Medarbejderog brugertilfredshed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medarbejderog brugertilfredshed"

Transkript

1 F O A F A G O G A R B E J D E Medarbejderog brugertilfredshed på plejehjem og i daginstitutioner undersøgelse af sammenhængen

2 Medarbejder- og brugertilfredshed på plejehjem og i daginstitutioner undersøgelse af sammenhængen er udarbejdet af TNS Gallup for FOA Fag og Arbejde Redaktion: TNS Gallup (Celia Paltved-Kaznelson) Grafisk tilrettelæggelse/layout: GraFOA Maja Honoré Forside-illustration: Bob Katzenelson Tryk: FOAs trykkeri Oplag: 300 eksemplarer, november 2008

3 Undersøgelse af sammenhæng mellem medarbejder- og brugertilfredshed på plejehjem og i daginstitutioner Rapporteringsmåned: Oktober 2008 Kunde: FOA - Fag og Arbejde Ved offentliggørelse af resultaterne af denne rapport skal anføres tydelig kildeangivelse 3

4 4

5 Indholdsfortegnelse: 1 Indledning Baggrund for analysen Undersøgelsens metode 6 2 Opsummering af undersøgelsens resultater 9 3 Daginstitutionsområdet Sammenhæng mellem medarbejder- og brugertilfredshed Personalepolitiske forhold der har en effekt på medarbejdertilfredshed 11 4 Plejehjemsområdet Sammenhæng mellem medarbejder- og brugertilfredshed Personalepolitiske forhold der har en effekt på medarbejder- og brugertilfredshed 18 5 Brugertilfredshed 21 Bilag 1: Hvad er korrelationsanalyse? Bilag 2:Informationsbrev til plejehjem/daginstitutioner 5

6 1 Indledning 1.1 Baggrund for analysen Undersøgelsen er bestilt af FOA Fag og Arbejde. Formålet er at undersøge, om der er en sammenhæng mellem medarbejdertilfredshed og brugertilfredshed på daginstitutioner og plejehjem, altså om tilfredse medarbejdere rent faktisk fører til tilfredse brugere. Derfor har TNS Gallup gennemført en række interviews på nogle plejehjem og daginstitutioner på Sjælland, hvor både personale og brugere er blevet interviewet. Ligeledes er det blevet analyseret hvilke faktorer, som er de mest betydningsfulde for medarbejdertilfredsheden. Undersøgelsen er blevet gennemført i august-september Projektleder har været Celia Paltved-Kaznelson. 1.2 Undersøgelsens metode Undersøgelsen er gennemført som en face2face undersøgelse, hvor TNS Gallup har udsendt interviewere på de pågældende plejehjem og daginstitutioner for at interviewe medarbejdere og brugere. Indledningsvist har TNS Gallups interviewere ringet til plejehjemmene og daginstitutionerne for at spørge om de ville deltage i undersøgelsen. Der er blevet fremsendt et informationsbrev til plejehjemmene og institutionerne efter den første kontakt var etableret for at fortælle lidt om undersøgelsen. Målet var at gennemføre interviews på 10 plejehjem og 10 daginstitutioner, hvilket også lykkedes. Alt i alt blev der indsamlet følgende antal interviews: Medarbejdere daginstitutioner 107 Brugere daginstitutioner 230 Medarbejdere plejehjem 212 Brugere plejehjem 98 I alt 647 6

7 På plejehjemmene har følgende faggrupper deltaget i undersøgelsen: Social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, plejehjemspedeller, køkkenpersonale, rengøringspersonale, plejehjemsassistenter og sygehjælpere. På daginstitutionerne har følgende faggrupper deltaget: Pædagogmedhjælpere, pædagoger, rengøringspersonale, køkkenpersonale og teknik- og servicemedarbejdere. Fordelingen på medarbejdergrupper forholder sig således: Daginstitutioner Frekvens Procent Pædagogmedhjælper - uddannet 8 7,8 Pædagogmedhjælper - ikke uddannet 37 36,3 Pædagog 44 43,1 Køkkenpersonale 5 4,9 Teknikog service medarbejder 1 1,0 Andet 7 6,9 Total ,0 Missing System 5 Total 107 Plejehjem Frekvens Procent Social og sundhedsassistent 48 23,0 Social og sundhedshjælper 41 19,6 Sygehjælper 28 13,4 plejehjemsassistent 23 11,0 Køkkenpersonale 11 5,3 Plejehjemspedel (teknisk servicemedarbejder/teknisk servicel 12 5,7 Rengøringspersonale 46 22,0 Total ,0 Missing System 3 Total 212 7

8 Udvælgelsen af plejehjem er foretaget tilfældigt indenfor et bælte udenom københavnsområdet. Det har ikke været muligt at gennemføre interviews med plejehjem i Københavns kommune, da kommunen har givet plejehjemmene besked på ikke at sige ja til at deltage i andre undersøgelser, da Københavns kommune selv er i gang med at gennemføre undersøgelser på plejehjemmene. Derudover er det kun relativt store plejehjem, som er blevet udvalgt, da det var vigtigt, at så mange personalegrupper som muligt kunne blive repræsenteret i undersøgelsen. Udvælgelsen af daginstitutioner er ligeledes blevet tilfældigt udvalgt indenfor samme geografiske område. Alle institutionerne er relativt store og er integrerede børnehaver og vuggestuer med børn fra0-6 år. Udvælgelsen af svarpersoner er foregået på den måde, at det på medarbejdersiden er blevet tilsigtet at interviewe alle de medarbejdere, som var på arbejde den pågældende dag. På daginstitutionerne forventedes det at resultere i ca. 10 interviews pr. institution, og på plejehjem forventedes det at resultere i ca. 20 interviews pr. plejehjem. I forhold til ovenstående oversigt over interviews fremgår det, at de forventede antal interviews er blevet gennemført, og lidt til. Medarbejderne har selv udfyldt spørgeskemaerne. På brugersiden på daginstitutionerne var det hensigten at interviewe ca. 20 brugere pr. institution, som blev tilfældigt udvalgt idet de kom og hentede deres børn. Brugerne har selv udfyldt spørgeskemaet. På plejehjemmene var målet at interviewe i gennemsnit 10 brugere pr. plejehjem, som blev tilfældigt udvalgt med hjælp fra plejepersonalet. Der er naturligvis en gruppe brugere på plejehjem, som er for svage til at kunne blive interviewet, hvorfor det var nødvendigt med hjælp fra en medarbejder. Brugerne på plejehjemmene er blevet interviewet af TNS Gallups interviewere. I alt er der også på brugersiden blevet gennemført lidt over det forventede antal interviews. 8

