FIGHTER 1250 A B C D E F G

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FIGHTER 1250 A B C D E F G"

Transkript

1 MOS DK MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING Brugervejledning Transport/Installation Igangsætning/Justering Tilbehør med lynguide Styring/Alarm Tekniske oplysninger Stikordsregister A B C D E F G LEK

2

3 Indhold Generelt om installationen... 2 Anlæggets data... 2 A BRUGERVEJLEDNING... 3 Generel information om varmepumpen... 4 Varmepumpens delsystemer og deres funktion... 5 Frontpanelet... 6 Indstilling af varme... 8 Indstilling af varmtvand Lynguide - varme Lynguide - varmtvand Lynguide ekstra varmtvand Vedligeholdelse Afvigelse af ønsket temperatur Alarmangivelse B TRANSPORT/INSTALLATION Transport og opstilling Installationskontrol Rørtilslutning El-tilslutning C IGANGSÆTNING OG JUSTERING Påfyldning og udluftning af brinesystemet Påfyldning og udluftning af centralvarmesystemet Opstart og kontrol Efterjustering Tømning af varmtvandsbeholderen D TILBEHØR MED LYNGUIDE Lynguide - RCU Lynguide - ESV Lynguide - RG Lynguide - POOL Lynguide - RE E STYRING/ALARM Ændring af parameter Hovedmenuer Alarm F TEKNISKE OPLYSNINGER Komponentliste Dimensioner El-diagram Principskitse Tekniske specifikationer G STIKORDSREGISTER

4 Generelt For at få optimalt udbytte af varmepumpen FIGHTER 1250 bør du gennemlæse denne Monterings- og Brugervejledning. - Afsnit A indeholder oplysninger, som slutbrugeren kan have brug for. er et svenskproduceret, driftssikkert kvalitetsprodukt med lang levetid. Anlæggets data Udfyldes af montøren, når varmepumpen er installeret. Serienummer (95), skal altid oplyses ved henvendelse til Vølund. Installationsdato Montør/installatør Korrosionsbeskyttelse Emalje Rustfri Kobber Type brinevæske - Blandingsforhold/frysepunkt Aktiv borehulsdybde/kollektorlængde Indstillinger Menu Fab. Fab. EBV(2) Benævnelse Indstillet Benævnelse indst. nr. Indst. Knap Pos. 1.4 Starttemperatur VV Sikring Stoptemperatur VV Maks. el-effekt, pos. D 1.6 Stoptemp. XVV Maks. varmtvandstemp., C (65 C) pos. 1.8 Interval periode XVV Kurvehældning Forsk. varmekurve Fremløb.temp/min Fremløb.temp/maks Maks. retur VB-pumpe styres. 100 varme Indstillet Tilbehør Produkt Returluftmodul FLM 40 Rumføler RG 10 Ekstra shunt ESV 21 Poolstyring POOL 11 Kommunikationsmodul RCU 11 Rumenhed RE 10 Dato Underskrift 2

5 BRUGERVEJLEDNING A BRUGERVEJLEDNING...3 Generel information om varmepumpen...4 Produktinformation...4 Hvad varmepumpen kan gøre...4 Varmepumpens delsystemer og deres funktion...5 Lidt om varmepumpeteknik...5 Frontpanelet...6 Sådan bruger du frontpanelet...7 Hurtig flytning...7 Menutyper...7 Tastatur...7 Computerstyring...7 Indstilling af varme...8 Manuel ændring af rumtemperaturen...8 Grundindstilling...8 Efterjustering af grundindstillingen...9 Udgangsværdier for varmeautomatik...9 Eksempler på valg af udgangsværdier...9 Regulering af varmetilførsel...10 Nøddrift...10 Lynguide menuindstillinger varmeproduktion...11 Indstilling af varmtvand...12 Ekstra varmtvand...12 Lynguide menuindstillinger varmtvandsproduktion...13 Lynguide menuindstillinger ekstra varmtvand...13 Vedligeholdelse...14 Sparetips...14 Driftsforstyrrelser...15 Alarmangivelser

6 A Generel information om varmepumpen Generel information om varmepumpen Produktinformation er en komplet, moderne varmepumpe, der byder på effektive tekniske muligheder for energibesparelser og reducerede CO2-udslip. Med indbygget varmtvandsbeholder, el-patron, cirkulationspumper og styresystem fås en driftssikker og økonomisk varmeproduktion. Varmeoptagelsen sker via et lukket system, hvor vand blandet med frostsikringsmiddel cirkulerer i en slange ud til varmekilden (undergrunden/jorden/søen). Eftersom temperaturen i jorden er rimelig konstant hele året, kan varmepumpen med høj virkningsgrad genvinde den vedvarende solenergi, der er lagret der. udmærker sig ved: Optimal årsvarmefaktor takket være frekvensreguleret kompressor. Frekvensreguleret brinepumpe, der forsyner varmepumpen med det til driftslejligheden tilpassede brineflow. Minimale driftsomkostninger, ingen dyre tilskud, når det bliver koldt udenfor. Kompressoren kører op/ned i omdrejninger efter behov. Indbygget varmtvandsbeholder. Højt temperaturområde Fremløbstemperatur 65 C Returtemperatur 56 C. Indbygget ur til planlægning af ekstra varmtvand og sænkning/forøgelse af fremløbstemperaturen. Forberedt for poolopvarmning. Forberedt for styring af to varmesystemer. Hvad varmepumpen kan gøre indgår i en ny generation af varmepumper, som med en effektiv frekvensreguleret kompressor kan forsyne dit hus med billig og miljøvenlig varme. Det opvarmede vand cirkulerer rundt i husets varmeanlæg og opvarmer desuden vandet i varmtvandsbeholderen på 160 liter, der er isoleret med EPS (en miljøvenlig celleplast), for at sikre minimalt varmetab. Varmepumpen kan tilsluttes et valgfrit lavtempereret distributionssystem med radiatorer, konvektorer eller gulvvarme. Den er også forberedt for tilslutning til flere forskellige produkter og tilbehør, f.eks. ekstra varmtvandsbeholder, ventilationsgenvinding, pool, frikøling og varmesystem med forskellige temperaturer. Der kan kobles en el-patron på 8 kw ind automatisk, hvis der sker noget uforudset, og som reservedrift. er udstyret med computerstyring for at give dig mange valgmuligheder, f.eks. god komfort, god økonomi og sikker drift. Tydelige oplysninger om tilstand, driftstid og alle temperaturer i varmepumpen vises på det baggrundsbelyste frontpanel. Det betyder f.eks., at eksterne anlægstermometre ikke er nødvendige. 4

7 Varmepumpens delsystemer og deres funktion A Varmepumpens delsystemer og deres funktion VVC VV KV Varme Värme Varme retur Värme fremløb framledning returledning Varmtvandsbeholder Varmvattenberedare Dubbelmantel Yderkappe Köldbärare Brine ind (KBind) (KBin) Omskifterventil Växelventil Brinepumpe Köldbärarpump (styret af omdrej- (varvtalsstyrd) ningstallet) Brine Köldbärare ud (KBud) ut (KBut) Centralvarme Värmebärare frem fram (VBF) Centralvarme retur Värmebärare retur (VBR) El-tilskudsvarme Eltillsats Fordamper Förångare Kølemedium Köldmedie Kondensator Kondensor Anlægspumpe Kompressor (varvtalsstyrd) Ekspansionsventil Expansionsventil Värmebärarpump (styret af omdrej- (varvtalsstyrd) ningstallet) kompressor (styret af omdrejningstallet) Lidt om varmepumpeteknik Enkelt udtrykt, kan man inddele varmepumpens funktion i fire delforløb: Væsken (kølemediet), der bruges i varmepumpen koger* allerede ved en meget lav temperatur i fordamperen. Det er nok med den varme, der hentes fra den cirkulerende væske (brine) fra jorden/undergrunden/søen, for at få den i kog Den damp (gas), der dannes, når kølemediet koger, suges ind i kompressoren, der styres af omdrejningstallet. Der komprimeres netop så meget, det er nødvendigt til det aktuelle varmebehov. Samtidig med at gassens tryk øges under komprimering, bliver den også meget varm. (Kølemedievæsken ved lav temperatur er altså blevet forvandlet til en højtemperaturgas) 3. 3 Den varme gas ledes videre ind i en varmeveksler (kondensator), hvor den afgiver sin varme til varmesystemets vand (centralvarmesiden). Dette passerer gennem samme kondensator, men på anden side af en skillevæg, så medierne ikke blandes. Når varmen overføres til centralvarmesiden, afkøles gassen og forvandles så til væske igen (kondenserer) Ekspansionsventilen sænker til slut trykket på væsken (kølemediet, så den igen kan koge ved en lav temperatur), samtidig med at den kun slipper netop så meget væske igennem til fordamperen, at den igen kan varmes op og fuldstændigt fordampes af den varme, der hentes fra jorden. Det beskrevne forløb gentages om og om igen, og det er stort set kun kompressor og cirkulationspumper, der skal bruge el-energi ved normal drift. Energien til centralvarme- og varmt brugsvand fås primært som beskrevet herover fra jorden. Hvor effektivt dette kan gøres, angives med varmepumpens COP-værdi (varmefaktor). Værdien er altså et mål for, hvor meget varme man får i forhold til den forbrugte el-energi. *) Kogepunktet for forskellige væsker varierer, men også trykket i beholderen har betydning. Vand koger som bekendt ved +100 C i en gryde på komfuret, men ville have kogt allerede ved +80 C, hvis lufttrykket i rummet havde været halvt så højt. Det er en egenskab, man udnytter i varmepumpeteknikken. OBS! Alt materiale, der har en højere temperatur end -273 C indeholder varme, der kan genvindes jo højere temperatur kølemediet har, jo mere effektivt kan det gøres. 5

8 A Frontpanelet Frontpanelet Tilskudsvarmesymbol Hvis el-tilskudsvarme er indkoblet I El-trin 1 II El-trin 2 I II El-trin 1+2 Et blinkende lyn betyder, at effektovervågningen begrænser el-effekten. Kompressorsymbol - Kompressor i drift. Et blinkende symbol betyder, at effektovervågningen begrænser kompressordriften. Varmtvandssymbol Varmepumpen påfylder varmtvand. A Midlertidig temperaturforøgelse i gang. B Tidsbestemt temperaturforøgelse i gang, f.eks. periodisk. Cirkulationspumpesymbol I Cirkulationspumpe er i drift. II Cirkulationspumpe 2 er i drift (tilbehøret ESV 21 kræves). Varmesystemsymbol Boligopvarmning i gang Driftsposition Ved tryk på en knap (det er ikke nødvendigt at bekræfte ændringen med Enter-knappen). - Aktuel driftsindstilling vises på displayet. - Endnu et tryk på en knap ændrer driftsindstilling. Hvis der trykkes på Enter-knappen, skiftes der til normal visning. Læs om de forskellige driftsindstillinger i Kapitel A Varmeindstilling, Regulering af varmetilførsel -> Driftsindstilling. Ekstra varmtvand (XVV) Det er ikke nødvendigt at bekræfte ændringen med Enter-knappen. Ingen funktion A I II III A B I II 50.0 C Varmvattentemperatur 1.0 P Aktuel visningsparameter Varmtvandstemperatur normalindstilling Beskrivelse af aktuel visningsparameter Informationssymboler Menunummer 1.0 P Poolopvarmning i gang Tastatur aktiveret Timerfunktion Plusknap - Gå frem i menusystemet - Hæv værdien på valgt parameter Se afsnittet Styring Generelt Forskydning af varmekurve - Når den drejes med uret (+), øges rumtemperaturen. Når knappen drejes, vises menu 2.0 på displayet, og værdien for beregnet fremløbstemperatur ændres. Drejekontakt 1 Normalindstilling Samtlige styrefunktioner indkoblet 0 Slukket Nøddrift Kun cirkulationspumpen og el-tilskudsvarme (el-trin 2) er i drift. Minusknap - Gå tilbage i menusystemet - Sænk værdien på den valgte parameter Se afsnittet Styring Generelt Enter-knap - Vælg lavere menu i menusystemet - Parameterændring aktiveres - Parameterændring bekræftes Se afsnittet Styring Generelt Statuslampe Ved normal drift lyser statuslampen grøn. Ved alarm lyser den rød. 6

9 Frontpanelet A Sådan bruges frontpanelet Fra panelet udføres alle de mest almindelige indstillinger, og det er også herfra du instruerer computerstyringen om dine ønsker vedrørende temperatur mm., som varmepumpesystemet skal opfylde. For at kunne udnytte anlægget optimalt skal der være udført visse grundindstillinger (se afsnittet Grundindstilling ), og installationen skal i øvrigt være udført efter gældende anvisninger. Computerstyring Varmepumpen styres af en computer, der sørger for, at alle dele arbejder på den måde, der giver den mest optimale drift. Den styrer og overvåger varme- og varmtvandsproduktionen samt giver information om indstillede styrevilkår. Ved eventuelle driftsforstyrrelser sendes alarmer og advarsler til frontpanelet, så brugeren hele tiden informeres om forholdene. Samtidigt styres varmepumpen på en måde, der undgår skader på anlægget. Menutyper Normalt vises menu 1.0 på displayet (temperaturen i varmtvandsbeholderen) Ved at bruge plus- og minusknappen samt Enter-knappen kan man bladre i menusystemet samt ændre den indstillede værdi i visse menuer. Ekstra tilbehør Tilbehør til f.eks. styring af ekstra varmekreds og opvarmning af pool styres også af computerstyringen efter de indstillinger, der er foretaget med tastaturerne på frontpanelet. Der kan også indkobles en rumtemperaturføler efter behov. Styringen er opdelt i forskellige menutyper afhængig af, hvor dybt ind i styringen man skal. Normal : De indstillinger, du som kunde oftest har brug for. Udvidet : Viser detaljerede menuer ud over servicemenuer. Service : Viser alle menuer. Ændring af menutype sker i menu Hurtig flytning For hurtigt at komme tilbage til hovedmenuen fra en af undermenuerne skal man trykke på følgende knapper: 1. Driftspositionsknappen 2. Enter-knappen OBS! Pas på, at driftsindstillingen (Auto, Sommer, Kun ekstravarme, Alarmindstilling) ændres under hurtig flytning. Tastatur I hovedmenuerne kan tastaturet aktiveres ved at trykke knapperne plus og minus ned samtidig. Nøglesymbolet vises nu på displayet. Deaktivering sker på samme måde. 7

10 A Indstilling af varme Indstilling af varme Indendørstemperaturen afhænger af flere forskellige faktorer. For at holde huset varmt i den varme årstid er solindstrålingen og den varme, husets personer og apparater afgiver, oftest tilstrækkelig. Når det bliver koldere udenfor, må man starte sit varmesystem. Jo koldere det bliver, jo varmere skal radiatorerne/gulvstrengene være. Styring af varmeproduktionen Normalt opvarmer varmepumpen vandet (centralvarmesiden) til den temperatur, der er nødvendig ved en vis udendørstemperatur. Det sker automatisk på baggrund af indsamlede temperaturværdier fra udeføleren og føleren, der sidder på ledningen til radiatorerne (fremløbsføler). Først skal varmepumpen dog have den korrekte grundindstilling, se afsnittet Grundindstilling. De temperaturoplysninger, som udeføleren (monteret på husets ydermur) sender til varmepumpens computerstyring, registrerer tidligt variationer i udelufttemperaturen. Det behøver altså ikke at blive koldt inde i huset, før reguleringssystemet aktiveres, men så snart temperaturen falder ude, hæves temperaturen på vandet til radiatorerne inde i huset automatisk. Temperatur på radiatorerne Den temperatur, som radiatorerne skal have i forhold til udelufttemperaturen, bestemmer du selv ved valg af varmekurve og ved hjælp af knappen Forskydning varmekurve på varmepumpens frontpanel. Manuel ændring af rumtemperaturen Hvis man vil sænke eller forhøje indendørstemperaturen, drejer man drejeknappen "Forskydning varmekurve" mod uret henholdsvis med uret. En streg svarer til ca. 1 grads ændring af rumtemperaturen. OBS! En forøgelse af rumtemperaturen kan bremses af termostaterne på radiatorerne eller gulvvarmen. Disse skal derfor også stilles højere. Grundindstilling Til grundindstilling anvendes menu 2.1 og drejeknappen Forskydning varmekurve. Hvis man ikke ved, hvilke værdier der skal indstilles, kan udgangsværdierne for varmeautomatikken hentes ud fra diagrammet eller kortet. 9 Kurvehældning 2.1 FRAMLEDNINGSTEMPERATUR FREMLØBSTEMPERATUR FRAMLEDNINGSTEMPERATUR FREMLØBSTEMPERATUR OBS! Vent et døgn mellem indstillingerne, så temperaturerne når at stabilisere sig. Indstilling med diagram I diagrammet går man ud fra stedets dimensionerede udelufttemperatur og varmesystemets dimensionerede fremløbstemperatur. Der, hvor disse to værdier mødes, kan varmeautomatikkens kurvehældning aflæses. Dette indstilles under menu 2.1 "Kurvehældning". Forskydning, varmekurve -2 FRAMLEDNINGSTEMPERATUR FREMLØBSTEMPERATUR C C C FORSKYDNING FÖRSKJUTNING VÄRMEKURVA VARMEKURVE (-2) Forskydning, varmekurve 0 VÄRMEKURVA VARMEKURVE C UDELUFTTEMPERATUR UTETEMPERATUR VÄRMEKURVA VARMEKURVE C FÖRSKJUTNING FORSKYDNING UTETEMPERATUR VÄRMEKURVA VARMEKURVE UDELUFTTEMPERATUR (0) Forskydning, varmekurve VÄRMEKURVA VARMEKURVE Menu 2.1 Kurvehældning Forskydning af varmekurve FÖRSKJUTNING FORSKYDNING VÄRMEKURVA VARMEKURVE (+2) C UDELUFTTEMPERATUR UTETEMPERATUR 8

11 Indstilling af varme A Udgangsværdier for varmeautomatik De værdier, der er angivet på kortet i afsnittet Styring - Grundværdier, vedrører indstillingen af Varmekurve. Den første værdi vedrører et lavtempereret* radiatorsystem. Drejeknappen Forskydning varmekurve stilles på 0. Værdien i parentesen vedrører et gulvvarmesystem**, der er monteret i betondæk. Kortets værdier er ofte et godt udgangspunkt, hvis man ønsker, at systemet skal holde ca. 20 C i stuetemperatur. Værdierne kan, hvis der er behov herfor, efterjusteres. Eksempel på valg af udgangsværdi: 1 Hus med lavtempereret* radiatorsystem Århus = Område 10 (5). Kurve 10 vælges på displayet, og drejeknappen "Forskydning, varmekurve" stilles på 0. 1 Hus med gulvvarme** monteret i betondæk Århus = Område 10 (5). Kurve 5 vælges på displayet, og drejeknappen "Forskydning, varmekurve" stilles på (5) Aalborg Eksempler: Århus Odense Helsingør København Efterjustering af grundindstillingen Hvis rumtemperaturen ikke bliver som ønsket, kan det være nødvendigt at efterjustere. Koldt vejr - Hvis rumtemperaturen er for lav, øges værdien "Kurvehældning" i menu 2.1 et trin. - Hvis rumtemperaturen er for høj, sænkes værdien "Kurvehældning" i menu 2.1 et trin. Varmt vejr - Hvis rumtemperaturen er for lav, drejes drejeknappen "Forskydning varmekurve" et trin med uret. - Hvis rumtemperaturen er for høj, drejes drejeknappen "Forskydning, varmekurve" et trin mod uret. * Med lavtempereret radiatorsystem menes et system, hvor fremløbstemperaturen er 55 C på den koldeste dag. ** Gulvvarme kan dimensioneres meget forskelligt. I eksempel 2 ovenfor tages der sigte på et system, hvor fremløbstemperaturen skal være ca C den koldeste dag. 9

12 A Indstilling af varme Regulering af varmetilførsel Efter justering (efter valgt indstilling af kurvehældning og forskydning) tilføres den korrekte varmemængde i forhold til den aktuelle udelufttemperatur. Varmepumpens fremløbstemperatur (menu 2.0) vil svinge omkring den teoretisk ønskede værdi, der vises i parentes på displayet. Ekstra tilbehør, såsom rumfølere, kan påvirke temperaturen. Gradminutter Ved undertemperatur udregner computerstyringen et varmeunderskud i form af gradminutter, hvilket betyder, at indkoblingen af varmeproduktionen fremskyndes alt efter den aktuelle undertemperaturs størrelse. Det er værdien i gradminutter, der udgør grundlaget for reguleringen i varmeindstillingen. Nøddrift Nøddrift aktiveres ved at sætte kontakten (8) i position. Frontpanelet er slukket, og computerstyringen er frakoblet. Temperaturen styres af termostaten (3). Den kan indstilles på enten 35 C eller 45 C. Kompressoren og brinepumpen er slukket, og kun centralvarmepumpen og el-tilskudsvarmen er aktive (ved nøddrift er et el-trin på 6 kw tilkoblet). OBS! I denne indstilling produceres der ikke varme/ varmt brugsvand. (Komponentnummerering, se afsnittet F Komponentliste ) Driftsindstilling Med knappen "Driftsindstilling" indstilles den ønskede driftsindstilling, hvad angår tilladelse/blokering af cirkulationspumpen eller ekstra energi. Valget behøver ikke blive bekræftet med Enter-knappen. Når der trykkes på knappen, vises den aktuelle driftsindstilling på displayet, og ved yderligere tastetryk ændres indstillingen. Når der trykkes på Enter-knappen, returneres der til normalt visningsniveau i displayet. 8 De forskellige driftsindstillinger er: 1. Auto (uden el), Auto (med el) alt. Auto (Sommer) - vælger automatisk driftsindstilling i forhold til udelufttemperaturen. - Cirkulationspumpen tillades at være i drift, når der er behov for det. - El-varmetilskudsvarme tillades, hvis Til er valgt i menu El-tilskudsvarmen kan dog indkobles ved aktivering af Ekstra varmtvand. 2. Sommerindstilling Kun produktion af varmt vand med. - Cirkulationspumpen og el-tilskudsvarmen er blokeret. - El-tilskudsvarmen kan dog indkobles ved aktivering af Ekstra varmtvand. 3. Kun ekstravarme - Kompressor og brinepumpe blokeres. Funktionen aktiveres/deaktiveres ved at holde knappen driftsindstilling inde i 7 sekunder. 4. Alarmindstilling - Hvis en alarm starter, vælger denne driftsindstilling. LEK

13 Indstilling af varme A Lynguide menuindstillinger varmeproduktion Driftsposition Adgang til menuen fås med driftspositionsknappen. Her vælges det, om varmeproduktion skal tillades. Menu 2.1 Kurvehældning Her vises den valgte kurvehældning (varmekurve). Ved værdi 0 aktiveres funktionen Egen kurve, se menu Værdien kan indstilles til mellem kurve 0 og Fabriksindstilling: 9 Menu 2.2 Forsk. varmekurve Her vises den valgte varmekurve-forskydning. OBS! Værdien ændres med drejeknappen Forskydning varmekurve". Værdien kan indstilles til mellem -10 og Fabriksindstilling: 0 Menu 2.3 Freml.temp/min. Her vises indstillet min.niveau for fremløbstemperaturen til varmesystemet. Den beregnede fremløbstemperatur er ikke mindre end den indstillede værdi, uanset udelufttemperatur, kurvehældning eller forskydning af varmekurve. Værdien kan indstilles til mellem 2 og 80 C. - Fabriksindstilling: 15 C Menu 2.4 Freml.temp/maks. Her vises indstillet maks. niveau for fremløbstemperaturen til varmesystemet. Den beregnede fremløbstemperatur er ikke højere end den indstillede værdi, uanset udelufttemperatur, kurvehældning eller forskydning af varmekurve. Værdien kan indstilles til mellem 10 og 80 C. - Fabriksindstilling: 55 C Værdier i menuer Normalt vises menu 1.0 på displayet (temperaturen i varmtvandsbeholderen) Med plus- og minusknappen samt Enterknappen kan man bladre i menusystemet samt i visse menuer ændre værdien. (Se afsnittet Frontpanel) 11

