GRØN BOLIGKONTRAKT KONCEPTTEST I FOKUSGRUPPER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRØN BOLIGKONTRAKT KONCEPTTEST I FOKUSGRUPPER"

Transkript

1 GRØN BOLIGKONTRAKT KONCEPTTEST I FOKUSGRUPPER

2 Indhold 1. UNDERSØGELSESDESIGN 2. TESTEDE MATERIALER 3. KONKLUSIONER 4. ANBEFALINGER 5. BAGGRUND OG MOTIVATION FOR AT RENOVERE 6. NAVN OG LOGO 7. BUDSKABER 8. RÅDGIVEREN/DEN GRØNNE AKTØR 9. PRIS 10. KOMMUNIKATION OG MARKEDSFØRING 2

3 Undersøgelsesdesign! Fakta om fokusgrupperne! Der blev afholdt to fokusgrupper tirsdag d. 17/9, begge af to timers varighed.! Grupperne bestod af 6-8 deltagere, der var rekrutteret igennem den kvantitative spørgeskemaundersøgelse fra målgruppeanalysen.! Aldersspredningen var år, og deltagerne kom fra Region Hovedstaden og Region Sjælland. Spredning på uddannelsesniveau.! Fokusgruppe 1: Skal renovere! Deltagere som regner med at skulle gennemføre større renovering inden for de næste to år.! Fokusgruppe 2: Har friværdi! Deltagere som har formue/friværdi til at finansiere energirenovering, men ikke nødvendigvis ser noget behov. Fokusgrupperne afdækkede følgende emner: Deltagernes erfaringer med renovering Konceptnavn og visuel identitet Kernefortællingen Budskabsvinklinger Den grønne aktør Betalingsvillighed Markedsføring og kommunikationskanaler 3

4 Formål og undersøgelsesdesign! Fokusgrupperne har haft til formål at teste målgruppens afkodning og reaktion på henholdsvis koncept, navn/ logo og budskabsvinkling for Grøn Boligkontrakt.! For hvert testelement blev fokusgruppedeltagerne indledningsvis bedt om at brainstorme individuelt på deres umiddelbare tanker. Dette for bedre at fastholde den individuelle reception og perception i forbindelse med den efterfølgende gruppediskussion.! Af metodiske hensyn blev deltagerne briefet på at prøve at forestille sig, at de møder testelementerne i en brochure på et sted, hvor de færdes, eksempelvis i et byggemarked.! Navne og logo-forslag blev testet som det første. Deltagerne vidste på forhånd, at fokusgruppen handlede om renovering, men havde ikke fået nogen form for introduktion til Grøn Boligkontrakt. Dette for at kunne undersøge deltagernes isolerede afkodning af navn og logo. Herefter blev deltagerne præsenteret for selve konceptet og for forskellige kategorier af budskabsvinkler, og de blev bedt om at forholde sig til, hvordan disse spiller sammen indbyrdes. 4

5 Testede materialer (1:3) Navn og logo BOLIGAFTALEN VEJEN TIL FREMTIDENS HJEM ENERGISIKKERT HJEM DEN LETTE VEJ TIL BEDRE BOLIGENERGI MIN BOLIGPLAN VEJEN TIL FREMTIDENS HJEM GRØN BOLIGPLAN INDGANGEN TIL ET BEDRE HJEM 5

6 Testede materialer (2:3) Budskabsvinklinger Overskriften for hver boks refererer til, hvilken kategori budskabet hører til. Klimahensyn Æstetik og arkitektur Lavere varmeregning DU KAN GØRE EN FORSKEL TÆNK PÅ KLIMAET, NÅR DU RENOVERER GØR DIN BOLIGDRØM TIL VIRKELIGHED RENOVER RIGTIGT OG SPAR PÅ VARMEREGNINGEN Bedre investering Bedre indeklima og bo-komfort DIT HUS KAN BLIVE MERE VÆRD HVIS DU TÆNKER PÅ ENERGIEN, NÅR DU RENOVERER BEDRE ERNERGI BEDRE INDEKLIMA BEDRE KOMFORT 6

7 Testede materialer (3:3) Grundfortælling / koncept Én indgang til energirigtig renovering Som boligejer kan du fremover henvende dig ét sted, når du vil bygge om i dit hus på en måde, der forbedrer husets energimæssige tilstand. Du kan hyre en godkendt rådgiver, der kan vejlede dig i alle projektets faser. Første skridt er en kortlægning af boligen, der giver overblik over, hvor der er størst potentiale for at forbedre boligens energitilstand. Du får herefter en plan for projektet og hjælp til at søge om finansiering hos din bank eller realkreditinstitut. Vælger du at gå videre herfra, kan rådgiveren også stå for at gennemføre ombygningen dvs. udarbejde den konkrete projektplan, indhente tilbud fra håndværkere, styre byggeprocessen og sikre kvaliteten i arbejdet. Rådgiveren kan være en arkitekt, håndværker eller andre fra byggebranchen. For at kunne påtage sig opgaven, skal han være uddannet og godkendt igennem Energistyrelsen. 7

8 Konklusioner (1:3) 1. Associationer på navn og logo Fokusgrupperne viser ingen entydig linje i forhold til, hvilket af de testede navne og logoer, der bedst matcher konceptet for Grøn Boligkontrakt. Der ses dog en tendens til, at de tre øverste af de fem nedenstående er dem, som, isoleret set, klarest afkodes som noget, der handler om energirigtig renovering. GRØN BOLIGPLAN INDGANGEN TIL ET BEDRE HJEM: Et flertal blandt deltagerne tolker, i kombinationen af de visuelle grønne linjer og formuleringerne grøn boligplan og bedre hjem, at det handler om grønne løsninger i forbindelse med boligforbedringer. Enkelte får associationer i retning af en boligmesse, anlægsgartnere eller leverandører af entrédøre. MIN BOLIGPLAN VEJEN TIL FREMTIDENS HJEM: Plan og følgeteksten Vejen til fremtidens hjem giver associationer til råd og vejledning om, hvordan man kan arbejde med forbedringer af sin bolig. Da ordet energi ikke indgår, går overvejelserne blandt deltagerne dog på, om det handler om råd til renovering eller mere om æstetisk indretning. Fremtidens hjem leder dog tankerne i retning af, at det må handle om at forbedre sit hjem på en økonomisk og/eller fremtidsmæssigt holdbar måde. ENERGISIKKERT HJEM DEN LETTE VEJ TIL BEDRE BOLIGENERGI: Der er over en bred kam enighed om, at indholdet bag dette må dreje sig om energimæssige forbedringer på boligen. Denne afkodning skabes primært af kombinationen af ordene hjem og vej til bedre boligenergi. Ordene sikkert og let forstyrrer dog afkodningen noget, fordi deltagerne forbinder renovering med økonomisk usikkerhed og praktisk besvær. Enkelte forbinder ordet sikkert med alarmer og tryghed i forhold til børn i hjemmet BOLIG TÆNK FREM, NÅR DU RENOVERER: Politik er den gennemgående association hos deltagerne. Mange tænker på regeringens 2020-planer og på miljøpolitik, og flere er enige om, at indholdet bag navn og logo må handle om krav og lovgivning på renoveringsområdet og om, hvordan man i den henseende kan fremtidssikre sit hjem. BOLIGAFTALEN VEJEN TIL FREMTIDENS HJEM: Ordet aftale giver i kombination med husskitsen associationer til ejendomsmæglere og/eller advokatbistand i forbindelse med eksempelvis flytning. 8

9 Konklusioner (2:3) 2. Koncept Der bliver taget positivt i mod konceptet, som et flertal af deltagerne oplever sig selv som målgruppe for. Dette flertal vurderer også, at konceptet potentielt kunne være interessant at benytte sig af. Den generelle oplevelse er dog også, at det er et komplekst produkt at forholde sig til, og at det er krævende at afkode sondringen mellem den indledende afdækkende ydelse og den samlede pakke. 3. Budskaber Budskabsvinkler, der handler om at spare penge og at få en bedre komfort, viser sig mest motiverende for deltagerne. Denne gevinst af en renovering er meget konkret at forholde sig til og kan høstes i umiddelbar fremtid. 4. Rådgiveren I og med at konceptet kan virke komplekst at forholde sig til, er tillid til rådgiveren afgørende for, om deltagerne overhovedet vil overveje at benytte sig af ydelsen. Derfor skal rådgiveren være uvildig, have bred faglig tyngde og evne kommunikationsmæssigt at møde folk i øjenhøjde. 5. Pris Mange er i tvivl om, hvor meget de vil betale for ydelsen, fordi de ikke har det fulde overblik over hverken konceptet eller normalpriser for lignende rådgivning. Deltagerne svinger fra 1000 kr. til 8-15 % af det samlede renoveringsbeløb. 9

10 Konklusioner (3:3) 6. Kommunikationskanaler og markedsføring Deltagernes egen vurdering er, at der er størst sandsynlighed for at fange deres opmærksomhed, hvis de møder markedsføringen i situationer, hvor de i forvejen tænker bolig eller søger rådgivning til forbedringsprojekter. Det er f.eks. i byggemarkeder og avisers boligtillæg. 7. Motivation og timing i forhold til renovering Overvejelser omkring renoveringsprojekter er i de fleste tilfælde motiveret af en form for nedslidning på boligen, som har negativ betydning for både komfort, æstetik og varmeregning. Når der skal træffes beslutning om, hvorvidt og hvornår et renoveringsprojekt skal gennemføres, er det afgørende, om der er:! Råd! Tid og overskud! Behov i forhold til fx familieforøgelse eller børn, der flytter hjemmefra! Moment (eksempelvis i form af at der er tilskud til bestemte typer af renovering, eller at der alligevel bliver lagt fjernvarme i det område, man bor i) 10

11 Anbefalinger (1:2) 1. I forhold til valg af navn og logo bør det overvejes, hvilke associationer man ønsker at give modtageren, og hvor meget det vægtes, at selve hovedtemaet omkring energirigtig renovering er let at afkode. Fokusgrupperne peger på, at justeringer af enkelte ord, for flere af navne/logoers vedkommende, kan guide afkodningen i en ønsket og mere præcis retning. 2. Selve konceptet omkring Grøn Boligkontrakt giver, ved nærmere forklaring, mening og virker tiltalende for deltagerne, men kompleksiteten i konceptet gør det vigtigt med Illustrationer til at forenkle og overskueliggøre. Præcise budskaber på, hvilken værdi man som modtager får ud af at købe ydelsen, og hvorfor man skal tilvælge den. Hjemmet er ikke blot en bolig, men et sted med identitet og personlighed, og skal man have rådgivning om det, er det nærliggende at gå til nogen, som man har personlig tillid til eksempelvis nogen i netværket. 3. Prisspørgsmålet melder sig hurtigt i mødet med konceptet, og her er det vigtigt at gøre det så enkelt og klart som muligt, hvad ydelsen koster, og hvad der ligger i den. Deltagerne i fokusgrupperne konkluderer hurtigt, at det sikkert er meget dyrt og svært at gennemskue prisstrukturen. 11

12 Anbefalinger (2:2) 4. Motivationen for at overveje et renoveringsprojekt ligger i høj grad i den belønning, som føles meget konkret, og som man ser inden for en kort tidshorisont: komfort, æstetik og varmeregning. Det er derfor også hensigtsmæssigt at tale ind i disse elementer, når målgruppen skal overbevises om at forholde sig aktivt til Grøn Boligkontrakt. 5. Deltagerne rejser tre bekymringer i forhold til Den grønne aktør: Er det en part, som har som sit primære formål at tjene penge på salg af ydelsen? Hvilken faglighed vil kunne mestre at lede hele renoveringsprocessen fra start til slut? Bliver man mødt i øjenhøjde og med et sprog, man forstår? Det kan derfor være hensigtsmæssigt at overveje en form for certificeringsstempel, som kan højne troværdigheden. Derudover lader det til at være afgørende at få markedsført rådgiveren som én med massiv faglig tynge og bredde samt som et menneske, der møder modtageren i øjenhøjde. 12

13 Motivation og timing for renovering! Økonomiske besparelser, komfort og æstetik motiverer Overvejelser omkring renoveringsprojekter er i de fleste tilfælde motiveret af en form for nedslidning på boligen, som har negativ betydning for både komfort, æstetik og varmeregning! Mange deltagere bliver motiveret til at renovere, fordi de eksempelvis ønsker et flottere eller mere moderne køkken, en anden rumfordeling, bedre udsigt eller mindre træk. Ofte leder små forbedringer over i større renoveringer. Eksempelvis beskriver en deltager, hvordan det at få nye malerier førte til maling af stuen, fordi farven på væggene ikke passede til malerierne, hvorefter vinduerne blev udskiftet, fordi de gamle ikke passede til stuens nye farver.! En lavere varmeregning og andre besparelser opleves som en væsentlig motivationsfaktor. Samtidig ser mange deltagere ikke som noget primært på renovering som en god investeringsmæssig forretning i forhold til at højne husets værdi. Dette fordi tilbagebetalingstiden er for lang til, at de vil mærke investeringen. Andre planlægger ikke at flytte og kan derfor ikke se noget umiddelbart afkast ved salg af huset.! Timing er afgørende for igangsættelse! Mange deltagere i fokusgruppe 1 har afholdt sig fra at renovere, fordi de ikke havde råd. På den anden side har mange i fokusgruppe 2 startet renoveringsprojekter, fordi de fik frigivet penge i friværdi, efterlønsopsparing eller lignende.! Mange renoverer og bygger om, når deres familiesituation ændrer sig: Når børnene bliver større og ønsker mere plads, eller når de flytter hjemmefra, og rummene skal udnyttes anderledes. Økonomisk rentabelt betyder mest for vores beslutninger, vi har små børn, så det skal også øge komforten. (fokusgruppe 1) Min motivation var at spare olie. (fokusgruppe 2) Vi købte nye malerier, så vi malede væggene, så lofterne og så rammerne. Det har kostet hele stueetagen, malerierne satte det i gang. (fokusgruppe 2) Vi er ved at få isoleret loftet, så vi kan få lavet en hems over vores datters værelse, så det kunne blive et todelt værelse. Det kunne være vildt fedt, at få den plads rockwoolen optager nu og få en bedre udnyttelse. (fokusgruppe 1) Vores solceller faldt sammen med, at vi fik efterlønspengene ud og der var stadig en ordning for solceller, så vi investerede dem på noget godt. (fokusgruppe 2)! Et renoveringsprojekt er besværligt og kræver tid og skal derfor foregå, når man har overskud til, at hjemmet roder.! Moment har betydning, hvis der fx på et givet tidspunkt er tilskud til bestemte typer af renovering, eller at der alligevel bliver lagt fjernvarme i det område, man bor i. 13

14 NAVN OG LOGO 2020 BOLIG! Politik og lovgivning! Den mest fremtrædende association er, i kraft af udtrykket 2020 BOLIG, politik, og deltagernes tanker ledes hen på regeringens 2020-planer, men også på miljøpolitik og, for et par enkeltes vedkommende, på valgplakater. Ordene bolig og renoverer giver dog også umiddelbart deltagerne fornemmelse af, at det handler om renovering. Flere nævner i den forbindelse, at huset ser energirigtigt ud, fordi farverne minder om farveskalaen på en energirigtig vaskemaskine.! Mange regner med, at indholdet bag navn og logo handler om krav og fremtidig miljølovgivning. Tænk frem får mange til at tænke på, hvordan man kan fremtidssikre sit hus, og generelt får husskitsen deltagerne til at snakke om fremtiden inden for renovering. Flere nævner, at brochuren må indeholde gode råd til holdbare løsninger frem mod 2020.! Flere tænker også i retning af en boligmesse pga. huset i logoet. Jeg har skrevet boligmesse, 2020 plan og valgplakat det er meget politisk med Tænk frem kunne godt være et ordspil politisk. Det kunne også være en boligmesse i Øksnehallen. (fokusgruppe 1) Jeg tænkte politisk - på den der miljøpolitik de har sat inden år 2020, at så skal der ske noget. (fokusgruppe 1) Her kunne jeg blive klogere på fremtidige krav, smartere løsninger, bedre fremtidssikrerede løsninger. (fokusgruppe 2) Det er noget fra en offentlig instans, hvor det kommer i pixibog format, hvor man kan finde info om at renovere egen bolig. (fokusgruppe 1) Jeg synes, at det er den bedste, jeg kan godt lide farvevalget - den brænder for grønne løsninger. Man får at vide om kommende bygningsreglementer for sin bolig, så boligen lever op til standarderne. (fokusgruppe 1) Jeg tænker på politik og 7-årsplaner. (fokusgruppe 2) 14

15 NAVN OG LOGO BOLIGAFTALEN BOLIGAFTALEN VEJEN TIL FREMTIDENS HJEM! Advokathjælp og ejendomsmæglere! Flere deltagere giver udtryk for, at aftale lyder juridisk. I kombination med ordet bolig giver det derfor associationer til ejendomsmæglere og advokater. En aftale indgås mellem to parter, men hvem er parterne i dette tilfælde?, spørger en deltager. Her opleves uklarhed om, hvor aftalen indgås, med hvem, og hvad den indeholder.! På grund af de juridiske associationer tror flere, at brochuren handler om noget med advokatbistand, eller at den giver gode juridiske råd, eksempelvis i forbindelse med flytning. Jeg har skrevet ejendomsmægler og boligkøb. Hvis jeg skal sælge eller købe hus, snupper man den brochure. (Fokusgruppe 1) Jeg tænkte det var et sted, hvor man får rådgivning til forbedringer og en miljørigtig bolig. (Fokusgruppe 1) Det ligner en brochure med advokathjælp. (Fokusgruppe 1) Fremtiden er et tomt udtryk. Aftale er lidt politisk. (Fokusgruppe 1)! En enkelt deltager associerer udtrykket boligaftalen med noget politisk. 15

16 NAVN OG LOGO ENERGISIKKERT HJEM ENERGISIKKERT HJEM DEN LETTE VEJ TIL BEDRE BOLIGENERGI! Energirenovering og sikkerhed vs. usikkerhed! Deltagerne tolker, at det handler om energimæssige forbedringer af boligen. Det skyldes i høj grad koblingen af logo-huset og ordene energi og hjem / bolig.! Nogle reagerer med skepsis på ordene sikkert og let, som ikke matcher deres oplevelse af, at en renoveringssituation rummer både usikkerhed og besvær. Der er også deltagere, som forbinder sikkert med sikkerhed i form af tryghed og derfor får associationer til alarmer i huset og til børnesikkerhed. Nogle deltagere foreslår derfor at skifte energisikkert ud med energivenligt eller energirigtigt, som, de synes, passer bedre ind i sammenhængen.! Brugen af det mere personlige hjem frem for bolig modtages positivt og virker engagerende på deltagerne. Jeg tænker energirenovering som det første pga. energisikker. Når man starter på renovering, er noget sjældent let måske genvej er bedre. (fokusgruppe 2) Den stod klokkeklart for mig først. Energisikkert hjem har noget med vedvarende energi og energiløsninger på den lange bane at gøre. Det er for mig en rådgiver, som fortæller, hvad jeg skal gøre. (fokusgruppe 2) Der er ingen lette løsninger ifbm. en renovering af et hus. Det kan ikke være let, kun sikkert. (fokusgruppe 2) Med sikkerhed tænker jeg børnesikkerhed, med gasalarmer osv. (fokusgruppe 2) Energi og sikkert er to forskellige ting. Det første er et energihjem det andet alarmsystemer. Jeg gad ikke engang tage brochuren. Der findes ikke lette løsninger, der findes gode løsninger. (fokusgruppe 2) 16

17 NAVN OG LOGO GRØN BOLIGPLAN GRØN BOLIGPLAN INDGANGEN TIL ET BEDRE HJEM! Miljørigtige boliger! Udtrykket Grøn boligplan minder i kombination med de grønne linjer de fleste deltagere om noget, der har med miljørigtige boliger at gøre. Koblingen mellem noget miljørigtigt og et bedre hjem er dog ikke klar, da det at gøre et hjem bedre forbindes med nogle andre aspekter end at gøre det grønnere i miljømæssig betydning.! Formuleringen indgangen til et bedre hjem og ordet grøn får desuden flere til at tænke på! anlægsgartnere, som kan forbedre funktion og æstetik i (for)haven.! boligmesse.! et firma der laver entrédøre Jeg ville formode, at der var ideer til at renovere miljørigtigt som i en opslagsbog. (fokusgruppe 1) Offentlig instans, jeg var slet ikke i tvivl. Det er en opslagsbog til at søge flere oplysninger for at gøre din bolig energivenlig. (fokusgruppe 1) Jeg tænker noget med entrédøre på grund af det med indgangen til et bedre hjem. (fokusgruppe 1) Det andet billede (med huset) kunne forbedre det. (fokusgruppe 1)! Generelt mener deltagerne, at husskitsen ville fungere bedre end de grønne streger, både fordi den er mere spændende at kigge på, og fordi den hjælper forståelsen i retning af, at det handler om bolig. 17

18 NAVN OG LOGO MIN BOLIGPLAN MIN BOLIGPLAN VEJEN TIL FREMTIDENS HJEM! Vejledning om renovering eller indretning! Ordet Plan og følgeteksten Vejen til fremtidens hjem giver associationer til råd og vejledning om, hvordan man kan arbejde med forbedringer af sin bolig. Da ordet energi ikke indgår, går overvejelserne blandt deltagerne dog en del på, om det handler om vejledning til renovering eller mere æstetisk indretning. Fremtidens hjem leder dog tankerne i retning af, at det må handle om at forbedre sit hjem på en økonomisk og/eller fremtidsmæssigt holdbar måde. I den forbindelse nævner flere, at der kan være tale om en tjekliste til, hvordan man lever op til fremtidens krav til boliger.! En enkelt deltager finder det anmassende at bruge ordet Min, mens en anden får associationer til en bank, der vil lave en plan for ens boligøkonomi. Den indeholder et skema, hvor man åbner og kan krydse af hvad man mangler at få gjort for at opdatere sin bolig. (fokusgruppe 2) Den pirrer min nysgerrighed positivt, jeg får lyst til at se hvad det er. Jeg forventer, at den indeholder delaktiviteter til, hvad man kan gøre og hvad man ikke har gjort. Jeg fangede det med energiklasse fra G til A++ i farverne. (fokusgruppe 2) Tjekliste over mulige renoveringer, værktøj til at prioritere hvad der er bedst økonomi i, så man ikke starter med en renovering, som så skal laves om. (fokusgruppe 2) Nogle der tilbyder rådgivning inden for arkitektur, indretning og intelligente løsninger til huset (fokusgruppe 2) 18

19 Koncept! Et relevant og interessant koncept! Et flertal af deltagerne er positive over for konceptet, som de både vurderer som interessant og, for manges vedkommende, også ser sig selv som målgruppe for. Det tiltalende ligger for de fleste vedkommende i princippet i at kunne få hjælp et samlet sted, da renovering for en del kan virke uoverskueligt.! Sondringen mellem den indledende afdækkende ydelse og den samlede pakke fanger deltagerne ikke i første omgang.! Spørgsmålet om pris optager deltagerne en del i mødet med konceptbeskrivelsen, og flere har en umiddelbar fornemmelse af, at det må være et dyrt produkt. Desuden er der en del skepsis i forhold til, om produktet er sat i verden for at skabe profit. Det gør derfor en væsentlig forskel for deltagernes tilgang til konceptet, om ydelsen ligger hos en rådgiver med økonomiske interesser. I den forbindelse modtages Energistyrelsen positivt som et kvalitetsstempel på, at der ikke blot er tale om en dyr rådgivningsordning.! Nogle af deltagerne er i tvivl om, hvorvidt en konsulent har kompetencer nok til at kunne overskue en samlet renoveringsproces.! Flere er i tvivl om, hvorvidt funktionen allerede findes i forvejen. Jeg har skrevet, at den er god og seriøs. Dog er hjælp til finansiering at tale ned til folk. En fagmand indenfor energi skal sgu ikke blande sig i, hvordan jeg bruger mine penge. (fokusgruppe 2) Jeg tænker endelig kan man henvende sig et sted. Men bagefter bliver jeg forvirret, fordi de snakker om en rådgiver, men hvor er dette sted? Er rådgiveren uvildig? Er han ansat af stedet? (fokusgruppe 1) Jeg vil gerne kende prisen på at få ham ud, inden man ringer. (fokusgruppe 2) Jeg tænker, at det lyder som dyr løsning, en løsning for de få, fordi så snart der står rådgivning, bliver der lagt flere tusinde kroner oveni. (fokusgruppe 1) Match mellem navn/logo og koncept Deltagerne blev bedt om at stemme på, hvilket navn og logo, de mente, passer bedst til konceptet. Stemmerne fordelte sig jævnt over de fem forskellige navn/logo forslag og gav derfor ikke en entydig pejling. 19

20 Budskaber! Varmeregning og komfort rammer mest præcist! Deltagerne blev introduceret for de fem forskellige budskabsvinkler og bedt om at pege på dem, som de oplever som mest motiverende i forhold til at overveje energirigtig renovering. På tværs af de to fokusgrupper træder de to budskaber om henholdsvis besparelse på varmeregningen og komfort tydeligt frem som de mest appellerende. I tråd med deltagerens tidligere erfaringer med overvejelser om renovering, handler valget om disse budskaber om, at varmeregning og komfort er meget konkret, og noget man høster belønningen af inden for en kort tidsramme. Kategori: Lavere varmeregning RENOVER RIGTIGT OG SPAR PÅ VARMEREGNINGEN Kategori: Bedre indeklima og bokomfort BEDRE ERNERGI BEDRE INDEKLIMA BEDRE KOMFORT 20

21 Rådgiveren/Den grønne aktør! Rådgiveren skal have et troværdighedsstempel! De fleste deltagere i fokusgrupperne finder vejledning hos venner, familie eller andre steder i deres netværk, når de skal planlægge og udføre en renovering. Vejledningen fra netværk vægtes meget højt, hvad enten det består af fagpersoner eller ej. Nogle påpeger i den forbindelse, at renovering af ens bolig også handler om at fremme hjemmets identitet, og når det skal gøres, rådfører man sig med tillidspersoner, som man forventer kan forholde sig indlevende.! En professionel rådgivningsfunktion kan virke distancerende, og skal man vælge en sådan til, er troværdighed derfor ifølge deltagerne afgørende. Denne troværdighed handler om en række ting:! Faglig tyngde og bredde og heri vished for, at rådgiveren evner at kunne følge et samlet renoveringsprojekt fra start til slut med den vifte af kompetencer, som det kræver.! Uvildighed.! Evne til kommunikationsmæssigt at møde modtageren i øjenhøjde. Man har et netværk, man spørger, hvilken håndværker er god. Vi har dårlige oplevelser, så vi bruger vores netværk. (fokusgruppe 1) Jeg er ved at investere mange penge, så rådgiveren skal være seriøs. (Fokusgruppe 1) Det kræver en god uddannelsesmæssig baggrund og års erfaring. (fokusgruppe 2) Ikke bare en teoretisk uddannelse, han skulle have været i marken. (fokusgruppe 1) Uddannelsen er ikke mest afgørende, det vigtigste er en man svinger godt sammen med en, som er inspirerende. (fokusgruppe 2) 21

22 Pris! Manglende overblik over omfanget og værdien af rådgivning! Mange deltagere har svært ved at forestille sig, hvilke prisniveauer der vil være forventelige. Både fordi nogle ikke har overblik over, hvad den slags rådgivning koster, men også fordi deltagerne kun har en meget overordnet beskrivelse af ydelsen at gå ud fra.! En deltager i fokusgruppe 1 ville have rådgivningen gratis eller til maks kr., mens en anden ville betale kr. På tværs af de to grupper nævner flere deltagere, at de er villige til at betale 8-15 % af det samlede beløb, da det er det, ingeniører og arkitekter typisk får.! En væsentlig faktor er tilbagebetalingstiden. Mange deltagere vil ikke bruge pengene, hvis tilbagebetalingstiden er lang. Flere nævner 20 år som alt for lang tid, og hvis man ikke kan se udgiften betale sig ind i løbet af få år, er de ikke villige til at betale for rådgivningen kr. For et par timers besøg for indledning. Næste fase kan være en for en renskrevet skitse. (fokusgruppe 2) Helst gratis, men kr. (fokusgruppe 1) Maks 6000, timepris på 600 kr., det skal være en ordentlig gennemgang, ikke bare en sludder for en sladder, det kan jeg have med min svigerfar. (fokusgruppe 2) 8-10 % af det samlede beløb for hele projektet, hvad en arkitekt ville tage normalt. (fokusgruppe 1) 22

23 Kommunikationskanaler og markedsføring! Når tankerne er på renovering eller der er tid til at lade sig eksponere! Deltagernes egen vurdering af hvornår de er mest modtagelige for budskaber omkring energirenovering er, når de er i situationer, der har en renoveringskontekst, eller på steder, hvor de har tid til at lade opmærksomheden fange:! Boligmesser! Byggemarkeder! Biblioteket! Medier (eksempelvis søndagsvisen og boligsektioner)! Metroen 23

GRØN BOLIGKONTRAKT MÅLGRUPPEANALYSE

GRØN BOLIGKONTRAKT MÅLGRUPPEANALYSE GRØN BOLIGKONTRAKT MÅLGRUPPEANALYSE Indhold 1. OM UNDERSØGELSEN 2. HOVEDKONKLUSIONER 3. GENNEMFØRTE ENERGIFORBEDRINGER 4. FREMTIDIGE ENERGIPROJEKTER 5. RÅDGIVNING BEHOV OG HOLDNINGER 6. SAMLET OVERBLIK

Læs mere

En enkel oversigt over grafiske elementer

En enkel oversigt over grafiske elementer Quickguide En enkel oversigt over grafiske elementer BedreBolig 3 Indhold Introduktion...5 Logo...6 Farver...8 Typografi... 10 Stregen... 12 Illustrationer... 14 Billeder... 16 Eksempel på brug af de grafiske

Læs mere

Udgifterne ved at benytte en grøn aktør skal afholdes af den private boligejer. Der er således

Udgifterne ved at benytte en grøn aktør skal afholdes af den private boligejer. Der er således GRØN BOLIGKONTRAKT DISKUSSIONSOPLÆG 22. maj 2013 J.nr. 2676/1976-0004 Ref. LKO Baggrund og indledning - Grøn Boligkontrakt Bygninger står for omtrent 40% af det samlede energiforbrug, og derfor skal der

Læs mere

Tænk energien med, når du forbedrer din bolig

Tænk energien med, når du forbedrer din bolig Tænk energien med, når du forbedrer din bolig - dine fordele og muligheder ved at renovere energirigtigt Februar 2014 BedreBolig stiller skarpt på energien i boligen De fleste parcelhuse og rækkehuse i

Læs mere

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse BedreBolig Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse Udgivet 13. december 2013 - opdateret 15. januar 2014 Baggrund BedreBolig

Læs mere

Referat fra 2. møde d. 27. juni 2013

Referat fra 2. møde d. 27. juni 2013 Arbejdsgruppemøde om Boligejernes behov i Grøn Boligkontrakt 1. juli 2013 J.nr. Ref. MRK Side 1 Referat fra 2. møde d. 27. juni 2013 Formål med mødet Formålet med mødet var at definere afsættet for de

Læs mere

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Direktør Michael H. Nielsen Den 28. januar 2015 Mål om fossil uafhængighed i 2050 skal nås af tre veje Energieffektivisering Fossil uafhængighed i 2050 Fleksibilitet

Læs mere

Kom godt i gang. Inspiration til BedreBolig-rådgivere

Kom godt i gang. Inspiration til BedreBolig-rådgivere Kom godt i gang Inspiration til BedreBolig-rådgivere 2 BedreBolig BedreBolig 3 Indhold Velkommen til BedreBolig... 4 Målrettet markedsføring... 5 Hjemmesiden det centrale omdrejningspunkt... 7 BedreBolig-sekretariatet

Læs mere

Opnå en god dialog med boligejeren

Opnå en god dialog med boligejeren Opnå en god dialog med boligejeren Kommunikationsguide til BedreBolig-rådgivere 26. marts 2014 Indhold 1. Formål...3 2. Generelt om kommunikation med boligejeren...4 2.1 Kropssprog...4 2.2 Aktiv lytning...4

Læs mere

BEDRE BOLIG. Opstartsmøde for de 9 første kommuner. 4. december 2013

BEDRE BOLIG. Opstartsmøde for de 9 første kommuner. 4. december 2013 BEDRE BOLIG Opstartsmøde for de 9 første kommuner 4. december 2013 Dagsorden 11.00-11.15 Velkomst og præsentation 11.15-11.45 Indhold i BedreBolig-ordningen Baggrund og introduktion Strategi for lancering

Læs mere

SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet

SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet SparEnergi.dk er Energistyrelsens forbrugerrettede hjemmeside, der på en enkel og overskuelig måde tilbyder målrettede og relevante digitale værktøjer,

Læs mere

Roskilde seminar 28 april 2011, Snekken.

Roskilde seminar 28 april 2011, Snekken. Der kom mange spændende forslag på banen men gennemgående er hovedlinjen en efterspørgsel på rammer for en videre udvikling. Med den videre udvikling gik 2 elementer igen: Netværksdannelse og Information

Læs mere

BedreBolig i Høje-Taastrup Kommune muligheder for økonomisk og anden støtte

BedreBolig i Høje-Taastrup Kommune muligheder for økonomisk og anden støtte BedreBolig i Høje-Taastrup Kommune muligheder for økonomisk og anden støtte De hidtidige erfaringer med energimodernisering Økonomisk støtte Introduktion til aktører i relation til BedreBolig-ordningen

Læs mere

Evaluering af BedreBoligordningens. - Kontaktpunkterne

Evaluering af BedreBoligordningens. - Kontaktpunkterne Evaluering af BedreBoligordningens testforløb - Kontaktpunkterne Energistyrelsen 27. juni 2014 Agenda Baggrund og formål Hovedkonklusioner Anbefalinger Baggrund og formål Energistyrelsen har bedt (GK),

Læs mere

Hvad er BedreBolig? V/ chefkonsulent Lars Korsholm, Energistyrelsen

Hvad er BedreBolig? V/ chefkonsulent Lars Korsholm, Energistyrelsen Hvad er BedreBolig? V/ chefkonsulent Lars Korsholm, Energistyrelsen Hvad er BedreBolig? Ny ordning under Energistyrelsen Skal fremme energirenovering af private boliger Fjerne barrierer gøre det nemt og

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr

Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med Bolius og Teknologisk

Læs mere

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse BedreBolig Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse 13. december 2013 Baggrund BedreBolig en ny ordning til energirenovering

Læs mere

Tjen penge på energirenovering

Tjen penge på energirenovering Tjen penge på energirenovering Videncenter for energibesparelser i bygninger er til for dig Vil du gerne slå to fluer med ét smæk? Vil du gerne ha mere at lave og samtidig sænke CO 2 -udslippet? Hvis du

Læs mere

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 KOMMUNIKATION/IT Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 Introduktion Vi har valgt at tage udgangspunkt i case 2 affaldshåndtering, og som fokuspunkt

Læs mere

Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen

Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen 12. august 2009 Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen Den gennemsnitlige husstand i Danmark bruger omkring 26.000 kroner om året på energi. Alene opvarmning af hjemmet koster i omegnen af

Læs mere

lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING

lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING Skab merværdi i din bolig Fra drøm til virkelighed... Arkitekthjælp for en dag, kombineret med et energitjek lundhilds tegnestue kombinerer nu det

Læs mere

Morsø Kommune. Niels Pedersen Klima og energikoordinator Morsø Kommune

Morsø Kommune. Niels Pedersen Klima og energikoordinator Morsø Kommune Morsø Kommune Niels Pedersen Klima og energikoordinator Morsø Kommune En fælles indsats inddragelse af interessenter Morsø Kommune Før bedre Bolig på Mors Inddragelse af interessenter i Morsø Kommune.

Læs mere

Evaluering af varmepumper

Evaluering af varmepumper Her er et samlet dokument for alle cases. De kommer ikke i nogen specifik rækkefølge, men med kommandoen ctrl+f kan man finde den case man ønsker. Held og lykke :) Evaluering af varmepumper Hej mit navn

Læs mere

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT LÆSEVEJLEDNING Lejerbos bæredygtige boliger er beskrevet i tre dokumenter, som samlet tegner Lejerbos koncept for almene bæredygtige boliger. Visionsdokumentet beskriver den

Læs mere

Ugens Tilbud: 1 stk.energirenovering af enfamiliehus Hvor svært kan det være?

Ugens Tilbud: 1 stk.energirenovering af enfamiliehus Hvor svært kan det være? Gregersensvej 1 Bygning 2 2630 Taastrup Telefon 7220 2255 info@byggeriogenergi.dk www.byggeriogenergi.dk Ugens Tilbud: 1 stk.energirenovering af enfamiliehus Hvor svært kan det være? Debatoplæg om, hvordan

Læs mere

Få mere for din bolig

Få mere for din bolig ZEROboligmæglerne vejleder dig til et bedre energimærke Få mere for din bolig med et godt energimærke Energirenovering forøger værdien af din bolig Bright Green Business Energirenovering forøger værdien

Læs mere

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grænsevej 50 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

BedreBolig. Energirigtig renovering af private boliger. BB_A4_folder_Medarb_Byggemarked_150123.indd 1

BedreBolig. Energirigtig renovering af private boliger. BB_A4_folder_Medarb_Byggemarked_150123.indd 1 BedreBolig Energirigtig renovering af private boliger BB_A4_folder_Medarb_Byggemarked_150123.indd 1 23/01/15 15:31 2 BedreBolig BedreBolig en helhedsorienteret tilgang til energirenovering BedreBolig er

Læs mere

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus på at reducere energiforbruget.

Læs mere

Bygherreforeningens kick off seminar Aktuelle energispareaktiviteter. 1. juni 2011. v/ projektchef Dorthe Bechmann, Viegand & Maagøe

Bygherreforeningens kick off seminar Aktuelle energispareaktiviteter. 1. juni 2011. v/ projektchef Dorthe Bechmann, Viegand & Maagøe Bygherreforeningens kick off seminar Aktuelle energispareaktiviteter 1. juni 2011 v/ projektchef Dorthe Bechmann, Viegand & Maagøe Hvor kommer jeg fra: Viegand & Maagøe: konsulentvirksomhed indenfor energibesparelser

Læs mere

Modul 1: Hvad er god energirådgivning?

Modul 1: Hvad er god energirådgivning? 1 Modul 1: Indholdsfortegnelse: Rådgivningens formål...2 Den gode rådgivning...2 Fokus på formidlingen...3 Energimærkningsordningen i udvikling...3 Energimærkningens indhold...4 5 gode råd...5 10 ting

Læs mere

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne Denne folder henvender sig til alle boligejere ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus

Læs mere

Boligkøberne skeler til energimærkning men hvad betyder den på bundlinjen?

Boligkøberne skeler til energimærkning men hvad betyder den på bundlinjen? 31. oktober 211 Boligkøberne skeler til energimærkning men hvad betyder den på bundlinjen? Redaktion Anders Friis Binzer abin@rd.dk Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Energispørgsmål fylder efterhånden

Læs mere

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kærsangervej 3 Postnr./by: 4250 Fuglebjerg BBR-nr.: 370-002166 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rynkebyvej 4 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015032 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge Rapportnr.: XXXXX Firmanr.: XXXXXX Dato: 00. måned 2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge 56 78 12 34 info@thomasjensen.dk CVR: 12345678 BOLIGEJER Familien

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vidars Alle 8 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-187541 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mørdrupvej 16 Postnr./by: 3060 Espergærde BBR-nr.: 217-085489 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 420-10280 Energimærkning nr.: 100088954 Gyldigt 5 år fra: 08-07-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 420-10280 Energimærkning nr.: 100088954 Gyldigt 5 år fra: 08-07-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ørbækvej 10 Postnr./by: 5683 Haarby BBR-nr.: 420-10280 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Nu bliver varmen dyrere

Nu bliver varmen dyrere Nu bliver varmen dyrere Det er i denne tid, at det for alvor begynder at blive koldt. Men det kan blive en dyr fornøjelse for de danske husstande at holde varmen. Energipriserne går hele tiden opad. Af

Læs mere

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG 1 ENERGIMÆRKNING HVAD ER DET? I Danmark har vi lovpligtig energimærkning af bygninger ved salg og udlejning. Det gælder også for boliger, som fx

Læs mere

Praktiske udfordringer ved fremme af hybridløsninger

Praktiske udfordringer ved fremme af hybridløsninger 12. maj 2015 - Gastekniske Dage 2015 Praktiske udfordringer ved fremme af hybridløsninger Set fra produktleverandøren Vaillant A/S, Anders Zeeberg Hybrid - hvad er det? Hybrid stammer oprindeligt fra latin

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder

Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Havnevej 53 Postnr./by: 4500 Nykøbing Sj. BBR-nr.: 306-020803 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro 12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010 (det talte ord gælder) 7. oktober 2010 Intro Tak! De sidste par uger har været noget hektiske. Som I ved barslede Klimakommissionen

Læs mere

Strategisk lederkommunikation

Strategisk lederkommunikation Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden

Læs mere

ZERObolig konceptet som dynamo for lokal grøn vækst Peter Rathje, ProjectZero

ZERObolig konceptet som dynamo for lokal grøn vækst Peter Rathje, ProjectZero Dansk Byggeri Konference i Korsør ZERObolig konceptet som dynamo for lokal grøn vækst Peter Rathje, ProjectZero ProjectZero BrightGreenBusiness Er visionen om at skabe et CO 2 neutralt Sønderborg-område

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Åvangen 19 B 8444 Balle BBR-nr.: 706-014119 Energikonsulent: Steffen Andersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

BBR-nr.: 376-004533 Energimærkning nr.: 100064773 Gyldigt 5 år fra: 04-02-2008 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 376-004533 Energimærkning nr.: 100064773 Gyldigt 5 år fra: 04-02-2008 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkevej 2 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-004533 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Kommunens muligheder for at gå i spidsen

Kommunens muligheder for at gå i spidsen Kommunens muligheder for at gå i spidsen Søren Dyck-Madsen Indledning Kommunen har flere funktioner Myndighedsrolle, politisk aktør på borgernes vegne, egen driftsvirksomhed m.fl. Man er nødt til at betragte

Læs mere

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bystrædet 3B Postnr./by: 4050 Skibby BBR-nr.: 250-018443 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grønlandsvej 33 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-003463 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Søren Møllers Gade 44 8900 Randers 730-018399-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lysbovej 4 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-007718 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Felix, Sebastian og Martin R, 2.q Zealand Business College, HTX, Vordingborg 131115 Tandlægekampagne. Tandlæge Kampagne

Felix, Sebastian og Martin R, 2.q Zealand Business College, HTX, Vordingborg 131115 Tandlægekampagne. Tandlæge Kampagne Tandlæge Kampagne Gruppe: Sebastian, Felix og Martin R 1/10 Indholdsfortegnelse Forside...Side 1 Indholdsfortegnelse...Side 2 Problemformulering...Side 3 Problemtræ...Side 3 Afsender...Side 4 Mål og Målsætning...Side

Læs mere

JB Plastics visuelle identitet... 2. Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 PowerPoint... 6. Designprocessen... 6

JB Plastics visuelle identitet... 2. Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 PowerPoint... 6. Designprocessen... 6 0 Indholdsfortegnelse JB Plastics visuelle identitet... 2 Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 PowerPoint... 6 Designprocessen... 6 WBS (Work Breakdown Structure)... 6 Procesnedbrydning og SWOT...

Læs mere

Ny servicemail til BedreBolig-rådgivere

Ny servicemail til BedreBolig-rådgivere Servicemail nr. 1 maj 2014 Ny servicemail til BedreBolig-rådgivere BedreBolig-sekretariatet og Energistyrelsen får løbende gode input fra BedreBoligrådgivere, der kan bidrage til at forbedre rammerne for

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

KOMFORT HUSENE. - Erfaringer fra designprocesserne. Per Heiselberg Professor Architectural Engineering, University of Aalborg, Denmark

KOMFORT HUSENE. - Erfaringer fra designprocesserne. Per Heiselberg Professor Architectural Engineering, University of Aalborg, Denmark KOMFORT HUSENE - Erfaringer fra designprocesserne Camilla Brunsgaard Ph.D. Fellow Architectural Engineering, University of Aalborg, Denmark Supported by: Saint-Gobain Isover A/S Mary-Ann Knudstrup Associated

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

BBR-nr.: 376-022479 Energimærkning nr.: 917676 Gyldigt 5 år fra: 26-02-2007 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 376-022479 Energimærkning nr.: 917676 Gyldigt 5 år fra: 26-02-2007 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lillegade 2 Postnr./by: 4871 Horbelev BBR-nr.: 376-022479 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

idé og udvælgelse KORT 1 KORT 2

idé og udvælgelse KORT 1 KORT 2 IDÉ OG UDVÆLGELSE idé og udvælgelse I skal nu arbejde videre med jeres problemstiling. Det første I skal gøre for at finde en løsning på jeres problem er at få en masse idéer. Det gør I bedst ved at lave

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norupvej 31 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-006788 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Sundby Alle 76 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000229 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vægtens Kvarter 134 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 5220 Odense SØ BBR-nr.: 461-571034 Energikonsulent: Bodolf Hansen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

BBR-nr.: 621-040332 Energimærkning nr.: 901724 Gyldigt 5 år fra: 13-10-2006 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Firma: Tegnestuen Mejeriet A/S

BBR-nr.: 621-040332 Energimærkning nr.: 901724 Gyldigt 5 år fra: 13-10-2006 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Firma: Tegnestuen Mejeriet A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Enevold Sørensens Vej 8 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-040332 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER

ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER Denne folder henvender sig til offentlige institutioner samt alle ejere af større bygninger, der bruges til beboelse samt handel og service. FORMÅLET MED ENERGI- MÆRKNINGSORDNINGEN

Læs mere

BBR-nr.: 561-015007 Energimærkning nr.: 100080702 Gyldigt 5 år fra: 20-05-2008 Energikonsulent: Martin Jessen Firma: Martin Jessen Rådg. ing.

BBR-nr.: 561-015007 Energimærkning nr.: 100080702 Gyldigt 5 år fra: 20-05-2008 Energikonsulent: Martin Jessen Firma: Martin Jessen Rådg. ing. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bryndumdamvej 36 Postnr./by: 6715 Esbjerg N BBR-nr.: 561-015007 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udvendig isolering af built-up tag. 3.3 MWh Fjernvarme 1500 kr. 74900 kr. 49.

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udvendig isolering af built-up tag. 3.3 MWh Fjernvarme 1500 kr. 74900 kr. 49. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lokesvej 12 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-029360 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energitjek ordningen er igangsat og nedenfor er en kort beskrivelse og status på ordningen.

Energitjek ordningen er igangsat og nedenfor er en kort beskrivelse og status på ordningen. Notat Klimapartnerskab mellem SE og Vejen Kommune Køb af UP-front vindstrøm, er som det fremgår af dagsordenspunktet, 1 ud af i alt 4 delaftaler som følge af den indgåede klimapartnerskabs aftale mellem

Læs mere

BedreBolig Møde i finansarbejdsgruppen, 24. april 2014

BedreBolig Møde i finansarbejdsgruppen, 24. april 2014 BedreBolig Møde i finansarbejdsgruppen, 24. april 2014 Dagsorden 1. Velkomst 2. Status på BedreBolig-ordningen, herunder udrulning i de 9 kommuner 3. Gennemgang og drøftelse af BedreBolig-planen, herunder

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovvadbrovej 34 Postnr./by: 8920 BBR-nr.: 730-017574 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om bygningens

Læs mere

BedreBolig-tjekliste til aflevering af byggeri

BedreBolig-tjekliste til aflevering af byggeri BedreBolig-tjekliste til aflevering af byggeri Bilag 10 til Vejledning om BedreBolig-rådgivning Formål Formålet med en BedreBolig-aflevering af et byggeri er at sikre bygherren den fulde værdi af det BedreBolig-projekt,

Læs mere

BedreBolig-plan. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Energitjenesten Sjælland Mikkel Nielsen Vestergade 3C 4600 Køge E-mail sjaelland@detgroennehus.dk Tlf.

BedreBolig-plan. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Energitjenesten Sjælland Mikkel Nielsen Vestergade 3C 4600 Køge E-mail sjaelland@detgroennehus.dk Tlf. Rapportnr: 417 Firmanr: 12 Dato: 20-04-2015 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Energitjenesten Sjælland Mikkel Nielsen Vestergade 3C 4600 Køge E-mail sjaelland@detgroennehus.dk Tlf.nr 36986851 BOLIGEJER

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Dagens program 1. Diskussion af jeres spørgeskemaer 2. Typer af skalaer 3. Formulering af spørgsmål 4. Interviews 5. Analyse

Læs mere

Nøglen til et BEDRE HJEM

Nøglen til et BEDRE HJEM Nøglen til et BEDRE HJEM Hvad kan vi tilbyde? BOLIUS Rådgivere boligens livscyklus BOLIUS EVENT inspirationsaften BOLIUS PDF hæfte til download BOLIUS Nyhedsbrev 88.700 modt. 2 x ugentligt BEDRE HJEM boligmagasin

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Baldersvej 5 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-025947 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: RL

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Haraldsborgvej 54 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-136567 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Præsentation og opsamling af erfaring og læring. Case: Solceller, nye vinduer og døre, efterisolering, luft til vand-varmepumpe og ventilationsanlæg

Præsentation og opsamling af erfaring og læring. Case: Solceller, nye vinduer og døre, efterisolering, luft til vand-varmepumpe og ventilationsanlæg Green Lab Brugerinnovation Præsentation og opsamling af erfaring og læring Case: Solceller, nye vinduer og døre, efterisolering, luft til vand-varmepumpe og ventilationsanlæg Forbedringer Den overordnede

Læs mere

Jerup - Den energioptimerede landsby. Jerup. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Jerup - Den energioptimerede landsby. Jerup. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE Jerup Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE INDHOLD Klimavenlige og miljørigtige huse er moderne 3 Husejere prioriterer økonomi og indeklima 3 Energiforbrug, varme og boligtype 3 FUNKTIONÆRBOLIG

Læs mere

Redegørelse vedr. undersøgelse af klubhuse & hytter

Redegørelse vedr. undersøgelse af klubhuse & hytter Redegørelse vedr. undersøgelse af klubhuse & hytter - april 2015 1 Forord / Baggrund Efter aftale mellem Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) og Viborg Idrætsråd (VI) har idrætsrådet i sæsonen 2014/15 udarbejdet

Læs mere

Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger. Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri

Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger. Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Agenda Politiske målsætninger og energiforbrug i bygninger

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Udsholt Byvej 8 Postnr./by: 3230 Græsted BBR-nr.: 270-012066 Energikonsulent: Tue Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Dansk Ejendoms

Læs mere

BBR-nr.: 851-186859 Energimærkning nr.: 200003331 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-186859 Energimærkning nr.: 200003331 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Louisegade 12 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-186859 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energibesparelser i kommunerne med ESCO

Energibesparelser i kommunerne med ESCO Offentliggjort januar 2011 Energibesparelser i kommunerne med ESCO Resume I de seneste år er ESCO blevet udråbt til drivkraft i gennemførelse af energibesparelser i kommunerne. For at undersøge udbredelse

Læs mere

Sara Terp Uhre byder velkommen, og præsenterer sig selv og boligselskabets øvrige medarbejdere ved mødet: Morten Hove Andersen og Lene Merrild.

Sara Terp Uhre byder velkommen, og præsenterer sig selv og boligselskabets øvrige medarbejdere ved mødet: Morten Hove Andersen og Lene Merrild. REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Torsdag den Klokken 19.00 21.10 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 7 beboere fra 7 husstande Sara Terp Uhre,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Højen 9B 4700 Næstved BBR-nr.: 370-006003 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 Torsdag den Klokken 19.00 21.15 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 30

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september Notat 27. september Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011 En håndværkers muligheder og vilkår for at samarbejde med energiselskaber om energibesparelser en kort introduktion

Læs mere

LÆRINGER FRA projektet 360 energi- og indeklima-optimering

LÆRINGER FRA projektet 360 energi- og indeklima-optimering LÆRINGER FRA projektet 360 energi- og indeklima-optimering MORTEN FISKER- SIGNAL Værktøjskasse til projektet 360 energi- og indeklima-optimering EX. 1 UDFORDRING MED INDEKLIMA SYMPTOM: ÅRSAG: KONSEKVENS:

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Dagsorden

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Dagsorden Lejerbo afd. 204 d. 10. april 2013 Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5 Dagsorden 1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg

Læs mere

Danfoss A/S Salg Danmark, Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager Tel.: +45 8948 9108 Fax: +45 8948 9307 www.varme.danfoss.dk E-mail: varmepumper@danfoss.

Danfoss A/S Salg Danmark, Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager Tel.: +45 8948 9108 Fax: +45 8948 9307 www.varme.danfoss.dk E-mail: varmepumper@danfoss. Danfoss A/S Salg Danmark, Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager Tel.: +45 8948 9108 Fax: +45 8948 9307 www.varme.danfoss.dk E-mail: varmepumper@danfoss.dk Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger,

Læs mere