ALARM RØG RØG ALARM. DK Røgalarm 2 Brugsanvisning. NO Røykvarsler 5 Bruksanvisning. SE Brandvarnare 8 Bruksanvisning RØG ALARM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALARM RØG RØG ALARM. DK Røgalarm 2 Brugsanvisning. NO Røykvarsler 5 Bruksanvisning. SE Brandvarnare 8 Bruksanvisning RØG ALARM"

Transkript

1 MODEL SMOKE 1 Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. INSTRUCTION MANUAL DK Røgalarm 2 Brugsanvisning NO Røykvarsler 5 Bruksanvisning SE Brandvarnare 8 Bruksanvisning Produsert i P.R.C. EU-importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. Tillverkad i P.R.C. EU-importör H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. Valmistettu Kiinan kansantasavallassa Yhteisön tuoja H.P. Værktøj A/S DK-7080 Børkop Tanska SF Palohälytin 11 Käyttöohje

2 DANSK 2 BRUGSANVISNING LX98 er fotoelektriske røgalarmer, som er gode til at registrere ild, der ulmer i timevis, før den bryder i brand. Blandt årsagerne til disse brande kan være cigaretter, der ligger og brænder i sofaen eller sengen. LX98A-D overholder ISO/DIS standarden. VIGTIGT! LÆS VEJLEDNINGEN NØJE, OG GEM DEN TIL SENERE BRUG. I denne brugervejledning kan du finde vigtige oplysninger om brugen af din røgalarm. For at opretholde sikkerheden skal der installeres mindst én alarm i hvert rum. Undgå at åbne røgalarmen, da det kan betyde, at den ikke virker korrekt. Hvis du installerer denne røgalarm hos andre brugere, skal du give denne vejledning eller en kopi heraf til slutbrugeren. TEKNISKE SPECIFIKATIONER Strømforbrug DC9V Hvilestrøm <10 ua Alarmstrøm <12 ma Alarmlyd > 85 db (3 m) Lavspændingsalarm 5,5 V-6,2 V Driftstemperatur -10 C-40 C INSTALLATIONSSTEDER FOR ER 1. Røgalarmerne skal først og fremmest installeres i soveværelset og på flugtvejene. Der skal installeres mindst én i hvert soveværelse. 2. Trapper er vigtige flugtsteder, hvis der opstår brand, så der skal der altid monteres røgalarmer. 3. Der skal installeres mindst én røgalarm på hver etage, deriblandt også udnyttede loftsarealer og kældre. 4. Monter en alarm ved alle elektriske faciliteter. 5. Monter røgalarmerne midt på loftet, da røg, varme og gnister altid stiger til vejrs. 6. Hvis du af forskellige årsager ikke kan montere dem midt på loftet, skal de monteres mindst 10 cm væk fra væggen. 7. Hvis du ønsker at montere dem på væggen, skal de monteres 10-30,5 cm under loftet. Se figur 1. Figur 1 Loft Bedst Aldrig Acceptabelt 8. Der skal monteres flere alarmer, hvis gangen er mere end 9 m lang. 9. I loftsrum med skrå vægge skal alarmen monteres 0,9 m under tagets spids. Se figur I forbindelse med montering af røgalarmer i flytbare huse gælder der særlige regler. Flytbare huse har ikke ret meget

3 Figur 2 varmeisolering, så alarmen skal monteres 10-30,5 cm fra loftet. Af hensyn til sikkerheden bør der også monteres en i nærheden af soveafdelingen. DANSK 3 BRUGSANVISNING Vandret fra spids Overalt i dette område STEDER, HVOR ER IKKE MÅ INSTALLERES 1. På steder, hvor der forekommer forbrændingspartikler. Forbrændingspartikler dannes, når noget brænder. Undgå at montere røgalarmen i køkkener, garager og fyrrum, hvor der er dårlig ventilation. Monter så vidt muligt røgalarmen mindst 6 m fra forbrændingspartiklernes kilde (komfur, fyr, vandvarmer, brændeovn). Udluft disse områder så meget som muligt. 2. I luftstrømme i nærheden af køkkener. Luftstrømme kan føre røg fra madlavning ind i røgalarmens føler, hvis røgalarmen monteret i nærheden af køkkenet. 3. I meget fugtige eller duggede områder eller tæt på badeværelser. Monter røgalarmen mindst 3 m væk fra brusekabiner, saunaer, opvaskemaskiner osv. 4. På steder, hvor temperaturen regelmæssigt er under 4 C eller over 38 C, deriblandt uopvarmede bygninger, udendørs rum, verandaer og uudnyttede loftsarealer eller kældre. 5. I meget støvede, snavsede eller fedtede områder. Undgå at montere røgalarmen Én etage Værelse Stue Køkken direkte over komfuret eller i umiddelbar nærhed af det. Hvis røgalarmen monteres i et vaskerum, skal den rengøres regelmæssigt for at holde den fri for støv. 6. I nærheden af udluftningsåbninger, loftsventilatorer eller i områder med meget træk. Træk kan blæse røgen væk fra røgalarmen, så den ikke registreres af føleren. 7. I områder, hvor der er mange insekter. Insekter kan tilstoppe følerens åbninger og udløse uønskede alarmer. 8. Mindre end 305 mm væk fra lysstofrør. Elektrisk støj kan gribe forstyrrende ind i føleren. 9. I områder med stillestående luft, for eksempel mindre end 10 cm fra et hjørne, som vist i figur Røgalarmen må ikke monteres i mødelokaler, hvor der ryges, da røgalarmen vil blive udløst, hvis flere personer ryger samtidig. Flere etager Værelse Værelse Vær. Røgalarm til minimumbeskyttelse Røgalarm til yderligere beskyttelse Værelse Stue Kælder Værelse Køk.

4 SÅDAN MONTERES EN DANSK 4 1. Hold godt fat i bunden. Tryk hængslet ind, og drej det derefter mod uret, så bunden frigøres. 2. Hold røgalarmens bund op mod loftet (eller væggen), og lav et mærke midt i hvert monteringshul med en blyant. 3. Bor huller ved mærkerne og monter skruer i hullerne. 4. Skub røgalarmens bund op, så skruehovederne skubbes hen i den smalle ende af monteringshullerne, og stram derefter skruerne godt. 5. Monter 9V-batteriet i batterirummet, og sørg for, at den røde tap befinder sig under batteriet, så batteriet sidder stabilt. Se figur 3. Figur 3 9 V batteri 6. Sørg for at sætte batteriet i, før du monterer røgalarmen, da røgalarmen ellers vil blive ødelagt. 7. Sæt dækslet på alarmen i henhold til figur 4, og afslut derefter installationen. Figur 4 BRUGSANVISNING Skub TEST Det er vigtigt at teste røgalarmen hver uge for at sikre, at den fungerer korrekt. Åbn aldrig selv ind til alarmen, men indlevér den til forhandleren, hvis den ikke fungerer korrekt. Undgå at bruge ild til at teste alarmen. 1. Tryk på røgalarmens testknap, og hold den inde, indtil alarmen lyder. Hvis den ikke lyder, skal du kontrollere, om batteriet sidder korrekt i røgalarmen, og derefter teste den igen. Hvis alarmen stadig ikke lyder, skal du straks udskifte røgalarmen eller kontrollere batteriet. 2. Røgalarmen blinker hvert halve minut, og i forbindelse med alarmer blinker den hvert halve sekund. 3. Hvis alarmen udsender korte biplyde hvert halve minut, betyder det, at batteriet skal skiftes. 4. En smule røg vil ikke udløse alarmen, så du vil kun opleve problemer, hvis der blæser røg direkte hen på alarmen, eller hvis du glemmer at tænde for emhætten, når du laver mad. 5. Sommetider kan alarmen blive udløst i forbindelse med rygning. Hvis der blæses ren luft hen på røgalarmen, stopper alarmen. REGELMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSE 1. Brug aldrig vand eller rengørings- eller opløsningsmidler til at rengøre røgalarmen, da det kan beskadige den. 2. Test den mindst én gang om ugen. 3. Rengør røgalarmen mindst én gang om måneden. Fjern forsigtigt eventuelt støv ved hjælp af støvsugerens bløde børste. Tag dækslet af, og fjern batteriet. Støvsug forsigtigt dækslet indvendigt og føleren. Monter batteriet igen, sæt dækslet på, og støvsug dækslet udvendigt. Test røgalarmen.

5 NORSK 5 BRUKSANVISNING LX98 er fotoelektriske røykvarslere som effektivt registrerer ild, som kan ulme i timevis, før det bryter ut brann. Årsakene til slike branner kan være sigaretter som ligger og ulmer i sofaen eller sengen. LX98A-D overholder ISO/DIS standarden. VIKTIG! LES BRUKSANVISNINGEN NØYE OG TA VARE PÅ DEN TIL SENERE BRUK. I denne bruksanvisningen finner du viktige opplysninger om bruk av røykvarsleren din. For å opprettholde sikkerheten skal det installeres minst én røykvarsler i hvert rom. Unngå å åpne røykvarsleren, da det kan medføre at den ikke lenger virker korrekt. Hvis du installerer røykvarsleren hos andre brukere, skal du overlevere denne bruksanvisningen eller en kopi av den til sluttbrukeren. TEKNISKE DATA Strømforbruk DC 9 V Hvilestrøm <10 ua Alarmstrøm <12 ma Alarmlyd > 85 db (3 m) Batterialarm 5,5 6,2 V Driftstemperatur -10 C 40 C MONTERINGSSTEDER FOR RØYKVARSLERE 1. Røykvarslerne skal først og fremst monteres på soverom og langs fluktveier. Det skal monteres minst én i hvert soverom. 2. Ved brann er trapper viktige fluktsteder, så der må det alltid monteres røykvarsler. 3. Det skal monteres minst én røykvarsler i hver etasje, deriblant også utnyttede loftsarealer og kjellere. 4. Monter én varsler ved alle tekniske fasiliteter. 5. Monter røykvarsleren midt på taket, da røyk, varme og gnister alltid stiger til værs. 6. Hvis du av ulike årsaker ikke kan montere røykvarsleren midt på taket, skal den monteres minst 10 cm fra veggen. 7. Hvis du ønsker å montere den på veggen, skal den monteres 10 30,5 cm under taket. Se figur 1. Figur 1 Tak Best Aldri Akseptabelt 8. Hvis gangen er over 9 meter lang, må det monteres flere røykvarslere. 9. I loftsrom med skråtak skal alarmen monteres 0,9 meter under spissen av taket. Se figur I forbindelse med montering av røykvarslere i mobile hus gjelder særskilte regler. Mobile hus har ikke særlig god varmeisolering, så

6 Figur 2 varsleren skal monteres 10 30,5 cm fra taket. Av hensyn til sikkerheten bør det også monteres en røykvarsler i nærheten av soveavdelingen. NORSK 6 BRUKSANVISNING Vannrett fra spissen Overalt i dette området STEDER HVOR RØYKVARSLEREN IKKE MÅ MONTERES 1. På steder hvor det forekommer forbrenningspartikler. Forbrenningspartikler dannes når noe brenner. Unngå å montere røykvarsleren på kjøkkener, i garasjer og fyrrom hvor det er dårlig ventilasjon. Såfremt det er mulig, skal røykvarsleren monteres minst 6 m fra forbrenningspartiklenes kilde (komfyr, fyr, varmtvannsbereder, fyringsovn). Luft ut disse områdene så godt som mulig. 2. I luftstrømmer i nærheten av kjøkkenet. Hvis røykvarsleren monteres i nærheten av kjøkkenet, kan luftstrømmer føre os fra matlaging inn til røykvarslerens føler. 3. I svært fuktige eller doggete områder eller i nærheten av badeværelser. Monter røykvarsleren minst 3 m unna dusjkabinett, badstuer, oppvaskmaskiner osv. 4. På steder der temperaturen regelmessig er under 4 C eller over 38 C, deriblant uoppvarmede bygninger, utendørsrom, verandaer og uutnyttede loftsarealer og kjellere. 5. I svært støvete, skitne eller fettete områder. Unngå å montere røykvarsleren direkte over Én etasje Rom Stue Kjøkken komfyrer eller i umiddelbar nærhet av slike. Hvis røykvarsleren monteres i et vaskerom, skal den rengjøres regelmessig så den holdes fri for støv. 6. I nærheten av ventilasjonsåpninger, takvifter eller i områder med mye trekk. Trekk kan blåse røyken vekk fra røykvarsleren, slik at den ikke registreres av føleren. 7. I områder med mange insekter. Insekter kan tette til åpningene til føleren og utløse falske alarmer. 8. Mindre enn 305 mm vekk fra lysstoffrør. Elektrisk støy kan forstyrre føleren. 9. I områder med stillestående luft, f.eks. mindre enn 10 cm fra et hjørne som vist på figur Røykvarsleren må ikke monteres i møtelokaler hvor det røykes, da alarmen vil utløses hvis flere personer røyker samtidig. Flere etasjer Rom Rom Rom Røykvarsler for minimumsbeskyttelse Røykvarslere for ytterligere beskyttelse Rom Stue Kjeller Rom Kjøk.

