ROBOTPLÆNEKLIPPER HN Robotplæneklippere er farlige, hvis de bruges forkert!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ROBOTPLÆNEKLIPPER HN 3038. Robotplæneklippere er farlige, hvis de bruges forkert!"

Transkript

1 ROBOTPLÆNEKLIPPER HN 3038 Robotplæneklippere er farlige, hvis de bruges forkert! Læs denne brugervejledning omhyggeligt før maskinen tages i brug og gem vejledningen til senere brug. Sørg for, at eventuelle nye brugere også får brugervejledningen. 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. SIKKERHEDSANVISNINGER Kort introduktion Sikkerhedssymboler Sikkerhedsanvisninger Emballage og transport GENERELLE INFORMATIONER OG ANVISNINGER Hoveddele Maskinens hus Ladestation Strømadapter og afgrænsningsledning Fjernbetjening Tekniske specifikationer Plæneklipperens specifikationer Adapterens specifikationer Ladestationens specifikationer Fjernbetjeningens specifikationer Bevægelsesmønstre Tilfældigt bevægelsesmønster Spiralbevægelser Plæneklipperens hovedfunktioner Programmeret græsslåning Automatisk opladning Automatisk stop ved regn Fjernbetjening Automatisk nedsat hastighed ved forhindringer Alarm for skråninger over 30 grader Alarm ved fald Kollisionsdetektor Alarm for start af plæneklipperen Uventet stop alarm Passwordbeskyttelse INSTRUKTIONER VED ALMINDELIG BRUG Kontrol af alle dele Oprydning på græsplænen Opsætning af ladestationen Vælg et egnet sted Placering af ladestationen Fastgørelse af ladestationen Installation af afgrænsningsledningen Udlægning af afgrænsningsledningen Fastgørelse af afgrænsningsledningen Tilslutning på ladestationen Isætning af sikringen Opladning af batteriet Opsætning Start af plæneklipperen Fjernbetjening Anvisninger ved daglig brug VEDLIGEHOLDELSE Udskiftning af rotorblad Udskiftning af batteri Rengøring af huset Rengøring af hjulene PROBLEMLØSNING SERVICE

3 1. SIKKERHEDS- OG FORSIGTIGHEDSANVISNINGER 1.1 KORT INTRODUKTION Tak fordi du købte dette kvalitetsprodukt. Før robotplæneklipperen tages i brug, bør du læse brugervejledningen, som vil lede dig igennem den korrekte brug af maskinen. 1.2 Sikkerhedssymboler CE godkendt Hold hænderne væk fra roterende dele Roterende dele Hold hænderne væk Hold hænder og fødder væk fra de roterende dele Følg alle sikkerhedsanvisninger i brugervejledningen Kun fagpersoner Adskil ikke maskinen Sid aldrig på plæneklipperen Læs denne brugervejledning før brug Brug arbejdshandsker ved reparationer 1.3 Sikkerhedsanvisninger 1. Hold børn og kæledyr væk fra maskinen når den arbejder. 2. Fjern alt affald fra plænen før plæneklipperen startes. 3. Vær sikker på, at personer der ikke kender maskinen er væk fra arbejdsområdet når maskinen arbejder. 4. Reparer eller juster aldrig maskinen mens den arbejder. 5. Inspicer ikke bladene og løft ikke maskinen mens den arbejder. 6. Lad aldrig maskinen arbejde på skråninger med over 30 graders hældning. 7. Brug aldrig maskinen hvis nogle sikkerhedsdele er ødelagt eller mangler. 8. Brug arbejdshandsker når bladene kontrolleres. 9. Brug beskyttelsesbriller når afgrænsningskablet udlægges og fastgøres. 10. Sluk maskinen når den oplades fra det bageste stik. Pas godt på eventuelle børn og husdyr! Fjern sikringen når der ikke er voksne til stede, for at undgå utilsigtet start, der kan påføre børnene og/eller dyrene skader. 1.4 Emballage og transport Brug den originale emballage når maskinen skal transporteres. Sluk maskinen og tag sikringen ud før maskinen skal transporteres. Sluk for strømmen til maskinen, hvis den ikke skal bruges i længere tid. Oplad lithium-batteriet ca. hver 2. måned for at sikre den bedste ydeevne. Af sikkerhedsårsager skal sikringen fjernes efter tilendebragt opladning. I perioder med megen regn er det tilrådeligt at placere plæneklipperen et sted, hvor den er beskyttet mod regnen. Sluk for strømmen og fjern sikringen. Om vinteren hvor der ligger sne, er det tilrådeligt at flytte maskinen indendørs til et tørt sted. Fjern sikringen. 3

4 2. GENERELLE INFORMATIONER OG ANVISNINGER 2.1 Hoveddele Maskinen har 4 hoveddele: 1. Hus 2. Ladestation 3. Afgrænsningskabel, strømadapter 4. Fjernbetjening Maskinens hus Plæneklipperen er batteridrevet Ladestationen Ladestationen har 3 funktioner: 1. At begrænse plæneklipperens areal med afgrænsningsledningen. 2. Alarm, instruktioner og meddelelser. 3. At oplade maskinens batteri Strømadapter og afgrænsningsledning Afgrænsningsledning til at lægge langs plænens kant og andre forhindringer. Strømadapter 4 Afgrænsningsledning

5 2.1.4 Fjernbetjening Infrarød kontakt Fjernbetjeningsindikator 3. Lås klippeprogram 4. Start/stop af motoren. 5. Valg af klippeprogram 6. Venstre/højre retningskontakt 7. Tast for tilbagevenden til ladestation 8. Pausetast 2.2 Tekniske specifikationer Punkt Parameter Type L Plæneklipperens specifikationer Dagligt klippeareal 700 m 2 Dækningsareal 2500 m 2 Klippehøjde Klippebredde Stigningsevne Opladningstid Gennemsnitlig arbejdstid Batteri 3-6 cm 24 cm timer 3-4 timer Lithium 24V/8Ah Motoromdrejningstal 3200 min Adapterens specifikationer Ladestationens specifikationer Motoreffekt Gennemsnitlig kørehastighed Mærkespænding Mærkestrøm Udgangsspænding Udgangsstrøm Indgangsspænding Udgangsspænding 60 W 1,2 km/t VAC Hz 1,8 A 29,4 VDC 2 A 29,4 VDC 29,4 VDC 5

6 2.2.4 Fjernbetjeningens specifikationer Spænding Effektiv rækkevidde 12 VDC 15 m 2.3 Bevægelsesmønstre Tilfældigt bevægelsesmønster Når plæneklipperen når afgrænsningsledningen, vil den dreje 90 grader i en anden retning i en ret linje. Den fortsætter indtil den når den næste afgrænsningsledning, hvor den igen drejer 90 grader og kører i en ret linje. Dette gentages således at maskinen aldrig vil køre to gange i den samme linje, og den kører således med størst effektivitet. Maskinen har normalt en kapacitet på 130 m 2 /t Spiralbevægelser Maskinen starter ud fra en given position, og begynder med at køre i en bue med 0,3 m radius. Radius forøges gradvist så maskinen kører i et spiralmønster. Spiralbevægelsen bruges ofte til at slå et begrænset areal styret med fjernbetjeningen. 2.4 Plæneklipperens hovedfunktioner Programmeret græsslåning Maskinen kan programmeres til at starte slåning 24 timer om dagen i 7 dage. Maskinen vil så begynde at slå plænen på det programmerede starttidspunkt og køre tilbage til ladestationen på det programmerede sluttidspunkt Automatisk opladning Maskinen vil stoppe med at slå og køre tilbage til ladestationen for at oplade når batteriet mangler strøm. 6

7 2.4.3 Automatisk stop ved regn Maskinen har en regnsensor, der automatisk stopper græsslåning ved regn og maskinen kører tilbage til ladestationen. Maskinen vil ikke starte igen før næste programmerede starttidspunkt eller hvis den får startsignal fra fjernbetjeningen Fjernbetjening Fjernbetjeningen tillader brugeren at starte maskinen (Auto/Manual) samt kontrollere køreretningen for at gøre maskinen lettere at bruge Automatisk nedsat hastighed ved forhindringer Maskinen har et indbygget infrarødt detektionssystem, der nedsætter hastigheden når den mærker forhindringer foran maskinen, hvilket skal forhindre voldsomme kollisioner Alarm for skråninger med over 30 grader hældning Når maskinens hældning er mere end 30 grader, vil maskinen automatisk stoppe køremotoren i løbet af 2 sekunder. Herefter startes alarmen og displayet vil vise ERROR Alarm ved fald Maskinen vil stoppe og displayet vise ERROR4 hvis begge forhjul kører samtidigt i et hul eller en revne i mere end 2 sekunder Alarm for kollision Maskinen har en kollisionsdetektor på fronten. Den ændrer maskinens retning hvis den opdager forhindringer som træer, hegn etc. for at forhindre kollisioner Startalarm Maskinen vil give 3 korte beeps for at informere personer omkring maskinen at den starter Alarm for uventede hændelser Maskinen vil stoppe og vise ERROR 7 hvis den ikke detekterer afgrænsningsledningen og ikke kan finde ladestationen. Dette kan forhindre maskinen i at køre uden for plænen og blive beskadiget Passwordbeskyttelse Maskinen har passwordbeskyttelse. Når et password er aktiveret, kan maskinen ikke starte før den får det korrekte password. Passwordfunktionen er ikke aktiveret ved leveringen. 3. INSTRUKTIONER VED ALMINDELIG BRUG 3.1 Kontrol af medfølgende dele Kontrollér at nedenstående dele medfølger: Nr. Delbetegnelse Antal Bemærkninger 1 Sikring 5 stk. F20A/250 V 30x5 mm 2 Ekstra rotorblade 4 sæt 16 stk. 3 Brugermanual 1 stk. 4 Batteri til fjernbetjening 1 stk. 23A 12 V 5 Fjernbetjening 1 stk. 6 Stik til afgrænsningsledning 1 par Sort og rød 7 Plasticpløk til ladestation 4 stk. 8 Plasticpløk til afgrænsningsledning 1 pose Standard - 50 stk. 9 Afgrænsningsledning 1 stk. Standard meter 7

8 10 Strømadapter med kabel 1 stk. 11 Ladestation 1 stk. 12 Plæneklipper 1 stk. 3.2 Oprydning på græsplænen Hvis græsset er højere end 15 cm eller for kraftigt, skal plænen først slås med en almindelig plæneklipper. Kontroller at der ikke ligger hårde genstande som sten eller redskaber, der kan ødelægge bladene på robotplæneklipperen. Sæt et effektivt hegn om træer og buske, så maskinen ikke rammer dem. Det er vigtigt at ovenstående udføres før maskinen tages i brug, da den ellers kan blive beskadiget eller ødelagt. 3.3 Opsætning af ladestationen Vælg et egnet sted 1. Ladestationen skal placeres på et fast og plant underlag og ikke på en lavtliggende del af plænen, der kan blive oversvømmet og dermed ødelægge ladestationen eller maskinen. 2. Der må ikke være forhindringer foran ladestationen. 3. Der må ikke være magnetiske forstyrrelser i nærheden af placeringsstedet, da maskinen kan blive forstyrret og ikke virke korrekt Placering af ladestationen Fig Med uret Ikke mod uret Fig Interfacedelen (med de to kobberskinner) skal placeres i retningen mod uret, da maskinen vil følge begrænsningsledningen i retning med uret. Ellers vil ladning ikke ske korrekt. 8

9 3.3.3 Fastgørelse af ladestationen Fig Forreste del af begrænsningsledningen skal føres igennem bunden på ladestationen. 2. Fastgørelsespløkkerne skal fastholde ladestationen. Pløkkerne skal placeres lodret og med forsigtighed. 3.4 Installation af afgrænsningsledningen Udlægning af afgrænsningsledningen Fig Afstanden mellem afgrænsningsledningen og plænens kant skal være mere end 30 cm. 2. Den ene ende af afgrænsningsledningen skal gå igennem midten af ladestationens plade. Der skal være mindst 2 meters plads foran ladestationen for at maskinen kan returnere korrekt til ladestationen. 3. Hvis der er forhindringer på plænen, skal afgrænsningsledningen føres udenom forhindringerne i mindst 30 cm s afstand. Hver vinkel på afgrænsningsledningen i plænens hjørner skal være mere end 100 grader (135 grader anbefales). Hvis vinklen er mindre end 100 grader kan der opstå fejlfunktioner, se fig Hvis plænen har to zoner, som f.eks. i fig , skal passagen mellem zone 1 og zone 2 være større end 1,5 m. Fig Hvis der er en swimmingpool eller anden forhindring midt i plænen, skal afgrænsningsledningen være mindst 30 cm fra disse. 2. Afstanden mellem dele af afgrænsningsledningen skal være mindst 50 cm. 9

10 3.4.2 Fastgørelse af afgrænsningsledningen Fig Afgrænsningsledningen skal fastgøres med en plasticpløk for hver 2-3 m alt efter plænens type. 2. Læg afgrænsningsledningen så tæt på jorden som muligt for at forhindre maskinen i at klippe ledningen over. 3. Afgrænsningsledningen har standard et tværsnit på 0,75 cm 2 og skal være kortere end 200 m. Hvis ledningen opgraderes til 1,0 cm 2, kan ledningen være op til 300 m. 3.5 Tilslutning på ladestationen 1. Forbind afgrænsningsledningen til stikket og sæt stikket i ladestationen. Fig Sæt først adapteren i ladestationen og derefter strømkablet i kontakten, aldrig omvendt. Fig Kontroller ladestationens status på indikatorlamperne. Indikatoren på højre side er grøn, det betyder at ladestationen er klar. Træk afgrænsningsledningens ene stik ud, og indikatoren på venstre side bliver gul og blinker samtidigt med at der lyder nogle beeps. Sæt stikket i igen og lampen holder op med at blinke og beeps stopper. Installationen er nu afsluttet. Fig

11 4. Lad maskinens ladehoved få kontakt med kobberskinnerne på ladestationen, og indikatoren til venstre på ladestationen lyser rødt. Nu er ladestationen klar. Fig Isætning af sikringen Løsn sikringsdækslet og sæt sikringen i før maskinen startes. Sikringsdæksel Sokkel for direkte ladning Fig Opladning af batteriet Hvis maskinen ikke har været i brug i længere tid (længere end 1 måned), skal batteriet oplades. Sæt adapterens stik direkte i soklen for direkte opladning. I automatisk status vil maskinen automatisk returnere til ladestation for at blive opladet. 3.8 Opsætning Brug grebet til højdejustering til at indstille klippehøjden. Klippehøjden kan indstilles mellem 3 og 6 cm. 11

12 Opsætning af parametre med opsætningspanelet Tryk på <SET> for at starte opsætningen. Der kræves nu et password (funktionen er deaktiveret som standard, tryk på <SET> for at komme videre). Hvis der er sat et password, og det er forkert, vil displayet vise ERROR. Gå tilbage til password input og prøv igen. Tast det rigtige password, og displayet viser nu Opsætning af funktioner Dato Tid Planlagte dage per uge Markering af infrarød forbindelse. Ingen markering betyder, at der ingen infrarød forbindelse er. Batteristatus Arbejdsfunktioner: Automatic Mode-L: Tilfældig bevægelse Automatic Mode-C: Spiralbevægelse Manual Mode-L: I lige linje (manuel) Manual Mode-C: Spiralbevægelse (manuel) 12

13 Indstilling af tid 1. Tryk <SET> og menuen for tidsindstilling bliver vist som på nedenstående billede 2. Tryk på >SET> igen for at indstille tid Tryk for at sætte tid Returner til funktionsstatus Tryk for at flytte cursoren til timer / minutter / ugenr. 3. Tryk på for at flytte cursoren til at sætte time, dato og ugedag. Tryk på for at vælge den specifikke værdi. 4. Tryk på <SET> for at afslutte Indstilling af dato 1. Tryk <SET> for at komme i opsætningsstatus. Tryk eller for at vælge Date Set. 2. Tryk <SET> igen for at komme i datomenuen Indstil dato Returner til funktionsstatus Tryk for at vælge dag/måned/år 3. Tryk for at flytte cursoren til dag/måned/år. Tryk for at vælge specifik værdi. 4. Tryk <SET> for at afslutte 13

14 Indstilling af arbejdsplan 1. Tryk <SET> for at komme i opsætningsstatus. Tryk eller for at vælge Work Schedule 2. Tryk <SET> igen for at vælge ugedagsmenuen Tryk for at aktivere Returner til funktionsstatus Tryk for at slette aktivering, fra venstre mod højre 3. Tryk for at vælge mandag til søndag. 4. Tryk for at sætte 0 eller 1. 1 er aktiveret, 0 er deaktiveret. Sæt aktuel ugedag. 5. Tryk <Set> for at indstille arbejdstider. 6. Tryk for at flytte cursoren til timer og minutter og tryk derefter på for at indstille de aktuelle tal. Den første tid er starttid og den anden stoptid. 7. Tryk <SET> for at afslutte. Indstilling af password 1. Tryk <SET> for at komme i opsætningsstatus. Tryk eller for at vælge Password Set. 2. Tryk <SET> igen for åbne password-menuen. 14

15 3. Det gamle password 0000 skal først tastes og derefter trykkes <SET> igen for at komme i ny passwordmenu. 4. Tryk for at vælge cursorposition. Tryk for at aktivere passwordbeskyttelse og tast så nyt password. 5. Tryk <SET> for at afslutte. Indstilling af sprog 1. Tryk <SET> for at komme i opsætningsstatus. Tryk eller for at vælge Language Choose. 2. Tryk<SET> igen for at komme ind i sprogmenuen. 3. Engelsk, tysk, italiensk og fransk kan vælges med eller og tryk <SET> for at afslutte. 4. Tryk C/ for at komme tilbage til standardmenuen. 5. Hvis password-funktionen er aktiveret, tastet passwordet og der trykkes på <SET> for at komme ind i standardmenuen. 15

16 6. Tryk og maskinen giver 3 bip og begynder at arbejde. 7. Tryk <SET> eller C/ for at stoppe maskinen. Tryk og motoren stopper og maskinen går tilbage til ladestationen. 8. I automatisk-programmet skifter maskinen automatisk fra Auto Mode-L til Auto Mode-C. Dette kan også gøres med MODE tasten på fjernbetjeningen. 9. På fjernbetjeningen skiftes fra Auto Mode til User Mode med M/A knappen. 16

17 3.9 Start af maskinen Indkod først arbejdsplanen. I Automatic mode vil maskinen automatisk køre ud og slå plænen og køre tilbage til ladestationen idet den følger den programmerede arbejdsplan. 1. (Start) fungerer ikke mens maskinen oplader. Når det programmerede starttidspunkt nås, giver maskinen to beeps og bakker ud af ladestationen. Den giver herefter 3 beeps før den kører om til bagsiden af ladestationen og følger afgrænsningsledningen en komplet omgang indtil den har kontakt med ladestationen igen. Herefter bakker den væk fra ladestationen og begynder at slå plænen i lige linjer i AUTO L mode. 2. I Automatic mode vil maskinen stoppe klippemotoren når batteriet er tomt, i regnvejr eller når arbejdsplanen er færdig. Herefter vil den finde og følge afgrænsningsledningen tilbage til ladestationen. 3. Når maskinen igen er fuldt opladet, kører den 2-3 cm baglæns fra ladestikket. Dette reducerer batteriets opladningstid og øger batteriets levetid. Følg nedenstående instruktioner ved manuel styring: 1. Sæt maskinen på plænen og tryk for at starte maskinen. Når maskinen nu kører på græsplænen vil den ikke arbejde langs afgrænsningsledningen, men direkte. 2. Maskinens retning og mode kan nu styres med fjernbetjeningen og dermed tilpasses den aktuelle opgave Fjernbetjening Maskinen kan nu styres til start/pause, drejning til højre/venstre, skifte mode, infrarød til-/frakobling samt start/stop med fjernbetjeningen. : Højre/venstre kontrol, tryk på knappen indtil maskinen har nået den ønskede retning og slip så knappen. Jo længere knappen holdes nede, jo mere drejer maskinen. : Start/stop af klippemotoren. Når der trykkes på knappen mens motoren kører, så stopper motoren og omvendt. : Et tryk på denne knap stopper klippemotoren og maskinen går tilbage til ladestationen for at oplade. : Denne knap kobler det infrarøde system til og fra. C/ : Start/pause. Denne knap skifter maskinen fra at køre til at holde pause og omvendt. : Mode-knappen skifter fra lige bevægelsesretning til spiralbevægelse og omvendt. : M/A knappen låser maskinen i klippefunktionen. 17

18 Infrarødt system til/fra Fjernbetjeningsindikator Lås i klippefunktion Start/stop klippemotor Vælg klippefunktion Højre/venstre retning Gå tilbage til opladning Pause 3.11 Anvisninger ved daglig brug 1. Før plæneklipperen bruges første gang, skal plænen slås med en almindelig plæneklipper, og alle hårde genstande på plænen fjernes. 2. Udlæg ikke afgrænsningsledningen parallelt med og tæt ved strømkabler f.eks. til havelamper. De kan forstyrre afgrænsningsledningens signaler. 3. Den bedste måde at udlægge afgrænsningsledningen på, er at lægge den så tæt ved jorden som muligt. 4. Sluk for strømmen når maskinen bæres. 5. Lad ikke forenden af maskinen ramme jorden. Kollisionsdetektoren kan blive ødelagt hvis man løfter maskinen kun i det bageste håndtag. 6. Jævnlig rengøring reducerer mulighederne for fejlfunktion og forbedrer maskinens effektivitet betydeligt. 7. Rengør jævnligt dækslet ved rotorbladene, der kan sætte sig vådt græs, der reducerer maskinens effektivitet. 8. Det anbefales at man ikke slår græs på en våd plæne, det beskytter både maskine og plæne. 9. Sluk maskinen i vintersæsonen og opbevar den indendørs. 10. Når maskinen arbejder, kan den forstyrre høreapparater. 11. Nogle trådløse fjernbetjeninger, som f.eks. til bildøre, kan forstyrre maskinen og forårsage fejlfunktioner. Stop maskinen med det samme, hvis strømmen til ladestationen afbrydes. 4.0 VEDLIGEHOLDELSE Kontroller og rengør maskinen jævnligt, og udskift slidte dele. Det forøger driftsikkerheden og forlænger levetiden. Brug handsker ved enhver vedligeholdelse af maskinen, pas på de skarpe rotorblade. Sluk for strømmen til maskinen og fjern sikringen. 4.1 Udskiftning af rotorblade Sluk for strømmen og fjern sikringen. 1. Fjern holdeskruen til rotorbladskiven. 2. Fjern de 8 skruer på rotorbladene. 3. Udskift rotorbladene og skru rotorbladene og rotorbladskiven fast igen. 4. Stram skruerne. Skruer på rotorbladene Skrue på rotorbladskive 18

19 4.2 Udskiftning af batteri 1. Åbn det halvgennemsigtige dæksel, find 4 skruer og skru dem af med en stjerneskruetrækker. Vend maskinen om og find 2 skruer i den dybe undersænkning foran på bundpladen. Skru skruerne ud og åbn det øverste dæksel. 2. Skru batteriholderen af og udskift batteriet. 3. Udskiftningen af afsluttet, kontroller at maskinen arbejder korrekt. 4. Sæt det øverste dæksel på igen og skru de 6 skruer (2 skruer i bunden og 4 skruer i dækslet) fast igen. Brug kun et autoriseret batteri. Det foreslås, at batteriskift foretages af en fagmand. 4.3 Rengøring af dækslet ved rotorbladene Sluk for strømmen og fjern sikringen. Rengør dækslet ved rotorbladene med en børste, husk arbejdshandsker. 4.4 Rengøring af forreste og bageste hjul Fjern jord og græs fra hjulene jævnligt, det anbefales at gøre det hver måned. Smør metalakslen (forhjulenes op-ned bevægelse) hver måned. Brug arbejdshandsker når maskinen vedligeholdes! Pas på de skarpe rotorblade. 5.0 PROBLEMLØSNING PROBLEM MULIG ÅRSAG MULIG LØSNING Maskinen arbejder ikke. Maskinen kører ud over afgrænsningsledningen. Maskinen kører baglæns og kan ikke køre forlæns. Maskinen kører ikke tilbage til ladestationen. Maskinen oplades ikke i ladestationen. Maskinens dæksel er revnet. Maskinen kører langsomt. Maskinen kan ikke detektere regn. Maskinen rammer ladestationen. Arbejdstiden er for kort. Faldbeskyttelsen virker ikke. Pludselig stop under arbejdet. Kontroller at sikringen er isat. Kontroller at sikringen ikke er brændt over. Batteriet er opbrugt. Græsset er for højt eller for tykt. Der er ikke strøm på ladestationen. Uforudsete forhold. Afgrænsningsledningen er udlagt forkert Gummibeskyttelsen på fronten har flyttet sig og har skubbet til kollisionsdetektoren. Kollisionsdetektoren er i stykker. Afgrænsningsledningen giver ikke signal. Ladestationen virker forkert. Afgrænsningsledningen ligger forkert. Ladestationen er forkert placeret. Plæneklipperen er i stykker. Ladestationen er opsat forkert. Ladekontakterne er snavsede. Der har ikke været ryddet op på plænen. Det infrarøde system virker ikke. Batteriet er fladt. På vej tilbage til ladestationen. Regnsensoren er snavset. Det anbefales at placere en forhindring ved siden af ladestationen. Når maskinen opdager forhindringer skifter den retning. Græsset er for højt eller for tykt. Batteriet er ikke fuldt opladet. Batteriet er udslidt. Forhjulsakslen sidder fast. Falddetektoren har fejl. Ingen strøm. Uforudsete omstændigheder, se fejlkoder hvis de vises i displayet Sæt sikringen i. Udskift sikringen. Udskift batteriet. Start maskinen et andet sted. Kontroller strømmen. Kontakt sælgeren. Udlæg afgrænsningsledningen korrekt Ret gummibeskytteren. Kontakt sælgeren. Kontroller ladestationen. Kontroller ladestationen. Udlæg afgrænsningsledningen korrekt. Opsæt ladestationen korrekt. Kontakt sælgeren. Opsæt ladestationen korrekt. Rengør ladekontakterne. Ryd op på plænen og kontakt sælgeren. Kontakt sælgeren. Oplad batteriet. Dette er normalt. Rengør sensoren. Slå græsset med en almindelig plæneklipper. Genoplad batteriet. Udskift batteriet Rengør akslen. Kontakt sælgeren. Oplad manuelt. Kontakt sælgeren. 19

20 Maskinen kan ikke køre på en glat overflade. Displayet viser ikke noget. Kører langsomt på skråning. Ladestationen beep er og stopper ikke. Ladestationens indikatorlampe lyser ikke. Fjernbetjeningens rækkevidde er for kort. Fjernbetjeningsindikatoren lyser ikke. Maskinen støjer mere end normalt. FEJLKODE Maskinens hjul er beregnet til at køre på en græsplæne og ikke på glatte overflader. Forbindelsen til displayet er løs. Brugeren har behandlet maskinen forkert. Kredsløbet i maskinen har fejl. Hældningen er mere end 30 grader. Afgrænsningsledningen er afbrudt eller har dårlig forbindelse. Dårlig ledningsforbindelse. Strømadapteren har fejl. Ladestationen har fejl. Batteriet er fladt. Batteriet er fladt. Fjernbetjeningen er ødelagt og skal udskiftes. Rotorbladskiven er løs. Rotorblade er ødelagt. PROBLEM Kontakt sælgeren. Lokaliser fejlen eller kontakt sælgeren. Kontroller forbindelsen. Udskift adapteren. Kontakt sælgeren. Udskift batteriet. Udskift batteriet. Kontakt sælgeren. Skru rotorbladskiven fast. Udskift rotorbladene. MULIG LØSNING ERROR1 Batterispændingen er for lav. Oplad batteriet. ERROR2 Klippemotoren trækker for høj strøm. Juster klippehøjden. ERROR3 Køremotoren trækker for høj strøm. Flyt maskinen og start igen. ERROR4 ERROR5 ERROR6 ERROR7 Maskinen har løftet sig, sikkerhedsalarm. Hældningsgrad mere end 30 grader. Maskinen har ikke fået signal fra afgrænsningsledningen i mere end 4 minutter. Maskinen detekterer ikke signal for forkert udlagt afgrænsningsledning, ikke strøm på ladestation samt ukendt forstyrrelse. Slukker alarm indenfor 5 sekunder, hvis mere end 5 sekunder skal maskinen genstartes. Slukker alarm indenfor 5 sekunder, hvis mere end 5 sekunder skal maskinen genstartes. Genstart maskinen. Genstart maskinen. 6.0 SERVICE Ved behov for service på din Selekta robotplæneklipper, henvises til Harald Nyborgs serviceafdeling telefonnummer Du kan også kontakte din lokale Harald Nyborg-butik. BEMÆRK: Dette symbol betyder, at dette produkt ikke må bortskaffes med husholdningsaffald. Udtjente produkter skal afleveres på en genbrugsstation, så det kan oparbejdes på miljørigtig måde og de genbrugelige dele udvindes. Der tages forbehold for trykfejl. EU-importør: Harald Nyborg A/S, Gammel Højmevej 30, DK Odense SV. 20

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Nu smiler din græsplæne igen. Den klipper. Du slipper.

Nu smiler din græsplæne igen. Den klipper. Du slipper. ROBOMOW SALGSHÅNDBOG Nu smiler din græsplæne igen. Den klipper. Du slipper. Den klipper. Du slipper. Fordele GENERELLE FORDELE VED ROBOMOW Den sparer tid Robomow klipper din græsplæne, mens du slapper

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

ROBOTSTØVSUGER XR510A HN 3013

ROBOTSTØVSUGER XR510A HN 3013 ROBOTSTØVSUGER XR510A HN 3013 Brugervejledning Læs brugervejledningen grundigt, før støvsugeren tages i brug! INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendelse... 1 Introduktion til funktionerne... 2 Støvsugerens hoveddele...

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S Denmark Vers 09.01 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsanvisning RYDIS MR7700

Brugsanvisning RYDIS MR7700 Brugsanvisning RYDIS MR7700 Version 1.4 20-03-2015 Copyright c 2012 MONEUAL Inc. All rights reserved. The MONEUAL, MONCASO, MiNEW, RYDIS, SONAMU are trademarks, or registered trademarks of MONEUAL Inc.

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

Brugsanvisning. MC Done_3.indd 1 20-07-2012 09:56:04

Brugsanvisning. MC Done_3.indd 1 20-07-2012 09:56:04 Brugsanvisning MC Done_3.indd 1 20-07-2012 09:56:04 Indholdsfortegnelse Opladning og vedligeholdelse af batteri: Side 2 : Opladning og vedligeholdelse af batteri Side 3 : Opladning af bly/syre batteri

Læs mere

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK Tillykke med dit køb af GIZMO VIBE 5XS fra GIZMOWANNAHAVES! Før brug anbefaler vi at lade batteriet 100% op inden brug. Dette tager 2-3 timer. Hurtig start Det er let at komme i gang du skal blot følge

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk 26.03.2012 Ver3 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Instruktionsmanual Luftvåben

Instruktionsmanual Luftvåben Instruktionsmanual Luftvåben VIGTIGT: LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTIONSMANUAL, FØR DU TAGER PRODUK- TET I BRUG 1999 Industrias El Gamo, S.A. 1 2 1. Sigtekorn 2. Munding 3. Løb 4. Visier 5. Manuel sikring

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA.

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505 Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Før du bruger det: Vær sikker på at læse brugsanvisningen omhyggeligt. Denne information vil hjælpe

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Ved reklamation eller spørgsmål til produktet, kontakt da Harald Nyborg A/S på tlf. 63959508 eller henvend dig i en af vore butikker.

Ved reklamation eller spørgsmål til produktet, kontakt da Harald Nyborg A/S på tlf. 63959508 eller henvend dig i en af vore butikker. Havepejs Manual (OBS! Gem den til senere brug.) Model M120 Nødvendigt værktøj (ej inkl.) ADVARSEL FARE! Havepejsen er KUN til udendørs brug. Fyr aldrig op i havepejsen, og lad den aldrig nedkøle, indendørs

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago LED lampe med soft dæmp er forsynet med HF sensor og master/slave funktion. Santiago kan trådløst kommunikere mellem Master og Slave.aled.dk

Læs mere

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

GSM ALARM BASIC 6 ZONER

GSM ALARM BASIC 6 ZONER GSM ALARM BASIC 6 ZONER Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser rødt, når

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Talking-Butterflies eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Ver. 5. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Ver. 5. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Side Ver. 5 Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

LightOn. Mobiltelefonsensor. DK Brugervejledning

LightOn. Mobiltelefonsensor. DK Brugervejledning LightOn Mobiltelefonsensor DK Brugervejledning Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinformation og vigtige oplysninger... 4 Om LightOn... 5 Pakkens indhold... 6 Sådan kommer du i gang... 7 Isætning af batteri...

Læs mere

RC-750 en sikker investering

RC-750 en sikker investering RC-750 RC-750 en sikker investering Undgå ryg og hofteskader Sikker arbejdsmiljø = mindre sygefravær Kapacitet = 3,7 mand med buskrydder Skrænter optil 50 Regnvandsbassinger Under fjernvarmerør Svært tilgængelige

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Applikationsmanual Parkmaster F294 Sensorsæt til forkofangeren. DK installations- & konfigurationsguide

Applikationsmanual Parkmaster F294 Sensorsæt til forkofangeren. DK installations- & konfigurationsguide 911413 Applikationsmanual Parkmaster F294 Sensorsæt til forkofangeren DK installations- & konfigurationsguide Indholdsfortegnelse 1. Installationsværktøj.... 2. Kit indhold... 3. Sensor lakering... 4.

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Til lykke med din nye LapTimer 4001A LapTimer 4001A 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 4001A Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Læs mere