Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg)"

Transkript

1 Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg) Januar 2012 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

2 Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) 2012 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2012 Bidragyder(e): NaturErhvervstyrelsen Fotograf(er): Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V Tlf.: Fax: Websted: ISBN (Web) 2

3 Vejledning om tildeling af stivelsestillæg Indholdsfortegnelse 1. Indledning Afkobling af støtten for stivelseskartofler Beregning af tillægget Ansøgning om KS-tillæg Tildeling af KS-tillæg i Fordeling af KS-tillæg Udnyttelse af særlige KS-betalingsrettigheder tildelt på grundlag af KS-tillæg Udbetaling af KS-tillæg

4 1. Indledning Faktaboks Hvem kan få KS-tillæg? Avlere, der havde en dyrkningskontrakt med en stivelsesfabrik om levering af stivelseskartofler i høståret 2011 Landbrugere/avlere, der senest den 24. april 2012 har erhvervet en bedrift, og sammen med bedriften får overført stivelsestillægget Hvordan søges om KS-tillæg? NaturErhvervstyrelsen udsendte i begyndelsen af oktober 2011 brev/skema med oplysning om det beregnede foreløbige KS-tillæg. Fristen for at returnere brevet i underskreven stand var 1. november 2011 Der skal indsendes Fællesskema 2012 med ansøgning om KS-tillæg. Fællesskema 2012 skal være modtaget senest den 24. april Ansøgningen sker ved at afkrydse feltet Stivelsestillæg i Fællesskema Hvordan er KS-tillægget beregnet? KS-tillægget er beregnet på grundlag af kartoffelmængden og den gennemsnitlige stivelsesprocent, der var angivet i dyrkningskontrakten Hvordan tildeles og udbetales KS-tillægget? KS-tillægget kan kun tildeles og udbetales til aktive landbrugere, der har indsendt Fællesskema i 2012 Hvis ansøger også får tildelt moderfår- (MF)- og/eller handyrtillæg (HD) sker forhøjelsen af betalingsrettighederne i denne rækkefølge: o KS-tillæg o MF-tillæg o HD-tillæg KS-tillæg udbetales første gang i 2012 som del af enkeltbetalingen på grundlag af betalingsrettighedernes forhøjede værdi eller nye betalingsrettigheder Det er en betingelse for at få tillægget udbetalt, at minimumsgrænserne for udbetaling af direkte støtte på hhv. 2ha/300 euro er opfyldt 4

5 1. Afkobling af støtten for stivelseskartofler Støtten til avl af stivelseskartofler og produktion af kartoffelstivelse var uændret i produktionsåret 2011/2012, dvs. for høståret I 2012 afkobles det samlede støttebeløb, dvs. støtten til både avlere og producenter. Det samlede afkoblede støttebeløb udgør ca. 111 mio. kr. - svarende til ca. 14,9 mio. euro. Det afkoblede støttebeløb fordeles til avlerne i form af et KS-tillæg. KStillægget beregnes på grundlag af dyrkningskontrakten i produktionsåret 2011/2012, der er fastsat som referenceår. Avlere, der i referenceåret havde en dyrkningskontrakt med en af stivelsesfabrikkerne i Brande, Karup, Toftlund eller Langholt, er berettigede til et KS-tillæg. Det er kun de avlere, der i referenceåret 2011/2012 havde indgået dyrkningskontrakt om levering af stivelseskartofler til en af de nævnte fabrikker, der kan modtage KStillæg. Det er således ikke tilstrækkeligt at være ejer af andelsbeviser i fabrikkerne med tilhørende leveringsrettigheder for at modtage KS-tillæg. 2. Beregning af tillægget Dyrkningskontrakten danner grundlag for beregning af KS-tillægget. Produktionen af stivelse er beregnet på grundlag af kartoffelmængden i den enkelte kontrakt, og den gennemsnitlige stivelsesprocent angivet i kontrakten. I brevet med beregningen af det foreløbige KS-tillæg blev der anvendt en foreløbig sats på 105,567 euro pr. ton stivelse. Den foreløbigt beregnede sats forventes reduceret med ca. 1 2 %, når den endelige opgørelse af samtlige indgåede dyrkningskontrakter foreligger. KS-tillægget til den enkelte avler beregnes ved at multiplicere det endelige KS-tillæg pr. ton stivelse med den totale stivelsesmængde, der er beregnet på grundlag af avlerens kontrakt. Bemærk, at det er omregningskursen fra euro ultimo september 2012, der skal anvendes ved udbetalingen af KS-tillægget. 3. Ansøgning om KS-tillæg Avlere, der 2011/2012 havde en dyrkningskontrakt om levering af stivelseskartofler, modtog i begyndelsen af oktober et brev fra NaturErhvervstyrelsen med oplysning om det beregnede foreløbige KS-tillæg. Brevet skulle senest 1. november være returneret til NaturErhvervstyrelsen i underskrevet stand som en bekræftelse på grundlaget for beregningen. 4. Tildeling af KS-tillæg i 2012 Det er en betingelse for at få tildelt KS-tillæg, at ansøger i 2012 er aktiv landbruger og indsender Fællesskema. 5

6 Aktiv landbruger Det er en forudsætning for tildeling af KS-tillæg, at den pågældende ansøger er aktiv landbruger på datoen for udløbet af ansøgningsfristen 24. april i Kravet om at være aktiv landbruger anses for opfyldt, når ansøger udfører en landbrugsaktivitet inden for landbrugs- og gartneriproduktion, fx: produktion eller dyrkning af landbrugsprodukter, herunder høst, opdræt eller hold af husdyr til landbrugsformål, fx til malkning, bevare jorden i god landbrugsmæssig stand (GLM) og produktion af juletræer og pyntegrønt på landbrugsjord. Bemærk, at hvis en landbruger, der har optjent et KS-tillæg, ønsker at bortforpagte bedriften i sin helhed med start i perioden fra 31. maj 2011 indtil ansøgningsfristen den 24. april 2012 og med ophør af forpagtningen efter denne frist, er den pågældende ikke aktiv landbruger på ansøgningsfristen i 2012 og kan derfor ikke tildeles et KS-tillæg. Har landbrugeren kun bortforpagtet en del af bedriften og er aktiv landbruger den 24. april 2012, vil bortforpagter kunne søge og tildeles KS-tillægget til forhøjelse af de betalingsrettigheder, som bortforpagter ejer, herunder de betalingsrettigheder, der er udlejet med den bortforpagtede jord. Tillægget vil altid blive fordelt på de betalingsrettigheder bortforpagter ejer, uanset om betalingsrettighederne er bortforpagtet med jord. Indsendelse af Fællesskema 2012 Det er desuden en forudsætning, at ansøger indsender Fællesskema 2012 og søger om KS-tillæg. I Fællesskema 2012 finder man feltet med ansøgning om stivelsestillæg ved at gå ind på forsiden. Under bjælken Afkobling af støtte til kartoffelstivelse, handyr og moderfår klikker man på knappen Gå til siden Tillæg. Under bjælken Stivelsestillæg (A) sættes et kryds, der angiver, at der søges om KS-tillæg. Bemærk, at forsinket modtagelse af Fællesskemaet markeret med kryds for ansøgningen om forhøjelse af betalingsrettighederne/tildeling af nye betalingsrettigheder medfører nedsættelse eller bortfald af støtten efter følgende retningslinier: Fællesskema med kryds modtages i NaturErhvervstyrelsen i perioden 25. april til og med 21. maj. o KS-tillægget/de nye betalingsrettigheder tildeles fuldt ud. Udbetalingen af enkeltbetaling reduceres i 2012 med 1 % pr. arbejdsdag ansøgningen kommer for sent. Den del af enkeltbetalingen, der udbetales på grundlag af KS-tillægget/de nye betalingsrettigheder, nedsættes med 4 % (1 % + 3 %) pr. arbejdsdag. 6

7 Fællesskema uden kryds modtages i NaturErhvervstyrelsen senest 24. april. Ændring af Fællesskemaet med kryds for ansøgning om KS-tillæg/nye betalingsrettigheder modtages i perioden 25. april til og med den 21. maj. o KS-tillægget/de nye betalingsrettigheder tildeles fuldt ud. Den del af enkeltbetalingen, der udbetales på grundlag af KS-tillægget/de nye betalingsrettigheder, nedsættes i 2012 med 3 % pr. arbejdsdag. Den resterende del af enkeltbetalingen udbetales fuldt ud. o Hvis ændring af Fællesskemaet markeret med kryds ikke er modtaget senest 21. maj, tildeles der ikke KS-tillæg/nye betalingsrettigheder. Enkeltbetalingen udbetales udelukkende på grundlag af den eksisterende værdi/de eksisterende betalingsrettigheder uden forhøjelse med KStillæg/nye betalingsrettigheder. Fællesskema med eller uden kryds modtaget i NaturErhvervstyrelsen efter den 21. maj. Hele ansøgningen bortfalder, og der tildeles ikke KS-tillæg/nye betalingsrettigheder, ligesom der ikke udbetales enkeltbetaling. Læs mere om forsinket indsendelse af Fællesskemaet i Vejledning om Enkeltbetaling Fordeling af KS-tillæg Fordelingen af ansøgeres KS-tillæg sker efter nedenstående regler. Fordelingen afhænger af, om ansøger ejer betalingsrettigheder pr. 24. april Ansøger ejer almindelige betalingsrettigheder - forhøjelse af betalingsrettigheder Tillægget fordeles på alle de betalingsrettigheder, som ansøgeren ejer den 24. april Dette gælder også betalingsrettigheder, som er midlertidigt overdraget (udlejet). Forhøjelsen sker, uanset om betalingsrettighederne udnyttes eller ej i ansøgningsåret Bemærk, at for så vidt angår forhøjelsen af betalingsrettigheder med KS-tillæg, gælder maksimumsgrænsen på euro ikke. 2. Ansøger ejer ikke almindelige betalingsrettigheder - tildeling af nye almindelige betalingsrettigheder a) Hvis ansøger ikke har betalingsrettigheder i 2012, dvs. han hverken ejer eller anmelder lejede betalingsrettigheder, tildeles et antal almindelige betalingsrettigheder. Antallet svarer til det anmeldte antal støtteberettigede hektar. Værdien af de nye betalingsrettigheder beregnes ved at dividere det beregnede tillæg med antallet af tildelte betalingsrettigheder. 7

8 Bemærk, at for så vidt angår tildeling af disse nye almindelige betalingsrettigheder, gælder maksimumsgrænsen på euro ikke. b) Hvis ansøger anmelder et antal forpagtede (lejede) betalingsrettigheder i 2012, (færre end svarende til det anmeldte areal) får han tildelt et antal nye almindelige betalingsrettigheder. Antallet svarer til forskellen mellem antal anmeldte forpagtede betalingsrettigheder og det anmeldte antal støtteberettigede hektar. Værdien af de nye betalingsrettighederne beregnes ved at dividere det beregnede tillæg med det antal betalingsrettigheder, han får tildelt. Bemærk, at hver af disse betalingsrettigheder maksimalt kan have værdien euro. Et evt. overskydende beløb vil blive tildelt som særlige KS-betalingsrettigheder, jf. punkt 3 nedenfor. c) Hvis ansøger anmelder et areal, der svarer til de anmeldte lejede betalingsrettigheder, tildeles KS-tillægget som særlige KS-betalingsrettigheder. Tilsvarende gælder, hvis der ved tildeling af nye almindelige betalingsrettigheder på grund af beløbsgrænsen på euro (som beskrevet i ovenstående afsnit 2. b) opstår et overskydende tillægsbeløb. Værdien af hver af disse særlige KS-betalingsrettigheder kan maksimalt være euro. Hvis det overskydende tillægsbeløb er større end euro, tildeles der flere rettigheder á euro pr. stk. samt en betalingsrettighed på et eventuelt restbeløb mindre end euro. 3. Tildeling af flere forskellige afkoblede tillæg Hvis en ansøger i 2012 ud over KS-tillæg også får tildelt moderfår- (MF)- og/eller handyrtillæg (HD) sker forhøjelsen af betalingsrettighederne i denne rækkefølge: o KS-tillæg o MF-tillæg o HD-tillæg Bemærk, at der ved tildeling af MF- og HD-tillæg i alle tilfælde gælder en maksimumsgrænse for betalingsrettighedens værdi på euro. Hvis betalingsrettighedens værdi i forbindelse med tildeling af MF- og HD-tillæg overstiger euro, vil den overskydende værdi blive tildelt i form af særlige betalingsrettigheder. Læs mere i Vejledningerne om afkobling af støtten til moderfår og til handyr. 6. Udnyttelse af særlige KS-betalingsrettigheder tildelt på grundlag af KS-tillæg De særlige betalingsrettigheder giver ret til en årlig støtte under enkeltbetalingsordningen, hvis landbrugeren for hver særlig betalingsrettighed samtidig aktiverer en almindelig betalingsrettighed (1 ha) på en hektar støtteberettiget jord. 8

9 Ændring af de særlige KS-betalingsrettigheder til almindelige betalingsrettigheder Bemærk, at værdien af en særlig betalingsrettighed ikke ændres, selv om den ændrer status til almindelig betalingsrettighed. a) Hvis der i et senere år anmeldes et større antal hektar jord end antal almindelige betalingsrettigheder, vil de særlige KS-betalingsrettigheder ændre status til almindelige betalingsrettigheder. Der kan dog kun ændres status på det antal særlige KSbetalingsrettigheder, som svarer til antal hele overskydende hektar. Betalingsrettighederne skal derefter fremover anmeldes sammen med et støtteberettiget areal. b) Hvis de særlige KS-betalingsrettigheder overdrages til en anden landbruger, ændrer de status til almindelige betalingsrettigheder. Dette sker i alle tilfælde, bortset fra de tilfælde, hvor overdragelsen sker ved arv, forskud på arv eller ved ændring af retlig status. Ved ændring af retlig status forstås kun følgende tilfælde ændring af et selskabs navn, formål, branche og lign. i vedtægterne med deraf følgende ændring af selskabets registrering i CVR-registeret omdannelse af selskabsform fx fra ApS til A/S eller fra andelsselskab til A/S, og hvis en personligt ejet virksomhed indskydes i et A/S eller ApS. Bemærk, at denne undtagelse ikke gælder ved etablering eller ændring af et I/S, jf. ovenstående. Overførsel af KS-tillæg Hvis en avler, der har fået tildelt KS-tillæg, sælger hele eller en del af sin bedrift i perioden fra den 31. maj 2011 til ansøgningsfristen den 24. april i 2012, kan KS-tillæget helt eller delvist overføres til køber af bedriften. Hvis parterne har aftalt, at overdragelsen skal omfatte KS-tillægget, betragtes aftalen som en overdragelse af betalingsrettigheder med jord. Det betyder, at ved evt. overførsel af KS-tillæg sker dette helt eller delvist i forhold til andelen af det solgte areal. Det betyder, at parterne ikke frit kan aftale fordelingen af et KS-tillæg i forbindelse med salg. Sælger ansøger om forhøjelse af betalingsrettighederne svarende til det solgte areal og vedlægger sin ansøgning et eksemplar af salgsaftalen med angivelse af det antal hektar, det drejer sig om. Køber kan efter aftale med sælger på dennes vegne ansøge om forhøjelsen. Det er et krav, at sælger er aktiv landbruger på overdragelsestidspunktet. 9

