LK IHC Control. Sikkerhed og komfort i din hverdag. Traditionelt el-materiel. Intelligente systemer. Data og kommunikation.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LK IHC Control. Sikkerhed og komfort i din hverdag. Traditionelt el-materiel. Intelligente systemer. Data og kommunikation."

Transkript

1 LK IHC Control Sikkerhed og komfort i din hverdag Traditionelt el-materiel Intelligente systemer Data og kommunikation Belysning

2 IHC den fleksible totalløsning LK IHC er den intelligente løsning til boligen samt til mindre erhvervsejendomme og institutioner. IHC er betegnelsen, der dækker over systemerne IHC Control og IHC Net. IHC er synonym med fremtidens installation, hvor fleksibilitet og muligheden for individualiserede løsninger er i højsædet. Det er muligt at tilpasse IHC til dine specifikke behov, og derfra kan systemet løbende udbygges og justeres i takt med, at behovene ændrer sig. IHC dækker over styring af din el-installation og fleksibel brug af dit kommunikationsnetværk. Begge systemer er diskrete installationer og kan selvfølgelig vælges i de kendte designprogrammer LK FUGA og LK OPUS. at IHC Net samler de udefra kommende signaltyper som eksempelvis telefon, ISDN, ADSL, hybridnet, antenne og samtidigt fungerer som internt datanetværk i din bolig. F.eks. betyder systemet på IT-området, at flere pc er kan forbindes og anvende samme printer, scanner o.lign. Med IHC Net lever din bolig op til nutidens IT-krav og er samtidig forberedt til fremtidens behov. Denne brochure omhandler alene IHC Control. Ønsker du nærmere information om IHC Net henvises derfor til specialbrochuren herom. Brochuren kan rekvireres hos LK as enten på telefon eller via IHC Control er el-installationen, der giver komfort og sikkerhed i boligen og på arbejdspladsen. Den kan programmeres til at styre belysning, varme, ventilation og el-apparater efter individuelle behov og har samtidig indbygget mange funktioner til sikring af personer og bygninger. Herunder finder man et alarmkoncept, der indeholder alarmering i forbindelse med røg- og gasudslip samt vandlækage og indbrud. IHC Control kan hele tiden tilpasses ændrede behov, og med systemet bliver du i stand til både at spare på energien og til at slippe af med nogle af dagligdagens mest trivielle rutiner. IHC Net er den fleksible netværksløsning til hjemmet eller det mindre kontor, der giver mulighed for at anvende det samme udtag/stik på væggen til så forskellige formål som data, telefon, radio og tv. Du bestemmer således selv anvendelsen af udtagene i de enkelte rum. Dette sker ved, s.2 GENERELT s.4 SIKKERHED s.10 KOMFORT s.12 ENTRÉ s.14 KØKKEN s.16 STUE

3 Du kan styre og sikre din bolig langt nemmere med IHC Control IHC Control gør det let for dig at styre husets elektriske funktioner. Du tænder, slukker og regulerer lyset i de forskellige rum, som det passer dig enten via fjernbetjening, ved betjeningstryk på væggen eller blot ved at træde ind i et rum. IHC Control giver også mulighed for, at du kan styre varmen, ventilationen og de øvrige el-apparater. Det er en væsentlig del af IHC Control at sikre hjemmet i bredest mulig forstand både i forbindelse med børnesikring af f.eks. køkkenredskaber og over for indbrud. IHC Controls sikkerhedselement er bygget op, så det forebyggende og alarmdelen hænger sammen. IHC Control integrerer i det hele taget mange forskellige dele i ét system: Den avancerede lysstyring, alarmering ved defekt på f.eks. vaskemaskinen, de mange muligheder for at forhindre børnene i at komme til skade samt mulighederne for at forhindre uønsket indtrængen udefra. Med IHC Control undgår du at skulle tage stilling til installation af flere forskellige systemer til vidt forskellige behov. IHC Control-systemet fungerer ved, at kontrollen over husets elektriske funktioner er samlet i en styringsenhed IHC controller. Den er let at programmere, og den modtager alle signaler fra betjeningstryk, fjernbetjeninger, bevægelsesfølere m.v. Derefter udfører den en hvilken som helst funktion, du vil have den til, såsom aktivering af f.eks. lyskilder, el-apparater eller andre brugsgenstande. Det er både komfortabelt og økonomisk fordelagtigt, at boligens elektricitet, varme, ventilation og sikkerhed kan styres af ét system. Du sparer etableringsomkostninger til flere delsystemer, og du betjener samtlige systemer fra betjeningsflader, som du allerede kender. IHC Control kan konstant tilpasses nye behov Dine behov kan naturligvis ændre sig med tiden f.eks. efter en familieforøgelse, nye arbejdstider eller i forbindelse med hjemmearbejde. IHC Control kan i takt med ændringerne omprogrammeres til altid at leve op til dine behov og forventninger. Det er altså en investering, der aldrig mister sin værdi, og som betyder, at din bolig altid er attraktiv. Valget af IHC Control er faktisk en investering på flere niveauer både økonomisk, komfortmæssigt og sikkerhedsmæssigt. IHC Control er et fleksibelt og individuelt installationssystem. Du kan finde den helt rigtige løsning sammen med el-installatøren og lade ham programmere IHC Control efter dine behov. Eksempelvis kan alarm-elementet indrettes helt som du vil have det, og vel at mærke uden store, voldsomme kontrolbokse. Det samlede system kan oven i købet betjenes fra en Beo4 fjernbetjening. I tillægget til denne brochure kan du få inspiration. Både med hensyn til funktionalitet og de pakkeløsninger, som LK anbefaler. Pakkerne tager udgangspunkt i det sikkerhedsmæssige og er minimumspakker, der generelt tilfredsstiller en række almindelige behov og som kan udbygges, så de passer til dine specielle behov. s.18 BADEVÆRELSE s.20 SOVEVÆRELSE s.22 BØRNEVÆRELSE s.24 HJEMMEKONTOR s.26 PRODUKTER

4 Bliv bedre sikret med IHC Control Sikkerhedsdelen er særlig vigtig i IHC Control. Børnene sikres eksempelvis ved, at strømmen til de farlige køkkenapparater afbrydes efter brug med et enkelt tryk. Men også ved strømeller fyrsvigt samt f.eks. når en fryser har en defekt, får du hurtigt besked. Med IHC Control er du altså sikret over en bred front: Ulykkerne begrænses, hvis uheldet er ude, du alarmeres så hurtigt som overhovedet muligt, og endelig er IHC Control også forebyggende. Det er et centralt element i IHC Control, at sikkerhed ikke bare er et spørgsmål om, at være sikret over for konkrete problemer som pludselig opstår - sikkerhed er også et spørgsmål om, at undgå problemer før de overhovedet opstår. Timerstyring af kaffemaskinen og styring af lyset i hjemmet, når huset er forladt, er således to forskellige former for sikring af dit hjem, som du opnår ved programmering af installationen. Herudover kan der tilvælges alarmpakker, der sikrer dit hjem i forbindelse med røg- og gasudslip samt vandlækage og indbrud. Der er med andre ord mange muligheder for at sikre boligen. I tillægget til denne brochure findes en oversigt over de forskellige pakkeløsninger, som tager udgangspunkt i minimumsbehovet i et standardhus. Der er naturligvis også muligheder for at sammensætte en individuel løsning. IHC Control har alarmpakker til: Røg, Gasudslip, Vandlækage og Indbrud. Er der ingen beboere hjemme, når uheldet sker, kan du også få signalet om brand, gasudslip, vandlækage eller indbrud via IHC Controls voice modem på dit arbejdsnummer, din mobiltelefon eller en tilsluttet kontrolcentral.

5 IHC Control sikrer også mod det, du ikke altid ser RØG Hvis uheldet er ude, og der opstår brand i din bolig, vil IHC Control ved hjælp af røgsensorer naturligvis primært advare boligens beboere i form af hylen fra lydgivere og blinken fra belysningen. Dernæst kan IHC Control begrænse brandens omfang ved at sætte el-installationen på stand by og eventuelt tænde nødlys for at angive redningsveje til udgange. Er huset gasopvarmet kan IHC Control ligeledes lukke for gassen dermed undgås eksplosionsbrande. GASUDSLIP IHC Control kan også registrere gasudslip. Ved hjælp af en gassensor registreres udslip, hvorefter IHC Control straks lukker for gassen og giver meddelelse i form af lyd eller lys om, at dette er foretaget. El-installationen kan samtidig sættes på stand by for, at gnister ikke skal give en gaseksplosion. VANDLÆKAGE Vand, der lækker i eksempelvis bryggerset, under opvaskemaskinen i køkkenet eller fra vandbaserede radiatorer, kan også stoppes af IHC Control. Ved hjælp af en læksensor får IHC Control signal om, at der foregår vandudslip og vil straks lukke for hovedhanen samt give meddelelse om, at dette nu er sket. 5

6 IHC Control er også en indbrudsalarm IHC Control sikrer mod tyveri på to måder. Først når tyven prøver at komme ind i boligen, og derefter når tyven er inde i boligen. Forsøg på indtrængen i boligen opdages af IHC Control i form af signaler fra magnetkontakter i vinduer og døre. Brydes et vindue eller en dør op, vil IHC Control straks reagere med blinkende lys og en hyletone inde i og uden for huset. Lys og lyd gør andre opmærksomme på, at et indbrud er i gang, og det stresser samtidig tyven. Er der ikke magnetkontakter på alle vinduer og døre, og tyven derved er kommet ind i huset, uden at have aktiveret IHC Control, vil den næste forhindring være bevægelsesfølere i boligen. De registrerer straks tyvens bevægelser og sætter alarmen i gang. Med et IHC Control voice modem kan der sendes signaler til din telefon på arbejdet, mobiltelefonen eller sågar din nabo. Du kan også være tilmeldt et alarmselskab, som modtager alarmen og derefter alt efter aftale enten får givet besked til rette vedkommende eller sender vægtere ud til bopælen. I Indbrudspakken er der flere alarmskilte, som har en klar forebyggende effekt. Ligesom med flere af de andre elementer er det væsentligt at gøre livet for indbrudstyvene så svært og usikkert som muligt. IHC Controls alarm-element giver en række fordele i forhold til sikring af huset med alternative alarmsystemer. Først og fremmest er alarm-delen integreret i IHC Control. Det betyder, at du ikke skal betale etableringsomkostningerne ved et nyt system. Det betyder også, at du kan udnytte de faciliteter, der allerede er i systemet. Har du eksempelvis valgt en bevægelsesføler til at styre lyset, har du samtidig en tyverimelder i samme produkt. Ligeledes kan IHC Controls voice modem anvendes i forbindelse med andet end indbrud, idet det kan give signal om brand, gasudslip, vandlækage samt bruges til at få tændt for varmen, når du f.eks. skal hjem fra efterårseller juleferien. IHC Control er en diskret installation, og derfor slipper du for store kontrolbokse i entré eller bryggers. Du kan nemt frakoble og tilslutte alarmen fra en betjeningsflade i samme design som resten af din el-installation.

7 MAGNETKONTAKTSÆT Sidder i døre eller vinduer og alarmerer så snart en dør eller et vindue åbnes. Du får med det samme at vide, hvis alle vinduer ikke er lukkede, når du tilslutter alarmen. BEVÆGELSESFØLER Alarmerer når den registrerer bevægelse ved, at nogen kommer ind i et rum. ALARMSKILTE Har en præventiv effekt ved placering synlige steder inden for eller uden for boligen. 7

8 IHC Control et alarmeksempel I det følgende kan du se et hus med nogle forskellige løsningsmodeller til sikring af boligen. Der er tale om basispakker, som skal opfattes som minimum for, hvad LK kan anbefale for funktionsdygtige alarmer. Pakkerne kan altid udvides med produkter både med hensyn til funktionalitet og antal, så din alarm er tilpasset netop dine behov og ønsker. Der findes også totalpakker, hvor de forskellige alarmtyper er medtaget. Totalpakkerne kan fås med og uden gasalarm. Sidstnævnte tager højde for boliger uden gasopvarmning. Totalpakkerne kan ses beskrevet i tillægget til brochuren. IHC Control har den fordel i forbindelse med valg af flere pakker eller alarmfunktionaliteter, at der kun skal anvendes en komponent af eksempelvis voice modem eller batteri backup for at dække flere pakkers behov. MAGNET KONTAKTSÆT INDVENDIG LYDGIVER UDVENDIG LYDGIVER BEVÆGELSESFØLER BASISPAKKE INDBRUD 2 bevægelsesfølere bør placeres i rum, hvor tyven skal passere for at komme rundt i boligen. Bevægelsesfølerne kan samtidig anvendes til brug for lysstyring. 3 magnetkontaktsæt bør anbringes i yderdørerne: Hoved-, bryggers- og terrassedør. 2 indvendige lydgivere bør placeres centralt i boligen, så lyden kan høres i alle rum. Har du valgt pakken for brand, kan de samme lydgivere anvendes. 1 udvendig lydgiver bør placeres på husmur til alarmering af naboer og forbipasserende. 1 statustryk til fra- og tilkobling af alarm. Røde og grønne lamper indikerer alarmens øjeblikkelige status. Placeres ved den mest anvendte udgang i boligen. Det anbefales at tilføje yderligere magnetkontaktsæt til brug for boligens vinduer. Herved registreres indtrængen gennem vinduerne. For at sikre, at alarmen fungerer, selv om strømmen til IHC Control anlægget er blevet afbrudt i forbindelse med indbrud, er det en god idé at tilføje batteri backup inkl. batteri. Også her er der mulighed for at få tilknyttet et voice modem til at videresende signal med indtalt besked om indbrud via telefonen. STATUSTRYK GASSENSOR LÆKSENSOR RØGSENSOR MAGNETVENTIL FOR GAS MAGNETVENTIL FOR VAND

