MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. OPTYMA TM Control Enkeltfase REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION. Betjeningsvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. OPTYMA TM Control Enkeltfase REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION. Betjeningsvejledning"

Transkript

1 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE OPTYMA TM Control Enkeltfase REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION

2

3 Indholdsfortegnelse Side Generelt...4 Beskrivelse...4 Anvendelse...4 Primære egenskaber...4 Mål...4 Identifikationsdata...5 Montering...5 Vigtige oplysninger til montøren...5 Standardmonteringssæt...5 Montering af enheden...6 Funktioner...8 Tekniske egenskaber for OPTYMA TM Control, enkeltfase...8 Betjeningspanel...9 Fronttastatur...9 LED-display Generelt Benyttede symboler Indstilling og visning af setpunkter Niveau 1 - Programmering (brugerniveau) Liste over Niveau 1-variabler (brugerniveau) Niveau 2 - Programmering (montørniveau) Liste over Niveau 2-variabler (montørniveau) Tænding af OPTYMA TM Control enkeltfase Betingelser for aktivering/deaktivering af kompressor Manuel afrimning Afrimning med varmgas Pump-down-funktion Adgangskodefunktion Alarmrelæ Fejlsøgning / Alarmliste Tilslutningsdiagram Reservedelsliste Bestilling Danfoss A/S Jan RS8FD301, 080R9277 3

4 Generelt Beskrivelse OPTYMA TM Control enkeltfase er et nyt betjeningspanel til kølerum med 16 amp. automatsikring for start af kompressor op til 1,5 kw effektforbrug, specielt udviklet med henblik på sikkerhed, beskyttelse, styring og nem montering. Det giver brugeren mulighed for at betjene samtlige komponenter i et kølesystem: kompressor, fordamperblæsere, afrimerelementer, lokalebelysning. Anvendelse - Fuldstændig styring af kølerum med elektrisk afrimning og direkte eller pump-downkompressorstop. - Styring af enkeltfaset fordamperenhed alene med magnetventil eller kompressor start. Primære egenskaber - Direkte styring af afrimningselementer, fordamperventilatorer, lokalebelysning med udgange, der kan sluttes direkte til de forskellige enheder. - Automatsikring til beskyttelse af køleenheden. - Smart ABS-hus med transparent dæksel, som giver adgang til automatsikringen, alt sammen med IP65-beskyttelses-klassifikation, så panelet kan benyttes uden for lokalet. - LED-indikatorer og stort display viser systemets status. - Brugervenligt tastatur. - Display opløsning til 0,1 C Mål Mål i mm. 4 RS8FD301, 080R9277 Danfoss A/S jan. 2010

5 Identifikationsdata Enheden, der beskrives i denne vejledning, har en IDmærkat på siden, som indeholder samtlige relevante identifikationsdata: Producentens navn Type- og kodenummer Produktnavn Strømforsyning Serienummer (10 cifre) Dato (dag/måned/år) Montering Vigtige oplysninger til montøren Installation må udelukkende foretages af autoriserede personer. 1. Monter enheden på steder, hvor beskyttelsesklassifikationen overholdes, og forsøg at undgå at beskadige huset, når der bores huller til ledningsgennemføringer. 2. Benyt ikke kabler med flere ledere, hvor ledere er sluttet til induktive/strømbelastninger og signalledninger (f.eks. følere og digitale indgange). 3. Monter ikke strømforsyningsledninger og signalledninger (følere og digitale indgange) i samme rør eller kanal. 4. Minimer længden på tilslutningsledninger, så ledningerne ikke snos sammen i en spiralform, hvilket kan have ødelæggende indvirkning på elektronikken. 5. Monter en generel beskyttelsessikring foran den elektroniske styring. 6. Enhver ledningsføring skal have et tværsnit, der er egnet til de relevante strømniveauer. 7. Hvis det bliver nødvendigt at forlænge følerledninger, skal de have en diameter på mindst 1 mm 2. Standardmonteringssæt Med henblik på montering og anvendelse leveres den elektroniske OPTYMA TM Control enkeltfaseenhed med: Tre gummiskiver, som skal monteres imellem fastgøringsskruerne og husets bagpanel En brugervejledning. To temperaturfølere. Danfoss A/S Jan RS8FD301, 080R9277 5

6 Montering af enheden 1. Løft det transparente dæksel. Fjern skruedækslet i højre side af huset. 2. Løsn de 4 fastgøringsskruer i fronten af huset. 3. Åbn husets front, løft den, og skyd de to hængsler så langt ud, som de kan komme. 4. Tryk på siderne af hængslerne for at fjerne dem fra deres sæder, og fjern derefter frontpanelet fuldstændigt. 6 RS8FD301, 080R9277 Danfoss A/S jan. 2010

