LK IHC Control. Sikkerhed og komfort i din hverdag. Traditionelt el-materiel. Intelligente systemer. Data og kommunikation.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LK IHC Control. Sikkerhed og komfort i din hverdag. Traditionelt el-materiel. Intelligente systemer. Data og kommunikation."

Transkript

1 LK IHC Control Sikkerhed og komfort i din hverdag Traditionelt el-materiel Intelligente systemer Data og kommunikation Belysning

2 IHC den fleksible totalløsning LK IHC er den intelligente løsning til boligen samt til mindre erhvervsejendomme og institutioner. IHC er betegnelsen, der dækker over systemerne IHC Control og IHC Net. IHC er synonym med fremtidens installation, hvor fleksibilitet og muligheden for individualiserede løsninger er i højsædet. Det er muligt at tilpasse IHC til dine specifikke behov, og derfra kan systemet løbende udbygges og justeres i takt med, at behovene ændrer sig. IHC dækker over styring af din el-installation og fleksibel brug af dit kommunikationsnetværk. Begge systemer er diskrete installationer og kan selvfølgelig vælges i de kendte designprogrammer LK FUGA og LK OPUS. at IHC Net samler de udefra kommende signaltyper som eksempelvis telefon, ISDN, ADSL, hybridnet, antenne og samtidigt fungerer som internt datanetværk i din bolig. F.eks. betyder systemet på IT-området, at flere pc er kan forbindes og anvende samme printer, scanner o.lign. Med IHC Net lever din bolig op til nutidens IT-krav og er samtidig forberedt til fremtidens behov. Denne brochure omhandler alene IHC Control. Ønsker du nærmere information om IHC Net henvises derfor til specialbrochuren herom. Brochuren kan rekvireres hos LK as enten på telefon eller via IHC Control er el-installationen, der giver komfort og sikkerhed i boligen og på arbejdspladsen. Den kan programmeres til at styre belysning, varme, ventilation og el-apparater efter individuelle behov og har samtidig indbygget mange funktioner til sikring af personer og bygninger. Herunder finder man et alarmkoncept, der indeholder alarmering i forbindelse med røg- og gasudslip samt vandlækage og indbrud. IHC Control kan hele tiden tilpasses ændrede behov, og med systemet bliver du i stand til både at spare på energien og til at slippe af med nogle af dagligdagens mest trivielle rutiner. IHC Net er den fleksible netværksløsning til hjemmet eller det mindre kontor, der giver mulighed for at anvende det samme udtag/stik på væggen til så forskellige formål som data, telefon, radio og tv. Du bestemmer således selv anvendelsen af udtagene i de enkelte rum. Dette sker ved, s.2 GENERELT s.4 SIKKERHED s.10 KOMFORT s.12 ENTRÉ s.14 KØKKEN s.16 STUE

3 Du kan styre og sikre din bolig langt nemmere med IHC Control IHC Control gør det let for dig at styre husets elektriske funktioner. Du tænder, slukker og regulerer lyset i de forskellige rum, som det passer dig enten via fjernbetjening, ved betjeningstryk på væggen eller blot ved at træde ind i et rum. IHC Control giver også mulighed for, at du kan styre varmen, ventilationen og de øvrige el-apparater. Det er en væsentlig del af IHC Control at sikre hjemmet i bredest mulig forstand både i forbindelse med børnesikring af f.eks. køkkenredskaber og over for indbrud. IHC Controls sikkerhedselement er bygget op, så det forebyggende og alarmdelen hænger sammen. IHC Control integrerer i det hele taget mange forskellige dele i ét system: Den avancerede lysstyring, alarmering ved defekt på f.eks. vaskemaskinen, de mange muligheder for at forhindre børnene i at komme til skade samt mulighederne for at forhindre uønsket indtrængen udefra. Med IHC Control undgår du at skulle tage stilling til installation af flere forskellige systemer til vidt forskellige behov. IHC Control-systemet fungerer ved, at kontrollen over husets elektriske funktioner er samlet i en styringsenhed IHC controller. Den er let at programmere, og den modtager alle signaler fra betjeningstryk, fjernbetjeninger, bevægelsesfølere m.v. Derefter udfører den en hvilken som helst funktion, du vil have den til, såsom aktivering af f.eks. lyskilder, el-apparater eller andre brugsgenstande. Det er både komfortabelt og økonomisk fordelagtigt, at boligens elektricitet, varme, ventilation og sikkerhed kan styres af ét system. Du sparer etableringsomkostninger til flere delsystemer, og du betjener samtlige systemer fra betjeningsflader, som du allerede kender. IHC Control kan konstant tilpasses nye behov Dine behov kan naturligvis ændre sig med tiden f.eks. efter en familieforøgelse, nye arbejdstider eller i forbindelse med hjemmearbejde. IHC Control kan i takt med ændringerne omprogrammeres til altid at leve op til dine behov og forventninger. Det er altså en investering, der aldrig mister sin værdi, og som betyder, at din bolig altid er attraktiv. Valget af IHC Control er faktisk en investering på flere niveauer både økonomisk, komfortmæssigt og sikkerhedsmæssigt. IHC Control er et fleksibelt og individuelt installationssystem. Du kan finde den helt rigtige løsning sammen med el-installatøren og lade ham programmere IHC Control efter dine behov. Eksempelvis kan alarm-elementet indrettes helt som du vil have det, og vel at mærke uden store, voldsomme kontrolbokse. Det samlede system kan oven i købet betjenes fra en Beo4 fjernbetjening. I tillægget til denne brochure kan du få inspiration. Både med hensyn til funktionalitet og de pakkeløsninger, som LK anbefaler. Pakkerne tager udgangspunkt i det sikkerhedsmæssige og er minimumspakker, der generelt tilfredsstiller en række almindelige behov og som kan udbygges, så de passer til dine specielle behov. s.18 BADEVÆRELSE s.20 SOVEVÆRELSE s.22 BØRNEVÆRELSE s.24 HJEMMEKONTOR s.26 PRODUKTER

4 Bliv bedre sikret med IHC Control Sikkerhedsdelen er særlig vigtig i IHC Control. Børnene sikres eksempelvis ved, at strømmen til de farlige køkkenapparater afbrydes efter brug med et enkelt tryk. Men også ved strømeller fyrsvigt samt f.eks. når en fryser har en defekt, får du hurtigt besked. Med IHC Control er du altså sikret over en bred front: Ulykkerne begrænses, hvis uheldet er ude, du alarmeres så hurtigt som overhovedet muligt, og endelig er IHC Control også forebyggende. Det er et centralt element i IHC Control, at sikkerhed ikke bare er et spørgsmål om, at være sikret over for konkrete problemer som pludselig opstår - sikkerhed er også et spørgsmål om, at undgå problemer før de overhovedet opstår. Timerstyring af kaffemaskinen og styring af lyset i hjemmet, når huset er forladt, er således to forskellige former for sikring af dit hjem, som du opnår ved programmering af installationen. Herudover kan der tilvælges alarmpakker, der sikrer dit hjem i forbindelse med røg- og gasudslip samt vandlækage og indbrud. Der er med andre ord mange muligheder for at sikre boligen. I tillægget til denne brochure findes en oversigt over de forskellige pakkeløsninger, som tager udgangspunkt i minimumsbehovet i et standardhus. Der er naturligvis også muligheder for at sammensætte en individuel løsning. IHC Control har alarmpakker til: Røg, Gasudslip, Vandlækage og Indbrud. Er der ingen beboere hjemme, når uheldet sker, kan du også få signalet om brand, gasudslip, vandlækage eller indbrud via IHC Controls voice modem på dit arbejdsnummer, din mobiltelefon eller en tilsluttet kontrolcentral.