14 A Indstilling af varmtvand Indstilling af varmtvand Den indbyggede varmtvandsbeholder omsluttes af det cirkulerende vand, som varmepumpen varmer. Ved normalt forbrug er det tilstrækkeligt at køre varmepumpens kompressor for at forsyne boligens forskellige tapsteder med varmt vand. Temperaturen på varmtvandet i varmtvandsbeholderens top varierer så mellem de indstillede værdier. (Se styring Varmtvandstemperatur ) Prioritering Hvis vandet i beholderen skal varmes, prioriterer varmepumpen dette og går med hele varmepumpeeffekten over i indstillingen varmtvand. I denne indstilling er der ingen varmeproduktion. Hvordan denne prioritering skal ske, kan du i et vist omfang påvirke via indstillinger på frontpanelet. (Se styring Varmtvandstemperatur ) Ekstra varmtvand Funktionen "Ekstra varmtvand" øger midlertidigt temperaturen på varmtvandet. Temperaturen øges først til et indstilleligt niveau med kompressor (menu 1.7), og derefter øges el-tilskudsvarmen, indtil stoptemperaturen er nået (menu 1.6). Midlertidig Ekstra varmtvand aktiveres manuelt, mens tidsbestemt aktiveres ved hjælp af udførte indstillinger i computerstyringen. Når et: - A vises over -ikonen, er midlertidig ekstra varmtvand aktiv. - B vises over -ikonen, er tidsbestemt ekstra varmtvand aktiv. (Se styring Varmtvandstemperatur ) I II III A B I II 50.0 C Varmvattentemperatur 1.0 P OBS! Ekstra varmtvand kan medføre, at eltilskudsvarmen aktiveres og dermed øger el-forbruget. Ekstra varmtvand kan aktiveres på tre forskellige måder: 1. Periodisk tidsbestemt ekstra varmtvand - Forøgelsen startes, ved at kompressoren hæver VVtemp. til den i menu 1.7 indstillede temperatur, derefter hæver el-tilskudsvarmen temperaturen til 65º C. - Den forhøjede temperatur opretholdes ved hjælp af el-tilskudsvarmen i en time. - Intervallet mellem forøgelser vælges i menu 1.8. I menu 1.9 vises, hvornår den næste forøgelse skal ske. 2. Planlagt tidsbestemt ekstra varmtvand - Forøgelsen startes, ved at kompressoren hæver VVtemperaturen til den i menu 1.7 indstillede temperatur, derefter hæver el-tilskudsvarmen temperaturen til den i menu 1.6 indstillede temperatur. Den forhøjede temperatur opretholdes ved hjælp af el-tilskudsvarmen i den valgte periode. - I undermenuerne under menu indstilles startog stoptid for den ugedag, man ønsker forøgelsen. 3. Midlertidig ekstra varmtvand - Når der trykkes på knappen, vises den aktuelle indstilling af "Ekstra varmtvand" på displayet, og når der igen trykkes på knappen, ændres indstillingen i trinnene 3, 6, 12 og 24 timer samt frakoblet indstilling. - Forøgelsen startes, ved at kompressoren hæver VVtemperaturen til den i menu 1.7 indstillede temperatur, derefter hæver el-tilskudsvarmen temperaturen til den i menu 1.6 indstillede temperatur. Den forhøjede temperatur opretholdes ved hjælp af el-tilskudsvarmen, til periodetiden er udløbet. (Se styring Varmtvandstemperatur ) Værdier i menuer Normalt vises menu 1.0 på displayet (temperaturen i varmtvandsbeholderen) Med plus- og minusknappen samt Enterknappen kan man bladre i menusystemet samt i visse menuer ændre værdien. (Se afsnittet Frontpanel) 12

15 Indstilling af varmtvand A Lynguide menuindstillinger varmtvandspåfyldning Lynguide menuindstillinger ekstra varmtvand Menu 1.2 Periodetid Her vælges periodetidens længde. Værdien kan indstilles til mellem 5 og 60 minutter. - Fabriksindstilling: 60 min. Menu 1.3 Maks.tid VV-periode Her vælges, hvor meget af periodetiden (menu 1,2) varmtvandet skal varmes i, når der er behov for både varmtvand og varme. Værdien kan indstilles til mellem 5 og 60 minutter. - Fabriksindstilling: 20 min. Menu 1.4 VV-temp/Starttemp VV Starttemp. VV Her vælges, ved hvilken temperatur varmepumpen starter varmtvandspåfyldningen. Hvis der vises en parentes med minustegn, betyder det, at højtrykspressostaten er blevet udløst under påfyldning af varmtvand, og at automatisk har sænket den indstillede temperatur med værdien i parentesen. Sænkningen afbrydes, når startværdien ændres. Værdien kan indstilles til mellem 25 og 55 C. - Fabriksindstilling: 47 C Menu 1.5 VV-temp/Stoptemp VV Stoptemp. VV Her vælges, ved hvilken temperatur varmepumpen stopper med varmtvandspåfyldning. Hvis der vises en parentes med minustegn, betyder det, at højtrykspressostaten er blevet udløst under påfyldning af varmtvand, og at automatisk har sænket den indstillede temperatur med værdien i parentesen. Sænkningen afbrydes, når stopværdien ændres. Værdien kan indstilles til mellem 30 og 60 C. - Fabriksindstilling: 54 C Ekstra varmtvand Menuen hentes ved at trykke på knappen "Ekstra varmtvand" (se foregående side). Menu 1.6 Stoptemp. XVV Her vælges den ønskede stoptemperatur for ekstra varmtvand. Værdien kan indstilles til mellem 40 og 70 C. - Fabriksindstilling: 60 C Menu 1.7 Stoptemp. komp XVV Her vælges den ønskede temperatur for stop af kompressor med ekstra varmtvand. Værdien kan indstilles til mellem 50 og 60 C. - Fabriksindstilling: 55 C Menu 1.8 Interval periode XVV Her vælges, hvor ofte periodisk tidsbestemt ekstra varmtvand skal ske. Ekstra varmtvand er lukket ved værdien 0. Ekstra varmtvand startes, når værdien bekræftes. Værdien kan indstilles til mellem 0 og 90 dage. - Fabriksindstilling: 14 dage Menu 1.9 Næste XVV stigning Her vises den kommende forøgelse, til niveauet Ekstra varmtvand indtræffer. Værdier i menuer Normalt vises menu 1.0 på displayet (temperaturen i varmtvandsbeholderen) Med plus- og minusknappen samt Enterknappen kan man bladre i menusystemet samt i visse menuer ændre værdien. (Se afsnittet Frontpanel) 13

16 A Vedligeholdelse Vedligeholdelse Din varmepumpe er i princippet vedligeholdelsesfri og kræver derfor minimal pasning af dig efter igangsætningen. Varmepumpen er dog en maskine med mange komponenter, og den har derfor indbyggede overvågningsfunktioner, der hjælper dig. Hvis der sker noget unormalt, vises meddelelse om driftsforstyrrelse i form af forskellige alarm -tekster på displayet. Brinevæsken, der henter varmen op fra jorden, cirkulerer i et lukket system. Derfor skal der installeres trykekspansionsbeholder, med tilhørende sikkerhedsudstyr. Normal anlægstryk ligger mellem 1,0-1,5 bar. Kontrollér, at der ikke er andre lækager i dit anlæg. Sparetips Din varmepumpeinstallation skal give varme og varmt vand efter dine ønsker ud fra de styreindstillinger, der er udført med de tilgængelige midler. Velkendte faktorer, der påvirker energiforbruget, er f.eks. indendørstemperaturen, varmtvandsforbrug, og hvor velisoleret boligen er, samt den komfort, du ønsker. Husk også på at: Åbne termostatventilerne helt (undtagen i de rum, der af forskellige årsager ønskes køligere, f.eks. soveværelser). Termostatventiler i radiatorer og gulvslanger kan påvirke energiforbruget negativt. De bremser flowet ind varmesystemet, hvilket varmepumpen vil kompensere for med en højere temperatur. Den vil så arbejde mere og dermed også bruge mere el-energi. 1/3 LEK OBS! Der må ikke udføres indgreb i varmepumpen, der kræver speciel tilladelse, f.eks. i el- og køledele. Sikkerhedsventiler Varmesystemets og varmtvandsbeholderens sikkerhedsventiler kan lukke en smule vand ud i forbindelse med temperaturændringer. Spildevandsrørene fra sikkerhedsventilerne skal sidde frit og være synlige. Sikkerhedsventilerne skal kontrolleres med jævne mellemrum for at hindre tilstopning. Dette gøres normalt ved at dreje sikkerhedsventilens greb mod uret. Vandet skal så strømme gennem sikkerhedsventilen. Hvis dette ikke sker, skal sikkerhedsventilen udskiftes. Sikkerhedsventilernes udseende og placering varierer fra installation til installation. Kontakt din montør for at få oplysninger. Tømning af varmtvandsbeholderen Varmtvandsbeholderen tømmes ud fra hævertprincippet. Dette kan enten ske gennem en aftapningsventil, der monteres på den indkommende koldtvandsledning, eller ved at stoppe en slange ned i koldtvandstilslutningen. 14

17 Afvigelse af ønsket temperatur A Driftsforstyrrelser Brug nedenstående liste til om muligt selv at finde og afhjælpe problemer, hvis der synes at være noget galt med varmen eller varmtvandet. Symptom Årsag Afhjælpning Lav temperatur på varmtvandet eller manglende varmt vand. Udløst gruppe- eller hovedsikring. Kontrollér, og udskift brændte sikringer. Kompressor og el-patron varmer ikke. Kontrollér og udskift evt. brændte gruppe- eller hovedsikringer. Eventuel jordfejlsrelæ udløst. Nulstil jordfejlsrelæet. Udløses jordfejlsrelæet flere gange, tilkaldes el-installatør. Kontakten (8) sat i position 0. Sæt kontakten i position 1. Stort behov for varmt vand. Vent nogle timer, og kontrollér om varmtvandstemperaturen stiger. Starttemperatur på styresystemet for lavt indstillet. Justér starttemperaturindstillingen i menu 1.4. Lav rumtemperatur. Eventuel jordfejlsrelæ udløst. Nulstil jordfejlsrelæet. Udløses jordfejlsrelæet flere gange, tilkaldes el-installatør. Kompressor og el-patron varmer ikke. Kontrollér og udskift evt. brændte gruppe- eller hovedsikringer. Høj rumtemperatur. Kompressoren starter ikke. Panelet er slukket. Kompressoren kører ikke på grund af for lavt indstillede værdier på varmekurven. Udløst gruppe- eller hovedsikring. Varmepumpen i forkert driftsindstilling Sommer. Fejlindstilling af "Kurvehældning" og/eller "forskydning varmekurve". Mindste tid mellem kompressorstarter er ikke nået (se menu 5.4). Alarm udløst.. Ikke nulstillede alarmer. Kontrollér og forøg evt. "Forskydning varmekurve" (drejeknap på frontpanelet) eller "Kurvehældning". Kontrollér, og udskift brændte sikringer. Skift driftsindstilling til Auto. Justér indstillingen. Vent 30 minutter, og kontrollér, om kompressoren starter. Se afsnittet Alarm. Aktivér driftsindstillingen Kun ekstravarme. Kontrollér og udskift evt. brændte gruppe- eller hovedsikringer. Sæt kontakten (8) i nøddrift. Værdier i menuer Normalt vises menu 1.0 på displayet (temperaturen i varmtvandsbeholderen) Med plus- og minusknappen samt Enterknappen kan man bladre i menusystemet samt i visse menuer ændre værdien. (Se afsnittet Frontpanel) 15

18 A Alarmangivelser Alarmangivelser Der er mange overvågningsfunktioner indbygget i varmepumpesystemet. For at gøre dig opmærksom på eventuelle forstyrrelser vil computerstyringen sende alarmsignaler, der kan aflæses på frontpanelets display. Forskellige alarmtyper Alarmer med automatisk nulstilling (behøver ikke kvitteres, men forsvinder, når årsagen til dens opståen er forsvundet). Vedvarende alarm, der kræver afhjælpning af dig eller montør. Ved alarm Baggrundsbelysningen på displayet begynder at blinke, og statuslampen lyser rød. Visse alarmer slukker for påfyldningen af varmtvand for at gøre dig opmærksom på, at der er noget galt. Samtidig ændres driftsindstillingen til Kun ekstravarme, og ekstravarme kobles ind. Kvittering af alarm (Der er ingen fare ved at kvittere en alarm) Når der opstår en alarm, kvitteres denne ved at tænde og slukke for spændingen til med kontakten (8). Hvis alarmen ikke kan nulstilles med kontakten (8), kan driftsindstillingen "Kun ekstravarme" aktiveres for atter at få tilførsel af varmtvand. Det er nemmest at gøre dette ved at holde knappen Driftsindstilling inde i 7 sekunder. OBS! Tilbagevendende alarmer tyder på, at der er noget galt i installationen. Kontakt din installatør! I tabellen beskrives visse alarmer, der kan forekomme ved driftsforstyrrelser. Alarmtekster på displayet Alarmbeskrivelse Kontrol/afhjælpning, inden montør/service tilkaldes LP-alarm Udløst lavtrykspressostat At der er brinevæske i niveaubeholderen. HP-alarm Udløst højtrykspressostat At termostater til radiatorer/gulvvarmeslanger er åbne. Inverterfejl Inverterfejl Kontrollér og udskift evt. brændte gruppe- eller hovedsikringer. Panelet er slukket Kontrollér og udskift evt. brændte gruppe- eller hovedsikringer. Sæt kontakten (8) i nøddrift. Øvrige alarmer - se afsnittet E Styring Værdier i menuer Normalt vises menu 1.0 på displayet (temperaturen i varmtvandsbeholderen) Med plus- og minusknappen samt Enterknappen kan man bladre i menusystemet samt i visse menuer ændre værdien. (Se afsnittet Frontpanel) 8 16

19 TRANSPORT/INSTALLATION B TRANSPORT/INSTALLATION...17 Transport og opstilling...18 Serviceplads...18 Afmontering af låger...18 Installationskontrol...19 Tjekliste: Igangsætning og kontrol...19 Rørtilslutninger...20 Generelt...20 Kollektorer...20 Pumpediagram...20 Tilslutning af brine...21 Tilslutning af centralvarme...21 Tilslutning af varmtvandsbeholder...21 Tilslutninger/Sammenkoblinger...22 El-tilslutninger...24 Automatsikring...24 Temperaturbegrænser...24 Rundstyring og effektovervågning...26 Eksterne kontakter...27 Tilslutning af udeføler...28 Alarm/alarmudgange

20 LEK LEK H M f l o w 49 ( 50 C ) H o t w a t e r 51 C R H M f l o w 49 ( 50 C ) H o t w a t e r 51 C R LEK LEK LEK LEK B Transport og opstilling Transport og opstilling skal transporteres og opbevares stående og tørt. Ved transport ind i huset kan dog lægges forsigtigt ned på bagsiden. Placering Varmepumpen skal placeres: På et fast underlag, helst betongulv eller betonfundament. For at eliminere støj skal i dårligt lydisolerede rum opstilles med bagsiden mod en ydervæg. Hvis dette ikke er muligt, skal placering op ad væg til soveværelse eller andet støjfølsomt rum undgås. Uanset placering skal vægge til lydfølsomme rum lydisoleres. Rørføring skal udføres uden montering af rørholdere på indervægge til soveværelse/opholdsrum. Ud over selve varmepumpen medfølger der komponenter i leverancen En pose oven på varmepumpen indeholder: Udeføler Clips til tilslutningsrør brine Snavsfilter Niveaubeholder med sikkerhedsventil Dækplader, brine Tilslutningsrør kuldebærer, med isolering Strømtransformatorer Monterings- og brugervejledning Serviceplads Der skal være 800 mm fri plads foran, til højre og venstre for varmepumpen skal der af servicehensyn være 400 mm fri plads. Når FLM monteres på, bør afstanden til væg være mindst 50 mm. FLM LEK (Komponentnummer, se afsnittet F Komponentliste ) NIBE AB Utetemperatur givare Outdoor temperature sensor Aussentemperatur fühler Artikel LEK 15 LEK Afmontering af låger Frontlågen 1. Løsn skruerne forneden på frontlågen. 2. Løft lågen op og udad. 2 Udeføler Clips til tilslutningsrør brine Snavsfilter LEK Niveaubeholder Dækplader, brine Sikkerhedsventil LEK LEK LEK LEK 4 5 Sidelåger Tilslutningsrør brine, med isolering Strømtransformatorer 1. Løft lågen opad og ud forneden. LEK 18

FIGHTER 1150 A B C D E F G

FIGHTER 1150 A B C D E F G MOS DK 1223-1 231225 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING A B C D E F G Brugervejledning Transport/Installation Igangsætning/Justering Tilbehør med lynguide Styring/Alarm Tekniske oplysninger Stikordsregiste

Læs mere

FIGHTER 1250 A B C D E F G

FIGHTER 1250 A B C D E F G MOS DK 0844-4 031131 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING Brugervejledning Transport/Installation Igangsætning/Justering Tilbehør med lynguide Styring/Alarm Tekniske oplysninger Stikordsregister A B C D E F

Læs mere

MOS DK 0709-2 SMO 10 511260 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING SMO 10

MOS DK 0709-2 SMO 10 511260 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING SMO 10 MOS DK 0709-2 511260 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING Indhold Brugervejledning Systemprincip 3 Funktionsprincip 3 Forkortelser 3 Frontpanel Display 4 Drejekontakt 5 Forskydning af varmekurve 5 Højre tastatur

Læs mere

FIGHTER 1250 A B C D E F G

FIGHTER 1250 A B C D E F G MOS DK 0810-3 031131 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING Brugervejledning Transport/Installation Igangsætning/Justering Tilbehør med lynguide Styring/Alarm Tekniske oplysninger Stikordsregister A B C D E F

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING MOS DK 0903-7 FIGHTER 1240 031111 NIBE FIGHTER 1240. 230 V, 3 x 230 V, 3 x 400 V LEK

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING MOS DK 0903-7 FIGHTER 1240 031111 NIBE FIGHTER 1240. 230 V, 3 x 230 V, 3 x 400 V LEK MO DK 0903-7 031111 MOTERIG- OG BRGERVEJLEDIG IBE 230 V, 3 x 230 V, 3 x 400 V 2 2 1 FIGHTER 1220 Indhold 1 Generelt Kort produktbeskrivelse... 2 Indstillingstabel... 2 ystembeskrivelse Funktionsprincip...

Læs mere

MOS DK 1148-1 F1330 431192 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE F1330 LEK

MOS DK 1148-1 F1330 431192 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE F1330 LEK MOS DK 1148-1 F1330 431192 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE F1330 Indhold Brugervejledning Generelt Systembeskrivelse 3 Funktionsprincip 3 Frontpanel Display 4 Drejekontakt 5 Forskydning, varmekurve

Læs mere

MOS DK 0925-4 SMO 10 511881 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE SMO 10

MOS DK 0925-4 SMO 10 511881 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE SMO 10 MOS DK 0925-4 SMO 10 511881 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE SMO 10 Indhold Systemprincip 3 Funktionsprincip 3 Forkortelser 3 Frontpanel Display 4 Drejekontakt 5 Forskydning af varmekurve 5 Højre

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1113-1 031814 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 4 Transport 4 Opstilling

Læs mere

MOS DK 0912-1 F1330 031390 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE F1330 LEK

MOS DK 0912-1 F1330 031390 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE F1330 LEK MOS DK 0912-1 F1330 031390 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE F1330 Indhold Brugervejledning Generelt Systembeskrivelse 3 Funktionsprincip 3 Frontpanel Display 4 Drejekontakt 5 Forskydning, varmekurve

Læs mere

MONTERINGS OG BRUGERVEJLEDNING. METROAIR Styring 08:920-1007 METROAIR STYRING

MONTERINGS OG BRUGERVEJLEDNING. METROAIR Styring 08:920-1007 METROAIR STYRING MONTERINGS OG BRUGERVEJLEDNING METROAIR Styring 08:920-1007 METROAIR STYRING Systemprincip 4 Funktionsprincip 4 Forkortelser 4 Frontpanel Display 5 Drejekontakt 6 Forskydning af varmekurve 6 Højre tastatur

Læs mere

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Brugervejledning 6 720 813 697 (2015/10) da 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger...... 2 1.1 Symbolforklaring........................

Læs mere

Monterings og brugervejledning METROAIR 300. 08:922 1007 Monterings- og brugervejledning til METROAIR 300 Side 1

Monterings og brugervejledning METROAIR 300. 08:922 1007 Monterings- og brugervejledning til METROAIR 300 Side 1 Monterings og brugervejledning METROAIR 300 08:922 1007 Monterings- og brugervejledning til METROAIR 300 Side 1 08:922 1007 Monterings- og brugervejledning til METROAIR 300 Side 2 Brugervejledning Generelt

Læs mere

MOS DK 0746-3 SMO 10 511881 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE SMO 10

MOS DK 0746-3 SMO 10 511881 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE SMO 10 MOS DK 0746-3 511881 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE Indhold Systemprincip 3 Funktionsprincip 3 Forkortelser 3 Frontpanel Display 4 Drejekontakt 5 Forskydning af varmekurve 5 Højre tastatur 5 Venstre

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE FIGHTER 1220 230 V, 3 x 230 V, 3 x 400 V MOS DK 0644-1 FIGHTER 1220 031072 LEK. Fighter 1220

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE FIGHTER 1220 230 V, 3 x 230 V, 3 x 400 V MOS DK 0644-1 FIGHTER 1220 031072 LEK. Fighter 1220 MO DK 0644-1 031072 MOTERIG- OG BRGERVEJLEDIG IBE 230 V, 3 x 230 V, 3 x 400 V Fighter 1220 2 1 Indhold 1 Generelt Kort produktbeskrivelse...2 Indstillingstabel...2 ystembeskrivelse Funktionsprincip...3

Læs mere

MOS DK 0520-1 511260 SMO 10 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING SMO 10

MOS DK 0520-1 511260 SMO 10 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING SMO 10 MO DK 0520-1 511260 R MONTERING- OG BRGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Generelt Kort produktbeskrivelse... 2 Indstillingstabel... 2 ystembeskrivelse Funktionsprincip... 3 ystemprincip... 3 Frontpanel

Læs mere

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB JORDVARMEPUMPE 08:931-1302 Quickguide Til installation af METROSAVER UB 1. Kontroller at METROSAVER UB leverancen består af Varmepumpe Påfyldningssæt. Udeføler Indeføler Niveauvagt beholder & føler Snavssamler/filter

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da 0-0.I Kombivandvarmer 00 LW-00 LW Vejledning 009 0/09 da Indhold Information... Tilhørende dele... Tjekliste ved installation... Installation/indstilling af cirkulationspumpe... Pumpekapacitet Kombivandvarmeren

Læs mere

Kvikguide. flexocompact og flexotherm exclusive

Kvikguide. flexocompact og flexotherm exclusive Kvikguide flexocompact og flexotherm exclusive Vaillant varmepumper i enkelt og tidløst design Rørforbindelser flexotherm Brine fra varmepumpe Brine til varmepumpe Fremløb varmtvandsbeholder Sikkerhedsventil

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

6 720 643 475-01.1I. Combi Cylinder. 200-300 LW/LW Cu. Vejledning. 6 720 643 517 2010/05 da

6 720 643 475-01.1I. Combi Cylinder. 200-300 LW/LW Cu. Vejledning. 6 720 643 517 2010/05 da 0-0.I Combi Cylinder 00-00 LW/LW Cu Vejledning 0 00/0 da Tilhørende dele Service og vedligeholdelse b 9 a 8 0 Afmontering af fronten Ved service og vedligeholdelsesarbejde skal frontpladen afmonteres som

Læs mere

MONTERINGS- OG BETJENINGSVEJLEDNING FIGHTER 1210 MOS DK 0337-1 611850 FIGHTER 1210 LEK

MONTERINGS- OG BETJENINGSVEJLEDNING FIGHTER 1210 MOS DK 0337-1 611850 FIGHTER 1210 LEK MOS DK 7- R MONTERINGS- OG BETJENINGSVEJLEDNING LEK Indholdsfortegnelse Generelt Kort produktbeskrivelse... Indstillingstabel... Systembeskrivelse Funktionsprincip... Frontpanel Frontpanelet... Funktioner...

Læs mere

LEK SAVER 40 IHB

LEK SAVER 40 IHB LEK SAVER 40 IHB 1243-2 031813 Dansk, Installatørhåndbog - SAVER 40 DK Generelt Med SAVER 40 kan du styre og overvåge varmepumpen/indemodulet fra et andet rum i huset. Indhold LEK Rumføler SAVER 40 indeholder

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg

H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg Brugervejledning MHI Hydrolution Luft / vand varmepumpe Ballerup Tempovej 18-22 2750 Ballerup Tlf. 70 27 06 07 Fax 70 26 34 05 Kolding Gejlhavegaard

Læs mere

JORDVARMEPUMPE 08: Quickguide Til installation af METROSAVER UB

JORDVARMEPUMPE 08: Quickguide Til installation af METROSAVER UB JORDVARMEPUMPE 08:931-1312 Quickguide Til installation af METROSAVER UB 1. Kontroller at METROSAVER UB leverancen består af Varmepumpe Påfyldningssæt. Udeføler Indeføler Niveauvagt beholder & føler Snavssamler/filter

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08:

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08: VARMEPUMPE 08:929-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08:929 Quickguide til VVS installatøren METROAIR 8/10/14 og METROAQUA 1. Kontroller at METROAIR 8/10/14 leverancen

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luftvand varmepumpe DVI LV 7, 9 og 12 - den naturlige varme fra luften DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI AS September 2013 Indhold Brugervejledning Betjening af varmepumpen... 3 Hovedafbryder...

Læs mere

MONTERINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FIGHTER 1210 MOS DK 0427-1 411178 FIGHTER 1210. Fighter 1215

MONTERINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FIGHTER 1210 MOS DK 0427-1 411178 FIGHTER 1210. Fighter 1215 MOS DK 427-1 411178 R MONTERINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Fighter 1215 LEK Generelt Kort produktbeskrivelse... 2 Indstillingstabel... 2 Systembeskrivelse Funktionsprincip... 3 Frontpanel Frontpanelet...

Læs mere

Brugerhåndbog. Kompakt styring. Tilbehør. 08:919-1208 UHB DK 1147-1 031892 Manual varenr. 714234999 LEK LEK

Brugerhåndbog. Kompakt styring. Tilbehør. 08:919-1208 UHB DK 1147-1 031892 Manual varenr. 714234999 LEK LEK LEK LEK Brugerhåndbog Kompakt styring Tilbehør 08:919-1208 UHB DK 1147-1 031892 Manual varenr. 714234999 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 10. Hvordan du bladrer blandt

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Danfoss Varmepumpe DHP-R VUBME101 VUBME101 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information... 4 1.1 Sikkerhedsforskrifter...4 1.2 Beskyttelse...4 2 Om din varmepumpe... 5 2.1 Produktbeskrivelse...5

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

Brugsanvisning til varmesystem

Brugsanvisning til varmesystem Brugsanvisning til varmesystem Gulvvarmesystemet Brugervejledning: Gulvvarmesystemet sikrer optimale betingelser for et velfungerende og behageligt indeklima. Gulvvarmesystemet har en længere reaktionstid

Læs mere

Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12

Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12 UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 12/ ELPUSH 12 Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12 08 2006 509 Pumpe- og shuntgruppe til gulvvarme i enkeltrum Uponor Push 12/Uponor ElPush 12 er specielt udviklet til tilslutning

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1110-2 431020 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1110-2 431020 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1110-2 431020 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 40. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

guide til dit fjernvarmeanlæg

guide til dit fjernvarmeanlæg guide til dit fjernvarmeanlæg www.ke.dk pas det lidt så passer det sig selv Dit anlæg er skabt til at fungere problemfrit 24 timer i døgnet året rundt. Næsten helt af sig selv. Ikke desto mindre er det

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1018-1 031617 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 40. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1145. Jordvarmepumpe IHB DK 1251-1 231379 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1145. Jordvarmepumpe IHB DK 1251-1 231379 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1251-1 231379 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 3. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Guide til dit fjernvarmeanlæg

Guide til dit fjernvarmeanlæg Guide til dit fjernvarmeanlæg Sådan får du fjernvarmen til at fungere optimalt Dit fjernvarmeanlæg er skabt til at fungere helt af sig selv 24 timer i døgnet året rundt. Ikke desto mindre er der nogle

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1251-3 431020

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1251-3 431020 Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1251-3 431020 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 32. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Brugerhåndbog GS-6 PC

Brugerhåndbog GS-6 PC Brugerhåndbog GS-6 PC Jordvarmepumpe LEK GS-6 PC OE944-1509 UHB DK 152 3-1 331361 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Der

Læs mere

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar.

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar. Tilbehør Sikkerhedsaggregat Pladesæt Cirkulationssæt (top) H-stativ Elektronisk styring Sikkerhedsaggregat Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil og tømmeventil. 6 eller 10 bar. Sokkel Med plader der

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031271 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031271 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 MOS DK 0924-1 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031271 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK LEK 2 1 LEK LEK LEK LEK 5 3 6 4 LEK LEK 7 LEK LEK LEK Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt 3 Anlæggets data 3 Information

Læs mere

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Creating hot water Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Combi vandvarmere 60-110 -160 liter Combivandvarmer til el og central- eller fjernvarme Konstruktion Combivandvarmeren er opbygget som en stålbeholder,

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1255. Jordvarmepumpe IHB DK 1335-1 231521

Installatørhåndbog NIBE F1255. Jordvarmepumpe IHB DK 1335-1 231521 Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1335-1 231521 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 30. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 1 Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER... 3 2. SÅDAN FUNGERER LAGERTANKSYSTEMET... 4 3. SYSTEM 1: TO PARALLELKOBLEDE LAGERTANKE

Læs mere

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55%

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% Investeringen i en Danfoss varmepumpe er typisk tilbagebetalt på kun 4-8 år Fordele ved at købe en jordvarmepumpe: Dækker dit totale varmebehov

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG information 2 Advarsler 2 Sikkerhedsforanstaltninger 3 Produktoversigt 4 Opsætning 4 Rørføringsforslag 5 Brug 6 Elektrisk diagram 6 Specifikationer 7 WEEE info. 7 1 VIGTIG information

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031707 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031707 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 MOS DK 1041-1 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031707 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK LEK 2 1 LEK LEK LEK LEK 5 3 6 4 LEK LEK 7 LEK LEK LEK Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt 3 Anlæggets data 3 Information

Læs mere

MOS DK 0944-4 VVM 300-E 511817 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING VVM 300 EMALJE LEK A B I II III A B I II I II A B

MOS DK 0944-4 VVM 300-E 511817 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING VVM 300 EMALJE LEK A B I II III A B I II I II A B A B I II III A B I II I II A B 0 - + MOS DK 0944-4 -E 511817 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING EMALJE 1 bar 3 0 4 1 bar 3 0 4 ANODEN-TESTER Kontrollknopf drücken Rot:Anode austauschen Art.nr. 61183 ANODEN-TESTER

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Bjergvarmepumpe IHB DK 0927-1 031317 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1245. Bjergvarmepumpe IHB DK 0927-1 031317 LEK Installatørhåndbog Bjergvarmepumpe LEK IHB DK 0927-1 031317 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

Installatørhåndbog GS-6 PC. Jordvarmepumpe GS-6 PC OE943:1509 IHB DK 1526-3 331360 LEK

Installatørhåndbog GS-6 PC. Jordvarmepumpe GS-6 PC OE943:1509 IHB DK 1526-3 331360 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK OE943:1509 IHB DK 1526-3 331360 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Der findes en detaljeret

Læs mere

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt 1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt Vlås M T Kedel med dispensation fra AT 42 afsnit 2 Tf 2 V5 V2 V Brandsikring V3 1 q:\acadtegn\ars\ars\01 rev 1.dwg Stokerfyret kedel Anlægget

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR :

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR : VARMEPUMPE 08:928-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 6-8-10 08:928 Quickguide til VVS installatøren 1. Kontroller at METROAIR 6/8/10 leverancen består af Varmepumpe Fleksible slanger 2 stk.

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031907 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031907 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 LEK MOS DK 1107-1 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031907 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK 2 LEK LEK LEK LEK 1 7 5 3 6 LEK LEK LEK 4 $06 K LE LE K LE K LEK LEK $06 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt 3

Læs mere

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12 6560898 / 010409 1/12 Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavins vvs-afdeling på tlf. 8696 2000, hvis du har brug for råd og vejledning omkring gulvvarmesystemer.

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 331233 NIBE SPLIT AMS 10-16, HBS 16, HE 30/HEV 300/HEV 500

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 331233 NIBE SPLIT AMS 10-16, HBS 16, HE 30/HEV 300/HEV 500 MOS DK 1452-1 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 331233 AMS 10-16, HBS 16, HE 30/HEV 300/HEV 500 HE 30 HEV 300 HEV 500 HBS 16 AMS 10-16 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt Anlæggets data Information

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Jordvarme Væske/Vand DVI VV45/60/85 kw - endnu lavere energiforbrug DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Intelligent & fleksibelt system Kaskadekobling Produktserien VV45-85 er udviklet med henblik på kaskadekoblig

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning. Twin Kit 086L1370. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning. Twin Kit 086L1370. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning 086L70 www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om varmtvandsforsyning 2. Brugervejledning - varme 3. Brugervejledning - varmt - vand 4. Brugervejledning sommer og vinterindstillinger 5. Brugervejledning

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 431133 NIBE SPLIT AMS 10-16, HBS 16, HE 30/HEV 300/HEV 500

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 431133 NIBE SPLIT AMS 10-16, HBS 16, HE 30/HEV 300/HEV 500 MOS DK 1301-2 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 431133 AMS 10-16, HBS 16, HE 30/HEV 300/HEV 500 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt 3 Anlæggets data 3 Information om anlægget Produktinformation

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1343-2 (S) 231609

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1343-2 (S) 231609 Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1343-2 (S) 231609 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 34. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

IVT 290 A/W. Elfyr. Brugervejledning. Art. nr.: Udgave 1.0

IVT 290 A/W. Elfyr. Brugervejledning. Art. nr.: Udgave 1.0 da IVT 290 A/W Elfyr Brugervejledning Art. nr.: 12327 Udgave 1.0 Tak fordi du har valgt et varmeanlæg fra IVT Industrier AB Vi håber, at vores varmeanlæg vil opfylde dine forventninger og sikre dig energibesparelser

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD

GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD TERMIX Compact 20 VMTD er en komplet unit til styring af husets fjernvarmeinstallation. Brugsvandsopvarmningen foregår gennem en gennemstrømningsvandvarmer og radiatorkredsen

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

MONTERINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FIGHTER 1110 MOS DK 0425-1 411144 FIGHTER 1110 -2 2 LEK

MONTERINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FIGHTER 1110 MOS DK 0425-1 411144 FIGHTER 1110 -2 2 LEK MOS DK 5- MONTEINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING - + Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt Kort produktbeskrivelse... Indstillingstabel... Systembeskrivelse Funktionsprincip... 3 Frontpanel Frontpanel...

Læs mere

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-H. Større indbygget varmtvandsbeholder. Kan reducere varmeudgifter med mere end 50 procent.

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-H. Større indbygget varmtvandsbeholder. Kan reducere varmeudgifter med mere end 50 procent. Tekniske oplysninger anfoss HP-H Større indbygget varmtvandsbeholder. Kan reducere varmeudgifter med mere end 50 procent. Hoveddele........................................................................

Læs mere

El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-R

El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-R El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-R VWBME101 Indholdsfortegnelse El-installation Danfoss DHP-R 20..................... 4 10 Danfoss DHP-R 26.................... 11 17 Danfoss DHP-R 35.....................

Læs mere

Roth Minishunt. Til regulering af gulvvarme i et enkelt rum

Roth Minishunt. Til regulering af gulvvarme i et enkelt rum Til regulering af gulvvarme i et enkelt rum Roth Minishunt er beregnet til regulering af gulvvarme for et rum. Shunten kan tilsluttes ude i installationen ligesom en radiator til både - strenget og 2-

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA 08:932-1302

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA 08:932-1302 VARMEPUMPE 08:932-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA METROAIR 8/10/14/20 og METROAQUA 1. Kontroller at METROAIR 8/10/14 leverancen består af Varmepumpe Fleksible

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

Monteringsvejledning. Wavin Minishunt

Monteringsvejledning. Wavin Minishunt Monteringsvejledning Wavin Minishunt ndholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse...2 Driftsvejledning...3 Vedligehold...4 FAQ...5 Monteringsvejledning...6 Opstart...6 Specifikationer...8

Læs mere

431157 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

431157 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 LEK MOS DK 1337-5(S) MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 431157 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK 2 LEK LEK LEK LEK 1 7 5 3 6 LEK LEK LEK 4 $06 K LE LE LE K K LEK LEK $06 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

OPTIMA 85. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 27.06.2014 SOFTWARE VER. 1,0 / PRINT ES952 JORDVARMEPUMPE GS-4

OPTIMA 85. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 27.06.2014 SOFTWARE VER. 1,0 / PRINT ES952 JORDVARMEPUMPE GS-4 BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 7.06.04 OPTIMA 85 SOFTWARE VER.,0 / PRINT ES95 JORDVARMEPUMPE GS-4 Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-600 Haderslev Tel.: +45 73 53 7 00 salg@genvex.dk genvex.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c.

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Datablad ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Beskrivelse og anvendelse Regulatoren er udviklet med henblik på let montering: et kabel, en tilslutning. ECL Comfort 110-regulatoren har et specialfremstillet

Læs mere

Gulvvarme INSTALLATIONSVEJLEDNING. Wavin Minishunt

Gulvvarme INSTALLATIONSVEJLEDNING. Wavin Minishunt Gulvvarme INSTALLATIONSVEJLEDNING Wavin Minishunt Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Driftsvejledning... 3 Vedligehold... 4 FAQ... 5 Monteringsvejledning... 6 Opstart...

Læs mere

Brugerhåndbog. METROAIR F F8 og F12. Luft-/vandvarmepumpe 08:936-1408 UBH DK 1435-2 331249 LEK LEK

Brugerhåndbog. METROAIR F F8 og F12. Luft-/vandvarmepumpe 08:936-1408 UBH DK 1435-2 331249 LEK LEK LEK Brugerhåndbog F8 og F12 Luft-/vandvarmepumpe LEK 08:936-1408 UBH DK 1435-2 331249 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Anlæggets data 2 Sikkerhedsinformation 3 Serienummer 4 Kontaktinformation

Læs mere

PROTOTYPE. Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød

PROTOTYPE. Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød 1 Indhold Microbooster unitten... 3 Brugsvandscirkulation... 4 Opstart af unit... 5 Udluftning... 6 Justering af brugsvandstemperatur... 7 Åbne/lukke varmekreds

Læs mere

For mere specielle anlæg, såsom styring af kedel, solceller, buffertank, pool o.s.v. se den medfølgende brugervejledning.

For mere specielle anlæg, såsom styring af kedel, solceller, buffertank, pool o.s.v. se den medfølgende brugervejledning. Hurtig opstart af Panasonic 3-16kW Luft/Vand varmepumpe (Touch display): Her gennemgås de standardværdier der skal ændres ved opstart. Varmekurver er vejledende, og bør tilpasses det aktuelle anlæg. For

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING

MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING INDHOLD 1. KOMPONENTBESTYKNING 2. MONTERING 3. FUNKTIONSBESKRIVELSE 4. TEKNISKE DATA 5. ANVENDELSESOMRÅDE 6. INDREGULERING 7. VEDLIGEHOLDELSE 8.

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING DHP-H Opti Pro, DHP-H, DHP-C, DHP-L, DHP A, DHP-AL Naviger gennem styreenhedens menuer med: Når du skal øge eller reducere de indstillede værdier, skal du bruge: Når du skal

Læs mere

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor 1371141-01 KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor Instruktion for installation, vedligeholdelse og brugervejledning. Tekniske data Læs vejledningen grundigt igennem inden installationens påbegyndelse.

Læs mere

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-L

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-L Tekniske oplysninger anfoss HP-L Varmepumpe med de samme funktioner som anfoss HP-H, men med en separat varmtvandsbeholder. Kan reducere varmeudgifter med mere end 50 procent. Hoveddele........................................................................

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Energibesparende cirkulationsvandingsanlæg for mink HW: P052A.0517 SW: P052A.070628 LBJ electronic, DK-7100 Vejle Opsætning af pumpestationen Pumpestationen monteres med 8mm bolte/skruer

Læs mere

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K Betjeningsvejledning Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83168009, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Idriftsættelse DHP-AQ. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Idriftsættelse DHP-AQ. www.heating.danfoss.com MAKIG MODER LIVIG POSSIBLE Idriftsættelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation eller servicearbejde.

Læs mere