GRØN BOLIGKONTRAKT KONCEPTTEST I FOKUSGRUPPER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRØN BOLIGKONTRAKT KONCEPTTEST I FOKUSGRUPPER"

Transkript

1 GRØN BOLIGKONTRAKT KONCEPTTEST I FOKUSGRUPPER

2 Indhold 1. UNDERSØGELSESDESIGN 2. TESTEDE MATERIALER 3. KONKLUSIONER 4. ANBEFALINGER 5. BAGGRUND OG MOTIVATION FOR AT RENOVERE 6. NAVN OG LOGO 7. BUDSKABER 8. RÅDGIVEREN/DEN GRØNNE AKTØR 9. PRIS 10. KOMMUNIKATION OG MARKEDSFØRING 2

3 Undersøgelsesdesign! Fakta om fokusgrupperne! Der blev afholdt to fokusgrupper tirsdag d. 17/9, begge af to timers varighed.! Grupperne bestod af 6-8 deltagere, der var rekrutteret igennem den kvantitative spørgeskemaundersøgelse fra målgruppeanalysen.! Aldersspredningen var år, og deltagerne kom fra Region Hovedstaden og Region Sjælland. Spredning på uddannelsesniveau.! Fokusgruppe 1: Skal renovere! Deltagere som regner med at skulle gennemføre større renovering inden for de næste to år.! Fokusgruppe 2: Har friværdi! Deltagere som har formue/friværdi til at finansiere energirenovering, men ikke nødvendigvis ser noget behov. Fokusgrupperne afdækkede følgende emner: Deltagernes erfaringer med renovering Konceptnavn og visuel identitet Kernefortællingen Budskabsvinklinger Den grønne aktør Betalingsvillighed Markedsføring og kommunikationskanaler 3

4 Formål og undersøgelsesdesign! Fokusgrupperne har haft til formål at teste målgruppens afkodning og reaktion på henholdsvis koncept, navn/ logo og budskabsvinkling for Grøn Boligkontrakt.! For hvert testelement blev fokusgruppedeltagerne indledningsvis bedt om at brainstorme individuelt på deres umiddelbare tanker. Dette for bedre at fastholde den individuelle reception og perception i forbindelse med den efterfølgende gruppediskussion.! Af metodiske hensyn blev deltagerne briefet på at prøve at forestille sig, at de møder testelementerne i en brochure på et sted, hvor de færdes, eksempelvis i et byggemarked.! Navne og logo-forslag blev testet som det første. Deltagerne vidste på forhånd, at fokusgruppen handlede om renovering, men havde ikke fået nogen form for introduktion til Grøn Boligkontrakt. Dette for at kunne undersøge deltagernes isolerede afkodning af navn og logo. Herefter blev deltagerne præsenteret for selve konceptet og for forskellige kategorier af budskabsvinkler, og de blev bedt om at forholde sig til, hvordan disse spiller sammen indbyrdes. 4

5 Testede materialer (1:3) Navn og logo BOLIGAFTALEN VEJEN TIL FREMTIDENS HJEM ENERGISIKKERT HJEM DEN LETTE VEJ TIL BEDRE BOLIGENERGI MIN BOLIGPLAN VEJEN TIL FREMTIDENS HJEM GRØN BOLIGPLAN INDGANGEN TIL ET BEDRE HJEM 5

6 Testede materialer (2:3) Budskabsvinklinger Overskriften for hver boks refererer til, hvilken kategori budskabet hører til. Klimahensyn Æstetik og arkitektur Lavere varmeregning DU KAN GØRE EN FORSKEL TÆNK PÅ KLIMAET, NÅR DU RENOVERER GØR DIN BOLIGDRØM TIL VIRKELIGHED RENOVER RIGTIGT OG SPAR PÅ VARMEREGNINGEN Bedre investering Bedre indeklima og bo-komfort DIT HUS KAN BLIVE MERE VÆRD HVIS DU TÆNKER PÅ ENERGIEN, NÅR DU RENOVERER BEDRE ERNERGI BEDRE INDEKLIMA BEDRE KOMFORT 6

7 Testede materialer (3:3) Grundfortælling / koncept Én indgang til energirigtig renovering Som boligejer kan du fremover henvende dig ét sted, når du vil bygge om i dit hus på en måde, der forbedrer husets energimæssige tilstand. Du kan hyre en godkendt rådgiver, der kan vejlede dig i alle projektets faser. Første skridt er en kortlægning af boligen, der giver overblik over, hvor der er størst potentiale for at forbedre boligens energitilstand. Du får herefter en plan for projektet og hjælp til at søge om finansiering hos din bank eller realkreditinstitut. Vælger du at gå videre herfra, kan rådgiveren også stå for at gennemføre ombygningen dvs. udarbejde den konkrete projektplan, indhente tilbud fra håndværkere, styre byggeprocessen og sikre kvaliteten i arbejdet. Rådgiveren kan være en arkitekt, håndværker eller andre fra byggebranchen. For at kunne påtage sig opgaven, skal han være uddannet og godkendt igennem Energistyrelsen. 7

8 Konklusioner (1:3) 1. Associationer på navn og logo Fokusgrupperne viser ingen entydig linje i forhold til, hvilket af de testede navne og logoer, der bedst matcher konceptet for Grøn Boligkontrakt. Der ses dog en tendens til, at de tre øverste af de fem nedenstående er dem, som, isoleret set, klarest afkodes som noget, der handler om energirigtig renovering. GRØN BOLIGPLAN INDGANGEN TIL ET BEDRE HJEM: Et flertal blandt deltagerne tolker, i kombinationen af de visuelle grønne linjer og formuleringerne grøn boligplan og bedre hjem, at det handler om grønne løsninger i forbindelse med boligforbedringer. Enkelte får associationer i retning af en boligmesse, anlægsgartnere eller leverandører af entrédøre. MIN BOLIGPLAN VEJEN TIL FREMTIDENS HJEM: Plan og følgeteksten Vejen til fremtidens hjem giver associationer til råd og vejledning om, hvordan man kan arbejde med forbedringer af sin bolig. Da ordet energi ikke indgår, går overvejelserne blandt deltagerne dog på, om det handler om råd til renovering eller mere om æstetisk indretning. Fremtidens hjem leder dog tankerne i retning af, at det må handle om at forbedre sit hjem på en økonomisk og/eller fremtidsmæssigt holdbar måde. ENERGISIKKERT HJEM DEN LETTE VEJ TIL BEDRE BOLIGENERGI: Der er over en bred kam enighed om, at indholdet bag dette må dreje sig om energimæssige forbedringer på boligen. Denne afkodning skabes primært af kombinationen af ordene hjem og vej til bedre boligenergi. Ordene sikkert og let forstyrrer dog afkodningen noget, fordi deltagerne forbinder renovering med økonomisk usikkerhed og praktisk besvær. Enkelte forbinder ordet sikkert med alarmer og tryghed i forhold til børn i hjemmet BOLIG TÆNK FREM, NÅR DU RENOVERER: Politik er den gennemgående association hos deltagerne. Mange tænker på regeringens 2020-planer og på miljøpolitik, og flere er enige om, at indholdet bag navn og logo må handle om krav og lovgivning på renoveringsområdet og om, hvordan man i den henseende kan fremtidssikre sit hjem. BOLIGAFTALEN VEJEN TIL FREMTIDENS HJEM: Ordet aftale giver i kombination med husskitsen associationer til ejendomsmæglere og/eller advokatbistand i forbindelse med eksempelvis flytning. 8

9 Konklusioner (2:3) 2. Koncept Der bliver taget positivt i mod konceptet, som et flertal af deltagerne oplever sig selv som målgruppe for. Dette flertal vurderer også, at konceptet potentielt kunne være interessant at benytte sig af. Den generelle oplevelse er dog også, at det er et komplekst produkt at forholde sig til, og at det er krævende at afkode sondringen mellem den indledende afdækkende ydelse og den samlede pakke. 3. Budskaber Budskabsvinkler, der handler om at spare penge og at få en bedre komfort, viser sig mest motiverende for deltagerne. Denne gevinst af en renovering er meget konkret at forholde sig til og kan høstes i umiddelbar fremtid. 4. Rådgiveren I og med at konceptet kan virke komplekst at forholde sig til, er tillid til rådgiveren afgørende for, om deltagerne overhovedet vil overveje at benytte sig af ydelsen. Derfor skal rådgiveren være uvildig, have bred faglig tyngde og evne kommunikationsmæssigt at møde folk i øjenhøjde. 5. Pris Mange er i tvivl om, hvor meget de vil betale for ydelsen, fordi de ikke har det fulde overblik over hverken konceptet eller normalpriser for lignende rådgivning. Deltagerne svinger fra 1000 kr. til 8-15 % af det samlede renoveringsbeløb. 9

10 Konklusioner (3:3) 6. Kommunikationskanaler og markedsføring Deltagernes egen vurdering er, at der er størst sandsynlighed for at fange deres opmærksomhed, hvis de møder markedsføringen i situationer, hvor de i forvejen tænker bolig eller søger rådgivning til forbedringsprojekter. Det er f.eks. i byggemarkeder og avisers boligtillæg. 7. Motivation og timing i forhold til renovering Overvejelser omkring renoveringsprojekter er i de fleste tilfælde motiveret af en form for nedslidning på boligen, som har negativ betydning for både komfort, æstetik og varmeregning. Når der skal træffes beslutning om, hvorvidt og hvornår et renoveringsprojekt skal gennemføres, er det afgørende, om der er:! Råd! Tid og overskud! Behov i forhold til fx familieforøgelse eller børn, der flytter hjemmefra! Moment (eksempelvis i form af at der er tilskud til bestemte typer af renovering, eller at der alligevel bliver lagt fjernvarme i det område, man bor i) 10

11 Anbefalinger (1:2) 1. I forhold til valg af navn og logo bør det overvejes, hvilke associationer man ønsker at give modtageren, og hvor meget det vægtes, at selve hovedtemaet omkring energirigtig renovering er let at afkode. Fokusgrupperne peger på, at justeringer af enkelte ord, for flere af navne/logoers vedkommende, kan guide afkodningen i en ønsket og mere præcis retning. 2. Selve konceptet omkring Grøn Boligkontrakt giver, ved nærmere forklaring, mening og virker tiltalende for deltagerne, men kompleksiteten i konceptet gør det vigtigt med Illustrationer til at forenkle og overskueliggøre. Præcise budskaber på, hvilken værdi man som modtager får ud af at købe ydelsen, og hvorfor man skal tilvælge den. Hjemmet er ikke blot en bolig, men et sted med identitet og personlighed, og skal man have rådgivning om det, er det nærliggende at gå til nogen, som man har personlig tillid til eksempelvis nogen i netværket. 3. Prisspørgsmålet melder sig hurtigt i mødet med konceptet, og her er det vigtigt at gøre det så enkelt og klart som muligt, hvad ydelsen koster, og hvad der ligger i den. Deltagerne i fokusgrupperne konkluderer hurtigt, at det sikkert er meget dyrt og svært at gennemskue prisstrukturen. 11

12 Anbefalinger (2:2) 4. Motivationen for at overveje et renoveringsprojekt ligger i høj grad i den belønning, som føles meget konkret, og som man ser inden for en kort tidshorisont: komfort, æstetik og varmeregning. Det er derfor også hensigtsmæssigt at tale ind i disse elementer, når målgruppen skal overbevises om at forholde sig aktivt til Grøn Boligkontrakt. 5. Deltagerne rejser tre bekymringer i forhold til Den grønne aktør: Er det en part, som har som sit primære formål at tjene penge på salg af ydelsen? Hvilken faglighed vil kunne mestre at lede hele renoveringsprocessen fra start til slut? Bliver man mødt i øjenhøjde og med et sprog, man forstår? Det kan derfor være hensigtsmæssigt at overveje en form for certificeringsstempel, som kan højne troværdigheden. Derudover lader det til at være afgørende at få markedsført rådgiveren som én med massiv faglig tynge og bredde samt som et menneske, der møder modtageren i øjenhøjde. 12

13 Motivation og timing for renovering! Økonomiske besparelser, komfort og æstetik motiverer Overvejelser omkring renoveringsprojekter er i de fleste tilfælde motiveret af en form for nedslidning på boligen, som har negativ betydning for både komfort, æstetik og varmeregning! Mange deltagere bliver motiveret til at renovere, fordi de eksempelvis ønsker et flottere eller mere moderne køkken, en anden rumfordeling, bedre udsigt eller mindre træk. Ofte leder små forbedringer over i større renoveringer. Eksempelvis beskriver en deltager, hvordan det at få nye malerier førte til maling af stuen, fordi farven på væggene ikke passede til malerierne, hvorefter vinduerne blev udskiftet, fordi de gamle ikke passede til stuens nye farver.! En lavere varmeregning og andre besparelser opleves som en væsentlig motivationsfaktor. Samtidig ser mange deltagere ikke som noget primært på renovering som en god investeringsmæssig forretning i forhold til at højne husets værdi. Dette fordi tilbagebetalingstiden er for lang til, at de vil mærke investeringen. Andre planlægger ikke at flytte og kan derfor ikke se noget umiddelbart afkast ved salg af huset.! Timing er afgørende for igangsættelse! Mange deltagere i fokusgruppe 1 har afholdt sig fra at renovere, fordi de ikke havde råd. På den anden side har mange i fokusgruppe 2 startet renoveringsprojekter, fordi de fik frigivet penge i friværdi, efterlønsopsparing eller lignende.! Mange renoverer og bygger om, når deres familiesituation ændrer sig: Når børnene bliver større og ønsker mere plads, eller når de flytter hjemmefra, og rummene skal udnyttes anderledes. Økonomisk rentabelt betyder mest for vores beslutninger, vi har små børn, så det skal også øge komforten. (fokusgruppe 1) Min motivation var at spare olie. (fokusgruppe 2) Vi købte nye malerier, så vi malede væggene, så lofterne og så rammerne. Det har kostet hele stueetagen, malerierne satte det i gang. (fokusgruppe 2) Vi er ved at få isoleret loftet, så vi kan få lavet en hems over vores datters værelse, så det kunne blive et todelt værelse. Det kunne være vildt fedt, at få den plads rockwoolen optager nu og få en bedre udnyttelse. (fokusgruppe 1) Vores solceller faldt sammen med, at vi fik efterlønspengene ud og der var stadig en ordning for solceller, så vi investerede dem på noget godt. (fokusgruppe 2)! Et renoveringsprojekt er besværligt og kræver tid og skal derfor foregå, når man har overskud til, at hjemmet roder.! Moment har betydning, hvis der fx på et givet tidspunkt er tilskud til bestemte typer af renovering, eller at der alligevel bliver lagt fjernvarme i det område, man bor i. 13

14 NAVN OG LOGO 2020 BOLIG! Politik og lovgivning! Den mest fremtrædende association er, i kraft af udtrykket 2020 BOLIG, politik, og deltagernes tanker ledes hen på regeringens 2020-planer, men også på miljøpolitik og, for et par enkeltes vedkommende, på valgplakater. Ordene bolig og renoverer giver dog også umiddelbart deltagerne fornemmelse af, at det handler om renovering. Flere nævner i den forbindelse, at huset ser energirigtigt ud, fordi farverne minder om farveskalaen på en energirigtig vaskemaskine.! Mange regner med, at indholdet bag navn og logo handler om krav og fremtidig miljølovgivning. Tænk frem får mange til at tænke på, hvordan man kan fremtidssikre sit hus, og generelt får husskitsen deltagerne til at snakke om fremtiden inden for renovering. Flere nævner, at brochuren må indeholde gode råd til holdbare løsninger frem mod 2020.! Flere tænker også i retning af en boligmesse pga. huset i logoet. Jeg har skrevet boligmesse, 2020 plan og valgplakat det er meget politisk med Tænk frem kunne godt være et ordspil politisk. Det kunne også være en boligmesse i Øksnehallen. (fokusgruppe 1) Jeg tænkte politisk - på den der miljøpolitik de har sat inden år 2020, at så skal der ske noget. (fokusgruppe 1) Her kunne jeg blive klogere på fremtidige krav, smartere løsninger, bedre fremtidssikrerede løsninger. (fokusgruppe 2) Det er noget fra en offentlig instans, hvor det kommer i pixibog format, hvor man kan finde info om at renovere egen bolig. (fokusgruppe 1) Jeg synes, at det er den bedste, jeg kan godt lide farvevalget - den brænder for grønne løsninger. Man får at vide om kommende bygningsreglementer for sin bolig, så boligen lever op til standarderne. (fokusgruppe 1) Jeg tænker på politik og 7-årsplaner. (fokusgruppe 2) 14

15 NAVN OG LOGO BOLIGAFTALEN BOLIGAFTALEN VEJEN TIL FREMTIDENS HJEM! Advokathjælp og ejendomsmæglere! Flere deltagere giver udtryk for, at aftale lyder juridisk. I kombination med ordet bolig giver det derfor associationer til ejendomsmæglere og advokater. En aftale indgås mellem to parter, men hvem er parterne i dette tilfælde?, spørger en deltager. Her opleves uklarhed om, hvor aftalen indgås, med hvem, og hvad den indeholder.! På grund af de juridiske associationer tror flere, at brochuren handler om noget med advokatbistand, eller at den giver gode juridiske råd, eksempelvis i forbindelse med flytning. Jeg har skrevet ejendomsmægler og boligkøb. Hvis jeg skal sælge eller købe hus, snupper man den brochure. (Fokusgruppe 1) Jeg tænkte det var et sted, hvor man får rådgivning til forbedringer og en miljørigtig bolig. (Fokusgruppe 1) Det ligner en brochure med advokathjælp. (Fokusgruppe 1) Fremtiden er et tomt udtryk. Aftale er lidt politisk. (Fokusgruppe 1)! En enkelt deltager associerer udtrykket boligaftalen med noget politisk. 15

16 NAVN OG LOGO ENERGISIKKERT HJEM ENERGISIKKERT HJEM DEN LETTE VEJ TIL BEDRE BOLIGENERGI! Energirenovering og sikkerhed vs. usikkerhed! Deltagerne tolker, at det handler om energimæssige forbedringer af boligen. Det skyldes i høj grad koblingen af logo-huset og ordene energi og hjem / bolig.! Nogle reagerer med skepsis på ordene sikkert og let, som ikke matcher deres oplevelse af, at en renoveringssituation rummer både usikkerhed og besvær. Der er også deltagere, som forbinder sikkert med sikkerhed i form af tryghed og derfor får associationer til alarmer i huset og til børnesikkerhed. Nogle deltagere foreslår derfor at skifte energisikkert ud med energivenligt eller energirigtigt, som, de synes, passer bedre ind i sammenhængen.! Brugen af det mere personlige hjem frem for bolig modtages positivt og virker engagerende på deltagerne. Jeg tænker energirenovering som det første pga. energisikker. Når man starter på renovering, er noget sjældent let måske genvej er bedre. (fokusgruppe 2) Den stod klokkeklart for mig først. Energisikkert hjem har noget med vedvarende energi og energiløsninger på den lange bane at gøre. Det er for mig en rådgiver, som fortæller, hvad jeg skal gøre. (fokusgruppe 2) Der er ingen lette løsninger ifbm. en renovering af et hus. Det kan ikke være let, kun sikkert. (fokusgruppe 2) Med sikkerhed tænker jeg børnesikkerhed, med gasalarmer osv. (fokusgruppe 2) Energi og sikkert er to forskellige ting. Det første er et energihjem det andet alarmsystemer. Jeg gad ikke engang tage brochuren. Der findes ikke lette løsninger, der findes gode løsninger. (fokusgruppe 2) 16

17 NAVN OG LOGO GRØN BOLIGPLAN GRØN BOLIGPLAN INDGANGEN TIL ET BEDRE HJEM! Miljørigtige boliger! Udtrykket Grøn boligplan minder i kombination med de grønne linjer de fleste deltagere om noget, der har med miljørigtige boliger at gøre. Koblingen mellem noget miljørigtigt og et bedre hjem er dog ikke klar, da det at gøre et hjem bedre forbindes med nogle andre aspekter end at gøre det grønnere i miljømæssig betydning.! Formuleringen indgangen til et bedre hjem og ordet grøn får desuden flere til at tænke på! anlægsgartnere, som kan forbedre funktion og æstetik i (for)haven.! boligmesse.! et firma der laver entrédøre Jeg ville formode, at der var ideer til at renovere miljørigtigt som i en opslagsbog. (fokusgruppe 1) Offentlig instans, jeg var slet ikke i tvivl. Det er en opslagsbog til at søge flere oplysninger for at gøre din bolig energivenlig. (fokusgruppe 1) Jeg tænker noget med entrédøre på grund af det med indgangen til et bedre hjem. (fokusgruppe 1) Det andet billede (med huset) kunne forbedre det. (fokusgruppe 1)! Generelt mener deltagerne, at husskitsen ville fungere bedre end de grønne streger, både fordi den er mere spændende at kigge på, og fordi den hjælper forståelsen i retning af, at det handler om bolig. 17

18 NAVN OG LOGO MIN BOLIGPLAN MIN BOLIGPLAN VEJEN TIL FREMTIDENS HJEM! Vejledning om renovering eller indretning! Ordet Plan og følgeteksten Vejen til fremtidens hjem giver associationer til råd og vejledning om, hvordan man kan arbejde med forbedringer af sin bolig. Da ordet energi ikke indgår, går overvejelserne blandt deltagerne dog en del på, om det handler om vejledning til renovering eller mere æstetisk indretning. Fremtidens hjem leder dog tankerne i retning af, at det må handle om at forbedre sit hjem på en økonomisk og/eller fremtidsmæssigt holdbar måde. I den forbindelse nævner flere, at der kan være tale om en tjekliste til, hvordan man lever op til fremtidens krav til boliger.! En enkelt deltager finder det anmassende at bruge ordet Min, mens en anden får associationer til en bank, der vil lave en plan for ens boligøkonomi. Den indeholder et skema, hvor man åbner og kan krydse af hvad man mangler at få gjort for at opdatere sin bolig. (fokusgruppe 2) Den pirrer min nysgerrighed positivt, jeg får lyst til at se hvad det er. Jeg forventer, at den indeholder delaktiviteter til, hvad man kan gøre og hvad man ikke har gjort. Jeg fangede det med energiklasse fra G til A++ i farverne. (fokusgruppe 2) Tjekliste over mulige renoveringer, værktøj til at prioritere hvad der er bedst økonomi i, så man ikke starter med en renovering, som så skal laves om. (fokusgruppe 2) Nogle der tilbyder rådgivning inden for arkitektur, indretning og intelligente løsninger til huset (fokusgruppe 2) 18

19 Koncept! Et relevant og interessant koncept! Et flertal af deltagerne er positive over for konceptet, som de både vurderer som interessant og, for manges vedkommende, også ser sig selv som målgruppe for. Det tiltalende ligger for de fleste vedkommende i princippet i at kunne få hjælp et samlet sted, da renovering for en del kan virke uoverskueligt.! Sondringen mellem den indledende afdækkende ydelse og den samlede pakke fanger deltagerne ikke i første omgang.! Spørgsmålet om pris optager deltagerne en del i mødet med konceptbeskrivelsen, og flere har en umiddelbar fornemmelse af, at det må være et dyrt produkt. Desuden er der en del skepsis i forhold til, om produktet er sat i verden for at skabe profit. Det gør derfor en væsentlig forskel for deltagernes tilgang til konceptet, om ydelsen ligger hos en rådgiver med økonomiske interesser. I den forbindelse modtages Energistyrelsen positivt som et kvalitetsstempel på, at der ikke blot er tale om en dyr rådgivningsordning.! Nogle af deltagerne er i tvivl om, hvorvidt en konsulent har kompetencer nok til at kunne overskue en samlet renoveringsproces.! Flere er i tvivl om, hvorvidt funktionen allerede findes i forvejen. Jeg har skrevet, at den er god og seriøs. Dog er hjælp til finansiering at tale ned til folk. En fagmand indenfor energi skal sgu ikke blande sig i, hvordan jeg bruger mine penge. (fokusgruppe 2) Jeg tænker endelig kan man henvende sig et sted. Men bagefter bliver jeg forvirret, fordi de snakker om en rådgiver, men hvor er dette sted? Er rådgiveren uvildig? Er han ansat af stedet? (fokusgruppe 1) Jeg vil gerne kende prisen på at få ham ud, inden man ringer. (fokusgruppe 2) Jeg tænker, at det lyder som dyr løsning, en løsning for de få, fordi så snart der står rådgivning, bliver der lagt flere tusinde kroner oveni. (fokusgruppe 1) Match mellem navn/logo og koncept Deltagerne blev bedt om at stemme på, hvilket navn og logo, de mente, passer bedst til konceptet. Stemmerne fordelte sig jævnt over de fem forskellige navn/logo forslag og gav derfor ikke en entydig pejling. 19

20 Budskaber! Varmeregning og komfort rammer mest præcist! Deltagerne blev introduceret for de fem forskellige budskabsvinkler og bedt om at pege på dem, som de oplever som mest motiverende i forhold til at overveje energirigtig renovering. På tværs af de to fokusgrupper træder de to budskaber om henholdsvis besparelse på varmeregningen og komfort tydeligt frem som de mest appellerende. I tråd med deltagerens tidligere erfaringer med overvejelser om renovering, handler valget om disse budskaber om, at varmeregning og komfort er meget konkret, og noget man høster belønningen af inden for en kort tidsramme. Kategori: Lavere varmeregning RENOVER RIGTIGT OG SPAR PÅ VARMEREGNINGEN Kategori: Bedre indeklima og bokomfort BEDRE ERNERGI BEDRE INDEKLIMA BEDRE KOMFORT 20

21 Rådgiveren/Den grønne aktør! Rådgiveren skal have et troværdighedsstempel! De fleste deltagere i fokusgrupperne finder vejledning hos venner, familie eller andre steder i deres netværk, når de skal planlægge og udføre en renovering. Vejledningen fra netværk vægtes meget højt, hvad enten det består af fagpersoner eller ej. Nogle påpeger i den forbindelse, at renovering af ens bolig også handler om at fremme hjemmets identitet, og når det skal gøres, rådfører man sig med tillidspersoner, som man forventer kan forholde sig indlevende.! En professionel rådgivningsfunktion kan virke distancerende, og skal man vælge en sådan til, er troværdighed derfor ifølge deltagerne afgørende. Denne troværdighed handler om en række ting:! Faglig tyngde og bredde og heri vished for, at rådgiveren evner at kunne følge et samlet renoveringsprojekt fra start til slut med den vifte af kompetencer, som det kræver.! Uvildighed.! Evne til kommunikationsmæssigt at møde modtageren i øjenhøjde. Man har et netværk, man spørger, hvilken håndværker er god. Vi har dårlige oplevelser, så vi bruger vores netværk. (fokusgruppe 1) Jeg er ved at investere mange penge, så rådgiveren skal være seriøs. (Fokusgruppe 1) Det kræver en god uddannelsesmæssig baggrund og års erfaring. (fokusgruppe 2) Ikke bare en teoretisk uddannelse, han skulle have været i marken. (fokusgruppe 1) Uddannelsen er ikke mest afgørende, det vigtigste er en man svinger godt sammen med en, som er inspirerende. (fokusgruppe 2) 21

22 Pris! Manglende overblik over omfanget og værdien af rådgivning! Mange deltagere har svært ved at forestille sig, hvilke prisniveauer der vil være forventelige. Både fordi nogle ikke har overblik over, hvad den slags rådgivning koster, men også fordi deltagerne kun har en meget overordnet beskrivelse af ydelsen at gå ud fra.! En deltager i fokusgruppe 1 ville have rådgivningen gratis eller til maks kr., mens en anden ville betale kr. På tværs af de to grupper nævner flere deltagere, at de er villige til at betale 8-15 % af det samlede beløb, da det er det, ingeniører og arkitekter typisk får.! En væsentlig faktor er tilbagebetalingstiden. Mange deltagere vil ikke bruge pengene, hvis tilbagebetalingstiden er lang. Flere nævner 20 år som alt for lang tid, og hvis man ikke kan se udgiften betale sig ind i løbet af få år, er de ikke villige til at betale for rådgivningen kr. For et par timers besøg for indledning. Næste fase kan være en for en renskrevet skitse. (fokusgruppe 2) Helst gratis, men kr. (fokusgruppe 1) Maks 6000, timepris på 600 kr., det skal være en ordentlig gennemgang, ikke bare en sludder for en sladder, det kan jeg have med min svigerfar. (fokusgruppe 2) 8-10 % af det samlede beløb for hele projektet, hvad en arkitekt ville tage normalt. (fokusgruppe 1) 22

23 Kommunikationskanaler og markedsføring! Når tankerne er på renovering eller der er tid til at lade sig eksponere! Deltagernes egen vurdering af hvornår de er mest modtagelige for budskaber omkring energirenovering er, når de er i situationer, der har en renoveringskontekst, eller på steder, hvor de har tid til at lade opmærksomheden fange:! Boligmesser! Byggemarkeder! Biblioteket! Medier (eksempelvis søndagsvisen og boligsektioner)! Metroen 23

Initiativer til at fremme energirenovering

Initiativer til at fremme energirenovering Rapport fra InnoBYG projektet Bæredygtig energirenovering Initiativer til at fremme energirenovering af enfamiliehuse - Et hurtigt overblik Lies Vanhoutteghem Carsten Rode Rapport Institut for Byggeri

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 FORORD Mange boligejere er interesserede i at vide, hvordan deres bolig kan blive mere energieffektiv, men det er ikke altid så ligetil at finde rundt i de mange begreber og processer,

Læs mere

Håndbog om Energirenovering af private boliger

Håndbog om Energirenovering af private boliger Håndbog om Energirenovering af private boliger Udarbejdet af Energibyen Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Håndværksrådet Islands Brygge 26 2300 København S Håndbogen

Læs mere

Guide til et sikkert boligkøb. Til dig der skal købe din første bolig

Guide til et sikkert boligkøb. Til dig der skal købe din første bolig Guide til et sikkert boligkøb Til dig der skal købe din første bolig Guide til et sikkert boligkøb 4 Fra boligdrøm til drømmebolig Et boligkøb starter oftest som en drøm og skulle gerne blive ved at være

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Energirenovering: Økonomien er den største udfordring

Energirenovering: Økonomien er den største udfordring TEKST MAJKEN S. ELIASEN ILLUSTRATION NIELS POULSEN TEMA: ENERGIRENOVERING 35% af ABF s medlemsforeninger får behov for at energirenovere inden for de næste 10 år. Hvordan kommer man i gang? Og er der tilskudsordninger,

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø i byggeri og anlæg fra projektering til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg UDARBEJDET AF: FLEMMING PEDERSEN OG STUDENTERMEDHJÆLPERE JENNY

Læs mere

PASSIVBOLIG 2. SEMESTER

PASSIVBOLIG 2. SEMESTER PASSIVBOLIG 2. SEMESTER GRUPPE A7 - MUL A - ÅRGANG 2013 Projekt url demo.promotiv.dk/passivbolig VEJLEDERE MORTEN ROLD & DITLEV SKANDERBY AFLEVERINGSDATO - D. 2 JUNI 2014 2 3 Faktaark 3 Opgavebeskrivelse

Læs mere

NR. 1 FEBRUAR 2015 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV BAG DØRENE TEMA FOKUS. Energirenovering BANKRENTEN

NR. 1 FEBRUAR 2015 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV BAG DØRENE TEMA FOKUS. Energirenovering BANKRENTEN NR. 1 FEBRUAR 2015 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV BAG DØRENE TEMA Energirenovering FOKUS BANKRENTEN leder Nødvendige renoveringer I en medlemsundersøgelse fra 2013 svarede 35% af foreningerne,

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel Skab robuste forandringer med fokus på trivsel Indhold Forord... 3 Principper for robuste forandringer... 4 PLANLÆGNINGSFASEN... 5 Vurdér de forventede reaktioner og behov... 6 Overvej graden af kommunikation

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Foto venligst udlånt af fagbladet Maleren Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Analyse gennemført af aktionsforsker og konsulent Steen Elsborg, Partner, Elsborg

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Resultat af interviewundersøgelse blandt repræsentanter for landmænd, forarbejdningsvirksomheder, handelsvirksomheder og forbrugere i det økologiske

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem. Evaluering af veteranpolitikken

En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem. Evaluering af veteranpolitikken En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem Evaluering af veteranpolitikken FORSVARSKOMMANDOEN Maj 2013 PROJEKT Evaluering af veteranpolitikken Forsvarskommandoen NIRAS A/S Sortemosevej 19 3450 Allerød

Læs mere

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder 2012 Mike Wenøe og Jacob Høedt Larsen Grafisk tilrettelæggelse, Louise Maj Hansen ISBN: 978-87-92918-00-0

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri har udgivet denne guide for at sikre en god kommunikation mellem dig og de byggevirksomheder og håndværkere, du vælger at arbejde sammen med.

Læs mere