5 IHC Control sikrer også mod det, du ikke altid ser RØG Hvis uheldet er ude, og der opstår brand i din bolig, vil IHC Control ved hjælp af røgsensorer naturligvis primært advare boligens beboere i form af hylen fra lydgivere og blinken fra belysningen. Dernæst kan IHC Control begrænse brandens omfang ved at sætte el-installationen på stand by og eventuelt tænde nødlys for at angive redningsveje til udgange. Er huset gasopvarmet kan IHC Control ligeledes lukke for gassen dermed undgås eksplosionsbrande. GASUDSLIP IHC Control kan også registrere gasudslip. Ved hjælp af en gassensor registreres udslip, hvorefter IHC Control straks lukker for gassen og giver meddelelse i form af lyd eller lys om, at dette er foretaget. El-installationen kan samtidig sættes på stand by for, at gnister ikke skal give en gaseksplosion. VANDLÆKAGE Vand, der lækker i eksempelvis bryggerset, under opvaskemaskinen i køkkenet eller fra vandbaserede radiatorer, kan også stoppes af IHC Control. Ved hjælp af en læksensor får IHC Control signal om, at der foregår vandudslip og vil straks lukke for hovedhanen samt give meddelelse om, at dette nu er sket. 5

6 IHC Control er også en indbrudsalarm IHC Control sikrer mod tyveri på to måder. Først når tyven prøver at komme ind i boligen, og derefter når tyven er inde i boligen. Forsøg på indtrængen i boligen opdages af IHC Control i form af signaler fra magnetkontakter i vinduer og døre. Brydes et vindue eller en dør op, vil IHC Control straks reagere med blinkende lys og en hyletone inde i og uden for huset. Lys og lyd gør andre opmærksomme på, at et indbrud er i gang, og det stresser samtidig tyven. Er der ikke magnetkontakter på alle vinduer og døre, og tyven derved er kommet ind i huset, uden at have aktiveret IHC Control, vil den næste forhindring være bevægelsesfølere i boligen. De registrerer straks tyvens bevægelser og sætter alarmen i gang. Med et IHC Control voice modem kan der sendes signaler til din telefon på arbejdet, mobiltelefonen eller sågar din nabo. Du kan også være tilmeldt et alarmselskab, som modtager alarmen og derefter alt efter aftale enten får givet besked til rette vedkommende eller sender vægtere ud til bopælen. I Indbrudspakken er der flere alarmskilte, som har en klar forebyggende effekt. Ligesom med flere af de andre elementer er det væsentligt at gøre livet for indbrudstyvene så svært og usikkert som muligt. IHC Controls alarm-element giver en række fordele i forhold til sikring af huset med alternative alarmsystemer. Først og fremmest er alarm-delen integreret i IHC Control. Det betyder, at du ikke skal betale etableringsomkostningerne ved et nyt system. Det betyder også, at du kan udnytte de faciliteter, der allerede er i systemet. Har du eksempelvis valgt en bevægelsesføler til at styre lyset, har du samtidig en tyverimelder i samme produkt. Ligeledes kan IHC Controls voice modem anvendes i forbindelse med andet end indbrud, idet det kan give signal om brand, gasudslip, vandlækage samt bruges til at få tændt for varmen, når du f.eks. skal hjem fra efterårseller juleferien. IHC Control er en diskret installation, og derfor slipper du for store kontrolbokse i entré eller bryggers. Du kan nemt frakoble og tilslutte alarmen fra en betjeningsflade i samme design som resten af din el-installation.

7 MAGNETKONTAKTSÆT Sidder i døre eller vinduer og alarmerer så snart en dør eller et vindue åbnes. Du får med det samme at vide, hvis alle vinduer ikke er lukkede, når du tilslutter alarmen. BEVÆGELSESFØLER Alarmerer når den registrerer bevægelse ved, at nogen kommer ind i et rum. ALARMSKILTE Har en præventiv effekt ved placering synlige steder inden for eller uden for boligen. 7

8 IHC Control et alarmeksempel I det følgende kan du se et hus med nogle forskellige løsningsmodeller til sikring af boligen. Der er tale om basispakker, som skal opfattes som minimum for, hvad LK kan anbefale for funktionsdygtige alarmer. Pakkerne kan altid udvides med produkter både med hensyn til funktionalitet og antal, så din alarm er tilpasset netop dine behov og ønsker. Der findes også totalpakker, hvor de forskellige alarmtyper er medtaget. Totalpakkerne kan fås med og uden gasalarm. Sidstnævnte tager højde for boliger uden gasopvarmning. Totalpakkerne kan ses beskrevet i tillægget til brochuren. IHC Control har den fordel i forbindelse med valg af flere pakker eller alarmfunktionaliteter, at der kun skal anvendes en komponent af eksempelvis voice modem eller batteri backup for at dække flere pakkers behov. MAGNET KONTAKTSÆT INDVENDIG LYDGIVER UDVENDIG LYDGIVER BEVÆGELSESFØLER BASISPAKKE INDBRUD 2 bevægelsesfølere bør placeres i rum, hvor tyven skal passere for at komme rundt i boligen. Bevægelsesfølerne kan samtidig anvendes til brug for lysstyring. 3 magnetkontaktsæt bør anbringes i yderdørerne: Hoved-, bryggers- og terrassedør. 2 indvendige lydgivere bør placeres centralt i boligen, så lyden kan høres i alle rum. Har du valgt pakken for brand, kan de samme lydgivere anvendes. 1 udvendig lydgiver bør placeres på husmur til alarmering af naboer og forbipasserende. 1 statustryk til fra- og tilkobling af alarm. Røde og grønne lamper indikerer alarmens øjeblikkelige status. Placeres ved den mest anvendte udgang i boligen. Det anbefales at tilføje yderligere magnetkontaktsæt til brug for boligens vinduer. Herved registreres indtrængen gennem vinduerne. For at sikre, at alarmen fungerer, selv om strømmen til IHC Control anlægget er blevet afbrudt i forbindelse med indbrud, er det en god idé at tilføje batteri backup inkl. batteri. Også her er der mulighed for at få tilknyttet et voice modem til at videresende signal med indtalt besked om indbrud via telefonen. STATUSTRYK GASSENSOR LÆKSENSOR RØGSENSOR MAGNETVENTIL FOR GAS MAGNETVENTIL FOR VAND

9 BASISPAKKE GASUDSLIP Gassensor bør placeres i nærheden af gasfyr. Magnetventil for by- eller naturgas bør monteres så tæt som muligt på gasmåler, der lukker for gastilførslen og dermed stopper for yderligere udslip af gas. Du kan også tilføje et voice modem til at videresende signal om gasudslip via telefonen. BASISPAKKE VANDLÆKAGE 2 læksensorer bør placeres henholdsvis på bryggersgulv ved vaskemaskine og i køkken under opvaskemaskine. Magnetventil for brugsvand bør monteres umiddelbart efter vandmåler, der lukker for vandtilførslen og dermed stopper for yderligere vandlæk. Er huset opvarmet af vandbaserede radiatorer anbefales det at tilføje yderligere læksensorer til placering under radiatorer. Ligeledes kan der tilføjes et voice modem til at videresende signal om vandlækage via telefonen. BASISPAKKE RØG 3 røgsensorer, inkl. batteri-eliminatorer, der sikrer at røgsensoren altid virker, bør placeres i henholdsvis bryggers, køkken og stue. 3 lydgivere, bør placeres så alarmen kan høres i hele huset. Det anbefales, at der opsættes en lydgiver i nærheden af soveværelset, så der kan reageres hurtigt i forbindelse med en eventuel brand om natten. Pakken kan tilføjes magnetventil for by- eller naturgas for at nedsætte risikoen for gaseksplosion. Det er naturligvis kun aktuelt, hvis huset er gasfyret, og du ikke har Gasudslip-pakken. For at sikre, at røgsensoren altid virker trods strømafbrydelse, anbefales det at tilføje batteri backup inkl. batteri. Ligeledes kan du vælge et voice modem til at videresende signal om brand via telefonen. 9

10 Få større komfort i din hverdag IHC Control giver komfort i hverdagen på flere måder. Det er behageligt, at lyset tænder, blot du bevæger dig ind i et rum. Og det er også rart, at du kan betjene lyset i hele stuen fra lænestolen, ligesom det er bekvemt for dig, at du kan styre lyset i et andet rum end det, du befinder dig i. Der er komfort i at være uafhængig af din el-installation. Dermed kan du bruge tiden til andre ting. IHC Control kan med timere og ure sørge for, at bestemte elementer tænder og slukker på bestemte tidspunkter. Det kunne være udendørslyset, som tænder i et tidsrum om aftenen og igen i et andet tidsrum om morgenen. Herudover kan du samle eksempelvis belysningen i flere rum i en såkaldt gruppe, så du kun behøver at betjene de valgte lyskilder fra ét sted. Til denne type af styring hører funktionen sluk alt. Som navnet siger, slukker funktionen alt det lys og alle de elektriske apparater, du ønsker, når du forlader din bolig. Denne funktion gør, at du slipper for at skulle rundt i hele huset for lige at checke om alt lys nu er slukket. På de næste sider kan du se forskellige eksempler på, hvordan din bolig kan blive mere komfortabel med IHC Control.

11 IHC Control er systemet, der er bygget op efter dine behov og som fleksibelt kan ændres efter nye behov. 11

12 Med IHC Control kan du kontrollere hele huset fra entréen Med IHC Control kan du lade lyset tænde automatisk, når der ringes på døren. Bevægelsesfølere kan hjælpe dig til en oplyst hjemkomst, og du kan også slukke lyset i hele huset med tænd/sluk alt. FERIE Når du forlader huset i længere tid, så afbryd med ét tryk al strøm til lys, varme og el-apparater evt. med undtagelse af fryser, køleskab og andre apparater, der kræver konstant strøm. Varmen kan du naturligvis også justere. Trykket kan samtidig tilslutte sikkerhedspakkerne Gasudslip, Vandlækage, Røg og Indbrud. GÆSTER Har du en bevægelsesføler monteret ved havegangen, kan det udendørs lys tændes automatisk, når nogen nærmer sig.

13 DØRLYS Når nogen ringer på om aftenen, skal lyset i entréen ofte tændes. IHC Control kan tænde det automatisk, når dørklokken ringer, eller når der registreres bevægelse i entréen. HÅNDFRIT LYS Lad en bevægelsesføler tænde lyset automatisk, når du træder ind i entréen (måske med hænderne fulde af indkøbsvarer), og slukke lyset igen, når entréen er tom. SIKKERHED Huset behøver ikke se tomt ud, mens du er væk. Ved et tryk kan lyset i udvalgte rum tændes eller slukkes på bestemte tidspunkter, så huset virker beboet. Du kan også vælge basispakke Indbrud, og derved sikre huset endnu bedre. TÆND/SLUK ALT Huskede du at slukke i alle rum? Med et tænd/sluk alt -tryk ved udgangen er svaret altid ja. IHC Control kan tænde eller afbryde alt lys i huset på én gang. 13

14 Køkkenet kan gøres mere sikkert med IHC Control Køkkenet kan være et farligt sted for de små. Men hvis du har IHC Control, er ungerne godt sikret mod deres egen nysgerrighed. Og her kan bevægelsesfølere virkelig vise deres værdi, når du i forvejen har hænderne fulde. BØRN I køkkenet findes en række apparater, som kræver forsigtighed, specielt hvis du har børn i den nysgerrige alder. En central IHC Control-kontakt kan afbryde strømmen til ovn og kogeplader, blender og andre udvalgte apparater. SIKKERHED Med en tidsstyret stikkontakt kan du mindske faren for brand ved brug af f.eks. kaffemaskine og strygejern.

15 UDLUFTNING Et tryk med tidsstyring sætter emhætten i gang på udvalgte tidspunkter, så huset luftes ud, når der ikke er nogen hjemme. HÅNDFRIT LYS Lad en bevægelsesføler tænde lyset automatisk, når du træder ind i køkkenet. Det er praktisk, når hænderne er fulde af indkøbsvarer eller fade og tallerkener fra spisestuen. 15

16 Giv stuen den rigtige stemning med IHC Control Der er forskel på, hvor meget lys du behøver. Det afhænger af om du skal læse, se fjernsyn eller bare hygge. Men med IHC Control kan du også ændre den normale varmesænking med et eneste tryk. PERSONLIGT Brug IHC Control til at tænde eller slukke udvalgte apparater med ét tryk. Når du kommer hjem, kan f.eks. stereoanlægget, standerlampen og lyset over sofabordet tændes med ét og samme tryk helt efter personligt behov. GÆSTER Når stuen skal bruges til sent på aftenen, kan du ændre den normale varmesænkning med et enkelt tryk.

17 SLUK STUE Med et sluk stue -tryk behøver du aldrig mere gå fra kontakt til kontakt og slukke, hver gang stuen forlades. Afbryd alt lys med blot ét eneste tryk. FJERNBETJENING Med en IHC Control fjernbetjening behøver du ikke rejse dig fra stolen for at slukke lyset. Fjernbetjeningen kan også bruges til f.eks. at dæmpe lyset for at se fjernsyn eller afskærme mod solen ved at styre gardiner, persienner eller markiser. Du kan også anvende fjernbetjeningen til dit Bang & Olufsen anlæg. IHC Control er nemlig indrettet til at kunne modtage signaler fra en Beo4 fjernbetjening. HYGGE Med en lysdæmper kan du både spare strøm og skabe stemning i rummet ved at regulere lysstyrken. Lysdæmpningen kan foretages manuelt, eller man kan vælge forskellige lysstyrker, alt efter om man vil læse, se fjernsyn eller hygge. 17

18 I badeværelset kan IHC Control sørge for et behageligt klima IHC Control sørger også for indeklimaet på dit badeværelse. En bevægelsesføler, en fugtføler og en ventilator, som først slukker efter du har forladt badeværelset, er forskellige elementer, der kan gøre dine badeværelsesophold endnu bedre. VENTILATION En kontakt ved brusenichen kan starte en elektrisk ventilator til udluftning. Tryk ved starten af badet, og ventilatoren aktiveres med f.eks. 7 minutters forsinkelse. Det kan også være et tegn på, at badet har varet længe nok. Du kan også lade en fugtføler starte ventilatoren, så badeværelset aldrig er fugtigt i længere tid.

19 HÅNDFRIT LYS OG VENTILATION Lad en bevægelsesføler tænde lyset automatisk, når du træder ind i badeværelset og evt. lade ventilatoren køre i 5 minutter, når du har forladt det igen. 19

20 Soveværelset får ekstra muligheder med IHC Control I soveværelset kan du også have tænd/sluk alt. Eller hvad med en lyssti til badeværelset, som tænder og slukker automatisk ved natlige besøg? Med IHC Control er det også muligt at læse, uden at en sovende bliver generet. LÆSELYS Med et tryk kan sengelampen dæmpes, så der både kan læses og soves i soveværelset.

21 NATLYS Slut med at famle efter en masse kontakter, når du skal op om natten. Med ét tryk tændes det nødvendige lys på vejen til børneværelset, badeværelset eller køkkenet. SLUK OG LUK ALT Huskede du at slukke og lukke i alle rum? Vær tryg med en sluk alt -knap i soveværelset. IHC Control afbryder alt lys i huset på én gang og en lampe på kontakten fortæller, om alle vinduer er lukkede og døren er låst. 21

22 Børneværelset giver lys til de små efter behov med IHC Control En bevægelsesføler er både en økonomisk og praktisk løsning, fordi børnene jo ikke altid tænker på, hvor kontakterne sidder. Og hvis de små gerne vil have lidt lys, når de skal sove, er det også nemt at arrangere med IHC Control. VÅGELYS Mange børn falder hurtigere i søvn, når rummet ikke er helt mørkt. I stedet for en vågelampe kan du tilpasse sovelyset med en el-besparende lysdæmper. Tryk én gang, og IHC Control s indbyggede ur slukker lyset efter f.eks. 30 minutter, når de små er faldet i søvn.

23 HÅNDFRIT SLUK Børn glemmer ofte at slukke lyset efter sig. Lad en bevægelsesføler afbryde lyset automatisk, når børneværelset er tomt. TRYGHED Vejen til badeværelset eller soveværelset kan virke lang for et barn, når alt er mørkt. Med ét tryk kan barnet tænde de rigtige lamper på ruten. IHC Control kan også sørge for, at lyset bliver slukket igen. 23

24 Hjemmekontoret bliver fleksibelt og funktionelt med IHC Control Det er vigtigt, at hjemmekontoret er indrettet således, at lysforholdene altid er optimale, så du kan koncentrere dig om arbejdet. Med IHC Control kan du justere alle lyskilder efter behov og spare på energien. PERSIENNESTYRING Når du arbejder ved pc en, kan sollys være meget irriterende. Med ét tryk på fjernbetjeningen kan du styre persienner og gardiner, så lyset ikke generer længere.

25 HÅNDFRIT LYS Med en bevægelsesføler tænder og slukker lyset i hjemmekontoret automatisk. Så undgår du f.eks. at lyset brænder, når du går til og fra din pc. ARBEJDSLYS Du kan også dæmpe lyset i hjemmekontoret, så du får et behageligt arbejdslys uden kraftige reflekser i pc ens skærm. 25

26 Du kan vælge LK FUGA eller LK OPUS LK FUGA er det klassiske, diskrete og enkle design i de kendte små fysiske dimensioner. LK OPUS er ligeledes et elegant og tidløst design, men med afrundede former og lidt større fysiske dimensioner. Begge designserier omfatter et komplet produktprogram i diskrete grå og hvide farver, men der er også mulighed for andre spændende farver. Brochurer om FUGA og OPUS kan rekvireres hos LK på telefon eller via LK OPUS LK FUGA Fjernbetjening IHC Control kan også betjenes fra en fjernbetjening. Her kan der vælges mellem IHC Controls egen fjernbetjening eller en Beo4 fjernbetjening fra Bang & Olufsen. Det giver dig endnu bedre muligheder for at bruge systemet på en komfortabel måde.

27 IHC Control symbolerne giver overblik De tydelige IHC Control-symboler på kontakterne gør det let at huske funktionerne i hvert enkelt rum. Du kan vælge mellem mange forskellige symboler, og kombinere dem som du vil, så kontakten kommer til at passe til lige præcis din installation. Symbolerne til LK FUGA lasergraveres direkte på tangenten. Dette kan du få gjort ved at kontakte din el-installatør og få udfyldt et bestillingsskema. I samråd med ham eller alene kan du så beslutte dig for, hvilke symboler han skal bestille. OPUS-symbolerne skal sidde under de klare tangenter. Kontakt din el-installatør for et labelark med de påtrykte symboler. Symbolerne kan påtrykkes helt efter dine ønsker og behov. Du kan også selv forberede valg og kombination af symbolerne ved at downloade OPUS-symbolsoftwaren fra Funktionalitet i betjeningstrykket For at opnå det mest logiske og brugervenlige tryk anbefales det, at programmering af betjeningstryk sker ved at lægge loftsbelysning på den øverste tangent og ved at lægge bord- og gulvlamper samt styring af stikkontakter på den nederste tangent. 27

28 Hvis du vil vide mere om IHC Control Hvis du vil vide mere om IHC Control, kan du kontakte din lokale el-installatør eller ringe til LK s Kundeservice på telefon for personlig betjening. Du kan også finde information om IHC Control på Internet-adressen Sikker kontakt til fremtiden LK as Industriparken Ballerup Telefon Fax LK as

LK IHC Control. Komfort og sikkerhed i hjemmet. Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk.

LK IHC Control. Komfort og sikkerhed i hjemmet. Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk. LK IHC Control Komfort og sikkerhed i hjemmet Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk. Lauritz Knudsen A/S Industriparken 32 2750 Ballerup Telefon

Læs mere

LK IHC Standard. El-installationen til den moderne bolig

LK IHC Standard. El-installationen til den moderne bolig LK IHC Standard El-installationen til den moderne bolig El i den moderne bolig El-installationen i den moderne bolig bør i dag være udført med LK IHC. Udover alle de almindeligt kendte el-funktioner, vil

Læs mere

Luk op for en trådløs verden fuld af nye muligheder

Luk op for en trådløs verden fuld af nye muligheder Luk op for en trådløs verden fuld af nye muligheder Frihed til at placere dine afbrydere, hvor du vil LK IHC Wireless er en ny, trådløs produktserie, der giver dig frihed til at ændre din nuværende el-installation

Læs mere

LK FUGA. Kontakt til det enkle og det klassiske. Traditionelt el-materiel. Intelligente systemer. Data og kommunikation. Belysning

LK FUGA. Kontakt til det enkle og det klassiske. Traditionelt el-materiel. Intelligente systemer. Data og kommunikation. Belysning LK FUGA Kontakt til det enkle og det klassiske Traditionelt el-materiel Intelligente systemer Data og kommunikation Belysning Det klassiske design LK FUGA er et komplet afbryder- og stikkontaktprogram

Læs mere

LK OPUS 66. Elegant og funktionel løsning

LK OPUS 66. Elegant og funktionel løsning LK OPUS 66 Elegant og funktionel løsning Det elegante design LK OPUS 66 er en komplet serie af afbrydere og stikkontakter i et elegant og funktionelt design. OPUS 66 kombinerer funktionalitet og stor

Læs mere

El i dit køkken. Inspiration og planlægningstips

El i dit køkken. Inspiration og planlægningstips El i dit køkken Inspiration og planlægningstips Kom godt i gang Køkkenet spiller i dag en større rolle i boligen end nogensinde. Det er familiens funktionelle fællesrum. Ud over at være et madværksted

Læs mere

Luk op for en trådløs verden fuld af nye muligheder

Luk op for en trådløs verden fuld af nye muligheder Luk op for en trådløs verden fuld af nye muligheder Frihed til at placere dine afbrydere, hvor du vil LK IHC Wireless er en trådløs produktserie, der giver dig frihed til at ændre din nuværende el-installation

Læs mere

Intelligent. bolig uden besvær. økonomisk komfortabelt sikkert enkelt

Intelligent. bolig uden besvær. økonomisk komfortabelt sikkert enkelt Intelligent bolig uden besvær økonomisk komfortabelt sikkert enkelt Få en mere komfortabel og sikker bolig med et lavere elforbrug zensehome er fremtidens bygningsinstallation i diskret og tidløst design

Læs mere

Den grønne kontakt til din bolig. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din bolig. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din bolig Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Sluk for ekstraudgifterne med et enkelt tryk Standby funktionen er både smart og nyttig. Det ved alle, der bruger den til daglig.

Læs mere

LK IHC Standard - til alles fordel!

LK IHC Standard - til alles fordel! LK IHC Standard - til alles fordel! Når den nye husejer skal vælge udstyr til huset, er el-installationen sjældent med i overvejelserne - og det er ærgeligt, for IHC Control og IHC Net giver rigelige valgmuligheder.

Læs mere

Kontakt med omtanke Renover dit hjem rum for rum. Dette er et screendummy billede. Vi mangler det rigtige billede.

Kontakt med omtanke Renover dit hjem rum for rum. Dette er et screendummy billede. Vi mangler det rigtige billede. Kontakt med omtanke Renover dit hjem rum for rum Dette er et screendummy billede. Vi mangler det rigtige billede. Kontakt med omtanke For mange er el-installationen i hjemmet noget, som bare er der. Det

Læs mere

Intelligent bolig uden besvær

Intelligent bolig uden besvær Energistyring Større komfort Større sikkerhed Helt enkelt Intelligent bolig uden besvær Få en mere komfortabel og sikker bolig med et lavere elforbrug zensehome er fremtidens bygningsinstallation i diskret

Læs mere

El i dit køkken. Inspiration og planlægningstips. LK Produkt. Duis autem vel eum iriure dolor

El i dit køkken. Inspiration og planlægningstips. LK Produkt. Duis autem vel eum iriure dolor El i dit køkken Inspiration og planlægningstips LK Produkt Duis autem vel eum iriure dolor Kom godt i gang Køkkenet spiller i dag en større rolle i boligen end nogensinde. Det er familiens funktionelle

Læs mere

LK IHC Plejebolig. Velfærdsteknologi - en hjælp i dagligdagen

LK IHC Plejebolig. Velfærdsteknologi - en hjælp i dagligdagen LK IHC Plejebolig Velfærdsteknologi - en hjælp i dagligdagen LK IHC Plejebolig Intelligente installationer, der hjælper mennesker Mennesker er ikke ens. Vi er vidt forskellige, vi kan forskellige ting,

Læs mere

Gør dit nye hjem intelligent. - rum for rum

Gør dit nye hjem intelligent. - rum for rum Gør dit nye hjem intelligent - rum for rum 1 Tænk på fremtiden nu Der er mange ting at tage stilling til, når du skal vælge dit nye hus. Også fremtiden. Forhåbentlig skal du bo i huset i mange år, og derfor

Læs mere

PDA bluetooth/ wireless LAN

PDA bluetooth/ wireless LAN systemet smart-house bygger på Dupline-systemet, der er et såkaldt bus-system. Det vil sige en installationsbus, der i to ledninger sender signaler rundt i huset til diverse afbrydere, termostater, sensorer,

Læs mere

LK IHC Net. Det fleksible netværk til hjemmet

LK IHC Net. Det fleksible netværk til hjemmet LK IHC Net Det fleksible netværk til hjemmet Ét samlet netværk i hjemmet LK IHC Net er et fleksibelt multimedienetværk til din bolig. Med IHC Net kan du frit distribuere data-, telefon- eller radio-/tv-signaler

Læs mere

Avancerede funktioner - elegant design

Avancerede funktioner - elegant design Avancerede funktioner - elegant design Avancerede funktioner - elegant design Velkommen til Schneider Electrics komplette KNX-koncept. Vores produkter og løsninger er ikke blot udviklet med fokus på høj

Læs mere

LK IHC Wireless Luk op for en trådløs verden fuld af nye muligheder

LK IHC Wireless Luk op for en trådløs verden fuld af nye muligheder LK IHC Wireless Luk op for en trådløs verden fuld af nye muligheder Større frihed til dig og dine kunder Velkommen til en tråd løs verden fuld af muligheder. Med et LK IHC Wireless system kan el-installationer

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din virksomhed Kontakt med omtanke for miljø og økonomi En slukket stikkontakt kan mærkes på bundlinjen I dag stilles der mange krav til lysstyring i erhvervsbygninger gennem lovgivningen.

Læs mere

LK IHC. Wireless. Den lette renoveringsløsning

LK IHC. Wireless. Den lette renoveringsløsning LK IHC Wireless Den lette renoveringsløsning Tilfør et ekstra betjeningssted uden efterreparationer. En trådløs verden Du bydes velkommen til en ny, trådløs verden med helt nye muligheder for intelligent

Læs mere

LK IHC Net. Det fleksible netværk til hjemmet

LK IHC Net. Det fleksible netværk til hjemmet LK IHC Net Det fleksible netværk til hjemmet Ét samlet netværk i hjemmet LK IHC Net er et fleksibelt multimedienetværk til din bolig. Med IHC Net kan du frit distribuere data-, telefon- eller radio-/tv-signaler

Læs mere

LK FUGA. Kontakt til det enkle og tidløse

LK FUGA. Kontakt til det enkle og tidløse LK FUGA Kontakt til det enkle og tidløse Det enkle design LK FUGA er et komplet afbryder- og stikkontakt-program med et enkelt og tidløst design, der forener funktion, æstetik og en høj brugervenlighed.

Læs mere

LK FUGA. Kontakt til det enkle og tidløse

LK FUGA. Kontakt til det enkle og tidløse LK FUGA Kontakt til det enkle og tidløse Det enkle design LK FUGA er et komplet afbryder- og stikkontaktprogram med et enkelt og tidløst design, der forener funktion, æstetik og en høj brugervenlighed.

Læs mere

312-6 112010 Schneider Electric Danmark A/S - All rights reserved

312-6 112010 Schneider Electric Danmark A/S - All rights reserved FUGA er dansk kvalitetsdesign og du kan få yderligere oplysninger om FUGA og vores andre design-serier hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk. 312-6 112010 Schneider Electric Danmark A/S - All

Læs mere

Avancerede funktioner i elegant dansk design. KNX-koncept

Avancerede funktioner i elegant dansk design. KNX-koncept Avancerede funktioner i elegant dansk design KNX-koncept Velkommen til Schneider Electric s komplette KNX-koncept Vores produkter og løsninger er ikke blot udviklet med fokus på høj funktionalitet. De

Læs mere

LK IHC Standard - systembeskrivelse

LK IHC Standard - systembeskrivelse LK IHC Standard - systembeskrivelse Når den nye husejer skal vælge udstyr til huset, er el-installationen sjældent med i overvejelserne - og det er ærgerligt, for IHC Control og IHC Net giver rigelige

Læs mere

Sikkerhed, effektivitet og komfort med KNX

Sikkerhed, effektivitet og komfort med KNX Sikkerhed, effektivitet og komfort med KNX Sikkerhed Sov godt. Rejse uden bekymringer. Stol på KNX. Observant installation KNX er altid på vagt om natten og når du er ude at rejse. Den intelligente installation

Læs mere

Gør hverdagen lidt nemmere med el

Gør hverdagen lidt nemmere med el Gør hverdagen lidt nemmere med el En mere komfortabel hverdag Simple el-løsninger kan gøre din hverdag mere komfortabel. Rigtigt lys skaber trivsel og velvære. Vi lever i et land, hvor vi halvdelen af

Læs mere

Godt indeklima med LK IHC. - Intelligent styring af varme og ventilation

Godt indeklima med LK IHC. - Intelligent styring af varme og ventilation Godt indeklima med LK IHC - Intelligent styring af varme og ventilation Hav det godt når du er hjemme Forstil dig, at din bolig altid har behagelige varme gulve. Forstil dig, at luften altid er frisk,

Læs mere

Skab din perfekte komfortzone med evohome WiFi

Skab din perfekte komfortzone med evohome WiFi Skab din perfekte komfortzone med evohome WiFi WiFi Mere komfort, mere kontrol og mindre energi - den smarteste måde at opvarme hjemmet på 2 Komfort og kontrol 3 evohome systemet for intelligent zonekontrol

Læs mere

LK Teklon Inspiration til erhvervsrenovering og -byggeri

LK Teklon Inspiration til erhvervsrenovering og -byggeri LK Teklon Inspiration til erhvervsrenovering og -byggeri Intelligente funktioner på tværs Når en erhvervsbygning skal renoveres eller bygges, er der gennem de seneste år kommet nye punkter på ønskesedlen.

Læs mere

Brugerinformation vedr. elinstallationer. 2624 Nyboder BAP 298 Restaurering og modernisering af De gule Stokke - Pilotprojekt

Brugerinformation vedr. elinstallationer. 2624 Nyboder BAP 298 Restaurering og modernisering af De gule Stokke - Pilotprojekt Brugerinformation vedr. elinstallationer 2624 Nyboder BAP 298 Restaurering og modernisering af De gule Stokke - Pilotprojekt Udarbejdet af Gert Carstensen A/S 2013-09-24 Brugerinformation vedr. elinstallationer

Læs mere

Nye tider nye behov. - få inspiration til at opdatere dine el-installationer. Dette er et screendummy billede.vi mangler det rigtige billede.

Nye tider nye behov. - få inspiration til at opdatere dine el-installationer. Dette er et screendummy billede.vi mangler det rigtige billede. Nye tider nye behov - få inspiration til at opdatere dine el-installationer Dette er et screendummy billede.vi mangler det rigtige billede. A Kontakt med omtanke For de fleste mennesker er de elektriske

Læs mere

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening Alarm JABLOTRON 100 Ny alarm med revolutionerende betjening Betjeningspanel Betjeningspanelet kan betjenes af op til 300 brugere. Systemet indeholder både trådfaste BUS baserede og trådløse betjeningspaneler.

Læs mere

LK IHC Wireless. Luk op for en trådløs verden

LK IHC Wireless. Luk op for en trådløs verden LK IHC Wireless Luk op for en trådløs verden Velkommen til en tråd løs verden fuld af muligheder. Systemet består af sendere og modtagere, der kommunikerer via radiobølger. 2 Større frihed til dig og dine

Læs mere

LK CLIC LINE. Elegant design samler trådene. Traditionelt el-materiel. Intelligente systemer. Data og kommunikation. Belysning

LK CLIC LINE. Elegant design samler trådene. Traditionelt el-materiel. Intelligente systemer. Data og kommunikation. Belysning LK CLIC LINE Elegant design samler trådene Traditionelt el-materiel Intelligente systemer Data og kommunikation Belysning Fleksibel løsning i diskret design LK CLIC LINE er systemet, der samler elinstallationerne

Læs mere

Nye tider nye behov. - få inspiration til at opdatere dine el-installationer. Dette er et screendummy billede.vi mangler det rigtige billede.

Nye tider nye behov. - få inspiration til at opdatere dine el-installationer. Dette er et screendummy billede.vi mangler det rigtige billede. Nye tider nye behov - få inspiration til at opdatere dine el-installationer Dette er et screendummy billede.vi mangler det rigtige billede. A Find den rigtige løsning rum for rum Står du over for en mindre

Læs mere

Styr dit hjem via SMS - nem og intelligent styring af boligen

Styr dit hjem via SMS - nem og intelligent styring af boligen Styr dit hjem via SMS - nem og intelligent styring af boligen Smart fjernstyring - af el-installationen med nyt SMS-modem Lauritz Knudsen gør det nu muligt at fjernbetjene el-installationen med enkle SMS-beskeder

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

Se dit hjem i et nyt lys LK IHC Bolig det intelligente hjem til dig der renoverer

Se dit hjem i et nyt lys LK IHC Bolig det intelligente hjem til dig der renoverer Se dit hjem i et nyt lys LK IHC Bolig det intelligente hjem til dig der renoverer 1 Kontakt med omtanke Nu kan du bringe en helt ny dimension af lys og liv ind i dit hjem. Med udgangspunkt i dine gamle

Læs mere

Lad dit hjem tænke LK IHC Bolig - det intelligente hjem til dig der bygger nyt

Lad dit hjem tænke LK IHC Bolig - det intelligente hjem til dig der bygger nyt Lad dit hjem tænke LK IHC Bolig - det intelligente hjem til dig der bygger nyt 1 Kontakt med omtanke Nu kan du bringe en helt ny dimension af lys og liv ind i dit hjem. Når du står for at skulle bygge

Læs mere

Om natten vågner Hans, da han skal på toilettet. Ude på badeværelset tænder lyset ganske svagt, men ikke musikken, den tænder kun i dagtimerne.

Om natten vågner Hans, da han skal på toilettet. Ude på badeværelset tænder lyset ganske svagt, men ikke musikken, den tænder kun i dagtimerne. Nyt lavenergi byggeri med m2invision som arkitekt og Lasse Larsen Byg som totalentreprenør. Boligen er under opførelse og forventes indflytningsklar i foråret 2013. I det følgende fortælles nogle af de

Læs mere

INTELLIGENT BOLIGSTYRING

INTELLIGENT BOLIGSTYRING Energihuset INTELLIGENT BOLIGSTYRING Introduktion Om energihuset Opgaver og udfordringer Links og Efterbehandling Introduktion I dag kan man godt få systemer der kan styre el, vand, varme eller ventilation

Læs mere

Alle vores GSM alarmer kan

Alle vores GSM alarmer kan Alle vores GSM alarmer kan Sender SMS eller ringer op ved alarm. Kan styres af App fra iphone og Android. Tidsforsinket til- og frakobling. Skal-sikring med nattilkobling. Sender SMS ved strømsvigt. Med

Læs mere

LK IHC Bolig - til dine kunder. Nemt at sælge. Nemt at installere. Til både nybyg og mindre renoveringer.

LK IHC Bolig - til dine kunder. Nemt at sælge. Nemt at installere. Til både nybyg og mindre renoveringer. LK IHC Bolig - til dine kunder Nemt at sælge. Nemt at installere. Til både nybyg og mindre renoveringer. LK IHC på en helt ny måde Med LK IHC Bolig har vi hos Lauritz Knudsen givet det kendte og populære

Læs mere

Renoveringsvejledning. LK IHC Bolig - det intelligente hjem til dig der renovere

Renoveringsvejledning. LK IHC Bolig - det intelligente hjem til dig der renovere Renoveringsvejledning LK IHC Bolig - det intelligente hjem til dig der renovere LK IHC Bolig - Renoveringspakker Fjernbetjening ude Sluk standby strøm Lysscenarier Styret stikkontakt IHC Controller pakken

Læs mere

Pas på familien og hjemmet med Europas mest populære privatalarm!

Pas på familien og hjemmet med Europas mest populære privatalarm! Pas på familien og hjemmet med Europas mest populære privatalarm! Velkommen til det opkoblede smarte hjem. Smarte tjenester til familien og hjemmet. Forestil dig et alarmsystem, der kan slukke for kaffemaskinen,

Læs mere

LK FUGA Hardline. Designserien med de rene linier

LK FUGA Hardline. Designserien med de rene linier LK FUGA Hardline Designserien med de rene linier Rene linier LK FUGA er Lauritz Knudsens serie af indsatse til el-installationen. Afbrydere, stikkontakter med mere består af flere dele. Indsatsen er selve

Læs mere

Lad dit hjem tænke. LK IHC Bolig - det intelligente hjem til dig der bygger nyt

Lad dit hjem tænke. LK IHC Bolig - det intelligente hjem til dig der bygger nyt Lad dit hjem tænke LK IHC Bolig - det intelligente hjem til dig der bygger nyt 1 Kontakt med omtanke Nu kan du bringe en helt ny dimension af lys og liv ind i dit hjem. Når du står for at skulle bygge

Læs mere

Der er god økonomi og sund fornuft i at vælge energibesparende løsninger i det moderne kontorbyggeri.

Der er god økonomi og sund fornuft i at vælge energibesparende løsninger i det moderne kontorbyggeri. Løsninger til energibeelse i erhvervs- og administrationsbyggeri 50% 70% 60% Der er god økonomi og sund fornuft i at vælge energibeende løsninger i det moderne kontorbyggeri. Denne brochure giver eksempler

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

24/7. Tid til at lege Tid til 21 C i stuen. living.danfoss.dk. living by Danfoss varmestyring

24/7. Tid til at lege Tid til 21 C i stuen. living.danfoss.dk. living by Danfoss varmestyring living by Danfoss varmestyring Tid til at lege Tid til 21 C i stuen Kun med living by Danfoss kan du nemt og effektivt styre både elektroniske termostater og trådløs gulvvarme. Du kan endda oprette forbindelse

Læs mere

Se din bolig i et nyt lys. LK IHC Bolig det intelligente hjem til dig der renoverer. lk.dk/ihc

Se din bolig i et nyt lys. LK IHC Bolig det intelligente hjem til dig der renoverer. lk.dk/ihc Se din bolig i et nyt lys LK IHC Bolig det intelligente hjem til dig der renoverer lk.dk/ihc 02 LK IHC Bolig det intelligente hjem til dig der renoverer Kontakt med omtanke Nu kan du bringe en helt ny

Læs mere

Gør livet tryggere og meget mere bekvemt.

Gør livet tryggere og meget mere bekvemt. Gør livet tryggere og meget mere bekvemt. Verisure giver dig meget mere end en almindelig tyverialarm. Du får et opkoblet smart hjem. Slå din alarm fra og til med mobilen via Verisure App. Kontrollér din

Læs mere

Produktnyheder. www.legtech.dk

Produktnyheder. www.legtech.dk Produktnyheder EL-TEKNIK Diameter 32 mm - tykkelse 13 mm Diameter 32 mm - tykkelse 13 mm Trådløs Sender-modul og modtager (433 MHz - 8 kanals) Varenr. 70-114 Trådløs Sender-modul og modtager (relæ-box)

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Motorstyringssystemer

Indholdsfortegnelse. 5. Motorstyringssystemer 5. Motorstyringssystemer Indholdsfortegnelse 5.0 Generelt... Side 1 5.0.1 System 20... Side 2 5.0.1.1 Betjening... Side 3 5.02 De enkelte komponenter... Side 3 5.0.2.1 Motor... Side 3 5.0.2.2 Styreenhed

Læs mere

Den intelligente bolig er lige om hjørnet

Den intelligente bolig er lige om hjørnet Af Jesper Andersen foto jan djenner Den intelligente bolig er lige om hjørnet Energistyring til private boliger er i rivende udvikling og vil i de kommende år blive hvermandseje. Vi har set nærmere på

Læs mere

Renoveringsvejledning. LK IHC Bolig - det intelligente hjem til dig der renoverer

Renoveringsvejledning. LK IHC Bolig - det intelligente hjem til dig der renoverer Renoveringsvejledning LK IHC Bolig - det intelligente hjem til dig der renoverer 1 LK IHC Bolig - Renoveringspakker Fjernbetjening ude Sluk standby strøm Lysscenarier Styret stikkontakt IHC Controller

Læs mere

så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset

så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset Du kender det sikkert: At komme til et koldt sommerhus, hvor alt bliver sat på max. for at få varmet op hurtigst muligt. Alligevel går der som regel

Læs mere

Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få

Læs mere

Fremtidens netværk til boligen. Internet, tv, radio og netværk - Elegante og gennemtænkte løsninger

Fremtidens netværk til boligen. Internet, tv, radio og netværk - Elegante og gennemtænkte løsninger Fremtidens netværk til boligen Internet, tv, radio og netværk - Elegante og gennemtænkte løsninger 2 Det rigtige netværk til din bolig Skal du bygge nyt - eller skal du renovere din nuværende bolig? Så

Læs mere

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få internet

Læs mere

Al vores bordbelysning til køkken er designet med indbygget LED, der bruger op til 85% mindre energi og holder 20 gange længere end glødepærer.

Al vores bordbelysning til køkken er designet med indbygget LED, der bruger op til 85% mindre energi og holder 20 gange længere end glødepærer. 31_015 Produktguide Køkkenbelysning Arbejdet i køkkenet bliver nemmere, sjovere og mere sikkert, når du har et godt og ensartet lys på hele bordpladen. Monter skabsbelysning oven på vægskabene, så du kan

Læs mere

Projektdesign. Projektdesign. Projektdesign. Mål: Midler/program: At I opnår en forståelse for hvad et projektdesign er.

Projektdesign. Projektdesign. Projektdesign. Mål: Midler/program: At I opnår en forståelse for hvad et projektdesign er. Projektdesign Mål: At I opnår en forståelse for hvad et projektdesign er. 1 Midler/program: Projektdesign Hvad er et projektdesign? Mål, midler, dokumenter og status for såvel projektet som processen Eksempler

Læs mere

Ta de gode vaner med i sommerhuset

Ta de gode vaner med i sommerhuset Ta de gode vaner med i sommerhuset - og få en mindre elregning Brug brændeovn i stedet for elvarme Tjek temperaturen på varmtvandsbeholderen Se flere gode råd inde i folderen Gode elvaner er meget værd

Læs mere

24/7 varmestyring i hjemmet med Danfoss Link App, uanset hvor du befinder dig

24/7 varmestyring i hjemmet med Danfoss Link App, uanset hvor du befinder dig Danfoss Link varmestyring Fremtidens boligopvarmning Nemt, effektivt og fjernstyret Du kommer tidligere hjem end planlagt. Rumtemperatur i stuen: 21 C. Den nye Danfoss Link App gør det muligt for dig at

Læs mere

Renoveringsvejledning. LK IHC Bolig - det intelligente hjem til dig der renovere

Renoveringsvejledning. LK IHC Bolig - det intelligente hjem til dig der renovere Renoveringsvejledning LK IHC Bolig - det intelligente hjem til dig der renovere LK IHC Bolig - Renoveringspakker Fjernbetjening ude Sluk standby strøm Lysscenarier Styret stikkontakt IHC Controller pakken

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

Hager tebis Komfort & sikkerhed i hjemmet El-nr. 79 00 011 561 EAN-nr. 57 03472 263069

Hager tebis Komfort & sikkerhed i hjemmet El-nr. 79 00 011 561 EAN-nr. 57 03472 263069 Hager tebis Komfort & sikkerhed i hjemmet El-nr. 79 00 011 561 EAN-nr. 57 03472 263069 K N U D W E X Ø E A / S Skættekæret 11 2840 Holte Tel.: 45 46 58 00 Fax: 45 46 58 01 wexoe@wexoe.dk www.wexoe.dk Printed

Læs mere

Vi forstår at passe på dig

Vi forstår at passe på dig SPECIALTILB Alarmpakke (Dansikring Di UD kr. 995 rects normalp ris kr. 2.495) og fra kr. 299 i månedligt se rviceabonnement inkl. installatio n foretaget af pr ofessionel alarmmontør og gratis sikkerhedstjek

Læs mere

Aftalegrundlag. LK IHC Bolig. Aftalegrundlaget til dit intelligente hjem. LK IHC Bolig

Aftalegrundlag. LK IHC Bolig. Aftalegrundlaget til dit intelligente hjem. LK IHC Bolig Aftalegrundlaget til dit intelligente hjem 1 Indholdsfortegnelse El-installationen (Grundpakken)... 2 Funktioner på tværs af boligen... 3 Boligens funktioner rum for rum... 5 LK FUGA design Design Farve...

Læs mere

LK IHC Wireless - systembeskrivelse

LK IHC Wireless - systembeskrivelse LK IHC Wireless - systembeskrivelse Lauritz Knudsen introducerer et helt nyt installationssystem baseret på trådløs kommunikation. Den trådløse teknologi giver installatør og kunder adskillige fordele.

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

Vejledning for ankomst og afrejse Hangar A

Vejledning for ankomst og afrejse Hangar A Vejledning for ankomst og afrejse Hangar A Opdateret 1. november 2013 Denne vejledning SKAL læses/bruges i forbindelse med besøg i Hangar A. Dokumentet ligger i Hangar A, men læs den inden du tager afsted

Læs mere

Spar på energien. Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd

Spar på energien. Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd Spar på energien Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd varme Udnyt varmen rigtigt JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 15,5 14,5 14 9 3,5 2 2 2 3 8 12 14,5 Årligt

Læs mere

24/7 varmestyring i hjemmet med Danfoss Link App, uanset hvor du befinder dig

24/7 varmestyring i hjemmet med Danfoss Link App, uanset hvor du befinder dig living by Danfoss varmestyring Intelligent opvarmning af hjemmet Nemt, effektivt og fjernstyret Du kommer tidligere hjem end planlagt. Rumtemperatur i stuen: 21 C. Den nye Danfoss Link App giver dig mulighed

Læs mere

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Havde du indbrud hen over julen? Eller skal du ud nytårsaften, og er du utryg ved at efterlade huset alene? Der findes masser af teknologi, der kan hjælpe

Læs mere

Tyverialarm. i privat beboelse. Det Kriminalpræventive Råd. Det Kriminalpræventive Råd

Tyverialarm. i privat beboelse. Det Kriminalpræventive Råd. Det Kriminalpræventive Råd Overvejer du at anskaffe en tyverialarm, kan du få nogle gode råd i denne pjece. Tyverialarm i privat beboelse Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. sal 2600 Glostrup E-mail: dkr@crimprev.dk www.crimprev.dk

Læs mere

Energibesparelser i boligen

Energibesparelser i boligen Energibesparelser i boligen Boligkontoret Danmark åbent hus Helsingør 17.4.2010. Ann Vikkelsø, energivejleder. Energitjenesten København. Ann Vikkelsø Energitjenesten København Ingeniør (energi) Energivejleder

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Opgaver - IBI/CTS, prog. Og fejlf. På centrale anlæg...3

Opgaver - IBI/CTS, prog. Og fejlf. På centrale anlæg...3 44163 INDHOLDSFORTEGNELSE Opgaver - IBI/CTS, prog. Og fejlf. På centrale anlæg...3 2-14 Rekv. 7 Prod. 06-12-2005-11:02 Ordre 10755 EFU Opgave 1 1. Tilslut IHC Controller til Pcer s COM port. 2. Opstart

Læs mere

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang!

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det der skal til for at komme godt i gang med at sikre sit hus. Placeres sensorene strategisk på et sted tyven ikke

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

Energibesparelse - inspiration til skoler og institutioner

Energibesparelse - inspiration til skoler og institutioner Energibesparelse - inspiration til skoler og institutioner Energibesparelse lettere end nogensinde Optimering af energiforbruget er mere end nogensinde kommet i fokus og ligger de fleste danskere på sinde

Læs mere

Manual til trådløs alarm

Manual til trådløs alarm Manual til trådløs alarm Beckersberg Secure BS1200 Læs venligst manualen grundigt, før du tager din Beckersberg Secure alarmpakke i brug. Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1Introduktion...4 2Før installation

Læs mere

Brugermanual til fjernbetjenings system

Brugermanual til fjernbetjenings system Brugermanual til fjernbetjenings system Vigtigt Læs hele denne manual før komponenten tages i brug, den indeholder vigtig information for brugeren. 30/8 2007 L:\Vejledninger\Nye vejledninger\vejledning_fjernbetjening.pdf

Læs mere

OASIS. Alarmsystem. OASIS Alarm - den ideelle sikring af virksomhed og hjem. OASIS Meget mere end et trådløst alarmsystem

OASIS. Alarmsystem. OASIS Alarm - den ideelle sikring af virksomhed og hjem. OASIS Meget mere end et trådløst alarmsystem OAI Alarmsystem OAI Alarm - den ideelle sikring af virksomhed og hjem OAI Meget mere end et trådløst alarmsystem OAI giver dig sikkerhed og tryghed En OAE af sikkerhed Et OAI alarmsystem er den ideelle

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM RS-206 Ver. 1-2 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Ver. 1-2 Rev. 9.10.1997 Dokument: RS-206b 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

Træhuse den sunde og smukke bolig. Seniorboliger

Træhuse den sunde og smukke bolig. Seniorboliger Træhuse den sunde og smukke bolig Seniorboliger & Sven-Erik Nielsen Arkitekt og ejer af A&W Perspektiva Erfaring og god rådgivning Hos A&W Perspektiva har vi specialiseret os i træhuse. For et træhus giver

Læs mere

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma:

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM Alarmfirma: Ver. 2-1 Rev. 01.03.2001 Dokument: RS-210b/F.G. BRUGER VEJLEDNING 2 11 INDHOLDSFORTEGNELSE: Egne notater : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP TPC Touchscreen Indstilling og angivelse af tilgangsluftens temperaturer Indstilling og angivelse af omdrejningstallet af ventilatormotor Angivelse af frostsikringsfuntionen i pladevarmeveksleren Angivelse

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

Installationssystemer. - Når design og funktion går hånd i hånd

Installationssystemer. - Når design og funktion går hånd i hånd Installationssystemer - Når design og funktion går hånd i hånd Når design og funktion går hånd i hånd Den er nødvendig. Vi har brug for den, men vi vil helst ikke se den. Sådan er det ofte med el-installationen,

Læs mere

INSTRUKS KØKKEN EGENSE FORSAMLINGSHUS

INSTRUKS KØKKEN EGENSE FORSAMLINGSHUS INSTRUKS KØKKEN EGENSE FORSAMLINGSHUS Vigtige telefonnumre Alle problemområder: Eva Agger: 40144926 Gas/vandproblem: Jacob Ussing: 29423824 Ellers ring dagens vagt: Dagens vagt: INFORMATIONER KØKKEN Velkommen

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Version 1 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere