Vedligeholdelsesvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedligeholdelsesvejledning"

Transkript

1 Vedligeholdelsesvejledning Atec 086L0134 Rev. 1 DA

2 Thermia Värme AB forbeholder sig ret til ændringer i komponenter og specifikationer uden forudgående varsel Thermia Värme AB. Den originale brugsanvisning er affattet på svensk. Øvrige sprog er en oversættelse af den originale brugsanvisning. (Direktiv 2006/42/EF)

3 Indholdsfortegnelse 1 Forord Sikkerhedsforskrifter Installation og vedligeholdelse Ændringer i systemet Sikkerhedsventil Om din varmepumpe Komponenter og funktioner Styresystem Knapper Indikator Display Hovedmenu Indstillinger og justeringer Valg af driftsindstilling Justering af indetemperaturen Shuntgruppe 1 og Varmtvand Køling Aflæsning af temperaturer Aflæsning af driftstid Manuel afrimning, udedel Kalender Alarmhistorik Regelmæssige kontroller Kontroller drift Kontroller varmekredsens vandstand Kontroller sikkerhedsventiler I tilfælde af lækage Rens snavsfilter til varmekredsen Grundindstilling i styreenheden Installationsprotokol Tjekliste Serviceskema L0134 Rev. 1 DA 1

4

5 1 Forord At købe en varmepumpe fra Thermia er at investere i en bedre fremtid. En Thermia varmepumpe klassificeres som en vedvarende energikilde, hvilket indebærer, at den er skånsom mod vores miljø. Den er en sikker og praktisk løsning, som for lave omkostninger giver dig varme, varmtvand og i visse tilfælde køling til husholdningen. Vi takker for den tillid, du har vist os ved at købe en varmepumpe fra Thermia. Vi håber, at du vil få glæde af den i mange, mange år fremover. Med venlig hilsen Thermia Värme AB Vedligeholdelsesvejledning 086L0134 Rev. 1 DA 3

6 2 Sikkerhedsforskrifter Varmepumpens hus og styreenhedens låge må kun åbnes af en autoriseret servicetekniker. Dette produkt er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder heller ikke børn) med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktion eller manglende viden eller erfaring, medmindre disse holdes under opsyn eller instrueres af en sikkerhedsansvarlig person om, hvordan produktet skal anvendes. Sørg for, at børn ikke leger med produktet. Før du ændrer styreenhedens indstillinger, skal du sætte dig ind i, hvad sådanne ændringer indebærer. Ved evt. behov for servicearbejde skal du henvende dig til din installatør. 2.1 Installation og vedligeholdelse FARE! Det er kun en autoriseret installatør, der må installere, idriftsætte og udføre vedligeholdelses- og reparationsarbejde på varmepumpen. FARE! El-installationer, der vedrører varmepumpen, må kun udføres af en autoriseret el-installatør. FARE! Det er kun en autoriseret køletekniker, der må foretage indgreb i kølemiddelkredsen. 4 Vedligeholdelsesvejledning 086L0134 Rev. 1 DA

7 2.2 Ændringer i systemet Det er kun en autoriseret installatør, der må udføre ændringer på følgende komponenter: Varmepumpeenheden Vand- og el-installationer Sikkerhedsventilen Det er ikke tilladt at udføre byggetekniske installationer, der kan påvirke varmepumpens driftssikkerhed. 2.3 Sikkerhedsventil Følgende sikkerhedsforskrifter gælder for varmtvandskredsens sikkerhedsventil med tilhørende overløbsrør: Blokér aldrig forbindelsen til sikkerhedsventilens overløbsrør. Når vand opvarmes, udvider det sig, og det betyder, at der slipper lidt vand ud af systemet via overløbsrøret. Det vand, der kommer ud af overløbsrøret, kan være varmt! Lad den derfor munde ud i et afløb et sted, hvor man ikke risikerer at brænde sig. Vedligeholdelsesvejledning 086L0134 Rev. 1 DA 5

8 3 Om din varmepumpe Varmepumpen er et komplet varmepumpeanlæg, som består af to grundenheder: En varmepumpe placeret udendørs og en styreenhed placeret indendørs. Styreenheden findes i tre modeller, således at der altid kan skabes en så optimal systemløsning som muligt, både i et eksisterende varmesystem, som skal opgraderes, som ved nybyggeri. Der afgives varme og køling til huset ved hjælp af et vandbåret system. 3.1 Komponenter og funktioner Udedel 3 Pos. Beskrivelse Vedligeholdelsesvejledning 086L0134 Rev. 1 DA 1 Blæser 2 El-skab 3 Luftvarmeveksler 4 Kølemiddelkreds

9 3.1.2 Styreenhed Atec Standard Atec Plus Atec Total Position Beskrivelse 1 Styring (gennemsigtig på billedet) 2 El-patron 3 Omskifterventil 4 Cirkulationspumpe 5 Vandvarmer Varmefunktion Varmepumpen kan producere varme til opvarmning (hus, swimmingpool) og varmtvand. Varmtvandsbehovet prioriteres før opvarmningsbehovet. Varmebehovet beregnes ud fra udetemperaturen og den indstillede varmekurve. Efter behov startes eventuel tilskudsvarme automatisk. Varmeproduktion foregår således: Vedligeholdelsesvejledning 086L0134 Rev. 1 DA 7

10 En blæser suger udeluft gennem en luftvarmeveksler (1), som derved opvarmer det kolde kølemiddel, som fordampes til gasform. Kølemidlet, der nu er blevet tilført energi i form af varme, føres videre via 4-vejsventilen (2) ind i kompressoren (3), der både øger dets tryk og temperatur. Det meget varme kølemiddel fortsætter ind i krydsveksleren (4). Her køles kølemidlet ned og afgiver sin varmeenergi til varmesystemet (5). Kølemidlets temperatur falder, og det kondenserer tilbage til væskeform. Varmesystemet transporterer varmeenergien ud til vandvarmeren eller husets varmesystem. Derefter ledes kølemidlet gennem tørrefilteret (6) til den elektroniske ekspansionsventil (7), hvor tryk og temperatur sænkes, hvorefter processen starter forfra igen Vedligeholdelsesvejledning 086L0134 Rev. 1 DA

11 3.1.4 Varmtvandsfunktion Atec Plus og Atec Total er tilpasset varmtvandsproduktion. Produktion af varme og varmtvand kan ikke ske samtidigt, da omskifterventilen for varme og varmtvand sidder efter varmepumpen og el-patronen. Varmtvandsproduktion prioriteres før opvarmning og køling. Atec Plus tilsluttes en eksisterende vandvarmer, mens Atec Total har en indbygget vandvarmer på 180 liter udstyret med en TWS-spiral (Tap Water Stratificator), som giver en mere effektiv varmeoverførsel og effektiv lagdeling af vandet i vandvarmeren. Det varme vands temperatur kan ikke justeres. Normalt stopper varmtvandsproduktionen ikke ved en bestemt temperatur, men når kompressorens driftspressostat har nået sit maksimale arbejdstryk, svarende til en varmtvandstemperatur på ca C. Med regelmæssige tidsintervaller opvarmes vandet i vandvarmeren ekstra meget med den indbyggede el-patron for at forhindre, at der dannes bakterier, en såkaldt antilegionellafunktion. Det fabriksindstillede tidsinterval er 7 dage (kan justeres) Afrimningsfunktion Under drift køles luftvarmeveksleren ned af energiudvekslingen, samtidig med at luftfugtigheden medfører, at den bliver belagt med rim ved lavere udetemperaturer. Atec har en automatisk funktion til afrimning af luftvarmeveksleren med energi fra husets varmesystem. Afrimningen initieres af en lav temperatur i kølemiddelkredsen efter luftvarmeveksleren og er afhængig af blandt andet udetemperatur, luftfugtighed og driftstid. Afrimningens længde vil variere afhængigt af, hvor omfattende tilfrysningen er på luftvarmeveksleren. Afrimningen fortsætter, indtil luftvarmeveksleren er fri for is, og temperaturen begynder at stige i kølemiddelkredsen. Efter endt afrimning går varmepumpen tilbage til driftstilstanden før afrimning Kølefunktion Varmepumpen producerer køling ved en proces, der ligner afrimningsfunktionen. Kølefunktionen startes af varmepumpens styreenhed og er hovedsageligt temperaturstyret. Husets varmesystem køles ved at det overfører varme til kølemiddelkredsen, som derefter afgives i luftvarmeveksleren. Hvis der er installeret vandvarmer, vil kontrolenheden skifte mellem køling og varmtvandsproduktion med prioritering af varmtvandsbehovet. Vedligeholdelsesvejledning 086L0134 Rev. 1 DA 9

12 3.1.7 Omdrejningsreguleret blæser Blæseren starter med et nominelt omdrejningstal, som varierer afhængigt af effektstørrelsen. Omdrejningstallet justeres derefter op eller ned efter behov, hvilket fastlægges ud fra temperaturer i kølemiddelkredsen Elektronisk ekspansionsventil Når kølemidlet passerer ekspansionsventilen mindsker trykket, og kølemidlets temperatur. På denne mode gøres energien i udeluften tilgængelig for kølemiddelkredsen. Ved at regulere ekspansionsventilens åbningsgrad kan man optimere flowet i kølemiddelkredsen ved forskellige driftsforhold. Styring af den elektroniske ekspansionsventil er baseret på målinger af temperaturer og tryk i kølemiddelkredsen og i udeluften Tilskudsvarme Tilskudsvarme indgår i Atec Plus og Atec Total og findes som tilbehør til Atec Standard. Tilskudsvarmen består af en el-patron, som er placeret på fremløbet før omskifterventilen. Hvis tilskuddet er installeret, kobles det automatisk ind i driftsindstillingen AUTO, når varmebehovet er større end varmepumpens kapacitet. El-patroner i Atec-serien beregnet til 400V spændingsforsyning har tre varmeelementer (TILSKUD 1, 2 og 3) og kan styres i fem effekttrin. Produkter til 230 V har to varmeelementer (TILSKUD 1 og 2) og styres i tre effekttrin. De to trin 4 og 5 kan ikke kobles ind, når kompressoren er i drift til forskel fra trin +4 og +5, hvor det er muligt. 230V 400V Trin Trin Trin Trin 4 12 Trin 5 15 Trin Trin Vedligeholdelsesvejledning 086L0134 Rev. 1 DA

13 Omdrejningsregulering For at en varmepumpe kan arbejde så effektivt som muligt kræves optimale forudsætninger i varmesystemet. Temperaturforskellen mellem varmesystemets fremløb og returløb skal være konstant inden for intervallet 7-10 C. Hvis forskellene er større eller mindre, får varmepumpen en ringere virkningsgrad, og besparelsen bliver lavere. Den omdrejningsregulerede cirkulationspumpe i Atec sørger hele tiden for, at denne temperaturforskel opretholdes. Reguleringsudstyret registrerer, om balancen forskydes og forøger eller mindsker cirkulationspumpens hastighed efter behov. Vedligeholdelsesvejledning 086L0134 Rev. 1 DA 11

14 4 Styresystem Varmepumpen har et indbygget styresystem, der benyttes til automatisk at beregne varme- og kølebehovet i huset, og til at sørge for, at den korrekte mængde varme og køling produceres, og at den afgives, når der er brug for den. Styresystemet betjenes med et sæt knapper, og information vises på et display og med en indikator. Information på display og i menuer vil variere afhængigt af de foretagne menuvalg og tilsluttet tilbehør. 20 C RUM INTET VARMEBEHOV DRIFT AUTO 3 1. Knapper 2. Indikator 3. Display Knapper + Plustegnet benyttes til at gå opad i en menu og til at øge værdien. - Minustegnet benyttes til at gå nedad i en menu og til at mindske værdien. > Højrepilen benyttes til at vælge en værdi eller åbne en menu. < Venstrepilen benyttes til at annullere et valg eller forlade en menu. 4.2 Indikator Indikatoren nederst på kontrolpanelet kan vise tre tilstande: 12 Vedligeholdelsesvejledning 086L0134 Rev. 1 DA

15 Intet lys betyder, at varmepumpen ikke tilføres spænding. Fast grønt lys indebærer, at varmepumpen tilføres spænding og er klar til varme-, kølings- eller varmtvandsproduktion. Blinkende grønt lys indebærer en aktiv alarm. 4.3 Display Displayet giver oplysninger om varmepumpens drift, status og eventuelle alarmer. Tabel 1. Symboler, som vises på displayet. Symbol KOMPRESSOR Betydning Viser, at kompressor er i drift. LYN HUS HANE Viser, at tilskuddet er i drift. Cifferet angiver, hvilket tilskudstrin der er aktiveret. Viser, at varmepumpen producerer varme til varmesystemet. Viser, at varmepumpen producerer varme til vandvarmeren. F FLOWVAGT Viser, at flowvagten er aktiv (der er flow). UR Viser, at tarifstyringen (rumsænkning) er aktiv. TANK FIRKANT AFRIMNING Viser varmtvandsniveauet i vandvarmeren. Når der produceres varmtvand til vandvarmeren, vises dette med et blinkende ikon for tanken. Et lyn ved symbolet angiver topvarmeeffekt (antilegionellafunktion). Viser enten, at driftspressostaten er udløst, eller at trykrørstemperaturen har nået sin maksimale temperatur. Vises, når afrimning er aktiveret. Vedligeholdelsesvejledning 086L0134 Rev. 1 DA 13

16 Symbol BLÆSER Betydning Vises, når blæseren er aktiveret. KØLING Vises, hvis der produceres køling. A = Aktiv køling. Følgende driftsinformation kan vises: Meddelelse RUM START EVU STOP INTET VARMEBE HOV INTET KØLEBEHOV KOMPRESSOR START --XX KOMPRESSOR +TILSKUD START_MIN TILSKUD AKTIV KØLING AFRIMNING X(Y) Betydning Viser indstillet RUM-værdi. Standardværdi: 20 C. Hvis tilbehøret rumføler er installeret, vises den faktiske rumtemperatur, og den ønskede temperatur vises i parentes. Viser, at der er behov for varme eller varmtvand, og at varmepumpen vil starte. Viser, at tillægsfunktionen EVU er aktiv. EVU benyttes til at slukke for varmepumpen ved høj energitarif. Viser, at der ikke er behov for varme eller varmtvand. Viser, at der ikke er behov for køleproduktion. Viser, at der er behov for varme, varmtvand eller køling, og at varmepumpen vil starte om XX minutter. Viser, at varmeproduktion er aktiv med både kompressor og tilskud. Viser, at der er et behov for varme eller varmtvand, men at en startforsinkelse er aktiv. Viser, at der er behov for tilskudsvarme. Vises, hvis køling produceres aktivt. Vises, når afrimning er aktiv. X viser aktuel opnået temperatur. Y viser ved hvilken temperatur afrimningen er færdig. 14 Vedligeholdelsesvejledning 086L0134 Rev. 1 DA

17 4.4 Hovedmenu Displayets menu INFORMATION benyttes til at indstille og justere varmepumpens funktioner og åbnes, når man trykker på enten venstreeller højreknappen. Menuens udseende er afhængigt af de foretagne valg i menuer og tilsluttet tilbehør. Grundmenuen ser således ud: INFORMATION DRIFT VARME VARMT VAND AFRIMNING KALENDER 1 1. Undermenuer 2. Tilbage 3. Markør 4. Hvis der vises en pil, er der flere undermenuer længere nede Tryk på knapperne + og for at flytte markøren mellem undermenuerne. Tryk på højreknappen for at vælge en undermenu. Tryk på venstreknappen for at gå tilbage i menuen. Vedligeholdelsesvejledning 086L0134 Rev. 1 DA 15

18 5 Indstillinger og justeringer Ved installationen af anlægget foretager installatøren en grundindstilling af varmepumpen. Nedenfor beskrives et antal indstillinger og justeringer, som du selv kan foretage. Før du ændrer styreenhedens indstilling, skal du sætte dig ind i, hvad sådanne ændringer betyder. Noter også grundindstillingen. 5.1 Valg af driftsindstilling DRIFT AUTO KOMPRESSOR TILSKUD VARMT VAND MANUEL TEST 1. Åbn undermenuen DRIFT i menuen INSTALLATION. Stjernen viser aktuelt valg 2. Marker ny indstilling ved hjælp af knappen + eller. 3. Tryk en gang på højreknappen for at bekræfte valget. 4. Tryk to gange på venstreknappen. Følgende driftsindstillinger kan vælges: Driftsindstilling (OFF) AUTO KOMPRESSOR TILSKUD Betydning Anlægget er helt slukket. Denne funktion benyttes også til at kvittere visse alarmer. Varmepumpen regulerer automatisk kompressordrift og tilskudsvarme. Styresystemet sørger så for, at kun varmepumpeenheden (kompressoren) får lov at køre. I denne driftstilstand køres der ikke med topvarmeeffekt (antilegionellafunktion) af varmtvandet, da der ikke må bruges tilskud. Styresystemet tillader kun tilskudsvarmen at være i drift. 16 Vedligeholdelsesvejledning 086L0134 Rev. 1 DA

19 Driftsindstilling VARMT VAND MANUEL TEST Betydning I denne indstilling producerer varmepumpen kun varmtvand; ingen varme går til varmesystemet. Vises kun, når værdien for MANUEL TEST er sat til 2 i menuen SERVICE. Udgange, som styrer komponenter, aktiveres manuelt. Forsigtig! Hvis driftsindstillingen OFF eller VARMT VAND skal bruges i længere perioder om vinteren, skal anlægget tappes for vand i varmesystemet, idet der ellers er risiko for frostskader. Alternativt skal der benyttes en systemløsning med mellemveksler. 5.2 Justering af indetemperaturen Indetemperaturen justeres ved at ændre varmepumpens varmekurve, der er styresystemets værktøj til at beregne varmebehovet, den såkaldte integralværdi. Integralværdien fastlægges ved at sammenligne den aktuelle temperatur på varmesystemets fremløb med den beregnede, den såkaldte børværdi. Børværdien beregnes ud fra aktuel udetemperatur og varmekurvens indstilling. Varmekurven indstilles, når anlægget installeres, men det er vigtigt, at den senere justeres, så indetemperaturen bliver behagelig uanset vejret. En korrekt indstillet varmekurve minimerer vedligeholdelsen og giver en energibesparende drift. Der findes to måder at justere varmekurven på: i undermenuen VARME og med RUM-værdien. Justering af KURVE Nedenfor vises en typisk varmekurve. Ved udetemperaturen 0 C stræber varmepumpens styring efter, at temperaturen på fremløbet bliver 40 C. Ved udetemperaturer på over eller under 0 C henholdsvis sænkes eller hæves børværdien, som styringen regulerer i forhold til. Når Vedligeholdelsesvejledning 086L0134 Rev. 1 DA 17

20 værdien for "KURVE" øges, bliver varmekurvens hældning stejlere, og hvis værdien mindskes, bliver hældningen fladere. Denne måde at indstille indetemperaturen på skal bruges til indstilling af en fast temperatur, da det er den mest energi- og omkostningseffektive måde Fremløbstemperatur ( C) 2. Maksimal børværdi 3. Udetemperatur ( C) 4. 0 C 5. Indstillet værdi (standard 40 C). 4 Følgende parametre kan justeres i menuen VARME: Parameter KURVE MIN. MAKS. KURVE 5 Beskrivelse Hvis værdien for KURVE forøges, bliver varmekurvens hældning stejlere, og hvis værdien sænkes, bliver hældningen fladere. Hæv eller sænk efter behov for at få en så jævn indetemperatur som muligt. Laveste børværdi for fremløbstemperatur. Højeste børværdi for fremløbstemperatur. Til justering af varmekurven ved udetemperatur +5 C KURVE 0 Til justering af varmekurven ved udetemperatur 0 C KURVE -5 Til justering af varmekurven ved udetemperatur -5 C 18 Vedligeholdelsesvejledning 086L0134 Rev. 1 DA

21 Parameter VARMESTOP Funktion, som stopper al varmeproduktion, når udetemperaturen er lig med eller højere end den indstillede varmestopværdi. SÆNK NINGS TEMP. Beskrivelse Den temperatur, som kommer til at gælde ved temperatursænkning styret fra menuen KALENDER. Høj temperatur i et gulvvarmesystem kan skade parketgulve. Juster varmekurven i undermenuen VARME således: VARME KURVE MIN. MAKS. KURVE +5 KURVE 0 KURVE -5 VARMESTOP 40 C 10 C 55 C 0 C 0 C 0 C 17 C 1. Åbn undermenuen VARME i menuen INFORMATION 2. Vælg det ønskede parameter med knappen + eller. 3. Åbn parameteret ved at trykke en gang på højreknappen. 4. Hæv eller sænk værdien med knappen + eller. 5. Tryk tre gange på venstreknappen. Justering af RUM-værdi Varmekurven og dermed rumtemperaturen kan også påvirkes ved at ændre RUM-værdien. Hvis RUM-værdien bruges til at påvirke systemets varmekurve, bliver varmekurven ikke stejlere eller fladere, som den gør, hvis KURVE-værdien ændres; i stedet forskydes hele varmekurven parallelt 3 C for hver grads ændring af RUM-værdien. Bemærk! Juster kun RUM-værdien ved en midlertidig øgning eller sænkning af indetemperaturen. Gør således for at ændre RUM-værdien: Vedligeholdelsesvejledning 086L0134 Rev. 1 DA 19

22 1. Tryk en gang på + eller knappen for at åbne RUM-værdien for ændring. 2. Hæv eller sænk RUM-værdien med + eller knapperne for at ændre indetemperaturen. 3. Vent ti sekunder, eller tryk en gang på venstreknappen for at gå ud af menuen. 5.3 Shuntgruppe 1 og 2 Ud over hovedkredsen for varme og køling kan yderligere to såkaldte shuntkredse styres individuelt. Samme parametre benyttes for disse som i hovedkredsen (menuen VARME). 5.4 Varmtvand VARMT VAND VARMT VAND TOP-UP TIL 5.5 Køling Med VARMTVAND styres muligheden for at producere varmtvand. Ved at aktivere TOP-UP vil varmepumpen straks begynde at opvarme vandvarmeren ved hjælp af kompressor og el-tilskud, indtil tanken er tilstrækkeligt opvarmet. KØLING KØLING START STOP KØLETILST. AKTIV TIL 25 C 16 C 25 C Med KØLING styres muligheden for at producere køling. START og STOP styrer kølesystemets temperaturområde. KØLETILST. AKTIV angiver den laveste udetemperatur, hvor køleproduktion er tilladt. Lave temperaturer kan forårsage kondens. 20 Vedligeholdelsesvejledning 086L0134 Rev. 1 DA

23 5.6 Aflæsning af temperaturer DRIFTSDATA UDE RUM FREMLØB RETURLØB SYSTEMFREMLØB SHUNTGRUPPE1 SHUNTGRUPPE2 0 C 20 C 38(40) C 34(55) C 35(40) C 32(35) C 28(30) C I parentes vises børværdi for fremløb og maks.værdi for returløb. Maks.værdien angiver ved hvilken temperatur kompressoren stoppes. I denne menu kan ingen af værdierne ændres. Her vises de forskellige temperaturer, som anlægget har. Alle temperaturer lagres tilbage i tiden, så de også kan vises i form af grafer. Hvis RUM viser 20 C, er varmekurven upåvirket. Hvis RUM viser højere eller lavere, betyder det, at varmekurven er forskudt op eller ned. 5.7 Aflæsning af driftstid. DRIFTSTID KOMPRESSOR KOMPRESSOR SL VARME KØLING VARMT VAND TILSKUD 1 TILSKUD 2 TILSKUD 3 EKSTERNT TILSKUD OH OH OH OH OH OH OH OH OH KOMPRESSOR viser den samlede tid i timer, som varmepumpen har været i drift siden installationen. TILSKUD 1, 2 og 3 gælder for el-patronen og dens forskellige effekttrin. 5.8 Manuel afrimning, udedel Hvis der er behov for at afrime varmepumpen, kan du i styreenheden køre en afrimningsprocedure manuelt. Manuel afrimning: 1. Tryk en gang på højre- eller venstreknappen for at åbne menuen INFORMATION. Markøren står ved menuvalget DRIFT. 2. Tryk på ned-knappen for at flytte markøren til menuvalget AFRIMNING. Vedligeholdelsesvejledning 086L0134 Rev. 1 DA 21

24 3. Åbn menuen ved at trykke en gang på højreknappen. 4. Tryk på ned-knappen for at flytte markøren til menuvalget MANUEL AFR. 5. Tryk en gang på højreknappen. 6. Tryk en gang på op-knappen for at starte afrimningen. 7. Tryk tre gange på venstreknappen for at gå ud af menuen. 5.9 Kalender Følgende funktioner kan styres via kalender: Blokering af varmtvandsproduktionen Stop af varmepumpe ved høj energitarif (EVU) Sænkning af støjniveau fra blæser (giver også sænket ydelse). Sænkning af temperatur i varme- og shuntkredse. Gør således: 1. Vælg, hvilken funktion der skal styres 2. Vælg en KALENDERINDSTILLING (der kan vælges op til 8 for hver funktion) 3. Vælg i menuen TIDSFUNKTION, om funktionen skal ske i en sammenhængende tidsperiode (DATO) eller være tilbagevendende (DAGE/ UGE). 4. Vælg start- og stoptider, samt dato eller ugedage i menuen TIDS INDSTILLING. Eksempel på tilbagevendende kalenderstyring (DAGE/UGE) TIDSINDSTILLING START 12:00 STOP 14:30 MANDAG ** TIRSDAG ONSDAG * TORSDAG FREDAG 5.10 Alarmhistorik NAVN ALARM viser information om op til 10 alarmer med alarmens type, tid og dato. 22 Vedligeholdelsesvejledning 086L0134 Rev. 1 DA

25 6 Regelmæssige kontroller 6.1 Kontroller drift Ved normal drift lyser alarmindikatoren med et fast grønt lys for at vise, at alt er i orden. Ved alarm blinker den med et grønt lys, samtidig med at der vises en tekstmeddelelse i displayet. ALARM LAVTRYK UDLØST Kontroller regelmæssigt alarmindikatoren for at være sikker på, at anlægget fungerer, som det skal. Ved alarm vil varmepumpen om muligt levere varme til huset, primært med kompressoren, sekundært med tilskud. Varmtvandsproduktionen vil standse for at angive, at der er sket noget, der bør kontrolleres. Ved alarm vises dette på displayet med teksten ALARM og alarmmeddelelsen. Mulige alarmmeddelelser er: Meddelelse HØJTRYK UDLØST LAVTRYK UDLØST Betydning Varmekredsen er varmepumpens højtrykskreds. Kontroller, og juster kredsens niveau i henhold til nedenstående efter behov. Nulstil alarmen i henhold til nedenstående. Kuldebærerkredsen er varmepumpens lavtrykskreds. Kontakt servicetekniker. Vedligeholdelsesvejledning 086L0134 Rev. 1 DA 23

26 Meddelelse FEJL FASEFØLGE Anden alarmmeddelelse Betydning Kan vises i forbindelse med forstyrrelser på el-nettet, f.eks. efter en midlertidig strømafbrydelse. Nulstil alarmen i henhold til nedenstående. Slå efter behov forsyningsspændingen fra i et minuts tid. Nulstil alarmen i henhold til nedenstående. Kontakt servicetekniker, hvis alarmen ikke forsvinder. Nulstilling af alarm Ved alarmer, som ikke nulstilles automatisk, kræves kvittering. Kvitter alarmen ved at stille varmepumpen i driftsindstillingen OFF og dernæst tilbage til ønsket driftsindstilling. 6.2 Kontroller varmekredsens vandstand Anlæggets systemtryk skal kontrolleres en gang om måneden. Det eksterne manometer skal vise en værdi mellem 1-1,5 bar. Hvis værdien er under 0,8 bar, når vandet i varmesystemet er koldt, skal der påfyldes vand (gælder ved lukket ekspansionsbeholder). Man kan bruge almindeligt postevand ved påfyldning af varmesystemet. I visse undtagelsestilfælde kan vandkvaliteten være uegnet til påfyldning af varmesystemet (korroderende eller kalkholdigt vand). Er du i tvivl, så kontakt din installatør. Bemærk! Brug ikke tilsætningsstoffer til vandbehandling i varmesystemets vand! Bemærk! Den lukkede ekspansionsbeholder indeholder en luftfyldt blære, der optager variationerne i varmesystemets volumen. Den må under ingen omstændigheder tømmes for sin luft. 6.3 Kontroller sikkerhedsventiler Installationens to sikkerhedsventiler skal kontrolleres mindst fire gange om året for at forhindre, at kalkaflejringer tilstopper mekanismen. 24 Vedligeholdelsesvejledning 086L0134 Rev. 1 DA

27 Vandvarmerens sikkerhedsventil er en beskyttelse mod overtryk i den lukkede vandvarmer. Den er monteret på koldtvandsindløbet, med udløbet nedad. Hvis vandvarmerens sikkerhedsventil ikke kontrolleres regelmæssigt, er der risiko for, at vandvarmeren kan tage skade. Det er normalt, at sikkerhedsventilen under opfyldning af vandvarmeren slipper små mængder vand ud, især når der er brugt store mængder varmtvand. Begge sikkerhedsventiler kontrolleres ved at dreje hætten en kvart omgang med uret, så ventilen slipper lidt vand ud via overløbsrøret. Hvis en ventil ikke fungerer, skal den udskiftes. Kontakt din installatør. Sikkerhedsventilernes åbningstryk kan ikke omstilles. 6.4 I tilfælde af lækage Ved eventuel lækage i varmtvandsledningerne, mellem varmepumpe og aftapningssteder, skal lukkeventilen for koldtvandstilførsel lukkes med det samme. Kontakt derefter din installatør. 6.5 Rens snavsfilter til varmekredsen Inden rensning påbegyndes, skal varmepumpen slukkes med hovedstrømafbryderen. Snavsfilteret skal renses to gange årligt efter installationen. Intervallet kan forlænges, hvis det viser sig, at der ikke er brug for rensning to gange om året. Hav en klud klar, når låget til snavsfilteret åbnes, da der normalt kommer en lille smule væske ud Lukkehane 2. Låg 3. Snavsfilter 4. O-ring Sådan rengøres snavsfilteret: Vedligeholdelsesvejledning 086L0134 Rev. 1 DA 25

28 1. Sluk for varmepumpen. 2. Drej lukkehanen om på lukket stilling (se figur ovenfor). 3. Skru låget af og fjern det. 4. Tag snavsfilteret ud. 5. Skyl filteret rent. 6. Sæt filteret tilbage. 7. Kontroller, at O-ringen på låget ikke er beskadiget. 8. Skru låget på igen. 9. Drej lukkehanen om til åben position. 10. Start varmepumpen. 26 Vedligeholdelsesvejledning 086L0134 Rev. 1 DA

29 7 Grundindstilling i styreenheden I første kolonne i nedenstående tabel kan man se, hvilke justeringer brugeren af systemet selv kan foretage. I den anden kolonne ses, hvilke værdier der er indstillet, når varmepumpen kommer fra fabrikken, og i den tredje kolonne ses, hvilke værdier installatøren indstillede, da din varmepumpe blev installeret. Indstilling Fabriksindstilling Eventuel kundespecifik indstilling RUM 20 C DRIFT AUTO KURVE 40 C MIN. 10 C MAKS. 55 C (45 C ved gulvvarme) KURVE 5 0 C KURVE 0 0 C KURVE -5 0 C VARMESTOP 17 C Vedligeholdelsesvejledning 086L0134 Rev. 1 DA 27

30 8 Installationsprotokol Varmepumpemodel Serienummer Kollektortype Mængde kuldebærervæske (liter) Rørinstallation Virksomhed Kontaktperson Telefonnummer El-installation Virksomhed Kontaktperson Telefonnummer Idriftsættelse Virksomhed Kontaktperson Telefonnummer Dato for endelig besigtigelse Vedligeholdelsesvejledning 086L0134 Rev. 1 DA

31 9 Tjekliste Placering Justering på underlaget Dræning Rørinstallation, varm og kold side Rørtilslutning i henhold til tegning Flexslanger Ekspansions- og udluftningsbeholder Snavsfilter, varm og kold side Rørisolering Åbn radiatorventiler Tæthedsprøve, varm og kold side El-installation Driftsafbryder Sikring Placering, udeføler Idriftsættelse Udluftning, varm og kold side Indstillinger af styresystem Manuel test af komponenter Manuel test af forskellige driftssituationer Støjkontrol Funktionstest af sikkerhedsventiler Funktionstest af blandingsventil Tilpasning af varmesystemet Kundeinformation Indholdet i denne manual Vedligeholdelsesvejledning 086L0134 Rev. 1 DA 29

32 Sikkerhedsforskrifter Styreenheden, funktion Indstillinger og justeringer Regelmæssige kontroller Henvisning ved servicebehov Garantier og forsikringer 30 Vedligeholdelsesvejledning 086L0134 Rev. 1 DA

33 10 Serviceskema For at opnå den bedste ydelse og levetid anbefaler Thermia, at varmepumpen serviceres med intervaller på 12 måneder. Servicevirksomhed* Dato (år-måned-dag)* Serviceteknikers underskrift* Kundens underskrift* Kommentar* Servicevirksomhed* Dato (år-måned-dag)* Serviceteknikers underskrift* Kundens underskrift* Kommentar* Servicevirksomhed* Dato (år-måned-dag)* Serviceteknikers underskrift* Kundens underskrift* Kommentar* Servicevirksomhed* Dato (år-måned-dag)* Serviceteknikers underskrift* Kundens underskrift* Kommentar* Servicevirksomhed* Dato (år-måned-dag)* Serviceteknikers underskrift* Kundens underskrift* Kommentar* Vedligeholdelsesvejledning 086L0134 Rev. 1 DA 31

34 086L0134 Rev. 1 DA

Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen BioLine 20

Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen

Læs mere

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer EV-nummer 18127 EV-nummer udeføler (ekstraudstyr) 18140 Strøm 2-leder polaritetsfri svagstrømsforbindelse med UBA-4000 Programmerbar stuetermostat Betjeningsvejledning Maks. tværsnit

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

Den store varmepumpebog Vejledning, information og inspiration til indkøb af en varmepumpe.

Den store varmepumpebog Vejledning, information og inspiration til indkøb af en varmepumpe. Den store varmepumpebog Vejledning, information og inspiration til indkøb af en varmepumpe. Indhold Velkomst 2 Varmepumpe en klog energiløsning 4 Tre afgørende spørgsmål ved valg af varmepumpe 6 Danfosss

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser Danfoss varmepumper Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag 20+ år med energibesparelser Med en forventet levetid på mere end 20 år sikrer en investering i en Danfoss varmepumpe

Læs mere

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Brugervejledning. Varenummer: 6720645221 Version: 2010/10

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Brugervejledning. Varenummer: 6720645221 Version: 2010/10 DA IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N Brugervejledning Varenummer: 6720645221 Version: 2010/10 Læs brugervejledningen grundigt igennem, før du tager produktet i brug. Brugervejledningen skal opbevares et sikkert

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 IDHOLDS FORTEGELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering af

Læs mere

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre Varmen på rette sted sådan gør du din varmeregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Faktuelle oplysninger og inspiration til Varmen på rette

Læs mere

horsealarm DK Brugervejledning - 1 -

horsealarm DK Brugervejledning - 1 - horsealarm DK Brugervejledning - 1 - 1. Dansk...3 2. Declaration of Conformity...25 Copyright LUDA Elektronik AB This guide is published by LUDA Elektronik AB. All rights reserved. Any rights not expressly

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING MOS DK 1103-1 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031923 LEK Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt Udfyldes, når produktet er installeret 2 Systembeskrivelse Funktionsprincip 3 Systemprincip 3 Frontpanel

Læs mere

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16 BIOMAX 30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING OM DRIFTSYDELSE side 5 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller Afsnit Bruger og brugerens ansvar (1) Automatiseringsmuligheder (2) Installationsanvisninger (3) Tekniske

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006.

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137474/04/01-06-2006 Side 1 Centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas,

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

en Fremtid uden Olie Og gas VARMEPUMPER GIVER UAFHÆNGIGHED

en Fremtid uden Olie Og gas VARMEPUMPER GIVER UAFHÆNGIGHED en Fremtid uden Olie Og gas VARMEPUMPER GIVER UAFHÆNGIGHED Varmepumper til varmekilderne luft, jord og grundvand Varmepumper til nybyggeri og modernisering Varmepumper opvarmning eller varme/køle-kombination

Læs mere

Spar penge og energi i dit sommerhus

Spar penge og energi i dit sommerhus Spar penge og energi i dit sommerhus Anbefalinger til energiforbedringer i sommerhuset Undgå ubehagelige overraskelser Spar tusindvis af kroner Frostskader og forsikringsdækning Se hvordan du finder en

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

Montage- og vedligeholdelsesvejledning

Montage- og vedligeholdelsesvejledning Til VVS-installatører Montage- og vedligeholdelsesvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Læs venligst vejledningen nøje igennem før montage og vedligeholdelse Oversigtstegning

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Brugsanvisning. Solar Mower. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning. Solar Mower. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Solar Mower Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Vi vil gerne ønske dig tillykke som ny ejer af Husqvarna Solar Mower. Du har valgt

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

VELUX INTEGRA KLR 200. Tillykke med dit nye VELUX INTEGRA produkt!

VELUX INTEGRA KLR 200. Tillykke med dit nye VELUX INTEGRA produkt! VELUX INTEGR KLR 00 Version: 00.00.xxx.xxx Tillykke med dit nye VELUX INTEGR produkt! Tak for, at du har valgt dette VELUX INTEGR produkt. Kontrolenheden vil hjælpe dig med at få størst mulig glæde af

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere