MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. OPTYMA TM Control Enkeltfase REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION. Betjeningsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. OPTYMA TM Control Enkeltfase REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION. Betjeningsvejledning"

Transkript

1 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE OPTYMA TM Control Enkeltfase REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION

2

3 Indholdsfortegnelse Side Generelt...4 Beskrivelse...4 Anvendelse...4 Primære egenskaber...4 Mål...4 Identifikationsdata...5 Montering...5 Vigtige oplysninger til montøren...5 Standardmonteringssæt...5 Montering af enheden...6 Funktioner...8 Tekniske egenskaber for OPTYMA TM Control, enkeltfase...8 Betjeningspanel...9 Fronttastatur...9 LED-display Generelt Benyttede symboler Indstilling og visning af setpunkter Niveau 1 - Programmering (brugerniveau) Liste over Niveau 1-variabler (brugerniveau) Niveau 2 - Programmering (montørniveau) Liste over Niveau 2-variabler (montørniveau) Tænding af OPTYMA TM Control enkeltfase Betingelser for aktivering/deaktivering af kompressor Manuel afrimning Afrimning med varmgas Pump-down-funktion Adgangskodefunktion Alarmrelæ Fejlsøgning / Alarmliste Tilslutningsdiagram Reservedelsliste Bestilling Danfoss A/S Jan RS8FD301, 080R9277 3

4 Generelt Beskrivelse OPTYMA TM Control enkeltfase er et nyt betjeningspanel til kølerum med 16 amp. automatsikring for start af kompressor op til 1,5 kw effektforbrug, specielt udviklet med henblik på sikkerhed, beskyttelse, styring og nem montering. Det giver brugeren mulighed for at betjene samtlige komponenter i et kølesystem: kompressor, fordamperblæsere, afrimerelementer, lokalebelysning. Anvendelse - Fuldstændig styring af kølerum med elektrisk afrimning og direkte eller pump-downkompressorstop. - Styring af enkeltfaset fordamperenhed alene med magnetventil eller kompressor start. Primære egenskaber - Direkte styring af afrimningselementer, fordamperventilatorer, lokalebelysning med udgange, der kan sluttes direkte til de forskellige enheder. - Automatsikring til beskyttelse af køleenheden. - Smart ABS-hus med transparent dæksel, som giver adgang til automatsikringen, alt sammen med IP65-beskyttelses-klassifikation, så panelet kan benyttes uden for lokalet. - LED-indikatorer og stort display viser systemets status. - Brugervenligt tastatur. - Display opløsning til 0,1 C Mål Mål i mm. 4 RS8FD301, 080R9277 Danfoss A/S jan. 2010

5 Identifikationsdata Enheden, der beskrives i denne vejledning, har en IDmærkat på siden, som indeholder samtlige relevante identifikationsdata: Producentens navn Type- og kodenummer Produktnavn Strømforsyning Serienummer (10 cifre) Dato (dag/måned/år) Montering Vigtige oplysninger til montøren Installation må udelukkende foretages af autoriserede personer. 1. Monter enheden på steder, hvor beskyttelsesklassifikationen overholdes, og forsøg at undgå at beskadige huset, når der bores huller til ledningsgennemføringer. 2. Benyt ikke kabler med flere ledere, hvor ledere er sluttet til induktive/strømbelastninger og signalledninger (f.eks. følere og digitale indgange). 3. Monter ikke strømforsyningsledninger og signalledninger (følere og digitale indgange) i samme rør eller kanal. 4. Minimer længden på tilslutningsledninger, så ledningerne ikke snos sammen i en spiralform, hvilket kan have ødelæggende indvirkning på elektronikken. 5. Monter en generel beskyttelsessikring foran den elektroniske styring. 6. Enhver ledningsføring skal have et tværsnit, der er egnet til de relevante strømniveauer. 7. Hvis det bliver nødvendigt at forlænge følerledninger, skal de have en diameter på mindst 1 mm 2. Standardmonteringssæt Med henblik på montering og anvendelse leveres den elektroniske OPTYMA TM Control enkeltfaseenhed med: Tre gummiskiver, som skal monteres imellem fastgøringsskruerne og husets bagpanel En brugervejledning. To temperaturfølere. Danfoss A/S Jan RS8FD301, 080R9277 5

6 Montering af enheden 1. Løft det transparente dæksel. Fjern skruedækslet i højre side af huset. 2. Løsn de 4 fastgøringsskruer i fronten af huset. 3. Åbn husets front, løft den, og skyd de to hængsler så langt ud, som de kan komme. 4. Tryk på siderne af hængslerne for at fjerne dem fra deres sæder, og fjern derefter frontpanelet fuldstændigt. 6 RS8FD301, 080R9277 Danfoss A/S jan. 2010

7 5. Benyt de tre eksisterende huller til at fastgøre husets bagpanel til væggen: Benyt tre skruer af passende længde i forhold til tykkelsen på væggen, som panelet skal sidde på. Monter en gummiskive (medfølger) mellem hver skrue og husets bagpanel. 6. Hægt frontpanelet på den nederste del af huset ved at indføre de to hængsler i deres sæder og bøje dem. Roter 180 nedad for at få adgang til elektronikkortet. BEMÆRK! Udfør alle de elektriske tilslutninger som illustreret i diagrammet til den pågældende model (se tegningen på side 17). Korrekt elektrisk tilslutning og opretholdelse af beskyttelsesklassifikationen kræver, at der benyttes passende lednings-/bakkeholdere for at sikre effektiv tætning. Anbring ledningerne indvendigt i enheden så ryddeligt som muligt: Vær særligt opmærksom på at holde strømledninger borte fra signalledninger. Benyt clips til at holde ledningerne på plads. 7. Luk frontpanelet, og sørg for, at alle ledningerne er inde i huset, og at husets tætning sidder sikkert i sit sæde. Spænd frontpanelet med de 4 skruer, og sørg for, at O-ringene benyttes på alle skruehovederne. Start panelet op, og gennemfør omhyggelig læsning/programmering af samtlige parametre. BEMÆRK! Pas på ikke at spænde lukkeskruerne for kraftigt, da dette kan få huset til at slå sig og medføre, at membrantastaturet ikke længere fungerer korrekt. Monter sikkerhedsenheder til beskyttelse imod kortslutningsoverbelastning på alle strømkablerne, der forbindes til OPTYMA TM Control, for at forhindre skader på enheden. Arbejde og/eller vedligeholdelse må KUN udføres på enheden efter afbrydelse af panelet fra strømforsyningen og fra eventuelle induktive belastninger/strømbelastninger: Kun sådan kan medarbejderen udføre sit arbejde uden fare. Danfoss A/S Jan RS8FD301, 080R9277 7

8 Funktioner OPTYMA TM Control enkeltfase: - Visning og justering af kølerumstemperaturen med 0,1 C nøjagtighed. - Visning af fordampertemperaturen fra parameter - Aktivering/deaktivering af systemstyring - Systemadvarsler (sonde-/sensorfejl, min.- og maks.-temperaturadvarsler, kompressornedlukning) - Fordamperblæserstyring - Automatisk eller manuel afrimning (elektrisk eller varm-gas. - Direkte styring af kompressorenhed op til 1,5 kw effektforbrug. - Lokalebelysning via paneltast eller dørafbryder - Alarmer/mellemrelæ Tekniske egenskaber for OPTYMA TM Control enkeltfase Strømforsyning Spænding Effektforbrug (kun elektronik) 230 V~ ± 10 %; 50 Hz/60 Hz ~ 7 VA Omgivelser Temperatur under drift -5 til 50 C Temperatur under transport -10 til 70 C Relativ luftfugtighed Mindre end 90 % - Ikke-kondenserende. Ingen chokpåvirkninger/ vibrationer Generelle egenskaber Sensortyper, der kan tilsluttes Opløsning 0,1 K Sensoraflæsningsnøjagtighed ±0,5 K Læseområde C Digitale indgange Krav til kontakter EKS 221, kodenr. 084N3210 Guldbelægning OPTYMA TM Control enkeltfase - Udgangskarakteristikker - maks. anvendelig belastning (230 V a.c.) Kompressor Afrimning Ventilatorer Lokalebelysning Alarmomskifter (strømløs kontakt) Generel elektrisk beskyttelse 1500 W (AC3) 3000 W (AC1) 500 W (AC3) 800 W (AC1) 100 W Automatsikring 16 A Id=300 ma Afbrydelsesstrøm 4,5 ka Mål Mål Isolering/mekaniske egenskaber Husets beskyttelsesklassifikation Husets materiale Isoleringstype 168 mm x 97 mm x 262 mm (HxDxL) IP65 Selvslukkende ABS-plast Klasse II 8 RS8FD301, 080R9277 Danfoss A/S jan. 2010

9 Betjeningspanel Fronttastatur MELLEMRELÆSTYRING (På versionen med alarmrelæstyring styres relæet manuelt, hvis parameter AU=1) OP / DÆMP ADVARSELSBRUMMER STANDBY (LED en blinker, hvis systemet lukker ned) Rumtemperatur-INDSTILLING / SET tast NED / MANUEL AFRIMNING LOKALEBELYSNING Danfoss A/S Jan RS8FD301, 080R9277 9

10 LED-display 1. Kølerumstemperatur/parametre 2. Standby (blinker ved standby). Udgangene deaktiveres 3. Lokalebelysning (blinker, hvis dørafbryderen aktiveres) 4. Kulde (indikerer aktivering af kompressoren) 5. Ventilatorer 6. Afrimning 7. Hjælpefunktion 8. Alarm/advarsel Generelt Med henblik på forbedring af sikkerheden og forenkling af operatørens arbejde er OPTYMA TM Control udstyret med to programmeringsniveauer; det første niveau (Niveau 1) benyttes til konfiguration af de hyppigt modificerede Setpunkt-parametre. Det andet programmeringsniveau (Niveau 2) benyttes til generel parameterprogrammering af styringens forskellige arbejdstilstande. Det er ikke muligt at få adgang til Niveau 2-programmering direkte fra Niveau 1: programmeringstilstanden skal først forlades. Benyttede symboler Af praktiske hensyn benyttes følgende symboler: ( ) OP-tasten benyttes til at forøge værdier og til at dæmpe alarmen. ( ) NED-tasten benyttes til at reducere værdier og til at fremtvinge afrimning. Indstilling og visning af setpunkter 1. Tryk på SET-tasten for at få vist det aktuelle Setpunkt (temperatur). 2. Hold SET-tasten inde, og tryk på tasterne ( ) eller ( ) for at ændre SETPUNKTET. Slip SET-tasten for at vende tilbage til visningen af kølerumstemperaturen: den nye indstilling gemmes automatisk. 10 RS8FD301, 080R9277 Danfoss A/S jan. 2010

11 Niveau 1 - Programmering (brugerniveau) Følg denne fremgangsmåde for at få adgang til Niveau 1-konfigurationsmenuen: 1. Tryk på tasterne ( ) og ( ) samtidig, og hold dem inde i nogle sekunder, indtil den første programmeringsvariabel vises i displayet. 2. Slip tasterne ( ) og ( ). 3. Vælg variablen, der skal ændres, ved hjælp af tasterne ( ) eller ( ). 4. Når variablen er valgt, er det muligt at: få vist indstillingen ved at trykke på SET-tasten ændre indstillingen ved at trykke på SET-tasten sammen med tasterne ( ) og ( ). Når konfigurationsværdierne er indstillet, forlades menuen ved tryk på tasterne ( ) og ( ) samtidig i nogle sekunder, indtil kølerums-temperaturen vises. 5. De nye indstillinger gemmes automatisk, når konfigurationsmenuen forlades. Liste over Niveau 1-variabler (brugerniveau) Variabler Forklaring Værdi Standard r0 Differens over SETPUNKT* *Setpunkt - se side 10 0,2-10K 2K d0 Afrimningsinterval (timer) 0-24 timer 4 timer d2 Afrimning stop setpunkt. Afrimningen stopper, hvis afrimningssensoren varmes op over d2 indstilling C 15 C d3 Maks. afrimningsvarighed (minutter) min 25 min d7 F5 A1 A2 Afdrypningsvarighed (minutter) Ved afslutning af afrimningen, forbliver kompressoren og ventilatorerne afbrudt i tidsrummet d7, og afrimnings-led en i frontpanelet blinker. Ventilatorpause efter afrimning (minutter) Muliggør stilstand på ventilatorer i tidsrummet F5 efter afdrypning. Dette tidsrum begynder ved afdrypningens afslutning. Hvis der ikke er indstillet afdrypning, påbegyndes ventilatorpausen umiddelbart efter afrimningen. Min.-temperaturalarm Giver brugeren mulighed for at definere en mindstetemperatur for rummet, der køles. Under værdien A1 udløses en alarm: Alarm-LED en blinker, den viste temperatur blinker, og brummeren lyder for at indikere problemet. Maks.-temperaturalarm Giver brugeren mulighed for at definere en maks.-temperatur for rummet, der køles. Over værdien A2 udløses en alarm: Alarm-LED en blinker, den viste temperatur blinker, og brummeren lyder for at indikere problemet min 0 min 0-10 min 0 min C C teu Visning af fordampersensortemperatur Viser fordampertemperaturen (viser ikke noget, hvis de =1) skrivebeskyttet Danfoss A/S Jan RS8FD301, 080R

12 Niveau 2 - Programmering (montørniveau) Adgang til det andet programmeringsniveau opnås ved at trykke på tasten OP ( ) og NED ( ) og LIGHT-tasten samtidig i nogle sekunder. Når den første programmeringsværdi vises, skifter systemet automatisk til standby. 1. Vælg variablen, der skal ændres, ved at trykke på tasterne OP ( ) eller NED ( ). Når parameteren er valgt, er det muligt at: 2. Få vist indstillingen ved at trykke på SET-tasten. 3. Ændre indstillingen ved at holde SET-tasten inde og trykke på tasten ( ) eller ( ). 4. Når konfigurationsindstillingerne er foretaget, forlades menuen ved tryk på tasterne ( ) og ( ) samtidig. Tasterne skal holdes inde, indtil rumtemperaturen vises igen. 5. Ændringerne gemmes automatisk, når konfigurationsmenuen forlades. 6. Tryk på STANDBY-tasten for at aktivere elektronisk styring. Liste over Niveau 2-variabler (montørniveau) Variabler Forklaring Værdi Standard AC Dørafbryderstatus 0 = normalt åben 1 = normalt lukket F3 Ventilatorstatus med kompressor slukket 0 = ventilatorerne kører kontinuerligt 1 = ventilatorerne kører kun, når kompressoren arbejder F4 Ventilatorpause under afrimning 0 = ventilatorerne kører under afrimning 1 = ventilatorerne kører ikke under afrimning de d1 Ad Ald C1 Sensortilstedeværelse Hvis afrimningsføleren er deaktiveret, gennemføres afrimninger cyklisk med en periode på d0: Afrimningen afsluttes, når en ekstern enhed udløses og slutter fjernafrimerkontakten, eller når tidsrummet d3 udløber. Afrimningstype, cyklusinvertering (varm gas) eller elektrisk Benyttes ikke Min.- og maks.-temperatur alarm Signalerings- og alarmvisningsforsinkelse Min. tid mellem stop og efterfølgende start af kompressoren 0 = fordampersensor til stede 1 = ingen fordampersensor 1 = varm gas 0 = elektrisk min 120 min min 0 min CAL Korrektion af følersignal Pc Kontaktstatus på kompressorbeskyttelse 0 = NO 1 = NC doc Kompressorsikkerhedstid for dørafbryder: Når døren åbnes, lukker fordamperventilatorerne ned, og kompressoren fortsætter med at køre i tidsrummet doc, hvorefter den stopper minutter 0 tdo Genstartstid, hvis døren forbliver åben min. (0=ingen funktion) 0 Fst Ventilator stop på TEMPERATUR Ventilatorerne standser, hvis temperaturværdien, der læses af fordampersensoren, overstiger denne værdi. 12 RS8FD301, 080R9277 Danfoss A/S jan = NO C +45 C

13 Fortsat... Variabler Forklaring Værdi Standard Fd Ventilator-differens under Fst K 2K LSE Min. begrænsning af setpunktsindstilling HSE -45 C HSE Max. begrænsning af setpunktsindstilling LSE 45 C ta NO - NC alarmrelækobling 0 = aktiveres, når alarm er aktiv 1 = deaktiveres, når alarm er aktiv AU Mellem-/alarmrelæstyring 0 = alarmrelæ 1 = manuelt mellemrelæ styret via AUX-tasten 2 = automatisk mellemrelæ styret af StA temp.-indstillingen med 2 C forskel 3 = benyttes ikke 4 = pump-down-funktion (se 5.15) 5 = ledig spændingskontakt til kondensatorenhed (AUXrelæ og kompressorrelæ parallelt) 6 = Relæet benyttes til styring af et varmelegeme i krumtaphuset. Relæet er on, når kompressoren er stoppet. 7 = Benyttes ikke StA Temp.-indstilling for mellemrelæ C 0 In1 P1 PA Person i kølerum-alarm Vælg en indgang INP1 på kortet som kompressorbeskyttelsesalarm eller som person i kølerum-alarm (kontakt NC). Adgangskodebeskyttelsestype (aktiv, når PA ikke er lig med 0) Adgangskode (se P1 vedr. beskyttelsestype) 0 = kompressorbeskyttelse 1 = person i rum-alarm 0 = vis kun setpunkt 1 = vis setpunkt, AUX, lys adgang 2 = adgang til programmering ikke tilladt 3 = adgang til andet niveauprogrammering ikke tilladt = ikke aktiv rel Softwareversion angiver softwareversionen Skrivebeskyttet Tænding af OPTYMA TM Control enkeltfase Efter korrekt tilslutning af den elektroniske styring tilsluttes 230 V a.c.; displaypanelet afgiver Betingelser for aktivering/deaktivering af kompressor OPTYMA TM Control enkeltfase aktiverer kompressoren, når kølerumstemperaturen overstiger indstillingen + forskellen (r0); den deaktiverer Manuel afrimning Afrimning udføres ved tryk på den dertil indrettede tast (se side 9), hvilket aktiverer elementrelæet. Afrimning finder ikke sted, hvis indstillingen for slutpå-afrimning (d2) er lavere end temperaturen, umiddelbart et bip, og alle LEDs tændes samtidig i nogle sekunder. kompressoren, når kølerums-temperaturen er lavere end indstillingen. der registreres af fordampersensoren. Afrimningen afsluttes, når slut-på-afrimning-temperaturen (d2) eller den maksimale afrimningstid (d3) nås. Danfoss A/S Jan RS8FD301, 080R

14 Varmgasafrimning Indstil parameter d1 =1 for at afrime med varm-gas. Kompressorrelæet og afrimerrelæet er aktiveret i afrimningsfasen. Af hensyn til korrekt styring af systemet skal montøren benytte afrimerudgangen: Denne skal tillade aktivering af varm-gas ventilen og lukning af væskemagnetventilen. I kapillarsystemer (uden termostatventil) kan aktivering af varm-gas styres via afrimer-relæstyringen. Pump-down-funktion Pump-down-funktionen aktiveres, når parameter AU=4 (kun til version med AUX-/alarmrelæ). Tilslut pump-down-pressostaten til den digitale indgang INP-1. Kompressoren styres direkte af pressostaten. Tilslut fordampermagnetventilen på AUX-relæet. Magnetventilen styres direkte af termostaten. Adgangskodefunktion Beskyttelsesfunktionen aktiveres, når parameteren PA er indstillet til en værdi, der er forskellig fra 0. Se parameter P1 vedr. de forskellige beskyttelsestyper. ned-tasterne til at ændre tallet og SET-tasten til at bekræfte. Hvis du har glemt adgangskoden, kan du benytte universalkoden 100. Når PA er indstillet, starter beskyttelsen efter to minutters inaktivitet. 000 vises i displayet. Brug op-/ 14 RS8FD301, 080R9277 Danfoss A/S jan. 2010

15 Alarmrelæ (Følg kun disse instruktioner, hvis alarm-/mellemrelæet ikke fungerer.) 1. Åbn husets front som beskrevet på side 6: Roter det 180 nedad for at få adgang til elektronikkortet. 2. Løsn de 6 skruer, der holder CPU-kortet fast: Fjern kortet fra den forreste del af ABS-plasthuset. 3. Fjern kortslutningsbroen fra JUMPER JP2. 4. Anbring kortslutningsbroen på JUMPER JP2 i positionen 2-1 for at vælge alarm relæ. Danfoss A/S Jan RS8FD301, 080R

16 Fejlsøgning / Alarmliste I tilfælde af fejltilstande advarer OPTYMA TM Control operatøren ved at vise alarmkoder og signalere med alarmbrummeren indvendigt i betjeningspanelet. Hvis der udløses en alarm, viser displayet en af følgende meddelelser. Alarmkode Mulig årsag Løsning E0 E1 E2 Kølerumstemperatursensoren fungerer ikke korrekt Afrimningssensoren fungerer ikke korrekt (I dette tilfælde tager afrimninger tidsrummet d3.) Eeprom-alarm Der er registreret en EEPROMhukommelsesalarm (Alle udgange bortset fra alarmudgangen deaktiveres) Kontrollér, at kølerumstemperatursensoren fungerer korrekt Hvis problemet fortsat foreligger, skal sensoren udskiftes Kontrollér, at afrimningssensoren fungerer korrekt Hvis problemerne fortsat foreligger, skal sensoren udskiftes Sluk enheden, og tænd den derefter igen E8 Person i rum-alarm Nulstil alarmindgangen i kølerummet Ec Ed Temperaturen, der vises i displayet, blinker Kompressorbeskyttelse udløst (f.eks. termisk beskyttelse eller maks.-pressostat) (Alle udgange bortset fra alarmudgangen - hvis relevant - deaktiveres) Åben dør - alarm (åben dør og tdo-tiden er udløbet) Min.- eller maks.-temperaturalarm. Temperaturen i kølerummet har overskredet indstillingen for min.- eller maks.- temperaturalarm (se variablerne A1 og A2, på brugerprogrammeringsniveauet) Kontrollér, at kompressoren fungerer korrekt Kontrollér kompressorens forbrug Hvis problemet fortsat foreligger, skal tekniske service kontaktes Kontrollér dør / dørkontakt Kontrollér, at kompressoren fungerer korrekt. Sensoren læser ikke temperaturen ordentligt, eller kompressorens start/stopstyring fungerer ikke. 16 RS8FD301, 080R9277 Danfoss A/S jan. 2010

17 Tilslutningsdiagram Power Supply 230Vac Common RS485-A RS485-B Defrost probe Ambient probe Common probe Common dig. input Door Limit Switch Comp. Protection Not to be used Danfoss A/S Jan RS8FD301, 080R

18 Tilslutning af OPTYMA TM Control enkeltfase til OPTYMA TM condensing unit Common dig. input Door Limit Switch Comp. Protection RS485-A RS485-B Defrost probe Ambient probe Common probe Power Supply 230Vac Not to be used OPTYMA TM Condensing unit HP Condenser fan Compressor Tilslutning af OPTYMA TM Control enkeltfase til OPTYMA PLUS TM condensing unit Common dig. input Door Limit Switch Comp. Protection RS485-A RS485-B Defrost probe Ambient probe Common probe Not to be used Power Supply 230Vac Terminals: 4 and 5 on housing 1, 2 and 3 5 and 6 on housing 4 6 and 7 on housing 3 (Nordic 230V-3-50Hz) 18 RS8FD301, 080R9277 Danfoss A/S jan. 2010

19 Reservedelsliste 1 Husets bagpanel i ABS-plast 2 Husets frontpanel i ABS-plast 3 Frontdæksel i transparent polycarbonat 4 Åbningshængsel til frontpanel 5 Lukkeskruer til frontpanel 6 Kortfastgøringsskruer 7 Automatsikring/afbryder 8 CPU-kort 9 Polycarbonat-skruedæksel 10 Klemme til jordtilslutninger Bestilling Type OPTYMA TM Control enkeltfaset inklusiv to følere Føler (reservedel) - EKS 221 Bestillingsnummer 080Z N3210 Danfoss A/S Jan RS8FD301, 080R

20 Noter Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at foretage ændringer i sine produkter, herunder i produkter, som allerede er i ordre, såfremt dette kan ske uden at ændre allerede aftalte specifikationer. Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Danfoss og Danfoss-logoet er varemærker tilhørende Danfoss A/S. Alle rettigheder forbeholdes. 20 RS8FD301, 080R9277 Danfoss A/S jan. 2010

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 Brugervejledning & instruktion SDU 12 Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 INDHOLD 1 Beskrivelse 2 Installation 3 Funktionsbeskrivelse 4 Programmering 5 Kalibrering 5.1 Kalibrering af temperaturføler 5.2

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering Elektronisk temperaturcontroller TLZ11 Frontpanel: TLZ11 22.8. OUT AL 4 3 U P TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion og ON/ kontrol. Instrumentet er forsynet

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

MTR12 12 Volt vare nr. 572093

MTR12 12 Volt vare nr. 572093 Brugervejledning instruktion Brugervejledning & instruktion MTR12 12 Volt vare nr. 572093 230 Volt vare nr. 572094 MTR12/1101-1 INDHOLD Indeks. 1: Beskrivelse 2: Installation 3: Termostat funktion 4: Følerafvigelse

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

IC200CX-serien. Hurtig vejledning

IC200CX-serien. Hurtig vejledning IC200CX-serien Hurtig vejledning 1 BRUGERFLADE 1.1 KONFIGURATION AF DISPLAYET Hoveddisplay Nederste display 1.2 SYMBOLERNES BETYDNING Symbol C - F BAR-PSI Forklaring / Funktion Lyser, når displayet viser

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

Vejviseren Magnetventiler

Vejviseren Magnetventiler Vejviseren Magnetventiler Et godt værktøj i hverdagen Vejviseren på magnetventiler er tænkt som et værktøj for dig i hverdagen. Vi har samlet de mest anvendte produkter på en enkel og overskuelig måde,

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

088U0200 / 088U0205 GB

088U0200 / 088U0205 GB 088U0200 / 088U0205 GB Instruction CF-MC Master Controller D Instruktion CF-MC Hauptregler DK Vejledning F Instruction Régulateur principal CF-MC SE Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi regulatora CF-MC

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S. Master Cella PRG SEL. MasterCella. Brugsvejledning. +030221395 rel. 1.0-02.03.2001 Mac/ QXP/Carel MasterCella 11.06.

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S. Master Cella PRG SEL. MasterCella. Brugsvejledning. +030221395 rel. 1.0-02.03.2001 Mac/ QXP/Carel MasterCella 11.06. H. JESSEN JÜRGENSEN A/S Master Cella PRG SEL Master Cella Brugsvejledning +030221395 rel. 1.0-02.03.2001 Mac/ QXP/Carel 11.06.03 Dimensioner (mm): Indholdsfortegnelse Huldimensioner ved panelmontering

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1 Brugervejledning & instruktion MTW 12/1 Varenr. 572096 MTW 12/2 Varenr. 572099 MTW12/1101-1 INDHOLD 1.0 Beskrivelse 2.0 Installation 3.0 Programmering 4.0 Termostat / P.I.D. funktion 4.1 MTW 12/1 termostat

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Kosan Gas varenr. 24210 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Produkter Ontech GSM 9030 Til indendørs brug Kontrollerbar 230 V- udgang Ontech GSM 9020 Til udendørs brug (IP65) 9-30V strømforsyning

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

30 sek. Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt.

30 sek. Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. 30 sek. Monteringstid Hurtig montering

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse EPE-seriens betjeningspaneler Installation, drift og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger...2 Forord... 2 Generelt...2 Installation... 3... 3 Elektrisk installation...3

Læs mere

Automatiksystem EKO-MKE/SKE

Automatiksystem EKO-MKE/SKE Automatiksystem EKO-MKE/SKE Beskrivelse generelt Automatiksystem EKO-MKE/SKE er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Applikationsmanual Parkmaster F294 Sensorsæt til forkofangeren. DK installations- & konfigurationsguide

Applikationsmanual Parkmaster F294 Sensorsæt til forkofangeren. DK installations- & konfigurationsguide 911413 Applikationsmanual Parkmaster F294 Sensorsæt til forkofangeren DK installations- & konfigurationsguide Indholdsfortegnelse 1. Installationsværktøj.... 2. Kit indhold... 3. Sensor lakering... 4.

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Bluetooth Art. Nr.: 460300. Brugermanual

Bluetooth Art. Nr.: 460300. Brugermanual BT 1000 Bluetooth Art. Nr.: 460300 Brugermanual BT1000v.2 User Man. DANfeb11 Conlan ApS - Speditørvej 2A - DK-9000 Aalborg - Tlf.: +45 7240 6003 - Fax: +45 9632 0022 www.conlan.dk - info@conlan.dk Side

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE NO SE FI DK Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

I/O Extender - installations- og brugervejledning

I/O Extender - installations- og brugervejledning DK I/O Extender - installations- og brugervejledning Indholdsfortegnelse side 1. Applikation og funktion.....................................................3 1.1. LED lys diode........................................................3

Læs mere

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago LED lampe med soft dæmp er forsynet med HF sensor og master/slave funktion. Santiago kan trådløst kommunikere mellem Master og Slave.aled.dk

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Initialisering af frekvensomformeren... 4 Tilslutning af motorbeskyttelse...6

Læs mere

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish LEC startprocedure Tør værktøjet, påfør fuld lukkekraft, - gange (klem evt. kabler fast før drift). Stil strømafbryderen på Til. automatisk indstillingsværdi. zone, zone eller begge. Indtast automatisk

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

KRM røgdetektor til kanal

KRM røgdetektor til kanal KRM røgdetektor til kanal Oppermann Regelgeräte GmbH Z-78.6-200 VdS Tekniske data Sensor Spredning RM 3.3 (ALK-E) Forsyningsspænding KRM-1 230 V AC ± 10 %, 50/60 Hz Forsyningsspænding KRM-2/KRM-2-MOD 24

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Brugervejledning Trådløs Gulvvarmeregulering, 24V, 4 og 8 kanals basisenhed Trådløs Gulvvarmeregulering, 230V, 8 kanals basisenhed

Brugervejledning Trådløs Gulvvarmeregulering, 24V, 4 og 8 kanals basisenhed Trådløs Gulvvarmeregulering, 230V, 8 kanals basisenhed Brugervejledning Trådløs Gulvvarmeregulering, 24V, 4 og 8 kanals basisenhed Trådløs Gulvvarmeregulering, 230V, 8 kanals basisenhed Rev. 5 01.01.03 Indhold 1. SYSTEMETS ANVENDELSE...3 2. FUNKTION...3 2.1

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering eknisk datablad Kommunikations- og styrerenhed til brandspjæld. Kan styre og overvåge op til brandspjældsmotorer med strømforsyningsmodul. Registrerer spjældposition og enhver fejl på de tilsluttede motorer.

Læs mere

Monteringsvejledning P-Watch FS03

Monteringsvejledning P-Watch FS03 Monteringsvejledning P-Watch FS03 Denne brugervejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. P-WATCH FS03 bør monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

Præstbro Maskiner A/S

Præstbro Maskiner A/S Præstbro Maskiner A/S Hovedgaden 32, Præstbro 9330 Dronninglund Danmark TEL. ++45 98 86 72 88 FAX ++45 98 86 74 66 E-mail firma@praestbromaskiner.dk Web www.praestbromaskiner.dk Bruger Håndbog MOTOR STYRING

Læs mere

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4 PDC120 PI Betjeningsvejledning Version 120.3 Installationsvejledning Version 120.4 1. Intoduktion Tillykke med dit nye Smart Park parkerings system. Din Smart Park er et multifunktions parkerings system,

Læs mere

Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U

Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U Vigtige sikkerhedsmeddelelser Læs insturktionerne omhyggeligt for at blive fortrolig med udstyret, før du prøver at installere,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING P W A T C H ELEKTRONISK PARKERINGS-UR

BRUGERVEJLEDNING P W A T C H ELEKTRONISK PARKERINGS-UR Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK BRUGERVEJLEDNING P W A T C H ELEKTRONISK PARKERINGS-UR

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis.

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. Indstil og spar Vælg din egen ugeplan Så sænkes temperaturen

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5 Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.0 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg PJ32 Plug-in Serie: Elektronisk digitaltermostat med afrimningsstyring Panelmontage Der kan leveres to forskellige monteringssystemer: Beslag som vist

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Ingen har lovet at trådløs gulvvarme skulle være nemt før nu

Ingen har lovet at trådløs gulvvarme skulle være nemt før nu Ingen har lovet at trådløs gulvvarme skulle være nemt før nu Avanceret - ganske enkelt Danfoss trådløse CF2-system til styring af gulvvarme er designet med enkelhed for øje. Det gør det muligt at montere

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Installation kun fase og mellemledning

Installation kun fase og mellemledning BRUGERVEJLEDNING ACelTIMER IP20 MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET EL-INSTALLATØR Installation kun fase og mellemledning Installation af en ACelTIMER Venligst sluk strømmen inden installationen KUN af

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser rødt, når

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Ændring af indstillinger s. 3. Parkering i lande med andre regler s. 4. Parkering i land med anden tidszone s. 7. Tilbage til fabriksindstilling s.

Ændring af indstillinger s. 3. Parkering i lande med andre regler s. 4. Parkering i land med anden tidszone s. 7. Tilbage til fabriksindstilling s. INDHOLDSFORTEGNELSE Indstilling af P-Watch s. 2 Ændring af indstillinger s. 3 Parkering i lande med andre regler s. 4 Parkering i land med anden tidszone s. 7 Tilbage til fabriksindstilling s. 8 Parkering,

Læs mere

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis.

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. Indstil og spar Vælg din egen ugeplan Så sænkes temperaturen

Læs mere