TØNDER BRANDVÆSEN. Årsberetning 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TØNDER BRANDVÆSEN. Årsberetning 2014"

Transkript

1 TØNDER BRANDVÆSEN Årsberetning 2014

2 Beredskabschefens beretning Indsatser 2014 har været et godt år for Tønder Brandvæsen. Vi kan se tilbage på, at vi - ansatte såvel som frivillige - har leveret tryghed til borgerne i vores kommune. Det gør vi ca. 1 gang hver eneste dag året rundt, når alarmen lyder. Det er uanset, om det er til et færdselsuheld, en brand i et hus, oversvømmelse eller for den sags skyld en blind alarm. Vi klarer det hele, og det kan vi være stolte af. I de kommende år står vi over for en stor udfordring. Det er blevet besluttet, at beredskabet skal være bedre og mere effektivt, og det er også fastlagt, at dette gøres bedst i større administrative enheder. Arbejdet med at få fastlagt præcist, hvordan den beslutning skal udmøntes, er i fuld gang og bliver forhåbentlig hurtigt afsluttet, da usikkerheden naturligvis ikke er særlig rar. Helt centralt i oplægget fra politikerne er, at de frivillige også i det nye beredskabs-samarbejde, skal have en vigtig rolle. Men det er klart, at når vi nu står overfor at skulle finde betragtelige rationaler samtidig med, at der skal omorganiseres og fusioneres, så er det da givet, at der vil ske forandringer for alle. Heldigvis giver det nye samarbejde også muligheder for udvikling. Samlet set bliver vi, hvis man måler på antallet af brandmænd, brandstationer, køretøjer og frivillige Danmarks i særklasse største brandvæsen. Det rummer naturligvis et stort potentiale, så vi sammen kan sørge for, at borgerne i Sønderjylland vil få det bedste brandvæsen i Danmark. Allerede i dag gennemfører vi hver især i de fire kommuner og de ca. 50 brandværn mange gode initiativer. Jeg tror på, at når vi forener kræfterne og ideerne, vil det være med til at give positiv energi til det nye samarbejde til glæde for både borgere, de frivillige og de ansatte. Der har været mange ting at glæde sig over i året, der er gået. Først og fremmest er det opløftende, at der fortsat er mange, der gerne vil være en del af beredskabet. Vi har i efteråret haft det største deltagerantal på grunduddannelsen i mange år. Allerede her i foråret gennemfører vi endnu en grunduddannelse i samarbejde med Aabenraa og Haderslev. Det bekræfter i hvert fald mig i, at vi med de frivillige brandværn har en attraktiv samfundsopgave og et fællesskab, som mange gerne vil være en del af. Så jeg tror på, at ved fortsat at fokusere på rekrutteringsindsatsen, ser fremtiden for brandværnene lys ud. En anden stor udfordring ved at basere sit beredskab på frivillige, og for den sags skyld deltidsansatte, er at have arbejdspladser og arbejdsgivere, der giver mulighed for, at vores brandmænd kan køre til brand i arbejdstiden. Det sætter vi naturligvis stor pris på. Vi har måske ikke været særligt opmærksomme på at anerkende dette, så derfor starter vi i år op på et nyt tiltag, hvor det enkelte brandværn og beredskabschefen vil tage ud og hilse på virksomhederne. Det er naturligvis både for at fortælle, at vi er taknemmelige for, at de er med til at skabe grundlag for trygheden i lokalsamfundet og for at lytte til, om der er forhold vi skal være opmærksom på. Men også for at fortælle om fordelen ved at virksomheden har en brandmand ansat. Der er ingen tvivl om, at Tønder kommune også er eksponeret overfor klimaet. Forrige år var der to stormvejr, der passerede. I 2014 var det oversvømmelser på grund af langvarig regnvejr, der gav problemer. Heldigvis er vi godt rustet. Vi har et forbilledligt samarbejde på tværs af forvaltningerne, således at indsatserne bliver koordineret på tværs af de forskellige afdelinger. I nærområdet er der rigelig pumpekapacitet. Sidstnævnte forhold udnyttede vi i forbindelse med en truende oversvømmelse i august 2014, hvor vi tilkaldte THW fra Nibøl og Flensborg. En indsats der var et skoleeksempel på flot samarbejde på tværs af forvaltninger og hvor indsatsstyrker fra Tyskland og Tønder arbejdede godt sammen med et flot resultat. Desværre var anerkendelsen fra de statslige myndigheder noget begrænset, idet de var mere optaget af formaliteterne omkring procedurerne for tilkaldelse af hjælp på tværs af grænsen. Der er skrevet meget i pressen om den sag, så i denne beretning, skal jeg nøjes med at glæde mig over, at der er igangsat et arbejde, der forhåbentlig munder ud i, at det også formelt bliver muligt for vores indsatsleder at tilkalde den nærmeste hjælp, selvom det så er fra vores gode naboer i Tyskland. Afslutningsvis vil jeg endnu en gang takke alle frivillige og ansatte for en stor og engageret indsats i Bring en tak med hjem til familierne. Pas godt på hinanden også i Personel Administrationen: Falck & frivillige brandværn: Beredskabsforbundet: Stormflodsassistenter: Reservedepotmestre: Servicevagter 7 ansatte 254 frivillige 18 frivillige 21 frivillige 4 ansatte 4 ansatte Samlet er Tønder Brandvæsen en organisation med 308 ansatte og frivillige. Uddannelse I 2014 blev der gennemført følgende uddannelser Grunduddannelse INDSATS Funktionsuddannelse INDSATS Heldagsøvelser Genopfriskning Førstehjælp, 6 timers førstehjælp Elementær Brandbekæmpelse Materieldepotet 24 mand 16 mand 150 mand Arbejde udført: Vask af slanger Fyldning af trykflasker Kompressortimer RD-Masker vasket/afprøvet Brandhaner kontrolleret Depotbeholdning: B-slanger C-slanger Trykluftflasker 300bar Røgdykkermasker Røgdykkerapparater PA Udrykninger Udrykninger i alt 428* 359 Reelle alarmer 335* 245 Blinde og falske alarmer *Orkanerne Allan og Bodil Fordeling: Brand Redning 124* 40 Miljø Agerskov 35* 29 Bedsted 25* 12 Bredebro 43* 33 Højer 34* 28 Løgumkloster 62* 66 Rømø 27* 27 Skærbæk 44* 57 Toftlund 51* 26 Tønder 140* 93 Visby 50* 45 Øster Højst 26* 20 Beredskabsgården 4 4 Forebyggelse Brandsyn: Brandsynsobjekter Antal lovpligtige brandsyn Gennemførte brandsyn 100% 100% Byggesager: Røgalarmprojekt: Der er ved udgangen af 2014 opsat over røgalarmer ved pensionister i Tønder kommune siden projektet startede d.v.s. at 123 hjem i 2014 er blevet mere sikre at bo i Skolekampagner: I samarbejde med SSP er der igen i år afholdt 12 fyrværkeridemonstrationer for alle 5. klasser, hvor bl.a. farligheden af krysantemumbomber blev gennemgået. Demonstrationerne var fordelt på 16 skoler samt ungdomsbrandværnet, hvor i alt 500 unge mennesker har deltaget.

3 Køretøjer Tønder Ungdomsbrandværn Forebyggelse Årets køretøjsudskiftning var autosprøjten til Øster Højst. Den udgåede autosprøjte af årgang 1979 har efter 35 års tjeneste ikke længere den standard og driftssikkerhed, som kræves at et udrykningskøretøj i forreste linje. Efter køretøjsudvalget havde lavet kravspecifikationer, blev det besluttet at tage en tur til hhv. Berlin og Urbach, for at undersøge markedet for nyere brugte køretøjer. I Urbach faldt valget på en nyere brugt MAN rüstwagen hos Merkel Feuerwehrfahrzeuge, som blev ombygget til autosprøjte med 1600l vand, førstehjælpsslange og selvstændig pumpe. Opbygningsprocessen i Tyskland blev dog en langstrakt affære, men i november måned kom køretøjet til Danmark, og efter en måned med indretning, tilpasninger og udarbejdelse af godkendelseserklæring, kunne køretøjet inden jul endeligt sættes i drift. Den gamle autosprøjte er nu overdraget til ungdomsbrandværnet, der allerede har lagt rigtig mange frivillige timer i rustreparation, for at levetidsforlænge køretøjet. Decentrale depter De decentrale depoter og forsyningsenhederne er nu sat i drift. Alle hovedstationer har fået udleveret materiel, så det er muligt hurtigt at reetablere materiellet på køretøjerne efter endt indsats. Derudover er der etableret 2 forsyningsenheder i henholdsvis Højer og Toftlund med luft, skum og olieabsorbering. Disse opgaver er hidtil blevet løst af reserve depotmestrene, der dog efter årsskiftet ikke længere skal varetage denne opgave pga. besparelser. Hermed skal lyde en stor tak for samarbejdet og den indsats der er leveret af reserve depotmestrene. Tønder Ungdomsbrandværn er i fuld gang, og der var ved udgangen af 2014, tyve meget aktive medlemmer. De har undervisning hver anden onsdag og emnerne ved undervisningen er taget direkte fra grunduddannelse, Indsats. Formålet med dette er, at gøre de unge klar til efterfølgende at kunne deltage på den rigtige grunduddannelse, Indsats. De første resultater af ungdomsbrandværnets arbejde, er ved at slå igennem nu, da fire af ungdomsbrandværnets medlemmer nu også har kontrakt med beredskabsforbundet. Det var: Marc Vos, Niklas Jensen, Emil Christensen og Rasmus Krakau der i 2014 gennemførte Grunduddannelse, Indsats. Stort tillykke herfra til de fire for gennemført uddannelse. Vi håber naturligvis, at der er flere fra ungdomsbrandværnet, der når de fylder 16 år, ønsker at tegne kontrakt med beredskabsforbundet. Man kan være medlem af ungdomsbrandværnet, fra man fylder 10 år og frem til man fylder 18 år. I perioden fra man fylder 16 år, har man så mulighed for at være tilknyttet både beredskabsforbund og ungdomsbrandværnet. Tønder Ungdomsbrandværn modtog den 23. dec. kl. 20 den tidligere autosprøjte fra Øster Højst og den 24. dec. om morgenen var autosprøjten stort set skilt ad, så renoveringsarbejdet kan starte. Dette viser tydeligt det store engagement, der er omkring ungdomsbrandværnet. Der bliver lagt rigtig mange arbejdstimer i ungdomsbrandværnet fra de frivillige instruktører på både undervisningsdelen, men i høj grad også p.t. med renovering af den nye autosprøjte. Tak til alle. Hædersbevisning: Der er uddelt hædersbevisning til 4 personer. Hædersbevisningen er uddelt til personerne for deres indsats ved branden på Aabenraavej ved Tønder den 13. februar 2014, hvor de med hinandens hjælp fik reddet en ældre dame ud af hendes lejlighed, da bygningen brændte. Personerne er: Carsten Brodersen, Kent Sievertsen, Mohammedkhier Yousef og Lærke Laursen. Brandsikkerbolig Det er besluttet, at vi i fremtiden vil være mere proaktive i brandforebyggelse, og dette gøres ved at der efter en brand kan udleveres materiale og evt. en røgalarm til naboer til en brand. Ved denne tilgang kan vi håbe på mere fokus på evt. opsætning af røgalarmer i hjemmene. Nye trailere Der er indkøbt 4 lukkede trailere i efteråret. 2 af dem skal anvendes til forsyningsenhederne med luftforsyning, de andre 2 skal anvendes til uddannelses brug for elementær brandbekæmpelse og førstehjælp Kampagner via Facebook Vi har i årets løb haft brandforebyggende kampagner via facebook: I september måned havde vi Test din røgalarmkonkurrence, hvor der var mulighed for at vinde en tur med familien til Danfoss Univers. Vinderen blev Betinna Quist. Formålet med denne konkurrence var at få fokus på røgalarmer. I december måned skrev vi hver dag Dagens brandgode råd på kommunens facebookside, hvor der var fokus på brandforebyggelse i forbindelse med jul og nytår. Endvidere forsøger vi at lave nogle enkelte forebyggende opslag i vores opdateringer efter hver indsats. Foto indsendt af Betinna Quist. Kommunikation i øjenhøjde Vi har haft en praktikant tilknyttet den forebyggende afdeling, hvor Kommunikation i øjenhøjde var overskriften. Tanja der er kommunikationsstuderende fra Aalborg Universitet, havde til opgave at se på Tønder Brandvæsens måde at kommunikere i forbindelse med forebyggelse herunder brandsyn, byggesagsbehandling, vejledning og rådgivning med borger, bygherre, virksomheder og samarbejdespartnere i kommunen. Tanja gav os nogle gode og konstruktive input til fremtidens kommunikation.

4 Indsatser Uddannelse Uddannelse Sikk erhe Oversvømmelse 22. august 2014 Det havde regnet meget i flere dage og om eftermiddagen kom den første melding om problemer, da campingpladsen stod under vand. Senere kom også en melding om hurtigt stigende vand i industri nord, hvor der var risiko for vandindtrængning i en større industribygning. Der blev oprettet stab med relevante fagpersoner på Tønder Rådhus, der blev etableret sandsækkefyldestation hos Tønder Maskinudlejning og der blev fyldt, flyttet og stablet 70 tons sand, af både Tønder, Højer og Øster Højst friv. Brandværn. Herudover blev der rekvireret højkapacitetspumper fra THW i Niebüll og Flensburg, som aflastede kritiske vandløb til et forsinkelsesbassin. Alt i alt en effektiv indsats, som reddede de truede bygninger. Arbejdsmiljø og sikkerhed D Vi har i 2014 haft vores to årlige møder for Arbejdsmiljørepræsentanter og depotmestre, og i den forbindelse har vi lavet lidt om på proceduren vedr. dette, og har nu møderne som faste forårsmøder og efterårsmøder. Disse møder afholdes med en fast dagsorden, men udover denne også med temaer. I 2014 har der især været fokus på indsatser i røgmiljøer, sikkerhed ved udrykningskørsel og frivilligt vedligeholdelsesarbejde på stationerne. Heldagsøvelserne er endnu engang afviklet i Haderslev, med både varme brandhusøvelser og avancerede frigørelsesopgaver. Frigørelsen har denne gang haft fokus på forberedelser til kæderedning. Et nyt tiltag var, at brandhusøvelserne blev gennemført med låneindsatsdragter, ligesom der blev arbejdet med principperne for indsats i røgmiljøer. Konceptet for heldagsøvelserne bliver i 2015 ændret til kun af omfatte brandhusøvelser. I foråret blev der afviklet Funktionsuddannelse INDSATS. Holdet bestod af 16 frivillige brandmænd, både vores egne fra Tønder, samt fra Haderslev og Aabenraa kommune og til reeksamen kom yderligere 4 deltagere fra Sønderborg Brand & Redning. I alt resulterede forløbet i 20 nye frivillige certificerede brandmænd. I efteråret blev der afviklet Grunduddannelse INDSATS. Denne gang med et usædvanligt stort hold med 24 deltagere, med både brandmænd fra brandstationerne og med nye frivillige fra Beredskabet. Holdet forventes at fortsætte til Funktionsuddannelsen i andet halvår af Der blev afviklet et holdlederseminar med to workshops. Den ene workshop var opstarten på uddannelsen af to instruktører til kæderedning til de brandstationer, der skal bruge kæderedningsmateriel. Uddannelsen af kæderedningsinstruktører fortsætter i Den anden workshop var planspil og taktiske billedscenarieøvelser. Derudover var der en gennemgang af indsats på Arrivas togsæt, samt en generel introduktion til kæderedning for alle holdledere har derudover budt på mere end 40 forskellige eksterne uddannelsesaktiviteter i bl.a. førstehjælp, elementær brandbekæmpelse, varmt arbejde, vedligeholdelsesuddannelse af virksomhedsbrandvæsen og drift, kontrol og vedligeholdelse af automatiske brandalarmeringsanlæg samt mange andre eksterne kursusaktiviteter. Brand den 9. september 2014 Midt på eftermiddagen indløb melding om brand i et rækkehus i centrum af Løgumkloster. Da der ikke var klarhed over hvorvidt der var personer i lejligheden blev der indsat røgdykkere. Røgdykkerholdet fandt hurtig en livløs mand på stuegulvet, som straks blev bragt ud i det fri. Brandvæsenet gav førstehjælp indtil en paramediciner kom til stedet, hvorefter der både ankom ambulance og helikopter til stedet. Trods den kritiske tilstand overlevede han branden. Der har desværre i 2014 også været arbejdsulykker, hvoraf to var af lidt mere alvorlig karakter. Den ene hvor en brandmand under slukningsarbejde, falder gennem et hvælvingeloft og ned på et staldgulv. Heldigvis var arbejdsulykken uden alvorlige skader og uden efterfølgende mén. Den anden arbejdsulykke var under frivilligt byggearbejde på en brandstation, hvor en brandmand fik en finger i klemme mellem en byggelift og tagkonstruktionen. Den pågældende fik en alvorlig skade på en finger, men det ser heldigvis ud til at ende med en meget lille méngrad. I denne forbindelse er det vigtigt, endnu en gang at understrege, at vi alle fortsat skal passe på os selv og hinanden.

5

Nytårsparole 2014 Beredskabscenter Aalborg

Nytårsparole 2014 Beredskabscenter Aalborg Nytårsparole 2014 Beredskabscenter Aalborg Det er igen tid til Nytårsparole på Beredskabscenter Aalborg. Det er altid rart, at så mange kan finde tid til at støtte op om arrangementet. Både fastansatte,

Læs mere

BRANDVÆSEN. Frigørelse. Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33

BRANDVÆSEN. Frigørelse. Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33 NR. 10 december 2010 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Frigørelse Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte

Læs mere

BRANDVÆSEN. Den skjulte risiko. Brandmænd har muligvis øget risiko for at få kræft. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. Den skjulte risiko. Brandmænd har muligvis øget risiko for at få kræft. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 2 Marts 2013 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Den skjulte risiko Brandmænd har muligvis øget risiko for at få kræft Foto: Øvelse i Karup Side 12-16 BRANDVÆSEN NR. 2 Marts

Læs mere

NR. 1 - JANUAR 2008. Beredskab i Californien

NR. 1 - JANUAR 2008. Beredskab i Californien NR. 1 - JANUAR 2008 i Californien Flere grunde til at vælge ABC Brandteknik 3 Grunde til at vælge ABC Brandteknik 44447747#6330 3 Personbrandattrap Miljøvenlig Væskebrand/Gaskar Miljøvenlig Grunde mere

Læs mere

BRANDVÆSEN. Giftsky lukkede motorvejen. 30 kemikaliedykninger efter udslip af 36 kubikmeter syre. Foto: Mads Hansen

BRANDVÆSEN. Giftsky lukkede motorvejen. 30 kemikaliedykninger efter udslip af 36 kubikmeter syre. Foto: Mads Hansen NR. 3 april 2011 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Giftsky lukkede motorvejen 30 kemikaliedykninger efter udslip af 36 kubikmeter syre. Foto: Mads Hansen Side 30-33 BRANDVÆSEN

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Redderen. Nr. 9 November 2014 37. årgang. RAV i Honduras s.14

Redderen. Nr. 9 November 2014 37. årgang. RAV i Honduras s.14 Redderen Nr. 9 November 2014 37. årgang RAV i Honduras s.14 2 Redderen 37. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128

Læs mere

September 2011. Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune

September 2011. Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune September 2011 Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune Indledning I 2010 igangsatte Tønder Kommune projektet Godt tilpas i ældreplejen samt i døgntilbud for voksne. Projektets mål

Læs mere

BEREDSKABSNYT. Nyt fra brandmænd og frivillige ved Brand & Redning Herning. Nr. 112 juni 2014. 112-dag i Herning

BEREDSKABSNYT. Nyt fra brandmænd og frivillige ved Brand & Redning Herning. Nr. 112 juni 2014. 112-dag i Herning BEREDSKABSNYT Nr. 112 juni 2014 Nyt fra brandmænd og frivillige ved Herning 112-dag i Herning Indhold mm. Nyt fra ledelsen Nyt fra ledelsen.... 3 OL holdet vandt GULD............... 4 Redning af druknet

Læs mere

Brandfolkenes Organisation nr.4 / august 2004 / årgang 82

Brandfolkenes Organisation nr.4 / august 2004 / årgang 82 Brandfolkenes Organisation nr.4 / august 2004 / årgang 82 INDHOLD Ny socialrådgiver i BO.......... 3 LEDER Overenskomsten Af: Bo A. Jensen Formand Brandfolkenes Organisation Så er sommeren endelig kommet

Læs mere

Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden

Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden Brandfolkenes Organisation nr.6 / December 2010 / årgang 88 Leder INDHOLD: Side 3: Klubberne Side

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

Redderen Nr. 1 januar 2013 36. årgang

Redderen Nr. 1 januar 2013 36. årgang Redderen Nr. 1 januar 2013 36. årgang 2 Redderen 36. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved Mobil...

Læs mere

VorVærdi. Lad det værdibaserede samarbejde spire og gro. Skriv gode breve. Når den røde hane galer. I gang med værdierne. Hvad er god adfærd?

VorVærdi. Lad det værdibaserede samarbejde spire og gro. Skriv gode breve. Når den røde hane galer. I gang med værdierne. Hvad er god adfærd? 4. udgave, marts 2008 Side 3 gode breve VorVærdi Lad det værdibaserede samarbejde spire og gro Side 4 5 Store fl yttedag hos Bo og Naboskab Møn Side 6 7 Når den røde hane galer I gang med værdierne Side

Læs mere

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet Organiseringsprojektet blev igangsat i sommeren 29, da kongressen i det tidligere fagforbund Træ-Industri-Byg (TIB) besluttede at afsætte ressourcer til, at hele fagforeningen kunne gøres organiserende.

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Min første Formanden beretning

Min første Formanden beretning Min første Formanden beretning Den første gang: Jeg vil egentlig starte min beretning med at berette om dengang, jeg startede i Ventilen. I 2005 afholdte Aarhus Ung Uge 38, hvor alle ungdomsorganisationer

Læs mere

Fyrværkeriulykken i Kolding 2004

Fyrværkeriulykken i Kolding 2004 Fyrværkeriulykken i Kolding 2004 - En teknisk beredskabsfaglig erfaringsopsamling Kontaktudvalget for udredning og analyse Forsidefoto: Stillet til rådighed af Finn Hansen, Kolding Redningsberedskab Udgivet

Læs mere

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Folkehjælp April 2009 nr. 87 Udgives af SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Vi har brug for dig! Indhold: Leder: Finanskrisen og de fattigste 3 En tydelig

Læs mere

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af # 11 2010 SocialIT Nyt Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af Margrethe Vestager om offentlig/privat samarbejde: Her ligger nøglen til innovation Implementering i Region

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udgiver: Mediaboost, design og kommunikation www.mediaboost.dk T: 7572 0010. Ansvh. redaktør: Lene Brøndum

Indholdsfortegnelse. Udgiver: Mediaboost, design og kommunikation www.mediaboost.dk T: 7572 0010. Ansvh. redaktør: Lene Brøndum Indholdsfortegnelse Når skaden er sket, introduktion........... 3 Hvad sker der, og hvad gør vi nu........... 4 Personlige papirer, hvordan får vi dem igen...... 5 Advokatens råd................... 6 Forsikringsbranchens

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 NY STRUKTUR I SYDBANK KREDS/3 JEG VIL GØRE NOGET FOR MINE KOLLEGER/4 VI SKAL HAVE FLERE TILLIDSMÆND/5 TILLIDSMÆND ER

Læs mere

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Frank Ebsen Birgitte

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere