BJB T e l: E-m a il: in n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :"

Transkript

1 D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r V o o r z ie n in g N ie u w la n d P o ld e r s t r a a t 7 6,8 310 S in t -Kr u is (Br u g g e ) T e l: E-m a il: in n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : C o n t a c t p e r s o o n m S t a t u s W it t e v r o n g e l Jo d e s p ie g e n ie u w la n d.b e G o e d g e k e u r d T y p e m R e s id e n t ië le b e g e le id in g e n b e h a n d e lin g v o o r k in d e r e n e n jo n g e r e n in e e n p r o b le m a t is c h e o p v o e d in g s s it u a t ie o f d ie e e n a ls m is d r ijf o m s c h r e v e n fe it h e b b e n g e p le e g d e n m o b ie le b e g e le id in g v o o r h u n g e z in e n h u n le e fo m g e v in g - Co n t a c t p e r s o o n : De b r o u w e r e Da v id - E-m a il: d a v id.d e b r o u w e r w v g.v la a n d e r e n.b e R e s id e n t ië le b e g e le id in g e n b e h a n d e lin g a d o le s c e n t e m e is je s 'd e S p ie g e l' t e Br u g g e (Be g e le id in g s t e h u is ) L e e f t ij d e n g e s la c h t v a n d e m in d e r j a r ig e d o e lg r o e p G e s la c h t L e e f t ij d V V a n 12 ja a r t o t e n m e t 18 ja a r De h u lp v e r le n in g k a n v e r le n g d w o r d e n t o t d e le e ft ijd v a n 20 ja a r. De r e s id e n t ië le b e g e le id in g e n b e h a n d e lin g is e e r d e r g e r ic h t n a a r jo n g e r e n t u s s e n d e 15 ja a r e n 18 ja a r. De b e g e le id in g k a n o o k v e r d e r g e z e t w o r d e n b in n e n h e t s y s t e e m Be g e le id Z e lfs t a n d ig W o n e n t o t d e le e ft ijd v a n 21 ja a r. P r o b le e m d o m e in e n,in d ic a t ie s e n c o n t r a - in d ic a t ie s P r o b le e m d o m e in e n w a a r o p d e m z ic h r ic h t M a t e r ie e l e n fin a n c ie e l S U BDO M EIN (EN ) Fin a n c ië le p r o b le m e n,m a t e r ië le p r o b le m e n G e e s t e lijk w e lz ijn S U BDO M EIN (EN ) S la c h t o ffe r s c h a p G e z in e n o p v o e d in g S U BDO M EIN (EN ) P r o b le m e n i.v.m.o p v o e d in g,l ic h a m e lijk e m is h a n d e lin g /v e r w a a r lo z in g,em o t io n e le m is h a n d e lin g /v e r w a a r lo z in g,s e k s u e e l m is b r u ik,o u d e r m is h a n d e lin g S o c ia le s it u a t ie O n d e r w ijs S U BDO M EIN (EN ) P r o b le m e n iv m o n d e r w ijs k e u z e e n s c h o o lk e u z e,p r o b le m e n iv m le r e n e n s t u d e r e n,p r o b le m e n iv m le e r p lic h t,p r o b le m a t is c h e r e la t ie s /v e r s t a n d h o u d in g e n o p s c h o o l O p le id in g e n t e w e r k s t e llin g S U BDO M EIN (EN ) P r o b le m e n iv m b e r o e p s k e u z e e n b e r o e p s o p le id in g,p r o b le m e n iv m t e w e r k s t e llin g A d m in is t r a t ie e n h u lp v e r le n in g 1

2 S U BDO M EIN (EN ) I n d ic a t ie s e n c o n t r a - in d ic a t ie s A d m in is t r a t ie v e p r o b le m e n,p r o b le m e n in d e h u lp v e r le n in g IN DICA T IES jo n g e r e n d ie z ic h s it u e r e n in d a g o n d e r w ijs o f le e r c o n t r a c t o f d e e lt ijd s o n d e r w ijs jo n g e r e n m e t e e n m in im a le t e r u g v a l m o g e lijk h e id n a a r d e e ig e n c o n t e x t d e s u b d o m e in e n s t a a n t e lk e n s in r e la t ie m e t o p v o e d k u n d ig e p r o b le m e n in h e t g e z in d e jo n g e r e h e e ft e e n m in im a a l e n g a g e m e n t t o t b e g e le id in g e n b e s c h ik t o v e r v o ld o e n d e m o g e lijk h e id t o t z e lfc o n t r o le CO N T R A IN DICA T IES jo n g e r e n m e t e r n s t ig e d r u g p r o b le m a t ie k jo n g e r e n m e t e r n s t ig e p s y c h ia t r is c h e p r o b le m a t ie k jo n g e r e n m e t e e n m e n t a le h a n d ic a p jo n g e r e n n ie t in p a s b a a r in d e h u id ig e s a m e n s t e llin g v a n d e le e fg r o e p F u n c t ie 1: V e r b lij f R e s id e n t ie e l Da g e lijk s (7 o p 7 ) 24 u u r (v o lc o n t in u ) 1 ja a r 28 0 A c c o m m o d a t ie V e r b lijf o p m a a t v a n d e c lië n t.er w o r d t e e n s a m e n le v in g s k lim a a t g e c r e ë e r d. Er is e e n a fz o n d e r lijk g e le g e n w o n in g m e t g r o t e t u in,in e e n r u s t ig e g r o e n e o m g e v in g. Elk e b e w o o n s t e r h e e ft e e n e ig e n k a m e r m e t b a s is m e u b ila ir (b e d,k le e r k a s t,t a fe l,s t o e l,n a c h t k a s t je,n a c h t la m p je,p r ik b o r d,w a s m a n d e n e e n in d iv id u e le d o u c h e ).De v e r s c h ille n d e g e m e e n s c h a p p e lijk e r u im t e n k u n n e n g e b r u ik t w o r d e n d o o r d e b e w o o n s t e r s. Er is d e m o g e lijk h e id o m d e o u d e r s o f fa m illie in e e n a fz o n d e r lijk e r u im t e t e o n t v a n g e n. De u it b o u w v a n t ijd e n r u im t e is g e r ic h t o p h e t r e a lis e r e n v a n e e n b a s is k lim a a t d a t r u s t,v o o r s p e lb a a r h e id e n v e ilig h e id b ie d t. S t r u c t u u r b ie d e n He t c r e ë r e n v a n e e n d a g r it m e e n -o r d e. Ee n a a n b o d v a n h u is r e g e ls m e t o p v o lg in g e r v a n. Ee n a a n b o d v a n le e ft ijd s g e b o n d e n w e e k s c h e m a. G e r ic h t o p h e t c r e e ë r e n v a n v e ilig h e id,g e b o r g e n h e id e n c o n t in u ït e it. V o o r z ie n in lic h a m e lijk e b a s is b e h o e ft e n V o o r z ie n in d e lic h a m e lijk e b a s is b e h o e ft e n v a n d e c lië n t,o p h e t g e b ie d v a n o.a.h y g ië n e,v o e d in g e n m e d is c h e z o r g. De jo n g e r e m a g h a a r e ig e n h u is a r t s b e h o u d e n in d ie n d it o v e r e e n g e k o m e n is b ij d e o p n a m e. Hy g ië n e p r o d u c t e n z ijn t e v e r k r ijg e n b ij d e b e g e le id in g e n d a g e lijk s k r ijg e n d e jo n g e r e n e e n g e v a r ie e r d m e n u a a n g e b o d e n. De m a a lt ijd e n w o r d e n d o o r d e g r o e p z e lf v e r z o r g d o f a a n g e b o d e n. P e r m a n e n t e b e s c h ik b a a r h e id De le e fg r o e p s t a a t p e r m a n e n t o n d e r h e t o b s e r v e r e n d,o n d e r s t e u n e n d e n p a r t ic ip e r e n d t o e z ic h t v a n e e n p e r s o n e e ls lid d a t c o n t in u b e s c h ik b a a r is o m,a fh a n k e lijk v a n d e n o d e n,b e g e le id e n d,v e r z o r g e n d o f c o n t r o le r e n d o p t e t r e d e n. 2

3 He t u u r r o o s t e r v a n d e b e g e le id in g z o r g t v o o r e e n c o n t in u e a a n w e z ig h e id t ijd e n s d e d a g e n d e n a c h t. b a s is v e ilig h e id t ijd e lijk h e id k le in s c h a lig h e id in d iv id u a lis a t ie De jo n g e r e b e s c h ik t o v e r e e n e ig e n k a m e r s le u t e l e n e e n s le u t e l v a n e e n p e r s o o n lijk e k a s t in d e le e fr u im t e. Er is d e a a n w e z ig h e id v a n e e n m u n t t e le fo o n d ie c o n t in u b e s c h ik b a a r is v o o r d e b e w o o n s t e r s. Er is e e n n o o d t e le fo o n w a a r b ij d e h u lp d ie n s t e n s t e e d s b e r e ik t k u n n e n w o r d e n. He t v e r b lijf v a n d e jo n g e r e b ij o n s is g e e n d e fin it ie v e o p lo s s in g m a a r e e n s t a p in fu n c t ie v a n h a a r t o e k o m s t e n v a n h e t g e z in. De p la a t s in g b e t e k e n t n ie t n o o d z a k e lijk e e n b r e u k t u s s e n o u d e r s e n jo n g e r e. W e w ille n r u im t e s c h e p p e n o m d e m o e ilijk e s it u a t ie w a a r in h e t g e z in z ic h b e v in d t,w a t m e e r o p a fs t a n d t e b e k ijk e n. Er k u n n e n m a x im a a l 10 m e is je s in h u is v e r b lijv e n. N a a s t d e le e fg r o e p w e r k in g h e e ft ie d e r e jo n g e r e e e n e ig e n w e e k s c h e m a d a t in d iv id u e e l a a n p a s b a a r is a fh a n k e lijk v a n h a a r m o g e lijk h e d e n. F u n c t ie 2: B e g e le id in g M o b ie l Da g e lijk s (7 o p 7 ) 2 u u r 1 ja a r 220 in d iv id u e le e n g e ïn t e g r e e r d e b e g e le id in g h e t t o e p a s s e n v a n s p e c ifie k e m e t h o d ie k e n (z o a ls e r v a r in g s le r e n,r o lle n s p e l,g r o e p s g e s p r e k k e n ) o p m a a t v a n d e c lië n t ; h e t b ie d e n v a n in d iv id u e le b e g e le id in g in s a m e n s p r a a k m e t d e le e fo m g e v in g,g e s t u u r d d o o r e e n h a n d e lin g s p la n ; g e ïn t e g r e e r d e b e g e le id in g v a n d e jo n g e r e in a l z ijn v e r s c h ille n d e le e fo m g e v in g e n (t h u is m ilie u,s c h o o lo m g e v in g,p e e r g r o u p,v r ije t ijd s g r o e p,...); h e t b e v o r d e r e n v a n z e lfr e d z a a m h e id e n z e lfs t a n d ig h e id ; h e t u it w e r k e n v a n v r ije t ijd s b e s t e d in g ; h e t s y s t e m a t is c h,g e s t r u c t u r e e r d e n o p m e t h o d is c h e w ijz e b e ïn v lo e d e n v a n d e jo n g e r e o m v a n u it d e h u lp v r a a g in z ic h t v e r h o g e n d e n v e r a n d e r in g s g e r ic h t De b e g e le id in g s t e u n t o p d e g r o e p s b e g e le id in g,d e in d iv id u e le b e g e le id in g,d e o u d e r b e g e le id in g e n d e g e z in s b e g e le id in g. De p a r t ic ip a t ie v a n d e jo n g e r e k e n t z ijn r e a lis a t ie v ia d e in d iv id u e le g e s p r e k k e n,d e g e z in s g e s p r e k k e n,d e e v o lu t ie v e r g a d e r in g (m e t o u d e r s e n v e r w ijz e n d e in s t a n ie ) e n d e b e w o n e r s v e r g a d e r in g. Ee n e x t r a s t im u la n s w o r d g e g e v e n d o o r e e n m a a n d e lijk s a a n b o d v a n e e n g r o e p s a c t iv it e it. b e g e le id in g v a n u it d e g r o e p d e g r o e p k a n a ls m e d iu m g e b r u ik t w o r d e n o m d e jo n g e r e /h e t k in d t e b e g e le id e n (in z ijn s o c ia lis a t ie p r o c e s ) He t le v e n in g r o e p is o p z ic h e e n le e r s c h o o l v a n s o c ia le - e n r e la t io n e le v a a r d ig h e d e n. Er is d e w e k e lijk s e b e w o n e r s v e r g a d e r in g in a a n w e z ig h e id v a n a lle b e w o o n s t e r s e n d e d ie n s t d o e n d e b e g e le id e r (s ). De c o ö r d in a t o r le id t d e z e v e r g a d e r in g.de t h e m a 's z ijn v a r ië r e n d e n k u n n e n a a n g e b r a c h t w o r d e n d o o r d e g r o e p,e e n in d iv id u e le b e w o o n s t e r o f d e b e g e le id in g. Ee n e x t r a s t im u la n s w o r d g e g e v e n d o o r e e n m a a n d e lijk s a a n b o d v a n e e n g r o e p s a c t iv it e it. d a g b e s t e d in g 3

4 Z o r g e n v o o r d a g b e s t e d in g in p e r io d e s w a a r in d e c lië n t n ie t in e e n s c h o o l- o f w e r k o m g e v in g v e r b lijft.v o o r z ie n in z in v o lle v r ije t ijd s b e s t e d in g. Ie d e r e jo n g e r e h e e ft e e n a fz o n d e r lijk e n o p e ig e n m a a t g e s c h r e v e n w e e k s c h e m a. He t s c h e m a k e n t z ijn r e a lis a t ie v a n u it e e n o v e r le g t u s s e n jo n g e r e e n in d iv id u e le b e g e le id e r.he t w e e k s c h e m a is le e ft ijd g e b o n d e n e n n a a r g e la n g d e e ig e n v e r a n t w o o r d e lijk h e id g r o e it k u n n e n e r u it b r e id in g e n in o p g e n o m e n w o r d e n. V o o r n a m e lijk in h e t z e lfs t a n d ig o p n e m e n v a n a c t iv it e it e n b u it e n d e le e fg r o e p s t r u c t u u r. De d a g in v u llin g is a fh a n k e lijk v a n d e r e d e n w a a r o m d e b e w o o n s t e r n ie t in z ijn s c h o o l- o f w e r k o m g e v in g v e r b lijft. Er z a l a n d e r s o m g e g a a n w o r d e n b ij z ie k t e,s p ijb e le n,s a n c t ie o f s c h o o lv a k a n t ie. He t a a n b o d v a n d a g b e s t e d in g is r u im e n a fw is s e le n d. Bijv o o r b e e ld,h e t o p n e m e n v a n h u is h o u d e lijk e t a k e n,o n t s p a n n in g s m o g e lijk h e d e n (c o m p u t e r,le z e n,t e le v is ie,m u z ie k b e lu is t e r e n,g e z e ls c h a p s p e le n,c r e a t iv it e it s a c t iv it e it e n,p in g p o n g s p e l,g e b r u ik m a k e n v a n d e t u in,in v u llin g o p d e e ig e n k a m e r...),b ib lio t h e e k b e z o e k,s o c ia le a c t iv it e it e n,... V e r b in d e n Em a n c ip a t o r is c h S t u d ie b e g e le id in g Ex t e r n e b e g e le id in g S a m e n m e t h e t g e z in e n h u n c o n t e x t d e v e r s c h ille n d e b e t e k e n is s e n o p e lk a a r a fs t e m m e n m e t a ls d o e l e lk a a r b e t e r t e b e r ijp e n e n t e a a n v a a r d e n. He t a a n b ie d e n v a n le e r m o g e lijk h e d e n e n g r o e ik a n s e n m e t a ls d o e l h e t v e r g r o t e n v a n d e c o m p e t e n t ie s e n z e lfs t a n d ig h e id. Z o e k e n n a a r e n h e t b ie d e n v a n z o v e e l a ls m o g e lijk e o n t p lo o iin g s k a n s e n b in n e n d e g e z in s c o n t e x t. De jo n g e r e n w o r d e n a a n g e m o e d ig d o m h u n s t u d ie s t o t e e n g o e d e in d e t e b r e n g e n. Da a r o m w o r d t e r d a g e lijk s e e n v e r p lic h t k a m e r m o m e n t v o o r z ie n. De b e g e le id (s t )e r s v o lg e n d a g e lijk s d e t a k e n e n a g e n d a o p. W a n n e e r w e m e r k e n d a t e e n m e is je n o o d h e e ft a a n e x t r a b e g e le id in g,g e v e n w e d e m o g e lijk h e id o m e e n t h e r a p e u t a a n t e s p r e k e n b u it e n s h u is. De r g e lijk e b e s lis s in g e n w o r d e n g e n o m e n in s a m e n s p r a a k m e t a lle b e t r o k k e n e n F u n c t ie 3 : B e g e le id in g M o b ie l Clië n t Clië n t Clië n t W e k e lijk s 2 u u r 9 m a a n d e n 17 0 in t a k e k e n n in g s m a k in g s g e s p r e k e n e x p lo r a t ie v a n d e p r o b le m a t ie k m e t a lle b e t r o k k e n e n o m t o t h e ld e r e d o e ls t e llin g e n t e k o m e n : - o n t v a n g e n v a n d e o p d r a c h t v a n d e v e r w ijz e r ; - e x p lo r e r e n v a n d e h u lp v r a a g v a n h e t g e z in s s y s t e e m ; - v o o r s t e llin g v a n h e t h u lp a a n b o d e n d e d ie n s t V o o r a fg a a n d is e r e e n v e r d u id e lijk in g v a n d e v e r w ijz e r m e t b e t r e k k in g t o t d e o p n a m e v r a a g. De jo n g e r e e n d e o u d e r s k o m e n b ij v o o r k e u r s a m e n n a a r d it g e s p r e k,d a t d o o r g a a t m e t r e s p e c t ie v e lijk d e in d iv d u e le b e g e le id (s t )e r,d e o u d e r b e g e le id (s t )e r e n d e c o ö r d in a t o r. T ijd e n s d it g e s p r e k w o r d t e e n d u id e lijk e k ijk g e g e v e n o p h e t h u lp v e r le n ig n s a a n b o d v a n 'd e S p ie g e l'. A a n d e jo n g e r e e n d e o u d e r s w o r d e n v r a g e n g e s t e ld m e t b e t r e k k in g t o t d e w ijz e w a a r o p e lk e e n k ijk t n a a r e e n m o g e lijk e o p n a m e : o.a.d e a a n le id in g,d e m o e ilijk h e d e n e n d e m o g e lijk h e d e n v a n d e jo n g e r e e n h a a r g e z in,w a t z ijn e v e n t u e le t e g e n in d ic a t ie s o m d e b e g e le id in g o p t e s t a r t e n,w a t k u n n e n d e d o e ls t e llin g e n z ijn,b ijz o n d e r h e d e n,... Be la n g r ijk b lijft d a t d e e ig e n v is ie v a n e lk v a n d e b e t r o k k e n e n d u id e lijk g e h o o r d e n in z ijn e ig e n w a a r d e e r k e n d w o r d t. in fo r m e r e n 4

5 in fo r m e r e n o v e r h e t h u lp v e r le n in g s p r o c e s T ijd e n s d e in t a k e,b ij d e o p n a m e e n t ijd e n s d e b e g e le id in g w o r d t d e jo n g e r e e n z ijn g e z in g e ïn fo r m e e r d o v e r h e t h u lp v e r le n in g s p r o c e s. De in d iv id u e le g e s p r e k k e n,d e g e z in s g e s p r e k k e n e n e v o lu t ie v e r g a d e r in g e n z ijn h ie r v o o r e e n fo r u m. Er is e e n a fz o n d e r lijk e o u d e r b e g e le id (s t )e r d ie d e z o r g v o o r d e o u d e r s e n d e c o n t e x t o p n e e m t. a c t ie f b e t r e k k e n d e le e fo m g e v in g w o r d t g e ë x p lo r e e r d e n a c t ie f b e t r o k k e n in d e p r o c e s s e n v a n d e b e g e le id in g v a n d e m in d e r ja r ig e : - d o o r h e t m a k e n v a n w e r k a fs p r a k e n v o lg e n s h e t h a n d e lin g s p la n (o v e r le g,h u is b e z o e k e n, ); - d o o r v a n u it d e h u lp v r a a g in z ic h t s v e r h o g e n d e n v e r a n d e r in g s g e r ic h t t e w e r k e n Ee n w e r k in g m e t d e o u d e r s,d o o r ie m a n d d ie m in d e r p e r s o o n lijk b e t r o k k e n is o p h e t le e fg r o e p s g e b e u r e n e n d u s o o k o p d e jo n g e r e,b e t e k e n t e e n b e la n g r ijk e a a n v u llin g o p d e t o t a le b e g e le id in g. De in t e n s ie v e c o n t a c t e n m e t o u d e r s z ijn n o o d z a k e lijk o m h e n z o v e e l a ls m o g e lijk a c t ie f b e t r o k k e n t e h o u d e n b ij d e e v o lu t ie e n b e g e le id in g v a n h u n d o c h t e r e n v a n h e t g e z in. V ia d e w e r k in g m e t d e o u d e r s w o r d t g e p o o g d o m h e t h e le g e z in t e la t e n m e e d e n k e n e n m e e w e r k e n n a a r d e v o o r o p g e s t e ld e d o e le n t o e. O u d e r s b lijv e n d e o p v o e d in g s v e r a n t w o o r d e lijk e n e n k r ijg e n s t e e d s d e k a n s o m b e p a le n d e b e s lis s in g e n m e t b e t r e k k in g t o t h u n d o c h t e r z e lf t e n e m e n.(b v.s c h o o lk e u z e,a a n s c h a f b r o m fie t s,v a k a n t ie jo b,k e u z e v a n h u is a r t s,...) O u d e r s w o r d e n a c t ie f b e t r o k k e n d o o r m id d e l v a n h e t in t a k e g e s p r e k,d e o p m a a k v a n h e t h a n d e lin g s p la n,d e o u d e r g e s p r e k k e n,d e g e z in s g e s p r e k k e n e n d e e v o lu t ie b e s p r e k in g in a a n w e z ig h e id v a n a lle b e t r o k k e n e n. W ij v in d e n h e t b e la n g r ijk o m d e jo n g e r e a ls d e o u d e r s t e z ie n a ls 'm e d e w e r k e r s '. V a n a f h e t m o m e n t v a n a a n m e ld e n t o t h e t m o m e n t v a n a fb o u w s t a a t d e v e r a n t w o o r d e lijk h e id v a n e lk v a n d e b e t r o k k e n e n c e n t r a a l,d it z o w e l b ij h e t d u id e lijk k r ijg e n v a n d e h u lp v r a a g,a ls h e t u it w e r k e n v a n d e b e g e le id in g. O o k d e d a g d a g e lijk s e c o n t a c t e n m e t d e le e fg r o e p b e g e le id in g z o r g e n v o o r e e n c o n t in u e b e t r o k k e n h e id. o n d e r s t e u n e n e n m o t iv e r e n d e le e fo m g e v in g w o r d t in r e la t ie t o t d e m in d e r ja r ig e s y s t e m a t is c h,g e s t r u c t u r e e r d e n o p m e t h o d is c h e w ijz e o n d e r s t e u n d e n g e m o t iv e e r d De o u d e r s b lijv e n d e o p v o e d in g s v e r a n t w o o r d e lijk e n e n w o r d e n h ie r in z o v e e l a ls m o g e lijk g e r e s p e c t e e r d,z o w e l o p p e d a g o g is c h a ls o p p r a k t is c h n iv e a u. O v e r le g e n c o n c r e t e a fs p r a k e n k u n n e n h ie r b ij h e lp e n d z ijn. De jo n g e r e s t a a t c e n t r a a l e n o o k h a a r in b r e n g w o r d t g e r e s p e c t e e r d. V ia d e w e r k in g m e t d e o u d e r s w o r d t g e p o o g d o m h e t h e le g e z in t e la t e n m e e d e n k e n e n m e e w e r k e n n a a r d e v o o r o p g e s t e ld e d o e le n t o e. De h o u d in g v a n m e e r z ijd ig e p a r t ijd ig h e id z o r g t e r v o o r d a t e r o n t s c h u ld ig e n d g e w e r k t w o r d t. De o u d e r s w o r d e n u it g e n o d ig d o m d e e l t e n e m e n a a n d e o u d e r s t e u n g r o e p v a n d e v z w n ie u w la n d e n d e r e g io n a le o u d e r g r o e p.o u d e r s e n b e g e le id (s t )e r s b e s p r e k e n t h e m a 's d ie d e o u d e r s a a n b r e n g e n. v e r b in d e n d w e r k e n v e r b in d e n d w e r k e n t u s s e n h e t fo r m e le e n in fo r m e le n e t w e r k r o n d o m d e m in d e r ja r ig e ; b e m id d e le n d o p t r e d e n t u s s e n d e m in d e r ja r ig e e n d e le e fo m g e v in g O m d a t w e h e t b e la n g r ijk v in d e n d a t d e g e s p r e k k e n z o v e e l a ls m o g e lijk r e c h t s t r e e k s g e v o e r d w o r d e n t u s s e n d e jo n g e r e e n h a a r o u d e r s,s t r e v e n w e e r n a a r g e s p r e k k e n t e h o u d e n w a a r b ij z o w e l d e jo n g e r e a ls h a a r o u d e r s a a n w e z ig z ijn. Bij d e z e g e s p r e k k e n z ijn z o w e l d e o u d e r b e g e le id (s t )e r a ls d e in d iv id u e le b e g e le id (s t )e r a a n w e z ig. Be d o e lin g is d a t d e v is ie v a n e lk v a n d e b e t r o k k e n e n n a a r v o o r k o m t,w a a r b ij n a g e g a a n w o r d t in w e lk e m a t e e r in d it z o e k e n v e r b in d in g e n m e t e lk a a r k u n n e n g e v o n d e n w o r d e n. De z e g e s p r e k k e n h e b b e n e e n s t u r e n d e b e t e k e n is n a a r d e h e le w e r k in g. Er is s t e e d s m o g e lijk h e id t o t b e z o e k v a n o u d e r s,fa m illie le d e n e n v r ie n d e n,c o n fo r m h e t r e g le m e n t e n d e in d iv id u e le a fs p r a k e n. W e r k in g e n d o e l. Er k e n n in g Er is z e e r s p e c ifie k g e k o z e n v o o r e e n o p g e s p lit s t e w e r k in g m e t e e n b e g e le id in g g e r ic h t n a a r d e o u d e r s e n e e n b e g e le id in g g e r ic h t n a a r d e jo n g e r e. T e n a a n z ie n v a n d e jo n g e r e s it u e e r t d e b e g e le id in g z ic h e n e r z ijd s o p h e t g r o e p s n iv e a u e n a n d e r z ijd s o p h e t in d iv id u e le n iv e a u. W e m a k e n g e b r u ik v a n g e z in s g e s p r e k k e n e n e v o lu t ie v e r g a d e r in g e n o m d e o p g e s p lit s t e w e r k in g e n s a m e n t e b r e n g e n o m d e u it e in d e lijk e d o e ls t e llin g t e k u n n e n b e r e ik e n,n a m e lijk e e n v e r b in d e n d e w e r k in g n a a r o u d e r s e n jo n g e r e t o e. V ia d e o u d e r b e g e le id in g is e r b ijz o n d e r e a a n d a c h t v o o r d e in z e t e n h e t e n g a g e m e n t v a n d e o u d e r s e n d e c o n t e x t. 5

6 Be m id d e lin g Z e lfr e d z a a m h e id In fo r m e r e n S a m e n m e t d e jo n g e r e e n h a a r g e z in w o r d t g e z o c h t n a a r e e n o v e r e e n s t e m m in g v a n w e n s e n e n v e r w a c h t in g e n. Er w o r d t o n d e r h a n d e ld m e t d ie n s t e n e n d e r d e n o m d e d ir e c t e le e fo m g e v in g t e o n d e r s t e u n e n. De g e z in s le d e n z o v e e l a ls m o g e lijk s t im u le r e n o m h u n s it u a t ie in e ig e n h a n d e n t e n e m e n e n s t a p p e n t e z e t t e n n a a r v e r a n d e r in g t o e. De o u d e r s w o r d e n s t e e d s o p d e h o o g t e g e h o u d e n v a n t e n e m e n s t a p p e n,e v o lu t ie s,p la n n e n e n g e b e u r t e n is s e n b in n e n d e b e g e le id in g v a n d e jo n g e r e. F u n c t ie 4: B e h a n d e lin g A m b u la n t,r e s id e n t ie e l Clië n t Clië n t in d ie n g e z in s lid Clië n t in d ie n g e z in s lid W e k e lijk s 1 u u r 1/2 ja a r 17 0 w e r k e n a a n d e d ie p e r lig g e n d e p r o b le m a t ie e r w o r d t o p la n g e t e r m ijn e n o p t e m p o v a n d e m in d e r ja r ig e e n h e t g e z in in z ic h t g e g e v e n in e n g e w e r k t a a n d e o n d e r lig g e n d e d y n a m ie k e n p r o b le m a t ie k e n v a n h e t in d iv id u e n h e t g e z in s s y s t e e m ; d e z e w e r k in g is g e r ic h t o p b e ïn v lo e d e n,v e r a n d e r e n e n h e r s t e l e n d it o p s y s t e m a t is c h e e n s p e c ia lis t is c h e w ijz e ; e r w o r d e n in d iv id u e le g e s p r e k k e n e n g e z in s - e n o u d e r g e s p r e k k e n g e v o e r d O n s w e r k m o d e l is g e b a s s e e r d o p d e g r o n d b e g in s e le n v a n h e t p s y c h o d y n a m is c h e e n s y s t e e m t h e o r e t is c h e (v o o r n a m e lijk c o n t e x t u e le ) d e n k e n,m e t n a d r u k o p e e n d u id e lijk e m a n c ip a t o r is c h s a m e n w e r k e n. De b e le v in g v a n e lk v a n d e b e t r o k k e n e n w o r d t c e n t r a a l g e s t e ld.w e z ie n d e jo n g e r e,h a a r o u d e r s e n h e t b r e d e r e g e z in a ls z o e k e n d e p e r s o n e n,d ie e lk o p h u n u n ie k e w ijz e p r o b e r e n a n t w o o r d e n t e v in d e n o p v r a g e n b e t r e ffe n d e d e o n t w ik k e lin g v a n h u n e ig e n p e r s o o n e n h e t o m g e v e n d e g e z in.be la n g r ijk h ie r b ij z ijn d e e ig e n m o g e lijk h e d e n v a n e lk v a n d e v e r s c h ille n d e g e z in s le d e n. V a n b ij e e n o p n a m e b e s c h o u w e n w e h e t g e h e le g e z in a ls e e n v e r z a m e lin g v a n in d iv id u e n d ie d e e l u it m a k e n v a n v e r s c h ille n d e s y s t e m e n d ie e lk a a r w e d e r z ijd s b e ïn v lo e d e n.w ij g e lo v e n e r in d a t d e z e b e ïn v lo e d in g s t e e d s a a n w e z ig is, o o k a l z ijn e r g e e n r e c h t s t r e e k s e c o n t a c t e n. O o k d e r e la t ie s d ie d e z e s y s t e m e n a a n g a a n b in n e n h u n o m g e v in g d ie n t in b e s c h o u w in g g e n o m e n t e w o r d e n. W ij g a a n e r v a n u it d a t d it g a n s e s y s t e e m k a n b e ïn v lo e d w o r d e n e n d u s o o k a lle le d e n d ie d a a r d e e l v a n u it m a k e n,z e lfs d o o r v e r a n d e r in g b ij é é n lid. V a n d a a r d a t w ij t ijd e n s d e b e h a n d e lin g h e t g e z in in z ijn t o t a lit e it b e k ijk e n. t h e r a p ie v o r m e n a a n b ie d e n s y s t e m a t is c h e v e r a n d e r in g s g e r ic h t e in t e r v e n t ie s n a a r d e m in d e r ja r ig e e n g e z in In d ie n d e g e w e n s t e in t e r v e n t ie s b u it e n d e p r o fe s s io n a lit e it v a n d e a a n w e z ig e b e g e le id in g v a lle n,w o r d t d it e v e n t u e e l o p g e n o m e n in n a u w e s a m e n w e r k in g m e t a n d e r e d ie n s t e n. Dr e m p e lv e r la g e n d w e r k e n n a a r e e n in s c h a k e le n v a n e x t e r n e,g e s p e c ia lis e e r d e t h e r a p ie v o r m e n,is g e ïn t e g r e e r d in d e b e g e le id in g. o p t im a lis e r in g o p v o e d in g s a a n b o d v a n d e o b e ïn v lo e d in g,v e r a n d e r in g e n h e r s t e l v a n d e p e d a g o g is c h e m o g e lijk h e d e n v a n h e t g e z in e n d it o p s y s t e m a t is c h e e n s p e c ia lis t is c h e w ijz e De o u d e r b e g le id (s t )e r p o o g t e e n v e ilig k a d e r t e c r e ë e r e n o m d e m o g e lijk h e d e n e n b e p e r k in g e n v a n h e t g e z in e n z ijn o u d e r s b e s p r e e k b a a r t e s t e lle n. De s y s t e m a t is c h in g e b o u w d e b e g e le id in g s g e s p r e k k e n m o e t e n v o ld o e n d e w a a r d e r in g e n e r k e n n in g g e v e n o m d e d r a a g k r a c h t t e v e r g r o t e n. c o n t in u e v r a a g v e r h e ld e r in g e n b ijs t u r in g 6

7 d e p r o b le e m a n a ly s e w o r d t c o n t in u g e t o e t s t,o p b a s is v a n d e z e t o e t s in g w o r d e n d e d o e ls t e llin g e n e n a c t ie s g e ë v a lu e e r d e n b ijg e s t u u r d ; A a n d e h a n d v a n c a s u s b e s p r e k in g e n w o r d g e r e g e ld s t ilg e s t a a n b ij h e t b e g e le id in g s p r o c e s. De b e v in d in g e n w o r d e n g e c o m m u n ic e e r d m e t d e jo n g e r e,h a a r o u d e r s e n d e v e r w ijz e n d e in s t a n t ie. G e z in s g e s p r e k k e n e n e v o lu t ie v e r g a d e r in g e n k u n n e n le id e n n a a r e e n b ijs t u r e n v a n d o e le n e n p e r s p e c t ie v e n. T u s s e n t ijd s e b e s p r e k in g e n z ijn s t e e d s m o g e lijk w a n n e e r z ic h w ijz ig in g e n v a n d o e ls t e llin g e n e n o f a c t ie s z ic h V e r le d e n Em a n c ip a t o r is c h V e r b in d e n P e r s p e c t ie f Z e lfr e d z a a m h e id M e t d e jo n g e r e e n d e o u d e r s w o r d t g e z o c h t n a a r b e g r ip v o o r e e n ie d e r s a a n d e e l u it h e t v e r le d e n. O p e e n e m a n c ip a t o r is c h e w ijz e s a m e n z o e k e n n a a r o p lo s s in g e n,k o m e n t o t in z ic h t,h e t d r a a g b a a r m a k e n e n h o u d e n v a n d e p r o b le m a t is c h e s it u a t ie. S a m e n m e t h e t g e z in e n h u n c o n t e x t d e v e r s c h ille n d e b e t e k e n is s e n o p e lk a a r a fs t e m m e n m e t a ls d o e l e lk a a r b e t e r t e b e g r ijp e n e n t e a a n v a a r d e n. M e t jo n g e r e,o u d e r s e n d e c o n t e x t z o e k e n n a a r w a t m e n in d e t o e k o m s t v o o r e lk a a r w il e n k a n b e t e k e n e n. De g e z in s le d e n z o v e e l a ls m o g e lijk s t im u le r e n o m h u n s it u a t ie in e ig e n h a n d e n t e n e m e n e n s t a p p e n t e z e t t e n n a a r v e r a n d e r in g t o e. F u n c t ie 5 : O p v o e d e n d e r e la t ie R e s id e n t ie e l Da g e lijk s (7 o p 7 ) 24 u u r (v o lc o n t in u ) 1/2 ja a r 28 0 b ie d e n v a n e e n o p v o e d e n d e r e la t ie v o o r d e d u u r v a n d e r e s id e n t ië le b e g e le id in g w o r d t d e o p v o e d e n d e r e la t ie (g e d e e lt e lijk ) d o o r d e b e g e le id e r s o v e r g e n o m e n,in s a m e n s p r a a k m e t h e t c lië n t s y s t e e m e n d e v e r w ijz e n d e in s t a n t ie s De jo n g e r e k r ijg t e e n in d iv id u e le b e g e le id (s t )e r t o e g e w e z e n d ie z ic h r ic h t n a a r d e e ig e n s p e c ifie k e a s p e c t e n v a n h a a r o n t w ik k e lin g s - e n g r o e ip r o c e s. De o p v o e d e n d e r e la t ie w o r d s le c h t s g e d e e lt e lijk e n t ijd e lijk o v e r g e n o m e n,w e b lijv e n d e o u d e r s a ls o p v o e d in g s v e r a n t w o o r d e lijk e n a a n s p r e k e n e n b e n a d r u k k e n d e g e d e e ld e z o r g h ie r in. Co n t in u ït e it M o d e l-le r e n T ijd e lijk o v e r n e m e n Ka n s e n b ie d e n Do o r e e n g e d e e lt e lijk e o n d e r s t e u n in g e n o v e r n a m e d o o r d e b e g e le id in g w o r d t h e t o p v o e d in g s p r o c e s n ie t o n d e r b r o k e n. Do o r d e v o o r b e e ld fu n c t ie v a n d e b e g e le id e r s k u n n e n a n d e r e o p v o e d in g s m o d e lle n e n s a m e n le e fp a t r o n e n a a n g e le e r d w o r d e n. Do o r h e t t ijd e lijk o v e r n e m e n v a n d e o p v o e d e n d e r e la t ie v a n d e o u d e r s b e o g e n w e r u s t t e in s t a lle r e n in h e t g e z in s s y s t e e m e n k a n s e n t e c r e e ë r e n o m s a m e n m e t h e t g e z in s s y s t e e m a a n h e r s t e l t e w e r k e n. Jo n g e r e n d e r u im t e t e b ie d e n o m t e k u n n e n e x p e r im e n t e r e n e n p o s it ie v e e r v a r in g e n o p t e d o e n. Bij m is lu k k e n n ie u w e k a n s e n t e b ie d e n e n b ij t e s t u r e n. 7

8 F u n c t ie 6: T r a in in g M o b ie l,r e s id e n t ie e l Clië n t in d ie n g e z in s lid Clië n t in d ie n g e z in s lid Clië n t in d ie n g e z in s lid Da g e lijk s (7 o p 7 ) 1 u u r 1/2 ja a r 200 a a n le r e n v a n v a a r d ig h e d e n h e t s y s t e m a t is c h a a n le r e n e n in o e fe n e n v a n s p e c ifie k e v a a r d ig h e d e n (o.a.s o c ia le v a a r d ig h e d e n ) o p m a a t v a n d e c lië n t e n in fu n c t ie v a n z ijn n o d e n He t d a g d a g e lijk s s a m e n le v e n in g r o e p is c o n fr o n t e r e n d v o o r d e jo n g e r e w a a r b ij h a a r m o g e lijk h e d e n e n b e p e r k in g e n n a a r v o o r k o m e n. V a n u it d e z e b e v in d in g e n k a n g e z o c h t w o r d e n n a a r g e p a s t e g r o e p s - e n / o f in d iv id u e le o e fe n m o m e n t e n d ie g e r ic h t z ijn o p h e t v e r s t e r k e n v a n d e p e r s o o n. De t r a in in g k a n g e r ic h t z ijn o p c o m m u n ic a t ie v e,e m o t io n e le,s o c ia le,p e d a g o g is c h e e n h u is h o u d e lijk e v a a r d ig h e d e n. Z e lfr e d z a a m h e id He t v e r s t e r k e n e n v e r h o g e n v a n d e d r a a g k r a c h t v a n d e jo n g e r e z o w e l o p s o c ia a l / r e la t io n e e l g e b ie d a ls o p h e t p r a k t is c h h a n d e le n. T o e g a n k e lij k h e id T o e g a n k e lij k h e id v a n d e m N R T J B e s lu it v o r m in g in v e r b a n d m e t d e t o e g a n k e lij k h e id T O EG A N KEL IJKHEID V A N DE T Y P EM O DU L E CR IS IS HU L P T IJDEL IJKE R EG IO N A L E U IT Z O N DER IN G N R T J N e e G e e n BIJ R EG IO N A L E U IT Z O N DER IN G A d r e s v a n d e m A d r e s w a a r o f v a n w a a r u it d e h u lp w o r d t a a n g e b o d e n P o ld e r s t r a a t S in t -Kr u is (Br u g g e ) R a n d v o o r w a a r d e n T o e g a n k e lijk h e id m e t o f z o n d e r h u lp v r a a g,e n k e l o p b e s lis s in g v a n e e n v e r w ijz e n d e in s t a n t ie (c o m it é v o o r b ijz o n d e r e je u g d z o r g o f je u g d r e c h t b a n k ),o p b a s is v a n m a a t s c h a p p e lijk o n d e r k e n d e n o o d a a n h u lp 8

9 Ee n d u id e lijk e h u lp v r a a g v a n u it d e c lië n t e n /o f v a n u it d e v e r w ijz e n d e in s t a n t ie m a a k t h e t fo r m u le r e n v a n h u lp v e r le n in g s d o e ls t e llin g e n m o g e lijk. Du u r m a x im a a l v o o r t e n h o o g s t e é é n ja a r,w e lis w a a r v e r le n g b a a r O m d e 6 m a a n d e n is e r d e e v o lu t ie v e r g a d e r in g,d a a r w o r d t s a m e n m e t h e t g e z in e n d e v e r w ijz e r n a g e g a a n o f e e n v e r le n g in g v a n d e b e g e le id in g a a n g e w e z e n is. R e g io Bij v o o r k e u r d e r e g io Br u g g e / O o s t e n d e. De b e r e ik b a a r h e id v a n d e s o c ia le c o n t e x t is e e n e r n s t ig e p a r a m e t e r b ij h e t b e o o r d e le n v a n d e a a n m e ld in g. G e r e c h t e lij k e j e u g d h u lp In g e r e c h t e lijk e e n b u it e n g e r e c h t e lijk e c o n t e x t M e e r in f o r m a t ie V is ie De o r g a n is a t ie h e e ft a ls d o e l h u lp v e r le n in g t e b ie d e n a a n jo n g e r e n e n o u d e r s d ie z ic h in e e n p r o b le m a t is c h e o p v o e d in g s s it u a t ie b e v in d e n. Elk h u lp v e r le n in g s o p z e t b e o o g t z o v e e l a ls m o g e lijk d e a a n g e m e ld e p r o b le m a t is c h e o p v o e d in g s s it u a t ie o p t e lo s s e n. Be la n r ijk e w a a r d e n z ijn : c lië n t g e r ic h t h e id,e m a n c ip a t o r is c h e b e n a d e r in g v a n d e c lië n t e n in t e g r a le b e n a d e r in g v a n d e o p v o e d in g s s it u a t ie. V o o r t g a n g s b e w a k in g In t a k e g e s p r e k : k e n n is m a k in g e n h e t u it k la r e n v a n d e v e r w a c h t in g e n,m o g e lijk h e d e n e n b e p e r k in g e n v a n d e b e t r o k k e n e n O p n a m e g e s p r e k : He t u it s p r e k e n v a n d e o p d r a c h t v a n d e v e r w ijz e r e n h e t r e g e le n v a n p r a k t is c h e z a k e n v e r b o n d e n a a n d e o p n a m e (m e d is c h e,s c h o o l, z a k g e ld,fie t s,...) In t r o d u c t ie b ij d e b e w o o n s t e r s,d e le e fg r o e p e n d e b e g e le id in g. O p m a a k v a n h e t h a n d e lin g s p la n m e t d e o p s o m m in g v a n d e c o n c r e t e w e r k p u n t e n. R e g e lm a t ig e g e z in s g e s p r e k k e n (jo n g e r e,o u d e r s,in d iv id u e le b e g e le id (s t )e r e n o u d e r b e g e le id (s t )e r ). Ee n z e s m a a n d e lijk s e e v o lu t ie b e s p r e k in g m e t e e n in b r e n g v a n a lle b e t r o k k e n e n e n e e n e v a lu a t ie v a n h e t b e s t a a n d e h a n d e lin g s p la n. Z ijn d e d o e ls t e llin g e n b e r e ik t,m o e t e n d o e ls t e llin g e n a a n g e p a s t w o r d e n,z ijn e r n ie u w e d o e ls t e llin g e n o f k a n d e b e g e le id in g a fg e r o n d w o r d e n. O p v o lg in g v ia d e w e k e lijk s e t e a m v e r g a d e r in g (le e fg r o e p b e g e le id e r s,o u d e r b e g e le id e r s e n d e c o ö r d in a t o r ) Ee n g e p a s t e n a z o r g is v o o r z ie n in d ie n z in v o l,m a a r b e p e r k t in t ijd e n a fh a n k e lijk v a n d e n o o d. C lië n t g e r ic h t e in f o in v e r b a n d m e t d e v o o r z ie n in g 'd e S p ie g e l'is g e le g e n n a b ij d e k e r k v a n S in t k r u is. Is b e r e ik b a a r v ia h e t o p e n b a a r v e r v o e r : b u s 6 & 16 & 11 Er is e e n in fo r m a t ie b r o c h u r e e n fo ld e r b e s c h ik b a a r v o o r d e jo n g e r e,d e o u d e r s e n v e r w ijz e r s.(v e r k r ijg b a a r o p v r a a g ) Er is e e n k la c h t e n p r o c e d u r e d ie b ij d e o p n a m e w o r d t m e e g e d e e ld. Ie d e r v ie r d e w e e k e n d v a n d e m a a n d is h e t b e g e le id in g s t e h u is g e s lo t e n. W e v e r w a c h t e n e e n o p v a n g v a n d e jo n g e r e b in n e n h e t g e z in o f z ijn r u im e r e fa m illie - o f v r ie n d e n k r in g. V o o r d ie jo n g e r e n w a a r a b s o lu u t g e e n o p v a n g k a n v o o r z ie n w o r d e n,k a n e r e v e n t u e e l b e r o e p g e d a a n w o r d e n o p o n s n e t w e r k v a n z o r g b o e r e n. U it g e b r e id p r o fie l t e r a a d p le g e n o p w w w.r o b j.b e (lin k v o o r z ie n in g e n / b e g e le id in g s h u iz e n ) K o s t e n v o o r d e c lië n t V a r ia R ECHT S T R EEKS E KO S T EN De v e r w ijz e n d e in s t a n t ie k a n a a n d e o n d e r h o u d s p lic h t ig e (n ) e e n b ijd r a g e in d e k o s t e n v a n d e h u lp v e r le n in g o p le g g e n,h ie r b ij r e k e n in g h o u d e n d e m e t d e s p e c ifie k e (p e d a g o g is c h e,fin a n c ië le,...) s it u a t ie v a n d e m in d e r ja r ig e e n d e o n d e r h o u d s p lic h t ig e (n ). O N R ECHT S T R EEKS E KO S T EN He t k in d e r b ijs la g fo n d s b e t a a lt t ijd e n s d e d u u r v a n d e p la a t s in g 2/3 v a n d e v o o r d e m in d e r ja r ig e u it t e k e r e n k in d e r b iijs la g u it a a n h e t Fo n d s Jo n g e r e n w e lz ijn. O v e r d e t o e k e n n in g v a n h e t r e s t e r e n d e d e r d e b e s lis t d e b e v o e g d e v e r w ijz e n d e in s t a n t ie. In t e r n e t Er is in t e r n e t a a n s lu it in g v o o r z ie n,n ie t in d e in d iv id u e le k a m e r s. R o k e n Er k a n n ie t b in n e n g e r o o k t w o r d e n. 9

10 W e r k g e b ie d A m b u la n t /r e s id e n t ie e l w e r k g e b ie d v a n d e m T o e lic h t in g D e t a ils G e r e c h t e lijk A r r o n d is s e m e n t Br u g g e In h e t k a d e r v a n d e g e z in s g e r ic h t e w e r k in g e n in t e g r a t ie in d e e ig e n o m g e v in g is h e t w e n s e lijk d a t d e a a n g e m e ld e g e z in n e n w o n e n in h e t g e r e c h t e lijk a r r o n d is s e m e n t Br u g g e Br u g g e Ko o lk e r k e S in t -A n d r ie s S in t -M ic h ie ls Kn o k k e Kn o k k e -He is t W e s t k a p e lle O o s t e n d e S t e n e Z a n d v o o r d e (O o s t e n d e ) A a r s e le Ka n e g e m S c h u ife r s k a p e lle T ie lt M o b ie l w e r k g e b ie d v a n d e m T o e lic h t in g D e t a ils G e r e c h t e lijk A r r o n d is s e m e n t Br u g g e In h e t k a d e r v a n d e g e z in s g e r ic h t e w e r k in g e n in t e g r a t ie in d e e ig e n o m g e v in g is h e t w e n s e lijk d a t d e a a n g e m e ld e g e z in n e n w o n e n in h e t g e r e c h t e lijk a r r o n d is s e m e n t Br u g g e Br u g g e Ko o lk e r k e S in t -A n d r ie s S in t -M ic h ie ls Kn o k k e Kn o k k e -He is t W e s t k a p e lle O o s t e n d e S t e n e Z a n d v o o r d e (O o s t e n d e ) A a r s e le Ka n e g e m S c h u ife r s k a p e lle T ie lt I N T E G R A L E J E U G D H U L P - DA T A BA N K M O DU L ER IN G

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen Skagen skolekommission: (d. n / a 1 9 5 5 ) P r o v s t W a a g e B e c k, fo r m a n d F r u G u d r u n J a r

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen Chris Evans i Cellular (2004, Final Call, instr. David R. Ellis). M obiltelefonitis Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier A f Jakob Isak Nielsen f l a d e r n e m e l l e m o f f e n t lig t o g

Læs mere

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 e-mail: ddl @ddl.org. Redaktion og annonceekspedition samme sted Redaktør: Landinspektør

Læs mere

Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn. A f Julie Hornbek Toft

Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn. A f Julie Hornbek Toft Frank Hvam på spanden i tv-serien K lovn (framegrab). Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn A f Julie Hornbek Toft F r a n k H v a m s æ tte r s i g p å h u g o v e

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN. Byplanvedtægt nr. 53

BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN. Byplanvedtægt nr. 53 BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN Byplanvedtægt nr. 53 Byplanvedtægt nr. 53 for Ålholmparken I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen Chelovek s kino-apparatom (1929, M anden m ed kam eraet, instr. Dziga Vertov). Visuelle rytmer 1920 ernes storbysymfonier A f Lasse Kyed Rasmussen A l l e r e d e f r a f ø d s le n i n t e r e s s e r

Læs mere

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen Far til fire - på hjemmebane (Claus Bjerre, 2008). Foto: Ilse Schoutteten. Scanbox. Omegnshistorier Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne A f Palle Schantz Lauridsen V i s t a r t e r i R o m. M

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING ================================================================================ PÅTEGNING ================================================================================ DOKUMENT SOM PÅTEGNES: Dokument

Læs mere

Faglig k a l e n d e r

Faglig k a l e n d e r L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D 16. årgang, nr. 1 Udsendes til Landinspektørforeningens medlemmer, Red.: landinsp. Je n s i Dali Eksp.: Den Danske Landinspektørforening Bredgade

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Studiereis Kopenhagen ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Het Deense Onderwijssysteem Enkele statistische gegevens Aantallen leerlingen in de Grondschool Aantallen tweetalige leerlingen

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Hvad

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 17 o Aben, lav boligbebyggelse i Lindebjerg, Jyllinge. m I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes følgende bestemmelser

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

Spildevandsplantillæg nr. 2 vedr. Rettelse af fejl i gældende spildevandsplan, og ændring af spildevands håndtering i opland i det sydlige Kregme

Spildevandsplantillæg nr. 2 vedr. Rettelse af fejl i gældende spildevandsplan, og ændring af spildevands håndtering i opland i det sydlige Kregme Spildevandsplantillæg nr. 2 vedr. Rettelse af fejl i gældende spildevandsplan, og ændring af spildevands håndtering i opland i det sydlige Kregme 1 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 1.1 Grundlag for tillægget

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 13. Vedtaget af. Fredenhsund byråd den 12. juni for et område af Oppe Sundby i Frederikssund kommune.

BYPLANVEDTÆGT NR. 13. Vedtaget af. Fredenhsund byråd den 12. juni for et område af Oppe Sundby i Frederikssund kommune. BYPLANVEDTÆGT NR. 13 for et område af Oppe Sundby i Frederikssund kommune. Vedtaget af Fredenhsund byråd den 12. juni 1973 Partiel byplanvedtægt nr. 13 for et område af Oppe Sundby, Frederikssund Kommune.

Læs mere

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g?

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g? 1. SØ N D AG I AD V E N T HVAD SKER DER? Matt. 21,1-9 Lad os bede! K æ re H er re K r istu s! T ak fordi D u i dag h ar bev æ g et D ig in d iblan dt os. V i ber om at v i m å op dag e, at D u er k om

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 195 9-60

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 195 9-60 SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN i 195 9-60 Å R S B E R E T N I N G F O R S K A G E N K O M M U N A L E S K O L E V Æ S E N V E D stadsskoleinspektør V. Lykkegaard Nielsen Skagen skolekommission: (d. 1/ 4 1958)

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet P o l it ik f o r f o r æ l d r e a n s v a r Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten,

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Forslag. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Forslag. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Forslag

Læs mere

LOKALPLAN NR. 55 FOR ET SOMMERHUSOMRADE I SKODBJERGE HOLMSLAND KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 55 FOR ET SOMMERHUSOMRADE I SKODBJERGE HOLMSLAND KOMMUNE G- LOKALPLAN NR. 55 FOR ET SOMMERHUSOMRADE I SKODBJERGE HOLMSLAND KOMMUNE HOLMSLAND KOMMUNE Teknisk Forvaltning KIRKEVEJ 4 6960 HVIDE SANDE TELEFON 97 31 13 33 TELEFAX 97 31 27 65 GIRO 4 06 23 29 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Belysning - Vejbelysningsskabe

Belysning - Vejbelysningsskabe DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. oktober 2012 11/12993 Thomas Lind Hansen thoh@vd.dk 7244 2727 Belysning - Vejbelysningsskabe Bilag D1 - Type 3 - Tavledokumentation, 2012.10.04 Teglgårdsparken

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B

GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B Vedtægt for byplan 16B for en del af det mellem Strandvejen, Lille Strandvej, Kystlinien og Nordskel af ejendommene nord for Sundvænget beliggende område

Læs mere

LOKALPLAN 100. Del af Maglegård kvarter

LOKALPLAN 100. Del af Maglegård kvarter LOKALPLAN 100 Del af Maglegård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres større

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige forhold

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening VEDTÆGTER for Frennegårdsparkens Grundejerforening Februar 2010 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Frennegårdsparkens Grundejerforening. Dens hjemsted er på formandens bopæl i Hørsholm Kommune

Læs mere

Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune

Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune 2 Område og medlemmer Foreningen omfatter ejere af følgende matr. nr. 3 ha, 3 hb, 3 hc, 3 hd, 3 he, 3 hf,

Læs mere

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN V E D stadsskoleinspektør S v e n d B iskjæ r ~],a og b p ig e r i d e n n ye g y m n a s tik s a l Skagen skol ekommission: (d.

Læs mere

Grundejerforeningen VED SØNDERSØ

Grundejerforeningen VED SØNDERSØ Vedtægter for Grundejerforeningen VED SØNDERSØ 1. Navn og hjemsted: Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen VED SØNDERSØ. Grundejerforeningens hjemsted Ll. Værløse i Furesø Kommune. 2. Formål:

Læs mere

Register. I. Forholdet til kunderne

Register. I. Forholdet til kunderne Register I. Forholdet til kunderne B efo rd rin g a f d a g b la d e, re g le m e n t V, a fs n it 3.1.5... 225 B re v k a s s e, ty p e g o d k e n d t.... 113, 143, 195 B re v p o s tta k s t, re tte

Læs mere

Interview med et filmfantom. J.X. Williams om Peep Show og andre skandaler. A f Mads Mikkelsen

Interview med et filmfantom. J.X. Williams om Peep Show og andre skandaler. A f Mads Mikkelsen Peep Show (1965). Interview med et filmfantom J.X. Williams om Peep Show og andre skandaler A f Mads Mikkelsen H v i s d e t e r d e f æ r r e s t e, d e r h a r h ø r t o m d e n a m e r i k a n s k e

Læs mere

- b r u g e r v e j l e d n i n g

- b r u g e r v e j l e d n i n g Active - b r u g e r v e j l e d n i n g! O B S! V I G T I G T L æ s d e n n e b r u g e v e j l e d n i n g f ø r A c t i v e t a g e s i b r u g. D a t o : 2 0 0 7-0 2-2 3 V e r s i o n 3 P r o ducent

Læs mere

Film skal ses i biografen. En historisk anlagt montage om filmens fremtid. A f Erik Svendsen

Film skal ses i biografen. En historisk anlagt montage om filmens fremtid. A f Erik Svendsen Un chien andalou (1929, Den andalusiske hund, instr. Luis Bunuel). Film skal ses i biografen En historisk anlagt montage om filmens fremtid A f Erik Svendsen D e t f ø lg e n d e e r r e f le k s i o n

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen

Frederikshavn kommunale skolevæsen Frederikshavn kommunale skolevæsen S k o le åre t 19 7 1-7 2 V ed K. Hillers-Andersen Kai Hjortlund og Karsten Thorst F red erik sh av n E k sp res- T ry k k eriet 19 7 2 De kom m unale skoler IS S kolen

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune

BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune A l BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune Byplanvedtægt for et område af Avedere by, Brendbyester sogn, Glostrup kommune, omfattende *Avederegård villaby«,»storegårdens villaby«og»vesterkær«.

Læs mere

LOKALPLAN 58 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE NORD FOR VESTER DALEN I GENTOFTE KOMMUNE

LOKALPLAN 58 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE NORD FOR VESTER DALEN I GENTOFTE KOMMUNE LOKALPLAN 58 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE NORD FOR VESTER DALEN I GENTOFTE KOMMUNE 87 LOKALPLAN NR.58 FOR ET OMRÅDE NORD FOR VÈSTERDALEN I GENTOFTE KOMMUNE BYGNINGSVÆSENET GENTOFTE KOMMUNE 87 ~j~ie!~l SI:1

Læs mere

Emma Gad gider lederne! Arbejdsmiljøkonference november 2009

Emma Gad gider lederne! Arbejdsmiljøkonference november 2009 Emma Gad gider lederne! Arbejdsmiljøkonference 2009 Emma Gad gider lederne! Oplæg ved Jan Nielsen Production Manager Leif Christiansen Miljø- og Kvalitetschef Daglig arbejdsmiljøleder Emma Gad gider lederne!

Læs mere

SORAIVERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUMD. dette er vort og værd at værne om RIBEGADE 18 0 1 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 5.

SORAIVERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUMD. dette er vort og værd at værne om RIBEGADE 18 0 1 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 5. RIBEGADE 18 0 7 9 SORAIVERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUMD 1 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 5. M A J dette er vort og værd at værne om B O G T R Y K K E R I E T S E L A N D I A. F Æ L L

Læs mere

Byplanvedtægt 6. For dele af Rungsted og Vallerød by

Byplanvedtægt 6. For dele af Rungsted og Vallerød by Byplanvedtægt 6 For dele af Rungsted og Vallerød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 6 for dele af Rungsted og Vallerød by I medfør af lov om byplaner, jfr. lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949,

Læs mere

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e.

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e. 2.000 o 47 2an 15b Banevej 15c 29d 30b 2a Sdr. By, 23s 23l 2ps 2h 4g 4ir 5bq 5o 3c holm Sdr. By, 7000aq 7do 15o 7000r 6l 7000q 10q 9ah 9ai 6dd 4h 5p 2b 9f 4c 10d 14g 1 5m 5r 8m 7000p 7p 6f 27d 4iø 4iz

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

Jazzens Stjerner Program

Jazzens Stjerner Program Jzz S 2016-2017 Ih Jzz S 2016-2017 3 F 4 S 1: Tp 12. 2016 5 S 2: Txf 30. 2016 6 S 3: 15. c 2016 7 S 4: xf 11. 2017 8 S 5: 15. f 2017 9 S 6: 18. 2017 10 11 Sp M fh f. Jzz S, y p f, h 2014 2015 f- c- Jzz

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Å F - I n g e m a n s s o n. A k u s t i k S t ø j V i b r a t i o n e r. L e a d i n g e x p e r t i s e S o u n d a n d V i b r a t i o n

Å F - I n g e m a n s s o n. A k u s t i k S t ø j V i b r a t i o n e r. L e a d i n g e x p e r t i s e S o u n d a n d V i b r a t i o n Å F - I n g e m a n s s o n A k u s t i k S t ø j V i b r a t i o n e r L e a d i n g e x p e r t i s e S o u n d a n d V i b r a t i o n M e d d e n n e f o l d e r v i l v i i n f or m er e o m I n ge

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 30. maj 2016 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Partiel byplan 11. For et kvarter vest for Mørkhøjvej og Hareskovvej. Gladsaxe Kommune

Partiel byplan 11. For et kvarter vest for Mørkhøjvej og Hareskovvej. Gladsaxe Kommune Partiel byplan 11 For et kvarter vest for Mørkhøjvej og Hareskovvej Gladsaxe Kommune Byplanvedtægt for et kvarter vest for Mørkhøjvej og Hareskovvej bestående af den af boligministeriet den 24/2 1950 godkendte

Læs mere

Supplement til LOKALPLAN NR. 9

Supplement til LOKALPLAN NR. 9 Supplement til LOKALPLAN NR. 9 Sommerbyen i Nyborg Indhold Om lokalplaner... 3 Suplementets baggrund... 4 Supplementets indhold og område... 4 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning... 5 Lokalplanens

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41 BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET Byplanvedtægt nr. 41 Byplanvedtægt nr. 41 - for Nødebo-området I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

Lokalplantillæg nr. 17.8.1 Elmehusene. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplantillæg nr. 17.8.1 Elmehusene. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Lokalplantillæg nr. 17.8.1 Elmehusene www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget 22. september 2005 Side 1 af 7 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D SKRIFT Plan og Miljøudvalget torsdag den 22. september 2005 kl. 14.00 i mødelokale udvalgsværelset Mødedeltagere: F inn V

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

LOKALPLAN 141. for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej

LOKALPLAN 141. for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej LOKALPLAN for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL

Læs mere

Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister

Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister Kortbilag 11A er rettet 19. sep. 2013, p.g.a. fejl i matrikelkortet. Nyt kortbilag 11A sidder bagerst i planen. Temalokalplan 360-50 og Kommuneplantillæg 13 Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dee værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS- Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Byggemodnede og salgsklare parcelhusgrunde i Randers Kommune

Byggemodnede og salgsklare parcelhusgrunde i Randers Kommune SOLGT RESERVERET Ved salg orienteres: Britt Applon, Rasmus Heller, Jan Rył, Ivar Krogsb Kommende arealer: k Jensen samt ajourfłre jordforsyningsplan. Tj rbyvang II. Fłrste halvdel af 2. etape kan v re

Læs mere

Lokaleoversigt ved eksamen på Randers Realskole sommeren 2015.

Lokaleoversigt ved eksamen på Randers Realskole sommeren 2015. Lokaleoversigt ved eksamen på Randers Realskole sommeren 201 DATO Mandag 1/6-1 Prøve FP9 FP10 Klasse Fag Antal Faglærer Censor Ex.lok. Forb. 9A DA 13 RP-1 Lotte Kondrup 23 9B FY 13 BS-1 Per Frank F1 9E

Læs mere

Senest opdateret 10. juni 2009. DanBib søgekoder oversigt over søgekodehierarkier

Senest opdateret 10. juni 2009. DanBib søgekoder oversigt over søgekodehierarkier Senest opdateret 10. juni 2009 DanBib søgekoder oversigt over søgekodehierarkier Dette dokument viser sammenhængen mellem de søgekoder i DanBib der søger forfatter/ophav, titler, emneord, klassifikation

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

LOKALPLAN NR. 080 for et boligområde ved Kærlodden i Måløv (vedtaget februar 1994)

LOKALPLAN NR. 080 for et boligområde ved Kærlodden i Måløv (vedtaget februar 1994) LOKALPLAN NR. 080 for et boligområde ved Kærlodden i Måløv (vedtaget februar 1994) FORORD BAGGRUND FOR LOKALPLANEN Lokalplanområdet er beliggende i Måløv bydel. Området grænser mod syd op til Måløv Idrætsanlæg,

Læs mere

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 Privat Eftersyn: Torsdag d. i. Februar 1906 Kl. 11 4. CATALOG OVER AALERIER OG STuDlER AF M a l e r e n A d. H ein r.-hansen, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, DER AFHOLDES MANDAG

Læs mere

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm.

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Kommentarer Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Procestimerne (st ttetimerne) fremgår ikke af skemaerne. Der

Læs mere

CATALOG ------------

CATALOG ------------ CATALOG ------------ Privat Eftersyn Fredag d. 26 Februar Kl. 11 3. H / o'/ CATALOG over MALERI E R tilhørende Malerne H. A. Brendekilde, Henrik Jespersen, Viggo Langer, Frk. Mundt, Viggo Pedersen, Thorolf

Læs mere

POLITIK FOR KVALITET I UNDERVISNINGEN / 2. JUNI Indholdsfortegnelse. Politik for kvalitet i undervisningen

POLITIK FOR KVALITET I UNDERVISNINGEN / 2. JUNI Indholdsfortegnelse. Politik for kvalitet i undervisningen P o l it ik f o r k v a l it e t i u n d e r v is n in g e n Hvordan udvikler vi vores skole, så den bliver endnu bedre? Vedtaget af Hovedbestyrelsen 9/5-2015 Indholdsfortegnelse 2 Politik for kvalitet

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 16

Partiel byplanvedtægt nr. 16 Partiel byplanvedtægt nr. 16 for et område af Mosede By, Greve Sogn i Greve-Kildebrønde kommune Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser

Læs mere

Tillæg nr. 18. Forslag. Kommuneplan Centerområde i Ulfborg. Signaturforklaring. Ullsgad. Torstedvej. Meter. Kommuneplanramme HOLSTEBRO KOMMUNE

Tillæg nr. 18. Forslag. Kommuneplan Centerområde i Ulfborg. Signaturforklaring. Ullsgad. Torstedvej. Meter. Kommuneplanramme HOLSTEBRO KOMMUNE ± Tillæg nr. 18 Herred sgade Ullsgad e Kommuneplan 2013 Torstedvej Centerområde i Ulfborg Forslag 0 Signaturforklaring Kommuneplanramme HOLSTEBRO KOMMUNE 50 100 Meter Redegørelse Forord til kommuneplantillæg

Læs mere

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 R e da ktion og a n n o nce ekspedition samme sted. R e d a k tio n : la n

Læs mere

Alm. Brand A/S Å rs rap p o rt 2 0 0 6 - I nv e s t o re r Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand F o rs i k ri ng Alm. Brand L i v o g P e ns i o n K j ø b e nh av ns k e R e Alm.

Læs mere

Foreningens navn er Grundejerforeningen EJERSMINDE, dens område er matr. nr.:

Foreningens navn er Grundejerforeningen EJERSMINDE, dens område er matr. nr.: VEDTÆGTER for - 2 - 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen EJERSMINDE, dens område er matr. nr.: 10 dh, 10 di, 10 dk, 10 dl, 10 dm 10 dn, 10 do, 10 dp, 10 dg, 10 dr, 10 ds, 10 dt, 10 du, 10 dv, 10

Læs mere

OVER KIRKEBØGER BIND LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER

OVER KIRKEBØGER BIND LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER R E G IS TR A TU R OVER KIRKEBØGER BIND 11 S O G N E -N U M R E N E 6 2 7-6 5 8 LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER K O R R E K T U R -U D S K R IF T L A N D S A R K IV E T

Læs mere

Register. I. Udsendelser

Register. I. Udsendelser Register I. Udsendelser T jenestedokum enter. Reglement IX A...>... 15 Reglement X... 155 Postgirobogen...5, 21 Tryksagsfortegnelsen... 199 Vejledning for landpostbude... 119 Monteringsvejledning... 119

Læs mere

beliggende omkring Bernstorffsgade.

beliggende omkring Bernstorffsgade. BYPLANVEDTÆGT NR. 25. Bernstorffsgade m.v. Byplanvedtægt for et område i Aalborg Kommune, beliggende omkring Bernstorffsgade. STADSARKITEKTEN I AALBORG FEBRUAR 1966. AALBORG KOMMUNE. BYPLAN-VEDTÆGT NR.

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230 ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230 FOR ET OMRÅDE MELLEM RISMARKSVEJ - TARUPVEJ - RUGVANG SAMT TILLÆG NR. 1 FOR LOKALPLANENS OMRÅDE B I N D H 0 L D S F 0 R T E G N E L S E AFSNIT 1. Lokalplanens formål

Læs mere

R E G I S T E R. A. Rettelse af tjenestedokumenter. G adefortegnelse for d et københavnske postom råde.

R E G I S T E R. A. Rettelse af tjenestedokumenter. G adefortegnelse for d et københavnske postom råde. R E G I S T E R F r e m s e n d e l s e a f t j e n e s t e d o k u m e n t e r. * ) A. Rettelse af tjenestedokumenter. F r em sen d else a f serie A n r. 1 5. - A n r. 6 9. R e g le m e n t I (o r g a

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XXXII. i Herlev kommune.

Byplanvedtægt for byplanområde XXXII. i Herlev kommune. Byplanvedtægt for byplanområde XXXII i Herlev kommune. April 1976 I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970 ) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev

Læs mere

Canti erotici calabresi

Canti erotici calabresi Duonnu Pantu e Vincenzo Ammirа Canti erotici calabresi A cura di Giuseppe Candido e Filippo Curtosi Jati gridannu ppe tuttu lu munnu Viva lu cazzu, lu culu, e lu cunnu EDIZIONI DuonnuPantueVincenzoAmmirа

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g e r n e 2 0 0 1. 7. september og 8. september 2001 på. o Scandic Hotel Arhus. I n d h o l d s f o r t e g n e l s e

G e n e r a l f o r s a m l i n g e r n e 2 0 0 1. 7. september og 8. september 2001 på. o Scandic Hotel Arhus. I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Landinspektørens M ed d ele ls e s b la d Den danske Landinspektø rforening Lindevangs A llé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 Hjemmeside: w w w.ddl.org e-m ail:ddl@ ddl.org Fax: 38 86 02 52 R edaktion

Læs mere

!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* 4&%,&!40!4&%14,&!42!"+11%

!!&0 &%%! *#&!&&!!&#-!# $%&!&!*&!,$ $%0 #% ) &!,$ (&!%!0 &'$(#$) !* 4&%,&!40!4&%14,&!42!+11% Bygningskontoret & Koncern H R,Fysisk Arbejdsm iljø !"#!$%$ %""#$!!$# % $!"#$%&!&!'(&)* $%+,,- "".//!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* ""0"1"2!"+11%!"3"0+!1"34"2!"+11%

Læs mere

Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning

Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning DA FI NO SV Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning 3 26 49 72 B DE http://www.bosch-hausgeraete.de

Læs mere

landinspektøren s Annoncer... side 55 Annoncer - Klip... side 56

landinspektøren s Annoncer... side 55 Annoncer - Klip... side 56 landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lauritzen landinspektører adresse: Kong Georgs Vej 11 København F indhold: Om

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad Maj 1970 sendes kun til Den danske Landinspektørforenings m edlem mer redaktion Kay Lauritzen, landinspektør

landinspektøren s meddelelsesblad Maj 1970 sendes kun til Den danske Landinspektørforenings m edlem mer redaktion Kay Lauritzen, landinspektør landinspektøren s meddelelsesblad sendes kun til Den danske Landinspektørforenings m edlem mer redaktion Kay Lauritzen, landinspektør adresse Bredgade 45 B, 1260 København K. indhold Overenskomst mellem

Læs mere