EVALUERING AF PRÆHOSPITAL AKUTHJÆLPERORDNING PÅ LANGELAND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EVALUERING AF PRÆHOSPITAL AKUTHJÆLPERORDNING PÅ LANGELAND"

Transkript

1 EVALUERING AF PRÆHOSPITAL AKUTHJÆLPERORDNING PÅ LANGELAND Projekt: FirstAED GPS markering og hurtig aktivering af de præhospitale akuthjælpere på Langeland Maj 2014 Langelands Hjertestarterforening LHF Region Syddanmark Langeland Kommune AED-centret hjertemedicinsk afdeling B, Odense Universitetshospital

2 Projektparter: Projektgruppen: Samarbejdspartnere: Evalueringsgruppen: Langelands Hjertestarterforening (LHF) Region Syddanmark (RSD) Langeland Kommune AED centret, kardiologisk afd. B, Odense Universitetshospital Formand, Langelands Hjertestarterforening Henrik Schakow, LHF Overlæge, præhospital leder Torsten Lang-Jensen, RSD Overlæge, klinisk lektor, ph.d. Finn Lund Henriksen, OUH Professor, ledende overlæge, dr.med. Mogens Lytken Larsen, OUH Ambulancedriftschef Kim Ahlers, RSD Fuldmægtig Martin Grum-Nymann, RSD AMK-vagtcentral, RSD Kommunaldirektør Jørgen Christiansen, Langeland Kommune Borgmester Bjarne Nielsen, Langeland Kommune Direktør Per Schorling, FirstAED Studielektor, cand.phil. Christian Ørnstrøm Heyde-Petersen, SDU Professor, ledende overlæge, dr.med. Mogens Lytken Larsen, OUH (ansvarlig) Overlæge, præhospital leder Torsten Lang-Jensen, RSD Statistik ansvarlig: Cand. scient. Søren Lundbye-Christensen, Forskningens hus - Aalborg Universitet

3 Indhold Introduktion... 1 Baggrund...2 Hjertetop, hjertestarter og genoplivning...2 Langeland ambulance responstider...2 Langeland Kommune... 3 Sundhedsstyrelsens rapport om hjertestartere placeret udenfor sygehus... 3 Langelands Hjertestarterforening (LHF)... 3 Statslig støtte til præhospital indsats i udkantsområder... 5 Ambulance og paramediciner... 5 AMK (Akut Medicinsk Koordinering)...6 FirstAED...6 Formål... 7 Projekt FirstAED - genoplivning og førstehjælp på Langeland... 7 Målsætning, hypotese og delhypoteser... 8 Målsætning... 8 Hypotese og delhypoteser...9 Materiale Metode Hvordan bruges akuthjælperne Statistik Brugerundersøgelse Resultater Alarmering Antal alarmer per måned i perioden april 2012 marts Alarm-fordeling i 5 udkaldskategorier Antal alarmeringer fordelt efter postnummer Akuthjælpere (førstehjælpere) Antal aktive akuthjælpere på stedet Første akuthjælper på stedet (FAPS) Første akuthjælper på stedet fordelt efter postnummer AED (hjertestarter) Responstid første akuthjælper versus første professionelle redder (Ambulance/ Paramediciner) Første akuthjælpers ankomst før/samtidig/efter først ankomne professionelle redder Spørgeskema Akuthjælper Svar AMK-generelt Spørgeskema AMK - svar Behandlinger foretaget af akuthjælperne Generelt Specifikt Konklusion Bevillinger Litteratur Projektgruppen takker Bilag Fourth Danish Emergency Medicine Conference 2011 abstract/poster Karolinska Institutet Invited speaking European Resuscitation Conference Symposium 2013 abstract/poster Cardiologisk Forum februar TV2 Nyhederne Medicinsk Teknologi og Informatik maj European Resuscitation Conference 2014 abstract/poster WIS Turku - Workshop + 2 abstract/foredrag ESC conference abstract/foredrag..47

4 EXECUTIVE SUMMARY The first-responder project FirstAED is meant as a supplement to the existing emergency response systems. The purpose is to shorten the first responder response times at emergency calls to below 5 minutes on the island of Langeland characterized by 13,000 inhabitants, long ambulance response times, and long distances to the nearest hospitals. The project defines a new way to dispatch the nearby first responders and organize their roles in the hope of reducing response times and improving survival rates. Materials and methods: First aid and cardiopulmonary resuscitation is provided by trained volunteer first responders who use their rescuer smartphone (iphone 4S/5). The population purchased 96 automated external defibrillators (AEDs) which are available around the clock and placed less than two kilometres apart. FirstAED is an auxiliary to the public services and it enables the emergency dispatcher to send an organized team of first responders with distinct roles to the scene. FirstAED global positioning system (GPS)-track the nearby first responders who can choose to accept or reject the alarm. FirstAED chooses the 3 most optimally located first responders who have accepted the alarm. FirstAED organizes the three first responders in a team with distinct roles: no. 1 reaches the patient to give first aid/cardiopulmonary resuscitation; no. 2 brings the AED; and no. 3 is the onsite coordinator. Results: In April 2012 the FirstAED system was implemented. During two years the FirstAED alarm system was used 718 times. Three first responders arrived in 89 % and two first responders in 7 % of the cases, they arrived before or at the same time as the ambulance in 94 % or 2.4 % of the cases. FirstAED entailed a significant reduction in first responder median response time from more than 8 minutes before to 4 minutes 9.5 seconds after. The first responder was on site in less than 5 minutes in more than 60 % of the cases. The AED was on site within a median time of 5 minutes and 47 seconds. During the two years, the first responders were involved in 5 cardiac arrests, hangings (1 patient survived more than 30 days), serious respiratory insufficiency, traffic accidents etcc. Conclusions: GPS-tracking reduces the response times, and the quality of the effort improves as all the first responders who accept the FirstAED alarm have distinct roles.

5 INTRODUKTION Det er seks år siden at de grundlæggende ideer til et ambitiøst hjertestarterprojekt blev grundlagt på Langeland. Befolkningen havde forstået budskaberne med lange ambulance responstider (gennemsnitligt 12 minutter), etablering af nyt Odense Universitetshospital med Fælles Akut Modtagelse (FAM) for hele Fyn. Befolkningen etablerede Langelands Hjertestarterforening og samlede private midler ind til indkøb og drift af hjertestartere og hjertestarterskabe fordelt over hele Langeland. Alle hjertestartere er tilgængelige døgnet rundt. De følgende år fik befolkningen mange erfaringer med førstehjælp og brug af hjertestarter. En ihærdig indsats fra bestyrelsen i Langelands Hjertestarterforening medførte at der i 2012 blev etableret en unik frivillig akuthjælperordning på hele Langeland. 1

6 BAGGRUND Hjertetop, hjertestarter og genoplivning I Danmark rammes hvert år ~ personer af hjertestop, mens de opholder sig udenfor sygehus. Over en tredjedel af disse individer er under 50 år gamle. Data fra de seneste opgørelser fra det danske hjertestopregister viser en gennemsnitlig overlevelse på ~ 10,1 % ved hjertestop udenfor hospital (1). Ved hjertestop er hurtig defibrillering (stød) i kombination med basal genoplivning væsentlig for at patienten overlever. Når der på hospitalerne observeres et hjertestop genoplives patienten af hjertestopholdet, et team på minimum 5 medarbejdere med dedikerede opgaver. En hurtig kedelig stødbar hjerterytme (ventrikelflimren) defibrilleres hurtigst muligt. Herved øges patientens sandsynlighed for overlevelse, det intensive indlæggelsesforløb afkortes og risikoen for alvorlig hjerneskade reduceres (2) % af hjertestop udenfor hospitalet foregår mere eller mindre bevidnet decentralt i og omkring hjemmene. De resterende hjertestop foregår på mere centrale steder i det offentlige rum (banegårde, lufthavne, indkøbscentre, idrætsanlæg m.m.), hvor der kan være mulighed for at vidner før ambulancens ankomst giver basal genoplivning og om muligt støder (defibrillerer) med en hjertestarter (3). De seneste tal fra Dansk Hjertstopregister i 2011 viser at andelen af hjertestop hvor der ydes hjertelungeredning er steget fra 20% i 2001 til 57,9 % i 2011 (1). Hurtig genoplivning er afgørende for patientens prognose, for hvert minut uden kredsløb reduceres sandsynligheden for et godt resultat med cirka 10 %. Internationale studier med brug af centralt placerede hjertestartere (AED ere) har vist, at disse primært bedrer patientens prognose, når de aktiveres og bruges indenfor de første 5-6 minutter efter et bevidnet hjertestop med stødbar rytme (4,5,6,7). Et studie har vist, at succesraten næsten fordobles ved at kombinere basal genoplivning og brug af hjertestarter (8). De europæiske guidelines anbefaler, at førstehjælperne ikke blot kommer før ambulancen, men indenfor 5-6 minutter efter alarmeringen. Selv små reduktioner i responstiden for førstehjælperne kan være effektive ved genoplivningen (3). Langeland ambulance responstider Ved projektets start viste en ambulance responstidsopgørelse for kategori A opgaver ((kørsel 1) udrykning), at ambulancen s responstid i gennemsnit var 11,1 minutter på Langeland, ved mere end 30 % af udrykningerne var responstiden over 15 minutter, og ved ~ 13 % af udrykningerne var responstiden over 20 minutter (9). De gennemsnitlige ambulance responstiderne har været nogenlunde konstant de senere år, Den gennemsnitlige ambulance responstid i 2011 var kortest i 5900 Rudkøbing (~ 7 min.), længere i 5953 Tranekær/ 5932 Humble (~ 15 min.) og længst i 5935 Bagenkop (> 21 min.). 2

7 Langeland Kommune Langeland Kommune er med 285 km 2 en kommune med en forholdsvis lav befolkningstæthed, geografien gør det kan tage relativ lang tid for ambulancerne at komme frem til områderne længst væk fra ambulancestationerne. Langeland Kommune udgør et geografisk afgrænset område, der opfylder betingelserne for et tyndt befolket område med lange ambulanceresponstider (10). Langeland Kommune er omfattet af Landdistriktspuljens målområde. Med base i Rudkøbing rykker akutbil med paramediciner og/eller ambulance ud til den præhospitale indsats. I takt med centraliseringen af det danske hospitalsvæsen vil afstanden fra det yderste Danmark til nærmeste hospital i løbet af få år blive væsentligt forlænget. Afstanden fra Bagenkop på Sydlangeland og Lohals på Nordlangeland til nærmeste akut modtagelse øges med ca. 39 km til henholdsvis 70 km og 85 km (12), når akutmodtagelsen på Svendborg Sygehus lukker og patienterne skal transporteres til nyt Odense Universitetshospital (OUH). Sundhedsstyrelsens rapport om hjertestartere placeret udenfor sygehus Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en deltaljeret rapport om hjertestartere placeret udenfor sygehus (10). I rapporten anbefales, at der udvikles tele/internet applikationer så hjertestartere let kan findes, herunder applikationer (app) til smartphones og muligheden for GPS mærkning; at der opsættes hjertestartere i tyndtbefolkede områder med relativt lange ambulance responstider; og at der etableres first-responder program. Anbefaling 2 Der bør udvikles tele/internet baserede applikationer så tilstedeværelse af hjertestartere let kan findes med mobiltelefoner og andet it-udstyr (10). Anbefaling 4 Hjertestartere bør opsættes i tyndtbefolkede områder med relativt lange ambulanceresponstider, og bør placeres velkendte steder såsom bytorve, hæveautomater, ved postkasser og lignende, og bør ledsages af et first-responder program (10). Langelands Hjertestarterforening (LHF) Langelands Hjertestarterforening (LHF) blev stiftet i Foreningen består af 32 lokalforeninger spredt ud over hele øen. Ved projektets start i 2012 havde LHF 90 AED ere, billede 1. Foreningen har i dag opsat 96 AED ere med en 100 % dækning af Langeland Kommune. Alle AED ere er tilgængelige 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen. Der er foretaget en borger-investering i 96 AED ere, AED-skabe, genoplivningsudstyr og førstehjælpstræning på ~ 2,5 mill. kr voksne personer har i projektperioden tilhørt det frivillige akuthjælperkorps, som har stået til rådighed døgnet rundt. Ca. 70 % af akuthjælper-korpset blev udskiftet og nyrekrutteret i perioden september 2011 til februar Alle har et godkendt 12 timers førstehjælpskursus/brush up kursus og alle 3

8 har valgt at investere i en projekt-smartphone (iphone 4S/5) med en personlig udgift på 6800 kr. over 2 år. En borgerinvestering på ~ 1,46 mill. kr. Ved hjertestop i perioden blev medlemmerne af det daværende LHF førstehjælper-korps involveret ved, at vagtcentralen telefonisk kontaktede dem. Forskellige udkaldsordninger med telefonopkald kombineret med visitkort/plancher med naboernes tlf. numre (billede 2), lokale akuthjælpere registreret på Hjertestarter. dk viste sig hurtigt ikke at være tilstrækkeligt. Ofte var førstehjælperen væk fra hjemadressen og hvis de nåede frem med responstider på 8-10 minutter var de ofte alene om den basale førstehjælp inklusiv hjertelungeredning (HLR) Det væsentligste problem på Langeland i perioden har været, at få førstehjælperne og hjertestarteren hurtigt frem (11,12,13,14), se tabel 1. Billede 1 Kort over Langelands Hjertestarterforenings AED ere januar 2012 Kontakt: Navn Kontakt Navn Kontakt Navn Kontakt Navn Kontakt: Navn Kontakt Navn Kontakt Navn Kontakt Navn Fornavn Efternavn Fornavn Billede 2 Planche over førstehjælpere i Skrøbelev/Torpe hjertestarterforening Kontakt: Efternavn Navn Kontakt Fornavn Navn Kontakt Navn Kontakt Efternavn Navn ontakt: Fornavn Efternavn 32 Kontakt: Fornavn Navn Kontakt Navn Kontakt Fornavn Efternavn Navn Kontakt Navn Efternavn Fornavn 22 Fornavn Efternavn 44 Efternavn 32 Fornavn Efternavn Fornavn Fornavn Efternavn 55 Efternavn 44 Fornavn

9 Køn Alder Sted Afstand til AED Tid til AED Arytmi Stød Tilstand Status efter 12 mdr. M 57 år Hjemmet < 500 m 10 min Asystoli 0 Bevidstløs Død K 28 år Camping < 25 m < 3 min VF 1 Vågen Normal K 47 år Hjemmet < 25 m 10 min VF 4 Bevidstløs Plejehjem M 62 år Hjemmet < 500 m 8-10 min M 70 år Hjemmet < 500 m 8-10 min M 46 år Arbejde < 500 m 8-10 min VF (fin) 2 Bevidstløs Død Asystoli 0 Bevidstløs Død Asystoli 3 Bevidstløs Død M 27 år Hjemmet < 500 m 4-5 min Asystoli 0 Bevidstløs Død Tabel 1. Resultater fra hjertestop med brug af AED på Langeland i perioden 2009 til 2011 Statslig støtte til præhospital indsats i udkantsområder Region Syddanmark var opmærksom på de lange responstider på Langeland. I 2010 blev der via en statslig pulje til præhospital indsats i yderområder givet mulighed for, at regionerne kunne søge om statslige midler til etablering og startdrift af præhospitale ordninger i yderområder, hvor de regionale præhospitale enheder tager længst tid om at komme frem. Der blev i 2011 bevilget kr. til etableringsudgifter og drift af en frivillig akuthjælperordning på Nordog Sydlangeland. Formålet er, at akuthjælpere kan bidrage med livreddende førstehjælp ved opgaver med hastegrad A (udrykning (kørsel 1)) ud fra en til hver tid gældende version af dansk indeks for Akuthjælp. Regionen kontaktede Langeland Kommune, som opfordrede Langelands hjertestarterforening til at løse opgaven ved at benytte og udbygge de allerede eksisterende førstehjælperordninger tilknyttet LHF. LHF s bestyrelse accepterede aftalen under forudsætning af at ordningen også involverede hele Langeland Kommune. I den forbindelse forpligtede LHF sig til at give borgerne en større sikkerhed for hurtig tilstedeværelse af 3 akuthjælpere, dette blev effektueret ved at implementere FirstAED udkaldesystem i projektperioden. Ambulance og paramediciner Ved alarmopkald til 112 med behov for akuthjælp på Langeland involveres ambulancen fra Rudkøbing og hvis denne er optaget andetsteds tilkaldes ambulance fra Svendborg. Ambulancen er som minimum bemandet med en ambulancebehandler og ambulanceassistent. I situationer med behov for ekstra hjælp til nødlidende personer rykker akutbilen med paramediciner ud, dette for at kunne indlede en behandling hvis sygdommen er af særligt alvorlig karakter. 5

10 AMK-vagtcentral (Akut Medicinsk Koordinering) Regionens AMK-vagtcentral har fra 2. maj 2011 overtaget visiteringen af alle sundhedsfaglige 112-opkald, dvs. at politiets vagtcentraler fra denne dato ikke har taget stilling til hvilken hjælp der skal ydes, men alene har sikret sig anmelders identitet og stedet beliggenhed. Samtalen bliver stillet om til regionens AMKvagtcentral, hvor den sundhedsfaglige visitator (sygeplejersker og paramedicinere) taler med anmelderen og tager stilling til, hvilken præhospital indsats, der skal iværksættes. Den tekniske disponent planlægger og disponerer driftsafviklingen af ambulancer, paramedicinerbil, akutlægebiler og anden præhospital indsats i tæt samarbejde med den sundhedsfaglige visitator. Såvel den sundhedsfaglige visitator som den tekniske disponent er centrale personer på AMK-vagt-central i forbindelse med 112-opkald om hjertestop udenfor hospital. FirstAED Flere tilkaldesystemer med SMS til personer som bor eller arbejder i nærheden skadested og placering af AED har været anvendt med succes ved hjertestop i større byer i Holland og Sverige (15), disse ordninger er overordnet set bedre egnet til tætbefolkede områder. I mangel på potentielle tidssvarende løsninger, et stort ønske om en team-struktur, og et ønske om at befolkningen ikke skal engageres forgæves har Langelands hjertestarterforening og firmaet FirstAED i 2011 udviklet, etableret og patent anmeldt et tilkaldesystem FirstAED som imødekommer Sundhedsstyrelsens ønske om at udnytte moderne telekommunikation i forbindelse med first-responder program (10). Billede 3 illustrerer hvordan disponenten på AMK-vagtcentral via en FirstAED ipad ved hjertestop og andre alvorlige tilstande foranlediger en hurtig GPS betinget aktivering af de geografisk nærmeste akuthælpere. Billede 3 Oprettelse af FirstAED alarm på AMK vagtcentrals ipad. 6

11 FORMÅL Projekt FirstAED - genoplivning og førstehjælp på Langeland I forbindelse med etableringen af akuthjælperordningerne gives der også mulighed for at anvende FirstAED tilkaldeordning på forsøgsbasis, billede 4. Væsentlige argumenter for at anvende FirstAED teknologi til udkald ved hjertestop er, at et veludbygget netværk af hjertestartere og uddannede akuthjælpere først bliver værdifuldt når akuthjælperne let kan tilkaldes (15, 16). I den 2-årige projektperiode fra 2. kvartal 2012 til og med 1. kvartal 2014 identificeres akuthjælperne med GPS-tracking. Den præhospitale akuthjælperordning omfatter hele Langeland fraset Rudkøbing centrum, som i perioden april 2012-maj 2013 ikke er en del af projektområdet. Fra maj 2013 kaldes akuthjælperne ud ved hjertestop i Rudkøbing centrum, når regionens eget beredskab er optaget. Billede 4 Moderne IT teknologi FirstAED forbinder den sundhedsfaglige disponent på AMK vagtcentral, akuthjælperne og AED erne placeret i hjertestarterskabe. 7

12 MÅLSÆTNING, HYPOTESE OG DELHYPOTE- SER Målsætning Målsætningen er formuleret ud fra at Langeland fraset Rudkøbing midtby er et tyndt befolket område med forholdsvis lange ambulance responstider. Den overordnede målsætning ved alarm opkald overalt på hele Langeland fraset Rudkøbing midtby er: at nedbringe responstiden til ankomst af en akuthjælper til under 5 minutter at nedbringe responstiden til fremkomst af en AED til under 6 minutter at akuthjælperne danner et førstehjælpsteam på 3 personer med dedikerede opgaver (HLR, frembringe AED, vejvisning m.m.) at akuthjælperne udøver førstehjælp før ankomst af professionel redder (ambulance/ paramediciner) at akuthjælperne efter behov hjælper de professionelle reddere Målsætning: At 3 akuthjælpere ankommer til den livreddende aktion (team), at første akuthjælpers responstid er under 5 minutter, og at AED en er fremme indenfor 6 minutter. 8

13 Hypotese og del-hypoteser Hypotese: 1. Første Akuthjælper På Stedet (FAPS) på mindre end 5 minutter. Del-hypoteser: 1. AED på stedet på mindre end 6 minutter 2. Første akuthjælper ankommer før professionel redder (ambulance/ paramediciner) i mere end 90 % af alle udkald. 3. Første akuthjælper ankommer mindst 2 minutter før professionel redder (ambulance/ paramediciner) i mere end 90 % af alle udkald. 9

14 MATERIALE FirstAED udkald i perioden 1. april marts 2014 n = 718 Præliminære FirstAED udkald i perioden april 2012 Ingen GPS registrering af tid n = 17 FirstAED udkald uden valid adresse (strand, skov, trafikuheld, etc.) n = 25 FirstAED udkald Ingen akuthjælper n = 6 FirstAED udkald Afmeldt af AMK vagtcentral n = 2 FirstAED udkald i perioden 20. april marts 2014 GPS registrering af tid n = 668 [5900] n = 155 [5932] n = 164 [5935] n = 92 [5953] n = 257 Figur 1 Fordeling af udkald af akuthjælpere på Langeland i perioden 1. april 2012 til 31. marts Udkaldene er opdelt efter postnumrene 5900 Rudkøbing, 5932 Humble, 5935 Bagenkop, 5953 Tranekær. 10

15 I perioden 1. april 2012 til 31. marts 2014 har disponenterne på AMK-vagtcentral aktiveret FirstAED systemet 718 gange ved kørsel A på Langeland. Det blev efter en kort, præliminær udkaldsperiode med 17 udkald klart at tidsregistrering skal foretages elektronisk. De enkelte akuthjælperes responstid blev GPS registreret og locket på serveren når de nåede skadestedets geografiske koordinater med en radius på 20 meter. 25 gange har akuthjælperne været udkaldt til akutte tilstande i skoven, på strand, på mark, på havnen og ved trafikuheld på vejen, hvor det ikke har været muligt for disponenten at angive en valid adresse og som følge deraf har systemet ikke haft mulighed for at GPS registrere responstiderne. Det har generelt været muligt at finde akuthjælpere, men 5 gange er der ikke aktiveret akuthjælpere (spidsen af Nordlangeland, påske etc.) og 1 gang var akuthjælperen kun i besiddelse af en cykel og måtte opgive med en afstand på ~ 5 km til skadestedet. 2 alarmer er blevet afmeldt af AMK vagtcentral, den ene gang en episode med knivstikkeri på asylcenter og den anden gang en strandvasker i vandkanten. De 668 udkald danner grundlag for undersøgelsens mange sammenligninger af responstider. 11

16 METODE Hvordan bruges akuthjælperne Akuthjælperne udkaldes som førstehjælpere ved alle kategori A (kørsel 1) opgaver, det vil sige 112-opkald med horn og blink, hvor liv- eller førlighed er truet. Der er et defineret dækningsområde for akuthjælpsordningen. De tekniske disponenter på AMKvagtcentralen udkalder akuthjælperne via FirstAED, GPS teknologi med dækningsområdet Langeland. Akuthjælpernes placering kan ikke ses på AMKvagtcentral, AMK-vagtcentral kan kun se et kort over Langeland. Ved udkald kan disponenten se, op til 9 akuthjælper der er i området omkring den nødstedte, samt senere navn og telefonnummer på de 3 akuthjælpere der modtager alarmen med accept. Alle akuthjælpere på Langeland har en iphone som er forsynet med FirstAED app en som GPS markerer deres geografiske placering. Disponenten på AMKvagtcentralen skal ikke ved hvert 112-udkald undersøge, hvor det kan være relevant at udkalde akuthjælpere ud fra deres placering, denne del klarer First AED. First AED ved altid med 160 meters sikkerhed hvor alle akuthjælperne er. Målet er, at der ved alle alarmer (kørsel A) på Langeland ankommer 3 akuthjælpere med dedikerede opgaver, nr. 1 udøver førstehjælp inklusiv hjertelungeredning (HLR), nr. 2 henter hjertestarter og udøver førstehjælp inklusiv HLR, og nr. 3 udøver førstehjælp inklusiv HLR eller viser vej for ambulancen. Billede 5 illustrerer hvordan AMK vagtcentral via en FirstAED ipad ved sygdom og andre alvorlige tilstande (ambulance kørsel A) foranlediger en hurtig GPS betinget aktivering af de geografisk nærmeste 9 akuthjælpere (lilla nåle). Akuthjælpernes iphone s alarmerer, og de kan takke ja/nej til opgaven. Sygdomsstedet markeres med (rød nål). Billede 5 Foto fra ipad 20 sekunder efter aktivering. Sted for sygdom (rød nål), placering af 9 akuthjælpere (lilla nåle). Billede 6 Foto fra ipad. Sygdom alarmering 35 sekunder efter aktivering af systemet. Placering af de 3 akuthjælpere (lilla nåle), AED (grøn nål) og stedet for hjertestop (rød nål). 12

17 Opgaverne fordeles via serveren til de 3 nærmeste af akuthjælperne som har accepteret alarmen, de modtager på iphonen en GPS vejvisning til henholdsvis hjertestarter (grøn nål) og/eller skadested (rød nål). Billede 6 og 7 fra ipad viser akuthjælpernes placering i forhold til hjertestarter og sygdomssted henholdsvis tidligt og sent i en alarm. Billede 7 Foto fra ipad. Sygdom alarmering 275 sekunder efter aktivering af systemet. De 2 nærmeste akuthjælpere inklusiv hjertestarter er ankommet til stedet for sygdom og den tredje er på vej. Alle akuthjælper responstider registreres elektronisk af GPS systemet, som måler tiden fra alarmering til akuthjælpernes ankomst til målet (billede 8). Billede 8 Foto fra ipad med GPStrackede responstider. 13

18 Statistik Responstider opgives på de ankomne akuthjælpere (nr. 1-3) og på først ankomne professionelle redder (Falck - ambulance eller paramediciner (borgerresponstid)). Der beregnes medianværdier for først ankomne akuthjælper, AED og hurtigste først ankomne professionelle redder. De beregnede data angives i tabeller, søjlediagrammer, lagkagediagrammer og differensplot. Brugerundersøgelse Brugerundersøgelsen er gennemført i 2 brugergrupper: 1. Akuthjælpere i Langelands Hjertestarterforening (LHF), som anvender smartphone app (iphone) 2. Medarbejdere på AMK vagtcentral (AMK), som kun anvender alarmeringssystemet (ipad) Spørgeskema Akuthjælper Spørgerammen er udformet meget simpelt, med spørgsmål omkring brugervenlig, driftsikkerhed, bidrag til det præhospitale beredskab og en samlet vurdering af systemet. For hvert spørgsmål har der været mulighed for at kommentere, og foreslå ændringer. Spørgeskema AMK-vagtcentral Spørgerammen er udformet meget simpelt, med spørgsmål omkring brugervenlig, driftsikkerhed og en samlet vurdering af systemet. For hvert spørgsmål har der været mulighed for at kommentere, og foreslå ændringer. Spørgeskemaet er udsendt som en elektronisk spørgeskemaundersøgelse, og alle akuthjælpere har modtaget link til denne via SMS, således at de ved klik kunne besvare. Spørgeskemaet er udsendt som en elektronisk spørgeskemaundersøgelse, og alle medarbejdere på AMK-vagtcentral har modtaget link til denne via , således at de ved klik kunne besvare. 14

19 RESULTATER Alarmering Antal alarmer per måned i perioden april 2012 marts 2014 Antallet af udkald af akuthjælper til 112-opgaver viser betydelig variation fra 19 udkald i april 2013/februar 2014 til 47 udkald i oktober Der er ikke umiddelbart en klar årstidsvariation i antallet af udkald.pr. måned. Figur 2 Antal alarmeringer/indsatser pr. måned ved den præhospitale akuthjælperordning på Langeland. Måned, År Antal Alarmeringer April Maj Juni Juli August September Oktober November December Januar

20 Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Januar Februar Marts Samlet april marts Tabel 1 Antal alarmeringer/indsatser pr. måned ved den præhospitale akuthjælperordning på Langeland Alarm-fordeling i 5 udkaldskategorier Hovedkategorier Antal april marts 2014 Sygdom 591 Tilskadekomst 55 Hjertestop 32 Færdsel/brand 25 Andet 15 Samlet april marts Tabel 2 Fordeling af udkald på hovedkategorier Den hyppigste kategori er sygdom og den mindst hyppige kategori er andet, som bl.a. har omfattet 2 fødsler, 4 hængninger og 2 personer med dykkersyge. Det viser sig, at åndenød og hjerteproblemer er de sygdomme, der hyppigst er kørt til. Tilskadekomst har været faldtraumer, skoldning, syreskade, ulykker med værktøj, og eksplosion med ledsagende blyskade af ansigtet. Der har også været udkaldt til kategorien hjertestop 32 gange, dette tal er ikke helt reelt. Det har vist sig at ikke alle patienter med udkaldskategori Hjertestop havde hjertestop ligesom flere patienter med udkaldskategori Sygdom udviklede hjertestop.. En mere detaljeret opgørelse vil udkomme når udkaldsdata matches med kliniske data fra hospitalerne (Cosmic data). Antal alarmeringer fordelt efter postnummer Hovedkategorier Antal april marts Rudkøbing Humble Bagenkop Tranekær 257 Samlet april marts Tabel 4. Fordeling af udkald efter postnumre 16

21 Antallet af alarmeringer afspejler de primære aftaler vedrørende udkald af akuthjælpere og befolkningsantallet i områderne. Akuthjælperne skal udkaldes når der realistisk er mulighed for at de kan gøre en behandlingsmæssig forskel inden ankomst af ambulance/paramediciner Rudkøbing er tættere befolket end de andre områder, mange akutte udkald af ambulancen foregik dog i Rudkøbing midtby, hvor akuthjælperne kun blev kaldt ud 17 gange helt i henhold til aftalerne Tranekær dækker et stort område på hele Nordlangeland med mange udkald. Akuthjælpere (førstehjælpere) Antal aktive akuthjælpere på stedet Antal akuthjælpere på stedet (n = 718) Procentuel fordeling 3 akuthjælpere 89,1 % (n = 640) 2 akuthjælpere 7,1 % (n = 51) 1 akuthjælper 3,0 % (n = 21) Ingen akuthjælper 0,8 % (n = 6) Tabel 5. Antal aktive akuthjælpere på stedet efter alarmering I mere end 89 % af udkaldene kommer der 3 akuthjælpere, i 7 % af udkaldene kommer der 2 akuthjælpere; og en teamfunktion med dedikerede opgaver kan påbegyndes (tabel 5 og figur 3). Antallet af alarmudkald af akuthjælpere til 112-opgaver er stort set det samme som antallet af akuthjælper indsatser. I 6 situationer har det ikke været muligt at finde en akuthjælper af den simple grund, at der ikke var nogen i området eller at en sygeplejerske ikke kunne frigøres fra en opgave i hjemmesygeplejen. Figur 3 Antal aktive akuthjælpere på stedet efter alarmering 17

22 Første akuthjælper på stedet (FAPS) Responstid Langeland Første akuthjælper på stedet (FAPS) Tid Median Range 249,5 sek. [ sek.] Tabel 6. Første akuthjælper på stedet (median responstid + range) Tiderne for første akuthjælper på stedet er ikke normalfordelte. Af tabel 6 fremgår at median responstiden for første akuthjælper er på 249,5 sek. (4 minutter og 9,5 sekunder). Figur 4 illustrerer at median responstiden for første akuthjælper faldt i takt med at udkaldsordningen blev kendt på Langeland. Det samme gjorde responstiden for 2. og 3. akuthjælper (figur 5). Akuthjælperne tog deres forbehold, parkerede bilen hensigtsnæssigt, lagde tøj og nøgler strategisk så de også var klar til rykke ud i de sene nattetimer. Median responstiden har været nogenlunde konstant på ~ 250 sek. det sidste år. Figur 4 Første akuthjælper på stedet, (månedsmedian responstid) 18

23 Figur 5 Responstid første, anden og tredie akuthjælper på stedet i peroden april 2012 til marts 2014, (månedsmedian). Første akuthjælper på stedet fordelt efter postnummer Responstid Langeland Median Range FAPS 5900 Rudkøbing 264 sek. [1-739 sek.] 5932 Humble 254 sek. [2-977 sek.] 5935 Bagenkop 262,5 sek. [ sek.] 5953 Tranekær 242 sek. [ sek.] Tabel 7. Første akuthjælper på stedet fordelt efter postnummer (median responstid + range) Median akuthjælper responstiden er længst i Rudkøbing, hvilket bl.a. kan tilskrives at ganske få udkald har foregået i Rudkøbing midtby hvor der må forventes korte ambulance responstider, at befolkningstætheden er større i Rudkøbing og derfor opnår akuthjælperne mindre rutine i de akutte udkald. Den korteste median responstid bemærkes i postnummer 5953 Tranekær, hvor en del af akuthjælperne har været meget aktive og opnået stor rutine. Figur 6 illustrerer at 27 akuthjælpere hver har været kaldt mere end 30 gange og 15 af dem har hver været sendt ud mere 30 gange, en enkelt akuthjælper, der bor på grænsen mellem 5932 Humble og 5935 Bagenkop, har været kaldt 85 gange og sendt ud 61 gange i tidsintervallet 1. april april

24 Figur 6 Top 30 liste over de mest aktive akuthjælpere. Antal alarmer accepteret af akuthjælperen, antal alarmer hvor akuthjælperen udsendes Ved projektets begyndelse var antallet af akuthjælpere 160, antallet steg til 215 akuthjælpere, en del hjælpere accepterede aldrig alarmerne, nogle fandt opgaverne uoverskuelige, enkelte holdt op p.g.a. alder og andre flyttede fra øen. Der er stor forskel i belastningen ved at være akuthjælper i de forskellige postnummer områder. Pr. 1. april 2014 er antallet af akuthjælpere 176 og hvis de 668 alarmer over 2 år blev delt ud efter postnummer er det gennemsnitligt forventede antal udkald pr. akuthjælper i 5900 Rudkøbing 1,76/2år sammenlignet med 9,20/2år i 5935 Humble (figur 7 ). Figur 7 Antal akuthjælpere (røde søjler), antal udkald over 2 år (grønne søjler), og gennemsnitligt forventet antal udkald pr. akuthjælper over 2 år fordelt på postnumre (blå søjler). 20

25 AED (hjertestarter) AED tilstede efter alarmering AED tilstede Ja > 99 % Nej <1 % Tabel 8 AED tilstede efter alarmering %-fordeling AED var tilstedet ved alle 718 udkald fraset de 6 udkald hvor der ikke kunne skaffes en akuthjælper. AED tilstede - responstid Responstid Langeland AED tilstede Median Range Tid 347 sek. [ sek.] Tabel 9 AED på stedet (median responstid + range) Tiderne AED på stedet er ikke normalfordelte. Af tabel 9 fremgår at median responstiden for AED tilstede er på 347 sek. (5 minutter og 47 sekunder). Figur 8 illustrerer at median responstiden for AED tilstede faldt i takt med at udkaldsordningen blev kendt på Langeland. Akuthjælperne tog deres forbehold, planlagde ruterne til de nærmeste AED er. Median responstiden har været nogenlunde konstant på ~ 350 sek. det sidste år. Figur 8 AED på stedet, (månedsmedian responstid) 21

26 Responstid første akuthjælper versus første professionelle redder (Ambulance/Paramediciner) (borger responstid) Første akuthjælpers ankomst før/samtidig/efter først ankomne professionelle redder (procentuel-fordeling) Udkaldene fra AMK-vagtcentral har ud fra et tids- og afstandsmæssigt perspektiv været fuldt relevante og i overensstemmelse med projektprotokollen. Første akuthjælper er kommet før ambulance/paramediciner i mere end 94 % af udkaldene (tabel 10). Ankomst (tidsregistrerede alarmer, antal n =668 ) Før ambulance/akutbil/ lægebil 94,3 % (630) Samtidig med ambulance/akutbil/ lægebil 2,4 % (16) Efter ambulance/akutbil 3,3 % (22) Afmeldt af AMK/ingen tider (50) Tabel 10 Første akuthjælpers ankomst før/samtidig/efter først ankomne professionelle redder Figur 9 viser responstiderne for såvel akuthjælperne som første redder (borger responstid) over 2 år på hele Langeland. Der er som ventet betydelig forskel i responstiden, akuthjælperne GPStrackes lokalt medens den professionelle hjælp generelt kommer fra ambulancestationen i Rudkøbing. Figur 9 Responstider for akuthjælpere og Falck (ambulance/paramediciner) over 24 måneder på hele Langeland 22

27 Figurerne 10, 11, 12, 13 viser, at i alle postnummer områderne er akuthjælperne betydeligt hurtigere fremme end første redder. Det bemærkes at akuthjælperne også er betydeligt hurtigere centralt på Langeland i 5900 Rudkøbing uden at have været kaldt mere end 17 gange i midtbyen. Figur 10 Responstider for akuthjælpere og Falck (ambulance/paramediciner) over 24 måneder i 5900 Rudkøbing Figur 11 Responstider for akuthjælpere og Falck (ambulance/paramediciner) over 24 måneder i 5953 Tranekær 23

28 Figur 12 Responstider for akuthjælpere og Falck (ambulance/paramediciner) over 24 måneder i 5932 Humble Figur 13 Responstider for akuthjælpere og Falck (ambulance/paramediciner) over 24 måneder i 5935 Bagenkop. Figur 14 viser som forventet at akuthjælperne er betydeligt hurtigere fremme end første redder. Differensen mellem mediantid for første redder og akuthælper er som minimum tæt ved 400 millisekunder. En tendens der også ses når data fordeles på de forskellige postnummer områder. I 5900 Rudkøbing uden midtbyen ses samme trend, dog med en lidt mindre tidsdifference på minimum > 100 millisekunder, figur

29 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 dec-12 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 jan-14 feb-14 mar Måneder. Sec. Sec. Langeland responstid første akuthjælper, redder og responstidsdifference 24 mdr apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 dec-12 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 1.Akut Falck total. Forskel total. aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 jan-14 feb-14 mar Måneder. Figur 14 Responstid første akuthjælper (rød), første redder (grøn), og responstidsdifference (blå) over 24 måneder for hele Langeland 5900 Rudkøbing responstid første akuthjælper, redder og responstidsdifference 24 mdr Akut 5900 Falck 5900 Forskel 5900 Figur 15 Responstid første akuthjælper (rød), første redder (grøn), og responstidsdifference (blå) over 24 måneder for 5900 Rudkøbing 25

30 Spørgeskema Akuthjælper Svar Respondenterne oplyste telefonnummer, så det kunne sikres at kun valide respondenter svarede. Dernæst var der en række spørgsmål som fremkommer individuelt, og med mulighed for at svare på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er ringe, mens 5 er godt. Ulempen ved at bruge denne skala er, at respondenterne får mulighed for at svare neutralt, men det har i vid udstrækning vist sig ikke at være tilfældet. Der er ikke sendt opfølgning ud til de respondenter der ikke har svaret, men trods dette har vi modtaget 99 valide svar, hvilket svarer til en svarprocent på 60%, hvilket er tilstrækkeligt til at gøre analysen retvisende. Der er i denne rapportering udelukkende fokuseret på at vise fordelingen af svar, samt et gennemsnit. Spørgsmålene og de svar som er givet er selvforklarende, og vil derfor ikke blive uddybet nærmere her på anden måde, end ved præsentation af fordelingen af svar. Figur 16 Førstehjælpernes tilbagemelding på spørgsmålet om brugervenlighed. Figur 17 Førstehjælpernes tilbagemelding på spørgsmålet om bidrag til beredskabet. 26

31 Figur 18 Førstehjælpernes tilbagemelding på spørgsmålet om samlet vurdering. AMK-generelt Det umiddelbare indtryk fra samtaler med personalet på AMK-vagtcentral er, at de er glade for akuthjælperordningen og udkaldssystemet FirstAED. Der har i hele projektperioden været en god dialog med og et godt samarbejde med det menige personale på AMK vagtcentral. Ved akutte henvendelser fra akuthjælperne til AMK-vagtcentral er der altid god hjælp at hente, ligesom AMK-vagtcentral i udvalgte situationer bruger akuthjælperne til at få overblik over situationer langt væk og omfanget af ressourcer der skal fremsendes. Spørgeskema AMK - svar Det første man skulle gøre ved besvarelse var, at oplyse tjenestenummer, så det kunne sikres at kun valide respondenter svarede. Dernæst var der en række spørgsmål som fremkommer individuelt, og med mulighed for at svare på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er ringe, mens 5 er godt. Ulempen ved at bruge denne skala er, at respondenterne får mulighed for at svare neutralt, men det har i vid udstrækning vist sig ikke at være tilfældet. Der har været sendt opfølgning ud til de respondenter der ikke har svaret, og vi har modtaget 11 valide svar fra 16 medarbejdere, hvilket svarer til en svarprocent på 69%, hvilket er tilstrækkeligt til at gøre analysen retvisende. Der er i denne rapportering udelukkende fokuseret på at vise fordelingen af svar, samt et gennemsnit. Spørgsmålene og de svar som er givet er selvforklarende, og vil derfor ikke blive uddybet nærmere her på anden måde, end ved præsentation af fordelingen af svar. 27

32 Figur 19 AMK-personalens tilbagemelding på spørgsmålet om brugervenlighed Figur 20 AMK-personalens tilbagemelding på spørgsmålet om driftsikkerhed 28

33 Figur 212 AMK-personalens tilbagemelding på spørgsmålet om driftsikkerhed Figur 22 AMK-personalens samlet vurdering Behandlinger foretaget af akuthjælperne Generelt Der er fortaget HLR og stødt med AED i de tilfælde der har været behov, det vil sige på bevidstløse patienter uden egen respiration. Der har været 6 alarmer hvor der blev alarmeret for hjertestop, men ved akuthjælpernes ankomst var der respirationsstop, vejrtrækningen blev understøttet og hjerterytmen monitoreret med AED, alle 6 patienter var i live med egen hjerterytme 29

34 ved ambulancens ankomst. Der er personer som har haft 3. grads AV blok og hjertestop, flere af disse var også i live ved ambulancens ankomst. Der har været selvmordsforsøg hvor akuthjælperne har været så hurtigt fremme, at de har genoplivet patienten. Akuthjælperne har hjulpet ved arbejdsulykker, f.eks. en ulykke med saltsyre i ansigtet, her blev skylning påbegyndt efter blot 3 minutter og 5 sekunder, betydeligt hurtigere end ambulancen med en responstid på 18 minutter. Ved færdselsulykker har akuthjælperne bidraget med stabilisering af patienten (hoved, hals), forhindret yderligere skade og bidraget til at førligheden er bevaret. Akuthjælperne har aften/nat med deres veste været med til at markere landingspladser for redningshelikopterne. Det har gjort det muligt for piloterne at vurdere landingspladsen og bidraget til natlanding af helikopterne. På denne måde undgik man blandt andet at transportere en patient med dykkersyge fra Bagenkop til Tåsinge Flyveplads. Paramedicinerne som ofte ankommer før ambulancen, har flere gange brugt akuthjælperne til opgaver hvor der kræves flere hænder, det kan være hjertelungeredning (HLR), forbinding, sikring af skadested, psykisk førstehjælp til pårørende og meget mere. Det generelle indtryk er ros til akuthjælperne fra Falck s reddere og paramedicinere. Personalet i akutlægebilen har også givet udtryk for godt sammenarbejde ved forskellige lejligheder, med rosende ord til akuthjælperne. Langeland Kommune s beredskabschef har udtrykt stor tilfredshed med ordningen. Specifikt En mere detaljeret opgørelse omkring endelige patient diagnoser, sygdomsgrad og 30 dages overlevelse vil udkomme når udkaldsdata matches med kliniske data fra hospitalerne (Cosmic data). Konklusion GPS-tracking medfører, at akuthjælperne generelt kommer frem før regionens præhospitale enheder. Akuthjælperne opfylder et behov for akut førstehjælp, bidrager til at redde liv og førlighed, medbringer AED og giver tryghed på Langeland. Projektet har vist, at det er muligt, at få førstehjælp frem på lidt over 4 minutter, at få en AED (hjertestarter) frem på under 6 minutter, at danne en præhospital teamstruktur mellem 3 akuthjælpere med dedikerede opgaver. Over hele øen fraset Rudkøbing midtby er akuthjælperne generelt fremme mere end 2 minutter før hurtigste præhospitale enhed og kan ved hjertestop i henhold til internationale guidelines bidrage væsentligt ved genoplivningen af patienterne. 30

35 Bevillinger LAG bevilling kr. Region Syddanmark - bevilling kr. ( kr. til etablering og kr. til 2 år drift) til projektet med frivillige førstehjælpsordninger. RSD dækker udgifter til batteri og elektroder ved anvendt AED i projektet. Teknologisk Institut har bevilget Videns kupon værdi kr. Hjerteforeningen bevilling kr. Vedrørende detaljeret budget projekt FirstAED Dette er udarbejdet og kan rekvireres ved statsaut. revisor Torben Tranberg Jensen Ryttervej 4, 5700 Svendborg. 31

36 Litteratur 1. Lippert F. Recent advances improving outcome from cardiac arrest doubling survival from cardiac arrest in Denmark. 2. Deakin CD, Nolan JP, Soar J et al.. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation Section 4. Adult advanced life support. Resuscitation 2010; 81: Koster RW, Baubin MA, Bossaert LL et al.. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation Section 2. Adult basic life support and use of automated external defibrillators. Resuscitation 2010; 81: Caffrey SL, Willoughby PJ, Pepe PE et al. Public Use of automated external defibrillators. N Engl J Med 2002; 347: Valenzuela TD, Roe TD, Nichol G et al. Outcomes of rapid defibrillation by security officers after cardiac arrest in casinos. N Engl J Med 2000; 343: Capucci A, Aschieri D, Piepoli MF et al. Tripling survival from sudden cardiac arrest via early defibrillation without traditional education in cardiopulmonary resuscitation. Circulation 2002; 106: Kitamura T, Iwarni T, Kawamura T et al.. Nationwide publicaccess defibrillation in Japan. N Engl J Med 2010; 362: Hallstrom AP, Ornato JP, Weisfeldt M. The Public Access defibrillation Trial Investigators. Public-access defibrillation and survival after out-of-hospital cardiac arrest. N Engl J Med 2004; 351: Status på ambulance-responstider, januar Til møde i det særlige udvalg vedr. den præhospitale indsats. Region Syddanmark 27. januar 2011: Sundhedsstyrelsen. Hjertestartere (AED) placeret uden for sygehus. November 2011: Langelandshjertestarterforening er på forkant. Akut-patienten netmagasin , 2. marts 2011: Øen skal redde fynske hjerter. Fyns Amts Avis, 3. marts 2011: Liv i Langeland. Sund i Syd, Sundhedsmagasin for Region Syddanmark. 2011; 3: Hjertestarter inden for to kilometers rækkevide. Lokalt dansk initiativ blev en success. Medley. Et nordisk nyhedsmagasin fra Medtronic. 2011; 1: Ringh M, Fredman D, Nordberg P et al. Mobil phone technology identifies and recruits trained citizens to perform CPR on outof-hospital cardiac arrest victims prior to ambulance arrival. Resuscitation 2011; 82: Det er smart. Fyens Stiftstidende 11. januar 2012;

37 PROJEKTGRUPPEN TAKKER Akuthjælperne på Langeland Befolkningen på Langeland Lokalbestyrelserne for de lokale hjertestarterforeninger på Langeland LHF bestyrelse Langeland Kommune Region Syddanmark (RSD) AMK vagtcentral RSD Falcks personale på Rudkøbing og Svendborg ambulancestation Lægeambulancen i Svendborg Instruktørerne der har undervist akuthjælperne Erhvervs- og turistforeningen Langeland En stor tak til alle de personer, organisationer, offentlige instanser, og private firmaer som gennem de sidste 3 år har støttet og muliggjort projektet. Mange har ydet en ekstraordinær indsats og det er projektgruppen meget taknemmelige for. En særlig tak til: LAG Langeland De erhvervsdrivende på Langeland LHF sponsorer Hjertemedicinsk afd. B OUH Aalborg Universitet Forskningens hus Physio Control Claus Andersen rustfrit stål A/S Hjerteforeningen Trygfonden FirstAED Teknologisk Institut 33

38 BILAG 34

39 1. Fourth Danish Emergency Medicine Conference 2011 abstract/poster. 35

40 36

41 2. Karolinska Institutet Invited speaking - Medical dispatching professor Maaret Castrén 37

42 3. European Resuscitation Conference Symposium 2013 abstract/poster 38

43 39

44 4. Cardiologisk Forum februar

45 41

46 5. TV2 Nyhederne kl. 19 torsdag den 20. marts 2014 Indslaget: Hvad gør man når man bor i Udkants Danmark og det tager lang tid for en ambulance at nå frem Varighed 2:47 Ledende overlæge, professor, dr.med. Mogens Lytken Larsen medvirker i indslaget. Tryk på link, så kan du se indslaget https://www.dropbox.com/s/2f9m2uye3v5mnba/ wmv 42

47 6. Medicinsk Teknologi og Informatik artikel publiceres maj

48 44

49 7. European Resuscitation Conference abstract - poster 45

50 8. WIS Turku - Workshop + 2 foredrag - august 2014 Inviteret af professor Maaret Castrén. The Langeland AED Project How to establish volunteer first responder management of Emergency Calls in a part of rural Denmark. Henriksen Finn L, Schakow Henrik, Hansen Bruno, Schorling Per, Larsen Mogens L FirstAED - The Langeland AED project - Incorporates emergency dispatch, GPS technology, first responders with distinct roles, smartphones, AED network and intelligent AED cabinets. Henriksen Finn L, Schorling Per, Hansen Bruno, Schakow Henrik, Larsen Mogens L 46

51 9. ESC conference 2014 Barcelona abstract/oral presentation 47

Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012

Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012 Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012 1 Sammenfatningens forfattere Steen Møller Hansen, læge, Region Nordjylland

Læs mere

112-førstehjælper i Region Midtjylland

112-førstehjælper i Region Midtjylland 112-førstehjælper i Region Midtjylland Præhospitalet Region Midtjylland 112-førstehjælper i Region Midtjylland 112-førstehjælper i Region Midtjylland... 3 Opgaven som 112-førstehjælper... 3 Uddannelse...

Læs mere

Indholdet i fremtidens uddannelse(r) indenfor ambulancefaget. Københavns Universitet, 28. September 2012

Indholdet i fremtidens uddannelse(r) indenfor ambulancefaget. Københavns Universitet, 28. September 2012 Indholdet i fremtidens uddannelse(r) indenfor ambulancefaget Københavns Universitet, 28. September 2012 Freddy Lippert Direktør Region Hovedstadens Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet lippert@regionh.dk

Læs mere

Fakta om hjertestop i Danmark 2001-2011

Fakta om hjertestop i Danmark 2001-2011 Fakta om hjertestop i Danmark 2001-2011 Nye tal fra Dansk Hjertestopregister Dansk Hjertestopregister offentliggør en samlet rapport med analyse af hjertestop uden for hospital i Danmark. Analysen bygger

Læs mere

80.000 ansatte $13,2mrd 70 land

80.000 ansatte $13,2mrd 70 land 80.000 ansatte $13,2mrd 70 land 8.000 ansatte i helsevertikalen - 100 millioner journaler, 600 kunder, 1 million sluttbrukere Clinical Suite VITAE Suite LABKAII emedlink Cross sector Prehospital October

Læs mere

Hvad er den optimale modellen. for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009

Hvad er den optimale modellen. for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009 Hvad er den optimale modellen for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009 Freddy Lippert lippert @ regionh. dk Præhospital leder & Chef for Akut Medicin og Sundhedsberedskab

Læs mere

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Dagens program i Århus 9.30 Velkommen ved projektleder Hanne Balle 9.35 Nyt fra Hjerteforeningen ved rådgivningsleder Hanne Lisette Andersen og projektleder

Læs mere

Akut beredskab Forelæsning 1

Akut beredskab Forelæsning 1 Akut beredskab Forelæsning 1 Bjarne Dahler-Eriksen Overlæge, klinisk lektor, vicestudieleder, ph.d. Intensivt terapiafsnit Anæstesiologisk afdeling, OUH Introduktion til faget Akut beredskab Studieordningen:

Læs mere

Parat til hjertestart i Frederikshavn Kommune

Parat til hjertestart i Frederikshavn Kommune Susanne Reindahl Rasmussen, Esther Nørregård-Nielsen og Stinne Aaløkke Ballegaard Parat til hjertestart i Frederikshavn Kommune Intervention i forbindelse med hjertestop uden for hospital KORT SAMMENFATNING

Læs mere

Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg

Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Den 20. juli 2012 Ref.: KES Medlems nr.: Sagsnr.: 0802-0152 Dansk Sygeplejeråds forslag til struktur for den præhospitale indsats

Læs mere

Hjertestartere (aed) placeret uden for sygehus

Hjertestartere (aed) placeret uden for sygehus Hjertestartere (aed) placeret uden for sygehus 2011 Sundhedsstyrelsen, 2011. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sundhedsstyrelsen.dk

Læs mere

Kvalitetsudfordringerne på akutområdet.

Kvalitetsudfordringerne på akutområdet. Kvalitetsudfordringerne på akutområdet. Hvad skal der til for at sikre kvaliteten døgnet rundt for den akut syge patient? Er speciallæger i tilstedeværelsesvagt lig med kvalitet? Hvad hjælper det at vi

Læs mere

DentalKurser - kontakt os i dag!

DentalKurser - kontakt os i dag! 09-04-2015(23) DentalKurser - kontakt os i dag! Er I på klinikken klar til at yde førstehjælp? Vi er nok mange der kan stille dette spørgsmål. Hvornår kan man bruge førstehjælp? Altid Vi skræddersyr kurserne

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Avanceret genoplivning Aftenkursus

Avanceret genoplivning Aftenkursus Avanceret genoplivning Aftenkursus Program Introduktion Demonstration Erkende hjertestop Hjerte-lunge-redning Avanceret genoplivning Sikker defibrillering Scenarier Teamlederfunktion og reversible årsager

Læs mere

Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Videnskabelig rapport 2001-2011

Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Videnskabelig rapport 2001-2011 Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark Videnskabelig rapport 2001-2011 1 Rapportens forfattere Mads Wissenberg, læge, Region Hovedstaden Carolina Malta Hansen, læge, Region Hovedstaden

Læs mere

Uddannelse i sundhedsberedskab

Uddannelse i sundhedsberedskab Beredskabsuddannelsesrådet Region Syddanmark 2012 Uddannelse i sundhedsberedskab regionsyddanmark.dk Forord Her er sundhedsberedskabskursuskataloget for sundhedsberedskabsuddannelse i Region Syddanmark.

Læs mere

Akutflow opstartsmøde

Akutflow opstartsmøde Akutflow opstartsmøde Agenda Kort præsentation af projektet og status Brainstorm på nøgleudfordringer Sammensætning af projektgruppe jk og udformning af projektplan Eventuelt Afslutning med udenlandske

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet!

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! Udvikling og test af en app for forældre udskrevet tidligt efter fødsel, et Participatory Design projekt. 1 BAGGRUND FOR PROJEKTET 3 Problemstillingen

Læs mere

Enalyzer Survey Solution. Kursusbeskrivelser. Kursuskalender 2012, 2. halvår - København/Vejle. Nyt kursus. om mobile undersøgelser

Enalyzer Survey Solution. Kursusbeskrivelser. Kursuskalender 2012, 2. halvår - København/Vejle. Nyt kursus. om mobile undersøgelser Kursusbeskrivelser Kursuskalender 2012, 2. halvår - København/Vejle Nyt kursus om mobile undersøgelser Best Practices Nyt kursus om mobile undersøgelser Udnyt de mange nye muligheder med mobile undersøgelser

Læs mere

Region Midtjyllands akutplan

Region Midtjyllands akutplan Forslag til plan for akutberedskabet i Nordvestjylland Borgermøde i Ulfborg d. 14. april 2010 Direktør Leif Vestergaard Pedersen Region Midtjyllands akutplan Ønske om at nødvendige speciallæger er til

Læs mere

Hjertestopbehandling 2012

Hjertestopbehandling 2012 LKO kursusdag 7/februar 2012 Hjertestopbehandling 2012 Kirsten Kittner Claus Tveskov 1 4 Hjertestop Pludselig livløshed Ingen livstegn Abnorm/ingen vejrtrækning Stødbar rytme (VF/ pulsløs VT) Asystoli

Læs mere

Akutlægehelikopter i Jylland

Akutlægehelikopter i Jylland Akutlægehelikopter i Jylland v/ Jes Søgaard Anne Brøcker Susanne Reindahl Rasmussen Marie Brandhøj Wiuff Dansk Sundhedsinstitut Pressemøde Viborg d. 16. april 2012 16. april 2012 1 Akutlægehelikoptere

Læs mere

R E F E R A T af Dansk Råd for Genoplivnings møde nr. 79

R E F E R A T af Dansk Råd for Genoplivnings møde nr. 79 R E F E R A T af Dansk Råd for Genoplivnings møde nr. 79 Mødet blev gennemført tirsdag den 26. november 2013 hos Falck. Til stede: Hanne Balle, Torsten Lauritsen, Jesper Kjærgaard, Freddy Lippert, Majken

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Formålet med undersøgelsen er at undersøge nye medarbejderes oplevelse af og tilfredshed med introduktionsforløbet til

Læs mere

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Dagens program 9.30 Velkommen ved projektleder Hanne Balle 9.35 Nyt fra Hjerteforeningen 10-12 Hjertesundhed og social ulighed hvad virker og hvad virker

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Akutlægebilen Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg. Årsrapport 2013. Lars Erik Larsen, 5. Maj 2014. Akutlægebilen i Esbjerg Årsrapport 2013 Side 1

Akutlægebilen Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg. Årsrapport 2013. Lars Erik Larsen, 5. Maj 2014. Akutlægebilen i Esbjerg Årsrapport 2013 Side 1 Akutlægebilen Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Årsrapport 2013 Lars Erik Larsen, 5. Maj 2014. Akutlægebilen i Esbjerg Årsrapport 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse Forord side 3 Organisation side 4 Disponering

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Tilmelding sker via www.efteruddannelse.dk for AMU-uddannelserne. For de øvrige kurser sker tilmeldingen via skolens hjemmeside www.sosufyn.

Tilmelding sker via www.efteruddannelse.dk for AMU-uddannelserne. For de øvrige kurser sker tilmeldingen via skolens hjemmeside www.sosufyn. Social- og Sundhedsskolen Fyn Efter- og videreuddannelse Vestre Stationsvej 8-10 5000 Odense C Telefon 63 10 27 00 E-mail kursus@sosufyn.dk www.sosufyn.dk Frste hjælp Uddannelser i førstehjælp Vi vil med

Læs mere

Spørgsmå l & Svår om EVA

Spørgsmå l & Svår om EVA Spørgsmå l & Svår om EVA Hvad betyder det, at Region Hovedstaden hjemtager lægevagten? Lægevagten i hovedstadsregionen har hidtil været drevet af privatpraktiserende læger. Når Region Hovedstaden fra 1.

Læs mere

Dødelighed i ét tal giver det mening?

Dødelighed i ét tal giver det mening? Dødelighed i ét tal giver det mening? Jacob Anhøj Diagnostisk Center, Rigshospitalet 2014 Hospitalsstandardiseret mortalitetsrate, HSMR Definition HSMR = antal d/odsfald forventet antal d/odsfald 100 Antal

Læs mere

Det drejer sig om meget mere end teknologi. John W. Strand. js@strandconsult.dk. www.strandreports.com. Strand Consult

Det drejer sig om meget mere end teknologi. John W. Strand. js@strandconsult.dk. www.strandreports.com. Strand Consult Det drejer sig om meget mere end teknologi. John W. Strand js@strandconsult.dk www.strandreports.com Danmark vs. Grønland Danmark 5,5 millioner mennesker 55 milliarder 12.500 ansatte Mobil basestation

Læs mere

Esbjerg Døgnrehabilitering (EDR) - rehabilitering døgnet rundt

Esbjerg Døgnrehabilitering (EDR) - rehabilitering døgnet rundt Esbjerg Døgnrehabilitering (EDR) - rehabilitering døgnet rundt Baggrund - Formål Opstart marts 2010 med 20 midlertidige boliger pr. 1. februar 2013 har vi 27 midlertidige boliger (inkl. 1 interval stue)

Læs mere

Wednesday, April 17, 13

Wednesday, April 17, 13 Agenda 1. Om Airbnb 2. Airbnb i Danmark 3. Lokale fordele 4. Potentielt samarbejde Airbnb / Januar, 2013 / Aja Guldhammer Henderson 2 Om Airbnb Airbnb / Januar, 2013 / Aja Guldhammer Henderson 3 Airbnb

Læs mere

FOREBYGGELSE AF INDBRUD

FOREBYGGELSE AF INDBRUD FOREBYGGELSE AF INDBRUD Infomøde 25 Juni 2015 Program Fakta: Indbrud i tal DK/Østjylland/Brabrand Viden: Hvad ved vi om Indbrud og Indbrudstyve? Forebyggelse: Hvordan kan I forhindre Indbrud? Nabohjælp

Læs mere

Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar

Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar for hinanden. Der er ingen anden mulighed! Hver dag året rundt rammes 10 danskere af hjertestop på arbejdspladsen, på gaden eller i hjemmet. Her

Læs mere

Dansk Førstehjælpsråds nye uddannelsesstruktur og elektroniske bevis. Temaaften for instruktører

Dansk Førstehjælpsråds nye uddannelsesstruktur og elektroniske bevis. Temaaften for instruktører Dansk Førstehjælpsråds nye uddannelsesstruktur og elektroniske bevis Temaaften for instruktører Nuværende struktur OBS: modulopbygning i diverse bekendtgørelser Minimum, mellem og højt uddannelses niveau

Læs mere

Beredskabsplan. - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne

Beredskabsplan. - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne Beredskabsplan - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne Forebyggelse Forberedelse Alarmering Krisehåndtering Værktøjer Overblik Kommunikation Evaluering Kontakt

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen

Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen Notat April 2015 Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen Knap halvdelen af alle, der anvendte BoligJobordningen i 2014 har enten igangsat helt nyt arbejde eller udvidet allerede planlagte

Læs mere

FOREBYGGELSE AF INDBRUD

FOREBYGGELSE AF INDBRUD FOREBYGGELSE AF INDBRUD Infomøde 27 Maj 2015 Program Fakta: Indbrud i tal DK/Østjylland/Tilst og Sabro Viden: Hvad ved vi om Indbrud og Indbrudstyve? Forebyggelse: Hvordan kan I forhindre Indbrud? Nabohjælp

Læs mere

Støtte fra kommune i.h.t. 18 i lov om social service. Driftsoverenskomst eller -aftale med kommune/region

Støtte fra kommune i.h.t. 18 i lov om social service. Driftsoverenskomst eller -aftale med kommune/region Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Fællesskab og forældreskab på tværs i Hundige Nord Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Skriv navn og e-mail adresse for den tilskudsansvarlige i projektet

Læs mere

Hjertestart i Danmark - status og udviklingsmuligheder i et MTV-perspektiv

Hjertestart i Danmark - status og udviklingsmuligheder i et MTV-perspektiv Hjertestart i Danmark - status og udviklingsmuligheder i et MTV-perspektiv 2008 Hjertestart i Danmark - status og udviklingsmuligheder i et MTV-perspektiv 2008 Hjertestart i Danmark - status og udviklingsmuligheder

Læs mere

PRÆHOSPITAL PATIENT JOURNAL EN FÆLLESREGIONAL KLINISK LØSNING

PRÆHOSPITAL PATIENT JOURNAL EN FÆLLESREGIONAL KLINISK LØSNING PRÆHOSPITAL PATIENT JOURNAL EN FÆLLESREGIONAL KLINISK LØSNING HELGE PRÆSTGAARD CARLSEN, REGION SYDDANMARK TORBEN HØY CHRISTENSEN, CSC SCANDIHEALTH Præsentation Et indlæg om styring af et kompleks projekt.

Læs mere

Beredskabsplan for Aalborg Svømmeklub

Beredskabsplan for Aalborg Svømmeklub Beredskabsplan for Aalborg Svømmeklub Beredskabsplan efteråret 2011. Side 1 December 2011 INDHOLD Alarmerings instruks ved drukneulykke 3 Alarmerings instruks ved personskade 4 Indledning definition og

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Akutflow

Projektevaluering. Caretech Innovation. Akutflow 1 Projektevaluering Caretech Innovation Akutflow Deltagere/partnere: Aarhus Universitet Alexandra Instituttet Cetrea Regionshospitalet Horsens Regionshospitalet Herning Aarhus Universitetshospital Regionshospitalet

Læs mere

LIFEPAK DEFIBRILLATORER. Fuld energi op til 360 joule til de pateinter som har brug for det.

LIFEPAK DEFIBRILLATORER. Fuld energi op til 360 joule til de pateinter som har brug for det. LIFEPAK DEFIBRILLATORER Fuld energi op til 360 joule til de pateinter som har brug for det. Fuld energi op til 360 joule til de pateinter som har brug for det. Alle Physio-Control defibrillatorer kan afgive

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

E-sundhedsobservatorium, status på sundheds-it pejlemærker Dato: 12-10-2010 Per Guldbæk Larsen

E-sundhedsobservatorium, status på sundheds-it pejlemærker Dato: 12-10-2010 Per Guldbæk Larsen E-sundhedsobservatorium, status på sundheds-it pejlemærker Dato: 12-10-2010 Per Guldbæk Larsen 12-10-2010 2 Fælles pejlemærker Konsolideret EPJ/PAS landskab IT-understøttelse af præhospital indsats Den

Læs mere

Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n. Aktivitetsplan efterår 2013

Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n. Aktivitetsplan efterår 2013 Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n Aktivitetsplan efterår 2013 1 indhold 3-4 Faste tilbud 5 Foredrag 6-8 Temamøder 9 Kurser 10 Hjertebilen, uderådgivning 11 Lad dig inspirere 12 Nyheder Bliv gratis medlem

Læs mere

BESLUTNING OM GULDINDIKATOR FOR RETTEN TIL UDDANNELSE ARTIKEL 24

BESLUTNING OM GULDINDIKATOR FOR RETTEN TIL UDDANNELSE ARTIKEL 24 28. JANUAR 2015 BESLUTNING OM GULDINDIKATOR FOR RETTEN TIL UDDANNELSE ARTIKEL 24 På baggrund af 4. følgegruppemøde den 19. november 2014 samt efterfølgende drøftelser har Institut for Menneskerettigheder

Læs mere

Akutlægehelikopter i Jylland

Akutlægehelikopter i Jylland Akutlægehelikopter i Jylland Evaluering af forsøg med akutlægehelikopter i Region Midtjylland og Region Nordjylland Anne Brøcker (ed.) Susanne Reindahl Rasmussen (ed.) Marie Brandhøj Wiuff Iben Emilie

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til.

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Hvorfor? Vi danskere vil være på nettet overalt. Og det kan ses på mængden af datatrafik, vi henter og sender til og fra vores

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012

Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012 Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012 Akutaftalens 2. del med enstrenget visitation og udvidet samarbejde i akutafdelinger implementeres nu. I denne information finder du generel

Læs mere

VALGPROGRAM. Region Nordjylland 2013. Din sundhed...også Venstres ansvar

VALGPROGRAM. Region Nordjylland 2013. Din sundhed...også Venstres ansvar VALGPROGRAM 2013 Din sundhed.....også Venstres ansvar Valget er dit Tirsdag den 19. november 2013 kan du være med til at bestemme, hvem der fra årsskiftet skal sidde i formandsstolen for Regionsrådet i

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Studietur til Medical Services

Studietur til Medical Services 2014 Studietur til Medical Services Anders Vikke Falck 1. Indledning Efter at have fået tildelt Erik Falcks studielegat faldt valget på at besøge Medical Services LTD. Medical Services er en engelsk virksomhed,

Læs mere

Nyrernes Dag inspirationskatalog. Indhold

Nyrernes Dag inspirationskatalog. Indhold Nyrernes Dag inspirationskatalog Nyrernes Dag er en fast tradition i Nyreforeningen. Siden starten i 2006 har dagen udviklet sig og markeres i dag på forskellig vis rundt om i landet. Dette katalog er

Læs mere

Resultater fra effektvurderingen af THS

Resultater fra effektvurderingen af THS 10. marts 2010 Resultater fra effektvurderingen af THS Lektor, ph.d., Institut for Ledelse Handelshøjskolen, Aarhus Universitet præsen TATION Deltagere i effektvurderingsprojektet Danni Hundahl, cand.merc.

Læs mere

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Helle Neustrup, Heidi Meiniche, Ulla Kehlet, Mette Bartels, Henrik

Læs mere

At orienteringen om brugerundersøgelse 2014 i Flextrafik og de påtænkte tiltag tages til efterretning

At orienteringen om brugerundersøgelse 2014 i Flextrafik og de påtænkte tiltag tages til efterretning Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 19. december 2014 Mads Lund Larsen 19 Brugerundersøgelse i Flextrafik 2014 Indstilling: Administrationen indstiller, At orienteringen om brugerundersøgelse

Læs mere

MultiCall kaldeanlæg. Funktionsbeskrivelse

MultiCall kaldeanlæg. Funktionsbeskrivelse MultiCall kaldeanlæg Funktionsbeskrivelse Juli 2013 Systemoverblik 3CX IP Telefoni Hovedapparat Alarmer og meddelelser, der kommer fra NurseCall sendere, styres af hovedapparatet. Et hovedapparat pr. MultiCall-system

Læs mere

Status på kontanthjælpsreformen efter et år fokus på langtidsledige kontanthjælpsmodtagere

Status på kontanthjælpsreformen efter et år fokus på langtidsledige kontanthjælpsmodtagere Status på kontanthjælpsreformen efter et år fokus på langtidsledige kontanthjælpsmodtagere Af Kim Madsen Copyright 2015 analyze! Om analyze! analyze! er et privat konsulentfirma ejet af Kim Madsen, som

Læs mere

(ACCESS (Acute combined care for Seniors in Southern Jutland)

(ACCESS (Acute combined care for Seniors in Southern Jutland) (ACCESS (Acute combined care for Seniors in Southern Jutland) Projektet kan følges på: accessprojektet.dk 2 ACCESS-projektet Samarbejde mellem de 4 sønderjyske kommuner, almen praksis i samme område og

Læs mere

Grundejerforeningen. Søndergårds Villaby. Reduktion af antallet af indbrud. Hvordan?

Grundejerforeningen. Søndergårds Villaby. Reduktion af antallet af indbrud. Hvordan? Grundejerforeningen Søndergårds Villaby Reduktion af antallet af indbrud Hvordan? Per Bennich 1 NEJ!! IKKE i Furesø Kommune her: +40% Lørdag den 28. februar 2015 Fra: 2009-2014 2 3 4 www.politi.dk Furesø

Læs mere

MyWay. ios & Android

MyWay. ios & Android MyWay ios & Android MyWay Brugervejledning a2i Systems ApS Blangstedgårdsvej 8 DK-5220 Odense SØ Denmark Telefon: +45 7020 3120 Mail: support@a2i.dk Web: www.a2i.dk Det er tilladt at tage kopier af dette

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

Brand & Førstehjælp. Unikt supplement til din sikkerhedsløsning

Brand & Førstehjælp. Unikt supplement til din sikkerhedsløsning Brand & Førstehjælp Unikt supplement til din sikkerhedsløsning Brand & Førstehjælp Unikt supplement til din sikkerhedsløsning Er du i tvivl, om hvordan og hvor meget brandfarligt væske du må opbevare i

Læs mere

Online kundeservice som konvertering. Morten Busk, Partner ecapacity

Online kundeservice som konvertering. Morten Busk, Partner ecapacity Online kundeservice som konvertering Morten Busk, Partner ecapacity Hvad bidrager online kundeservice til på bundlinien? Udfordring: Hvad bidrager online kundeservice til på bundlinien? Den samlede direkte

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Silkeborg Svømmeklub. Beredskabsplan

Silkeborg Svømmeklub. Beredskabsplan Silkeborg Svømmeklub Beredskabsplan Sidst revideret marts 2015 Personskade Hvis en person kommer til skade, skal følgende iværksættes: Træner/holdleders rolle Hvis det er en mindre hændelse Hvis det er

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Gynækologisk Dagkirurgi Viborg Kvindeafdelingen Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

CareSupply. - der står teknisk viden bag navnet. CareSupply Vagtcentralen yder tryghed døgnet rundt

CareSupply. - der står teknisk viden bag navnet. CareSupply Vagtcentralen yder tryghed døgnet rundt CareSupply Vagtcentralen yder tryghed døgnet rundt CareSupply Vagtcentralen, yder professionel nødkaldsbetjening 24 timer i døgnet, året rundt CareSupply Vagtcentralen er en gennemprøvet og sikker måde

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. DMI www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. DMI www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI www.dmi.dk Januar 2009 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført med

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Patienthotel D Onkologisk Afdeling D Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Udarbejdet af Miljø- og Sikkerhedsudvalget, Marselisborg

Læs mere

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015 Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Uddannelsesprofil for arbejdsstyrken i Grønland 2013 (seneste tal) Antal Procent af arbejdsstyrke

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Kapitel 14. Selvmordsadfærd

Kapitel 14. Selvmordsadfærd Kapitel 14 Selvmordsadfærd 14. Selvmordsadfærd Selvmordsadfærd er en fælles betegnelse for selvmordstanker, selvmordsforsøg og fuldbyrdede selvmord. Kapitlet omhandler alene forekomsten af selvmordstanker

Læs mere

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen.

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen. Aktivitet, projektnavn Fellow/Scolarship program hospital/ Projektansvarlig hospitalsperson Kontoansvarlig hospitalsperson Godkender modtagelse af donation Type af aktivitet/projekt/ udstyr/enhed Tidshorisont

Læs mere

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V Juni 2015 Analyse af brugerundersøgelse af DK Hostmaster DK

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Nedenstående er en beskrivelse af den kvantitative evaluering af projekt Trivsel gennem bevægelseslæring og forflytningskundskab. Vær opmærksom

Læs mere

Bilag 2: Analysevariabler ved økonomisk handleplan

Bilag 2: Analysevariabler ved økonomisk handleplan Område: Administrationen Afdeling: Økonomi Journal nr.: 12/20026 Dato: 27. februar 2013 Udarbejdet af: Julia Egebæk E-mail: Julia.Egebaek@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30552904 Notat Bilag 2: Analysevariabler

Læs mere

BUD PÅ EN BEDRE INDSATS

BUD PÅ EN BEDRE INDSATS BUD PÅ EN BEDRE INDSATS Bud på en BEDRE INDSATS Forord Alle borgere har ret til fri og lige adgang til sundhedsydelser, uanset hvor i Danmark, de bor eller befinder sig. Det gælder naturligvis også en

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat for Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

Referat fra 6. møde den 24. okt. 2013 i Kvalitetsudvalget Patologisk Institut

Referat fra 6. møde den 24. okt. 2013 i Kvalitetsudvalget Patologisk Institut Referat fra 6. møde den 24. okt. 2013 i Kvalitetsudvalget Patologisk Institut Tilstede: Fraværende: Karen Roed Larsen (KRL) Lillan Wagner (LW) Torsten Frederickson (TF) Steen Jensen (SJ) Gitte Møller (GM)

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

3.7 Alarmering ved svømmebassinet

3.7 Alarmering ved svømmebassinet 3.7 Alarmering ved svømmebassinet Indeksnr. 370 Der er pr. august 2001 installeret to forskellige alarmer i lokalet med svømmebassinet, nemlig en ekstern ulykke-alarm med automatisk opkald til alarmcentral

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere