FIGHTER 1250 A B C D E F G

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FIGHTER 1250 A B C D E F G"

Transkript

1 MOS DK MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING Brugervejledning Transport/Installation Igangsætning/Justering Tilbehør med lynguide Styring/Alarm Tekniske oplysninger Stikordsregister A B C D E F G LEK

2

3 Indhold Generelt om installationen... 2 Anlæggets data... 2 A BRUGERVEJLEDNING... 3 Generel information om varmepumpen... 4 Varmepumpens delsystemer og deres funktion... 5 Frontpanelet... 6 Indstilling af varme... 8 Indstilling af varmtvand Lynguide - varme Lynguide - varmtvand Lynguide ekstra varmtvand Vedligeholdelse Afvigelse af ønsket temperatur Alarmangivelse B TRANSPORT/INSTALLATION Transport og opstilling Installationskontrol Rørtilslutning El-tilslutning C IGANGSÆTNING OG JUSTERING Påfyldning og udluftning af brinesystemet Påfyldning og udluftning af centralvarmesystemet Opstart og kontrol Efterjustering Tømning af varmtvandsbeholderen D TILBEHØR MED LYNGUIDE Lynguide - RCU Lynguide - ESV Lynguide - RG Lynguide - POOL Lynguide - RE E STYRING/ALARM Ændring af parameter Hovedmenuer Alarm F TEKNISKE OPLYSNINGER Komponentliste Dimensioner El-diagram Principskitse Tekniske specifikationer G STIKORDSREGISTER

4 Generelt For at få optimalt udbytte af varmepumpen FIGHTER 1250 bør du gennemlæse denne Monterings- og Brugervejledning. - Afsnit A indeholder oplysninger, som slutbrugeren kan have brug for. er et svenskproduceret, driftssikkert kvalitetsprodukt med lang levetid. Anlæggets data Udfyldes af montøren, når varmepumpen er installeret. Serienummer (95), skal altid oplyses ved henvendelse til Vølund. Installationsdato Montør/installatør Korrosionsbeskyttelse Emalje Rustfri Kobber Type brinevæske - Blandingsforhold/frysepunkt Aktiv borehulsdybde/kollektorlængde Indstillinger Menu Fab. Fab. EBV(2) Benævnelse Indstillet Benævnelse indst. nr. Indst. Knap Pos. 1.4 Starttemperatur VV Sikring Stoptemperatur VV Maks. el-effekt, pos. D 1.6 Stoptemp. XVV Maks. varmtvandstemp., C (65 C) pos. 1.8 Interval periode XVV Kurvehældning Forsk. varmekurve Fremløb.temp/min Fremløb.temp/maks Maks. retur VB-pumpe styres. 100 varme Indstillet Tilbehør Produkt Returluftmodul FLM 40 Rumføler RG 10 Ekstra shunt ESV 21 Poolstyring POOL 11 Kommunikationsmodul RCU 11 Rumenhed RE 10 Dato Underskrift 2

5 BRUGERVEJLEDNING A BRUGERVEJLEDNING...3 Generel information om varmepumpen...4 Produktinformation...4 Hvad varmepumpen kan gøre...4 Varmepumpens delsystemer og deres funktion...5 Lidt om varmepumpeteknik...5 Frontpanelet...6 Sådan bruger du frontpanelet...7 Hurtig flytning...7 Menutyper...7 Tastatur...7 Computerstyring...7 Indstilling af varme...8 Manuel ændring af rumtemperaturen...8 Grundindstilling...8 Efterjustering af grundindstillingen...9 Udgangsværdier for varmeautomatik...9 Eksempler på valg af udgangsværdier...9 Regulering af varmetilførsel...10 Nøddrift...10 Lynguide menuindstillinger varmeproduktion...11 Indstilling af varmtvand...12 Ekstra varmtvand...12 Lynguide menuindstillinger varmtvandsproduktion...13 Lynguide menuindstillinger ekstra varmtvand...13 Vedligeholdelse...14 Sparetips...14 Driftsforstyrrelser...15 Alarmangivelser

6 A Generel information om varmepumpen Generel information om varmepumpen Produktinformation er en komplet, moderne varmepumpe, der byder på effektive tekniske muligheder for energibesparelser og reducerede CO2-udslip. Med indbygget varmtvandsbeholder, el-patron, cirkulationspumper og styresystem fås en driftssikker og økonomisk varmeproduktion. Varmeoptagelsen sker via et lukket system, hvor vand blandet med frostsikringsmiddel cirkulerer i en slange ud til varmekilden (undergrunden/jorden/søen). Eftersom temperaturen i jorden er rimelig konstant hele året, kan varmepumpen med høj virkningsgrad genvinde den vedvarende solenergi, der er lagret der. udmærker sig ved: Optimal årsvarmefaktor takket være frekvensreguleret kompressor. Frekvensreguleret brinepumpe, der forsyner varmepumpen med det til driftslejligheden tilpassede brineflow. Minimale driftsomkostninger, ingen dyre tilskud, når det bliver koldt udenfor. Kompressoren kører op/ned i omdrejninger efter behov. Indbygget varmtvandsbeholder. Højt temperaturområde Fremløbstemperatur 65 C Returtemperatur 56 C. Indbygget ur til planlægning af ekstra varmtvand og sænkning/forøgelse af fremløbstemperaturen. Forberedt for poolopvarmning. Forberedt for styring af to varmesystemer. Hvad varmepumpen kan gøre indgår i en ny generation af varmepumper, som med en effektiv frekvensreguleret kompressor kan forsyne dit hus med billig og miljøvenlig varme. Det opvarmede vand cirkulerer rundt i husets varmeanlæg og opvarmer desuden vandet i varmtvandsbeholderen på 160 liter, der er isoleret med EPS (en miljøvenlig celleplast), for at sikre minimalt varmetab. Varmepumpen kan tilsluttes et valgfrit lavtempereret distributionssystem med radiatorer, konvektorer eller gulvvarme. Den er også forberedt for tilslutning til flere forskellige produkter og tilbehør, f.eks. ekstra varmtvandsbeholder, ventilationsgenvinding, pool, frikøling og varmesystem med forskellige temperaturer. Der kan kobles en el-patron på 8 kw ind automatisk, hvis der sker noget uforudset, og som reservedrift. er udstyret med computerstyring for at give dig mange valgmuligheder, f.eks. god komfort, god økonomi og sikker drift. Tydelige oplysninger om tilstand, driftstid og alle temperaturer i varmepumpen vises på det baggrundsbelyste frontpanel. Det betyder f.eks., at eksterne anlægstermometre ikke er nødvendige. 4

7 Varmepumpens delsystemer og deres funktion A Varmepumpens delsystemer og deres funktion VVC VV KV Varme Värme Varme retur Värme fremløb framledning returledning Varmtvandsbeholder Varmvattenberedare Dubbelmantel Yderkappe Köldbärare Brine ind (KBind) (KBin) Omskifterventil Växelventil Brinepumpe Köldbärarpump (styret af omdrej- (varvtalsstyrd) ningstallet) Brine Köldbärare ud (KBud) ut (KBut) Centralvarme Värmebärare frem fram (VBF) Centralvarme retur Värmebärare retur (VBR) El-tilskudsvarme Eltillsats Fordamper Förångare Kølemedium Köldmedie Kondensator Kondensor Anlægspumpe Kompressor (varvtalsstyrd) Ekspansionsventil Expansionsventil Värmebärarpump (styret af omdrej- (varvtalsstyrd) ningstallet) kompressor (styret af omdrejningstallet) Lidt om varmepumpeteknik Enkelt udtrykt, kan man inddele varmepumpens funktion i fire delforløb: Væsken (kølemediet), der bruges i varmepumpen koger* allerede ved en meget lav temperatur i fordamperen. Det er nok med den varme, der hentes fra den cirkulerende væske (brine) fra jorden/undergrunden/søen, for at få den i kog Den damp (gas), der dannes, når kølemediet koger, suges ind i kompressoren, der styres af omdrejningstallet. Der komprimeres netop så meget, det er nødvendigt til det aktuelle varmebehov. Samtidig med at gassens tryk øges under komprimering, bliver den også meget varm. (Kølemedievæsken ved lav temperatur er altså blevet forvandlet til en højtemperaturgas) 3. 3 Den varme gas ledes videre ind i en varmeveksler (kondensator), hvor den afgiver sin varme til varmesystemets vand (centralvarmesiden). Dette passerer gennem samme kondensator, men på anden side af en skillevæg, så medierne ikke blandes. Når varmen overføres til centralvarmesiden, afkøles gassen og forvandles så til væske igen (kondenserer) Ekspansionsventilen sænker til slut trykket på væsken (kølemediet, så den igen kan koge ved en lav temperatur), samtidig med at den kun slipper netop så meget væske igennem til fordamperen, at den igen kan varmes op og fuldstændigt fordampes af den varme, der hentes fra jorden. Det beskrevne forløb gentages om og om igen, og det er stort set kun kompressor og cirkulationspumper, der skal bruge el-energi ved normal drift. Energien til centralvarme- og varmt brugsvand fås primært som beskrevet herover fra jorden. Hvor effektivt dette kan gøres, angives med varmepumpens COP-værdi (varmefaktor). Værdien er altså et mål for, hvor meget varme man får i forhold til den forbrugte el-energi. *) Kogepunktet for forskellige væsker varierer, men også trykket i beholderen har betydning. Vand koger som bekendt ved +100 C i en gryde på komfuret, men ville have kogt allerede ved +80 C, hvis lufttrykket i rummet havde været halvt så højt. Det er en egenskab, man udnytter i varmepumpeteknikken. OBS! Alt materiale, der har en højere temperatur end -273 C indeholder varme, der kan genvindes jo højere temperatur kølemediet har, jo mere effektivt kan det gøres. 5

8 A Frontpanelet Frontpanelet Tilskudsvarmesymbol Hvis el-tilskudsvarme er indkoblet I El-trin 1 II El-trin 2 I II El-trin 1+2 Et blinkende lyn betyder, at effektovervågningen begrænser el-effekten. Kompressorsymbol - Kompressor i drift. Et blinkende symbol betyder, at effektovervågningen begrænser kompressordriften. Varmtvandssymbol Varmepumpen påfylder varmtvand. A Midlertidig temperaturforøgelse i gang. B Tidsbestemt temperaturforøgelse i gang, f.eks. periodisk. Cirkulationspumpesymbol I Cirkulationspumpe er i drift. II Cirkulationspumpe 2 er i drift (tilbehøret ESV 21 kræves). Varmesystemsymbol Boligopvarmning i gang Driftsposition Ved tryk på en knap (det er ikke nødvendigt at bekræfte ændringen med Enter-knappen). - Aktuel driftsindstilling vises på displayet. - Endnu et tryk på en knap ændrer driftsindstilling. Hvis der trykkes på Enter-knappen, skiftes der til normal visning. Læs om de forskellige driftsindstillinger i Kapitel A Varmeindstilling, Regulering af varmetilførsel -> Driftsindstilling. Ekstra varmtvand (XVV) Det er ikke nødvendigt at bekræfte ændringen med Enter-knappen. Ingen funktion A I II III A B I II 50.0 C Varmvattentemperatur 1.0 P Aktuel visningsparameter Varmtvandstemperatur normalindstilling Beskrivelse af aktuel visningsparameter Informationssymboler Menunummer 1.0 P Poolopvarmning i gang Tastatur aktiveret Timerfunktion Plusknap - Gå frem i menusystemet - Hæv værdien på valgt parameter Se afsnittet Styring Generelt Forskydning af varmekurve - Når den drejes med uret (+), øges rumtemperaturen. Når knappen drejes, vises menu 2.0 på displayet, og værdien for beregnet fremløbstemperatur ændres. Drejekontakt 1 Normalindstilling Samtlige styrefunktioner indkoblet 0 Slukket Nøddrift Kun cirkulationspumpen og el-tilskudsvarme (el-trin 2) er i drift. Minusknap - Gå tilbage i menusystemet - Sænk værdien på den valgte parameter Se afsnittet Styring Generelt Enter-knap - Vælg lavere menu i menusystemet - Parameterændring aktiveres - Parameterændring bekræftes Se afsnittet Styring Generelt Statuslampe Ved normal drift lyser statuslampen grøn. Ved alarm lyser den rød. 6

9 Frontpanelet A Sådan bruges frontpanelet Fra panelet udføres alle de mest almindelige indstillinger, og det er også herfra du instruerer computerstyringen om dine ønsker vedrørende temperatur mm., som varmepumpesystemet skal opfylde. For at kunne udnytte anlægget optimalt skal der være udført visse grundindstillinger (se afsnittet Grundindstilling ), og installationen skal i øvrigt være udført efter gældende anvisninger. Computerstyring Varmepumpen styres af en computer, der sørger for, at alle dele arbejder på den måde, der giver den mest optimale drift. Den styrer og overvåger varme- og varmtvandsproduktionen samt giver information om indstillede styrevilkår. Ved eventuelle driftsforstyrrelser sendes alarmer og advarsler til frontpanelet, så brugeren hele tiden informeres om forholdene. Samtidigt styres varmepumpen på en måde, der undgår skader på anlægget. Menutyper Normalt vises menu 1.0 på displayet (temperaturen i varmtvandsbeholderen) Ved at bruge plus- og minusknappen samt Enter-knappen kan man bladre i menusystemet samt ændre den indstillede værdi i visse menuer. Ekstra tilbehør Tilbehør til f.eks. styring af ekstra varmekreds og opvarmning af pool styres også af computerstyringen efter de indstillinger, der er foretaget med tastaturerne på frontpanelet. Der kan også indkobles en rumtemperaturføler efter behov. Styringen er opdelt i forskellige menutyper afhængig af, hvor dybt ind i styringen man skal. Normal : De indstillinger, du som kunde oftest har brug for. Udvidet : Viser detaljerede menuer ud over servicemenuer. Service : Viser alle menuer. Ændring af menutype sker i menu Hurtig flytning For hurtigt at komme tilbage til hovedmenuen fra en af undermenuerne skal man trykke på følgende knapper: 1. Driftspositionsknappen 2. Enter-knappen OBS! Pas på, at driftsindstillingen (Auto, Sommer, Kun ekstravarme, Alarmindstilling) ændres under hurtig flytning. Tastatur I hovedmenuerne kan tastaturet aktiveres ved at trykke knapperne plus og minus ned samtidig. Nøglesymbolet vises nu på displayet. Deaktivering sker på samme måde. 7

10 A Indstilling af varme Indstilling af varme Indendørstemperaturen afhænger af flere forskellige faktorer. For at holde huset varmt i den varme årstid er solindstrålingen og den varme, husets personer og apparater afgiver, oftest tilstrækkelig. Når det bliver koldere udenfor, må man starte sit varmesystem. Jo koldere det bliver, jo varmere skal radiatorerne/gulvstrengene være. Styring af varmeproduktionen Normalt opvarmer varmepumpen vandet (centralvarmesiden) til den temperatur, der er nødvendig ved en vis udendørstemperatur. Det sker automatisk på baggrund af indsamlede temperaturværdier fra udeføleren og føleren, der sidder på ledningen til radiatorerne (fremløbsføler). Først skal varmepumpen dog have den korrekte grundindstilling, se afsnittet Grundindstilling. De temperaturoplysninger, som udeføleren (monteret på husets ydermur) sender til varmepumpens computerstyring, registrerer tidligt variationer i udelufttemperaturen. Det behøver altså ikke at blive koldt inde i huset, før reguleringssystemet aktiveres, men så snart temperaturen falder ude, hæves temperaturen på vandet til radiatorerne inde i huset automatisk. Temperatur på radiatorerne Den temperatur, som radiatorerne skal have i forhold til udelufttemperaturen, bestemmer du selv ved valg af varmekurve og ved hjælp af knappen Forskydning varmekurve på varmepumpens frontpanel. Manuel ændring af rumtemperaturen Hvis man vil sænke eller forhøje indendørstemperaturen, drejer man drejeknappen "Forskydning varmekurve" mod uret henholdsvis med uret. En streg svarer til ca. 1 grads ændring af rumtemperaturen. OBS! En forøgelse af rumtemperaturen kan bremses af termostaterne på radiatorerne eller gulvvarmen. Disse skal derfor også stilles højere. Grundindstilling Til grundindstilling anvendes menu 2.1 og drejeknappen Forskydning varmekurve. Hvis man ikke ved, hvilke værdier der skal indstilles, kan udgangsværdierne for varmeautomatikken hentes ud fra diagrammet eller kortet. 9 Kurvehældning 2.1 FRAMLEDNINGSTEMPERATUR FREMLØBSTEMPERATUR FRAMLEDNINGSTEMPERATUR FREMLØBSTEMPERATUR OBS! Vent et døgn mellem indstillingerne, så temperaturerne når at stabilisere sig. Indstilling med diagram I diagrammet går man ud fra stedets dimensionerede udelufttemperatur og varmesystemets dimensionerede fremløbstemperatur. Der, hvor disse to værdier mødes, kan varmeautomatikkens kurvehældning aflæses. Dette indstilles under menu 2.1 "Kurvehældning". Forskydning, varmekurve -2 FRAMLEDNINGSTEMPERATUR FREMLØBSTEMPERATUR C C C FORSKYDNING FÖRSKJUTNING VÄRMEKURVA VARMEKURVE (-2) Forskydning, varmekurve 0 VÄRMEKURVA VARMEKURVE C UDELUFTTEMPERATUR UTETEMPERATUR VÄRMEKURVA VARMEKURVE C FÖRSKJUTNING FORSKYDNING UTETEMPERATUR VÄRMEKURVA VARMEKURVE UDELUFTTEMPERATUR (0) Forskydning, varmekurve VÄRMEKURVA VARMEKURVE Menu 2.1 Kurvehældning Forskydning af varmekurve FÖRSKJUTNING FORSKYDNING VÄRMEKURVA VARMEKURVE (+2) C UDELUFTTEMPERATUR UTETEMPERATUR 8

11 Indstilling af varme A Udgangsværdier for varmeautomatik De værdier, der er angivet på kortet i afsnittet Styring - Grundværdier, vedrører indstillingen af Varmekurve. Den første værdi vedrører et lavtempereret* radiatorsystem. Drejeknappen Forskydning varmekurve stilles på 0. Værdien i parentesen vedrører et gulvvarmesystem**, der er monteret i betondæk. Kortets værdier er ofte et godt udgangspunkt, hvis man ønsker, at systemet skal holde ca. 20 C i stuetemperatur. Værdierne kan, hvis der er behov herfor, efterjusteres. Eksempel på valg af udgangsværdi: 1 Hus med lavtempereret* radiatorsystem Århus = Område 10 (5). Kurve 10 vælges på displayet, og drejeknappen "Forskydning, varmekurve" stilles på 0. 1 Hus med gulvvarme** monteret i betondæk Århus = Område 10 (5). Kurve 5 vælges på displayet, og drejeknappen "Forskydning, varmekurve" stilles på (5) Aalborg Eksempler: Århus Odense Helsingør København Efterjustering af grundindstillingen Hvis rumtemperaturen ikke bliver som ønsket, kan det være nødvendigt at efterjustere. Koldt vejr - Hvis rumtemperaturen er for lav, øges værdien "Kurvehældning" i menu 2.1 et trin. - Hvis rumtemperaturen er for høj, sænkes værdien "Kurvehældning" i menu 2.1 et trin. Varmt vejr - Hvis rumtemperaturen er for lav, drejes drejeknappen "Forskydning varmekurve" et trin med uret. - Hvis rumtemperaturen er for høj, drejes drejeknappen "Forskydning, varmekurve" et trin mod uret. * Med lavtempereret radiatorsystem menes et system, hvor fremløbstemperaturen er 55 C på den koldeste dag. ** Gulvvarme kan dimensioneres meget forskelligt. I eksempel 2 ovenfor tages der sigte på et system, hvor fremløbstemperaturen skal være ca C den koldeste dag. 9

12 A Indstilling af varme Regulering af varmetilførsel Efter justering (efter valgt indstilling af kurvehældning og forskydning) tilføres den korrekte varmemængde i forhold til den aktuelle udelufttemperatur. Varmepumpens fremløbstemperatur (menu 2.0) vil svinge omkring den teoretisk ønskede værdi, der vises i parentes på displayet. Ekstra tilbehør, såsom rumfølere, kan påvirke temperaturen. Gradminutter Ved undertemperatur udregner computerstyringen et varmeunderskud i form af gradminutter, hvilket betyder, at indkoblingen af varmeproduktionen fremskyndes alt efter den aktuelle undertemperaturs størrelse. Det er værdien i gradminutter, der udgør grundlaget for reguleringen i varmeindstillingen. Nøddrift Nøddrift aktiveres ved at sætte kontakten (8) i position. Frontpanelet er slukket, og computerstyringen er frakoblet. Temperaturen styres af termostaten (3). Den kan indstilles på enten 35 C eller 45 C. Kompressoren og brinepumpen er slukket, og kun centralvarmepumpen og el-tilskudsvarmen er aktive (ved nøddrift er et el-trin på 6 kw tilkoblet). OBS! I denne indstilling produceres der ikke varme/ varmt brugsvand. (Komponentnummerering, se afsnittet F Komponentliste ) Driftsindstilling Med knappen "Driftsindstilling" indstilles den ønskede driftsindstilling, hvad angår tilladelse/blokering af cirkulationspumpen eller ekstra energi. Valget behøver ikke blive bekræftet med Enter-knappen. Når der trykkes på knappen, vises den aktuelle driftsindstilling på displayet, og ved yderligere tastetryk ændres indstillingen. Når der trykkes på Enter-knappen, returneres der til normalt visningsniveau i displayet. 8 De forskellige driftsindstillinger er: 1. Auto (uden el), Auto (med el) alt. Auto (Sommer) - vælger automatisk driftsindstilling i forhold til udelufttemperaturen. - Cirkulationspumpen tillades at være i drift, når der er behov for det. - El-varmetilskudsvarme tillades, hvis Til er valgt i menu El-tilskudsvarmen kan dog indkobles ved aktivering af Ekstra varmtvand. 2. Sommerindstilling Kun produktion af varmt vand med. - Cirkulationspumpen og el-tilskudsvarmen er blokeret. - El-tilskudsvarmen kan dog indkobles ved aktivering af Ekstra varmtvand. 3. Kun ekstravarme - Kompressor og brinepumpe blokeres. Funktionen aktiveres/deaktiveres ved at holde knappen driftsindstilling inde i 7 sekunder. 4. Alarmindstilling - Hvis en alarm starter, vælger denne driftsindstilling. LEK

13 Indstilling af varme A Lynguide menuindstillinger varmeproduktion Driftsposition Adgang til menuen fås med driftspositionsknappen. Her vælges det, om varmeproduktion skal tillades. Menu 2.1 Kurvehældning Her vises den valgte kurvehældning (varmekurve). Ved værdi 0 aktiveres funktionen Egen kurve, se menu Værdien kan indstilles til mellem kurve 0 og Fabriksindstilling: 9 Menu 2.2 Forsk. varmekurve Her vises den valgte varmekurve-forskydning. OBS! Værdien ændres med drejeknappen Forskydning varmekurve". Værdien kan indstilles til mellem -10 og Fabriksindstilling: 0 Menu 2.3 Freml.temp/min. Her vises indstillet min.niveau for fremløbstemperaturen til varmesystemet. Den beregnede fremløbstemperatur er ikke mindre end den indstillede værdi, uanset udelufttemperatur, kurvehældning eller forskydning af varmekurve. Værdien kan indstilles til mellem 2 og 80 C. - Fabriksindstilling: 15 C Menu 2.4 Freml.temp/maks. Her vises indstillet maks. niveau for fremløbstemperaturen til varmesystemet. Den beregnede fremløbstemperatur er ikke højere end den indstillede værdi, uanset udelufttemperatur, kurvehældning eller forskydning af varmekurve. Værdien kan indstilles til mellem 10 og 80 C. - Fabriksindstilling: 55 C Værdier i menuer Normalt vises menu 1.0 på displayet (temperaturen i varmtvandsbeholderen) Med plus- og minusknappen samt Enterknappen kan man bladre i menusystemet samt i visse menuer ændre værdien. (Se afsnittet Frontpanel) 11

14 A Indstilling af varmtvand Indstilling af varmtvand Den indbyggede varmtvandsbeholder omsluttes af det cirkulerende vand, som varmepumpen varmer. Ved normalt forbrug er det tilstrækkeligt at køre varmepumpens kompressor for at forsyne boligens forskellige tapsteder med varmt vand. Temperaturen på varmtvandet i varmtvandsbeholderens top varierer så mellem de indstillede værdier. (Se styring Varmtvandstemperatur ) Prioritering Hvis vandet i beholderen skal varmes, prioriterer varmepumpen dette og går med hele varmepumpeeffekten over i indstillingen varmtvand. I denne indstilling er der ingen varmeproduktion. Hvordan denne prioritering skal ske, kan du i et vist omfang påvirke via indstillinger på frontpanelet. (Se styring Varmtvandstemperatur ) Ekstra varmtvand Funktionen "Ekstra varmtvand" øger midlertidigt temperaturen på varmtvandet. Temperaturen øges først til et indstilleligt niveau med kompressor (menu 1.7), og derefter øges el-tilskudsvarmen, indtil stoptemperaturen er nået (menu 1.6). Midlertidig Ekstra varmtvand aktiveres manuelt, mens tidsbestemt aktiveres ved hjælp af udførte indstillinger i computerstyringen. Når et: - A vises over -ikonen, er midlertidig ekstra varmtvand aktiv. - B vises over -ikonen, er tidsbestemt ekstra varmtvand aktiv. (Se styring Varmtvandstemperatur ) I II III A B I II 50.0 C Varmvattentemperatur 1.0 P OBS! Ekstra varmtvand kan medføre, at eltilskudsvarmen aktiveres og dermed øger el-forbruget. Ekstra varmtvand kan aktiveres på tre forskellige måder: 1. Periodisk tidsbestemt ekstra varmtvand - Forøgelsen startes, ved at kompressoren hæver VVtemp. til den i menu 1.7 indstillede temperatur, derefter hæver el-tilskudsvarmen temperaturen til 65º C. - Den forhøjede temperatur opretholdes ved hjælp af el-tilskudsvarmen i en time. - Intervallet mellem forøgelser vælges i menu 1.8. I menu 1.9 vises, hvornår den næste forøgelse skal ske. 2. Planlagt tidsbestemt ekstra varmtvand - Forøgelsen startes, ved at kompressoren hæver VVtemperaturen til den i menu 1.7 indstillede temperatur, derefter hæver el-tilskudsvarmen temperaturen til den i menu 1.6 indstillede temperatur. Den forhøjede temperatur opretholdes ved hjælp af el-tilskudsvarmen i den valgte periode. - I undermenuerne under menu indstilles startog stoptid for den ugedag, man ønsker forøgelsen. 3. Midlertidig ekstra varmtvand - Når der trykkes på knappen, vises den aktuelle indstilling af "Ekstra varmtvand" på displayet, og når der igen trykkes på knappen, ændres indstillingen i trinnene 3, 6, 12 og 24 timer samt frakoblet indstilling. - Forøgelsen startes, ved at kompressoren hæver VVtemperaturen til den i menu 1.7 indstillede temperatur, derefter hæver el-tilskudsvarmen temperaturen til den i menu 1.6 indstillede temperatur. Den forhøjede temperatur opretholdes ved hjælp af el-tilskudsvarmen, til periodetiden er udløbet. (Se styring Varmtvandstemperatur ) Værdier i menuer Normalt vises menu 1.0 på displayet (temperaturen i varmtvandsbeholderen) Med plus- og minusknappen samt Enterknappen kan man bladre i menusystemet samt i visse menuer ændre værdien. (Se afsnittet Frontpanel) 12

15 Indstilling af varmtvand A Lynguide menuindstillinger varmtvandspåfyldning Lynguide menuindstillinger ekstra varmtvand Menu 1.2 Periodetid Her vælges periodetidens længde. Værdien kan indstilles til mellem 5 og 60 minutter. - Fabriksindstilling: 60 min. Menu 1.3 Maks.tid VV-periode Her vælges, hvor meget af periodetiden (menu 1,2) varmtvandet skal varmes i, når der er behov for både varmtvand og varme. Værdien kan indstilles til mellem 5 og 60 minutter. - Fabriksindstilling: 20 min. Menu 1.4 VV-temp/Starttemp VV Starttemp. VV Her vælges, ved hvilken temperatur varmepumpen starter varmtvandspåfyldningen. Hvis der vises en parentes med minustegn, betyder det, at højtrykspressostaten er blevet udløst under påfyldning af varmtvand, og at automatisk har sænket den indstillede temperatur med værdien i parentesen. Sænkningen afbrydes, når startværdien ændres. Værdien kan indstilles til mellem 25 og 55 C. - Fabriksindstilling: 47 C Menu 1.5 VV-temp/Stoptemp VV Stoptemp. VV Her vælges, ved hvilken temperatur varmepumpen stopper med varmtvandspåfyldning. Hvis der vises en parentes med minustegn, betyder det, at højtrykspressostaten er blevet udløst under påfyldning af varmtvand, og at automatisk har sænket den indstillede temperatur med værdien i parentesen. Sænkningen afbrydes, når stopværdien ændres. Værdien kan indstilles til mellem 30 og 60 C. - Fabriksindstilling: 54 C Ekstra varmtvand Menuen hentes ved at trykke på knappen "Ekstra varmtvand" (se foregående side). Menu 1.6 Stoptemp. XVV Her vælges den ønskede stoptemperatur for ekstra varmtvand. Værdien kan indstilles til mellem 40 og 70 C. - Fabriksindstilling: 60 C Menu 1.7 Stoptemp. komp XVV Her vælges den ønskede temperatur for stop af kompressor med ekstra varmtvand. Værdien kan indstilles til mellem 50 og 60 C. - Fabriksindstilling: 55 C Menu 1.8 Interval periode XVV Her vælges, hvor ofte periodisk tidsbestemt ekstra varmtvand skal ske. Ekstra varmtvand er lukket ved værdien 0. Ekstra varmtvand startes, når værdien bekræftes. Værdien kan indstilles til mellem 0 og 90 dage. - Fabriksindstilling: 14 dage Menu 1.9 Næste XVV stigning Her vises den kommende forøgelse, til niveauet Ekstra varmtvand indtræffer. Værdier i menuer Normalt vises menu 1.0 på displayet (temperaturen i varmtvandsbeholderen) Med plus- og minusknappen samt Enterknappen kan man bladre i menusystemet samt i visse menuer ændre værdien. (Se afsnittet Frontpanel) 13

16 A Vedligeholdelse Vedligeholdelse Din varmepumpe er i princippet vedligeholdelsesfri og kræver derfor minimal pasning af dig efter igangsætningen. Varmepumpen er dog en maskine med mange komponenter, og den har derfor indbyggede overvågningsfunktioner, der hjælper dig. Hvis der sker noget unormalt, vises meddelelse om driftsforstyrrelse i form af forskellige alarm -tekster på displayet. Brinevæsken, der henter varmen op fra jorden, cirkulerer i et lukket system. Derfor skal der installeres trykekspansionsbeholder, med tilhørende sikkerhedsudstyr. Normal anlægstryk ligger mellem 1,0-1,5 bar. Kontrollér, at der ikke er andre lækager i dit anlæg. Sparetips Din varmepumpeinstallation skal give varme og varmt vand efter dine ønsker ud fra de styreindstillinger, der er udført med de tilgængelige midler. Velkendte faktorer, der påvirker energiforbruget, er f.eks. indendørstemperaturen, varmtvandsforbrug, og hvor velisoleret boligen er, samt den komfort, du ønsker. Husk også på at: Åbne termostatventilerne helt (undtagen i de rum, der af forskellige årsager ønskes køligere, f.eks. soveværelser). Termostatventiler i radiatorer og gulvslanger kan påvirke energiforbruget negativt. De bremser flowet ind varmesystemet, hvilket varmepumpen vil kompensere for med en højere temperatur. Den vil så arbejde mere og dermed også bruge mere el-energi. 1/3 LEK OBS! Der må ikke udføres indgreb i varmepumpen, der kræver speciel tilladelse, f.eks. i el- og køledele. Sikkerhedsventiler Varmesystemets og varmtvandsbeholderens sikkerhedsventiler kan lukke en smule vand ud i forbindelse med temperaturændringer. Spildevandsrørene fra sikkerhedsventilerne skal sidde frit og være synlige. Sikkerhedsventilerne skal kontrolleres med jævne mellemrum for at hindre tilstopning. Dette gøres normalt ved at dreje sikkerhedsventilens greb mod uret. Vandet skal så strømme gennem sikkerhedsventilen. Hvis dette ikke sker, skal sikkerhedsventilen udskiftes. Sikkerhedsventilernes udseende og placering varierer fra installation til installation. Kontakt din montør for at få oplysninger. Tømning af varmtvandsbeholderen Varmtvandsbeholderen tømmes ud fra hævertprincippet. Dette kan enten ske gennem en aftapningsventil, der monteres på den indkommende koldtvandsledning, eller ved at stoppe en slange ned i koldtvandstilslutningen. 14

17 Afvigelse af ønsket temperatur A Driftsforstyrrelser Brug nedenstående liste til om muligt selv at finde og afhjælpe problemer, hvis der synes at være noget galt med varmen eller varmtvandet. Symptom Årsag Afhjælpning Lav temperatur på varmtvandet eller manglende varmt vand. Udløst gruppe- eller hovedsikring. Kontrollér, og udskift brændte sikringer. Kompressor og el-patron varmer ikke. Kontrollér og udskift evt. brændte gruppe- eller hovedsikringer. Eventuel jordfejlsrelæ udløst. Nulstil jordfejlsrelæet. Udløses jordfejlsrelæet flere gange, tilkaldes el-installatør. Kontakten (8) sat i position 0. Sæt kontakten i position 1. Stort behov for varmt vand. Vent nogle timer, og kontrollér om varmtvandstemperaturen stiger. Starttemperatur på styresystemet for lavt indstillet. Justér starttemperaturindstillingen i menu 1.4. Lav rumtemperatur. Eventuel jordfejlsrelæ udløst. Nulstil jordfejlsrelæet. Udløses jordfejlsrelæet flere gange, tilkaldes el-installatør. Kompressor og el-patron varmer ikke. Kontrollér og udskift evt. brændte gruppe- eller hovedsikringer. Høj rumtemperatur. Kompressoren starter ikke. Panelet er slukket. Kompressoren kører ikke på grund af for lavt indstillede værdier på varmekurven. Udløst gruppe- eller hovedsikring. Varmepumpen i forkert driftsindstilling Sommer. Fejlindstilling af "Kurvehældning" og/eller "forskydning varmekurve". Mindste tid mellem kompressorstarter er ikke nået (se menu 5.4). Alarm udløst.. Ikke nulstillede alarmer. Kontrollér og forøg evt. "Forskydning varmekurve" (drejeknap på frontpanelet) eller "Kurvehældning". Kontrollér, og udskift brændte sikringer. Skift driftsindstilling til Auto. Justér indstillingen. Vent 30 minutter, og kontrollér, om kompressoren starter. Se afsnittet Alarm. Aktivér driftsindstillingen Kun ekstravarme. Kontrollér og udskift evt. brændte gruppe- eller hovedsikringer. Sæt kontakten (8) i nøddrift. Værdier i menuer Normalt vises menu 1.0 på displayet (temperaturen i varmtvandsbeholderen) Med plus- og minusknappen samt Enterknappen kan man bladre i menusystemet samt i visse menuer ændre værdien. (Se afsnittet Frontpanel) 15

18 A Alarmangivelser Alarmangivelser Der er mange overvågningsfunktioner indbygget i varmepumpesystemet. For at gøre dig opmærksom på eventuelle forstyrrelser vil computerstyringen sende alarmsignaler, der kan aflæses på frontpanelets display. Forskellige alarmtyper Alarmer med automatisk nulstilling (behøver ikke kvitteres, men forsvinder, når årsagen til dens opståen er forsvundet). Vedvarende alarm, der kræver afhjælpning af dig eller montør. Ved alarm Baggrundsbelysningen på displayet begynder at blinke, og statuslampen lyser rød. Visse alarmer slukker for påfyldningen af varmtvand for at gøre dig opmærksom på, at der er noget galt. Samtidig ændres driftsindstillingen til Kun ekstravarme, og ekstravarme kobles ind. Kvittering af alarm (Der er ingen fare ved at kvittere en alarm) Når der opstår en alarm, kvitteres denne ved at tænde og slukke for spændingen til med kontakten (8). Hvis alarmen ikke kan nulstilles med kontakten (8), kan driftsindstillingen "Kun ekstravarme" aktiveres for atter at få tilførsel af varmtvand. Det er nemmest at gøre dette ved at holde knappen Driftsindstilling inde i 7 sekunder. OBS! Tilbagevendende alarmer tyder på, at der er noget galt i installationen. Kontakt din installatør! I tabellen beskrives visse alarmer, der kan forekomme ved driftsforstyrrelser. Alarmtekster på displayet Alarmbeskrivelse Kontrol/afhjælpning, inden montør/service tilkaldes LP-alarm Udløst lavtrykspressostat At der er brinevæske i niveaubeholderen. HP-alarm Udløst højtrykspressostat At termostater til radiatorer/gulvvarmeslanger er åbne. Inverterfejl Inverterfejl Kontrollér og udskift evt. brændte gruppe- eller hovedsikringer. Panelet er slukket Kontrollér og udskift evt. brændte gruppe- eller hovedsikringer. Sæt kontakten (8) i nøddrift. Øvrige alarmer - se afsnittet E Styring Værdier i menuer Normalt vises menu 1.0 på displayet (temperaturen i varmtvandsbeholderen) Med plus- og minusknappen samt Enterknappen kan man bladre i menusystemet samt i visse menuer ændre værdien. (Se afsnittet Frontpanel) 8 16

19 TRANSPORT/INSTALLATION B TRANSPORT/INSTALLATION...17 Transport og opstilling...18 Serviceplads...18 Afmontering af låger...18 Installationskontrol...19 Tjekliste: Igangsætning og kontrol...19 Rørtilslutninger...20 Generelt...20 Kollektorer...20 Pumpediagram...20 Tilslutning af brine...21 Tilslutning af centralvarme...21 Tilslutning af varmtvandsbeholder...21 Tilslutninger/Sammenkoblinger...22 El-tilslutninger...24 Automatsikring...24 Temperaturbegrænser...24 Rundstyring og effektovervågning...26 Eksterne kontakter...27 Tilslutning af udeføler...28 Alarm/alarmudgange

20 LEK LEK H M f l o w 49 ( 50 C ) H o t w a t e r 51 C R H M f l o w 49 ( 50 C ) H o t w a t e r 51 C R LEK LEK LEK LEK B Transport og opstilling Transport og opstilling skal transporteres og opbevares stående og tørt. Ved transport ind i huset kan dog lægges forsigtigt ned på bagsiden. Placering Varmepumpen skal placeres: På et fast underlag, helst betongulv eller betonfundament. For at eliminere støj skal i dårligt lydisolerede rum opstilles med bagsiden mod en ydervæg. Hvis dette ikke er muligt, skal placering op ad væg til soveværelse eller andet støjfølsomt rum undgås. Uanset placering skal vægge til lydfølsomme rum lydisoleres. Rørføring skal udføres uden montering af rørholdere på indervægge til soveværelse/opholdsrum. Ud over selve varmepumpen medfølger der komponenter i leverancen En pose oven på varmepumpen indeholder: Udeføler Clips til tilslutningsrør brine Snavsfilter Niveaubeholder med sikkerhedsventil Dækplader, brine Tilslutningsrør kuldebærer, med isolering Strømtransformatorer Monterings- og brugervejledning Serviceplads Der skal være 800 mm fri plads foran, til højre og venstre for varmepumpen skal der af servicehensyn være 400 mm fri plads. Når FLM monteres på, bør afstanden til væg være mindst 50 mm. FLM LEK (Komponentnummer, se afsnittet F Komponentliste ) NIBE AB Utetemperatur givare Outdoor temperature sensor Aussentemperatur fühler Artikel LEK 15 LEK Afmontering af låger Frontlågen 1. Løsn skruerne forneden på frontlågen. 2. Løft lågen op og udad. 2 Udeføler Clips til tilslutningsrør brine Snavsfilter LEK Niveaubeholder Dækplader, brine Sikkerhedsventil LEK LEK LEK LEK 4 5 Sidelåger Tilslutningsrør brine, med isolering Strømtransformatorer 1. Løft lågen opad og ud forneden. LEK 18

MOS DK 0709-2 SMO 10 511260 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING SMO 10

MOS DK 0709-2 SMO 10 511260 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING SMO 10 MOS DK 0709-2 511260 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING Indhold Brugervejledning Systemprincip 3 Funktionsprincip 3 Forkortelser 3 Frontpanel Display 4 Drejekontakt 5 Forskydning af varmekurve 5 Højre tastatur

Læs mere

MOS DK 0912-1 F1330 031390 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE F1330 LEK

MOS DK 0912-1 F1330 031390 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE F1330 LEK MOS DK 0912-1 F1330 031390 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE F1330 Indhold Brugervejledning Generelt Systembeskrivelse 3 Funktionsprincip 3 Frontpanel Display 4 Drejekontakt 5 Forskydning, varmekurve

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING MOS DK 0903-7 FIGHTER 1240 031111 NIBE FIGHTER 1240. 230 V, 3 x 230 V, 3 x 400 V LEK

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING MOS DK 0903-7 FIGHTER 1240 031111 NIBE FIGHTER 1240. 230 V, 3 x 230 V, 3 x 400 V LEK MO DK 0903-7 031111 MOTERIG- OG BRGERVEJLEDIG IBE 230 V, 3 x 230 V, 3 x 400 V 2 2 1 FIGHTER 1220 Indhold 1 Generelt Kort produktbeskrivelse... 2 Indstillingstabel... 2 ystembeskrivelse Funktionsprincip...

Læs mere

MOS DK 0746-3 SMO 10 511881 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE SMO 10

MOS DK 0746-3 SMO 10 511881 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE SMO 10 MOS DK 0746-3 511881 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE Indhold Systemprincip 3 Funktionsprincip 3 Forkortelser 3 Frontpanel Display 4 Drejekontakt 5 Forskydning af varmekurve 5 Højre tastatur 5 Venstre

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE FIGHTER 1220 230 V, 3 x 230 V, 3 x 400 V MOS DK 0644-1 FIGHTER 1220 031072 LEK. Fighter 1220

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE FIGHTER 1220 230 V, 3 x 230 V, 3 x 400 V MOS DK 0644-1 FIGHTER 1220 031072 LEK. Fighter 1220 MO DK 0644-1 031072 MOTERIG- OG BRGERVEJLEDIG IBE 230 V, 3 x 230 V, 3 x 400 V Fighter 1220 2 1 Indhold 1 Generelt Kort produktbeskrivelse...2 Indstillingstabel...2 ystembeskrivelse Funktionsprincip...3

Læs mere

MOS DK 0520-1 511260 SMO 10 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING SMO 10

MOS DK 0520-1 511260 SMO 10 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING SMO 10 MO DK 0520-1 511260 R MONTERING- OG BRGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Generelt Kort produktbeskrivelse... 2 Indstillingstabel... 2 ystembeskrivelse Funktionsprincip... 3 ystemprincip... 3 Frontpanel

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg

H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg Brugervejledning MHI Hydrolution Luft / vand varmepumpe Ballerup Tempovej 18-22 2750 Ballerup Tlf. 70 27 06 07 Fax 70 26 34 05 Kolding Gejlhavegaard

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Danfoss Varmepumpe DHP-R VUBME101 VUBME101 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information... 4 1.1 Sikkerhedsforskrifter...4 1.2 Beskyttelse...4 2 Om din varmepumpe... 5 2.1 Produktbeskrivelse...5

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1018-1 031617 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 40. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1110-2 431020 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1110-2 431020 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1110-2 431020 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 40. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55%

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% Investeringen i en Danfoss varmepumpe er typisk tilbagebetalt på kun 4-8 år Fordele ved at købe en jordvarmepumpe: Dækker dit totale varmebehov

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Bjergvarmepumpe IHB DK 0927-1 031317 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1245. Bjergvarmepumpe IHB DK 0927-1 031317 LEK Installatørhåndbog Bjergvarmepumpe LEK IHB DK 0927-1 031317 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1255. Jordvarmepumpe IHB DK 1335-1 231521

Installatørhåndbog NIBE F1255. Jordvarmepumpe IHB DK 1335-1 231521 Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1335-1 231521 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 30. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031907 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031907 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 LEK MOS DK 1107-1 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031907 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK 2 LEK LEK LEK LEK 1 7 5 3 6 LEK LEK LEK 4 $06 K LE LE K LE K LEK LEK $06 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt 3

Læs mere

Installatørhåndbog GS-6 PC. Jordvarmepumpe GS-6 PC OE943:1509 IHB DK 1526-3 331360 LEK

Installatørhåndbog GS-6 PC. Jordvarmepumpe GS-6 PC OE943:1509 IHB DK 1526-3 331360 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK OE943:1509 IHB DK 1526-3 331360 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Der findes en detaljeret

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

guide til dit fjernvarmeanlæg

guide til dit fjernvarmeanlæg guide til dit fjernvarmeanlæg www.ke.dk pas det lidt så passer det sig selv Dit anlæg er skabt til at fungere problemfrit 24 timer i døgnet året rundt. Næsten helt af sig selv. Ikke desto mindre er det

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

Guide til dit fjernvarmeanlæg

Guide til dit fjernvarmeanlæg Guide til dit fjernvarmeanlæg Sådan får du fjernvarmen til at fungere optimalt Dit fjernvarmeanlæg er skabt til at fungere helt af sig selv 24 timer i døgnet året rundt. Ikke desto mindre er der nogle

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1343-2 (S) 231609

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1343-2 (S) 231609 Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1343-2 (S) 231609 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 34. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 331233 NIBE SPLIT AMS 10-16, HBS 16, HE 30/HEV 300/HEV 500

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 331233 NIBE SPLIT AMS 10-16, HBS 16, HE 30/HEV 300/HEV 500 MOS DK 1452-1 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 331233 AMS 10-16, HBS 16, HE 30/HEV 300/HEV 500 HE 30 HEV 300 HEV 500 HBS 16 AMS 10-16 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt Anlæggets data Information

Læs mere

431157 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

431157 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 LEK MOS DK 1337-5(S) MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 431157 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK 2 LEK LEK LEK LEK 1 7 5 3 6 LEK LEK LEK 4 $06 K LE LE LE K K LEK LEK $06 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt 1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt Vlås M T Kedel med dispensation fra AT 42 afsnit 2 Tf 2 V5 V2 V Brandsikring V3 1 q:\acadtegn\ars\ars\01 rev 1.dwg Stokerfyret kedel Anlægget

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme VARMEPUMPER Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING DHP-H Opti Pro, DHP-H, DHP-C, DHP-L, DHP A, DHP-AL Naviger gennem styreenhedens menuer med: Når du skal øge eller reducere de indstillede værdier, skal du bruge: Når du skal

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Solvarme v. Montagevejledning

Solvarme v. Montagevejledning Solvarme v Montagevejledning Dit nye anlæg Tillykke med dit nye anlæg. Solvarme kun til brugsvand er det mest simple type anlæg. Men med vakuum solfangeren kan man med fordel supplere varmesystemet. Bevæger

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING DHP-AX Naviger gennem styreenhedens menuer med: For at øge eller mindske indstillede værdier skal du bruge: eller For at justere rumtemperaturen: skal du først trykke på Den

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING

MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING INDHOLD 1. KOMPONENTBESTYKNING 2. MONTERING 3. FUNKTIONSBESKRIVELSE 4. TEKNISKE DATA 5. ANVENDELSESOMRÅDE 6. INDREGULERING 7. VEDLIGEHOLDELSE 8.

Læs mere

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du velkommen til at kontakte varmeværket. GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME GULVVARME MY1005 GULVVARME FORSKEL PÅ VARMEKILDER 2-3 Radiatorer

Læs mere

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Få større glæde af din gulvvarme Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Fjernvarme helt sikkert Sådan får du god økonomi i din gulvvarme Mange parcelhuse bliver i dag opført med gulvarme, da det

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE FLM

Brugerhåndbog NIBE FLM LEK Brugerhåndbog Ventilationsmodul AHB DK 0933-1 031397 LEK LEK Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Anlæggets data 2 Sikkerhedsinformation 3 Serienummer 4 Kontaktinformation 5 Et godt valg 6 2

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Vedligeholdelsesvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Danfoss A/S forbeholder sig ret til ændringer i komponenter

Læs mere

luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s

luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt de få som har fremstillet Alle komponenter er fabriksmonteret

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

Octopus for en holdbar fremtid

Octopus for en holdbar fremtid EN MILJØRIGTIG VARMEPUMP FOR I DAG OG I MORGEN Octopus har udviklet og fabrikeret varmepumper siden 1981 og har gennem flere års udvikling nået frem til det bedste for miljøet og kunden. Det seneste produkt

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL

FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL Instruktion nr. 137246 rev. 4 Rev. dato: 24-02-2003 INSTRUKTION Side 1 FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI FJERNVARMEUNIT TYPE FVU-TD: Direkte tilslutning for 2-strengsanlæg.

Læs mere

MONTERINGS- OG BETJENINGSVEJLEDNING FIGHTER 600P MOS DK 0609-2 011919 FIGHTER 600P 1, 2,... LEK

MONTERINGS- OG BETJENINGSVEJLEDNING FIGHTER 600P MOS DK 0609-2 011919 FIGHTER 600P 1, 2,... LEK ,,... MOS DK 0609-099 R MONTERINGS- OG BETJENINGSVEJLEDNING LEK Generelt Kort produktbeskrivelse... Indstillingstabel... Systembeskrivelse Funktionsprincip... Systemprincip... Frontpanel Frontpanel...

Læs mere

Jordvarme VV DC. - endnu lavere energiforbrug

Jordvarme VV DC. - endnu lavere energiforbrug Jordvarme VV DC - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe Mulighed for tilslutning af solfanger Mulighed for tilslutning af energifanger Varmt vand Gulvvarme / radiator Jordslanger eller Energibrønd

Læs mere

Varmepumper til boliger

Varmepumper til boliger MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brugervejledning DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro + DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro + www.heating.danfoss.com Det anvendte

Læs mere

HPW Varmepumpen væske/vand

HPW Varmepumpen væske/vand HPW Varmepumpen væske/vand Sikkerhed. Sikkerhed Afbryd altid for strømforsyningen til varmepumpen hvis der forekommer fejl, som ikke kan udbedres via betjeningspanelet, og der er behov for at åbne styringen

Læs mere

MONTERINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FIGHTER 310P MOS DK 0405-2 611658 FIGHTER 310P. Fighter 310P LEK

MONTERINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FIGHTER 310P MOS DK 0405-2 611658 FIGHTER 310P. Fighter 310P LEK MOS DK 0405-2 611658 R MONTERINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Fighter 310P Indholdsfortegnelse 1 Til Boligejeren Generelt Kort produktbeskrivelse... 2 Indstillingstabel... 2 Systembeskrivelse Funktionsprincip...

Læs mere

vejledning Unit - system 3 - type 6366

vejledning Unit - system 3 - type 6366 Creating hot water vejledning Unit - system 3 - type 6366 Direkte med blandesløjfe unit System 3 Type 6366 VVS nr. 37.5277.010 Metro nr. 16.366.1000 25 A Analog termometer 15 Afspæringsventil 17 A Termostatisk

Læs mere

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter Energiløsning UDGIVET JUNI 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af varmtvandsbeholder Der kan opnås en energibesparelse ved at udskifte en ældre varmtvandsbeholder til en ny. Hvis varmtvandsbeholderen

Læs mere

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem - den til din Vaillant gaskedel Bevidsthed

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe IHB DK 1314-3 (S) 231273

Installatørhåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe IHB DK 1314-3 (S) 231273 Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1314-3 (S) 231273 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 6 Transport 6 Opstilling 7 Medfølgende komponenter

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

MANUAL. El-unit Type 7000

MANUAL. El-unit Type 7000 MANUAL El-unit Type 7000 INDHOLD Transport 2 Placering 2 VVS montering 3 El montering 5 Brugervejledning 6 Vedligeholdelse 6 Overensstemmelses- 6 erklæring Fejlfinding 7 Garantibestemmelser 8 VVS MONTERING

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Vedligeholdelsesvejledning Atec 086L0134 Rev. 1 DA Thermia Värme AB forbeholder sig ret til ændringer i komponenter og specifikationer uden forudgående varsel. 2010 Thermia Värme AB. Den originale brugsanvisning

Læs mere

RTB. Woody. Stoker i særklasse

RTB. Woody. Stoker i særklasse RTB Woody Stoker i særklasse Woody RTB - eksklusivt træpillefyr Woody Ready To Burn er nyeste produktserie af træpillefyr fra den danske producent NBE Production som igennem 15 år har produceret og leveret

Læs mere

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 2 3 4 5 6 7 AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 902110 - BRUGERMANUAL Beskrivelse 902110 er en programmerbar rumtermostat, der er designet til at styre et varmeanlæg effektivt, så der er en behagelig temperatur,

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Varmepumper til boliger

Varmepumper til boliger MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ www.heating.danfoss.com Danfoss

Læs mere

MOS DK 0732-3 FIGHTER 2020 031044 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING FIGHTER 2020 LEK

MOS DK 0732-3 FIGHTER 2020 031044 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING FIGHTER 2020 LEK MOS DK 07- FIGHTER 00 00 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING FIGHTER 00 LEK LEK Indhold Systembeskrivelse Vedligeholdelsesrutiner Generelt til montøren Transport og opbevaring Installationskontrol Opstilling

Læs mere

Bosch jordvarmepumper Miljørigtig varmeenergi til villaer, rækkehuse samt større ejendomme

Bosch jordvarmepumper Miljørigtig varmeenergi til villaer, rækkehuse samt større ejendomme Til privatforbruger / villaejer Central varmepumpe Brinepumpe Bosch jordvarmepumper Miljørigtig varmeenergi til villaer, rækkehuse samt større ejendomme Varme fra jorden 365 dage om året I mere end 100

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE FLM

Brugerhåndbog NIBE FLM LEK Brugerhåndbog Ventilationsmodul UHB DK 1214-2 031397 LEK LEK Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Anlæggets data 2 Sikkerhedsinformation 3 Serienummer 4 Kontaktinformation 5 Et godt valg 7 2

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F1145

Brugerhåndbog NIBE F1145 Brugerhåndbog Jordvarmepumpe LEK UHB DK 1108-1 431017 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 11. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er

Læs mere

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Fokus på fjernvarme Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Aflæsningsspecifikation Målernr. Dato Aflæsning El 010106 36663 Varme 010106 90,514 Vand 010106 1009 Afkøling Installation Grad Enh

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Jordvarme DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. vedvarende energi - fra naturen. Billede udlånt af KFS-boligbyg

Jordvarme DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. vedvarende energi - fra naturen. Billede udlånt af KFS-boligbyg Billede udlånt af KFS-boligbyg Jordvarme vedvarende energi - fra naturen DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt de få som har fremstillet varmepumper

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

Energirigtig rumopvarmning med indbygget komfort. Convena BBV-TD

Energirigtig rumopvarmning med indbygget komfort. Convena BBV-TD Marts 2011 Energirigtig rumopvarmning med indbygget komfort Denne effektive fjernvarmeunit med beholder har høj ydelse og en suveræn god afkøling, der glæder både varmeværkerne og privatøkonomien. En funktionel

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

Armatec trykekspansion

Armatec trykekspansion Dimensionsområde PN Temperaturområde Materiale 200-1400 liter 10 Tank -10 - +110 ºC Stål Bælg +5 - +80 C EPDM Trykholdeenhed +5 - +40 C Generelt Trykholdeanlæg til lukkede, væskebærende køle- og varmeanlæg,

Læs mere

UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA. Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel

UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA. Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel 02 2007 10002 Ecoflex Supra røret som aldrig fryser Indret byggepladsen eller f.eks. fritidshuset med

Læs mere

Luft/vand. Varmepumpe LV DC. - endnu lavere energiforbrug

Luft/vand. Varmepumpe LV DC. - endnu lavere energiforbrug Luft/vand Varmepumpe LV DC - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe INDEDEL VARMEPUMPE Solfanger UDEDEL 2 3 80 C 6 7 Varmt vand 1 4 8 45 C VARMT VAND Udedel Gulvvarme / radiator 5 Varmepumpe

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE VVM 500

Brugerhåndbog NIBE VVM 500 Brugerhåndbog Indendørs modul APH UHB DK 1212-1 431243 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 12. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er

Læs mere

Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde.

Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde. Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde. Rev. 12-03-2010 Herunder er der beskrevet de forhold fra Tekniske bestemmelser,

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

Effektiv afkøling betaler sig

Effektiv afkøling betaler sig Effektiv afkøling betaler sig 2 Udnyt fjernvarmen Returvand skal være så koldt som muligt Så godt som alle hovedstadsområdets hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men det er desværre langt fra alle,

Læs mere

luft/vand varmepumper

luft/vand varmepumper luft/vand varmepumper DVI LV 7/9/12 kompakt illede udlånt af KFS-boligbyg vedvarende energi - fra naturen DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt

Læs mere

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus www.ke.dk 2 udnyt fjernvarmen og spar penge Så godt som alle københavnske hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men

Læs mere