9 BASISPAKKE GASUDSLIP Gassensor bør placeres i nærheden af gasfyr. Magnetventil for by- eller naturgas bør monteres så tæt som muligt på gasmåler, der lukker for gastilførslen og dermed stopper for yderligere udslip af gas. Du kan også tilføje et voice modem til at videresende signal om gasudslip via telefonen. BASISPAKKE VANDLÆKAGE 2 læksensorer bør placeres henholdsvis på bryggersgulv ved vaskemaskine og i køkken under opvaskemaskine. Magnetventil for brugsvand bør monteres umiddelbart efter vandmåler, der lukker for vandtilførslen og dermed stopper for yderligere vandlæk. Er huset opvarmet af vandbaserede radiatorer anbefales det at tilføje yderligere læksensorer til placering under radiatorer. Ligeledes kan der tilføjes et voice modem til at videresende signal om vandlækage via telefonen. BASISPAKKE RØG 3 røgsensorer, inkl. batteri-eliminatorer, der sikrer at røgsensoren altid virker, bør placeres i henholdsvis bryggers, køkken og stue. 3 lydgivere, bør placeres så alarmen kan høres i hele huset. Det anbefales, at der opsættes en lydgiver i nærheden af soveværelset, så der kan reageres hurtigt i forbindelse med en eventuel brand om natten. Pakken kan tilføjes magnetventil for by- eller naturgas for at nedsætte risikoen for gaseksplosion. Det er naturligvis kun aktuelt, hvis huset er gasfyret, og du ikke har Gasudslip-pakken. For at sikre, at røgsensoren altid virker trods strømafbrydelse, anbefales det at tilføje batteri backup inkl. batteri. Ligeledes kan du vælge et voice modem til at videresende signal om brand via telefonen. 9

10 Få større komfort i din hverdag IHC Control giver komfort i hverdagen på flere måder. Det er behageligt, at lyset tænder, blot du bevæger dig ind i et rum. Og det er også rart, at du kan betjene lyset i hele stuen fra lænestolen, ligesom det er bekvemt for dig, at du kan styre lyset i et andet rum end det, du befinder dig i. Der er komfort i at være uafhængig af din el-installation. Dermed kan du bruge tiden til andre ting. IHC Control kan med timere og ure sørge for, at bestemte elementer tænder og slukker på bestemte tidspunkter. Det kunne være udendørslyset, som tænder i et tidsrum om aftenen og igen i et andet tidsrum om morgenen. Herudover kan du samle eksempelvis belysningen i flere rum i en såkaldt gruppe, så du kun behøver at betjene de valgte lyskilder fra ét sted. Til denne type af styring hører funktionen sluk alt. Som navnet siger, slukker funktionen alt det lys og alle de elektriske apparater, du ønsker, når du forlader din bolig. Denne funktion gør, at du slipper for at skulle rundt i hele huset for lige at checke om alt lys nu er slukket. På de næste sider kan du se forskellige eksempler på, hvordan din bolig kan blive mere komfortabel med IHC Control.

11 IHC Control er systemet, der er bygget op efter dine behov og som fleksibelt kan ændres efter nye behov. 11

12 Med IHC Control kan du kontrollere hele huset fra entréen Med IHC Control kan du lade lyset tænde automatisk, når der ringes på døren. Bevægelsesfølere kan hjælpe dig til en oplyst hjemkomst, og du kan også slukke lyset i hele huset med tænd/sluk alt. FERIE Når du forlader huset i længere tid, så afbryd med ét tryk al strøm til lys, varme og el-apparater evt. med undtagelse af fryser, køleskab og andre apparater, der kræver konstant strøm. Varmen kan du naturligvis også justere. Trykket kan samtidig tilslutte sikkerhedspakkerne Gasudslip, Vandlækage, Røg og Indbrud. GÆSTER Har du en bevægelsesføler monteret ved havegangen, kan det udendørs lys tændes automatisk, når nogen nærmer sig.

13 DØRLYS Når nogen ringer på om aftenen, skal lyset i entréen ofte tændes. IHC Control kan tænde det automatisk, når dørklokken ringer, eller når der registreres bevægelse i entréen. HÅNDFRIT LYS Lad en bevægelsesføler tænde lyset automatisk, når du træder ind i entréen (måske med hænderne fulde af indkøbsvarer), og slukke lyset igen, når entréen er tom. SIKKERHED Huset behøver ikke se tomt ud, mens du er væk. Ved et tryk kan lyset i udvalgte rum tændes eller slukkes på bestemte tidspunkter, så huset virker beboet. Du kan også vælge basispakke Indbrud, og derved sikre huset endnu bedre. TÆND/SLUK ALT Huskede du at slukke i alle rum? Med et tænd/sluk alt -tryk ved udgangen er svaret altid ja. IHC Control kan tænde eller afbryde alt lys i huset på én gang. 13

14 Køkkenet kan gøres mere sikkert med IHC Control Køkkenet kan være et farligt sted for de små. Men hvis du har IHC Control, er ungerne godt sikret mod deres egen nysgerrighed. Og her kan bevægelsesfølere virkelig vise deres værdi, når du i forvejen har hænderne fulde. BØRN I køkkenet findes en række apparater, som kræver forsigtighed, specielt hvis du har børn i den nysgerrige alder. En central IHC Control-kontakt kan afbryde strømmen til ovn og kogeplader, blender og andre udvalgte apparater. SIKKERHED Med en tidsstyret stikkontakt kan du mindske faren for brand ved brug af f.eks. kaffemaskine og strygejern.

15 UDLUFTNING Et tryk med tidsstyring sætter emhætten i gang på udvalgte tidspunkter, så huset luftes ud, når der ikke er nogen hjemme. HÅNDFRIT LYS Lad en bevægelsesføler tænde lyset automatisk, når du træder ind i køkkenet. Det er praktisk, når hænderne er fulde af indkøbsvarer eller fade og tallerkener fra spisestuen. 15

16 Giv stuen den rigtige stemning med IHC Control Der er forskel på, hvor meget lys du behøver. Det afhænger af om du skal læse, se fjernsyn eller bare hygge. Men med IHC Control kan du også ændre den normale varmesænking med et eneste tryk. PERSONLIGT Brug IHC Control til at tænde eller slukke udvalgte apparater med ét tryk. Når du kommer hjem, kan f.eks. stereoanlægget, standerlampen og lyset over sofabordet tændes med ét og samme tryk helt efter personligt behov. GÆSTER Når stuen skal bruges til sent på aftenen, kan du ændre den normale varmesænkning med et enkelt tryk.

17 SLUK STUE Med et sluk stue -tryk behøver du aldrig mere gå fra kontakt til kontakt og slukke, hver gang stuen forlades. Afbryd alt lys med blot ét eneste tryk. FJERNBETJENING Med en IHC Control fjernbetjening behøver du ikke rejse dig fra stolen for at slukke lyset. Fjernbetjeningen kan også bruges til f.eks. at dæmpe lyset for at se fjernsyn eller afskærme mod solen ved at styre gardiner, persienner eller markiser. Du kan også anvende fjernbetjeningen til dit Bang & Olufsen anlæg. IHC Control er nemlig indrettet til at kunne modtage signaler fra en Beo4 fjernbetjening. HYGGE Med en lysdæmper kan du både spare strøm og skabe stemning i rummet ved at regulere lysstyrken. Lysdæmpningen kan foretages manuelt, eller man kan vælge forskellige lysstyrker, alt efter om man vil læse, se fjernsyn eller hygge. 17

18 I badeværelset kan IHC Control sørge for et behageligt klima IHC Control sørger også for indeklimaet på dit badeværelse. En bevægelsesføler, en fugtføler og en ventilator, som først slukker efter du har forladt badeværelset, er forskellige elementer, der kan gøre dine badeværelsesophold endnu bedre. VENTILATION En kontakt ved brusenichen kan starte en elektrisk ventilator til udluftning. Tryk ved starten af badet, og ventilatoren aktiveres med f.eks. 7 minutters forsinkelse. Det kan også være et tegn på, at badet har varet længe nok. Du kan også lade en fugtføler starte ventilatoren, så badeværelset aldrig er fugtigt i længere tid.

19 HÅNDFRIT LYS OG VENTILATION Lad en bevægelsesføler tænde lyset automatisk, når du træder ind i badeværelset og evt. lade ventilatoren køre i 5 minutter, når du har forladt det igen. 19

20 Soveværelset får ekstra muligheder med IHC Control I soveværelset kan du også have tænd/sluk alt. Eller hvad med en lyssti til badeværelset, som tænder og slukker automatisk ved natlige besøg? Med IHC Control er det også muligt at læse, uden at en sovende bliver generet. LÆSELYS Med et tryk kan sengelampen dæmpes, så der både kan læses og soves i soveværelset.

21 NATLYS Slut med at famle efter en masse kontakter, når du skal op om natten. Med ét tryk tændes det nødvendige lys på vejen til børneværelset, badeværelset eller køkkenet. SLUK OG LUK ALT Huskede du at slukke og lukke i alle rum? Vær tryg med en sluk alt -knap i soveværelset. IHC Control afbryder alt lys i huset på én gang og en lampe på kontakten fortæller, om alle vinduer er lukkede og døren er låst. 21

22 Børneværelset giver lys til de små efter behov med IHC Control En bevægelsesføler er både en økonomisk og praktisk løsning, fordi børnene jo ikke altid tænker på, hvor kontakterne sidder. Og hvis de små gerne vil have lidt lys, når de skal sove, er det også nemt at arrangere med IHC Control. VÅGELYS Mange børn falder hurtigere i søvn, når rummet ikke er helt mørkt. I stedet for en vågelampe kan du tilpasse sovelyset med en el-besparende lysdæmper. Tryk én gang, og IHC Control s indbyggede ur slukker lyset efter f.eks. 30 minutter, når de små er faldet i søvn.

23 HÅNDFRIT SLUK Børn glemmer ofte at slukke lyset efter sig. Lad en bevægelsesføler afbryde lyset automatisk, når børneværelset er tomt. TRYGHED Vejen til badeværelset eller soveværelset kan virke lang for et barn, når alt er mørkt. Med ét tryk kan barnet tænde de rigtige lamper på ruten. IHC Control kan også sørge for, at lyset bliver slukket igen. 23

24 Hjemmekontoret bliver fleksibelt og funktionelt med IHC Control Det er vigtigt, at hjemmekontoret er indrettet således, at lysforholdene altid er optimale, så du kan koncentrere dig om arbejdet. Med IHC Control kan du justere alle lyskilder efter behov og spare på energien. PERSIENNESTYRING Når du arbejder ved pc en, kan sollys være meget irriterende. Med ét tryk på fjernbetjeningen kan du styre persienner og gardiner, så lyset ikke generer længere.

25 HÅNDFRIT LYS Med en bevægelsesføler tænder og slukker lyset i hjemmekontoret automatisk. Så undgår du f.eks. at lyset brænder, når du går til og fra din pc. ARBEJDSLYS Du kan også dæmpe lyset i hjemmekontoret, så du får et behageligt arbejdslys uden kraftige reflekser i pc ens skærm. 25

26 Du kan vælge LK FUGA eller LK OPUS LK FUGA er det klassiske, diskrete og enkle design i de kendte små fysiske dimensioner. LK OPUS er ligeledes et elegant og tidløst design, men med afrundede former og lidt større fysiske dimensioner. Begge designserier omfatter et komplet produktprogram i diskrete grå og hvide farver, men der er også mulighed for andre spændende farver. Brochurer om FUGA og OPUS kan rekvireres hos LK på telefon eller via LK OPUS LK FUGA Fjernbetjening IHC Control kan også betjenes fra en fjernbetjening. Her kan der vælges mellem IHC Controls egen fjernbetjening eller en Beo4 fjernbetjening fra Bang & Olufsen. Det giver dig endnu bedre muligheder for at bruge systemet på en komfortabel måde.

27 IHC Control symbolerne giver overblik De tydelige IHC Control-symboler på kontakterne gør det let at huske funktionerne i hvert enkelt rum. Du kan vælge mellem mange forskellige symboler, og kombinere dem som du vil, så kontakten kommer til at passe til lige præcis din installation. Symbolerne til LK FUGA lasergraveres direkte på tangenten. Dette kan du få gjort ved at kontakte din el-installatør og få udfyldt et bestillingsskema. I samråd med ham eller alene kan du så beslutte dig for, hvilke symboler han skal bestille. OPUS-symbolerne skal sidde under de klare tangenter. Kontakt din el-installatør for et labelark med de påtrykte symboler. Symbolerne kan påtrykkes helt efter dine ønsker og behov. Du kan også selv forberede valg og kombination af symbolerne ved at downloade OPUS-symbolsoftwaren fra Funktionalitet i betjeningstrykket For at opnå det mest logiske og brugervenlige tryk anbefales det, at programmering af betjeningstryk sker ved at lægge loftsbelysning på den øverste tangent og ved at lægge bord- og gulvlamper samt styring af stikkontakter på den nederste tangent. 27

28 Hvis du vil vide mere om IHC Control Hvis du vil vide mere om IHC Control, kan du kontakte din lokale el-installatør eller ringe til LK s Kundeservice på telefon for personlig betjening. Du kan også finde information om IHC Control på Internet-adressen Sikker kontakt til fremtiden LK as Industriparken Ballerup Telefon Fax LK as

Aftalegrundlag. LK IHC Bolig. Aftalegrundlaget til dit intelligente hjem. LK IHC Bolig

Aftalegrundlag. LK IHC Bolig. Aftalegrundlaget til dit intelligente hjem. LK IHC Bolig Aftalegrundlaget til dit intelligente hjem 1 Indholdsfortegnelse El-installationen (Grundpakken)... 2 Funktioner på tværs af boligen... 3 Boligens funktioner rum for rum... 5 LK FUGA design Design Farve...

Læs mere

Godt lys. i boligen. Få mere at vide på www.boliglys.dk. Godt lys har vi brug for hele livet.

Godt lys. i boligen. Få mere at vide på www.boliglys.dk. Godt lys har vi brug for hele livet. Lyset har afgørende betydning i vores boliger for de mange gøremål og for sikkerheden. Det rigtige lys afgør, om vi føler os tilpas. Lys medvirker til at skabe stemning og atmosfære. Lys er liv. Godt lys

Læs mere

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual HouseGuard SmartGSM-alarmsystem Dansk manual HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OPSÆTNINGS TRIN... 3 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT....

Læs mere

Guide fra Falck: Sådan kan du undgå indbrud

Guide fra Falck: Sådan kan du undgå indbrud Guide fra Falck: Sådan kan du undgå indbrud Gode råd og forslag til, hvordan du kan forebygge indbrud i dit hjem Indhold Derfor skal du forebygge indbrud 3 Sådan tænker en tyv 4 Gør det svært for tyven

Læs mere

Lærervejledning til Er du el-tjekket?

Lærervejledning til Er du el-tjekket? Er du el-tjekket? - et undervisningsmateriale til fysik i folkeskolens 7. til 9. klasse Indhold Forord hvorfor arbejde med el-sikkerhed i skolen? side 2 Undervisningstemaer side 3 Den spænding man dør

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Oversigt over elementære alarmcentral funktioner. Tvungen fuld tilkobling (AWAY) (system ikke klar) + [kode]* + (for at gøre buzzer tavs)

Oversigt over elementære alarmcentral funktioner. Tvungen fuld tilkobling (AWAY) (system ikke klar) + [kode]* + (for at gøre buzzer tavs) POWERMAX Fuldt overvåget trådløs alarmcentral Brugervejledning INDHOLD 1. INTRODUKTION...4 1. 1 Overblik...4 1. 2 Systemets faciliteter...5 1. 3 Fagudtryk...5 1. 4 Symboler anvendt i vejledningen...5 1.

Læs mere

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen Lær din mac at kende Poul Erik Larsen Indholdsfortegnelse 03 Mac en udvendigt 04 Skrivebordet 05 Æble-menuen 06 Finder-menuen 07 Arkiv-menuen 08 Dock 10 Hvilket styresystem? 11Systemindstillinger 11 Generelt

Læs mere

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang!

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det der skal til for at komme godt i gang med at sikre sit hus. Placeres sensorene strategisk på et sted tyven ikke

Læs mere

IP Alarm INTRODUKTION. Introduktion til IP Alarm. Cloud baseret tyveri alarm system.

IP Alarm INTRODUKTION. Introduktion til IP Alarm. Cloud baseret tyveri alarm system. IP Alarm INTRODUKTION Introduktion til IP Alarm. Cloud baseret tyveri alarm system. INDHOLD INDHOLD...1 GENERAL BESKRIVELSE...2 INSTALLATION...2 DØR/VINDUES SENSOR...3 GASDETEKTOR...4 BEVÆGELSESSENSOR

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udgiver: Mediaboost, design og kommunikation www.mediaboost.dk T: 7572 0010. Ansvh. redaktør: Lene Brøndum

Indholdsfortegnelse. Udgiver: Mediaboost, design og kommunikation www.mediaboost.dk T: 7572 0010. Ansvh. redaktør: Lene Brøndum Indholdsfortegnelse Når skaden er sket, introduktion........... 3 Hvad sker der, og hvad gør vi nu........... 4 Personlige papirer, hvordan får vi dem igen...... 5 Advokatens råd................... 6 Forsikringsbranchens

Læs mere

Brugermanual. Trådløs GSM alarm CTC 940 og CTC 1142

Brugermanual. Trådløs GSM alarm CTC 940 og CTC 1142 Brugermanual Trådløs GSM alarm CTC 940 og CTC 1142 1 Introduksjon For teknisk support eller for bestilling af ekstra tilbehør : Besøg eller kontakt os på www.thorkild-larsen.dk Der kan forekomme mindre

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

Original Brugsanvisning for Snoos App Alarm og Start Kit Version 01-2014. www.snoos.dk

Original Brugsanvisning for Snoos App Alarm og Start Kit Version 01-2014. www.snoos.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Info... 4 System krav / Forudsætninger for anvendelse af Snoos App Alarm:... 4 Kassens indhold:... 5 Snoos startkit består af:... 5 Tekniske specs:... 5 Forudsætninger

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0508 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. - når god energi er inde i varmen I Danmark udleder vi 10 ton

Læs mere

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få internet

Læs mere

User Manual. Alphatronics bv * Watergoorweg 71* 3861MA Nijkerk * The Netherlands * Tel.: 033-2459944 * Fax.: 033-2453149 * info@alphatronics.

User Manual. Alphatronics bv * Watergoorweg 71* 3861MA Nijkerk * The Netherlands * Tel.: 033-2459944 * Fax.: 033-2453149 * info@alphatronics. User Manual Alphatronics bv * Watergoorweg 71* 3861MA Nijkerk * The Netherlands * Tel.: 033-2459944 * Fax.: 033-2453149 * info@alphatronics.nl INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION... 6 FORMÅL MED DENNE MANUAL...

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

Powermax Pro Indholdsfortegnelse

Powermax Pro Indholdsfortegnelse Powermax Pro Indholdsfortegnelse Hurtigguide til primære alarmfunktioner...2 Kontaktlisteformular...2 Lysende indikatorsignaler...2 Sirenesignaler...3 Gode råd til "PowerMax Pro" -brugere...3 1. Introduktion...4

Læs mere

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 BT-103 GSM / SMS Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 1 Tillykke med din nye GSM hjemmealarm. Du har købt en moderne, højteknologisk

Læs mere

Studie af LED - Afprøvning og demonstration af LED-belysningssystemer i større offentlige bygninger

Studie af LED - Afprøvning og demonstration af LED-belysningssystemer i større offentlige bygninger Studie af LED - Afprøvning og demonstration af LED-belysningssystemer i større offentlige bygninger Rapport af delstudie vedrørende visuel komfort December 2013 Anne Lee 2, Jesper Pihl-Thingvad 1, Lars

Læs mere

Før køb af akseltrykmåler!

Før køb af akseltrykmåler! Før køb af akseltrykmåler! Flere og flere vognmænd får monteret akseltrykmålere eller mobile vejesystemer i deres biler. I denne folder kan du læse lidt om hvad disse apparater kan, og hvordan de virker.

Læs mere

Radio-meterpanel Brugerhåndbog

Radio-meterpanel Brugerhåndbog Radio-meterpanel Brugerhåndbog Indholdsfortegnelse Velkommen Sådan fungerer udstyret Brug af radio-meteret Ta det med dig overalt! Hvornår skal du lade radio-meteret? Rejseoplader Radiolytning via bærbar

Læs mere

Spar penge og energi i dit sommerhus

Spar penge og energi i dit sommerhus Spar penge og energi i dit sommerhus Anbefalinger til energiforbedringer i sommerhuset Undgå ubehagelige overraskelser Spar tusindvis af kroner Frostskader og forsikringsdækning Se hvordan du finder en

Læs mere

Godt i gang med KNX. - en guide fra Schneider Electric

Godt i gang med KNX. - en guide fra Schneider Electric Godt i gang med KNX - en guide fra Schneider Electric KNX - bag facaden Med en KNX-installation kan du klare stort set alle styrings- og automatiseringsopgaver i bygninger; fra lys, varme og ventilation

Læs mere

Trygt i gang. Det første kig på Internet Explorer Når du surfer på nettet, Tidligere bragte skoler. Det kan du lære i denne Internetskole

Trygt i gang. Det første kig på Internet Explorer Når du surfer på nettet, Tidligere bragte skoler. Det kan du lære i denne Internetskole Det kan du lære i denne Internetskole Trygt i gang Hvad skal du bruge af udstyr og programmer for at komme på internettet? Hvilken udbyder og hvilken betalingsform skal du vælge? Hvordan ser Internet Explorer

Læs mere

Undgå brand - ansvaret er også dit

Undgå brand - ansvaret er også dit Undgå brand - ansvaret er også dit Forebyggelse er sund fornuft Når man bor i en lejlighed, er det ikke sikkert, man tænker over, at man selv har et ansvar for at undgå brand. På de følgende sider finder

Læs mere

Brugervejledning House-Control

Brugervejledning House-Control Brugervejledning House-Control - Medfølgende dokumentation for betjening af house-control Opdateret 14, december 2010 Version 2.0.1 Indholdsfortegnelse Brugervejledning... 1 House-Control... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Det kan du lære i skolen

Det kan du lære i skolen 0 PC-GRUNDSKOLEN Det kan du lære i skolen Vi forklarer tingene, så du forstår dem, og stiller selv alle de dumme spørgsmål. 0 Pc en: Hvad er op og ned på din computer? Filhåndtering: Opret, flyt og slet

Læs mere

Sikringsmanual. til IDEER OG TIPS TIL AT FOREBYGGE TYVERI OG BRAND I VIRKSOMHEDER

Sikringsmanual. til IDEER OG TIPS TIL AT FOREBYGGE TYVERI OG BRAND I VIRKSOMHEDER Sikringsmanual til IDEER OG TIPS TIL AT FOREBYGGE TYVERI OG BRAND I VIRKSOMHEDER Udarbejdet af Erhvervenes Hus Aabenraa, ITD og Syd- og Sønderjyllands Politi i samråd med Det Kriminalpræventive Råd. Anvendelse

Læs mere