Red farmor. Vi ved fra Beredskabsstyrelsen, FOREBYGGE SES STAFET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Red farmor. Vi ved fra Beredskabsstyrelsen, FOREBYGGE SES STAFET"

Transkript

1 marts 2013

2 FOREBYGGELSESSTAFET BRANDVÆSEN Marts 2013 Red farmor BrandBevægelsens kampagne for flere røgalarmer til de ældre er nu gennemført en eller flere gange i 41 af landets kommuner Af Peter Hofman-Bang, overingeniør, BrandBevægelsen Vi ved fra Beredskabsstyrelsen, at de ældre er betydeligt overrepræsenterede i dødsbrandsstatistikken. Vi ved også, at de ældre har relativt få røgalarmer. Disse fakta er baggrunden for, at BrandBevægelsen med støtte fra TrygFonden nu i seks år har tilbudt kommunerne at deltage i en kampagne for at få sat flere røgalarmer op hos de ældre. Kampagnen er blevet udviklet gennem årene, så den nu har sloganet Bliv dagens helt på under 5 minutter og en hjemmeside, hvor man bl.a. kan tage superheltetesten. Uanset resultatet fører testen til, at man skal sætte røgalarm op hos farmor. Vittige hoveder spørger, om ikke også mormor skal have en røgalarm, og hertil er kun at svare, at ofte er mormor også farmor! FOREBYGGE SES STAFET Vi ved fra forhandlerne af røgalarmer, at de kan registrere en forøget efterspørgsel i forbindelse med kampagnen. I de første fem år blev kampagnen afviklet i uge 44, lige ved sommertidens afslutning, hvor familien Danmark rykker inden døre, men i 2011 besluttede de nordiske ministre med ansvar for redningsberedskabet at udråbe 1. december (1-1-2) til nordisk røgalarmdag. En vigtig del af kampagnen er pressedækning af opsætning af røgalarmer i ældreboliger. Her hjælper en juniorbrandmand i Odense med ved opsætningen. 28

3 Marts 2013 BRANDVÆSEN FOREBYGGELSESSTAFET 3 ud af 4 danske hjem har røgalarm I 2005 havde 64 % af de danske hjem en røgalarm. I 2009 var tallet 71 %, og i november 2011 var der mindst en røgalarm i 76 %. Vi ved fra andre lande og fra politiets brandstedsundersøgere, at ikke alle opsatte røgalarmer er i funktion, men vi har også masser af beretninger om, at røgalarmer virker, som de skal, så beboere får slået alarm og får slukket mindre brande, inden de når at udvikle sig til store. Mange svarer, at de har flere end én røgalarm, så vi har regnet os frem til, at der er ca. én røgalarm pr. indbygger i Danmark, men de er så ulige fordelt, at ca boliger ikke har en røgalarm. Undersøgelserne peger desuden på, at mange af dem uden røgalarm, lige præcis er dem, der har mest behov for den, fx ældre mennesker i lejeboliger. Det har BrandBevægelsen naturligvis tilpasset sig. HVAD GÅR KAMPAGNEN UD PÅ? Formålet er at opfordre familierne til at sørge for, at de ældre har fungerende røgalarmer i deres bolig. Det gøres ved en massiv kommunikationsindsats og med det gode eksempel ved, at en lokal berømthed (f.eks. borgmester, sportshelt eller X-faktor-vinder) sætter en røgalarm op hos sin gamle mor, hvorefter frivillige opsætter ca. 100 røgalarmer hos ældre borgere i kommunen. TrygFonden har sponsoreret røgalarmerne, som har 10-års batteri, så man ikke året efter skal ud at skifte batterier på dem. Vi ved fra forhandlerne af røgalarmer, at de kan registrere en forøget efterspørgsel i forbindelse med kampagnen. HVORFOR EN FÆLLES KAMPAGNE? Kommunernes fordel ved at deltage i Red farmor-kampagnen er, at Brand- Bevægelsen står for en stor del af arbejdet og omkostningerne, og at det giver en større effekt, at mange kommuner gennemfører kampagnen samtidigt med, at BrandBevægelsen sørger for landsdækkende presseomtale. Fra mange kommuner er der klare tilbagemeldinger om, at den grydeklare kampagne har gjort det hele meget nemmere. HVAD TILBYDER BRANDBEVÆGELSEN? Kommunerne tilbydes en kampagnepakke med drejebog, kontaktperson FLIR K40 / K50 Håndholdt IR - kamera for brandfolk Yderst overkommelig pris: et IR kamera i alle brandkøretøjer Robust og pålidelig NYT x Klare og skarpe IR - billeder Nemt at bruge, - også med brandmandshandsker Genererer rapporter i medfølgende software Images used for illustration purposes only FLIR K - Serien har optimerede billed indstillinger for alle situationer en brandmand behøver FLIR Commercial Systems Luxemburgstraat Meer Belgium Tel. : +32 (0) Fax : +32 (0)

4 FOREBYGGELSESSTAFET BRANDVÆSEN Marts 2013 Lidt om BrandBevægelsen BrandBevægelsen leverer det nødvendige kampagnemateriale, bl.a. klistermærker med Dagens Helt. BrandBevægelsen blev stiftet i 2005 efter inspiration fra den svenske Novemberrörelsen. Medlemsskaren dækker Brand- Danmark meget bredt, fra de tre relevante styrelser over politi, brandvæsener og videncentre til interesseorganisationer. BrandBevægelsen satte i 2005 som sit første mål at reducere antallet af omkomne og kvæstede med 25 procent i 10-året samt at reducere de materielle skader ved brande mærkbart. Beredskabsstyrelsens dødsbrandstatistik peger på, at dødsbrandstallet er pænt på vej ned fra de 80 omkomne pr. år, som tallet har svinget omkring i (alt for) mange år. BrandBevægelsen stod i samarbejde med Forsvarsudvalget bag høringen Brandsikkerheden i Danmark bør vi opsætte nationale mål? på Christiansborg forud for beredskabsforliget, hvori høringens spørgsmål blev besvaret med et klart ja. Hvem er med? BrandBevægelsens sekretariat er placeret hos SikkerhedsBranchen i Sikkerhedens Hus i Hvidovre, og den har i dag følgende medlemmer: Beredskabsstyrelsen Sikkerhedsstyrelsen Energistyrelsen Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Københavns Brandvæsen Rigspolitiets kriminaltekniske afdeling Københavns Politi, Afdeling A-Brand BYG, DTU Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI) DABYFO, Forum for Danske Bygningsmyndigheder Danske Risikorådgivere Forsikring & Pension (F&P) SikkerhedsBranchen Boligselskabernes Landsforening Beredskabsforbundet ÆldreSagen fra BrandBevægelsen, røgalarmer, instruktioner, foldere og plakater, streamere til kommunens køretøjer samt præfabrikeret pressemateriale, herunder radiospots og tv-spot til lokale medier. Landsdækkende sørger BrandBevægelsen for pressemateriale til alle ugeaviser og landsdækkende medier samt Go-cards på over 500 cafeer, gratis bogmærker på bibliotekerne mv. Nogle kommuner har valgt at købe flere af røgalarmerne og tilbyde dem bredt til kommunens ældre. KOMMUNERNES BIDRAG Det er vigtigt, at deltagende kommuner nedsætter en planlægningsgruppe, typisk med deltagelse fra brandvæsenet, ældreforvaltningen og kommunikationsafdelingen. Den skal organisere opsætningen og lokal presseomtale med hjælp fra BrandBevægelsens pressemateriale og BrandBevægelsens kontaktperson, som kan bidrage med erfaringer fra andre kommuner. Nogle kommuner henter også erfaringer fra tidligere deltagere i Red farmor-kampagnen. LOKAL TILRETNING Kan man selv tilpasse kampagnen til lokale forhold? Ja, absolut. Vi ser mange gode variationer i, hvordan kampagnen gribes an lokalt, fx i sammensætningen af arbejdsgruppen, hvordan man skaber kontakt til modtagerne, hvem 30

5 Marts 2013 BRANDVÆSEN FOREBYGGELSESSTAFET Alarm-kommuner Følgende kommuner har deltaget i BrandBevægelsens røgalarmkampagne siden 2007: Allerød, Bornholm, Egedal, Favrskov, Faxe, Frederikssund, Faaborg-Midtfyn, Greve, Guldborgsund, Haderslev, Herning, Hjørring, Holstebro, Horsens, Jammerbugt, Kerteminde, Kolding, København, Køge, Mariagerfjord, Middelfart, Morsø, Næstved, Odder, Odense, Randers, Roskilde, Samsø, Skanderborg, Slagelse, Stevns, Svendborg, Sønderborg, Thisted, Tønder, Ringkøbing-Skjern, Rudersdal, Vejle, Vesthimmerland, Aalborg og Aarhus. der opsætter røgalarmerne og hvordan man griber presseindsatsen an. Blot skal man fastholde målet med kampagnen: At opfordre kommunens borgere til at opsætte røgalarmer ikke mindst hos de ældre så resultatet bliver til mange flere end de 100 røgalarmer, som sættes op af de frivillige. Nogle kommuner har valgt at købe flere af røgalarmerne og tilbyde dem bredt til kommunens ældre, og fx Næstved gør dette år efter år. PLANLÆGNING Hvert år i juni udsender BrandBevægelsen en invitation til alle Danmarks beredskabschefer, men normalt begynder interesserede brandvæsener at melde sig til sekretariatet længe før som led i planlægning af årets forebyggende aktiviteter. Så I er velkomne til at kontakte BrandBevægelsen når som helst. Links: Tillykke til brandmandskabet og Beredskabscenter Aalborg med endnu en ny A-sprøjte. WISS har stået for opbygningen. Vi har på vores værksted i Haslev indrettet bilen komplet. Bilen indeholder blandt andet: tlf EKSTRÖM 31

6 FOREBYGGELSESSTAFET BRANDVÆSEN Marts 2013 IKKE POLITISK FLERTAL FOR TVUNGNE RØGALARMER I GAMLE HUSE Sympati og opbakning til kampagner, men beslutning om røgalarmer i boliger er borgernes eget valg Af Erik Weinreich MARIE KRARUP, DANSK FOLKEPARTI: MÅSKE Jeg kan ikke svare håndfast på spørgsmålet, fordi jeg ikke ved, hvad det vil koste og hvor besværligt det vil være. Men DF er bestemt interesseret i mere fokus på røgalarmer, og selvfølgelig skal de være i alle nybyggede boliger. VILLUM CHRISTENSEN, LIBERAL ALLIANCE: NEJ Det kan vi ikke gå ind for. Jeg tror ikke, at tiden er til flere regler. Men vi støtter gerne oplysning om røgalarmer. Lovgivning med tilbagevirkende kraft hører til sjældenhederne, og på Christiansborg er der da heller ikke et flertal for at påbyde røgalarmer i eksisterende boliger, sådan som der er krav om ved alt nybyggeri. Til gengæld er der stor enighed om, at alle boliger bør have en røgalarm. Kampagner for røgalarmer i flere hjem har stor opbakning. Til spørgsmålet Skal alle boliger have en røgalarm? svarede beredskabsordførerne således: ANETTE LIND, SOCIALDEMOKRATIET: JA Vi har tidligere foreslået tvungen røgalarm i alle boliger. Jeg mener, at en røgalarm er en billig investering i forhold til de ulykkelige konsekvenser, et hus i flammer kan have. Men vi tror, der er flere måder at udbrede røgalarmer og på den måde sikre danske hjem mod brand. Oplysningen skal naturligvis fortsat prioriteres, og jeg vil gerne opfordre til, at forsikringsselskaberne tager del i ansvaret med brandforebyggelsen. Et initiativ kunne være, at en opsat røgalarm kunne give en billigere forsikring. Det vigtigste er, at vi får brandalarmer i alle hjem. HANS CHRISTIAN THONING, VENSTRE: MÅSKE Vi kan se, at antallet af døde ved brand falder meget kraftigt i lande med mange røgalarmer, og med alarmer med levetid op til 10 år, kan man i boligforeninger føre nøje statistik for, hvornår batterier skal skiftes. Jeg ved ikke, om det skal være et krav, men det er i hvert fald værd at overveje meget nøje. JONAS DAHL, SF: MÅSKE Det er et sympatisk forslag, som vi er positive overfor, netop fordi op imod 80 mennesker hvert år dør pga. brand i hjemmet. I 2004 blev det lovpligtigt med røgalarmer i alle nye boliger, og jeg vil ikke afvise, at man skal se på ældre boliger, men det bedste ville selvfølgelig være, hvis man af egen drift sætter en alarm op. Derfor bør man overveje yderligere kampagner. TOM BEHNKE, DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI: NEJ Det er vigtigt, at vi som borgere tager ansvar for vores eget og vores families liv og velfærd. Det er derfor rigtigt positivt, at så mange mennesker af sig selv har fået installeret røgalarmer, for røgalarmer redder liv. Det er også rigtigt godt, at der er mange frivillige, der hjælper med at få sat røgalarmer op i de hjem, hvor der mangler røgalarmer. Det er den rigtige vej at gå. Jeg mener derimod ikke, at der er brug for flere regler. Det er kun et spørgsmål om tid, før de sidste er med, og derfor er der ikke behov for, at staten overtager det ansvar. Ansvaret ligger hos borgeren, og det skal det blive ved med. RASMUS HELVEG PETERSEN, RADIKALE VENSTRE: NEJ Det er fornuftigt med røgalarmer, men helst frivilligt. Men oplysning må gerne ske for offentlige midler. 32

7 Marts 2013 BRANDVÆSEN FOREBYGGELSESSTAFET RØGALARMER KAN KOBLES TRÅDLØST SAMMEN En intelligent sammenkobling kan være smart eller lidt for smart Af Hasse Larsen, teknisk direktør, LAP-Sikkerhed Vi skal blive bedre til at fortælle borgerne om røgalarmer, der kan kobles sammen på en intelligent måde, og hvor batterierne kan holde i ti år. De kan være et fornuftigt alternativ til at eftermontere røgalarmer, der tilsluttes el-nettet, og hvis ledninger ikke alle bryder sig om. Sådanne alarmer fås med indkapslede batterier, så man efter ti år blot skifter hele alarmen. Desuden er der modeller, der kan kobles trådløst sammen og programmeres, så den første alarm, der opdager røg, sender alarmen videre, så alle alarmer i bygningen begynder at hyle. De kan også programmeres til kun at alarmere den ene vej, så fx en alarm om røg i en trappeopgang sendes videre til alle lejligheder, mens alarmen fra en lejlighed alene lyder i denne lejlighed. Hvis fru Jensens kartofler koger over, behøver det ikke alarmere hele opgangen. LIDT FOR SMART Jeg har engang leveret røgalarmer til et kollegium med Stafet for forebyggelse flere hundrede værelser, hvor bygherren bad installatøren koble det hele sammen, så alle beboere fik en alarm, hvis én af alarmerne udløstes. Alarmerne kunne højst kobles sammen 12 ad gangen, men det klarede installatøren ved at koble grupperne på 12 alarmer sammen med ledninger, så det hele hang sammen. Første gang nogle kom hjem klokken 2 om natten og skulle teste deres røgalarm, blev alle beboere vækket, og installatøren fik travlt med at demontere sammenkoblingerne! DET ER SMART Hvad er det så for en af de sammenkoblede alarmer, der udløste alarmen? Ved de bedre alarmer kan man med en fjernbetjening slukke for alle alarmer undtagen dén, der først gik i gang. Det kan være fornuftigt i fx en børnehave, så man hurtigt kan lokalisere det rigtige lokale. I samarbejde med FKBs Fagområde Forebyggelse omtaler BRANDVÆSEN gode ideer inden for forebyggelsesområdet. Faggruppen er tovholder, og alle kan byde ind ud fra princippet sådan gør vi. Kontakt blot kredsens repræsentant i Faggruppe Forebyggelse eller Jacob Christensen, Tønder, der er bestyrelsens ankermand på forebyggelsesområdet. I et sådant anlæg kan man også midlertidigt dæmpe følsomheden på en alarm, så man kan lufte ud og dermed fjerne årsagen til, at røgalarmen gik i gang, eller have mulighed for at arbejde med støvende værktøj. Endelig kan den trådløse fjernbetjening benyttes til afprøvning, så man ikke behøver stige til test af højtsiddende alarmer. RIGTIG SMART Endelig er der mulighed for at koble røgalarmer sammen med tyverialarmer, der kan sende melding til ens mobiltelefon, hvis man ikke er hjemme. rescuetrading.dk Redningsudstyr til professionelle Bygningsreglementet indeholder krav om røgalarmer i nye boliger og ved væsentlig renovering af eksisterende boliger. Sådanne røgalarmer skal være tilsluttet el-nettet og udført med batteribackup. Der bør placeres mindst én røgalarm i hver bolig, dog mindst én på hver etage. Den tekniske udvikling åbner hele tiden nye muligheder. I fremtiden kan man måske bruge bluetooth, så man får alarmen på sin mobiltelefon. Hvorfor nøjes? ÉN ER IKKE NOK Én røgalarm pr. bolig er bedre end ingen, men i kampagner skal vi huske også at slå et slag for en røgalarm i hvert rum, hvor man sover. Dette gælder også for stuen, hvor rigtig mange sover fjernsyn. 33

RØGALARMER. Undersøgelse af forekomsten og effekten af røgalarmer 2009

RØGALARMER. Undersøgelse af forekomsten og effekten af røgalarmer 2009 RØGALARMER Undersøgelse af forekomsten og effekten af røgalarmer 2009 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Center for Forebyggelse Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 E-mail: cfo@brs.dk www.brs.dk

Læs mere

BRANDVÆSEN. Frigørelse. Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33

BRANDVÆSEN. Frigørelse. Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33 NR. 10 december 2010 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Frigørelse Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte

Læs mere

BRANDVÆSEN. Giftsky lukkede motorvejen. 30 kemikaliedykninger efter udslip af 36 kubikmeter syre. Foto: Mads Hansen

BRANDVÆSEN. Giftsky lukkede motorvejen. 30 kemikaliedykninger efter udslip af 36 kubikmeter syre. Foto: Mads Hansen NR. 3 april 2011 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Giftsky lukkede motorvejen 30 kemikaliedykninger efter udslip af 36 kubikmeter syre. Foto: Mads Hansen Side 30-33 BRANDVÆSEN

Læs mere

BRANDVÆSEN. Den skjulte risiko. Brandmænd har muligvis øget risiko for at få kræft. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. Den skjulte risiko. Brandmænd har muligvis øget risiko for at få kræft. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 2 Marts 2013 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Den skjulte risiko Brandmænd har muligvis øget risiko for at få kræft Foto: Øvelse i Karup Side 12-16 BRANDVÆSEN NR. 2 Marts

Læs mere

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Vidensgrundlag September 2012 Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

Sådan gør du. en introduktion til arbejdet med brandforebyggende kampagner

Sådan gør du. en introduktion til arbejdet med brandforebyggende kampagner Sådan gør du en introduktion til arbejdet med brandforebyggende kampagner Forside Hvert år får børn landet over en god, brandforebyggende oplevelse i forbindelse med kampagnen Lær om Brand i uge 40. Udgivet

Læs mere

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015 Kommunerne og erhvervslivet Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015 Indhold 3 Forord: Kommunerne er vigtige for vækst 4 Overordnet resultat 6 Virksomhedernes prioritering 8 Byggesagsbehandling 8 Sagsbehandlingstid

Læs mere

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst en spørgeskemaundersøgelse om indbrud

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst en spørgeskemaundersøgelse om indbrud Den 13. januar 2013 en spørgeskemaundersøgelse om indbrud På Grundejerforenings generalforsamling i 2012 blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, som skulle arbejde med mulighederne for at imødegå

Læs mere

Vi Lejere. LLO ønsker alle en god sommer

Vi Lejere. LLO ønsker alle en god sommer nr.2 maj 2011 lejernes lo s medlemsblad Vi Lejere Universitetet dumpede som udlejer Tvivlsom udlejer ny førstemand for LA i Aalborg Urimelige vilkår for unge boligsøgende Din udlejers forsikring dækker

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

NR. 1 - JANUAR 2008. Beredskab i Californien

NR. 1 - JANUAR 2008. Beredskab i Californien NR. 1 - JANUAR 2008 i Californien Flere grunde til at vælge ABC Brandteknik 3 Grunde til at vælge ABC Brandteknik 44447747#6330 3 Personbrandattrap Miljøvenlig Væskebrand/Gaskar Miljøvenlig Grunde mere

Læs mere

10,6 % danskere drikker

10,6 % danskere drikker NU ER ANSVARET DIT! 42% af danske førtidspensionister er rygere 25% af alle årlige dødsfald i Danmark kan henføres til rygning 10,6 % danskere drikker mere end højrisikogrænsen 13% er svært overvægtige

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Politiet prioriterer alarmer fra V-AIA-anlæg. side 15. Färdigskuret format 250x350 mm

Politiet prioriterer alarmer fra V-AIA-anlæg. side 15. Färdigskuret format 250x350 mm Lynguide: Sikkerhed online side 5 Politiet prioriterer alarmer fra V-AIA-anlæg side 15 Overfaldsalarmer nok side 8 www.securityuser.dk nr. 1, 2008 Det officielle fagblad for Den Danske Brancheforening

Læs mere

Erhverv Fokus Kundeblad nr. 8

Erhverv Fokus Kundeblad nr. 8 Erhverv Fokus Kundeblad nr. 8 Erhverv TEMA: Undgå driftstab Hvad ville det betyde for din forretning, hvis det værste skulle ske? Sikring mod driftstab er mere end bare forsikring Stadig undertøj til danske

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

1.000 kr. for meget pr. måned

1.000 kr. for meget pr. måned l e j e r n e s l o s m e d l e m s b l a d ViLejere 02 M a j 2 0 1 3 www.lejerneslo.dk 1.000 kr. for meget pr. måned 180.000 lejerne betaler for meget. Ved du nok om din husleje? Lejerne vinder 6 ud af

Læs mere

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Udsættelse af lejere Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Om dette hæfte 2 At blive sat ud af sin bolig er en voldsom begivenhed med store personlige konsekvenser for lejeren. Fogeden,

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Vi Lejere. Folketingets flertal vil ikke hjælpe lejerne. Gode råd til nye på boligmarkedet. www.lejerneslo.dk

Vi Lejere. Folketingets flertal vil ikke hjælpe lejerne. Gode råd til nye på boligmarkedet. www.lejerneslo.dk NR.3 AUGUST 2007 LEJERNES LO S MEDLEMSBLAD Vi Lejere Emsig udlejer giver op Tilskud til bad og toilet God og billig sommermad De billige lejligheder forsvinder Større forskel på rig og fattig Folketingets

Læs mere

Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden

Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden Brandfolkenes Organisation nr.1 / Februar 2012 / årgang 90 Leder Af: Jesper Bronée Formand Brandfolkenes

Læs mere

Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden

Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden Brandfolkenes Organisation nr.6 / December 2010 / årgang 88 Leder INDHOLD: Side 3: Klubberne Side

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet

Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet September 2013 Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet September 2013 Henvendelse om publikationen kan

Læs mere

KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT

KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet 1. økonomiske kontor Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Telefon: 72 26 90 00 Telefax: 72 26 90 01 E-post: im@im.dk Hjemmeside:

Læs mere

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE NR. 3 SEPTEMBER 2014 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE TEMA Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? ANDELSLIV Kendskabskampagne for nye købere MESSE DELTAG I FREMTIDENS ANDELSBOLIG 2014 leder Mægler

Læs mere

Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar

Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan 01-00. Udkast. December 01 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar Færdselssikkerhedskommissionens

Læs mere

Vand i tal. DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal. DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik 1 vand i tal Procesbenchmarking giver kunderne overblik DANVA mener, at vandselskabernes vigtigste opgave er at forsyne tilfredse kunder,

Læs mere

Et enkelt regnestykke til indsamlerne

Et enkelt regnestykke til indsamlerne Magasinpost IDNR 12757 Afsender: Kræftens Bekæmpelse I Strandboulevarden 49 I 2100 København Ø Et enkelt regnestykke til indsamlerne Hun er efterhånden en moden dame på 81 år, og årene har gjort hende

Læs mere