BRANNTAKSTPROTOKOLL - MAURSUND 1846 BRANNTAXT MAURSUND Hvorda!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRANNTAKSTPROTOKOLL - MAURSUND 1846 BRANNTAXT MAURSUND Hvorda!"

Transkript

1 BRANNTAXT MAURSUND Aar 1846, Torsdagen den 3die December forsættes den almindelige Omtaxation af brandforsikrede Bygninger i Schjervø Thinglaug som følger: Forretningen bestyredes af const: Lensmand Moe udi Overvær af de eedfæstede Vidner Jens Andreassen Manskarvig, Ole Johannessen Jopanvig, Hans Olai Eriksen Eidet og Peder Johnsen Fosnæs. Hvorda! Ved Forretningen mødte Eieren Handelsmand Samuel Gjæver der paaviste følgende Bygninger paa Handelsstedet Maursund der har Løbenummeret 250 efter den nye Matricul, til Taxation: 1. Vaaningshuus, af Furretømmer, med Sylmur af Steen med Kjælder under, udvendig bordklædt og rødmalet paa 3 r, 29 Al. langt, 15 Al. bredt, 8 1/2 Al. høit, 2 Etager, 2 Stuer med Kakkelovne i hver af dem, 4re Kamre, 1 Kjøkken med Fordør, 1 Forstugang med Luge og Nedgang til den under Bygningen værende Kjælder, i nedre Etage, 3 Sale, hvoraf den ene har Kakkelovn, 4re Kamre med Kakkelovn i det Ene, 1 Kjøkkenloft med 24 Kakkelovn, 1 Loft over Forstuegangen i øvre Etage, Raftlofte over hele Bygningen i 4re Afdelinger, den ene Stue i nedre Etage er panelet og malt, den anden Stue og 1 Kammer, begge med panelet Fod, ere betrukne med Lærred og malede, Spisekamret blaamalet i nedre Etage, 5 Kakkelovne, hvoraf 2 3/Etages og 2 2/Etages og 1 1/Etages, alle af Jernmalm og af sædvanlig Construction, 3 Piber, 1 Skorsteenspibe nemlig, hvori Gruve, gaaer igjennem begge Etager og Raftloftet, 1 Pibe, der hviler paa Loftet af anden Etage og staaer ved et Knærør af Jern, der atter forbindes ved et Grødsteensrør, i Forbindelse med 1 Kakkelovn i den ene Stue i nedre Etage, og med et andet Jernknærør i Forbindelse med en i øvre Etage værende Kakkelovn, 1 Pibe der hviler paa Loftet af 2den Etage og staaer med et Jernknærør i Forbindelse med en i anden Stue i nedre Etage værende Kakkelovn, og ligeledes med et Jernknærør i Forbindelse med en i øvre Etage værende Kakkelovn, 24 Fag Vinduer, hvoraf de 4 ere enkelte Vinduer, 20 Dørre, hvoraf den ene nemlig Forstuedøren er en Dobbeltdør, 3 Trappegange, Qviste eller Arke findes ikke, Bygningens Tagtække er paa forreste, eller Fronten, Bordtag hvorunder er et Lag af Næver, og paa bagerste Næver og Torv=Tag, paa Bygningens Frontside er anbragt Carnisrende, der er malet, 10 Tommer i Diameter, hviler paa 7 Jernknæer og har 2de Kobbertude, een nemlig paa hver af Carnissens Ender; (S formet del av en gesims) paa den nordre af Bygningen 25 er et Bislag eller Forgang af Bindingsværk, 4 Alne langt, 4 Alne bredt og 3 Alne høit med Skraatag af Bord og rødmalet udvendig, der er bygget til Vaaningshusets Væg, Afstanden fra nærmeste Bygning 1

2 uden Ildsted og af Steen mod Nordøst er 7 1/2 Al. og denne Sidstes Afstand fra nærmeste Bygning med Ildsted er 1 1/2 Al. Afstanden fra nærmeste Bygning med Ildsted mod Nord er 9 1/2 Al. og denne Sidstes Afstand fra nærmeste Bygning ogsaa med Ildsted er 10 1/2 Al: taxeredes for...sp Borgestue med Madstue og mellemliggende Kjøkken, hvilket Sidste er af Bindingsværk er opført af Furretømmer, med Sylmur af Steen, udvendig er halve Bygningen bordklædt, umalet, 29 Alne lang, 7 3/4 Al: bred, 4 3/4 Al: høi, 1 Etage, 2 Stuer med 2de 2/Etages Kakkelovne, 1 Kammer, 1 Forgang, 1 Kjøkken, Loft over hele Bygningen med 4 Afdelinger, 2 2/Etages Kakkelovne af Jernmalm og af sædvanlig Construction, 3 Piber, 1 Skorsteenspibe nemlig, hvori Gruve, gaaer igjennem hele Bygningen, 1 muret Pibe der hviler paa Madstuloftet og staaer ved et Grødsteensrør i Forbindelse med en i Madstuen værende Ovn, 1 Pibe der hviler paa Loftet over Borgestuværelset og staaer med et Grødstensrør i Forbindelse med en i Borgestuen værende Kakkelovn, 4 1/2 Fag Vinduer, 7 Dørre, 3 Trappegange, Bygningens Tagtække er Bord=Næver og Torvtag. Afstanden fra nærmeste Bygning uden Ildsted i sydvestlig Retning er 15 Alne, og denne Sidstes Afstand fra nærmeste Bygning med Ildsted i nordvestlig Retning er 23 1/2 Al: Afstanden fra nærmeste Bygning med Ildsted i nordøstlig Retning er 10 1/2 Al: og denne Sidstes Afstand i østlig Retning fra nærmeste Bygning med Ildsted er 11 1/2 Al. taxeredes for...sp. 300 Latr: Sp Trpt. Sp Snedkerstue af Furretømmer med Sylmur af Steen, udvendig bordklædt og rødmalet paa 3 r, 11 3/4 Al lang, 8 Alne bred og 5 Alne høi, 2 Etager, 1 Stue, 1 Kammer og 1 Forstugang i nedre Etage, 1 Sal, 1 Kammer, 1 Forgang i øvre Etage, 1 Kakkelovn i Stuen i nedre Etage af Jernmalm og sædvanlig Construktion, 1 af Teglsteen muret Pibe, der hviler paa Loftet af anden Etage og staaer ved et Grødsteensrør i Forbindelse med den i Stuen værende Kakkelovn i nedre Etage. 5 Fag Vinduer, 5 Dørre, 1 Trappegang, Bygningens Tagtække er Bord=Næver og Torvtag. Afstanden fra nærmeste Bygning uden Ildsted i Øst er 4 Alne og denne Sidstes Afstand fra nærmeste Bygning med Ildsted er 1 1/2 Al: hvorimod sidste Bygnings Afstand fra den beskrevne Snedkerstue er 11 1/2 Al: taxeredes for Sp Brygge, med tømret Bolværk udover Søen, af Furretømmer med Sval af Bindingsværk, tømret Fladbrygge og Locum, udvendig rødmalet, 41 1/2 Al lang, 11 Al: bred og 5 1/4 Al: høi, 1 Etage, 4 tømrede Boder, en panelet Bod samt 1 Vindu, af de tømrede Boder er den ene indredet til Krambod med Loft over, 1 Disk med 7 Skuffer under og forresten Hylder rundtom Væggene, 2 1/2 Fag Vinduer med Jerngitter for, 7 Dørre, hvoraf den til Søen er en Dobbeltdør, 1 Trappegang. Bygningens Tagtække er Bord=Næver og Torvtag. Afstanden fra nærmeste Bygning uden Ildsted i nordvestlig Retning er 10 1/2 Al: og denne Sidstes Afstand fra de 2de nærmeste Bygninger med Ildsted er til den aller nærmeste 1 1/2 Al: og til den anden 7 1/2 Al. dens Afstand fra Vaaningshuset i nordvestlig Retning er 11 1/2 Al: taxeredes for...sp Nøst (Stornøstet kaldet) af Furretømmer med Sylmur af Steen paa nedre, 20 Alne langt, 22 Alne bredt, 6 Alne høit 2

3 Latr. Sp Etager, 2 Svale een nemlig paa hver af Nøstets r, af Tømmer og lidt Bindingsværk, Loft over det Hele i 2 Afdelinger, 5 Dørre, hvoraf 3 dobbelte Dørre nedenunder, der ere rødmalede og 3 enkelte ovenpaa Loftet, 1 Trappegang, Bygningens Tagtække er Bord=Næver og Torvtag. Afstanden fra nærmeste Bygning med Ildsted er 90 Alne, Nøstets Afstand derimod fra nærmeste Bygning med Ildsted mod Nord er 22 Alne, blev taxeret for...sp Nøst mindre, af Furretømmer med 3 tømrede Røster, 18 3/4 Al langt, 10 Alne bredt og 4 Alne høit, 1 Dobbeltdør, Bygningens Tagtække er Bord=Næver og Torvtag. Afstanden fra nærmeste Bygning med Ildsted mod Nord er over 75 Alne, fra nærmeste Bygning med Ildsted ogsaa mod Nord er Afstanden 45 Alne og denne Sidstes Afstand fra nærmeste Bygning uden Ildsted i nordnordvestlig Retning er 58 1/2 Al: blev taxeret for...sp Smidiehuus af Furretømmer, med Sylmur af Steen, 8 1/4 Al langt, 8 1/4 Al: bredt, 3 1/4 Al: høit med Smidiebælg, 1 Skorsteenspibe med Gruve, 1 Fag Vinduer, 1 Dør, 1 panelet Kulbinge indeni, Bygninges Tagtække er Bord=Næver og Torvtag. Afstanden fra nærmeste Bygning uden Ildsted mod Syd er 45 Al, Afstanden fra nærmeste Bygning uden Ildsted mod Nordvest er 58 1/2 Al: forresten er Bygningens Afstand fra nærmeste Bygning med Ildsted over 100 Alne, taxeredes for...sp Søbod af Furretømmer, Sylmur af Steen, 11 3/4 Al: lang, 8 Al bred, og 3 1/2 Al høi, 1 Værelse, 1 Dør. Bygningens Tagtække er Bord=Næver og Torvtag, Afstanden fra nærmeste Bygning uden Ildsted mod Øst er 11 Al: og dennes Afstand fra nærmeste Bygning med Ildsted mod Nord er 22 Alne, blev taxeret for...sp Stabur (det store) af Furretømmer, paa Hjørnelag med Udbyg, 11 Alne langt, 9 1/2 Al bredt og 6 Alne høit, 2 Etager, 1 Værelse eller Rum i nedre Etage, 1 Loft med 2de panelede Afdelinger Trpt. Spdlr Etage, 2 enkelte Vinduer, 2 Dørre, 1 Trappegang, Bænker i nedre Etage og Hylder i øvre Etage, Bygningens Tagtækning er Bord=Næver og Torvtag. Afstanden fra nærmeste Bygning uden Ildsted i vestlig Retning er 14 Alne, men fra nærmeste Bygning med Ildsted i Øst er Afstanden 38 Alne, taxeredes for...sp Stabur (det mindre) af Furretømmer med Hjørnelag af Steen, 12 Alne langt, 6 1/2 Al: bredt, 4 1/2 Al: høit, 1 Etage, 1 Rum, 1 Fordør af Bindingsværk, der udgjør de 4 Al af Længden, 2 Dørre, Bygningens Tagtække er Bord=Næver og Torvtag. Afstanden fra nærmeste Bygning uden Ildsted mod Vest er 7 1/2 Al: denne Sidstes Afstand fra nærmeste Bygning med Ildsted mod Nordvest er 19 Al: Afstanden umiddelbart til nærmeste Bygning med Ildsted mod Øst er 14 Alne og til nærmeste Bygning med Ildsted mod Nordøst 15 Alne, taxeredes for...sp Stald med Hølade, Stalden af Furretømmer og Høladen af Bindingsværk, 20 Alne lang, 6 1/2 Al bred, 3 1/2 Al høi, 1 Etage, med mellemværende Port, der er sammenpanelet med Bord, 1 Rum for 3

4 Hest i Stalden, 2 Afdelinger i Høladen, 3 Dørre, Bygningens Tagtække er Bord=Næver og Torvtag. Afstanden fra nærmeste Bygning uden Ildsted i østlig Retning er 14 Alne, hvilken Sidstes Afstand fra nærmeste Bygning uden Ildsted i nordvestlig Retning er 20 1/2 Al: og dennes Afstand fra nærmeste Bygning med Ildsted i samme Retning er 19 Alne, blev værdsat for...sp Ildhuus af Furretømmer, med Sylmur af Steen, 8 Alne langt, 9 Al: bredt 3 1/2 Al: høit, 1 Etage, 1 Rum, 1 Skorsteenspibe med Bagerovn, hvorover er Bindingsværk, 1 Dør, 1 Fag Vinduer, Bygningens Tagtække er Bord=Næver og Torvtag, Afstanden fra nærmeste Byg- Latr: Spdlr: ning uden Ildsted i nordvestlig Retning er 14 Alne og denne Sidstes Afstand fra nærmeste Bygning med Ildsted i Vest er 65 Al: Afstanden umiddelbart fra nærmeste Bygning med Ildsted i østlig Retning er 20 Alne, taxeredes for...sp Sjaa, af Bindingsværk, 7 1/2 Al lang, 7 Alne bred og 3 1/2 Al høi, 1 Etage, 1 Rum, 1 Dør, Bygningens Tagtække er Bord=Næver og Torvtag, Afstanden fra nærmeste Bygning uden Ildsted i nordvestlig Retning er 30 Alne, og Dennes Afstand fra nærmeste Bygning med Ildsted i Væst er 35 Alne, umiddelbart fra nærmeste Bygning med Ildsted i sydlig Retning er Afstanden 14 Alne, blev værdsat for...sp Fjøs, af Steen med Lade ovenpaa af Bindingsværk og 3 tømrede Røster, 24 Alne langt, 12 3/4 Al: bredt, 3 1/2 Al høit. Laden har samme Længde og Bredde som Fjøset og 6 Al: høit, 2 Etager, nedre Etage bestaaer af 2de Afdelinger med indrettede 10 Baaser til Koer, 24 Baaser til Smaafæe og 1 lidet Aflukke til Lam, øvre Etage er inddelt i 2de Afdelinger, 2 enkelte Vinduer, 4 Dørre, 1 Trappegang. Bygningens Tagtække er Bord=Næver og Torvtag, Afstanden fra nærmeste Bygning uden Ildsted i sydlig Retning er 30 Alne, og dennes Afstand fra nærmeste Bygning med Ildsted ogsaa i sydlig Retning er 14 Alne, blev taxeret for...sp Fjøs med Ildhuus af Furretømmer, med Sylmuur af Steen, 7 (17?) Alne langt, 2 1/4 Al: høit, 6 Alne bredt, 1 Etage, 3 Rum, hvoraf i det ene er Ildhuus og i det andet er Fjøs for Smaakreature, i det 3die Rum er midt imellem begge de nævnte Rum, 1 Skorsteenspibe med Gruve og en indmuret Gryde samt 1 tømret Brønd i Ildhuset, 2 Dørre, Bygningens Tagtække er Bord=Næver og Torvtag, Afstanden fra nærmeste Bygning uden Ildsted i Nordlig Retning er 35 Alne og Dennes Afstand fra nærmeste Bygning med Ildsted i Sydlig Retning er 50 1/2 Al: taxeredes for...sp Veedskuur, af Bindingsværk, med 2de tømrede Røster 30 Trpt. Sp /4 Al: langt, 9 3/4 Al: bredt, 4 Alne høit, 1 Etage, 1 Rum, 1 Dør, Bygningens Tagtække er Bord=Næver og Torvtag, Afstanden fra nærmeste Bygning der er af Steen og uden Ildsted, er 14 Alne, 4

5 og denne Sidstes Afstand fra nærmeste Bygning med Ildsted er 1 1/2 Alen, blev taxeret for...sp Trankogerie, af Bindingsværk med 2de tømrede Røster, 8 Alne langt, 8 Alne bredt og 4 1/2 Al: høit, 1 Etage, 1 Rum, 1 Skorstenspibe, der gaaer igjennem Bygningen og ved hvis Fod 2de indmurede Gryder findes, 1 Dør, Bygningens Tagtække er Bord=Næver og Torvtag, Afstanden fra nærmeste Bygning uden Ildsted i vestlig Retning er 1 1/2 Al: og dennes Afstand fra nærmeste Bygning med Ildsted i nordlig Retning er 4 Alne, taxeredes for...sp indmurede Gryder i Trankogeriet, den Ene paa 3 Tønder og den Anden paa 2 Tønders Størrelse, ved n af hverandre, 1 Skorsteenspibe til Begge, værdsattes for...sp Møllehus af Furretømmer, 10 1/2 Al langt, 8 1/4 Al bredt, 6 Al høit, 1 Etage, 2 Afdelinger, 1 Dør, 1 Fag Vinduer, 1 Trappegang, 1 tømret Broe til Indgangen, Bygningens Tagtække er Bord=Næver og Torvtag, Afstanden fra nærmeste Bygning uden Ildsted i sydlig Retning er 20 Al: og denne Sidstes Afstand fra nærmeste Bygning med Ildsted i sydvestlig Retning er 23 1/2 Al: blev taxeret for...sp Par Mølleqværne, 5 Hjuul, hvoraf 1 Vandhjuul eller Hovedhjuul 5 1/2 Al i Diameter, 2 Kamhjule, af hvilke det ene er 3 Al. og det andet 2 Alne i Diameter, samt 2de Drivhjule. Det ene Par Møllestene er 1 1/2 Al i Diameter, og det andet Par 1 1/4 Al: i Diameter, 1 Trogang eller Vandrende paa 30 Alne og 1 Al: bred fører til Vand- eller Hovedhjulet, blev taxeret for...sp. 110 Tilsammen Sp skriver fem tusinder tre Hundreder og ti Speciesdaler.- Foruden de her taxerede Bygninger, forefindes for Tiden paa Maursund: Sviinhuus, af Furretømmer og Bindingsværk i den ene Ende, 8 1/4 Al: langt, 3 3/4 Al: bredt 2 1/2 Al: høit, dets Afstand fra nærmeste Bygning uden Ildsted i sydlig Retning er 21 1/2 Al: og denne Sidstes Afstand fra nærmeste Bygning med Ildsted er over 75 Al:, Bygningen er forresten ubetydelig og gammel og raadent, saa at Taxten ikke ville gaaet op til 10 Sp. 2. Brøndhuus af Furretømmer, beliggende imellem Fjøset med Ildhuus og Høladen, Afstanden fra nærmeste Bygning uden Ildsted er 104 Al: hvorimod Afstenden fra nærmeste Bygning med Ildsted er 13 1/2 Al: 3. Brøndhuus af Furretømmer, beliggende mellem 1 Ildhuus, 1 Stabur og 1 Stald. Afstanden fra nærmeste Bygning uden Ildsted er 7 1/2 Al: og dennes Afstand fra nærmeste Bygning med Ildsted er 14 1/2 Al: Husets Afstand umiddelbart fra nærmeste Bygning med Ildhuus i nordvestlig Retning er 19 Alne.- Taxten paa hver af Brøndhusene ville være blevne under 10 Sp, om de vare blevne taxerede.- 4. Sjaa af Bindingsværk, beliggende i nordvestlig Retning for Snedkerstuen og i nordlig Retning for Møllehuset, har en Afstand fra nærmeste Bygning uden Ildsted af 30 Alne, og fra nærmeste Bygning 5

6 med Ildsted af 55 Alne.- 5. Steenkjelder, med Torvtag, beliggende mellem Trankogeriet og Veedskuret, er fjernet fra nærmeste Bygning uden Ildsted i øst 14 alne, og fra nærmeste Bygning med Ildsted 1 1/2 Al:- 6. Steenkjelder mellem Vaaningshuset, Trankogeriet, Bryggen og Snedkerstuen, har Torvtag. Afstanden fra nærmeste Bygning uden Ildsted er 10 1/2 Al: men fra nærmeste Bygning med Ildsted1 1/2 Al: Disse her fra Taxationen undtagne Bygninger ere, naar undtages Sjaaen, de Eneste af sit Slags paa Stedet, og kunne saaledes ei forvexles med nogen af de taxerede Bygninger, Sjaaen, der undtages Taxation, ligger i nordlig Retning for Vaaningshuuset og kan saaledes lettelig skjelnes fra den taxerede, da den er beliggende i vestlig Retning fra Vaaningshuset.- 32 Taxationsforretningen blev oplæst for Eieren Handelsmand S. Gjæver, der paa Opfordring ingen Berigtigelser havde at fremsætte, ligesom han ogsaa gjordes opmærksom paa Lovens paragraf 27 og 35.- Endelig maa Bestyreren anføre, at han anseer Taxterne for rimelige og billige, samt bemærke at Handelstedet Maursunds Bygninger forhen have været taxerede i den Almindelige Brandforsikring og at Forretningen er bleven bestyret af Sorenskriver Trosdahls Fuldmægtig Nielsen med Taxationsmændene Michal Blix og Thomas Eriksen Molvig, den 30te Mai 1844, for den Summa Spdlr: med Undtagelse af det under No 15 anførte Fjøs der nu for første gang er taxeret. Moe, Hans Olai Eriksen, Eidet, Peder Johnsen Fosnæs m. f. P. m. f.p. Jens Andreassen Manskarvig, Ole Johannesen Jopanvig m. f. P. m. f. P. At Taxten af os ei er ansat høiere, end den virkelige Værdie, uden Hensyn til Fordel af Beliggenhed eller Tomtens Beskaffenhed, bekræftes herved i Kraft af vor aflagte Eed som Taxationsmænd. Hans Olai Eriksen, Eidet, Peder Johnsen, Fosnæs, m. f. P. m. f. P. Jens Andreassen, Manskarvig, Ole Johannesen, Jopanvig m. f. P. m. f. P. 6

BRANNTAKSTPROTOKOLL - HANDELSSTEDET SKJERVØY 1846 BRANNTAXT HANDELSTEDET SCHJERVØ. Hvorda! 15. Amt, 6 Juli 1846 Harris.

BRANNTAKSTPROTOKOLL - HANDELSSTEDET SKJERVØY 1846 BRANNTAXT HANDELSTEDET SCHJERVØ. Hvorda! 15. Amt, 6 Juli 1846 Harris. BRANNTAXT HANDELSTEDET SCHJERVØ Aar 1846 Tirsdagen den 2 December blev, ifølge Reqvisition fra Departementet for det Indre? og fra Finnmarkens Amt, og efter foregaaende betimelige Berammelse, en Brandtaxationsforretning

Læs mere

BRANNTAKSTPROTOKOLL - HANDELSSTEDET SKJERVØBERG 1853 HANDELSSTEDET SKJÆRVØBERG

BRANNTAKSTPROTOKOLL - HANDELSSTEDET SKJERVØBERG 1853 HANDELSSTEDET SKJÆRVØBERG HANDELSSTEDET SKJÆRVØBERG 78 Aar 1853 den 2den Febr: blev ifølge Reqvisition fra Handelsmand N. Rasch, og efter foregaaende betimelige Berammelse, en Brandtaxationsforretning afholdt paa Handelsstedet

Læs mere

BRANNTAKSTPROTOKOLL - HANDELSSTEDET BADDEREN 1856 BADDEREN_HANDELSMAND_THEODOR_WITH.

BRANNTAKSTPROTOKOLL - HANDELSSTEDET BADDEREN 1856 BADDEREN_HANDELSMAND_THEODOR_WITH. 179 BADDEREN_HANDELSMAND_THEODOR_WITH. Aar 1856 den 26de Novbr. blev ifølge mundtlig Reqvisition fra Handelsmand Theodor With og efter foregaaende Berammelse en Brandtaxationsforretning afholdt paa Gaarden

Læs mere

BRANNTAKSTPROTOKOLL - LYNGSEIDET 1856. BRANNTAKST FOR HANDELSSTEDET LYNGSEIDET Aar 1856. Hvorda.

BRANNTAKSTPROTOKOLL - LYNGSEIDET 1856. BRANNTAKST FOR HANDELSSTEDET LYNGSEIDET Aar 1856. Hvorda. BRANNTAKST FOR HANDELSSTEDET LYNGSEIDET Aar 1856. 66 Aar 1856 den 18de Juni blev under de almindelige Omtaxationsforretninger afholdt en saadan Forretning paa Handelsstedet Lyngseidet over Handelsmand

Læs mere

BRANNTAKSTPROTOKOLL - KOBBENES 1856 HANDELSSTEDET KOBBENÆS 1856. Hvorda

BRANNTAKSTPROTOKOLL - KOBBENES 1856 HANDELSSTEDET KOBBENÆS 1856. Hvorda 79 HANDELSSTEDET KOBBENÆS 1856 Aar 1856 den 23de Juni blev ved de almindelige Omtaxationsforretninger en saadan Forretning afholdt paa Handelsstedet Kobbenæs Mat No 8 over endeel derværende Handelsmand

Læs mere

BRANNTAKSTPROTOKOLL - MAURSUND Hvor da! 1. EN VAANEBYGNING

BRANNTAKSTPROTOKOLL - MAURSUND Hvor da! 1. EN VAANEBYGNING Aar 1870 den 8. Novb blev ifølge Rekvisition af Thomas Gjæver en Brandtaxationsforretning afholdt paa Gaarden Maursund Mat N - Løbe N - over hans der staaende Vaanebygning som han har ladet opføre dels

Læs mere

BRANNTAKSTPROTOKOLL - ALTEIDET 1847

BRANNTAKSTPROTOKOLL - ALTEIDET 1847 HANDELSSTEDET ALTEIDET Aar 1847, Onsdagen den 26de Mai, blev ifølge Reqvisition fra Handelsmand Pihlfeldt og efter foregaaende Berammelse, en Brandtaxationsforretning afholdt paa Handelsstedet Alteidet

Læs mere

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal.

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal. 158 GAARDEN DYBVIG 1867 Aar 1867 den l9de August blev en Om-Brandtaxationsforretning ifølge Departementets Forlangende afholdt paa Gaarden Dybvig Mat No 1 Løbe No 198 i Lyngens Thinglag over der derværende

Læs mere

BRANNTAKSTPROTOKOLL - JØVIK 1867

BRANNTAKSTPROTOKOLL - JØVIK 1867 188 Aar 1867 den 16de August blev ifølge Rekvisition af vedkommende Kongl. Departement en Ombrandtaxationsforretning fremholdt paa Handelstedet Gjøvik Mat No 93 Løbe No 4 i Lyngens Thinglag over de dersteds

Læs mere

BRANNTAKSTPROTOKOLL - KARNES 1867 BRANDTAXT GAARDEN KARNÆS 1867

BRANNTAKSTPROTOKOLL - KARNES 1867 BRANDTAXT GAARDEN KARNÆS 1867 BRANDTAXT GAARDEN KARNÆS 1867 173 Aar 1867 den 14de August blev ifølge forlangende af vedk. Kl. Departement en Omtaxationsforretning fremholdt paa Gaarden Karnæs Løbe No 17 i Lyngens Thinglag over de Lensmand

Læs mere

Brandtaxationsprotokollen 1801 1813 fol. 184 opsl. 191 fol. 78 opsl. 81. Opslag 81, fol. 78b f:

Brandtaxationsprotokollen 1801 1813 fol. 184 opsl. 191 fol. 78 opsl. 81. Opslag 81, fol. 78b f: Brandforsikringsprotokollen for Køge 1801 1810: fol 43, forsikring No.66 Matr. No. 43, Vester Gade Nordre Side Vertshuusholder Hans Jørgen Sonne No. i Taxationsprotokollen 22 1 Bygninger: a. Forhuus 1000

Læs mere

Skifte etter Ole Isaksen Quidal 1849. er verdsat til 1000 - " - "

Skifte etter Ole Isaksen Quidal 1849. er verdsat til 1000 -  - Gaarmand Ole Isaksen Quidal af Stadsbygd. Aar 1849 den 8 de October blev Skifteret af Sorenskriveren afholdt paa hans Cantoir paa Berg i Ørlands Thinglaug til Deling og Lodning af dette Boe. Vidner var

Læs mere

Kulturminner i arkivene

Kulturminner i arkivene Kulturminner i arkivene Kulturminneplanverksted i Salhus 05.11.2014 Marianne Herfindal Johannessen, arkivar Statsarkivet i Bergen Mange mulige veier å gå for å finne opplysninger om kulturminner Lokalkjente

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

Tab.21. Fig.46. Tab.22. Fig.47.

Tab.21. Fig.46. Tab.22. Fig.47. Thomas Bugge "De første grunde til den rene eller abstrakte mathematik. Tredje og sidste Deel. Den oekonomiske og den militaire Landmaaling". Kiøbenhavn 1814. 61 Tab.21. Fig.37. Paa en afstukken Linie

Læs mere

Lindholm Gods, Fæstebreve og lejekontrakter, Lyndby Sogn I, Lille Karleby, 1790-1905.

Lindholm Gods, Fæstebreve og lejekontrakter, Lyndby Sogn I, Lille Karleby, 1790-1905. Lindholm Gods, Fæstebreve og lejekontrakter, Lyndby Sogn I, Lille Karleby, 1790-1905. Syns- og taksationsforretning over Morten Andersens gård i Lille Karleby, Lyndby Sogn, 1792. Johannes Galschiøt Lands

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R FREDERIKSBERG ALLÉ 104 FREDERIKSBERG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: Besigtiget af: Journalnummer: 16.12.2013 Sidse Martens Gudmand-Høyer 2013-7.82.07/147-0001 Kommune: Adresse:

Læs mere

A v s k r i f t av skifte etter Arnt Jonsen Havtrøen og før avdøde kone

A v s k r i f t av skifte etter Arnt Jonsen Havtrøen og før avdøde kone A v s k r i f t av skifte etter Arnt Jonsen Havtrøen og før avdøde kone Sorenskriveren i Stjør- og Verdal skiftedokumenter 1865 (3Fa62) Aar 1865 den 3de April blev efter foregaaet Bekjendtgjørelse fra

Læs mere

Den pythagoræiske læresætning

Den pythagoræiske læresætning Den pythagoræiske læresætning 1. Udfyld skemaet herunder dvs. find den manglende hypotenuse ved a 2 + b 2 = c 2 : 1 20 21 2 12 35 3 28 45 4 56 33 5 119 120 6 168 95 7 52 165 8 207 224 9 315 572 10 627

Læs mere

Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007.

Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007. Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007. Jeg vil undersøge en ejendom i Svendborg, som min familie havde, ifølge skifterne var det fra ca. 1760 til 1849. 1: Kyseborgstræde no.

Læs mere

Sognegård i Ringe ARKITEKT JAN SKOVSENDE HANSEN CAND ARCH, MAA PAR LUNDEGAARDSVEJ 6, 5672 BROBY TLF. 62 68 18 00 FAX 62 68 16 49

Sognegård i Ringe ARKITEKT JAN SKOVSENDE HANSEN CAND ARCH, MAA PAR LUNDEGAARDSVEJ 6, 5672 BROBY TLF. 62 68 18 00 FAX 62 68 16 49 Sognegård i Ringe BESKRIVELSE AF DEN NYE SOGNE- GAARD I RINGE. BELIGGENHED Den nye sognegård placeres på samme sted som den nuværende administrationsbygning for sognet, ca.175 meter nordvest for Ringe

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Finn)

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Finn) Fru Inger til Østeraad 1854 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Ingrid Falkenberg, Bjørg Harvey, Stine Brenna Taugbøl 1 Finn Fru Ingers Huuskarl i «Fru Inger til Østeraad;»

Læs mere

Matematik på VUC Modul 2 Opgaver. Længdemål...83 Tegninger...84 Areal og omkreds...85 Målestoksforhold...89 Mønstre med mere...92

Matematik på VUC Modul 2 Opgaver. Længdemål...83 Tegninger...84 Areal og omkreds...85 Målestoksforhold...89 Mønstre med mere...92 Geometri Længdemål...83 Tegninger...84 Areal og omkreds...85 Målestoksforhold...89 Mønstre med mere...92 Udarbejdet af: Niels Jørgen Andreasen, VUC Århus nja@vucaarhus.dk Modul 2,8 - geometri Side 82 Længdemål

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8016 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Manglende udluftning under krybekælder. 2. Fugtskjolder på indvendige vægge. 3. Borebilleangreb,

Læs mere

"Lindevang" Bolteskovvej 4, 5750 Ringe. "Lindevang"

Lindevang Bolteskovvej 4, 5750 Ringe. Lindevang Bolteskovvej 4, 5750 Ringe - Slægtsgården Lindevang er beliggende på Bolteskovvej 4 - en hyggelig snoet vej i Gestelev. - Lindevangs beboere kan føres helt tilbage til 1764. Det var Rasmus Knudsen og Ingeborg

Læs mere

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG REOVERIG AF GÅRDHUSEE ALBERTSLUD VEST 2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG IDRETIG IPUT FRA SIDSTE MØDE: MED Stor fleksibilitet Valgmuligheder for den enkelte Overblik langs facaden Valgfrihed til indretning af køkken

Læs mere

Hovedreparation af Rundetaarn 1822 - Tømmermesterens regninger

Hovedreparation af Rundetaarn 1822 - Tømmermesterens regninger Hovedreparation af Rundetaarn 1822 - Tømmermesterens regninger Rigsarkivet, Københavns Universitet, Den centrale økonomiske forvaltning Regnskaber udgiftsbilag (18.22.22) Transskriberet af Jesper Vang

Læs mere

Overordnet opgavebeskrivelse

Overordnet opgavebeskrivelse Overordnet opgavebeskrivelse Opgaven er, overordnet set, at afslutte vores påbegyndte malearbejde af alt udendørs træværk på bygningerne på adressen Hyrdedamsvej 53. Det der skal males over er de brune

Læs mere

SKOVFOGEDEN OG BONDENS BOLIG

SKOVFOGEDEN OG BONDENS BOLIG SKOVFOGEDEN OG BONDENS BOLIG HØRHAVEGÅRDEN HAR BÅDE FUNGERET SOM BOLIG FOR SKOVFOGEDEN OG SOM AVLSGÅRD, HVORFOR DER KAN FINDES FÆLLES TRÆK MED BÅDE SKOFVOGEDBOLIGEN OG BONDEHUSET. I FØLGENDE AFSNIT UNDERSØGES

Læs mere

Møller Christen Andersen

Møller Christen Andersen Møller Christen Andersen 1 Espe-Vantinge Kirkebog 1744-1804, opslag 25 Samme Dag* (18. Februar 1759) døbt Niels Andersens Datt. Johane, baaren af And. Knudsens Pige Maren, Test. Niels Nielsen, Peder Jensen,

Læs mere

FORELØBIG PRÆSENTATION AF (OPRINDELIG) BEBOELSESEJENDOM (SENEST ANVENDT TIL KONTORERHVERV) TIL SALG

FORELØBIG PRÆSENTATION AF (OPRINDELIG) BEBOELSESEJENDOM (SENEST ANVENDT TIL KONTORERHVERV) TIL SALG FORELØBIG PRÆSENTATION AF (OPRINDELIG) BEBOELSESEJENDOM (SENEST ANVENDT TIL KONTORERHVERV) TIL SALG PEDER SKRAMS GADE 8 Ejendomsmæglerfirmaet Leif Olsen A/S Nikolaj Plads 30 DK 1067 København K Reg.nr.

Læs mere

Lejeprospekt Fremleje Lokalerne

Lejeprospekt Fremleje Lokalerne Lejeprospekt Fremleje Lokalerne Bjødstrupvej 20A, 8270 Højbjerg Synlige lækre indrettede butikslokaler Samlet areal: 1.200 m 2 Årlig leje ekskl. drift: 1. år kr. 300,- pr. m 2 2. år. kr. 400,- pr. m 2

Læs mere

Jeg påtænker mig som sagt at købe et bindingsværkshus fra 1862 med nyere eternittag, som trænger til gennemgribende renovering. "

Jeg påtænker mig som sagt at købe et bindingsværkshus fra 1862 med nyere eternittag, som trænger til gennemgribende renovering. Hej Claus Jeg påtænker mig som sagt at købe et bindingsværkshus fra 1862 med nyere eternittag, som trænger til gennemgribende renovering. Jeg beskriver her projektet, oppefra og ned (ca.): Huset er på

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag Ark No 173/1893 Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober 1893. o Bilag Efter Modtagelsen af det ærede Byraads Skrivelse af 30. f.m. angaaende Anbringelsen

Læs mere

ter sin Art forsøger at springe over Vandfaldet, falder den saa meget lettere i Kisten, som den der er hældende og har et lavere Bret liggende

ter sin Art forsøger at springe over Vandfaldet, falder den saa meget lettere i Kisten, som den der er hældende og har et lavere Bret liggende 20. Om Fiskerierne. Jeg maae her begynde fra Laxe-Fiskeriet, hvoraf Eger især er berømt, og som den fornemmelig har den store Elv at takke for, som flyder derigiennem ned til Drammen. Dette Fiskerie har

Læs mere

SAMUELS HUS UDLEJNINGSBROCHURE FORELØBIG UDLEJNINGSBROCHURE

SAMUELS HUS UDLEJNINGSBROCHURE FORELØBIG UDLEJNINGSBROCHURE SAMUELS HUS UDLEJNINGSBROCHURE FORELØBIG UDLEJNINGSBROCHURE Indhold INDHOLD PRAKTISK INFO Fra kirke til ungdomsboliger er halvvejs... 3 KRITERIER & FORELØBIGE FAKTA Kriterier for leje af ungdomsboliger...

Læs mere

Svendborg Bylov 1619 (1572)

Svendborg Bylov 1619 (1572) Svendborg Bylov 1619 (1572) Svendborg Bylov blev revideret i 1619, men er egentlig en gengivelse af en ældre vedtægt fra 1572. Loven peger derudover endnu længere bagud i tid, og kan som sådan bruges til

Læs mere

Sancthansnatten. TarkUiB NT872r (rollehefte, Berg)

Sancthansnatten. TarkUiB NT872r (rollehefte, Berg) TarkUiB NT872r (rollehefte, ) Sancthansnatten TarkUiB NT872r (rollehefte, ) 1852 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Hilde Bøe, Karl Johan Sæth 1 TarkUiB NT872r (rollehefte,

Læs mere

NY UDSIGTSVILLA STRANDVEJEN 49 7120 VEJLE ØST BREDBALLE GREENFLAKE 14

NY UDSIGTSVILLA STRANDVEJEN 49 7120 VEJLE ØST BREDBALLE GREENFLAKE 14 NY UDSIGTSVILLA STRANDVEJEN 49 7120 VEJLE ØST BREDBALLE GREENFLAKE 14 Strandvejen 49 Grunden er på 910 m² og fra den nye villa er der udsigt over fjorden og Vejle bakker. Strandevejen hører til det mondæne

Læs mere

Aar 1826 den 13. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig.

Aar 1826 den 13. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig. Aar 1826 den 1. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig. I Vedege 1 Aar 1826 den 28. December blev Skiftet efter afgangne Møller Niels

Læs mere

Tab.23. Fig.63 og Fig.64

Tab.23. Fig.63 og Fig.64 Thomas Bugge "De første grunde til den rene eller abstrakte mathematik. Tredje og sidste Deel. Den oekonomiske og den militaire Landmaaling". Kiøbenhavn 1814.. Fig.63 og Fig.64 76 Naar der gives en ret

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R LILLE HEDDINGE RYTTERSKOLE STEVNS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 07.02.2012 Besigtiget af: Mia Kroer Ræbild Journalnummer: 2011-7.82.06/336-0001 Kommune: Stevns Kommune Adresse:

Læs mere

Kildepakke 4: De vestindiske landarbejdere efter slaveriets ophævelse

Kildepakke 4: De vestindiske landarbejdere efter slaveriets ophævelse Kildepakke 4: De vestindiske landarbejdere efter slaveriets ophævelse 4.1 Arbejdsregulativet af 26. januar 1849 Efter slaveriets ophævelse i 1848 skulle rammerne for den tidligere slavegjorte befolknings

Læs mere

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes.

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Ved Forordningen af 18 Oktbr 1811 er der forsaavidt de i privat Eje overgaaede Kjøbstadjorder afhændes,

Læs mere

Skifte etter Anne Olsdatter Muus Hedemarken sorenskriveri, skifteprotokoll nr. 9, (18.06.1736-08.01.1743)

Skifte etter Anne Olsdatter Muus Hedemarken sorenskriveri, skifteprotokoll nr. 9, (18.06.1736-08.01.1743) Skifte etter Anne Olsdatter Muus Hedemarken sorenskriveri, skifteprotokoll nr. 9, (18.06.1736-08.01.1743) Side 306a: Hieronimus Jensøn, Sorenskriver over Hedemarken Giør vitterligt, at Anno 1740 den 20

Læs mere

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L.

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L. 1866 d. 7. decbr. blev læst: Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort Udskrift af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L Skjøde Undertegnede Selveiergaardmand Jørgen

Læs mere

Om Kongeriget Danmark 781

Om Kongeriget Danmark 781 Om Kongeriget Danmark 781 Foregående Dronningborg Amt VIII. Mariageramt. Mariageramt eller Mariagerklostersamt grændser mod Norden til Mariagerfiord og Aalborghuusamt; most Østen til Dronningborgamt; mod

Læs mere

Søren Kierkegaard PAPIRER FORLOVELSEN UDGIVNE FOR FRU REGINE SCHLEGEL. Af Raphael Meyer

Søren Kierkegaard PAPIRER FORLOVELSEN UDGIVNE FOR FRU REGINE SCHLEGEL. Af Raphael Meyer Søren Kierkegaard PAPIRER FORLOVELSEN UDGIVNE FOR FRU REGINE SCHLEGEL Af Raphael Meyer SFA-89 2012 KIERKEGAARDSKE PAPIRER FORLOVELSEN UDGIVNE FOR FRU REGINE SCHLEGEL AF RAPHAEL MEYER GYLDENDALSKE BOGHANDEL

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter

Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter I anledning af foranstaaende skal jeg bemærke, at Politistationens Linoleum er gennemslidt flere Steder

Læs mere

BOLIG GRÆKENLAND MELT BYHUS, HVOR FIRE DANSKE ARKITEKTER HAR SKABT EN UNIK FERIEBOLIG VED AT SKRÆLLE LAG EFTER

BOLIG GRÆKENLAND MELT BYHUS, HVOR FIRE DANSKE ARKITEKTER HAR SKABT EN UNIK FERIEBOLIG VED AT SKRÆLLE LAG EFTER BOLIG GRÆKENLAND AR KITEK TENS AF TRYK HØJLOFTEDE, KALKEDE RUM I DOUCE TONER. RÅ STENMURE, SORTMALEDE VÆGGE OG LOFTER OG ET LANGT KØKKENBORD OPHÆNGT I EN STÅLWIRE. PÅ DEN GRÆSKE Ø LESBOS LIGGER ET FANTASTISK

Læs mere

1876 Kjøbt Bøger hos Boghandler Jørgensen For Indbinding af Bøger do do Subskription af Skandin. Folkemagasin 1876 Ialt Udgift.

1876 Kjøbt Bøger hos Boghandler Jørgensen For Indbinding af Bøger do do Subskription af Skandin. Folkemagasin 1876 Ialt Udgift. Ark No 43/1879. Regnskab over Indtægter og Udgifter ved Vejle Borger - (tidligere Frie -) Skoles Børne- Bibliothek for 1876-77. 1876 Januar Indtægt Modtaget af Kæmnerkassen I alt Indtægt Kr Kr 40 Ø 40

Læs mere

Overdragelsesforretning af Rundetaarn, 1869

Overdragelsesforretning af Rundetaarn, 1869 Overdragelsesforretning af Rundetaarn, 1869 Landsarkivet for Sjælland osv. Trinitatis Kirke, Kirkeprotokol 1864-1926, side 55-59 Transskriberet juli 2005 af Jesper Vang Hansen Københavns Universitet overdrager

Læs mere

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Jens Bjelke)

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Jens Bjelke) Fru Inger til Østeraad 1854 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Ingrid Falkenberg, Bjørg Harvey, Stine Brenna Taugbøl 1 Jens Bjelke, svensk Befalingsmand i «Fru Inger

Læs mere

16-4-2012. Dette er en skoleopgave udarbejdet i 2. semester af bygningskonstruktøruddannelsen

16-4-2012. Dette er en skoleopgave udarbejdet i 2. semester af bygningskonstruktøruddannelsen Sag: Parcelhus Dato: 06-06-12 Sagsnr: F2012-02 Udarb. Af: Ellen Agger OVERSKRIFT Side 0 af 5 16-4-2012 BTH HASLEV BYGNINGSOPMÅLING Dette er en skoleopgave udarbejdet i 2. semester af bygningskonstruktøruddannelsen

Læs mere

F O R S L A G T I L N Y B O L I G - S T R A N D K R O G E N 1 7, S U N D S

F O R S L A G T I L N Y B O L I G - S T R A N D K R O G E N 1 7, S U N D S F O R S L A G T I L N Y B O L I G - S T R A N D K R O G E N 1 7, S U N D S Kik fra søen NY BOLIG - STRANDKROGEN 17, SUNDS Denne mappe indeholder et skitseforslag til, hvordan en ny bolig på Strandkrogen

Læs mere

Skifteforrætning efter Michel Lofts hustrue sal. Kirsten Rasmusdatter i Ormslef, begyndt den 6te janu. og slutted den 26te dito 1753.

Skifteforrætning efter Michel Lofts hustrue sal. Kirsten Rasmusdatter i Ormslef, begyndt den 6te janu. og slutted den 26te dito 1753. Michel Lofts hustru Kirsten Rasmusdatter. Constantinsborg gods G 321 4. Fol. 165. Skifteforrætning efter Michel Lofts hustrue sal. Kirsten Rasmusdatter i Ormslef, begyndt den 6te janu. og slutted den 26te

Læs mere

IDESKITSER - Stationsgade 28 13_03_2008. 1 Stationsgade

IDESKITSER - Stationsgade 28 13_03_2008. 1 Stationsgade IDESKITSER - Stationsgade 28 13_03_2008 1 Stationsgade AD E 30 Grunden må ifølge lokalplan 470 bebygges med 25 % i 2 etage - svarende til 125 m2. (130 m2). max. bygningshøjde er 8,5 meter. Ny bebyggelse

Læs mere

HOTEL RINGKØBING RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

HOTEL RINGKØBING RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R HOTEL RINGKØBING RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 31.10.2014 Besigtiget af: Stefanie Høy Brink Journalnummer: 2013-7.82.07/760-0001 Kommune: Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Gildet paa Solhoug. 1. versjon, TarkUiB NT348r (rollehefte, Bengt) [1855]

Gildet paa Solhoug. 1. versjon, TarkUiB NT348r (rollehefte, Bengt) [1855] Gildet paa Solhoug [1855] Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Helene Grønlien, Stine Brenna Taugbøl 1 3 Ark. Bengt Gautesøn, Herre til Solhoug, i «Gildet paa Solhoug.»

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

St.Hans Hospital. Indbydelse til Concurrence

St.Hans Hospital. Indbydelse til Concurrence St.Hans Hospital Indbydelse til Concurrence Ved kgl. Resolution af 14 de Octbr. 1851.er det bestemt, at der ved almindelig Concurrence skal tilveiebringes Plan og Overslag til Bygningsanlæggene ved den

Læs mere

Tre Huse. en sortner jord synker i hav de lyse stjerner slukkespå himlen. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s

Tre Huse. en sortner jord synker i hav de lyse stjerner slukkespå himlen. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s en sortner jord synker i hav de lyse stjerner slukkespå himlen ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s Tre Huse Nu skal et jo ikke være kamp og heltedåd det hele og efter et hårdt

Læs mere

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens Ark No 26/1880 Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens 17 19. 17 Ligningskommissionen bestaar af 9 Medlemmer. Den vælger selv sin Formand og Næstformand.

Læs mere

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning Facade mod Vest. IR000802.IS2 en angiver temperatursvingninger 5.0 C Gavl mod Syd. IR000805.IS2 en angiver temperatursvingninger 5.0 C Facade mod Øst. IR000808.IS2 en angiver temperatursvingninger 5.0

Læs mere

Sammenligning af drivkræfter

Sammenligning af drivkræfter 1826 Sammenligning af drivkræfter Ole Jeppesen VUCFYN Odense, 2013 J.C. Drewsen, Johan Christian Drewsen, 23.12.1777-25.8.1851, dansk fabrikant, landøkonom og politiker. Drewsen var søn af papirfabrikant

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 850. Kristiansminde Gl. Skovridergaard. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 850. Kristiansminde Gl. Skovridergaard. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 850 Kristiansminde Gl. Skovridergaard Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn: Kristiansminde

Læs mere

Ark.No.36/1889

Ark.No.36/1889 1889-036-001 Ark.No.36/1889 Christensen har løn 850 Udringning mindst 200 Pension af Staten 288 fast Indtægt 1338 Kr Ombæring af Auktionsregningerne besørges ogsaa af ham det giver vel en 50 Kr, saa hans

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 SKØNSERKLÆRING J.nr. 16022 Besigtigelsesdato: 29. april 2016 kl. 11.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Harresøvej 15 7323 Give Tlf.: 4055 4550 Fax: 7573 0407 e-mail: mail@lillelundhuse.dk www.lillelundhuse.dk

Harresøvej 15 7323 Give Tlf.: 4055 4550 Fax: 7573 0407 e-mail: mail@lillelundhuse.dk www.lillelundhuse.dk MedByg MedByg kan i princippet foregå i alle vores huse. Alt, der bygges i samarbejde med os, er individuelt. Prisen på et individuelt hus er naturligvis også lidt højere, men der er mange forhold, der

Læs mere

Rapport eksempel Parcelhus

Rapport eksempel Parcelhus Firma Termoscan Nordsjælland, Allerød Kontrolperson: Termoscan Konsulent Telefon: (+45)51335666 E-mail: Kontakt@termoscan.dk Enhed Termografikamera Ordregiver Rapport eksempel Parcelhus - 130 m2 Allerød

Læs mere

Onsdagen 7de Octbr 1846

Onsdagen 7de Octbr 1846 5309 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46 udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs Fond (2010).

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11105

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11105 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11105 Besigtigelsesdato: 2011-12-19 mandag. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.)

Læs mere

*) Fortegnelse over Folkemængden i Eger Sogne-Kald 1769. Summa paa alle Summa i Hoved- paa alle i Alle ugifte Sognet. Annexet

*) Fortegnelse over Folkemængden i Eger Sogne-Kald 1769. Summa paa alle Summa i Hoved- paa alle i Alle ugifte Sognet. Annexet 25. Om Folkemængden, samt Sygdommene og Sundheds Anstalter. Efter den Fortegnelse som 1769 her og andere Steder i Riget, efter høi Kongelig Ordre blev forfattet, befandtes Folkemængden over dette hele

Læs mere

Anlægstilskud Forsamlings- og kulturhuse 2014-2017

Anlægstilskud Forsamlings- og kulturhuse 2014-2017 Anlægstilskud Forsamlings- og kulturhuse 2014-2017 BUDGET 2014 2015 2016 2017 Anlægsbudget 500.000 499.000 500.000 0 Driftsbudget 500.000 0 0 0 I alt: 1.000.000 499.000 500.000 0 I samarbejde med Teknik

Læs mere

Lejeprospekt. vedrørende butikslokalerne. Viborgvej 61, 7400 Herning. Butikslokaler med stor synlighed og meget trafik med tilhørende lager.

Lejeprospekt. vedrørende butikslokalerne. Viborgvej 61, 7400 Herning. Butikslokaler med stor synlighed og meget trafik med tilhørende lager. Lejeprospekt vedrørende butikslokalerne Viborgvej 61, 7400 Herning Butikslokaler med stor synlighed og meget trafik med tilhørende lager. Samlet areal: 628 m 2 Årlig leje ekskl. drift: kr. 360,- pr. m

Læs mere

Kontorlejemål med fantastisk udsigt

Kontorlejemål med fantastisk udsigt Kontorlejemål med fantastisk udsigt Kontorlokaler med udsigt ud over Kastellet til Langeline og på den anden side udsigt ud over hele Nyboder til Københavns skyline M. Goldschmidt Ejendomme Logo/bomærke

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13038

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13038 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13038 Besigtigelsesdato: 08.05.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8017 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Sætning i bagerste værelse er ikke bragt i orden. 2. Markant sætning af gulv i samme værelse, sætning i centrum af huset, skorsten, vægge, revner over

Læs mere

Bygning 1, Etage 03. M1 - Aktiv sengeplads. M3 - Aktivt badeværelse. M5 Aktivt birum. M7 Afstilling. O3 begrænset trådløs dækning.

Bygning 1, Etage 03. M1 - Aktiv sengeplads. M3 - Aktivt badeværelse. M5 Aktivt birum. M7 Afstilling. O3 begrænset trådløs dækning. Bygning 1, Etage 03 Bygning 1, Etage 04 Bygning 1, Etage 05 Bygning 1, Etage 06 Bygning 1, Etage 07 Bygning 1, Etage 08 Bygning 1, Etage 09 Bygning 1, Etage 10 Bygning 1, Etage 11 Bygning 1, Etage 12 Bygning

Læs mere

Drewsens kommentarer til Ursin

Drewsens kommentarer til Ursin 1826 Drewsens kommentarer til Ursin Ole Jeppesen VUCFYN Odense, 2013 J.C. Drewsen, Johan Christian Drewsen, 23.12.1777-25.8.1851, dansk fabrikant, landøkonom og politiker. Drewsen var søn af papirfabrikant

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Husmandsstedet. l. En husmand er en mand, der ejer et hus og et stykke jord på nogle få tønder land (1 tønde land = 5500 m2).

Husmandsstedet. l. En husmand er en mand, der ejer et hus og et stykke jord på nogle få tønder land (1 tønde land = 5500 m2). Husmandsstedet. l. En husmand er en mand, der ejer et hus og et stykke jord på nogle få tønder land (1 tønde land = 5500 m2). I 1800-årene var de fleste husmænd meget fattige, og mange af dem flyttede

Læs mere

Att.: Michael Fjord Esbjerg den 27. april 2015

Att.: Michael Fjord Esbjerg den 27. april 2015 Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Att.: Michael Fjord Esbjerg den 27. april 2015 Partshøring Sags id 14/23 678 Vedr. inddragelse af eksisterende baggårdsbygning til beboelse på matr. Nr. 765, Esbjerg

Læs mere

Oversvømmelsens Etablering. Instruks for Betjeningen af Konstruktionerne ved Dæmningerne I og VI.

Oversvømmelsens Etablering. Instruks for Betjeningen af Konstruktionerne ved Dæmningerne I og VI. Oversvømmelsens Etablering Instruks for Betjeningen af Konstruktionerne ved Dæmningerne I og VI. Afskrift ved: John Damm Sørensen john (at) hovedpuden.dk Kilde: Rigsarkivet Personale. Kommandoet ved

Læs mere

(foto 21) Øster og Vester Hanherred Skøde og panteprotokol 11. 10/8 1839 21/10 1843 1842 20 rigsdaler sølv Skifteattest Christen Jensen

(foto 21) Øster og Vester Hanherred Skøde og panteprotokol 11. 10/8 1839 21/10 1843 1842 20 rigsdaler sølv Skifteattest Christen Jensen (foto 21) Øster og Vester Hanherred Skøde og panteprotokol 11. 10/8 1839 21/10 1843 1842 20 rigsdaler sølv Skifteattest Christen Jensen At boet efter selveiergaardmand Christen Jensen af Sønderøxe under

Læs mere

Dispositionsforslag. Til godkendelse hos bygherre

Dispositionsforslag. Til godkendelse hos bygherre Dispositionsforslag Til godkendelse hos bygherre 18-9-2013 UCN Business og Teknologi Bygningskontruktør 2. semester Porthusgade 1, lokale 430 9000 Aalborg Bygherre 1 Boligbyggervej 52 1111 Parcelhuskvarter

Læs mere

Forblad. Staalrørssituationen. Tidsskrifter. Arkitekten 1943, Ugehæfte

Forblad. Staalrørssituationen. Tidsskrifter. Arkitekten 1943, Ugehæfte Forblad Staalrørssituationen - Tidsskrifter Arkitekten 1943, Ugehæfte 1943 Staalrørssituationen Fra "Staalrørsudvalget af 1943", som er en Fællesrepræsentation \ for Elektricitetsbranchens, Ingeniørernes

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring 1 SKØNSERKLÆRING J.nr. 9135 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Nedbøjning og fald på gulv i stue samt nedbøjning af gulvet i gangen. 2. Stueloftet buer ved skillevæg mod gangen. 3. Vinduesparti

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8107 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Fugtig kældervæg mod syd. 2. Utæt hjørne i tagpap ved skorsten samt fugt i mur i stue. 3. Lyskassevange revnet

Læs mere

Hovedreparation af Rundetaarn 1822/23 - Malerens regninger

Hovedreparation af Rundetaarn 1822/23 - Malerens regninger Hovedreparation af Rundetaarn 1822/23 - Malerens regninger Rigsarkivet, Københavns Universitet, Den centrale økonomiske forvaltning Regnskaber udgiftsbilag (18.22.23) Transskriberet af Jesper Vang Hansen,

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R NØRRETORV 10-15 HJØRRING KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 11.05.2011 Besigtiget af: Nanna Secher Larsen Journalnummer: 2011-7.82.07/860-0001 Kommune: Hjørring Kommune Adresse:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 9. oktober 2012 kl. 13:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Mål: 1 : 500. Marianne og Per Lund Larsen. Dato: 07.10.2011. Alstedvej 51,4173 Fjennelev Situationsplan. Tegn. nr. 1.01. Rev.

Mål: 1 : 500. Marianne og Per Lund Larsen. Dato: 07.10.2011. Alstedvej 51,4173 Fjennelev Situationsplan. Tegn. nr. 1.01. Rev. Byggelinie (ca. angivet) Kontor og lager Byggelinie (ca. angivet) Depot 2506 Byggelinie (ca. angivet) 8000 Projektbeskrivelse: Nyt enfamiliehus på matr. 14h Grundareal: 6074 m² Stueplan: 123,2 m² 1. sal:

Læs mere

HN 111 Niverød BN 2: Jens Jørgensen (1857) BN 20: Hendrik Johansen (1857) BN 40: Teglværk (1857)

HN 111 Niverød BN 2: Jens Jørgensen (1857) BN 20: Hendrik Johansen (1857) BN 40: Teglværk (1857) Brandforsikringsarkivalier. Den almindelige brandforsikring for landbygninger Branddirektorats arkiver. Lynge-Kronborg Herred Brandtaxations protokoller 1800-1873. Mikrofilmruller fra Landsarkivet Følgende

Læs mere

Vedrørende inspektion af dele af modtagelsen i Vestre Fængsel og Vestre Hospital

Vedrørende inspektion af dele af modtagelsen i Vestre Fængsel og Vestre Hospital FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Københavns Fængsler Vigerslev Allé 1 Postboks 701 2450 København SV Dato: J.nr.:

Læs mere

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Byrådssag 1871-52 Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Foranlediget af en under 14 de ds. modtagen Skrivelse fra Byfogedcentoiret, hvori jeg opfordres til uopholdeligen at indbetale Communeskat for 3 die Qvt.

Læs mere