Afgangsprojekt Installatør EL. Udarbejdet af: Rene Hostrup & Mats Nilsson UCN Energi og Miljø 4ine Juni

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afgangsprojekt Installatør EL. Udarbejdet af: Rene Hostrup & Mats Nilsson UCN Energi og Miljø 4ine0212 11 Juni"

Transkript

1 Afgangsprojekt Installatør EL Udarbejdet af Rene Hostrup & Mats Nilsson UCN Energi og Miljø 4ine Juni

2 Afgangsprojekt UCN Energi og miljø Elinstallatør Rene Hostrup & Mats Nilsson 4Ine0212 Plejeboliger, Vestergården Titelblad Rapportens navn Plejeboliger, Vestergården Rapporten udarbejdes af Mats Stengaard Nilsson (MN) Rene Hostrup (RH) Projektperiode Fra 1. maj til 11. juni Afleverings dato 11. juni 2012 Uddannelses institution University College Nordjylland Sofiendalsvej Aalborg Vejleder Alf Abildgaard 10. juni 2012 Side 1

3 Afgangsprojekt UCN Energi og miljø Elinstallatør Rene Hostrup & Mats Nilsson 4Ine0212 Plejeboliger, Vestergården Indledning Denne rapport omhandler arbejdet i forbindelse med vores afgangsprojekt, på uddannelsen som elinstallatør på UCN energi og miljø juni Projektet omhandler forskellige former for elinstallationer til et plejehjems byggeri i Aalborg. Byggeriet er i gang med at blive opført, og skal stå færdig til november Projektet er udleveret af det rådgivende ingeniør firma Frandsen og Søndergaard K/S, hvor Rene Hostrup har været i praktik i forbindelse med studiet. Rapporten indeholder beskrivelse, vurdering, tegninger, programmering og beregninger af forskellige dele, der vil indgå i den elektriske installation til projektet. Til vores afgangs projekt, har vi skulle finde nogle progressive emner, som vi ikke har arbejdet ret meget med før, til de emner har vi projektering af solceller, termografering af el tavler, programmering af KNX/DALI installation og dimensionering med computer program. Projektet er udarbejdet, som gruppearbejde, gruppen er bestående af Rene Hostrup og Mats Nilsson. Frandsen og Søndergaard K/S har vi ligeledes brugt som sparrings partner, i de tilfælde vi har haft nogle tvivl spørgsmål ang. projektet, og vi har ligeledes besøgt byggepladsen flere gange. Rapporten er opbygget i kapitler, som tager udgangspunkt i vores projektafgrænsning. Inden hvert kapitels start, vil der være en overskriftsside med kapitlets navn. Til sidst i rapporten vil alle bilagene være at finde. Der vil på de enkelte sider stå hvem der har lavet hvad, dette vil stå ud for overskriftet til de enkelte afsnit, og være benævnt med vores initialer. Rapporten afsluttes med hver vores konklusion. 10. juni 2012 Side 2

4 Afgangsprojekt UCN Energi og miljø Elinstallatør Rene Hostrup & Mats Nilsson 4Ine0212 Plejeboliger, Vestergården Vestergården (RH) Boligselskabet Limfjorden, er i gang med at opføre et nyt plejehjem, på Annebergvej i Aalborg. Projektet omhandler opførelsen af 50 plejeboliger, der er fordelt i fire boafsnit. Til hvert boafsnit er der tilhørende fællesopholdsarealer og køkkener. Centralt i byggeriet bliver der kontorer, mødelokaler og wellnesrum. Byggeriet opføres i to etager, i forbindelse med det eksisterende plejehjem Vestergården. De to bygninger forbindes med en mellembygning i to etager, som efterfølgende skal fungerer som fælles hovedindgang. Figur 1 Plejeboliger, Vestergården. Byggeriet bliver bygget efter en lang række krav fra Aalborg kommune, om hvordan de vil have deres ældreboliger indrettet og opført. Nogle af de krav Aalborg kommune stiller til plejebolig byggerier At borgeren skal kunne bevæge sig rundt og fungere i boligen. Dvs. Krav til rum størrelse, dørbredde, indretning, farvevalg mv. At borgeren skal kunne komme til og fra boligen. Dvs. Særlige krav til adgangsforhold, elevator og terrænforhold mv. At der skal findes tilfredsstillende sociale kvaliteter, butikker, offentlige transportmidler, aktivitetsmuligheder mv. 10. juni 2012 Side 3

5 Afgangsprojekt UCN Energi og miljø Elinstallatør Rene Hostrup & Mats Nilsson 4Ine0212 Plejeboliger, Vestergården At der skal tages hensyn til personalets arbejdsmæssige funktioner ved udformningen af boligen At der skal tages hensyn til miljøet ved valg af materialer, installationer mv. Det er de overordnede krav der stilles, derudover er det en række mindre krav. Plejeboligerne er ens i byggeriet, der er 48 plejeboliger og 2 ægtefælleboliger. Boligerne er indrettet med et tekøkken og stue ud i et, og et tilhørende soveværelse, hvor der er indgang til toilettet. Figur 2 Plantegning af en plejebolig 10. juni 2012 Side 4

6 Afgangsprojekt UCN Energi og miljø Elinstallatør Rene Hostrup & Mats Nilsson 4Ine0212 Plejeboliger, Vestergården Indholdsfortegnelse Titelblad... 1 Indledning... 2 Vestergården (RH)... 3 Problemformulering/projektafgrænsning for afgangsprojekt... 7 Indledning... 8 Problemformulering... 8 Projektafgrænsning... 8 Stærkstrøms installationer Dimensionering (RH) Nødbelysningsanlæg (MN) Svagstrøms installationer Patientkaldeanlæg (RH) ABA Anlæg (MN) Lysinstallation (RH) Tekniske tegninger Tekniske tegninger (RH) Termografering Termografering (RH) Projektledelse Beskrivelse (RH) Bygningsdelsbeskrivelser Stikledninger Terrænbelysning Føringsveje Hovedledninger Tavler Potentialudligning Lysinstallationer Belysningsarmaturer Nødbelysning Kraftinstallationer Ringanlæg Data- og telefonnetværk Byggepladsinstallationer juni 2012 Side 5

7 Afgangsprojekt UCN Energi og miljø Elinstallatør Rene Hostrup & Mats Nilsson 4Ine0212 Plejeboliger, Vestergården Energibesparelse Solcelleanlæg (MN) Afregning af Solceller (RH) Varmetab i kabler (RH) Besparelse ved lysstyring (RH) Konklusion, Litteraturliste og Bilag Konklusion Rene Hostrup Konklusion Mats Nilsson Litteraturliste Bilagsoversigt juni 2012 Side 6

8 Afgangsprojekt UCN Energi og miljø Elinstallatør Rene Hostrup & Mats Nilsson 4Ine0212 Plejeboliger, Vestergården Problemformulering/projektafgrænsning for afgangsprojekt Afgangsprojektets titel. Plejeboliger Vestergården, Annebergvej Aalborg. Krav til afgangs- projektets indhold. I afgangsprojektet skal de studerende bevise, at de kan benytte den viden, færdigheder og kompetencer, som er erhvervet i løbet af studiet. Projektet skal tage udgangspunkt i centrale problemstillinger fra uddannelsens mangeartede elementer samt den studerendes valgfri uddannelseselementer. Projektet skal desuden dokumentere, at den studerende har opnået viden, færdigheder og kompetencer svarende til uddannelsens mål. Kortfattet beskrivelse af afgangsprojektets indhold. Projekt omhandler et byggeri af 50 plejeboliger på Annebergvej i Aalborg. Byggeriet er gået i gang, og skal stå færdig til November juni 2012 Side 7

9 Afgangsprojekt UCN Energi og miljø Elinstallatør Rene Hostrup & Mats Nilsson 4Ine0212 Plejeboliger, Vestergården Indledning Problemformulering og projektafgrænsning er udfærdiget i henhold til studieplan, det indhentede materiel og de stillede krav fra bygherre vedr. El installationerne til et nyt plejecenter. Materialet er udleveret af Frandsen og Søndergaard K/S. Problemformulering Hvordan udføres installationerne til et plejeboligbyggeri, hvor der tages højde for energioptimering og miljørigtig installation? Projektafgrænsning De efterfølgende punkter vil blive lavet på en etape og ikke hele byggeriet jf. tegning. Boligerne er stort set ens, der vil da kun blive projekteret på en enkelt bolig. Stærkstrøms installationer Dimensionering af stikledning efter IEC- regler og DK- regler. Dimensionering af relevante hovedledninger. Dimensionering af relevante gruppeledninger. Dimensionering af stik-, hoved- og gruppeledning ud fra selvvalgt pc- program. Beskrivelse af Nødbelysningsanlæg. Svagstrøms installationer Beskrivelse af Patient kaldeanlæg. Projektering/beskrivelse af ABA anlæg. Projektering/beskrivelse og programmering af KNX/DALI installation til fællesrum. Teknikske tegninger Installationstegninger over fællesområder. Installationstegninger over en bolig. Kredsskema over hoved-, under- og boligtavle. Der udarbejdes CSS- skema over hovedtavlen til tavlebygger. Termografering Termografering af El- tavle med tilhørende rapport. Projektledelse Udarbejdelse af beskrivelse af el- arbejder efter BIBS standard. Udarbejdelse af tidsplan over projektperioden. Energibesparelse Projektering af solcelleanlæg, samt forslag til den elektriske installation hertil. Besparelser ved forskellige kabel dimensioner, på stikledningen til 10. juni 2012 Side 8

10 Afgangsprojekt UCN Energi og miljø Elinstallatør Rene Hostrup & Mats Nilsson 4Ine0212 Plejeboliger, Vestergården fællesinstallationerne. Besparelser ved hjælp af lysstyringer. Studerende nr. 1. Navn Rene Hostrup Studerende nr. 2. Navn Mats Nilsson Vejleder nr. 1 Navn Alf Abildgaard Studerende nr. 1 Dato Underskrift Studerende nr. 2 Dato Underskrift Vejleder nr. 1 Dato Underskrift 10. juni 2012 Side 9

11 Afgangsprojekt UCN Energi og miljø Elinstallatør Rene Hostrup & Mats Nilsson 4Ine0212 Plejeboliger, Vestergården Stærkstrøms installationer 10. juni 2012 Side 10

12 Afgangsprojekt UCN Energi og miljø Elinstallatør Rene Hostrup & Mats Nilsson 4Ine0212 Plejeboliger, Vestergården Dimensionering (RH) Indledning I dette afsnit vil resultaterne fra dimensioneringen blive listet op, så der kan ses hvad materiel der, er kommet frem til der skal bruges. Dimensionering er udført i mathcad og NKT- DOC. I NKT- DOC er der også udført en økonomisk dimensionering. De tre dimensioneringer vil blive holdt op imod hinanden. I bilag findes komplette dimensioneringer både fra Mathcad og NKT- DOC. Omfang I projektet er installationerne delt op på to forskellige forsyninger, en til fællesinstallationer og en til boligerne. Der er til hver, installation blevet dimensioneret en stikledning, hovedledning og gruppeledning. De fleste belastningerne i dimensioneringen har vi fået oplyst af Frandsen & Søndergaard K/S, resten har vi selv afsat ud fra vores egen faglige viden. Cos phi har vi ikke kunne få oplyst, så vi har ligeledes antaget en ud fra vores faglige viden. Nummereringen af kablerne i dimensioneringen i Mathcad er som følgende W1 til W3 Kabler til boliginstallationen. W10 til W15 kabler til hovedtavlen fællesinstallationer. W20 til W29 Kabler til undertavlen fællesinstallationer. Resultater Mathcad NKT- DOC NKT- DOC økonomisk Stikledning Fællesinstallationer 4x150 NOIK- AL- M 4x150 NOIK- AL- M 3 stk 4x240 NOIK- AL- M OB og KB 200 A NH1 200 A NH1 200 A NH1 Spændingsfald % 0,6 0,6 0,1 Hovedledning til tavle T2 5G25 NOIK- AL- M 5G16 NOIK- AL- M 2 stk. 5G25 NOIK- AL- M OB og KB 50 A D03 40 A D03 40 A D03 Spændingsfald % 1,66 2,2 0,6 Gruppeledning til Belysning 5G1,5 NOIKLX 5G1,5 NOIKLX 5G1,5 NOIKLX OB og KB 6A AS 10A D01 2A D01 Spændingsfald % 1,67 2,2 0,7 Stikledning boliger 4x50 NOIK- AL- M 10. juni 2012 Side 11

13 Afgangsprojekt UCN Energi og miljø Elinstallatør Rene Hostrup & Mats Nilsson 4Ine0212 Plejeboliger, Vestergården OB og KB 80 A D03 Ikke lavet i NKT- DOC Spændingsfald % 0,713 Hovedledning til 12 boliger OB og KB Spændingsfald % 5G6 NOIK 25 A D02 2,6 Ikke lavet i NKT- DOC Gruppeledning til toilet OB og KB Spændingsfald % Tabel 1 dimensionerings resultat 3G1,5 NOIKLX 10A AS 2,7 Ikke lavet i NKT- DOC I tabel 1 kan resultaterne fra de forskellige dimensioneringer ses. Der er ikke så stor forskel på vores mathcad og NKT- DOC dimensionering, det eneste forskel der er, er at hovedkablet vi har valgt i vores mathcad dimensionering er større end den der er valgt i NKT- DOC, og det skyldes at vi selv har vurderet at vi ville hæve det, så vi kunne være sikker på spændingsfaldet og kortslutningsberegningen kunne overholdes fremad rettet. Ang. kortslutningsberegningen er der den forskel, at vi har brugt automatsikring til vores gruppeledninger, og for at de skal udløse, kræver det en ikmin på 10 gange IN, plus en tolerance på 25 procent. I NKT- DOC kan der ikke vælges automatsikringer, der bliver man nød til at bruge smeltesikringer. Hvis man kigger på den økonomiske dimensionering, er der valgt nogle noget større kabler i forhold til de to andre dimensioneringer. Det er fordi programmet regner på, at der ikke skal gå så meget energitab til spilde i kablerne, så de bliver dimensioneret noget større, det regner ligeledes ud hvor lang tilbage betalings tid der vil være, på at vælge den dyre økonomiske installation. IEC/DK- regler Til dimensioneringen af stikledningen ind til fællesinstallationerne, regnede vi både på IEC, og DK- regler, for at finde ud af om der er noget at spare ved at bruge IEC regler, evt. et mindre kvadrat i kabel. Vi kom frem til at det var samme kabel der skulle bruges, så i dette tilfælde var der ikke noget at spare ved at bruge IEC- regler, frem for de forenklede danske regler. Vurdering af NKT- DOC Efter have prøvet og arbejde med programmet, har vi fundet frem til at det er noget hurtigere og nemmere lige at trykke sine oplysninger ind i programmet, for at finde ud af hvad kabel og sikring der skal bruges til installationen. Vi vil dog ikke opfordre til at bruge programmet uden den fornødne baggrunds viden. For uden baggrunds viden, kan man ikke vurdere om det programmet har valgt er ok, for der kan opstå nogle små fejl i programmet, men med den fornødne viden er det et godt program at arbejde med. Det er let at overskue, det kunne dog godt udvides med lidt flere komponenter, som for eksempel automatsikringer. 10. juni 2012 Side 12

14 Afgangsprojekt UCN Energi og miljø Elinstallatør Rene Hostrup & Mats Nilsson 4Ine0212 Plejeboliger, Vestergården Boliger Hele byggeriet omfatter 50 plejeboliger, hvor vi har valgt at arbejde med en etape, som består af 12 plejeboliger. VI har dog regnet på stikledningen ind til alle boligerne. Det bygges op på følgende måde, at der trækkes en stikledning ind til hovedtavlen, som bliver monteret i et plomberet felt for u målt strøm. Fra feltet trækkes der 4 hovedledninger ud til de fire etaper i byggeriet, hvor vi har regnet på den ene. For at finde ud af hvor stor stikledning vi skulle bruge til de 50 plejeboliger, har vi valgt at bruge Velander formlen fra vores lærebog 1, i bogen er der oplyst et årligt forbrug på en bolig på ca. 130 kvadrat meter, dette tal dividerede vi med de 130 og gangede op med 40, som er ca. Størrelsen på plejeboligerne, derefter lagde vi en tolerance på 50 %, for at være på den sikker side. På samme måde beregnede vi hovedledningen op til de 12 lejligheder, som bliver sløjfet imellem målertavlerne, så hver enkelt bolig selv afregner det aktuelle strømforbrug. 1 Elektroteknik 5 side juni 2012 Side 13

15 Afgangsprojekt UCN Energi og miljø Elinstallatør Rene Hostrup & Mats Nilsson 4Ine0212 Plejeboliger, Vestergården Nødbelysningsanlæg (MN) Indledning Dette afsnit bliver et nødbelysningsanlæg til plejeboliger beskrevet. Det valgte anlæg bliver beskrevet med formål, der vil ikke blive udført tegninger, med monteringsvejledninger osv. I afsnittet vil vi komme ind på, hvilke produkter og retningslinjer der bruges til anlægget. Formål Nødbelysningsanlæg er et anlæg som har flere forskellige formål, som det ses på figur 1. De forskellige afgreninger bliver beskrevet under figur 3. Figur 3 Nødbelysning Figur 43 Reservebelysning Reservebelysning er en frivillig installation, som bruges hvor man ønsker at kunne fuldføre en arbejdes proces, ved strømsvigt. Reservebelysning kan overholde EN , hvilke medføre at lyset som min. skal være 10 % af normal belysning og ikke under 15 Lux. Derudover må det ikke være stroboskopvirkende, såfremt dette kan medføre en fare. 10. juni 2012 Side 14

16 Afgangsprojekt UCN Energi og miljø Elinstallatør Rene Hostrup & Mats Nilsson 4Ine0212 Plejeboliger, Vestergården Flugtvejsbelysning Under flugtvejsbelysning er to punkter Belysning af udgangskilte og panikbelysning. Belysning af udgangskilte er de skilte som sidder over udgangsdøre, eller i nærheden af døre. Skiltene skal konstant lyse, enten ved belysning, eller med en fast monteret lyskilde i skiltet. Som vejledning til montering af disse skilte, mht. til højde og afstanden mellem skiltene kan formel fra EN bruges. Formel d=s*p (d er læseafstanden til skiltet, S er en konstant, 100 for et ekstern belyst skilt, og 200 for et skilt med fast monteret lyskilde, og p er monterings højden på skiltet). Panikbelysning er det lys som skal give lys nok ved strømsvigt, til at udgangsdøre kan findes. Lyset skal som min. være på 1 Lux, og ikke monteret på sådan en måde at det blinder. Nødbelysning til plejeboliger I vores tilfælde med plejeboliger har vi valgt følgende komponenter til nødbelysningsanlæg Flugtvejsarmatur Her har vi valgt et skilt fra firmaet Exitzone. Et skilt med aflæsning fra begge sidder, og klar til montering i loft. Lyskilde er en LED på 3W, som ved normal drift forsynes med 230V. Ved nøddrift forsynes det fra et centralt batteri. Figur 4 Flugtvejsarmatur Læseafstand på 30m. Type EZ- 3000/A6 Panikbelysning Hver 4. belysning armatur i gang arealet monteres med et tændmodul hvilket muliggøre at den almene belysning forsynes fra nødbelysningsanlægget, og på den måde fungere det som panikbelysning, som tænder det ved strømsvigt. For at kunne styre disse armaturer i forbindelse med de andre gang armaturer, er de forbundet til Dali bussen, og styres derfor gennem denne, under normal drift. Som forsyning under nøddrift, er der centralt placeret et centralanlæg (CPS- system), som forsyner under strømsvigt fra et centraltanlæg. 10. juni 2012 Side 15

17 Afgangsprojekt UCN Energi og miljø Elinstallatør Rene Hostrup & Mats Nilsson 4Ine0212 Plejeboliger, Vestergården Centralanlæg Her fra forsynes panikbelysningen i tilfælde af strømsvigt. Centralanlægget er af type EZ- Sibelight version 44 som leveres af Exitzone. Anlægget levere Max effekt på 9kW / 1h, eller 3,5kW / 3 h Optil 44 strømkredse. Kompakt opbygning Valget er faldet på et centralanlæg til forsyning i nøddrift, frem for armaturerne har indbygget batteri. Det har nemlig den fordel at man et centralt sted kan se om der er fejl på et eller flere armaturer. Ved brug af armaturer med indbygget batteri skal hver enkelt tjekkes, for at detektere en fejl. Figur 5 Centralanlæg Installationen Installationen skal opfylde følgende krav SB6 kap. 805 Definitioner og dokumentation for nødbelysning SB6 kap. 56 Krav til nødbelysning DBI vejledning 34 Sikkerhedsbelysning Nødbelysningsanlæg har til formål at guide personer ud af bygninger, under nød situationer. I vores tilfælde hvor der er tale om plejeboliger, kommer det ind under anvendelsekategori 6. - Anvendelseskategori 6 omfatter bygningsafsnit til dagophold og eventuelt tillige til natophold, hvor de personer som opholder sig i bygningsafsnittet, ikke er i stand til ved egen hjælp at bringe sig i sikkerhed. 2 - Anvendelseskategori 6 Ældreboliger, behandlings- og sengeafsnit på hospitaler, plejehjem, fængsler, boliger og institutioner til fysisk eller psykisk handicappede, vuggestuer og børnehaver. Flugtvejsbelysning skal have batteri kapacitet, til at kunne opretholde belysning i den tid det at tager at evakuere bygningen, typiske mellem min, efter utilsigtet strømafbrydelse. I vores tilfælde ville dette formentligt være 60 min. på grunde af de ældres gangbesvære. 2 BR juni 2012 Side 16

18 Afgangsprojekt UCN Energi og miljø Elinstallatør Rene Hostrup & Mats Nilsson 4Ine0212 Plejeboliger, Vestergården Svagstrøms installationer 10. juni 2012 Side 17

19 Afgangsprojekt UCN Energi og miljø Elinstallatør Rene Hostrup & Mats Nilsson 4Ine0212 Plejeboliger, Vestergården Patientkaldeanlæg (RH) Indledning I dette afsnit vil der blive beskrevet et patientkalde anlæg til plejehjemmet. Beskrivelsen vil omhandle anlæggets funktioner og dets muligheder. Der vil i beskrivelsen ikke blive lavet noget teknisk dimensionering af anlægget. Der er mange forskellige producenter af patientkaldeanlæg på markedet, vi har valgt at tage udgangs punkt i et anlæg fra Tunstall 3. Beskrivelse af anlæg Patientkaldeanlægget er en vigtig del af et moderne plejehjem. Det bliver brugt til at kommunikere imellem beboerne og personalet på plejehjemmet, på den måde kan beboerne altid komme i kontakt med personalet, hvis der opstår en nødsituation. Anlægget kan bygges op så det dækker lige nøjagtig de behov, den enkelte beboer har brug for, og efter hvordan personalet vil have det. Anlægget er bygget op på et fortrådet system, hvor der sidder et lejligheds apparat og en dørkontakt i hver bolig. Fra lejligheds apparatet kan beboren sende en alarm til personalet, de kan ikke tale direkte med personalet, kun hvis personalet vælger og åbne op for det. Personalet modtager beborens alarm på deres trådløse telefoner, som de er forpligtiget til altid at have på sig. Såfremt de er i gang med en samtale på telefonen, vil alarmen gå ind over samtalen, på den måde vil alarmen altid komme frem og ikke blive glemt. Hvis ikke den første plejer tager imod alarmen, vil den blive sendt videre til den næste. Når en plejer går ind til en beboer, kan de trykke på lejligheds apparatet, på den måde ved kollegaerne at der er en plejer fremme ved beboren, og skulle der være brug for assistance, kan plejeren kalde op til kollegaerne. Dør kontakten bliver brugt til at registrere hvis en beboer forlader lejligheden igennem deres terrasse dør. Personalet må ikke låse beboerne inde på plejehjemmet, men med patientkaldeanlægget vil de få en alarm på deres telefon, hvis en beboer forlader deres bolig. Anlægget er bygget op omkring DECT standarden, det er en international standard for trådløs kommunikation, som anvendes til trådløse telefoner. Dette gøres ved at der sættes nogle trådløse stationer op, som hele tiden sørger for at der er forbindelse til telefonerne, når personalet bevæger sig rundt på gangene og i de forskellige boliger. Personalet vil ligeledes modtage signal fra ABA anlægget, f.eks. hvis brandalarmen gik. På plejehjem, må en brandalarm ikke blive alarmeret direkte til beboerne, da det kan skabe stor forvirring og panik. Det er personalet der først modtager alarmen på deres telefoner og vagtstue, så de kan reagere og sætte ind over for den kommende fare, alt efter hvor stor den er juni 2012 Side 18

20 Afgangsprojekt UCN Energi og miljø Elinstallatør Rene Hostrup & Mats Nilsson 4Ine0212 Plejeboliger, Vestergården Alle alarmer der har været på anlægget, bliver gemt på en pc, så de hele tiden kan indhente oplysninger om de opkald og alarmer der har været fra patienterne. På den måde kan systemet bruges til personale planlægning, efter hvilke beboer, der har mest brug for hjælp i bestemt periode. Figur 6 Patientkaldeanlæg På billedet ses et eksempel på, hvordan et anlægge kunne være bygget op. 10. juni 2012 Side 19

21 Afgangsprojekt UCN Energi og miljø Elinstallatør Rene Hostrup & Mats Nilsson 4Ine0212 Plejeboliger, Vestergården ABA Anlæg (MN) ABA anlæg er en forkortelse for Automatisk brandalarm anlæg. I dette afsnit vil vi projektere et anlæg til plejeboliger, med tegninger, materialer, regler osv. iht. til bygherres krav til dette projekt. Bilag 4.9 tegnings nr. (64)1.08 Formål Et ABA anlæg har som formål at detektere brand, på så tidligt stadie som muligt, hvorefter automatisk at tilkalde brandvæsnet, og aktivere eventuelle sekundære funktioner. Sekundære funktioner, kan f.eks. være brandventilation, sprinkleranlæg, nødbelysningsanlæg, osv. For sikre kvaliteten af installationen af automatiske brandalarmsanlæg bruges DBI retningslinie 232 Automatisk brandalarmanlæg Projektering, installering og vedligeholdelse. Retningslinjerne har også til formål at reducere på antallet at blinde alarmer. Ved blinde alarmer, forstås alarmer forsaget af fx tobaksrygning, os fra madlavning, damp fra madlavning og badning, os fra stearinlys mm. Hver gang alarmen går rykker brandvæsnet ud, og med de blinde alarmer bliver det til meget tid brugt på unødvendig alarmer, og kan i sidste ende med de ikke når hurtigt ud til de rigtige brande. Udover DBI retningslinie 232 bruges også DIF NP N Norm for svagstrømsinstallationer (DS460) Stærkstrømsbekendtgørelsen (SB6) Bygningsreglementet (BR) Arbejdstilsynets til enhver tid gældende forskrifter og meddelelser m.v. (AT) Teknisk beskrivelse Anlægget til dette projekt vil være et Siemens Sinteso TM. Med dette anlæg kan vi opfylde bygherrekrav til ABA anlægget. Med det forstås, at det vil være digitalt og fuldt adresserbart, og hver detektor har sin egen adresse i anlægget, alle detektorer er interaktiv og med intelligente mønster genkendelse. Anlægget udføres med klasse 1 sløjfeinstallation, på den måde opnås et anlæg som kan alarmere ved kabelbrud såvel som ved kortslutning på kabelsløjfen, og ved eventuel manglende detektor. Betjeningspanelet til anlægget monteres i indgangspartiet, efter aftale med brandvæsnet. Placeringen af denne ses på bilag 4.9 tegning nr. (64)1.08 Fejl og statusindikationer vil kunne læses i dansk tekst i betjeningspanelet. 10. juni 2012 Side 20

22 Afgangsprojekt UCN Energi og miljø Elinstallatør Rene Hostrup & Mats Nilsson 4Ine0212 Plejeboliger, Vestergården Komponenter Detektorer Røgdetektorer bliver af typen Siemens Sinteso TM FDOOTC241(fig.7). Denne type er en kombinationsdetektor, det vil sige at den både er en termodetektor, samt en optisk røgdetektor. Termodetektering måler temperaturstigninger, f.eks. stigninger pr. minut eller pr. time Optiskdetektering analyserer på den røg der samles i detektorens røgkammer, og på den måde afgøre hvorvidt der skal slås alarm. Alarmtryk Alarmtryk monteres efter bilag 4.9 tegning nr. (64)1.08 Figur 7 Kombinationsdetektor, Simens Sinteso TM FDOOTC241 Lydgivere Der monteres ingen lydgier, alarmerne videregives direkte til personalets trådløse telefoner. Optiske alarmgivere Flashlampe monteres på facade ved indgang efter bilag 4.9 tegning nr. (64)1.08 Centraludstyr Centraludstyret er en selvstændig enhed, som kan fungere ved hjælp af reserveforsyning. Den monteres i teknikrummet i kælderen, decentralt fra kontrol-, betjenings- og informationspanelet, som placeres i mellemgangen på stueplan. Situations- og gruppeplaner for hver alarmgruppe opsættes ved centralen. De skal bruges som indikering af hvor i bygningen brandstedet er. Derudover vil der være en brugervejledning og en drift journal for anlægget. ABA centralen opdeles i følgende grupper Stueplan 1 gr. for boliger syd. 1 gr. for mellembygningen. 1.sal Tagrum 1 gr. for boliger syd. 1 gr. for tagrum. 1 gr. for 3 ventilationsrum. 10. juni 2012 Side 21

23 Afgangsprojekt UCN Energi og miljø Elinstallatør Rene Hostrup & Mats Nilsson 4Ine0212 Plejeboliger, Vestergården Tidsforsinket alarmbehandling ABA anlægget vil benytte alarmbehandlingsmetoden med tidsforsinkelse (iht. 143 DBI 232). Dette medfører at det instruerede personale først modtager en intern alarm, hvorefter at konstatere at en begyndelsesbrand foreligger, de skal så vurdere hvorvidt der skal alarmen skal meldes til brandvæsnet. Tidsforsinkelsen må dog ikke overstige 300 sek., og skal manuelt kvitteres for, inden for 120 sek. ABDL døre ABA røgdetektorerne i gangene styre alle ABDL døre i bygningen. Ved dørene opsættes udløsertryk hertil. Sprinkler Sprinklercentralen i sprinklerrummet, tilsluttes ABA anlægget med en potentialfri kontakt for overvågning. Røgventilation Røgventilationen tilsluttes til ABA anlægget, og får derved et signal om start i tilfælde af brand. Tilslutningen sker med en potentialfri kontakt som overvåges. Udførelse Kabler, ledninger, føringsveje Alle kabelinstallationer og ledningsforbindelser udføres iht. SB6, DIF svagstrømsnorm, samt DBI retningsvejledninger 232. Kabler fremføres på sådan hvis, at antallet af samlinger bliver så lavt som muligt, samt overklipninger af enkelte leder undgås. Gennemføringer og fastgørelser Alle kabelgennemføringer i vægge og etageadskillelser sker i rør med passende dimensioner, og herefter lukkes de med passende brandhæmmende materiale. Fastgørelse af komponenter osv. sker uden beskadigelser af bygningsdele, efter komponentens monteringsvejledning. Mærkning På samtlige komponenter påsættes skilt, som angiver komponentbetegnelse og gr. nr. i forhold til ABA anlægget. Kabler påsættes mærkat ved tilslutning til detektor, samt ved alarmcentral. 10. juni 2012 Side 22

24 Afgangsprojekt UCN Energi og miljø Elinstallatør Rene Hostrup & Mats Nilsson 4Ine0212 Plejeboliger, Vestergården Dokumentation og igangsætning Efter installering af anlægget og komponenter foretages en afprøvning, hvorefter loggen i centralen kontrolleres for fejl. Her efter udformes en skriftlig rapport herover. Efter en veloverstået afprøvning, skal anlægget testes i en længere periode, hvor alle anlæggets enheder er tilkoblet og i drift, i denne periode skal alle komponenter fungere fejlfrit. Denne periode vil foregå over 4 uger, og såfremt dette sker uden fejl, kan dette betragtes som afleveringsdatoen. Under de 4 ugers prøveperiode afprøves en antal uvilkårlige detektorer og alarmtryk, afprøvningen sker i samarbejde med byggeledelsen. Herefter udfærdiges en færdigmelding til byggeledelsen, såfremt anlægget er færdigjusteret og op fylder bygherrens krav. Ansvar Det er til enhver tid ejeren af det pågældende anlæg, som er ansvarlig for, at gældende lovgivning, herunder byggelovens og beredskabslovens bestemmelser, overholdes efter anlægget er leveret og godkendt. 10. juni 2012 Side 23

25 Afgangsprojekt UCN Energi og miljø Elinstallatør Rene Hostrup & Mats Nilsson 4Ine0212 Plejeboliger, Vestergården Lysinstallation (RH) Indledning I dette afsnit vil KNX lysinstallationen til fællesområderne blive beskrevet. KNX og DALI installationen vil blive beskrevet overordnet og gået i dybden, med hvordan det specifik skal laves i fællesinstallationerne til plejeboligerne. Derudover vil der blive beskrevet hvordan lysinstallationen skal laves i boligerne og i øvrige rum. KNX KNX er et bus baseret system, hvor bussen forbindes rundt til alle komponenterne, som indgår i styringen. Det har en hav af muligheder, og man løber stort set ikke tør for udvidelses muligheder i sin installation. Den er bygget op på en åben standard, hvilket vil sige at der er flere producenter der kan udvikle produkter, som kan bruges på kryds og tværs af hinanden. KNX er et decentralt system, hvilket vil sige at intelligensen sidder ude i hver enkelt komponent, og ikke i en controller, ligesom IHC, på den måde er der stor driftsikkerhed, da en fejl ikke påvirker hele systemet. Opbygningen af KNX systemet, starter med en linje, som er den mindste del af netværket, som kan indeholde 64 komponenter og 1000 meter buskabel, derudover skal hver linje have en strømforsyning. Op til 15 af disse linjer kan kobles sammen, ved hjælp af en linjekobler til hver linje. For at udvide installationen til mere end de 15 linjer, kan man sætte en område kobler ind, denne område koblerskal have sin egen strømforsyning, igen her kan der tilsluttes 15 område kobler sammen til en fælles backbonelinje. Backbonelinjen skal have sin egen strømforsyning. Det giver en mulighed for at tilslutte KNX komponenter, hvilket kan dække de fleste behov. På billedet nedenunder, ses en skitse af opbygningen af KNX systemet. Figur 8 Opbygning af KNX 10. juni 2012 Side 24

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Kontrol ved installationsgennemgang 1. Tavler 2. Fast 230/400 V installation 3. Brugsgenstande 4. Tilledninger 5. Lavvoltinstallationer 6.

Læs mere

Nødbelysning. Nødbelysning. Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009

Nødbelysning. Nødbelysning. Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009 Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009 er en overordnet betegnelse for sikkerhedsbelysning og reservebelysning. Sikkerhedsbelysning består dels af flugtvejsbelysning (belysning af udgangs-

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 66 Person- og materialetransport. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 66 Person- og materialetransport. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2014.07.01 Indholdsfortegnelse 66.1 Persontransport... 3 66.1.1 Indledning... 3 66.1.2 Generelle principper... 3 66.1.3 Installation/udførelse... 3 66.1.4

Læs mere

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Følgende rettelser blev vedtaget på mødet i det tekniske udvalg den 16. april 2013: Side 22 punkt 1.2.1 tilføjes: Alarmtilstand skal medføre at

Læs mere

G. El-entreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter

G. El-entreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter 1.0 El- og svagstrømsinstallationsarbejder Tønder Kommune Udarbejdet af: ATRA arkitekter a/s arkitekter m.a.a. Vestergade 6 DK - 7500 Holstebro Telefon: 97 42 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail atra@atra.dk

Læs mere

Mx-5000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk

Mx-5000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk Mx-5000 Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk Sikkerhed sat i system Mx-5000 Brugervenlig og pålidelig ABA-central. Mx-5000 serien er bygget

Læs mere

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6:

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Kapitel 13, Grundlæggende principper Kapitel 13 er et af bekendtgørelsens overordnede kapitler. I dette

Læs mere

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Dok. nr. 3176-005 Dato: 07.05.2014 RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse side 1.1 Beskrivelse af projektet... 2 1.2 Anvendelseskategorier... 2 1.3 Flugtvejs-

Læs mere

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din virksomhed Kontakt med omtanke for miljø og økonomi En slukket stikkontakt kan mærkes på bundlinjen I dag stilles der mange krav til lysstyring i erhvervsbygninger gennem lovgivningen.

Læs mere

ABDL 4000 BRANDDØRLUKNING

ABDL 4000 BRANDDØRLUKNING ABDL-CENTRAL ABDL-4000 er en ny generation af ABDL-centraler og strømforsyninger. serien opfylder Dansk Brandteknisk Instituts (DBI) forskrift 231 for automatiske branddør lukningsanlæg (ABDL). Samtlige

Læs mere

Intelligent. bolig uden besvær. økonomisk komfortabelt sikkert enkelt

Intelligent. bolig uden besvær. økonomisk komfortabelt sikkert enkelt Intelligent bolig uden besvær økonomisk komfortabelt sikkert enkelt Få en mere komfortabel og sikker bolig med et lavere elforbrug zensehome er fremtidens bygningsinstallation i diskret og tidløst design

Læs mere

El-projektering Mekanisk ABV-anlæg

El-projektering Mekanisk ABV-anlæg El-projektering Mekanisk ABV-anlæg safelight.dk El-projektering - Mekanisk ABV-anlæg Erstatningsluft Udsugning Flowretning Porte til erstatningsluft. Note 2 Brandventilator Note 15 Spjæld Note 16 Ventilationssystemer

Læs mere

LK IHC Control. Komfort og sikkerhed i hjemmet. Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk.

LK IHC Control. Komfort og sikkerhed i hjemmet. Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk. LK IHC Control Komfort og sikkerhed i hjemmet Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk. Lauritz Knudsen A/S Industriparken 32 2750 Ballerup Telefon

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 63.8 Tavler. Revision: 2015-01-31

Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 63.8 Tavler. Revision: 2015-01-31 Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling Tekniske Standarder Bips nr. 63.8 Tavler Revision: 2015-01-31 Hospitalsenheden Horsens Tekniske standarder Bips nr. 63.8 Tavler Indholdsfortegnelse 63.1 Tavler...3

Læs mere

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse Side : 1/14 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.3 Projektering... 4 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

DESITEK A/S, Sunekær 8, DK-5471 Søndersø 63 89 32 10 - desitek@desitek.dk - www.desitek.dk. Projekterings- og installationsguide

DESITEK A/S, Sunekær 8, DK-5471 Søndersø 63 89 32 10 - desitek@desitek.dk - www.desitek.dk. Projekterings- og installationsguide Beskyttelse af mindre installationer imod atmosfæriske overspændinger overført fra forsynings-, teleog antennenet DESITEK A/S, Sunekær 8, DK-5471 Søndersø 63 89 32 10 - desitek@desitek.dk - www.desitek.dk

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

Den grønne kontakt til din bolig. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din bolig. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din bolig Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Sluk for ekstraudgifterne med et enkelt tryk Standby funktionen er både smart og nyttig. Det ved alle, der bruger den til daglig.

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

Elektriske installationer på et helt nyt niveau. KNX Roombox Alt-i-én-løsning til zonestyring i nybyggeri og renovering

Elektriske installationer på et helt nyt niveau. KNX Roombox Alt-i-én-løsning til zonestyring i nybyggeri og renovering Elektriske installationer på et helt nyt niveau KNX Roombox Alt-i-én-løsning til zonestyring i nybyggeri og renovering KNX Roombox Zonestyring, forsyning, beskyttelse og energimåling i én enkelt boks Velkommen

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

KNX løsninger til. Erhvervsbygninger. KNX Automatisk dagslysregulering med foldedørsstyring og manuel dæmp

KNX løsninger til. Erhvervsbygninger. KNX Automatisk dagslysregulering med foldedørsstyring og manuel dæmp KNX løsninger til Erhvervsbygninger KNX Automatisk dagslysregulering og manuel dæmp Tekniske specifikationer Funktioner KNX Automatisk dagslysregulering Styringen tager udgangspunkt i et stort lokale (A

Læs mere

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Rapport projekt uge 40-41 Mette Vriborg Nielsen Mette Vriborg Nielsen, TD uddannelsen, Århus Tekniske Skole, 2009 Side 1 INDHOLD Opgavedefinition... 3 Udnyttelse

Læs mere

Retningslinjer for elsyn

Retningslinjer for elsyn Retningslinjer for elsyn Elsyn med tilhørende retningslinjer er målrettet til boliginstallationer. Elsyn kan også anvendes på andre kategorier af installationer, når de særlige forhold for disse kategorier

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

LK PIR-guide. Find den bedste PIR til formålet!

LK PIR-guide. Find den bedste PIR til formålet! LK PIR-guide Find den bedste PIR til formålet! Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...side 2 Introduktion...side 3 Vælg PIR...side 4 PIR-produkter LK FUGA PIR 10 A...side 6 LK FUGA

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Brugerinformation vedr. elinstallationer. 2624 Nyboder BAP 298 Restaurering og modernisering af De gule Stokke - Pilotprojekt

Brugerinformation vedr. elinstallationer. 2624 Nyboder BAP 298 Restaurering og modernisering af De gule Stokke - Pilotprojekt Brugerinformation vedr. elinstallationer 2624 Nyboder BAP 298 Restaurering og modernisering af De gule Stokke - Pilotprojekt Udarbejdet af Gert Carstensen A/S 2013-09-24 Brugerinformation vedr. elinstallationer

Læs mere

Stamoplysninger. Informationer angående besøget. Boligen. Boligens Ejer. Adresse. Postnr. og by. Opført år. Samlet bygningsareal

Stamoplysninger. Informationer angående besøget. Boligen. Boligens Ejer. Adresse. Postnr. og by. Opført år. Samlet bygningsareal Stamoplysninger Boligen Adresse Postnr. og by Opført år Samlet bygningsareal Særlige oplysninger om ejendommen Boligens Ejer Adresse Navn Postnr. og by Email Telefon Informationer angående besøget Dato

Læs mere

Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter

Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter Om nærværende materiale Nærværende dokument indeholder en række 'neutrale' beskrivelsestekster udarbejdet til hjælp og inspiration til arkitekter og ingeniører

Læs mere

Installation kun fase og mellemledning

Installation kun fase og mellemledning BRUGERVEJLEDNING ACelTIMER IP20 MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET EL-INSTALLATØR Installation kun fase og mellemledning Installation af en ACelTIMER Venligst sluk strømmen inden installationen KUN af

Læs mere

Aktivitetsplan El-arbejder afd. 42

Aktivitetsplan El-arbejder afd. 42 Aktivitetsplan El-arbejder afd. 42 Pos. nr. Aktivitet 1 Eks. 16A stikkontakt demonteres. Eks. 20mm PR i gulv der er fremført til stikkontakten, skæres over og forlænges til nyt udtag Eks. gruppeledninger

Læs mere

PRODUKTOVERSIGT Oktober 2009 Kontakt din El-installatør for priser

PRODUKTOVERSIGT Oktober 2009 Kontakt din El-installatør for priser PRODUKTOVERSIGT Oktober 2009 din intelligente el-installation Kontakt din El-installatør for priser 1. Controllere BH8-CTRLZ-230 Forsyning 115/230 VAC 5709870366654 BH8-CTRLZ-DC Forsyning 10-30 VDC 5709870366661

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

LK IHC Plejebolig. Velfærdsteknologi - en hjælp i dagligdagen

LK IHC Plejebolig. Velfærdsteknologi - en hjælp i dagligdagen LK IHC Plejebolig Velfærdsteknologi - en hjælp i dagligdagen LK IHC Plejebolig Intelligente installationer, der hjælper mennesker Mennesker er ikke ens. Vi er vidt forskellige, vi kan forskellige ting,

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler modulært ovenlys 4.1 Orientering bips B2.285, Basisbeskrivelse glasfacader og tage er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Aalborg den 8. januar 2009.

Aalborg den 8. januar 2009. Beredskabsstyrelsen Center For Forebyggelse Fuldmægtig Bo Andersson Datavej 16 3460 Birkerød Aalborg den 8. januar 2009. Høringssvar til udkast til Bekendtgørelse om driftsmæssige forskrifter for hoteller

Læs mere

Sags Nr.: 212 Side 1 af 5 Tegn. Dato 01.02.2015 Tegn. Nr.: E 550-0 Rev. Dato: GODK.: LAP

Sags Nr.: 212 Side 1 af 5 Tegn. Dato 01.02.2015 Tegn. Nr.: E 550-0 Rev. Dato: GODK.: LAP SPECIFICATION AF LAVSPÆNDINGSTAVLE 1. GENERELLE KRAV 1.1. STANDARDER DS/EN 60 439-1 DS/EN 60 439-2 DS/EN 60 439-3 DS/EN 60 439-4 DS/EN 60 204-1 for hele tavlen DS/EN 60 204-1 for dele af tavlen 1.2. ELLEVERANDØR

Læs mere

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Radiatorer 4.1 Orientering bips B2.410, Basisbeskrivelse VVS er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang

Læs mere

Det sikre valg. ARGUS røgdetektorer

Det sikre valg. ARGUS røgdetektorer Det sikre valg ARGUS røgdetektorer 2 Det handler om kvalitet Når det gælder menneskers sikkerhed i hjemmet, må man ikke gå på kompromis med kvaliteten. Derfor introducerer Schneider Electric ARGUS røgdetektorer

Læs mere

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg 2013 Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg Denne Vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns beredskaber. Anders Brosbøl Beredskabscenter Aalborg 31-05-2013 18.

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

ABDL 4000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk

ABDL 4000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk ABDL 4000 Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk ABDL 4000 kontrolenhed ABDL 4000: ABDL 4000 serien opfylder Dansk Brand og sikringsteknisk

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL RS 4600 Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL side 2 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm Indholdsfortegnelse Ordliste... 3 1 Indledning... 4 2 Sender/Detektor muligheder... 4 3 Betjeningspanel & display...

Læs mere

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME LEVERING Gældende fra den 1. september 1994 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering

Læs mere

AKG198 monteringsguide

AKG198 monteringsguide G198 alarm: Alarm med to håndsendere, ultrasoniske kabinesensorer og 115 db sirene med batteri back-up Bemærk: G198 kan kun monteres i biler med centrallåssystemer som enten er stelstyret eller plusstyret.

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S Du kan kontakte os på: Aalborg Forsyning vand A/S Sønderbro 53 9000 Aalborg Telefon 7743 9143 Denne folder er udarbejdet august 2006 og

Læs mere

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy Lilleåskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

INTELLIGENT BOLIGSTYRING

INTELLIGENT BOLIGSTYRING Energihuset INTELLIGENT BOLIGSTYRING Introduktion Om energihuset Opgaver og udfordringer Links og Efterbehandling Introduktion I dag kan man godt få systemer der kan styre el, vand, varme eller ventilation

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI Uddannelsestilbud på DBI DFPB Side1 Brandteknisk diplomuddannelse CFPA The European Confederation of Fire Protection Associations Kursus 2004 (5 x 3 dage) Modul 1. Modul 2. Modul 3. Modul 4. Modul 5. Passiv

Læs mere

PDA bluetooth/ wireless LAN

PDA bluetooth/ wireless LAN systemet smart-house bygger på Dupline-systemet, der er et såkaldt bus-system. Det vil sige en installationsbus, der i to ledninger sender signaler rundt i huset til diverse afbrydere, termostater, sensorer,

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening Alarm JABLOTRON 100 Ny alarm med revolutionerende betjening Betjeningspanel Betjeningspanelet kan betjenes af op til 300 brugere. Systemet indeholder både trådfaste BUS baserede og trådløse betjeningspaneler.

Læs mere

Skema for elsyn. Generelle oplysninger: Målinger. Målemetoder, resultater og bemærkninger. Ændring nødvendig. Ikke aktuel

Skema for elsyn. Generelle oplysninger: Målinger. Målemetoder, resultater og bemærkninger. Ændring nødvendig. Ikke aktuel Skema for elsyn Navn (rekvirent): Adresse: Postnr./by: Telefon: Installation: Adresse: Postnr./by: Installationsejer: Generelle oplysninger: Målinger Måleobjekter Afprøvning af fejlstrømsafbrydere HPFI

Læs mere

Stikkontakter og afbrydere i den faste installation

Stikkontakter og afbrydere i den faste installation Stikkontakter og afbrydere i den faste installation Det er ikke tilladt at sætte en ny afbryder eller stikkontakt op i den faste installation, hvis der ikke har siddet én på samme sted før. Derimod må

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Fordelingsanlæg ETS-52-04-02 Rev. 0f

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Fordelingsanlæg ETS-52-04-02 Rev. 0f 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Fordelingsanlæg ETS-52-04-02 Rev. 0f teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 44534/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender

Læs mere

BAS 914S/929S Datablad

BAS 914S/929S Datablad BAS 914S/929S BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 914S/929S tilhører en familie af programmerbare kontrollere der er målrettet til mindre samt medium størrelse installationer.

Læs mere

MSH - Brandsikringsautomatik til brandspjæld MSH. Brandsikringsautomatik til brandspjæld

MSH - Brandsikringsautomatik til brandspjæld MSH. Brandsikringsautomatik til brandspjæld MSH Brandsikringsautomatik til brandspjæld Anvendes til spjæld med 24 V motor Kontrollerer lukke-åbnefunktionen af spjæld i tilfælde af brand (baseret på brandtermostat, røgdetektor eller signal fra ekstern

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Hovedprojekt. Nydamsparken. Indholdsfortegnelse: Nydamsvej. Ventilation og afløb Ventilation og afløb, Spejlvendt variation

Hovedprojekt. Nydamsparken. Indholdsfortegnelse: Nydamsvej. Ventilation og afløb Ventilation og afløb, Spejlvendt variation 2 4 D 6 8 10 12 C 14 16 Nydamsvej 18 Randersvej 43 41 53 51 49 47 45 55 59 57 65 63 61 G 75 73 71 69 67 H 129 127 125 123 B 121 119 Vorregårds allé 117 115 A Indholdsfortegnelse: Side 1: Side 2: Side 3:

Læs mere

Installationsvejledning til T8/T10 LED-rør 3. Generation

Installationsvejledning til T8/T10 LED-rør 3. Generation Vejledningen dækker følgende LED-rør fra : Type Længde Watt SPL-T8 60 cm til 150 cm SMD - rør 9 til 22 [W] LED-rørets opbygning og tilslutning: LED-lysrøret kan monteres på to forskellige måder. Første

Læs mere

WINSTA -QUICKGUIDE. Installationsstikforbindelser. Den perfekte forbindelse det professionelle valg! Version 3

WINSTA -QUICKGUIDE. Installationsstikforbindelser. Den perfekte forbindelse det professionelle valg! Version 3 WINSTA -QUICKGUIDE Installationsstikforbindelser Version 3 Den perfekte forbindelse det professionelle valg! WINSTA FRA GULV TIL LOFT Installationsstikforbindelser til ethvert behov Formålet med denne

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg.

Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg. Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg. Tilykke med din nye vedvarende energikilde. Før montage af anlægget bør denne vejledning grundig læses igennem. For optimal ydelse placeres solpanelerne

Læs mere

Til brug for min opfølgningsrapport (nr. 1) modtog jeg herefter amtets og sygehusets udtalelser.

Til brug for min opfølgningsrapport (nr. 1) modtog jeg herefter amtets og sygehusets udtalelser. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. august 2003 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 13. juni 2003 af Sygehus Vestsjælland, Ringsted Sygehus. I rapporten bad jeg amtet om udtalelser og om underretning

Læs mere

FireFree B744/B745 Brandplader

FireFree B744/B745 Brandplader FireFree B744/B745 Vare nr. Navn Antal EAN Palle str. B744 H 1200 x 600 FireFree B744 H 1 stk. 5705673000016 72 stk. B745 H 1200 x 600 FireFree B745 H 1 stk. 5705673000023 72 stk. www.scandisupply.dk 0843

Læs mere

Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem

Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem v12082008 Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem 5101 Hovedstation Dette GRIPO alarmsæt indeholder følgende: 1 stk GRIPO 5101 Hovedstation 1 stk GRIPO 5107 Trådløs fjernbetjening 1 stk

Læs mere

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang!

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det der skal til for at komme godt i gang med at sikre sit hus. Placeres sensorene strategisk på et sted tyven ikke

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent:

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Nyborgvej 28 5220 Odense C 461-282997-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Kontakt med omtanke Renover dit hjem rum for rum. Dette er et screendummy billede. Vi mangler det rigtige billede.

Kontakt med omtanke Renover dit hjem rum for rum. Dette er et screendummy billede. Vi mangler det rigtige billede. Kontakt med omtanke Renover dit hjem rum for rum Dette er et screendummy billede. Vi mangler det rigtige billede. Kontakt med omtanke For mange er el-installationen i hjemmet noget, som bare er der. Det

Læs mere

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg #BREVFLE Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarms-, gasalarms, sprinkler- eller slukningsanlæg, der er udført,

Læs mere

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials -serien gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 -serien Solutions for Essentials Introduktion Installer fremtidens gulvvarme og gør tilfredse kunder endnu mere tilfredse er fremtidens gulvvarmestyring.

Læs mere

NOTAT. Støvring Gymnasium. Notat nr.: 02. Rev.: 1 PROBLEMSTILLING

NOTAT. Støvring Gymnasium. Notat nr.: 02. Rev.: 1 PROBLEMSTILLING NOTAT Projekt: Støvring Gymnasium Aalborg, den 22.10.2012 Emne: Notat nr.: 02 CO 2 koncentration i klasselokale Projekt nr.: 5714-004 Dir. tlf.: +45 2540 0223 Reference: hda@moe.dk Rev.: 1 PROBLEMSTILLING

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735

Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735 Fig. 2-2 /3 plans beboelse Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735 Vi takker Dem for købet af denne røgalarm, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. Værelse

Læs mere

Titelblad. Arkitektur & Design Industriel Design v/ Aalborg Universitet. Titel: Nova Periode: 02/02/09-03/06/09 Gruppe: AD10-ID4

Titelblad. Arkitektur & Design Industriel Design v/ Aalborg Universitet. Titel: Nova Periode: 02/02/09-03/06/09 Gruppe: AD10-ID4 Titelblad Arkitektur & Design Industriel Design v/ Aalborg Universitet Titel: Nova Periode: 02/02/09-03/06/09 Gruppe: AD10-ID4 Anders Rafn Hansen Kvist Vejleder: Kaare Eriksen Ann Pedersen Kristian Trier

Læs mere

Røgmelder MSD 523 Teknisk information og betjeningsanvisning

Røgmelder MSD 523 Teknisk information og betjeningsanvisning Teknisk information og betjeningsanvisning Brand- & komfortventilation Vinduesautomatik Tlf. 73 Fax. 73 3 www.eegholm.dk Indhold Side Egenskaber Kendetegn Revision/Vedligehold Levetid Funktion / Anvendelse

Læs mere

Styr dit hjem via SMS - nem og intelligent styring af boligen

Styr dit hjem via SMS - nem og intelligent styring af boligen Styr dit hjem via SMS - nem og intelligent styring af boligen Smart fjernstyring - af el-installationen med nyt SMS-modem Lauritz Knudsen gør det nu muligt at fjernbetjene el-installationen med enkle SMS-beskeder

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger Niverødgård 19 ældrevenlige boliger 1 Mariehøj Mariehøj Byvejen Nivåvej Niverød Kongevej Rantzausvej Birkedommer Allé 2 Niverødgården Beliggenhed Niverødgård ligger i Niverød i Fredensborg Kommune, tæt

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Om fiberboksen Fiberboksen har indbygget router, hvilket betyder at du kan nøjes med tilslutning til én boks, og så er du

Læs mere