TINA NEDERGAARD Tvivl er et grundvilkår i mange beslutningsprocesser, men det må ikke stoppe handlekraft eller ærlighed { NR.02 MARTS 2011 Skolelederforeningens kommunikationsmagasin } moderne skoleledelse lukker, lukker ikke 7 skoler skal lukke men hvilke? Skrivebordsgeneraler du'r ikke Anmeldelser Årsmøde Psykodynamisk

Læs mere

Servicelovens 40a Et tilbud til forældre, når barnet er anbragt

Servicelovens 40a Et tilbud til forældre, når barnet er anbragt Undskyld, må jeg lige få en at snakke med, tak! ja, værsgo Servicelovens 40a Et tilbud til forældre, når barnet er anbragt Udarbejdet af P S FORENINGEN AF PROFESSIONELLE STØTTEPERSONER En undersøgelse

Læs mere

døgnanbragte unge bruger også rusmidler

døgnanbragte unge bruger også rusmidler red. Peter Jensen og susanne Pihl hansen døgnanbragte unge bruger også rusmidler erfaringer fra dur 2.0. et kompetenceudviklingsforløb for døgnmedarbejdere Indholdsfortegnelse Indledning Indledning Rusmidler

Læs mere

Magasinet VÆRDI. Deltidslandmandens samfundsøkonomiske betydning

Magasinet VÆRDI. Deltidslandmandens samfundsøkonomiske betydning 1 Magasinet VÆRDI Deltidslandmandens samfundsøkonomiske betydning 2 MAGASINET VÆRDI Deltidslandmandens samfundsøkonomiske betydning er udgivet af Videncentret for Landbrug P/S Agro Food Park 15 8200 Aarhus

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

Til tekniske serviceledere på skoleområdet: Pas på dig selv. 10 udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem

Til tekniske serviceledere på skoleområdet: Pas på dig selv. 10 udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem Til tekniske serviceledere på skoleområdet: F O A f a g o g a r b e j d e Pas på dig selv 10 udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem Til tekniske serviceledere på skoleområdet

Læs mere