Marts

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "11.00. Marts 2013 231"

Transkript

1 Ventilation med varmegenvinding Produktoversigt Etablering af vandlås / kondensafløb Isolering af kanalsystemer Tilmelding af trådløse enheder System reset Indregulering og fastlæggelse af hovedluftmængder Fejlfinding på Danfoss Air anlæg Vedligehold og rengøring af anlæg Montering af tilbehør (flader, PC tool) Tommelfingerregler vedr. brug af Air Flex kanalsystemet Marts

2 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Ventilation med varmegenvinding Produktoversigt (uddrag, se også komplet katalog) Danfoss Air w1, væghængt anlæg for op til 180 m3/h Danfoss Air w2, væghængt anlæg for op til 300 m3/h Danfoss Air a2, loftsmonteret anlæg for op til 300 m3/h Danfoss Air a3, loftsmonteret anlæg for op til 500 m3/h Ventilationsanlæg Best.nr. VVS-nr. Danfoss Air w1 089F Danfoss Air w2 089F Danfoss Air a2 089F Danfoss Air a3 089F Tilbehør og servicedele Best.nr. VVS-nr. Std. filtersæt, w1 089F Pollenfiltersæt, w1 089F Std. filtersæt, w2 089F Pollenfiltersæt, w2 089F Std. filtersæt, a2 089F Pollenfiltersæt, a2 089F Std. filtersæt, a3 089F Pollenfiltersæt, a3 089F Vandlås (universal) 089F PC tool, installatør 089F Elforvarmeflade, Ø W (for w1) 089F Elforvarmeflade, Ø W (for a2 / w2) 089F Elforvarmeflade, Ø W (for a3) 089F Vandbåren eftervarmeflade, Ø250 (universal) 089F Mikromanometer 089F Marts 2013

3 Opstart af Danfoss Air anlæg Etablering af vandlås Danfoss Air anlæg SKAL have monteret en vandlås på kondensafløbet. Anlægget SKAL være i vater, evt. med 1 fald mod kondensafløb. Monter vandlåsen på spæret under enheden (hvis loftsmodel), eller monter den i rummet under loftsrummet. Husk! Hvis det vælges at montere vandlåsen på loftet, skal kondensafløbet frostsikres vha. tætsluttende isolering, evt. suppleret med eltracing. Tilslut nu slangen fra vandlåsen til kondensstudsen på afløbet. Før den tilsluttede slange eller rør til afløb, og sørg for en hældning på min. 1 cm/ løbende meter. Danfoss vandlås 089F0262 Når vandlåsen er monteret, afmonteres anlæggets frontplade samt forreste skumplade (afmonter stålskinnerne foran denne). Der fyldes vand i kondensbakken og det kontrolleres at vandet løber tilfredsstillende til afløb. Tip: Du kan evt. hælde lidt glycol (½ dl.) i vandlåsen, EFTER at du har fyldt vand i kondensbakken. Herved lægger glycolen sig over vandspejlet i vandlåsen og kan dermed forhindre utilsigtiget udtørring i sommerperioden Marts

4 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Ventilation med varmegenvinding Opstart af Danfoss Air anlæg Kontrol af isolering For at undgå unødigt varmetab fra kanalsystemet er det vigtigt at isolere det korrekt. Det er vigtigt, at både indblæsning og udsugning som minimum dækkes af 100 mm isolering og at isoleringen slutter tæt omkring kanalen. Alternativ A Friskluftindtag og afkast bør altid kondensisoleres med min. 50 mm. Det er tilstrækkeligt at isolere lyddæmpere med 50 mm, hvis de i forvejen er isoleret med 50 mm. Alternativ B Hvis isoleringsformen alternativ A anvendes, anbefales det, at isoleringen udføres af to lag 50 mm papir- eller foliebeklædt lamelmåtte med forskudte samlinger. Forkert isolering af kanaler Desuden skal man passe på, såfremt man anvender ståltråd til fastbinding af isoleringen, at man ikke strammer ståltråden så meget, at isoleringen deformeres/går i stykker. Tip: Hvis du skal frostsikre kondensledningen på et uisoleret loftsrum, kan du med fordel benytte eltracing, f.eks. 2 meter stikklar selvbegrænsende model, EAN-nr.: og termostat EAN-nr.: Marts 2013

5 Opstart af Danfoss Air anlæg Tilmelding af trådløst Air Dial betjeningspanel Tilslut netspænding til anlægget via det medleverede kabel. Tilslut kommunikationskabel der forbinder CCM sendeenheden med anlægget. Air Dial Sæt de 4 medleverede AAA-batterier i Air Dial fjernbetjeningen og følg vejledningen i displayet. CCM Tip: Du kan teste sende/modtage forhold fra betjeningspanelet, derfra hvor du ønsker at montere Air Dial en. Hold Air Dial knappen nede i 5 sekunder en service menu fremkommer. Gå til menupunktet Link test og udfør denne. Styringen fortæller om forholdene er tilfredsstillende. Når Air Dial og CCM er tilkoblet korrekt lyser grøn diode på CCM permanent. Grøn blink betyder endnu ikke tilmeldt og rød blink betyder tilslutning mislykkedes Problemløsning ved manglende trådløs forbindelse Problemer med manglende eller dårlig trådløs forbindelse skyldes oftest: Betonkonstruktion med armeringsjern mellem Air Dial og CCM. Etageadskillelse mellem Air Dial og CCM hvor der er anvendt Aluflex isolering (typisk i ældre byggerier). CCM eller Air Dial placeret i mellem flere metalliske genstande, f.eks. mellem vandrør Alle tre ovenstående eksempler kræver at CCM eller Air Dial flyttes, så der er frit syn mellem de to enheder ( indevægge er ikke noget problem). Normal max rækkevidde uden forstyrrende elementer er ca. 30 meter. Marts

6 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Ventilation med varmegenvinding Opstart af Danfoss Air anlæg Reset af system Hvis du af den ene eller anden grund for brug for at resette et system helt, gøres dette på følgende måde: Gå i servicemenuen ved at holde Air Dial knappen nede i 5 sekunder. Gå i menupunktet Info>Basis trin og notér hvilke grundtrin anlægget er indreguleret ved (såfremt anlægget allerede er indreguleret). Tag et batteri ud af Air Dial, og hold derefter knappen inde, mens du genindsætter batteriet. Bliv ved med at holde knappen inde, indtil du hører et bib. Tag enten strømkabel eller kommunikationskabel ud af anlægget, hold knappen på CCM modulet inde, mens du genindsætter kablet. Hold knappen inde indtil begge dioder blinker. Anlægget er nu tilbagesat til fabriksindstillinger og er klar til tilmelding igen (se foregående side) Vigtigt: Indregulering af hovedluftmængder! Før anlægget sættes i drift, er det uhyre vigtigt at indregulere hovedluftmængderne. Hvis anlæggets hovedluftmængder ikke indreguleres til balance enten fuldstændig balance, eller med 5% lavere indblæsningsmængde end udsugningsmængde risikerer du følgende: Anlæggets virkningsgrad er for lav. Anlægget kører for tidligt i defrost mode og bliver i denne tilstand for længe. Problemer med støj. Fugtskader i bygningen. Trækgener / for lav indblæsningstemperatur. For højt ventilationsvarmetab. For højt strømforbrug til ventilatorer. Overventilering / udtørring om vinteren. Underventilering / dårligt indeklima lav luftkvalitet. 236 Marts 2013

7 Indregulering af hovedluftmængder Hvis det er nyt anlæg der tilsluttes første gang, følges blot instrukserne som gives i betjeningspanelet. Hvis der er tale om et anlæg der allerede er startet op, men ikke indreguleret: Tryk på AirDial i 5 sekunder. Det vil fremkalde en skjult servicemenu. Tryk indstil grundtrin i servicemenuen for at aktivere den specielle indkøringstilstand (hvor alle udefrakommende påvirkninger blokeres installatøren styrer udsugnings- og indblæsningsventilatoren helt med % ventilatorhastighed. Aflæs det nødvendige differenstryk ved den ønskede luftmængde på det blå klistermærke på anlæggets front (bag stålpladen) og juster ventilatorer indtil dette tryk kan aflæses på differenstryk manometeret. For bestemmelse af hovedluftmængder tilsluttes differenstryk manometer over studsene 1,1 (for udsugning) hhv. 2,2 (for indblæsning). Husk at lukke yderdøre og vinduer, sluk for evt emhætte. Husk at åbne alle ventiler i kanalsystemet samt evt. spjæld. Se vejl. med unit vedr. indregulering af rumluftmængder Benyt mikromanometer, varenummer 089F0353 Marts

8 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Ventilation med varmegenvinding Fastlæggelse af hovedluftmængder Der kan dog være situationer hvor dimensioneringsgrundlag ikke foreligger eller er bortkommet. I disse situationer skal du benytte følgende vejledende værdier jf. BR Metoden er simpel du beregner først husets nødvendige minimumsluftskifte som 1,08 m3/h per m2 bolig areal. Derefter beregner du en alternativ luftmængde baseret på antal og type af vådrum den højeste værdi skal vælges. Eksempel 1: Hus 170 m2: med køkken, 2 badeværelser (begge med bruser) samt bryggers. Udsugningsluftmængden for disse rum er: Beregnet ud fra nettoareal: 1,08 x 170 = 184 m3/h Beregnet ud fra vådrum: Bad 1 (med bruser) = 54 m3/h Bad 2 (med bruser) = 54 m3/h Bryggers = 36 m3/h Køkken = 72 m3/h I alt samlet udsugningsluftmængde = 216 m3/h Dimensionerende uds.luftmængde bliver = 216 m3/h Eksempel 2: Hus 230 m2: med køkken, 2 badeværelser (begge med bruser) samt bryggers. Udsugningsluftmængden for disse rum er: Beregnet ud fra nettoareal: 1,08 x 230 = 248 m3/h Beregnet ud fra vådrum: Bad 1 (med bruser) = 54 m3/h Bad 2 (med bruser) = 54 m3/h Bryggers = 36 m3/h Køkken = 72 m3/h I alt samlet udsugningsluftmængde = 216 m3/h Dimensionerende uds.luftmængde bliver = 248 m3/h 238 Marts 2013

9 Eksempel 3: Hus 140 m2: med køkken, 1 badeværelse (med bruser), 1 toilet (uden bruser) samt bryggers. Udsugningsluftmængden for disse rum er: Beregnet ud fra nettoareal: 1,08 x 140 = 151 m3/h Beregnet ud fra vådrum: Bad 1 (med bruser) = 54 m3/h Toilet (uden bruser) = 36 m3/h Bryggers = 36 m3/h Køkken = 72 m3/h I alt samlet udsugningsluftmængde = 198 m3/h Dimensionerende uds.luftmængde bliver = 198 m3/h Eksempel 3: Lejlighed 85 m2: med køkken, 1 badeværelse (med bruser). Udsugningsluftmængden for disse rum er: Beregnet ud fra nettoareal: 1,08 x 85 = 92 m3/h Beregnet ud fra vådrum: Bad 1 (med bruser) = 54 m3/h Køkken = 72 m3/h I alt samlet udsugningsluftmængde = 126 m3/h Dimensionerende uds.luftmængde bliver = 126 m3/h Udsugningsluftmængden er altid den dimensionsgivende. Indblæsningsluftmængden kan fastsættes som 95% af udsugningsluftmængden, derved sikres et let undertryk i huset, hvilket sikrer boligen imod fugtskader. Eksempel: Udsugningsluftmængde = 216 m3/h Indblæsningsluftmængde = 0,95 x 216 = 205 m3/h Indblæsningsluften fordeles jævnt over husets indblæsningsventiler (typisk placeres indblæsninger i opholdsrum, udsugninger i vådrum såkaldt tværventilation) Marts

10 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Ventilation med varmegenvinding Fejlfinding på Danfoss Air ventilationsanlæg Fejl Alarm: Filterfejl Alarm: Lavt batteriniveau Alarm: Ingen forbindelse til CCM Alarm: Ingen forbindelse via modbus Årsag Luftfiltre er snavsede. Batterispændingen i Air Dial er for lav. Kommunikationen mellem Air Dial og CCM-modulet er mislykkedes. Dette forårsages typisk af en forhindring mellem Air Dial og CCM-modulet, f.eks. stålrør, andre stålgenstande eller isoleringsmateriale, der er beklædt med aluminiumsfolie osv. En anden årsag kan være andre trådløse apparater, som ikke er i overensstemmelse med trådløse standarder (radiostøj). Kablet fra CCM-modulet til enheden er taget ud eller er defekt. Alarm: Rumluft for kold Alarm: Brandfare Alarm: Følerfejl Alarm: Indblæsningsluft for kold Unormalt stort undertryk inde i huset, døre binder Kondens i vinduesrammer Husets temperatur er for høj Centralvarmesystemet leverer ikke varme. Rumtemperaturen falder, så enheden slukker for at reducere ufrivilligt varmetab. Alarm aktiveres, hvis Air Dial måler en rumtemperatur under +10 C. En af de fire temperaturfølere i Danfoss Air-enheden eller temperaturføleren i Air Dial-fjernbetjeningen har registreret en temperatur på mere end +70 C. Enheden slukkes, indtil alle følere angiver en temperatur på < +70 C. En temperaturføler i Danfoss Air-enheden eller Air Dial er defekt. Indblæsningsluftføleren har registreret en indblæsningstemperatur på under +5 C og anlægget standser automatisk for at forhindre uønsket afkøling af bygningen. Denne registrering forårsages af undertryk, der skyldes en ekstern indflydelse, f.eks. en emhætte med direkte afkast. Afkastluftstrømmen er større end indblæsningsluftstrømmen. Enten er indreguleringen af hovedluftmængderne ikke blevet korrekt udført under opsætningen af systemet, eller enheden er gået i ekstrem afisningstilstand (kan ske ved udetemperaturer < -12 C). Luftskiftet er for lavt. Der dannes kondens, når luftfugtigheden er høj, og overfladetemperaturen er lav. Dette sker ofte i badeværelser eller bryggerser, hvor der dryptørres tøj (en vis kondens i badeværelser efter badning er normalt, men bør forsvinde inden for en halv time). Husets termostater er indstillet for højt. "Automatisk" bypass er slået fra på ventilationssystemet Støj fra enheden Støj fra luftventiler Frost-ikon på displayet A-type-enhed: Der kan opstå vibrationsstøj, hvis enheden er monteret direkte på strøer. Enheden bør monteres på en passende platform. W-type-enhed: Der kan opstå vibrationsstøj, hvis der ikke er monteret gummiafstandsstykker mellem enheden og væggen, og/eller hvis der ikke er monteret silikonestrips på vægbeslaget. Defekte ventilatorkuglelejer vil fremkalde en "slibelyd". Luftstrømmen er for høj. Trykket er for højt over ventilen. Der er ikke monteret en lyddæmper på hovedkanalen. Systemet er i afisningstilstand, da lave udetemperaturer medfører risiko for isdannelse i varmeveksleren. 240 Marts 2013

11 Løsning Udskift luftfiltre. Udskift batterier (4 x AAA) i Air Dial. Hvis en forhindring er blevet fundet, skal den flyttes. Hvis dette ikke er muligt, flyttes CCMmodulet til en bedre placering med en fri "sigtelinje". Hvis fejlen opstår på grund af andre trådløse apparater i huset, så prøv på skift at slukke for dem for at finde det fejlbehæftede apparat. Hvis intet af ovenstående hjælper, bedes du kontakte din installatør. Kontroller kablet, og tilslut det om nødvendigt igen. Hvis kablet er tilsluttet, men der stadig opstår fejl, skal du kontakte din installatør. Kontroller, om varmesystemet fungerer. Hvis problemet ikke kan løses, skal du kontakte VVSfirmaet/installatøren. Når fejlen er udbedret, skal ventilationssystemet lukkes ned og genstartes for at genetablere normal drift. Strømmen kan afbrydes ved at trække forsyningsledningen ud af systemet. Undersøg alle rum, forlad bygningen. Når fejlen er udbedret, skal ventilationssystemet lukkes ned og genstartes for at genetablere normal drift. Strømmen kan afbrydes ved at trække forsyningsledningen ud af systemet. Kontakt installatøren. Systemet kører videre, men med begrænset funktionalitet. Sluk og tænd anlægget for at starte det igen. Undersøg, hvilke husholdningsapparater, der forårsager alarmen. Danfoss anbefaler at installere en forvarmeflade og/eller at bruge husholdningskomponenter med luftrecirkulation. Kontakt din installatør, hvis du har brug for yderligere oplysninger. Ubalancen på hovedluftmængden bør være 4-10 % i udsugningsluftens favør, men hvis der er et permanent problem med døre, der binder, skal du kontakte installatøren. Hvis problemerne kun opstår under ekstreme vinterforhold, skyldes det den indbyggede afisningsfunktion, der reducerer indblæsningsluften (og er således ikke en defekt, men en forventelig og meget sjælden hændelse). Øg ventilatortrinet (manuel tilstand), eller skift til enten behov-tilstand eller program-tilstand. Slå Autoboost til. Skru ned for termostaterne. Sæt bypass til i menupunktet Hovedmenu > Bypass > Auto bypass. Note: Bypass funktionen leder udeluft direkte til boligen uden om varmegenvindingen og kan ikke sidestilles med klimaanlæg (mht. køleeffekt). Kontroller, at enheden er monteret på en platform i henhold til installationsmanualen Kontroller, at gummiafstandsstykker og silikonestrips er monteret i henhold til installationsmanualen. Hvis du har mistanke om, at ventilatorkuglelejet er defekt, skal du kontakte installatøren. Støj er ikke et problem i et korrekt dimensioneret og indkørt system. Hvis luftventilerne er lukkede (f.eks. under rengøring), kan der dog opstå en hvislende lyd. Dette er ikke en fejl, men en almindelig tilstand. Funktionen stopper automatisk, når udetemperaturen stiger. Marts

12 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Ventilation med varmegenvinding Vedligehold og rengøring af anlæg (hvert andet år) Afbryd strømmen og fjern frontpanelet De seks skruer, der holder de tre metalskinner, skrues af Fjern derefter skumfrontpanelet Der er nu adgang til de indvendige dele Træk den tykke runde pakning over varme veksleren sidelæns ud Varmeveksleren kan nu løftes/trækkes forsigtigt ud af kernen Hæld en let sæbevandsopløsning gennem de fire åbne sider på varmeveksleren (brug almindeligt opvaskemiddel). Lad den ligge i blød i 5-10 minutter, og skyl af under rindende vand. Tør varmevekslerens ydre af og sæt forsigtigt varmeveksleren ind i enheden igen. Når veksleren genmonteres, skal den runde pakning sættes i til sidst, dette gøres bedst ved at låse de to ender fast først, og derefter skubbe den resterende midderste del af pakningen på plads Rengør de indvendige sider af enheden med en våd svamp eller klud (brug en let sæbevandsopløsning). Brug UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER opløsningsmidler til at rengøre skumdele, da opløsningsmidler kan opløse det specielle skummateriale. Saml enheden igen i modsat rækkefølge: sæt skum-frontpanelet på plads. Fastgør panelet med de tre metalskinner. Stram torx-skruerne. Sæt frontpanelet på igen. Du er nu igen klar til 2 års problemfri drift. 242 Marts 2013

13 Montering af tilbehør Danfoss Air produktserien omfatter, udover anlæg og kanalsystemer, også en lang række tilbehør i form af for- og eftervarmeflader samt en geotermisk flade der muliggører gratis kølebidrag om sommeren samt forvarme af udeluften om vinteren. Fælles for alle disse løsninger er at de er forberedt for plug n play montage via en fælles seriel kommunikation (modbus). Nedenfor gennemgåes princippet i montagen af en elektrisk Danfoss Air forvarmeflade. Der er ganske små varia tioner enhederne imellem, dette fremgår af den med produktet vedlagte montagevejledning. Forbindelses diagram 1. Serielkabel mellem CCM og anlægget 2. Serielkabel mellem anlæg og varmeflade styring 3. Varmeflade styring Opbygning og følerplacering A. Udsugning B. Indblæsning C. Udeluft D. Afkast E. Føler før flade F. Føler efter flade G. Forsyning til flade (230V) H. Forsyning til styring (230V) I. Kom muni kationskabel anlæg >styring J. Forvarmeflade K. Styring Marts

14 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Ventilation med varmegenvinding Fortrådning: sådan tilsluttes en flade via modbus Serielkablerne fra anlæg og flade snoes sammen parvis (farveens) Det anbefales at påklemme en tylle på den sammensnoede leder De snoede ledere monteres i anlæggets sorte stik se næste ill. Den korrekte farvekode skal være: a. Hvid / orange e. Blå b. Orange f. Lus over c. Sort klemme 5,6 d. Hvid/blå fjernes! Air Dialen vil indenfor 4 minutter detektere det nytilsluttede tilbehør og du skal blot bekræfte. Er der monteret en vandvarmeflade vil du blive spurgt om fladen skal fungere som komfort eller opvarmning. Komfort er den normale indstilling opvarmning bruges kun i luftopvarmning i passivhuse o.lign. idet varmefladen da fungerer som husets primære varmekilde. 244 Marts 2013

15 Danfoss Air PC Tool Freeware, du kan downloade programmet gratis på varme.danfoss.dk. Kunden kan styre sit Danfoss Air System fra sin PC-skærm via Ethernet, unitten forbindes fra CCM s ethernet port (RJ45) til husets netværk via router. Kunden kan lave brugertilpassede ugeprogrammer med det brugervenlige redigeringsprogram. Programmet overvåger og viser alle temperaturer og relativ luftfugtighed i huset på et enkelt overskueligt screenshot. Se trendkurver for de seneste 14 dage, alle relevante følere logges én gang hver time. Nem adgang til avancerede indstillinger, alle funktioner er beskrevet i en kort og letforståelig tekst. PC CCM Ethernet kabel (RJ 45) Router Installations guide 1. Download programfilen fra hjemmesiden. 2. Find programfilen på din PC og åben den. 3. Følg installations wizard. 4. Skift sprog ved at klikke på program ikon, som findes i programmets top bar. Vælg sprog (engelsk, tysk eller dansk) Systemkrav Microsoft Windows XP/Vista/Windows 7 Marts

16 11.15 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Ventilation med varmegenvinding Fejlfinding PC Tool Hvis Danfoss Air PC tool program allerede findes på din PC, skal programmet lukkes inden installation. Hvis dialog boksen Searching for devices melder HRV unit not found og PC en er tilkoblet CCM via USB: 1. Frakoble USB 2. Luk PC Tool 3. Tilkoble PC til CCM via USB 4. Åben PC tool Hvis dialog boksen Searching for devices melder HRV unit not found og PC en er tilkoblet CCM via Ethernet: Tjek forbindelse til CCM: Lyser LED er på CCM permanent grønt? Tjek Ethernet kabel: Hvis der ikke er aktivitet i stikkene (ingen lys) kan dit Ethernet kabel være defekt. Tjek om du er forbundet til det lokale netværk i routerens indstillinger : Routeren skal have DHCP server indstillingen slået til. Hvis du kører på en ældre windows installation, er det nødvendigt at uploade windows applikationen Dot-net. Denne skal være vers. 3.5 Service pack 2 eller nyere, og kan downloades gratis på microsoft s hjemmeside. 246 Marts 2013

17 Enkle tommelfingerregler til dimensionering med Air Flex Det unikke Danfoss Air Flex kanalsystem, kan dimensioneres ved brug af et par enkle tommelfingerregler: Forsøg altid så vidt som muligt at placere manifolde centralt i huset, på den måde opnås det billigste kanal system (færre lbm. Air Flex slange) samt et lavere eksternt tryktab i systemet => lavere strømforbrug & lavere lydniveau. Air Flex kanaler kan fint bruges i skillevægge, men vi fraråder generelt at anvende Air Flex i ydervægge, idet der herved opstår et ikke ubetydeligt linietab/varmetab. Max luftmængde per slange 25 m3/h v meter slange. Max luftmængde per slange 30 m3/h v. op til 13 meter slange. Min. 5 m slangelængde sikrer imod at evt. luftstøj fra manifold ikke når ud i indblæsningsboksen. Max 10 m forskel mellem den korteste > den længste slange tilstræbes (dette for at sikre at der ikke opstår for store trykforskelle mellem de forskellige armaturer, idet dette vil medføre unødigt højt indreguleringstryktab over de korteste afgreninger. Eksempler på tommelfingerregler i anvendelse: 54 m3/h 54 m3/h m 15 m 27 m3/h per slange, slange kortere end 13 m. I dette tilfælde er 2 slanger nok til at forsyne ventilen 18 m3/h per slange, slange længere end 13 m. I dette tilfælde er 3 slanger nødvendigt for at forsyne ventilen Marts

18 11.17 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Ventilation med varmegenvinding Enkle tommelfingerregler til dimensionering med Air Flex Føring i skillevæg : OK Beton Isolering Føring i ydervæg: FRARÅDES Beton Isolering 248 Marts 2013

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

Lige så fleksibel og logisk, som du vil have det Få mest muligt ud af din tid

Lige så fleksibel og logisk, som du vil have det Få mest muligt ud af din tid Teknisk katalog for Danfoss Air Ventilation Lige så fleksibel og logisk, som du vil have det Få mest muligt ud af din tid 3 fantastiske grunde til at vælge Danfoss Air-ventilation: Nem installation Idriftsætning

Læs mere

Varenummer: 08090695 Version: 02.01. www.devi.com

Varenummer: 08090695 Version: 02.01. www.devi.com Varenummer: 08090695 Version: 02.01 www.devi.com Før du går i gang Tilslutning og grundopsætning af Devireg 550 termostater skal udføres af en autoriseret el-installatør. Ukorrekt installation og grundopsætning

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air. Installationsmanual til Danfoss Air Flex kanalsystemer DANFOSS HEATING

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air. Installationsmanual til Danfoss Air Flex kanalsystemer DANFOSS HEATING MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Air Installationsmanual til kanalsystemer DANFOSS HEATING Indeks 1 Før du starter 3 2 Lovgivning 3 3 Dimensionering 3 4 Placering af manifold 3 5 Montage af manifold

Læs mere

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual HouseGuard SmartGSM-alarmsystem Dansk manual HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OPSÆTNINGS TRIN... 3 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT....

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer EV-nummer 18127 EV-nummer udeføler (ekstraudstyr) 18140 Strøm 2-leder polaritetsfri svagstrømsforbindelse med UBA-4000 Programmerbar stuetermostat Betjeningsvejledning Maks. tværsnit

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 IDHOLDS FORTEGELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering af

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

IP Alarm INTRODUKTION. Introduktion til IP Alarm. Cloud baseret tyveri alarm system.

IP Alarm INTRODUKTION. Introduktion til IP Alarm. Cloud baseret tyveri alarm system. IP Alarm INTRODUKTION Introduktion til IP Alarm. Cloud baseret tyveri alarm system. INDHOLD INDHOLD...1 GENERAL BESKRIVELSE...2 INSTALLATION...2 DØR/VINDUES SENSOR...3 GASDETEKTOR...4 BEVÆGELSESSENSOR

Læs mere

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre Varmen på rette sted sådan gør du din varmeregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Faktuelle oplysninger og inspiration til Varmen på rette

Læs mere

Energirigtig ventilation ved renovering og byfornyelse

Energirigtig ventilation ved renovering og byfornyelse Energirigtig ventilation ved renovering og byfornyelse Fase 2: En undersøgelse af tre mekaniske ventilationsløsninger Jakob Klint, Kuben Management Niels C. Bergsøe, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 BT-103 GSM / SMS Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 1 Tillykke med din nye GSM hjemmealarm. Du har købt en moderne, højteknologisk

Læs mere

Fordele. Afkast fra ventilationsaggregat

Fordele. Afkast fra ventilationsaggregat Energiløsning UDGIVET OKTOBER 2009 - REVIDERET DECEMBER 2014 Ventilationsanlæg med varmegenvinding Det anbefales at installere et ventilationsanlæg med varmegenvinding, hvis et hus er relativt nyt, velisoleret

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

Installationsmanual PowerMaster-10

Installationsmanual PowerMaster-10 get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t Installationsmanual PowerMaster-10 Fuldt overvåget trådløst alarm system PowerMaster-10

Læs mere

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING MOS DK 1103-1 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031923 LEK Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt Udfyldes, når produktet er installeret 2 Systembeskrivelse Funktionsprincip 3 Systemprincip 3 Frontpanel

Læs mere

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16 BIOMAX 30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING OM DRIFTSYDELSE side 5 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

Oversigt over elementære alarmcentral funktioner. Tvungen fuld tilkobling (AWAY) (system ikke klar) + [kode]* + (for at gøre buzzer tavs)

Oversigt over elementære alarmcentral funktioner. Tvungen fuld tilkobling (AWAY) (system ikke klar) + [kode]* + (for at gøre buzzer tavs) POWERMAX Fuldt overvåget trådløs alarmcentral Brugervejledning INDHOLD 1. INTRODUKTION...4 1. 1 Overblik...4 1. 2 Systemets faciliteter...5 1. 3 Fagudtryk...5 1. 4 Symboler anvendt i vejledningen...5 1.

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0508 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. - når god energi er inde i varmen I Danmark udleder vi 10 ton

Læs mere

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Brugervejledning. Varenummer: 6720645221 Version: 2010/10

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Brugervejledning. Varenummer: 6720645221 Version: 2010/10 DA IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N Brugervejledning Varenummer: 6720645221 Version: 2010/10 Læs brugervejledningen grundigt igennem, før du tager produktet i brug. Brugervejledningen skal opbevares et sikkert

Læs mere

Powermax Pro Indholdsfortegnelse

Powermax Pro Indholdsfortegnelse Powermax Pro Indholdsfortegnelse Hurtigguide til primære alarmfunktioner...2 Kontaktlisteformular...2 Lysende indikatorsignaler...2 Sirenesignaler...3 Gode råd til "PowerMax Pro" -brugere...3 1. Introduktion...4

Læs mere

PowerMax. For sikre, integrerede og interaktive hjem - Alarmgruppen har det hele. Plug and Protect - problemfri installation

PowerMax. For sikre, integrerede og interaktive hjem - Alarmgruppen har det hele. Plug and Protect - problemfri installation PowerMax,, For sikre, integrerede og interaktive hjem - Alarmgruppen har det hele. Plug and Protect - problemfri installation Kameraforbindelse giver her og nu indsigt Tilgængelig hvor som helst gennem

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006.

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137474/04/01-06-2006 Side 1 Centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas,

Læs mere