10 Overdragelse af KS-tillæg skal meddeles NaturErhvervstyrelsen på et særligt skema Skema til hel eller delvis overdragelse af stivelsestillæg (KS-tillæg). Skemaet findes fra 1. februar 2012 på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside En kopi af salgsaftalen skal vedlægges ændringsskemaet. Sammenlægning og opdeling af bedrifter Ved sammenlægning eller opdeling af bedrifter kan KS-tillæg kun overføres, hvis sammenlægningen eller opdelingen omfatter hele bedriften. 7. Udbetaling af KS-tillæg KS-tillæg udbetales første gang i 2012 som en del af enkeltbetalingen på grundlag af de forhøjede betalingsrettigheder og /eller nye betalingsrettigheder, herunder særlige KS-betalingsrettighe-der. Det er dog en forudsætning, at ansøgningen i Fællesskema 2012 danner grundlag for udbetaling af direkte støtte for mindst 2,00 ha, eller at ansøger får udbetalt mindst 300 euro for særlige betalingsrettigheder, der udbetales på grundlag af en husdyrproduktion, eller i form af anden direkte støtte. Efter tildeling af KS-tillægget udgør dette en del af værdien af de almindelige betalingsrettigheder, som tillægget er fordelt på, eller værdien af de særlige KSbetalingsrettigheder. Ved beregningen af støtten og den efterfølgende udbetaling indgår således den del af de udnyttede betalingsrettigheder, der stammer fra KS-tillægget. Bemærk, at KS-tillæg, der er lagt på udlejede betalingsrettigheder, udbetales til forpagteren. 10

11 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Nyropsgade København V ISBN (Web) Tlf.: Fax.:

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) Marts 2011

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) Marts 2011 Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) Marts 2011 Indholdsfortegnelse I. Afkobling af støtten for stivelseskartofler... 3 II. Beregning af tillægget... 4 III. Ansøgning om KS-tillæg...

Læs mere

Vejledning om tildeling af handyrtillæg

Vejledning om tildeling af handyrtillæg Vejledning om tildeling af handyrtillæg (HD-tillæg) Juli 2011 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af FødevareErhverv i 2011 Bidragyder(e): FødevareErhverv Fotograf(er): Colourbox Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Vejledning om tildeling af moderfårstillæg (MF-tillæg) Revideret udgave Januar 2012

Vejledning om tildeling af moderfårstillæg (MF-tillæg) Revideret udgave Januar 2012 Vejledning om tildeling af moderfårstillæg (MF-tillæg) Revideret udgave Januar 2012 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2012 Fotograf(er): Lars Bahl Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Vejledning til Nationale reserve 2009

Vejledning til Nationale reserve 2009 Vejledning til Nationale reserve 2009 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Januar 2009 Midlertidig udgave ny udgave forventes i feb. jáåáëíéêáéí=ñçê=c

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Sådan udfylder du overdragelsesskemaet September 2006 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2014 Sådan udfyldes papirskema til overdragelse af betalingsrettigheder for døds- og konkursboer Bemærk, at det kun er døds- og konkursboer, som kan

Læs mere

Afkobling af støtten til stivelseskartofler.

Afkobling af støtten til stivelseskartofler. Side 1 af 5 Notat Til KMC og AKV/Langholt Fra Ole Klintgaard Larsen Dato 11. marts 2010 Afkobling af støtten til stivelseskartofler. I. Indledning. I forbindelse med sundhedstjekket af EU s landbrugspolitik

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Sådan udfylder du overdragelsesskemaet April 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2013 Sådan udfyldes skema til overdragelse af betalingsrettigheder 2013 Bemærk, at fristen for modtagelse af skema til overdragelse af betalingsrettigheder

Læs mere

Vejledning om producentskifte

Vejledning om producentskifte Vejledning om producentskifte Februar 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om producentskifte Februar 2007 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning til ændring af midlertidige

Vejledning til ændring af midlertidige Vejledning til ændring af midlertidige overdragelser Sådan udfylder du skema til ændring af midlertidige overdragelser 2008 Oktober 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for

Læs mere

National reserve 2006

National reserve 2006 National reserve 2006 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv National reserve

Læs mere

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Læs mere

Vejledning til ændring af midlertidige

Vejledning til ændring af midlertidige Vejledning til ændring af midlertidige overdragelser Sådan udfylder du skema til ændring af midlertidige overdragelser 2008 Januar 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2014-2015 Sådan udfyldes papirskema til overdragelse af betalingsrettigheder for døds- og konkursboer Bemærk, at det kun er døds- og konkursboer, som

Læs mere

National reserve 2007

National reserve 2007 National reserve 2007 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon National

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2010 Sådan udfyldes skema til overdragelse af betalingsrettigheder og skema til ændring af slutdato Maj 2010 N.B.! Hvis skema til overdragelse af betalingsrettigheder

Læs mere

Vejledning om enkeltbetaling

Vejledning om enkeltbetaling Vejledning om enkeltbetaling December 2006 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetaling December 2006 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2010 Sådan udfylder du overdragelsesskemaet April 2009 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá ê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= c ÇÉî~êÉbêÜîÉêî=

Læs mere

National reserve 2011

National reserve 2011 National reserve 2011 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve April 2011 Bemærk, at ansøgningsfristen er ændret til 29. april APRIL 2011 Kolofon National

Læs mere

National reserve 2014

National reserve 2014 National reserve 2014 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Februar 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FEBRUAR 2014 Kolofon Fejl! Henvisningskilde

Læs mere

National reserve 2008

National reserve 2008 National reserve 2008 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon National

Læs mere

Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015

Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Revideret udgave april 2015 Kolofon Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Denne vejledning

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2012 Sådan udfyldes papirskema til overdragelse af betalingsrettigheder 2012 Bemærk, at du på Fødevareministeriets Tast selv-service hurtigt og nemt

Læs mere

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation April 2006 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Læs mere

National reserve 2013

National reserve 2013 National reserve 2013 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Februar 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.

Læs mere

Vejledning om støtte til avlere af stivelseskartofler og støtte til kartoffelmelsfabrikker

Vejledning om støtte til avlere af stivelseskartofler og støtte til kartoffelmelsfabrikker Vejledning om støtte til avlere af stivelseskartofler og støtte til kartoffelmelsfabrikker December 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Fejl! Henvisningskilde

Læs mere

Vejledning om enkeltbetaling

Vejledning om enkeltbetaling Vejledning om enkeltbetaling Sådan er reglerne for enkeltbetalingsordningen Juni 2008 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= c ÇÉî~êÉbêÜîÉêî= VEJLEDNING OM ENKELTBETALING JUNI 2008 Kolofon Vejledning

Læs mere

Landbrugsreformen 2005

Landbrugsreformen 2005 Til samtlige landbrugere Vejledning til enkeltbetalingsordningen Landbrugsreformen 2005 (februar 2005 samlet udgave) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Sådan udfylder du overdragelsesskemaet Januar 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Vejledning til overdragelse

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2012 Sådan udfyldes skema til overdragelse af betalingsrettigheder 2012 Bemærk, at fristen for modtagelse af skema til overdragelse af betalingsrettigheder

Læs mere

Vejledning om enkeltbetaling

Vejledning om enkeltbetaling Vejledning om enkeltbetaling Sådan er reglerne for enkeltbetalingsordningen April 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv VEJLEDNING OM ENKELTBETALING APRIL 2009 Kolofon Vejledning

Læs mere

Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2018

Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2018 Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2018 Februar 2018 Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2018 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 19. januar Bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter enkeltbetalingsordningen 1)

Lovtidende A Udgivet den 19. januar Bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter enkeltbetalingsordningen 1) Lovtidende A 2012 Udgivet den 19. januar 2012 18. januar 2012. Nr. 29. Bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter enkeltbetalingsordningen 1) I medfør af 1, stk. 1 og 3-5, 1 a, stk. 1 og 2,

Læs mere

National reserve 2012

National reserve 2012 National reserve 2012 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve April 2012 Bemærk, at ansøgsningsfristen er ændret til den 8. maj 2012 Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Vejledning om ansøgning til den nationale reserve 2005 - tilladelse til dyrkning af frugt og grønt samt andre kartofler end kartofler til stivelsesproduktion med støtte Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Vejledning om producentskifte

Vejledning om producentskifte Vejledning om producentskifte September 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om producentskifte September 2008 Denne vejledning er udarbejdet af FødevareErhverv

Læs mere

Vejledning i at anmelde arealer til avl af læggekartofler.

Vejledning i at anmelde arealer til avl af læggekartofler. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Center for Jordbrug, Planter Nyropsgade 30, 1780 København V. E-mail: xkar@naturerhverv.dk Vejledning i at anmelde arealer til avl af

Læs mere

Vejledning om præmie for moderfår

Vejledning om præmie for moderfår Vejledning om præmie for moderfår Marts 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv= Kolofon Vejledning om præmie for moderfår Denne vejledning er opdateret alene til udgivelse

Læs mere

Indhold. Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte Direkte Betalinger Den 15. juni 2016

Indhold. Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte Direkte Betalinger Den 15. juni 2016 Direkte Betalinger Den 15. juni 216 Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte 216 Dette notat indeholder en række data, der beskriver udviklingen i ordningerne på den direkte arealstøtte 216 - grundbetaling,

Læs mere

Dette dokument beskriver de processer, som ansøger og NaturErhvervstyrelsen følger, når en ansøger dør eller går konkurs.

Dette dokument beskriver de processer, som ansøger og NaturErhvervstyrelsen følger, når en ansøger dør eller går konkurs. Procedure for arealstøtte ved døds- og konkursboer februar 2017 Dette dokument beskriver de processer, som ansøger og NaturErhvervstyrelsen følger, når en ansøger dør eller går konkurs. Vi opretter fuldmagter

Læs mere

Vejledning om producentskifte

Vejledning om producentskifte Vejledning om producentskifte April 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om producentskifte April 2008 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning om enkeltbetaling

Vejledning om enkeltbetaling Vejledning om enkeltbetaling Sådan er reglerne for enkeltbetalingsordningen Januar 2008 Foreløbig udgave - afventer bekendtgørelsesændring om regler for rådighedsdato Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2017

Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2017 Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2017 Februar 2017 Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2017 Denne brugerguide er udarbejdet af Landbrugs-

Læs mere

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59 Fællesskema Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Januar 2014 1 Kolofon Fællesskema 2014 Design: Clienti Foto: Torben Åndahl og Colourbox

Læs mere

Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2016

Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2016 Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2016 Februar 2016 Kolofon Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2016 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2017

Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2017 Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2017 Februar 2017 Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2017 2. udgave Denne brugerguide er udarbejdet

Læs mere

Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selvservice

Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selvservice Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selvservice 2015 Kolofon Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selv-service 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote

Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote 23. maj 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote

Læs mere

Mælkereduktionsordningen

Mælkereduktionsordningen Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen opdateret version September 2016 Kolofon Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen

Læs mere

Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere

Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere Udkast af 9. august 2012 Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere I medfør af 3, jf. 2, nr. 4, litra b, 5, stk. 1, 7, stk. 4, og 11, stk. 4, i lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af

Læs mere

Grundbetaling 2015. Du skal på dagen for rettidig indsendelse af Fællesskema og markkort opfylde følgende betingelser:

Grundbetaling 2015. Du skal på dagen for rettidig indsendelse af Fællesskema og markkort opfylde følgende betingelser: Grundbetaling 2015 For at få udbetalt grundbetaling skal du opfylde en række betingelser. I dette fakaark kan du læse om de generelle støttebetingelser for grundbetalingen. Du ansøger om grundbetaling

Læs mere

Fremtiden for lammeproduktionen EU-reform

Fremtiden for lammeproduktionen EU-reform Fremtiden for lammeproduktionen EU-reform Forum for får og geder Produktion af lammekød Afdelingsleder Susanne Clausen, Dansk Kvæg Indhold EU-reformens centrale elementer Eksempel på beregning af den afkoblede

Læs mere

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Fødevareministeriets Tast selv-service NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Januar 2012 Indhold 1 Velkommen til Tast selv-service 3 2 Log på med NemID eller Medarbejdersignatur

Læs mere

Vejledning om handyrpræmie for tyre og stude 2011 marts 2011

Vejledning om handyrpræmie for tyre og stude 2011 marts 2011 Vejledning om handyrpræmie for tyre og stude 2011 marts 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv= Kolofon Vejledning om handyrpræmie for tyre og stude Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning til blanketten Meddelelse om pantsætning

Vejledning til blanketten Meddelelse om pantsætning Vejledning til blanketten Meddelelse om pantsætning Du bruger blanketten, når du underretter om, at der er givet pant i betalingsrettigheder under EU-ordningen grundbetaling. Det er kun blanketten, du

Læs mere

Vejledning om import af fjerkrækød til nedsat told

Vejledning om import af fjerkrækød til nedsat told Vejledning om import af fjerkrækød til nedsat told Forordning 533/2007 og 536/2007 Juni 2013 Kolofon Vejledning om import af fjerkrækød til nedsat told Forordning 533/2007 og 536/2007 Denne vejledning

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT

FORPAGTNINGSKONTRAKT 323-164960 EMO/usk 01.08.2013 FORPAGTNINGSKONTRAKT 1. Parterne 1.1 Undertegnede * bortforpagter herved til medunderskrevne Læsø-Natura 2000 Lodsejerforening A.m.b.a. 9940 Læsø *den/en del af/landbrugsdelen

Læs mere

Vejledning om Fællesskema 2008

Vejledning om Fællesskema 2008 Vejledning om Fællesskema 2008 - Ansøgning om enkeltbetaling og om støtte til særlige afgrøder - Anmodning om udbetaling af tilskud til miljø- og økologiordninger - Ansøgning om tilsagn til miljø- og økologiordninger

Læs mere

Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude. September 2014

Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude. September 2014 Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude September 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Bidragyder(e): NaturErhvervstyrelsen Fotograf(er): Colourbox Ministeriet

Læs mere

Ydelse af fremstillingspræmie til kartoffelstivelse og støtte til stivelseskartofler

Ydelse af fremstillingspræmie til kartoffelstivelse og støtte til stivelseskartofler Ydelse af fremstillingspræmie til kartoffelstivelse og støtte til stivelseskartofler Vejledning for produktionsåret 2004/05 April 2004 1 J.nr. 2804-04-3 Vejledning kan rekvireres hos: Direktoratet for

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3. 2. Generelle regler for anmeldelse af producentskifte... 6

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3. 2. Generelle regler for anmeldelse af producentskifte... 6 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Ny Praksis: To producentskifter på samme dag klares i én omgang... 3 1.3 Nyt navn til to blanketter... 4 1.4 Definitioner fælles for alle

Læs mere

Vejledning om producentskifte. februar 2014

Vejledning om producentskifte. februar 2014 Vejledning om producentskifte februar 2014 Kolofon Vejledning om producentskifte februar 2014 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Fotograf(er): Colourbox Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder BEK nr 109 af 30/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8630-000003 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød

Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød Forordning 616/2007 April 2013 Kolofon Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød Forordning 616/2007 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000054 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol, i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Vejledning. om enkeltbetalingsordningen. Landbrugsreform Direktoratet for FødevareErhverv. Til samtlige landbrugere.

Vejledning. om enkeltbetalingsordningen. Landbrugsreform Direktoratet for FødevareErhverv. Til samtlige landbrugere. Til samtlige landbrugere Vejledning om enkeltbetalingsordningen Landbrugsreform 2005 August 2004 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Vejledning til enkeltbetalingsordningen

Læs mere

Indhold. Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte 2017 NOTAT. Direkte Betalinger J.nr Ref. tobfel Den 1.

Indhold. Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte 2017 NOTAT. Direkte Betalinger J.nr Ref. tobfel Den 1. NOTAT Direkte Betalinger J.nr. 17-22120-000022 Ref. tobfel Den 1. august 2017 Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte 2017 Dette notat indeholder en række data, der beskriver udviklingen i ordningerne

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp

Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp Marts 2013 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= k~íìêbêüîéêîëíóêéäëéå= Kolofon Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning

Læs mere

Vejledning om producentskifte

Vejledning om producentskifte Vejledning om producentskifte August 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om producentskifte August 2010 Denne vejledning er udarbejdet af Plantedirektoratet

Læs mere

Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2016

Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2016 Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2016 Oktober 2015 Kolofon Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2016 1. udgave Oktober 2015 Denne vejledning

Læs mere

KVÆGKONGRES 2015 Chefkonsulent Susanne Clausen, SEGES EU REFORM 2015-20 HVORDAN GÅR DET MED DEN AFKOBLEDE STØTTE?

KVÆGKONGRES 2015 Chefkonsulent Susanne Clausen, SEGES EU REFORM 2015-20 HVORDAN GÅR DET MED DEN AFKOBLEDE STØTTE? KVÆGKONGRES 2015 Chefkonsulent Susanne Clausen, SEGES EU REFORM 2015-20 HVORDAN GÅR DET MED DEN AFKOBLEDE STØTTE? AGENDA EU støtte og bedrifternes økonomi CAP 2013 hvordan påvirker reformen kødproducenterne?

Læs mere

Supplement til Vejledning om enkeltbetalingsordningen Landbrugsreform 2005

Supplement til Vejledning om enkeltbetalingsordningen Landbrugsreform 2005 Supplement til Vejledning om enkeltbetalingsordningen Landbrugsreform 2005 Indholdsfortegnelse Forord....................................................................... 4 1. Ændringer og tilføjelser

Læs mere

Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik. Marts 2014

Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik. Marts 2014 Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik Marts 2014 Kolofon Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik Marts 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

DLBR Mark / Mark Online Premium. Upload til Fællesskemaet 2012 under Tast selv service.

DLBR Mark / Mark Online Premium. Upload til Fællesskemaet 2012 under Tast selv service. DLBR Mark / Mark Online Premium. Upload til Fællesskemaet 2012 under Tast selv service. Indhold: Generelt 1.a. Forside 1.b. Ejendomme 2.a. Markplan og EB Naturlignende og Naturarealer(901 og 902) findes

Læs mere

Vejledning om import af æg og ægalbumin til nedsat told

Vejledning om import af æg og ægalbumin til nedsat told Vejledning om import af æg og ægalbumin til nedsat told Forordning 539/2007 November 2014 Kolofon Vejledning om import af æg og ægalbumin til nedsat told Forordning 539/2007 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Navn. Virksomhed. Telefonnr. Er ansøger en offentlig institution, en offentlig myndighed eller et kommunalt fællesskab?

Navn. Virksomhed. Telefonnr.   Er ansøger en offentlig institution, en offentlig myndighed eller et kommunalt fællesskab? Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 Postboks 2456 1780 København V Tlf.nr. Fax nr. 3395 8000 3395 8080 Fællesskema 2014 Arealstøtte og husdyrpræmier Jordbrug

Læs mere

Vejledning om eksport af ost til USA. August 2012

Vejledning om eksport af ost til USA. August 2012 Vejledning om eksport af ost til USA August 2012 Kolofon Vejledning om eksport af ost til USA August 2012 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2012 Bidragyder(e):

Læs mere

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen Miljø & Biodiversitet J.nr. 16-8630-000003 Ref. KBK Den 25. november 2016 Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte til landbrugere til etablering af flerårige energiafgrøder 1)

Bekendtgørelse om særlig støtte til landbrugere til etablering af flerårige energiafgrøder 1) BEK nr 78 af 29/01/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-8010-000008 Senere ændringer til

Læs mere

Vejledning om enkeltbetaling 2006

Vejledning om enkeltbetaling 2006 Vejledning om enkeltbetaling 2006 Oktober 2005 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Praktiske oplysninger - Frist for ansøgning, indberetning og ændringer - Frister

Læs mere

Sådan søger du om tilskud til målrettede efterafgrøder

Sådan søger du om tilskud til målrettede efterafgrøder Sådan søger du om tilskud til målrettede efterafgrøder Indhold 1 Hvem kan søge... 1 2 Først-til-mølle ansøgning... 1 2.1 Ansøgningsrunden kan lukke før 21. april 2017... 2 3 Sådan finder du kortemaerne

Læs mere

Grønt krav om flere afgrødekategorier på bedriften

Grønt krav om flere afgrødekategorier på bedriften Grønt krav om flere afgrødekategorier på bedriften Indhold 1 Opdatér, hver gang du retter i oplysningerne... 2 2 Sådan beregnes antal afgrødekategorier felt G1 til G7... 2 3 Sådan beregnes kravet om flere

Læs mere

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Indhold 1 Start med at indtegne markerne og hente dem til fællesskemaet... 2 2 Overfør marker til ansøgning om nye tilsagn... 2 3 Tilsagn

Læs mere

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017 Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017 Formålet med denne guide er at give den mest effektive arbejdsgang ved ansøgning om arealstøtte.

Læs mere

Landlegatet. Vejledning om Landlegatet. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= c ÇÉî~êÉbêÜîÉêî= Oktober 2010

Landlegatet. Vejledning om Landlegatet. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= c ÇÉî~êÉbêÜîÉêî= Oktober 2010 Landlegatet Vejledning om Landlegatet Oktober 2010 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= c ÇÉî~êÉbêÜîÉêî= Kolofon Landlegatet Vejledning om Landlegatet Denne vejledning er udarbejdet af FødevareErhverv

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner Udkast af 22. august 2013 Tekst med gul baggrund = Ændringer i forhold til bekendtgørelse nr. 80 af 29. januar 2013 om randzonekompensation til landbrugere. Bestemmelser, der udgår, fremgår alene af den

Læs mere

Vejledning om Producentskifte 2017

Vejledning om Producentskifte 2017 Vejledning om Producentskifte 2017 Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Marts 2017 Kolofon Vejledning om Producentskifte 2017 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen i 2017 Fotograf(er):

Læs mere

Budgivere Halkær Nord, Skt. Nikolajbjerg, Navn Sø syd J.nr. Ref. KPO februar 2015

Budgivere Halkær Nord, Skt. Nikolajbjerg, Navn Sø syd J.nr. Ref. KPO februar 2015 Budgivere Halkær Nord, Skt. Nikolajbjerg, Navn Sø syd Himmerland J.nr. Ref. KPO februar 2015 Vedr. tilbud på forpagtninger Halkær Nord, Skt. Nikolajbjerg, Navn Sø syd Hermed fremsendes udbudsmateriale

Læs mere

Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser. November 2012

Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser. November 2012 Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser November 2012 Kolofon Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser Denne vejledning er udarbejdet af

Læs mere

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Oktober 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016 Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016 Formålet med denne guide er at give den mest effektive arbejdsgang ved ansøgning om arealstøtte.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder

Vejledning til ansøgning om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder Vejledning til ansøgning om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder Marts 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejl edni ng til ansøgning om ti lskud

Læs mere

Forpagtningskontrakt

Forpagtningskontrakt Nærværende formular er udarbejdet af KHL er beregnet til, at parterne selv kan udfylde kontrakten. KHL påtager sig intet ansvar for, om kontrakten omhandler alle relevante forhold i det enkelte kontraktforhold

Læs mere

J.nr. Ref. KPO Den 20. januar 2015. Vedr. tilbud på forpagtninger i Gravlevdalen.

J.nr. Ref. KPO Den 20. januar 2015. Vedr. tilbud på forpagtninger i Gravlevdalen. Budgivere Gravlevdalen Himmerland J.nr. Ref. KPO Den 20. januar 2015 Vedr. tilbud på forpagtninger i Gravlevdalen. Hermed fremsendes udbudsmateriale vedr. arealer i Gravlevdalen. Udbudet er annonceret

Læs mere

Vejledning om producentskifte. Februar 2015

Vejledning om producentskifte. Februar 2015 Vejledning om producentskifte Februar 2015 Kolofon Vejledning om producentskifte Februar 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Fotograf(er): Skyfish Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere