AN HANG DE NORSKE JERNBANERS DRIFT TERMINEN 1 S-TE JULI 'E JUNI BERETNING KRISTIANIA KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUGI Ø CO.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AN HANG DE NORSKE JERNBANERS DRIFT TERMINEN 1 S-TE JULI 1898-30'E JUNI 1890. BERETNING KRISTIANIA. 1900. 1 KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUGI Ø CO."

Transkript

1 AN HANG BERETNING DE NORSKE JERNBANERS DRIFT TERMINEN 1 S-TE JULI 'E JUNI KRISTIANIA. 1 KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUGI Ø CO Pris : h r

2

3 Anhang til Beretning om de norske Jernbaners Drift Terminen

4 I ndhold. Regnskab for Statsbanernes Drift i Terminen Regnskaber for de enkelte Baner samt Balance af Fælleskassens Konti for Banernes Fonds og Fælleskassens øvrige Mellemværende med Banerne 9 Renteindtægter(-udgifter) af fælles Stationer og Værksteder 56 Specifikation over Materialbeholdningerne pr. 30te Juni Lønningsregulativ for Personalet ved Statsbanerne 62

5 R egnskab for Statsbanernes Drift i Terminen iste Juli 1898 til 3ote uni Indtægter*): A. Trafikindtaegter: I. Persontrafik ( ) II. Godstrafik )» TIL øvrige Trafikindtægter ( D )» B. Andre Indtægter: " oo) " II I. Dampskibsfart ) II. Renter» )» I ) Laan til Støren-Aamotbanens Drift... (» 52 7oo.00) ( IO ) >> Udgifter*): A. Driftsudgifter: I. Styrelsen ( ) H. Distrikterne : a. Iste Distrikt : Trafikafdelingen..,. ( ) Maskinafdelingen... (» ) Barieafdelingen ) Forskjellige Udgifter(» ) (» ) b. 2det Distrikt : Trafikafdelingen.... ffr ) Maskinafdelingen.. ( ) Baneafdelingen (» o) Forskjellige Udgifter(» ) C. 3die Distrikt: Trafikafdelingen.. ( ) Maskinafdelingen.. ( ) Baneafdelingen.. ( ) Forskjellige Udgifter(» 6 soo.00)» ) d. 4de Distrikt: Trafikafdelingen.... ( 276 zoo.00) Maskinafdelingen... (» ) Baneafdelingen (» ) Forskjellige Udgifter(» ) z ) » » ") >> D *) De i Parenthes anførte Tal er de budgetterede Beløb. **) Heri Udgifter ved Dampskibsfart ( ) I I MI

6 e. 5te Distrikt: Trafikafdelingen. ( Maskinafdelingen..(».roo.00) 44 Soo. 00) Baneafdelingen ) Forskjellige Udgifter(» )» ) I f. 6te Distrikt Trafikafdelingen.... ( ) Maskinafdelingen... (» ) Baneafdelingen» ) Forskjellige Udgifter(» ) ooa.00) g. 7de Distrikt: Trafikafdelingen.... (.ç ) Maskinafdelingen.. 383oo.00)» Baneafdelingen ( Forskjellige Udgifter(» 6o0.00) ) I B. Andre udgifter: I. Forrentning af fremmed Kapital: Smaalensbanen ( ) Kongsvingerbanen (» ) Kongsvinger-Flisenb.. (» ) Kristian ia -Drammenb. /46 soo.00) Drammen-Skienbanen. (» ) Drammen-Randsfjordb..(» ) Eidsvold-Ottabanen.... ( >>ii ) Hamar-Grundsetbanen.(» ) Grundset-Aamotbanen.» ) Støren-Aamotbanen.(» ) Trondhjem-Størenbanen(» ) Merakerbanen» ) Joederbanen 43oo.00) Bergen- Vossbanen» ) sand-byglandsfj ordb.(» ) ) Afsætning til Amortiseringsfonds: Smaalensbanen (Ki ) Kongsvingerbanen» ) Kristiania-Drammenb ) Drammen-Skienbanen.. (» ) Drammen-Randsfjordb..(» Si ) Hamar-Grundsetbanen.» ) Grundset-Aamotbanen. (» Jæderbanen (» jó00.00) (» ) >> Afsætning til Drifts- og Reservefonds: Smaalensbanen..... ( ) Kongsvingerbanen (» ) Kristiania-Drammenb.. (» ) Drammen-Skienbanen. (» ) Drammen-Randsfjordb (» ) Eidsvold-Ottabanen... (» ) Hamar-Grundsetbanen (. Is ) Grundset-Aamotbanen (» ) Trondhjem-Storenbanen» ) Merakerbanen Jæderbanen (» ) Bergen-Vossbanen (» ) ) » s s » s s »

7 Iv. Afsætning til Dividendefonds : Smaalensbanen ( ) K ongsvingerbanen (» ) Kongsvinger-Flisenb.. ( ) KristianiaL-Drammenb. ( ) Drammen-Randsfjordb (» ) Hamar-Grundsetbanen (» ) Trondhjem-Størenbanen( ) Merakerbanen» ) sand-byglandsfjordb (z ) ) h Hovedsum ( lo I I Specifikationer til foranstaaende Regnskab. Indtægter: ad A. I. Indtægter ved Persontrafik. Reisende Reisegods Post ad A. II. Indtægter ved Godstrafik. Fragtgods Ilgods Levende Dyr Kjøreredskaber ad A. III. øvrige Trafikindtægter. Telegrammer Leie af overliggende Gods ' Husleie Pakhusleie Tomteleie Bryggeleie jernbaneundersøgelsernes Bidrag for Administration m v I Hovedbanens Bidrag for Trafikrevision in. v Forskjellige Indtægter ad B. I. Indtægter ved Dampskibsfart («Spirillen» og.13ægna» paa Spirillen). Reisende Reisegods Post Fragtgods Ilgods Levende Dyr Kjøreredskaber

8 Smaalensbanen Kongsvingerbanen Kongsvinger-Flisenbanen Kristiania-Drammenbanen Drammen-Skienbanen Drammen -Randsfjordbanen Eidsvold-Ottabanen Hamar-Grundsetbanen Grundset-Aamotbanen Støren-Aamotbanen Trondhjem-Størenbanen Merakerbanen jæcierbanen. Bergen--Vossbanen ad B. I. Renteindtægter. ( ) ( - ) (».ri ) ( - ) (»./. soo.00) (» / )» - )» (» s soo.00)» (» ),) (» )» (» r )» (» )» (» )», (» / ) ))»»» ! 3! I ( 82 soo.00) Udgifter: ad A. I. Udgifter ved Styrelsen. Lønninger Bidrag til Dækkelse af Husleieudgifter 895 oo Reiseudgifter Reisestipendier Vedligehold af Administrationsbygningen samt dennes Kontorlokalers Opvarmning, Belysning og Renhold Andet Lokale med Belysning, Opvarmning, Renhold og Inventar Kontorudgifter, Trykningsomkostninger m. m Tilskud til Pensions- og Understøttelseskasserne Andel i Udgifter ved Regnskabsrevisionen II Do. - Do. - den tekniske Revision Budget o o II ad A. U. a. I. Trafikafdelingen Iste Distrikt. Distriktskontorets Personale (Løn og Diæt) Do. Lokale (Husleie, Belysning, Opvarmning, Renhold og Inventar), Do. øvrige Udgifter Stationernes Personale (Løn, Diæt og Beklædning) Do. Renhold, Opvarmning, Belysning, Inventar samt Afgifter Do,Kontorudgifter Togbetjeningen (Løn, Diæt og Beklædning) Vognenes Renhold, Opvarmning og Belysning Erstatning for tabt eller beskadiget Gods I Tilskud til Pensions- og Understøttelseskasserne, Tiertil kommer Andel i Udgifterne ved Fællesstationerne : Kristiania o Lillestrøm Charlottenberg I I

9 ad A. U. a. 2. Maskinafdelingen iste Distrikt. Fælleslønninger ved Distriktskontoret og Værkstedet øvrige Udgifter - Do. Do Herfra gaar, hvad nedenfor er indbefattet i Drift og Vedligehold af rullende Materiel, og hvad der er belastet andre Konti Budget o Vedligehold af Lokomotiver Do. - Vogne Personale til Lokomotivernes Drift Forbrugssager til Do. Do Personale til Vognenes Drift Forbrugssager til Do. Do IO Tilskud til Pensions- og Understøttelseskasserne ad A. II. a. 3. Baneafdelingen Iste Distrikt. Fælleslønninger og Diæt Distriktskontorets Lokaler I Do. øvrige Udgifter I I Vedligehold og Bevogtning af Linien med Telegraf Tilskud til Pensions- og Understøttelseskasserne io Afgift for Banedelen Rigsgrændsen-Charlottenberg ad A. II. b. I. Trafikafdelingen 2det Distrikt. Distriktskontorets Personale (Løn og Diæt) Do. Lokale m. m Do. øvrige Udgifter Stationernes Personale (Lon, Diæt og Beklædning) Do. Renhold, Opvarmning, Belysning, Inventar samt Afgifter Do. Kontorudgifter Togbetjeningen (Løn, Diæt og Beklædning) z Vognenes Renhold, Opvarmning og Belysning Erstatning for tabt eller beskadiget Gods Tilskud til Pensions- og Understøttelseskasserne ad A. U. b. 2. Maskinafdelingen 2det Distrikt. Fælleslønninger ved Distriktskontoret og Værkstedet øvrige Udgifter - Do - Do Herfra gaar, hvad nedenfor er indbefattet i Drift og Vedligehold af rullende Materiel, og hvad der er belastet andre Konti 8o Vedligehold af Lokomotiver Do. - Vogne Personale til Lokomotivernes Drift Forbrugssager til Do. Do Personale til Vognenes Drift Forbrugssager til Do. Do Tilskud til Pensions- og Understøttelseskasserne,

10 I ad A. II. b. 3. Baneafdelingen 2det Distrikt Fælleslønninger og Diæt Distriktskontorets Lokaler I Do. øvrige Udgifter I Vedligehold og Bevogtning af Linien med Telegraf Tilskud til Pensions- og Understøttelseskasserne Budget I ad A. II. C. 1. Trafikafdelingen 3die Distrikt. Distriktskontorets Personale (Løn og Diæt) Do. Lokaler in. m Do. øvrige Udgifter Stationernes Personale (Løn, Diæt og Beklædning) Do. Renhold, Opvarmning, Belysning, Inventar samt Afgifter Do. Kontorudgifter Togbetjeningen (Løn, Diæt og Beklædning) 6o Vognenes Renhold, Opvarmning og Belysning Erstatning for tabt eller beskadiget Gods 800.0o Tilskud til Pensions- og Understøttelseskasserne Hertil kommer Andel i Udgifterne ved Eidsvold Fællesstation ad A. II. C. 2. Maskinafdelingen 3die Distrikt. Fælleslønninger ved Distriktskontoret og Værkstedet øvrige Udgifter Do. - Do Herfra gaar, hvad nedenfor er indbefattet i Drift og Vedligehold af rullende Materiel, og hvad der er belastet andre Konti Vedligehold af Lokomotiver Do. - Vogne Personale til Lokomotivernes Drift Forbrugssager til Do. Do Personale til Vognenes Drift Forbrugssager til Do. Do Tilskud til Pensions- og Understøttelseskasserne ad A. II. C. 3. Baneafdelingen 3die Distrikt. Fælleslønninger og Diæt Distriktskontorets Lokaler I Do. øvrige Udgifter I 200,00 Vedligehold og Bevogtning af Linien med Telegraf Tilskud til Pensions- og Understøttelseskasserne ad A. II. d. I. Trafikafdelingen 4de Distrikt. Distriktskontorets Personale (Løn og Diæt) Do. Lokaler m. in Do. øvrige Udgifter Stationernes Personale (Lon, Diæt og Beklædning) Do. Renhold, Opvarmning, Belysning, Inventar samt Afgifter Do. Kontorudgifter

11 Togbetjeningen (Løn, Diæt og Beklædning) Vognenes Renhold, Opvarmning og Belysning Erstatning for tabt eller beskadiget Gods Tilskud til Pensions- og Understøttelseskasserne Budget Hertil kommer Andel i Udgifterne ved Storlien Fællesstation ad A. II. d. 2. Maskinafdelingen 4de Distrikt Fælleslønninger ved Distriktskontoret og Værkstedet øvrige Udgifter - Do. Do Herfra gaar, hvad nedenfor er indbefattet i Drift og Vedligehold af rullende Materiel, og hvad der er belastet andre Konti ioo oo Vedligehold af Lokomotiver Do. - Vogne Personale til Lokomotivernes Drift Forbrugssager til Do. Do Personale til Vognenes Drift Forbrugssager til Do. Do Tilskud til Pensions- og Understøttelseskasserne ad A. II. d. 3. Baneafdelingen 4de Distrikt Fælleslønninger og Diæt Distriktskontorets Lokaler Do. øvrige Udgifter o0.00 Vedligehold og Bevogtning af Linien med Telegraf Tilskud til Pensions- og Understøttelseskasserne Afgift for Banedelen Rigsgrændsen-Storlien ad A. II. e. I. Trafikafdelingen 5te Distrikt. Distriktskontorets Personale (Løn og Diæt) II Do. øvrige Udgifter Stationernes Personale (Løn, Diæt og Beklædning) Do. Renhold, Opvarmning, Belysning, Inventar samt Afgifter Do. Kontorudgifter Togbetjeningen (Lon, Diæt og Beklædning) Vognenes 4_:enhold, Opvarmning og Belysning I Erstatning for tabt eller beskadiget Gods Tilskud til Pensions- og Understøttelseskasserne I I I I0000 I ad A. II. e. 2. Maskinafdelingen 5te Distrikt Vedligehold af Lokomotiver Do. - Vogne Personale til Lokomotivernes Drift Forbrugssager til Do. Do Personale til Vognenes Drift I Forbrugssager til Do. Do Tilskud til Pensions- og Understøttelseskasserne oo

12 ad A. II. e. 3. Baneafdelingen 5te Distrikt. Vedligehold og Bevogtning af Linien med Telegraf Tilskud til Pensions- og Understøttelseskasserne Budget: I ad A. II. f. 1. Trafikafdelingen 6te Distrikt. Distriktskontorets Personale (Løn og Diæt) Do. øvrige Udgifter Stationernes Personale (Løn, Diæt og Beklædning) Do. Renhold, Opvarmning, Belysning, Inventar samt Afgifter II Do. Kontorudgifter Togbetjeningen (Lon, Diæt og Beklædning) Vognenes Renhold, Opvarmning og Belysning Erstatning for tabt eller beskadiget Gods Tilskud til Pensions- og Understøttelseskasserne ad A. II. f. 2. Maskinafdelingen 6te Distrikt. Vedligehold af Lokomotiver Do. - Vogne Personale til Lokomotivernes Drift Forbrugssager til Do. Do Personale til Vognenes Drift i Forbrugssager til Do. Do. I I Tilskud til Pensions- og Understøttelseskasserne i I IOI ad A. II. f. 3. Baneafdelingen 6te Distrikt Vedligehold og Bevogtning af Linien med Telegraf Tilskud til Pensions- og Understøttelseskasserne ad A. II. g. I. Trafikafdelingen 7de Distrikt. Distriktskontorets Personale (Løn og Diæt) II Do. øvrige Udgifter I i Stationernes Personale (Løn, Diæt og Beklædning) Do. Renhold, Opvarmning, Belysning, Inventar samt Afgifter Do. Kontorudgifter Togbetjeningen (Løn, Diæt og Beklædning) Vognenes Renhold, Opvarmning og Belysning i I Erstatning for tabt eller beskadiget Gods Tilskud til Pensions- og Understøttelseskasserne i ad A. II. g. 2. Maskinafdelingen 7de Distrikt. Vedligehold af Lokomotiver Do. - Vogne Personale til Lokomotivernes Drift Forbrugssager til Do. Do Personale til Vognenes Drift I 800.0o Forbrugssager til Do. Do Tilskud til Pensions- og Understøttelseskasserne ad A. II. g. 3. Baneafdelingen 7de Distrikt. Vedligehold og Bevogtning af Linien med Telegraf Tilskud til Pensions- og Understøttelseskasserne I i

13 Smaalensb Regnskaber for de enkelte Baner samt Balance af Fælleskassens Konti for Banernes Fonds og Fælleskassens øvrige Mellemværende med Banerne. Smaalensbanen. Indtægter: Persontrafik : Reisende Reisegods Post Godstrafik : Fragtgods Ilgods Levende Dyr Kjøreredskaber øvrige Trafikindtægter: Telegrammer Leie af overliggende Gods Husleie Pakbusleie Tomteleie Bryggeleie Forskjellige Indtægter Renter : Rente- og Amortisationsafgift for Leie af Lokomotiver og Vogne Renter af Station og Værksted m. m Do. ) Mellemværende I Udgifter: Andel i Styrelsens Udgifter Do. - i ste Distrikts Udgifter Trafikafdelingen Maskinafdelingen Baneafdelingen Forskjellige Udgifter o6.51 i Forrentning af fremmed Kapital : Renter af Laan : Hos Statskassen af 1892, Rest , 4 pct. i s Aar Do. af 1894, Rest , 3.5 pct. i I Aar Do. af 1896 og 1897, 3.1 pct. af i 5 29/80 Md. og i 1/2 Aar af Pantelaan i Jernbanetorvet 8 & 9, Kristiania, , 4.5 pct. i i Aar 2 I6o I Nettooverskud b

14 Smaalensb. der i Henhold til Kgl. Resol. af 3ote Septbr er afsat til : Amortiseringsfondet Drifts- og Reservefondet Dividendefondet Amortiseringsfondet, der efter ovenstaaende Afsætning for udgjorde er anvendt til Afskrivning paa Kapitalkonto : 50 Godsvogne, Af Drifts- og Reservefon det, der pr. Iste Juli 1898 udgjorde er i Terminen udredet: Andel i Erstatninger for Brandskader i Henhold til det Kgl. Departements Skrivelse af 9de Septbr i I Henhold til Storth. Besl. af 1898: Opførelse af Privet ved Kullebunden (Bevilgning ) Do. af Materialbod ved Askim (Bevilgning ) Do. af Vedskure ved Fredrikstad og Fredrikshald (Bevilgning 950.0o) Do. af Expeditionsrum ved Tistedalen (Bevilgning ) Oprenskningsarbeider, foranlediget ved en af Jernbanens Anlæg forvoldt Opstuvning af Vevelstadtjernet Merudgift i Forhold til det bevilgede og afsatte : Anskaffelse af 3 Stoppevogne med Dampkjedel: Endeligt Kostende Bevilgning(Storth.Besl.I897) Sporudvidelse ved Bækkelaget : Endeligt Kostende Bevilgning (Storth. Besl. 1897) I Desuden er a fs at til: I Henhold til Storth. Besl. af 1898: Anlæg at Telefonledning fra Ski til Mysen Do. af ny Vandledning ved Ski Anbringelse af Spor for Gjødseltransport ved Spydeberg Anlæg af ny Vandledning ved Mysen Opførelse af Overgangsbro ved Moss I Anskaffelse af et Lokomotiv Do. af to III Kl. Personbogievogne Andel i Udgifter ved Anlæg af Veiundergang ved Eidsberg,, Nybygning og Udvidelse ved Kornsjø Station 48 60o I Henhold til Kgl. Resol. af i5de August 1898: Andel *i Udgifter ved Tilveiebringelse af Lokaler for Statsbanernes Telegrafkurser I Resten tillagt ovenstaaende Afsætning for

15 Smaalensb samt som Indtægt: Mindreudgift i Forhold til det bevilgede og afsatte : Udvidelse af Brødremoen Grustag : Bevilgning (Storth. Besl. 1894) I Endeligt Kostende I Anlæg af Sidespor ved Kultomten paa Fredriksbald : Bevilgning (Storth. Besl. 5897) i Endeligt Kostende I Anbringelse af 7 Morseapparater m. v. : Bevilgning (Storth. Besl. 1897) Endeligt Kostende Anskaffelse af Dynamo til Ladning af Akkumulatorer for elektrisk Belysning af Smaalensbanens Nattog : Bevilgning (Storth. Besl. 1897) Endeligt Kostende Anbringelse af Vandstænder ved Sarpsborg: Bevilgning (Storth. Besl. 1897) Endeligt Kostende I udgjør saaledes Fondets Beholdning pr. 3ote Juni Af Dividende fo ndet, der med ovenstaaende Afsætning for udgjør uddeles i Henhold til Kgl. Resol. af 3ote Septbr som Udbytte 0.7 pct. af Aktiekapitalen, 28 Ho i00.00 med *) udgjør saaledes Fondets Beholdning pr. 3ote Juni Resten Hovedbogen udviser pr. 3ote Juni 1899 som Aktiva: Banen med Tilbehør og andre Eiendomme : Det oprindelige Anlæg Senere Udvidelser og Forbedringer : B etalt e pr. 30te Juni 1898 s Tilkommer i : Udvidelse af Brødremoen Grustag, 1894 I Anskaffelse af 3 Stoppevogne med Dampkjedel, *) Heraf til Statskassen: Af dens egne Aktier, uindløste Aktier, hvoraf Statskassen midlertidig hæver Udbytte, Aktier tilhørende Amortisationsfondet for uopsigelige Statsobligationer, til Kommuner og Private af Aktiebeløb

16 Smaalensb. Sporudvidelse ved Bækkelaget, Sidespor paa Kultomten ved Fredriksbald, Morseapparater m. v., 1897 Dynamo til Ladning af Akkumulatorer for elektrisk Belysning af Smaalensbanens Nattog, 1897 Vandstænder m. v., Sarpsborg, Materialbod ved Askim, I Ved Afskrivning paa Kapitalkonto (se nedenfor) Kapitalkonto pr. 3ote Juni 1898: 5 0 Godsvogne, Andel i Banernes Kontorbygning, Jernbanetorvet 8 & 9, Kristiania, Godsbogievogne, Udvidelse af Sporanordningen ved Fredrikstad, 1895 II I II Kl. Bogiepassagervogn, Tilkommer i : Lokomotivdreieskive ved Kristiania Station, I Lokomotiv, Lokomotiver, i Afskrevet i : 50 Godsvogne, I Paabegyndte Arbeider, der skulle posteres paa Kapitalkonto *) Tilgodehavende hos Statsbanernes Fælleskasse : Konto for Banernes Fonds : Banens egne Fonds (se nedenfor) Konto for andet Mellemværende I Sum Aktiva s) Belobet vedkommende paabegyndte Arbeider, der skulle posteres paa Kapitalkonto, fordeler sig saaledes : Aar. Bevilget. Belob. Fortsættelse af Arbeidet med Anlæg af en Kai udenfor Grønlien Anskaffelse af 3 Personbogievogne Medgaaet pr. 3ote Juni

17 Kongsvingerb Passiva: Aktiekapital 28 i io Betalte Udvidelser og Forbedringer Laan vedkommende Udvidelser og Forbedringer : I Hos Statskassen af x Do. " x Do. x 1896 og Mod Pant i Jernbanetorvet 8 & 9, Kristiania 48 Gjenstaaende af Bevilgninger til Arbeider for Reservefondets Regning Uafhentet Aktieudbytte 000.0o *) Sum Passiva Aktiva overstiger Passiva med der tilsvarer Summen af Fondene : Drifts- og Reservefondet Dividendefondet i8" Kongsvingerbanen, Indtægter: Persontrafik: Reisende Reisegods Post Godstrafik: Fragtgods Ilgods Levende Dyr II Kjøreredskaber I Beløbet vedkommende gjenstaaende Arbeider for Reservefondets Regning fordeler sig saaledes: Bevilget. pr. 3ote Juni Sløifning af Niveauovergange Overdækning af Kulbeholdninger Anlæg af Centralvexel med Signalapparater ved Bækkelaget, Lian og Oppegaard Do. af Sidespor for Gjødseltransport ved Vestby Do. af Telefonledning fra Ski til Mysen Do. af ny Vandledning ved Ski Anbringelse af Spor for Gjødseltransport ved Spydeberg Anlæg af ny Vandledning ved Mysen Opførelse af Overgangsbro ved Moss Anskaffelse af et Lokomotiv Do. af 2 III Kl. Personbogievogne Andel i Udgifter ved Anlæg af Veiundergang ved Eidsberg Nybygning og Udvidelse ved Kornsjø Andel i Udgifter ved Tilveiebringelse af Lokaler for Statsbanernes Telegrafkurser (Kgl. Resol. af 15de August 1898 Aar Belob I I I I Medgaaet I I Gjenstaaende JO I

18 Kongsvingerb. øvrige Trafikindtægter : Telegrammer Leie af overliggende Gods s Husleie Tomteleie Bryggeleie Forskjellige Indtægter Renter af Mellemværende I Andel i Styrelsens Udgifter Do. - Iste Distrikts Udgifter Trafikafdelingen Maskinafdelingen.. Baneafdelingen Forskjellige Udgifter Udgifter: Forrentning af fremmed Kapital : Rente- og Amortisationsafgift for Leie af Lokomotiver og Vogne Renter af Station og Værksted m. m Do.» Laan: Hos Statskassen af 5892, Rest , 4 pct. i s Aar Kr Do. af 1894, Rest pct. i Aar s Pantelaan i Jernbanetorvet 8 & 9, Kristiania, , 4.5 pct. i I Aar I Nettooverskud der i Henhold til Kgl. Resol. af 3ote Septbr er afsat til: Amortiseringsfondet Drifts- og Reservefondet Dividendefondet Am o rt is erin gsfon de t, der efter ovenstaaende Afsætning for udgjorde er anvendt til Afskrivning paa Kapitalkonto : Andel i nyt Værksted, Af D r i ft s- og Rese ry efondet, der pr. Iste Juli 5898 udgjorde er i Terminen udrede t: Andel i Erstatninger for Brandskader i Henhold til det Kgl. Departements Skrivelse af 9de Septbr I Henhold til Storth. Besl. af 5898: Udvidelse af Sidespor for Nerdrumstranden (Bevilgning ) Do. af Godshuset ved Skarnæs (Bevilgning ) Anbringelse af gjennemgaaende Sidespor ved Skotterud (Bevilgning )

19 Kongsvingerb Desuden er afsat til : I Henhold til Storth. Besl. af 7de Mai 1898: Udvidelse af Platformen ved Aarnes Sporudvidelse ved Magnor Anskaffelse af et Lokomotiv Do. af 3 Personbogievogne og 2 Stoppevogne Do. af 6o Godsvogne Bidrag til Opførelse af ny Lokomotivremisse ved Lillestrøm I Henhold til Storth. Besl. af I Ite Juni 1898: Anskaffelse af 95 N-Vogne og 35 G -Vogne I Henhold til Kgl. Resol. af I5de August 1898: Andel i Udgifter ved Tilveiebringelse af Lokale for Statsbanernes Telegrafkurser tillagt ovenstaaende Afsætning for samt som Indtægt : Mindreudgift i Forhold til det bevilgede og afsatte : Sporudvidelse for Gjødseltransport ved Fetsund : Bevilgning (Storth. Besl. 1897) Endeligt Kostende I Andel i Dampkjedel for Opvarmning af Vogne : Bevilgning (Storth. Besl. 1897) Endeligt Kostende Resten udgjør saaledes Fondets Beholdning pr. 3ote Juni Af D iv iden de fon det, der med ovenstaaende Afsætning for udgjør uddeles i Henhold til Kgl. Resol. af 3ote Septbr som Udbytte 2.7 pct. af Aktiekapitalen, med *) udgjør saaledes Fondets Beholdning pr. 3ote juni Resten Hovedbogen udviser pr. 3ote Juni 1899 som Aktiva: Banen med Tilbehør og andre Ejendomme: Det oprindelige Anlæg Senere Udvidelser og Forbedringer B et alt e pr. 3ote Juni 1898 i *) Heraf til Statskassen Af dens egne Aktier uindloste Aktier, hvoraf Statskassen midlertidig hæver Udbytte, I » Aktier tilhørende Amortisationsfondet for uopsigelige Statsobligationer, til Kommuner og Private af Aktiebeløb

20 kongsvingerb. Tilkommer i : Sporudvidelse for Gjødseltransport ved Fetsund, 1897 Udvidelse af Sidespor ved Nerdrumstranden, 1898 Do. af Godshuset ved Skarnæs, Gjennemgaaende Sidespor ved Skotterud, 1898 I Ved AfskrivningpaaKapitalkonto (se nedenfor) Kap italkonto pr. 3ote juni 1898: Ombygning af Fetsund Bro, Andel i nyt Værksted, 1891 (Rest) Do. i Banernes Kontorbygning, jernbanetorvet 8 & 9, Kristiania, Godsbogievogne, Godsvogne, Afskrevet i : Andel i nyt Værksted, Tilgodehavende hos Statsbanernes Fælleskasse : Konto for Banernes Fonds : Banens egne Fonds (se nedenfor) 493 3E Konto for andet Mellemværende I Sum Aktiva ro Passiva: Aktiekapital Betalte Udvidelser og Forbedringer I Laan vedkommende Udvidelser og Forbedringer : Hos Statskassen af I. Do.» Mod Pant i jernbanetorvet 8 & 9, Kristiania Gjenstaaende af Bevilgninger til Arbeider for Reservefondets Regning *) *) Beløbet vedkommende gjenstaaende Arbeider for Reservefondets Regning fordeler sig saaledes : Bevilget. pr. 3ote juni Udvidelse af Platformen ved Aarnæs Sporudvidelse ved Magnor Anskaffelse af I Lokomotiv Do. af 3 Personbogievogne og 2 Stoppevogne Do. af 6o Godsvogne Bidrag til Opførelse af ny Lokomotivremisse ved Lillestrøm Anskaffelse af 130 Godsvogne Andel i Udgifter ved Tilveiebringelse af Lokaler for Statsbanernes Telegrafkurser (Kgl. Resol. af 15de August 1898) Aar. Beløb Medgaaet. Gjenstaaende I go

21 Kongsv.-Flisenb Uafhentet Aktieudbytte Sum Passiva Aktiva overstiger Passiva med der tilsvarer Summen af Fondene : Drifts- og Reservefondet Dividendefondet Kongsvinger-Flisenbanen. Indtægter: Persontrafik : Reisende Reisegods Post Godstrafik: Fragtgods Ilgods Levende Dyr I Kjøreredskaber øvrige Trafikindtægter: Telegrammer Leie af overliggende Gods Husleie Tomteleie Forskjellige Indtægter Renter: Rente- og Amortisationsafgift for Leie af Lokomotiver og Vogne Renter af Station og Værksted m. m I I Udgifter: Andel i Styrelsens Udgifter Do. - Iste Distrikts Udgifter : Trafikafdelingen Maskinafdelingen Baneafdelingen Forskjellige Udgifter Forrentning af fremmed Kapital: Renter af Mellemværende Nettooverskud der er indbetalt i Statskassen med Fradrag af som Andel i Erstatninger for Brandskader i Henhold til det Kgl. Departements Skrivelse af 9de Septbr

22 ania-drimenb. Hovedbogen udviser pr. 30te Juni 1899 som Aktiva: Banen med Tilbehør og andre Eiendomme : Det oprindelige Anlæg Andel i Udgifter ved Tilveiebringelse af Lokaler for Statsbanernes Telegrafkurser (Kgl. Resol. af 15de August ) Sum Aktiva Passiva: Statskassens Tilskud Tilskud fra Kommuner (uden Andel i eventuelt Overskud) Statsbanernes Fælleskasse Sum Passiva Kristiania-Drammenbanen. Indtægter: Persontrafik: Reisende Reisegods Post Godstrafik : Fragtgods Ilgods Levende Dyr Kjøreredskaber øvrige Trafikindtægter: Telegrammer Leie af overliggende Gods Husleie Tomteleie Bryggeleie Forskjellige Indtægter i Renter af Mellemværende I Udgifter: Andel i Styrelsens Udgifter Do. - 2det Distrikts Udgifter : Trafikafdelingen Maskinafdelingen Baneafdelingen Forskjellige Udgifter

23 .ania Dr.menb Forrentning af fremmed Kapital : Rente- og Amortisationsafgift for Leie af Lokomotiver og Vogne xi Renter af Station og Værksted m. m Do.» Lam: Det konverterede Anlægslaan 4 pct. i 1/2 Aar af og i '/2 Aar af Hos Statskassen af 1891, 750 moo, 3.6 pct. i I Aar Do. af 1892, Rest , 4 pct. i I Aar Do. af 1894, Rest , 3.5 pct. i I Aar Do. af 1895, Rest , pct. i I Aar Do. af 1896 og 97, 3.1 pct. af i 4 18/30 Md., af i ill/so Md. og af i 1/2 Aar Hos Fælleskassen, , 4 pct. i I Aar i Pantelaan i Jernbanetorvet 8 & 9, Kristiania, , 4.5 pct. i I Aar Nettooverskud der i Henhold til Kgl. Resol. af 3ote Septbr er afsat til : Amortiseringsfondet Drifts- og Reservefondet Dividendefondet Am ortiser in gsfondet, der efter ovenstaaende Afsætning for udgjorde er anvendt til Afskrivning paa følgende Kapitalkonti : Udvidelse af Kristiania Station V, 1892 Anlæg af Smedie, Drammen, 1895 Rum for Udlevering af Reisegods, Kristiania V, Elektrisk Belysning, Kristiania V, 1897 Anskaffelse af Vogne I Af Drifts- o g R es erv efondet, der pr. iste Juli 1898 udgjorde er i Terminen udredet: Andel i Erstatninger for Brandskader i Henhold til det Kgl. Departements Skrivelse af 9de Septbr I Henhold til Storth. Besl. af 17de Marts 1898: Andel i Udgifterne ved Erhvervelse af en Tomt ved Drammen Merudgift i Forhold til det bevilgede og afsatte : Anbringelse af 2 Indkjørselssemaforer, Heggedal: Endeligt Kostende I Bevilgning (Storth.Besl. 894)i

24 ania-dr.menb. Opførelse af et Bryggerhus ved Heggedal: Endeligt Kostende Bevilgning(Storth.Bes1.5896) Planering af Værkstedstomten, Drammen : Endeligt Kostende Bevil gning(storth.bes1.5897) Anskaffelse af 3 Personbogievogne til Udbytning af 6 ældre korte Vogne: Endeligt Kostende Bevilgning(Storth.Bes1.1897) ,63 I I I Henhold til Storth. Besl. af 7de Mai 1898 er afsat til: Udvidelse af Lastetomt og Spor ved Asker Anskaffelse af 3 Personbogievogne og 2 Stoppevogne Opførelse af Expeditionshus m. v., Stabæk Holdeplads I I Resten tillagt ovenstaaende Afsætning for samt som Indtægt: Mindreudgift i Forhold til det bevilgede og afsatte : Udvidelse af Lokomotivremissen, Drammen: Bevilgning (Storth. Besl. 1897) Endeligt Kostende udgjør saaledes Fondets Beholdning pr. 3ote Juni Af Divi dendefondet, der med ovenstaaende Afsætning for udgjør uddeles i Henhold til Kgl. Resol. af 3ote Septbr som Udbytte 2.0 pct. af Aktiekapitalen, med 5) udgjør saaledes Fondets Beholdning pr. 30te Juni Resten *) Heraf til Statskassen : Af dens egne Aktier, I » uindløste Aktier, hvoraf Statskassen midlertidig hæver Udbytte, » Aktier, tilhørende Amortisationsfondet for uopsigelige Statsobligationer, til Kommuner og Private af Aktiebeløb

25 ania-dr.menb Flovedbogen udviser pr. 3Ote Juni 1899 soin Aktiva: Banen med Tilbehør og andre Ejendomme: Det oprindelige Anlæg Senere Udvidelser og Forbedringer: B e t al t e pr. 3Ote Juni i8g8 i Tilkommer i : 2 Indkjørselssemaforer, Heggedal, I Bryggerhus ved Heggedal, Udvidelse af Lokomotivremissen, Drammen, Planering af Værkstedstomten, Drammen, Anskaffelse af 3 Personhogievogne, Ved Afskrivning paa Kapitalkonto (se nedenfor) '3' I Kapitalkonto pr. 3Ote Juni 1898: Erhvervelse af Hjortnæsbugten Anskaffelse af Vogne (Rest) io Andel i Banernes Kontorbygning, Jernbanetorvet 8 & 9, Kristiania, Indkjøb afengens Gade 12, Kristiania, i Do. af Munkedamsveien 26 Do Do. Do. 22&24 Do Do.» Do. 35b&37b Do Udvidelse og forandret Indredning af Kristianja Station samt Indlægning af elektrisk Belysning sammesteds, Anlæg af Smedje i I)rammen, 1895, Andel Anskaffelse af Godsvogne, Tilveiebringelse af et Rum for Udlevering af Reisegods og Opbevaring af Frimærkegods ved Kristiania Station, Anbringelse af elektrisk Belysning i Vestibulen, Toghallen og delvis Stationstomten ved Kristiania Station, Anskaffelse af i Lokomotiv, i Tilkommer i : Anskaffelse af 2 Personhogievogne, ! Læsserampe ved Kristiania Station, 5897 I Rum for Udlevering af Reisegods (Bevilgning Storth. Besl. I7de Marts 1898, ) r Afskrevet i : Anskaffelse af Vogne Udvidelse af Kristiania Station V, Anlæg afsmedie, Drammen,

26 ania-dr.menb. Rum for Udlevering af Reisegods, Kristiania V, Elektrisk Belysning, Kristiania V, I Paabegyndt Arbeide, der skal posteres paa Kapitalkonto : Udarbejdelse af Plan og Overslag for Anlæg af Dobbeltspor mellem Kristiania og Sandviken (Bevilgning so 000.0o) Tilgodehavende hos Statsbanernes Fælleskasse : Konto for Banernes Fonds Banens egne Fonds (se nedenfor) Konto for andet Mellemværende Sum Aktiva Passiva: Aktiekapital Betalte Udvidelser og Forbedringer I Laan vedkommende Banens Anlæg samt vedkommende Udvidelser og Forbedringer : Ved Behrens & Söhne, Io Hos Statskassen af o » Do.» » Do., Do Do og Mod Pant i Jernbanetorvet 8 & 9, Kristiania Gjenstaaende af Bevilgninger til Arbeider for Reservefondets Regning Uafhentet Aktieudbytte Uhævede Obligationsrenter ) L Sum Passiva *) Beløbet vedkommende gjenstaaende Arbeider for Reservefondets Regning fordeler sig saaledes : Bevilget. pr. 3ote Juni Anlæg af Spor og Kjørevei paa de opfyldte Dele af Hjortnzesbugten Anbringelse af en Overgangsbro mellem Skarpsno og Bygdø Forlængelse og Overbygning af en Godshusplatform, Kristiania Opførelse af et Vognskur i Kristiania Overtækning af Kulbeholdninger Opførelse af Priveter ved Stabæk og Slæpenden Bidrag til Oparbeidelse af Vei til Røken Jernbanestation Udvidelse af Lastetomt og Spor ved Asker Station Anskaffelse af 3 Personbogievogne og 2 Stoppevogne Opførelse af Expeditionshus in. v. ved Stabæk Holdeplads Aar Beløb I I Medgaaet. Gjenstaaende ! o8-.6o ! I I o.81

27 Dr.rnen-Skienb Aktiva overstiger Passiva med der tilsvarer Summen af Fondene : Drifts- og Reservefondet Dividendefondet Drammen--Skienbanen. Indtægter: Persontrafik Reisende Reisegods Post Godstrafik Fragtgods Ilgods Levende Dyr Kjøreredskaber øvrige Trafikindtægter: Telegrammer Leie af overliggende Gods I Husleie Tomteleie Bryggeleie Forskjellige Indtægter Renter af Station og Værksted m. m I Udgifter: Andel i Styrelsens Udgifter Do. - 2det Distrikts Udgifter : Trafikafdelingen Maskinafdelingen Baneafdelingen Forskjellige Udgifter Forrentning af fremmed Kapital : Rente- og Amortisationsafgift for Leie af Lokomotiver og Vogne Renter af Laan : Hos Statskassen af 5894, Rest , 3.5 pct. i I Aar Do. af 1895, pct. af Kr i I Aar Pantelaan i Jernbanetorvet 8 & Kristiania, 4.5 pct. af i I Aar I Renter af Mellemværende Nettooverskud Kr,

28 Dr.men----Skienb. der i Henhold til Kgl. Resol. af 3ote Septbr er afsat til : Amortiseringsfondet Drifts- og Reservefondet !! Am or tis er ing sfond e t, der efter ovenstaaende A fsætning for udgjorde er anvendt til Afskrivning paa Kapitalkonto : Fjeldrenskninger langs Farrisvandet, Af. D rifts- og R es erv efon de t, der pr. iste Juli 1898 udgjorde er i Terminen udredet: Andel i Erstatninger for Brandskader i Henhold til det Kgl. Departements Skrivelse af 9de Septbr I Henhold til Storth. Besl. af i7de Marts 5898: Andel i Udgifter ved Indkjob af en Tomt ved Drammen.I Merudgift i Forhold til det bevilgede og afsatte : Anlæg af Vandledning ved Galleberg : Endeligt Kostende Bevilgning (Storth. Besl. 1895) Resten tillagt ovenstaaende Afsætning for samt som Indtægt : Mindreudgift i Forhold til det bevilgede og afsatte : Opførelse af Bryggerhus og Vedskur ved Adal *) : Bevilgning (Storth. Besl. 1896) r Endeligt Kostende i udgjør saaledes Fondets Beholdning pr. 3ote Juni Hovedbogen udviser pr. 3ote Juni 1899 som Aktiva: Banen med Tilbehør og andre Eiendomme : Det oprindelige Anlæg Senere Udvidelser og Forbedringer : Bet alte pr. 3ote Juni Tilkommer i : Vandledning til Galleberg, Ved Afskrivning paa Kapitalkonto (se nedenfor) 8o00.00 II *) Det medgaaede Belo]) vedkommer kun Vedskuret, idet den Del af Bevilgningen, der tilsvarer Overslagssummen for Bryggerhuset ( 800,00) i Henhold til det Kgl. Departements Skrivelse af 2 'de Juli 1898, ikke bliver at anvende.

29 Dr.men-Skienb Kapitalkonto pr. 30te juni. 1898: Fjeldrenskninger langs Farris. vandet, Personbogievogne, Andel i Banernes Kontorbygfling, Jernbanetorvet 8 & 9, Kristiania, Rullende Materiel for Strækningen Eidanger-Brevik, Tilkommer i : 3 Personbogievogne, I Lokomotiv, Personbogievogne, Forlængelse af Læssespor ved Sande (Bevilgning ) " o Afskrevet i : Fjeldrenskninger langs Farrisvandet Paabegyndte Arbeider, der skulle posteres paa Kapitalkonto Tilgodehavende hos Statsbanernes Fælleskasse : Konto for Banernes Fonds : Drifts- og Reservefondet Konto for andet Mellemværende ) Sum Aktiva Passiva: Aktiekapital Kr, Tilskud fra Kommuner (Uden Vederlag i Aktier) oo Betalte Udvidelser og Forbedringer Laan vedkommende Udvidelser og Forbedringer : Hos Statskassen af Do.» Mod Pant i Jernbanetorvet 8 & 9, Kristiania *) Beløbet vedkommende paabegyndte Arbeider, der skulle posteres paa Kapitalkonto, fordeler sig saaledes : Opførelse af Vedskur ved Galleberg Anlæg af nyt Samlebassin for Vandforsyningen til Skoppum Do. af Stikspor og Vedskur ved Barkaaker Opførelse af ny Læsseplatform i Larvik Spor- og Tomteudvidelse ved Aaklungen Aar Bevilget. Beløb I I I Medgaaet pr. 3ote Juni d I

30 Dr.men-Randsfjb Gjenstaaende af Bevilgninger til Arbeider for Reservefondets Regning **) Uafhentet Aktieudbytte I Soin Passiva Aktiva overstiger Passiva med der tilsvarer Drifts- og Reservefondet. Drammen-Randsfjordbanen. Indtægter: Persontrafik: Reisende Reisegods Post Godstrafik : Fragtgods Ilgods Levende Dyr Kjøreredskaber øvrige Trafikindtægter Telegrammer Leie af overliggende Gods Husleie Tomteleie Bryggeleie Forskjellige Indtægter oor.6o Indtægter ved Dampskibsfart Renter : Rente- og Amortisationsafgift for Leie af Lokomotiver og Vogne Renter af Station og Værksted ni. m I Do.» Mellemværende M *) Belobet vedkommende gjenstaaende Arbeider for Reservefondets Regning fordeler sig saaledes Bevilget. pr. 30te Juni Aar. Beløb. Medgaaet. Gjenstaaende. Oprettelse af et Stoppested ved Ekenæs Vogterbolig Anbringelse af et gjennemgaaende Sidespor og af Telegraf ved Raastad 1892 I Anlæg af Vandledning til Jarlsberg Points I Opførelse af Vogterbolig ved Do

31 Dr.men-Randsfjb Udgifter: Andel i Styrelsens Udgifter Do. - 2det Distrikts Udgifter : Trafikafdelingen Maskinafdelingen Baneafdelingen Forskjellige Udgifter *) Forrentning af fremmed Kapital: Renter af Laan : Hos Statskassen af 1892, Rest , 4 pct. i i Aar Do. af 1884, Rest , 3.5 pct. i I Aar Do. af 1895, Rest , pct i I Aar Do. af 1896 & 97, 3.1 pct. af i 0 1 /3o Md. og af i 1/2 Aar Hos Fælleskassen 4 pct. af i I Aar Pantelaan i Jernbanetorvet 8 & 9, Kristiania, 4.5 pct. af i I Aar I Nettooverskud der i Henhold til Kgl. Resol. af 30te Septbr er afsat til: Amortiseringsfondet Drifts- og Reservefondet Dividendefondet A mor tis eringsfo ndet, der efter ovenstaaende Afsætning for udgjorde er anvendt til Afskrivning paa følgende Kapitalkonti : Udbytning af Axler i ældre Godsvogne, 1895 ' Opførelse af en Smedie, Drammen, 1895, Andel Anskaffelse af Vogne Af Drifts- og Reservefondet, der pr. Iste Juli 1898 udgjorde er i Terminen udred et: Andel i Erstatninger for Brandskader i Henhold til det Kgl. Departements Skrivelse af 9de Septbr I Henhold til Storth. Besl. af 17de Marts 1898: Indkjøb af en Tomt ved Drammen Station, Andel I Anskaffelse af 2 Lokomotiver (Bevilgning Storth. Besl. 1898, 76 oco.00) Merudgift i Forhold til det bevilgede og afsatte : Udvidelse af Lastetomten ved Skollenborg : Endeligt Kostende Bevilgning (Storth. Besl. 1896) Sporudvidelse m. v., Darbu : Endeligt Kostende Bevilgning (Storth. Besl. 1897) *) Heraf Udgifter ved Dampskibsfart

Anhang. Beretning om de norske Jernhaners Drift. Terminen 1886 87. til

Anhang. Beretning om de norske Jernhaners Drift. Terminen 1886 87. til Anhang til Beretning om de norske Jernhaners Drift Terminen 1886 87. ndhold. Kontrakter vedkommende Statsbanernes Drift og deres gjensidige Forhold: Regler for Fordeling af Trafikdistrikternes Udgifter

Læs mere

Anhang. til. Terminen Indhold.

Anhang. til. Terminen Indhold. Anhang til Beretning om de norske Jernbaners Drift Terminen 1901-1902. Indhold. Regnskab for Statsbanernes Drift i Terminen 1901-1902 2 Regnskaber for de enkelte Baner samt Balance af Fælleskassens Konti

Læs mere

C. Den med Universitetet forbundne Legatmasse.

C. Den med Universitetet forbundne Legatmasse. 286 Økonomieke Anliggender 1885 1886. Ligeledes bifaldt Ministeriet under s. D., efter Indstilling fra Konsitorium. at Konsistoriums Normalsilm for Fiuansaaret 1885 86 paa Grund af de betydelige Trykniugsudgifter

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 4 FREDENSGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 4 FREDENSGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 63.103. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Regnskab Regnskab Budget Budget 2010 2011 2011 2012 NOTE t. euro Euro t. euro t. euro

Regnskab Regnskab Budget Budget 2010 2011 2011 2012 NOTE t. euro Euro t. euro t. euro Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2011 2010 2011 2011 2012 NOTE t. euro Euro t. euro t. euro Indtægter 1 Tilskud Grænseforeningen

Læs mere

HUMLEBÆK BOLIGSELSKAB. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd. 406)

HUMLEBÆK BOLIGSELSKAB. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd. 406) Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HUMLEBÆK BOLIGSELSKAB EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Balance pr. 31/12 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendt regnskabspraksis Side 3 Påtegning bestyrelsen 4 Revisionspåtegning

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 18.627. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ballerupvej Albertslund CVR-nr Årsrapport regnskabsår

Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ballerupvej Albertslund CVR-nr Årsrapport regnskabsår Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ballerupvej 25 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2007 2. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2011/12 AFD 4 FREDENSGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2011/12 AFD 4 FREDENSGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 252.260. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2011/12 2011/12

Læs mere

Bilag 17. Økonomiudvalget (1.000 kr.)

Bilag 17. Økonomiudvalget (1.000 kr.) Økonomiudvalget (1.000 kr.) Grunde 3.373 3.373 Bygninger 709 3.423 Tekniske anlæg 45.056 38.849 Inventar 66.193 82.474 Aktiver under opførelse 16.481 25.044 Materielle anlægsaktiver 131.813 153.164 Immaterielle

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 24 SKEJBYPARKEN

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 24 SKEJBYPARKEN Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 11.828. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række 71. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SPARERANKER I AARET 1902. (Statistique des caisses d'épargne pour l'année 1902.) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA.

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 5 MEJLGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 5 MEJLGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 51.098. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor.

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. Definition af årsrapport intern, forretning Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. 1. Forkortelser anvendt i definitionen 2.

Læs mere

Lejerbo Gl. Køge Landevej Valby. Tlf

Lejerbo Gl. Køge Landevej Valby. Tlf 2016 ÅRET I TAL Udgiver Året i tal 2016 er udgivet af Lejerbo i april 2017, som bilag til Lejerbos årsmagasin 2016. Tekst og grafisk tilrettelægning af Lejerbo Kommunikation. Lejerbo Gl. Køge Landevej

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Generaldirektoratet for de Danske Statsbaner, i varetægt hos Banestyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Generaldirektoratet for de Danske Statsbaner, i varetægt hos Banestyrelsen Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Generaldirektoratet for de Danske Statsbaner, i varetægt hos Banestyrelsen I medfør af 7 i Rigsarkivets bekendtgørelse

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

Lejerbo Gl. Køge Landevej Valby. Tlf

Lejerbo Gl. Køge Landevej Valby. Tlf 2015 Året i tal Udgiver Året i tal 2015 er udgivet af Lejerbo i april 2016, som bilag til Lejerbos årsmagasin 2015. Tekst og grafisk tilrettelægning af Lejerbo Kommunikation. Lejerbo Gl. Køge Landevej

Læs mere

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2006-31/12 2006

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2006-31/12 2006 Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2006-31/12 2006 Balance pr. 31/12 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendt regnskabspraksis 1 Påtegning bestyrelsen 2 Revisionspåtegning 3

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 9 MUNKEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 9 MUNKEGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 61.527. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 26 Åpark Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 26 Åpark Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 1.359.203. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række,

Norges officielle Statistik, Anden Række, Norges officielle Statistik, Anden Række, (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No. 1. Skolestatistik 1879, 1880 ( Statistique de l'instruction publique, volumes.) A.. Fattigstatistik

Læs mere

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0272 LBF-nr.: 940 Kommunenr.: 157

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0272 LBF-nr.: 940 Kommunenr.: 157 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0272 LBF-nr.: 940 Kommunenr.: 157 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Foreningen til opførelse af billige boliger i Gentofte Komm

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 12 KIRSEBÆRHAVEN

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 12 KIRSEBÆRHAVEN Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 148.203. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 26 Åpark Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 26 Åpark Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 112.573. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Specifikationer til årsrapporten samt skattemæssige oplysninger

Specifikationer til årsrapporten samt skattemæssige oplysninger Specifikationer til årsrapporten samt skattemæssige oplysninger for 2015 oplysninger for 2014 Indhold Ledelsens erklæring 2 Specificeret resultatopgørelse for 2015 3 Specifikationer til resultatopgørelsen

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 17 MINDEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 17 MINDEGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 40.081. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge (CVR-nr. 47 49 97 12) Årsrapport for 2015 Godkendt på vandværkets generalforsamling den / 2016 Galoche Allé 6 4600 Køge T:

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 25 CHRISTIANSHØJ

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 25 CHRISTIANSHØJ Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 218.723. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 8 VESTERGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 8 VESTERGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 51.742. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Rørby-Årby Vandværk I/S

Rørby-Årby Vandværk I/S Årsrapport 2014 Resultatopgørelse for 01.01.2014-31.12.2014 Balance pr. 31.12.2014 Budget år 2015 Resultatopgørelse for perioden 01.01.14-31.12.14 Note 2014 2013 1 Nettoomsætning 1.039.286 922.293 2 Produktionsomkostninger

Læs mere

Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012

Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012 NOTE t. euro Euro t. euro t. euro Indtægter 1 Tilskud fra den danske stat 3.243 3.243.000 3.243 3.370 2 Offentlige tyske tilskud 367 359.041

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig

Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2013 Regnskab Regnskab Budget Budget 2012 2013 2013 2014 Note t. euro Euro t. euro t. euro

Læs mere

Mølleå Division. Divisions Rådsmøde. 09. april 2013. Kl. 18.00

Mølleå Division. Divisions Rådsmøde. 09. april 2013. Kl. 18.00 Mølleå Division Divisions Rådsmøde 09. april 2013 Kl. 18.00 Kære deltager i divisionsrådsmødet Program for aftenen Havarthigården Havarthivej 6 2840 Holte DAGSORDEN Valg. Forslag vedrørende dagsordenens

Læs mere

Mysen 2014 IRN. Standardisert bønnetidstabell. Dekningsområde. Org.No: 982 842 840. Storgaten 39 (5.etg.) N 0183 Oslo NORWAY. Email: post@irn.

Mysen 2014 IRN. Standardisert bønnetidstabell. Dekningsområde. Org.No: 982 842 840. Storgaten 39 (5.etg.) N 0183 Oslo NORWAY. Email: post@irn. 2014 Dekningsområde 48 Oppegård Enebakk 42 Ski ømskog Ås Trøgstad 36 Hobøl Vestby Spydeberg Askim 59 o N 30.00 Våler Skiptvet Eidsberg Marker 24 åde akkestad 18 11 o E eference Point: 59.5557 N 11.3232

Læs mere

Til Kommunen samt kontaktpersonen

Til Kommunen samt kontaktpersonen Til Kommunen samt kontaktpersonen Dato: 05-01-2015 Sagsnr.: 15/00048 Sagsbehandler: MLH/NOHM Afd.: Ret og Administration Indberetninger angående kommunens energivirksomheder Efter sædvanlig procedure vil

Læs mere

Frederiksberg Dyreklinik og Spa ApS CVR-nr. 33167652. Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 16.12.

Frederiksberg Dyreklinik og Spa ApS CVR-nr. 33167652. Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 16.12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frederiksberg Dyreklinik og Spa

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 13 NØRREPORT

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 13 NØRREPORT Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 20.779. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk Årsrapport 2005 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Aars, februar 2006 Mange nye kunder og øget aktivitet gav pænt resultat i Sparekassen Himmerland i 2005 Resumé *

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Anvendt

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 28 Svane Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 28 Svane Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 1.744.581. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 8 VESTERGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 8 VESTERGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 18.931. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

René Baarup-Christensen Kasserer Heldbjergvej 3 Bjerndrup 6200 Aabenraa Tlf. 20 88 56 62 kasserer@skak.dk www.dsu.dk. Dansk Skak Unions årsregnskab

René Baarup-Christensen Kasserer Heldbjergvej 3 Bjerndrup 6200 Aabenraa Tlf. 20 88 56 62 kasserer@skak.dk www.dsu.dk. Dansk Skak Unions årsregnskab René Baarup-Christensen Kasserer Heldbjergvej 3 Bjerndrup 6200 Aabenraa Tlf. 20 88 56 62 kasserer@skak.dk www.dsu.dk Dansk Skak Unions årsregnskab Indholdfortegnelse Kassererens beretning... 1 Årets resultat...

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Åpark Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Åpark Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016 Årsberetning Indtægterne overstiger udgifterne med 410.380 kr. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget Afvigelse Nettokapitaludgifter

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 25 CHRISTIANSHØJ

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 25 CHRISTIANSHØJ Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 69.459. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Økonomistyrelsen 14. september 2009 Anvendelsen

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 14.609. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 28 Svane Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 28 Svane Kollegiet Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 119.893. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Nordic Mentor ApS Gistrupparken Gistrup CVR-nr Årsrapport 2016

Nordic Mentor ApS Gistrupparken Gistrup CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Nordic Mentor ApS Gistrupparken 38 9260 Gistrup

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 19 DANIA

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 19 DANIA Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 171.474. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a 12 Bilag Bilag 1 Balancen ÅRL bilag 2, skema 1 Aktiver ANLÆGSAKTIVER I. Immaterielle anlægsaktiver 1. Færdiggjorde udviklingsprojekter 2. Erhvervede patenter, licenser osv. 3. Goodwill 4. Udviklingsprojekter

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 9 MUNKEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 9 MUNKEGADE Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 9.864. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15 Afvigelse

Læs mere

Regnskab 2014. Remy CVR: DK25006984 1. januar 2014 til 31. december 2014

Regnskab 2014. Remy CVR: DK25006984 1. januar 2014 til 31. december 2014 Regnskab 2014 1. januar 2014 til 31. december 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. REGNSKAB Side 1 1.1 DRIFTSREGNSKAB Side 1 1.2 BALANCE Side 2 2. OMSÆTNING Side 3 2.1 (1001) Salg DK (med moms) Side 3 2.2 (1002)

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

I/S BOESLUM BAKKER VANDVÆRK

I/S BOESLUM BAKKER VANDVÆRK I/S BOESLUM BAKKER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2010 1. LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2010 for Boeslum Bakker Vandværk I/S. Vi anser den valgte regnskabspraksis for

Læs mere

Forretningsudvalgsmødet den 9. juni 2009, punkt 1 bilag DANMARKS LÆRERFORENING BILAG TIL ÅRSRAPPORT 2008

Forretningsudvalgsmødet den 9. juni 2009, punkt 1 bilag DANMARKS LÆRERFORENING BILAG TIL ÅRSRAPPORT 2008 Forretningsudvalgsmødet den 9. juni 2009, punkt 1 bilag DANMARKS LÆRERFORENING BILAG TIL ÅRSRAPPORT 2008 Regnskab Danmarks Lærerforening pr. 31/12-2008 Side 1 (i 1.000 kr.) (Bilag 1) Specifikation Hovedkassen

Læs mere

Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej Albertslund CVR-nr Årsrapport regnskabsår

Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej Albertslund CVR-nr Årsrapport regnskabsår Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2013 8. regnskabsår UNIVERSITETSPARKEN 2 4000 ROSKILDE TLF.46 36 11 99 FAX 46 32 18 32 CVR -NR. 28

Læs mere

Boligforeningen Højstrup Regnskabsår 2008 Regnskab for sideaktivitet Kapitalindskud m.v. i andre virksomheder Fra Til

Boligforeningen Højstrup Regnskabsår 2008 Regnskab for sideaktivitet Kapitalindskud m.v. i andre virksomheder Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0167 LBF-nr.: 940 Kommunenr.: 461 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligforeningen Højstrup Kapitalindskud m.v. i andre virksomheder

Læs mere

BO-VESTs økonomi 2010

BO-VESTs økonomi 2010 BO-VESTs økonomi 2010 Årsregnskabet 2010 for BO-VEST viser et overskud på kr. 234.560. Der har i året været bruttoadministrationsudgifter på 47.9 mio. kr. mod de budgetterede 42.4 mio. kr. 2010 har været

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 21 SKELAGER

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 21 SKELAGER Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 16.607. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Hærens Konstabel- og Korporalforening

Hærens Konstabel- og Korporalforening Økonomisk beretning 2009 Hærens Konstabel- og Korporalforening Økonomisk beretning Økonomisk udvikling fra 2007 til 2008 3 Nøgletal 3 Flere indtægter 4 Medlemsudviklingen i 2009 5 Flere udgifter 5 Anvendelsen

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 60.235. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2011 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Årsrapport 2011 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84 HTH Revision APS Ådalen 27 5863 Ferritslev Tlf. 6598 1905 Fax 6598 2675 torben@hthrevision.dk CVR. nr.: 21 85 94 43 Bank: Spks. Faaborg Årsrapport 2011 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 25. februar 2013 1

Læs mere

Den selvejende Institution Lerbjerg-Centret

Den selvejende Institution Lerbjerg-Centret Revisionsfirmaet Jan Hansen statsautoriseret revisionsaktieselskab Den selvejende Institution Lerbjerg-Centret Kallevadvej 5 4760 Vordingborg Årsregnskab for Marievej 3, 2630 Taastrup CVR-nr. 55 39 www.jh-revision.dk

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 153.940. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2014

Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2014 Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 29 62 86 88 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/3 2015 Britta Andersen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013 Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Årsregnskabet for året 2013 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk CVR: 34 58 99 92 Uafhængigt medlem af DFK International

Læs mere

Noter Boligselskabet AKB, København 1026-3 Østerbrogade 95

Noter Boligselskabet AKB, København 1026-3 Østerbrogade 95 Årets resultat er et overskud på 110.244 kr.. Dette skyldes hovedsageligt, følgende poster: Noter Udgifter større end budgetteret: Ejendomsskatter 426 Vandafgift (incl. miljøafgift) 38.325 Kloakbidrag,

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 7 GRENÅVEJ KOLLEGIET

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 7 GRENÅVEJ KOLLEGIET Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 115.558. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Skatteregnskab Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review

Skatteregnskab Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review Skatteregnskab 2011 01.01.2011 31.12.2011 Regnskabet er opstillet uden revision eller review Direkte Model B Direkte Model C side 2 Indhold Erklæring om assistance 3 Virksomhedens resultat 4 Indkomstopgørelse

Læs mere

OVERSIGT KONGERIGET NORGES INDTÆGTER OG UDGTFTER. D. No. 1. FOR AARET 1877 OG ISTE HALVAAR 1878. CHRISTIANIA. 1880. OVER

OVERSIGT KONGERIGET NORGES INDTÆGTER OG UDGTFTER. D. No. 1. FOR AARET 1877 OG ISTE HALVAAR 1878. CHRISTIANIA. 1880. OVER D. No. 1. OVERSIGT OVER KONGERIGET NORGES INDTÆGTER OG UDGTFTER FOR AARET 1877 OG ISTE HALVAAR 1878. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CARL C. WERNER & CO. 1880. D. No. I. Indtxgterne Anslaaede iste Halvaar 1878

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 6 ROSENSGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 6 ROSENSGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 35.380. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12 Afdeling 1 Højebo Budget for 2011/12 Boligafgiftsforhøjelse 5,21% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 654,13 kr./m² 34,10 kr./m² 688,23 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 21 SKELAGER

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 21 SKELAGER Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 225.215. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

l.r,.~~"-_=~=="._ IBoliger i alt 8.432,40 116 123j IFamilieboliger 2.368,80 28 ~-~ ~~~~'-<'---r-< ø E-mail: jha@dan-ejendomme.dk

l.r,.~~-_=~==._ IBoliger i alt 8.432,40 116 123j IFamilieboliger 2.368,80 28 ~-~ ~~~~'-<'---r-< ø E-mail: jha@dan-ejendomme.dk ~~ ~ "~"=~~~~ "~~~~ Almene boligorganisationer Regnskab for afdeling 5502 Regnskabsperiode: 1. januar 2009 31. december 2009 Boli organisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF afdelingsnummer: Lægeforeningens

Læs mere

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007 Fundats for Julsøfonden Fondens formål er at: 1. støtte køb og forbedring af ejendomme, herunder lederuddannelsescentre, sommerlejre, kredshuse, lejrhytter og grunde. 2. støtte køb og forbedring af både

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge (CVR-nr. 47 49 97 12) Årsrapport for 2014 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk

Læs mere

ENERGI VIBORG VAND A/S Drikkevandsforsyningen BUDGET 2015 UDKAST

ENERGI VIBORG VAND A/S Drikkevandsforsyningen BUDGET 2015 UDKAST Forventet Regnskab Budget Regnskab Budget 2013 2014 2014 2015 Note Kr. Kr. Kr. Kr. Nettoomsætning Salg af vand 1 16.148.335 15.869.000 15.869.000 15.869.000 Fast afgift 2 9.199.771 9.138.000 9.138.000

Læs mere

Hyllested Vandværk I/S

Hyllested Vandværk I/S Hyllested Vandværk I/S Årsrapport for året 2015 STAMOPLYSNINGER Navn Bestyrelse Administrator Revision Hyllested Vandværk I/S Jørgen Hansen, formand Esben Poulsen, kasserer Børge Nissen Michael Hammershøj

Læs mere

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Februar 2016 dok. nr. 22102/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 23.

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 23. Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2009 Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Michael B. Jensen Dirigent PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 20 STEEN BILLES TORV

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 20 STEEN BILLES TORV Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 8.230. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15 Afvigelse

Læs mere

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015 LK HARBOØRE ApS Havnegade 26, 1 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84 HTH Revision APS Ådalen 27 5863 Ferritslev Tlf. 6598 1905 Fax 6598 2675 torben@hthrevision.dk CVR. nr.: 21 85 94 43 Bank: Spks. Faaborg Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 3 GRØNNEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 3 GRØNNEGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 53.100. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 14 VEJLBY

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 14 VEJLBY Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 10.273. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 12 KIRSEBÆRHAVEN

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 12 KIRSEBÆRHAVEN Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 11.186. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere