Affugtning Befugtning Klima Fugtmåling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Affugtning Befugtning Klima Fugtmåling"

Transkript

1 Affugtning Befugtning Klima Fugtmåling Driftsvejledning for ECOLOG TN2 TN3-P TN4 TN4-L TP2 TP4-L TH1 TH Gl. Holbækvej Gl. Holbækvej 6-8 Japanvej 1 DK-4200 Slagelse Tlf Fax Japanvej 1 DK-4200 Slagelse Tlf Fax

2 1. Oversigtsbillede 1.1 Display Stort LCD display for måleværdier og status Dato (undtagen TN2) Målte værdier Føler nummer Figur Tastatur 4 taster for indstilling af datalogger (undtaget for TN2) Se afsnit 4 i driftsvejledningen for yderligere informationer Figur 2 Tid (undtagen TN2) 1.3 Batteri 3,6 volt lithium batteri med udvidet temperaturområde. Der er flere informationer om batteriets driftsområde og levetid, i afsnit 2 om anvendelse og sikkerhedshensyn. DB 15 datastik (15 bens hanstik) Alarmindikator for føler 1 til 4 Overførsel af data Alarm (vil være tændt indtil den er resat) Batterirum Øverste/nederste grænseværdi Batteriadvarsel ( Hints) Blinkende menu indikationer Normal drift + vent = IdLE ( statuskode) Indholdsfortegnelse 1. Oversigtsbillede Display Anvendelse og sikkerhedshensyn Temperaturområde Usædvanlige miljømæssige konditioner Forholdsregler for behandling af enheder med lithium batterier Vedligehold Tekniske ændringer Montagevejledning Oversigt over beslagtyper Stikr og sdiagram Drift Hoved menu Undermenu A: Menu for visning og udskrivning af målte data Undermenu B: Menu for visning af alarmer Undermenu C: Menu for indstilling af ur og kalender Definition af alarmparametre Print og særlige funktioner Målinger Alarm og status informationer Funktion F2 - tidsmarkering Funktion F3 - registrering Tekst til markering af slutlinie Status- og fejlkoder Godt at vide Figur 3 Placering af intern temperaturføler (kun TN21 og TN3-P) 9. Måleområder

3 7. Status- og fejlkoder CAL Kalibrering er aktiv. IdLE Datalogger er i Idle-position. Idle-position er nået, hvis dataloggeren er i Start/Stop position og hukommelsen er fuld. Målinger er stoppet. Loggeren skal programmeres til en ny måleperiode. Dette er leveringsstatus for PT100 loggere og TP2 samt TP4-L. Ld. Kalibreringsindstilling af RF/T-føler sker automatisk, når føleren bliver forbundet med loggeren. Prn Data bliver printet. bf. Lav batterispænding. CAL.E. Fejl under kalibrering. C.F. Fejl ved dataloggeren. Err Fejl under printning. L.C. Fejl ved dataloggeren. Ld.F. Fejl under opload af RF/T-følerindstillinger. n.c. Ingen føler. S.C. Føler er kortsluttet. O.F. Overskridelse (overflow) af tilladt måleværdi. U.F. Overskridelse (underflow) af tilladt måleværdi. 8. Godt at vide TNx TH1 & TH2 TP1 & TP2 Battery low Software CD-ROM 9. Måleområder Batteri-holdbarhed ca. 2 år. Må ikke kalibreres når 2 RF/T-følere er forbundet. Batteri-holdbarhed ca. 2 år. Batteri-holdbarhed ca. 1,5 år, afhængig af antallet af målinger. Denne advarsel (se side 2) fremkommer ca. 6 måneder før batteriet er opbrugt. ECOLOG dataloggere skal bruge version 2.05 eller højere. For mere produktinformation - se venligst på elprolog WIN CD-ROM. TNx og THx temperatur Område Opløsning Nøjagtighed med føler -20 C C 0.1 C +/-0.2 C -50 C C 0.2 C +/-0.4 C +90 C C 0.2 C +/-1 C PTx temperatur uden føler -100 C C 0.1 C -200 C C 0.2 C +400 C C 0.1 C +500 C C 0.2 C THx relativ fugtighed 0%RF...100%RF 0.2%RF Ved rumtemp. 23 C: +/-1.5%RF Hysterese %RF: <1%RF Temp. koefficient: 0.05%RF/ C Anvendelse og sikkerhedshensyn 2.1 Temperaturområde - Dataloggeren kan anvendes i temperaturområdet mellem 35 og +55 C. Men der vil blive stigende vanskeligheder med at læse displayet, efterhånden som temperaturen kommer ned under 20 C. - Batteriets selvafladning er stigende når temperaturen overskrider 45. Vedvarende ophold i temperaturer over 45 C kan reducere batteriets levetid med ca. 1/3. - Lithium batteriets funktionssvigt pga. afledning ved lang tids brug i temperatur over 40 C, kan føre til periodiske problemer med overførsel af data (selvafladningsbeskyttelse). Dette kan som regel klares ved at gentage processen. - Lang tids brug ved temperaturer ned til 40 C vil ikke være noget problem. - Vi kan ikke garantere, at loggeren altid vil funktionere korrekt, hvis den er installeret ved temperaturer under 40 C. Erfaringerne har vist, at batteriet fryser ved ca. 50 C, så er det ikke længere muligt at udføre målinger og ur-funktionen kan blive midlertidigt afbrudt. - For at kunne fungere igen må loggeren reprogrammeres, når rumtemperaturen er genoprettet. - Temperatur over 55 C kan medføre vedvarende misfarvninger af displayet. - Temperatur over 70 C kan medføre deformationer på huset. - Der kan ske en gas eksplosion i lithium batteriet hvis temperaturen overskrider 100 C. 2.2 Usædvanlige miljømæssige konditioner Vær opmærksom på følgende, når loggeren bruges under usædvanlige miljømæssige konditioner. - UV-stråler nedsætter husets holdbarhed. - IR-stråling (varme) og overhedet damp kan ødelægge huset. - Der skal bores et ventilationshul, hvis der er et undertryk på <0,4 bar abs. - Der er risiko for, at batteriet eksploderer, hvis loggeren er i brug i nærheden af microbølger. 2.3 Forholdsregler for behandling af enheder med lithium batterier. - Kortslut ikke batteriet: Eksplosionsfare. - Læg ikke enheder, som indeholder batterier - i åben ild: Eksplosionsfare. - Udsæt ikke batteriet for mekanisk belastning og skil det ikke ad. Udflydende batterivæske er meget korrosiv og lithium udvikler kraftig varme, når det kommer i med fugtighed og det kan selvantænde. - Varm ikke enheder op, som drives med batterier til temperaturer over 100 C: Eksplosionsfare. - Undgå: Stød og slag. - Følg fabriksanvisningen for opbevaring af batterier. - Aflevér brugte batterier til korrekt destruktion. 2.4 Vedligehold For at sikre en optimal funktion af Ecolog datalogger er det nødvendigt at nedstående punkter indgår i en fast vedligeholdelseplan: - Kalibreringskontrol. (For mere information - se datablad ECOLOG D-EZ-2001E. - Overfør alle data fra dataloggeren og gem filen. - Kontrollér at alarmfunktionen virker. - Udskift batteri (Lithium 3.6V, 1900 mah, AM3/LR6/AA. Bestillingsnr ). 2.5 Tekniske ændringer I vore kunders interesse, forbeholder vi os alle rettigheder til - uden særlige meddelelser - at foretage tekniske ændringer, som en følge af seneste tekniske udvikling. Som følge heraf, er diagrammer, beskrivelser og informationer i hermed, ikke bindende. - Fabrikken Elpro-Buchs AG, 9471 Buchs SG, Schweitz, garanterer, at dette produkt er i overensstemmelse med relevante direktiver, herunder - CE-regulativer

4 3. Montagevejledning Som ekstra tilbehør kan Ecolog fås med et sikkerhedskabinet af slagfast plastikmateriale (IP66) samt 3 forskellige beslag til vægmontering. 3.1 Oversigt over beslagtyper 6. Print og særlige funktioner 6.1 Målinger Alle dataloggere undtaget TN2 og TN3-P er i stand til at overføre komplette målinger og tabelværdier til en protokol printer. Enkelt beslag Nr A Til M3 Skrivefelt til egne informationer N.C.: Sensor er ikke tilsluttet Figur 4 Figur 5 Monteringsbeslag med DB 15 fastgørelse Nr B DB 15 stik Nr XX Nr XX Hængelås som hindrer utilsigtet demontering af datalogger Til M4 / M5 6.2 Alarm og status informationer Dataloggere i TNx-serien (undtaget TN2 og TN3-P) skriver en alarm eller en status protokol. Dataloggere i THx- og TPx-serien skriver en kombineret alarm og status protokol. TNx: Alarm = Prn AlAl Status = Prn StSt THx: Alarm = Prn AlAl Status = Prn AIAI TPx: Alarm = Prn AIAI Status = Prn AIAI Monteringsbeslag med skrueterminaler og dæksel TNx: Nr C Nr CR Nr CRA THx: Nr CR Nr CRA 6.3 Funktion F2 - tidsmarkering Alle dataloggere i THx-serien vil markere den aktuelle måling med tidsangivelse, som input D2, ved at trykke F2. Tidsangivelsen er også synlig, når man programmerer sin datalogger som D2 (grafik og tabel). Ecolog TH1 Figur 6 Klemrække Til M4 / M5 6.4 Funktion F3 - registrering Alle dataloggere undtaget TN2 - kan udskrive de målte værdier og tidsangivelser i kolonner (op til 250 værdier). Ecolog TN1 xxxx-cr med ekstra RS232 stik xxxx-cra med ekstra RS232 stik og akustisk alarm 6.5 Tekst til markering af slutlinie. * = Alarm a = input D1 A = Alarm og input D1 b = input D2 B = Alarm og input D2 c = input D1+D2 C = Alarm og input D1+D

5 5. Definition af alarmparametre Datalogger Ecolog har en alarmindikator funktion og alle modeller undtagen TN2 er også udstyret med en alarmkontakt. Alarmparametrene defineres i skærmbilledet Setup of Alarm Parameters. - Alarmindikator Alarmindikatoren er uafhængig af følerens nummer, men alle følere der kan alarmere skal vælges i målefunktionen. Alarmindikatoren skal resettes manuelt. Det er også muligt at resette alarmindikatoren ved hjælp af PC-softwaren, tastaturet eller alarmreset n. - Alarm I tilfælde af alarmmelding er alarmkontakten sluttet (undtagen for TN2). Alarmn er uafhængig af følerens nr. (sumalarm), men alle følere der kan alarmere skal vælges i målefunktionen. - Hysterese bruges kun til regulering af eksterne processer (P-regulering). Hysteresen er 0 ved alarmfunktion med tidsforsinkelse. - Eksempel: a) Alarmfunktion med tidsforsinkelse: Hysterese = 0 C. b) Regulering med P-regulator: Hysterese = 1 C. Overskridelse af øvre grænseværdi Grænseværdi 3.2 Stikr og sdiagram Ledningstilslutninger mellem DB15 stik og ECOLOG: TN2 TN3-P NTC-Sensor Start/Inpos Alarm reset NTC-Sensor Start/Inpos Alarm reset Overskridelse af nedre grænseværdi Grænseværdi TN4 TN4-L NTC-Sensor Kontaktindgang Alarm ON Alarmfunktionen aktiveres når dette felt afmærkes. Alarm Thresholds Her indtastes øverste og nederste grænseværdi. (Alarmgrænser) Hysterese Hysterese anvendes for at undgå, at alarmrelæet konstant kobler ind og ud. Relækontakten kobler ind, når måleværdien overskrider grænseværdien og kobler ud, når måleværdien over-/underskrider grænseværdi + hysterese. Alarm Delay Time - normal (Alarmforsinkelsestid) Alarm Output (Alarmtype) En alarm optræder først, når grænseværdien har været overskredet den fastsatte forsinkelsestid. - defrost Når "defrost" funktionen er aktiv, og defrosterkontakten D1 er sluttet, bliver alarmen udløst, når grænseværdien har været overskredet i den fastsatte tid. - intet valg Denne funktion anvendes i de tilfælde, hvor man vil styre en ekstern enhed som f.eks. et blitzlys eller et telefonopkald. Alarmkontakten er sluttet så længe, at grænseværdien er overskredet. - med CRA-monteringsbeslag denne funktion bruges kun sammen et 280X-CRA monteringsbeslag. - selvholdende Denne funktion anvendes i de tilfælde, hvor man vil styre en ekstern enhed som f.eks. et blitzlys eller et telefonopkald. Alarmkontakten forbliver sluttet, indtil den bliver nulstillet manuelt. Close / Download / Print Status Disse knapper anvendes til at programmere loggeren med, til at lave et print af loggerens status og til at lukke for vinduet: "Setup of Alarm Parameters" (indstilling af alarmpunkter) TP4-L TP2 (kun 2 følere) TH1 TH2 LEMO stik (loddesiden) Alarmudgang PT 100 Sensor Kontaktindgang Alarmudgang NTC2-Sensor Kontaktindgang Alarmudgang

6 4. Drift 4.1 Hoved menu 4.3 Undermenu A: Menu for visning og udskrivning af målte data Start (kun synlig når loggeren er i ekstern start mode og venter på eksternt start/stop signal) Resetning af alarm (kun synlig når der er alarm) Ingen funktion (ud af menu) THx: Tids stempling markeret som D2 TNx: Ingen funktion (ud af menu) Printning af protokollen 1 "lampe" lyser 1 måling 2 "lamper" lyser 10 målinger 3 "lamper lyser" 100 målinger Print data og ud af menu 1 x baglæns 1 x fremad 10 x baglæns 10 x fremad 100 x baglæns 100 x fremad Blade igennem de målte værdier Undermenu A 4.4 Undermenu B: Menu for visning af alarmer Blade igennem alarmerne Undermenu B Print af de Print: Starter bagfra med målte værdier de viste data Stop: Tryk menu tasten Start på alarmoversigt sidste alarm "On" Trin: 1 skifte baglæns fremad Printe Print: Udskriver alle data alarmdata Stop: Slukker for printeren Printning af Kun for TNx loggerens status - se også kapitel 6.2 Indstilling af ur Undermenu C Svarer til undermenu A 4.5 Undermenu C: Menu for indstilling af ur og kalender LCD display test Test af alarmfunktion Error 5, modulet reagerer ikke under datalæsningen - Dataloggeren befinder sig ikke i målecyklus - For at komme ud af menuen tryk F1/F3 Ud af menu År minus Måned Dag Time minus Minutter Gem indstillinger og ud af menu plus plus

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com THERMOMAX SMX 100 Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm www.thermomax-group.com INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION 1 - INTRODUKTION... 2 SEKTION 2 - INSTALLATION...... 3 2.1

Læs mere

VC960-6000-101-VL 003

VC960-6000-101-VL 003 Titel ESR 25 ESR 28 Betjeningsvejledning Dokument Version VC960-6000-101-VL 003 :4A SENSOR RNA Dokument historie Dato Initialer Version Kort beskrivelse af ændring 7. nov. 1997 NBM 001 Første version 8.

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

Varenummer: 08090695 Version: 02.01. www.devi.com

Varenummer: 08090695 Version: 02.01. www.devi.com Varenummer: 08090695 Version: 02.01 www.devi.com Før du går i gang Tilslutning og grundopsætning af Devireg 550 termostater skal udføres af en autoriseret el-installatør. Ukorrekt installation og grundopsætning

Læs mere

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual HouseGuard SmartGSM-alarmsystem Dansk manual HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OPSÆTNINGS TRIN... 3 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT....

Læs mere

MAC10 Konstanttrykregulator

MAC10 Konstanttrykregulator 3002970_2013_01_28.fm Produktvejledning MAC10 Konstanttrykregulator Original brugsanvisning EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk

Læs mere

Mx-4000. Betjeningsvejledning 680-015-00-DK

Mx-4000. Betjeningsvejledning 680-015-00-DK Mx-4000 Betjeningsvejledning 680-015-00-DK Side 2 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION...4 1.1 Standarder...4 1.2 Generel beskrivelse...4 2 INDIKERINGSLAMPER OG BETJENINGSTRYK...5 2.1

Læs mere

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer EV-nummer 18127 EV-nummer udeføler (ekstraudstyr) 18140 Strøm 2-leder polaritetsfri svagstrømsforbindelse med UBA-4000 Programmerbar stuetermostat Betjeningsvejledning Maks. tværsnit

Læs mere

Brugermanual. Trådløs GSM alarm CTC 940 og CTC 1142

Brugermanual. Trådløs GSM alarm CTC 940 og CTC 1142 Brugermanual Trådløs GSM alarm CTC 940 og CTC 1142 1 Introduksjon For teknisk support eller for bestilling af ekstra tilbehør : Besøg eller kontakt os på www.thorkild-larsen.dk Der kan forekomme mindre

Læs mere

Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30

Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30 Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30 Brug nogle minutter på at læse brugermanualen igennem. Det vil give dig en introduktion i sikker og nem anvendelse af produktet. Pas godt på brugermanualen til

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

Brugervejledning House-Control

Brugervejledning House-Control Brugervejledning House-Control - Medfølgende dokumentation for betjening af house-control Opdateret 14, december 2010 Version 2.0.1 Indholdsfortegnelse Brugervejledning... 1 House-Control... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Webmanager CLIQ Remote. Web manager - manual

Webmanager CLIQ Remote. Web manager - manual Web manager CLIQ Remote Web manager - manual 1 Indholdsfortegnelse 2 Terminologi... 5 2.1 Master Setup (Blåt dæksel)... 5 2.2 Setup (Rødt dæksel)... 5 2.4 CLIQ Remote brugernøgle... 6 2.5 Mekanisk nøgle...

Læs mere

Installationsmanual PowerMaster-10

Installationsmanual PowerMaster-10 get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t Installationsmanual PowerMaster-10 Fuldt overvåget trådløst alarm system PowerMaster-10

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 IDHOLDS FORTEGELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering af

Læs mere

F A - 6 Nyhed: GSM backup system

F A - 6 Nyhed: GSM backup system F A - 6 Nyhed: GSM backup system Produkt information & Installationsvejledning Okt. 2004 1 CB Svendsen A/S Jan. 2001 Produktblad FA-6: Udvidet fjernaflæsning hos mellem og storforbrugere. Beskrivelse:

Læs mere

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 BT-103 GSM / SMS Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 1 Tillykke med din nye GSM hjemmealarm. Du har købt en moderne, højteknologisk

Læs mere

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur 29 trådløse Zoner - 109 sensorer - Trådløs ringeklokke - Dansk menu Tillykke med dit nye alarmsystem. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Tekniske data: Styres ved hjælp af simple SMS-beskeder via din

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C2 05

Brugervejledning til Nokia C2 05 Brugervejledning til Nokia C2 05 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Indsætning af et SIM-kort og batteri 6 Indsætning af et hukommelseskort

Læs mere

Oversigt over elementære alarmcentral funktioner. Tvungen fuld tilkobling (AWAY) (system ikke klar) + [kode]* + (for at gøre buzzer tavs)

Oversigt over elementære alarmcentral funktioner. Tvungen fuld tilkobling (AWAY) (system ikke klar) + [kode]* + (for at gøre buzzer tavs) POWERMAX Fuldt overvåget trådløs alarmcentral Brugervejledning INDHOLD 1. INTRODUKTION...4 1. 1 Overblik...4 1. 2 Systemets faciliteter...5 1. 3 Fagudtryk...5 1. 4 Symboler anvendt i vejledningen...5 1.

Læs mere

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 Brugervejledning & instruktion SDU 12 Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 INDHOLD 1 Beskrivelse 2 Installation 3 Funktionsbeskrivelse 4 Programmering 5 Kalibrering 5.1 Kalibrering af temperaturføler 5.2

Læs mere

Før køb af akseltrykmåler!

Før køb af akseltrykmåler! Før køb af akseltrykmåler! Flere og flere vognmænd får monteret akseltrykmålere eller mobile vejesystemer i deres biler. I denne folder kan du læse lidt om hvad disse apparater kan, og hvordan de virker.

Læs mere

fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-350es PLUS

fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-350es PLUS De fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-350es PLUS Brugsvejledning CASIO Globals website om uddannelse http://edu.casio.com CASIOs UDDANNELSESFORUM http://edu.casio.com/forum/ Indhold Vigtig information... 2 Prøveudregninger...

Læs mere

SMART Board 600i6. Interaktivt whiteboardsystem. Konfigurations- og brugervejledning

SMART Board 600i6. Interaktivt whiteboardsystem. Konfigurations- og brugervejledning SMART Board 600i6 Interaktivt whiteboardsystem Konfigurations- og brugervejledning FCC-advarsel Dette udstyr er blevet testet og overholder grænserne for digitale enheder i klasse A i overensstemmelse

Læs mere

PowerMax. For sikre, integrerede og interaktive hjem - Alarmgruppen har det hele. Plug and Protect - problemfri installation

PowerMax. For sikre, integrerede og interaktive hjem - Alarmgruppen har det hele. Plug and Protect - problemfri installation PowerMax,, For sikre, integrerede og interaktive hjem - Alarmgruppen har det hele. Plug and Protect - problemfri installation Kameraforbindelse giver her og nu indsigt Tilgængelig hvor som helst gennem

Læs mere