ROBOTPLÆNEKLIPPER HN Robotplæneklippere er farlige, hvis de bruges forkert!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ROBOTPLÆNEKLIPPER HN 3038. Robotplæneklippere er farlige, hvis de bruges forkert!"

Transkript

1 ROBOTPLÆNEKLIPPER HN 3038 Robotplæneklippere er farlige, hvis de bruges forkert! Læs denne brugervejledning omhyggeligt før maskinen tages i brug og gem vejledningen til senere brug. Sørg for, at eventuelle nye brugere også får brugervejledningen. 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. SIKKERHEDSANVISNINGER Kort introduktion Sikkerhedssymboler Sikkerhedsanvisninger Emballage og transport GENERELLE INFORMATIONER OG ANVISNINGER Hoveddele Maskinens hus Ladestation Strømadapter og afgrænsningsledning Fjernbetjening Tekniske specifikationer Plæneklipperens specifikationer Adapterens specifikationer Ladestationens specifikationer Fjernbetjeningens specifikationer Bevægelsesmønstre Tilfældigt bevægelsesmønster Spiralbevægelser Plæneklipperens hovedfunktioner Programmeret græsslåning Automatisk opladning Automatisk stop ved regn Fjernbetjening Automatisk nedsat hastighed ved forhindringer Alarm for skråninger over 30 grader Alarm ved fald Kollisionsdetektor Alarm for start af plæneklipperen Uventet stop alarm Passwordbeskyttelse INSTRUKTIONER VED ALMINDELIG BRUG Kontrol af alle dele Oprydning på græsplænen Opsætning af ladestationen Vælg et egnet sted Placering af ladestationen Fastgørelse af ladestationen Installation af afgrænsningsledningen Udlægning af afgrænsningsledningen Fastgørelse af afgrænsningsledningen Tilslutning på ladestationen Isætning af sikringen Opladning af batteriet Opsætning Start af plæneklipperen Fjernbetjening Anvisninger ved daglig brug VEDLIGEHOLDELSE Udskiftning af rotorblad Udskiftning af batteri Rengøring af huset Rengøring af hjulene PROBLEMLØSNING SERVICE

3 1. SIKKERHEDS- OG FORSIGTIGHEDSANVISNINGER 1.1 KORT INTRODUKTION Tak fordi du købte dette kvalitetsprodukt. Før robotplæneklipperen tages i brug, bør du læse brugervejledningen, som vil lede dig igennem den korrekte brug af maskinen. 1.2 Sikkerhedssymboler CE godkendt Hold hænderne væk fra roterende dele Roterende dele Hold hænderne væk Hold hænder og fødder væk fra de roterende dele Følg alle sikkerhedsanvisninger i brugervejledningen Kun fagpersoner Adskil ikke maskinen Sid aldrig på plæneklipperen Læs denne brugervejledning før brug Brug arbejdshandsker ved reparationer 1.3 Sikkerhedsanvisninger 1. Hold børn og kæledyr væk fra maskinen når den arbejder. 2. Fjern alt affald fra plænen før plæneklipperen startes. 3. Vær sikker på, at personer der ikke kender maskinen er væk fra arbejdsområdet når maskinen arbejder. 4. Reparer eller juster aldrig maskinen mens den arbejder. 5. Inspicer ikke bladene og løft ikke maskinen mens den arbejder. 6. Lad aldrig maskinen arbejde på skråninger med over 30 graders hældning. 7. Brug aldrig maskinen hvis nogle sikkerhedsdele er ødelagt eller mangler. 8. Brug arbejdshandsker når bladene kontrolleres. 9. Brug beskyttelsesbriller når afgrænsningskablet udlægges og fastgøres. 10. Sluk maskinen når den oplades fra det bageste stik. Pas godt på eventuelle børn og husdyr! Fjern sikringen når der ikke er voksne til stede, for at undgå utilsigtet start, der kan påføre børnene og/eller dyrene skader. 1.4 Emballage og transport Brug den originale emballage når maskinen skal transporteres. Sluk maskinen og tag sikringen ud før maskinen skal transporteres. Sluk for strømmen til maskinen, hvis den ikke skal bruges i længere tid. Oplad lithium-batteriet ca. hver 2. måned for at sikre den bedste ydeevne. Af sikkerhedsårsager skal sikringen fjernes efter tilendebragt opladning. I perioder med megen regn er det tilrådeligt at placere plæneklipperen et sted, hvor den er beskyttet mod regnen. Sluk for strømmen og fjern sikringen. Om vinteren hvor der ligger sne, er det tilrådeligt at flytte maskinen indendørs til et tørt sted. Fjern sikringen. 3

4 2. GENERELLE INFORMATIONER OG ANVISNINGER 2.1 Hoveddele Maskinen har 4 hoveddele: 1. Hus 2. Ladestation 3. Afgrænsningskabel, strømadapter 4. Fjernbetjening Maskinens hus Plæneklipperen er batteridrevet Ladestationen Ladestationen har 3 funktioner: 1. At begrænse plæneklipperens areal med afgrænsningsledningen. 2. Alarm, instruktioner og meddelelser. 3. At oplade maskinens batteri Strømadapter og afgrænsningsledning Afgrænsningsledning til at lægge langs plænens kant og andre forhindringer. Strømadapter 4 Afgrænsningsledning

5 2.1.4 Fjernbetjening Infrarød kontakt Fjernbetjeningsindikator 3. Lås klippeprogram 4. Start/stop af motoren. 5. Valg af klippeprogram 6. Venstre/højre retningskontakt 7. Tast for tilbagevenden til ladestation 8. Pausetast 2.2 Tekniske specifikationer Punkt Parameter Type L Plæneklipperens specifikationer Dagligt klippeareal 700 m 2 Dækningsareal 2500 m 2 Klippehøjde Klippebredde Stigningsevne Opladningstid Gennemsnitlig arbejdstid Batteri 3-6 cm 24 cm timer 3-4 timer Lithium 24V/8Ah Motoromdrejningstal 3200 min Adapterens specifikationer Ladestationens specifikationer Motoreffekt Gennemsnitlig kørehastighed Mærkespænding Mærkestrøm Udgangsspænding Udgangsstrøm Indgangsspænding Udgangsspænding 60 W 1,2 km/t VAC Hz 1,8 A 29,4 VDC 2 A 29,4 VDC 29,4 VDC 5

6 2.2.4 Fjernbetjeningens specifikationer Spænding Effektiv rækkevidde 12 VDC 15 m 2.3 Bevægelsesmønstre Tilfældigt bevægelsesmønster Når plæneklipperen når afgrænsningsledningen, vil den dreje 90 grader i en anden retning i en ret linje. Den fortsætter indtil den når den næste afgrænsningsledning, hvor den igen drejer 90 grader og kører i en ret linje. Dette gentages således at maskinen aldrig vil køre to gange i den samme linje, og den kører således med størst effektivitet. Maskinen har normalt en kapacitet på 130 m 2 /t Spiralbevægelser Maskinen starter ud fra en given position, og begynder med at køre i en bue med 0,3 m radius. Radius forøges gradvist så maskinen kører i et spiralmønster. Spiralbevægelsen bruges ofte til at slå et begrænset areal styret med fjernbetjeningen. 2.4 Plæneklipperens hovedfunktioner Programmeret græsslåning Maskinen kan programmeres til at starte slåning 24 timer om dagen i 7 dage. Maskinen vil så begynde at slå plænen på det programmerede starttidspunkt og køre tilbage til ladestationen på det programmerede sluttidspunkt Automatisk opladning Maskinen vil stoppe med at slå og køre tilbage til ladestationen for at oplade når batteriet mangler strøm. 6

7 2.4.3 Automatisk stop ved regn Maskinen har en regnsensor, der automatisk stopper græsslåning ved regn og maskinen kører tilbage til ladestationen. Maskinen vil ikke starte igen før næste programmerede starttidspunkt eller hvis den får startsignal fra fjernbetjeningen Fjernbetjening Fjernbetjeningen tillader brugeren at starte maskinen (Auto/Manual) samt kontrollere køreretningen for at gøre maskinen lettere at bruge Automatisk nedsat hastighed ved forhindringer Maskinen har et indbygget infrarødt detektionssystem, der nedsætter hastigheden når den mærker forhindringer foran maskinen, hvilket skal forhindre voldsomme kollisioner Alarm for skråninger med over 30 grader hældning Når maskinens hældning er mere end 30 grader, vil maskinen automatisk stoppe køremotoren i løbet af 2 sekunder. Herefter startes alarmen og displayet vil vise ERROR Alarm ved fald Maskinen vil stoppe og displayet vise ERROR4 hvis begge forhjul kører samtidigt i et hul eller en revne i mere end 2 sekunder Alarm for kollision Maskinen har en kollisionsdetektor på fronten. Den ændrer maskinens retning hvis den opdager forhindringer som træer, hegn etc. for at forhindre kollisioner Startalarm Maskinen vil give 3 korte beeps for at informere personer omkring maskinen at den starter Alarm for uventede hændelser Maskinen vil stoppe og vise ERROR 7 hvis den ikke detekterer afgrænsningsledningen og ikke kan finde ladestationen. Dette kan forhindre maskinen i at køre uden for plænen og blive beskadiget Passwordbeskyttelse Maskinen har passwordbeskyttelse. Når et password er aktiveret, kan maskinen ikke starte før den får det korrekte password. Passwordfunktionen er ikke aktiveret ved leveringen. 3. INSTRUKTIONER VED ALMINDELIG BRUG 3.1 Kontrol af medfølgende dele Kontrollér at nedenstående dele medfølger: Nr. Delbetegnelse Antal Bemærkninger 1 Sikring 5 stk. F20A/250 V 30x5 mm 2 Ekstra rotorblade 4 sæt 16 stk. 3 Brugermanual 1 stk. 4 Batteri til fjernbetjening 1 stk. 23A 12 V 5 Fjernbetjening 1 stk. 6 Stik til afgrænsningsledning 1 par Sort og rød 7 Plasticpløk til ladestation 4 stk. 8 Plasticpløk til afgrænsningsledning 1 pose Standard - 50 stk. 9 Afgrænsningsledning 1 stk. Standard meter 7

8 10 Strømadapter med kabel 1 stk. 11 Ladestation 1 stk. 12 Plæneklipper 1 stk. 3.2 Oprydning på græsplænen Hvis græsset er højere end 15 cm eller for kraftigt, skal plænen først slås med en almindelig plæneklipper. Kontroller at der ikke ligger hårde genstande som sten eller redskaber, der kan ødelægge bladene på robotplæneklipperen. Sæt et effektivt hegn om træer og buske, så maskinen ikke rammer dem. Det er vigtigt at ovenstående udføres før maskinen tages i brug, da den ellers kan blive beskadiget eller ødelagt. 3.3 Opsætning af ladestationen Vælg et egnet sted 1. Ladestationen skal placeres på et fast og plant underlag og ikke på en lavtliggende del af plænen, der kan blive oversvømmet og dermed ødelægge ladestationen eller maskinen. 2. Der må ikke være forhindringer foran ladestationen. 3. Der må ikke være magnetiske forstyrrelser i nærheden af placeringsstedet, da maskinen kan blive forstyrret og ikke virke korrekt Placering af ladestationen Fig Med uret Ikke mod uret Fig Interfacedelen (med de to kobberskinner) skal placeres i retningen mod uret, da maskinen vil følge begrænsningsledningen i retning med uret. Ellers vil ladning ikke ske korrekt. 8

9 3.3.3 Fastgørelse af ladestationen Fig Forreste del af begrænsningsledningen skal føres igennem bunden på ladestationen. 2. Fastgørelsespløkkerne skal fastholde ladestationen. Pløkkerne skal placeres lodret og med forsigtighed. 3.4 Installation af afgrænsningsledningen Udlægning af afgrænsningsledningen Fig Afstanden mellem afgrænsningsledningen og plænens kant skal være mere end 30 cm. 2. Den ene ende af afgrænsningsledningen skal gå igennem midten af ladestationens plade. Der skal være mindst 2 meters plads foran ladestationen for at maskinen kan returnere korrekt til ladestationen. 3. Hvis der er forhindringer på plænen, skal afgrænsningsledningen føres udenom forhindringerne i mindst 30 cm s afstand. Hver vinkel på afgrænsningsledningen i plænens hjørner skal være mere end 100 grader (135 grader anbefales). Hvis vinklen er mindre end 100 grader kan der opstå fejlfunktioner, se fig Hvis plænen har to zoner, som f.eks. i fig , skal passagen mellem zone 1 og zone 2 være større end 1,5 m. Fig Hvis der er en swimmingpool eller anden forhindring midt i plænen, skal afgrænsningsledningen være mindst 30 cm fra disse. 2. Afstanden mellem dele af afgrænsningsledningen skal være mindst 50 cm. 9

10 3.4.2 Fastgørelse af afgrænsningsledningen Fig Afgrænsningsledningen skal fastgøres med en plasticpløk for hver 2-3 m alt efter plænens type. 2. Læg afgrænsningsledningen så tæt på jorden som muligt for at forhindre maskinen i at klippe ledningen over. 3. Afgrænsningsledningen har standard et tværsnit på 0,75 cm 2 og skal være kortere end 200 m. Hvis ledningen opgraderes til 1,0 cm 2, kan ledningen være op til 300 m. 3.5 Tilslutning på ladestationen 1. Forbind afgrænsningsledningen til stikket og sæt stikket i ladestationen. Fig Sæt først adapteren i ladestationen og derefter strømkablet i kontakten, aldrig omvendt. Fig Kontroller ladestationens status på indikatorlamperne. Indikatoren på højre side er grøn, det betyder at ladestationen er klar. Træk afgrænsningsledningens ene stik ud, og indikatoren på venstre side bliver gul og blinker samtidigt med at der lyder nogle beeps. Sæt stikket i igen og lampen holder op med at blinke og beeps stopper. Installationen er nu afsluttet. Fig

11 4. Lad maskinens ladehoved få kontakt med kobberskinnerne på ladestationen, og indikatoren til venstre på ladestationen lyser rødt. Nu er ladestationen klar. Fig Isætning af sikringen Løsn sikringsdækslet og sæt sikringen i før maskinen startes. Sikringsdæksel Sokkel for direkte ladning Fig Opladning af batteriet Hvis maskinen ikke har været i brug i længere tid (længere end 1 måned), skal batteriet oplades. Sæt adapterens stik direkte i soklen for direkte opladning. I automatisk status vil maskinen automatisk returnere til ladestation for at blive opladet. 3.8 Opsætning Brug grebet til højdejustering til at indstille klippehøjden. Klippehøjden kan indstilles mellem 3 og 6 cm. 11

12 Opsætning af parametre med opsætningspanelet Tryk på <SET> for at starte opsætningen. Der kræves nu et password (funktionen er deaktiveret som standard, tryk på <SET> for at komme videre). Hvis der er sat et password, og det er forkert, vil displayet vise ERROR. Gå tilbage til password input og prøv igen. Tast det rigtige password, og displayet viser nu Opsætning af funktioner Dato Tid Planlagte dage per uge Markering af infrarød forbindelse. Ingen markering betyder, at der ingen infrarød forbindelse er. Batteristatus Arbejdsfunktioner: Automatic Mode-L: Tilfældig bevægelse Automatic Mode-C: Spiralbevægelse Manual Mode-L: I lige linje (manuel) Manual Mode-C: Spiralbevægelse (manuel) 12

13 Indstilling af tid 1. Tryk <SET> og menuen for tidsindstilling bliver vist som på nedenstående billede 2. Tryk på >SET> igen for at indstille tid Tryk for at sætte tid Returner til funktionsstatus Tryk for at flytte cursoren til timer / minutter / ugenr. 3. Tryk på for at flytte cursoren til at sætte time, dato og ugedag. Tryk på for at vælge den specifikke værdi. 4. Tryk på <SET> for at afslutte Indstilling af dato 1. Tryk <SET> for at komme i opsætningsstatus. Tryk eller for at vælge Date Set. 2. Tryk <SET> igen for at komme i datomenuen Indstil dato Returner til funktionsstatus Tryk for at vælge dag/måned/år 3. Tryk for at flytte cursoren til dag/måned/år. Tryk for at vælge specifik værdi. 4. Tryk <SET> for at afslutte 13

14 Indstilling af arbejdsplan 1. Tryk <SET> for at komme i opsætningsstatus. Tryk eller for at vælge Work Schedule 2. Tryk <SET> igen for at vælge ugedagsmenuen Tryk for at aktivere Returner til funktionsstatus Tryk for at slette aktivering, fra venstre mod højre 3. Tryk for at vælge mandag til søndag. 4. Tryk for at sætte 0 eller 1. 1 er aktiveret, 0 er deaktiveret. Sæt aktuel ugedag. 5. Tryk <Set> for at indstille arbejdstider. 6. Tryk for at flytte cursoren til timer og minutter og tryk derefter på for at indstille de aktuelle tal. Den første tid er starttid og den anden stoptid. 7. Tryk <SET> for at afslutte. Indstilling af password 1. Tryk <SET> for at komme i opsætningsstatus. Tryk eller for at vælge Password Set. 2. Tryk <SET> igen for åbne password-menuen. 14

15 3. Det gamle password 0000 skal først tastes og derefter trykkes <SET> igen for at komme i ny passwordmenu. 4. Tryk for at vælge cursorposition. Tryk for at aktivere passwordbeskyttelse og tast så nyt password. 5. Tryk <SET> for at afslutte. Indstilling af sprog 1. Tryk <SET> for at komme i opsætningsstatus. Tryk eller for at vælge Language Choose. 2. Tryk<SET> igen for at komme ind i sprogmenuen. 3. Engelsk, tysk, italiensk og fransk kan vælges med eller og tryk <SET> for at afslutte. 4. Tryk C/ for at komme tilbage til standardmenuen. 5. Hvis password-funktionen er aktiveret, tastet passwordet og der trykkes på <SET> for at komme ind i standardmenuen. 15

16 6. Tryk og maskinen giver 3 bip og begynder at arbejde. 7. Tryk <SET> eller C/ for at stoppe maskinen. Tryk og motoren stopper og maskinen går tilbage til ladestationen. 8. I automatisk-programmet skifter maskinen automatisk fra Auto Mode-L til Auto Mode-C. Dette kan også gøres med MODE tasten på fjernbetjeningen. 9. På fjernbetjeningen skiftes fra Auto Mode til User Mode med M/A knappen. 16

17 3.9 Start af maskinen Indkod først arbejdsplanen. I Automatic mode vil maskinen automatisk køre ud og slå plænen og køre tilbage til ladestationen idet den følger den programmerede arbejdsplan. 1. (Start) fungerer ikke mens maskinen oplader. Når det programmerede starttidspunkt nås, giver maskinen to beeps og bakker ud af ladestationen. Den giver herefter 3 beeps før den kører om til bagsiden af ladestationen og følger afgrænsningsledningen en komplet omgang indtil den har kontakt med ladestationen igen. Herefter bakker den væk fra ladestationen og begynder at slå plænen i lige linjer i AUTO L mode. 2. I Automatic mode vil maskinen stoppe klippemotoren når batteriet er tomt, i regnvejr eller når arbejdsplanen er færdig. Herefter vil den finde og følge afgrænsningsledningen tilbage til ladestationen. 3. Når maskinen igen er fuldt opladet, kører den 2-3 cm baglæns fra ladestikket. Dette reducerer batteriets opladningstid og øger batteriets levetid. Følg nedenstående instruktioner ved manuel styring: 1. Sæt maskinen på plænen og tryk for at starte maskinen. Når maskinen nu kører på græsplænen vil den ikke arbejde langs afgrænsningsledningen, men direkte. 2. Maskinens retning og mode kan nu styres med fjernbetjeningen og dermed tilpasses den aktuelle opgave Fjernbetjening Maskinen kan nu styres til start/pause, drejning til højre/venstre, skifte mode, infrarød til-/frakobling samt start/stop med fjernbetjeningen. : Højre/venstre kontrol, tryk på knappen indtil maskinen har nået den ønskede retning og slip så knappen. Jo længere knappen holdes nede, jo mere drejer maskinen. : Start/stop af klippemotoren. Når der trykkes på knappen mens motoren kører, så stopper motoren og omvendt. : Et tryk på denne knap stopper klippemotoren og maskinen går tilbage til ladestationen for at oplade. : Denne knap kobler det infrarøde system til og fra. C/ : Start/pause. Denne knap skifter maskinen fra at køre til at holde pause og omvendt. : Mode-knappen skifter fra lige bevægelsesretning til spiralbevægelse og omvendt. : M/A knappen låser maskinen i klippefunktionen. 17

18 Infrarødt system til/fra Fjernbetjeningsindikator Lås i klippefunktion Start/stop klippemotor Vælg klippefunktion Højre/venstre retning Gå tilbage til opladning Pause 3.11 Anvisninger ved daglig brug 1. Før plæneklipperen bruges første gang, skal plænen slås med en almindelig plæneklipper, og alle hårde genstande på plænen fjernes. 2. Udlæg ikke afgrænsningsledningen parallelt med og tæt ved strømkabler f.eks. til havelamper. De kan forstyrre afgrænsningsledningens signaler. 3. Den bedste måde at udlægge afgrænsningsledningen på, er at lægge den så tæt ved jorden som muligt. 4. Sluk for strømmen når maskinen bæres. 5. Lad ikke forenden af maskinen ramme jorden. Kollisionsdetektoren kan blive ødelagt hvis man løfter maskinen kun i det bageste håndtag. 6. Jævnlig rengøring reducerer mulighederne for fejlfunktion og forbedrer maskinens effektivitet betydeligt. 7. Rengør jævnligt dækslet ved rotorbladene, der kan sætte sig vådt græs, der reducerer maskinens effektivitet. 8. Det anbefales at man ikke slår græs på en våd plæne, det beskytter både maskine og plæne. 9. Sluk maskinen i vintersæsonen og opbevar den indendørs. 10. Når maskinen arbejder, kan den forstyrre høreapparater. 11. Nogle trådløse fjernbetjeninger, som f.eks. til bildøre, kan forstyrre maskinen og forårsage fejlfunktioner. Stop maskinen med det samme, hvis strømmen til ladestationen afbrydes. 4.0 VEDLIGEHOLDELSE Kontroller og rengør maskinen jævnligt, og udskift slidte dele. Det forøger driftsikkerheden og forlænger levetiden. Brug handsker ved enhver vedligeholdelse af maskinen, pas på de skarpe rotorblade. Sluk for strømmen til maskinen og fjern sikringen. 4.1 Udskiftning af rotorblade Sluk for strømmen og fjern sikringen. 1. Fjern holdeskruen til rotorbladskiven. 2. Fjern de 8 skruer på rotorbladene. 3. Udskift rotorbladene og skru rotorbladene og rotorbladskiven fast igen. 4. Stram skruerne. Skruer på rotorbladene Skrue på rotorbladskive 18

19 4.2 Udskiftning af batteri 1. Åbn det halvgennemsigtige dæksel, find 4 skruer og skru dem af med en stjerneskruetrækker. Vend maskinen om og find 2 skruer i den dybe undersænkning foran på bundpladen. Skru skruerne ud og åbn det øverste dæksel. 2. Skru batteriholderen af og udskift batteriet. 3. Udskiftningen af afsluttet, kontroller at maskinen arbejder korrekt. 4. Sæt det øverste dæksel på igen og skru de 6 skruer (2 skruer i bunden og 4 skruer i dækslet) fast igen. Brug kun et autoriseret batteri. Det foreslås, at batteriskift foretages af en fagmand. 4.3 Rengøring af dækslet ved rotorbladene Sluk for strømmen og fjern sikringen. Rengør dækslet ved rotorbladene med en børste, husk arbejdshandsker. 4.4 Rengøring af forreste og bageste hjul Fjern jord og græs fra hjulene jævnligt, det anbefales at gøre det hver måned. Smør metalakslen (forhjulenes op-ned bevægelse) hver måned. Brug arbejdshandsker når maskinen vedligeholdes! Pas på de skarpe rotorblade. 5.0 PROBLEMLØSNING PROBLEM MULIG ÅRSAG MULIG LØSNING Maskinen arbejder ikke. Maskinen kører ud over afgrænsningsledningen. Maskinen kører baglæns og kan ikke køre forlæns. Maskinen kører ikke tilbage til ladestationen. Maskinen oplades ikke i ladestationen. Maskinens dæksel er revnet. Maskinen kører langsomt. Maskinen kan ikke detektere regn. Maskinen rammer ladestationen. Arbejdstiden er for kort. Faldbeskyttelsen virker ikke. Pludselig stop under arbejdet. Kontroller at sikringen er isat. Kontroller at sikringen ikke er brændt over. Batteriet er opbrugt. Græsset er for højt eller for tykt. Der er ikke strøm på ladestationen. Uforudsete forhold. Afgrænsningsledningen er udlagt forkert Gummibeskyttelsen på fronten har flyttet sig og har skubbet til kollisionsdetektoren. Kollisionsdetektoren er i stykker. Afgrænsningsledningen giver ikke signal. Ladestationen virker forkert. Afgrænsningsledningen ligger forkert. Ladestationen er forkert placeret. Plæneklipperen er i stykker. Ladestationen er opsat forkert. Ladekontakterne er snavsede. Der har ikke været ryddet op på plænen. Det infrarøde system virker ikke. Batteriet er fladt. På vej tilbage til ladestationen. Regnsensoren er snavset. Det anbefales at placere en forhindring ved siden af ladestationen. Når maskinen opdager forhindringer skifter den retning. Græsset er for højt eller for tykt. Batteriet er ikke fuldt opladet. Batteriet er udslidt. Forhjulsakslen sidder fast. Falddetektoren har fejl. Ingen strøm. Uforudsete omstændigheder, se fejlkoder hvis de vises i displayet Sæt sikringen i. Udskift sikringen. Udskift batteriet. Start maskinen et andet sted. Kontroller strømmen. Kontakt sælgeren. Udlæg afgrænsningsledningen korrekt Ret gummibeskytteren. Kontakt sælgeren. Kontroller ladestationen. Kontroller ladestationen. Udlæg afgrænsningsledningen korrekt. Opsæt ladestationen korrekt. Kontakt sælgeren. Opsæt ladestationen korrekt. Rengør ladekontakterne. Ryd op på plænen og kontakt sælgeren. Kontakt sælgeren. Oplad batteriet. Dette er normalt. Rengør sensoren. Slå græsset med en almindelig plæneklipper. Genoplad batteriet. Udskift batteriet Rengør akslen. Kontakt sælgeren. Oplad manuelt. Kontakt sælgeren. 19

20 Maskinen kan ikke køre på en glat overflade. Displayet viser ikke noget. Kører langsomt på skråning. Ladestationen beep er og stopper ikke. Ladestationens indikatorlampe lyser ikke. Fjernbetjeningens rækkevidde er for kort. Fjernbetjeningsindikatoren lyser ikke. Maskinen støjer mere end normalt. FEJLKODE Maskinens hjul er beregnet til at køre på en græsplæne og ikke på glatte overflader. Forbindelsen til displayet er løs. Brugeren har behandlet maskinen forkert. Kredsløbet i maskinen har fejl. Hældningen er mere end 30 grader. Afgrænsningsledningen er afbrudt eller har dårlig forbindelse. Dårlig ledningsforbindelse. Strømadapteren har fejl. Ladestationen har fejl. Batteriet er fladt. Batteriet er fladt. Fjernbetjeningen er ødelagt og skal udskiftes. Rotorbladskiven er løs. Rotorblade er ødelagt. PROBLEM Kontakt sælgeren. Lokaliser fejlen eller kontakt sælgeren. Kontroller forbindelsen. Udskift adapteren. Kontakt sælgeren. Udskift batteriet. Udskift batteriet. Kontakt sælgeren. Skru rotorbladskiven fast. Udskift rotorbladene. MULIG LØSNING ERROR1 Batterispændingen er for lav. Oplad batteriet. ERROR2 Klippemotoren trækker for høj strøm. Juster klippehøjden. ERROR3 Køremotoren trækker for høj strøm. Flyt maskinen og start igen. ERROR4 ERROR5 ERROR6 ERROR7 Maskinen har løftet sig, sikkerhedsalarm. Hældningsgrad mere end 30 grader. Maskinen har ikke fået signal fra afgrænsningsledningen i mere end 4 minutter. Maskinen detekterer ikke signal for forkert udlagt afgrænsningsledning, ikke strøm på ladestation samt ukendt forstyrrelse. Slukker alarm indenfor 5 sekunder, hvis mere end 5 sekunder skal maskinen genstartes. Slukker alarm indenfor 5 sekunder, hvis mere end 5 sekunder skal maskinen genstartes. Genstart maskinen. Genstart maskinen. 6.0 SERVICE Ved behov for service på din Selekta robotplæneklipper, henvises til Harald Nyborgs serviceafdeling telefonnummer Du kan også kontakte din lokale Harald Nyborg-butik. BEMÆRK: Dette symbol betyder, at dette produkt ikke må bortskaffes med husholdningsaffald. Udtjente produkter skal afleveres på en genbrugsstation, så det kan oparbejdes på miljørigtig måde og de genbrugelige dele udvindes. Der tages forbehold for trykfejl. EU-importør: Harald Nyborg A/S, Gammel Højmevej 30, DK Odense SV. 20

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

GRÆSTRIMMER HN 6264 BRUGERVEJLEDNING. Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før græstrimmeren tages i brug, og opbevar den til senere brug.

GRÆSTRIMMER HN 6264 BRUGERVEJLEDNING. Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før græstrimmeren tages i brug, og opbevar den til senere brug. GRÆSTRIMMER HN 6264 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før græstrimmeren tages i brug, og opbevar den til senere brug. BESKRIVELSE AF GRÆSTRIMMEREN 1. Håndtag 12. Strømstik 2. Låsegreb

Læs mere

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2006/1 DK Betjeningsvejledning Golfvogn G180-F Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

LED lampe m. bevægelsessensor

LED lampe m. bevægelsessensor Original brugsanvisning Varenr.: 9054449 LED lampe m. bevægelsessensor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk LED lampe - Varenr. 9054449 Beskrivelse: Udendørs

Læs mere

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr. 12651 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug. 2. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. 3. Opbevares utilgængeligt for

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

LYSSENSOR PAM42-3. HN 1406 og HN 3300. Brugervejledning

LYSSENSOR PAM42-3. HN 1406 og HN 3300. Brugervejledning LYSSENSOR PAM42-3 HN 1406 og HN 3300 Brugervejledning PIR (Bevægelsessensor) PIR linse INTRODUKTION Denne bevægelsessensor kontrollerer automatisk sikkerheds-/behagelighedslys med en effekt på op til 1000W.

Læs mere

Betjeningsvejledning DK

Betjeningsvejledning DK Version 09.1 Betjeningsvejledning DK Auto Cleaner 688 Den intelligente støvsuger som kan bruges næsten overalt. Støvsugeren må kun bruges indendørs. Støvsugeren kan rengøre alle typer af gulve såsom træ,

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Nu smiler din græsplæne igen. Den klipper. Du slipper.

Nu smiler din græsplæne igen. Den klipper. Du slipper. ROBOMOW SALGSHÅNDBOG Nu smiler din græsplæne igen. Den klipper. Du slipper. Den klipper. Du slipper. Fordele GENERELLE FORDELE VED ROBOMOW Den sparer tid Robomow klipper din græsplæne, mens du slapper

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR Side 1 til rumsensor Introduktion Rumsensoren fra LOCKON er en bevægelsessensor, som reagerer på bevægelser inden for rumsensorens dækningsområde. Når sensoren er slået til og

Læs mere

Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere.

Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere. Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere. Let at klappe sammen uden at skulle bøje sig Lav transporthøjde Nem adskillelse, uden brug af værktøj

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

VEJLEDNING BATTERISKIFT

VEJLEDNING BATTERISKIFT VEJLEDNING BATTERISKIFT Vejledning til udskiftning af batteri Side 1 Her er en vejledning til udskiftning af batteri i de LOCKON enheder, hvor du selv kan udskifte batteriet. Ved lavt batteriniveau vil

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

Lad Robot plæneklipperen slå græsset - Model 15000 - model 16000 - model 17000

Lad Robot plæneklipperen slå græsset - Model 15000 - model 16000 - model 17000 Lad Robot plæneklipperen slå græsset - Model 15000 - model 16000 - model 17000 Markedets bedste robot plæneklipper Anbefales til større græsplæner og til private som ønsker et eksklusivt topkvalitetsprodukt

Læs mere

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret

Læs mere

Ford Ranger brugervejledning

Ford Ranger brugervejledning Ford Ranger brugervejledning Model Aldersgrænse Bæreevne Ford Ranger 37-96 måneder 30kg Oversigt over dele Del Antal Del Antal Karosseri 1 Kølerhjelm 1 Lys 4 Forhjul 2 Hjulkapsler 4 Baghjul 2 Forrude 1

Læs mere

2008/2. Clean Mate IVO. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate IVO. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate IVO Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE

BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE Side 1 til din indendørssirene fra LOCKON Introduktion Sirenen bruges som et supplement til den indbyggede sirene i centralenheden samt som en ekstra sikkerhed ved alarm.

Læs mere

ROBOTSTØVSUGER XR510A HN 3013

ROBOTSTØVSUGER XR510A HN 3013 ROBOTSTØVSUGER XR510A HN 3013 Brugervejledning Læs brugervejledningen grundigt, før støvsugeren tages i brug! INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendelse... 1 Introduktion til funktionerne... 2 Støvsugerens hoveddele...

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Version 1. september Manual Q12. Pegasus-Mobility A/S. Nørregade Otterup Telefon Serienummer: Salgsdato/garantidato:

Version 1. september Manual Q12. Pegasus-Mobility A/S. Nørregade Otterup Telefon Serienummer: Salgsdato/garantidato: Version 1. september 2017 Manual Q12 Pegasus-Mobility A/S Nørregade 7 5450 Otterup Telefon 70 27 27 18 Serienummer: Salgsdato/garantidato: 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 INTRO TIL

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING

BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING Side 2 til din LOCKON fjernbetjening Introduktion Før du starter, skal du have installeret og aktiveret din LOCKON centralenhed. Tips: Brug fjernbetjeningen som en nem

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur 5) Funktionstaster 6) Bluetooth LED 7) Opladnings LED 8) Tænd/Sluk & Bluetooth tilslutnings knap 9) USB opladning 5V/DC 1 5 3

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Bee-Bot eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling DALI KATCH MANUAL INDHOLD 1.0 Udpakning...3 2.0 DALI KATCH Knapper og Tilslutninger.4 2.1 DALI KATCH Knap Oversigt....4 2.2 DALI KATCH Tilslutnings Oversigt...5 3.0 Tænd/Sluk...6 3.1 Tænd...6 3.2 Sluk....6

Læs mere

Golf Vogn 105 J. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S Denmark 11.1 Tel

Golf Vogn 105 J. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S Denmark 11.1 Tel DK MANUAL Golf Vogn 105 J Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S Denmark 11.1 Tel. +45 63 95 55 55 - www.texas.dk - post@texas.dk Registrering af produkt / Reservedele Registrer dit produkt online på

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S Denmark Vers 09.01 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

AXA Remote. Fjernbetjent åbning og lukning af loftvinduer og tophængte (udadgående) vinduer.

AXA Remote. Fjernbetjent åbning og lukning af loftvinduer og tophængte (udadgående) vinduer. AXA Remote Fjernbetjent åbning og lukning af loftvinduer og tophængte (udadgående) vinduer. AXA Remote De er nu ejer af et AXA kvalitets-produkt. For at sikre en problemfri betjening af dette produkt,

Læs mere

HAIR AND BEARD CLIPPER MC 3140

HAIR AND BEARD CLIPPER MC 3140 HAIR AND BEARD CLIPPER MC 3140 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A E B F C G H I J K L D 2 DANSK 04-14 SUOMI 15-25 NORSK 26-36 SVENSKA 37-47 ITALIANO 48-58 PORTUGUÊS 59-69 NEDERLANDS 70-80 MAGYAR

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 HN 10063 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før ovnen tages i brug. Gem brugervejledningen, så du senere kan slå op i den. SIKKERHEDSADVARSLER OG -ANVISNINGER

Læs mere

Betjeningsvejledning. LivingBike 369

Betjeningsvejledning. LivingBike 369 DK Betjeningsvejledning LivingBike 369 Moreland A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 14.1 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Identifikation af dele (ID) Illustrationer

Læs mere

Brugervejledning til 2-hjuls Scooter

Brugervejledning til 2-hjuls Scooter Brugervejledning til 2-hjuls Scooter 1 Denne brugervejledning medfølger til din 2-hjuls scooter. Brugervejledningen er gældende for alle 2-hjuls scootere, der er produceret på vores fabrik. Nogle funktioner,

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DYKPUMPE 250 W eller 550 W

DYKPUMPE 250 W eller 550 W DYKPUMPE 250 W eller 550 W INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 76500250 = 250 W EAN nr 5709133760113 Art nr 76500550 = 550 W EAN nr 5709133760120 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af dykpumpen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Supplied by BRUGERVEJLEDNING FOR IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Denne brugervejledning hører til IMPULSE S-opladeren fra VICTRON ENERGY B.V. med en mærkestrøm

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 LADYBIRD 45 EL 45S EL 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503804/0

Læs mere

Jabra GN9120/GN9125. User manual. www.jabra.com

Jabra GN9120/GN9125. User manual. www.jabra.com Jabra GN9120/GN9125 User manual www.jabra.com Dansk GN9120/GN9125 Referenceguide Denne referenceguide indeholder yderligere oplysninger om opsætning, brug og vedligeholdelse af GN9120/GN9125. Bemærk venligst:

Læs mere

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave Nokia-cykelopladersæt 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. udgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med et Nokia-cykelopladersæt kan du oplade batteriet

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning KOM GODT I GANG MED INSTALLATIONEN Denne vejledning giver dig et overblik over, hvad startpakken indeholder og hjælper dig med installationen trin for trin. 1 gateway 1 netværkskabel

Læs mere

J55T El-scooter. Brugervejledning. OBS. Gult Greb Op = Frigear Ned = KØR. Læs denne vejledning grundigt, før du tager din el-scooter i brug

J55T El-scooter. Brugervejledning. OBS. Gult Greb Op = Frigear Ned = KØR. Læs denne vejledning grundigt, før du tager din el-scooter i brug J55T El-scooter Brugervejledning OBS. Gult Greb Op = Frigear Ned = KØR Læs denne vejledning grundigt, før du tager din el-scooter i brug 0 Indholdsfortegnelse 1.INTRODUKTION... 1 2. SPECIFIKATIONER...

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Art nr: 75700675 EAN nr: 5709133750688 1 af 9 230 / 50Hz / 85Watt 5300 Diameter.108mm Huldiameter.23mm 35 til højre og venstre 1/4 + 3/8 Ca. 2,1kg Øvrige Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

STIGA MULTICLIP 46 BATTERY

STIGA MULTICLIP 46 BATTERY STIGA MULTICLIP 46 BATTERY 8211-3417-06 S SVENSKA 2. 230 V 1. 3. 4. 5. 1 2 6. 7. 2 SVENSKA S 8. 1 2 9. 4 3 11. 36 mm 19 mm 10. 3 DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde Dem

Læs mere

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING SPEEDFLOW M06A / M06ACS MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Falsemaskine IDEAL 8305

Falsemaskine IDEAL 8305 Falsemaskine IDEAL 8305 Sikkerhedsforskrifter Læs denne brugsanvisning igennem inden maskinen tages i brug og vær opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. Lad ikke børn betjene maskinen! - 2 - Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

V. 1.0 ToppTOPO A/S * Banegraven Slangerup * Tlf

V. 1.0 ToppTOPO A/S * Banegraven Slangerup * Tlf Quick Guide for: Laser nivellering Tryk på den grønne ON knap. Instrumentet vil begynde at selvnivellere. Når nivelleringen er færdig, så vil laseren begynde at rotere. Hvis instrumentet forstyrres eller

Læs mere

DEUTSCH. Electric

DEUTSCH. Electric DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

28V Robotoplader til plæneklipper

28V Robotoplader til plæneklipper WA3744 1 2 a b A B C 1. Strømadapter 2. Tilslutningsstik Illustreret eller beskrevet tilbehør er kun delvis indeholdt i leverancen. Det anbefales, at alt udstyr købes i samme butik som maskinen. Vælg

Læs mere

STIGA PARK 107M

STIGA PARK 107M STIGA PARK 107M 8211-3036-02 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 2 9a. 9b. Pro 18-Pro 20 13. 10. 14. R L 11. 15. L A+5 A B+5 B Z X Y 12. 16. V W 3 DK DANSK SYMBOLER Følgende

Læs mere

GRIPO GSM MODUL 4925 JHJ V.170809. Brugermanual

GRIPO GSM MODUL 4925 JHJ V.170809. Brugermanual GRIPO GSM MODUL 4925 JHJ V.170809 Brugermanual Oversigt 1. Indhold 2 2. Funktion 3 3. Signal 3 4. Bemærk 4 5. Installation /forklaring på LED lys 4 5.1. Stik på bagsiden 5.2. LED lys 5.3. Betydningen af

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

STIGA VILLA 107M 8211-3038-01

STIGA VILLA 107M 8211-3038-01 STIGA VILLA 107M 8211-3038-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L 11. R L X Z Z X Y V W 12a. 12b Y V W 13. 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske

Læs mere

12/24V -> 220V. Ren sinus Inverte. Brugervejledning. Viva Energr. Viva Energr " ' Viva Energi. 6 Support. Brugervejledning 12/24V -> 230V inverter

12/24V -> 220V. Ren sinus Inverte. Brugervejledning. Viva Energr. Viva Energr  ' Viva Energi. 6 Support. Brugervejledning 12/24V -> 230V inverter 6 Support Se også vores supportsider for mere hjælp, ohe stillede spørgsmål samt tips og tricks. I www.vivaenergi.dk/support 12/24V -> 220V Ren sinus Inverte "./ Brugervejledning Viva Energr Trykt juli

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Betjeningsvejledning til flamingoskærer

Betjeningsvejledning til flamingoskærer Betjeningsvejledning til flamingoskærer SPC 2011 SPC 3011 Vi er glade for, at du har besluttet at bruge en skærer fra vores SPC-serie. Dette er et tysk kvalitetsprodukt til professionel brug. Skæreren

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Walkie-talkie sæt HN4288 Model 808

Walkie-talkie sæt HN4288 Model 808 Walkie-talkie sæt HN4288 Model 808 Håndsæt funktioner : 1. Antenne. 2. LCD Display, viser aktuel kanal, og andre aktuelle funktioner. 3. Monitor, M knap, holdes inde for at fange signal ved svag dækning.

Læs mere

Brugermanual Strada ST350-1 ST350-8

Brugermanual Strada ST350-1 ST350-8 Brugermanual Strada ST350-1 ST350-8 Indhold Indtroduktion... 3 Pakkens indhold:... 3 Sikkerhed... 4 Advarsel... 4 Risiko for skade... 4 OBS... 4 Sådan kommer du igang... 6 Oversigt... 6 Ladning af batteri...

Læs mere

KING-METER. Bruger manual J-LCD. Indhold

KING-METER. Bruger manual J-LCD. Indhold KING-METER Bruger manual J-LCD Indhold 1. Forord 2. Udseende og størrelse 2.1. Materiale og farve 2.2. Display størrelse og installation 3. Funktionsoversigt og knap funktion 3.1. Kort introduktion til

Læs mere

2006/1. DT40 Mosfjerner. DK Samlevejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2006/1. DT40 Mosfjerner. DK Samlevejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2006/1 DK Samlevejledning DT40 Mosfjerner Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3 3. Identifikation...4

Læs mere