DanTaet System Fjernvarme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DanTaet System Fjernvarme"

Transkript

1 DanTaet Brugermanual Program func.spec Højmevej Odense SV Tlf Fax

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Systembeskrivelse fjernvarme... 4 Fjernvarme Basic (FB)... 4 Fjernvarme extended (FX)... 4 Overvågning... 5 Lækage... 5 OptiTight... 5 Systemtest... 5 Betjeningsvejledning... 6 Funktionsbeskrivelse / Driftformer... 7 Normal drift... 7 Lækalarm... 7 Sivningsalarm (OptiTight kun anlæg med 2 afspærringsventiler)... 7 Alarmtilstand... 8 Lækalarm... 8 Sivningsalarm... 8 Væskeføler alarm... 8 Frem måler fejl... 8 Retur måler fejl... 8 Fremløbs ventil fejl... 8 Returløbs ventil fejl... 8 Væskeføler fejl... 9 Strømforsyningsfejl... 9 Statusvisning, skematisk opstilling Ekstern tvangsstyring af system Lukning/åbning af afspærringsventil Indstilling af overvågnings parametre Jumper række C Tvangsstyring Måleropsætning (Ændres kun ved udskiftning af måler) Jumper række D OptiTight Flowhastighed for afvikling af kontrol OptiTight Antal tæthedskontroller pr. døgn Jumper række E OptiTight Tæthedskontrollens varighed Lækovervågning indstilling Jumper række F Lækovervågning - kassation Væskefølerindstilling (Ved tilkøb af væskeføler) Væskeføler interface "ILS-C" Kontrol og indstilling af ur Kontrol af ur Indstilling af ur Funktionsafprøvning Funktionsafprøvning lækagealarm system FB / FX Funktionsafprøvning lækagealarm system FB / FX OptiTight Funktionsafprøvning væskeføler (tilvalg) Installationsvejledning til installatøren Side 2 af 21

3 VVS installation Måler Afspærringsventil Kontraventil El installation Side 3 af 21

4 Systembeskrivelse fjernvarme DanTaet system Fjernvarme anvendes til læksikring i enfamilie huse med direkte fjernvarmetilslutning. Der findes to anlægsstørrelser alt efter husets størrelse og installation. Begge størrelser kan leveres med OptiTight TM tæthedskontrol. Fjernvarme Basic (FB) DanTaet system FB anvendes til læksikring af bygninger med opvarmet areal op til ca. 250 m² og med varmtvandsbeholder (af komforthensyn frarådes det at anvende gennemstrømningsvandvarmer på denne størrelse anlæg). System FB består af: 1 stk. Fjernvarme kontrolboks 2 stk. Flowmåler ½ Qn 1,5 m3/h med impulsgiver 1 stk. ½ Motorstyret kugleventilventil 1 stk. ½ Kontraventil System FB OptiTight TM består af: 1 stk. Fjernvarme kontrolboks 2 stk. Flowmåler ½ Qn 1,5 m3/h med impulsgiver 2 stk. ½ Motorstyret kugleventilventil 1 stk. ½ Kontraventil Fjernvarme extended (FX) DanTaet system FX anvendes til læksikring af bygninger med opvarmet areal op til ca. 400 m² og med varmtvandsbeholder eller op til ca. 250 m² og med gennemstrømningsvandvarmer. System FX består af: 1 stk. Fjernvarme kontrolboks 2 stk. Flowmåler 3/4 Qn 1,5 m3/h med impulsgiver 1 stk. 3/4 Motorstyret kugleventilventil 1 stk. 3/4 Kontraventil System FX OptiTight TM består af: 1 stk. Fjernvarme kontrolboks 2 stk. Flowmåler 3/4 Qn 1,5 m3/h med impulsgiver 2 stk. 3/4 Motorstyret kugleventilventil 1 stk. 3/4 Kontraventil Side 4 af 21

5 Overvågning Lækage Systemerne overvåger konstant mængden af fjernvarmevand der løber ind og ud af installationen. Er mængden af fjernvarmevand der løber ind i installationen større end mængden af fjernvarmevand der løber ud gives alarm og fjernvarmeforsyningen afspærres. Målerne overvåges for fejl, både elektrisk og mekanisk og ved fejlfunktion gives der ligeledes alarm. Flere systemfunktioner og overvågningsparametre er stilbare hvorved systemerne kan tilpasses lokale forhold og brugerønsker. OptiTight Systemer med OptiTight kontrollerer tillige automatisk installationen for sivninger. Kontrollen kan afvikles fra en til fire gange i døgnet. Som standardindstilling afvikles den een gang i døgnet, kl. 02:00 Når kontrollen afvikles afspærres der for fjernvarmeforsyningen i ca. 15 minutter. Det betyder at der i installationer med gennemstrømningsvandvarmer ikke kan tappes varmt vand i denne korte periode. Systemtest Systemet foretager automatisk en selvtest af systemet. Der alarmeres og afspærres for fjernvarmetilførslen ved følgende systemfejl. Måler fejl. Ventil fejl. Væskeføler fejl. Der alarmeres ved følgende systemfejl. Stømforsyningsfejl. 230Vac fejl. Hvis der ikke registreres pulser fra målerne Hvis der kommer pulser fra måler når ventil er lukket. Hvis en tilsluttet væskeføler er defekt. Hvis en af de interne spændingsforsyninger bliver defekt. Akustisk alarm, og alarmrelæ slipper. Hvis forsyningsspændingen forsvinder. Alarmrelæ slipper. Side 5 af 21

6 Betjeningsvejledning Betjening af system FB, FX og OptiTight sker fra frontpanelet som er forsynet med 6 tilstandslamper (lysdioder) og 2 taster. Derforuden findes en lydgiver som afgiver et bip ved tastetryk og hyletone ved alarm. Funktionen af disse er som følger: Tast Afstil Tast Ventil Lysdiode Drift Lysdiode Måler fremløb Lysdiode Måler returløb Lysdiode Ventil Lysdiode Lækalarm Lysdiode Sivningsalarm Anvendes til at afstille alarmer på anlægget. 1. tryk fjerner hyletonen og 2. tryk nulstiller alarmen og bringer anlægget tilbage til normal drift. Anvendes til at tvangsstyre ventilen under drift. Tryk på denne tast får ventil til at skifte position fra åben til lukket og omvendt. Viser anlæggets tilstand. Viser med grønt blink hver gang fremløbsmåleren afgiver en impuls. Viser med grønt blink hver gang returløbsmåleren afgiver en impuls. Viser den aktuelle position for ventilerne: Grønt lys = Helt åben. Grønt blink = I gang med at åbne. Rødt lys = Helt lukket. Rødt blink = I gang med at lukke. Viser hvis der er konstateret en lækage i installationen Forskellen mellem fremløb og returløb har overskredet en fastsat grænse. Viser hvis der er konstateret en mindre sivning i installationen. Kun system OptiTight. Side 6 af 21

7 Funktionsbeskrivelse / Driftformer Under drift vil systemet kunne befinde sig i 2 forskellige tilstande (driftformer) Normal drift Alarmtilstand Normal drift Når anlægget tilsluttes 230 Vac, vil dette altid starte op i tilstanden Normal drift. Dette kan ses ved at lysdioden Drift og Ventil lyser konstant grøn. Hvis der er fjernvarme forbrug, kommer der også blink i lysdioderne Måler fremløb og Måler returløb. Alle øvrige lysdioder er slukkede. Bemærk dog at hvis strømmen til anlægget er blevet afbrudt medens dette var i alarmtilstand vil det starte op igen i alarmtilstand. I normal drift er der følgende overvågningsfunktioner og instillings muligheder: Lækalarm Kontrolboksen overvåger installationen ved at måle den mængde vand der løber ind installationen gennem fremløbsmåleren, og sammenligner med den mængde der løber ud gennem returløbsmåleren. Bliver forskellen mellem disse for stor, detekteres det som en lækalarm. Det er muligt at tilpasse følsomheden for denne overvågning med jumpere. Sivningsalarm (OptiTight kun anlæg med 2 afspærringsventiler) En gang i døgnet (valgtfrit) bliver der foretaget en tæthedskontrol af installationen for at finde helt små sivninger som ikke opdages ved normal overvågning. Dette foregår ved at retur ventilen lukkes og fremløbsmåleren iagttages for at se om der er vandforbrug i installationen. Er dette tilfældet betragtes det som en sivning og der gives alarm. Når tæthedskontrollen afvikles indikeres dette ved at lysdioden Sivningsalarm blinker grønt. Side 7 af 21

8 Alarmtilstand I tilfælde af lækalarm eller system fejl vil anlægget overgå til alarmtilstand. Der er 3 muligheder for lækalarm. Fælles for disse alarmer er at lysdioden Drift forbliver grøn og afspærringsventil/er lukkes og installationen sikres mod yderligere lækage. Lækalarm Forskellen mellem den vandmængde der løber ind af fremløbsmåleren og ud af returmåleren er blevet for stort. Hyletone og rødt lys i lysdioden Lækalarm. Sivningsalarm Anlægget har i forbindelse med tæthedskontrol (Optitight ) registreret en sivning i installationen. Hyletone og rødt lys i lysdioden Sivnings alarm. Væskeføler alarm En tilsluttet væskeføler er blevet våd. Hyletone og gult lys i lysdioderne Lækalarm og Sivningsalarm. Det er dog muligt at frakoble ventilstyring for Væskeføler alarm hvis dette ønskes. Der er 6 muligheder for systemfejl. Fælles for disse alarmer er at Lysdioden Drift skifter til rødt lys. Frem måler fejl Måleren er defekt. Måleren har ikke afgivet pulser inden for de sidste 30 pulser fra returløbs måleren. Hyletone og gult lys i lysdioden Måler fremløb. Afspærringsventil/er lukkes og installationen sikres mod lækage ved målerfejl. Retur måler fejl Måleren er defekt. Måleren har ikke afgivet pulser inden for de sidste 15 pulser fra fremløbs måleren. Hyletone og gult lys i lysdioden Måler returløb. Afspærringsventil/er lukkes og installationen sikres mod lækage ved målerfejl. Fremløbs ventil fejl Ventilen kan ikke lukke tæt. Der er registreret vandforbrug med lukket ventil. Hyletone og gult lys i lysdioden Ventil og Måler fremløb og afspærringsventil/er lukkes. Returløbs ventil fejl Ventilen kan ikke lukke tæt. Der er registreret vandforbrug med lukket ventil. Hyletone og gult lys i lysdioden Ventil og Måler fremløb og afspærringsventil/er lukkes. Side 8 af 21

9 Væskeføler fejl En tilsluttet væskeføler (Option) er blevet defekt. Gult lys i lysdioderne Lækalarm, og Sivningsalarm og afspærringsventilen lukkes. Det er muligt at frakoble ventilstyring for Væskeføler fejl. Strømforsyningsfejl En af de interne spændingsforsyninger er blevet defekt. Kun lysdioden Drift lyser rødt. Side 9 af 21

10 Statusvisning, skematisk opstilling Status Normal drift Afvikling af tæthedskontrol Tæthedskontrol/Sivningsalarm Tæthedskontrol/Sivningsalarm Lækalarm Lækalarm Væskeføler våd Væskeføler våd Målerfejl fremløb Målerfejl fremløb Hyletone Lysdioder Hyletone Nej Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Nej Bip Målerfejl returløb Målerfejl returløb Ventilfejl fremløb Ventilfejl fremløb Ventilfejl returløb Ventilfejl returløb Væskeføler defekt Væskeføler defekt Strømforsyningsfejl Strømforsyningsfejl 230Vac fejl Forkert jumper placering Drift Måler fremløb Måler retuløb Ventil Læksalarm Sivningsalarm Rødt blink i lysdiode svarende til rækkenummeret talt oppefra Bemærk: Ved flere sammenfaldende alarmer kan der forekomme flere farvekombinationer. Side 10 af 21

11 Ekstern tvangsstyring af system Systemet giver mulighed for tvangsstyring via et eksternt signal med følgende muligheder. Lukning/åbning af afspærringsventil Det er muligt at lukke eller åbne for afspærringsventil/er ved hjælp af et eksternt signal. Hvordan dette gøres er beskrevet i afsnittet Indstilling af overvågningsfunktion, jumper række C. Side 11 af 21

12 Indstilling af overvågnings parametre System FB, FX og OptiTight er indstillet fra fabrikken med standardindstillinger, men kan tilpasses den aktuelle installation ved at flytte jumpere som er monteret i kontrolboksens låg. En jumper er en lille sort plastikclips med indbygget metalskinne som danner forbindelse mellem to metalstifter på printet når den sættes ned over disse. For at kunne flytte en jumper kan det være en hjælp at bruge en lille pincet eller spidstang. Jumper forstørret. Set forfra og fra siden. Inden jumpere flyttes skal forsyningsspændingen til kontrolboksen afbrydes. Jumperne i række C, D, E og F vedrører fjernvarmesystemet. Flere steder er beskrevet at kun en jumper må isættes. Placeres for mange jumpere eller placeres jumper forkert vil systemet melde fejl ved at afgive en række bip og på forplade vise med blink hvilken jumperrække der er forkert. For eksempel blink i 4. lysdiode fra oven viser at der er fejl i jumperrække D. Side 12 af 21

13 Indstillinger ændres på følgende måde: Jumper række C. Pos 1: Fjernvarme overvågning aktiv. Jumper må ikke fjernes. Pos 2: Fjernvarme basic eller extended. Ingen jumper = Basic Jumper = extended. Tvangsstyring Pos 3: Funktion af indgang nr. 2. Ingen jumper = Tvangsåbning af installationen Jumper = Tvangslukning af installationen. Måleropsætning (Ændres kun ved udskiftning af måler) Pos 4: Indstilling af fjernvarmemåler. 1 impuls per liter. Pos 5: Indstilling af fjernvarmemåler. 2 impulser per liter. Pos 6: Indstilling af fjernvarmemåler. 4 impulser per liter. Bemærk at i pos 4 til pos 6 må der kun være en jumper isat i alt. Pos 7: Indstilling af fjernvarmemåler. Impuls tallet som er valgt i 4, 5 og 6 gange 10. Pos 8: Indstilling af fjernvarmemåler. Impuls tallet som er valgt i 4, 5 og 6 gange 100. Bemærk at i pos 7 og pos 8 må der kun være en jumper isat i alt. Jumper række D. OptiTight Flowhastighed for afvikling af kontrol Pos 1: Flowhastighed skal være mindre end 125 liter/time før tæthedskontrol afvikles. Pos 2: Flowhastighed skal være mindre end 250 liter/time før tæthedskontrol afvikles. Pos 3: Flowhastighed skal være mindre end 500 liter/time før tæthedskontrol afvikles. Pos 4: Flowhastighed skal være mindre end 1000 liter/time før tæthedskontrol afvikles. Bemærk at i pos 1 til pos 4 må der kun være en jumper isat i alt. OptiTight Antal tæthedskontroller pr. døgn Pos 5: Tæthedskontrol en gang pr. døgn. Afvikles kl. 02:00. Pos 6: Tæthedskontrol to gange pr. døgn. Afvikles kl. 02:00 og 14:00. Pos 7: Tæthedskontrol tre gange pr. døgn. Afvikles kl. 02:00, 10:00 og 18:00. Pos 8: Tæthedskontrol fire gange pr. døgn. Afvikles kl. 02:00, 8:00, 14:00 og 20:00. Bemærk at i pos 5 til pos 8 må der kun være 1 jumper. Hvis kontrollen ønskes frakoblet skal der ikke monteres jumper i pos 5 til pos 8. Side 13 af 21

14 Jumper række E. OptiTight Tæthedskontrollens varighed Pos 1: Tæthedskontrol varighed = 7,5 minutter. Pos 2: Tæthedskontrol varighed = 15 minutter. Pos 3: Tæthedskontrol varighed = 30 minutter. Pos 4: Tæthedskontrol varighed = 60 minutter. Pos 5: Tæthedskontrol med retur eller frem og retur afspærring Ingen jumper = retur afspærring Jumper = frem og retur afspærring Bemærk at i pos 1 til pos 4 må der kun være en jumper isat i alt. Hvis ingen jumper isat E1-E4 udføres alene ventilmotion til 50% lukning 1x dgl. (Sikring af varmeflader) Lækovervågning indstilling Pos 6: Lækovervågningens måleperiode længde. Ingen jumper = 210 sekunder Jumper = 105 sekunder. Pos 7: Lækovervågningens fejlkriterium. Ingen jumper = enkelt fejl for alarmgivning Jumper = dobbeltfejl for alarmgivning. Pos 8: Alarm eller iværksættelse af tæthedskontrol ved læk fejl. Ingen jumper = alarm Jumper = start af tæthedskontrol. (Kun system OptiTight ) Jumper række F. Lækovervågning - kassation Pos 1: Antal pulser der skal kasseres. 3 pulser. Pos 2: Antal pulser der skal kasseres. 5 pulser. Pos 3: Antal pulser der skal kasseres. 7 pulser. Væskefølerindstilling (Ved tilkøb af væskeføler) Pos 4: Væskeføler tilsluttet kontrolboksen. Ingen jumper = Ingen væskeføler Jumper = Aktiv væskeføler Pos 5: MÅ IKKE BRUGES Pos 6: Væskeføler alarmmelding for: Fjernvarme Pos 7: MÅ IKKE BRUGES Pos 8: Væskeføler afspær ventil for: Fjernvarme (Jumper = aktiv) (Jumper = aktiv) Side 14 af 21

15 Væskeføler interface "ILS-C". Systemtet kan udbygges med et ILS-C modul. Der kan tilkobles op til 2 væskefølere til modulet. Der måles kontinuerligt for: 1: Tør tilstand OK 2: Våd tilstand Alarm: "Væskeføler våd" 3: Afbrudt føler Alarm: "Væskeføler defekt" 4: Kortsluttet føler Alarm: "Væskeføler defekt" Antal tilkoblede følere vælges på J4 på følgende måde (øverst på print, tæt ved kølepladen) med en JUMPER: J4: væskefølere tilkoblet. J4: væskeføler tilkoblet. J4 føler 1 føler 2 En væskeføler tilkobles gennem en ledning med 2 ledere og en skærm (ialt 3 forbindelser). Disse tilkobles på følgende måde: Bemærk: SKÆRM BRUN-ledning (+24V) HVID-ledning (føler) 1: Når der kun er tilkoblet én føler, skal "føler 1" benyttes. 2: For 2 væskefølere gælder: Vær opmærksom på, at systemet ikke kan skelne mellem hvilken føler der melder alarm. Systemet opfatter det som en "fælles føler" med "fælles alarm melding". Side 15 af 21

16 Kontrol og indstilling af ur System Combi er forsynet med et ur som skal styre afviklingen af sivningsalarmen på brugsvand og tæthedskontrollen ved system OptiTight. Skift mellem sommer og vintertid sker automatisk. Uret er forbundet med en mindre unøjagtighed. Det er derfor muligt både at kontrollere og stille uret på følgende måde. Kontrol af ur 1. Tasten Afstil holdes nede i 5 sekunder indtil 5 korte bip fremkommer. 2. Tasten slippes og alle lysdioder bliver grønne 3. Der fremkommer nu et bip for hver time uret viser (tæl..). 4. Herefter bliver alle lysdioder røde. 5. Der fremkommer nu et bip for hvert minut uret viser (tæl..). 6. Systemet overgår nu til normal overvågning. Eksempel: Grønne lysdioder og ni korte bip (ni timer) Røde lysdioder og 15 korte bip (15 minutter) Klokken er 9:15 Indstilling af ur 1. Tasten Afstil holdes nede i 5 sekunder indtil 5 korte bip fremkommer. 2. Slip tasten, og hold den atter nedtrykket i 5 sekunder mens der bippes. 3. Øverste lysdiode bliver grøn og indstilling af ur skal påbegyndes inden for 6 sekunder. (Det grønne lys bevæger sig en diode ned for hvert sekund). 4. Først indstilles timer. Tryk på tasten Afstil en gang for hver time uret skal stilles til. 5. Lad løbelyset køre i bund (6 sek). 6. Øverste lysdiode bliver nu rød og indstilling af minutter skal påbegyndes inden for 6 sekunder. (Det røde lys bevæger sig en diode ned for hvert sekund). 7. Nu indstilles minutter. Tryk på tasten Afstil en gang for hvert minut uret skal stilles til. 8. Lad løbelyset køre i bund (6 sek), hvorefter den indstillede tid gemmes. 9. Systemet overgår nu til normal overvågning. Side 16 af 21

17 Funktionsafprøvning For at sikre at systemet virker efter hensigten anbefales det at lave en funktionsafprøvning mindst 1 gang årligt. Funktionsafprøvning lækagealarm system FB / FX 1. Åben for flere radiatorer så der opstår et højt forbrug. 2. Afmonter på kontrolboksen stik til returmåler. Drej omløber ¼ omgang og træk ned. 3. Der skal nu kun komme grønne blink i diode til måler fremløb. 4. Efter kort periode skal diode i lækalarm lyse rødt. 5. Efter endnu en kort periode skal der fremkomme lækalarm. Boksen hyler, dioden til lækalarm lyser rødt og ventil på fremløb lukker. 6. Når ventil på fremløb er lukket må der ikke komme pulser i diode til måler fremløb. 7. Er dette i orden monteres stik til returmåler på kontrolboks igen. Sæt stik i og drej omløber ¼ omgang. 8. Afstil nu alarm ved at trykke to gange på tasten Afstil. 9. Ventilen lukker nu op og afprøvningen er slut. Bemærk at ovenstående er gældende ved fabriksindstillinger. Funktionsafprøvning lækagealarm system FB / FX OptiTight 1. Åben for flere radiatorer så der opstår et højt forbrug. 2. Afmonter på kontrolboksen stik til returmåler. Drej omløber ¼ omgang og træk ned. 3. Der skal nu kun komme grønne blink i diode til måler fremløb. 4. Efter kort periode skal diode i lækalarm lyse rødt. 5. Efter endnu en kort periode skal begge ventiler lukke (diode blinker rødt) og diode til sivningsalarm blinke grønt, samt diode i lækalarm slukkes. 6. Fremløbsventil åbner igen og systemet gennemfører nu i løbet af de næste adskillige minutter en nøje tæthedskontrol. Såfremt installationen er tæt vil der ikke forekommer fremløbsimpulser i denne periode. 7. Stik til returmåler monteres atter i kontrolboks, og dets omløber drejes ¼ omgang 8. Efter udløb af den valgte kontrolperiode åbner returventil påny, og systemet overgår til normaltilstand afprøvningen er hermed tilendebragt. Bemærk at ovenstående er gældende ved fabriksindstillinger. Side 17 af 21

18 Funktionsafprøvning væskeføler (tilvalg) Funktionsafprøvning udføres på følgende måde: 1. Undersøg på jumperindstilling i låg hvordan væskeføler er indstillet ( se manual under væskefølerkonfiguration). 2. Væskeføler gøres våd ved hjælp af en fugtig klud. 3. Kontrolboksen skal nu gå i alarmtilstand (efter 10 sekunder) og aktivere afspærringsventil ud fra den valgte konfiguration. 4. Er dette i orden afstilles alarmen og kontrolboksen skal overgå til normal overvågningstilstand. Side 18 af 21

19 Installationsvejledning til installatøren VVS installation Målere og ventiler indbygges i rørinstallationen som vist på illustration. Vær opmærksom på at ventiler og især målere er følsomme overfor snavs i installationen. Montering af snavssamler umiddelbart før målere og ventiler forlænger levetiden betydeligt og bør altid monteres. Tilstoppede og defekte målere eller ventiler på grund af snavs og skidt fra rørinstallationen godtages ikke som reklamation. Måler Enstrålet vingehjulsmåler med impulsgiver. Skal monteres vandret. Afspærringsventil Motorstyret kugleventil, 24Vac forsynet fra kontrolboks. Der er ingen specielle krav til placeringen af afspærringsventilen, dog bør den ikke placeres med motoren hængende ned under røret af hensyn til evt. lækager. Kontraventil Kontraventil monteres på retur og skal modvirke tilbagestrømning gennem returmåler. Fjernvarmeinstallation Fjernvarmeinstallation system OptiTight 230Vac 230Vac Kontrolboks Kontrolboks V M V M M M A B C E A B C E G J G H J A: 230 V AC B: Væskeføler PG9 C: Alarmudgang PG9 E: Måler returløb G: Ventil fremløb J: Måler fremløb V: Afregningsmåler A: 230 V AC B: Væskeføler PG9 C: Alarmudgang PG9 E: Måler returløb G: Ventil fremløb H: Ventil returløb J: Måler fremløb V: Afregningsmåler Side 19 af 21

20 El installation Forbindelserne fra kontrolboksen til målere og ventiler skal blot kobles sammen ved hjælp af de monterede stik. Tilslutning til forsyningsnettet, tvangsstyring og fjernalarmering er vist på følgende illustration. Nettilslutning 230Vac GND - N - F Alarmudgang Der forefindes 1 alarmrelæ. Potentialfrit relæ, trukket i normaltilstand. Alarmrelæ J17: Max. 24Vac NC-COM-NO Tvangsstyring Der forefindes 1 digital indgang. Indgang J10 indbygget 12Vdc Tvangslukke/åbne Ved aktivering tvinges anlægget til enten at tvangslukke eller tvangsåbne afspærringsventil/er Dette er styret af jumperen i række C, pos. 3. Side 20 af 21

21

DanTaet System LMI-F/FX

DanTaet System LMI-F/FX DanTaet /FX Brugermanual Program Højmevej 36-38 5250 Odense SV Tlf. +45 63 17 45 00 Fax +45 63 17 45 01 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Systembeskrivelse fjernvarme... 4 LMI-F OptiTight TM...

Læs mere

DanTaet System FB/FX Brugermanual

DanTaet System FB/FX Brugermanual DanTaet System FB/FX Brugermanual Program 104100 func.spec. 090205 Højmevej 36-38 5250 Odense SV Tlf. +45 63 17 45 00 Fax +45 63 17 45 01 Indholdsfortegnelse System FB/FX...4 Systembeskrivelse fjernvarme...5

Læs mere

DanTaet System BB/BX Brugermanual

DanTaet System BB/BX Brugermanual DanTaet System BB/BX Brugermanual Program 104100 func.spec. 090205 Højmevej 36-38 5250 Odense SV Tlf. +45 63 17 45 00 Fax +45 63 17 45 01 Indholdsfortegnelse System BB/BX... 4 Systembeskrivelse... 5 Overvågning...

Læs mere

DanTaet System KMP-F Brugermanual

DanTaet System KMP-F Brugermanual DanTaet System KMP-F Brugermanual Program 109100 func.spec. 121211 Højmevej 36-38 5250 Odense SV Tlf. +45 63 17 45 00 Fax +45 63 17 45 01 Indholdsfortegnelse System KMP-F... 3 Overblik... 3 Overvågning...

Læs mere

DanTaet System BL / BLG / BLGX. Brugermanual. Højmevej Odense SV Tlf Fax Program func.spec.

DanTaet System BL / BLG / BLGX. Brugermanual. Højmevej Odense SV Tlf Fax Program func.spec. DanTaet System BL / BLG / BLGX Brugermanual Program 107102 func.spec. 071025 Højmevej 36-38 5250 Odense SV Tlf. +45 63 17 45 00 Fax +45 63 17 45 01 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 System BL...

Læs mere

DanTaet System WKM21 Brugermanual

DanTaet System WKM21 Brugermanual DanTaet System WKM21 Brugermanual Program 115100 func.spec. 151110 Højmevej 36-38 5250 Odense SV Tlf. +45 63 17 45 00 Fax +45 63 17 45 01 Indholdsfortegnelse Inden WKM21 installeres...4 System WKM21...5

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

L Æ KSIKRING. i boligen

L Æ KSIKRING. i boligen L Æ KSIKRING i boligen Intet vandspild Reduceret forsikringspræmie Få eller slet ingen skader ved rørbrud og sivninger Mulighed for tilslutning til tyverialarm Mulighed for sms-besked Mulighed for tilslutning

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

ES 379 Flowvagt til stinkskab. Mulighed for intern backup eller UPS-anlæg.

ES 379 Flowvagt til stinkskab. Mulighed for intern backup eller UPS-anlæg. R ES 379 Flowvagt til stinkskab. Mulighed for intern backup eller UPS-anlæg. ES 379katalog / 980602 Beskrivelse: ES379 er en flowvagt beregnet for brug i laboratoriemiljø. ES379 alarmerer brugeren om utilstrækkelig

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

PARAGON ε. Brugermanual

PARAGON ε. Brugermanual PARAGON ε Brugermanual Side 2 Pyronix Paragon ε Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6 4 Zoner...7

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

Med en mængde nye muligheder og nyt out look anderledes opbygning af display med beskrivelse af Vandvagtens funktioner:

Med en mængde nye muligheder og nyt out look anderledes opbygning af display med beskrivelse af Vandvagtens funktioner: NY MODEL VANDVAGT VV800 SERIE Med en mængde nye muligheder og nyt out look anderledes opbygning af display med beskrivelse af Vandvagtens funktioner: 1 Efter fuldendt montering af sagkyndig tilsluttes

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Mini Power Backup Unit med 5-minutters kit

Mini Power Backup Unit med 5-minutters kit Mini Power Backup Unit med 5-minutters kit Teknisk brugervejledning 2017.11.20 604308 2 Teknisk brugervejledning 1 Produktbeskrivelse... 3 2 Montagevejledning... 3 2.1 Elektrisk tilslutning... 3 2.2 Montage/tilslutning

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Digital Drejeskive Decoder til 7286 / 7686

Digital Drejeskive Decoder til 7286 / 7686 Digital Drejeskive Decoder til 7286 / 7686 7687 Marklin 7687 Drejeskive Decoderen kan anvendes på følgende måder til etablering af Styring til Drejeskiven fra Centralstation 2. (Dette dokument tager udgangspunkt

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

NORDISK CONTROL A/S. FUNKTIONSBESKRIVELSE AF PORTSTYRING NC6005 3 X 400V 50Hz

NORDISK CONTROL A/S. FUNKTIONSBESKRIVELSE AF PORTSTYRING NC6005 3 X 400V 50Hz NORDISK CONTROL A/S FUNKTIONSBESKRIVELSE AF PORTSTYRING NC6005 3 X 400V 50Hz Portstyringen NC6005 er en CE-mærket universal 3-knaps styring interface for ABDL-Anlæg. Af primære funktioner kan nævnes: hukommelse

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Lækovervågning & læksikring. miljøbeskyttelse og god økonomi

Lækovervågning & læksikring. miljøbeskyttelse og god økonomi Lækovervågning & læksikring miljøbeskyttelse og god økonomi Indhold Overvågning, der betaler sig selv 3 Grundprincipperne bag lækovervågning 4 Gennemprøvet teknologi 4 Historiske data giver vigtig information

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

Killswitch failsafe. Brugervejledning

Killswitch failsafe. Brugervejledning Killswitch failsafe Brugervejledning Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Introduktion...3 Egenskaber...3 Tekniske detaljer...3 Krav til modellen...4 Virkemåde...5 Montering og forbindelse...5

Læs mere

Automatiksystem EKO-KE16

Automatiksystem EKO-KE16 Automatiksystem Beskrivelse Automatiksystem er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af op til 16 (to spjæld/gruppe) brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med 24 V

Læs mere

Automatiksystem EKO-KE2

Automatiksystem EKO-KE2 Automatiksystem Beskrivelse Automatiksystem er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af op til fire brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med 24 V spjældmotorer samt

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S2s Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.CropStore Styring af lager-temperatur BRUGERVEJLEDNING VER. 2.00 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning....4 1.1 Knapindstilling, taster og display...................... 4 1.2 Indstilling, ændring af

Læs mere

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 BRUGERVEJLEDNING Side 2 CS 9452 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE: Afsnit Navn Side 1 Ordforklaring (terminologi) 3 2 Introduktion 5 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 4 Fuld tilkobling, Deltilkobling,

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

GSM / SMS dør/port kontrol enhed

GSM / SMS dør/port kontrol enhed 11-07-2013 GSM / SMS dør/port kontrol enhed 6 stk. Digitale indgange med egen tekst besked via SMS 4 stk. Udgange med aktivering via SMS besked 4 stk. Administrator telefonnumre der modtager SMS alarm

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

PARAGON SUPER II. Betjeningsvejledning

PARAGON SUPER II. Betjeningsvejledning PARAGON SUPER II Betjeningsvejledning Side 2 Paragon Super II Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Neptunvej 6, 9293 Kongerslev Tlf. 96771300 www.domexovenlys.dk Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe,

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler X88 X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler Let at betjene. Hurtig montering. Let konfiguration. Hurtig. Fleksibel. Passer i en alm gruppetavle.

Læs mere

TrendCon 1. udgave, DK. TrendCon. Instruktionsbog 0403-52-08-03

TrendCon 1. udgave, DK. TrendCon. Instruktionsbog 0403-52-08-03 1. udgave, DK TrendCon Instruktionsbog 0403-52-08-03 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT Side OVERBLIK FUNKTIER.. 1 ADVARSEL.. 1 INSTRUKTI GENERELT.. 2 INDIKATI GENERELT.. 2 FEJLSIGNALER.. 2 SYSTEM OVERSIGT.. 3

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Kosan Gas varenr. 24210 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

EFC-4A Central for røgudluftning/ komfortventilation

EFC-4A Central for røgudluftning/ komfortventilation EFC-4A Central for røgudluftning/ komfortventilation EFC centralen er designet til at styre 24Vdc vinduesmotorer. Vinduets åbne/lukke styring kan ske via aktivering af røgdetektor, aktivering af brandtryk

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

FH2000S BYGAS BETJENINGSVEJLEDNING

FH2000S BYGAS BETJENINGSVEJLEDNING FH2000S BYGAS BETJENINGSVEJLEDNING PRODUKTBESKRIVELSE FH2000S er Gastryk Prøvesystem til brug i f.eks. fysiklokaler, sløjdlokaler og laboratorier. Gas/ventilation interlock sikrer at det kun er muligt

Læs mere

1384 Flugtvejsterminal Manual DK

1384 Flugtvejsterminal Manual DK 1384 Flugtvejsterminal Manual DK Opdateret November 2013 1 Sideanvisning Beskrivelse... 3 Lysindikeringer... 4-5 Montering og installation... 5-8 Tilslutninger med profil 10... 8-9 Tilslutninger med profil

Læs mere

DC-Motor Controller. Brugermanual

DC-Motor Controller. Brugermanual Forside Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK DC-Motor Controller Brugermanual Firmware V4.00 Produkt indhold 1 styreboks til styring af 1 DC-motor. 1 strømforsyning 100 240 volt

Læs mere

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL RS 4600 Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL side 2 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm Indholdsfortegnelse Ordliste... 3 1 Indledning... 4 2 Sender/Detektor muligheder... 4 3 Betjeningspanel & display...

Læs mere

Tegningsbilag til tekniske bestemmelser for fjernvarme. Roskilde Varme A/S

Tegningsbilag til tekniske bestemmelser for fjernvarme. Roskilde Varme A/S Tegningsbilag til tekniske bestemmelser for fjernvarme Roskilde Varme A/S Januar 2015 Vejledende forindstillinger sd swbilag 5.5 side 1 af 1 Vejledende forindstillinger til radiatorer i enfamiliehuse Areal,

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

EDAN. Brugervejlednfng. Henvisninggr: ^> * Indstiiling af varmtvandstemperatur og by-pass (termostatisk om!0b) - se pkt. 1), 2).

EDAN. Brugervejlednfng. Henvisninggr: ^> * Indstiiling af varmtvandstemperatur og by-pass (termostatisk om!0b) - se pkt. 1), 2). Brugervejlednfng TDP4 med PM 2. udgave, februar2007..) Henvisninggr: ^> * Indstiiling af varmtvandstemperatur og by-pass (termostatisk om!0b) - se pkt. 1), 2). «Lang ventetid pa det varme vand - se pkt.

Læs mere

Indhold. 2. Montagevejledning enkornssåmaskine...2 2.1 Computer...2 2.2 Strømforsyning...2 2.3 Signalfordeler/sensorer (enkornssåmaskine)...

Indhold. 2. Montagevejledning enkornssåmaskine...2 2.1 Computer...2 2.2 Strømforsyning...2 2.3 Signalfordeler/sensorer (enkornssåmaskine)... Indhold 1. Systembeskrivelse...1 1.1 Systembeskrivelse...1 1.2 Computeren type 1502 og dens funktion...1 1.2.1 Anvendelse: Enkornssåmaskine med optoføler (frøtælling)...1 1.2.2 Anvendelse. Enkornssåmaskine

Læs mere

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago LED lampe med soft dæmp er forsynet med HF sensor og master/slave funktion. Santiago kan trådløst kommunikere mellem Master og Slave.aled.dk

Læs mere

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual Dansk Mink Papir Teknisk brugermanual Styring til FIX tørrekasse Beskrivelse Enheden styrer en AC blæser-motor via en relæudgang. Betjening foregår via et tastatur og et display, og brugeren kan vælge

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning. Tekniske data, symbol forklaringer

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning. Tekniske data, symbol forklaringer Tekniske data, symbol forklaringer Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Vind og regnmelder WRA 501

Vind og regnmelder WRA 501 Vind og regnmelder WRA 501 Lad venligst denne vejledning Blive i centralen! MONTAGEVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Side 1 af 15 1 Indholdsfortegnelse side 1 Indholdsfortegnelse... 2 1.1

Læs mere

Brugermanual til System 2000

Brugermanual til System 2000 Brugermanual til System 2000 Vigtigt Læs hele denne manual før komponenten tages i brug, den indeholder vigtig information for brugeren. 5/9 2007 L:\Vejledninger\Nye vejledninger\vejledning_system2000.pdf

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

ABDL 4000 BRANDDØRLUKNING

ABDL 4000 BRANDDØRLUKNING ABDL-CENTRAL ABDL-4000 er en ny generation af ABDL-centraler og strømforsyninger. serien opfylder Dansk Brandteknisk Instituts (DBI) forskrift 231 for automatiske branddør lukningsanlæg (ABDL). Samtlige

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk Tlf: 70253010 www.svane-el.dk. GSM dør/port kontrol 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk Tlf: 70253010 www.svane-el.dk. GSM dør/port kontrol 20 GSM dør/port kontrol 20 Bestillings nummer: 6000.0420 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk Tlf: 70253010 www.svane-el.dk 1 1 Funktioner Fjernstyring af automatiske

Læs mere

Brugsanvisning. www.danishcare.dk

Brugsanvisning. www.danishcare.dk Brugsanvisning www.danishcare.dk Introduktion Epi-Care er udviklet til overvågning og alarmering i tilfælde af epileptiske krampeanfald eller andre krampeanfald under søvn. Vi har tilstræbt at udvikle

Læs mere

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur.

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. ES 7 faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. HEAT MASTER LSC A/S POWER HEAT ON ES 7 / 5 / 996 Beskrivelse: Regulator for tilslutning af faser. Der reguleres

Læs mere

TEKNISK BESKRIVELSE OG INSTALLATIONS VEJLEDNING DOSERINGSANLÆG TIL TØJ VASK VM 2002

TEKNISK BESKRIVELSE OG INSTALLATIONS VEJLEDNING DOSERINGSANLÆG TIL TØJ VASK VM 2002 TEKNISK BESKRIVELSE OG INSTALLATIONS VEJLEDNING DOSERINGSANLÆG TIL TØJ VASK VM 2002 Gårsdalvej 20-8800 Viborg Tel.: 87 26 23 00 - Fax : 87 26 23 01 Doserings anlæg til tøjvask VM2002 Teknisk beskrivelse

Læs mere

Beskrivelse af tryghedsalarmen

Beskrivelse af tryghedsalarmen Denne vejledning fungerer som en hurtig og nem brugervejledning på dansk, oversat af GSM Teknik ApS. Skal man bruge alle detaljer, henvises til den engelske vejledning, der medfølger i kassen. Beskrivelse

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

GSM / SMS port kontrol enhed

GSM / SMS port kontrol enhed 26.1.2011 GSM / SMS port kontrol enhed 6 stk. Digitale indgange med egen tekst besked via SMS 4 stk. Udgange med aktivering via SMS besked 4 stk. Administrator telefonnumre der modtager SMS alarm besked

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

APA 100. Installationsmanual

APA 100. Installationsmanual APA 100 Side 2 1. Generelt... 3 2. Sender... 3 2.1 Ledninger - stik ben 1-8... 3 2.2 Kaldeknap på senderenheden... 3 2.3 Hvid ledning IGN - Tænding... 3 3. Modtager... 4 3.1 Tænd/sluk knap på siden af

Læs mere

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering Elektronisk temperaturcontroller TLZ11 Frontpanel: TLZ11 22.8. OUT AL 4 3 U P TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion og ON/ kontrol. Instrumentet er forsynet

Læs mere

Trådløs Radio modtager

Trådløs Radio modtager Trådløs Radio modtager Installations vejledning for type: RRA85-C2V, 2 relæer, 230VAC RRA85-C2P, 2 relæer, 12/24 AC/DC RRA85-C4V, 4 relæer, 230VAC RRA85-C4P, 4 relæer, 12/24 AC/DC IP 44 DanZafe 1 I. PRODUKTBESKRIVELSE

Læs mere

12V - 24V funktionstester

12V - 24V funktionstester 12V - 24V funktionstester Funktionstesteren kan udføre følgende 6 funktioner: 1. Polaritets test. 2. Gennemgangs test. 3. Komponent aktivering når den er afmonteret. 4. Komponent aktivering kun med plus

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt.

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. KHV Maj 2012 Version 3.1 Brugsanvisning System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. Anderberg Fugtstyring A/S - Gl. Holbækvej 6-8 - 4200 Slagelse

Læs mere

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 Techno-Matic A/S Granlidevej 22, Hornum DK-9600 Aars Denmark Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 tm@techno-matic.dk www.techno-matic.dk Tilstand: Drift o >Temperatur 65.0 C O2 8.0% Opsætning START STOP

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

Træpille transportsystem fra EKOPO- WER er den nemmeste måde at holde pillemagasinet fyldt op.

Træpille transportsystem fra EKOPO- WER er den nemmeste måde at holde pillemagasinet fyldt op. Træpille transportsystem fra EKOPO- WER er den nemmeste måde at holde pillemagasinet fyldt op. Ekosupply transportsystem, flytter automatisk dine træpiller fra din eksterne beholder og til dit forbrugsmagasin.

Læs mere

Smartbox, 30-69001-8. Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet!

Smartbox, 30-69001-8. Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet! Smartbox, 0-6900-8 Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet! PDF 5956 / 0.0.2009 Indholdsfortegnelse:. ANVENDELSE...2 2. KOMPONENTLISTE.... TILSLUTNING AF SMARTBOX...4.

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206 UniLock System 10 Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock Projekt PRJ177 Version 1.0 Revision 150206 Interfaceprint som giver mulighed for at styre op til 4, 8 eller 16 online trådløse

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere