MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. OPTYMA TM Control Enkeltfase REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION. Betjeningsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. OPTYMA TM Control Enkeltfase REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION. Betjeningsvejledning"

Transkript

1 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE OPTYMA TM Control Enkeltfase REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION

2

3 Indholdsfortegnelse Side Generelt...4 Beskrivelse...4 Anvendelse...4 Primære egenskaber...4 Mål...4 Identifikationsdata...5 Montering...5 Vigtige oplysninger til montøren...5 Standardmonteringssæt...5 Montering af enheden...6 Funktioner...8 Tekniske egenskaber for OPTYMA TM Control, enkeltfase...8 Betjeningspanel...9 Fronttastatur...9 LED-display Generelt Benyttede symboler Indstilling og visning af setpunkter Niveau 1 - Programmering (brugerniveau) Liste over Niveau 1-variabler (brugerniveau) Niveau 2 - Programmering (montørniveau) Liste over Niveau 2-variabler (montørniveau) Tænding af OPTYMA TM Control enkeltfase Betingelser for aktivering/deaktivering af kompressor Manuel afrimning Afrimning med varmgas Pump-down-funktion Adgangskodefunktion Alarmrelæ Fejlsøgning / Alarmliste Tilslutningsdiagram Reservedelsliste Bestilling Danfoss A/S Jan RS8FD301, 080R9277 3

4 Generelt Beskrivelse OPTYMA TM Control enkeltfase er et nyt betjeningspanel til kølerum med 16 amp. automatsikring for start af kompressor op til 1,5 kw effektforbrug, specielt udviklet med henblik på sikkerhed, beskyttelse, styring og nem montering. Det giver brugeren mulighed for at betjene samtlige komponenter i et kølesystem: kompressor, fordamperblæsere, afrimerelementer, lokalebelysning. Anvendelse - Fuldstændig styring af kølerum med elektrisk afrimning og direkte eller pump-downkompressorstop. - Styring af enkeltfaset fordamperenhed alene med magnetventil eller kompressor start. Primære egenskaber - Direkte styring af afrimningselementer, fordamperventilatorer, lokalebelysning med udgange, der kan sluttes direkte til de forskellige enheder. - Automatsikring til beskyttelse af køleenheden. - Smart ABS-hus med transparent dæksel, som giver adgang til automatsikringen, alt sammen med IP65-beskyttelses-klassifikation, så panelet kan benyttes uden for lokalet. - LED-indikatorer og stort display viser systemets status. - Brugervenligt tastatur. - Display opløsning til 0,1 C Mål Mål i mm. 4 RS8FD301, 080R9277 Danfoss A/S jan. 2010

5 Identifikationsdata Enheden, der beskrives i denne vejledning, har en IDmærkat på siden, som indeholder samtlige relevante identifikationsdata: Producentens navn Type- og kodenummer Produktnavn Strømforsyning Serienummer (10 cifre) Dato (dag/måned/år) Montering Vigtige oplysninger til montøren Installation må udelukkende foretages af autoriserede personer. 1. Monter enheden på steder, hvor beskyttelsesklassifikationen overholdes, og forsøg at undgå at beskadige huset, når der bores huller til ledningsgennemføringer. 2. Benyt ikke kabler med flere ledere, hvor ledere er sluttet til induktive/strømbelastninger og signalledninger (f.eks. følere og digitale indgange). 3. Monter ikke strømforsyningsledninger og signalledninger (følere og digitale indgange) i samme rør eller kanal. 4. Minimer længden på tilslutningsledninger, så ledningerne ikke snos sammen i en spiralform, hvilket kan have ødelæggende indvirkning på elektronikken. 5. Monter en generel beskyttelsessikring foran den elektroniske styring. 6. Enhver ledningsføring skal have et tværsnit, der er egnet til de relevante strømniveauer. 7. Hvis det bliver nødvendigt at forlænge følerledninger, skal de have en diameter på mindst 1 mm 2. Standardmonteringssæt Med henblik på montering og anvendelse leveres den elektroniske OPTYMA TM Control enkeltfaseenhed med: Tre gummiskiver, som skal monteres imellem fastgøringsskruerne og husets bagpanel En brugervejledning. To temperaturfølere. Danfoss A/S Jan RS8FD301, 080R9277 5

6 Montering af enheden 1. Løft det transparente dæksel. Fjern skruedækslet i højre side af huset. 2. Løsn de 4 fastgøringsskruer i fronten af huset. 3. Åbn husets front, løft den, og skyd de to hængsler så langt ud, som de kan komme. 4. Tryk på siderne af hængslerne for at fjerne dem fra deres sæder, og fjern derefter frontpanelet fuldstændigt. 6 RS8FD301, 080R9277 Danfoss A/S jan. 2010

7 5. Benyt de tre eksisterende huller til at fastgøre husets bagpanel til væggen: Benyt tre skruer af passende længde i forhold til tykkelsen på væggen, som panelet skal sidde på. Monter en gummiskive (medfølger) mellem hver skrue og husets bagpanel. 6. Hægt frontpanelet på den nederste del af huset ved at indføre de to hængsler i deres sæder og bøje dem. Roter 180 nedad for at få adgang til elektronikkortet. BEMÆRK! Udfør alle de elektriske tilslutninger som illustreret i diagrammet til den pågældende model (se tegningen på side 17). Korrekt elektrisk tilslutning og opretholdelse af beskyttelsesklassifikationen kræver, at der benyttes passende lednings-/bakkeholdere for at sikre effektiv tætning. Anbring ledningerne indvendigt i enheden så ryddeligt som muligt: Vær særligt opmærksom på at holde strømledninger borte fra signalledninger. Benyt clips til at holde ledningerne på plads. 7. Luk frontpanelet, og sørg for, at alle ledningerne er inde i huset, og at husets tætning sidder sikkert i sit sæde. Spænd frontpanelet med de 4 skruer, og sørg for, at O-ringene benyttes på alle skruehovederne. Start panelet op, og gennemfør omhyggelig læsning/programmering af samtlige parametre. BEMÆRK! Pas på ikke at spænde lukkeskruerne for kraftigt, da dette kan få huset til at slå sig og medføre, at membrantastaturet ikke længere fungerer korrekt. Monter sikkerhedsenheder til beskyttelse imod kortslutningsoverbelastning på alle strømkablerne, der forbindes til OPTYMA TM Control, for at forhindre skader på enheden. Arbejde og/eller vedligeholdelse må KUN udføres på enheden efter afbrydelse af panelet fra strømforsyningen og fra eventuelle induktive belastninger/strømbelastninger: Kun sådan kan medarbejderen udføre sit arbejde uden fare. Danfoss A/S Jan RS8FD301, 080R9277 7

8 Funktioner OPTYMA TM Control enkeltfase: - Visning og justering af kølerumstemperaturen med 0,1 C nøjagtighed. - Visning af fordampertemperaturen fra parameter - Aktivering/deaktivering af systemstyring - Systemadvarsler (sonde-/sensorfejl, min.- og maks.-temperaturadvarsler, kompressornedlukning) - Fordamperblæserstyring - Automatisk eller manuel afrimning (elektrisk eller varm-gas. - Direkte styring af kompressorenhed op til 1,5 kw effektforbrug. - Lokalebelysning via paneltast eller dørafbryder - Alarmer/mellemrelæ Tekniske egenskaber for OPTYMA TM Control enkeltfase Strømforsyning Spænding Effektforbrug (kun elektronik) 230 V~ ± 10 %; 50 Hz/60 Hz ~ 7 VA Omgivelser Temperatur under drift -5 til 50 C Temperatur under transport -10 til 70 C Relativ luftfugtighed Mindre end 90 % - Ikke-kondenserende. Ingen chokpåvirkninger/ vibrationer Generelle egenskaber Sensortyper, der kan tilsluttes Opløsning 0,1 K Sensoraflæsningsnøjagtighed ±0,5 K Læseområde C Digitale indgange Krav til kontakter EKS 221, kodenr. 084N3210 Guldbelægning OPTYMA TM Control enkeltfase - Udgangskarakteristikker - maks. anvendelig belastning (230 V a.c.) Kompressor Afrimning Ventilatorer Lokalebelysning Alarmomskifter (strømløs kontakt) Generel elektrisk beskyttelse 1500 W (AC3) 3000 W (AC1) 500 W (AC3) 800 W (AC1) 100 W Automatsikring 16 A Id=300 ma Afbrydelsesstrøm 4,5 ka Mål Mål Isolering/mekaniske egenskaber Husets beskyttelsesklassifikation Husets materiale Isoleringstype 168 mm x 97 mm x 262 mm (HxDxL) IP65 Selvslukkende ABS-plast Klasse II 8 RS8FD301, 080R9277 Danfoss A/S jan. 2010

9 Betjeningspanel Fronttastatur MELLEMRELÆSTYRING (På versionen med alarmrelæstyring styres relæet manuelt, hvis parameter AU=1) OP / DÆMP ADVARSELSBRUMMER STANDBY (LED en blinker, hvis systemet lukker ned) Rumtemperatur-INDSTILLING / SET tast NED / MANUEL AFRIMNING LOKALEBELYSNING Danfoss A/S Jan RS8FD301, 080R9277 9

10 LED-display 1. Kølerumstemperatur/parametre 2. Standby (blinker ved standby). Udgangene deaktiveres 3. Lokalebelysning (blinker, hvis dørafbryderen aktiveres) 4. Kulde (indikerer aktivering af kompressoren) 5. Ventilatorer 6. Afrimning 7. Hjælpefunktion 8. Alarm/advarsel Generelt Med henblik på forbedring af sikkerheden og forenkling af operatørens arbejde er OPTYMA TM Control udstyret med to programmeringsniveauer; det første niveau (Niveau 1) benyttes til konfiguration af de hyppigt modificerede Setpunkt-parametre. Det andet programmeringsniveau (Niveau 2) benyttes til generel parameterprogrammering af styringens forskellige arbejdstilstande. Det er ikke muligt at få adgang til Niveau 2-programmering direkte fra Niveau 1: programmeringstilstanden skal først forlades. Benyttede symboler Af praktiske hensyn benyttes følgende symboler: ( ) OP-tasten benyttes til at forøge værdier og til at dæmpe alarmen. ( ) NED-tasten benyttes til at reducere værdier og til at fremtvinge afrimning. Indstilling og visning af setpunkter 1. Tryk på SET-tasten for at få vist det aktuelle Setpunkt (temperatur). 2. Hold SET-tasten inde, og tryk på tasterne ( ) eller ( ) for at ændre SETPUNKTET. Slip SET-tasten for at vende tilbage til visningen af kølerumstemperaturen: den nye indstilling gemmes automatisk. 10 RS8FD301, 080R9277 Danfoss A/S jan. 2010

11 Niveau 1 - Programmering (brugerniveau) Følg denne fremgangsmåde for at få adgang til Niveau 1-konfigurationsmenuen: 1. Tryk på tasterne ( ) og ( ) samtidig, og hold dem inde i nogle sekunder, indtil den første programmeringsvariabel vises i displayet. 2. Slip tasterne ( ) og ( ). 3. Vælg variablen, der skal ændres, ved hjælp af tasterne ( ) eller ( ). 4. Når variablen er valgt, er det muligt at: få vist indstillingen ved at trykke på SET-tasten ændre indstillingen ved at trykke på SET-tasten sammen med tasterne ( ) og ( ). Når konfigurationsværdierne er indstillet, forlades menuen ved tryk på tasterne ( ) og ( ) samtidig i nogle sekunder, indtil kølerums-temperaturen vises. 5. De nye indstillinger gemmes automatisk, når konfigurationsmenuen forlades. Liste over Niveau 1-variabler (brugerniveau) Variabler Forklaring Værdi Standard r0 Differens over SETPUNKT* *Setpunkt - se side 10 0,2-10K 2K d0 Afrimningsinterval (timer) 0-24 timer 4 timer d2 Afrimning stop setpunkt. Afrimningen stopper, hvis afrimningssensoren varmes op over d2 indstilling C 15 C d3 Maks. afrimningsvarighed (minutter) min 25 min d7 F5 A1 A2 Afdrypningsvarighed (minutter) Ved afslutning af afrimningen, forbliver kompressoren og ventilatorerne afbrudt i tidsrummet d7, og afrimnings-led en i frontpanelet blinker. Ventilatorpause efter afrimning (minutter) Muliggør stilstand på ventilatorer i tidsrummet F5 efter afdrypning. Dette tidsrum begynder ved afdrypningens afslutning. Hvis der ikke er indstillet afdrypning, påbegyndes ventilatorpausen umiddelbart efter afrimningen. Min.-temperaturalarm Giver brugeren mulighed for at definere en mindstetemperatur for rummet, der køles. Under værdien A1 udløses en alarm: Alarm-LED en blinker, den viste temperatur blinker, og brummeren lyder for at indikere problemet. Maks.-temperaturalarm Giver brugeren mulighed for at definere en maks.-temperatur for rummet, der køles. Over værdien A2 udløses en alarm: Alarm-LED en blinker, den viste temperatur blinker, og brummeren lyder for at indikere problemet min 0 min 0-10 min 0 min C C teu Visning af fordampersensortemperatur Viser fordampertemperaturen (viser ikke noget, hvis de =1) skrivebeskyttet Danfoss A/S Jan RS8FD301, 080R

12 Niveau 2 - Programmering (montørniveau) Adgang til det andet programmeringsniveau opnås ved at trykke på tasten OP ( ) og NED ( ) og LIGHT-tasten samtidig i nogle sekunder. Når den første programmeringsværdi vises, skifter systemet automatisk til standby. 1. Vælg variablen, der skal ændres, ved at trykke på tasterne OP ( ) eller NED ( ). Når parameteren er valgt, er det muligt at: 2. Få vist indstillingen ved at trykke på SET-tasten. 3. Ændre indstillingen ved at holde SET-tasten inde og trykke på tasten ( ) eller ( ). 4. Når konfigurationsindstillingerne er foretaget, forlades menuen ved tryk på tasterne ( ) og ( ) samtidig. Tasterne skal holdes inde, indtil rumtemperaturen vises igen. 5. Ændringerne gemmes automatisk, når konfigurationsmenuen forlades. 6. Tryk på STANDBY-tasten for at aktivere elektronisk styring. Liste over Niveau 2-variabler (montørniveau) Variabler Forklaring Værdi Standard AC Dørafbryderstatus 0 = normalt åben 1 = normalt lukket F3 Ventilatorstatus med kompressor slukket 0 = ventilatorerne kører kontinuerligt 1 = ventilatorerne kører kun, når kompressoren arbejder F4 Ventilatorpause under afrimning 0 = ventilatorerne kører under afrimning 1 = ventilatorerne kører ikke under afrimning de d1 Ad Ald C1 Sensortilstedeværelse Hvis afrimningsføleren er deaktiveret, gennemføres afrimninger cyklisk med en periode på d0: Afrimningen afsluttes, når en ekstern enhed udløses og slutter fjernafrimerkontakten, eller når tidsrummet d3 udløber. Afrimningstype, cyklusinvertering (varm gas) eller elektrisk Benyttes ikke Min.- og maks.-temperatur alarm Signalerings- og alarmvisningsforsinkelse Min. tid mellem stop og efterfølgende start af kompressoren 0 = fordampersensor til stede 1 = ingen fordampersensor 1 = varm gas 0 = elektrisk min 120 min min 0 min CAL Korrektion af følersignal Pc Kontaktstatus på kompressorbeskyttelse 0 = NO 1 = NC doc Kompressorsikkerhedstid for dørafbryder: Når døren åbnes, lukker fordamperventilatorerne ned, og kompressoren fortsætter med at køre i tidsrummet doc, hvorefter den stopper minutter 0 tdo Genstartstid, hvis døren forbliver åben min. (0=ingen funktion) 0 Fst Ventilator stop på TEMPERATUR Ventilatorerne standser, hvis temperaturværdien, der læses af fordampersensoren, overstiger denne værdi. 12 RS8FD301, 080R9277 Danfoss A/S jan = NO C +45 C

13 Fortsat... Variabler Forklaring Værdi Standard Fd Ventilator-differens under Fst K 2K LSE Min. begrænsning af setpunktsindstilling HSE -45 C HSE Max. begrænsning af setpunktsindstilling LSE 45 C ta NO - NC alarmrelækobling 0 = aktiveres, når alarm er aktiv 1 = deaktiveres, når alarm er aktiv AU Mellem-/alarmrelæstyring 0 = alarmrelæ 1 = manuelt mellemrelæ styret via AUX-tasten 2 = automatisk mellemrelæ styret af StA temp.-indstillingen med 2 C forskel 3 = benyttes ikke 4 = pump-down-funktion (se 5.15) 5 = ledig spændingskontakt til kondensatorenhed (AUXrelæ og kompressorrelæ parallelt) 6 = Relæet benyttes til styring af et varmelegeme i krumtaphuset. Relæet er on, når kompressoren er stoppet. 7 = Benyttes ikke StA Temp.-indstilling for mellemrelæ C 0 In1 P1 PA Person i kølerum-alarm Vælg en indgang INP1 på kortet som kompressorbeskyttelsesalarm eller som person i kølerum-alarm (kontakt NC). Adgangskodebeskyttelsestype (aktiv, når PA ikke er lig med 0) Adgangskode (se P1 vedr. beskyttelsestype) 0 = kompressorbeskyttelse 1 = person i rum-alarm 0 = vis kun setpunkt 1 = vis setpunkt, AUX, lys adgang 2 = adgang til programmering ikke tilladt 3 = adgang til andet niveauprogrammering ikke tilladt = ikke aktiv rel Softwareversion angiver softwareversionen Skrivebeskyttet Tænding af OPTYMA TM Control enkeltfase Efter korrekt tilslutning af den elektroniske styring tilsluttes 230 V a.c.; displaypanelet afgiver Betingelser for aktivering/deaktivering af kompressor OPTYMA TM Control enkeltfase aktiverer kompressoren, når kølerumstemperaturen overstiger indstillingen + forskellen (r0); den deaktiverer Manuel afrimning Afrimning udføres ved tryk på den dertil indrettede tast (se side 9), hvilket aktiverer elementrelæet. Afrimning finder ikke sted, hvis indstillingen for slutpå-afrimning (d2) er lavere end temperaturen, umiddelbart et bip, og alle LEDs tændes samtidig i nogle sekunder. kompressoren, når kølerums-temperaturen er lavere end indstillingen. der registreres af fordampersensoren. Afrimningen afsluttes, når slut-på-afrimning-temperaturen (d2) eller den maksimale afrimningstid (d3) nås. Danfoss A/S Jan RS8FD301, 080R

14 Varmgasafrimning Indstil parameter d1 =1 for at afrime med varm-gas. Kompressorrelæet og afrimerrelæet er aktiveret i afrimningsfasen. Af hensyn til korrekt styring af systemet skal montøren benytte afrimerudgangen: Denne skal tillade aktivering af varm-gas ventilen og lukning af væskemagnetventilen. I kapillarsystemer (uden termostatventil) kan aktivering af varm-gas styres via afrimer-relæstyringen. Pump-down-funktion Pump-down-funktionen aktiveres, når parameter AU=4 (kun til version med AUX-/alarmrelæ). Tilslut pump-down-pressostaten til den digitale indgang INP-1. Kompressoren styres direkte af pressostaten. Tilslut fordampermagnetventilen på AUX-relæet. Magnetventilen styres direkte af termostaten. Adgangskodefunktion Beskyttelsesfunktionen aktiveres, når parameteren PA er indstillet til en værdi, der er forskellig fra 0. Se parameter P1 vedr. de forskellige beskyttelsestyper. ned-tasterne til at ændre tallet og SET-tasten til at bekræfte. Hvis du har glemt adgangskoden, kan du benytte universalkoden 100. Når PA er indstillet, starter beskyttelsen efter to minutters inaktivitet. 000 vises i displayet. Brug op-/ 14 RS8FD301, 080R9277 Danfoss A/S jan. 2010

15 Alarmrelæ (Følg kun disse instruktioner, hvis alarm-/mellemrelæet ikke fungerer.) 1. Åbn husets front som beskrevet på side 6: Roter det 180 nedad for at få adgang til elektronikkortet. 2. Løsn de 6 skruer, der holder CPU-kortet fast: Fjern kortet fra den forreste del af ABS-plasthuset. 3. Fjern kortslutningsbroen fra JUMPER JP2. 4. Anbring kortslutningsbroen på JUMPER JP2 i positionen 2-1 for at vælge alarm relæ. Danfoss A/S Jan RS8FD301, 080R

16 Fejlsøgning / Alarmliste I tilfælde af fejltilstande advarer OPTYMA TM Control operatøren ved at vise alarmkoder og signalere med alarmbrummeren indvendigt i betjeningspanelet. Hvis der udløses en alarm, viser displayet en af følgende meddelelser. Alarmkode Mulig årsag Løsning E0 E1 E2 Kølerumstemperatursensoren fungerer ikke korrekt Afrimningssensoren fungerer ikke korrekt (I dette tilfælde tager afrimninger tidsrummet d3.) Eeprom-alarm Der er registreret en EEPROMhukommelsesalarm (Alle udgange bortset fra alarmudgangen deaktiveres) Kontrollér, at kølerumstemperatursensoren fungerer korrekt Hvis problemet fortsat foreligger, skal sensoren udskiftes Kontrollér, at afrimningssensoren fungerer korrekt Hvis problemerne fortsat foreligger, skal sensoren udskiftes Sluk enheden, og tænd den derefter igen E8 Person i rum-alarm Nulstil alarmindgangen i kølerummet Ec Ed Temperaturen, der vises i displayet, blinker Kompressorbeskyttelse udløst (f.eks. termisk beskyttelse eller maks.-pressostat) (Alle udgange bortset fra alarmudgangen - hvis relevant - deaktiveres) Åben dør - alarm (åben dør og tdo-tiden er udløbet) Min.- eller maks.-temperaturalarm. Temperaturen i kølerummet har overskredet indstillingen for min.- eller maks.- temperaturalarm (se variablerne A1 og A2, på brugerprogrammeringsniveauet) Kontrollér, at kompressoren fungerer korrekt Kontrollér kompressorens forbrug Hvis problemet fortsat foreligger, skal tekniske service kontaktes Kontrollér dør / dørkontakt Kontrollér, at kompressoren fungerer korrekt. Sensoren læser ikke temperaturen ordentligt, eller kompressorens start/stopstyring fungerer ikke. 16 RS8FD301, 080R9277 Danfoss A/S jan. 2010

17 Tilslutningsdiagram Power Supply 230Vac Common RS485-A RS485-B Defrost probe Ambient probe Common probe Common dig. input Door Limit Switch Comp. Protection Not to be used Danfoss A/S Jan RS8FD301, 080R

18 Tilslutning af OPTYMA TM Control enkeltfase til OPTYMA TM condensing unit Common dig. input Door Limit Switch Comp. Protection RS485-A RS485-B Defrost probe Ambient probe Common probe Power Supply 230Vac Not to be used OPTYMA TM Condensing unit HP Condenser fan Compressor Tilslutning af OPTYMA TM Control enkeltfase til OPTYMA PLUS TM condensing unit Common dig. input Door Limit Switch Comp. Protection RS485-A RS485-B Defrost probe Ambient probe Common probe Not to be used Power Supply 230Vac Terminals: 4 and 5 on housing 1, 2 and 3 5 and 6 on housing 4 6 and 7 on housing 3 (Nordic 230V-3-50Hz) 18 RS8FD301, 080R9277 Danfoss A/S jan. 2010

19 Reservedelsliste 1 Husets bagpanel i ABS-plast 2 Husets frontpanel i ABS-plast 3 Frontdæksel i transparent polycarbonat 4 Åbningshængsel til frontpanel 5 Lukkeskruer til frontpanel 6 Kortfastgøringsskruer 7 Automatsikring/afbryder 8 CPU-kort 9 Polycarbonat-skruedæksel 10 Klemme til jordtilslutninger Bestilling Type OPTYMA TM Control enkeltfaset inklusiv to følere Føler (reservedel) - EKS 221 Bestillingsnummer 080Z N3210 Danfoss A/S Jan RS8FD301, 080R

20 Noter Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at foretage ændringer i sine produkter, herunder i produkter, som allerede er i ordre, såfremt dette kan ske uden at ændre allerede aftalte specifikationer. Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Danfoss og Danfoss-logoet er varemærker tilhørende Danfoss A/S. Alle rettigheder forbeholdes. 20 RS8FD301, 080R9277 Danfoss A/S jan. 2010

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com THERMOMAX SMX 100 Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm www.thermomax-group.com INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION 1 - INTRODUKTION... 2 SEKTION 2 - INSTALLATION...... 3 2.1

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30

Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30 Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30 Brug nogle minutter på at læse brugermanualen igennem. Det vil give dig en introduktion i sikker og nem anvendelse af produktet. Pas godt på brugermanualen til

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual HouseGuard SmartGSM-alarmsystem Dansk manual HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OPSÆTNINGS TRIN... 3 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT....

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 Brugervejledning & instruktion SDU 12 Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 INDHOLD 1 Beskrivelse 2 Installation 3 Funktionsbeskrivelse 4 Programmering 5 Kalibrering 5.1 Kalibrering af temperaturføler 5.2

Læs mere

Kapitel 1: Introduktion

Kapitel 1: Introduktion infinite prime Installationsmanual - Version 4.00 Katalognummer: ZI0644A (11/2008) Alle oplysninger kan ændres uden forudgående varsel. Electronics Line 3000 Ltd. erklærer herved, at dette kontrolsystem

Læs mere

FGC 313/323. Installationsmanual

FGC 313/323. Installationsmanual FGC 313/323 Installationsmanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Læs dette kapitel inden installation... 3... 3 Produktdokumentation...3 Sikkerhedsregler for ejeren/operatøren... 3 Garanti... 3

Læs mere

Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL. Alarm- og Sikkerhedssystem. Page 2. Indholdsfortegnelse

Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL. Alarm- og Sikkerhedssystem. Page 2. Indholdsfortegnelse Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL Alarm- og Sikkerhedssystem Page 2 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION 1.1 Indholdet i pakken 1.2 Features 1.3 Anbefalinger 1.4 Advarsler 2. OVERSIGT

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Tekniske data: Styres ved hjælp af simple SMS-beskeder via din

Læs mere

Installationsmanual PowerMaster-10

Installationsmanual PowerMaster-10 get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t Installationsmanual PowerMaster-10 Fuldt overvåget trådløst alarm system PowerMaster-10

Læs mere

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Betjeningsvejledning. Oversættelse af tysk originalversion

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Betjeningsvejledning. Oversættelse af tysk originalversion Powador. TL - INT 4. TL - INT 8. TL - INT. TL - INT Betjeningsvejledning Oversættelse af tysk originalversion Betjeningsvejledning til installatører og operatører Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger...

Læs mere

Varenummer: 08090695 Version: 02.01. www.devi.com

Varenummer: 08090695 Version: 02.01. www.devi.com Varenummer: 08090695 Version: 02.01 www.devi.com Før du går i gang Tilslutning og grundopsætning af Devireg 550 termostater skal udføres af en autoriseret el-installatør. Ukorrekt installation og grundopsætning

Læs mere

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur 29 trådløse Zoner - 109 sensorer - Trådløs ringeklokke - Dansk menu Tillykke med dit nye alarmsystem. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

Brugervejledning House-Control

Brugervejledning House-Control Brugervejledning House-Control - Medfølgende dokumentation for betjening af house-control Opdateret 14, december 2010 Version 2.0.1 Indholdsfortegnelse Brugervejledning... 1 House-Control... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

SB26. Avanceret soundbar med Bluetooth og aktiv subwoofer. Betjeningsvejledning

SB26. Avanceret soundbar med Bluetooth og aktiv subwoofer. Betjeningsvejledning Avanceret soundbar med Bluetooth og aktiv subwoofer Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Beskrivelse og egenskaber 3 Kontroller på SB26 s toppanel 4 Kontroller og tilslutninger på SB26's

Læs mere

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes Indholdsfortegnelse Indsæt til dansk sprog 4 Mange tak 5 Pakkens indhold 5 Funktioner 6 Lær Coby

Læs mere

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer EV-nummer 18127 EV-nummer udeføler (ekstraudstyr) 18140 Strøm 2-leder polaritetsfri svagstrømsforbindelse med UBA-4000 Programmerbar stuetermostat Betjeningsvejledning Maks. tværsnit

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

PowerMax. For sikre, integrerede og interaktive hjem - Alarmgruppen har det hele. Plug and Protect - problemfri installation

PowerMax. For sikre, integrerede og interaktive hjem - Alarmgruppen har det hele. Plug and Protect - problemfri installation PowerMax,, For sikre, integrerede og interaktive hjem - Alarmgruppen har det hele. Plug and Protect - problemfri installation Kameraforbindelse giver her og nu indsigt Tilgængelig hvor som helst gennem

Læs mere

Brugermanual. Trådløs GSM alarm CTC 940 og CTC 1142

Brugermanual. Trådløs GSM alarm CTC 940 og CTC 1142 Brugermanual Trådløs GSM alarm CTC 940 og CTC 1142 1 Introduksjon For teknisk support eller for bestilling af ekstra tilbehør : Besøg eller kontakt os på www.thorkild-larsen.dk Der kan forekomme mindre

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

SABRE SB35. Ultraslank soundbar og kompakt subwoofer til hjemmeunderholdning. Betjeningsvejledning

SABRE SB35. Ultraslank soundbar og kompakt subwoofer til hjemmeunderholdning. Betjeningsvejledning SABRE SB35 Ultraslank soundbar og kompakt subwoofer til hjemmeunderholdning Betjeningsvejledning Introduktion Introduktion 3 Beskrivelse og egenskaber 3 Medfølgende dele 3 Kontroller på SABRE SB35 s toppanel

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING MOS DK 1103-1 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031923 LEK Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt Udfyldes, når produktet er installeret 2 Systembeskrivelse Funktionsprincip 3 Systemprincip 3 Frontpanel

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere