ALARM RØG RØG ALARM. DK Røgalarm 2 Brugsanvisning. NO Røykvarsler 5 Bruksanvisning. SE Brandvarnare 8 Bruksanvisning RØG ALARM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALARM RØG RØG ALARM. DK Røgalarm 2 Brugsanvisning. NO Røykvarsler 5 Bruksanvisning. SE Brandvarnare 8 Bruksanvisning RØG ALARM"

Transkript

1 MODEL SMOKE 1 Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. INSTRUCTION MANUAL DK Røgalarm 2 Brugsanvisning NO Røykvarsler 5 Bruksanvisning SE Brandvarnare 8 Bruksanvisning Produsert i P.R.C. EU-importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. Tillverkad i P.R.C. EU-importör H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. Valmistettu Kiinan kansantasavallassa Yhteisön tuoja H.P. Værktøj A/S DK-7080 Børkop Tanska SF Palohälytin 11 Käyttöohje

2 DANSK 2 BRUGSANVISNING LX98 er fotoelektriske røgalarmer, som er gode til at registrere ild, der ulmer i timevis, før den bryder i brand. Blandt årsagerne til disse brande kan være cigaretter, der ligger og brænder i sofaen eller sengen. LX98A-D overholder ISO/DIS standarden. VIGTIGT! LÆS VEJLEDNINGEN NØJE, OG GEM DEN TIL SENERE BRUG. I denne brugervejledning kan du finde vigtige oplysninger om brugen af din røgalarm. For at opretholde sikkerheden skal der installeres mindst én alarm i hvert rum. Undgå at åbne røgalarmen, da det kan betyde, at den ikke virker korrekt. Hvis du installerer denne røgalarm hos andre brugere, skal du give denne vejledning eller en kopi heraf til slutbrugeren. TEKNISKE SPECIFIKATIONER Strømforbrug DC9V Hvilestrøm <10 ua Alarmstrøm <12 ma Alarmlyd > 85 db (3 m) Lavspændingsalarm 5,5 V-6,2 V Driftstemperatur -10 C-40 C INSTALLATIONSSTEDER FOR ER 1. Røgalarmerne skal først og fremmest installeres i soveværelset og på flugtvejene. Der skal installeres mindst én i hvert soveværelse. 2. Trapper er vigtige flugtsteder, hvis der opstår brand, så der skal der altid monteres røgalarmer. 3. Der skal installeres mindst én røgalarm på hver etage, deriblandt også udnyttede loftsarealer og kældre. 4. Monter en alarm ved alle elektriske faciliteter. 5. Monter røgalarmerne midt på loftet, da røg, varme og gnister altid stiger til vejrs. 6. Hvis du af forskellige årsager ikke kan montere dem midt på loftet, skal de monteres mindst 10 cm væk fra væggen. 7. Hvis du ønsker at montere dem på væggen, skal de monteres 10-30,5 cm under loftet. Se figur 1. Figur 1 Loft Bedst Aldrig Acceptabelt 8. Der skal monteres flere alarmer, hvis gangen er mere end 9 m lang. 9. I loftsrum med skrå vægge skal alarmen monteres 0,9 m under tagets spids. Se figur I forbindelse med montering af røgalarmer i flytbare huse gælder der særlige regler. Flytbare huse har ikke ret meget

3 Figur 2 varmeisolering, så alarmen skal monteres 10-30,5 cm fra loftet. Af hensyn til sikkerheden bør der også monteres en i nærheden af soveafdelingen. DANSK 3 BRUGSANVISNING Vandret fra spids Overalt i dette område STEDER, HVOR ER IKKE MÅ INSTALLERES 1. På steder, hvor der forekommer forbrændingspartikler. Forbrændingspartikler dannes, når noget brænder. Undgå at montere røgalarmen i køkkener, garager og fyrrum, hvor der er dårlig ventilation. Monter så vidt muligt røgalarmen mindst 6 m fra forbrændingspartiklernes kilde (komfur, fyr, vandvarmer, brændeovn). Udluft disse områder så meget som muligt. 2. I luftstrømme i nærheden af køkkener. Luftstrømme kan føre røg fra madlavning ind i røgalarmens føler, hvis røgalarmen monteret i nærheden af køkkenet. 3. I meget fugtige eller duggede områder eller tæt på badeværelser. Monter røgalarmen mindst 3 m væk fra brusekabiner, saunaer, opvaskemaskiner osv. 4. På steder, hvor temperaturen regelmæssigt er under 4 C eller over 38 C, deriblandt uopvarmede bygninger, udendørs rum, verandaer og uudnyttede loftsarealer eller kældre. 5. I meget støvede, snavsede eller fedtede områder. Undgå at montere røgalarmen Én etage Værelse Stue Køkken direkte over komfuret eller i umiddelbar nærhed af det. Hvis røgalarmen monteres i et vaskerum, skal den rengøres regelmæssigt for at holde den fri for støv. 6. I nærheden af udluftningsåbninger, loftsventilatorer eller i områder med meget træk. Træk kan blæse røgen væk fra røgalarmen, så den ikke registreres af føleren. 7. I områder, hvor der er mange insekter. Insekter kan tilstoppe følerens åbninger og udløse uønskede alarmer. 8. Mindre end 305 mm væk fra lysstofrør. Elektrisk støj kan gribe forstyrrende ind i føleren. 9. I områder med stillestående luft, for eksempel mindre end 10 cm fra et hjørne, som vist i figur Røgalarmen må ikke monteres i mødelokaler, hvor der ryges, da røgalarmen vil blive udløst, hvis flere personer ryger samtidig. Flere etager Værelse Værelse Vær. Røgalarm til minimumbeskyttelse Røgalarm til yderligere beskyttelse Værelse Stue Kælder Værelse Køk.

4 SÅDAN MONTERES EN DANSK 4 1. Hold godt fat i bunden. Tryk hængslet ind, og drej det derefter mod uret, så bunden frigøres. 2. Hold røgalarmens bund op mod loftet (eller væggen), og lav et mærke midt i hvert monteringshul med en blyant. 3. Bor huller ved mærkerne og monter skruer i hullerne. 4. Skub røgalarmens bund op, så skruehovederne skubbes hen i den smalle ende af monteringshullerne, og stram derefter skruerne godt. 5. Monter 9V-batteriet i batterirummet, og sørg for, at den røde tap befinder sig under batteriet, så batteriet sidder stabilt. Se figur 3. Figur 3 9 V batteri 6. Sørg for at sætte batteriet i, før du monterer røgalarmen, da røgalarmen ellers vil blive ødelagt. 7. Sæt dækslet på alarmen i henhold til figur 4, og afslut derefter installationen. Figur 4 BRUGSANVISNING Skub TEST Det er vigtigt at teste røgalarmen hver uge for at sikre, at den fungerer korrekt. Åbn aldrig selv ind til alarmen, men indlevér den til forhandleren, hvis den ikke fungerer korrekt. Undgå at bruge ild til at teste alarmen. 1. Tryk på røgalarmens testknap, og hold den inde, indtil alarmen lyder. Hvis den ikke lyder, skal du kontrollere, om batteriet sidder korrekt i røgalarmen, og derefter teste den igen. Hvis alarmen stadig ikke lyder, skal du straks udskifte røgalarmen eller kontrollere batteriet. 2. Røgalarmen blinker hvert halve minut, og i forbindelse med alarmer blinker den hvert halve sekund. 3. Hvis alarmen udsender korte biplyde hvert halve minut, betyder det, at batteriet skal skiftes. 4. En smule røg vil ikke udløse alarmen, så du vil kun opleve problemer, hvis der blæser røg direkte hen på alarmen, eller hvis du glemmer at tænde for emhætten, når du laver mad. 5. Sommetider kan alarmen blive udløst i forbindelse med rygning. Hvis der blæses ren luft hen på røgalarmen, stopper alarmen. REGELMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSE 1. Brug aldrig vand eller rengørings- eller opløsningsmidler til at rengøre røgalarmen, da det kan beskadige den. 2. Test den mindst én gang om ugen. 3. Rengør røgalarmen mindst én gang om måneden. Fjern forsigtigt eventuelt støv ved hjælp af støvsugerens bløde børste. Tag dækslet af, og fjern batteriet. Støvsug forsigtigt dækslet indvendigt og føleren. Monter batteriet igen, sæt dækslet på, og støvsug dækslet udvendigt. Test røgalarmen.

5 NORSK 5 BRUKSANVISNING LX98 er fotoelektriske røykvarslere som effektivt registrerer ild, som kan ulme i timevis, før det bryter ut brann. Årsakene til slike branner kan være sigaretter som ligger og ulmer i sofaen eller sengen. LX98A-D overholder ISO/DIS standarden. VIKTIG! LES BRUKSANVISNINGEN NØYE OG TA VARE PÅ DEN TIL SENERE BRUK. I denne bruksanvisningen finner du viktige opplysninger om bruk av røykvarsleren din. For å opprettholde sikkerheten skal det installeres minst én røykvarsler i hvert rom. Unngå å åpne røykvarsleren, da det kan medføre at den ikke lenger virker korrekt. Hvis du installerer røykvarsleren hos andre brukere, skal du overlevere denne bruksanvisningen eller en kopi av den til sluttbrukeren. TEKNISKE DATA Strømforbruk DC 9 V Hvilestrøm <10 ua Alarmstrøm <12 ma Alarmlyd > 85 db (3 m) Batterialarm 5,5 6,2 V Driftstemperatur -10 C 40 C MONTERINGSSTEDER FOR RØYKVARSLERE 1. Røykvarslerne skal først og fremst monteres på soverom og langs fluktveier. Det skal monteres minst én i hvert soverom. 2. Ved brann er trapper viktige fluktsteder, så der må det alltid monteres røykvarsler. 3. Det skal monteres minst én røykvarsler i hver etasje, deriblant også utnyttede loftsarealer og kjellere. 4. Monter én varsler ved alle tekniske fasiliteter. 5. Monter røykvarsleren midt på taket, da røyk, varme og gnister alltid stiger til værs. 6. Hvis du av ulike årsaker ikke kan montere røykvarsleren midt på taket, skal den monteres minst 10 cm fra veggen. 7. Hvis du ønsker å montere den på veggen, skal den monteres 10 30,5 cm under taket. Se figur 1. Figur 1 Tak Best Aldri Akseptabelt 8. Hvis gangen er over 9 meter lang, må det monteres flere røykvarslere. 9. I loftsrom med skråtak skal alarmen monteres 0,9 meter under spissen av taket. Se figur I forbindelse med montering av røykvarslere i mobile hus gjelder særskilte regler. Mobile hus har ikke særlig god varmeisolering, så

6 Figur 2 varsleren skal monteres 10 30,5 cm fra taket. Av hensyn til sikkerheten bør det også monteres en røykvarsler i nærheten av soveavdelingen. NORSK 6 BRUKSANVISNING Vannrett fra spissen Overalt i dette området STEDER HVOR RØYKVARSLEREN IKKE MÅ MONTERES 1. På steder hvor det forekommer forbrenningspartikler. Forbrenningspartikler dannes når noe brenner. Unngå å montere røykvarsleren på kjøkkener, i garasjer og fyrrom hvor det er dårlig ventilasjon. Såfremt det er mulig, skal røykvarsleren monteres minst 6 m fra forbrenningspartiklenes kilde (komfyr, fyr, varmtvannsbereder, fyringsovn). Luft ut disse områdene så godt som mulig. 2. I luftstrømmer i nærheten av kjøkkenet. Hvis røykvarsleren monteres i nærheten av kjøkkenet, kan luftstrømmer føre os fra matlaging inn til røykvarslerens føler. 3. I svært fuktige eller doggete områder eller i nærheten av badeværelser. Monter røykvarsleren minst 3 m unna dusjkabinett, badstuer, oppvaskmaskiner osv. 4. På steder der temperaturen regelmessig er under 4 C eller over 38 C, deriblant uoppvarmede bygninger, utendørsrom, verandaer og uutnyttede loftsarealer og kjellere. 5. I svært støvete, skitne eller fettete områder. Unngå å montere røykvarsleren direkte over Én etasje Rom Stue Kjøkken komfyrer eller i umiddelbar nærhet av slike. Hvis røykvarsleren monteres i et vaskerom, skal den rengjøres regelmessig så den holdes fri for støv. 6. I nærheten av ventilasjonsåpninger, takvifter eller i områder med mye trekk. Trekk kan blåse røyken vekk fra røykvarsleren, slik at den ikke registreres av føleren. 7. I områder med mange insekter. Insekter kan tette til åpningene til føleren og utløse falske alarmer. 8. Mindre enn 305 mm vekk fra lysstoffrør. Elektrisk støy kan forstyrre føleren. 9. I områder med stillestående luft, f.eks. mindre enn 10 cm fra et hjørne som vist på figur Røykvarsleren må ikke monteres i møtelokaler hvor det røykes, da alarmen vil utløses hvis flere personer røyker samtidig. Flere etasjer Rom Rom Rom Røykvarsler for minimumsbeskyttelse Røykvarslere for ytterligere beskyttelse Rom Stue Kjeller Rom Kjøk.

7 SLIK MONTERER DU RØYKVARSLEREN Figur 3 NORSK 7 1. Hold godt fast i bunnen. Trykk hengselen inn, og drei mot urviseren slik at bunnen løsner. 2. Hold røykvarslerens bunn opp mot taket (eller veggen) og lag et merke midt i hvert monteringshull med en blyant. 3. Bor hull ved merkene og monter skruer i hullene. 4. Skyv røykvarslerens bunn opp, slik at skruehodene skyves over i den smale enden av monteringshullene, og stram deretter skruene godt. 5. Monter 9 V-batteriet i batterirommet og sørg for at den røde tappen befinner seg under batteriet, slik at batteriet sitter stabilt. Se figur 3. 9 V-batteri BRUKSANVISNING 6. Sørg for at batteriet er satt inn før du monterer røykvarsleren, da røykvarsleren ellers vil bli ødelagt. 7. Sett dekselet på varsleren igjen som vist på figur 4, og avslutt monteringen. Skyv TEST Det er viktig å teste røykvarsleren hver uke for å sikre at den fungerer korrekt. Du skal aldri forsøke å åpne selve alarmen. Lever den inn til forhandleren dersom den ikke fungerer korrekt. Ikke bruk ild for å teste alarmen. 1. Trykk på røykvarslerens testknapp og hold den inne til alarmen lyser. Hvis det ikke kommer noen lyd, skal du kontrollere at batteriet er korrekt satt inn i røykvarsleren, og deretter utføre testen på nytt. Hvis det fremdeles ikke kommer noen lyd, skal du straks kontrollere batteriet eller skifte ut røykvarsleren. 2. Røykvarsleren blinker hvert halvminutt. I forbindelse med alarm blinker den hvert halvsekund. 3. Hvis alarmen sender ut korte pipelyder hvert halvminutt, betyr det at batteriet må skiftes. 4. Litt røyk vil ikke utløse alarmen, så du vil kun oppleve problemer hvis det blåser røyk direkte på alarmen eller hvis du glemmer å slå på kjøkkenventilatoren når du lager mat. 5. Noen ganger kan alarmen utløses i forbindelse med røyking. Ved å blåse ren luft på røykvarsleren, stanser alarmen. REGELMESSIG VEDLIKEHOLD 1. Bruk aldri vann, rengjørings- eller løsemidler for å rengjøre røykvarsleren, da det kan føre til at den skades. 2. Test røykvarsleren minst én gang i uken. 3. Rengjør røykvarsleren minst én gang i måneden. Fjern eventuelt støv forsiktig ved hjelp av den mye børsten på støvsugeren. Ta av dekselet og fjern batteriet. Støvsug innsiden av dekselet og føleren forsiktig. Sett inn batteriet igjen, monter dekselet og støvsug dekselet utvendig. Test røykvarsleren. Figur 4

8 SVENSKA 8 BRUKSANVISNING LX98 är fotoelektriska brandvarnare som registrerar eld som pyr i timmar innan det börjar brinna. En av orsakerna till dessa bränder kan vara cigaretter, som ligger och glöder i soffan eller sängen. LX98A-D följer ISO/DIS standarden. VIKTIGT! LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA OCH FÖRVARA DEN FÖR SENARE BRUK. I den här bruksanvisningen kan du hitta viktiga upplysningar om hur du använder brandvarnaren. För bästa möjliga säkerhet ska det monteras minst en brandvarnare i varje rum. Öppna inte brandvarnaren, eftersom den då kanske inte fungerar korrekt. Om du monterar brandvarnaren hos en annan användare ska du ge bruksanvisningen eller en kopia av den till denne. TEKNISKA SPECIFIKATIONER Strömförbrukning DC9V Viloström <10 ua Larmström <12 ma Larmsignal > 85 db (3 m) Lågspänningslarm 5,5 V-6,2 V Driftstemperatur -10 C 40 C MONTERINGSPLATSER FÖR BRANDVARNARE 1. Brandvarnarna ska först och främst monteras i sovrummet och utrymningsvägarna. Det ska monteras minst en i varje sovrum. 2. Trappor är viktiga utrymningsvägar om det börjar brinna, så där bör man alltid montera brandvarnare. 3. Montera minst en brandvarnare på varje våning, även inredda vindsutrymmen och källare. 4. Montera en brandvarnare i närheten av alla elektriska faciliteter. 5. Montera brandvarnarna mitt på taket, eftersom rök, värme och gnistor alltid stiger uppåt. 6. Om du av olika orsaker inte kan montera dem mitt på taket, ska de monteras minst 10 cm från väggen. 7. Om du vill montera dem på väggen ska de monteras 10 30,5 cm under taket. Se bild 1. Bild 1 Tak Bäst Aldrig Acceptabelt 8. Montera fler brandvarnare om passagen är över nio meter lång. 9. I vindsutrymmen med snedtak ska brandvarnaren monteras 0,9 m under takets spets. Se bild I samband med montering av brandvarnare i mobila hus gäller speciella regler. Mobila hus

9 Bild 2 SVENSKA 9 BRUKSANVISNING har inte så mycket värmeisolering, så brandvarnaren ska monteras 10 30,5 cm från taket. Av säkerhetsskäl bör det också monteras en i närheten av sovplatserna. Vågrätt från spets Överallt i detta område PLATSER DÄR BRANDVARNARE INTE FÅR MONTERAS 1. På platser där det förekommer förbränningspartiklar. Förbränningspartiklar skapas när något brinner. Undvik att montera en brandvarnare i köket, garaget och pannrum, där det är dålig ventilation. Montera om möjligt brandvarnaren minst sex meter från förbränningspartiklarnas källa (spis, panna, varmvattenberedare, brännugn). Vädra dessa områden så mycket som möjligt. 2. I luftströmmar i närheten av kök. Luftströmmarna kan föra med sig rök från matlagning in i brandvarnarens sensorer, om brandvarnaren är monterad i närheten av köket. 3. I mycket fuktiga eller immiga områden eller nära badrum. Montera brandvarnaren minst tre meter från duschkabiner, bastur, tvättmaskiner osv. 4. På platser där temperaturen regelbundet är under 4 C eller över 38 C, bland annat ouppvärmda byggnader, utomhusrum, verandor och outnyttjade vindsutrymmen eller källare. 5. I mycket dammiga, smutsiga eller feta En våning Rum Vardagsrum Kök områden. Undvik att montera brandvarnaren direkt ovanför spisen eller alldeles i närheten av spisen. Om brandvarnaren monteras i ett tvättrum, ska den rengöras regelbundet för att hållas fri från damm. 6. I närheten av utluftsöppningar, takventilatorer eller i områden med mycket drag. Drag kan blåsa röken bort från brandvarnaren, så att den inte registreras av sensorn. 7. I områden där det finns många insekter. Insekter kan orsaka stopp i sensorns öppningar och utlösa oönskat larm. 8. Mindre än 305 mm från ett lysrör. Elektrisk störning kan påverka sensorn. 9. I områden med stillastående luft, till exempel mindre än 10 cm från ett hörn, som visas i bild Brandvarnaren får inte monteras i möteslokaler där folk röker, eftersom den kan signalera om flera personer röker samtidig. Flera våningar Rum Rum Rum Brandvarnare för minimiskydd Brandvarnare för ytterligare skydd Rum Vard. Källare Rum Kök

10 SÅ HÄR MONTERAS BRANDVARNAREN SVENSKA Håll i bottnenplattan. Vrid brandvarnaren motsols, så att bottnenplattan frigörs. 2. Håll upp brandvarnarens botten mot taket (eller väggen), och gör ett märke mitt i alla monteringshål med en penna. 3. Borra hål där det är markeringar och sätt i skruvar. 4. Vrid bottenplattan, så att skruvhuvudena hamnar i den smala delen av monteringshålen, och dra sedan åt skruvarna väl. 5. Sätt 9V-batteriet på plats och se till att det röda stiftet befinner sig under batteriet, så att det sitter stabilt. Se bild 3. 9 V batteri BRUKSANVISNING Bild 3 6. Var noga med att sätta i batteriet innan du monterar brandvarnaren, annars kan den gå sönder. 7. Sätt höljet på brandvarnaren enligt bild 4, och avsluta sedan monteringen. Vrid TEST Det är viktigt att testa brandvarnaren varje vecka för att kontrollera att den fungerar korrekt. Skruva aldrig isär brandvarnaren själv, utan lämna den till återförsäljaren om den inte fungerar korrekt. Använd inte eld för att testa brandvarnaren. 1. Tryck på brandvarnarens testknapp och håll den inne tills signalen låter. Om den inte låter ska du kontrollera att batteriet sitter korrekt i brandvarnaren, och sedan testa den igen. Om brandvarnaren fortfarande inte låter ska du byta ut den eller kontrollera batteriet. 2. Brandvarnaren blinkar varje halvminut, och i samband med larm blinkar den varje halvsekund. 3. Om brandvarnaren ger ifrån sig pipljud varje halvminut betyder det att batteriet ska bytas. 4. Larmet utlöses inte av bara lite rök, så du kommer bara att få problem om det blåser rök direkt på brandvarnaren, eller om du glömmer att sätta på fläkten när du lagar mat. 5. Ibland kan brandvarnaren utlösas i samband med rökning. Men om man blåser ren luft mot brandvarnaren, tystnar larmet. REGELBUNDET UNDERHÅLL 1. Använd aldrig vatten eller rengörings- eller lösningsmedel för att rengöra brandvarnaren, för det kan den ta skada av. 2. Testa den minst en gång i veckan. 3. Rengör brandvarnaren minst en gång i månaden. Avlägsna försiktigt eventuellt damm med den mjuka borsten på dammsugaren. Ta av höljet och ta ur batteriet. Dammsug försiktigt höljet invändigt och sensorn. Sätt i batteriet igen, sätt på höljet och dammsug det utvändigt. Testa brandvarnaren. Bild 4

11 Valosähköinen LX98-palohälytin havaitsee tulen, joka kytee tuntikausia ennen leimahtamistaan liekkeihin. Yksi tulipalon mahdollinen syttymissyy on savukkeet, jotka palavat sohvassa tai sängyssä. LX98A-D noudattaa standardia ISO/DIS SUOMI 11 KÄYTTÖOHJE TÄRKEÄÄ! LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ SE MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. Tämä käyttöohje sisältää tärkeitä tietoja palohälyttimen käytöstä. Turvallisuuden varmistamiseksi jokaiseen huoneeseen on asennettava vähintään yksi palohälytin. Älä avaa palohälytintä, koska siihen voi tulla toimintahäiriö. Jos asennat palohälyttimen toisen henkilön asuntoon, anna loppukäyttäjälle tämä käyttöohje tai kopio siitä. TEKNISET TIEDOT Virrankulutus DC 9 V Lepovirta <10 ua Hälytysvirta <12 ma Hälytysääni > 85 db (3 m) Matalajännitehälytys 5,5 6,2 V Käyttölämpötila C PALOHÄLYTTIMIEN ASENNUSPAIKAT 1. Palohälyttimet on asennettava ensisijaisesti makuuhuoneisiin ja pakoteihin. Jokaiseen makuuhuoneeseen on asennettava vähintään yksi hälytin. 2. Porrastilat ovat tulipalon sattuessa tärkeitä pakoteitä, joten niihin on aina asennettava palohälytin. 3. Joka kerrokseen on asennettava vähintään yksi palohälytin, mukaan luettuna käytössä oleviin ullakko- ja kellaritiloihin. 4. Asenna yksi hälytin jokaisen sähkölaitteen kohdalle. 5. Asenna palohälyttimet keskelle kattoa, koska savu, lämpö ja kipinät kohoavat aina ylöspäin. 6. Jos palohälytintä ei jostain syystä voi asentaa keskelle kattoa, se on asennettava vähintään 10 cm:n etäisyydelle seinästä. 7. Jos haluat asentaa palohälyttimet seinään, asenna ne 10 30,5 cm:n etäisyydelle katosta. Katso kuva 1. Kuva 1 Katto Paras Sallittu Kielletty 8. Jos käytävä on yli 9 m pitkä, hälyttimiä on asennettava useampi. 9. Ullakkotiloihin, joissa on viistot seinät, palohälyttimet on asennettava 0,9 m katonharjan alapuolelle. Katso kuva Palohälyttimiä siirrettäviin rakennuksiin asennettaessa on noudatettava erityissääntöjä.

12 Siirrettävien rakennusten lämpöeristys ei ole kovin hyvä, joten hälyttimet on asennettava 10 30,5 cm:n etäisyydelle katosta. Turvallisuuden vuoksi yksi palohälytin on asennettava nukkumatilan läheisyyteen. Kuva 2 SUOMI 12 Vaakasuorassa harjasta lähtien Koko tämä alue PALOHÄLYTTIMIÄ EI SAA ASENTAA SEURAAVIIN PAIKKOIHIN 1. Paikkoihin, joissa esiintyy palamishiukkasia. Palamishiukkasia syntyy, kun jokin palaa. Älä asenna palohälytintä keittiöön, autotalliin tai pannuhuoneeseen, jossa on huono ilmastointi. Asenna palohälytin mikäli mahdollista vähintään 6 m:n etäisyydelle palamishiukkasten lähteestä (liedestä, lämmityskattilasta, vedenlämmittimestä, puuuunista tms.). Tuuleta näitä tiloja mahdollisimman paljon. 2. Keittiön läheisyyteen ilmavirtojen kohdalle. Ruuanlaitossa syntyvää savua voi kulkeutua ilmavirran mukana palohälyttimen anturiin, jos palohälytin on asennettu keittiön läheisyyteen. 3. Hyvin märkiin tai kosteisiin tiloihin tai lähelle kylpyhuonetta. Asenna palohälyttimet vähintään 3 m:n etäisyydelle suihkukaapeista, saunoista, pesukoneista jne. 4. Paikkoihin, joissa lämpötila on säännöllisesti alle 4 tai yli 38 astetta, mukaan luettuna KÄYTTÖOHJE lämmittämättömiin rakennuksiin, ulkorakennuksiin, verannoille ja käyttämättömiin ullakko- tai kellaritiloihin. 5. Hyvin pölyisiin, likaisiin tai rasvaisiin paikkoihin. Älä asenna palohälytintä suoraan lieden yläpuolelle tai sen välittömään läheisyyteen. Jos asennat palohälyttimen pesuhuoneeseen, puhdista se säännöllisesti, jotta siihen ei kerry pölyä. 6. Tuuletusaukkojen ja kattotuulettimien läheisyyteen tai hyvin vetoisiin paikkoihin. Veto voi puhaltaa savun poispäin palohälyttimestä, jolloin anturi ei havaitse sitä. 7. Paikkoihin, joissa on runsaasti hyönteisiä. Hyönteiset voivat tukkia anturin aukot ja aiheuttaa tahattomia hälytyksiä. 8. Alle 305 mm:n päähän valoputkesta. Sähköinen häly voi häiritä anturia. 9. Paikkoihin, joissa ilma seisoo, esimerkiksi alle 10 cm:n etäisyydelle kulmasta, kuten ilmenee kuvasta 1. Yksi kerros Huone Olohuone Useita kerroksia Keittiö Huone Huone Huone Palohälytin vähimmäisturvallisuuden varmistamiseksi Palohälytin lisäturvallisuuden antamiseksi Huone Oloh. Kellari Huone Keit.

13 10. Palohälytintä ei saa asentaa oleskelutiloihin, joissa tupakoidaan, koska palohälytin alkaa hälyttää, jos monta ihmistä tupakoi yhtä aikaa. SUOMI 13 PALOHÄLYTTIMEN ASENNUS 1. Pidä pohjasta kunnolla kiinni. Paina suojus sisään ja kierrä sitä vastapäivään, jotta pohja irtoaa. 2. Paina palohälyttimen pohja kattoa (tai seinää) vasten ja merkitse asennusreikien keskikohdat lyijykynällä. 3. Poraa reiät merkintöjen kohdalle ja kiinnitä ruuvit reikiin. 4. Työnnä palohälytintä pohja ylöspäin niin, että ruuvien päät työntyvät asennusreikien kapeisiin päihin, ja kiristä ruuvit kunnolla. 5. Asenna paristotilaan 9 V:n paristo ja tarkista, että punainen nasta on pariston alla, jotta paristo pysyy paikallaan. Katso kuva 3. Kuva 3 9 voltin paristo 6. Muista laittaa paristo paikalleen ennen palohälyttimen asennusta, koska muuten palohälytin vaurioituu. KÄYTTÖOHJE Työnnä 7. Aseta suojus hälyttimeen kuvan 4 mukaisesti, ja asennus on valmis. TESTI Palohälytin on testattava kerran viikossa sen moitteettoman toiminnan varmistamiseksi. Älä avaa hälytintä itse vaan toimita se jälleenmyyjälle, jos se ei toimi kunnolla. Älä testaa hälytintä tulella. 1. Paina hälyttimen testipainiketta ja pidä sitä painettuna, kunnes kuulet hälytyksen. Jos hälytin ei ala hälyttää, tarkista, onko paristo oikein paikallaan. Suorita testi sen jälkeen uudelleen. Jos hälytin ei vieläkään hälytä, vaihda se välittömästi uuteen tai tarkista paristo. 2. Palohälytin vilkkuu puolen minuutin välein ja hälytyksen yhteydessä puolen sekunnin välein. 3. Jos hälyttimestä kuuluu lyhyt piippaus puolen minuutin välein, paristo on vaihdettava. 4. Pieni määrä savua ei aiheuta hälytystä, joten ongelmia syntyy vain, jos hälyttimeen puhaltaa suoraan savua tai jos unohdat käynnistää liesituulettimen laittaessasi ruokaa. 5. Toisinaan tupakointi voi aiheuttaa hälytyksen. Kun hälyttimeen puhalletaan raikasta ilmaa, hälytys lakkaa. SÄÄNNÖLLINEN KUNNOSSAPITO 1. Älä puhdista palohälytintä puhdistusaineilla tai liuottimilla, sillä laite voi vaurioitua. 2. Testaa palohälytin vähintään kerran viikossa. 3. Puhdista palohälytin vähintään kerran kuukaudessa. Poista mahdollinen tomu varovasti pölynimurin pehmeällä harjalla. Irrota suojus ja poista paristo. Puhdista suojuksen sisäpuoli ja anturi varovasti pölynimurilla. Asenna paristo paikalleen, aseta suojus paikalleen ja puhdista suojuksen ulkopuoli pölynimurilla. Testaa palohälytin. Kuva 4

USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC

USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC Wireless (RF) optical smoke alarm Connect up to 24 units IMPORTANT! READ THIS MANUAL AND SAVE IT FOR LATER USE This manual contain important information about installation

Læs mere

USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC

USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC Wireless (RF) optical smoke alarm Connect up to 24 units IMPORTANT! READ THIS MANUAL AND SAVE IT FOR LATER USE This manual contain important information about installation

Læs mere

3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1. 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h

3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1. 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h 3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h k j i 13 3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 2 U s e r G u i d e Bl. 3001-789b Baby Dan A/S Niels Bohrs Vej 14 DK-8670

Læs mere

63.002. Tun nr. 1247824. DK - Brugervejledning Garageportåbner S - Bruksanvisning Garageportsöppnare N - Bruksanvisning Garasjeportåpner

63.002. Tun nr. 1247824. DK - Brugervejledning Garageportåbner S - Bruksanvisning Garageportsöppnare N - Bruksanvisning Garasjeportåpner 63.002 Tun nr. 1247824 DK - Brugervejledning Garageportåbner S - Bruksanvisning Garageportsöppnare N - Bruksanvisning Garasjeportåpner FI - Käyttöohje Autotallinoven avaaja UK - User manual Garage Door

Læs mere

OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT

OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT Art. 46-3010, 46-3011, 46-301, 46-3013 OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 54 66 Helsingborg. Tel: +46-4

Læs mere

RESEFÖRTÄLT. I de fall vatten och borste inte är tillräckligt för att rengöra tältduken, använd endast. Art. 37-215, 37-216

RESEFÖRTÄLT. I de fall vatten och borste inte är tillräckligt för att rengöra tältduken, använd endast. Art. 37-215, 37-216 RESEFÖRTÄLT Detta reseförtält är tillverkat för normalt nordiskt sommarklimat. Om instruktionerna följs kommer tältet att hålla i flera år. Läs hela manualen innan du sätter upp tältet första gången. Manualen

Læs mere

COSENZA 3742000 CE 0359 12 / PIN:359BT870 130CM 106CM 56CM

COSENZA 3742000 CE 0359 12 / PIN:359BT870 130CM 106CM 56CM COSENZA 3742000 130CM 106CM 56CM CE 0359 12 / PIN:359BT870 DK BETJENINGSVEJLEDNING EL- 01133TH TRANSPORTABEL GASGRILL BRUG KUN DEN MEDFØLGENDE SLANGE OG SLANGEFORBINDELSE! Hvis det er nødvendigt at udskifte

Læs mere

K 310 A. da sv no en. Køleskab Kylskåp Kjøleskap Refrigerator

K 310 A. da sv no en. Køleskab Kylskåp Kjøleskap Refrigerator K 310 A da sv no en Køleskab Kylskåp Kjøleskap Refrigerator da-register 1-13 Sikkerheden først.../1 Transportinstruktioner.../2 Bortskaffelse.../2 Opsætning af apparatet.../2 Lær dit apparat at kende.../3

Læs mere

Trampoliini ja suojaverkkotrampolin

Trampoliini ja suojaverkkotrampolin Art. 14-4110, 14-4120 Studsmatta med skyddsnät Trampoline med beskyttelsesnett Trampoliini ja suojaverkkotrampolin Trampolin med beskyttelsesnet SE- Barn under 3 år får ej använda produkten på grund av

Læs mere

Innehåll. För användaren. För installatören. Tekniska data 12 Uppackning 13 Skador Tillbehör Extra tillbehör Materialmärkning

Innehåll. För användaren. För installatören. Tekniska data 12 Uppackning 13 Skador Tillbehör Extra tillbehör Materialmärkning Innehåll För användaren Säkerhetsinformation 3 Vid installation och service Barnsäkerhet Vid användning av tumlaren Vid skrotning av tumlaren Produktbeskrivning 4-5 Betjäning 6 Innan du använder tumlaren...

Læs mere

9 kg 25 kg MAX-WAY. Användarguide Käyttöohje Bruksanvisning Brugervejledning User Guide

9 kg 25 kg MAX-WAY. Användarguide Käyttöohje Bruksanvisning Brugervejledning User Guide 9 kg 25 kg MAX-WAY Användarguide Käyttöohje Bruksanvisning Brugervejledning User Guide SE FI NO DK GB SE Viktigt! 9 25 kg Grupp 1 2 (ungefärlig ålder 9 månader 6 år) Var alltid noga med att följa dessa

Læs mere

Pelarlyft Løftebukk Pilarinostin Søjlelift

Pelarlyft Løftebukk Pilarinostin Søjlelift Pelarlyft Løftebukk Pilarinostin Søjlelift CE-certifikat/CE-sertifikaatti 2 SE Pelarlyft Bruksanvisning Pelarliften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar.

Læs mere

Styrreglage o55 Styresnekke o55. Styring o55

Styrreglage o55 Styresnekke o55. Styring o55 Styrreglage o55 Styresnekke o55 Ohjauslaite o55 Styring o55 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

ESF 2200 DW... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 15 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 28 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 41

ESF 2200 DW... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 15 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 28 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 41 ESF 2200 DW...... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 15 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 28 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 41 2 electrolux INDHOLD Electrolux. Thinking of you.

Læs mere

24/12 V -OMVANDLARE 24/12 V-OMFORMER 24/12 V -MUUNTAJA 24/12 V -OMFORMER

24/12 V -OMVANDLARE 24/12 V-OMFORMER 24/12 V -MUUNTAJA 24/12 V -OMFORMER 24/12 V -OMVANDLARE 24/12 V-OMFORMER 24/12 V -MUUNTAJA 24/12 V -OMFORMER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Læs mere

9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25

9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25 9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25 Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi... sivu 15 18 Instruction manual english...

Læs mere

EDP2074PDW DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 18 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 34 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 50

EDP2074PDW DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 18 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 34 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 50 EDP2074PDW DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 18 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 34 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 50 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Læs mere

Wellness. light line // OFF LCD. 150 kgs. electronic glass scale // Type 6251. Nice design // Capacity 150 kgs // Easy to read LCD

Wellness. light line // OFF LCD. 150 kgs. electronic glass scale // Type 6251. Nice design // Capacity 150 kgs // Easy to read LCD Wellness light line // electronic glass scale // Nice design // LCD Easy to read LCD display // 150 kgs Capacity 150 kgs // OFF Automatic switch off after use // Type 6251 Brugsanvisning - dansk...side

Læs mere

ADVARSEL! VARNING! VAROITUS! ADVARSEL! OPOZORILO! FIGYELMEZTETÉS!

ADVARSEL! VARNING! VAROITUS! ADVARSEL! OPOZORILO! FIGYELMEZTETÉS! Køle-og Fryseskab type I Kyl-och Frysskåp typ I Kjøleskap-Fryseskap type I Jääkaappipakastin tyypin I Hladilno-Zamrzovalni Aparat tipa I Hűtő-és Fagyasztógép I-es típusú DSA25020 ADVARSEL! For at sikre

Læs mere

Takbox 320 L. Takboks 320 L. Tagboks 320 L

Takbox 320 L. Takboks 320 L. Tagboks 320 L Takbox Takboks Kuljetusboksi Tagboks SE Takbox Vikt på takboxen: 9 kg INNAN MONTERING OBS! Takboxen skall kompletteras med spännband. Biltema art. 34-270 är lämpliga för denna box. Läs noga denna manual

Læs mere

your REAL best friend Träningsguide Træningsguide Treningsguide

your REAL best friend Träningsguide Træningsguide Treningsguide TM 5+ your REAL best friend TM SE DK NO Träningsguide Træningsguide Treningsguide Konsumentinformation Försiktighetsåtgärder: - Vi rekommenderar tillsyn av en vuxen. - Använd inte Zoomer på bord eller

Læs mere

Betjeningsvejledning Bruksanvisning SL401

Betjeningsvejledning Bruksanvisning SL401 DK SE Betjeningsvejledning Bruksanvisning SL401 Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 13.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk TILLYKKE MED DIN NYE PLÆNEKLIPPER LÆS

Læs mere

Brugervejledning Bruksveiledning Bruksanvisning User's manual Gebrauchanweisung I 20/80 21.01.2009 / 97-9539

Brugervejledning Bruksveiledning Bruksanvisning User's manual Gebrauchanweisung I 20/80 21.01.2009 / 97-9539 Brugervejledning Bruksveiledning Bruksanvisning User's manual Gebrauchanweisung I 20/80 21.01.2009 / 97-9539 Indholdsfortegnelse, Dansk Tegninger...4-5 Installationsvejledning...6 Placering af løsdele...8

Læs mere

Slagboremaskine Slagbor Slagborrmaskin

Slagboremaskine Slagbor Slagborrmaskin Slagboremaskine Slagborrmaskin Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug.

Læs mere

pots and pans // inspires to greater culinary heights//

pots and pans // inspires to greater culinary heights// pots and pans // inspires to greater culinary heights// Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning - norsk... side 7-8 Käyttöohjeet - suomi... sivu 9-10 Instruction

Læs mere

Asennusmitat Dimensioner Mått Monteringsdimensjoner [mm] MBC-300/700 MBC-1200

Asennusmitat Dimensioner Mått Monteringsdimensjoner [mm] MBC-300/700 MBC-1200 0 6 8 0 0 6 8 0 Käyttö- ja huolto-ohje Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisningar Bruks- og monteringsanvisning MultiBloc Servopainesäädin Tyyppi MBC...SE/N Sisähalkaisijat Rp / -

Læs mere

WIKING Olympic 04.05.2009

WIKING Olympic 04.05.2009 WIKING Olympic 04.05.2009 Dansk - Installations- og brugsvejledning... 2 Norsk - Installasjons- og bruksveiledning... 18 Svensk - Installations- och bruksanvisning... 37 Dansk Indholdsfortegnelse Velkommen

Læs mere

BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJEET

BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJEET Fläkt, Kjøkkenventilator, Emhætte, Liesituuletin BRUKSAVISIG BRUKSAVISIG BRUGSAVISIG KÄYTTÖOHJEET EFT 541,641,741 S 821 27 58-04 SERVICE S Fläkten är tillverkad i moduler så att endast små detaljer behöver

Læs mere

Operating Instructions Tank Unit For Central Heating System

Operating Instructions Tank Unit For Central Heating System ATUAL F F F F567164 Operating Instructions Tank Unit For entral Heating System WH-TX30B9E8 ENGLISH Before operating the unit, read these operating instructions thoroughly and keep them for future reference.

Læs mere

INSTRUKTION / INSTRUCTION Vattenutkastare, självdränerande FMM 4290

INSTRUKTION / INSTRUCTION Vattenutkastare, självdränerande FMM 4290 FM Mattsson Box 480 SE-792 27 MORA SWEDEN www.fmmattsson.com A VA 1.14/19649 INSTRUKTION / INSTRUCTION Vattenutkastare, självdränerande FMM 4290 PS 0646 Ø25 30 Rev. 003-11.09. FMM nr 08836554 2! C 8,5±1

Læs mere