COBRA 7920 BRIDGE SERIE ALARMER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "COBRA 7920 BRIDGE SERIE ALARMER"

Transkript

1 TEKNISKE SPECIFIKATIONER: (alarm med volumetrisk føler) Tilslutningsspænding nominel: 12VDC Tilladt spænding fra - til: 9-16VDC Forbrug /standard montering (alarm med volumetrisk føler og Advarsels-lysdiode) v/12vdc - desarmeret: <9 ma - aktiveret: <13 ma Omgivelsestemperatur: -40/+105 C Akustisk lydtryk: >118dB/1m Alarmen er tilpasset følgende forskrifter: Europæiske direktiver: Kommisionsdirektivet 95/56/EU af 8. november 1995 (verserende) Kommisionsdirektivet 95/54/EU af 31. oktober 1995 (verserende) Kommisionsdirektivet 89/336 EU Forsikrings specifikationer (verserende) THATCHAM - Den britiske forsikringsindustris kriterium - 2. Januar 1996 UPEA Internationale standarder - Forskrifter for installation af sikringsudstyr i køretøjer V.V.3. - Elektroniske alarmsystemers komplementering. IEC Alarmsystemer til gadekøretøjer ANVENDELSE & VEDLIGEHOLDELSE AF COBRA 7920 BRIDGE SERIE ALARMER COBRA 7920 er en serie avancerede kompakt alarmer af høj kvalitet. Alarmen er fjernbetjent af radiostyrede håndsendere. Alarmenheden har indbygget sirene og er i stand til at styre eksterne følere og moduler. Alarmen bliver leveret med kabelsæt og nødvendigt tilbehør. Alarmen: Sikrer motoren mod at blive startet Advarer ved forsøg på indtrængen i køretøjet Kan styre centrallåssystem Kan styre ekstraudstyrsmoduler ved armering / desarmering og i armeret tilstand Kan styre ekstraudstyrsmoduler i desarmeret tilstand (eks.: bilvarmer eller elektrisk bagagerumsåbner) Motoren kan kun startes, hvis alarmen er desarmeret. Alarmen advarer ved indtrængen i og forsøg på indtrængen i køretøjet. Den styres af en fjernbetjening, som ændrer koden hver gang fjernbetjeningen benyttes. Den har sidste nye teknologi, som garanterer stor sikkerhed mod forsøg på at bryde eller kopiere koden. Fjernbetjeningen kan aktivere alarmsystemet på en afstand af 5-10 meter fra køretøjet. Andre signaler, radiostøj og andet kan give forstyrrelser og nedsætte rækkevidden. Er det tilfældet, gå da tættere på bilen og forsøg igen. Hvis den automatiske vindues lukke funktion er monteret anbefales du at være tæt ved bilen, mens vinduerne lukkes, for at kontrollere at intet er i klemme. Alarmen er leveret med en PIN-kode, som sikrer samtlige funktioner ved programmering af alarm, fjernbetjening og evt. nødnøgle. Ingen forandringer af alarmens program kan foretages uden PIN-koden, der bør opbevares et sikkert sted. Selv om bilen er beskyttet af et højkvalitet alarmsystem anbefales det at tage følgende forholdsregler når bilen efterlades uden observation: Efterlad ikke værdigenstande i bilen COBRA og CarTronic A/S fralægger sig ethvert ansvar for skader og følgeskader Opbevar ikke registreringsattest eller forsikringsdokumenter i køretøjet opstået på grund af forkert montering af alarmsystemet og tilbehør til Lad ikke en tændingsnøgle ligge i bilen dette. Forsøg at parkere bilen et sikkert sted 14 3

2 4. Sæt tænding TIL og nødnøglen holdes imod nøglecylinderen. Advarsels-lysdioden vil lyse konstant for at indikere, at PIN-koden er korrekt indtastet og at den elektroniske nødnøgle er identificeret. Tænding: 5. Tryk på fjernbetjeningens knap A og hold den indtrykket i 5 sek. Advarsels-lysdioden slukker og den vil informere dig med et langt blink at alarmen er parat til at blive kodet efter tabel 1 (data tabellen) Tryk nu 1 gang på fjernbetjeningens knap A for at komme i indstilling D1= 1 blink, tryk 1 gang til på A for at komme i indstilling D2= 2 blink etc. Når den ønskede indstilling er nået trykkes på knap B. Alarmen kvitterer med det valgte antal blink. DATA TABEL: Centrallås lukkesignal tid Rudehejs signal tid Aktiv (violet ledning) (brun / hvid ledning) armering D1=1 blink 1 sekund Styret af fjernbetjening Aktiveret D2=2 blink 1 sekund 24 sekunder Aktiveret D3=3 blink 24 sekunder 24 sekunder Aktiveret D4=4 blink Styret af fjernbetjening Styret af fjernbetjening Aktiveret D5=5 blink 1 sekund Styret af fjernbetjening Slukket D6=6 blink 1 sekund 24 sekunder Slukket D7=7 blink 24 sekunder 24 sekunder Slukket D8=8 blink Styret af fjernbetjening Styret af fjernbetjening Slukket BESKYTTELSE: Når alarmen er aktiveret vil en udløsning af denne blive vist både visuelt og akustisk i 30 sek. Alarmen udløses, hvis motorhjelm, bagagerum eller en af dørene åbnes. Hvis volumetrisk føler (ultralyds- og/eller radarmodul) er monteret vil bevægelse i kabinen også udløse alarmen. Alarmen vil forblive aktiveret efter en evt. udløsning af alarm. Ved modeller med motorblokering, vil det ikke være muligt at starte motoren, når alarmen er aktiveret. AFBRYDELSE AF SIRENE VED EN ALARM UDLØSNING: Hvis alarmen lyder, kan sirenen afbrydes ved at trykke en gang på knap A på fjernbetjeningen. Blinklysene vil ligeledes ophøre med at blinke, men alarmen vil forblive aktiveret. Hvis alarmen ønskes desarmeret skal der trykkes to gange på fjern-betjeningen - en gang for at afbryde sirenen - og en gang for at desarmere alarm systemet og låse dørene op hvis centrallåssystem er monteret. DESARMERING: Tryk på knap A på fjernbetjeningen for at desarmere alarmen og åbne dørene Blinklysene vil blinke en gang Beskyttelsen af køretøjet er frakoblet med det samme Advarsels-lysdioden vil slukke D5 = 5 blink er indstillet fra fabrikken. Bemærk: Hvis alarmen har været udløst, vil blinklysene give fire signaler i stedet for et, når alarmen desarmeres, se ALARM HUKOMMELSE 12 5

3 VOLUMETRISK ULTRASONIC FØLER (indsats B): Ultralydsfølere kan monteres ved stolperne ved frontruden eller ved stolperne ved bagruden. En god placering er lige over instrumentbordet eller under loftet. Uanset hvor de placeres skal det sikres at følernes rækkevidde ikke spærres af andre dele. Hvis følerne peger ind mod et sted mellem midten af bilen og ruden i den modsatte ende af bilen, er de optimalt monteret. Fastgør evt. følerne med de medfølgende skruer. 1. Desarmer alarmen 2. Forbered alle fjernbetjeninger, nye og gamle, der skal tilføjes eller udskiftes 3. Sæt tænding TIL, tryk på begge knapper på fjernbetjeningen (type 7777 eller type 7727) indtil dioden på fjernbetjeningen slukker 4. Slip begge knapper igen og kontroller, at dioden på fjernbetjeningen lyser konstant. Gentag trin 3 og 4 med alle sendere, som skal kodes til alarmen. Slå tænding FRA og gå straks videre til punkt 5 5. Sæt tænding TIL og slå den FRA 3 gange i løbet af maximalt 7 sekunder. 6. Advarsels-lysdioden vil lyse i 3 sekunder for at signalere, at du kan indtaste PINkoden Glasknuse sensor (indsats A): Husk at montere Glasknuse sensorens mikrofon i en central position i kabinen. Det bedste sted er på instrumentbordet, med retning mod bagruden. Motorhjelmskontakt: Motorhjelmkontakten monteres så kontakten er ca. 5mm nedtrykket når motorhjelmen er lukket. Den BLÅ ledning K21 påloddes loddefligen der ikke har kontakt med stel når fronthjelmen er lukket. Efter ledningen er loddet på loddefligen bør denne kontakt smøres ind i et lag fedt for at forhindre korrosion og sikre god elektrisk stel kontakt når motorhjelmen er åben. Den anden BLÅ ledning K21 kan evt. påloddes en stel kontakt til bagagerumsklap/bagdør. Automatisk kabinebelysning: Monter den PINK/BLÅ ledning til dørkontakten i førerdøren for at kabinelyset skal være tændt i 20 sekunder efter alarmen er desarmeret. Programmering af alarmen: Nogle af alamens funktioner er programmerbare. Der er ingen kontakter eller potentiometre der kan justeres eller slides. Grundindstillingen kan programmeres via alarmdioden svarende til det første ciffer i PIN-koden (eksempel: 2 som første ciffer = 2 7. Advarsels-lysdioden slukker. Sæt tænding TIL. Tæl antal blink i Advarsels-lysens fjernbetjening. For at ændre programmeringen skal alarmens unikke PIN-kode blink), slå tænding FRA. Gentag denne procedure for hvert ciffer. Hvis du kommer til at gøre en fejl, slå tænding FRA i 10 sek. og start herefter kodningsproceduren eller den alternative installationskode 1111, der er ens for alle alarmerne i 7900 fra trin 5 serien, bruges. Efter armering/ desarmering af alarmen 20 gange vil installations- 10 7

4 Generel sikkerheds- og installationshjælp Fejlagtig montering af ledninger kan medføre, at der opstår kortslutninger, kabelbrand, skader på elektroniske styringssystemer, airbag bliver udløst og / eller at elektriske funktioner såsom blink-, signal-, bremselys, advarselshorn, lys, kørelys og tænding ikke fungerer korrekt. Den bedste elektriske forbindelse er en veludført og godt isoleret lodning. Den dårligste forbindelse foretages med strømtyv, som med tiden vil give falske alarmer og svigtende funktionalitet. Klemmerækker og andet beregnet til elektrisk montering i faste installationer så som huse, er ikke egnede til brug i køretøjer, og må under ingen omstændigheder anvendes. For ikke at risikere problemer med de elektriske installationer i køretøjet kan det være fornuftigt at afmontere batteriets minuspol. Bemærk, at når batteriets minuspol afmonteres, kan nogle af bilens elektroniske komponenter miste lagrede data. Eks.: Radiokode, ur, automatiske timere (motorvarmer og andet) kørecomputer og automatisk indstilling af sæder. Alarmmodulet bør ikke monteres et sted, hvor der er stærke elektriske / elektroniske forstyrrelser, f.eks. lige ved siden af elektronikboks til tændingsanlæg el. lignende. Heller ikke et sted hvor f.eks. varmluftstrøm forhøjer temperaturen uforholdsmæssigt meget. Så vidt muligt benyttes org. gennemføringer til trækning af ledninger gennem torpedoplade. 2 15

5 Automatisk/passiv beskyttelse, armerer alarmen selv om du glemmer det, og sikrer at bilen altid er beskyttet. Alarmen kan udvides med andre følere og komponenter. Blandt andre: Volumetrisk hyperfrekvens kabineovervåger (radarsensor). Bruges når den volumetriske sikring af kabinen ønskes tilsluttet, selv om vinduer og/eller soltag efterlades åbent. Anbefalesværdig til cabrioleter. Ultralyds kabineovervågere (inkluderet i 7929). Niveau sensor. Advarer hvis køretøjet bliver løftet. En føler som signalerer forsøg på at løfte eller bugsere bilen. El-rude modul. Automatisk lukning af elektrisk styrede vinduer, når alarmen armeres. Kontakt din forhandler, hvis du ønsker at udbygge dit alarm system. INSTRUKTION HVIS FJERNBETJENINGEN IKKE FUNGERER: Hvis fjernbetjeningen ikke fungerer når du kommer tilbage til bilen kan det skyldes at der har været forsøg på at knække alarmens kode med en scanner eller lignende. Endvidere har alarmen rullende kode for at koden ikke kan kopieres og duplikere fjernbetjeninger mens signalet sendes. Derfor vil koden skifte hver gang der trykkes på fjernbetjeningens knapper. Sker dette mens fjernbetjeningen er uden for rækkevidde af alarmen kan koden rulle så langt væk at alarmen ikke vil godkende den sendte kode. Er det tilfældet kan alarmens hukommelse genopfriskes. Stå umiddelbart foran det sted på bilen hvor alarmen er monteret, tryk på begge knapper på fjernbetjeningen på en gang indtil lysdioden slukker. Slip derefter knapperne på fjernbetjeningen og lysdioden lyser konstant. Tryk på og slip den store knap på fjernbetjeningen 2 gange og forbindelsen mellem fjernbetjening og alarm er genoprettet. HVIS DEN PERSONLIGE PIN-KODE ER MISTET: Alarmen kan kun programmeres ved hjælp af PIN-koden. Denne bør derfor ikke efterlades i bilen, da den kan bruges til at kode uautoriserede fjernbetjeninger, nødnøgler og til at desarmere alarmen. Hvis PIN-koden mistes kontakt din forhandler. ARMERING: Tryk på knap A på fjernbetjeningen for at armere alarmen og låse dørene (hvis bilen har centrallås) Armeringen vil blive bekræftet med 2 blink på blinklysene Beskyttelse er til stede efter ca. 40 sekunder Advarsels-lysdioden vil blinke 4 13

6 AUTOMATISK ARMERING: SPECIELLE FUNKTIONER Alarmen armerer sig selv 60 sekunder efter, at førerdøren har været åbnet, eller senest 255 sekunder efter at motoren er stoppet. Advarsels-lysdioden vil blinke. Dørene vil ikke låse automatisk. I denne tilstand vil bilen ikke kunne starte hvis startspærren er monteret. Tryk på knap A på fjernbetjeningen for at desarmere alarmsystemet. Advarsels-lysdioden vil slukke som bekræftelse på at alarmen er desarmeret. koden 1111 automatisk blive slettet fra hukommelsen (den er kun ilagt alarmen for at lette første installation) og det vil derefter være nødvendigt at bruge alarmens unikke PIN-kode. PIN-koden står på KODE KORTET. Den elektroniske nødnøgle skal også benyttes i denne procedure. Programmerings procedure: 1. Sæt tænding TIL og tag den FRA 3 gange i løbet af maximalt 7 sekunder 2. Advarsels-lysdioden vil lyse i 3 sek. og PIN-koden eller installationskoden 1111 kan indsættes. BRUG AF ELEKTRONISK NØDNØGLE: Hold den elektroniske nødnøgle mod nøglecylinderen i ca. 1 sek. for at desarmere alarmsystemet. Advarsels-lysdioden vil slukke og alarmen er desarmeret. Bruges kun hvis fjernbetjeningerne er bortkomne eller ikke fungerer. NØD DESARMERING MED PIN-KODE: Hvis fjernbetjeningen ikke fungerer og nødnøgle ikke er i nærheden: PIN-koden, er trykt på EMERGENCY KEY CARD et sammen med serie- nummeret, og vil give adgang til at desarmere alarm systemet. Koden er unik: Alle alarmer har forskellig PIN-kode, og PIN-koden skal benyttes ved forandringer af alle kodninger af alarmen. OPBEVARES OMHYGGELIGT! 1. Sæt tænding TIL og slå den FRA 3 gange i løbet af maximalt 7 sekunder 2. Advarsels-lysdioden lyser i 3 sekunder og signalerer, at PIN-koden kan indtastes. 3. Advarsels-lysdioden slukker. Sæt tænding TIL. Tæl antallet af blink i Advarselslysdioden svarende til det første ciffer i PIN-koden (eksempel: 2 som første ciffer = 2 blink), herefter slås tænding FRA. Gentag denne procedure med alle cifre i PIN-koden. 4. Hvis du kommer til at gøre en fejl, slå tænding FRA i 10 sek. og start programmeringen fra begyndelsen: I eksemplet er PIN-koden er 2341: KODNINGS PROCEDURE FOR NYE HÅNDSENDERE: Hvis der mistes en eller flere håndsendere eller disse ikke længere fungerer eller der ønskes flere håndsendere til alarmen, kan nye kodes ind ved hjælp af PIN-koden på samme måde som ved NØD DESARMERING MED PIN-KODE : 3. Efter Advarsels-lysdioden slukker sæt tænding TIL. Tæl antal blink som svarer til det første ciffer i PIN-koden eller installationskoden (f.eks. 1 blink = 1 som første ciffer) og sæt herefter atter tænding TIL. Gentag denne procedure for hvert ciffer. Hvis du kommer til at gøre en fejl, tag tænding FRA i 10 sek. Herefter kan programmering igen startes forfra. 6 11

7 8. Sæt tænding TIL og den elektroniske nødnøgle holdes imod nøglecylinderen. Advarsels-lysdioden vil lyse konstant for at indikere, at PIN-koden er korrekt indtastet og at den elektroniske nødnøgle er blevet identificeret. 9. Tryk på en af knapperne på fjernbetjeningen og kontroller, at dioden i fjernbetjeningen blinker og at Advarsels-lysdioden i instrumentbordet slukker i ca. 1 sek. 10.Gentag trin 10 med alle fjernbetjeninger, som skal tilsluttes alarmen. 11.Kodningen kan, hvis det ønskes, afbrydes ved at slå tænding FRA. UDSKIFTNING AF BATTERI I FJERNBETJENINGEN: Når batteriet i fjernbetjeningen er ved at miste kraften, vil dioden på fjernbetjeningen blinke ustabilt eller kun en gang i stedet for at blinke konstant indtil knappen igen slippes. 1. For at skifte batteriet, åbnes fjernbetjeningen som vist på tegningen. 2. Tag det gamle batteri ud som vist. Bemærk: Så snart en ny fjernbetjening er kodet, vil alarmen automatisk slette alle tidligere kodede fjernbetjeninger. Alle fjernbetjeninger der ønskes anvendt skal altså kodes i samme kodningsforløb. Der kan max. indkodes 4 fjernbetjeninger til hver alarm. PANIK ALARM: Når alarmen er aktiveret og der trykkes på knap B på fjernbetjeningen, vil sirenen hyle samtidig med at blinklyset blinker i 10 sek. Tryk på en af knapperne på fjernbetjeningen for at afbryde panik alarmen. Panik alarmen fungerer ikke de første 40 sekunder efter, at alarmen er blevet aktiveret. 3. Husk brugte batterier skal afleveres som farligt/kemiaffald. 4. Vent ca. 10 sek. 5. Tag det nye batteri ud af pakningen. Rør kun batteriets sider med fingrene. Isæt batteriet som vist. Husk at tage hensyn til polariteten +-polen op. 6. Luk fjernbetjeningen og tryk 2 gange på knap A for at kontrollere, at den fungerer korrekt. Bemærk: Hvis fjernbetjeningen ikke virker, gør som følger: ALARMHUKOMMELSE: Hvis alarmen giver 4 signaler fra sig i stedet for 1 signal, når alarmen desarmeres, har der været forsøgt indbrud i bilen. Information om hvorledes gives ved at Advarsels-lysdioden blinker på forskellige vis indtil der sættes tænding på bilen. Se efterfølgende tabel: Signal på Advarsels-lysdiode Alarm beskrivelse 1 blink døre, for- eller bagklap har været åbnet 2 blink ekstra tilbehørsføler har været påvirket 3 blink volumetrisk føler har været påvirket 4 blink det har været forsøgt at starte bilen a) Tryk på begge knapper på fjernbetjeningen indtil dioden slukker. Slip knapperne. b) Tryk på knap A nær bilen for at genskabe kontakt mellem alarm og fjernbetjening. c) Tryk igen på knap A for at kontrollere at fjernbetjeningen fungerer igen. AKTIV GENARMERING ( PROGRAMMERES): Hvis alarmen er blevet desarmeret og ingen døre er blevet åbnet inden 2 minutter vil alarmen genarmere sig selv automatisk. Se afsnittet Programmerings procedure. STARTSPÆRRE: Hvis startspærrefunktionen ikke benyttes (de grønne ledninger) skal en af de grønne ledninger tilsluttes +15 for at nulstille alarmhukommelsen. 8 9

8 7920 BRIDGE ALARM SERIE K13 Antenne Hvid Rød 7929 Rød Hvid K24 K13=Antenne (x 4) 7927 K12 K1 Dæksel Montering af sokkel til Nødnøgle Ø 16 LED 15A Se skema A B C D centrallåsstyring Stel Rød Sort K6 Rød K15 Gul/Sort K1 Violet K2 Orange K3 Grå/Sort K14 Violet/Orange K24 Sort Se skema E Ekstra relæ K18 Gul/Blå K8 Hvid/Sort K4 Hvid/Rød K17 Pink K9 Blå/Pink K21 Blå K21 Blå med sort yderisolering K20 Brun Grøn/Rød Gul 1,5-4,5 mm mm Ø 16 mm Komfort styring af elektrisk rudehejs (1980) / elektrisk soltagsmodul (1056). Styring af OEM komfort montering. Indgang fra ekstra overvågningsmoduler radarkabineovervågningsmodul (5460), tiltsensor (5450) med flere. K11 Grøn K5 Gul K7 Gul K19 Brun/Hvid K22 Grå Negativ udgang når alarmen er armeret. Styring af Motorblokering nr. 3 Startmotorrelæ. Se skema F. K10 Grøn (CODE) K12 Grøn/Rød +15 3A Sort (CODE) Sort (+15) Sort (GROUND) Sort (GROUND) Sort (+15) Sort (1) Sort (1) Sort (2) Sort (2) Det er nødvendigt at der er +12V når der er tænding på bilen. Også mens startmotoren drejer. Max 30A (5 sek.) 14A kontinuerligt Motorblokering nr. 1 Max 30A (5 sek.) 14A kontinuerligt Motorblokering nr. 2

9 A Eftermonteret centrallåsmotor i førerdør Orange Blå B Negativ styrede centrallåssystemer Orange (-) C Positiv styrede centrallåssystemer Orange ( + ) Violet Brun Violet (-) Violet ( + ) Violet/Orange Gul/Sort Grå/Sort + Violet/Orange Gul/Sort Grå/Sort Violet/Orange Gul/Sort Grå/Sort + D Montering på fabriksmonteret centrallåsmotor i førerdør i f.eks. (Chrysler Jeep & Renault Twingo) Orange/Violet Orange Grå/Sort Violet Gul/Sort + M E +30 Relæ styret af knap B på fjernbetjening K4 Rød/Hvid A 86 Polaritet kontrol + / - F Udgang til styring af f.eks. baggagerumsklap eller andet K20 Brun Relæ til startspærre på startrelæ 85 87A 86 Styrestrøm til startrelæ (indgangsside) 30 Til startrelæ BEMÆRK: Vacuumstyrede centrallåssystemer kan ikke styres direkte af 7927 eller 7929, da åbningstiden ikke kan justeres. Vacuummodul Cobra 1053 skal derfor anvendes. BEMÆRK: Orange og Violet ledninger er ført helt igennem den sorte beskyttelseshylse. Sort og Violet/Orange ledningen er ført ud gennem den første korte beskyttelseshylse. Gul/Sort og Grå/Sort ledninger er skjult i den anden korte beskyttelseshylse og hvis de skal benyttes må de først trækkes ud og evt. forlænges. Gul/Sort og Grå/Sort ledninger er isoleret fra fabrikken. Rød/Hvid og Gul/Blå ledning er skjult i den anden korte beskyttelseshylse og hvis Rød/Hvid ledning skal benyttes må den først trækkes ud og evt. forlænges.

Indhold 2 BRUGERMANUAL 4600

Indhold 2 BRUGERMANUAL 4600 4600 BRUGERMANUAL Indhold 1. INTRODUKTION...4 2. TILKOBLING OG FRAKOBLING AF SYSTEMET MED BILENS ORIGINALE FJERNBETJENING ELLER MED EN COBRA FJERNBETJENING...4 3. AKTIVE FUNKTIONER (funktionsbeskrivelse)...5

Læs mere

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual HouseGuard SmartGSM-alarmsystem Dansk manual HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OPSÆTNINGS TRIN... 3 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT....

Læs mere

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 BT-103 GSM / SMS Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 1 Tillykke med din nye GSM hjemmealarm. Du har købt en moderne, højteknologisk

Læs mere

Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem

Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem v12082008 Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem 5101 Hovedstation Dette GRIPO alarmsæt indeholder følgende: 1 stk GRIPO 5101 Hovedstation 1 stk GRIPO 5107 Trådløs fjernbetjening 1 stk

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur 29 trådløse Zoner - 109 sensorer - Trådløs ringeklokke - Dansk menu Tillykke med dit nye alarmsystem. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com BRUGERMANUAL PowerMaster-10 G2 Tovejs trådløst indbruds alarmsystem www.visonic.com PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 Forord... 3 Oversigt... 3 Systemfunktioner...

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions

Konzoom Commerce Solutions Konzoom Commerce Solutions Brugsanvisning til Gsm Tyverialarm 16 Zoner Før du går I gang med at installere skal du sikre dig følgende: 1. SIM kortet har en 4 cifret kode når du modtager kortet fra teleudbyderen.

Læs mere

Oversigt over elementære alarmcentral funktioner. Tvungen fuld tilkobling (AWAY) (system ikke klar) + [kode]* + (for at gøre buzzer tavs)

Oversigt over elementære alarmcentral funktioner. Tvungen fuld tilkobling (AWAY) (system ikke klar) + [kode]* + (for at gøre buzzer tavs) POWERMAX Fuldt overvåget trådløs alarmcentral Brugervejledning INDHOLD 1. INTRODUKTION...4 1. 1 Overblik...4 1. 2 Systemets faciliteter...5 1. 3 Fagudtryk...5 1. 4 Symboler anvendt i vejledningen...5 1.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

Powermax Pro Indholdsfortegnelse

Powermax Pro Indholdsfortegnelse Powermax Pro Indholdsfortegnelse Hurtigguide til primære alarmfunktioner...2 Kontaktlisteformular...2 Lysende indikatorsignaler...2 Sirenesignaler...3 Gode råd til "PowerMax Pro" -brugere...3 1. Introduktion...4

Læs mere

Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL. Alarm- og Sikkerhedssystem. Page 2. Indholdsfortegnelse

Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL. Alarm- og Sikkerhedssystem. Page 2. Indholdsfortegnelse Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL Alarm- og Sikkerhedssystem Page 2 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION 1.1 Indholdet i pakken 1.2 Features 1.3 Anbefalinger 1.4 Advarsler 2. OVERSIGT

Læs mere

FORD GALAXY / S-MAX Instruktionsbog

FORD GALAXY / S-MAX Instruktionsbog FORD GALAXY / S-MAX Instruktionsbog Oplysningerne i denne publikation var korrekte, da materialet blev trykt. For at vi til stadighed kan udvikle og forbedre vores produkter, forbeholder vi os ret til

Læs mere

GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Tekniske data: Styres ved hjælp af simple SMS-beskeder via din

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Original Brugsanvisning for Snoos App Alarm og Start Kit Version 01-2014. www.snoos.dk

Original Brugsanvisning for Snoos App Alarm og Start Kit Version 01-2014. www.snoos.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Info... 4 System krav / Forudsætninger for anvendelse af Snoos App Alarm:... 4 Kassens indhold:... 5 Snoos startkit består af:... 5 Tekniske specs:... 5 Forudsætninger

Læs mere

2 Introduktion. Introduktion

2 Introduktion. Introduktion Indhold Introduktion... 2 Kort og godt... 6 Nøgler, døre og ruder... 20 Sæder, sikkerhed... 37 Opbevaring... 53 Instrumenter og betjening... 63 Lygter... 94 Infotainment-system... 101 Klimastyring... 202

Læs mere

POWERMAX. Programmeringsvejledning INDHOLD. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral

POWERMAX. Programmeringsvejledning INDHOLD. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral POWERMAX Fuldt overvåget trådløs alarmcentral Programmeringsvejledning INDHOLD 1. INDLEDNING...2 1. 1 Generel orientering...2 1. 2 Adgang til montørmenu...2 2. PROGRAMMERING AF NY MONTØRKODE...3 3. INDLÆSE

Læs mere

Brugermanual. Trådløs GSM alarm CTC 940 og CTC 1142

Brugermanual. Trådløs GSM alarm CTC 940 og CTC 1142 Brugermanual Trådløs GSM alarm CTC 940 og CTC 1142 1 Introduksjon For teknisk support eller for bestilling af ekstra tilbehør : Besøg eller kontakt os på www.thorkild-larsen.dk Der kan forekomme mindre

Læs mere

Betjeningsvejledning 6-Kanal 10 modellers hukommelse DSM2 24 GHz RC system til modelfly og helikoptere

Betjeningsvejledning 6-Kanal 10 modellers hukommelse DSM2 24 GHz RC system til modelfly og helikoptere Den førende inden for Spread Spectrum teknologi Betjeningsvejledning 6-Kanal 10 modellers hukommelse DSM2 24 GHz RC system til modelfly og helikoptere INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle informationer Spektrum

Læs mere

OPEL ASTRA. Instruktionsbog

OPEL ASTRA. Instruktionsbog OPEL ASTRA Instruktionsbog Indhold Introduktion... 2 Kort og godt... 6 Nøgler, døre og ruder... 21 Sæder, sikkerhed... 38 Opbevaring... 60 Instrumenter og betjening... 100 Lygter... 136 Klimastyring...

Læs mere

Hurtig-oversigt guide

Hurtig-oversigt guide infinite prime User Manual - Version 1.00 Catalog Number: ZI0373A (9/05) All data is subject to change without prior notice. Hereby, Electronics Line 3000 Ltd. declares that this control panel is in compliance

Læs mere

Installationsmanual PowerMaster-10

Installationsmanual PowerMaster-10 get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t Installationsmanual PowerMaster-10 Fuldt overvåget trådløst alarm system PowerMaster-10

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com THERMOMAX SMX 100 Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm www.thermomax-group.com INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION 1 - INTRODUKTION... 2 SEKTION 2 - INSTALLATION...... 3 2.1

Læs mere

Brugsanvisning. Solar Mower. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning. Solar Mower. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Solar Mower Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Vi vil gerne ønske dig tillykke som ny ejer af Husqvarna Solar Mower. Du har valgt

Læs mere

User Manual. Alphatronics bv * Watergoorweg 71* 3861MA Nijkerk * The Netherlands * Tel.: 033-2459944 * Fax.: 033-2453149 * info@alphatronics.

User Manual. Alphatronics bv * Watergoorweg 71* 3861MA Nijkerk * The Netherlands * Tel.: 033-2459944 * Fax.: 033-2453149 * info@alphatronics. User Manual Alphatronics bv * Watergoorweg 71* 3861MA Nijkerk * The Netherlands * Tel.: 033-2459944 * Fax.: 033-2453149 * info@alphatronics.nl INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION... 6 FORMÅL MED DENNE MANUAL...

Læs mere

PowerMax. For sikre, integrerede og interaktive hjem - Alarmgruppen har det hele. Plug and Protect - problemfri installation

PowerMax. For sikre, integrerede og interaktive hjem - Alarmgruppen har det hele. Plug and Protect - problemfri installation PowerMax,, For sikre, integrerede og interaktive hjem - Alarmgruppen har det hele. Plug and Protect - problemfri installation Kameraforbindelse giver her og nu indsigt Tilgængelig hvor som helst gennem

Læs mere

Brugervejledning House-Control

Brugervejledning House-Control Brugervejledning House-Control - Medfølgende dokumentation for betjening af house-control Opdateret 14, december 2010 Version 2.0.1 Indholdsfortegnelse Brugervejledning... 1 House-Control... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere