Afgangsprojekt Installatør EL. Udarbejdet af: Rene Hostrup & Mats Nilsson UCN Energi og Miljø 4ine Juni

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afgangsprojekt Installatør EL. Udarbejdet af: Rene Hostrup & Mats Nilsson UCN Energi og Miljø 4ine0212 11 Juni"

Transkript

1 Afgangsprojekt Installatør EL Udarbejdet af Rene Hostrup & Mats Nilsson UCN Energi og Miljø 4ine Juni

2 Afgangsprojekt UCN Energi og miljø Elinstallatør Rene Hostrup & Mats Nilsson 4Ine0212 Plejeboliger, Vestergården Titelblad Rapportens navn Plejeboliger, Vestergården Rapporten udarbejdes af Mats Stengaard Nilsson (MN) Rene Hostrup (RH) Projektperiode Fra 1. maj til 11. juni Afleverings dato 11. juni 2012 Uddannelses institution University College Nordjylland Sofiendalsvej Aalborg Vejleder Alf Abildgaard 10. juni 2012 Side 1

3 Afgangsprojekt UCN Energi og miljø Elinstallatør Rene Hostrup & Mats Nilsson 4Ine0212 Plejeboliger, Vestergården Indledning Denne rapport omhandler arbejdet i forbindelse med vores afgangsprojekt, på uddannelsen som elinstallatør på UCN energi og miljø juni Projektet omhandler forskellige former for elinstallationer til et plejehjems byggeri i Aalborg. Byggeriet er i gang med at blive opført, og skal stå færdig til november Projektet er udleveret af det rådgivende ingeniør firma Frandsen og Søndergaard K/S, hvor Rene Hostrup har været i praktik i forbindelse med studiet. Rapporten indeholder beskrivelse, vurdering, tegninger, programmering og beregninger af forskellige dele, der vil indgå i den elektriske installation til projektet. Til vores afgangs projekt, har vi skulle finde nogle progressive emner, som vi ikke har arbejdet ret meget med før, til de emner har vi projektering af solceller, termografering af el tavler, programmering af KNX/DALI installation og dimensionering med computer program. Projektet er udarbejdet, som gruppearbejde, gruppen er bestående af Rene Hostrup og Mats Nilsson. Frandsen og Søndergaard K/S har vi ligeledes brugt som sparrings partner, i de tilfælde vi har haft nogle tvivl spørgsmål ang. projektet, og vi har ligeledes besøgt byggepladsen flere gange. Rapporten er opbygget i kapitler, som tager udgangspunkt i vores projektafgrænsning. Inden hvert kapitels start, vil der være en overskriftsside med kapitlets navn. Til sidst i rapporten vil alle bilagene være at finde. Der vil på de enkelte sider stå hvem der har lavet hvad, dette vil stå ud for overskriftet til de enkelte afsnit, og være benævnt med vores initialer. Rapporten afsluttes med hver vores konklusion. 10. juni 2012 Side 2

4 Afgangsprojekt UCN Energi og miljø Elinstallatør Rene Hostrup & Mats Nilsson 4Ine0212 Plejeboliger, Vestergården Vestergården (RH) Boligselskabet Limfjorden, er i gang med at opføre et nyt plejehjem, på Annebergvej i Aalborg. Projektet omhandler opførelsen af 50 plejeboliger, der er fordelt i fire boafsnit. Til hvert boafsnit er der tilhørende fællesopholdsarealer og køkkener. Centralt i byggeriet bliver der kontorer, mødelokaler og wellnesrum. Byggeriet opføres i to etager, i forbindelse med det eksisterende plejehjem Vestergården. De to bygninger forbindes med en mellembygning i to etager, som efterfølgende skal fungerer som fælles hovedindgang. Figur 1 Plejeboliger, Vestergården. Byggeriet bliver bygget efter en lang række krav fra Aalborg kommune, om hvordan de vil have deres ældreboliger indrettet og opført. Nogle af de krav Aalborg kommune stiller til plejebolig byggerier At borgeren skal kunne bevæge sig rundt og fungere i boligen. Dvs. Krav til rum størrelse, dørbredde, indretning, farvevalg mv. At borgeren skal kunne komme til og fra boligen. Dvs. Særlige krav til adgangsforhold, elevator og terrænforhold mv. At der skal findes tilfredsstillende sociale kvaliteter, butikker, offentlige transportmidler, aktivitetsmuligheder mv. 10. juni 2012 Side 3

5 Afgangsprojekt UCN Energi og miljø Elinstallatør Rene Hostrup & Mats Nilsson 4Ine0212 Plejeboliger, Vestergården At der skal tages hensyn til personalets arbejdsmæssige funktioner ved udformningen af boligen At der skal tages hensyn til miljøet ved valg af materialer, installationer mv. Det er de overordnede krav der stilles, derudover er det en række mindre krav. Plejeboligerne er ens i byggeriet, der er 48 plejeboliger og 2 ægtefælleboliger. Boligerne er indrettet med et tekøkken og stue ud i et, og et tilhørende soveværelse, hvor der er indgang til toilettet. Figur 2 Plantegning af en plejebolig 10. juni 2012 Side 4

6 Afgangsprojekt UCN Energi og miljø Elinstallatør Rene Hostrup & Mats Nilsson 4Ine0212 Plejeboliger, Vestergården Indholdsfortegnelse Titelblad... 1 Indledning... 2 Vestergården (RH)... 3 Problemformulering/projektafgrænsning for afgangsprojekt... 7 Indledning... 8 Problemformulering... 8 Projektafgrænsning... 8 Stærkstrøms installationer Dimensionering (RH) Nødbelysningsanlæg (MN) Svagstrøms installationer Patientkaldeanlæg (RH) ABA Anlæg (MN) Lysinstallation (RH) Tekniske tegninger Tekniske tegninger (RH) Termografering Termografering (RH) Projektledelse Beskrivelse (RH) Bygningsdelsbeskrivelser Stikledninger Terrænbelysning Føringsveje Hovedledninger Tavler Potentialudligning Lysinstallationer Belysningsarmaturer Nødbelysning Kraftinstallationer Ringanlæg Data- og telefonnetværk Byggepladsinstallationer juni 2012 Side 5

7 Afgangsprojekt UCN Energi og miljø Elinstallatør Rene Hostrup & Mats Nilsson 4Ine0212 Plejeboliger, Vestergården Energibesparelse Solcelleanlæg (MN) Afregning af Solceller (RH) Varmetab i kabler (RH) Besparelse ved lysstyring (RH) Konklusion, Litteraturliste og Bilag Konklusion Rene Hostrup Konklusion Mats Nilsson Litteraturliste Bilagsoversigt juni 2012 Side 6

8 Afgangsprojekt UCN Energi og miljø Elinstallatør Rene Hostrup & Mats Nilsson 4Ine0212 Plejeboliger, Vestergården Problemformulering/projektafgrænsning for afgangsprojekt Afgangsprojektets titel. Plejeboliger Vestergården, Annebergvej Aalborg. Krav til afgangs- projektets indhold. I afgangsprojektet skal de studerende bevise, at de kan benytte den viden, færdigheder og kompetencer, som er erhvervet i løbet af studiet. Projektet skal tage udgangspunkt i centrale problemstillinger fra uddannelsens mangeartede elementer samt den studerendes valgfri uddannelseselementer. Projektet skal desuden dokumentere, at den studerende har opnået viden, færdigheder og kompetencer svarende til uddannelsens mål. Kortfattet beskrivelse af afgangsprojektets indhold. Projekt omhandler et byggeri af 50 plejeboliger på Annebergvej i Aalborg. Byggeriet er gået i gang, og skal stå færdig til November juni 2012 Side 7

9 Afgangsprojekt UCN Energi og miljø Elinstallatør Rene Hostrup & Mats Nilsson 4Ine0212 Plejeboliger, Vestergården Indledning Problemformulering og projektafgrænsning er udfærdiget i henhold til studieplan, det indhentede materiel og de stillede krav fra bygherre vedr. El installationerne til et nyt plejecenter. Materialet er udleveret af Frandsen og Søndergaard K/S. Problemformulering Hvordan udføres installationerne til et plejeboligbyggeri, hvor der tages højde for energioptimering og miljørigtig installation? Projektafgrænsning De efterfølgende punkter vil blive lavet på en etape og ikke hele byggeriet jf. tegning. Boligerne er stort set ens, der vil da kun blive projekteret på en enkelt bolig. Stærkstrøms installationer Dimensionering af stikledning efter IEC- regler og DK- regler. Dimensionering af relevante hovedledninger. Dimensionering af relevante gruppeledninger. Dimensionering af stik-, hoved- og gruppeledning ud fra selvvalgt pc- program. Beskrivelse af Nødbelysningsanlæg. Svagstrøms installationer Beskrivelse af Patient kaldeanlæg. Projektering/beskrivelse af ABA anlæg. Projektering/beskrivelse og programmering af KNX/DALI installation til fællesrum. Teknikske tegninger Installationstegninger over fællesområder. Installationstegninger over en bolig. Kredsskema over hoved-, under- og boligtavle. Der udarbejdes CSS- skema over hovedtavlen til tavlebygger. Termografering Termografering af El- tavle med tilhørende rapport. Projektledelse Udarbejdelse af beskrivelse af el- arbejder efter BIBS standard. Udarbejdelse af tidsplan over projektperioden. Energibesparelse Projektering af solcelleanlæg, samt forslag til den elektriske installation hertil. Besparelser ved forskellige kabel dimensioner, på stikledningen til 10. juni 2012 Side 8

10 Afgangsprojekt UCN Energi og miljø Elinstallatør Rene Hostrup & Mats Nilsson 4Ine0212 Plejeboliger, Vestergården fællesinstallationerne. Besparelser ved hjælp af lysstyringer. Studerende nr. 1. Navn Rene Hostrup Studerende nr. 2. Navn Mats Nilsson Vejleder nr. 1 Navn Alf Abildgaard Studerende nr. 1 Dato Underskrift Studerende nr. 2 Dato Underskrift Vejleder nr. 1 Dato Underskrift 10. juni 2012 Side 9

11 Afgangsprojekt UCN Energi og miljø Elinstallatør Rene Hostrup & Mats Nilsson 4Ine0212 Plejeboliger, Vestergården Stærkstrøms installationer 10. juni 2012 Side 10

12 Afgangsprojekt UCN Energi og miljø Elinstallatør Rene Hostrup & Mats Nilsson 4Ine0212 Plejeboliger, Vestergården Dimensionering (RH) Indledning I dette afsnit vil resultaterne fra dimensioneringen blive listet op, så der kan ses hvad materiel der, er kommet frem til der skal bruges. Dimensionering er udført i mathcad og NKT- DOC. I NKT- DOC er der også udført en økonomisk dimensionering. De tre dimensioneringer vil blive holdt op imod hinanden. I bilag findes komplette dimensioneringer både fra Mathcad og NKT- DOC. Omfang I projektet er installationerne delt op på to forskellige forsyninger, en til fællesinstallationer og en til boligerne. Der er til hver, installation blevet dimensioneret en stikledning, hovedledning og gruppeledning. De fleste belastningerne i dimensioneringen har vi fået oplyst af Frandsen & Søndergaard K/S, resten har vi selv afsat ud fra vores egen faglige viden. Cos phi har vi ikke kunne få oplyst, så vi har ligeledes antaget en ud fra vores faglige viden. Nummereringen af kablerne i dimensioneringen i Mathcad er som følgende W1 til W3 Kabler til boliginstallationen. W10 til W15 kabler til hovedtavlen fællesinstallationer. W20 til W29 Kabler til undertavlen fællesinstallationer. Resultater Mathcad NKT- DOC NKT- DOC økonomisk Stikledning Fællesinstallationer 4x150 NOIK- AL- M 4x150 NOIK- AL- M 3 stk 4x240 NOIK- AL- M OB og KB 200 A NH1 200 A NH1 200 A NH1 Spændingsfald % 0,6 0,6 0,1 Hovedledning til tavle T2 5G25 NOIK- AL- M 5G16 NOIK- AL- M 2 stk. 5G25 NOIK- AL- M OB og KB 50 A D03 40 A D03 40 A D03 Spændingsfald % 1,66 2,2 0,6 Gruppeledning til Belysning 5G1,5 NOIKLX 5G1,5 NOIKLX 5G1,5 NOIKLX OB og KB 6A AS 10A D01 2A D01 Spændingsfald % 1,67 2,2 0,7 Stikledning boliger 4x50 NOIK- AL- M 10. juni 2012 Side 11

13 Afgangsprojekt UCN Energi og miljø Elinstallatør Rene Hostrup & Mats Nilsson 4Ine0212 Plejeboliger, Vestergården OB og KB 80 A D03 Ikke lavet i NKT- DOC Spændingsfald % 0,713 Hovedledning til 12 boliger OB og KB Spændingsfald % 5G6 NOIK 25 A D02 2,6 Ikke lavet i NKT- DOC Gruppeledning til toilet OB og KB Spændingsfald % Tabel 1 dimensionerings resultat 3G1,5 NOIKLX 10A AS 2,7 Ikke lavet i NKT- DOC I tabel 1 kan resultaterne fra de forskellige dimensioneringer ses. Der er ikke så stor forskel på vores mathcad og NKT- DOC dimensionering, det eneste forskel der er, er at hovedkablet vi har valgt i vores mathcad dimensionering er større end den der er valgt i NKT- DOC, og det skyldes at vi selv har vurderet at vi ville hæve det, så vi kunne være sikker på spændingsfaldet og kortslutningsberegningen kunne overholdes fremad rettet. Ang. kortslutningsberegningen er der den forskel, at vi har brugt automatsikring til vores gruppeledninger, og for at de skal udløse, kræver det en ikmin på 10 gange IN, plus en tolerance på 25 procent. I NKT- DOC kan der ikke vælges automatsikringer, der bliver man nød til at bruge smeltesikringer. Hvis man kigger på den økonomiske dimensionering, er der valgt nogle noget større kabler i forhold til de to andre dimensioneringer. Det er fordi programmet regner på, at der ikke skal gå så meget energitab til spilde i kablerne, så de bliver dimensioneret noget større, det regner ligeledes ud hvor lang tilbage betalings tid der vil være, på at vælge den dyre økonomiske installation. IEC/DK- regler Til dimensioneringen af stikledningen ind til fællesinstallationerne, regnede vi både på IEC, og DK- regler, for at finde ud af om der er noget at spare ved at bruge IEC regler, evt. et mindre kvadrat i kabel. Vi kom frem til at det var samme kabel der skulle bruges, så i dette tilfælde var der ikke noget at spare ved at bruge IEC- regler, frem for de forenklede danske regler. Vurdering af NKT- DOC Efter have prøvet og arbejde med programmet, har vi fundet frem til at det er noget hurtigere og nemmere lige at trykke sine oplysninger ind i programmet, for at finde ud af hvad kabel og sikring der skal bruges til installationen. Vi vil dog ikke opfordre til at bruge programmet uden den fornødne baggrunds viden. For uden baggrunds viden, kan man ikke vurdere om det programmet har valgt er ok, for der kan opstå nogle små fejl i programmet, men med den fornødne viden er det et godt program at arbejde med. Det er let at overskue, det kunne dog godt udvides med lidt flere komponenter, som for eksempel automatsikringer. 10. juni 2012 Side 12

14 Afgangsprojekt UCN Energi og miljø Elinstallatør Rene Hostrup & Mats Nilsson 4Ine0212 Plejeboliger, Vestergården Boliger Hele byggeriet omfatter 50 plejeboliger, hvor vi har valgt at arbejde med en etape, som består af 12 plejeboliger. VI har dog regnet på stikledningen ind til alle boligerne. Det bygges op på følgende måde, at der trækkes en stikledning ind til hovedtavlen, som bliver monteret i et plomberet felt for u målt strøm. Fra feltet trækkes der 4 hovedledninger ud til de fire etaper i byggeriet, hvor vi har regnet på den ene. For at finde ud af hvor stor stikledning vi skulle bruge til de 50 plejeboliger, har vi valgt at bruge Velander formlen fra vores lærebog 1, i bogen er der oplyst et årligt forbrug på en bolig på ca. 130 kvadrat meter, dette tal dividerede vi med de 130 og gangede op med 40, som er ca. Størrelsen på plejeboligerne, derefter lagde vi en tolerance på 50 %, for at være på den sikker side. På samme måde beregnede vi hovedledningen op til de 12 lejligheder, som bliver sløjfet imellem målertavlerne, så hver enkelt bolig selv afregner det aktuelle strømforbrug. 1 Elektroteknik 5 side juni 2012 Side 13

15 Afgangsprojekt UCN Energi og miljø Elinstallatør Rene Hostrup & Mats Nilsson 4Ine0212 Plejeboliger, Vestergården Nødbelysningsanlæg (MN) Indledning Dette afsnit bliver et nødbelysningsanlæg til plejeboliger beskrevet. Det valgte anlæg bliver beskrevet med formål, der vil ikke blive udført tegninger, med monteringsvejledninger osv. I afsnittet vil vi komme ind på, hvilke produkter og retningslinjer der bruges til anlægget. Formål Nødbelysningsanlæg er et anlæg som har flere forskellige formål, som det ses på figur 1. De forskellige afgreninger bliver beskrevet under figur 3. Figur 3 Nødbelysning Figur 43 Reservebelysning Reservebelysning er en frivillig installation, som bruges hvor man ønsker at kunne fuldføre en arbejdes proces, ved strømsvigt. Reservebelysning kan overholde EN , hvilke medføre at lyset som min. skal være 10 % af normal belysning og ikke under 15 Lux. Derudover må det ikke være stroboskopvirkende, såfremt dette kan medføre en fare. 10. juni 2012 Side 14

16 Afgangsprojekt UCN Energi og miljø Elinstallatør Rene Hostrup & Mats Nilsson 4Ine0212 Plejeboliger, Vestergården Flugtvejsbelysning Under flugtvejsbelysning er to punkter Belysning af udgangskilte og panikbelysning. Belysning af udgangskilte er de skilte som sidder over udgangsdøre, eller i nærheden af døre. Skiltene skal konstant lyse, enten ved belysning, eller med en fast monteret lyskilde i skiltet. Som vejledning til montering af disse skilte, mht. til højde og afstanden mellem skiltene kan formel fra EN bruges. Formel d=s*p (d er læseafstanden til skiltet, S er en konstant, 100 for et ekstern belyst skilt, og 200 for et skilt med fast monteret lyskilde, og p er monterings højden på skiltet). Panikbelysning er det lys som skal give lys nok ved strømsvigt, til at udgangsdøre kan findes. Lyset skal som min. være på 1 Lux, og ikke monteret på sådan en måde at det blinder. Nødbelysning til plejeboliger I vores tilfælde med plejeboliger har vi valgt følgende komponenter til nødbelysningsanlæg Flugtvejsarmatur Her har vi valgt et skilt fra firmaet Exitzone. Et skilt med aflæsning fra begge sidder, og klar til montering i loft. Lyskilde er en LED på 3W, som ved normal drift forsynes med 230V. Ved nøddrift forsynes det fra et centralt batteri. Figur 4 Flugtvejsarmatur Læseafstand på 30m. Type EZ- 3000/A6 Panikbelysning Hver 4. belysning armatur i gang arealet monteres med et tændmodul hvilket muliggøre at den almene belysning forsynes fra nødbelysningsanlægget, og på den måde fungere det som panikbelysning, som tænder det ved strømsvigt. For at kunne styre disse armaturer i forbindelse med de andre gang armaturer, er de forbundet til Dali bussen, og styres derfor gennem denne, under normal drift. Som forsyning under nøddrift, er der centralt placeret et centralanlæg (CPS- system), som forsyner under strømsvigt fra et centraltanlæg. 10. juni 2012 Side 15

17 Afgangsprojekt UCN Energi og miljø Elinstallatør Rene Hostrup & Mats Nilsson 4Ine0212 Plejeboliger, Vestergården Centralanlæg Her fra forsynes panikbelysningen i tilfælde af strømsvigt. Centralanlægget er af type EZ- Sibelight version 44 som leveres af Exitzone. Anlægget levere Max effekt på 9kW / 1h, eller 3,5kW / 3 h Optil 44 strømkredse. Kompakt opbygning Valget er faldet på et centralanlæg til forsyning i nøddrift, frem for armaturerne har indbygget batteri. Det har nemlig den fordel at man et centralt sted kan se om der er fejl på et eller flere armaturer. Ved brug af armaturer med indbygget batteri skal hver enkelt tjekkes, for at detektere en fejl. Figur 5 Centralanlæg Installationen Installationen skal opfylde følgende krav SB6 kap. 805 Definitioner og dokumentation for nødbelysning SB6 kap. 56 Krav til nødbelysning DBI vejledning 34 Sikkerhedsbelysning Nødbelysningsanlæg har til formål at guide personer ud af bygninger, under nød situationer. I vores tilfælde hvor der er tale om plejeboliger, kommer det ind under anvendelsekategori 6. - Anvendelseskategori 6 omfatter bygningsafsnit til dagophold og eventuelt tillige til natophold, hvor de personer som opholder sig i bygningsafsnittet, ikke er i stand til ved egen hjælp at bringe sig i sikkerhed. 2 - Anvendelseskategori 6 Ældreboliger, behandlings- og sengeafsnit på hospitaler, plejehjem, fængsler, boliger og institutioner til fysisk eller psykisk handicappede, vuggestuer og børnehaver. Flugtvejsbelysning skal have batteri kapacitet, til at kunne opretholde belysning i den tid det at tager at evakuere bygningen, typiske mellem min, efter utilsigtet strømafbrydelse. I vores tilfælde ville dette formentligt være 60 min. på grunde af de ældres gangbesvære. 2 BR juni 2012 Side 16

18 Afgangsprojekt UCN Energi og miljø Elinstallatør Rene Hostrup & Mats Nilsson 4Ine0212 Plejeboliger, Vestergården Svagstrøms installationer 10. juni 2012 Side 17

19 Afgangsprojekt UCN Energi og miljø Elinstallatør Rene Hostrup & Mats Nilsson 4Ine0212 Plejeboliger, Vestergården Patientkaldeanlæg (RH) Indledning I dette afsnit vil der blive beskrevet et patientkalde anlæg til plejehjemmet. Beskrivelsen vil omhandle anlæggets funktioner og dets muligheder. Der vil i beskrivelsen ikke blive lavet noget teknisk dimensionering af anlægget. Der er mange forskellige producenter af patientkaldeanlæg på markedet, vi har valgt at tage udgangs punkt i et anlæg fra Tunstall 3. Beskrivelse af anlæg Patientkaldeanlægget er en vigtig del af et moderne plejehjem. Det bliver brugt til at kommunikere imellem beboerne og personalet på plejehjemmet, på den måde kan beboerne altid komme i kontakt med personalet, hvis der opstår en nødsituation. Anlægget kan bygges op så det dækker lige nøjagtig de behov, den enkelte beboer har brug for, og efter hvordan personalet vil have det. Anlægget er bygget op på et fortrådet system, hvor der sidder et lejligheds apparat og en dørkontakt i hver bolig. Fra lejligheds apparatet kan beboren sende en alarm til personalet, de kan ikke tale direkte med personalet, kun hvis personalet vælger og åbne op for det. Personalet modtager beborens alarm på deres trådløse telefoner, som de er forpligtiget til altid at have på sig. Såfremt de er i gang med en samtale på telefonen, vil alarmen gå ind over samtalen, på den måde vil alarmen altid komme frem og ikke blive glemt. Hvis ikke den første plejer tager imod alarmen, vil den blive sendt videre til den næste. Når en plejer går ind til en beboer, kan de trykke på lejligheds apparatet, på den måde ved kollegaerne at der er en plejer fremme ved beboren, og skulle der være brug for assistance, kan plejeren kalde op til kollegaerne. Dør kontakten bliver brugt til at registrere hvis en beboer forlader lejligheden igennem deres terrasse dør. Personalet må ikke låse beboerne inde på plejehjemmet, men med patientkaldeanlægget vil de få en alarm på deres telefon, hvis en beboer forlader deres bolig. Anlægget er bygget op omkring DECT standarden, det er en international standard for trådløs kommunikation, som anvendes til trådløse telefoner. Dette gøres ved at der sættes nogle trådløse stationer op, som hele tiden sørger for at der er forbindelse til telefonerne, når personalet bevæger sig rundt på gangene og i de forskellige boliger. Personalet vil ligeledes modtage signal fra ABA anlægget, f.eks. hvis brandalarmen gik. På plejehjem, må en brandalarm ikke blive alarmeret direkte til beboerne, da det kan skabe stor forvirring og panik. Det er personalet der først modtager alarmen på deres telefoner og vagtstue, så de kan reagere og sætte ind over for den kommende fare, alt efter hvor stor den er juni 2012 Side 18

20 Afgangsprojekt UCN Energi og miljø Elinstallatør Rene Hostrup & Mats Nilsson 4Ine0212 Plejeboliger, Vestergården Alle alarmer der har været på anlægget, bliver gemt på en pc, så de hele tiden kan indhente oplysninger om de opkald og alarmer der har været fra patienterne. På den måde kan systemet bruges til personale planlægning, efter hvilke beboer, der har mest brug for hjælp i bestemt periode. Figur 6 Patientkaldeanlæg På billedet ses et eksempel på, hvordan et anlægge kunne være bygget op. 10. juni 2012 Side 19

21 Afgangsprojekt UCN Energi og miljø Elinstallatør Rene Hostrup & Mats Nilsson 4Ine0212 Plejeboliger, Vestergården ABA Anlæg (MN) ABA anlæg er en forkortelse for Automatisk brandalarm anlæg. I dette afsnit vil vi projektere et anlæg til plejeboliger, med tegninger, materialer, regler osv. iht. til bygherres krav til dette projekt. Bilag 4.9 tegnings nr. (64)1.08 Formål Et ABA anlæg har som formål at detektere brand, på så tidligt stadie som muligt, hvorefter automatisk at tilkalde brandvæsnet, og aktivere eventuelle sekundære funktioner. Sekundære funktioner, kan f.eks. være brandventilation, sprinkleranlæg, nødbelysningsanlæg, osv. For sikre kvaliteten af installationen af automatiske brandalarmsanlæg bruges DBI retningslinie 232 Automatisk brandalarmanlæg Projektering, installering og vedligeholdelse. Retningslinjerne har også til formål at reducere på antallet at blinde alarmer. Ved blinde alarmer, forstås alarmer forsaget af fx tobaksrygning, os fra madlavning, damp fra madlavning og badning, os fra stearinlys mm. Hver gang alarmen går rykker brandvæsnet ud, og med de blinde alarmer bliver det til meget tid brugt på unødvendig alarmer, og kan i sidste ende med de ikke når hurtigt ud til de rigtige brande. Udover DBI retningslinie 232 bruges også DIF NP N Norm for svagstrømsinstallationer (DS460) Stærkstrømsbekendtgørelsen (SB6) Bygningsreglementet (BR) Arbejdstilsynets til enhver tid gældende forskrifter og meddelelser m.v. (AT) Teknisk beskrivelse Anlægget til dette projekt vil være et Siemens Sinteso TM. Med dette anlæg kan vi opfylde bygherrekrav til ABA anlægget. Med det forstås, at det vil være digitalt og fuldt adresserbart, og hver detektor har sin egen adresse i anlægget, alle detektorer er interaktiv og med intelligente mønster genkendelse. Anlægget udføres med klasse 1 sløjfeinstallation, på den måde opnås et anlæg som kan alarmere ved kabelbrud såvel som ved kortslutning på kabelsløjfen, og ved eventuel manglende detektor. Betjeningspanelet til anlægget monteres i indgangspartiet, efter aftale med brandvæsnet. Placeringen af denne ses på bilag 4.9 tegning nr. (64)1.08 Fejl og statusindikationer vil kunne læses i dansk tekst i betjeningspanelet. 10. juni 2012 Side 20

22 Afgangsprojekt UCN Energi og miljø Elinstallatør Rene Hostrup & Mats Nilsson 4Ine0212 Plejeboliger, Vestergården Komponenter Detektorer Røgdetektorer bliver af typen Siemens Sinteso TM FDOOTC241(fig.7). Denne type er en kombinationsdetektor, det vil sige at den både er en termodetektor, samt en optisk røgdetektor. Termodetektering måler temperaturstigninger, f.eks. stigninger pr. minut eller pr. time Optiskdetektering analyserer på den røg der samles i detektorens røgkammer, og på den måde afgøre hvorvidt der skal slås alarm. Alarmtryk Alarmtryk monteres efter bilag 4.9 tegning nr. (64)1.08 Figur 7 Kombinationsdetektor, Simens Sinteso TM FDOOTC241 Lydgivere Der monteres ingen lydgier, alarmerne videregives direkte til personalets trådløse telefoner. Optiske alarmgivere Flashlampe monteres på facade ved indgang efter bilag 4.9 tegning nr. (64)1.08 Centraludstyr Centraludstyret er en selvstændig enhed, som kan fungere ved hjælp af reserveforsyning. Den monteres i teknikrummet i kælderen, decentralt fra kontrol-, betjenings- og informationspanelet, som placeres i mellemgangen på stueplan. Situations- og gruppeplaner for hver alarmgruppe opsættes ved centralen. De skal bruges som indikering af hvor i bygningen brandstedet er. Derudover vil der være en brugervejledning og en drift journal for anlægget. ABA centralen opdeles i følgende grupper Stueplan 1 gr. for boliger syd. 1 gr. for mellembygningen. 1.sal Tagrum 1 gr. for boliger syd. 1 gr. for tagrum. 1 gr. for 3 ventilationsrum. 10. juni 2012 Side 21

23 Afgangsprojekt UCN Energi og miljø Elinstallatør Rene Hostrup & Mats Nilsson 4Ine0212 Plejeboliger, Vestergården Tidsforsinket alarmbehandling ABA anlægget vil benytte alarmbehandlingsmetoden med tidsforsinkelse (iht. 143 DBI 232). Dette medfører at det instruerede personale først modtager en intern alarm, hvorefter at konstatere at en begyndelsesbrand foreligger, de skal så vurdere hvorvidt der skal alarmen skal meldes til brandvæsnet. Tidsforsinkelsen må dog ikke overstige 300 sek., og skal manuelt kvitteres for, inden for 120 sek. ABDL døre ABA røgdetektorerne i gangene styre alle ABDL døre i bygningen. Ved dørene opsættes udløsertryk hertil. Sprinkler Sprinklercentralen i sprinklerrummet, tilsluttes ABA anlægget med en potentialfri kontakt for overvågning. Røgventilation Røgventilationen tilsluttes til ABA anlægget, og får derved et signal om start i tilfælde af brand. Tilslutningen sker med en potentialfri kontakt som overvåges. Udførelse Kabler, ledninger, føringsveje Alle kabelinstallationer og ledningsforbindelser udføres iht. SB6, DIF svagstrømsnorm, samt DBI retningsvejledninger 232. Kabler fremføres på sådan hvis, at antallet af samlinger bliver så lavt som muligt, samt overklipninger af enkelte leder undgås. Gennemføringer og fastgørelser Alle kabelgennemføringer i vægge og etageadskillelser sker i rør med passende dimensioner, og herefter lukkes de med passende brandhæmmende materiale. Fastgørelse af komponenter osv. sker uden beskadigelser af bygningsdele, efter komponentens monteringsvejledning. Mærkning På samtlige komponenter påsættes skilt, som angiver komponentbetegnelse og gr. nr. i forhold til ABA anlægget. Kabler påsættes mærkat ved tilslutning til detektor, samt ved alarmcentral. 10. juni 2012 Side 22

24 Afgangsprojekt UCN Energi og miljø Elinstallatør Rene Hostrup & Mats Nilsson 4Ine0212 Plejeboliger, Vestergården Dokumentation og igangsætning Efter installering af anlægget og komponenter foretages en afprøvning, hvorefter loggen i centralen kontrolleres for fejl. Her efter udformes en skriftlig rapport herover. Efter en veloverstået afprøvning, skal anlægget testes i en længere periode, hvor alle anlæggets enheder er tilkoblet og i drift, i denne periode skal alle komponenter fungere fejlfrit. Denne periode vil foregå over 4 uger, og såfremt dette sker uden fejl, kan dette betragtes som afleveringsdatoen. Under de 4 ugers prøveperiode afprøves en antal uvilkårlige detektorer og alarmtryk, afprøvningen sker i samarbejde med byggeledelsen. Herefter udfærdiges en færdigmelding til byggeledelsen, såfremt anlægget er færdigjusteret og op fylder bygherrens krav. Ansvar Det er til enhver tid ejeren af det pågældende anlæg, som er ansvarlig for, at gældende lovgivning, herunder byggelovens og beredskabslovens bestemmelser, overholdes efter anlægget er leveret og godkendt. 10. juni 2012 Side 23

25 Afgangsprojekt UCN Energi og miljø Elinstallatør Rene Hostrup & Mats Nilsson 4Ine0212 Plejeboliger, Vestergården Lysinstallation (RH) Indledning I dette afsnit vil KNX lysinstallationen til fællesområderne blive beskrevet. KNX og DALI installationen vil blive beskrevet overordnet og gået i dybden, med hvordan det specifik skal laves i fællesinstallationerne til plejeboligerne. Derudover vil der blive beskrevet hvordan lysinstallationen skal laves i boligerne og i øvrige rum. KNX KNX er et bus baseret system, hvor bussen forbindes rundt til alle komponenterne, som indgår i styringen. Det har en hav af muligheder, og man løber stort set ikke tør for udvidelses muligheder i sin installation. Den er bygget op på en åben standard, hvilket vil sige at der er flere producenter der kan udvikle produkter, som kan bruges på kryds og tværs af hinanden. KNX er et decentralt system, hvilket vil sige at intelligensen sidder ude i hver enkelt komponent, og ikke i en controller, ligesom IHC, på den måde er der stor driftsikkerhed, da en fejl ikke påvirker hele systemet. Opbygningen af KNX systemet, starter med en linje, som er den mindste del af netværket, som kan indeholde 64 komponenter og 1000 meter buskabel, derudover skal hver linje have en strømforsyning. Op til 15 af disse linjer kan kobles sammen, ved hjælp af en linjekobler til hver linje. For at udvide installationen til mere end de 15 linjer, kan man sætte en område kobler ind, denne område koblerskal have sin egen strømforsyning, igen her kan der tilsluttes 15 område kobler sammen til en fælles backbonelinje. Backbonelinjen skal have sin egen strømforsyning. Det giver en mulighed for at tilslutte KNX komponenter, hvilket kan dække de fleste behov. På billedet nedenunder, ses en skitse af opbygningen af KNX systemet. Figur 8 Opbygning af KNX 10. juni 2012 Side 24

Godt i gang med KNX. - en guide fra Schneider Electric

Godt i gang med KNX. - en guide fra Schneider Electric Godt i gang med KNX - en guide fra Schneider Electric KNX - bag facaden Med en KNX-installation kan du klare stort set alle styrings- og automatiseringsopgaver i bygninger; fra lys, varme og ventilation

Læs mere

gør det rigtigt guide

gør det rigtigt guide gør det rigtigt guide Vordroffsvej 26 1900 Frederiksberg C Tlf. 33 29 70 00 www.def.dk Paul Bergsøesvej 6 2600 Glostrup Tlf. 43 43 60 00 www.tekniq.dk gør det rigtigt guide Tekst Dansk El-Forbund og TEKNIQ

Læs mere

Rapport over Standen. En rapport over URO-delens forløb på elektrikeruddannelsen.

Rapport over Standen. En rapport over URO-delens forløb på elektrikeruddannelsen. En rapport over URO-delens forløb på elektrikeruddannelsen. En rapport af Rune Zaar Østergaard 2007 Indholdsfortegnelse 1.0 Formål...3 2.0 Indledning...3 3.0 Problemdefinition...3 4.0 Metodevalg...3 5.0

Læs mere

Nødbelysning. Nødbelysning. Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009

Nødbelysning. Nødbelysning. Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009 Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009 er en overordnet betegnelse for sikkerhedsbelysning og reservebelysning. Sikkerhedsbelysning består dels af flugtvejsbelysning (belysning af udgangs-

Læs mere

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri beskriver formålet med at gennemføre forskellige brandsikkerhedsforanstaltninger, og hvordan dette formål kan opnås i praksis. Eksempelsamlingen dækker først og fremmest det mere traditionelle byggeri.

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

INDUSTRI. Tavler & kapslinger

INDUSTRI. Tavler & kapslinger INDUSTRI Magasinet April. 2007 Tavler & kapslinger Effektiv fjernelse af statisk elektricitet SIRIUS halvlederkontaktorer og relæer Kabler og beskyttelsesledere til installationer Multifunktions indkapsling

Læs mere

Information. om brandteknisk dimensionering

Information. om brandteknisk dimensionering Information om brandteknisk dimensionering April 2004 Information om brandteknisk dimensionering Information om brandteknisk dimensionering 1 Information om brandteknisk dimensionering Publikationen kan

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

Brugervejledning House-Control

Brugervejledning House-Control Brugervejledning House-Control - Medfølgende dokumentation for betjening af house-control Opdateret 14, december 2010 Version 2.0.1 Indholdsfortegnelse Brugervejledning... 1 House-Control... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual HouseGuard SmartGSM-alarmsystem Dansk manual HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OPSÆTNINGS TRIN... 3 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT....

Læs mere

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Planlægning af nye arbejdspladser Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk

Læs mere

Generel beskrivelse af kloaksystemer

Generel beskrivelse af kloaksystemer HUSEFTERSYN HUSTYPEBESKRIVELSE C Generel beskrivelse af kloaksystemer Denne beskrivelse indeholder information om det oprindelige kloaksystem for de angivne perioder, herunder hvordan kloakken må formodes

Læs mere

User Manual. Alphatronics bv * Watergoorweg 71* 3861MA Nijkerk * The Netherlands * Tel.: 033-2459944 * Fax.: 033-2453149 * info@alphatronics.

User Manual. Alphatronics bv * Watergoorweg 71* 3861MA Nijkerk * The Netherlands * Tel.: 033-2459944 * Fax.: 033-2453149 * info@alphatronics. User Manual Alphatronics bv * Watergoorweg 71* 3861MA Nijkerk * The Netherlands * Tel.: 033-2459944 * Fax.: 033-2453149 * info@alphatronics.nl INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION... 6 FORMÅL MED DENNE MANUAL...

Læs mere

Københavns Kommune - Sikring og Forsikring. Vejledning om forholdsregler ved brand. Side 1

Københavns Kommune - Sikring og Forsikring. Vejledning om forholdsregler ved brand. Side 1 Københavns Kommune - Sikring og Forsikring Vejledning om forholdsregler ved brand Side 1 VEJLEDNING OM FORHOLDSREGLER VED BRAND 2005 1. Indledning 1.1. Baggrund 1.2. Formål 1.3. Forudsætning 1.4. Den daglige

Læs mere

UniLock System 10. Manual til Windows-program. Version 1.0 Revision 071002

UniLock System 10. Manual til Windows-program. Version 1.0 Revision 071002 UniLock System 10 Manual til Windows-program Software PCS125 Version 1.0 Revision 071002 UniLock programmet er et Windows baseret pc-program til at oprette og vedligeholde et adgangskontrolsystem. UniLock

Læs mere

Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne

Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne 2012 Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne Thomas Bruun 13-03-2012 Titelblad Titel: Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne. Speciale: 7. semester, årgang 2012 Forfatter: Sted:

Læs mere

Installationsmanual PowerMaster-10

Installationsmanual PowerMaster-10 get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t Installationsmanual PowerMaster-10 Fuldt overvåget trådløst alarm system PowerMaster-10

Læs mere

Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG. University College Nordjylland. Specialerapport 7. Semester 2013. Udarbejdet af Morten Villekjær Nielsen

Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG. University College Nordjylland. Specialerapport 7. Semester 2013. Udarbejdet af Morten Villekjær Nielsen Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG Specialerapport 7. Semester 2013 Udarbejdet af Titelblad Titel: Forfatter: Commissioning Byg rigtigt første gang Ryesgade 71, st. tv. 9000 Aalborg Uddannelse: Bygningskonstruktør,

Læs mere

Studie af LED - Afprøvning og demonstration af LED-belysningssystemer i større offentlige bygninger

Studie af LED - Afprøvning og demonstration af LED-belysningssystemer i større offentlige bygninger Studie af LED - Afprøvning og demonstration af LED-belysningssystemer i større offentlige bygninger Rapport af delstudie vedrørende visuel komfort December 2013 Anne Lee 2, Jesper Pihl-Thingvad 1, Lars

Læs mere

Aftalegrundlag. LK IHC Bolig. Aftalegrundlaget til dit intelligente hjem. LK IHC Bolig

Aftalegrundlag. LK IHC Bolig. Aftalegrundlaget til dit intelligente hjem. LK IHC Bolig Aftalegrundlaget til dit intelligente hjem 1 Indholdsfortegnelse El-installationen (Grundpakken)... 2 Funktioner på tværs af boligen... 3 Boligens funktioner rum for rum... 5 LK FUGA design Design Farve...

Læs mere

3D BIM modeller. En bedre sammenhæng i projektet. Theis K. R. Andersson S093369

3D BIM modeller. En bedre sammenhæng i projektet. Theis K. R. Andersson S093369 3D BIM modeller En bedre sammenhæng i projektet Theis K. R. Andersson S093369 Forord Teknologisk Institut har en vision om en digital platform, der understøtter rådgivningsprojekter i byggeriet, fra skitse

Læs mere

Vejledning om solcelleanlæg. sammensætning, montering, tilslutning og rådgivning

Vejledning om solcelleanlæg. sammensætning, montering, tilslutning og rådgivning Vejledning om solcelleanlæg sammensætning, montering, tilslutning og rådgivning DS-hæfte 39:2013 Vejledning om solcelleanlæg sammensætning, montering, tilslutning og rådgivning Vejledning om solcelleanlæg

Læs mere

UDGIVET AF REALDANIA BYG KVOTEHUSET. Sætter beboerne i spil

UDGIVET AF REALDANIA BYG KVOTEHUSET. Sætter beboerne i spil UDGIVET AF REALDANIA BYG KVOTEHUSET Sætter beboerne i spil AF BIRGITTE KLEIS KVOTEHUSET Sætter beboerne i spil MINICO2 HUSENE INDHOLD MiniCO2 Husene Seks huse seks erfaringer 5 Balancerede erfaringer 6

Læs mere

Oversigt over elementære alarmcentral funktioner. Tvungen fuld tilkobling (AWAY) (system ikke klar) + [kode]* + (for at gøre buzzer tavs)

Oversigt over elementære alarmcentral funktioner. Tvungen fuld tilkobling (AWAY) (system ikke klar) + [kode]* + (for at gøre buzzer tavs) POWERMAX Fuldt overvåget trådløs alarmcentral Brugervejledning INDHOLD 1. INTRODUKTION...4 1. 1 Overblik...4 1. 2 Systemets faciliteter...5 1. 3 Fagudtryk...5 1. 4 Symboler anvendt i vejledningen...5 1.

Læs mere

Titel: Kontorbyggeri på Stuhrs Brygge. Tema: Udførelse af bygge- og anlægskonstruktioner. Projektperiode: B6, forårssemesteret 2007

Titel: Kontorbyggeri på Stuhrs Brygge. Tema: Udførelse af bygge- og anlægskonstruktioner. Projektperiode: B6, forårssemesteret 2007 Institut for Byggeri og Anlæg Sohngårdsholmsvej 57 9000 Aalborg Titel: Kontorbyggeri på Stuhrs Brygge Tema: Udførelse af bygge- og anlægskonstruktioner Projektperiode: B6, forårssemesteret 2007 Projektgruppe:

Læs mere

RAPPORT TITEL: Brandteknisk dokumentation, Gorms hotel, Jelling

RAPPORT TITEL: Brandteknisk dokumentation, Gorms hotel, Jelling TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE TITELBLAD RAPPORT TITEL: Brandteknisk dokumentation, Gorms hotel, VEJLEDER: Ove Bjerregaard Broch FORFATTER: Preben Hansen DATO/UNDERSKRIFT: STUDIENUMMER: 124536 OPLAG: 2 SIDETAL

Læs mere

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND Rørcenter-anvisning 021 September 2013 Kælderoversvømmelser Sikring mod opstigende kloakvand Rørcenter-anvisning 021 1. udgave, 1. oplag, 2013 Rørcentret,

Læs mere

Projektering af Industribyggeri

Projektering af Industribyggeri Projektering af Industribyggeri Hovedrapport B5-projekt 2006 Aalborg Universitet Byggeri & Anlæg Gruppe B118 Institut for Byggeri og Anlæg Sohngårdsholmsvej 57 9000 Aalborg Titel: Projektering af Industribyggeri

Læs mere