SUNDHEDSEFFEKTER OG RELATEREDE EKSTERNE OMKOSTNINGER AF LUFTFORURENING I KØBENHAVN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SUNDHEDSEFFEKTER OG RELATEREDE EKSTERNE OMKOSTNINGER AF LUFTFORURENING I KØBENHAVN"

Transkript

1 SUNDHEDSEFFEKTER OG RELATEREDE EKSTERNE OMKOSTNINGER AF LUFTFORURENING I KØBENHAVN Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI

2 [Tom side]

3 SUNDHEDSEFFEKTER OG RELATEREDE EKSTERNE OMKOSTNINGER AF LUFTFORURENING I KØBENHAVN Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr Jørgen Brandt Steen Solvang Jensen Marlene Plejdrup Aarhus Universitet, Institut for Miljøvidenskab AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI

4 Datablad Serietitel og nummer: Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 64 Titel: Forfattere: Institution: Sundhedseffekter og relaterede eksterne omkostninger af luftforurening i København Jørgen Brandt, Steen Solvang Jensen, Marlene Plejdrup Institut for Miljøvidenskab (ENVS), Aarhus Universitet Udgiver: Aarhus Universitet, DCE Nationalt Center for Miljø og Energi URL: Udgivelsesår: 24. juni 2013 Tabel 4.3 rettet den 14. januar 2014 Redaktion afsluttet: Faglig kommentering: Finansiel støtte: Bedes citeret: 20. juni.2013 Ole Hertel Københavns Kommune. Brandt, J., Jensen, S.S., Plejdrup, M. (2013): Sundhedseffekter og relaterede eksterne omkostninger af luftforurening i København. Aarhus Universitet, DCE Nationalt Center for Miljø og Energi, 46 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr Gengivelse tilladt med tydelig kildeangivelse Sammenfatning Rapporten estimerer sundhedseffekter og eksterne omkostninger relateret til luftforurening i Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune ved hjælp af det integrerede modelsystem EVA (Economic Valuation of Air pollution). EVA-systemet beregner sundhedseffekter og relaterede eksterne omkostninger baseret på informationer om forureningskilder og deres placering, spredning af luftforurening samt eksponering af befolkningen, dosis-respons sammenhænge mellem eksponering og sundhedseffekter samt værdisætning af sundhedseffekterne, også kaldet eksterne omkostninger relateret til sundhedseffekter fra luftforurening. Emneord: Layout: Foto forside: Sundhedseffekter, eksterne omkostninger, luftforurening, København Majbritt Ulrich Google maps ISBN: ISSN (elektronisk): Sideantal: 46 Internetversion: Rapporten er tilgængelig i elektronisk format (pdf) som

5 Indhold 1 Indledning 5 2 Sammenfatning Baggrund og formål Undersøgelsen Hovedkonklusioner Usikkerheder 10 3 English Summary Background and Purpose The study Main Findings Uncertainties 16 4 EVA-systemet Beskrivelse af EVA-systemet Emissionsopgørelse og geografisk fordeling Koncentration og befolkningseksponering Helbredseffekter Dosis-respons funktioner og enhedspriser 28 5 Sundhedseffekter i Hovedstadsregionen og København Sundhedseffekter i Hovedstadsregionen fra alle kilder Sundhedseffekter i Hovedstadsregionen som skyldes lokale kilder fra København Sundhedseffekter i København fordelt på lokale kilder fra København 33 6 Eksterne omkostninger Totale eksterne omkostninger i Hovedstadsregionen og i København Eksterne omkostninger i Hovedstadsregionen fra lokale emissionskilder i København Eksterne omkostninger i København fra lokale emissionskilder i København 38 7 Diskussion af usikkerheder Hovedelementerne i impact pathway metoden De enkelte emissionskilder i København Farlighed af partikler Geografisk opløsning 43 Referencer 44

6

7 1 Indledning Formålet med projektet er at beregne sundhedseffekter og eksterne omkostninger relateret til luftforurening i Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune ved hjælp af det integrerede modelsystem EVA (Economic Valuation of Air pollution), og opgøre hvor meget der skyldes de forskellige forureningskilder. Kapitel 2 og 3 er hhv. den danske og engelske sammenfatning. Kapitel 4 beskriver EVA-systemet og tilhørende input data. I kapitel 5 er opgørelsen af sundhedseffekter beskrevet og i kapitel 6 de tilhørende eksterne omkostninger. Kapitel 7 diskuterer usikkerheder på resultaterne. Målgruppen for rapporten er teknikere, planlæggere og sagsbehandlere i Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune, Miljøstyrelsen og rådgivere inden for området, men også den interesserede borger og interesseorganisationer inden for miljø. Projektets kontaktperson i Københavns Kommune er Faris Salim Abdali, Center for Miljø, og projektet er finansieret af Københavns Kommune. 5

8 2 Sammenfatning 2.1 Baggrund og formål Luftforurening har signifikante negative effekter på menneskers helbred og velbefindende, og dette har væsentlige samfundsøkonomiske konsekvenser. Formålet med projektet er at beregne sundhedseffekter og eksterne omkostninger relateret til luftforurening i Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune ved hjælp af det integrerede modelsystem EVA (Economic Valuation of Air pollution), og opgøre hvor meget der skyldes de forskellige forureningskilder. EVA-systemet beregner sundhedseffekter og relaterede eksterne omkostninger baseret på informationer om forureningskilder og deres placering, spredning af luftforurening samt eksponering af befolkningen, dosis-respons sammenhænge mellem eksponering og sundhedseffekter samt værdisætning af sundhedseffekterne, også kaldet eksterne omkostninger relateret til sundhedseffekter fra luftforurening. Beregningerne foretages således for de eksterne omkostninger ved de negative sundhedseffekter af luftforurening. 2.2 Undersøgelsen Sundhedseffekter og relaterede eksterne omkostninger er beregnet for den totale luftforurening i Hovedstadsregionen og med en særskilt opgørelse for Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune. I den totale luftforurening indgår kilder i Hovedstadsregionen og alle øvrige kilder i Danmark og udlandet. Dette giver et billede af, hvad al luftforurening bidrager til sundhedsmæssigt uanset om det er lokale kilder eller øvrige kilder. Endvidere er beregningerne gennemført for hver hovedkildetype i København, således at det er muligt at opgøre bidraget fra de enkelte kilder, som Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune har mulighed for at regulere. Emissionsgrundlaget herfor er det samme som i rapporten Kortlægning af forskelige kilders bidrag til luftforureningen i København (Jensen et al. 2013). For sundhedseffekterne og tilhørende eksterne omkostninger er det beregnet, hvad effekterne er i Hovedstadsregionen af emissionerne i Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune samt deres fordeling på de forskellige emissionskilder. Dernæst er der gennemført tilsvarende beregninger men for sundhedseffekter og eksterne omkostninger i Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune på baggrund af lokale emissioner i disse to kommuner. De forskellige beregninger er opsummeret i Tabel 2.1. Tabel 2.1. Beregninger af sundhedseffekter og eksterne omkostninger i Hovedstadsregionen og København Beregning Område Emissioner Sundhedseffekter og omkostninger fra al luftforurening i Hovedstadsregionen Alle inden- og udenlandske kilder Hovedstadsregionen Sundhedseffekter og omkostninger fra al luftforurening i Kbh. Kom. og Frk. Kom. Alle inden- og udenlandske kilder Kbh. Kom. og Frk. Kom. Sundhedseffekter og omkostninger i Hovedstadsregionen Hovedstadsregionen Kun emissioner i Kbh. Kom. og Frk. Kom. fra emissioner i Kbh. Kom. og Frk. Kom. Sundhedseffekter og omkostninger i Kbh. Kom. og Frk. Kom. fra emissioner i Kbh. Kom. og Frk. Kom. Kbh. Kom. og Frk. Kom. Kun emissioner i Kbh. Kom. og Frk. Kom. 6

9 Beregningerne er gennemført med det integrerede modelsystem EVA (Economic Valuation of Air pollution (Brandt et al., 2011a,b; 2013a,b), som er baseret på den såkaldte impact-pathway metode. Modelsystemet har til formål at opgøre helbredsrelaterede eksterne omkostninger fra luftforureningen samt estimere, hvordan de eksterne omkostninger er fordelt på luftforureninger og emissionssektorer. Beregningerne af denne type er tidligere baseret på den regionale luftforureningsmodel DEHM med en opløsning på 16,7 km x 16,7 km for Denmark. Denne opløsning er imidlertid for grov i forhold til en vurdering for København og Frederiksberg, og der er foretaget en væsentlig videreudvikling af EVA-systemet til også at omfatte bybaggrundsmodellen UBM med input fra den regionale luftforureningsmodel DEHM, sådan at beregninger kan udføres på 1 km x 1 km opløsning i bybaggrunden for Hovedstadsregionen. Med denne videreudvikling er der opnået en unik høj geografisk opløsning i international sammenhæng. Bybaggrundsforureningen er den generelle luftforureningen i byen, og afspejler koncentrationen som man vil opleve den i en park, en baggård eller på taget af bygninger. Bybaggrundskoncentrationer afskiller sig således fra gadekoncentrationer, hvor også det direkte bidrag fra trafikken i den pågældende gade er inkluderet. Beregningsåret er 2010, som er det sidste år, hvor der findes opdaterede emissioner for Danmark på 1 km x 1 km opløsning. 2.3 Hovedkonklusioner For tidlige dødsfald og sygelighed Det totale årlige antal tilfælde af for tidlige dødsfald i 2010 i hele Hovedstadsregionen (modelområdet) er ca. 1500, hvoraf ca. 540 er indenfor Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune på baggrund af de totale luftforureningsniveauer baseret på både danske og udenlandske emissionskilder. For tidlige dødsfald skyldes næsten udelukkende såkaldte kroniske dødsfald forårsaget af langtidspåvirkning af luftforurening i modsætning til såkaldte akutte dødsfald, som skyldes kortere tidsperioder med forhøjede koncentrationer (episoder). De personer som dør for tidsligt pga. luftforurening er især ældre svagelige, samt personer som i forvejen lider af hjertekarsygdomme og luftvejslidelser. Dødsfald blandt spædbørn udgør en meget lille del. Ud over for tidligere dødsfald er der mange tilfælde af sygelighed. Det gælder kronisk bronkitis og gener for børn og voksne med astma (brug af bronkodilatator, hoste, og luftvejssymptomer), hospitalsindlæggelser i forbindelse med luftvejslidelser og blodprop i hjernen, tilfælde af hjertesvigt, lungekræft, samt mange med nedsat aktivitet (sygedage). Sundhedseffekter i Hovedstadsregionen og København fordelt på lokale emissionskilder Det er undersøgt, hvor meget de lokale emissionskilder i Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune bidrager til sundhedseffekterne i Hovedstadsregionen. I beregningerne er inddraget afstande op til ca. 20 km fra København. Formålet med disse beregninger er at kvantificere, hvor meget de lokale emissionskilder i København betyder for sundhedseffekterne i Hovedstadsregionen. 7

10 De lokale emissionskilder i København bidrager til omkring 80 for tidlige dødsfald i Hovedstadsregionen, mens al luftforurening i København (fra danske og udenlandske kilder) bidrager til omkring 540 for tidlige dødsfald. Dvs. at lokale emissionskilder i København bidrager til omkring 15% af de samlede for tidlige dødsfald i Hovedstadsområdet. De vigtigste lokale kilder til de omkring 80 for tidlige dødsfald i Hovedstadsregionen er ikke-industriel forbrænding, som primært består af forbrænding fra brændeovne og kedler (omkring 50 for tidlige dødsfald) og vejtrafik (omkring 20 for tidlige dødsfald). Det samme mønster ses for sygelighed. Tilsvarende er undersøgt i hvilket omfang forskellige lokale emissionskilder i København bidrager til sundhedseffekterne for København. Formålet med disse beregninger er at kvantificere, hvor meget de lokale emissionskilder i København betyder for sundhedseffekterne i København. De lokale emissionskilder i Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune bidrager til omkring 67 for tidlige dødsfald i Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune, mens kilder i København bidrog til omkring 80 for tidlige dødsfald i Hovedstadsområdet, som beskrevet ovenfor. Dvs. at Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune bidrager med omkring 13 for tidligere dødsfald til omegnskommunerne inden for en afstand af ca. 20 km fra København. De lokale emissionskilder i Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune bidrager til omkring 12% af de samlede for tidlige dødsfald i Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune. De vigtigste lokale kilder er ligeledes ikke-industriel forbrænding, som primært består af forbrænding fra brændeovne og kedler efterfulgt af vejtrafik. Det samme mønster ses for sygelighed. Forholdene mellem de forskellige kilder er relativt ens, når der kun ses på emissionsbidragene fra København i forhold til Hovedstadsområdet og København. Eksterne omkostninger pga. al luftforurening De totale eksterne omkostninger i Hovedstadsområdet i 2010 pga. al luftforurening fra både danske og udenlandske emissionskilder er omkring 12 milliarder kr. årligt, heraf omkring 4 milliarder kr. årligt i Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune. De eksterne omkostninger er næsten alene relateret til partikler, som her omfatter primært emitterede partikler, sekundært dannede uorganiske partikler (nitrat, sulfat, ammonium), sekundært dannede organiske partikler (SOA) og ukendt masse. Ukendt masse formodes bl.a. at være vand bundet til partiklerne. Da havsalt endnu ikke er inkluderet i DEHM modellen er en del af ukendt masse i denne sammenhæng også havsalt, da størrelsen af SOA og ukendt masse er inkluderet i beregningerne i EVA på baggrund af analyse af målinger. De eksterne omkostninger relateret til ozon er opgjort til omkring 250 millioner kr. i Hovedstadsregionen heraf omkring 60 millioner kr. i Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune. Ozon er ikke direkte emitteret, men dannes i atmosfæren ud fra emissioner af NO x, kulbrinter og CO. O 3 er direkte sundhedsskadeligt, og resulterer derfor i eksterne omkostninger. 8

11 Bidrag fra CO til de eksterne omkostninger er meget lille med omkring 4 millioner kr. i Hovedstadsregionen heraf knap 2 millioner kr. i Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune. Hovedparten af de eksterne omkostninger skyldes for tidlige dødsfald. Eksterne omkostninger i Hovedstadsregionen relateret til emissionskilder i København Det er undersøgt, hvor meget de forskellige lokale emissionskilder i København bidrager til sundhedseffekterne i Hovedstadsregionen og i København. De totale eksterne omkostninger er omkring 600 mio. kr. i Hovedstadsregionen pga. emissionskilder i Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune i De totale eksterne omkostninger i Hovedstadsområdet pga. al luftforurening fra både danske og udenlandske emissionskilder var omkring 12 milliarder kr. dvs. at lokale emissioner i Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune kun bidrager med omkring 600 mio. kr. i Hovedstadsregionen svarende til omkring 5%. Denne sammenligning er dog ikke helt reel, da vi kun medtager eksterne omkostninger i op til 20 km fra kommunegrænsen og sammenligner dette med de totale eksterne omkostninger indenfor Hovedstadsregionen, hvor vi burde sammenligne med de totale eksterne omkostninger inden for de 20 km. Dette er dog ikke pt. muligt pga. af den måde modellen er sat op. De 5% er derfor en underestimering. De eksterne omkostninger skyldes næsten udelukkende PM 2.5, som for de lokale kilder kun er primært emitteret PM 2.5, da sekundære partikler ikke når at blive dannet på de korte transportafstande inden for Hovedstadsregionen. De eksterne omkostninger for ozon er negative (-60 mio. kr.), hvilket i denne sammenhæng viser at ozon tæller positivt. Det skyldes, at lokale emissioner af kvælstofoxider (NO x=no+no 2) i København og på Frederiksberg bidrager til en reduktion af O 3 niveauerne i byen (NO går sammen med O 3 og danner NO 2), og derfor er der en positiv effekt af NO x, da det sundhedsskadelige O 3 reduceres. De eksterne omkostninger relateret til CO er helt ubetydelige. De vigtigste lokale kilder i København som bidrager til eksterne omkostninger i Hovedstadsregionen er ikke-industriel forbrænding (som primært består af forbrænding fra brændeovne og kedler), som står for omkring 2/3 af de eksterne omkostninger efterfulgt af vejtrafik med 1/4. Andre kildertyper som giver et vist bidrag er anvendelse af produkter (emissioner fra opløsningsmidler og brug af produkter) med omkring 5% og mobile kilder (ikkevejgående maskiner mv.) med knap 4%. Eksterne omkostninger i København relateret til emissionskilder i København Tilsvarende er undersøgt de eksterne omkostninger for Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune i 2010 pga. lokale emissioner i Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune. De totale eksterne omkostninger er omkring 500 mio. kr. i Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune pga. emissionskilder i disse to kommuner i De totale eksterne omkostninger i København pga. den totale luftforurening fra både danske og udenlandske emissionskilder er 9

12 omkring 4 milliarder kr. dvs. at lokale emissioner i Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune kun bidrager med omkring 500 mio. kr. i disse to kommuner svarende til omkring 11%. Det betyder omvendt, at omkring 89% af alle eksterne omkostninger relateret til luftforurening i København skyldes emissioner uden for København. Hvis vi sammenligner forskellen mellem bidraget fra emissionskilder i Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune til hhv. eksterne omkostninger i Hovedstadsregionen og i København ses at denne udgør omkring 100 mio. kr. Dvs. at emissionskilder i Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune bidrager til eksterne omkostninger i størrelsesordenen 100 mio. kr. uden for Københavns Kommunes kommunegrænse i afstande op til omkring 20 km herfra. De vigtigste lokale kilder i København som bidrager til eksterne omkostninger i København er ikke-industriel forbrænding (som primært består af forbrænding fra brændeovne og kedler), som står for omkring 2/3 af de eksterne omkostninger efterfulgt af vejtrafik med 1/5. Andre kildertyper som giver et vist bidrag er anvendelse af produkter (emissioner fra opløsningsmidler og brug af produkter) med omkring 5% og mobile kilder (ikkevejgående maskiner mv.) med knap 4%. Fordelingen mellem disse kilder er stort set tilsvarende med fordelingen mellem kilder for eksterne omkostninger i Hovedstadsregionen pga. emissionskilder i København, som det fremgik af ovenstående. 2.4 Usikkerheder Impact-pathway metoden EVA-systemet er baseret på Impact-pathway kæden, som dækker alle leddene fra udslip af kemiske stoffer fra specifikke kilder, over spredning og kemisk omdannelse i atmosfæren, eksponering af befolkningen, beregning af helbredseffekter, til den økonomiske værdisætning af disse helbredseffekter. Der er usikkerheder i alle disse led. Emissionskilder i København Beregningerne af sundhedseffekter og eksterne omkostninger af emissionerne i Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune er baseret på den officielle nationale emissionsopgørelse, som er fordelt efter nogle geografiske fordelingsnøgler. Den vigtigste lokale kilde i København i forhold til eksterne omkostninger i København er ikke-industriel forbrænding (som primært består af forbrænding fra brændeovne og kedler), som står for omkring 2/3 af de eksterne omkostninger. Der er dog betydelig usikkerhed på dette estimat, som knytter sig til både til niveauet af emissionerne og deres geografiske fordeling. Den anden vigtigste lokale emissionskilde i København i forhold til eksterne omkostninger i København er vejtrafik, som står for omkring 1/4 af de eksterne omkostninger. Der er mindre usikkerheder på emissioner fra vejtrafik, da videngrundlaget og mulighederne for validering pt. er langt større end tilfældet er for brændeovne. Beregning af spredningen af luftforureningen I de nuværende beregninger indgår ikke bidraget til sundhedseffekterne og relaterede eksterne omkostninger fra emissionerne i København på regional skala dvs. uden for Hovedstadsregionen. Emissioner af luftforurening vil 10

13 spredes over større afstande og vil derfor give en eksponering af befolkningen længere væk både i form af de primært emitterede stoffer som PM 2,5 og de sekundært dannede nitratpartikler fra emissioner af NO x i København. Dette ville have krævet en tilbagekobling fra bybaggrundsmodellen UBM til den regionale model DEHM, og denne kobling har det ikke været muligt at udvikle indenfor rammerne af dette projekt. Dette betyder, at de samlede eksterne omkostninger pga. emission i København er undervurderet, da kun effekter inden for Hovedstadsregionen indregnes og ikke effekter udenfor. Det betyder også, at NO x kilder bliver undervurderet fx vej transport i forhold til brændeovne. Farlighed af partikler Der er stor usikkerhed om, hvilken typer af partikler (både størrelse og kemisk sammensætning), der giver de største sundhedseffekter. Det internationale videngrundlag viser dog en klar sammenhæng mellem koncentrationen af partikler mindre end 2,5 mikrometer (PM 2.5 opgjort som masse) og f.eks. for tidlige dødsfald. Med den nuværende viden kan der ikke kvantitativt skelnes mellem sundhedseffekterne af partikler med forskellige størrelse og kemisk sammensætning, og derfor er disse behandlet ens i beregningerne. Nyere studier tyder dog på (Rohr & Wyzga 2012), at de kulstofholdige partikler (fx direkte emitterede) er mere sundhedsskadelige end de ikkekulstofholdige partikler, fx de uorganiske sekundære partikler (dvs. partikler, der emitteres som gas og ved kemiske processer i atmosfæren bliver omdannet til partikler). Der er fortsat behov for mere viden vedrørende luftforurening og de resulterende sundhedseffekter, og hvordan de afhænger af forskellige typer af partikler og forskellige typer af emissionskilder. Geografisk opløsning Modelsystemets geografiske opløsning har betydning for resultaterne af beregningerne af sundhedskonsekvenserne for især lokale kilder som vejtrafik og brændeovne. Ved en lav geografisk opløsning vil helbredseffekterne givet blive underestimeret for en befolkningsgruppe, der bor tæt på lokale kilder, da luftkoncentrationerne er større her end modellen beregner og tilsvarende overestimeret på dem, der bor lidt længere væk. Netop for at tage højde for dette er der i nærværende projekt udviklet en højere geografisk opløsning i modellen, hvor opløsningen er øget fra 16,7 km x 16,7 km til 1 km x 1 km for Hovedstadsregionen ved at integrere bybaggrundsmodellen UBM i EVA-systemet. Befolkningseksponeringen er nu bestemt med en opløsning på 1 km x 1 km med bybaggrundskoncentrationen som indikator, men det kunne tænkes at endnu højere geografisk opløsning som adressen med tilhørende højere opløsning i koncentrationsberegningerne (fx integration af gademodel) ville give endnu mere pålidelige resultater. Studier har således vist at personer, som bor inden for 50 m af en trafikeret byvej og 100 m fra en motorvej har øget risiko for at dø for tidligt af hjerte-lunge relaterede sygdomme (Hoek et al. 2002). På nuværende tidspunkt er videngrundlaget mht. til dosis-respons sammehænge dog ikke fuldstændigt til at kvantificere de samlede sundhedseffekter for en befolkning på grundlag af eksponering på adresseniveau. 11

14 3 English Summary 3.1 Background and Purpose Air pollution has significant negative effects on human health and wellbeing and this has significant socio-economic consequences. The purpose of the project is to calculate the health impacts and external costs related to air pollution in the Municipalities of Copenhagen and Frederiksberg using the integrated model system EVA (Economic Valuation of Air pollution). The EVA-system calculates health impacts and related external costs based on information on locations of air pollution sources, the dispersion of air pollution and related population exposure, dose-response relationship between exposure and health effects, and valuation of health effects, also called external costs related to health effects of air pollution. 3.2 The study Health effects and related external costs are first calculated for the total air pollution in the Copenhagen metropolitan area (approx. 1.8 million inh.) with separate estimates for the Municipalities of Copenhagen and Frederiksberg (approx. 0.7 million inh.). The total air pollution is a result of all sources in the Copenhagen metropolitan area and all other sources in Denmark and abroad. This gives a picture of how air pollution contributes to health impacts whether it's from local sources in Copenhagen or other sources. Additionally, the calculations are carried out for each major type of emission source in Copenhagen providing the contribution from each source within the municipalities of Copenhagen and Frederiksberg which are the sources that the cities are able to regulate. Emissions used for the calculation are equivalent to those used in the report "Kildebidrag til sundhedsskadelig luftforurening i København" (Jensen et al. 2013). The health impacts and associated external costs are first calculated for the Copenhagen metropolitan area based on emissions from the municipalities of Copenhagen and Frederiksberg and the impacts are distributed to the different emission sources. Then similar calculations are performed but only including impacts within the municipalities of Copenhagen and Frederiksberg and based on local emissions within these two municipalities. The different calculations are summarized in Table

15 Table 3.1. Calculations of health impacts and associated external costs in Copenhagen metropolitan area and municipalities of Copenhagen and Frederiksberg Calculations Area Emissions Impacts due to all air pollution in Copenhagen metropolitan area due to all sources Impacts due to all air pollution in municipalities of Copenhagen and Frederiksberg due to all sources Impacts due to all air pollution in Copenhagen metropolitan area due to emissions in municipalities of Copenhagen and Frederiksberg Impacts due to all air pollution Municipalities of Copenhagen and Frederiksberg due to emissions in municipalities of Copenhagen and Frederiksberg Copenhagen metropolitan area Municipalities of Copenhagen and Frederiksberg Copenhagen metropolitan area Municipalities of Copenhagen and Frederiksberg All domestic and foreign sources All domestic and foreign sources Only emissions in municipalities of Copenhagen and Frederiksberg Only emissions in municipalities of Copenhagen and Frederiksberg The calculations are carried out with the integrated model system EVA, Economic Valuation of Air pollution (Brandt et al., 2011a, b; 2013a, b), which is based on the so-called "impact pathway" approach. The calculations are based on the regional air pollution model DEHM with a resolution of 16.7 km x 16.7 km for Denmark. This solution is too coarse for an assessment for the municipalities of Copenhagen and Frederiksberg, and there has been a significant development of the EVA-system to include the Urban Background Model (UBM) to be able to perform calculations on a 1 km x 1 km resolution in the Copenhagen metropolitan area. This development has achieved a unique high spatial resolution among systems for health impact and external costs assessment in an international context. The urban background pollution in a city is the general air pollution in the city, and reflects the concentration in a park or on the roof of buildings. Urban background concentrations differ from street concentrations where also the direct contribution from the traffic in the specific street is included. Calculations are performed for 2010 which is the latest year where updated emissions are available for Denmark at 1 km x 1 km resolution. 3.3 Main Findings Premature deaths and morbidity The total annual number of premature deaths in 2010 in the Copenhagen metropolitan area (model domain) is approx of which approx. 540 are within the municipalities of Copenhagen and Frederiksberg due to all domestic and foreign emission sources. Premature deaths are almost entirely due to so-called chronic deaths caused by long-term exposure to air pollution in contrast to so-called acute deaths due to short-term exposure during periods with elevated concentrations (episodes). Those who die prematurely due to air pollution are especially elderly weakened persons who already suffer from cardiovascular and respiratory diseases. Deaths among infants represent a very small part. In addition to premature deaths, there are many cases of morbidity. This include chronic bronchitis and discomfort for children and adults with asthma (use of bronchodilator, cough and respiratory symptoms), hospital admis- 13

16 sions for respiratory disease and stroke, heart failure, lung cancer, and many with reduced activity (sick days). Health Impacts in Copenhagen metropolitan area due to local emissions sources in municipalities of Copenhagen and Frederiksberg The purpose of these calculations is to quantify how much the local emission sources in Copenhagen contribute to health impacts in the Copenhagen metropolitan area. The calculations include distances up to approx. 20 kilometers from Copenhagen. The local emission sources in Copenhagen contribute to approx. 80 premature deaths in Copenhagen metropolitan area while all air pollution in Copenhagen (domestic and foreign sources) contributes to about 540 premature deaths. This means that local emission sources in Copenhagen contribute to about 15% of all premature deaths in Copenhagen metropolitan area. The main local sources to the approx. 80 premature deaths in the Copenhagen metropolitan area is non-industrial combustion which primarily consists of combustion from wood stoves and boilers (about 50 premature deaths) and road transport (about 20 premature deaths). The same pattern is observed for morbidity. Similarly, it was examined to what extent local emission sources in Copenhagen contribute to health impacts in Copenhagen. The local emission sources in the municipalities of Copenhagen and Frederiksberg contribute to approx. 67 premature deaths in the municipalities of Copenhagen and Frederiksberg while sources in Copenhagen contributed to about 80 premature deaths in Copenhagen metropolitan area as described above. This means that the municipalities of Copenhagen and Frederiksberg contribute to approx. 13 premature deaths to surrounding municipalities within a distance of approx. 20 kilometers from Copenhagen. The local emission sources in the municipalities of Copenhagen and Frederiksberg contribute to about 12% of all premature deaths in the municipalities of Copenhagen and Frederiksberg. The main local sources are also non-industrial combustion which primarily consists of combustion in wood stoves and boilers followed by road traffic. The same pattern is observed for morbidity. External costs due to all air pollution The total external costs in the Copenhagen metropolitan area in 2010 due to all air pollution from both domestic and foreign emissions sources are about DKK 12 billion (DKK 10 9 ) per year, of which about DKK 4 billion per year in Copenhagen and Frederiksberg. The external costs are almost entirely related to particles that here include primary emitted particles, and secondary inorganic particles formed in the atmosphere (nitrate, sulfate, ammonium), secondary formed organic particles (SOA) and "unknown mass". Unknown mass is likely to include water bound to the particles. Since sea salt is not yet included in the DEHM model sea salt is also part of "unknown mass" in this context, and the levels of SOA and unknown mass are included in the calculation with the EVA-system based on analysis of measurements. 14

17 External costs related to ozone have been calculated to about DKK 250 millions in Copenhagen metropolitan area, including about DKK 60 million for the municipalities of Copenhagen and Frederiksberg. Ozone is not directly emitted but is formed in the atmosphere from emissions of NO x, hydrocarbons and CO. Ozone is directly harmful to health, and therefore associated with external costs. Contributions from CO to external costs are very small with about DKK 4 millions in Copenhagen metropolitan area including about DKK 2 million in the municipalities of Copenhagen and Frederiksberg. Most of the external costs are due to premature deaths. External costs in the Copenhagen metropolitan area related to emission sources in Copenhagen It is investigated how much the different local emission sources in Copenhagen contribute to health impacts in the Copenhagen metropolitan area. The total external costs are about DKK 600 millions in Copenhagen metropolitan area due to emissions sources in municipalities of Copenhagen and Frederiksberg in The total external costs in the Copenhagen metropolitan area due to all air pollution from domestic and foreign emissions sources are approx. DKK 12 billion and local emissions in municipalities of Copenhagen and Frederiksberg contribute only about DKK 600 million corresponding to around 5%. This comparison is not entirely justified since we only include the external costs up to 20 km from the municipal border of Copenhagen and compares this with the total external costs within Copenhagen metropolitan area where we should compare with the total external costs within 20 km. However, this is not at present possible because of the way the model is set up. 5% is therefore an underestimation. The external costs are due almost entirely to PM 2.5 as the local sources only are primarily emitted PM 2.5 as secondary particles are not formed on the short transport distances within the Copenhagen metropolitan area. The external costs of ozone are negative (DKK -60 million) which in this context shows that ozone counts positively. This is due to local emissions of nitrogen oxides (NO x = NO + NO 2) in municipalities of Copenhagen and Frederiksberg and contribute to the reduction of O 3 levels in the city (NO reacts with O 3 to form NO 2), and therefore there is a "positive" effect of NO x since it reduces harmful O 3. External costs related to CO are negligible. The main local source in Copenhagen that contributes to the external costs in the Copenhagen metropolitan area is non-industrial combustion (which consists primarily of combustion in wood stoves and boilers) which accounts for about 2/3 of the external costs followed by road transport with 1/4. Other types of sources which give a notable contribution is the use of products (emissions from solvents and use of products) with approx. 5% and mobile sources (non-road mobile machinery, etc.) with approx. 4%. External costs in Copenhagen related to emission sources in Copenhagen Similarly, external costs for the municipalities of Copenhagen and Frederiksberg in 2010 due to local emissions in the municipalities of Copenhagen and Frederiksberg have been calculated. 15

18 The total external cost is about DKK 500 million in Copenhagen and Frederiksberg due to emission sources in these two municipalities in The total external costs in Copenhagen due to the total air pollution from domestic and foreign emission sources are approx. DKK 4 billion and the local emissions in Copenhagen and Frederiksberg contribute only about DKK 500 million equal to 11%. On the other hand, this means that about 89% of all external costs related to air pollution in Copenhagen are caused by emissions outside Copenhagen. If we compare the difference between external costs from the contribution of emission sources in the municipalities of Copenhagen and Frederiksberg, and Copenhagen metropolitan area, it represents approx. DDK 100 million. Consequently, the emission sources in the municipalities of Copenhagen and Frederiksberg contribute to external costs in the order of DKK 100 million outside the municipal border of Copenhagen at distances up to about 20 km. The main local source in Copenhagen that contribute to the external costs is non-industrial combustion (which consists primarily of combustion in stoves and boilers) which accounts for about 2/3 of the external costs followed by road transport (1/5). Other types of sources with a notable contribution is the use of products (emissions from solvents and use of products) with approx. 5% and mobile sources (non-road mobile machinery, etc.) with approx. 4%. The distribution of external costs between these sources is roughly equivalent to the distribution in the Copenhagen metropolitan area due to emission sources in Copenhagen, as demonstrated above. 3.4 Uncertainties Impact pathway method The EVA-system is based on the impact pathway approach covering emissions from sources, the dispersion and chemical transformation in the atmosphere, exposure of the population, health effects, and economic valuation of these health effects. There are uncertainties in all these elements. Emission sources in Copenhagen The calculations of health effects and external costs of emissions in the municipalities of Copenhagen and Frederiksberg are based on the official national emission inventory broken down by different geographical distribution keys. The main local source in Copenhagen in relation to the external costs of Copenhagen is non-industrial combustion (which consists primarily of combustion in wood stoves and boilers) which accounts for about 2/3 of the external costs. However, there is considerable uncertainty in this estimate related to the level of emissions and their geographic distribution. The other main local source of emissions in Copenhagen in relation to external costs is road transport which accounts for about 1/4 of the external costs. There is less uncertainty in emissions from road traffic since the knowledge base and the potential for validation of emissions is much greater than for wood-burning stoves. 16

19 Calculation of dispersion of air pollution The current calculations do not include the contribution of the health effects and related external costs from emissions in Copenhagen on a regional scale, that is, outside the Copenhagen metropolitan area. Emissions of air pollution will disperse over greater distances leading to population exposure further away - in terms of the primarily emitted PM 2.5 and secondarily formed nitrate particles from NO x emissions in Copenhagen. It has not been possible to take into account this effect within the framework of this project since it would require development of a feedback from the urban background model (UBM) to the regional model (DEHM). This means that the estimated external costs are underestimated since it does not include the impacts outside the Copenhagen metropolitan area. It also leads to an underestimation of NO x sources e.g. road transport compared to wood stoves. Health hazard of particles There is great uncertainty about which types of particles (both size and chemical composition) cause health hazards. The international knowledge base, however, shows a clear correlation between the concentration of particles smaller than 2.5 microns (PM 2.5 measured as mass) and premature deaths. With the current knowledge, it is not possible to quantitatively distinct between health effects of particles of different sizes and chemical composition, and therefore these are treated equally in the calculations. However, recent studies (Rohr & Wyzga 2012) suggest that carbonaceous particles (e.g. directly emitted) are more harmful than non-carbonaceous particles, such as the inorganic secondary particles (e.g. particles that are emitted as gas and by chemical processes in the atmosphere are converted into particles). There is still a need for more information about the relationship between air pollution and health effects, and how it depends on different types of particles and different types of emission sources. Spatial resolution The spatial resolution of the model system may affect the results of the calculations of the health impacts, especially for local sources of road traffic and wood stoves. At low spatial resolution will likely underestimate population exposure for persons living close to local sources since air concentrations are greater than predicted by the model and correspondingly overestimated for those who live further away. In order to partly account for this the present project has developed a higher spatial resolution of the model where the resolution is increased from 16.7 km x 16.7 km to 1 km x 1 km for Copenhagen metropolitan area by integration of the urban background model (UBM) into the EVA-system. Population exposure is now determined with a resolution of 1 km x 1 km for urban background concentration as an indicator but it is likely that an even higher spatial resolution using the street addresses with associated higher resolution in concentration calculations (e.g. integration of street model) would give even more reliable results. Studies have shown that people who live within 50 meters of a busy urban street and 100 meters from a highway have increased risk of premature death from heart and lung diseases (Hoek et al. 2002). However, at present the knowledge about dose-response relationships is not comprehensive enough to quantify the overall health effects of a population on the basis of exposure at address level. 17

20 4 EVA-systemet Dette kapitel beskriver EVA-systemet, og de metoder, og data det hviler på, samt hvad det kan anvendes til. Endvidere beskrives hvordan det er videreudviklet med henblik på højere geografisk opløsning velegnet til beskrivelse af forholdene i en by som København. 4.1 Beskrivelse af EVA-systemet Anvendelse EVA-systemet kan bruges til at undersøge hvilke kilder, der bidrager mest til luftforurening i et område. Udover en kvantificering af sundhedseffekterne, beregnes den indirekte (eller eksterne) omkostning af disse effekter, sådan at effekterne fra forskellige typer af kilder kan sammenlignes direkte, da der er en fælles enhed (penge). Impact-pathway metoden Det integrerede modelsystem, EVA (Economic Valuation of Air pollution (Brandt et al., 2011a,b; 2013a,b) er baseret på den såkaldte impact-pathway metode, og har til formål at kunne opgøre helbredsrelaterede eksterne omkostninger fra luftforureningen og estimere, hvordan omkostningerne er fordelt på de forskellige typer af luftforurening og emissionssektorer. Det grundlæggende princip bag EVA-systemet er at bruge de bedst mulige videnskabelige metoder i alle leddene af impact-pathway kæden (se Figur 4.1) baseret på den bedst tilgængelige viden. Figur 4.1. Et skematisk diagram over impact-pathway metoden. En emission fra en forurenende kilde et bestemt sted resulterer (via atmosfærisk transport og kemiske omdannelser) i en fordeling af koncentrationen i luften, som sammen med detaljerede befolkningsdata kan bruges til at beregne eksponeringen af befolkningen. Effekter på menneskers helbred findes ved brug af eksponering-respons funktioner og til sidst værdisættes de individuelle effekter for at finde de totale eksterne omkostninger. 18

21 Impact-pathway kæden dækker alle leddene fra udslip af kemiske stoffer fra specifikke kilder, over spredning og kemisk omdannelse i atmosfæren, eksponering af befolkningen, beregning af helbredseffekter, til den økonomiske værdisætning af disse helbredseffekter. Den økonomiske værdisætning af effekter kaldes også for indirekte omkostninger eller eksternaliteter (eksterne omkostninger). Der er direkte omkostninger forbundet med produktionen af elektricitet i form af opførelse af kraftværker og forbrug af kul, hvorimod de helbredsrelaterede omkostninger fra luftforureningen, der kommer fra kraftværket, ikke er relateret direkte til produktion og forbrug, og derfor betegnes som indirekte eller eksterne omkostninger. De indirekte omkostninger er knyttet til f.eks. sygdom, for tidlige dødsfald eller sygedage med deraf tabt arbejdsfortjeneste eller omkostninger for samfundet i form af tabt omsætning eller øgede sygehusomkostninger. Udvikling af højere geografisk opløsning Beregningerne er udført ved en videreudvikling af EVA-systemet, som hidtil har baseret sig på resultater fra den regionale luftforureningsmodel DEHM (Danish Eulerian Hemispheric Model) med en opløsning på 16,7 km x 16,7 km for Denmark. Denne opløsning er imidlertid for grov i forhold til en vurdering for Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune. Der er foretaget en væsentlig videreudvikling af EVA-systemet til også at omfatte bybaggrundsmodellen UBM (Urban Background Model) med input fra den regionale luftforureningsmodel DEHM, sådan at beregninger kan udføres på 1 km x 1 km opløsning i bybaggrunden. Dvs. der beregnes en koncentration af luftforureningen i byen inden for et kvadrat på 1 km x 1 km. Med denne videreudvikling er der opnået en unik høj geografisk opløsning i international sammenhæng for denne type beregninger. Modelsetup i EVA-systemet med høj geografisk opløsning er vist i Figur 4.2. Som det fremgår af Figur 4.2 kræver DEHM og UBM input data om emission og meteorologi. Danske emissioner er tilvejebragt på baggrund af nationale emissioner, som er fordelt via forskellige geografiske fordelingsnøgler (SPREAD -Spatial High Resolution Emission to Air Distribution) mens Europæiske emissioner er baseret på EMEP (The European Monitoring and Evaluation Programme) emissionsdatabase og øvrige emissioner for forskellige globale emissionsdatabaser, heriblandt også databaser og modeller for naturlige emissioner. Meteorologiske data er fra den meteorologiske model MM5. Kombinationen af luftkvalitetsmodellerne DEHM og UBM beregner bybaggrundskoncentrationerne med en geografisk opløsning på 1x1 km 2 (beregningspunkt i centrum af disse kvadrater), og befolkningseksponeringen fås ved at gange med befolkningstætheden inden for dette kvadrat. Helbredseffekter beregnes ud fra dosis-respons sammenhænge, og de eksterne omkostninger fås ved at gange helbredseffekterne med enhedspriser for de enkelte helbredseffekter. I nærværende projekt anvendes modelsystemet til at beregne den totale luftforurening i København, dvs. inkl. både kilder i København og alle øvrige kilder i Danmark og udlandet, og de tilhørende sundhedseffekter og eksterne omkostninger beregnes. Endvidere beregnes sundhedseffekter og eksterne omkostninger for hver hovedkildetype i København, således at det er muligt at opgøre bidraget fra de enkelte kilder med udledninger i København, som er de kilder som Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune har mulighed for at regulere. 19

22 Figur 4.2. Overordnet illustration af modelsystem til beregning af sundhedseffekter og sundhedsrelaterede eksterne omkostninger med høj geografisk opløsning. Modelområde for nærværende projekt I Figur 4.3 er modelområdet visualiseret, som de samlede sundhedseffekter og eksterne omkostninger bliver gjort op på i nærværende projekt. Der er dels hele Hovedstadsregionen, som i dette projekt er defineret som det pågældende 1x1 km 2 gitternet, som er lagt ned over dele af Sjælland. Udstrækningen af gitternettet er 90x90 km 2, hvor kun gitterceller på land er visualiseret i Figur 4.3, men det strækker sig også ud i fx Øresund. Der ud over er der en underopdeling på Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune, som dog bliver betragtet under ét. Der bor omkring 1,8 million mennesker i Hovedstadsregionens modelområde heraf omkring 550,000 i Københavns Kommune og 100,000 i Frederiksberg Kommune, dvs. i alt omkring 650,000 personer i Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune. 20

23 Figur 4.3. Modelområdet i projektet inkluderer Hovedstadsregionen (gitternet) med en underopdeling for Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune under ét. I det efterfølgende gøres der mere detaljeret rede for hvilke luftforureninger, som indgår i EVA-systemet, og de enkelte delelementer af modelsystemet. Luftforureninger Helbredseffekter for de kemiske stoffer, som er medtaget i EVA-systemet er: De primært emitterede partikler PM 2.5, de sekundært dannede uorganiske partikler SO 4 2- (sulfatpartikler), NO 3 - (nitratpartikler) og NH 4 + (ammoniumpartikler), samt gasserne SO 2 (svovldioxid), CO (kulilte) og O 3 (ozon). For nuværende er det kun helbredseffekter, der er medtaget i EVA-systemet. Miljøeffekter og effekter på klimaet vil blive implementeret på et senere tidspunkt. SO 2 er ikke medtaget i den emissionsopgørelse, som er lavet i projektet Kortlægning af forskelige kilders bidrag til luftforureningen i København (Jensen et al. 2013), og som ligger til grund for EVA-beregninger for bidragene fra kilder i København, og sundhedseffekterne kan derfor ikke umiddelbart beregnes fra dette stof, men pga. de lave emissioner af SO 2 vurderes at effekterne for dette stof vil være minimale. 21

24 Sekundære organiske partikler og ukendt masse DEHM modellen inkluderer endnu ikke sekundære organiske partikler (SOA). Derfor er bidraget fra sekundære organiske partikler (SOA) i den totale luftforurening lagt til ud fra analyse af målinger. Der findes målinger af organisk kulstof (OC) på både Lille Valby/Risø og H.C. Andersens Boulevard (gade), og organiske partikler (OM) kan skønnes til omkring 3,3 µg/m 3 (Ellermann et al. 2012). Det er samme niveau på begge stationer, som derfor antages at være et regionalt bidrag, og det samme niveau antages for bybaggrund i København. Organiske partikler kan indeholde både primære og sekundære organiske partikler, men størstedelen antages at være de sekundære organiske partikler (SOA), og SOA er derfor anvendt i denne rapport til at beskrive denne del. Endvidere er der lagt et bidrag til for ukendt masse sådan at den samlede masse passer med målinger af den samlede masse for hhv. PM 10 og PM 2.5 i 2011 baseret på målinger fra NOVANA (Ellermann et al. 2012). Det er skønnet til hhv. omkring 6,9 µg/m 3 og 2,4 µg/m 3 for PM 10 og PM 2.5. Ukendt masse formodes bl.a. at være vand bundet til partiklerne. Da havsalt endnu ikke er inkluderet i DEHM modellen er en del af ukendt masse i denne sammenhæng også havsalt. Der arbejdes pt. på at inkludere havsalt i DEHM modellen. SOA og ukendt masse er lagt til det modellerede DEHM bidrag helt parallelt med, hvordan det blev gjort i forbindelse med rapporten Kortlægning af forskelige kilders bidrag til luftforureningen i København (Jensen et al. 2013). Opgørelsen af sundhedseffekterne og de tilhørende eksterne omkostninger er derfor baseret på det samlede partikelbidrag (DEHM modelleret plus SOA og ukendt masse). Dette har dog kun betydning for beregningerne for den totale luftforurening og ikke for bidraget fra de enkelte emissionssektorer i København, da SOA og ukendt masse er et regionalt bidrag, og således ikke stammer fra kilder i København. EVA-beregninger Stofferne beskrevet ovenfor, indgår alle i beregningen af sundhedseffekterne fra den totale luftforurening i København og Frederiksberg kommuner. I beregningen af de enkelte kilders bidrag fra emissioner inden for Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune til sundhedseffekterne i Hovedstadsregionen og indenfor disse kommuner, er det kun de primært emitterede partikler PM 2.5 samt O 3, som er relevante for at kunne beregne bidragene til sundhedseffekterne. For O 3 er både de positive og negative sundhedseffekter medtaget i beregningerne. O 3 er direkte sundhedsskadeligt, og har derfor negative sundhedseffekter. Men lokale emissioner af kvælstofoxider (NO x=no+no 2) emissioner i København og på Frederiksberg bidrager til en reducering af O 3 niveauerne i byen (NO går sammen med O 3 og danner NO 2), og derfor er der også en positiv effekt af NO x, da O 3 reduceres. Beregninger for CO er også inkluderet, men effekten fra dette stof er minimal. 22 De sekundært dannede uorganiske partikler SO 4 2-, NO 3 - og NH 4 + dannes via kemiske reaktioner i atmosfæren ud fra de primære emitterede stoffer (SO 2, NO x, NH 3) i løbet af timer til dage, og derfor vil disse partikler allerede være blæst væk fra Hovedstadsregionen og København før de er dannet. De er derfor ikke relevante, når bidraget til sundhedseffekterne indenfor København og Frederiksberg kommuner fra emissioner inden for disse kommuner skal opgøres, men bidrager til sundhedseffekter og eksterne omkostninger

Hvad er de samfundsøkonomiske omkostninger ved landbrugets ammoniakudledning?

Hvad er de samfundsøkonomiske omkostninger ved landbrugets ammoniakudledning? Hvad er de samfundsøkonomiske omkostninger ved landbrugets ammoniakudledning? Jørgen Brandt, Professor & Sektionsleder Institut for Miljøvidenskab & DCE Nationalt Center for Miljø og Energi Aarhus University

Læs mere

Udledninger fra brændeovne og effekten på sundhed

Udledninger fra brændeovne og effekten på sundhed ENVS Seminar April 19, 2016 Udledninger fra brændeovne og effekten på sundhed DCE s rådgivningspanel 6. juni 2016 Jørgen Brandt, Steen Solvang Jensen, Mikael Skou Andersen, Marlene Schmidt Plejdrup, Ole-Kenneth

Læs mere

KILDEOPGØRELSE, HELBREDSEFFEKTER OG EKSTERNE OMKOSTNINGER AF LUFTFORURENING I KØBENHAVN

KILDEOPGØRELSE, HELBREDSEFFEKTER OG EKSTERNE OMKOSTNINGER AF LUFTFORURENING I KØBENHAVN KILDEOPGØRELSE, HELBREDSEFFEKTER OG EKSTERNE OMKOSTNINGER AF LUFTFORURENING I KØBENHAVN Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 217 2017 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT

Læs mere

Pollution from shipping in Denmark

Pollution from shipping in Denmark AARHUS UNIVERSITET Pollution from shipping in Denmark Thomas Ellermann, Helge R. Olesen, Jesper Christensen, Morten Winther, and Marlene Plejdrup National Environmental Research Institute, Aarhus University

Læs mere

HELBREDSEFFEKTER OG RELATEREDE EKSTERNE OMKOSTNINGER AF LUFTFORURENING I AARHUS KOMMUNE AARHUS UNIVERSITET

HELBREDSEFFEKTER OG RELATEREDE EKSTERNE OMKOSTNINGER AF LUFTFORURENING I AARHUS KOMMUNE AARHUS UNIVERSITET HELBREDSEFFEKTER OG RELATEREDE EKSTERNE OMKOSTNINGER AF LUFTFORURENING I AARHUS KOMMUNE Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 225 2017 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT

Læs mere

KILDEBIDRAG TIL SUNDHEDSSKADELIG LUFTFORURENING I KØBENHAVN

KILDEBIDRAG TIL SUNDHEDSSKADELIG LUFTFORURENING I KØBENHAVN KILDEBIDRAG TIL SUNDHEDSSKADELIG LUFTFORURENING I KØBENHAVN Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 57 2013 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI

Læs mere

Helbredseffekter og eksterne omkostninger fra luftforurening i Danmark over 37 år ( )

Helbredseffekter og eksterne omkostninger fra luftforurening i Danmark over 37 år ( ) Helbredseffekter og eksterne omkostninger fra luftforurening i Danmark over 37 år (1979-2015) Af J. Brandt 1, M. S. Andersen 1, J. H. Bønløkke 2, J. H. Christensen 1, T. Ellermann 1, K. M. Hansen 1, O.

Læs mere

Luftforurening fra biltrafikken i Hovedstadsområdet

Luftforurening fra biltrafikken i Hovedstadsområdet Trængselskommissionen Luftforurening fra biltrafikken i Hovedstadsområdet Steen Solvang Jensen, Matthias Ketzel, Thomas Ellermann, Jørgen Brandt Præsentation Hvad er effekterne af luftforurening? Hvordan

Læs mere

Luftforurening. Lise Marie Frohn Seniorforsker, Fysiker, Ph.D. Danmarks Miljøundersøgelser. lmf@dmu.dk. Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet

Luftforurening. Lise Marie Frohn Seniorforsker, Fysiker, Ph.D. Danmarks Miljøundersøgelser. lmf@dmu.dk. Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet Luftforurening Lise Marie Frohn Seniorforsker, Fysiker, Ph.D. Danmarks Miljøundersøgelser lmf@dmu.dk Oversigt Hvad er luftforurening? Hvordan kvantificeres luftforurening? - målinger - modeller Grænseværdier

Læs mere

Hvad er effekten for luftkvaliteten af brug af biobrændstoffer i vejtransportsektoren?

Hvad er effekten for luftkvaliteten af brug af biobrændstoffer i vejtransportsektoren? Hvad er effekten for luftkvaliteten af brug af biobrændstoffer i vejtransportsektoren? Steen Solvang Jensen, Allan Gross, Matthias Ketzel, Morten Winther, Marlene Plejdrup, Jørgen Brandt, Jesper Christensen

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Den nationale opgørelse af emissioner fra træfyring i husholdninger

Den nationale opgørelse af emissioner fra træfyring i husholdninger Den nationale opgørelse af emissioner fra træfyring i husholdninger Fagligt seminar Teknologisk Institut Marlene Plejdrup & Ole-Kenneth Nielsen Institut for Miljøvidenskab DCE Nationalt Center for Miljø

Læs mere

Partikelforurening og helbredseffekter i Roskilde Kommune

Partikelforurening og helbredseffekter i Roskilde Kommune Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. xxx, 201x Partikelforurening og helbredseffekter i Roskilde Kommune Steen Solvang Jensen, Matthias Ketzel, Jørgen Brandt Aarhus

Læs mere

Luftkvalitetsvurdering af SCRT på bybusser i København

Luftkvalitetsvurdering af SCRT på bybusser i København Trafikdage på Aalborg Universitet 22-23. august 20163 Luftkvalitetsvurdering af SCRT på bybusser i København Steen Solvang Jensen, Matthias Ketzel, Thomas Ellermann, Morten Winther, Aarhus Universitet,

Læs mere

Statistik for MPH: 7

Statistik for MPH: 7 Statistik for MPH: 7 3. november 2011 www.biostat.ku.dk/~pka/mph11 Attributable risk, bestemmelse af stikprøvestørrelse (Silva: 333-365, 381-383) Per Kragh Andersen 1 Fra den 6. uges statistikundervisning:

Læs mere

Miljøeffekt af ren-luftzoner i København

Miljøeffekt af ren-luftzoner i København Hvordan skal luftkvaliteten forbedres? 9. oktober20133 Miljøeffekt af ren-luftzoner i København Steen Solvang Jensen, Matthias Ketzel, Jørgen Brandt, Louise Martinsen, Thomas Becker, Morten Winther, Thomas

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Skibstrafikkens betydning for luftkvaliteten i Danmark og det øvrige Europa

Skibstrafikkens betydning for luftkvaliteten i Danmark og det øvrige Europa Skibstrafikkens betydning for luftkvaliteten i Danmark og det øvrige Europa Thomas Ellermann, Jesper Christensen og Finn Palmgren Afdeling for Atmosfærisk Miljø Overblik Luftforurening fra skibe og cyklus

Læs mere

HVAD ER KILDERNE TIL LUFTFORURENINGEN OG HVAD KAN VI GØRE FOR AT OVERHOLDE GRÆNSEVÆRDIEN FOR NO 2 PÅ H.C. ANDERSENS BOULEVARD?

HVAD ER KILDERNE TIL LUFTFORURENINGEN OG HVAD KAN VI GØRE FOR AT OVERHOLDE GRÆNSEVÆRDIEN FOR NO 2 PÅ H.C. ANDERSENS BOULEVARD? HVAD ER KILDERNE TIL LUFTFORURENINGEN OG HVAD KAN VI GØRE FOR AT OVERHOLDE GRÆNSEVÆRDIEN FOR NO 2 PÅ H.C. ANDERSENS BOULEVARD? Temamøde IGAS og IDA-Kemi 5. december 2016 AARHUS AARHUS Thomas Ellermann,

Læs mere

Skibes bidrag til luftforurening fra skibe i havn og under sejlads

Skibes bidrag til luftforurening fra skibe i havn og under sejlads Skibes bidrag til luftforurening fra skibe i havn og under sejlads Helge Rørdam Olesen med input fra mange kolleger Institut for Miljøvidenskab samt DCE Nationalt Center for Miljø og Energi Overblik Luftforurening

Læs mere

Luftkvalitetsvurdering af miljøzoner i Danmark

Luftkvalitetsvurdering af miljøzoner i Danmark Luftkvalitetsvurdering af miljøzoner i Danmark Steen Solvang Jensen, Matthias Ketzel, Jacob Klenø Nøjgaard, Peter Wåhlin Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) Afdelingen for Atmosfærisk Miljø Aarhus Universitet

Læs mere

Statistik for MPH: oktober Attributable risk, bestemmelse af stikprøvestørrelse (Silva: , )

Statistik for MPH: oktober Attributable risk, bestemmelse af stikprøvestørrelse (Silva: , ) Statistik for MPH: 7 29. oktober 2015 www.biostat.ku.dk/~pka/mph15 Attributable risk, bestemmelse af stikprøvestørrelse (Silva: 333-365, 381-383) Per Kragh Andersen 1 Fra den 6. uges statistikundervisning:

Læs mere

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11-06-2014 Forfatter: Steen Solvang Jensen

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition What is mediation? an introduction Ulla Hvidtfeldt Section of Social Medicine - Investigate underlying mechanisms of an association Opening the black box - Strengthen/support the main effect hypothesis

Læs mere

REN-LUFTZONE I KØBENHAVN OG SPAREDE EKSTERNE OMKOSTNINGER VED SUNDHEDSSKADELIG LUFTFORURENING

REN-LUFTZONE I KØBENHAVN OG SPAREDE EKSTERNE OMKOSTNINGER VED SUNDHEDSSKADELIG LUFTFORURENING REN-LUFTZONE I KØBENHAVN OG SPAREDE EKSTERNE OMKOSTNINGER VED SUNDHEDSSKADELIG LUFTFORURENING Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 58 2014 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Hvad er effekten for luftkvaliteten af brug af biobrændstoffer i vejtransportsektoren?

Hvad er effekten for luftkvaliteten af brug af biobrændstoffer i vejtransportsektoren? Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Nyt luftforureningskort og andet grundlag for kommunale luftkvalitetsplaner

Nyt luftforureningskort og andet grundlag for kommunale luftkvalitetsplaner Nyt luftforureningskort og andet grundlag for kommunale luftkvalitetsplaner Steen Solvang Jensen, Matthias Ketzel, Jørgen Brandt, Jesper Christensen, Thomas Becker, Marlene Plejdrup, Ole-Kenneth Nielsen,

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

HELBREDSEFFEKTER AF GRÆNSEOVERSKRIDENDE LUFTFORURENING TIL OG FRA DANMARK

HELBREDSEFFEKTER AF GRÆNSEOVERSKRIDENDE LUFTFORURENING TIL OG FRA DANMARK HELBREDSEFFEKTER AF GRÆNSEOVERSKRIDENDE LUFTFORURENING TIL OG FRA DANMARK Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 141 2015 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR

Læs mere

The soil-plant systems and the carbon circle

The soil-plant systems and the carbon circle The soil-plant systems and the carbon circle Workshop 15. november 2013 Bente Hessellund Andersen The soil-plant systems influence on the climate Natural CO 2 -sequestration The soil-plant systems influence

Læs mere

Rødsand laboratoriet et samarbejde mellem KU, Femern & DHI

Rødsand laboratoriet et samarbejde mellem KU, Femern & DHI Rødsand laboratoriet et samarbejde mellem KU, Femern & DHI Ulrik Lumborg DHI Rødsand laboratoriet I 2012 var det erkendt at Rødsand lagune ville være et fokusområde i forbindelse med etableringen af Femernforbindelsen

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities JENS ALM Ph.d. student Malmö University jens.alm@mah.se Analyst Danish Institute for Sports Studies jens.alm@idan.dk Background Definitions

Læs mere

Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler. 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer.

Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler. 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer. Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer. What is a continuous variable? Give two illustrations. 2 Hvorfor kan man bedre drage konklusioner

Læs mere

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 The challenge Compare The pilot pictures The choice The survey technique Only one picture

Læs mere

Ren luft til danskerne

Ren luft til danskerne Ren luft til danskerne Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforureningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed,

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Notat om helbredsvirkninger mv. ved mindre udledning af NOx fra dansk område som følge af forhøjelse af NOx afgiften med 19,8 kr.

Notat om helbredsvirkninger mv. ved mindre udledning af NOx fra dansk område som følge af forhøjelse af NOx afgiften med 19,8 kr. Skatteudvalget 2011-12 L 32, endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Notat J.nr. 2011-231-0051 Notat om helbredsvirkninger mv. ved mindre udledning af NOx fra dansk område som følge af forhøjelse af NOx

Læs mere

NO 2 forureningen i Danmark og EU s grænseværdier

NO 2 forureningen i Danmark og EU s grænseværdier DCE - Nationalt Center for Miljø og AARHUS UNIVERSITET NO 2 forureningen i Danmark og EU s grænseværdier Steen Solvang Jensen, Matthias Ketzel, Thomas Ellermann, Jørgen Brandt, og Jesper Christensen Institut

Læs mere

Velfærds-økonomiske sundheds-omkostninger ved luftforurening. - el-regningen i et nyt lys. Prof. Mikael Skou Andersen DMU, Afd. for System-analyse

Velfærds-økonomiske sundheds-omkostninger ved luftforurening. - el-regningen i et nyt lys. Prof. Mikael Skou Andersen DMU, Afd. for System-analyse Velfærds-økonomiske sundheds-omkostninger ved luftforurening - el-regningen i et nyt lys Prof. Mikael Skou Andersen DMU, Afd. for System-analyse Danmarks Miljøundersøgelser Danmarks Miljøundersøgelser:

Læs mere

Brændeovnes bidrag til luftforurening i København

Brændeovnes bidrag til luftforurening i København Brændeovnes bidrag til luftforurening i København Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 17-08-2015 Forfatter: Steen Solvang Jensen, Jørgen Brandt, Marlene Plejdrup og Ole Kenneth-Nielsen

Læs mere

Traffic Safety In Public Transport

Traffic Safety In Public Transport Traffic Safety In Public Transport 13 October 2014 Arriva Denmark 2 Arriva Denmark Arriva has been part of public transport in Denmark since 1997 Arriva Denmark provides passenger transport by bus, train

Læs mere

Remote Sensing til estimering af nedbør og fordampning

Remote Sensing til estimering af nedbør og fordampning Remote Sensing til estimering af nedbør og fordampning Mads Olander Rasmussen Remote Sensing & GIS Expert GRAS A/S How can remote sensing assist assessment of hydrological resources? -with special focus

Læs mere

LUFTFORURENINGENS INDVIRKNING PÅ SUNDHEDEN I DANMARK

LUFTFORURENINGENS INDVIRKNING PÅ SUNDHEDEN I DANMARK LUFTFORURENINGENS INDVIRKNING PÅ SUNDHEDEN I DANMARK Sammenfatning og status for nuværende viden Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 96 2014 AU AARHUS UNIVERSITET DCE

Læs mere

Sundhedseffekter af Partikelforurening

Sundhedseffekter af Partikelforurening Miljø- og Planlægningsudvalget L 39 - Bilag 12 Offentligt Høring om SCR og Partikelfilterkrav d. 21.11.06 Sundhedseffekter af Partikelforurening Ved Steffen Loft, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

DONG-område Resten af landet

DONG-område Resten af landet TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af priser for BSA leveret via TDC s fibernet 1 Indledning traf fredag den 15. april 2011 LRAIC-prisafgørelse

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Motorway effects on local population and labor market

Motorway effects on local population and labor market Motorway effects on local population and labor market Per Homann Jespersen Associate Professor, Roskilde University Jean P. Endres phd student, Roskilde University Trafikdage 23-08-16 Motorways and the

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 5, 1997 STRANDGADE 3A, KØBENHAVN Nationalmuseets Marinarkæologiske Undersøgelser. Indsendt af Christian Lemée. Undersøgt af Aoife Daly og Niels Bonde. NNU j.nr.

Læs mere

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters devandstabeller for danske farvande de tables for anish waters 0 Indhold ontents - orklaring til tabeller Explanation of tables Havnefortegnelse ist of ports - Tabeller for høj- og lavvandstidspunkter

Læs mere

Domestic violence - violence against women by men

Domestic violence - violence against women by men ICASS 22 26 august 2008 Nuuk Domestic violence - violence against women by men Mariekathrine Poppel Email: mkp@ii.uni.gl Ilisimatusarfik University of Greenland Violence: : a concern in the Arctic? Artic

Læs mere

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Improving data services by creating a question database Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Background Pressure on the students Decrease in response rates The users want more Why a question database?

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

NERI Technical Report no. 818 NATIONAL ENVIRONMENTAL RESEARCH INSTITUTE AARHUS UNIVERSITY

NERI Technical Report no. 818 NATIONAL ENVIRONMENTAL RESEARCH INSTITUTE AARHUS UNIVERSITY Assessment of the impact of alternative regulations of the sulphur content in maritime fuel NERI Technical Report no. 818 AU 2011 NATIONAL ENVIRONMENTAL RESEARCH INSTITUTE AARHUS UNIVERSITY [Blank page]

Læs mere

HELBREDSEFFEKTER OG HELBREDSOMKOSTNINGER FRA EMISSIONSSEKTORER I DANMARK

HELBREDSEFFEKTER OG HELBREDSOMKOSTNINGER FRA EMISSIONSSEKTORER I DANMARK HELBREDSEFFEKTER OG HELBREDSOMKOSTNINGER FRA EMISSIONSSEKTORER I DANMARK Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 182 2016 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters devandstabeller for danske farvande de tables for anish waters Indhold ontents - orklaring til tabeller Explanation of tables Havnefortegnelse ist of ports - Tabeller for høj- og lavvandstidspunkter samt

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Aalborg Universitet 1. Semester projekt Gruppe nummer: 755 Vejleder: Henrik Bøggild

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

EVA - Et modelsystem til estimering af eksterne. omkostninger relateret til luftforurening.

EVA - Et modelsystem til estimering af eksterne. omkostninger relateret til luftforurening. EVA - Et modelsystem til estimering af eksterne omkostninger relateret til luftforurening Af Lise M. Frohn, Mikael S. Andersen, Camilla Geels, Jørgen Brandt, Jesper H. Christensen, Kaj M. Hansen, Ole Hertel,

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

Der var engang 70érne avn i 80érne industrien flytter København i 00 erne opsving København i 00érne København i 2009 Cop 15 København 2010 København 2010 Klimatilpasningsplanen København The Copenhagen

Læs mere

HELBREDSEFFEKTER AF LUFTFORURENING

HELBREDSEFFEKTER AF LUFTFORURENING HELBREDSEFFEKTER AF LUFTFORURENING Jakob Bønløkke, læge, Ph.D. enter of Energy, Environment & Health Miljø- og Arbejdsmedicin Folkesundhed Aarhus Universitet Kilder Komponenter: Gasser - partikler Helbred

Læs mere

Learnings from the implementation of Epic

Learnings from the implementation of Epic Learnings from the implementation of Epic Appendix Picture from Region H (2016) A thesis report by: Oliver Metcalf-Rinaldo, oliv@itu.dk Stephan Mosko Jensen, smos@itu.dk Appendix - Table of content Appendix

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Sammenligning af adresser til folkeregistrering (CPR) og de autoritative adresser

Sammenligning af adresser til folkeregistrering (CPR) og de autoritative adresser Sammenligning af adresser til folkeregistrering (CPR) og de autoritative adresser Comparison of addresses used in the population register and the authentic addresses Side 1 Formål Purpose Undersøge omfanget

Læs mere

Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august sem. Medis/Medicin, Modul 2.4.

Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august sem. Medis/Medicin, Modul 2.4. Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august 2013 2. sem. Medis/Medicin, Modul 2.4. Statistics : ESSAY-TYPE QUESTION 1. Intelligence tests are constructed such that the average score

Læs mere

Luftforurening fra krydstogtskibe i havn

Luftforurening fra krydstogtskibe i havn Luftforurening fra krydstogtskibe i havn Af seniorrådgiver Helge Rørdam Olesen og seniorforsker, ph.d Ruwim Berkowicz, Danmarks Miljøundersøgelser En undersøgelse fra 2003 pegede på, at krydstogtskibe

Læs mere

Childhood motor performance as predictor of physical activity and physical activity related injuries

Childhood motor performance as predictor of physical activity and physical activity related injuries Childhood motor performance as predictor of physical activity and physical activity related injuries The Childhood Health, Activity and Motor Performance School Study- DK The CHAMPS Study- DK Lisbeth Runge

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Spredningsmodeller land/by - oversvømmelser. Brugen af højdedata i BRS og DMU 4. Oktober Dan Kampmann, Beredskabsstyrelsen Martin Hvidberg, DMU

Spredningsmodeller land/by - oversvømmelser. Brugen af højdedata i BRS og DMU 4. Oktober Dan Kampmann, Beredskabsstyrelsen Martin Hvidberg, DMU Spredningsmodeller land/by - oversvømmelser Brugen af højdedata i BRS og DMU 4. Oktober 2006 Dan Kampmann, Beredskabsstyrelsen Martin Hvidberg, DMU Fra spredning over åbent land, der påvirkes af bjergkæder

Læs mere

Gusset Plate Connections in Tension

Gusset Plate Connections in Tension Gusset Plate Connections in Tension Jakob Schmidt Olsen BSc Thesis Department of Civil Engineering 2014 DTU Civil Engineering June 2014 i Preface This project is a BSc project credited 20 ECTS points written

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Luftkvalitetsvurdering for ny 3. Limfjordsforbindelse

Luftkvalitetsvurdering for ny 3. Limfjordsforbindelse AARHUS UNIVERSITET Trafikdage på Aalborg Universitet 22.-23. august 2011 Luftkvalitetsvurdering for ny 3. Limfjordsforbindelse Steen Solvang Jensen 1, Matthias Ketzel 1, Thomas Becker 1, Ole Hertel 1,

Læs mere

LUFTFORURENING FRA MOBILE IKKE-VEJGÅENDE MASKINER I BYOMRÅDER

LUFTFORURENING FRA MOBILE IKKE-VEJGÅENDE MASKINER I BYOMRÅDER LUFTFORURENING FRA MOBILE IKKE-VEJGÅENDE MASKINER I BYOMRÅDER Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 65 2013 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI

Læs mere

Bachelorprojekt. Forår 2013 DMD10

Bachelorprojekt. Forår 2013 DMD10 + Bachelorprojekt Forår 2013 DMD10 +! 1. Om at skrive bachelorprojekt! 2. Typer af bachelorprojekter! 3. To eksempler på DMD-projekter! 4. Overvejelser over samarbejdsformer, proces, sprog! 5. ITUs generelle

Læs mere

New Hospital & New Psychiatry Bispebjerg

New Hospital & New Psychiatry Bispebjerg The Bispebjerg Construction Project EUHPN, October 2012 Hospital plan for the Capital Region A major restructuring project of the Danish hospital structure is now taking place. Each of the 5 regions develops

Læs mere

Regional vækst- og udviklingsstrategi Luft- og støjforurening i Region Hovedstaden

Regional vækst- og udviklingsstrategi Luft- og støjforurening i Region Hovedstaden Regional vækst- og udviklingsstrategi Luft- og støjforurening i ovedstaden... 1 Indledning ovedstaden har bedt Tetraplan om at udarbejde et notat med beregninger af luft- og støjforurening fra trafikken

Læs mere