Pæn fremgang i stort set alle private byerhverv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pæn fremgang i stort set alle private byerhverv"

Transkript

1 Kasper Hahn-Pedersen, økonomisk konsulent Jacob Bjerregaard Clausen, stud.polit JULI 2017 Pæn fremgang i stort set alle private byerhverv 20 var et godt år for de private byerhverv med stigende produktion, omsætning og beskæftigelse, især i industrien samt handels- og transportvirksomhederne. Produktionen er kommet godt op i gear, beskæftigelsen er steget med imponerende personer og fremgangen er fortsat ind i Stigende BNP-vækst i 20, og omfattende vækst i de private byerhverv Danmarks Statistik opjusturede for nyligt den samlede vækst i dansk økonomi i 20, målt ved BNP, fra 1,3 til 1,7 pct. Det betyder, at dansk økonomi har haft et betydeligt bedre 20 end tidligere an- Fremgang i de private byerhverv Sæsonkorrigeret, kædede 2010-priser Indeks 2008 = 100 Indeks 2008 = Produktion i de private byerhverv BNP , sidst obs. 1. kvt. 2017

2 2 taget. Ses der alene på de private byerhverv, som omfatter virksomhederne inden for industri, handel, service samt bygge og anlæg, var væksten endda endnu pænere. I 20 steg produktionen i de private byerhverv således med 2,9 pct., mens bruttoværditilvæksten (BVT) voksede med 2,3 pct. Se boks 1. Et afdæmpet offentligt forbrug bidrog negativt til BNP-væksten i 20 Det offentlige forbrug trak ned i BNP-væksten i 20, mens det bidrog positivt til den økonomisk vækst i Udenfor de private byerhverv oplevede underbrancherne landbrug, skovbrug og fiskeri, råstofudvinding samt forsyningsvirksomhed ligeledes tilbagegang i 20. Det understreger de private byerhvervs rolle som den toneangivende vækstmotor i 20. Aftagende vækst i det offentlige forbrug Procentvis ændring i offentligt forbrug, kædede 2010-priser Pct. 1.4 Pct Både produktion, omsætning og beskæftigelse oplevede fremgang indenfor de private byerhverv Produktionen i de private byerhverv steg som sagt med 2,9 pct. i 20. Fremgangen i produktionsniveauet var stabil igennem hele 20, og året sluttede af med et flot 3. og 4. kvartal. Omsætningen i de private byerhverv steg med 2,3 pct. på tværs af underbrancherne. Den eneste underbranche, der ikke oplevede fremgang i omsætningen, var handel og transport. Også inden for handel og transport sluttede virksomhederne dog året godt af med en omsætningsvækst på 3,6 pct. i 4. kvartal. 20. Fremgangen fortsatte ind i 1. kvartal 2017, hvor både produktionen og omsætningen lå et godt stykke over niveauet i 1. kvartal 20.

3 3 Beskæftigelsen fortsatte også de positive takter i 20 og videre i 1. kvartal Knap flere kom i beskæftigelse i 20, og beskæftigelsen var i 1. kvartal ,3 pct. højere end i 1. kvartal 20. I økonomien som helhed har den stigende beskæftigelse, og faldende ledighed, bidraget til at øge indkomsterne og skabe tryghed for husholdningerne. Boks 1. Produktion, BNP og BVT Produktionen i de private byerhverv, samt offentlig administration, undervisning og sundhed, landbrug, skovbrug og fiskeri, råstofindvinding, forsyningsvirksomhed samt kultur, fritid og anden service, udgør det samlede produktionsresultat i økonomien. Den samlede produktion fratrukket værdien af forbrug til produktionsprocessen udgør bruttoværditilvæksten, BVT. Tillægger man yderligere produktskatter til BVT, får man bruttonationalproduktet, BNP, som svarer til den samlede værdi af produktionen i markedspriser (dvs. inkl. moms og andre afgifter). BVT kan således også ses som BNP i basispriser. BVT kan modsat BNP opdeles på brancher og er derfor et bedre udgangspunkt for detaljerede produktivitetsberegninger, hvor der ofte tages udgangspunkt i det private byerhverv. De private byerhverv dækker over brancherne industri, bygge og anlæg, handel og transport, information og kommunikation, finansiering og forsikring, ejendomshandel og udlejning samt erhvervsservice. Ligesom produktionen og BVT kan også omsætningen opdeles på brancher. Omsætningen følger ikke nødvendigvis udviklingen i produktionen, da denne i høj grad afhænger af lagerudnyttelse samt prisudvikling.

4 4 Den positive udvikling i produktionen i de private byerhverv kan hovedsageligt tilskrives de dominerende underbrancher handel og transport samt industri 1. Fremgang i produktionen i 20 og 1. kvartal 2017 De fleste af brancherne i private byerhverv oplevede fremgang i produktionen i 20. Produktionsvæksten i de private byerhverv som helhed kan primært tilskrives udviklingen i de to dominerende underbrancher; handel og transport samt industri. Her steg produktionen med hhv. 1,1 pct. og 3,3 pct. i 20 sammenlignet med året før. Disse to brancher udgør hhv. 34 pct. og 27 pct. af produktionen i de private byerhverv. Underbranchen handel og transport fik for alvor vendt skuden i 20, hvilket var tiltrængt oven på et sløjt 2015, hvor produktionen gik tilbage med 0,9 pct. Det var især 4. kvartal af 20, der fik løftet underbranchens produktionsniveau til nye højder, med en kvartalsvis ændring på hele 3,8 pct. I 1. kvartal 2017 var produktionen 5,5 pct. højere end 1. kvartal 20, og handel og transport begyndte derfor det nye år med en produktion på et historisk højt niveau. Udviklingen inden for de private byerhverv Produktion, kædede 2010-priser År-til-år Kvartalvis pct. Vækst i kvt Mia. kr realvækst 1. kvt 2. kvt 3. kvt 4. kvt ift. 1. kvt. 20 Private byerhverv ,9 1,4-0,2 1,7 1,4 3,8 Handel og transport mv ,1 0,6 1,8-0,9 3,8 5,5 Industri ,3 2,9-5,1 7,0-0,6 2,5 Erhvervsservice ,0 1,4 2,3 1,5 0,5 5,0 Bygge og anlæg ,7 4,4-1,4-0,7-0,4-1,6 Information og kommunikation ,6-0,1 2,8 0,7 1,9 6,2 Finansiering og forsikring ,0-3,1 1,4 1,3-0,7 2,1 Ejendomshandel og udlejning ,7 0,9 4,0-2,5 3,8 4,4 Industrien har haft et rigtig godt år, hvor produktionen gik frem med 2,9 pct. ift. året før Endnu bedre gik det i industri, hvor produktionen gik frem med 3,3 pct. i 20 ift. året før. På trods af et dyk i årets 2. og 4. kvartal, lykkedes det alligevel at bibeholde den positive trend, der har præget underbranchen i de foregående år. Dette skyldtes primært et solidt 3. kvartal, hvor produktionen steg med 7 pct. ift. foregående kvartal fulgte de foregående kvartaler med en positiv årsvækst på 3,8 pct. i produktionen i 1. kvartal ift. 1. kvartal 20 på tværs af underbrancherne, hvilket lover godt for det nye år.

5 5 Øget produktion i de største brancher Produktion, sæsonkorrigeret årsniveau, kædede 2010-priser Mia. kr Mia. kr Industri Handel og transport mv , sidste obs. 1. kvt Øget omsætning i private byerhverv Omsætningen i virksomhederne inden for de private byerhverv udviklede sig ligeledes positivt i løbet af 20. Efter en dårlig start på året bød 2. kvartal på en stigning i omsætningen, og et stærkt 4. kvartal bidrog ligeledes til, at omsætningen for hele året gik frem med 2,3 pct. ift. året før. Væksten i omsætningen fulgte nogenlunde væksten i produktionen, hvilket indikerer, at virksomhederne i store træk solgte de varer, som de producerede. Det gjorde sig ikke gældende i 1. kvartal 2017 ift. 1. kvartal 20, hvor især underbranchen bygge og anlæg trak omsætningsvæksten op på 7 pct. Det ligger en del over årsvæksten for samme periode i produktionen på 3,8 pct. Samlet omsætning inden for de private byerhverv Sæsonkorrigeret Kvartalvis pct. Vækst i kvt Mia. kr År-til-år realvækst 1. kvt 2. kvt 3. kvt 4. kvt ift. 1. kvt. 20 Private byerhverv ,3-0,6 2,8-0,2 3,3 7,0 Handel og transport mv ,5-2,3 2,3-0,3 3,8 8,9 Industri ,9-0,6 3,1 0,6 2,6 5,3 Erhvervsservice ,8 4,6 4,5-0,3-0,5-0,5 Bygge og anlæg ,0 2,8 4,1-0,5 4,5 12,5 Information og kommunikation ,7-1,6 1,8 0,0 2,1 3,0 Finansiering og forsikring ,9-2,5 2,0-4,6 14,6 3,7 Ejendomshandel og udlejning ,1 11,6 2,0-2,7 8,0 5,9 Omsætningen steg med 2,3 pct. i 20, dog oplevede den toneangivende underbranche handel og transport et fald i omsætningen på 0,5 pct. Hele 52 pct. af omsætningen i 20 fandt sted inden for handel og transport, hvorfor denne underbranche er meget udslagsgivende

6 6 for den samlede omsætning i de private byerhverv. Underbranchen oplevede, som den eneste, et fald i omsætningen i det forgangne år. Faldet var på 0,5 pct. ift. året før. Flere af de resterende underbrancher oplevede imidlertid stor fremgang i 20. Omsætningen i erhvervsservice voksede med 7,8 pct. ift. året før, mens virksomhederne i bygge og anlæg formåede at øge omsætningen med hele 9 pct. i samme periode. Eksporten er på vej op igen Selvom eksporten i de private byerhverv gik markant frem i årets sidste kvartal, var dette ikke nok til at opveje faldet ved årets begyndelse (og i sidste del af 2015). Det resulterede i, at eksporten for hele 20 lå 0,9 pct. lavere end i Den positive fremgang i eksporten fra sidste kvartal af 20 blev dog videreført til 1. kvartal 2017, så eksporten i 1. kvartal i år lå hele 7,7 pct. højere end i 1. kvartal 20. Eksport inden for de private byerhverv Sæsonkorrigeret Kvartalvis pct. Vækst i kvt Mia. kr År-til-år realvækst 1. kvt 2. kvt 3. kvt 4. kvt ift. 1. kvt. 20 Private byerhverv ,9-2,6 1,1 1,5 4,0 7,7 Handel og transport mv. 612,2 580,1-5,2-4,4-1,0 2,6 5,9 11,6 Industri 415,4 438,9 5,7 1,3 2,7 1,3 1,8 4,2 Erhvervsservice 79,0 76,8-2,7-7,3 5,9-2,2 0,0 1,4 Bygge og anlæg 4,4 3,9-11,0-9,5 22,4-17,3-0,3-3,4 Information og kommunikation 33,1 33,7 1,7-8,4 4,7 0,8 6,7 9,9 Finansiering og forsikring 7,7 8,0 3,1 0,3 1,6-25,8 45,2 -,9 Ejendomshandel og udlejning 1,3 1,3 2,2 1,9-3,7 60,8-67,0-83,8 I den mest eksporterende underbranche, handel og transport, faldt salget til udlandet med 5,2 pct. i 20 sammenlignet med året før. Lysere så det ud hos industrivirksomhederne, der eksporterede 5,7 pct. mere i 20. Den øgede eksport inden for industri skyldes primært, at industribrancherne føde-, drikke- og tobaksvareindustri samt maskinindustri begge øgede salget til eksportmarkederne markant i 20 - en fremgang som fortsætter i starten af I årets 1. kvartal var eksporten for handel og transport endvidere 11,6 pct. højere end i 1. kvartal 20. Industrien har taget fra i et flot Industribrancherne har vind i sejlene Samlet set var 20 et år, der gav industribranchens virksomheder ny optimisme og tro på fremtiden. Branchens omsætning var i alt 3,4 pct. højere i 20 end i Og når der ses på 1. kvartal 2017 ift. 1. kvartal 20 var omsætningsvæksten på 6,4 pct. 20 så fornuftigt ud for de største industribrancher. Føde, drikkeog tobaksvareindustri opnåede en stabil fremgang på 3,7 pct., mens

7 7 maskinindustri øgede omsætningen med hele 7,1 pct. i hele 20 ift Fremgang blandt de største industribrancher Samlet omsætning, 3 mdr. gennemsnit, sæsonkorrigeret Mia. kr. Mia. kr Føde-, drikke- og tobaksvareindustri 15 Maskinindustri 17 8, sidste obs. april 2017 Industribranchen udnytter de muligheder som opstår i en omskiftelig verdensøkonomi Fremgangen i industribranchen kan bl.a. forklares ved, at den globale økonomi overordnet set er i fremgang, selvom usikkerheden er stor lige pt. Også internt i virksomhederne er der faktorer, der bidrager til optimismen. Mange virksomheder inden for industrien har styrket konkurrenceevnen gennem en stigende automatisering og digitalisering, hvilket alt andet lige har bidraget til et godt 20. Ligeledes er konkurrenceevnen blevet forbedret som følge af afdæmpede lønstigningstakter overfor udlandet. Når lønstigningerne i Danmark er lavere end i de lande, vi konkurrerer med, forbedrer det alt andet lige de danske virksomheders konkurrenceevne og eksportmuligheder.

8 8 Industribrancherne fortsatte fremgangen i 20 Omsætning, mia. kr. Procentvis ændring 1. kvt ift ift ift. 1. kvt. 20 Industri ,1 3,9 6,4 Føde-, drikke- og tobaksvareindustri ,8 3,7 2,2 Maskinindustri ,2 7,1 22,5 Medicinalindustri og olieraffinaderier ,2 1,9-7,6 Metalindustri ,4 3,3 10,6 Plast-, glas- og betonindustri ,4 10,8 12,4 Møbel og anden industri mv ,5 3,3 2,5 Kemisk industri ,9-0,5 6,3 Elektronikindustri ,8 1,7 1,2 Træ- og papirindustri, trykkerier ,5 0,2 0,5 Fremst. af elektrisk udstyr ,9-1,6 5,6 Transportmiddelindustri ,8 8,4 4,6 Tekstil- og læderindustri ,7 1,9 9,4 Der kom knap flere beskæftigede i de private byerhverv i Beskæftigelsesfremgang på tværs af alle brancher Beskæftigelsen har på tværs af alle brancher udviklet sig positivt det seneste år. I de private byerhverv steg beskæftigelsen med 2,7 pct. i 20, svarende til knap flere beskæftigede. Fremgangen kommer oven på de flere, som fandt beskæftigelse i Alle brancher oplever stigende beskæftigelse Sæsonkorrigeret Indeks 2010 = 100 Indeks 2010 = Industri Erhvervsservice Handel og transport Bygge og anlæg , sidste obs. 1. kvartal 2017 Bygge og anlæg oplevede den største beskæftigelsesvækst på 4,1 pct. i 20 I alle underbrancher fortsatte beskæftigelsen den positive trend, som har gjort sig gældende siden 2013 inden for de private byerhverv. Bygge og anlæg oplevede i 20 en beskæftigelsesfremgang på 4,1 pct., mens beskæftigelsen i handel og transport samt industri gik frem med hhv. 2,3 og 2,0 pct. ift. året før.

9 9 Fortsat fremgang i beskæftigelsen Samlet antal beskæftigede Procentvis ændring 1. kvt personer ift ift ift. 1. kvt. 20 Private byerhverv ,1 2,7 2,3 Handel og transport mv ,5 2,3 2,2 Erhvervsservice ,7 4,0 2,8 Industri ,3 2,0 1,9 Bygge og anlæg ,1 4,1 3,5 Information og kommunikation ,5 2,8 2,8 Finansiering og forsikring ,0 0,6-0,3 Ejendomshandel og udlejning ,0 2,6 1,1 Samlet beskæftigelse ,3 1,7 1,7 Stigende beskæftigelse udfordrer produktiviteten Væksten i beskæftigelsen ligger over BVTvæksten Den voksende beskæftigelse er et tegn på fremgang i økonomien og underbygger den generelle positive økonomiske udvikling. Beskæftigelsesvæksten faldt dog en anelse i 1. kvartal 2017 til 2,3 pct. ift. samme kvartal året før men er fortsat på et højt niveau. 5. Fortsat svag udvikling i produktiviteten fald i 20 BVT i de private byerhverv steg med 2,3 pct. i 20 sammenlignet med året før, trukket af en stigende bruttoværditilvækst i samtlige af de fire største underbrancher. Højdespringeren var bygge og anlæg, hvor BVT i 20 lå 5,4 pct. højere sammenlignet med året før. Handel og transport oplevede den mindste fremgang med en fremgang på 0,5 pct. sammenlignet med Lav produktivitetsvækst i private byerhverv Bvt. pr. præsteret time i private byerhverv Årlig ændring, pct Årlig ændring, pct

10 10 Med en fremgang i BVT i 20, der er lavere end beskæftigelsesvæksten, oplevede de private byerhvervs samlet set faldende produktivitet sidste år. Der er fortsat en lav produktivitetsvækst, som kan udfordre de private byerhverv Den lave produktivitetsvækst over de senere år er en udfordring for de private byerhverv. Det understreger, at selvom vi måske er på vej ind i, hvad man ville kalde en højkonjunktur, så er produktivitetsvæksten fortsat en central økonomisk udfordring. Pct Forskellig udvikling i produktivitet på tværs af brancher Bvt. pr. præsteret time, gennemsnitlig årlig vækst Industri Handel og transport mv til 20 Bygge og anlæg Erhvervsservice Pct Der er dog stor forskel på produktivitetsvæksten inden for de forskellige underbrancher. Industrivirksomhederne har, i takt med øget produktion og beskæftigelse, formået at bibeholde en stabil vækst i produktiviteten i fra 2010 til 20. Anderledes ser det ud i både handel og transport samt erhvervsservice, hvor væksten i produktiviteten i gennemsnit har ligget på under 1 pct. om året fra 2010 til 20. I 20 var det især handel og transport, der med et fald i produktivitet på 0,9 pct. ift året før var med til at trække de samlede private byerhverv i minus. Også erhvervsservice oplevede et lille fald i produktiviteten. Omvendt havde industrien produktivitetsvækst på 2,6 pct. i 20, mens bygge og anlæg havde en vækst på godt 1 pct.

11 11 Boks 2. BVT og produktivitet Bruttoværditilvæksten, BVT, måler værdien af produktionen fratrukket værdien af input til produktionen, dvs. den værdi som virksomhederne skaber. BVT pr. præsteret time er dermed et udtryk for branchens produktivitet. I kædede priser måles der, hvor meget mere værdi der reelt skabes, når der er justeret for prisudviklingen. Udbredt positive forventninger til et godt 2017 Både service- og industribrancherne forventer at beskæftigelsen, omsætningen og indtjeningen vil stige. 6. Positive forventninger til 2017 DI s virksomhedspanel giver en indikation af, hvad virksomhederne inden for forskellige brancher har af forventninger til det indeværende år. Generelt er der meget positive forventninger til virksomhedernes omsætning i Ligeledes er der positive, men dog mere afdæmpede, forventninger til beskæftigelsen blandt de adspurgte virksomheder, primært indenfor industrien og serviceerhvervene. Forventningerne til beskæftigelsen er kun en anelse positiv for industrien i 2017, mens forventninger til omsætningen er særdeles positiv. Det kan hænge sammen med, at fremstillingsvirksomhederne på enkelte områder inden for en kort periode vil kunne se flaskehalsproblematikker. Det kan også hænge sammen med, at fremstillingsvirksomhederne typisk har en høj produktivitetsvækst, hvilket gør, at de ikke i samme grad behøver at ansætte flere medarbejdere til at løfte ekstra ordrer. Servicevirksomhederne ser yderst positivt på både beskæftigelsen og omsætningen i DI's virksomhedspanel for 3. kvartal 2017 underbygger virksomhedernes positive forventninger til 2017 Det positive syn på 2017 afspejles ligeledes i de seneste besvarelser fra virksomhedspanelet for 3. kvartal Her forventer over halv-

12 12 delen af medlemmerne i DI s Virksomhedspanel (beskæftigelsesvægtet) en fremgang i omsætningen og indtjeningen i det kommende kvartal ift. samme kvartal året før. Virksomhederne ser desuden lyst på beskæftigelsen, og 40 pct. forventer fremgang i beskæftigelsen i 3. kvartal. På baggrund af virksomhedernes forventninger til det indeværende år er der gode udsigter for Dog står virksomhederne fortsat over for en udfordring i form af den lave vækst i produktiviteten i de private byerhverv. På sigt kan det få negative konsekvenser for konkurrenceevnen, samtidig med at det kan blive vanskeligere for virksomhederne at finde de rette kvalificerede medarbejdere.

Væksten lader vente på sig i de private byerhverv

Væksten lader vente på sig i de private byerhverv ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE maj 2016 Væksten lader vente på sig i de private byerhverv År 2015 har for de private byerhverv generelt været en pose blandede bolsjer. Produktionen har samlet set stået stille,

Læs mere

Produktivitetsudviklingen

Produktivitetsudviklingen Den 22. juli 2014 KR Produktivitetsudviklingen Af Cheføkonom Klaus Rasmussen (kr@di.dk) Væksten i den danske produktivitet har siden 1995 været utilfredsstillende. Det har den også været i de senere år

Læs mere

Industrien i Danmark. Der blev produceret for 614 mia. kr. i 2012. Af de ca. 300.000 beskæftigede. 63 pct. af omsætningen skete på eksportmarkedet

Industrien i Danmark. Der blev produceret for 614 mia. kr. i 2012. Af de ca. 300.000 beskæftigede. 63 pct. af omsætningen skete på eksportmarkedet Industriens udvikling 2000-2012 Temapublikation oktober 2013 Claus Andersen Industrien i Danmark Der blev produceret for 614 mia. kr. i 2012 Af de ca. 300.000 beskæftigede 63 pct. af omsætningen skete

Læs mere

Erhvervslivets produktivitetsudvikling

Erhvervslivets produktivitetsudvikling Den 9. januar Erhvervslivets produktivitetsudvikling Stor forskel på tværs af brancher Den gennemsnitlige årlige produktivitetsvækst i perioden 995- var samlet set,77 pct. i den private sektor mens den

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilagsdelen: Udviklingen i antallet af arbejdspladser på brancher og sektorer i Syddanmark, Fyn Sydjylland og de syddanske kommuner fra 2001-2011 Fremskrivning

Læs mere

Københavns Kommune, Koncernservice, Statistik -

Københavns Kommune, Koncernservice, Statistik - Indhold Bruttoværditilvækst 2005 priser 1993-2005 2005 priser 2006-2012 Årets priser 1993-2005 Årets priser 2006-2012 Bruttoværditilvækst (mio kr) 2005 priser, kædede værdier 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

Vækst og produktivitet på tværs af Danmark

Vækst og produktivitet på tværs af Danmark Vækst og produktivitet på tværs af Danmark Af Jonas Dan Petersen, JDPE@kl.dk Formålet med dette analysenotat er belyse den økonomiske vækst og produktivitet på tværs af landet i perioden 1995-2015 med

Læs mere

HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER

HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER Til Ingeniørforeningen i Danmark Dokumenttype Rapport Dato Februar, 2012 INGENIØRFORENINGEN I DANMARK HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER INGENIØRFORENINGEN I DANMARK HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR

Læs mere

Forventninger om svag bedring i omsætningen men lavere beskæftigelse

Forventninger om svag bedring i omsætningen men lavere beskæftigelse Organisation for erhvervslivet December 2009 Forventninger om svag bedring i omsætningen men lavere beskæftigelse Af økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk Virksomhederne er gennemsnitlig set blevet

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

Nationalregnskab 4. kvartal 2012

Nationalregnskab 4. kvartal 2012 Nationalregnskab 4. kvartal 2012 Tilbagegang i BNP i 4. kvartal 2012 28. februar 2013 BNP faldt med 0,9 pct. fra 3. kvartal 2012 til 4. kvartal 2012, når der korrigeres for sæsonudsving og prisudvikling.

Læs mere

Salget af videnrådgivning taber pusten

Salget af videnrådgivning taber pusten Salget af videnrådgivning taber pusten Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at den indenlandske omsætning i videnrådgiverbranchen er faldet i starten af 2012. Forventningerne til 3. kvartal 2012 er dog

Læs mere

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Resumé Dato 18.03.2013 Arbejdsstyrken for 16-64 årige i Aalborg Kommune var pr. 1. januar 2012 på 96.194 personer. I løbet af 2011 har det været

Læs mere

Fremgang i dansk økonomi 30.000 flere i job i 2015

Fremgang i dansk økonomi 30.000 flere i job i 2015 Nationalregnskabet i 4. kvartal Den 29. februar 2016 Fremgang i dansk økonomi 30.000 flere i job i BNP steg med 0,2 pct. fra 3. kvartal til 4. kvartal, når der korrigeres for sæsonudsving og prisudvikling.

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. AMK-Øst 10. september 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. AMK-Øst 10. september 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 10. september 2015 September 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen i Hovedstaden målt

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien jun. Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex.

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK September 212 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle

Læs mere

Væksten i Thy - det regionale perspektiv. Morten Lemvigh, kontorchef Region Nordjylland

Væksten i Thy - det regionale perspektiv. Morten Lemvigh, kontorchef Region Nordjylland Væksten i Thy - det regionale perspektiv Morten Lemvigh, kontorchef Region Nordjylland Disposition Generelle og globale tendenser Væksten i Region Nordjylland Væksten i Thy Vækstforums tilbud Eksempler

Læs mere

Brancheglidning har reduceret lønkvoten

Brancheglidning har reduceret lønkvoten ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Marts 2015 Brancheglidning har reduceret lønkvoten Den danske lønkvote er på det laveste niveau siden 2000. Det er af nogle blevet udlagt som en historisk stærk konkurrenceevne.

Læs mere

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre?

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Januar 0 Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Produktiviteten i Danmark er stagneret i midten af 990 erne. Når man ser nærmere på de enkelte brancher - og inden for brancherne - er der

Læs mere

Forsigtig optimisme i handelssektoren eksportens betydning vokser

Forsigtig optimisme i handelssektoren eksportens betydning vokser juli 2013 Forsigtig optimisme i handelssektoren eksportens betydning vokser Omsætningen i b2b handelssektoren har i årets første måneder vist en faldende tendens. Alligevel har mange handelsvirksomheder

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jan. 16

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jan. 16 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien jan. 16 Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex.

Læs mere

Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000

Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 14. januar 2013 Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000 Sammenlignet med andre EU15-lande er beskæftigelsen

Læs mere

Boligbyggeriet er i fremgang

Boligbyggeriet er i fremgang Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 Jacob Bjerregaard Clausen, stud.polit. APRIL 2017 Boligbyggeriet er i fremgang Stigende huspriser har betydet stor fremgang i boligbyggeriet

Læs mere

INDHOLD. Befolkning 5. Pendling 7. Indkomst 9. Beskæftigelse 11. Erhverv 13. Uddannelse 17

INDHOLD. Befolkning 5. Pendling 7. Indkomst 9. Beskæftigelse 11. Erhverv 13. Uddannelse 17 & tal trends 2013 INDHOLD Befolkning 5 Pendling 7 Indkomst 9 Beskæftigelse 11 Erhverv 13 Uddannelse 17 Stigende indbyggertal og salg af byggegrunde Holstebro Kommune er i positiv udvikling på mange områder.

Læs mere

Virksomhederne venter

Virksomhederne venter Organisation for erhvervslivet 29. april 29 Virksomhederne venter NEDgang i andet kvartal Af Økonomisk KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Danske virksomheder vurderer, at nedgangen i dansk økonomi vil

Læs mere

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik university of copenhagen Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik Publication date: 2014 Document Version Forlagets

Læs mere

Fremgang i økonomien usikkerhed om vending på arbejdsmarkedet

Fremgang i økonomien usikkerhed om vending på arbejdsmarkedet Fremgang i økonomien usikkerhed om vending på arbejdsmarkedet Nye nationalregnskabstal bekræfter, at der fortsat er fremgang i dansk økonomi. Der var pæn vækst i 1. kvartal 2010 og en overraskende om end

Læs mere

BESKÆFTIGELSEN BRYDER LYDMUREN I 1. KVARTAL 2007

BESKÆFTIGELSEN BRYDER LYDMUREN I 1. KVARTAL 2007 7. juni 2007 af Frederik I. Pedersen direkte tlf. 33557712 BESKÆFTIGELSEN BRYDER LYDMUREN I 1. KVARTAL 2007 ATP-beskæftigelsen peger på fortsat kraftig beskæftigelsesfremgang i 1. kvartal 2007. På trods

Læs mere

Marts Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien

Marts Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Marts 2017 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. November 2016

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. November 2016 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien November 20 Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms

Læs mere

Branchemobilitet blandt NNFmedlemmer

Branchemobilitet blandt NNFmedlemmer Branchemobilitet blandt NNFmedlemmer Analysen viser, at hovedparten af NNF-medlemmerne er ansat inden for industri samt handel & transportsektoren. Siden 2004 er der dog sket forskydninger i sammensætningen

Læs mere

Nationalregnskab, 2. kvartal 2016: Figurer og tabeller

Nationalregnskab, 2. kvartal 2016: Figurer og tabeller Dansk Økonomi Den 31. august Nationalregnskab, 2. kvartal : Figurer og tabeller Årlige vækstrater, faktiske tal, pct. BNP 2,2 0,6 0,0-0,3 1,0 1,0 0,4 1,0 Privat forbrug 2,0 2,4 2,2 1,6 2,4 2,3 2,0 2,4

Læs mere

Nationalregnskab, 3. kvartal 2016: Figurer og tabeller

Nationalregnskab, 3. kvartal 2016: Figurer og tabeller Dansk Økonomi Den 30. november Nationalregnskab, 3. kvartal : Figurer og tabeller Årlige vækstrater, faktiske tal, pct. BNP 1,5 0,5 0,3 0,9 1,1 1,6 0,8 1,1 Privat forbrug 2,0 1,9 2,1 2,7 1,6 1,9 2,1 1,6

Læs mere

Nationalregnskab, 4. kvartal 2016: Figurer og tabeller

Nationalregnskab, 4. kvartal 2016: Figurer og tabeller Dansk Økonomi Den 1. marts 2017 Nationalregnskab, 4. kvartal : Figurer og tabeller Årlige vækstrater, faktiske tal, pct. BNP 0,5 0,3 0,9 1,4 1,9 1,1 1,1 1,9 Privat forbrug 1,9 2,1 2,5 1,2 2,4 2,1 2,1 2,4

Læs mere

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Udviklingen på arbejdsmarkedet sættes traditionelt i forhold til udviklingen i vækst målt ved egenproduktionen (BVT). Ny analyse fra AE viser imidlertid,

Læs mere

Nationalregnskab, 2. kvartal 2017: Figurer og tabeller

Nationalregnskab, 2. kvartal 2017: Figurer og tabeller Dansk Økonomi Den 31. august Nationalregnskab, 2. kvartal : Figurer og tabeller Årlige vækstrater, faktiske tal, pct. BNP 1,4 1,9 2,9 3,5 1,9 1,7 2,7 1,9 Privat forbrug 2,8 1,1 2,4 2,7 1,9 2,1 2,3 1,9

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet De seneste tal for beskæftigelsen viser fremgang i langt de fleste hovedbrancher. Det vidner om, at opsvinget for alvor er ved at bide

Læs mere

Danske virksomheder: Tilliden på vej tilbage

Danske virksomheder: Tilliden på vej tilbage September Danske virksomheder: Tilliden på vej tilbage På kort sigt er det hårdt arbejde at få øget beskæftigelsen bare en smule. Men på lidt længere sigt så tror virksomhederne på, at det kan lade sig

Læs mere

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 21 Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Af Økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk Særlige danske branchestrukturer kan ikke forklare den svage

Læs mere

Udsigt til svag fremgang i byggeriet

Udsigt til svag fremgang i byggeriet November 13 Udsigt til svag fremgang i byggeriet Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet i økonomien,

Læs mere

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV 3. KVARTAL 216 16. december 216 Der er mange tegn på, at den grønlandske økonomi er i højkonjunktur. Fiskeriet, byggeriet og servicevirksomhederne har

Læs mere

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at videnrådgiverbranchen nu er på samme niveau som før finanskrisen. På trods af at tallene er foreløbige, viser de en markant

Læs mere

12. juni Samlet peger de foreløbige tal på en lidt lavere BNP-vækst end ventet i vores prognose fra februar 2007.

12. juni Samlet peger de foreløbige tal på en lidt lavere BNP-vækst end ventet i vores prognose fra februar 2007. 12. juni 2007 af Frederik I. Pedersen dir. tlf. 3355 7712 Resumé: SVAG BNP-VÆKST TRODS GIGANTISK BESKÆFTIGELSESFREMGANG Væksten i dansk økonomi har været svag de seneste tre kvartaler, selvom beskæftigelsen

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. Januar 2017

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. Januar 2017 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Januar 2017 Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms

Læs mere

AMK-Øst 1. december Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden

AMK-Øst 1. december Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 1. december 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden December 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 2. kvartal

Læs mere

Overraskende stor nedgang på det danske arbejdsmarked

Overraskende stor nedgang på det danske arbejdsmarked Overraskende stor nedgang på det danske arbejdsmarked Nye tal viser, at beskæftigelsen faldt med 10.000 personer ind i 1. kvartal 2011. Samtidig faldt den gennemsnitlige arbejdstid markant. Samlet har

Læs mere

Brancheanalyse forår 2011: Fremgang i forskellige tempi

Brancheanalyse forår 2011: Fremgang i forskellige tempi Den 7. juni Brancheanalyse forår : Fremgang i forskellige tempi Af økonomisk konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk Aktiviteten er stigende i de fleste kroge af erhvervslivet. Der er dog store forskelle

Læs mere

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV 4. KVARTAL 216 13. februar 217 Ifølge det foreløbige nationalregnskab fra Grønlands Statistik voksede den grønlandske økonomi med 1,7% i 215. Dermed

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juli 2012 Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2011 Pr. 1. januar 2011 var der 176.359 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune.

Læs mere

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV 2. KVARTAL 216 4. oktober 216 I deres seneste rapport om Grønlands økonomi forudsiger Økonomisk Råd, at den negative BNP-vækst i 212-214 vendte til en

Læs mere

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Dansk Metal og DI oktober 215 Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Robotter vinder frem over hele verden, og derfor er det afgørende, at flere danske virksomheder udnytter det store

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Data frem til september nov. 14

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Data frem til september nov. 14 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Data frem til september 20 nov. Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der

Læs mere

Væksten i udlandet tendere til at være lidt større end i Danmark, hvilket kan give eksportmuligheder

Væksten i udlandet tendere til at være lidt større end i Danmark, hvilket kan give eksportmuligheder NOTAT 16_1206 - POUL - 20.12. KONTAKT: POUL PEDERSEN - PP@FTF.DK - TLF: 33 36 88 48 Økonomiske nøgletal I lighed med tidligere år har sekretariatet i forbindelse med overenskomstforhandlingernes påbegyndelse

Læs mere

Højproduktive virksomheder

Højproduktive virksomheder Højproduktive virksomheder August 2012 2 Højproduktive virksomheder Resume De senere års relativt beskedne økonomiske vækst har skabt fornyet interesse for virksomheders, branchers og nationers produktivitet.

Læs mere

Industriens betydning for den danske økonomi. Industriens andele af de samlede erhverv. Samlet antal beskæftigede

Industriens betydning for den danske økonomi. Industriens andele af de samlede erhverv. Samlet antal beskæftigede Industri 1 Industriens betydning for den danske økonomi Industriens betydning for samfundsøkonomien har været aftagende Industriens betydning i den samlede danske økonomi kan beskrives med centrale tal

Læs mere

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt alle grupper, og stort set alle brancher har oplevet markante beskæftigelsesfald. Beskæftigelsen er faldet

Læs mere

Eksportoptimisme giver forårsstemning

Eksportoptimisme giver forårsstemning DI ANALYSE april 2015 Eksportoptimisme giver forårsstemning DI s Virksomhedspanel spår fremgang i 2. kvartal af 2015, og virksomhederne er mere optimistiske, end de har været seneste kvartaler. Det er

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Juni 2015 Energibesparelser i private virksomheder Indledning I 2009 udarbejdede IDA et scenarie for, hvordan Danmark i 2050 kan reducere sin udledning af drivhusgasser

Læs mere

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 19. januar 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 3. kvartal

Læs mere

aug. 15 Konjunkturbarometer for Industrisamarbejdet

aug. 15 Konjunkturbarometer for Industrisamarbejdet Konjunkturbarometer for Industrisamarbejdet Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex. persontransport)

Læs mere

Ti år efter krisen: job mangler fortsat

Ti år efter krisen: job mangler fortsat Ti år efter krisen: 24. job mangler fortsat De sidste par år har væksten i dansk økonomi kun været omkring 1 pct. Normalt ville en så lav vækst i bedste fald kunne holde beskæftigelsen uændret, men på

Læs mere

Nu kommer væksten fra hjemmemarkedet

Nu kommer væksten fra hjemmemarkedet Anders Goul Møller, Økonomisk konsulent angm@di.dk SEPTEMBER 2016 Nu kommer væksten fra hjemmemarkedet DI s medlemsvirksomheder forventer et positivt 4.kvartal 2016, med rekordhøje forventninger for hjemmemarkedsvirksomhederne.

Læs mere

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3 Udsigt til svag fremgang i byggeriet #1 #7. november 13 Side 1 di.dk Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet

Læs mere

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse er faldet med hele 18.500 fuldtidspersoner fra 1. til 2. kvartal 2009. I den private sektor er beskæftigelsen

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet

Udsigt til fremgang i byggeriet Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 NOVEMBER Udsigt til fremgang i byggeriet Få nye byggerier betyder, at bygge- og anlægsinvesteringerne i dag ligger på et lavt niveau. Men der

Læs mere

PRODUKTIONEN I DANMARK ER PÅ FØR-KRISE- NIVEAU

PRODUKTIONEN I DANMARK ER PÅ FØR-KRISE- NIVEAU PRODUKTIONEN I DANMARK ER PÅ FØR-KRISE- NIVEAU ØKONOMISK ANALYSE Produktionen i Danmark er på før-krise-niveau Dansk industrivirksomheder nyder godt af en stærk konkurrenceevne. Både kapacitetsudnyttelsen

Læs mere

Branchefordelt konjunkturanalyse Januar 2010

Branchefordelt konjunkturanalyse Januar 2010 Den 21. januar Branchefordelt konjunkturanalyse Januar Af: Økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk Nedgangen i verdensøkonomien og i det indenlandske forbrug har for alvor sat sine spor blandt danske

Læs mere

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009 Organisation for erhvervslivet november 2009 Eksportens betydning for velstanden i Danmark er fordoblet AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Eksporten er den største vækstmotor i dansk økonomi.

Læs mere

Olie- og gassektorens samfundsøkonomiske betydning

Olie- og gassektorens samfundsøkonomiske betydning Olie- og gassektorens samfundsøkonomiske betydning september 2016 Olie- og gassektorens samfundsøkonomiske betydning DAMVAD Analytics har for Olie Gas Danmark analyseret olie- og gassektorens samfundsøkonomiske

Læs mere

BEDRE Overblik. Hvordan står det til i Aalborg? Årets fjerde udgave af BEDREOverblik retter spotlyset mod temaet industrien i Aalborg.

BEDRE Overblik. Hvordan står det til i Aalborg? Årets fjerde udgave af BEDREOverblik retter spotlyset mod temaet industrien i Aalborg. BEDRE Overblik Hvordan står det til i Aalborg? Årets fjerde udgave af BEDREOverblik retter spotlyset mod temaet industrien i Aalborg. Aalborg er en 1.100 år gammel by med en stolt industritradition. I

Læs mere

Udfordringer og muligheder for træ- og møbelindustrien

Udfordringer og muligheder for træ- og møbelindustrien Udfordringer og muligheder for træ- og møbelindustrien Branchedirektør Flemming Larsen Træets Arbejdsgivere Møbelindustrien - udfordringer og muligheder Udfordringer Meget svagt hjemmemarked hæmmer afsætningsmuligheder

Læs mere

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED København, august 2013 Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder August 2013 FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

Byggeriet fortsætter frem de kommende år

Byggeriet fortsætter frem de kommende år Michael Meineche mime@di.dk, 3377 3454 MAJ Byggeriet fortsætter frem de kommende år Byggeriet er i fremgang, og investeringerne i byggeri og anlæg steg pænt i 16. DI tror på fortsat fremgang i byggeriet

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Svagt fald i ledigheden i december 1 Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Knap hver fjerde offentligt ansat er over år Industrien

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. 22. november 2017

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. 22. november 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden 22. november 2017 November 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 2. kvartal 2017

Læs mere

POSITIVE FORVENTNINGER I DE DANSKE INDUSTRI VIRKSOMHEDER

POSITIVE FORVENTNINGER I DE DANSKE INDUSTRI VIRKSOMHEDER POSITIVE FORVENTNINGER I DE DANSKE INDUSTRI VIRKSOMHEDER ØKONOMISK ANALYSE Positive forventninger i de danske industrivirksomheder Jobfremgangen i 16 var den kraftigste som dansk økonomi har oplevet siden

Læs mere

Investeringerne har længe været for få Erhvervslivets materielinvesteringer, 2005-priser løbende værdier, årsvækst

Investeringerne har længe været for få Erhvervslivets materielinvesteringer, 2005-priser løbende værdier, årsvækst SIDE 23 Af økonomisk konsulent maria hove pedersen, mhd@di.dk Virksomhederne har gennem en årrække nedbragt værdien af kapitalen per produktionskrone ved kun at investere ganske lidt i nye maskiner og

Læs mere

Potentialer og barrierer for automatisering i industrien

Potentialer og barrierer for automatisering i industrien Potentialer og barrierer for automatisering i industrien November 2015 Hovedresultater Virksomhederne kan øge produktiviteten med 18 procent, hvis de gennemfører alle de automatiseringer af produktionen,

Læs mere

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Dansk Industri Aktuelle konjunkturtendenser Fra september til oktober viser opgørelsen af bruttoledigheden et fald på 1.1 fuldtidspersoner, eller,1 procentpoint.

Læs mere

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017 33 pct. færre konkurser i 1. kvartal 217 Det seneste år er antallet af konkurser herhjemme faldet med næsten 7 svarende til et fald på 33 pct. Samtidig udgør aktive virksomheder, hvor der er høj omsætning

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 87% 23% VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige udviklingstendenser

Læs mere

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV. KVARTAL 17 6. oktober 17 Mens 16 var et usædvanligt godt år for den grønlandske økonomi, er der tegn på, at væksten ikke fortsætter i samme tempo 17.

Læs mere

AMK Øst 15. juni Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst 15. juni Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 15. juni 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Juni 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2016

Læs mere

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Temperaturmåling blandt virksomhederne i Ringkøbing-Skjern Kommune Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Stabil udvikling i de fleste virksomheder i kommunen 58 % af virksomhederne har angivet, at

Læs mere

1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering) efter prisenhed, transaktion, branche og tid

1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering) efter prisenhed, transaktion, branche og tid -.. Produktion, BVT og indkomstdannelse (a-gruppering) efter prisenhed, transaktion, branche og tid Enhed: Mio. kr. Løbende priser P. Produktion A Landbrug, skovbrug og fiskeri B Råstofindvinding C Industri

Læs mere

Halvdelen af den danske jobfremgang

Halvdelen af den danske jobfremgang Halvdelen af den danske jobfremgang er deltidsjob Fra starten af 13 har der været fremgang på det danske arbejdsmarked. Målt i hoveder er lønmodtagerbeskæftigelsen steget markant mere end opgjort i fuldtidspersoner.

Læs mere

Fortsat svag vækst i de private erhverv

Fortsat svag vækst i de private erhverv Prognosen er udarbejdet af DI s afdeling for økonomisk politik og analyse NOVEMBER 216 Fortsat svag vækst i de private erhverv I 215 og 216 har det private forbrug stort set været alene om at give fremgang

Læs mere

Analyse af Automationspotentiale

Analyse af Automationspotentiale Analyse af Automationspotentiale Hos produktionsvirksomheder i Region Syddanmark Executive Summary Udarbejdet for vækstforum Region Syddanmark Af Blue Ocean Robotics 2013 Passionate Robotics Business Entrepreneurs

Læs mere

Manglende investeringer og uddannelse hæmmer dansk velstand

Manglende investeringer og uddannelse hæmmer dansk velstand Manglende investeringer og uddannelse hæmmer dansk velstand Velstandsvæksten i indeværende årti har været bremset af en kraftig nedgang i produktivitetsvæksten. Kapitalinvesteringer og væksten i arbejdsstyrkens

Læs mere

Figur 1: Udvikling i vækstskøn for Chile Løbende prognoser for real BNP-vækst for

Figur 1: Udvikling i vækstskøn for Chile Løbende prognoser for real BNP-vækst for Tabel 2: Økonomiske udsigter for Chile 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Historiske tal Konsensusskøn BNP (Realvæk st) -0,3 5,2 6,2 5,6 4,9 4,8 Husholdningers forbrug (Realvæk st) 0,9 10,4 8,0 6,1 5,3 5,0

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Voldsomt beskæftigelsesfald: Krisen kradser i alle brancher

Voldsomt beskæftigelsesfald: Krisen kradser i alle brancher 25. februar 2009 af Specialkonsulent Erik Bjørsted Direkte tlf.: 33 55 77 15 Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Direkte tlf.: 33 55 77 12 Voldsomt beskæftigelsesfald: Krisen kradser i alle brancher Dagens

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

TAL OM: Brønderslev Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Brønderslev Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Brønderslev Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give

Læs mere

TAL OM: Mariagerfjord Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Mariagerfjord Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Mariagerfjord Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på vores hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner samt om Nordjylland. Hensigten med oversigten er

Læs mere

Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte

Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte Nyt kapitel Produktionen (BVT) i en række private erhverv er vokset væsentligt mere end bruttonationalproduktet (BNP) de seneste

Læs mere