7 SLIK MONTERER DU RØYKVARSLEREN Figur 3 NORSK 7 1. Hold godt fast i bunnen. Trykk hengselen inn, og drei mot urviseren slik at bunnen løsner. 2. Hold røykvarslerens bunn opp mot taket (eller veggen) og lag et merke midt i hvert monteringshull med en blyant. 3. Bor hull ved merkene og monter skruer i hullene. 4. Skyv røykvarslerens bunn opp, slik at skruehodene skyves over i den smale enden av monteringshullene, og stram deretter skruene godt. 5. Monter 9 V-batteriet i batterirommet og sørg for at den røde tappen befinner seg under batteriet, slik at batteriet sitter stabilt. Se figur 3. 9 V-batteri BRUKSANVISNING 6. Sørg for at batteriet er satt inn før du monterer røykvarsleren, da røykvarsleren ellers vil bli ødelagt. 7. Sett dekselet på varsleren igjen som vist på figur 4, og avslutt monteringen. Skyv TEST Det er viktig å teste røykvarsleren hver uke for å sikre at den fungerer korrekt. Du skal aldri forsøke å åpne selve alarmen. Lever den inn til forhandleren dersom den ikke fungerer korrekt. Ikke bruk ild for å teste alarmen. 1. Trykk på røykvarslerens testknapp og hold den inne til alarmen lyser. Hvis det ikke kommer noen lyd, skal du kontrollere at batteriet er korrekt satt inn i røykvarsleren, og deretter utføre testen på nytt. Hvis det fremdeles ikke kommer noen lyd, skal du straks kontrollere batteriet eller skifte ut røykvarsleren. 2. Røykvarsleren blinker hvert halvminutt. I forbindelse med alarm blinker den hvert halvsekund. 3. Hvis alarmen sender ut korte pipelyder hvert halvminutt, betyr det at batteriet må skiftes. 4. Litt røyk vil ikke utløse alarmen, så du vil kun oppleve problemer hvis det blåser røyk direkte på alarmen eller hvis du glemmer å slå på kjøkkenventilatoren når du lager mat. 5. Noen ganger kan alarmen utløses i forbindelse med røyking. Ved å blåse ren luft på røykvarsleren, stanser alarmen. REGELMESSIG VEDLIKEHOLD 1. Bruk aldri vann, rengjørings- eller løsemidler for å rengjøre røykvarsleren, da det kan føre til at den skades. 2. Test røykvarsleren minst én gang i uken. 3. Rengjør røykvarsleren minst én gang i måneden. Fjern eventuelt støv forsiktig ved hjelp av den mye børsten på støvsugeren. Ta av dekselet og fjern batteriet. Støvsug innsiden av dekselet og føleren forsiktig. Sett inn batteriet igjen, monter dekselet og støvsug dekselet utvendig. Test røykvarsleren. Figur 4

8 SVENSKA 8 BRUKSANVISNING LX98 är fotoelektriska brandvarnare som registrerar eld som pyr i timmar innan det börjar brinna. En av orsakerna till dessa bränder kan vara cigaretter, som ligger och glöder i soffan eller sängen. LX98A-D följer ISO/DIS standarden. VIKTIGT! LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA OCH FÖRVARA DEN FÖR SENARE BRUK. I den här bruksanvisningen kan du hitta viktiga upplysningar om hur du använder brandvarnaren. För bästa möjliga säkerhet ska det monteras minst en brandvarnare i varje rum. Öppna inte brandvarnaren, eftersom den då kanske inte fungerar korrekt. Om du monterar brandvarnaren hos en annan användare ska du ge bruksanvisningen eller en kopia av den till denne. TEKNISKA SPECIFIKATIONER Strömförbrukning DC9V Viloström <10 ua Larmström <12 ma Larmsignal > 85 db (3 m) Lågspänningslarm 5,5 V-6,2 V Driftstemperatur -10 C 40 C MONTERINGSPLATSER FÖR BRANDVARNARE 1. Brandvarnarna ska först och främst monteras i sovrummet och utrymningsvägarna. Det ska monteras minst en i varje sovrum. 2. Trappor är viktiga utrymningsvägar om det börjar brinna, så där bör man alltid montera brandvarnare. 3. Montera minst en brandvarnare på varje våning, även inredda vindsutrymmen och källare. 4. Montera en brandvarnare i närheten av alla elektriska faciliteter. 5. Montera brandvarnarna mitt på taket, eftersom rök, värme och gnistor alltid stiger uppåt. 6. Om du av olika orsaker inte kan montera dem mitt på taket, ska de monteras minst 10 cm från väggen. 7. Om du vill montera dem på väggen ska de monteras 10 30,5 cm under taket. Se bild 1. Bild 1 Tak Bäst Aldrig Acceptabelt 8. Montera fler brandvarnare om passagen är över nio meter lång. 9. I vindsutrymmen med snedtak ska brandvarnaren monteras 0,9 m under takets spets. Se bild I samband med montering av brandvarnare i mobila hus gäller speciella regler. Mobila hus

9 Bild 2 SVENSKA 9 BRUKSANVISNING har inte så mycket värmeisolering, så brandvarnaren ska monteras 10 30,5 cm från taket. Av säkerhetsskäl bör det också monteras en i närheten av sovplatserna. Vågrätt från spets Överallt i detta område PLATSER DÄR BRANDVARNARE INTE FÅR MONTERAS 1. På platser där det förekommer förbränningspartiklar. Förbränningspartiklar skapas när något brinner. Undvik att montera en brandvarnare i köket, garaget och pannrum, där det är dålig ventilation. Montera om möjligt brandvarnaren minst sex meter från förbränningspartiklarnas källa (spis, panna, varmvattenberedare, brännugn). Vädra dessa områden så mycket som möjligt. 2. I luftströmmar i närheten av kök. Luftströmmarna kan föra med sig rök från matlagning in i brandvarnarens sensorer, om brandvarnaren är monterad i närheten av köket. 3. I mycket fuktiga eller immiga områden eller nära badrum. Montera brandvarnaren minst tre meter från duschkabiner, bastur, tvättmaskiner osv. 4. På platser där temperaturen regelbundet är under 4 C eller över 38 C, bland annat ouppvärmda byggnader, utomhusrum, verandor och outnyttjade vindsutrymmen eller källare. 5. I mycket dammiga, smutsiga eller feta En våning Rum Vardagsrum Kök områden. Undvik att montera brandvarnaren direkt ovanför spisen eller alldeles i närheten av spisen. Om brandvarnaren monteras i ett tvättrum, ska den rengöras regelbundet för att hållas fri från damm. 6. I närheten av utluftsöppningar, takventilatorer eller i områden med mycket drag. Drag kan blåsa röken bort från brandvarnaren, så att den inte registreras av sensorn. 7. I områden där det finns många insekter. Insekter kan orsaka stopp i sensorns öppningar och utlösa oönskat larm. 8. Mindre än 305 mm från ett lysrör. Elektrisk störning kan påverka sensorn. 9. I områden med stillastående luft, till exempel mindre än 10 cm från ett hörn, som visas i bild Brandvarnaren får inte monteras i möteslokaler där folk röker, eftersom den kan signalera om flera personer röker samtidig. Flera våningar Rum Rum Rum Brandvarnare för minimiskydd Brandvarnare för ytterligare skydd Rum Vard. Källare Rum Kök

10 SÅ HÄR MONTERAS BRANDVARNAREN SVENSKA Håll i bottnenplattan. Vrid brandvarnaren motsols, så att bottnenplattan frigörs. 2. Håll upp brandvarnarens botten mot taket (eller väggen), och gör ett märke mitt i alla monteringshål med en penna. 3. Borra hål där det är markeringar och sätt i skruvar. 4. Vrid bottenplattan, så att skruvhuvudena hamnar i den smala delen av monteringshålen, och dra sedan åt skruvarna väl. 5. Sätt 9V-batteriet på plats och se till att det röda stiftet befinner sig under batteriet, så att det sitter stabilt. Se bild 3. 9 V batteri BRUKSANVISNING Bild 3 6. Var noga med att sätta i batteriet innan du monterar brandvarnaren, annars kan den gå sönder. 7. Sätt höljet på brandvarnaren enligt bild 4, och avsluta sedan monteringen. Vrid TEST Det är viktigt att testa brandvarnaren varje vecka för att kontrollera att den fungerar korrekt. Skruva aldrig isär brandvarnaren själv, utan lämna den till återförsäljaren om den inte fungerar korrekt. Använd inte eld för att testa brandvarnaren. 1. Tryck på brandvarnarens testknapp och håll den inne tills signalen låter. Om den inte låter ska du kontrollera att batteriet sitter korrekt i brandvarnaren, och sedan testa den igen. Om brandvarnaren fortfarande inte låter ska du byta ut den eller kontrollera batteriet. 2. Brandvarnaren blinkar varje halvminut, och i samband med larm blinkar den varje halvsekund. 3. Om brandvarnaren ger ifrån sig pipljud varje halvminut betyder det att batteriet ska bytas. 4. Larmet utlöses inte av bara lite rök, så du kommer bara att få problem om det blåser rök direkt på brandvarnaren, eller om du glömmer att sätta på fläkten när du lagar mat. 5. Ibland kan brandvarnaren utlösas i samband med rökning. Men om man blåser ren luft mot brandvarnaren, tystnar larmet. REGELBUNDET UNDERHÅLL 1. Använd aldrig vatten eller rengörings- eller lösningsmedel för att rengöra brandvarnaren, för det kan den ta skada av. 2. Testa den minst en gång i veckan. 3. Rengör brandvarnaren minst en gång i månaden. Avlägsna försiktigt eventuellt damm med den mjuka borsten på dammsugaren. Ta av höljet och ta ur batteriet. Dammsug försiktigt höljet invändigt och sensorn. Sätt i batteriet igen, sätt på höljet och dammsug det utvändigt. Testa brandvarnaren. Bild 4

11 Valosähköinen LX98-palohälytin havaitsee tulen, joka kytee tuntikausia ennen leimahtamistaan liekkeihin. Yksi tulipalon mahdollinen syttymissyy on savukkeet, jotka palavat sohvassa tai sängyssä. LX98A-D noudattaa standardia ISO/DIS SUOMI 11 KÄYTTÖOHJE TÄRKEÄÄ! LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ SE MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. Tämä käyttöohje sisältää tärkeitä tietoja palohälyttimen käytöstä. Turvallisuuden varmistamiseksi jokaiseen huoneeseen on asennettava vähintään yksi palohälytin. Älä avaa palohälytintä, koska siihen voi tulla toimintahäiriö. Jos asennat palohälyttimen toisen henkilön asuntoon, anna loppukäyttäjälle tämä käyttöohje tai kopio siitä. TEKNISET TIEDOT Virrankulutus DC 9 V Lepovirta <10 ua Hälytysvirta <12 ma Hälytysääni > 85 db (3 m) Matalajännitehälytys 5,5 6,2 V Käyttölämpötila C PALOHÄLYTTIMIEN ASENNUSPAIKAT 1. Palohälyttimet on asennettava ensisijaisesti makuuhuoneisiin ja pakoteihin. Jokaiseen makuuhuoneeseen on asennettava vähintään yksi hälytin. 2. Porrastilat ovat tulipalon sattuessa tärkeitä pakoteitä, joten niihin on aina asennettava palohälytin. 3. Joka kerrokseen on asennettava vähintään yksi palohälytin, mukaan luettuna käytössä oleviin ullakko- ja kellaritiloihin. 4. Asenna yksi hälytin jokaisen sähkölaitteen kohdalle. 5. Asenna palohälyttimet keskelle kattoa, koska savu, lämpö ja kipinät kohoavat aina ylöspäin. 6. Jos palohälytintä ei jostain syystä voi asentaa keskelle kattoa, se on asennettava vähintään 10 cm:n etäisyydelle seinästä. 7. Jos haluat asentaa palohälyttimet seinään, asenna ne 10 30,5 cm:n etäisyydelle katosta. Katso kuva 1. Kuva 1 Katto Paras Sallittu Kielletty 8. Jos käytävä on yli 9 m pitkä, hälyttimiä on asennettava useampi. 9. Ullakkotiloihin, joissa on viistot seinät, palohälyttimet on asennettava 0,9 m katonharjan alapuolelle. Katso kuva Palohälyttimiä siirrettäviin rakennuksiin asennettaessa on noudatettava erityissääntöjä.

12 Siirrettävien rakennusten lämpöeristys ei ole kovin hyvä, joten hälyttimet on asennettava 10 30,5 cm:n etäisyydelle katosta. Turvallisuuden vuoksi yksi palohälytin on asennettava nukkumatilan läheisyyteen. Kuva 2 SUOMI 12 Vaakasuorassa harjasta lähtien Koko tämä alue PALOHÄLYTTIMIÄ EI SAA ASENTAA SEURAAVIIN PAIKKOIHIN 1. Paikkoihin, joissa esiintyy palamishiukkasia. Palamishiukkasia syntyy, kun jokin palaa. Älä asenna palohälytintä keittiöön, autotalliin tai pannuhuoneeseen, jossa on huono ilmastointi. Asenna palohälytin mikäli mahdollista vähintään 6 m:n etäisyydelle palamishiukkasten lähteestä (liedestä, lämmityskattilasta, vedenlämmittimestä, puuuunista tms.). Tuuleta näitä tiloja mahdollisimman paljon. 2. Keittiön läheisyyteen ilmavirtojen kohdalle. Ruuanlaitossa syntyvää savua voi kulkeutua ilmavirran mukana palohälyttimen anturiin, jos palohälytin on asennettu keittiön läheisyyteen. 3. Hyvin märkiin tai kosteisiin tiloihin tai lähelle kylpyhuonetta. Asenna palohälyttimet vähintään 3 m:n etäisyydelle suihkukaapeista, saunoista, pesukoneista jne. 4. Paikkoihin, joissa lämpötila on säännöllisesti alle 4 tai yli 38 astetta, mukaan luettuna KÄYTTÖOHJE lämmittämättömiin rakennuksiin, ulkorakennuksiin, verannoille ja käyttämättömiin ullakko- tai kellaritiloihin. 5. Hyvin pölyisiin, likaisiin tai rasvaisiin paikkoihin. Älä asenna palohälytintä suoraan lieden yläpuolelle tai sen välittömään läheisyyteen. Jos asennat palohälyttimen pesuhuoneeseen, puhdista se säännöllisesti, jotta siihen ei kerry pölyä. 6. Tuuletusaukkojen ja kattotuulettimien läheisyyteen tai hyvin vetoisiin paikkoihin. Veto voi puhaltaa savun poispäin palohälyttimestä, jolloin anturi ei havaitse sitä. 7. Paikkoihin, joissa on runsaasti hyönteisiä. Hyönteiset voivat tukkia anturin aukot ja aiheuttaa tahattomia hälytyksiä. 8. Alle 305 mm:n päähän valoputkesta. Sähköinen häly voi häiritä anturia. 9. Paikkoihin, joissa ilma seisoo, esimerkiksi alle 10 cm:n etäisyydelle kulmasta, kuten ilmenee kuvasta 1. Yksi kerros Huone Olohuone Useita kerroksia Keittiö Huone Huone Huone Palohälytin vähimmäisturvallisuuden varmistamiseksi Palohälytin lisäturvallisuuden antamiseksi Huone Oloh. Kellari Huone Keit.

13 10. Palohälytintä ei saa asentaa oleskelutiloihin, joissa tupakoidaan, koska palohälytin alkaa hälyttää, jos monta ihmistä tupakoi yhtä aikaa. SUOMI 13 PALOHÄLYTTIMEN ASENNUS 1. Pidä pohjasta kunnolla kiinni. Paina suojus sisään ja kierrä sitä vastapäivään, jotta pohja irtoaa. 2. Paina palohälyttimen pohja kattoa (tai seinää) vasten ja merkitse asennusreikien keskikohdat lyijykynällä. 3. Poraa reiät merkintöjen kohdalle ja kiinnitä ruuvit reikiin. 4. Työnnä palohälytintä pohja ylöspäin niin, että ruuvien päät työntyvät asennusreikien kapeisiin päihin, ja kiristä ruuvit kunnolla. 5. Asenna paristotilaan 9 V:n paristo ja tarkista, että punainen nasta on pariston alla, jotta paristo pysyy paikallaan. Katso kuva 3. Kuva 3 9 voltin paristo 6. Muista laittaa paristo paikalleen ennen palohälyttimen asennusta, koska muuten palohälytin vaurioituu. KÄYTTÖOHJE Työnnä 7. Aseta suojus hälyttimeen kuvan 4 mukaisesti, ja asennus on valmis. TESTI Palohälytin on testattava kerran viikossa sen moitteettoman toiminnan varmistamiseksi. Älä avaa hälytintä itse vaan toimita se jälleenmyyjälle, jos se ei toimi kunnolla. Älä testaa hälytintä tulella. 1. Paina hälyttimen testipainiketta ja pidä sitä painettuna, kunnes kuulet hälytyksen. Jos hälytin ei ala hälyttää, tarkista, onko paristo oikein paikallaan. Suorita testi sen jälkeen uudelleen. Jos hälytin ei vieläkään hälytä, vaihda se välittömästi uuteen tai tarkista paristo. 2. Palohälytin vilkkuu puolen minuutin välein ja hälytyksen yhteydessä puolen sekunnin välein. 3. Jos hälyttimestä kuuluu lyhyt piippaus puolen minuutin välein, paristo on vaihdettava. 4. Pieni määrä savua ei aiheuta hälytystä, joten ongelmia syntyy vain, jos hälyttimeen puhaltaa suoraan savua tai jos unohdat käynnistää liesituulettimen laittaessasi ruokaa. 5. Toisinaan tupakointi voi aiheuttaa hälytyksen. Kun hälyttimeen puhalletaan raikasta ilmaa, hälytys lakkaa. SÄÄNNÖLLINEN KUNNOSSAPITO 1. Älä puhdista palohälytintä puhdistusaineilla tai liuottimilla, sillä laite voi vaurioitua. 2. Testaa palohälytin vähintään kerran viikossa. 3. Puhdista palohälytin vähintään kerran kuukaudessa. Poista mahdollinen tomu varovasti pölynimurin pehmeällä harjalla. Irrota suojus ja poista paristo. Puhdista suojuksen sisäpuoli ja anturi varovasti pölynimurilla. Asenna paristo paikalleen, aseta suojus paikalleen ja puhdista suojuksen ulkopuoli pölynimurilla. Testaa palohälytin. Kuva 4

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

Fotoelektrisk Røgalarm

Fotoelektrisk Røgalarm DK Brugsanvisning Fotoelektrisk Røgalarm LÆS OG FØLG DENNE BRUGSANVISNING! Røgalarm til: Privat beboelse, campingvogn, lystbåd (overstreget betyder ikke egnet). Alarmsignal: Høj repeterende lyd (85 db(a)/3m).

Læs mere

1 FOREVER. DK Evighedslygte 2 Brugsanvisning. N Evigvarende lommelykt 3 Bruksanvisning. S Evighetsficklampa 4 Bruksanvisning

1 FOREVER. DK Evighedslygte 2 Brugsanvisning. N Evigvarende lommelykt 3 Bruksanvisning. S Evighetsficklampa 4 Bruksanvisning Model 55281 1 FOREVER FLASHLIGHT INSTRUCTION MANUAL DK Evighedslygte 2 Brugsanvisning N Evigvarende lommelykt 3 Bruksanvisning S Evighetsficklampa 4 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør FI Ikuinen

Læs mere

Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735

Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735 Fig. 2-2 /3 plans beboelse Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735 Vi takker Dem for købet af denne røgalarm, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. Værelse

Læs mere

Brugervejledning for Røgalarm SD900

Brugervejledning for Røgalarm SD900 Brugervejledning for Røgalarm SD900 KNOP ELEKTRONIK A/S Fabriksvej 20=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 9784 0444=Fax.: 9784 0666 Indhold: Tilsigtet anvendelse af SD900 side 3 Eksempler

Læs mere

SOLAR POWER GARDEN LAMP

SOLAR POWER GARDEN LAMP MODEL 80640 SOLAR POWER GARDEN LAMP INSTRUCTION MANUAL DK BEDLAMPE MED SOLCELLER Brugsanvisning N BEDLAMPE MED SOLCELLER Bruksanvisning S TRÄDGÅRDSLAMPA MED SOLCELLER Bruksanvisning 2 3 4 FI AURINKOKENNOILLA

Læs mere

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning DK SE KØRESTOLEN BOGOTA Brugsanvisning RULLSTOL BOGOTA Bruksanvisning DK Ryglænshøjde: 43 cm Højde i alt: 92 cm Længde i alt: 97 cm Bredde i alt: 63,5 cm foldet ud Bredde i alt: 27 cm sammenfoldet Egenvægt:

Læs mere

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Læs mere

LYSRÖRSARMATUR, IP65 D-MÄRKT LYSRØRARMATUR, IP65 D-MERKET LOISTEPUTKIVALAISIN, IP65-MERKITTY LYSRØRSARMATUR, IP65 D-MÆRKET

LYSRÖRSARMATUR, IP65 D-MÄRKT LYSRØRARMATUR, IP65 D-MERKET LOISTEPUTKIVALAISIN, IP65-MERKITTY LYSRØRSARMATUR, IP65 D-MÆRKET LYSRÖRSARMATUR, IP65 D-MÄRKT LYSRØRARMATUR, IP65 D-MERKET LOISTEPUTKIVALAISIN, IP65-MERKITTY LYSRØRSARMATUR, IP65 D-MÆRKET SE Du får själv byta ut el-material såsom sladdar, lamphållare och stickproppar

Læs mere

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-423-424 Manual.indd 2011-02-17, 10.19.24 Art. 49-423-424 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Læs mere

Wireless Smoke Alarm - VI.I Manual Model KD 101LB

Wireless Smoke Alarm - VI.I Manual Model KD 101LB Wireless Smoke Alarm - VI.I Manual Model KD 101LB Can be used with SafeHome Wireless Alarm System Please save this manual for future use. The package includes Smoke detector with mounting plate Screws

Læs mere

USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC

USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC Wireless (RF) optical smoke alarm Connect up to 24 units IMPORTANT! READ THIS MANUAL AND SAVE IT FOR LATER USE This manual contain important information about installation

Læs mere

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1 Svensk 1 8x 3x 2x 6x 2x 3.2 x 13mm 6x 6x 4.8 x 38mm Ø 6.4 mm 10x 4 x 16mm! 2 1 4 X Ø 8 mm x6 X = Y - 162-650-900 2 m MIN 685 m X MAX 1085 mm 162 mm 650 mm 4.8 x 38 mm 900 mm 5 3 6 1 4.8 x 38 mm 2 3 Y 7

Læs mere

Styrreglage o55 Styresnekke o55. Styring o55

Styrreglage o55 Styresnekke o55. Styring o55 Styrreglage o55 Styresnekke o55 Ohjauslaite o55 Styring o55 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

30.9.2013. DENVER 82x82x200cm. www.bathdeluxe.com

30.9.2013. DENVER 82x82x200cm. www.bathdeluxe.com 30.9.2013 DENVER 82x82x200cm www.bathdeluxe.com DENVER A C D E F G H E D I B bakglas är vändbara (höger/vänster) Glas bagvæggene er vendbare (højre/venstre) Tack för att du har valt vår produkt. Vi försökte

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1. 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h

3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1. 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h 3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h k j i 13 3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 2 U s e r G u i d e Bl. 3001-789b Baby Dan A/S Niels Bohrs Vej 14 DK-8670

Læs mere

Décor 600 Væg. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv

Décor 600 Væg. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv Décor 600 Væg Dansk Norsk Svenska - ret effektiv Décor 600 Væg Monterings- og betjeningsvejledning 4 FIGUR 1 2 3 b 2 a a FIGUR 2 Fig. 1 Fig. 2 2 Dansk + Emhætte beregnet til montering på væg. Monteringshøjden

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTRUKSER FOR MONTERING OG BRUK BRUGER- OG MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTRUKSER FOR MONTERING OG BRUK BRUGER- OG MONTERINGSVEJLEDNING S N DK MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTRUKSER FOR MONTERING OG BRUK BRUGER- OG MONTERINGSVEJLEDNING ÁNPU HFNJOJ ÁNPU 3FDJSDVMBUJPO 6N GMVU 3FDJDMBHF 'JMUSBOUF ' " &YIBVUJO H "CMVGU &WBDVBUJPO "TQJSBOUF

Læs mere

KONTROL EFTER UDPAKNING I Rondostat emballage er der: betjeningsenhed uden batterier (1) ventilsokkel med hjul (2) pose med adaptere og tilbehør (3)

KONTROL EFTER UDPAKNING I Rondostat emballage er der: betjeningsenhed uden batterier (1) ventilsokkel med hjul (2) pose med adaptere og tilbehør (3) DANSK 1-2-3 KLAR TIL BRUG... 1. Isæt batterier 2. Indstil dato og klokkeslæt 3. MontérRondostat Færdig! KONTROL EFTER UDPAKNING I Rondostat emballage er der: betjeningsenhed uden batterier (1) ventilsokkel

Læs mere

2 Vedligeholdelse Maskinens skötsel Vedlikehold Lær å bruke din symaskin Stingbredde-ratt Nålposisjonsvelger 16 Fjernelse af spolekapsel Tag bort griparkorgen Ta ut spolehuset Stinglengde-ratt Overtrådspennings-hendel

Læs mere

Säkerhetsbox med fingeravtryckslås Safe med fingeravtrykkslås Sormenjälkitunnistimella varustettu tallelokero Sikkerhedsboks med fingeraftrykslås

Säkerhetsbox med fingeravtryckslås Safe med fingeravtrykkslås Sormenjälkitunnistimella varustettu tallelokero Sikkerhedsboks med fingeraftrykslås 87-7883_man.indd 2011-08-30, 11.39.42 Art. 87-7883 Säkerhetsbox med fingeravtryckslås Safe med fingeravtrykkslås Sormenjälkitunnistimella varustettu tallelokero Sikkerhedsboks med fingeraftrykslås Original

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE 602053 SE Information om färgskolan Färgskolan är en introduktion till färgernas spännande värld. Den innehåller en kortfattad beskrivning av vad färg är, hur

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING. Måla ansikten Mal ansigter

VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING. Måla ansikten Mal ansigter VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING Måla ansikten Mal ansigter 600309 Måla ansikten Mal ansigter SE Du kan enkelt måla ansikten på vaddkulor, träkulor och knappformar med pennor eller pensel och hobbyfärger.

Læs mere

PATRULL. Sikkerhedsprodukter

PATRULL. Sikkerhedsprodukter 38_014 PATRULL Sikkerhedsprodukter Gør hjemmet mere sikkert At skabe en bedre hverdag vil også sige at gøre den mere sikker. Derfor har IKEA udviklet PATRULL serien. Den er med til at minimere risikoen

Læs mere

Hvad gør du, hvis det brænder i dit hjem?

Hvad gør du, hvis det brænder i dit hjem? Brandsikring af ældre i eget hjem. Hvad gør du, hvis det brænder i dit hjem? Tryk 1-1-2 og oplys følgende: Hvem der ringer. Hvor du ringer fra. Hvad der brænder. Hvor mange der er i huset. Ring altid 1-1-2

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

DA Bruger- og monteringsvejledning SV Monterings- och bruksanvisningar NO Instrukser for montering og bruk

DA Bruger- og monteringsvejledning SV Monterings- och bruksanvisningar NO Instrukser for montering og bruk DA Bruger- og monteringsvejledning SV Monterings- och bruksanvisningar NO Instrukser for montering og bruk DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning.

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR

LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR T8. G13. Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING IO 00427/1 EMHÆTTE EFU 501-02, EFU 501-02 X BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING DK Kære Kunde! Den emhætte, som du har modtaget, er et moderne produkt, der er nemt at betjene. Ved hjælp af denne betjeningsvejledning

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Energieffektivitetsindex per utrymme (EEI utrymme) 88,1. Energieffektivitetsklass per utrymme. Antal utrymmen 1

Energieffektivitetsindex per utrymme (EEI utrymme) 88,1. Energieffektivitetsklass per utrymme. Antal utrymmen 1 Bilaga PRODUKTDTBLD Modellidentifiering Energieffektivitetsindex per utrymme (EEI utrymme 88,1 Energieffektivitetsklass per utrymme Energiförbrukning som krävs för att värma en standardiserad mängd i ett

Læs mere

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning.

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning. True blue är 100 % korrekt, bubblan är mycket tydligare än normalt. Själva vattenpasset är byggd i kraftig aluminiumprofil och har stora handtag så att den passar bra i handen. Det har genomförts tester

Læs mere

Kitchen. dome // kettle 1.8 litres // Type 6447. Concealed heating element // 1.8 L // Stainless steel housing // 360 base // Water level indicator //

Kitchen. dome // kettle 1.8 litres // Type 6447. Concealed heating element // 1.8 L // Stainless steel housing // 360 base // Water level indicator // Kitchen dome // kettle 1.8 litres // Concealed heating element // 1.8 L // Water level indicator // Stainless steel housing // 360 base // Type 6447 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning -

Læs mere

OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT

OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT Art. 46-3010, 46-3011, 46-301, 46-3013 OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 54 66 Helsingborg. Tel: +46-4

Læs mere

Design and Quality IKEA of Sweden

Design and Quality IKEA of Sweden A E I SY 6 5 A B C D E F G H I J K L M M L K J H 4 D CB F G Design and Quality IKEA of Sweden DANSK 4 NORSK 30 SUOMI 56 SVENSKA 82 DANSK INDHOLD Advarsel/Sikkerhed Forholdsregler... 5 Sikker betjening...

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Luftpump laddningsbar

Luftpump laddningsbar SE Art. 26-010 Luftpump laddningsbar 230 V / 12 V Läs bruksanvisningen före användning! Strömbrytare Inblåsningssida (pumpar in luft) Anslutningsnippel och munstycken Sugsida (suger ut luft) Viktigt! Pumpen

Læs mere

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen.

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Velkommen til en ny verden med din Hästens-seng Nyd din drømmeseng resten af dit liv begynder her.

Læs mere

Montering af automatisk nedblændelig bakspejl og regnsensor på Octavia 2.

Montering af automatisk nedblændelig bakspejl og regnsensor på Octavia 2. Montering af automatisk nedblændelig bakspejl og regnsensor på Octavia 2. Monteringen blev foretaget fordi jeg fik slået min forrude i stykker og fik monteret en ny rude med det rigtige beslag. Det skulle

Læs mere

Tefra. Espressomaskin Espresso Kaffemaskine Espressokaffemaskin MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL

Tefra. Espressomaskin Espresso Kaffemaskine Espressokaffemaskin MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL Tefra Espressomaskin Espresso Kaffemaskine Espressokaffemaskin MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL Svenska Svenska VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Vid användning av elektrisk utrustning måste grundläggande

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

VELFAC 200, VELFAC 400 Glasudskiftning VELFAC 200, VELFAC 400 Glass replacement VELFAC 200, VELFAC 400 Glasbyte

VELFAC 200, VELFAC 400 Glasudskiftning VELFAC 200, VELFAC 400 Glass replacement VELFAC 200, VELFAC 400 Glasbyte VELFAC 200, VELFAC 400 Glasudskiftning VELFAC 200, VELFAC 400 Glass replacement VELFAC 200, VELFAC 400 Glasbyte Brækage af glas: Aflæs ordrenr. på skiltet i elementet og kontakt VELFAC erviceafdeling,

Læs mere

SVENSKA. Instruktion. Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! SVENSKA

SVENSKA. Instruktion. Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! SVENSKA 23552 NAVY-X HIGH 23552 Navy-X hög Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! SVENSKA SVENSKA Användningsområden/Indikationer Navy-X är avsedd att användas vid lättare ryggbesvär så som ryggsmärta

Læs mere

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner Poker-sæt med 500 chips Spillevejledning Poker set med 500 marker Instruktioner Tak, fordi du valgte at købe vort produkt. Læs denne vejledning grundigt igennem, før poker-sættet bruges første gang. Gem

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

Installationsmanual Flydekontakt

Installationsmanual Flydekontakt Flydekontakt Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 2 VEDLIGEHOLDELSE... 3 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 3 BORTSKAFFELSE... 3 AKTIVERING OG TEST I ALARMSYSTEMET... 3 Side 1

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 April 2013 Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 De fleste af os opholder os inden døre mere end 90 % af tiden. Derfor er indeklimaet meget vigtig for vores sundhed. Mange forskellige

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Roth QuickStop. Living full of energy. Installation 1/10

Roth QuickStop. Living full of energy. Installation 1/10 Roth QuickStop Installation Living full of energy 1/10 Installation QuickStop (DK) Roth QuickStop er beregnet til at beskytte boliger mod vandskader og består af en trådløs vandsensor med en valgfri 4

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Wellness. shiatsu // pillow with heat // Type 6074 WITH HEAT. Shiatsu. Neck. massage // massage // With heat // Back. Shoulder. massage // massage //

Wellness. shiatsu // pillow with heat // Type 6074 WITH HEAT. Shiatsu. Neck. massage // massage // With heat // Back. Shoulder. massage // massage // Wellness shiatsu // pillow with heat // Shiatsu massage // Neck massage // Back massage // Shoulder massage // WITH HEAT With heat // Type 6074 6074_PC_0308.indd 1 2008-04-30 08:08:53 Brugsanvisning -

Læs mere

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA Brugervejledning til K0382 Trådløst inden og udendørstermometer ur med vejrstation Figure English Danish FRONT VIEW PM INDICATOR TIME DATE / MONTH MAXIMUM / MINIMUM ICONS LOW BATTERY OF OUTDOOR SENSOR

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!!

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! Multizone 99 Zoner Bruger Manual VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! 1 Vigtigt at tænke på inden installation 1. Placering af hovedenheden må ikke være i nærheden af, tv, radio eller lign der

Læs mere

Behandling og vedligeholdelse. Behandling og vedlikehold. Behandling och underhåll. Fyrretræ Furutre Furuträ

Behandling og vedligeholdelse. Behandling og vedlikehold. Behandling och underhåll. Fyrretræ Furutre Furuträ Behandling og vedligeholdelse Behandling og vedlikehold Behandling och underhåll Fyrretræ Furutre Furuträ Umalet Umalt Umålad Industrimalet Industrimalt Industrimålad jvk.dk nvk.nu jvk.se Tillykke med

Læs mere

PORTABEL KEMTOALETT PORTABELT KJEMISK TOALETT KANNETTAVA KEMIALLINEN KÄYMÄLÄ TRANSPORTABELT KEMISK TOILET

PORTABEL KEMTOALETT PORTABELT KJEMISK TOALETT KANNETTAVA KEMIALLINEN KÄYMÄLÄ TRANSPORTABELT KEMISK TOILET PORTABEL KEMTOALETT PORTABELT KJEMISK TOALETT KANNETTAVA KEMIALLINEN KÄYMÄLÄ TRANSPORTABELT KEMISK TOILET Original manual 2012-10-29 Biltema Nordic Services AB PORTABEL KEMTOALETT FÖRORD Portabel kemtoalett

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

EHP 6.5 AA SPLIT AIR/AIR HEAT PUMP INSTALLATION MANUAL LUFT/LUFT-VARMEPUMPE INSTALLASJONSMANUAL SPLIT-TYYPPINEN ILMALÄMPÖPUMPPU ASENNUSOHJEET

EHP 6.5 AA SPLIT AIR/AIR HEAT PUMP INSTALLATION MANUAL LUFT/LUFT-VARMEPUMPE INSTALLASJONSMANUAL SPLIT-TYYPPINEN ILMALÄMPÖPUMPPU ASENNUSOHJEET EHP 6.5 AA Refrigerant R40A Köldmedium R40A Bruk nytt kjølemiddel R40A Använder nytt köldmedel R40A Käytä uutta kylmäainetta R40A Använder nytt köldmedium R40A Anvender nyt kølemiddel R40A SPLIT AIR/AIR

Læs mere

Netdrevne 230V AC-alarmer med mulighed for sammenkobling, model:

Netdrevne 230V AC-alarmer med mulighed for sammenkobling, model: Slick Fit alarm Betjeningsvejledning Netdrevne 230V AC-alarmer med mulighed for sammenkobling, model: 2SF23/9HI, 2SF23/9HIR, 2SF23/9HIRE, 3SF23/9HI, 3SF23/9HIR og 3SF23/9HIRE Alarmer fra KIDDE Fyrnetics

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer.

Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Scandinavia Scandinavia Værktøj Boremaskine Stjerneskruetrækker Skal bruges til Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer.

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

SVENSKA. Instruktion. Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! SVENSKA. 23945 gördel baby

SVENSKA. Instruktion. Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! SVENSKA. 23945 gördel baby USER_BABY_L.indd 1 2010-03-25 11:39:20 SVENSKA SVENSKA Användningsområden/Indikationer Baby är avsedd att användas då ryggsmärtor uppstår i samband med graviditet. Gördeln kan användas av personer med

Læs mere

230 VAC netdrevne alarmer med mulighed for sammenkobling, model:

230 VAC netdrevne alarmer med mulighed for sammenkobling, model: Røg- og varmealarm Betjeningsvejledning 230 VAC netdrevne alarmer med mulighed for sammenkobling, model: Kompatibel 2SFW, 2SFWR, 3SFW og 3SFWR Alarmer fra Kidde Danmark øger sikkerheden i hjemmet. Læs

Læs mere

Pure Comfort humidifier evaporator

Pure Comfort humidifier evaporator Pure Comfort humidifier evaporator Improved indoor environment Room capacity: Up to 35m² 2 L water tank Run up to 20 H / filling 3 humidity levels Auto shut off Brugsanvisning - dansk... side 3-6 Bruksanvisning

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Termostatstyret Laser Ovn H-304. Elektronisk värmefläkt H-524. RoHS INSTRUCTIONS DK 1 SV 31

Termostatstyret Laser Ovn H-304. Elektronisk värmefläkt H-524. RoHS INSTRUCTIONS DK 1 SV 31 DK Termostatstyret Laser Ovn H-304 SV Elektronisk värmefläkt H-524 DK Skulle du have spørgsmål, eller mod forventning have problemer med dette produkt, er du meget velkommen til at rette henvendelse til

Læs mere

QUICKGUIDE GATEWAY D-35

QUICKGUIDE GATEWAY D-35 QUICKGUIDE GATEWAY D-35 DANSK Tillykke med dit nye mobile bredbånd Med Gateway D-35 får du pålidelig og overlegen geografisk dækning kombineret med gode datahastigheder over hele Norden, nemlig Net 1s

Læs mere

instant inox // kettle 1.2 litres //

instant inox // kettle 1.2 litres // instant inox // kettle 1.2 litres // Concealed heating element // 1.2 L // 360 base // Water level indicator // Auto-stop // Type 6406 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida

Læs mere

AIRLINE TOWER FAN 65 CM

AIRLINE TOWER FAN 65 CM AIRLINE TOWER FAN 65 CM Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3-5 6-8 9-11 12-14

Læs mere

HJÆLPEGUIDE NÅR ULYKKEN ER SKET... 1 Driftsmæssige forskrifter for hoteller med videre, plejeinstitutioner, forsamlingslokaler,

HJÆLPEGUIDE NÅR ULYKKEN ER SKET... 1 Driftsmæssige forskrifter for hoteller med videre, plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, HJÆLPEGUIDE NÅR ULYKKEN ER SKET... 1 Driftsmæssige forskrifter for hoteller med videre, plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker NÅR SKADEN ER SKET Denne

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

4- Svenska Norsk %BOTL 1

4- Svenska Norsk %BOTL 1 Svenska Norsk 1 JETSLIM-SLN 1MOT JETSLIM-SLN 2MOT S N DK MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTRUKSER FOR MONTERING OG BRUK BRUGER- OG MONTERINGSVEJLEDNING 2 3 4 S MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTALLATION

Læs mere

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck.

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck. Wellness shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Shiatsu massage // Heat // Neck massage // Shoulder massage // 2 settings // Type 6077 6077_ES_UVN_300613.indd 1 7/3/2013 4:18:18 PM Bruksanvisning

Læs mere

Vejledning til opsætning Handbok för Snabbinstallation Pika-asennusopas. Quick Start Guide

Vejledning til opsætning Handbok för Snabbinstallation Pika-asennusopas. Quick Start Guide Dansk Svenska Suomi Vejledning til opsætning Handbok för Snabbinstallation Pika-asennusopas Quick Start Guide Rengør headsettet ved at tørre det af med en fugtig klud. Om nødvendigt bruges en smule opvaskemiddel.

Læs mere

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC1 kabel TV boks. Følgende tekst er ment som en hurtig guide så De nemt og hurtigt kan komme i gang med at benytte Deres boks. For yderligere

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere