Afgangsprojekt Installatør EL. Udarbejdet af: Rene Hostrup & Mats Nilsson UCN Energi og Miljø 4ine Juni

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afgangsprojekt Installatør EL. Udarbejdet af: Rene Hostrup & Mats Nilsson UCN Energi og Miljø 4ine0212 11 Juni"

Transkript

1 Afgangsprojekt Installatør EL Udarbejdet af Rene Hostrup & Mats Nilsson UCN Energi og Miljø 4ine Juni

2 Afgangsprojekt UCN Energi og miljø Elinstallatør Rene Hostrup & Mats Nilsson 4Ine0212 Plejeboliger, Vestergården Titelblad Rapportens navn Plejeboliger, Vestergården Rapporten udarbejdes af Mats Stengaard Nilsson (MN) Rene Hostrup (RH) Projektperiode Fra 1. maj til 11. juni Afleverings dato 11. juni 2012 Uddannelses institution University College Nordjylland Sofiendalsvej Aalborg Vejleder Alf Abildgaard 10. juni 2012 Side 1

3 Afgangsprojekt UCN Energi og miljø Elinstallatør Rene Hostrup & Mats Nilsson 4Ine0212 Plejeboliger, Vestergården Indledning Denne rapport omhandler arbejdet i forbindelse med vores afgangsprojekt, på uddannelsen som elinstallatør på UCN energi og miljø juni Projektet omhandler forskellige former for elinstallationer til et plejehjems byggeri i Aalborg. Byggeriet er i gang med at blive opført, og skal stå færdig til november Projektet er udleveret af det rådgivende ingeniør firma Frandsen og Søndergaard K/S, hvor Rene Hostrup har været i praktik i forbindelse med studiet. Rapporten indeholder beskrivelse, vurdering, tegninger, programmering og beregninger af forskellige dele, der vil indgå i den elektriske installation til projektet. Til vores afgangs projekt, har vi skulle finde nogle progressive emner, som vi ikke har arbejdet ret meget med før, til de emner har vi projektering af solceller, termografering af el tavler, programmering af KNX/DALI installation og dimensionering med computer program. Projektet er udarbejdet, som gruppearbejde, gruppen er bestående af Rene Hostrup og Mats Nilsson. Frandsen og Søndergaard K/S har vi ligeledes brugt som sparrings partner, i de tilfælde vi har haft nogle tvivl spørgsmål ang. projektet, og vi har ligeledes besøgt byggepladsen flere gange. Rapporten er opbygget i kapitler, som tager udgangspunkt i vores projektafgrænsning. Inden hvert kapitels start, vil der være en overskriftsside med kapitlets navn. Til sidst i rapporten vil alle bilagene være at finde. Der vil på de enkelte sider stå hvem der har lavet hvad, dette vil stå ud for overskriftet til de enkelte afsnit, og være benævnt med vores initialer. Rapporten afsluttes med hver vores konklusion. 10. juni 2012 Side 2

4 Afgangsprojekt UCN Energi og miljø Elinstallatør Rene Hostrup & Mats Nilsson 4Ine0212 Plejeboliger, Vestergården Vestergården (RH) Boligselskabet Limfjorden, er i gang med at opføre et nyt plejehjem, på Annebergvej i Aalborg. Projektet omhandler opførelsen af 50 plejeboliger, der er fordelt i fire boafsnit. Til hvert boafsnit er der tilhørende fællesopholdsarealer og køkkener. Centralt i byggeriet bliver der kontorer, mødelokaler og wellnesrum. Byggeriet opføres i to etager, i forbindelse med det eksisterende plejehjem Vestergården. De to bygninger forbindes med en mellembygning i to etager, som efterfølgende skal fungerer som fælles hovedindgang. Figur 1 Plejeboliger, Vestergården. Byggeriet bliver bygget efter en lang række krav fra Aalborg kommune, om hvordan de vil have deres ældreboliger indrettet og opført. Nogle af de krav Aalborg kommune stiller til plejebolig byggerier At borgeren skal kunne bevæge sig rundt og fungere i boligen. Dvs. Krav til rum størrelse, dørbredde, indretning, farvevalg mv. At borgeren skal kunne komme til og fra boligen. Dvs. Særlige krav til adgangsforhold, elevator og terrænforhold mv. At der skal findes tilfredsstillende sociale kvaliteter, butikker, offentlige transportmidler, aktivitetsmuligheder mv. 10. juni 2012 Side 3

5 Afgangsprojekt UCN Energi og miljø Elinstallatør Rene Hostrup & Mats Nilsson 4Ine0212 Plejeboliger, Vestergården At der skal tages hensyn til personalets arbejdsmæssige funktioner ved udformningen af boligen At der skal tages hensyn til miljøet ved valg af materialer, installationer mv. Det er de overordnede krav der stilles, derudover er det en række mindre krav. Plejeboligerne er ens i byggeriet, der er 48 plejeboliger og 2 ægtefælleboliger. Boligerne er indrettet med et tekøkken og stue ud i et, og et tilhørende soveværelse, hvor der er indgang til toilettet. Figur 2 Plantegning af en plejebolig 10. juni 2012 Side 4

6 Afgangsprojekt UCN Energi og miljø Elinstallatør Rene Hostrup & Mats Nilsson 4Ine0212 Plejeboliger, Vestergården Indholdsfortegnelse Titelblad... 1 Indledning... 2 Vestergården (RH)... 3 Problemformulering/projektafgrænsning for afgangsprojekt... 7 Indledning... 8 Problemformulering... 8 Projektafgrænsning... 8 Stærkstrøms installationer Dimensionering (RH) Nødbelysningsanlæg (MN) Svagstrøms installationer Patientkaldeanlæg (RH) ABA Anlæg (MN) Lysinstallation (RH) Tekniske tegninger Tekniske tegninger (RH) Termografering Termografering (RH) Projektledelse Beskrivelse (RH) Bygningsdelsbeskrivelser Stikledninger Terrænbelysning Føringsveje Hovedledninger Tavler Potentialudligning Lysinstallationer Belysningsarmaturer Nødbelysning Kraftinstallationer Ringanlæg Data- og telefonnetværk Byggepladsinstallationer juni 2012 Side 5

7 Afgangsprojekt UCN Energi og miljø Elinstallatør Rene Hostrup & Mats Nilsson 4Ine0212 Plejeboliger, Vestergården Energibesparelse Solcelleanlæg (MN) Afregning af Solceller (RH) Varmetab i kabler (RH) Besparelse ved lysstyring (RH) Konklusion, Litteraturliste og Bilag Konklusion Rene Hostrup Konklusion Mats Nilsson Litteraturliste Bilagsoversigt juni 2012 Side 6

8 Afgangsprojekt UCN Energi og miljø Elinstallatør Rene Hostrup & Mats Nilsson 4Ine0212 Plejeboliger, Vestergården Problemformulering/projektafgrænsning for afgangsprojekt Afgangsprojektets titel. Plejeboliger Vestergården, Annebergvej Aalborg. Krav til afgangs- projektets indhold. I afgangsprojektet skal de studerende bevise, at de kan benytte den viden, færdigheder og kompetencer, som er erhvervet i løbet af studiet. Projektet skal tage udgangspunkt i centrale problemstillinger fra uddannelsens mangeartede elementer samt den studerendes valgfri uddannelseselementer. Projektet skal desuden dokumentere, at den studerende har opnået viden, færdigheder og kompetencer svarende til uddannelsens mål. Kortfattet beskrivelse af afgangsprojektets indhold. Projekt omhandler et byggeri af 50 plejeboliger på Annebergvej i Aalborg. Byggeriet er gået i gang, og skal stå færdig til November juni 2012 Side 7

9 Afgangsprojekt UCN Energi og miljø Elinstallatør Rene Hostrup & Mats Nilsson 4Ine0212 Plejeboliger, Vestergården Indledning Problemformulering og projektafgrænsning er udfærdiget i henhold til studieplan, det indhentede materiel og de stillede krav fra bygherre vedr. El installationerne til et nyt plejecenter. Materialet er udleveret af Frandsen og Søndergaard K/S. Problemformulering Hvordan udføres installationerne til et plejeboligbyggeri, hvor der tages højde for energioptimering og miljørigtig installation? Projektafgrænsning De efterfølgende punkter vil blive lavet på en etape og ikke hele byggeriet jf. tegning. Boligerne er stort set ens, der vil da kun blive projekteret på en enkelt bolig. Stærkstrøms installationer Dimensionering af stikledning efter IEC- regler og DK- regler. Dimensionering af relevante hovedledninger. Dimensionering af relevante gruppeledninger. Dimensionering af stik-, hoved- og gruppeledning ud fra selvvalgt pc- program. Beskrivelse af Nødbelysningsanlæg. Svagstrøms installationer Beskrivelse af Patient kaldeanlæg. Projektering/beskrivelse af ABA anlæg. Projektering/beskrivelse og programmering af KNX/DALI installation til fællesrum. Teknikske tegninger Installationstegninger over fællesområder. Installationstegninger over en bolig. Kredsskema over hoved-, under- og boligtavle. Der udarbejdes CSS- skema over hovedtavlen til tavlebygger. Termografering Termografering af El- tavle med tilhørende rapport. Projektledelse Udarbejdelse af beskrivelse af el- arbejder efter BIBS standard. Udarbejdelse af tidsplan over projektperioden. Energibesparelse Projektering af solcelleanlæg, samt forslag til den elektriske installation hertil. Besparelser ved forskellige kabel dimensioner, på stikledningen til 10. juni 2012 Side 8

10 Afgangsprojekt UCN Energi og miljø Elinstallatør Rene Hostrup & Mats Nilsson 4Ine0212 Plejeboliger, Vestergården fællesinstallationerne. Besparelser ved hjælp af lysstyringer. Studerende nr. 1. Navn Rene Hostrup Studerende nr. 2. Navn Mats Nilsson Vejleder nr. 1 Navn Alf Abildgaard Studerende nr. 1 Dato Underskrift Studerende nr. 2 Dato Underskrift Vejleder nr. 1 Dato Underskrift 10. juni 2012 Side 9

11 Afgangsprojekt UCN Energi og miljø Elinstallatør Rene Hostrup & Mats Nilsson 4Ine0212 Plejeboliger, Vestergården Stærkstrøms installationer 10. juni 2012 Side 10

12 Afgangsprojekt UCN Energi og miljø Elinstallatør Rene Hostrup & Mats Nilsson 4Ine0212 Plejeboliger, Vestergården Dimensionering (RH) Indledning I dette afsnit vil resultaterne fra dimensioneringen blive listet op, så der kan ses hvad materiel der, er kommet frem til der skal bruges. Dimensionering er udført i mathcad og NKT- DOC. I NKT- DOC er der også udført en økonomisk dimensionering. De tre dimensioneringer vil blive holdt op imod hinanden. I bilag findes komplette dimensioneringer både fra Mathcad og NKT- DOC. Omfang I projektet er installationerne delt op på to forskellige forsyninger, en til fællesinstallationer og en til boligerne. Der er til hver, installation blevet dimensioneret en stikledning, hovedledning og gruppeledning. De fleste belastningerne i dimensioneringen har vi fået oplyst af Frandsen & Søndergaard K/S, resten har vi selv afsat ud fra vores egen faglige viden. Cos phi har vi ikke kunne få oplyst, så vi har ligeledes antaget en ud fra vores faglige viden. Nummereringen af kablerne i dimensioneringen i Mathcad er som følgende W1 til W3 Kabler til boliginstallationen. W10 til W15 kabler til hovedtavlen fællesinstallationer. W20 til W29 Kabler til undertavlen fællesinstallationer. Resultater Mathcad NKT- DOC NKT- DOC økonomisk Stikledning Fællesinstallationer 4x150 NOIK- AL- M 4x150 NOIK- AL- M 3 stk 4x240 NOIK- AL- M OB og KB 200 A NH1 200 A NH1 200 A NH1 Spændingsfald % 0,6 0,6 0,1 Hovedledning til tavle T2 5G25 NOIK- AL- M 5G16 NOIK- AL- M 2 stk. 5G25 NOIK- AL- M OB og KB 50 A D03 40 A D03 40 A D03 Spændingsfald % 1,66 2,2 0,6 Gruppeledning til Belysning 5G1,5 NOIKLX 5G1,5 NOIKLX 5G1,5 NOIKLX OB og KB 6A AS 10A D01 2A D01 Spændingsfald % 1,67 2,2 0,7 Stikledning boliger 4x50 NOIK- AL- M 10. juni 2012 Side 11

13 Afgangsprojekt UCN Energi og miljø Elinstallatør Rene Hostrup & Mats Nilsson 4Ine0212 Plejeboliger, Vestergården OB og KB 80 A D03 Ikke lavet i NKT- DOC Spændingsfald % 0,713 Hovedledning til 12 boliger OB og KB Spændingsfald % 5G6 NOIK 25 A D02 2,6 Ikke lavet i NKT- DOC Gruppeledning til toilet OB og KB Spændingsfald % Tabel 1 dimensionerings resultat 3G1,5 NOIKLX 10A AS 2,7 Ikke lavet i NKT- DOC I tabel 1 kan resultaterne fra de forskellige dimensioneringer ses. Der er ikke så stor forskel på vores mathcad og NKT- DOC dimensionering, det eneste forskel der er, er at hovedkablet vi har valgt i vores mathcad dimensionering er større end den der er valgt i NKT- DOC, og det skyldes at vi selv har vurderet at vi ville hæve det, så vi kunne være sikker på spændingsfaldet og kortslutningsberegningen kunne overholdes fremad rettet. Ang. kortslutningsberegningen er der den forskel, at vi har brugt automatsikring til vores gruppeledninger, og for at de skal udløse, kræver det en ikmin på 10 gange IN, plus en tolerance på 25 procent. I NKT- DOC kan der ikke vælges automatsikringer, der bliver man nød til at bruge smeltesikringer. Hvis man kigger på den økonomiske dimensionering, er der valgt nogle noget større kabler i forhold til de to andre dimensioneringer. Det er fordi programmet regner på, at der ikke skal gå så meget energitab til spilde i kablerne, så de bliver dimensioneret noget større, det regner ligeledes ud hvor lang tilbage betalings tid der vil være, på at vælge den dyre økonomiske installation. IEC/DK- regler Til dimensioneringen af stikledningen ind til fællesinstallationerne, regnede vi både på IEC, og DK- regler, for at finde ud af om der er noget at spare ved at bruge IEC regler, evt. et mindre kvadrat i kabel. Vi kom frem til at det var samme kabel der skulle bruges, så i dette tilfælde var der ikke noget at spare ved at bruge IEC- regler, frem for de forenklede danske regler. Vurdering af NKT- DOC Efter have prøvet og arbejde med programmet, har vi fundet frem til at det er noget hurtigere og nemmere lige at trykke sine oplysninger ind i programmet, for at finde ud af hvad kabel og sikring der skal bruges til installationen. Vi vil dog ikke opfordre til at bruge programmet uden den fornødne baggrunds viden. For uden baggrunds viden, kan man ikke vurdere om det programmet har valgt er ok, for der kan opstå nogle små fejl i programmet, men med den fornødne viden er det et godt program at arbejde med. Det er let at overskue, det kunne dog godt udvides med lidt flere komponenter, som for eksempel automatsikringer. 10. juni 2012 Side 12

14 Afgangsprojekt UCN Energi og miljø Elinstallatør Rene Hostrup & Mats Nilsson 4Ine0212 Plejeboliger, Vestergården Boliger Hele byggeriet omfatter 50 plejeboliger, hvor vi har valgt at arbejde med en etape, som består af 12 plejeboliger. VI har dog regnet på stikledningen ind til alle boligerne. Det bygges op på følgende måde, at der trækkes en stikledning ind til hovedtavlen, som bliver monteret i et plomberet felt for u målt strøm. Fra feltet trækkes der 4 hovedledninger ud til de fire etaper i byggeriet, hvor vi har regnet på den ene. For at finde ud af hvor stor stikledning vi skulle bruge til de 50 plejeboliger, har vi valgt at bruge Velander formlen fra vores lærebog 1, i bogen er der oplyst et årligt forbrug på en bolig på ca. 130 kvadrat meter, dette tal dividerede vi med de 130 og gangede op med 40, som er ca. Størrelsen på plejeboligerne, derefter lagde vi en tolerance på 50 %, for at være på den sikker side. På samme måde beregnede vi hovedledningen op til de 12 lejligheder, som bliver sløjfet imellem målertavlerne, så hver enkelt bolig selv afregner det aktuelle strømforbrug. 1 Elektroteknik 5 side juni 2012 Side 13

15 Afgangsprojekt UCN Energi og miljø Elinstallatør Rene Hostrup & Mats Nilsson 4Ine0212 Plejeboliger, Vestergården Nødbelysningsanlæg (MN) Indledning Dette afsnit bliver et nødbelysningsanlæg til plejeboliger beskrevet. Det valgte anlæg bliver beskrevet med formål, der vil ikke blive udført tegninger, med monteringsvejledninger osv. I afsnittet vil vi komme ind på, hvilke produkter og retningslinjer der bruges til anlægget. Formål Nødbelysningsanlæg er et anlæg som har flere forskellige formål, som det ses på figur 1. De forskellige afgreninger bliver beskrevet under figur 3. Figur 3 Nødbelysning Figur 43 Reservebelysning Reservebelysning er en frivillig installation, som bruges hvor man ønsker at kunne fuldføre en arbejdes proces, ved strømsvigt. Reservebelysning kan overholde EN , hvilke medføre at lyset som min. skal være 10 % af normal belysning og ikke under 15 Lux. Derudover må det ikke være stroboskopvirkende, såfremt dette kan medføre en fare. 10. juni 2012 Side 14

16 Afgangsprojekt UCN Energi og miljø Elinstallatør Rene Hostrup & Mats Nilsson 4Ine0212 Plejeboliger, Vestergården Flugtvejsbelysning Under flugtvejsbelysning er to punkter Belysning af udgangskilte og panikbelysning. Belysning af udgangskilte er de skilte som sidder over udgangsdøre, eller i nærheden af døre. Skiltene skal konstant lyse, enten ved belysning, eller med en fast monteret lyskilde i skiltet. Som vejledning til montering af disse skilte, mht. til højde og afstanden mellem skiltene kan formel fra EN bruges. Formel d=s*p (d er læseafstanden til skiltet, S er en konstant, 100 for et ekstern belyst skilt, og 200 for et skilt med fast monteret lyskilde, og p er monterings højden på skiltet). Panikbelysning er det lys som skal give lys nok ved strømsvigt, til at udgangsdøre kan findes. Lyset skal som min. være på 1 Lux, og ikke monteret på sådan en måde at det blinder. Nødbelysning til plejeboliger I vores tilfælde med plejeboliger har vi valgt følgende komponenter til nødbelysningsanlæg Flugtvejsarmatur Her har vi valgt et skilt fra firmaet Exitzone. Et skilt med aflæsning fra begge sidder, og klar til montering i loft. Lyskilde er en LED på 3W, som ved normal drift forsynes med 230V. Ved nøddrift forsynes det fra et centralt batteri. Figur 4 Flugtvejsarmatur Læseafstand på 30m. Type EZ- 3000/A6 Panikbelysning Hver 4. belysning armatur i gang arealet monteres med et tændmodul hvilket muliggøre at den almene belysning forsynes fra nødbelysningsanlægget, og på den måde fungere det som panikbelysning, som tænder det ved strømsvigt. For at kunne styre disse armaturer i forbindelse med de andre gang armaturer, er de forbundet til Dali bussen, og styres derfor gennem denne, under normal drift. Som forsyning under nøddrift, er der centralt placeret et centralanlæg (CPS- system), som forsyner under strømsvigt fra et centraltanlæg. 10. juni 2012 Side 15

17 Afgangsprojekt UCN Energi og miljø Elinstallatør Rene Hostrup & Mats Nilsson 4Ine0212 Plejeboliger, Vestergården Centralanlæg Her fra forsynes panikbelysningen i tilfælde af strømsvigt. Centralanlægget er af type EZ- Sibelight version 44 som leveres af Exitzone. Anlægget levere Max effekt på 9kW / 1h, eller 3,5kW / 3 h Optil 44 strømkredse. Kompakt opbygning Valget er faldet på et centralanlæg til forsyning i nøddrift, frem for armaturerne har indbygget batteri. Det har nemlig den fordel at man et centralt sted kan se om der er fejl på et eller flere armaturer. Ved brug af armaturer med indbygget batteri skal hver enkelt tjekkes, for at detektere en fejl. Figur 5 Centralanlæg Installationen Installationen skal opfylde følgende krav SB6 kap. 805 Definitioner og dokumentation for nødbelysning SB6 kap. 56 Krav til nødbelysning DBI vejledning 34 Sikkerhedsbelysning Nødbelysningsanlæg har til formål at guide personer ud af bygninger, under nød situationer. I vores tilfælde hvor der er tale om plejeboliger, kommer det ind under anvendelsekategori 6. - Anvendelseskategori 6 omfatter bygningsafsnit til dagophold og eventuelt tillige til natophold, hvor de personer som opholder sig i bygningsafsnittet, ikke er i stand til ved egen hjælp at bringe sig i sikkerhed. 2 - Anvendelseskategori 6 Ældreboliger, behandlings- og sengeafsnit på hospitaler, plejehjem, fængsler, boliger og institutioner til fysisk eller psykisk handicappede, vuggestuer og børnehaver. Flugtvejsbelysning skal have batteri kapacitet, til at kunne opretholde belysning i den tid det at tager at evakuere bygningen, typiske mellem min, efter utilsigtet strømafbrydelse. I vores tilfælde ville dette formentligt være 60 min. på grunde af de ældres gangbesvære. 2 BR juni 2012 Side 16

18 Afgangsprojekt UCN Energi og miljø Elinstallatør Rene Hostrup & Mats Nilsson 4Ine0212 Plejeboliger, Vestergården Svagstrøms installationer 10. juni 2012 Side 17

19 Afgangsprojekt UCN Energi og miljø Elinstallatør Rene Hostrup & Mats Nilsson 4Ine0212 Plejeboliger, Vestergården Patientkaldeanlæg (RH) Indledning I dette afsnit vil der blive beskrevet et patientkalde anlæg til plejehjemmet. Beskrivelsen vil omhandle anlæggets funktioner og dets muligheder. Der vil i beskrivelsen ikke blive lavet noget teknisk dimensionering af anlægget. Der er mange forskellige producenter af patientkaldeanlæg på markedet, vi har valgt at tage udgangs punkt i et anlæg fra Tunstall 3. Beskrivelse af anlæg Patientkaldeanlægget er en vigtig del af et moderne plejehjem. Det bliver brugt til at kommunikere imellem beboerne og personalet på plejehjemmet, på den måde kan beboerne altid komme i kontakt med personalet, hvis der opstår en nødsituation. Anlægget kan bygges op så det dækker lige nøjagtig de behov, den enkelte beboer har brug for, og efter hvordan personalet vil have det. Anlægget er bygget op på et fortrådet system, hvor der sidder et lejligheds apparat og en dørkontakt i hver bolig. Fra lejligheds apparatet kan beboren sende en alarm til personalet, de kan ikke tale direkte med personalet, kun hvis personalet vælger og åbne op for det. Personalet modtager beborens alarm på deres trådløse telefoner, som de er forpligtiget til altid at have på sig. Såfremt de er i gang med en samtale på telefonen, vil alarmen gå ind over samtalen, på den måde vil alarmen altid komme frem og ikke blive glemt. Hvis ikke den første plejer tager imod alarmen, vil den blive sendt videre til den næste. Når en plejer går ind til en beboer, kan de trykke på lejligheds apparatet, på den måde ved kollegaerne at der er en plejer fremme ved beboren, og skulle der være brug for assistance, kan plejeren kalde op til kollegaerne. Dør kontakten bliver brugt til at registrere hvis en beboer forlader lejligheden igennem deres terrasse dør. Personalet må ikke låse beboerne inde på plejehjemmet, men med patientkaldeanlægget vil de få en alarm på deres telefon, hvis en beboer forlader deres bolig. Anlægget er bygget op omkring DECT standarden, det er en international standard for trådløs kommunikation, som anvendes til trådløse telefoner. Dette gøres ved at der sættes nogle trådløse stationer op, som hele tiden sørger for at der er forbindelse til telefonerne, når personalet bevæger sig rundt på gangene og i de forskellige boliger. Personalet vil ligeledes modtage signal fra ABA anlægget, f.eks. hvis brandalarmen gik. På plejehjem, må en brandalarm ikke blive alarmeret direkte til beboerne, da det kan skabe stor forvirring og panik. Det er personalet der først modtager alarmen på deres telefoner og vagtstue, så de kan reagere og sætte ind over for den kommende fare, alt efter hvor stor den er juni 2012 Side 18

20 Afgangsprojekt UCN Energi og miljø Elinstallatør Rene Hostrup & Mats Nilsson 4Ine0212 Plejeboliger, Vestergården Alle alarmer der har været på anlægget, bliver gemt på en pc, så de hele tiden kan indhente oplysninger om de opkald og alarmer der har været fra patienterne. På den måde kan systemet bruges til personale planlægning, efter hvilke beboer, der har mest brug for hjælp i bestemt periode. Figur 6 Patientkaldeanlæg På billedet ses et eksempel på, hvordan et anlægge kunne være bygget op. 10. juni 2012 Side 19

21 Afgangsprojekt UCN Energi og miljø Elinstallatør Rene Hostrup & Mats Nilsson 4Ine0212 Plejeboliger, Vestergården ABA Anlæg (MN) ABA anlæg er en forkortelse for Automatisk brandalarm anlæg. I dette afsnit vil vi projektere et anlæg til plejeboliger, med tegninger, materialer, regler osv. iht. til bygherres krav til dette projekt. Bilag 4.9 tegnings nr. (64)1.08 Formål Et ABA anlæg har som formål at detektere brand, på så tidligt stadie som muligt, hvorefter automatisk at tilkalde brandvæsnet, og aktivere eventuelle sekundære funktioner. Sekundære funktioner, kan f.eks. være brandventilation, sprinkleranlæg, nødbelysningsanlæg, osv. For sikre kvaliteten af installationen af automatiske brandalarmsanlæg bruges DBI retningslinie 232 Automatisk brandalarmanlæg Projektering, installering og vedligeholdelse. Retningslinjerne har også til formål at reducere på antallet at blinde alarmer. Ved blinde alarmer, forstås alarmer forsaget af fx tobaksrygning, os fra madlavning, damp fra madlavning og badning, os fra stearinlys mm. Hver gang alarmen går rykker brandvæsnet ud, og med de blinde alarmer bliver det til meget tid brugt på unødvendig alarmer, og kan i sidste ende med de ikke når hurtigt ud til de rigtige brande. Udover DBI retningslinie 232 bruges også DIF NP N Norm for svagstrømsinstallationer (DS460) Stærkstrømsbekendtgørelsen (SB6) Bygningsreglementet (BR) Arbejdstilsynets til enhver tid gældende forskrifter og meddelelser m.v. (AT) Teknisk beskrivelse Anlægget til dette projekt vil være et Siemens Sinteso TM. Med dette anlæg kan vi opfylde bygherrekrav til ABA anlægget. Med det forstås, at det vil være digitalt og fuldt adresserbart, og hver detektor har sin egen adresse i anlægget, alle detektorer er interaktiv og med intelligente mønster genkendelse. Anlægget udføres med klasse 1 sløjfeinstallation, på den måde opnås et anlæg som kan alarmere ved kabelbrud såvel som ved kortslutning på kabelsløjfen, og ved eventuel manglende detektor. Betjeningspanelet til anlægget monteres i indgangspartiet, efter aftale med brandvæsnet. Placeringen af denne ses på bilag 4.9 tegning nr. (64)1.08 Fejl og statusindikationer vil kunne læses i dansk tekst i betjeningspanelet. 10. juni 2012 Side 20

22 Afgangsprojekt UCN Energi og miljø Elinstallatør Rene Hostrup & Mats Nilsson 4Ine0212 Plejeboliger, Vestergården Komponenter Detektorer Røgdetektorer bliver af typen Siemens Sinteso TM FDOOTC241(fig.7). Denne type er en kombinationsdetektor, det vil sige at den både er en termodetektor, samt en optisk røgdetektor. Termodetektering måler temperaturstigninger, f.eks. stigninger pr. minut eller pr. time Optiskdetektering analyserer på den røg der samles i detektorens røgkammer, og på den måde afgøre hvorvidt der skal slås alarm. Alarmtryk Alarmtryk monteres efter bilag 4.9 tegning nr. (64)1.08 Figur 7 Kombinationsdetektor, Simens Sinteso TM FDOOTC241 Lydgivere Der monteres ingen lydgier, alarmerne videregives direkte til personalets trådløse telefoner. Optiske alarmgivere Flashlampe monteres på facade ved indgang efter bilag 4.9 tegning nr. (64)1.08 Centraludstyr Centraludstyret er en selvstændig enhed, som kan fungere ved hjælp af reserveforsyning. Den monteres i teknikrummet i kælderen, decentralt fra kontrol-, betjenings- og informationspanelet, som placeres i mellemgangen på stueplan. Situations- og gruppeplaner for hver alarmgruppe opsættes ved centralen. De skal bruges som indikering af hvor i bygningen brandstedet er. Derudover vil der være en brugervejledning og en drift journal for anlægget. ABA centralen opdeles i følgende grupper Stueplan 1 gr. for boliger syd. 1 gr. for mellembygningen. 1.sal Tagrum 1 gr. for boliger syd. 1 gr. for tagrum. 1 gr. for 3 ventilationsrum. 10. juni 2012 Side 21

23 Afgangsprojekt UCN Energi og miljø Elinstallatør Rene Hostrup & Mats Nilsson 4Ine0212 Plejeboliger, Vestergården Tidsforsinket alarmbehandling ABA anlægget vil benytte alarmbehandlingsmetoden med tidsforsinkelse (iht. 143 DBI 232). Dette medfører at det instruerede personale først modtager en intern alarm, hvorefter at konstatere at en begyndelsesbrand foreligger, de skal så vurdere hvorvidt der skal alarmen skal meldes til brandvæsnet. Tidsforsinkelsen må dog ikke overstige 300 sek., og skal manuelt kvitteres for, inden for 120 sek. ABDL døre ABA røgdetektorerne i gangene styre alle ABDL døre i bygningen. Ved dørene opsættes udløsertryk hertil. Sprinkler Sprinklercentralen i sprinklerrummet, tilsluttes ABA anlægget med en potentialfri kontakt for overvågning. Røgventilation Røgventilationen tilsluttes til ABA anlægget, og får derved et signal om start i tilfælde af brand. Tilslutningen sker med en potentialfri kontakt som overvåges. Udførelse Kabler, ledninger, føringsveje Alle kabelinstallationer og ledningsforbindelser udføres iht. SB6, DIF svagstrømsnorm, samt DBI retningsvejledninger 232. Kabler fremføres på sådan hvis, at antallet af samlinger bliver så lavt som muligt, samt overklipninger af enkelte leder undgås. Gennemføringer og fastgørelser Alle kabelgennemføringer i vægge og etageadskillelser sker i rør med passende dimensioner, og herefter lukkes de med passende brandhæmmende materiale. Fastgørelse af komponenter osv. sker uden beskadigelser af bygningsdele, efter komponentens monteringsvejledning. Mærkning På samtlige komponenter påsættes skilt, som angiver komponentbetegnelse og gr. nr. i forhold til ABA anlægget. Kabler påsættes mærkat ved tilslutning til detektor, samt ved alarmcentral. 10. juni 2012 Side 22

24 Afgangsprojekt UCN Energi og miljø Elinstallatør Rene Hostrup & Mats Nilsson 4Ine0212 Plejeboliger, Vestergården Dokumentation og igangsætning Efter installering af anlægget og komponenter foretages en afprøvning, hvorefter loggen i centralen kontrolleres for fejl. Her efter udformes en skriftlig rapport herover. Efter en veloverstået afprøvning, skal anlægget testes i en længere periode, hvor alle anlæggets enheder er tilkoblet og i drift, i denne periode skal alle komponenter fungere fejlfrit. Denne periode vil foregå over 4 uger, og såfremt dette sker uden fejl, kan dette betragtes som afleveringsdatoen. Under de 4 ugers prøveperiode afprøves en antal uvilkårlige detektorer og alarmtryk, afprøvningen sker i samarbejde med byggeledelsen. Herefter udfærdiges en færdigmelding til byggeledelsen, såfremt anlægget er færdigjusteret og op fylder bygherrens krav. Ansvar Det er til enhver tid ejeren af det pågældende anlæg, som er ansvarlig for, at gældende lovgivning, herunder byggelovens og beredskabslovens bestemmelser, overholdes efter anlægget er leveret og godkendt. 10. juni 2012 Side 23

25 Afgangsprojekt UCN Energi og miljø Elinstallatør Rene Hostrup & Mats Nilsson 4Ine0212 Plejeboliger, Vestergården Lysinstallation (RH) Indledning I dette afsnit vil KNX lysinstallationen til fællesområderne blive beskrevet. KNX og DALI installationen vil blive beskrevet overordnet og gået i dybden, med hvordan det specifik skal laves i fællesinstallationerne til plejeboligerne. Derudover vil der blive beskrevet hvordan lysinstallationen skal laves i boligerne og i øvrige rum. KNX KNX er et bus baseret system, hvor bussen forbindes rundt til alle komponenterne, som indgår i styringen. Det har en hav af muligheder, og man løber stort set ikke tør for udvidelses muligheder i sin installation. Den er bygget op på en åben standard, hvilket vil sige at der er flere producenter der kan udvikle produkter, som kan bruges på kryds og tværs af hinanden. KNX er et decentralt system, hvilket vil sige at intelligensen sidder ude i hver enkelt komponent, og ikke i en controller, ligesom IHC, på den måde er der stor driftsikkerhed, da en fejl ikke påvirker hele systemet. Opbygningen af KNX systemet, starter med en linje, som er den mindste del af netværket, som kan indeholde 64 komponenter og 1000 meter buskabel, derudover skal hver linje have en strømforsyning. Op til 15 af disse linjer kan kobles sammen, ved hjælp af en linjekobler til hver linje. For at udvide installationen til mere end de 15 linjer, kan man sætte en område kobler ind, denne område koblerskal have sin egen strømforsyning, igen her kan der tilsluttes 15 område kobler sammen til en fælles backbonelinje. Backbonelinjen skal have sin egen strømforsyning. Det giver en mulighed for at tilslutte KNX komponenter, hvilket kan dække de fleste behov. På billedet nedenunder, ses en skitse af opbygningen af KNX systemet. Figur 8 Opbygning af KNX 10. juni 2012 Side 24

Stærkstrømsbekendtgørelsen

Stærkstrømsbekendtgørelsen Stærkstrømsbekendtgørelsen Definitioner og dokumentation for Nødbelysning (kapitel 805) 805.1 Gyldighedsområde. De særlige bestemmelser i dette kapitel gælder for nødbelysning og varslingsanlæg, hvor Bygningsreglementet

Læs mere

KAPITEL 805 NØDBELYSNING OG VARSLINGSANLÆG

KAPITEL 805 NØDBELYSNING OG VARSLINGSANLÆG KAPITEL 805 NØDBELYSNING OG VARSLINGSANLÆG 805.1 Gyldighedsområde. De særlige bestemmelser i dette kapitel gælder for nødbelysning og varslingsanlæg, hvor Bygningsreglementet indeholder krav om sådanne

Læs mere

Rådgivende ingeniørfirma inden for byggeri og anlæg

Rådgivende ingeniørfirma inden for byggeri og anlæg Rådgivende ingeniørfirma inden for byggeri og anlæg Finn Westergaard FW@midtconsult.dk tlf: 51 39 75 38 1 Copenhagen Towers Fisketorvet Jyske Bank Boxen Side 2 La Tour i Århus Campus Lillebælt Boliger

Læs mere

Kapitel 804 Forsamlingslokaler, butikker og lignende salgslokaler, undervisningslokaler, fælles adgangsveje og flugtveje

Kapitel 804 Forsamlingslokaler, butikker og lignende salgslokaler, undervisningslokaler, fælles adgangsveje og flugtveje Kapitel 804 Forsamlingslokaler, butikker og lignende salgslokaler, undervisningslokaler, fælles adgangsveje og flugtveje FORSAMLINGSLOKALER, BUTIKKER OG LIGNENDE SALGSLOKALER, UNDERVISNINGSLOKALER, FÆLLES

Læs mere

Summarisk el-beskrivelse side 1 af 6. F El-arbejde

Summarisk el-beskrivelse side 1 af 6. F El-arbejde Summarisk el-beskrivelse side 1 af 6 F El-arbejde For arbejdet er følgende basisbeskrivelser gældende: bips B2.400, Basisbeskrivelse bygningsinstallationer bips B2.450, Basisbeskrivelse el Der skal udføres

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 64.8 Brandsikringsanlæg. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 64.8 Brandsikringsanlæg. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2014.07.01 Indholdsfortegnelse 64.81 Brandsikring... 3 64.81.1 Indledning... 3 64.81.2 Generelle principper... 3 64.81.3 Installation/udførelse... 3 64.81.3.1

Læs mere

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Kontrol ved installationsgennemgang 1. Tavler 2. Fast 230/400 V installation 3. Brugsgenstande 4. Tilledninger 5. Lavvoltinstallationer 6.

Læs mere

Om- og tilbygning af enfamiliehus, Gasse Høje 9, Skærbæk

Om- og tilbygning af enfamiliehus, Gasse Høje 9, Skærbæk 6.1 El-arbejder Kap.-side : 3.1-1 6.1.1. Generelle bestemmelser 6.1.1.1 Grundlag. Lys- og kraftinstallationer udføres for 3 x 400/230 V vekselstrøm. De omtalte installationer udføres i nøje overensstemmelse

Læs mere

Sfb nr. 63 Teknisk paradigma El-Installationer.

Sfb nr. 63 Teknisk paradigma El-Installationer. Sfb nr. 63 Teknisk paradigma El-Installationer. Teknisk Afdeling Opdateret den 13-09-2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 63.0 Lavspænding... 2 Emne: 63.1 Forsyning... 2 63.0 lavspænding...

Læs mere

Nødbelysning. Nødbelysning. Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009

Nødbelysning. Nødbelysning. Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009 Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009 er en overordnet betegnelse for sikkerhedsbelysning og reservebelysning. Sikkerhedsbelysning består dels af flugtvejsbelysning (belysning af udgangs-

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 63.5 Belysningsanlæg. Rev. 2015.04.20. Revision: 2015.04.

Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 63.5 Belysningsanlæg. Rev. 2015.04.20. Revision: 2015.04. Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling Tekniske Standarder Bips nr. 63.5 Belysningsanlæg Rev. 2015.04.20 Revision: 2015.04.20 Hospitalsenheden Horsens Tekniske standarder Bips nr. 63.5 Belysningsanlæg

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 66 Person- og materialetransport. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 66 Person- og materialetransport. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2014.07.01 Indholdsfortegnelse 66.1 Persontransport... 3 66.1.1 Indledning... 3 66.1.2 Generelle principper... 3 66.1.3 Installation/udførelse... 3 66.1.4

Læs mere

FBE Bygningsautomation Bygningsdelsbeskrivelse FBE040 Tavler

FBE Bygningsautomation Bygningsdelsbeskrivelse FBE040 Tavler Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste FBE Bygningsautomation Bygningsdelsbeskrivelse FBE040 Tavler Dette paradigme anvendes til at udarbejde en projektspecifik beskrivelse for arbejdet med Bygningsautomation.

Læs mere

Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier

Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier Hvorfor en Elsikkerhedsattest? SB afsnit 6, 621.1 Ejeren (brugeren) er ansvarlig for installationens tilstand og vedligeholdelse og skal lade fejl og mangler

Læs mere

Intelligent bolig uden besvær

Intelligent bolig uden besvær Energistyring Større komfort Større sikkerhed Helt enkelt Intelligent bolig uden besvær Få en mere komfortabel og sikker bolig med et lavere elforbrug zensehome er fremtidens bygningsinstallation i diskret

Læs mere

Afd. 6, Vesterport ved AAB af 1938, Horsens SPØRGSMÅL OG SVAR LISTE 2 (BILAG TIL SUPPLEMENTSBLAD NR. 02) Side 1/5

Afd. 6, Vesterport ved AAB af 1938, Horsens SPØRGSMÅL OG SVAR LISTE 2 (BILAG TIL SUPPLEMENTSBLAD NR. 02) Side 1/5 SPØRGSMÅL OG SVAR LISTE 2 (BILAG TIL SUPPLEMENTSBLAD NR. 02) Side 1/5 Spørgsmål GÆLDENDE FOR SAMTLIGE ENTREPRISER 00.1 00.2 00.3 00.4 Arbejdsbeskrivelse - byggeplads 01.1 01.2 01.3 01.4 ENTR. 11 - Nedbrydning

Læs mere

Love og regler og grundlag for automatiske sprinkleranlæg og vandtågeanlæg

Love og regler og grundlag for automatiske sprinkleranlæg og vandtågeanlæg Love og regler og grundlag for automatiske sprinkleranlæg og vandtågeanlæg v. Kjeld N. Petersen Dias 1 /FSTA BR10 nu BR15. Udgives af Klima, Energi- og Bygningsministeriet 5 Brandforhold 5.1 stk 1. Bygninger

Læs mere

Funktionsbeskrivelse El-arbejder

Funktionsbeskrivelse El-arbejder Funktionsbeskrivelse El-arbejder (El fagentrepriser) 013 Høllevang Skole 014 Agerskov Skole 015 Toftlund Skole Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 Energispareprojekt Tønder Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sfb nr. 61 Teknisk paradigma El-Installationer.

Sfb nr. 61 Teknisk paradigma El-Installationer. Sfb nr. 61 Teknisk paradigma El-Installationer. Teknisk Afdeling Opdateret den 13-09-2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 61.0 Føringsveje... 2 Emne: 61.1 Teknikrum (Placering, pladsforhold

Læs mere

Sundhedshus Toftlund

Sundhedshus Toftlund Notat 27. april 2015 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af Sundhedshus Toftlund Der er indkommet følgende spørgsmål til el-projektet. Spørgsmål angivet med kursiv og understreget, svar med normal tekst.

Læs mere

Mx-5000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk

Mx-5000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk Mx-5000 Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk Sikkerhed sat i system Mx-5000 Brugervenlig og pålidelig ABA-central. Mx-5000 serien er bygget

Læs mere

Standardbeskrivelse for ABA v.2015.1

Standardbeskrivelse for ABA v.2015.1 Danmarks Tekniske Universitet Campus Service Standardbeskrivelse for ABA v.2015.1 Gældende for Risø Campus Indhold Materiale Valg:... 3 Centraludstyr:... 3 Branddetektorer:... 4 Alarmtryk:... 4 O-Planer:...

Læs mere

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din virksomhed Kontakt med omtanke for miljø og økonomi En slukket stikkontakt kan mærkes på bundlinjen I dag stilles der mange krav til lysstyring i erhvervsbygninger gennem lovgivningen.

Læs mere

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6:

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Kapitel 13, Grundlæggende principper Kapitel 13 er et af bekendtgørelsens overordnede kapitler. I dette

Læs mere

Retningslinjer for udførelse af brandmandspanel

Retningslinjer for udførelse af brandmandspanel Retningslinjer for udførelse af brandmandspanel Januar 2010 Denne vejledning har til hensigt at beskrive opbygningen og funktionen af et brandmandspanel Lovgivning Med indførelsen af det funktionsbaserede

Læs mere

Illorput 2100 112m² 12.06.2014 El-installationer 26-1

Illorput 2100 112m² 12.06.2014 El-installationer 26-1 El-installationer 26-1 26 EL-INSTALLATIONER. 26.1.01 ARBEJDETS OMFANG Arbejdet omfatter alle de i nærværende beskrivelse med tilhørende tegninger specificerede installationer inkl. alle for opgavens fuldstændige

Læs mere

Intelligent. bolig uden besvær. økonomisk komfortabelt sikkert enkelt

Intelligent. bolig uden besvær. økonomisk komfortabelt sikkert enkelt Intelligent bolig uden besvær økonomisk komfortabelt sikkert enkelt Få en mere komfortabel og sikker bolig med et lavere elforbrug zensehome er fremtidens bygningsinstallation i diskret og tidløst design

Læs mere

Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen

Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen 6 timers skriftlig el- autorisationsprøve d 13-12 - 2010 Side 1 af 12 Tilladte hjælpemidler Alle lærebøger, tabeller, håndbøger, noter, regnemaskine og pc er med deaktiveret kommunikationsnetkort. Besvarelsen

Læs mere

Myndigheds dokumentation Brand og statik forhold ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Myndigheds dokumentation Brand og statik forhold ETAGEBOLIGER BORGERGADE Myndigheds dokumentation Brand og statik forhold Indhold INDLEDNING... 2 BYGNINGSBESKRIVELSE... 2 BRANDSEKTIONER... 4 BRANDCELLEVÆGGE... 4 BYGNINGENS INDRETNING... 4 BYGNINGSDEL KLASSER... 4 BYGNINGENS

Læs mere

Byggestrøm og belysning i hele byggeperioden iht. tidsplan.

Byggestrøm og belysning i hele byggeperioden iht. tidsplan. 22.0 EL-INSTALLATION Arbejdet hører under el-entreprisen. 22.1 ARBEJDETS OMFANG 22.1.1 Arbejdet omfatter Komplet levering, montering og idriftsættelse af den på tegningerne viste og de i nærværende beskrivelse

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Tømrerentreprisen Dato : Arbejdsbeskrivelse ventilation Rev.dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/5 Ventilationsarbejder, bygning A

Tømrerentreprisen Dato : Arbejdsbeskrivelse ventilation Rev.dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/5 Ventilationsarbejder, bygning A 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/5 4.1 Orientering BIPS basisbeskrivelse B 2.430 er gældende for arbejdet. 4.2 Omfang Bygningsdelen omfatter alle ventilationsarbejder i forbindelse med ombygning af

Læs mere

Rettelser til DBI retningslinje 027 Brandventilationsanlæg 1. udgave juni 2012

Rettelser til DBI retningslinje 027 Brandventilationsanlæg 1. udgave juni 2012 Rettelser til DBI retningslinje 027 Brandventilationsanlæg 1. udgave juni 2012 Følgende rettelser er vedtaget af det tekniske udvalg den 11. september 2013: Nyt punkt 3.3 side 21 efter sidste afsnit tilføjes:

Læs mere

G. El-entreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter

G. El-entreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter 1.0 El- og svagstrømsinstallationsarbejder Tønder Kommune Udarbejdet af: ATRA arkitekter a/s arkitekter m.a.a. Vestergade 6 DK - 7500 Holstebro Telefon: 97 42 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail atra@atra.dk

Læs mere

ABDL 4000 BRANDDØRLUKNING

ABDL 4000 BRANDDØRLUKNING ABDL-CENTRAL ABDL-4000 er en ny generation af ABDL-centraler og strømforsyninger. serien opfylder Dansk Brandteknisk Instituts (DBI) forskrift 231 for automatiske branddør lukningsanlæg (ABDL). Samtlige

Læs mere

Lokal undervisningsplan for elektrikere

Lokal undervisningsplan for elektrikere Side 1 af 8 Forår 2011 Lokal undervisningsplan for elektrikere Side 2 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE: LOVGRUNDLAG:... 3 UNDERVISNINGEN... 4 SAMARBEJDET... 4 TEORIOPGAVERNE... 4 TIDSPLAN... 5 GRUNDFORLØBSPROJEKTET:...

Læs mere

2014-05-05 version 15

2014-05-05 version 15 2014-05-05 version 15 MicroVent Indhold 1. Systemoversigt... 3 2. Generelle informationer... 4 3. Servicepunkt... 6 4. Forbindelsesdiagram LON-Bus og 230V... 7 5. Forbindelsesdiagram sensorer og styring...

Læs mere

Tilbudsliste med beskrivelse

Tilbudsliste med beskrivelse Tilbudsliste med besivelse side 1 af 10 Sagsnr. 675805A Dato 18.05.2015 Initialer PRT/THB/TEK/JRD Summationsark Pos. Emne 1. Beton Kloak og murerarbejder 2. Tømrerarbejder 3. Maler 4. Gulvbelægning 5.

Læs mere

Elektrikere. Lokal undervisningsplan. Erhvervsskolerne Aars. Strøm, styring og IT. Side 1 af 8

Elektrikere. Lokal undervisningsplan. Erhvervsskolerne Aars. Strøm, styring og IT. Side 1 af 8 Side 1 af 8 Side 2 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE: LOVGRUNDLAG:... 3 UNDERVISNINGEN... 4 SAMARBEJDET... 4 TEORIOPGAVERNE... 4 TIDSPLAN... 5 GRUNDFORLØBSPROJEKTET:... 6 EVALUERING:... 7 Side 3 af 8 Lovgrundlag:

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Dato Rev. dato

Indholdsfortegnelse: Dato Rev. dato Indholdsfortegnelse: Dato Rev. dato Side 2 : Armatur E1 20160407 Side 3 : Armatur E2 20160407 Side 4 : Armatur E3 20160407 Side 5 : Armatur E4 20160407 Side 6 : Armatur E5 20160407 Side 7 : Armatur E6

Læs mere

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Dok. nr. 3176-005 Dato: 07.05.2014 RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse side 1.1 Beskrivelse af projektet... 2 1.2 Anvendelseskategorier... 2 1.3 Flugtvejs-

Læs mere

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Følgende rettelser blev vedtaget på mødet i det tekniske udvalg den 16. april 2013: Side 22 punkt 1.2.1 tilføjes: Alarmtilstand skal medføre at

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen.

Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen. Tilladte hjælpemidler: Alle dog skal lokale procedurer gældende for eksamen og regler for eksaminander overholdes. Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen. 6 timers skriftlig el-autorisationsprøve.

Læs mere

Vejledning. for udførelse af brandmandspaneler:

Vejledning. for udførelse af brandmandspaneler: Vejledning for udførelse af brandmandspaneler: Københavns Brandvæsen Forebyggelse og Indsats Bag Rådhuset 3 1550 København V Tlf.: 33 66 33 66 www.brand.kk.dk Juli 2013 Side 2 af 8 Denne vejledning har

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Brugermanual til System 2000

Brugermanual til System 2000 Brugermanual til System 2000 Vigtigt Læs hele denne manual før komponenten tages i brug, den indeholder vigtig information for brugeren. 5/9 2007 L:\Vejledninger\Nye vejledninger\vejledning_system2000.pdf

Læs mere

Drift og vedligeholdelse

Drift og vedligeholdelse Drift og vedligeholdelse Kubehusene - Lejligheder El entreprisen Forord El-team fyn a/s ønsker jer tillykke med din nye Bolig. I denne drift og vedligeholdes manual finder du vigtige oplysninger/vejledninger

Læs mere

Sikkerhed, effektivitet og komfort med KNX

Sikkerhed, effektivitet og komfort med KNX Sikkerhed, effektivitet og komfort med KNX Sikkerhed Sov godt. Rejse uden bekymringer. Stol på KNX. Observant installation KNX er altid på vagt om natten og når du er ude at rejse. Den intelligente installation

Læs mere

Skema for elsyn. - uden for huseftersynsordningen. Personoplysninger. Generelle oplysninger. Installationsnr. Navn (rekvirent) Målernr.

Skema for elsyn. - uden for huseftersynsordningen. Personoplysninger. Generelle oplysninger. Installationsnr. Navn (rekvirent) Målernr. Skema for elsyn - uden for huseftersynsordningen Personoplysninger Navn (rekvirent) Energinet.dk 85550 Installation Adresse Tonne Kjærsvej Adresse Gl. Dalsgårdsvej 14 Postnr./by 7000, Fredericia Postnr./by

Læs mere

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe.

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. 1 Introduktion. HomeSafe enestående infrarøde og magnetiske sensorer er integreret i dette alarmsystem. Alarmsystemet er opbygget af et central styringsanlæg,

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 63.8 Tavler. Revision: 2015-01-31

Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 63.8 Tavler. Revision: 2015-01-31 Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling Tekniske Standarder Bips nr. 63.8 Tavler Revision: 2015-01-31 Hospitalsenheden Horsens Tekniske standarder Bips nr. 63.8 Tavler Indholdsfortegnelse 63.1 Tavler...3

Læs mere

Den grønne kontakt til din bolig. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din bolig. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din bolig Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Sluk for ekstraudgifterne med et enkelt tryk Standby funktionen er både smart og nyttig. Det ved alle, der bruger den til daglig.

Læs mere

LK IHC Control. Komfort og sikkerhed i hjemmet. Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk.

LK IHC Control. Komfort og sikkerhed i hjemmet. Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk. LK IHC Control Komfort og sikkerhed i hjemmet Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk. Lauritz Knudsen A/S Industriparken 32 2750 Ballerup Telefon

Læs mere

SeeTool - KNX løsninger til

SeeTool - KNX løsninger til SeeTool - KNX løsninger til Erhversbygninger Program 8.0.0.0.0.3 Kontinuert dagsregulering med PIR og manuel betjening - enkelt Lysreguleringsfunktioner Lyset tændes og slukkes automatisk afhængigt af

Læs mere

Brugerinformation vedr. elinstallationer. 2624 Nyboder BAP 298 Restaurering og modernisering af De gule Stokke - Pilotprojekt

Brugerinformation vedr. elinstallationer. 2624 Nyboder BAP 298 Restaurering og modernisering af De gule Stokke - Pilotprojekt Brugerinformation vedr. elinstallationer 2624 Nyboder BAP 298 Restaurering og modernisering af De gule Stokke - Pilotprojekt Udarbejdet af Gert Carstensen A/S 2013-09-24 Brugerinformation vedr. elinstallationer

Læs mere

Brugermanual til Motor Control Unit (MCU)

Brugermanual til Motor Control Unit (MCU) Brugermanual til Motor Control Unit (MCU) Vigtigt Læs hele denne manual før komponenten tages i brug, den indeholder vigtig information for brugeren. 5/9 2007 L:\Vejledninger\Nye vejledninger\vejledning_mcu.pdf

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Produktnyheder. www.legtech.dk

Produktnyheder. www.legtech.dk Produktnyheder EL-TEKNIK Diameter 32 mm - tykkelse 13 mm Diameter 32 mm - tykkelse 13 mm Trådløs Sender-modul og modtager (433 MHz - 8 kanals) Varenr. 70-114 Trådløs Sender-modul og modtager (relæ-box)

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

SeeTool - KNX løsninger til

SeeTool - KNX løsninger til SeeTool - KNX løsninger til Erhversbygninger Program 7.0.0.0.0.3 Kontinuert dagslysregulering med PIR - enkelt rums løsning Lysstyringsfunktioner Lyset tændes automatisk, når en person går ind i rummet,

Læs mere

10 % eftersyn. En gennemgang af de mest typiske fejl

10 % eftersyn. En gennemgang af de mest typiske fejl 10 % eftersyn En gennemgang af de mest typiske fejl Formålet med eftersynet. 10 % anlægstilsyn udføres på nye og ændrede elinstallationer, og formålet med tilsynene er at kontrollere, at den faste elektriske

Læs mere

Energibesparelse - inspiration til skoler og institutioner

Energibesparelse - inspiration til skoler og institutioner Energibesparelse - inspiration til skoler og institutioner Energibesparelse lettere end nogensinde Optimering af energiforbruget er mere end nogensinde kommet i fokus og ligger de fleste danskere på sinde

Læs mere

Boliger Kap 801. Fælles installationer i etageejendomme er således ikke omfattet af disse kap 801 bestemmelser.

Boliger Kap 801. Fælles installationer i etageejendomme er således ikke omfattet af disse kap 801 bestemmelser. Kap 801 Kapitel 801.11 Gyldighedsområde Disse særlige bestemmelser gælder for installationer i og til en enkelte bolig eller for installationer der tilhører en enkelt bolig og som forsynes fra denne. Ved

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

Avancerede funktioner - elegant design

Avancerede funktioner - elegant design Avancerede funktioner - elegant design Avancerede funktioner - elegant design Velkommen til Schneider Electrics komplette KNX-koncept. Vores produkter og løsninger er ikke blot udviklet med fokus på høj

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Baggrund... 4. 3 Formål... 4. 4 Installationen... 4. 5 Brugen af installationen... 5. 6 Tilsynet... 5. 7 Omfang af kampagnen...

1 Indledning... 3. 2 Baggrund... 4. 3 Formål... 4. 4 Installationen... 4. 5 Brugen af installationen... 5. 6 Tilsynet... 5. 7 Omfang af kampagnen... Plejehjem Rapport om el-sikkerheden på plejehjem. Tilsynsordningen har i perioden 1. februar til 31. marts 2010 kørt kampagnetilsyn på plejehjem, og disse tilsyn danner således baggrund for rapporten.

Læs mere

Nukissiorfiit. Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af elvarme

Nukissiorfiit. Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af elvarme Nukissiorfiit Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af elvarme Nr. 2 gældende fra 1. maj 2011 NUKISSIORFIITS ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR OFFENTLIG LEVERING AF EL- VARME NR. 1.

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Side : 1/7 Dato : 20.10.2015

Arbejdsbeskrivelse Side : 1/7 Dato : 20.10.2015 Arbejdsbeskrivelse Side : 1/7 1.4. EL-ENTREPRISEN 1.4.1 OMFANG Entreprisen omfatter: El-arbejder, omfattende stærk- og svagstrøm.2 Entreprisen omfatter Alle materialer og arbejdsydelser for fuldstændig

Læs mere

SeeTool - KNX løsninger til

SeeTool - KNX løsninger til SeeTool - KNX løsninger til Erhversbygninger Program 8.0.0.0.0.3 Kontinuert dagsregulering med PIR og manuel dæmp/ betjening Lysreguleringsfunktioner Lyset tændes og slukkes automatisk afhængigt af folks

Læs mere

SeeTool - KNX løsninger til

SeeTool - KNX løsninger til SeeTool - løsninger til Erhvervsbygninger Program 3.0.0.0.0.3 Dagslysstyring tænd/sluk med PIR -2 rums løsning Lysstyringsfunktioner Lyset tændes automatisk, når en person går ind i rummet, og lysstyrken

Læs mere

SeeTool - KNX løsninger til

SeeTool - KNX løsninger til SeeTool - KNX løsninger til Erhversbygninger Program 10.0.0.0.0.3 Kontinuert dagslysregulering med PIR i master/slave funktion Lysreguleringsfunktioner Lyset tændes og slukkes automatisk afhængigt af folks

Læs mere

Kursisen får ikke kursusbevis, da formålet er, at kursisten bliver bekendt med hvornår nærved zonen er nået.

Kursisen får ikke kursusbevis, da formålet er, at kursisten bliver bekendt med hvornår nærved zonen er nået. Kabelmontør. L AUS kursus 1 dags varighed. Kurset L_AUS gennemføres af instruktøren der har dette speciale. Kursisen får ikke kursusbevis, da formålet er, at kursisten bliver bekendt med hvornår nærved

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

Avancerede funktioner i elegant dansk design. KNX-koncept

Avancerede funktioner i elegant dansk design. KNX-koncept Avancerede funktioner i elegant dansk design KNX-koncept Velkommen til Schneider Electric s komplette KNX-koncept Vores produkter og løsninger er ikke blot udviklet med fokus på høj funktionalitet. De

Læs mere

Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter

Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter Om nærværende materiale Nærværende dokument indeholder en række 'neutrale' beskrivelsestekster udarbejdet til hjælp og inspiration til arkitekter og ingeniører

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Har du styr på brand...? rambøll arkitektur landskab og proces

Har du styr på brand...? rambøll arkitektur landskab og proces Har du styr på brand...? Hvem er jeg? Hans Bang Munkholt Bygningskonstruktør 2006 Fire Protection Manager CFPA Ansættelser: KPF Arkitekter, WITRAZ & Rambøll Arbejdsområder: Brandteknisk rådgiver Projektering

Læs mere

Teknisk notat. Sct. Severin - AT Elektriske installationer. Kontrolleret : Vedlagt : Kopi til : 1 GENNEMGANG PÅ SCT. SEVERIN SKOLE

Teknisk notat. Sct. Severin - AT Elektriske installationer. Kontrolleret : Vedlagt : Kopi til : 1 GENNEMGANG PÅ SCT. SEVERIN SKOLE Teknisk notat Skibhusvej 52 A 5000 Odense C Danmark T +45 8220 3500 F +45 8220 3501 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Sct. Severin - AT Elektriske installationer 30. oktober 2012 Projekt: 14.9093.65 Udarbejdet

Læs mere

DANSK / EUROPÆISK STANDARD DS/EN 1838

DANSK / EUROPÆISK STANDARD DS/EN 1838 Ikke-autoriseret oversættelse 2/12 DANSK / EUROPÆISK STANDARD DS/EN 1838 Denne standard er frit oversat fra engelsk og må ikke anvendes som reference. Bilag er ikke oversat, men medtaget på originalsproget.

Læs mere

KNX løsninger til. Erhvervsbygninger. KNX Automatisk dagslysregulering med foldedørsstyring og manuel dæmp

KNX løsninger til. Erhvervsbygninger. KNX Automatisk dagslysregulering med foldedørsstyring og manuel dæmp KNX løsninger til Erhvervsbygninger KNX Automatisk dagslysregulering og manuel dæmp Tekniske specifikationer Funktioner KNX Automatisk dagslysregulering Styringen tager udgangspunkt i et stort lokale (A

Læs mere

Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet

Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet BRANDTEKNISK DOKUMENTATION Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet Akademiingeniør Svend Poulsen A/S Industriparken 7, Valsgaard 9500 Hobro Tlf. 9851 0866 Rådgiver : Akademiingeniør Svend Poulsen A/S Side

Læs mere

Standard for udførelse af El-installationer på DTU Lyngby Campus Gældende for el. April 2016 Version 2.0

Standard for udførelse af El-installationer på DTU Lyngby Campus Gældende for el. April 2016 Version 2.0 Standard for udførelse af El-installationer på DTU Lyngby Campus Gældende for el. April 2016 Version 2.0 2016 Udgivet af: Rekvireres: DTU Campus Service, Energivej, Bygning 409, 2800 Kgs. Lyngby Mail:

Læs mere

Elfagets Praktikvejledning Specialet Installationsteknik

Elfagets Praktikvejledning Specialet Installationsteknik Til brug for praktikperioden i virksomheden forud for Hovedforløbet. Praktik i virksomheden Eleven skal: Under vejledning, udføre lys- og kraftinstallationer, samt tele- og datainstallationer Under vejledning,

Læs mere

T I L B U D S L I S T E

T I L B U D S L I S T E T I L B U D S L I S T E Renovering af ventilationsanlæg på Maniitsoq Sygehus B-950 Undertegnede hovedentreprenør tilbyder herved at udføre nedennævnte entreer i henhold til udbudsmaterialet: Hovedentree

Læs mere

RS4 beskrivelse NETLON NETLON. Dette dokument indeholder en beskrivelse af en RS4 rumstyring fra Netlon.

RS4 beskrivelse NETLON NETLON. Dette dokument indeholder en beskrivelse af en RS4 rumstyring fra Netlon. NETLON Dette dokument indeholder en beskrivelse af en RS4 rumstyring fra Netlon. Kort beskrivelse... 3 Funktionsbeskrivelse... 4 1.1 Lystænding... 4 1.2 Varmestyring... 4 1.3 Spjældstyring... 4 Plugin...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

El-projektering Mekanisk ABV-anlæg

El-projektering Mekanisk ABV-anlæg El-projektering Mekanisk ABV-anlæg safelight.dk El-projektering - Mekanisk ABV-anlæg Erstatningsluft Udsugning Flowretning Porte til erstatningsluft. Note 2 Brandventilator Note 15 Spjæld Note 16 Ventilationssystemer

Læs mere

Opgaver - IBI/CTS, prog. Og fejlf. På centrale anlæg...3

Opgaver - IBI/CTS, prog. Og fejlf. På centrale anlæg...3 44163 INDHOLDSFORTEGNELSE Opgaver - IBI/CTS, prog. Og fejlf. På centrale anlæg...3 2-14 Rekv. 7 Prod. 06-12-2005-11:02 Ordre 10755 EFU Opgave 1 1. Tilslut IHC Controller til Pcer s COM port. 2. Opstart

Læs mere

Udbudstekster LK OPUS Intelligente systemer

Udbudstekster LK OPUS Intelligente systemer Udbudstekster LK OPUS Intelligente systemer Formål Tekster i dette dokument er beregnet til brug ved udformning af udbudsbeskrivelser gældende for offentlige udbud, hvor produkt- og firmanavne ikke må

Læs mere

INTELLIGENT BOLIGSTYRING

INTELLIGENT BOLIGSTYRING Energihuset INTELLIGENT BOLIGSTYRING Introduktion Om energihuset Opgaver og udfordringer Links og Efterbehandling Introduktion I dag kan man godt få systemer der kan styre el, vand, varme eller ventilation

Læs mere

Luk op for en trådløs verden fuld af nye muligheder

Luk op for en trådløs verden fuld af nye muligheder Luk op for en trådløs verden fuld af nye muligheder Frihed til at placere dine afbrydere, hvor du vil LK IHC Wireless er en ny, trådløs produktserie, der giver dig frihed til at ændre din nuværende el-installation

Læs mere

TRADITION MØDER DOKUMENTATION. Af teknik udvalget

TRADITION MØDER DOKUMENTATION. Af teknik udvalget 1 TRADITION MØDER DOKUMENTATION Af teknik udvalget PROBLEMSTILLING. Brandbeskyttelse af stålkonstruktion til R 60 ( BD 60) Tradition Dokumentation Anvendelse af 3 lag beklædning med samlet tykkelse på

Læs mere

4.0 Bygningsdelsbeskrivelse Installationer

4.0 Bygningsdelsbeskrivelse Installationer 4.0 Bygningsdelsbeskrivelse Installationer 4.0.1 Generelt Installationsunit Gas-El-ventilation skal styres af et trykafprøvningssystem (installationsunit) med elektrisk frakobling, gasdetektering, frakobling

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Arbejdstilsynet (vejledning A.1.10)

Arbejdstilsynet (vejledning A.1.10) Arbejdstilsynet (vejledning A.1.10) Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder 1. Afgrænsning Denne vejledning oplyser om kravene i arbejdsmiljølovgivningen til flugtveje og

Læs mere

Sikkerhedsbelysning standard DTU Lyngby Campus Gældende for Sikkerhedsbelysning. April 2017 Version 1

Sikkerhedsbelysning standard DTU Lyngby Campus Gældende for Sikkerhedsbelysning. April 2017 Version 1 Sikkerhedsbelysning standard DTU Lyngby Campus Gældende for Sikkerhedsbelysning. April 2017 Version 1 2017 Udgivet af: Rekvireres: DTU Campus Service, Energivej, Bygning 409, 2800 Kgs. Lyngby Mail: cas-el@dtu.dk

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

SeeTool - KNX løsninger til

SeeTool - KNX løsninger til SeeTool - KNX løsninger til Erhvervsbygninger Program 6.0.0.0.0.3 Dagslysstyring tænd/sluk med PIR og manuel betjening - Lysstyringsfunktioner Løsningen kombinerer to moduser: automatisk og manuel Ved

Læs mere