9 2 Opsummering af undersøgelsens resultater I det følgende opsummeres undersøgelsens hovedresultater. I undersøgelsen er der testet 2 områder for en sammenhæng mellem medarbejder- og brugertilfredshed daginstitutionsområdet og plejehjemsområdet. Plejehjemsområdet viser den stærkeste sammenhæng mellem medarbejdernes og brugernes tilfredshed, men undersøgelsen påviser også en signifikant sammenhæng på daginstitutionsområdet, hvis to afvigende daginstitutioner filtreres fra. På daginstitutionsområdet er det blevet analyseret, hvilke faktorer, som har den største effekt for medarbejder- og brugertilfredsheden. For de otte daginstitutioner, der viste en stærk sammenhæng mellem medarbejder- og brugertilfredshed, har det en meget markant effekt, om medarbejderne har et tilfredsstillende samarbejde med den nærmeste leder og kollegaerne. Samtidig er der dog også andre forhold, som har en stor effekt: lederens håndtering af samarbejdsproblemer og stemningen på daginstitutionen. For de to daginstitutioner, der afviger markant fra resten, ses det, at der er en stærk sammenhæng mellem institutionsspecifikke personalepolitiske forhold, som samarbejdet med nærmeste leder og indflydelsen på egne arbejdsopgaver. Samtidigt ses det, at der er en faktor, hvor der er stor forskel i effekten for de otte højt korrelerede daginstitutioner og de to afvigende. Det drejer sig om indflydelsen på egen arbejdstid, der har markant større effekt for de to afvigende daginstitutioner end for de øvrige. På plejehjemsområdet viser undersøgelsen, at der er en stærk positiv sammenhæng mellem medarbejdernes tilfredshed og brugernes tilfredshed det har altså signifikant betydning for brugernes oplevede tilfredshed, at medarbejdertilfredsheden er høj eller lav på et plejehjem. Undersøgelsen viser at det har en effekt på den generelle tilfredshed, om medarbejderne føler, at de har udfordrende arbejdsopgaver og om de kan bruge deres faglighed i deres arbejde. Også stemningen på plejehjemmet har en effekt på den generelle tilfredshed. Undersøgelsen viser, at det ikke er de samme faktorer, der har en markant effekt på den generelle tilfredshed indenfor de to forskellige områder. For plejehjemsområdet gælder det, at det er arbejdsopgavernes art og det at kunne bruge sin faglighed, der har den største effekt mens det på daginstitutionsområdet er samarbejdet med både den nærmeste leder og kollegaerne, der har den mest markante effekt på den generelle tilfredshed. 9

10 3 Daginstitutionsområdet I det følgende analyseres det, om der er en mulig sammenhæng mellem medarbejdernes tilfredshed på tilfældigt udvalgte daginstitutioner og forældrenes tilfredshed. Dernæst analyseres det, hvilke personalepolitiske faktorer som har den største indflydelse på medarbejdertilfredsheden. 3.1 Sammenhæng mellem medarbejder- og brugertilfredshed Sammenhængen mellem medarbejder- og brugertilfredshed er analyseret ved hjælp af korrelationsanalyse (se bilag for nærmere beskrivelse). 5 4,8 Medarbejdernes gennemsnitlige tilfredshed 4,6 4,4 4,2 4 3,8 3,6 3,4 3,2 3,5 3,7 3,9 4,1 4,3 4,5 4,7 4,9 Forældrenes gennemsnitlige tilfredshed 10

11 Figuren viser, at der er en svag positiv sammenhæng mellem medarbejdernes tilfredshed og brugernes tilfredshed jo mere tilfredse medarbejderne er på daginstitutionen, jo større sandsynlighed er der for, at forældrene også er tilfredse. Det ses tydeligt på figuren at især to daginstitutioner afviger stærkt fra tendenslinjen. For at undersøge hvor stor betydning de to daginstitutioner har på den samlede sammenhæng gentages korrelationsanalysen, men denne gang uden de to daginstitutioner. 4,7 4,5 Medarbejdernes gennemsnitlige tilfredshed 4,3 4,1 3,9 3,7 3,5 3,5 3,7 3,9 4,1 4,3 4,5 4,7 4,9 Forældrenes gennemsnitlige tilfredshed Resultatet af den nye analyse vises i ovenstående figur og det fremgår tydeligt, at hvor der i den forrige figur kun blev fundet en svag positiv sammenhæng, er der uden de to afvigende daginstitutioner tale om en stærk positiv sammenhæng mellem personale- og brugertilfredshed. 3.2 Personalepolitiske forhold der har en effekt på medarbejdertilfredshed Der er i undersøgelsen også foretaget en analyse af, hvilke faktorer i personalepolitikken, som har den største effekt på medarbejder- og brugertilfredsheden. Følgende spørgsmål indgår i denne analyse: 11

12 Tabel 1. Spørgsmål i medarbejdertilfredshedsundersøgelsen, der er besvaret ud fra en tilfredshedsskala fra 1-5 Q6. Hvor tilfreds er du med Maden på daginstitutionen Q7. Hvor tilfreds er du med Rengøringen på daginstitutionen Q8. Hvor tilfreds er du med Stemningen på daginstitutionen Q9. Hvor tilfreds er du med Samarbejdet med kollegaerne Q10. Hvor tilfreds er du med Kollegaernes humør Q11. Hvor tilfreds er du med Antallet af medarbejdere Q12. Hvor tilfreds er du med Aktiviteterne på daginstitutionen Q13. Hvor tilfreds er du med Den respekt, som medarbejderne udviser overfor børnene Q14. Hvor tilfreds er du med Samværet med børnene Q15. Hvor tilfreds er du med Arbejdstempoet Q16. Hvor tilfreds er du med Lederens håndtering af samarbejdsproblemer Q17. Hvor tilfreds er du med Indflydelsen på dine arbejdsopgaver Q18. Hvor tilfreds er du med Muligheden for at få udfordrende arbejdsopgaver Q19. Hvor tilfreds er du med Mulighederne for at bruge din faglighed Q20. Hvor tilfreds er du med Indflydelsen på din egen arbejdstid Q21. Hvor tilfreds er du med Mulighed for kompetenceudvikling i jobbet Q22. Hvor tilfreds er du med Samarbejdet med din nærmeste leder Q23. Hvor tilfreds er du med Din løn Q24. Hvor tilfreds er du med Bemanding i forbindelse med fravær Q25. Hvor tilfreds er du med Det fysiske arbejdsmiljø (løft, indeklima, støj, forflytninger) Q26. Hvor tilfreds er du med Omfanget af administrativt arbejde og møder På denne baggrund er foretaget en analyse, hvor det er blevet testet, hvilke faktorer, der har den største effekt i forhold til den generelle medarbejder- og brugertilfredshed og i forhold til medarbejder- og brugertilfredsheden, når de to afvigende daginstitutioner udelades, og sidst for medarbejdertilfredsheden på de to afvigende daginstitutioner. 12

13 Tabel 2. Korrelationer for 10 betydende faktorer for medarbejdertilfredsheden daginstitutioner totalt, de 8 højest korrelerede og de 2 lavest korrelerede Korrelationer for alle ti daginstitutioner Nr. Korrelation 1 Hvor tilfreds er du med Samarbejdet med din nærmeste leder 0,634 2 Hvor tilfreds er du med Lederens håndtering af samarbejdsproblemer 0,572 3 Hvor tilfreds er du med Stemningen på daginstitutionen 0,555 4 Hvor tilfreds er du med Samarbejdet med kollegaerne 0,475 5 Hvor tilfreds er du med Indflydelsen på dine arbejdsopgaver 0,449 6 Hvor tilfreds er du med Mulighederne for at bruge din faglighed 0,410 7 Hvor tilfreds er du med Muligheden for udfordrende arbejdsopgaver 0,374 8 Hvor tilfreds er du med Kollegaernes humør 0,370 9 Hvor tilfreds er du med Aktiviteterne på daginstitutionen 0, Hvor tilfreds er du med Din løn 0,341 Korrelationer for otte af ti daginstitutioner Nr. Korrelation 1 Hvor tilfreds er du med Samarbejdet med din nærmeste leder 0,429 2 Hvor tilfreds er du med Samarbejdet med kollegaerne 0,428 3 Hvor tilfreds er du med Lederens håndtering af samarbejdsproblemer 0,422 4 Hvor tilfreds er du med Stemningen på daginstitutionen 0,404 5 Hvor tilfreds er du med Kollegaernes humør 0,382 6 Hvor tilfreds er du med Indflydelsen på dine arbejdsopgaver 0,351 7 Hvor tilfreds er du med Den respekt, som medarbejderne viser for børnene 0,312 8 Hvor tilfreds er du med Muligheden for at få udfordrende arbejdsopgaver 0,298 9 Hvor tilfreds er du med Omfanget af administrativt arbejde og møder 0, Hvor tilfreds er du med Arbejdstempoet 0,281 Korrelationen for de to afvigende daginstitutioner Nr. Korrelation 1 Hvor tilfreds er du med Samarbejdet med din nærmeste leder 0,930 2 Hvor tilfreds er du med Indflydelsen på dine arbejdsopgaver 0,750 3 Hvor tilfreds er du med Lederens håndtering af samarbejdsproblemer 0,725 4 Hvor tilfreds er du med Stemningen på daginstitutionen 0,706 5 Hvor tilfreds er du med Indflydelsen på din egen arbejdstid 0,699 6 Hvor tilfreds er du med Mulighederne for at bruge din faglighed 0,669 7 Hvor tilfreds er du med Bemanding i forbindelse med fravær 0,644 8 Hvor tilfreds er du med Samarbejdet med kollegaerne 0,620 9 Hvor tilfreds er du med Den respekt, som medarbejderne viser for børnene 0, Hvor tilfreds er du med Aktiviteterne på daginstitutionen 0,546 Tabellen viser, hvor stor sammenhæng faktorerne for medarbejdertilfredshed har i forhold til den overordnede medarbejdertilfredshed. Tabellen er sorteret sådan, at de faktorer, der har den største effekt på medarbejdertilfredsheden alt i alt er øverst, mens de faktorer, der har den mindste effekt er nederst. 13

14 Det ses af tabel 2, at den overordnede tilfredshed og den mest betydende faktor blandt medarbejderne på de to afvigende daginstitutioner korrelerer med mere end 0,9. Det betyder, at årsagen til de to institutioners afvigende adfærd og medfølgende negative konsekvens for den samlede sammenhæng mellem medarbejder- og brugertilfredshed i vid udstrækning kan forklares med institutionsspecifikke samarbejdsforhold mellem ledelse og medarbejdere. På disse to institutioner er medarbejderne i høj grad utilfredse, men dette har ikke smittet af på brugernes tilfredshed. Da der en statistisk signifikant sammenhæng mellem den generelle medarbejder- og brugertilfredshed på daginstitutionsområdet for de otte daginstitutioner, så kan man slutte, at de pågældende faktorer listet i den midterste del af tabel 2 også har en sammenhæng med brugertilfredsheden. Det fremgår af tabel 2, at der er meget store forskelle i, hvor stor en effekt forskellige faktorer har i forhold til den generelle medarbejder- og brugertilfredshed på daginstitutionsområdet. Det har en markant effekt, hvorvidt medarbejderne har en tilfredsstillende variation i arbejdsopgaverne. Hvis en medarbejder i daginstitutionen f.eks. en pædagogmedhjælper har et tilfredsstillende samarbejde med sin nærmeste leder betyder dette forhold alene, at sandsynligheden er stor for, at medarbejderne og brugerne generelt er tilfredse, især når det gælder de to afvigende daginstitutioner. Samtidig er der dog også andre forhold, som har en stor effekt: Samarbejde med kollegaerne, ledelsens håndtering af samarbejdsproblemer og stemningen på daginstitutionen. Det ses også, at især en faktor har en stor effekt på de to afvigende daginstitutioner, men ikke på de øvrige otte. Det drejer sig om indflydelsen på egen arbejdstid. Resultatet tyder på at, at måden ledelsen håndterer vagtplanlægningen har en betydning på de to afvigende institutioner. I det følgende er dette illustreret i en figur. 14

15 Figur 1. Korrelationer mellem tilfredshedsspørgsmål og tilfredshed generelt på daginstitutionsområdet opdelt i henholdsvis alle institutioner, de 8 højtkorrelerede og de 2 afvigende. Spørgsmålene er sorteret efter vigtighed for alle. Spørgsmålsteksterne ses nedenunder Total daginstitutioner De otte højest korrelerede daginstitutioner De to lavest korrelerede daginstitutioner 1,000 0,900 0,800 0,700 0,600 0,500 0,400 0,300 0,200 0,100 0, Hvor tilfreds er du med Samarbejdet med din nærmeste leder 2 Hvor tilfreds er du med Lederens håndtering af samarbejdsproblemer 3 Hvor tilfreds er du med Stemningen på daginstitutionen 4 Hvor tilfreds er du med Samarbejdet med kollegaerne 5 Hvor tilfreds er du med Indflydelsen på dine arbejdsopgaver 6 Hvor tilfreds er du med Mulighederne for at bruge din faglighed 7 Hvor tilfreds er du med Muligheden for at få udfordrende arbejdsopgaver 8 Hvor tilfreds er du med Kollegaernes humør 9 Hvor tilfreds er du med Aktiviteterne på daginstitutionen 10 Hvor tilfreds er du med Din løn 11 Hvor tilfreds er du med Omfanget af administrativt arbejde og møder 12 Hvor tilfreds er du med Den respekt, som medarbejderne viser for børnene 13 Hvor tilfreds er du med Bemanding i forbindelse med fravær 14 Hvor tilfreds er du med Antallet af medarbejdere 15 Hvor tilfreds er du med Samværet med børnene 16 Hvor tilfreds er du med Rengøringen på daginstitutionen 15

16 17 Hvor tilfreds er du med Mulighed for kompetenceudvikling i jobbet 18 Hvor tilfreds er du med Maden på daginstitutionen 19 Hvor tilfreds er du med Arbejdstempoet 20 Hvor tilfreds er du med Indflydelsen på din egen arbejdstid 21 Hvor tilfreds er du med Det fysiske arbejdsmiljø 16

17 4 Plejehjemsområdet I det følgende beskrives sammenhængen mellem medarbejder- og brugertilfredshed på plejehjem. 4.1 Sammenhæng mellem medarbejder- og brugertilfredshed Sammenhængen mellem medarbejder- og brugertilfredshed er analyseret ved hjælp af korrelationsanalyse (se bilag for nærmere beskrivelse). 4,9 Medarbejdernes gennemsnitlige tilfredshed 4,7 4,5 4,3 4,1 3,9 3,7 3,5 3,5 3,7 3,9 4,1 4,3 4,5 4,7 4,9 Brugernes gennemsnitlige tilfredshed Figuren viser, at der er en positiv sammenhæng mellem medarbejdernes tilfredshed og brugernes tilfredshed jo mere tilfredse medarbejderne er på plejehjemmet, jo større sandsynlighed er der for, at brugerne også er tilfredse. 17

18 4.2 Personalepolitiske forhold der har en effekt på medarbejder- og brugertilfredshed Der er i undersøgelsen også foretaget en analyse af, hvilke faktorer som har den største effekt på medarbejdertilfredsheden. Følgende spørgsmål indgår i denne analyse: Tabel 3. Spørgsmål i medarbejdertilfredshedsundersøgelsen, der er besvaret på en tilfredshedsskala fra 1-5. Q6. Hvor tilfreds er du med Maden på plejehjemmet Q7. Hvor tilfreds er du med Rengøringen på plejehjemmet Q8. Hvor tilfreds er du med Stemningen på plejehjemmet Q9. Hvor tilfreds er du med Samarbejdet med kollegaerne Q10. Hvor tilfreds er du med Kollegaernes humør Q11. Hvor tilfreds er du med Antallet af medarbejdere Q12. Hvor tilfreds er du med Aktiviteterne på plejehjemmet Q13. Hvor tilfreds er du med Den respekt, som medarbejderne udviser overfor beboerne Q14. Hvor tilfreds er du med Samværet med beboerne Q15. Hvor tilfreds er du med Arbejdstempoet Q16. Hvor tilfreds er du med Lederens håndtering af samarbejdsproblemer Q17. Hvor tilfreds er du med Indflydelsen på dine arbejdsopgaver Q18. Hvor tilfreds er du med Muligheden for at få udfordrende arbejdsopgaver Q19. Hvor tilfreds er du med Mulighederne for at bruge din faglighed Q20. Hvor tilfreds er du med Indflydelsen på din egen arbejdstid Q21. Hvor tilfreds er du med Mulighed for kompetenceudvikling i jobbet Q22. Hvor tilfreds er du med Samarbejdet med din nærmeste leder Q23. Hvor tilfreds er du med Din løn Q24. Hvor tilfreds er du med Bemanding i forbindelse med fravær Q25. Hvor tilfreds er du med Det fysiske arbejdsmiljø (løft, indeklima, støj, forflytninger) Q26. Hvor tilfreds er du med Omfanget af administrativt arbejde og møder På denne baggrund er der foretaget en analyse, hvor det er blevet testet, hvilke faktorer, der har den største effekt i forhold til den generelle medarbejdertilfredshed. 18

19 Tabel 4. Korrelationer for 21 betydende faktorer for medarbejdertilfredshed plejehjem Nr. Korrelation 1 Hvor tilfreds er du med Muligheden for at få udfordrende arbejdsopgaver 0,564 2 Hvor tilfreds er du med Mulighederne for at bruge din faglighed 0,530 3 Hvor tilfreds er du med Stemningen på plejehjemmet 0,481 4 Hvor tilfreds er du med Lederens håndtering af samarbejdsproblemer 0,477 5 Hvor tilfreds er du med Samarbejdet med din nærmeste leder 0,474 6 Hvor tilfreds er du med Mulighed for kompetenceudvikling i jobbet 0,455 7 Hvor tilfreds er du med Indflydelsen på dine arbejdsopgaver 0,434 8 Hvor tilfreds er du med Samarbejdet med kollegaerne 0,423 9 Hvor tilfreds er du med Kollegaernes humør 0, Hvor tilfreds er du med Aktiviteterne på plejehjemmet 0, Hvor tilfreds er du med Den respekt, medarbejderne overfor beboerne 0, Hvor tilfreds er du med Indflydelsen på din egen arbejdstid 0, Hvor tilfreds er du med Det fysiske arbejdsmiljø 0, Hvor tilfreds er du med Omfanget af administrativt arbejde og møder 0, Hvor tilfreds er du med Samværet med beboerne 0, Hvor tilfreds er du med Din løn 0, Hvor tilfreds er du med Antallet af medarbejdere 0, Hvor tilfreds er du med Arbejdstempoet 0, Hvor tilfreds er du med Bemanding i forbindelse med fravær 0, Hvor tilfreds er du med Rengøringen på plejehjemmet 0, Hvor tilfreds er du med Maden på plejehjemmet 0,118 Tabellen viser, hvor stor sammenhæng et personalepolitisk forhold har i forhold til overordnede medarbejdertilfredshed. Tabellen er sorteret sådan, at de personalepolitiske forhold, der har den største effekt for plejehjemsområdet står øverst, mens de personalepolitiske forhold, der har den mindste effekt er nederst. Da der en statistisk signifikant sammenhæng mellem den generelle medarbejder- og brugertilfredshed på plejehjemsområdet, så kan man slutte, at de pågældende faktorer for medarbejdertilfredsheden listet fra toppen af i tabel 4 også har en sammenhæng med brugertilfredsheden. Det fremgår af tabel 4, at der er meget store forskelle i, hvor stor en effekt forskellige personalepolitiske forhold har i forhold til den generelle medarbejder- og brugertilfredshed på plejehjemsområdet. En meget markant effekt har særlige 5 faktorer: om medarbejderne har mulighed for udfordrende opgaver, om de har muligheder for at bruge deres faglighed, om stemningen er god på plejehjemmet og to forhold der begge omhandler ledelse: hvordan lederen håndterer samarbejdsproblemer og medarbejderens forhold til nærmeste leder. 19

20 Hvis en medarbejder på daginstitutionen f.eks. en social- og sundhedshjælper er tilfreds med disse fem faktorer, så er sandsynligheden meget stor for at medarbejderne og brugerne generelt er tilfredse. I det følgende er dette illustreret i en figur. Figur 2 Korrelationer mellem tilfredshedsspørgsmål og tilfredshed generelt på plejehjemsområdet sammenholdt med daginstitutionsområdet. Spørgsmålene er sorteret efter vigtighed for plejehjemsområdet. Spørgsmålsteksterne ses ved at slå op i tabel 4 Total Plejehjem De otte højest korrelerede daginstitutioner 0,600 0,500 0,400 0,300 0,200 0,100 0, Figur 2 viser, at det ikke er de samme personalepolitiske forhold der har størst effekt på den generelle medarbejder- og brugertilfredshed for hhv. plejehjem og daginstitutioner. For personalet på plejehjemmene gælder det, at det er mulighederne for at få udfordrende arbejdsopgaver og muligheden for at bruge sin faglighed, der har den største effekt på den generelle tilfredshed. Derimod gælder det for personalet i daginstitutionerne, at det er samarbejdet med leder og kollegaer der har den største effekt på den generelle tilfredshed. 20

21 5 Brugertilfredshed Brugertilfredshed Daginstitutioner I det følgende vises hvilke faktorer, som har den største betydning for brugernes tilfredshed. Nedenstående tabel viser således rangordenen for de faktorer, som har indflydelse på brugertilfredsheden. Tabel 5: 10 betydende faktorer for brugertilfredshed på daginstitutioner Nr. Korrelation 1 Hvor tilfreds er du med stemningen i daginstitutionen? 0,664 2 Hvor tilfreds er du med personalets samarbejde? 0,616 3 Hvor tilfreds er du med personalets samvær med børnene? 0,598 4 Hvor tilfreds er du med personalets humør? 0,566 5 Hvor tilfreds er du med aktiviteterne i daginstitutionen? 0,565 6 Hvor tilfreds er du med personalets arbejdstempo? 0,564 7 Hvor tilfreds er du med den respekt, som vises over for børnene? 0,537 8 Hvor tilfreds er du med rengøringen i daginstitutionen? 0,381 9 Hvor tilfreds er du med antallet af medarbejdere? 0, Hvor tilfreds er du med maden i daginstitutionen? 0,157 Brugertilfredshed Plejehjem I det følgende vises hvilke faktorer, som har den største betydning for brugertilfredsheden på plejehjem. Tabel 6: 10 betydende faktorer for brugertilfredshed på plejehjem Nr. Korrelation 1 Hvor tilfreds er De med aktiviteterne på plejehjemmet? 0,534 2 Hvor tilfreds er De med antallet af medarbejdere? 0,515 3 Hvor tilfreds er De med stemningen på plejehjemmet? 0,444 4 Hvor tilfreds er De med samværet med personalet? 0,415 5 Hvor tilfreds er De med maden på plejehjemmet? 0,414 6 Hvor tilfreds er De med rengøringen på plejehjemmet? 0,407 7 Hvor tilfreds er De med personalets arbejdstempo? 0,398 8 Hvor tilfreds er De med den respekt som vises over for Dem? 0,394 9 Hvor tilfreds er De med Persnalets samarbejde? 0, Hvor tilfreds er De med personalets humør? 0,21 21

22 I det følgende vises dette i en figur, som er rangordnet efter de mest betydende forhold for brugere på plejehjem. Figur 3: Brugertilfredshed på plejehjem og daginstitutioner Plejehjem Daginstitutioner 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Aktiviteterne Antallet af medarbejdere Stemningen Samværet Maden Rengøringen Personalets arbejdstempo Respekt Personalets samarbejde Personalets humør Ovenstående figur viser, at der er stor forskel på, hvilke faktorer, som har den største betydning for brugertilfredsheden på plejehjem og på daginstitutioner. Eksempelvis har maden en stor betydning på plejehjem, men næsten ingen betydning på daginstitutioner. Derimod er personalets humør en meget vigtig faktor på daginstitutioner men ikke nær så vigtig på plejehjem. 22

23 Bilag 1: Hvad er korrelationsanalyse? I de tilfælde hvor de anvendte variable kan siges at afspejle en underliggende kontinuert skala er det muligt at anvende en række metoder, der afdækker ikke alene om der er en statistisk sikker sammenhæng i en krydstabel, men også hvilken retning denne sammenhæng har. I sådanne analyser beskrives sammenhængene mellem variablene ved hjælp af såkaldte korrelationskoefficienter. Som hovedregel gælder, at jo højere koefficienten er, jo stærkere er sammenhængen mellem variablene. Sådanne korrelationsmål anvendes ofte til at undersøge om der er sammenhæng mellem svarpersonernes svar på forskellige holdningsspørgsmål. På den måde er det muligt at få et fingerpeg om, hvorvidt svarpersonernes holdning til eksempelvis personalepolitik hænger sammen med brugernes tilfredshed. Korrelationen er et mål for, hvor kraftig en lineær sammenhæng der er i en gruppe punkter. Et eksempel på korrelationsmålet fås ved at se på figur 4. I medarbejderundersøgelser vil observationerne ligge på gitterpunkter, idet respondenterne kun har mulighed for at svare på en på forhånd defineret svarskala. Afvigelsen fra den rette linje bliver som regel relativt stor, når observationerne ligger på gitterpunkter. Dette gør at man skal regne med relativt lave korrelationer når man arbejder med data af nærværende type. Ikke desto mindre er korrelationer et meget godt mål for at finde ud af hvilke spørgsmål der i højest grad samvarierer med hinanden. Figur 4: Eksempler på lineære sammenhænge. Korrelationen på grafen til venstre er 0,61, mens korrelationen på grafen til højre er 0, Y Y X X 23

24 For at det skal give mening at beregne korrelationer er det nødvendigt at svarlisten er skaleret således at svar 1 kan opfattes som et lavere svar end svar 2 osv. Der ligger også en implicit antagelse om at afstanden mellem svar 1 og svar 2 er den samme som afstanden mellem svar 2 og svar 3 osv. I denne undersøgelse er ikke angivet korrelationskoefficienter for figurerne, da hvert punkt udgør et samlet gennemsnit for en række svar, og korrelationskoefficienten dermed ikke udgør samme præcise mål. 24

25 Bilag 2: Informationsbreve til plejehjem/daginstitutioner 05/09/2008 Kære Daginstitution TNS Gallup er i gang med at gennemføre en undersøgelse for FOA på et udsnit af danske daginstitutioner. Undersøgelsen har til formål at påvise sammenhængen mellem medarbejdertilfredshed og brugertilfredshed. Dette er et vigtigt indsatsområde for FOA, da det giver dem mulighed for at styrke argumentet om, at det kan betale sig at forbedre medarbejdertilfredsheden. Resultaterne skal offentliggøres ved FOA s kongres i starten af oktober måned. Vi håber, at I vil deltage i undersøgelsen, da jeres besvarelser er vigtige for undersøgelsens kvalitet. Nedenfor vil vi forsøge at besvare nogle af de spørgsmål, som i sidder med, inden I beslutter jer til om I vil deltage i undersøgelsen. Hvorfor er jeres daginstitution udvalgt? Daginstitutionerne er udvalgt tilfældigt der er altså ikke nogen speciel årsag til, at det lige præcis er jeres daginstitution. Dog er det vigtigt, at det er relativt store daginstitutioner, som deltager i undersøgelsen, da der på disse findes alle de forskellige typer af medarbejdere, som skal indgå i undersøgelsen. Det er således ikke kun FOA medlemmer, som skal deltage i undersøgelsen, men alle typer af medarbejdere. Hvad får I ud af at deltage? FOA offentliggør resultaterne af undersøgelsen disse resultater vil blive sendt til jeres daginstitution. Derudover tilbyder TNS Gallup at lave en grafikrapport, der viser resultaterne for jeres daginstitution. I får derved en medarbejder og brugerundersøgelse for jeres egen daginstitution helt uden beregning! Anonymitet? Daginstitutionen og personalet/brugerne er anonyme i undersøgelsen. FOA får ikke oplysninger om, hvilke daginstitutioner, der har deltaget i undersøgelsen. Hvis I ønsker mere information om undersøgelsen, er I velkomne til at kontakte undertegnede. Med venlig hilsen Konsulent Celia Paltved-Kaznelson Tlf:

26 05/09/2008 Kære Plejehjem TNS Gallup er i gang med at gennemføre en undersøgelse for FOA på et udsnit af danske plejehjem. Undersøgelsen har til formål at påvise sammenhængen mellem medarbejdertilfredshed og brugertilfredshed. Dette er et vigtigt indsatsområde for FOA, da det giver dem mulighed for at styrke argumentet om, at det kan betale sig at forbedre medarbejdertilfredsheden. Resultaterne skal offentliggøres ved FOA s kongres i starten af oktober måned. Vi håber, at I vil deltage i undersøgelsen, da jeres besvarelser er vigtige for undersøgelsens kvalitet. Nedenfor vil vi forsøge at besvare nogle af de spørgsmål, som i sidder med inden I beslutter jer til om I vil deltage i undersøgelsen. Hvorfor er jeres plejehjem udvalgt? Plejehjemmene er udvalgt tilfældigt der er altså ikke nogen speciel årsag til, at det lige præcis er jeres plejehjem. Dog er det vigtigt, at det er relativt store plejehjem, som deltager i undersøgelsen, da der på disse findes alle de forskellige typer af medarbejdere, som skal indgå i undersøgelsen. Det er således ikke kun FOA medlemmer, som skal deltage i undersøgelsen, men alle typer af medarbejdere. Hvad får I ud af at deltage? FOA offentliggør resultaterne af undersøgelsen disse resultater vil blive sendt til jeres plejehjem. Derudover tilbyder TNS Gallup at lave en grafikrapport, der viser resultaterne for jeres plejehjem. I får derved en medarbejder og brugerundersøgelse for jeres eget plejehjem helt uden beregning! Anonymitet? Plejehjemmet og personalet/brugerne er anonyme i undersøgelsen. FOA får ikke oplysninger om, hvilke plejehjem, der har deltaget i undersøgelsen. Hvis I ønsker mere information om undersøgelsen, er I velkomne til at kontakte undertegnede. Med venlig hilsen Konsulent Celia Paltved-Kaznelson Tlf:

27

28 Der er en sammenhæng mellem medarbejdertilfredsheden og brugertilfredsheden på henholdsvis plejehjemmene og i daginstitutionerne. Jo større medarbejdertilfredsheden er, jo større er sandsynligheden for, at også forældrene på daginstitutionerne og beboerne på plejehjemmene er tilfredse. Det viser undersøgelsen, som er gennemført af TNS Gallup for FOA Fag og Arbejde. Undersøgelsen er gennemført i 10 daginstitutioner og 10 plejehjem i august og september 2008, og afsluttet 1. oktober I alt har 647 medarbejdere og brugere deltaget i undersøgelsen. Plejehjem størst betydning for tilfredsheden Følgende 3 forhold har størst betydning for medarbejdertilfredsheden: 1. Muligheden for at få udfordrende arbejdsopgaver 2. Mulighederne for at bruge faglighed 3. Stemningen på plejehjemmet. Følgende 3 forhold har størst betydning for tilfredsheden blandt beboerne: 1. Aktiviteterne på plejehjemmet 2. Antallet af medarbejdere 3. Stemningen på plejehjemmet. Daginstitutioner størst betydning for tilfredsheden Følgende 3 forhold har størst betydning for medarbejdertilfredsheden: 1. Samarbejdet med nærmeste leder 2. Lederens håndtering af samarbejdsproblemer 3. Stemningen i daginstitutionen. Følgende 3 forhold har størst betydning for tilfredsheden blandt forældrene: 1. Stemningen i daginstitutionen 2. Personalets samarbejde 3. Personalets samvær med børnene. Staunings Plads København V Tlf.:

Det siger FOAs medlemmer om ledere og lederskab

Det siger FOAs medlemmer om ledere og lederskab FOA Kampagne & Analyse 30. marts 2009 Det siger FOAs medlemmer om ledere og lederskab Denne undersøgelse er gennemført via FOAs elektroniske medlemspanel i marts 2009. 2.031 FOA-medlemmer har medvirket

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 FORORD Baggrunden for undersøgelsen: Ifølge arbejdsmiljølovgivningen skal APV en på en arbejdsplads opdateres, når der sker store forandringer, som påvirker

Læs mere

Personalepolitisk undersøgelse Ansatte i kommuner og amter

Personalepolitisk undersøgelse Ansatte i kommuner og amter Personalepolitisk undersøgelse 2004 Ansatte i kommuner og amter Rapporteringsmåned: Maj 2004 Kunde: Det Personalepolitiske Forum Denne rapport må ikke offentliggøres eller videregives helt eller delvis

Læs mere

Voksne med Handicap 2014

Voksne med Handicap 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Voksne med Handicap 2014 Bostøtte, Bofællesskaber og Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mer-/overarbejde

Det siger FOAs medlemmer om mer-/overarbejde FOA Kampagne og Analyse 2. marts 2012 Det siger FOAs medlemmer om mer-/overarbejde FOA har i perioden 31. januar til 8. februar gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om mer-/overarbejde

Læs mere

FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET

FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning og svarprocent Side 05 Afsnit 03 Dagplejen

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Lynæs Børnehave

Rapport - Trivselsundersøgelsen Lynæs Børnehave Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Lynæs Børnehave Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Ældreundersøgelsen i Greve Kommune

Ældreundersøgelsen i Greve Kommune Ældreundersøgelsen i Greve Kommune Interviewperiode: November - december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. OPSUMMERING... 3 3. UNDERSØGELSESMETODE... 4 4. RESULTATER FOR HJEMMEPLEJEN I GREVE

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Baggersvej Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Ny organisering giver bedre service for borgerne

Ny organisering giver bedre service for borgerne F O A F A G O G A R B E J D E Ny organisering giver bedre service for borgerne Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen Januar 2007 Forord FOAs godt 200.000 medlemmer arbejder i forreste række

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Tandplejen Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Arbejdspladsens generelle prioritering af arbejdsmiljø

Arbejdspladsens generelle prioritering af arbejdsmiljø Arbejdspladsens generelle prioritering af arbejdsmiljø Arbejdsgiver og/eller medarbejderrepræsentanter fra over 1000 primært mellemstore til store arbejdspladser har i en særlig undersøgelse udfyldt spørgeskemaet

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 94% (11 besvarelser ud af 117 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. Voksne med Handicap 2015

Brugertilfredshedsundersøgelse. Voksne med Handicap 2015 Brugertilfredshedsundersøgelse Voksne med Handicap 2015 Rapporten er udarbejdet for: Drift og Udvikling Socialafdelingen Randers Kommune Laksetorvet 1 8900 Randers Kontakt Randers Kommune: Lise Suhr Pedersen,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Hundested Børnehus Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Tilfredsheds- og trivselsundersøgelse på plejeboligområdet

Tilfredsheds- og trivselsundersøgelse på plejeboligområdet Tilfredsheds- og trivselsundersøgelse på plejeboligområdet Haderslev Kommune Resultater fra borgerundersøgelsen Juni 2017 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Sammenfatning... 4 3.

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB

GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning Side 05 Afsnit 03 Dagtilbud Side 09 Afsnit 04 Skole

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune, september Udarbejdet af:

Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune, september Udarbejdet af: Side 1 Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune, september 2015. Udarbejdet af: Nikolaj Monberg Jensen, Økonomi- og udviklingskonsulent Thea Hviid Lavrsen, AC-medarbejder

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (145 besvarelser ud af 1 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Bostøtte, Bofællesskaber og Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Rapport - Trivselsundersøgelsen - Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (222 besvarelser ud af 256 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

Voksne med Handicap 2014

Voksne med Handicap 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Voksne med Handicap 2014 Delrapport: Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Mette

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Plejebolig 2015 Flere institutioner Antal beelser: 20 Svarprocent: 33,90% Skive 2015 Side 1 ud af 13 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Kundeundersøgelse uge 40 2012

Kundeundersøgelse uge 40 2012 Kundeundersøgelse uge 40 5 Vejledende kvalitetsindeks - Lokalbanen 4 3,75 3,78 3,79 3,95 3,99 4,09 4,07 4,08 4,09 3 2 1 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Indholdsfortegnelse Baggrund for undersøgelse...

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem Rapport - Trivselsundersøgelsen 22 - Plejecentret Arresøparken/Solhjem Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt borgere. Familiecentret Socialforvaltningen, Aarhus Kommune

Tilfredshedsundersøgelse blandt borgere. Familiecentret Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Tilfredshedsundersøgelse blandt borgere Familiecentret 2016 Socialforvaltningen, Aarhus Kommune UDGIVER Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Christina Vang Jakobsen,

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 01-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres 8. oktober 2014 Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres FOA har i perioden den 9. til den 19. maj foretaget en undersøgelse blandt medlemmerne via forbundets elektroniske medlemspanel. 4.782 medlemmer

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Træning og Aktivitet Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Scharling.dk

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG SAMLET KONKLUSION RESUME: SAMLET KONKLUSION 3518 svar giver en svarprocent på 75% - dog forskel på tværs af

Læs mere

Undersøgelse om værdighed i pleje, omsorg og behandling til ældre

Undersøgelse om værdighed i pleje, omsorg og behandling til ældre Undersøgelse om værdighed i pleje, omsorg og behandling til ældre Hovedkonklusioner: 68% af de kommunalt ansatte medarbejdere og 62% af de regionalt ansatte medarbejdere r, at de har gode eller meget gode

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Plejebolig 2015 Flere institutioner Antal beelser: 18 Svarprocent: 54,55% Skive 2015 Side 1 ud af 13 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Vold på arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Vold på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Vold på arbejdspladsen en undersøgelse af vold blandt FOAs medlemmer 2008 Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion...2 2. Hvad er vold og trusler?...3 3. Hvert 3. FOA-medlem udsættes

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 DKBS Trivselsundersøgelse 2012 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 59 Inviterede 74 Svarprocent 80% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2015 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 17-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland LUP Psykiatri 2016 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Sjælland 04-01-2017 Indledning I efteråret 2016 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

Trivselsstyrelsen. Måling Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Trivselsstyrelsen. Måling Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Trivselsstyrelsen Måling 21 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Bilag 1: Hovedpointer om resultater fra Trivselsundersøgelsen 2015

Bilag 1: Hovedpointer om resultater fra Trivselsundersøgelsen 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Center for Policy NOTAT 17-04-2015 Bilag 1: Hovedpointer om resultater fra Trivselsundersøgelsen 2015 Den overordnede udvikling i trivselsundersøgelsen er negativ. Der er et generelt

Læs mere

Forebyggelseskultur på arbejdspladser

Forebyggelseskultur på arbejdspladser 27. juli 2016 Forebyggelseskultur på arbejdspladser 67 procent af FOAs medlemmer har mange tunge løft/forflytninger i deres arbejde, og halvdelen af medlemmerne har været begrænset i deres arbejde på grund

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2016 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 24-02-2017 Indledning I efteråret 2016 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Ergoterapeutforeningen og Ældre Sagen Udarbejdet af Celia Paltved-Kaznelson

Læs mere

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST LÆRDANSK RESULTATER OG ANBEFALINGER INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer: overordnet tilfredshed, ambassadørvilje - Resultater for hovedområder: uddannelse,

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 Brugertilfredshedsundersøgelse For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. Socialt Udsatte 2015

Brugertilfredshedsundersøgelse. Socialt Udsatte 2015 Brugertilfredshedsundersøgelse Socialt Udsatte 2015 Rapporten er udarbejdet for: Drift og Udvikling Socialafdelingen Randers Kommune Laksetorvet 1 8900 Randers Kontakt Randers Kommune: Lise Suhr Pedersen,

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Sjælland 17-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Ledighedsydelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Ledighedsydelse DECEMBER 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse Ledighedsydelse Svendborg Brugertilfredshedsundersøgelse 2 Brugerundersøgelse Denne rapport indeholder resultatet af den brugerundersøgelse blandt Jobcenter

Læs mere

For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet

For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet Brugertilfredshedsundersøgelse For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet 2013-2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

HR-MÅLINGEN 4. RUNDE FORSVARSMINISTERIET RAPPORT AUGUST 2015

HR-MÅLINGEN 4. RUNDE FORSVARSMINISTERIET RAPPORT AUGUST 2015 HR-MÅLINGEN 4. RUNDE FORSVARSMINISTERIET RAPPORT AUGUST 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING OVERORDNEDE RESULTATER PRIORITERING AF INDSATSOMRÅDERNE INTERNT BENCHMARK EKSTERNT BENCHMARK: OFFENTLIGT ANSATTE

Læs mere

Rapport. Evaluering af Kompetencepakken OK 02

Rapport. Evaluering af Kompetencepakken OK 02 Rapport Evaluering af Kompetencepakken OK 02 Personalestyrelsen & CFU, juli 2004 Indhold 1. INDLEDNING...3 Sådan læses rapporten...3 Figurerne...4 2. HOVEDRESULTATER...5 3. KENDSKAB TIL KOMPETENCEPAKKEN

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66% Favrskov Kommune Antal besvarelser: 4.145 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Plejebolig 2015 Hem, Lem og Rønbjerg Ældrecentre Antal beelser: Svarprocent: Skive 2015 Side 1 ud af 14 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE)

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) INDHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Indledning Dataindsamling Deltagernes baggrundsdata Sammenfatning Læsevejledning

Læs mere

BILAG 5. INFORMATIONSBREVE TIL SKOLERNE

BILAG 5. INFORMATIONSBREVE TIL SKOLERNE BILAG 5. INFORMATIONSBREVE TIL SKOLERNE Oversigt Brev til skolen... 2 Brev 1 til skoleleder... 3 Brev til bibliotekar... 3 Brev 1 til lærere... 4 Brev til forældrene... 5 Brev 2 til skoleleder... 6 Brev

Læs mere

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 14 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (12 besvarelser ud af 141 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT 04-01-2016 Referat af brugerundersøgelser 2015 I 2015 er der for sjette år i træk gennemført brugerundersøgelser

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Metode Side 29 2

Læs mere

Trivsel blandt Butiksansatte

Trivsel blandt Butiksansatte Trivsel blandt Butiksansatte Oktober 2001 Disposition Baggrund Samarbejde Datagrundlag Model Resultater Overordnede resultater Detaljerede resultater Baggrund Samarbejde, datagrundlag og model Undersøgelsen

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. - Viden skaber tilfredse medarbejdere

Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. - Viden skaber tilfredse medarbejdere Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. PERSONALEAFDELINGEN har undersøgt danske virksomheders viden om medarbejder tilfredshed 77% af de adspurgte, undersøger medarbejdernes tilfredshed

Læs mere

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd FOA Kampagne og Analyse 29. januar 2010 FOA har i perioden 15.-25. januar 2010 gennemført en undersøgelse om medlemmernes holdning til Ti bud på velfærd

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 96% (66 besvarelser ud af mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Center for Sundhed og Velfærd Tilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Efteråret 2014 Indhold SAMMENFATNING... 3 TILFREDSHED MED HJEMMEPLEJEN...

Læs mere

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016 beelser: 5 Svarprocent: 5 TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 26 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling for medarbejdere 26 i Randers Kommune, der er

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED MED DAGTILBUD I RINGSTED KOMMUNE NOVEMBER 2012 ANTAL SVAR: 856 SVARPROCENT: 44%

BRUGERTILFREDSHED MED DAGTILBUD I RINGSTED KOMMUNE NOVEMBER 2012 ANTAL SVAR: 856 SVARPROCENT: 44% BRUGERTILFREDSHED MED DAGTILBUD I RINGSTED KOMMUNE ANTAL SVAR: 856 SVARPROCENT: 44% 1 BAGGRUND OG SVARPROCENTER Ringsted Kommune har i samarbejde med Rambøll Management Consulting gennemført en undersøgelse

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 Svarprocent: 45% PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse På området for voksne med sindslidelse og udsatte voksne - efteråret 2011 Bostøtte, bofællesskaber og boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15

Læs mere

Hjemmeplejen Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen. April 2013

Hjemmeplejen Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen. April 2013 Hjemmeplejen Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen April 2013 Baggrund og beskrivelse af undersøgelsen - Hjemmeplejens primære opgave er i samarbejde med borgere, at levere personlig pleje

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien 17-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit i en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede.

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede. 31. januar 2017 Ulønnet overarbejde Næsten 4 ud af 10 medlemmer i FOA arbejder mere, end de får betaling for, mindst én gang om ugen. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit medlemspanel.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Hovedstaden 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Voksne med Handicap 2014

Voksne med Handicap 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Voksne med Handicap 2014 Delrapport: Bostøtte UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Mette

Læs mere

Trivselsundersøgelse/APV 2013

Trivselsundersøgelse/APV 2013 Trivselsundersøgelse/APV 203 Benchmarkrapport University colleges Totalrapport Maj 203 Antal besvarelser: Svarprocent: 3687 8% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL : OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

Region Syddanmark Antal besvarelser: MTU Psykiatrien i Region Syddanmark Total Svarprocent: 80

Region Syddanmark Antal besvarelser: MTU Psykiatrien i Region Syddanmark Total Svarprocent: 80 Region Syddanmark Antal besvarelser: 1.885 MTU 2013 Svarprocent: 80 RESUMÉ Svarprocenten er 80 (76 i 2012). Svarprocent er dermed med på niveau med den samlede svarprocent for Region Syddanmark (ligeledes

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 88% (198 besvarelser ud af 224 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Sjælland 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Projekt om kommunal arbejdsgiverpraksis resultater og metodebeskrivelse for tids- og opgaveregistreringsundersøgelse

Projekt om kommunal arbejdsgiverpraksis resultater og metodebeskrivelse for tids- og opgaveregistreringsundersøgelse Projekt om kommunal arbejdsgiverpraksis resultater og metodebeskrivelse for tids- og opgaveregistreringsundersøgelse i fem kommuner Notatet indeholder: 1. Kort introduktion til undersøgelsen samt hovedresultater.

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 8 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 62% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Sammenhængen mellem elevernes trivsel og elevernes nationale testresultater.

Sammenhængen mellem elevernes trivsel og elevernes nationale testresultater. Sammenhængen mellem elevernes trivsel og elevernes nationale testresultater. 1 Sammenfatning Der er en statistisk signifikant positiv sammenhæng mellem opnåelse af et godt testresultat og elevernes oplevede

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Dr. Ingrids Hjem KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Delrapport: Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Midtjylland 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 VALLENSBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 VALLENSBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT VALLENSBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 01 Introduktion 2 02 Sammenfatning 3 03 Læsevejledning 6 04 Dagtilbud 8 05 Metode 29 1 01. INTRODUKTION Forældretilfredshed 2014 Vallensbæk Kommune gennemførte

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 91% ( besvarelser ud af 22 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere