Fugtmålinger i halmballehus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fugtmålinger i halmballehus"

Transkript

1 Bygge- og Miljøteknik A/S Fugtmålinger i halmballehus Fælleshus for ejerbogruppen på Munksøgård i Roskilde Projektet er gennemført som et led i Energistyrelsens udviklingsprogram for miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering under projektnummeret 754/ Halmballehuset under opførelse inden pudsning etc. August 2002 R Staktoften 20 Telefon: Telefax: Giro: Reg.nr.: CVR: Homepage: DK-2950 Vedbæk (+45) (+45)

2 Fugtmålinger i halmballehus Fælleshus for ejerbogruppen på Munksøgård i Roskilde Projektnummer 754/ Sag nr. R Fugtmålinger i halmballehus Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Formål med målingerne 3. Laboratoriemålinger af fugtopstigning igennem strandskaller 4. Placering af fugtmåleceller i vægge, tag og gulv 5. Resultater. Konklusion

3 Fugtmålinger i halmballehus Fælleshus for ejerbogruppen på Munksøgård i Roskilde Projektnummer 754/ Sag nr. R Forord Der er i perioden blevet opført et såkaldt halmballehus af ejerbogruppen i bebyggelsen Munksøgård. De anvendte konstruktioner er beskrevet i en tidligere rapport (1) inden for nærværende udviklingsprogram. I den her foreliggende rapport beskrives de omfattende målinger, der er gennemført af fugtforholdene i vægge, tage og gulve i perioden fra sommeren 2001 efter at huset stort set var færdigbygget og ibrugtaget og indtil foråret I forhold til den oprindelige opstillede tidsplan for projektet er afrapporteringen blevet forsinket med et år, da husets færdiggørelse blev forsinket med et år. Det kan oplyses, at der foruden (1) og det her afrapporterede projekt er blevet udarbejdet endnu en rapport (2) med en beskrivelse af de praktiske erfaringer samt problemer af forskellig art, som beboergruppen er stødt på i det år fælleshuset har været i brug. Det her afrapporterede projekt har fået stillet midler til rådighed igennem Energistyrelsens udviklingsprogram for miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering under projektnummeret 754/ Vedbæk, den 15. august 2002 Georg Christensen Bygge- og Miljøteknik A/S

4 Fugtmålinger i halmballehus Fælleshus for ejerbogruppen på Munksøgård i Roskilde Projektnummer 754/ Sag nr. R Projektets formål Projektet havde til formål gennem praktiske målinger at dokumentere, om de fugttekniske forhold, som fandtes i vægge og gulve i et såkaldt halmballehus var tilfredsstillende. Der har til dette formål været indbygget et stort antal fugtmåleceller (fugtmåledyvler) i vægge og tagkonstruktion, hvor halmballer var anvendt som isolerende materiale. Endvidere var det formålet at vurdere, om strandskaller i gulvkonstruktionen ville udgøre et tilfredsstillende kapillarbrydende lag. Til at vurdere dette forhold var der ligeledes i strandskallelaget under huset indbygget et antal fugtmåleceller (fugtmåledyvler). 3. Laboratoriemålinger af fugtopstigning igennem strandskaller Formålet med disse undersøgelser var at vurdere, om der i et lag med strandskaller ville være en kapillarsugende effekt og om strandskallerne i sig selv ville suge fugt. Til dette formål blev der i laboratoriet opstillet to sekskantede glasbeholdere (akvarier) med en diameter på ca. 20 cm og en højde på ca. 25 cm fyldt med strandskaller. Vægt af begge beholdere med og uden strandskaller blev bestemt. Herefter blev det ene akvarium benævnt 2 tømt, og der blev hældt ca. 5 cm vand i bunden af dette, hvorefter strandskallerne igen blev fyldt i beholderen og vægten blev bestemt igen. Vandstanden blev markeret på ydersiden af glasset med et gult mærke umiddelbart efter at strandskallerne var fyldt i akvariet. Det blev med håndkraft foretaget en komprimering, som dog ikke kan blive så effektiv som virkningen af en vibrator på en byggeplads. Begge beholdere blev lukket med et glaslåg, som var tapet til kanten, således at fordampning var tilstræbt forhindret. På foto 1 ses de to beholdere. Beholderen til højre (2) har et gult mærke til markering af vandstanden. Foto 2 viser et nærbillede af vandstanden ud for den gule pil. Se fotos i bilag 1.

5 Fugtmålinger i halmballehus Fælleshus for ejerbogruppen på Munksøgård i Roskilde Projektnummer 754/ Sag nr. R Placering af fugtmåleceller Forsøget blev igangsat d og de sidste registreringer og vejninger blev gennemført d , hvorfra også de to fotos stammer. Forsøgsperioden har således varet ca. 2 år. Beholder (1) var en tør reference og blev anvendt til at vurdere den fordampning, der skete fra de tilsyneladende tørre strandskaller. Ved forsøgets afslutning er begge beholdere igen blevet vejet. Det ses på den gule markering, at der ikke kan konstateres nogen ændring i vandstanden. Der er således ikke i den forløbne tid sket en fugtopstigning eller fugtopsugning i strandskallerne, som har givet anledning til en ændret vandstand. Beholder 1 havde et vægttab på 41 g og beholder 2 et vægttab på kun 9 g i løbet af de næsten to år. Dette svarer til, at der i beholder 1 er sket en udtørring af strandskallerne på ca. 18 %. I beholder 2 svarer de 3 g til en udtørring på ca. 1 % og at vandstanden herved kun sænkes 0,2 mm, hvorfor - det som også er konstateret - ikke kan ses på vandlinien ud for det gule mærke. Den kraftige udtørring fra beholder 1 har senere vist sig at skyldes, at forseglingen med tape ikke har været tilstrækkelig effektiv. Laboratorieundersøgelserne har således vist, at der ikke er noget, der tyder på, at strandskaller i den her anvendte form skulle have kapillarsugende egenskaber, som ville gøre dem uegnede til kapillarbrydende lag fx i terrændæk. Det må atter her påpeges, at der ikke er sket en komprimering, som kunne have givet anledning til at en del af strandskallerne var blevet findelt til så fine partikler, at disse ville kunne give strandskallelaget kapillarsugende egenskaber. Det kan dog i det mindste slås fast, at der er intet, der tyder på, at strandskallerne i sig selv skulle være kapillarsugende. Endelig kunne det ved forsøgets afslutning konstateres, at der ikke kunne spores lugt, som kunne tænkes forårsaget af organiske rester i strandskallerne. Placeringen af fugtmålecellerne er vist på figur 1 og 2 i henholdsvis plan og i lodret snit på tværs af huset. Se bilag 2. I halmballevæggene er der målt ca. 5 cm fra indersiden og ca. 5 cm fra ydersiden. I halmballerne i tagkonstruktionen er der målt i tre afstande fra den indvendige overflade. Der lå således en fugtmålecelle ca. 5 cm fra den indvendige overflade, en fugtmålecelle i midte og endelig en fugtmålecelle ca. 5 cm fra den udvendige overflade af halmballen.

6 Fugtmålinger i halmballehus Fælleshus for ejerbogruppen på Munksøgård i Roskilde Projektnummer 754/ Sag nr. R På denne måde er det muligt at bestemme fugtgradienten igennem tagkonstruktionen. I gulvkonstruktionen var der anbragt fugtmåleceller i to dybder i strandskallelaget. En fugtmålecelle var anbragt i en dybde på ca. 30 cm og en anden ca. 5 cm fra toppen af strandskallelaget. Nedenfor følger en nærmere beskrivelse af målepunkternes placering (A- R) og nummerering (1-40) af målepunkterne, som de er markeret i figur 1 og figur 2. Resultaterne fra samtlige målinger findes indtegnet i diagrammerne bilag 3. Pkt. A: Væg mod syd 7. målepunkt ved top af væg, udvendig 8. målepunkt ved top af væg, indvendig Pkt. B. Væg mod nord 9. målepunkt ved top af væg, udvendig 10. målepunkt ved top af væg, indvendig Pkt. C. Væg mod syd 17 målepunkt beskadiget under efterfølgende byggearbejder 18 målepunkt beskadiget under efterfølgende byggearbejder Pkt. D. Væg mod nord 19. målepunkt nær gulv, udvendig 20. målepunkt nær gulv, indvendig Pkt. E. Væg mod nord 27. målepunkt ved top af væg, udvendig 28. målepunkt ved top af væg, indvendig Pkt. F. Væg mod syd 29. målepunkt ved top af væg, udvendig 30. målepunkt ved top af væg, indvendig Pkt. G væg mod syd 31. målepunkt nær gulv, udvendig 32. målepunkt nær gulv, indvendig Pkt. H. Væg mod nord 33. målepunkt ved top af væg, udvendig 34. målepunkt ved top af væg, indvendig

7 Fugtmålinger i halmballehus Fælleshus for ejerbogruppen på Munksøgård i Roskilde Projektnummer 754/ Sag nr. R Pkt. I. Tag 1. nær yderside 2. ved midte 3. nær inderside Pkt. J. Tag 4. nær yderside 5. ved midte. nær inderside Pkt. K. Tag 11. nær yderside 12. nær midte 13. nær inderside Pkt L. Tag 14. nær yderside 15. nær midte 1. nær inderside Pkt. M. Gulv mod nord 21. dyb beliggenhed 22. høj beliggenhed Pkt. N. Gulv nær husmidte 23. dyb beliggenhed 24. høj beliggenhed Pkt. O. Gulv nær husmidte 25. dyb beliggenhed 2. høj beliggenhed Pkt. P. Gulv mod nord 35. dyb beliggenhed 3. høj beliggenhed Pkt. Q. Gulv nær husmidte 37. dyb beliggenhed 38. høj beliggenhed Pkt. R. Gulv mod nord 39. dyb beliggenhed 40. høj beliggenhed

8 Fugtmålinger i halmballehus Fælleshus for ejerbogruppen på Munksøgård i Roskilde Projektnummer 754/ Sag nr. R Resultater Halmballevægge Det må først og fremmest bemærkes, at to vigtige målepunkter desværre blev ødelagt ved beboernes arbejde med færdiggørelse af huset efter fugtmålecellernes montering. Det drejer sig om målepunkterne 17 og 18, som ligger i bunden af halmballevæggen mod syd. Dette er utvivlsomt det hårdest belastede område af samtlige vægpartier, dels på grund af slagregn fra syd, og dels fordi der netop her er et terrænfald hen imod huset. Endvidere har mørtelrester fra pudsearbejdet medført, at strandskallelaget uden for væggen ikke har haft de vandafledende egenskaber, som var forudset (laget er senere udskiftet). Ved beboernes videre vedligehold af huset, må det derfor kraftigt anbefales, at netop dette område af halmballevæggen holdes under observation. Når dette forhold fremhæves så stærkt, så skyldes det, at der ved de tilsvarende målepunkter (G) på samme facade (pkt. 31 og 32) under vinterforhold måles fugtindhold på 22,3 og 20 %, som ligger omkring faregrænsen på 20 % for nedbrydning af organisk materiale. I alle måleområder i alle væggene sker der som forventet nogen opfugtning af de ydre dele under vinterforhold, hvorefter fugtindholdet igen aftager hen på foråret. Bortset fra de tidligere nævnte forhold, må fugtforholdene dog siges at være helt acceptable. Det var forventet at finde de største fugtindhold i bunden af de nordvendte vægge (pkt. 19 og 20), men her var de største fugtindhold kun henholdsvis 18, og 1,1 %. De høje fugtindhold i sydfacaden antages derfor at skyldes den dårlige vandafledning fra terrænet som grænser op til huset. Tag I halmballerne i tagkonstruktionen måltes det største fugtindhold som forventet umiddelbart under den vandtætte membran. I punkt (I) måltes dog i midten af halmballerne et fugtindhold på 18,8 %. Det formodes dog, at der er sket en ombytning af ledningerne fra henholdsvis toppen og midten af halmballen. I punkt (K) måltes i midten og i toppen et meget højt fugtindhold ved målingernes start. Det formodes, at dette skyldes eftervirkninger efter utætheder i tagmembranen, som blev udskiftet umiddelbart før målingerne blev påbegyndt. Generelt blev det største fugtindhold målt til mellem 11 og 15 %. Tagkonstruktionen synes generelt at fungere fugtteknisk helt tilfredsstillende.

9 Fugtmålinger i halmballehus Fælleshus for ejerbogruppen på Munksøgård i Roskilde Projektnummer 754/ Sag nr. R Gulv Som forventet blev der med fugtmåledyvlerne målt fugtindhold i laget af strandskaller svarende til 100 % RF i de dybere liggende målepunkter. Dette svarer til, at der i dyvlerne eller andet træ, som fandtes på dette sted ville være et fugtindhold på over 30 vægtprocent. (Bemærk, at der selvfølgelig ikke findes træ i strandskallelaget). I de højere liggende lag af strandskallerne blev der målt fugtindhold, som ville svare til vægtprocent i træ. Dette indikerer, at fugtbelastningen aftager opadtil i laget af strandskaller, og at der således ikke er nogen kapillarsugning i laget af strandskaller, som medfører meget høje relative luftfugtigheder i de øvre dele af strandskallelaget. En undtagelse er dog målepunkt Q midt under huset, hvor der måles stort fugtindhold både i de øvre og nedre dele af strandskallerne. Denne måling udelukker dog ikke principielt, at der kan være mere tørt i de øvre lag, da der i begge tilfælde måles et maksimalt indhold, som ikke kan registreres større end svarende til 30 vægtprocent fugt i træ. Det skal bemærkes, at det i efteråret 2001 umiddelbart efter opvarmningsperiodens start blev konstateret, at gulvbrædderne var opad hule i det store fællesrum. Dette kunne skyldes enten nedefra kommende fugt eller en kraftig udtørring oppefra. I sommeren 2002 er gulvbrædderne igen helt plane, hvorfor det antages, at hulningen skyldtes udtørring af den øverste del af gulvbrædderne som følge af den kraftige varmeafgivelse fra masseovnen midt i lokalet. 7. Konklusion De omfattende målinger af fugtindholdet i halmballerne i vægge og tage har vist, at de fugttekniske forhold generelt er tilfredsstillende. Nær jordoverfladen er fugtforholdene knap så tilfredsstillende på sydfacaden, hvorfor en form for beskyttelse mod slagregn og opsprøjt samt en bedre afledning af overfladevand må anses for at være en hensigtsmæssig foranstaltning for at undgå opfugtning og påfølgende nedbrydning af de nederste dele af halmballerne. Strandskallerne synes at fungere hensigtsmæssigt som kapillarbrydende lag. De deformationer (hulninger) i gulvbrædderne, som blev konstateret i efteråret 2001 formodes ikke at skyldes svigt i det kapillarbrydende lag men en kraftig periodevis udtørring oppefra. Vedbæk, d. 15. august 2002 Georg Christensen Bygge- og Miljøteknik A/S

10 Fugtmålinger i halmballehus Fælleshus for ejerbogruppen på Munksøgård i Roskilde Projektnummer 754/ Sag nr. R Referencer: (1) Dokumentationsrapport for demonstrationsprojektet: Beboerhus opført som halmballehus, Munksøgård, Roskilde. Bygge- og Miljøteknik ApS, december 2001 (2) Halmballehus i Munksøgård fælleshus opført af ejerbogruppen i bebyggelsen. Erfaringer efter et års brug af huset. Bygge- og Miljøteknik A/S, august 2002

11 Bilag 1 Fotobilag

12 1 Bilag 1 Foto 1: De to beholdere med strandskaller. Den venstre er tom og det gule mærke markerer en vandybde på ca. 5 cm. Foto 2: Detailbillede af beholder med vand til højre. Ingen ændring i vandstand efter ca. 2 års forløb.

13 Bilag 2 Figur 1 og 2 med placering af fugtmålepunkter

14 E H D B 9-10 Depot Avisrum P 35-3 Spiserum M Køkken J 4-5- Indgang (Gangbro 1. sal) Q L N (Gangbro 1. sal) Indgang Teknikrum R Masseovn K Gæste rum O 25-2 Toilet bad I Vaskeri G F C A 7-8 Tag Væg Gulv Rytterovenlys I J Træskaller m. 10 cm afstand Plasticdug (tefond) K ø20 ø L Muslingeskaller Rundtømmer ø=175 ø20 Bræddegulv i hems ø20 Bjælke: 3 x 150 mm G A Halmballer med lerpuds ude og inde F C Rem til bæring af bjælker Lerstensvæg Plankegulv på strøer med 100 mm isolering af polystyrengranulat E H B 10-9 D Dræn R O Lerlag Q N P Betonpunktfundamant M Dræn

15 Bilag 3 Fugtmålinger i målepunkterne fra A-R som angivet i figur 1 og 2

16 Punkt A Væg,syd,oppe,ude Væg,syd,oppe,inde 10 8 Punkt B Væg,nord,oppe,ude Væg,nord,oppe,inde 10 8

17 Punkt C Væg,syd,ved gulv,ude Væg,syd,ved gulv,inde 10 8 Punkt D Væg,nord,ved gulv,ude Væg,nord,ved gulv,inde 10 8

18 Punkt F Væg,syd,oppe,ude Væg,syd,oppe,inde 10 8 Punkt G Væg,syd,ved gulv,ude Væg,syd,ved gulv,inde 11

19 Punkt H Væg,nord,oppe,ude Væg,nord,oppe,inde 10 8 Punkt P Gulv,ved midte,dyb Gulv,ved midte,høj 1 11

20 Punkt I Tag,ude Tag,midte Tag.inde 10 8 Punkt J Tag,ude Tag,midte Tag.inde 10 8

21 Punkt K Tag,ved midten,ude Tag,ved midten,midt Tag,ved midten,inde 11 Punkt L Tag,ved midten,ude Tag,ved midten,midt Tag,ved midten,inde 10 8

22 Punkt M 24, , ,5 22 Gulv,nord,dyb Gulv,nord,høj 21, ,5 20 Punkt N Gulv,ved midten,dyb Gulv,ved midten,høj 1 11

23 Punkt O Gulv,syd,midt,dyb Gulv,syd,midt,høj 1 11 Punkt E Væg,nord,oppe,ude Væg,nord,oppe,inde 10 8

24 Punkt Q Gulv,ved midten,dyb Gulv,ved midten,høj 1 11 Punkt R Gulv,syd,dyb Gulv,syd,høj 1 11

Halmballehus i Munksøgård

Halmballehus i Munksøgård Bygge- og Miljøteknik A/S Halmballehus i Munksøgård bebyggelsen erfaringer efter et Projektet er gennemført som et led i Energistyrelsens udviklingsprogram for miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering under

Læs mere

Dokumentationsrapport for demonstrationsprojektet

Dokumentationsrapport for demonstrationsprojektet Bygge- og Miljøteknik ApS Dokumentationsrapport for demonstrationsprojektet Projektet er gennemført som et led i Energistyrelsens udviklingsprogram for miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering under projektnummeret

Læs mere

Indblæst papirisolering og hørgranulat i ydervæg med bagmur af ubrændte lersten

Indblæst papirisolering og hørgranulat i ydervæg med bagmur af ubrændte lersten Bygge- og Miljøteknik A/S Dokumentationsrapport for fugttekniske målinger i demonstrationsprojektet: Indblæst papirisolering og hørgranulat i ydervæg med bagmur af ubrændte lersten Projektet er gennemført

Læs mere

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE Der er stor forskel på fugt- og temperaturforholdene i de dele af konstruktionerne, som ligger henholdsvis over og under terræn. Kældergulve vil i fugtteknisk henseende

Læs mere

MYCOMETER ANALYSE. Abildholtvej 10, Holstebro

MYCOMETER ANALYSE. Abildholtvej 10, Holstebro MYCOMETER ANALYSE Abildholtvej 10, Holstebro Rapport 01-11-2013 Mycometer analyse KUNDEINFORMATION Jeres sags/rekv. nr. - (Internt nr.) 014 Prøveudtagningsadresse Firma Abildholtvej 10, Holstebro Rask

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 16026 Besigtigelsesdato: xx Ejendommen: xx Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) xx Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige / B.B.)

Læs mere

Nota vedr: Vandskade Sag. nr.:

Nota vedr: Vandskade Sag. nr.: Nota vedr: Vandskade Sag. nr.:00-2296 Skadested: Lemvig Idræts og Kulturcenter Christinelystvej 8 7620 Lemvig Fugtmålinger er foretaget d. 14/12 Side 1 Forord: Kontrol fugtmåling efter tidligere vandskade.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9125 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Pkt.1 Fugtforhold anses ikke korrekt beskrevet i HE-rapporten. Klagers påstand: Krav Udbedring af ovennævnte skader. Den bygningssagkyndiges

Læs mere

Desuden mangler der udeluftventiler i kælderen.

Desuden mangler der udeluftventiler i kælderen. Skønsmandens erklæring 8106 Oversigt over klagepunkter 1. 2. Fugt og skader i kældervægge. Olietanken. Vejret på besigtigelsestidspunktet Tørvejr svag vind ca. 24 0. Øvrige forhold Klagers selvrisiko på

Læs mere

BMT-Notat. Skandek tagelementer N4108-001. Gennemgang af tagelementer for fugt. Udarbejdet af: NPK/sbp. Baggrund

BMT-Notat. Skandek tagelementer N4108-001. Gennemgang af tagelementer for fugt. Udarbejdet af: NPK/sbp. Baggrund BMT-Notat Skandek tagelementer N4108-001 Udarbejdet af: NPK/sbp Gennemgang af tagelementer for fugt Baggrund SkanDek Tagelementfabrik A/S producerer tagkassetter der udelukkende består af uorganisk materiale.

Læs mere

Afsluttende Nota vedr: Vandskade Sag. nr.:001841

Afsluttende Nota vedr: Vandskade Sag. nr.:001841 Afsluttende Nota vedr: Vandskade Sag. nr.:001841 Skadested: Lemvig Idræts og Kulturcenter Christinelystvej 8 7620 Lemvig Fugtmålinger er foretaget d. 15/6 Side 1 Forord: Dansk Bygningskontrol Vestjylland

Læs mere

Sagsansvarlig/Forskningschef

Sagsansvarlig/Forskningschef Prøvningsrapport Sag nr. For: Statens Byggeforskningsinstitut Dr. Neergaards Vej 2970 Hørsholm Afdelingen for Byggeteknik og Produktivitet P.O. Box 119 Dr. Neergaards Vej DK-2970 Hørsholm T +4 486 33 F

Læs mere

Med henvisning til jeres henvendelse omkring besigtigelse af ovenstående ejendom, skal vi hermed vende tilbage i sagen.

Med henvisning til jeres henvendelse omkring besigtigelse af ovenstående ejendom, skal vi hermed vende tilbage i sagen. Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Att.: Allan Schmidt Dato: 20. november 2013 Deres ref.: Allan Schmidt Vores ref.: JK Vedr.: Sivvej 13, 4780 Stege Vandstand i mosehul/åløb

Læs mere

Tagpapbranchens Oplysningsråd. Ventilation i tag. Sag nr.: TOR347R-002. 30. juni 2006

Tagpapbranchens Oplysningsråd. Ventilation i tag. Sag nr.: TOR347R-002. 30. juni 2006 Tagpapbranchens Oplysningsråd Willemoesgade 32-36 Ventilation i tag Sag nr.: TOR347R-002 30. juni 2006 Dr. Neergaards Vej 15 Telefon: Telefax: Giro: Reg.nr.: CVR: e-mail: Hjemmeside: DK-2970 Hørsholm (+45)

Læs mere

Prøvningsrapport fugtmålinger i forbindelse med klimatest af plastik-anordning til montering på sålbænke

Prøvningsrapport fugtmålinger i forbindelse med klimatest af plastik-anordning til montering på sålbænke Nordic Construction Solutions ApS Gæslingestien 1 2950 Vedbæk Att.: Brian Bjørnskov Ordre nr. Side 1 af 4 Bilag 1 Initialer AREH/HLH Prøvningsrapport fugtmålinger i forbindelse med klimatest af plastik-anordning

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14058

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14058 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14058 Besigtigelsesdato: Mandag den 14.07.2014, kl. 10 00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

FUGTTEKNISK INSPEKTION

FUGTTEKNISK INSPEKTION FUGTTEKNISK INSPEKTION Adresse, 5000 Odense Rekvirent: Kundenavn Besigtiget dato: 12-05-2016 Rapport dato: 16-08-2016 Konsulent: Steffen Clausen Mobil: 29821261 info@cbgroup.dk Havnegade 100 Indgang i

Læs mere

Dokumentation for virkning af Drytechs installationer

Dokumentation for virkning af Drytechs installationer Virumgade 7-9, 2830 Virum 7010 8011 e-mail: info@drytech.dk Dokumentation for virkning af Drytechs installationer I forbindelse med omtale af elektroosmose som udtørringsmetode i bl.a. Bolius magasin Bedre

Læs mere

Energistyrelsens projektnummer 75664/00 0015. Sag nr.: R991-001-2. 4. juli 2001. Revideret den 14. september 2001

Energistyrelsens projektnummer 75664/00 0015. Sag nr.: R991-001-2. 4. juli 2001. Revideret den 14. september 2001 Bygge- og Miljøteknik ApS Laboratoriemålinger af varmeisolering og fugtforhold i mindre vægmodeller isoleret med celluloseisolering (papiruld) eller mineraluld Energistyrelsens projektnummer 75664/00 0015

Læs mere

Facadeelement 17 Kompakt element med puds og med trækassette som bagvæg

Facadeelement 17 Kompakt element med puds og med trækassette som bagvæg Notat Fugt i træfacader II Facadeelement 17 Kompakt element med puds og med trækassette som bagvæg Tabel 1. Beskrivelse af element 17 udefra og ind. Facadebeklædning Type Puds 5 mm Vanddampdiffusionsmodstand

Læs mere

Facadeelement 9 Uventileret hulrum, vindspærre af cementspånplade

Facadeelement 9 Uventileret hulrum, vindspærre af cementspånplade Notat Fugt i træfacader II Facadeelement 9 Uventileret hulrum, vindspærre af cementspånplade Tabel 1. Beskrivelse af element 9 udefra og ind. Facadebeklædning Type Vandret panel 22 mm Vanddampdiffusionsmodstand

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

Facadeelement 12 Kompakt element med en-på-to facadebeklædning

Facadeelement 12 Kompakt element med en-på-to facadebeklædning Notat Fugt i træfacader II Facadeelement 12 Kompakt element med en-på-to facadebeklædning Tabel 1. Beskrivelse af element 12 udefra og ind. Facadebeklædning Type En-på-to (bræddetykkelse) 22 mm Vanddampdiffusionsmodstand

Læs mere

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599 1. kolonne beskriver hvilken bygningsdel der undersøges Områder markeret med GULT indikere efterisoleringen. 2. kolonne beskriver ved isolering mindre end det angivet skal der efterisoleres 3. kolonne,

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7129 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1.Skimmelsvampe på vægge i køkken og gangen, konstateret fugt/vand i hulmur. 2. Opfugtning af murkrone og gavl mod syd. 3.Hjørne

Læs mere

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008 PRODUKT INFORMATION Værd at vide om 2008 KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Oversigt: 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13006

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13006 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13006 Besigtigelsesdato: Den 04.03.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Munksøgård. Fugtmålinger i tag og vægge i bebyggelse med 100 boliger

Munksøgård. Fugtmålinger i tag og vægge i bebyggelse med 100 boliger Bygge- og Miljøteknik A/S Munksøgård Fugtmålinger i tag og vægge i bebyggelse med 100 boliger Projektet er gennemført som et led i Energistyrelsens udviklingsprogram for miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

Facadeelement 13 Kompakt element med lodret panel

Facadeelement 13 Kompakt element med lodret panel Notat Fugt i træfacader II Facadeelement 13 Kompakt element med lodret panel Tabel 1. Beskrivelse af element 13 udefra og ind. Facadebeklædning Type Lodret panel 22 mm Vanddampdiffusionsmodstand GPa s

Læs mere

Ventilationsforhold i kolde skunke og hanebåndslofter i konstruktioner med diffusionsåbne undertage

Ventilationsforhold i kolde skunke og hanebåndslofter i konstruktioner med diffusionsåbne undertage Ventilationsforhold i kolde skunke og hanebåndslofter i konstruktioner med diffusionsåbne undertage 20-6-2012 Søren Peter Bjarløv Lektor Minisymposium 20. juni 2012 kl. 13-16 lokale 151 Ventilationsforhold

Læs mere

Facadeelement 6 Uventileret hulrum bag vandret panel

Facadeelement 6 Uventileret hulrum bag vandret panel Notat Fugt i træfacader II Facadeelement 6 Uventileret hulrum bag vandret panel Tabel 1. Beskrivelse af element 6 udefra og ind. Facadebeklædning Type Vandret panel 22 mm Vanddampdiffusionsmodstand GPa

Læs mere

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Værd at vide om 2010 Oversigt: KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et særligt problem 2.

Læs mere

Facadeelement 1 Ventileret hulrum bag klinklagt facadebeklædning

Facadeelement 1 Ventileret hulrum bag klinklagt facadebeklædning Notat Fugt i træfacader II Facadeelement 1 Ventileret hulrum bag klinklagt facadebeklædning Tabel 1. Beskrivelse af element 1 udefra og ind. Facadebeklædning Type Klink (bræddetykkelse) 22 mm Vanddampdiffusionsmodstand

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9105 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Ad. 1. På havesiden er belægningen og terrassen ført op over sokkelhøjden. Ad. 2. Bjælken, der er synlig i udhæng og synligt

Læs mere

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Forudsætninger Underlaget skal være jævnt og tørt, uden revner og have en tilstrækkelig styrke. Ved lægning uden fugtisolering

Læs mere

Facadeelement 11 Kompakt element med klinklagt facadebeklædning

Facadeelement 11 Kompakt element med klinklagt facadebeklædning Notat Fugt i træfacader II Facadeelement 11 Kompakt element med klinklagt facadebeklædning Tabel 1. Beskrivelse af element 11 udefra og ind. Facadebeklædning Type Klink (bræddetykkelse) 22 mm Vanddampdiffusionsmodstand

Læs mere

Galgebakken Beregning og vurdering af facader Sag nr.: KON145-R001 2015-07-01

Galgebakken Beregning og vurdering af facader Sag nr.: KON145-R001 2015-07-01 Staktoften 22D CVR nr. 34 92 62 47 DK-2950 Vedbæk Danske Bank 4490-0011241972 Telefon (+45) 52 39 79 52 E-mail tbn@bunchbyg.dk Web www.bunchbyg.dk Galgebakken Beregning og vurdering af facader Sag nr.:

Læs mere

Ofte rentable konstruktioner

Ofte rentable konstruktioner Ofte rentable konstruktioner Vejledning til bygningsreglementet Version 1 05.01.2016 Forord Denne vejledning er en guide til bygningsreglementets (BR15) energiregler og de løsninger, der normalt er rentable,

Læs mere

Facadeelement 3 "Ventileret" hulrum bag lodret panel

Facadeelement 3 Ventileret hulrum bag lodret panel Notat Fugt i træfacader II Facadeelement 3 "Ventileret" hulrum bag lodret panel Tabel 1. Beskrivelse af element 3 udefra og ind. Facadebeklædning Type Lodret panel 22 mm Vanddampdiffusionsmodstand GPa

Læs mere

Vejledning for byggeansøgning og tegninger

Vejledning for byggeansøgning og tegninger Vejledning for byggeansøgning og tegninger Denne dokument pakke indeholder: Vejledning Ansøgningsskema 3 tegnings mastere 1 skema for materialevalg mm. Formål og arbejdsgang: Ved enhver form for byggeri

Læs mere

Fugt Studieenhedskursus 2011. Kursets mål og evaluering. Fugt Studieenhedskursus

Fugt Studieenhedskursus 2011. Kursets mål og evaluering. Fugt Studieenhedskursus Fugt Studieenhedskursus 211 Dag 1: Introduktion (BR1, fugtteori, diffusionsberegning, øvelser) Dag 2: Opgaver og beregning Dag 3: Afleveringsopgave og opfølgning Side 1 Efterår 211 Kursets mål og evaluering

Læs mere

Construction Metodebeskrivelse

Construction Metodebeskrivelse Construction Metodebeskrivelse Standsning af opstigende fugt med SikaMur -InjectoCream A5 folder Ny.indd 1 19-02-2008 11:16:58 Indhold 1. Forbehandling...3 2. Boring af huller...3 3. Murtype...4 4. Klargøring

Læs mere

Prøveudtagning i forbindelse med bestemmelse af fugt i materialer

Prøveudtagning i forbindelse med bestemmelse af fugt i materialer Prøveudtagning i forbindelse med bestemmelse af fugt i materialer Når du skal indsende prøver af materiale til analyse i Teknologisk Instituts fugtlaboratorium, er det vigtigt, at du har udtaget prøverne

Læs mere

BR 08. Kritisk fugttilstand. Materialer i ligevægt med omgivende luft. Maj måned omkring 75% RF. Orienterende fugtkriterier -Betongulv

BR 08. Kritisk fugttilstand. Materialer i ligevægt med omgivende luft. Maj måned omkring 75% RF. Orienterende fugtkriterier -Betongulv BR 08 Kritisk fugttilstand -i bygninger I byggetilladelsen kan stilles krav om: 4.1 stk 6 Bygningskonstruktioner og materialer må ikke have et fugtindhold, der ved indflytning medfører risiko for vækst

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7277 Oversigt over klagepunkter: 1. Revner i klinker på væg i badeværelse 2. Råd i dobbeltdør på 1. sal og råd i skydedør i stueetage 3. Afskalninger på sokkel 4. Træ gennemtæret

Læs mere

Facadeelement 8 Uventileret hulrum og vindspærre af OSB-plade

Facadeelement 8 Uventileret hulrum og vindspærre af OSB-plade Notat Fugt i træfacader II Facadeelement 8 Uventileret hulrum og vindspærre af OSB-plade Tabel 1. Beskrivelse af element 8 udefra og ind. Facadebeklædning Type Vandret panel 22 mm Vanddampdiffusionsmodstand

Læs mere

Afcheckning af fugtmåleceller

Afcheckning af fugtmåleceller Bygge- og Miljøteknik ApS Afcheckning af fugtmåleceller Sag nr.: R767-001 30. december 1999 Rapport udarbejdet for Energistyrelsen under udviklingsprogrammet Miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering, ES-sagsnummer

Læs mere

Facadeelement 7 Uventileret hulrum og vindspærre af krydsfiner

Facadeelement 7 Uventileret hulrum og vindspærre af krydsfiner Notat Fugt i træfacader II Facadeelement 7 Uventileret hulrum og vindspærre af krydsfiner Tabel 1. Beskrivelse af element 7 udefra og ind. Facadebeklædning Type Vandret panel 22 mm Vanddampdiffusionsmodstand

Læs mere

SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG

SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG Adresse Postnummer Inspektion udført 25/02-2014 Termo-service.dk I/S, Info@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland: 29821361 Skimmelsvampemåling Adresse

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning.

Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning. SILKEBORG BOLIGSELSKAB Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning. INDHOLD Hvordan undgår du kondens på indersiden af vinduerne?... s. 1 Pas på med køligt soveværelse. s. 3 10 gode råd om udluftning

Læs mere

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Næsten alle renoveringer medfører krav om isolering op til dagens standard efter BR10 SBi anvisning 224 DS/EN ISO13788 26/11/2010

Læs mere

Rapport fra bygningsarkæologisk undersøgelse d. 27. juni og d. 4. juli 2013 i Faxe kirke i forbindelse med åbning af to af kirkens tre østvinduer.

Rapport fra bygningsarkæologisk undersøgelse d. 27. juni og d. 4. juli 2013 i Faxe kirke i forbindelse med åbning af to af kirkens tre østvinduer. Rapport fra bygningsarkæologisk undersøgelse d. 27. juni og d. 4. juli 2013 i Faxe kirke i forbindelse med åbning af to af kirkens tre østvinduer. J.nr. Faxe sogn, Fakse hrd., Præstø amt., Stednr. SBnr.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8225 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Fugt i skillevægge samt ydervægge. Vejret på besigtigelsestidspunktet: 10 gr., solskin. Øvrige forhold: Ingen. Eventuelle

Læs mere

ANS SØSPORT KLUBHUS DATO:

ANS SØSPORT KLUBHUS DATO: ANS SØSPORT KLUBHUS DATO: 16.10.2016 re let a Sam m² ) 228 rutto al (b N Eksisterende bro 27 25 Eksisterende klubhus 25 31 51 700 2lg 29 eter 20 M eter 10 M ter 0 Me Beliggenhedsplan Eksisterende forhold

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 9. oktober 2012 kl. 13:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14082

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14082 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14082 Besigtigelsesdato: Den 15.10.2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 7237 Oversigt over klagepunkter: Bygning B: 1. Råd i dør mod nordvest 2. Råd i bundrammen 3. Kæntrede facadebjælker ved vindue mod syd 4. Udposning af facade mod syd 5. Rådskader i tag 6. Rådskader i gulv

Læs mere

Snittegning og foto Side 2 af 7

Snittegning og foto Side 2 af 7 Notat Fugt i træfacader II Facadeelement 14 Kompakt element med asfaltimprægneret træfiberplade som vindspærre Tabel 1. Beskrivelse af element 14 udefra og ind. Facadebeklædning Type Lodret panel 22 mm

Læs mere

Aftalekæde og tilskudsoversigt B2C Isolering

Aftalekæde og tilskudsoversigt B2C Isolering Aftalekæde og tilskudsoversigt B2C Isolering Skriftligt tilbud udarbejdes, hvor følgende tekst fremgår: Energibesparelsen overdrages til og håndteres af Energibolig, der vil kontakte dig omkring dette

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 8091

SKØNSERKLÆRING J.nr. 8091 1 SKØNSERKLÆRING J.nr. 8091 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Gulvbelægning i badeværelse på 1. sal mangler vedhæftning. 2. Vægbeklædning med brædder i bruseniche. 3. Synlig beton i gulvafløb

Læs mere

Alternative isoleringsmaterialer anvendt i praksis

Alternative isoleringsmaterialer anvendt i praksis Alternative isoleringsmaterialer anvendt i praksis Praktiske erfaringer hentet fra Borup Seniorby incl. Indbygning af isolering, måling af indeklima/udeklima, måling af fugtniveau på varm/kold side af

Læs mere

Nyt helårshus. 80 kvm

Nyt helårshus. 80 kvm Nuværende situation Ny facade mod syd Stue og køkken Nyt helårshus. 80 kvm snit 1 snit 2 nedløb 500 1200 1200 600 1200 Hegn 200 x 180cm Hegn med låge 200 x 180cm 2000 2600 2600 1280 2600 Värelse til kip

Læs mere

VINDSPÆRRE MONTAGEVEJLEDNING

VINDSPÆRRE MONTAGEVEJLEDNING VINDSPÆRRE VINDSPÆRRE SORTIMENT UV-VINDSPÆRRE 9721902 1,5 x 50 m PRO VINDSPÆRRE 9699245 1,5 x 50 m 9721903 1,5 x 13,5 m 20 m 2 UV TAPE 9721904 60 mm x 25 m ALL-ROUND TAPE 9698152 60 mm x 25 m ALL-YEAR

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 15181 Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige / B.B.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8016 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Manglende udluftning under krybekælder. 2. Fugtskjolder på indvendige vægge. 3. Borebilleangreb,

Læs mere

Fare for fugtskader når du efterisolerer

Fare for fugtskader når du efterisolerer Page 1 of 5 Pressemeddelelse 05/11 2009 Fare for fugtskader når du efterisolerer Mange bygningsejere overvejer i denne tid med rette at investere i efterisolering og andre energiforbedringer. Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

Orienteringsmøder for eftersynsfirmaer oktober 2003

Orienteringsmøder for eftersynsfirmaer oktober 2003 Orienteringsmøder for eftersynsfirmaer oktober 2003 Typiske svigt fra de seneste eftersyn. Undertage, fugt og skimmel i tagrum, træelementer m.v. v/ Jens Dons Klassifikationsordning for undertage! Byg

Læs mere

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Ved alle byggeansøgninger betales et GEBYR KR. 250,00 ÅRHUSKREDSENS KONTOR ER ÅBEN HVER TIRSDAG MELLEM KL. 17.00 19.30 RETNINGSLINIER

Læs mere

Fugt og skimmel i kirker

Fugt og skimmel i kirker Fugt og skimmel i kirker oplæg Konference om kirken og dens bygninger 15. maj 2013 v/frede Fruergaard Møller Teknologisk Institut . Typisk livscyklus for skimmelsvampe i bygninger Skimmelsvampene danner:

Læs mere

Facadeelement 5 Uventileret hulrum bag en-på-to facadebeklædning

Facadeelement 5 Uventileret hulrum bag en-på-to facadebeklædning Notat Fugt i træfacader II Facadeelement 5 Uventileret hulrum bag en-på-to facadebeklædning Tabel 1. Beskrivelse af element 5 udefra og ind. Facadebeklædning Type En-på-to (bræddetykkelse) 22 mm Vanddampdiffusionsmodstand

Læs mere

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisions Projektteam Øst Spanteloftvej 16 1439 København K.

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisions Projektteam Øst Spanteloftvej 16 1439 København K. Lautrupvang 8 DK 2750 Ballerup Telefon: + 45 44 85 86 00 Telefax: + 45 44 85 86 09 E-mail: goritas@goritas.dk Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisions Projektteam Øst Spanteloftvej

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8017 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Sætning i bagerste værelse er ikke bragt i orden. 2. Markant sætning af gulv i samme værelse, sætning i centrum af huset, skorsten, vægge, revner over

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse tirsdag d. 8. marts 2012. Langgade 4, Flemløse, 5620 Glamsbjerg Matr. nr. 1m, Flemløse by, Flemløse

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse tirsdag d. 8. marts 2012. Langgade 4, Flemløse, 5620 Glamsbjerg Matr. nr. 1m, Flemløse by, Flemløse Besigtigelsesrapport Besigtigelse tirsdag d. 8. marts 2012 Langgade 4, Flemløse, 5620 Glamsbjerg Matr. nr. 1m, Flemløse by, Flemløse Udført for Assens Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen Ejendommen

Læs mere

Facadeelement 15 Ventileret element med bagvæg af letklinkerbeton

Facadeelement 15 Ventileret element med bagvæg af letklinkerbeton Notat Fugt i træfacader II Facadeelement Ventileret element med bagvæg af letklinkerbeton Tabel 1. Beskrivelse af element udefra og ind. Facadebeklædning Type Lodret panel 22 mm Vanddampdiffusionsmodstand

Læs mere

Jeg påtænker mig som sagt at købe et bindingsværkshus fra 1862 med nyere eternittag, som trænger til gennemgribende renovering. "

Jeg påtænker mig som sagt at købe et bindingsværkshus fra 1862 med nyere eternittag, som trænger til gennemgribende renovering. Hej Claus Jeg påtænker mig som sagt at købe et bindingsværkshus fra 1862 med nyere eternittag, som trænger til gennemgribende renovering. Jeg beskriver her projektet, oppefra og ned (ca.): Huset er på

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012 Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Udført for Assens Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen Ejendommen

Læs mere

Tegneprogrammet Sketch Up er et gratis program hvor man kan tegne f.eks. huse i 3D.

Tegneprogrammet Sketch Up er et gratis program hvor man kan tegne f.eks. huse i 3D. Tegneprogrammet Sketch Up er et gratis program hvor man kan tegne f.eks. huse i 3D. Tegneprogrammet er forholdsvis avanceret, men alligevel enkelt at bruge. Der er mange muligheder, men også mange hjælpemuligheder

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7059 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Pletter på indervæg mod garage i sydøstligt værelse. 2. Tagnedløb delvist ureglementeret udført. 3. Kun 3 tagnedløb i forhold til tagfladen. 4. Muret

Læs mere

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx 7/11-2010 Nr 18. Skunk i lille rum IR000293.IS2 Her ses skunken i det lille rum. I skunken var der fugtig luft, og der måltes en ligevægtsfugtighed (træfugtighed)

Læs mere

Monteringsanvisning for Snorudløb type 1

Monteringsanvisning for Snorudløb type 1 1.1 Montering af betjeningssnor på hjul Figur 1 Hvis betjeningssnor med hjul ikke er monteret på glasset gøres dette med en unbrako nøgle. Se efter at snorens længde er den rigtige til glassets højde.

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8107 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Fugtig kældervæg mod syd. 2. Utæt hjørne i tagpap ved skorsten samt fugt i mur i stue. 3. Lyskassevange revnet

Læs mere

RAMBØLL ved Henning Hammerich foretog 2 korte besigtigelser gennem forløbet i forbindelse med hans arbejde med ny svømmehal i Thyborøn.

RAMBØLL ved Henning Hammerich foretog 2 korte besigtigelser gennem forløbet i forbindelse med hans arbejde med ny svømmehal i Thyborøn. NOTAT Projekt Afhjælpning af vandskader over varmtvandsbassin og tag over glassal samt mellemgang ud for varmtvandsbassin med tilstødende mellemgang mod syd Kunde Lemvig Idræts- og Kulturcenter Notat nr.

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter.

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter. Renoveringsplan - for maskinhus, containere, mv. Odder golfklub, 5. januar 2015 Indledning: Denne projektplan indeholder en overordnet beskrivelse af en lovliggørelse/renovering/tilbygning af Odder Golfklubs

Læs mere

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisions Projektteam Øst Spanteloftvej 16 1439 København K.

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisions Projektteam Øst Spanteloftvej 16 1439 København K. Lautrupvang 8 DK 2750 Ballerup Telefon: + 45 44 85 86 00 Telefax: + 45 44 85 86 09 E-mail: goritas@goritas.dk Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisions Projektteam Øst Spanteloftvej

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

Præsentation af foreløbige resultater

Præsentation af foreløbige resultater Building Green '15 Præsentation af foreløbige resultater Udtræk af periode: 1. september 27. oktober Tommy Odgaard, Erhvervs-ph.d. stud. COWI AS / Danmarks Tekniske Uni. 10 Evaluering igennem Målt temperatur

Læs mere

Brugsanvisning for. Testværktøj på. Naturlegeredskaber

Brugsanvisning for. Testværktøj på. Naturlegeredskaber Gert Olsen Gl. Klausdalsbrovej 481 DK 2730 Herlev Telefon 2177 5048 gertolsen@gertolsen.dk Brugsanvisning for Testværktøj på Naturlegeredskaber Af Gert Olsen Brug af testværktøj 03.10.2004 Side 1 af 9

Læs mere

B skal males i. C skal males

B skal males i. C skal males RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 21 C. RENDSAGERVEJ 11-283. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere