Velkommen til Thurøhus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til Thurøhus"

Transkript

1 Velkommen til Thurøhus

2 I september 2011 startede et rehabiliteringsprojekt på ældreområdet i Svendborg kommune Nye veje til aktivt liv. Projektets formål på plejecentrene er, at den enkelte borger skal støttes til et værdigt liv og til at få en større livskvalitet. Ud fra borgerens ønsker og behov vil personalet tage udgangspunkt i de ting, som den enkelte borger kan. Personalet vil støtte borgeren til at bevare færdigheder, der gør, at borgeren kan deltage mere aktivt i hverdagen. I løbet af 2012 er der blandt personalet blevet uddannet såkaldte hjemmetrænere. På sigt får alt personalet uddannelse inden for rehabilitering. Derudover er der ansat projektterapeuter, som støtter og vejleder de enkelte borgere samt personalet. Er der spørgsmål eller ideer til projektet så spørg personalet eller sektionsleder. 2

3 Forord Velkommen til Plejecentret Thurøhus. Denne folder er tænkt som hjælp til dig, der ønsker at flytte i pleje bolig på Thurøhus. Vi håber, at folderen vil skabe overblik over, hvad der er vigtigt og rart at vide i forhold til indflytning og hverdagen i huset. Plejeboligen udlejes af Svendborg Kommune. Det er Svendborg Kommunens visitationssygeplejerske, der står for tildelingen af plejeboliger efter en behovsbestemt venteliste. Det betyder, at de borgere, der har det største behov, får tilkendt en bolig først. Du kan søge boligstøtte, varmehjælp samt evt. lån til indskud via Svendborg Kommune. Lejemålet er din private lejebolig med de rettigheder og forpligtigelser, der følger med. Du skal selv sørge for transport til Thurøhus ved indflytning. Når lejekontrakten er underskrevet, indskud og den første husleje er betalt, kan du eller din familie få 3

4 udleveret 3 nøgler, som passer til hoved døren og en hængelås. Hængelåsen bruges til et opbevaringsrum i kælderen, som hører til din lejlighed. Nøglen får du eller din familie udleveret ved henvendelse til Preben Johansen, tlf Kontortid på alle hverdage mellem kl og kl

5 Huset Plejecentret Thurøhus er en del af ældreområde Øst. Plejecentret består af 32 ældreboliger fordelt på 3 afdelinger. Solsikken består af 12 boliger. Valmuen består af 12 boliger. Oasen består af 8 boliger til demente borgere. Hver afdeling har egen fælles spise/dagligstue med fjernsyn/video og radio. Ligeledes er der et fælles vaske rum med vaskemaskine og tørretumbler. Derudover er der i ældrecentret cafe, aktivitetscenter og træningsrum. Boligen Boligen inderholder et lille tekøkken med et køleskab med en lille frostboks, emhætte og to løse kogeplader, som kan tilsluttes efter ønske. Derudover er der stue/ soverum og et stort bade værelse. I stue/soverummet er der et stort flytbart klædeskab og en el-seng, som kan placeres efter ønske. Man kan, hvis man ønsker det, opdele rummet med klædeskabet. Der forefindes ligeledes nødkald, telefonstik samt antennestik til fællesantenne. Boligen har egen lille terrasse. 5

6 Indretningen af boligen afhænger af, hvad du ønsker og har brug for i forhold til din mobilitet. Hvis du har brug for hjælp til forflytning, er det meget vigtigt, at du ved indretningen tager højde for, at der er plads til personalet og eventuelle hjælpemidler. Hvis du har brug for lift og/-eller kørestol, må der ikke være tæpper på gangarealerne. Ophængning af gardiner, malerier, billeder og lamper, samt udskiftning af defekte elpærer, lysstofrør og lignende fremover, er et familiært anliggende. Gæster Da din bolig er privat lejet, er der naturligvis ingen begrænsninger i forhold til besøg. Dine gæster må gerne overnatte i din bolig. Du og dine gæster kan købe varm/kold mad. Dog skal den varme mad bestilles senest 14 dage før af hensyn til bestilling i Det gode madhus. 6

7 Fællesstue/køkken Fællesstuen er en del af plejeboligen og benyttes herefter. Du og dine pårørende må gerne benytte køkkenet og fælles stuen, som du ville gøre derhjemme. Hvis du ønsker at bruge fællesstuen til at fejre fødselsdag eller lignende, aftales det på forhånd med personalet. Du og/eller dine pårørende skal selv sørge for opvask og oprydning, inden opholdsstuen forlades. 7

