Nokia Internet Modem Brugervejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nokia Internet Modem Brugervejledning"

Transkript

1 Nokia Internet Modem Brugervejledning udgave DA 1

2 2009 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt. Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig retten til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel. I DET OMFANG DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, KAN NOKIA ELLER NOGEN AF NOKIAS LICENSGIVERE UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIG FOR TAB AF DATA ELLER FORTJENESTE ELLER NOGEN SOM HELST FORM FOR SPECIELLE, TILFÆLDIGE, BETINGEDE ELLER INDIREKTE SKADER, UANSET HVORDAN DE ER FORVOLDT. OPLYSNINGERNE I DETTE DOKUMENT LEVERES SOM DE ER OG FOREFINDES. MEDMINDRE DET ER KRÆVET AF GÆLDENDE LOVGIVNING, STILLES DER IKKE NOGEN GARANTIER, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, I FORBINDELSE MED NØJAGTIGHEDEN, PÅLIDELIGHEDEN ELLER INDHOLDET AF DETTE DOKUMENT. NOKIA FORBEHOLDER SIG RETTEN TIL AT ÆNDRE DETTE DOKUMENT ELLER TRÆKKE DET TILBAGE PÅ ET HVILKET SOM HELST TIDSPUNKT UDEN FORUDGÅENDE VARSEL. Tilgængeligheden af enkelte produkter samt programmer og tjenester til disse produkter kan variere i forskellige regioner. Forhør dig hos din Nokia-forhandler for at få yderligere oplysninger, også om mulige sprogindstillinger. Eksportkontrol Denne enhed kan indeholde produkter, teknologi eller software, som er underlagt eksportlove og -regler fra USA og andre lande. Afvigelser fra loven er forbudt /1. udgave DA 2

3 Indhold Indhold 1. Introduktion Kom godt i gang... 5 Oversigt Genveje... 6 Foruddefinerede genveje... 6 Oprettelse af en ny genvej... 6 Import eller eksport af en genvej... 7 Redigering eller sletning af en genvej Beskeder og kontaktpersoner 8 Beskeder... 8 Mapper med beskeder... 8 Skrivning og afsendelse af en besked... 9 Kontaktpersoner Synkronisering af kontaktpersoner Håndtering af kontaktpersoner Import eller eksport af kontaktpersoner Indstillinger for beskeder og kontaktpersoner Indstillinger for kontaktpersoner. 12 Indstillinger for beskeder Værktøjer og indstillinger.. 14 Værktøjer Generelle indstillinger Forbindelsesindstillinger Håndtering af forbindelsesprofiler Oprettelse af en ny forbindelsesprofil PIN-kodeindstillinger Andre indstillinger

4 Introduktion 1. Introduktion Med programmet Nokia Internet Modem kan du få adgang til forskellige internettjenester og definere indstillinger for internetforbindelsen, når Nokia Internet Stick CS-15 er tilsluttet til din pc. Programmet installeres på computeren, CS-15-enheden tages i brug første gang. Læs mere i kvikguiden til CS-15-enheden. Læs vejledningen grundigt. Læs også kvikguiden til CS-15-enheden og brugervejledningen til din pc, operativsystemet og pc-software, som bruges sammen med den internetforbindelse, der sættes op via CS-15- enheden. Gå ind på eller dit lokale Nokia-websted, hvor du kan finde de nyeste brugervejledninger samt yderligere oplysninger, overførsler og tjenester, der er relateret til dit Nokia-produkt. Kontakt tjenesteudbyderen for at få yderligere oplysninger om, hvad dataoverførsel koster, før du bruger internettjenesterne, som er beskrevet i denne vejledning. 4

5 Kom godt i gang 2. Kom godt i gang Oversigt For at åbne programmet Nokia Internet Modem skal du tilslutte CS-15- enheden til en USB-port på computeren eller starte programmet på normal vis via operativsystemet (i Microsoft Windows XP vælges fx Start > Programmer > Nokia Internet Modem > Nokia Internet Modem). Nu vises oversigten til programmet. I oversigten vises signalstyrken for din tjenesteudbyder det sted, hvor du befinder dig (jo flere streger jo bedre signal), navnet på tjenesteudbyderen samt type mobilt netværk (såsom HSDPA). Oversigten kan også indeholde genveje til eksempelvis andre websider eller programmer. Afhængigt af tjenesteudbyderen kan der i oversigten vises oplysninger om, hvilken netværkscelle CS-15-enheden bruger. Oversigten indeholder følgende funktioner: Vælg Opret genvej for at oprette en genvej til en webside, et program eller en fil. Læs mere under Genveje, på s. 6. Vælg Hjælp for at åbne denne vejledning. Vejledningen vises i en PDF Reader. Vælg for at minimere programmet, så det kun vises på proceslinjen i Windows uden at afbryde den aktive forbindelse. Klik på programikonet på proceslinjen for at åbne programvinduet. Vælg X for at minimere programmet, så det vises i systembakken i Windows uden at afbryde den aktive forbindelse. Klik på programikonet i systembakken, og vælg Åbn for at åbne programvinduet. Vælg Indstillinger > Indstillinger... for at bruge værktøjer eller definere indstillinger. Læs mere under Værktøjer og indstillinger, på s

6 Genveje 3. Genveje Oversigten kan indeholde foruddefinerede genveje til websider, programmer eller filer. Du kan også oprette nye genveje. Foruddefinerede genveje Vælg for at sende og modtage SMS-beskeder eller administrere kontaktpersoner. Læs mere under Beskeder og kontaktpersoner, på s. 8. Vælg for at sende og modtage s via dit standard- program. Netværksforbindelsen oprettes via standardforbindelsesprofilen, og -programmet åbnes. Læs mere i vejledningen til -programmet. Vælg for at gennemse websider via standardinternetbrowseren. Netværksforbindelsen oprettes via standardforbindelsesprofilen, og browseren åbnes. Læs mere i vejledningen til browseren. Vælg for at oprette forbindelse til internettet via standardforbindelsesprofilen. Vælg for at afbryde forbindelsen. Se Forbindelsesindstillinger, på s. 15 for at få yderligere oplysninger om forbindelsesprofiler. Oprettelse af en ny genvej 1. Vælg Opret genvej i oversigten eller Indstillinger > Indstillinger... > Genveje > Tilføj. 2. Indtast et navn for genvejen i Navn på genvej:. 3. I Type program: skal du vælge, hvilken programtype der åbnes, når du vælger genvejen: Program eller kommandolinje der skal startes Vælg denne indstilling for at angive den webside, det program eller den fil, som skal åbnes, når du vælger genvejen. Standard internetbrowser Vælg denne indstilling, hvis du vil åbne standardinternetbrowseren, når du vælger genvejen. 6

7 Genveje Standard onlinemeddelelsessystem Vælg denne indstilling, hvis du vil åbne et standardprogram til beskeder, når du vælger genvejen. 4. Indtast navnet på programmet eller filen eller adressen på en webside i Indtast navnet på et program, en fil, eller et internetlink:, eller vælg Gennemse..., filnavnet og vælg Åbn. Dette felt er kun aktiveret, hvis du har valgt Program eller kommandolinje der skal startes. 5. I Tilknyttet forbindelse skal du vælge Ingen for at bruge genvejen med en hvilken som helst forbindelsesprofil, eller vælg Opret forbindelse med profilen: og profilen, som genvejen bruges til. 6. Vælg OK for at gemme indstillingerne. Import eller eksport af en genvej Hvis du vil importere en genvej i en fil, skal du i oversigten vælge Indstillinger > Indstillinger... > Genveje > Importer..., mappen hvor genvejsfilen er gemt, filen og Åbn. Hvis du vil eksportere til en fil, skal du vælge Indstillinger > Indstillinger... > Genveje > Eksporter... og destinationsmappen. Indtast et filnavn, og vælg Gem. Redigering eller sletning af en genvej Hvis du vil redigere eller slette en genvej, skal du i oversigten vælge Indstillinger > Indstillinger... > Genveje. De genveje, du har oprettet, vises på en liste. Den forbindelsesprofil, som er tilknyttet genvejen, vises under Forbindelse. Hvis du vil redigere en genvej, skal du vælge den samt Rediger og fortsætte som beskrevet under Oprettelse af en ny genvej, på s. 6. For at slette en genvej skal du vælge den samt Slet. 7

8 Beskeder og kontaktpersoner 4. Beskeder og kontaktpersoner Beskeder Hvis du vil sende og modtage SMS-beskeder, skal du vælge i oversigten for at åbne Beskeder/Kontaktpersoner og derefter vælge Beskeder. Før du kan sende eller modtage SMS-beskeder (netværkstjeneste), skal du definere de korrekte indstillinger, hvis de ikke er foruddefinerede. Kontakt tjenesteudbyderen for at få indstillingerne. Du kan læse om, hvordan du definerer indstillingerne, under Indstillinger for beskeder, på s. 12. Mapper med beskeder Enheden gemmer modtagne beskeder i mappen Indbakke, sendte beskeder i mappen Sendt post og slettede beskeder i mappen Slettet post. Beskeder, der endnu ikke er sendt, gemmes i mappen Udbakke. Vælg Send/modtag for at hente nye beskeder eller sende beskeder, der er gemt i mappen Udbakke. Dobbeltklik på brevhovedet for at redigere og sende en besked, du har gemt i mappen Kladder. Du kan også vælge beskeden og vælge Handlinger > Rediger SMS... Fortsæt som beskrevet under Skrivning og afsendelse af en besked, på s. 9. Hvis du vil have vist en besked, som er gemt i mappen Indbakke, Udbakke eller Sendt post, skal du vælge mappen og dobbeltklikke på brevhovedet. Du kan også vælge beskeden og vælge Handlinger > Se SMS... Hvis du vil videresende eller besvare en besked, som er gemt i mappen Indbakke, skal du vælge beskeden og derefter vælge Videresend... eller Svar... Fortsæt som beskrevet under Skrivning og afsendelse af en besked, på s. 9. Hvis du vil slette en besked, skal du vælge mappen og beskeden. Tryk på DEL-tasten på tastaturet. Beskeden flyttes til mappen Slettet post. 8

9 Beskeder og kontaktpersoner Hvis du vil gendanne en slettet besked, skal du vælge Slettede elementer og markere beskeden, højreklikke med musen og vælge Gendan. Hvis du vil slette alle de beskeder, der er gemt i mappen Slettede elementer, skal du vælge Slettede elementer, højreklikke med musen og vælge Tøm papirkurv. Skrivning og afsendelse af en besked Enheden understøtter afsendelse af SMS-beskeder, der overskrider maksimumgrænsen for tegn i en enkelt besked. Længere beskeder sendes som to eller flere beskeder. Tjenesteudbyderen fakturerer muligvis i overensstemmelse hermed. Tegn med accenter eller andre specialtegn og tegn fra nogle sprogindstillinger fylder mere og begrænser derved det antal tegn, der kan sendes i en enkelt besked. 1. Vælg Ny SMS... i Beskeder. 2. Indtast modtagernes telefonnumre i feltet Til... Adskil modtagerne med et semikolon (;). Hvis du vil vælge en gemt modtager, skal du vælge Til..., telefonbogen, mappen med kontaktpersoner, den pågældende kontaktperson Tilføj > (for at tilføje kontaktpersonen på listen over modtagere) eller Tilføj alle >> (for at tilføje alle kontaktpersonerne på listen til listen over modtagere) samt OK. Tip: Hvis du vil vælge flere kontaktpersoner på listen, skal du holde Ctrl-tasten nede på tastaturet, mens du vælger modtagerne. For at fjerne kontaktpersoner på listen over modtagere skal du vælge < Fjern, hvis du vil flerne den valgte kontaktpersoner eller << Slet alt, hvis du vil fjerne alle kontaktpersonerne. 3. Skriv beskeden i feltet Tekst:. Hvis du vil redigere beskeden, kan du bruge funktionerne i menuen Rediger. Fortryd annullerer den sidste hændelse. Marker alt markerer hele beskeden. 4. Vælg Anmod om leveringsrapport. for at anmode netværket om at sende en leveringsrapport om den besked, du har sendt (netværkstjeneste). 9

10 Beskeder og kontaktpersoner Hvis du vil vælge, hvordan modtagerenheden håndterer den sendte besked (afhænger af, om modtagerenheden understøtter denne indstilling), skal du vælge Klasse: og den ønskede indstilling. Læs mere under Indstillinger for beskeder, på s Vælg Send for at sende beskeden. Vælg Gem for at gemme beskeden og sende den senere. Beskeden gemmes i mappen Kladder. Kontaktpersoner Hvis du vil administrere kontaktpersoner, som er gemt på SIM-kortet, CS-15-enheden eller den eksterne telefonbog, som du har valgt under indstillingerne for kontaktpersoner, skal du vælge i oversigten for at åbne Beskeder/Kontaktpersoner. Vælg derefter Kontaktpersoner. De kontaktpersoner, der er gemt på SIM-kortet, er vist i SIM-kortmappen, og de kontaktpersoner, der er gemt på CS-15-enheden, vises i USB-modemhukommelsesmappen. De kontaktpersoner, der er gemt i den eksterne telefonbog, vises i den pågældende mappe. Synkronisering af kontaktpersoner Vælg Opdatering i Kontaktpersoner for at synkronisere kontakterne i de forskellige mapper. Efter synkronisering vises de samme kontaktpersoner i mapperne. Læs mere om, hvordan du vælger synkroniseringsmetode, under Indstillinger for kontaktpersoner, på s. 12. Håndtering af kontaktpersoner Hvis du vil tilføje en ny kontaktperson, skal du vælge den ønskede mappe i Kontaktpersoner og derefter vælge Ny kontaktperson... Indtast navn og telefonnummer på kontaktpersonen, og vælg OK. For at redigere oplysningerne for en kontaktperson skal du markere den pågældende kontaktperson og vælge Rediger. 10

11 Beskeder og kontaktpersoner For at slette en kontaktperson skal du markere den pågældende kontaktperson og vælge Slet. Kontaktpersonen flyttes til mappen Slettet post. For at gendanne oplysningerne for en kontaktperson skal du vælge Slettede elementer og trække kontakten til den ønskede mappe. For at kopiere oplysningerne for en kontaktperson skal du vælge den pågældende kontaktperson, Rediger > Kopier, destinationsmappen samt Rediger > Sæt ind. For at konvertere telefonnummeret til en kontaktperson til et internationalt format skal du vælge kontakten, Handlinger > Internationalisér numre..., den aktuelle landekode og Internationalisér. Du kan ringe nummeret op uden at tilføje den internationale telefonkode og landekode foran telefonnummeret. For at sende en sms-besked til en kontaktperson skal du vælge kontaktpersonen og Send SMS... Hvis du vil vælge flere kontaktpersoner, skal du holde Ctrl-tasten nede på tastaturet, mens du vælger kontaktpersonerne. Fortsæt som beskrevet under Skrivning og afsendelse af en besked, på s. 9. Hvis du vil sende telefonnummeret til en kontaktperson i en sms-besked, skal du markere kontaktpersonen og vælge Handlinger > Send nummeret i en SMS... Hvis du vil slette kontaktpersoner med samme navn og telefonnummer fra en mappe med kontaktpersoner, skal du vælge den pågældende mappe og Handlinger > Fjern dubletter... Følg instruktionerne på skærmen. Import eller eksport af kontaktpersoner Hvis du vil importere kontaktpersoner fra en fil, skal du i mappen Kontaktpersoner vælge den mappe med kontaktpersoner, hvor du vil tilføje kontaktpersonerne og Fil > Importer kontaktpersoner... Vælg den mappe, hvor filen med kontaktpersonen er gemt, marker filen og vælg Åbn. For at eksportere kontaktpersoner til en fil skal du vælge den mappe, der indeholder den pågældende kontaktperson under Kontaktpersoner og 11

12 Beskeder og kontaktpersoner herefter vælge Fil > Eksporter kontaktpersoner... Vælg destinationsmappen, indtast et filnavn, og vælg Gem. Indstillinger for beskeder og kontaktpersoner For at definere indstillinger for beskeder og kontaktpersoner skal du vælge i oversigten og derefter Indstillinger > Indstillinger... > Beskeder / Kontaktpersoner. Indstillinger for kontaktpersoner Vælg Kontaktpersoner for at definere indstillinger for kontaktpersoner. For at vælge den eksterne telefonbog, som du vil bruge, skal du vælge den ønskede indstilling på listen. Hvis du vælger Ingen, kan du ikke få adgang til en ekstern telefonbog via Beskeder/Kontaktpersoner. Hvis du vil vælge, hvordan kontaktpersonerne synkroniseres mellem CS-15-enheden og SIM-kortet, skal du vælge den ønskede indstilling i Synkronisering. Hvis du vælger Automatisk, synkroniserer CS-15- enheden automatisk kontaktpersonerne, når du vælger Kontaktpersoner i Beskeder/Kontaktpersoner. Hvis du vælger Spørg bruger, spørger enheden, om du vil synkronisere kontaktpersonerne. Hvis du vælger Manuel, skal du vælge Opdatering i Beskeder/Kontaktpersoner for at synkronisere kontaktpersonerne. Se også Synkronisering af kontaktpersoner, på s. 10. Indstillinger for beskeder Vælg Beskeder for at definere indstillinger for beskeder. Hvis du vil have netværket til, som standard, at sende dig en leveringsrapport over de sms-beskeder, du har sendt (netværkstjeneste), skal du markere afkrydsningsfeltet Anmod om leveringsrapport. under Korte beskeder (SMS). Hvis du vil vælge, hvordan modtagerenheden håndterer den modtagne besked (afhænger af, om modtagerenheden understøtter denne indstilling), skal du vælge Klasse: og den ønskede indstilling under Korte beskeder (SMS). Hvis du vælger [0] Skærm, vises den sendte besked på modtagerenheden, men gemmes ikke på den. Hvis du vælger 12

13 Beskeder og kontaktpersoner [1] Telefonhukommelse, gemmes beskeden på modtagerenheden. Hvis du vælger [2] SIM-kort, gemmes beskeden på modtagerenhedens SIM-kort. Hvis du vælger [3] Standard, gemmes beskeden i den standardmappe, der er defineret på modtagerenheden. Hvis du vælger Ingen klasse, bruger CS-15-enheden ikke nogen specifik tjenesteklasse til afsendelse af sms-beskeder. Vælg Gyldighedsperiode: og den ønskede indstilling under Korte beskeder (SMS) for at angive, hvor længe beskedcenteret skal forsøge at sende beskeden igen, hvis det ikke lykkes første gang (netværkstjeneste). Hvis beskeden ikke kan sendes inden for den angivne periode, slettes den i beskedcenteret. Hvis du vil indtaste et telefonnummer til det beskedcenter, der leverer sms-beskeden, skal du vælge Servicecenter og angive det telefonnummer, du har fået af tjenesteudbyderen. CS-15-enheden bruger som standard beskedcenteret fra den tjenesteudbyder, hvis forbindelsesprofil du bruger til forbindelsen. Hvis du vil vælge, om CS-15-enheden automatisk modtager nye beskeder fra beskedcenteret eller sender beskeder, der er gemt i mappen Udbakke, skal du vælge den ønskede indstilling under Synkronisering. Hvis du vælger Automatisk, henter og sender CS-15-enheden automatisk beskederne. Hvis du vælger Spørg bruger, spørger enheden, om du vil hente og sende beskederne. Hvis du vælger Manuel, skal du vælge Send/modtag i Beskeder/Kontaktpersoner for at hente og sende beskeder. 13

14 Værktøjer og indstillinger 5. Værktøjer og indstillinger Værktøjer Vælg Indstillinger i oversigten, hvis du vil bruge forskellige værktøjer. Hvis du vil oprette forbindelse til internettet, skal du vælge Forbindelser (Dial-up) og den ønskede forbindelsesprofil. Vælg Valg af udbyder... > Manuelt valg og udbyderen for at skifte tjenesteudbyder. Du kan kun vælge en udbyder, hvis status er Aktiveret. Hvis du vil have CS-15-enheden til automatisk at vælge udbyder, skal du vælge Automatisk valg. Vælg Vælg for at vende tilbage til oversigten. Vælg Valg af netværkstype og netværkstype for at angive, hvilken netværkstype enheden bruger til forbindelsen. Hvis du vælger Automatisk valg (Først WCDMA), prøver CS-15-enheden først at bruge et UMTS-netværk. Hvis det ikke lykkes forsøger enheden at bruge et GSM-netværk. Hvis du vælger Kun WCDMA eller Kun GSM, prøver CS-15-enheden kun den angivne netværkstype. Hvis du vælger Først GSM, prøver CS-15-enheden først at bruge et GSM-netværk. For at få vist oplysninger om forrige forbindelser skal du vælge Forbindelseshistorik... Du kan få vist navnet på tjenesteudbyderen, forbindelsesdato, den samlede mængde data, som sendes og modtages i forbindelse med den aktuelle session, mængde sendt og modtaget data, gennemsnitlig overførselshastighed i forbindelse med modtagelse af data (Gns. overførselshastighed ind) og afsendelse af data (Gns. overførselshastighed ud) samt den maksimale overførselshastighed for modtagne og afsendte data. Vælg Fjern for at slette den valgte linje. Vælg Slet for at slette historikken. Vælg Eksporter... for at gemme historikken som en fil på computeren. Vælg Om... for at få vist oplysninger om programmet. 14

15 Værktøjer og indstillinger Generelle indstillinger For at definere generelle indstillinger skal du vælge Indstillinger > Indstillinger... > Generelt i oversigten. Marker det relaterede afkrydsningsfelt, hvis du vil have programmet til at starte automatisk, når du logger på operativsystemet. Hvis du vil bruge programmet, og afkrydsningsfeltet ikke er markeret, skal du åbne det manuelt via operativsystemet. Vælg Sprog og det ønskede sprog, hvis du vil skifte sprogindstillinger i Nokia Internet Modem. For at vælge hvilken handling der skal foretages, når du tilslutter CS-15- enheden til computeren, skal du vælge Foretag ikke noget, hvis du ikke ønsker, at der skal foretages nogen handling, Gennemse enheden (kontaktpersoner, SMS,...) for at åbne Beskeder/Kontaktpersoner eller Opret internetforbindelse for at oprette forbindelse til internettet ved hjælp af standardforbindelsesprofilen. Vælg Spørg altid, hvis du vil indstille programmet til at spørge før handlingen. Forbindelsesindstillinger CS-15-enheden indeholder foruddefinerede indstillinger til flere tjenesteudbydere. Indstillingerne er grupperet i operatørprofiler. Hvis CS-15-enheden ikke kan registrere din tjenesteudbyder, eller forbindelsen ikke fungerer korrekt i netværket fra den udbyder, du har valgt, kan du redigere en foruddefineret profil eller oprette en ny. Håndtering af forbindelsesprofiler Vælg Indstillinger > Indstillinger... > Forbindelser (Dial-up) i oversigten for at håndtere forbindelsesprofiler. De aktuelle profiler vises på en liste. Gør et af følgende: For at angive en profil som standard skal du vælge den og Standard. For at kopiere og redigere en foruddefineret profil (angivet med en hængelås) skal du vælge profilen og Kopier og rediger. Definer de påkrævede indstillinger. Læs mere om, hvordan du gør, under Oprettelse af en ny forbindelsesprofil, på s

16 Værktøjer og indstillinger Vælg profilen og Rediger for at redigere en oprettet profil. Vælg profilen og Slet for at slette en oprettet profil. Foruddefinerede profiler kan ikke slettes. Vælg Filer og den ønskede indstilling for at eksportere eller importere en profil. Vælg Ny > Brug en foruddefineret forbindelse. > Næste >, tjenesteudbyderens land samt operatør (tjenesteudbyder) for at tilføje en foruddefineret profil til listen over profiler. Vælg den foruddefinerede profil til tjenesteudbyderen under Vælg den/de ønskede profil(er):. Vælg Afslut for at gemme indstillingerne. Vælg Ny > Kopier og rediger en foruddefineret forbindelse. > Næste > for at kopiere og redigere en foruddefineret profil. Vælg de ønskede indstillinger og Næste >. Definer de påkrævede indstillinger. Læs mere under Oprettelse af en ny forbindelsesprofil, på s. 16. Oprettelse af en ny forbindelsesprofil Vælg Indstillinger > Indstillinger... > Forbindelser (Dial-up) > Ny > Opret en ny forbindelse. i oversigten samt den ønskede netværkstype (hvis tjenesteudbyderen tilbyder flere typer) for at oprette en ny forbindelsesprofil. Vælg Næste >, og definer følgende indstillinger: Indtast et navn på profilen Vælg et navn til denne forbindelse:. Indtast det navn du har fået af tjenesteudbyderen i Navn på adgangspunkt (APN). Indtast det brugernavn, den adgangskode og det domæne, du har fået af tjenesteudbyderen i Godkendelse. Vælg DNS/Proxy for at definere DNS- og proxyservere. Vælg Hent automatisk DNS-serveradressen. for at sætte enheden op til at hente DNS-serveradressen automatisk. Vælg Brug følgende DNS-serveradresser: for at bruge en specifik serveradresse, og indtast IP-adressen på den primære og (valgfrit) sekundære DNS-server. Vælg Brug en HTTP-proxy. for at bruge en HTTP-proxy, og indtast dens IP-adresse og portnummer. Vælg Afslut for at gemme profilen. 16

17 Værktøjer og indstillinger PIN-kodeindstillinger PIN-koden (personal identification number) eller UPIN-koden (universal personal identification number) (4-8 cifre) hjælper med at beskytte SIM-kortet. (U)PIN-koden leveres normalt sammen med SIM-kortet. Vælg Indstillinger > Indstillinger... samt enhedsnavn i oversigten for at definere indstillinger for PIN-koden. Vælg Skift pinkode til SIM-kort: for at ændre (U)PIN-koden til dit SIMkort. Indtast den nuværende kode i feltet Tidligere pinkode til SIM-kort:. Indtast den nye kode i felterne Ny pinkode til SIM-kort: og Bekræft ny pinkode til SIM-kort:. Vælg Aktiver/deaktiver pinkode > Aktiveret for at indstille CS-15- enheden til at anmode om (U)PIN-koden, hver gang enheden er tilsluttet computeren. Andre indstillinger Vælg Indstillinger > Indstillinger... > Genveje i oversigten for at administrere oprettede genveje. Læs mere under Genveje, på s. 6. Vælg Indstillinger > Indstillinger... > Beskeder / Kontaktpersoner i oversigten for at definere indstillinger for Beskeder/Kontaktpersoner. Læs mere under Indstillinger for beskeder og kontaktpersoner, på s. 12. Hvis du vil redigere navnet på den CS-15-enhed, der vises i Nokia Internet Modem, skal du vælge Indstillinger > Indstillinger..., enhedens navn samt Enhedsindstillinger i oversigten. Indtast det navn, der ønskes vist for enheden. 17

Forbindelsesstyring Brugervejledning

Forbindelsesstyring Brugervejledning Forbindelsesstyring Brugervejledning Udgave 1.0 DA 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Brugervejledning til Connection Manager

Brugervejledning til Connection Manager Brugervejledning til Connection Manager 1.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Om programmet til forbindelsesstyring 3 Kom i gang 3 Åbning af programmet til forbindelsesstyring 3 Visning af den aktuelle forbindelsesstatus

Læs mere

Tryk og tal Nokia N76-1

Tryk og tal Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

Del online. Kom godt i gang. Åbning af onlinetjenesten. Overførsel af filer. Del online

Del online. Kom godt i gang. Åbning af onlinetjenesten. Overførsel af filer. Del online Share Online 2.0 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

Onlinedeling 2.0 Nokia N76-1

Onlinedeling 2.0 Nokia N76-1 Onlinedeling 2.0 Nokia N76-1 INGEN GARANTI Enhedens tredjepartsprogrammer er udviklet af og kan være ejet af fysiske eller juridiske personer, der ikke er tilknyttet Nokia. Nokia ejer ikke ophavsrettighederne

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Nokia Nseries PC Suite udgave

Nokia Nseries PC Suite udgave Nokia Nseries PC Suite 2.1 1. udgave 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia

Læs mere

Tryk og tal. 1. udgave

Tryk og tal. 1. udgave Tryk og tal 1. udgave 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er et lydmærke

Læs mere

2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia

2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9354504 Issue 2 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANGIVELSE

Læs mere

Udskriv online 4.0. 1. udgave

Udskriv online 4.0. 1. udgave Udskriv online 4.0 1. udgave 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9356502 Issue 1 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. TILSLUTNING AF NOKIA

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Positionering Nokia N76-1

Positionering Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N76 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA PC SUITE 4.81 TIL NOKIA 6310i

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA PC SUITE 4.81 TIL NOKIA 6310i KORT VEJLEDNING TIL NOKIA PC SUITE 4.81 TIL NOKIA 6310i Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheder forbeholdes. I Issue 2 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. SYSTEMKRAV...1 3. INSTALLATION AF PC SUITE...2

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

mobile PhoneTools Brugerhåndbog

mobile PhoneTools Brugerhåndbog mobile PhoneTools Brugerhåndbog Indhold Systemkrav...2 Før installering...3 Installering af mobile PhoneTools...4 Installering og konfigurering af mobiltelefon...5 Registrering på Internet...7 Fjerne mobile

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave Brugervejledning til Nokia-headset med display HS-6 9232425 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-6 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning BlackBerry Internet Service Version: 4.5.1 Brugervejledning Publiceret: 2014-01-08 SWD-20140108172804123 Indhold 1 Kom godt i gang...7 Om meddelelelsesserviceplanerne for BlackBerry Internet Service...7

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 6630 http://da.yourpdfguides.com/dref/822852

Din brugermanual NOKIA 6630 http://da.yourpdfguides.com/dref/822852 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HTC TOUCH DIAMOND2 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N81 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia

2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N81 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Positionering 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N81 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

Din brugermanual HTC TOUCH PRO2

Din brugermanual HTC TOUCH PRO2 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HTC TOUCH PRO2 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2003/2007 10.0 Begrænset tilføjelsesprogram til Outlook Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2003/2007

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL VEJLEDNING l E-MAIL SÅDAN BRUGER DU E-MAIL I vejledningen bruger vi det gratis e-mailprogram gmail som eksempel til at vise, hvordan man bruger e-mail. DU SKAL I FORVEJEN KUNNE: Bruge en browser og gå

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Installationsvejledning. til PC Suite. DA 9354083 Issue 2

Installationsvejledning. til PC Suite. DA 9354083 Issue 2 Installationsvejledning til PC Suite Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June,

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 9.0 Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 Den software, der beskrives i denne bog, leveres

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Internet Stick CS-15 Kvikguide. 9216663 1. udgave DA

Nokia Internet Stick CS-15 Kvikguide. 9216663 1. udgave DA Nokia Internet Stick CS-15 Kvikguide 9216663 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at dette RD-10-produkt opfylder de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N92-1

Kom godt i gang Nokia N92-1 Kom godt i gang Nokia N92-1 Tilstande Kom godt i gang Modelnummer: Nokia N92-1. Herefter kaldet Nokia N92. Enheden har fire tilstande: Lukket klap (1), visningstilstand (2), åben klap (3) og billedtilstand

Læs mere

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. OUTLOOK 2003... 4 3. BRUGERVEJLEDNING I BRUGEN AF WEB MAIL...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Generelt om Telenor Dialer.... 5 Telenor Dialer og OneNumber.... 6 Telenor Dialer og OneNumber Mobile.... 6 Faciliteter i Telenor Dialer...7 Installation

Læs mere

INDHOLD. Synkronisering af data...10 INDSTILLINGER FOR SYNKRONISERING... 12 INDSTILLINGER I LOTUS NOTES... 13 INDSTILLINGER I LOTUS ORGANIZER...

INDHOLD. Synkronisering af data...10 INDSTILLINGER FOR SYNKRONISERING... 12 INDSTILLINGER I LOTUS NOTES... 13 INDSTILLINGER I LOTUS ORGANIZER... BRUGERHÅNDBOG INDHOLD INDHOLD INDHOLD.................................. 2 INTRODUKTION............................. 3 Twig PC Tools............................ 3 Præsentation af grænsefladen..............

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. ÆNDRING AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 4 2. OPRETTELSE AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 6 2.1

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Kort funktionsoversigt M575 Udskrivning af et lagret job Brug følgende fremgangsmåde til at udskrive et job, der er lagret i produkthukommelsen. 1. På startskærmbilledet

Læs mere

Brugeradministrationsvejledning til SMS Web

Brugeradministrationsvejledning til SMS Web Brugeradministrationsvejledning til SMS Web Administration Denne side vil være forskellig afhængig af om man er administrator eller bruger. Administrator får oversigt over alle brugerne samt konfiguration,

Læs mere

Kom godt i gang med SMS fra Outlook

Kom godt i gang med SMS fra Outlook Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax fra Outlook. Programmet er integreret med din personlige Outlook-kontaktliste, og gør afsendelse af meddelelser

Læs mere

Nokia Internet Stick CS-18 Kvikguide. 9219126 1. udgave DA

Nokia Internet Stick CS-18 Kvikguide. 9219126 1. udgave DA Nokia Internet Stick CS-18 Kvikguide 9219126 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at dette RD-11-produkt opfylder de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser

Læs mere

Indhold Outlook Web App... 1

Indhold Outlook Web App... 1 Outlook Web App Outlook Web App (OWA) bruges til at håndtere e-mails og kalendere uden at skulle have Outlook klient programmet installeret. OWA kan bruges på en hvilken som helst computer, der har adgang

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010/2013 10.0 Komplet Outlook-tilføjelsesprogram Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010/2013

Læs mere

Mail. Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet

Mail. Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet Mail Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet Mail Det, der står efter @ sætter serverne i stand til at finde ud af, hvor mailen skal hen og hvorfra den kom

Læs mere

E-mail. Outlook. Outlook.com

E-mail. Outlook. Outlook.com E-mail Outlook Outlook.com Indhold e-mail elektronisk post... 3 e-mail adresse... 3 Opstart af Microsoft Outlook.com... 4 Skærmbilledet i Outlook... 5 Arbejd med e-mail... 6 Sende e-mail... 7 Modtage og

Læs mere

Billion. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3. Revision 1.0DK. Dato: 22 maj, 2008. Side 1 af 1. Revision: V1.

Billion. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3. Revision 1.0DK. Dato: 22 maj, 2008. Side 1 af 1. Revision: V1. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3 Revision 1.0DK Dato: 22 maj, 2008 Side 1 af 1 Fejlbeskrivelse Billion Visse brugere med Windows XP og en BIPAC 5200G Router kan miste forbindelsen

Læs mere

Brug af Office 365 på din Windows Phone

Brug af Office 365 på din Windows Phone Brug af Office 365 på din Windows Phone Startvejledning Tjek mail Sæt din Windows Phone op til at sende og modtage mail fra din Office 365-konto. Tjek din kalender, uanset hvor du er Hav altid styr på,

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Funktionsbeskrivelse af Telenor Dialer... 5 Telenor Dialer OneNumber Mobile... 6 Telenor Dialer OneNumber.... 6 Installation af Telenor Dialer...

Læs mere

Installationsvejledning. til PC Suite. DA 9356478 Issue 1

Installationsvejledning. til PC Suite. DA 9356478 Issue 1 Installationsvejledning til PC Suite DA 9356478 Issue 1 Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument

Læs mere

Vejledning i installation af chipkortlæsere

Vejledning i installation af chipkortlæsere Vejledning i installation af chipkortlæsere fra Nets P. 1-15 Indholdsfortegnelse Vejledningens formål og indhold... 3 Formål... 3 Indhold... 3 Læsevejledning... 3 Rettigheder... 3 Softwareunderstøttelse

Læs mere

Opsætning af Ikketilstedeassistent, Opbevaringspolitik og omdirigering af post fra Windows Live til alternativ email konto.

Opsætning af Ikketilstedeassistent, Opbevaringspolitik og omdirigering af post fra Windows Live til alternativ email konto. Opsætning af Ikketilstedeassistent, Opbevaringspolitik og omdirigering af post fra Windows Live til alternativ email konto. Hvis du vil slå automatiske svar til eller ændre svarene, skal du gå til øverste

Læs mere

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave Bilsæt CK-10 Brugervejledning 9233638, 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-7-bilsæt er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende

Læs mere

Vejledning i brug af GMAIL (Google)

Vejledning i brug af GMAIL (Google) Vejledning i brug af GMAIL (Google) Send meddelelser Har du ikke prøvet Gmail før? Her har du en trinvis vejledning i, hvordan du skriver og sender meddelelser: Klik på knappen Skriv i venstre side i Gmail.

Læs mere

Installation For at installere programmet, skal du åbne din Internet Explorer og skrive http://www.jma.dk/updates/fileagent i adressefeltet.

Installation For at installere programmet, skal du åbne din Internet Explorer og skrive http://www.jma.dk/updates/fileagent i adressefeltet. JMA Filagent JMA Filagent, anvendes af hostingbrugere/serverkunder, som har behov for at overføre billeder til deres DSM. Installation For at installere programmet, skal du åbne din Internet Explorer og

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Mail. Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet

Mail. Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet Mail Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet Mail Det, der står efter @ sætter serverne i stand til at finde ud af, hvor mailen skal hen og hvorfra den kom

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Field Force NFC-cover til Nokia 5140 og Nokia 5140i. 9249001 1. udgave

Brugervejledning til Nokia Field Force NFC-cover til Nokia 5140 og Nokia 5140i. 9249001 1. udgave Brugervejledning til Nokia Field Force NFC-cover til Nokia 5140 og Nokia 5140i 9249001 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CC-244D er i

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Sådan opsættes Outlook 2007 til Hosted Exchange 2007. Opdateret 29. december 2010 Indhold 1 Indledning... 2 2 Outlook 2007 klienten... 2 3 Automatisk opsætning

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N70-1

Kom godt i gang Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter

Læs mere

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Sonofon Erhverv Kom godt i gang med SMS fra Outlook Brugervejledning 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax

Læs mere

E-MAIL G-MAIL (GOOGLE)

E-MAIL G-MAIL (GOOGLE) E-MAIL G-MAIL (GOOGLE) Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: G-mail Side 1 G-mail E-mail: Det engelske ord mail betyder post. E står for elektronisk. E-mail betyder altså elektronisk post. Elektronisk post

Læs mere

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool Brugsanvisning Brother Meter Read Tool DAN Version 0 Copyright Copyright 2017 Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Den software,

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Google Apps til Office 365 til virksomheder

Google Apps til Office 365 til virksomheder Google Apps til Office 365 til virksomheder Skift nu Office 365 til virksomheder ser anderledes ud end Google Apps, så når du logger på, vil du få vist denne skærm for hjælpe dig med at komme i gang. Efter

Læs mere

Opsætningsvejledning efter opdatering (ghostning) af hybriderne

Opsætningsvejledning efter opdatering (ghostning) af hybriderne Opsætningsvejledning efter opdatering (ghostning) af hybriderne Indholdsfortegnelse Login til Windows... 2 Aktivering af Office 365... 3 Kom i gang med Office 365 og OneDrive for Business... 4 Opsætning

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Xpress-on TM -covers med lyseffekter (til Nokia 3220-telefonen) 9233896 2. udgave

Brugervejledning til Nokia Xpress-on TM -covers med lyseffekter (til Nokia 3220-telefonen) 9233896 2. udgave Brugervejledning til Nokia Xpress-on TM -covers med lyseffekter (til Nokia 3220-telefonen) 9233896 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CC-140D

Læs mere

Kom godt i gang. Nokia N95-1. 9205522, 1. udgave DA

Kom godt i gang. Nokia N95-1. 9205522, 1. udgave DA Kom godt i gang Nokia N95-1 9205522, 1. udgave DA Taster og dele (fuld betjeningstilstand) Modelnummer: Nokia N95-1. Herefter kaldet Nokia N95. 1 Tænd/sluk-tast 2 Valgtaster og til at vælge kommandoer

Læs mere

Dynamicweb Exchange Opsætning

Dynamicweb Exchange Opsætning Brugervejledning Dynamicweb Exchange Opsætning OUTLOOK 2003 Document ID: UG-4008 Version: 1.30 2006.07.04 Dansk UG-4008 - Dynamicweb Exchange Opsætning, Outlook 2003 JURIDISK MEDDELELSE Copyright 2005-2006

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010/2013 10.0 Begrænset tilføjelsesprogram til Outlook Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010/2013

Læs mere

Cisco Unity Express 2.3 Voice-Mail System Brugervejledning

Cisco Unity Express 2.3 Voice-Mail System Brugervejledning Cisco Unity Express 2.3 Voice-Mail System Brugervejledning Revideret: 31. juli 2006, OL-10491-01 Første udgave: 31. juli 2006 Senest opdateret: 31. juli 2006 Denne vejledning beskriver nogle af de avancerede

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-36W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Kom godt i gang NOKIA OBSERVATION CAMERA

Kom godt i gang NOKIA OBSERVATION CAMERA Kom godt i gang NOKIA OBSERVATION CAMERA IBRUGTAGELSE AF KAMERAET BILLEDOPTAGELSE BRUG AF BEVÆGELSESDETEKTERING BRUG AF TIDSSTYRET FOTOGRAFERING KONTROL AF TEMPERATUREN Udgave 1 DA 9311296 Sikkerhed Følg

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

Brugervejledning til diverse i OS X

Brugervejledning til diverse i OS X Brugervejledning til diverse i OS X Gert Søndergaard 19. august 2003 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Introduktion til Mac OS X...3 Flere brugere på samme maskine...3 Dock - den gamle kvikstart...4

Læs mere

Uni-Login Skift adgangskode

Uni-Login Skift adgangskode Windows 8 Uni-Login Skift adgangskode Obligatorisk ved nyetablerede SkoleIT Cloud-netværk. Ikke nødvendigt ved etablerede netværk. Inden du kan bruge dit Uni-login til at logge på skolens IT-løsning, kan

Læs mere

Vejledning til installation af chipkortlæser CardMan 3121 (Windows 98 SE, ME, 2000 og XP)

Vejledning til installation af chipkortlæser CardMan 3121 (Windows 98 SE, ME, 2000 og XP) Vejledning til installation af chipkortlæser CardMan 3121 (Windows 98 SE, ME, 2000 og XP) Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse : Forudsætninger for installation...3 Download materiale fra internettet...4 Start

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

Skifte til OneNote 2010

Skifte til OneNote 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft OneNote 2010 ser meget anderledes ud end OneNote 2007, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Nokia N79 Kom godt i gang

Nokia N79 Kom godt i gang Nokia N79 Kom godt i gang 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N79, N-Gage, Navi, Visual Radio og Nokia Care er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU SMS OG MMS

SÅDAN BRUGER DU SMS OG MMS SÅDAN BRUGER DU OG I vejledningen bruger vi en Nokia 7370 som eksempel til at vise, hvordan man bruger en mobiltelefon. Vejledningerne kan variere fra mobil til mobil, og det er altid en god idé at læse

Læs mere

Opsætning af e-mail. Tilføjelse af e-mail-konti. Tilføjelse af en POP3-konto. Sådan tilføjer du en POP3-konto til Outlook

Opsætning af e-mail. Tilføjelse af e-mail-konti. Tilføjelse af en POP3-konto. Sådan tilføjer du en POP3-konto til Outlook Opsætning af e-mail mail-konti I dette kapitel vil jeg hjælpe dig med, hvordan du sætter Outlook 2007 op, så du får forbindelse til din e-mail-konto (eller flere) og en evt. HTTP-konto, som fx Windows

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium

Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium Eksport af kontaktpersoner fra one.com... 2 Eksport af kontaktpersoner fra Outlook... 2 Eksport af kontaktpersoner fra Firebird eller andre... 2 Import af

Læs mere

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Arbejde i faner Google Apps arbejder i faner, derfor er det vigtigt, du er bekendt med det. Mappen

Læs mere

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Brugermanual Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 HVORDAN DU FÅR ADGANG TIL DIN EMAIL... 3 OWA 2003 BRUGERGRÆNSEFLADE...

Læs mere

Yderligere programmer

Yderligere programmer Yderligere programmer Nokia N91 8 GB Nokia N91-2 OM TILFØJELSESPROGRAMMER TIL NOKIA N91-2 I enhedens hukommelse og på den cd-rom, som leveres sammen med enheden, finder du tillægsprogrammer fra Nokia og

Læs mere