Indvielse af Rosenkæret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indvielse af Rosenkæret"

Transkript

1 Fo F r. DANSKE TORPARE BLAD NR. 128 FEBRUAR ÅRGANG Tranedans i foråret - svingfjer, dansetrin og høje skrig Vinterdæk på danske biler - bliv klogere på de rigtige dæk og nye regler Livet uden 230V i stikkontakten - sådan kan man leve uden strøm Indvielse af Rosenkæret - foreningens nye lokaler klædt på til fest Forening re DANSKE-TORPARE. af DANSKE danske med dansk hus eller Sverige i grund 1

2 Lederen Første nummer af Torpare i 2010 kan virke en smule maskulint. Side op og side ned med råd om vinterdækogslidbaner,gammeltskrotiensvenskmoseog jura for lokummer og afløb. Typiske mandeting! Eller hvad?! Kønsrollerne er ikke længere, hvad de har været, og i dag er det ikke et særsyn at se manden i køkkenet, mens kvinden jonglerer med boremaskine og motorolie. Selv har jeg kvinde - netop slået seks fine pæleholderdimser i jorden, som her i foråret kommer til at danne grundfæstet for vores nye brændeskur i det svenske sommerhus. Den ene holder havnede ikke helt efter min opmærkning, da en stor solid rod fra det nærtstående træ, ville det anderledes. Nu kommer det lilleknækigrundtegningenistedettilatindgåietanderledes design, så det ser ud som om, det hele tiden var meningen og det giver da også lidt mere plads til at komme rundt om husets hjørne. På den måde havner mit brændeskursprojekt nøjagtigt dér, hvor de fleste af os synes, det er lykken at have hus i Sverige. Med plads til at eksperimentere, ramme lidt skævt og finde nye løsninger undervejs. En vidunderlig legeplads hvor det ikke altid er omfanget af de bedst egnede evner til opgaven, der afgør rollefordelingen, men ligeså ofte går efter devisen: Dén der har lysten, finder også evnen! Så nu bygger jeg brændeskur. Og før eller siden skal jegogsåhavekiggetpådederafløb.advokatlars Holm Rasmussen fortæller i sin artikel inde i bladet, at det er et spørgsmål om tid, før også de mest afsides liggende huse nok bliver nødt til at tage større hensyn tilmiljøet.derersikkertmangeisammebådsomjeg. Om sommeren hiver vi vandet direkte op fra søen og indietparvandhanerihusetvedhjælpafenelektrisk pumpe. Fra afløbet i vasken løber der en slange sirligt - og gemt - hele vejen under huset og ud i en nærliggende mose, hvor vores brugte vand stille og roligt samler sig og synker ned i naturen. Men det bliver så nok ikke ved med at gå. Heller ikke selv om vi udelukkende bruger biologisk nedbrydelige sæber og hellere hopper i søen end tager bad under bruseren i haven. Menviharhellerikkevarmtvandibruseren.Dethar Mogens Kirckhoff til gengæld; om end det varme vand ikke kommer helt af sig selv. Han har skrevet en artikel om livet uden 230V i stikkontakten, som jeg har læst med beundring. Ikke mindst har jeg hæftet mig ved den nydelse forfatteren udstråler ved omstændigheden af tingene. Som for eksempel dette at gå i bad. Varme vandet i store kar, vente, nyde badet i afmålte portioner. Det er omstændigt. Beundringsværdigt. Og en smule provokerende. Tænk at nogen tillader sig at bruge så lang tid på noget, som ved få midler og snuptag kunne løses så langt mere effektivt! Men det er jo derfor vi gør det. Tager til Sverige og leger. På hver vores måde. Nogen med luksushuse og alle faciliteter; andre med et skur, der for dem rummer hele verdens lykke. Vores små private legepladser, hvor man kan tillade sig at forfølge de drømme, der har mere trange kår i hverdagen herhjemme. Så nu er der alligevel noget til begge køn også i dette nummer af bladet. Mens kvinden læser sig klog på alt om vinterdæk og svenske afløbsregler, kan manden jo gåikøkkenetogtrylleengangjansonsfrestelsefrem. Opskriften står på side 36. God fornøjelse. Merete Nørgaard Redaktør Ansvarshavende: Per Bonke Redaktør: Merete Nørgaard Korrektur: Claus Thykler Layout og tryk: KLS Grafisk Hus A/S ISSN: Oplag: eksemplarer 6 gange årligt (februar, april, juni, august, oktober, december) Udgiver: Danske Torpare Rosenkæret 13 A DK-2860 Søborg Tlf Annoncering og priser: Annoncering: Susanne Hjort Forsidefoto: Terrance Emerson 2

3 Indhold Nyt fra foreningen Telefoni, skovejendomme, rabatter på overfart, dyrevaccinationer Vores hus Foreningens nye lokaler i Søborg Find de rigtige dæk Der er mange faktorer at tage hensyn til Vinterdæk i Sverige Alle, der kører i Sverige om vinteren, skal fremover have monteret vinterdæk Nyt mos på gamle biler De ligger hulter til bulter; henslængt i skovbunden, gemt mellem træerne. Bilerne Sort is Vi er i Sverige, og vi er i slutningen af den lange vinter. Tranedans i foråret Intense øjeblikke af forår fra vores sommerhus i Sverige Aktiviteter i den nærmeste tid Se foreningens spændende aktiviteter i den kommende tid. Husk hurtig tilmelding. Livet uden 230 V Har I ingen strøm jamen, hvad gør I så?? Gode Råd bliver til Vidensbank Foreningens nye Vidensbank klar til brug Okej! Torpare for børn Janssons Frestelse a la Tranan Kerstin og Paul Seugling giver her deres bud på et par velsmagende, svenske klassikere. Fra havsens bund Kæmpemæssige bronzekanoner er blandt perlerne på Kalmars spændende museum Afløbsanlæg - fra en juridisk synsvinkel Medlemsfordele Se et udvalg af foreningens mange tilbud til medlemmer TorpareMarked Private medlemsannoncer om alt lige fra huse og grunde til ting og sager 3

4 NYT fra foreningen HUSK GENERALFORSAMLINGEN SIDST I FEBRUAR I år afholdes foreningens ordinære generalforsamling tirsdag den 23. februar 2010 kl Som tidligere år gennemføres generalforsamlingen i Ingeniørforeningens Mødecenter, Kalvebod brygge 31-33, København V. Internet og telefoni i ødemarken Siden juni 2008 har mange medlemmer benyttet sig af den samarbejdsaftale foreningen indgik med NMT Danmark (Nordisk Mobiltelefon Danmark A/S). Telefonaftalen gav uhørt lave priser på telefoni - hvad enten man benyttede telefonen fra Danmark eller Sverige. Senere blev aftalen udvidet til også at omfatte en eksklusiv specialaftale om levering af trådløst internet der uden forbrugsbetaling kan anvendes i Sverige, Norge og Danmark. Aftalen gav medlemmer markante rabatter. Undervejs er de to produkter blevet solgt til medlemmerne gennem Ice.Net som er del af NMT Danmark. Telefoni Med virkning fra 31. marts 2010 har i Ice.Net imidlertid besluttet kun at fokusere på trådløst internet, herefter benævnt Mobil Bredbånd, og dermed lukke deres telefonitjeneste. Det betyder desværre, at medlemmer efter denne dato ikke mere kan anvende telefonen på netværk i Danmark eller ved roaming i Sverige. Internet Med virkning fra 1. Februar 2010 har vi indgået en ny aftale med Ice.Net på Mobil Bredbånd. Ændringerne i den nye aftale er sket, som følge af at Ice.Net har indført et forbrugsmaksimum på deres abonnementer. Mobil Bredbånd kan fra samme dato købes via foreningens hjemmeside, hvor afgivne oplysninger sendes til NMT Danmark, der varetager det videre forløb. Aftalen sker direkte med NMT Danmark. Danske Torpare forhandler hverken udstyr eller abonnementer. Aftalen indeholder rabat til medlemmerne på følgende abonnementer: kr. for Bredbånd ALTID - Inkl. 10 GB (normalpris 299 kr.) - 149kr.forBredbåndOFTE-Inkl.5GB (normalpris 199 kr.) Der er to grunde til at vi desværre må sige farvel til billig telefoni fra Ice.Net: - Telefonien optager i dag lige så meget kapacitet i Ice.Net s netværk som Mobil Bredbånd, hvorfor Ice.Net har valgt kunatfokuserepåmobilbredbånd samt for at sikre, at der er tilstrækkelig kapacitet til at medlemmerne får en god båndbredde. - Telefoni er desværre ikke blevet den økonomiske succes for Ice.Net som forventet, da det antal kunder, som anvender telefoni, ikke kan dække de omkostninger, som er forbundet med at drive denne ydelse. 4

5 Skovejendomme I efteråret 2009 blev den længe planlagte Skovgruppe en realitet. Gruppen er åben for alle Torpare-medlemmer, derejer-elleragteratkøbe-ejendommedskov. Skovgruppen skal fremover være igangsætter og brugerpanel for kurser og aktiviteter om skovdrift. Da foreningens resurser mht. personale og økonomi er begrænsede, er det nærliggende på denne måde at inddrage brugerne i et selvhjælps-koncept. På sit første møde den 8. december 2009, hvor der mødte 30 ud af 54 medlemmer, drøftedes forventningerne til arbejdet fremover. Der er navnlig et stort ønske om øget viden om danske og svenske skatteregler og ikke mindst samspillet imellem disse. Også afsætning af skovens produkter og praktisk håndtering af skovens vedligeholdelse vil blive temaer for kommende møder. Skovgruppen opdeles i mindre, lokale grupper, som f.eks. kan blive forum for uformel erfaringsudveksling, besøg, indkøb og lignende. Eftersom skov-arrangementer i fremtiden vil blive udbudt til deltagerne i Skovgruppen, og kun undtagelsesvist omtalt andetsteds, tilrådes medlemskab af gruppen. Flere oplysninger samt tilmelding: Kontakt lars.holm. Større rabatter på overfarten Helsingør/Helsingborg Scandlines og Danske Torpare har indgået en ny aftale, der med virkning fra den 1. januar 2010 giver medlemmerne større rabatter på køb af færgekort. Rederiet har ved aftalens fornyelse udtrykkeligt forudsat, at rabatordningen alene gælder for foreningens medlemmer med hus eller grund i Sverige. Foreningen vil derfor medvirke til at forvalte aftalen på den måde, at medlemmer, der viser sig ikke at opfylde betingelserne i rabataftalen, eller som skønnes at misbruge rabatordningen, for eksempel ved at videresælge, eller overlade billetkort til rejsende der ikke er medlemmer, nægtes køb. FIDO, FELIX OG VACCINATIONER! Flere læsere har reageret på artiklen i Torpare nr. 127 om reglerne for indførelse af hunde og katte til Sverige. Artiklen kan give indtryk af, at kun svenske dyrlæger kan give de forskellige vaccinationer. Dette er ikke tilfældet. Det er helt op til denenkeltekæledyrsejeratvælgeentenendansk eller svensk dyrlæge. Blot skal vaccinationerne værepåpladsogpapirerneiplads papirerne i orden. Man kan læse meget mere om reglerne dels på den svenske hjemmeside: w se og dels i vores egen Vidensbank på hjemmesiden. Aftalen indebærer, at det hidtidige billetsalg via Danske Torpare ophører og overtages af Scandlines med virkning fra 1. januar Medlemmerne skal fra denne dato køre til færgeterminalen i Helsingør, fremvise gyldigt medlemskort som giver adgang til køb af billetkort med rabat i forhold til gældende listepriser. Mod fremvisning af gyldigt medlemskort kan medlemmerne endvidere frit medtage trailer alle dage mellem kl og i perioderne 1. januar juni og 7. september december Ordningen gælder dog ikke for bådtrailere, campingvogn, bus eller lastbil. Aftalen omfatter 10-turs magnetkort, 20-turs magnetkort og 10-turs eksklusivkort. De tre nævnte billetkort vil fortsat have en gyldighed på 12 måneder fra ibrugtagning. Billetsæt med 10 og 20 løse billetter udgår. 5

6 Vi glæder os til at gøre dette hus til vores hus Svenske lækkerier på det store buffetbord; sang og harmonikamusik; taler fra bestyrelsen og - ikke mindst flere hundrede gæster, der med højt humør og masser af nysgerrighed indtog hele huset. Indvielsen af foreningens nye lokaler i Søborg overgik alle forventninger. Af Merete Nørgaard, fotos Hugo Baun 6 Danske Torpare har hele hjørnet af den gule bygning på Rosenkæret. Masser af lys til glæde for både ansatte og gæster

7 Rosenkæret 13A. En adresse, der fremover er lig med Danske Torpares hjemsted Den 25. november 2009 kl var det en overvældet og meget glad formand, der kunne træde op på podiet og med et kig ud over et stuvende fyldt lokale erklære foreningens nye domicil for åbent. Determedstorglæde,atjegkanbydevelkommen og så endda i dag hvor foreningen kan fejre sin 29 års fødselsdag, indledte Per Bonke sin velkomst. Flere hundrede medlemmer var troppet op for at være medtilatindviedenyelokaler,ogmedglassetihånden og små svenske kötbullar i munden stod, sad og lænede de mange mennesker sig op ad hinanden under PerBonkestale. Et hjem for Danske Torpare Foreningen blev stiftet i Hørsholm den 25. November 1980 på initiativ af Bernhard Frederiksen, fortsatte han. De første år efter stiftelsen blev alle møder afholdt på skift i private hjem, men i 1988 lykkedes det at finde lokaler i Landskronagade. Siden har foreningen vokset sig stor og stærk og kunne i sommer byde velkommen til medlem nummer Flere af tilhørerne nikker smilende undervejs. Mange har været med i samtlige 29 år, og endnu flere været med i næsten alle årene. De har fulgt foreningens udvikling hele vejen frem til i dag. Nu glæder vi os til at gøre dette hus til vores hus. Det er bestyrelsens store håb, at Rosenkæret med tiden vil blive hjem for Danske Torpare, og være samlingsstedet, hvor vi mødes, og hvor de fleste af vore kurser og aktiviteter i Danmark vil blive afviklet, sagde Per Bonke, før han til slut udbragte et rungende leve for foreningen. Fra idé til virkelighed Detstorebuffetbordmedhviddugogmasserafsvenske smagsoplevelser blev flittigt besøgt. Endda langt mere, end nogen havde forestillet sig. Flere af folkene bag dagens arrangement kunne lavmælt afsløre, at de havde forventet et fremmøde på omkring 125mennesker;mendevarheltholdtopmedattælle,da de nåede til mere end 200 gæster. Næstformand Henrik Zein har været en af drivkræfterne i projekt Nyt Domicil og gik også en tur på talerstolen, for at dele nogle af sine oplevelser fra den lange proces, der har ført frem til den endelige indvielse af huset. Efter mere end et års søgen efter det rigtige sted, fandt vi Rosenkæret. Det er i høj grad en bygning, der åbner sig, når man forvilder sig ned gennem industrikvarteret, og det blev hurtigt stedet, der opfyldte vores ønsker og krav. Og når man i dag glemmer ni måneders tovtrækkeri med Kommune og Naturklagenævn om at få lov at bruge lejemålet til kontorbrug og kursusformål; når man glemmer, at langt det meste arbejde med flytning og styring er lavet af frivillig arbejdskraft så er fornøjelsen desto større, når man står her og fornemmer, at arkitekttegningerne har fået liv, og hvor godt rummene fungerer i størrelsesforhold 1:1, sagde Henrik Zein blandt andet, før han varmt takkede både håndværkere, naboer, frivillige, arkitekt og kunstnere, der alle har bidraget til, at Rosenkæret nu er klar til at blive brugt. Dengang der var kø ved færgen Det mindre lokale ved siden af det store er også fyldt til sidste stoleplads. Ved et af bordene har Helen og Preben Lambertsen sat sig sammen med Karin Rose og Kjeld Hansen. Begge par er fra den garvede del af foreningens 7

8 medlemmer, og de nyder de nye lokaler i fulde drag. Her er så flot; og sikke et fint arrangement! siger Helen Lambertsen rosende med et hjerteligt smil. Hunhar,sammenmedsinmand,hafthusiBjärnumi 19 år og været med i foreningen næsten ligeså længe. Bordfællerne Karin Rose og Kjeld Hansen har været med siden foreningens start og købte deres svenske hus helt tilbage i Det er en utrolig udvikling, foreningen har haft gennem årene, mener Karin Rose. Særligt er det simpelthen så fint med færgebilletterne; tænk at vi endda kan købe dem med pladsreservation! Førhen kunne vi sommetider risikere at sidde i kø ved færgerne både fire og fem timer om sommeren, når vi ville op til huset, husker hun, og Helen Lambertsen nikker genkendende. Snakken går lystigt videre om minder fra dengang, og de rosende ord om foreningen falder gavmildt mellem sætningerne. Guidet tur i huset Lyden af en harmonika trækker snart opmærksomheden til sig i det lille mødelokale. Den svenske akkordvirtuos Tord Sölvesson fylder rummet med lystige svenske klange, og flere af gæsterne bryder ud i sang. Imens fortsætter strømmen af mennesker, der kommer og går. Huset bliver indviet med manér. Både ansatte, samarbejdspartnere, håndværkere og medlemmer har valgt at afsætte nogle timer af dagen til at se domicilet. Lige indenfor døren hænger en knaldrød elg med knager, mens overtøjet har plads til venstre. Efter glasdørene i entréen kan man vælge at dreje til højre, hvor sekretariatet har indrettet sig med ringbind i farveorden, lyse møbler og masser af lys fra vinduerne, der sidder tæt hele vejen rundt om huset. Går man i stedet til venstre, kommer man direkte ind i loungen med et rigt udvalg af læsestof og behagelige lædermøbler om et lille rundt bord. Et oplagt sted at sidde med kaffen eller bogen og med udsigt til Ole Andersens indrammede akvareller, som de fleste medlemmer genkender fra bladet. En dør længere frem i huset er lokalerne til kurser og større arrangementer: To mindre rum, med en fløjdør imellem, som kan åbnes, så de bliver til ét større i stedet, og det helt store lokale, som i dag er pyntet til fest medbuffet-ogmenneskersomsildientønde. I alt cirka 300 kvadratmeter. Her er godt at være; og hér har Danske Torpare nu endelig hjemme. Formand Per Bonke byder velkommen til Rosenkæret Den fine buffet til indvielsen begynder at tage form i Skåne -salen Formand Per Bonke indvier førstehjælpskassen i køkkenet på Rosenkæret 8

9 Hildrums Renovering & Bygg Lån til købaf bolig i Sverige Specialiseret i at renovere, til- og ombygge gamle svenske torp og ødegårde i Skåne, Halland, Kronoberg og Jönköpings Län. -ogfå fred og ro samt højttil himlen med i prisen Kontakt os for en uforpligtende samtale om Jeres ønsker og muligheder. Sikreste kontaktmulighed er via , da vi ofte arbejder hvor mobildækningen er dårlig. Advokat Göran Mellerup Mottagning i Köpenhamn, Svedala, Ryd HRB Hildrums Renovering & Bygg V.d. Peter Hildrum Troedstorp ÖRKELLJUNGA TreKronerSpar giver større handlefrihed når du køber bolig i Sverige. Ring til SPAR LOLLAND på tlf og hør om dine muligheder. Tel TILSYNSFØRENDE WESTEK SØGES ALARMSYSTEM Vi er en feriefond, der netop har købt hus i Sverige. Huset er beliggende itrådløse Kläcklinge ud til GSM søen Åsnen Alarmer nær Kalvsvik. til hus, bil og båd Vi søger en tilsynsførende, der kan påtage sig at passe huset oggrunden, hjælpe Bedstogbilligst medpraktiske ting og evt. rengøring efter nærmere aftale. Kender nogen af foreningens medlemmer en person, som bor i området, der kunne Tlf. 23 være62 interesseret, 23 84vil vimeget gerne kontaktes. Venlig hilsen Christian Nielsen Administrator Salgstanker? Dansk Ejendoms Consult står på 26. år til Deres rådighed med ekspertise fra vurderinger af mere end 3000 ejendomme og salg af mere end 2000 ejendomme i Sverige på markedets bedste vilkår for sælger og køber. Ring eller mail gerne for en uforpligtende salgsvurdering af Deres hus i Sverige. Se evt. mere på vor hjemmeside bl.a. under info til sælger. Vi er 4 medarbejdere der alene tager sig af Deres hussalg alle ugens dage. Henrik Håkansson Dansk Ejendoms Consult, statsautoriseret ejendomsmæglerfirma MDE og Registreret Svensk Mäklarfirma Region Hovedstadens Feriefond Kongens Vænge 2 DK Hillerød Tlf.: SÆRPRIS TIL TORPARE ORIGINAL CD KUN 79 KR INKL. PORTO BESTIL DIREKTE VIA 6 9

10 FIND DE RIGTIGE DÆK Der er mange faktorer at tage hensyn til, når du vil vurdere, om et dæk er egnet til din bil. To dæk af samme anerkendte mærke kan have vidt forskellige egenskaber. Fald ikke for et sæt meget billige dæk uden at undersøge kvalitet og oprindelse. Af FDM (Forenede Danske Motorejere) Selvometdækerafetanerkendtmærke,børdualligevelseefter,hvordeterfremstillet.Detfremgår afe-mærkningen,somerdingarantifor,atdækket er typegodkendt i henhold til EUs såkaldte ECE-30 regulativ. Det er en produktionsnorm, der stiller krav tildækkvalitet,mærkningoghastighed.seogsåefter DOT-mærket, som er den amerikanske kvalitetsstandard.efterdot-mærketskalderværeendatomærkning, som enten kan være et serienummer eller produktionsuge/-år.e-ogdot-mærkernegaranterer ikkenogetsomhelst,hvisderikkebagvedståret godkendelsesnummerogetoprindelsesland. NårdækketerforsynetmedetM+S-mærke,betyder det,atdækketenteneretvinterdækellerethelårsdæk.m+s-mærkededækskalaltidmonterespåalle firehjulogmåaltsåikkeforekommeblandetmed sommerdæk.somnogetnytkanvinterdækogsåvære mærketmedetbjerg-ogsnefnug-symbol,ogdetviser, at dækket er specielt udviklet til vinterkørsel. Hastighedskoder Dækket skal have en hastighedskode, der svarer til de hastigheder, bilen maksimalt er typegodkendt til at køre med. Det er altså ikke tilstrækkeligt at købe L- mærkededæktilmax.120km/t,fordifartgrænserne i Danmark nu en gang er maksimalt 130 km/t. Det er 10

11 bilens topfart, der er afgørende. Kører du stærkere, enddækketerberegnettil,risikererdu,atdækket eksploderer.detkanfåalvorligefølgerfordigselvog dinemedtrafikanter.bådeidanmarkogityskland erdetdogtilladtatkøremedm+s-mærkededæk beregnettilenlaverehastighed,endtypegodkendelsenangiver.itysklandskalderisåfaldiførerens synsfelt (i forrudens venstre hjørne eller ratcentrum) væreanbragtenmærkat,derviserdemonterededæks maksimalehastighed.mærkatetfåshosdækforhandlere. Aldrig under 1,6 mm mønsterdybde Dækmønstret på bilen er også af stor betydning for bilensopførselpåvejen,ogsærligtpåenvådvejbane Maks. hastighed, Bogstavkode km/t P 150 Q 160 R 170 S 180 T 190 U 200 H 210 V 240 W 270 Y 300 Z over 240 spillerdækmønstretenstorrolle.lovenforeskriver enmønsterdybdepåminimum1,6mm.tilsammenligningkandetnævnes,atetnytdækharenmønsterdybdepåmellem7og8mm,afhængigafdæktypeog dækfabrikat.allenyedækharenlillemarkeringpå siden TWI (Tread Wear Indicator), som angiver, at en særlig slidmarkering (tværrib) er indlagt i mønstret udfordettemærke.nårdækketernedslidttil1,6mm, ses tværribben, og dækket skal kasseres. FDM anbefaler,atetdækskiftes,nårdækmønstreterslidtnedtil3 mm.hereftererdækketsegenskaberpåvådvejstærkt begrænset, og sikkerheden dermed reduceret. Opbevaring af dæk Dæk, monteret på fælge, skal opbevares stablet eller hængende på et dækstativ. Løse dæk uden fælge opbevares oprejst og drejes en gang imellem, så de ikke får flade punkter. Dæk skal opbevares mørkt, køligt og tørt.dervedbevaresderesegenskaberlængstmuligt. Hvisetdækopbevaresforeksempelpåetloft,hvor der kan blive meget varmt under tagpladerne, mister gummietsinsmidighed.deterklogtatrengøredækkene, inden de sættes til opbevaring. Dæk til campingvogne Oplysningernehergælderividudstrækningogsådæk tilcampingvogne.herskaldudogyderligeresikre dig, at det såkaldte belastningsindeks er stort nok til at bære campingvognen, inklusive last. Som regel er derjokuntohjulpåencampingvogn. Fordæktil campingvogneogtraileregælder,atdækketmåbelastesmed10procentmere,enddetergodkendttil. LæsmereomdækpåFDM shjemmeside: 11

12 Vinterdæk på danske biler i Sverige Udenlandske personbiler, der benytter vejene i Sverige, omfattes nu af de gældende svenske regler om vinterdæk. I praksis betyder det, at alle, der kører i Sverige, fremover skal have monteret vinterdæk - med en mønsterdybde på minimum tre millimeter - i perioden 1. december til 31. marts ved vinterforhold på vejene. Af Rasmus Thykier og Merete Nørgaard Det er det svenske politi, der afgør, om der er vinterforhold på vejene ( vinterväglag ). Danske Torpare anbefaler, at medlemmerne monterer dæk med gode vinteregenskaber, hvis man ønsker at kunne køre på de svenske veje i vinterperioden. For at finde de rette dæk til bilen, kan man kontakte den lokale dækleverandør, læse artiklen fra FDM om valg af dæk i dette nummer af Torpare, studere Vidensbanken på vores egen hjemmeside eller kaste sig ud i det svenske og læse mere om de nye regler for vinterdæk hos den svenske Transportstyrelse på internetadressen: Hérkanmanogsålæsemereomændringerneireglerne for kørsel med pigdæk, der blandt andet forkorter perioden, hvor pigdæk er tilladt og begrænser antallet af tilladte pig pr rullemeter. Dæk er en jungle Dæk er en større videnskab, og det er derfor heller ikke altid lige nemt at finde de rette vinterdæk til bilen. Som grundregel skal dækket være forsynet med bogstaverne M+S, som står for mud and snow (mudder og sne); men enkelte særlige grovmønstrede terrængående dæk kan også have denne betegnelse uden dog at være godkendt som vinterdæk i Sverige. Det er derfor vigtigt at læse på lektien og søge kvalificerede råd, så man ikke kommer i klemme på den anden side af Sundet. Vinterdæk er fremstillet af en gummiblanding, der er i stand til at bevare sin smidighed ved lave temperaturer, ligesom mønsteret er nøje udregnet til at give bilen det bedst mulige greb på kolde og glatte veje. Endvidere er det bestemt ved lov, at vinderdæk skal monteres på alle fire hjul. Ingen vinterdæk kan klare det hele. Hvis de er specielt gode til kørsel i løs sne, er det som oftest på bekostning af andre egenskaber, som for eksempel kørsel på saltede veje, der mere nærmer sig tilstanden for regnvådt føre. Derfor bliver valget altid et kompromis, og man bør vælge de dæk, der umiddelbart udfylder det største kørselsbehov i løbet af vinteren. Når alt dette er sagt og skrevet om vinterdæk, valg og regler, er den vigtigste regel af alle vel stadig at køre forsigtigt og efter forholdene såvel vinter som sommer. 12

13 KIMA Byggservice HB 1. klasses arbejde udføres Tømrer, snedker-, maler- og murerarbejde Tlf: 0046 (0) Mere information: Ring og få et tilbud: mobil Väg13, Vinslöv, Sverige GSM-Mini B Helsingborg - Helsingør - Helsingborg -- Helsingborg - Helsingør - Helsingborg En billet flere afgange hhferries.dk 13

14 Nyt gamle mos på biler De ligger hulter til bulter; henslængt i skovbunden, gemt mellem træerne. Bilerne. Halvt sunket ned i mosebunden; karosserier med lygtehuse som tomme øjenhuler, kølergitre med rustne tænder og svungne former fra fyrrene og halvtredsernes bedste bildesign. TekstogfotosafMereteNørgaard 14

15 Det er et sælsomt syn, der møder den besøgende, når man træder ind i den svenske Kyrkö Mosse ved byen Ryd i det sydlige Småland. Og jo dybere, man træder ind i skoven, jo mere sælsomt bliver det. Rustne bilvrag med elegant svungne former, som biler fra årene så ud; med en enkelt Scania helt tilbage fra Jerncykler uden affjedring, busser med runde former og en kæmpe bunke af udefinerede dele spredt ud over skovbunden. Vragene er syge af rust og ribbet for alt, der er værd at ribbe. Undtagen oplevelsen. Fra tørv til biler Et håndmalet skilt byder velkommen på hele tre sprog til bilkirkegården: Skrotbilar, Schrottautos, Junkheap. Der er ikke noget at tage fejl af. Det er dèn vej og de første bilvrag viser sig snart. Viklet ind i friske birkeskud, mos og bjerge af grannåle. Afrevne døre ligger i græsset, malingen er de fleste steder helt forsvundet, mens enkelte håndtag sidder endnu. Skoven er stille og tung; mættet af regnen, der er ophørt for mindre end en time siden. Jorden giver efter, gummiskoene bliver våde, og et sted længere fremme høres lyden af et stykke metal, der slår mod et andet. Efter nogle hundrede meter ad den fugtige skovsti åbner en plads sig, og her står et lille hus og et værksted. I dag blot som gabende tomme rammer om det liv, der var engang; og nu skærper fantasien i både veteranbilsentusiasten, barnet, fotografen og turisten, der kommer forbi. Åkeshus stårdermaletmedgulebogstaverpået træskilt. Her boede Åke Danielsson i mere end 50 år, i et hus, han selv havde bygget som ét rum, der måler fire gange tre meter. ÅkeDanielssonblevfødti1914ibyenTröjemåla.Midt i trediverne tog han ud i mosen og begyndte at grave tørv, som han solgte til bønderne i området. Men han havdeenevnetilatskabetingudafingenting,ogsnart havde han bygget en tørvelade ude i skoven; en lille vogn, der kunne køre på skinner mellem mosen og laden og et maskineri, trukket af en Chevrolet-motor. Maskineriet kunne både rive, tørre og presse tørven til baller, som han så kunne sælge til både bønder og forhandlere. Den gamle tørvelade står endnu om end meget forfalden og rodet. Midt i rummet står tørvepressen, og bagved laden kan man se resterne af de skinner, der førteudtilmosen. Ryggen kunne dog ikke blive ved at klare det hårde arbejde, og midt i halvtredserne begyndte Åke Danielssonatopkøbeskrotbiler.Hanbyggedeetværkstedved siden af sit hus, og plukkede bilerne for alt, der kunne sælges. Efter nogle år stoppede han fuldstændig med tørvegravningen og helligede sig helt og fuldt livet som skrothandler. Skrot eller kultur? En kædeskærm er vredet af en gammel VW boble, som ligger træt og trist på siden i en fugtig grøft. Omme bag værkstedet holder tre biler på stribe, hvor den midterste stadig er forbavsende blå. 15

16 Godtboretnedisumpen,medennæstenskulpturlignendeeffekt,stårenrækkeafpilledeogrustfarvede cykler. Et par fugle kvidrer og flyver inde mellem træerne, men ellers er her umådelig stille, og momenter af gyserfilm og heksebryg flimrer forbi det indre øje. Her boede skrothandleren helt til Da var han for længst blevet pensionist, og der var ikke længere så meget gang i forretningen. Åke Danielsson flyttede ud af skoven, og efterlod mere end 150 bilvrag fra et helt årti. Det skabte et tomrum, og det viste sig svært at finde ud af, hvad man skulle gøre ved det. Tovtrækkeri og debat om stedets fremtid tiltrak flere journalister, tv-folk og turister; nogle for at diskutere og fotografere fænomenet, andre valgte at campere på pladsen, mens bilentusiaster fra hele landet kom for at svælge i sjældenhederne. Rigeligt med rustent jern Det hele endte i 1998 med, at kommunen overtog hele området kvit og frit og besluttede foreløbigt at stedet skal ligge, som det er, de næste 49 år. Til den tid håber man så, det meste er forsvundet. Enten af sig selv eller måske med hjælp fra de cirka 200 daglige gæster, der hver dag finder vejen ind til kirkegården i mosen. Dererdahellerikkelængeremegetattagemedhjemudover synet, lugten og lydene. Resten er rustent jern. Det er også rigeligt. Det tager tid at komme rundt over hele pladsen. Vragene står overalt, og rundt om det næstehjørnedukkernyebilerop.lave,høje,buede-og dem med frækt skårne baglygter, som leder tankerne hen på Grease-film, hornbriller og flagrende hår under tørklædet. Dette er et eventyrland. Uvirkeligt og mærkeligt og farligt og grimt og smukt i et og samme åndedrag. Et spøgelsesland. Dryppende grene, opsprættede sæder, rester af kongeblå lak. Alt sammen gemmer det sig her i skoven, hele året, og man kan komme og gå, som man vil, og nyde denne unikke bid af Guds skabte natur. Og Åke Danielssons. Bilkirkegården i Kyrkö Mosse ligger på venstre side af vej 119 cirka to kilometer før byen Ryd i det sydlige Småland, - hvis du kommer kørende fra vest. Et skilt ved vejen markerer stedet. Dereråbentheleåret;ingenentréogingenkontrol. Gummistøvler er en god idé på stedet; særligt hvis man går lidt væk fra den store sti. Ifølge oplysninger på pladsen bliver stedet dagligt besøgt af næsten 200. En sjælden oplevelse for hele familien, der består, så længe naturen og gæsterne vil det. 16

17 Sort is En klang af mystik og genkendelighed på samme tid. Sort is, det er vist noget med et dansk band - eller hvad?! Men vi er ikke i musikbranchen, hvorfra mange kender Sort Sol. Vi er i Sverige, og vi er i slutningen af den lange vinter. TekstogfotoafPerStiigNielsen Sortiseretsvenskfænomen,fortalteenbekendten gang, med patriotisk stolthed i stemmen. Det sker, lige førisenerheltsmeltetogsynkertilbunds. Hmm... Javel ja. Det lyder ærlig talt som lidt af en røverhistorie. Og måske er isen fra historien også blevet lidt mere sort, endnu mere svensk og næsten usigelig sjælden, efterhånden som vintrene er gået. Men udtrykketblevhængendeiminbevidsthed,klartilathægtepå fænomenet, hvis det en dag skulle opstå. Bakker, rådyr og aftensol Nuvel! Som så mange andre gange tilbragte vi påskeferien i et lille torp i Blackered ved Ulricehamn. Vejret var noget af det flotteste, man kunne tænke sig her i den sene vinter. Hele tre generationer trak derfor i vandrestøvlerne: Min niece, Camilla, min kære moder og jeg selv.viregnedemedatkunnegånedtilsøen, Tolken, på en times tid, være dernede og nyde dagens sidste sol og så ellers trave hjemad med den rødmende himmel bag os. Af sted med os! Snakken gik, mens vi travede gennem skoven, og ned ad de lange bakker til søen. Pyt med at hjemturen er lang, for udsigten ved søen er værd at få trætte fødder over. Viharførsetelsdyrhér,såvoresblikkevarkonstantpå udkig mellem træerne. Men der var ingen elge denne gang. Et rådyr blev det til, og vi var endda så heldige at få øje på det, før det opdagede os. Da søen begyndte at vise sig mellem træerne, var himlen begyndt at få aftenkulør. Vi ilede det sidste stykke ad den smalle sti mellem træerne, ned til bredden, og endelig åbnede udsigten sig: Søen i al sin pragt. Den lille strandbred. Aftensolen. Og... Isen var sort! Sort is. Det lyder lige så forkert som første gang, man siger lakridsis. Men den var god nok. Så havde den gamle svensker jo ret, og al hans begejstring over fænomenet gik pludselig op i en højere enhed. Dét skal vi fortælle dem om derhjemme! Is som oasis Nu er der altså et eller andet med vand og is. Noget fra barndommen; noget med våde uldvanter og kolde fingre, mens man fiskede isstykker op ad vandet. Hvor tyk var isen mon, og kunne man kigge lige igennem den. Så der gik barndom i sindet, mens vi fiskede sort is op af søens kolde vand. Den fysiske forklaring på fænomenet er egentlig ligetil. Når den tykke vinteris er begyndt at smelte, bliver den porøs. Man skal forestille sig, at isen i denne fase er sammensat af millioner af tynde krystaller - som små blyanter, pakket tæt på højkant. Denne dag var isen cirka ti centimeter tyk. Denne is suger vand som et stykke oasis og ligger derfor kun lige akkurat med overkanten i vandoverfladen. Den er helt glasklar. Mørket fra søens dyb trækkes derfor nærmest med op til overfladen, og isen synes derfor sort. I samme øjeblik, man løfter et stykke is op ad vandet, bliver kontakten til søens vandoverflade brudt, og isen bliver funklende klar, som en bjergkrystal i sollyset. Læg isstykket mod vandet igen, og i samme sekund, isstykket berører vandoverfladen, bliver det sort. Isen kan let brækkes itu, og lader man et stykke falde til jorden, splintres det i tusind aflange iskrystaller. Den aften gik vi tilbage til huset i mørke, for der gik lang tid ved søbredden med at suge indtryk til os. Nyd nu billederne, og glæd dig til sidste fase af vinter. Den sorte is er en oplevelse værd. 17

18 Tranedans i foråret Jeg har næsten hvert år oplevet de samme intense øjeblikke af forår fra vores sommerhus i Sverige, når tranerne ( tranorna ) omkring 1. april mens vejret endnu er koldt og vådt med snesjap overalt - ankommer fra Rügen på deres vej op til Hornborgasjön, der ligger syd for søen Vänern. Tekst og akvarel af Ole Andersen, St. Ladager Første gang, jeg så og hørte traner, var i den russiske film Tranerne flyver forbi fra 1958, hvor tranerne med deres ankomst indvarsler det russiske forår. Man ser dem ankomme, mens floderne endnu er tilfrosne, og jorden er dækket af sne. Filmen blev samme år prisbelønnet i Cannes. Iflokkepånoglefåstykkertilover100flyverde ivrigt snakkende hen over vores hus, som ligger tæt ved Markaryd. I perioder med sol og en god termisk opdrift har jeg talt op til 650 traner på en dag, og de var alle på vej i ét stræk fra Nordtyskland op til de populære fodringspladser ved Hornborgasjön. Snaps og svingfjer I gamle dage var det kartoffelresterne fra snapseproduktionen, der trak. I dag lægger man korn ud til de sultne fugle; dels for at undgå at de raserer bøndernes afgrøder, og dels for at trække turister til det imponerende skue der foregår, når traner (tallet for foråret 2009) danser og kurtiserer, tilsyneladende på kryds og tværs af hinanden, med den store, buskede hale let løftet. Halen - som ikke er en hale - er fuglens inderste armsvingfjer, der er forlængede med de tilhørendedækfjer.deternemmestatsepåflyvendefugle. Men den tilsyneladende promiskuøse opførsel snyder. Tranerne er monogame og indgår et livslangt ægteskab. Når de ankommer til Hornborgasjön, er de allerede udparrede. Det sker i vinterkvartererne i Nordafrika eller i Extramadura i Spanien. Mellemlanding ved Hornborgasjön Fra Hornborgasjön flyver tranerne videre til Nordsverige og Finland. Men på vej op til søen forlader mange traner hovedgruppen; enten for at vende tilbage til gamle, faste ynglepladser eller for at opsøge nye. Tranen er, takket være sin størrelse, nem at få øje på, og samtidig er den en meget lidt sky fugl. I de første parugerefterankomstenfouragererdeparvisåbentog roligt på markerne; især hvor der er vintersæd. Derefter, fra ynglesæsonen begynder sidst i april til ind i august, er de som sunket i jorden. I denne periode er de sky og undgår det åbne land; forståeligt nok, for tranerne får kun to æg årligt, anbragt på en ø, ligesom knopsvanerne, og godt skjult i et utilgængeligt moseområde. Ungernekanefterklækningenstraksgåogsvømme.De første 3-4 dage er de mest kritiske, og en del af ungerne bliver taget af ræven. Ungerne er flyvefærdige, når de er 18

19 19

20 godt70dagegamle,ogsåserviigentranernepåmarkerne i små kernefamilier på tre eller fire fugle - og igen ofte tæt på beboelse. Ser man dem fra bilen, kan man roligt stige ud, blot man respekterer deres flugtafstand op til vejen og bliver der. Fredet af myter Når antallet af traner i Sverige er så stort, skyldes det, at den er fredet, da den har været en næsten mytisk fugl i Sverige. Man har fundet traner afbildet på svenske helleristninger fra bronzealderen, og mængden af varsler og folkelig overtro er stor, da fuglen forbindes med velstand, lykkeogetlangtliv. Nårtranerneankomigamledage,skullegårdensfolk springetrane.detvilsige,manskulleløbebaglænsrundt om gården tre gange, og det gav størst held, hvis man løb barfodet - og allerstørst hvis man løb rundt uden tøj! Hvis tranerne holdt til tæt på beboelse, betød det bryllup i nær fremtid. Man troede også, at de, der bedrev trolddomskunster, kunne forvandle sig til traner, og når tranerne færdedes på en stor eng, var det forheksede mennesker. Derfor var det vigtigt, at man ikke skød en trane,forsåvilledeandretranerhævnesig. Man tog også varsler for høstudbyttet. Snakkede tranerne meget i høstens tid, blev det en god høst. Tranerne varslede også vejret: Når de fløj lavt, blev det regn, og fløj de højt, blev det godt vejr. Så man traner ved nymåne, blev det snart vinter. Tranerne passede på hinanden. Den fugl, der havde vagten, holdt en lille sten med foden (forklaring på, hvorfor de står på et ben og sover). Faldt den i søvn, tabte den stenen, og det smæld, stenen gav, når den ramte jorden, vækkede de andre traner. Udtrykket en spurv i tranedans menes atstammefraentid,dagodsejernesad tungt på landbrugsjorden. Godserne bestodidanmarkafdestoreogmere velstående ejendomme på Sjælland og Fyn, mens de fattigere godser lå i Vestjylland, så de vest-jyske godsejere varesomspurveitranedans. "Hvis man gerne vil opleve tranerne, men synes der er for langt til Hornborgasjön, kan en anden god lokalitet være strandengene Pulken, som ligger vest for Yngsjö i Skåne. Dansk Ornitologisk Forening oplyser, at der hvert år sidst i marts eller først i april samles flere og flere traner på engene dér. Enstoroplevelseforallesanserogallealdre. Merete Nørgaard" 20

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Selvbetjenings-kursussted i smukke og afstressende omgivelser på Midtsjælland. Laurentziuslund

Selvbetjenings-kursussted i smukke og afstressende omgivelser på Midtsjælland. Laurentziuslund Selvbetjenings-kursussted i smukke og afstressende omgivelser på Midtsjælland Laurentziuslund Velkommen til Laurentziuslund Her har vi ro, her skaber naturen rammer for mennesker og ikke omvendt, og det

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

24 timer du aldrig glemmer, stort arrangement for 4. 7. klasse

24 timer du aldrig glemmer, stort arrangement for 4. 7. klasse Nyhedsbrevet indeholder: Tyverier fra garderoben, og hvad vi gør ved det 24 timer du aldrig glemmer, stort arrangement for 4. 7. klasse Sommerferieaktiviteter Fremtiden for børnene fra Mørk skole Koloni

Læs mere

Traneturen 5. 7. april (3 dage)

Traneturen 5. 7. april (3 dage) Traneturen 5. 7. april (3 dage) Turleder: John Speich Det er med stor glæde, at Politiken Plus og Scanbird igen i år kan tilbyde en tur til Tranedansen ved Hornborgasjön ved Falköping, hvor op til 15.000

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

ILDSJÆLE. Mere end 1.900.000 danskere. Frivillige. i Danske Torpare

ILDSJÆLE. Mere end 1.900.000 danskere. Frivillige. i Danske Torpare Frivillige ILDSJÆLE i Danske Torpare De frivilliges arbejde og engagement udgør en grundsøjle i Danske Torpare og i mange andre foreninger i Europa. 2011 er derfor udråbt til Frivillighedsår af EU-kommissionen

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

OM OS/ Med venlig hilsen Mikkel Jerger / Restauratør

OM OS/ Med venlig hilsen Mikkel Jerger / Restauratør OM OS/ For enden af Danmarks længste allé, som er en del af Ledreborg Slot, ligger Herthadalen. De smukke lokaler, som alle har egen terrasse med udsigt over Knapsø, har plads fra 15 til 200 personer,

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Den korte udgave: Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Vi blev gift 24 nov. 2011 Vi holdt ferie i feb. 2011 (for første gang i rigtig mange år for Morten) hvor vi tog en uge til Tenerife -

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

Naturen i byen Overlade Skole. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse. For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik.

Naturen i byen Overlade Skole. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse. For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik. Et MEGA godt emne det har været sjovt! Patrick Stistrup 6. klasse Indhold - Hvad har vi

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Tag med til Warszawa i efterårsferien Busrejse i perioden 11. - 18. oktober 2014

Tag med til Warszawa i efterårsferien Busrejse i perioden 11. - 18. oktober 2014 Tag med til Warszawa i efterårsferien Busrejse i perioden 11. - 18. oktober 2014 Warszawa ligger smukt ved Wisla floden med ca. 3 mio. indbyggere. Den flotte gamle bydel kom på UNESCOs Verdensarvsliste

Læs mere

Arrangementer for børn

Arrangementer for børn Varde Bibliotek tlf. 75221088 Rådhusstræde 2 6800 Varde biblioteket@vardebib.dk Arrangementer for børn Bibliotekerne i Varde Kommune Januar-juli 2013 Læs mere på www.vardebib.dk Arrangementer for børn

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 14 16 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov1 Flyv, smukke svaler, flyv! Europa-Kommissionen BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov2 Denne publikation udgives

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014

DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014 DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014 I denne folder får du overblikket over nogle af arrangementerne i Dansk Epilepsiforening i 2014. Du kan allerede nu begynde at planlægge, hvilke arrangementer

Læs mere

Helle Helle: Afløb (2000)

Helle Helle: Afløb (2000) Helle Helle: Afløb (2000) 5. 10. 15. 20. 25. 30. Min bror er i dårligt humør. Han ligger på knæ på mit badeværelse og renser afløbet i brusekabinen med en lang metalgenstand. Det har været stoppet nogle

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

hvor vi skal overvære Bundesliga kampen Hamburger SV SpVgg Greuther Fürth.

hvor vi skal overvære Bundesliga kampen Hamburger SV SpVgg Greuther Fürth. Til FC Vestsjællands sponsorer 29. januar 2013 Kære alle. Herved har FC Vestsjællands Erhvervsklub fornøjelsen at invitere til en spændende busrejse til Hamborg i dagene fredag den 1. marts søndag den

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE Vi tilbyder store naturoplevelser. Besøg Nationalpark Vadehavet og kom hjem med oplevelser i verdensklasse. Det lyder utroligt, men Vadehavet rummer en grad af liv, der ikke

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Kulturkonference 2013

Kulturkonference 2013 Til kulturelle samråd, kulturudvalg, kulturforvaltninger samt andre interesserede Kulturelle Samråd i Danmark og Kulturelt Samråd Thisted inviterer til Kulturkonference 2013 Fredag den 20. søndag den 22.

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni 2015 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret

Læs mere

5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg

5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg 5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg Isbjerge, nordlys, bygdebesøg og hundeslæde Det er sammen med meget andet, hvad der kan opleves på turen.

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Guide til køb af nye dæk

Guide til køb af nye dæk Guide til køb af nye dæk Introduktion Du sidder nu med en guide der kan hjælpe dig i dit køb af nye dæk. I guiden er der en hjælp til at finde ud af hvad det er for nogle dæk du har nu, så du kan vælge

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få

Læs mere

ARV. Luciaoptog. www.furbib.dk. barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner. klassikere brætspil rim & remser sanglege

ARV. Luciaoptog. www.furbib.dk. barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner. klassikere brætspil rim & remser sanglege Luciaoptog Nattergalen skal findes sæsonprogram børn efterår 2015 furesø bibliotek & borgerservice Zebra-ze-ze ARV Brætspilscafé Mis med de blå øjne R barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner

Læs mere

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få internet

Læs mere

Nyt træhus på gammel grund. TEMA: Nybyggeri. Side 14-19. OK Gulve Gulve og Gardiner til erhverv og private

Nyt træhus på gammel grund. TEMA: Nybyggeri. Side 14-19. OK Gulve Gulve og Gardiner til erhverv og private Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis søndag 4. oktober 2015 TEMA: Nybyggeri Nyt træhus på gammel grund Side 14-19 NYT FRITIDSHUS Lilje-huset A/S C.F. Tietgens Boulevard 32 5220 Odense SØ tlf. 66 14 46

Læs mere

Danske Torpare medlemsanalyse 2015

Danske Torpare medlemsanalyse 2015 Danske Torpare medlemsanalyse 2015 1) * Angiv hvor du har din hjemadresse. Danmark Sverige Andet land Husstandsstørrelse (antal personer registreret på adressen) 2) * Voksne 3) Børn (0-17) 4) * Postnummer

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Billedkomposition. Billederne oven for er da pæne, men de siger jer sikkert ikke så meget, fordi I ikke selv har taget dem.

Billedkomposition. Billederne oven for er da pæne, men de siger jer sikkert ikke så meget, fordi I ikke selv har taget dem. Tryk på knappen og billedet er i kassen De fleste mennesker har prøvet at fotografere. At tage billeder er blevet meget let efter at de nye kameraer næsten kan tænke selv. Man skal ikke stille afstand,

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

28 NOV NORWEGIAN RUTE DY 3550 KØBENHAVN-BUDAPEST 09:00 10:50 01 DEC NORWEGIAN RUTE DY 3553 BUDAPEST-KØBENHAVN 20:00 11:50

28 NOV NORWEGIAN RUTE DY 3550 KØBENHAVN-BUDAPEST 09:00 10:50 01 DEC NORWEGIAN RUTE DY 3553 BUDAPEST-KØBENHAVN 20:00 11:50 FLYTIDER 28 NOV NORWEGIAN RUTE DY 3550 KØBENHAVN-BUDAPEST 09:00 10:50 01 DEC NORWEGIAN RUTE DY 3553 BUDAPEST-KØBENHAVN 20:00 11:50 HOTEL LA PRIMA FASHION HOTEL BUDAPEST**** Pesti Barnabás utca 6 Budapest

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar!

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Nyt fra 0. årgang Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Aktiviteter: I denne uge har flere børn været forbi 0.B. hvor man kunne være med til at synge, danse og lege en masse dejlige julesange.

Læs mere

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved 1 TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved INFORMATION OM / RUNDVISNING PÅ SENIOR VÆRKSTEDET SAMT UNDERHOLDNING AF SENIORKORET Seniorværkstedet i Næstved

Læs mere

Sjælsro. Den 29/8-5/9 2015. Den 29. August 5. September

Sjælsro. Den 29/8-5/9 2015. Den 29. August 5. September Sjælsro på Samos Den 29/8-5/9 2015 Den 29. August 5. September Oplev 8 dage Med Sjælsro til Samos med direkte fly til det dejlige familiedrevne Anema Hotel I Karlowasi. September en den perfekte måned

Læs mere

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune Barnet skal føle sig værdifuldt Barnet skal have mulighed for læring Barnet skal kunne håndtere modspil Barnet skal blive selvhjulpen Barnet udvikler indlevelsesevne Jeg aflæser og handler på barnets signaler

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Et aktivt liv på sin egen måde

Et aktivt liv på sin egen måde Artikel i Muskelkraft nr. 4, 2005 Et aktivt liv på sin egen måde Om et halvt år flytter 29-årige Marc Jørgensen hjemmefra og ind i sit eget hus en opfyldelse af et af hans mål i livet Af Jane W. Schelde

Læs mere

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014 2014 Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Uge 27 29/6 5/7 2014 Side 2 Afspænding meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Med afsæt i det at kikke indad vil du

Læs mere

FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP PÅ TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE. Læs mere på www.haarslevefterskole.

FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP PÅ TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE. Læs mere på www.haarslevefterskole. FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP PÅ TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE Læs mere på www.haarslevefterskole.dk IDRÆT / DRAMA / FRILUFTSLIV MUSIK / MEDIE / KREATIV HÅRSLEV EFTERSKOLES

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet. Linda s dagpleje Lindas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.dk Linda Aagaard Kulmbach Redigeret af Maria

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013.

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. TURBESKRIVELSE 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. Individuelle rejser til Island. Vi mødes i Akurery lufthavn søndag eftermiddag d. 15 september. Som regel passer det med

Læs mere

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1.

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1. Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU Brugerråds bladet Første udgave 2012 Nr 1. Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for alle i Aktiv-Bo & Beskæftigelse samt STU. Brugerrådet I må gerne komme med forslag

Læs mere

Wellness Walks i Schweiz

Wellness Walks i Schweiz Wellness Walks i Schweiz Wellness Walks er den rene naturoplevelse højt oppe i den klare luft i de Schweiziske alper. Det er vandreture kombineret med et luksus Spa- & Wellnessophold i et af Europas smukkeste

Læs mere

Program for NLD-lejr den 4.-6. april 2014

Program for NLD-lejr den 4.-6. april 2014 Program for NLD-lejr den 4.-6. april 2014 Så er det igen tid til at pakke familien, tandbørsterne og det gode humør. NLD-lejren afholdes i naturskønne omgivelser i Fuglsø ved Mols Bjerge Bogensholmlejren

Læs mere

Tyske løg, Schweizer ost og Franske nyheder.

Tyske løg, Schweizer ost og Franske nyheder. Tyske løg, Schweizer ost og Franske nyheder. Vi er lige ankommet til camping William i byen Markelfingen helt nede i bunden af Tyskland, vi kigger lige over på Schweiz på den anden side af søen som campingpladsen

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier www.madkonceptet.dk Frokostordning Catering Om os vores værdier Kontakt os Frokostordning Få en oplevelse hver dag kl. 12

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Træner rejser til Beijing 14.-22. oktober 2010

Træner rejser til Beijing 14.-22. oktober 2010 Træner rejser til Beijing 14.-22. oktober 2010 Du har som træner nu mulighed for at få en spændende kultur- og badmintonoplevelse til i Beijing, Kina. DGI badminton har arrangeret rejsen, som byder på

Læs mere

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen HER ER DER PLADS RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. Til opslagstavlen Kære forældre og andre. Lidt hjælp kan vi altid bruge, både i klubben og til 4Hskuet, så hvad

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Sort Sol med Nolde museet og Mandø

Sort Sol med Nolde museet og Mandø Sort Sol med Nolde museet og Mandø Lørdag d. 27. september til søndag d. 28. september Rejseleder: Jan Hjort Få en af Danmarks største naturoplevelser Sort Sol. Fænomenet blev første gang præsenteret af

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Vores vinterferie februar 2011. Vi havde planlagt at vi ville på vinter ferie i år og ned og stå på ski.

Vores vinterferie februar 2011. Vi havde planlagt at vi ville på vinter ferie i år og ned og stå på ski. Vores vinterferie februar 2011 Vi havde planlagt at vi ville på vinter ferie i år og ned og stå på ski. Vi snakkede lidt om at tage personbilen og booke os ind på et hotel. Denne ide blev hurtig skrottet.

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

VELKOMMEN. RESTAURANTER Kursuscenteret har to restauranter, en pejsestue og et kabinet. Fra Skovrestauranten, som

VELKOMMEN. RESTAURANTER Kursuscenteret har to restauranter, en pejsestue og et kabinet. Fra Skovrestauranten, som KOMFORT KOMFORT AUDITORIUM DDANNELSE KONFERENCE DDANNELSE KOK GOUMET MØDELOKALER KOMFORT KOMFORT TEKNIK OVERNATNING ET ANDERLEDES KURSUSCENTER MED ATTRAKTIVE PRISER handelsfagskolen.dk VELKOMMEN KURSUS

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Bofællesskabet Stenlille

Bofællesskabet Stenlille Bofællesskabet Stenlille Nyhedsbrev vinter 2014 Vinteren går på hæld og vi begynder at glæde os over de små forårstegn. Heldigvis har vinteren ikke været slem i år. Der har kun været få dage, hvor det

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 HIPPY HippHopp Uge4_Superhelte og prinsesser.indd 1 06/07/10 11.22 Uge

Læs mere

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste Net-opgaver: Facitliste Kapitel 1: Arbejde og uddannelse Ordforråd: Job og jobfunktioner Grammatik: Inversion Grammatik: Datid Grammatik: Possessive pronominer Udtale: R Billedserie: Josefs arbejde Kapitel

Læs mere

Folkemusikseminar. i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping. www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf.

Folkemusikseminar. i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping. www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf. Folkemusikseminar i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf. 3082 5010 Velkommen 2014 til Folkemusikseminar Folkemusikseminaret i St.

Læs mere

NFH byder velkommen til Bordershop Cup 2014.

NFH byder velkommen til Bordershop Cup 2014. Info 2014 NFH byder velkommen til Bordershop Cup 2014. Nykøbing F. Håndboldklub byder alle deltagere velkommen til dette års SydhavsCup, som er det 14. i rækken. Vi håber, I får nogle gode dage i Nykøbing

Læs mere