8 Indflytning Når du har besluttet dig for at flytte ind, vil vi meget gerne have, at datoen er aftalt på forhånd, og at det bliver en formiddag på en hverdag. Vi vil, så vidt det er mulig, sørge for at din kontaktperson er til stede for at tage godt imod og være sammen med dig og din familie. Forud for indflytningen tilbyder vi dig en samtale. Ved denne samtale taler vi sammen om de praktiske ting i forbindelse med indflytningen. Ved samtalen deltager som regel sek tions lederen samt din kontaktperson. Efter indflytningen, når du er faldet til i din bolig, mødes vi igen for at tale om gensidige forventninger samt få aftalt, hvilke serviceydelser du har behov for. Ligeledes taler vi sammen om din borgerog handleplan. For at sikre en optimal pleje- og omsorgsindsats, udarbejder vi en borger- og handleplan i samarbejde med dig og evt. dine pårørende. Borger- og handleplanen gælder for den samlede indsats og tager udgangspunkt i dine ressourcer, færdigheder og i dit livsmønster. 8

9 I borger- og handleplanen indgår også en kort beskrivelse af dit liv. Hvis du har svært ved at huske, vil vi meget gerne have, at din familie er behjælpelig med at fortælle os om dine behov, vaner og din livshistorie. Vi har i folderen vedlagt et skema, du og dine pårørende kan udfylde, hvis det kan være en hjælp. Dine pårørende er altid meget velkommen til at hjælpe dig med f.eks. rengøring af lejlighed, tøjindkøb, reparation af tøj, følge dig til læge/sygehus, følge dig på gå/køreture og lignende. Hvis du ikke kan/vil administrere din økonomi selv, er det ønskeligt, at du overlader det til en af dine pårørende. Kontaktperson Når du flytter ind, får du tilkendt kontaktperson nr. 1 og, så vidt det er muligt, en kontaktperson nr. 2. Det er en stor fordel, at alle vigtige aftaler og information sker via din kontaktperson nr. 1. Hver medarbejder er kontaktperson for 2-4 borgere og kan derfor bevare overblikket og det nære samarbejde med dig, dine pårørende samt andre samarbejdsparter. Hvis kontaktpersonen nummer 1 ikke er på arbejde, vil det fortrinsvis være kontaktperson nr. 2, der vil være dig behjælpelig. 9

10 Adgang til lejligheden Plejepersonalet har adgang til din bolig via en nøgleboks. Vi må ikke gå ind i din bolig, hvis du ikke er hjemme. Vi vil gerne være behjælpelige med blomstervanding, post m.v. i forbindelse med ferie eller indlæggelse, men det skal være efter en individuel aftale med dig. Det anbefales, at nærmeste pårørende har en nøgle til din bolig. Du kan aftale med personalet, om din dør skal være låst eller ulåst, når du opholder dig i fælleslokalerne. Hoveddøren låses automatisk om aftenen. Ved besøg om aftenen benyttes en ringeklokke. Tilladelse til at udveksle oplysninger Vi må ikke, uden dit samtykke, udveksle personlige oplysninger med eksterne samarbejdspartnere som f.eks. praktiserende læger og sygehuset. Derfor beder vi dig give os tilladelse til at udveksle oplysninger vedrørende forhold, der har betydning for dit velbefindende. Såfremt du giver dit samtykke til udveksling af oplysninger, vil det blive noteret i din elektroniske journal som dokumentation. 10

11 Samarbejdsbog Til brug ved skriftlige informationer mellem personalet og dine pårørende anvendes en samarbejdsbog, hvor de vigtigste oplysninger skrives ned. Når besked er læst, skrives dato og initialer, eller der svares. Det vil være forskelligt, hvor meget der skrives i denne bog. Det vil afhænge af behov og aftaler mellem dig, dine pårørende og personalet. Tryghedsalarm Tryghedsalarmen i boligerne fungerer/betales via telefonnettet. Det er derfor nødvendigt, at du har et telefon abonnement for at kunne tilkalde hjælp. Skal du ikke have en telefon, men kun bruge telefonabonnement til nødkald, betaler vi oprettelsen du betaler abonnement og forbrug. Ringemåtte: Hvis du får behov for en ringemåtte, bliver måtten på samme måde tilsluttet telefonnet. Oasen: I afdelingen Oasen er der i boligerne derudover tryghedsalarmer på alle vinduer og på døren ind til boligerne. Disse alarmer går ligeledes over boligens telefonnet. Alarmer på døre og vinduer fra fællesrummet i Oasen betales via driften på huset. 11

12 EDB Der er computer med printer i vagtlokalet. Her dokumenterer personalet deres daglige arbejde, søger efter oplysninger eller indskriver borger- og handleplaner. Du har naturligvis aktindsigt, vi skriver ikke noget, du ikke må vide. Du kan også give dine pårørende tilladelse til aktindsigt. Bruger pårørenderåd Så vidt det er muligt, er der på hver afdeling valgt et bruger pårørenderåd. Rådet holder møder 4 gange årligt. Der findes en mappe med referater fra møderne på hver af de tre afdelinger. I mappen ligger også rapporter fra anmeldte og uanmeldte besøg foretaget af embedslægen og Svendborg Kommunens repræsentant. Sektionslederen fungerer som sekretær/referent for rådene. Vedtægterne ligger ligeledes i mappen med referater. Kvalitetsstandarder Sektionslederen tildeler hjælp i forhold til Svendborg Kommunes kvalitetsstandarder. Du kan få en kopi af kvalitetsstandarderne ved at henvende dig til sektionslederen. Hjælp til rengøring ydes som hovedregel hver 14. dag. Du får en serviceaftale med beskrivelse af den hjælp, du er visiteret til. 12

13 Servicepakke Vi tilbyder dig en servicepakke, der dækker de fleste af dine daglige fornødenheder på nær den varme mad. Der er ingen forpligtigelse til at tage imod pakken. Servicepakken kan ikke deles. Aftalen om servicepakken ser således ud: Forplejning: Morgenmad, eftermiddags- og aften kaffe, smørrebrød, samt drikkevarer. Rengøringsartikler: Rengøringsartikler til brug i lejligheden og på fællesarealerne. Vaskepulver og skyllemiddel. Vaskekort til vaske maskine og tørretumbler. Artikler til personlig pleje: F.eks. toiletpapir, køkkenrulle, sæbe, shampoo, hudlotion, deodorant, engangsskraber, tandpasta, kamme, tandbørste m.v. Udgifter til fællesarealerne: Aviser, blade, servietter, lys, duge, blomster, husholdningsartikler, TV i fællesstuen samt aktiviteter. Beløbet dækker ikke: Varm mad (dette kan købes via Det gode madhus ), frisør, fodterapeut, TV-licens i egen bolig, tobak, tøj, kosmetik, slik, private blade samt telefonabonnement og indboforsikring. 13

14 Refusion: Ved indlæggelse gives der refusion fra første hele fraværsdag med xx kr. pr. dag. Ved fraflytning gives der refusion med det fulde beløb fra første hele dag. Beløbet administreres af sektionens medarbejder Vasketøj Alt dit tøj bedes mærket med enten dit navn eller dit lejlighedsnummer. Vi vasker kun tøj i vaskemaskine og tørrer det meste af tøjet i tørretumbler. Vi håber for forståelse herfor, og at du ved tøjkøb vil vælge beklædning, der kan tåle dette. Vi stryger ikke. Værdiboks/økonomi/post I klædeskabet er der en aflåst værdiskuffe. Den kan du anvende til f.eks. bankbøger, pung m.m. Hvis du ikke selv kan/vil administrere din økonomi, er det ønskeligt, at du overlader det til en af dine pårørende. Vi anbefaler, at du betaler så meget som muligt over PBS. Vi vil gerne, efter aftale, være behjælpelig med at videre sende, åbne og/eller læse din post for dig. 14

15 Indkøb Varer til fælles brug i forhold til servicepakken bestilles af personalet og leveres to gange om ugen. Du har samtidig mulighed for at bestille varer til levering 2 gange om ugen. I cafeen findes et lille udvalg af slik, øl og vand. Personale Der er personale i huset hele døgnet. Dagvagter mellem: Aftenvagter mellem: Nattevagter mellem: Personalet er tilknyttet en afdeling, men hjælper på tværs af vagter og afdelinger. Information mellem vagter gives fortrinsvis via plejesystemet Care. 15

16 Værdier på Thurøhus Helhed i opgaveløsningen Vi samarbejder med stor faglighed og ser mulighederne frem for begrænsning. Vi arbejder ud fra fælles mål. Vi blander os. Vi er troværdige. Borgerne i centrum Vi lytter til den enkelte borgers ønsker og b e h o v. Vi sætter ligeværdig kommunikation højt. Vi har en god atmosfære og vil gerne, at alle føler sig velkommen på Thurøhus. Læring og udvikling Vi gør ikke, som vi plejer. Vi er opsøgende og åbne bruger hinandens ressourcer. Vi vil vores arbejde. Trivsel Vi er glade og positive. Vi drager omsorg for hinanden. Vi har medindflydelse. Vi er indånder ikke udånder. 16

17 Aktivitetscentret Aktivitetscentret er fortrinsvis for borgere fra lokalområdet eller fra ældreboligerne, hvor der er mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter og arrangementer efter aftale med personalet. Bor du i plejeboligerne, skal du selv kunne gå eller køre ned i aktivitetscentret, her er der mulighed for at deltage i fælles aktiviteter. Beboere og brugere ejer en bus Humørbussen, som kan bruges til udflugter, byture og ferieture. Turene tilrette lægges sammen med personalet. Ved kørsel betales efter bussens gældende vedtægter. I aktivitetscentret udgives der 10 gange årligt et brugerblad, Spejlet. Der er nedsat en redaktionsgruppe, bestående af brugere og personale, som indsamler materiale og skriver bladet. For et lille beløb kan alle, der ønsker det, abonnere på bladet. Aktivitetscentret har et tæt samarbejde med Thurøhus s venner, som er en støtteforening for borgere og brugere af Thurøhus og aktivitetscentret. Vennerne arrangerer og hjælper til med forskellige arrangementer i huset. Alle, der har lyst og overskud til at give en hjælpende hånd, kan blive medlem af støtteforeningen. 17

18 Træningscenter Der er mulighed for at få forebyggende- og vedligeholdelses træning individuelt eller i grupper efter vurdering og under vejledning af en terapeut tilknyttet området. Cafeen Cafeen i aktivitetscentret har åbent alle ugens hverdage fra kl Der er mulighed for at købe kaffe, te og kage. 18

19

20 Relevante telefonnumre: Thurøhus Sektionsleder Pia Silo Jensen (Træffes bedst mellem kl ) Dagcentret Thurøhus Cafe Dagsygeplejerske Solsikken Valmuen Oasen svb 0847

Protektor H.K.H. Prinsesse Benedikte. OK-Centret Baeshøjgård Baeshøjgårdsvej 2-6 4560 Vig. 10.udgave 2014 Gitte Holgaard & Dorte Lykke

Protektor H.K.H. Prinsesse Benedikte. OK-Centret Baeshøjgård Baeshøjgårdsvej 2-6 4560 Vig. 10.udgave 2014 Gitte Holgaard & Dorte Lykke Protektor H.K.H. Prinsesse Benedikte OK-Centret Baeshøjgård Baeshøjgårdsvej 2-6 4560 Vig 10.udgave 2014 Gitte Holgaard & Dorte Lykke Indholdsfortegnelse Ok-fonden side 3 Plejecentret Baeshøjgård side 3

Læs mere

Genvejen 25 B og 27 6780 Skærbæk Tlf. 74 92 87 60

Genvejen 25 B og 27 6780 Skærbæk Tlf. 74 92 87 60 Genvejen 25 B og 27 6780 Skærbæk Tlf. 74 92 87 60 Indholdsfortegnelse Husleje, varme og forsikring m.v.... 5 Serviceydelser... 7 Hverdagen på Mosbølparken... 9 Aktivitet... 9 Årets gang... 10 Beboerbladet...

Læs mere

Velkommen til Øsby Plejecenter. rev.jan 2013 b. Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk

Velkommen til Øsby Plejecenter. rev.jan 2013 b. Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk Velkommen til Øsby Plejecenter rev.jan 2013 b S Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk De bydes velkommen som beboer på Øsby Plejecenter. Vi ser frem til et godt og positivt

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Uttrupgaard Jeg og personalet på Uttrupgaard Plejehjem vil gerne byde dig velkommen. Vi håber, at du og dine pårørende

Læs mere

Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger

Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger Det er vort håb, at du kommer til at befinde dig godt her. Vi vil på de kommende sider prøve at besvare de mange spørgsmål, der altid opstår, når man skal

Læs mere

Dette hæfte er en orientering til Dem og Deres pårørende i forbindelse med indflytning i en af plejeboligerne på Ordruplund.

Dette hæfte er en orientering til Dem og Deres pårørende i forbindelse med indflytning i en af plejeboligerne på Ordruplund. Dette hæfte er en orientering til Dem og Deres pårørende i forbindelse med indflytning i en af plejeboligerne på Ordruplund. Ordruplund plejeboliger er beliggende i den østlige del af Gentofte Kommune

Læs mere

Til kommende beboere

Til kommende beboere Til kommende beboere Med disse linjer vil vi gerne byde Dem velkommen i Deres nye hjem og hermed forsøge, at give Dem en forhåndsorientering. I hallen hænger et portræt af Adelaïde Moresco. Hun var af

Læs mere

Velkommen. Johannesgården er et trygt hjem, hvor det er godt at bo, arbejde og gæste.

Velkommen. Johannesgården er et trygt hjem, hvor det er godt at bo, arbejde og gæste. Velkommen Med denne informationspjece vil jeg gerne byde Dem velkommen til Johannesgården. Jeg håber pjecen, kan være med til at lette den vanskelige overgang, det er for Dem at skifte fra Deres nuværende

Læs mere

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Senior- og socialforvaltningen Januar 2015 Forord Kære borger i Kolding Kommune I denne pjece kan du læse om de former for hjælp i hjemmet, som Kolding

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

VELKOMMEN INDENFOR PÅ PLEJEBOLIGCENTER FÆLLEDGÅRDEN

VELKOMMEN INDENFOR PÅ PLEJEBOLIGCENTER FÆLLEDGÅRDEN 5. marts 2015 VELKOMMEN INDENFOR PÅ PLEJEBOLIGCENTER FÆLLEDGÅRDEN Kære beboer, Først og fremmest vil vi som ansatte på Fælledgården gerne have lov til at byde dig og din familie hjertelig velkommen. Fælledgården

Læs mere

SAMMEN OM ET BEDRE LIV

SAMMEN OM ET BEDRE LIV SAMMEN OM ET BEDRE LIV Aarhus Kommune 2015 SAMMEN OM ET BEDRE LIV Forord... 3 Frivillighed og aktiviteter... 4-9 Sundhed... 10-11 Træning og rehabilitering... 12-15 Personlig pleje... 16-17 Praktisk hjælp...

Læs mere

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Generel information... 4 2.1 Vurdering af borgerens behov for hjælp... 4 2.2 Henvendelse samt levering af hjælpen... 5 2.2.1 Sagsbehandlingstider... 6 2.3 Midlertidig

Læs mere

Rosengade 1 1309 København K Tlf. 35 30 47 47 Fax 35 30 47 48 www.rosenborgcentret.dk PERSONALEHÅNDBOG

Rosengade 1 1309 København K Tlf. 35 30 47 47 Fax 35 30 47 48 www.rosenborgcentret.dk PERSONALEHÅNDBOG Rosengade 1 1309 København K Tlf. 35 30 47 47 Fax 35 30 47 48 www.rosenborgcentret.dk PERSONALEHÅNDBOG Rev. februar 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL ROSENBORGCENTRET...4 PRÆSENTATION...5 Kollegialt

Læs mere

Pilotprojekt BO SPVV januar-maj 2009

Pilotprojekt BO SPVV januar-maj 2009 Pilotprojekt BO SPVV januar-maj 2009 Indhold 1. Læsevejledning 2. Kort projektbeskrivelse 3. Konklusioner 4. Projektforløbet 5. Undervisningsforløbet 6. Bilag 1. LÆSEVEJLEDNING Denne rapport er en intern

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2014 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 19. december 2013 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og

Læs mere

Håndbog for pensionister

Håndbog for pensionister 013 Håndbog for pensionister 1 Ishøj Kommune 2 Navn: Adresse: Postnr.: By: Telefon: Cpr. nr.: Håndbog for pensionister 2013 Er udgivet af Ishøj Kommune Foto: Thomas Mikkel Jensen, Per Egelund Nielsen,

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Håndbog for beboere i kollegiet

Håndbog for beboere i kollegiet Håndbog for beboere i kollegiet Det Grønlandske Hus i Aarhus Dalgas Avenue 52 8000 Aarhus C Tlf: 86 11 02 88, fax: 86 14 69 77 E-mail: aarhus@glhus.dk www.groenlandskehus.dk Lidt om kollegiets formål og

Læs mere

Fuld tid i egen bolig

Fuld tid i egen bolig Fuld tid i egen bolig Attraktive seniorbofællesskaber med sigte på længst mulig tid i egen bolig Oktober 2011 Karl Vogt-Nielsen, Claus Syberg-Henriksen og Marianne Malmgren CASA Fuld tid i egen bolig Attraktive

Læs mere

Nordsjællands Hospital

Nordsjællands Hospital Marts 2015 Nordsjællands Hospital Montebello Genoptræningshospital Montebello Læs denne håndbog inden du rejser Indholdsfortegnelse Velkommen til Montebello Montebellos adresser Lidt om Montebello På Montebello

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Fonden Familiecentret Lille Nørremark Nørremarksvej 18 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Mandag den 8. april samt tirsdag den 16. april 2013

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Januar 2015 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Indhold Generelle informationer om personlig og praktisk hjælp... 2 Indledning:... 2 Visitation til personlig og praktisk hjælp:... 2 Udpeget

Læs mere

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere