GRØN BOLIGKONTRAKT KONCEPTTEST I FOKUSGRUPPER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRØN BOLIGKONTRAKT KONCEPTTEST I FOKUSGRUPPER"

Transkript

1 GRØN BOLIGKONTRAKT KONCEPTTEST I FOKUSGRUPPER

2 Indhold 1. UNDERSØGELSESDESIGN 2. TESTEDE MATERIALER 3. KONKLUSIONER 4. ANBEFALINGER 5. BAGGRUND OG MOTIVATION FOR AT RENOVERE 6. NAVN OG LOGO 7. BUDSKABER 8. RÅDGIVEREN/DEN GRØNNE AKTØR 9. PRIS 10. KOMMUNIKATION OG MARKEDSFØRING 2

3 Undersøgelsesdesign! Fakta om fokusgrupperne! Der blev afholdt to fokusgrupper tirsdag d. 17/9, begge af to timers varighed.! Grupperne bestod af 6-8 deltagere, der var rekrutteret igennem den kvantitative spørgeskemaundersøgelse fra målgruppeanalysen.! Aldersspredningen var år, og deltagerne kom fra Region Hovedstaden og Region Sjælland. Spredning på uddannelsesniveau.! Fokusgruppe 1: Skal renovere! Deltagere som regner med at skulle gennemføre større renovering inden for de næste to år.! Fokusgruppe 2: Har friværdi! Deltagere som har formue/friværdi til at finansiere energirenovering, men ikke nødvendigvis ser noget behov. Fokusgrupperne afdækkede følgende emner: Deltagernes erfaringer med renovering Konceptnavn og visuel identitet Kernefortællingen Budskabsvinklinger Den grønne aktør Betalingsvillighed Markedsføring og kommunikationskanaler 3

4 Formål og undersøgelsesdesign! Fokusgrupperne har haft til formål at teste målgruppens afkodning og reaktion på henholdsvis koncept, navn/ logo og budskabsvinkling for Grøn Boligkontrakt.! For hvert testelement blev fokusgruppedeltagerne indledningsvis bedt om at brainstorme individuelt på deres umiddelbare tanker. Dette for bedre at fastholde den individuelle reception og perception i forbindelse med den efterfølgende gruppediskussion.! Af metodiske hensyn blev deltagerne briefet på at prøve at forestille sig, at de møder testelementerne i en brochure på et sted, hvor de færdes, eksempelvis i et byggemarked.! Navne og logo-forslag blev testet som det første. Deltagerne vidste på forhånd, at fokusgruppen handlede om renovering, men havde ikke fået nogen form for introduktion til Grøn Boligkontrakt. Dette for at kunne undersøge deltagernes isolerede afkodning af navn og logo. Herefter blev deltagerne præsenteret for selve konceptet og for forskellige kategorier af budskabsvinkler, og de blev bedt om at forholde sig til, hvordan disse spiller sammen indbyrdes. 4

5 Testede materialer (1:3) Navn og logo BOLIGAFTALEN VEJEN TIL FREMTIDENS HJEM ENERGISIKKERT HJEM DEN LETTE VEJ TIL BEDRE BOLIGENERGI MIN BOLIGPLAN VEJEN TIL FREMTIDENS HJEM GRØN BOLIGPLAN INDGANGEN TIL ET BEDRE HJEM 5

6 Testede materialer (2:3) Budskabsvinklinger Overskriften for hver boks refererer til, hvilken kategori budskabet hører til. Klimahensyn Æstetik og arkitektur Lavere varmeregning DU KAN GØRE EN FORSKEL TÆNK PÅ KLIMAET, NÅR DU RENOVERER GØR DIN BOLIGDRØM TIL VIRKELIGHED RENOVER RIGTIGT OG SPAR PÅ VARMEREGNINGEN Bedre investering Bedre indeklima og bo-komfort DIT HUS KAN BLIVE MERE VÆRD HVIS DU TÆNKER PÅ ENERGIEN, NÅR DU RENOVERER BEDRE ERNERGI BEDRE INDEKLIMA BEDRE KOMFORT 6

7 Testede materialer (3:3) Grundfortælling / koncept Én indgang til energirigtig renovering Som boligejer kan du fremover henvende dig ét sted, når du vil bygge om i dit hus på en måde, der forbedrer husets energimæssige tilstand. Du kan hyre en godkendt rådgiver, der kan vejlede dig i alle projektets faser. Første skridt er en kortlægning af boligen, der giver overblik over, hvor der er størst potentiale for at forbedre boligens energitilstand. Du får herefter en plan for projektet og hjælp til at søge om finansiering hos din bank eller realkreditinstitut. Vælger du at gå videre herfra, kan rådgiveren også stå for at gennemføre ombygningen dvs. udarbejde den konkrete projektplan, indhente tilbud fra håndværkere, styre byggeprocessen og sikre kvaliteten i arbejdet. Rådgiveren kan være en arkitekt, håndværker eller andre fra byggebranchen. For at kunne påtage sig opgaven, skal han være uddannet og godkendt igennem Energistyrelsen. 7

8 Konklusioner (1:3) 1. Associationer på navn og logo Fokusgrupperne viser ingen entydig linje i forhold til, hvilket af de testede navne og logoer, der bedst matcher konceptet for Grøn Boligkontrakt. Der ses dog en tendens til, at de tre øverste af de fem nedenstående er dem, som, isoleret set, klarest afkodes som noget, der handler om energirigtig renovering. GRØN BOLIGPLAN INDGANGEN TIL ET BEDRE HJEM: Et flertal blandt deltagerne tolker, i kombinationen af de visuelle grønne linjer og formuleringerne grøn boligplan og bedre hjem, at det handler om grønne løsninger i forbindelse med boligforbedringer. Enkelte får associationer i retning af en boligmesse, anlægsgartnere eller leverandører af entrédøre. MIN BOLIGPLAN VEJEN TIL FREMTIDENS HJEM: Plan og følgeteksten Vejen til fremtidens hjem giver associationer til råd og vejledning om, hvordan man kan arbejde med forbedringer af sin bolig. Da ordet energi ikke indgår, går overvejelserne blandt deltagerne dog på, om det handler om råd til renovering eller mere om æstetisk indretning. Fremtidens hjem leder dog tankerne i retning af, at det må handle om at forbedre sit hjem på en økonomisk og/eller fremtidsmæssigt holdbar måde. ENERGISIKKERT HJEM DEN LETTE VEJ TIL BEDRE BOLIGENERGI: Der er over en bred kam enighed om, at indholdet bag dette må dreje sig om energimæssige forbedringer på boligen. Denne afkodning skabes primært af kombinationen af ordene hjem og vej til bedre boligenergi. Ordene sikkert og let forstyrrer dog afkodningen noget, fordi deltagerne forbinder renovering med økonomisk usikkerhed og praktisk besvær. Enkelte forbinder ordet sikkert med alarmer og tryghed i forhold til børn i hjemmet BOLIG TÆNK FREM, NÅR DU RENOVERER: Politik er den gennemgående association hos deltagerne. Mange tænker på regeringens 2020-planer og på miljøpolitik, og flere er enige om, at indholdet bag navn og logo må handle om krav og lovgivning på renoveringsområdet og om, hvordan man i den henseende kan fremtidssikre sit hjem. BOLIGAFTALEN VEJEN TIL FREMTIDENS HJEM: Ordet aftale giver i kombination med husskitsen associationer til ejendomsmæglere og/eller advokatbistand i forbindelse med eksempelvis flytning. 8

9 Konklusioner (2:3) 2. Koncept Der bliver taget positivt i mod konceptet, som et flertal af deltagerne oplever sig selv som målgruppe for. Dette flertal vurderer også, at konceptet potentielt kunne være interessant at benytte sig af. Den generelle oplevelse er dog også, at det er et komplekst produkt at forholde sig til, og at det er krævende at afkode sondringen mellem den indledende afdækkende ydelse og den samlede pakke. 3. Budskaber Budskabsvinkler, der handler om at spare penge og at få en bedre komfort, viser sig mest motiverende for deltagerne. Denne gevinst af en renovering er meget konkret at forholde sig til og kan høstes i umiddelbar fremtid. 4. Rådgiveren I og med at konceptet kan virke komplekst at forholde sig til, er tillid til rådgiveren afgørende for, om deltagerne overhovedet vil overveje at benytte sig af ydelsen. Derfor skal rådgiveren være uvildig, have bred faglig tyngde og evne kommunikationsmæssigt at møde folk i øjenhøjde. 5. Pris Mange er i tvivl om, hvor meget de vil betale for ydelsen, fordi de ikke har det fulde overblik over hverken konceptet eller normalpriser for lignende rådgivning. Deltagerne svinger fra 1000 kr. til 8-15 % af det samlede renoveringsbeløb. 9

10 Konklusioner (3:3) 6. Kommunikationskanaler og markedsføring Deltagernes egen vurdering er, at der er størst sandsynlighed for at fange deres opmærksomhed, hvis de møder markedsføringen i situationer, hvor de i forvejen tænker bolig eller søger rådgivning til forbedringsprojekter. Det er f.eks. i byggemarkeder og avisers boligtillæg. 7. Motivation og timing i forhold til renovering Overvejelser omkring renoveringsprojekter er i de fleste tilfælde motiveret af en form for nedslidning på boligen, som har negativ betydning for både komfort, æstetik og varmeregning. Når der skal træffes beslutning om, hvorvidt og hvornår et renoveringsprojekt skal gennemføres, er det afgørende, om der er:! Råd! Tid og overskud! Behov i forhold til fx familieforøgelse eller børn, der flytter hjemmefra! Moment (eksempelvis i form af at der er tilskud til bestemte typer af renovering, eller at der alligevel bliver lagt fjernvarme i det område, man bor i) 10

11 Anbefalinger (1:2) 1. I forhold til valg af navn og logo bør det overvejes, hvilke associationer man ønsker at give modtageren, og hvor meget det vægtes, at selve hovedtemaet omkring energirigtig renovering er let at afkode. Fokusgrupperne peger på, at justeringer af enkelte ord, for flere af navne/logoers vedkommende, kan guide afkodningen i en ønsket og mere præcis retning. 2. Selve konceptet omkring Grøn Boligkontrakt giver, ved nærmere forklaring, mening og virker tiltalende for deltagerne, men kompleksiteten i konceptet gør det vigtigt med Illustrationer til at forenkle og overskueliggøre. Præcise budskaber på, hvilken værdi man som modtager får ud af at købe ydelsen, og hvorfor man skal tilvælge den. Hjemmet er ikke blot en bolig, men et sted med identitet og personlighed, og skal man have rådgivning om det, er det nærliggende at gå til nogen, som man har personlig tillid til eksempelvis nogen i netværket. 3. Prisspørgsmålet melder sig hurtigt i mødet med konceptet, og her er det vigtigt at gøre det så enkelt og klart som muligt, hvad ydelsen koster, og hvad der ligger i den. Deltagerne i fokusgrupperne konkluderer hurtigt, at det sikkert er meget dyrt og svært at gennemskue prisstrukturen. 11

12 Anbefalinger (2:2) 4. Motivationen for at overveje et renoveringsprojekt ligger i høj grad i den belønning, som føles meget konkret, og som man ser inden for en kort tidshorisont: komfort, æstetik og varmeregning. Det er derfor også hensigtsmæssigt at tale ind i disse elementer, når målgruppen skal overbevises om at forholde sig aktivt til Grøn Boligkontrakt. 5. Deltagerne rejser tre bekymringer i forhold til Den grønne aktør: Er det en part, som har som sit primære formål at tjene penge på salg af ydelsen? Hvilken faglighed vil kunne mestre at lede hele renoveringsprocessen fra start til slut? Bliver man mødt i øjenhøjde og med et sprog, man forstår? Det kan derfor være hensigtsmæssigt at overveje en form for certificeringsstempel, som kan højne troværdigheden. Derudover lader det til at være afgørende at få markedsført rådgiveren som én med massiv faglig tynge og bredde samt som et menneske, der møder modtageren i øjenhøjde. 12

13 Motivation og timing for renovering! Økonomiske besparelser, komfort og æstetik motiverer Overvejelser omkring renoveringsprojekter er i de fleste tilfælde motiveret af en form for nedslidning på boligen, som har negativ betydning for både komfort, æstetik og varmeregning! Mange deltagere bliver motiveret til at renovere, fordi de eksempelvis ønsker et flottere eller mere moderne køkken, en anden rumfordeling, bedre udsigt eller mindre træk. Ofte leder små forbedringer over i større renoveringer. Eksempelvis beskriver en deltager, hvordan det at få nye malerier førte til maling af stuen, fordi farven på væggene ikke passede til malerierne, hvorefter vinduerne blev udskiftet, fordi de gamle ikke passede til stuens nye farver.! En lavere varmeregning og andre besparelser opleves som en væsentlig motivationsfaktor. Samtidig ser mange deltagere ikke som noget primært på renovering som en god investeringsmæssig forretning i forhold til at højne husets værdi. Dette fordi tilbagebetalingstiden er for lang til, at de vil mærke investeringen. Andre planlægger ikke at flytte og kan derfor ikke se noget umiddelbart afkast ved salg af huset.! Timing er afgørende for igangsættelse! Mange deltagere i fokusgruppe 1 har afholdt sig fra at renovere, fordi de ikke havde råd. På den anden side har mange i fokusgruppe 2 startet renoveringsprojekter, fordi de fik frigivet penge i friværdi, efterlønsopsparing eller lignende.! Mange renoverer og bygger om, når deres familiesituation ændrer sig: Når børnene bliver større og ønsker mere plads, eller når de flytter hjemmefra, og rummene skal udnyttes anderledes. Økonomisk rentabelt betyder mest for vores beslutninger, vi har små børn, så det skal også øge komforten. (fokusgruppe 1) Min motivation var at spare olie. (fokusgruppe 2) Vi købte nye malerier, så vi malede væggene, så lofterne og så rammerne. Det har kostet hele stueetagen, malerierne satte det i gang. (fokusgruppe 2) Vi er ved at få isoleret loftet, så vi kan få lavet en hems over vores datters værelse, så det kunne blive et todelt værelse. Det kunne være vildt fedt, at få den plads rockwoolen optager nu og få en bedre udnyttelse. (fokusgruppe 1) Vores solceller faldt sammen med, at vi fik efterlønspengene ud og der var stadig en ordning for solceller, så vi investerede dem på noget godt. (fokusgruppe 2)! Et renoveringsprojekt er besværligt og kræver tid og skal derfor foregå, når man har overskud til, at hjemmet roder.! Moment har betydning, hvis der fx på et givet tidspunkt er tilskud til bestemte typer af renovering, eller at der alligevel bliver lagt fjernvarme i det område, man bor i. 13

14 NAVN OG LOGO 2020 BOLIG! Politik og lovgivning! Den mest fremtrædende association er, i kraft af udtrykket 2020 BOLIG, politik, og deltagernes tanker ledes hen på regeringens 2020-planer, men også på miljøpolitik og, for et par enkeltes vedkommende, på valgplakater. Ordene bolig og renoverer giver dog også umiddelbart deltagerne fornemmelse af, at det handler om renovering. Flere nævner i den forbindelse, at huset ser energirigtigt ud, fordi farverne minder om farveskalaen på en energirigtig vaskemaskine.! Mange regner med, at indholdet bag navn og logo handler om krav og fremtidig miljølovgivning. Tænk frem får mange til at tænke på, hvordan man kan fremtidssikre sit hus, og generelt får husskitsen deltagerne til at snakke om fremtiden inden for renovering. Flere nævner, at brochuren må indeholde gode råd til holdbare løsninger frem mod 2020.! Flere tænker også i retning af en boligmesse pga. huset i logoet. Jeg har skrevet boligmesse, 2020 plan og valgplakat det er meget politisk med Tænk frem kunne godt være et ordspil politisk. Det kunne også være en boligmesse i Øksnehallen. (fokusgruppe 1) Jeg tænkte politisk - på den der miljøpolitik de har sat inden år 2020, at så skal der ske noget. (fokusgruppe 1) Her kunne jeg blive klogere på fremtidige krav, smartere løsninger, bedre fremtidssikrerede løsninger. (fokusgruppe 2) Det er noget fra en offentlig instans, hvor det kommer i pixibog format, hvor man kan finde info om at renovere egen bolig. (fokusgruppe 1) Jeg synes, at det er den bedste, jeg kan godt lide farvevalget - den brænder for grønne løsninger. Man får at vide om kommende bygningsreglementer for sin bolig, så boligen lever op til standarderne. (fokusgruppe 1) Jeg tænker på politik og 7-årsplaner. (fokusgruppe 2) 14

15 NAVN OG LOGO BOLIGAFTALEN BOLIGAFTALEN VEJEN TIL FREMTIDENS HJEM! Advokathjælp og ejendomsmæglere! Flere deltagere giver udtryk for, at aftale lyder juridisk. I kombination med ordet bolig giver det derfor associationer til ejendomsmæglere og advokater. En aftale indgås mellem to parter, men hvem er parterne i dette tilfælde?, spørger en deltager. Her opleves uklarhed om, hvor aftalen indgås, med hvem, og hvad den indeholder.! På grund af de juridiske associationer tror flere, at brochuren handler om noget med advokatbistand, eller at den giver gode juridiske råd, eksempelvis i forbindelse med flytning. Jeg har skrevet ejendomsmægler og boligkøb. Hvis jeg skal sælge eller købe hus, snupper man den brochure. (Fokusgruppe 1) Jeg tænkte det var et sted, hvor man får rådgivning til forbedringer og en miljørigtig bolig. (Fokusgruppe 1) Det ligner en brochure med advokathjælp. (Fokusgruppe 1) Fremtiden er et tomt udtryk. Aftale er lidt politisk. (Fokusgruppe 1)! En enkelt deltager associerer udtrykket boligaftalen med noget politisk. 15

16 NAVN OG LOGO ENERGISIKKERT HJEM ENERGISIKKERT HJEM DEN LETTE VEJ TIL BEDRE BOLIGENERGI! Energirenovering og sikkerhed vs. usikkerhed! Deltagerne tolker, at det handler om energimæssige forbedringer af boligen. Det skyldes i høj grad koblingen af logo-huset og ordene energi og hjem / bolig.! Nogle reagerer med skepsis på ordene sikkert og let, som ikke matcher deres oplevelse af, at en renoveringssituation rummer både usikkerhed og besvær. Der er også deltagere, som forbinder sikkert med sikkerhed i form af tryghed og derfor får associationer til alarmer i huset og til børnesikkerhed. Nogle deltagere foreslår derfor at skifte energisikkert ud med energivenligt eller energirigtigt, som, de synes, passer bedre ind i sammenhængen.! Brugen af det mere personlige hjem frem for bolig modtages positivt og virker engagerende på deltagerne. Jeg tænker energirenovering som det første pga. energisikker. Når man starter på renovering, er noget sjældent let måske genvej er bedre. (fokusgruppe 2) Den stod klokkeklart for mig først. Energisikkert hjem har noget med vedvarende energi og energiløsninger på den lange bane at gøre. Det er for mig en rådgiver, som fortæller, hvad jeg skal gøre. (fokusgruppe 2) Der er ingen lette løsninger ifbm. en renovering af et hus. Det kan ikke være let, kun sikkert. (fokusgruppe 2) Med sikkerhed tænker jeg børnesikkerhed, med gasalarmer osv. (fokusgruppe 2) Energi og sikkert er to forskellige ting. Det første er et energihjem det andet alarmsystemer. Jeg gad ikke engang tage brochuren. Der findes ikke lette løsninger, der findes gode løsninger. (fokusgruppe 2) 16

17 NAVN OG LOGO GRØN BOLIGPLAN GRØN BOLIGPLAN INDGANGEN TIL ET BEDRE HJEM! Miljørigtige boliger! Udtrykket Grøn boligplan minder i kombination med de grønne linjer de fleste deltagere om noget, der har med miljørigtige boliger at gøre. Koblingen mellem noget miljørigtigt og et bedre hjem er dog ikke klar, da det at gøre et hjem bedre forbindes med nogle andre aspekter end at gøre det grønnere i miljømæssig betydning.! Formuleringen indgangen til et bedre hjem og ordet grøn får desuden flere til at tænke på! anlægsgartnere, som kan forbedre funktion og æstetik i (for)haven.! boligmesse.! et firma der laver entrédøre Jeg ville formode, at der var ideer til at renovere miljørigtigt som i en opslagsbog. (fokusgruppe 1) Offentlig instans, jeg var slet ikke i tvivl. Det er en opslagsbog til at søge flere oplysninger for at gøre din bolig energivenlig. (fokusgruppe 1) Jeg tænker noget med entrédøre på grund af det med indgangen til et bedre hjem. (fokusgruppe 1) Det andet billede (med huset) kunne forbedre det. (fokusgruppe 1)! Generelt mener deltagerne, at husskitsen ville fungere bedre end de grønne streger, både fordi den er mere spændende at kigge på, og fordi den hjælper forståelsen i retning af, at det handler om bolig. 17

18 NAVN OG LOGO MIN BOLIGPLAN MIN BOLIGPLAN VEJEN TIL FREMTIDENS HJEM! Vejledning om renovering eller indretning! Ordet Plan og følgeteksten Vejen til fremtidens hjem giver associationer til råd og vejledning om, hvordan man kan arbejde med forbedringer af sin bolig. Da ordet energi ikke indgår, går overvejelserne blandt deltagerne dog en del på, om det handler om vejledning til renovering eller mere æstetisk indretning. Fremtidens hjem leder dog tankerne i retning af, at det må handle om at forbedre sit hjem på en økonomisk og/eller fremtidsmæssigt holdbar måde. I den forbindelse nævner flere, at der kan være tale om en tjekliste til, hvordan man lever op til fremtidens krav til boliger.! En enkelt deltager finder det anmassende at bruge ordet Min, mens en anden får associationer til en bank, der vil lave en plan for ens boligøkonomi. Den indeholder et skema, hvor man åbner og kan krydse af hvad man mangler at få gjort for at opdatere sin bolig. (fokusgruppe 2) Den pirrer min nysgerrighed positivt, jeg får lyst til at se hvad det er. Jeg forventer, at den indeholder delaktiviteter til, hvad man kan gøre og hvad man ikke har gjort. Jeg fangede det med energiklasse fra G til A++ i farverne. (fokusgruppe 2) Tjekliste over mulige renoveringer, værktøj til at prioritere hvad der er bedst økonomi i, så man ikke starter med en renovering, som så skal laves om. (fokusgruppe 2) Nogle der tilbyder rådgivning inden for arkitektur, indretning og intelligente løsninger til huset (fokusgruppe 2) 18

19 Koncept! Et relevant og interessant koncept! Et flertal af deltagerne er positive over for konceptet, som de både vurderer som interessant og, for manges vedkommende, også ser sig selv som målgruppe for. Det tiltalende ligger for de fleste vedkommende i princippet i at kunne få hjælp et samlet sted, da renovering for en del kan virke uoverskueligt.! Sondringen mellem den indledende afdækkende ydelse og den samlede pakke fanger deltagerne ikke i første omgang.! Spørgsmålet om pris optager deltagerne en del i mødet med konceptbeskrivelsen, og flere har en umiddelbar fornemmelse af, at det må være et dyrt produkt. Desuden er der en del skepsis i forhold til, om produktet er sat i verden for at skabe profit. Det gør derfor en væsentlig forskel for deltagernes tilgang til konceptet, om ydelsen ligger hos en rådgiver med økonomiske interesser. I den forbindelse modtages Energistyrelsen positivt som et kvalitetsstempel på, at der ikke blot er tale om en dyr rådgivningsordning.! Nogle af deltagerne er i tvivl om, hvorvidt en konsulent har kompetencer nok til at kunne overskue en samlet renoveringsproces.! Flere er i tvivl om, hvorvidt funktionen allerede findes i forvejen. Jeg har skrevet, at den er god og seriøs. Dog er hjælp til finansiering at tale ned til folk. En fagmand indenfor energi skal sgu ikke blande sig i, hvordan jeg bruger mine penge. (fokusgruppe 2) Jeg tænker endelig kan man henvende sig et sted. Men bagefter bliver jeg forvirret, fordi de snakker om en rådgiver, men hvor er dette sted? Er rådgiveren uvildig? Er han ansat af stedet? (fokusgruppe 1) Jeg vil gerne kende prisen på at få ham ud, inden man ringer. (fokusgruppe 2) Jeg tænker, at det lyder som dyr løsning, en løsning for de få, fordi så snart der står rådgivning, bliver der lagt flere tusinde kroner oveni. (fokusgruppe 1) Match mellem navn/logo og koncept Deltagerne blev bedt om at stemme på, hvilket navn og logo, de mente, passer bedst til konceptet. Stemmerne fordelte sig jævnt over de fem forskellige navn/logo forslag og gav derfor ikke en entydig pejling. 19

20 Budskaber! Varmeregning og komfort rammer mest præcist! Deltagerne blev introduceret for de fem forskellige budskabsvinkler og bedt om at pege på dem, som de oplever som mest motiverende i forhold til at overveje energirigtig renovering. På tværs af de to fokusgrupper træder de to budskaber om henholdsvis besparelse på varmeregningen og komfort tydeligt frem som de mest appellerende. I tråd med deltagerens tidligere erfaringer med overvejelser om renovering, handler valget om disse budskaber om, at varmeregning og komfort er meget konkret, og noget man høster belønningen af inden for en kort tidsramme. Kategori: Lavere varmeregning RENOVER RIGTIGT OG SPAR PÅ VARMEREGNINGEN Kategori: Bedre indeklima og bokomfort BEDRE ERNERGI BEDRE INDEKLIMA BEDRE KOMFORT 20

21 Rådgiveren/Den grønne aktør! Rådgiveren skal have et troværdighedsstempel! De fleste deltagere i fokusgrupperne finder vejledning hos venner, familie eller andre steder i deres netværk, når de skal planlægge og udføre en renovering. Vejledningen fra netværk vægtes meget højt, hvad enten det består af fagpersoner eller ej. Nogle påpeger i den forbindelse, at renovering af ens bolig også handler om at fremme hjemmets identitet, og når det skal gøres, rådfører man sig med tillidspersoner, som man forventer kan forholde sig indlevende.! En professionel rådgivningsfunktion kan virke distancerende, og skal man vælge en sådan til, er troværdighed derfor ifølge deltagerne afgørende. Denne troværdighed handler om en række ting:! Faglig tyngde og bredde og heri vished for, at rådgiveren evner at kunne følge et samlet renoveringsprojekt fra start til slut med den vifte af kompetencer, som det kræver.! Uvildighed.! Evne til kommunikationsmæssigt at møde modtageren i øjenhøjde. Man har et netværk, man spørger, hvilken håndværker er god. Vi har dårlige oplevelser, så vi bruger vores netværk. (fokusgruppe 1) Jeg er ved at investere mange penge, så rådgiveren skal være seriøs. (Fokusgruppe 1) Det kræver en god uddannelsesmæssig baggrund og års erfaring. (fokusgruppe 2) Ikke bare en teoretisk uddannelse, han skulle have været i marken. (fokusgruppe 1) Uddannelsen er ikke mest afgørende, det vigtigste er en man svinger godt sammen med en, som er inspirerende. (fokusgruppe 2) 21

22 Pris! Manglende overblik over omfanget og værdien af rådgivning! Mange deltagere har svært ved at forestille sig, hvilke prisniveauer der vil være forventelige. Både fordi nogle ikke har overblik over, hvad den slags rådgivning koster, men også fordi deltagerne kun har en meget overordnet beskrivelse af ydelsen at gå ud fra.! En deltager i fokusgruppe 1 ville have rådgivningen gratis eller til maks kr., mens en anden ville betale kr. På tværs af de to grupper nævner flere deltagere, at de er villige til at betale 8-15 % af det samlede beløb, da det er det, ingeniører og arkitekter typisk får.! En væsentlig faktor er tilbagebetalingstiden. Mange deltagere vil ikke bruge pengene, hvis tilbagebetalingstiden er lang. Flere nævner 20 år som alt for lang tid, og hvis man ikke kan se udgiften betale sig ind i løbet af få år, er de ikke villige til at betale for rådgivningen kr. For et par timers besøg for indledning. Næste fase kan være en for en renskrevet skitse. (fokusgruppe 2) Helst gratis, men kr. (fokusgruppe 1) Maks 6000, timepris på 600 kr., det skal være en ordentlig gennemgang, ikke bare en sludder for en sladder, det kan jeg have med min svigerfar. (fokusgruppe 2) 8-10 % af det samlede beløb for hele projektet, hvad en arkitekt ville tage normalt. (fokusgruppe 1) 22

23 Kommunikationskanaler og markedsføring! Når tankerne er på renovering eller der er tid til at lade sig eksponere! Deltagernes egen vurdering af hvornår de er mest modtagelige for budskaber omkring energirenovering er, når de er i situationer, der har en renoveringskontekst, eller på steder, hvor de har tid til at lade opmærksomheden fange:! Boligmesser! Byggemarkeder! Biblioteket! Medier (eksempelvis søndagsvisen og boligsektioner)! Metroen 23

GRØN BOLIGKONTRAKT MÅLGRUPPEANALYSE

GRØN BOLIGKONTRAKT MÅLGRUPPEANALYSE GRØN BOLIGKONTRAKT MÅLGRUPPEANALYSE Indhold 1. OM UNDERSØGELSEN 2. HOVEDKONKLUSIONER 3. GENNEMFØRTE ENERGIFORBEDRINGER 4. FREMTIDIGE ENERGIPROJEKTER 5. RÅDGIVNING BEHOV OG HOLDNINGER 6. SAMLET OVERBLIK

Læs mere

En enkel oversigt over grafiske elementer

En enkel oversigt over grafiske elementer Quickguide En enkel oversigt over grafiske elementer BedreBolig 3 Indhold Introduktion...5 Logo...6 Farver...8 Typografi... 10 Stregen... 12 Illustrationer... 14 Billeder... 16 Eksempel på brug af de grafiske

Læs mere

ARBEJDSGRUPPE BOLIGEJERNES BEHOV 2. møde d. 27. juni 2013

ARBEJDSGRUPPE BOLIGEJERNES BEHOV 2. møde d. 27. juni 2013 ARBEJDSGRUPPE BOLIGEJERNES BEHOV 2. møde d. 27. juni 2013 Temaer for arbejdsgruppens drøftelser Møde 1 Boligejeren indblik i adfærd, motivation og behov Grøn Boligkontrakt afgørende elementer for succes

Læs mere

BedreBolig En ny ordning under Energistyrelsen

BedreBolig En ny ordning under Energistyrelsen BedreBolig En ny ordning under Energistyrelsen Formål Fremme energirenovering af private boliger Fjerne barrierer gøre det nemt og overskueligt Samlet rådgivning hos én aktør gennem hele processen Skal

Læs mere

Udgifterne ved at benytte en grøn aktør skal afholdes af den private boligejer. Der er således

Udgifterne ved at benytte en grøn aktør skal afholdes af den private boligejer. Der er således GRØN BOLIGKONTRAKT DISKUSSIONSOPLÆG 22. maj 2013 J.nr. 2676/1976-0004 Ref. LKO Baggrund og indledning - Grøn Boligkontrakt Bygninger står for omtrent 40% af det samlede energiforbrug, og derfor skal der

Læs mere

Opnå en god dialog med boligejeren

Opnå en god dialog med boligejeren Opnå en god dialog med boligejeren Kommunikationsguide til BedreBolig-rådgivere 26. marts 2014 Indhold 1. Formål...3 2. Generelt om kommunikation med boligejeren...4 2.1 Kropssprog...4 2.2 Aktiv lytning...4

Læs mere

Renovering. Hvad skal jeg vide, før jeg går i gang? I tvivl om energien? Hvordan kommer du videre? Her slipper varmen typisk ud.

Renovering. Hvad skal jeg vide, før jeg går i gang? I tvivl om energien? Hvordan kommer du videre? Her slipper varmen typisk ud. Hvordan kommer du videre? I tvivl om energien? 1. Kontakt en rådgiver Brug en energirådgiver, f.eks. en BedreBolig-rådgiver, til at hjælpe dig med at få overblik over, hvad der skal gøres i huset, og hvilke

Læs mere

Tjen penge på energirenovering

Tjen penge på energirenovering Tjen penge på energirenovering Videncenter for energibesparelser i bygninger er til for dig Vil du gerne slå to fluer med ét smæk? Vil du gerne ha mere at lave og samtidig sænke CO 2 -udslippet? Hvis du

Læs mere

SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet

SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet SparEnergi.dk er Energistyrelsens forbrugerrettede hjemmeside, der på en enkel og overskuelig måde tilbyder målrettede og relevante digitale værktøjer,

Læs mere

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Direktør Michael H. Nielsen Den 28. januar 2015 Mål om fossil uafhængighed i 2050 skal nås af tre veje Energieffektivisering Fossil uafhængighed i 2050 Fleksibilitet

Læs mere

Morsø Kommune. Niels Pedersen Klima og energikoordinator Morsø Kommune

Morsø Kommune. Niels Pedersen Klima og energikoordinator Morsø Kommune Morsø Kommune Niels Pedersen Klima og energikoordinator Morsø Kommune En fælles indsats inddragelse af interessenter Morsø Kommune Før bedre Bolig på Mors Inddragelse af interessenter i Morsø Kommune.

Læs mere

Tænk energien med, når du forbedrer din bolig

Tænk energien med, når du forbedrer din bolig Tænk energien med, når du forbedrer din bolig - dine fordele og muligheder ved at renovere energirigtigt Februar 2014 BedreBolig stiller skarpt på energien i boligen De fleste parcelhuse og rækkehuse i

Læs mere

Evaluering af BedreBoligordningens. - Kontaktpunkterne

Evaluering af BedreBoligordningens. - Kontaktpunkterne Evaluering af BedreBoligordningens testforløb - Kontaktpunkterne Energistyrelsen 27. juni 2014 Agenda Baggrund og formål Hovedkonklusioner Anbefalinger Baggrund og formål Energistyrelsen har bedt (GK),

Læs mere

Barrierer for energirenovering af danske parcelhuse

Barrierer for energirenovering af danske parcelhuse Barrierer for energirenovering af danske parcelhuse Andrea Mortensen Cand.polyt.arch am@civil.aau.dk AAU + Isover www.zeb.aau.dk Conference, August 25, 2010 1/13 Parcelhuse opført indtil 2010: 1.036.568

Læs mere

Hvad er BedreBolig? V/ chefkonsulent Lars Korsholm, Energistyrelsen

Hvad er BedreBolig? V/ chefkonsulent Lars Korsholm, Energistyrelsen Hvad er BedreBolig? V/ chefkonsulent Lars Korsholm, Energistyrelsen Hvad er BedreBolig? Ny ordning under Energistyrelsen Skal fremme energirenovering af private boliger Fjerne barrierer gøre det nemt og

Læs mere

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne Denne folder henvender sig til alle boligejere ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus

Læs mere

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse BedreBolig Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse Udgivet 13. december 2013 - opdateret 15. januar 2014 Baggrund BedreBolig

Læs mere

Evaluering - kommuner

Evaluering - kommuner Baggrund I forbindelse med afslutning af Spar 20% projektet har Energi tjenesten sendt et link til en elektronisk spørgeskemaundersøgelse til alle de deltagende kommuner, som hermed fik mulighed for at

Læs mere

Evaluering af varmepumper

Evaluering af varmepumper Her er et samlet dokument for alle cases. De kommer ikke i nogen specifik rækkefølge, men med kommandoen ctrl+f kan man finde den case man ønsker. Held og lykke :) Evaluering af varmepumper Hej mit navn

Læs mere

Resultater af BedreBolig opgjort oktober 2015

Resultater af BedreBolig opgjort oktober 2015 Resultater af BedreBolig opgjort oktober 2015 Overordnede resultater 29 ud af 105 husstande i BedreBolig har udført i alt 121 forskellige energiforbedringer. De 29 husstande har i alt renoveret for knapt

Læs mere

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook.

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. FACEBOOK MARKETING Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. Hvorfor skal jeg bruge Facebook Marketing? Mange virksomheder spørger sig selv dette spørgsmål. Men de skal

Læs mere

Renovering Til- og ombygning Nybyggeri. edre Bolig. for private bygherrer. Inspiration Planlægning Gennemførelse

Renovering Til- og ombygning Nybyggeri. edre Bolig. for private bygherrer. Inspiration Planlægning Gennemførelse Renovering Til- og ombygning Nybyggeri edre Bolig Inspiration Planlægning Gennemførelse for private bygherrer Kom godt i gang I renovering, til- og ombygning samt nybyggeri Boligarkitekten.dk er en tegnestue,

Læs mere

BEDRE BOLIG. Opstartsmøde for de 9 første kommuner. 4. december 2013

BEDRE BOLIG. Opstartsmøde for de 9 første kommuner. 4. december 2013 BEDRE BOLIG Opstartsmøde for de 9 første kommuner 4. december 2013 Dagsorden 11.00-11.15 Velkomst og præsentation 11.15-11.45 Indhold i BedreBolig-ordningen Baggrund og introduktion Strategi for lancering

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr

Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med Bolius og Teknologisk

Læs mere

Referat fra 2. møde d. 27. juni 2013

Referat fra 2. møde d. 27. juni 2013 Arbejdsgruppemøde om Boligejernes behov i Grøn Boligkontrakt 1. juli 2013 J.nr. Ref. MRK Side 1 Referat fra 2. møde d. 27. juni 2013 Formål med mødet Formålet med mødet var at definere afsættet for de

Læs mere

Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen

Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen 12. august 2009 Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen Den gennemsnitlige husstand i Danmark bruger omkring 26.000 kroner om året på energi. Alene opvarmning af hjemmet koster i omegnen af

Læs mere

Kom godt i gang. Inspiration til BedreBolig-rådgivere

Kom godt i gang. Inspiration til BedreBolig-rådgivere Kom godt i gang Inspiration til BedreBolig-rådgivere 2 BedreBolig BedreBolig 3 Indhold Velkommen til BedreBolig... 4 Målrettet markedsføring... 5 Hjemmesiden det centrale omdrejningspunkt... 7 BedreBolig-sekretariatet

Læs mere

BedreBolig i Høje-Taastrup Kommune muligheder for økonomisk og anden støtte

BedreBolig i Høje-Taastrup Kommune muligheder for økonomisk og anden støtte BedreBolig i Høje-Taastrup Kommune muligheder for økonomisk og anden støtte De hidtidige erfaringer med energimodernisering Økonomisk støtte Introduktion til aktører i relation til BedreBolig-ordningen

Læs mere

Roskilde seminar 28 april 2011, Snekken.

Roskilde seminar 28 april 2011, Snekken. Der kom mange spændende forslag på banen men gennemgående er hovedlinjen en efterspørgsel på rammer for en videre udvikling. Med den videre udvikling gik 2 elementer igen: Netværksdannelse og Information

Læs mere

Kursus i etablering af lokale partnerskaber. Kursussted Dato, år

Kursus i etablering af lokale partnerskaber. Kursussted Dato, år Kursus i etablering af lokale partnerskaber Kursussted Dato, år 1 Kursus i etablering af lokale partnerskaber Kursusprogram Work-shops! Om Energitjenesten Introduktion til kursus og drejebogen Formålet

Læs mere

Et bedre liv, hvor du bor

Et bedre liv, hvor du bor Et bedre liv, hvor du bor Et bedre liv, hvor du bor Man skal bo godt for at have det godt. Men hvad er det egentligt at bo godt? Det ved kun du og din familie. Til gengæld ved vi noget om boliglån. Sammen

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr

Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med Bolius og Teknologisk

Læs mere

Danmarks komplette Boligmagasin til boligejere

Danmarks komplette Boligmagasin til boligejere Danmarks komplette Boligmagasin til boligejere Redaktionel profil BEDRE HJEM læses af parret i ejerboligen. Det er boligejere, der ønsker at blive hjulpet, inspireret og blive gjort klogere omkring forhold

Læs mere

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus på at reducere energiforbruget.

Læs mere

Sammen om BedreBolig. Individuel energirenovering i fællesskab. Villy Fink Isaksen, Wikimedia Commons, License cc-by-sa-4.0.

Sammen om BedreBolig. Individuel energirenovering i fællesskab. Villy Fink Isaksen, Wikimedia Commons, License cc-by-sa-4.0. Sammen om BedreBolig Individuel energirenovering i fællesskab Villy Fink Isaksen, Wikimedia Commons, License cc-by-sa-4.0. Sammen om BedreBolig Hos en BedreBoligrådgiver kan man købe kvalificeret rådgivning

Læs mere

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge Rapportnr.: XXXXX Firmanr.: XXXXXX Dato: 00. måned 2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge 56 78 12 34 info@thomasjensen.dk CVR: 12345678 BOLIGEJER Familien

Læs mere

Ny servicemail til BedreBolig-rådgivere

Ny servicemail til BedreBolig-rådgivere Servicemail nr. 1 maj 2014 Ny servicemail til BedreBolig-rådgivere BedreBolig-sekretariatet og Energistyrelsen får løbende gode input fra BedreBoligrådgivere, der kan bidrage til at forbedre rammerne for

Læs mere

lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING

lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING Skab merværdi i din bolig Fra drøm til virkelighed... Arkitekthjælp for en dag, kombineret med et energitjek lundhilds tegnestue kombinerer nu det

Læs mere

Udskiftning af oliefyr. Hvornår er det en god idé?

Udskiftning af oliefyr. Hvornår er det en god idé? Udskiftning af oliefyr Hvornår er det en god idé? 1 Indhold i oplæg Den energipolitiske virkelighed Energirenovering generelt Hvorfor energirenovering Tendenser og bevægelser Skal det kunne svare sig?

Læs mere

BedreBolig. Energirigtig renovering af private boliger. BB_A4_folder_Medarb_Byggemarked_150123.indd 1

BedreBolig. Energirigtig renovering af private boliger. BB_A4_folder_Medarb_Byggemarked_150123.indd 1 BedreBolig Energirigtig renovering af private boliger BB_A4_folder_Medarb_Byggemarked_150123.indd 1 23/01/15 15:31 2 BedreBolig BedreBolig en helhedsorienteret tilgang til energirenovering BedreBolig er

Læs mere

Cykelhandler projekt KOM / IT

Cykelhandler projekt KOM / IT 2015 Cykelhandler projekt KOM / IT Indhold Indledning... 2 Tidsplan... 2 Fase 1 - Problemanalyse... 3 Informations problem... 3 Markedsundersøgelse... 3 Analyse af deres eksisterende medieprodukter...

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

SKAL DIT HUS RENOVERES?

SKAL DIT HUS RENOVERES? SKAL DIT HUS RENOVERES? Mange års erfaring har lært os at sætte kunden i centrum. At lytte og kommunikere er en vigtig faktor, når opgaverne skal løses korrekt og til tiden. Kunden i centrum Casadana A/S

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dronning Sofies Vej 111 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-015751 Energikonsulent: Per Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Byggeriets energianalyse 2015 Dansk Byggeris anbefalinger

Byggeriets energianalyse 2015 Dansk Byggeris anbefalinger Byggeriets energianalyse 2015 Dansk Byggeris anbefalinger Min dagsorden Potentialer for energirenovering Fokus på sektorer Virkemidler for energirenovering VE og bygninger Opbyggelige ønsker Potentialer

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Sønderborgs store omstilling

Sønderborgs store omstilling Sønderborgs store omstilling Grøn Boligkontrakt følgegruppemøde 4. september 2013 Peter Rathje ZEROfamilien 115 deltagende familier (2009) Resultater - 25% energibesparelser - 45% vandbesparelser ProjectZero

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

ARBEJDSGRUPPE BOLIGEJERNES BEHOV 3. møde d. 26. august 2013

ARBEJDSGRUPPE BOLIGEJERNES BEHOV 3. møde d. 26. august 2013 ARBEJDSGRUPPE BOLIGEJERNES BEHOV 3. møde d. 26. august 2013 Temaer for arbejdsgruppens drøftelser Møde 1 og 2: Boligejeren indblik i adfærd, motivation og behov Grøn Boligkontrakt afgørende elementer for

Læs mere

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bjarkesvej 15 Postnr./by: 3600 Frederikssund BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL

DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL Giv turisten let adgang til oplevelser i naturen Guide til pakketering - Tjen penge på naturen Naturligt Samspil drives af HORESTA med støtte fra Naturstyrelsen

Læs mere

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kærsangervej 3 Postnr./by: 4250 Fuglebjerg BBR-nr.: 370-002166 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT LÆSEVEJLEDNING Lejerbos bæredygtige boliger er beskrevet i tre dokumenter, som samlet tegner Lejerbos koncept for almene bæredygtige boliger. Visionsdokumentet beskriver den

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Primulavej 31 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-080398 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om

Læs mere

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 2015 Grønsted kommune Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 Indhold Indledning... 2 Metode... 2 Kommunikation... 3 Hvem er målgruppen?... 3 Hvad er mediet?... 3 Hvilken effekt skal produktet have hos afsenderen?...

Læs mere

Danskerne og energibesparelser adfærd og holdninger

Danskerne og energibesparelser adfærd og holdninger Danskerne og energibesparelser adfærd og holdninger Potentialer for energibesparelser i danskernes boliger. Konkrete og enkle energispareforslag fra TEKNIQ din installatør gir dig råd Danskerne og energibesparelser

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkevænget 3 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-195055 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

Energitjek ordningen er igangsat og nedenfor er en kort beskrivelse og status på ordningen.

Energitjek ordningen er igangsat og nedenfor er en kort beskrivelse og status på ordningen. Notat Klimapartnerskab mellem SE og Vejen Kommune Køb af UP-front vindstrøm, er som det fremgår af dagsordenspunktet, 1 ud af i alt 4 delaftaler som følge af den indgåede klimapartnerskabs aftale mellem

Læs mere

Introduktion: En dag ringer Gud til Djævelen og siger: Hvordan går det i Helvede? 19. april 2010 DEP j.nr. 1099-0673.

Introduktion: En dag ringer Gud til Djævelen og siger: Hvordan går det i Helvede? 19. april 2010 DEP j.nr. 1099-0673. Ministerens tale til konference om energirenovering af lejeboliger der afholdes af Bygherreforeningen d. 22. april 2010. (15-20 min). --o-- (Det talte ord gælder) 19. april 2010 DEP j.nr. 1099-0673 Sagsbeh:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grambyvej 19A Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-020675 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Projekt Kom/it A Semester 6

Projekt Kom/it A Semester 6 Jeanette Bengtsen og Isabel Odder Projekt Kom/it A Semester 6 Applikation - Virette Klasse 3.5k 05-04-2011 Indholdsfortegnelse: Indledning:... 2 Bollemodel:... 3 Formål og præmis:... 3 Indhold:... 3 Målgruppe:...

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.5 MWh Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.5 MWh Fjernvarme SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ringstedgade 19 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4700 Næstved BBR-nr.: 370-19450 Energikonsulent: Bjarne Dickow Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Som led i projektet "Landsbyens Energi", er vi interesseret i at lære mere om landsbyen,

Som led i projektet Landsbyens Energi, er vi interesseret i at lære mere om landsbyen, Kære borger, Som led i projektet "Landsbyens Energi", er vi interesseret i at lære mere om landsbyen, dit energiforbrug og holdninger til energirenovering, da vi dermed kan målrette projektet efter dit

Læs mere

Referat fra 1. møde den 4. december 2013

Referat fra 1. møde den 4. december 2013 BedreBolig Opstartsmøde for de 9 første kommuner 04. december2013 J.nr. Ref.XNE Side 1 Referat fra 1. møde den 4. december 2013 Formål med mødet: Præsentation, drøftelse og igangsættelse af projekt til

Læs mere

DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN

DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN BLIV KLAR TIL DIT BOLIGKØB 2 HVORDAN LÅNER JEG PENGE TIL MIN BOLIG 3 Realkreditlån - 80% 4 Banklån - 15% 5 Udbetaling - 5% 5 HVILKEN TYPE BOLIGLÅN

Læs mere

Interview med LCK s videpræsident

Interview med LCK s videpræsident Interview med LCK s videpræsident 0.09-0.12 Interviewer 1: Kan du starte med at fortælle om hvad din rolle i LEO er? 0.15-0.44 Brødreskift: Altså jeg har jo været med at starte det op med Zenia. Og jeg

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån

Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån At tage et realkreditlån, er formentligt den største økonomiske beslutning, du kommer til at træffe i dit liv. De fleste af os erkender, at vi ikke

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN 1 INDLEDNING Som bekendt skal I snart igennem en større renovering af jeres afdeling. Denne lille folder er lavet til jer, Ryhavens beboere, i forbindelse med informationsmødet,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Åvangen 19 B 8444 Balle BBR-nr.: 706-014119 Energikonsulent: Steffen Andersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook Sådan laver du gode opdateringer på Facebook Indhold Indhold 2 Indledning 3 Hold linjen 4 Vær på linje med virksomhedens overordnede identitet 4 Unik stemme 5 Brug virksomhedens unikke stemme 5 Skab historier

Læs mere

Energimærke. Årlig besparelse i energienheder. 1 Hulmursisolering. 11 MWh Fjernvarme 4310 kr kr. 6.1 år

Energimærke. Årlig besparelse i energienheder. 1 Hulmursisolering. 11 MWh Fjernvarme 4310 kr kr. 6.1 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rimmervej 15 Postnr./by: 9990 Skagen BBR-nr.: 813-176707 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energirenovering kan gøre dit hus 50 år yngre

Energirenovering kan gøre dit hus 50 år yngre Livsstil 20.02.2016 kl. 11:10 Energirenovering kan gøre dit hus 50 år yngre AF Anita Jensenius Hos familien Simonsen i Albertslund har en ambitiøs energirenovering ført til forbedret indeklima, æstetisk

Læs mere

KOMFORT HUSENE. - Erfaringer fra designprocesserne. Per Heiselberg Professor Architectural Engineering, University of Aalborg, Denmark

KOMFORT HUSENE. - Erfaringer fra designprocesserne. Per Heiselberg Professor Architectural Engineering, University of Aalborg, Denmark KOMFORT HUSENE - Erfaringer fra designprocesserne Camilla Brunsgaard Ph.D. Fellow Architectural Engineering, University of Aalborg, Denmark Supported by: Saint-Gobain Isover A/S Mary-Ann Knudstrup Associated

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

Strategisk lederkommunikation

Strategisk lederkommunikation Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden

Læs mere

ZERObolig konceptet som dynamo for lokal grøn vækst Peter Rathje, ProjectZero

ZERObolig konceptet som dynamo for lokal grøn vækst Peter Rathje, ProjectZero Dansk Byggeri Konference i Korsør ZERObolig konceptet som dynamo for lokal grøn vækst Peter Rathje, ProjectZero ProjectZero BrightGreenBusiness Er visionen om at skabe et CO 2 neutralt Sønderborg-område

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse BedreBolig Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse 13. december 2013 Baggrund BedreBolig en ny ordning til energirenovering

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grønlandsvej 33 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-003463 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke I denne gennemgang lægger vi vægt på hjemmesidens opbygning. For at få det optimale udbytte af en hjemmeside skal mange elementer spille sammen.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lysbovej 4 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-007718 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ørsted Bygade 13 Postnr./by: 4622 Havdrup BBR-nr.: 265-198235 Energikonsulent: Per Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: PJ Arkitekt

Læs mere

Få gang i energirenoveringen med BetterHome Niels Kåre Brunn, direktør, BetterHome, mobil ,

Få gang i energirenoveringen med BetterHome Niels Kåre Brunn, direktør, BetterHome, mobil , Få gang i energirenoveringen med BetterHome 1 Niels Kåre Brunn, direktør, BetterHome, mobil 35 300 462, nkb@betterhome.today 17.11.2016 Vi giver boligejere bedre komfort og hjælper dem med at spare energien

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Baldersvej 5 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-025947 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: RL

Læs mere

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grænsevej 50 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søndervang 42 Postnr./by: 2670 Greve BBR-nr.: 253-081740 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Sådan oversætter du centrale budskaber

Sådan oversætter du centrale budskaber Sådan oversætter du centrale budskaber Dette er et værktøj for dig, som Vil blive bedre til at kommunikere overordnede budskaber til dine medarbejdere, så de giver mening for dem Har brug for en simpel

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kongeskovvej 9 Postnr./by: 4660 Store Heddinge BBR-nr.: 336-007710 Energikonsulent: Hans Clement Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energirådet - nyt lokalt partnerskab i Mariagerfjord. Energimesse på Eurowind Energy A/S 23. Maj 2014

Energirådet - nyt lokalt partnerskab i Mariagerfjord. Energimesse på Eurowind Energy A/S 23. Maj 2014 Energirådet - nyt lokalt partnerskab i Mariagerfjord Energimesse på Eurowind Energy A/S 23. Maj 2014 Kort om partnerskabet Formål: I fællesskab løse opgaver indenfor energirenovering, med et særligt fokus

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Solbakken 6 Postnr./by: 3600 Frederikssund BBR-nr.: 250-003077 Energikonsulent: Per Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: PJ Arkitekt-

Læs mere

BedreBolig-plan. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Energitjenesten Sjælland Mikkel Nielsen Vestergade 3C 4600 Køge E-mail sjaelland@detgroennehus.dk Tlf.

BedreBolig-plan. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Energitjenesten Sjælland Mikkel Nielsen Vestergade 3C 4600 Køge E-mail sjaelland@detgroennehus.dk Tlf. Rapportnr: 417 Firmanr: 12 Dato: 20-04-2015 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Energitjenesten Sjælland Mikkel Nielsen Vestergade 3C 4600 Køge E-mail sjaelland@detgroennehus.dk Tlf.nr 36986851 BOLIGEJER

Læs mere

Praktiske udfordringer ved fremme af hybridløsninger

Praktiske udfordringer ved fremme af hybridløsninger 12. maj 2015 - Gastekniske Dage 2015 Praktiske udfordringer ved fremme af hybridløsninger Set fra produktleverandøren Vaillant A/S, Anders Zeeberg Hybrid - hvad er det? Hybrid stammer oprindeligt fra latin

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

LÆRINGER FRA projektet 360 energi- og indeklima-optimering

LÆRINGER FRA projektet 360 energi- og indeklima-optimering LÆRINGER FRA projektet 360 energi- og indeklima-optimering MORTEN FISKER- SIGNAL Værktøjskasse til projektet 360 energi- og indeklima-optimering EX. 1 UDFORDRING MED INDEKLIMA SYMPTOM: ÅRSAG: KONSEKVENS:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norupvej 31 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-006788 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Sundby Alle 76 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000229 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere