L 51/168 DA Den Europæiske Unions Tidende SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "L 51/168 DA Den Europæiske Unions Tidende SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET"

Transkript

1 L 51/168 DA Den Europæiske Unions Tidende SEKTION I

2 DA Den Europæiske Unions Tidende L 51/169 INDTÆGTER Den Europæiske Unions bidrag til finansiering af udgifter for Europa-Parlamentet for regnskabsåret 2017 Betegnelse Beløb Udgifter Egne indtægter Bidrag

3 L 51/170 DA Den Europæiske Unions Tidende EGNE INDTÆGTER TITEL 4 INDTÆGTER FRA PERSONER, DER ER KNYTTET TIL EU-INSTITUTIONERNE OG ANDRE EU-ORGANER KAPITEL 4 0 KAPITEL 4 1 KAPITEL 4 2 DIVERSE SKATTER OG AFGIFTER BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGEN ANDRE BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGEN Artikel Konto Betegnelse Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 % 2015/2017 KAPITEL Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til medlemmer af institutionen, tjenestemænd, øvrige ansatte og pensionsmodtagere , 93, Provenu af det midlertidige bidrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste p.m. p.m , Provenu af det særlige lønfradrag og solidaritetsbidraget, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste , 90,49 KAPITEL I ALT , 93,32 KAPITEL Personalets bidrag til pensionsordningen , 90, Overførsler eller tilbagekøb af personalets pensionsrettigheder , 100, Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager , 577,02 KAPITEL I ALT , 91,71 KAPITEL Bidrag fra Europa-Parlamentets medlemmer til en pensionsordning p.m. p.m. 0, KAPITEL I ALT p.m. p.m. 0, Titel 4 - I alt , 92,57

4 DA Den Europæiske Unions Tidende L 51/171 TITEL 4 INDTÆGTER FRA PERSONER, DER ER KNYTTET TIL EU-INSTITUTIONERNE OG ANDRE EU-ORGANER KAPITEL 4 0 DIVERSE SKATTER OG AFGIFTER Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til medlemmer af institutionen, tjenestemænd, øvrige ansatte og pensionsmodtagere Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret , Protokol vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, særlig artikel 12. Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 260/68 af 29. februar 1968 om fastlæggelse af betingelserne for og fremgangsmåden ved opkrævning af skat til De Europæiske Fællesskaber (EFT L 56 af , s. 8) Provenu af det midlertidige bidrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 p.m. p.m , Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 66a i den udgave, der var gældende indtil den 15. december Provenu af det særlige lønfradrag og solidaritetsbidraget, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret , Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 66a. KAPITEL 4 1 BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGEN Personalets bidrag til pensionsordningen Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret ,

5 L 51/172 DA Den Europæiske Unions Tidende KAPITEL 4 1 BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGEN (fortsat) 410 (fortsat) Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 83, stk Overførsler eller tilbagekøb af personalets pensionsrettigheder Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret , Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 4, artikel 11, stk. 2 og 3, og artikel 48 i bilag VIII Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret , KAPITEL 4 2 ANDRE BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGEN Bidrag fra Europa-Parlamentets medlemmer til en pensionsordning Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 p.m. p.m. 0, Regulativet om omkostningsgodtgørelser og andre godtgørelser til Europa-Parlamentets medlemmer, særlig bilag III.

6 DA Den Europæiske Unions Tidende L 51/173 TITEL 5 INDTÆGTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATION KAPITEL 5 0 KAPITEL 5 1 KAPITEL 5 2 KAPITEL 5 5 INDTÆGTER VED SALG AF LØSØRE (LEVERING AF VARER) OG FAST EJENDOM LEJEINDTÆGTER AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER INDTÆGTER FRA LEVEREDE TJENESTEYDELSER OG UDFØRT ARBEJDE Artikel Konto Betegnelse Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 KAPITEL Indtægter ved salg af løsøre (levering af varer) 5000 Indtægter ved salg af transportmateriel formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 0, 5001 Indtægter ved salg af andet løsøre formålsbestemte indtægter p.m. p.m , 5002 Indtægter ved levering af varer til andre institutioner eller organer formålsbestemte indtægter p.m. p.m , Artikel500-Ialt p.m. p.m , % 2015/ Indtægter ved salg af fast ejendom p.m. p.m. 0, Indtægter ved salg af publikationer, tryksager og film formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 0, KAPITEL I ALT p.m. p.m , KAPITEL Indtægter ved udlejning og fremleje af fast ejendom samt refusion af diverse lejeafgifter 5110 Indtægter ved udlejning og fremleje af fast ejendom formålsbestemte indtægter p.m. p.m , 5111 Refusion af diverse lejeafgifter formålsbestemte indtægter p.m. p.m , Artikel511-Ialt p.m. p.m , KAPITEL I ALT p.m. p.m , KAPITEL Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionens konti , 108,21 KAPITEL I ALT , 108,21 KAPITEL Indtægter fra tjenesteydelser og arbejde, der leveres til eller udføres for andre institutioner eller organer, herunder sådanne institutioners og organers tilbagebetaling af udlæg for tjenesterejser formålsbestemte indtægter p.m. p.m , Indtægter fra tredjemand for tjenesteydelser leveret eller arbejde udført på dennes anmodning formålsbestemte indtægter p.m. p.m , KAPITEL I ALT p.m. p.m ,

7 L 51/174 DA Den Europæiske Unions Tidende KAPITEL 5 7 KAPITEL 5 8 ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN DIVERSE GODTGØRELSER Artikel Konto Betegnelse Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 KAPITEL Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb formålsbestemte indtægter p.m. p.m , Indtægter, der har et bestemt formål, såsom indtægter fra fonde, tilskud, gaver og arv, herunder hver enkelt institutions egne formålsbestemte indtægter formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 0, Refusion af sociale udgifter afholdt for en anden institutions regning p.m. p.m. 0, Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen formålsbestemte indtægter p.m. p.m , KAPITEL I ALT p.m. p.m , % 2015/2017 KAPITEL Indtægter fra forsikringserstatninger formålsbestemte indtægter p.m. p.m , KAPITEL I ALT p.m. p.m , Titel 5 - I alt , 8 178,40

8 DA Den Europæiske Unions Tidende L 51/175 TITEL 5 INDTÆGTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATION KAPITEL 5 0 INDTÆGTER VED SALG AF LØSØRE (LEVERING AF VARER) OG FAST EJENDOM Indtægter ved salg af løsøre (levering af varer) Indtægter ved salg af transportmateriel formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 p.m. p.m. 0, Under denne konto opføres indtægter ved salg eller overtagelse af institutionens transportmateriel. I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt Indtægter ved salg af andet løsøre formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 p.m. p.m , Under denne konto opføres indtægter ved salg eller overtagelse af institutionens løsøre bortset fra transportmateriel. I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt Indtægter ved levering af varer til andre institutioner eller organer formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 p.m. p.m , I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt. De detaljerede oplysninger om udgifter og indtægter forbundet med lån, leje eller levering af tjenesteydelser under denne budgetpost angives i et bilag til budgettet.

9 L 51/176 DA Den Europæiske Unions Tidende KAPITEL 5 0 INDTÆGTER VED SALG AF LØSØRE (LEVERING AF VARER) OG FAST EJENDOM (fortsat) Indtægter ved salg af fast ejendom Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 p.m. p.m. 0, Under denne artikel opføres indtægter ved salg af institutionens faste ejendom Indtægter ved salg af publikationer, tryksager og film formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 p.m. p.m. 0, I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt. Under denne artikel opføres endvidere indtægter ved salg af produkter på elektroniske medier. KAPITEL 5 1 LEJEINDTÆGTER Indtægter ved udlejning og fremleje af fast ejendom samt refusion af diverse lejeafgifter Indtægter ved udlejning og fremleje af fast ejendom formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 p.m. p.m , I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt. De detaljerede oplysninger om udgifter og indtægter forbundet med lån, leje eller levering af tjenesteydelser under denne budgetpost angives i et bilag til budgettet Refusion af diverse lejeafgifter formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 p.m. p.m ,

10 DA Den Europæiske Unions Tidende L 51/177 KAPITEL 5 1 LEJEINDTÆGTER (fortsat) 511 (fortsat) 5111 (fortsat) I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt. KAPITEL 5 2 AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionens konti Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret , Under denne artikel opføres afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionens konti. KAPITEL 5 5 INDTÆGTER FRA LEVEREDE TJENESTEYDELSER OG UDFØRT ARBEJDE Indtægter fra tjenesteydelser og arbejde, der leveres til eller udføres for andre institutioner eller organer, herunder sådanne institutioners og organers tilbagebetaling af udlæg for tjenesterejser formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 p.m. p.m , I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt Indtægter fra tredjemand for tjenesteydelser leveret eller arbejde udført på dennes anmodning formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 p.m. p.m ,

11 L 51/178 DA Den Europæiske Unions Tidende KAPITEL 5 5 INDTÆGTER FRA LEVEREDE TJENESTEYDELSER OG UDFØRT ARBEJDE (fortsat) 551 (fortsat) I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt. KAPITEL 5 7 ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 p.m. p.m , I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt Indtægter, der har et bestemt formål, såsom indtægter fra fonde, tilskud, gaver og arv, herunder hver enkelt institutions egne formålsbestemte indtægter formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 p.m. p.m. 0, I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 2, litra d), er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt Refusion af sociale udgifter afholdt for en anden institutions regning Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 p.m. p.m. 0, Under denne artikel opføres indtægter i tilknytning til refusion af sociale udgifter afholdt for en anden institutions regning.

12 DA Den Europæiske Unions Tidende L 51/179 KAPITEL 5 7 ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN (fortsat) Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 p.m. p.m , KAPITEL 5 8 DIVERSE GODTGØRELSER Indtægter fra forsikringserstatninger formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 p.m. p.m , I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt. Under denne artikel opføres endvidere godtgørelse fra forsikringsselskaber af lønninger til tjenestemænd, der er indblandet i ulykker.

13 L 51/180 DA Den Europæiske Unions Tidende TITEL 6 BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED AFTALER OG EU-PROGRAMMER KAPITEL 6 6 ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER Artikel Konto Betegnelse Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 KAPITEL Andre bidrag og tilbagebetalinger 6600 Andre formålsbestemte bidrag og godtgørelser formålsbestemte indtægter p.m. p.m , 6601 Andre bidrag og tilbagebetalinger, der ikke er formålsbestemte p.m. p.m. 0, Artikel660-Ialt p.m. p.m , % 2015/2017 KAPITEL I ALT p.m. p.m , Titel 6 - I alt p.m. p.m ,

14 DA Den Europæiske Unions Tidende L 51/181 TITEL 6 BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED AFTALER OG EU-PROGRAMMER KAPITEL 6 6 ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER Andre bidrag og tilbagebetalinger Andre formålsbestemte bidrag og godtgørelser formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 p.m. p.m , Eventuelle indtægter, der ikke er opført under de andre dele af afsnit 6, opføres i overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 under denne konto som supplerende bevillinger til dækning af de udgifter, som disse indtægter er bestemt til Andre bidrag og tilbagebetalinger, der ikke er formålsbestemte Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 p.m. p.m. 0,

15 L 51/182 DA Den Europæiske Unions Tidende TITEL 9 DIVERSE INDTÆGTER KAPITEL 9 0 DIVERSE INDTÆGTER Artikel Konto Betegnelse Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 % 2015/2017 KAPITEL Diverse indtægter , ,20 KAPITEL I ALT , ,20 Titel 9 - I alt , ,20 TILSAMMEN , 110,76

16 DA Den Europæiske Unions Tidende L 51/183 TITEL 9 DIVERSE INDTÆGTER KAPITEL 9 0 DIVERSE INDTÆGTER Diverse indtægter Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 Under denne artikel opføres diverse indtægter , De detaljerede oplysninger om udgifter og indtægter forbundet med lån, leje eller levering af tjenesteydelser under denne artikel angives i et bilag til budgettet.

17 L 51/184 DA Den Europæiske Unions Tidende UDGIFTER Almindelig oversigt over bevillingerne (2017 og 2016) og gennemførelse (2015) Titel Kapitel Betegnelse 1 PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN 1 0 MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN , TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE , ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER , ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN ,84 Titel 1 - I alt ,10 2 BYGNINGER, INVENTAR, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 BYGNINGER OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED , IT, UDSTYR OG INVENTAR ,56 Reserver (10 0) p.m , LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER ,10 Titel 2 - I alt ,10 Reserver (10 0) p.m ,10 3 UDGIFTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS UDFØRELSE AF GENERELLE OPGAVER 3 0 MØDER OG KONFERENCER , EKSPERTISE OG INFORMATION: KØB, ARKIVERING, PRODUKTION OG PUBLIKATION ,57 Titel 3 - I alt ,82 4 UDGIFTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS UDFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER 4 0 SÆRLIGE UDGIFTER FOR VISSE INSTITUTIONER OG ORGANER , 4 2 UDGIFTER TIL PARLAMENTARISK ASSISTANCE ,17 44 MEDLEMMERS OG TIDLIGERE MEDLEMMERS MØDER OG ANDRE AKTIVITETER , Titel 4 - I alt ,17

18 DA Den Europæiske Unions Tidende L 51/185 Titel Kapitel Betegnelse 5 MYNDIGHEDEN FOR EUROPÆISKE POLITISKE PARTIER OG EUROPÆISKE POLITISKE FONDE OG FOR UDVALGET AF UAFHÆNGIGE FREMTRÆDENDE PERSONER 5 0 UDGIFTER FOR MYNDIGHEDEN FOR EUROPÆISKE POLITISKE PARTIER OG EUROPÆISKE POLITISKE FONDE OG FOR UDVALGET AF UAFHÆNGIGE FREMTRÆDENDE PERSONER p.m. p.m. Titel 5 - I alt p.m. p.m. 10 ANDRE UDGIFTER 10 0 FORMÅLSBESTEMTE RESERVER p.m. p.m. 0, 10 1 RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER , 10 3 RESERVE TIL UDVIDELSEN p.m. p.m. 0, 10 4 RESERVE TIL INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATION- SPOLITIKKEN p.m. p.m. 0, 10 5 FORMÅLSBESTEMT RESERVE I FORBINDELSE MED FAST EJENDOM p.m. p.m. 0, 10 6 RESERVE TIL PRIORITEREDE PROJEKTER UNDER UDVIKLING p.m. p.m. 0, 10 8 EMAS-RESERVE p.m. p.m. 0, Titel 10 - I alt , TILSAMMEN ,19

19 L 51/186 DA Den Europæiske Unions Tidende TITEL 1 PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN KAPITEL 1 0 MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN Artikel Konto Betegnelse Bevillinger 2017 Bevillinger 2016 Gennemførelse 2015 % 2015/2017 KAPITEL Vederlag og tillæg 1000 Vederlag Ikke-opdelte bevillinger ,95 94, Ordinære rejseudgifter Ikke-opdelte bevillinger , 103, Andre rejseudgifter Ikke-opdelte bevillinger , 92, Godtgørelse for generelle udgifter Ikke-opdelte bevillinger ,55 97, Godtgørelse af udgifter forbundet med formandshvervets udøvelse Ikke-opdelte bevillinger ,06 96,56 Artikel100-Ialt ,56 98, Syge- og ulykkesforsikring og andre velfærdsforanstaltninger 1010 Syge- og ulykkesforsikring og andre velfærdsforanstaltninger Ikke-opdelte bevillinger ,67 70, Specifikke støtteforanstaltninger til fordel for handicappede medlemmer Ikke-opdelte bevillinger ,83 84,31 Artikel101-Ialt ,50 73, Overgangsgodtgørelse Ikke-opdelte bevillinger , , Pensioner 1030 Alderspension (omkostningsregulativet) Ikke-opdelte bevillinger ,64 93, Invalidepension (omkostningsregulativet) Ikke-opdelte bevillinger ,32 92, Efterladtepension (omkostningsregulativet) Ikke-opdelte bevillinger ,36 95, Frivillig pensionsordning for medlemmerne Ikke-opdelte bevillinger p.m. p.m ,74 Artikel103-Ialt ,06 93, Sprog- og IT-kurser Ikke-opdelte bevillinger , 89,55

20 DA Den Europæiske Unions Tidende L 51/187 KAPITEL 1 0 KAPITEL 1 2 KAPITEL 1 4 MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN (fortsat) TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER Artikel Konto Formålsbestemt reserve Betegnelse Bevillinger 2017 Bevillinger 2016 Gennemførelse 2015 % 2015/2017 Ikke-opdelte bevillinger p.m. p.m. 0, KAPITEL I ALT ,18 101,55 KAPITEL Vederlag og andre rettigheder 1200 Vederlag og godtgørelser Ikke-opdelte bevillinger ,13 92, Betalt overarbejde Ikke-opdelte bevillinger , 49, Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden af tjenesten Ikke-opdelte bevillinger , 86,78 Artikel120-Ialt ,13 91, Godtgørelser ved førtidsudtræden af tjenesten 1220 Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen og tjenestefrihed af tjenstlige grunde Ikke-opdelte bevillinger ,67 35, Godtgørelser ved definitiv udtræden af tjenesten og særlig pensioneringsordning for tjenestemænd og midlertidigt ansatte Ikke-opdelte bevillinger p.m. p.m. 0, Artikel122-Ialt ,67 35,75 KAPITEL I ALT ,80 91,89 KAPITEL Øvrige ansatte og eksterne personer 1400 Øvrigeansatte Generalsekretariatet og politiske grupper Ikke-opdelte bevillinger ,57 86, Øvrigeansatte sikkerhed Ikke-opdelte bevillinger , 68, Øvrigeansatte chauffører i Generalsekretariatet Ikke-opdelte bevillinger Praktikkurser, tilskud og udveksling af tjenestemænd Ikke-opdelte bevillinger ,24 93, Udgifter til tolkning Ikke-opdelte bevillinger ,43 100, Observatører Ikke-opdelte bevillinger p.m. p.m. 0, Artikel140-Ialt ,24 84,09

21 L 51/188 DA Den Europæiske Unions Tidende KAPITEL 1 4 KAPITEL 1 6 ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER (fortsat) ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN Artikel Konto Eksterne oversættelsesydelser Betegnelse Bevillinger 2017 Bevillinger 2016 Gennemførelse 2015 % 2015/2017 Ikke-opdelte bevillinger ,04 100,96 KAPITEL I ALT ,28 85,10 KAPITEL Udgifter til forvaltning af personale 1610 Udgifter ved ansættelse 1612 Efteruddannelse Ikke-opdelte bevillinger , 100,93 Ikke-opdelte bevillinger ,49 89,77 Artikel161-Ialt ,49 90, Foranstaltninger til fordel for institutionens personale 1630 Velfærd Ikke-opdelte bevillinger ,20 63, Mobilitet Ikke-opdelte bevillinger ,44 90, Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger Ikke-opdelte bevillinger ,27 86,51 Artikel163-Ialt ,91 77, Udgifter vedrørende alle personer, der er knyttet til institutionen 1650 Lægetjeneste Ikke-opdelte bevillinger ,08 85, Restauranternes og kantinernes løbende driftsudgifter Ikke-opdelte bevillinger , 253, Børnepasningsfaciliteter Ikke-opdelte bevillinger ,36 86, Europa-Parlamentets bidrag til akkrediterede type II-Europaskoler Ikke-opdelte bevillinger , 96,61 Artikel165-Ialt ,44 109,25 KAPITEL I ALT ,84 99,98 Titel 1 - I alt ,10 93,12

22 DA Den Europæiske Unions Tidende L 51/189 TITEL 1 PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN KAPITEL 1 0 MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN Vederlag og tillæg Vederlag ,95 Denne bevilling skal dække finansieringen af godtgørelsen i henhold til statutten for medlemmerne. De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til EUR. Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 9 og 10. gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 1 og Ordinære rejseudgifter , Denne bevilling skal dække godtgørelse af rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med rejser til og fra Europa- Parlamentets arbejdssteder og andre tjenesterejser. De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til EUR. Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 20. Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel og 24.

23 L 51/190 DA Den Europæiske Unions Tidende KAPITEL 1 0 MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN (fortsat) 100 (fortsat) Andre rejseudgifter , Denne bevilling skal dække godtgørelse af supplerende rejseudgifter, udgifter i forbindelse med medlemmernes rejser i den medlemsstat, hvor de er valgt. De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til EUR. Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 20. Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 22 og Godtgørelse for generelle udgifter ,55 Denne godtgørelse skal dække udgifter til medlemmernes parlamentariske aktiviteter i overensstemmelse med gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer. De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til EUR. Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 20. Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel Godtgørelse af udgifter forbundet med formandshvervets udøvelse ,06

24 DA Den Europæiske Unions Tidende L 51/191 KAPITEL 1 0 MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN (fortsat) 100 (fortsat) 1007 (fortsat) Denne bevilling skal dække de faste opholds- og repræsentationsgodtgørelser i forbindelse med varetagelse af opgaverne for Europa-Parlamentets formand. Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 20. Præsidiets afgørelse af 17. juni Syge- og ulykkesforsikring og andre velfærdsforanstaltninger Syge- og ulykkesforsikring og andre velfærdsforanstaltninger ,67 Denne bevilling skal dække ulykkesforsikring, godtgørelse af medlemmernes lægeudgifter og udgifter til forsikring mod tyveri og tab af medlemmernes personlige effekter. Denne bevilling skal også bruges til at forsikre og bistå medlemmerne i tilfælde af behov for hjemtransport i forbindelse med en officiel rejse som følge af alvorlig sygdom, en ulykke eller en uforudsigelig hændelse, der forhindrer en forsættelse af rejsen. Bistanden omfatter tilrettelæggelsen af hjemtransport og dækningen af dertilhørende udgifter. De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til EUR. Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 18 og 19. Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 3-9 og 29. Den fælles ordning vedrørende risikodækning for ulykker og erhvervssygdomme for tjenestemænd i Den Europæiske Union. Den fælles ordning vedrørende sygeforsikring for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber.

25 L 51/192 DA Den Europæiske Unions Tidende KAPITEL 1 0 MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN (fortsat) 101 (fortsat) 1010 (fortsat) Kommissionens afgørelse om almindelige gennemførelsesbestemmelser for godtgørelse af lægeudgifter Specifikke støtteforanstaltninger til fordel for handicappede medlemmer ,83 Denne bevilling skal dække visse nødvendige udgifter for at yde bistand til et alvorligt handicappet medlem. De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til EUR. Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel Overgangsgodtgørelse ,06 Denne bevilling skal dække finansieringen af overgangsgodtgørelsen efter ophøret af et medlems mandat. De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til EUR. Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 13. Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel og 77.

26 DA Den Europæiske Unions Tidende L 51/193 KAPITEL 1 0 MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN (fortsat) Pensioner Alderspension (omkostningsregulativet) ,64 Denne bevilling skal dække betalingen af en alderspension efter ophøret af et medlems mandat. De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til EUR. Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 75, og bilag III til regulativet om omkostningsgodtgørelser og andre godtgørelser til Europa-Parlamentets medlemmer (»omkostningsregulativet«) Invalidepension (omkostningsregulativet) ,32 Denne bevilling skal dække betalingen af invalidepension, hvis et medlem bliver uarbejdsdygtigt i mandatperioden. De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til EUR. Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 75, og bilag II til regulativet om omkostningsgodtgørelser og andre godtgørelser til Europa-Parlamentets medlemmer (»omkostningsregulativet«) Efterladtepension (omkostningsregulativet) ,36

27 L 51/194 DA Den Europæiske Unions Tidende KAPITEL 1 0 MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN (fortsat) 103 (fortsat) 1032 (fortsat) Denne bevilling skal dække betalingen af en efterladtepension og/eller børnepension i tilfælde af et medlems eller et tidligere medlems dødsfald. De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til EUR. Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 75 og bilag I til regulativet om omkostningsgodtgørelser og andre godtgørelser til Europa-Parlamentets medlemmer (»omkostningsregulativet«) Frivillig pensionsordning for medlemmerne p.m. p.m ,74 Denne bevilling skal dække institutionens andel af den supplerende frivillige pensionsordning for medlemmerne. De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 500 EUR. Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 27. Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 76, og bilag VII til til regulativet om omkostningsgodtgørelser og andre godtgørelser til Europa-Parlamentets medlemmer (»omkostningsregulativet«) Sprog- og IT-kurser , Denne bevilling skal dække udgifter til sprogkurser og IT-kurser for medlemmerne.

28 DA Den Europæiske Unions Tidende L 51/195 KAPITEL 1 0 MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN (fortsat) 105 (fortsat) Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 44. Præsidiets afgørelse af 4. maj 2009 om sprog- og IT-kurser for medlemmerne Formålsbestemt reserve p.m. p.m. 0, Denne bevilling skal dække virkningerne af eventuelle ajourføringer af medlemmernes godtgørelser. Den er udelukkende en formålsbestemt reserve og kan først anvendes efter overførsel til andre budgetposter i overensstemmelse med bestemmelserne i finansforordningen. KAPITEL 1 2 TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE Vederlag og andre rettigheder Vederlag og godtgørelser ,13 Denne bevilling skal for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, som varetager en stilling, der er opført i stillingsfortegnelsen, dække følgende udgifter: lønninger og hermed forbundne godtgørelser og tillæg ulykkes- og sygeforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme samt andre sociale afgifter faste overarbejdsgodtgørelser øvrige tillæg og diverse godtgørelser dækning af rejseudgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, for ægtefæller og personer, over for hvem der består forsørgerpligt, fra tjenestested til hjemsted

29 L 51/196 DA Den Europæiske Unions Tidende KAPITEL 1 2 TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE (fortsat) 120 (fortsat) 1200 (fortsat) virkningerne af de justeringskoefficienter, der anvendes på vederlag samt på den del af vederlaget, som overføres til et andet land end der, hvor der gøres tjeneste arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte samt institutionens udbetalinger til midlertidigt ansatte, for at de kan opnå eller bevare pensionsrettigheder i deres hjemland. Denne bevilling skal ligeledes dække præmier til forsikring mod sportsskader for brugerne af Europa-Parlamentets sportscenter i Bruxelles og Strasbourg. De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til EUR. Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union. Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union Betalt overarbejde , Denne bevilling skal anvendes til betaling af overarbejde på de vilkår, der er fastlagt i ovenstående bestemmelser. Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 56 og bilag VI. Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden af tjenesten ,

30 DA Den Europæiske Unions Tidende L 51/197 KAPITEL 1 2 TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE (fortsat) 120 (fortsat) 1204 (fortsat) Denne bevilling skal dække: rejseudgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte (inklusive familiemedlemmer) ved tiltræden, udtræden eller forflyttelse til et nyt tjenestested bosættelsesgodtgørelser og flytteudgifter til tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der tvinges til at skifte bopæl, efter at de er indtrådt i tjenesten, eller når de forflyttes til et nyt tjenestested, samt ved den endelige udtræden af tjenesten efterfulgt af flytning til en anden lokalitet dagpenge til tjenestemænd og midlertidigt ansatte som godtgørelse for, at de er nødt til at skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten eller ved forflyttelse til et nyt tjenestested godtgørelse i tilfælde af afskedigelse af en tjenestemand på prøve, såfremt denne er klart uegnet godtgørelse i tilfælde af institutionens opsigelse af en midlertidig ansats kontrakt forskellen mellem de bidrag, kontraktansatte indbetaler til en pensionsordning i en medlemsstat, og bidragene til Unionens pensionsordning i tilfælde af ændring af en kontrakt. Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union. Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union Godtgørelser ved førtidsudtræden af tjenesten Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen og tjenestefrihed af tjenstlige grunde ,67 Denne bevilling skal dække godtgørelser: til tjenestemænd, som er sat på ventepenge som følge af en nedskæring i antallet af stillinger i institutionen

31 L 51/198 DA Den Europæiske Unions Tidende KAPITEL 1 2 TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE (fortsat) 122 (fortsat) 1220 (fortsat) til tjenestemænd ved tjenestefritagelse af organisatoriske behov i forbindelse med erhvervelse af nye færdigheder inden for institutionen til tjenestemænd og midlertidigt ansatte i de politiske grupper, som beklæder en stilling i lønklasse AD 16 eller AD 15, og som fritages fra stillingen af tjenstlige grunde. Den dækker endvidere institutionens bidrag til sygeforsikring og virkningen af de justeringskoefficienter, der anvendes på disse godtgørelser (med undtagelse af modtagere i henhold til artikel 42c, der ikke har ret til anvendelse af justeringskoefficient). Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 41, 42c, og 50 samt bilag IV og artikel 48a i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union Godtgørelser ved definitiv udtræden af tjenesten og særlig pensioneringsordning for tjenestemænd og midlertidigt ansatte p.m. p.m. 0, Denne bevilling skal dække: godtgørelser, der skal udbetales i henhold til tjenestemandsvedtægten eller Rådets forordning (EF, Euratom, EKSF) nr. 2689/95 og (EF, Euratom) nr. 1748/2002 institutionens bidrag til sygeforsikring for godtgørelsesmodtagerne virkningerne af de justeringskoefficienter, der anvendes på forskellige godtgørelser. Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 64 og 72. Rådets forordning (EF, Euratom, EKSF) nr. 2689/95 af 17. november 1995 om særlige foranstaltninger for midlertidigt ansattes udtræden af tjenesten i De Europæiske Fællesskaber som følge af Østrigs, Finlands og Sveriges tiltrædelse (EFT L 280 af , s. 4). Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1748/2002 af 30. september 2002 om særlige foranstaltninger for endelig udtræden af tjenesten for De Europæiske Fællesskabers fastansatte tjenestemænd i Europa-Parlamentet og midlertidigt ansatte i de politiske grupper i Europa-Parlamentet i forbindelse med institutionens modernisering (EFT L 264 af , s. 9).

32 DA Den Europæiske Unions Tidende L 51/199 KAPITEL 1 4 ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER Øvrige ansatte og eksterne personer Øvrige ansatte Generalsekretariatet og politiske grupper ,57 Denne bevilling skal hovedsagelig dække følgende udgifter med undtagelse af udgifter til øvrige ansatte, der er ansat i generaldirektoratet med ansvar for sikkerhed, og som udfører funktioner i forbindelse med sikring af personer og ejendom, informationssikkerhed samt risikovurdering, og udgifter til øvrige ansatte, som er ansat som chauffører i Generalsekretariatet eller koordinerer disse chaufførers arbejde: vederlag, herunder tillæg og godtgørelser, til øvrige ansatte, særlig kontraktansatte og særlige rådgivere (i henhold til ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union), arbejdsgiverbidrag til de forskellige sygesikringsordninger, som for hovedparten betales til EU-institutionernes ordning samt virkningen af løntilpasningen på disse ansattes vederlag ansættelse af vikarer regninger, som er udstedt af PMO til dækning af udgifterne til ansættelse af ansatte til at behandle de administrative sagsmapper for Europa-Parlamentets ansatte (navnlig i forbindelse med arbejdsløshedsunderstøttelse, pensionsrettigheder). En del af bevillingen skal anvendes til ansættelse af kontraktansatte med handicap, jf. Præsidiets afgørelse af 7. og 9. juli De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til EUR. Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union (afsnit IV, V og VI). De generelle gennemførelsesbestemmelser for udvælgelsesprøver og -procedurer, ansættelse og indplacering af Europa- Parlamentets tjenestemænd og øvrige ansatte (Europa-Parlamentets generalsekretærs afgørelse af 17. oktober 2014) Øvrige ansatte sikkerhed , Ny konto Denne bevilling skal hovedsagelig dække følgende udgifter til øvrige ansatte, der er ansat i generaldirektoratet med ansvar for sikkerhed, og som udfører funktioner i forbindelse med sikring af personer og ejendom, informationssikkerhed samt risikovurdering:

33 L 51/200 DA Den Europæiske Unions Tidende KAPITEL 1 4 ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER (fortsat) 140 (fortsat) 1401 (fortsat) vederlag til kontraktansatte og kontraktansatte til varetagelse af hjælpefunktioner, herunder tillæg og godtgørelser samt virkningen af løntilpasningen på disse ansattes vederlag, ansættelse af vikarer. De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til EUR. Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union (afsnit IV). De generelle gennemførelsesbestemmelser for udvælgelsesprøver og -procedurer, ansættelse og indplacering af Europa- Parlamentets tjenestemænd og øvrige ansatte (Europa-Parlamentets generalsekretærs afgørelse af 17. oktober 2014) Øvrige ansatte chauffører i Generalsekretariatet Ny konto Denne bevilling skal hovedsagelig dække følgende udgifter til øvrige ansatte, som er ansat som chauffører i Generalsekretariatet eller koordinerer disse chaufførers arbejde: vederlag til kontraktansatte og kontraktansatte til varetagelse af hjælpefunktioner, herunder tillæg og godtgørelser samt virkningen af løntilpasningen på disse ansattes vederlag, ansættelse af vikarer. De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til EUR. Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union (afsnit IV). De generelle gennemførelsesbestemmelser for udvælgelsesprøver og -procedurer, ansættelse og indplacering af Europa- Parlamentets tjenestemænd og øvrige ansatte (Europa-Parlamentets generalsekretærs afgørelse af 17. oktober 2014).

34 DA Den Europæiske Unions Tidende L 51/201 KAPITEL 1 4 ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER (fortsat) 140 (fortsat) Praktikkurser, tilskud og udveksling af tjenestemænd ,24 Denne bevilling skal dække: omkostninger i forbindelse med udvælgelse, ansættelse og modtagelse af praktikanter aflønning af praktikanter (stipendier), herunder eventuelle husstandstillæg samt udgifter til en supplerende invaliditetsydelse (på op til 50 % af stipendiet) godtgørelser til praktikanter rejseudgifter, der afholdes af praktikanterne udgifter til ulykkes- og sygeforsikring for praktikanter udgifterne til tilrådighedsstillelse af tjenestemænd i Europa-Parlamentet og tjenestemænd i medlemsstaternes administrationer eller fra andre lande, der er specificeret i bestemmelserne udgifterne til udstationering af nationale eksperter i Europa-Parlamentet, herunder godtgørelser og rejseudgifter udgifter til ulykkesforsikring for udstationerede nationale eksperter tillæg til studiebesøg foranstaltninger til uddannelse af konferencetolke og oversættere, bl.a. i samarbejde med tolkeskoler og universiteter, som udbyder en uddannelse i oversættelse, samt stipendier til uddannelse og videreuddannelse af tolke og oversættere, indkøb af undervisningsmateriale og udgifter i forbindelse hermed. De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til EUR. Regler for udlån af tjenestemænd fra Europa-Parlamentet og midlertidigt ansatte fra de politiske grupper til nationale administrationer, organer svarende til disse samt internationale organisationer (Præsidiets afgørelse af 7. marts 2005). Regler for udstationering af nationale eksperter i Europa-Parlamentet (Præsidiets afgørelse af 4. maj 2009). Interne regler for praktikantophold og studiebesøg i Europa-Parlamentets Generalsekretariat (Europa-Parlamentets generalsekretærs afgørelse af 1. februar 2013).

35 L 51/202 DA Den Europæiske Unions Tidende KAPITEL 1 4 ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER (fortsat) 140 (fortsat) Udgifter til tolkning ,43 Tidligere konto Denne bevilling skal dække: honorarer og tilsvarende godtgørelser, sociale sikringsbidrag, rejseudgifter og andre udgifter til kontraktansatte konferencetolke, som Europa-Parlamentet rekrutterer til møder til dækning af egne eller andre institutioners eller organers behov i tilfælde, hvor dette arbejde ikke kan udføres af Europa-Parlamentets fastansatte eller midlertidigt ansatte tolke udgifterne til konferenceoperatører, -teknikere og -administratorer i forbindelse med ovenstående møder i tilfælde, hvor dette arbejde ikke kan udføres af Europa-Parlamentets tjenestemænd, midlertidigt ansatte eller øvrige ansatte udgifter i tilknytning til tjenester ydet til Europa-Parlamentet af tolke, som er ansat ved andre regionale, nationale eller internationale institutioner udgifter i tilknytning til tolkningsrelaterede aktiviteter, navnlig i forbindelse med forberedelse af møder samt undervisning og udvælgelse af tolke De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til EUR. Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union. Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union. Aftale om arbejdsbetingelser og lønordning for konferencetolke (og dens gennemførelsesbestemmelser) udarbejdet den 28. juli 1999 som annoteret den 13. oktober 2004 og revideret den 31. juli Observatører p.m. p.m. 0,

36 DA Den Europæiske Unions Tidende L 51/203 KAPITEL 1 4 ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER (fortsat) 140 (fortsat) 1406 (fortsat) Denne bevilling skal dække godtgørelse af udgifter i forbindelse med observatører i overensstemmelse med artikel 13 i Europa-Parlamentets forretningsorden Eksterne oversættelsesydelser ,04 Denne bevilling skal dække oversættelses- og skrivearbejde, kodning og teknisk bistand udført af ikke-ansatte. De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til EUR. KAPITEL 1 6 ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN Udgifter til forvaltning af personale Udgifter ved ansættelse , Denne bevilling skal dække: tilrettelæggelse af udvælgelsesprocedurer i henhold til artikel 3 i afgørelse 2002/621/EF samt rejse- og opholdsudgifter for kandidater, der skal til samtale eller lægeundersøgelse med henblik på ansættelse tilrettelæggelse af udvælgelsesprocedurer for ansatte. I behørigt begrundede tilfælde og efter høring af Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor kan bevillingen anvendes til udvælgelsesprøver, Europa-Parlamentet selv afholder.

37 L 51/204 DA Den Europæiske Unions Tidende KAPITEL 1 6 ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN (fortsat) 161 (fortsat) 1610 (fortsat) Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 27 til 31 og artikel 33 samt bilag III. Europa-Parlamentets, Rådets, Kommissionens, Domstolens, Revisionsrettens, Det Økonomiske og Sociale Udvalgs, Regionsudvalgets og Ombudsmandens afgørelse 2002/620/EF af 25. juli 2002 om oprettelse af De Europæiske Fællesskabers Personaleudvælgelseskontor (EFT L 197 af , s. 53) og afgørelse 2002/621/EF truffet af Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens generalsekretærer, Domstolens justitssekretær, Revisionsrettens, Det Økonomiske og Sociale Udvalgs og Regionsudvalgets generalsekretærer og Ombudsmandens repræsentant den 25. juli 2002 om organisation og drift af De Europæiske Fællesskabers Personaleudvælgelseskontor (EFT L 197 af , s. 56) Efteruddannelse ,49 Denne bevilling skal dække udgifter til uddannelse med henblik på at forbedre personalets færdigheder og institutionens præstationer og effektivitet, f.eks. igennem sprogkurser i de officielle arbejdssprog. Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 24a. Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union Foranstaltninger til fordel for institutionens personale Velfærd ,20 Denne bevilling skal dække: følgende handicappede personer som et led i en interinstitutionel politik til fordel for handicappede: tjenestemænd og midlertidigt ansatte i aktiv tjeneste

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 1 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2016) 300 DA 18.7.

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 1 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2016) 300 DA 18.7. EUROPA-KOMMISSIONEN DOKUMENTER FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 1 SEKTION I PARLAMENTET DA COM(2016) 300 DA 18.7.2016 Medmindre andet er angivet, er beløbene

Læs mere

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 BIND 1 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2017) 400 DA 29.6.

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 BIND 1 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2017) 400 DA 29.6. EUROPA-KOMMISSIONEN DOKUMENTER FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 BIND 1 SEKTION I PARLAMENTET DA COM(2017) 400 DA 29.6.2017 Medmindre andet er angivet, er beløbene

Læs mere

SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET

SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET INDTÆGTER EGNE INDTÆGTER Afsnit Tekst 4 Indtægter fra personer, der er knyttet til EU-institutionerne og andre EU-organer 148 434 066 154 783 464 130 265 796,51 5 Indtægter

Læs mere

SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET

SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET INDTÆGTER EGNE INDTÆGTER Afsnit Tekst 4 Indtægter fra personer, der er knyttet til EU-institutionerne og andre EU-organer 157 087 000 141 824 893 151 844 215,77 5 Indtægter

Læs mere

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 BIND 2 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2017) 400 DA 29.6.

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 BIND 2 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2017) 400 DA 29.6. EUROPA-KOMMISSIONEN DOKUMENTER FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 BIND 2 SEKTION II DA COM(2017) 400 DA 29.6.2017 Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette

Læs mere

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 9 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2016) 300 DA 18.7.

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 9 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2016) 300 DA 18.7. EUROPA-KOMMISSIONEN DOKUMENTER FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 9 SEKTION IX DA COM(2016) 300 DA 18.7.2016 Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette

Læs mere

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 BIND 6 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2017) 400 DA 29.6.

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 BIND 6 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2017) 400 DA 29.6. EUROPA-KOMMISSIONEN DOKUMENTER FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 BIND 6 SEKTION VI DA COM(2017) 400 DA 29.6.2017 Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette

Læs mere

BILAG til VEDTAGNE TEKSTER

BILAG til VEDTAGNE TEKSTER 2007-2008 BILAG til VEDTAGNE TEKSTER fra mødet torsdag den 7. juni 2007 EUROPA-PARLAMENTETS BUDGETOVERSLAG FOR REGNSKABSÅRET 2008 (forretningsordenens artikel 73, stk. 4) P6_TA-PROV(2007)06-07(ANN01) FORELØBIG

Læs mere

SEKTION II DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET

SEKTION II DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET SEKTION II DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET INDTÆGTER EGNE INDTÆGTER Afsnit Tekst 4 EU-skatter og diverse EU-afgifter 55 994 000 56 770 000 56 728 674,00 5 Indtægter fra institutionens administration p.m. p.m.

Læs mere

L 51/2134 DA Den Europæiske Unions Tidende SEKTION VII REGIONSUDVALGET

L 51/2134 DA Den Europæiske Unions Tidende SEKTION VII REGIONSUDVALGET L 51/2134 DA Den Europæiske Unions Tidende 28.2.2017 SEKTION VII 28.2.2017 DA Den Europæiske Unions Tidende L 51/2135 INDTÆGTER Den Europæiske Unions bidrag til finansiering af udgifter for Regionsudvalget

Læs mere

SEKTION IX DEN EUROPÆISKE TILSYNSFØRENDE FOR DATABESKYTTELSE

SEKTION IX DEN EUROPÆISKE TILSYNSFØRENDE FOR DATABESKYTTELSE SEKTION IX DEN EUROPÆISKE TILSYNSFØRENDE FOR DATABESKYTTELSE INDTÆGTER EGNE INDTÆGTER Afsnit Tekst Budget 2014 Budget 2013 Gennemførelse 2012 4 EU-skatter og diverse EU-afgifter 1 019 000 943 000 713 236,37

Læs mere

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 6 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2016) 300 DA 18.7.

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 6 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2016) 300 DA 18.7. EUROPA-KOMMISSIONEN DOKUMENTER FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 6 SEKTION VI DA COM(2016) 300 DA 18.7.2016 Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette

Læs mere

L 51/2280 DA Den Europæiske Unions Tidende SEKTION X TJENESTEN FOR EU'S OPTRÆDEN UDADTIL

L 51/2280 DA Den Europæiske Unions Tidende SEKTION X TJENESTEN FOR EU'S OPTRÆDEN UDADTIL L 51/2280 DA Den Europæiske Unions Tidende 28.2.2017 SEKTION X TJENESTEN FOR EU'S OPTRÆDEN UDADTIL 28.2.2017 DA Den Europæiske Unions Tidende L 51/2281 INDTÆGTER Den Europæiske Unions bidrag til finansiering

Læs mere

KONTOPLAN 2005 KONTOPLAN Budgetpost Tekst Budgetpost Tekst

KONTOPLAN 2005 KONTOPLAN Budgetpost Tekst Budgetpost Tekst BILAG V KONTOPLAN 2005 KONTOPLAN 2006 1 Udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen 1 Personer, der er knyttet til institutionen 10 Medlemmer af institutionen 10 Medlemmer af institutionen

Læs mere

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016 BIND 8 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2015) 300 DA 24.6.

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016 BIND 8 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2015) 300 DA 24.6. EUROPA-KOMMISSIONEN DOKUMENTER FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016 BIND 8 SEKTION VIII DA COM(2015) 300 DA 24.6.2015 Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette

Læs mere

SEKTION VIII DEN EUROPÆISKE OMBUDSMAND

SEKTION VIII DEN EUROPÆISKE OMBUDSMAND SEKTION VIII DEN EUROPÆISKE OMBUDSMAND INDTÆGTER EGNE INDTÆGTER Afsnit Tekst Budget 2016 Budget 2015 Gennemførelse 2014 4 Indtægter fra personer, der er knyttet til EU-institutionerne og andre EU-organer

Læs mere

SEKTION VI DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

SEKTION VI DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG SEKTION VI DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG INDTÆGTER EGNE INDTÆGTER Afsnit Tekst 4 Indtægter fra personer, der er knyttet til EU-institutionerne og andre EU-organer 11 441 657 10 862 036 11

Læs mere

14635/16 ADD 4 bmc/bmc/bh 1 DG G 2A

14635/16 ADD 4 bmc/bmc/bh 1 DG G 2A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) 14635/16 ADD 4 FIN 804 A-PUNKTSNOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet Rådet Vedr.: Den Europæiske Unions almindelige budget

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2008

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2008 EUROPA-PARLAMENTET 2004 Budgetudvalget 2009 6.11.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2008 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C 26 Regnskabsåret

Læs mere

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 10 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2016) 300 DA 18.7.

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 10 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2016) 300 DA 18.7. EUROPA-KOMMISSIONEN DOKUMENTER FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 10 SEKTION X DA COM(2016) 300 DA 18.7.2016 Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette

Læs mere

FORELØBIGT FORSLAG til de Europæiske Fælleskabers almindelige budget for regnskabsåret 2005

FORELØBIGT FORSLAG til de Europæiske Fælleskabers almindelige budget for regnskabsåret 2005 15.6.2004 DA Foreløbigt forslag til almindeligt bugdet 2005 III/1 DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER (EF, EURATOM) FORELØBIGT FORSLAG til de Europæiske Fælleskabers almindelige budget for regnskabsåret 2005 BIND

Læs mere

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 5 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2016) 300 DA 18.7.

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 5 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2016) 300 DA 18.7. EUROPA-KOMMISSIONEN DOKUMENTER FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 5 SEKTION V DA COM(2016) 300 DA 18.7.2016 Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette

Læs mere

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016 BIND 5 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2015) 300 DA 24.6.

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016 BIND 5 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2015) 300 DA 24.6. EUROPA-KOMMISSIONEN DOKUMENTER FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016 BIND 5 SEKTION V DA COM(2015) 300 DA 24.6.2015 Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1967R0422 DA 07.10.2012 032.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B M27 RÅDETS FORORDNING Nr. 422/67/EØF, Nr. 5/67/EURATOM af 25. juli 1967

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Budgetudvalget 2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C 12 Regnskabsåret

Læs mere

C 326/266 Den Europæiske Unions Tidende PROTOKOL (Nr. 7) VEDRØRENDE DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIVILEGIER OG IMMUNITETER KAPITEL I.

C 326/266 Den Europæiske Unions Tidende PROTOKOL (Nr. 7) VEDRØRENDE DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIVILEGIER OG IMMUNITETER KAPITEL I. C 326/266 Den Europæiske Unions Tidende 26.10.2012 PROTOKOL (Nr. 7) VEDRØRENDE DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIVILEGIER OG IMMUNITETER DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER, SOM TAGER I BETRAGTNING, at Den Europæiske

Læs mere

ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2015

ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2015 Bestyrelsen ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2015 CT/CA-002/2015/01DA INDHOLD I. INDLEDNING A. GENEREL INDLEDNING B. INDTÆGTER C. UDGIFTER II. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER I 2015

Læs mere

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 58/2010

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 58/2010 EUROPAKOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 29/10/2010 DET ALMINDELIGE BUDGET REGNSKABSÅRET 2010 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 27, 30 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 58/2010 EUR FRA KAPITEL 3001 Administrative udgifter

Læs mere

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2010

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2010 Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2010 European Medicines Agency, 2010. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged Tekst Regnskabsåret

Læs mere

ÆNDRINGSBUDGET NR. 2/2012

ÆNDRINGSBUDGET NR. 2/2012 Bestyrelsen ÆNDRINGSBUDGET NR. 2/ CT/CA-051//01DA INDHOLDSFORTEGNELSE I. INDLEDNING II. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER I IV. OVERSIGT OVER UDGIFTER I BILAG 1 - STILLINGSFORTEGNELSE

Læs mere

10837/4/04 REV 4 ikn/pp/hl/bl/nlk 1 DGA 1B

10837/4/04 REV 4 ikn/pp/hl/bl/nlk 1 DGA 1B RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 19. juli 2004 (30.07) (OR. en) 10837/4/04 REV 4 STAT 55 FIN 305 NOTE fra: til:: Vedr.: formandskabet Vedtægtsgruppen Det Europæiske Forsvarsagentur Vedlagt

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET INTERNE REGLER FOR PRAKTIKANTOPHOLD OG STUDIEBESØG I EUROPA-PARLAMENTETS GENERALSEKRETARIAT DEL I: PRAKTIKANTOPHOLD

EUROPA-PARLAMENTET INTERNE REGLER FOR PRAKTIKANTOPHOLD OG STUDIEBESØG I EUROPA-PARLAMENTETS GENERALSEKRETARIAT DEL I: PRAKTIKANTOPHOLD EUROPA-PARLAMENTET INTERNE REGLER FOR PRAKTIKANTOPHOLD OG STUDIEBESØG I EUROPA-PARLAMENTETS GENERALSEKRETARIAT DEL I: PRAKTIKANTOPHOLD Kapitel 1 - Almindelige bestemmelser Artikel 1 De forskellige former

Læs mere

- hørt af Rådet på ny, jf. EF-traktatens artikel 283 (C5-0575/2003), - der henviser til forretningsordenens artikel 67 og 71, stk.

- hørt af Rådet på ny, jf. EF-traktatens artikel 283 (C5-0575/2003), - der henviser til forretningsordenens artikel 67 og 71, stk. P5_TA(2004)0111 Tjenestemandsvedtægten * Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om ændret forslag til Rådets forordning om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber

Læs mere

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2011

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2011 Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2011 European Medicines Agency, 2011. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged Tekst Regnskabsåret

Læs mere

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. PRÆSIDIET 545. møde 11. marts 2008 TIL ORIENTERING

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. PRÆSIDIET 545. møde 11. marts 2008 TIL ORIENTERING Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg Punkt 7 a) PRÆSIDIET 545. møde 11. marts 2008 Ang.: Dagsordenens punkt 7 a) Medlemmernes forsikringsordning TIL ORIENTERING På mødet i oktober 2007 principgodkendte

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0597 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0597 Offentligt Europaudvalget KOM () 0597 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.12. COM() 597 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om oplysninger om indvirkningen på budgettet af

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER FORELØBIGT FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 8 TIL BUDGETTET FOR 2003 ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER FORELØBIGT FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 8 TIL BUDGETTET FOR 2003 ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.11.2003 SEK(2003) 1297 endelig FORELØBIGT FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 8 TIL BUDGETTET FOR 2003 ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER OVERSIGT

Læs mere

INTERNE REGLER FOR PRAKTIKOPHOLD I SEKRETARIATET FOR GRUPPEN FOR DET EUROPÆISKE FOLKEPARTI (PPE) I EUROPAPARLAMENTET

INTERNE REGLER FOR PRAKTIKOPHOLD I SEKRETARIATET FOR GRUPPEN FOR DET EUROPÆISKE FOLKEPARTI (PPE) I EUROPAPARLAMENTET INTERNE REGLER FOR PRAKTIKOPHOLD I SEKRETARIATET FOR GRUPPEN FOR DET EUROPÆISKE FOLKEPARTI (PPE) I EUROPAPARLAMENTET Indhold Artikel 1: Almindelige bestemmelser...3 Artikel 2: Forskellige former for praktikophold...3

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2008

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2008 EUROPA-PARLAMENTET 2004 Budgetudvalget 2009 14.3.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2008 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C 6 Regnskabsåret

Læs mere

GENNEMFØRELSESBESTEMMELSER TIL AFSNIT VII I ANSÆTTELSESVILKÅRENE FOR DE ØVRIGE ANSATTE I DEN EUROPÆISKE UNION

GENNEMFØRELSESBESTEMMELSER TIL AFSNIT VII I ANSÆTTELSESVILKÅRENE FOR DE ØVRIGE ANSATTE I DEN EUROPÆISKE UNION 2.3.1. GENNEMFØRELSESBESTEMMELSER TIL AFSNIT VII I ANSÆTTELSESVILKÅRENE FOR DE ØVRIGE ANSATTE I DEN EUROPÆISKE UNION PRÆSIDIETS AFGØRELSE AF 14. APRIL 2014 EUROPA-PARLAMENTETS PRÆSIDIUM HAR under henvisning

Læs mere

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2012

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2012 7 Westferry Circus Canary Wharf London E14 4HB United Kingdom Telephone +44 (0)20 7418 8400 Facsimile +44 (0)20 7418 8416 E-mail info@ema.europa.eu Website www.ema.europa.eu An agency of the European Union

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.1.2017 COM(2016) 832 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET om institutionernes anvendelse i 2014 af Rådets forordning nr. 495/77, senest ændret

Læs mere

ÆNDRINGSBUDGET NR. 2/2015

ÆNDRINGSBUDGET NR. 2/2015 Bestyrelsen ÆNDRINGSBUDGET NR. 2/2015 CT/CA-027/2015DA INDHOLDSFORTEGNELSE I. INDLEDNING A. GENEREL INDLEDNING B. INDTÆGTER C. UDGIFTER II. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER

Læs mere

AIACE Vedtægter. Afsnit I. Navn hjemsted formål varighed

AIACE Vedtægter. Afsnit I. Navn hjemsted formål varighed AIACE Vedtægter Afsnit I. Navn hjemsted formål varighed Artikel 1 Foreningens navn er: DEN INTERNATIONALE FORENING AF FORHENVÆRENDE MEDARBEJDERE VED DEN EUROPÆISKE UNION. Foreningen arbejder ikke med gevinst

Læs mere

REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ der henviser til reglerne for STOA, der blev vedtaget af Præsidiet den 19.

REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ der henviser til reglerne for STOA, der blev vedtaget af Præsidiet den 19. 5.1.2. REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ 2009 Præsidiet - der henviser til forretningsordenens artikel 23, stk. 2 1, - der henviser til sin afgørelse af 1. september 2003 om STOA's fremtidige

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Budgetudvalget 2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C 18 Regnskabsåret

Læs mere

2016-BUDGETPROCEDUREN

2016-BUDGETPROCEDUREN 2016-BUDGETPROCEDUREN Dok. nr.: 4: (7) ******* 24.09.2015 BUDGETUDVALGET ORDFØRERE: JOSÉ MANUEL FERNANDES - SEKTION III (KOMMISSIONEN) GÉRARD DEPREZ - ØVRIGE SEKTIONER PARLAMENTETS HOLDNING Forslag til

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar C 449/188 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar (2016/C

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) 14635/16 FIN 804 A-PUNKTSNOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Rådet Vedr.: Den Europæiske Unions almindelige budget for

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016 Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016 med myndighedens svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 25.11.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0080/2008 af Cédric Callens, luxembourgsk statsborger, om urimelig aflønning af kontraktansatte

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

SKRIFTLIGE FORESPØRGSLER

SKRIFTLIGE FORESPØRGSLER EUROPA- PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 18.12.2012 SKRIFTLIGE FORESPØRGSLER til Rådet Budgetkontroludvalget DV\922653.doc PE502.044v02-00 1. Underkastes regnskaberne kontrol af regnskabsføreren

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del Bilag 235 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del Bilag 235 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2012-13 BEU Alm.del Bilag 235 Offentligt Kommissionens afgørelse af 30. juli 2013 om nedsættelse af en ekspertgruppe om sjældne sygdomme under Kommissionen og om ophævelse af afgørelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. december 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. december 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. december 2016 (OR. en) 15357/16 STAT 16 FIN 861 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 5. december 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

Endeligt svar på Europaudvalgets spørgsmål nr. 81 af 20. januar 2009 (alm. del).

Endeligt svar på Europaudvalgets spørgsmål nr. 81 af 20. januar 2009 (alm. del). Folketingets Europaudvalg Christiansborg Finansministeren 16. marts 2009 Endeligt svar på Europaudvalgets spørgsmål nr. 81 af 20. januar 2009 (alm. del). Spørgsmål: Ministeren bedes fremsende et notat,

Læs mere

Din Guide til EU-lønninger

Din Guide til EU-lønninger Din Guide til EU-lønninger Denne Guide er udarbejdet for at imødekomme det behov vi jævnligt møder for oplysning om emnet "EU-lønninger". Den er senest ajourført i juli 2014. Løn og ansættelsesforhold

Læs mere

Ansættelse ved EU-Domstolen for danske jurister

Ansættelse ved EU-Domstolen for danske jurister Ansættelse ved EU-Domstolen for danske jurister Er du cand.jur. eller cand.merc.jur.? Den Europæiske Unions Domstol i Luxembourg beskæftiger mange danske jurister. Er du cand.jur. eller cand.merc. jur.

Læs mere

- Afsnit 02 - Det indre marked, erhvervspolitik, iværksætteri og SMV'er... 2

- Afsnit 02 - Det indre marked, erhvervspolitik, iværksætteri og SMV'er... 2 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juli 2016 (OR. en) 11166/16 ADD 6 FIN 472 PE-L 46 NOTE fra: til: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Forslag til Den Europæiske

Læs mere

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. 2

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. 2 DEN EUROPÆISKE UNIONS Luxembourg, den 14. juni 2013 DOMSTOL BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. 2 Overførsel fra kapitel til kapitel (i henhold til bestemmelserne i finansforordningens artikel 25, stk. 1, litra b),

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar C 449/128 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar (2016/C

Læs mere

23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 AFGØRELSER OG BESLUTNINGER RÅDET

23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 AFGØRELSER OG BESLUTNINGER RÅDET 23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 II (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) AFGØRELSER

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SEK(2005) 479 ENDELIG BRUXELLES, DEN 15.04.2005 DET ALMINDELIGE BUDGET REGNSKABSÅRET 2005 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 01 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC11/2005

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse i henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013 af tilpasningssatsen

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. maj 2017 (OR. en) 9795/17 FIN 334 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 30. maj 2017 til: Komm. dok. nr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. juni 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. juni 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. juni 2017 (OR. en) 10694/17 FIN 416 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 27. juni 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING *** KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.8.2003 KOM(2003) 525 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 527/2003 om tilladelse til udbud og levering

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET BUDGETUDVALGET. Meddelelse til medlemmerne. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2004

EUROPA-PARLAMENTET BUDGETUDVALGET. Meddelelse til medlemmerne. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2004 EUROPA-PARLAMENTET BUDGETUDVALGET Meddelelse til medlemmerne Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2004 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C 3 Regnskabsåret 2004. GENERALDIREKTORATET

Læs mere

FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER

FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER 23.4.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 103/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSRETTEN FOR DEN EUROPÆISKE UNION INDHOLD AFSNIT

Læs mere

REGLER FOR UDSTATIONERING AF NATIONALE EKSPERTER I EUROPA-PARLAMENTET PRÆSIDIETS AFGØRELSE AF 4. maj 2009

REGLER FOR UDSTATIONERING AF NATIONALE EKSPERTER I EUROPA-PARLAMENTET PRÆSIDIETS AFGØRELSE AF 4. maj 2009 7.1.5. REGLER FOR UDSTATIONERING AF NATIONALE EKSPERTER I EUROPA-PARLAMENTET PRÆSIDIETS AFGØRELSE AF 4. maj 2009 Præsidiet har, - under henvisning til artikel 22 i Europa-Parlamentets forretningsorden,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

INDTÆGTER. Regnskabsår et Regnskabsåret 2006

INDTÆGTER. Regnskabsår et Regnskabsåret 2006 Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2008 Tekst Regnskabsår et 2008 Regnskabsår et 2007 Regnskabsåret 2006 Anmærkninger 1 PROVENU AF YDEDE TJENESTER

Læs mere

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender de europæiske

Læs mere

EFCA TA AD PROJEKTLEDER PÅ OMRÅDET FOR CHARTRING AF KAPACITETER

EFCA TA AD PROJEKTLEDER PÅ OMRÅDET FOR CHARTRING AF KAPACITETER ANSÆTTELSE EU-FISKERIKONTROLAGENTURET EFCA ER ET EU-ORGAN, SOM BLEV OPRETTET I 2005, OG SOM SKAL TILRETTELÆGGE DEN OPERATIVE KOORDINERING AF MEDLEMSSTATERNES FISKERIKONTROL OG -INSPEKTION OG BISTÅ DEM

Læs mere

INTERNE REGLER FOR PRAKTIKOPHOLD OG STUDIEBESØG I EUROPA-PARLAMENTETS GENERALSEKRETARIAT

INTERNE REGLER FOR PRAKTIKOPHOLD OG STUDIEBESØG I EUROPA-PARLAMENTETS GENERALSEKRETARIAT INTERNE REGLER FOR PRAKTIKOPHOLD OG STUDIEBESØG I EUROPA-PARLAMENTETS GENERALSEKRETARIAT DEL I: PRAKTIKOPHOLD Kapitel 1 Almindelige bestemmelser Artikel 1 De forskellige former for praktikophold i Europa-Parlamentets

Læs mere

(Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) RÅDET OVERSÆTTELSE

(Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) RÅDET OVERSÆTTELSE 12.9.2005 L 235/1 II (Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) RÅDET OVERSÆTTELSE VEDTÆGT FOR PERSONALET VED DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUT FOR SIKKERHEDSSTUDIER ( 1 ) ( 1 ) Vedtaget af Rådet

Læs mere

ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2010

ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2010 Bestyrelsen ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/ CT/CA-036/DA INDHOLDSFORTEGNELSE I. INDLEDNING II. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER I IV. OVERSIGT OVER UDGIFTER I BILAG 1 STILLINGSFORTEGNELSE

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET BUDGETUDVALGET. Meddelelse til medlemmerne. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2004

EUROPA-PARLAMENTET BUDGETUDVALGET. Meddelelse til medlemmerne. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2004 EUROPA-PARLAMENTET BUDGETUDVALGET Meddelelse til medlemmerne Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2004 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C10 Regnskabsåret 2004. GENERALDIREKTORATET

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 12.11.2008

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 12.11.2008 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.11.2008 C(2008) 6866 final KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 12.11.2008 om ordningen for udstationering af nationale eksperter og for nationale eksperter

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.3.2013 COM(2013) 159 final 2013/0087 (COD) C7-0079/2013 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af en tilpasningssats for direkte betalinger

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2015 med agenturets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2015 med agenturets svar 1.12.2016 DA Den Europæiske Unions Tidende C 449/17 BERETNING om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2015 med agenturets svar (2016/C 449/02)

Læs mere

RÅDETS AFGØRELSE 2014/75/FUSP

RÅDETS AFGØRELSE 2014/75/FUSP 12.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 41/13 AFGØRELSER RÅDETS AFGØRELSE 2014/75/FUSP af 10. februar 2014 om Den Europæiske Unions Institut for Sikkerhedsstudier RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR VEDTAGET

Læs mere

DA 1 DA EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014

DA 1 DA EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2014 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,

Læs mere

Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse

Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse KL Side 1 I henhold til 23, stk. 1 og 2, i pensionsregulativ af 2006 for tjenestemænd for kommuner inden for KL s forhandlingsområde fastsættes følgende regler om fratrædelsesgodtgørelse:

Læs mere

BUDGET FOR REGNSKABSÅRET 2008 CT/CA-078/2007DA. Vedtaget af bestyrelsen den 8. november 2007

BUDGET FOR REGNSKABSÅRET 2008 CT/CA-078/2007DA. Vedtaget af bestyrelsen den 8. november 2007 Bestyrelsen BUDGET FOR REGNSKABSÅRET 2008 CT/CA-078/2007DA Vedtaget af bestyrelsen den 8. november 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE I. INDLEDNING II. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE Det hedder i EF-traktatens artikel 88, stk. 3, at Kommissionen skal underrettes så betids om hver påtænkt indførelse eller ændring

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Euratoms forsyningsagentur for regnskabsåret 2016

Beretning om årsregnskabet for Euratoms forsyningsagentur for regnskabsåret 2016 Beretning om årsregnskabet for Euratoms forsyningsagentur for regnskabsåret 2016 med agenturets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet Slutakten opregner bindende protokoller og ikke-bindende erklæringer Forfatningen Protokoller Nationale parlamenters rolle Nærhedsprincippet Domstolen Centralbanken Investeringsbanken Fastlæggelse af hjemsted

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SEK( 2002 ) 633 ENDELIG BRUXELLES, DEN BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. 18/2002

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SEK( 2002 ) 633 ENDELIG BRUXELLES, DEN BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. 18/2002 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SEK( 2002 ) 633 ENDELIG BRUXELLES, DEN29.5.2002 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2002 SEKTION V - REVISIONSRETTEN BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. 18/2002 IKKE-OBLIGATORISKE

Læs mere

BUDGETPROCEDURE 2012 FORLIGSDOKUMENT FÆ LLES UDKAST

BUDGETPROCEDURE 2012 FORLIGSDOKUMENT FÆ LLES UDKAST BUDGETPROCEDURE 2012 FORLIGSDOKUMENT FÆ LLES UDKAST DoK NR: 4 ******* 19-11-2011 ÆNDRINGER PR. BUDGETPOST KONSOLIDERET DOKUMENT (INDARBEJDELSE AF VEDTAGNE ÆNDRINGER TIL BUDGETFORSLAGET ELLER RÅDETS HOLDNING)

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) 6170/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne COHOM 16 CONUN 54 SOC 81 FREMP 11 Tidl. dok.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.12.2002 KOM(2002) 741 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilladelse til udbud og levering til direkte konsum af visse vine, der er importeret

Læs mere

(Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER REGIONSUDVALGET

(Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER REGIONSUDVALGET 9.7.2013 DA Den Europæiske Unions Tidende C 196 A/1 V (Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER REGIONSUDVALGET STILLINGSOPSLAG nr. CDR/SG/AD16/15/13 vedrørende stillingen som GENERALSEKRETÆR (M/K)

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere

Udtalelse nr. 5/ , rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg T (+352) E eca.europa.eu

Udtalelse nr. 5/ , rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg T (+352) E eca.europa.eu Udtalelse nr. 5/2017 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 af 22. oktober 2014 om statut for og finansiering

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse for regnskabsåret med agenturets svar

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse for regnskabsåret med agenturets svar Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse for regnskabsåret 2016 med agenturets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352)

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2008 KOM(2008) 247 endelig 2008/0088 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 20.4.2012 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0302/2009 af Eugenia Ioan, tysk statsborger, om tab på grund af valutakurserne i forbindelse med

Læs mere

Meddelelser og oplysninger

Meddelelser og oplysninger Den Europæiske Unions Tidende C 191 A Dansk udgave Meddelelser og oplysninger 60. årgang 16. juni 2017 Indhold V Øvrige meddelelser ADMINISTRATIVE PROCEDURER Revisionsretten 2017/C 191 A/01 Stillingsopslag

Læs mere