7 5. Benyt de tre eksisterende huller til at fastgøre husets bagpanel til væggen: Benyt tre skruer af passende længde i forhold til tykkelsen på væggen, som panelet skal sidde på. Monter en gummiskive (medfølger) mellem hver skrue og husets bagpanel. 6. Hægt frontpanelet på den nederste del af huset ved at indføre de to hængsler i deres sæder og bøje dem. Roter 180 nedad for at få adgang til elektronikkortet. BEMÆRK! Udfør alle de elektriske tilslutninger som illustreret i diagrammet til den pågældende model (se tegningen på side 17). Korrekt elektrisk tilslutning og opretholdelse af beskyttelsesklassifikationen kræver, at der benyttes passende lednings-/bakkeholdere for at sikre effektiv tætning. Anbring ledningerne indvendigt i enheden så ryddeligt som muligt: Vær særligt opmærksom på at holde strømledninger borte fra signalledninger. Benyt clips til at holde ledningerne på plads. 7. Luk frontpanelet, og sørg for, at alle ledningerne er inde i huset, og at husets tætning sidder sikkert i sit sæde. Spænd frontpanelet med de 4 skruer, og sørg for, at O-ringene benyttes på alle skruehovederne. Start panelet op, og gennemfør omhyggelig læsning/programmering af samtlige parametre. BEMÆRK! Pas på ikke at spænde lukkeskruerne for kraftigt, da dette kan få huset til at slå sig og medføre, at membrantastaturet ikke længere fungerer korrekt. Monter sikkerhedsenheder til beskyttelse imod kortslutningsoverbelastning på alle strømkablerne, der forbindes til OPTYMA TM Control, for at forhindre skader på enheden. Arbejde og/eller vedligeholdelse må KUN udføres på enheden efter afbrydelse af panelet fra strømforsyningen og fra eventuelle induktive belastninger/strømbelastninger: Kun sådan kan medarbejderen udføre sit arbejde uden fare. Danfoss A/S Jan RS8FD301, 080R9277 7

8 Funktioner OPTYMA TM Control enkeltfase: - Visning og justering af kølerumstemperaturen med 0,1 C nøjagtighed. - Visning af fordampertemperaturen fra parameter - Aktivering/deaktivering af systemstyring - Systemadvarsler (sonde-/sensorfejl, min.- og maks.-temperaturadvarsler, kompressornedlukning) - Fordamperblæserstyring - Automatisk eller manuel afrimning (elektrisk eller varm-gas. - Direkte styring af kompressorenhed op til 1,5 kw effektforbrug. - Lokalebelysning via paneltast eller dørafbryder - Alarmer/mellemrelæ Tekniske egenskaber for OPTYMA TM Control enkeltfase Strømforsyning Spænding Effektforbrug (kun elektronik) 230 V~ ± 10 %; 50 Hz/60 Hz ~ 7 VA Omgivelser Temperatur under drift -5 til 50 C Temperatur under transport -10 til 70 C Relativ luftfugtighed Mindre end 90 % - Ikke-kondenserende. Ingen chokpåvirkninger/ vibrationer Generelle egenskaber Sensortyper, der kan tilsluttes Opløsning 0,1 K Sensoraflæsningsnøjagtighed ±0,5 K Læseområde C Digitale indgange Krav til kontakter EKS 221, kodenr. 084N3210 Guldbelægning OPTYMA TM Control enkeltfase - Udgangskarakteristikker - maks. anvendelig belastning (230 V a.c.) Kompressor Afrimning Ventilatorer Lokalebelysning Alarmomskifter (strømløs kontakt) Generel elektrisk beskyttelse 1500 W (AC3) 3000 W (AC1) 500 W (AC3) 800 W (AC1) 100 W Automatsikring 16 A Id=300 ma Afbrydelsesstrøm 4,5 ka Mål Mål Isolering/mekaniske egenskaber Husets beskyttelsesklassifikation Husets materiale Isoleringstype 168 mm x 97 mm x 262 mm (HxDxL) IP65 Selvslukkende ABS-plast Klasse II 8 RS8FD301, 080R9277 Danfoss A/S jan. 2010

9 Betjeningspanel Fronttastatur MELLEMRELÆSTYRING (På versionen med alarmrelæstyring styres relæet manuelt, hvis parameter AU=1) OP / DÆMP ADVARSELSBRUMMER STANDBY (LED en blinker, hvis systemet lukker ned) Rumtemperatur-INDSTILLING / SET tast NED / MANUEL AFRIMNING LOKALEBELYSNING Danfoss A/S Jan RS8FD301, 080R9277 9

10 LED-display 1. Kølerumstemperatur/parametre 2. Standby (blinker ved standby). Udgangene deaktiveres 3. Lokalebelysning (blinker, hvis dørafbryderen aktiveres) 4. Kulde (indikerer aktivering af kompressoren) 5. Ventilatorer 6. Afrimning 7. Hjælpefunktion 8. Alarm/advarsel Generelt Med henblik på forbedring af sikkerheden og forenkling af operatørens arbejde er OPTYMA TM Control udstyret med to programmeringsniveauer; det første niveau (Niveau 1) benyttes til konfiguration af de hyppigt modificerede Setpunkt-parametre. Det andet programmeringsniveau (Niveau 2) benyttes til generel parameterprogrammering af styringens forskellige arbejdstilstande. Det er ikke muligt at få adgang til Niveau 2-programmering direkte fra Niveau 1: programmeringstilstanden skal først forlades. Benyttede symboler Af praktiske hensyn benyttes følgende symboler: ( ) OP-tasten benyttes til at forøge værdier og til at dæmpe alarmen. ( ) NED-tasten benyttes til at reducere værdier og til at fremtvinge afrimning. Indstilling og visning af setpunkter 1. Tryk på SET-tasten for at få vist det aktuelle Setpunkt (temperatur). 2. Hold SET-tasten inde, og tryk på tasterne ( ) eller ( ) for at ændre SETPUNKTET. Slip SET-tasten for at vende tilbage til visningen af kølerumstemperaturen: den nye indstilling gemmes automatisk. 10 RS8FD301, 080R9277 Danfoss A/S jan. 2010

11 Niveau 1 - Programmering (brugerniveau) Følg denne fremgangsmåde for at få adgang til Niveau 1-konfigurationsmenuen: 1. Tryk på tasterne ( ) og ( ) samtidig, og hold dem inde i nogle sekunder, indtil den første programmeringsvariabel vises i displayet. 2. Slip tasterne ( ) og ( ). 3. Vælg variablen, der skal ændres, ved hjælp af tasterne ( ) eller ( ). 4. Når variablen er valgt, er det muligt at: få vist indstillingen ved at trykke på SET-tasten ændre indstillingen ved at trykke på SET-tasten sammen med tasterne ( ) og ( ). Når konfigurationsværdierne er indstillet, forlades menuen ved tryk på tasterne ( ) og ( ) samtidig i nogle sekunder, indtil kølerums-temperaturen vises. 5. De nye indstillinger gemmes automatisk, når konfigurationsmenuen forlades. Liste over Niveau 1-variabler (brugerniveau) Variabler Forklaring Værdi Standard r0 Differens over SETPUNKT* *Setpunkt - se side 10 0,2-10K 2K d0 Afrimningsinterval (timer) 0-24 timer 4 timer d2 Afrimning stop setpunkt. Afrimningen stopper, hvis afrimningssensoren varmes op over d2 indstilling C 15 C d3 Maks. afrimningsvarighed (minutter) min 25 min d7 F5 A1 A2 Afdrypningsvarighed (minutter) Ved afslutning af afrimningen, forbliver kompressoren og ventilatorerne afbrudt i tidsrummet d7, og afrimnings-led en i frontpanelet blinker. Ventilatorpause efter afrimning (minutter) Muliggør stilstand på ventilatorer i tidsrummet F5 efter afdrypning. Dette tidsrum begynder ved afdrypningens afslutning. Hvis der ikke er indstillet afdrypning, påbegyndes ventilatorpausen umiddelbart efter afrimningen. Min.-temperaturalarm Giver brugeren mulighed for at definere en mindstetemperatur for rummet, der køles. Under værdien A1 udløses en alarm: Alarm-LED en blinker, den viste temperatur blinker, og brummeren lyder for at indikere problemet. Maks.-temperaturalarm Giver brugeren mulighed for at definere en maks.-temperatur for rummet, der køles. Over værdien A2 udløses en alarm: Alarm-LED en blinker, den viste temperatur blinker, og brummeren lyder for at indikere problemet min 0 min 0-10 min 0 min C C teu Visning af fordampersensortemperatur Viser fordampertemperaturen (viser ikke noget, hvis de =1) skrivebeskyttet Danfoss A/S Jan RS8FD301, 080R

12 Niveau 2 - Programmering (montørniveau) Adgang til det andet programmeringsniveau opnås ved at trykke på tasten OP ( ) og NED ( ) og LIGHT-tasten samtidig i nogle sekunder. Når den første programmeringsværdi vises, skifter systemet automatisk til standby. 1. Vælg variablen, der skal ændres, ved at trykke på tasterne OP ( ) eller NED ( ). Når parameteren er valgt, er det muligt at: 2. Få vist indstillingen ved at trykke på SET-tasten. 3. Ændre indstillingen ved at holde SET-tasten inde og trykke på tasten ( ) eller ( ). 4. Når konfigurationsindstillingerne er foretaget, forlades menuen ved tryk på tasterne ( ) og ( ) samtidig. Tasterne skal holdes inde, indtil rumtemperaturen vises igen. 5. Ændringerne gemmes automatisk, når konfigurationsmenuen forlades. 6. Tryk på STANDBY-tasten for at aktivere elektronisk styring. Liste over Niveau 2-variabler (montørniveau) Variabler Forklaring Værdi Standard AC Dørafbryderstatus 0 = normalt åben 1 = normalt lukket F3 Ventilatorstatus med kompressor slukket 0 = ventilatorerne kører kontinuerligt 1 = ventilatorerne kører kun, når kompressoren arbejder F4 Ventilatorpause under afrimning 0 = ventilatorerne kører under afrimning 1 = ventilatorerne kører ikke under afrimning de d1 Ad Ald C1 Sensortilstedeværelse Hvis afrimningsføleren er deaktiveret, gennemføres afrimninger cyklisk med en periode på d0: Afrimningen afsluttes, når en ekstern enhed udløses og slutter fjernafrimerkontakten, eller når tidsrummet d3 udløber. Afrimningstype, cyklusinvertering (varm gas) eller elektrisk Benyttes ikke Min.- og maks.-temperatur alarm Signalerings- og alarmvisningsforsinkelse Min. tid mellem stop og efterfølgende start af kompressoren 0 = fordampersensor til stede 1 = ingen fordampersensor 1 = varm gas 0 = elektrisk min 120 min min 0 min CAL Korrektion af følersignal Pc Kontaktstatus på kompressorbeskyttelse 0 = NO 1 = NC doc Kompressorsikkerhedstid for dørafbryder: Når døren åbnes, lukker fordamperventilatorerne ned, og kompressoren fortsætter med at køre i tidsrummet doc, hvorefter den stopper minutter 0 tdo Genstartstid, hvis døren forbliver åben min. (0=ingen funktion) 0 Fst Ventilator stop på TEMPERATUR Ventilatorerne standser, hvis temperaturværdien, der læses af fordampersensoren, overstiger denne værdi. 12 RS8FD301, 080R9277 Danfoss A/S jan = NO C +45 C

13 Fortsat... Variabler Forklaring Værdi Standard Fd Ventilator-differens under Fst K 2K LSE Min. begrænsning af setpunktsindstilling HSE -45 C HSE Max. begrænsning af setpunktsindstilling LSE 45 C ta NO - NC alarmrelækobling 0 = aktiveres, når alarm er aktiv 1 = deaktiveres, når alarm er aktiv AU Mellem-/alarmrelæstyring 0 = alarmrelæ 1 = manuelt mellemrelæ styret via AUX-tasten 2 = automatisk mellemrelæ styret af StA temp.-indstillingen med 2 C forskel 3 = benyttes ikke 4 = pump-down-funktion (se 5.15) 5 = ledig spændingskontakt til kondensatorenhed (AUXrelæ og kompressorrelæ parallelt) 6 = Relæet benyttes til styring af et varmelegeme i krumtaphuset. Relæet er on, når kompressoren er stoppet. 7 = Benyttes ikke StA Temp.-indstilling for mellemrelæ C 0 In1 P1 PA Person i kølerum-alarm Vælg en indgang INP1 på kortet som kompressorbeskyttelsesalarm eller som person i kølerum-alarm (kontakt NC). Adgangskodebeskyttelsestype (aktiv, når PA ikke er lig med 0) Adgangskode (se P1 vedr. beskyttelsestype) 0 = kompressorbeskyttelse 1 = person i rum-alarm 0 = vis kun setpunkt 1 = vis setpunkt, AUX, lys adgang 2 = adgang til programmering ikke tilladt 3 = adgang til andet niveauprogrammering ikke tilladt = ikke aktiv rel Softwareversion angiver softwareversionen Skrivebeskyttet Tænding af OPTYMA TM Control enkeltfase Efter korrekt tilslutning af den elektroniske styring tilsluttes 230 V a.c.; displaypanelet afgiver Betingelser for aktivering/deaktivering af kompressor OPTYMA TM Control enkeltfase aktiverer kompressoren, når kølerumstemperaturen overstiger indstillingen + forskellen (r0); den deaktiverer Manuel afrimning Afrimning udføres ved tryk på den dertil indrettede tast (se side 9), hvilket aktiverer elementrelæet. Afrimning finder ikke sted, hvis indstillingen for slutpå-afrimning (d2) er lavere end temperaturen, umiddelbart et bip, og alle LEDs tændes samtidig i nogle sekunder. kompressoren, når kølerums-temperaturen er lavere end indstillingen. der registreres af fordampersensoren. Afrimningen afsluttes, når slut-på-afrimning-temperaturen (d2) eller den maksimale afrimningstid (d3) nås. Danfoss A/S Jan RS8FD301, 080R

14 Varmgasafrimning Indstil parameter d1 =1 for at afrime med varm-gas. Kompressorrelæet og afrimerrelæet er aktiveret i afrimningsfasen. Af hensyn til korrekt styring af systemet skal montøren benytte afrimerudgangen: Denne skal tillade aktivering af varm-gas ventilen og lukning af væskemagnetventilen. I kapillarsystemer (uden termostatventil) kan aktivering af varm-gas styres via afrimer-relæstyringen. Pump-down-funktion Pump-down-funktionen aktiveres, når parameter AU=4 (kun til version med AUX-/alarmrelæ). Tilslut pump-down-pressostaten til den digitale indgang INP-1. Kompressoren styres direkte af pressostaten. Tilslut fordampermagnetventilen på AUX-relæet. Magnetventilen styres direkte af termostaten. Adgangskodefunktion Beskyttelsesfunktionen aktiveres, når parameteren PA er indstillet til en værdi, der er forskellig fra 0. Se parameter P1 vedr. de forskellige beskyttelsestyper. ned-tasterne til at ændre tallet og SET-tasten til at bekræfte. Hvis du har glemt adgangskoden, kan du benytte universalkoden 100. Når PA er indstillet, starter beskyttelsen efter to minutters inaktivitet. 000 vises i displayet. Brug op-/ 14 RS8FD301, 080R9277 Danfoss A/S jan. 2010

15 Alarmrelæ (Følg kun disse instruktioner, hvis alarm-/mellemrelæet ikke fungerer.) 1. Åbn husets front som beskrevet på side 6: Roter det 180 nedad for at få adgang til elektronikkortet. 2. Løsn de 6 skruer, der holder CPU-kortet fast: Fjern kortet fra den forreste del af ABS-plasthuset. 3. Fjern kortslutningsbroen fra JUMPER JP2. 4. Anbring kortslutningsbroen på JUMPER JP2 i positionen 2-1 for at vælge alarm relæ. Danfoss A/S Jan RS8FD301, 080R

16 Fejlsøgning / Alarmliste I tilfælde af fejltilstande advarer OPTYMA TM Control operatøren ved at vise alarmkoder og signalere med alarmbrummeren indvendigt i betjeningspanelet. Hvis der udløses en alarm, viser displayet en af følgende meddelelser. Alarmkode Mulig årsag Løsning E0 E1 E2 Kølerumstemperatursensoren fungerer ikke korrekt Afrimningssensoren fungerer ikke korrekt (I dette tilfælde tager afrimninger tidsrummet d3.) Eeprom-alarm Der er registreret en EEPROMhukommelsesalarm (Alle udgange bortset fra alarmudgangen deaktiveres) Kontrollér, at kølerumstemperatursensoren fungerer korrekt Hvis problemet fortsat foreligger, skal sensoren udskiftes Kontrollér, at afrimningssensoren fungerer korrekt Hvis problemerne fortsat foreligger, skal sensoren udskiftes Sluk enheden, og tænd den derefter igen E8 Person i rum-alarm Nulstil alarmindgangen i kølerummet Ec Ed Temperaturen, der vises i displayet, blinker Kompressorbeskyttelse udløst (f.eks. termisk beskyttelse eller maks.-pressostat) (Alle udgange bortset fra alarmudgangen - hvis relevant - deaktiveres) Åben dør - alarm (åben dør og tdo-tiden er udløbet) Min.- eller maks.-temperaturalarm. Temperaturen i kølerummet har overskredet indstillingen for min.- eller maks.- temperaturalarm (se variablerne A1 og A2, på brugerprogrammeringsniveauet) Kontrollér, at kompressoren fungerer korrekt Kontrollér kompressorens forbrug Hvis problemet fortsat foreligger, skal tekniske service kontaktes Kontrollér dør / dørkontakt Kontrollér, at kompressoren fungerer korrekt. Sensoren læser ikke temperaturen ordentligt, eller kompressorens start/stopstyring fungerer ikke. 16 RS8FD301, 080R9277 Danfoss A/S jan. 2010

17 Tilslutningsdiagram Power Supply 230Vac Common RS485-A RS485-B Defrost probe Ambient probe Common probe Common dig. input Door Limit Switch Comp. Protection Not to be used Danfoss A/S Jan RS8FD301, 080R

18 Tilslutning af OPTYMA TM Control enkeltfase til OPTYMA TM condensing unit Common dig. input Door Limit Switch Comp. Protection RS485-A RS485-B Defrost probe Ambient probe Common probe Power Supply 230Vac Not to be used OPTYMA TM Condensing unit HP Condenser fan Compressor Tilslutning af OPTYMA TM Control enkeltfase til OPTYMA PLUS TM condensing unit Common dig. input Door Limit Switch Comp. Protection RS485-A RS485-B Defrost probe Ambient probe Common probe Not to be used Power Supply 230Vac Terminals: 4 and 5 on housing 1, 2 and 3 5 and 6 on housing 4 6 and 7 on housing 3 (Nordic 230V-3-50Hz) 18 RS8FD301, 080R9277 Danfoss A/S jan. 2010

19 Reservedelsliste 1 Husets bagpanel i ABS-plast 2 Husets frontpanel i ABS-plast 3 Frontdæksel i transparent polycarbonat 4 Åbningshængsel til frontpanel 5 Lukkeskruer til frontpanel 6 Kortfastgøringsskruer 7 Automatsikring/afbryder 8 CPU-kort 9 Polycarbonat-skruedæksel 10 Klemme til jordtilslutninger Bestilling Type OPTYMA TM Control enkeltfaset inklusiv to følere Føler (reservedel) - EKS 221 Bestillingsnummer 080Z N3210 Danfoss A/S Jan RS8FD301, 080R

20 Noter Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at foretage ændringer i sine produkter, herunder i produkter, som allerede er i ordre, såfremt dette kan ske uden at ændre allerede aftalte specifikationer. Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Danfoss og Danfoss-logoet er varemærker tilhørende Danfoss A/S. Alle rettigheder forbeholdes. 20 RS8FD301, 080R9277 Danfoss A/S jan. 2010

User Guide. OPTYMA TM Control Enkeltfase AK-RC 101

User Guide. OPTYMA TM Control Enkeltfase AK-RC 101 User Guide OPTYMA TM Control Enkeltfase AK-RC 101 Indholdsfortegnelse Side Generelt...3 Beskrivelse...3 Anvendelse...3 Primære egenskaber...3 Mål...3 Identifikationsdata...4 Montering...4 Vigtige oplysninger

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 Brugervejledning & instruktion SDU 12 Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 INDHOLD 1 Beskrivelse 2 Installation 3 Funktionsbeskrivelse 4 Programmering 5 Kalibrering 5.1 Kalibrering af temperaturføler 5.2

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

IR33C0LR00 LED instrument til frost -------------------------------------------------------------------------------------------

IR33C0LR00 LED instrument til frost ------------------------------------------------------------------------------------------- IRLR: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for frostanlæg. IR OMPAT modellen (2 x 74) er en lille termostat og afrimningskontrol med 4 relæer. Den er den ideelle løsning til frostanlæg.

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

IR32C: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for køle-/ frostanlæg med drift inden for lave temperaturområder.

IR32C: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for køle-/ frostanlæg med drift inden for lave temperaturområder. IR32C LED (lysdiode) instrumenter til køl/ frost infrarød IR32C: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for køle-/ frostanlæg med drift inden for lave temperaturområder. IR32C - COMPACT modellen

Læs mere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere 10034576 Alarmsystem INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere ADVARSEL! Producenten fralægger sig ethvert ansvar for og giver ingen garanti i forbindelse med fejl og fejlfunktioner, der

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

PAR-555-SYS Konstanttrykregulering

PAR-555-SYS Konstanttrykregulering PAR-555-SYS Konstanttrykregulering www.oeland.dk Side 1 af 16 1. Produktinformation... 3 2. Installation.. 4 3. Oversigtstegning.. 5 4. Funktioner.. 6 5. Tekniske data. 9 6. Tilslutning... 10 7. Problemløsning..

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller Danfoss heating solutions Indhold. Kvik-guide til installation.................................................. 4.

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering Elektronisk temperaturcontroller TLZ11 Frontpanel: TLZ11 22.8. OUT AL 4 3 U P TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion og ON/ kontrol. Instrumentet er forsynet

Læs mere

MTR12 12 Volt vare nr. 572093

MTR12 12 Volt vare nr. 572093 Brugervejledning instruktion Brugervejledning & instruktion MTR12 12 Volt vare nr. 572093 230 Volt vare nr. 572094 MTR12/1101-1 INDHOLD Indeks. 1: Beskrivelse 2: Installation 3: Termostat funktion 4: Følerafvigelse

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

Digital elektronisk termostat med afrimning styring. Brugermanual. Læs og arkiver Disse instruktioner

Digital elektronisk termostat med afrimning styring. Brugermanual. Læs og arkiver Disse instruktioner Digital elektronisk termostat med afrimning styring Brugermanual Læs og arkiver Disse instruktioner Denne manual indeholder vejledning i brugen af følgende 2 styringer. PJEZS00000 kun køl Vigtigt! Begge

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

MICROCHILLER 2 Manual 001721B02

MICROCHILLER 2 Manual 001721B02 MICROCHILLER 2 Manual 001721B02 Udgave 07.08 Erstatter 06.05 Brugervejledning BRUGER Version Brugergrænseflade Grønt 3 cifret display (plustegn og komma), gult driftssignal og rødt alarmsignal. Betydning

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsvejledning DEVIreg 130 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

Vejviseren Magnetventiler

Vejviseren Magnetventiler Vejviseren Magnetventiler Et godt værktøj i hverdagen Vejviseren på magnetventiler er tænkt som et værktøj for dig i hverdagen. Vi har samlet de mest anvendte produkter på en enkel og overskuelig måde,

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

Uponor SMS modul R-56

Uponor SMS modul R-56 Uponor SMS modul R-56 Produktbeskrivelse Se billede A for at få en systembeskrivelse Uponor SMS modul R-56 kan fjernbetjene et skift mellem komforttilstand og ECO-tilstand. Modulet er forbundet til kontrolenheden

Læs mere

IC200CX-serien. Hurtig vejledning

IC200CX-serien. Hurtig vejledning IC200CX-serien Hurtig vejledning 1 BRUGERFLADE 1.1 KONFIGURATION AF DISPLAYET Hoveddisplay Nederste display 1.2 SYMBOLERNES BETYDNING Symbol C - F BAR-PSI Forklaring / Funktion Lyser, når displayet viser

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

Installationsvejledning PLA Option FLX series

Installationsvejledning PLA Option FLX series MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning PLA Option FLX series www.danfoss.com/solar Sikkerhed og overensstemmel... Sikkerhed og overensstemmelse Typer af sikkerhedsmeddelelser

Læs mere

ELEKTRONISK STYRETAVLE & SYSTEM 500 DIGITAL

ELEKTRONISK STYRETAVLE & SYSTEM 500 DIGITAL Specifikationer 20-0547 20-0547-2 Mærkespænding: 400V, 50/60Hz, 3-faset. 230V, 50/60Hz, 1-faset. Mærkeeffekt: 13000W. 3680W. Mærkestrøm: 3 X 20A. 16A. Tilladelig belastning: Pumpe: 230V, 8A, 1800W Blæser:

Læs mere

Basic Plus2 Rumtermostater til gulvvarme

Basic Plus2 Rumtermostater til gulvvarme MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brugervejledning Basic Plus2 Rumtermostater til gulvvarme varme.danfoss.dk Det anvendte sprog i de originale instruktionsvejledninger er engelsk. Andre sprog er en oversættelse

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

Mini Power Backup Unit med 5-minutters kit

Mini Power Backup Unit med 5-minutters kit Mini Power Backup Unit med 5-minutters kit Teknisk brugervejledning 2017.11.20 604308 2 Teknisk brugervejledning 1 Produktbeskrivelse... 3 2 Montagevejledning... 3 2.1 Elektrisk tilslutning... 3 2.2 Montage/tilslutning

Læs mere

Kommunikation for fuld PC kontrol.

Kommunikation for fuld PC kontrol. TEKNISK BESKRIVELSE 1400H101DK Ver.01 (01 af 08) R www.ako.es ET PERFEKT UDVALG AF ELEKTRONISKE STYRINGER FOR: Temperatur udlæsning og kontrol. Forskellige former for kompressorbeskyttelse. Programmering

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 132. Elektronisk termostat.

Installationsvejledning. DEVIreg 132. Elektronisk termostat. Installationsvejledning DEVIreg 132 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

Brugervejledning & instruktion M T R 4. Varenr MTR4/1101-1

Brugervejledning & instruktion M T R 4. Varenr MTR4/1101-1 Brugervejledning & instruktion M T R 4 Varenr. 572040 MTR4/1101-1 INDHOLD 1.0 Beskrivelse 2.0 Installation 3.0 Hvordan fungerer styringen 4.0 Kalibrering af temperaturføler 5.0 Programmering 6.0 Tekniske

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 316. Elektronisk termostat.

Installationsvejledning. DEVIreg 316. Elektronisk termostat. Installationsvejledning DEVIreg 316 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 6 2 Instruktioner

Læs mere

Trådløs Radio modtager

Trådløs Radio modtager Trådløs Radio modtager Installations vejledning for type: RRA85-C2V, 2 relæer, 230VAC RRA85-C2P, 2 relæer, 12/24 AC/DC RRA85-C4V, 4 relæer, 230VAC RRA85-C4P, 4 relæer, 12/24 AC/DC IP 44 DanZafe 1 I. PRODUKTBESKRIVELSE

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

Varmeflytning for Holly/RC120

Varmeflytning for Holly/RC120 Varmeflytning for Varme.ytning for modellen 2 Varmeflytning indgang VENSTRE Varmeflytning indgang HØJRE (udstødningsgasser) Afbryder som aktiverer varmeflytningsindgangen til HØJRE Afbryder som aktiverer

Læs mere

Armatec pneumatisk aktuator Kinetrol

Armatec pneumatisk aktuator Kinetrol Anvendelse er ideel, hvor man ønsker at dreje, løfte, holde eller stoppe aktuatoren i en bestemt mellemstilling, men stadig ønsker at kunne gøre brug af 0-90 (0-180 ekstra) bevægelsen. Eks. til begrænsning

Læs mere

OPTYMA TM Control Trefase AK-RC 103

OPTYMA TM Control Trefase AK-RC 103 User Guide OPTYMA TM Control Trefase AK-RC 103 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Side Generelt...3 Beskrivelse...3 Funktioner og primære egenskaber...3 Anvendelse...3 Tekniske egenskaber for OPTYMA

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt.

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. KHV Maj 2012 Version 3.1 Brugsanvisning System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. Anderberg Fugtstyring A/S - Gl. Holbækvej 6-8 - 4200 Slagelse

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01 Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Læs hele monteringsvejledningen grundigt igennem, før du går

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING KMR 1000

BRUGERVEJLEDNING KMR 1000 BRUGERVEJLEDNING KMR 1000 W:\Brochurer vejledninger prislister\vejledninger\styringer\kmr1000 dansk.doc august 2004 Side 1 af 8 Egenskaber: 12 bit successiv integrationsberegning af temperaturer 4 bit

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING KRM-1 og KRM-2

BRUGERVEJLEDNING KRM-1 og KRM-2 -1 og -2 V2.0 (05.11.2015) 1 (8) SENSORKONSTRUKTION. Elektronik. B. Øvre kabinet med tætning.. Nedre hus med tætning.. dapterplade med pakning. E. Optisk røgsensor. F. Gummibøsning (kun til isolerede eller

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

088U0200 / 088U0205 GB

088U0200 / 088U0205 GB 088U0200 / 088U0205 GB Instruction CF-MC Master Controller D Instruktion CF-MC Hauptregler DK Vejledning F Instruction Régulateur principal CF-MC SE Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi regulatora CF-MC

Læs mere

Motor til modulerende styring AME 435

Motor til modulerende styring AME 435 Datablad Motor til modulerende styring AME 435 Beskrivelse ventilens karakteristik kan justeres trinløst mellem lineær og logaritmisk og omvendt. det avancerede design omfatter belastningsafhængige endestopkontakter,

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 531. Elektronisk termostat.

Installationsvejledning. DEVIreg 531. Elektronisk termostat. Installationsvejledning DEVIreg 531 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02 Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Læs hele monteringsvejledningen grundigt igennem, før du går

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

User Guide AK-SM 720 Boolean logic

User Guide AK-SM 720 Boolean logic User Guide AK-SM 720 Boolean logic ADAP-KOOL Refrigeration control systems Anvendelse Funktionen er indeholdt i Systemmanager type AK-SM 720, og kan anvendes til brugerdefinerede funktioner. Funktionerne

Læs mere

Kontrolpanel PXB for FCX fan coil serien

Kontrolpanel PXB for FCX fan coil serien H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Kontrolpanel PXB for FCX fan coil serien PXB 0005 65597.12 Den elektroniske PXB termostat med begrænsede funktioner er et kontrolpanel for fjernbetjeningen

Læs mere

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R E DTC2102 Danotek Generel beskrivelse DTC2102 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og to relæudgange.

Læs mere

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur.

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. ES 7 faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. HEAT MASTER LSC A/S POWER HEAT ON ES 7 / 5 / 996 Beskrivelse: Regulator for tilslutning af faser. Der reguleres

Læs mere

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R DTC2100 Danotek Generel beskrivelse DTC2100 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og en relæudgang.

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

LYSSENSOR PAM42-3. HN 1406 og HN 3300. Brugervejledning

LYSSENSOR PAM42-3. HN 1406 og HN 3300. Brugervejledning LYSSENSOR PAM42-3 HN 1406 og HN 3300 Brugervejledning PIR (Bevægelsessensor) PIR linse INTRODUKTION Denne bevægelsessensor kontrollerer automatisk sikkerheds-/behagelighedslys med en effekt på op til 1000W.

Læs mere

THERMOMAX COLTREC RCX 100 MIKROPROCESSOR STYRET KØLE / FROST STYRING. www.thermomax-group.com

THERMOMAX COLTREC RCX 100 MIKROPROCESSOR STYRET KØLE / FROST STYRING. www.thermomax-group.com THERMOMAX COLTREC RCX 100 MIKROPROCESSOR STYRET KØLE / FROST STYRING www.thermomax-group.com Inholdsfortegnelse Sektion 1 Introduktion....2 Sektion 2 Installation...... 3 2.1 RCX 100 enheden... 3 2.2 Følere......3

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

SimPal-T4. GSM Stikkontakt Bestillings nummer Vejledning Manual version 2.0

SimPal-T4. GSM Stikkontakt Bestillings nummer Vejledning Manual version 2.0 Side 1 af 14 SimPal-T4 GSM Stikkontakt Bestillings nummer 6000.0165 Vejledning Manual version 2.0 Side 2 af 14 Indhold 1. Funktioner og Specifikationer... 3 1.1 Funktioner... 3 1.2 Specifikationer... 3

Læs mere

KODEKONTAKT - Cody Universal 2

KODEKONTAKT - Cody Universal 2 Installations- og Betjeningsvejledning. KODEKONTAKT - Cody Universal 2 Indhold: Produktbeskrivelse Daglig betjening Programmeringsvejledning Montage og tilkobling Tekniske data Alux a/s, Holmbladsvej 4-6,

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes.

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes. Dynamometer Brugervejledning & Monteringsvejledning Til lykke med købet af Deres nye Dynamometer. Vetec er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri, eller for tilfældige

Læs mere

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler.

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler. Dr.Oxygen OXYGEN - CONTROLLER 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 3.6 Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 0 V kabler. Tilslutning

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S. Master Cella PRG SEL. MasterCella. Brugsvejledning. +030221395 rel. 1.0-02.03.2001 Mac/ QXP/Carel MasterCella 11.06.

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S. Master Cella PRG SEL. MasterCella. Brugsvejledning. +030221395 rel. 1.0-02.03.2001 Mac/ QXP/Carel MasterCella 11.06. H. JESSEN JÜRGENSEN A/S Master Cella PRG SEL Master Cella Brugsvejledning +030221395 rel. 1.0-02.03.2001 Mac/ QXP/Carel 11.06.03 Dimensioner (mm): Indholdsfortegnelse Huldimensioner ved panelmontering

Læs mere

Installationsvejledning DEVIreg 530 Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsvejledning DEVIreg 530 Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsvejledning DEVIreg 530 Elektronisk termostat www.devi.com Det anvendte sprog i de originale instruktionsvejledninger er engelsk. Andre sprog er en oversættelse af de originale instruktionsvejledninger.

Læs mere

PLUS 200 HP2 DATALOGGER PLUS 200 HP1-CR DATALOGGER

PLUS 200 HP2 DATALOGGER PLUS 200 HP1-CR DATALOGGER PLUS 200 HP2 DATALOGGER PLUS 200 HP1-CR DATALOGGER INDHOLD INTRODUKTION Side 4 1.1 Generelt Side 4 1.2 Produkt ID koder Side 5 1.3 Dimensioner Side 5 1.4 Identifikations data INSTALLATION Side 6 2.1 Vigtige

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering

1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering Elektronisk kølecontroller TLZ12 Frontpanel: TLZ12 22.8. OUT DEF AL 4 3 U P * TLZ12 er en digital microprocessorstyret controller for kølekompressor med ON/ kontrol og afrimningsfunktion. Instrumentet

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1 Brugervejledning & instruktion MTW 12/1 Varenr. 572096 MTW 12/2 Varenr. 572099 MTW12/1101-1 INDHOLD 1.0 Beskrivelse 2.0 Installation 3.0 Programmering 4.0 Termostat / P.I.D. funktion 4.1 MTW 12/1 termostat

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD

Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD 3 035 Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD for varmesystemer RDE10 opunktregulering med ON/OFF-styresignaludgang for opvarmning Driftsformer: Normal- og sparetemperatur Ugekontaktur og manuel

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

Digital Positioner RE3447 - IN148

Digital Positioner RE3447 - IN148 Serie RE3447 Digital Positioner RE3447 - IN148 Indholdsfortegnelse side 1 Generelle informationer 1 2 Tekniske data 1 3 OBS ved brug som erstatning for RE3446 2 4 Installation og elektrisk tilslutning

Læs mere

Interface EKC 366 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual

Interface EKC 366 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual Interface EKC 366 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Manual Introduktion Anvendelse Regulatoren anvendes til regulering af en ventil på et køleanlæg - fx ved: Langtidsopbevaring af frugt og grønt Klimaanlæg

Læs mere

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132 DK Installationsvejledning devireg 130, 131 og 132 Indhold: 1. Anvendelsesområde og funktion. 2. Installationsvejledning. a. Installation af føler for devireg 130, 131 og 132. b. Placering af devireg 130,

Læs mere

LRM1070/00, LRM1080/00 Occuswitch tilstedeværelsessensor

LRM1070/00, LRM1080/00 Occuswitch tilstedeværelsessensor 1/7 Generel beskrivelse Occuswitch er en tilstedeværelsessensor med en indbygget 230V relæ. Den tænder og slukker automatisk lyset ved persontilstedeværelse og sparer således op til 30 % på energi. Occuswitch

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Kosan Gas varenr. 24210 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

El-tilslutning og programmering af aktuator

El-tilslutning og programmering af aktuator INSTALLATIONS- OG DRIFTSVEJLEDNING FlowCon SM 15-40mm, 1/2-1 1/2 Monter FlowCon SM-ventilen i enhedens fremløbs- eller returledning. Det anbefales, at der monteres en sigte foran ventilhuset for at forhindre

Læs mere